Sunteți pe pagina 1din 28

ELABORATOR IACOB CLAUDIA ELENA PFA Date de identificare: IACOB CLAUDIA ELENA PFA Str. Nicolae Iorga, nr.

1, Localitatea BAIA, j det l !ULCEA !elefon: "#$% &$' '&# C r( (c)i*+ lei,E ro: $,-.%- lei,e ro din data de /%.11./"11

PLAN DE AFACERI
INSTALAREA TINEREI IACOB CLAUDIA ELENA PENTRU PRIMA DATA CA EF AL UNEI EXPLOATAII AGRICOLE

A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Nume e !" i#i$an$u ui% IACOB CLAUDIA ELENA PFA Da$e &e i&en$i'i#are a e a#e!$uia% Str. Nicolae Iorga, nr.1, Localitatea Baia, judetul Tulcea C"& P"!$a % 827005 C"& uni# &e inre(i!$rare% 28380023, atribuit in data de 21.04.2011 Cer$i'i#a$ &e inre(i!$rare% B240215 , e!i" #e data de 21.04.2011 Numar &e "r&ine in Re(i!$ru C"mer$u ui% $3 %270%2011, atribuit in data de 20.04.2011 Te e'"n% 0745 84& &87 O)ie#$u &e a#$i*i$a$e+ 0141 ' (re"terea bo)inelor de la#te, acti)itate #rinci#ala 0111 ' (ulti)area cerealelor, #lantelor legu!inoa"e "i a #lantelor #roducatoare de "e!inte oleaginoa"e 014 ' (re"terea #orcinelor
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 112, n situaia n care solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea e ploataiilor a!ricole"
1

F"rma ,uri&i#- a !" i#i$an$u ui . /er!"an- 'i0i#- au$"ri0a$a1 PFA E a)"ra$"r P an &e A'a#eri 2#""r&"na$e &e i&en$i'i#are3 PFA IACOB CLAUDIA ELENA S$r. Ni#" ae I"r(a1 nr.41 L"#a i$a$ea Baia1 ,u&e$u Tu #ea Te e'"n 5678 97: :96 II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE I!$"ri#u a#$i*i$-;ii I*(+B (L*,-I* .L.N* e"te o t/n0ra 1n )ar"ta de 20 de ani , do!iciliata in 2unici#iul (on"tanta, Bld. *l. La#u"neanu, nr. 8&, Bl. L318, "c.*, a#.1&, judetul (on"tanta "i "4a in5iintat ca 6$* in data de 21.04.2011, "ub nu!arul 28380023. In5iintarea ca e7#loatatie agricola a "ur)enit in luna !ai 2011 830 !ai 20119 #rin atribuirea codului de e7#loatatie :+ 002781171 #rin aren&area a <=145 ;a teren arabil con5or! contractelor de arenda centrali<ate in Tabel (entrali<ator (ontracte de arenda nr. &&4 din 24.11.2011, e!i" de 6ri!aria (o!unei Baia, =udetul Tulcea. (ontractele de arenda "unt "e!nate #e o #erioada de ani ince#and cu data de 13.05.2011, #ana in data de 12.05.2017. -e a"e!enea, in data de 05.07.2011, "4a inregi"trat cu #ri!ul ani!al la -irectia Sanitara 3eterinara "i #entru Siguranta *li!entelor, "ub nu!arul :+ 15&7&4020&. In lunile augu"t4 "e#te!brie "4a e5ectuat tran"5erul unui nu!ar de 43 "uine, din care 3 "croa5e re#roductie "i 40 #orci 8alte categorii9. 6ana la in"talarea #entru #ri!a data ca "e5 al unei e7#loatatii agricole, I*(+B (L*,-I* .L.N* a de"5a"urat acti)itate in 5a!ilie alaturi de #arinti care a ocu#at #e"te 50> din ti!#ul "au de lucru in ulti!ele 12 luni. (on5or! .7tra"ului de la :egi"trul $er!elor, in anul 2011 terenul a 5o"t culti)at cu !ei, grau, 5loarea4"oarelui, #oru!b "i "org. Terenul arabil #e care "olicitantul "#rijinului il e7#loatea<a e"te "ituat #e ra<a co!unei Baia. -re#tul de 5olo"in?a a"u#ra terenului e"te con5erit de contractele de arenda con5or! tabelului ane7at !ai jo". FORMA DETINERE TEREN Aren&a Aren&a Aren&a
2

NUME ARENDATOR :*(, I*N,S 2*:@*:IT *L.A*N-:, SI*6T. *N*ST*SI*

NR. ACT 767/4A.58.=544 76A/4A.58.=544 76=/4A.58.=544

SUPRAFATA LOCALITATEA >?A@ 45155 Baia <1<5 Baia 8155 Baia

-inu @;eorg;ita Iacob Ioan 2ila -o!nica S( B+:IC+N .N.:@D S:L Iacob Ioan Iacob Ioan Iacob Ioan (on"tantin $lorea Tudoru" Bri"tu (on"tantin 2aria TOTAL

Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a Aren&a X

768/4A.58.=544 765/4A.58=544 7<:/4A.58.=544 7<7/4A.58.=544 7<8/4A.58.=544 7<A/4A.58.=544 7<=/4A.58.=544 7<4/4A.58.=544 7<5/4A.58.=544 78:/4A.58.=544 X

4155 45155 8155 44155 4155 A155 =1<8 =155 A168 4145 <=145

Baia Baia Baia Baia Baia Baia Baia Baia Baia Baia X

IACOB CLAUDIA ELENA &e/une a APIA Cererea Uni#a &e P a$a /e !u/ra'a$a in A5.58.=544 !" i#i$an& !/ri,in /e !u/ra'a$a &e <=145 Ba. In anu O $erenu a '"!$ #u $i*a$ #u % CULTURA $loarea4"oarelui 6oru!b Sorg 2ei @rau Total SUPRAFATA 2?A3 5 4,75 3 47,35 2 2,10

I*(+B (L*,-I* .L.N* 6$* nu detine utilaje agricole. 6entru e7ecutarea lucrarile agricole de in5iintarea, intretinerea Ei recoltarea culturilor e7#loatatiei agricole "4a a#elat la terti, con5or! te;nologiilor "#eci5ice 5iecarei culturi, #ana la reali<area unei ba<e !ateriale #ro#rii )a utili<a 5orta !ecanica #u"a la di"#o<itie de #re"tatorii de "er)icii de !ecani<are. In ace"t "en" #oate a)ea garantia a"igurarii nece"arului de 5orta !ecanica #rin "ocietati #ri)ate care #ot #une la di"#o<itie #rin contract de #re"tari "er)icii utilajele nece"are. -i!en"iunea econo!ica a e7#loatatiei in anul 0 a 5o"t de 17,&1& ,-.. S$ru#$ura #u $uri "r/!/e#ii "r !i #a #u u UDE in anu 5 C =544 Cu $ura $loarea4"oarelui 6oru!b @rau *lte cereale 8!ei, "org9 T+T*L ,-. #roductia )egetala 6orcine 4"croa5e 6orcine 4 alte categorii T+T*L ,-. #roductia <oote;nica T+T*L ,-. Su/ra'a$a >?a@/Numar #a/e$e 5,00 4,75 2,00 50,35 2,10 3 40 43 7
4

C"e'i#ien$ UDE 0,1&8 0,241 0,174 0,152 A 0,0 1 0,1&0 7 7

UDE 0,&& 1,145 0,348 7, 53 10,13 0,183 7, 7,783 17,&1&

din #roductia )egetala "i <oote;nica *cea"ta "tructura de culturi "i "uine #re<entate "i "u#ra5etele%nu!ar ca#ete #reci<ate con"tituie ba<a de calcul a ,nitatii de -i!en"iune .cono!ica in anul 2011 con"iderat in #re<entrul #lan de a5aceri F*N,L 0G. 6entru "tabilirea di!en"iunii econo!ice a 6$* I*(+B (L*,-I* .L.N* "i a )alorii "#rijinului de in"talare "4a co!#letat tabelul cu Structura culturilor "i calculul ,-.. * re<ultat o )aloare a di!en"iunii econo!ice de 17,&1&. -e la acea"ta )aloare "e )a #orni in reali<area conditiei !ini!e de acordare a "#rijinului, re"#ecti) cre"terea di!en"iunii e7#loatatiei cu !ini! 4 ,-. de la data a#robarii deci<iei indi)iduale de acordare a "#rijinului.

Ba0e e &e /r"&u#;ie a e !" i#i$an$u ui Nr Cr$. L"#a i$a$e/ Du&e; Su/ra'a;a a(ri#" - $"$a Pr"/rie$a$e >?A@ 4 4 Ara)i >?A@ <=145 <=145 P-Funi >?A@ 4 4 Terenuri agricole (ha) n anul 0 Din #are% FGne;e >?A@ 4 4 P"mi >?A@ 4 4 Vii >?A@ 4 4 A $e #a$e("rii 4 4

1.

En '" "!in;8arend0%conce"iune9 Localitatea Baia, <=145 =udetul Tulcea TOTAL <=145

Su#ra5ata luata in arenda, care a#are !entionata in cadrul (a#itolului III 4 2odul de utili<are a "u#ra5etelor agricole "ituate #e ra<a localitatii Baia, din :egi"trul *gricol de la #ri!aria Baia, in )aloare de 2,10 ;a core"#unde cu inregi"trarea de la *6I*.

Animale, psri i familii de albine n anul 0


5

Nr Cr$ 1.

L"#a i$a$e/ Du&e; Baia Tu #ea TOTAL

Nr. anima e &e;inu$e Ca)a ine B"*ine O*ine Ca/rine P"r#ine 7A 4 4 4 4 7A A $e !/e#ii 4

P-!-ri Nr.

Fami ii &e a )ine Nr.

D"$-ri e 'ermei En anu 5 Nr Cr$ 1. 2. T"$a 1. 2. 3. T"$a 1. T"$a 1. T"$a De$a iere I. C -&iri /en$ru /r"&u#;ia *e(e$a Ma(a0ie #erea e Remi0- u$i a,e II. C -&iri /en$ru /r"&u#;ia 0""$eBni#Gra,&uri Sai*ane Pa&"#uri III. A $e # -&iri 2#u eH#e/;ia #e "r &e "#ui$3 Pen!iune a(r"$uri!$i#IV. MaFini Fi u$i a,e a(ri#" e Nu &e$ine 4 C C H C C =6 m/ C C H C H C C H Num-r C C Su/ra'a;a 2m/3 C C Ca/a#i$a$e C C

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURIRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA O)ie#$i*e e (enera e *"a cu! #re)ede $i"a te;nica a 2a"urii 112 obiecti)ele generale ale !a"urii #e care le are in )edere "i 6$* I*(+B (*L,-I* .L.N* in reali<area conditiilor de acordare a "#rijinului 5inanciar nera!bur"abil "untH I!bun0t0?irea Ei creEterea co!#etiti)it0?ii "ectorului agricol #rin #ro!o)area in"tal0rii tinerilor 5er!ieri Ei "#rijinirea #roce"ului de !oderni<are Ei con5or!itate cu cerin?ele #entru #rotec?ia !ediului, igiena Ei bun0"tarea ani!alelor, "iguran?a la locul de !unc0J I!bun0t0?irea !anage!entului e7#loata?iilor agricole #rin re1nnoirea genera?iei Ee5ilor ace"tora, 50r0 creEterea #o#ula?iei acti)e ocu#ate 1n agricultur0. :eali<area celor 2 obiecti)e e"te garantata de #er"#ecti)a "i o#ortunitatea #e care 6$* I*(+B (L*,-I* .L.N* le are #rin acordarea "#rijinului #re)a<ut de 2a"ura 112. Se a"igura "#rijin #entru a"igurarea unei ba<e !ateriale care "a 5ie un "tart bun #entru o e7#loatatie de "ucce". *cti)itatea actuala e"te re#re<entata de culti)area cerealelor "i a #lantelor te;nice, #recu! "i cre"terea "uinelor. *da#tarea la cerintele #ietei #rin di)er"i5icarea ga!ei de #rodu"e )a a"igura reu"ita econo!ica a e7#loatatiei. Te;nologiile a#licate "e reali<ea<a in con5or!itate cu "#eci5icul 5iecarei culturi #ri)ind a"igurarea cerintelor "i a 5actorilor de !ediu nece"ari. (uno"tintele #ro5e"ionale acu!ulate in cadrul cur"urilor ab"ol)ite, #recu! "i e7#erienta acu!ulata #ractic #rin lucrul e5ecti) alaturi de !e!brii 5a!iliei de agricultori, o indre#tate"c "a aiba garantia obtinerii unor re<ultate "u#erioare celor obtinute anterior con"tituirii e7#olatatiei care 5ace obiectul #re<entului 6lan de a5aceri. O)ie#$i*e !/e#i'i#e 4 (reEterea )eniturilor e7#loata?iilor condu"e de tinerii 5er!ieri. 4 *da#tarea la cerintele #ietei #rin di)er"i5icarea ga!ei de #rodu"e )a a"igura cre"terea )eniturilor e7#loatatiei. 4 6rintr4un !anage!ent e5icient "i o orientare catre #iata "i cerintele ei "e )or a"igura #rodu"e co!#etiti)e atat din #unct de )edere al "orti!entului, al calitatii cat "i al co"turilor de #roductie. (re"terea di!en"iunii econo!ice de la 17,&1& ,-. in anul 0 la 3 , 4 ,-. in anul 2 )a conduce la cre"terea #roductiei totale care "e )a co!erciali<a "i i!#licit )or cre"te "i )eniturile.
7

In anul 1 de i!#le!entare "e )a reali<a o di)er"i5icare a #roductiei "i "e )or "tabili in a"ola!ent culturi care "a a"igure o rotatie adec)ata cerinelor 5iecarei culturi 5ata de #lanta #re!ergatoare. Se )a introduce o)a<ul 5ara a cre"te "u#ra5ata culti)ata. -in anul 2 "e )a introduce cultura de #e#eni #rin ac;i<itonarea unei "u#ra5ete de 4,2 Ba. Stabilirea "tucturii de culturi )a a"igura )enituri "igure in 5unctie de cerintele #ietei 8cerere "i o5erta9. O ana i0a a m"&u ui in #are !e /re*i0i"nea0a #re!$erea *eni$uri "r re0u $a &in !i$ua$ia /re0en$a$a mai ,"! $a)e ar% Si$ua$ia !u/ra'e$e "r in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a Cu $ura/S/e#ia An 5 6e#eni $loarea4"oarelui 6oru!b @rau Sorg 2ei +)a< :a#ita Total 6orcine 5,00 4,75 2,00 3,00 47,35 4 2,10 43 An 4 4 15,00 4 27,10 4 20,00 2,10 4 Su/ra'a$a /re*i0i"na$a 2?A3/#a/e$e An = An A 4,2 4 15,00 4 20,00 35,00 27,10 31,30 4 4 4 4 4 4
4 4

An 7 4 31,30 4 4 4 4 4
35,00

An 8 5,00 4 20,00 31,30 4 4 10,00


4

,30 45

,30 24

,30 24

,30 24

Se con"tata o e)olutie a "u#ra5etelor culti)ate ince#and cu anul 1 #rin di)er"i5icarea "tructurii culturilor iar din anul 2 #rin ac;i<itonarea unei "u#ra5ete de 4,2 Ba.

Si$ua$ia Pr"&u#$ii "r rea i0a$e in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a . J(/Ba !i J(/#a/

Pr"&u#$ii . J(/Ba Cu $ura/S/e#ia $loarea4"oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni Sorg 2ei 6orcine An 5 1 00 3000 4 3000 4 4 1500 1500 100 An 4 4 3000 28 3 4 4 4 1500 4 100 An = 1 00 3000 4 3000 4 25000
4

An A 4 3000 4 3000 4 4
4

An 7 1 00 4 4 4 2372 4
4

An 8 4 3000 28 3 3000 4 25000


4

4 100

4 100

4 100

4 100

&

C"!$uri &e /r"&u#$ie e!$ima$e in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a C"!$uri /r"(n"0a$e 2 ei/J(K ei/#a/3 An = An A An 7 0,80 4 0,80 0,74 0,74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0, 8 0, 0, 4 0,15 4 4 4 4 4 730 730 730

Cu $ura/S/e#ia $loarea4"oarelui 6oru!b +)a< Sorg :a#ita @rau 6e#eni 2ei 6orcine An 5 0,80 0,74 4 0,44 4 0, 4 1 730 An 4 4 0,74 0,58 0,44 4 4 4 4 730

An 8 4 0,74 0,58 4 4 0, 0,15 4 730

(o"turile de #roductie "e !entin con"tante #e #erioada de #rogno<a, intrucat nu "e #oate a#recia e)olutia #returilor la in#uturi . -i5erenta o )a 5ace )aloarea #roductiei "i #retul de )alori5icare deter!inate de "orti!entul de culturi din a"ola!ent "i "tructura "#eciilor de #orcine.

10

Veni$uri e!$ima$e in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a . *a "area /r"&u#$iei

Cu $ura/S/e#ia $loarea4"oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni Sorg 2ei T"$a !e#$"r *e(e$a 6orcine T"$a !e#$"r 0""$eBni# TOTAL VENITURI An 5 13. 00 14.250 4 .000 4 4 2.700 10 .537,5 47A.59618 20.000 =5.555 4<A.59618 An 4 4 45.000 80.1 4 4 4 4 24.3&0
C

Va "area /r"&u#$iei ei An = An A 40.800 4 0.000 105.000 4 4 81.300 &3.&00 4 4 21.000 4 4 4


C C

An 7 85.13 4 4 4 10 .2 5, 4 4
C

An 8 4 0.000 40.082 &3.&00 4 25.000 4


C

47:.887 40.000 75.555 49:.887

=5A.455 42.000 7=.555 =78.455

4:9.:55 21.000 =4.555 =4:.:55

4:4.7541< 21.000 =4.555 =4=.7541<

=49.:9= 21.000 =4.555 =A:.:9=

In calculul c;eltuielilor "4a a)ut in )edere totalul c;eltuielilor i!#u"e de #roce"ul de #roductieH
11

CBe $uie i e!$ima$e in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a 2!u/ra'a$a H #"!$ /r"&u#$ie H /r"&u#$ii a Ba3 Cu $ura/S/e#ia $loarea4"oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni Sorg 2ei T"$a !e#$"r *e(e$a 6orcine T"$a !e#$"r 0""$eBni# TOTAL C?ELTUIELI An 5 .400 10.545 4 3.& 0 4 4 1.&80 71.025 :A.:45 31.3&0 A4.A:5 4=8.A55 An 4 4 33.300 33.210,8 4 4 4 17.88
4

An = 1&.200 44.400 4 53. 58 4 15.750


C 4

LEI An A 4 77.700 4 1.&74 4 4


C 4

An 7 40.0 4 4 4 4 5 .453, 0 4
C 4

An 8 4 44.400 1 . 05,4 1.&74 4 18.750


C 4

97.A:<195 4 .720 7<.6=5 4A4.44<19 5

4AA.559 32.850 A=.985 4<8.989

4A:.<67 17.520 46.8=5 486.4:7

:<.8461< 17.520 46.8=5 447.5A61<

474.6=:17 17.520 46.8=5 48:.=7:17

(;eltuielile e"ti!ate )or o"cila de la an la an in 5unctie de rotatia culturilor alea"a "i in 5unctie de nu!arul de ani!ale e7i"tent. Structura c;eltuielilor cu#rinde co"turile generate de tari5ele la ;ectar #erce#ute de 5ir!ele care e7ecuta lucrarile agricole, a 5ortei de !unca, ac;i<itionarea in#uturilor, a"igurarea culturilor, )alori5icarea #roductiei, ta7e "i i!#o<ite, etc. 6entru "u"tinerea ace"tor c;eltuieli "e )or utili<a "i 5ondurile obtinute din "#rijinul acordat.
12

VENITURI NETE e!$ima$e in anu 5 !i anii &e /r"(n"0a

Cu $ura/S/e#ia $loarea4"oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni Sorg 2ei T"$a !e#$"r *e(e$a 6orcine T"$a !e#$"r 0""$eBni# TOTAL PROFIT

An 5 7.200 3.705 4 2.040 4 4 720 35.512,5 7:.466185 411.3&0 C44.A:5 A6.696185

An 4 4 11.700 4 .&53,20 4 4 4 .504 C <8.4861=5 4 .720 C<.6=5 89.7A61=5

An = 21. 00 15. 00 4 27. 42 4 5.250 4 4 65.5:= &.150 :.485 6:.=7=

LEI An A 4 27.300 4 31.&2 4 4 4 4 8:.==< 3.480 A.795 <=.65<

An 7 45.072 4 4 4 4&.812 4 4 4 :7.997 3.480 A.795 :9.A<7

An 8 4 15. 00 23.47 , 0 31.&2 4 .250 4 4 66.=8=1<5 3.480 A.795 95.6A=1<5

O)ie#$i*e "/era;i"na e
13

Cre!$erea numaru ui &e $ineri a(ri#u $"ri #are in#e/ /en$ru /rima "ara " a#$i*i$a$e a(ri#" a #a !e'i &e eH/ "a$a$ii !i in#ura,area $ineri "r 'ermieri &e a rea i0a in*e!$i$ii. *ce"t obiecti) "e inde#line"te #rin in"talarea #entru #ri!a data in e7#loatatie agricola ca "i conducator al e7#loatatiei a tinerei I*(+B (L*,-I* .L.N* , in )ir"ta de 20 ani, care acce"ea<a 2a"ura 112 #entru a obtine 5onduri ce )or 5i utili<ate in "co#ul !oderni<arii e7#loatatiei #rin e5ectuarea de in)e"titii 8ac;i<itie teren cu o "u#ra5ata de 4,2 Ba9. *cce"area ace"tei !a"uri "i obtinerea 5ondurilor incurajea<a #entru reali<area de in)e"titii "i de<)oltarea e7#loatatiei care in ti!# "e )a tran"5or!a intr4o e7#loatatie co!erciala )iabila econo!ic. S#rijinul ob?inut #rin acea"t0 !0"ur0 e"te co!#le!entar ac?iunilor #re)0<ute 1n cadrul altor !0"uri "i anu!eH 4 $or!are #ro5e"ional0, in5or!are Ei di5u<are de cunoEtin?eJ 4 2oderni<area e7#loata?iilor agricoleJ 4 I!bun0t0?irea Ei de<)oltarea in5ra"tructurii legate de de<)oltarea Ei ada#tarea agriculturii Ei "il)iculturiiJ 4 S#rijinirea 5er!elor agricole de "e!i4"ub<i"ten?0J 4 $urni<area de "er)icii de con"iliere Ei con"ultan?0 #entru agricultori. 6entru buna de"5a"urare a acti)itatii, #racticarea unei agriculturi #er5or!ante "i cre"terea di!en"iunii econo!ice a e7#loatatiei, 6$* I*(+B (L*,-I*4.L.N* a a#elat la 5inan?area nera!bur"abila acordata #rin #rogra!ul $.*-: 2a"ura 112 ,,In"talarea tinerilor 5er!ieriKK. 2a"ura are ca "co# 5inan?area agriculturii #rin "#rijinirea tinerilor care "e in"talea<a #entru #ri!a data ca "e5i de e7#loatatie agricola in )ederea reinoirii generatiei "e5ilor de e7#loatatii agricole in "co#ul i!bunatatirii co!#etiti)itatii "ectorului agricol "i i!bunatatirea )ietii "ociale a co!unitatilor rurale #rin acordarea unui "#rijin de 40.000 .,:+ ca #ri!a de in"talare. +btinerea 5inantarii nera!bur"abile )a aco#eri o #arte din bugetul nece"ar de"5a"urarii acti)itatilor agricole "i )a !icEora e5ortul in)e"titional, "u#linind di"cre#anta dintre ne)oia !are de in)e"ti?ii "i #o"ibilitati a)ind in )edere 5a#tul ca e7#loatatia e"te nou in5iintata. $ondurile ce "e )or obtine #rin acce"area !a"urii 112 )or 5i utili<ate #entruH 4 -e<)oltarea "i !oderni<area e7#loatatiei #rin i!bunatatirea te;nologiilor de cultura in "co#ul obtinerii de #rodu"e de calitate care "a 5ie co!#etiti)e #e #iata, lucrarile agricole "e )or #utea e5ectua la !o!entul o#ti! e)itind #ierderile cantitati)e "i calitati)e de #roductie. 4 In)e"titii ' S#rijinul nera!bur"abil )a !icEora e5ortul in)e"titional "i )a "u#lini di"cre#anta dintre ne)oia !are de in)e"ti?ii "i #o"ibilitatile 5inanciare.
14

6entru cre"terea di!en"iunii econo!ice a e7#loatatiei, i!bunatatirea acti)itatii "i cre"terea #roductiei in anul 2 "e )or ac;i<itiona 4,2 BaH ' 71= ?a X =.:55 eur"/?a L 4=.495 eur" 4=.495 eur" H 71A<8A ei/eur" L 8A.4<:1A8 ei TOTAL INVESTITIE % 8A.4<:1A8 Lei/4=.495 Eur" $ondurile totale ce4i re)in e7#loatatiei agricole 6$* I*(+B (L*,-I*4.L.N* #rin acce"area 2a"urii 112 "unt in )aloare de 75.555 Eur cu !entiunea ca in $ran!a I )a #ri!i <5M &in a,u$"r 2 =7.555 Eur" 3 iar di5erenta de 75M din total ajutor o )a #ri!i in $ran!a a II 2 4<.555 Eur" 3. :e<ulta ca in)e"titia "e )a reali<a cu a#ortul "#rijinului acordat #rin 2a"ura 112. 4 4 Eur L 71A<8A ei din data de =8.44.=544 ' data intoc!irii 6lanului de *5aceri iar cur"ul )alutar e"te con5or! Bancii (entrale .uro#eane la data !ai "u" !en?ionata. De$a ierea in*e!$i;ii "r ne#e!are /en$ru a$in(erea ")ie#$i*e "r1 in# u!i* &a$e $eBni#e1 /-r;i &e!ena$e1 aneHa$e. O)ie#$u in*e!$i;iei *c;i<itie teren T"$a Su/ra'a;a 4,2 Ba 71= ?a Va "are 2 ei3/eur" 53.1 &,35 Lei% 12.180 .uro 8A.4<:1A8 Lei/ 4=.495 Eur" Da$e $eBni#e 2&u/- #a03

Va "area in*e!$i$iei *a 'i &e 4=.495 Eur"1 re/re0en$an& A5M &in *a "area !/ri,inu ui. La calculul in)e"titiei "4a a)ut in )edere rata de "c;i!b euro ' lei al B(. in data de 25.11.2011H 1 .,:+ L 4,3 53 L.I

15

6artea din "#rijinul acordat #rin acea"ta !a"ura care e7cede cei 12.180 .,:+ euro )a 5i utili<ata #entru derularea acti)itatii "#eci5ice in e7#loatatia agricolaH in5iintarea "i intretinerea culturilor, a"igurarea #roductiilor, #recu! "i #entru "u"tinerea actiunilor de )alori5icare a #roductiei reali<ateH c;eltuieli cu tran"#ortul #roductiei, c;eltuieli cu 5orta de !unca,a"igurarea culturilor, i!#o<ite, ta7e, etc. IV. SC?IMBIRI DE MANAGEMENT I PREGITIRE PROFESIONALI SOLICITATI 6entru i!bunatatirea abilitatilor organi<atorice ale "e5ului e7#loatatiei, I*(+B (L*,-I*4.L.N* 4 care "olicita "#rijin #rin acea"ta !a"ura 4 )a ur!a, in #ri!ii trei ani de la #ri!irea "#rijinului, un cur" de 5or!are #ro5e"ionala #rin !a"ura 111 F$or!area #ro5e"ionala, in5or!are "i di5u<are de cuno"tinteG in do!eniulH 4 2anage!entul e7#loatatiei agricole. S" i#i$an$u *a a*ea in *e&ere &e0*" $area a#e "r mi, "a#e !i /ra#$i#i a(ri#" e #are !a #"n&u#a a #re!$erea #"m/e$i$i*i$a$ii 'ermei #rinH a9 I!bunatatirea abilitatilor organi<atorice "i #racticarea unui !anage!ent con"tructi). b9 In5or!are #er!anenta #rin #artici#area la "e!inarii, "i!#o<ioane "i intalniri organi<ate la +=(* Tulcea, -*-:, *6I* "i alte in"titutii care au ca obiecti)e de<)oltarea agriculturii c9 ,tili<area unor te;nologii de lucru "#eci5ice ti#ului de "ol. d9 :eali<area unui "tudiu de #iata continu in )ederea )alori5icarii #rodu"elor la #returi cit !ai bune. 3a anali<a concurenta "i )a a)ea ca obiecti) obtinerea de #rodu"e de calitate care "a 5ie co!#etiti)e #e #iata. e9 (on"truirea unor relatii "tabile cu 5urni<orii de i!#uturi care "a a"igure intr4un !od "igur "i "tabil la #returi re<onabile "i #e ba<a unor contracte inc;eiate din ti!# a in#uturilor nece"are #entru de"5a"urarea acti)itatii . 59 -e"5acerea #roductiei "a "e reali<e<e catre bene5iciarii "tabili, #rin inc;eierea de contracte. g9 I!bunatatirea "i"te!ului in5or!ational. ;9 *da#tarea te;nologiilor de cultura la conditiile "#eci5ice din 5iecare an #rinH 5olo"irea "oiurilor "i ;ibri<ilor #entru culturile #ro#u"e care "a ra"#unda conditiilor de !ediu "#eci5ice <onei. In5iintarea culturilor in 5unctie de #rogno<a !eteo #entru anul agricol. La ince#utul 5iecarui an agricol #roducatorii agricoli di"#un de in5or!atii "au a)erti<ari #ri)ind #rogno<a 5eno!enelor de "eceta 8#edologica "i at!o"5erica9 a"t5el "a "e #oata lua deci<ii core"#un<atoare cu #ri)ire la utili<area de de ;ibri<i "i "oiuri )aloroa"e re<i"tente la "eceta "i a#licarea unor te;nologii de inalta #er5or!anta.
1

V. TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE NN TIMPUL I DUPI RESTRUCTURARE1 INCLUSIV OPORTUNITIILE DE PIAI 6entru a #une 1n e)iden?0 ti#ul Ei cantitatea #rodu"elor ob?inute 1n cadrul e7#loata?iei agricole, "e #ot 5olo"i tabelele ur!0toare cu #re<entarea #ie?ei de de"5acereH 4. Pen$ru eH/ "a$a;ii e a(ri#" e *e(e$a e 6lanul de cultur0 inclu"i) #entru "u#ra5e?e culti)ate cu 5uraje
Denumire #u $urAn 5
Su/ra'a;+ 2Ba3 Pr"&u#;i e 2$"ne3++

An 4
Su/ra'a;2Ba3 Pr"&u#;ie 2$"ne3

An =
Su/ra'a;2Ba3 Pr"&u#;ie 2$"ne3

An A
Su/ra'a;2Ba3 Pr"&u#;ie 2$"ne3

An 7
Su/ra'a;2Ba3 Pr"&u#;ie 2$"ne3

An 8
Su/ra'a;2Ba3 Pr"&u#;ie 2$"ne3

$loarea4"oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni Sorg 2ei TOTAL

5 4,75 4 2 4 4 3 47,35 <=145

8 14,25 4 4 4 4,5 71,02 7

4 15 20 4 4 4 27,10 4 <=145

4 45 57,2 4 4 4 40, 5 4 7

15 20 4 27,10 4 4,2 4 4 <<1A5

24 0 4 81,30 4 105 4 4 7

4 35 4 31,30 4 4 4 4 <<1A5

4 105 4 &3,&0 4 4 4 4 7

31,30 4 4 4 35 4 4 4 <<1A5

50,08 4 4 4 83,02 4 4 4 7

4 20 10 31,30 4 5 4 4 <<1A5

4 0 28, 3 &3,&0 4 125 4 4 7

=. Pen$ru eH/ "a$a;ii e 0""$eBni#e Fi miH$e% 6lanul de #roduc?ie al 5er!ei <oote;nice


17

Nr. #r$

SPECIFICARE Bo)ine total, din careH =uninci 3aci de la#te Tineret bo)in 6orcine +)ine Ei ca#rine 60"0ri Stu#i

An 5 6rod. (a# 8tone9

An 4 6rod. (a# 8tone9

An = 6rod. (a# 8tone9

An A 6rod. (a# 8tone9

An 7 6rod. (a# 8tone9

An 8 6rod. (a# 8tone9

1. 2. 3. 4. 5.

7A

71A

<7

<17

78

718

=7

=17

=7

=17

=7

=17

# $n funcie de sesiunea de depunere anul % reprezint anul anterior &i respectiv anul curent n care se depune proiectul' $n anul % vor fi prezentate suprafeele cultivate, urm(nd ca n perioada anilor 1)* s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate' ##Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur'

6lanul de cultura #ro#u" are la ba<a o anali<a a tendintei #ietei #rodu"elor agroali!entare. -e a"e!enea "4a a)ut in )edere introducerea in "tructura a"ola!entului a unor culturi rentabile dar "i a"igurarea rotatiei #e care o i!#une te;nologia 5iecarei culturi. Ince#and in anul 2 "e introduc in "tructura culturilor #e#enii "i in anul 4 ra#ita . .7#loatatia )a a)ea, con5or! datelor din tabelul #re<entat,o "tructura ec;ilibrata de culturi din categoria cerealelor, #lantelor tenice "i #e#enilor. In cadrul categoriilor de culturi #re<entate "e )or "tabili, #e ba<a "tudiului #ietei, "orti!entele care "a a"igure o buna de"5acere "i "a "e e)ite #ierderile datorate "labei )alori5icari a #roductiei. (re"terea di!en"iunii 5er!ei "e )a reali<a #rin ac;i<itia a 4,2 Ba in anul 2 8anul tinta9. S$ra$e(ia &e /ia;- )a ?ine cont 1n #rinci#al de ur!atoareleH 4 "ti!ularea co!erciali<arii #rodu"elor agricole reali<ate cu ajutorul ar!oni<arii "tandardelor de calitate la cele euro#eneJ 4 cre"terea co!#etiti)itatii #e #iata, in concordanta cu dotarea te;nica, nor!ele de igiena, de !ediu "i #rotectia con"u!atorului, atat #entru co!ertul #e #iata interna cat "i in #er"#ecti)a e7#ortuluiJ 4 crearea unei e7#loatatii agricole e5iciente ba<ate #e re"#ectarea ur!atoarelor condi?iiH 4 "0 "e a"igure o o5ert0 co!#etiti)0 1n ceea ce #ri)eEte cantitatea Ei calitatea #rodu"elor agricole, ob?inute cu co"turi redu"e de #roduc?ieJ 4 "0 "e ob?in0 re<ultate econo!ice Ei 5inanciare #o<iti)eJ 4 "0 "e a"igure )enituri ob?inute din acti)itatea agricol0 co!#arabile cu cele ob?inute din alte do!enii de acti)itateJ
18

Se )a ?ine cont de o#ti!i<area te;nologiilor #rinH 4 alegerea "oiurilor Ei a ;ibri<ilor, den"it0?ii la "e!0nat a #lantei #re!erg0toare Ei a e#ocii de "e!0nat ?in/nd cont de "#eci5icul <onei. 4 "tabilirea do<elor o#ti!e econo!ice de 1ngr0E0!inte c;i!iceJ 4 "tabilirea #e ba<0 de #rogno<0 a trata!entelor 5ito"anitareJ 4 5elul Ei nu!0rul lucr0rilor de 1ntre?inere a culturilorJ 4 ur!0rirea reali<0rii unor re<ultate econo!ice c/t !ai 5a)orabile cu re"ur"ele di"#onibile. 4 reali<area unui ec;ilibru 1ntre cerin?ele "oiului Ei condi?iile econo!ice la un !o!ent dat. Toate actiunile )or conduce la reali<area unor #roductii de calitate "u#erioara, la un #ret de co"t a)antajo" care "a a"igure #ro5ituri !a7i!e. 6roductia de cereale "i #lante te;nice reali<ata in anii 145 #e "u#ra5etele #re)i<ionate "e )a )alori5ica #rin unitatile de #reluare ti# $N(, "ilo<uri, engro"i"ti "au la unitati #roce"atoare "#eci5ice 5iecarei culturi. 6e#enii )or 5i )alori5icati atat #e #iata libera cat "i #rin engro"i"tii din localitatea Baia "i localitatile li!itro5e. 6entru a "e a"igura )alori5icarea #roductiei "e )or inc;eia contracte de li)rare a #roductiei.

VI. CALCULUL UNITIII DE DIMENSIUNE ECONOMICI 2UDE3 ,nitatea de di!en"iune econo!ica a 5er!ei /en$ru anu O re"#ecti) anul in5iintarii, cind I*(+B (L*,-I*4.L.N* "4a in"talat #entru #ri!a data in calitate de conducator 8 "e5 de e7#loatatie9 e"te de 461:4: UDE .

1&

Acti0itate

Unitatea de di*en(i ne econo*ic1 a fer*ei 2n an l "

Unitatea de di*en(i ne econo*ic1 a fer*ei 2n an l 3int1

Pr"&u#$ie *e(e$a a $loarea "oarelui 6oru!b +)a< @rau :a#ita 6e#eni *lte cereale 8"orgM!ei9 Pr"&u#$ie 0""$eBni#a 6orcine 8"croa5e re#roductie9 6orcine 8alte #orcine9 TOTAL UDE

4514A< 0,&& 1,145 4 0,348 4 4 7, 53 6169A 0,183 7, 461:4:

=:158A 2,&7 4,82 4 4,715 4 1 ,548 4 914<A 0,183 7,&8 A61=4<

20

Solicitantul #lanului de a5aceri i"i #ro#une cre"terea e7#loatatiei agricole #ana in anul tinta cu 4:1=: UDE. *cea"ta creEtere )a 5i reali<ata #rin cu!#ararea in anul 2 a 4,2 Ba "i #rin di)er"i5icarea #roductiei agricole 8introducerea #e#enilor in cultura9. *"t5el "e )a #utea reali<a rotatia culturilor #entru anul 1 "i 2 ur!and ca in anu $in$a 2 ANUL =3 ,nitatea de di!en"iune econo!ica )a ajunge la A61=4< UDE. P"rnin& &e a #a #u area &imen!iunii e#"n"mi#e a eH/ "a$a$ii "r a(ri#" e !Ca #a #u a$ *a "area !/ri,inu ui in ei. Total ,-. H 17 8N re#re<inta nu!arul de ,-., 5ara <eci!ale, 5ara rotunjire9 < UDE NC< TOTAL 4=.555Eur" 2 46 . < 3 X 7.555Eur" V L 4=.555 O 2 46C< 3 X 7555Eur"L 8<.555 Eur"

Da#a% V P75.555Eur" C*a "area !/ri,in e!$e maHim 75.555.Eur" VQL75.555Eur" C*a "area !/ri,in e!$e V2*a "area #a #u a$a3. V L 75.555 EURO V L 467.<4= ei T"a$e #"!$uri e *"r 'i eH/rima$e En ei.
21

4 Eur" L 71A<8A lei din data de =8.44.=544 8 :ata de con)er"ie intre .uro "i !oneda nationala #entru :o!ania e"te cea #ublicata de Banca (entral .uro#eana #e Internet la adre"a H N;tt#H%%OOO.ecb.int%inde7.;t!lP la data 1ntoc!irii #lanului de a5aceri9.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU Solicitantul a acce"at 2a"ura de *gro!ediu 6N-: con5or! docu!entelor eliberate de *6I*, re"#ecti) 6ac;etul 4 ' #entru care "e i!#une a 5i re"#ectate cerintele !ini!e #unctele 413, #re<entate in ane7a 3.2. -e"crierea !odului #rin care in)e"ti?ia re"#ect0 condi?iile de !ediu "au #rin care acti)itatea de"cri"0 aduce 1!bun0t0?irea ace"tor condi?ii. 6$* I*(+B (L*,-I*4.L.N* a o#tat #entru #entru un "i"te! de agricultura durabila, care #re"u#une re"#ectarea "i introducerea in acti)itatea agricola a !a"urilor #reci<ate in (odul bunelor #ractici agricole #rietenoa"e 5ata de !ediul inconjurator, utili<area "tiinti5ica "i ar!onioa"a a tuturor co!#onentelor te;nologice Bune e /ra#$i#i &e men;inerea $erenuri "r En )une #"n&i;ii a(ri#" e Fi &e me&iu !un$ % C#rotejarea "olului 1!#otri)a ero<iunii, #rin !0"uri "#eci5ice, 4a"igurarea unui !ini! de aco#erire a "olului cu )egeta?ie, 4!en?inerea ni)elului de !aterie organic0 din "ol #rin rota?ia culturilor Ei 45olo"irea !iriEtei, 4!en?inerea "tructurii "olului #rin utili<area de !aEini agricole adec)ate, 4a"igurarea unui ni)el !ini! de 1ntre?inere, e)itarea in"tal0rii )egeta?iei ne)aloroa"e #e terenurile agricole. (a #rinci#ale !a"uri "e !entionea<a H
22

4e5ectuarea in #erioada o#ti!a #re)a<uta de te;nologiile #rietenoa"e cu !ediul a tuturor lucrarilor "olului #recu! "i a celor de recoltat "i tran"#ort, 4 5olo"irea "i"te!ului de lucrari !ini!e neagre"i)e, #entru a5inarea "i !aruntirea "olului, 4utili<area de "oiuri "i ;ibri<i cu #otential genetic ridicat "i ada#tati conditiilor locale, 4 utili<area #e cit #o"ibil a #rodu"elor organice #entru a"igurarea 5actorilor de )egetatie. In"u"ite de catre ad!ini"tratorul e7#loatatiei Ei i!#le!entate corect, a#licate e5icient "i con5or! #re)ederilor @*.( #racticile agricole #ot contribui, atat la obtinerea unor #roductii calitati) "u#erioare "i rentabile, cat Ei la con"er)area !ediului a!biental, cu li!itarea con"ecintelor ecologice ne5a)orabile la ni)el regional, local, #e ter!en !ai "curt "au !ai lung In"u"irea "i i!#le!entarea !a"urilor, #racticilor, !etodelor etc. cu#rin"e in cod de catre #roduc0torii agricoli Ei 5er!ieri, e"te nece"ara deoarece ace"tia trebuie "a con"tienti<e<e c0 intere"ele lor econo!ice 1n ob?inerea de #roduc?ii #ro5itabile trebuie ar!oni<ate cu e7igentele #ri)ind #rotectia Ei con"er)area !ediului incojurator. . N"rme e $eBni#e &e /r"$e#;ie a #a i$a$ii !" u ui !e re'era a /re*enirea /" uarii !" u ui &a$"ri$-% 4 degrad0rii "tarii 5i<iceJ 4acidi5ierii, ca ur!are a a#licarii unor ingra"a!inte c;i!ice J 4 dereglarii regi!ului de nutritie din "ol 8e7ce" "au caren?09, ero<iuniiJ 4 e7ce"ului de a#a etc. 6e ti!#ul iernii trebuie "a "e tina cont ca terenul arabil "a 5ie aco#erit cu culturi de toa!na "au "a ra!ana nelucrat du#a recoltare cel #utin 20> din "u#ra5ata totala arabila totala a 5er!ei 8@*.( 19 . Lucrarile "olului #e terenul arabil cu #anta !ai !are de 12> culti)at cu #lante #re"itoare "a "e e5ectue<e de a lungul curbelor de ni)el 8@*.( 2 9 . $loarea "oarelui "a nu "e culti)e #e acea"i #arcela agricola !ai !ult de 2 ani con"ecuti) 8@*.( 49. Nu e"te #er!i"a arderea !iri"tilor "i a re"turilor )egetale de #e terenul arabil 8@*.( 59 . Lucrarea de arat "a nu "e e7ecute in conditii de u!iditate e7ce"i)a a "olului 8@*.( 9. Se )a reali<a ada#tarea ad!ini"trarii in ca!# a ingra"a!intelor, atat la cerintele "#eci5ice culturilor agricole in di5erite 5a<e de )egetatie 8 ce nece"ita cantitati "i ti#uri di5erite de nutrienti care "a 5ie #re<ente in "ol la !o!entu #otri)it9, cat "i la conditiile !eteorologice, care au in5luienta deci"i) a"u#ra nitri5icarii a!oniului "i a "olubili<arii nitratilor. *d!ini"trarea 5ractionala a ingra"a!intelor #er!ite o !ai buna co!binare intre ele!entele !inerale "i cele organice "i o co!#en"are a cre"terii co"turilor de a#licare #rin utili<area unor cantitati !ini! nece"are.
23

$ertili<area "e )a e5ectua in regi! controlat, in a"a 5el incat "a "e a"igure #e cat #o"ibil, utili<area o#ti!a de catre #lantele culti)ate a nutrientilor deja e7i"tenti in "ol. .#ocile cele !ai adec)ate de a#licare a ingra"a!intelor a<otoa"e "unt cele in care "unt cerintele !ari de con"u! a culturilor #entru a<ot a"igurandu4"e a"t5el o e5icienta !a7i!a a ace"tui nutrient, dar "i alte re<ultate bene5ice cu! e"te cel de reducere a cantitatii de a<ot di"#er"ate in !ediu, re"#ecti) a ri"cului de #oluare a a#elor #rin in5iltrare in "ol "au "curgeri de "u#ra5ata. *ce"te e#oci de#ind de cerintele culturilor, dar "i de conditiile cli!atice din <ona #recu! "i de 5or!a c;i!ica "ub care "e ga"e"te a<otul in ingra"a!antul care "e a#lica. -aca "e a#lica ingra"a!inte c;i!ice cu a<otul in 5or!a nitrica, a!oniacala "au ureica, care #ot 5i i!ediat "au u"or ab"orbite de #lante, atunci "e reco!anda "a 5ie a#licate in acele e#oci cand culturile au nece"itati !ari. La culturile semanate in toamna datorita cantitatilor !ai !ari de a<ot !ineral #ro)enit din !inerali<area !ateriei organice e7i"tente toa!na in "ol "i a #reci#itatiilor !ai abundente din "e<onul toa!na4iarna, e7i"ta un ri"c cre"cut de conta!inare a a#elor cu N nitric #rin le)igare "i "curgeri de "u#ra5ata. -e ace"te re<er)e din "ol trebuie "a "e tina cont la 5ertili<area culturilor de toa!na, do<ele a#licate 5iind de Q din do<a anuala de a<ot, "tabilita #e #rinci#iile !entionate anterior. Se reco!anda a#licarea a<otului nu!ai "ub 5or!a a!oniacala "au a!idica. 6rocedandu4"e in ace"t 5el , culturile )or con"u!a in #ri!ele 5a<e de )egetatie a<otul re<idual din "ol , contribuind a"t5el la reducerea cantitatilor de nitrati antrenati in a#ele de "u#ra5ata "i cele "ubterane. :e"tul cantitatii de a<ot "e a#lica in #i!a)ara La culturile de primavara-vara fertili<area de ba<a "e reco!anda a 5i 5acuta cu Q #ana la 1%3 din do<a #entru a #re)eni #rin le)igare, !ai ale" cand "unt #rogno<ate #reci#itatii !ai abundente. :e"tul cantitatii ur!ea<a "a 5ie a#licat in #erioada de con"u! !a7i! al #lantelor, odata cu lucrarile de intretinere a culturilor. Lucrarile de intretinere H In anul 2 , a)and in )edere ca, cultura #e#enilor 5iind de"tul de #retentioa"a, !ajoritatea lucrarilor de intretinere, "unt !anuale. *"t5el "e )a 5olo"i 5orta de !unca "#eciali<ata #entru e7ecutarea ur!atoarelor lucrariH 4lucrarea de carnit a #e#enilor 'in )ederea "ti!ularii 5ructi5icarii !ai abundente 4lucrarea de trata!ent 5ito"anitar84 trata!ente9 4lucrarea de irigat a culturilor 849 4lucrarea de recoltat 'care "e 5ace !anual VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
24

6$* I*(+B (L*,-I*4.L.N* )a "tabili un #rogra! de !anage!ent al ri"curilor. 6rinci#alele ri"curi ce #ot deter!ina acti)itatea #e care o #re"u#une do!eniul agricol #recu! "i <ona in care "e de"5a"oara acti)itatile de #roductie "untH :i"cul de #roductie 4 a#are datorita incertitudinii #ri)ind !ani5e"tarea 5actorilor naturali de care de#inde de<)oltarea culturilor 8)re!ea,boli,cantitatea "i calitatea !ijloacelor 5olo"ite in #roductie9 "i "iguranta in)entarului agricol. 6retul "i ri"cul de #iata 4 "e re5era la incertitudinea #ri)ind #retul #rodu"elor "i a #returilor #latite #entru in#uturi,ri"cul )alutar,ri"cul de #la"are a ca#italurilor e7i"tente. :i"cul 5inanciar 4 re<ulta cand 5er!ierul trebuie "a ia credite #entru "u"tinerea #roductiei 8"i trebuie "a ia9 din #o"ibilitatea !odi5icarii doban<ilor,cur" )alutar, i!#o"ibilitatea creditarii acti)itatii etc $actorii naturali 4 conditiile naturale con"tituie cadrul concret "i nece"ar 1n care "e de"5a"oara acti)itatile din e7#loatatia agricola, in5luenta naturii 5iind 5actorul deter!inant al ri"cului, "i deter!inand in !od direct 1n !od direct re<ultatele de #roductie "i indirect #e cele econo!ice. $eno!enele naturale care generea<0 #ierderi i!#ortante de #roductie "untH 4 "eceta e7ce"i)a, #er"i"tenta in ti!# "i care a5ectea<0 terenurile neirigate, 4 inundatiile din re)ar"ari de rauri "au de alte a#e curgatoare 4 #loile abundente Ei de durata, 4 $em/era$uri e eH#e!i* &e !#-0u$e1 !u) imi$a )i" "(i#- &e re0i!$en$a a / an$e "r1 4 "tratul gro" de <a#ada care #roduce #agube in "ectorul )egetal 4 to#irea bru"ca a <a#e<ilor care #ro)oaca inundatii, re)ar"ari "i baltiri, 6$* I*(+B (L*,-I*4.L.N* )a anali<a conditiile econo!ice, "ociale "i in5luenta 5actorilor naturali "i )a lua in calcul #rinci#ale ri"curi ce #ot a#area #e #arcur"ul unui an agricol #entru a #utea lua !a"urile adec)ate #entru li!itarea ace"tora. 6rinci#alii 5actori naturali care deter!ina negati) acti)itatile in agricultura "unt legate de in"talarea #roce"ului de incal<ire global0 Ei a e5ectelor "ale co!#le7e 4 )aluri de caldura, 4 inunda?ii
25

4 5urtuni 4 "eceta 4 aridi<are 4 de"erti5icare 6roducti)itatea culturilor agricole #re<inta 5luctua?ii de la un an la altul, 5iind in5luen?at0 "e!ni5icati) de )ariabilitatea conditiilor cli!atice Ei 1n "#ecial de #roducerea e)eni!entelor cli!atice e7tre!e. Li#"a de a#0, )/ntul, c0ldura, e)a#ora?ia e7ercit0 in5luen?e negati)e a"u#ra "olului, a a#ei din "ol "i indirect a"u#ra recoltelor #lantelor culti)ate. :e<er)ele de a#0 din "ol "e e#ui<ea<0 #rin con"u!ul #lantelor Ei e)a#ora?ie, u"carea "olului #ro)oac0 a#ari?ia de cr0#0turi #e ad/nci!i di5erite care contribuie la degradarea ace"tuia. 6lantele de cultur0 reac?ionea<0 di5erit la "ecet0 cele !ai )ulnerabile "#ecii culti)ate "unt !ai ale" culturile anuale de cereale Ei #r0Eitoare. 6lantele e7#u"e la "ecet0 1Ei accelerea<0 ciclul )egetati) 1n de5a)oarea creEterii, iar recoltele "unt !ult di!inuate. In cadrul "#eciilor, gradul de re<i"ten?0 la "ecet0 di5er0 1n 5unc?ie de "oiuri Ei ;ibri<i. In ace"t "en" "e i!#une di)er"i5icarea "e!ni5icati)0 a "tructurii culturilor de c/!# ba<at0 #e #ro!o)area Ei e7tinderea "#eciilor "oiurilor Ei ;ibri<ilor !ai toleran?i la "ecet0. In condi?ii de "ecet0 #lantele utili<ea<0 !ai #u?in ele!entele nutriti)e !ani5e"t/nd caren?e de a<ot "au al?i nutrien?i. :eac?ia #lantelor "e !odi5ic0 Ei 5a?0 de d0un0tori, cele !ai !ari #roble!e ridic/ndu4le buruienile care 5iind !ai re<i"tente la "ecet0 in)adea<0 culturile de)enind !ari co!#etitoare #entru re<er)ele de a#0 din "ol. 6rin i!#actul a"u#ra #roduc?iilor agricole, "eceta re#re<int0 #rinci#alul 5actor de ri"c 1n reducerea #oten?ialului #roducti) al "olului. In anii e7tre! de "eceto"i, #ractica agricola curenta reco!anda alegerea "orti!entelor de "oiuri "i ;ibri<i la 1nce#utul 5iecarui an agricol, #recu! "i a te;nologiei core"#un<atoare 1n 5unctie de re<er)a de a#a a "olului la "e!anat. 6rin culti)area unui nu!ar !ai !are de )arietati cu #erioada de )egetatie di5erita )a conduce la o !ai buna )alori5icare a conditiilor cli!atice, 1ndeo"ebi a regi!ului de u!iditate "e #ot #re)eni a"t5el #ierderi 1n"e!nate de recolte. 2anage!entul ri"cului are ca obiecti) abordarea "tiinti5ica a ri"cului, #entru a #re)eni "i li!ita #agubele "ur)enite ca ur!are a unor e)eni!ente ne5a)orabile.

*"igurarea culturilor 4 o 5or!a de #rotectie ba<ata #e 1nc;eierea unui contract, #rin care o #er"oana 85i<ica "au juridica9, nu!ita a"igurat, cedea<a anu!ite ri"curi unei #er"oane juridice, nu!ita a"igurator, #latind ace"tuia o "u!a de bani, nu!ita #ri!a de a"igurare. *"iguratorul "e obliga "a #latea"ca a"iguratului de"#agubiri, daca e)eni!entele a"igurate "e #roduc. Si"te!ul de a"igurari agricole ' "i"te!ul #re)a<ut de Legea nr. 381%2002 "i de alte acte nor!ati)e, care au ca "co# #rotejarea #roducatorului agricol 1!#otri)a 5actorilor de ri"c naturali, #rin in"tituirea unor in"tru!ente de aco#erire "au di!inuare a ace"tor ri"curi #rin inter!ediul "i"te!ului de a"igurari. Legea a"igurarilor agricole Lg 381%2002 aco#era o #arte din ri"curile generate de 5eno!enele naturale e7tre!e cu! ar 5i H incendiu, grindina, 5urtuna, #loi torentiale, #rabu"ire, alunecari de teren, ing;et ti!#uriu de toa!na, ing;et tir<iu de #ri!a)ara, iar "olicitantul )a di!inua ri"cul #rin a"igurarea culturilor. In conclu<ie !anage!entul ri"curilor "e ge"tionea<a #rin cunoa"terea ace"tora "i a#licarea de #ractici agricole "anatoa"e. IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE1 INCLUSIV OBIECTIVE I ETAPE O)ie#$i*u 1.(re"terea di!en"iunii econo!ice a e7#loatatiei Peri"a&a /r"/u!a *n14*n2 O)!er*a;ii -e la 17,&1& ,-. in anul 0, "e )a ajunge la 37,21 ,-. in anul 2 de i!#le!entare #rin ac;i<itia a 4,2 Ba, culti)ate cu #e#eni.

(re"terea di!en"iunii e7#loatatiei #rin ac;i<itionarea a 4,2 Ba de #e#eni, 2.I!bun0t0?irea #er5or!an?elor *n 2 4 *n 5 #recu! "i alegerea unei "tructuri de culturi adec)ata, actiuni in"otite de generale ale 5er!ei #rin creEterea a#licarea unor te;nologii #er5or!ante, )or conduce la cre"terea )olu!ului )eniturilor reali<ate. #roductiei reali<ate. -i)er"i5icarea #roductiei "i cre"terea nu!arului de ;ectare agricole, #rin !entinerea c;eltuielilor con"tante , la "caderea #retului de co"t "i i!#licit la cre"terea #ro5itului e7#loatatiei. (on5or! anali<ei econo!ice #re<entate la ca#itolul A "e con"tata cre"teri ale
27

3.:eali<area de in)e"titii in "co#ul re"#ectarii nor!elor co!unitare Ei *n14*n 2 alinierea la cerin?ele te;nologice 4.I!bun0t0?irea !anage!entului *n14*n2 5er!ei #rintr4o e)iden?0 clar0 a )eniturilor Ei c;eltuielilor.

)eniturilor 5ata de anul 0, a"t5elH 4 In anul 1 o cre"tere a )eniturilor nete cu 20. 4&,70lei 5ata de anul 0 4 In anul 2 o cre"tere a )eniturilor nete cu 41.454,50lei 5ata de anul 0 In5luenta cre"terii )eniturilor "e )a concreti<a in anul 3 du#a )alori5icarea #roductiei reali<ate in anul 2 de i!#le!entare. 30 > din #ri!a de in"talare de 40.000 .,:+, re"#ecti), 12.180 .uro )or 5i 5olo"iti #entru ac;i<itionarea a 4,2 Ba ' culti)ate cu #e#eni. I*(+B (L*,-I*4.L.N* )a ur!a un cur" de #er5ectionare #e 20"ura 111 ,, $or!are #ro5e"ionala, in5or!are "i di5u<are de cuno"tinteKK in do!eniul ,,2anage!entul e7#loatatiei agricoleG

X. SINTERA VENITURILOR1 C?ELTUIELILOR1 RERULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE In&i#a$"ri Veni$uri Sectorul )egetal Sectorul <oote;nic T+T*L 3.NIT,:I CBe $uie i Sectorul )egetal Sectorul <oote;nic T+T*L (B.LT,I.LI RERULTAT BRUT An 5 47A.59618 =5.555 4<A.59618 :A.:45 A4.A:5 4=8.A55 A6.696185 An 4 47:.887 75.555 49:.887 97.A:<195 7<.6=5 4A4.44<195 89.7A61=5 An = =5A.455 7=.555 =78.455 4AA.559 A=.985 4<8.989 6:.=7= An A 4:9.:55 =4.555 =4:.:55 An 7 4:4.7541< =4.555 =4=.7541< An 8 =49.:9= =4.555 =A:.:9=

4A:.<67 :<.8461< 474.6=:17 46.8=5 46.8=5 46.8=5 486.4:7 447.5A61<5 48:.=7:175 <=.65< :9.A<7 95.6A=1<5

28