Sunteți pe pagina 1din 239
perma TY) TUSTIN TrOCTIST HA PARINTI SI SCRITORI BISERICESTI 30 ‘SCRIERI EXEGETICE, DOGMATICO-POLEMICE $1 MORALE ‘gr ARITA CU MELA TARA "REA PERIGTCLIN PAINTS TEOCTIST dene pe TRODORBODOGAE ‘Aino okfono une PREFATA Sfinwl! Crgorie de Nps 2 fst caracerzat de edtve un remarcabil din wremea noasta (H.V. Campenhausen) drept “icologul cl fal eri din veacul su’. Pe de al parte, acelag!cercetitorspune ch ‘Siinnal Grigor a fost primul teolog crexin care a precisa rlal preotuhl in contextul fui scramenel 9 Hewpic” $i aceasta, fa luda ‘RSrmailor multor Invifab, care spuneau cd. “cru i Crigorte se ‘seaming ral mult cual ll Plato 4 Arsotel deci cv al orca enitor resin” (N. de Tilemond); un ale cercedior, um american, spunea Sintereml Nywanulbi en indrepeat mai mule spre flowte ef belettck decd pee teologia cep” (HLF. Chern ‘Adevaral este ci, dine toti Paring acini resin din veacal al les, Pinna! Grigorie a fost cel mai familiarizat ex Blosotia profend ntichitidi (0. Bardenhewer), find tn stare sf demare: pe cel mai cunascut eretc arian (Bunomiu) ck na clat corect dow diate Dialogurile fui Paton. Ce nici un alt Priate al Bserci, SC Crigocie 2 Incereat sf fuck sintera cea mai felch inte walorie culaale ale antichletl cel ale fav crestine 6, inde in scrisl stu a dovedit tan adevirat "gust al cercetrl singe” (A. Puech), el impresionezz gi ‘az prin argumentiri cu exemple din domenile cele na arate: din ick, ‘biologie, medicind, stintele naturi,arhitectra, pe care lea Impramuat ‘de la “cel vech’, dar pe care le foloete tosdeaune la fandementarea ‘rezulul ereqin. De aie profunsimea cugetirl ale, care depigene cu mult pe cea a contemporanior. Desigur ck nimeni au poate igéal iofvents “solic a doua asupra cugetiii episeopull de Nps, dar accats induenté e mal mult de ordin formal. Sufi seria se teal cei, find patruns de cildura gi de eave in aceasdvziune, cei dot poll al cugettsii Sinelui Grigori, adic “rma dupd cunoasere” ai "Binele care bare hovar, asa cum a seit Péintcle profesor D. Stiniloae, formeack oarecum fal ropu a! cugedtrih ‘Sintului Crigorie 6 el au ipseste nic din scrieile care mau incSput in Yvolumul 292 seriei “Parine a scritorbserces i cae sunt reunite a vizind lumina Uparulal acum, prin Dinecusineven Pirinteha Paar Leoetie Doocamdsts, in sccet al doitea rohnn diy sterile SAineah Grigore, publics "an iniwunehi in perce. vale ekegenee ogmaric potemice # monsie Ta genral, indecent c3 fee ckogess ol spune adevarart dogmatic ‘Stinnii Grigorie non nich via tn crcl ale ca paral SE ached dowel prstoare Ia postin nccestates ctmasert hi Darneves neta eae ¢ ru pteiatd) Insstied wesc asupra wens delimit sf lena spe Damnezen. ‘Sa spas pe bund drepiate, cf Dilogrfls apes Well $i epetel iinet Crigoric este “ansage™ Nu tebuie wate. dap 30 de ant de ‘onc, pobcares edie citce 2 operelorIul © ined departe de 2 i Terminal. Cele sas “olocts internationale Geigarie de)" din ulimit dana adas 9 fe multe limunir, dar conch definitive arse vor putes trage fnck mules sreme. Pins atinc, ine, flow cel pal deosebit ete ‘euoasterea To mare a ucrurilor duumnezcest as2 cur le vt 93 Ta eserls acest mare cugetitor al Bsr Tn acest volum nan vt eared prea mult pe ctor eu indice aminuntelor bibliograice. Pe de aft parte. ne dim seama cd limba pila de metatore s de expres revrice al Saneaas Crgorie nu nea fox. foteauna ator de redat in rondnegte. De acees rags pe citer fsb fing se uite oi puin Ia lov gai mal ia dub ‘Subliiem ci, pentrs serie publiate in romanese sind acum, amy ‘eloait exil publica te edi cried din Leiden Olsnda, taaixe "Gregor Nyseni Opera” in prescurtare GNO}. Penuu rest sserlor an folosit edie Mighe. "Paaolegia Gracea", wl #46, Novi c9 tan) Deapre suet Insiore a fost asdus in ineegime de regveats mica ‘Teodosa Latcu. Tot ea 9 vatss si primele captole din comenrile La tidorle Psalmilor i La Eeclesast Pentru wadiceres turror elorale Jerid, reviuirea Intel slurs rednernen notelor,vispunderea cade ‘supra subseranata ‘Maltumin ful Dumncacu pentrs toate acesteimplinit st. raga 8h ne ajue ea 9 celelate opete ale lntlor Pirmti sk vad hun tparaly Invomineet, spre floes! tourer drepamaitoilorcrvd (eens eos) SCRIERI EXEGETICE

Evaluare