Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea ,,Babe-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere

,,iganiada- Gastronomie literar

Realizat de: Oana le!andra Un"ur #ecia: Ro$%n&- Literatur& co$parat& nul ', ()**- ()*(

1. Contextul general, incursiune n oper ,,O$ cu des&v%rire occidental, +&r& a pierde ni$ic din spiritul &ranului ardelean, 'on Budai-,eleanu, aa cu$ -l descrie ./ C&linescu, se i$pune -n epoc& printr-un su+lu nou de personalitate i spiritualitate -n opera sa, devenind -n scurt ti$p unul dintre cei $ai str&lucii reprezentani ai colii rdelene i reuind s& creeze o epopee care s& re+lecte ,,un clocotitor 0o0ot de r%s, pe care se -nte$eiaz& co$icul ca atitudine +a& de e!isten&*/ iganiada 1pri$a variant&- *2)), a doua variant&- *2*(, varianta co$plet&- *3(45 este, -n concepia 6artei 7etreu(, ,,un $it -nte$eietor8 o carte despre ro$%ni, sarcastic& cu sl&biciunile i tarele neevoluatei colectivit&i ro$%neti, un $it al autoderiziunii/ Budai-,eleanu -nsui 1-n Epistolia nchintoare ctr Mitru Perea5 -i de+inete creaia drept -nsu$are ,,-ntru adins a lucrurilor de a"&, -ns& anul%nd ipoteza caracterului neveridic al scrierii i $otiv%nd concreteea epopeii: ,,eu iubesc adev&rul/ Opera lui se conceptualizeaz& sub +or$a unei n&zuine a i"anilor de "&sire a traseului spre +ericire- o dorin& unani$& a secolului al 9:'''-lea, pe parcursul c&ruia necesitatea a+l&rii +ericirii devine un lait$otiv social, spiritual i -ndeosebi beletristic-8 -n parcur"erea acestuia eroii s&i sunt caracterizai toi de aceeai avid& nevoie de "&sire a -$plinirii instinctuale, din care deriv& una dintre te$ele +unda$entale ale epopeii: "astrono$ia literar&/ ;n cele *( c%nturi e surprins& tab&ra i"&neasc& pornit& la lupt& al&turi de ar$ata lui :lad epe -$potriva turcilor i raportarea acesteia la proble$ele zilnice ale u$anit&ii: 0rana, eros-ul i +rica de du$an/ 'nstanele divine -i +ac si$it& prezena, iar con+runtarea dintre rai i iad- respectiv s+inii contra ceata #atanei- apare ca un $otiv predilect/ st+el i"anii sunt -nsoii -n planul narativ pe dru$ul c&tre b&t&lie, iar tab&ra lor este supus& unei $inuioase e!a$in&ri de c&tre vocea auctorial&, care reuete s& surprind& ,,dru$ul c&tre +ericire, +inalizat, neizbutit, cu pr&p&direa "loatei al&turi de aspiraiile sale c&tre idealul i"&nesc/ ,up& ce -ntrea"a epopee prezint& des+&urarea unui dru$ lun", ter"iversat i, -ntr-un +inal, derizoriu, -nc0eierea re+lect& $otivul lu$ii pe dos, al personajelor $anipulate de deziderate e!terioare raiunii lor, care reuesc s& le controleze contina i s& le -nr%ureasc& str&daniile doar spre satis+acerea po+telor +izice/ st+el, 0r&nii, ,,i"anii acetia -nduio&tori de epopee devin, -n s+%rit i locvace i elocveni8 s&tui, ei se $eta$or+ozeaz&, de +apt, -n +iloso+i/<
*

6anolescu, Nicolae- Istoria critic a literaturii romne, volu$ul *, =ditura ula, Braov, ())(, cap/ ,,i"aniada: co$edia literaturii/ ( ;n eseul: Frica i foamea, publicat de Uniunea scriitorilor din Ro$%nia -n: Ion Budai-Deleanu, 2 !, iganiada a"i, Cluj-Napoca, ()*)/ < I#idem$

2. Gastronomia ca pretext literar 'postaza sto$acului plin privit ca i$bold spre av%nturile spirituale i -nvin"erea te$erilor de orice natur& apare i -n literatura ro$%n& ca prete!t literar -n opera lui Budai-,eleanu, iganiada, -n cadrul c&reia $otivul central al operei devine "&sirea unui scop -n potolirea +oa$ei, -n adunarea proviziilor i -n odi0na -$bietoare dup& +iecare $as&/ >rana devine, aadar acel $ecanis$ care pune -n $icare 0aosul cos$ic i, $ai presus dec%t cuv%ntul pri$ordial, ea pare s& reprezinte -n opera lui Budai-,eleanu re+le!ia sinta"$ei: ,,La -nceput n-a +ost cuv%ntul, ci +oa$ea 1 l/ O/ ?eodoreanu5/ 7o+ta, +oa$ea, 0rana i sto$acul se de+inesc unele pe altele -n iganiada, creion%nd un topos care s& le aparin& i stabilind le"&turi doar pornind de la ele -nspre restul des+&ur&rii aciunii, care nu are sens -n a+ara "ranielor acestora/ st+el, autorul epopeii eroi-co$ice alunec& nu spre austeritate, ci cade +recvent -n panta spre biolo"is$, la +el ca Rabelais i Boccaccio/ ;n "eneral, apare -n iganiada i$a"inea instinctualis$ului, c&ci -ns&i pri$ele re+erine topo"ra+ice: lba i Fl&$%nda reprezint& adev&rata +ire a eroilor, iar B&rb&teti i 'ni$oasa- doar un ideal spre care sunt -nde$nai, dar nu$ai de o voin& arbitrar& i o repulsie caracteristic&, ne+iind vorba de $otivarea cu posesia unor cantit&i enor$e de 0ran&/ adar, tiparul narativ e reprezentat de ,,dru$ul spre +ericire- perceput aici drept traseul la +inele c&ruia +oa$ea va +i eli$inat& de+initiv, sto$acul- $ulu$it venic, iar po+tele culinare- satis+&cute dup& un dru$ sinuos i anevoios/ 7ersonajele preiau caracteristicile cadrului narat i devin ipostaze ale apetitului panta"ruelic, eternitatea i"&neasc& +iind aezat& sub se$nul -$plinirii po+telor trupului i opera alunec%nd ast+el spre o concepie epicureic&/ 'ncursiunea -n predilecia pentru epicureis$ per$ite stabilirea unor tr&s&turi de+initorii str%ns le"ate de +ascinaia pentru vintre a i"anilor: osteneala i abulia caracteristic& dru$ului parcurs +&r& 0ran&, "ur$anderia "astrono$ic& i veselia dionysiac& surprins& -n $o$entele -n+rupt&rii/ #paiul dezirabil i"&ni$ii devine ipostaza &rii 6oldovei -n vre$ea lui ,i$itrie Cante$ir, adic& ara ideal& unde ,,cur"e lapte i $iere, iar Budai-,eleanu creeaz& cu ajutorul iganiadei av%ntul spre aceast& ar&, av%nt suinut de z"o$otul c0ior&ielii $aelor taberei de i"ani i nevoia acestora de a ,,avea ce $%nca i bere/@

Budai-,eleanu, 'on- iganiada, =ditura ?ana Cart, 6u&teti, ())28 C%ntecul ', @@-@4/

<

Orizontul +icional din opera lui 'on Budai-,eleanu e re+lectat de transpunerea -ntre versurile poe$ului a +ascinaiei pentru vintre a i"anilor i, prin e!tindere, a -ntre"ii u$anit&i, aezat& sub se$ni+icaia sinta"$ei: ,,Nu e!ist& dra"oste $ai sincer& dec%t dra"ostea pentru $%ncare 1.eor"e Bernard #0aA5/ adar, +&r& a +i esenial -n parcursul operei, ele$entul "astrono$ic e, totui, predo$inant -n iganiada, situ%nd personajele sub se$nul lui: ,,a $%nca i $otiv%nd, totodat&, i"anii spre i$plicare, dar i- "0i+tuii +iind- reuind s& -i reduc& la starea latent& de a se co$place -n starea de saturaie pl&cut& trupului/ 7robabil, -ntr-un $od abscons, c0iar subli$inal, i"anii nu par s& reprezinte -n poe$ul lui Budai-,eleanu c& sunt ceea ce +ac, ceea ce iubesc, sau ceea ce "%ndesc, ci, ale"oric, ei sunt ceea ce $&n%nc&, devenind pur i si$plu consu$atori, esena lor reduc%ndu-se la -$plinirea po+tei +izice, nelu%nd $&car -n considerare satis+acerea po+tei spirituale/ ;n acest conte!t, este creat&B aa cu$ susine 'zabella CrizsanovszDi4- si$ilitudinea 0ran&-cuv%nt, $ijlocit& prin inter$ediul "urii, privit& at%t ca depozitar ali$entar, dar i precu$ depozitar i +&uritor al cuvintelor/ st+el, $%ncarea contribuie la producerea senzaiei de real -ntr-un cadru +icional i reuete s& stabileasc& dintr-o si$pl& nevoie i c&utare u$an&, o cone!iune "astrono$ie- literatur& -n parcursul scrierii lui Budai-,eleanu/ i"anii par s& +ie- ironic i de aceast& dat&- adepii dictonului: ,,6ens sana in corpore sano, c&ci, de -ndat& ce se 0r&nesc, se cred capabili de a -n+&ptui orice, iar -nainte de a-i do$oli +oa$ea nu se pot concentra la altceva cu e!cepia st&p%nirii burilor -n+o$etate: ,,6&$&li"&, $&iE br%nz& i clis&E F ,&-a0este v& s+&tuii nainte, F ,arG nu d&-a voastre "oale cuvinte/ F C%nd o$ avea ce $%nca i bere, F Lesne-o$ s+&tui noi i d&-a0ele/H adar, +oa$ea, 0rana, sto$acul i -ntre" c%$pul se$antic al -$plinirii po+telor "astrono$ice devin -n iganiada adev&rate a!is $undi-uri ale condiiei u$ane, reuind s& stabileasc& raportul realitate- +iciune i con+er& paradi"$ei lui ,,a $%nca rolul de paradi"$& secund& pentru ,,a +ace/ =!trapol%nd se$ni+icaia ele$entului "astrono$ic, autorul pi"$enteaz& c0iar i$a"inea raiului i"&nesc cu delicatese, iar i$a"inii iadului -i supli$enteaz& i$a"ini culinare, -ntoc$ai pentru a de+initiva i$a"inea unei lu$i dionisiace i a con+eri savoare i picanterie literaturii, clas%nd "astrono$ia -n r%ndul artelor i reuind s& o -nrudeasc& cu beletristica, $ai $ult c0iar, s& reprezinte seva din care -i e!tra"e +irul narativ/

;n lucrarea: Fascinaia enogastronomic n literatura romn, =ditura ?ipo 6oldova, 'aIi, ()*), capitolul: Budai-,eleanu, 'on- op cit$, C%ntecul ', @@-@4/

Introducere$
H

3. Incipitul sub semnul obsesiei pentru ,,pit 7entru a-i a+ir$a cert ideea unei te$e "astrono$ice -n derularea eveni$entelor la care particip& tab&ra de i"ani, vocea auctorial& plaseaz& c0iar -n incipitul poe$ului s&u re+erina cu privire la ele$entul culinar/ ;n C%ntecul ', ar"u$entul surprinde ,,-nar$area i"anilor cu p%ine pentru dru$ i invoc& soarta acestora, situat& pe traiectoria dintre +oa$ea i dorinele caracteristice +iec&ruia i aspiraia la curaj i b&rb&ie: ,,lu%ndu-i de dru$ pit&,F ,e la Fl&$%nda pleac& voioasaF i"&ni$ea drept c&tr& 'ni$oasaJ/ Nu aleatoriu este aleas& localitatea ,,Fl&$%nda ca punct de+initoriu de pornire -n traseul i"anilor, ci pentru a se inocula lipsurile i"&ni$ii i deter$inarea i"anilor de a pleca la lupt&, pentru a-i u$ple "olurile sto$acale i e!isteniale, cu obiectivul de a pri$i o ar& nu$ai a lor/ 7%inea devine aici re+le!ia ali$entului pri$ordial necesar do$olirii +oa$ei, dar i si$bolul a+l&rii unui el -n pornirea la lupt&- acela de a-i c%ti"a p%inea cu sudoarea +runii- c&ci: ,,O$enirea poate tr&i +&r& p%ine i +oc/ Nu poate -ns& tr&i +&r& tine, prea+ericitule ideal, sare a vieii i c&ldur& a su+letului nostru17anait 'strati5/ 7ornind, deci, cu p%inea -nainte1adev&rat +anion -n lupt&5, i"anii nu ne"lijeaz& -n s+atul lor proble$a -n+o$et&rii, ci o dezbat -ntr-o serioas& pole$ic&, conver"%nd la ideea c& niciun lucru nu trebuie -nceput +&r& o $as& bun&, iar r&splata pentru +inalizarea b&t&liei -n victorie ar +i, +&r& t&"ad&, un +estin ce-i las& "ura ap&: ,,C&si apoi s& ne +ace$ i $ese, F Cu$ au -alaltre nea$uri vecine8 F #& ede$ cu-a noastre jup%neseF La cu$%nd&ri, z&i+eturi -ospee, F ;nc0in%nd cu p&0&rele-istee/28 ,,7&n& c%ndu-i vorbi tot ni$ic&KF 6&$&li"&, $&iE br%nz& i clis&E F ,& a0este v& s+&tuii nainte/3 ,ei cone!iunea literatur&-"astrono$ie se v&dea indiscutabil, lipsa 0ranei contribuie la anularea statutului de art& al literaturii, ba c0iar la discreditarea acesteia, sub prete!tul concret c& ,,nu ine de +oa$e: ,,C%nd nu-i ce roade -ntre $&sele, F tuncia, zieu, ni$ica nu-i ajut&, F ,e-ai ceti $&car i c&ri o sut&E///*)/ Reperele te$porale sunt deter$inate, +iresc, tot de raportarea la sto$ac/ Rolul lui Cronos e joncionat cu pl&cerea p%ntecelor pu0ave, care deter$in& buna-dispoziie i aparenta deplasare $ai vioaie a taberei: ,,i"anii cu traista plin&F ;ntr& lba i Fl&$%nda $%ind//**/ ?opos-ul e i el deli$itat de parcur"erea distanelor -n +uncie de plani+icarea $eselor, ast+el c& i"&ni$ea nu str&bate dru$uri -ntre "ust&ri, ci $&n%nc& -n ti$p ce se -ndreapt& spre locul des+&ur&rii b&t&liei/
J 2

I#idem, C%ntecul ', r"u$ent/ I#idem, C%ntecul ', @*/ 3 I#idem, C%ntecul ', @@/ *) I#idem, C%ntecul ', @4-@H/ ** I#idem, C%ntecul ', H*/

4. i!iculti i dispute pe tema "ranei

i pentru c& -ntrea"a epopee se contureaz& ca o od& -nc0inat& sto$acului, -nsui stea"ul devine $arcat de reprezentarea -nse$nelor pentru care au pornit -n lupt&: 0rana i unealta +olosit& la prepararea acesteia: ,,#tea" era ti"aie de pl&cinteF ;$podobit& -n jur cu zaleF 6&runte, de-o&l i sclipitoare, F ninat& pe-o lun"& +ri"are/*( #in"urele di+icult&i ivite -n parcur"erea dru$ului sunt- i de ce nu ar +iK- dr&$uirea i divizarea bucatelor/ 6%ncarea devine pentru i"ani unicul sprijin, sin"ura credin& i, raport%ndu-se la ea, -i pun toat& n&dejdea -n carele cu ali$ente i r&$%n $ereu -n raza de acoperire vizual& a deplas&rii acestora, ca nu cu$va unul dintre ei s& pun& $%na pe o cantitate $ai $are de 0ran& dec%t ceilali: ,,.rija i"anilor cea $ai $areF cu$ r&z&$a toat& -n bucate,F r&$%nea -napoi +iecareF #& s%lea, l%n"& cele -nc&rcateF Carr& cu $%nc&ri, iar la -$p&ral&F =ra $ult& s+ad& i c%rteal&*</ Obiceiurile i"&neti- tr%nd&via i po+ta 0ulpav&- sunt dovedite -ntoc$ai prin re+erirea la sto$ac, c&ci +oa$ea, sau1la polul opus5 "0i+tuirea devin justi+ic&ri pentru lenevie: ,,pe ne$%ncat nu putea $er"e, F L%c%nd c& l-e "rea& cu r%nze "oaleF #& trapede-at%ta i s-aler"eE///F C%nd era s&tui, punea pricin&F C& le-ar +i r&u i +&cea 0odin&/*@ 6%ncarea e ast+el i prete!tul i absolvirea de vin& a taberei i"&neti, al c&rei sin"ur aliat pare s& +ie o $as& copioas&, iar dru$ul spre locul de b&t&lie- doar un aranja$ent unani$ acceptat, pentru a intra -n posesia unor cantit&i de $ari proporii de 0ran&/ i +iindc& disputele pe te$a culinar& trebuiau rezolvate, iar distana se cerea parcurs& cu $ai $ult spor, s+atul -nelept al b&tr%nilor a consi$it c& sin"urul $od de a -nainta ,,$%nc%nd p&$%ntul ar trebui s& +ie $utarea carelor cu bucate -naintea taberei, ca obiect de e$ulaie -ntre i"ani: ,,,ar, ca s& poat& $ai cu pl&cereF C&l&tori i"anele "loate, F u pus -n +runte s& $ear"& bucateE*4 6eta$or+ozat&, +oa$ea -i sperie pe i"ani $ai acut dec%t nenu$&ratele oti turceti, iar pericolul lipsei 0ranei -l doboar& c0iar pe cel $ai stranic lupt&tor, ast+el c& doar dup& ce $erindele sunt pe s+%rite i"anii realizeaz& c&: ,,e "reu a tr&i +&r& za$&*H- stabilind un a+oris$ universal valabil i concretiz%nd ideea c& cel $ai de te$ut lucru este de a nu avea ce $%nca/ 6ai $ult, -n concepia i"anilor talentul nativ este str%ns le"at de $eninerea sto$acului plin, +apt re+lectat -n cu"et&rile le"ate de osp&ul o+erit lui 7arpan"el -n $ijlocul codrului: ,,,eci -ndat& +&cur& s&-i deieF ,e $%ncat i de beut, c%t va cere/F #&rac 7arpan"elE =ra s& pieieF Cu tine i cea s+%nt& putereF C%nt&rea&///*J
*( *<

I#idem, C%ntecul ', 2J/ I#idem, C%ntecul a '', */ *@ I#idem, C%ntecul a '', (-</ *4 I#idem, C%ntecul a '', *</ *H I#idem, C%ntecul a '', 34/ *J I#idem, C%ntecul a '', *)@/

;n continuare, acelai 7arpan"el -i -nsuete rolul de prota"onist al odelor -nc0inate 0ranei su+letului i a trupului8 i$ediat dup& i$nul adus $orului acesta dedic& un c%ntec de slav& vinului, situ%nd rolul acestei licori pe aceeai treapt& cu -$plinirea su+letului pe care o o+er& senti$entul iubirii/ ezat sub zodia lui Bac0us, discursul elo"ios al lui 7arpan"el -n cinstea vinului i$pri$& -ntre"ii scrieri un caracter $ai de"rab& epicureic, dec%t stoic i creeaz& o i$a"ine apropiat& de si$bolistica politeist&, -nc0in%ndu-i-se ,,$irului s%nt ca unui bine+&c&tor o$nipotent: ,,La toate nevoi tu ne-ajui i daiF 7utere la slabi, bolnavilor leac/ F >ran& la b&tr%ni, iar c%nd -n cap sai, F :oie bun& +aci i celui s&rac/ *2 6ai $ult, vinul e considerat c0iar o b&utur& creatoare de via&, de sor"inte edenic&: ,,:inule dulciu, tu road& de raiu/// F ,,///via& dai, $%n"&ind pre toi*3, ast+el se e!plic& necesitatea -n&l&rii unui c%ntec de cinstire i e con+ir$at& cone!iunea +ireasc& "astrono$ie- art&/ i dac& ele$entele culinare sunt corelate cu sacralitatea, e!istena unor +ore oculte deter$in& i le"&tura acestora cu "astrono$ia/ 7entru c&, la i"ani, +ar$ecele trec prin sto$ac, $a$a lui 7arpan"el se +olosete de ocultis$ i de delicii culinare spre a-l -$bia pe +iul ei s& "uste din pl&cintele vr&jite, r&spunz&toare de provocarea so$nului i, ulterior, de trezirea la realitate, al&turi de Ro$ica, -n tab&ra i"&neasc&: ,,6a$&-sa-i dete -n calde pl&cinteF Far$ece, care-avea, pe -ndelete, F Far$ece de so$n aduc&toare, F ;ns& trupului nestric&toare/() ,evenit& deja lait$otiv, te$a insu+icienei 0ranei se re+lect& -n $oduri di+erite -n parcursul narativ8 de conse$nat este i disputa ur$&rit& -n C%ntecul al :'-lea, izbucnit& din acelai i$petuos $otiv: lipsa 0ranei/ 7anica descoperirii carelor r&$ase +&r& $%ncare e anunat& dra$atic de Corcodel, care -ntrerupe s+atul i"&nesc -n a$ploarea sa i declaneaz& dezordinea "eneral&/ Orice activitate -nceteaz&, scena sea$&n& cu un decor apocaliptic, -n interiorul c&ruia -ntrea"a tab&r& -l privete pe colportorul vetii ca pe un $esa"er al unei tiri incredibile i "ata s& z"uduie -ntrea"a populaie: ,,// #& scoal&F i"anii, socotind c&-i -njur&F Corcodel8 c&ci nu putea s& cread&F #& +ie -n bucate at%ta prad&/(* Corcodel -i apostro+eaz& pe cei prezeni, accentu%nd, din nou, ideea c& $%ncarea condiioneaz& orice capacitate creatoare, sau intelectual& -n "eneral, ast+el c& din lipsa 0ranei

deriv& i$ediat incapacitatea i i$obilizarea altor +uncii propice activit&ilor speci+ice intelectului/ >rana devine -n acest conte!t piesa central& care $enine -ntre" perpetuu$
*2 *3

I#idem, C%ntecul a ''', (</ I#idem, C%ntecul a ''', (*-((/ () I#idem, C%ntecul a :, 3)/ (* I#idem, C%ntecul a :', 2(/

$obile al universului, iar aprovizionarea cu ali$ente- "rija pri$ar& pe care trebuie s& o ia -n considerare i"&ni$ea/ Ne"lijarea acestei "riji a condus la eveni$entul te$ut de toi: ter$inarea proviziilor i, deci, panica "eneral& declanat& de a+larea vetii/ Firete c& o ase$enea catastro+& "astrono$ic& -i i$pune repercursiunile asupra caracterelor personajelor, iar instinctualitatea ia locul s+atului -nelept i i"anii intr&1din nou5 -n con+lict: ,,;i bl&st&$a, c&-au $%ncat at%teF Clise r%ncede, $&laiu i zar&, F Care-ar +i ajuns i pentru-o ar&/((/ O si$ilitudine e!ist& -n cadrul acestui con+lict cu episodul rabelaisian al certei dintre ciobani i pl&cintari/ 6otivele literare preluate de Budai-,eleanu sunt -n $are parte inspirate de opera lui Rabelais: %argantua i Pantagruel, iar i"anii par s& se $uleze per+ect pe $atricea personajelor rabelaisiene/ Bine-neles, invectivele utilizate +ac parte din acelai c%$p le!ical i sunt raportate la aceeai conotaie "astrono$ic&: ,,6%nc&toriu d& carne puturoas&E(<, c&ci, dac& -n $ajoritatea cazurilor tri$iterile i$precative ur$&resc s& ji"neasc& un truis$ sensibil, sau persoane dra"i, pentru i"ani ocara nu poate de+&i$a ceva $ai r&u dec%t le"&tura cu $%ncarea/ 7arado!al, i$boldul c&tre 0ran& devine i i$boldul c&tre vitejia -neleas& de i"&ni$e, c&ci, se -ncurajeaz& acetia: ,,6ai bine s& $uri$ pe -nd&leteF ,ec%t s& tra"e$ +oa$e i sete/(@ v%ntul "loatei pare s& provin& nu doar din contina proprie a lipsei ali$entelor, ci, e!trapol%nd, c0iar dintr-o aparent& e!isten& a "rijii +a& de copiii lor, o aparent& prezen& a spiritului $oral patern i a altruis$ului de care nu dau dovad& p%n& -n acest $o$ent i"anii: ,,Copii v& cer d& $%ncareF ici nu v& este alt& sc&pareE(4 adar, -n co$paraie cu ipostaza instinctual&, proe$inent& -n cursul narativ, a spiritului i"&nesc, e evideniat& latura senti$ental&, "rijulie a acestora, +irete, aezat& -n balan& tot al&turi de re+erirea la "astrono$ie/ '$pulsul o+erit de 0ran& pare a +i unul ereditar, iar trans$iterea pl&cerii pentru $%ncare- ase$&n&toare cu $otenirea de c&tre 7anta"ruel a apetitului p&rinilor8 i"anii reuesc s& stabileasc& i$ediat cone!iuni -ntre ur$ai i po+ta de care ei sunt do$inai i ajun" s& conc0id& 1cu toat& tea$a caracteristic& de lupt&5 c&, pui -n +aa +aptului, au un $otiv deter$inant de a se -nar$a i, pentru -nt%ia dat& renun& la sine i se dedic& viitorului odraslelor/

#. $rta culinar ntre "tonic i celest

(( (<

I#idem, C%ntecul a :', 2</ I#idem, C%ntecul a :', 2@/ (@ I#idem, C%ntecul a :', 3)/ (4 I#idem, C%ntecul a :', 3@/

Construit& ca scen&-central& a epopeii, nunta lui 7arpan"el cu Ro$ica din C%ntecul al '9-lea se des+&oar& ca un cadru-prete!t pentru dezvoltarea $otivului "astrono$ic/ Recurena ter$enilor caracteristici c%$pului le!ical al 0ranei abund& -n acest c%ntec8 $ai $ult, preparativele de nunt& se rezu$& strict la aranjarea +eluritelor sorti$ente de $%ncare, iar pre"&tirea spiritual& este, din nou, derizorie i anulat& i din plan secund: 7arpan"el se cunun& i +&r& preot cu Ro$ica/ Finalitatea aranja$entelor: ,,=ra toate "ata de nunt&8 F ;n oale +ierbea curec0iu cu clis&F R%nced& i cu ceap& $&nunt&, F Fierbea i-alte $ai $ulte bucateF M///N F&lci de porc a+u$ate, F poi curec0iu +iert cu r%ncezeal&, F Ciuci, lapte acru, p&sat, crical&/(H declaneaz& dez$&ul i veselia "eneral&, c&ci, vorba lui =rudiian: ,,i"anilor a lucra nu le place, ci a edea -a $%nca/ +lai -ntr-un spaiu predilect, parc& scos -n a+ara te$poralit&ii i spaialit&ii, i"anii par s& uite orice "rij&, s& anuleze orice pericol i s& se +ocalizeze strict pe des+&tarea trupeasc&, -ntruc0ipat& de i$ensitatea cantit&ii de $%ncare i b&utur& e!istent& printre ei/ l&turi de satis+acerea sto$acului, corte"iului -i sunt pre"&tite i $o$ente de des+&tare artistic&, prin inter$ediul c%ntecelor licenioase e!puse/ 7ri$ul de acest +el, al lui 6itro+an, reuete s& ani$e at$os+era i s& -l situeze pe autorul s&u pe aceeai treapt& erudit& a scrierii, si$ilar cu Ovidiu/ ;n continuare, 7arpan"el devine c%nt&reul propriei sale c&l&torii p%n& -n rai i iad, traseu parcurs, ase$eni lui ,ante cu :er"iliu, al&turi de un -nsoitor cu identitate incert&/ 7oposind pentru pri$a dat& -n iad- -n ,,v&loaia +oarte $are, $are, unde ,,+ocul nest%ns toate arde i coace- i"anul e trans+i"urat de ,, o a$ar& vedere i, ui$it de atrocit&ile v&zute, -ncearc& s& redea "loatei peisajele conte$plate cu e!actitate, -ns&, si$bolistica r%ului Let0e nu-i per$ite -ntru totul s&-i povesteasc& traseul, c&ci, $&rturisete el: ,,vr%nd a spune, "raiu -n "ur&-$i piere/ 7otrivit 'oanei =$/ 7etrescu(J, iadul, dei plin de pedepse -n+ior&toare pe $&sura p&catelor s&v%rite -n ti$pul vieii 1aur i ar"int topit v&rsate pe "%tul tr&d&torilor, tronuri -nroite -n +oc pentru tirani, epe pentru t%l0ari5, -i are r%nduielile lui casnice: dracii prepar& din carnea tiranilor ,,c%rnai i s%n"erei, beau ,,p&cur&, s$oal& i r&in&-aprins&, -nc0in%nd -n c%rciu$i inute de cr%$arii care, pe p&$%nt, au "reit $&surile i des+&oar& un co$er -n+loritor -n du"0ene ,,tot cu $ar+& pentru oa$enii r&i/ C&l&toria e!tra$undan& a lui 7arpan"el parodiaz& sc0e$a epic& a c&l&toriei de iniiere, de aceea i iadul se relev& ca i$a"ine ale"oric& a p&catelor o$eneti, dracii sunt prezentai burlesc, si$boliz%nd re+le!ia 0ybris-ului o$enesc, care trans+or$& raionalitatea
(H (J

I#idem, C%ntecul a '9, (4-(H/ ;n opera: Ion Budai-Deleanu i eposul comic, =ditura ,acia, Cluj, *3J@/

-n instictualis$, iar po+tele 0ulpave i apetena culinar& sunt contestate i devin cauza trecerii su+letului -n lu$ea in+ernal& dup& $oarte/ Fa& de Infernul lui ,ante, iadul surprins de 7arpan"el pare s& +ie unul speci+ic i"anilor1 la +el cu$ va ap&rea descris $ai t%rziu raiul5 c&ci, dei i$a"inile sunt de un naturalis$ $arcant, dracii din iganiada au obiceiuri unice, caracteristice, le"ate de torturi cu tent& culinar&, iar dep&irea li$itelor -n viaa pe p&$%nt e pedepsit& aici di+erit +a& de alte iaduri, c&ci penitena e doar le"at& de i$posibilitatea procur&rii 0ranei, sau 0r&nirea dracilor cu buc&i corporale ale p&c&toilor: ,, colo slujete pentru pit&F i nu$a s%n"ur p&ntru bucate, F ,ar a sa cuviincioas& plat&F Nu o dob%ndete niceodat&/(2 a se e!e$pli+ic& opinia criticii 'zabellei CrizsanovszDi(3, care "&sete o si$ilitudine -ntre corpul o$enesc ca 0ran& pentru de$oni i "rotescul $edieval al&turi de scenele anato$o-culinare ale lui Rabelais/ ?ot aceasta constat& trans+or$area consu$atorului -n consu$at, a viscerelor $istuitoare -n 0ran&, c0iar, para+raz%ndu-l pe Ba0tin, 0otarele dintre devorator i devorat p&lesc/ 'ntestinele, a+late -n centrul corpului ec0ivaleaz& cu i$a"inea in+ernului trupesc, se trans+or$& -n 0ran& i devin buc&i diabolice, "eneratoare de via&/ adar, al&turi de at$os+era unei "astrono$ii sadice e!istente -n iadul i"&nesc, Budai-,eleanu $odernizeaz& $iraculosul 0o$eric i prin inseria notelor de subsol ,,rostite de diverse personaje-spectatori, care analizeaz& i$a"inea in+ernului i o pun la -ndoial&, toc$ai din cauza abundenei $otivelor "astrono$ice, at%t -n conte!ul torturilor, dar i -n cadrul decorului diabolic/ 7oate tot din pricina raport&rii la ,,de"radarea iadului clasic, prin instaurarea $otivelor culinare, #atana -i depl%n"e stadiul -n care a ajuns, re"ret%nd condiia lui pri$ordial& i av%nd ,,$elan0olia paradisului pierdut i nostal"ia condiiei sale de st&p%n peste un iad deloc aa cu$ trebuia s& +ie -n raport cu puterea cea de sus/ ,ar cu$ asupra acestei idei nu se insist& se$ni+icativ, esenial& este co$paraia in+ern-rai i di+erenele le"ate de apariia si$bolurilor "astrono$ice -n cele dou& spaii

li$itro+e p&$%ntului/ C%ntecul lui 7arpan"el continu& istoria c&l&toriei sale cu trecerea -n spaiul edenic, str&b&t%nd cele ,,noao v&$i i noao puni -n"uste/<) $plasat& ,,-ntr& ceriu i -ntr& p&$%nt, ,,"r&dina cea des+&tat& devine -n accepiunea 6artei 7etreu<* o i$a"ine a
(2 (3

Budai-,eleanu, 'on, op$ cit$, C%ntecul a '9, 24/ ;n eseul: Moti&ul 'uccagnei n ,,iganiada( lui Ion Budai-Deleanu, publicat de Uniunea scriitorilor din Ro$%nia -n: Ion Budai-Deleanu, 2 !, iganiada a"i, Cluj-Napoca, ()*)/ <) Budai-,eleanu, 'on, op$ cit$, C%ntecul a '9, 32/ <* )p$ cit$

*)

?ransilvaniei rurale de poi, -n teritoriul c&reia ni$eni nu $ai su+er& de +oa$e, nu se $ai -n"rijoreaz& de lipsa ali$entelor i nu-i $ai +ac din procurarea 0ranei o pri$& necesitate/ Firete c& -n acest conte!t i$a"inile descrise de i"anul c&l&tor devin pentru ascult&tori o ana$nez& a t&r%$ului bas$elor, -n spaiul c&ruia orice lucru devine posibil, -n special dac& acesta e le"at de -ndeplinirea po+telor culinare/ 7reocupai -ncontinuu s& aib& ce s& road& ,,-ntre $&sele, i"anii r&$%n cu at%t $ai $ult $irai de raiul descris, cu c%t acesta le o+er& pro$isiunea -ndestul&rii venice, iar spaiul edenic e +unda$entat pe acele produse "astrono$ice uriae speci+ice spaiului transilv&nean: carnea de porc i, -n particular, sl&nina/ Obsesia culinar& cul$ineaz& odat& cu rostirea versurilor acestui c%ntec, -ntruc%t t&r%$ul edenic e doldora de tot ce ar putea po+ti i$a"inaia i"anilor: +ructe ca: rodii, al&$%i, stru"uri, s$oc0ine8 lactate: ,,r%uri d& lapte, unt, br%nz&, ca8 $ezeluri: sl&nin&, c%rn&ciori, c%rtaboi8 deserturi: za0&r, sta+ide i b&uturi: ,,rac0ie, vin, $urs&/ Observaia 'zabellei CrizsanovszDi<( con+or$ c&reia ispititorul tablou ali$entar e dublat de pl&cerea leneviei: ,,6%nci c%t vrei i bei +&rO ost&neal&, e un $otiv -n plus pentru ca i"anii s& +ie +er$ecai de raiul descris, av%nd toate coordonatele dezirabile lor/ Raiul devine, deci, un cadru -ndep&rtat lu$ii lor, dar prin a c&rui descriere acetia se pot s&tura, uit%nd -n ti$pul -n care e narat& povestea c& -n realitatea curent& pe ei -i +r&$%nt& -ntoc$ai aceast& lips& "astrono$ic& se$ni+icativ&/ ./ C&linescu<< surprinde -n aceast& i$a"ine descriptiv& a raiului ipostaza Cucca"nei $edievale: ,,6er"erea lui 7arpan"el la rai e o -$binare de v&$i ale v&zdu0ului din vieaa #+%ntului :asilie cu priveliti de paese di Cucca"na, aduse u$oristic la $odul dantesc 1sau vir"ilian5 i povestite i"&nete/ cest spaiu paradisiac al abundenei- Cucca"na- se pliaz& per+ect pe epopeea prezentat&, c&ci ele$entele de+initorii ale speci+icului topos -$belu"at sunt i ele$entele caracterizante raiului i"&nesc: aezare spaial& inde+init&, veselia $olipsitoare a peisajelor, abundena "astrono$ic& i satis+acerea po+telor sto$acului, instinctualitate i -n+ruptare

or"iastic& pe o perioad& in+init& de ti$p/ Con+ortul di"estiv prezentat de 7arpan"el creeaz& ipostaza unei utopii, iar nuntaii prezeni la cununia celor doi iau parte la at$os+era utopic&, ne"lij%nd reala participare la eveni$ent, ast+el c& nici c0iar o -nt%$plare at%t de se$ni+icativ& nu -i +ace s& tresalte, sau s& r&$%n& "ur&-casc&, aa cu$ reuete o poveste cu prota"oniti sl&nina i vinul/ Bo"&ia ali$entar& i tabloul culinar prezentat de 7arpan"el
<( <<

)p$ cit$ ;n: Istoria literaturii romne, 'ompendiu, =ditura 7entru Literatur&, Bucureti, *3H2/

**

-ndea$n& la $editaii +iloso+ice: ,,OE ,& iadul ur%t s& +u"iE F ;n raiul +ru$os tot s& r&$%i F ?oc$a d& te-ar alun"a cu dru"iE st+el, dru$ul spre paradis i$plic&, totodat&, un dru$ spre ideal, trans+or$at -ntr-o aciune ali$entar& i ali$entat& ,,$ai puin de un elan spontan i $ai $ult de -n+&ptuirea unei directive ad$inistrative8 -n plus, dru$ul ia, practic, -n+&iarea "oanei -n ur$a carului cu bucate, iar lupta devine, la drept vorbind, o p&ruial&, o lupt& cu oc0ii -nc0ii/<@ C&l&toria lui 7arpan"el desc0ide un tablou "astrono$ic variat, dar +unda$entat pe plin&tatea culinar&, $enit s& declaneze reacii pavloviene auditoriului, care, prezent aivea, parc&, la osp&, doar auzind deliciile raiului i i$a"in%ndu-i osp&ul diavolilor, se poate bucura de o $as& copioas&/ 7aradisul se des+&oar& -n +aa nuntailor ca un spaiu a+lat -n vecin&tatea lor, uor de atins i uor de "ustat, si$ind -n n&ri savoarea ali$entar& i -n+rupt%ndu-se din ali$entele lor pre+erate/ :orba lui =rudiian: ,,i"anii sunt iubitori de acest +eliu de $%nc&ri i 7arpan"el le povestete dup& "ustul lor, ca s& aib& $ai $ult& po+t& poate +i interpretat& at%t ca dovad& c& raiul descris nu e!ist& aievea i c& povestitorul are doar +ler narativ, dar i ca i$a"ine a unui rai di+erit de alte raiuri, c&ci doar ,,acesta-i adev&rat raiul i"anilor/- C/ Criticos/

%. &tomacul- a'(nt intelectual

,,>r&nii de dou& ori- -nt%i la osp&ul de nunt&, a doua oar&, prin povestea superco$pensatoare a raiului -n -ntre"i$e co$estibil16arta 7etreu5, i"anii lui Budai-,eleanu devin, -n s+%rit elocveni, reuind s& "estioneze idei i s& se s+&tuiasc& ,,cu$ s& +ac&F R%nduial& -n ara lor s&rac&/<4 ,,#&tula $uli$e e capabil&, aparent $&car,
<@ <4

'oana =$/ 7etrescu, op cit$ Budai-,eleanu, 'on, op$ cit$, C%ntecul a 9, *(/

*(

s& ia i alte lucruri -n serios -n a+ara $esei, c&ci, odat& osp&tai, realit&ile e!terne lor par s& revin& -n pro!i$itatea e!istenei, s& +ie palpabile i de$ne de luat -n considerare, -n contrast cu raportarea la 0ran&/ ,e alt+el, C%ntecul 9 abund& -n e!presivitate a+oristic& i $a!i$ele inserate -n cuprinsul acestuia devin adev&rate a!is $undi-uri prin corelare cu su"estia re+eritoare la $%ncare, saturare i posibilit&ile de des+&urare propice a oric&rei activit&i co"nitiv-intelectuale, c&ci, concepia i"&neasc& +unda$entat& pe te$eiul abundenei sto$acale poate transcende nevoia pri$ordial& de 0ran&, doar prin osp& culinar, ajun"%nd, ast+el, la des+&urarea activit&ilor creatoare/ ;n acest conte!t, c0iar vocea auctorial& desc0ide seria a+oris$elor prin inserarea -n incipitul c%ntecului a propriei concepii le"ate de raportul -ndestulare--nelepciune: ,,C%ndu-s p%ntecele bine s&tule, F tunci e i "ura vorbitoareF #+aturi c%te vrei i predestuleF ;i d& i te -nva&/<H ,,6oralul i"&nesc de+init de personajul 6itru 7erea -n nota de subsol nu e altceva dec%t esena +aptului c& -n p%ntecele pline st& toat& -nv&&tura, ,,,ar& c%nd e lips& de bucateF Nu tiu cu$ i $intea se t%$peteF i n-are s+aturi aa curate/<J ;n susinerea teoriei "0i+tuire-abilitate intelectual&, Budai-,eleanu "&sete e!e$ple de o serie de erudii, care nu i-ar +i putut +unda$enta operele dec%t pe plin&tatea sto$acului, din care izvor&te toat& -nelepciunea: >o$er- ,,c%nd bea c%te un p&0arF #& u$plea -ndat& de a $uselor 0ar8 7laton- ,,bea, $%nca cu$ s& cade, do$nete8 ristotel- ,,nu tr&ia +&r& vin, carne i pete8 ,,7entr-acea de-a lor c&ri -nv&ateF i acu ne $ir&$8 i cu dreptateE<2 adar, prelu%nd +acil pattern-ul anticilor -nelepi "reci, i"anii nu par s& se lase $ai prejos, ba c0iar ,,-$pru$ut& caracteristicile predecesorilor lor i pretind ast+el c& reuesc i ei s& trans+or$e "0i+tuirea -n prete!t pentru de+inirea co"nitiv&, "-nditoare i "&sirea unor soluii propice pentru co$unitate: ,,7%n i"anii n-avea ce s& -$buceF .%ndeai c& nu

tiu a -$bina doao8 F ,ar c%nd ?andaler bucate-adus&, M//N ?ot -ntins s+&tuia cu$ s& +ac&F R%nduial& -n ara lor s&rac&/<3 ,iscuia ur$&rit& -n C%ntecele 9 i 9' este co$parat& de Nicolae 6anolescu@) cu aceea despre ale"erea epitropului de la -nceputul Istoriei ieroglifice/ ,ar, continu& criticul, ,,ca s& nu e!iste dubii -n privina tonului real al epopeii lui Budai i a valorii subiectului,
<H <J

I#idem, C%ntecul a 9, */ I#idem, C%ntecul a 9, (/ <2 I#idem, C%ntecul a 9, 2-*)/ <3 I#idem, C%ntecul a 9, **-*(/ @) )p cit, Cap/ iganiada* 'omedia literaturii$

*<

totul se -nc0eie cu o uria& -nc&ierare a prota"onitilor/ ,eci, c0iar dac&, aparent, ei preiau $odele r%vnite, nu se pot raporta la acestea, nu$ai din pris$a dezideratelor +iziolo"ice/ =lvira #oro0an@* conc0ide +aptul c& i"anii au toate atributele naturii u$ane parado!ale, necenzurat& de civilizaie i de co$ple!ele civilit&ii/ st+el, antierois$ul lor, co$parat cu cel al -naintailor "reci se pierde -n te$pera$entul i $oravurile lor vulnerabile, care declaneaz& i predeter$in& -n+r%n"erea/ 7aradisul pierdut e cunoscut i"anilor -n +inalul epopeii8 ei, la +inalul unui dru$ -n+&iat ca "oan& -n ur$a carului cu bucate, a unei b&t&lii -nelese doar ca o p&ruial&, ca o -nc&ierare instinctual& cunosc eecul pe care eroii antici nu l-au contientizat vreodat&/ Ratarea deriv&, con+or$ opiniei 'oanei =$/ 7etrescu@(, din nebunie, atitudine caracteristic& i"&ni$ii lui Budai-,eleanu i de+inint& de acesta -n +rei &ite,i: ,,,up& ce o dat& $intea s& r&pete F Ori de ce +eliu de po+t& des+r-nat&, F tuncea -n cap nu $ai st&p%nete, F Ci nu$a este a po+telor ar"at&/ Nebunia se$ni+ic&, aadar, -n tot cuprinsul epopeii, o atitudinec0eie prin inter$ediul c&reia e de+init& i $eninut& aciunea, ea +iind $otorul instinctualit&ii +iinei u$ane, din cauza c&reia pasiunile acapareaz& contientul i raionalul, conduc%nd lait$otivic i"anii spre pierzania $oral& i social&/ C&ci, pentru a se -$plini -n aceste dou& planuri, "loata trebuia s& sacri+ice binele individului spre atin"erea binelui "rupului/ ,e aici a pornit dru$ul lor spre eec, din e"ois$ul +iec&ruia, din po+ta neli$itat& a +iec&ruia, din certitudinea c& doar pentru el trebuie s& se "%ndeasc& +iecare, s&-i plani+ice dru$ul doar -n +uncie de $erindele proprii i ne-$p&rind cu altcineva surplusul/ ntierois$ul const& propriu-zis -n aceast& renunare la ceilali, la c&utarea propriei +ericiri a +iec&ruia, +&r& s& ur$&reasc& s& ur$eze carele cu $%ncare doar pentru satis+acerea propriei buri/

). Conclu*ii i raportri gastronomice

iganiada +i!eaz&, -n aceste li$ite, o topo"ra+ie aparte a universului, -n care 0aosul se -ntrep&trunde cu ti$pul istoric, dezv&luind preocup&ri de natur& pur +iziolo"ic& a i"&niei i situ%nd universul "loatei sub se$nul lu$ii nebune, nebune, nebune/ ,e alt+el, ti$pul istoric se pierde strict -n ur$&rirea carelor cu $%ncare, iar prota"onitii nu reprezint& $ai $ult dec%t re+le!ia sinta"$ei: ,,la pl&cinte--nainte, la r&zboi--napoi/
@* @(

;n opera: Introducere n opera lui Ion Budai-Deleanu, =d/ 6inerva, Bucureti, *32@/ )p cit, Cap/ :'''/

*@

?ablourile sunt 0alucinante osp&uri la care ia parte e+ectiv +iecare lector, abundena culinar&1c0iar i atunci c%nd ea lipsete propriu-zis5 e capabil& s& deter$ine av%nturi $otivate ale taberei, acte eroice1c0iar dac& nede+initivate5 , s+aturi, adun&ri, -nte$eiate pe su"estii le"ate de p&strarea, sau sporirea ali$entelor/ =rois$ul, deci, lipsete cu des&v%rire toc$ai din cauza +aptului c&: ,,vitejia nu este vitejie, cu nu$ai oarb& d%rzie sau buiecie, c%nd nu este c%r$uit& de $inte/@< 'dealul i"&nesc nu se raporteaz& la victorii str&lucite, tro+ee c%ti"ate, respect dob-ndit, sau avuii perene, de aceea ele$entul "astrono$ic preia prero"ativele acestui ideal i $anipuleaz& -ntrea"a aciune s& se des+&oare -n +uncie de +ascinaia culinar& a i"anilor/ 7oate c0iar de aceea deznod&$%ntul e sortit eecului, -ntruc%t, neav%nd atept&ri se$ni+icative, nici dob%ndirea nu poate deveni una notabil&/ i"anii sunt doar ipostaze ale instinctualit&ii, deci, nu poate +i vorba de o conducere raional& a propriului destin i nici de o dorin& bazat& pe con"niie pentru -ndeplinirea acestuia/ Foa$ea le reprezint& lor adev&ratul destin, ei si$t, "%ndesc, tr&iesc, acioneaz& doar -n raport cu aceasta i nu par s& arate vreun interes de a se -ndeletnici cu altceva/ ;ncep%nd cu i$a"inea raiului, travers%nd iadul, poposind la eveni$ente se$ni+icative -n derularea e!istenei1nunt&, ospee, b&t&lii5, i"anii nu contenesc -n a -n+&ia doar latura "astrono$ic& a lucrurilor, anul%nd din start i$portana celorlalte ele$ente ale decorului i av%nd o credin& sti0ial& -n +aptul c&, prin si$pla a$plasare a $%nc&rii -nainte de toate, sunt +erii de orice pericol i orice bulversare a dru$ului, a e!istenei i a linitii sto$acale devine, practic, i$inent&/ Firete, aici se produce eroarea i +inalul prezentat ca raportarea la sti0ia ori"inar& -i e!tra"e r&d&cina din -nceputul v&zut ca ordine cos$ic&/

i"anii au rolul de a bulversa aceast& ordine a cronotopului, toc$ai prin -nc&p&%narea lor de a $enine la un ran" supre$ +ascinaia "astrono$ic&/ ,,?ratatul despre +ericire clasi+icat de 'oana =$/ 7etrescu -i ar"u$enteaz& de+inirea -ntoc$ai prin raportarea strict la pl&cerea instinctual&, izvor de veselie pentru toate si$urile i o adev&rat& s&rb&toare a trupului, din -nc0isoarea c&ruia su+letul se a+l& -n clar& i$posibilitate de a iei, $ai $ult, nu depune nici cel $ai in+i$ e+ort pentru a-i a$eliora de+inirea/
@<

'oana =$/ 7etrescu, op$ cit, Cap/ :'''/

*4

,e alt+el, pl&cerea epicureic& devine substitut al avans&rii pe treptele spiritualit&ii, c&ci, odat& 0r&nii, i"anii se consider& acel tip de ,,0andy$an din orice plan ar +i privii8 ba $ai $ult, satis+acerea vintrei devine sin"ura posibilitate care -i poate duce pe acetia la +or$area continei c&, av%nd p%ntecele pline, se pot re+or$a i au capacitatea de a +i $odelai -n interior/ Concepia lor, e, -n de+initiv, una pra"$atic&, ast+el c& "loata nu se -ndeletnicete cu +leacuri spirituale, ci doar cu esena lucrurilor, cu acel ,,Ptat dG%$e $enit s& le o+ere i$ense calit&i spirituale ulterioare/ Prelund modelul eroilor greci, iganii aa" pe un palimpsest tiparul de&enirii lor i pstrea" din pergament doar partea necesar supra&ieuirii -n ca"ul lor supra&ieuirea se traduce prin ghiftuire., fiind contieni c n pntecele pline st ntreaga putere$ /stfel, la ei, stomacul de&ine omphalos-ul grecesc, acel a0is mundi al &erticalitii, de la care nu se a#at &reodat, pe care l iau mereu drept reper -temporal, spaial, instinctual i sftuitor. i pe care dau, ulterior, &ina, n ca"ul n care, -su#nutrii, malnutrii. nu sunt capa#ili s duc la ndeplinire poruncile domneti$ =cuaia e c%t se poate de si$pl& i lo"ic&: $otorul activit&ilor taberei de i"ani trebuie $eninut constant la ni&elul de ,,peste media normal( pentru ca iganii s dea randament -i aici nu e inclus un randament deose#it, ci pur i simplu acti&itile fundamentale, ca* deplasare, hr,oneal, popas i refacerea ciclic e&enimenial.$ 1n ca"ul n care, din moti&e e0terioare lor -ntodeauna, firete2., se ntrerupe alimentarea cu materiile necesare de"&oltrii acestor acti&iti, se produce instant un #loca, n constructul e0istenial al fiecruia dintre ei, fapt ce &a determina intrarea n starea de cri" a ignimii$ 6ecanis$ul descris de 'on Budai-,eleanu e uor pliabil pe natura constituent& a i"anilor, caracterizai de dru$ul e!istenial parcurs cu bucatele $ereu -n +aa lor i de$onstr%nd -ntre"ii opere c& pot +i doar ceea ce $&n%nc&/

C+,-I.&/

*H

1. Contextul general, incursiune n oper......................2 2. Gastronomia ca pretext literar..................................3 3. Incipitul sub semnul obsesiei pentru ,,pit..............# 4. i!iculti i dispute pe tema "ranei........................%

#. $rta culinar ntre "tonic i celest............................0

%. &tomacul- a'(nt intelectual.....................................13

). Conclu*ii i raportri gastronomice.......................1#

1I12I3G-$4I5/

*J

BU, '-,=L= NU, 'on- iganiada, =ditura ?ana Cart, 6u&teti, ())2/ CQL'N=#CU, ./- Istoria literaturii romne, 'ompendiu, =ditura 7entru Literatur&, Bucureti, *3H2/ CORN= , 7aul- 3tudii de literatur romn modern, =ditura 7entru Literatur&, Bucureti, *3H(/ 'ON, Oana- 3tudiu introducti& la iganiada, =ditura 7entru Literatur&, Bucureti, *34</ CR'L# NO:#LC', 'zabella- Fascina4ia enogastronomic n literatura romn, =ditura ?ipo 6oldova, 'ai, ()*)/ 6 NOL=#CU, Nicolae- Istoria critic a literaturii romne, volu$ul *, =ditura ula, Braov, ())(/ 7=?R=#CU =$/, 'oana- Ion Budai-Deleanu sau eposul comic, =ditura ,acia, Cluj, *3J@/ 7'RU, l/- Istoria literaturii romne de la nceput pn a"i, =ditura Univers, Bucureti, *32*/ #ORO> N, =lvira- Introducere n opera lui Ion Budai Deleanu, =ditura 6inerva, *32@. 999, Ion Budai-Deleanu 2 !, iganiada a"i, volu$ editat de Filiala Cluj a Uniunii #criitorilor din Ro$%nia, Cluj-Napoca, ()*)/

*2

*3

S-ar putea să vă placă și