Sunteți pe pagina 1din 0
 

ARTERA SUBCLAVIE

 

Artera subclavie dreaptă

1.Origine: artera sublavie dreapt ă se desprinde din trunchiul brahiocefalic ş i cea stâng ă

1.Origine: artera sublavie dreaptă se desprinde din trunchiul brahiocefalic şi cea stângă din crosa aortei; 2.Limite. Limita proximală: artera are originea în dreptul articulaţiei sterno-claviculare drepte; limita distală: marginea laterală a coastei I; 3.Traiect. Artera traversează 1/3 inferioară a regiunii sternocleidomastoidiene şi trigonul omoclavicular. Artera prezintă trei porţiuni în raport cu muşchiul scalen anterior: porţiunea prescalenică, porţiunea retroscalenică (interscalenică-în defileul interscalenic) şi porţiunea lateroscalenică (postscalenică sau extrascalenică).

4.Raporturi

a.porţiunea prescalenică:

-raporturile anterioare:

planul osteo-muscular este alcătuit din articulaţia sterno-claviculară, extremitatea sternală a claviculei, capetele sternal şi clavicular ale muşchiului sternocleidomastoidian şi originile muşchilor sternohioidian şi sternotiroidian; planul venos este format din vena subclavie, vena jugulară internă, unghiul venos jugulo- subclavicular; planul nervos este alcătuit dinspre lateral spre medial din: nervul frenic, ansa subclavie şi nervul vag (din care la acest nivel se desprinde de nervul laringeu recurent drept). -raporturile inferioare: versantul anterior al domului pleural, ansele nervoase (ansa frenico-stelară, ansa subclavie şi nervul laringeu recurent drept), artera toracică internă; -raporturile posterioare şi postero-superioare: versantul anterior al domului pleural, ansele nervoase (ansa frenico-stelară, ansa subclavie şi nervul laringeu recurent drept), ganglionul cervico-toracic (stelat), rădăcinile C 8 - T 1 ale plexului brahial; -raporturile superioare: trunchiul tirocervical, artera vertebrală; -raporturile mediale: artera carotidă comună dreaptă, trahee şi esofag; b.porţiunea interscalenică se află între muşchii scalen anterior şi mijlociu:

Artera subclavie dreaptă 1. partea lateroscalenică a arterei subclavii; 2. trunchiurile plexului brahial; 3. artera suprascapulară; 4. artera dorsală a scapulei; 5. artera cervicală superficială; 6. muşchiul scalen mijlociu; 7. nervul frenic; 8. muşchiul ridicător al scapulei; 9. artera cervicală ascendentă; 10. vena jugulară internă; 11. nervul vag; 12. artera carotidă comună; 13. ganglionul cervical mijlociu; 14. artera vertebrală; 15. nervul laringeu recurent drept; 16. partea prescalenică a arterei subclavii; 17. artera toracică internă; 18. ansa subclavie; 19. muşchiul scalen anterior; 20. artera transveră a gâtului; 21. ganglionul stelat; 22. trunchiul tireocervical; 23. artera tiroidiană inferioară; 24. ansa frenico-stelară; 25. glanda tiroidă;

-raporturile anterioare: muşchiul scalen anterior -raporturile inferioare: şanţul arterei subclavii de pe coasta I; -raporturile posterioare: trunchiul inferior al plexului brahial şi muşchiul scalen mijlociu; -raporturile superioare: trunchiurile mijlociu şi superior ale plexului brahial; c.porţiunea latero-scalenică. În această porţiune artera se poate palpa în trigonul omoclavicular. -raporturi anterioare: pielea, ţesutul celular subcutanat care conţine fibre ale muşchiului platisma, nervul supraclavicular mijlociu şi vena jugulară externă; lama superficială a fasciei cervicale, fascia pretraheală, vena subclaviculară; -raporturi posterioare: trunchiul inferior al plexului brahial, artera suprascapulară şi muşchiul scalen mijlociu; -raporturi superioare: muşchiul omohioidian, artera suprascapulară şi vena jugulară externă; -raporturile inferioare şi mediale: primul spaţiu intercostal ; La marginea externă a coastei I artera subclavie se continuă cu artera axilară.

RAMURILE ARTEREI SUBCLAVII:

 

1. ARTERA VERTEBRALĂ

2. TRUNCHIUL TIREOCERVICAL

3. ARTERA TORACICĂ INTERNĂ

4. TRUNCHIUL COSTOCERVICAL

 

66

1.Originea: porţiunea prescalenică a arterei subclaviculare;

2.Traiect:

a.prima porţiune are un traiect ascendent între muşchiul scalen anterior (situat lateral) şi muşchiul lung al gâtului (situat medial); b.a doua porţiune trece prin găurile transverse ale vertebrelor C 6 -C 1 împreună cu vena şi nervul vertebral; c.a treia porţiune emerge medial de muşchiul drept lateral al capului şi ajunge în şanţul arterei vertebrale de pe arcul posterior al atlasului; apoi intră în canalul vertebral; d.a patra porţiune perforează dura mater, trece prin gaura occipitală mare în fosa craniană posterioară, anterior de bulbul rahidian. La nivelul limitei inferioare a punţii se uneşte cu cea din partea opusă formând artera bazilară.

3.Raporturi:

a.în prima porţiune: medial (muşchiul lung al gâtului), lateral ( muşchiul scalen anterior), posterior (procesul transvers C 7 , ganglionul stelat, ramurile ventrale C 8 - T 1 ), anterior (artera carotidă comună, vena vertebrală, artera tiroidiană inferioară, ductul limfatic drept). b.în a doua porţiune: posterior (ramurile ventrale C 2 - C 6 ); c.în a treia porţiune: lateral (muşchiul drept lateral al capului), posterior (nervul spinal C 1 , muşchiul semispinal al capului), inferior (arcul posterior al atlasului); d.în a patra porţiune: posterior (rădăcina nervului hipoglos, rădăcina spinală şi craniană a nervului accesor, rădăcinile nervului vag, bulbul rahidian);

4.Ramuri:

a.cervicale:

-ramurile spinale vascularizează măduva spinării în segmentele C 1 - C 6 ; -ramurile musculare vascularizează muşchii prevertebrali; b.craniene:

-ramurile meningeale vascularizează meningele fosei craniene posterioare ; -artera spinală posterioară -artera spinală anterioară vascularizează măduva spinării şi bulbul rahidian; -artera cerebeloasă postero-inferioară vascularizează bulbul, plexul coroidian al ventriculului IV, tonsila cerebeloasă şi nucleul dinţat. -artera bazilară este formată prin unirea celor două artere vertebrale la limita inferioară a punţii. Ramurile arterei bazilare sunt: ramuri pontine, artera auditivă internă, artera cerebeloasă antero-inferioară, artera cerebeloasă superioară şi artera cerebrală posterioară.

ARTERA VERTEBRALĂ

ş i artera cerebral ă posterioar ă . ARTERA VERTEBRAL Ă Artera vertebral ă 1. artera
ş i artera cerebral ă posterioar ă . ARTERA VERTEBRAL Ă Artera vertebral ă 1. artera
ş i artera cerebral ă posterioar ă . ARTERA VERTEBRAL Ă Artera vertebral ă 1. artera
ş i artera cerebral ă posterioar ă . ARTERA VERTEBRAL Ă Artera vertebral ă 1. artera

Artera vertebrală 1. artera vertebrală; 2. partea prescalenică a arterei subclavie dreaptă; 3. partea lateroscalenică a arterei subclavie; 4. trunchiurile plexului brahial; 5. artera transversă a gâtului; 6. artera tiroidiană inferioară; 7. trunchiul tireocervical; 8. ganglionul stelat; 9. ansa subclavie; 10. nervul vag; 11. muşchiul scalen anterior; 12. vena subclavie; 13. nervul frenic; 14. artera carotidă comună; 15. glanda tiroidă; 16. traheea; 17. vena jugulară externă; 18. vena jugulară internă;

67

 

Trunchiul tireocervical are originea în porţiunea prescalenică a arterei subclaviculare şi se împarte în trei ramuri: artera tiroidiană inferioară, artera suprascapulară şi artera transversă a gâtului. 1.Artera tiroidiană inferioară urcă pe marginea medială a muşchiului scalen anterior, apoi în dreptul procesului transvers al vertebrei C 6 îşi schimbă direcţia spre medial trecând între vasele vertebrale (situate posterior) şi mănunchiul vasculo-nervos al gâtului (format din artera carotidă comună, nervul vag şi vena jugulară internă-situat anterior) în raport cu ganglionul cervical mijlociu. Ulterior coboară pe muşchiul lung al gâtului spre polul inferior al glandei tiroide, apoi pe marginea sa inferioară. Ramurile terminale glandulare au raporturi cu nervul laringeu recurent care poate trece anterior, posterior sau printre ele. Ramurile arterei tiroidiene inferioare sunt: ramuri musculare, artera cervicală ascendentă (urcă pe muşchiul scalen anterior, medial de nervul frenic), artera laringiană inferioară (vascularizează muşchii laringelui şi etajul infraglotic), ramurile faringiene, ramurile esofagiene, ramurile glandulare (tiroidiene) (vascularizează lobul tiroidian şi glandele paratiroide). 2.Artera suprascapulară trece lateral anterior de muşchiul scalen anterior şi nervul frenic în spaţiul dintre muşchiul sternocleidomastoidian (situat anterior) şi muşchiul scalen anterior (situat posterior). Apoi trece între claviculă (situată anterior) şi artera subclavie în raport cu plexul brahial (situat posterior). În traiectul său se află inferior de pântecele inferior al muşchiului omohioidian. Ajunge apoi la nivelul marginii inferioare a scapulei şi trece superior de ligamentul transvers superior al scapulei (pe sub ligament trece nervul suprascapular). Pătrunde în fosa supraspinoasă profund de muşchiul supraspinos, trece posterior de colul scapulei în fosa infraspinoasă. Stabileşte anastomoze cu arterele circumflexă a scapulei şi dorsală a scapulei împreună cu care participă la formarea reţelei arteriale periscapulare. Artera suprascapulară vascularizează muşchii sternocleidomastoidian, subscapular, supraspinos, infraspinos. Ramura sa suprasternală vascularizează tegumentul părţii superioare a toracelui în dreptul extremităţii sternale a claviculei şi ramura acromială vascularizează tegumentul umărului. 3.Artera transversă a gâtului se desprinde superior de artera suprascapulară şi trece anterior de muşchiul scalen anterior de nervul frenic şi de plexul brahial. Anterior, artera are raporturi

 

TRUNCHIUL TIREOCERVICAL

 
 
 

Trunchiul tireocervical 1. artera cervicală ascendentă ; 2. muşchiul scalen anterior; 3. nervul frenic; 4. muşchiul scalen mijlociu; 5. artera cervicală supeficială; 6. artera transversă a gâtului; 7. artera suprascapulară; 8. trunchiul mjlociu al plexului brahial; 9. porţiunea latero-scalenică a arterei subclaviculare; 10. coasta I; 11. artera toracică internă; 12. ansa subclavie; 13. porţiunea prescalenică a arterei subclaviculare; 14. ganglionul stelat; 15. trunchiul tirocervical; 16. artera tiroidiană inferioară; 17. ganglionul cervical mijlociu;

cu vena jugulară internă şi cu muşchiul sternocleidomastoidian. La nivelul marginii externe a muşchiului ridicător al scapulei dă două ramuri:

a.artera cervicală superficială b.artera dorsală a scapulei se poate desprinde şi din porţiunea latero-scalenică a arterei subclavii şi are un traiect spre lateral peste sau printre fasciculele plexului brahial şi se dispune profund de muşchiul ridicător al scapulei. Apoi coboară împreună cu nervul dorsal al scapulei profund de muşchii romboizi, paralel cu marginea medială a scapulei. Artera vascularizează muşchii romboizi, latissimus dorsi şi trapez.

68

TRUNCHIUL COSTOCERVICAL ARTERA TORACICĂ INTERNĂ

 

Trunchiul costocervical are originea din partea prescalenică a arterei subclavii, ocoleşte domul pleural spre colul primei coaste şi dă două ramuri:

1. Artera cevical ă profund ă trece între procesul transvers C 7 ş i colul

1.

Artera cevicală profundă trece între procesul transvers C 7 şi colul primei coaste, apoi

ajunge între muşchiul semispinal al capului şi semispinal al gâtului, posterior de procesele transverse. Dă ramuri musculare care vascularizează muşchii semispinali şi ramuri spinale care pătrund în canalul vertebral.

2.

Artera intercostală supremă trece anterior de colul coastei I între ganglionul stelat

(situat medial) şi ramura ventrală a nervului spinal T 1 (situată lateral). Din arteră se desprind

primele două artere intercostale posterioare.

Artera toracică internă are originea în porţiunea prescalenică a arterei subclaviculare:

1.Traiect. Iniţial coboară posterior de extremitatea medială a claviculei, de confluentul venos jugulo-subclavicular şi de primul cartilaj costal. Nervul frenic încrucişează anterior artera dinspre supero-lateral spre infero-medial. Artera toracică internă coboară în torace posterior de cartilajele costale 1-6 la 1 cm lateral de marginea sternului; în al patrulea spaţiu intercostal se bifurcă în artera musculo-frenică şi artera epigastrică superioară.

 

2.Ramuri:

a.artera pericardo-frenică coboară împreună cu nervul frrenic; b.arterele mediastinale vascularizează timusul; c.ramuri pericardiace vascularizează partea superioară a pericardului; d.ramurile sternale e.ramurile intercostale anterioare pentru primele 6 spaţii intercostale sunt câte două pentru fiecare spaţiu şi vascularizează muşchii intercostali. Ele se anastomozează cu arterele intercostale posterioare. f.ramurile perforante traversează primele spaţii intercostale şi vascularizează muşchiul pectoral şi mamela. e.artera musculo-frenică trece posterior de cartilajele costale 7-9, traversează diafragmul şi se anastomozează cu arterele frenice inferioare. Ea dă artere intercostale anterioare pentru spaţiile intercostale 7 şi 8. Artera vascularizează pericardul şi diafragmul; f.artera epigastrică superioară emerge între inserţiile xifoidiană şi costală a diafragmului şi intră în teaca muşchiului drept abdominal, posterior de muşchi. În interiorul tecii se anastomozează cu artera epigastrică inferioară. Artera vascularizează diafragmul, muşchiul transvers toracic şi muşchiul drept abdominal.

Trunchiul tireocervical 1. muşchiul scalen anterior; 2. artera transversă a gâtului; 3. nervul frenic; 4. artera cervicală ascendentă; 5. muşchiul scalen mijlociu; 6. muşchiul ridicător al scapulei; 7. ansa cervicală inferioară a plexului cervical; 8. ansa cervicală mijlocie; 9. ansa cervicală superioară; 10. artera vertebrală; 11. muşchiul drept anterior al capului; 12. procesul transvers al vertebrei C5; 13. artera tiroidiană inferioară; 14. trunchiul tireo-cervical; 15. ganglionul stelat; 16. esofagul; 17. traheea; 18. artera carotidă comună; 19. artera subclavie; 20. nervul laringeu recurent drept; 21. artera toracică internă; 22. vena subclavie; 23. coasta I; 24. clavicula; 25. artera suprascapulară;

69

VENA SUBCLAVIE

VENA SUBCLAVIE Vena subclavie 1.Origine: vena axilar ă 2.Limite. Vena se întinde între marginea lateral ă

Vena subclavie

1.Origine: vena axilară 2.Limite. Vena se întinde între marginea laterală a primei coaste şi marginea medială a muşchiului scalen anterior unde se uneşte cu vena jugulară internă şi formează vena brahiocefalică. 3.Traiect şi raporturi:

a.anterior: clavicula, muşchiul subclavicular, capul clavicular al muşchiului sternocleidomastoidian; b.inferior: coasta I şi versantul anterior al domului pleural; c.postero-superior: artera subclavie (este separată de venă prin muşchiul scalen anterior şi nervul frenic), ansa subclavie şi nervul vag; 4.Afluenţi: vena jugulară externă, vena dorsală a scapulei, ductul limfatic drept (se varsă în vena subclavie dreaptă), canalul toracic (se varsă în vena subclavie stangă), vena jugulară anterioară şi ramura anastomotică cu vena cefalică; 5.Proiecţie: pe un semicerc convex superior care uneşte jumătatea claviculei cu marginea medială a capului clavicular al muşchiului sternocleidomastoidian.

Vena subcalvie

1.

vena subclavie; 2. vena jugulară internă; 3. porţiunea lateroscalenică a arterei subclaviculare;

4.

artera carotidă comună; 5. muşchiul omohioidian; 6. muşchiul pectoral mare; 7. porţiunea

prescalenică a arterei subclaviculare; 8. trunchiul superior al plexului brahial; 9. nervul vag;

70