Sunteți pe pagina 1din 129

AMENINAREA FURTUNII

Billy Graham
Traducere din englez de ANDA PRINA EDITURA Casa Literaturii Cretine 1995 Consilier editorial: TEODOR PANDREA Coperta: FLORIN CREANGA Titlul n englez: !TOR" #ARNING $%&&' Nelson(#ord) Nas*+ille) TN ,-'%. / %000 Redactor: DADIANA PANDREA $ %&&.) CLC I!1N &-, / &234& / . / 2 CUPRINS Partea nt5i NORI DE F6RT6N7 LA ORI8ONT %9 :5nt de sc*i;<are ( 2 '9 !e;nele +re;urilor ( '2 ,9 6n peisa= n sc*i;<are ( ,Partea a doua F6LGER PE!TE IN!6LA PAT"O! .9 nluntrul Apocalipsei ( 2'
%

29 !ingura speran> lu;inoas ( 4. 49 1iruitorul ( --9 naintea lui Du;nezeu ( && Partea a treia ?N "I@LOC6L F6RT6NII 39 Fuga din Paradis (%%% &9 A;girea spiritual (%'' %09 Lu;ea ;aterial (%.% Partea a patra ?N CENTR6L :ARTE@6L6I %%9 "esagerul rz<oiului (%2, %'9 Foa;ete pe p;5nt (%4%,9 6;<ra ;or>ii (%&, %.9 !peran>a o;enirii ( '%' Partea a cincea ABTEPTAND R7!7RIT6L !OAREL6I %29 O +oce n Curtun ( ',0 %49 Pro;isiunea pcii ( '.3

PARTEA ?NTAI NORI DE F6RT6NA LA ORI8ONT Capitolul % :ANT DE !CDI"1ARE EEperien>a pe care a; cptat/o n ;ultele catastroCe prin care a; trecut n cltoriile ;ele n lu;e nu ;/a putut pregti pentru ceea ce a; +zut n septe;<rie %&&') n sudul Floridei9 6raganul AndreF distrusese totul pe o C5Gie lat de ;ai <ine de ,0 de ;ile9H Pri+eliGtea era aceea a unui *aos total9 Nici o cldire nu Cusese cru>at9 Gu+ernatorul Floridei) LaFton C*iles) ;/a rugat s ; nt5lnesc cu oa;enii din regiunile cele ;ai greu lo+ite) n special cu cei din Do;estead Gi din alte co;unit>i unde AndreF pro+ocase stricciunile cele ;ai serioase9 !5;<t) 2 septe;<rie) a; condus un ser+iciu di+in pentru cei care a+eau ne+oie s Cie ntri>i9 Doar cu c5te+a zile nainte) aceGti oa;eni Gi triau +ia>a n +irtutea rutinei zilnice) netul<ura>i de +5rte=urile de nori negri) ;ici) pe care sateli>ii le detectaser unde+a pe coasta de +est a ACricii9 La nceput a Cost o depresiune tropical o<iGnuit9 Apoi aceasta a nceput s creasc n ;ri;e Gi +itez) tra+ers5nd ;area nspre +est9 "eteorologii de pretutindeni au re;arcat c este pri;ul uragan al sezonului) adug5nd c nu eEist ;oti+e de ngri=orare9 H % ;il I;i9J terestr este egal cu %40&),.. ;K % ;il I";9J ;arin este egal cu %34%)32 ;9 ' E+aluarea ini>ial s/a sc*i;<at radical n ur;toarele , zile) pe ;sur ce Curtuna se apropia de apele Carai<elor9 In Ciecare zi ser+iciile ;eteorologice erau ;ai categorice: pericol pentru ;ici a;<arca>iuni) pericol de Curtun) pericol de Curtun tropical Gi / c5nd +5ntul a depGit +iteza de .3 de noduri / pericol de uragan9 AndreF s/a Ccut pentru pri;a oar si;>it n di;inea>a de du;inc) ', august) ora %%) n insulele 1a*a;as9 Pe insula Eleut*era . oa;eni au Cost uciGi) iar pagu<ele s/au esti;at a Ci cele ;ai gra+e din toat istoria insulei9 Patru ore ;ai t5rziu) pal;ierii din sudul Floridei au nceput s danseze n +5nt) contorsiona>i de r<uCnirile de +i=elie ale lui AndreF9 Fiica ;ea) Gigi) Gi so>ul ei) !tep*an) ne/au sunat n acea sear din aparta;entul lor de l5ng Fort Lauderdale9 L!t; Gi/l aGtept; pe AndreFL) ;i/a spus9 LNu Gti; locul unde o s lo+easc) dar crede; c +a Ci aici n aproEi;ati+ . oreL9 Au luat ;surile de precau>iune necesare) n li;ita posi<ilit>ilor) Ciind
'

*otr5>i s r;5n acas9 Cu+intele lui Gigi ne/au descoperit / ;ie Gi so>iei ;ele) Rut* / o nou di;ensiune a tragediei Gi i;inen>ei ;rtunii9 "ai la sud) l5ng Florida CitM) Der;an Lucerne se pregtea Gi el s nt5;pine uraganul9 Fost pri;ar al oraGului Florida) Der;an era tipul <r<atului crescut n aer li<er) renu;it ca sporti+ Gi g*id pentru pescari9 A+ea +5rsta de -3 de ani Gi toat lu;ea l cunoGtea ca Ldl9 "laGtini EterneL) pentru c terenul acela +ast ;lGtinos era al lui9 Gi trise acolo toat +ia>a9 C5nd a auzit de Curtuna ce ur;a s +in) a luat ;surile o<iGnuite de precau>iune) aGa cu; Ccuse pentru alte nenu;rate uragane9 Trise at5tea ase;enea eEperien>e n trecut) nc5t era sigur c +a ieGi cu <ine Gi din acesta9 AndreF a lo+it Florida n =urul orei . dup/a;iaza9 n ti;pul acelor ore lungi) aductoare de ;oarte) 6raganul AndreF s/a dezln>uit cu o Curie de propor>ii i;ense9 Pentru pri;a dat o Curtun a trecut pe deasupra !er+iciului Na>ional de Pre+enire a 6raganelor din Coral Ga<les s;ulg5nd radarul din +5rCul cldirii de 4 eta=e9 Ane;o;etrul centrului a Cost distrus) la scurt ti;p dup ce nregistrase o +itez a +5ntului de %4. ;ile pe or Gi raCale ce ;pingeau acele aparatului n aCara scalei9 :5ntul ce lo+ise) ca o eEplozie) eEtre;itatea de sud a Floridei a lsat n ur; ,, de ;or>i) , i peste 4,9000 de case distruse) %), ;ilioane de oa;enii Cr ap Gi electricitate Gi pagu<e peste ,0 ;ilioane de dolari9 Dar nu s/a9oprit aici9 Nousprezece I%&J ore ;ai t5rziu) uraganul tra+ersase GolCul "eEic Gi lo+ise coasta Louisianei) unde) de ase;enea) a Ccut +icti;e) a lsat 20 000 de oa;eni Cr adpost Gi alte sute de ;ii de persoane Cr ap sau electricitate9 8iarele au scris c acesta a Cost cel ;ai ;are dezastru natural care a lo+it !969A9 A; reuGit) eu Gi so>ia ;ea) s o<>ine; legtura cu Gigi Gi !tep*an9 Ne/au spus c +5ntul de %00 ;ile(or de+astase zona n care locuiau) do<or5nd la p;5nt copaci Gi st5lpi9 Au scpat ne+t;a>i) dar ;/au asigurat c nu +or ;ai ncerca niciodat s nCrunte un uragan9 ?n+>aser lec>ia Gi erau recunosctori) pentru c li se oCerise o a doua Gans9 Din neCericire) n Florida CitM) Der;an Lucerne nu +a ;ai a+ea nici o alt Gans de a lupta contra unui uragan9 AndreF %/a ucis9 El s/a <azat pe eEperien>a sa) dar ;surile pe care el le/a luat nu au Cost) de data aceasta) de nici un Colos9 Cu ', de ani n ur;) n Pass C*ristian) "ississippi) un grup de oa;eni se pregtea pentru o Lpetrecere uraganL n ti;pul unei Curtuni nu;it LCa;illeL9 Oare aceGti oa;eni nu Gi/au dat sea;a de pericolN !au poate au Cost prea ncreztori n soartN Nu +o; Gti niciodat9 Ce Gti; este c +5ntul +uia ;pre=urul elegantelor Aparta;ente Ric*elieu c5nd GeCul sec>iei de Politie) @errM Peralta) a a=uns n Ca>a so;ptuasei reGedin>e) dupunti;p de la lsarea serii9 Aparta;entele se aClau la o distan> ;ai ;ic de '20 picioareH de pla=) Ciind astCel o >int direct9 6n <r<at cu un pa*ar cu <utur n ;5n a ieGit pe <alconul de la eta=ul al '/lea Gi a Ccut un se;n ctre poli>ist9 Peralta i/a strigat: LTre<uie s prsi>i locul c5t de repede pute>i9 Furtuna se nte>eGteL9 Ceilal>i) +eni>i Gi ei pe <alcon) au nceput s r5d auzind ordinul lui Peralta de a prsi casa9 LAceasta estepropietarea ;ea) a rspuns unul dintre ei) strig5nd: Dac +rei s plec) +a tre<ui s ; aresteziL9 H % picior ICt9J este egal cu 0),0.3 ;9 Peralta n/a arestat pe ni;eni) dar nici n/a reuGit s con+ing pe +reunul dintre ei s plece9 A notat nu;ele celor aproEi;ati+ '0 de persoane care se gseau adunate acolo pentru petrecerea pe ti;p de Curtun9 Ei r5deau c5nd poli>istul scria nu;ele lor9 Au Cost a+ertiza>i) dar n/a+eau nici o inten>ie s plece9 Era ora %0)%2 seara) c5nd zidul Crontal al Curtunii a a=uns la ;al9 !pecialiGtii au ;surat +iteza lui Ca;ille) gsind c depGa '02 ;ile pe or) cea ;ai ;are +itez nregistrat +reodat9 Picturile de ploaie lo+eau cu Cor>a gloan>elor) iar +alurile de pe GulC Coast atingeau nl>i;ea de '' / '3 de picioare9
,

1uletinele de Gtiri care au ur;at au anun>at c cele ;ai ;ari pagu<e se produseser la ;ica aGezare de ;oteluri) <aruri Gi case de =ocuri de noroc denu;it Pass C*ristian) "ississippi) unde aproEi;ati+ '0 de persoane Cuseser ucise n ti;pul unei petreceri n Aparta;entele Ric*elieu9 Ni;ic n/a ;ai r;as din acea cldire de , eta=e) dec5t te;eliaK singurul supra+ie>uitor) un <ie>el de 2 ani) a Cost gsit a doua zi) ag>at de o saltea9 n Ca>a realit>ii Fiica ;ea) Gigi) so>ul ei) !tep*an) Der;an Lucerne Gi cei din Aparta;entele Ric*elieu / to>i aceGtia au sCidat soarta9 Ei auziser a+ertis;entele Gi deciseser s r;5n9 In +re;urile ;oderne eEist se;ne de Curtun de alt gen ce ne ndea;n s Ci; aten>i la crizele din lu;e Gi ; ntre< dac nu cu;+a ne *ol<; ca or<ii la Curtuna de di;ensiuni apocaliptice ce se apropie9 Isus a spus: L6n nea; se +a scula ;potri+a altui nea;) Gi o ;pr>ie ;potri+a altei ;pr>iiK Gi) pe alocurea) +or Ci cutre;ure de p;5nt) Coa;ete Gi ciu;u Dar toate aceste lucruri nu +or Ci dec5t nceputul durerilorL I"atei '.:-)3J9 !e;ne de Curtun peste tot Gi nori ntuneca>i se adun la orizont9 n !969 A9 este recesiuneK peste tot n lu;e ;ilioane de oa;eni sunt ;arca>i de o suCerin> Gi deznde=de Cr precedent9 Tri; n +re;uri de necaz9 Dar oare ce se;niCica>ie au toate acesteaN !unte; noi cu ade+rat n pericolN 3 n cu+5ntarea sa despre starea 6niunii din %&&') preGedintele George 1us* a +or<it despre senti;entul de netgduit c) n lu;e) se petrece ce+a proCund Gi neo<iGnuitK el a +or<it despre Lsc*i;<ri ;ariL9 Dl9 1us* a salutat ;oartea co;unis;ului Gi +ictoria aparent a A;ericii n rz<oiul rece9 El a spus: L n ulti;ele %' luni lu;ea a cunoscut sc*i;<ri de propor>ii) aproape <i<liceL9 Apoi) la ;i=locul acelei cu+5ntri din luna ianuarie) preGedintele a a+ertizat despre pericolele ce ar ur;a) cu ur;toarele cu+inte uluitoare: LLu;ea este nc un loc periculos9 Nu;ai cei ;or>i au +zut sC5rGitul conClictului9 Bi deGi pro<le;ele zilei de ieri sunt n ur;a noastr) cele ale zilei de ;5ine se nasc acu; L9 ntr/ade+r) eEist ;ulte se;ne ncura=atoare Gi pro+ocri e;o>ionante n sc*i;<rile care se produc acu; n lu;e9 E+eni;entele din Europa de Est) pe care le/a; ur;rit desCaGur5ndu/se) au Cost eEtraordinare) dar i;plic Gi pericole ;ari9 Ele sunt descrise detaliat la Gtirile de sear9 6;plu pri;ele pagini ale ziarelor9 Dar) n ti;p ce pericolul unui uragan poate Ci e+aluat uGor) oare cu; s/ar putea e+alua pericolele unei societ>i aClate n *aosN De unde s ncepi ;car s ncerciN Acesta este scopul cr>ii: de a analiza starea lu;ii n aceste +re;uri tul<uri Gi de a eEa;ina conteEtul prezent n lu;ina singurului standard de ncredere / 1i<lia9 !copul ;eu nu este de a st5rni te;eri ne nte;eiate sau de a Cace acuza>ii neCondateK sper) ;ai degra<) s pun c5te+a ntre<ri i;portante: Pute; a+ea +reo speran> n actuala situa>ie ;ondialN :a Ci oare o pace dura<ilN EEist o cale ;ai <unN Cu; ar tre<ui s tri; ntr/o lu;e conCruntat cu noi pro+ocri Gi crizeN ncordare pe strzi A; senti;entul cert c pe strzile noastre eEist o stare de ncordare9 Cltoresc constant) Gi pretutindeni nt5lnesc si;pto;ele deza;girii Gi deznde=dii A;ericii9 ntreaga lu;e a Cost Gocat de iz<ucnirea de +iolen> din Los Angeles care a ur;at +erdictului nedrept n cazul RodneM Oing9 Cu un an n ur; ur;rea; Gtirile . despre conCruntrile dintre acti+iGtii pro/a+ort Gi cei pro/+ia> din Indianapolis Gi din alte oraGe9 nainte de aceste e+eni;ente sosiser +eGtile despre re+olta din !an Francisco9 Pe tot cuprinsul A;ericii) oraG dup oraG) ;ul>i;i nCuriate ies n strad pentru a protesta9 n aprile %&&') un reporter de la Associated Press a +or<it cu a;ericanii din Florida Gi CaliCornia Gi a descoperit proCunde senti;ente de tea;) incertitudine Gi deznde=de9 6n <r<at din Loui/siana+or<eadeo Lspai;Cr nu;e Gi Cor;L9 6n +eteran al celui de/al doilea rz<oi ;ondial din #isconsin si;>ea La;enin>area re+olu>ieiL9 6n a+ocat din statul #as*ington +or<ea despre ngri=orarea lui cresc5nd cu pri+ire la conducerea greGit a gu+ernului Gi la a<uzurile puterii9 O clugri> din Florida +or<ea despre Ltea;a care pluteGte n aerL Gi de care sunt conGtien>i to>i cei pe care i nt5lneGte9
.

!pirala econo;ic ascendent a anilor P30 a Cost ur;at de o recesiune ad5nc n anii P&09 Aceste sc*i;<ri au Curat a;ericanilor <ucuria Gi opti;is;ul9 !lu=<e pierdute) +ie>i distruse) cariere ruinate) Cali;ente) csnicii spul<erate) a<uzuri Cizice Gi e;o>ionale Gi ;ii de alte tragedii au in+adat c;inele A;ericii9 Ceea ce r;5ne n ur; este realitatea su;<r) lipsit de <ucurie Gi de ro;antis; a unei na>iuni Coarte ncercate9 Bi este clar c aceast curs e;o>ional a ulti;elor ' decenii a Cost co;plicat n ;od dra;atic de Cali;entul ;oral Gi spiritual al societ>ii noastre9 Lu;ea n sc*i;<are Dar A;erica nu este singura >ar cu pro<le;e9 n ntreaga lu;e sunt tul<urri9 n ti;p ce popula>ia planetei creGte n rit;ul ui;itor de %00 de ;ilioane de naGteri pe an) alte ;ilioane de oa;eni ;or din cauza epide;iilor) rz<oiului) Coa;etei) drogurilor) inani>iei) cri;ei Gi +iolen>ei9 Tri; +re;uri de conClicte puternice Gi transCor;are cultural9 Re+olu>iile politice Gi sociale conte;porane pun la ncercare i;agina>ia9 Pe scena politic a lu;ii) e+eni;entele ulti;ilor trei ani par s poarte ;arca destinului9 A; Cost ului>i de sc*i;<ile petre %0 cute n ;ulte na>iuni9 "ulte dintre aceste sc*i;<ri au adus speran> Gi li<ertate la sute de ;ilioane de oa;eni9 TotuGi) n ciuda ptrunderii de;ocra>iei n Europa de Est) a dr5;rii zidului 1erlinului) a rz<oiului de %00 de ore n GolCul Per/sic) a eGurii lo+iturilor de stat n Rusia Gi a pr<uGirii oCiciale a co;unis;ului) ne conCrunt; n prezent cu ine+ita<ilele greut>i ridicate de la<orioasa Gi pro<le;atica uniCicare a Europei9 E+eni;etele din C*ina n care tineri pro/de;ocra>i au Cost uciGi n Pia>a Tianan;en au Cost i;ediat ur;ate de Gtiri la Cel de e;o>ionante despre +ictorii ale de;ocra>iei n Ro;5nia) Polonia) Ce*oslo+acia) 1ulgaria Gi alte Coste state co;uniste) n ;ulte ocazii) pro;otorii scrii;<rii oCer o +iziune grandioas a unit>ii ;ondiale9 Ei sus>in c lu;ea a a=uns la o pace Gi unitate glo<ale Cr precedent9 In cu+5ntarea sa larg ;edi/atizat din Fulton) "issouri) "i*ail Gor<acio+ a declarat c este ne+oie de un puternic gu+ern central al na>iunilor de;ocraticeK o nou ordine ;ondial care s nlocuiasc +ec*ile stratage;e <azate pe conClictul nuclear9 Dar n ti;p ce lu;ea aplauda declara>iile Gi poate Gi senti;entele lui) n cele ;ai ;ulte pr>i ale lu;ii eEista o precau>ie =ustiCicat9 1aia de s5nge din Iugosla+ia este doar un eEe;plu al ncordrii dezln>uite de aceste sc*i;<ri9 Dar ase;enea tul<urri nu sunt cu totul neaGteptate9 n ti;p ce glo<aliGtii Gi specialiGtii n pro<le;e interna>ionale continu c5ntul lor de Lpace) paceL) 1i<lia ne a;inteGte c o pace de durat nu se poate instaura p5n la re+enirea lui Dristos9 AstCel ca lu;ea r;5ne n starea de agita>ie Gi incertitudine9 DeGi aGtept; Gi sper; / n ti;p ce lu;ea continu s aplaude <r<a>i ca Gor<acio+ ce +or<esc de pace / te;erile noastre nu sunt rezol+ate at5t de uGor9 A; +zut rezultatele lco;iei) corup>iei Gi ;anipulrii ne nCr5nate) n #all !treet) ad;inistrarea greGit a Cinan>elor) pe *olurile gu+ernului) Crauda Gi per+ertirea la cele ;ai nalte 2 ni+eluri n 1iseric Gi !tat9 n ti;p ce ur;resc dez+luirile supraputerilor din Europa) Asia Gi A;erica de Nord) ;ul>i oa;eni aGteapt o desc5lcire a situa>iei ;ondiale9 n ti;p ce sper; s do<5ndi; pacea Gi prosperitatea) ne conCrunt; n ;od constant cu noile pro<le;e ale acestei perioade de criz9 n cutarea unei ;orale noi n pri;+ara anului %&&' tul<urrile din Los Angeles au captat aten>ia lu;ii ntregi pentru o spt;5n9 nCuria>i de +erdictul unui =uriu) oa;eni tur<ulen>i au luat legea n ;5ini Gi au co;is nenu;rate acte ndreptate ;potri+a ordinii pu<lice) acte care erau ;ult ;ai dezgusttoare dec5t acela pentru care protestau9 Ac>iunea s/a soldat cu .2 de ;or>i) ' 000 de rni>i Gi o daun n a+utul pu<lic de % ;iliard de dolari9 Co;ent5nd deznod;5ntul acelor e+eni;ete) editorii re+istei LNeFsFeeQL scriau: LAgita>iile din Los Angeles au scos la i+eala i;portan>a gsirii unor noi ;oduri de a g5ndi pro<le;a etnic) cri;a) srcia9 Bi999 ne+oia de noi Celuri de conducere ;oral a de+enit e+identL9
2

8iarele din lu;ea ntreag au pu<licat pagini ntregi cu CotograCii care artau clar Ce>ele tur<ulen>ilor Gi r;Gi>ele cldirilor arse9 Dar acele iz<ucniri de +iolen> de pe strzile A;ericii sunt doar un eEe;plu al terorii eli<erate9 A; Cost) de ase;enea) tul<ura>i de i;agini ale rz<oiului) Coa;etei Gi epide;iilor din estul ACricii) ca Gi de i;aginea cu;plit de pe pagina nt5i a ziarelor Gi de pe ecranele T: a ;a;elor Gi a copiilor lor c*irci>i de Coa;e din !o;alia r+Git de rz<oi9 !e pare c spectrul ;or>ii nu poate Ci nicidecu; alungat de pe acest continent9 De Ciecare datPase;enea i;agini de;onstreaz c) n lu;ea de azi) linia ce desparte +ia>a de ;oarte este Coarte Cragil9 Tragedia !o;aliei este parc o copie la indigo a at5tor altor rz<oaie recente9 Din noie;<rie %&&%) rz<oiul desc*is a a>5>at) una ;potri+a alteia) o =u;tate de duzin de Cac>iuni) ntr/o >ar at5t de crunt lo+it de srcie9 BeCul statului a Cugit ca s/Gi sal+eze +ia>a) %' ls5nd n ur; un *aos total9 Pri+ind i;aginile luate n capitala "ogadis*u) a; +zut ur;ele luptelor din 1iaCra) !oFeto) 6ganda) Li<eria) Etiopia) Congo 1elgian Gi a nenu;ratelor altor rz<oaie s5ngeroase n ulti;ii .0 de ani n ACrica9 6n articol aprut n L#as*ington Post)L edi>ia din - ;ai %&&') se;nat de Todd !*ields) care trans;itea din "ogadis*u) descria Celul n care acea >ar Cusese transCor;at n teatrul unui ;cel din cauza rz<oiului) srciei Gi secetei9 n oraGe nu eEista lu;in electric) nici ;aGini si;ple9 Nu eEistau ;5ncare) ;edica;ente) dec5t c5te+a lucruri de +aloare care Cuseser sal+ate9 1ande de <r<a>i nar;a>i ucid Gi =eCuiesc n +oie) Cur5nd c*iar ;5ncarea copiilor ;ici) paraGutat pentru a *rni copiii care ;or de Coa;e n ta<ere de reCugia>i9 n cele din ur;) ;puGcarea unui ;e;<ru al ec*ipa=elor de a=utor a deter;inat Crucea RoGie s a<andoneze eCorturile sale de a introduce n >ar ali;ente Gi ;edica;ente9 Ni;eni nu Gtie ce curs +or lua e+eni;entele9 Aceasta este realitatea / depri;ant Gi Gocant) dar este tipic ororilor pe care le nt5lni; pretutindeni9 6nii o<ser+atori sugereaz c A;erica / la Cel ca restul lu;ii / poate s ating punctul de a a<andona preocuparea Ca> de pro<le;a social9 Noi nu ;ai crede; c sunte; n stare s/i a=ut; pe cei sraciK e;o>iile noastre pentru ei au disprut9 8iarul LNeFsFeeQL descria acest senti;ent ca o Lo<oseal a ;ileiL9 ! Ci; atunci surprinGi c lu;ea a a=uns aiciN C5nd +ede; pretutindeni Craud) corup>ie Gi a<uzuri la toate ni+elurile Gi n toate sectoarele +ie>ii pu<lice) ;ai pute; oare s persist; n credin>a greGit c u;anitatea este perCecti<il Cr inter+en>ia lui Du;nezeuN ! ;ai sper; ntr/o ;il nesC5rGit) c5nd ;ila) c*iar Cr ;argini) nu poate opri durereaN O c*e;are la sc*i;<area caracterului ntr/un discurs >inut la Colegiul @onat*an EdFards al 6ni+ersit>ii Rale n noie;<rie %&&0) !ecretarul a;erican al Departa;entului pentru !ntate al !969A9 Dr9 Louis #9 !ulli+an a +or<it despre 4 necesitatea Lre nnoirii si;>ului responsa<ilit>ii personaleL n A;erica9 El a spus c Lun procent ridicat din <olile care/i aCecteaz pe a;ericani sunt consecin>a alegerilor ne/ n>elepte n do;eniul co;porta;ental al Celului de +ia>L9 Rezultatul) a spus el) se regseGte n +ie>i ruinate) c*ircite Gi ne ;plinite Gi n costuri de ;edica;ente Gi ec*ipa;ente ;edicale Coarte ridicate9 Dr9 !ulli+an a descris eCectul consu;ului de tutun Gi alcool i;ens n ter;eni ca Lpierderea +i epiL Gi L<ani irosi>iL9 Totodat el a +or<it de tri<utul pe care alegerile ne n>elepte n do;eniul ;oral Gi al priorit>ilor +alorice l pltesc acu; a;ericanii: L!unt ngri=orat de ne ncrederea cresc5nd n dorin>a Gi capacitatea noastr) ca societate Gi ca indi+izi) de a =udeca n ;od corect c5nd este +or<a despre co;porta;ent u;an sntos Gi ;oduri de +ia>9 Legat de aceast di;inuare a credin>ei n =udecata etic Gi <azat pe criteriul +alorii este eroziunea acelor institu>ii care au generat) ;odelat Gi sus>inut standardele noastre etice Gi culturale / Ca;ilia) +ecintatea) 1iserica) Gcoala Gi asocia>iile de +oluntari9 Consecin>a acestui declin institu>ional este c a+e; ;ai pu>ine surse de instruire n co;porta;entul sntosL9
4

Condi>iile pe care secretarul de stat pentru pro<le;e de sntate le/a descris sunt toc;ai acele condi>ii care au contri<uit la Curia) +iolen>a Gi ostilitatea de pe strzile A;ericii9 LC5t despre ;ine) eu +d aici tri<utul dile;ei noastre etice Gi a indiCeren>ei noastre culturaleL) a adugat !ulli+an9 L"ulte dintre aceste pro<le;e Gi au rdcinile n nstrinarea) izolarea Gi lipsa de direc>ie care ur;eaz pr<uGirii standardelor societ>ii Gi a institu>iilor care le genereazL9 In cu+5ntarea sa de la 6ni+ersitatea Rale) !ulli+an a pledat pentru o re+italizare a unei Lculturi a caracteruluiL9 De Capt) el este con+ins de necesitatea de a se re+eni la +irtu>i de;odate ca Lautodisciplin) integritate) responsa<ilitate pentru Captele proprii) respect) perse+eren>) ;odera>ie Gi loialitate n datoria de a/i ser+i pe al>ii Gi ntreaga co;unitateL9 :alori Cunda;entale Cu ade+rat) lu;ea are ne+oie de conductori ;orali9 Dar nu de un nou Cel de ;oralitate) aGa cu; propunea spt;5nalul LNeFsFeeQL) ci) ;ai degra<) aGa cu; propune Louis !ulli+an) de +alorile Cunda;entale Gi de caracterul personal pe care lu;ea c5nd+a le n>elegea Gi respecta9 A+e; ne+oie de o conducere ;oral care s arate diCeren>a dintre <ine Gi ru Gi care s ne n+e>e s ne iert; unii pe al>ii) aGa cu; Gi noi sunte; ierta>i de Tatl nostru din Cer9 A+e; ne+oie de o conducere ;oral care s ne n+e>e ce e dragostea de Cra>i Gi surori) din orice ras sau tri<) o ;oral n care a<unden>a ;aterial s nu Cie niciodat >elul unei societ>i) ci doar rezultatul dez+oltrii ei econo;ice9 Lu;ea are ne+oie de o conducere ;oral care s respecte drepturile Ce;eii Gi <r<atului n ;od egal pe te;eiul c to>i sunte; copiii aceluiaGi Tat) dar n ec*ili<rul Gi ar;onia pe care Tatl nostru le/a g5ndit pentru noi Gi despre care El ne/a spus c sunt cele ;ai potri+ite pentru poten>ialul nostru de a duce o +ia> Cericit) ntr/una din ulti;ele !ale zile pe p;5nt Isus a spus: LDac " iu<eGte cine+a) +a pzi cu+5ntul "eu) Gi Tatl "eu l +a iu<i Noi +o; +eni la el Gi +o; locui ;preun cu elL Iloan %.:',J9 Acesta este Celul de conducere ;oral de care lu;ea are ne+oie9 Duce; lips de o ;oral care garanteaz respectul pentru ;a;e) pentru ta>i Gi pentru to>i aceia care triesc Gi lucreaz pentru a ndeplini poruncile lui Du;nezeu9 A+e; ne+oie de Ca;ilii care s stea ;preun Gi s se roage ;preun9 Nu a+e; ne+oie de o nou ordine ;oralK lu;ea are o ne+oie Coarte ;are de ordinea ;oral) ncercat Gi testat) pe care Du;nezeu a dat/o pe ;untele !inai) pe care El a do+edit/o prin proCe>ii Gi patriar*ii din +re;urile de nceput ale o;enirii Gi pe care El a eEpri;at/o n c*ip perCect n +ia>a) ;oartea Gi prezen>a +ie a Fiului !u) Isus Dristos9 "ul>i Gi a;intesc de articolul din re+ista LTi;eL despre @osep* "arQoFsQi) <olna+ de !IDA) care Gi +indea s5ngele la un centru de plas; din Los Angeles9 El spunea c are ne+oie de <ani9 A Cost acuzat de cri; cu pre;editare pentru c nu i/a psat de cei pe care/i ucidea prin s5ngele lui inCectat9 Aceasta este ;orala unei lu;i %2 egoiste Gi indiCerente9 Dac nu ne ntoarce; la ;orala lui Isus Dristos) care Gi/a +rsat s5ngele ca s ne sal+eze +ie>ile) ;oralitatea lui @osep* "arQoFsQi este cea ;ai <un) Gi la acest tip de ;oralitate se poate aGtepta lu;ea9 :5ltoarea e;o>ional n cartea ;ea LLu;ea n ClcriL I%&42J scria; despre anii P40 Gi -0 ca despre perioade de ;5nie Gi nelegiuire) de rz<oi ntre ideologii9 Pro<a<il c situa>ia noastr ;aterial este pu>in sc*i;<at) dar sunt con+ins c di;ensiunile sociale au r;as aceleaGi9 Plti; nc pre>ul i;pruden>ei anilor P409 "ai ;ult ca oric5nd) cultura noastr este prins n p5nza iresponsa<ilit>ii Gi egois;ului9 !ocietatea noastr este nc i;o<ilizat n aceleaGi condi>ii ale disperrii Gi Cricii care ne/au co<or5t lent ntr/un inCern e;o>ional9 Cu c5t ne apropie; de sC5rGitul acestui ;ileniu Gi al acestui at5t de i;portant secol) cu at5t lu;ea pare c se n+5rteGte din ce n ce ;ai repede9 Te*nologiile Gi ti;pul se ntrec cu +iteze a;enin>toare9 Cine poate >ine pasulN 6nde se +a sC5rGi aceast cursN Tre<uie s ne ntre<; dac eEist rspunsuri pentru crizele
-

ti;pului nostru9 Tre<uie) totodat) s ne ntre<; dac ;ai este speran> pentru noi sau criza nu este at5t de proCund pe c5t ne te;e;N Li<rriile sunt pline de pro;isuni9 Cr>i ale unor n>elep>i Gi proCe>i de toate soiurile oCer <og>ie Gi n>elepciune la ;inut9 Pentru unii) rspunsul este o condi>ie Cizic <un) cu siguran>) un trup sntos +a aduce Cericire9 Pentru al>ii) rspunsul st n <unstarea psi*ic Gi aCecti+) sau n contactul cu eul LspiritualL interior9 Al>ii ncearc s ne con+ing c drepturile noastre au Cost +iolate Gi c Cericirea nsea;n s/>i conduci +ia>a singur9 Din pcate) deGi poart alte nu;e) re;ediile sunt +ec*i9 6nele dintre aceste re>ete pot) ntr/ade+r) s n<uGe si;pto;ele durerii acestei lu;i pentru un ti;p) dar nici una dintre ele nu poate +indeca <oala9 Aceasta este ad5nc inCiltrat n suCletul societ>ii) iar societatea a Cost ntotdeauna teritoriul eEclusi+ al lui Du;nezeu9 %4 A; ntre<at oa;eni din diCerite pr>i ale lu;ii ce cred despre Gansele noastre pentru +iitor9 "ul>i sunt pesi;iGti9 Editorialele din presa interna>ional sunt c*iar ;ai su;<re dec5t cele din presa a;erican9 Cu+inte ca LAr;ag*eonL Gi LApocalipsaL sunt n ;od constant Colosite pentru a descrie e+eni;entele de pe scena ;ondial9 Cu zece ani n ur;) cartea lui George OrFell) L%&3.L) era i;aginea de care se slu=eau to>i9 Astzi) Cic>iunea lui OrFell este palid n co;para>ie cu realitatea: ceea ce ne ngrozeGte astzi este nsGi LApocalipsaL9 Acesta este ;oti+ul pentru care a; re+enit la po+estea celor . clre>i Gi la descrierea <i<lic a sC5rGituluiK n aceast carte analizez aceste +edenii) le eEa;inez n lu;ina sigurului ade+r etern / ade+rul re+elat al lui Du;nezeu) 1i<lia9 Pentru a n>elege diCicult>ile ti;purilor noastre) tre<uie s +ede; ce are 1i<lia de spus despre aceste ti;puri Gi care sunt speran>ele noastre pentru +iitor9 Furtuna pe cale a se st5rni Cred c i;aginea unei Curtuni care se apropie creeaz un senti;ent de tea; Gi de nesiguran> ase;ntor celui pe care l nt5lnesc la ;ul>i oa;eni n cltoriile ;ele9 Orice Cel de lupt politicnaGte Curtuni de ur n ini;ile celor cu care discut9 O Curtun de ;5nie Cier<e n ini;ile tuturor tinerilor noGtri9 Au Cost prea adesea nGela>i Gi eEploata>i) nu nu;ai de ctre spiritul co;ercial al societ>ii de consu; ;oderne) dar Gi de ctre educatori Gi sociologi) care i/au pri+at de +alori) de rela>ii Ca;iliale Gi de o perspecti+ n +ia>9 nt5lnesc prea ;ul>i tineri Gi tinere a cror +irtute a Cost clcat n picioare Gi <at=ocorit Gi a cror credin> n necesitatea eEisten>ei unor rela>ii de Ca;ilie <azate pe loialitate a Cost distrus9 " te; ;ult pentru +iitorul lor9 In lucrarea de Ca> a; inclus o <un parte din ;aterialul cr>ii ;ele intitulat LCaii se apropieL) care se ocup de cei patru clre>i ai ApocalipseiK a; Ccut acest lucru pentru a a+ea ocazia s reanaliz; n+>turile <i<lice pri+itoare la sC5rGitul +re;urilor9 Cei . cai Gi clre>ii lor din cap94 al Apocalipsei / ulti;a carte a ' / A;enin>area Curtunii %1i<liei / constituie i;agini e+ocatoare Gi pline de Cor> n legtur cu ceea ce ne st n Ca>9 :o; eEa;ina ;ai detaliat Gi cu+intele lui Dristos din "atei '.) unde El +or<eGte despre se;nele sC5rGitului9 Cci n aceast pri; carte a Noului Testa;ent) Dristos ne spune cu; +or Ci ulti;ile zile ale planetei P;5nt9 In i;aginile +ii ale Apocalipsei apostolului Ioan) +ede; clar pri;e=diile +eacului n care tri;) descrise dup ;odul n care le percepe Du;nezeu9 Pri;ul cal are de/a Cace cu religia Cals) cu siste;ele de credin> pg5ne) ndreptate ;potri+a lui Du;nezeu Gi ;potri+a creGtinilor9 A; ncercat s analizez ;aniCestrile acestei realit>i n lu;ea conte;poran) +oi analiza) totodat) Gi condi>ia suCletului o;ului de azi Gi unele din aCir;a>iile ;incinoase pri+itoare la ade+r ale unor n>elep>i ai acestui +eac9 Al doilea cal are nsrcinri legate de rz<oi Gi pace9 Trat5nd a;<ele c*estiuni) a; ales s/o Cac n ter;enii situa>iei ;ondiale actuale) n paralel cu n+>turile <i<lice9 Al treilea cal reprezint Coa;etea Gi ciu;a iar al patrulea / ;oartea Gi suCerin>a Iadului9 Acestea nu sunt i;agini lipsite de n>eles Gi +agi) ci constituie
3

re+ela>ia di+in a realit>ilor acestei lu;i n perioada de dinaintea re ntoarcerii lui Dristos9 Cele patru i;agini ale clre>ilor reprezint toate tipurile de spai; Gi criz pe care le nt5lni; n prezent9 Titlurile ziarelor anun> ;ereu Curtuni care se apropieK ter;enii scrierilor proCetice ale lui Ioan n/au prut niciodat at5t de Ca;iliari9 Li;<a=ul Cigurati+ al Apocalipsei este co;pleE Gi proCund) iar uneori este greu de n>eles pe deplin9 TotuGi) pe parcursul acestor capitole +oi ncerca s ; eEpri; c5t ;ai eEact cu putin>K +oi cita Gi din scrierile unor autori de reCerin> acolo unde co;entariile lor a=ut la li;pezirea n>elesurilor unor ter;eni Gi concepte9 !copul ;eu nu a Cost acela de a trata pe larg unele c*estiuni teologice legate de a doua +enire a lui Dristos sau acela de a oCeri preri personale despre e+eni;ente ca rpirea 1isericii) Necazul cel "are sau "ileniulK dar ur;resc atent ;rturia !cripturii cu pri+ire la e+eni;entele actuale Gi la ceea ce Isus Dristos aGteapt ca ucenicii !i s Gtie Gi s n>eleag9 !copul ;eu n interpretarea acestor ' teEte / din Apocalipsa Gi din "atei './a Cost s le eEplic n ;odul cel ;ai practic Gi logic9 %3 C*iar dac n aceste teEte eEist por>iuni n care li;<a= ul este diCicil) aceste ' teEte sunt eEtre; de rele+ante pentru +re;urile noastre Gi pentru pro<le;ele unei lu;i n sc*i;<are9 Ni;eni s nu Cac greGeala de a crede c aceste teEte sunt Cic>iune9 ConCrunta>i cu o lips de speran> generalizat) tre<uie s recunoaGte; 1i<lia drept ceea ce este: Cu+5ntul lui Du;nezeu9 AstCel c scopul ;eu prioritar este de a analiza aceste teEte n lu;ina ;esa=ului de speran> Gi siguran> al lui Du;nezeu Gi s art sursa pcii) credin>a n Isus Dristos9 EEist o cale de ieGire din deznde=de9 EEist un rspuns la criza acestei lu;i9 EEist o cale prin care po>i cpta pacea cu Du;nezeu9 Toc;ai de aceea anun>area +enirii ;rtunii este urgent9 ! treci ne+t;at prin Curtunile +ie>ii A; a=uns s pot aprecia co;pleEitatea Curtunilor +ie>ii ntr/un ;od nou n ulti;ii , ani) perioad n care ;/a; luptat cu o <oal aprut pe neaGteptate n +ia>a ;ea9 n ti;p ce lu;ea trecea prin sc*i;<ri politice ;a=ore n toa;na anului P3& Gi n P&0) eu nsu;i trecea; printr/un proces de sc*i;<are interioar9 Pri;ul si;pto; ngri= orator a Cost un tre;ur al ;5inilor pe care l/a; pus pe sea;a progra;ului ;eu ncrcat9 Cu ;ult ti;p n ur; a+usese; diCicult>i n a parcurge distan>e ;ari pe =os Gi n a eCectua lucruri si;ple) ca de eEe;plu s urc pe o platCor; sau s predic9 AstCel c a; Ccut c5te+a teste la Clinica "aMo9 Doctorii ;i/au spus c ; gsea; ntr/o Caz incipient a <olii ParQinson9 Nu ;ai e ne+oie s spun c nu ;/a; <ucurat de o ase;enea +este9 Dar) deGi diagnosticul a +enit ca o surpriz) ;/a; decis s nu dra;atizez lucrurile9 " g5ndea; s iau lucrurile uGor) s ur;ez trata;entul prescris de doctori Gi astCel s ncerc s ies din aceast stare9 Pe parcursul a peste '0 de ani a; a+ut de luptat cu tot Celul de <oli) c5te+a serioase) ;ulte) relati+ ;inore9 Pentru ;ine aceast <oal a Cost o eEperien> nou9 !pun c a Cost) pentru c acu; sunt <ine9 "i s/a reco;andat s ncetinesc pu>in rit;ul) aGa nc5t acu; doctorii sunt ;ul>u;i>i de progresul ;eu9 & Prin natura ei) credin>a creGtin i;plic o anu;e cantitate de s5nge) sudoare Gi lacri;i9 Isus ne c*ea; s/ I Ci; ucenici) indiCerent de circu;stan>e9 C5nd +eni; la El) sunte; eli<era>i de un set de pro<le;e / po+erile pcatului) +ino+>iei) nsingurrii) neputin>ei Gi separrii de Du;nezeu / Gi El ne spune: LLua>i =ugul "eu asupra +oastr Gi n+>a>i de la "ine L I"atei %%:'&J9 Nu este un =ug prea greu) ntruc5t nsuGi Dristos l poart cu noi9 El ne spune: L@ugul "eu este <un Gi sarcina "ea este uGoarL I"atei %%:,0J9 El ne c*ea; s/L ur;; indiCerent de pre>ul pe care tre<uie s/% plti; Gi nu ne pro;ite c +a Ci uGor9 Orice eEisten> Gi are pro<le;ele ei9 C5nd ;/a; *otr5t s/;i predau +ia>a lui Isus Dristos / era; t5nr / n/a; Ccut/o crez5nd c El ;i +a lua toat durerea9 A; Ccut/o pentru c ;i/a; pus nde=dea n pro;isiunea Lui de a/;i da +ia>a +eGnic Gi a; crezut c El +a Ci cu ;ine ;ereu Gi/;i +a da putere s trec prin toate diCicult>ile acestei +ie>i9 Poate c n/a; n>eles cile Lui ntotdeauna) dar a; crezut c Isus ; +a a=uta s triesc o +ia> +ictorioas9 Bi aGa a Cost / El a Ccut c*iar ;ai ;ult dec5t at5t9
&

Corrie ten 1oo; o<iGnuia s spun: LSi se poate nt5;pla ce este ;ai ru) dar nu;ai ce este ;ai <un r;5neL9 Acesta este un ;esa= eEtraordinar) pentru c to>i a+e; de trecut prin Curtuni n +ia>9 Atunci c5nd un predicator sau un n+>tor al Cu+5ntului prezint doar <eneCiciile ;ateriale sau spirituale ale +ie>ii creGtine) eu cred c acela a=ut lucrrii clre>ului care nGeal9 Ni;ic pe p;5nt nu se co;par cu +ia>a nou n Isus Dristos) dar nu +a Ci ntotdeauna uGor Gi) aGa cu; a; ;ai spus) acest ade+r ;i se re+eleaz tot ;ai ;ult) pe ;sur ce naintez pe dru;ul credin>ei9 EEa;enul r<drii C5nd ; g5ndesc la ncercri Cizice) ;i a;intesc de un t5nr cura=os care a +enit la una din adunrile noastre de e+ang*elizare ntr/un scaun cu rotile9 !e gsea n ulti;a Caz a unui cancer necru>tor) care/i sdise n suClet o ;are a;rciune Gi re+olt9 Citise prea ;ulte cr>i care pro;iteau sntate pentru aceia care %0 cred9 Prea ;ul>i creGtini <ine inten>iona>i i pro;iseser o +indecare ;iraculoas Gi) pentru c nu Cusese +indecat) nesiguran>a pusese stp5nire pe el9 Prin>ii lui l purtaser de la un +indector la altul Gi Ciecare se rugase pentru +indecare lui ;iraculoas) dar Cr nici un rezultat9 1iatul se rugase Gi postise Gi se credea sincer) cu toate acestea ;iracolul +indecrii lui nu a+usese loc9 El se apropia de ;oarte9 Adunarea noastr de e+ang*elizare a+ea s Cie ulti;a la care t5nrul a Cost prezent9 @oni EarecQson Tada +or<ea n acea sear9 "ul>i Gtiu c @oni era *andicapat de c5>i+a ani) n ur;a unui accident) petrecut n ur;a plon=rii greGite n ap9 Bi ea se rugase pentru +indecare) Gi r;sese paralizat n scaunul cu rotile9 n acea sear ea nu a +or<it doar despre :estea 1un9 Ea Gi/a ;rturisit ;5nia care a ncercat/o dup ce s/a rugat s Cie +indecat) cu credin>a ntr/un ;iracol9 Apoi a po+estit cu; Du;nezeu s/a apropiat de ea atunci c5nd suCerea ;ai ;ult Gi a dat +ie>ii ei un con>inut nou Gi o alt direc>ie) n ciuda durerii Gi deza;girii ei9 @oni a a+ut cura=ul s spun ntoc;ai cu; s/au petrecut lucrurile9 Acest lucru %/a eli<erat pe t5nrul <olna+ de cancer9 Despo+r5ndu/se de a;rciune Gi ;5nie) el a ncetat s ;ai cread c +ia>a lui Cusese o nereuGit) iar credin>a lui insuCicient9 El a acceptat s/L +ad pe Dristos n Gi prin durerea lui9 Nu dup ;ult ti;p t5nrul a ;urit) dar prin>ii lui s/au <ucurat la g5ndul c <iatul lor n/a ;urit n starea lui anterioar de ;5nie Gi a;rciune9 El a dat napoi Tatlui +ia>a sa) pred5ndu/se total lui Isus Dristos9 Apoi a plecat s Cie cu Do;nul nostru n+iat) acolo unde a gsit eli<erarea +eGnic de suCerin>a lui9 Puterea lui Du;nezeu Prin cele spuse ;ai sus) n/a; +rut s spun c Du;nezeu nu +indec niciodat) n c*ip ;iraculos) supranatural9 Eu cred c El Cace +indecri ;iraculoase n anu;ite situa>ii9 Dar eEist Gi ;pre=urri n care El nu/Bi arat sla+a n acest ;od9 Noi nu pute; '% n>elege de ce unii oa;eni par s se strecoare prin +ia> Cr nici un eCort) n ti;p ce al>ii sunt ;ereu c*inui>i de durere Gi ntristare9 Nu ne pute; eEplica de ce trupuri oCilite sunt +indecate) n ti;p ce altele suCer Gi ;or9 Nu pute; Gti de ce unele rugciuni sunt ascultate Gi pri;esc rspuns) n c*ip ;iraculoas) n ti;p ce altele par s CTe ignorate9 Nu pute; pretinde c +ia>a n Dristos garanteaz nu;ai +ictorii Gi succes ;aterial n aceast eEisten>9 Atunci c5nd +or<i; doar despre succese) spune;) de Capt) o parte din ade+r9 C5nd po+esti; doar despre rugciunile la care a; pri;it rspuns) si;pliCic; ade+rul peste ;sur de ;ult9 C5nd suger; c n credin>a creGtin =ugul Gi po+ara nu sunt neaprat prezente) spune; ;ai pu>in dec5t ade+rul ntreg9 Iar =u;t>ile de ade+r) rspunsurile Cacile Gi ;inciunile plcute sunt toate ar;e ale nGelciunii9 Dristos ne druieGte pace Gi <ucurie toc;ai atunci c5nd sunte; n suCerin>) n ncercri Gi n ispite9 Acest g5nd ; ntreGte Gi/;i d speran>9 Eu n/a; Cost niciodat oprit s Cac acele lucruri care/;i produceau cea ;ai ;are <ucurie9 Nu/;i pot i;agina o perioad n +ia>a ;ea n care s nu predic Cu+5ntul lui Du;nezeuK nu eEist altce+a pe p;5nt care s/;i plac ;ai ;ult9 TotuGi) ;i dau sea;a c nu +oi putea
%0

;en>ine acelaGi rit; de ;unc n ur;torii 20 de ani9 Nici acu; nu ;ai pot Cace toate lucrurile pe care le Ccea; nainte9 Dar) at5t c5t +oi Ci n stare) +oi continua s predic Gi s cltoresc9 Inten>ionez s dedic ;ai ;ult ti;p di+erselor ser+icii 1illM Gra*a;) cu; ar Ci LCo+e L) centrul nostru de instruire de l5ng As*e+ille9 :oi continua s predic ;esa=ul E+ang*eliei n progra;ul nostru radioConic LOra DecizieiL Gi n progra;ele de tele+iziune trans;ise n lu;ea ntreag9 ntr/o perioad de o<oseal Gi nesiguran> din +ia>a sa) apostolul Pa+el scria 1isericii din Filipi: L999 ;/a; deprins sCiu ;ul>u;it custarea n care ;a gsesc Btiu s triesc s;erit Gi Gtiu s triesc n <elGug9 n totul Gi pretutindeni ;/a; deprins s Ciu stul Gi Cl;5nd) s Ciu n <elsCag Gi s Ciu n lipsL9 Apoi adaug aceste cu+inte ncura=atoarei LPot totul n Dristos) care ; ntreGteL IFilipeni .:%%/%,J9 %% U La aceast Craz se reduce toat trirea creGtin9 At5ta ti;p c5t a+e; asigurarea c Isus Dristos are putere asupra tuturor lucrurilor) nici o ncercare nu e prea grea) nici o Curtun prea puternic) nici o criz prea ad5nc9 Pute; totul n Dristos care ne ntreGte9 A +esti ade+rul lui Du;nezeu n ti;p ce g5ndea;) scria; Gi re+edea; aceast carte) de+enea; din ce n ce ;ai conGtient de Curtunile periculoase ce Cac ra+agii n societatea ;odern9 A; cunoscut n ;od direct i;plica>iile gra+e ale pri;e=dioaselor teorii sociale Gi politice ;incinoase din ulti;ii ani9 Citind aceast carte) >i +ei da poate sea;a de zdrnicia n>elepciunii acestei lu;i Gi de goliciunea ideologiilor laice care ne conduc) cu Ciecare zi) spre Ar;ag*edon9 n ciuda ngri=orrii ;ele) ;/a; con+ins pe deplin de responsa<ilitatea ce re+ine creGtinilor de a +esti ade+rul Cu+5ntului lui Du;nezeu9 A+e; datoria de a +or<i ;potri+a Lpcatului care ne nCGoar aGa de lesne L IE+rei %':%J: anu;e c) deGi nu sunte; din lu;e) sunte; n lu;e Gi tre<uie s Cace; tot ce st n puterea noastr s o Ceri; de distrugere9 A; ncercat) n aceast carte) s/;i ;prtGesc ngri=orarea Gi s sugerez creGtinilor c5te+a ;oduri de a/Gi apra nepri*nirea n aceast lu;e9 A; +rut s art cu; orice <r<at sau Ce;eie care n>elege pe deplin ;esa=ul *arului Gi iertrii poate Ci de Colos) pre/gtindu/i pe al>ii pentru lu;ea +iitoare) pro;is de !criptur9 Locuitorii sudului Floridei au crezut c au ti;p suCicient s se pregteasc pentru sosirea 6raganului AndreF9 AceGtia au Ccut ce Cceau de aproape un secol: acopereau Cerestrele) str5ngeau Gi depozitau lucrurile care ar Ci putut uGor s Cie luate de +5nt) Gi Cceau pro+izii n c;ri9Ei au +zut Curtuna apropiindu/se Gi li s/a prut c nu se deose<ea de celelalte prin care ei trecuser9 Dar aceast Ciirtun nu a Cost ca altele dinaintea ei9 Pu>ini dintre cei care triser alte uragane au supra+ie>uit lui AndreF9 Alte Curtuni se ntrezresc la orizont9 Ele par s anun>e sC5rGitul acestui +eac Gi +enirea lu;ii +iitoare) pro;ise de Isus9 Nu to>i ', oa;enii +or supra+ie>ui acestor ' e+eni;ente9 !peran>a ;ea este c aceast carte +a Ci pentru ;ul>i un se;nal de alar;) a=ut5ndu/i s se pregteasc pentru +re;ea +iitoare9 Dar a; con+ingerea c aceia ce Gi pun ncrederea n Isus Dristos +or supra+ie>ui oricror ncercri9 6raganul AndreF de a<ia trecuse9 Nepotul ;eu) !tep*an/Nelson) lucra zi Gi noapte) apro+izion5ndu/i cu ali;ente Gi ap pe cei care supra+ie>uiser9 La un ;o;ent dat) a o<ser+at) pe acoperiGul unei case) o t<li> pe care scria: LPerCect) Doa;ne9 Ai acu; aten>ia noastr9 Ce ai de g5nd s CaciNL9 !e ntrezresc Cartuni apocaliptice la orizont9 Du;nezeu ncepe s ne atrag aten>ia9 LCe +a ur;a oareNL este ntre<area la care ncearc s rspund aceast carte9 Capitolul ' !E"NELE :RE"6RILOR
%%

INe ntre<; adesea unde este Du;nezeu n ti;pul Curtunilor +ie>ii) n necazurile acestei eEisten>e9 6nde este Du;nezeuN De ce nu opreGte rulN 1i<lia ne asigur c Du;nezeu +a distruge rul la re+enirea lui Dristos pe P;5nt9 C5nd+a) Dristos +a +eni n sunete de tr5;<i> Gi i +a aduna pe to>i aceia care Gi/au pus nde=dea n El9 Nu/i de ;irare c !criptura ne spune c atunci L n Nu;ele lui Isus) se +a pleca orice genunc*i al celor din ceruri) de pe p;5nt Gi de su< p;5nt) Gi orice li;< +a ;rturisi) spre sla+a lui Du;nezeu Tatl) c Isus Dristos este Do;nulL IFilipeni ':%0)%%J9 Dac nu/L pri;eGti pe Dristos ca ;5ntuitor Gi nu >i pleci genun/ c*iul naintea Lui ca naintea Do;nului +ie>ii tale) +ine ziua c5nd te +ei pleca naintea Lui ca naintea @udectorului9 Isus nu ne/a spus c5nd se +a ntoarce9 Ne/a poruncit s nu Cace; specula>ii cu pri+ire la acea zi9 LDespre ziua aceea Gi despre ceasul acela) nu Gtie ni;eni: nici ngerii din ceruri) nici Fiul) ci nu;ai LI"atei '.:,4J9 Capitoul 4 din cartea Apocalipsa Cace un portret eEtre; de detaliat al sC5rGitului +re;urilorK totuGi) ni;eni nu Btie c5nd se +or petrece acele e+eni;ente) n aCar de Tatl din Ceruri9 Nici ngerii nu Gtiu9 Dar Isus a ;ai spus c +or Ci se;ne la %' care tre<uie s Ci; aten>i9 Ele sunt nu;ite Lse;nele +re;urilorL Gi sunt detaliate n capitolele '. Gi '2 din E+ang*elia dup "atei /pri;a carte a Noului Testa;ent9 Cele dou teEte din E+ang*elia dup "atei Gi din Apocalipsa) luate ;preun) ne pre+in asupra uraganului de e+erii;ente) uragan care st gata s +in) Gi ne descriu cu claritate se;nele sC5rGitului) se;ne care se pot astCel identiCica9 Isus re+eleaz) n relatarea !a) detalii eEacte cu pri+ire la cderea Ierusali;ului Gi persecu>ia care i ur;eaz9 n alte capitole) "atei descrie intrarea Lui triu;Cal n Ierusali;) c5nd ;ul>i;ile l/au nt5;pinat ca pe "esia cu ra;uri de pal;ier IC;icJ Gi cu strigte de LOsana L9 6r;eaz relatarea =udec>ilor naintea !inedriului Gi n Ca>a lui Pilat) <taia) <iciuirea) cruciCicarea Gi po+estirea e;o>ionant a n+ierii lui Isus din ;or;5nt9 "atei po+esteGte Gi nt5;plri din ti;pul celor .0 de zile petrecute de Isus) n trupul !u gloriCicat) cu ucenicii) ti;p n care El i/a n+>at Gi i/a ;<r<tat) nainte de a !e ntoarce pe tronul !u din Ceruri9 O por>iune din aceast istorisire ;erit o eEa;inare ;ai a;nun>it9 C5nd Isus a a=uns la Ierusali; pentru a petrece acolo ulti;ul !u PaGte) El a pl5ns9 A strigat: LIerusali;e) Ierusali;e) care o;ori pe prooroci Gi ucizi cu pietre pe cei tri;iGi la tineV De c5te ori a; +rut s str5ng pe copiii ti) cu; Gi str5nge gina puii su< aripi) Gi n/a>i +rutVL I"atei ',:,-J9 Isus ncerca s/i pregteasc pe ucenici pentru u;ilin>a pe care ur;a s/o ndure / <iciuirile) <leste;ele) <at=ocura Gi ;oartea ruGinoas pe cruce) ntre t5l*ari / dar ei nu n>elegeau9 C5nd le/a spus c tre<uie s ;oar Gi c peste , zile +a n+ia) ei nu L/au n>eles9 G5ndeau c le +or<eGte n pildeK ni;eni n/ar putea s ;oar Gi s n+ie din nou prin puterea sa / doar dac acela ar Ci Du;nezeu9 Trec5nd de zidurile cet>ii Gi zrind cldirea Te;plului) cei ceK erau cu El s/au ;inunat de grandoarea Gi ;ri;ea ei9 Dar Isus le/a spus c) n cur5nd) aceste ziduri) acest Te;plu Gi toate palatele ;re>e) totul n Ierusali; +a Ci distrus Gi c Lnu +a r;5ne aici piatr pe piatr) care s nu Cie dr5;atL I"atei '.:'J9 Erau ui;i>i de ase;enea aCir;a>ii9 Ei erau niGte oa;eni si;pli / pescari) +a;eGi Gi negustori din >inutul ndeprtat al nordului Galileii) dar era e+ident pentru ei c Ierusali;ul era un oraG Cru;os) i;presionant9 Era oraGul ;ereu prezent n proorocii9 Era i;posi<il ca ase;enea cldiri i;puntoare s Cie +reodat dr5;ate9 Care ar;at ar reuGi s le distrugN AstCel c un grup de ucenici a +enit la Isus n tain Gi L/au ntre<at: L!pune/ne c5nd se +or nt5;pla aceste lucruriN Bi care +a Ci se;nul +enirii Tale Gi al sC5rGitului +eacului acestuiaNL I"atei '.:,J9 nceputul durerilor AGa c Isus a Gezut Gi a nceput s/i n+e>e aceste lucruri9 Rspunsul Lui) relatat n "atei '.:,/,-) con>ine un portret ui;itor de eEact al ulti;elor zile ale P;5ntului9 Isus le descoper soarta Ierusali;ului) proorocie care se +a ;plini n cele ;ai ;ici detalii n anul -0 d9Dr9) c5nd oraGul a Cost prdat Gi ars de legiunile ;pratului Titus9 Isus a +or<it despre o +iitoare societate pg5n Gi despre pericolul ereziilor
%'

nscocite de n+>tori CalGi care +or ncerca s per+erteasc ;esa=ul si;plu al ade+rului pe care Dristos a +enit s ni/% aduc9 Isus le/a spus: L1ga>i de sea; s nu + nGele cine+aV Fiindc +or +eni ;ul>i n Nu;ele "eu Gi +or zice: WEu sunt DristosulX9 Bi +or nGela pe ;ul>iL I"atei '.:.)2J9 Continu5nd) Isus +or<eGte despre necazurile ti;purilor ;oderne: L:e>i auzi de rz<oaie Gi +eGti de rz<oaie: +ede>i s nu + spi;5nta>i) cci toate aceste lucruri tre<uie s se nt5;ple9 Dar sC5rGitul tot nu +a Ci atunci 6n nea; se +a scula ;potri+a altui nea; Gi o ;pr>ie ;potri+a altei ;pr>iiK Bi pe alocurea +orCi cutre;ure dep;5nt) Coa;ete Gi ciu;i Dar toate aceste lucruri nu +orCi dec5t nceputul durerilor L I"atei '.:-)3J9 Niciodat n istoria o;enirii nu a eEistat o perioad n care at5t de ;ulte Curtuni s se dezln>uie n acelaGi loc Gi ti;p ca n deceniul trecut9 Foa;ete) <oli) cutre;ure / toate acestea au ncercat lu;ea %, '4 : ;ii de ani) dar rareori si;ultan n at5t de ;ulte locuri Gi rareori cu at5t de ;ult putere9 Continentul aCrican este de+astat de tul<urri sociale) Coa;ete Gi <oli de tot Celul9 In A;erica de !ud do;neGte *aosul politic Gi social9 Europa trece printr/o perioad de sc*i;<ri proCunde Gi nesiguran>K ni;eni nu poate spune ce se +a nt5;pla n estul Europei) unde au loc cele ;ai ;ari sc*i;<ri politice din ti;purile ;oderne9 A;erica nu este nici ea ocolit de ncercri /srcie din ce n ce ;ai ad5nc) sciziune rasial) lips de adpost) cri;) a<uz seEual Gi Cizic Gi dezintegrarea Ca;iliei9 La toate aceste nenorociri se adaug <oli de tot Celul / !IDA) tu<erculoza) <oli trans;isi<ile pe cale seEual9 Alcoolis;ul) dependen>a de droguri) pornograCia Gi ;ulte alte ;aniCestri periculoase distrug societatea9 Lista nenorocirilor include Gi cutre;urele) uraganele Gi dezastrele naturale9 Dar Isus a spus c toate acestea sunt doar anticiparea necazurilor ;ari9 Acesta este doar nceputul durerilor9 Isus ne/a a+ertizat c pre>ul credin>ei n El +a Ci ;are9 1a>= ocura) prigoana) c*iar ;oartea +or Ci ncercri dintre cele ;ai rsp5ndite printre credincioGi) dar ;ul>i +or reCuza s plteasc un ase;enea pre>9 LAtunci + +or da s Ci>i c*inui>i Gi + +or o;or ) a spus El) Gi +e>i Ci ur5>i de toate Nea;urile pentru Nu;ele "eu9 Atunci ;ul>i +or cdea) se +or +inde unii pe al>ii Gi se +or ur unii pe al>ii !e +or scula ;ul>i prooroci ;incinoGi Gi +or nGela pe ;ul>i Bi din pricina n;ul>iriiCrdelegii) dragostea celor ;ai ;ul>i se +a rci Dar cine +a r<da p5n la sC5rGit) +aCi ;5ntuitL I"atei '.:&/%,J9 Iat un portret realist al ti;purilor actualeV ncrederea noastr a Cost zguduit de scandaluri n 1iseric) n Gur+ern) n n+>;5nt Gi la orice ni+el al autorit>ii9 A; +zut i;agini tele+izate n care poli>iGti <teau ci+iliK a; +zut gu+ernan>i Gi oa;eni de aCaceri aCla>i n pozi>ii nalte de autoritate) acuza>i de nGeltorie) ;inciun Gi Craud9 A; +zut conductori religioGi) oa;eni care pretind c sunt ur;aGi ai lui Isus) decz5nd n oc*ii lui Du;nezeu Gi n oc*ii oa;enilor9 Bi) ce/i ;ai ru) a; +zut E+ang*elia lui Isus Dristos rstl;cit de n+>tori CalGi) pentru a o potri+i ;oralei Gi Celului de +ie>uire pg5n al acestor +re;uri9 A+ertis;entele din E+ang*elia lui "atei nu sunt para<ole sau ;ituriK ele sunt c*iar Gtirile zilei) pe care le citi; n orice ziar9 Ele sunt do+ada c proorocirile lui Isus se ;plinesc su< oc*ii noGtri9 Dar 1iserica ade+rat +a creGte n +re;uri de prigoan9 :a >5Gni din ntuneric Gi indiCeren>) precu; <isericile din Ro;5nia) 1ulgaria Gi Ger;ania de Est au rsrit dintr/un p;5nt al disperrii9 LE+ang*elia aceasta a ;pr>iei +a Ci propo+duit n toat lu;ea L) le/a spus El ucenicilor9 LAtunci +a +eni sC5rGitulL I"atei '.:%.J9 Din pcate) proCanrile nu se +or Ci sC5rGit) cci un deCi;tor) un pustiitor +a p5ngri altarul Do;nului Gi +a ponegri pe Dristos Gi poporul Lui9 Isus a spus: LDe aceea) c5nd +e>i+edea Wur5ciunea pustiiriiX) despre care a +or<it proorocul Daniel) WaGezat n locul sC5ntX / cine citeGte s n>eleagV / atunci) cei ce +or Ci n Iudeea sCug la ;un>iK cine +aCi pe acoperiGul casei s nu se pogoare s/Gi ia lucrurile din casK Gi cine +a Ci la c5;p s nu se ntoarc s/Gi ia *aina9 :ai de Ce;eile care +orCi nsrcinate Gi de cele ce +or da >5> n zilele aceleaV L I"atei '.:%2/%&J9 Nu Gti; de ce natur +a Ci acea p5ngrire) dar ea +a Ci at5t de ;are) nc5t +a atrage ;5nia lui Du;nezeu9 Isus continu:
%,

LRuga>i/+ ca Cuga +oastr s nu Cie iarna) nici ntr/o zi de !a<at) pentru c atunci +a Ci un necaz aGa de ;are) cu; n/a Cost niciodat de la nceputul lu;ii p5n acu; Gi nici nu +a ;ai Cu Bi dac zilele acelea n/ arCiCost scurtate) ni;eni n/ar scpaK dar) din pricina celor aleGi) zilele acelea +or Ci scurtate9 Atunci dac + +a spune cine+a: WIat) Dristosul este aici sau acoloX s nu/l crede>i Cci se +or scula DristoGi ;incinoGi Gi prooroci ;incinoGiK +or Cace se;ne ;ari Gi ;inuni) p5n acolo nc5t s nGele) dac +a Ci cu putin>) c*iar Gi pe cei aleGi Iat c +/a; spus ;ai dinainte9 Deci) dac + +or zice: WIat/L n pustieX) s nu + duce>i acoloV WIat/l n odi>e ascunseX s nu crede>iV Cci) cu; iese Culgerul de la rsrit Gi se +ede p5n la apus) aGa +aCi Gi +enirea Fiului o;ului Oriunde +a Ci st5r+ul) acolo se +or aduna Gi +ulturiiL I"atei '.:'0/'3J9 %. '3 6lti;ele ore C5nd 1iserica Gi +a nc*eia lucrarea pe P;5nt) +or Ci se;ne care +or anun>a sC5rGitul planetei9 L ndat dup acele zile de necaz) a spus Isus) soarele se +a ntuneca) luna nu/Gi +a ;ai da lu;ina ei) stelele +or cdea din cer Gi puterile cerurilor +or Ci cltinateL I"atei '.:&J9 Aceste se;ne +or Ci pentru creGtinii care au r;as credincioGi n ncercri Gi prigoniri ;oti+e de <ucurie) n ti;p ce pentru to>i aceia care s/au lepdat de Dristos) i/au deCi;at pe creGtini sau au ur;at al>i du;nezei +or Ci a;enin>ri ale nenorocirilor +iitoare9 Isus le/a spus: LAtunci se +a arta n cer se;nul Fiului o;ului) toate se;in>iile p;5ntului se +or <oci Gi +or +edea pe Fiul o;ului +enind pe norii cerului cu putere Gi cu o ;are sla+9 El +a tri;ite pe ngerii !i cu tr5;<i>a rsuntoare Gi +or aduna pe aleGii Lui din cele patru +5nturi) de la o ;argine a cerurilor p5n la cealaltL I"atei '.:,0/,%J9 Isus a +or<it despre aceste lucruri Coarte clar Gi concret) nicidecu; ;etaCoric9 Pentru a se asigura c ei au n>eles ;esa=ul Lui ca Ciind real) nu ;etaCoric) El le/a spus ur;toarea pild: LDe la s;oc*in n+>a>i pilda lui: c5nd i CrgezeGte Gi nCrunzeGte ;ldi>a) Gti>i c +ara este aproape Tot aGa) Gi +oi) c5nd +e>i +edea toate aceste lucruri) s Gti>i c Fiul o;ului este aproape) este c*iar la uGi Ade+rat + spun c nu +a trece nea;ul acesta p5n nu se +or nt5;pla toate aceste lucruri Cerul Gi p;5ntul +or trece) dar cu+intele "ele nu +or trece Despre ziua aceea Gi despre ceasul acela nu Gtie ni;eni: nici ngerii din ceruri) nici Fiul) ci nu;ai Tatl Cu; s/a nt5;plat n zilele lui Noe) aido;a se +a nt5;pla Gi la +enirea Fiului o;uluiL I"atei '.:,'/,-J9 Folosindu/se de o pild) Isus i/a Ccut s n>eleag c descrierea pe care El a Ccut/o +re;ii sC5rGitului tre<uie considerat ca real9 Nu era o ;etaCor) nici un ;it9 n acele i;agini uluitoare ntrezri; Curtuna Cinal9 Genera>ia aceasta / a Ce;eilor Gi a <r<a>ilor nscu>i n siste;ul lu;esc g5ndit de greci Gi de ro;ani / +a apuca s +ad ,0 ntoarcerea lui "esia9 Dar) aGa cu; ni;eni nu a crezut re+ela>ia pe care a a+ut/o Noe despre Potopul care ur;a s distrug lu;ea) n +re;ea noastr) lu;ea necreGtin reCuz s cread n ntoarcerea n sensul literal al cu+5ntului / a lui Dristos9 TotuGi) El +a +eni ntr/un ;o;ent Gtiut nu;ai de Tatl9 ncerca>i s + i;agina>i c5t de Gocante Gi tul<urtoare erau aceste n+>turi pentru ucenici9 "ai ;ult ca sigur c ei nu au n>eles pe deplin i;plica>iile lor9 Presupun c Ioan) ucenicul iu<it Gi autorul Apocalipsei) le/a ptruns n ti;pul eEilului su pe Insula Pat;os) dar) n ur; cu 40 de ani) n anul , , dup +enirea lui Dristos Id9 Dr9J) o ase;enea n>elegere a e+eni;entelor i s/ar Ci prut de neconceput9 C*iar astzi) pentru ;ul>i) este aproape i;posi<il s cread aceste cu+inte9 Ti;p pentru a tri I;portan>a acestui teEt tul<urtor nu const n aceea c el cuprinde at5t de ;ulte a;nunte cu pri+ire la sC5rGit) ci n aceea c el d siguran>a +ie>ii +eGnice tuturor acelora care/Gi pun ncrederea n Isus Dristos9 !uCerin>a Gi ;oartea nu sunt eEperien>e pe care cine+a s le doreasc9 De Capt) n teEt nici nu este +or<a de ;oarte9 Isus +or<ea despre pro;isiunea supre; / aceea a +ie>ii +eGnice n prtGie cu Du;nezeu9 Acesta este ade+rul care i s/a descoperit t5nrului +enit n scaun cu rotile la e+ang*elizarea pentru tineret la care
%.

a +or<it @oni9 El n/a putut s ocoleasc suCerin>a Gi ;oartea n aceast eEisten>) dar a cptat siguran>a +ie>ii +eGnice cu Dristos9 !unte; toat +ia>a ur;ri>i de realitatea ;or>ii9 "oartea este prezent pretutindeni n =urul nostru Gi este ine+ita<il pentru oricine9 Distinsul autor <ritanic C9!9 LeFis scria unde+a c rz<oiul nu ;reGte cantitatea de ;oarte din lu;e) deoarece) cu sau Cr rz<oaie) ;oartea este uni+ersal n orice genera>ie9 To>i oa;enii ;or9 1i<lia spune: L999 oa;enilor le este r5nduit s ;oar o singur dat999L IE+rei &:'-J9 Toat Cirea este supus procesului care se nc*eie n ;oarte) totuGi ;ul>i Gi triesc +ia>a ca Gi cu; %2 n/ar ;uri niciodat9 Pretutindeni n lu;e) <r<a>i Gi Ce;ei Gi triesc +ia>a aceasta) Cr s g5ndeasc la eternitate9 Natura ne n+a> c orice lucru care are un nceput are Gi un sC5rGit9 8iua ncepe cu rsritul soarelui) dar soarele Gi apune) u;<rele se adun Gi ziua nscris n calendar trece) Cr a ;ai re+eni +reodat9 N/o s pute; niciodat s repet; ziua de azi9 Este dus pentru totdeauna9 Anoti;purile +in Gi pleac) anii trec) ti;pul se scurge Gi noi ;<tr5ni; n Ciecare clip9 In Ciecare zi unul dintre noi / dintre oa;enii acestei planete / ;oare9 AGa se petrec lucrurile n lu;ea natural9 Na>iuni se ridic) nCloresc pentru o +re;e) pentru ca apoi s intre n declin9 Toate i;periile sC5rGesc n cele din ur;K c*iar Gi cele ;ai puternice se pr<uGesc9 Ti;pul Gi ra+agiile pcatului Gi iau <irul din cele ;ai no<ile realizri ale o;ului9 Acestea sunt legile istoriei Gi ale +ie>ii pe P;5nt9 1i<lia ne n+a> c siste;ul lu;esc +a a+ea un sC5rGit9 In % Ioan ':%- citi;: LBi lu;ea Gi poCta eitrec999L9 Iar n' Petru ,:%0 1i<lia spune: L8iua Do;nului ns +a +eni ca un *o>9 n ziua aceea) cerurile +or trece cu troznet) trupurile cereGti se +or topi de ;are cldur) Gi p;5ntul cu tot ce este pe el +a ardeL9 Cu+intele lui Isus Dristos sunt +estea <un pentru o lu;e n criz9 Cci El ne/a dat o E+ang*elie a speran>ei) +estea <un c Du;nezeu ne iu<eGte) c El este un Du;nezeu al ;ilei Gi c El l iart pe cel ce/ Gi ;rturiseGte pcatele) se las de ele Gi Gi pune ncrederea n El9 Credin>a n +re;uri de criz "inunata siguran> a credin>ei creGtine este proiectat n ;od special pentru a <irui Curtunile acestei +ie>i Gi pentru a ne da cer>i/P tudinea +ie>ii +iitoare din Ceruri9 Dristos a aCir;at c zilele acestei lu;i sunt nu;rate9 OriceV ci;itir o do+edeGte9 8ilele noastre pe aceast planet sunt nu;rate9 !cripturile spun c +ia>a este doar un a<ur care apare pentru un ;o;ent Gi apoi dispare9 :ia>a noastr este ca iar<a care se usuc %2 Gi ca Clorile care se oCilesc9 Dar cei a cror speran> este n Dristos Gtiu c +or <irui9 Proorocul Isaia a scris) ntr/unui dintre acele ;inunate teEte care proCe>esc +enirea lui Dristos: LDar cei ce se ncred n Do;nul Gi nnoiesc puterea) ei z<oar ca +ulturiiK alearg Gi nu o<osesc) u;<l) Gi nu ostenesc L IIsaia .0:,%J9 Aceasta este speran>a credinciosului9 Dar ;ai este un sens n care siste;ul lu;esc +a pieri9 Lu;ea nsGi +a pieri9 Intr/o zi) cur5nd) istoria se +a nc*eia9 Aceasta nu nsea;n dispari>ia +ie>ii) ci sC5rGitul unei lu;i care a Cost do;inat de lco;ie) ru Gi nedreptate9 Faptul c 1i<lia +or<eGte at5t de des Gi a;nun>it despre un sC5rGit arat c Du;nezeu doreGte ca noi s ne gsi; siguran>a n El9 Apocalipsa lui Ioan Gi n+>turile lui Dristos din cartea "atei ne spun c siste;ul lu;esc prezent +a trece) dup un sC5rGit spectaculos9 Aceste teEte ne ;ai spun c Isus +a re+eni Gi Gi +a instaura ;pr>ia nepri*nirii Gi drept>ii acolo unde ura) lco;ia) gelozia) rz<oiul Gi ;oartea nu +or ;ai eEista9 Isus nsuGi a pro;is sC5rGitul siste;ului lu;esc al rului Gi instaurarea unei noi ordini) denu;it ;pr>ia lui Du;nezeu9 Isus a Colosit i;agini con+ingtoare Gi i;presionante) dar Cr nici o legtur cu Cantasticul9 El le/a spus uncenicilor !i: LEu sunt Calea) Ade+rul Gi :ia>a9 Ni;eni nu +ine la Tatl dec5t prin "ineL IIoan %.: 4J Gi) ntr/ade+r) El a Cost Ade+rul personiCicat9 Isus le/a zis c) atunci c5nd anu;ite
%2

e+eni;ente se +or petrece) sC5rGitul +a Ci aproape9 El a spus: L999 Ca>a cerului Gti>i s/o deose<i>i Gi se;nele +re;urilor nu le pute>i deose<iL din pricina or<irii spirituale9 El spunea) de Capt) c acei care capt ilu;inare spiritual de la Du*ul !C5nt pot spera s n>eleag direc>ia pe care o ia istoria o;enirii la un ;o;ent dat9 1i<lia aCir; c) naintea sC5rGitului) +or do;ina anu;ite ;pre=urri9 De eEe;plu) proCetul Daniel a spus: L999 la +re;ea sC5rGitului cunoGtin>a +a creGteL IDaniel %':.J9 Astzi cunoGtin>a este ;ai cuprinztoare ca oric5nd9 A; citit recent c &0Y dintre oa;enii de Gtiin> Gi inginerii care au eEistat +reodat) n istoria o;enirii) sunt n +ia>) triesc) sunt conte;porani cu noi9 Liceele) U A;enin>area Curtunii ,, colegiile Gi uni+ersit>ile a;ericane produc aproape . ;ilioane de a<sol+en>i n Ciecare an9 Dar) deGi tinerii noGtri c5Gtig n cunoGtin>) ei nu acu;ulez Gi n>elepciune pe care apoi s/o Coloseasc9 n toate do;eniile +ie>ii) oa;enii suCer de ne+roze Gi pro<le;e psi*ologice ;ai ;ult ca niciodat9 "in>ile noastre sunt pline de cunoGtin>) dar sunte; <ui;ci>i) deruta>i) a;gi>i) lipsi>i de ancora spiritual9 Putere Gi sla+ pentru totdeauna O alt caracteristic a +re;ii sC5rGitului ;en>ionat n 1i<lie este puterea Cr pace9 "ulte rz<oaie ;ici au loc n lu;e Gi cu siguran> c un rz<oi de propor>ii poate oric5nd s iz<ucneasc) n ciuda negocierilor pentru dezar;are nuclear Gi a sC5rGitului aparent al 6niunii !o+ietice) lu;ea se aCl nc su< a;enin>area rz<oiului Gi accidentului nuclear9 n anul %&&') Na>iunile 6nite s/au aClat n conClict cu IraQul lui !adda; Dussein) ncerc5nd s izoleze Gi s distrug poten>ialul su nuclear9 !/a do+edit astCel c inten>iile sale <eligerante r;5n aceleaGi9 Dat Ciind proliCerarea ar;elor nucleare pe glo<) nu este greu s ne i;agin; c cine+a ar putea s apese din greGeal pe <uton sau s a=ung la rezultate eronate Gi s ac>ioneze pe <aza lor9 n c5te+a secunde lu;ea ar Ci aruncat ntr/un al ,/lea rz<oi ;ondial) pe care ni;eni nu/% doreGte9 Isus a spus: L:e>i auzi de rz<oaie Gi +eGti de rz<oaie: +ede>i s nu + spi;5nta>i) cci toate aceste lucruri tre<uie s se nt5;ple9 Dar sC5rGitul tot nu +a Ci atunci9 6n nea; se +a scula ;potri+a altui nea;) Gi o ;pr>ie ;potri+a altei ;prCii999 LI"atei '.:4)-J9 DeGi Na>iunile 6nite ;ediaz ostilit>ile din zeci de >ri de peK glo<) lu;ea este nc o ta<r de rz<oi plin cu ar;e9 !e c*eltuiesc ;iliarde de dolari) ru<le) ;rci Gi lire sterline pentru ar;e care) Coarte rapid) de+in depGite sau sunt nlocuite cu altele noi) care cost ;ai ;ult Nu;ai !969A9 a c*eltuit) n %&&%) sute de ;iliarde de dolari pentru nar;are9 At;osCera n lu;e este a;enin>toare) n ti;p ce lu;ea strig LPace) paceL) nu este pace9 Aud deseori ntre<area LDe ce este at5t de pu>in pace pe p;5nt) c5nd cunoGtin>a este at5t de +ast Gi posi<ilit>ile neli;itateNL9 ncerc; s construi; o lu;e a pcii) dar n ini;ile oa;enilor do;neGte neliniGtea9 Tul<urrile de la Los Angeles au Cost do+ada unei ;5nii Gi a;rciuni cu rdcini ad5nci n suCletele oa;enilor9 1i<lia ne n+a> c nu pute; cldi o lu;e nou) n ti;p ce ini;ile oa;enilor r;5n nesc*i;<ate9 Lu;ea nou se +a instaura nu;ai atunci c5nd Isus Dristos) Regele regilor Gi Do;nul do;nilor) +a +eni s do;neasc9 "ul>i dintre d+s9 cunoaGte>i aceste cu+inte ;e;ora<ile din cunoscutul oratoriu al lui DZndel) L"esiaL9 TeEtul este luat din scrierile proCetului Isaia: LCci un Copil ni s/a nscut) un Fiu ni s/a dat) Gi do;nia +a Ci pe u;rul LuiK l +or nu;i: W"inunat) !Cetnic) Du;nezeu tare) Printele +eGniciilor) Do;n al pciiX9 El +aCace ca do;nia Lui s creasc) Gi o pace Cr sC5rGit +a da scaunului de do;nie al lui Da+id Gi ;pr>iei lui) o +a ntri Gi o +a spri=ini prin =udecat Gi nepri*nire) de acu; Gi/n +eci de +eci: iat ce +a Cace r5+na Do;nului oGtirilorL IIsaia &:4/-J9 Aceste cu+inte sunt cea ;ai <un pro;isiune a siguran>ei ntr/o lu;e tensionat Gi tul<ure9 ;pratul ;pra>ilor este speran>a oricrui o; / <r<at) Ce;eie sau copil / din orice tri< sau na>iune care cunoaGte Nu;ele lui Dristos9 ;pr>ia Lui este +eGnic9
%4

!e;nele nesiguran>ei Gi strigtele de lupt auzite peste tot n lu;e sunt poate *orcitul de ;oarte al unei ere din istoria ci+iliza>iei sau poate c*iar al ci+iliza>iei pe P;5nt9 Este acu; r5ndul lui Du;nezeu s ac>ioneze) Gi 1i<lia pro;ite c El +a ac>iona ntr/un ;od i;presionant9 l +a tri;ite pe Fiul !u) Isus Dristos) napoi pe P;5nt9 El este Do;nul istoriei9 !c*i;<rile spectaculoase din Costa 6niune !o+ietic nu sunt o surpriz pentru ElK ni;ic din ceea ce ziarele scriu cu litere de/o Gc*ioap nu l iau pe Du;nezeu pe nepregtite9 E+eni;entele se succed rapid) ndrept5ndu/se spre deznod;5nt) dar Du;nezeu decide desCGurarea lor n ti;p9 Fiul !u +a re+eni la ;o;entul potri+it) *otr5t de Du;nezeu) pentru a Ci conductorul de drept al lu;ii9 %I Dar) p5n la acel ;o;ent) Du;nezeu +rea s do;neasc n ini;ile noastre9 El L/a tri;is pe Fiul !u n lu;e pentru a Ci c5r;uitorul ini;ilor noastre9 1i<lia spune c pcatul nu +a ;ai stp5ni asupra noastr) dac Isus Dristos este Do;n Gi !tp5n al ini;ii9 Pri;e=dia este c eEist doi conductori care +or s le apar>ine;: eul nostru Gi Isus Dristos9 n +ie>ile noastre +a putea do;ni Cie eul nostru) Cie Isus Dristos9 LNi;eni nu poate slu=i la doi stp5niL) aspus Isus I"atei 4:'.J9 1i<lia ne pro+oac: L999 alege>i astzi cui +re>i s slu=i>iL IIosua '.:%2J9 !olo;on a scris n cartea Pro+er<e: L"ulte ci pot prea <une o;ului) dar la ur; se +ede c duc la ;oarteL IPro+9 %.:%'J9 Dac +rei s ai pace cu Du;nezeu Gi siguran> n aceste +re;uri tul<uri) tre<uie s rspunzi la o ntre<are: Cine este c5r;uitorul +ie>ii taleN ncerci s Cii stp5nul propriului tu destin sau al propriului tu suCletN Crezi c poti na+iga prin Curtunile +ie>ii Cr s/L ai pe !tp5n la c5r;N Este ;pr>ia lui Du;nezeu n tineN9 Isus Dristos poate s intre n ini;a ta c*iar acu; dac te ntorci de la pcatele tale Gi l pri;eGti pe El ca "5ntuitor9 El te iu<eGte9 Te cunoaGte pe nu;e Gi +rea s te ierte9 Po>i s pGeGti n noua ;pr>ie) n lu;ea nou care se +a naGte su< conducerea Lui) la re ntorcerea Lui pe P;5nt9 Nu eEist nici o ndoial c lu;ea +iitoare +a Ci o teocratic :a Ci un loc plin de <ucurie) un loc ;inunat) eEtre; de Cru;os) n care Isus Dristos +a c5r;ui cu dragoste9 nainte de a intra n analiza descoperirilor !cripturii) Gi n special a scrierilor lui Ioan) doresc s a;intesc pe scurt e+eni;entele din Europa ulti;ului deceniu9 A; s ncep cu 8idul 1erlinului) ntruc5t acesta a Cost un si;<ol al di+iziunii dintre credin>ele creGtin Gi anticreGtin) o reprezentare perCect a dile;ei ;orale Gi CilosoCice a zilelor noastre9 Capitolul , 6N PEI!A@ ?N !CDI"1ARE Ni;ic nu ilustreaz ;ai <ine contro+ersele Gi sc*i;<rile care au loc astzi n lu;e ca pr<uGirea co;unis;ului n Europa de Est Gi reCacerea a ceea ce odat a Cost 6niunea !o+ietic9 Caracterul neaGteptat al acestor sc*i;<ri i/a nucit pe sa+an>i) pe o<ser+atorii politici so+ietici) pe diplo;a>i) c*iar pe agen>ii CIA9 n c5te+a zile) cr>ile de istorie) *r>ile) dic>ionarele Gi ;anualele au de+enit depGite9 Dup august %&3& lu;ea s/a sc*i;<at) intr5nd pe o nou direc>ie9 1rusc*e>ea sc*i;<rilor din estul Europei Gi din !tatele 1altice prea s pun n u;<r tendin>a spre sc*i;<are care ncepuse s se ;aniCeste de c5t+a ti;p9 EEista o Coa;e pentru sclii;<are) pe care o nt5lnise; n nu;eroasele ;ele cltorii n Europa de Est Gi 6niunea !o+ietic9 n ti;p ce ni;eni nu putea prezice cursul sc*i;<rilor n Rusia) Ger;ania Rsritean) Ro;5nia Gi n celelalte >ri co;uniste Gi nici ;o;entul n care acestea se +or petrece) eu) ;preun cu ;ul>i al>i o<ser+atori) sesiza; n ini;ile oa;enilor o dorin> ad5nc pentru transCor;ri9 C5nd a; >inut pri;a adunare de e+ang*elizare n 1erlin) n %&2.) tensiunea n Europa era ridicat9 n ti;pul acelor ani tu;ultuoGi de dup sC5rGitul celui de/al doilea rz<oi ;ondial a nceput rz<oiul rece) dar ter;enul %de Lrz<oi receL nu eEpri;a ndea=uns incertitudinea proCund Gi tea;a resi;>ite de europe;H atunci9 n ti;pul +izitei ;ele la 1erlin a; si;>it c oa;enii sunt stp5ni>i de tea;9 n consecin>) nu ;/a surprins ridicarea 8idului 1erlinului n %&4%K ostilitatea dintre de;ocra>ii din +est Gi co;uniGtii din est era
%-

prea aprig9 Lu5nd n considerare natura Gi consecin>ele doctrinelor lor ne;iloase) era ine+ita<il ca so+ieticii Gi ne;>ii din Ger;ania de Est s ngrdeasc de;ocra>ia9 naintea ridicrii zidului) ne n>elegerile Gi discordia dintre !6A Gi 6niunea !o+ietic / precu; Gi a+enturi ;ilitare ca in+azia Cu<ei) n aprilie %&4%) ac>iune sponsorizat de a;ericani / preau s aduc lu;ea n pragul rz<oiului9 In ti;p ce secretarul general al P9 C9 69 !9) de atunci) NiQitaDruscio+ Gi preGedintele @o*n OennedM se ur;reau Coarte atent unul pe cellalt) ;ii de est/ger;ani se reCugiau n 1erlinul de +est9 Pentru c eEodul n ;as era =enant) co;uniGtii au nc*is por>ile9 In luna august a acelui an) Druscio+ a ordonat ridicarea zidului9 8idul 1erlinului a Cost ;ai ;ult dec5t <eton Gi s5r; g*i;patK a Cost) ;ai presus de orice) o ;etaCor sinistr a puterii o;enirii de a ur ) ntinz5ndu/se de/a lungul a '0 de ;ile prin ini;a capitalei ger;ane Gi a altor -2 de ;ile n =urul oraGului Gi) n Cinal) de/a lungul ntregii Crontiere9 Grzi nar;ate p5ndind n turnuri de paz erau aGezate pe toat lungi;ea zidului) Cc5nd 1erlinul de +est s par ;ai degra< un soi de lagr dec5t un oraG european ci+ilizat9 Ti;p de aproape , decenii) sute de <r<a>i) Ce;ei Gi copii au Cost ;puGca>i de grzile co;uniste n ti;p ce ncercau s tra+erseze acel teren ostil ce/i separa de li<ertate9 C5nd zidul a Cost dr5;at) n %&3&) ac>iunea a Cost precipitatl Gi de aceast dat de Cuga a peste %'0 000 de est/ger;ani n 6ngaria) de unde au trecut grani>a n Austria9 nc o dat) Cuga de co;unis; era =enant pentru gu+ernul est/ger;an9 8eci de ;ii de ;uncitori caliCica>i au Cugit) conCir;5nd astCel deza;girea Gi neCericirea pe care le triser su< regi;ul co;unist9 In cele din ur;) u;ilin>a a Cost prea ;are pentru gu+ernul est/ger;an) iar represiunea gu+ernului n/a a+ut succes n Ca>a unui +al neaGteptat de rezisten>9 ,3 Eric*DonecQers/a reCugiat) la scurt ti;p) n 6niunea !o+ietic9 E? l in+itase pe "i*ail Gor<acio+ la 1erlin) n octo;<rie %&3&) pentru a participa la sr<torirea celei de/a .0/a ani+ersri a procla;rii Ger;aniei Rsritene co;uniste9 Dar popula>ia de pe strzile 1erlinului) Dresdei Gi Leipzig/ului cerea reCor;e Gi a;enin>a c +a de;onstra ;potri+a lui Gor<acio+9 Gu+ernul a ;prGtiat atunci z+onuri despre declanGarea unei represiuni de genul celei din pia>a Tianan;en) n cazul n care oa;enii n/ar Ci respectat ordinea) n realitate) gu+ernul n/ar Ci a+ut puterea s duc la ndeplinire ase;enea a;enin>ri9 !o+ieticii au reCuzat s/i a=ute Gi) n cele din ur;) DonecQer) ulti;ul dintre co;niGtii din aripa dur) a Cost rsturnat9 Dup o perioad de conCuzie) Egon Orenz a Cost ales s conduc gu+ernul pro+izoriu est/ ger;an) iar pe & noie;<rie %&3& ad;inistra>ia Orenz a anun>at c) pe +iitor) zidul 1erlinului nu +a ;ai slu=i drept <arier ntre Est Gi :est9 Acel anun> a Cost nceputul incredi<ilului Gir de e+eni;ente care au condus la reuniCicarea celor dou Ge;anii) pe , octo;<rie P&09 !peran>e ;pr>ite ;i a;intesc Coarte clar e+ang*elizarea >inut de ec*ipa noastr n 1erlin) n %&40) cu un an naintea ridicrii zidului9 La adunrile noastre care au a+ut loc n Ciecare sear ti;p de o spt;5n au participat peste o sut de ;ii de persoane9 OennedM era nu de ;ult ti;p instalat ca preGedinte al A;ericii Gi) n ciuda disperrii generale care do;nea n r5ndul poporului ger;an) eEista un si;>;5nt de opti;is; prudent) Gi de speran>9 A; sesizat o dorin> spre desc*idere Gi eCortul de ncercare de co;unicare ntre organiza>ii Gi <iserici9 Dar) c*iar aGa st5nd lucrurile) speran>ele Gi a;<i>iile oa;enilor erau deseori n<uGite9 Apoi a; o<ser+at c di+iziunile politice n Ger;ania Gi estul Europei se ad5nceau9 Dialogul est/+est dintre oa;eni) na>iuni Gi <iserici Cusese restr5ns n ;od se+er ncep5nd cu anul %&.29 In perioada n care ne/a; desCGurat adunrile noastre de e+ang*elizare a; cunoscut c5t de diCicile erau co;unicarea Gi cooperarea9 Dar ;pre=urrile grele nu %3 ne/au oprit din a ne ndeplini ;isiunea9 ntre %&2. Gi %&&0 a; organizat 3 e+ang*elizri n Ger;ania Gi) de Ciecare dat) a; si;>it tea;a oa;enilor) co;<inat cu Coa;ea de ade+r Gi dorin>a de a aCla rostul eEisten>ei9

%3

Pe parcursul acestor ,4 de ani a; +or<it unui nu;r de peste un ;ilion de oa;eni) n zece oraGe din estul Gi +estul Ger;aniei Gi a; >inut , e+ang*elizri n 1erlin9 ntre %&-- Gi %&&0 a; participat la adunri n toate >rile din <locul co;unist) cu eEcep>ia 1ulgariei Gi Al<aniei9 6na dintre cele ;ai plcute surprize a; a+ut/o la e+ang*elizarea din %&2- n 1erlin) unde peste o sut de ;ii de persoane / ;a=oritatea pro+enind din zona de est / au +enit s asculte predicarea E+ang*eliei9 Acei oa;eni nu ; cunoGteau prea <ine9 Citiser pro<a<il n ziare despre succesul e+ang*elizrii pe care o >inuse; la Londra Gi +eniser s ; asculte din curiozitate9 ;i a;intesc ns c) atunci c5nd i/a; nde;nat pe cei prezen>i s/L pri;easc pe Dristos ca "5ntuitor Gi i/a; rugat pe cei ce au Cacut/o s pGeasc n Ca>) prea c ntreg auditoriul este gata s nainteze9 A tre<uit s le spun s se ntoarc la locurile lor9 Consilierii ec*ipei noastre n/ar Ci putut Cace Ca> unui nu;r at5t de ;are de oa;eni9 AGa nc5t le/a; spus ca) dac doresc s/L pri;easc pe Dristos Gi s cunoasc ce nsea;n o +ia> sc*i;<at) s ne scrie9 n zilele care au ur;at a; pri;it peste Gaisprezece ;ii de scrisori9 Acesta a Cost doar nceputul Acest nceput era o indica>ie clar a Coa;ei spirituale ad5nci eEistente9 n oa;eni9 A; prsit apoi Ger;ania Gi a; +or<it n adunri din toat EuropaK peste tot nt5lnea; aceeaGi dorin> Cier<inte dup ;5ntuireK se nscuse un Ceno;en spiritual9 Trind ntre tea; Gi speran> "/a; ntors la 1erlin) n ianuarie %&&0) pentru a ; nt5lni) n particular) cu liderii celor dou Ger;anii9 Dorea; s Gtiu ce Ganse aG a+ea s >in o e+ang*elizare n Ger;ania / de Est Gi de :est / n %&&'9 A; Cost nt5;pina>i cu entuzias; de reprezentan>i ai Alian>elor E+ang*elice din cele dou Ger;anii9 Au +enit Gi ' episcopi protes .0 tanti / Dr9 "artin Oruse) din 1erlinul de :est) Gi Dr9 GottCried ForcQ) din 1erlinul de Est) care s/au oCerit s ne sus>in n rugciune9 Dr9 Georg !terzinsQM) episcopul ro;ano/catolic al 1erlinului) a luat legtura cu noi pentru a ne ncura=a9 La unison) aceGtia ;i/au spus c poporul ger;an doreGte cu pati; s asculte predicarea E+ang*eliei) c oa;eni din cele dou Ger;anii) di+izat nc de zidul ideologic) triau L ntre tea; Gi speran>L Gi ne/au rugat s +eni; n Ger;ania nu n %&&') ci c*iar atunci) n %&&09 AGa a; Gi Ccut9 A; sc*i;<at) n gra<) itinerariile Gi pe %0 ;artie P&0 ne instala; ;icroCoanele n Pia>a Repu<licii) acea supraCa> i;ens din Ca>a Reic*stag/ului / Costa cldire a Parla;entului / Gi alturi de Poarta 1randen<urg9 Pe acest loc de i;portan> istoric) unde naziGtii ;rGluiau c5nd+a n nu;ele urii) a; ales noi s predic; +estea <un a E+ang*eliei9 In locul unde s/au nscut a;<i>iile de;onice ale celui de/al ,/lea Reic* a; ales noi s procla;; E+ang*elia lui Isus Dristos9 NaziGtii au pro;is poporului ger;an %000 de ani de regi; ;ilitar ale crui caracteristici s Cie puterea Gi =udecataK eu le/a; +or<it despre +estea <un a iertrii Gi dragostei lui Du;nezeu9 @udecata n Ca>a iertrii Gi dragostei / pro;isiuni diCerite) pentru +re;uri diCerite9 Acesta era ;esa=ul ;eu pentru un popor care se z<tea ntre eGecul istoriei Gi ideologiei sale Gi speran>a pentru pace Gi siguran>9 ntreaga lu;e a pri+it) prin satelit) ;o;entul c5nd 8idul 1erlinului a Cost dr5;at9 1nuiesc c Gocul nu a Cost acela c zidul era) n sC5rGit) distrus) ci acela c <arierele politice erau ndeprtate) cr;id cu cr;id9 C5nd ; g5ndesc la sclii;<rile care s/au petrecut n ulti;ii ani) ; ;inunez de ceea ce a nCptuit Du;nezeu9 1i<lia spune: L ;pra>iip;5ntului se rscoal) Gi do;nitorii se sCtuiesc ;preun ;potri+a Do;nului Gi ;potri+a 6nsului !u) zic5nd: W! le rupe; legturile Gi s scp; de lan>urile loriX Cel ce Gade n ceruri r5de) Do;nul Gi <ate=oc de eu Apoi) n ;5nia Lui) le +or<eGte) Gi/i ngrozeGte cu urgia !a) zic5nd: WTotuGi) Eu a; uns pe ;pratul "eu pe !ion) ;untele "eu cel sC5ntX L IPs9 ':'/4J9 %& !criptura anun> *otr5rea lui Du;nezeu: LArunca>i/+ oc*ii printre nea;uri) Gi pri+i>i) ui;i>i/+) Gi ngrozi>i/+V Cci n zilele +oastre +oi Cace o lucrare) pe care n/a>i crede/o dac +/ar po+esti/o cine+aVL
%&

IDa<acuc %:2J9 Aceste cu+inte ne sugereaz puterea lui Du;nezeu pe care El o +a dezln>ui n Cinalul istoriei9 E+eni;entele petrecute n Europa ncep5nd cu +ara anului %&3& ne a=ut s n>elege; c5t de i;presionante sunt planurile lui Du;nezeu pentru lu;e9 I;aginea pcii Locul de unde ; adresa; celor +eni>i s ; asculte n acea dup/a;iaz de ;artie a anului %&&0 se aCla la c5>i+a MarziH deprtare de o por>iune distrus a 8idului 1erlinului) din care ;uncitori cu Cierstraie Gi lanterne scoteau <arele ;etalice ce sus>ineau <arierele9 A; ntre<at c5>i dintre ei +eneau din Ger;ania Rsritean9 Au ridicat ;5inile ;ai ;ult de =u;tate din cei %2/%-9000 ;ii de oa;eni care +eniser) Cr s ia n sea; +5ntul Gi ploaia9 Au ascultat cu aten>ie Gi speran> ;esa=ul ;eu de pace) pe care/% dorea; nalt) precu; +isele lor9 I/a; anun>at c sunt ur;ri>i de ntreaga lu;e) iar creGtinii de pretutindeni se roag pentru ei9 Le/a; spus: L+/a; ur;rit cu lacri;i de <ucurie Gi Cericire cu; a>i trecut acel zidL9 Acele e+eni;ente aduceau o nou Lsperan> c pacea lu;ii este aproape L9 LDu;nezeu a rspuns rugciunilor noastreL) le/a; spus) adug5nd c sc*i;<rile care au loc n lu;e de;onstreaz c El are pri+irea a>intit asupra noastr9 n ciuda Crigului Gi a ploii toren>iale) acei oa;eni ascultau cu aten>ie rspunsurile la ntre<rile pe care le punea; Gi care erau aceleaGi cu ntre<rile pe care oa;eni aCla>i n +re;uri de z<uciu; suCletesc Gi le pun9 LCu; po>i aCla rostul +ie>ii Gi CericireaNL !/a aGternut o liniGte ad5nc9 LCu; po>i s Ci eli<erat de senti;entul de +ino+>ieN LAcest oraG +ec*i era ncrcat de istorie Gi de a;intiri9 H % Mard IMd9J este egal cu 0)&%.,&3 ;9 .' Apoi a; pus ntre<area pe care to>i ne/o punea; n cele din ur;: LCe se nt5;pl dup ;oarteNL9 n ;ul>i;e se aClau Gi %'0 de ziariGti9 Niciodat nu +or<ise; n Ca>a unui nu;r at5t de ;are de =urnaliGti9 La conCerin>a de pres pe care o >inuse; cu o zi nainte) unii dintre aceGtia ;i puseser ntre<ri personale: LCrede 1illM Gra*a; c dispari>ia Cortinei de Cier este un rspuns la rugciuneNL Le/a; rspuns aCir;ati+9 CreGtinii din est Gi din +est se roag de zeci de ani pentru aceast zi9 Perspecti+a eli<errii) reuniCicrii Gi a li<ert>ii de ;c*inare a Ccut din aceast zi Lcea ;ai Cericit zi pentru Ger;aniaL9 Nu/i pute; niciodat ;ul>u;i lui Du;nezeu ndea=uns pentru ce se nt5;pl aici) le/a; spus) dar o alt Curtun pri;e=dioas se apropie de orizontul Ger;aniei: pierderea +alorilor ;orale Gi spirituale9 PornograCia) prostitu>ia) drogurile) +iolen>a Gi alte se;ne ale decderii ;orale sunt de=a prezente n Ger;ania de :est Gi a;enin> estul ca niciodat p5n acu;9 "i/a; a;intit de discu>ia pe care o a+usese; cu un grup de est/ger;ani) l5ng zid) cu o zi sau dou n ur;9 AceGtia ;i spuneau c erau at5t ncreztori) c5t Gi te;tori9 Erau ncreztori c pacea Gi li<ertatea le +or a;eliora +ia>a) dar erau nspi;5nta>i de lco;ia Gi ;aterialis;ul pe care le +edeau n :est9 !puneau c preCer s r;5n n spatele zidului) n srcie Gi dependen>) su< co;unis;) dec5t s descopere c Lli<ertateaL rai era altce+a dec5t decdere ;oral) corup>ie) pcat) +iolen> Gi lco;ie) Latri<uteL care caracterizeaz at5t de <ine Occidentul9 "/a; g5ndit c acestea erau con+ingeri incredi<il de n>elepte ale unor oa;eni care suCeriser de=a at5t de ;ult9 Nzuin>ele suCletului De/a lungul anilor a; predicat n Ger;ania ;ai ;ult ca n oricare >ar de alt li;<) dec5t engleza9 A; spus acest lucru !nipului de oa;eni care ; ascultau Gi le/a; ;ai spus Gi Captul c pnea; ;ult la eiK le/ a; spus tinerilor ger;ani c rugciunea ;ea '0 pentru ei era ca niciodat s nu Cie nGela>i de ;aterialis; Gi *edonis;9H Acestea nu pot ;plini dorin>ele suCletului / nu;ai Du;nezeu poate9 Cu o sear nainte de ;area adunare pu<lic) a; organizat o nt5lnire cu %000 de lucrtori ai 1isericii n renu;ita <iseric LG*etsi;aniL din partea de est a Ger;aniei9 Acesta a Cost locul de nt5lnire pentru creGtini Gi de;ocra>i) sear de sear) n anii pre;ergtori sc*i;<rilor9 1r<a>i Gi Ce;ei din clase sociale diCerite Gi de proCesii di+erse au +enit s se ncura=eze) s caute <inecu+5ntarea Do;nului Gi s i apere pe
'0

diziden>ii care au a+ut cura=ul s de;aGte regi;ul co;unist represi+9 Le/a; citit din cartea proCetului Isaia Gi din Epistola ctre ECeseni Gi le/a; spus c Du;nezeu le oCer prile=ul s Cie ;esagerii nnoirii spirituale a Ger;aniei9 LAcest ora di+izat t5n=eGte dup o <iseric / rspunsul +iu la ;esa=ul lui DristosL) le/a; spus9 L! i pri+i; pe oa;enii de aici cu ;il Gi dragoste9 ! n+>; s ne rug; ;preun) =r s >ine; cont de ;ediul politic din care pro+eni;L9 "ul>i dintre cei ;ai ;ari oa;eni ai credin>ei au trit Gi au9 predicat pe acest p;5nt9 "ari sCin>i ai 1isericii ro;ane s/au nscut aiciK Lut*er a pus n circula>ie legile ReCor;ei la #itten<urg9 A; aCir;at cu toat con+ingerea: LCred c Ger;ania poate Ci un iz+or al re nnoirii) dac nu pierde aceast GansL9 I/a; nde;nat pe to>i cei prezen>i s se rededice lui Isus Dristos c*iar atunci) acolo9 !ute de ;5ini s/au ridicat9 !e si;>ea o adiere a pri;enirii n acea <iseric9 AceeaGi a Cost at;osCera Gi n dup/a;iaza ur;toare) c5nd @iirgen #o*lra<e) preGedintele Parla;entului +est/<erlinez) s/a adresat adunrii noastre9 LCu+intele tale ating ini;i) pentru c ele trans;it ;esa=ul care ne/a Cost dat acu; dou ;ii de ani Gi pe care no l/a; uitat sau l/a; ignorat9 Oa;enii n>eleg c E+ang*elia est +ala<il astzi precu; era atunci c5nd a Cost scrisL) a spus el9 ReCerindu/se la e+eni;entele politice n curs de desCGurare) #o*lra</a spus: L:ia>a noastr personal Gi social nu este deter;inat de +alori ;ateriale9 Coordonatele +ala<ile sunt credin>a creGtin Gi H Dedonis; : concep>ia care predo;in plcerea) desCtarea drept <inele supre;) iar nzuin>a de a o o<>ine) principiu al co;porta;entuluiK cult al plcerii9 .. responsa<ilitatea personalL9 Ti;p de o spt;5n a; +zut ;5na lui Du;nezeu la lucru9 6n GoCer de taEi ne/a spus c nu era interesat de ;esa=ul nostru dar) ascult5nd predicile Gi +z5nd dragostea real Gi Cr>ia care se citea pe Ce>ele noastre) Gi/a dat sea;a c noi a+ea; ce+a de care el ducea lips9 Ne/a ;rturisit c doreGte s Gtie ;ai ;ulte despre credin>a noastr9 6n t5nr ;ag*iar ne/a po+estit cu; +ia>a lui se sc*i;<ase de c5nd ne ascultase) pe !tadionul Popular din 1udapesta) cu un an n ur;9 Cine+a ne/a istorisit cu; a Cost arestat la grani> n %&40) ncerc5nd s a=ung la adunarea noastr9 Doi solda>i ai Ar;atei Populare a Ger;aniei Rsritene au Ccut o cltorie special pentru a Ci L n prtGie cu al>i creGtiniL9 Au Cost ;ulte ase;enea ;rturii9 6n <r<at a +enit doar pentru c <unicul su) care ;urise) i +or<ise ;ult despre predicatorul a;erican 1illM Gra*a;) astCel nc5t el a Cost curios s/% asculte9 O Ce;eie a +enit la ;ine Gi ;i/a dat un cartonaG pe care scrisese c l acceptase pe Isus Dristos pentru pri;a oar n +ia>a ei9 !crisese cu ce a+usese la nde;5n / cu ru=9 De/a lungul anilor) senti;entele ;ele de ;il Gi aCec>iune pentru est/europeni s/au ad5ncit9 A; luat parte la speran>ele) <ucuriile Gi triste>ile lor9 "/au i;presionat ncercrile prin care au trecut Gi ; <ucur de onoarea de a Ci predicat n <isericile lor9 6na dintre aceste ocazii speciale ;i s/a oCerit n Craco+ia) Polonia) n %&-3) pe +re;ea c5nd Oarol) Cardinal #o=tMla) era episcopul/GeC al oraGului9 Noi ne pregtea; s prsi; oraGul c5nd) pe %4 septe;<rie) #o=tMla a Cost ales n pozi>ia cea ;ai nalt din cadrul 1isericii ro;ano/catolice) Ciind apoi instalat ca Papa Ioan Paul II) n cadrul unui ser+iciu religios sole;n >inut n ziua de '' septe;<rie %&-39 "esa=ul pcii ntre nu;eroasele prile=uri pe care le/a; a+ut s predic n Est) ocazia de a +or<i de la a;+onul 1isericii 1aptiste din "osco+a) n ;ai %&3')o socotesc ca dintre cele ;ai i;portante9 In acea perioad / acu; ;ai <ine de zece ani / ni;eni nu ndrznea nici s/Gi nc*ipuie sc*i;<rile pe care noi le/a; +zut nt5;pl5ndu/se n ulti;ii trei '% ani9 n ti;pul pri;+erii acelui an) discu>iile a+5nd ca su<iect proliCerarea ar;elor nucleare erau Coarte ncinse) transCor;5ndu/se n lupte politice9 AGa nc5t) c5nd a; a=uns la "osco+a) ca s predic Gi s +or<esc) n cadrul unei conCerin>e religioase) despre pace) ;ul>i occidentali au crezut c;i/a; pierdut;in>ile9 Conductorii religioGi prezen>i la conCerin> reprezentau ;a=oritatea religiilor i;portante din toat lu;ea Gi dez<teau o +arietate larg de c*estiuni9 E+entualitatea unui *olocaust nuclear era ;are
'%

Gi) ntruc5t rz<oiul a Cost ntotdeaunao pro<le; ;oral Gi spiritual n pri;ul r5nd) si;>ea; c tre<uie s +or<esc despre ea) oCerind o perspecti+ creGtin asupra su<iectului9 Din pcate) unii creGtini s/au do+edit a Ci critici aspri9 Presa ;ondial era) n general) di+izat9 6nii ;/au ;ustrat ru) ;/au considerat nai+ Gi deseori a; Cost citat ntr/un ;od eronat9 Dar al>ii / ;ul>i dintre =urnaliGtii care au cltorit cu ;ine sau au scris despre e+eni;entele din "osco+a / au Cost ;ai ;odera>i9 Acu;) ns) cred c acele re;arci au a+ut i;portan>a lor n a desc*ide oc*ii ;ultor est/europeni Ca> de +estea <un a lui Isus Dristos Gi Ca> de ;esa=ul pcii pe care El l oCer9 n cltoriile ;ele n 6niunea !o+ietic) 6ngaria) Ce*oslo+acia) Polonia Gi Ger;ania) n ulti;ii %0 ani) ;ul>i ;i/au spus c discursul ;eu din "osco+a a a+ut un i;pact serios asupra +ie>ilor lor9 Datorit ;odului) ;o;entului Gi locului n care a; >inut acel discurs) aG dori s reiau aici o por>iune se;niCicati+ Gi s eEplic e+eni;entele ce se petrec acu; pe scena lu;ii9 Discursul din "osco+a L ntreaga ras u;an st su< sa<ia nuclear a lui Da;ocles) Cr a Gti c5nd cine+a +a apsa pe <uton sau +a da ordinul prin care o ;are parte a planetei +a Ci distrus9 E+entualitatea declanGrii unui rz<oi nuclear nu este doar o c*estiune de ordin politic 999 Cursa nar;rii nucleare este) n pri;ul r5nd) o pro<le; ;oral Gi spiritual care tre<uie s ne pri+easc pe top9 Este con+ingerea ;ea c rspunsurile +enind doar din sCera politic nu sunt suCiciente9 Este acu; ;o;entul ca noi s nde;n; lu;ea s accepte Gi solu>iile de ordin spiritualL9 '' O planet tul<urat LPapa loan Paul II a spus: W:iitorul nostru pe aceast planet) eEpus ani*ilrii nucleare) depinde de un singur Cactor: u;anitatea tre<uie s Cac st5nga ;pre=ur ctre ;oralX9 Dar pro<le;a este: cu;soCacN Din punctul de+edere al te*nologiei) o;ul a depGit cu ;ult capacitatea sa ;oral de a controla rezultatele te*nologiei9 O;ul nsuGi tre<uie s Cie sc*i;<at9 1i<lia ne n+a> c acest lucru este posi<il prin nnoire spiritual9 Isus Dristos a spus c o;ul tre<uie s se nasc din nou / s suCere o renaGtere spiritual9 Con+ingerea ;ea este c unul dintre cele ;ai tragice se;ne ale rz+rtirii o;ului ;potri+a lui Du;nezeu este) n genera>ia noastr) posi<ilitatea unui rz<oi nuclear9 " reCer aici la ntreaga ga; a ar;elor ;ode;e capa<ile s distrug +ia>a / con+en>ionale) <ioc*i;ice Gi nucleare9 Btiu c pro<le;a aprrii na>ionale este co;pleE9 Nu sunt un paciCist) nici nu sunt adeptul dezar;rii unilaterale9 Poli>ia Gi ar;ata sunt) din pcate) necesare at5ta +re;e c5t natura o;ului nu se sc*i;<9 Dar produc>ia necontrolat a ar;elor de distrugere n ;as n ntreaga lu;e este un lucru ne<unesc) care a;enin> s distrug o ;are parte a planetei) precu; Gi darul sacru al +ie>ii9 Din punctul de +edere al creGtinis;ului) posi<ilitatea unui rz<oi nuclear Gi are originea n lco;ia Gi poCta nes>ioas a ini;ii o;ului9 Tendin>a spre pcat se perpetueaz din genera>ie n genera>ie9 Isus Gtia aceste lucruri c5nd a proCe>it c +or Ci rz<oaie Gi +eGti de rz<oaie p5n s +in sC5rGitul Psal;istul a spus: L999 n pcat ;/a z;islit ;a;a ;eaL IPs92l92J9 Este) deci) un pcat al naturii u;ane care tre<uie recunoscutGi de care e necesar s ne ocup; L9 Pacea ntre oa;eni LCu+5ntul WpaceX are) n 1i<lie) trei n>elesuri9 Este) n pri;ul r5nd) pacea spiritual9 Aceasta este pacea dintre o; Gi Du;nezeu9 Apoi este pacea psi*ologic sau pacea interioar9 In al treilea r5nd este pacea rela>ional sau pacea ntre oa;eni9 1i<lia spune .c pcatul a distrus sau) cel pu>in) a aCectat toate aceste trei di;ensiuni ale pcii9 C5nd a Cost creat) o;ul a+ea pace cu Du;nezeu) cu sine Gi cu ceilal>i9 Dar c5nd s/a rz+rtit Ca> de Du;nezeu) prtGia sa cu Du;nezeu s/a rupt9 Nu ;ai a+ea pace cu sine nsuGi Gi nici cu ceilal>i9 Pot Ci oare resta<ilite aceste trei di;ensiuni ale pciiN 1i<lia spune c da9 Ea aCir; c o;ul singur nu poate s reCac legturile distruse) dar Du;nezeu poate Gi a GiCcut/o9 1i<lia n+a> clsus Dristos este singurul Fiu al lui Du;nezeu) tri;is n lu;e s ndeprteze de la noi pcatele prin ;oartea !a pe cruce) resta<ilind astCel pacea: pacea noastr cu Du;nezeu) cu noi nGine Gi cu ceilal>i9 Acesta este ;oti+ul pentru care Isus Dristos este ;iezul credin>ei creGtine9 Prin n+ierea !a din ;or>i) Dristos a de;onstrat) o dat pentru totdeauna) c Du;nezeu
''

este pentru +ia>) nu pentru ;oarte9 Tradi>ia ortodoE Gi liturg*ia sa di+in pun acest e+eni;ent glorios Gi triu;Ctor la loc de Crunte9 1i<lia aCir;: LPlata pcatului este ;oarteaK dar darul Cr plat al lui Du;nezeu este +ia>a +eGnic n Isus Dristos) Do;nul nostru L IRo;9 4:',J9 Indiciul ulti; al alienrii o;ului este ;oarteaK indiciul ulti; al dragostei reconciliante a lui Du;nezeu este +ia>a9 CreGtinis;ul are un si;<ol co;un tuturor credincioGilor: crucea9 Noi crede; c acolo) pe cruce) aCost posi<il restaurarea pcii) n cele trei di;ensiuni ale sale9 Despre Dristos) 1i<lia spune: LCci Du;nezeu a +rut ca toat plintatea s locuiasc n El Gi s ;pace totul cu !ine prin El I999J Cc5nd pace) prin s5ngele crucii LuiL IColoseni %:%&)'0J9 1i<lia adaug: LCci El este pacea noastr) care din doi a Ccut unul Gi a surpat zidul de la ;i=loc care/i despr>ea I999J El a +enit astCel s aduc +estea <un a pcii +ou celor ce era>i departe Gi pace celor ce erau aproapeL IECeseni ':%.)%-J9 CreGtinul aGteapt cu ner<dare +re;ea c5nd pacea +a do;ni peste toat crea>ia9 CreGtinii de pretutindeni se roag precu; Isus i/a n+>at pe ucenicii !i: L :ie ;pr>ia TaK Cac/se +oia Ta) precu; n cer Gi pe p;5ntL I"atei 4:%0J9 Nu;ai atunci +a Ci rezol+at pro<le;a spiritual a rasei u;ane9 .3 At5t 1i<lia c5t Gi crezurile creGtine n+a> c +a Ci o =udecat uni+ersal9 Dristos +a re+eni) aGa cu; spun cu+intele +ec*iului Crez al Apostolilor) Ls =udece pe cei +ii Gi pe cei ;or>iL9 Apoi ;pr>ia lui Du;nezeu +a Ci statornicit Gi Du;nezeu nsuGi +a Cace toate lucrurile noi9 Aceasta este speran>a noastr9 Dar) p5n atunci) Du;nezeu lucreaz9 ;pr>ia lui Du;nezeu nu este o realitate +iitoare) ci una prezent9 Oriunde <r<a>i Gi Ce;ei se ntorc la Du;nezeu n pocin> Gi credin>) cut5nd apoi s ;plineasc +oia Lui pe P;5nt) acolo se naGte ;pr>ia lui Du;nezeu9 CreGtinii tre<uie s coopereze cu to>i cei ce lucreaz n ;od cinstit pentru pacea lu;ii) dar nu;ai n ascultare Ca> de Dristos) nu;it n 1i<lie Prin>ul PciiL9 :ie ;pr>ia Ta Dac ar Ci s >in acest discurs din nou) cred c ;/aG opri pentru ;ai ;ulte eEplica>ii asupra ideii c aceia care sunt supuGi ai ;pr>iei lui Du;nezeu triesc ntr/o lu;e strin) ca pelerini) ;pr>ia este de=a prezent n +ie>ile credincioGilor care l sl+esc pe Du;nezeu) prin cu+5nt Gi Capt) n <iseric Gi n societate9 Dar lu;ea nu este nc ;pr>ia) pentru c) aGa cu; a; +zut) ea se aCl su< do;ina>ia prin>ului acestei lu;i) !atana9 Oricu;) Regele Isus %/a n+ins pe !atana) iar to>i aceia care L/au recunoscut pe Dristos ca ;prat Gi care) astCel) au Cost ;pca>i cu Du;nezeu) i apar>in ;pratului9 Este Dristos regele +ie>ii taleN Isus locuieGte n ei prin Du*ul !C5nt9 Regele cruciCicat a pri;it toat autoritatea9 Du*ul !u este ;ai ;are dec5t !atana Gi de;onii lui: L999 Cel ce este n +oi este ;ai ;are dec5t cel ce este n lu;eL Illoan .:.J9 Doar credincioGii sunt aceia care au Cost iz<+i>i Lde su< puterea ntunericuluiL Gi care au Cost str;uta>i L n ;pr>ia Fiului dragostei LuiL IColoseni %:%,J9 De aceea) credincioGii aduc road n orice lucrare <un pe P;5nt) dar ei nu pot s transCor;e lu;ea n ;pr>ia lui Du;nezeu9 Nu;ai ntoarcerea Regelui pentru a do;ni peste P;5nt poate Cace ca +oia Lui s se Cac pe P;5nt) precu; se Cace n Cer9 A+5nd n ini;a lui aceast speran> Gi . / A;enin>area Curtunii ', nluntrul su puterea ;pr>iei care +a +eni) s ne ;ai ntre<; de ce creGtinul se lupt s lrgeasc ;pr>ia) care s cuprind c5t ;ai ;ulte ini;i) Gi de ce lucreaz el pentru pacea care Ca+orizeaz rsp5ndirea E+ang*elieiN IITi;otei ':.J Du;nezeu do;neGte peste aceast lu;e) conduc5nd/o n c*ip pro+iden>ial spre ziua ;pr>iei care +ine IFapte %:4)-J9 Aceasta +a Ci ziua *arului pentru lu;e) c5nd Isus +a re+eni pentru a nte;eia ;pr>ia sla+ei9 O;enirea trieGte acu; perioada dintre ridicarea la Cer a lui Dristos Gi re+enirea Lui Lpe norii cerului) cu putere Gi cu o ;are sla+L I"atei '.:,0J9 ! ;ai lupte atunci creGtinii pentru paceN De ceN n pri;ul r5nd) pentru c ei au Cost n+>a>i s iu<easc aceast lu;e pierdut9 n al doilea r5nd) pentru c ei iu<esc acea crea>ie a lui Du;nezeu care a Cost <leste;at Gi distrus de pcat9 n al treilea r5nd) pentru c ei i iu<esc pe aceia care au Cost crea>i dup c*ipul lui Du;nezeu) iar Du;nezeu doreGte ca to>i s +in la
',

pocin>9 I' Petru ,:&J9 !e;nele ;pr>iei nu >in ntotdeauna de do;eniul politic) cu toate c au i;plica>ii politice9 Isus a Ccut se;ne Gi ;inuni pentru a aduce oa;enii la credin>) nu pentru a nCptui o reCor; politic IIoan '0:,0),%J9 :ia>a lui Isus nluntrul credincioGilor) prin Du*ul !C5nt) i conduce pe pctoGi lacruce) la locul de ;pcare cu Du;nezeu9 Apoi roadele nepri*nirii Gi pcii penetreaz societatea9 Iz+orul sc*i;<rii n toa;na anului %&3' ;/a; re ntors n Europa pentru alte e+ang*elizri Gi nt5lniri cu conductori politici Gi religioGi9 A; predicat de la a;+onul lui "artin Lut*er n <iserica din oraGul #itten<urg pe %octo;<rie) zi n care) n anul %2%-) Lut*er aCiGase cele &2 de teze ale sale care +or aprinde Clacra ReCor;ei9 A; citat din scrierile Gi n+>turile lui Lut*er Gi a; si;>it un puternic senti;ent de prietenie Ca> de est/ger;ani) n special Ca> de cei din #itten<urg9 "ul>i l/au pri;it atunci pe Dristos n ini;ile lor9 A; ;ers apoi la Dresda) unde a; Cost rugat s predic n ;area 1iseric a Crucii) care Cusese co;plet distrus n <o;<arda;entele din cel '. de/al doilea rz<oi ;ondial Gi reCcut n anii ur;tori9 In seara ; care a; predicat erau n <iseric peste - 000 de persoane9 "/a ui;it nu;rul ;are de tineri9 Cine+a a esti;at c 32Y din pu<lic erau persoane n +5rst de p5n la , 0 de ani9 La sC5rGitul ser+iciului di+in) ' 200 de oa;eni au ridicat ;5na pentru a/Gi eEpri;a dorin>a de a/L pri;i pe Dristos ca "5ntuitor9 Astzi Gti; c tineri ca cei din Dresda au Cost sc5nteia care a aprins Clcrile sc*i;<rii n acea parte a Europei9 Ei erau lucrtorii pentru E+ang*elie) care se nt5lneau n 1iserica LG*etsi;aniL) care +eg*eau n nop>i de rugciune) care lucrau pe ascuns sau la lu;ina zilei) oric5nd a+eau prile=ul pentru a ntre>ine speran>ele de li<ertate n Est9 Ei erau poporul lui Du;nezeu care caut nepri*nirea Lui9 Pa+el scria corintenilor: LGi unde este Du*ul Do;nului) acolo este slo<ozeniaL I' Cor9 ,:%-J9 Era e+ident c aceGti oa;eni erau sorti>i s/Gi c5Gtige li<ertatea9 AGa cu; +o; +edea n capitolele ur;toare) de ei se +or<eGte c*iar n cartea Apocalipsa9 Cci ei reprezint poporul lui Du;nezeu trind n ;i=locul Nea;urilor) copiii lui Du;nezeu care +or tre<ui s LsuCere ;ulteL Gi s +esteasc Nu;ele lui Dristos p5n la ;arginile P;5ntului9 n capitolele ur;toare) +o; eEa;ina conteEtul cr>ii Apocalipsa) prizonieratul lui Ioan n ta<ra ro;an de ;unc silnic de pe Insula Pat;os Gi ;odul cu; a pri;it el ;esa=ele de la Du*ul lui Du;nezeu9 n partea a doua a cr>ii ;ele) tratez pe larg pri;ele capitole ale scrierilor lui IoanK capitolele ur;toare se +or ocupa de i;aginile cr>ii Apocalipsa Gi de realitatea acestora) oglindit n Curtunile Gi contro+ersele ti;purilor noastre9 PARTEA A DO6A F6LGER PE!TE [N!6LA PCiT"O! Capitolul . ?NL76NTR6L APOCALIP!EI De a lungul istoriei 1isericii) cartea Apocalipsa a Cost negli=at) n>eleas greGit Gi interpretat n ;od eronat ;ai ;ult dec5t oricare alt carte9 n propriul su tratat) eruditul #illia; 1arclaM) proCund cunosctor al 1i<liei) scria: LApocalipsa este) de departe) cea ;ai diCicil Gi nedesluGit carte a Noului Testa;entK =r ndoial) ns) c +o; descoperi c ;erit) inCinit ;ai ;ult dec5t alte cr>i) s ne lupt; cu ea p5n c5nd ne d toate <inecu+5ntrile Gi Gi desc*ide toate <og>iile Ca> de noiL9 Ti;p de secole) i;aginile ;isterioase din cartea lui Ioan IApocalipsaJ au Cost considerate de ;ul>i prea pline de enig;e Gi ireale9 Dar este surprinztor cu; e+eni;ente politice recente / de la rz<oiul din GolCul Persic la dez;e;<rarea 6niunii !o+ietice / au aruncat o nou lu;in asupra acestor ;esa=e aparent de ne n>eles) astCel c acu; ele nu ;ai sunt considerate conCuze Gi Cantastice9 "ulte dintre teEtele pe care le credea; si;<olice le socotesc acu; do+ezi ale apropierii Curtunii9 P5n recent) descoperirile din cartea lui Ioan nu erau eEplicate Gi nici nu constituiau su<iect de predic n unele <iserici) deoarece) pentru ;a=oritatea oa;enilor) ele erau ezoterice Gi o<scure9 Cu toate acestea) n descrierea cr>ii Apocalipsa) autorul scrie: LFerice de cine citeGte Gi de cei ce ascult cu+intele
'.

2' acestei proorocii) Gi pzesc lucrurile scrise n eaV Cci +re;ea este aproapeVL IApoc9 %:,J9 Aceast <inecu+5ntare ar tre<ui s ne ncura=eze) s ptrunde; n aceast lucrare pentru a o desciCra n detaliu9 C*iar n di;inea>a n care scria; aceste r5nduri / asta se nt5;pla acu; ;ai <ine de un deceniu / a; citit n ziar cu+intele unuia dintre cei ;ai ;ari conductori politici Gi totodat un i;portant scriitor9 El Colosea aceeaGi eEpresie: L:re;ea este aproape9 Pro<a<il) ns) c nu +oi tri s +d sC5rGitulL9 Aceasta este ironia cr>ii: Captul c nu este ncadrat n ti;p9 LApocalipsaL este real astzi) cu; a Cost ntotdeaunaK +a Ci la Cel de urgent ;5ine) precu; a Cost p5n acu;9 Bi deGi nu se citeGte uGor) este) totuGi) singura carte a !cripturii care pro;ite n ;od eEplicit <inecu+5ntarea asupra acelora care o citesc Gi pzesc lucrurile scrise n/ea IApoc9 '':-J9 !tudiez 1i<lia de peste 20 de ani Gi deseori a; Cost intrigat) inspirat Gi inCor;at de cu+intele acestei cr>i) scris) prin inspira>ie di+in) de Ioan) pe Insula Pat;os9 n <iroul ;eu de acas) n Carolina de Nord) a; citit ;ii de pagini de articole Gi lucrri ale unor cercettori) scrise despre aceast carte9 In ti;pul ;eu de nc*inare a; ascultat deseori +ocea lui Du;nezeu +or<ind prin apostolul Ioan9 Dar g5ndindu/; la tot ce a; aClat n legtur cu aceast carte) cu i;aginile sale sinistre Gi structura propriu/zis a re+ela>iei) ;i dau sea;a c LApocalipsaL ; a=ut s ; s;eresc9 "ul>i oa;eni n>elep>i au cutat s gseasc n>elesul scrierilor lui Ioan de/a lungul +eacurilor9 n lu;ina Curtunii) care sunt con+ins c se apropie) ; si;t o<ligat s recitesc cartea) pentru a descoperi n>elesul pe care l are pentru +re;urile noastre9 Poate pentru c eu) ca Gi Ioan) ;<tr5nesc Gi a; o perspecti+ ;ai larg asupra e+eni;entelor pe care le/a; trit9 EEist ce+a a;enin>tor n aerK sunt intrigat de coeEisten>a groazei Gi a speran>ei Ca> de ceea ce +a ur;a9 Este ade+rat c Ioan a scris cartea acu; aproape '000 de ani9 Cultura lui Gi cultura noastr sunt aproape inco;para<ile) dar ;esa=ul descoperirilor are o i;portan> crucial pentru +re;urile n care tri;9 :iziunile) +isele Gi coG;arele lui nu sunt ;enite s ne uluiasc sau s ne ncurce9 Cu+5ntul LapocalipsaH este un cu+5nt grecesc care nglo<eaz +er<ul LcalMptoL Ia acoperi) a n+lui) a '2 ascundeJ Gi prepozi>ia LapoL Ide la / cu sensul de La ndeprtaLJ9 Deci) LapocalipsaL nsea;n La da la o parte +lulL) La descoperiL) La desluGiL9 A;enin>rile de Curtun Ccute cunoscute de Ioan erau clare pentru creGtinii din pri;ul secol9 Ele ar tre<ui s Cie c*iar ;ai li;pezi astzi9 Perceperea realit>ii Cu c5>i+a ani n ur;) ; aCla; n "uzeul Lu+ru din Paris) pri+ind o pictur a lui Renoir) apar>in5nd I;presionis;ului9 Pictura era de di;ensiuni aprecia<ile) iar eu) aClat la o distan> de un pas de ea) cuta; s o n>eleg9 :opseaua prea c Cusese ;prGtiat Cr nici o noi;9 Nu era; prea i;presionat9 LCe ;ai nsea;n Gi astaNL ;/a; ntre<at cu glas tare9 !o>ia ;ea) Rut*) ;i/a spus: L1ill) deprteaz/te de ta<lou Gi ai s +eziL9 !ttuse; prea aproape de capodoper Gi Ciecare detaliu) Ciecare pat de culoare) Ciecare trstur de pensul ; ;piedicau s +d ntregul9 Fusese; atras de detalii9 Dar) dup ce a; Ccut c5>i+a paGi napoi) ;isterul a disprut <rusc) descoperind o super< i;agine9 Cred c ;ul>i dintre noi a; Ccut aceeaGi greGeal n pri+in>a cr>ii LApocalipsaL9 A; presc*i;<at capodopera ntr/o ;ul>i;e de i;agini Gi trsturi de penel) ncerc5nd apoi s g*ici; n>elesul ;odern al Ciecrei stele) dragon sau nu;r9 A; pierdut astCel planul +iziunii proCetului Gi pro<a<il Gi urgen>a a+ertis;entelor9 Nu ne pute; per;ite s pierde; din +edere ntregul Gi toc;ai acest lucru l pot Cace pentru noi proCe>iile lui Ioan9 C*iar dac se Cac ;ulte reCeriri la o perioad de ti;p necunoscut Gi la e+eni;ente +iitoare) aceste proCe>ii sunt ade+rate / ele sunt descoperiri ale unor lucruri ce sunt gata s se nt5;ple9 N/a; Cost) p5n acu;) surg*iunit pe o insul st5ncoas) lung de %0 ;ile Gi lat de 4 ;ile) dar a; Cost sortit s/;i triesc +ia>a ntr/un Gir nesC5rGit de a+ioane) *oteluri) stadioane) sli de consiliu Gi studiouri de tele+iziune9 Nu sunt ncon=urat de cri;inali Gi prizonieri politici) ci de oa;eni o<iGnui>i/oa;eni de aCaceri) proCesori) studen>i) ;uncitori) Cunc>ionari) solda>i9 Nu ; gsesc deseori '2
'2

singur) ascult5nd pescruGii sau +alurile ;rii sprg5ndu/se de >r;9 Dar cred c n>eleg lu;ea lui Ioan Gi dile;a lui) ca purttor al unui ;esa= di+in zguduitor9 ProCetul !unt deseori inundat de sunetele oraGului Gi pri+esc oa;enii ad5nci>i n acti+itate Gi zgo;ot9 !tau la un col> de strad / n NeF RorQ) Paris) Londra sau ToQio / Gi +d disperarea) tea;a Gi plictiseala oglindite pe Ce>ele trectorilor9 !/ar prea c eu Gi Ioan n/a+e; ni;ic n co;un9 TotuGi) a; uneori i;presia c aud +ocile pe care le/a auzit el9 Aud a;enin>rile lor Gi ; si;t) ca Gi Ioan) constr5ns s le Cac cunoscute9 nainte de a analiza +edeniile) cred c este ni;erit s/% cunoaGte; ;ai <ine pe Ioan9 Ce era acest <tr5n n>elept / poet) proCet sau pstorN Ce %/a deter;inat s scrie o scrisoare cu care nc se ;ai lupt ;in>ile credincioGilor Gi ale necredincioGilor) dup at5ta +re;eN9 De/a lungul +eacurilor au eEistat dispute cu pri+ire la identitatea autorului9 Dar tradi>ia +ec*e creGtin) pstrat de Iustin "artirul) Cle;ent) Origen) Ireneu) Euse<iu) Ieroni; Gi al>i n+>a>i din +ec*i;e) aCir; categoric Captul c autorulL ApocalipseiL era) de Capt) apostolul Ioan) ulti;ul ucenic n +ia> care /L cunoscuse pe Isus n ti;pul eEisten>ei Lui n trup9 Astzi sa+an>i n proCetologie / de la Dr9 @o*n #al+oord la episcopul Ro<inson / conCir; identitatea autorului cr>ii9 Acestora ; altur Gi eu9 Aproape to>i aceia care triser alturi de Isus Gi Cuseser ucenicii Lui ti;p de , ani nu ;ai erau n +ia> atunci c5nd Ioan scria LApocalipsaL9 Potri+it tradi>iei creGtine) ei Cuseser ;artiriza>i pentru credin>a lor n Dristos cel n+iat9 "ul>i sunt de prere c +ia>a lung a lui Ioan) n care el a purtat Bi po+ara pri;irii Gi repo+estirii descoperirilor pline de ;ister a Cost) de Capt) un pre>;ult ;ai ;are dec5t ;oartea) pe care Ioan %/a pltit9 Ioan a Cost deseori nu;it Luceniculpe care/l iu<ea Isus L I+9 de eE9 Ioan '%:'0J9 Cunoscuta ;isionar Gi scriitoare) A;M Car;ic*ael) scrie c lui Ioan) ucenicul iu<it) Li/a Cost ncredin>at lungul "artira= al +ie>iiL9 22 !C5ntul care suCer Po>i s/>i i;aginezi Culgerul care a aprins +ia>a lui Ioan pe acea insul pustieN Re+ela>ia pe care a pri;it/o din cer a Cost) Cr ndoial) o lo+itur de trsnet neaGteptat9 Acel <tr5n cu pielea z<5rcit care) cu ;5ini tre;ur5nde) a acoperit nenu;rate <uc>ele de perga;ent cu litere greceGti) n nc*isoarea sa din st5nci) acel <tr5n Cusese c5nd+a t5nrul pescar galilean care/Gi arunca ;re=ele n ;are Gi care) plin de speran>) L/a ur;at pe Isus) pentru a de+eni pescar de oa;eni9 1tr5nul eEilat de ;ai t5rziu) u;il Gi taciturn) pri+ind) cu oc*ii sl<i>i) ctre ;anuscrisul care creGte) ar putea cu greu s/>i a;inteasc de t5nrul care sttea odinioar) alturi de Isus) pe "untele !c*i;<rii la Fa>9 Cu greu Gi a;inteGte el de +re;ea c5nd) i;presionat de ;iracolele pe care le Ccea Dristos Gi copleGit de puterea Lui) a cerut s Cie secretar de stat n ;pr>ia I pe care Isus o +a instaura n Ierusali; I"arcu %0: ,2/.2J9 Acu; Ioan este lo+it de Culgerul re+ela>iei di+ine9 :ztorul <tr5n Gi o<osit) care se ntinde epuizat pe ;asa grosolan cioplit din celul) pri+ise c5nd+a ctre o cruce de le;n pe care at5rna trupul !tp5nului su9 Paralizat de durere Gi disperare) Ioan Gi +zuse +isurile ;urind n acea zi9 Trupul su) acu; <olna+) t5r5t de solda>i pentru a ncepe o nou zi de ;unc n carierele de piatr) sttuse) de;ult) n ;or;5ntul gol n care Cusese Isus Gi acolo speran>a renscuse n elV Acu; Ioan este ;pins cu <rutalitate aCar din peGtera /% nc*isoare9 Dup ;icul de=un / o Ciertur de o+z / este legat cu lan>uri de colegii lui de surg*iun9 Birul lung de puGcriaGi este apoi escortat de grzile ro;ane pe dru;ul st5ncos Gi Gerpuitor care duce la cariere9 Acu; peGtera este goal) dar gr;ada de pagini de perga;ent este aGezat ordonat ntr/o sco<itur secret) acoperit cu paiele pe care doar;e Ioan9 C5nd+a) acele perga;ente +or Ci scoase pe CuriG de pe insul9 ntr/o zi) +oluntari creGtini +or copia;anuscrisul lui Ioan) trans;i>5nd re+ela>ia lui Isus Dristos <isericilor din Asia9 Din acele <iserici) Apocalipsa lui Ioan +a Ci rsp5ndit n ntreaga lu;e) a=ung5nd astCel Gi latine9 Contro+ersa asupra acestor teEte +a creGte9 Reprezentan>i religioGi +or >ine consilii pentru a gsi locul '4
'4

WApocalipseiL ntre scrierile creGtine9 Este aceast +iziune inspirat de susN Este ea de;n de ncredereN Poart ea autoriza>ia lui pu;nezeuN Cu; tre<uie ea tl;citN 6nii se +or ridica Gi +or conda;na cartea lui Ioan) arunc5nd/o n Coc9 Al>ii +or +or<i n Ca+oarea ei9 Dar c5nd praCul se +a aGterne) cu+intelor lui Ioan / scrise pe insula u;ed) Pat;os) ce i/a ser+it drept c;in / li se +a acorda locul cu+enit n canonul !cripturii9 "esa=ul lor +a Ci considerat nu ca unul li;itat n ti;p Gi spa>iu) de li;< Gi cultur) ci ca LinsuClat de Du;nezeu Gi de Colos ca s n+e>e) s ;ustre) s ndrepte) s dea n>elepciune n nepri*nire) pentru ca o;ul lui Du;nezeu sCie des+5rGit Gi cu totul destoinic pentru orice lucrare <un L I'Ti;9 ,:%4)%-J9 Ironia este c discu>iile pri+itoare la aceste teEte nu >in cont de pre+estirea e+eni;entelor de ctre ngeri9 La sC5rGitul cr>ii) Ioan nregistreaz ngerii spun5nd de ' ori L!crie) Ciindc aceste cu+inte sunt +rednice de crezut Gi ade+rateLIApoc9 '%:2J Gi apoi: LBi ngerul ;i/a zis: WAceste cu+inte sunt +rednice de crezare Gi ade+rate9 Bi Do;nul) Du;nezeul du*urilor proorocilor) a tri;is pe ngerul !u s arate ro<ilor !i lucrurile) cari au s se nt5;ple n cur5ndX L IApoc9'':4J9 Ptrunz5nd +iziunea lui Ioan A socoti cu+intele lui Ioan ca L+rednice de crezut Gi ade+rate L este un lucru) dar a le ptrunde n>elesul este cu totul altce+a9 EEist n LApocalipsaL i;agini a cror Cru;use>e ;i taie respira>ia) dar care ; las co;plet nel;urit n pri+in>a n>elesului lor9 Pentru un singur si;<ol Colosit de Ioan a; auzit cel pu>in o sut de eEplica>ii diCerite care) aG aduga) nu ;i s/au prut potri+ite9 Acest i;pedi;ent) ns) nu ar tre<ui s ne ndeprteze de aceast carte Gi s ne deter;ine s renun>; la ncercarea de a o n>elege9 Pro<a<il c nu +o; n>elege totul) dar asta nu nsea;n c nu +o; n>elege ni;ic9 Pentru a/% n>elege pe Ioan Gi a ptrunde cartea Apocalipsa) a+e; ne+oie s ne a;inti; c5te+a lucruri i;portante legate de acest \; re;erca<il9 n pri;ul r5nd c Ioan a scris LApocalipsaL Colosind 2un li;<a= poetic) cunoscut su< denu;irea de li;<a= apocaliptic9 6n scriitor care descria re+ela>ii cereGti) precu; loan) Colosea n scrierile sale i;agini +ii Gi si;<oluri pentru a +or<i despre =udecata lui Du;nezeu Gi sC5rGitul lu;ii9 In ti;purile <i<lice) scriitorii: ntre<uin>au adesea un astCel de stil ;etaCoric9 n unele pr>i ale :ec*iului Testa;ent ICrag;ente din cr>ile lui Daniel Gi Ezec*ielJ) autorul ColoseGte li;<a=ul apocaliptic9 DiCicultatea const n Captul c acest stil) care se ser+eGte de i;agini Gi si;<oluri) ne este strin nou) astzi9 Fr ndoial c) pentru ;a=oritatea cititorilor conte;porani lui loan) nu era diCicil s n>eleag ce reprezentau si;<olurile Gi care dintre ele erau si;<oluri Gi care nu9 Nou) celor de azi) ne tre<uie un studiu atent pentru a n>elege pr>ile ;ai grele ale ;esa=ului su Idin care ;ulte Crag;ente sunt citate din :ec*iul Testa;entJ9 :or r;5ne ns ;ulte lucruri pe care nu le +o; n>elege niciodat pe deplin9 Ceea ce nu nsea;n c ;esa=ul lui loan este pierdut pentru noi) cei de astzi9 Ci) di;potri+) +o; Ci reco;pensa>i din plin atunci c5nd ne +o; a+entura s cut; co;orile ascunse ale cr>ii9 Nu socoti>i li;<a=ul ;etaCoric Colosit de loan ca o <arier n n>elegerea cr>ii) ci ca un ;od n care el a zugr+it planul lui Du;nezeu pentru +iitor) n culori incredi<il de +ii9 In descrierea re+ela>iei) loan s/a concentrat cu deose<ire] asupra unei te;e de i;portan> ;a=or: sC5rGitul istoriei u;anit>ii Gi nceputul glorioasei ere ;esianice9 De aceea) ;esa=ul su este unul de a+ertis;ent Gi) n acelaGi ti;p) unul de speran>: a+ertizeaz c=udecata+a +eni cur5nd Gi redsperan>a cDristos +a a+ea +ictoria Cinal asupra rului Gi Gi +a instaura ;pr>ia !a +eGnic9 De acest ;esa= a+e; ne+oie astzi / c pcatul nu r;5ne nepedepsit Gi c Du;nezeu +a =udeca A+e; ne+oie s Gti; c eEist speran> pentru +iitor Gi c aceast speran> o a+e; n Dristos9 Intr/o scen de lupt din Cil;ul lui Francis Ford Coppola L Apocalipsa acu;L) un sol rtceGte pe c5;pul de <taie) pri+eGte *aosul care do;neGte Gi ntrea<: LCine este BeCul aiciNL Nu/i rspunde ni;eni9 Astzi) ;ul>i oa;eni) +z5nd *aosul Gi rul din lu;e) se ntrea<) poate inconGtient) dac eEist cine+a care s conduc acest 6ni+ers9 Rspunsul lui loan n cartea Apocalipsa este categoric: da) eEist) acela este Du;nezeuV Nu ;ai eEist nici un ;oti+ de deznde=de) pentru c Du;nezeu este credincios pro;isiunilor !ale de ;5ntuire Gi de +ia>nou n Dristos9 " rog ca) ptrunz5nd n ;esa=ul lui Du;nezeu) acesta s con+ing pe
'-

;ul>i de realitatea=udec>ii di+ine / care este at5t de aproape / Gi s le dea o nou speran> prin dragostea lui Isus Dristos9 C*e;area Ia pocin> n al doilea r5nd) Ioan era Gi prooroc9 ProCe>ii crora le erau descoperite e+eni;ente ce se +or nt5;pla la sC5rGitul lu;ii erau to>i deznd=dui>i cu pri+ire la prezent Gi pri+eau spre +iitor aGtept5nd s/L +ad pe Du;nezeu la lucru9 ProCe>ii care prooroceau e+eni;ente ce a+eau s se nt5;ple la scurt ti;p dup nGtiin>area poporului a+eau speran> pentru prezent: speran>a c =udecata lui Du;nezeu poate Ci a;5nat dac poporul se cieGte Gi se ntoarce la Du;nezeu n credin> Gi ascultare9 Ceea ce nu nsea;n c aceGti proCe>i oCereau o cale uGoar de ieGire din situa>iile grele) ca Gi cu; toate pro<le;ele ar disprea dac oa;enii Gi/ar declara credin>a n Du;nezeu9 Ci) precu; #inston C*urc*ill st5nd printre ruinele Londrei <o;<ardate) proCe>ii oCereau Ls5nge) sudoare Gi lacri;iL pentru aceia care doreau s/L ur;eze pe Du;nezeu9 Nu +a Ci uGor s l slu=eGti pe Du;nezeu Gi s lup>i contra rului acestei lu;i ntunecate Gi pctoaseK Gi totuGi proCe>ii Gtiau c Du;nezeu +a ieGi +ictorios din aceast lupt Gi c aceia care i apar>in +or Ci prtaGi cu El la acea +ictorie9 Ioan era) deci) un prooroc ce c*e;a oa;enii din genera>ia lui / Gi a noastr / la pocin>) credin> Gi ac>iune9 Btia c nu +o; putea niciodat cldi ;pr>ia lui Du;nezeu pe P;5nt) indiCerent c5t de greu a; trudi9 Nu;ai Du;nezeu o poate cldi Gi ntr/o zi o +a Cace / n ziua c5nd Dristos +a re+eni pe P;5nt9 Dar Ioan ;ai Gtia c =udecata lui Du;nezeu asupra acestei lu;i ar putea Ci a;5nat dac noi ne/a; poci Gi ne/a; ntoarce la Dristos9 Acel <tr5n de pe Insula Pat;os) ales de Du;nezeu pentru a Pri;i Gi a Cace cunoscut ;esa=ul !u special) era deci un proCet al '3 I +re;urilor sale) dar Gi unul al sC5rGitului9 De ce nuN La ur;a ur;ei) ca t5nr e+reu) auzise din :ec*iul Testa;ent de =udecata Cinal a lu;ii Gi de instaurarea ;pr>iei lui "esia9 Ascultase Gi c*e;area proorocilor / A;os) Isaia) Iere;ia Gi al>ii / care nde;nau oa;enii s se ntoarc la Du;nezeu9 Apoi) ntr/ o zi) Ioan a auzit c*e;area lui Isus Dristos Gi L/a ur;at9 El a descoperit c) n Isus) ;esa=ul proCetului sC5rGitului Gi acela al proCetului +re;urilor sale se contopesc9 n Isus) ;esa=ul despre =udecata care +ine Gi +ictoria Cinal se ;<in cu ;esa=ul pocin>ei Gi ascultrii de Du;nezeu) n prezen>a rului care do;neGte9 L n lu;e +e>i a+ea necazuri) le/a spus Isus ucenicilor !i) dar ndrzni>i) Eu a; <iruit lu;ea L IIoan %4:,,J9 Tre<uie s pri;i; cu+intele lui Ioan ca pe acelea ale unui prooroc) +estind un ;esa= nu nu;ai pentru +iitor) ci Gi pentru prezent9 Tre<uie s ascult; c*e;area lui la pocin> Gi nde;nul lui de a tri pentru Du;nezeu) apr5nd puritatea) dreptatea Gi nepri*nirea) indiCerent de cu; triesc cei din =urul nostru9 In al treilea r5nd) Ioan era e+ang*elist9 Gri=a lui nu era pentru cu+inte sterile) incapa<ile s inCluen>eze +ie>ile celor care le aud9 Gri=a lui se ndrepta ctre oa;eniK ctre pro<le;ele zilnice cu care ei se conCruntau cut5nd s Cie credincioGi lui Du;nezeuK ctre presiunile Gi persecu>iile pe care ;ul>i le suCereau pentru c erau creGtini9 De ce era Ioan preocupat de oa;eniN Pentru c Gtia c Du;nezeu i iu<eGte Gi de aceea a tri;is pe Fiul !u s ;oar pentru ei9 Cu+5ntul Le+ang*elistL deri+ de la cu+5ntul grecesc care nsea;n Lacela care anun> +eGti <uneL / n acest caz) cu+5ntul <un al E+ang*eliei9 Pentru unii) proorocia lui Ioan pri+itoare la +iitor poate s Ci= prut depri;ant9 Dar Ioan Gtia c lucrul cel ;ai duntor pe care l/ar Ci putut Cace ar Ci Cost s i asigure pe oa;eni c totul este n regul Gi c nu au de ce s Cie preocupa>i de rul din lu;e sau de =udecata lui Du;nezeu9 Dar) n esen>) ;esa=ul lui Ioan este +estea <un a ;5ntuirii n Isus Dristos9 '3 Darul +ie>ii
'3

Lu;ea noastr) do;inat de *aos Gi ntuneric) nu are ne+oie ;ai ;are dec5t aceea de a auzi E+ang*elia lui Isus9 Proorocia lui Ioan din carteaL ApocalipsaL se reCer) n esen>) nu nu;ai la e+eni;ente +iitoare) ci Gi la ce se nt5;pl c5nd Isus Dristos de+ine Do;n Gi "5ntuitor al +ie>ilor noastre9 Proorocia lui Ioan l are n centru pe Isus) Fiul lui Du;nezeu) care a ;urit pentru pcatele noastre Gi a n+iat din ;or>i pentru a ne da +ia>a +eGnic9 Cu+intele cu care se nc*eie E+ang*elia lui pot Ci aplicate Gi cr>ii Apocalipsa: LDar acestea au Cost scrise pentru ca +oi s crede>i c Isus este 1ristosul) Fiul lui Du;nezeu Gi) crez5nd) s a+e>i +ia>a n Nu;ele LuiL IIoan '0:,%J9 Ioan era Gi pstor9 LApocalipsaL era ulti;a scrisoare a apostolului ctre cei pe care i cunoGtea Gi pe care i iu<ea9 Bi/a nceput scrisoarea adres5ndu/se Ciecruia dintre cele Gapte grupuri de creGtini ;prGtia>i n Asia "ic9 Citind aceste scurte epistole) o<ser+a>i c5t de <ine i cunoGtea Ioan pe Cra>ii si Gi c5t de ;ult i iu<ea9 ncerca>i s si;>i>i) ;car pentru o clip) tea;a lui pentru ei) ca Gi pentru noi9 Este uGor s ne nc*ipui; cu; Gi ncepeau eEisten>a n Dristos creGtinii din pri;ul +eac9 Eu a; predicat n peste 30 de >ri9 A; +zut ;ii de oa;eni ascult5nd +estea <un a +ie>ii) ;or>ii Gi n+ierii lui Isus9 A; +zut cu; ;ul>i au alergat) la propriu) s l pri;easc pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n al +ie>ii lor9 A; Cost ;artorul entuzias;ului lor9 A; Cost ;iGcat s +d c5t de repede se ;aturizau9 Apoi) ca Gi Ioan) a; ur;rit cu; piere dragostea dint5i9 A; +zut <r<a>i Gi Ce;ei trec5nd la credin>) apoi a<andon5nd/o ncetul cu ncetul) ls5ndu/se din nou prad i;oralit>ii) idolatriei Gi autodistrugerii9 A; cunoscut Gi oa;eni care L/au acceptat pe Dristos Gi au r;as credincioGi p5n la capt) dar trec5nd prin cu;plite suCerin>e Gi sacriCicii9 Pri+ind spre trecut) la anii pe care i/a; dedicat propo+duirii) ; ntre<: oare a; Ccut credin>a creGtin s par prea uGoarN C*iar nainte de a auzi eEpresia) a+ea; ;ereu n ;inte ceea ce 4% Dietric* 1on*oeCCer nu;eGte L*ar ieCtin L9 Desigur c Lprin *ar a>i Cost ;5ntui>i) prin credin> I999J Nu prin Capte) ca s nu se laude ni;eniL IECes9':3)&J9 Desigur c ;5ntuirea noastr este rezultatul a ceea ce Dristo a Ccut pentru noi n +ia>a noastr) prin ;oartea Gi n+ierea !a) GP nu a ce tre<uie s Cace; noi9 Desigur c a+e; toate ;oti+ele s crede; c El +a duce p5n la capt lucrarea pe care a nceput n noi9 Dar) n dorin>a ;ea de a Cace cunoscut darul lui Du;neze a; +or<it eu ndea=uns despre pre>ul pe care El L/a pltit rz<oiul cu pcatulN A; +or<it eu li;pede despre pre>ul pe car noi tre<uie s/% plti; n rz<oiul nostru cu pcatul care lucreK n =urul sau c*iar nluntrul nostruN 6n ;esa= al speran>ei Ioan se te;ea pentru tur;a lui n ti;p ce descria +izi un despre lu;ea aceasta I n care do;neGte pcatulJ Gi despre cea +iitoare I n care Du;nezeu +a resta<ili nepri*nirea Gi paceaJ9 El a scris despre rz<oiul dintre cele dou lu;i Gi despre cei care lupt Gi ;or n acest rz<oi9In centrul +iziunii sale este Isus) Do;nul lu;ii care +ine) care a intrat n lu;ea aceasta pentru a sal+a o;enirea Ioriunde este un c5;p de luptJ) pentru a/Gi conduce oa;enii pe li;a de Cront a ina;icului Gi a/i aduce acas ne+t;a>i9L ApocalipsaL nu este o lucrare acade;ic destinat a Ci citit ntr/o adunare de sa+an>i9 Nu este un poe; scris de un geniu literar) pentru a/Gi distra pu<licul9 Nu este =urnalul unui <tr5n senil) care are *alucina>ii din pricina singurt>ii Gi izolrii sale9 LApocalipsaL este scrisoarea unui pstor adresat tur;ei sale ncercate) o telegra; urgent) care trans;ite un plan de lupt genial) pentru un popor aClat n rz<oi9 Ea reClect oroarea unui c5;p de lupt presrat cu cada+re9 Este nCricoGtor) dar este un plan care conduce la +ictorie) dac nu n orice lupt) dar cu siguran> n rz<oi9 A; auzit Gi eu) precu; Ioan) acel tunet ndeprtat9 A; +zut Culgerul lo+ind n ;ulte locuriK Gtiu c uraganul care se apropie poate distruge ntreaga o;enire9 A; +zut nori de Curtun ridic5ndu/se pe cerul ;o*or5t9 Dar a; r;as un e+ang*elist al crui singur scop este s procla;e +ia>a nou n Dristos9 Ne aGteapt ;ulte necazuri9 n i;aginile apocaliptice eEist at5t a+ertis;entul apropierii dezastrului) c5t Gi ;esa=ul speran>ei pentru +re;urile tul<uri pe care le +o; tri9 De acest su<iect ; +oi ocupa n continuare9
'&

,0 Capitolul 2 !ING6RA !PERANS7 L6"INOA!7 C u at5ta *aos care ne ncon=oar) a+e; o ne+oie copleGitoare de speran>9 Oriunde pri+esc) +d lupt Gi conClict) nu nu;ai pe c5;purile de lupt) ci Gi n =urul nostru) n casele noastre9 Tradi>ionala siguran> a c;inului nu ;ai eEist9 Prea des) copii sunt +iola>i Gi ;altrata>i de propriii lor prin>iK al>ii sunt prsi>i) lsa>i singuri acas sau negli=a>i) aGa nc5t ei cresc ;arca>i de a;rciune) ;5nie Gi insta<ilitate e;o>ional9 Prea ;ul>i tineri Gi tinere a=unGi la +5rsta ;a=oratului nu au rdcini spirituale Gi e;o>ionale9 Ei au Cost deposeda>i de aceste +alori de o cultur laic9 6nii cu greu se disting de ani;ale9 Ac>iunile unor conductori gu+erna;entali) Cunc>ionari pu<lici Gi educatori sunt deseori re+olttoare9 "oralitatea oa;enilor de pe strad a a=uns n prezent la ni+elul cel ;ai sczut) cunoscut n istoria na>iunii a;ericane9 Prea des societatea noastr transCor; degenera>i ;oral n eroi Gi idoli9 6nde este perspecti+a speran>ei care ne sus>inea n trecutN 6nde este credin>a care d con>inut +ie>iiN n cartea ;ea L!peran> pentru ini;a c*inuitL ILDope Cor t*e Trou<led DeartLJ) a; tratat ;ulte astCel de pro<le;e Gi a; oCerit un plan practic de recuperare a speran>ei9 Este un plan pe care eu nsu;i l/a; ur;at Gi garantez c Cunc>ioneaz9 Dar criza credin>ei Gi a speran>ei se accentueaz cu Ciecare zi ce trece9 Pe l5ng >Clgri=orrile noastre personale) Curtuni na>ionale Gi glo<ale a;enin> +ie>ile noastre9 Di;ensiunile traiului nostru zilnic au depGit puterea noastr de a le Cace Ca>9 n studiile sale asupra proCe>iei) dr9 @o*n ::al+oord / autorul ;ai ;ultor cr>i n care analizeaz pasa=e proCetice din 1i<lie / scrie c) dup prerea sa) lu;ea a intrat ntr/o perioad de sc*i;<ri spectaculoase9 LActuala criz ;ondial nu este rezultatul +reunui Cactor) ci un concurs de cauze Gi eCecte care se co;<in pentru a pregti scena lu;ii pentru un conClict care) n scurt ti;p) arputea s aduc ci+iliza>ia apusean napoi cu sute de ani Gi s sta<ileasc noi centre ale puterii interna>ionale9 Orice ne/ar aduce +iitorul +a Ci cu siguran> total diCerit de ce a; cunoscut p5n acu;9 In acest ta<lou su;<ru) nu;ai !cripturile ne arat dru;ul <un Gi ne dau o eEplica>ie inteligent a conCuziei generale ce eEist astzi n lu;eL I#al+oord) LNa>iuniL) %,J) !unte; adeseori ui;i>i de conCuzia Gi ignoran>a pe care le nt5lni; pretutindeni9 Dar) potri+it celor spuse de dr9 #al+oord) acestea sunt do+ada pcatului din zilele din ur;9 n lu;ina !cripturii) cele ;ai necugetate acte pot Ci n>elese9 TotuGi) conCuzia este prezent Gi n 1iseric9 C5nd+a) 1iserica oCerea un standard de +alori Gi credin>e pentru a scoate lu;ea din a<isul autodistrugerii9 Constat; ns c acel standard a Cost co;pro;is de prea ;ulte ori de teorii sociale care au luat loc ade+rului 1i<liei Gi a Cost discreditat de eGecul ;oral al conductorilor religioGi9 Apostazie Gi necredin> In ;ulte <iserici) 1i<lia este tratat ca o colec>ie de po+eGti Gi Ca<ule scrise de oa;eni pe =u;tate educa>i) n +re;uri ndeprtate9 Acele <iserici L;oderneL consider c ni;eni n/ar tre<ui s citeasc 1i<lia) aGtept5ndu/se s gseasc n ea ade+rul a<solut9 Ase;enea n+>turi sunt o ur5ciune naintea lui Du;nezeu9 Ni;ic nu dunez ;ai ;ult credin>ei ade+rate Gi pcii n lu;e9 Lu;ea are astzi ne+oie de ancore pentru a rezista uraganului care se apropie9 Du;nezeu ne/a dat de=a ancora care este Cu+5ntul !u) 1i<lia9 Dr9 #al+oord continu: L!e;niCica>ia crizei ;ondiale actuale const 4. U A;enin>area Curtunii 4 2 n Captul c aceasta con>ine practic toate ele;entele care condu spre un sC5rGit al ci+iliza>iei999 Genera>ia noastr este ;artor Cinalului W+re;ii Nea;urilorX Gi sta<ilirii ;pr>iei Cerurilor pe P;5nt) ;plinindu/ se astCel una dintre te;ele i;portante alei proCe>iei / progra;ul di+in pentru na>iunile lu;iiL I#al+oord@ LNa>iuniL) %2J9 O +iziune purt5nd un ;esa= nCricoGtor Recent) gsindu/ne n Europa) eu Gi so>ia ;ea) Rut*) ur;reani Gtirile n ziarele <ritanice) Craceze Gi a;ericane9 ntr/o perioad de dou spt;5ni) a; decupat +reo douzeci de articole n care erau prezente cu+intele LapocalipsL Gi LAr;ag*edonL9 Reporteri) co;entatori) editori preau to>i *ipnotiza>i de no>iunea de sC5rGit al lu;ii9 ;i a;intesc de un articol din LLondon Ti;esL) de acu; c5>i+a ani) intitulat
,0

L6;<ra Ar;ag*edonuluiL9 Articolul a+ansa ideea unui +iitor rz<oi rasial n "area 1ritanie9 Alte coloane) editoriale) Gtiri Gi scrisori ctre editori a+eau su<iecte precu; te;erile cu pri+ire la un rz<oi nuclear) *aosul econo;ic) neColosirea sau Colosirea greGit a resurselor neregenera<ile ale P;5ntului) cri;a) +iolen>a de pe strzi) +iruGi noi) ucigtori) teroris;ul) sc*i;<area radical a +re;ii) cutre;urele) inunda>iile) Coa;etea) distrugerile Gi ;oartea9 Oriunde a; Cost a; nt5lnit oa;eni / conductori sau oa;eni o<iGnui>i / care a+eau o singur ntre<are: eEist +reo speran>N Rspunsul presei ;ondiale este categoric: nu eEist nici o speran> pentru planeta P;5ntV " pli;<a; ntr/o di;inea> n pdure) >in5nd ntr/o ;5n ziarul Gi n cealalt cartea LApocalipsL9 EEilatul singuratic din Pat;os scria pentru +re;uri ca cele de astzi9 :iziunile sale sunt dttoare de speran>9 DeGi scrisoarea era adresat celor Gapte <iserici din pro+incia ro;an Asia) ;ai precis credincioGilor creGtini care constituiau <isericile din Ciecare oraG) scrisoarea ne este adresat Gi nou9 DeGi +eGtile pentru ei Gi pentru noi erau dttoare de speran>) proCe>ia lui pentru +iitorul apropiat era ntunecat9 Ioan le scria prietenilor si creGtini de necazurile care +or +eni peste ei Gi 44 i sCtuia cu; s le Cac Ca>9 Oricu; a; pri+i proCe>ia lui Ioan) ea con>ine +eGti Gi <une Gi rele9 "i/a; dedicat ntreaga ;ea +ia> propo+duirii unui singur ade+r: eEist speran> pentru o;enire Gi ea st n IsusDristos9 El e!te Du;nezeu ntrupat Gi po+estea +ie>ii) ;or>ii Gi n+ierii Lui este singura +este <un pentru noi9 A; petrecut cincizeci de ani la col>uri de strad Gi pe stadioane aglo;erate propo+duind +estea <un a iertrii9 Po>i Gi tu s Cii pri;it de Creatorul Tu9 El nu/Gi +a ;ai a;inti de trecutul tu Gi/>i +a garanta +iitorul prin credin>a n Isus) Do;nul Gi "5ntuitorul +ie>ii tale9 " <ucur s rsp5ndesc aceast +este <un) dar dac este s iau n serios descoperirile date lui Ioan) Gtiu c tre<uie s +or<esc nu nu;ai despre +estea <un) ci Gi despre +eGtile rele9 :oca>ia lui Ioan Ioan era e+ang*elist) ca Gi ;ine9 !unt sigur c ar Ci Cost ;ul>u;it s/Gi petreac ulti;ile zile din +ia> scriind despre trecut9 G5ndi>i/+ la nt5;plrile nepo+estite despre Isus pe care le/ar Ci putut ;prtGi oa;enilor din +re;ea lui / Gi a noastr9 La ur;a ur;ei) Ioan era <tr5n) iar <tr5nii triesc din a;intiri9 !crisese o e+ang*elie Gi trei scrisori ctre prieteni creGtini Gi ar ;ai Ci putut s scrie9 Ar Ci u;plut alte pagini de perga;ent cu a;intiri din acele ;inunate zile petrecute cu !tp5nul lui) l5ng "area Galileii Gi pe dealurile Iudeii9 Ioan a Cost un ;artor ocular al eEisten>ei trupeGti a lui Isus / Du;nezeu9 :zuse cu; !tp5nul su +indecase <olna+i) scosese de;oni din oa;eni Gi n+iase ;or>i9 Ce carte dttoare de speran> ar Ci putut scrieV Dar n/a Cost s Cie aGa9 Bez5nd n lan>uri) acolo) pe Insula Pat;os) lupt5ndu/se cu greutatea naturii sale o;eneGti) %/a +zut pe Isus Dristos +enind la el prin Du*ul !C5nt) pentru a/i ;prtGi +eGtile <une Gi rele) pentru a/% ncunoGtin>a n legtur cu uraganul pe cale s +in dar Gi cu pacea care/% +a ur;a9 Pentru a n>elege +iziunile a+ute de Ioan) +eGtile / Gi cele <une Gi cele rele) a+ertis;entul Gi speran>a pe care le eEpri; aceste +iziuni) tre<uie s Cace; un pelerina= indi+idual pe Insula Pat;os9 ! ne ,% pli;<; pe >r; ;preun cu <tr5nul Ioan Gi s re+ede; ceea Ioan a +zut ;ai nt5i9 Tre<uie s/% ntre<; pe Ioan Gi pe grup de creGtini rsp5ndi>i n i;periu ce +roiau s nse;ne acele +izii apoi s ntre<; ce n>eles au ele pentru noi9 nc*ipui>i/+: LIn ziu Do;nului) scria el grupului de credincioGi La; auzit napo% ;ea un glas puternic) ca sunetul unei tr5;<i>eL IApoc9l:%0 ACl; c Ioan a a+ut descoperirea L n ziua Do;nuluiL9 Poate L<un+oin>aL lor) grzile ro;ane i/au ngduit acestui +izior e+reu s pun deoparte o zi din Gapte pentru Du;nezeu) aGa ci cereau legile :ec*iului Testa;ent9 Poate c n acea zi soldaPL roa;ni i ng*esuiser n r5nduri pe to>i ceilal>i prizonieri nee+rei pentru a/i duce la carierele de piatr) ls5ndu/% pe <tr5n s st singur pe >r;ul "rii Egee9 "i/% nc*ipui st5nd acolo) rosti) rugciuni +ec*i) c5nt5nd din Psal;i) cit5nd din ;e;orie Crag;en lungi din cr>i de n>elepciune Gi ;edit5nd asupra n>elesului nou care Isus l dduse acestor practici str+ec*i9 Ini;a unui pstor
,%

Deodat) Ioan se ridic Gi o porneGte n =osul >r;ului9 E ngri=orat de soarta creGtinilor de pe continent i despart doar c5te+a ;ile de insul9 Cu; ar +rea Ioan s i +adV Cci ini;a lui este ini; de pstor9 Oare c5>i <r<a>i) Ce;ei) <ie>i Gi Cete +eniser la credin> datorit lui IoanN !e si;>ea rspunztor Ca> de ei pentru creGterea lor spiritual9 Al>i oa;eni ai credin>ei contri<uiser) direct sau indirect) la ridicarea <isericilor) dar aceGtia Ipotri+it tradi>iei creGtineJ erau ;or>i: Pa+el) decapitat cu o sa<ie ro;anK Petru) cruciCicat cu capul n =os pe o cruce de le;nK Iaco+) Cratele lui Ioan) decapitat de Irod AgripaK Gi t5nrul "arcu) <tut) t5r5t pe strzile AleEandriei Gi ars de +iu9 :eGtile neconCir;ate cu pri+ire la ;oartea sau dis/ pari>ia prietenilor apropia>i ai lui Ioan) lucrtori ;preun cu el n rsp5ndirea E+ang*eliei) l/au lsat pro<a<il ;ai singur Gi ;ai te;tor pentru soarta <isericilor pe care le nCiin>aser ;preun9 La nceput) a Ci creGtin n I;periul Ro;an pruse un lucru si;plu Gi nepri;e=dios9 Cezarii garantaserpri+ilegii speciale pentru 43 e+rei9 Bi cu;) cea ;ai ;are parte dintre pri;ii credincioGi creGtini erau e+rei) aceGtia se <ucurau de acele pri+ilegii9 !u< PaE Ro;ana Ipacea pe care Ro;a a instituit/o n lu;e prin puterea ro;an Gi cu a=utorul legilor ro;aneJ 1isericapropGise9 C*iar autorit>ile ro;ane sal+aser +ia>a lui Pa+el n Ierusali;) c5nd solda>ii lui Cezar l/au scpat de Curia ;ul>i;ii re+oltate la auzul predicii lui IFapte9 '%:,%/,'J9 Petru le scrisese pri;ilor creGtini c tre<uie s se tea; de Du;nezeu Gi s dea cinste ;pratului I% Petru ':%'/ %-J) c*iar dac ;pratul era deseori aspru Gi persecu>ia ncepea9 P5n spre sC5rGitul pri;ului secol <un+oin>a a ncetat9 Ro;a Gi pierdea inCluen>aasupralu;ii9 ;pra>ii) dar Gi cur>ile ;prteGti de+eniser din ce n ce ;ai eEtra+agante9 :istieria era aproape goal9 !enatul ro;an i;pusese noi taEe pentru a co;pensa <alan>a Cinanciar deCicitar9 La re+olta care a ur;at) Ro;a a rspuns cu sa<ia9 Nu era o sarcin uGoar pentru Ro;a s ;en>in un i;periu alctuit din at5tea rase) religii Gi culturi diCerite9 "iGcrile na>ionaliste) conspira>iile politice) teroris;ul Gi re+olta desc*is s/au nte>it) p5n c5nd i;periul a Cost a;enin>at Gi din luntru dar Gi din aCar9 6n test de loialitate s/a nscut din dorin>a paranoic a ;pratului de a ;en>ine puterea Ro;ei Gi de a/Gi controla supuGii9 La anu;ite ser<ri Gi Cesti+it>i) supuGii) aGeza>i n r5nduri) tre<uiau s arunce t;5ie n Cocul care ardea ntr/un +as de aur aClat la picioarele ;pratului Gi s strige: LCezar este Do;nulL9 Isus sau CezarulN "ul>i cet>eni ai i;periului erau ;ul>u;i>i s plteasc tri<ut ;pratului Gi i;periului care le dduse pacea9 Dar pentru creGtini) un alt leg;5nt de loialitate se gsea n centrul credin>ei lor: LIsus este Do;nulL) nu Cezarul9 n ciuda recunoGtin>ei lor Ca> de i;periu Bi de ;prat) n ciuda nde;nurilor lui Pa+el Gi Petru de a se nc*ina lui Du;nezeu Gi a/i da cinste ;pratului) acest act de nc*inare Ca> de ;prat era inaccepta<il9 Fiindc au reCuzat s/% pun pe Cezar naintea lui Dristos) creGtinii au nceput s Cie prigoni>i9 #illia; 1arclaM scrie: LAcest ;od de nc*inare ^Ca> de Cezar] nu era ,' ;enit s nlture celelalte religii9 Ro;a era tolerant9 Oa;eni tre<uiau s i se nc*ine lui Cezar Gi Du;nezeului lor9 Dar) din c n ce ;ai ;ult) nc*inarea Ca> de Cezar de+enea un test de loialitate politicK ea nse;na recunoaGterea do;ina>iei lui Ceza asupra +ie>ii Gi suCletului o;uluiL ILApocalipsa lui IoanL) %:'%)''J I;agina>i/+ un orGel l5ng ECes sau Laodicea9 CreGtinii sunt la lucru) usc5nd piei de ani;ale la soare) color5nd stoCe) adun5nd recoltaK ngri=ind de Ca;iliile lorK studiind ;ate;atica Gi istoria) lai nc*inare) la ;unc sau la =oac9 Deodat se aud tropituri pe strzile +ecine9 Caii sunt struni>i de un centurion ro;an Gi de garda sa de onoare9 O Ca> de ;as de piele este desCcut9 6n +as de ars t;5ie este pus pe ;as9 !e aprinde o Clacr9 Tr5;<i>ele sun9 Nu te po>i ascunde niciunde) nici ti;p de luat o decizie nu ai9 CredincioGii tre<uie s se alture +ecinilor lor n coloan9 n acest ti;p) pri;arul arunc t;5ie n Coc Gi eEcla; cu ;5ndrie: LCezar este Do;nulV L" Ceilal>i Cac la Cel9 R5ndul se scurteaz din ce n ce ;ai ;ult n Ca>9 "o;entul deciziei se apropie9 :or cuta creGtinii s e+ite conClictul Gi s/Gi prote=eze +ie>ile nc*in5ndu/se ca to>i ceilal>iN :or <5igui Gi ei LCezar este Do;nulL) CuriG5ndu/se apoi spre casN Ori +or%
,'

recunoaGte acest act ca un si;<ol al unei neascultri ;ai gra+e) +or reCuza t;5ia) +or striga LIsus este Do;nulL) pltind apoi pre>ul lipsei lor de loialitate Ca> de statN ! se Ci pli;<at oare Ioan pe >r;ul insulei n acea zi de !a<at) a;intindu/Gi de centurion) de t;5ie Gi de decizia cu pri+ire la loialitatea supre; pe care Ciecare creGtin a tre<uit s/o iaN Cine GtieN Poate c el nsuGi Cusese ntr/una dintre acele coloane de oa;eni) ncon=urat de +ecini Gi prieteni) Gi atunci a czut la testul ;pratului9 Drept pedeaps a Cost eEilat pe insul Gi nte;ni>at9 Nu Gti; ce n+inuiri i s/au adus apostolului) dar Gti; de ce spune el c se aCla acolo: LEu) Ioan) Cratele +ostru) care sunt prtaG cu +oi la necaz) la ;pr>ie Gi la r<darea n Isus Dristos) ; aCla; n ostro+ul care se c*ea; Pat;os) din pricina Cu+5ntului lui Du;nezeu Gi din pricina ;rturiei lui Isus DristosL IApoc9 %:&J9 Nu era uGor s Cii creGtin atunci9 Nici acu; nu este9 La sC5rGitul pri;ului secol) n ti;pul eEilului lui Ioan) prigoana ndreptat ;potri+a 1isericii creGtine de ctre I;periul Ro;an era puternic9 -0 i _n acele +re;uri era greu s/>i pstrezi credin>a) ca Gi acu; de altCel9 I+lo;entele n care atunci aGteptai s Cii ars de +iu) pentru c n/ai ascultat de porunca Cezarului) erau groaznice) dar ;re>e9 "o;entele n care zilnic sunte; ispiti>i s ced; +alorilor acestei lu;i) d5nd la o parte standardurile nalte ale Do;nului nostru) sunt groaznice) dar scurte9 Nici creGtinii nu sunt scuti>i de ispita de a se lsa n +oia pasiunilor sau plcerilor9 O decizie luat zilnic "ul>i cred c nu;ai creGtinii care triesc n regi;uri atee sau totalitare sunt aceia care tre<uie s decid zilnic cui s slu=easc9 FalsV Orice creGtin din orice Cel de regi; / totalitar sau de;ocratic /tre<uie s decid zilnic dac s i Cie de+otat lui Dristos Gi ;pr>iei !ale sau s cedeze +alorilor acestei lu;i9 Astzi) n A;erica) nu ;ai este at5t de uGor s/L ;rturiseGti pe Dristos9 Intoleran>a Ca> de creGtini Gi Ca> de +alorile creGti;s;ului a crescut9 Tre<uie s ne lu; Ciecare crucea lui) n Ciecare zi) sau s tri; dup standardul lu;ii9 Nu/i de ;irare c Ioan se te;ea9 CredincioGii a+eau Gi au de Ccut o per;anent alegere9 Acei creGtini a<ia con+erti>i din <isericile Asiei triau ntr/o lu;e Icare nu se deose<ea de a noastrJ n care credin>a n Dristos i situa n dezacord cu puterea politic) realitatea econo;ic Gi nor;ele sociale9 Alegerile pe care tre<uia s le Cac n Ciecare zi erau diCicile9 !uCerin>ele care ur;au erau ;ari9 Gi +or pstra ei credin>aN :or Ci ei ndea=uns de puternici sau +or ceda su< constr5ngerile Gi durerea pe care le +or nt5;pina n u;<larea lor cu IsusN n Ciecare zi) astzi / ca Gi atunci / creGtinii sunt conCrunta>i cu luarea ;ultor decizii9 :or alege ei ;aterialis;ul) plcerile egoiste) practicile necinstite ale lu;iiN Tu ce Caci c5nd ai de luat ase;enea deciziiN Este dorin>a ta de a Cace +oia lui Du;nezeu statornic sau alegi s Caci +oia celor din =urul tuN 1i<lia spune: L! nu + potri+i>i c*ipului +eacului acestuia) ci s + preCace>i) prin nnoirea ;in>ii +oastre) ca s pute>i deose<i <ine +oia lui Du;nezeu: cea <un) plcut Gi des+5rGitL IRo;9 %':'J9 ,, Deodat) Ioan a auzit o +oce Lca sunetul unei tr5;<i>eL9 EsteK aici un ;ister9 Nu Gtiu cu; a pri;it Ioan aceste descoperiri) su< ce Cor; i/au Cost date9 De c5te ori citesc nceputul +iziunii IApoc9 %:%'/'0J) ncerc s ;i/o i;aginez9 Nu Gti; dac Ioan) L n Du*ulL) Gedea pe >r;) +z5nd acele i;agini cu oc*ii ;in>ii9 !e spune c Du*ul a +enit la Ioan) aClat ntr/o peGter ntunecoas) Gi %/a scos de acolo) duc5ndu/% n patru locuri) aGa cu; Isus a Cost dus de !atana n deGert9 "i se pare ;ai +erosi;il ca +iziunile s Ci luat o Cor; real) s capete su<stan>K ele ar Ci Cost) n acest caz) ;ai reale dec5t *ologra;ele din LCasa <5ntuitL din DisneMland) unde du*urile danseaz Gi trec prin ziduri) pri+ite de tineri Gi <tr5ni cu gura cscat9 Cl Ta<lou al Insulei Pat;os !unt con+ins c Ioan a +zut li;pede ce a descris Gi a Gtiut c descoperirea +enea de la Du;nezeu9 Eu cred c ;esa=ul +iziunilor lui are aceeaGi nse;ntate pentru noi ca Gi pentru cele Gapte <iserici din Asia9 :ino cu ;ine n Pat;osV I;agineaz/>i/% pe Ioan rug5n/du/se cu lacri;i pentru <isericile lui9 Deodat aude o +oce) li;pede ca sunetul unei tr5;<i>e) +or<indu/i9
,,

Relatarea <i<lic ignor pri;ele cu+inte ale +or<itorului9 A Cost poate un salut) precu; salutul ngerului adresat "riei) nainte s/i +esteasc naGterea lui Isus9 Poate c a Cost sla+a Do;nului strlucind cu putere sau o oaste de ngeri ca aceea care i/a Ccut pe pstori s tre;ure de Cric) nainte de a aCla despre naGterea "5ntuitorului9 Nu Gti; care au Cost pri;ele cu+inte ale acelei Ciin>e) dar Gti; cu; a reac>ionat Ioan9 A Cost ngrozit9 ntorc5ndu/se s +ad cine +or<ea) a Cost or<it de lu;ina care +enea de la Gapte sCeGnice9 n ;i=locul lu;inii sttea un <r<at ai crui oc*i ardeau) iar capul Gi prul i erau Lal<e ca l5na al<L9 Picioarele Lui erau Lca ara;a aprins Gi ars ntr/un cuptorK Gi glasul Lui era ca +uietul unor ape ;ari In ;5na dreapt >inea Gapte stele9 Din gura Lui ieGea o sa<ie ascu>it cu dou tiGuri) Gi Ca>a Lui era ca soarele c5nd strluceGte n toat puterea luiL IApoc9 %:%'/%4J9 Ioan a -' c5zut la p;5nt Lca ;ortL naitea acelei Fiin>e) n;r;urit Gi nCricoGat de ce +edea9 Acel <r<at Icare stea n ;i=locul lu;inii Gi era ;<rcat cu o *ain Llung p5n la picioareL Gi era L ncins la piept cu un <r5u de aurLJ era Isus9 Dar Ioan nu Gi/a recunoscut !tp5nul9 Era acelaGi Isus pe care Ioan l cunoscuse l5ng "area Galileii9 Fuseser ;preun trei aniK cu toate acestea Ioan nu Gi/a recunoscut "5ntuitorul9 Era acelaGi Isus care !e artase ucenicilor n ca;era de sus ntr/un trup nou) sl+it care ;ai purta nc se;nele rnilor pe ;5ini) Gi picioare Gi se;nul suli>ei care/i strpunsese coasta9 Era acelaGi Isus care acceptase s ;<race neputin>a unei Ciin>e u;ane) pentru a ;prtGi suCerin>a o;eneasc) pentru a si;>i sl<iciunile Gi ispitele care conCrunt o;enirea Gi pentru a o sal+a de pcat9 Cu toate acestea) Ioan) ucenic Gi prieten apropiat) nu g5ndea c acel uriaG cu Ca>a strlucitoare era Do;nul lui n+iat9 Apoi) cu <l5nde>e) aGa cu; o ;a; l trezeGte pe Ciul ei dintr/un coG;ar) silueta aceea s/a aplecat peste Ioan) czut la p;5nt Gi nCricoGat) %/a atins pe u;r Gi i/a spus: LNu te te;ei Eu sunt Cel dint5i Gi Cel de pe ur;) Cel +iu9 A; Cost ;ort) Gi iat c sunt +iu n +ecii +ecilor9 Eu >in c*eile ;or>ii Gi ale Locuin>ei ;or>ilorL IApoc9l:%-)%3J9 6n ta<lou cu nluci Ce se nt5;pl oare aiciN G5ndi>i/+ la ce se petrecea n ;intea lui Ioan9 Cu c5te+a ;o;ente nainte de acea nt5lnire neaGteptat) ;editase la +iitorul 1isericii9 Apoi) <rusc) apare nsuGi Dristos cel n+iat s i inspire ;esa=ul de care este tot at5ta ne+oie azi pe c5t era acu; douzeci de secole9 !e ntre<a Ioan dac el Gi tur;a lui a+eau destul putere s reziste pericolelor acestei lu;i rele c5nd) deodat) Creatorul Gi !us>intorul 6ni+ersului i se re+eleaz ca Acela care >ine c*eia) Acela care are puterea asupra acelor lucruri care nspi;5nt cel ;ai ;ult o;enirea: ;oartea Gi pierzania +eGnic9 L!erieiL i/a poruncit Do;nul atotputernic9 Apoi i/a indicat n niod precis cui s adreseze scrisoarea: conductorilor <isericilor IL ngerilorcelor Gapte 1isericiL care) de Capt) nsea;n LpstorilorLJ ,. Gi ;e;<rilor acelor <iserici din care +a strluci aceast lu;in puternic ILcele Gapte sCeGniceLJ9 L!crie dar lucrurile pe care le/ai +zutL) a poruncit acea Persoan9 L!crie I999J lucrurile care sunt Gi cele care au s Cie dup eleL IApoc9 %:%&J9 Aceasta este +estea <un ncearc s/>i nc*ipui cu; te/ai Ci si;>it dac ai Ci Cost n locul lui Ioan9 Acu; apostolul se g5ndeGte ngri=orat la prietenii si creGtini care se luptau s supra+ie>uiasc n acele +re;uri de persecu>ie s5ngeroas n ;o;entul ur;tor) el sttea naintea Do;nului istoriei care l asigur) prin nsGi prezen>a Lui) c El are putere deplin asupra acestei lu;i9 El are planuri pentru credincioGii Lui) Gi +rea s ne spun cu; pute; de+eni parte a planului Lui de ;5ntuire Gi re nnoire a P;5ntului9 Poate c te conCrun>i cu o anu;it pro<le; de ;ai ;ult ti;p Gi ai a=uns de=a la disperare9 Dar Dristos +ine la tine Gi >i spune: LEu sunt Do;nulV Nu eEist nici o situa>ie pe care) prin puterea "ea) s n/o pot controla) aGa c te po>i ncrede n "ineL9 Apoi ur;eaz +eGtile rele Gi cele <une9 Cu+intele pe care Isus a poruncit lui Ioan s le scrie ;i a;intesc de o catastroC care a lo+it statul CaliCornia cu c5>i+a ani n ur; Pentru trei ani) Coasta de :est trecuse printr/o secet se+er) ntrerupt de scurte ploi toren>iale Gi inunda>ii9 C5>i+a ani ;ai nainte) regiunea a+usese parte de cea ;ai grea iarn din istoria ei9 :5nturi puternice rupseser ca<lurile electrice) ls5nd oraGe ntregi Cr lu;in Apele se re+rsaser) ng*i>ind case) diguri) parcuri Gi autostrzi9 Plouase at5t de
,.

;ult nc5t r5urile s/au u;Clat) inund5nd co;unit>i Gi distrug5nd recoltele) nec5nd oa;eni Gi a;;ale9 ntreaga ;ass/;edia se ocupa de acest dezastru) sCtuind popula>ia cu; s i Cac Ca> Btirile de pe pagina nt5i a ziarului LLos Angeles Ti;esL anun>au c +or ur;a Gi alte e+eni;ente gra+e9 Oa;enii de Gtiin> de la Institutul de Te*nologie din CaliCornia i/au nde;nat pe oa;eni s se pregteasc pentru un cutre;ur de ;ari propor>ii9 Instruc>iunile erau clare9 !/areco;andat dctuirea unor liste de necesit>i9 !/au dat ndru;ri precise cu pri+ire la ;odul n care popula>ia tre<uie s reac>ioneze: s se ndeprteze de cldiri cu gea;uri de sticlK s stea su< tocurile uGilor sau s ,2 Cug spre spa>ii desc*iseK s nu ias din aparta;ente Cr s se asigure c nu +or Ci lo+i>i de cr;izi sau <uc>i de tencuial care cadK Ciecare s Gi pregteasc ;edica;entele Gi s/Gi a=ute +ecinul) ntruc5t autostrzile +or Ci nc*ise) iar ;aGinile de inter+en>ie nu +or putea Cace Ca> tuturor solicitrilor9 G5ndi>i/+ la sr;anul caliCornian) rz<ind cu greu printre ruinele inundate ale casei sale de l5ng >r;) pri;ind +estea c) n cur5nd) un cutre;ur +a arunca n ;are ce a ;ai r;as n picioare dup inunda>ii9 Printr/o astCel de ncercare grea treceau creGtinii din <isericile Asiei / +eGti rele Gi +eGti <une sosind ;preun9 Ei a+eau de=a necazuri ;ari9 Aceast realitate este recunoscut n cele Gapte scrisori ctre <iserici IApoc9 ':,J9 CredincioGii sunt a+ertiza>i s nu ;ai Cac lucrurile care nu/I plac Do;nului9 Dar nenorociri ;ai ;ari sunt pe cale s +in Cel de/al doilea a+ertis;ent rsun puternic n liniGtea dinaintea Curtunii) care ncepe n ;o;entul c5nd se rup sigiliile Gi +iitorul este descoperit9 :estea <un este c Du;nezeu are un plan de ;5ntuire a lu;ii9 "ai nt5i) proCetul i ndea;n pe credincioGi s/Gi pun +ie>ile n ordine9 Acesta este sCatul lui i;ediat) pe ter;en scurt) co;pletat cu instruc>iuni despre ;odul cu; poate Ci ndeplinit9 Ioan nu;eGte pcatele lor Gi i pre+ine n legtur cu consecin>ele) i ndea;n s se lupte p5n la <iruin>9 INe +o; ocupa de aceste Gapte scrisori) ur;rind i;portan>a lor pentru noi) n capitolul ur;torJ9 Indicatoare ale nde=dii ProCetul ns prooroceGte nenorociri ;ai ;ari9 Tre<uie s ne pregti; s le nt5;pin;9 Acesta este ;esa=ul celor patru clre>i ai ;or>ii Gi pustiirii care alearg acu; spre noi9 :estea <un este c pute; <irui pcatul) neputin>a Gi suCerin>a din +ie>ile noastre Gi astCel s ne ntri; ndea=uns pentru a <irui pcatul) neputin>a Gi suCerin>a care ne stau nainte9 Cel ;ai i;portant indicator al nde=dii este Cu+5ntul lui Du;nezeu) care ne pre+ine cu pri+ire la prpdul i;inent Gi arat Gi dru;ul spre locul de adpost9 -2 Eu Gi so>ia ;ea) Rut*) Gti; c Du;nezeu poate s/Gi sal+eze credincioGii9 A Ccut/o de at5tea ori9 Rut* s/a nscut Gi a crescut ntr/o Ca;ilie de ;isionari n C*ina Ea a +zut cu; Du;nezeu Gi/a pregtit 1iserica de acolo n +re;uri de necaz) cu scopul de a o ntri pentru ncercrile ;ai ;ari care i stteau nainte9 CreGtinii c*inezi au supra+ie>uit acelor ani greiK <a ;ai ;ult) nu;rul lor a crescut) au de+enit ;ai puternici) toate acestea petrec5ndu/se n +re;uri de ncercare9 AGa c ne <ucur; s Gti; c) n necazuri Gi Cr;5ntri) eEist o singur nde=de pentru +iitor9 Du;nezeu are un plan pentru poporul !u Gi <ucuros l ;prtGeGte celor care cred9 :iziunile lui Ioan sunt indicatoare clare ;enite s ne conduc pe cale9 Capitolul 4 1IR6ITOR6L Apocalipsa '/, C artea Apocalipsa a Cost ntotdeauna considerat o carte a ;isterelor9 Li;<a=ul su tainic Gi pro+ocator precu; +ec*ile *ierogliCe pune la ncercare i;agina>ia9 De ;ulte ori n nara>iunea lui Ioan ;ai nu;eroase sunt ntre<rile pe care le e+it dec5t acelea la care rspunde9 6nul dintre ;oti+e ar Ci acela c Ioan ne arat doar un cr5;pei din lu;ea spiritual) ne+zut) dar real9 6nul dintre ;isterele despre care +or<eGte Ioan n scrisori este acela c lu;ea noastr +izi<il este un loc te;porar Gi ireal9 Lu;ea ade+rat este cea ne+zut9 LPentru c noi nu ne uit; la lucrurile care se +d) ci la cele ce nu se +dK cci lucrurile care se +d) sunt trectoare) pe c5nd cele ce nu se +d) sunt +eGniceL I' Cor9 .:%3J9 Ioan +roia s spun dou lucruri: c lu;ea spiritual eEist n ;i=locul nostru) ne+zutK Gi c ;odul nostru de +ie>uire Gi deciziile pe care le lu; n aceast lu;e Cizic au consecin>e +eGnice n
,2

+ia>a +iitoare9 Aceast realitate a cptat noi n>elesuri n epoca noastr9 Ioan tre<uie s Ci Cost copleGit de realitatea or<itoare a lu;ii ne+zute care i/a aprut pe Insula Pat;os9 C5nd Du*ul lui Dristos cel n+iat a +enit n celula goal) locuit de <tr5nul Ioan) apostolul tre<uie s Ci Cost cuprins de tea; Gi +enera>ie9 Era una dintre artrile lu;ii ne+zute9 Ca prizonier ,4 ro;an) nCo;etat) adesea <tut) +ia>a sa era la Cel de real Gi lipsit de ;istere pe c5t era podeaua rece pe care dor;ea sau precu; p5inea Gi apaK sau precu; durerea din nc*eieturi sau cea pricinuit de rnile de pe ;5ini Gi picioare9 Tradi>ia po+esteGte c Ca>a lui Ioan era z<5rcit Gi ars de soare9 1ra>ele erau ;usculoase) iar ;5inile aspre9 Ca prizonier politic) eEilat pe o st5nc din apropierea coastei Turciei ;oderne) Ioan tre<uia s care pietre desprinse din st5ncile de granit p5n la docul unde tre<uia s Cie ncrcate n a;<arca>iunile de transport9 Fortrea>a supra+eg*ea ist;ul ngust dintre GolCul !cala Gi GolCul "eriQa9 PietriGul pe care Ioan l ducea n spinare era Colosit la construc>ia te;eliei te;plelor Gi palatelor ;pratului Do;i>ian Gi) la pa+area strzilor Gi dru;urilor care toate duceau la Ro;a9 C*iar Gi solda>ii ro;ani se ;irau de d5rzenia cu care acest e+reu cu prul Gi <ar<a crunte lucra alturi de ceilal>i prizonieri ziua) pentru ca noaptea s scrie Lpo+eGtiL pe care nu le n>elegea ni;eni9 Dar Ioan nu scria pentru c dorea s scrie) el era constr5ns) n ;od ;isterios) s/o Cac9 El scria su< inspira>ia Du*ului !C5nt al lui Du;nezeu) care i se arta n +ise) atunci c5nd +eg*ea9 La nceputul cr>ii sale) Ioan scrie: L n ziua Do;nului era; n Du*ul Bi a; auzit napoia ;ea un glas puternic) ca sunetul unei tr5;<i>e) care zicea: WEu sunt AlCa Gi O;ega) Cel dint5i Gi Cel de pe ur;9 Ce +ezi scrie ntr/o carte Gi tri;ete/o celor Gapte 1iserici: la ECes) !;irna) Perga;) Tiatira) !ar des) FiladelCia Gi LaodiceaXL IApoc9l:%0)llJ9 AGa nc5t) n celula lui) Ioan) +ztorul lu;ii ne+zute) Gi/a petrecut Ciecare ;o;ent li<er nregistr5nd toate nGtiin>rile adresate unei lu;i z<uciu;ate9 A; deseori senti;entul c) n ;ulte pri+in>e) lu;ea +ec*e n care tria Ioan este ase;enea cu a noastr9 :iziunea apostolului !crisorile) scrise de Ioan pe parcursul a c5tor+a luni) au Cost copiate Gi tri;ise celor Gapte <iserici din Asia9 Apocalipsa lui Ioan a Cost nu;it astCel dup cu+intele cu care se desc*ide scrisoarea: ,4 LDescoperirea lui Isus DristosL sau) pe scurt) LDescoperireaL) constituind ulti;a Gi cea ;ai contro+ersat carte a Noului Testa;ent9 Nu cunoaGte; detaliile ;t5lnirii lui Ioan cu Du*ul lui Du;nezeu) cu; descrie 1i<lia ;odul n care s/a artat Du;nezeu lui i+loise) A+raa;) Iaco+ Gi Pa+el9 n pri;ele trei cr>i din Noul Testa;ent ni se relateaz apari>ia lui "oise Gi Ilie naintea lui Isus pe "untele !c*i;<rii la Fa>9 n toate aceste istorisiri) oa;enii reac>ioneaz to>i la Cel: cad cu Ca>a la p;5nt nspi;5nta>i) naintea unui Du;nezeu sC5nt9 Apostolul Ioan nu Cace eEcep>ie9 Cade la p;5nt naintea prezen>ei Do;nului n+iat9 Poate c a ncercat ;ai nt5i s/Gi Cereasc oc*ii de lu;ina or<itoare9 Persoana aceea a+ea oc*ii ca dou Clcri) Gapte sCeGnice ardeau n=urai Lui9 :alurile ;rii reClectau razele soarelui / ce spectacol de lu;inV Poate c Isus a ieGit din lu;in) s/a apropiat de Ioan Gi %/a apucat de <ra>) ridic5ndu/% cu gri=9 Poate c pri+irile lor s/au nt5lnit pentru un ;o;ent Gi atunci Ioan Gi/a recunoscut !tp5nul / acelaGi Isus care ;ersese alturi de el pe >r;ul "rii Galileii Gi pe strzile Ierusali;ului9 Ioan a ncercat atunci aceeaGi dragoste puternic Ca> de Isus pe care o ncerca odinioar pe c5nd str<teau colinele Iudeii9 A si;>it poate ;5na lui Isus pe u;rul su) conduc5ndu/% de/a lungul >r;ului spre te;ni>a din st5nc9 Poate c Ioan s/a ;piedicat) ptrunz5nd n ntunericul celulei Gi ncerc5nd s a=ung la la;pa cu ulei9 !/a aGezat apoi naintea sc5ndurii de le;n care i ser+ea drept ;as de scris Gi altar) aGtept5nd ca Do;nul s i +or<easc9 Dincolo de realitate
,4

Tu poate c >i i;aginezi altCel nt5lnirea lui Ioan cu Dristos) dar a;nuntele nu au i;portan>9 Pe ;ine) ns) a;nuntele acestea ;a=uts l +d pe prooroc ;preun cu Do;nul n+iat9 Cci orice Cor; +a Ci luat descoperirea / Cie c a Cost una inti;) n care Isus s/a descoperit ;in>ii lui Ioan) Cie c ea a Cost o eEperien> real / a -& n>elege acele ;o;ente Gi a pricepe ce s/a nt5;plat cu ade+rat acolo) pe insul) nsea;n s ne d; sea;a de ;inunea Gi nde=d descoperirii lui Dristos9 Crede>i c Ciecare credincios are ne+oie de o re+ela>ie precu;P aceea a lui IoanN Nicidecu;9 Du;nezeu ne/a dat Cu+5ntul !u)) 1i<lia) care ne este de a=uns9 :rei s II cunoGti pe Du;nezeu ;ai proCundN :rei s cunoGti +oia Lui pentru +ia>a taN CiteGte !cripturiiP n Ciecare zi9 Prin ele Du;nezeu >i se +a re+ela9 Do;nul n+iat i/a poruncit lui Ioan s scrie9 L!crieL) i/a spus9 L!crie I999J taina celor Gapte stele pe care le/ ai +zut in ;5na dreapt a "ea Gi a celor Gapte sCeGnice de aur: cele Gapte stele sunt ngerii ^pstorii] celor Gapte 1isericiK Gi cele Gapte sCeGnice sunt Gapte 1isericiL _A`oc9 %:%&)'0J9 Apoi a nceput seria epistolelor ctre cele Gapte <iserici din pro+incia ro;an a Asiei9 L ngerului 1isericii din ECes scrie/iVL porunceGte Do;nul cel n+iat9 Acele Gapte scrisori scurte de+in astCel parte a Cu+5ntului +eGnic al lui Du;nezeu) la Cel de plin de autoritate Gi de;n de ncredere acu; precu; era atunci c5nd a Cost scris9 n pri;ul r5nd) n>elege; c Du;nezeu iu<eGte pe Ciecare indi+id n parte9 Ne cunoaGte pe Ciecare pe nu;e9 : in+it s cerceta>i a;nuntele din aceste scrisori9 Du;nezeu rosteGte nu;e9 El descrie situa>ii9 Laud <isericile pentru iz<5nzile lor9 Le ;ustr pentru pcatele lor9 Le d sCaturi pline de cldur Gi iu<ire9 Toate aceste lucruri ;i dau un puternic senti;ent de speran>9 El ne cunoaGte aGa cu; o ;a; Gi cunoaGte copilul9 Do;nul nostru n+iat nu s/a retras unde+a) ntr/un col> al 6ni+ersuluiK El este prezent) prin Du*ul !C5nt) n Ciecare credincios9 C5nd citeGti Gi studiezi Cu+5ntul Lui sau c5nd te opreGti s i ascul>i glasul) El >i +a +or<i nu;ai >ie9 n al doilea r5nd) El i consider pe credincioGii !i ca ;dulare ale aceluiaGi trup9 El era preocupat de Ciecare dintre <isericile Asiei9 El nu a adresat scrisorile unor conductori politici sau unor adunri de episcopi sau clerici9 El a scris unor <iserici) Ciecreia n parte) unor grupuri restr5nse de credincioGiK s/a adresat pstorilor Gi ;e;<rilor <isericilor n aceeaGi ;sur9 Du;nezeu ne doreGte pe noi) copiii Lui) ;preun n lucrare Gi n nc*inare ntr/o <iseric local9 30 AceeaGi gri= pentru +ia>a <isericilor o are El Gi acu;: care sunt rela>iile lor cu Du;nezeu) care sunt rela>iile ntre ele) cu co;unit>ile din care Cac parte Gi cu lu;ea9 El doreGte s Cie alturi de noi c5nd trece; prin necazuri9 Toate aceste lucruri ar tre<ui s ne dea nde=deV n al treilea r5nd) c*estiunile despre care a +or<it Do;nul n+iat atunci sunt aceleaGi cu cele despre care ar +or<i astzi9 pro<le;ele noastre nu sunt unice9 Pcatele noastre) ispitele) sl<iciunile) ne+oile sunt aceleaGi cu ale celor din +ec*i;e9 Bi acest lucru ;i d nde=de9 Cci Isus a anticipat greut>ile cu care ne conCrunt; astziK ;esa=ul pe care El %/a trans;is atunci este ;esa=ul pe care tre<uie s/% auzi; noi astzi9 n al patrulea r5nd) deGi Cor;a n care sunt scrise scrisorile este aceeaGi) con>inutul Ciecreia este unic9 El Gtie c Ciecare <iseric se conCrunt cu ispite proprii) aGa nc5t adresarea este indi+idual9 Isus nu d sCaturi pentru ;ase de oa;eni9 Bi acest lucru este dttor de nde=de9 Cu+intele Lui pentru ei ne +or<esc Gi nou) dar Gi ispitele noastre sunt speciCiceK de aceea) studia>i aceste scrisori cu certitudinea c +e>i gsi ;esa=ul potri+it situa>iei prin care trece>i9 Aceste Gapte epistole arat c Dristos cunoaGte +iitorul9 El Gtia de pre>ul pe care +or tre<ui credincioGii s l plteasc) pentru a se pstra ne ntina>i9 Dar ;ai Gtia c acele <iserici nu erau nc pregtiteK nu erau ndea=uns de puternice pentru a intra n lupt Cr a=utor9 El Gtia c) dac nu se +or pregti) nu +or supra+ie>uiK dac nu +or n+>a cu; s <iruiasc) +or Ci <irui>i9 !Caturile cuprinse n scrisori sunt eEtre; de pre>ioase Gi pentru noi9 Ele ne a=ut s nCrunt; rul care este n lu;e Gi s/% <irui;9
,-

ECes Gi Laodicea: c*e;area la nClcrare sC5nt ECes era un i;portant oraG / port la "area Egee9 Apostolul Pa+el a=utase ;ult la nCiin>area <isericii din acest ;are centru co;ercial Gi religios9 In ini;a oraGului se nl>a te;plul zei>ei Arte;is IDianaJ) construc>ie care se nu;ra printre cele Gapte / A;enin>area Curtunii 3% ;inuni ale lu;ii antice) de patru ori ;ai ;are dec5t Partenonul din Atena9 Pa+el Cusese aproape s/Gi piard +ia>a propo+duind ;/g potri+a nc*inrii idolatre IFapte %&J9 A petrecut doi ani n ECes) a=ut5nd <iserica a<ia nscut s creasc) s se ;aturizeze9 Aceast lucrare a adus ;ult <inecu+5ntare ;pr>iei lui Du;nezeu9 ECesi a de+enit locul de unde :estea cea 1un a ;5ntuirii prin Dristos se= +a rsp5ndi n ntreaga Asie9 EEist n cartea Faptele Apostolilor un ;o;ent i;presionant) c5nd prez<iterii <isericii din ECes +in s/% nt5lneasc pe Pa+el nK "ilet) pentru a/Gi lua r;as <un9 Apostolul pleca n ulti;a sa cl/tone la Ierusali;9 De acolo +a ;erge la Ro;a) unde Gi +a gsi sC5rGitul9 Prez<iterii pl5ngeau n ti;p ce Pa+el le ;prtGea/J g5ndurile lui de despr>ire9 Esen>a sCaturilor lui era aceasta: LDup i plecarea ;ea) se +or +5r ntre +oi lupi rpitori) care nu +or cru>a tur;aK I999J De aceea +eg*ea>i999L IFapte '0:'&),%J9 !e pare c prez<iterii au luat sea;a la cele spuse de Pa+el) cci n scrisoarea adresat de Dristos 1isericii din ECes) scris cu peste =u;tate de= +eac ;ai t5rziu) Do;nul este ;ul>u;it de Captul c L999 ai pus laa ncercare pe cei ce zic c sunt apostoli Gi nu sunt) Gi i/ai gsit ;incinoGiL IApoc9 ':'J9 Pa+el i nde;nase pe prez<iteri n "ilet s i a=ute pe cei sla<i9 In epistola !a) Dristos laud <iserica pentru LCaptele tale) osteneala ta Gi r<darea taL IApoc9':'J9 Ins n ciuda ascultrii Gi r<drii lor) ce+a ru se nt5;plase L999 >i/ai prsit dragostea dint5i Adu/>i a;inte de unde ai czutK pocieGte/te Gi ntoarce/te la Captele tale dint5iL IApoc9 ':.)2J9 La patru ;ile deprtare de R5ul "aeander ^azi "enderes] din Asia "ica) de/a lungul unui aCluent i;portant) se ntindea cetatea = Laodicea9 OraG prosper n ti;pul eEilului lui Ioan) situat pe dru;ul a dintre Ro;a Gi pro+inciile din sud) Laodicea era un puternic centru <ancar9 6n alt ;oti+ de ;5ndrie: era centrul ;edical) recunoscut n lu;ea ntreag pentru trata;entul cu aliCie +indectoare pentru oc*i9 Oile) renu;ite pentru l5na lor neagr) de calitate) pGunau pe dealurile care ncon=urau cetatea9 Cele ;ai scu;pe Gi raCinate +eG;inte din i;periu erau >esute aici) Colosindu/se stoCe negre scu;pe Gi elegante9 Ce ironie IGi ce eEe;plu perCect pentru aten>ia la detalii a Do;nului nostru +iuJ ca El s spun <isericii din 3' =`odicea LeGti srac) or< Gi golL IApoc9,:%-J9 Nu cunoaGte; `oria ti;purie a tinerei <iserici creGtine de aici) dar Gti; c5t de ;ult a pre>uit/o Dristos) cci a ;ustrat/o se+er: LDar) Ciindc eGti cldicel) nici rece) nici n clocot) a; s te +rs din gura "eaL IApoc9 ,:%4J9 Apoi) Dristos continu cu una dintre cele ;ai cunoscute Gi e;o>ionante in+ita>ii din literatura <i<lic: LEu ;ustru Gi pedepsesc pe to>i aceia pe care/i iu<esc9 Fii plin de r5+n dar) Gi pocieGte/teVIat) Eu stau la uG) Gi <atK Dac aude cine+a glasul Cdeu Gi desc*ide uGa) +oi intra la el) +oi cina cu el) Gi el cu "ineL IApoc9 ,:%&/'0J9 At5t credincioGii din ECes c5t Gi cei din Laodicea Gi pierduser nClcrarea sC5nt9 AcelaGi lucru se nt5;plase Ierusali;ului pe +re;ea lui Iere;ia: LCu+5ntul Do;nului ;i/a +or<it astCel: W"i/aduc a;inte nc de dragostea pe care o a+eai c5nd erai t5nr) de iu<irea ta) c5nd erai logodit) c5nd " ur;ai n pustie) ntr/un p;5nt nese;natXL IIere;ia ':%)'J9 Cu alte cu+inte) poporul Gi pierduse dragostea dint5i Gi Du;nezeu i ;ustra9 Pri;a dragoste a eCesenilor Cusese nlocuit cu o credin> n puritatea doctrinar9 Ar Ci recunoscut cu uGurin> orice erezie Gi pe orice eretic9 CunoGteau) pro<a<il) crezurile pe dinaCar Gi le trans/;iseser) cu credincioGie) din genera>ie n genera>ie9 Dar Dristos porunceGte <isericii: LPocieGte/teVL9 PocieGte/te de rceala ini;ii tale Gi de lipsa de zelK de lipsa de iu<ire Gi de gri= pentru ceilal>i9 Rugciunilor nCocate ale pri;ilor credincioGi laodiceeni le/au luat locul rugciuni de ;ul>u;ire conCorta<ile9 Dristos ns ironizeaz rugciunile lor: L999 zici: W!unt <ogat) ;/a; ;<og>it) Gi nu duc lips de ni;icX) Gi nu Gtii) i pre+enea El) c eGti ticlos) nenorocit) srac) or< Gi golL IApoc9 ,:%-J9
,3

A; Cost odat in+ita>i) eu Gi Rut*) s ne petrece; +acan>a n casa unor prieteni <oga>i9 Au *otr5t s dea o petrecere la care s in+ite +ecinii Gi ;/au rugat s spun c5te+a cu+inte9 A; eEplicat E+ang*elia pe scurt Gi si;plu) a;intindu/le celor care ; ascultau c plcerile Gi posesiunile nu sunt +eGnice Gi c nu;ai acela care l cunoaGte pe Isus Dristos ca "5ntuitor poate Ci cu ade+rat Cericit9 C5nd a; ter;inat ce a+ea; de spus) o Ce;eie atrgtoare) cunoscut pentru i;oralitatea ei ca Gi pentru ;odul su de +ia> eEtra+a ,& gant) t5nr Gi ;<rcat elegant) a nceput s r5d9 LDar) 1illM) a protestat ea) ce ai s ne spui nou) celor care sunte; pe deplini Cerici>iN L9 Din punctul de +edere al lui Du;nezeu) acea Ce;eie era= pierdut) de;n de ;il) srac) oar< Gi goal) dup cu; au de;onstrat anii care au ur;at acelei petreceri9 Dristos spune celori ca ea: LPocieGte/teVL9 Pro<le;a lipsei entuzias;ului spiritual Pentru <isericile din ECes Gi Laodicea pro<le;a era aceea a) pierderii entuzias;ului spiritual9 LSi/aiprsit dragostea dint5iL)) scria Ioan eCesenilor9 LNu eGti nici rece) nici n clocotL era9 ;esa=ul pentru laodiceeni9 Credin>a lor Cier<inte de la nceput se rcise9 RecunoaGte; aceste sc*i;<ri dac ne uit; n ur;) la propria noastr eEperien> spiritual9 ;i a;intesc de pri;a dat c5nd a; +zut/o pe Rut*9 A Cost dragoste la pri;a +edere9 A; Cost copleGit de e;o>ie9 ;i a;intesc de pri;a dat c5nd i/a; >inut ;5na ntr/a ;ea) de e;o>ia pri;ului srut) de oc*ii ei strlucind de iu<ireK de luna noastr de ;iere Gi anii care au ur;at9 Pri;a dragoste este ;inunat9 Dar Clcrile pri;ei pasiuni Cizice se sting n ;od ine+ita<il9 Bi astzi ne iu<i; Coarte ;ult) dar pasiunea tinere>ii noastre a disprutK astzi) dragostea noastr nsea;n altce+a9 Este interesant c +er<ul La iu<iL este acti+) nu pasi+9 Dragostea tre<uie s ai< un o<iect9 Tre<uie s iu<i; ce+a sau pe cine+a9 EEist ;ai ;ult dec5t dragostea Cizic9 Ea se Cor;eaz dup o +ia> de predare9 Eu Gi Rut* pute; sta o sear ntreag pe +erand) Cr s rosti; un cu+5nt) dar n co;uniune total Gi c*iar co;unic5nd unul cu altul9 Dragostea este c*iar ;ai ;are acu;) pentru c legtura dintre noi Gi predarea) unul Ca> de cellalt) sunt ;ai ad5nci9 De/a lungul anilor) a; cunoscut ;ulte cupluri n care nu eEista aceast legtur spiritual9 n unele cazuri) dragostea era doar Cizic9 Flcrile lunii de ;iere pieriser) Cc5nd loc o<iGnuin>ei9 C5nd pasiunea dragostei dint5i piere) odat cu ea pier Gi practicile asociate9 ,& Dac eGti creGtin) >i a;inteGti pro<a<il de clipa c5nd ai auzit pentru pri;a oar de Isus Dristos Gi ai crezut n El ca Ciind "5ntuitorul Gi Do;nul +ie>ii tale9 >i a;inteGti cu; ai ngenunc*iat l5ng patul prin>ilor ti sau naintea unui altar din <iseric9 Poate c5 ai rspuns in+ita>iei adresate n cadrul unei e+ang*elizri9 >i a;inteGti de ziua c5nd ai de+enit ;e;<ru al unei <iserici Gi ai si;>it ;<r>iGrile pline de iu<ire ale altor creGtiniN >i a;inteGti de ziua n care ai Cost <otezat Gi de <ucuria pe care ai si;>it/o n acel act de credin>N C5nd L/a; acceptat pe Dristos) cine+a ;i/a Ccut cadou o <roGur cu titlul LCo;ori <i<liceL9 Con>inea +ersete de ;e;orat Gi c*iar i;nuri9 8iua ;ulgea; +acile de la Cer;a tatlui ;eu) c5nt5nd acele i;nuri Gi ;e;or5nd +ersete9 >i a;inteGti de ziua c5nd ai intrat ntr/un grup de creGtini pentru a Cace o lucrare creGtinN >i a;inteGti de dragostea ta dint5i Gi cu; te ;c*inai) cu; l ;rturiseai pe Dristos) cu; lucrai) cu; a+eai prtGie cu ceilal>i creGtini) atunciN Despre aceste lucruri a scris Ioan9 Dristos dorea ca eCesenii Gi laodiceenii s renun>e la religia lor respecta<il) co;od) lipsit de ardoare Gi cldicic9 i c*ea; napoi la zelul spiritual al dragostei dint5i9 El i dorea +ii) dependen>i de stp5nul lor) gata s riGte) plini de nClcrare9 Cci nu;ai n elanul dragostei dint5i ar Ci gsit ei puterea de a Cace Ca> ncercrilor9 Actul acceptrii "esa=ul re+enirii la dragostea dint5i atinge Gi ini;ile noastre) deGi este adresat <isericilor din ECes Gi Laodicea9 Poate c tu nu/% cunoGti pe Isus n ;od personal) ca "5ntuitor Gi Do;n al +ie>ii tale9 Poate c n/ai cunoscut ;inunea iertrii pcatelor tale9 nainte de a continua s citeGti aceast carte +reau s Gtii c po>i cunoaGte toate aceste lucruri acu;9 :ei ntre<a: LCe tre<uie s CacN L n pri;ul r5nd) accept Captul c ai ne+oie de Dristos9 "rturiseGte/i c eGti un pctos9 n al doilea r5nd) Cii gata s te ntorci de la pcatele
,&

tale Is te pocieGtiJ9 n al treilea r5nd) crede c Isus Dristos a ;urit Pentru tine pe cruce Gi a n+iat apoi din ;or>i9 n al patrulea r5nd) 32 n rugciune) in+it/L pe Dristos s intre n ini;a ta Gi s preia controlul +ie>ii tale9 In ;o;entul n care II pri;eGti ca "5ntuitor GCi Do;n al tu) El >i d <ucuria siguran>ei +ie>ii +eGnice pe care o +eCl petrece alturi de EL9 Este si;plu: Du;nezeu te iu<eGte9 Dristos a ;urit pentru tine9 Te pocieGti de pcatele tale9 EGti iertat9 Bi descoperi Gi tu <ucuria dragostei dint5i9 A; cunoscut recent un a+ocat9 Era; n a+ion Gi el <ea tot ce/i ser+ea steFardesa pentru a/Gi ng*i>i a;arul9 Nu ;ai lucra9 Era ;e;<ru al unei <iserici) dar spunea c ar dori cu ade+rat s/L slu=easc pe Du;nezeu9 A; n>eles atunci c nici ;car nu/L cunoGtea pe Do;nul9 L/a; rugat pe T9 #9 #ilson) asociatul ;eu) s i ;prtGeasc ;esa=ul ;5ntuirii Ieu tre<uia s ; pregtesc pentru o nt5lnireJ9 A; aClat apoi c o;ul s/a re ntors n <iserica unde era ;e;<ru Gi a rugat pstorul s/i ngduie s spun c5te+a cu+inte ntr/un progra; de du;inic seara9 A recunoscut n Ca>a 1isericii c Cusese un C>arnic9 Apoi a adugat: L"ul>i dintre d+s9 sunt C>arnici) cu; a; Cost eu9 Dar acu; eu sunt n pace cu Du;nezeu L9 De cur5nd Gi/a ;rturisit eEperien>a Gi n alte <iserici9 I DeGi Cusese ;ult ti;p ;e;<ru al unei adunri de credincioGi) a<ia de cur5nd cunoscuse dragostea dint5i9 Ioan are c5te+a reco;andri pentru aceia care Gi/au pierdut pri;a dragoste: LAdu/>i dar a;inte de unde ai czutK poc/ i ieGte/te) Gi ntoarce/te la Captele tale dint5i AltCel) +oi +eni = la tine Gi/>i +oi lua sCetnicul din locul lui) dac nu te pocieGtiL IApoc9':2J9 :ec*iul Testa;ent este plin de eEpresii care descriu rela>ia de dragoste dintre Du;nezeu Gi poporul !u9 n Noul Testa;ent) 1iserica este L;ireasa lui Dristos L9 Du;nezeu doreGte ca noi s Ci; credincioGi leg;intelor noastre9 n +re;urile n care tri; a+e; ne+oie s ne a;inti; c dragostea este ;ai ;ult dec5t senti;ent9 Dragostea lucreaz) este acti+9 LFiindc at5t de ;ult a iu<it Du;nezeu lu;ea) c a dat pe singurul !u Fiu) pentru ca oricine crede n El s nu piar) ci s ai< +ia>a +eGnicL IIoan ,:%4J9 LCopilaGilor) s nu iu<i; cu +or<a) nici cu li;<a) ci cu Capta Gi cu ade+rulL I% Ioan ,:%3J9 Po>i Gi tu s re+ii la dragostea dint5i9 Du;nezeu te ndea;n s/o Caci9 .0 Faptele dragostei C5nd sunte; ndrgosti>i) dori;) ;ai presus de orice) s Ci; cu cei pe care i iu<i;9 Ne place s +or<i; cu ei Gi s/i ascult;9 De ;ulte ori a; cutat un loc liniGtit n care s Ciu singur cu Du;nezeu) sa +or<esc cu EL) s u;<lu cu El9 Deseori) naintea e+ang*elizrilor la care tre<uia s +or<esc) alegea; s ; pli;< singur n pdure sau pe ;unte) pentru a ; ruga Do;nului) a +or<i cu El sau a ;edita9 ;i a;intesc c naintea cruciadei londoneze din %&2. a; petrecut ;ult ti;p pe +eranda LCasei C*ap;anL) cu; o nu;i; noi) cei din "ontreat9 Era casa unuia dintre ;arii e+ang*eliGti ai altei genera>ii) @9#il<ur C*ap;an) Gi locul n care Cusese co;pus cunoscutul i;n LPalatele de CildeGL9 !ttea; acolo) singur) pe +eranda aceea) +rs5ndu/;i ini;a naintea Do;nului Gi l auzea; +or<indu/;i Gi asigur5ndu/; c +a Ci cu noi n acea cruciad9 Era; tineri Gi Cr ;ult eEperien> atunci) dar ncerca; s c5Gtig; pentru Dristos unul dintre ;arile oraGe ale lu;ii9 Cruciada londonez era planiCicat s dureze o lun) dar ea a durat trei luni) la sC5rGitul crora zeci de ;ii de oa;eni Gi/au ;rturisit credin>a n Dristos9 :estea despre succesul cruciadei s/a auzit n lu;ea ntreag) ;<r<t5nd creGtinii de pretutindeni9 ;i ;ai a;intesc Gi de cruciada din NeF RorQ) organizat la "adison !buare Garden) Gi care a durat Gaisprezece spt;5ni9 Ne/a; conCruntat cu ;ulte pro<le;e) c*iar nainte de nceperea ac>iunii9 O<iGnuia; s ; pli;< pe potecile din =urul casei +rs5ndu/;i ini;a naintea Do;nului9 Bi n cele ;ai negre ;o;ente a; si;>it atingerea ;5inii !ale pe ;5na ;ea ntins n ntuneric9 C5nd ai pus ulti;a oar deoparte o dup/a;iaz n care s stai singur cu Do;nul) s/I +or<eGti) aGa cu; i/ ai +or<i celui ;ai <un prietenN nc de la nceputul +ie>ii ;ele de credin> ;i/a plcut s citesc) s studiez Gi s ;e;orez Cu+5ntul Do;nului9 Era; dornic s aClu ce doreGte Isus de la ;ine) s/I cunosc +oia9 C5nd
.0

te/ai adpostit ulti;a oar de zgo;otele care acoper glasul Lui <l5nd Gi liniGtit) pentru a citi Gi ;e;ora acele +ersete <i<lice care dau +ie>ii n>eles Gi speran>N 3;i a;intesc ce ;ult ;i plcea s Ciu n to+rGia Cra>ilor G= surorilor din <iseric) la nc*inare9 Este at5t de uGor s prseGti Crec+entarea regulat a <isericii sau s te ;u>i n alt adunare9 !inguri Gi rup>i de la nc*inarea ;preun cu ceilal>i credincioGi) dragostea noastr se +a rci9 >i a;inteGti poate de <ucuria de a/ti ;rturisi credin>a atunci c5nd L/ai cunoscut pe Do;nul) sau de zelul cu care lucrai pentru a/i a=uta pe sraci) sau de Cericirea de a/i n+>a pe al>ii) sau de a da / c5t de uGor este s ncetezi de a ;ai Cace toate aceste lucruri care iz+orsc spontan din Cocul dragostei dint5i) care se stinge at5t de uGorV LAdu/>i dar a;inte de unde ai czutL) scrie Ioan) inspirat dIL Du*ul !Cat9 LPoc5ieGte/te Gi ntoarce/te la Captele tale dint5iL9 Poate c >i lipseGte dorin>a de a ncerca s/>i redo<5ndeGti pri;a dragosteK >i se pare c ;e;orarea de +ersete este o cor+oad9 Te g5ndeGti c nu o s Cii n stare s >i Caci ti;p pentru a sta) din c5nd n c5nd) singur cu Do;nul n rugciuneK sau s gseGti o <iseric de care s apar>ii9 Poate c +ei reCuza s te i;plici din nouK este ;ai uGor s te izolezi Gi s nu Cii rugat s dai) s n+e>i) s lucrezi sau s conduci9 Dar ia sea;a: ai Cost pre+enit9 Dac l reCuzi pe Du;nezeu) s/ar putea s Cii Laruncat aCarL9 Aceast pre+enire este pentru tine9 Pri+eGte n =urul tu Gi +ei +edea c5te pericole sunt pe cale s se a<at asupra ta9 PregteGte/teV Perga;) Tiatira Gi !ardes: C*e;area la nepri*nire La nord de ECes) pe +alea r5ului Der;us) se gsesc cele trei oraGe care Cac o<iectul ur;torului grup de epistole din Apocalipsa9 Perga;) oraG de coast) era capitala pro+inciei ro;ane Asia9 n>esat cu te;ple pg5ne Gi locul n care s/a ridicat pri;ul te;plu al cultului i;perial al Ro;ei) Perga; era oraGul n care Cezarul era +enerat ca Du;nezeu9 Tiatira) situat l5ng r5ul LMcus) era un centru de nego> prin care trecea o i;portant rut co;ercial9 "ulte asocia>ii de negustori Gi a+eau sediul n Tiatira9 Pentru a lucra) a+eai ne+oie de do+ada c eGti ;e;<ru al unei astCel de <resle9 I;oralitatea .% <anc*etelor organizate de <resle era cunoscut Gi pe deplin acceptat9 !ardes) oraG co;ercial <ogat) era Gi el cunoscut pentru ;odul de +ia> uGuratic Gi eEtra+agant9 OraGul Cusese de dou ori capturat de duG;ani din cauza lipsei de <gare de sea;) n ciuda CortiCica>iilor sale9 n ti;p ce creGtinii din ECes Gi Laodicea erau con+en>ionali Gi co;ozi) <isericile din Perga;) Tiatira Gi !ardes erau) se pare) +icti;e ale pasiunii Cizice eEacer<ate care i dusese n idolatrie Gi i;oralitate9 n Ciecare caz) Do;nul laud) ;ai nt5i) <isericile) nainte de a le ;ustra aspru9 Celei din Tiatira i spune: LIat ce zice Fiul lui Du;nezeu) care are oc*ii ca para Cocului) Gi ale crui picioare sunt ca ara;a aprins: WBtiu Captele tale) dragostea ta) credin>a ta) slu=<a ta) r<darea ta Gi Captele tale de pe ur;) c sunt ;ai ;ulte dec5t cele dint5iL IApoc9 ':%3)%&J9 DeGi a+ea pu>ine ;oti+e s o laude) Do;nul pro;ite totuGi <isericii din Perga;: LCelui ce +a <irui) i +oi da s ;n5nce din ;ana ascuns Gi/i +oi da o piatr al<K Gi pe piatra aceasta este scris un nu;e nou) pe care nu/lGtie ni;eni dec5t acela care/lpri;eGteLIApoc9':%-J9 Cu alte cu+inte) n Perga; eEista un grup restr5ns de credincioGi care struiau n a nu/Gi pierde dragostea dint5i9 Do;nul spune aceleaGi cu+inte Gi despre !ardes: L999 ai c5te+a nu;e) care nu Gi/au ;5n=it *aineleL IApoc9 ,:.J9 Dristos a gsit ;oti+e de laud pentru Ciecare din cele trei <iserici9 "ul>i care citesc aceste teEte Gi nc*ipuie c <isericile din Perga;) Tiatira Gi !ardes erau czute) deose<indu/se de adunrile de astzi n toate pri+in>ele9 Nu acesta este ns ade+rul9 "ulte lucruri erau luda<ile n +ie>ile acelor <iserici) dar) Cr ca ele s Gtie) se gseau n ;are pericol9 Din pcate) o paralel ntre acele adunri Gi cele din ziua de astzi ar dez+lui ;ulte lucruri negati+e) co;une9 1isericii din Perga;) Ioan i scrie: LDar a; ce+a ;potri+a ta9 Tu ai acolo niGte oa;eni care >in de n+>tura lui1alaa;) care a n+>at pe 1alac s pun o piatr de poticnire naintea copiilor Coi Israel) ca ei s ;n5nce din lucrurile =ertCite idolilor Gi s se dedea la cur+ie9 Tot aGa) Gi tu ai c5>i+a care) de ase;enea) >in n+>tura Nicolai>ilor) pe care Eu o urscL IApoc9 ':%.)%2J9
.%

3& 1isericii din Tiatira i scrie: LDar iat ce a; ;potri+a t tu laGi ca Ieza<ela) Ce;eia aceea) care se zice proorocit) s n+e>e Gi s a;geasc pe ro<ii "ei s se dedea la cur+ie c s ;n5nce din lucrurile =ertCite idolilorL IApoc9':'0J9 1isericii din!ardes i sunt adresate ur;toarele cu+inte: L999 eG ;ort :eg*eaz Gi ntreGte ce r;5ne) care e pe ;oarte) c n/a; gsit Captele tale des+5rGite naintea Du;nezeulu "euL IApoc9,:%)'J9 Oare ce se nt5;pl aiciN Ce este at5t de gra+ n <iserica din Perga; nc5t s/L Cac pe Do;nul cel +iu s/i a;enin>e c dac nu se +or poci El +a lupta ;potri+a lor cu sa<ia gurii LuiN Ce se nt5;pl n Tiatira) cci Do;nul i a+ertizeaz: L:oi lo+i cu ;oartea pe copiii ei ^ucenicii proCetului ;incinos din aceast <iseric]9 Bi toate <isericile +or cunoaGte c WEu sunt Cel ce cercetez rrunc*ii Gi ini;aXK Gi +oi rsplti Ciecruia din +oi dup Captele luiL IApoc9':',J9 Ce s/a nt5;plat n !ardes) cci Do;nul le spune: LDac nu +eg*ezi) +oi +eni ca un *o> Gi nu +ei Gti n care ceas +oi +eni peste tineL IApoc9,:,J9 EEist n scurtele epistole ale lui Ioan c5te+a indicii care +or rezol+a ;isterul ;5niei lui Dristos Ca> de aceste trei <iserici9 1alaa; era un proCet din :ec*iul Testa;ent care i/a ndeprtat pe copiii lui Du;nezeu de la calea care ducea n Sara Fgduin>ei) atrg5ndu/i n oraGele Gi practicile duG;anilor Do;nului) ;oa<i>ii I+eziNu;eri '':'%)'.),%J9 6n co;entator al 1i<liei l consider pe 1alaa; un eEponent al co;pro;isului cu religia Cals9 Nicolai>ii erau adep>ii unui proCet ;incinos din pri;ul secol care i n+>a pe creGtini s adopte o<iceiul de a se nc*ina n Ca>a du;nezeilor CalGi ai oraGului Gi de a prelua practicile lor seEuale i;orale) aGa nc5t E+ang*elia s Cie ;ai uGor de acceptat pentru oa;eni9 Ieza<ela Cusese o prin>es Cenician care) cu secole nainte) de+enise so>ia unui ;prat al Israelului9 Ea a insistat n a continua s practice nc*inarea Ca> de 1aal) prin aducerea de =ertCe) ;<inat cu nc*inarea Ca> de Du;nezeul Israelului9 Ea a ndrznit c*iar s/i nde;ne pe israeli>i s se nc*ine idolului ei) adopt5nd Gi practicile i;orale legate de cultul acestui idol9 O Ce;eie din Tiatira) pe care Ioan o nu;ea LIeza<elaL) i n+a> pe creGtinii din pri;ul secol s se nc*ine du;nezeilor oraGului Gi s practice pcate seEuale9 Oa;enii o ngduiau) <a c*iar o ascultau9 I;agina>i/+ situa>ia n care se gseau creGtinii9 Ei triau n oraGe n care erau +enera>i ;ul>i du;nezeiK c;inele +ecinilor lor a+eau altare ale di+erselor zeit>iK n locuri retrase sau n ;ari te;ple erau prezente statui Gi si;<oluri ale unor zei ai Ca;iliei) du;nezei ancestrali) du;nezei antici legendari Gi ale du;nezeului Ro;ei) Cezar9 6n creGtin nu putea pGi n casa +ecinului su Cr s treac pe l5ng un altar pg5n9 Nu putea cu;pra carne care s nu Ci Cost ;ai nt5i =ertCit unui du;nezeu Cals9 Nu putea s Cac aCaceri Cr s nu pGeasc n te;plul zeului patron al <reslei9 In pia> sau la lucru) nu putea e+ita ;ul>i;ile din Ca>a te;plelor zei>elor Diana sau Isis9 Nu putea str<ate oraGul Cr s nu treac pe l5ng santinelele sau preo>ii care supra+eg*eau locul n care ;ul>i;ile se puteau nc*ina lui Cezar9 De ce s i =igneasc pe +ecini ignor5nd sau) ;ai ru) conda;n5nd credin>ele lorN Nu era dec5t o =ertC si;<olic / o portocal pus pe altarul +ecinului sau o Ciri;itur de t;5ie aGezat la picioarele statuii i;ense) din ;ar;ur) a lui Cezar9 Bi dac Gi/ar Ci plecat Gi el capul n ti;pul rugciunii lor sau dac s/ar Ci alturat celor care intonau i;nuri zeilor la nt5lniri sociale) politice sau de aCaceriN De ce s Cie rigidN De ce s nu se nc*ine singurului Du;nezeu ade+rat atunci c5nd este singur Gi s se nc*ine Gi naintea du;nezeilor CalGi de la Ciecare col> de stradN Ar Ci Cost c*iar at5t de gra+N Bi n Cond) ce at5tea discu>ii despre i;oralitatea seEualN EEista un sanctuar super< l5ng cetatea Antio*iei) oraGul n care s/anscut pri;a <iseric aNea;urilor IFapte %%:%&J9 Te;plele zei>ei Diana Gi zeului Apolo erau ncon=urate de pa=iGti cu iar< <ogat) grdini pline de Clori) C5nt5ni arteziene Gi c*iparoGi9 Cet>eni de Crunte din lu;ea aCacerilor sau politicieni ;arcan>i se nt5lneau aici pentru a se odi*ni) a discuta aCaceri Gi a se nc*ina9 Prostituatele te;plului erau tri;ise de preo>i s i ntre>in pe cei prezen>i9 Ceea ee Ioan nu;ea i;oralitate seEual era o practic o<iGnuit n pri;ul secol al creGtinis;ului) Cc5nd c*iar parte din nc*inare I; reCer aici la necredincioGiJ9 1r<a>ii a+eau ne+este Gi concu<ine9 Ne+estele se ocupau de copii9 Concu<inele erau pentru satisCacerea seEual a <r<a>ilor9
.'

&% ., Care era atunci pro<le;aN De ce era Dristos at5t de ;5nios o" pricina adulterelor ocazionaleN Gi satisCceau doar ne+oile seEuale9 De ce erau standardele lui Dristos cu pri+ire la practicile seEuale at5t de dure) de rigideN De ce este idolatria I nc*inarea la +alorile acestei lu;iJ at5t de des legat de i;oralitate Icedarea n Ca>a pasiunilor seEualeJN Re+z5nd istoria plin de urcuGuri Gi co<or5Guri a poporului e+reu) + +e>i a;inti cu; Du;nezeu a sal+at o ;ul>i;e pestri> de scla+i e+rei Gi i/a tri;is n Sara Fgduin>ei9 Ei erau plini de recunoGtin> Ca> de Du;nezeu) Lau crezut n cu+intele Lui Gi au c5ntat laudele LuiL IPs9 %04:%'J9 Dar) cur5nd) recunoGtin>a lor s/a topit Gi ei au nceput s c5rteasc9 C5rteala Gi recunoGtin>a nu pot eEista ;preun n +ia>a unui credincios9 Dac eGti recunosctor) nu +ei c5rti9 C5rteGte Gi nu +ei ;ai Ci recunosctor9 Psal;istul scrie: LDar au uitat cur5nd lucrrile Lui Gi n/au aGteptat ;plinirea planurilor Lui Ci i/a apucat poCta n pustie Gi au ispitit pe Du;nezeu n pustietateL IPs9 %04:%,)%.J9 Atunci c5ndlsraelCliu<eapeDu;nezeuGi i erarecunosctor pentru ndurarea Lui) c5nd cuta s/I Cac +oia Gi asculta de poruncile Lui) i <iruia pe duG;anii lui9 Dar c5nd Cocul dragostei pentru Du;nezeu Gi dorin>a de a/I ;plini +oia se stingeau) Israel era nCr5nt n lupt9 C5nd "oise a disprut pe +5rCul "untelui !inai pentru o perioad ;ai lung de ti;p) israeli>ii s/au dedat idolatriei Gi l/au pus pe Aaron s le Cac un +i>el de aur din podoa<ele pe care le luaser cu ei din Egipt9 C5nd "oise a co<or5t de pe ;unte) i/a gsit dans5nd Gi c*eCuind) ntr/o orgie de idolatrie Gi i;oralitate9 EEist o singur dorin> care ne poate a=uta s ne control; ;ultele dorin>e care ne ispitesc: dorin>a Cier<inte de a/L cunoaGte Gi a/L asculta pe Du;nezeu9 C5nd aceast dorin> se stinge) ced; celorlalte dorin>e) cele pctoase9 C5nd ntrerupe; legtura cu Dristos) ncerc; s u;ple; golul cu alte lucruri9 Despre aceste lucruri citi; n Ciecare zi n ziare9 A;inti>i/+ de Ciul risipitor) care ncerca s/Gi u;ple sto;acul cu roGco+ele porcilor) dar nu i le ddea ni;eni9 Cunosc oa;eni care ;erg ;ereu la petreceri: =ocuri de noroc) <utur) droguri) ncerc5nd tot ce aceast lu;e poate oCeri9 Dar ni;ic nu satisCace Coa;easuCletului9 Astzi eEist ;ul>i oa;eni) c*iar n >rile aGa / nu;ite creGtine) care practic ;c*inarea la !atan pentru a/ Gi ast5;pra dorin>ele) par nu;ai Du;nezeu poate s u;ple golul din suClet9 Nici ;car dragostea u;an nu poate satisCace dorin>a dup dragostea lui Du;nezeu care eEist n suClet9 n loc s ne ntoarce; la dragostea Tatlui) ncepe; o cutare ne<uneasc a iu<itului des+5rGit9 Idolatria este str5ns legat de i;oralitate: c5nd dragostea natural) aceea a lui Du;nezeu) este per+ertit) oa;enii caut su<stitute de orice Cel9 n Pat;os) Dristos cel n+iat a pre+enit <isericile din Asia9 Le/a poruncit s se opreasc din a ceda presiunilor de a se conCor;a +alorilor lu;eGti9 LPocieGte/telL) porunceGte Ioan9 L:eg*eazVL) a+ertizeaz el9 LSine>i cu trie ce a+e>iVL) i i;plor el9 Ecoul cu+intelor lui str<ate secolele) a=ung5nd p5n la noi9 6r;ri>i csniciile creGtinilor astzi9 Rata di+or>urilor este aproape la Cel de ridicat ca cea nt5lnit la Ca;iliile de necredincioGi9 Aproape zilnic aud z+onuri despre +reun lider din <iseric a crui csnicie se clatin9 Prea des +d cu; dragostea dint5i se stinge / Cie c +or<i; despre csnicii sau despre +ia>a spiritual9 Aceasta era pro<le;a eCesenilor Gi a laodicieenilor9 Prea des +ede; creGtini care adopt +alorile Gi practicile i;orale ale lu;ii acesteia) precu; creGtinii din Perga;) Tiatira Gi !ardes9 Testul iu<irii Este interesant) dac nu tul<urtor) s co;par; ni+elul pasiunii noastre de a/L cunoaGte pe Dristos Gi +oia Lui pentru +ia>a noastr cu practicile noastre zilnice9 n ;od cert) acela care Gi ur;eaz !tp5nul cu pasiune Gi +a <irui ;ai uGor celelalte pasiuni dec5t acela a crui dragoste dint5i s/a stins9 Aceia care sunt unplica>i n practici distructi+e Gi n=ositoare sunt cei a cror iu<ire Pentru Dristos Gi/a pierdut din intensitate Gi ncearc s u;ple golul spiritual satisCc5ndu/Gi plcerile trupeGti9 Nu;ai Du;nezeu ns .,
.,

&' poate u;ple golul suCletesc9 Iu<irea o;eneasc +a da greG) ca seEul Gi ;aterialis;ul9 !criptura aCir; c dragostea pe care /: a+ut/o pentru Do;nul atunci c5nd L/a; cunoscut nu tre<uie lsat s se sting9 Pentru aceia care se nc*in singurului Du;nezeu ade+rat) porunca este clar: L! nu ai al>i du;nezei aCar de "ineL IEEod '0:,J9 Instruc>iunile lui Du;nezeu cu pri+ire la ;oralitatea seEual sunt la Cel de clare9 At5t :ec*iul c5t Gi Noul Testa;ent ne ndea;n la puritate seEual9 TeEtul din E+rei %,:. spune: LCstoria s Cie >inut n toat cinstea Gi patul s Cie nespurcat) cci Du;nezeu +a =udeca pe cur+ari Gi pe preaH cur+ariL9 n % Cor9 4) Pa+el scrie: LFugi>i de cur+iel I999J cine cur+eGte pctuieGte ;potri+a trupului su9 Nu Gti>i c trupul +ostru este Te;plul Du*ului !C5nt I999JN Bi c +oi nu sunte>i ai +oGtriN Cci a>i Cost cu;pra>i cu un pre>9 Prosl+i>i dar pe Du;nezeu n trupul I999J +ostruVL I+ersetele %3) %&) '0J9 Adulterul Irela>ii seEuale cu oricine altcine+a dec5t so>ul sau so>iaJ Gi preacur+ia Irela>ii seEuale n aCara csnicieiJ sunt interzise) deoarece sunt distructi+e) dezu;anizante Gi n=ositoare pentru crea>ia lui Du;nezeu9 Cu+5ntul lui Du;nezeu ne n+a> c i;oralitatea seEual) deGi pentru scurt ti;p o surs de plcere Cizic Gi un ;od de e+adare e;o>ional) +a conduce n cele din ur; la deza;gire) durere copleGitoare Gi c*iar ;oarte9 1i<lia este categoric: L! nu preacur+eGtiL IEEod '0:%.J9 !e pare c toate distrac>iile Gi c*iar recla;ele pu<licitare ne n+a> altce+a9 Ne ndea;n s ne <ucur; de +ia>a aceasta Gi s nu ne preocup; de cea +iitoare9 Ne/a; o<iGnuit cu eEpresii ca: tcNu ai dec5t o +ia>L9 Co;icul Ric*ard PrMor a spus: L1ucura>i/+ c5t pute>i de ;ult9 C*iar dac +e>i tri nouzeci de ani) g5ndi>i/+ c +e>i Ci ;or>i pentru ;ult ;ai ;ult ti;pL9 n lu;ea noastr deczut) inCluen>ele satanice sunt pretutindeni) ;ping5ndu/ne spre idolatrie Gi i;oralitate seEual9 6n trai ;oral este greu de dus9 Este ne+oie de altruis; Gi de puterea de a alege ;ereu s Cace; +oia lui Du;nezeu9 6neori +or aprea tensiuni ntre dorin>ele noastre de nepri*nire Gi cele legate de o;ul Ciresc din luntru9 n lupta noastr interioar) Ca;ilia Gi prietenii pot Ci de a=utor) ca Gi pstorul <isericii) consilierul spiritual sau al>i creGtini/ .. !ta<ilirea unor o<iecti+e) practicarea disciplinei) crearea de interese Gi de siste;e de reco;pensare a Captelor poziti+e / toate acestea a=ut9 Dar n lupta pentru nepri*nire ni;ic nu a=ut ;ai ;ult dec5t o rela>ie +ie) pasional cu Dristos prin Du*ul !u Gi dorin>a nClcrat de a cunoaGte Gi ;plini +oia Lui9 Acei copii ai lui Israel care au lsat s se sting pri;a lor dragoste Gi care au cedat n Ca>a +alorilor lu;eGti nu au a=uns niciodat n Sara Fgduin>ei9 1i<lia spune: Lcci au pierit n pustieL I% Cor9 %0:2J9 Pre>ul pe care l plti; / +ie>i distruse Gi +isuri sCr5;ate / atunci c5nd ls; dragostea dint5i s ;oar este ;ult ;ai ;are dec5t ne pute; nc*ipui atunci c5nd ncepe; s ced; +alorilor Gi practicilor pg5ne9 Citind aceste r5nduri >i +ei da poate sea;a c ai pctuit naintea lui Du;nezeu Gi ai ne+oie de iertarea Lui9 Poate c ai czut n pcatul cur+iei sau ai ngduit dorin>elor Gi plcerilor lu;eGti s/>i u;ple ini;a Gi ;intea9 Oricare +a Ci Cost pcatul tu) tre<uie s te pocieGti Gi s te ntorci la Dristos) n credin>) pentru ca El s/>i Cac parte de iertare Gi +ia> nou9 !;irna Gi FiladelC a: pro<le;a suCerin>ei !;irna) acu; oraGul Iz;ir din Turcia) era Gi este unul dintre ;arile centre co;erciale Gi de aCaceri din Orientul Apropiat9 Cu aproape dou secole nainte de Dristos) !;irna a urat Ro;ei <un +enit Gi %/a slu=it pe Cezar cu o loialitate de netgduit9 Cetatea era pro<a<il cea ;ai Cru;oas din ntreaga regiune9 "ulte secte religioase Gi a+eau sediul aici) inclusi+ aceea ai crei adep>i se nc*inau Cezarului9 DeGi unsprezece oraGe au rugat !enatul ro;an s apro<e construirea unui te;plu al ;pratului Ti<eriu) acesta a Cost n cele din ur; ridicat n !;irna9 Aici tria Gi o puternic co;unitate ;inor de e+rei) care s/a alturat Ro;ei n a Cace +ia>a creGtinilor grea9 FiladelC a) situat la est de !;irna) era construit pe un platou \are ddea n +alea r5ului Coga;us9 Acest oraG prosper era nu;it &2
..

Lpoarta ctre RsritL9 Era str<tut de cara+ane care ;ergeau sau se ntorceau de la Ro;a) capitala i;periului9 Ioan scrie FiladelCiei: L999 >i/a;pus nainte o uG desc*isL IApoc9,:3J9 B= aici sinagoga e+reilor era puternic Gi ostil tinerei <iserici creGtine9 Nu Gti; aproape ni;ic n legtur cu <isericile din !;irna G= FiladelCia) n aCar de cele scrise n cele dou epistole dictate lui Ioan de ctre Dristos) pe Insula Pat;os9 Bti; c a;<ele <iserici erau credincioase9 Nu eEist nici ;> cu+5nt de critic la adresa lor9 Ioan scrie <isericii din !;irna: LBtiu necazul tu Gi srcia ta Idar eGti <ogatJ999L IApoc9':&J9 1isericii din FiladelCia i scrie: LBtiu I999J c ai pu>in putere Gi ai pzit Cu+5ntul "eu Gi n/ai tgduit Nu;ele "euL IApoc9 ,:3J9 !e pare c aceste dou <iserici erau ;ici) srace Gi nCruntau acelaGi ;ediu ostil IIoan) el nsuGi e+reu) se reCer la Lo sinagog a !ataneiLJ9 Pentru a;<ele <iserici) +iitorul pstra ;ulte ncercri9 EEist ns o ;are diCeren> ntre aceste <iserici9 n +re;urile tul<uri care +or ur;a) sau aGa cu; scrie Ioan FiladelCiei) n Lceasul ncercrii care are s +in peste lu;ea ntreag ca s ncerce pe locuitorii p;5ntuluiL) una dintre ele I!;irnaJ +a trece prin ;ari suCerin>e) n ti;p ce cealalt +a scpa ne+t;at9 Toate presupunerile noastre cu pri+ire la suCerin> sunt puse la ncercare de aceste dou epistole9 A;<ele <iserici par la Cel de credincioase9 TotuGi) una +a suCeri Lp5n la ;oarteL9 Cealalt nu +a suCeri deloc9 Dar aceast inegalitate aparent are c5te+a precedente n !criptur9 In E+rei) capitolul %%) eEist o list lung de oa;eni pe care Du;nezeu i/a iz<+it9 Dar n +ersetul ,2) autorul scrie: Lunu I999J n/au +rut s pri;easc iz<+irea care li se ddea Gi au Cost c*inui>iL9 De eEe;plu) n cartea Faptele Apostolilor) ni se relateaz c Iaco+ a Cost decapitat) iar Petru iz<+it9 n aceste) teEte ca Gi n altele) ni se rea;inteGte c suCerin>a are o co;ponent necunoscut) ;isterioas9 Ioan consider c suCerin>a este parte a credin>ei creGtine9 El nu se ntrea< de ce o <iseric suCer Gi cealalt nu9 El nici ;car nu se aGteapt ca Du;nezeu s5 ;5ntuiasc <iserica din !;irna de suCerin>a ei9 ns are ncredere ca Du;nezeu +a pzi <iserica din FiladelCia de suCerin>a care +a ncerca lu;ea9 &4 Ioan trans;ite +eGtile rele <isericii din !;irna: L999 dia+olul are s arunce n te;ni> pe unii din +oi) ca s + ncerce Bi +e>i a+ea 0 necaz de zece zile9 Fii credincios p5n la ;oarteL9 Pentru CiladelCia are +eGti <une: L999 te +oi pzi Gi Eu de ceasul ncercriiL IApoc9 ':%0K ,:%0J9 !uCerin>a este o realitate9 Pentru a;<ele <iserici sCatul lui Dristos este si;plu9 Pentru !rnirna: LF6 credincios p5n la ;oarte) Gid>i +oi da cununa +ie>iiL IApoc9 ':%0J9 Pentru FiladelCia: LPstreaz ce ai) ca ni;eni s nu/>i ia cununaL IApoc9,:llJ9 Este <ine s lu; a;inte la c5te+a aspecte ale suCerin>ei9 In pri;ul r5nd) s ne aGtept; la suCerin>9 Nu Ci surprins) nu te si;>i precu; o +icti;) nu Ci ;5ndru de suCerin>a prin care treci) dar nici nu te te;e de ea9 !uCerin>a Cace parte din +ia>a creGtinului9 n al doilea r5nd) nu te uita la ceilal>i) dac suCer sau nuK co;para>iile sunt) n a;<ele sensuri) de;oralizatoare9 n al treilea r5nd) recunoaGte c nu este ne+oie de <og>ii sau inCluen> social pentru a Ci credincios Ia;inteGte/>i ce srace erau aceste dou <isericiJ) ci de r<dare9 6na dintre roadele Du*ului este r<darea IGal9 2:''J9 n al patrulea r5nd) adu/>i a;inte c suCerin>a p;5nteasc +a lua sC5rGit ntr/o zi Gi ;oartea a doua) ;oartea +eGnic) nu ne +a +t;a) n al cincilea r5nd) re>ine c atunci c5nd un creGtin Gi poart suCerin>a cu credincioGie) Du;nezeu este gloriCicat9 Ro<ii lui Dristos care au suCerit aici) pe P;5nt) +or Ci prosl+i>i ntr/un ;od special9 Fiecruia i se +a da un nu;e nou) Lpe care nu/lGtie ni;eni dec5t acela care/lpri;eGteL9 Dristos a spus <isericii din FiladelCia: LPe cel ce +a <irui) l +oi Cace un st5lp n Te;plul Du;nezeului "eu) Gi nu +a ;ai ieGi aCar din el :oi scrie pe el Nu;ele Du;nezeului "euL IApoc9 ,:%'J9 Cu c5>i+a ani n ur;) CotograCul canadian RousuC Oars* ;i/a tri;is un al<u; cu CotograCiile lui9 Pe *5rtia de a;<ala= +a;eGul Gta;pilase cu+intele: L+aloare de con>inutL9 !u< Gta;pil era scris: Lcu autograCul autoruluiL9 ntr/ade+r) pe pri;a pagin a cr>ii era autograCul adresat ;ie9 "/a; g5ndit c este un lucru interesant: cartea costa pro<a<il patruzeci sau cincizeci de dolari) dar autograCul i urcase ;ult +aloarea9 :aloarea noastr) a celor care crede; n Isus Dristos) este aceea c) ntr/o zi) +o; pri;i se;ntura Autorului9 Eu nu pot n>elege ra>iunea suCerin>elor Gi a persecu>iei9 Nu Gtiu de ce <iserici dintr/o parte a lu;ii ndur suCerin>e groaznice Gi uPsuri) n ti;p ce alte <iserici sunt <ogate Gi nu suCer deloc9 Nu Gtiu
.2

A;enin>area Curtunii &de ce tinerii e+ang*eliGti care s/au adunat n A;sterda; n %&3, %&34 au acu; cicatrice de la arsurile Gi <tile pe care le/au ndu rat pentru sla+a lui Dristos) n ti;p ce eu a; Cost pzit de astCel de ncercri9 Nu Gtiu de ce Corrie ten 1oo; a asistat la ;oartea sorei ei) ntr/un lagr nazist) sau de ce @oni EarecQson Tada este acu; paralizat de la g5t n =os9 Poate c Gi tu ai trecut prin suCerin>e crora nu le/ai n>eles rostul9 Poate c te/ai ;5niat c*iar pe Du;nezeu) pentru c le/a ngduit) n ti;p ce al>ii nu au ase;enea pro<le;e9 Nu lsa a;rciunea s lucreze n tine) ci ;ai degra< n+a> s te ncrezi n Dristos n orice situa>ie9 n+a> s spui) ;preun cu Pa+el: L999 ;/a; deprins s Ciu ;ul>u;it cu starea n care ; gsesc9 Btiu s triesc s;erit) Gi Gtiu s triesc n <elGug) n totul Gi pretutindeni ;/a; deprins s Ciu stul Gi Cl;5nd) s Ciu n <elGug Gi s Ciu n lips9 Pot totul n Dristos) care ; ntreGteL IFilipeni .: %%/%,J9 ndur5nd p5n la capt Acu; c5>i+a ani) cltorind ntr/una din >rile co;uniste din Rsrit) un preot ortodoE care ; nso>ea ;i/ a spus: LFiecare credincios Gi poart crucea9 Btiu care e crucea noastr9 "/a; ntre<at ns care este a d+s9NL9 Apoi) pri+ind ;ul>i;ea de reporteri care aGteptau n spatele ;eu) a spus: LAcu; GtiuVL9 Dristos ne porunceGte s <irui; prin puterea pe care nu;ai El ne/o poate da atunci c5nd ne pune; ncrederea n El Gi n pro;isiunile Lui9 1iruieGteV) strig "5ntuitorul9 LCelui ce +a <iruiL) scrie Ioan la sC5rGitul Ciecreia dintre epistolele ctre cele Gapte <iserici9 Ne scrie Gi nou) celor care) ca Gi creGtinii din pri;ul secol) +o; suCeri pentru Dristos Gi ;pr>ia Lui9 1irui>iV) au strigat pstorii celor Gapte <iserici ctre tur;ele lor care) apoi) s/au alturat sCin>ilor Gi ;artirilor Gtiu>i Gi neGtiu>i9 1irui>iV) ne spune Gi nou Cu+5ntul) ca s ne pute; altura c5nd+a acelora care au Cost ignora>i) u;ili>iX =udeca>i pe nedrept) nc*iGi) <tu>i) tortura>i Gi o;or5>i9 Pe oricine ra<d p5n la capt l aGteapt o cunun a <iruin>ei9 Capitolul ?NAINTEA L6I D6"NE8E6 Apocalipsa ./2 erintre cele ;ai e;o>ionante ;o;ente din +ia>a ;ea sunt Gi acelea n care) st5nd n Ca>a a ;ii de oa;eni) le adresez in+ita>ia de a/L pri;i pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n9 6r;resc lupta interioar care li se oglindeGte pe Ce>e) atunci c5nd Du*ul lui Du;nezeu le atinge ini;ile9 Aceia care se *otrsc pornesc) unul c5te unul) spre locul de ;rturie9 Deseori +d lacri;i de e;o>ie pe Ce>ele lor9 6neori +d <ucuria lor) Gtiindu/se ierta>i de "5ntuitorul lor plin de iu<ire9 Dar ;ai +d Gi pacea care li se citeGte n pri+iri9 6neori) cei care Gi predau +ie>ile lui Isus) +enind spre locul unde Gi +or ;rturisi pu<lic credin>a) i ;<r>iGeaz pe consilierii spirituali sau pe prietenii cu care au +enit9 Dar +d uneori Ce>e care oglindesc conCuzie Gi ndoial9 AceGtia se ntrea< de ce sunt acolo) n Ca>9 Eu cred c Do;nul nostru se g5ndea la unii credincioGi atunci c5nd i/a +or<it lui Ioan pe Insula Pat;os9 Dristos cunoGtea ncercrile prin care +or trece credincioGii din <isericile Asiei Gi din <isericile din lu;ea ntreag) pe tot parcursul istoriei o;enirii) *ristos Gtia pre>ul pe care ei l +or a+ea de pltit pentru a <irui9 Btia c5 +or a+ea ne+oie de puterea Lui pentru a lupta Gi de pro;isiunile `ni c) ntr/o zi) El nsuGi le +a Gterge lacri;ile Gi c +or Ci cu El etern) .4 n +eGnicie9 nc*eind Ciecare dintre cele Gapte epistole) Dristos adreseaz o in+ita>ie nu necredincioGilor) aGa cu; Cac eu) ci credincioGilor9 Aceast in+ita>ie este) cred) cea ;ai Cru;oas Gi plin de putere din toat 1i<lia9 C5nd Ioan scria epistolele) el Gtia suCerin>a pe care o nduraser creGtinii n lupta lor de a r;5ne credincioGi9 "ai Gtia c ncercrile +or lucra r<darea Gi +or cldi un caracter nou9 n epistola sa ctre ro;ani) apostolul Pa+el scrisese: L999 ne <ucur; c*iar Gi n necazurile noastre) cci Gti; c necazul aduce r<dare) r<darea aduce <iruin> n ncercare) iar <iruin>a aceasta aduce nde=deaL IRo;9 2:,).J9 Cu+intele lui Dristos ctre credincioGi sunt: LEu ;ustru Gi pedepsesc pe to>i aceia pe care/i iu<esc Fii plin de r5+n dar GipocieGte/teVL IApoc9 ,:%&J9 Dar rsplata pocin>ei este ;inunat9 Dristos continu: LIat) Eu Gtau la
.4

uG) Gi <at Dac aude cine+a glasul "eu Gi desc*ide uGa) +oi intra la el) +oi cina cu el Gi el cu "ineL IApoc9 ,:'0J9 Pro;isiunea prezen>ei !ale Pro;isiunea prezen>ei lui Dristos alturi de aceia care trec prin ncercri este +ala<il pentru to>i creGtinii9 !unte; asigura>i c) n Curtunile +ie>ii) Dristos nsuGi st la uG) aGtept5nd s Cie in+itat nuntru9 El aGteapt s cineze cu noi) aGteapt s Cie prtaG la durerile noastre) s ne re ;prospteze cura=ul) s intre Gi s con+erseze cu noi9 Nu sunte; singuri9 Nu +o; Ci niciodat9 El este acoloK tot ce tre<uie s Cace; este s i desc*ide; uGa9 De ce ai ne+oie astziN Ai ne+oie de ;5ng5iere n ncercrile de care ai parteN Dristos aGteapt9 Ai ne+oie de iertarea pcatelorN El <ate la uG9 Ai ne+oie s te rededici n slu=irea lui Du;nezeuN Oricare ar Ci ne+oia ta spiritual) a;inteGte/>i c Dristos <ate la uGa ini;ii tale c*iar acu;9 El este Do;nul ntregului 6ni+ers Gi doreGte s Cie Gi Do;nul +ie>ii tale9 n ti;pul =udec>ii lui Isus n Ierusali;) gu+ernatorul ro;an s/a ntors ctre ;ul>i;e Gi a ntre<at: LDar ce s Cac cu Isus) care se nu;eGte DristosNL I"atei '-:''J9 Dup5 prerea ;ea) aceast ntre<are este cea ;ai i;portant din c5te s/au pus +reodat9 Este Gi ntre<area pe care tu tre<uie s >i/o pui9 !i;eni nu poate da rspunsul n locul tu9 Dac n/ai luat p5n acu; *otr5rea de a/L pri;i pe Isus Dristos ca Do;n al +ie>ii tale) tu nu Mei Ci prtaG al pro;isiunilor !ale9 El a spus: LCelui ce +a <irui) i +oi da s Gad cu "ine pe scaunul "eu de do;nie) dup cu; Gi Yu a; <iruit Gi a; Gezut cu Tatl "eu pe scaunul Lui de do;nie Cine are urec*i) s asculte ce zice 1isericilor Du*ulL IApoc9 ,:'%/''J9 Ce s/a nt5;plat apoi este uluitor9 Ioan scrie: LDup aceste lucruri) ;/a; uitat Gi iat c o uG era desc*is n cer9 Glasul cel dint5i) pe care/l auzise; ca sunetul unei tr5;<i>e) Gi care +or<ea cu ;ine) ;i/a zis: W!uie/te aici Gi/>i +oi arta ce are s se nt5;ple dup aceste lucruriVX Nu;aidec5t a; Cost rpit n Du*ulL IApoc9.:%)'J9 Nu Gti; ce nse;na pentru Ioan L n Du*ulL) dar ce a +zut este clar9 Datoria noastr este de a ncerca) n du* de rugciune) s ptrunde; n>elesul +iziunii sale9 Tronul de sla+ ntre dou capitole) unul con>in5nd porunci practice ctre <iserici Gi altul con>in5nd teri<ila a;enin>are a celor patru clre>i ai Apocalipsei) este descris +iziunea care este te;elia nde=dii credinciosului Gi a ntregii cr>i9 Dac Ioan era ngri=orat de starea lu;ii) de +iitorul ei Gi de cu; +or Cace Ca> creGtinii ncercrilor) dac era ui;it de puterea rului Gi de aparenta neputin> a <inelui) +iziunea care a ur;at i/a sc*i;<at g5ndurile9 Ea oCer o pro;isiune la Cel de ;are Gi pentru +re;urile noastre9 LBi iat c n cer era pus un scaun de do;nie Gi pe scaunul acesta de do;nie Gedea Cine+aL) scrie Ioan IApoc9.:'J9 Este greu de descris Persoana care Gedea pe tron9 Iat ce spune Ioan: LCel ce Gedea pe el a+ea nC>iGarea unei pietre de iaspis Gi de sardiu L9 Pro<a<il c Ioan era or<it de sla+a care ncon=ura scaunul de do;nie) ncon=urat de un curcu<eu ca o piatr de s;arald9 LDin scaunul de do;nie ieGeau Culgere) glasuri Gi suneteL) iar napoia tronului) reClect5nd ntreaga scen) era ce+a ce prea o ;are de sticl) li;pede precu; cristalul) ;pre=urul scaunului de do;nie erau alte douzeci Gi patru .%00 de tronuri) pe care Gedeau douzeci Gi patru de <tr5ni ;<rca>i Y al< Gi purt5nd cununi de aur9 n =urul tronului stteau patru Cpturi +ii9 Pri;a se;na cu un leu) a doua / cu un +i>el) a treia a+ea Ca>a ase;ntoare cu a unui o;) iar a patra se;na cu un +ultur care z<oar IApoc9.:-J9 Fiecare Cptur +ie a+ea Gase aripi Gi erau pline de oc*i9 I;pactul +izual al acestei scene tre<uie s Ci Cost copleGitor9 De nousprezece secole) co;entatorii 1i<liei analizeaz scena) nu;indu/i pe cei douzeci Gi patru de <tr5ni IpresupuGi a Ci cei doisprezece patriar*i ai :ec*iului Testa;ent Gi cei doisprezece apostoli ai Noului Testa;entJ Gi descriind Cpturile +ii Iconsidera>i a Ci seraCi;i Gi *eru+i;i) Cpturi create pentru a ndeplini poruncile lui Du;nezeuJ9 Ioan nu a a+ut ti;p s analizeze ce +edea9 Dar a nregistrat a;nun>it tot ceea ce a auzit9 Acele Cpturi puternice) angelice nu se opreau din a spune: L!C5nt) !C5nt) !C5nt) este Do;nul Du;nezeu) Cel Atotputernic) care era) care este) care +ineVL IApoc9.:3J9
.-

Atunci c5nd Cpturile +ii Laduceau sla+) cinste Gi ;ul>u;i; Celui ce Gedea pe scaunul de do;nie Gi care este +iu n +ecii +ecilorL IApoc9 .:&J) cei douzeci Gi patru de <tr5ni cdeau naintea Lui) I se ;c*inau Gi Gi aruncau cununile naintea Lui) spun5nd: L:rednic eGti Doa;ne Gi Du;nezeul nostru) s pri;eGtiP sla+a) cinstea Gi puterea) cci Tu ai Ccut toate lucrurile) Gi prin +oia Ta stau n Ciin> Gi au Cost CcuteVL IApoc9.:%%J9 "ister Gi ;re>ie Din acest ;o;ent) <tr5nul apostol este condus n prezen>a "isterului din spatele 6ni+ersului9 Du;nezeu nu poate Ci descris9 Ioan putea doar s descrie reac>ia Ca> de prezen>a lui Du;nezeu) at5t la Cpturile angelice c5t Gi la cele u;ane9 Da) ar Ci putut descrie culori Gi splendori) ;re>ie Gi putere) dar) deGi sttea naintea Lui) Du;nezeu r;5nea un ;ister pentru Ioan / Gi pentru noi /) "isterul care a Cost) care este Gi care +a Ci ntotdeauna) "isterul din spatele Crea>iei Gi a pstrrii ei) "isterul +rednic s pri;easc sla+a) cinstea Gi puterea9 .3 Dristos cel n+iat l c*e;ase pe Ioan n prezen>a lui Du;nezeu pentru ca <tr5nul / Gi prin el) to>i / s Gti; c: n spatele 6ni+ersului eEist o Putere Gi o Persoan +rednic de laudele Gi ncrederea noastr9 n ciuda;ultor aCir;a>ii contrare) noi nu sunte; a<andona>i pe o Planet ce se n+5rteGte ne<uneGte n 6ni+ers) pierdut ntre galaEii de sori arztori Gi de corpuri cereGti stinse9 Noi sunte; copiii unui Du;nezeu ;are Gi ;inunat care locuieGte n ;i=locul sla+ei Gi care duce la ;deplinire planurile !ale cu pri+ire la crea>ia !a9 Acest ;ister este sursa nde=dii noastre9 Puterile pregtite pentru a distruge nu reprezint puterea supre;9 Nici persoanele cu autoritate n +ia>a noastr nu reprezint puterea Cinal) supre;K ;a;e) ta>i) proCesori) pstori) consilieri spirituali) politicieni) diplo;a>i) <anc*eri) oCi>eri de poli>ie) asisten>i sociali) supra+eg*etori Gi te;niceri) +a;eGi) dictatori Gi solda>ii lor) regi Gi preGedin>i / to>i +or sta ntr/o zi) neputincioGi) naintea lui Du;nezeu9 Apocalipsa a Cost scris pentru a ne reda speran>a9 Nu sunt sigur de Cor;a n care Ioan a a+ut +iziunea) dar sunt sigur de ade+rul pe care l prezint9 Acela c eEist un Du;nezeu n spatele ntregii Crea>ii9 DeGi r;5ne) n ;ulte pri+in>e) n+luit n ;ister) eu sunt con+ins c El a creat Planeta noastr) El ;/a creat pe ;ine Gi c El Gi iu<eGte Crea>ia Gi are un plan pentru a o ;5ntui9 Dac nu ar Ci Cost aGa) nu ar Ci ;eritat laudele noastre9 George Ladd a scris despre aceast scen: LOric5t de necontrola<ile par Cor>ele rului pe P;5nt) ele nu pot anula sau eclipsa Captul c) n spatele a tot ce se +ede) Du;nezeu st pe scaunul !u de do;nie) c5r;uind ntregul 6ni+ers L I6n co;entariu al Apocalipsei lui Ioan) pg9-0J9 Du;nezeu c5r;uieGteV Acest ade+r este prezent n Ciecare capitol al cr>ii lui Ioan Gi dac/% crezi) >i +a sc*i;<a +ia>a9 ncredin>eaz/>i +ia>a Gi +iitorul) lui Du;nezeu) cci nu;ai El cunoaGte +iitorul9 Po>i s te ncrezi n El) pentru c te iu<eGte Gi pentru c El gu+erneaz 6ni+ersul9 De unde Gtiu c ; iu<eGteN Btiu c L/a tri;is pe singurul !u Fiu pentru a ;uri pe cruce pentru pcatele noastre9 LFiindc at5t de ;ult a iu<it Du;nezeu lu;ea) c a dat pe singurul Lui Fiu) pentru ca oricine crede n El) s nu piar) ci s ai< +ia>a :eGnicL IIoan ,:%4J9 De unde Gtiu c gu+erneaz 6ni+ersulN Btiu %0, c Isus Dristos a distrus puterea ntunericului Gi a pcatului prin= n+ierea Lui din ;or>i9 Dristos este +iuV Deodat) Ioan +ede c Du;nezeu >ine n ;5n o carte Lscris%) pe dinuntru Gi pe dinaCar) pecetluit cu Gapte pece>iL IApoc9% 2:%J9 6n nger strig: LCine este +rednic s desc*id cartea Gia s/i rup pece>ileNL IApoc9 2:'J9 !/a aGternut tcerea9 Ioan pl5ngea) pentru c Lnu se gsea ni;eni I999J care s poat desc*ide cartea) nici s se uite n eaL IApoc9 2:,J9 De ce pl5ngea IoanN Du;nezeu nsuGi >inea n ;5n un co;unicat) o scrisoare) ulti;ele Gtiri) o list Gi ni;eni nu era +rednic s rup pece>ile9 Ioan pl5nge9 Nu este ni;eni care s ne poat spune ce scrie n carteN Nu este ni;eni +rednic s ne trans;it ;esa=ul lui Du;nezeuN Deodat) unul dintre <tr5ni se apropie de Ioan Gi i spune:
.3

LNupl5nge: Iat c Leul din se;in>ia lui Iuda) Rdcina lui Da+id) a <iruit ca s desc*id cartea) Gi cele Gapte pece>i ale eiL IApoc9 2:2J9 Ioan s/a ntors atunci n direc>ia n care arta <tr5nul9 Ce aGtepta el s +adN 6n leu) <ine n>eles) si;<olul tradi>ional e+reiesc al <iruitorului "esia) care ur;a s +in pe P;5nt pentru a/Gi sal+a poporul de =ug9 Dar Ioan scrie: L999 a;+zut st5nd n picioare un "iel Prea =ung*eatL IApoc92:4J9 6n alt ;ister9 Cine era "ielul acelaN Cu ani n ur;) c*iar el) Ioan) transcrisese cu+intele lui Ioan 1oteztorul) care/% identiCicau pe Dristos cu "esia: LIat "ielul lui Du;nezeu) care ridic pcatul lu;iiVL IIoan %:'&J9 "ielul era Isus) "esia) 6nsul lui Du;nezeu) singurul Lui Fiu9 Dristos a a+ut de=ucat dou roluri n ;5ntuirea o;enirii9 "ai nt5i) El !/a ntrupat9 n acel trup u;il) El a suCerit Gi a ;urit9 Prin =ertCa !a) pedeapsa pentru pcatul o;enirii a Cost pltit9 In al doilea r5nd) El +a c5r;ui ca Do;n) ca "esia pro;is) ca leul lui Da+id) n splendoare Gi putere9 Ioan l pri+ea pe "ielul lui Du;nezeu) Cel ce a adus =ertCa des+5rGit9 Deodat) apostolul l +ede pe Dristos / "ielul n=ung*iat / lu5nd din ;5na lui Du;nezeu cartea pe care ni;eni nu ndrznise s/o desc*id9 1tr5nii Gi Cpturile +ii s/au aruncat la p;5nt naintea "ielului) c5nt5nd Gi lud5ndu/L9 6ni+ersul a auzit atunci Lo c5ntare nouL: W :rednic eGti tu s iei cartea Gi s/i rupi %0. pece>ile:cciai Cost =ung*iat) Gi airscu;pratpentru Du;nezeu) cu s5ngele Tu oa;eni din orice se;in>ie) de orice li;<) din 0rice norod Gi de orice nea; Ai Ccut din ei o ;pr>ie Gi preo>i pentru Du;nezeul nostru9 Bi ei +or ;pra>i pe p;5ntVX L IApoc9 2:&/%0J9 Apoi Ioan a +zut Lde zece ;ii de ori zece ;ii Gi ;ii de ;iiL de ngeri) aGeza>i ;pre=urul scaunului de do;nie) altur5ndu/se n c5ntarea aceea de laud pentru Dristos / "ielul) care u;plea prpastia de tcere dintre Du;nezeu Gi crea>ia !a: L:rednic este "ielul) care a Cost =ung*iat) s pri;easc puterea) <og>ia) n>elepciunea) tria) cinstea) sla+a Gi laudaVL IApoc9 2:%'J9 :iziunea se lrgeGte9 C5ntarea se aude ;ai tare9 Ioan spune) cuprins de ui;ire: LBi pe toate Cpturile) care sunt n cer) pe p;5nt) su< p;5nt) pe ;are) Gi tot ce se aCl n aceste locuri) le/a; auzit zic5nd: WA Celui ce Gadepe scaunul de do;nie) Gi a "ielului s Cie lauda) cinstea) sla+a Gi stp5nirea n +ecii +ecilorVXL IApoc9 2:%,J9 Din nou <tr5nii cad anintea scaunului de do;nie Gi se nc*in) iar cele patru Cpturi +ii rostesc sole;n LA;inVL9 "isterul Trinit>ii Capitolele . Gi 2 ale Apocalipsei con>in dou ;ari ade+ruri spirituale9 n pri;ul r5nd) eEist un Du;nezeu puternic n centrul Crea>iei care este +rednic de ncrederea Gi laudele noastre9 In al doilea r5nd) ;i=locitorul ntre Du;nezeu Gi o; este Isus) "5ntuitorul Gi Do;nul nostru9 Prezen>a lui Du;nezeu n splendoarea !a) ncon=urat de sla+) ne or<eGte9 Fr s/L cunoaGte; pe Dristos nu ne pute; nici ;car nc*ipui cine Gi cu; este Du;nezeu9 Dar +ede; n Isus) "ielul lui Du;nezeu) tot ceea ce a+e; ne+oie ca s cunoaGte; din Du;nezeu9 Isus i/a spus lui Filip: LCine"/a +zut pe"ine) a +zut pe TatlL Ilo; %.:&J9 De la Isus n+>; tot ceea ce a+e; ne+oie s Gti; despre Du;nezeu9 :iziunea lui Ioan este sursa de nde=de de care ne pute; ag>a9 1ac Du;nezeu ar sta izolat) nl>at pe un tron ncon=urat de tunete .& Gi Culgere) ce nde=de a; ;ai a+ea ntr/un ase;enea Du;nezeu) puternic) dar i;personalN Dar ar Ci o greGeal Coarte ;are s/L socoti; pe Isus doar un o; eEtraordinar) care a suCerit Gi a ;urit) care ne/a dat un eEe;plu de cu; tre<uie s tri;K un o; <un) o;or5t de oa;eni de ni;ic) aGa cu; Gi Lincoln Gi Gand*i au Cost asasina>i9 Isus nu a Cost doar un o; <un9 El este Du;nezeu Gi Fiul lui Du;nezeu9 El este acelaGi Du;nezeu atotputernic ce se descoper n dragoste9 n +iziunea lui Ioan l +ede; pe Tatl prin perspecti+a +ie>ii) ;or>ii Gi n+ierii Fiului) iar a treia Persoan a Trinit>ii) Du*ul !C5nt al lui Du;nezeu) ne Cace toate aceste lucruri cunoscute9 Cine poate s eEplice un ase;enea ;isterN
.&

Descriind +iziunea) Ioan ar dori s ne +ad Gi pe noi n acea ;ul>i;e din =urul tronuluiK s ne +ad arunc5ndu/ne la p;5nt Gi l/ud5ndu/L pe Du;nezeuK ridic5ndu/ne glasul spre a c5nta sla+a lui Du;nezeu9 Acesta este ade+rul ;inunat al descoperirii lui Ioan: Isus) "ielul n=ung*iat al lui Du;nezeu) este singurul +rednic s desCac pece>ile cr>ii lui Du;nezeu Gi s Cac de cunoscut Cu+5ntul lui Du;nezeu9 Nu;ai Isus) Do;nul n+iat) poate s ne conduc prin9 +iitorul pe care cartea lui Du;nezeu l descoper9 Ade+rul +enirii Lui = In +ara anului %&3&) a; Cost inter+ie+at de un reporter al unui ziar londonez) care ;/a ntre<at dac sunt de prere c lu;ea l +a recunoaGte pe Isus atunci c5nd El +a re+eni pe P;5nt9 A; auzit oa;eni spun5nd c) dac Isus ar +eni acu;) ar Ci pro<a<il cruciCicat ;ai repede dec5t acu; dou ;ii de ani9 I/a; rspuns reporterului Cr ezitare: LDa) pentru c atunci nu +a ;ai +eni clare pe un ;gar9 El +ine ca Rege al regilor Gi Do;n al do;nilorL9 Orice crezi despre Isus Dristos) s Gtii c El nu !e +a re ntoarce ca ro<9 El +ine ca ;prat9 C5nd citi; descrierile sla+ei lui Dristos gloriCicat Gi ale tronului de =udecat) Gti; c si;plele cu+inte nu sunt capa<ile s redea realitatea9 "aiestatea Du;nezeului nostru nu poate Ci perceput de 20 ;in>ile noastre li;itate9 Acesta este Do;nul Isus Dristos) Du;nezeul puterii Gi sla+ei) Du;nezeul care !e +a ntoarce n lu;ea noastr9 6n ra<in a spus) nu de ;ult) unui grup de turiGti creGtini care +izitau Israelul: LBti>i) religiile noastre nu sunt c*iar at5t de diCerite9 C5nd "esia +a +eni) l +o; ntre<a: WEste aceasta pri;a sau a doua Ta +enireNXL9 Dar u;orul acestei re;arci nu poate ascunde consecin>ele ei groza+e9 Pentru c) atunci c5nd Dristos +a re+eni) aceast ;ic diCeren> +a nse;na totul9 Isus Dristos) "esia) s/a prezentat de at5tea ori ca Ciind "5ntuitorul lu;ii9 El a spus: LIat Eu stau la uG Gi <atL9 De douzeci de secole El Gi tri;ite proCe>ii) apostolii) sCin>ii) ;artirii Gi credincioGii / precu; tu sau eu / n lu;e) pentru a propo+dui Nu;eleLui9 El ne cere s ascult; glasul Lui) s/L recunoaGte;) prin credin>) Gi s/L pri;i; n +ie>ile noastre ca Do;n9 Atunci c5nd l +o; +edea Ca> n Ca> +a Ci prea t5rziu s ne *otr5;9 Iat cu+intele lui Isus din E+ang*elia dup "atei: LNu oriGicine/"i zice: WDoa;ne) Doa;neVX +a intra n ;pr>ia cerurilor) ci cel ce Cace +oia Tatlui "eu care este n ceruriL I"atei -:'%J9 n E+ang*elia ;edicului grec) Luca) Isus spunea: LCci I999J ;ul>i +or cuta s intre) Gi nu +or putea9 Odat ce !tp5nul casei se +a scula Gi +a ncuia uGa) Gi +oi +e>i Ci aCar) Gi +e>i ncepe s <ate>i la uG) Gi s zice>i: WDoa;ne) Doa;ne) desc*ide/neVX drept rspuns) El + +a zice: WNu Gtiu de unde sunte>iX9 Atunci +e>i ncepe s zice>i: WNoi a; ;5ncat Gi a; <ut n Ca>a Ta) Gi n uli>ele noastre ai n+>at pe norodX9 Bi El +a rspunde: W: spun c nu Gtiu de unde sunte>iK dep5rta>i/+ de la"ine) +oi to>i lucrtoriiCrdelegiiX9 :a Ci pl5nsulGi scr5Gnirea din>ilor) c5nd+e>i+edeapeA+raa;)peIsaacGipeIaco+) Gi pe to>i proorocii n ;pr>ia lui Du;nezeu) iar pe +oi scoGi aCarL ILuca %,:'./'3J9 Ce scen sC5GietoareV Ce dra;atic +a Ci pentru aceia care au Cost or<i>i de ;5ndria lor personal sau de inteligen>a lor) de ideile lor ngduitoare) de necredin>a n ade+rul cu+intelor lui DristosV Cci de dou ;ii de ani) Cu+5ntul lui Du;nezeu este propo+duit Cr ncetare9 Eu nsu;i l/a; predicat de ;ii de ori n ulti;ii cincizeci de ani9 Nici un o; din lu;ea ci+ilizat nu poate pretinde c n/a auzit %0+estea c Isus Dristos +rea s Cie Do;n al +ie>ii sale9 Ni;eni nu se poate scuza Colosind ignoran>a) drept preteEt9 !C5nta !criptur este cartea cea ;ai citita din istoria lu;iiK] C*iar Gi astzi) +5nzarea de 1i<lii ntrece +5nzarea oricrei alteiP cr>i9 n >rile est/europene) care Gi/au c5Gtigat de cur5nd li<ertatea) nu sunt ndea=uns de ;ulte eEe;plare pentru a satisCace Coa;ea= dup Du;nezeu a oa;enilor9 !ocietatea 1i<lic Interna>ional) !ocietatea 1i<lic A;erican Gi alte organiza>ii au donat ;ilioane de eEe;plare) care nu
20

sunt nici pe departe suCiciente9 Nici un ro;an poli>ist) sau carte de spiona= sau carte de cult) sau orice altce+a nuH ntrece 1i<lia) ca nu;r de eEe;plare +5ndute9 Ade+rul nu este deci departe9 Atunci) ce scuze ;ai aiN 6na dintre pro<le;e este c !atana este +iu Gi se si;te <ine pe=) P;5nt9 El este un ;incinos Gi un nGeltor care st n spatele nostru) <t5ndu/Gi =oc) ironiz5nd Gi r5z5nd de Cu+5ntul lui Du;nezeu) con+ing5nd oa;enii c 1i<lia este o carte printre at5tea altele9 LEste plin de =udec>iL) spune elK LEste plin de guriL9 Dar !atana este L;incinos Gi tatl ;inciuniiL) spune 1i<lia IIoan 3:..J9 !unt de acord cu Peter de Parrie) un t5nr autor) care aCir; c i se pare ciudat ca aceeaGi oa;eni care nu se g5ndesc s pun la ndoial instruc>iunile de Cunc>ionare ale aparatului +ideo sau cuptorului cu ;icrounde Lse reped cu ntre<ri pri+itoare la instruc>iunile lui Du;nezeu n cele ;ai i;portante c*estiuni ale +ie>iiL9 Dac ;anualul aparatului lor de Cil;at =aponez i aten>ioneaz s l Cereasc de ap) ei aGa Cac) dar dac 1i<lia) care are o autoritate inco;para<il ;ai ;are Gi un ter;en de garan>ie ;ult ;ai ndelungat) le spune: LFugi>i de cur+ielL) ei reCuz s ;ai asculte9 6n cu+5nt pentru na>iuni " gsea;) cu c5>i+a ani n ur;) n <iroul unui politician sus pus9 La un ;o;ent dat) ;/a; uitat >int n oc*ii lui Gi l/a; ntre<at: LDo;nule) l/a>i pri;it +reodat pe Dristos ca "5ntuitor al +ie Cii du;ne+oastrN L N/a rspuns ni;ic9 Dup ;ai ;ult de un ;inut de tcere) a spus: LBti>i) ni;eni nu ;i/a pus ntre<area aceasta p5n 2% acu; L9 L/a; ntre<at dac nu ar dori s/L pri;easc pe Dristos cniar atunci Gi s capete siguran>a +ie>ii +eGnice9 LAsta nsea;n pocin>L) i/a; spus) ;tinz5nd ;5na spre el9 I/a; eEplicat c nsea;n credin> n Isus Dristos) Gi nu;ai n El9 A r;as tcut ti;p de dou sau trei ;inute9 Apoi) ;tinz5nd ;5na spre ;ine) ;i/a spus: L:reau s/L pri;esc acu; L9 Ne/a; rugat a;5ndoi9 Era ;e;<ru al unei <iserici9 Toat +ia=a Cusese printre creGtini) dar nu se predase niciodat Do;nului9 Ni;ic pe lu;e nu conteaz ;ai ;ult dec5t aceast ;rturie personal9 "a;a ;ea o<iGnuia s se uite pe Cereastr n Ciecare di;inea> Gi s spun: LPoate +ine Do;nul astziL9 Ea tria cu aceast speran>9 !e;nele +enirii Lui nu au Cost niciodat at5t de clare ca acu;9 To>i aceia care se gsesc n aCara Ca;iliei lui Dristos se aCl su< =udecata lui Du;nezeu9 Pentru a Ci prtaGi la rsplata +ie>ii +eGnice Gi a siguran>ei n prezen>a Du;nezeului Apocalipsei) tre<uie ;ai nt5i s/L recunoaGte; pe Fiul !u9 Acest lucru nu este Cacultati+) orice ti/ar spune instinctul) tradi>ia sau credin>a ta9 n pri;a sa epistol) Ioan scrie: LCine are pe Fiul) are +ia>aK cine n/are pe Fiul lui Du;nezeu) n/are +ia>aL I% Ioan 2:%'J9 !i;plu) nu/i aGaN Fr o cunoaGtere personal a lui Dristos ca Do;n) posi<ilitatea de a Ci n pace cu Du;nezeu dispare <rusc) atunci c5nd +ia>a ta ia sC5rGit9 In Apocalipsa) Ioan nregistreaz nde;nul adresat de Dristos credincioGilor de a <irui9 n epistole el scrie: LCine este cel ce a <iruit lu;ea) dac nu cel ce crede c Isus este Fiul lui Du;nezeuNL I% Ioan 2:2J9 Apoi adaug: LCine crede n Fiul lui Du;nezeu) are ;rturisirea aceasta n elK cinenu/L crede pe Du;nezeu) lCace ;incinos) Ciindc nu crede ;rturisirea) pe care a Ccut/o Du;nezeu despre Fiul !uL I% Ioan 2:%0J9 "ai ;ult) oricine nu crede c Isus Dristos este Fiul prosl+it al lui Du;nezeu este ;potri+a lui Dristos9 Ioan nu;eGte o ase;enea persoan Anticrist9 LCine este ;incinosul) dac nu cel ce tgduieGte c Isus este DristosulN Acela este Anticristul) care tgduieGte pe Tatl Gi pe Ciul Oricine tgduieGte pe Fiul) n/are pe Tatl Oricine ;r/turiseGtepeFiul) areGipe Tat:aaIoan':'')',J9Logicaestesi;/Pl Gi a<solut con+ingtoare9 Cu+5ntul lui Du;nezeu este li;pede9 %0& Ioan ne ndea;n apoi s r;5ne; credincioGi n+>turii !cripturii pe care le/a; pri;it n cursul anilor9 LCe a>i auzit de la nceput) aceea s r;5n n +oi9 Dac r;5ne n +oi ce a>i auzit de la nceput) Gi +oi +e>i r;5ne n Fiul Gi n TatlL I% Ioan '9'.J9 Rsplata credincioGiei) pro;is de n+>turile !cripturii) este +ia>a +eGnic) spune Ioan n +ersetul ur;tor9 Dristos +ine s/Bi ia 1iserica9 Aceasta ar tre<ui s Cie speran>a noastr9 Ce sla+ ;ai ;are poate
2%

eEista dec5t aceea de a sta naintea scaunului de do;nie al lui Du;nezeu) de a ne s;eri n Ca>a ;re>iei !ale de necuprins Gi de a/L auzi spun5nd: L1ine) ro< <un Gi credinciosL I"atei '2:'%J9 PARTEA A TREIA ?N "I@LOC6L F6RT6NII Capitolul 3 F6GA DIN PARADI! L"/a; uitat) Gi iat c s/a artat un cal al<9 Cel ce sta pe el) a+ea un arcK i s/a dat o cunun) Gi a pornit <iruitor) Gi ca s <iruiasc9L IApoc9 4:'J e=a nceput) Du;nezeu a Ccut cerurile Gi p;5ntulL IGen9 %:%J9 Prin nsGi natura Lui) Du;nezeu creeaz9 El este Creatorul) pe care/L descoperi; n Crea>ia !a Apostolul Pa+el spune: LIn ade+r) nsuGirile ne+zute ale Lui) puterea Lui +eGnic Gi du;nezeirea Lui se +d l;urit) de la Cacerea lu;ii) c5nd te ui>i cu <gare de sea; la ele n lucrurile Ccute de ElL IRo;9 %:'0J9 Dac cunoaGte; ce+a despre Cre>ia Lui) Gti; ce+a despre Du;nezeu9 Cci ceea ce Cace Du;nezeu este s creeze9 n cartea Genesa) cartea nceputului) citi; cu; Du;nezeu a Ccut P;5ntul Gi tot ce se aCl pe el9 El %/a Ccut nease;uit de Cru;os: ;rile) ;un>ii) pdurile ;aiestuoase) preeriile Gi toate Cor;ele de relieC) de o +arietate inCinit) care populeaz orice parte a Planetei noastre9 Toate acestea Gi uni+ersul care ne ncon=oar au Cost Ccute de Du;nezeu: sunt crea>ia Lui9 2' Eu Gi Rut* locui; n ;un>i) n Carolina de Nord9 n Ciecare a tri; ;inunea rsritului Gi a apusului de soare) ca Gi cu; ar ; pentru pri;a oar c5nd a; asista la un astCel de spectacol9 Lu;ea din =urul nostru este plin de ;inuni9 Psal;istul Da+id scrie: LCerurile spun sla+a lui Du;nezeu) Gi ntinderea lor +esteGte lucrarea ;5inilor LuiL IPs9 %&:%J9 Dac ai stat +reodat ntr/C= poian) ntr/o di;inea> ce>oas de +ar) oriunde de/a lungul Par@ cului 1lue Ridge) cred c Gtii acu; ce+a despre lucrarea ;5inilor luiK Du;nezeu9 De c5nd oa;enii au zg5riat pri;le lor desene pe piei uscate dea ani;le) pe papirus sau pe pere>ii peGterilor) ca la Alta;ira Gi Aurignac) ei au ludat Cru;use>ea ui;itoare a Crea>iei lui Du;nezeu) f c*iar dac o Cceau n ;od inconGtient9 Lu;ea creat de Du;nezeu a Cost perCect g5ndit pentru +ia>) cu *ran) ape repezi strlucitoare de ;unte Gi orice lucru plcut9 A Cost conceput de Du;nezeul nostru plin de iu<ire spre <ucuria singurelor Ciin>e Ccute dup c*ipul !u) <r<atul Ada; Gi Ce;eia E+a9 I;aginea Paradisului) prezentat n cartea Genesa) este scurt) dar Cru;oas9 "oise scrie: LApoi Do;nul Du;nezeu a sdit o f grdin n Eden) spre rsritK Gi a pus acolo pe o;ul pe care/L ntoc;ise Do;nul Du;nezeu a Ccut s rsar din p;5nt tot Celul de po;i) plcu>i la +edere Gi <uni la ;5ncare) Gi po;ul +ie>ii n ;i=locul grdinii) Gi po;ul cunoGtin>ei <inelui Gi rului999 Do;nul Du;nezeu a luat pe o; Gi l/a aGezat n grdin a Edenului) ca s/o lucreze Gi s/o pzeascL IGen9 ':3/&K %2J9 Aceasta era +ia>a de care Du;nezeu ar Ci +rut s ne <ucur; pentru totdeauna) dar El a Ccut ce+a ce nu;ai un creator plin de dragoste ar Cace: ne/a dat ;inte Gi +oin> proprie9 1i<lia ne spune c Du;nezeu doreGte s ai< o rela>ie de prtGie cu noi9 Nu ne/a Ccut ro<o>i sau Cpturi Cr ;inte) ci Ciin>e capa<ile s Cac alegeri) s iu<easc9 Ce s/a nt5;plat cu o;enirea de c5nd Crea>ia este rezultatul alegerilor pe care le/a; Ccut prin +oin> proprieN De c5nd Ada; Gi E+a au Cost a;gi>i de !atana n Grdina Edenului) crez5nd c pot Ci Lca Du;nezeu L) o;enirea a Cost ne+oit s/Gi duc eEisten>a ntr/o lu;e ;ai pu>in plcut dec5t Edenul9 !unte; +ino+a>i de a Ci pctuit ;potri+a Creatorului nostru9 2' To>i au pctuit Aleg5nd s nu asculte de Creatorul lor) Ada; Gi E+a au pctuit9 Ce este pcatulN Teologul Gi scriitorul dr9 "Mron Augs<urger spunea: LPcatul este per+ertirea <ineluiK este Cor;a ieCtin a ce+a ;ai <un9 Pcatul nu se reCer doar la lucrurile pe care le/a; CcutK el este) ;ai degra<) o per+ertire proCund a Ciin>ei noastre care ne deter;in s ne auto ndu;nezei; Gi s ne cere; independen>a9 In acest ;ediu al centrrii n sine) noi ne Cor;; dup
2'

propria noastr i;agine) ncet5nd s ;ai Ci; ceea ce a; Cost concepu>i s Ci;: oa;eni crea>i dup c*ipul lui Du;nezeu9 !olu>ia pentru pcatul nostru nu este s ne ntoarce; de la lucrurile rele pe care le/a; Ccut9 !olu>ia este s ne ntoarce; la Du;nezeu Gi s ne desc*ide; Ciin>a pentru a/L pri;i9 n Cond) orice pcat este ndreptat ;potri+a lui Du;nezeuL ILConGtiin>a n Cor; de DristosL) '&J9 ! ne opri; pu>in din studiul re+ela>iei lui Ioan Gi s +ede; de unde a pornit o;enirea Gi c5t de corupt este acu;9 nsGi i;aginea clre>ilor indic gra+itatea consecin>elor pcatului9 Prin arogan>) ndrtnicie Gi truCie) lu;ea Gi/a c5Gtigat pedeapsa9 n goana noastr) ne/a; aCundat n ;laGtina dile;ei u;aniste9 Este trist Captul c dou secole de cercetare Gtiin>iCic Gi te*nologic au con+ins o;enirea c Du;nezeu nu are nici o contri<u>ie la actul de crea>ie9 Prin studiu Gi geniu) cele ;ai ptrunztoare ;in>i ale o;enirii au atins ;arginile crea>iei di+ine Gi au decis c nu eEist Du;nezeu9 " g5ndesc la copilul care) at5t de a<sor<it Ciind de a+ionul lui de *5rtie) uit de 1oeing/ul -.- care l poart n =urul lu;ii9 ACir;a>ia de <az a u;anis;ului este aceea atri<uit scriitorului eEisten>ialist @ean/Paul !artre: Lo;ul se in+enteaz pe sine L9 Ea eEpri; eroarea Cunda;ental9 Psi*iatrul :iQtor FranQl) supra+ie>uitor al unui lagr de eEter;inare nazist) a scris) n replic la aCir;a>ia lui !artre: LEu cred c sensul eEisten>ei noastre nu este in+entat de noi) ci ;ai degra< descoperitL ILO;ul n cutarea sensului +ie>iiLJ9 Cu alte cu+inte) i;portan>a Gi sensul +ie>ii nu depind de cine sunte;) ci de ce Cace; cu tot ce ne/a dat Du;nezeu9 / A;enin>area Curtunii %%, Pro<le;a ;ereu actual este c oa;enii nu Cac ce Gtiu c este <ine9 Ei Gi ur;eaz propriile lor dorin>e) contrare +oii lui Du;nezeu)) dar LCiindc a; se;nat +5nt +o; secera CurtunL IOsea 3:-J9 Pa+el scrie n epistola sa ctre Ro;ani: LCci to>i au pctuit) Gi sunt lipsi>i de sla+a lui Du;nezeu L IRo;9,:',J9 Cealalt=u;tate a ecua>iei este: Lplata pcatului este ;oarteaL IRo;94:',J9 Cauza este ncp>5narea noastrK pre>ul este despr>irea +eGnic de Du;nezeu9 nGeltorul Pri;ul clre> descris de Ioan n cartea Apocalipsa clreGte un cal al<9 Au eEistat ;ulte contro+erse cu pri+ire la identitatea clre>ului9 TeEtul ne spune c acesta poart o cunun) iar n ;5n >ine un arc9 n capitolul %&) Dristos este nC>iGat pe un cal al<) purt5nd ;ulte cununi9 Aceast descriere i/a dus pe ;ul>i la concluzia c acel clre> din capitolul 4 este Dristos9 Eu nu sus>in aceast prere9 In li;<a greac n care este scris teEtul) cu+5ntul pentru cununa pe care o poart clre>ul calului al< este Lstep*anos L) ce se reCer la cununa +ictoriei) purtat de un n+ingtor9 Cununile pe care Dristos le poart n capitolul %& se nu;esc) n li;<a greac) Ldiade;a L) cununi ;prteGti9 DeGi clre>ul calului al< se asea;n cu Dristos) nC>iGarea lui este) n ;od deli<erat) nGeltoare9 O pri+ire ;ai atent ne descoper ade+rata lui natur9 El este un n+ingtor care porneGte Lca s <iruiascL) ner<dtor s i ndeprteze pe to>i cei care i stau n caleK caracteristica lui este dorin>a de putere9 Deci) cine este acest clre>N El nu este Dristos) ci un nGeltor care caut s a;geasc ini;ile Gi ;in>ile oa;enilor9 !copul lui este acela de a/i Cace pe oa;eni s l recunoasc drept do;n pe el) Gi nu pe Dristos9 Este necesar s ne a;inti; ;ereu c 1i<lia l nu;eGte pe !atan nGeltor) ad+ersar i;placa<il al ade+rului lui Du;nezeu9 Isus) +or<ind despre !atana) spune: LEl de la nceput a Cost ucigaGK Gi nu st n ade+r) pentru c n el nu este ade+r9 Ori de c5te ori spune o ;inciun) +or<eGte din ale lui) cci este ;incinos Gi tatl %%. 0?nciuniiL IIoan 3:..J9 n Apocalipsa capitolul '0) Ioan +or<eGte despre =udecata Cinal a dia+olului Lcare/i nGelaL I+ersetul %0J9 Clre>ul care a;geGte este n plin acti+itate n lu;e nc de la nceputul ei9 El a lucrat n grdina Edenului) c5nd s/a apropiat de Ada; Gi E+a Gi prin puterea lui dia<olic de a a;gi i/a con+ins s i
2,

ntoarc spatele lui Du;nezeu Gi s nu asculte de porunca Lui clar9 Drept rezultat) rasa u;an a czut din sla+) n deznde=de Gi ;oarte9 De la Eden p5n la Ar;ag*edon eEist o lupt continu ntre Cor>ele lui Du;nezeu Gi Cor>ele !atanei) ntre lu;in Gi ntuneric) ntre <ine Gi ru9 Orice <r<at) Ce;eie Gi copil sunt prinGi n acest rz<oi9 !atana lupt s do;ine Gi s distrug crea>ia lui Du;nezeu) n acelaGi ti;p) Creatorul nostru plin de dragoste Gi ;il ncearc s sal+eze ceea ce a creat9 Grdina Edenului a Cost Lrunda nt5iL a luptei9 De atunci ea a de+enit ceea ce dr9 Arno C9Gae<elein a nu;it) LconClictul tuturor +re;urilorL9 C5nd+a) !atana Gi lucrrile lui +or Ci distruse deCiniti+) iar Dristos +a cuceri +ictoria) dar p5n atunci lupta continu9 ConClictul dintre Cain Gi A<el a Cost lucrarea nGeltorului9 El a se;nat ne;ul>u;ire ntre israeli>ii care au Cost scoGi de Du;nezeu din Egipt) con+ing5ndu/i c un +i>el de aur i/ar putea sal+a sau c ar Ci tre<uit s se ntoarc la L*uzurulL din Egipt9 El rtcea prin pustia !inai) rsp5ndind ;inciuni printre copiii lui Israel) pentru a/i Cace s pun la ndoial pro;isiunile lui Du;nezeu Gi pentru a/i ;piedica s intre n Sara Fgduin>ei9 Lupta a continuat Cr ncetare: Du;nezeu nde;n5nd o;enirea s/L ur;eze pe calea pcii Gi siguran>eiK rul) npustindu/se pe calul su al<) p5ndind) ade;enind) ;in>ind Gi nGel5nd pe cei nepstori9 Clre>ul care a;geGte %/a sedus pe !a;son) =udectorul e+reu) dotat de Du;nezeu cu o putere neo<iGnuit9 A a=uns apoi la Da+id) ;pratul Israelului) cruia i/a pro;is plceri netul<urate) pe care tre<uia s le o<>in prin uciderea so>ului 1at/Be<ei9 Dup aceast Capt) sa<ia nu s/a ;ai ndeprtat de casa lui Da+id9 Clre>ul a alergat apoi la Iuda Gi i/a pro;is putere n sc*i;<ul trdrii singurului Fiu al lui Du;nezeu9 Dar Iuda a pri;it) n loc de Putere) o Cr5ng*ie cu care s/a sp5nzurat9 2. Lucrarea trdrii Pri;ul clre> n+leGte n +ie>ile noastre astzi aGa cu; Cace dGV ;ii de ani9 8go;otul +enirii sale se aude din ce n ce ;ai tare9 Ne pro;ite orice) n sc*i;<ul neascultrii noastre Ca> de Du;nezeu9 Aceia care cred n Isus Dristos tre<uie) dar) s Cac tot ce pot) prin puterea lui Du;nezeu) ca s se ;potri+easc a;girii9 6na dintre cele ;ai ;ari pro<le;e ale o;enirii este Captul c anii de ;inciun au condus la erodarea ;oralei Gi +alorilor creGtine) nGeltorul a a;git cultura a;erican Gi a con+ins oa;eni i;portan>i din gu+ern) ;ass/;edia) uni+ersit>i Gi c*iar <iserici c negrul este al< Gi rul este <ine9 6n sonda= Gallup arta) n %&32) c &0Y din a;ericani pretind s apar>in tradi>iei iudeo/creGtine9 Dar realitatea +ie>ii de zi cu zi n A;erica Gi n Occident de;onstreaz c ;orala <i<lic este a<andonat9 Cultura tradi>ional +a accepta orice set de +alori sau principii Gi orice Cel de conduit) at ta ti;p c5t nu sunt) n ;od e+ident) creGtine9 n articolul ei intitulat LNu;ele <inelui Gi al ruluiL pu<licat de ziarul LFirst T*ingsL) proCesorul @oMce A9 Little scrie: LNeCiind dispus s Cie i;aginea lui Du;nezeu n aceast lu;e Gi incapa<il) n ciuda ;ultor aCir;a>ii contrare) de a de+eni Du;nezeu) n orice sens serios al cu+5ntului) o;ul ;odern caut ce+a / orice) de Capt / care s/l inCor;eze) s/i dea o identitate: conGtiin>a cos;ic a CilozoCiei NeF Age) +r=itoria ;itologiei) ar*etipurile psi*ologiei lui@ung) eroul cu o ;ie de Ce>e a lui@osep* Ca;p<ell) cltoria lui Cari !aganprin 6ni+ers) cultulpentru El+is) "arilMn Gi "adonna) rela>iile lui Ro<in Leac* cu lu;ea celor <oga>i Gi cele<ri) consilieri Gi astrologi personali) puteri de;onice pro;ise de cultele satanice9 Nici o piatr nu a r;as ne ntoars n aceast cutare Crenetic a dru;ului de ur;atL ILFirst T*ingsL) ;ai %&&') '&J9 L Cultura tradi>ional ;iliteaz ;potri+a +irtu>ilor creGtine9 De c5te ori a; auzit de LCunda;entaliGtiL) ataca>i de pres) sau de Cor;ule ironice precu; L<raGoa+e <i<liceLV n ti;p ce principiile Gi +alorile dispar) c*iar Gi unii lideri creGtini sunt atraGi de ;o;eala pcatului Gi cad din *ar9 Apostolul Petru ne a+ertizeaz pe to>i: %%4
2.

lipi>i tre=i Gi +eg*ea>ii Pentru c potri+nicul +ostru) dia+olul) d t5rcoale ca un leu care rcneGte) Gi caut pe cine s ng*it) CCttpotri+i>i/+ lui tari n credin>) Gtiind c Gi Cra>ii +oGtri n lu;e trec prin aceleaGi suCerin>e ca +oiL I% Petru 2:3/&J9 nGeltorul) clare pe calul su al<) este acu; li<er n lu;e9 A reuGit s a;geasc pe ;ul>i Gi Gi etaleaz acu; cununa +ictoriei9 @udecata sigur a lui Du;nezeu n unele pri+in>e) = udecata lui Du;nezeu este ca durerea n trup9 C5nd si;>i; o durere sau o =en) de o<icei aGtept; un ti;p ca s dispar9 Dar dac durerea continu Gi creGte) ;erge; s consult; un doctor pentru a Gti ce o cauzeaz9 n acest stadiu) doctorul poate trata Gi uGura durerea9 La nceput) durerea este ca o alar;) anun>5nd un pericol poten>ial9 !copul durerii a Cost de natur corecti+ / s ne anun>e c ce+a nu este n regul) aGa nc5t noi s ac>ion; pentru a ndeprta neregula9 @udecata lui Du;nezeu este deseori corecti+) n sensul de=a eEplicat9 Are inten>ia s ne rea;inteasc de necesitatea de a ne pune de acord cu Du;nezeu nainte ca alte co;plica>ii s apar9 Du;nezeu ColoseGte uneori ncercrile pentru a ne n+>a Gi ne a=uta s de+eni; ;ai eCicien>i pentru sla+a Lui9 Autorul epistolei ctre e+rei scrie: LFiule) nu dispre>ul pedeapsa Do;nului) Gi nu/>i pierde ini;a c5nd eGti ;ustrat de EL Cci Do;nul pedepseGte pe cine/l iu<eGte I999J Este ade+rat c orice pedeaps) deoca;dat) pare o pricin de ntristare Gi nu de <ucurieK dar ;ai pe ur; aduce celor ce au trecut prin Gcoala ei) road dttoare de pace a nepri*niriiL IE+rei %':2)4)%%J9 Cei patru clre>i ai Apocalipsei dez+luie pro<le;e ;orale Gi spirituale ad5nci care aCecteaz +ie>ile noastre9 n capitolele ur;toare +o; analiza pe Ciecare dintre aceGti patru clre>i) pentru a aCla ce doreGte Du;nezeu s ne spun9 In Ciecare perioad din istoria o;enirii au eEistat naintaGi ai acestora) cu ;isiuni <ine deter;inateK nu nu;ai pentru creGtinii din <isericile Asiei) dar Gi pentru noi) cei de astzi9 22 6nde+a) deasupra Insulei Pat;os) sigiliul a Cost rupt9 Cei patru clre>i sunt gata s/Gi ncalece ar;sarii9 Apoi Ioan aude pe una dintre cele patru Cpturi) care slu=ea lui Du;nezeu la Tronul !u de sla+) strig5nd cu ner<dare L:inoVL Apoi) spune teEtul) clre>ului Li s/a dat o cununL IApoc94:'J9 Le Cel de Culgertor precu; % aprut) clre>ul d pinteni ar;sarului su al< purs5nge Gi se npusteGte asupra P;5ntului Lca s <iruiascL9 I;aginea tre<uie s Ci Cost Coarte li;pede pentru Ioan9 :zuseN% pro<a<il legiunile ro;ane in+ad5nd Ierusali;ul) conduse de un centurion <iruitor clare pe un ;5ndru ar;sar al<) >in5nd n ;5n un arc) si;<olul +ictoriei Gi puterii9 Poate c +iziunea este c*iar o retrospecti+ su<til a unui e+eni;ent care s/a nt5;plat n I;periul Ro;an) nainte de eEilul lui Ioan n Pat;os9 Ro;anii erau cura=oGi) dar se te;eau totuGi de +ecinii lor) pr>ii) care a;enin>au *otarele de rsrit ale i;periului9 Pr>ii clreau cai al<i) iu>i Gi erau arcaGi ne ntrecu>i9 n anul 4' d9Dr9 ar;ata ro;an a Cost n+ins de ctre pr>i Gi o<ligat s se predea9 !e pare c pr>ii erau arcaGi at5t de nde;5natici) nc5t c*iar n galopul calului puteau s oc*iasc un duG;an) aClat Gi el clare) pe c5;pul de <taie9 #illia; 1arclaM scrie c ;ai eEist nc o eEpresia englezeasc +ec*e) Llo+itura Pr>ilorL) care nsea;n Lo lo+itur Cinal) de+astatoare) la care nu ;ai eEist nici o posi<ilitate de a rspunde L9 6raganul care se apropie Re+z5nd di+erse co;entarii ale cr>ii Apocalipsa) ;i struie n ;inte ntre<area: sunt =udec>ile proCe>ite de Ioan ine+ita<ileN !e +or nt5;pla ele n ;od sigur sau pot Ci cu;+a nt5rziate sau c*iar ndeprtateN Cu alte cu+inte) sunt ele condi>ionate) astCel nc5t pot Ci e+itate prin pocin> Gi credin> sau sunt necondi>ionate) se +or nt5;pla oricu;N Nu este o ntre<are la care s se gseasc uGor un rspuns9 Pro<a<il c linii dintre cei ce studiaz n ;od sincer 1i<lia nu ;i +or ;prtGi prerea9 TotuGi) dup un studiu atent) a; a=uns la %%3 concluzia c rspunsul este: a;<elea ntr/un ;o;ent cunoscut nu;ai de Du;nezeu) cei patru cai Gi clre>ii lor se +or npusti pe scena istoriei acestei lu;i) aduc5nd nGelciune) rz<oaie) Coa;ete Gi ;oarte de propor>ii ne;ai nt5lnite p5n acu;9 Du;nezeu i +a Colosi pe aceGti patru clre>i ntr/un nCricoGtor
22

act de =udecat a lu;ii Gi) aGa precu; un +al uriaG ;tur totul n cale) nainte s se sparg de >r;) tot aGa) ni;ic nu le +a putea sta n cale clre>ilor9 1i<lia spune li;pede c =udecata lui Du;nezeu este cert Gi se apropie: Lpentru c ^El] a r5nduit o zi) n care +a =udeca lu;ea dup dreptate) prin O;ul) pe care L/a r5nduit pentru aceasta999L IFapte %-:,%J9 Do+ezile =udec>ii) de=a +izi<ile n lu;e) de;onstreaz c sC5rGitul este aproape9 Poate c =udecata lu;ii a Gi nceput9 Dar) c*iar Gi aGa st5nd lucrurile) eu cred c eEist speran>a unei a;5nri) dac poporul lui Du;nezeu reac>ioneaz la ti;p Gi +ine naintea Lui n u;ilin> Gi rugciune9 De/a lungul istoriei au eEistat ;ulte ocazii n care Du;nezeu a a;5nat =udecata) deoarece oa;enii s/au pocit Gi s/au ntors la El n credin> Gi ascultare9 Pocin>a sincer este unica noastr speran>9 De/a lungul secolelor) ;ulte planGete de suCerin> s/au auzit n lu;ea noastr9 At5tea nenorociri sunt conse;nate pe paginile cr>ilor de istorie / rz<oaie) Coa;ete) ;oarte9 Luptele Gi conClictele au Cost ;ereu prezente printre oa;eni) nc din ziua n care Ada; Gi E+a au ales s se rz+rteasc ;potri+a lui Du;nezeu9 De atunci) ;oartea <5ntuie Ciecare oraG Gi ctun din lu;e9 6neori) n ;od surprinztor) a+e; parte Gi de perioade de pace Gi liniGte9 De ceN Eu cred c Du;nezeu Gi opreGte) din c5nd n c5nd) =udec>ile) uneori pe perioade de genera>ii) pentru c eEist oa;eni care ascult c*e;area !a Gi se ntorc la El) n pocin> Gi credin>9 ! ne a;inti;) de eEe;plu) de ;odul n care a procedat Du;nezeu cu poporul capitalei Nini+e a Asiriei9 Era un popor ru) Pg5n) idolatru) care a luptat de ;ulte ori ;potri+a poporului lui Du;nezeu9 Do;nul a tri;is pe proCetul Iona la Nini+e) pentru a Cace cunoscut =udecata ce ur;a s +in asupra lor: L!coal5/te) du/te la Nini+e) cetatea cea ;are) Gi +esteGte acolo strigarea Pe care >i/o +oi dat I999J W nc patruzeci de zile) Gi Nini+e +a Ci 24 ni;icitVXL IIona ,:').J9 Dar) c5nd ;pratul cet>ii a auzit ;esa=ul lui Iona) s/a cit Gi a poruncit Gi poporului s se pociasc59 AGa nc5t Du;nezeu nu a ;ai pedepsit cetatea9 "ai t5rziu) ns) c5nd Crdelegea a crescut iarGi) Gi oa;enii nu s/au pocit) Du;nezeu a =udecat cetatea Nini+e9 De ;ulte ori lucrurile se pe/trec la Cel9 ?ntr/o zi) =udecata +a +eni peste lu;e n toat puterea sa) dar) ntre ti;p) ;5na lui Du;nezeu se opreGte din a ne pedepsi) aGa cu; pri;ul cal) cel al<) este nc re>inut p5n s Cie lsat li<er n lu;e9 C*e;area la ar;e N/aG +rea s cread cine+a c) ntruc5t =udecata Cinal este ine+ita<il) noi tre<uie s st; deoparte cu <ra>ele ncruciGate Gi s nu Cace; ni;ic pentru a lupta ;potri+a rului9 Da) =udecata Cinal a lui Du;nezeu este ine+ita<il) dar nu;ai El Gtie c5nd se +a produce9 P5n atunci) noi tre<uie s n+>; lec>ia celor patru clre>i Gi s ne co;port; n aGa Cel) nc5t Du;nezeu s Cie <ucuros s a;5ne =udecata Gi s ;ai dea lu;ii rgaz pentru a auzi Cu+5ntul !u Gi a se ntoarce la El9 ! lu; din nou eEe;plul durerii9 Bti; c ni;eni nu poate e+ita ;oartea9 Dar) atunci c5nd ne ;<oln+i;) nu spune;: LEi <ine) oricu; o s ;or) aGa c n/are nici/un rost s ; ;ai ngri=escL9 NuV Cut; atunci un ;edic s ne trateze) sper5nd s ne Cace; <ine Gi s tri; nc ;ul>i ani9 n acelaGi ;od) este ine+ita<il =udecata lui Du;nezeu asupra lu;ii9 C5nd auzi; zgo;otul copitelor celor patru cai apropiindu/se) s lu; sea;a la a+ertis;entul lui Gi s ne poci; nainte de a Ci prea t5rziu9 AGa cu; a ;ai procedat n trecut) Du;nezeu poate s a;5ne =udecata pentru o +re;e9 Pri;ul pas n nCr5ngerea nGeltorului este s recunoaGte; c eEist9 Al doilea pas: s recunoaGte; c lucreaz prin a;gire9 "etoda Colosit de clre>ul ar;sarului al< este ;ereu aceeaGi: a;girea9 El pro;ite lu;ii pace) dar i d o pace Cals9 El +a tri;ite n lu;e un suprao; care +a i;pune un suprasiste; cu pu;nul9 Isus a spus: LEu a; +enit n Nu;ele Tatlui "eu) Gi nu " pri;i>ii 24 dac +a +eni un altul) n nu;ele lui nsuGi) pe acela l +e>i pri;iL IIoan 2:.,J9 Lu;ea care L/a respins pe Isus Dristos l +a pri;i pe anticrist cu <ra>ele desc*ise9
24

1i<lia ne n+a> c un suprao;) nu;it Anticrist) +a conduce c5nd+a lu;ea9 n % Ioan ':%3 citi;: Lares +in anticristL9 Pe de alt parte) Ioan a proCe>it c) nainte de +enirea lui Anticrist) n lu;e +a Ci Ldu*ul lui Anticristul Ioan .:,J Gi c +or Ci L;ul>i anti/criGtiL I% Ioan ':%3J9 n capitolul ur;tor +o; eEa;ina c5te+a dintre a;girile Gi ;aniCestrile lui Anticrist n lu;ea noastr de azi9 Capitolul & A"7GIREA !PIRIT6AL7 I "i aCla; c5nd+a la Paris cu Rut*) n ca;era noastr de *otel9 ntr/o dup/a;iaz) a; pri;it o +izit ciudat9 Doi strini stteau la uG9 6nul dintre ei i eEplica so>iei ;ele) ntr/o englez stricat) c cellalt este L"esiaL care +enise s ; +ad) Ldin nsrcinare di+inL9 Dup plecarea lor) Rut* a re;arcat: LO;ul pretindea a Ci Dristos) dar era incapa<il s ne +or<easc n li;<a noastrL9 EEist astzi o ;ul>i;e de i;postori care se dau drept "esia / at5t <r<a>i c5t Gi Ce;ei9 6nii sunt *andicapa>i din punct de +edere ;intal sau e;o>ional9 Al>ii au ;oti+a>ii Coarte periculoase Gi puteri de;onice de care se Colosesc9 Dar to>i sunt) e+ident) i;postori9 1i<lia spune c +or Ci din ce n ce ;ai ;ul>i DristoGi ;incinoGi p5n la apari>ia lui Anticrist9 Acesta +a Ci o;ul !atanei9 I;it5n/du/L pe Dristos) el garanteaz pacea) dar este la Cel de Cals ca pacea pe care o oCer9 Epoca lui de aur +a Ci ns de scurt durat9 6nii dintre aceGti nGeltori sunt) n ;od C>iG) n alian> cu !atana9 Al>ii +or<esc direct despre puterile ispititoare ale rului Gi c*ea; oa;enii s se nc*ine la picioarele Dia+olului9 nc*inarea declarat la Dia+ol este) pro<a<il) nGelciunea cea ;ai uGor de recunoscut9 %'' 1i<lia satanist) din care s/au tiprit) p5n n prezent) aproape un ;ilion de eEe;plare) declar scopurile Gi practicile ;c*intorilor sataniGti9 !u< conducerea unora ca Anton La:eM Gi "ic*ael Abuino) sataniGtii con+ing ;ii de <r<a>i) Ce;ei Gi n special adolescen>i s i ur;eze n practicile lor dia+oleGti9 Ca autor al unor cr>i precu; LRitualuri !ataniceL Gi L:r=itoarea des+5rGitL) La:eM este) pro<a<il) cel ;ai cunoscut Gi con+ingtor preot satanist din A;erica9 Per+ertirea <inelui Cartea lui @errM @o*nston) intitulat LDotarul rului: originile Gi ascensiunea satanis;ului n A;erica de NordL) prezint o i;agine uluitoare a pericolelor reale ale satanis;ului Gi altor Larte negreL) n societatea a;erican9 @o*nston descrie ;odul n care tinerii sunt recruta>i) ini>ia>i n ritualurile Gi practicile <izare ale satanis;ului Gi c*iar sacriCica>i9 Cartea arat cu; LcuttoriiL inocen>i sunt conduGi ntr/o eEisten> n ocult9 Care este pericolul n astCel de credin>eN n cartea sa) de+enit clasic) LAcele noi culte curioaseL) #illia; @9 Petersen) Cost editor al re+istei LEternitML) scrie: LCea ;ai =osnic <lasCe;ie din ritualul satanist este cina neagrL Ipg930J9 Petersen descrie cu;) n cadrul cinei negre) participan>ii per+ertesc tot ce Gtiu din creGtinis;9 CruciCiEul este at5rnat cu susul n =os9 Altarul este acoperit cu o p5nz neagr) n loc de una al<9 I;nurile sunt c5ntate de la sC5rGit ctre nceput9 Ritualul este condus de un preot rspopit Gi ori de c5te ori este ;en>ionat nu;ele de Do;n sau Dristos) preotul scuip peste altar sau c*iar ;ai ru9 Pentru a Cace <lasCe;ia ;ai =osnic) se adaug Gi rituri seEuale9 6neori un copil este n=ung*iat9 n ti;pul ritualului) nc*intorii se leapd de credin>a lor) l recunosc pe !atana drept Do;n Gi) c5nd cere;onia ia sC5rGit) ;arele preot toc*eie cu un <leste;) n loc de <inecu+5ntarea creGtin9 IndiCerent de c5t de e+ident de rele Gi respingtoare par toate acestea) s nu uita>i c ele nu sunt Cic>iune9 Nu ;ai sunt nici ;car Ceno;ene rare9 Astzi eEist ;ii de sataniGti n lu;ea ntreag9 n cltoriile ;ele a; nt5l;t ;ulte Celuri de nc*intori sataniGti9 2ntr/o sear >inea; o adunare de predicare a Cu+5ntului n Ngrn<erg / Ger;ania) pe acelaGi stadion pe care Ditler o<iGnuia s/Gi >in cu+5ntrile9 Era greu pentru noi s ne aCl; n acel loc9 Auzea; parc ;asele de oa;eni strig5nd L!ieg) DeilVL9 Ne/a; dat sea;a c aici a declarat cel de al treilea Reic* rz<oi lu;ii Gi) ur;rind s/Gi pun n aplicare ideologiile pg5ne) a eEter;inat ;ilioane de e+rei Gi al>i prizonieri) pe ;oti+e politice) religioase Gi psi*ologice9 Dar astzi eu predica; Cu+5ntul la Gaizeci de ;ii
2-

de oa;eni) iar ei c5ntau Gi/L ludau pe Do;nul9 "ii de oa;eni L/au acceptat pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n al lor) n cele c5te+a seri n care a; predicat acolo9 Prezen>a lui Du;nezeu prea s alunge +ec*ii de;oni care <5ntuiser acel loc9 Apoi) ntr/o sear) a; o<ser+at) de pe platCor;a unde sttea;) grupul de sataniGti care se adunaser c*iar l5ng por>ile stadionului9 Folosind +ec*i ritualuri de;onice) ei ncercau s Cac +r=i asupra adunrii noastre9 Btirea pri+ind prezen>a lor acolo s/a rsp5ndit) creGtinii s/au rugat) iar rspunsul la rugciunile lor a Cost c ni;ic ru nu s/a nt5;plat9 Puterea rugciunii ntr/o alt sear) ; aCla;) n C*icago) la un ser+iciu de e+ang*elizare) c5nd trei sute de nc*intori ai !atanei s/au apropiat) ncerc5nd s pun stp5nire pe platCor;a de pe care predica; Gi s opreasc ser+iciul di+in9 Ei Gi anun>aser planul dinainte) dar eu nu/i crezuse;9 Adunarea c5ntase dou i;nuri) 1e+erlM !*ea c5ntase o c5ntare +ec*e) iar CliCC 1arroFs se pregtea s diri=eze corul ntr/un i;n de laud9 n acel ;o;ent) un poli>ist s/a repezit pe scen Gi i/a Goptit ce+a la urec*e pri;arului) care +enise s ne salute9 n acelaGi ;o;ent) sataniGtii au ptruns n sal Gi se ndreptau spre scen9 La acea sear de tineret erau prezen>i peste treizeci de ;ii de tineri9 Cei aGeza>i pe r5ndurile din spate ale slii i/au +zut pe sataniGti intr5nd9 Pri;arul oraGului s/a ntors ctre ;ine Gi nu/a spus: LDr9 Gra*a;) +o; lsa poli>ia s se ocupe de intruGi9 LLsa>i/; s ncerc n alt Cel) do;nule pri;arL l/a; rugat9 A@% ntrerupt c5ntarea corului Gi ;/a; adresat celor treizeci de ;ii de 23 tineri prezen>i9 Le/a; spus: LCircatrei sutede;c*intori ai !atanei a6 ptruns n sal9 Ei au spus c doresc s pun stp5nire pe scen) Ci pute>i auzi acu;L9 Adunarea putea acu; s aud c5ntarea sata/niGtilor9 To>i s/au ntors s/i +ad9 !e produsese de=a o ;are tul<urare n sal9 A; continuat s ; adresez adunrii: L:reau ca +0i) tineri creGtini) s/i ncon=ura>i pe aceGti ;c*intori ai !atanei9 Iu<i>i/i9 Ruga>i/+ pentru ei9 C5nta>i/le9 Bi ncetul cu ncetul s/i conduce>i spre uGile pe care au intratL9 N/o s uit niciodat acel ;o;entV !ute de tineri creGtini s/au ridicat de pe scaune Gi au Ccut eEact ce le ceruse;9 6nii s/au luat de ;5ini Gi au nceput s c5nte9 Al>ii Gi/au pus ;5inile peste sataniGti Gi au nceput s se roage pentru ei9 Al>ii Gi/au ;rturisit credin>a lor9 Iar al>ii se rugau9 Du*ul lui Du;nezeu se ;iGca printre copiii Lui) pentru a do+edi lucrarea !atanei n ;i=locul nostru9 Eu pri+ea; n liniGte9 A; aGteptat Gi ;/a; rugat p5n ce pacea a Cost resta<ilit9 A; reluat apoi ser+iciul di+in9 !/a ;ai nt5;plat Gi pe stadionul din OaQland) CaliCornia9 !ute de sataniGti au in+adat locul) cut5nd s tul<ure pe cei +eni>i s asculte Cu+5ntul Do;nului9 A; procedat la Cel ca n C*icago9 !ute de creGtini s/au ridicat n picioare Gi i/au condus cu <l5nde>e pe sataniGti aCar din stadion9 I/a; rugat pe tineri s/i ncon=oare Gi s/i iu<easc9 AGa au CcutV Dup c5te+a zile a; pri;it o scrisoare din partea unuia dintre conductorii grupului de sataniGti care ;i ;ul>u;ea pentru ce Ccuse;9 El scria: LCred c ne/a>i sal+at +ie>ileL9 Puterea acelor tineri creGtini +enise nu din Cor>a rului Gi a +iolen>ei) ci din *otr5rea lor liniGtit) iu<itoare Gi e+la+ioas9 O Curtun a discordiei n ulti;ii ani o<ser+; sc*i;<ri poziti+e n <iserici9 "ulte dintre acestea cresc spectaculos) Cor;5nd apoi L<iserici CilialeL9 La serninariile e+ang*elice particip un nu;r neaGteptat de ;are de Lderi spirituali9Grupuri restr5nse de studiu <i<lic eEist acu; cu @ule9 In acelaGi ti;p) ns) eEist o ne;ul>u;ire cresc5nd Ca> de creGtinis;ul tradi>ionalL) n special printre tinerii ;eseriaGi din %'2 ;ediul ur<an9 AceGtia) a cror +5rst este cuprins ntre treizeci Gicinci Gi patruzeci de ani) au crescut ntr/ o perioad de ne;ul>u;ire Gi suspiciune9 Au o ne ncredere nrdcinat n LCunda;entalis;P29 Ei au Cost ;artorii scandalurilor din creGtintatea a;erican) n care au Cost acuza>i de pro;iscuitate Gi ntre<uin>are greGit a Condurilor ;ul>i predicatori) prin inter;ediul tele+iziunii9 Potri+it unor rapoarte recente) cultura noastr tradi>ional *edonistic a ndeprtat o ;are parte a acestei genera>ii de la religie9 n cartea lor de ;are succes L"egatendin>e '000L) @o*n Nais<itt Gi Patricia A<urdene aCir; c religia are un i;pact cresc5nd asupra actualei genera>ii9 Ei citeaz un sonda= Gallup din %&3- care arta c &.Y
23

dintre a;ericani cred n Du;nezeu9 Dar autorii se ntrea<: L!unt a;ericanii religioGi sau spiritualiNL Ipg9'&2J9 Autorii arat c) n ti;p ce <isericile conser+atoare) <azate pe n+>turile <i<lice) cresc n ;od constant) noi ;iGcri) precu; NeF Age sau alte ;iGcri Lnetradi>ionaleL) iau a+5nt9 AceiaGi autori citeaz datele din LEnciclopedia religiilor a;ericane L conCor; crora patru sute de noi grupri religioase s/au Cor;at n A;erica ntre anii %&3- Gi %&3&9 Ce reClect aceste statistici: deziluzie sau ne;ul>u;ireN Eu cred c reClect at5t deziluzie c5t Gi ne;ul>u;ire9 Adolescen>i Gi adul>i tineri eEperi;enteaz practici Gi credin>e eEotice n dorin>a de a gsi LunitateaL cu LCor>aL9 "ilioane de oa;eni au Cost a;gi>i) iar acolo unde eEist ;inciun) ea este ur;at de deziluzie9 Deziluzia Gi ;inciuna sunt alternati+ele cele ;ai i;portante ale ade+ratei credin>e n Du;nezeu Gi sunt lucrarea pri;ului clre> al Apocalipsei9 nGeltorul a;geGte oa;enii n ;ulte CeluriK n pri;ul r5nd) el i Cace pe oa;enii suspicioGi Gi i deter;in s ignore orice Cel de religie9 C5nd ne si;>i; izola>i) neiu<i>i) singuri Gi prsi>i ntr/un uni+ers ntunecat Gi rece) a+e; ne+oie de Du;nezeu9 Dar nGeltorul ne spune: LNu eEist Du;nezeuL9 FilosoCul Friedric* Nietzsc*e a spus: LDu;nezeu a ;uritL9 Nu/L cuta>i pe Du;nezeu sau pe Isus Dristos) ne GopteGte Dia+olul) cuta>i eli<erarea9 Eu cred c acesta este ade+ratul ;oti+ al Captului c at5t de ;ul>i oa;eni se drog*eaz astzi n A;erica9 De aceea) pro;iscuitatea seEual este at5t de rsp5ndit) iar a<uzul de alcool at5t de o<iGnuit9 FarH credin>a n Du;nezeu) oa;enii sunt singuri9 :or Cace totul ca s u;ple golul din +ie>ile lor) dar Cr Dristos ni;ic nu +a reuGi9 !C5ntul Augustin a spus: LTu ne/ai Ccut pentru TineK ini;ile noastre nu/Gi gsesc liniGtea dec5t atunci c5nd se odi*nesc n TineL ILConCesiunile !C5ntului AugustinL) %:%J9 "iGcarea NeF Age O a doua Cor; de ;inciun este nlocuirea credin>ei ade+rate cu credin>e Calse9 Ascensiunea) pe parcursul ulti;ilor douzeci Gi cinci sau treizeci de ani) a aGa/nu;itei ;iGcri NeF Age este cel ;ai <un eEe;plu9 NeF Age este) de Capt) un alt a+ertis;ent) care arat c o;ul este n cutarea Ltranscenden>eiL) nu a nepri*nirii9 Fie c este Rsritul) 6nitatea) Geea) "edita>iaTranscendental) Taois;ul) uCologia) cristalologia) adorarea unor zei>e pg5ne) re ncarnarea) ar;onia) nu;erologia) astrologia) +indecarea *olistic) g5ndirea poziti+ sau oricare altele dintre sutele de te*nici de Ldez+oltare a conGtiin>eiL9 Perioada actual este do;inat de cutarea unei Lunit>i di+ineL ;istice) cutare care de;onstreaz) de altCel) eGecul u;anis;ului ;odern pg5n) de a satisCace Coa;ea suCletului9 O;enirea a Cost creat pentru a Ci n prtGie cu Du;nezeu9 Dup cu; trupul are ne+oie de oEigen) aGa du*ul o;ului are ne+oie de Du;nezeu9 To>i dori; s/L cunoaGte; pe Du;nezeu Gi s co;unic; cu El) dar) de la cderea lui din Rai) o;ul este +ino+at de pcat9 Nu;ai pocin>a / s;erirea naintea crucii lui Dristos / ne +a readuce n starea de prtGie cu El9 Dezastrul pe care/% produce u;anis;ul Gi di+ersele lui Cor;e) printre care Gi NeF Age) nu este nu;ai ne<unia de a/>i pune ncrederea ntr/o Ciin> at5t de +ulnera<il Gi li;itat) cu; este o;ul) ci acela c separ o;ul de sursa autentic de putere9 Da+id se @a;eteaz n Psal;ul %0: LCelru zice cu truCie: WNupedepseGte Do;nulV Nu este Du;nezeuVX Iat toate g5ndurile luiL IPs9 %0:.J hl se pare c aceste cu+inte sunt astzi ;ai ade+rate ca oric5nd9 "ul>i oa;eni au *otr5t c nu au loc) nici ne+oie) de Du;nezeu %%% +ie>ile lor9 Du;nezeul lui Iaco+ este prea rigid9 Pro<le;a este c 2& negarea eEisten>ei lui Du;nezeu nu este n stare s/L Cac dispar) la Cel cu; negarea eEisten>ei !er+iciului Intern de :enitu nu poate s/% Cac pe perceptor s dispar9 "ul>i oa;eni care Gi L/au i;aginat pe Du;nezeu aGa cu; au +rut ei +or Ci ngrozi>i c5nd se +or gsi naintea Du;nezeului ade+rat al Cerului9 Pentru c Du;nezeu eEist Gi a Lui este ;pr>ia Gi puterea Gi sla+a n +eci9 Nici idealis;ul pios) nici iluzia nu;it NeF Age Gi nici o cantitate oric5t de ;are) de tgduire nu pot sc*i;<a acest ade+r9
2&

FilosoCia NeF Age l transCor; pe Du;nezeu n altce+a9 De aici a=unge s aCir;e c to>i sunte; du;nezei9 Pe ulti;a pagin a cr>ii sale L ntr/un piciorL ILOut on a li;<LJ) actri>a !*irleM "acLaine ncearc s arate c este egal cu Du;nezeu: LBtiu c eEist) deci !6NT9 Btiu c sursa nu;it Du;nezeu eEist9 Deci E!TE9 Deoarece sunt o parte din acea Cor>) E6 !6NT ceea ce !6NTL9 Pentru un Du;nezeu nepri*nit nu eEist <lasCe;ie ;ai ;are dec5t aceasta) dar o ase;enea ur5ciune a a=uns s Cie o erezie o<iGnuit9 Este una dintre do+ezile care de;onstreaz realitatea clre>ului pe calul su al<) care La pornit <iruitor Gi ca s <iruiascL prin ;inciunile lui9 Lucrarea nGeltorului n aceste +re;uri do;inate de CilosoCia u;anist) o;ul +rea s cread c poate Ci propriul su du;nezeu9 Re;arca lui Protagoras: LO;ul este ;sura tuturor lucrurilorL reprezint esen>a ideologiei u;aniste9 Dar lucrarea supre; a !atanei este s ntrerup rela>ia oa;enilor cu Du;nezeul 6ni+ersului printr/o ;inciun) pe care Dia+olul a Colosit/o pri;a dat n Eden: L+e>iCi ca Du;nezeu IGen9,:2J9 Deoarece Gi are originea ntr/o teologie Cals Gi) n specialX pentru c este inspirat de nsuGi nGeltorul) ;iGcarea NeF Age\u +a ngenunc*ea ;intea lui Du;nezeu9 Ea ncearc) ;ai degra< %'3 g=9Gi Ca<rice propriul su du;nezeu ierttor Gi supus greGelii) care la <az conceptul panteist al unit>ii o;ului cu 6ni+ersul9 C5nd 0 actri> de la DollMFood pretinde a Ci Du;nezeu) ea pur Gi si;plu neag Captul c a pctuit Gi c este lipsit de sla+a lui Du;nezeu9 Adep>ii NeF Age sunt ngrozi>i de ;oarte Gi +or s cread c suCletul =0r +a supra+ie>ui cu;+a9 1ine n>eles c +a supra+ie>ui) dar nu aGa cu; Gi nc*ipuie ei9 C5nd+a) preo>ii NeF Age +or ;uri) aGa cu; to>i ;uri;) Gi trupurile lor se +or re ntoarce n >r5na din care Du;nezeu ne/a ntoc;it9 Bi atunci suCletele lor +eGnice +or sta naintea Du;nezeului Crea>iei) Cel ade+rat) nepri*nit Gi atotGtiutorK Gi +or Ci o<liga>i s i eEplice de ce s/au si;>it nde;na>i s Cug) pentru a scpa de Du;nezeul care i/a iu<it Gi L/a =ertCit pe Fiul !u pentru ei9 :or Ci o<liga>i s/I eEplice de ce au rsp5ndit credin>e Gi practici a<o;ina<ile n oc*ii unui Du;nezeu gelos Gi +or auzi rspunsul Lui9 n acea zi) sinceritatea nu +a contaK ;unca grea nu +a contaK inten>iile <une nu +or conta9 Du;nezeu =udec pe Ciecare Ce;eie) <r<at sau copil dup standardul singurului Du;nezeu/O; care a trit +reodat) Isus Dristos9 Isus) "ielul lui Du;nezeu) ne/a druit ne+ino+>ia Lui care s stea ntre pcatul nostru Gi =udecata lui Du;nezeu Tatl9 Fr !cutul !C5nt ni;eni nu este +rednic9 Aceasta este lec>ia capitolului patru al Apocalipsei9 To>i ne naGte; cu o natur pctoasK nu ne naGte; no<ili) cu; au sus>inut Rousseau Gi CilosoCii Ilu;inis;ului9 Clre>ul care aduce rz<oiul cunoaGte natura noastr rea Gi ;incinoasK teroarea rz<oiului Gi norii de Curtun ai *olocaustului o do+edesc9 Lsat la nde;5na noastr) planeta P;5nt +a Ci distrus de c*iar aceia ce o locuiesc9 !criitorul Russell C*andler arat) n cartea sa intitulat ;>eleg5nd CilosoCia NeF AgeL IL6nderstanding t*e NeF AgeLJ ` zeci de co;panii a;ericane Gi ini>iaz personalul n CilosoCia Gi Practicile NeF Age) prin te*nici de Ldez+oltare a conGtiin>eiL Gi `rsuri de LautoperCec>ionareL9 "ulte co;panii) precu; LFortune \0Li Gi tri;it directorii eEecuti+i la centre de instruire Gi la locuri `odi*n retrase pentru La intra n legtur cu persoana interioarL9 @=alte cu+inte) aceGtia sunt ini>ia>i n practici NeF Age: ;edita>ie) `Ccnii) zen) Moga) c5ntri ;istice Gi c*iar g*icire n cr>i Tarot9 & 9 L`enin>arca Curtunii %'& Toate acestea se Cac n nu;ele L;ririi succesuluiL) dar) de Capt` aceste practici nu Cac altce+a dec5t s desc*id suCletul o;ului pentru sursa supre; a a;girii: tatl ;inciunii9 Do;ina>ia ;inciunii
40

De ce au sectele Gi ;iGcarea NeF Age un ase;enea succes astziN De ce sunt at5t de ;ul>i oa;eni dispuGi s asculte de n+>turi Calse Gi astCel s ntoarc spatele ade+rului lui Du;nezeuN !unt ;ulte ;oti+e) dar cred c noi) creGtinii)tre<uie s recunoaGte; c a; a+ut Gi noi partea noastr de +in) pentru c nu ntotdeauna a; Cost eEe;ple ale dragostei Gi cur>iei lui Dristos9 "ul>i oa;eni) n special tinerii) au Cost deza;gi>i de credin>a creGtin Gi 1iseric) de+enind astCel +ulnera<ili Ca> de ;inciun9 Acesta nu este un Ceno;en nou9 De/a lungul istoriei au eEistat creGtini care au trecut de partea clre>ului care a;geGte9 Dec5t s lupt; contra si;<olului calului al< al crui tropit l pute; de=a auzi) preCer; s nu Cace; ni;ic) a=ut5ndu/% astCel Cr s ne d; sea;aK uneori cu +or<a) alteori cu Capta9 De eEe;plu) preo>i din Ger;ania nazist au dat <inecu+5ntarea lor) n ;od oCicial) lui Ditler Gi celui de al treilea Reic* c5nd acesta dezln>uia prpdul asupra Europei IdeGi al>ii) precu; Dietric* 1on*oeCCer) au +or<it ;potri+a lui cu cura= Gi c*iar au pltit cu +ia>a lorJ9 6neori pcatul se naGte din tcere Gi pasi+itate: pcate prin o;itere9 Bi astzi creGtinii sunt n pericolul de a/% a=uta pe clre>ul calului al< s nGele9 n cartea sa L nc*inarea proCan: De ce sectele ade;enesc pe creGtiniL) Darold 1ussjll scrie: L n dorin>a noastr de a arta erorile de doctrin ale sectelor) a; ignorrt propriile noastre deCecteL9 :oi arta) pe scurt) cu; pute; s i La=ut;L pe al>ii s Cie nGela>i9 Iat c5te+a ;oduri: %J prin =u;t>i de ade+ruri) rspunsuri superCiciale Gi ;inciuniK 'J ;en>in5nd standarde du<le Ispun5nd un lucru Gi Cc5nd altulJK ,J =udec5nd aspru unele pcate Gi apro<5nd sau ignor5nd alteleK .J d5n n+>turi greGite despre Lcltoria spre interiorL Gi 2J d5n n+>turi greGite despre Lcltoria spre eEteriorL9 %,0 Ne+oia de precau>ie 6nele dintre ;oti+ele cele ;ai i;portante pentru care tinerii l resping pe Dristos Gi ;erg pe ur;ele clre>ului a;gitor Gi ale alia>ilor si din NeF Age sau din alte secte sunt =u;t>ile de ade+r) rspunsurile uGoare Gi superCiciale Gi ;inciunile pe care creGtinii le spun uneori n ncercarea de a L+inde credin>aL9 A; auzit prea ;ulte predici) a; citit prea ;ulte cr>i creGtine Gi a; +zut prea ;ulte Cil;e creGtine cu sC5rGit Cericit9 6nele c*iar las s se n>eleag c dac de+ii creGtin te +ei ;<og>i sau +ei a+ea succes n tot ceea ce Caci9 Acestea sunt n+>turi Calse9 n ncercrile de a ;prtGi altora credin>a) unii las i;presia c) odat ce o persoan l accept pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n) toate pro<le;ele +or disprea9 Nu este ade+ratK <a c*iar uneori este eEact in+ers9 A de+eni o LCptur nouL n Dristos este un nceput ;inunat) dar nu nsea;n sC5rGitul pro<le;elor) ci nceputul n a le nCrunta9 A Ci creGtin nsea;n ;ult ;unc) ;ult studiu Gi decizii diCicile9 Dristos nu ne/a spus c +ia>a de credin> +a Ci uGoar) ci c rsplata r<drii +a Ci ;are9 Dup con+ertirea apostolului pe dru;ul spre Da;asc) ; ndoiesc c Pa+el a <nuit ;car suCerin>ele Gi lipsurile pe care le +a ndura9 C*iar dac Du;nezeu i spusese lui Anania) ucenicul lui Pa+el): L i +oi arta tot ce tre<uie s suCere pentru Nu;ele "eu L IFapte &:%4J) el nu Gi/a putut nc*ipui ce/i sta nainte) nu nu;ai n trirea +ie>ii de creGtin) dar Gi n slu=irea lui Dristos9 n ' Cor94) Pa+el Gi a;inteGte de suCerin>ele prin care trecuseK nu se pl5nge Gi nici nu este descura=at) pentru c Gtie c acele suCerin>e i +or aduce o ;are rsplat: L999 n necazuri) n ne+oi) n str5;torri) n <ti) te;ni>e) n rscoale) n osteneli) n +eg*eri) n posturiK I999J n sla+ Gi n ocar) n +or<ire de ru Gi n +or<ire de <ine !unte; Pri+i>i ca niGte nGeltori) ;car c spune; ade+rulK ca niGte necunoscu>i) ;car c sunte; <ine cunoscu>iK ca unii care Ltori;) Gi iat c tri;K ca niGte pedepsi>i) ;car c nu sunte; \;or5>iK ca niGte ntrista>i) Gi totdeauna sunte; +eseliK ca niGte skraci) Gi totuGi ;<og>i; pe ;ul>iK ca nea+5nd ni;ic) Gi totuGi #p5nind toate lucrurileL I' Cor94:.)2)3/%0J9 4% Apoi) apostolul d ;ai ;ulte a;nunte: LDe trei ori a; Cost <tut cu nuieleK o dat a; Cost ;proGcat cu pietreK de trei ori s/a sCr5;at cora<ia cu ;ineK o noapte Gi o zi a; Cost n ad5ncul ;rii Deseori a; Cost n cltorii) n pri;e=dii pe r5uri) >n pri;e=dii din partea t5l*arilor) n pri;e=dii din partea celor din nea;ul ;eu) n pri;e=dii din partea pg5nilor) n pri;e=dii n cet>i) n pri;e=dii n pustie) n pri;e=dii pe ;are) n
4%

pri;e=dii ntre Cra>ii ;incinoGi n osteneli Gi necazuri) n pri+eg*iuri adesea) n Coa;e Gi sete) n posturi adesea) n Crig Gi lips de ;<rc;inteV Bi pe l5ng lucrurile de aCar) n Ciecare zi ; apas gri=a pentru toate 1isericile Cine este sla<) Gi s nu Ciu Gi eu sla<N Cine cade n pcat) Gi eu s nu ardN Dac e +or<a s ; laud) ; +oi luda nu;ai cu lucrurile pri+itoare la sl<iciunea ;eaL I' Cor9 %%:'2/,0J9 :ia>a de creGtin a lui Pa+el a Cost una de suCerin>9 AcelaGi lucru se poate spune despre ;ul>i ucenici ai lui Dristos) dintre care at5>ia au Cost uciGi pentru credin>a lor9 AGa c) atunci c5nd Dristos a spus: LDac +oieGte cine+a s +in dup "ine) s se lepede de sine) s/Gi ia crucea n Ciecare zi Gi s " ur;ezeL ILuca &:',J) El i a+ertiza pe ucenicii Lui c nu +a Ci ntotdeauna uGor9 Apostolul Pa+el spune acelaGi lucru: LTo>i cei ce +oiesc s triasc cu e+la+ie n Dristos Isus +or Ci prigoni>iL I' Ti;9,:%'J9 Dristos nu oCer un *ar ieCtin) o +ia> uGoar9 El nu ne c*ea; la o credin> uGor de trit9 Cine+a a spus: L"5ntuirea este gratuit) dar nu este ieCtinL9 C*arles T9 !tudd a Cost un sporti+ renu;it n Anglia) cpitan al ec*ipei de cric*et LCa;<ridge eIL9 Acu; un secol) el Gi/a dat a+erea lui pentru a Ci ;pr>it sracilor Gi a dus ec*ipa LCa;<ridge !e+enL n C*ina9 De+iza lui era: LDac Isus Dristos este Du;nezeu Gi a ;urit pentru ;ine) atunci nici un sacriCiciu n Nu;ele Lui nu +a Ci prea ;are pentru ;ine L9 n pri;a decad a acestui secol) 1ill 1orden a prsit una dintre cele ;ai ;ari a+eri de Ca;ilie din A;erica pentru a pleca ;isionar n C*ina9 El a a=uns doar p5n n Egipt) unde a ;urit de Ce<r tiCoid9 A+ea treizeci de ani9 nainte de a;uri) a spus: LN/a; a+ut reticen>e) n/a; dat napoi) iar acu; nu regret ni;icL9 4' Cu o genera>ie n ur;) @i; Elliot a a<sol+it #*eaton College Gi a plecat ca ;isionar n Ecuador) la tri<ul Aucas9 nainte de a Ci ucis) el a scris: LNu este ne<un acela care renun> la ceea ce nu poate pstra) pentru a c5Gtiga ceea ce nu poate pierde L9 In ;ulte pr>i ale lu;ii este nc Coarte pri;e=dios s Cii creGtin9 Oa;enii sunt ;artiriza>i pentru credin>a lor9 n prezent) creGtinii ;aturi Gi ortodocGi t=ec prin ;ari ncercri Gi suCerin>e n Orientul "i=lociu9 In A;erica Latin) Asia Gi n ;ulte locuri n Europa de :est) pre>ul slu=irii lui Isus Dristos n credin> este u;ilin>a) tortura Gi ;oartea9 In %&&%) un raport a lui 1arrett Gi @o*nson arat c peste .0 de ;ilioane de creGtini au ;urit ca ;artiri din anul ,, d9D9 p5n acu;K inclusi+ circa '&0 000 de creGtiniK pe an) n ntreaga lu;e) din %&&0 ncoace9 n A;erica de Nord este Coarte greu s lup>i ;potri+a scepticis;ului religios Gi +alorilor sale u;aniste9 "aterialis;ul Gi egocentris;ul sunt ;arile +icii ale +re;ii noastre9 Dar) oric5t de greu ar Ci) nu uita c Dristos lupt alturi de tine9 El cunoaGte suCerin>a) pentru c El) Fiul Cr pcat al lui Du;nezeu) a trecut prin c*inurile ;or>ii Gi Iadului pentru tine9 El Gtie ce nsea;n s Cii ispitit) cci Lprin Captul c El nsuGi a Cost ispitit n ceea ce a suCerit) poate s +in n a=utorul celor ce sunt ispiti>iL IE+rei ':%3J9 n orice situa>ie prin care treci) El poate s/>i dea puterea Gi liniGtea) pe care nu le po>i a+ea dec5t n El9 L: las pacea) + dau pacea "ea9 Nu +/o dau cu; o d lu;ea9 ! nu +i se tul<ure ini;a) nici s nu se nspi;5nteL IIoan %.:'-J9 Furtunile +ie>ii te +or a=unge) dar Isus +a Ci cu tine ;ereu9 A+anta=ele de a Ci creGtin sunt i;ense) dar ncercrile sunt uneori ase;enea9 AGa c) oric5nd un predicator sau n+>tor al E+ang*eliei accentueaz a+anta=ele / ;ateriale sau spirituale / ale credin>ei) el contri<uie astCel la lucrarea clre>ului care a;geGte9 !tandarde du<le 6n alt ;oti+ pentru care clre>ul calului al< are un ase;enea succes n societatea a;erican este practica standardelor du<le din unele <iserici creGtine9 ;i place ce scrie pe un aCiG: LCreGtinii nu %,, sunt perCec>i) ci doar ierta>iL9 Liderii creGtini arat cu degetul spre secte Gi liderii acestora) acuz5ndu/i c/i nGeal pe credincioGi) Lg= spun un lucru Gi Cac altulL) spun sectan>ii despre creGtini9 Ar Ci <ine poate s analiz; +ia>a noastr de creGtini de p5n acu;9 C5>i sunte; +ino+a>i de acest pcatN Prea des creGtinis;ul este doar pe <uzele noastre Gi nu n ini;ile noastre9 Cruia dintre noi nu i se
4'

potri+esc cu+intele apostolului Pa+el: LCci <inele) pe care +reau s/l Cac) nu/lCac) ci rul) pe care nu +reau s/l Cac) iac ce CacVX IRa;9 -:%&J9 Cel din aCara creGtinis;ului poate +edea prin ;Gtile noastreK el ne nu;eGte C>arnici9 El a auzit despre <iserici creGtine scindate de ;a;e Gi ur9 El a auzit de diaconul care Gi/a prsit so>ia pentru a Cugi cu organista <isericii9 El Gtie cu; Gi petrec serile de s5;<t unii credincioGi9 El Gtie c Gi creGtinii sunt oa;eni9 Bi totuGi cu; lucr; ca s ne ascunde; CapteleV :ede; uneori n li<rrii cr>i despre persoane cele<re con+ertite la credin>9 Dar prea des dup pu<licarea cr>ii) persoana aceea cele<r apare i;plicat ntr/un scandal) pe pri;ele pagini ale ziarelor9 Face; Cil;e despre sc*i;<area eEtraordinar pe care Dristos o produce ntr/un cuplu cu pro<le;e9 Bi se nt5;pl c) dup lansarea Cil;ului) acel cuplu anun> di+or>ul9 Pstori) diaconi) lideri creGtini Gi cele<rit>i / to>i sunte; +ulnera<ili n Ca>a pcatului9 De ce nu a+e; puterea s nCrunt; aceste pcate) n loc s le scuz;N Aici) pe p;5nt) ni;eni nu poate Ci perCect9 Ar Ci o ;inciun s pretinde; c +reun o; poate s triasc Cr s pctuiasc9 n acelaGi ti;p) nu tre<uie s ne o<iGnui; cu pcatul) s spune;: LEi <ine) to>i o CacL9 1i<lia porunceGte: LCi) dup cu; Cel ce +/a c*e;at este sC5nt) Ci>i Gi +oi sCin>i n toat purtarea +oastrL I% Petru %:%2J9 Ne ;ai spune c) atunci c5nd ne poci; Gi ne ;rturisi; pcatele lui Dristos) pri;i; iertare Gi +ia> nou9 "ai al<i dec5t zpada !o>ia ;ea ;i/a po+estit despre oa;enii care triau de;ult n ;un>i) n zona n care locui; noi acu;9 Ei puneau ruCele de splat n cadre de le;n9 Acestea erau apoi lsate ntr/o ap curgtoare aGa 4, nc5t apa) trec5nd printre sting*iile cadrului) s spele ruCele9 Rut* ==u/a spus) r5z5nd) c acesta tre<uie s Ci Cost pri;ul tip de ;aGin ` splat auto;at din Carolina de Nord9 ntr/o zi) un contra<andist de alcool s/a con+ertit9 C5nd a Cost +or<a s Cie <otezat) el a ntre<at dac se poate s Cie <otezat n apa curgtoare) Lpentru c) a spus el) +oi Ci ;ai curatVL Atunci c5nd pcatul ptrunde n +ie>ile noastre) s ne a;inti; de ;inunata pro;isiune c L999 s5ngele lui IsusDristos) FiulLui) ne cur>eGte de orice pcatL I% Ioan %:-J9 Aceast pro;isiune este Ccut credincioGilor9 Iar cu+5ntul Lcur>eGteL are aici sensul de Lcur>ire continuL9 Lucrul cel ;ai <un pe care/% po>i Cace c5nd ai pctuit este s desc*izi !criptura Gi s citeGti pro;isiunile lui Du;nezeu9 "e;oreaz unele dintre ele9 Psal;ul %%&) +ersetul %% spune: L!tr5ng Cu+5ntul Tu n ini;a ;ea) ca s nu pctuiesc ;potri+a TaVL Deoarece este inspirat de Du;nezeu Gi se adreseaz oa;enilor) care nu sunt perCec>i) !criptura oCer Gi re;ediul pentru pcat9 6n alt lucru care a=ut este s te destinui unui Coarte apropiat prieten creGtinK s/i ;prtGeGti po+ara care te apas9 AG nde;na totuGi la precau>ie9 EEist creGtini care de a<ia aGteapt s spun Gi altora ceea ce aCl9 Alege/>i cu precau>ie prietenii) sCtuitorii Gi conCiden>ii) dar nici nu lsa tea;a s Cie o scuz pentru a/ ti ascunde secretele de un Crate creGtin9 Asigur/te doar c po>i a+ea ncredere n persoana creia i te destinui9 Apoi roag/o pe acea persoan s citeasc un teEt din !criptur Gi s se roage cu tine9 De ce s ne preCace; unii Ca> de al>iiN De ce s z5;<i; larg n adunare Gi s pl5nge; de singurtate sau de ;5nie) c5nd nu ne +ede ni;eniN Dac aCacerile tale ;erg prost Gi te a;enin> Cali;entul) ;rturiseGte/i Cratelui sau surorii tale n Dristos lupta ta9 Dac lucrurile ;erg din ce n ce ;ai prost n csnicia ta) gseGte cel pu>in unul sau doi credincioGi de ncredere crora s le ;prtGeGti durerea ta Gi cu care s gseGti ci practice de a nCrunta pro<le;ele9 1i<lia spune: LPurta>i/+ sarcinile unii altora) Gi +e>i ;plini #Cel legea lui DristosL IGalateni 4:'J9 %,2 Este ne+oie doar de un singur act de pocin> pentru a/L pri] pe Dristos ca Do;n Gi "5ntuitor9 Dar pocin>a nu este un act p/P care s treci o singur dat n +ia>9 To>i creGtinii sunt +ino+a>i pcat) indi+idual sau co;un9 Pcatul co;un este acela de care se Cace +ino+at un grup de credincioGi) Cie c este o Ca;ilie
4,

care ignor un +ecin ce are ne+oie de a=utor) o <iseric ignor5nd lipsurile de care suCer cei ce locuiesc n +ecintatea ei sau o na>iune care ignor eEigen>ele unui Du;nezeu sC5nt Gi nepri*nit9 !lo<ozenie n iertare ndat ce ;rturisi; Captul c noi) creGtinii) nc ;ai pctui;) ncepe; s +ede; necredincioGii ntr/o lu;in nouK Gi ei) la r5ndul lor) ne +or +edea ntr/o lu;in nou9 Nu/i +o; ;ai pri+i de sus) nu le +o; ;ai =udeca) n ;od arogant) pcatele9 Ne +o; apropia de ei cu n>elegere Gi dragoste) oCerindu/le acelor pctoGi) cu; sunte; Gi noi) iertarea Gi +ia>a nou pe care noi a; pri;it/o n dar de la Do;nul9 C5nd accept; Captul c nu sunte; perCec>i) ci doar ierta>i) Gi ;prtGi; Gi altora n+>turile !cripturii) atunci l alung; pe clre>ul care a;geGte9 Dar) at5t ti;p c5t pretinde; a Ci perCec>i Gi Colosi; standarde du<le n +ie>ile noastre) nu Cace; altce+a dec5t s/i Cace>n loc s lucreze9 ! ne rug; ca Du;nezeu s ne Cac sensi<ili la pcat) oriunde s/ar gsi el9 ! ne apropie;) n dragoste creGtineasc) de cei do<or5>i Gi ;utila>i de pcat Gi s le art; pe Acela care este singurul care poate s le dea +indecare Gi o +ia> nou Gi s le ur; <un +enit n prtGia cu noi9 LCci +oia lui Du;nezeu este) ca) Cc5nd ce este <ine) s astupa>i gura oa;enilor neGtiutori Gi proGti Purta>i/+ ca niGte oa;eni slo<ozi) Cr s Cace>i din slo<ozenia aceasta o *ain a rut>ii) ci ca niGte ro<i ai lui Du;nezeuL I% Petru ':%2/%4J9 Cltoria spre interior este acel pelerina= care se ntinde pe durata unei +ie>i) este dru;ul ctre ;aturitatea spiritual9 De ;ulte ori) pstori sau lideri creGtini tind s considere con+ertirea ca nceputul strdaniei de a/L cunoaGte pe Du;nezeu Gi +oia Luipredarea +ie>ii n ;5inile Do;nului Gi "5ntuitorului Isus Dristos gste) de Capt) pri;ul pas n cltoria spre interior9 Aceast cltorie +a include Gi studiul zilnic al Cu+5ntului lui Du;nezeu) rugciunea) cititul de cr>i Gi articole creGtine) ;e;orarea de +ersete <i<lice) Crec+entarea unei <iserici care are la <az n+>turile creGtine) alturarea la un grup de consiliere sau de studiu <i<lic Gi legarea de prietenii cu al>i creGtini9 Toate aceste acti+it>i sunt necesare dac dori; s creGte; n credin>9 Dar nu le pute; ndeplini Cr ndru;are Gi ncura=are din partea unor creGtini ;aturi9 N/o s uit niciodat po+estea pe care ;i/a spus/o un pstor despre una dintre surorile cele ;ai credincioase din <iserica lui9 Aceasta nu Gtia s se roage9 Ea Cusese Coarte de+otat lucrrii creGtine nc de la con+ertirea ei) la o adunare de e+ang*elizare9 Era n+>toare de Gcoal du;inical Gi generoas la colecte9 Adusese +ecini Gi prieteni la <iseric9 ?ntr/o ;iercuri sear) pstorul a rugat/o s nc*eie ser+iciul di+in cu rugciune9 Dup o tcere lung) peni<il) ea a ieGit n Cug din sal) pl5ng5nd9 Pentru o +re;e) ean/a ;ai aprut la <iseric9 Nu ;ai rspundea la teleCon9 Nu ;ai Gtia ni;eni ni;ic despre ea9 In cele din ur;) ea %/a sunat pe pstor Gi au sta<ilit o nt5lnire9 Atunci) ea i/a ;rturisit c nu Gtia s se roage / nu Gtia ce s spun sau cu; s spun9 Pstorul ;i/a ;rturisit c a o n+>a pe aceast Ce;eie) care pro+enea dintr/un ;ediu necreGtin) s se roage a Cost una din cele ;ai diCicile dar Gi pline de satisCac>ii sarcini din cariera lui de pstor9 Prin rugciune) ea a ptruns n inti;itatea tronului lui Du;nezeu9 EEperien>a ei a a=utat/o s n>eleag ;ai proCund rug;intea ucenicilor adresat lui Isus: LDoa;ne) n+a>/ne s ne rug;) cu; a n+>at Gi oan pe ucenicii luiL ILuca %%:%J9 Clipa de inocen> n e+ang*elizrile noastre) ntotdeauna nc*ei in+it5ndu/i pe cei Prezen>i s/Gi predea +ie>ile lui Dristos9 Apoi le +or<esc despre patru @ncruri pe care tre<uie s le Cac) pentru a de+eni ;aturi n credin>9 unul dintre acestea este rugciunea9 Le spun c poate nu +or Ci n 4. stare s se roage ca un cleric la nceput) dar pot ncepe cu o propozi>ie si;pl: LDoa;ne) Te iu<escL9 Aceasta este o rugciune9 !au LDoa;ne) a=ut/;L9 Bi aceasta este o rugciune9 Dac ucenicii au a+ut ne+oie s Cie n+>a>i s se roage) Gi noi tre<uie s studie; !cripturile) pentru a Gti cu; s ne rug;9 Liderii creGtini ar Cace <ine s recunoasc Captul c ter;enul LcopilaGi n DristosL are un n>eles particular9 EEist) n noii con+erti>i) o inocen> Gi o +ulnera<ilitate pe care nGeltorul o +a eEploata) dac i +o; per;ite9 Dac nu continu; s/i n+>; pe noii con+erti>i principiile creGtine) nu +o; Cace dec5t s/i Cace; conGtien>i de eEisten>a unei realit>i spirituale de care apoi s <eneCicieze secte sau alte inCluen>e9 !ectele au un progra; Coarte riguros n pri+in>a disciplinei Gi n+>turii9 n ti;p ce noi g5ndi; c totul
4.

este n regul cu noii con+erti>i) sectele pornesc de la presupunerea c noii lor ;e;<ri nu Gtiu ni;ic9 Noii adep>i sunt ini>ia>i i;ediat dup con+ertirea lor) Ciind apoi n ;od constant instrui>i n principiile Gi practicile sectei9 !upraesti;5ndu/i pe noii con+erti>i) risc; s/i ls; la nde;5na spiritualis;ului NeF Age sau a altor ist;/uri) ce pot repede n<uGi ade+rul pe care l/au cunoscut de cur5nd9 Este i;portant ca liderii <isericilor s >in legtura cu credincioGii) s le cunoasc starea spiritual) ni+elul de cunoGtin>e <i<lice Gi s aCle c5t de <ine Gi c5t de des se roag9 6n sonda= arta c 32Y din se;inariile care se >in n A;erica nu au ore de rugciune9 C5te <iserici oCer studii de instruire n rugciuneN A; auzit despre o adunare care a organizat o spt;5n de rugciuneV Clre>ul care nGal =u<ileaz c5nd noi crede; c ;e;<rii <isericilor au o stare spiritual <un Gi cresc n credin>9 El este li<er s ptrund n <iserici Gi s Cac +icti;e din noi to>i) dac ;aturizarea spiritual nu este preocuparea noastr principal9 Cltoria spre eEterior EEpresia a Cost pri;a oar Colosit de Eliza<et* OPConnor) istoric al 1isericii "5ntuitorului) cu sediul la #as*ington) D/C/Cltoria spre interior) adic dru;ul pe care/% parcurgi n cunoaGterea 42 =ui Du;nezeu) nu este suCicient9 !unte; c*e;a>i s/L ur;; pe C=ristos oriunde ;erge El / pe strzi Gi n casele +ecinilor noGtri9 !unte; c*e;a>i s/L slu=i; pe Dristos) duc5nd lu;ii ;esa=ul Lui de ;5ntuire9 Cltoria spre eEterior) care ne duce n aCara lu;ii noastre ;ici) ctre lu;ea care are ne+oie de Dristos) este lucrarea eEterioar rezultat dintr/o cltorie Coarte proCund) n interior) Cisiunea pe care Dristos ne/a dat/o se ndreapt n dou direc>ii: spre Du;nezeu Gi spre aproapele nostru9 1iserica "5ntuitorului o<lig Ciecare ;e;<ru s Cie i;plicat acti+ ntr/o lucrare pu<lic: e+ang*elizarea prin studiu <i<lic) repararea de case) ngri=irea sracilor) orCanilor Gi +du+elor) i;plicarea n pro<le;ele siste;ului de n+>;5nt) n costruirea de locuin>e) n pro<le;e de ;ediu ncon=urtor9 Acestea sunt condi>iile n care po>i Ci ad;is ca ;e;<ru) dar a cere creGtinilor s Cie a;<asadori eCicien>i ai lui Dristos nu este ;ult9 6neori parc g5ndi; c Crec+entarea <isericii du;inica di;inea> Gi depunerea unei su;e de <ani n cutia de colect este tot ce cere Du;nezeu de la noi9 Acest tip de <iseric sea;n ;ai degra< cu un clu< sau loc de distrac>ii9 Aici credin>a pare s Cie un ritual gol: L" Cace s ; si;t <ineL9 6it; de cu+intele lui Isus adresate t5nrului <ogat: L999 du/te de +inde tot ce ai) d la sraci I999J Apoi +ino) I999J Gi ur;eaz5/"L I"arcu %0:'%J9 Clre>ul a;gitor se <ucur c5nd +ede c Cace; credin>a s par prea uGoar9 Credin>a i;plic de+ota;ent Gi ncredere9 "ul>i;ea de l5ng cruce este uGor de ;prGtiat9 Dar aceia care a;estec s5ngele Gi sudoarea lor cu lacri;ile ;artirilor nu pot Ci nGela>i uGor9 Cu c5t ;ai i;plicat este un credincios ntr/o +ia> de rugciune Gi n +ie>ile Gi ne+oile altora) cu at5t +a creGte ;ai repede ; credin>9 Cu c5t este ;ai pu>in i;plicat) cu at5t este ;ai uGor de a;git9 "ul>i credincioGi sinceri prsesc <iserici Gi se altur unor `cte) deoarece acestea se ocup de ;e;<rii lor Gi le dau nsrcinri) `nd Gi dedic +ia>a unei credin>e sau unei cauze) oa;enii aGteapt ` Cie solicita>i) pro+oca>i la ac>iune9 Oa;enii rspund la greut>i) %,& la ;isiuni diCicile9 !ectele oCer adep>ilor lor ci practice de slu=ire a altora) n ti;p ce n <iserici se +or<eGte deseori de La/>i purta cruceaL) dar nu se dau niciodat ;isiuni practice) uneori diCicilei care s Cac slu=irea creGtin eCicient Gi dttoare de satisCac>ii9 Pare ciudat) dar) dac nu pune; sarcini pe u;erii credincioGilor) clre>ul a;gitor +a +eni Gi le +a da el progra;e practice de slu=ire9 Acesta +a Ci pri;ul pas al lucrrii de a;gire9 Capitolul %0 L6"EA "ATERIAL7 C reGtinii care cresc) n ;od acti+) n credin> Gi n n>elegerea naturii lui Du;nezeu au certitudinea ;plinirii n +ia>9 In +re;uri de <ucurie sau de ntristare) realitatea Du*ului lui Du;nezeu) care trieGte n ei) naGte o pace Gi o putere care dau +ie>ii lor sens Gi scop9 Cu siguran>a acestei realit>i a scris
42

psal;istul: LCciDo;nul) Cel Prea nalt) este nCricoGat: El este ;prat ;are peste tot p/;5ntullX lisAT9'J9 A; cltorit n locuri din Europa) Asia Gi Lu;ea a treia unde nu este <ucurie9 Ni;eni nu z5;<eGteK nu eEist Cericire) nici sr<tori9 Totul este ntunecat Gi depri;antK nu eEist speran>K este ce unii au descris ca L+ia> n inCern L9 Pentru ;ine este reprezentarea perCect a +ie>ii Cr Du;nezeu9 "ul>u;it e+eni;entelor din ulti;ii ani) a; a+ut ;ulte ocazii de a predica n acele locuri Gi de=a a; +zut speran>a rensc5nd) Pentru c acei oa;eni doresc s/L cunoasc pe Isus Dristos9 n A;erica) ns) eEist o pri;e=die ;are: aceia care cunosc ade+rul) Pentru c au crescut ntr/o >ar cu tradi>ie creGtin) L/ au dat pe Du;nezeu n sc*i;<ul unor lucruri de ni;ic9 Au sc*i;<at ade/etern cu autosuCicien>a Gi se nclun CalGilor du;nezei ai `terialis;ului Gi u;anis;ului9 44 n genera>ia care a trecut) societatea occidental a+ea o prere ce+a ;ai ;odest despre sine9 n ciuda te*nologiei Gi industriei a+ansate) cei ;ai ;ul>i dintre a;ericani duceau un trai si;plu Prin>ii noGtri ;unceau din greu) pentru a ne asigura nou o +ia> ;ai <un dec5t a lor9 "a=oritatea erau oa;eni si;pli9 A; Cost n+>a>i c: LtruCia ;erge naintea cderiiL9 "ai ;ult) at5t tradi>ia c5t Gi religia sus>ineau c egocentris;ul este anti9 social Gi inaccepta<il9 ProCesorii ne n+>au c drepturile sunt ntotdeauna nso>ite de responsa<ilit>i9 De;ocra>ia ne/a de;onstrat c) n societatea a;erican) orice indi+id se poate ridica p5n la ni+elul co;peten>ei sale) dar ni;eni nu capt ce+a pe gratis9 " ntre< uneori dac norul de deasupra oraGului NagasaQi Gi cuptoarele de la Ausc*Fitz nu ne/au Ccut ;ai conGtien>i despre pri;e=diile poten>ialului u;an9 Nu eEist nici o ndoial c puterea i;ens a ar;elor ;oderne Gi capacitatea unei na>iuni ci+ilizate de a uita atrocit>ile) precu; cele de la Ausc*Fitz) ne/au deter;inat s reconsider; co;pleEitatea uluitoare a naturii u;ane cu ;ai ;ult precau>ie9 A; aClat c sunte; inu;ani Gi ne;iloGi9 EEperien>a a dou rz<oaie ;ondiale ne/a a=utat s Gti; ce este ;ila Gi ne/a GleCuit caracterul9 Pentru scurt ti;p) lu;ea prea s Cie recunosctoare lui Du;nezeu pentru resta<ilirea pcii pe P;5nt9 Atitudinea de s;erenie a a;ericanilor a Cost ns de scurt durat9 P5n la ;i=locul anilor 20) A;erica a Cost a<sor<it de ;odernis;9 De la ;odelele elegante de auto;o<ile p5n la costu;ele de <aie din ce n ce ;ai ;ici ale ;anec*inelor de la DollMFood) toate de;onstrau c A;erica era interesat de tot ce era nou) ;odern Gi Gocant9 "uzica) Cil;ele Gi presa de atunci arat c5t de ;are era sc*i;<area9 !uccesele @azz) r*Mt*; and <lues Gi rocQ/and/roll erau considerate ca Ciind de prost gust) dar tinerii gseau o plcere rutcioas n a/i scandaliza pe cei n +5rst9 Cu; trupele a;ericane) asistentele ;edicale ale Cor>elor ar;ate Gi to>i ceilal>i s/au ntors acas) psi*ologia / disciplin relati+ nou/a de+enit un su<iect de interes ;aEi;9 P5n la ;i=locul anilor P40) psi*ologia era disciplina n care se specializa cel ;ai ;are nu;r de studen>i9 !tudiul ei este Cr ndoial utilK deseori ea conCir; ceea ce 1i<lia a aCir;at cu at5t de ;ult ti;p n ur;9 TotuGi) astzi 44 +ede; c unii dintre Condatorii acestei Gtiin>e au a+ut o contri<u>ie esen>ial n in+ersarea +alorilor9 Dup cu; teoria lui C*arles parFin a su<;inat credin>a n Du;nezeu) neg5nd c El este Creatorul +ie>ii) psi*ologia ;odern Cace acelaGi lucru: i ndeprteaz pe oa;eni de credin>a n Du;nezeu9 Ea n+a> c n Ciecare indi+id eEist ad5nci;i ascunse9 Persoana eEterioar este un co;pro;isK persoana interioar este proCund) ea are i;portan>) Ca concluzie) ade+ratul eu) ascuns su< un n+eliG Cals de condi>ionri sociale Gi pre=udicii religioase) se lupt s se eli<ereze9 Nu/i de ;irare c unii psi*ologi au considerat religia ca piedic Gi nicidecu; ca a=utor pentru personalitatea u;an9 !unt <ucuros s constat c apar noi Cor;e de psi*ologie) <azate pe 1i<lie) care trateaz pro<le;ele de natur e;o>ional din perspecti+a credin>ei creGtine9 Psi*ologi creGtini au ela<orat principiile de <az ale acestei discipline) astCel c s/au pu<licat de=a cr>i +aloroase a+5nd acest su<iect9 Astzi eEist Gi sCtuitori creGtini Gi clinici cu personal creGtin9 Pe de alt parte) psi*ologia ;odern tradi>ional propo+duieGte interesul personal ca realitate supre;) cu pre>ul ;ilei) gri=ii Ca> de al>ii Gi druirii n atingerea unui scop
44

;ai nalt n +ia>9 LPsi*ologia popularL a contri<uit enor; la *aosul *edonis;ului) secularis;ului Gi ni*ilis;ului n cultura ;odern9 A;erica a Cost caracterizat drept o na>iune de indi+izi neciopli>i) aGa nc5t li;<a=ul ncrederii n sine Gi a interesului personal nu a ngri=orat la nceput9 Dar) aGa cu; FloMd "c Ciung arat n cartea sa L!Cin>enia Gi spiritul +eaculuiL) a;ericanii au adoptat un siste; ;ult ;ai ur5t Gi ;ai periculos: LIndi+idualis;ul ;odern) care n/are nici o legtur cu <azele ;orale ale creGtinis;ului Gi se naGte ntr/o societate *edonistic) a generat un ;od de +ia> care nu este nici <eneCic pentru indi+izi) nici producti+ pentru societate9 Indi+idualis;ul era considerat ca Ciind o trstur poziti+ n conteEtul Ca;iliei) co;unit>ii) <isericii Bi gu+ernului9 Drepturile personale erau puse n slu=<a societ>ii9 Dar astzi) indi+idualis;ul nu ;ai are aceleaGi deli;itri9 !loganul este:W :reau ce +reau atunci c5nd +reauVX 6n ase;enea indi+idualis; egoist sl<eGte nseGi <azele na>iunii) construit pe o te;elie Coral puternicL Ipg9-3J9 %., ncep5nd cu anii de liceu) tinerii sunt ndoctrina>i cu deCini>ii g=@ respectului de sine) i;aginii despre sine) realizrii n +ia> propo+duite de proCe>ii iu<irii de sine9 Astzi) ideile Gi principi` lui Cari @ung) AlCred Adler) Cari Rogers) A<ra*a; "asloF Gordon Allport) Eric* Fro;; Gi) nu n ulti;ul r5nd) !ig;und Freud) sunt ;ult ;ai cunoscute dec5t cele ale lui "oise) !a;uel Isaia) Isus sau Pa+el9 Te;a eului a Cascinat A;erica) ad5ncind/o ntr/o dorin> continu dup plcere / e;o>ional Gi seEual) Gi preocupare pentru ct ;plinire personalL9 Ceea ce Freud a descris ca eli<erarea ego/ului era de Capt pri;ul pas ctre idolatrizarea acestuia9 Dorin>a irezisti<il pentru o Lpersonalitate ;aEi; dez+oltatL este +izi<il pretutindeni9 Di+ersele Cor;e de recreere / de la tenis p5n la golC / au de+enit o<sesii pentru unii9 Atletis;ul) alergarea) culturis;ul) practicate at5t de <r<a>i c5t Gi de Ce;ei) au cptat aura unor ritualuri ;istice9 Astzi) cea ;ai ;are parte a acti+it>ii noastre nu ;ai are drept >int ini;a) suCletul sau ;intea) ci trupul9 A a=unge s te si;>i <ine este succesul cel ;ai i;portant9 Pe tricoul directorului ad=unct) cu care alearg n ti;pul pauzei de pr5nz) scrie: LCine nu struieGte nu iz<uteGteL9 De ceN !unt Gi eu un adept al ;en>inerii unei Cor;e Cizice <une9 Eu nsu;i a; ne+oie de ntre>inere Cizic) datorit progra;ului o<ositor de cltorii Gi predici9 ;i place s ; pli;<) s not) s Cac gi;nastic) dar n li;ite nor;aleK sportul este i;portant pentru <tr5ni ca Gi pentru tineri9 De ase;enea) a; con+ingerea c Du;nezeu doreGte s a+e; gri= de trupurile noastre9 1i<lia spune: LNu Gti>i c trupul +ostru este Te;plul Du*ului !C5ntNL I% Cor94:%&J9 Dar s Ci; aten>i s nu transCor;; preocuparea noastr pentru sntate ntr/o cutare neCireasc a tinere>ii +eGnice9 1i<lia spune: LCci deprinderea trupeasc este de pu>in Colos) pe c5nd e+la+ia este Colositoare in orice pri+in>999 L I% Ti;9.:3J9 Cultul pentru ego a de+enit un +iciu9 6nii analiGti au sugerat c interesul de sine este) de Capt) o reac>ie de aprare ;potri+a singurt>ii Gi sterilit>ii +ie>ii ;oderne9 Ne/a; ur<anizat Gi izolat9 6nii oa;eni nu au Ca;ilii) nici str<uni) nici legturi cu tradi>ia noastr creGtin9 Prin ur;are) lipsi>i de un Cunda;ent) ;ul>i Gi/au %.. =4rdut si;>;5ntul de apartenen> Gi ;ul>i) dac nu ;a=oritatea) `/au pierdut si;>;5ntul c Cac parte dintr/o co;unitate9 FloMd =`c Ciung scrie: LPentru ;a=oritatea a;ericanilor) lu;ea este un loC Crag;entat care le oCer o ;ultitudine de posi<ilit>i) dar creia nu/i gsesc sensul9 Ei cred c sunt a<solut singuri Gi c tre<uie s/Gi rspund nu;ai lor nGiGi9 Rupt de Du;nezeu) o;ul gseGte un sens +ie>ii n cutarea Cericirii Gi siguran>eiL IOp9 cit9 pg9 -&J9 La ur;a ur;ei) sunt de prere c p5n Gi ;altratarea copiilor este un se;n al egois;ului Gi al desconsiderrii celorlal>i) pe care un ase;enea siste; de g5ndire le ncura=eaz9 C5nd o persoan Gi ur;reGte interesele ;ai presus de orice) ea nu +a i;pune li;ite ac>iunilor sale9 Este cu ade+rat tragic9 A rni) a ignora) a nu respecta pe al>ii sau a +iola inocen>a unui copil sunt printre cele ;ai ;ari rele pe care o;ul le poate Cace) dar toate acestea sunt de=a co;une n societatea a;erican9 Isus a spus c ar Ci ;ai de Colos pentru un o; s Cie aruncat n ;are) cu o piatr de
4-

;oar de g5t) dec5t s nCrunte ;a;a lui Du;nezeu) pentru c i/a Ccut pe copii s pctuiasc ILuca %-:'J9 Ce <ine ar Ci ca oa;enii s ia n serios aceast a;enin>areV Presa a Ccut pu<lice ;ulte cazuri de ;altratare a copiilor) cu ade+rat Gocante9 "a=oritatea se reCer la <rutalizarea Cizic) iar c*inul psi*ologic Gi e;o>ional la care sunt supuGi copiii din pricina stilului de +ia> ;odern este aproape ignorat9 Astzi) negli=area copiilor de ctre prin>i a de+enit epide;ic9 Prin>ii lipsesc ;ult de acas) copiii sunt eEploata>i de recla;e Gi ;ass / ;edia) sensi<ilitatea lor i;atur este <o;<ardat cu progra;e erotice Gi +ulgare) care gsesc i;ediat ecou n ;in>ile +ulnera<ile ale adolescen>ilor Gi tinerilor9 ncura=area interesului de sine accentuat) c*iar patologic) este eEcesi+9 Dar de toate acestea nu se ocup nici un redactor de ziar sau de tele+iziune9 EEploatarea Gi a<uzul la care sunt supuGi copiii de ctre ;ass/;edia este o pro<le; Coarte serioas9 Atunci c5nd prin>ii) a<sor<i>i de alte lucruri sau de ei nGiGi) ncearc s/Gi spele conGtiin>a) druind copiilor lor =ucrii scu;pe sau =ocuri electronice) tele+iziunea are c5Gtig de cauz9 Recla;ele eEploateaz copiii care) la r5ndul lor) i Ganta=eaz pe prin>i pentru a o<>ine @ucriile dorite9 1ugetele Cir;elor care co;ercializeaz =ucrii sunt H A;enin>area Curtunii 43 calculate po;indu/se de la pre;isa c aceia care le Cor;eaz prin>ilor o<iceiul de a cu;pra =ucrii sunt copiii9 LDac rnH iu<eGti) cu;pr/;i astaL9 Pustia u;an U Nu ne/a; eli<erat nc de spiritul anilor Gaizeci9 Re+olta care s/a nscut n acea perioad) n parte din cauza rz<oiului din :ietna;) a con+ins o genera>ie c este cel ;ai <un ;od de +ia>) <a c*iar o Cor; legiti; de re+olu>ie9 Pe ;sur ce) n ascensiunea lor) tinerii aCaceriGti a;<i>ioGi ai anilor P30 Gi P&0 Gi ;resc a+erile de+in din ce n ce ;ai reci) ;ai ;pietri>i Gi ;ai indiCeren>i9 :ersurile c5ntecelor Gi ;iaginile care le nso>esc au un pronun>at caracter erotic) +iolent Gi antisocial) reClect5nd starea prezenta a tineretului9 Tele+iziunea Gi ec*ipa;entele stereo au +t;at inocen>a copiilor a;ericani) n ti;p ce ;a;e ocupate Gi ta>i indiCeren>i se ntrea< ce n/a ;ers <ine9 !pectacole rocQ pe +ideo) Cil;e de serie) +ulgaritate prezentat drept co;edie / toate Gi/au a+ut partea lor de +in9 AceGti supra+eg*etori electronici de copii au de+enit +iolatori9 Copiii A;ericii cresc ca <uruienile ntr/un pustiu ;oral9 Din Cericire) eEist se;ne ncura=atoare9 Articolele) cr>ile Gi sursele de docu;entare care atrag aten>ia asupra acestei pro<le;e cu care se conCrunt societatea a;erican sunt din ce n ce ;ai Crec+ente9 Cartea lui Da+id ElQind LCopilul gr<it care creGte prea repede Gi prea cur5ndL arat pericolele unei culturi care pune la nde;5na copiilor responsa<ilit>ile adul>ilor) drepturile Gi dorin>ele lor9 Cartea LCopii n pericolL) scris de dr9 @a;es Do<son Gi GarM 1auer) descrie criza ;oral a na>iunii a;ericane) nu;ind/o un rz<oi ci+il al +alorilor9 Organiza>ia LFocus on t*e Fa;ilML ILFa;ilia n centrul aten>ieiLJ cu sediul n Colorado Gi condus de Do<son) se ocup n ;od constant de pro<le;a eEploatrii copiilor9 Cei doi autori I1auer este un Cost consilier n ad;inistra>ia ReaganJ arat cu; s/a a=uns la starea actual de lucruri) n care siste;ul anticreGtin a a=uns s ai< inCluen>a principal n cadrul societ>ii a;ericane) iar Ca;ilia nu ;ai are la <az +alorile ;orale9 n capitolul 43 intitulat LDragoste GiseEL)r9 Do<son aCir;: L@eCuit de standarde >n do;eniul seEual) societatea se +a destr;a9 Aceasta este lec>ia istoriei9 Aceasta este ;oGtenirea Ro;ei Gi a peste dou ;ii de ci+iliza>ii care au aprut Gi au pierit pe P;5nt9 Fa;ilia reprezint +eriga de <az n cadrul societ>iiK toat acti+itatea u;an se construieGte pe te;elia ei9 Dac +iolezi natura seEual a rela>iilor >n cadrul Ca;iliei) ntreaga suprastructur +a Ci a;enin>at9 Bi >ntr/ade+r) n na>iunea noastr) institu>iaCa;iliei se pr<uGeGte L9 ILCopii n pericolL pg922J9 Este ne+oie ca predicatorii) scriitorii) +or<itorii) co;entatorii Gi realizatorii de e;isiuni creGtine s descrie tipurile de co;porta;ent distructi+ Gi s arate pericolele care a;enin> societatea9 Presiunile sunt at5t de ;ari) nc5t este ne+oie de o reac>ie eEtre; de puternic pentru a le ani*ila9 Dar ; te; c articolele) cr>ile Gi reac>iile pri+ind aceste Ceno;ene negati+e nu +or a+ea puterea de a inCluen>a poziti+ soarta copiilor A;ericii9 Ti;p de patru decenii) educatori toleran>i Gi agen>ii sociale
43

au per+ertit Gi corupt p5n la te;elii disciplina ;oral n na>iunea noastr9 Poate o ase;enea cultur s supra+ie>uiasc) sau criza ad5nc ne/a adus Coarte aproape de ApocalipsN Lua>i n considerare pro;iscuitatea) rata nalt a sarcinilor printre adolescente) aa+ortului care Cac ra+agii n na>iunea noastr9 Lua>i n considerare pro<le;ele cauzate de +ioluri) de a<uzul de droguri) de alcool) de pornograCie Gi de sado/;asoc*is;) prezente c*iar la ele+i de Gcoal ele;entar9 A; citit recent raportul despre un <iat de unsprezece ani n+inuit de sodo;ie Gi de a Ci a<uzat seEual de o Ceti> de patru ani9 El aClase de ase;enea practici teleCon5nd la un nu;r de teleCon dat de un prieten de la Gcoala du;inical9 A; citit Gi alte rapoarte de ncredere despre i;oralitatea care cuprinde) ca o epide;ie) <isericile noastre9 6n sonda= recent arat c .0Y dintre tinerii din <isericile e+ang*elice sunt acti+i din punct de +edere seEual9 "ai ;ult) 40Y dintre adul>ii necstori>i) inclusi+ cei care Crec+enteaz <iserica n ;od regulat Gi particip la studii <i<lice) sunt acti+i seEual) iar dintre aceGtia) =u;tate ntre>in rela>ii seEuale cu ;ai ;ul>i parteneri9 ! nu ne ;ai ;ir; c lu;ea este n criz9 ! nu ne ;ai ;ir; c tinerii sunt de<usola>iK c pericolul este prezent pe strziK c +iolen>a a atins cele ;ai nalte coteK c sinuciderea s/a ntins ca o epide;ie %.n r5ndul adolescen>ilor Gi tinerilorK c rata a<andonului Gcolar a atins un ni+el colosalK c tinerii adul>i dau greG n +ia> Gi se ntorc acas s locuiasc cu prin>iiK c tinerii n/au n ce s creadK c suCletul A;ericii este n pericolK c ne te;e; de ziua de ;5ine9 !atana) nGeltorul) lucreaz din plin n aceast na>iune9 Cine se ridic n aprarea ade+ruluiN i ;ai pas cui+aN La cellalt capt al unei perioade de eli<erare / eli<erarea Ce;eilor) a copiilor) a ani;alelor / A;erica se pare c a Cost eli<erat de pe te;elia ei ;oral9 Dar) pentru prea ;ul>i) +ia>a a de+enit iad9 Cel ;ai ;ic nu;itor co;un Nu po>i pri+i la tele+izor sau s citeGti un ziar Cr s aCli despre i;plica>iile dezastruoase ale acestui ;od de +ia>9 8iarele na>ionale dedic edi>ii ntregi unor su<iecte precu; tea;a Gi panica9 Intr/un editorial din edi>ia ;ai) %&&' a ziarului L6!A TodaML IL!6A AstziLJ) intitulat LDecderea ;oraleiL) Gerald F9 OreMc*e analizeaz gra+itatea per+ertirii +alorilor de ctre propo+duitorii i;oralit>ii9 El scrie: LConcu<ina=K copii n aCara csniciei) pentru care <r<atul nu poart nici o responsa<ilitate ;oral sau CiscalK Ca;ilii cu un singur printe / toate par aCla ;od9 I6n raport recent ;en>iona du<larea nu;rului de naGteri la adolescente ntr/o perioad de doi ani9 Dintre ;a;ele de culoare aClate la +5rsta adolescen>ei) nu;ai una din zece este cstorit9 La scar na>ional) unul din patru copii apar>ine unei ;a;e ne;ritateJ9 Les<ienele Gi *o;oseEualii sunt nesting*eri>i9 Noua preGedint a Organiza>iei Na>ionale a Fe;eilor accept ca o Ce;eie s ai< at5t un so> c5t Gi o partener9 1unstarea a de+enit un drept personal) aGa nc5t etica a de+enit o no>iune lipsit de con>inut9 n Ca>a tuturor acestor reali tp) sunte; nde;na>i s Ci; toleran>i) n>elegtori Gi ;ai presus de toate) s nu =udec; m OreMc*e scrie c dac Rip :an #inQle s/ar scula n anii P&0) dup un so;n lung) ar intra ntr/un LGoc care ar ;pinge acul indicator n aCara scrii Ric*terL9 Acesta este ade+rul9 Toate sonda=ele arat c &0Y din popula>ia a;erican pretinde a se conduce dup Mri siste; de +alori <azat pe credin>a n Du;nezeu) dar se pare c aceste +alori au o inCluen> ;inor) dac nu ineEistent) asupra +ierilor lor9 n+>turile creGtine au Cost scoase din uni+ersit>i Gi alte institu>iiK ;ai ;ult) Cu+5ntul lui Du;nezeu este <at=ocorit) caracterizat ca ;isogin) considerat o legend sau o Cars9 !unt ndurerat c5nd +ad <iserici care renun> c*iar la principii de <az9 In cele ;ai ;ulte cazuri) ele sc*i;< ade+rurile !cripturii pe o ;inciun9 Dar aceast degradare n cultura Gi credin>a noastr este nu;ai unul dintre se;nele care arat c a; intrat de=a n +re;urile de necaz proCe>ite de Isus9 El a descris aceast perioad n Pilda !e;ntorului) spun5nd c +a Ci un ti;p c5nd oa;enii +or prsi ade+rul Gi +or cuta ;plinirea dorin>elor lor9 "ai t5rziu) apostolul Pa+el) n epistola sa ctre t5nrul Ti;otei) Cace o descriere a +re;urilor de pe ur;: L! Gtiic n zilele din ur; +or Ci+re;urigrele9 Cci oa;enii +or Ci iu<itori de sine) iu<itori de <ani) ludroGi) truCaGi) *ulitori) neasculttori de prin>i) ne;ul>u;itori) Cr e+la+ie)Cr dragoste Cireasc) ne ndupleca>i) cle+etitori) ne nCr5na>i) ne ;<l5nzi>i) neiu<itori de <ine) +5nztori) o<raznici) ng5;Ca>iK iu<itori ;ai ;ult de plceri dec5t iu<itori de Du;nezeuK a+5nd doar o Cor; de e+la+ie dar tgduindu/i puterea Deprteaz/te de
4&

oa;enii aceGtia !unt printre ei unii) care se +5r prin case) Gi ;o;esc pe Ce;eile uGuratice ngreuiate de pcate Gi Cr;5ntate de Celurite poCte) care n+a> ntotdeauna Gi nu pot a=unge niciodat la deplina cunoGtin> a ade+ruluiL I' Ti;9 ,:% /-J9 Pa+el descrie +re;uri care ar Ci prut i;posi<ile acu; patruzeci de aniK din pcate) aceasta este lu;ea n care tri; astzi9 Cu; a; a=uns oare aiciN !pre <inele lui Ti;otei) ucenicul lui Gi al <isericii pe care t5nrul pstor o conducea) Pa+el i scrie acestuia s triasc dup principiile despre care Gtia c sunt <une Gi s nu se lase inCluen>at de lu;ea Pctoas din =urul lui: LTu s r;5i n lucrurile pe cari le/ai lH+>at Gi de cari eGti deplin ncredin>at) cci Gtii de la cine le/ai ln+>at: din pruncie cunoGti !Cintele !cripturi cari pot s/>i dea Pn>elepciunea care duce la ;5ntuire) prin credin>a n Dristos ;sL I' Ti;9,:%./%2J9 -0 Prin +re;uri de ncercri au trecut Gi creGtinii din I;periulP Ro;an9 Prigoana Gi ;oartea erau rsp5ndite9 Cei sla<i) care cdeau pe calea credin>ei) erau ;ai ndrept>i>i dec5t cei de astziK totuGin Pa+el l ndea;n pe Ti;otei s reziste9 i rea;inteGte c LToat !criptura este insuClat de Du;nezeu Gi de Colos ca s n+e>e) s ;ustre) s ndrepte) s dea n>elepciune n nepri*nireL I' Ti;9,:%4J9 Acesta este ade+rul central al autorit>ii Cu+5ntului lui Du;nezeu) at5t de contro+ersat n lu;ea de azi9 Tri<unalele a;ericane Gi/au pierdut din autoritate9 Frdelegile nu se ;ai =udec at5t de aspru pe c5t ar tre<ui9 Ca ur;are) pctoGii au negat autoritatea 1i<liei) pentru ca pcatele lor s Cie trecute cu +ederea9 "ai ru) credincioGi care ar tre<ui s apere autoritatea !cripturii o deCi;eaz Gi o neag9 Aceasta este tot lucrarea nGeltorului9 Autorul epistolei ctre e+rei a+ertizeaz: LCci cei ce au Cost lu;ina>i odat) Gi au gustat darul ceresc) Gi s/au Ccut prtaGi Du*ului !C5nt) Gi au gustat Cu+5ntul cel <un al lui Du;nezeu Gi puterile +eacului +iitor Gi cari totuGi au czut) este cu neputin> s Cie nnoi>i iar5G Gi aduGi la pocin>) Ciindc ei rstignesc din nou pentru ei) pe Fiul lui Du;nezeu) Gi/L dau s Cie <at=ocoritL IE+rei 4:./4J9 Dar pute; a+ea +ia> nou n Dristos Gi aceasta este cea ;ai ;are ne+oie a noastr Gi a societ>ii9In epistola sa ctre ro;ani) Pa+el scrie: L! nu + potri+i>i c*ipului +eacului acestuia) ci s + preCace>i) prin noirea ;in>ii +oastre999 LIRo;9%'9'J9 Puterea Du*ului !C5nt de a nCr5nge nclina>ia noastr spre pcat este disponi<il pentru oricine care/L pri;eGte pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n al su9 Pa+el eEplic: LBti; <ine c o;ul nostru cel +ec*i aCost rstignit ;preun cu El) pentru ca trupul pcatului s Cie dez<rcat de puterea lui) n aGa Cel ca s nu ;ai Ci; ro<i ai pcatuluiK cci cine a ;urit) de drept) este iz<+it de pcat` Acu;) dac a; ;urit ;preun cu Dristos) crede; c +o; B> tri ;preun cu El) ntruc5t Gti; c Dristosul n+iat din ;orp) nu ;ai ;oare: ;oartea nu ;ai are nici o stp5nire asupra Luu Fiindc prin ;oartea de care a ;urit) El a ;urit pentru pcat) odat pentru totdeaunaK iar prin +ia>a pe care o trieGte) trieGte pentru Du;nezeuL IRo;94:4/%0J9 -0 n scrisoarea sa ctre Ti;otei) apostolul spune: LCciDu;nezeu 0 ne/a dat un du* de Cric) ci de putere) de dragoste Gi de c*i<zuin>L I' Ti;9l:-J9 Atunci de ce lupt; ;potri+a unui nu;nezeu care ne iu<eGteN De ce ;uncesc unii din greu pentru ce+a ce poate Ci o<>inut pe gratisN Ce tragedie c adep>ii CilosoCiilor pg5ne ;oderne aleg s/I ntoarc spatele Du;nezeului Cerurilor) pentru a slu=i unor du;nezei CalGi9 @udeacata 1isericii 1i<lia ne n+a> c +or Ci n+>tori Gi prooroci ;incinoGi n 1iseric la +re;ea sC5rGitului9 AGa cu; spune Gi apostolul Petru: L n norod s/au ridicat Gi prooroci ;incinoGi) cu; Gi ntre +oi +or Ci n+>tori ;incinoGi) cari +or strecura pe CuriG erezii ni;icitoare) se +or lepda de !tp5nul care i/a rscu;prat) Gi +or Cace s cad asupra lor o pierzare npraznic9 "ul>i i +or ur;a n destr<lrile lor9 Bi) din pricina lor) calea ade+rului +a Ci +or<it de ru9 n lco;ia lor +or cuta ca) prin cu+5ntri nGeltoare) s ai< un c5Gtig de la +oi Dar os5nda i paGte de ;ult +re;e) Gi pierzarea lor nu dor;iteazL I' Petru ':%/,J9 !atana nu are ne+oie s Cor;eze o <iseric Gi s o nu;easc LPri;a 1iseric a !ataneiL pentru a a;gi societatea ;odernK poate nGela ;ai <ine n alte ;oduri9 El +rea s preia stp5nirea n Gcolile noastre) n institu>iile sociale) n g5ndurile Gi atitudinile unor conductori cu inCluen> n ;ass/;edia Gi n politica gu+erna;ental9
-0

Apostolul Pa+el a proorocit c ;ul>i i +or ur;a pe n+>torii ntincinoGi) Cr s Gtie c) *rnindu/se cu n+>turile lor) ei las sa ptrund n +ie>ile lor otra+a Dia+olului9 "ii de oa;eni sunt ;Bela>i9 n+>torii ;QcinoGi Colosesc cu+inte rsuntoare9 n+>tura lor pare a Ci logic) nalt Gi soCisticat9 Ei sunt inteligen>i) <uni Oratori Gi reuGesc s/i nGele pe aceia a cror te;elie spiritual este sla<9 AceGti n+>tori ;incinoGi s/au ndeprtat de credin>a <i<lic %0 Du;nezeu9 1i<lia aCir; c ei au prsit calea ade+rului din Pricin c au crezut ;inciunile Dia+olului Gi au ales s accepte n+/ctura acestuia9 Ei au de+enit astCel purttorii de cu+5nt ai !atanei9 %2% !criind lui Ti;otei) apostolul Pa+el prooroceGte: LDarDu*; spune l;urit c) n +re;ile din ur;) unii se +or lepda de credin>) ca s se alipeasc de du*uri nGeltoare Gi de n+>turile dracilor) a<tu>i deC>rnicia unor oa;eni care +or<esc ;inciuni) nse;na>i cu Cierul roGit n nsuG cugetul lorL I% Ti;9.:% /'J9 "ai t5rziu) Pa+el i scrie lui Ti;otei: LCci +a +eni +re;ea c5nd oa;enii nu +or putea s suCere n+>tura sntoasK ci i +or g5dila urec*ile s aud lucruri plcute) Gi Gi +or da n+>tori dup poCtele lor9 Gi +or ntoarce urec*ea de la ade+r Gi se +or ndrepta spre istorisiri nc*ipuiteL I' Ti;9.:,/.J9 !atana este un ;incinos) un nGeltor Gi un <un i;itator9 nc din grdina Edenului scopul lui a Cost nu s deter;ine o;enirea s renun>e la e+la+ie) ci s o deter;ine s Cie c5t ;ai e+la+ioas) dar Cr Du;nezeu9 "etoda pe care a Colosit/o a Cost aceea de a/L i;ita pe Du;nezeu9 !criptura spune: LCci c*iar !atana se preCace ntr/un nger de lu;in9 Nu este ;are lucru dar) dac Gi slu=itorii lui se preCac n slu=itori ai nepri*nirii !C5rGitul lor +a Ci dup Captele lorL I' Cor9 %%:%./%2J9 !atana ;ai ColoseGte nc aceast ;etod de a;gireK deseori reprezentan>ii lui sunt deg*iza>i n slu=itori ai nepri*nirii9 n ti;p ce propo+duiesc ;esa=ul care aduce ;oarte Gi ntuneric ini;ii Gi ;in>ii pctosului) ei se dau drept practican>i ai nepri*nirii9 Aceasta este o ;inciun a !atanei9 Dar p5n s dispar la orizont Curtuna nGelciunii spirituale Gi ;orale) dezln>uit de pri;ul clre>) lui Anticrist i se +a Ci dat putere deplin pe P;5nt9 :a +eni apoi clre>ul de care lu;ea se te;e cel ;ai ;ult: clre>ul calului roGu) care +a aduce rz<oiul Gi prpdul9 PARTEA A PATRA ?N CENTR6L :ARTE@6L6I Capitolul %% "E!AGER6L R781OI6L6I LBi s/a artat un alt cal) un cal roG9 Cel ce sta pe el a pri;it puterea s ia pacea de pe p;5nt) pentru ca oa;enii s se=ung*ie unii pe al>ii) Gi i s/a dat o sa<ie ;areL IApoc9 4:.J9 Teroarea sC5rGitului lu;ii eEist nc de la apari>ia ci+iliza>iei pe P;5nt9 Istoria o;enirii este caracterizat de Cali;entul rela>iilor sntoase ntre indi+izi: rz<oaie) anar*ie) Crate contra Crate) +ecin contra +ecin) na>iune contra na>iune9 Rul a Ccut ;ari ra+agii p5n acu;) dar *olocaustul care +ine +a ntrece orice nc*ipuire a ;intii o;eneGti9 In capitolul 4 din Apocalipsa) Ioan +or<eGte despre calul roGu care aduce rz<oiul9 Acest al doilea clre> +a st5rni un prpd Cr precedent) p5n c5nd nsuGi "esia +a inter+eni Gi i +a zdro<i pe alia>ii !atanei n <tlia de la Ar;ag*edon9 A;inti>i/+ ce le/a spus Isus ucenicilor !i: LPentru c atunci +a Ci un necaz aGa de ;are) luni n/aCost niciodat de la nceputul lu;ii p5n acu;) Gi nici nu +a ;ai Cu Bi dac zilele acelea n/ar Ci Cost scurtate) ni;eni n/ar scpaK dar) din pricina celor aleGi) zilele acelea +or Ci scurtateL I"atei '.:'%/''J9 -% A; Ci nai+i dac a; ignora Captul c acest clre> care aduce rz<oiul goneGte c*iar acu; spre noi9 6nii spun c P;5ntul este acu; un sat glo<al9 !unte; cu to>ii +ecini unii altora) ;ai ales acu;) dup nc*eierea rz<oiului rece9 Occidentul a c5Gtigat acest rz<oi9 Dar nu ne pute; per;ite s sr<tori; nc +ictoriaK stocuX rile de ar;e nucleare r;ase sunt suCiciente pentru a distruge P;5ntul de Gaptesprezece oriK Clcrile eEploziilor ar a+ea o te;/peratur de %,0 de ;ilioane de grade9 Nici o rezolu>ie ON6) nici
-%

Cor>ele de ;en>inere a pcii) nici o nou ordine ;ondial nu ar putea s opreasc aceast groz+ie nainte de a se ;plini +re;ea9 DeGi ne rug; Gi lucr; cu to>ii pentru pace) Gti; c pericolul este ;are9 Nu;rul na>iunilor din lu;ea a treia cu inten>ii agresi+e este n continu creGtere9 !unt c5>i+a dictatori ;ilitari care nu ar dori ni;ic altce+a dec5t s distrug Ierusali;ul sau Tel A+i+/ul9 At5t ti;p c5t oa;enii se las conduGi de legile autosuCicien>ei Gi a+anta=ului personal) +or Ci ;ereu tirani care +or putea s pro+oace o catastroC pe P;5nt9 n aceste +re;uri Curtunoase) ni;eni nu poate +or<i despre rz<oi cu detaGare9 To>i a+e; n ;inte o +iziune a dezastrului nuclear) nainte de sC5rGitul celui de/al doilea rz<oi ;ondial) luptele se li;itau la c5;purile de lupt Gi la dru;urile na+iga<ile9 Ar;a;entul Gi *rana erau transportate pe distan>e ;ari9 Oceane) terenuri ;untoase) dru;uri acoperite de zpad) deserturi Gi r5uri repezi / toate constituiau <ariere naturale care li;itau rz<oiul Gi ddeau co;<atan>ilor iluzia distan>ei Gi a siguran>ei9 Pentru nord/ a;ericani) rz<oaiele erau lupte care se ddeau LacoloL Gi Lpeste oceanL9 Dar alar;a care a rsunat n <iroul de pregtire a Gtirilor al Radio o6ruziunii @aponeze la ora 3).2 n di;inea>a zilei de 4 august %&.2 a Cost nceputul unor ;ari sc*i;<ri9 Crainicul s/a gr<it s citeasc Gtirile care toc;ai i sosiser de la sediul local al ar;atei: LTrei a+ioane ina;ice au Cost localizate deasupra zonei !ai=oL) a apucat s spun9 Deodat) un Culger al<astru or<itor a strlucit peste Diros*i;a999 Gi a ur;at un ;o;ent de liniGte nep;5nteasc9 6\ nor a;enin>tor de gaze n Cier<ere) n Cor; de ciuperc) s/a ridicat deasupra unei ;ase inCor;e de resturi arse care Cusese c5nd+a ` oraG9 Acesta +a Ci si;<olul unei ere noi care ncepea atunci9 -' Crainicul a Cost +aporizat) ;preun cu ntregul post de radio) <o;<arda;entele consecuti+e ale oraGelor Diroslii;a Gi NagasaQi a6 a+ut eCectul scontat: au pus capt rz<oiului9 Dar nu nu;ai at5t: au sc*i;<at cursul istoriei Gi au artat lu;ii ntregi noile pericole ale `<oiului9 Au sal+at astCel +ie>i o;eneGti9 "ul>i conductori =aponezi) c*iar din aceste dou oraGe) + +or spune acu; c acele <o;<e au sal+at pro<a<il ;ilioane de +ie>i o;eneGti) at5t din r5ndul =aponezilor c5t Gi al alia>ilorK cci dac rz<oiul nu s/ar Ci nc*eiat atunci) =aponezii ar Ci continuat lupta p5n la ulti;a suClare pentru a/Gi apra >ara9 Dar oraGele Diros*i;a Gi NagasaQi au de+enit pr>i n noua deCini>ie a rz<oiului9 Pro<le;a este c prea ;ul>i dintre cei care nu se nscuser atunci se ncp>5neaz s/Gi sc*i;<e propriile lor idei despre rz<oi9 ReCuzscread ade+rul despre puterea colosal eli<erat de ar;ele Colosite atunci9 PreCersr;5n nparadisul ignoran>ei Gi al indiCeren>ei: rz<oiul este ce+a ce se nt5;pl unde+a departe9 Istoricii spun c au eEistat peste patru ;ii de rz<oaie n ulti;ii cinci ;ii de ani) ;ulte dintre ele ntinz5ndu/sepe perioade lungi9 6nele) precu; rz<oiul de treizeci de ani din Europa) au durat zeci de ani Gi au secat +italitatea na>iunilor i;plicate9 n cele dou rz<oaie ;ondiale din pri;a =u;tate a ulti;ului secol au ;urit peste 40 de ;ilioane de oa;eni9 Cursa ascendent a nar;rii din anii P40 Gi -0 din ti;pul conCruntrii Est / :est a de;onstrat poten>ialul ;ti;idrii politice9 Fiecare parte Gi i;agineaz c cealalt este ;ai puternic Gi c are ne+oie de ar;e ;ai eCiciente9 A; +zut) n ti;pul rz<oiului din GolCul Persic) puterea de distrugere Gi precizia ar;elor con+en>ionale ;oderneK pute; acu; s ne nc*ipui; / n ;ic "sur ns / consecin>ele unui rz<oi ter;onuclear9 In situa>ia actual) orice dictator poate a;enin>a pacea ;ondial9 "in>i nCier<5ntate) caalelui!adda;Dusseinsau"oa;er Ccl GaddaCi) ar putea s dezln>uie un rz<oi nuclear de propor>i Pnntr/un atac neaGteptat9 nlocuirea ar;elor con+en>ionale cu `e nucleare Gi <ioc*i;ice a co;plicat eEtre; de ;ult sarcina !o;a>iei interna>ionale9 %22 Ne<unia rz<oiului nsGi eEisten>a ar;a;entului nuclear a sc*i;<at caracterul conClictului9 Rz<oiul nu ;ai este ce a Cost9 Cercettorul George !egal scrie: L!c*i;<area Cunda;ental este aceea c) n ti;p Ce rz<oaiele
-'

anterioare erau instru;ente eCiciente ale politicii) un rz<oi nuclear ar a+ea ca rezultat distrugerea planetei9 Lu;ea ar de+eni o Lrepu<lic a insectelorL I#orld ACCairs Co;panion) P39&0J9 C5nd a de+enit e+ident c ar;ele nucleare) c*iar cele si;ple) au capacitatea de a ani*ila totul n interiorul zonei de ac>iune) strategia de rz<oi a tre<uit s Cie sc*i;<at9 Fa> de arsenalul ;ondial de rac*ete <alistice) Cocoase lansate de pe su<;arine Gi c*iar ar;a;ent lansat prin satelit) a; descoperit c eEist rac*ete nucleare ascunse n +e*icule care circul pe o re>ea de dru;uri su<terane9 Aceast per;anent circula>ie a ar;a;entului nuclear a ;rit a;enin>area unor distrugeri ;asi+e9 AnaliGtii au spus c*iar c distrugerea total este LasiguratL9 Ini>ialele anilor -0 au Cost DRA / Distrugere Reciproc Asigurat9 Astzi sunt rz<oaie pretutindeni n =urul nostru9 Auzi; ;ereu de +eGti care anun> iz<ucnirea unor alte conClicte9 In aCar de rz<oiul din GolC) ;ai eEist n lu;e peste patruzeci de conClicte9 Este tul<urtor Captul c cincisprezece na>iuni Ipoate c*iar ;ai ;ulteJ posed te*nologii nucleare Gi c peste =u;tate din ele sunt dotate cu ar;a;ente nucleare9 n ciuda declara>iilor zgo;otoase procla;5nd sC5rGitul rz<oiului rece) douzeci Gi cinci de na>iuni se strduiesc s se alture Cr>iei nucleare9 Dac adug; toate ar;ele nucleare stocate n Costa 6niune !o+ietic) !tatele 6nite) "area 1ritanie) Fran>a) India) Israel) C*ina Gi alte na>iuni) ne pute; Cace o idee cu pri+ire la poten>ialul colosal de distrugere eEistent pe pla/net96nlucru este ns e+ident: rz<oiul nu ;ai este li;itat) Lunde+a departeL9 Clre>ul calului roGu a desCiin>at distan>ele9 Copitele calului se aud tot ;ai aproapeK el +ine nso>it de un zgo;ot asurzitor de rz<oiK a a=uns s goneasc pe strzile oraGului nostru9 :5ntu rz<oiului se poate s se Ci liniGtit) dar Curtuna n/a disprut nc de la orizont9 Nu e ti;pul nc s co<or5; steagul de a+ertizare9 %24 To>i dori; pacea9 Conductorii noGtri ne pro;it pacea) dar aceasta n/a Cost niciodat ;ai ;ult dec5t un cal; neliniGtit9 Lu;ea noastr este ntr/un ase;enea *aos nc5t ; ntre<: este pacea doar 0 iluzieN ! Cie liniGtea de acu; se;nul pre;ergtor unei pci i;inente sau al unui uragan ;ai ngrozitor dec5t ne/a; putea i;aginaN Eu cred c lu;ea se aCl astzi n centrul +5rte=ului Gi c +idul n care a; intrat de la pr<uGirea co;unis;ului Gi colapsul T=niunii !o+ietice ar putea Ci doar liniGtea Cragil dinaintea unei groz+ii9 Este un senti;ent pe care nu/% pot alunga) dar ; rog Do;nului s nu Cie aGa9 O speran> rezona<il Ti;p de secole) gu+ernele Gi parla;entele au ncercat s pstreze pacea pe p;5nt9 In +re;urile trecute) conductori precu; Cezar) Constantin) Carol cel "are) Napoleon) >arii rsritului Gi regii apusului au pro;is o pace dura<il9 Dar nu au reuGit s/Gi >in pro;isinea9 Astzi) planuri ndrzne>e de unitate glo<al sunt dez<tute cu entuzias; la 1ruEelles) NeF RorQ) Gene+a) ToQio Gi #as*ington9 Cu toate acestea) nu eEist nc o pace uni+ersal Gi lu;ea ncepe s se sature de pro;isiuni goale9 Ca ;artori ai e+eni;entelor ce se desCGoar n Europa de Est) A;erica Latin) Orientul "i=lociu Gi !tatele 6nite) pute; Ci opti;iGti9 !e pare c ne aCl; ntr/o perioad de cal;9 EEist ns nu;eroase ;oti+e s Ci; circu;spec>i9 Econo;ia ;ondial trece printr/o criz acutK deCicitul Cinanciar este eEtre; de ridicat9 n %&&') gu+ernul a;erican a+ea o datorie de .00 de ;i*arde de dolari) care nu a+ea nici o Gans de a Ci ac*itat9 CreGterea datoriilor este o pro<le; serioas at5t pentru Ca;ilii c5t hl pentru corpora>ii9 Cri;a Gi +iolen>a / aClate n continu creGtere : Pun n pri;e=die +ia>a c*iar n locuri <ine lu;inate Gi n plin zi9 =u plus) ne conCrunt; cu o creGtere a i;oralit>ii) cu pr<uGirea ta;iliei Gi a +alorilor care stau la <aza Ca;iliei Gi cu pre=udec>i din ` ui ce ;ai ;ari Ca> de orice ;aniCestare religioas din partea unor 0r!aniza>ii al cror nu;r este n continu creGtere9 "ul>i o<ser+a/n sunt de prere c A;erica a pGit ntr/o perioad post/creGtin9 -,
-,

Este situa>ia ;ondial actual n concordan> cu planul de pa` al lui Du;nezeuN :a Ci +reodat pace pe P;5nt sau este pac` doar o iluzieN :a distruge Curtuna care +ine lu;eaN nainte de a rspunde la aceast ntre<are) s ne a;inti; de ub lucru pe care/l uit; prea uGor) atunci c5nd ne concentr; aten>ia asupra a;enin>rii unui rz<oi nuclear9 6it; groaza inCinit ;ai ;are a despr>irii +eGnice de Du;nezeu9 Oroarea unui rz<oi nuclear este trectoare n co;para>ie cu urgiile care/i aGteapt pe to>i aceia care resping ;ila) *arul Gi ;5ntuirea lui Du;nezeu n Dristos9 Aceste urgii sunt ;i;agina<ile9 : a;inti>i ;o;entele dinaintea trdrii Gi cruciCicrii lui IsusN IeGind din Te;plul din Ierasali;) Dristos le spune ucenicilor: L:e>i auzi de rz<oaie Gi +eGti de rz<oaie: +ede>i s nu + spi;5nta>i) cci toate aceste lucruri tre<uie s se nt5;ple Dar sC5rGitul tot nu +a Ci atunci 6n nea; se +a scula ;potri+a altui nea;) Gi o ;pr>ie ;potri+a altei ;pr>iiL I"atei '.:4)-J9 C*iar n ti;pul c5nd rostea aceste cu+inte) cea ;ai *idoas Gi ngrozitoare Capt din toate ti;purile se pregtea: Prin>ul Pcii ur;a s Cie rstignit de oa;eni9 ! nu uit;) ns) c) deGi Dristos ne/a a+ertizat c +or Ci ;ereu rz<oaie Gi +eGti de rz<oaie) nu tre<uie s st; nepstori Gi s pri+i; cu; popoare se distrug unul pe altul9 Ar nse;na s apro<; rul prin tcerea noastr9 Tre<uie s pre+eni; na>iunile lu;ii s se pociasc Gi s se ntoarc la Du;nezeu c5t ;ai este ti;p9 Tre<uie s Cace; cunoscut iertarea Gi pacea care eEist n Dristos Isus) "5ntuitorul Gi Do;nul nostru9 !C5rGitul rului Este ti;pul s ne ntre<;: este aceasta +re;ea sC5rGitului de care +or<eGte 1i<liaN Este aceasta Curtuna Cinal care +a ;tura tot ce nt5lneGte n caleN !criptura ne n+a> c istoria u;an are un sC5rGitK cercettorii 1i<liei sunt de prere c acest sC5rGit este aproape9 Nu +a Ci sC5rGitul lu;ii) ci sC5rGitul siste;ului lu;esc actual do;inat de pcat9 -. 1i<lia spune c !atana este de Capt Lstp5nitorul lu;ii acesteiaL Iloan %':,%J Gi Ldo;nul puterii +zdu*ului I999J =`*alcare lucreaz acu; n Ciii neascultriiL IECes9':'J9 At5t nnip c5t acesta este li<er) n per;anent lupt cu Du;nezeu Gi Mr;5ndu/Gi planul su) Cii sigur c rz<oaiele nu +or nceta) iar ;oartea Gi rul se +or rsp5ndi9 O;enirea Cr Du;nezeu nu are nici o speran>9 !criptura +or<eGte Gi despre niGte se;ne) uGor de recunoscut) ale sC5rGitului +eacului9 !e pare c ele sunt astzi n centrul aten>iei9 Isus a spus) n E+ang*elia dup "atei) capitolul '.) c +or Ci Coa;ete) <oli Gi cutre;ure) dar c acestea +or Ci doar nceputul9 El a ;ai spus c oa;enii Lse +or +inde unii pe al>ii) Gi se +or ur unii pe al>ii9 !e +or scula ;ul>i prooroci ;incinoGi Gi/i +or nGela pe ;ul>i Bi din pricina n;ul>irii Crdelegii) dragostea celor ;ai ;ul>i se +a rci I"atei '.:%0/%'J9 Dar a adugat: LE+ang*elia aceasta a ;pr>iei +a Ci propo+duit n toat lu;ea) ca s slu=easc de ;rturie tuturor nea;urilor9 Atunci +a +eni sC5rGitulL I"atei '.:%.J9 n aceast proCe>ie o<ser+; ideea c E+ang*elia +a Ci +estit n ntreaga lu;e) cu a=utorul noilor te*nologii) p5n la sC5rGitul acestui secol9 nlesnirile din prezent nu au precedent n istoria u;anit>ii9 In ti;pul cruciadei londoneze din %&3&) a; putut +esti E+ang*elia n ',0 de oraGe <ritanice) precu; Gi la ,, de na>iuni aCricane) n trans;isiuni directe prin satelit) la ore de ;aEi; audien> Pentru +iitor a+e; planuri ;ai ndrzne>e9 In %&&,) n ti;pul cruciadei europene) +o; instala un ec*ipa;ent de satelit laEssen) n Ger;ania) cu a=utorul cruia ;esa=ele lui Du;nezeu +or putea Ci auzite n toat Europa9 H Nici un e+ang*elist nu poate ;plini proCe>ia lui Dristos de unul singur / eu nici n/aG ncerca P dar Ciecare ocazie de propo+duire a E+ang*eliei) Ciecare lucrare <un) Ciecare prile= n care +estea <un a lui Dristos a= unge la un suClet pierdut este o ;plinire a pro;isiunii lui Dristos9 Aceasta este lucrarea cea ;ai plcut ini;ii ;ele9 H Progra;ul acesta de e+ang*elizare a Cost recep>ionat Gi la noi n >ar) n `te+a ;ari oraGe9 INota Editurii LCasa Literaturii creGtineLJ %2& :enirea Fiarei
-.

6n alt se;n despre care a +or<it Dristos este rsp5ndirea conClictelor9 6nii se +or gr<i poate s ; contrazicK acestora li cg pare c lu;ea anilor P&0 este ;ult ;ai liniGtit) nicidecu; ;ai a;enin>toare9 Le rea;intesc ns c ni;eni nu cunoaGte pe deplin consecin>ele sc*i;<rilor politice din ulti;ii ani9 Ni;ic nu este sigurK eEist c*iar un poten>ial de *aos Gi rz<oi) cu; de=a +ede; c eEist n Iugosla+ia9 Bti; c ntotdeauna este pace naintea Curtunii9 Bi nu pute; s eEclude; pro<a<ilitatea de a ne gsi n prezent n acea perioad de cal;9 Daniel) pe care Isus %/a citat c nd a +or<it despre +re;ea sC5rGitului) a proCe>it: LPoporul unui do;n care +a +eni) +a ni;ici cetatea Gi sC5ntul LocaG) Gi sC5rGitul lui +a Ci ca printr/un potopK este *otr5t c rz<oiul +a >ine p5n la sC5rGit Gi ;preun cu el Gi pustiirileL IDaniel &:'4J9 Apocalipsa) capitolele %%) %, Gi %4) detaliaz urgiile care +or +eni9 n capitolul %%) loan descrie +enirea Anticristului: LCiara) care se ridic din Ad5nc) +a Cace rz<oi cu ei) i +a <irui Gi/i +a o;ori Bi trupurile lor ;oarte +or zcea n pia>a cet>ii celei ;ari) care) n n>eles du*o+nicesc) se c*ea; W!odo;aX Gi WEgiptulX) unde a Cost rstignit Gi Do;nul lorL IApoc9 %%:-)3J9 Lu;ea +a striga: LWCine se poate ase;na cu Ciara) Gi cine se poate lupta cu eaNXL IApoc9 %,:.J9 Bi ni;eni nu +a putea sta ;potri+a Ciarei9 Isus a proCe>it c +or Ci ;ulte rz<oaie) poate c*iar ;ii) nainte de lupta Cinal Gi re ntoarcerea Lui9 Pentru aceste +re;uri agitate) El are s ne spun: L999 +ede>i s nu + spi;5nta>i) cci toate aceste lucruri tre<uie s se nt5;ple9 Dar sC5rGitul tot nu +a Ci atunciL I"atei '.:4J9 De acu; aproape dou ;ii de ani) de c5nd Isus a spus aceste cu+inte) au Cost perioade de rz<oi altern5nd cu perioade de pace) rz<oaie ;ici Gi ;ari) interne sau interna>ionale9 Dar te*noloia ;odern a sc*i;<at regulile =ocului9 Rz<oiul care +a +eni +a Ci pro<a<il un rz<oi ;ondial Cinal n care se +or Colosi ar;e nucleare) <iologice Gi c*i;ice9 Acesta +a Ci rz<oiul care +a distruge planeta9 %40 Isus a spus c) din acest rz<oi) L999 dac zilele acelea n/ar Ci =ostscurtate) ni;eni n/ar scpaL I"atei '.:''J9 Este deci e+ident nCruntarea +a i;plica toate na>iunile lu;ii Gi +a a+ea ca rezultat ani*ilarea ntregii o;eniri9 Niciodat cos;ocidul / distrugerea ntregii planete / nu a Cost posi<il9 Nu eEist oa;eni n stare s/i sCtuiasc pe aceia ce controleaz o ase;enea putere de distrugere9 Lu;ea a purtat rz<oaie nc de pe ti;pul lui Ada;) dar niciodat c6 ur;rile proCe>ite de Isus n "atei capitolul '. Gi Apocalipsa capitolul 49 N/a eEistat niciodat poten>ialul de ni;icire a ntregii rase u;ane9 Acestea sunt pro<a<il ar;ele de care se +a slu=i al doilea clre> prezentat n capitolul 4 din Apocalipsa9 n +ersetul . se spune c el are puterea de a lua pacea de pe P;5nt9 Cu alte cu+inte) rz<oiul +a Ci la scar planetarK nu este +or<a aici de rz<oaie ci+ile sau conClicte clasice9 n prezent) polarizarea politic Gi ;ilitar pare s Ci disprut) dar nu pute; Gti ce se +a nt5;pla n +iitor9 !e Cor;eaz) de=a) <locuri de putere n Europa) Asia Gi A;erica de Nord9 Acestea ar putea a+ea interese di+ergente n c*estiuni econo;ice sau co;erciale) n pro<le;e ce pri+esc i;igra>ia sau popula>ia Ase;enea dezacorduri ar putea conduce la rz<oiul cel ;ai de+astator din istoria o;enirii9 IndiCerent de ;oti+ sau de pr>ile participante) +a Ci un rz<oi at5t de distrugtor nc5t) dac Du;nezeu nu ;ter+ine s/% opreasc) toat rasa u;an +a pieri9 C5>i oa;eni +or ;uriN Al<ert Einstein a calculat c o eEplozie nuclear de propor>ii ;aEi;e ar ;istui cel pu>in o trei;e din popula>ia planetei9 1i<lia indic aceeaGi propor>ie: LO trei;e din locuitorii ti +a ;uri de ciu;) Gi +a Ci ni;icit de Coa;ete n ;i=locul tuK o trei;e +a cdea ucis de sa<ie n =urul tuK Gi o trei;e o +oi risipi n toate +5nturile) Gi +oi scoate sa<ia dup eiL IEzec92:%'J9 Este posi<il s a+e; un secol de pace) sau c*iar ;ai ;ultN Da9 Rz<oiul nu este ine+ita<il9 Dac o;enirea s/ar ntoarce de la cile ` rele la Du;nezeu) prsind pcatele ei de neascultare) idolatrie) Candrie) lco;ie) ur Gi ;ulte alte a<era>ii care conduc la conClict) eEista posi<ilitatea instalrii pcii9 Dar c5nd +ede; cu; stau ierurile n societatea noastr) cu at5ta ;5nie Gi +iolen> care ne = A;enin_area Curtunii %4%
-2

ncon=oar) cine ;ai poate crede ntr/o ase;enea transCor;a Pentru a prsi o<iceiurile ei +icioase Gi rz<oinice) lu;ea ntr ar tre<ui s +in la Du;nezeu n u;ilin> Gi pocin>9 Este pocin>a la scar ;ondial posi<ilN Da) eu cred c eEist speran>9 Lu;ea n/a cunoscut niciodat pacea total9 Pute; s pstr; pacea pentru o genera>ie) dar pcatul Gi lucrarea !atanei reuGesc s o distrug9 G5ndi>i/+ la nenu;ratele crize cu care ne conCrunt;: recesiune) pr<uGire econo;ic) !IDA) a<uz de droguri) cri; Gi rasis;9 Ini;a o;ului care nu/L cunoaGte pe Du;nezeu este stricat9 Dia+olul eEploateaz sl<iciunile noastre n Colosul lui9 Norii de Curtun au nceput de=a s se adune9 C5nd Curia lor se +a dezln>ui) ni;eni nu +a scpa9 !pai;e Cr te;eiN n %&34) aCl5ndu/; la Paris) a; Cost inter+ie+at de un reporter agitat de la ziarul LLe FigaroL9 Nu n>elegea de ce) n predicile ;ele) Colosesc Gi ter;enul Lre+ela>ie L Gi acela de Lapocalips5 LV I/a; eEplicat c pri;ul este cu+5ntul englezesc) iar al doilea este cu+5ntul grecesc) ele a+5nd acelaGi n>eles9 N/a priceput eEplica>ia ;ea) dar ;/a ntre<at: LCrede>i c este un Capt util Gi creGtinesc s ngrozi>i oa;enii cu ase;enea lucruriN L I/a; rspuns: LAp citit n ulti;a +re;e pri;a pagin a ziarului LLe Figaro LN n Ciecare zi) titlurile din ziarul pentru care lucra>i ngrozesc oa;enii cu Gtiri despre cri;e) epide;ii) scandaluri Gi corup>ie9 "a=oritatea oa;enilor sunt ntr/o stare per;anent de CricL9 Reporterul ;/a ntrerupt Gi ;i/a spus: LDar toate acestea sunt pro<le;e zilnice9 Apocalips5 nu este o pro<le; zilnicV Eu cred c d+s9 +re>i doar s nspi;5nta>i oa;eniiL9 A; n>eles ce +roia s spun) dar pentru el era e+ident c n+>turile cr>ii Apocalips5 erau si;ple ;ituri9 El nu le considera ca descoperiri ale lui Du;nezeu cu pri+ire la un sC5rGit i;inent) real al ci+iliza>iei9 AGa c i/a; spuH L6neori este datoria Gi responsa<ilitatea ;ea ca slu=itor a E+ang*eliei de a nspi;5nta oa;enii9 Copiilor ;ei le spun: WCir aten>i c5nd tra+ersa>i strada) s nu + lo+easc +reo ;aGi`HP Ctste o tea; =ustiCicat9 Du;nezeu ne/a spus: WDac pctui>i ;potri+a "ea Gi clca>i poruncile "ele) Eu +oi tri;ite =udecata asupra lu;iiX9 Bi aceasta este tot o tea; =ustiCicat9 Bi dac nu ascult; de aceste a+ertizri) sunte; n ;are pericolL9 1i<liaspune c: LFrica Do;nului este nceputul n>elepciuniiL IPs9 %%%:%0J9 Nu ne te;e; de El ca de un tiran) ci ca de un Tat iu<itor Gi drept) care ne conduce) n n>elepciune Gi ade+r) ca s Cace; ceea ce este <ine pentru noi9 Dar) pentru c Du;nezeu este un Tat drept) noi Gti; c ne +a disciplina Gi pedepsi atunci c5nd ne ;potri+i; Gi clc; poruncile Lui9 Dac +o; clca acele porunci prea des Gi Cr s ne par ru) El ne +a retrage pri+ilegiile pe care ni le/a dat9 Acesta este riscul pe care lu;ea Gi %/a asu;at9 Acesta este ;esa=ul pe care sunt dator s/% Cac cunoscut9 AGa cu; istoriseGte cartea EEod) Du;nezeu a tri;is urgii peste Faraon Gi peste Egipt pentru ca poporul !u s Cie eli<erat din scla+ia care dura de .00 de ani9 Dup Ciecare urgie) Faraon Ccea pro;isiuni pe care nu le respecta9 1i<lia spune: LDar ini;a lui Faraon s/a ;pietrit) Gi n/a ascultat de"oise Gi deAaron) dup cu; spusese Do;nulL IEEod 3:%&J9 n +re;urile de pe ur; situa>ia +a Ci si;ilar9 Du;nezeu i a+ertizeaz pe cei ce i apar>in Gi i roag Cier<inte s se lepede de idolatrie) dar ei nu/Gi +or >ine pro;isiunile Ccute9 Ioan scrie: LCeilal>i oa;eni) care n/au Cost uciGi de aceste urgii) nu s/au pocit de Captele ;5inilor lor) ca s nu se nc*ine dracilor Gi idolilor de aur) de argint) de ara;) de piatr Gi de le;n) care nu pot nici s +ad) nici s aud) nici s u;<le Bi nu s/au pocit de uciderile lor) nici de +r=itoriile lor) nici de cur+ia lor) nici de CurtiGagurile lorL IApoc9&:'0/'%J9 Darul) ;ila Gi <untatea lui Du;nezeu nu i/au con+ins pe oa;eni s se pociasc9 Ei s/au <azat pe r<darea) indiCeren>a sau pe ideea k Du;nezeu e lipsit de putere9 n a;<ele situa>ii / cea din EEod Gi ` din Apocalips5 / deznod;5ntul este =udecata ne nt5rziat Gi ne;iloas9 Astzi) pro;isiunile noastre de credincioGie Ca> de Poruncile lui Du;nezeu nu au adus lu;ea la pocin>9 A; propo+duit pocin>a ti;p de 20 de aniK eEist ;ii de slu=itori ai +ang*eliei) peste tot n lu;e) care propo+duiesc pocin>a ne n/`at9 De dou ;ii de ani) proCe>i) preo>i) predicatori Gi e+ang*eliGti -4 c*ea; lu;ea s se ntoarc la nepri*nirea lui Du;nezeu Gi) r=e cele ;ai ;ulte ori) o;enirea i/a r5s n Ca> Regelui regilor9 Astzi a+ertizrile clare ale lui Du;nezeu sunt nc neluate n sea;9
-4

RecunoaGterea propriilor op>iuni Departe de Du;nezeu) ini;ile noastre se rcesc Gi se ;pietresc9 Ce i +a putea aduce oare pe oa;eni la Du;nezeuN Dac nu +o; reuGi n a/i a=uta s cunoasc pocin>a Gi +ia>a nou) conda;narea planetei este ire+ersi<il9 Al doilea clre> al Apocalipsei +a n+>a o;enirea care i este responsa<ilitatea naintea Creatorului ei prin groz+ia unui rz<oi ;ondial9 A=unge; din nou la ntre<area: Pute; Cace ce+a s ;piedic; dezln>uirea rz<oiuluiN Da9 CreGtinii au datoria s caute pacea Gi s Cac pace oric5nd Gi oriunde au prile=ul9 Isus a spus: LFerice de cei ;pciuitori) cci ei +or Ci c*e;a>i Cii ai lui Du;nezeulL I"atei 2:&J9 Do;nul Gi "5ntuitorul nostru ne/a poruncit s lucr; pentru pace9 ngerii au anun>at naGterea lui Isus c5nt5nd: L!la+ lui Du;nezeu n locurile prea nalte Gi pace pe p;5nt ntre oa;enii plcu>i LuiVL ILuca ':%.J9 AGa cu; clre>ul de pe calul roGu +ine n lu;e aduc5nd rz<oi) Isus a +enit aduc5nd pacea9 EEist) totuGi) n Noul Testa;ent c5te+a teEte tul<urtoare cu pri+ire la pace9 De eEe;plu) aceste cu+inte ale lui Isus ctre ucenicii !i: L! nu crede>i c a; +enit s/aduc pacea pe p;5ntK n/a; +enit s aduc pacea) ci sa<ia9 Cci a; +enit s despart pe Ciu de tatl su) pe Ciic de ;a;/sa) Gi pe nor de soacr/sa9 Bi o;ul +a a+ea de +r=;aGi c*iar pe cei din casa lui9 Cine iu<eGte pe tat) ori pe ;a; ;ai ;ult dec5t pe "ine) nu este +rednic de "ineK Gi cine iu<eGte pe Ciu ori peCiic ;ai ;ult dec5t pe "ine) nu este +rednic de "ine9 Cine nu/Gi ia crucea lui Gi nu +ine dup "ine) nu este +rednic de "ine9 Cine Gi +a pstra +ia>a) o +a pierdeK cine Gi +a pierde +ia>a) pentru "ine) o +a c5GtigaLI"atei %0:,./,&J9 Aici) Isus nu +or<eGte despre conClictul ar;at) ci despre lupta spiritual care ur;eaz at5t dup auzirea Cu+5ntului c5t Gi dup5 -acceptarea ;esa=ului E+ang*eliei9 @o*n #esleM a interpretat acest tip de Lsa<ie L ca o sa<ie a dragostei) n sensul c Isus a +enit s rsp5ndeasc iu<irea pe P;5nt) dar aceast iu<ire i desparte pe oa;eni9 Intr/o Ca;ilie) unii pot Ci credincioGi) al>ii necredincioGi9 Aceasta poate naGte Cric>iuni) ne n>elegeri Gi c*iar despr>ire9 Poate c nu acesta este n>elesul principal al cu+intelor lui Dristos9 Dar E+ang*elia este ntotdeauna n stare s uneasc sau s despart9 Pacea cu Du;nezeu) pacea lui Du;nezeu Gi pacea ntre na>iuni este posi<il nu;ai dac ne ci; de pcatele noastre) ascult; ce ne spune Du;nezeu) crede; n El Gi l ur;;9 Ca slu=itori) ucenici) Cra>i Gi surori ai "5ntuitorului) noi sunte; alia>ii Lui n lupta pentru pacea ade+rat Gi dura<il9 Nicieri n 1i<lie nu ni se pro;ite c +o; reuGi despr>i>i de El9 Dristos ne c*ea; s lucr; pentru pace n ciuda piedicilor aparent insur;onta<ile9 !unte; din nou conCrunta>i cu ;isterul su+eranit>ii lui Du;nezeu Gi +oin>a noastr li<er) pe care El n/o constr5nge9 Tre<uie s Ci; pregti>i s ne nt5lni; cu Dristos n orice ;o;ent) dar tre<uie s tri; ca Gi cu; +enirea Lui s/ar produce peste o ;ie de ani9 Cunosc5nd consecin>a pcatului) creGtinul are datoria s se roage pentru pocin>a Gi nnoirea na>iunii n care trieGte9 :ia>a noastr tre<uie s se ;part ntre lucrrile Ccute n Nu;ele Lui Gi struin>a de a aCla +oia Lui n rugciune9 Cred c este +re;ea s/i n+>; pe oa;eni ce nsea;n rugciunea9 Este +re;ea ca o;enirea ntreag s se uneasc n rugciune9In acest sens) 8iua Na>ional pentru Rugciune) organizat n pri;+ara anului %&&' de !*irleM Do<son Gi :onette 1rig*t a Cost un e+eni;ent re;arca<il9 "ul>u;it unor pregtiri Gi unei ;ediatizri sus>inute) peste dou ;ii cinci sute de co;unit>i din ntreaga A;eric au stat de +eg*e Gi s/au rugat pe scrile pri;riilor din Ciecare oraG9 Circa cinci sute de diplo;a>i Gi lideri creGtini s/au nt5lnit n #as*ington D9C9 ca s se roage pentru tineretul a;erican Gi pentru o renaGtere a +alorilor creGtine9 Cred c de o ase;enea dedicare este ne+oie pentru a sc*i;<a starea de lucruri actual9 Ca indi+izi Gi ca na>iune) tre<uie s +eni; naintea lui Du;nezeu ` rugciune Gi u;ilin> p5n s se dezln>uie Curtuna Gi s ne spul<ere9 %42 Potri+it unui raport din pu<lica>ia LNational and International Reli gion ReportL) din %3 ;ai %&&') peste %30 de adolescen>i s/aa= adunat n !poQane) #as*ington) ca s se roage pentru gsirea unor solu>ii n legtur cu pro<le;ele drogurilor) +iolen>ei Gi pro;is) cuit>ii din Gcoli9 n Atlanta) ;e;<rii <isericilor din
--

ntregul >inut Fulton s/au adunat pe treptele capitoliului pentru a se ruga9 n Douston) dou ;ii cinci sute de adolescen>i Gi tineri s/au adunat pentru rugciune pe stadionul oraGului9 In Ola;at* Falls) Oregon) cet=enii s/au rugat din a;urg p5n n zori ntr/un parc9 In aceast zi de rugciune) decretat de preGedintele 1us*) a Cost o ;inunat re+rsare a Du*ului lui Du;nezeu) Gi toc;ai o astCel de dedicare / la scar na>ional / ar putea s produc sc*i;<ri n na>iune) <a c*iar renaGterea ei9 Dac nu reuGi; s cpt; ;ila Gi ndurarea lui Du;nezeu) ; te; c destinul ci+iliza>iei noastre este de=a *otr5t9 Al doilea clre> al Apocalipsei) nCipt <ine n Ga) agit sa<ia ni;icirii9 Nu;ai Du;nezeu poate inter+eni pentru noi9 Tre<uie s ne rug; pentru pace) pentru c rugciunea este cea ;ai puternic ar; din arsenalul nostru spiritual9 Ea poate s pun capt a;enin>rii unui dezastru planetar Gi s nlesneasc ndeplinirea planurilor lui Du;nezeu pentru crea>ia !a9 Prin>ul Pcii +rea ca noi s Ci; preocupa>i de starea actual de ostilitate din lu;e9 Rasis;ul) ura) dezec*ili<rul econo;ic Gi ;ulte alte pro<le;e ne scap de su< control9 !criptura) ns) ne porunceGte s aGtept; cu <ucurie +enirea Do;nuluiK nu;ai El ne +a aduce pacea des+5rGit Gi dura<il9 Dar) p5n atunci) tre<uie s lucr; pentru pacea Gi ar;onia ntre na>iunile P;5ntului Gi s iu<i; pe aproapele nostru cu; ne iu<i; pe noi nGine9 Du;nezeu a cru>at cetatea Nini+e pentru al>i %2 0 de ani) pentru c poporul s/a pocit la auzirea ;esa=ului propo+duit de IonaK Do;nul ne poate da Gi nou pacea dac ne ntoarce; spre El cu pocin>V Aceasta este singura speran> pentru aceste +re;un9 Tre<uie s ne poci; de rutatea noastr Gi s cut; ;ila lui Du;nezeu9 ! analiz; acu; ur;toarele dou proCe>ii: cea cu pri+ire la calul negru al Coa;etei Gi cea cu pri+ire la calul gl<ui al ;or>ii/ Capitolul %' FOA"ETE PE P7"ANT LC5nd a rupt "ielul pecetea a treia) a; auzit pe a treiaCptur +ie zic5nd: W:ino Gi +eziVX "/a; uitat) Gi iat c s/a artat un cal negru9 Cel ce sta pe el) a+ea n ;5no cu;pn9 Bi n ;i=locul celor patruCpturi +ii) a; auzit un glas care zicea: WO ;sur de gr5u pentru un leu9 Trei ;suri de orz pentru un leuV Dar s nu +at;i untdele;nul Gi +inulVXL IApoc94:2/4J9 Ta<loul ne este Ca;iliar: LIal/i: copii nu;ai piele Gi oase) cu pri+irile goale9 Ciorapii lor sunt at5t de ;ari Gi pulpele at5t de su<>iri) nc5t te ntre<i cu; pot s ;earg9 !unt prea lipsi>i de +lag ca s alunge ;uGtele care se aGaz pe gurile Gi nrile lor9 !tau n Ca>a aparatelor de Cil;at) de/a<ia >in5ndu/Gi <lidele cu ;5ncare L9 !cena descris nu se petrece n 1anglades* n anii -0 sau n Etiopia n anii P30) ci n estul ACricii) astzi9 Articolul) se;nat de "ic*ael IgnatieCC n L#orld Press ReportL Gi intitulat LCei patru clre>i sunt aiciL) descrie tragedia rz<oiului) a secetei Gi a Coa;etei din estul ACricii: LFoa;etea a re+enit n ACrica9 Douzeci si Base de ;ilioane de oa;eni sunt a;enin>a>i n !udan) Etiopia) !o;alia) "alaFi) Angola Gi "oza;<ic9 Adic n acele locuri unde -3 rz<oiul ci+il conspir cu seceta) ca s secere +ie>i o;eneGtiL Ta<loul descris de IgnatieCC este identic cu cel <i<lic) n care a= treilea clre> al Apocalipsei lui Ioan) clare pe calul negru) Gi de'9 ln>uie Curia) rsp5ndind Coa;ete pe P;5nt9 !pectrul nCo;etrii este pro<a<il cea ;ai puternic spai; a o;enirii9 Ea de;onstreaX z neputin>a noastr n Ca>a Cor>elor naturii Gi lipsa de con>inut a +ie>ii) atunci c5nd unica ei alternati+ este Coa;ea Gi ;oartea9 Calul negru care apare naintea lui Ioan n Apocalipsa este clrit de un persona= a+5nd n ;5n o cu;pn9 Clre>ul Gi stru9 neGte calul) re>in5ndu/% pentru o clip n Ca>a proorocului9 n ti;p ce ani;alul Cornie Gi lo+eGte cu copitele ner+os) clre>ul ridic deasupra capului cu;pnaK o +oce +enind dinspre cele patru Cpturi apocaliptice strig: LO ;sur de gr5u pentru un leu9 Trei ;suri de orz pentru un leuV Dar s nu +at;i untdele;nul Gi +inulVL IApoc94:4J9 n ti;pul lui Ioan) un leu ^dinar] era salariul pe o zi9 n ;oneda de astzi ar ec*i+ala cu douzeci de cen>i Gi ar reprezenta +aloarea unei ;suri de gr5u sau poru;<) din care un ;uncitor Gi Ca;ilia lui ar ;5nca la o
-3

;as9 n acele ti;puri) orzul era ;ai ieCtin) co;parati+ cu alte cereale9 Era *rana cailor Gi a +itelor) dar) n +re;uri de Coa;ete) era Colosit Gi ca *ran de ctre cei ;ai pu>in nstri>i9 Trei ;suri de orz ar a=unge pentru *rnirea unei Ca;ilii ntregi pe ti;p de o zi9 n +re;ea lui Dristos) cu un leu s/ar Ci putut cu;pra apro/Ei;atri+ douzeci Gi patru de ;suri de orz) dar n descoperirea lui Ioan) cu aceeaGi su; de <ani se pot cu;pra doar trei ;suri9 AGa nc5t) atunci c5nd Ioan aude al doilea strigt) LTrei ;suri de ori pentru un leuVL) el Gi d sea;a c +or<itorul descrie o #perinCla>ie care nso>eGte Coa;etea9 :aloarea <anilor +a Ci de o opti;e sau dousprezece procente din +aloarea ei anterioar9 In ter;eni actuali) un ;uncitor cu un salariu de '0 000 dolari pe an ar c5Gtiga) dup accentuarea inCla>iei) ' .00 dolari9 Pierderea +a Ci enor;9 O recent Gtire despre Coa;etea care <5ntuie "oza;<icul cuprindea G% acest co;entariu: LPro<le;a este c <anii nu ;ai au +aloare aici/Cu; s te descurci) c5nd acu; c5Gtigi =u;tate din salariul k acu; doisprezece ani Gi nu pop s acoperi necesitple de <az o Ca;ilieiN L Cu cu;pna ridicat) pentru a c5ntri cantitatea insuCicient de E care +a Ci disponi<il o;ului de r5nd) clre>ul calului negru gste si;<olul unei astCel de situa>ii disperate care +a eEista n lu;e9 prin acest clre>) !criptura +rea s ne de;onstreze c nGelciunea) religiile Calse Gi apostazia duc la rz<oi) Gi c) la r5ndul lui) acesta duce la Coa;ete Gi <oli9 Foa;etea) care ur;eaz nenorocirilor aduse de calul al< Gi cel roGu) +a de+ora o;enirea9 "ilioane +or ;uri de Coa;e Gi alte ;ilioane +or suCeri de ;alnutri>ie) care +a aduce <oal) deteriorare ;ental Gi e;o>ional) deznde=de Gi ;oarte9 Calul negru Gi clre>ul lui reprezint a+ertis;entul lui Du;nezeu cu pri+ire la suCerin>a care ne st nainte) dac reCuz; s ;plini; poruncile Lui) s ne s;eri; naintea Cerului Gi s ne rug; pentru iertare Gi nnoire9 Risip Gi deznde=de :ocea care strigase la apari>ia celui de al treilea clre> porunceGte: L! nu +at;i untdele;nul Gi +inulVL IApoc94:4J9 Din +re;uri str+ec*i) uleiul Gi +inul erau asociate cu <og>ia Gi ndestularea9 Pro<a<il c aici este +or<a despre o descriere a Coa;etei coeEist5nd cu a<unden>a9 Isus le/a spus lui Petru) Andrei) Iaco+ Gi Ioan c) naintea re+enirii Lui) Coa;etea +a pGi n lu;e Gi +a nCo;eta na>iuni ntregi) din diCerite pr>i ale lu;ii I"atei '.:-K "arcu %,:3K Luca '%:%%J9 Dar a spus despre cei puternici c +or ;5nca Gi +or <ea) se pare) eEagerat de ;ult9 loan a proCe>it c) n +re;ea de pe ur;) +or eEista na>iuni care +or tri ntr/o opulen> ase;ntoare cu cea a 1a<ilonului) <ogate Gi renu;ite9 Rapoartele despre Coa;etea din ACrica Gi Asia contrasteaz cu U;aginea nord / a;ericanilor Gi a europenilor supraali;enta>i care) ;a=oritatea) triesc n <elGug) n ti;p ce al>ii ;or de Coa;e9 6n articol ce dez+luia autoindulgen>a a;ericanilor arta c aceGtia c5ntresc cu un ;iliard de li+re ^apoEi;ati+ ,2. ;ilioane Qg] ;ai ;ult dec5t greutatea nor;al9 C*eltui; %2 ;iliarde de dolari anual Pe re>ete de sl<it Gi '' ;iliarde pe produse cos;etice9 Aceste Conduri ar Ci suCiciente pentru a/i sal+a pe aceia care ;or de Coa;e ` n lu;e9 -& "ulte dintre articolele Gi reporta=ele tele+izate despre Coa; care pustieGte continentul aCrican co;enteaz a<sen>a reac>ien pu<lice9 6nii editori de la di+erse ziare na>ionale sus>in c*iar c Liu9 ;ea s/a sturat s aud despre acest su<iect9 Ei spun: LNu ne ;ai arta>i ;ereu copiii aceia aproape ;or>i de Coa;e9 Nu +re; sa Gti; ce se nt5;pl acolo L9 Dar este inu;an ca aceia care au at5t de ;ult s Cie indiCeren>i Ca> de aceia care au at5t de pu>in9 Acesta este unul dintre se;nele c societatea occidental se ndreapt spre pr<uGire9 Acesta este ;esa=ul clre>ului calului negru9 Acesta +a +esti cele ;ai ;ari nedrept>i din lunga istorie a o;enirii9 "ilioane de oa;eni triesc n ;<elGugare) n ti;p ce alte ;ilioane pier9 6na dintre cele ;ai ;ari pro<le;e ale ti;pului nostru este c eEist lips n ;i=locul <elGugului9 Aceast criz se +a ad5nci pe ;sur ce ne apropie; de sC5rGitul +eacului9 Este o ;onstruoas nedreptate la scar ;ondial9 Dac lu;ea nu se ntoarce la Du;nezeu) clre>ul de pe calul negru Gi +a sC5rGi lucrarea ;ai cur5nd9 6raganul ;5niei lui Du;nezeu +a co<or asupra noastr Gi ntreaga ras u;an +a suCeri consecin>ele9 Co;unitatea ;ondial este n prezent preocupat de recoltele Coarte sla<e Gi de lipsa de ali;ente9 Nu este +or<a doar de cantitatea de ali;ente) ci Gi de distri<u>ia acestora9 Necinstea care eEist n cadrul
-&

organiza>iilor de a=utorare) a ad;inistra>iei locale) Gi) uneori) printre <eneCiciari co;plic lucrurile) ;piedic5nd li+rarea a=utoarelor ctre aceia care au ne+oie disperat de ele9 Nu;ai c5te+a >ri din lu;e produc anual ;ai ;ult gr5u dec5t consu;9 Printre acestea se aCl !6A) Australia Gi Canada9 6nele dintre ;e;<rele Costei 6niuni !o+ietice Icunoscut acu; su< denu;irea de Co;unitatea !tatelor Independente sau C!IJ au poten>ialul de a produce ;ai ;ult dec5t orice alt >ar9 Dar) din cauza +re;ii neCa+ora<ile) ineCicientei Gi diCicult>ilor de reorganizare dup e+eni;entele din %&&%) regiuni <ogate) precu; 6craina) nu au ;ai ;ult dec5t o recolt <un la patru sau cinci ani9 ;i a;intesc de un editorial dintr/un =urnal din C*icago care tr5;<i>a: LCu a=utorul ;etodelor ;oderne a; reuGit s rezol+; pro<le;a Coa;etei9 Pute; s produce; orice cantitate de cereale dori;9 Btiin>a a n+ins groaza eEistent n >rile ;ai napoiate m =s=u nu;ai c aCir;a>iile ziaristului erau pre;ature Gi contrare ade+rului) dar ele contraziceau Gi proCe>iile 1i<liei9 !cripturile spun c Coa;etea Gi <olile +or continua Gi se +or ad5nci p5n la re+enirea lui Dristos ca Prin> al pcii Gi Do;nitor al lu;ii9 !tatistici pri+itoare la eCectele Coa;etei Ni;eni nu Gtie c5>i oa;eni ;or de Coa;e n Ciecare an9 "ulte dintre >rile su<dez+oltate se ocup cu ase;enea statistici) n special n ce/i pri+eGte pe copii) dar aceste surse de inCor;are nu sunt de;ne de ncredere9 n plus) n regiunile aCectate de Coa;ete) oa;enii nu ;or ntotdeauna din aceast cauz) ci din cauze indirecte) de eEe;plu de <oli deter;inate de sl<irea rezisten>ei organis;ului din cauza ;alnutri>iei9 Deseori) aceste decese nu sunt declarate de ;e;<rii Ca;ilieiK cauzele ;or>ilor pricinuite de <oli sunt nregistrate ca necunoscute9 "ai ;ult) statisticile pri+itoare la decesele datorate inani>iei Gi <olii au co;ponente sociologice Gi psi*ologice9 OCicialit>ile gu+ernelor unor >ri ;ici nu raporteaz n ;od o<iecti+ ase;enea catastroCe de tea;a ca Gtirile alar;ante s nu aCecteze aCacerile) co;er>ul) turis;ul) ncrederea co;paniilor strine sau al>i ase;enea Cactori9 n realitate) nu;rul de ;or>i n crize) precu; Coa;ete) <oli) epide;ii este aproape ntotdeauna ;ult ;ai ;are dec5t cel declarat9 Cu c5>i+a ani n ur;) Co;itetul "enonit a aCir;at c aproEi;ati+ %' ;ilioane de nou nscu>i ;or anual n >rile n curs de dez+oltare din cauza eCectelor ;alnutri>iei9 !tatistici ale 1ncii "ondiale nregistreaz: LO =u;tate din nu;rul de oa;eni aCecta>i de srcie total triesc n sudul Asiei) n special n India Bi 1anglades*9 O Gesi;e triesc n estul Gi sud/estul Asiei9 O alt Besi;e pro+in din ACrica su</sa*arian9 Restul sunt din A;erica datin) nordul ACricii Gi Orientul "i=lociuL9 Na>iunile 6nite esti;eaz c cel pu>in %00 de ;ilioane de copii din lu;ea a treia se eulc nCo;eta>i n Ciecare sear9 30 ECectul suprapopulrii In acest deceniu) popula>ia P;5ntului continu s creasc b rit;ul uluitor de %00 de ;ilioane de naGteri pe an9 ntr/un discurs >inut n Ca;pusul 6ni+ersit>ii Indiana) la !out* 1end) "ic*ael "arien) editorul pu<lica>iei LFuture !ur+eML) a;en>ionat pro<le;a suprapopulriiK n %&,0) popula>ia planetei era de circa ' ;iliarde de oa;eniK p5n n %&-2) nu;rul s/a du<lat) a=ung5nd la . ;iliardeK n %&&') a Cost de 2)2 ;iliarde) iar calculele arat c nu;rul +a depGi 4 ;iliarde n %&&39 n acest rit;) p5n n anul '0%& depGi; <ariera de 3 ;iliarde9 Cea ;ai ;are creGtere a popula>iei se +a produce n >rile lu;ii a treia) n acele na>iuni care sunt incapa<ile s asigure *rana pentru un at5t de ;are nu;r de oa;eni9 "arien a esti;at c) p5n n anul '0'0) popula>ia +a creGte cu 20Y din nu;rul de locuitori care se nregistreaz astzi ^%&&']9 El a ;en>ionat ns c aceste ciCre +or Ci reduse de rz<oaie) Coa;ete) !IDA sau o te*nologie nou a controlului naGterilor9 LDinpcate) rz<oiul) Coa;etea Gi decesele cauzate de <oala !IDA sunt Coarte pro<a<ileK nu ns Gi progresele n te*nologia controlului natalit>iiL) a adugat el9 !e pare c n estul ACricii) aceste pro<le;e poten>iale au de+enit de=a realitate9 !eceta) inani>ia) conClictele) epide;iile Gi cala;it>ile naturale au a=utat la rsp5ndirea <olii !IDA9 !pecialiGtii sunt de prere c Coa;etea din prezent este cea ;ai gra+ din acest secol9 6n articol de pe pri;a pagin a ziarului LNeF RorQ Ti;esL o considera drept Lcea ;ai gra+ secet din istorie L9 6n co;unicat al Agen>iei pentru
30

Dez+oltare Interna>ional a !tatelor 6nite esti;a c) p5n n ianuarie %&&') seceta din estul ACricii La alungat orice speran>e pentru recoltele acestui sezonL9 Drana lipseGte cu des+5rGire9 Din !o;alia Gi Etiopia) n nord) p5n la Capul 1unei !peran>e) n sud) ntreaga coast a continentului aCrican a Cost aCectat9 Dezastrul %/a depGit de=a pe cel pro+ocat de Coa;etea din Etiopia din anii P30) care a lsat i;agini cutre;urtoare n ;in>ile noastre9 Lucrtori din di+erse organiza>ii de a=utor esti;eaz c) Cr inter+en>ia unui ;iracol) '4 de ;ilioane de oa;eni +or ;uri de Coa;e9 3% :iolen>a :iolen>a este o pro<le; ;a=or ce se naGte din srcie) Coa;e g= ;5nie cresc5nd9 OraGul Lagos din Nigeria) situat pe coasta de r5srit a ACricii) a Cost transCor;at n ta<r Gi depozit de ar;e9 nCruntrile au ieGit de=a de su< control9 n "oza;<ic) >ara cea ;ai puternic lo+it de Coa;ete n %&&') s/au nregistrat peste un ;ilion de ;or>i +iolente) din %&-49 Din popula>ia sa de %2 ;ilioane) %)3 ;ilioane de oa;eni depind de ali;entele tri;ise de organiza>ii de a=utor strine9 Din pcate) a=utoarele nu a=ung ntotdeauna la cei care au ne+oie de ele9 Din cele patruzeci de >ri sla< dez+oltate eEistente n lu;e) douzeci Gi opt sunt n ACrica9 Co;pleEitatea pro<le;elor sociale Gi politice din aceste >ri a condus la o situa>ie care ar putea s Cie nerezol+a<il n condi>iile actuale9 George !egal) specialist n pro<le;e interna>ionale) spune: LCu toat <un+oin>a eEistent n lu;e) pro<le;a *ranei nu/Gi are rezol+area n a=utoarele tri;ise de organiza>ii interna>ionaleL9 nt5rzierea produc>iei de *ran) ci de co;unica>ie ineCiciente) la care se adaug ne+oia sti;ulrii co;er>ului) a re+italizrii strategiilor de pia> Gi a reCor;ei agricole au Ccut din pro<le;ele na>iunilor srace ;istere aparent nerezol+a<ile9 Planul "ars*all este un eEe;plu de a=utor strin eCicient) ntr/o perioad de patru ani) dup sC5rGitul celui de/al doilea rz<oi ;ondial) Europa apri;it %. ;iliarde de dolari9 P5n n %&24) producti+itatea n Europa se ridicase cu ,3 de procente Ca> de cea din %&,3) c5nd apruser pri;ele se;ne de rz<oi9 6n ase;enea eCort Cinanciar ar putea a=uta ACrica) dar cele ''0 de ;ilioane de dolari) destina>i de gu+ernul !6A ca a=utor pentru estul ACricii) nu +or contri<ui prea ;ult la redresarea situa>iei9 Cunosc5nd a;ploarea dezastrului) ;ul>i ezit s ;ai tri;it <ani sau ali;ente9 Btirile +or<esc despre o Lezitare de a dona L sau o Lo<oseal de a dona L) datorate) printre altele) +iolen>ei necon/trola<ile Gi) n special) corup>iei9 1anii sunt consu;a>i cu lco;ie) %%% special n "oza;<ic) unde gu+ernul i;pune o suprataE de %20 de dolari pe tona de ali;ente transportat n satele ndeprtate9 %-, Leslie Gel<) corespondent al ziarului LNeF RorQ li;esL relata9 n ;ai %&&') c >rile srace c*eltuiesc anual de dou ori ;ai ;ult pe ar;e Gi pe plata solda>ilor dec5t su;a total pe care o pri;esc ca a=utor9 Totalul depGeGte %-2 de ;iliarde de dolari pe an ConClictele) Coa;etea Gi condi>iile insta<ile au Ccut ca >rile sla< dez+oltate s Cie pri+ite cu suspiciune la acordarea creditelor9 1anca "ondial) Fondul "onetar Interna>ional Gi alte organiza>ii de ;/pru;ut au decis s nu ;ai ;reasc ;pru;uturile ctre aceste >ri9 Gel< aCir; c unica lor surs de capital pentru <ugetul destinat ar;atei Gi cu;prrii de ar;e pro+ine) n aceste >ri srace din ;rirea taEelor Gi din re>inerea salariilor Gi <eneCiciilor de la proprii lor cet>eni9 Ase;enea ;etode duc la agra+area pro<le;elor de sntate Gi <unstare9 Directorul Progra;ului Interna>ional pentru Apro+izionare spunea: L" te; c Coarte ;ul>i oa;eni +or ;uri de Coa;e L9 CiCrele sunt ntr/ade+rtul<urtoare9 El a adugat: LNu pute; *rni o parte prea ;are a popula>iei cu aceste a=utoare9 Dac a=unge; s apro+izion; =u;tate din nu;rul celor care au ne+oie de aceste ali;ente) consider; c a; Ccut o trea< <unL9 "ul>i se *rnesc cu rdcini9 6n <tr5n a spus unui reporter: LCei ce ne aduc a=utoare nu pot s n>eleag cu; de ;ai tri; L9 Pro<le;a Coa;etei Gi a ;alnutri>iei nu este li;itat doar la >rile n curs de dez+oltare9 Recent) 1iroul pentru 1uget al Congresului a anun>at c ;ul>i dintre copiii a;ericani suCer de ;alnutri>ie9 A;erica de Nord se aCl su< pragul de srcie9 Desigur c li;ita srciei este aici Coarte ridicat n co;para>ie cu cea
3%

din >rile n curs de dez+oltareK sracii din A;erica ar Ci considera>i <oga>i n >rile lu;ii a treia9 Dac ai o perec*e de pantoCi) ap proaspt sau *ran eGti considerat <ogat n ;ulte locuri din lu;e9 Nu i uita>i pe copiiV : a;inti>i de acel ;o;ent de acu; dou ;ii de ani) c5nd Isus a ntrerupt un i;portant Lse;inarL la care luau parte ucenicii LuiN !au poate copiii din Capernau;9 l ntrerupseser cu =ocul loC 3' s9 !e =ucau prin ;pre=uri;i c5nd o ;inge sau o =ucrie a @erizat ia picioarele lui Isus Gi copiii au n+lit s/ o recupereze9 Oricu;) Isus s/a oprit din a/i n+>a pe ucenici) i/a luat pe copii n <ra>e Gi a spus ctre ;ul>i;ea adunat: LDar pentru oricine +a Cace s pctuiasc pe unul dintre aceGti ;icu>i) care cred n 0ne) ar Ci ;ai de Colos s i se at5rne de g5t o piatr ;are de ntoar) Gi s Cie necat n ad5ncul ;riiL I"atei %3:4J9 O alt istorisire care arat ;ila lui Isus pentru copii este cea din =`atei %-9 6n tat ndurerat +ine n prezen>a lui Isus Gi/L roag s/% +indece pe Ciul su <olna+ ;intal: LL/a; adus la ucenicii Ti Gi n/au putut s/l +indeceL) eEplic el9 ;i i;aginez c) auzind acestea) Isus s/a ntors spre ucenicii si cu oc*ii Culger5nd de ;5nie Gi le/a spus: LO) nea; necredincios Gi pornit la r5uV I999J P5n c5nd +oi Ci cu +oiN P5n c5nd + +oi suCeriN Aduce>i/l aici la "ineL I"atei %-:%-J9 Isus a scos dracul din copil) iar acesta s/a +indecat9 Prin>ii ndurera>i ai at5tor copii ridic trupurile copiilor lor ;uri<unzi ctre noi) cei ce sunte; creGtini9 Ii a=ut;noi ndea=unsN Isus se ntoarce spre noi Gi ne spune: LO) nea; necredincios Gi pornit la ruV P5n c5nd +oi Ci cu +oiNL Acesta este ;esa=ul clre>ului care aduce Coa;ete Gi <oli9 Acesta este a+ertis;entul pe care tre<uie s/% lu; n sea; ca s nu Ci; =udeca>i de a/i Ci negli=at pe copiii nec=i>i9 Ar tre<ui s ne poci; naintea Do;nului pentru indiCeren>a noastr) s/I cere; iertare Gi s ;plini; +oia Lui9 Nu pute; Cace totul) dar pute; Cace ce+aV Dristos ne c*ea; s Cace; tot ce ne st n putin>) pentru a/i +indeca pe cei <olna+i) pentru a/i *rni pe cei nCo;eta>i Gi pentru a/i a=uta pe cei ce suCer9Dristos a +enit pe P;5nt) pentru a aduce o;enirii rscu;prarea prin ;oartea !a9 Rstignit pe cruce) El a putut spune c a sC5rGit lucrarea Pe care Tatl i/o dduse s/o ;plineasc IIoan %-:.J9 El nu i/a negl=at niciodat pe cei n suCerin> Gi Cl;5nzi9 AGa nc5t noi sunte; c*e;a>i nu nu;ai s rsp5ndi; +estea <un a ;5ntuirii *i Dristos) dar Gi s art; dragostea Lui Ca> de aceia care au ne+oie de ea9 %-2 6n dra; de ;il pentru cei nCo;eta>i Este greu de i;aginat diCeren>a enor; dintre ngri=irea ;ed= cal acordat n Occident Gi cea din >rile sla< dez+oltate9 !tatisticile arat c n Europa Gi A;erica de Nord eEist un doctor la 2-' de oa;eni9 n partea de est a Asiei / un doctor la ' %04 oa;eniK n partea de sud/est a Asiei / un doctor la %. &24 de oa;eniK n estul ACricii unde eEist at5ta suCerin>) / un doctor la %- .30 de oa;eniV Lipsa de surori ;edicale este) de ase;enea) acut9 n Europa Gi A;erica de Nord eEist o sor ;edical la Ciecare %&. de oa;eniK n A;erica Central / o sor ;edical la Ciecare % '.2 de oa;eni) iar n partea de sud Gi central a Asiei / o sor ;edical la Ciecare .0,% de oa;eni9 "ult ;ai i;portant dec5t +indecarea <olii este pre+enirea ei9 Aceasta este) deseori) legat de nutri>ie9In >rile srace) un copil din trei Idintre aceia care supra+ie>uiesc dup naGtereJ este <olna+ din cauza insuCicien>ei *ranei Gi lipsei calit>ii nutriti+e a acesteia9 Ori de c5te ori a+e; pe ;as ali;ente sntoase Gi gustoase) s i ;ul>u;i; lui Du;nezeu pentru ele Gi s ne rug; pentru copiii care ;or de Coa;e) cer5ndu/I lui Du;nezeu s ne arate cu; pute; s/i a=ut; pe c5>i+a ;car) dintre sutele de ;ilioane de copii Cl;5nzi) care n/au ;5ncat niciodat n +ia>a lor o ;as co;plet Gi <ogat n +ita;ine9 A; Cost Gocat de dez+luirile Co;itetului Lausanne pentru E+ang*elizarea Lu;ii) aprute n edi>ia %&&% /%&&' a Al;ana*ului Lu;ii CreGtine9 Potri+it directorului Co;itetului) To; Douston) '20 ;ii de copii +or or<i n acest an din cauza lipsei unei capsule de +ita;ine de %0 cen>i sau a unei legturi de legu;e proaspete pe zi9 Al>i ',0 ;ii de copii +or contracta polio;elit din cauza lipsei +accinului i;unizant9 Peste %. ;ilioane de copii +or ;uri de <oli o<iGnuite s/au ;alnutri>ieK %00 de ;ilioane de copii ai strzii
3'

+or Ci atraGi n cri;e) prostitu>ie Gi alte Cor;e de corup>ie9 CiCrele se constituie n cel ;ai urgent apel pentru a=utor9 i sCtuiesc pe cei tineri) care caut un scop n +ia>) s ia n sea; lu;ea copiilor9 :oi) care sunte>i ;ai <tr5ni Gi + g5ndi>i de=a la anii de pensie care + aGteapt) de ce n/a>i a+ea +ise ;ariN Eu nu + pot da sCaturi pri+itoare la ;odul n care s/i a=uta>i pe copl6 %-4 Cl;5nzi ai acestei lu;i) dar eEist cine+a care poate9 Ruga>i/+ pentru cluzire9 Discuta>i cu al>i credincioGi Gi g5ndi>i o strategie de a/i a=uta pe cei ce Cl;5nzesc n oraGul n care tri>i9 TeleCona>i ==Clei ;isiuni sau organiza>ii creGtine Gi oCeri>i/+ a=utorul9 Dac 09are ni;eni un plan) crea>i/%9 Organiza>ia noastr are un LCond pentru a=utor de urgen>L) pentru ad;inistrarea cruia nu cere; nici un <an9 ntreaga su; este druit celor n ne+oie9 Dac eGti interesat s contri<ui) scrie/ne la: 1illM Gra*a;) "inneapolis) "innesota Gi >i +o; tri;ite pliante despre acest LCond pentru a=utor de urgen>L9 ACl5ndu/se n Guate;ala cu c5>i+a ani n ur;) Ciul ;eu) FranQlin) a cunoscut o Ca;ilie care ;ersese c5te+a zile prin =ungla deas p5n la teritoriul controlat de gu+ern) pentru a ieGi din zona supra+eg*eat de Cor>ele de g*eril9 Copiii lor erau at5t de prost *rni>i) nc5t nu puteau s stea n picioare Cr s Cie spri=ini>i9 FranQlin ;i po+estea c) pri+ind acei copii) +edea de Capt niGte sc*elete acoperite cu piele9 Tot ce puteau s Cac acei copii era s sc5nceasc ncet9 Fa>a lor era ineEpresi+K nu reClecta niciodat +reo u;<r de <ucurie ;car9 A+eau putere doar c5t s gea;9 Doctorul care i/a consultat nu era sigur c +or tri9 C5nd cei ce Cl;5nzesc ating un anu;e punct al ane;iei) organele +itale Gi nceteaz Cunc>ionarea9 Re+enirea la starea de nor;alitate a organis;ului nu ;ai este posi<il9 Apa pota<il Gi sntatea In >rile srace) lipsa apei pota<ile Gi ;en>inerea igienei constituie pro<le;e serioase9 In zonele rurale ale lu;ii) patru din cinci copii duc lips de ap de <ut Gi de o igien corespunztoare9 In ACrica) &0 dintr/o sut de oa;eni nu <eneCiciaz de ap pota<il) iar r5urile ACricii sunt purttoare de ger;eni periculoGiK Gi ;icro<i ai dizenteriei9 6n specialist aCrican nu;eGte apele continentului Lape aductoare de nenorocire L9 Pentru a supra+ie>ui) aCricanii au ne+oie de ap curat Gi siste;e de po;pare corespunztoare9 A;enin>area Curtunii %-A; +zut odat) n India) o Cat ce ducea pe cap un +as de 2 galoane gol9 !e ducea s/% u;ple unde+a departe) la o groap plin= cu ap ;urdar9 Cu alte ocazii) +zuse; Ce;ei din aceste sate ntorc5ndu/se acas nco+oiate de greutatea +aselor cu ap9 !ursele de ap ;ai apropiate de casele lor secaser din pricina unei secete ndelungate9 Pri+ind/o pe t5nra aceea) ; g5ndea; c setea ei spiritual era ;ai i;portant dec5t setea Cizic) dar nu era; n stare s le deli;itez9 Ca Ce;eia de la C5nt5na din !i*ar) n !a;aria) aceast Cat a+ea ne+oie de apa +ie>ii) at5t din punct de +edere Cizic c5t Gi spiritual9 Cred c) pentru a atinge ini;ile celor suCerinzi) tre<uie s ne atinge; ;ai nt5i de ne+oile lor de *ran Gi adpost9 "rturia noastr Ca> de un suClet pierdut tre<uie s Cie nso>it de preocuparea pentru un trup care ;oare9 !unte; c*e;a>i de Du;nezeu s duce; apa +ie>ii at5t pentru suClet c5t Gi pentru trup9 Du;nezeu le/a creat pe a;5ndouK scopul Lui este dc a le rscu;pra pe a;5ndou9 "oartea lui Isus Dristos pe cruce de;onstreaz dorin>a lui Du;nezeu de a ne ;5ntui suCletele9 n+ierea lui Isus Dristos din ;or>i Gi pro;isiunea pe care o a+e; c trupurile noastre +or Ci c5nd+a prtaGe n+ierii Lui n sla+ de;onstreaz preocuparea lui Du;nezeu Ca> de Ciin>a noastr Cizic9 Oa;enii nu sunt precu; ani;alele) a cror +ia> Gi ;oarte n/au ;ei o i;portan>9 Noi a; Cost crea>i dup c*ipul lui Du;nezeu Gi) deGi pctoGi) sunte; crea>ia lui Du;nezeu9 Dac sunte; credincioGi) a+e; nu nu;ai o ini; nou n ur;a naGterii din nou) dar) ntr/o zi) +o; a+ea Gi un trup de sla+) Coarte ase;ntor trupului n+iat al lui Isus Dristos9 Toate relele din lu;ea noastr / Cie datorate Coa;etei) rz<oiului Gi intoleran>ei sau unor <oli precu; diCteria) alcoolis;ul Gi !IDA / toate necesit ;il Gi preocupare9 Lui Du;nezeu i este ;il de cei care suCer) indiCerent de cine sunt) unde sunt sau de ce suCer9 Dar El se uit spre noi s +ad cu; reac>ion;
3,

la suCerin>a lor9 Dristos ne/a nde;nat s i iu<i; pe aceia care sunt pierdu>i) s5/= slu=i; c*iar pe cei ;ai ne nse;na>i) s/i *rni; pe cei nCo;eta>i Gi s/i ;<rc; pe cei goi9 Aceasta este datoria noastr de creGtiniK C*iar atunci c5nd Coa;etea Gi <oala pot Ci ur;area =udec>ii lui pu;nezeu) creGtinii tre<uie s arate dragostea Gi ;ila lui Du;nezeu) =siu tre<uie s ne preCace; c nu +ede; suCerin>a9 Tre<uie s ne pese Gi s a=ut;9 Ne+oia cea ;ai ;are Acu; c5>i+a ani) dr9 Ernie !teurM) ;edic la spitalul TenFeQ din OenMa) ACrica de est) po+estea despre o Ce;eie care se aCla n durerile naGterii de dou zile9 Fa;ilia tri;isese dup +raci) dar aceGtia nu putuser s Cac ni;ic9 n cele din ur;) Ca;ilia disperat s/a *otr5t s o duc la spitalul ;isionar din TenFeQ9 Au Cost ne+oi>i s o care c5te+a ore prin =ungl) pe o potec ngust) p5n au a=uns la dru;9 Au aGteptat acolo c5te+a ore s soseasc un auto<uz9 Au ;ai trecut apoi alte c5te+a ore p5n s a=ung la spital9 Era noapte t5rziu c5nd au a=uns la spital9 I;ediat a Cost dus n sala de urgen>e9 !ora ;edical %/a c*e;at pe dr9 !teurM9 El a +enit) a eEa;inat Ce;eia Gi a constat c ;urise9 !o>ul aGtepta ner<dtor pe *ol9 Dr9 !teurM s/a dus la el Gi i/a spus c era prea t5rziu9 O;ul a iz<ucnit n lacri;i9 LDar) + rog) do;nule) nu ;ai pute>i Cace ni;icN C*iar ni;icN L Doctorul i/a eEplicat c nu ;ai a+ea ce s/i Cac9 !teurM Gi a;inteGte: LCeea ce ;/a ndurerat ;ai ;ult nu era Captul cCe;eia ;urise) ci Captul c ;uri se Cr s aud ;esa=ul E+ang*eliei9 "ii de oa;eni ;or zilnic Cr s Ci auzit +reodat despre Isus9 Aceast realitate ;/a deter;inat s r;5n ca ;edic ;isionar n ACrica9 Asta ; ntreGte s continuu9 Anul trecut a; a+ut peste 3 ;ii de pacien>i9 Fiecare dintre ei a auzit ;esa=ul E+ang*eliei9 Peste cinci ;ii s/au *otr5t s/L pri;easc pe Isus Dristos ca Do;n Gi "5ntuitor9 Nu +o; putea s +or<i; tuturora)dar unii +or auzi :estea 1un9 "i s/a poruncit s duc ;esa=ul di+in n toat lu;ea) iar eu doresc s/;i ndeplinesc partea ;ea de datorie L9 Cred c senti;entul de ;il tre<uie s stea la <aza eCorturilor noastre de a/i slu=i pe cei npstui>i9 Doctorul !teurM Gtia c slu=irea `e+rat nu Cace deli;itarea ntre suClet Gi trupK a;<ele sunt pr>i `tale ale persoanei noastre9 Dar c5nd a +zut pe acea Ce;eie toart) ceea ce %/a tul<urat ;ai ;ult nu a Cost ;oartea Cizic / to>i Le<uie s ;uri; / ci ;oartea spiritual9 3. RoGul Gi negrul n ti;p ce Coa;etea Gi <oala Cac ra+agii n >rile lu;ii a treia aproape toate gu+ernele) c*iar Gi cele ;ai ;ici) au Conduri pentru nar;are9 Este o pro<le; care ilustreaz rele+an>a conte;poran a ade+rului <i<lic9 Calul roGu) aductor de rz<oi) pregteGte calea pentru calul negru) cel ce aduce Coa;ete Gi <oli9 Lu;ea noastr este o<sedat de rz<oi) +iolen> Gi ;oarte9 !u;a de o ;ie de ;iliarde sau ;ai ;ult de dolari c*eltuit pentru nar;are ar *rni) ;<rca Gi adposti peste un ;iliard de oa;eni care triesc su< li;ita su<zisten>ei9 G5ndi>i/+: +enitul anual pe Ca;ilie n 1anglades* este astzi doar de %-4 dolariK n "oza;<ic) nainte de iz<ucnirea Coa;etei Gi a rz<oiului) era de ''0 dolariK n !o;alia) de+astat acu; de secet) Coa;ete Gi anar*ie) +enitul ;ediu anual era de ,00 dolari nainte de nceperea necazurilor) iar astzi este de nu;ai o Crac>iune din aceast su;9 In %&3') Costul pri;/rrunistru al Australiei) "alcol; Fraser) a Cost gazda unui dialog nord/sud) la care au participat GeCi de state din toat lu;ea9 Reuniunea s/a nc*eiat cu se;narea unei Declara>ii de la"el<ourne) n care se aCir;a c Lataculprelungit asupra de;nit>ii u;ane Gi lipsurile de care suCer ;ilioane de oa;eni n >rile n curs de dez+oltare +or conduce ine+ita<il la tul<urri politice L9 Ase;enea tul<urri) a adugat Fraser) ar putea Ci Colosite pentru a eEtinde sCera de ac>iune a dictaturii n lu;e L9 "ul>i participan>i la conCerin> au a=uns la concluzia c nu;ai o nou ordine politic sau econo;ic ar putea rezol+a aceste pro<le;e9 Tre<uie s recunosc c au dreptateK nu;ai un gu+ern ;ondial le poate rezol+a9 Dar singura Lnou ordine ;ondialL care +a reuGi s nlture pro<le;ele acestei lu;i +an conducerea spiritual a lui Isus Dristos) instituit atunci c5nd El +a +eni s/Gi nte;eieze ;pr>ia pe P;5nt9 Nu + lsatt pcli>i: noua ordine ;ondial a lui Dristos nu este un ;itK nu este o ;etaCor pentru o realitate ;istic9 :a Ci Coarte real) Cizica G% eu cred c este Coarte aproape9 %30
3.

Prpastia se ad5nceGte preGedintele !tatelor 6nite a Cost a+ertizat prin raportul Lperspecti+a Glo<al '000 L) ntoc;it de Na>iunile 6nite n %&&0) c prpastia tot ;ai ;are dintre <oga>i Gi sraci +a conduce n ;od ine+ita<il la Ldezastre econo;ice Gi la conClicte desc*ise L9 Fostul preGedinte al 1ncii "ondiale) Ro<ert "cNa;ara) este de prere c L"ulte dintre cele ;ai srace >ri din lu;e999 sunt conda;nate la *aos econo;ic Gi politic n deceniul ur;torL9 ntruc5t lu;ea alearg ne<uneGte spre Ar;ag*edon) nu pot s nu Ciu de acord cu Costul pre;ier so+ietic NiQita Druscio+ care) anticip5nd un al treilea rz<oi ;ondial) spunea: L!upra+ie>uitorii i +or in+idia pe ;or>iL9 !itua>ia n lu;e a atins pro<a<il un punct din care nu ;ai eEist cale de ntoarcereK analiGtii) creGtini Gi necreGtini) sunt de prere) n egal ;sur) c pericolele +or continua s creasc) p5n +o; a=unge la un punct cul;inant9 1i<lia a proCe>it detaliat despre acest punct cul;inant) at5t n :ec*iul c5t Gi n Noul Testa;ent9 CreGtinii nu tre<uie s stea Gi s aplaude apropierea Apocalipsei9 Di;potri+9 Depinde de noi s ne rug; Gi sC lucr;9 C*iar dac ne si;>i; ;ici Gi nea=utora>i naintea unor greut>i at5t de ;ari) s ne a;inti; cu+intele acelui o;: LA; doar o gleat de ap pe care s/o arunc peste Coc) dar o +oi +rsa cu toat nde=dea) rug5ndu/L pe Du;nezeu s/o Coloseasc aGa cu; aCcut cu cele cinci p5ini Gi cei doi peGtiL9 lunete din ce n ce ;ai puternice Norii de Curtun care l aduc pe clre>ul calului negru se aPropie9 Proorocirile !cripturii se ;plinesc su< oc*ii noGtri9 Pretutindeni +ede; nenorociri Gi <oli9 Oa;eni nCo;eta>i scotocesc Prin ;or;ane de gunoaie dup Ciri;ituri cu care s/Gi potoleasc Coa;ea c*inuitoare9 Care ar tre<ui s Cie reac>ia noastrN Din ce a; Cltit n 1i<lie) ;/a; con+ins c sunte; c*e;a>i la ac>iune) nu la aPatie) la i;plicare) nu la detaGare9 32 C5nd !argent !*ri+er era coordonatorul progra;ului ;potri+a srciei n !tatele 6nite) acu; c5>i+a ani) ;/a rugat s/% a=ut) ceea ce a; Gi Ccut9 A; realizat ;preun un Cil; despre srcie n "un>ii ApalaGi9 A; +or<it n Ca>a a dou sute de ;e;<ri ai Congresului Gi a; dat Ciecruia dintre ei o list cu +ersete din !criptur care ne n+a> despre responsa<ilitatea noastr Ca> de sraci9 Iat c5te+a dintre ele: LNici s nu culegi strugurii r;aGi dup cules n +ia ta) Gi s nu str5ngi <oa<ele care +or cdea din el ! le laGi sracului%P ILe+itic %&:%0J9 LTotdeauna +or Ci sraci n >arK de aceea >i dau porunca aceasta: W!/Ci desc*izi ;5na Ca> deCratele tu) Ca> de srac Gi Ca> de cel lipsit din >ara taXL IDeut9 %2:%%J9 LPe sraci i a+e>i totdeauna cu +oiL I"arcu %.:-J9 LFerice de cine are ;il de cei nenoroci>iL IPro+9 %.:'%J9 LCine are ;il de srac) ;pru;ut pe Do;nul Gi El i +a rsplti <ineCacereaL IPro+9 %&:%-J LCel <un pricepe pricina sracilor) dar cel ru nu poate s/o priceapL IPro+9 '&:-J9 L n+>a>i/+ s Cace>i <inele) cuta>i dreptatea) ocroti>i pe cel asuprit) Cace/>i dreptate orCanului) apra>i pe +du+VL IIsaia %:%-J 6na dintre =udec>ile ngrozitoare relatate de !criptur a Cost =udecata pe care Du;nezeu a re+rsat/o asupra !odo;ei9 Printre pcatele gra+e de care se Ccea +ino+at aceast cetate era G% indiCeren>a Ca> de sraci: LIat care a Cost nelegiuirea sorei tale !odo;a: era ng5;Cat) tria n <elGug Gi ntr/o liniGte nepa/ stoare) ea Gi Ciicele ei) Gi nu spri=inea ;5na celui nenorocit Gt 32 celui lipsitL IEzec*iel %4:.&J9 Isus ne/a +or<it Coarte clar despre ce tre<uie s Cace; noi) creGtinii) n "atei '2:,2/,4: LCci a; Cost Cl;5nd) Gi "i/a>i dat de ;5ncatK "i/a Cost sete) Gi"i/a>i dat de <utK a; Cost strin) Gi "/a>i pri;itK a; Cost gol) Gi "/a>i ;<rcatK a; Cost <olna+) Gi a>i +enit s " +ede>iK a; Cost n te;ni>) Gi a>i +enit pe la "ineL9 !/ar putea ca acest teEt s ai< Gi alt n>eles) dar el nu;eGte clar ndatoririle noastre9 Dristos a +or<it Gi despre o =udecat aspr care i aGteapt pe cei ce nu ndeplinesc aceste ndatoriri9 Apostolul Pa+el a a<ordat aceleaGi te;e n teEtele din Ro;ani %':'0 Gi % Corinteni %,:,: LDac i este Coa;e +r=;aGului tu) d/i s ;n5nceK dac/i este sete) d/i s <eaK cci dac +ei Cace astCel) +ei gr;di cr<uni aprinGi pe capul luiL9 LBi c*iar dac ;i/aG ;pr>i toat a+erea pentru *rana
32

sracilor) c*iar dac ;i/aG da trupul s Cie ars) Gi n/aG a+ea dragoste) nu/;i ColoseGte la ni;icL9 Iaco+ trateaz te;a n ;od diCerit: C999 n/a ales Du;nezeu pe cei ce sunt sraci n oc*ii lu;ii acesteia) ca s/i Cac <oga>i n credin> Gi ;oGtenitori ai ;pr>iei) pe care a Cgduit/o celor ce/L iu<escNL IIaco+ ':2J9 LDac ;plini>i Legea ;prteasc) potri+it !cripturii: W! iu<eGti pe aproapele tu ca pe tine nsu>iX) <ine Cace>iL I+ersetul 3J9 C*e;area suCerin>ei EEist unul sau dou teEte care nu se eEplic uGor) de eEe;plu acela n care Isus spune: Lpe sraci i a+e>i totdeauna cu +oiL I"atei '4:%%J9 !rcia nu +a disprea p5n c5nd El nu/Bi +a nte;eia ;pr>iaK dar) p5n atunci) noi ar tre<ui s Cace; tot ce ne st n putin> pentru a/i a=uta pe cei ce suCer9 Du;nezeu ngduie suCerin>a Gi srcia pe P;5nt) pentru a da ocazia creGtinilor s Crate dragostea lui Dristos Ca> de cei npstui>i9 Tendin>a ;odern este s dai +ina pe persoana sau situa>ia care %%% realitate nu a a+ut nici o inCluen>9 De eEe;plu) cri;inalul Ise spune cJ este +icti;a ;ediului n care trieGte9 TotuGi) pri;a cri; ` pe P;5nt a Cost co;is ntr/un ;ediu perCect9 n prezent %3, statisticile indic Captul c ;ulte Crdelegi sunt co;ise pr/indi+izi apar>in5nd claselor sociale nalte sau ;edii9 !rcia nu ` scuz cri;a ;ai ;ult dec5t n cazul Cetei pro+enind dintr/o CarnN cu pozi>ie social nalt) care a ucis pentru c nu/i lipsea ru;/%4 Du;nezeu ne/a creat cu puterea de a alege9 n cele din ur;) CiecaCP +o; +a da socoteal de op>iunile noastre9 6n alt teEt greu de tl;cit este cel din EEod ',:'),: L!a nu te iei dup ;ul>i;e ca sCaci ruK Gi la =udecat s nu ;rturiseGti trec5nd de partea celor ;ul>i) ca s a<a>i dreptatea9 ! nu prtineGti pe srac la =udecatVL Aprare) daK par>ialitate) nu Le+itic %&:%2 spune: L! nu Cace>i nedreptate la =udecat: s nu cau>i la Ca>a sracului Gi s nu prtineGti pe ni;eni din cei ;ari ci s =udeci pe aproapele tu dup dreptateL9 Din pcate prea des unii co;pro;it dreptatea) su<liniind n ;od eEagerat situa>ia celor Ldeza+anta=a>iL9 Nu este drept9 Dar sunt con+ins c a;enin>area celor patru clre>i din Apocalipsa nu este nu;ai spre a+ertizare sau spre =udecat) ci Gi spre trezire9 Ei +in nu nu;ai pentru a ne ;iGca ;i;ile) ci Gi pentru a ne ;oti+a s Cace; ce+a / s art; lu;ii direc>ia cea <un9 Eu cred c tre<uie s lupt; ;potri+a Coa;etei Gi a <olilor cu toat puterea Gi energia9 Pute; s sc*i;<; ;ult lucurile n <ine9 Nu conteaz spre ce do;eniu al suCerin>ei u;ane se +or ndrepta eCorturile noastre /Coa;ete sau <oal9 Este ntotdeauna ;ai <ine s Caci ce+a dec5t s nu Caci ni;ic9 @a;es OelleM a spus: LEste ;ai <ine s aprinzi o lu;5nare dec5t s <leste;i ntunericulL9 Du;nezeu ne c*ea; s lucr;K restul l Cace El9 n a=utorul celor lipsi>i de adpost A;erica n/a cunoscut niciodat p5n acu; un nu;r at5t de ;are de oa;eni Cr adpost9 Acu; c5>i+a ani erau +aga<onzi) dar nu eEagerat de ;ul>i9 Astzi) nu;rul Ca;iliilor ;po+rate Gia indi+izilor Cr +enituri sau cu +enituri Coarte ;ici este enor; de 34 pin cauza pierderii slu=<elor) despr>irilor) srciei crunte Gi o<le;elor de natur e;oti+) zeci de ;ii de a;ericani Gi duc +ia>a l aonposturi de noapte) n localuri puse la dispozi>ie de organiza>ii `==sionare sau pe strzi9 pro<le;a nu este nu;ai a A;ericii9 n >rile srace) ea a a=uns ritic9 n aceste >ri) ur<anizarea din ulti;ii cincizeci de ani a contri<uit n ;are ;sur la crearea acestei situa>ii9 Din %&20 ncoace) popula>ia ur<an s/a du<lat n ;a=oritatea >rilor dez+oltate9 In 9arile n curs de dez+oltare) ea a crescut de patru ori9 n ulti;ii Gaizeci de ani) ni+elul ur<anizrii a crescut de zece ori9 Potri+it datelor din LAl;ana*ul Lu;ii CreGtineL) %&&0 a Cost pri;ul an din istorie n care nu;rul oa;enilor care triau n oraGe depGea nu;rul celor din zonele rurale9 "ai ;ult dec5t at5t) Na>iunile 6nite pre+d c p5n n anul '000 ;a=oritatea celor ;ai ;ari oraGe din lu;e / Gaptesprezece din douzeci / +or Ci oraGe din lu;ea a treia9
34

Toate acestea) ur<anizarea) lipsa de adposturi) creGterea popula>iilor >rilor din lu;ea a treia) contri<uie la rp5ndirea Coa;etei9 Pute; oare controla greut>i de o ase;enea a;ploareN n %&3') Con+en>ia General a 1isericii Episcopale a adoptat o rezolu>ie cu pri+ire la i;plicarea 1isericii n pro<le;a Coa;etei9 Eu cred c rezolu>ia are Gi astzi +ala<ilitate9 Ea nde;na pe Lto>i credincioGii Gi adunrile creGtine 999 s/Gi ntreasc dedicarea Ca> de cei ce suCer de Coa;e L9 !e indicau cinci ci de ;aniCesare a dedicrii9 ngdui>i/;i s le citez9 Pri;a dintre acestea este LcunoaGterea ne+oilor locale de *ran Gi acordarea a=utorului pentru sta<ilirea unor progra;e) precu; <nci de *ran sau progra;e de cooperare n e+oluarea diCeritelor ;oduri de +ia> L9 "ulte <iserici locale au rezer+e de ali;ente pentru cazuri urgenteK aeeste ali;ente sunt depozitate n cldiri apar>in5nd <isericilor sau Cocliiriate9 Oa;enii care duc lips de *ran pot +eni la aceste depozite s discute cu cei ce slu=esc acolo) s le ;rturiseasc ne+oia lor Gi s pri;easc un pac*et cu *ran9 O <iseric din Los Angeles) de>ine un ;agazin unde se +5nd ali;ente Gi ;<rc;inte Pentru cei sraci9 Alte <iserici Gi ree+alueaz c*eltuielile pentru a :edea dac eEist posi<ilit>i de econo;isire a <anilor) care s Cie aPoi Colosi>i pentru ne+oile celor lipsi>i9 %32 n al doilea r5nd) rezolu>ia ndea;n pe LCiecare ;e;<ru a( 1isericii s pun deoparte cel pu>in o or pe spt;5n pentru lucrarea +oluntar de a slu=i pe cei n ne+oie) Gi Ciecare adunare creGtin s doneze ali;ente Gi <ani sracilorL9 Cunosc o <iseric local care a g5ndit un siste; prin care s ai< n per;anen> la dispozi>ie +oluntari) instrui>i Gi eCicien>i) care s acti+eze n organiza>ii creGtine proprii sau n alte ;isiuni din cadrul co;unit>ii9 Aceast L<anc de talenteL d ;e;<rilor ei ocazia de a c*eltui) spt;5nal) din ti;pul Gi energia lor n slu=ire9 Fiecare <iseric Gi ela<oreaz propriul siste; de +oluntariat9 Este <ine ns ca solicitarea) de ti;p sau de <ani) s nu Cie prea ;are9 n acest caz ar Ci aCectate anga=a;ente ale credincioGilor) printre care Gi ti;pul care tre<uie petrecut cu Ca;ilia9 Cunosc o Ca;ilie care a gsit o surs enor; de <inecu+5ntri n a a=uta oa;eni necunoscu>i din oraGul lor9 Aceast Ca;ilie are propriile ei proiecte9 Ei lucreaz) se roag Gi uneori se lupt s/Gi >in pro;isiunile) Gi toate acestea Cac parte din lec>ia dedicrii9 !racii / a=uta>i direct sau prin inter;ediul <isericii / nu aCl niciodat de unde le +in a=utoarele9 Aceast Ca;ilie eEperi;enteaz ade+rul !cripturii care spune c este ;ai Cerice s dai dec5t s pri;eGti9 Poate c Gi Ca;ilia ta ar dori s pro<eze acest ade+r9 n al treilea r5nd) rezolu>ia c*ea; cet>enii la Lo ;ai ;are conGtiin> Gi sensi<ilitate Ca> de pro<le;ei: Coa;etei Gi ale ;alnutri>ieiL Gi la a acti+a prin Ldistri<uirea de ;ateriale pentru progra;e educa>ionale L9 Rugciunea are o i;portan> ;aEi;) dar ea tre<uie nso>it de ac>iune9 6nul dintre serialele de desene ani;ate ale lui C*arles !c*ulz) LAluneL) are o sec+en> de neuitat) n care !noopM) c5inele tragico;ic) st tre;ur5nd pe acoperiGul cote>ului su) ntr/o Curtun teri<il9 Este ora cinei Gi Linus Gi LucM stau n Ca>a c;inului) nclzindu/se la Coc9 LucM se uit pe Cereastr Gi) +z5nd c5inele nCrigurat Gi nCo;etat) strig: L" rog s Cu nclzit Gi *rnit) !noopMVL9 Deseori) rugciunea Cr Capte este nesincer) iar Captele Cr rugciune sunt inutile Gi au un eCect de scurt durat9 Dar ;preun) rugciunea Gi Captele +or asigura celo sraci a=utorul de care au ne+oie9 Ei +or cunoaGte dragostea creGtin care este cea ;ai <un ;rturie a credin>ei9 n al patrulea r5nd) rezolu>ia ndea;n la Lunirea Cor>elor cu al>i credincioGi Gi organiza>ii creGtine L9 EEist ;ulte organiza>ii conCesionale sau para<isericeGti care ar putea Ci reco;andate) de la ar;ata !al+rii la #orld :ision9 O organiza>ie Coarte acti+) dintre organiza>iile ;ici) este LPunga !a;ariteanuluiL) din 1oone) Caro/lina de Nord) condus de Ciul ;eu) FranQlin9 "ai eEist Gi LAsocia>ia de E+ang*elizare 1illM Gra*a;L) a+5nd sediul n "inneapolis) cu progra;ul nostru de a=utor de urgen>9 TotuGi) nici un grup de creGtini nu +a putea +reodat s acopere ne+oile lu;ii ntregi9 !unt ;ul>i oa;eni ne+oiaGi) poate c*iar +ecinii ti9 ncepe cu ei9 A;inteGte/>i c ;ila tre<uie s se ;aniCeste ;ai nt5i n casa ta) Gi de acolo s se desc*id spre lu;ea din =ur9 n al cincilea r5nd) rezolu>ia ndea;n pe cei ce sunt n pozi>ii de decizie s Coloseasc Lo ;ai ;are parte din resursele na>ionale pentru a acoperi ne+oile Cunda;entale ale oa;enilorL9 Dristos ne/a c*e;at s a+e; gri= de +du+e Gi de orCani9 El ne/a poruncit s/i *rni; pe cei nCo;eta>i Gi s/i ;<rc; pe cei
3-

goi9 I;pozitele pe care noi le plti; spri=in progra;ele na>ionale Gi locale) a cror eCicien> este ;en>inut de interesul nostru Ca> de ele9 Aten>ia cu care ur;ri; rezultatele +a reprezenta un control asupra celor ce conduc progra;ele9 6n si;> al perspecti+ei Prin anii P20 a; a+ut prile=ul s ; nu;r printre prietenii lui DFig*t D9 Eisen*oFer) at5t nainte c5t Gi dup perioada n care a Cost preGedinte al !tatelor 6nite9 !per s Ci a+ut o inCluen> asupra luiK personalitatea lui ns a a+ut un ;are i;pact asupra g5ndirii ;ele9 n aprilie %&2,) el a spus) adres5ndu/se !ociet>ii A;ericane a Editurilor de ziare: LFiecare ar; care se Ca<ric) Cocare +as de rz<oi) Ciecare rac*et lansat se;niCic / ntr/un sens / unCurt dinCa>a acelora care nCo;eteaz Gi nu sunt @aCii>it a acelora crora le este Crig Gi nu sunt ;<rca>i9 `ast lu;e care se nar;eaz nu c*eltuie nu;ai <ani9 Ea eltuie Gi sudoarea ;uncitorilor) geniul oa;enilor de Gtiin>) 33 speran>ele copiilor 999 Aceasta nu este +ia>9 !u< nor; a;enin>tor al rz<oiului st o;enirea at5rn5nd pe o cruce de CierL9 Aceste cu+inte ;/au deter;inat s Cac pri;ul turneu de e+ang*elizare n %&24) n >rile n curs de dez+oltare9 P5n atunci +zuse; pu>ini oa;eni ;urind de Coa;e Gi nu trecuse; prin oroarea de a ; aCla ntr/o na>iune n care to>i locuitorii s suCere de Coa;e Pretutindeni) nu;ai oa;eni sraci) n zdren>e sau aproape goi9 aa unele locuri erau at5t de ;ul>i cerGetori) nc5t nu putea; s trece; de ei9 Ase;enea pri+eliGti ar ngrozi pe oa;enii cei ;ai insensi<ili9 C5nd ;/a; re ntors n !tatele 6nite) to>i oa;enii ;i preau a Ci ca <ogatul din Luca %4:%&9 "/a; dus direct la Casa Al< Gi a; +or<it cu preGedintele9 "/a ascultat atent Gi ;/a rugat s discut cu secretarul de stat @o*n Foster Dulles9 Acesta era creGtin9 Fusese preGedinte al Consiliului Federal al 1isericilor naintea nu;irii sale n ad;inistra>ia Eisen*oFer9 Era un o; Coarte prietenos9 "/a rugat s/% +izitez acas pentru a +or<i ;ai pe larg9 I/a; po+estit despre oa;enii sraci Gi nCo;eta>i pe care i +zuse;9 A; insistat pe Captul c ne+oile acolo sunt Coarte ;ari Gi c tre<uie s Cace; ce+a s/i a=ut;9 L" g5ndesc la surplusul nostru de gr5u) i/a; spus9 Nu l/a; putea tri;ite n >rile n care oa;enii ;or) pentru c nu au din ce s Cac p5ineN L Srile <ogate au datoria de a tri;ite *rana care le prisoseGte >rilor srace9 Nu eEist nici un ;oti+ pentru care at5t de ;ul>i oa;eni) n special copii) s suCere Gi s ;oar de Coa;e) n ti;p ce lu;ea occidental are ;ai ;ult dec5t este ne+oie9 A; petrecut pu>in ti;p din +ia> reClect5nd la datoria u;anitar a 1isericii9 Nu Gtia; c ;ilioane de oa;eni n lu;e triesc la li;ita nCo;etrii9 n+>turile 1i<liei cu pri+ire la o<liga>iile creGtinilor Ca> de sraci sunt Coarte concrete9 Este ti;pul s lu; a;inte la ele9 P " <ucur s Ciu cet>ean al !tatelor 6nite) o na>iune <inecu+5ntat) n ;ulte pri+in>e) ;ai ;ult dec5t oricare alta9 Aceste <inecu+5ntri nu tre<uie ns considerate un drept al nostru9 !unte; ad;inistratorii a ceea ce Du;nezeu a ngduit s posed;9 Pentru c a+e; ;ai ;ult dec5t +ecinii noGtri) Dristos ne c*ea; sa ;pr>i; cu sracii acestei lu;i) n special cu cei din casa lu% Du;nezeu9 Dac nu ;plini; aceast porunc) +o; Ci =udecat%/ 33 Clre>ul calului negru) >in5nd cu;pna n ;5n) se ndreapt spre Cl0i pentru a ne a+ertiza c nu ;ai pute; ignora responsa<ilitatea noastr Ca> de cei lipsi>i) n ciuda piedicilor care ne stau n cale9 Bi sunt piedici Coarte ;ari9 Piedici n calea progresului Foa;etea din ulti;ii ani a Cost n ;are parte cauzat de recoltele sla<e de gr5ne9 In ;ulte cazuri) pro<le;ele sunt agra+ate de daunele pro+ocate de in+azii de insecte sau ani;ale9 6n alt Cactor i;portant este apa conta;inat9 Circa 400 de ;ilioane de oa;eni triesc n zone deGertice unde rezer+ele de ap Gi gr5ne sunt se+er li;itate9
33

n ;od tradi>ional) creGtinii i/au considerat ;isionari pe aceia care predic) n+a>) traduc sau sunt i;plica>i n slu=<e de +indecare9 Cred c astzi tre<uie s ncepe; s/i instrui; pe cei ;ai dota>i din punct de +edere intelectual n +ederea slu=irii lor n do;enii precu;: controlul duntorilor) agricultura) ingineria agricol) progra;e de e+aluare a solului Gi de cercetare n do;eniul ;etrologiei9 n acet sens) sugestiile Centrului de InCor;are Gi Docu;entare al organiza>iei L#orld :isionL sunt de ;are Colos9 Raportul lor de;onstreaz necesitatea urgent de a a=uta na>iunile srace s g5ndeasc strategii de n;agazinare a rezer+elor de cereale) ca s Cie apoi Colosite oric5nd Gi oriunde apare o criz9 Aceasta este c*iar ;isiunea pe care IosiC a ndeplinit/o n Egipt9 Rezultatul n>elepciunii sale a Cost c Egiptul) Israelul Gi) n general Orientul "i=lociu) au Cost sal+ate de la Coa;ete Gi ;oarte9 n Nu;ele lui Dristos Pe parcursul c5tor+a ani) Ciul ;eu) FranQlin) Gi asocia>ii si din @`nil ;isiunii: LPunga !a;ariteanuluiL au construit case n l<an pentru ;usul;anii care r;seser Cr adpost din cauza <oiului ci+il9 A Cost o lucrare g5ndit s acopere ne+oile Cunda %3& ;entale ale acelor oa;eni) n speran>a c Captele lor +or sc*irn<a atitudinea ;usul;anilor Ca> de creGtini9 Bi ntr/ade+r) ur;rind sacriCiciul creGtinilor n eCortul de a reconstrui casele Gi oraGele lor li<anezii au a+ut o ;rturie a credin>ei pe care nu o ;ai nt5lniser p5n atunci9 C5nd FranQlin Gi prietenii lui treceau pe strad oa;enii aceia i aplaudau Gi i ;<r>iGau pl5ng5nd) eEpri;5ndu/G= recunoGtin>a9 La ntre<area lor: LDe ce Cacep astaN L FranQlin r5c9 pundea: LPentru c + iu<i; Gi pentru c Du;nezeu + iu<eGte9 0 Cace; n Nu;ele lui Isus Dristos L9 De sute de ani) creGtinii duc ;esa=ul E+ang*eliei n lu;e) ;oti+a>i de dragoste Gi ;il pentru cei pierdu>i9 !ocrul ;eu) dr9 Nelson 1ell) a Cost unul dintre ;arii ;isionari n C*ina9 Bi/a prsit o carier strlucit de =uctor de <ase/<all) a studiat ;edicina Gi a plecat n C*ina) n %&%4) pentru a construi un spital9 Aceasta i/ a dat ocazia s propo+duiasc E+ang*elia9 Isus a spus ucenicilor !i: LEu +/a; tri;es s secera>i acolo unde nu +oi +/a>i ostenitK altCi s/au ostenit) Gi +oi a>i intrat n osteneala lorL IIoan .:,3J9 Oa;eni ai lui Du;nezeu au pltit un pre> ;are de s5nge) sudoare) lacri;i Gi uneori au Cost uciGi pentru a pune te;elia lucrrii de e+ang*elizare pe care noi zidi; astzi9 C5nd a; citit c n C*ina sunt astzi 20 de ;ilioane de creGtini) ;i/a; dat sea;a c5t de i;portant este ;oGtenirea dragostei creGtine pentru lu;ea din aCar9 Cltorind n C*ina) Ciul ;eu Ned a Cost ad5nc i;presionat s +ad rezultatele ;uncii <unicului su Gi ale altor ;isionari9 AceGti LplantatoriL ai credin>ei au pltit un ;are pre>) prsindu/Gi c;inele Gi duc5ndu/se n col>uri ndeprtate ale lu;ii) pentru a slu=i n Nu;ele lui Dristos Gi a se;na s;5n>a E+ang*eliei9 "5ntuirea celor pierdu>i are prioritate) n ceea ce ; pri+eGte9 A; ;ai spus/o: Dristos nu i/a +indecat pe to>iK nu i/a *rnit pe to>iK ci ;isiunea cea ;ai i;portant care i/a Cost ncredin>at a Cost ;5ntuirea oa;enilor9 C5nd au adus la El un sl<nog) Isus i/a spus: LPcatele >i sunt iertateVL I"atei &:'J9 Isus Gtia c o;ula acela tre<uia s cunoasc ;ai nt5i iertarea lui Du;nezeu) dar El a Ccut ;ai ;ult dec5t at5t) s/a ocupat Gi de ne+oia lui Cizic9 Aceasta ;i se pare a Ci ordinea corect a priorit>ilor9 3& Datoria creGtinilor Isus a a+ut ;il Ca> de to>i nec=i>ii pe care i/a nt5lnit9 La Cel Gi noi tre<uie s suCeri; cu to>i cei care suCer9 Du;nezeu ne/a dat Ciecruia anu;ite daruri9 !unte; ;dulare ale aceluiaGi trup9 nainte de a ncepe s propo+dui; E+ang*elia) Isus a lucrat ca t5;plar9 El a n>eles i;ortan>a unei te;elii solide n +ia> Gi n orice lucrare9 Astzi) ingineri) ar*itec>i) pstori Gi e+ang*eliGti artre<ui s stea uni>i) u;r l5ng u;r) pentru a ncetini naintarea calului negru al Coa;etei Gi pentru a ;plini porunca !cripturii) c5t ;ai este lu;in9 Du;nezeu nu ne c*ea; pe to>i s d; tot ce a+e; celor n ne+oie9 Ceea ce doreGte El este s cut; s cunoaGte; +oia Lui Gi s o ;plini;9 A+erea nu este un lucru ru sau i;oralK ea ne este ;credin>at de Du;nezeu spre a o gestiona9 Noi o pute; Colosi n ;od egoist) n plceri pctoase) sau o pute; Colosi
3&

spre sla+a lui Du;nezeu9 Pa+el a scris ro;anilor: LAGa cCiecare din noi are s dea socoteal despre sine nsuGi lui Du;nezeuL IRo;9 %.:%'J9 ntre<area este: Colosi; noi ce ni s/a ncredin>at spre sla+a lui Du;nezeuN l iu<i; noi pe aproapele nostru ca pe noi nGineN >i ColoseGti darul spre <inele spiritual Gi Cizic al celor din =urul tuN !unte; c*e;a>i de Do;nul Gi "5ntuitorul nostru s rsp5ndi; Cu+5ntul !u Gi s/i slu=i; pe oa;eni n ne+oile lor psi*ologice) Cizice) ;orale Gi spirituale9 Dar) nainte de a ne gr<i s/i slu=i;) s alerg; la crucea lui Dristos pentru a cpta iertare Gi putere9 Calul negru al Apocalipsei ne rea;inteGte c sunte; anga=a>i ntr/o lupt spiritual9 Copiii ;or) pentru c rul stp5neGte ;in>ile Gi ;i;ile oa;enilor9 Pentru a *rni Gi ngri=i lu;ea este ne+oie de o re+olu>ie spiritual9 C5nd oa;enii se ntorc la Du;nezeu) ei pri;esc puterea s renun>e la speran>a Cals c ar;ele singure ne pot sal+a de duG;ani9 ! nu uit; c toate lucrurile au Cost create Gi apar>in lui du;nezeu9 Iat ce spune apostolul Pa+el lui Ti;otei: L ndea;n pe <oga>ii +eacului acestuia s nu se ng5;Ce) Gi s nu/Gipun nde=dea n niGte <og>ii nestatornice) ci n Du;nezeu) care ne d toate lucrurile din <elGug) ca s ne <ucur; de ele9 ndea;/#/i sCac <inele) sCie <oga>i n Capte <une) sCie darnici) gata %&% s si;t ;preun cu al>ii) aGa ca s/Gi str5ng pentru +re;ea +iitoare drept co;oar o <un te;elie pentru ca s apuce ade+rata +ia>L I% Ti;otei 4:%-/%&J9 Noi sunte; ispra+nicii resurselor lu;ii9 Acestea nu ne apar>in nou) ci lui Du;nezeu9 Odat ce ne/a; gsit siguran>a n El) pute; da cu generozitate din ceea ce El ne/a ncredin>at9 Aceasta este datoria noastr) a credincioGilor Lui9 Capitolul %, 6"1RA "ORSII L"/a; uitat) Giiat cs/a artat un cal gl<ui Cel ce sta pe el se nu;ea "oartea) Gi ;preun cu el +enea dup el Locuin>a ;or>ilor9 Li s/a dat putere peste a patra parte a p;5ntului) ca s ucid cu sa<ia) cu Coa;ete) cu ;oli; Gi cu Ciarele p;5ntuluiL9 IApoc9 4:3J " oartea Gi aGterne u;<ra pretutinde;9 Ea aduce durere Gi suCerin> n orice na>iune) oraG Gi sat prin care trece9 Ea este ;aestrul des+5rGit al pustiiriiK scrisorile ei de acreditare sunt: a+ortul) a<uzul) +iciul) <rutalitatea) Crdelegea) <oala) drogurile) ura) poCta) cri;a) inCidelitatea) conClictul rasial) +iolul) rz<unarea) sinuciderea) +iolen>a Gi rz<oiul9 Acestea sunt cr>ile ei de +izit9 Iat ulti;ul ei record: 20 de ;ilioane de ;or>i pe an9 In Ciecare an) % ;ilion de persoane ;or din cauza catastroCelor pro+ocate de o;K 309000 ;or din cauza cutre;urelor Gi %0 000 din cauza inunda>iilor9 Anual se nregistreaz % ;ilion de noi +icti;e ale transCor;rii p;5ntului n deGert Gi %0 ;ilioane de reCugia>i din cauza Polurii ;ediuluiK 4'2 ;ilioane triesc n zone n care condi>iile de sunt nesntoase9 n Ciecare an) nu;rul +icti;elor ;ediului CCeGte cu '20 000) iar % ;ilion ;or din cauza otr+irii cu pesticide9 Poluarea este cauza ;or>ii a '2 000 de oa;eni pe zi9 H A;enin>area Curtunii %&, n !tatele 6nite) 20 000 de oa;eni ;or n accidente de circup la>ieK 2 000 ;or n incendii Gi 4 000 prin nec9 Al>i ' 000 ;or uciG= cu ar;e de CocK . 000 din cauza ali;entelor alterateK % 000 ;or pr` intoEicare cu gaz ;etanK Gi al>i . 000 din cauza altor tipuri de intoEicri9 n plus) eEist n !969A9) n ;od curent) %% ;ilioane de alcooliciK n -4 de ;ilioane de Ca;ilii eEist cel pu>in un ;e;<ru care lupt cu alcoolis;ul sau cu pro<le;e legate de acest +iciu9 Pe plan ;ondial) se nregistreaz anual 2 ;ilioane de ;or>i cauzate de ;alarie Gi , ;ilioane cauzate de tu<erculozK ')3 ;ilioane de copii ;or pe an din caza unor <oli care pot Ci co;<tute prin +accinuri pre+enti+e) n ti;p ce <olile inCec>ioase ucid . ;ilioane de copii ne+accina>i9 2 ;ilioane de copii su< +5rsta de cinci ani ;or de diareeK . ;ilioane ;or de pneu;onie9 !e esti;eaz c eEist 40 ;ilioane de
&0

purttori de !IDA(DI: cu o +itez de creGtere a inCec>iei de %00YK !IDA Cace aproE9 , ;ilioane de +icti;e n lu;e) cu un procent al ;ortalit>ii de %009 Aduga>i la aceste ciCre Gi altele) reprezent5nd decese cauzate de: <oli parazitare /%4)3 ;ilioaneK <oli circulatorii /%,), ;ilioaneK <oli cardio+asculare / 2 ;ilioaneK cancer / .), ;ilioaneK <oli declanGate de Cu;at / ')4 ;ilioane) ,), ;ilioane se nasc ;or>i Gi .0% 000 sinucideri pe an9 E+aluarea pierderilor Poate cine+a s ptrund tri<utul u;an al at5tor suCerin>e) te;eri Gi dureri) toate a+5ndu/Gi o<5rGia n rul care eEist n lu;eN AproEi;ati+ ,00 de ;ilioane de oa;eni suCer de artrit cronicK eEist 32 ;ilioane de copii *andicapa>iK &00 de ;ilioane de oa;eni n lu;e suCer de dureri per;anente) cauzate de <oalK Gi nu ; ulti;ul r5nd) eEist 2% de ;ilioane de psi*otici n lu;e) %0 ;i*/onane de sc*izoCrenici Gi &20 de ;ilioane de psi*oneurotici9 Aceste statistici sunt depri;ante9 " ntre< ns dac situa>ia pe ti;p de rz<oi ar Ci ;ai rea dec5t pe ti;p de pace9 n august %&&%) L@ournal oC t*e A;erican "edical Associa/tionL a pu<licat un studiu cu pri+ire la epide;iologia ;or>ii pe ti;P %&. de rz<oi9 El cuprindea) printre altele) nu;rul ;ediu anual de ;or>i) +icti;e ale rz<oiului) din ulti;ele patru secole9 Cercettorii au gsit c rata anual de ;or>i cauzate de rz<oi n secolul al Gap/>esprezecelea era de & 200K n secolul al optsprezecelea / %2 000) n secolul al nousprezecelea / %, 000) iar n secolul al douzecilea) p5n acu;/.23 0009 "/a surprins s aClu c ;edia anual a deceselor n r5ndul ar;atei era) n ti;pul rz<oiului de treizeci de ani) de 4 000) a=ung5ndu/se) la sC5rGitul rz<oiului) la un nu;r de %30 000 de oa;eni uciGi9 Este) <ine n>eles) un nu;r ;are) dar ;ai ;ic dec5t ;/aG Ci aGteptatK prin co;para>ie) peste '20 000 au ;urit n doar patru ani ai rz<oiului ci+il din A;erica) iz<ucnit '20 de ani ;ai t5rziu9 Dar ;ai Gocant era ciCra de 2 24% 000) reprezent5nd nu;rul anual de ;or>i n lupt n ti;pul celui de/al doilea rz<oi ;ondial) ce a condus la un total de ,0 de ;ilioane de solda>i uciGi) Cr a include Gi ci+ilii) al cror nu;r s/a ridicat la '0 ;ilioane9 Calul gl<ui) clre>ul gl<ui n "uzeul L:ictoria and Al<ertL din Londra este eEpus o reproducere pictat dup Gapte tapiserii din secolul al paisprezecelea9 Aceasta are lungi;ea de aproEi;ati+ .-' de picioare Gi nC>iGeaz +iziunea lui Ioan9 Acu; 400 de ani) artiGtii tapi>eri au citit capitolul Gase al Apocalipsei Gi au gsit o reprezentare artistic a clte>ului su< Cor;a unui craniu acoperit cu +eG;inte de ;ort) aGezat pe un cal gl<ui Gi purt5nd o spad ro;an) gata s porneasc la ;cel9 In secolul al cincisprezecelea) Al<rec*t Diirer a redat +iziunea lui Ioan prin cincisprezece <locuri de le;n ;ari) tiate cu gri=9 Acestea sunt) pro<a<il) cele ;ai renu;ite reprezentri ale clre>ilor Apocalipsei9 "oartea clreGte calul gl<ui) ntruc*ipat de Tatl @i;pul) un +estitor al =udec>ii9 Este un persona= respingtorK >ine to;5n o Curc a+5nd trei din>i Gi goneGte spre oa;eni) ale cror Ce>e `Pri; groaza9 ns nici un artist n/a putut +reodat s redea realitatea spai;ei) ce depGeGte orice i;agina>ie9 &% In +ersetul - al capitolului 4) unul dintre tri;iGii lui Du;nez` pGeGte nainte la porunca: L:inoLV L"/a; uitat Gi iat c !pl artat un cal gl<uiL) scrie Ioan IApoc94:3J9 Cu+5ntul grecesc ce denu;eGte culoarea este Lc*loros L9 #illia; 1arclaM) renu;itul proCesor sco>ian de la 6ni+ersitatea din GlasgoF) o nu;eGte culoarea unei Ce>e Lpalide de groazL9 "oCCatt scrie c este culoarea unui cada+ru9 Folosi; rdcina cu+5ntului pentru a descrie culoarea clorului) aceea de +erde pal9 Lui Ioan i se nC>iGeaz o pri+eliGte n/ grozitoare9 Calul gl<ui este clrit de un persona= sinistru: HPcel ce sta pe el se nu;ea "oartea Gi ;preun cu el +enea dup el Locuin>a ;or>ilorL IApoc9 4:3J9 A doua parte a acestei Craze a pus pe ;ul>i n+>a>i n ncurctur9 ! ;ai Cie oare un clre>) pe calul gl<uiN ! Cie n realitate cinci cai ai ApocalipseiN Locuin>a ;or>ilor este adpostul te;porar al ;or>ilor9 Acesta este locul care ng*ite spiritele
&%

celor ce ;or n aCara lui Dristos9 In +iziunea sa) Ioan +ede "oartea Gi Locuin>a ;or>ilor ca pe un o; care str5nge ;urdria de pe o strad ntr/un recipient i;ens pentru gunoi9 :iziunea Iadului n +ersetul 3) Ioan ColoseGte o eEpresie ciudat: LLi s/a dat putereL9 n acea secund ngrozitoare) ce+a s/a nt5;plat ntre Du;nezeu Gi "oarte) aceasta pri;ind puterea de a ucide unul din patru oa;eni de pe P;5nt9 Este i;portant s n>elege; c eCectele ororilor pro+ocate de aceGti patru clre>i se ntreptrund9 Pri;ul clre> nu este nlocuit de cel de/al doilea) nici de cel de/al treilea Gi nici de cel de/al patruleaK ci pri;ul este legat de/al doilea) apoi de:al treilea Gi apoi de/al patrulea9 Clre>ul care aduce ;oli;a Gi ;oartea este nso>it de Ciecare dintre ceilal>i trei9 AstCel) eCectul co;<inat al celor patru clre>i este de+astator9 6nul dintre o<iecti+ele !atanei este acela de a a;gi9 A; +zut aceasta din studierea lucrrii calului al<9 nGeltorul a +enit s <iruiasc Gi s a;geasc na>iunile lu;ii9 n Ioan 3:..) Isus spune: Lcci este ;incinos Gi tatl ;inciuniiLK dorin>a lui de a aduce &' ;oartea este dez+luit n acelaGi +erset: LEl de la nceput a Cost ucigaGK Gi nu st n ade+r) pentru c n el nu este ade+rL9 Aici) Apocalipsa 4:3 i se d +oie s ucid ;ase de oa;eni) o ptri;e =iu popula>ia lu;ii9 !e esti;eaz c) p5n la sC5rGitul acestui deceniu) popula>ia lu;ii +aCi de 4 ;iliarde de oa;eni9 Dac acestui +estitor al =udec>ii i s/ar da +oie s ucid o ptri;e din popula>ia de atunci a planetei) ar nse;na c %)2 ;iliarde de oa;eni +or pieri9 Adic ;ai ;ult dec5t to>i locuitorii Europei) A;ercii de !ud Gi A;ercicii de Nord la un loc9 De ce ngduie Du;nezeu o ase;enea suCerin>N :iziunea lui Ioan se potri+eGte cu i;aginile +ec*i <i<lice care descriau re+rsarea ;5niei lui Du;nezeu peste cei ce nu/L ascultau9 #illia; 1arclaM scrie: L n spatele tuturor lucrurilor se aCl ade+rul c nici un o; Gi nici o na>iune nu pot scpa de consecin>ele pcatelor lorL IApocalipsa ':%'J9 LMnn DoFard Doug* eEplic Captul c) aici) ;oartea nu pro+oac nenorociri n ;od ne=ustiCicat) ci Lnenorociri care slu=esc scopurilor drept>ii lui Du;nezeu9 "oartea este un instru;ent n ;5na lui Du;nezeu9 O ptri;e din o;enire si;te puterea ei) pentru ca restul s +ad Gi s ai< Gansa de a se pociL IT*e InterpreterPs 1i<le) %':.%.J9 Lu;ea ntreag a Cost ngrozit de *olocaustul n care Ditler a ucis Cr ;il 4 ;ilioane de e+rei Ipe l5ng alte ;ilioande de polonezi Gi nee+reiJ n ca;ere de gazare9 Dar ni;eni n/a Cost ;ai ndurerat dec5t Du;nezeu9 I se Cr5nge ini;a atunci c5nd ;or copii ai !i9 Du;nezeu doreGte ca ni;eni s nu piar) dar c5nd oa;enii reCuz n ;od sCidtor planul !u) consecin>a neascultrii lor este ;oartea9 Clre>ul de pe calul gl<ui nu Cace dec5t s/Gi ia partea ce i se cu+ine9 Dragostea lui Du;nezeu Du;nezeu este dragoste9 El Bi/a tri;is Fiul la ;oarte pentru n\i9 El sper c aceast do+ad a iu<irii) odat cu a+ertis;entul Celor patru clre>i din +iziunea lui Ioan) +a arta restului o;enirii %&plata i;ens a pcatului Gi o +a con+inge s se ntoarc de la cile ei rele)s caute iertarea lui Du;nezeu Gi s Cie astCel sal+at de la Iad9 Ar tre<ui s Ci; recunosctori pentru c Du;nezeu lucreaz n acest ;od9 6neori ;oartea Cizic este o <inecu+5ntare9 Ce ar Ci dac Ditler sau !talin ar Ci nc n +ia>N Acesta lu;e ar Ci un iad) dac ei ar Ci Cost ne;uritori9 Dar oa;enii nu ;or nu;ai trupeGteK ei sunt ;or>i din punct de +edere spiritual p5n c5nd gsesc +ia>a nou n Dristos9 1i<lia ;ai +or<eGte Gi de a doua ;oarte) sau ;oartea +eGnic9 Aceasta se reCer la Iad9 Porunca dat ulti;ului clre> este Coarte detaliat) ar;ele ;or>ii tre<uie s Cie: sa<ia) Coa;etea) ;oli;a Gi Ciarele p;5ntului9 Acestea sunt luate direct din teEtele :ec*iului Testa;ent9 :iziunea lui Ioan are rdcini ntr/o +iziune a lui "oise9 1arclaM ne a;inteGte c) n Le+itic) "oise descrie =udecata pe care Du;nezeu ur;a s o tri;it peste poporul su) ca pedeaps a neascultrii9 1arclaM scrie: LAni;alele sl<atice le +or ucide copiii Gi le +or distruge tur;ele de +ite9 !a<ia +a rz<una nclcarea Leg;5ntului9
&'

C5nd +or sta aduna>i n cet>ile lor) ;oli;a +a Ci n ;i=locul lor9 Du;nezeu +a rupe toiagul p5iniiK ei +or ;5nca Gi nu se +or sturaL IT*e Re+elation oC @o*n) ':%%/%'J9 !a<ia Do;nului "ai t5rziu) proCetul Ezec*iel L/a auzit pe Do;nul spun5nd: L"car c tri;et ;potri+a Ierusali;ului cele patru pedepse groza+e ale "ele: sa<ia) Coa;etea) Ciarele sl<atice Gi ciu;a) ca s ni;icesc cu des+5rGire din el oa;enii Gi +iteleL IEzec9 %.:'%J9 Dar c*iar Gi aceste pro;isiuni ngrozitoare aduc speran>) Du;nezeu asigur5ndu/% pe Ezec*iel c Ltot +a Cio r;Gi> care +a scpaLP) acea r;Gi> l +a ;5ng5ia pe prooroc c5nd acesta +a +edea Lpurtarea Gi Captele Gi +e>i cunoaGte c nu Cr te;ei Cac Eu tot ce CacL IEzec9 %.:'')',J9 1i<lia n+a> c Gi Du;nezeu are s<ii9 L!a<ia Do;nului Gi a lui G*edeon L I@ud9 -:'0J era strigtul de lupt al israeli>ilor c5nd au pornit s/i <iruie pe ;adiani>i9 In Noul Testa;ent citi; &, de Lsa<ia Du*ului) care este Cu+5nul lui Du;nezeuL IECes94:%-J9 Ar;a !atanei este) <ine n>eles) Calsul9 Aceasta ar Ci L;inciuna spiritualL) n opozi>ie cu ade+rul lui Du;nezeu9 In ' Tesaloni/ceni ':-/%' Pa+el spune: LCci taina Crdelegii a Gi nceput s lucrezeK tre<uie nu;ai ca cel cel ce o opreGte acu; sCie luat din dru;ul el Bi atunci se +a arta acel Nelegiuit) pe care Do;nul @sus l +a ni;ici cu suClarea gurii !ale) Gi/l +a prpdi cu artarea +enirii !ale9 Artarea lui se +a Cace prin puterea !atanei) cu tot Celul de ;inuni) de se;ne Gi puteri ;incinoase Gi cu toate a;girile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe caleapierzrii) pentru c n/au pri;it dragostea ade+rului ca s Cie ;5nui>i pin aceast pricin) Du;nezeu le tri;ete o lucrare de rtcire) ca s cread o ;inciun: pentru ca to>i cei ce n/au crezut ade+rul) ci au gsit plcere n nelegiuire) s Cie os5ndi>iL9 TeEtul din Apocalipsa 4 cu pri+ire la calul gl<ui are) pro<a<il) dou interpretri96na este literalK cealalt) spiritual9 1i<lia +or<eGte despre o Coa;e dup Cu+5ntul lui Du;nezeu n +re;ea de pe ur; IA;os 3:%%J9 "oartea spiritual ur;eaz nCo;etrii spirituale9 EEist) ns) Gi Coa;ete Cizic n lu;e9 De eEe;plu) . 000 de copii au ;urit de Coa;e Gi de <oal n ti;pul nop>ii trecute) n ti;p ce noi dor;ea;9 Aduga>i Gi +icti;ele ;oli;elor ce <5ntuie estul ACricii) Asia Gi A;erica Latin9 Iat ce spune Cu+5ntul lui Du;nezeu: Ldac nu +ei asculta de glasul Do;nului) Du;nezeului tu I999J Do;nul +a ti;etepeste tine ciu;a) p5n te +a ni;ici n >ara pe care o +ei lua n stp5nire Do;nul te +a lo+i cu lingoare ^<oli degenerati+eN]) cu Criguri) cu o<rinteal ^<oli trans;isi<ileN]) I999J cu <u<e rele ^cancerN]) I999J cu r5ie Gi cu pecingine) de cari nu +ei putea s te +indeci ^ca de eEe;plu) *erpesul genital) siCilisul Gi !IDAN]9 Do;nul te +a lo+i cu ne<unie ^<oli ;intaleN]) cu or<ire ^deCicien>e din naGtereN]) cu rtcire a ;in>ii ^trau;e e;o>ionaleN]L IDeutorono; '3:%2)'%)'')'- Gi '3J9 :or Ci Gi ;ul>i oa;eni uciGi de Ciare sl<atice9 "oise) Ezec*iel Bi Ioan triau ntr/o lu;e n care ase;enea nt5;plri erau Crec+ente9 Astzi) n ;a=oritatea >rilor ci+ilizate) ele sunt nc*ise n cuGti) Hn grdini zoologice9 Dar) precu; sa<ia de odinioar a e+oluat) %&& transCor;5ndu/se n rac*et nuclear) aGa Gi ani;alele sl<atice s/au trasnCor;at n ucigaGi ;oderni) care ne p5ndesc pretutindeni A;enin>area lor este Coarte realK ele ptrund n oraGe n cutare de *ran Gi ap) precu; coio>ii din sudul CaliCorniei sau tur;ele de porci ;istre>i care in+adeaz ;ari sate din lu;ea a treia9 Dar 1i<lia s/ar putea reCeri Gi la alt gen de Ciare sl<atice9 ! lu;) de eEe;plu a+ortul9 Dolocaustul pro+ocat de a+orturi A+ortul este o pro<le; co;pleE) a crei dez<atere a paralizat societatea a;erican9 EEist Gi cazuri izolate) n care a+ortul este lucrul ;ai pu>in ru dintre dou rele) de eEe;plu) atunci c5nd +ia>a ;a;ei este n pericol9 Astzi) ns) pentru ;a=oritatea oa;enilor) a+ortul este unul dintre ;i=loacele de control al naGterilor) ;i=loc ce nu ia n considerare soarta Ctului ce creGte n p5ntece9 Din punctul de +ere al 1i<liei) aceast practic este pctoas9 Prea adesea) dreptul la +ia> al copilului nenscut s/a pierdut n +alul de strigte pentru LdreptulL de a alege9
&,

1i<lia aCu; Cr ec*i+oc Captul c Du;nezeu nu consider copilul nenscut drept un test <ilologic) ci o persoan creat de El pentru a tri9 Psal;istul spune: LTu ;i/ai ntoc;it rrunc*ii) Tu ;/ai >esut n p5ntecele ;a;ei ;ele I999J Trupul ;eu nu era ascuns de Tine c5nd a; Cost Ccut ntr/un loc tainic) >esut n c*ip ciudat) ca n ad5nci;ile p;5ntului C5nd nu era; dec5t un plodCr oc*i) oc*ii Ti ; +edeauK Gi n cartea Ta erau scrise toate zilele care/;i erau r5nduite) ;ai nainte de a CiCost +reuna din eleL IPs9 %,&:%,)%2/%4J9 Du;nezeu a eEpri;at acelaGi ade+r prin proorocul Iere;ia: L"ai nainte ca s te Ci ntoc;it in p5ntecele ;a;ei tale) te cunoGtea; Gi ;ai nainte ca s Ci ieGit tu din p5ntecele ei) Eu te pusese; deoparte) Gi te Ccuse; prooroc al nea;urilorLIllTl;ia9 %:2J9 C5nd "ria) ;a;a / Cecioar a lui Isus) a +izitat/o pe +eriGoara sa E isa+eta) care era nsrcinat cu Ioan 1oteztorul) ni se spune c E isa+eta i/a spus "riei: ;i/a a=uns la urec*i glasul urrii tale) ;i/a sltat pruncul &. >n p5ntece de <ucurieL ILuca %:..J9 Aceasta este o indica>ie clara a Captului c Cptura din p5ntecele Elisa+etei era o persoan) nu doar o <uc>ic de >esut9 Potri+it unui articol pu<licat ntr/o re+ist pentru Ce;ei) n ;ai %&&') rata sarcinilor la adolescentele a;ericane este printre cele =riai ridicate din lu;e9 Ea este du<l Ca> de cea nregistrat n Anglia) Fran>a sau CanadaK de trei ori ;ai ;are dec5t cea a !uediei Gi de Gapte ori ;ai ;are dec5t a Olandei9 6n ;ilion de adolescente r;5n nsrcinate n Ciecare anK =u;tate dintre acestea nascK ,4Y aleg a+ortulK %.Ypierd copilul9 n Ciecare zi) 4', de>inere se ;<oln+esc de siCilis sau gonoree9 De c5nd a nceput aplicarea progra;ului L"aternitate planiCicatL) su<+en>ionat de stat) progra; ce i L n+a>L pe adolescen>i ce tre<uie s Gtie n ;aterie de seEualitate) rata sarcinilor n A;erica a crescut cu ',0Y9 n %&40) nu;rul a+orturilor era su< %00 000 pe anK n %&-') nu;rul era de Gase ori ;ai ;are) iar) n %&-3) din cauza acti+it>ii grupurilor Ce;inine) nu;rul a+orturilor s/a ridicat la %). ;i*oane9 Astzi) ;edia anual este de %)4 ;ilioane9 Din %&-, p5n azi) nu;rul copiilor ;or>i n p5ntecele ;a;elor se ridic la aproEi;ati+ ,0 de ;i*oane9 Pro;iscuitatea seEual este o alt epide;ie a +re;urilor noastre) alturi de Coa;ete) +iolentaGi <oal n %&33) n A;erica) unul din patru copii care se nGteau a+eau o ;a; ne;ritat9 A Cost o ade+rat tragedie n %&40) c5nd 4%Y din naGteri Gi 2'Y din a+orturi s/au nregistrat printre Ce;eile srace) de culoare) ne;ritate9 Aproape Cr eEcep>ie) ;i=loacele de inCor;are n ;as au sus>inut LdreptulL Ce;eii la a+ort9 8iarul L!entinelL din Orlando) Florida) prin editorul su) este ns de alt prere: LDe+alorizarea ;oralit>ii cauzat de practicarea a+ortului ar putea a+ea eCecte ad5nci Gi de lung durat9 Printre ele) eEtinderea pro;iscuit>ii) depersonalizarea conceptului de +ia> Gi ac>ionarea <utonului de distrugere a nucleului Ca;iliei9 C5t despre Ce;eie) a+ortul poate \+ea consecin>e +iitoare gra+e9 Este destul durere ine+ita<il n `a>a unei Ce;ei) pentru a tre<ui s ra<de) n perioade de z<uciu; suCletesc) Gi a;intirea o<sedant a unui copil care arCi putut triL9 '0% Aceasta este esen>a pro<le;ei9 "ora+urile uGoare Gi pro;iscui) tatea conduc la deza;gire) disperare Gi ;oarte9 nsuGi istoria de9 ;onstreaz ;oGtenirea tragic a societ>ilor ne nte;eiate pe ;orali / de la Cartagina Gi Ro;a la Fran>a renascentist9 1i<lia nu uit s a;inteasc ;ereu despre ;5nia lui Du;nezeu re+rsat peste aceia care persist n acest pcat9 De/a lungul istoriei) ;ilioane de oa;eni din toat lu;ea s/au ndeprtat de Du;nezeu) aCund5ndu/se n *edonis; Gi idolatrie de sine9 n cutarea li<ert>ii a<solute) care eEclude re>inerile ;oralei Gi responsa<ilitatea personal) ;ul>i au a=uns s cread c <anii i pot ;5ntui de pcatele lor9 Atunci c5nd sarcina este pro<le;a sau atunci c5nd iu<irea Gi *rnirea unui copil nu ncap n planurile lor) ei pltesc un specialist pentru a rezol+a pro<le;a) c*iar dac aceasta este o +ia> u;an9 "entalitatea li<ertin) care le ;pinge pe tinerele Cete s se L=oaceL) dar apoi Gi s e+ite consecin>ele) a or<it ;ulte tinere ;a;eK ;ai t5rziu) ns) Gi dau sea;a c ur;ele lsate de pcat sunt per;anente9
&.

A; auzit oa;eni spun5nd: LEu sunt ;potri+a a+ortului) dar dac ne g5ndi; la criza suprapopulrii Gi la at5tea naGteri nedorite n lu;e) n special n Ca;iliile srace) a+ortul este) pro<a<il) cea ;ai <un solu>ieL9 " +oi gr<i s rspund c aceast concep>ie este Cals Gi periculoas9 Calea de rezol+are a crizei suprapopulrii este aceea de a spune oa;enilor c Du;nezeu i iu<eGte Gi c El are un plan pentru +ia>a CiecruiaK c +ia>a este un dar sC5nt de la Du;nezeuK c tre<uie s a=ung la +ia>a nou n Dristos) prin pocin> Gi sc*i;<area ini;ii9 Apoi) tre<uie s/i n+>; despre controlul de sine Gi responsa<ilitatea ;oral) aGa cu; le/a deCinit Du;nezeu) Gi tre<uie s/i a=ut; cu ;5ncare Gi adpost) dacau ne+oie9 Pute; sle art; dragostea lui Du;nezeu) dar niciodat nu +o; putea s rezol+; o criz ;oral trec5nd/o cu +ederea pe alta) n special uciderea) cci a+ortul nu este ;ai pu>in dec5t o cri;9 n aceast pro<e;) a+e; do+ada lucrrii celor patru clre>i) pri;ul care a;geGte) al doilea care aduce +iolen> Gi lupt) al treilea care aduce ;oli; Gi al patrulea care aduce ;oartea9 Tot ce doresc aceGtia este s distrug crea>ia lui Du;nezeu9 !IDA Aceast <oal ;isterioas) aprut cu un deceniu n ur;) este o alt criz cu care se conCrunt lu;ea noastr9 In nu;rul din iunie %&&% al L@ournal oC t*e A;erican"edical AssociationL) era pu<licat o statistic pri+ind cazurile de !IDA) ncep5nd cu anul %&&%9 n acel an de de<ut al <olii) %&3%) s/au nregistrat %3& de cazuri9 "a=oritatea +icti;elor / -4Y / erau din NeF RorQ Gi CaliCornia &-Y dintre acestea erau <r<a>i) din nu;rul crora -&Y erau *o;oseEuali9 Nu se nregistrau ;<oln+iri de !IDA printre copii9 Dac la nceput) cazurile de !IDA se nregistrau doar n %2 state a;ericane Gi n districtul Colu;<ia) p5n n %&&0 <oala s/a rsp5ndit pe ntregul teritoriu al !tatelor 6nite9 n acel an) %%Y din nu;rul total de +icti;e / at5t n r5ndul adul>ilor c5t Gi al adolescen>ilor / erau Ce;eiK 300 de cazuri se nregistrau printre copiii su< +5rsta de %, ani9 Organiza>ia "ondial a !nt>ii esti;eaz c nu;rul total de cazuri de !IDA +a creGte de zece ori p5n la sC5rGitul secolului9 Fa> de nu;rul de %)2 ;ilioane de ;<oln+iri n %&&') s/a calculat c la sC5rGitul secolului nu;rul +icti;elor +a depGi %2 /%3 ;ilioane9 n %&&%) n ulti;ul su discurs ca secretar general al Na>iunilor 6nite) @a+ier Perez de Cuellar a spus: L!cpat de su< control) !IDA poate de+eni cea ;ai ;are nenorocire pentru lu;ea noastr) ale crei eCecte dezastruoase asupra snt>ii Gi dez+oltrii Ciin>ei u;ane s le ntreac pe cele ale srcieiL9 O catastroC ;ondial !EDA este cea ;ai ;are nenorocire a<tut asupra genera>iei Poastre Gi poate de+eni ucigaGul cel ;ai de te;ut9 Potri+it Organiza>iei "ondiale a !nt>ii) p5n n anul '000)&0Y din nu;rul cazurilor de !EDA se +a nregistra n >rile lu;ii a treia '0, &2 ; n prezent) nu;rul de <olna+i aClat su< trata;ent n lu;e este de .'0 000) deGi eEist te;eri c nu;rul ar putea Ci du<lu Gi coeEist 3/%0 ;ilioane de seropoziti+i ne nregistra>i nc9 Ceea ce caracterizeaz +irusul ce genereaz <oala / DT: / este capacitatea sa de a se ;odiCica rapid9 !ingurele ;edica;ente apro<ate) A8T Gi DDI) incapa<ile s opreasc e+olu>ia <olii) nu Cac dec5t s o ncetineasc9 n ACrica) !IDA a ncetat s ;ai Cie o epide;ieK ea este astzi pandj;icaH9 Doctor Dorot*M 1laQe) director ad=unct al Progra;ului "ondial Anti/!IDA) este de prere c din cele 3/%0 ;iloane de cazuri nregistrate n lu;e) -0Y sunt n lu;ea a treia9 !e esti;eaz c p5n n anul '0%0 nu;rul total al <olna+ilor de !IDA +a depGi .0 ;ilioane9 Prostituatele constituie sursa de inCestare n unele zone9 n unele >ri) ca Tailanda) aproEi;ati+ -2Y din popula>ia de seE ;asculin a +izitat prostituate) dintre care ;ulte sunt inCectate9 Rapoarte oCiciale arat c prostituata) nu Coarte Crec+entat) din 1o;<aM) India) are 4 clien>i pe noapte9 Presupun5nd c) n Ciecare
&2

noapte) n 1o;<aM) se produc 400 000 de contacte cu prostituate Gi c o trei;e din ele sunt inCestate) rezult c) n Ciecare noapte) se produc contacte ce pot deter;ina ;<oln+iri9 n 1razilia) circa , 000 de Ce;ei tinere) pro+enind din zone ru Ca;ate) +in n Rio de @aneiro) pentru a se prostitua9 1razilia este de=a pe pri;ul loc n A;erica Latin n ceea ce pri+eGte nu;rul de cazuri de !IDA Gi pe locul patru n lu;e) cu aproEi;ati+ -00 000 de ;<oln+iri9 "eEic nregistreaz doar - 000 de cazuri) deGi se presupune c nu;rul este doar o Crac>ie din total9 Polonia nregistreaz % '00 de cazuri) iar ACrica de sud / % 0009 n Fran>a) nu;rul a crescut <rusc din cauza rezer+elor de s5nge inCectat) distri<uite de ser+iciul pu<lic de sntate9 !e esti;eaz c din cauza transCuznlor de s5nge conta;inat nu;rul persoanelor inCectate este de cea .00 0009 &4 EEplozia epide;iei ntr/un articol pu<licat n ;ai %&&' n L6!A TodaML) LarrM =Cra;er aCir;a c rz<oiul contra !IDA a Cost pierdut9 n ciuda in+esti>iilor ce depGesc un ;iliard de dolari) reprezent5nd c*eltuieli pentru cercetare n do;eniul !IDA Gi DT:) nu s/a descoperit nici un trata;ent pro;i>tor) iar <oala se rsp5ndeGte uluitor de repede9 =Cra;er scria c se produce o inCectare cu DI: la Ciecare 2. de secunde Gi c zilnic apar '4- de noi cazuri de !IDA Gi circa 3 000 pe lunK la Ciecare & ;inute o persoan ;oare de !IDAK cel pu>in . din % 000 de studen>i de colegiu sunt inCesta>i9 LC5nd a; auzit pentru pri;a oar de ceea ce se +a nu;i ;ai t5rziu !IDA) erau doar .% de cazuri de ;<oln+iri9 C5nd a; nceput s ; te;) erau % 0009 A;erica se apropie acu; de nu;rul de '00 000 de <olna+iK n lu;e) aproape %0 ;ilioane de oa;eni sunt inCesta>i cu DI:9 Ni;eni ns nu Gtie nu;rul eEact9 Ni;eni nu Gtie cu; s/i nu;ere L9 Dac siste;ul a;erican de ngri=ire ;edical aproape c s/a pr<uGit su< po+ara pri;elor %00 000 de cazuri) ncerca>i s + i;agina>i ce ar produce alte %00 000 de cazuri9 Dar !IDA nu este singura po+ar pe u;erii ser+iciilor de sntate pu<lic9 1olile trans;ise pe cale seEual ating cote epide;ice) at5t n !6A c5t Gi n lu;e9 Cercetrile de;onstreaz c 4,Y din inCec>iile trans;ise prin contact seEual aCecteaz tinerii su< +5rsta de '2 de ani9 Printre aceGtia) sunt un ;ilion de cazuri noi de <oli inCla;atorii pel+iene) %), ;ilioane de noi cazuri de gonoree) %,. ;ilioane de noi cazuri de siCilis Gi 200 000 de noi cazuri de *erpes9 n Ciecare an) , ;ilioane de adolescen>i a;ericani sunt aCecta>i de <oli trans;isi<ile pe cale seEual9 "ila creGtin !e ;ai poate oare Cace ce+aN Eu cred c daK Gi cred c este datoria noastr) a creGtinilor) s/i a=ut; pe aceGti oa;eni9 In pri;ul r5nd) este necesar s te inCor;ezi9 Consult re+iste destine) dar Gi pu<lica>ii laice) de;ne de ncredere) n legtur cu '02 statistici) trata;ente n stadii de testare Gi e+entuale pro9 <le;e adiacente9 n al doilea r5nd) este i;portant s aCli despre organiza>ii care inCor;eaz Gi a=ut oa;enii n legtur cu aceast <oal9 n acest sens) pstorul este n ;sur s/>i indice o organiza>ie anti/!IDA) local sau interna>ional9 n al treilea r5nd) po>i a=uta n <iserica al crui ;e;<ru eGti) ntr/o organiza>ie ci+icsau un grup local9 "ulte dintre aceste organiza>ii au la <az iu<irea creGtin Gi caut s slu=easc ne+oile altora) propo+duind ;pcarea cu Du;nezeu) prin Isus Dristos9 nte>irea conClictelor rasiale Conco;itent cu dezastrul pro+ocat de pro;iscuitatea seEual) +iolen>a etnic Gi rasial au luat a;ploare9 Aceast Ciar +ec*e reCuz s ;oar9 La 20 de ani dup Ausc*Fitz) 1ergen) 1elsen) 1uc*enFald Gi Dac*au) <ande nar;are prigonesc iarGi ;inorit>ile ger;ane9 n pri;ele %0 luni ale anului %&&% s/au nregistrat peste % 200 de atacuri asupra i;igran>ilor) at5t n sectorul de est c5t Gi n cel de +est al
&4

teritoriului c5nd+a di+izat9 :ino+a>i de aceste atacuri sunt Lcapetele rase L) grupuri de neonaziGti) aplauda>i Gi ncura=a>i de popula>ia ci+il9 !itua>ia este Coarte sc*i;<toare n Costa Ger;anie de Est) unde peste un ;ilion de ;uncitori Gi/au pierdut slu=<ele9 "ul>i est/ger/;ani cred c ;uncitorii aCricani) turci sau orientali / care sunt plti>i cu salarii ;ai ;ici Gi) din aceast cauz) sunt ;ai uGor de anga=at n ;unci grele / sunt principalii +ino+a>i9 Atacuri +iolente ;potri+a i;igran>ilor s/au produs n aGezri industriale din zonele oraGelor DresdaGi Leiptzig9 Ele s/au soldat cu case distruse Gi uneori cu ;or>i n r5ndul strinilor9 6;<ra Curiei) urii Gi ;or>ii se ntinde peste ntregul P;5nt9 Rasis;ul este o pro<le; de actualitate n Fran>a) "area 1ritanie) Italia Gi !candina+ia9 Recentele atacuri din !6A / de eEe;plu cele din 1rooQlMn Gi Los Angeles / au Cost doar incidentele cele &=nai ;ediatizate9 Dar o;orurile prin ;puGcare) <tile Gi alte ;aniCestri ale urii rasiale sunt Ceno;ene de=a Crec+ente n a;erica Do+ezile +iolen>ei sunt prezente pretutindeni9 Este de a=uns s citeGti titlurile din ziarele de di;inea>) s ascul>i Gtirile n ti;p ce conduci spre ser+iciu sau s pri+eGti tele=urnalul de sear9 Nu ;ai este ne+oie de un scriitor de literatur science/Ciction pentru a i;agina ;Gtile ori<ile pe care acest +ec*i ruCctor le poart acu;) n ;isiunea sa de a distruge Gi <irui9 Lucrarea lui este e+ident9 De la ;i=locul lui %&&%) Iugosla+ia este terorizat de +iolen> Gi ur etnic9 De la iz<ucnirea conClictului) peste ' ;ilioane de oa;eni au Cost sili>i s/Gi a<andoneze casele) cre5ndu/se astCel cel ;ai ;are +al de reCugia>i din ulti;ii zece ani9 Acest rz<oi este un alt eEe;plu se;niCicati+ al +iolen>ei rasiale) care a deter;inat alungarea din !er<ia Gi 1osnia Der>ego+ina a peste un ;ilion de Ca;ilii ara<e Gi ;usul;ane9 OCicialit>ile locale au nu;it atrocit>ile nCptuite de ar;ata s5r< cu sediul n 1elgrad LpuriCicare etnic L9 n Cor;ele sale cele ;ai sinistre) +iolen>a) eEtinz5ndu/se din !lo+enia p5n n "acedonia) a creat pe acest teritoriu / unde s/au auzit pri;ele Cocuri de ar; ale pri;ului rz<oi ;ondial / at;osCera Ger;aniei naziste9 InCla>ia galopant) ating5nd cota uluitoare de %' 000Y) ali;enteaz Gi ea conClictul9 ! lu; n considerare Gi atacurile teroriste din Londra) luptele din 1eirut) atacurile cu <o;<e din 1elCast) ;asacrele din ACrica) +iolen>ele din CaliCornia) uraganul din Florida9 nainte de cel de al doilea rz<oi ;ondial) i;aginile descrise n Apocalips ori n alte scrieri proCetice erau pro<a<il considerate ca >in5nd de do;eniul +edeniilor9 Astzi) ns) +ede; c acele L nc*ipuiriL sunt c*iar u;<ra ;or>ii9 Pute; sal+a P;5ntulN n ulti;ii '2 de ani) epuizarea resurselor naturale ale P;5ntului Gi distrugerea ;ediului au Cost c*estiuni de ;aEi; i;portan> pe agenda politic9 La nceput) rezol+area prea a Ci <locarea '0dez+oltrii econo;ice Gi re ntoarcerea la un soi de paradis preindustrial9 n ulti;ii ani) accentul s/a pus pe gsirea unor ci eCiciente de nlturarea a deGeurilor ;ena=ere) de renun>are la pro9 cese te*nologice n care se eli<ereaz cloroClorcar<on) produs ce distruge stratul de ozon) Ceno;en care duce la nclzirea planeteiK de oprire a despduririi Gi deGertiCicrii n >rile lu;ii a treia Gi de le9 galizare a unui progra; ;ondial pentru L<iodi+ersitateL / ;iGcarea pentru conser+area speciilor aClate n pericol etc9 CaTn orice alt ;iGcare de acest gen) Gi n spatele acesteia eEist ;ulte interese speciale Gi acti+iGti di+erGi) inclusi+ eEtre;iGti9 6nii acord un statut ;ai nalt insectelor Gi ;oluGtelor dec5t +ie>ii u;ane9 DeGi nu;rul acestora este ;ic) autoritatea lor le asigur o inCluen> decisi+9 6nii sunt <irocra>i sau ntreprinztori care sper s ai< un c5Gtig de pe ur;a c*estiunii n cauz9 TotuGi) al>ii sunt cet>eni oneGti) care doresc s a=ute la crearea unui ec*ili<ru ntre diCeritele co;ponente ale ecosiste;ului9 Fr ndoial c P;5ntul este n pericol9 Gr;ezi de gunoaie sunt peste tot) tratarea apelor de canalizare a a=uns s Cie ineCicient) consu;ul enor; al societ>ii a creat ;un>i de deGeuri greu de distrus) r5urile seac sau sunt poluate) ;rile sunt a;enin>ate de deGeurile ilegale de reziduri toEice) su<stan>e nucleare sunt depozitate n spa>ii necorespunztoare) a=ung5nd uneori s se inCiltreze n p5nza Creatic) de+enind agen>i cancerigeni Gi surse de contagiune pentru genera>ia ur;toare9 Pentru ca tragedia s Cie deplin)
&-

pdurile tropicale dispar) deCriGrile Cc5ndu/se ntr/un rit; de '0 000 de acri pe zi9 Acestea sunt pro<le;ele) n rezol+area crora tre<uie s sta<ili; ;ai nt5i priorit>ile9 6n aspect suprtor al dez<aterilor cu pri+ire la ;ediu este tonul pseudo/religios pe care l/a; luat uneori) noi cei i;plica>i n pro<le;9 Li;<a=ul ecologiei este uneori apocaliptic Gi e+ang*elic n acelaGi ti;p9 Articolul de Cond al re+istei PPNeFsFeeQL / edi>ia care co;enta conCerin>a pe te;e ecologice de la Rio de @aneiro) din %&&' / ncepe cu o aluzie la cderea lui Ada; din Grdina Raiului9 Autorul continua) ntre<5ndu/se c5t de real este a;enin>area unei apocalipse apropiate9 !e pare c) deseori) ecologiGtii se nc*in nu Du;nezeului cerului) ci unui du;nezeu al naturii9 Aceasta este o Cor; periculoas de idolatrie9 "ai ;ult) ori de c5te ori consider; Mia>a ani;al ;ai sacr dec5t +ia>a u;an) pierde; din capacitatea de a e+alua corect priorit>ile9 Cu toate acestea) distrugerea planetei noastre pe cale ecologic) posi<il de altCel) nu se ncadreaz n +oia lui Du;nezeu9 1i<lia spune: LAl Do;nului este p;5ntul cu tot ce este pe el) lu;ea Gi cei ce o locuiesclL IPs9'.:%J9 ! nu pierde; din +edere scopul real ur;rit de Du;nezeu pentru planeta aceasta9 !unte; c*e;a>i s Ci; ad;inistratori c*i<zui>i ai resurselor pe care Du;nezeu le/a lsat pe P;5nt9 Eu ns cred c ne/a; gr<it) pun5nd astCel n pericol ;ulte ele;ente ale ;ediului9 Cred) de ase;enea) c pute; s c5Gtig; ;ult prin disciplin Gi rugciune9 P;5ntul nu +a Ci sal+at prin legi sau restric>ii) ci prin preocuparea oa;enilor crora le pas de crea>ia lui Du;nezeu9 Dac nu ne ngri=i; de sntatea P;5ntului) acesta +a Ci o prad uGoar pentru calul gl<ui al ;or>ii9 Re ntoarcerea la nepri*nire Ciu;ele) <olile) Coa;etea Gi rz<oaiele +re;urilor noastre ar tre<ui s trezeasc n oa;eni nu nu;ai dorin>a de slu=ire sC5nt) dar Gi pocin>a de pcate Gi ntoarcerea la Du;nezeu) n ti;pul care ne/a ;ai r;as9 Ioan aCir; li;pede c aceste nenorociri au rostul de a trezi o;enirea la ascultare9 1i<lia n+a> c na>iunile P;5ntului Gi aduc singure prpdul ;5niei lui Du;nezeu asupra lor) ls5ndu/se conduse de o CilozoCie de +ia> rupt de principiile <i<lice) de ur Gi de +iolen>9 Du;nezeu a gsit cu cale s ngduie ca oa;enii s culeag ce au se;nat) cu scopul de a/i n+>a c pcatul aduce suCerin>9 Du;nezeu nu trece cu +ederea a+ortul) El l depl5ngeK totuGi) El nu inter+ine s opreasc practicarea lui9 Nu Du;nezeu este acela care tri;ite peste oa;eni <oli ca *erpesul sau !IDA) ci ei singuri se ;olipsesc) din pricina necur>iilor lorK Du;nezeu doar ngduie ca pcatul lor s ai< un astCel de eCect9 Aceasta este lec>ia celor patru clre>i9 n parte) ;isiunea lor este de a a+ertiza o;enirea) de a o ndrepta napoi spre Du;nezeu) pe calea nepri*nirii9 Dragostea Lui este +eGnic9 Ni;ic) n aCar de D / A;enin>area Curtunii '0& propria noastr neascultare) nu ne poate despr>i de ea9 C*iar G= atunci c5nd nu ascult;) Du;nezeu ne iu<eGte) iar <inecu+5ntrile Lui ne ur;resc) n ciuda suCerin>elor pe care noi nGine ni le pro9 +oc;9 "ai ;ult) Du;nezeu doreGte s +ad cu; reac>ion; noi n perioadele de criz9 ;plini; noi +oia Lui sau alege; s ne altur; ;ul>i;ii) pe calea pe care ;erge eaN !unte; participan>i acti+i la pcat) sau a+e; cura=ul s/% denun>;) spun5nd ade+rul n dragosteN Du;nezeu ne a+ertizeaz) n pri;ul r5nd) pentru a ne a=uta) apoi pentru a ne cerceta ini;ile9 Este greGit s crede; c tot ceea ce pute; Cace este s depl5nge; crizele prin care trece aceast lu;e9 Este ti;pul s ncet; a pretinde ca altcine+a s Cac lucrurile pe care Du;nezeu ne cere nou s le Cace;9 Nu ;ai pute; continua s ne auto;oti+; iner>ia prin neputin> de a lucra pentru pocin>a Gi re nnoirea spiritual a lu;ii9 Tre<uie s ac>ion; n li;ita puterii noastre) cu energie Gi co;pasiune) c*iar dac Gti; c planul Cinal al lui Du;nezeu este de a Cace un P;5nt nou Gi Ceruri noi9 A+e; do+ezi s crede; c sC5rGitul +eacului este aproape) dar nu a+e; nici o certitudine cu pri+ire la +re;ea c5nd +a +eni9 In "atei '.:-) dup ce Isus le +or<eGte ucenicilor despre religia Cals) nu;eroasele rz<oaie Gi Coa;etea cu care lu;ea se +a conCrunta n +re;ea pre;ergtoare sC5rGitului) El atrage aten>ia asupra ciu;elor care +or <5ntui o;enirea9 Acest cu+5nt) Lciu; L) poate Ci tradus prin L;oarteL) adic orice ;aladie inCec>ioas
&3

Catal9 Istoria lu;ii a cunoscut rz<oaie s5ngeroase) Coa;ete Gi <oli) dar ni;ic co;para<il cu uraganul care +a +eni9 n Curia lui) +a pustii totul) ucig5nd o ;are parte din o;enire9 Isus a spus: L n zilele acelea +a Ci un necaz aGa de ;are) cu; n/a Cost de la nceputul lu;ii) pe care a Ccut/ o Du;nezeu) p5n aziL9 ntr/ade+r) LGi cu; nici nu +a ;ai Ci +reodat9 Bi dac n/arCi scurtat Do;nul zilele acelea) ni;eni n/ar scpaL I"arcu %,:%&)'0J9 Iat deci c) su< a patra pecete) "or>ii Gi Locuin>ei ;or>ilor li se d putere peste a patra parte a P;5ntului ca s ucid prin cele patru =udec>i ale lui Du;nezeu proCe>ite de Ezec*iel Gi conse;nate n 1i<lie n capitolul %.) +ersetul '%: sa<ia) Coa;etea) ;oli;a Gi Ciarele sl<atice9 Pe neaGteptate) toate progra;ele noastre de statornicire a pcii) qe <unstare Gi de longe+itate cu a=utorul Gtiin>ei Gi te*nologiei +or g rsturnate c5t ai clipi de un cataclis; de+astatorK aceasta se +a nt5;pla dac o;enirea nu se +a ntoarce la Du;nezeu9 Acesta este nnul dintre ;oti+ele care ; constr5ng s continuu lucrarea de predicare a E+ang*eliei n lu;e9 "edicina a Ccut salturi enor;e) aduc5nd n pragul paradisului popoare care) cu ;ai pu>in de un secol n ur;) triau n =ungl la un ni+el pri;iti+ de dez+oltare9 Btiin>a continu s progreseze incredi<il de rapid) Capt de pe ur;a cruia <eneCicie; cu to>ii9 Dar iat) ciu;a se apropieV "ul>i spun: LPace) paceL c5nd) n ciuda eCorturilor depuse) nu este Gi nici nu +a Ci o pace dura<il) pentru c L/a; nesocotit pe Prin>ul pciiK ne/a; ;potri+it poruncilor lui Du;nezeu care ne/ar Ci a=utat s tri; n pace9 Bi iat c sa<ia se apropie9 !unt unii care pro;it prosperitatea Gi <elGugul) cu condi>ia ca progra;ele sau ideologia lor s Cie apucate9 Dar n Cinal) lu;ea +a cunoaGte cel ;ai groza+ prpd din istoria ei) care +a aduce o suCerin> teri<il Gi ;oarte9 Ceea ce se nt5;pl n prezent este doar o u;<r a acelor e+eni;ente9 Capitolul %. !PERANSA O"ENIRII Toate articolele din cotidiane Gi toate <uletinele de Gtiri con>in un ade+r esen>ial: lu;ea ;odern se aCl ntr/o stare de *aos Gi ni;eni nu are o solu>ie realist9 n orice direc>ie te ui>i) +ezi ;5nie) +iolen>) a<uz) neCericire) cri; Gi tul<urare9 Econo;ia ;ondial este) n ;od periculos) ieGita de su< control9 ntreaga o;enire are o ne+oie disperat de ;oti+e de speran>) dar tot ce i se oCer este trncneala unor Garlatani9 Psi*ologi) educatori) cercettori ai Ceno;enelor sociale) Cizicieni Gi eEper>i n ;ass/;edia oCer ci de ieGire din criz) care nu rezist nici celei ;ai superCiciale analize9 P5n n prezent) societatea noastr ;odern) tradi>ionalist nu a Curnizat nici un rspuns de;n de luat n sea;K cu toate acestea) nc ;ai sper;9 De Capt) eEist ;oti+e de speran>9 n pri;ul r5nd) ;ai este ti;p pentru sal+are9 Cci Cali;entul societ>ii este o ocazie <un pentru pocin> Gi re nnoire9 Dac recunoaGte; eGecul eEisten>ei Cr Du;nezeu Gi prsi; calea neascultrii) +o; pri;i) cu siguran>) ndurarea Gi iertarea lui Du;nezeu9 Titlurile de/o Gc*ioap din ziare constituie toc;ai a+ertis;entul lui Du;nezeu pentru o lu;e care trieGte n pcat9 Btirile tele+izate sunt o u;<r a iu<irii !ale n ac>iune) lucr5nd pentru rscu;prarea lu;ii9 1uletinele de Gtiri radiodiCuzate ne a;intesc c) n ciuda *otr5rii noastre de a distruge P;5ntul Gi a respinge progra;ul de ;5ntuire al lui Du;nezeu) El nu ne/a prsit9 P5n la ziuaPc5nd =udecata Cinal a lui Du;nezeu +a pune pe Ciecare n locul unde ;erit s/Gi petreac +eGnicia) eEist Gansa unui nou nceput9 Isus a spus: LTre<uie s + naGte>i din nouL IIoan ,:-J9 Aceasta este speran>a supre; a o;enirii9 Este) n Capt) unica noastr speran>9 Dac oa;enii nu +or recunoaGte scopul prioritar al tri;iterii clre>ilor din proCe>ia lui Ioan) acela de a/i pre+eni cu pri+ire la =udecata care se apropie) ei +or pieri pe +ecie9 Tunetul pre+estitor de Curtun se aude din ce n ce ;ai aproape) nc ;ai este ti;p s Cugi; din calea prpdului Gi s cde; n u;ilin> la picoarele atotputernicului Du;nezeu9 Isus s/a reCerit de ;ai ;ulte ori la aceast realitate: LNu + te;e>i de cei ce ucid trupul) dar cari nu pot ucide suCletulK ci te;e>i/+ ;ai degra< de Cel ce poate s piard Gi suCletul Gi trupul n g*eenL I"atei %0:'3J9 Dac=udecata Cinal a o;enirii ne ngrozeGte) atunci tre<uie s prsi; pcatul Gi s Ci; re nnoi>i prin credin>a n Dristos9 Realit>i care ne pun pe g5nduri
&&

E+eni;etele ulti;ilor trei ani ar tre<ui s Cac pe ;ul>i s/Gi dea sea;a de ade+rul proCe>iilor 1i<liei9 G5ndi>i/+) de eEe;plu) cu; rz<oiul din GolCul Persic ne/a ndreptat aten>ia spre reCeririle <i<lice la 1a<ilon Gi Orientul "i=lociu) integr5ndu/le perCect printre realit>ile conte;porane9 Du;nezeu nu ne/a descoperit ;odul n care se +or ;plini proCe>iile Lui9 Deseori) cile Lui ne sunt ascunse9 Eclesiastul scrie: L999 a pus n ini;a lor c*iar Gi g5ndul +eGniciei) ;car c o;ul nu poate cuprinde) de la nceput p5n la sC5rGit) lucrarea pe care aCcut/o Du;nezeu L IEcls9 ,:%%J9 Dar El a pus n ini;ile noastre Gi un dor dup ade+r Gi ne/a re+elat ade+rul Lui i;ua<il) n !cripturi9 Este acest dor dup ade+r Gi speran> n stare s ne con+ing s/I rspunde; lui Du;nezeu p5n nu este prea t5rziu Gi s ne ntoarce; la iz+orul ;5ntuirii noastreN "ai este nc ;5ntuire pentru noiN %00 C5nd se +a ;plini +re;ea) cel de/al patrulea clre> +a +eni s ucid prin: sa<ie) Coa;ete) ;oli;i Gi Ciare sl<atice9 Isus ne/a n+>at c nu tre<uie s ne te;e; de i;perii Gi ideologii lu;eGti oric5t de nspi;5nttoare ar Ci) ci tre<uie s ne te;e; de Acela care diri=eaz lucrarea acestui clre> ne;ilos9 Celei ;ai ;ari nedrept>i politice i se opune dreptatea unui Du;nezeu al iu<irii Analiz5nd lucrarea celui de/al patrulea clre>) s nu uit; c aceasta nu se conCor;eaz nu;ai +oii per;isi+e a lui Du;nezeu) ci Gi poruncii Aceluia care desc*ide cele Gapte pece>i / Isus Dristos9 1i<lia n+a> c !atana este acela care are puterea ;or>ii IE+rei ':%.J) dar acesta poate ac>iona nu;ai su< ngduin>a lui Du;nezeu) pentru c) aGa cu; Isus Dristos i spune lui Ioan) LIEl esteJ LCel +iu9 A; Cost ;ort Gi iat c sunt +iu n +ecii +ecilor9 Eu >in c*eile ;or>ii Gi ale locuin>ei ;or>ilorL IApoc9 %:%3J) aGa este9 In :ec*iul Testa;ent citi; cu; !atana se ColoseGte de per;isiunea dat de Du;nezeu pentru a ucide Ca;ilia lui Io+9 Este aici o tain pe care ni;eni nu o poate dezlega9 Aceasta este LTaina CrdelegiiL I' Tes9 ':-J) pe care n/o pute; nc ptrunde9 Ea i;plic toate atri<utele lui Du;nezeu) inclusi+ nepri*nirea) sCin>enia Gi dreptatea9 "ai i;plic Gi su<tilitatea) ingeniozitatea) Giretenia Gi puterea !atanei) precu; Gi capitularea noastr n Ca>a ispitelor lui) sCidarea lui Du;nezeu Gi zestrea de pcat trecut de la o genera>ie la alta9 Despr>irea de Du;nezeu "oartea este tragic) dar ine+ita<il9 ns 1i<lia ne n+a> s ne te;e; de a doua ;oarte) care este =udecata +eGnic a lui Du;nezeu Gi separarea de El9 Aceasta este tragedia supre;9 Dac a; Ci Cost Ciin>e destinate ;or>ii totale) ne nzestrate deci cu ne;urire) ;oartea ar nc*eia deCiniti+ eEisten>a noastr9 Dar despr>irea +eGnic de Du;nezeu este o pedeaps ;ult ;ai grea dec5t cea ;ai crunt ;oarte Cizic9 Cu patru luni nainte de a Ci descoperit Gi deportat ntr/un lagr de concentrare nazist) Anne FranQ scria n acu; <inecunoscutul ei =urnal: L:reau s continuu s triesc c*iar dup ce +oi ;uri %00 r IL@urnalul Annei FranQL) 4J9 ACl5nd despre <oala sa de ini;) !irnon #iesent*al) renu;itul +5ntor de naziGti care a adus n Ca>a =usti>iei circa %%000 de cri;inali de rz<oi) n ti;pul eEtraordinarei sale ca;panii de ,4 de ani) a spus: LEu nu a; puterea de a lupta contra calendarului 999 n ceea ce/i pri+eGte pe naziGti) solu>ia Cinal este cea <iologic9 AGa cu; eu +oi ;uri) +or ;uri Gi eiL IT*e "ail) '4 iunie %&3,J9 Aceasta este realitatea ;or>ii: ;oartea este uni+ersal Gi general9 Genera>ia noastr) care se z<ate s gseac solu>ii la pro<le;ele o;enirii) +a pieri n cur5nd Gi o alt genera>ie care se +a conCrunta cu pro<le;e si;ilare o +a ur;a9 Pentru ;ul>i intelectuali atei) +ia>a este lipsit de sens Gi de speran>9 Nu Gtiu de unde +in Gi ncotro se ndreapt9 Aceia dintre noi care ne/a; pus ncrederea Gi credin>a n Dristos Gti; de unde +eni;) cunoaGte; scopul eEisten>ei noastre Gi +iitorul de sla+ spre care ne ndrept;9 Aceast cunoaGtere Cace +ia>a de;n de a Ci trit Gi ne d o speran> pentru +iitor9 Iat ce scrie Pa+el) spre ;5ng5ierea acelora care cred n Isus Dristos: LDristos Isus I999J a adus la lu;in +ia>a Gi ne/putrezirea) prin E+ang*elieL I' Ti;9 %:%0J9 Aceast +este) de care se <ucur to>i credincioGii n Do;nul) este un ;oti+ de groaz pentru necredincioGi) cci este li;pede c aceia care nu s/au pocit p5n
%00

acu; de pcatele lor Gi nu L/au pri;it pe Dristos) prin credin>) sunt conda;na>i Gi aCla>i su< <leste;9 Te po>i ni;ici Cizic prin sinucidere) dar nu po>i s/>i ni;iceGti suCletul9 O;ul este ne;uritor) Cie c/i con+ine) Cie c nu9 Dar este dotat cu +oin>) astCel nc5t poate s aleag: striasc n Do;nul ori despr>it de El9 Al patrulea clre> se apropie s ne a+ertizeze9 El ne nGtiin>eaz ;ai nt5i de ;oartea Cizic / sC5rGitul at5t al o;eriirii c5t Gi al planetei / c5t Gi de Celul n care tre<uie s ac>ion; noi pentru a o nt5rzia9 El ne ;ai nGtiin>eaz Gi despre ;oartea spiritual a o;enirii Idespr>irea +eGnic de Du;nezeuJ Gi despre ceea ce a kcut Dristos petru a ne iz<+i de aceasta a doua ;oarte) cea de care tre<uie s ne te;e;9 '%2 Dac ni;ic altce+a nu conteaz "arele predicator ;etodist) autor Gi ;isionar din genera>ia trecut) dr9 E9 !tanleM @ones) po+esteGte de ;esa=ul pe care %/a rostit c5nd+a la o uni+ersitate indian despre realitatea +eGniciei9 C5nd a ter;inat de +or<it Gi s/a aGezat) rectorul *indus s/a ridicat n picioare Gi a spus cu sole;nitate: LDac ceea ce a spus o;ul acesta este Cals) nu are i;portan>a9 Dar dac este ade+rat) atunci ni;ic altce+a nu are o i;portan> ;ai ;are L9 Eu cred cu trie c dragostea ;ea pentru Dristos Gi pentru oa;eni ; constr5nge) ca odinioar pe Ioan 1oteztorul) s/i nde;n pe oa;eni s Cug Lde ;5nia +iitoareL I"atei ,:-J) pun5ndu/Gi ncrederea n Isus Dristos9 LCa unii cari cunoaGte; deci Crica de Do;nul) pe oa;eni cut; s/i ncredin>; I999J Cci dragostea lui Du;nezeu ne str5nge ^constr5nge]L I' Cor92:ll)%.J9 De aceea) sa<ia din ;5na clre>ului de pe calul gl<ui ar tre<ui s ne o<lige s/i c*e;; pe oa;eni la pocin> Gi credin> n Dristos) pentru a Ci iz<+i>i de a doua ;oarte9 !a<ia lui arat Gi spre acele lucrri e+itate de creGtini) dar necesare pentru a/i s;ulge pe oa;eni din pcat9 Foa;etea Gi ;oli;ele tre<uie s ne rea;inteasc de responsa<ilitatea pe care Du;nezeu ne/a dat/o n conser+area +ie>ii pe P;5nt Gi de aceea de a ;rturisi despre ziua =udec>ii9 ! a+e; n per;anen> g5ndul ndreptat spre ;ilioanele de oa;eni care n/au auzit niciodat de Dristos9 Potri+it teEtului din "atei '.:%.) Du;nezeu a asociat a doua +enire a lui Dristos cu eEtinderea c5;pului de ;isiune n lu;e: LE+ang*elia aceasta a ;pr>iei +a Ci propo+duit n toat lu;ea) ca s slu=easc de ;rturie tuturor nea;urilor9 Atunci +a +eni sC5rGitulL A+e; astzi) ca niciodat n istoria o;enirii) te*nologia Gi posi<ilit>ile care ne per;it s predic; E+ang*elia ntregii rase u;ane9 DeGi 1i<lia aCir; c nu;ai o ;inoritate dintre oa;eni o +a accepta) n ti;p ce ;area ;a=oritate +a respinge ndurarea lui Du;nezeu) totuGi Du;nezeu a cru>at ;ulte na>iuni Gi oraGe datorit unor grupuri de creGtini dedica>i9 Fiarele sl<atice /oricare ar Ci Cor;ele lor ;oderne de ;aniCestare / au rolul culorii roGii a se;aCorului: s ne opreasc din u;<larea noastr pe cile pctoase ale lu;ii Gi s ne tri;it napoi) n <ra>ele Du;nezeului +eGnic al iu<irii9 '%4 Ar;ele noastre Al patrulea clre> al Apocalipsei este acela care aduce ;oartea) pentru a/Gi atinge scopul) clre>ul de pe calul gl<ui este nar;at cu patru ar;e ;ortale: sa<ia) Coa;etea) ;oli;ele Gi Ciarele sl<atice9 ! pri+i; ;ai ndeaproape la aceste patru ar;e Gi la rolul lor n ;oartea Cizic a unei ptri;i din popula>ia glo<ului9 n pri;ul r5nd) sa<ia / si;<olul rz<oiului9 n capitolul al ,/lea ne/a; reCerit la interesanta po+este a lui Da;ocles9 Acesta era un t5nr care Colosea linguGirea pentru a se apropia de DionMsos) tiranul care stp5nea peste !iracuza9 Pentru a/% n+>a Gi a/% a+ertiza pe acest t5nr a;<i>ios) DionMsos %/a in+itat la un <anc*et) unde %/a aGezat su< o sa<ie) suspendat deasupra capului lui de un Cir de pr9 Aceast lec>ie era destinat s arate natura periculoas a Cericirii o;eneGti9 Ne aCl; la distan>a de un Cir de pr de ;oarte9 !a<ia lui Da;ocles este o analogie ni;erit pentru starea lu;ii acu;) c5nd al patrulea clre> al Apocalipsei se apropie) cu sa<ia n ;5n9 In contrast cu restul lu;ii) nord/a;ericanii Gi europenii sunt aceia care par s ia parte la <anc*etul plcerii9 Dup standardele o;eneGti) ne lCi; ntr/un luE relati+) uit5nd c deasupra capetelor noastre at5rn sa<ia lui Da;ocles) conceput c*iar de noi9 n orice ;o;ent) Cirul se poate rupe) sa<ia poate cdea) iar <og>iile Gi plcerile acestei lu;i s piar pentru ;ilioane de oa;eni9
%0%

n perioada n care tria Ioan) sa<ia celui de/al patrulea clre> era c*iar o sa<ie9 Astzi) ns) eEist ar;e de/a dreptul ;onstruoase) care pot sau nu s Cie controlate9 Nici un lupttor din +re;urile str+ec*i n/ar putea s ucid cu sa<ia ;ilioane de oa;eni9 Astzi) clre>ul apocaliptic poate apsa pe un <uton care s declanGeze o reac>ie n lan> a ;or>ii9 Fr s se reCere la 1i<lie) Gi cu at5t ;ai pu>in la proCe>iile Apocalipsei) oa;enii de Gtiin> spun) de Capt) aceleaGi lucruri9 Pe calul su gl<ui) acest al patrulea clre> goneGte spre noi) agi/t5ndu/Gi sa<ia9 Cu; l +o; nt5;pinaN 6nul dintre cele ;ai uluitoare teEte din 1i<lie) care trateaz aceast te;) ;i se pare a Ci ' Petru ,:&)%09 La +ersetul %0 este scris: L8iua Do;nului ns +a +eni ca un *o>9 n ziua aceea) %0' cerurile +or trece cu troznet) trupurile cereGti se +or topi de ;are cldur Gi p;5ntul) cu tot ce este pe el) +a ardeL9 Dar) n ciuaa acestui sC5rGit ine+ita<il) Petru ne ndea;n s lucr; precu; Dristos) care LdoreGte ca nici unul s nu piar) ci to>i s +in ll pocin>L I:ersetul &J9 CreGtinilor li s/a dat nsrcinarea de a lucra ne ncetat pentru ;5ntuirea oa;enilor) slu=indu/se de toat puterea de con+ingere de care dispun9 n E+ang*elia dup "atei) Isus spune: LDac +oieGte cine+a s +in dup "ine) s se lepede de sine) s5/Gi ia crucea) Gi s " ur;eze9 Pentru c oricine +a +rea s/Gi scape +ia>a) o +a pierdeK dar oricine Gi +a pierde +ia>a pentru "ine) o +a c5Gtiga9 Bi ce ar Colosi unui o; s c5Gtige toat lu;ea) dac Gi/ar pierde suCletulN !au) ce ar da un o; n sc*i;< pentru suCletul suNL I"atei %4:'.K'2/'4J9 A+e;) deci) pro;isiunea Do;nului Isus c) pred5nd tot ce a+e; n ;5inile !tp5nului Gi pentru El) noi +o; pri;i napoi ;ai ;ult dec5t a; dat9 Acest concept ar tre<ui s l pun pe g5nduri Gi pe necredincios) care Gi +inde suCletul su +eGnic pe un pre> de ni;ic9 Nu e ne+oie s Cii eEpert n Cinan>e ca s/>i dai sea;a de caracterul inec*ita<il al unei ase;enea tranzac>ii9 Este ti;pul s ne i;plic; 6r;rind dezastrele produse de Coa;ete) +iolen>) epide;ii Gi ;oarte) tre<uie s de+eni; conGtien>i de urgen>a i;plicrii noastre9 Dup prerea ;ea) Ciecare ucenic al lui Dristos are datoria de a Cace ce+a pentru cei Cl;5nzi) cei ndurera>i Gi cei <olna+i9 "ai cred) de ase;enea) c to>i aceia care cred n Isus Dristos au sarcina de a apra integritatea ;oral) credin>a n autoritatea !cripturii Gi ascultarea de c*e;area Lui de a ne ;potri+i tiranilor acestui +eac9 A Cace ce+a) c*iar un lucru de ;ic i;portan>) este ;ai ;ult dec5t a nu Cace ni;ic9 ! nu uit; c Isus !/a Ccut una cu cei sraci: LAde+rat + spun c) ori de c5te ori a>i Ccut aceste lucrun unuia din aceGti Coarte ne nse;na>i Cra>i ai "ei) "ie ;i le/ati CcutL I"atei '2:.0J9 %0' Isus Dristos are puterea s *rneasc pe to>i aceia care Cl5;5nzesc9 El a a+ut aceast putere Gi atunci c5nd !/a aClat pe p;5nt9 Dar toc;ai de acest lucru s/a legat !atana c5nd L/a ispitit: dac Isus ar preCace pietrele n p5ini Gi ar *rni oa;enii Cl;5nzi cu ele) atunci n/ar ;ai Ci ne+oie s ;oar pe cruce pentru a ;5ntui lu;ea9 Dar Isus a <iruit rul) ;potri+indu/i/se9 Astzi) Dristos ne c*ea; s ne ;potri+i; pcatului Gi ispitei Gi s Cace; ce ne st n putin> pentru a sc*i;<a lu;ea9 n +ec*i;e) Du;nezeu i cru>a pe aceia care strigau ;potri+a pcatuluiK astzi) El ne tri;ite n lu;e) ca ;esageri ai ade+rului Gi speran>ei9 ! nu ne ndeprt; niciodat de ade+rul central: ne+oia oa;enilor de a Ci ;5ntui>i9 ! ne adun; ;ai nt5i la poala Crucii) cci Crucea) cu puterea ei +eGnic de ;5ntuire) este singura cale de a/L cunoaGte pe Du;nezeu9 Acolo) Dristos ne +a da tria de a/L ur;a ntr/un du* de as uitare) oriunde +a Ci ne+oie s a=unge;9 n Apocalipsa lui loan sunte; nGtiin>a>i c ;oartea +a lo+i prin ;oli;e9 Isus a proCe>it Gi El acest lucru9 n Luca '%) +or<ind despre perioada apocaliptic) el spune c LPe alocurea +or Ci I999J Gi ciu;iL9 n 1i<lia paraCrazat se ColoseGte ter;enul de epide;ii9 Astzi sunte; ;ereu a+ertiza>i de ctre oa;enii de Gtiin> cu pri+ire la di+ersele <acterii) insecte sau +iruGi a cror rezdten> la radia>ii) anti<iotice sau insecticide a
%0'

crescut ui;itor de ;ult9 6n sa+ant spunea: LDac cei <l5nzi nu +or ;oGteni p;5ntul) atunci g5ndacii o +or Cace L9 Nu toate urgiile proCe>ite n Apocalipsa sunt si;<olice9 De eEe;plu) +ersetul , din capitolul & +or<eGte despre Llcuste pe p;5ntL9 Cu c5>i+a ani n ur;) ;ilioane de <roaGte r5ioase au de+astat >inuturile Floridei9 8iarele a+ertizeaz de=a c insectele ar putea pune stp5nire pe P;5nt n ur;toarele decenii9 Rezisten>a lor Ca> de insecticide a crescut considera<il9 A; citit un articol pu<licat ntr/unui dintre cele ;ai respecta<ile ziare a;ericane9 !e intitula LInsectele sunt aproapeL9 Este un articol nspi;5nttor) ndeose<i pentru aceia care nu cunosc 1i<lia9 Citindu/%) ;i/a; a;intit de ceea ce s/a nt5;plat n Egipt c5nd Faraon a reCuzat s5/i lase pe israeli>i s plece9 '%& EEe;ple ale ;ilei "aica Tereza de Calcutta este una dintre cele ;ai con+ingtoare ;rturii ale ;ilei creGtine9 EEist n lu;e ;ii de slu=itori anoni;] ai lui Dristos care Gi in+estesc cu discre>ie +ie>ile lor n a/i *rni ;<rca Gi ngri=i pe sraci9 Dar ;aica Tereza este ;ai presus de to>i aceGtia9 A; cunoscut/o pe aceast doa;n ;icu>) cu pielea z<5rcit) dar radiind dragostea lui Du;nezeu) prin inter;ediul consulului a;erican la Calcutta9 Acesta s/a oCerit s ; duc la ea9 C5nd a; a=uns) se ngri=ea de un ;uri<und) pe care/% >inea n <ra>e) a=ut5ndu/% s nCrunte clipa ;or>ii9 C5nd a ;urit) ea s/a rugat n tcere) %/a aGezat cu gingGie pe pat Gi s/a ntors s ; salute9 A; +or<it p5n la lsarea serii9 A; Cost surprins s aClu c5t de ;ulte Gtia despre ;ine Gi despre e+ang*elizrile noastre9 "/a ntre<at n engleza ei stricat dac aG dori s/;i +or<easc despre slu=<a ei printre sraci Gi ;uri<unzi9 "i/a eEplicat) n cu+inte si;ple) c*e;area ei sC5nt9 "i/a spus c) pri+ind ntotdeauna dincolo de trsturile Cizice ale o;ului) l +ede pe Isus9 n Ciecare copil nCo;etat l +ede pe Isus9 n prea=;a Ciecrei Ce;ei <olna+e Gi nCricoGate) de care se ngri=eGte) l +ede pe Isus9 ;pre=urul Ciecrui o; care ;oare n <ra>ele ei) singur Gi neGtiut de ni;eni) l +ede pe Isus9 Ea i slu=eGte "5ntuitorului Gi Do;nului ei) slu=ind altora9 Cartea L1o< Pierce: Fac un singur lucruL) scris de Ciul ;eu) po+esteGte despre o ;isionar n C*ina) care lucra printre leproGi9 Prin ;unc grea Gi inginiozitate) 1et* Al<ert a reuGit s Cie de ;are a=utor leproGilor din azilul de l5ng oraGul Oun;ing9 Era precu; o Lini; +eselL care Leste un <un leacL IPro+er<e %-:''J9 i iu<ea pe aceGti oa;eni Gi ei o iu<eau pe ea9 Era pentru pri;a oar c5nd cine+a Ccea ce+a pentru ei) aGa nc5t dragostea ei i/a condus pe to>i la Drisos9 C5nd au ntre<at/o de ce Ccea toate lucrurile acelea) ea a rspuns: LPentru c l iu<esc pe Isus Gi El + iu<eGte pe +oi9 El + iu<eGte Coarte ;ult Gi ;/a tri;is s + a=ut9 !unte>i de ;are pre> pentru Du;nezeu) de aceea El L/a tri;is pe Fiul !u pe P;5nt ca s ;oar pentru +oi) pentru ca n El s a+e>i ;5ntuirea9 C5nd +e>i prsi aceast lu;e) +e>i ;erge n Cer) unde +e>i Ci cu El Gi +e>i cpta trupuri ;inunate9 El %0, r ;)a tri;is s + art c + iu<eGte Gi c + iu<escL Ipg943/-%J9 p5n n ziua n care gu+ernul nou) care a +enit la putere) a dat ordin ca p5n la asCin>itul soarelui to>i ;isionarii s prseasc zona) 1et* =9a a=utat cu; a putut pe pacien>ii si9 Le/a tratat <oala) i/a n+>at cu; s/Gi o<>in ;5ncarea din plante Gi legu;e Gi a sdit ;ulte Clori) nCru;use>5nd locul n care triau9 Bi trupul Gi suCletul Contro+ersa care eEist n 1iseric ntre li<erali / care slu=esc trupul / Gi e+ang*elici / care slu=esc suCletul poate Ci rezol+at dac a;<ele pr>i n+a> una de la cealalt Gi n conCor;itate cu 1i<lia9 Dac partea conser+atoare a 1isericii +a a=unge s n>eleag c 1i<lia ne n+a> c a+e; datoria s ne preocup; at5t de suClet c5t Gi de trup Gi dac gruparea li<eral din 1iseric +a n>elege c ac>iunea cu caracter social) lipsit de procla;area ade+rului Cu+5ntului lui Du;nezeu) este inutil) pute; s slu=i; ;pr>iei lui
%0,

Du;nezeu ;preun9 !unte; nde;na>i s slu=i; Gi trupul Gi suCletul n acelaGi ti;p9 AGa cu; ;ul>i au spus) un o; Cl;5nd nu +a da nici o aten>ie Cu+5ntului lui Du;nezeu) dac nu/L +ede pe Isus n +ia>a ta9 !unte; c*e;a>i s/L ur;; pe Isus pe strzile) potecile Gi dru;urile lturalnice ale lu;ii) slu=ind Ciin>ei o;eneGti n ntregul ei9 CreGtinii au datoria s se preocupe at5t de suClet) c5t Gi de trup9 Dar Leg;5ntul de la Lausanne aCir; li;pede c prioritatea tre<uie s apar>in spiritului9 De eEe;plu) c5nd Isus se gsea n Capernau;) o ;ul>i;e de oa;eni a +enit s/L asculte +estind Cu+5ntul9 Patru <r<a>i) duc5nd un o; <olna+ de paralizie) au +enit la El9 AceGtia) neput5nd s intre n cas unde se aCla Isus) au urcat pe acoperiG) l/au spart Gi au co<or5t pe acolo) p5n n Ca>a lui Isus) patul cu <olna+ul9 !criptura spune: LC5nd le/a +zut Isus credin>a) a zis sl<nogului: WFiule) pcatele CCi sunt iertateXL I"arcu ':2J9 Pri;a preocupare a lui Isus s/a ndreptat spre pcatele o;ului) pentru ca de a<ia ;ai t5rziu s/% +indece de paralizia de care suCerea9 ''% A; +izitat locuri n lu;e unde a; si;>it c tre<uie s a=ut la satisCacerea ne+oilor Cizice nainte s predic E+ang*elia9 Cu toate acestea) a; Gtiut ;ereu c ne+oia lor cea ;ai ad5nc era de ordin spiritual Gi c acei oa;eni a+eau ne+oie) ;ai ;ult dec5t de orice altce+a) de Apa +ie>ii Gi de P5inea +ie>ii9 Dar) ur;rind eEe;plul i6i Isus) tre<uie s a; ;il de aceast o;enire aClat n suCerin>9 Intr/un oraG din lu;ea a treia a; +zut Curgonete +ec*iP Gi uzate *uruind n susul Gi n =osul strzilor) la rsritul soarelui ridic5nd cada+rele celor care ;uriser n ti;pul nop>ii9 C5nd ;i aduc a;inte de acele scene) ;i nc*ipui "oartea str<t5nd aceleaGi strzi) nso>it de Locuin>a ;or>ilor9 1r<a>i Gi Ce;ei din Ar;ata !al+rii) ;aica Tereza Gi ;ulte alte ;ii de oa;eni ase;enea lor s/au anga=at cu ;ut energie n lupta care se d n calea celor patru clre>i9 Dorin>a lor Cier<inte este s nu lase pe nici unul dintre npstui>ii la care a=ung s ;oar de Coa;e sau s treac pragul ;or>ii Cr s ai< pe ni;eni la cpt5i9 n Nu;ele lui Dristos stau ei n calea calului gl<ui al ;or>ii) care se ndreapt Curios spre ei9 Banse de a/% n+inge nu sunt) cci) n cele din ur;) to>i ;uri;9 Cu toate acestea) ei r;5n s lupte) singuri) dar puternici) ;potri+a ;or>ii pre;ature9 Oa;enii i nu;esc nai+i) Cctori de <ine cu orice pre>) Canatici9 Dar norii de Curtun tot se str5ng) iar cerul se ntunec a;enin>tor9 Astzi este +re;ea s Caci tot ce/>i st n putin> pentru a/i a=uta pe al>ii) precu; 1unul !a;aritean) ntr/o lu;e z<uciu;at Gi s5nger5nd) care are ne+oie de tine9 CreGtinii e+ang*elici au cldit spitale) ;aternit>i) clinici Gi au tri;is ;ii de doctori Gi asistente ;edicale acolo unde era ne+oie9 Dar toate acestea sunt ca o pictur ntr/un ocean9 Este ne+oie de ;ult ;ai ;ult eCort9 T5nrul <ogat : a;inti>i de acel t5nr <ogat despre care 1i<lia po+esteGte c a +enit ntr/o zi la Isus Gi L/a ntre<at: LCe tre<uie s Cac ca s ;oGtenesc +ia>a +eGnicNL Isus i/a rspuns: LBtiiporuncile I999J Toate aceste lucruri le/ a; pzit din tinere>ea ;eaL) i/a rspuns %0. t5nrul9 ! aCir;i c ai ;plinit toate poruncile Legii era ntr/ade+ar o preten>ie ndrznea>9 Pro<a<il c Isus l/a pri+it pe t5nr cu aten>ie Gi a constatat c spune ade+rul9 Acel o; <ogat) care sttea n Ca>a Lui) era un cuttor sincer al ade+rului) pe care/% pre>uia9 AGa nc5t Isus i rspunde: L999 +inde tot ce ai) ;parte la sraci I999J Apoi +ino Gi ur;eaz/"L9 Toc;ai acest lucru t5nrul nu/% putea Cace9 L/ar Ci costat prea ;ult9 1i<liaspunec Ls/a ntristat de totL ILuca %3:%3/',J Gi aplecat) rat5nd astCel Gansa +ie>ii sale9 El a dorit s ai< +ia>a +eGnic) dar a renun>at la ea) pentru c nu a a+ut puterea s ;plineasc porunca lui Isus9 A continuat s/Gi pun nde=dea n a+ere) care/i asigura un trai ;<elGugat) Gi a pierdut totul9 ! Ci; aten>i s nu Cace; Gi noi co;pro;isuri ca cel care pe t5nrul <ogat l/a costat +eGnicia9 AGa cu; a; ;ai aCir;at) Isus nu doreGte neaprat ca noi s renun>; la posesiunile noastre9 Du;nezeu poate s ncredin>eze a+eri unor oa;eni despre care Gtie c o +or Colosi spre sla+a !a9 AltCel stau ns lucrurile n cazul t5nrului <ogat) ;en>ionat n 1i<lie9 Pro<le;a lui nu era a+erea n sine) ci aceea c a+erea lui era prioritar) ;ai i;portant dec5t ncredin>area +ie>ii sale n gri=a lui Isus9 EEist ce+a n +ia>a
%0.

ta care te ;piedic s te apropii de ElN Dac da) aCl c nu eEista cale de ;i=loc9 Tre<uie s renun>i la acel lucru) Gi apoi s/L ur;ezi pe Isus9 6n pstor) care >inuse s Cie prezent la cere;onia de a<sol+ire a unui nu;eros grup de studen>i ai unui se;inar teologic) a Cost in+itat s predice9 A=ung5nd n Ca>a lor) s/a uitat ;ai nt5i cu aten>ie la ei9 Btia de lupta pe care acei tineri +or tre<ui s o duc pentru a/Gi asigura <anii necesari traiului) ur;5ndu/Gi) n acelaGi ti;p) c*e;area de a/L slu=i pe Dristos9 AGa nc5t) n locul unei predici Cor;ale) a luat +asul de colect) din care a scos Gi a dat Ciecrui a<sol+ent c5te un dolar9 Apoi le/a +or<it despre t5nrul <ogat9 Acesta pierduse prile=ul unic de a cpta +ia>a +eGnic) deoarece puterea dolarului n+insese n el9 L nr;a>i acest dolar) le/a spus el9 Ag/>a>i/lpe perete acas sau la <irou Gi scrie>i pe el: LWA;inteGte/>i de t5nrul <ogatX L9 Acest pstor cunoGtea inCluen>a) spre <ine sau spre ru) pe care <anii o au n +ie>ile oa;enilor9 Odat ce n>elege; c <anii noGtri i apar>in de Capt Lui) cpt; li<ertatea interioar '', de a/i Colosi spre <inele altora9 Du;nezeu ni i/a druit pentru a ne slu=i n lucrarea de +estire a dragostei Gi a ;ilei !ale9 T5nrul <ogat s/a ag>at de resursele lui Du;nezeu) crez5nd c i apar>in) Gi s/a rtcit pe dru;ul care ducea la +ia>a +eGnic9 Dac Gi/ar Ci ;pr>it a+erea) crez5nd din toat ini;a c Du;nezeu i +a purta de gri=) ar Ci pri;it n sc*i;< +eGnicia cu Dristos9 ie !ensul +ie>ii n aceste +re;uri) n care clre>ul pe calul su gl<ui se apropie de noi) nu tre<uie s/% uit; pe t5nrul <ogat9 Cci dac a; putea Cace o astCel de co;para>ie) cu siguran> c Occidentul ar Ci acea parte a lu;ii care s/ar su<stitui t5nrului din 1i<lie9 Continu5nd s tri; n risip Gi n satisCacerea plcerilor Gi resping5nd planul de ;5ntuire al lui Du;nezeu) risc; nu nu;ai s distruge; c;inele noastre Gi P;5ntul ntreg) ci s Gi pierde; +ia>a +eGnic n ceruri) unde Dristos s/a dus s pregteasc loc pentru to>i aceia care sunt nscu>i din nou9 P5n c5nd +o; a=unge ns n ceruri) Dristos ne n+a>: LDa>i Gi +i se +a daK <a nc +i se +a turna n s5n o ;sur <un) ndesat) cltinat) care se +a +rsa pe deasupra9 Cci cu ce ;sur +e>i ;sura) cu aceea +i se +a ;suraL ILuca 4:,3J9 A=uns la <tr5ne>e) Isaac le spune copiilor lui: LIac a; ;<tr5nit Gi nu Gtiu ziua ;or>ii ;eleL IGenesa '-:'J9 Ni;eni nu cunoaGte ziua n care +a ;uri) nici cu; +a ;uri9 To>i) ns) Gti; c sunte; conda;na>i la ;oarte Gi c +o; Ci =udeca>i9 Eclesiastul scrie: LToate Gi au +re;ea lor I999J NaGterea Gi are +re;ea ei Gi ;oartea Gi are +re;ea eiL IEclesiastul ,:%)'J !criptura aCir; n repetate r5nduri Captul c to>i oa;enii poart n ei sentin>a ;or>ii9 Dar lucruile nu se sC5rGesc aici la ;oartea Cizic9 LOa;enilor le este r5nduit s ;oar o singur dat) iar dup aceea +ine =udecataL IE+rei &:'-J9 E+ident) n acest +erset se Cace din nou reCerire la calul gl<ui I"oarteaJ Gi la Locuin>a ;or>ilor9 Din cauza pcatului lui Ada; Gi al E+ei) ;oartea a trecut asupra ntregii rase u;ane9 Dar Dristos a n+ins pcatul ;oartea Gi Iadul la cruce) prin n+ierea !a din ;or>i9 Dac/L ''. cunoaGte; pe Dristos) tea;a noastr de ;oarte dispare) cci Gti; c suCletul se ridic la Cer9 n % Corinteni %2:'%/'')'4)22/2-) citi;: LCci dac ;oartea a +enit prin o;) tot prin o; a +enit Gi n+ierea ;or>ilor9 Bi dup cu; to>i ;or n Ada;) tot aGa) to>i +or n+ia n Dristos I999J :r=;aGul cel din ur;) care +a Ci ni;icit) +a Ci ;oartea999 W6nde >i este <iruin>a) ;oarteN 6nde >i este <oldul) ;oarteNX 1oldul ;or>ii este pcatulK Gi puterea pcatului este Legea9 Dar ;ul>u;iri Cie aduse lui Du;nezeu) care ne d <iruin>a prin Do;nul nostru Isus DristosVL9 Isus Dristos a +enit pe P;5nt cu scopul de a a<oli ;oartea) suCerin>a) nedreptatea social Gi opresiunea) toate acestea Ciind eCecte ale pcatului9 A +enit s ne ierte pcatele Gi s ne dea asigurarea +ie>ii +eGnice9 Acu; El pregteGte Ciecruia dintre aceia care/L cunosc un loc n Cer IIoan %.:,J9 ntre ti;p) El ne/a lsat ca ;oGtenire darul +ie>ii +eGnice) care La Cost descoperit acu; prin artarea "5ntuitorului nostru Dristos Isus) care a ni;icit ;oartea Gi a adus la lu;in +ia>a Gi neputrezirea) prin E+ang*elieL I' Ti;otei %:%0J9 n epistola lui Pa+el ctre E+rei) sunte; asigura>i c Isus Dristos a
%02

;urit pentru ca L999 prin ;oarte s ni;iceasc pe cel ce are puterea ;or>ii) adic pe dia+olul) Gi s iz<+easc pe to>i aceia cari prin Crica ;or>ii erau supuGi ro<iei toat +ia>a lorL IE+rei ':%.) %2J9 Nu nu;ai c +a distruge ;oartea pentru totdeauna) ci El l +a nltura deCiniti+ pe Dia+olul) acela care este sursa suCerin>ei Gi a ;or>ii9 !atana a Cost nCr5nt "ul>u;it lui Du;nezeu) puterea acestui duG;an al o;enirii) ;oartea) a Cost ani*ilat9 6lti;ul +r=;aG care tre<uie ni;icit este ;oartea I% Corinteni %2:'4J9 Aceast <iruin> a Cost de=a c5Gtigat de Isus Dristos pe cruce9 Du;nezeu L/a n+iat din ;or>i9 AGa nc5t Pa+el eEcla;: L6nde >i este <iruin>a) ;oarteN 6nde >i este <oldul) ;oarteNL I% Corinteni %2:22J9 Datorit ;or>ii Gi n+ierii lui Dristos pute; citi cu <ucurie Gi ncredere: LEu sunt I999J Cel +iu9 A; Cost ;ort Gi iat c sunt +iu n +ecii +ecilor9 Eu >in c*eile ;or>ii Gi ale Locuin>ei ;or>ilorL IApocalipsa %:%-)%3J9 2 / A;enin>area Curtunii ''2 Pentru necredincios) ;oartea este ce+a sole;n Gi nCricoGtor9 El Gtie c +a Ci =udecat) n Ca>a scaunului de do;nie ;are Gi al< din Cer9 Oricine care citeGte 1i<lia nt5lneGte) ine+ita<il) reCeriri la Iad9 nsuGi Dristos +or<eGte despre Iad9 Acest loc +eGnic este ;en>ionat n n+>turile Lui) de ;ulte ori n co;para>ie cu Raiul9 A ;erge n Iad nsea;n a Ci pentru totdeauna nlturat din prezen>a lui Du;nezeu9 n descrierea Iadului) Isus ColoseGte trei ter;eni9 In pri;ul r5nd) Cocul9 LFiindc Du;nezeul nostru este Wun Coc ;istuitorXL IE+rei %':'&J9 Isus a Colosit acest si;<ol n repetate r5nduri9 Eu cred c denota o sete dup Du;nezeu care nu poate Ci stins niciodat9 Al doilea cu+5nt Colosit este ntunericul9 !cripturile n+a> c Du;nezeu este lu;in I% Ioan %:2J9 Iadul +a Ci opusul lu;inii pentru cei ne;5ntui>i) care L+or Ci arunca>i n ntunericul de aCarL I"atei 3:%'J9 Aceia care L/au respins pe Dristos Gi ;5ntuirea Lui n +ia>a de pe P;5nt +or Ci separa>i de lu;ina lui Du;nezeu Gi +or petrece eternitatea n ntuneric9 Al treilea cu+5nt este ;oartea9 Du;nezeu este :ia>a9 Deci) Iadul este separarea de +ia>) care Gi are originea n Du;nezeu9 LBi "oartea Gi Locuin>a ;or>ilor au Cost aruncate n iazul de Cac9 Iazul de Coc este ;oartea a douaL IApocalipsa '0:%.J9 Du;nezeu nu se <ucur c oa;enii a=ung n Iad9 El nu a creat Iadul pentru oa;eni) ci pentru Dia+olul Gi ngerii lui9 Dac persist; n a ;erge pe calea Dia+olului) slu=indu/% pe el n loc s/L slu=i; pe Du;nezeu) +o; a=unge cu siguran> n el9 !criptura spune c Du;nezeu doreGte ca to>i oa;enii s Cie ;5ntui>i9 @udecata pcatelor o;enirii s/a nCptuit pe cruce9 Pcatele noastre au Cost pltite prin ;oartea lui Dristos) cci Du;nezeu La Ccut s cad asupra Lui nelegiuirea noastr a tuturorL IIsaia 2,:4J9 El a Cost =udecat n locul nostru9 El a luat asupra Lui Iadul din noi to>i9 n acel ti;p scurt c5t a at5rnat pe cruce) El a ndurat Iadul n locul Ciecrui o; care a trit pe P;5nt9 Noi nu ne pute; ;5ntui Cc5nd Capte <une9 !ingurul n Nu;ele cruia pute; Ci ;5ntui>i este Dristos) pentru c acolo) pe cruce) El a stat n locul nostru / al Ciecruia n parte / Gi a ndurat pedeapsa pe care noi o ;erita; pentru pcatele noastre9 Tot ce tre<uie s Cace; noi este s crede; n El Gi n ;5ntuirea pe care a o<>inut/o pentru noi pe cruce9 ''4 Rspunderea noastr este s accept; darul ;5ntuirii9 In sine) ;oartea lui Dristos n locul nostru nu ne ;5ntuie9 1i<lia nu sus>ine uni+ersalis;ul / ideea c to>i oa;enii +or Ci ;5ntui>i) ci ideea c Ciecare o; tre<uie s se decid pentru El: s accepte ;5ntuirea) pe care Isus le/o oCer tuturor Cr plat sau s o resping9 Darul +ie>ii Pentru aceia care cred n Dristos) care s/au pocit de pcatele lor Gi au Cost nscu>i din nou =udecata a trecut9 Pentru ei) Iadul nu ;ai eEist) nici ;oartea +eGnic nu ;ai eEist9 Dristos a ;urit pentru pcatele noastre Gi prin ;oartea Lui a n+ins ;oartea9 In Dristos) ;oartea nu ;ai nspi;5nt9 Pa+el scria Cilipenilor: L999 aG dori s ; ;ut Gi s Ciu ;preun cu Dristos) cci ar Ci cu ;ult ;ai <ineL IFilipeni %:',J9 De ceN ! Ci Cost pentru c lucra pentru Dristos din rsputeri Gi pentru c suCerise at5t de ;ultN Cu siguran> c nu9 El era pregtit s ;oar) pentru c l nt5lnise pe Dristos pe dru;ul Da;ascului) cu ;ul>i
%04

ani n ur;9 n % Ioan ,:%. citi; c noi La; trecut din ;oarte la +ia>L9 Aceasta este do+ada c oricine poate a+ea +ia>a +eGnic) n ;o;entul n care se decide s renun>e la pcat Gi s/L ur;eze pe Dristos9 nCr5ngerea ;or>ii este scopul Cinal al creGtinis;ului) Gi) ntruc5t aceast +ictorie a Cost c5Gtigat de=a) ;oartea Cizic este acu; doar trecerea de la +ia>a cu Dristos pe P;5nt la +ia>a +eGnic) cu Dristos n Ceruri9 6n necredincios nu/Gi pune nici o speran> n ;oarte9 CreGtinul) di;potri+) Gi pune n ;oartea Cizic o nde=de etern9 ntr/o e;isiune tele+izat) "alcol; "uggeridge aCir;a c un creGtin ade+rat Lduce dorul sC5rGirii) n ti;p) a +ie>ii sale) dup cu; un cltor) aClat n ulti;ele trei zile ale cltoriei sale de trei spt;5ni pe ;are) cltorie lung Gi o<ositoare) doreGteCier<inte s a=ung pe uscat9 AGtept ziua c5nd +ia>a ;ea se +a integra n eternitate cu o ner<dare de nestp5nitL9 Descriu aceste cu+inte ale lui "uggeridge senti;entele tale cu pri+ire la ;oarteN Te te;i de ;oarteN ;prtGeGti ncrederea Gi liniGtea pe care acest renu;it =urnalist <ritanic Gi personalitate de tele+iziune o si;teN Groaza c*inui/ %0toare Ca> de ;oarte este o stare perCect nor;al pentru to>i aceia care nu L/au acceptat pe Dristos Gi ;5ntuirea Lui9 "oartea este o eEperien> pe care ni;eni nu doreGte s o ncerce9 TotuGi) pentru creGtini) Crica de ;oarte nu ;ai eEist) ntruc5t ei Gtiu c pcatele pentru care ar Ci Cost =udeca>i dup ;oarte au Cost iertate / ele au Cost ispGite de Dristos pe cruce / pe c5nd necredinciosul nu are aceast siguran>9 Nu aGtept cu nde=de apropierea ;or>ii) ci nsGi ;oartea) cci Gtiu c +a Ci eli<erarea ;ea n +eGnicie9 :a Ci ;plinirea a ceea ce a; dorit Cier<inte ntotdeauna: L999 naintea Fe>ei Tale sunt <ucurii nespuse Gi desCtri +eGnice n dreapta TaL IPsal;ul %4:%%J9 Lec>ia drept>ii "ul>i necreGtini ncearc s se con+ing pe ei nGiGi c nu cred nici n supranatural) nici n +ia>a de apoi9 Oric5t ar ncerca) ns) nu/Gi pot repri;a senti;entul c nu au Cost crea>i doar pentru +ia>a aceasta9 Instinctul ne n+a> c dreptatea i;pune eEisten>a unei zile a =udec>ii9 In cazul n care nu a; sta<ilit) n cunoGtin> de cauz) pro<le;a pcatului nostru) +o; Ci per;anent copleGi>i de aceast tea;) iz+or5t din +ino+>ie9 Te;erile se +or nte>i p5n n ;o;entul recunoaGterii acestui Capt9 Dac +ei ad;ite eEisten>a supranaturalului Gi +ei recunoaGte c n+>turile <i<lice sunt aplica<ile Gi +ie>ii tale) +ei tri uGurarea pe care o +a realiza nlturarea groazei de ;oarte Gi +ei pri;i pacea) iz+or5t din darul credin>ei9 Po>i a+ea pace n ini; Gi siguran>a ;5ntuirii c5nd +ei recunoaGte) n ad5nc s;erenie) c eGti un pctos naintea lui Du;nezeu Gi l +ei ruga s te ierte Gi s te spele cu s5ngele +rsat pe cruce de Dristos9 Atunci +ei putea nd=dui n Isus) Fiul lui Du;nezeu) crez5nd cu trie c El este "5ntuitorul Gi Do;nul tu9 De aceea a ;urit Dristos9 : nde;n s cuta>i o 1i<lie Gi s citi>i ur;toarele +ersete: Ro;ani ,:%')',K ' Ti;otei ,:2K Ro;ani ,:%&K ECeseni ':3K Luca %&:%0K Ro;ani 2:3K E+rei -:'2 Gi Ro;ani %0:%,)&/%09 Aceste +ersete nu sunt ;iraculoaseK ele ne +or<esc despre ne+oia noastr spiritual Gi despre cu; a Cost ea rezol+at n Isus Dristos9 Pentru a a+ea parte %0de ;5ntuire) nu tre<uie s Caci Capte ;ari) ci doar s accep>i ceea ce Dristos a Ccut de=a pentru tine9 Dup ce ai cptat siguran>a ;5ntuirii) +or<eGte Gi altora despre ea9 Arat) prin trirea ta zilnic Captul c Dristos >i/a sc*i;<at +ia>a) spre sal+a Lui9 Te nde;n s/>i pleci c*iar acu; capul Gi s/L rogi pe Dristos s te ierte Gi s intre n ini;a ta9 Cere/I s te pri;easc pentru totdeauna n Ca;ilia sa9 Du;nezeu a pro;is: LDar tuturor celor ce L/au pri;it) adic celor ce cred n Nu;ele Lui) le/a dat dreptul s se Cac copii ai lui Du;nezeu L IIoan %:%'J9 :ei pri;i Gi tu acest drept) dac te +ei ntoarce la Dristos n credin> Gi/I +ei ncredin>a +ia>a ta9 Nu a;5naV Clre>ul de pe calul gl<ui) "oartea Gi Locuin>a ;or>ilor) alearg spre noi c*iar acu;) c5nd citeGti aceste r5nduri9 Auzi tunetul ;5niei saleN :ezi norii negri care se ngr;desc a;enin>tor la rsritN Este ti;pul s te *otrGti9 PARTEA A CINCEA CiBTEPTCiND R0!0RITC@L !OClRELli
%0-

Capitolul %2 O :OCE ?N F6RT6N7 ncotro se ndreapt lu;ea noastrN n Ciecare di;inea>) ;ilioane de oa;eni Gi cu;pr ziarul de di;inea>9 Citesc titlurile Gi/Gi pun aceast ntre<are9 Dar ni;eni n/a gsit rspunsul9 Ni;eni nu Gtie ce +a aduce ziua de ;5ine) ntruc5t sc*i;<rile au Cost) n ulti;ele decenii) eEtre; de <ruGte) i;pre+izi<ile Gi radicale9 Din %&3& ncoace) s/au petrecut lucruri pe care nici un sociolog sau o; de Gtiin> nu le/ar Ci putut anticipa9 n ti;p ce +ei citi aceste r5nduri) unele dintre e+eni;entele despre care a; scris +or Ci aproape uitate9 Pri+ind n ur;) pute; uGor distinge de unde a; +enit9 Anii P40 auCostnu;i>i Ldeceniulre+olteiLaniiP30 / Ldeceniulindulgen>eiL9 Poate c anii P&0 +or reprezenta c5nd+a Ldeceniul sc*i;<rii glo<ale L9 !e pare c lu;ea se sc*i;< radical) de la o zi la alta9 Ni;eni nu poate pre+edea succesiunea e+eni;entelor9 In tu;ultul at5tor sc*i;<ri rapide) oa;eni de pe ntregul P;5nt ncearc cu disperare s aCle ce rezer+ +iitorul pentru lu;ea noastr9 ProCe>i CalGi se ;<og>esc peste noapte9 n>elepciunea este cutat la co;entatori de tele+iziune Gi autorit>i n diCerite do;enii9 6nii ne sCtuiesc cu; s de+eni; prosperi) n ;i=locul *aosuluiK al>ii ne n+a> cu; s ne adapt; la realitatea LCa;iliilor dez<inate LK iar al>ii ne spun cu; s eli<er; spiritul Geei n noi9 6n ',0 serial de ;are popularitate) L"ileniulL) procla; ;oartea lui pu;nezeu Gi dr5;area +ec*ii ordini ;odiale Gi anun> inaugurarea unei noi ordini n care <r<a>i Gi Ce;ei se contopesc cu ;ediul ncon=urtor ntr/o cutare ;etaCizic a Ldu;nezeului dinluntru L9 Co;er>ul cu cristale) cr>i de tarot Gi ;ese Oui=a ^supraCe>e plane pe care sunt nscrise literele alCa<etului Gi di+erse alte si;<oluri) Colosite n spiritis;K nregistreaz Gi trans;it ;esa=e ale spiritelor / n9tr9J este nCloritor9 Larg este Gi rsp5ndirea religiilor NeF Age) ce se Colosesc de eEpresii precu; ;c*inarea la zei>e) nc*inarea la P;5nt) cultul Certilit>ii) proiec>ia astral Gi ;ulte altele) ;en>ionate anterior9 Pretutindeni) oa;enii Gi plnuiesc +ia>a dup se;nele zodiacului9 "ediile spiritiste sunt Coarte solicitate9 C*iar Gi co;puterele sunt Colosite n aceast industrie a prezicerii +iitorului9 ns unicul docu;ent de autoritate din care pute; aCla ;ersul lu;ii n +iitor este 1i<lia) Cu+5ntul re+elat al lui Du;nezeu9 :edenia pe care a a+ut/o Ioan) n care acesta i +ede) su< altar) pe aceia care Cuseser uciGi din pricina Cu+5ntului lui Du;nezeu) rezu; pro;isiunile 1i<liei cu pri+ire la +iitor Gi ne pregteGte pentru ceea ce +a ur;a9 Pro<a<il c Ioan a r;as n;r;urit n Ca>a unei ase;enea pri+eliGti9 Descrierea ei este redat n a doua =u;tate a capitolului 4 al Apocalipsei9 ntr/un loc pe care autorul l nu;eGte Lsu< altarL el +ede LsuCletele celor ce Cuseser =ung*ia>i din pricina Cu+5ntului lui Du;nezeu Gi din pricina ;rturisirii pe care o >inuserL IApocapisa 4:&J9 AceGtia Gi strigau ne;ul>u;irea: LP5n c5nd) !tp5ne) Tu) care eGti sC5nt Gi ade+rat) z<o+eGti s =udeci Gi s rz<uni s5ngele nostru asupra locuitorilor p;5ntuluiNL IApocalipsa 4:%0J9 #est;inster A<<eM din Londra Gi 1azilica !C5ntu Petru din Ro;a au altare ;ari) su< care se aCl cripte de ;ar;ur9 I;a/gina>i/+ un astCel de loc la ;iezul nop>ii do;inat de ntuneric Gi de liniGte9 "or;intele sCin>ilor Gi ;artirilor sunt nc*ise) aGa cu; au Cost +re;e de secole9 1rusc ns) lespezile de ;ar;ur se dau la o parte) sicriele se desc*id Gi sute) poate ;ii de du*uri u;plu catedrala strig5nd: LP5n c5nd) !tp5ne Doa;neN P5n c5nd z<o+eGti s ne rz<uniNL Ase;enea i;agini au alctuit +edenia pe care a +zut/o Ioan9 !cena este acu; n>esat de suCletele unor <r<a>i Gi %03 Ce;ei care au Cost o;or5>i pentru c Cuseser credincioGi9 Pe <un dreptate) ei ntrea< c5nd li se +a Cace dreptate) c5nd +a Ci rspltit credin>a lor9 C*iar Gi acu; Gi pun creGtinii aceste ntre<riK rspunsul) ns) l poate da doar Du;nezeu9 Ceea ce Gti; sigur este c) atunci c5nd tul<urarea a Cost stp5nit) Ciecrui ;artir i s/a dat o *ain al< Gi Lli s/a spus s se ;ai odi*neasc pu>in +re;e) p5n se +a ;plini nu;rul to+arGilor lor de slu=< Gi alCra>ilor lor) care a+eau s Cie o;or5>i ca Gi eiL IApocalipsa 4:%%J9 Din aceste ;o;ente ;isterioase n+>; dou lucruri i;portante9 n pri;ul r5nd) c +a eEista o = udecat a oa;enilor9 n al doilea r5nd c) nainte de aceast =udecat) al>i oa;eni) dedica>i pe deplin lui Du;nezeu
%03

Gi ;pr>iei Lui) +or Ci ;artiriza>i din pricina Cu+5ntului lui Du;nezeu Gi a ;rturiei lor constante n Ca>a oa;enilor9 EGti pregtit s riGti at5t de ;ultN A;enin>area Cinanciar Riscul este ine+ita<il9 Ceea ce) de departe ns) reprezint pericolul cel ;ai ;are acu;) n perioada anilor P&0 pe care o tra+ers; sunt lco;ia) goana dup plceri Gi iresponsa<ilitatea Cinanciar9 Ase;enea atitudini nt5lni; nu nu;ai la indi+iziK gu+erne Gi industrii na>ionale se conduc dup aceste principii9 n prezent) datoria ;ondil se ridic la '2 de <ilioane I'2 000 de ;iliardeJ de dolari9 !6A a de+enit na>iunea cu cea ;ai ;are datorie na>ional din lu;e Gi cu un dezec*ili<ru uriaG al <alan>ei co;erciale9 Ca rezultat al acestor Gi al altor pro<le;e) ;ii de <nci au dat Cali;ent) industria de econo;ii Gi ;pru;uturi s/a pro<uGit apoape total) industria de asigurri a Cost ;ult ti;p ntr/o situa>ie critic) iar <ursa de +alori de+ine pe zi ce trece ;ai i;pre+izi<il9 Fisura ;a=or a siste;ului econo;ic a;erican al ulti;elor patru decenii a constituit/o credin>a nerealist n puterea prosperit>ii) ;ai degra< dec5t credin>a n puterea supre; Gi <un+oin>a lui Du;nezeu9 :isul a;erican a de+enit du;nezeul A;ericii) unde a+erea Gi <elGugul au constituit si;<olurile nc*inrii9 Ro<ert @9 !a;uelsonscria nedi>ia din ' ianuarie %&&' are+istei LNeFsFeeQL: %0& LFiecare epoc Gi are iluziile ei9 A noastr a Cost aceast credin>Cer+ent n puterea prosperit>ii9 Acu;) pilonii credin>ei noastre se surp su< noi9 Descoperi; c nu pute; crea prosperitatea c5nd Gi cu; a; dori9 "ai ;ult) descoperi; c <elGugul ;aterial nu rezol+ pro<le;ele sociale9 !ocietatea noastr cu;secade este desCigurat de rni ad5nci: srcie) tensiuni rasiale persistente) pro<uGirea institu>iei Ca;iliei Gi deCicite <ugetare i;ense9 !unte;) n ;od <rutal) trezi>i la realitate9 Iar rezultatul este o criz spiritual proCund) ce ali;enteaz ndoiala cresc5nd a a;ericanilor) cinis;ul politic Gi conCuzia cu pri+ire la rolul noastru pe plan ;ondialL9 Rezultatul acestei in+esti>ii greGite este acu; +dit9 O econo;ie n deri+ n %&&') ;uncitorii a;ericani tre<uiau s ;unceasc patru luni Gi =u;tate pentru a/Gi ac*ita i;pozitele9 Datoria gu+ernului este at5t de ;are) nc5t +a putea Ci ac*itat nu;ai ntr/un ter;en Coarte lung9 Ea este n prezent de , 000 de ;ilioane de dolari) datorie direct) la care se adaug ciCra de 4 200 de ;iliarde dolari) reprezent5nd alte datorii9 Datoria eEtern depGeGte 420 de ;iliarde de dolari9 Din creditorul lu;ii a a=uns na>iunea cu cea ;ai ;are datorie na>ional9 Dup ce a; asistat la pr<uGirea toatal a industriei de econo;ii Gi ;pru;ut) la L"asacrul din octo;<rieL a <ursei de +alori a;ericane) n %&3-) la consolidarea institu>iilor Cinanciare de pe #all !treet) la scandalurile care au zguduit institu>iile <ancare Gi de co;er> Gi la starea precar a Departa;entului !iguran>ei !ociale) a; n>eles n cele din ur; c A;erica se aCl ntr/o criz Cinanciar proCund9 A;ericanii genera>iei actuale c*eltuiesc ;oGtenirea strnepo>ilor lor9 Nu este de ;irare c econo;ia reCuz s se ridice din actuala recesiune9 LarrM 1urQett) eEpert Cinanciar Gi autorul cr>ii L6r;torul cutre;ur econo;icL) i a+ertizeaz pe creGtini s se pregteasc pentru ziua socotelilor9 Do+ezile lui sunt incontesta<ileK e+alurile lui pri+ind eGecul Cinanciar Gi ;oral n A;erica Gi n lu;e do+edesc ',, eCectul distrugtor al in+esti>iilor noastre9 Nu a; nici o ndoial c +a eEista o zi a =udec>ii Cinanciare pentru !6A Gi aceasta +a Ci nainte de sC5rGitul acestui secol9 n prezent) totul pare c ;erge spre <ine9 Lucruri de luE pe +re;ea copilriei ;ele sunt acu; la nde;5na a;ericanilor de r5nd9 Tri; cu ;ult peste posi<ilit>ile noastre) o<icei care) c5nd+a Gi +a arta roadele9 Nu;eroGi co;entatori ai situa>iei ;ondiale s/au <ucurat de recenta dez;e;<rare a 6niunii !o+ieticeGi deini>iereaprocesului de de;ocratizare n Costele state co;uniste din rsritul Europei9 DesCiin>area Pactului de la :arGo+ia) aOG1/ului Gi a altor organe pe care se spri=ineau siste;ele totalitare pare s desc*id calea dez+oltrii pcii Gi n>elegerii ntre na>iuni9 Ni;eni ns nu/Gi nc*ipuie c trecerea de la un
%0&

siste; Cali;entar) din punct de +edere ;oral Gi econo;ic) la o de;ocra>ie ediCicat se +a realiza peste noapte9 "a=oritateapopula>iei Rusiei Gi a celorlalte repu<lici se aCl ntr/o situa>ie disperat) iar euCoria li<ert>ii Gi a drepturilor de;ocratice nu au Ccut ca Coa;ea) Crigul Gi deza;girea s Cie suportate ;ai uGor9 n ti;pul recentelor ;ele cltorii n Rusia) a; +zut tea;a Gi o<oseala gra+ate pe Ce>ele oa;enilor9 De Capt) ce se citea pe Ce>ele lor era o euCorie plin de speran>e a;estecat cu un senti;ent de nea=utorare Gi tea; pentru +iitor9 In Rusia) noul gu+ern al repu<licii a tre<uit s creeze un "inister al Protec>iei !ociale pentru a se asigura c a=utoarele +enite din strintate a=ung la cei ne+oiaGi Gi nu pe pia>a neagr) pe zi ce trece ;ai proCita<il9 In cooperare cu Co;isia pentru A=utor 6;anitar) siste;ul de <unstare social ncearc s a=ute peste 42 de ;ilioane de persoane ne+oiaGe Gi deza+anta=ate din treizeci Gi una de regiuni ale Rusiei9 "isiunea este eEtre; de grea9 A=utoarele occidentale pentru Rusia au Cost generoase) dar nu au reuGit s ating ad5nci;ile Coa;etei Gi nesiguran>ei ce do;in na>iunea9 In %&&%) Co;unitatea European a *otr5t s tri;it "osco+ei a=utoare u;anitatre n +aloare de '.0 de ;ilioane de EC69 6n oCi>er din Co;isia pentru A=utor 6;anitar) Grennadi 8*uQo+) co;enta cu sarcas;: LP1ine n>elesU le con+ine s o CacK n plus) nici pu<licitatea tele+izat nu este de neluat n sea;L9 ',. P5n la sC rGitul pri;ului tri;estru al anului %&&') peste ,2' 000 de tone de a=utoare din strintate Cuseser tri;ise n C!I9 Cn ianuarie %&&' reprezentan>i ai .- de na>iuni s/au nt5lnit n ::as*ing*ton pentru a orc*estra planurile de asisten> pentru Rusia) incluz5nd Gi un ;pru;ut de .20 ;ilioane de dolari pentru a cu;pra orez din Coreea9 Delega>ii la ConCerin>a de la DelsinQi) din iulie %&&') au a+ut) pro<a<il) ;isiunea cea ;ai diCicil) aceea de a gsi ci de ntrire) at5t a securit>ii econo;ice c5t Gi a celei ;ilitare n >rile din rsritul Europei9 Fiind pri;a nt5lnire postco;unist de acest gen) eEist pu>ine speran>e de a=ungere la o n>elegere ntre delga>ii reprezent5nd ,2 de na>iuni at5t de distincte din punct de +edere politic Gi ideologic9 R;5ne de +zut dac rezolu>iile ce se +or adopta +or asigura securitatea Gi sta<ilitatea n C!I9 Na>iuni precu; Ro;5nia / unde a; a+ut ;area onoare Gi <ucurie s predic n %&32) naintea cderii ;ult ur5tului regi; CeauGescu / caut cu disperare Cor;e proprii de ordine Gi ec*ili<ru9 Ei +or s se descurce singuri) dar ;ilioane de oa;eni n Ro;5nia) 1ulgaria) Al<ania) Estonia Gi alte pr>i ale Costei 6niuni !o+ietice suCer) ndur Coa;ea Gi ;or din cauza anilor de negli=en>e Gi a<uzuri prin care au trecut9 Realit>i nspi;5nttoare Rz<oiul din Iugosla+ia ad5nceGte tensiunile care se pot dezln>ui n ;ulte alte regiuni din lu;e) acu; c5nd autodeter;inarea este o posi<ilitate9 n ciuda <unelor inten>ii de a;<ele pr>i) ar;ele nucleare r;5n o a;enin>are pentru ntreaga lu;e9 Pericolul real cu care ne conCrunt; n prezent este a;enin>area nuclear Gi pericolele unei te*nologii prea soCisticate pe care se pare c nu o pute; controla9 n ;artie %&&') L#orld Press Re+ieFL ILRe+ista Presei Interna>ionaleLJ retrans;itea un articol dintr/un ziar polonez cu pri+ire la eCectele de+astatoare ale accidentului de la Cerno<5l din %&349 DeGi s/au c*eltuit ;ilioane de dolari pentru a opri topirea ;aterialului nuclear) aceasta continu9 !arcoCagul de %%0 ci;ent construit deasupra reactorului este Cisurat Gi spart n ;ulte locuri9 Prin crpturi ptrund aer) ap Gi plante sl<atice Gi ies ;oarte Gi dezastru9 Autorul articolului scrie: LPraCul radioacti+ reprezint pericolul principal9 Te;peratura nalt Gi radia>ia puternic deter;in transCor;area ci;entului n praC care se co;<in cu co;<usti<ilul9 Acesta s/a transCor;at Gi el n praC n ti;pul eEploziei9 ! presupune; c a+e; ,2 tone de astCel de ;aterial9 Dac sarcoCagul) gurit Gi Cisurat ca o sit se pr<uGeGte) se +a dega=a un nor de praC Catal9 C*iar Gi acu;) Curtuni de praC iz<ucnesc ;ereu9 Prezen>a ntr/un astCel de nor de praC) ;ai ;ult de , ;inute) este CatalL9 Cerno<5lul r;5ne) ntr/ade+r o <o;< nc acti+) nc ucigtoare) nc a;enin>toare) nc polu5nd p5nza de ap Creatic din zon) nc de;onstr5nd rul ;onstruos pe care energia nuclear scpat de su<
%%0

control l poate produce9 Nu pot dec5t s ; ntre< ce alte dezastre se +or aduga uraganului ce a;enin> astzi lu;ea9 Pro;isiunea unui +iitor !tudiul proCe>iilor ce pri+esc sC5rGitul tul<ur ine+ita<il suCletul Gi ridic ntre<ri care deseori r;5n Cr rspuns9 Din acest ;oti+) Du;nezeu ne/a a+ertizat n repetate r5nduri cu pri+ire la Curtuna care se apropie9 Sin) ns) s + rea;intesc pro;isiunea lui Du;nezeu9 Cci) ncon=urat de pesi;is; Gi ntuneric) eEist o speran> eEtraordinar n aceste +re;uri de ngri=orri) eEist o speran> supre; / pro;isiunea Ccut de Dristos: LBi dup ce " +oi duce Gi + +oi pregti un loc) "+oi ntoarce999L IIoan %.:,J9 El a;uritpe cruce pentru pcatele noastre) El a n+iat Gi !/a urcat la Cer9 1i<lia spune c se +a ntoarce cu ;are sla+9 ntr/o zi) dup n+ierea !a din ;or>i) Isus +or<ea cu ucenicii: Ei LL/au ntre<at: WDoa;ne) n +re;ea aceasta ai de g5nd s aGezi din nou ;pr>ia lui IsraelX El le/a rspuns: WNu este trea<a +oastr s Gti>i +re;urile sau soroaceleK pe acestea Tatl le/a pstrat supt stp5nirea !a9 Ci +oi +e>i pri;i o putere) c5nd se +a pogor5 Du*ul !C5nt peste +oi) Gi/;i +e>i Ci ;artori n ',4 Ierusali;) n toat Iudeea) n !a;aria Gi p5n la ;arginile p;5ntuluiX L IFapte %:4K-/3J9 Dup ce a spus aceste lucruri) a Cost ridicat din ;i=locul lor9 Pe c5nd l pri+eau ei cu; se nl>a la Cer) un nor L/a n+luit Gi L/a ascuns de pri+irile lor9 Credin>a ucenicilor era sla<9 Pro<a<il c unii dintre ei se ndoiau c l +or re+edea) n ciuda pro;isiunilor Lui9 Cred c se uitau nspre Cer ncerca>i de un senti;ent de durere9 n ;i=locul lor au aprut apoi doi <r<a>i ;<rca>i n al<9 L1r<a>i Galileeni) de ce sta>i Gi + uita>i la cerN Acest Isus) care !/a nl>at la cer din ;i=locul +ostru) +a +eni n acelaGi Cel cu; L/a>i +zut ;erg5nd la cerL) le/au spus ei IFapte %:%%J9 Isus i/a pre+enit c nu;ai Tatl Gtie c5nd se +a ;plini pro;isiunea re ntoarcerii Fiului Lui9 Cu toate acestea) 1i<lia d unele indica>ii9 n capitolul & din cartea Daniel citi; c proCetul a Cost nGtiin>at printr/un nger c Du;nezeu *otr5se o perioad de -0 de spt;5ni pentru poporul su Gi cetatea sC5nt9 !/au scris ;ulte cr>i cu pri+ire la aceste proCe>ii) iar eu nu inten>ionez s eEplic aici ce +or acestea s de;onstreze9 Cred ns c sunt c5te+a lucruri sigure pe care le pute; aCla despre acest pasa= proCetic) precu; Gi despre altele9 !unt) totuGi) teEte proCetice a cror interpretare este ;ult ;ai diCicil Gi ;ai periculoas9 Ins tot ceea ce a Cost pregtit n !criptur cu pri+ire la +enirea lui Dristos s/a ;plinit9 Acu; pute; Gti sigur c +enirea Lui este aproapeV Ceea ce tre<uie s ne atrag aten>ia n acest teEt este Captul c ngerul a +or<it despre cei patru clre>i apocaliptici: Lrz<oiul +a >inea p5n la sC5rGit Gi ;preun cu el Gi pustiirileL IDaniel &:'4J9 Aceast proCe>ie ne l;ureGte ntreaga istorie) nu nu;ai a Orientului "i=lociu) dar Gi a ulti;elor ;ii de ani9 Acesta a Cost un nesC5rGit c5;p de lupt Gi o scen a ;ultor +ise ne ;plinite) speran>e ni;icite) ini;i Cr5nte) trupuri ;utilate) acoperind ;ii de c5;puri de <taie pe care au ;urit sute de ;ilionae de oa;eni9 Nde=dea re+enirii Lui De/a lungul +eacurilor) pro;isiunea re+enirii Do;nului a Cost ;area nde=de a credinciosului9 E;il 1runner a spus: LCa oEigenul pentru pl;5ni) la Cel este speran>a pentru sensul +ie>iiL9 Cu %%% c5>i+a ani n ur;) ntr/o discu>ie tele+izat) Lordul "ontgo;erM %/a ntre<at pe generalul Eisen*oFer: LEEist +reo nde=deNL Do;nul Eisen*oFer a descris o cale de ieGire care) Ldac este ratat) a spus el) +a duce la Ar;ag*edonL9 C5ntecul a;erican preCerat al lui #inston C*urc*ill era LI;nul de Lupt al Repu<liciiL care ncepe cu +ersul ;iGctor LOc*ii ;ei au +zut sal+a +enirii Do;nuluiL9 Toate crezurile i;porante ale 1isericii n+a> despite +enirea lui Dristos9 "rturisirea de credin> adoptat la Consiliul de la Nicea aCrir;: LEl se +a ntoarce cu sla+ ca s =udece +iii Gi ;or>iiL9 C*arles #eslM a co;pus Gapte ;ii de i;nuriK n cinci ;ii dintre acestea se a;inteGte despre A doua +enire a lui Dristos9 La ncoronarea reginei Elisa<eta II) ar*iepiscopul de Conte<urM a rostit) pun5ndu/i coroana pe cap: L: ncredin>ez cinstit su+eran aceast coroan spre a o purta) p5n ce Acela cruia i este rezer+at +a re+eniL9 P5n atunci) ns) LPentru noi to>i) lu;ea este rz+rtit Gi periculoasK negu+ernant Gi dup cu; se pare)
%%%

negu+erna<ilL) aGa cu; spunea un cunoscut ziarist a;erican) ntre<area este : cine +a resta<ili ordineaN Cine se poate opune pericolului unui *olocaust nuclearN Cine poate st5rpi !IDA Gi celelalte epide;ii din +re;urile noastreN Cine este acela care poate conduce lu;ea de unul singurN Rspunsul este: I!6! DTI!TO!V Cu secole n ur;) psal;istul se ntre<a: LPentru ce se ntr5t nea;urile) Gi pentru ce cuget popoarele lucruri deGarteN ;pra>ii p;5ntului se rscoal Gi do;nitorii se sCtuiesc ;preun ;potri+a Do;nului Gi ;potri+a 6nsului su) zic5nd: W! le rupe; legturile Gi s scp; de lan>urile loriX Cel ce Gade n ceruri r5de) Do;nul Gi <ate=oc de el Apoi) n ;5nia Lui) le +or<eGte Gi/i ngrozeGte cu urgia !a) zic5nd: WTotuGi) Eu a; uns pe ;pratul "euX L IPsal;ul ':% /2K 4J9 El i pro;ite 6nsului !u: L999 >i +oi da nea;urile de ;oGtenire Gi ;arginile p;5ntului n stp5nire9 Tu le +ei zdro<i cu un toiag de Cier IrJ Acu; dar) ;pra>i) purta>i/+ cu n>elepciuneV da>i n+>P tur =udectorii p;5ntuluiV slu=i>i Do;nului cu Cric) <ucura>i/+ tre;ur5ndL IPsal;ul ':3K &K %0/%%J9 Apoi) ctre ntregul P;5nt: LFerice de to>i c5>i se ncred n ElVL I+ersetul %'J/ %%' Du;nezeu a pro;is aceast planet Fiului !u) Isus Dristos) Gi c5nd+a ea +a Ci a lui9 :a pune capt nedrept>ii) opresiunii) rz<oaielor) cri;ei) teroris;ului) despre care citi; ;ereu n ziare Gi pe care le +ede; prezentate pe ecranele tele+izoarelor9 Dar) p5n atunci) cei patru clre>i Gi +or dezln>ui urgiile peste P;5nt9 Pent; credincioGii creGtini) ntoarcerea lui Dristos este o ;5ng5iere) cci) atunci) +or Ci eli<era>i din aceast lu;e9 Ei +or Ci rz<una>i9 NecredincioGii +or +edea Gi n>elege de ce ade+ra>ii creGtini au ;ers dup caden>a unei alte to<e9 Pentru necredinciosul pctos ntoarcerea triu;Ctoare a lui Dristos +a Ci tragic) pentru c ea garanteaz =udecata Cinal9 @udecata Cinal :iziunea lui Ioan continu cu un ta<lou cutre;urtor al =udec>ii Cinale9 "ielul a rupt pecetea a Gasea IApocalipsa 4:%'/%-J9 Deodat) *aosul a pus stp5nire pe 6ni+ers9 6n cutre;ur) pe care scara Ric*ter nu/ % poate ;sura) zguduie lu;ea9 !oarele intr ntr/o eclips toatal9 De Capt) Ioan scrie c Lsoarele s/a Ccut negru I999J luna s/a Ccut toat ca s5ngele) Gi stelele au czut din cer pe p;5nt) cu; cad s;oc*inele +erzi din po;) c5nd este scuturat de un +5nt puternicL IApocalipsa 4:%')%,J9 Este o Curtun de propor>ii apocaliptice9 Lu;ea tre;ur de groaz9 "arile oraGe ale lu;ii sunt ni;icite9 Ioan +ede ;pra>i) prin>i) generali) oa;eni <oga>i) oa;eni puternici) scla+i Gi oa;eni li<eri) to>i care au r;as pe P;5nt) Cugind s scape de groaza =udec>ii lui Du;nezeu9 Fug s se ascund n peGteri9 !e ge;uiesc dup st5nci Gi <olo+ani) dar nu eEist nici o cale de scpare9 !trig) ngrozi>i de prpd: LCde>i peste noi Gi ascunde>i/ne de Fa>a Celui ce Gade pe scaunul de do;nie Gi de ;5nia "ieluluiK cci a +enit ziua cea ;are a ;5niei Lui) Gi cine poate sta n picioareNL IApocalipsa 4:%4)%-J9 :a Ci o zi a socotelii c5nd Du;nezeu +a =udeca Ciecare Cptur) pe +ii Gi pe ;or>i9 Aceast +iziune a =udec>ilor) care arat spre =udecata Cinal) este prezent n toate cele 44 de cr>i ale 1i<liei9 naintea descoperirii lui Ioan) s/a nu;it Lziua ;5nieiL ISeCania %:%2K Ro;ani ':2J9 ',& A;os a nu;it/o Lziua Do;nuluiL IA;os 2:%3J) la Cel Gi Petru ucenicul lui Isus I' Petru ,:%0J9 Pa+el a +estit/o ca Lziua lui Isus Dristos L I% Corinteni %:3K Filipeni %:4J9 "ai este deseori nu;it Gi Necazul cel "are9 8ile de =udecat au eEistat de/a lungul ntregii istorii9 Pri;a =udecat a lui Du;nezeu a czut asupra lui Ada; Gi asupra E+ei) la nceputul +re;urilor IGenesa ,:%4/%&J9 Pcatul lor a adus ziua =udec>ii lui Du;nezeu Gi un <leste; continuu asupra tuturor ur;aGilor lor) din toate ti;purile9 Du;nezeu %/a =udecat pe Cain9 El i/a =udecat pe ur;aGii lui Cain prin Potopul din care Noe a scpat9 Alte =udec>i au Cost nc5lcirea li;<ilor la 1a<ei) ni;icirea !odo;ei Gi Go;orei) capti+itatea Gi ;prGtierea e+reilor9 Gr5ul Gi tarele
%%'

Pe parcursul cr>ii de Ca>) a; zugr+it =udecata ce st s cad asupra rasei u;ane ca o co;<ina>ie ntre proCe>ia <i<lic despre cei patru clre>i Gi i;aginea Curtunii) gata s se dezln>uie) din "atei '.9 Reiese clar din Noul Testa;ent c =udecata Cinal +a Ci un prpd de propor>ii ini;agina<ile Gi c cei patru clre>i se +or apropia pe aripile ;5niei lui Dii;nzeu9 Isus i/a ;ustrat aspru pe Carisei) zic5ndu/le: LC5ndse nsereaz) +oi zice>i WAre s Cie +re;eCru;oas) cci cerul este roGX Bi di;inea>a) zice>i: WAstzi are s Cie Curtun) cci cerul este roG / poso;or5tX F>arnicilor) Ca>a cerului Gti>i s/o deose<i>i) Gi se;nle +re;urilor nu le pute>i deose<iNL I"atei %4:'),J9 El ne/a pre+enit c uraganul care se +a dezln>ui c5nd+a peste P;5nt +a ntrece orice nc*ipuire9 "ai t5rziu) a spus: Lcu; iese Culgerul de la rsrit Gi se +ede p5n la apus) aGa +a Ci Gi +enirea Fiului o;uluiL I"atei '.:'-J9 @udecata lui Du;nezeu +a +eni iute Gi ne +a a=unge ntr/un ;o;ent Gtiut nu;ai de Du;nezeu9 :enirea ei este ine+ita<il9 n pustia din aCara Ierusali;ului) Ioan 1oteztorul propo+duia apropierea =udec>ii9 El i n+>a pe aceia care/% ascultau c ade+rata pocin> este singura cale de a scpa de ziua ;5niei9 Apoi a +enit nsuGi Isus9 A +or<it Gi El despre =udecata Cinal) Colosind deseori i;agini ale c5;pului Gi recoltei9 LLa +re;ea seceriGului +oi spune secertorilor: Ws;ulge>i nt5i neg*ina) Gi lega>i/o n snopi) ca s/o arde;) iar gr5ul str5nge>i/l n gr5narul "euXL I"atei %,:,0J9 Odat) Isus s/a ;t5lnit cu un n+>tor iudeu9 :or<indu/i despre =udecat) Dristos i/a spus: LDu;nezeu) n ade+r) n/a tri;es pe Fiul !u n lu;e ca s =udece lu;ea) ci ca lu;ea s Cie ;5ntuit prin ElL IIoan ,:%-J9 Apoi a artat) n ;od eEplicit) cu; poate Ci cine+a ;5ntuit de ;5nia=udec>ii lui Du;nezeu: LOricine crede n El) nu este =udecatK dar cine nu crede) a Gi Cost =udecat) pentru c n/a crezut n Nu;ele singurului Fiu al lui Du;nezeu L IIoan ,:%3J9 Acela care nu crede se conda;n singur la =udecat9 Eu Gi so>ia ;ea sunte; prin>i9 C5nd copiii noGtri au nclcat regulile sta<ilite n Ca;ilia noastr a Cost ne+oie s/i ndrept;9 Acolo unde nu eEist =udecat) nu este nici dreptate9 Nu ne/a Ccut plcere s/i ;ustra; pe copii9 Di;potri+) detesta; s/o Cace;9 Ii iu<ea; Gi ne durea s/i +ede; suCerind9 Dar) a/i Ci lsat nepedepsi>i pentru acele Capte care) n cele din ur;) ar Ci a+ut eCecte distrugtoare asupra lor) nu ar Ci nse;nat c sunte; prin>i <uni9 Di;potri+) ar Ci de;onstrat c sunte; niGte prin>i sla<i Gi nepstori9 I/a; a;enin>at cu pedeapsa spre <inele lor Gi a; dus/o la ;deplinire din acelaGi ;oti+9 Cunosc o Ca;ilie nstrit al cror Ciu a nceput s ia droguri n ti;pul ulti;ului an de liceu9 La o petrecere) <iatul a prizat cocain) ;preun cu prietenii lui <oga>i9 Tatl su a aClat Gi a ncercat s stea de +or< cu el9 I/a eEplicat riscurile consu;ului de droguri Gi n special de cocain9 Au ;ers ;preun la <i<liotec unde au citi despre +ie>i ruinate din cauza consu;ului de droguri nceput n perioada studiilor de liceu) la petreceri si;ilare aceleia la care Cusese <iatul9 Dar adolescentul r5dea de ideile n+ec*ite ale tatlui su9 AGa nc5t) pentru a/% ;piedica pe Ciul su s se drog*eze n continuare) tatl %/a a;enin>at cu o zi a pedepsei9 LDac o Caci din nou) %/a a+ertizat el) +ei Ci u;ilit Gi ;aGina ta +a Ci ncuiat n gara=L9 1iatul) ns) nu a ascultat9 Tatl a aClat Gi i/a a;intit de pedeaps9 La certat pe <iatK i/a luat c*eile de la ;aGin9 Toate acestea pentru a/% scpa de +iciul care/% stp5nea9 Dar lucruile nu s/au ndreptat) %4 / A;enin>area Curtunii '.% L% <iatul continu5nd s consu;e cocain la colegiu9 Prin>ii au ncetat s/i ;ai dea <ani9 n tot acest ti;p) s/ au rugat Gi i/au teleConat ;ereu9 Bi/au re+rsat dragostea asupra <iatuluiK l/au i;plorat s +in acas ca 9s ur;eze un trata;ent de rea<ilitare ntr/unui din spitalele locale9 Fiul) ns) Gi <tea =oc de te;erile lor Gi nu le lua n considerare a+ertis;entele9 A nceput s Cure) pentru a Cace rost de <ani pentru droguri9 Apoi) ntr/o s5;<t seara) a Cost ucis n ti;pul =eCuirii unui ;agazin de <uturi alcoolice) cu progra; de noapte9 Acel t5nr Gi/a atras singur =udecata supra lui9 Ca Gi Du;nezeu) prin>ii l/au a;enin>at cu pedeapsa nu pentru a/% conda;na) ci pentru a/% sal+a9 Cu toate acestea) neascultarea Ciului a zdrnicit planurile tatlui Gi a adus asupra lui o pedeaps ;ai ;are9 "oartea a +enit nu prin decizia tatlui) ci prin neascultarea Ciului9
%%,

n+>5nd ascultarea de Do;nul n ti;p ce Du;nezeu) Tatl nostru plin de iu<ire) ne pri+eGte) noi) Ciii Lui neasculttori) continu; snu/I ;iplini; +oia9 Ar Ci nedrept din partea Lui s lase pcatele noastre nepedepsite9 Dreptatea cere o =udecat9 Dar Du;nezeu ne iu<eGte Gi ac>ioneaz cu scopul de a ne sal+a de rezultatele propriei noastre neascultri9 n Cu+5ntul !u) Du;nezeu ne/a a+erizat n repetate r5nduri cu pri+ire la =udecata +iitoare9 Ne/a oCerit Gi o cale de scpare) prin pocin>a de pcate Gi credin>a n Isus Dristos) Fiul Lui9 Ne/a tri;is +estitori precu; Gi pe cei patru clre>i) pentru a suna alar;a) pentru a ne trezi din so;nul de ;oarte) pentru a ne ndrepta n direc>ia cea <un) pentru a ne aduce din nou pe cale9 EEist o =udecat Cinal Gi ea se apropie) dar Du;nezeu nu gseGte plcere n ea Gi continu s o a;5ne) pentru ca lu;ea s Cie sal+at9 Ne ;in>i; singuri) ns) dac ne g5ndi; c Du;nezeu +a re>ine prpdul =udec>ii la nesC5rGit9 Nu) n/o +a Cace9 Du;nezeu este un Du;nezeu al dragostei9 C5nt; c5ntarea LIsus ; iu<eGteK o Gtiu) pentru c aGa/ ;i spune 1i<lia Lc5nd sunte; copii9 C5nt; LDragostea ;/a ridicatL) c5nd sunte; ;aturi9 Nu tre<uie niciodat s uit; c Du;nezeu ne iu<eGte ;ai ;ult dec5t ne pute; noi nc*ipui) cci El este un Du;nezeu al ndurrii9 DN9r s nu uit; c El este) n acelaGi ti;p) un Du;nezeu al drept>ii9 El este un Coc ;istuitor9 Ni;ic din ceea ce a; +zut sau a; auzit +reodat nu se co;par cu sCin>enia lui Du;nezeu9 Puritatea Lui este a<solut9 Cele ;ai curate g5nduri ale noastre sunt ;urdare n oc*ii Lui9 Dup cu; *ainele al<e Gi curate ale unei Ce;ei par cenuGii Gi decolorate n co;para>ie cu strlucirea zpezii proaspt aGternut) sCin>enia pe care noi ne/o construi; este ca niGte zdren>e ;urdare Ca> de nepri*nirea lui Du;nezeu9 El nu se sc*i;< niciodat9 Nu poate pri+i rul) cci oc*ii Lui sunt ;ult prea cura>i9 Rul este duG;anul) Gi to>i aceia care nu iau n sea; a+ertis;entul lui Du;nezeu Gi continu s stea de partea ina;icului +or Ci =udeca>i9 El ns a Ccut Gi continu s Cac tot ce poate pentru a ne scpa de la =udecat9 A; a;intit de=a de Iona) care apropo+duit celor din Nini+e) o cetate de oa;eni Coarte idolatri Gi ri9 Ca Gi cei patru clre>i) acest proCet Go+ielnic a +estit ziua =udec>ii lui Du;nezeu) ;pratul Gi to>i supuGii si au luat a;inte la cu+intele lui Iona Gi s/au pocit) n sac Gi cenuG9 !e esti;eaz c nu;rul acelora care Gi/au ;rturisit pcatele n ur;a propo+duirii lui Iona este ntre ,00 de ;ii Gi ')2 ;ilioane9 A Cost) pro<a<il cea ;ai ;are trezire spiritual din istorie9 Roadele pocin>ei C5nd a +zut c oa;enii din Nini+e se ntorceau de la cile lor rele) Du;nezeu s/a rzg5ndit9 AGa cu; a; ;ai artat) =udecata nu s/aa<atut asupra cet>ii Nini+e ti;p de %20deani9 Dup acest ti;p) Nini+e a Cost ni;icit) n ziua =udec>ii lui Du;nezeu de ar;ate ce au in+adat/o9 Do;nul i/a +or<it prooroci>ei Dulda Gi i/a spus s nGtiin>eze pe locuitorii Iudei de =udecata care a+ea s cad asupra lor: LAGa +or<eGte Do;nul: WIat) +oi tri;ete nenorociri asupra locului AA acestuia Gi asupra locuitorilor luiXL I' ;pra>i '':%4J9 Ins ;esa=ul pentru ;prat era diCerit: LPentru c >i s/a ;iGcat ini;a) '.' %%. pentru c te/ai s;erit naintea Do;nului c5nd ai auzit ce ani spus ;potri+a acestui loc Gi ;potri+a locuitorilor lui) care +or a=unge de spai; Gi de <leste;) Gi pentru c >i/ai sC5Giat *ainele Gi aipl5ns naintea"ea) Gi Eu a; auzit) / zice Do;nul De aceea iat) te +oi aduga la prin>ii ti) +ei Ci adugat n pace n ;or;5ntul tu) Ginu/>i +or +edea oc*ii toate nenorocirile pe care le +oi aduce asupra locului acestuiaL I' ;pra>i '':%&K'0J9 Cred c =udecata lui Du;nezeu poate Ci oprit pentru o +re;e9 Nu este ne+oie de pocin>a unei cet>ii ntregi) pentru a a;5na =udecata di+in9 Du;nezeu i/a pro;is lui A+raa; c +a nt5rzia =udecata !odo;ei dac +a gsi %0 oa;eni nepri*ni>i9 8iua=udectii se apropie9 Tunetele Gi Culgerele se nte>esc pe zi ce trece9 P5n c5nd +a ;ai a;5na Du;nezeu s dezln>uie ;5niaN Nu pute; Gti9 Dar Gti; ce tre<uie s Cac
%%.

p5n atunci aceia care nd=duiesc n EL: tre<uie s lucreze) ;preun cu Du;nezeu) pentru sal+area celor piedu>i Gi pentru dreptate social9 ! re+eni; la +iziunea lui Ioan9 Li s/a spus sCin>ilor de su< altar s ;ai aGtepte p5n c5nd Cra>ii Gi surorile lor de credin>) Lcari a+eau s Cie o;or5>iL) li se +or altura9 "artirii Gi sCin>ii aceia Cuseser uciGi din pricina Cu+5ntului lui Du;nezeu Gi a ;rturiei pe care o >inuser cu credincioGie9 C5nd +o; +or<i din Cu+5ntul lui Du;nezeu Gi ne +o; ;en>ine ;rturia cu credincioGie) cu siguran> c +o; suCeri) iar urni dintre noi +or ;uri9 !nu ne ;ul>u;i; cu rspunsuri Cacile9 C*e;area de a/L ur;a pe Dristos nu este uGor de ndeplinit9 Este uGor s pri;eGti ;5ntuirea) dar *ar ieCtin nu eEist9 "5ntuirea noastr) prin crucea lui Isus) L/a costat pe Du;nezeu9 AGa nc5t Gi noi tre<uie s Ci; gata s ne lepd; de eul nostru) s ne lu; Ciecare crucea lui Gi s/L ur;; pe Dristos9 Nu este uGor s/L ur;;9 Nu este uGor s te *otrGti ce tre<uie s Caci tu Gi ce s laGi altora s Cac9 Nu este uGor s iei atitudine atunci c5nd pro<le;ele sunt co;pleEe Gi au ;ai ;ulte aspecte de luat n sea;9 Nu este ntotdeauna uGor s ;rturiseGti despre El9 Nu este uGor s lucrezi ;potri+a rului) pentru ca =udecata s Cie a;5nat) dar este nsrcinarea care ni s/a dat9 De aceea sunt proCe>iile 1i<liei n contrast cu pre+iziunile co;puterelor9 1i<lia >ine sea;a de natura u;an9 !criptura prooro/ %%2 `Gte despre o cdere rapid n nelegiuire Gi *aos ;ondial at5t de Gocant) nc5t nu;ai Du;nezeu nsuGi poate inter+eni s sal+eze rasa u;an9 Cu ;intea lu;inat de Du*ul !C5nt) apostolul Pa+el a proCe>it c L 999 n zilele din ur; +or Ci +re;uri grele Cci oa;enii +or Ci) iu<itori de sine) iu<itori de <ani) ludroGi) truCaGi) *ulitori) neasculttori de prin>i) ne;ul>u;itori) Cr e+al+ie) Cr dragoste Cireasc) ne ndupleca>i) cle+etitori) ne nCr5nad) ne ;<l5nzi>i) neiu<itori de <ine) +5nztori) o<raznici) ng5;Ca>iL I' Ti;otei ,:%/.J9 Ase;enea oa;eni) spune el) nu se +or <ucura pentru ;ult ti;p de roadele realizrilor lor Gtiin>iCice) eEtraordinare) de altCel9 El a proCe>it c +or Ci ni;ici>i Lcu toate a;girile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzrii) pentru c n/au pri;it dragostea ade+rului ca s Cie ;5ntui>iL I' Tesaloniceni ':%0J9 C5nd ucenicii L/au ntre<at pe Dristos Lcare +a Ci se;nul +enirii Tale Gi al sC5rGitului nea;ului acestuiaNL) El nu le/a rspuns zugr+indu/le un +iitor cu ;ulte cuceriri Gtiin>iCice Gi do;inat de pace9 El le/a +or<it despre niGte +re;uri do;inate de dezordine Gi suCerin>) care +or lua sC5rGit atunci c5nd El se +a ntoarce9 El le/a ;ai spus: Lun nea; se +a scula ;potri+a altui nea; Gi o ;pr>ie ;potri+a altei ;pr>ii Pe alocurea +or Ci ;ari cutre;ure de p;5nt) Coa;ete Gi ciu;iL ILuca '%:%0K%%J9 1i<lia spune c suCerin>ele Gi nenorocirile nu +or nceta p5n c5nd oa;enii L+or +edea pe Fiul o;ului +enind pe un nor cu putere Gi sla+ ;areL ILuca '%:'-J9 6n a+ertis;ent plin de co;pasiune P5n s ne a=ung Curtuna =udec>ii) ns) Du;nezeu nu +a nceta s ne a+ertizeze9 El i/a a+ertizat pe oa;enii din +re;ea lui Noe nainte s dezln>uie ni;icirea9 I/a a+ertizat pe locuitorii !odo;ei naintea distrugerii acesteia9 I/a a+ertizat pe locuitorii cet>ii Nini+e nainte de a o pedepsi9 I/a a+ertizat pe locuitorii Ierusali;ului nainte s/i ni;iceasc9 Ceea ce s/a petrecut n +re;ea lui Noe se +a petrece Gi la sC5rGitul istoriei9 nsuGi Isus a spus: LCu; s/a nt5;plat n '.2 % zilele lui Noe) aido;a se +a nt5;pla Gi la +enirea Fiul; o;uluiL I"atei '.:, -J9 Cele dou eEperien>e +or ;erge paralel n ;ulte aspecte i;portante) nu nu;ai n eEtinderea nelegiuirii G= uni+ersalitatea distrugerilor) dar Gi n credincioGia cu care Du;nezeu +a continua s ne a+ertizeze Gi s ne pun la dispozi>ie calea de sal+are9 Du;nezeu i/a ngduit luiNoe s propo+duiasc nepri*ni/rea +re;e de %'0 de ani9 El i/a nde;nat pe oa;eni s se ciasc de pcatele lor Gi s se ntoarc la Du;nezeu) dar ei r5deau Gi/Gi <teau=oc de el9 Bi c5nd perioada de ndurare aluat sC5rGit) lucruri ui;itoare au nceput s se nt5;ple9 Pentru pri;a oar au
%%2

aprut nori pe cer9 Ani;alele au nceput s se str5ng9 Bi a nceput s plou9 Isus a spus: LGi a +enit potopul Gi i/a prpdit pe to>iL ILuca %-:'-J9 Ce+a la Cel de de+astator Gi a+5nd eCecte la scar glo<al este pe cale s se nt5;ple dac oa;enii nu se pociesc9 Dezastrul produs de uraganele AndreF Gi Ca;ille) despre care a; scris n capitolul %) este doar o sec+en> din ceea ce +a +eni9 Tragedia acelor e+eni;ente este doar o i;agine sla< a realit>ii de ne n/ c*ipuit care st s se ;plineasc9 Acu;) ca Gi atunci) oa;enii reCuz s recunoasc Curia Ciirtiinii care se apropie9 :or s continue s triasc satisCc5ndu/Gi poCtele Gi ls5ndu/se intoEica>i de ele9 Dar reCuzul lor nu +a opri ;5nia lui Du;nezeu9 Apostolul Pa+el a scris: L nainte de toate) s Gti>i c n zilele din ur; +or +eni <at=ocoritori plini de <at=ocuri) care +or tri dup poCtele lor) Gi +or zice: W6nde esteCgduin>a +enirii LuiN Cci de c5nd au ador;it prin>ii noGtri) toate r;5n aGa cu; erau de la nceputul zidiriiXL I' Petru ,K ,/.J9 Petru continu9 L8iua Do;nului ns +a +eni ca un *o> In ziua aceea) cerurile +or trece cu troznet) trupurile cereGti se +or topi de ;are cldur) Gi p;5ntul) cu tot ce este pe el) +a ardeL I+ersetul %0J9 nainte ca aceste lucruri s se nt5;ple) 1i<lia spune c +a Ci o ndeprtare ;asi+ de la credin>) printre aceia care/L ;rturisesc pe Dristos) Gi tul<urare social Gi politic n toat lu;ea9 %%4 6n cu+5nt pentru lu;e Isus a ;ai spus ns ce+a interesant) despre care a; scris de=a: LE+ang*elia aceasta a ;pr>iei +a Ci propo+duit n toat lu;ea) ca s slu=easc de ;rturie tuturor nea;urilor9 Atunci +a +en i sC5rGitu lL I"atei '.:%.J9 Astzi pentru p ri;a oar n istorie sunte; ;artorii propo+duirii E+ang*eliei n toat lu;ea prin radio) tele+iziune Gi pu<lica>ii9 Este unul dintre se;nele de;ne de luat n sea; acu;) c5nd ne apropie; de sC5rGitul istorie9 1i<lia n+a> c aceia care/Gi pun ncrederea n Dristos +or Ci scpa>i de nenorocirile care se +or a<ate asupra P;5ntului9 Nu de produse c*i;ice) ci de Dristos9 !cparea nu se +a gsi n cocain sau *eroin) ci n ar;onizarea ;in>ilor Gi ini;ilor lor cu Du;nezeu) prin supunerea n Ca>a +oii Lui Gi acceptarea iertrii !ale) oCerit la cruce9 Nu;ai n Dristos eEist eli<erare de g5ndurile lu;eGti) +indecare pentru ;in>i Gi trupuri sl<ite Gi slo<ozenie Ca> de o<iceiuri sordide) distrugtoare Gi i;orale9 "ai i;portant ns este Captul c eEist nde=de pentru +iitor9 1i<lia n+a> c Du;nezeu a g5ndit s nte;eieze un regi; utopic9 :a eEista o nou ordine social n +iitor) dar aceasta +a Ci instaurat de Isus Dristos nsuGi) c5nd +a re+eni9 Eu cred c ;ai e pu>in ti;pK Ciecare dintre noi tre<uie s propo+duiasc aceast +este <un a ;5ntuirii9 Ascult +ocea lui Isus do;in5nd Curtuna: LDe aceea) Gi +oi s Ci>i gataK cci Fiul o;ului +a +eni n ceasul n care nu + g5ndi>iL I"atei '.:..J9 EGti pregtitN Capitolul %4 PRO"I!I6NEA P7CII L urnea n care tri; este ca un uragan / ;ereu sc*i;<toare) i;pre+izi<il Gi deseori distructi+9 Cu toate acestea) eEist lucruri care nu se sc*i;<: dragostea lui Du;nezeu) *arul Gi ;ila !a de ne ntrecut) iertarea Lui Cr li;ite9 P5n atunci c5nd Dristos +a +eni Lcuputere Gi cu o ;are sla+L) eEist nde=de pentru rasa u;an9 Tre<uie s/L cut; c5t ;ai este nc ti;p9 Cu c5t studiez ;ai proCund cartea Apocalipsa cu at5t n>eleg ;ai <ine c sunt ;istere Gi a;<iguit>i pe care nu le pute; nc ptrunde9 Dar nu sunte; co;plet lipsi>i de n>elegere n ceea ce pri+eGte ;esa=ul cr>ii) acela al dragostei lui Du;nezeu pentru oa;eni9 EEactitatea statornic a proCe>iilor <i<lice este do+ada +eridicit>ii !cripturii Gi a ui;itoarei salepotri+iri cu ;pre=urrile Gi e+eni;entele +ie>ii noastre9 AstCel cunoaGte; c !criptura) Cu+5ntul lui Du;nezeu) este ade+rat9 Pa+el a scris lui Ti;otei: LToat !criptura este insuClat de Du;nezeu Gi de Colos ca s n+e>e) s ;ustre) s ndrepte) s dea n>elepciune n nepri*nire) pentru ca o;ul lui Du;nezeu s Cie des+5rGit Gi cu totul destoinic pentru orice lucrare <unL I' Ti;otei ,:%4/%-J9 Cu aceast asigurare studie; Cu+5ntul !C5nt '.3 Gi descoperi; cu; pute; s aplic; ade+rurile sale n +ie>ile Gi n ne+oile noastre9 Pa+el a n>eles Gi i;plica>iile ;esa=ului su9 El scrie: LTe rog Cier<inte naintea lui Du;nezeu Gi naintea lui Dristos Isus) care are s =udece +iii Gi ;or>ii) Gi pentru artarea Gi ;pr>ia !a: propo+5duieGte Cu+5ntul)
%%4

struieGte asupra lui la ti;p Gi ne la ti;p) ;ustr) ceart) ndea;n cu toat <l5nde>ea Gi n+>turaL I' Ti;otei .:%/'J9 Nu n>eleg acu; tot ce prooroceGte !criptura cu pri+ire la =udecata Cinal a lui Du;nezeu) Gi aceasta pentru c nu ni s/a dat nc s a+e; n Ca> tot ta<loul9 Du;nezeu se descoper treptat) n Cunc>ie de c5t sunt copiii Lui n stare s n>eleag9 !unt pregtit s aGtept liniGtit ca Du;nezeu s treac la ur;torul capitol al acestei a+enturi incredi<ile9 Nu;ele Lui este LCel credinciosL Gi LCel ade+ratL ! pri+i; acu; spre +iitor) c5nd) la un ;o;ent dat) Gi +or Cace apari>ia un alt cal Gi clre>ul lui / 6nul care +ine s instaureze ;pt>ia lui Du;nezeu pe P;5nt9 Ca Gi pri;ul cal din capitolul 4) calul de care se +or<eGte n capitolul %& este tot al<9 Dar ase;narea dintre aceGtia doi se nc*eie aici9 Clre>ul acestui din ur; cal este nsuGi Isus Dristos) +enit cu sla+ Gi putere pe P;5nt9 !trece;) deci) la capitolul %& al Apocalipsei Gi s +ede; ce are Du*ul lui Dristos s ne spun9 Capitolele - p5n la %3 se ocup de acea perioad teri<il din istoria o;enirii) n care poate +o; intra n cur5nd) c5nd L+a Ci un necaz aGa de ;are) cu; n/a Cost niciodat de la nceputul lu;ii p5n acu;) Gi nici nu +a ;ai CiL9 Isus spune: LBi dac zilele acelea n/ar Ci Cost scurtate) ni;eni n/ar scpaK dar) din pricina celor aleGi) zilele acelea +or Ci scurtateL I"atei '.:'%/''J9 Prerea ;ea este c +a Ci o perioad de conClicte nucleare) *olocausturi <iologice Gi catastroCe c*unice) perioad ce +a aduce %%o;enirea pe c5;pul de <taie din :alea Ar;ag*edonului9 :ede; de=a u;<rele acelei <tlii strecur5ndu/ se pe P;5nt9 :a a=unge rasa u;an s se autodistrugN Aproape c da) aGa cu; a spus Isus9 Ins) cu pu>in ti;p nainte de a se nt5;pla acest lucru) Isus +a re+eniV Conductorii de;oniza>i ai lu;ii +or Ci ;o<ilizat at5t ad+ersarii c5t Gi sus>intorii acelui siste; ;ondial duG;an lui Du;nezeu) a+5du/%) pro<a<il) n Crunte pe Anticrist9 !e +or aduna cu to>ii L n loculcarepee+reieGte sec*ea;Ar;ag*edonL IApoc9l4:%4J9 #oodroF#ilson a +or<it despre Lrz<oiul care +a pune capt tuturor rz<oaielorL) iar ziarista Ellen Good;an a scris despre posi<ilitatea iz<ucnirii) n +iitor) a unui rz<oi teri<il)care L+a st5rpi +ia>a de pe P;5ntL9 Dar) liniGti>i/+) ni;ic din toate acestea nu se +a nt5;pla9 Du;nezeu are alte planuri pentru o;enire9 :ia>a nu +a Ci ni;icit printr/o catastroC) cci nsuGi Du;nezeu +a a+ea gri= ca acest lucru s nu se nt5;ple9 Oriunde ; duc) oa;enii ; ntrea<: LEGti un opti;ist sau un pesi;istNL Rspunsul ;eu este c sunt un opti;ist constant) Gi) ca Gi Ro<ert 1roFning) eu cred c LCe/i ;ai <un este pe cale s +in L9 In ulti;ele pagini ale cr>ii) a; s eEplic de ce cred asta9 Cu .0 de rz<oaie care sC5Gie lu;ea n prezent) este cazul s ne ntre<; dac eEist +reo nde=de pentru o pace ;ondial9 Oricare dintre aceste rz<oaie ar putea conduce la nceputul sC5rGitului9 AGa nc5t ntre<: poate Ci Paradisul resta<ilitN Este lu;in la captul tuneluluiN !au ntre<) aGa cu; l ntre<a #inston C*urc*ill acu; ,0 de ani pe un t5nr preot a;erican: LTinere) po>i s/;i dai +reun ;oti+ de speran>N L9 napoi la 1i<lie ! ncerc; s rspunde; la ntre<area lui C*urc*ill9 n Apocalipsa %&:%%/%,) apostolul scrie: LApoi a; +zut cerul desc*is) Gi iat c s/a apropiat un cal al<V Cel ce sta pe el se c*ea; WCel credinciosX Gi WCel ade+ratX) Gi El =udec Gi !e lupt cu %%dreptatea9 Oc*ii Lui erau ca para CoculuiK capul l a+ea ncununat cu ;ulte cununi ;prteGti Gi purta un nu;e scris) pe care ni;eni nu/l Gtie) dec5t nu;ai El singur9 Era ;<rcat cu o *ain ;uiat n s5nge Nu;ele Lui este: WCu+5ntul lui Du;nezeuX L9

%%-

Cei patru clre>i ai Apocalipsei Gi nc*eiaser ;isiunea9 Bi alte =udec>i se a<tuser asupra P;5ntului9 Acu; Du;nezeu este pe cale s Cac ulti;a ;iGcare9 Cel ce clreGte pe calul al<) n capitolul %&) este Do;nul Isus Dristos) "esia lui Israel) Capul 1isericii) Regele regilor Gi Do;nul do;nilor9 Calul al< al ;inciunii din Apocalipsa 4 pare gri ;urdar n co;para>ie cu al<ul i;aculat al calului din Apoclaipsa %&9 ;ti;p ce ciul roGu din capitoul 4 pro+oac rz<oi pentru a ucide) acest cal al<) pe care st Regele regilor ;<rcat ntr/o *ain ;uiat n s5nge) declar rz<oi ucigaGilor) pentru a instaura ;pr>ia ;5ntuirii Gi a pcii9 n ti;p ce calul negru din capitolul 4 aduce Coa;eteGi <oli) calul al< din capitolul %& aduce +indecare Gi P5inea +ie>ii9 In ti;p ce calul gl<ui din capitolul 4 aduce ;oarte Gi iad) calul al< din capitolul %& aduce cerul tuturor acelora care Gi/au pus nde=dea n El9 C5nd se +a arta Acela care st pe calul al<) zugr+it n capitolul %&N 1i<lia n+a> c El +a +eni atunci c5nd o;enirea +a Ci atins punctul cel ;ai de =os Gi periculos din toat istoria sa / dup ce caii Gi clre>ii descriGi n capitolul 4 Gi +or Ci nc*eiat ;isiunea) aduc5nd o;enirea n pragul prpastiei9 EEist) n prezent) un senti;ent sinistru ce ncearc societatea9 Al<ert !c*Feitzer a ncercat s/% descrie: LO;ul Gi/a pierdut capacitatea de a pre+edea Gi +a sC5rGi prin a disturge P;5ntulL9 Dac aceast planet ar Ci lsat pe ;5inile noastre) cu siguran> c a; a=unge s/o distruge;9 1ar<ra !treisand a pus degetul pe ran c5nd a spus: LEu cred c lu;ea se apropie de sC5rGit9 Btiin>a) te*nologia Gi ;intea o;eneasc au luat/ o naintea suCletului9 Nu ;ai eEist ec*ili<ru care s iz+orasc din dragostea pentru se;eniL9 Cine altul dec5t 19F9!Qinner) Costul <e*a+iorist de la Dar+ard) ar putea s rspund la o astCel de ntre<areN La +5rsta de -3 de ani) !Qinner a a+ut o inter+en>ie Gocant la Con+en>ia Asocia>iei A;ericane de Psi*ologie) c5nd a ntre<at) stp5nit de ;5nie Gi '2% durere: LDe ce nuCace; ce+a s sal+; lu;eaN :a ;ai supra+ie>ui ea ;ult ti;pN L C5nd !Qinner a Cost ntre<at ulterior: LBi/apierdut o<ser+atorul condi>ionrii sociale opti;is;ulN L) rspunsul lui a Cost: LDa999 C5nd a; scris WDincolo de li<ertate Gi de;nitateX era; opti;ist cu pri+ire la +iitor9 Cu un deceniu n ur; ;ai eEistau speran>e) dar astzi lu;ea este <olna+ de ;oarte9 Este Coarte depri;ant c prsesc aceast lu;e cu astCel de g5nduri9 Argu;entul c ntotdeauna a; reuGit s rezol+; pro<le;ele n trecut Gi) deci) +o; Ci n stare s o rezol+; Gi pe aceasta) este ca Gi cu; ai ncura=a un <olna+ pe ;oarte) spun5ndu/i c ntotdeauna s/a nsntoGit dup <oalL ILP*iladelp*ia InbuirerL) '2 septe;<rie %&&'J9 Despre pace Gi rz<oi ntr/un articol intitulat LPsi*ologia Gi Ar;ag*edonulL) aprut n LPsMc*ologM TodaML) dr9 Ro<ert Coles) proCesor la 6ni+ersitatea Dar+ard) descria senti;entul care do;in lu;ea ntreag) acela c o;enirea se ndreapt spre Ar;ag*edon9 Perioada care ne desparte de acea conCruntare +a Ci cea ;ai grea din toat istoria9 Anticristul Isau siste;ul suJ +a Ci un i;postor ;onstruos) nsGi ntruc*iparea nelegiuirii9 To>i oa;nenii lu;ii +or g5ndi Gi +or spune: LNe/a prins n capcana luiVL :a +eni o +re;e) nu Gtiu c5nd Gi nici nu +reau s Cac specula>ii) ;ai ales c Isus ne/a a+ertizat s n/o Cace;) c5nd un siste; ;ondial sau un conductor ;incinos +a instaura) pentru scurt ti;p) o utopie9 Pro<le;ele econo;ice Gi politice ;ondiale +or prea c se rezol+9 Dar) nu peste ;ult ti;p) ntregul siste; se +a pr<uGi9 n ti;pul acestei conduceri de;onice) tensiunile +or creGte Gi lu;ea +a eEploda ntr/ un conClict la scar ne;ai nt5lnit9 C*iar Gi acest grup de lideri ;ondiali +a Ci incapa<il s/% ;piedice9 Aceast re+olu>ie +a Ci ulti;ul rz<oi ;ondial) <tlia de la Ar;ag*edon9 Potri+it unor scriitori Gi oa;eni de Gtiin>) lu;ea nu poate e+ita Ar;ag*edonul9 '2' nar;area n +ederea conCruntrii Dac n/aG Ci Cost credincios) pro<a<il c) a=uns aici) ;/aG Ci lsat do;inat de pesi;is;9 Ellen Good;an ntre<a) ntr/un articol: LAr;ag*edonul este) poate) dup col>) ce au de g5nd s Cac oa;enii inteligen>iN ! ;<rc; *aine de doliu Gi s aGtept; sC5rGitulN L! pri+i; ngrozi>i la acea a;enin>toare sa<ie nuclear aluiDa;ocles care Lat5rn deasupra noastrprecu; o Apocalips Cr pro;isiunea ;5ntuiriiN L Categoric nuV Isus ne ndea;n ca) atunci c5nd *olocaustul ;ondial +a ncepe) Ls + uita>i n sus Gi s +
%%3

ridica>i capetele) pentru c iz<+irea +oastr se apropieL ILuca'%:'3J9 n loc s ne ;<rc; n doliu) s aGtept; ;5ntuirea lui Dristos9 ! lucr;) ns) ca Gi cu; acele e+eni;ente ar >ine de un +iitor ndeprtat9 Isus a pro;is <inecu+5ntare celor care +or Ci gsi>i lucr5nd) la re ntoarcerea Do;nului lor9 Nu +reau s insist aici asupra a cine) ce) de ce) cu; Gi c5nd +a Ci Ar;ag*edonul9 ;i eEpri; ns prerea ;ea personal c acesta este Coarte aproape9 Dac nu +a eEista o renaGtere ;ondial proCund a credincioGilor Gi o ntoarcere la ;oralitatea Gi +alorile propo+duite de Cu+5ntul lui Du;nezeu) P;5ntul este de=a conda;natK =udecata lui +a Ci rapid) ine+ita<il Gi total9 naintea acestui uragan pustiitor) a+e; o singur speran>: Ar;ag*edonul +a Ci ntrerupt de sosirea lui Isus Dristos pe calul al<) n Cruntea oGtilor cereGti) dup cu; scrie li;pede n 1i<lie9 Nicieri nu este +enirea lui descris ;ai spectaculos ca n capitolul %& al Apocalipsei9 Ioan +ede naintea lui LCerul desc*is) Gi iat c s/a artat un cal al<i Cel ce sta pe el) se c*ea; WCel credinciosX Gi WCel ade+ratX L9 El continu descrierea) dez+luind nu;ele Celui ce sta pe calul al<: LCu+5ntul lui Du;nezeuL9 Acesta era ur;at de ostile cerului Lclripe cai al<i) ;<rcate cu in su<>ire) al< Gi curatL9 Pri+ind din nou ctre "esia) Ioan +ede c Ldin gura Lui ieGea o sa<ie ascu>it) ca s lo+easc nea;urile cu ea) pe care le +a c5r;ui cu un toiag de CierL IApocalips %&:%%K %,K %.K %2J9 Ca s nu eEiste nici o conCuzie sau ne n>elegere cu pri+ire la identitatea sau autoritatea Acestui clre>)Ioan aCir; li;pede: LPe %%& *aine Gi pe coaps a+ea scris nu;ele acesta: W?"P7RAT6L ?"P7RASILOR BI DO"N6L DO"NILORXL IApocalipsa %&:%4J9 1r<atul de pe calul al< Ce Cace 1r<atul de pe calul al<N Ioan spune c El Gi oGtirea Lui din Cer se conCrunt cu Anticristul Gi cu Cor>ele ;ilitare adunate s se conCrunte nu nu;ai ntre ele) dar Gi cu ostile Cerului9 Dar Ciara / anticristul / La Cost prins9 Bi ;preun cu ea) a Cost prins Gi proorocul ;incinos) care Ccuse naintea ei se;nele) cu cari a;gise pe cei ce pri;iser se;nul Ciarei) Gi se nc*inaser icoanei eu A;5ndoi aceGtia au Cost arunca>i de +ii n iazul deCoc) care arde cu pucioasL IApocalpsa %&:'0J9 Cola<oratorii Gi colegii lui Anticrist sunt to>i nCr5n>i de Isus Dristos9 Conceptul de nazis;) ela<orat de AdolC Ditler) i;plica Cor;area unui i;periu ;ondial care +a Ldura o ;ie de aniL9 N/a Cost s Cie aGa9 6n articol din re+ista LTi;eL +edea LeEportul de re+olu>ie L glo<al al lui "ao/Tze/Dung ca iz+or5t dintr/o dorin> o<sesi+ de a Lgr<i +enirea ;ileniului co;unistL9 Dar) astzi) i;periul lui "ao s/a spul<erat) iar +iziunea lui despre co;unis; este depGit9 Oa;enii se pot ntre<a: este Ioan singurul care a descris at5t de clar a doua +enire a lui Dristos pe P;5ntN Nu) cel ;ai +ec*i citat este n Iuda) +ersetele %. Gi %29 Iuda %/a citat pe LEno*) al Gaptelea patriar* de laAda; c5nd a zis: WIat c a +enit Do;nul cu zecile de ;ii de sCin>i ai !i) ca sCac o =udecat ;potri+a tuturorX L celor aCla>i n +ia> Gi acelor Lnelegiui>iL9 Cel ;ai nelegiuit o; sau siste; din istorie +a Ci Anticristul9 Pa+el scria tesalonicenilor: LBi atunci se +a arta acel Nelegiuit) pe care Do;nul Isus l +a ni;ici cu suClarea gurii sale) Gi/l +a prpdi cu artarea +enirii !aleL I' Tesaloniceni ':3J9 Re+enirea lui Isus Dristos este e+eni;entul cel ;ai i;portant Gi Cericit pentru credincioGi9 !eM;our !iegel spunea: LPro<le;a central a creGtinis;ului este: dac "esia a +enit) de ce lu;ea este at5t de rea9 Pentru iudais;) pro<le;a este: dac lu;ea este at5t de rea) de ce nu +ine "esiaN L "esia +ine n cur5nd s rezol+e %%& a;<ele aspecte ale dile;ei9 To>i ;c*intorii de+ota>i e+rei se roag n Ciecare zi: LCredpe deplin n +enirea lui "esia9 C*air dac nt5rzie) totuGi eu ?l +oi aGtepta n Ciecare ziL9 !criptura spune: L999 do;nia+aCipeu;rulLuiK l+ornu;i: "inunat) !Cetnic) Du;nezeu tare) Printele +eGniciilor) Do;n al Pcii El +aCace ca do;nia lui s creasc) Gi o pace Cr sC5rGit +a da scaunului de
%%&

do;nie al lui Da+id Gi ;pr>iei lui) o +a ntri Gi o +a spri=iniperin =udecat Gi nepri*nire) de acu; Gi n +eci de +eci999L IIsaia &:4)-J9 Arnold ToMn<ee) proC9 la 6ni+9 din Ca;<ridge) a n>eles c Lnu;ai un gu+ern ;ondial poate s sal+eze o;enirea de la eEter;inarea pe cale nuclearL9 AGa este9 Isus Dristos +a Ci ;prat peste tot P;5ntul) n gu+ernul !u ;ondial teocratic9 n cartea sa L!oarta p;5ntuluiL) @onat*an !c*ell +or<eGte despre o zi c5nd Linstitu>iile eEistente tre<uie s Cac loc unei puteri supre;e Gi securit>i superioare) asigurate poate) de un gu+ern care s conduc ntreaga lu;e L) n Capt) de un gu+ern ;ondial9 Asta se poate nt5;pla pe dru;ul spre Ar;ag*edon) dar nu +a Ci parte a unui siste; ar;onios Gi producti+) p5n c5nd Dristos nu se +a ntoarce s conduc lu;ea9 "onstrul nuclear Lu;ea se pare c a intrat ntr/o perioad ;ai srac n sc*i;<ri Gi conCruntri9 Nu ;ai eEist rz<oiul rece dintre Est Gi :est: este posi<il s nu ;ai eEiste nici ec*ili<ru nuclear ntre !6A Gi Costa 6niune !o+ietic9 PreGedintele 1us* a denu;it lu;ea de azi o lu;e ;ai <un) ;ai <l5nd9 TotuGi) aGa cu; a; +zut) pericolele unui rz<oi nuclear Gi c*iar a Colosirii paGnice a energiei nucleare sunt ;ari9 n Ca>a cldirii Na>iunilor 6nite din NeF RorQ se aCl o statuie care poart inscrip>ia: LDin s<iile lor Gi +orCuri Ciare deplugL9 De unde este luat acest citatN Din 1i<lie9 n "ica .:' citi; c LNea;urile se +or duce cu gr;ada la el) Gi +or zice: W:eni>i) *aide; s ne sui; la ;untele Do;nului) la Casa Du;nezeului '22 luilaco<) ca s ne n+e>e cile LuiX999L9 n continuare) proCetul ne spune c Dristos) ca ;prat al lu;ii) L+a =udeca ntre ;ulte popoare) +a *otra ntre nea;uri puternice) deprtate Din s<iile lor Gi +or Curi Ciare de plug) Gi din suli>ele lor cosoareK nici un nea; nu +a ;ai trage sa<ia ;potri+a altuia) Gi nu +or ;ai n+>a s Cac rz<oiK ci Ciecare +a locui su< +i>a lui Gi su< s;oc*inullui) Gi ni;eni nu/i+a ;ai tul<ura9 Cci gura Do;nului oGtirilor a +or<itL I+ersetele ,/.J9 Aceasta este o proCe>ie ;inunat despre un ti;p +iitor) de pace) care nu +a Ci instaurat prin *otr5ri ale Na>iunilor 6nite9 PreGedintele !6A nu +a Cace acest ;iracol de a aduce pacea pe P;5nt9 De Capt)transCor;area s<iilor n Ciare de plug este ce+a ce nsuGi Isus Dristos) ca ;prat al ntregii lu;i) +a Cace9 LNoua Enciclopedie CatolicL arat c rezultatul +ictoriei lui Dristos asupra lui Anticrist Gi a Cor>elor rului +a Ci do;nia lui Isus Dristos Gi a sCin>ilor !i din toate +re;urile peste un P;5nt care +a cunoaGte o pace Gi o prosperitate Cr precedent9 Din ti;puri i;e;oriale) o;enirea a t5n=it dup o co;<ina>ie de lege Gi ordine) de pace Gi prosperitate) de li<erate Gi ;plinire) de sntate Gi Cericire) de e+la+ie Gi longe+itate9 Toate acestea +or +eni odat cu re ntoarcerea lui Dristos pe P;5nt pentru a/Bi instaura ;pr>ia9 O nou ordine ;ondial O lu;e nou) a pcii) n/ar putea eEista n condi>iile actuale9 Ce+a radical tre<uie s se nt5;ple pentru a sc*i;<a natura u;an9 Datele pro<le;ei indic o singur solu>ie: Dristos ca Prin> al pcii) Gi do;nia pe u;erii Lui9 :isele utopice ale unora ca Plato) 1ella;M) OFen) Gi a altor CilozoCi Gi idealiGti c ei se +or ;plini prin do;nia Lui9 Acesta este ;esa=ul Du;nezeului / O; care co<oar din Cer pe calul !u al< Gi pe care apostolul Ioan L/a +zut Gi L/a descris n Apocalipa) capitolul %&9 @o*n "ilton a t5n=it dup LParadisul rec5GtigatL9 !unt sigur c +re;e de aproape % 000 de ani) Ada; a dorit Cier<inte s se '24 ntoarc n grdina Edenului) din care Cusese alungat din cauza pcatului9 Dar n/a pututV ProC9 @o*n #al+oord aCri;: LDorin>a ad5nc dup o do;nie perCect) nepri*nire) dreptate) prosperitate econo;ic Gi eli<erarea de nesiguran> Gi te;eri) de care suCer astzi lu;ea noastr) Gi gseGte rspuns n ntoarcerea lui Dristos Gi instaurarea ;pr>iei !ale L9 1i<lia con>ine ;ulte indica>ii cu pri+ire la lu;ea din ti;pul do;niei lui Dristos9 "esia nsuGi se +a ocupa de toate na>iunile P;5ntului9 El L+a Ci ca un steag pentru popoareK nea;urile se +or ntoarce la El) Gi
%'0

sla+a +a Ci Locuin>a LuiL ne asigur Isaia I%%:%0J9 LDu*ul Do;nului se +a odi*ni peste El) du* de n>elepciune Gi de pricepere) du* de sCat Gi de trie) du* de cunoaGtere Gi de Cric de Do;nulL I%%:'J9 O;enirea ntreag doreGte o societate a pcii Gi <unstrii) dar Gi a <unt>ii Gi drept>ii9 "esia +a crea o astCel de societate) cci L+a =udeca pe cei sraci cu dreptate) Gi +a *otr cu neprtinire asupra nenoroci>ilor >riiL) pentru c Lnepri*nirea +a Ci <r5ul coapselor !aleL I%%:.)2J9 :a Cunc>iona o astClel de societateN Da: LNu se +a Cace nici un ru Gi nici o pagu< I999J cci p;5ntul +a Ci plin de cunoGtin>a Do;nului) ca Cundul ;rii de apele cari/l acoprL I%%:&J9 !c*i;<area +a Ci at5t de ;are) nc5t p5n Gi ani;alele +or Ci pe deplin ;<l5nzite: LAtunci lupul +a locui ;preun cu ;ielul) Gi pardosul se +a culca ;preun cu iedulK +i>elul) puiul de leu) Gi +itele ngrGate) +or Ci ;preun) Gi le +a ;5na un copilaGK +aca Gi ursoaica +or paGte la un loc) Gi puii lor se +or culca ;preun9 Leul +a ;5nca paie ca <oul) pruncul de >5> se +a =uca la gura <ortei np5rcii) Gi copilul n>rcat +a <ga ;5na n +izuina <asiliculuiL9 Acestea nu +or ;ai Cace nici un ru) pro;ite ;pratul care este pe cale s +in IIsaia %%:4/3J) iar ;aniCestarea lor +a contrasta cu cea a Ciarelor sl<atice) a psrilor care se *rnesc cu st5r+uri) a insectelor de+oratoare Gi a <olilor de+astatoare care s/au nu;rat printre cei ;ai ;ari duG;ani ai o;ului) pri;iti+ Gi ci+ilizat) din +re;urile ada;ice p5n n era ato;ic9 %- / A;enin>area Curtunii %'% 6n ;esa= din partea lui "esia ! +ede; ce spune !criptura despre acea er +iitoare su< do;nia lui "esia9 Toate Curtunile +or Ci trecut9 Cerul +a Ci senin9 Clre>ii aductori de nenorociri nu +or ;ai Ci9 Orice <oal +a Ci +indecat de Dristos) +indectorul tuturor na>iunilor9 El +a ndeprta orice diCor;itate Gi *andicap9 Nu +or ;ai Ci spa>ii ;pre=;uite n parcri) sau ra;pe pentru *andicapa>i9 Nu +a ;ai eEista or<ire) surzenie) ;u>enie) paralizieK nu +a ;ai Ci ne+oie de oc*elari) aparate acustice) terapie pentru +or<it) scaune cu rotile) c5r=e) <astoane9 LNici un locuitor nu zice: W!unt <olna+VXL) ne asigur Isaia I,,:'.J9 LTe +oi +indeca) Gi >i +oi lega rnile) zice Do;nulL IIere;ia ,0:%-J9 L:oi lega pe ^oaia] cea rnitL IEzec*iel ,.:%4J9 Isaia a proCe>it: LFi>i tari) Gi nu + te;e>iV Iat Du;nezeul +ostru I999J El nsuGi +a +eni I999J Atunci se +or desc*ide oc*ii or<ilor) se +or desc*ide urec*ile surzilorK atunci Gc*iopul +a sri ca un cer<) Gi li;<a ;utului +a c5nta de <ucurieK cci n pustie +or >5Gni ape) Gi n pustietate p5raieK ;area de nisip se +a preCace n iaz Gi p;5ntul uscat n iz+oare de ape9 n +izuina care slu=ea de culcuG Gacalilor) +or creGte trestii Gi papur9 Acolo se +a croi o cale) un dru;) care se +a nu;i Calea cea sC5ntL IIsaia ,2:.K2/-K3J9 LIat) +ine ziuaL) a proCe>it "alea*i I.:%)'J n ulti;ul capitol al :ec*iului Testa;ent) c5nd peste na>iunile lu;ii care se +or te;e Lde Nu;ele "eu) +a rsri !oarele nepri*nirii) Gi t;duirea +a Ci supt aripile LuiL In ulti;ul capitol al Noului Testa;ent) se spune c atunci +a Ci Lpo;ul +ie>ii) rodind dousprrezece Celuri de rod) Gi d5nd rod n Ciecare lunK Gi Crunzele po;ului slu=esc la +indecarea Nea;urilor9 Nu +a ;aiCi ni;ic +rednic de <leste; L IApcalipsa '':'),J9 LEl +a Gterge orice lacri; din oc*ii lor) Gi ;oartea nu +a ;aiCi9 Nu +a ;aiCi nici t5nguire) nici >ipt) nici durere) pentru c lucrurile dint5i au trecutL IApocalipsa '%:.J9 Pa+el scria ro;anilor I3:'')3:%3/'%J: L999 p5n n ziua de azi) toat=irea suspin Gi suCer durerile naGteriiL9 DarL999 suCerin>ele din +re;ea de acu; nu sunt +rednice sCie puse alturi cu sla+a +iitoare) care are sCie descoperit de nou De ase;enea) Gi Cirea aGteapt cu o dorin> nCocat descoperireaCiilor lui Du;nezeu9 %'% Cci Cirea a Cost supus deGertciunii / nu de +oie) ci din pricina celui ce a spus/o / cu nde=dea ns) c Gi ea +a Ci iz<+it din ro<ia stricciunii) ca s ai< parte de slo<ozenia sla+ei copiilor lui Du;nezeuL9 !C5rGitul tuturor ne n>elegerilor n ulti;ii ani) au eEistat contro+erse aprige n ceea ce pri+eGte controlul sarcinilor) a+ortul Gi eutanasia9 Astzi) aceste crize se ad5ncesc) deter;in5nd) n unele co;unit>i) creGterea +iolen>ei Gi a ne n>elegerilor9 Prerea ;ea este c) n scurt ti;p) aceste contro+erse +or de+eni dez<ateri la Curtea !upre;) ;oti+e de lupt legal ntre state) ating5nd nsuGi ;iezul principiilor noastre de +ia>9 Dar cartea Apocalipsa ne
%'%

spune c aceste pro<le;e +or disprea) atunci c5nd <leste;ul pcatului +a Ci ridicat de pe P;5nt9 n loc de spini Gi ciulini) secet Gi deserturi) +o; descoperi Cructe Gi legu;e) iz+oare Gi Certilitate9 Aceasta este pro;isiunea lui Du;nezeu9 Ra<inul dr9 Dar+erM Fielda a+ea dreptate c5nd eEcla;a: LFr "esia) toate realizrile oa;enilor s/ar pr<uGi pentru totdeauna n ntunericL9 Dar) sla+ l; Du;nzeu) "esia +ine9 Astzi) El ;5n/tuie n ;od indi+idual9 "5ine) +a reCace ntreaga crea>ie9 Intr/o zi) se +a nt5;pla9 ProCetul Isaia a proorocit: LPustia Gi >ara Cr ap se +or <ucuraK pustietatea se +a +eseli Gi +a nClori ca trandaCirulK se +a +eseli) Gi +a nClori) Gi +a sri de <ucurie cu c5ntece de +eselieL9 ntr/ade+r) lu;ea +a a+ea Lstrlucirea Car;eluluiGia!aronuluu :or +edea sla+a Do;nului) ;re>ia Du;nezeului nostru L IIsaia ,2:%)'J Cu un ase;enea +iitor care/i aGteapt pe credincioGi Gi) dincolo de el) eternitatea cu Dristos Gi cu credincioGii din toate ti;purile) cu un Cer nou Gi un P;5nt nou) n/aG putea nc*eia aceast carte Cr a adresa cititorilor o alt in+ita>ie: cerceta>i/+ dac sunte>i a<solut siguri c apar>ine>i lui Dristos9 !enti;entul ;eu de siguran> este at5t de puternic) nc5t nu Cac altce+a dec5t s eEpri; ceea ce Gi '2& apostolul Ioan a si;>it9 El nu a putut nc*eia Apocalipsa lui Isus Dristos Cr a Cace din ulti;ele 4 +ersete ale cr>ii sale una din cele ;ai irezisti<ile in+ita>ii la pocin> Gi credin> n Isus Dristos din ntreaga 1i<lie9 LEu) Isus) a; tri;is pe ngerul "eu s + ade+ereasc aceste lucruri pentru 1isericiL) citi; n Apocalipsa '':%49 C*iar Isus Dristos doreGte ca Ioan s nu lase lucrurile conCuze9 Dup ce a pri+it n trecut) prezent Gi +iitorK dup ce a ptruns cu pri+irile n Cer) peste P;5nt Gi n Iad) dup ce a Cost prezentat lui Du;nezeu) pentru a Ci ;<r<tat pe tot parcursul dru;ului) de la <ine p5n la ce poate Ci ;ai ru) Gi apoi prezentat lui !atana nsuGi) Isus +rea s ai< ulti;ul cu+5ntV De ceN Pentru c) aGa cu; citi; n Apocalipsa %:2) El este ;ai presus de orice Cptur) Lcare ne iu<eGte) care ne/a splat de pcatele noastre cu s5ngele !u L) +rsat pe cruce pentru a c5Gtiga iertarea Gi pacea noastr Toc;ai de aceea) El este Acela n Ca>a cruia sunte;) n Cinal) ca Gi n orice ;o;net rspunztori9 "ai departe) n +ersetele %- Gi %3 din acest pri; capitol) El ne asigur: LEu sunt Cel dint5i Gi Cel de pe ur;) Cel +iu9 A; Cost ;ort) Gi iat c sunt +iu n +ecii +ecilor9 Eu >in c*eile ;or>ii Gi ale Locuin>ei ;or>ilorL) deci) ale IaduluiV n Apocalipsa ,:'0) Isus Cace o alt aCi;a>ie eEtraordinar: LIat) Eu stau la uG) Gi <at Dac aude cine+a glasul "eu Gi desc*ide uGa) +oi intra la el) +oi cina cu el) Gi el cu "ineL9 Isus >i spune c*iar acu; c) dac nu L/ai accepta ca "5ntuitor Gi Do;n al +ie>ii tale) nu nu;ai c ai o ne+oie +ital de a o Cace acu;) dar c o Gi po>i Cace acu;V "ul>i spun: LN/a; ne+oie de ElL9 Dar <untatea lui Du;nezeu ar tre<ui s nde;ne la pocin>9 C5nd pro<le;ele >i in+adeaz +ia>a) Du;nezeu poate Colosi ;etode ;ai dure pentru a/>i arat c depinzi de Dristos n orice ;pre=urare9 Poate Ci +or<a de un eGec n aCaceri) o deza;gire n dragoste) o csnicie distrus) o pierderea grea) o rela>ie tensionat ntre tine Gi un printe sau un copil) o deteriorare) treptat sau rapid a snt>ii9 Oricare ar Ci ncercarea) aceasta este ngduit de Du;nezeu pentru a/>i a;inti c ai ne+oie de El ;ereuV Du;nezeu lucreaz n ;i=locul nostru Planul lui Du;nezeu nu este a<stract sau neclar) nici secret9 El ne spune li;pede) L+ iu<esc L9 El a c*e;at zeci de ;ii de oa;eni) de pretutindeni) pentru a propo+dui lu;ii dragostea Lui) pentru ca oa;enii s aCle dru;ul care duce n <ra>ele lui iu<itoare9 Cred c nu eEist un eEe;plu ;ai <un de oGteni ai ar;atei lui Du;nezeu) care ;erg n lu;e) dup porunca Lui) dec5t acei Lpredicatori descul>iL Gi al>i e+ang*eliGti itineran>i pe care i/a; a=utat s se instruiasc la A;sterda;) n ulti;ul deceniu9 ConCerin>a Interna>ional pentru E+ang*eliGti Itineran>i de la A;sterda;) din iulie %&3,) a Cost o sesiune de instruire de zece zile9 AproEi;ati+ -0Y din participan>ii la acest pri; e+eni;ent de acest gen +eneau din >ri ale lu;ii a treia9 !copul ini>ial era s in+it; dou ;ii cinci sute de tineri e+ang*eliGti pentru a
%''

participa la c5te+a ser+icii de punere a ;5inilor9 Dar au depus cereri de participare peste unsprezece ;ii) iar n cele din ur; au Cost in+ita>i patru ;ii9 C5nd ne/a; re ntors la A;sterda;) trei ani ;ai t5rziu) a; gsit acelaGi entuzias;) poate c*iar ;ai ;are9 Predicatori) n+>tori) studen>i Gi a=utoare de ;isionari au sosit din lu;ea ntreag9 Dintre aceGtia) ;ii au +enit din ACrica / oa;eni care) n ;ulte cazuri) nu cltoriser p5n atunci ;ai ;ult de c te+a ;ile de satele lor9 AceGtia au Cost ului>i) nu nu;ai de prtGia pe care o a+eau cu credincioGi +eni>i din cultura european9 Au ;ai +enit din ntreaga Asie) din A;erica Latin Gi Europa de Est Gi au ;ers cu to>ii pe strzile A;sterda;ului ca s +ad) s n+e>e Gi s ;part dragostea lui Dristos cu al>ii9 N/a; cunoscut) p5n atunci Gi nici dup aceea) o at5t de e;o>ionant re+rsare a Du*ului lui Du;nezeu9 Dup cu; ni se relateaz n cartea Faptele Apostolilor cap9 ') la Rusalii Du*ul !5nt s/a co<or5t nso>it de +5=5itul unui +5nt puternic Gi de niGte li;<i de Coc9 Atunci) c5nd pri;ii credincioGi ai 1isericii lui Dristos au Cost u;plu>i de Du*ul !C5nt) a Cost electricitate n aerul din locul n care erau aduna>i9 Noi) n A;sterda;) a; a+ut acelaGi senti;ent9 Erau ;o;ente c5nd to>i pl5ngea;9 Astzi) acea oaste puternic de predicatori cltori str<ate sat dup sat) ;erge din cas n cas propo+duind +estea <un a %', dragostei lui Du;nezeu9 De ce o CacN Pentru <aniN Nu) ei nu pri;esc nici un <an pentru ceea ce Cac9 "ul>i sunt norocoGi dac au o <iciclet) o 1i<lie Gi un r5nd de *aine de sc*i;<9 O Cac) atunci) pentru renu;eN Nu9 n ;ulte cazuri) nu;ai Du;nezeu cunoaGte lucrrile <une pe care aceGti pstori s;eri>i Gi sinceri le Cac9 Atunci) de ce Gi =ertCesc ei +ie>ile lor pentru ca al>ii s cunoasc ;5ntuireaN Pentru c Isus Dristos este +iuV El trieGte n ;i;ile lor) Gi aceast +este <un ;erit s Cie spus lu;ii9 Ei sunt constr5nGi de +ia>a din ei s spun tuturor c Isus este Do;n9 Dac Isus Dristos nu este Fiul lui Du;nezeu) totul este lipsit de i;portan>9 Dar dac este) atunci ni;ic altce+a nu este ;ai i;portantV 1ate El astzi la uGa ini;ii taleN Dac cine+a +ine la tine acas Gi <ate la uG) po>i Cie s desc*izi uGa Gi s/ % in+i>i nluntru Cie s ignori <taia n uG Gi atunci persoana +a pleca9 La Cel se nt5;pl Gi c5nd Isus <ate la uGa ini;ii tale9 Po>i s/>i pleci capul acolo unde te aCli / n a+ion) ntr/o celul de nc*isoare) ntr/un <irou) ntr/o ca;er de *otel) pe patul de spital sau n inti;itatea casei tale / Gi s/>i desc*izi ini;a pentru a/L lsa pe Dristos s intre9 Po>i s/o Caci printr/o rugciune si;pl9 Isus Dristos este cea ;ai <un +este pe care o po>i auzi n +ia>9 El este ;ai ;are dec5t L1r<atul anuluiL9 Este cea ;ai uluitoare +este din toate ti;purileV Corrie ten 1oo; s/a nscut n Olanda9 n ti;pul celui de/al doilea rz<oi ;ondial) a Cost nc*is de ctre naziGti) acuzat Ciind c a ascuns e+rei n casa ei9 To>i ;e;<rii Ca;iliei ei au ;urit n lagre de eEter;inare din Ger;ania9 Acu; Gi ea este n ceruri) cu Do;nul9 n cartea sa LA;azing Lo+eL IDragoste uluitoareJ) ea pune ntre<area: LDac eu aran=ez ta<lourile de pe pere>ii casei tale) nu Cac nici un pcat) nu/ i aGaN Dar dac locuin>a ta este cuprins de Clcri) iar eu continuu) cal;) s aran=ez ta<lourile) ce +ei ziceN :ei g5ndi c sunt pur Gi si;plu Cr ;inte sau Coarte reaN 999 Astzi) lu;ea este n Clcri9 Ce Caci tu pentru a stinge CoculNL A; s reCor;ulez ntre<area: dac Isus este Do;n / Gi este / Gi eu nu/>i spun) ce +ei ziceN " +ei crede pur Gi si;plu Cr ;inte sau Coarte ruN Deci) a+e; aceast Gtire <un c Dristos) n dragostea !a +eGnic) a ;urit pe cruce pentru noi9 Astzi) EL <ate la uGa ini;ilor %', noastre) ca s pun stp5nire pe +ia>a noastr) nu nu;ai spre <inele nostru +eGnic) dar / incredi<il / Gi al Lui9 Isus +rea s se laude cu noi n Ca>a ntregului 6ni+ers Gi s arate ce Cace *arul Lui9 n Apocalipsa .:%) sunte; in+ita>i s pri+i; n +iitor) prin oc*ii lui Ioan: LIat c o uG era desc*is n cer9 Glasul cel dint5i) pe care/l auzise; ca sunetul unei tr5;<i>e) Gi care +or<ea cu ;ine) ;i/a zis: W!uie/te aici) Gi/>i +oi arta ce are s se nt5;ple dup aceste lucrurilX L Isus ne ngduie s ntrezri; Cerul pe care El s/a dus s ni/l pregteasc9
%',

Li<ertatea de a alege Po>i s te ntre<i: Gi dac l resping pe Isus Dristos Gi aleg calea pcatuluiN El) pentru c te iu<eGte Gi pentru c i pas de tine) te +a pre+eni de pericolele acestei ci9 In Apocalipsa '%) Isus nu las nici o u;<r de ndoial9 LC5t despre CricoGi) necredinciGi) sc5r<oGi) ucigaGi) cur+ari) +r=itori) nc*intori la idoli) Gi toi>i ;incinoGii) partea lor este n iazul) care arde cu Coc Gi cu pucioasL9 Apoi adaug: Ladic ;oartea a douaL IApoc9 '%:3J9 AGa c LEu) IsusL >i adresez aceast ulti; in+ita>ie din 1i<lie9 LEu) Isus I999J ade+eresc aceste lucruriL IApoc9'':%4J9 AceeaGi +oce puternic a Du*ului !C5nt care ne/a ;iGcat n A;sterda; >i +or<eGte acu; >ie: L:inolL IApoc9'':%-J9 Ar Ci inutil s predic E+ang*elia) aGa cu; a; Ccut/o n Ca>a at5tor oa;eni) ti;p de zeci de ani) dac Du*ul !C5nt nu ar con+inge asculttorii de pcatul lor Gi nu i/ar nde;na s/Gi desc*id ini;ile lui Dristos9 :ei Ci citit aceast carte degea<a dac Du*ul !C5nt nu te/a inspirat s lucrezi pentru ;aturizarea ta spiritual) iar dac nu eGti credincios) s/>i predai +ia>a Lui9 C*iar acu;) Du*ul !C5nt >i spune: L:inolL :ino la DristosV Desc*ide/>i +ia>a) ca s ptrund ;5ntuirea Lui9 n +ers9 %-) citi;: LBi Du*ul Gi "ireasa zic: W:inolXL "ireasa lui Dristos este 1iserica Lui9 Ea i cuprinde pe to>i aceia care L/au pri;it ca Do;n Gi "5ntuitor9 Dup consacrarea +ie>ilor noastre) pri;i; nu;ele Lui Gi de+eni; creGtini9 l iu<i; Gi tri; cu El Gi n supunere Ca> de El) Do;nul nostru9 El a pro;is c se +a '4, ngri=i de toate ne+oile noastre9 !unte;) deci) "ireasa LuiV Iar El este "ireleV Apoi) Isus ne in+it din nou: LBi cine aude) s zic: W:inoVX L I+ers9 %-J9 n Ro;ani %0:%- ni se spune: LCredin>a +ine n ur;a auziriiK iar auzirea +ine prin Cu+5ntul lui DristosL9 6nul dintre +esetele pe care le/ a; Colosit n ;od Crec+ent pentru a/i conduce pe oa;eni spre o eEperien> care s duc la pocin> Gi credin> n Isus Drisos) este cel din Ioan 2:'.9 Isus +or<ea iudeilor: LAde+rat) Ade+rat + spun) c cine ascut Cu+intele "ele) Gi crede n Cel ce"/a tri;es) are +ia>a +eGnic) Gi nu +ine la =udecat) ci a trecut din ;oarte la +ia>L9 Aceasta este una dintre cele ;ai li;pezi pro;isiuni din !criptur9 Ea arat cu; poate un o; s +in la Dristos9 Apoi) dup ce a; +enit la Dristos) i +o; nde;na pe al>ii s/Gi predea +ia>a Lui9 LBi celui ce i este sete) s +inL IApocalipsa '':%-J9 Este c*e;area lui IsusV At5t de ;ul>i oa;eni nseteaz astzi) dar nu Gti; dup ce Gi nici cu; s sting setea 1laise Pascal) ;arele Cizician Gi CilozoC Crancez din secolul al e:D/lea) scria c to>i oa;enii au n ini; un gol n Cor; de Du;nezeu pe care nu;ai Isus Dristos l poate u;ple9 Cu ;ult ti;p n ur;) Ioan scrisese n E+ang*elia sa ce/i spusese Isus unei Ce;ei i;orale) l5ng o C5nt5n) n !a;aria: LOricui <ea din apa aceasta) i +a Ci iarGi sete9 Dar oricui +a <ea din apa) pe care i/o +oi da Eu) n +eac nu/i +a Ci seteK <a nc apa) pe care i/o +oi da Eu) se +a preCace n El ntr/un iz+or de ap care +a >5Gni n +ia>a +eGnicL IIoan .:%,) %.J9 Ai tu n suClet acea sete pe care au a+ut/o to>i oa;enii de c5nd eEist +ia>a pe P;5ntN A+erile nu o pot stinge) nici cunoGtin>a) nici alcoolul) nici drogurile) nici a+enturile a;oroase9 Dar Dristos poateV El te roag c*iar acu; ca) oriunde te/ai aCla) s +ii la El9 Crede n El Gi spune/I/o9 Roag/L s/>i sting setea cu apa +ie>ii +eGnice9 n Apocalipsa '':%-) Isus repet in+ita>ia pentru ulti;a oar9 Aceast c*e;are este cea ;ai puternic Gi cuprinztoare dintre toate: Lcine +rea) s ia apa +ie>ii Cr platVL Prin asta) Isus +rea %'. s/>i spun c / din punctul de +edere al o;ului / *otr5rea de a/L ur;a pe Dristos >ine eEclusi+ de +oin>9 Du;nezeu a Ccut tot ce este posi<il pentru ;5ntuirea o;ului9 Ni;eni nu ;ai are ni;ic de adugat la lucrarea Lui9 El ne/a pre+enit cu pri+ire la Curtuna =udec>ii !ale) ce se +a a<ate peste P;5nt) d5ndu/ne astCel posi<ilitatea s Cugi; de ;5nia Lui Gi s +eni; la El9 Dac +rei s Cii ;5ntuit Gi s ;ergi n Cer) ai aceast posi<ilitate) dac l accep>i pe Do;nul Isus Dristos ca "5ntuitor9 Dacnu +rei srii ;5ntuit Gi astCel srii pierdutpentru totdeauna) ai Gi aceast posi<ilitate9 Precu; acei oa;eni din Aparta;entele Ric*elieu) care stteau sCidtori n calea ;5niei 6cigtorului Ca;ille) tre<uie s alegi) n cele din ur;) dac +rei s Cii sal+at de urgia uraganului9 P5n acu;) n ceea ce/L pri+eGte pe Isus) El L+oieGte ca to>i oa;enii sCie ;5ntui>i s +in la cunoGtin>a ade+ruluiL I' Ti;9 ':.J9
%'.

Nu te +a prsi niciodat n ulti;ul capitol al celei de/a doua epistole a lui Petru) apostolul ne asigur c Dristos LdoreGte ca nici unul s nu piar) ci to>i s +in la pocin>L I' Petru ,:&J9 Iat c uGa) pe care po>i intra n Ca;ilia lui Du;nezeu) este la Cel de larg desc*is pentru to>i9 Pentru a Ci sigur c ni;eni nu +a g5ndi c ;5ntuirea este ce+a ce se cu;pr) la care se contri<uie sau care se c5Gtig) El spune rspicat: Lia apa +ie>ii Cr platVL9 Isus Dristos a n+iat din ;or>i pentru a tri +eGnic9 Pentru c este +iu Gi pentru c poate Ci pretutindeni n acelaGi ti;p) El este l5ng tine acu;) c5nd citeGti9 Tot ceea ce tre<uie s Caci este s/L pri;eGti ca Do;n Gi "5ntuitor9 Ai putea g5ndi: LDar a; ;ai pri;it oa;eni n +ia>a ;ea Gi acele rela>ii n/au Cost dura<ile9 " ntre< dac nu cu;+a Gi Isus ; +a iu<i ;ai nt5i) pentru ca apoi s ; prseascN " +a c*e;a la El) pentru ca apoi s nu se ;ai ngri=easc de ;ine) <a c*iar s uite c eEistNL NuV 6lti;ile Lui cu+inte din 1i<lie sunt: LDa) Eu +in cur5ndL9 1tr5nul apostol este at5t de Cericit de '42 aceast asigurare) nc5t rspunde: L:ino) Doa;ne *useL9 Atunci c5nd consacrarea ta este autentic) Isus Dristos >i +a Ci Do;n Gi "5ntuitor pentru totdeauna9 Te nde;n s alegi s Cii Ltotdeauna cu Do;nulL IITes9.:%-J9 Poate c ;ai ezi>i nc) ntre<5ndu/te: LDar aG putea s triesc o +ia> creGtin de unul singurNL9 Nu) nu po>i9 Bi nici nu +ei Ci singur9 Dristos +a Ci cu tine zi de zi) n Ciecare ;o;ent9 El te +a ntri Gi te +a conduce n +ia>9 6lti;ul +erset din 1i<lie) Apocalipsa '':'%) pro;ite: LDarul Do;nului Isus Dristos s Cie cu +oi cu to>iV A;inL9 Ce altce+a ai ;ai putea dori) cere sau nd=dui) ;ai ;ult dec5t ca *arul Do;nului Isus Dristos s Cie cu tine totdeaunaN L" ntre< cu; ;i/a; dat ini;a lui Dristos9 Nu Gtiu9 De ;ult a+ea; n suClet o dorin> aprins dup ElK a; descoperit c Clorile p;5ntului se oCilesc Gi ;or9 A; pl5ns dup ce+a care s/;i u;ple golul ini;ii9 Bi apoi) apoi) cu;+a) a; ndrznit s/;i ridic ini;a/;i Cr5nt ctre Du;nezeu la rugciune9 Nu Gtiu) nu/ >ipot spune cu;K Tot ce Gtiu este c acu; ;i e "5ntuitorL Ianoni;J9 !/>i ;ai oCer o ulti; sugestie9 Pe zeci de ;ii de oa;eni care se *otrau pentru Dristos la adunrile de e+ang*elizare i nde;na; s rosteasc aceast rugciune si;pl: LO) Doa;ne) sunt un pctos9 " ciesc de pcatele ;ele9 :reau s le prsesc9 :reau s/L pri;esc pe Dristos ca "5ntuitor9 "rturisesc c este Do;nul "eu9 Din acest ;o;ent) +reau s/L ur;ez Gi s/L slu=esc) n prtGia 1isericii !ale9 In Nu;ele lui Dristos9 A;in L9 Dac doreGti asigurarea prezen>ei Lui ne ntrerupte n +ia>a ta) nu +rei s rosteGti c*iar acu; aceast rugciuneN Dup ce te/ai rugat) scrie/;i Gi po+esteGte/;i ce >i s/a nt5;plat9 !crie pe adresa: 1illM Gra*a;) "inneapolis) "innesota) 22.0,) 6!A9 >i +o; rspunde ntr/o scrisoare Gi/>i +o; tri;ite Gi c5te+a <roGuri care s te a=ute s/>i re nnoieGti sau s/>i ncepi u;<larea cu Isus Dristos9 Du;nezeu s te <inecu+intezeV PO!T/!RIPT6": 6n alt nceput Dup cu; au artat l;urit dez<aterile in perioada alegerilor din %&&') lu;ea cunoaGte sc*i;<ri Coarte ;ari: n gu+ern) n ati;dini pu<lice) n speran>ele Gi +isurile) noastre) n prile=urile oCerite o;ului de r5nd de a a=uta n rezol+area prole;elor lu;ii9 Altdat) Go+ielnici n a se i;plica n procesul politic) Coarte ;ul>i oa;eni au astzi o alt atitudine) >ara se trezeGte parc la +ia>9 A=utorul ;asi+pe care ;ul>i a;ericani l/au dat +icti;elor uragnului AndreF o do+edeGte9 Printre norii deza;girii Gi deznde=dii +ede; noi ;oti+e de speran> Gi eEperi;ent; unitatea n spirit9 6lti;ele trei decenii au Cost o perioad agitat9 "ulte Cor>e au conspirat pentru a di+iza na>iunea Gi pentru a ne separa pe unii de al>ii9 Curente sociale i/au rupt pe oa;eni / n special pe copii / de +alorile tradi>ionale: ade+rul) securitatea Gi sta<ilitatea9 Iat c astzi o<ser+; ncercri n direc>ia resta<ilirii +alorilor care stau la <aza Ca;iliei Gi a re+enirii la te;eliile ;orale na>ionale9 EEist dorin>a de a ne regsi senti;entul de +aloare Gi de;nitate prin credin> Gi ;e*inare9 Este un se;n poziti+K cci eu cred c nu;ai ntoarcerea pe scar larg) la ;oralitate)
%'2

co;<inat cu o nou atitudine de desc*idere Gi de iu<ire Ca> de oa;eni) ne poate >ine departe de uraganul apocaliptic9 Pute>i si;>i o astCel de dragoste dac ne desc*ide; ini;ile pentru Dristos Gi/L ls; pe Du*ul !u !C5nt s ne u;ple Gi s ne controleze9 %'4 Dac A;erica Gi lu;ea ntreag doresc s a;5ne *olocaustul descris n Apocalipsa lui Ioan) tre<uie ca oa;enii s redescopere dragostea de se;eni9 Apostolul Pa+el ne n+a> c LroadDu*ului) di;potri+) este: dragostea) <ucuria) pacea) ndelunga r<dare) <untatea) Cacerea de <ine) credincioGia) <l5nde>ea) nCr5narea poCtelorL IGalateni 2:'')',J9 n % Corinteni %,) Pa+el ;ai are ce+a de adugat: LDragostea este ndelung r<dtoare) este plin de <untate: dragostea nu piz;uieGteK dragostea nu se laud) nu se u;Cl de ;5ndrie) nu se poart necu+iincios) nu caut Colosul su) nu se ;5nie nu se g5ndeGte la ru) nu se <ucur de nelegiuire) ci se <ucur de ade+r) acopere totul) crede totul) nd=duieGte totul) suCere totul Dragostea nu +a pieri niciodatL I% Corinteni %,:./-K 3J9 Este e+ident c Pa+el nu descrie o e;o>ie sla<) Cr con>inut9 El atri<uie dragostei putere Gi autoritate9 Este) de Capt) puterea supre;) din ;o;ent ce este puterea lui Du;nezeu9 Ioan scrie: LDu;nezeu este dragosteK Gi cine r;5ne n dragoste) r;5ne n Du;nezeu) Gi Du;nezeu r;5ne n elL I% Ioan .:%4J9 Pa+el a dese;nat dragostea ca Ciind caracteristica Gi o<liga>ia credinciosului n Dristos Gi calea de a transCor;a lu;ea din =urul nostru9 Apostolul este de prere c proorocirile Gi darurile spirituale +or lua sC5rGit la instaurarea ;pr>iei lui Dristos9 El scrie: LProorociile se +or sC5rGiK li;<ile +or ncetaK cunoGtin>a +a a+ea sC5rGitL I% Corinteni %,:3J9 Dar) indiCerent de ce se +a nt5;pla pe planeta noastr Gi de sc*i;<rile care pot inter+eni n +iitor) Ldragostea nu +a pieri niciodatL9 Btiu c duG;anul nostru) !atana) lucreaz ca s ne descura=eze9 EEist) deseori) ne n>elegeri n c*estiuni lipsite de i;portan>9 Capacitatea noastr de a pune n practic) n ;od desc*is) principiile ce stau la <aza credin>ei noastre) de a ne ruga) de a propo+dui E+ang*elia) de a +or<i desc*is este uneori a;enin>at de lu;e Gi c*iar de aceia care s/au adaptat standardelor tradi>ionale9 n ulti;ii zece ani) ns) sunt ;artorul unei treziri spirituale printre creGtinii e+ang*elici9 Du;nezeu lucreaz n lu;eK ;ii de oa;eni +in la Isus Gi gsesc pace cu Du;nezeu9 %'4 Du;nezeu i/a cutat pe oa;eni Gi astzi oa;enii l caut pe Du;nezeu9 n aceast ulti; perioad) noi) cei din L1illM Gra*a; E+angelistic AssociationL IAsocia>ia E+ang*elic 1illM Gra*a;J) a; Cost Coarte ocupa>i9 Dar nu a+e; ti;p de pierdut9 AcelaGi entuzias; spiritual l +ede; pretutindeni n lu;e: n Europa de Rsrit) Costa 6niune !o+ietic) A;erica) Europa Occidental) ACrica Gi Asia9 Tri; +re;uri de trezire spiritual9 Iat un eEe;plu: n ulti;a zi a e+ang*elizrii noastre de 2 zile n Dong Oong) n %&&0) a; predicat n Ca>a unui pu<lic de .& 000 oa;eni) n ti;p ce alti ,0 000 ur;reau ser+iciul di+in pe un ecran i;ens de pe un teren de sport din apropiere9 Peste 2 000 dintre ei Gi/au ;aniCestat dorin>a de a/L a+ea pe Dristos ca "5ntuitor Gi Do;n9 Faptul uluitor a Cost c acel ser+iciu di+in a putut Ci ur;rit de %00 de ;ilioane de oa;eni din ,0 de na>iuni asiatice) tradus n li;<ile Ciecrei >ri9 A; a+ut spri=inul a circa %'2 000 de <iserici din ntreaga Asie Gi .00 000 de sCtuitori9 A; distri<uit %0 ;ilioane de tractate care nlesneau n>elegerea prezentrilor pe +ideo Gi prin satelit) -0 de ;ii la nu;r9 Nu;ai +eG/niciane +a putea arta rezultatele acelor eCorturi) precu; Gi rezultatele eCorturilor altor organiza>ii Gi indi+izi care +or Ci propo+duit cu credincioGie E+ang*elia n col>uri ndeprtate ale lu;ii9 1i<lia spune: Lunde este Du*ul Do;nului) acolo este slo<ozeniaL I' Corinteni ,:%-J9 C5nd oa;enii +in la Dristos) eEist ntotdeauna o trezire spiritual care duce la slo<ozenia de pcat Gi slo<ozenia de a/L slu=i pe Dristos9 Prera ;ea este c aGa s/a nt5;plat n Costa 6niune !o+ietic n ulti;ii %0 ani9 Re ntoarcerea la credin> re;odeleaz lu;ea Gi aduce eli<erare unde) nainte) era apsare9 EEist n aceste +re;uri pe care le tri; o urgen> a ;esa=ului <i<lic9 6it5ndu/ne napoi) +ede; pericolele prin care a; trecut Gi astCel ni le pute; i;agina pe cele ce sunt pe cale s +in9 Cel ;ai ru lucru pe care/
%'4

% poate Cace o;enirea este s ignore a+ertis;entele lui Du;nezeu) scrise n Cu+5ntul !u) Gi s cread c sunt nc*ipuiri sau eEagerri9 Precu; reporterul ziarului LLe FigaroL) care credea c eu doar ncerc s sperii lu;ea) unii oa;eni nu +or s cread c e+eni;ente '4& at5t de ngrozitoare precu; cele descrise n Apocalipsa se pot petrece9 Dar + asigur c se pot petrece) tre<uie s se petreac) Gi ntr/o zi se +or petrece cu ade+rat9 6rgiile apocaliptice se +or dez/ln>ui) atunci c5nd Du;nezeu) n n>elepciunea Gi n ndurarea Lui +a decide c o;enirea nu ;ai poate s ;earg ;ai departe n rz+rtirea ;potri+a Lui9 Dar) p5n atunci) +iitorul este n ;5inile noastre9 Dac ne ntoarce; la Dristos Gi cu a=utorul Lui ne sc*i;<; +ie>ile pentru a ne pune de acord cu +oia lui Du;nezeu) a+e; Gansa s prelungi; +ia>a planetei P;5nt9 !copul acestei cr>i nu a Cost acela de a speria sau alar;a oa;enii Cr ;oti+9 N/a; scris aceste pagini pentru a crea panic sau nesiguran>) ci pentru a Cace cunoscut speran>a lu;ii noastre pe care o a+e; n Isus Dristos) Acela care +a Cace toate lucrurile noi9 Dac ai cptat o n>elegere ;ai clar a pro;isiunii +ie>ii noi n Isus Dristos Gi ai a=uns la o consacrare ;ai proCund prin citirea acestei cr>i) ; pot <ucura c ;i/a; atins >elul9 Nu eEist <ucurie ;ai ;are dec5t pacea Gi siguran>a c) indiCerent de ce se +a nt5;pla) eGti laadpost n <ra>ele "5ntuitorului9 Dac lu;ea ar trece prin pericole ;ari) dac Anticrist s/ar ridica s nGele Gi s distrug Gi dac a; Ci ;artorii dezln>uirii prpdului Cinal) noi) credincioGii Lui) pute; s ne oal*ni; n Dristos) cci aceia care au +enit la El n credin> Gi u;ilin> i apar>in Gi ni;ic nu/i poate nltura din ;pr>ia Lui +eGnic9 n dragostea lui sunte; n siguran>9 Dac te ntorci acu; la El Gi lucrezi n Nu;ele Lui) spre nnoirea acestei lu;i distruse de pcat) ;ai eEist o Gans ca) n puterea dragostei di+ine) s alung; norii negri) ;artori ai =udec>ii ce st s +in9 TotuGi) orice s/ar nt5;pla) eEist speran>9 Isus Dristos este nde=dea noastr pentru +iitor Gi pentru prezent9 C*iar n ;i=locul Curtunilor cotidiene) El ne poate da pace Gi <ucurie9 A pro;is) Gi nu poate s ;int c sunte; in siguran> n ;5inile lui Du;nezeu) atunci c5nd l a+e; pe El / Dristos / ca "5ntuitor9 Pacea noastr nu +ine din ;pre=urri eEterioare) ;ereu sc*i;<toare9 Pacea noastr +ine de la Dristos) Gtiind c El ne d L+ia> +eGnic) n +eac nu +or pieri Gi ni;eni nu le +a s;ulge din ;5na "eaL IIoan %0:'3J9 Pro;isiunea lui Dristos pentru tine este clar: L: las %'pacea)+daupacea"eaI999J:/a;spusacestelu` pace n "ine) n lu;e +e>i a+ea necazuriK dar ndrzni>i) Eu a; <iruit lu;eaL IIoan %.:'-K %4:,,J9 DristosesteLu;;alu;u96nalt;ceputestepecalessearate9 Cu g5ndul la aceast pro;isiune pune>i/+ nde=dea ; Acela care are +iitorul n ;5inile sale Gi >ine>i/+ str5ns de pro;isiu;le !ale) oric5t de de+astatoare +or Ci Curtunile prin care +o; trece9 1I1LIOGRAFIE Ada;s) Rut*) and !ue Cullen9 T*e Final Epide;ic: P*Msicians and !cientists on Nuclear #ar9 C*igago: Educational Foundation Cor Nuclear !cience) %&3%9 Aldridge) Ro<ert C9 T*e CounterCorce !Mndro;e: A Guide to 69!9 Nuclear #eapons and !trategic Doctrine9 Re+ised edition9 #as*ington) D9C9: Institute Cor PolicM !tudies) %&-&9 Augs<urger) "Mron !9 T*e C*rist/!*aped Conscience9 #*eaton) %%%9: :ictor) %&&09 Augustine9 ConCessions9 Translated <M EdFard 19 PuseM9 NeF RorQ: "ac;illan Co9) %&4%9 1ars*) Da+id P9) and @udit* E9 Lipton9 !top Nuclear #arV A Dand<ooQ9 NeF RorQ: Gro+e Press) %&3'9 1arclaM) #illia;9 T*e Re+elation oC @o*n9 ' +ois9 P*iladelp*ia: #est;inster Press) %&2&9 1roFn) Lester R 1uilding a !ustaina<le !ocietM9 NeF RorQ: #9 #9 Norton) %&3%9 1ussell) Darold9 6n*olM De+otion: #*M Cults Lure C*ristians9 Grand Rapids) "ic*9: 8onder+an) %&3,9 1uttricQ) George A) et al9) eds9 T*e InterpreterPs1i<le9 %' +ols9 NeF RorQ: A<ingdon Press) %&2-9
%'-

C*andler) Russell9 6nderstanding t*e NeF Age9 Dallas: #ord) %&339 Do<son) @a;es C) and GarM L9 1auer9 C*ildren at RisQ: T*e 1attle Cor t*e Dearts and "inds oC Our Oins9 Dallas: #ord) %&&09 Draper) EdMt*e) et al9) eds9 Al;anac oC t*e C*ristian #orld9 #*eaton) DI9: TMndale) %&&09 '-' EcQ*ol;) EriQ P9 T*e Picture oC Dealt*: En+iron;ental !ources oC Disease9 NeF RorQ: #9#9 Norton) %&--9 Editors oC T*e Ecologist9 1lueprint Cor !ur+i+al9 1oston: Doug*ton "iCClin Co9) %&-'9 FalQ) Ric*ard A9 T*is Endangered Planet: Prospects and Proposals Cor Du;an !ocietM9 NeF RorQ: Rando; Douse) %&-'9 FranQ) Anne9 T*e DiarM oC Anne FranQ9 NeF RorQ: "odern Li<rarM) %&239 FranQl) :iQtor9 "anPs !earc* Cor "eaning9 1oston: 1eacon Press) %&4,9 Free;an) Leslie @9 Nuclear #itnesses: Insiders !peaQ Out9 NeF RorQ: #illia; "orroF k Co9) %&3%9 Gra*a;) 1illM9 Approac*ing Doo=<eats: T*e Four Dorse;en oC t*e ApocalMpse9 #aco) TeE9: #ord) %&3,9 r9 T*e DolM !pirit9 #aco) TeE9) #ord9 %&-39 r9 Dope Cor t*e Trou<led Deart9 Dallas: #ord) %&&%9 r9 Till Ar;ageddon: A Perspecti+e on !uCCering9 #aco) TeE9: #ord) %&3%9 r9 #orld ACla;e9 NeF RorQ: Dou<ledaM) %&429 Gra*a;) FranQlin) and @eannette LocQer<ie9 1o< Pierce: T*is One T*ing I Do9 #aco) TeE9: #ord) %&3,9 Gri<<in) @o*n9 Future #orlds9 NeF RorQ: Plenu; Press) %&3%9 GFertz;an) 1ernard) and "ic*ael T9 OauC;an9 T*e Collapse oC Co;;unis;9 NeF RorQ: Rando; Douse) %&&%9 DerseM) @o*n9 Diros*i;a9 NeF RorQ: AlCred A OnopC) %&.49 @o*nston) @errM9 T*e Edge oC E+il: T*e Rise oC !atanis; in Nort* A;erica9 Dallas: #ord) %&3&9 Ladd) George Eldon9 A Co;;entarM on t*e 1ooQ oC Re+elation oC @o*n9 Grand Rapids) "ic*9: Eerd;ans) %&-%9 "acQarness) Ric*ard9 Li+ing !aCelM in a Polluted #orld: DoF to Protect RourselC and Rour C*ildren Cro; C*e;icals in Rour Food and En+iron;ent9 NeF RorQ: !tein and Da+) %&3%9 "cClung) FloMd9 Doliness and t*e !pirit oC t*e Age9 Eugene) Oreg9: Dar+est Douse) %&&09 "c"inn) "arQ) and @a;es Foster9 C*ristians in t*e CrossCire: Guarding Rour "ind Against "anipulation and !elC/Deception9 NeF<urg) Oreg9: 1arclaM Press) %&&09 "arine) Gene) and @udit* :an Alen9 Food Pollution9 NeF RorQ: Dolt) Rine*art k #inston) %&-'9 %3 / A;enin>area Curtunii %'3 "ontagu) As*leM) T*e Endangered En+iron;ent9 NeF RorQ: "ason/C*arter) %&-.9 Nais<itt) @o*n) and Patricia A<urdene9 "egatrends '000: Ten NeF Directions Cor t*e %&&0s9 NeF RorQ: "orroF) %&&09 OCCice oC Tec*nologM Assess;ent) Congress) 69!9 T*e ECCects oC Nuclear #ar9 TotoFa) N9@9: Allan*eld) Os;un k Co9) %&-&9 Os<orn) FredericQ9 T*e Du;an Condition9 NeF RorQ: Dug* Lauter Le+in Associates) %&-,9 Petersen) #illia; @9 T*ose Curious NeF Cults9 NeF Canaan) Conn9 :Oeats Pu<lis*ing) %&-,9 RanQin) #illia; #9 T*e Nuclear Ar;s Race / CountdoFn to Disaster: A !tudM in C*ristian Et*ics9 Cincinnati: ForFard "o+e;ent Pu<lications) %&3%9 RenneQer) "arQ) and !te+en Lei<9 6nderstanding Cancer9 Palo Alto) CaiC: 1ull Pu<lis*ing Co9) %&-&9 Ro<inson) @9 AT9 In t*e End God9 NeF RorQ: Darper k RoF) %&439 !c*ell) @onat*an9 T*e Fate oC t*e Eart*9 NeF RorQ: OnopC) %&3'9 !egal) George9 T*e #orld ACCairs Co;panion9 NeF RorQ: !i;on k !c*uster) %&&%9
%'3

!ine) To;9 T*e "ustard !eed ConspiracM9 #aco) TeE9: #ord) %&3%9 !trong) "aurice) ed9 #*o !peaQs Cor Eart*N NeF RorQ: #9#9 Norton) %&-,9 TerrM) Randall9 AccessorM to "urder: T*e Ene;ies) Allies) and Acco;plices to t*e Deat* oC Our Culture9 Nas*+ille: #olge;ut* k DMatt) %&&09 #al+oord) @o*n F9 T*e 1lessed Dope and t*e Tri<ulation9 Conte;porarM E+angelical Perspecti+es9 Grand Rapids) "ic*9: 8onder+an) %&-49 T*e Nations) Israel) and t*e C*urc* in Prop*ecM9 Grand Rapids) "ic*9: Acade;ie 1ooQs) %&439 r9 Return oC t*e Lord9 Grand Rapids) "ic*9: 8onder+an) n9d9

CUPRINS Partea nt5i NORI DE F6RT6N7 LA ORI8ONT %9 :5nt de sc*i;<are ( 2 '9 !e;nele +re;urilor ( '2 ,9 6n peisa= n sc*i;<are ( ,Partea a doua F6LGER PE!TE IN!6LA PAT"O! .9 nluntrul Apocalipsei ( 2' 29 !ingura speran> lu;inoas ( 4. 49 1iruitorul ( --9 naintea lui Du;nezeu ( && Partea a treia ?N "I@LOC6L F6RT6NII 39 Fuga din Paradis (%%% &9 A;girea spiritual (%'' %09 Lu;ea ;aterial (%.% Partea a patra ?N CENTR6L :ARTE@6L6I %%9 "esagerul rz<oiului (%2, %'9 Foa;ete pe p;5nt (%4%,9 6;<ra ;or>ii (%&, %.9 !peran>a o;enirii ( '%' Partea a cincea ABTEPTAND R7!7RIT6L !OAREL6I %29 O +oce n Curtun ( ',0 %49 Pro;isiunea pcii ( '.3

1un de tipar 0-90%9%&&29 Aprut %&&29

%'&