Sunteți pe pagina 1din 365

Matei Viniec

OMUL DIN CERC


(teatru scurt 1977- 2010)

OMUL DIN CERCMatei VINIEC Editura Paralela 45

Cuprins - Ce este ! pies" scurt"# - $"ian%enu& 'n ran" (19()) - U&ti*u& +!,!t (19(7) - -pa ,e .a/e& (19(() - 0u1unaru& cu p'ine (19(2) - Din2ii (19(0) - O*u& care /!r3ete sin4ur (1979) - 5u6&euru& 6ricii (1977) - 7eatru ,esc!*pus8 sau !*u& pu3e&" (1992) - I*a4inea1"-2i c" eti Du*ne1eu (2009) - Occi,ent e:press (200)) - Rec/ie* (2000) - Ua (197() - ;i cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# (1990)

Ce este ! pies" scurt"# Iat" ! 'ntre3are pe care *i-! pun ,e *u&2i ani8 ,e peste <= ,e ani8 ,e c'n, scriu8 ,e 6apt piese ,e teatru8 iar une&e ies scurte. O pies" scurt" este ,e 6apt un c!pi& care ,eci,e &a un *!*ent ,at c" nu *ai /rea s" creasc"> E& p!ate ,eci,e acest &ucru &a trei ani8 &a patru ani8 &a apte ani8 c?iar &a unspre1ece ani8 'n !rice ca18 'nainte ,e a iei ,in c!pi&"rie>>> 7!at" poten ialitatea sa ,e /ia2" r"*'ne intact"8 se p!ate 4?ici 'n e& un 'ntre4 ,estin8 nu*ai c" e& r"*'ne>>> *ic> @nt!t,auna a* c!nsi,erat c" scriit!ru& este ,e 6apt cine/a care &ucrea1" cu un *ateria& /iu8 acest *ateria& /iu 6iin, te!tul. Iar te:tu&8 6iin, /iu8 are &e4i&e sa&e> O,at" &ansat8 !,at" st'rnite ener4ii&e sa&e &"untrice8 tu ca scriit!r nu *ai p!2i 6ace c?iar ce /rei> 7e:tu& 'ncepe s"-2i ,icte1e e& anu*ite ,irec2ii8 '2i i*pune /!in2a sa interi!ar"> De *u&te !ri *i s-a 'nt'*p&at8 scriin, ! pies"8 s" ,esc!p"r cu stup!are c" un pers!na% pe care '& ,!rea* secun,ar 'ncepe s"-i "ac# din ce $n ce %ai %ult loc8 s" creasc" i s" ia &!cu& pers!na%e&!r care 'n *intea *ea erau principa&e> E:ist"8 ,e a&t6e&8 'n 6iecare pies"8 ! &upt" 'ntre pers!na%e&e principale8 ce&e secundare i ce&e "ul&urante> Ca 'n !rice spa2iu ,e /ia2"8 ,eci i 'n uni/ersu& te:tu&ui8 &upta pentru supra/ie2uire i a6ir*are este atr!ce>>> $e ,e a&t" parte8 un e*3ri!n ,e p!/este8 ! situa2ie ,ra*atic" a3ia sc?i2at" 'ncepe8 ,e &a pri*e&e rep&ici une!ri8 s"-i pre6i4ure1e /!&u*u&8 ,i*ensiunea> 5i*t atunc" c" piesa respecti/" /a 6i scurt" pentru c" are ! capacitate &i*itat" ,e cretere>>> Dinc!&! ,e un anu*it punct8 ,ac" a 'ncerca s" ! *ai ,e1/!&t8 n-a 6ace ,ec't s" tra4 ,e te:t ca ,e ! 4u*" ,e *estecat>>> i nu se 6ace> $'n" &a ur*"8 reuita *ea 'n ca&itate ,e ,ra*atur48 este ,e a nu scrie' ,e a nu 'nc"rca 'n *!, 6!r2at un te:t pe care '& si*t ,e &a 'nceput c" /rea s" se !preasc" &a pa4ina patru8 &a pa4ina apte8 &a pa4ina treispre1ece> ;tiu atunci8 si*t ascu&t'n, /i3ra2ii&e interi!are a&e te:tu&ui8 c" n-a 6ace ,ec't s" pr!/!c pr"3uirea 'ntre4u&ui e,i6iciu ,ac" a *ai a,"u4a un sin4ur cu/'nt> E ca i cu* n-ai ti s" te !preti c'n, c!nstruieti caste&e ,in c"r2i ,e %!c 'n *!*entu& c'n, /rei cu t!t ,ina,insu& i '*p!tri/a naturii s" *ai a,au4i ! carte8 t!at" ar?itectura c!nceput" cu *i4a&" se ,"r'*"> O pies" scurt" este un e:erci2iu ,e captare a e*!2iei ,intr-! sin4ur" *icare8 un %!c sti&istic 'n care '2i pr!pui s" !32ii *a:i*u* ,e e6ecte cu *ini*u& ,e *i%&!ace> O pies" scurt" *ai este ! pr!3" ,e presti,i4ita2ie8 'n care ti*pu& i e*!2ia se a6&" 'ntr-un rap!rt in/ers pr!p!r2i!na&> ;i pe 3un" ,reptate pentru c" 'ntr-un ti%p scurt 'ncerci s" c!ncentre1i ! 'nc"rc"tur" *are ,e e%o ie> @n ce *" pri/ete8 ,!rin2a ,e a scrie piese scurte re/ine 'n /ia2a *ea peri!,ic8 !arecu* ca ! c!*et">>> Din c'n, 'n c'n,8 ,in *!ti/e *isteri!ase8 si*t c" tre3uie s" scriu c'te ! pies" scurt"> Deri/'n, 6"r" 'ncetare pe !ceanu&

&iteraturii8 a* une!ri sen1a2ia c" t!c*ai p&utesc pe ,easupra un!r 1"c"*inte ,e sc!ici ,intre care une&e c!n2in *ici per&e> ;i atunci pr!ce,e1 &a 6e& precu* c"ut"t!rii ,e per&e8 p&!n%e1 'n ape&e nu t!c*ai transparente a&e !ceanu&ui ,e i,ei i cu/inte pentru a 'ncerca s" a,uc &a supra6a2" ! *ic" &acri*" ,e si,e68 ,intre ace&ea care intr" 'n cate4!ria 3i%uterii&!r> $er&e&e sunt 'ns" rare8 tre3uie s" p&!n%e1 ,e sute ,e !ri ca s" a,uc &a supra6a2" ,in c'n, 'n c'n, c'te una> Matei Viniec

NO()* Ordinea acestor te!te nu este c+iar cronolo&ic#' este %ai de&ra,# una incitati-# la lectur#. Pri%a pies# scurt# pe care a% considerat.o de%n# de a "i pu,lict# este /0u"leurul "ricii/' scris# prin 1233. Ur%#toarele sunt /U4a/' /5pa de 6a-el/' /O%ul care -or,e4te sin&ur/' /7u8unarul cu p$ine/' /P#ian9enul $n ran#/' /Ulti%ul :odot/' toate scrise p$n# la plecarea %ea din ar#' $n 12;3. Cule&erea intitulat# /(eatru descopus' sau o%ul pu,el#/ "ace parte dintr.o alt# a-entur#' le.a% scris $nt$i $n "rance8# 4i apoi $n ro%<ne4te' prin 122=.122>. 5lte te!te scurte reunite $n aceast# antolo&ie "ac parte din -olu%ele /I%a&inea8#. i c# e4ti Du%ne8eu/ 4i /Occident e!press/' pu,licate la Paralela 45. Mi s.a p#rut i%portant s# propun pu,licului aceast# antolo&ie $ntr.un %o%ent c$nd peisa9ul teatral din Ro%<nia e-oluea8# 4i se "ace tot %ai %ult teatru $n 4coli. (oate aceste te!te pot de-eni o %aterie pentru spectacole ,a8ate pe %odule a c#ror co%,inare r#%$ne la latitudinea actorilor 4i a re&i8orilor.

$AI-NBENUL DIN R-NA


persona9e* 0E+-R .UMIL CEL RANI7 5U0 CO-57A

Pe cul%ea unei coline . trei cruci"ica i. Cu 9u%#tate de or# $nainte de apusul soarelui. Cele trei cruci sunt a4e8ate $n "or%# de U' cu desc+iderea spre pu,lic. ?n %i9loc 8ace intuit CEL R)NI( 0U7 CO50(). ?n st<n&a . 7E:5R. ?n dreapta . 6UMIL. Cruci"ica ii nu %ai au %ult de tr#it. CEL R)NI( 0U7 CO50() pare a "i $n starea cea %ai 9alnic#. Cele trei trupuri aproape de8,r#cate sunt pline de s<n&e' de noroi' de sudoare. Persona9ele -or -or,i cu &reutate' cu &urile %ereu a-ide de aer' &<"<ind 4i pl#tind cu sudoare 4i s<n&e "iecare -or,#. Unde-a $ntr.un 4an a"lat $n pri%ul plan' doi solda i @din care nu se -#d dec<t coi"urileA 9oac# 8aruri. Dou# l#ncii cu $nse%nele ro%ane spri9inite de ,u8a 4an ului. .UMIL @Cu %ari e"orturi' aproape as"i!iindu.se.A 0e4arC @Mai %ult %u&et.A 0e4arC 0E+-R @?4i ridic# pleoapele cu %are &reutate. Pri-irea r#t#ce4te %ult p<n# s#.l descopere pe cel care a -or,it.A Ce-i#>>> .UMIL V", De/aC

0E+-R @Respir# sacadat' a-id de aer.A -?aC .UMIL @Indic# printr.o aplecare a "run ii.A V", !C V",C ac!&!C 0E+-R @B#r# a putea "i!a punctul indicat.A UD,e# .UMIL -Dc!&!C 0E+-R CeC# .UMIL EC eC Ce/aC Ce/a neDruC 0E+-R @Neputincios 4i plictisit.A Ei8 ,raciE .UMIL Nu8 nuC EC e ! c!r!Dini2"C 0E+-R @?ncearc# s#.4i concentre8e toat# puterea $n pri-iri.A UnDe# .UMIL 5auC un p"ian%enC EC e un p"iaD%enC 5au ! c!r!Dini2"C 0E+-R @Pu"nind de8a%#&it.A Ei D # .UMIL @?4i rote4te capul ca $ntr.un co4%ar.A Mi-e si&"C Mi-e si&"8 *-au1i# @5proape pl<n&<nd.A 5cFr3e&e asteaC 0E+-R LasDC Nu *ai e *u&tC .UMIL @5&itatA 0a *ai eC

0E+-R Nu Dai eC .UMIL @Pau8#. 5poi disperat.A 0eDarE>>> 0eDarE 0E+-R @optitA 7aciE>>> 7aciE>>> .UMIL CiDeC CiDe are cruce peC pe spate# 0E+-R @?ncerc<nd s#.l cal%e8e pe 6UMIL.A 7aciC Ne-au, "tiaC .UMIL $"iaD%enu#>>> sau c!r!Dini2a#>>> CiDe are cruce pe spate# 0E+-R @5%e it de $ntre,are.A Cuu*# .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A -u1iC tuC tu8 *!rtu&eC 7u Dare &e tiiC 7u Dare &e 1iciC Gi8 *"8 cine are cruce pe spate# 0E+-R @Icnind dup# "iecare cu-<nt.A Las"-&C Las"-& C .UMIL De ce#>>> E&C e& care se ," D*p"ratC 0E+-R Las"-& c"-i *!rt> .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A M"C 7u care eti *!rtC Eti *!rt#>>> $re6"ctD&eC 7uC @C#tre 7E:5R.A -i /"1Dt# @Pierdut' %ai %ult pentru sine.A - aDut n!r!cC a *ier&it-! pri*uDC CEL RANI7 5U0 CO-57A @B#r# s# desc+id# oc+ii.A Nu-s *!rt> .UMIL Duu*#>>>> -i 1is ce/a# @C#tre 7E:5R.A - 1is ce/a# Ce-a 1is#

0E+-R N-a 1is ni*ic> .UMIL -sta-i ni*ic#>>> -sta-i nu-iC ni*icC @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A Ce-ai 1is# Gi ce-ai 1is ,ac-ai 1isC CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu suntC @0e $neac# 4i pare c#.4i -ars# su"letul.A 5unt /iuC .UMIL @R#cnind.A -u1i8 0eDar# 0E+-R @Indi"erent.A DaC .UMIL E /iu> 0E+-R DaC .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A De ceC ,e ce nu *!ri# Dac-ai ?arC DacD eti ?rist!sC De ce nu *!ri !,aD"# DacD eti ?rist!s i-*p"rat# De ce nu *!ri !,aD"C ca sD scapi# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu p!t s" scapC 0E+-R @R<de cu %are &reutate. Biecare +o+ot de r<s $l resi%te ca o durere $n ad<ncul c#rnii.A .eC .e-?eC .UMIL @R<de 4i el crud.A .e-?eC Mincin!sD&eC $an4&icarD&eC Cutr"C 0E+-R @Mol"#indu.4i sali-a' cu dispre .A Dn 6&ecarC GicDt!r ,e /!r3eC CEL RANI7 5U0 CO-57A @?4i desc+ide oc+ii li%pe8i.A NuC nuC nu sunt /!r3eC

0E+-R @Mai %ult pentru sine.A Nu-s /!r3e#>>> 5per%urD&eC 56FrFitD&eC H"ctD!r in4Fnat cu n!aptea c-etiC @Cu r#utate cresc<nd#.A $u2i8 nen!rDcit i tic"&!s c-etiC @2i pute c!astaC -i tic"&!it aeruD i ,-aiaC @0e $neac# 4i tu4e4te s#l,atic.A Pau8#. Unul din solda i scoate un stri&#t de ,ucurie 4i $ncepe s# r<d# cu%plit. .UMIL @?4i $nal # &<tul c<t poate.A Duu*#>>> CFt#>>> CFt a ,at# 0eDar8 uit"-te tuC 0E+-R Du /",C Du /", ni*icC Cre, c" Du *ai /",C .UMIL Uit"-te cFt a ,atE>>> -re ase# @Bace e"orturi s# 8#reasc# ce se petrece $n 4an .A CF2i ,e ase# 0E+-R Du *ai /",C @Icne4te. Mu&e4te %ai %ult r#pus de o durere su"leteasc#.A Duu *ai /"",C Iu*i&E>>> Mi s-a scurs !c?iuD E .UMIL @?nne,unit de curio8itate.A Du*#>> CFt#>>> - ,at ase# - ,at sau n-a ,at# CEL RANI7 5U0 CO-57A - ,at> .UMIL CF2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A CinciC .UMIL Dinci#>>> Ma*"""E>>> Dinci ,e aseC Dnsea*n" c-! s-u*6&e 4r"sanuD t!atD &!/e&e&eC ;tiiC @O,osit' epui8at.A Nu /reau s" cFti4e 4r"sanuDC @R#%<ne un ti%p cu capul at<rnat peste piept. 5poi' ca dintr.un -is.A Dreau s" cFti4e s&"3"n!4uDC @Pau8# lun&#. Cei trei par a "i a%u it de"initi-. 5poi' "oarte stins.A 5&"3an!4uDC Dreau s"C

0E+-R @7rusc $ncepe s# &ea%# 4i apoi s# urle de durere.A -?C -?E .UMIL @Ca din -is.A De-i#>>> Ce /rei tuC uci4aC uci4aC ,eC ,eC tat"C CEL RANI7 5U0 CO-57A @La "el' $n trans#.A Uci4a#>>> Uci4a ,e tat"# 0E+-R Du *ai si*tC Du *ai si*t pici!ruDC @0c<nce4te ca un copil.A Du *ai si*t ni*icC .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A Uci4a8 &aC @?n-iorat de un &<nd.A -D1iC e r"u#>>> E r"u8 nu#>>> E pDcat *are8 nu# @optit.A -u1i8 ?rist!sD&eC EuC Eu /reau s" cre,E Dn2e&e4i# VreauE BurE Bur c" /reau s" cre,C .rist!sD&e8 *-au1i#>>> Dint!t,Dauna *i-a* ,!rit s" cre,C H"-*" s" cre,8 .rist!sD&eC H"-*" s" cre,8 *" 6aci# M" au1i# @Url<nd.A M" au1i#>>> @ Mai $ncet' conspirati-.A M-au1i# O*D&e8 *-au1i# CEL RANI7 5U0 CO-57A 7e au,> .UMIL H"-*" s" cre, -a* s" cre,C -* s"-2i 6iu s&u4"8 a* s"-2i 6iu ,Dap!st!&C -* s"-2i sp"& pici!are&e8 a* s">>> Vreau s" cre,8 /reauC D"-*i un se*n -a* s" cre,8 ,"-*iC 5c!ate-ne ,in cuie -a* s" cre,E Dac-ai ?ar i ,ac"C DacD eti 6iu ,e ,u*ne1euC precu* ai 1isC 5c!ate-neE 5" p&ec"* !,at"C D"-ne %!s ,-aici -! s"-*pFn1i* p"*FntuD cu cre,in2a pentru tineC Dai s" p&ec"* ,-aiciC D"-ne se*nuD8 p!2i# .rist!sD&e8 p!2i# 5" p&ec"* cu se*nuD8 p!2i# $!2i8 !*D&e8 p!2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu p!t> 0E+-R @6o+otind' la $nceput st#p<nit' apoi cu r#utate.A Du*i&8 Du*i&C .!2D&eE .UMIL @0c#rpin<ndu.se $n piept cu ,#r,ia.A Ce Irei# Ce# 0E+-R

Du*i&8 Du*i&C ;ar&atanD&eE .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A Nu p!2i# De ce nu p!2i# Dac-eti '*p"rat i ?rist!s8 ,e ce nu p!2i# Cu* se p!ate s" nu p!2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu p!t> 0E+-R Du*i&8 Du*i&C $un4aD&eC Nu te *ai saturi8 ai# 7!t ti*pu& /rei s" ,uci ,e nas pe cine/a>>> .e-?eC> .UMIL @0c<r,it.A N-a* Dis ni*Dc r"uC -* Dis c" /reau s" cre,8 ast-a* DisC 0E+-R Du*i&8 Du*i&C $"c"t!sD&e>>> Cu* s-a%un4-ap!st!&C Un p"cDt!s ca tine# .UMIL @0e pierde $ntr.un co4%ar.A N-a* 1is ni*c r"uC -* Dis ce-a* DisC ;i ce#C -* DisC 5" ne ,ea se*nuDC Dac" se*nuD e &a e&C DacD se*nuD n!stru-i e&C 0E+-R @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A Nu te uita &a .u*i&C $FnD i-n c&ipa *!r2iiC t!t ca un 3!r6a>>> t!t ca un 3!r6a se p!art"C Cu ?rist!suDC nu tre3uieC nu tre3uie s" 6ii 3!r6aC @?4i $n&+ite %ereu sali-a ca s# poat# -or,i.A O*D&e>>> ,ac-eti ?rist!sC ,ac"C tiiC p&eac" *"car tuC> ;-! s" cre,e* 'n tineC O s" *uri* cu se*nuD "staC ca niteC ca nite cre,inci!iC au1i !*D&e>>> @*p"ratD&eE $&eac" tuC 5*u&4e-teE Ca&c" peste 4r"sanuD i peste s&"3"n!4uD i ,u-te>>> ;-! s" cre,e*C O s" cre,e*C ;i nici n-! s" *ai 6ie *!arteC> Dac" tuC ,ac" tu 6aci asta pentru n!iC *!arteaC> Nu *ai eE $!2i# O*D&e8 p!2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu p!t> 0E+-R @Disperat.A Nu p!2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu p!t>

.UMIL @Disperat la r<ndul lui.A 0eDarE>>> 0eDarE 0E+-R @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A De ce nu p!2i#>>> De ce# .UMIL @Calnic.A 0eDarE>>> $"iaDn%enuDC C!D!pini2aC 0E+-R @Printre din i' c#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A De ce nu p!2i8 sec"tur"8 ,D ce# .UMIL @0e 8,ate disperat pe cruce.A Du /reauE DuE 0E+-R Du*i&8 pr!stD&e8 stai ca &u*eaC .UMIL Du /reauC O s-urce pe *ineC O s-urceC 0E+-R D2i ca,e carnea8 Du*i&C Nu tD *ai 13ateC .UMIL E %!sE 0E+-R Dine# .UMIL C!D!pini2aC 0E+-R UnDe# .UMIL @?ntinde &<tul ar#t<ndA -D!&!C Vine ,rept &a *iDeC O s" *i se urce pe 4FtC 0E+-R

Nu eC Nu e ni*ic8 Du*i&C Ji se pareC .UMIL --ncepDt s-urce pe &e*nC 5i*t cu* a-ncepDt s" *i s-urce pe &e*nC 0E+-R Nu *ai urc"C 5-a !pritC .UMIL Nu cre, c" s-a !prit> Nu cre,E>>> Nu cre, c" s-a !pritE @?nne,unit de &<nd.A Nu cre, nici!,at"C c" s-a !pritE>>> 0E+-R 5-a !prit> Bur c" s-a !prit> .UMIL @0e 8,ate dureros.A Nu s-a !pritC Nu cre, c" s-a !prit>>> O s" *i se urce pe 3urt"C i pe 4FtC Nu cre,C CEL RANI7 5U0 CO-57A 5-a !prit> 0E+-R @0e lini4te4te dintr.o dat#.A 5-a !prit# CEL RANI7 5U0 CO-57A 5-a !prit> .UMIL MaD"C MaD"C D2i *u&2u*esc8 *aD"D @:<"<ie' sudoarea i se scur&e pe &<t. 0c#rpin<ndu.se tot %ai des cu ,#r,ia.A D!aDne8 D2i *u&2u*esc8 ,!aDne8 ?rist!sD&e8 ce 3ine-ar 6i ,ac-ai 6iC 0E+-R 7aci8 Du*ni&C O,i?nete-te *ai 3ineC O,i?nete-te ca s" *!ri !,i?nitC .UMIL Nu /reau s" *!r !,iDnitD @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A Nu Dreau s" *!r !,iDnitC M-au1i# Desc?i,e !c?ii ,acD *-au1iC De ce nu r"spun1i# O*D&eC 0E+-R Las"-& 'n paceC Nu /e1i c" nu *ai are sFn4e#

.UMIL Mai areC I se scur4e ! s!r3itur" ,in c!ast"C @i tre*Dr" pie&ea suD c!ast"C DacD 'i tre*Dr" pie&ea 'nsea*n" c"-i /iuD @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50()>A .rist!sD&eC H" ce/a ca s" tiuC ca s" tiu c" *-au1iC Desc?i,e-2i !c?iuD *"car ! ,at"C O ,at" i 4ata>> M-au1i sau nu *-au1i# 0E+-R Gi-i s" scuipe> Dac"-i /iu s" scuipe-a6arD> .UMIL @Oarecu% persuasi-' lin&u4itor.A .rist!sD&eC ;tii ce *-a* 4Fn,it#>>> DacD 1iciC ,acD /reiC Ce-ar 6i s" ,ai ! p&!aie#>>> .*#>>> H" s" p&!u"8 p!2i# H" s" p&!u" -atunci8 atunciC a* s" cre,>>> iC -tFt8 6" s" p&!u"E O p&!aie scurt"8 pFnD ce nu se-ntunec"C O s" ne r"c!ri* t!2i trei iC 4Fn,acuD8 ,aC c!D!pini2a8 ,a8 p"iaD%enuD ! s" se-neceE H" s" p&!u" -! s" cre, 'n tine8 6" s" p&!u"8 p!2i# O s" cre,e* a*Fn,!i 'n tineC 0eDar8 1i-i s" 6ac"C 0E+-R @6ipnoti8at de &<ndul ploii.A .ai8 !*D&eE .ai8 ?rist!sD&eE O p&!aie scurt" iC ai s" ne u*p&iC ! s" 6i* cu su6&etuD iC .aiC ! p&!aie pe 6a2"C .UMIL $!2i# 5pune8 p!2i# CEL RANI7 5U0 CO-57A @?4i desc+ide pleoapele cu %are &reutate' $i pri-e4te pe r<nd cu o neputin # dureroas# 4i apoi' cu &ea%#tul unui copil ,#tut' l#s<ndu.4i capul $n piept.A Nu p!t> .UMIL M"carC *"Dar 6" s" ias-un n!rC -tFt8 un n!r pe cerC 0E+-R 5au8 p!ate 2i-e *ai u!r s" 6aciC s" 6aci s-a,ie pu2inC s-a,ie ! pa&" ,e /FntC DacD>>> ,acD ce& pu2in /FntuDC CEL RANI7 5U0 CO-57A @Disperat.A Nu p!tE Nu p!tE Nu p!tE 0E+-R Nici *"Dar ! a,iere# Da ce p!2i#

.UMIL H" s" piar," 4r"sanuDE 5" piar," 4r"sanuD &a 1aruriC D"-i s&"3"n!4D&ui cinci ,e aseE @i ,ai#>>> ,"-i s&"3"n!4D&ui cinci ,e ase -! s" cre,e* -! s" *uri* *Fntui2i8 -! s" *uri* *Fntui2i -! s" 6ie aa cu* ai spusC CEL RANI7 5U0 CO-57 @?nne,unitA Nu p!tE Nu p!tE Nu p!tE .UMIL Ne6ericitD&eC -,e*Dnit!r ,-!a*eniC M"Dar 'n,ep"rtea1" p"iaD%enuDC C!D!pini2aC H"-! s" p&eceC 0E+-R C?iar aaC aaC asta p!ate c" p!2i>>> p!ate c" p!2i s-! 6aciC N-! s"-2i 6ie 4reuC nu-i cine tie ceC 5" p&ece scFr3a ,-aiciC s" se ,uc"8 s" sa*estece cu 2"rFna8 p!2i# .UMIL @Disperat.A Nu p!ateE Nu p!ateE Nu p!ate s" 6ac" ni*icC Du*ne1eu&e8 ,e ce nu eti# @0e "r#%<nt# 4i $ncepe din nou s# se 8,at# pe cruce.A De ce nu eti# Un,e eti# De ce8 ,e ce#>>> @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A 5pune8 eti sau nu eti# Eti 6iu &ui sau nu eti 6iu &ui#>> Eti '*p"rat i Drist!s sau nu eti# 5pune-ne c" eti -! s" cre,e* 'n tineC ! s" cre,e* 'n tineC ! s" 6i* -! s" cre,e*C 5pune D-C 0E+-R @Ca din -is.A 5pune D-C spune D->>> .UMIL O*D&e8 eti *!rt# 0E+-R 5pune D-C Dai8 spune D-C CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu sunt *!rtC .UMIL Nu eti *!rt#>>> -tunci spune D-C 0E+-R 5pune ,e tineC M"Dar tuC cre1i#

.UMIL 5pune D-C 5pune !,atD D-C> CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu sunt *!rt>>> Nu sunt *!rtC> 0E+-R Cu* p!2i s" cre1i 6"rD se*ne# De ce cre1i 6"rD se*ne# CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu sunt *!rtC .UMIL 5pune D-8 au1i#>>> 5pune D-C C?iar ,acD nu eti ,in !suD &ui>>> 5puneatFtC D-C CEL RANI7 5U0 CO-57A Nu sunt *!rtC Nu suntC Nu sunt>> .UMIL 5pune D-C 5pune D- c?iar ,ac"-i *inciun"C O*D&e8 ! s-apun" s!arD&e -! s" r"*Fne* aaC 5pune D-E Pau8#. 0oldatul cel &ras i8,ucne4te din nou $n +o+ote cu%plite de r<s. 0oarele e pe punctul de a co,or$ dincolo de linia ori8ontului. Insecta ur<t#' &ras# 4i nea&r# $ncepe s# urce pe crucea CELUI R)NI( 0U7 CO50(). 0E+-R @Li%pede' sla,' ter%inat.A Iar a cFti4at 4r"sanuDC O8 sunte* pier,u2iC Du*i&8 sunte* pier,u2iC .u*i&8 niDic nu e nic"ieri8 Du*i&C Ni*ic8 Du*i&8 Du*i&8 niDicC nic"ieriC 5unte* pier,u2i ,e4ea3a8 Du*i&C @?4i clatin# capul $n dreapta 4i $n st<n&a i8,indu.l de u%eri 4i de le%nul crucii >A Nu e niDic nic"ieri i 4r"sanuD ! s" cFti4e *ereu8 ! s" cFti4e -! s" cFti4e -! s" t!t cFti4eC CEL RANI7 5U0 CO-57A NuC NuC Nu8 D!a*ne8 nu sunt *!rtC .UMIL @Cu r#utate disperat#A Eti *!rt8 nen!r!citD&eC -i cre1ut ,e4ea3a8 nen!r!citD&eC>

0E+-R ;i 4r"sanuD ! s" cFti4e *ereuC @nt!t,Dauna ! s" cFti4e8 pFnD &a cap"t ! s" cFti4eC> CEL RANI7 5U0 CO-57A D!a*ne8 ,e ce *-ai p"r"sit# 0E+-R @R<de' $nec<ndu.se 4i &ro+#ind.A .e-?eC 5e-ntunec"C Nu-i aa# 5entunec"C Ji-e 6ric"8 ?rist!sD&e8 nu-i aaC Ji se r"cete carnea8 este# CEL RANI7 5U0 CO-57A @E,#t<ndu.se u4or dar rostind %ai tareA D!a*ne8 ,e ce *-ai p"r"sit# .UMIL M"car taciC Muc"-2i &i*3a i taciC $e,epsete-te pentru /!r3"riaC @Dintr.o dat# "uri,und.A Nu *ai /reau s" te-au,E>>> NuE>>> Nu *ai /reau s" te /",C CEL RANI7 5U0 CO-57A @Url<nd cu ulti%ele "or e.A D!a*ne8 s*u&4e-& ,e pe *ine8 D!a*neE 0E+-R @Uluit de acest stri&#t' &<"<ind' cu ulti%ele puteri' c#tre 6UMIL.A Ce 1ice# .UMIL I s-a urcat p"iaD%enuDC I s-a urcat pe c!ast"C 0E+-R Un,e#>>> Nu *ai /",C Un,e# .UMIL $e c!ast"C O s"-i intre p"ian%enuD 'n ran"C 0E+-R @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50()A O*D&e8 n-ai n!r!cC O*D&eC N-ai nici un 6e& ,e n!r!cC .UMIL @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A H"-aaD @?4i scutur# p<ntecele.A D"-& %!sC O s"-2i intre 'n ran"C

0E+-R @0cuip# de sil#.A 0estia ,e p"iaD%enC 5cFr3aC @C#tre CEL R)NI( 0U7 CO50().A .rist!su&eC Nu te &"saC 5trFn4e-2i 3urta i p!cnete-& ,in"untruC .UMIL @?n&ro8it' pri-ind spre insect#.A Ce ,racuD s"-i 6ace*# Nu-& pute* &"sa aaC 0E+-R @0e apleac# aproape s%ul&<ndu.se de pe cruce 4i scuip# spre p#ian9en $ncerc<nd s# inteasc# insecta cu stropii de sali-# ro4iatic#A +Fn4aniaC @0cuip#.A B!sE @0cuip#.A -6arDE @0cuip#.A .UMIL Ce 6aci# 0E+-R @0cuip#.A 5cuip" i tuC @0cuip#.A $!ate-! ni*eri*C @0cuip#.A $!ate-! !pri*C @0cuip#.A 7re3uie s-! ni*eri*C @0cuip#.A .UMIL @0cuip#.A 0E+-R @0cuip#.A 5-a !prit# @0cuip#.A $arc" s-a !pritC .UMIL @0cuip#.A 0E+-R @0cuip#.A .UMIL @0cuip#.A 0estiaC 5cFr3a scFr3e&!rC 0E+-R @0cuip#. A .ai8 .u*i&C 5cuip"8 .u*i&C Nu-& pute* &"sa aaC> 6UMIL scuip#. 7E:5R scuip# 0oarele apune.

?ntunericul se las# peste e"ortul disperat al celor doi cruci"ica i de a alun&a' a4a cu% se %ai poate' p#ian9enul din rana celui de.al treilea.

UL7IMUL +ODO7
Persona9e* +ODO7 5-MUEL 0ECKE7 0trad# $n pant#' -a& ani%at#' $n a%ur&. :ODO(' un ,#r,at sl#,#no&' dar decent $%,r#cat' st# pe trotuar' cu picioarele $n strad#. Bu%ea8# trist' "#r# &<nduri. ?n apropiere F un to%,eron r#sturnat. De unde-a' dintr.un punct in-i8i,il' se aude o u4# desc+i8<ndu.se' are loc o lupt# surd# 4i un al doilea ,#r,at sl#,#no& F dar decent $%,r#cat F este $%,r<ncit pe trotuar. Dup# cu% se -a -edea %ai t<r8iu' acest al doilea ,#r,at sl#,#no& este $nsu4i 05MUEL 7ECGE((. Persona9ul aproape c# se rosto&ole4te peste :ODO(. 5-MUEL 0ECKE77 Iart"-*"> +ODO7 Nu 6ace ni*ic> 5-MUEL 0ECKE77 @scutur<ndu.se de pra"A N-a* /rut s" te &!/esc> +ODO7 E8 asta-i acuD> 5-MUEL 0ECKE77 @aran9<ndu.4i p#l#riaA Der3e,ei> $este t!t nu*ai ,er3e,ei> +ODO7 E n!r*a&> @Pri-indu.l %ai atent.A Ve1i c" 2i s-a ,escusut *Fneca> 5-MUEL 0ECKE77 @ridic<ndu.4i ,ra ul st<n& 4i c#ut<ndu.se la su,suoar#A -* si*2it> +ODO7 7e-au &!/it# 5-MUEL 0ECKE77 Nu> Mai *u&t *-au *ur,"rit> +ODO7 @$ntin8<ndu.i c+i4toculA Ia un 6u*> Vrei un 6u*# 5-MUEL 0ECKE77 Mersi> 5+ODO7 5tai %!s> De ce nu stai %!s H @05MUEL 7ECGE(( se a4ea8# pe trotuar' cu picioarele $n strad#.A -* i*presia c" te-au ,at a6ar"> Este c" te-au ,at a6ar"# 5-MUEL 0ECKE77 @u4or iritatA -i /"1ut ,u*neata c" *-au ,at a6ar"# +ODO7 @tristA* -,e/"ru& e c" i pe *ine *-au ,at a6ar"> 5-MUEL 0ECKE77 De un,e# +ODO7 Din teatru> 5-MUEL 0ECKE77 CFn,#

+ODO7 -,ineauri> 5-MUEL 0ECKE77 -i a/ut 3i&et# +ODO7 Da> 5-MUEL 0ECKE77 ;i# +ODO7 N-au /rut s" %!ace pentru un sin4ur !*> 5-MUEL 0ECKE77 7re3uia s" insiti> Dac-ai a/ut 3i&et tre3uia s" te 3a2i cu ei> N-a/eau ,reptu& s" nu %!ace> 7re3uiau s" %!aceE Eu aa 1ic tre3uiau s" %!ace> ;i ce ,ac" erai sin4ur# 7re3uia s" te 3a2i> +ODO7 Cu cine s" te 3a2i# Atia-s !a*eni cu care s" te 3a2i# 5-MUEL 0ECKE77 Nu tre3uia s" te &ai> R"u ai 6"cut c" te-ai &"sat> Ei sunt !3&i4a2i s" %!ace> C?iar ,ac" sunt cinci !a*eni 'n sa&"> Nu c!ntea1"> 5unt act!ri> -sta e *eseria &!r> +ODO7 $!ate c" s-au p&ictisit i ei> -&a&t"ieri au 6!st e:act cinci !a*eni8 aa cu* spui> ;i au %ucat> @n2e&e4i# Or 6i !3!sit i eiC 7!at" &u*ea !3!sete . @Pau8#. Preia c+i4tocul 4i tra&e un "u%.A Ieri au 6!st nu*aD ,!i> 5-MUEL 0ECKE77 De un,e tii c-au 6!st nu*aiD ,!i# +ODO7 UnuD ,in ei era* eu> @Mai tra&e un "u%.A 5"-2i ar"t ce/aC ;tii sarunci c?it!cu& cu ,!u" ,e4ete# UiteC @& prin1i aaC Cu ,e4etuD acesta aiciC ;i cFn, '& p!cneti cap"t" ! /ite1"C @5runc# c+i4tocul pe cel#lalt trotuar.A -i /"1ut# $!2i s" 6aci aa# 5-MUEL 0ECKE77 ;i ce trea3" a/eai# +ODO7 -,ic" ce# 5-MUEL 0ECKE77 5" /ii i ieri i a1i# +ODO7 $"iC euC 'nt!t,eauna /in> 5ear" ,e sear" /in> 5-MUEL 0ECKE77 Mi s-a p"rut *ie c" 2i-a* *ai /"1ut *utra> +ODO7 ;i eu 2i-a* /"1ut *utra> Nu erai tu ace&a ,in 6un,uD s"&ii# Vreau s" 1ic8 asear"8 nu erai tu ce& ,e-a& ,!i&ea# 5-MUEL 0ECKE77 Eu era*> $e t!2i ,racii8 eu> +ODO7 M-a* prins c" erai tu> De cu* te-a* /"1ut *-a* prins> ;i ce trea3" a/eai# 5-MUEL 0ECKE77 Eu sunt ace&a care a scris-!> +ODO7 Ce# 5-MUEL 0ECKE77 C?estia asta> Eu a* scris-!> +ODO7 E8 nu *"-nne3uni> 7u ai scris-!# 5-MUEL 0ECKE77 Eu> +ODO7 -,ic" ,u*neata eti aut!ru&# 5-MUEL 0ECKE77 Eu> Eu sunt> +ODO7 H!r*i,a3i&E @n2e&e4 c" e:iti> 5-MUEL 0ECKE77 E:ist> 5i4ur c" e:ist> Cine 2i-a 3"4at 'n cap c" nu e:ist# +ODO7 -,e/"ruD e c" *-a* prins eu *ai ,e*u&t c" e:iti> Dei8 ,e cF2i/a ani 'nc!ace8 *-a* t!t 'ntre3at ,ac" e:iti> @*i t!t spunea* e:ist" sau nu e:ist"# Erau 1i&e cFn, *i se p"rea c" nu se p!ate s" e:iti> @n2e&e4i# 5unt

ase*enea 1i&e> 5unt 1i&e i 1i&e8 'n2e&e4i# He& ,e 6e& ,e 1i&e> DaD nu cre, c" p!2i pricepe asta> Cu capuD "&a-a& t"u8 sec> 5-MUEL 0ECKE77 $!ate-2i ra, una> +ODO7 -8 /rei s" *" &!/eti# L!/ete-*"> $!6ti*8 &!/ete-*"E @Pau8#. ?l pri-e4te ar #&os.) -6&"8 ,!*nu&e8 c" *-ai &!/it ,estu&E Nu *ai tre3uie s" *" &!/eti> M-ai &!/it ,estu& pFn-acu*> 5-MUEL 0ECKE77 7e-a* &!/it ,in 4reea&"> 7e-a* &!/it c" *-au '*pins> +ODO7 $!6ti*E Nu pricepi ni*ic. @Bi!<ndu.lA Nu /!r3esc ,e seara asta> V!r3esc 'n 4enera&> De ani i ani ,e 1i&e *" 6ier3i ca pe un !3!&an> 5-MUEL 0ECKE77 Eu te 6ier3 ca pe un !3!&an# +ODO7 7uE DaE 5ear" ,e sear"8 secun," ,e secun,"8 ,e ani i ani ,e 1i&e> M-ai 6"rF*i2at8 *-ai %upuit8 *-ai ,istrus> -i 6"cut ,in *ine ! 6ant!*"8 ! 6ant!"8 *-ai u*i&it> -cesta-i pers!na%# @0e ridic# $n picioare' a%enin #tor.A Nen!r!citu&eE -cuD ai s" p&"teti t!t8 t!t. @Edro,itor.A Eu sunt +!,!tE 5-MUEL 0ECKE77 Ce-ai 1is# +ODO7 Eu sunt +!,!tE @2i spune ce/a nu*e&e "sta# 5i*2i ce/a# Eu a 1ice c" 2i-a sunat ceasuD> 7re3uie s" si*2i i tu ce/a> 5i*2i c" i-a sunat ceasuD# 5-MUEL 0ECKE77 Eti ne3un> Nu ,e4ea3a te-ai ,at "tia a6ar"> +ODO7 Eu sunt ne3un# Eu# 7u eti ne3unE ;i pe *ine s" nu *" 6aci ne3un> Eu nu sunt ne3un> Ne3un e ace&a care scrie> -a se scrie# De ce nu te ui2i i tu pu2in 'n %ur# 5" /e1i cu* se scrie# Un,e ai /"1ut tu pers!na% care s" nu apar"# Un,e# @54teapt# r#spunsul.A Iu,aE @0e a4ea8#.A 5-MUEL 0ECKE77 $e *ine s" nu *" 6aci Iu,a# N-ai ,reptu& s"-*i ceri s!c!tea&"> +ODO7 N-a* ,reptu& s"-2i cer s!c!tea&"# O8 stai s" ne-n2e&e4e*E 5unt sin4uru& care are ,reptuD s"-2i cear" s!c!tea&"> Drept cine te cre1i# Uite 5?aLespeareE 7!ate pers!na%e&e apar> $Fn" i sta6ia apareE 7!t ce e scris pe 6!aie intr" 'n scen"> ;i tu# Cre1i c" *ie *i-a 6!st u!r 'n t!t acest ti*p# @n ,e6initi/8 cine sunt eu# Ce sunt eu# Cu* e p!si3i& s" te %!ci 'n ?a&u& acesta cu *ine# @(reptat $ncepe s# se s%iorc#ie.A Mi-ar 6i 6!st ,e a%uns i un sin4ur *inutC ;i ! sin4ur" secun,"> - 6i putut s" spun i eu un sin4ur cu/FntC Orice cu/FntC De pi&,"8 a 6i putut s" spun nu> Ce sar 6i-ntF*p&at ,ac" a 6i putut s" spun i eu nu# @2i spun c" nu s-ar 6i 'ntF*p&at ni*icC Este c" nu s-ar 6i 'ntF*p&at ni*ic# 5-MUEL 0ECKE77 Nu> +ODO7 M-a* s"turat8 pur i si*p&u *-a* s"turatE Cu* e p!si3i& s" p&uteti aa &a nes6Frit 5" 6ii i s" nu 6ii8 'n ace&ai ti*p# Eu asta /reau s" te-ntre38 'n2e&e4i# Cu* e p!si3i& s" 6ii i s" nu 6ii# 5-MUEL 0ECKE77 Nu tiu> +ODO7 Dar tre3uie s" tii> Cu* e p!si3i& s" nu tii# Cine/a tre3uie s" tie> Cine /rei s" tie ,ac" tu nu tii# 5-MUEL 0ECKE77 Nu tiu> $ur i si*p&u aa *i-a ieit>

+ODO7 $!ate c" a 6!st un *!*ent ,e r"t"cireC O 1i pr!ast"C Oricui i se p!ate-ntF*p&a8 nu# Un 4?ini!nC Dar &ucruri&e s-ar putea /in,eca>> 5-ar putea 6ace ce/a>>> Ji-a* spus8 nu a* ne/!ie ,ecFt ,e un *inut8 ,e un cu/Fnt8 ca s" 6iu eu 'nsu*iC @0coate un teanc de "oi din +ain#.A UiteC $!6ti*C Nu a* a3s!&ut nici ! preten2ieC 5trec!ar"-*" un,e/aC Oriun,eC Desc?i,e ! parante1"C H" ce/aE 5-MUEL 0ECKE77 @r#s"oie4te "oile plictisit 4i apoi le arunc#A Inuti&> 7eatruD s-a-nc?is> +ODO7 (a,unFn, 6!i&e ,e pe stra,") Nu se p!ateC> DaD nu se p!ate s" se ter*ine c?iar aaC 5-MUEL 0ECKE77 $iesa nu se *ai %!ac"> +ODO7 @r#%<n<nd cu &estul $n aerA Cu* nu se *ai %!ac"# 5-MUEL 0ECKE77 N-ai /"1ut c-a* 6!st ,at a6ar"# Nu se *ai %!ac"> Nu se *ai %!ac" nic"ieri8 ni*ic> +ODO7 Dar e-4r!1it!r8 'n4r!1it!rC 5-MUEL 0ECKE77 -sta e> @Pau8#.A Nu *ai ai ! 2i4ar"# +ODO7 Mai sunt nite *ucuri 'n t!*3er!n> 5-MUEL 0ECKE77 DraciE D!ar n-a* s" 6u*e1 ,in t!*3er!n> +ODO7 De ce nu# E t!*3er!nuD teatru&uiC @Ridic# to%,eronul 4i.l r#stoarn#.A $!6ti*C -&e4e>> 5-MUEL 0ECKE77 Nu p!t> Mi-e si&"> +ODO7 @r#scolind cu piciorul printre o,iectele c#8uteA -,e/"ruD e c" s-ar putea s" ai ,reptateC @Preocupat de resturile teatrului.A .ar,u4?ia se c&atin"C Nu *ai e ce-a 6!stC 5e /e,e ,up" t!*3er!n c" teatru& se ,uce ,racu&uiC 5-MUEL 0ECKE77 Ce-i aia# +ODO7 O *asc"C Nu se *ai p!art"C @?4i aprinde un c+i4toc.A E?e8 ce /re*uriC Ce &u*eC Cine *ai tie a1i s" 2in" ! *asc" pe 6a2"# @(ra&e un "u%. 0e a4ea8# l<n&# 05MUEL 7ECGE(( 4i.i $ntinde c+i4tocul. optit.A -* i*presia c" ne ascu&t" care/a> 5-MUEL 0ECKE77 @preia c+i4tocul' tra&e un "u%' se uit# $n 9urA Un,e# +ODO7 @4optitA* -c!&!C @n spate&e n!stru> Un tip> 5-a !prit ,e cinci *inute i ne-ascu&t"> 5-MUEL 0ECKE77 @tr#&<nd un "u% 4i $napoind c+i4toculA D"-& 'nc!&!E +ODO7 Dac" /rei 'i 6ac /Fnt> 5-MUEL 0ECKE77 Nu *erit"> +ODO7 @i p!cesc *utra> Una-,!uaE Vrei# 5-MUEL 0ECKE77 5tai &initit> +ODO7 Vreau s" 6ac ce/a pentru tine> Nu sup!rt s" te /", aa *!rc!/it> 7re3uie s" 6ac ce/a pentru tine> Dac"-& p!cnesc *"car ! ,at" ne *ai ,esc"rc"* i n!i> 5-MUEL 0ECKE77 De ce s"-& p!cneti# E un !*> 7u nu /e1i ce pustii sunt str"1i&e# E ,e *irare c" *ai trece cFte un !*>

+ODO7 ;i eu a* !3ser/at c" ce/a nu e-n re4u&" cu str"1i&e> 5-MUEL 0ECKE77 CFn, a* /enit 'nc!ace a* trecut prin parc> CF2i !a*eni cre1i c" se p&i*3au prin parc# +ODO7 CF2i# 5-MUEL 0ECKE77 7rei> +ODO7 @trist' "u%<ndA -cuD ,!u" ceasuri *-a* ,us s" 3eau ! 3ere8 pe teras"> CF2i !a*eni cre1i c" erau pe teras"# +ODO7 CF2i# 5-MUEL 0ECKE77 7rei> +ODO7 Nai3a s"-i ia> -* /rut s" spun trei i nu tiu ,e ce a* t"cut> 5-MUEL 0ECKE77 @ncearc" s" te urci 'ntr-un aut!3u1> $ur i si*p&u si*2i c"-nne3uneti> -* /enit 'nc!ace cu aut!3u1u&> CF2i !a*eni cre1i c" erau 'n aut!3u1# +ODO7 7reiE 5-MUEL 0ECKE77 Era* nu*ai eu cu !6eru&E +ODO7 E c&arE 7!tu& se ,uce ,e rFp"> 5-MUEL 0ECKE77 ;!6eru& era sur,> CFn, &-a* 'ntre3at un,e tre3uie s" c!3!r a ri,icat ,in u*eri> +ODO7 Nite 3estii> -sta nu *ai e &u*e ca s" iei ,in cas"> Ce& *ai 3un &ucru e s" stai 'nc?is 'n"untru i s" te 4Fn,eti> 5-MUEL 0ECKE77 Uit"-te peste ,ru*> 7!ate 6erestre&e sunt 'nc?ise8 t!ate per,e&e&e sunt trase> +ODO7 - *ai /enit unuD> 5-MUEL 0ECKE77 Cine# +ODO7 Un tip> 5-a !prit 'n spate&e n!stru i ascu&t"> 5-MUEL 0ECKE77 M" ,!are-n c!t> +ODO7 Nu# M" 3ucur c" te-ai *ai 'n/ese&it un pic> Dac" /rei *" ri,ic iC 5-MUEL 0ECKE77 Nu8 nuC Mai 3ine aprin,e* un c?it!c> +ODO7 Lucru& ,e care *" te* ce& *ai *u&tC @0cor%one4te.A @n2e&e4i>> E c" *Fine n-! s" a* un,e iei> 5-MUEL 0ECKE77 -,ic" un,e# +ODO7 @&#se4te un rest de i&ar# ce-a %ai lun&A -,ic" &a teatru> 0at pariu c!r s"-& 'nc?i," i p-acesta> 5-MUEL 0ECKE77 Or s"-& 6ac" ,ep!1it ,e 3ut!aie> +ODO7 De%a *ir!ase pu2in a /ar1"> 5-MUEL 0ECKE77 Nu e ,e &a /ar1"> E ,e &a cana&> @0e apleac# 4i pune urec+ea la trotuar.A Cur4e ce/a pe ,e,esu3t> 5i*2i cu* cur4e ce/a pe ,e,esu3t# +ODO7 Mie *i se pare c" st". @5scult#.A Jie 2i se pare c" se scur4e# 5-MUEL 0ECKE77 5e scur4e8 ,ar 6!arte 'ncet> +ODO7 Une!ri8 cFn, *" tre1esc ,i*inea2a8 *i se pare c" ce/a se ri,ic" ,in capu& *eu i se spar4e ,e ta/an> E p!si3i& aa ce/a#

5-MUEL 0ECKE77 -cuD /re! cF2i/a ani era* s" !*!r pe cine/a cu *aina> Dup" ce a* reuit s" 6rFne18 a* si*2it ace&ai &ucru> +ODO7 Ce p!ate s" 6ie# 5-MUEL 0ECKE77 Nu tiu> $!ate s" nu 6ie ni*ic> +ODO7 0"trFne8 s"-2i spun ce/a> @*i eti ,in ce 'n ce *ai si*patic> 5-MUEL 0ECKE77 5"-2i spun i eu ce/a> @*i pare r"u ,e t!t ce s-a 'ntF*p&at> Dac" /rei8 p!2i s" intri &a s6Frit8 aa cu* ai 1is> +ODO7 La ce 3un# 7eatruD a *urit> 5-MUEL 0ECKE77 - *urit8 n-a *urit8 eu /reau s" intri &a s6Frit> D" ?Frtii&e> +ODO7 Va:> I*p!rtant e c" sunte* /ii> 5-MUEL 0ECKE77 Nu8 nuC Vreau s-a,au4 ce/a8 euC @R#scole4te printre "oi.A Un,e e 6ina&u&# +ODO7 0"trFne8 "tia nu *erit" nici un 6ina&> Mai 3ine '2i spun a&tce/a> -* &a *ine ! stic&" ,e %u*"tate> @?n tot acest ti%p trec#torii s.au apropiat de cei doi 4i s.au oprit s#.i asculte. P<n# la s"<r4it lu%ea -a "ace cerc $n 9urul lor.A 5-MUEL 0ECKE77 @ar#t<nd spre sticl#A E ,in t!*3er!n# +ODO7 N-are i*p!rtan2" ,e un,e e> I*p!rtant e c" e> ;i c" e &a *ine> @0coate sticla din interiorul +ainei.A $entru ce 3e*# 5-MUEL 0ECKE77 0e* pur i si*p&u> +ODO7 Nu8 e p"cat s" 3ei pur i si*p&u> @n &u*ea asta e p"cat s" 3ei pur i si*p&u> Ir!seti 3"utura ,ac" 3ei pur i si*p&u> @Ridic# sticla 4i ,ea.A $entru teatruE Care t!c*ai a *urit> 5-MUEL 0ECKE77 Nai3a s"-& ia ,e teatru .. @Pri%e4te sticla 4i ,ea.A Ce *u&t &-a* iu3itC +ODO7 Nite ,er3e,eiC Nite !r,inari>> 5" !*!ri arta. @7ea. E"u8i-. 5%e it.A $!t s" te-*3r"2ie1# 5-MUEL 0ECKE77 @$n%uiatA -cuD8 'n anii ,in ur*"8 !3inuia* s" *" strec!r ,up" ,raperiiC $Fn,ea* ,in sa&"8 ,up" ui&e 'ntre,esc?iseC O8 a* iu3it ! ?i*er"C @Cei doi se $%,r# i4ea8#.A +ODO7 @pe u%#rul lui 05MUEL 7ECGE((A Ce-! s" 6ace* ,-acuD 7!tuD se scu6un,"C 7r!tuaruD se scu6un,"C Uite &a t!*3er!n se scu6un,"-n tr!tuarC ! s" *uri* ca nite !3!&ani> 5-MUEL 0ECKE77 Nu *uri* n!i> +ODO7 @s%iorc#indu.seA N-! s" p!t tr"i 6"r" teatruC N-! s-! p!t ,uce prea *u&tC @n 6iecare sear" era* 'n sa&"8 era* printre !a*eni8 tr"ia*>> 5u6erea* ca in cFine8 ,ar tr"ia*C 7r"ia* peste t!t8 'n 6iecare cu/FntC

Cu* ,e-au putut 6ace aa ce/a# Cu* ,e-au putut 'nc?i,e t!tuD# Cu* ,eau putut ,a !a*enii a6ar"# Ce *" 6ac eu acuD# 5-MUEL 0ECKE77 @pri-ind st<n9enit $n 9ur' 4optindA 7aci ,racu&ui c" rF,e &u*ea> +ODO7 Care# Cine# 5-MUEL 0ECKE77 @4optitA Nu /e1i# Nai3a s"-i ia> Nu /e1i cF2i s-au a,unat# +ODO7 @4optitA* De un,e s-au a,unat# Ce nai3a /!r# 5-MUEL 0ECKE77 .a3ar n-a*> I*p!rtant e c" s-au a,unat> +ODO7 Dac" /rei *" ri,ic iC 5-MUEL 0ECKE77 NuC Nu> 5" /!r3i*> 5" *ai /!r3i*> 5-! 2ine* t!t aa> +ODO7 @%irat' a&itatA Eu nu tiu ,e un,e ies !a*eni "tia> 5tra,a era pustie> Cu* se p!t a,una atFt ,e *u&2i pe ! stra," pustie# 5-MUEL 0ECKE77 5e p!ate> Orice se p!ate> 5unt 1i&e cFn, se p!ate> +ODO7 Uite-i8 au 'nceput s" s-ae1e> Eu 1ic s-! ter4e*> 5-MUEL 0ECKE77 De ce s-! ter4e*# 5" /!r3i*C +ODO7 O s" 6ie prea tFr1iu> Dac" *ai st"* un *inut ! s" 6ie prea tFr1iu> Or s" ne su6!ce> 5-MUEL 0ECKE77 -a8 aaC 5" /!r3i*C +ODO7 Despre ce s" /!r3i*# De ce s" /!r3i*# 5-MUEL 0ECKE77 5" /!r3i*> Ce& *ai i*p!rtant &ucru e s" /!r3i*> 5" /!r3i* ,espre !rice> +ODO7 @pri-ind $nsp#i%<ntat $n 9ur la %ul i%ea care s.a a4e8at pe caldar<%A* D!a*ne8 ce s" spun# 5-MUEL 0ECKE77 @ntrea3"-*" ,ac" *-au 3"tutC @ntre ti*p eu '*i sc!t 4?eata i *" uit &a 4?eata> Dup-aceea *" 'ntre3i ce 6ac eu aici> @?4i scoate &+eata.A +ODO7 @cu &las +ot#r<tA Ce 6aci ac!&!# 5-MUEL 0ECKE77 /M# descal . Iie nu 4i s.a $nt<%plat niciodat#H/

-$- .-VEL
$ers!na%e 5INUCI+-;UL VMNGA7ORUL DE -RME @0INUCI:5UL intr# $n %a&a8inul de ar%e. VJNE)(ORUL DE 5RME toc%ai %#n<nc# $n spatele te9&+elei. 0INUCI:5UL are o "i&ur# speriat#. 0t# lipit cu spatele de u4#. Pri-e4te "i spre VJNE)(ORUL DE 5RME. VJNE)(ORUL DE 5RME $n ele&e $n ce situa ie se a"l# 0INUCI:5UL. ?i u%ple un pa+ar cu alcool 4i i.l $ntinde pe te9&+ea. 0INICU:5UL se repede la pa+ar 4i.l d# pe &<t dintr.o su"lare.A VMNGA7ORUL DE -RME 5unte2i ?!t"rFt# 5INUCI+-;UL 5unt ?!t"rFtE VMNGA7ORUL DE -RME Mai 4Fn,i2i-/"> Mai e ti*p s" ,a2i 'nap!i> 5INUCI+-;UL Nu ,au 'nap!i> VMNGA7ORUL DE -RME Cu* ,!ri2i> @Pau8#. 0INUCI:5UL $4i pli%,# pri-irile peste ra"turi.A VMNGA7ORUL DE -RME D!ri2i ce/a specia&# 5INUCI+-;UL Ce/a scurt i 6"r" ,ureri> VMNGA7ORUL DE -RME $"cat> 7!at" &u*ea ,!rete ce/a scurt i 6"r" ,ureri> Dar s" ti2i c" i *et!,e&e &un4i i c?inuit!are au 6ar*ecu& &!r> Iar une!ri sunt c?iar *ai e6iciente> 5INUCI+-;UL Nu> Eu /reau ce/a scurt i 6"r" ,ureri> VMNGA7ORUL DE -RME @plictisitA* @n s6Frit> 5unte2i tr"4"t!r# 5INUCI+-;UL Oarecu*> VMNGA7ORUL DE -RME @$i arunc# pe te9&+ea un re-ol-erA* $!6ti*>

5INUCI+-;UL @$l pri-e4te "ascinatK -rea s#.l atin&# dar se r#8&<nde4teA NuC ;ti2iC n-a /rea c?iar un re/!&/er ,e ,u1in"C> VMNGA7ORUL DE -RME -* unu& aurit &a 4ur"C> 5INUCI+-;UL @cu sclipire $n oc+iA* 5" /",E VMNGA7ORUL DE -RME Dar e *u&t *ai scu*p> 5INUCI+-;UL NU c!ntea1" 3anii> VMNGA7ORUL DE -RME 5unte2i ,ispus s" p&"ti2i !ricFt# 5INUCI+-;UL OricFt> VMNGA7ORUL DE -RME -tunci a* s" /" /Fn, un p!ntC> @?i "ace se%n s# se apropie. Discret.A @& ti2i pe ERNE57# 5INUCI+-;UL @nel#%uritA* $e ERNE57# VMNGA7ORUL DE -RME @ne%ul u%itA* ERNE57 MILLER .EMIN+N-OE 5INUCI+-;UL ERNE57 MILLER .EMIN+N-O# VMNGA7ORUL DE -RME C> MILLER .EMIN+N-OE 5INUCI+-;UL -,i! ar*e# VMNGA7ORUL DE -RME E& eE 5INUCI+-;UL @& tiu> VMNGA7ORUL DE -RME @discretA* Ei 3ineC p!se, puca &ui ,e /Fn"t!are cu care s-a '*pucat ERNE57 MILLER .EMIN+N-O> 5INUCI+-;UL @culoare $n o,ra9iA* $!se,a2i aceast" ar*"# VMNGA7ORUL DE -RME O p!se,E 5INUCI+-;UL ;i 6unc2i!nea1"# 5unte2i si4ur c" 6unc2i!nea1"# 5" nu 6ac" /re! 6i4ur"> VMNGA7ORUL DE -RME Hunc2i!nea1"> Eu pers!na& ! un4 'n 6iecare 1i> 5INUCI+-;UL $recis# VMNGA7ORUL DE -RME Cu* /" /", i cu* *" /e,e2i> 5INUCI+-;UL @$n"ier,<ntatA* 5-! /",> VMNGA7ORUL DE -RME Iat-!E @0INUCI5:5UL se repede la ea.A @ncet C!st" ! a/ere> 5INUCI+-;UL .*> $are s!&i,"> VMNGA7ORUL DE -RME Este e:ce&ent"> Hace ! 4aur" cFt ! 6ar6urie> 5INUCI+-;UL @alar%atA* Dar eu nu /reau ! 4aur" cFt ! 6ar6urieE VMNGA7ORUL DE -RME @$i ia ar%a $%,u"natA $"cat> E ! ar*" si4ur"> 5INUCI+-;UL H"r" 4aur" nu se p!ate# VMNGA7ORUL DE -RME H"r" 4aur"> Nu> 5INUCI+-;UL -tunci cre, c" a /rea ! 4aur" *ai *ic"> VMNGA7ORUL DE -RME CFt ,e *ic"# 5INUCI+-;UL @arat# cu de&eteleA* -aC @Mic4orea8# %ereu &aura.A VMNGA7ORUL DE -RME O 4aur" cFt un 4"&3enu ,e !u8 e 3ine# 5INUCI+-;UL CFt un 4"&3enu ,e !u ,e !u ,e ra2"# VMNGA7ORUL DE -RME De 4"in"> 5INUCI+-;UL 5" /",>

VMNGA7ORUL DE -R RME $!6ti*E Cu acest re/!&/er s-a sinucis VL-DIMIRE 5INUCI+-;UL Care VL-DIMIR# VMNGA7ORUL DE -RME VL-DIMIR VL-DIMIROVICI M-I-KOV5KI> 5INUCI+-;UL N!ru& 'n panta&!ni# VMNGA7ORUL DE -RME $&!ni2a> 5INUCI+-;UL M" 6ascinea1" M-I-KOV5KI> VMNGA7ORUL DE -RME $"i# 5INUCI+-;UL - putea s" recit p!e*u& V&a,i*ir I&ici Lenin 'n 'ntre4i*eC VMNGA7ORUL DE -RME $"iC> 5INUCI+-;UL Nu8 M-I-KOV5KI nu> -&tce/a> VMNGA7ORUL DE -RME @se%n discretK la urec+eA* @& ti2i pe CE5-RE# 5INUCI+-;UL $e CE5-RE# VMNGA7ORUL DE -RME CE5-REE CE5-REE 5INUCI+-;UL Care CE5-RE# VMNGA7ORUL DE -RME $e $-VE5EE 5INUCI+-;UL CE5-RE $-VE5E#E VMNGA7ORUL DE -RME Meseria ,e a tr"iE 5INUCI+-;UL 5unt ne3un ,up" $-VE5EE VMNGA7ORUL DE -RME 0"nuia* eu> 5INUCI+-;UL $!t s" /" recit ce/a ,in $-VE5E# VMNGA7ORUL DE -RME N-are nici un r!st> ;i eu '& tiu pe ,e r!st> 5INUCI+-;UL 7!tui>8 *"car un 6ra4*entC> VMNGA7ORUL DE -RME 5" &"s"* p!e1ia> Mai 3ine uitai-/" &a re/!&/er> 5INUCI+-;UL @$l ia s"iosA* @n tF*p&" sau 'n ini*"# VMNGA7ORUL DE -RME @n 4ur"> CE5-RE i-a tras 'n 4ur"> Dar asta nu 'nsea*n" ni*ic> $ute2i i*pr!/i1a> Marii p!e2i nu tre3uie i*ita2i> 5INUCI+-;UL @dintr.o dat# o,ositA* - putea s" stau pu2in %!s# VMNGA7ORUL DE -RME V" r!4> 5INUCI+-;UL 5unt pur i si*p&u e*!2i!nat> VMNGA7ORUL DE -RME Mai /re2i un str!p# 5INUCI+-;UL Mai /reau> VMNGA7ORUL DE -RME @toarn# $n dou# pa+areA* $entru $-VE5EE 5INUCI+-;UL $entru $-VE5EE Pau8#. Cei doi ,eau. VMNGA7ORUL DE 5RME @%editati-' ar#t<nd c#tre re-ol-erul pe care 0INUCI:5UL $l tot r#suce4teA E un e:e*p&ar 6ru*!sC 5INUCI+-;UL @%editati- 4i elA* ;i t!tuiC Cre,e2i c" este ,ecent s" te '*puti 'n 4ur"# VMNGA7ORUL DE -RME Nu tre3uie s" /" &ua2i ,up" 4ura &u*ii> Lu*ea /!r3ete *u&te> @n /ia2" e 3ine s" 6aci ,up" cu* te taie capu&>

5INUCI+-;UL NuC nu cre, c" *i se p!tri/eteC;ti2i8 eu sa&i/e1 4r!a1nicC> VMNGA7ORUL DE -RME -/e2i 4astrit"# 5INUCI+-;UL -*> ;i ,u*nea/!astr"# VMNGA7ORUL DE -RME ;i eu> 5INUCI+-;UL 7!at" &u*ea are 4astrit" 'n 1i&e&e n!astre>># VMNGA7ORUL DE -RME V" p!t ,a ! re2et" 6!r*i,a3i&" ,e ceai pentru 4astrit"> 5INUCI+-;UL Nu prea cre, 'n ceaiuri> -* 3"ut t!t 6e&u& ,e ceaiuri> VMNGA7ORUL DE -RME Ce /" c!st" s" 'ncerca2iC> 5INUCI+-;UL 5" 'ncercC> VMNGA7ORUL DE -RME C> O ar*" a&3"E 5INUCI+-;UL $!6ti*# VMNGA7ORUL DE -RME 5unte2i un 6in8 un ra6inat> V" p&ace s" *e,ita2i8 s" /" 4Fn,i2i &a !3iecte c?iar 'n ti*p ce e&e /" pr!/!ac"> 5INUCI+-;UL Cre,e2i# VMNGA7ORUL DE -RME V-a* ,esci6rat ,in pri*a c&ip"> -/e2i tenta2ia c"tre e6ecte&e 3ine ca&cu&ate> Cre, c" ar tre3ui s" /" 6ace2i ?ara-Liri> 5INUCI+-;UL O8 nuE VMNGA7ORUL DE -RME Nu /" pripi2i> -* t!t ce /" tre3uie> 5INUCI+-;UL -tunci sunte2i ! *in" ,e aur> VMNGA7ORUL DE -RME V" r!4 s" c!nte*p&a2i un ti*p acest pu*na&> 5INUCI+-;UL - putea s"-& 'ncerc cu 3uricu& ,e4ete&!r# VMNGA7ORUL DE -RME Hi2i pru,ent> E 'nc" 6!arte ascu2it> N-a 6!st 6!&!sit ,ecFt ! ,at"> 5INUCI+-;UL 5" nu-*i spune2i c"C> VMNGA7ORUL DE -RME E:actE 5INUCI+-;UL Ne*aip!*enitE VMNGA7ORUL DE -RME -2i 4?icit> 5INUCI+-;UL 0ietu& 5UNOC VMNGA7ORUL DE -RME O-5UN-RI K-N-0-7-E 5INUCI+-;UL 5unte2i si4ur c" e a& &ui K-N-0-7-# VMNGA7ORUL DE -RME 5ut" &a sut"> Cu e& i-a 6"cut ?ara-Liri K-N-0-7-> 5INUCI+-;UL D!*nu&e ,ar sunte2i e:tra!r,inarE VMNGA7ORUL DE -RME Hace* i n!i ce pute*> 5INUCI+-;UL Nici nu *ai tiu ce s" /" spunC> VMNGA7ORUL DE -RME Hapte8 nu /!r3e> 5INUCI+-;UL Nu a/e2i un 6!c# VMNGA7ORUL DE -RME @nel#%uritA* 0a ,a> Ne-a *ai r"*as ce/a ,e &a +IORD-NO> Nici nu /" spun cFt ,e 4reu ne-a 6!st s"-& 'ntre2ine* pFn" a1i> 5INUCI+-;UL Care +IORD-NO# VMNGA7ORUL DE -RME +IOR-DNO 0RUNO> Vre2i s" trece2i pe 6!c#

5INUCI+-;UL Nu8 /!ia* s"-*i aprin, 2i4ara VMNGA7ORUL DE -RME Nu /" s6"tuiesc s" 6u*a2i> Hu*atu& e ,e!se3it ,e n!ci/> 5INUCI+-;UL Oare# VMNGA7ORUL DE -RME -3s!&ut si4ur> Mu&te &!cuin2e s-au aprins ,e &a ! 2i4ar"> @?i aprinde i&ara.A 5INUCI+-;UL Mu&2u*esc> VMNGA7ORUL DE -RME Nu a/e2i pentru ce> 5unte2i un !* n!r!c!s> 5INUCI+-;UL Da8 'n 4enera& sunt un !* n!r!c!s> VMNGA7ORUL DE -RME Nu# Dac" /enea2i un pis *ai tFr1iu nu *ai 4"sea2i ni*ic> 5INUCI+-;UL 5e /Fn, aa repe,e# VMNGA7ORUL DE -RME 5e /Fn, ca pFinea ca&,"> O3iecte&e rare se /Fn, ce& *ai 3ine> 5INUCI+-;UL Mi-a ,!ri un !3iect atFt ,e rar 'ncFt s" nu se 4"seasc" nic"ieri> VMNGA7ORUL DE -RME E p"cat s" renun2a2i &a pu*na&> -r 6i putut s" r"*Fn" 'n 6a*i&ie> -/e2i 6a*i&ie# 5INUCI+-;UL -a i aa> VMNGA7ORUL DE -RME V" in/i,ie1> ;i eu sunt 'n aceeai situa2ie> 5INUCI+-;UL Ciu,at> VMNGA7ORUL DE -RME @ntr-a,e/"r> Lu*ea este atFt ,e *areC 5INUCI+-;UL ;ti2i i eu pic!tesc !ri ,e cFte !ri 'ncepe s" p&!u"> VMNGA7ORUL DE -RME @*i p&ace c" a/e2i aceast" pre,i&ec2ie> Nici eu na* putut s" su6"r nici!,at" 4?ete&e u,e> ;i t!tui8 uita2i-/" &a e&e> 5INUCI+-;UL 5unt &e!arc"E VMNGA7ORUL DE -RME -cu* a2i 'n2e&es# 5INUCI+-;UL Mai 3ine ne 4r"3i*> - /rea s" se ter*ine t!tu& pFn" &a !ra 11> VMNGA7ORUL DE -RME 5-a 6"cut> V" r!4 s" pri/i2i acest aut!*!3i&> 5INUCI+-;UL E ca* ra3&a4it> VMNGA7ORUL DE -RME 5E p!ate> Dar ti2i cine s-a cur"2at 'n e&# 5INUCI+-;UL 0tr#inulH VMNGA7ORUL DE -RME Cali&ulaL 5INUCI+-;UL* Ciu%aH VMNGA7ORUL DE -RME Mitul lui 0isi"E 5INUCI+-;UL C-MU5# VMNGA7ORUL DE -RME -L0ER7 C-MU5E Ne-a c!stat ! a/ere pFn" cFn, a* rea,us aut!*!3i&u& 'n stare ,e 6unc2i!nare> 5INUCI+-;UL @retractilA* ;i cre,e2i c" acu*C VMNGA7ORUL DE -RME E 4ata s" p!rneasc" ,in n!u> 5INUCI+-;UL 0ine8 ,ar euC nu tiu s" c!n,ucE VMNGA7ORUL DE -RME $"i aici e c&enciu&> E:act asta /" tre3uie>

5INUCI+-;UL Dar nici nu-*i p&ace s" *" r"st!rnE De *ic c!pi&8 !ri ,e cFte !ri *" punea *a*a s" stau 'n cap a/ea* 4re2uriC> VMNGA7ORUL DE -RME -* un ceai '*p!tri/a 4re2uri&!r> 5INUCI+-;UL D!*nu&e8 nu *ai p!*eni2i ,e ceaiuri c" 6ac *!arte ,e !*> VMNGA7ORUL DE -RME V" r!4 s" *" scu1a2i> V" r!4 ,e ase*enea s" pip"i2i aceste 6unii> 5INUCI+-;UL 5unt ca* unsur!aseC> VMNGA7ORUL DE -RME 7ra4e2i tareE 5INUCI+-;UL $ar re1istente> VMNGA7ORUL DE -RME Le-a* 'ntre2inut 6!arte 3ine> 5INUCI+-;UL Cer /re2i s" spune2i# VMNGA7ORUL DE -RME Cu aceste 6unii s-au spFn1urat 5ER+.EI E5ENIN> 5INUCI+-;UL Nu s6!r"i8 'ntFr1iat" tr!ic"8 Via2a n!astr" se ,uce8 ,ispare> $!ate ca *Fine spita&u& i tar4a @*i /a a,uce eterna-*p"care. @Meditati-.A 7ra,ucere ,e ->E> 0ac!nsLi> Oare ce-! 6i 6!st 'n capu& &ui E5ENIN# VMNGA7ORUL DE -RME (pe 4Fn,uri ,us) Ce 6ru*!s a2i recitatC 5INUCI+-;UL ('& scutur" pe VMNGA7ORUL DE -RME) Nu /" &"sa2i ,us ,e re/eriiE La trea3"E La trea3"E VMNGA7ORUL DE -RME -/e* i 6unii&e cu care s-a spFn1urat +ER-RD DE NERV-LC 5INUCI+-;UL Nu> -&tce/a8 a&tce/aE VMNGA7ORUL DE -RME Da8 si4urC (u*p&e ! ceac" ,e *eta& cu ap" ,intr-un ac/ariu) Uita2i-/" &a aceast" ceac"C 5INUCI+-;UL - cui a 6!st# .ai,e2i c" se 6ace 11> VMNGA7ORUL DE -RME O c&ip"> NU atFt ,espre ceac" e /!r3a cFt ,espre ap"> O3ser/a2i ce/a ,e!se3it &a aceast" ap"# 5INUCI+-;UL E !tr"/it"# VMNGA7ORUL DE -RME -8 nu> E ap" ,e rFu> $ute2i s" 3e2i ,in ea> 5INUCI+-;UL E rece> VMNGA7ORUL DE -RME @-is#torA* E ap" ,in rFu& .a/e&> 5INUCI+-;UL E 3un" > - *ai &ua un rFn,> VMNGA7ORUL DE -RME 7!c*ai /!ia* s" /" pr!pun s" /" 'neca2i 'n ea> 5INUCI+-;UL @n ap"# @n apa asta !r,inar"# VMNGA7ORUL DE -RME Or,inar"# @*i pare r"u> N-a2i au1it ,e rFu& .a/e&# 5INUCI+-;UL Ce-are-a 6ace rFu& .a/e&# VMNGA7ORUL DE -RME RFu& .a/e&# Nu ti2i ni*ic ,espre rFu& .a/e&# @n rFu& .a/e& s-a 'necat +EOR+ .EOM> -sta e u&ti*a *!str" ,in c?iar apa

'n care s-a 'necat +EOR+ .EOM> - 6!st &uat" c?iar atunci ,e ac!&!> O p"str"* 'n c!n,i2ii irepr!a3i&e> N-a *ai r"*as *u&t"> -r tre3ui s" pr!6ita2i> 5INUCI+-;UL Nu p!t s" *" 'nec 'ntr-un ac/ariuC VMNGA7ORUL DE -RME 5au p!ate ,!ri2i ap" ,e 5enaC -/e* i ap" ,e 5ena8,a8 ,e &a $aris8 &uat" ,e su3 p!,u& Mira3eau8 e:act ,in &!cu& un,e sa aruncat 'n 5ena $au& Ce&an> 5INUCI+-;UL 5"racuD $au& Ce&an> @Recit#.A Noaptea c<nd pendula oscilea8# ?ntre nicic<nd 4i eternitate Cu-intele tale p#trund p<n#.n sinele %eu lunarC> VMNGA7ORUL DE -RME O8 ce 6ru*!sE 5INUCI+-;UL ;i 'ncrusta2i 'n ti*pu& pr!6un,8 ne pr"3ui*C VMNGA7ORUL DE -RME @$ntr.un &lasA* Ne pr#,u4i% 8#c<nd' ne pr#,u4i% O+% ne pr#,u4i% Noi ce ce.a% "ost' noi ce sunte% Noi cei ce sunte% $ns#4i carnea nop iiD. VMNGA7ORUL DE -RME Hru*!s *ai scrie i 3&este*atu& acesta ,e Ce&anC Ei8 ce 6ac8 a,uc ac/ariu&# Mer4e* pe Ce&an# 5INUCI+-;UL Nu p!t ,!*nu&e8 s" *" 'nec 'ntr-un ac/ariu8 ,ei '& iu3esc en!r* pe Ce&anC VMNGA7ORUL DE -RME 5i*3!&u& c!ntea1"> V-! ,i&u"*> O turn"* 'ntr-un 3a1in> 5INUCI+-;UL Nu sup!rt apa8 nu sup!rt pic"turi&e> Vreau ce/a rapi,8 6"r" ,ureri i uscat> V-a* spus ,e &a 'nceput> VMNGA7ORUL DE -RME M" e:aspera2i> 5INUCI+-;UL Du*nea/!astr" *" e:aspera2i cu ceaiuri&e i cu in,u&4en2a astaE VMNGA7ORUL DE -RME M-a2i 'nne3unitE V-a* !6erit t!t se putea !6eri> -&e4e2i ,!*nu&eE .!t"rF2i-/"E N!i nu 2ine* ni*ic su3 te%4?ea> -/e2i t!tu& &a /e,ere> 5unt i eu !*> -re tre3ui s" *" 'n2e&e4e2i> Ieri a* a/ut ! 1i 4rea> -&a&t"ieri a* pier,ut aut!3u1u&> -sta nu se p!ate nu*i /ia2"> -* cu*p"rat ! *"nu" care era ,escusut"> $ur i si*p&u '*i 1/Fcnete capu&> 7re3uie s" /" ?!t"rF2i> 5INUCI+-;UL @*i pare r"u> $une2i-/" 'n situa2ia *eaC VMNGA7ORUL DE -RME 5unte2i prea e:i4ent8 prea cFrc!taC 5INUCI+-;UL $!ate c" ,aC ;ti2i8 a 6i ,!rit ce/a ,e!se3it8 ce/a cu a,e/"rat unic i si*p&uC ca un at!*C Ce/a ca ! r!at"8 ,ac" acest cu/Fnt /" su4erea1" ! i*a4ineC (5e apr!pie ,e ! insta&a2i>) De pi&," aceast" r!at"C> VMNGA7ORUL DE -RME NuE -c!&! nuE @se repede la 0INUCI:5A Nu e 3ine s" /"

3"4a2i nasu& 'n r!at"8 ,!*nu&eC> 5INUCI+-;UL -a,ar '*i ascun,e2i ce/a> VMNGA7ORUL DE -RME Nu e ce/a ce /" tre3uie8 /" asi4ur>> 5INUCI+-;UL E c&ar c"-*i ascun,e2i ce/a> @*i ascun,e2i t!tu&> De &a 3un 'nceput *i-a2i ascuns> Ve,e2i 3ine 'n ce stare *" a6&u i-*i ascun,e2i u&ti*e&e 3ucuriiE VMNGA7ORUL DE -RME Nu e ceea ce cre,e2i> E nu*ai un pr!iect8 ! in/en2ie ,e-a *ea> 5INUCI+-;UL InteresantC VMNGA7ORUL DE -RME De trei1eci ,e ani &ucre1 &a eaC @n curFn, /a 6i 4ata> 5INUCI+-;UL E ! ar*"# VMNGA7ORUL DE -RME Nici,ecu*> E un aparat cere-i pe,epsete pe cri*ina&iE 5INUCI+-;UL I*p!si3i&E VMNGA7ORUL DE -RME Nu*ai &a pri*a /e,ere8 ,!*nu&e> -cest aparat 'i pe,epsete pe cri*ina&i pe ra1" ,e un Li&!*etru> -cu* 'ncerc s" *"resc aceast" ra1" ,e ac2iune> 5INUCI+-;UL Dar care e principiu&# Cu* 6unc2i!nea1"# VMNGA7ORUL DE -RME @pune %a4ina $n "unc iuneA -aC Ca* ,up" principiu& ra,aru&uiC Dac" pe ! ra1" ,e un Li&!*etru se pr!,uce ! cri*"C ei 3ineC 5INUCI+-;UL Ei# VMNGA7ORUL DE -RME Cri*ina&u& *!are i e& 'n c&ipa ur*"t!areE 5INUCI+-;UL HantasticE VMNGA7ORUL DE -RME -sta-iE /a 6i in/en2ia sec!&u&ui> 5INUCI+-;UL Nu 4&u*i2i# VMNGA7ORUL DE -RME Nu 4&u*esc> Lu*ea /a 6i *Fntuit"> 7!2i uci4aii /!r 6i pe,epsi2i> 5INUCI+-;UL D!*nu&e8 ,a2i-*i repe, un pist!&E VMNGA7ORUL DE -RME V-a2i ?!t"rFt# 5INUCI+-;UL Repe,eC> Repe,eC @?i $ndeas# celuilalt c<te-a ,ancnote $n ,u8unar 4i ia pistolul.A VMNGA7ORUL DE -RME 5ta2i pu2in s" /" ,au restu&C> 5INUCI+-;UL Nu-i ne/!ieC 0INUCI:5UL tra&e dou# "ocuri $n VJNE)(ORUL DE 5RMEK acesta pri-e4te c<te-a clipe $ncre%enit 4i se pr#,u4e4teK 0INUCI:5UL a4teapt# cu pri-irile $ndreptate sper %a4in#K %ai tra&e un &lon $n -<n8#torul de ar%eK din nou pri-e4te la %a4in#K descarc# tot pistolul $n trupul c#8utK din nou pri-e4te spre %a4in#. 5INUCI+-;UL @lo-ind cu piciorul $n %a4in#rieA* Ce p!rc"rieE Hunc2i!nat>

@0INUCI:5UL arunc# pistolul pe te9&+ea 4i iese tr<ntind u4a.A

0UGUN-RUL CU $MINE
Persona9e* 0AR0-7UL CU 0-57ON 0AR0-7UL CU $ALARIE ?n 9urul unei "<nt<ni p#r#site. 7)R75(UL CU P)L)RIE I 7)R75(UL CU 750(ON stau apleca i deasupra "<nt<nii. 0crutea8# ad<ncul 4i ascult# $ncorda i. 0AR0-7UL CU 0-57ON @$ntr.un t<r8iuA Atia nu sunt !a*eni> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu-s> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nici nu tii cu* s"-i nu*eti> 0AR0-7UL CU $ALARIE Ne*ernici8 cu* a&t6e&# 0AR0-7UL CU 0-57ON C!rect> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5a,iciE 0AR0-7UL CU 0-57ON -3s!&ut> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5a,ici i &ep","turi !r,inare> 0AR0-7UL CU 0-57ON 5cursuri> 0AR0-7UL CU $ALARIE -3s!&ut> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu se 6ace aa ce/a> Orice8 nu*ai aa ce/a nu> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5i4ur c" nu se 6ace> 0AR0-7UL CU 0-57ON -sasiniE 0AR0-7UL CU $ALARIE Cri*ina&i i asasini cu sFn4e rece> 0AR0-7UL CU 0-57ON .u?E Pau8#. Cei doi %ai pri-esc un ti%p' %ai ascult# un ti%p. 7)R75(UL CU P)L)RIE se $ndreapt# de 4ale 4i.4i pune p#l#ria. 0AR0-7UL CU $ALARIE -r tre3ui &ua2i tare> 0AR0-7UL CU 0-57ON @2i spun eu ce-ar tre3ui 6"cut> -re tre3ui 3"tu2i ,e-a ,reptu&> 0AR0-7UL CU $ALARIE -a e> 0AR0-7UL CU 0-57ON @a&it<ndu.4i ,astonul prin aerA* 0"tu2i pFn" nu *ai r"*Fne ni*ic ,in ei> 0AR0-7UL CU $ALARIE -a e> 0"tu2i *"r>

0AR0-7UL CU 0-57ON 5tri/i2i ca /ier*ii> -sta ar *erita8 stri/i2i ca /ier*ii i &"sa2i 'n pra6 ca /ier*ii> 0AR0-7UL CU $ALARIE @triu%"#torA 5" putre1easc" 6"r" 4r!ap"E 0AR0-7UL CU 0-57ON @tristA Da8 nu*ai c" 'ntFi tre3uie s" 'i prin1i> E 'nt!t,eauna *ai 4reu s"-i prin1i ,ecFt s"-i 3a2i> Pau8#. Cei doi se apleac# din nou asupra "<nt<nii. 7)R75(UL CU 750(ON $4i pune ,astonul su,suoar#' iar 7)R75(UL CU P)L)RIE $4i "ace -<nt cu p#l#ria. 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i t!tui nu se /e,e ni*ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON -cu* nu se *ai /e,e8 ,ar s-a /"1ut> 0AR0-7UL CU $ALARIE CFn, s-a /"1ut# 0AR0-7UL CU 0-57ON La prFn1> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5-a /"1ut &a prFn1# 0AR0-7UL CU 0-57ON 5-a /"1ut> CFn, a* trecut eu &a prFn1 pe aici8 s-a /"1ut> ;i ,i*inea2" s-a /"1ut> 0AR0-7UL CU $ALARIE -i trecut i ,i*inea2"# 0AR0-7UL CU 0-57ON -* trecutC 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i &"tra# 0AR0-7UL CU 0-57ON L"tra> L"tra 'ntr-una> 7)R75(UL CU P)L)RIE se apleac# %ult deasupra "<nt<nii. 0AR0-7UL CU $ALARIE Dar p!ate c" nu &-a aruncat ni*eni> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* a,ic"# 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c" a trecut pur i si*p&u pe aici i a c"1ut sin4ur> 0AR0-7UL CU 0-57ON I*p!si3i&> C 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce# 5e-ntF*p&" atFtea 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* s" ca," sin4ur# D!ar nu era &e4at &a !c?i> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu se tie> $!ate c" era !r3> 0AR0-7UL CU 0-57ON $r!stii> 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce pr!stii# +Fn,ete-te cF2i !a*eni sunt !r3i> 0AR0-7UL CU 0-57ON -i *ai /"1ut ,u*neata cFine !r3# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu> 0AR0-7UL CU 0-57ON -tunci# 0AR0-7UL CU $ALARIE DaD p!ate c" acesta era !r3> 0AR0-7UL CU 0-57ON @iritatA Nu e8 ,!*D&e ni*eni !r3 aici> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5au p!ate c" s-a aruncat sin4ur> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* s" se-arunce sin4ur# 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate a /rut s" *!ar"> 0AR0-7UL CU 0-57ON 5" *!ar"E

0AR0-7UL CU $ALARIE 5" se sinuci," /reau s" 1ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON -ni*a&e&e nu se sinuci,> 0AR0-7UL CU $ALARIE @triu%"#torA ;i 3a&ene&e# 0AR0-7UL CU 0-57ON Ce-are-a 6ace 3a&ene&e# 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i i 3a&ene&e sunt ani*a&e> ;i t!tui se arunc" &a 2"r*> $!2i s" ne4i c" s-arunc" &a 2"r*# ;tiin2a a ,e*!nstrat c" 3a&ene&e sarunc" &a 2"r*> 0AR0-7UL CU 0-57ON 0a&ene&e sunt una i cFinii sunt a&ta> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu n-a 1ice asta> 5unt ani*a&e i iat" c" se sinuci,> Nu /e,e* n!i c" se sinuci,8 ,aD e&e se sinuci,> 0AR0-7UL CU 0-57ON N-au e&e ,e s" se sinuci,"> Nu*ai !a*enii se sinuci,> -ni*a&e&e nu se sinuci,> 0AR0-7UL CU $ALARIE -sta era !,at"> -cu* 'ns" t!tuD e pe ,!s i te p!2i atepta &a !rice> -i au1it c" 6e*eia p"ian%en 'i *"nFnc" *ascu&u&# Ei# Ce p"rere ai# 0AR0-7UL CU 0-57ON @& *"nFnc" pentru c" aa sunt 6"cu2i ei s" se *"nFnce 'ntre ei> Dint!t,eauna s-au *Fncat> 0AR0-7UL CU $ALARIE Da8 ,ar tiin2a ,e*!nstrea1" c" 'n u&ti*u& ti*p se *"nFnc" t!t *ai ,es> 0AR0-7UL CU 0-57ON De un,e-ai *ai sc!s-! i p-asta# 0AR0-7UL CU $ALARIE Uite-te cFte *ute au ap"rut au ap"rut 'n u&ti*u& ti*p> @nainte nu erau atFtea *ute> @nainte8 iarna8 *ute&e *ureau> -cuD nu *ai *!r> -sta se /e,e cu !c?iu& &i3er> 0AR0-7UL CU 0-57ON Uite ce e8 n!i /!r3i* aici ,e *ute sau ,e cFine# 0AR0-7UL CU $ALARIE $Fn" una a&ta8 eu nu /", nici un cFine> 0AR0-7UL CU 0-57ON $"i nu 2i-a* spus c" s-a /"1ut# 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate i s-a p"rut> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* s" *i se par"# 0AR0-7UL CU $ALARIE 5e 'ntF*p&"> -i au1it ,e 6ata *!r4ana# 0AR0-7UL CU 0-57ON Iar eu '2i %ur c" &-a* /"1ut > Ce ,u*ne1eu8 ,!ar nu sunt ne3un> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu %ura8 te cre,> Pau8#. Cei doi se apleac# din nou asupra "<nt<nii. 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c" ,e%a e *!rt> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu tiuC 7!t ce se p!ateC Dar nu cre,> 5i*t eu c" nu e *!rt> 0AR0-7UL CU $ALARIE @ilu%inatA 5" arunc"* un c?i3rit aprinsE Ce-ar 6i s-arunc"* un c?i3rit aprins# 5au un 4?e*!t!c> Ce-ar 6i sParunc"* un 4?e*!t!c aprins# 0AR0-7UL CU 0-57ON 5e sperie> 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce s" se sperie#

0AR0-7UL CU 0-57ON 5e sperie> 7!t ani*a&u& se sperie ,e 6!c> -i /"1ut ani*a& care s" se apr!pie ,e 6!c# 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c" acesta nu se sperie> 0AR0-7UL CU 0-57ON Ei8 ,raciE -i /"1ut ani*a& care s" nu se sperie ,e 6!c# -ni*a&u& e 6"cut s" se sperie ,e 6!c> Mai 3ine arunc"* ! piatr"> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5-ar putea s"-& r"neasc"> 0AR0-7UL CU 0-57ON -runc"* ! piatr" *ai *ic"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Orice piatr" p!ate s"-& r"neasc"> Dac" 'i ca,e 'n !c?i# OricFt ,e *ic" ar 6i piatra8 ,ac" 'i ca,e 'n !c?i 'i sc!ate !c?iu&> 0AR0-7UL CU 0-57ON $!ate c" nu i-& sc!ate> 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i ,ac" i-& sc!ate# 0AR0-7UL CU 0-57ON I*p!rtant e s"-& 6ace* s" *FrFie8 nu# Dac" e *!rt nu c!ntea1"8 iar ,ac" e /iu ! s" *FrFie8 nu# 7)R75(UL CU P)L)RIE ridic# o piatr#. 0AR0-7UL CU $ALARIE O 6i 3un"# 0AR0-7UL CU 0-57ON @o cercetea8#A Nu prea e 3un"C 0AR0-7UL CU $ALARIE @ridic<nd %ai %ulteA $!6ti*8 a&e4e> 0AR0-7UL CU 0-57ON I*p!rtant e s" nu ai3" c!&2i> 0AR0-7UL CU $ALARIE @ale&eA $!6ti*8 6"r"C 0AR0-7UL CU 0-57ON $"iC arunc-!E 0AR0-7UL CU $ALARIE Du*neata ai spus piatr"> $!6ti* piatr"> -runc-! acu*E 0AR0-7UL CU 0-57ON Ce c!ntea1" ,ac-! arunc eu sau ! arunci tu# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu c!ntea1"8 ,ar arunc-! tu> 7)R75(UL CU 750(ON arunc# piatra $n "<nt<n#. Cei doi a4teapt# $ncorda i. 0AR0-7UL CU $ALARIE @dup# secunde lun&iA @nsea*n" c" e *!rt> 0AR0-7UL CU 0-57ON Ce/a '*i spune c" t!tui nu e *!rt> 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce# 0AR0-7UL CU 0-57ON 5i*t c" nu e *!rt> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5" caut ! piatr" *ai *are# Din ad<ncul "<nt<nii c<inele $ncepe s# latre de8olant. Dup# c<te-a secunde l#tratul de-ine un sc+el#l#it 4i apoi se stin&e. 0AR0-7UL CU 0-57ON @$nc<ntat' "e,rilA -i au1it# Ji-a* spus c" nu e *!rt# Ji-a* spus sau nu 2i-a* spus# 0AR0-7UL CU $ALARIE @4ter&<ndu.4i sudoarea care i.a ap#rut ,rusc pe "a #A De necre1ut>

0AR0-7UL CU 0-57ON @-ictoriosA Nu e *!rtE Nici &a prFn1 nu era *!rtE Nu era *!rt ,e&!c> 0AR0-7UL CU $ALARIE HantasticE 0AR0-7UL CU 0-57ON Ei8 ce p"rere ai ,e !a*enii "tia# Ce p"rere ai ,e trea3a asta# 0AR0-7UL CU $ALARIE O *"4"rieE 0AR0-7UL CU 0-57ON O *"4"rie# O cri*"E 0AR0-7UL CU $ALARIE O ruine> 0AR0-7UL CU 0-57ON O p!rc"rie 6"r" *ar4iniE CFine /iu 'n 6FntFn"E 5" arunci un cFine /iu 'n 6FntFn"# $entru ce s" arunci un cFine /iu 'n 6FntFn"# Du*neata 'n2e&e4i ce/a# -a ce/a nici nu se p!ate 4Fn,iE nici nu se p!ate 4Fn,iE@ncearc" s" te 4Fn,eti i-ai s" /e1i c" nici *"car nu p!2i s" te 4Fn,eti > $!2i sau nu p!2i# 0AR0-7UL CU $ALARIE De&!c> 0AR0-7UL CU 0-57ON E '*p!tri/a 6irii> E c!*p&et '*p!tri/a 6irii i '*p!tri/a a !rice> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu tiu cine-a 6"cut-!E 0AR0-7UL CU 0-57ON Cine# 0AR0-7UL CU $ALARIE C!piii ne/in!/a2i> 0AR0-7UL CU 0-57ON Care c!pii ne/in!/a2i# 0AR0-7UL CU $ALARIE C!piii> C!pii 'n 4enera&> Nici nu tii cFt ,e cru1i p!t 6i c!piii 'n c?estii ,in astea> 0AR0-7UL CU 0-57ON N-are-a 6ace c!piii> 0AR0-7UL CU $ALARIE -scu&t" ce-2i spun> C!piii p!t 6i *ai cru1i ,ecFt '2i p!2i i*a4ina> $entru c" ei nu tiu ce e cru1i*ea8 'n2e&e4i# CFn, eti *ic i nu tii ce e cru1i*ea p!2i 6i capa3i& ,e !rice> 0AR0-7UL CU 0-57ON NuC Nu e *Fna c!pii&!r aici> CFine&e e *u&t prea *are> CFine&e e cu t!tu& i cu t!tu& uria> -cesta nu e cFine s"-& arunci 'n 6FntFn" cu una8 cu ,!u"> E i*ens8 e cu t!tu& i cu t!tu& i*ens> 0AR0-7UL CU $ALARIE -tunci 'nsea*n" c" 3Fntuie ne3unia> Descreiera2ii> E p&in ,e ne3uni> @n 1iua ,e a1i t!at" &u*ea a 'nne3unit> 7!2i ,escreiera2ii sunt c!*p&et &i3eri> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu8 aici e cu t!tu& a&tce/a> -ici t!tu& a 6!st 6"cut ,in ur"> -sta e ur" ,in aceea !ar3"8 ,in aceea nea4r"> Nu e ur" ,e 1i cu 1i> E ur" ,in aceea care '2i 'n4?ea2" st!*acu&C E ur" t!ta&"C 7re3uie s" 6ii cu t!tu& i cu t!tu& !r3it ,e t!ate &ucruri&e i ,e t!at" &u*ea ca s" 'ncepi s" 6aci astaC Ca s" 'ncepi a arunca cFinii /ii 'n 6FntFn"C C<inele latr# din nou. Ecoul l#tr#turilor r#8,ate $n aer $ntr.un "el trist 4i disperat. 0AR0-7UL CU $ALARIE 5" 6ace* ce/aE 0AR0-7UL CU 0-57ON Ce s" 6ace*#

0AR0-7UL CU $ALARIE 5" 6ace* ce/a s" '& sc!ate*> 0AR0-7UL CU 0-57ON U!r ,e 1is> 0AR0-7UL CU $ALARIE 7re3uie s"-& sc!ate*> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* ,racuD s"-& sc!ate*# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu tiu> 0AR0-7UL CU 0-57ON $"i /e1i# 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu cre, c" nu-i aa ,e 4reu s"-& sc!ate*> 0AR0-7UL CU 0-57ON M-a* 4Fn,it i eu s"-& sc!ate*> Dar nu-i aa u!r s"-& sc!ate*> 0AR0-7UL CU $ALARIE 7re3uie s" c!3!rF* i s"-& sc!ate*> 0AR0-7UL CU 0-57ON 5" c!3!rF*# 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i nu# 0AR0-7UL CU 0-57ON Un,e s" c!3!rF*# 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* un,e s" c!3!rF*# @n 6FntFn"> 0AR0-7UL CU 0-57ON @n 6FntFn"C 0AR0-7UL CU $ALARIE @n 6FntFn"8 ,a> C!3!rF*8 '& sc!ate* i 4ata> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i cu* s" c!3!rF*# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu-i aa 4reu s" c!3!rF*> C!3!rF* pur i si*p&u i-& sc!ate* i 4ata> 0AR0-7UL CU 0-57ON E:c&us> 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce# 0AR0-7UL CU 0-57ON N-a/e* cu* s" c!3!rF*> Ia 4Fn,ete-te cu* s" c!3!rF*# 0AR0-7UL CU $ALARIE Ne-ar tre3ui ! scar"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu 6aci ni*ic cu ! scar"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* aa# Dac" a/e* ! scar"8 c!3!rF* pe scar"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Iar eu '2i spun c" nu 6aci ni*ic cu ! scar"> HFntFna e *u&t prea a,Fnc"> Un,e 4"seti ! scar" atFt ,e a,Fnc"# @2i ,ai sea*a cFt e ,e a,Fnc" 6FntFna# Nu 4"seti nic"ieri ! scar" atFt ,e a,Fnc"> 0AR0-7UL CU $ALARIE -tunci ! 6unieC 0AR0-7UL CU 0-57ON M-a* 4Fn,it i &a 6unie> 0AR0-7UL CU $ALARIE -sta eE O 6unie 4r!as" cu n!,uri> 0AR0-7UL CU 0-57ON Iar eu '2i spun c" *-a* 4Fn,it i &a 6unie> 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i# 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i e:c&us> 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce e:c&us# 0AR0-7UL CU 0-57ON DraciE $ur i si*p&u n-ai ce s" 6aci cu nici ! 6unie> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu ! 6unie s-ar putea c!3!r'> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cre1i c" s-ar putea c!3!r'# 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu aa cre,> Cre, c" s-ar putea c!3!r'> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i cine s" c!3!are# 0AR0-7UL CU $ALARIE Unu& ,in n!i>

0AR0-7UL CU 0-57ON Cine8 *ai e:act# C!3!ri ,u*neata# 0AR0-7UL CU $ALARIE C!3!r8 ,e ce s" nu c!3!r# 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu nu tiu ,ac" e 3ine s" c!3!ri> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu c!3!r> Eu nu *" te* s" c!3!r> 0AR0-7UL CU 0-57ON $!ate reueti s" c!3!ri> Dar ce 6aci ,ac" reueti s" c!3!ri# Ce 6aci# Ei# 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* ce 6ac# 0AR0-7UL CU 0-57ON -ici e t!at" c?estia> Ce 6aci ,ac" reueti s" c!3!ri# 5" 1ice* c" ai a%uns ac!&!8 c" ai reuit s" c!3!ri> Eu te-ntre38 ce 6aci ,up" ce ai reuit s" c!3!ri# Ce# Iei cFine&e 'n 3ra2e# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu tiu> 0AR0-7UL CU 0-57ON Ei /e1i# DDaia spun c" nu tiu ,ac" e 3ine s" c!3!ri> $entru c" nu p!2i s" tii ce 6e& ,e cFine e> @n2e&e4i# Dac" te *uc"# Dac" e tur3at i te *uc"# Ei## 0AR0-7UL CU $ALARIE DaD p!ate c" nu e tur3at> 0AR0-7UL CU 0-57ON $!ate c" nu e> Dar ,ac" e# Ce 6aci ,ac" e# 0AR0-7UL CU $ALARIE ;-atunci ! &"s"* 3a&t"# 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu n-a 1is s-! &"s"* 3a&t"> 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i ce 6ace*# 0AR0-7UL CU 0-57ON Hace* ce pute*> 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i s" 6ace* ce/a> Eu /", c" st"* aici i nu 6ace* ni*ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON $!ate c" *ai /ine cine/a> Dac" *ai /ine cine/a p!ate c" 4"si* ce/a ,e 6"cut> @n2e&e4i# E 4reu s" 6aci ce/a ,e unu& sin4ur> @n c?estii ,in astea nu e 3ine s" te 3a4i ,e unu& sin4ur> ;-ap!i p!ate c" nici nu /rea s" 6ie sc!s# 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* s" nu /rea s" 6ie sc!s# 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu tiu8 *" 4Fn,esc i euC Dac" nu /rea s" 6ie sc!s# 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i nu /e1i cu* &atr"# 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* &atr"# Latr" ca t!2i cFinii> 0AR0-7UL CU $ALARIE Mie *i se pare c" &atr" ,e1!&ant> 0AR0-7UL CU 0-57ON Ji se pare c" &atr" ,e1!&ant# Cre1i c" "sta a 6!st un &"trat ,e1!&ant# 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu aa cre,> Cre, c" a 6!st ,e1!&ant> 0AR0-7UL CU 0-57ON Uite c" eu nu cre, c" a 6!st ,e1!&ant> 0AR0-7UL CU $ALARIE - 6!st> - 6!st suta &a sut" ,e1!&ant> 0AR0-7UL CU 0-57ON Uite c" eu nu cre, c" a 6!st ,e1!&ant> Eu cre, c" a 6!st un &"trat !3inuit> Un &"trat ca t!ate &"tr"turi&e> 0AR0-7UL CU $ALARIE .ai se 6i* seri!i> - 6!st un &"trat tipic ,e cFine speriat>

0AR0-7UL CU 0-57ON Iar eu '2i spun c" t!2i cFinii &atr" &a 6e&> N-ai cu* s" tii care e speriat i care nu e speriat> 7re3uie s" 6ii cFine ca s" '2i ,ai sea*a c" un cFine &atr" ,e1!&ant> 0AR0-7UL CU $ALARIE DaD nu tre3uie s" 6ii cFine ,e&!cC 7re3uie s" 6ii atent> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i c?iar ,ac" &atr" ,e1!&ant8 asta nu 'nsea*n" c" /rea s" 6ie sc!s> $!ate c" ani*a&u& acest tr"iete pur i si*p&u ac!&! > 0AR0-7UL CU $ALARIE @n 6FntFn"E 0AR0-7UL CU 0-57ON @n 6FntFn"> De ce nu# 0AR0-7UL CU $ALARIE Un,e-ai *ai /"1ut ,u*neata cFine s" tr"iasc" 'n 6FntFn"# 0AR0-7UL CU 0-57ON N-a* /"1ut ,ar '& /", pe acesta> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu a* i*presia c" /is"*8 1"u> Ce /!r3e-s aste# 0AR0-7UL CU 0-57ON N-ai spus ,u*neata c" &u*ea nu *ai e cu* a 6!st# 7!tu& se p!ate> 5unt p"s"ri care nu *ai 13!ar"> E n!r*a& ca p"s"ri&e s" nu *ai 13!are# Cine-ar 6i cre1ut acuD ! sut" ,e ani c" p"s"ri&e n-!r s" *ai 13!are# ;i uite acu* sunt p"s"ri care nu *ai 13!ar"> $"s"ri&e nu *ai 13!ar"8 petii nu *ai 'n!at"8 t!at" &u*ea e pe ,!s> 0AR0-7UL CU $ALARIE De peti nu a* au1it s" nu *ai 'n!ate> -sta e c?iar prea ,e t!t> 0AR0-7UL CU 0-57ON @aprinsA 5untE 5unt peti care nu *ai tr"iesc ,ecFt &a 6un,> 7r"iesc &a 'ntuneric8 ac!&!8 &a 6un,> Din cau1a 'ntunericu&ui nici nu *ai 'n!at"> @n2e&e4i# Iar ,ac" 'i sc!2i 'n ap" &i*pe,e *!r> -a c" e *ai 3ine s" nu sc!2i ni*ic i s" nu *iti ni*ic> 0AR0-7UL CU $ALARIE 0ine8 ,ar cFinii8 cFiniiC 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu-2i 3ate capu&> $!ate c" s-a n"scut ac!&!> $!ate c" ac!&! e &!cu& &ui> 0AR0-7UL CU $ALARIE -scu&t"8 eu *" te* c" n!i a* &uat-! ra1na> 0AR0-7UL CU 0-57ON DaD n-a* &uat-! ra1na ,e&!c> +Fn,i*> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* s" se nasc" 'n 6FntFn"# -i 'nne3unit# 0AR0-7UL CU 0-57ON 7!tu& se p!ate> Natura e per6i,"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Du*ne1eu&eE CFine&e tr"iete pe &Fn4" !*> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i ce-i cu asta# 7!ate ani*a&e&e tr"iesc pe &Fn4" !*> ;i ca&u& tr"iete pe &Fn4" !*> ;i iepurii tr"iesc pe &Fn4" !*> ;i uite c" /ine ! /re*e cFn, ni*eni nu *ai /rea s" tr"iasc" pe &Fn4" !*> @n2e&e4i# -cesta e ceasu& a& 1ece&ea> Ni*eni nu *ai /rea s" tr"iasc" pe &Fn4" !*E @n2e&e4i sau nu# 0AR0-7UL CU $ALARIE @n2e&e4 c" ar tre3ui s" 6ace* ce/a> M"car s"-i ,"* ,e *Fncare>> 0AR0-7UL CU 0-57ON -sta ,a8 se p!ate> MFncare ,a8 se p!ate 0AR0-7UL CU $ALARIE Ne-ar tre3ui nite pFine>

0AR0-7UL CU 0-57ON @-eselA -*E -* eu pFine> ;i ,i*inea2" i-a* a,us pFine> ;i &a prFn1 i-a* a,us pFineC $Fine ,a8 'i p&ace> Dac" te ap&eci pu2in i stai ne*icat '& au1i cu* c&ep6"ie> 7)R75(UL CU 750(ON scoate ,uc# i de p<ine din ,u8unare 4i le arunc# $n "<nt<n#. 5%<ndoi ascult# $ncorda i. 0AR0-7UL CU $ALARIE C&ep6"ie# 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu prea c&ep6"ie> Pau8#. 0AR0-7UL CU $ALARIE 0AR0-7UL CU 0-57ON 0AR0-7UL CU $ALARIE 0AR0-7UL CU 0-57ON @Pau8#.A Ciu,at> La prFn1 a c&ep6"it> - c&ep6"it &a prFn1# - c&ep6"it> ;i ,i*inea2" a c&ep6"it> O 6i !3!sit>

0AR0-7UL CU 0-57ON M" *ir c" nu *"nFnc"> 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c" nu *ai are putere> 0AR0-7UL CU 0-57ON $Fn" au a *Fncat> - *Fncat t!t ce i-a* aruncat> 0AR0-7UL CU $ALARIE Dac" nu *ai are putere8 ,e4ea3a are *Fncare> -i s" /e1i c" ! s" *!ar" ac!&!8 cu *Fncarea &Fn4" e&> O s" *!ar" ,e 6ric"> De4ea3a 'i arunci pFine8 ,ac" se si*te sin4ur> 0AR0-7UL CU 0-57ON Dac" 'i arunc *Fncare nu ! s" se *ai si*t" sin4ur> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu cre, c" are ne/!ie ,e ap"> I*p!si3i& s" nu 6ie ac!&! pu2in" ap"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu nu cre, c" 6FntFna are ap"> Dac" 6FntFna a/ea ap"8 cFine&e s-ar 6i 'necat> Eu cre, c" 6FntFna e secat"> CFn, &-au aruncat au tiut ei c" 6FntFna e secat"> Pau8#. Cei doi ascult# $ncorda i. 7)R75(UL CU 750(ON a $ncetat s# %ai arunce p<ine. 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu /rea> 0AR0-7UL CU $ALARIE E c&ar c" a ter*inat> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu /rea8 a6urisitu&> ;i ce 6ru*!s c&ep6"ia &a prFn1> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5" 'ncerc i eu# 0AR0-7UL CU 0-57ON $"cat c" nu c&ep6"ie> -/ea un c&ep6"it p&"cut8 ,e cFine s"n"t!s> 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c-ar 6i 3ine s" 'ncerc i eu> Dac" *ai ai pu2in" pFine p!ate c" 'ncerc i eu> 0AR0-7UL CU 0-57ON Ce s" *ai 'ncerci# 5"-& ia nai3a>

0AR0-7UL CU $ALARIE D"-*i ! c!%i2"C> Una *ic"C 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu *erit"8 %a/ra> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu e %a/r"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cine tie pe cF2i ! 6i *ucat cFine&e acesta> Cine tie ce 3estie 1ace-n e&> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu e 3estie> Dac" e a&3 nu e 3estie> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cine 2i-a spus c" e a&3# 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i nu e a&3# 0AR0-7UL CU 0-57ON E a&38 ,ar cine 2i-a 1is c" e a&3# 0AR0-7UL CU $ALARIE Du*neata *i-ai spus c" e a&3> 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu 2i-a* spus c" e a&3# 0AR0-7UL CU $ALARIE Da8 *i-ai spus c" e a&3> 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu n-a* spus nici!,at" aa ce/a> Eu n-a* spus nici!,at" ni*ic> 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce c!ntea1"> I*p!rtanta e c" e a&3> 0AR0-7UL CU 0-57ON Eu /reau s" tiu ,e un,e tii c" e a&3> 0AR0-7UL CU $ALARIE DraciE N-ai spus ,u*neata c" e i*ens i e a&3# 0AR0-7UL CU 0-57ON -* spus ,!ar c" e i*ens> N-a* spus c" e a&3> ;i c?iar ,ac" e a&38 asta nu 'nsea*n" c" nu e 3estie> $!ate s" 6ie a&3 i s" 6ie 3estie> O 3estie ca t!ate 3estii&e> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu tiu ,e ce te-ai aprins aa> 0AR0-7UL CU 0-57ON DaD nu *-a* aprins ,e&!c> +Fn,esc> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5" 1ice* c" e 3estie> C?iar ,ac" ar 6i 3estie8 nu se 6ace aa ce/a nici *"car cu ! 3estie> 0AR0-7UL CU 0-57ON -sta-i a,e/"rat> 0AR0-7UL CU $ALARIE $"i# Mai 3ine c"ut"* ! 6unie> 0AR0-7UL CU 0-57ON M-ai 'nne3unit cu 6unia astaE M-ai sc!s pur i si*p&u ,in *in2i cu 6unia astaE Ji-a* spus cu* e trea3a cu 6uniaE Ji-a* spus sau nu 2i-a* spus# D!ar n-! s" se ca2ere pe 6unie> CFine&e nu e pisic"E 0AR0-7UL CU $ALARIE DaD nu e /!r3a atFt ,e 6unie> E /!r3a c" st"* aici i nu 6ace* ni*ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON De ce spui c" nu 6ace* ni*ic# Nu i-a* ,at ,e *Fncare# 0AR0-7UL CU $ALARIE I-a* ,at ,e *Fncare ,ar n-a *Fncat-!> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i ap!i e ,estu& c" st"* aici> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu ce-& a%ut" pe e& c" st"* aici# 0AR0-7UL CU 0-57ON Ne si*te> 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i ce ,ac" ne si*te# 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu e pu2in &ucru> 5i*te c" sunte* !a*eni i c" sunte* cu e&> 0AR0-7UL CU $ALARIE N-are ,e un,e s" tie c" sunte* !a*eni> $!ate c" 'i 'nc?ipuie c" sunte* cFini>

0AR0-7UL CU 0-57ON Nu c!ntea1" ce-i 'nc?ipuie c" sunte*> C?iar ,ac" 'i 'nc?ipuie c" sunte* cFini8 tie c" aici sus e cine/a &Fn4" e&> 0AR0-7UL CU $ALARIE Dac" ne-ar si*2i ar *FrFi> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu p!ate *FrFi c?iar t!t ti*pu&> Iar ,ac" tace e se*n 3un> 0AR0-7UL CU $ALARIE -,ineauri spuneai c" e se*n r"u> 0AR0-7UL CU 0-57ON Da8 ,ar acu% *i se pare c" e se*n 3un> @nsea*n" c" e &initit> +Fn,ete-te c" ai 6i 'n &!cu& &ui i eu a 6i aici sus> -i putea /!r3i t!t ti*pu&# Eu nu cre, c" ai putea /!r3i t!t ti*pu&> Ni*eni nu p!ate /!r3i t!t ti*pu&> 0AR0-7UL CU $ALARIE 0ine8 ,ar cFt ! s" st"* aa# 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu tiu> 5t"* i n!i cFt pute*> Mai 6ace* cu sc?i*3u&C Nu# Eu cre, c" aste e ce& *ai i*p!rtant8 s" si*t" c" ,easupra &ui e cine/aC 5" si*t" c" are st"pFn> CFine&e are ne/!ie s" si*t" c" are st"pFn> 5unt ca1uri cFn, st"pFnu& *!are i cFine&e nu *ai /rea s" *"nFnce i pFn" &a ur*" *!are i e&> 0AR0-7UL CU $ALARIE > Cre1i c" e ca1u& aici# 0AR0-7UL CU 0-57ON Mai p!2i ti# 0AR0-7UL CU $ALARIE $!ate c" n-ar strica s" ,"* anun2 &a 1iar> 0AR0-7UL CU 0-57ON O8 nuE 0AR0-7UL CU $ALARIE -a se !3inuiete> Dac" are st"pFn atunci s" /in" st"pFnu& s"-& sc!at" cu* '& taie capu&> 0AR0-7UL CU 0-57ON 7e 4Fn,eti &a rec!*pens"8 este# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu *" 4Fn,esc &a nici ! rec!*pens"> M" 4Fn,esc c" t!at" &u*ea ," anun2 &a 1iar> 0AR0-7UL CU 0-57ON 7e 4Fn,eti a& rec!*pens"8 tiu eu> 5e /e,e pe 6a2a ta c" te 4Fn,eti &a 3ani> 7!2i /" 4Fn,i2i &a 3ani> La 3ani i &a pr!6it8 'n &!c s" sa&/a2i cFine&e> 0AR0-7UL CU $ALARIE $!6ti*8 p"i c?iar asta /reau8 s" sa&/e1 cFine&e> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i cre1i c" "ia ,e &a 1iar !r s" /in" -!r s" sa&/e1e cFine&e# 0AR0-7UL CU $ALARIE Oricu*8 !ri s" 6ac" ce/a> 0AR0-7UL CU 0-57ON @i spun eu ce-!r s" 6ac"E Or s" /in"8 !r s" 6!t!4ra6ie1e tot i !r s" p&ece> -sta !r s" 6ac"> $entru c" ei asta tiu s" 6ac"8 nen!r!ci2ii> CFn, e /!r3a ,e 1iare i ,e p!&i2ie *ai 3ine ! &ai 3a&t"8 ascu&t" ce-2i spun eu> N-a/e* ne/!ie nici ,e 1iare nici ,e p!&i2ie> Eu ,etest s" a* ,e-a 6ace cu aa ce-a. 0AR0-7UL CU $ALARIE -sta-i cu&*eaE Cu* /rei s" ,"* ,e pr!prietaru& cFine&ui ,ac" st"* cu *Fini&e 'n sFn# 0AR0-7UL CU 0-57ON DaD ,e un,e eti aa si4ur c" are pr!prietar# Ce8 2ia spus cFine&e c" are pr!prietar# $!ate c" n-are pr!prietar> $!ate c" e ,e capu& &ui> CE8 n-ai /"1ut cFini /a4a3!n1i# 0AR0-7UL CU $ALARIE 7are *" te* c" e c?iar cFine&e ,u*ita&e>

0AR0-7UL CU 0-57ON ;tii8 '2i inter1ic s" 6aci ase*enea a&u1ii> 0AR0-7UL CU $ALARIE Dar nu 6ac nici un 6e& ,e a&u1ie> +Fn,esc> 0AR0-7UL CU 0-57ON @2i inter1ic cate4!ric s" 4Fn,eti ca1u& "sta> 0AR0-7UL CU $ALARIE .ei8 recun!ate c" e cFine&e ,u*ita&e i s" ter*in"* ist!ria> 0AR0-7UL CU 0-57ON @"uriosA Du*ne1eu&e8 c?iar cre1i c" *i-a* aruncat pr!priu& *eu cFine 'n 6FntFn"# 0AR0-7UL CU $ALARIE Oa*enii sunt 'n stare ,e !rice &a 6urie> Unii a%un4" &a cri*"> 0AR0-7UL CU 0-57ON 7e r!4 s" *" sc!2i ,in cate4!ria asta8 ai 'n2e&es# ;i s" *" &ai 'n pace cu 3"nuie&i&e ta&e i cu te!ria ,u*ita&e> Eu nu sunt un !* ner/!s> Eu sunt un !* ca&,> Cu* s"-*i arunc cFine&e 'n 6FntFn"8 cu* 2i-a trecut prin *inte aa ce/a# Eu iu3esc cFinii8 ,!*nu&e8 eu a* a/ut cFine &a /ia2a *ea8 eu tiu ce 'nsea*n" s" ai cFine> CFine&e *eu a *urit ,e 3"trFne2e acuD 17 ani i se nu*ea Gu*3i> 5e /e,e c" nu te pricepi nici &a !a*eni nici &a cFini> Pau8#.(ensiune acu%ulat#. 0AR0-7UL CU $ALARIE @*i pare r"u8 n-a* /rut s" te sup"r> 7!t ce /reau e s" 6ace* 'n s6Frit ce/a> 5" *ic"* ce/a> Orice8 nu*ai s" *ic"* ce/a> 0AR0-7UL CU 0-57ON E prea tFr1iu ca s" *ai 6ace* ce/a> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cre1i c-a *ier&it-!# 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu tiu> 7!t ce tiu e c" se-ntunec"> Uite cu* se 'ntunec"> Nu pute* 6ace ni*ic cFn, se 'ntunec"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Un,e /e1i c" se 'ntunec"# 0AR0-7UL CU 0-57ON $este t!t se 'ntunec"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Mai e un ceas pFn" se 'ntunec"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* s" *ai 6ie un ceas pFn" cFn, se 'ntunec"> E apr!ape 'ntuneric> ;i ap!i s-ar putea s" 6ie ,e%a *!rt> 0AR0-7UL CU $ALARIE @nainte spuneai c" ne si*te> 0AR0-7UL CU 0-57ON $entru c" era /iu> Iar acu* ,ac" nu c&ep6"ie s-ar putea s" 6ie *!rt> E c&ar c" e ter*inat ,ac" nu c&ep6"ie> Nu *FrFie8 nu c&ep6"ie8 nu ni*ic> Cine nu c&ep6"ie e *!rt> 0AR0-7UL CU $ALARIE C?iar ,ac" e *!rt8 t!t tre3uie s" 6ace* ce/a> 0AR0-7UL CU 0-57ON -sta-i 3un"E Dac" e *!rt8 e *!rtE Ce s" *ai 6ace* ,ac" e *!rt# 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu p!t sta aa 6"r" s" 6ac ni*ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu 6i i,i!t> Dac" e *!rt nu *ai a/e* nici ! trea3"> 5unt *ii ,e cFini *!r2i 'n t!ate 6FntFni&e> Mii ,e 6FntFni i *ii ,e cFini *!r2i> D!ar n-! s" sc!ate* t!2i cFinii ,in t!ate 6FntFni&e> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5" *ai arunc"* ! piatr"C

0AR0-7UL CU 0-57ON 7!2i au aruncat pietre> Cre, c" asta i-a pus cap"tu&> Nu tre3uia s" arunc"* cu pietre> Hiecare a aruncat cu pietre nu*ai ca s" /a," ,ac" e /iu> L-au !*!rFt cu pietre 'ncercFn, s" a6&e ,ac" e /iu> -cuD &as"-& 'n pace> -cuD8 ,ac" e *!rt8 &as"-& 'n pace> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu tiu ce ai ,u*neata cu cFine&e acesta> 0AR0-7UL CU 0-57ON N-a* ni*ic> $ur i si*p&u 4Fn,esc> 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu a* i*presia c" '& ur"ti> 0AR0-7UL CU 0-57ON De ce s"-& ur"sc# Nu-& ur"sc> N-a* ni*ic cu e&> -3s!&ut ni*ic> 0AR0-7UL CU $ALARIE -tunci ,e ce-i ,ai tFrc!a&e# 0AR0-7UL CU 0-57ON Un,e ,au tFrc!a&e# Un,e /e1i c" ,au tFrc!a&e# 0AR0-7UL CU $ALARIE De ,i*inea2" ,ai tFrc!a&e> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu ,au eu tFrc!a&eC> Cine 2i-a spus c" ,au tFrc!a&e# M-ai /"1ut ,u*neata c" ,au tFrc!a&e# 0AR0-7UL CU $ALARIE 7e-a* /"1ut> ;i &a prFn1 te-a* /"1ut> 0AR0-7UL CU 0-57ON Un,e *-ai /"1ut# CFn, *-ai /"1ut# Cu ce ,rept *" pFn,eti# 0AR0-7UL CU $ALARIE M"car tre3uia s" 6i 6"cut ce/a> Dac" t!t tFn,"&eti pe aici8 *"car ,ac" ai 6i 6"cut ce/a> Dac-ai tiut ,e ,i*inea2" cu* stau &ucruri&e8 ,e ce n-ai 6"cut ce/a# 0AR0-7UL CU 0-57ON @pl<n&#re A -* 6"cut i eu ce-a* putut> Ce putea* s" 6ac *ai *u&t# -* 6"cut t!t ce se putea 6ace ,e unu& sin4ur> Dac" 6FntFna ar 6i 6!st *ai apr!ape ,e !raC ,a8 p!ate c" a&t6e& ar 6i stat &ucruri&eC> $!ate c" s-ar 6i putut 6ace *ai *u&t> Dar e *u&t prea ,eparte ,e !raC> Hiecare ,ru* *" !3!sete 'n4r!1it!r>> @n4r!1it!r8C> Nici nu tii cu* *" !3!seteC> @0e a4e8# pe 9os 4i se descal #. 5r#t<ndu.4i piciorul.A $!6ti*C Uit"-te nu*ai &a pici!ru& acesta> Ve1i# 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce s" /",# 0AR0-7UL CU 0-57ON Uite-te *ai 3ine> 0AR0-7UL CU $ALARIE @e!a%in<nd piciorulA Nu /", ni*ic> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu /e1i c" a* p&at6us# 0AR0-7UL CU $ALARIE Ei nuE 0AR0-7UL CU 0-57ON @ "ericitA $&at6usE $une *FnaE $une *Fna ac!&!> Ve1i ce *!a&e e# $arc" e ! /ar1"> -cu* 'n2e&e4i# 0AR0-7UL CU $ALARIE @des"#c<ndu.4i cureaua de la pantaloni A ;i eu a* ?ernieE 0AR0-7UL CU 0-57ON Un,e ai ?ernie# 0AR0-7UL CU $ALARIE Uite-aiciC -ici 'n"untru>>> E rupt t!tu&C @*i atFrn" pe ,in"untruC E ca un pu*n ,e carne care-*i atFrn" pe ,in"untru>> De ani ,e 1i&e *" tFr"sc cu eaC> 0AR0-7UL CU 0-57ON -8 p"i stai s"-2i ar"t eu a&tce/aC @?4i scoate +aina 4i.4i eli,erea8# o %<n# ar#t<ndu.4i su,suoara.A -i *ai /"1ut 4F&*" &a

su3su!ar"# -i *ai /"1ut aa ce/a# Ori ,e cFte !ri ri,ic *Fna *" taie pe ,in"untru> 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i euC Hii atent aiciC CFn, c&ipescC @?4i arat# oc+ii.A Ve1i ce-i su3 p&e!ap">>> -i *ai /"1ut c! su3 p&e!ap"C Uite ce ran" *i-a 6"cutC 0AR0-7UL CU 0-57ON -sta nu-i ni*ic> 5" /e1i ce ?erpes a a/ut taic"*eu> 0AR0-7UL CU $ALARIE .erpesu& se tratea1"C 0AR0-7UL CU 0-57ON @indi&natA .erpesu& se tratea1"# Ei a6&" c" nu-i a,e/"ratE NuE .erpesu& nu se tratea1"> 7aic"-*eu8 s"racu&8 'n6&!rea 'n 6iecare &un"C 7!at" 4uraC aaC $entru c" ?erpesu& 8 ,!*D&e8 nu se tratea1"C Mai ,e4ra3" trate1i ?erniaE 0AR0-7UL CU $ALARIE .ernia# .aE Nu te pricepi &a ?ernieE 0AR0-7UL CU 0-57ON Oricu*8 nu-i aa ,e 4ra/"C 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* s" nu 6ie 4ra/"# 0AR0-7UL CU 0-57ON +Fn,ete-te c" sunt !a*eni para&i1a2iE 0AR0-7UL CU $ALARIE ;i ce ,ac" sunt para&i1a2i# 0AR0-7UL CU 0-57ON Unii tr"iesc t!at" /ia2a 6"r" un rinic?iE 0AR0-7UL CU $ALARIE DaD nu *" interesea1"C 0AR0-7UL CU 0-57ON @-iolentA Cu* s" nu te interese1e# Unii au &epr"8 p!6ti*E 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu /!r3esc ,e &epr"E Eu /!r3esc ,e ?ernia *eaE Nici *"car nu te-ai uitatC 0AR0-7UL CU 0-57ON .ernia ,u*ita&e e 1er!E E un 6FsE 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu* s" 6ie un 6Fs cFn, a3ia *" tFr"sc cu ea# ;tii cu* *" tra4e 'n %!s# 0AR0-7UL CU 0-57ON 7e tra4e pe ,racuDE Nu tii ce-i aia s" *er4i cu un sin4ur pici!r> Du*neata '2i ,ai sea*a cu* *-a* c?inuit s" /in pFn" aici ,!ar cu un sin4ur pici!r# 0AR0-7UL CU $ALARIE De ce-ai /enit ,ac" te c?inuie atFt# 0AR0-7UL CU 0-57ON Cu* ,e ce-a* /enit# -* /enitE -* /enit pentru c-a* /enitE 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu tre3uia s" /ii ,ac" te c?inuie> 7e p&Fn4i c" te c?inuie i t!tui /ii> De ce /ii# 0AR0-7UL CU 0-57ON Vin8 ,e ce s" nu /in# Du*neata ,e ce /ii# 0AR0-7UL CU $ALARIE Eu nu /inE 0AR0-7UL CU 0-57ON $!6ti*8 e& nu /ineE Cu* nu /ii cFn, ai /enit ,e%a# $e cine /rei s" pr!steti# C<inele $ncepe s# urle a&oni8ant. 0AR0-7UL CU $ALARIE @$n cul%ea e!cita ieiA $!6ti*E CFine&e *!are i n!i ne cert"*>

0AR0-7UL CU 0-57ON DaD nu ne cert"* ,e&!c> R"spun,e &a ce te-a* 'ntre3at> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu *-ai 'ntre3at ni*ic> Ce *-ai 'ntre3at# 0AR0-7UL CU 0-57ON 7e-a* 'ntre3at ,e ce /ii# Dac" t!t /ii8 spune ,e ce /ii# 0AR0-7UL CU $ALARIE @acoperit de urletele c<ineluiA N-ai ,reptu& s" *" 'ntre3i ni*icE Ni*icE Eu nu 2i-a* pus nici ! 'ntre3are> 0AR0-7UL CU 0-57ON @$ncerc<nd s# acopere urletele c<ineluiA -*E -* ,reptu& s" te 'ntre3E $!t s" te 'ntre3 !rice8 e ,reptu& *eu s" te 'ntre3 !riceE DaE Eu a ,esc!perit cFine&e8 e a& *euC Eu &-a* ?r"nit8 euC De un,e ai tiut c" a* ,esc!perit cFine&e# 0AR0-7UL CU $ALARIE @url<nd peste urletul c<ineluiA N-a* tiut ni*ic8 ni*icC ;i ce ,ac"C Eu trecea* pe aiciC trecea* pur i si*p&u pe aiciC 0AR0-7UL CU 0-57ON 0a nu treceai ,e&!c pe aiciE 0AR0-7UL CU $ALARIE 7!at" &u*ea trece pe aici> ;i eu trecea* pe aici> 7recea* 'ntF*p&"t!r pe aiciE 0AR0-7UL CU 0-57ON @url<ndA @ntF*p&"t!r8 ai# 0AR0-7UL CU $ALARIE @ntF*p&"t!r8 ,a 'ntF*p&"t!rE 0AR0-7UL CU 0-57ON @istericA ;i pFinea# 0AR0-7UL CU $ALARIE Care pFine# 0AR0-7UL CU 0-57ON De un,e ai tiut s" a,uci pFine# 0AR0-7UL CU $ALARIE Care pFine# Care# 0AR0-7UL CU 0-57ON @url<nd ani%alicA -i ! pFine 'n 3u1unarE De ce ai ! pFine @n 3u1unar# $!2i s" ne4i c" ai ! pFine 'n 3u1unar# 0AR0-7UL CU $ALARIE @intr<nd $n isterieA E pFinea *eaE 0AR0-7UL CU 0-57ON De un,e ai tiut s" a,uci pFine# De un,e# 0AR0-7UL CU $ALARIE N-a* tiutE E a *ea> -* pFine &a *ine8 ,a8 care e a *eaE ;i ce ,ac" a*# Nu e pentru cFine8 e pentru *ine> DaE -* pFine &a *ine t!t ti*pu&8 ,aE -a *i se 'ntF*p&" t!t ti*pu&8 ,a> 0AR0-7UL CU 0-57ON Min2iE Min2i8 uci4a ,e cFiniE Min2iE 0AR0-7UL CU $ALARIE Uci4a ,e cFini i ?in4?er eti ,u*neataE 0AR0-7UL CU 0-57ON .!2 ,e 6FntFni ce etiE Be6uit!rE 0AR0-7UL CU $ALARIE Be6uit!r ,e 6FntFni eti ,u*neataE C<inele $ncetea8# s# %ai urle 4i lini4tea cade su"ocant# peste cei doi. Pau8# lun&#. 0AR0-7UL CU $ALARIE @se 4ter&e $ndelun& de sudoareA D!a*ne8 parc" a* 'nne3unitC> 0AR0-7UL CU 0-57ON @r#scole4te p#%<ntul cu ,astonulA Eu 1ic s" ! ter4e* ,e aici>

0AR0-7UL CU $ALARIE @pri-ind cerulA $"catC -cu* c?iar c" se 'ntunec"C 0AR0-7UL CU 0-57ON @pri-ind cerulA O s" p&!u"> 0AR0-7UL CU $ALARIE M,a>>> 5-ar putea s" p&!u"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu e 1i s" nu se ter*ine 6"r" p&!aieC 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu-i r"u ,ac" p&!u"> Ce& pu2in n-! s" su6ere ,e seteC 0AR0-7UL CU 0-57ON Oricu*8 ! s" ur&e iar t!at" n!apteaC> 0AR0-7UL CU $ALARIE O s" ur&e8 ,ar *FineC 0AR0-7UL CU 0-57ON MFine si4ur> 0AR0-7UL CU $ALARIE MFine ,i*inea2"C 0AR0-7UL CU 0-57ON Reui* n!i s"-& sc!ate* cu*/a> 0AR0-7UL CU $ALARIE Reui* precis> Cei doi se $ntind pe pateu 4i pri-esc cerul. 0AR0-7UL CU 0-57ON Iar e ne4ru ca s*!a&a> 0AR0-7UL CU $ALARIE Ei8 nu-i c?iar aa ,e ne4ru> 0AR0-7UL CU 0-57ON E *ai ne4ru ca ieri> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cre1i tu c"-i *ai ne4ru ca ieri# 0AR0-7UL CU 0-57ON E *u&t *ai ne4ru ca ieri> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu te *ai uita> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu p!t s" nu *" uit> CFn, e aa ne4ru i st" aa pe capu& *eu nu p!t s" nu *" uit> 0AR0-7UL CU $ALARIE @ncearc" s" a2ipeti pu2in> 0AR0-7UL CU 0-57ON O s" *" tre1easc"> O s" *" tre1easc" ,in n!u> Cu* si*te c" a2ipesc8 'ncepe s" ur&e> 0AR0-7UL CU $ALARIE E /ina n!astr"> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu tre3uia s" trece* pe aici> 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu te *ai 4Fn,i> Lini4te. Cei doi par s# "i a ipit. 0AR0-7UL CU 0-57ON @$n 4oapt#A $sstE 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce-i# 0AR0-7UL CU 0-57ON E i *ai *u&t" &inite ,ecFt ieri> 0AR0-7UL CU $ALARIE Cu*# 0AR0-7UL CU 0-57ON E *ai lini4te ,ecFt ieri> @2i ,au sea*a c" e *ai lini4te ,ecFt ieri# 0AR0-7UL CU $ALARIE Ve1i c-ai s"-& tre1eti> Eu nu cre, c-ar 6i 3ine s"-& tre1eti> 0AR0-7UL CU 0-57ON Nu> 0AR0-7UL CU $ALARIE -tunci taci>

0AR0-7UL CU 0-57ON 7ac> Pau8#. Lini4te. Respira ie de oa%eni o,i4nui i. 0AR0-7UL CU 0-57ON @$n 4oapt#A $sstE 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce-i# 0AR0-7UL CU 0-57ON Mai spune-*i cu* ! s" 6ie *Fine# 0AR0-7UL CU $ALARIE O s" 6ie 3ine> 0AR0-7UL CU 0-57ON O s"-& tra4e* ,easupra8 este# Deasupra8 ,e t!t8 pentru t!t,eauna> 0AR0-7UL CU $ALARIE -3s!&ut> 0AR0-7UL CU 0-57ON Dar cu*# Cu*# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu c!ntea1"> I*p!rtant e c-! s"-& tra4e* aici8 sus8 pentru t!t,eauna8 ,e t!t> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i-! s"-i ,"* pFine *u&t"8 este# 0AR0-7UL CU $ALARIE Este> 0AR0-7UL CU 0-57ON O s"-i ,"* s" *"nFnce ,in *Fn"> 0AR0-7UL CU $ALARIE Din *Fna ta> O s" *"nFnce cFt ! s" /rea e&>> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i ! s"-i ,"* ,ru*uD8 este# 0AR0-7UL CU $ALARIE -3s!&ut> 0AR0-7UL CU 0-57ON H"r" 14ar,"8 6"r" ni*ic> 5" 6ie &i3er> 0AR0-7UL CU $ALARIE 5i4ur> O s-a&er4e cFt ! s" /rea e&> 0AR0-7UL CU 0-57ON ;i-! s"-& 'n/"2"* s" prin," 3"2u& i s" a,uc" 3"2u& 'nap!i> De sus cade o ,ucat# de p<ine. 0AR0-7UL CU $ALARIE 0AR0-7UL CU 0-57ON 0AR0-7UL CU $ALARIE 0AR0-7UL CU 0-57ON 0AR0-7UL CU $ALARIE 0AR0-7UL CU 0-57ON 0AR0-7UL CU $ALARIE @& 'n/"2"* t!t> -aC -cuD 'ncearc" s" ,!r*i DaD '& ,uce* i &a ap"> @& ,uce* precis> Nu*ai ,e n-ar p&!ua> N-are cu*>

Pau8#. O ,ucat# de p<ine cade de sus. 0AR0-7UL CU 0-57ON @tres#rind' 4optitA -i au1it# 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce# 0AR0-7UL CU 0-57ON - c"1ut ce/a> 0AR0-7UL CU $ALARIE 7rec p"s"ri> Pau8#. 5lte c<te-a ,uc# i de p<ine cad peste ei.

0AR0-7UL CU 0-57ON @stupe"iatA DaD *i-a c"1ut pe 6a2"E 0AR0-7UL CU $ALARIE Ce# 0AR0-7UL CU 0-57ON $FineE 0AR0-7UL CU $ALARIE Vise1i> 0AR0-7UL CU 0-57ON $Fine a&3"> $Fine> Du*ne1eu&e8 ca,e pFine> (ot %ai %ulte ,uc# i de p<ine cad de sus. 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu se p!ate> 0AR0-7UL CU 0-57ON $!6ti* 4ust"> $Fine8 pFine pr!asp"t" a&3"> 0AR0-7UL CU $ALARIE @cule&e 4i el de 9os ,uc# i de p<ineA Nu-i a,e/"ratE 0AR0-7UL CU 0-57ON @se ridic# $n picioareA 0a-i a,e/"ratE $&!u" cu pFineE D!ar nu sunt ne3un> E pFine sau nu e pFine# 0AR0-7UL CU $ALARIE Nu tiuC 0AR0-7UL CU 0-57ON E pFine8 e c?iar pFineE Du*ne1eu&e ce se 'ntF*p&" cu n!i# 0AR0-7UL CU $ALARIE @$n picioare pri-ind $n susA Ni*ic> Cine/a ne rupe 3uc"2i ,e pFine> Nin&e cu p$ine.

DINJII

persona9e* $RIMUL -L DOILE5OLD-7UL ?ntuneric. 0e distin&' treptat' c<te-a $n&r#%#diri de o,iecte 4i corpuri. C<te-a sunete se stin& $n dep#rtare. PRIMUL intr# din st<n&a 4i ,<9,<ie. 5L DOILE5 intr# din dreapta 4i ,<9,<ie. PRIMUL aprinde un ,# de c+i,rit. 5L DOILE5 aprinde un ,# de c+i,rit. Cei doi $naintea8# cu &reu printre o,iecte 4i corpuri. 0e $nt<lnesc la %i9loc. 0e aude un ip#t. $RIMUL -i au1it# -L DOILE- Latr" cine/a> $RIMUL Nu 2ip"# -L DOILE- Nu 2ip"> Latr"> $RIMUL Eu cre, c" e !*> -L DOILE- Nu p!ate s" 6ie !*> E cFine> $RIMUL 5" nu 'nceap" iarC -L DOILE- N-au cu*> 5unt *!r2i> $RIMUL $!ate-au *ai r"*asC -L DOILE- Cine# $RIMUL De1ert!riiC $!ate se 3at ,e1ert!rii 'ntre eiC -L DOILE- Care ,e1ert!ri# Ce 6e& ,e ,e1ert!ri# $RIMUL De1ert!rii "&!ra cu ,e1ert!rii "st!raC -L DOILE- Va:> De1ert!rii nu se 3at nici!,at" 'ntre ei> 7e ele de c+i,rit au ars. ?ntuneric. $RIMUL ;i tu# -L DOILE- ;i eu> $RIMUL -i 4"sit# -L DOILE- NU prea> $RIMUL Min2i> -L DOILE- Nu *int> $RIMUL 5" /", sacu&> -i sac# -L DOILE- -*> Da-i apr!ape 4!&> Nu *ai e ce-a 6!st>

$RIMUL Nu*"r"-iE CF2i ai a,unat# -L DOILE- $u2ini> E t!t *ai 4reu s" &e ,esc?i1i 4ura> $RIMUL Erau ,e4era2i# -L DOILE- 0!cn"> $RIMUL ;i-ai *ei a/eau 4ura 'nc&etat"> -L DOILE- Eu *-a* s"turat> De ! /re*e *" ,!are *ereu su3 c!ast"> 7e- a ,urut /re!,at" su3 c!ast"# $RIMUL E ,in cau1a aeru&ui> -eru& e t!t *ai rece> CFn, te-ap&eci aeru& te retea1" 'n ,!u"> ;i pe *ine *" ,!are> CFn, *" 4Fn,esc *" ,!are su3 p&e!ap"> -L DOILE- Eu 1ic s" ne c"r"3"ni* $RIMUL ;tiu i eu# 5" *ai ,"* ! rait"> 5" ne *ai uit"*> -r 6i p"cat s" nu *ai ,"* ! rait">> -L DOILE- @n %u*"tate *ea nu *ai e ni*ic ,e 6"cut> $RIMUL -i cur"2at t!t# -L DOILE- -3s!&ut t!t> -* &"sat curat ca 'ntr-! 6ar6urie> $RIMUL -sta nu e /ia2" -L DOILE-> -,e/"ru& e c" sunt prea *u&2i> -&t",at" parc" nu erau aa *u&2i> Une!ri te r"t"ceti printre ei> Eu u*3&u ,e trei 1i&e i nu ,au ,e cap"t> $RIMUL ;i eu u*3&u ,e trei 1i&e> Dac" nu ,"* repe,e ,e cap"t8 ! s" ne*pu2i* ,in cau1a &!r> -L DOILE- -u1i# Mie *i s e pare c" te-a* *ai /"1ut> $RIMUL Nu tiu nu-*i a*intesc> -L DOILE- La Nater&!!> Nu ne-a* /"1ut n!i &a Nater&!!# $RIMUL Nu tiu> Nu-*i a*intesc> $!ate c-ar tre3ui s" 6ace* un 6!c> O s" 6ie ,in ce 'n ce *ai 6ri4> -L DOILE- Da8 te-a* *ai /"1ut> ;i &a 5e,an te-a* /"1ut> Nu*ai c" pe /re*ea acea era* *ai *u&2i> $RIMUL Unii se *ai &as"C -L DOILE- ;tii8 i eu *-a* 4Fn,it s" *" &as> -sta e u&ti*a *ea ieire> $RIMUL G"u# -L DOILE- Nu *ai re1ist> E prea *u&t" u*e1ea&"C Une!ri *i se 6ace 4rea2" ,in cau1a u*e1e&iiC M!r2ii ,e a1i nu *ai sea*"n" cu *!r2ii ,e ieriC @2i a*inteti cu* ar"tau ca,a/re&e &a 5e,an# 7!2i erau unu& i unu& -st"1i a3ia ,ac" *ai 4"seti cFte un e:e*p&ar *ai ar"t!sC Nu nu*ai c" *!r 6&"*Fn1i ,ar putre1esc *ai repe,e>>> $utre1esc 'n ,!i ti*pi i trei *ic"riC Eu cre, c" e pur i si*p&u ruin!sC $RIMUL Ce i*p!rtan2" *ai are# -L DOILE- -reE De ce s" nu ai3"# Uit"-te &a "tiaE N-au nici trei 1i&e ,e cFn, sunt *!r2i i au 'nceput ,e%a s" ,u?neasc"> Nici nu-2i /ine s" cre1i c" au 6!st /re!,at" !a*eni> @2i spun euC Oa*enii a,e/"ra2i nu 'ncep s" ,u?neasc" aa ,e repe,e>

$RIMUL Vrei 4u*"# -L DOILE- Ce# $RIMUL 7e-a* 'ntre3at ,ac" /rei 4u*"> -* 4"sit ieri un pac?et *are cu 4u*"> -L DOILE- ;i /rei s" *"nFnci 4u*"# $!2i s" 'nne3uneti ,e &a 4u*"> Eu nu *"nFnc nici!,at" 4u*"> De &a 4u*" *i se 'n6un," ,in2iiC ;i8 'n 4enera&8 cFn, sunt pe cF*p nu *"nFnc> Dac" a* 3urta p&in" a*e2esc> $RIMUL @se caut# prin ,u8unareA Uite un *"r> Vrei un *"r# 5uc ,e /ineteC 5e*in2eC *ent"C -L DOILE- @,#nuitorA De un,e# $RIMUL @9enatA Le-a terpe&itC -L DOILE- Cu* &e-ai terpe&it# $RIMUL -* 'nt!rs pe ,!s cFte/a 3u1unareC -L DOILE- @i cau2i prin 3u1unare# -i 'nne3unit# $RIMUL ;i ce ,ac" 'i caut prin 3u1unare# -L DOILE- E scFr3!s s"-i cau2i prin 3u1unareC Cu* s"-i cau2i prin 3u1unare# Una e s"-i cau2i 'n 4ur" i a&ta e s"-i cau2i 'n 3u1unare> Eu n-a* u*3&at nici!,at" prin 3u1unare&e ni*"nui> Nu 'n2e&e4 cu* p!t unii s" u*3&e prin 3u1unareC $RIMUL Eu *-a* ca* s"turat s"-i t!t caut 'n 4ur"> M-a* s"turat ,e ,in2i8 *" cre1i# Nu *ai p!t s" *" uit &a ,in2i> Nu *ai p!t> Mereu a* i*presia c" '*i 1!rn"ie 'n creier> E *u&t *ai u!r cu 3u1unare&e> ;i e *ai p&"cutC Dai peste t!t 6e&u& ,e &ucruri> -L DOILE- ;i ,ac" ,ai peste 6!t!4ra6ii# E cu*p&it s" ,ai peste 6!t!4ra6ii> Na sup!rta s" pun ,e4ete&e pe 6!t!4ra6ii&e a&ea unsur!ase> $RIMUL De ce# 5" tii c" sunt ?ai!ase> 7!ate sunt &a 6e&8 *" cre1i# $are c" t!2i au ! sin4ur" 6e*eie i ! sin4ur" perec?e ,e c!pii ,!&!6ani> Nu tre3uie s" te &ai i*presi!nat ,e 6!t!4ra6ii> Eu a* a,unat sute ,e 6!t!4ra6iiC CFn, sunt *u&te te &as" rece> -L DOILE- Oricu* 8 e urFt ce 6aci> -,e/"rata *eserie s-a ,us ,racu&ui> $RIMUL -prin,e un 3"2> Vreau s"-2i ar"t ce/a> -L DOILE- Nu /reau s" /", ni*ic> Nu /reau s" tiu ni*ic> $RIMUL -u1i# 5L DOILE5 aprinde repede un ,# de c+i,rit ca s# -ad# de unde -in sunetele unui trist ,alet %ecanic. $RIMUL @ar#t<ndu.i o ,alerin# %ecanic# $n %iniatur#A Nu-i aa c" e 6ru*!as"# -L DOILE- @pri-ind "ascinatA Un,e ai 4"sit-!# $RIMUL @ntr-un 3u1unarC M!rtu& era stri/it8 ,ar %uc"ria era 'ntrea4"> -L DOILE- -re c?eie# $RIMUL -re>

-L DOILE- Vreau s" r"sucesc i eu> $RIMUL R"suceteE Eu ! ascu&t ,e cFte/a 1i&e i nu *" *ai satur> Nici nu se c!*par" cu ,in2ii> @2i spun eu8 cu ,in2ii nu *ai e *are &ucru ,e 6"cut> 5-au a,unat prea *u&2i ,in2i8 nu-i *ai cu*p"r" ni*eni> 5unt /re! ,!i ani ,e cFn, nu *ai u*3&u ,up" ,in2i> -r tre3ui s" te &ai i tu ,e ,in2i> -r tre3ui s" treci pe 3u1unare> -L DOILE- Nu tiuC E prea tFr1iu pentru *ine s" *ai sc?i*3 ce/aC ;i nu /reau s" ! 6ete&esc t!c*ai acu*8 &a s6FritC 0e aude un ip#t $n dep#rtare. 0e aude un &ea%#t $n apropiere. $RIMUL -u1i# Iar &atr"> -L DOILE- Nu &atr"> +e*e> $RIMUL Cine# -L DOILE- Nu tiu> $RIMUL O 6i un cFine> -L DOILE- NU e cFine8 e !*> $RIMUL Dup" trei 1i&e# -L DOILE- Unii re1ist" cu r"ni&e ,esc?ise> Cu cFt au *ai *u&te r"ni ,esc?ise cu atFt re1ist" *ai 3ine> -&t",at" *ureau nu*ai ,e ! 14Frietur"> -st"1i &e p&ace s" a4!ni1e1e> $RIMUL @tra&e un ,ra din %or%anul de corpuriA L-a* 4"sit> -L DOILE- E ca&,# $RIMUL E rece> -L DOILE- atunci nu e e&> $RIMUL L-a* prins c&ipin,> -L DOILE- Vrei s"-a%u2i pu2in# @Desc+ide &ura celui r#nit.A $RIMUL Vrei s"-2i aprin, un c?i3rit# -L DOILE- Nu> Jine-& ,e cea6"C Dac" e s" 6ie ce/a>>> @Caut#.A 5i*t i pe 'ntunericC $RIMUL -re# -L DOILE- @pip#ind %ereu cu de&etele din iiA -re> $RIMUL Unu&# @E!tra&e dintele cu penset# "in#. 5prinde un c+i,rit 4i conte%pl# dintele deasupra "l#c#rii.A E 6ru*!s> O%ul &e%e. $RIMUL @per"idA* Nu /rei s" arunci ! pri/ire i prin 3u1unare# -L DOILE- Nu> $rin 3u1unare8 nu> $RIMUL De ce# @ntr-! 3un" 1i t!t tre3uie s"-ncepi> -L DOILE- Nu8 nu p!tC Cre,e-*"C La 3u1unare nu *" 3a4C 0u1unare&e sunt u,e8 sunt *ur,are>> Nu p!t s" *" uit8 *" 6urnic" su3 p&e!ap">> Mi se 'n*!aie ,e4ete&eC Caut" tuC

$RIMUL @caut#A $ustiu> -L DOILE- Ni*ic# C?iar ni*ic# NU te 4r"3i> Caut" *ai 3ine> $RIMUL -3s!&ut ni*ic> -L DOILE- Ciu,at> $entru ce-! 6i *urit acesta# $RIMUL @triu%"#torA -* 4"sitE @0coate o c+eie.A -L DOILE- O 6i c?eia &ui ,e &a cas"C @O%ul &e%e.A Eu 1ic s" ! &ai>> $RIMUL $arc" /rea ce/aC @C#tre o%.A Ce e8 *"# Vrei c?eia# -L DOILE- Nu /rea ni*ic> - *urit> $RIMUL $arc" ne-a ateptat pe n!i> -L DOILE- @ridic<nd dintele $n aerA Dinte&e acestaC Era t!t ce-& *ai &e4a ,e /ia2"C $RIMUL Eu 1ic s" 6ace* t!tui un 6!c> -L DOILE- Din ce s" 6aci 6!c# N-ai ,in ce s" 6aci 6!c> $RIMUL -,un"* c"*"i> C"*"i&e ar, ce& *ai 3ine> -L DOILE- Nu *ai e *u&t i se 6ace ,i*inea2"> Ce-2i tre3uie 6!c ,ac" se 6ace ,i*inea2"# 0e aude un alt &ea%#t. :<"<ituri 4i 8#n&#nit de ar%e. $RIMUL 7u 4F6Fi# -L DOILE- Eu nu 4F6Fi> Mie *i se 13ate p&e!apa> Dac" *i se 13ate p&e!apa e se*n r"u> E *ai 3ine s" 6u4i*> $RIMUL N-a/e* un,e s" 6u4i*> N-a/e* ,e cine s" 6u4i*> De ce /rei s" 6u4i*# Printre %or%anele de corpuri r#t#ce4te 0OLD5(UL. -L DOILE- Ji-a* spus s" 6u4i*# Ji-a* spus sau nu 2i-a* spus# -cesta ! s" ne !*!are ,e4ea3a> 0OLD5(UL se pr#,u4e4te epui8at. $RIMUL @se apropie de 0OLD5(' "luier# de c<te-a oriA E 6&eac"> -L DOILE- E /iu# $RIMUL @aprinde un ,# de c+i,rit 4i.l cercetea8#A E asu,at ca un cFine> -L DOILE- N-! 6i ?!2# $RIMUL NU> E prea asu,at ca s" 6ie ?!2> E s!&,at> 5OLD-7UL -p"C $RIMUL Cere ap"> -L DOILE- N-a/e* ap"> D"-i *"ru&> $RIMUL @c#tre 0OLD5(A -p" n-a/e*> Ia *"ru&> 0OLD5(UL $n4"ac# %#rul 4i.l d# &ata.

-L DOILE- E ?"*esit> D"-i i *enta> $RIMUL @c#tre 0OLD5(A Vrei *ent"# @C#tre 5L DOILE5.A N-a* *ai /"1ut s!&,at /iu> Cre1i c"-i 'ntr-a,e/"r /iu# 0OLD5(UL tresare. 0coate ar%a. Mu&e4te. 5lunec#. $RIMUL @$l sile4te pe 0OLD5( s# se rea4e8eA 5tai %!s8 nen!r!citu&e> Ce stri4i# 5OLD-7UL UnD8 ,!iE UnD8 ,!iE -L DOILE- Nu te *ai c?inui> Lupta s-a s6Frit> 5OLD-7UL CFn, s-a s6Frit# Ce s-a s6Frit# $RIMUL 5-a s6Frit ,e trei 1i&e> 5OLD-7UL Nu tiu ni*ic> Eu tre3uie s" *" 3at> 7re3uie s" sap ! 4r!ap"> -L DOILE- Cu cine s" te 3a2i> Nu *ai ai cu cine s" te 3a2i> 7!2i sunt ?"cui2i> N-a *ai r"*as ni*eni> 5OLD-7UL $recis# -* !r,in s" !*!r pe t!at" &u*ea> Cine n-are 4r!ap" tre3uie s" *!ar"> $RIMUL 5tai 3ini!r> 7rea3a e ca i 6"cut"> 5OLD-7UL ;i /!i# $RIMUL -L DOILE- N!i sunte* cu ,in2ii> 5OCLD-7UL V-a* prins pe cF*p> Cine e prins pe cF*p tre3uie s" *!ar"> Hie ,e-! parte8 6ie ,e a&ta> 0ai!nete a/e2i# Ce nai3a 'n/Frti2i 6"r" 3ai!nete# Ni*eni nu are /!ie s" stea ne'nar*at pe cF*pu& ,e &upt"> De ce n-a/e2i 3ai!nete# $et&i2e a/e2i# $RIMUL Las-! 3a&t"> E tFr1iu> -L DOILE- 5unte* !a*eni panici8 a,un"* ,in2ii ,e aur> 5OLD-7UL $arc" /-a* *ai /"1ut un,e/aC $RIMUL @entu8ias%atA La 5e,anE -i 6!st &a 5e,an# 5OLD-7UL 5" /", saciiE O *u&2i*e ,e tipi se ,au ?!2i ca s" scape ,e ar*at"> $RIMUL Eu a* a,unat *ai a&es ,e prin 3u1unareC Dar e& are sac. @C#tre 5L DOILE5.A -rat"-i sacu&E -L DOILE- Uite sacu&> <2 ,e ,in2i> 5OLD-7UL $u2in> Destu& ,e pu2in> -2i tras c?iu&u&> $RIMUL Nu *ai e ce-a 6!st> -&t",at" nu era s!&,at s" nu ai3" un ,inte ,e aur> -st"1i a3ia ,ac" 4"seti unu& &a ! c!*panie> $un pariu c" i tu eti &e6ter> -L DOILE- 0u1unare are# Mi se pare c" uni6!r*e&e astea n!i sunt &ipsite ,e 3u1unare> 5OLD-7UL M" ,uc> -* !r,in s" *" 3at pFn" &a u&ti*a pic"tur" ,e sFn4e> -L DOILE- 7re3uia s" 6i /enit acuD trei 1i&e> Un,e ai 6!st acuD trei 1i&e# 5-a ,at ! &upt" 3ar!san"> $"cat c-ai pier,ut-!> 5OLD-7UL @&e%<ndA @nt!t,eauna *i se 'ntF*p&" aaC @nt!t,eauna a%un4 prea tFr1iuC M-a* s"turatC @nt!t,eauna ,au peste p"*Fnt n"c&"it> ;i *" ,!are i-n a,Fncu& 4enunc?iu&ui>

$RIMUL 7re3uie s" ,!r*i> Ni*ic nu e *ai 3un pentru 4enunc?i ,ecFt s!*nu&> -L DOILE- 7e tre1i* n!i8 *Fine ,i*inea2">>> $!ate ai n!r!c i-ncepe iarC 5OLD-7UL @$n trans#A @nt!t,eauna *" tre1esc prea tFr1iuC @nt!t,eauna '*i terpe&ete cine/a cFte un 3!canc>> -sta nu e /ia2"C @nt!t,eauna *i se ,au nu*ai 4&!an2e u,eC @n c!nser/a *ea ,e pete nu se 4"sete nici un sin4ur peteC Cu* a,!r* /ise1 c" tre3uie s" *" tre1escC $RIMUL .ai8 ,"-i ,ru*uDE N-ai ,ecFt s" tra4i a4?i!ase cFt /reiC 5OLD-7GUL 5i4ur c" ,a8 -* !r,in s" 6iu !,i?nitC Cei doi pri-esc cu% doar%e 0OLD5(UL. $RIMUL @aprinde un c+i,ritA E ine 6"cutC $RIMUL -L DOILE- E tFn"r ca ! /it"> $RIMUL D!ar*e ca un *!rt> $"cat c" e /iu> Dac" nu era /iu '& puteai c"uta ,e ,in2i> -L DOILE- Eu a 1ice s" arunc t!tui ! pri/ireC Una sin4ur"C $RIMUL Nu tiu ,ac" se 6ace> -L DOILE- G"uC 5unt a& nai3ii ,e curi!sC 5i*t c" ascun,e ce/aC CFn, *i se 'ncre2ete pie&ea e se*n 3unC Dei nu prea cre, c" ascun,e>> Dar p!ate t!tui ascun,eC $RIMUL CFn, !*u& ,!ar*e> Nu e 3ine s" '& cau2i &a ,in2i> -L DOILE- ;i ce ,ac" ,!ar*e8# M" uit 6"r" s"-& tre1esc> $RIMUL Nu tiu ,ac" e 3ine s" te ui2i> -teapt" 'ntFi s" *!ar"C -L DOILE- @$n-ioratA Cre1i c-! s" *!ar"# $RIMUL E atFt ,e !3!sit 'ncFt s-ar putea s" *!ar"C -L DOILE- O s" ,ure1eC Dac" *!are a3ia *Fine ,i*inea2"# O s"-n4?e2"* pFn" *Fine ,i*inea2"> N-ai putea s"-& !*!ri tu# $RIMUL Nu cre, c-a putea s"-& !*!r> Eu n-a* !*!rFt nici!,at"> -* ,e4ete prea *!i> -L DOILE- Eu 1ic c" nici nu e ne/!ie s"-& !*!rF*> @i sc!t ,inte&e 'n s!*n> $RIMUL O s"-& ,!ar"C O s" se tre1easc"> -L DOILE- N-! s"-& ,!ar"> I-& sc!t cFt ai c&ipiC Va cre,e c-a /isat un 2ip"tC $RIMUL -tunci '& caut i eu prin 3u1unareC .*>> Nu 2i-a* spus eu# Uni6!r*e&e astea n!i n-au nici *"car 3u1unareC -L DOILE- -%ut"-*" i pe *ineC> Cei doi des"ac %a!ilarele 0OLD5(ULUI. Unul aprinde un ,# de c+i,rit. $RIMUL 5e /e,e# -L DOILE- $arc" se /e,e ce/aC $RIMUL Ce# -L DOILE- Nu se p!ate $RIMUL O*u& "staC e ne3unE

-L DOILE- -re t!2i ,in2ii ,e aurE $RIMUL 7!2i# -L DOILE- 7!2i> $RIMUL $!ate n-ai /"1ut 3ineC> -L DOILE- @%ai aprinde un ,# de c+i,ritA -* /"1ut per6ect> -re t!2i ,in2ii ,e aur> $RIMUL Ji-a* spus ,e &a 'nceput c" trea3a asta e-ncurcat"> Eu 1ic s-! &u"* ,in &!c> -L DOILE- Cu* s-! &u"* ,in &!c# 7!c*ai acu*# $RIMUL Mie !*u& acesta nu *i-a p&"cut ,e &a 3un 'nceput> Uit"-te &a e&C -,!ar*e prea repe,e8 /!r3ete pu2inC M" te* c" a,uce 4?ini!nC -L DOILE- Eu 1ic c-a,uce n!r!c> Nu /e1i cFt aur are 'n 4ur"# Nu p!t s"-& &as s" p&ece aaC Nu p!t s" &as s" scape un !* cu t!2i ,in2ii ,e aurC O*u& acesta *" u*i&eteC $RIMUL N-ai ce s"-i 6aci> -L DOILE- Cu* n-a* ce s"-i 6ac# -* ce s"-i 6acC De *ine nu rF,e ni*eniC $RIMUL Uite c" acesta rF,e> RF,e ,e n!i cu 4ura &ui aurit"C> @n2e&e4i# RF,e cu ,in2ii &ui ,e aurC -L DOILE- Ce !a*eniE Ce &u*eE 5unte*8 prea 3uni pentru /re*uri&e astea> $RIMUL 5c!ate-i ,in2ii8 ce stai# -L DOILE- Nu p!tC Mi se pune un n!,C Nu p!t s" %e6uiesc un !* care ,!ar*e> $RIMUL 7re1ete-&E -L DOILE- @8&<l <indu.l pe 0OLD5(A 7re1ete-teE --nceput &uptaC 7re3uie s" te 3a2iC $RIMUL @d<ndu.i &+ionturi 0OLD5(ULUIA 5usE $atria e 1,r!3it"> -L DOILE- 7ra4 2e/i&e8 *-au1i# 7re3uie s" stai 'n pici!are> $RIMUL Nu cre, c-! s" se *ai tre1easc" /re!,at"> -L DOILE- De ce s" nu se tre1easc"# 7re3uie s" se tre1easc"E Nu e ,rept s" ,!ar*" aa> $RIMUL $resi*t c-! s" ,!ar*" &a nes6Frit> - DOILE- -,ic" nici *!rt8 nici /iu# $RIMUL E un 3&e4> Nu *erit" %e6uit> -L DOILE- N-! s" *ai 4"sesc nici!,at" ! 4ur" cu t!2i ,in2ii ,e aurC -sta e &!/itura /ie2ii *e&e8 'n2e&e4i# $RIMUL 7are a /rea s" tiu ,e un,e 'i areC -L DOILE- $!ate s-a n"scut cu ei> $RIMUL O *ai 6i a/Fn, 6ra2i# -L DOILE- @c#tre 0OLD5( 8&<l <indu.lA Mai ai 6ra2i# $RIMUL Cine tie ce /isea1"C $!ate rF,e ,e n!i 'n s!*n> Eu 1ic s" ! ter4e*> -L DOILE- O s" ne par" r"u> Or s" /in" a&2ii -!r s" sc!at" t!t>

$RIMUL ;i ce ne 6ace*# -tept"* s" *!ar"# E cu*p&it ,e p&ictisit!r s" atep2i pe cine/a s" *!ar"> -L DOILE- -cesta *!are repe,e> 5e /e,e pe 6a2a &uiC $Fn" ce *!are8 tra4e* i n!i un pui ,e s!*n> Pau8#. Lini4te. $RIMUL -u1i# M" ,!are creieru&> -L DOILE- E ,in cau1a pic"turii ,e ap"> E:ist" ! pic"tur" ,e ap" care se t!t scur4e pe cer i nu /rea s" ca,"C> $RIMUL $!ate c" !*u& acesta nici nu e:ist"> -tept"* ,e4ea3a> -L DOILE- Nu ?u&i> Veri s" *uri* s"raci# -stea nu-s ti*puri s" *ai 6ace* 6as!aneC $RIMUL Ce s!*n u!r areC $arc" p&uteteC Cine are pie&e su32ire8 ,!ar*e u!r> -L DOILE- Ia /e1i8 *ai e ca&,# $RIMUL E> ;i nu te 1/Frc!&i atFta8 c"-2i 1!rn"ie ,in2ii> -L DOILE- Mi-e 6!arte 4reu s" a,!r* cFn, e 'ntuneric> $RIMUL Eu a,!r* 4reu ,in cau1a !ase&!r> CFn, *i se r"cesc !ase&e8 au, t!t 6e&u& ,e p!cnituri> Pau8#. Lini4te. Respira iile rela!ate ale ,#r,a ilor. -L DOILE- $!ate c" era *ai 3ine ,ac"-& !*!ra*C $RIMUL Cre, i eu> Atia care /in ur*" nu s-ar 6i *!c!it -tFta> Pau8#. Lini4te. Respira iile rela!ate ale ,#r,a ilor. -L DOILE- 5unte* *u&t prea 3uni8 asta eC +Fn,i* cu *"nuiC Ne 13ate* pentru i&u1ii 6u*ateC $RIMUL @aproape ador%itA E ,in cau1a n!p2i&!r> N!p2i&e sunt prea &un4i8 1i&e&e sunt prea 'ntunec!aseC $"*Fntu& e prea *!a&e8 apa prea 6ier3inteC -L DOILE- (scuip" ! sca*") -a eC N-ai &!c nici cFt s" pui un punctC Pau8#. Lini4te. Respira iile rela!ate ale ,#r,a ilor. -L DOILE- @%or%#itorA @nt!t,eauna cFn, ,!r* '*i /ine s" scuip> Cu* s" *ai a,!r*i cFn, tre3uie s" scuipi 'ntr-una# Pau8# lun&#. Lu%in#. 5 doua 8i' 0OLD5(UL a plecat' se pare. PRIMUL se tre8e4te' se uit# $n 9ur 4i.l tre8e4te pe 5L DOILE5.

$RIMUL $stE -L DOILE- Ce# $RIMUL 5!&,atu&C - 6u4itE>>> -L DOILE- Cu*# - 6u4it# CFn, a 6u4it# $RIMUL 5-a ,us> Ne-a tras 'n piept> -L DOILE- 7re3uia s"-& !*!rF*> Ne-a* 6"cut ,e rFs> $RIMUL +ata8 s-a ter*inat - ters-!> -L DOILE- N-a 6urat ni*ic# Un,e-i 4u*a# $RIMUL E &a *ine> -L DOILE- 7re3uie s" 6i 6urat ce/aC Nu se p!ate s" nu 6i 6urat ce/aC Ve1i prin 3u1unareC Menta este# $RIMUL EsteC Din2ii sunt t!2i# -L DOILE- 7!2i> @Caut#.A Buc"ria este# $RIMUL Este> -L DOILE- Ia ri,ic" 3ra2u&> 5i*2i ce/a# $RIMUL 5unt u!r ca un 6u&4> $arc" nici nu *ai a* 3ra2e> -L DOILE- Nu se p!ate s" nu 6i terpe&it ce/aC $ri/ete-*" 'n !c?i> Ve1i ce/a ne&a&!cu& &!r# $RIMUL M" uit ,ar nu /", *are &ucru> Nu*ai c" atunci cFn, 'nc?i, p&e!ape&e te /", *ai ,eparte ca i cu* n-a *ai a/ea p&e!ape> -L DOILE- Ciu,at8 6!arte ciu,atC> 5unt cFte/a *inute ,e cFn, n-a* tras are 'n piept i *" si*t 6!arte 3ine> $RIMUL @ncearc" s" tuetiE 7e ,!are cFn, tueti# -L DOILE- Nu *" ,!are ni*icC Uite8 '*i *uc 3u1a i nu cur4e nici ! pic"tur" ,e sFn4eC> $RIMUL -& ,racu&uiE Oare ce ne-! 6i 6urat "sta#

OMUL CARE VORBETE SINGUR

persona9e* HEMEI- 1 HEMEI- 2 0AR0-7UL 1 0AR0-7UL 2

SECVENA 1 O $nc#pere. Bereastr# acoperit# de draperii. Un scaun $n "a a "erestrei. 5lt scaun $n st<n&a "erestrei. BEMEI5 1' $n picioare' $n "a a draperiilor' pri-indu.4i ceasul. BEMEI5 =' pe scaunul din st<n&a "erestrei' p<ndind a"ar# printr.un oc+i al draperiei. HEMEI- 1 Ce /e1i# HEMEI- 2 Ni*ic> HEMEI- 1 Mai ateapt"> @?4i ur%#re4te cu aten ie ceasul.A -cu*E - /enit# HEMEI- 2 H!r*i,a3i&E - /enit> HEMEI- 1 Ji-a* spus# E:act ase 6"r" un *inut> De 1ece ani /ine e:act &a ase 6"r" un *inut> HEMEI- 2 E ne3unE HEMEI- 1 5tai s" /e1iE Ce 6ace# HEMEI- 2 5t"C HEMEI- 1 - pus un pici!r pe 3anc"# HEMEI- 2 - pus> HEMEI- 1 5" /e1i acu*E La ase 6i: a* s" tra4 ,raperii&e> E& ! s" se pre6ac" ,intr-! ,at" c" /e,e ce/a pe cer i ! s" se ae1e pe 3anc". @Pau8#.A -cu*E BEMEI5 1 tra&e draperiile. Dincolo de "ereastr# se -ede un ar,ore uria4. L<n&# ar,ore este o ,anc#. Un ,#r,at st# cu un picior pe ,anc#. HEMEI- 1 Ei# HEMEI- 2 5e uit" 'n sus> HEMEI- 1 Ji-a* spus eu# De 1ece ani 6ace ace&ai 4est> 5-a ae1at#

HEMEI- 2 5-a ae1at> HEMEI- 1 -cu* a* s" ,esc?i, &ar4 6ereastra> Dup" ce ,esc?i, &ar4 6ereastra e& 'i sc!ate 2i4"ri&e> BEMEI5 1 desc+ide "ereastra. 7#r,atul de pe ,anc# $4i scoate i&#rile. HEMEI- 2 -i /"1ut # HEMEI- 1 5traniu> HEMEI- 2 Nu# N-ai i*presia c" 6ace e:act ceea ce /reau eu# Uite8 a* s" *" p&i*3 prin 6a2a 6erestrei> CFt *" p&i*3 prin 6a2a 6erestrei e& st" cu 2i4"ri&e 'n *Fn"> BEMEI5 1 se pli%,# prin "a a "erestrei. 7#r,atul de pe ,anc# st# ne%i4cat cu i&#rile $n %<n#. HEMEI- 1 $!t s"-& 2in aa cFt /reau eu> Nu 'n,r"1nete s"-i aprin," 2i4"ri&e pFn" cFn, nu *" !presc> HEMEI- 2 Oprete-te8 s" /e,e*E HEMEI- 1 Nu> O3inuiesc s" *" p&i*3 e:act %u*"tate ,e *inut> De cinci !ri 'nc!&! i ,e cinci !ri 'nap!i> -cu* a* s" *" !presc> BEMEI5 1 se opre4te e!act la %i9locul "erestrei. 7#r,atul de pe ,anc# $4i aprinde i&ara. HEMEI- 1 Ve1i# Cre, c" a* a%uns s" '& c!n,uc ca pe ! *ari!net"> -cu* ! s"i 2in" c?i3ritu& ars 'ntre ,e4ete pFn" cFn, ri,ic eu 3ra2u& 'n sus> HEMEI- 2 Oare ,e ce nu /ine# HEMEI- 1 Nu tiu> De 1ece ani *" t!t 'ntre3 ce se 'ntF*p&" ,e 6apt> Cre, c" a* ! putere *isteri!as" asupra &ui> HEMEI- 2 @%editati-A* -i putea s"-& 6aci s" stea 'n cap# HEMEI- 1 Nu tiu> Dar cre, c" 'ncetu& cu 'ncetu& a reui> Hii atent"E -cu* a* s"-*i r!tesc 3ra2u& ,in u*"r> ;i-a aruncat c?i3ritu&# HEMEI- 2 @nc" nu> HEMEI- 1 O s" i-& arunce> $r!3a3i& c" nu *i-a* r!tit 3ra2u& ,estu&> HEMEI- 2 E 'nr"it> Nu /rea c" i-& arunce> HEMEI- 1 Da> -ici '*i 6ace ce&e *ai *ari neca1uriC> $artea asta /a tre3ui s-! *ai per6ec2i!ne1> HEMEI- 2 +ata> ;i &-a aruncat> HEMEI- 1 H!arte 3ine> BEMEI5 1 $ncepe s#.4i %ase8e ,ra ul. HEMEI- 2 7e ,!are#

HEMEI- 1 $u2in> HEMEI- 2 ;i acu*# HEMEI- 1 -cu* e ! 6i4ur" interesant"> Eu ,uc *Fna &a !c?e&ari i stau ne*icat" ! secun,"> HEMEI- 2 ;i e&# HEMEI- 1 E& ! s" se ri,ice ,e pe 3anc"> HEMEI- 2 Nu cre,> HEMEI- 1 5tai s" /e1i> BEMEI5 1 $4i duce %<inile la oc+elari. 7#r,atul de pe ,anc# se ridic#. HEMEI- 2 HEMEI- 1 HEMEI- 2 HEMEI- 1 HEMEI- 2 HEMEI- 1 HEMEI- 2 HEMEI- 1 HEMEI- 2 HEMEI- 1 5-a ri,icatE 5-a ri,icatE Eu 'ncep s"-*i ter4 !c?e&arii i e& se p&i*3" prin 6a2a 3"ncii> Nu se p&i*3"8 tr","t!ru&C 5tai c" n-a* 'nceputC Un,e ,racu !iD 6i pus 3atista# Cu*# N-ai 3atist"# Vrei s" strici t!t# @nt!t,eauna '*i uit 3atiste&e 'n 3aie>> @& pier,e*E O s" se p&i*3e ,e capu& &uiC Nu8 nu se *ic" pFn" nu-*i 4"sesc 3atistaC> $!6ti*8 ia-! pe a *ea> Mersi> O?8 ce 3r!,erieE

BEMEI5 1 $ncepe s#.4i 4tear&# oc+elarii. 7#r,atul din "a a ,#ncii $ncepe s# se pli%,e prin "a a ,#ncii. HEMEI- 1 @pri-ind pe "uri4A Mer4e# HEMEI- 2 Mer4e> HEMEI- 1 5" /e1i c" 'n,at" 'i sc!ate i e& 3atista i 'ncepe s" se tear4" ,e su,!are> HEMEI- 2 ;i-a sc!s-!> HEMEI- 1 Da# @?4i pune oc+elarii pe nas.A -cuD eu a* s" tra4 aer 'n piept ,e cFte/a !ri i e& se /a &ipi ,e trunc?i> HEMEI- 2 N-ai putea s"-& *ai 2ii 'n p&i*3are# HEMEI- 1 0a cre, c" ,a> Dar nu /reau s"-& 6!r2e1> HEMEI- 2 -r 6i interesant s" /e1i cFt '& p!2i 2ine 'n p&i*3areC HEMEI- 1 Cre, c"-& *ai p!t 2ine> Cre, c" p!t 6ace ,in e& t!t ce /reau> Nu*ai c" *i-e 6ric"> HEMEI- 2 7e te*i s" nu 6u4"# HEMEI- 1 Nu tiu> N-a /rea s"-& 6ac s" su6ere> 7!tui *-a* ataat ,e e&> @n2e&e4i# De 1ece ani *" ascu&t" 6"r" s" crFcneasc"> N-a &ipsit ! sin4ur" ,at"> 5i*t c" e ,e ,at!ria *ea s" nu-& 3rusc?e1 prea tare> HEMEI- 2 -r 6i 4r!1a/ s"-& 6aci s"-i sc!at" sin4ur un !c?i>

HEMEI- 1 @tra&e aer $n pieptA Nu8 nu>> -cuD nuC> $!ate *ai tFr1iu8 peste cF2i/a aniC @(ra&e din nou aer $n piept.A 5-a &ipit# HEMEI- 2 5-a &ipit> HEMEI- 1 CFn, *" !presc eu ,in respirat e& 'i arunc" 2i4ara> Dup-aia ! stin4e cu /Fr6u& pici!ru&ui> HEMEI- 2 CFt ai ,e 4Fn, s" respiri# HEMEI- 1 @& *ai &as s" tra4" cFte/a 6u*uri> HEMEI- 2 De ce# H"-& s-! stin4" acu*> HEMEI- 1 E p"cat ,e 2i4ar"> ;tiu c"-i p&ace s" 6u*e1e i &-ar ,urea ,ac" &-a si&i s" arunce 2i4ara *ai repe,e> HEMEI- 2 Cre, c" a a%uns &a 6i&tru> HEMEI- 1 Da# -tunci *" !presc. @Pau8#.A ;i-a aruncat-!# HEME-I 2 Da> HEMEI- 1 Ei8 asta e t!t> HEME-I 2 Ca* pu2in> HEMEI- 1 M" 4Fn,esc s" *ai in/ente1 cFte ce/a 6i4uriC Cu ti*pu&C> HEME-I 2 -r 6i p"cat s"-& pier1i acu*8 'n 6a1a astaC Eu a sc!ate t!t untu& ,in e&> HEMEI- 1 N-ai ,ecFt s"-2i 4"seti i tu pe cine/aC> HEME-I 2 ;i-a pus *Fini&e 'n 3u1unar> HEMEI- 1 Da# E se*n c" tre3uie s" 'nc?i, 6ereastra> HEME-I 2 ;i e&# HEMEI- 1 $&eac" ,up" ce 'nc?i, 6ereastra> HEME-I 2 -u1i8 a* i*presia c" tipu& spune ce/aC HEMEI- 1 Da8 i eu a* i*presia asta> HEME-I 2 -* i*presia c" /!r3ete sin4urC> HEMEI- 1 Da8 ,e un an ti*p s-a apucat s" /!r3easc" sin4urC> HEME-I 2 $!ate spune cu/inte ,e a*!r> $!ate c" rate1i ! *are ,ra4!ste> HEMEI- 1 Cine tie# BEMEI5 1 $nc+ide "ereastra. HEME-I 2 - p&ecat# HEMEI- 1 - p&ecat> SECVENA 2 Un ar,ore. O ,anc#. La o oarecare distan #' un perete 4i o "ereastr#. Bereastra este $nc+is# 4i are draperiile trase. ?n spatele ar,orelui stau ,#r,a i. Unul din ei ine un ceas $n %<n#.

doi

0AR0-7UL 1 CFt e# 0AR0-7UL 2 ;ase 6"r" ,!u" *inute> 0AR0-7UL 1 Hii atentE La ase 6"r" un *inut a* s" ies ,e ,up" c!pac> -* s" pun un pici!r pe 3anc" i ea ! s" tra4" ,raperii&e> 0AR0-7UL 2 Nu cre,> 0AR0-7UL 1 -i s" /e1i> De 1ece ani ! 6ac s" tra4" ,raperii&e e:act &a !ra ase> 0AR0-7UL 2 E ne3un"> 0AR0-7UL 1 Nu cre,> Dar cre, c" a* ! putere ciu,at" asupra ei> 0AR0-7UL 2 -cu*E 7)R75(UL 1 iese de dup# copac 4i se apropie de ,anc#. Cel#lalt ,#r,at r#%<ne ascuns 7)R75(UL 1 pune un picior pe ,anc#. Cine-a' din cas# tra&e draperiile. 0AR0-7UL 1 -i /"1ut# 0AR0-7UL 2 $!ate c" aa 'i tra4e ea 'nt!t,eaunaC> 0AR0-7UL 1 Nu8 c" asta nu e t!t> -cu* a* s" *" uit 'n sus> Ori ,e cFte !ri *" uit 'n sus ea ,esc?i,e 6ereastra> 0AR0-7UL 2 ;i ,ac" nu te ui2i 'n sus# 0AR0-7UL 1 Ce r!st are s" nu *" uit 'n sus# I*p!rtant e c" ea ,esc?i,e 6ereastra ,up" ce eu *" uit 'n sus i *" ae1 pe 3anc"> 0AR0-7UL 2 E necesar s" te ae1i pe 3anc"# 7)R75(UL 1 se uit# $n sus 4i se a4e8# pe ,anc#. Bereastra este desc+is# de o "e%eie. 0AR0-7UL 1 O &as s" se p&i*3e e:act %u*"tate ,e *inut> De cinci !ri &a stFn4a &a ,reapta i ,e cinic !ri ,e &a ,reapta &a stFn4a> Dup-aia '*i aprin, 2i4ara> $!2i s" nu*eri> 0AR0-7UL 2 Nu*"r> 0AR0-7UL 1 CFt *ai are# 0AR0-7UL 2 Mai are pu2inC 0AR0-7UL 1 Cu* '*i aprin, 2i4ara se !prete> 7)R75(UL 1 $4i aprinde i&ara. ?n acela4i ti%p "e%eia din "a a "erestrei se opre4te. 0AR0-7UL 2 5-a !pritE 5-a !pritE 0AR0-7UL 1 Ji-a* spus# O a* &a ,e4etu& *ic> -cuD s" /e1i una i *ai 3un"> Eu 2in c?i3ritu& ars 'n *Fn" i ea ri,ic" 3ra2u& 'n sus i 'ncepe s"-& r!teasc"> 0AR0-7UL 2 CFt ! p!2i 2ine aa#

0AR0-7UL 1 Cre, c"-! p!t 2ine *u&t i 3ineCDaD nu /reau> 7)R75(UL 1 $4i ine c+i,ritul ars $n %<n# 4i "e%eia din "a a "erestrei $4i rote4te ,ra ul. 0AR0-7UL 1 Cu* arunc eu c?i3ritu&8 cu* 'i &as" 3ra2u& 'n %!s> Ori ,e cFte !ri arunc eu c?i3ritu&8 ea &as" 3ra2u& 'n %!s8 'i *asea1" u*"ru& i ,up" aceea 'i ,uce *Fna &a !c?e&ari> 0AR0-7UL 2 De!ca*,at" 'i *asea1" u*"ru&> 0AR0-7UL 1 Cre, c" a* 2inut-! ca* *u&t cu 3ra2u& 'n sus> 0AR0-7UL 2 Nu-i ni*ic> Las-! s" su6ere> 0AR0-7UL 1 N-as /rea s" ! 6ac s" su6ere> M-a* ataat ,e ea> E atFt ,e ascu&t"t!are i *a&ea3i&" 'ncFt *" 'n,ui!e1> 0AR0-7UL 2 Eti un senti*enta& i asta nu e 3ine> 0AR0-7UL 1 ;i-a ,us *Fna &a !c?e&ari# 0AR0-7UL 2 Da> 0AR0-7UL 1 Ei 3ine8 acu* ai s" r"*Fi *asc"> Eu *" ri,ic 'n pici!are i ea 'ncepe s"-i tear4" !c?e&arii> 7)R75(UL 1 se ridic# $n picioare. Be%eia din "a a "erestrei $4i scoate oc+elarii 4i $ncepe s# 4i.i 4tear&#. P<n# s# &#seasc# ,atista' $ns#' se uit# de c<te-a ori $n 9ur. 0AR0-7UL 2 Va:> 0AR0-7UL 1 Ce 6ace# 0AR0-7UL 2 5e uit" 'n %ur> 0AR0-7UL 1 Ha1a asta ! ca* sperie 'nt!t,eauna> 0AR0-7UL 2 - 4"sit-!> 0AR0-7UL 1 ;ter4e# 0AR0-7UL 2 ;ter4e> 0AR0-7UL 1 -sta e> Une!ri sunt tentat s" stau aa s" /", cFt p!t s-! 2in cu 3atista i cu !c?e&arii 'n *Fn"> 0AR0-7UL 2 Eu n-a cru2a-!8 s" tii> - sc!ate t!t untu& ,in ea> 0AR0-7UL 1 Nu ,e ea *i-e 6ric"> Mi-e 6ric" une!ri nu*ai ,e puterea pe care ! a* asupra ei> M" 'n6ric!e1 pur i si*p&u ,e ceea ce p!t 6ace8 'n2e&e4i# 0AR0-7UL 2 @n2e&e4> 0AR0-7UL 1 7e-ai c!n/ins# 0AR0-7UL 2 M-a* c!n/ins> 0AR0-7UL 1 -cu* a* s" 'ncep s" *" p&i*3 prin 6a2a 3"ncii> -* s"-*i s" '*i sc!t i eu 3atista i a* s" *" ter4 ,e su,!are> 0AR0-7UL 2 Eti asu,at# 0AR0-7UL 1 Nu8 eu nu asu, nici!,at"> Dar atunci cFn, '*i sc!t 3atista8 ea 'i pune !c?e&arii pe nasu& ei *ic> E aa8 ca ,e &a cau1" &a e6ect>

7)R75(UL 1 $4i scoate ,atista 4i "e%eia din "a a "erestrei $4i pune oc+elarii pe nas. 0AR0-7UL 1 -sta e> O /e1i cu* respir"# Ori ,e cFte !ri '*i sc!t 3atista i *" ter4 ,e su,!are ea 'i pune !c?e&arii pe nas i 'ncepe s" respire ,in t!ate puteri&e> 0AR0-7UL 2 ;i cu* ! !preti# 0AR0-7UL 1 Cu 6ine2e> Dac" *" &ipesc ,e c!pac i-*i arunc 2i4ara ea se !prete> 0AR0-7UL 2 Mai &as-! s" respire> 0AR0-7UL 1 O *ai &as> Nu stric eu 2i4ara> @*i p&ace s" 6u*e1 pFn" &a 6i&tru> 7)R75(UL 1 $4i "u%ea8# i&ara p<n# la "iltru 4i arunc# i&ara. Be%eia din "a a "erestrei se opre4te din respirat. 0AR0-7UL 1 -sta e t!t> -cu* pute* p&eca> 0AR0-7UL 2 $"cat> -i 6i putut s" *ai in/ente1i ce/a> 0AR0-7UL 1 Ce s" *ai in/ente1# Nu e ,estu&# 0AR0-7UL 2 - 'nc?is 6ereastra> 0AR0-7UL 1 ;i nu te 'ntre3i ,e ce# 0AR0-7UL 2 De ce# 0AR0-7UL 1 $entru c" *i-a* pus *Fini&e 'n 3u1unare> De 1ece ani8 !ri ,e cFte !ri '*i pun *Fini&e 'n 3u1unare8 ea 'nc?i,e 6ereastra> Ei8 2i-a p&"cut# 0AR0-7UL 2 Da8 nu*ai c" *i s-a p"rut c" t!t ,",ea ,in 4ur"> 0AR0-7UL 1 Da8 i eu a* i*presia c" 'n u&ti*u& ti*p a 'nceput s" /!r3easc" ,e una sin4ur"> 0AR0-7UL 2 $!ate c" rate1i ! *are iu3ire> 0AR0-7UL 1 Nai3a tie> 0AR0-7UL 2 $&ec"*# 0AR0-7UL 1 $&ec"*>

SUFLEURUL FRICII

Persona9e* DOMNUL 0RUNO 0AR0-7UL 7ACU7 c+elnerul' consu%atorii din planul secund' ,#iatul care -inde "lori' &rupul de %asca i care se $ntoarce de la carna-al Decor* o teras#' %ese' scaune K $n a%ur& La ridicarea cortinei' $n pri% plan' DOMNUL 7RUNO 4i 7)R75(UL ()CU( stau "a # $n "a #' la o %as#. DOMNUL 7RUNO toc%ai $4i ,ea ,erea. 7)R75(UL ()CU( pri-e4te $n &ol 4i nu se -a atin&e de pa+arul s#u cu ,ere. L<n&# piciorul %esei se a"l# o &eant# ele&ant#' %inisterial#. Pe un alt scaun F pelerina 4i p#l#ria DOMNULUI 7RUNO. 0RUNO @Dup# ce soar,e din pa+ar 4i se 4ter&e delicat la &ur#' cu un 4er-e el.A $e *ine *" c?ea*" 0run!>>> @Pau8#. ?%p#ture4te 4er-e elul.A M" cun!sc t!2i aiciC @Pau8#. ?4i scoate pac+etul de i&#ri 4i ,ric+eta' le a4ea8# pe 4er-e el>A Hu*a2i# 0AR0-7UL 7ACU7 @Nu scoate nici un cu-<nt pe $ntrea&a des"#4urare a piesei. Din c<nd $n c<nd &esturile lui -or "i se%nalate. ?n &eneral' acest persona9 pri-e4te $n &ol sau $l pri-e4te "i! $n oc+i pe DOMUL 7RUNO.A >>> 0RUNO ;ti2iC Eu sunt un /is"t!rC @*i p&ac8 ,e pi&,"8 aceste ,up"-a*ie1e ,e t!a*n"> Nu-i aa c" au 'n e&e ce/a *isteri!s i8 ca s" 1ic aa8 ,iscret# @Pau8#. 5poi' pentru sine>A Da8 ,aC -u ce/a *isteri!sC @?4i aprinde o i&ar#>A ;ti2i8 eu c!nsi,er c" ni*ic nu e *ai 6ru*!s ,ecFt s" stai &a ! 3ere8 pe teras"> Unii pre6er" p&i*3area> Da8 accept p&i*3area8 ,ar nu p!t s-! c!*par cu e,erea pe teras"> @Pau8#. (ra&e puternic 4i -oluptuos "u%ul.A 5unt unii care nu sup!rt" 3erea> Hie /!r3a 'ntre n!i8 ni*ic nu se p!ate c!*para cu ! 3ere> ( Con"esi->)Eu8 ,ac" nu 3eau ! 3ere ,up"-a*ia1"8 *" si*t8 cu* s" /" spun8 *" si*t str"inCNu *ai 'n2e&e4 ni*icC ($au1">) Ve2i cre,e c" e un /iciuC Nici,ecu*E E8 ca s" 1ic aa8

! ne/!ie pur spiritua&"C M" 'n2e&e4e2i8 eu8 !ri ,e cFte !ri *" a6&u aici8 pe teras"8 si*t cu* ,e/in *ai 3un8 *ai u*anC -* ,intr-! ,at" ! teri3i&" s&"3iciune pentru ,iscu2ii8 'ncep s" recepte1 *ai a,Fnc natura8 s-! !3ser/C 0AR0-7UL 7ACU7 @?4i "i!ea8# pri-irea asupra unui i%a&inar "ir de pra" de pe "a a de %as#' c#ruia $i -a da 4i un ,o,<rnac. 5poi' din nou pri-irea $n &ol.A C 0RUNO Eu8 ,!*nu&e8 tre3uie s" *"rturisesc8 a* ! ,e!se3it" pasiune ,e a !3ser/a8 ,e a ,iscerneC @0e%n c#tre c+elner care -ine s#.i u%ple pa+arul. C#tre 0AR0-7UL 7ACU78 -#8<nd c# nu 4i.a ,#ut ,erea>A O8 ,ar ce 6ace2i# Nu /" 3e2i 3erea# ;ti2i8 3erea cFn, e turnat" pr!asp"t" 'n pa?ar8 are ! cu&!are ,e!se3it"8 ,e ! pr!spe2i*e ,e!se3it"8 a putea spuneC @?4i &ole4te' e!ta8iat' pa+arul>A Ne3u-ni-eE @Plesc#ie' se a&it#.A 0AR0-7UL 7ACU7 @?4i "i!ea8# pri-irile pe "a a DOMNULUI 7RUNO.AC 0RUNO @Relu<nd.A Iat" ,e pi&,"8 aceast" t!a*n">>> @De-enind -is#tor.A Ce t!a*n"EC Ce *ai t!a*n"E>>> @Pri-e4te $n sus' "redonea8# ce-a.A E8 ,!*nu&e8 ! t!a*n"C cu* nu sunt *u&te 'n uni/ersE .a-?aE Ce p"rere a/e2i ,espre aceast" *eta6!r"> Ca s"-i 1ic aa# V-a* spus eu c" a* ! pre,i&ec2ie pentru c!nte*p&areC spre !3ser/area ace&!r &ucruri care8 &a pri*a /e,ere8 nu-i aa8 ne scap"> Iar *eta6!ra8 ,!*nu&e8 !rice *eta6!r"8 ,!*nu&e8 p!se,"8 ca s" 1ic aa8 c!n2ine i cFte un sF*3ure ,e a,e/"rE DaE $!ate c" e cea *ai 6ru*!as" t!a*n" care a e:istat /re!,at" i n!iC nu ti* ni*icC @Pentru sine>A Ni*icC Ni*icC 0AR0-7UL 7ACU7 @Pri-e4te $n &ol.A C 0RUNO @Cuc<ndu.se cu de&etele' a%u8at.A -*8 aa8 cFte!,at"8 ! ne&inite> @*i p&ace s" *" %!c cu ,e4ete&e> ;ti2i ,u*nea/!astr" cFte *!,uri ,e a '*pac?eta ?Frtia e:ist"# Mii ,e *!,uri8 ,!*nu&e *ii ,e *!,uriE @?i arat# o "i&ur# e!ecutat# cu de&etele. 5poi' a%u8at >A Ei 3ine8 ,ac" '*i per*ite2i ! ana&!4ieC @O, ine o alt# "i&ur#>A 5unt *ii ,e *!,uri ,e a pri/iC 'n a,Fncu& &ucruri&!rC$entru c" &ucruri&e nu suntC @5lt# "i&ur#>) ce par a 6iC Da8 ,aC $!ate '*i /e2i repr!a c" sunt prea sensi3i&C !ri ca a* un *!, ,e a 4Fn,i prea e:tra/a4antC Dar nuC Nu sunt ,ecFt un !3ser/at!r atent a& &u*iiCIat"8 ,e pi&,"8 c?iar pe aceast" teras"C aparent

ne/in!/at"8 ca&*"C Du*neata tii8 '2i p!2i 'nc?ipui8 c" ,e 6apt aici se petrecC &ucruri 4r!a1nice# @Pau8#. 5 renun at la 9ocul cu de&etele 4i $l pri-e4te &ra- pe 7)R75(UL ()CU(.A 0AR0-7UL 7ACU7 @?4i "i!ea8# pri-irile pa "a a DOMNULUI 7RUNO.A C 0RUNO @Relu<nd persuasi- 4i &ra-.A Du*nea/!astr" ti2i8 /" pute2i 'nc?ipui8 /" pute2i i-*a-4i-na8 c" aici8 c?iar aici8 acu*8 'n acest *!*ent8 pe acest 6!n, ,e as6in2it ,e s!are8 se petrec &ucruri 'n6i!r"t!are8 !,i!ase# Ei# V" pute2i i*a4ina c" aici8 c?iar 'n acest *!*ent8 se pun &a ca&e *Fr"/ii8 cri*e8 /i!&uri8 &ina%e8 &!/ituri su3 centur"# Ei# @Pau8#. ?4i 4ter&e "runtea de sudoare>) Da8 tiuC V" /ine 4reu s" *" cre,e2iC Nu /re2i s" *" cre,e2i> Dar8 ,!*nu&e8 /" ,au 6apteE V" p!t ,a 6apteE -r4u*ente c&areE Vre2i 6apte# Iat"8 s"-i &u"*8 ,e pi&,"8 pe cei ,!i 3"r3a2i ,e &a *asa ,in c!&2> 5" ne 4Fn,i* pu2in &a ei> @& /e,e2i pe ce& 3"trFn# Nu-i aa c" are un !c?i ,e !3!&an# Ei# Ce cre,e2i c" 6ac cei ,!i ac!&!# Cre,e2i c" au /enit s" pri/easc" as6in2itu&# Cre,e2i c" au /enit s" 3ea ! 3ere# Ei# Nicicu*E Er!areE O 4ra/" er!areE 5unt nite pre6"cu2iE @i 1F*3esc unu& a&tuia i se pre6ac c" ,iscut"> 5per s" nu 6i2i atFt ,e nai/ 'ncFt s" /" 'nc?ipui2i c" c?iar ,iscut"C NuuuC 5un nite cana&ii> Nite '*pu2i2i> Dac" a2i a/ea 3un"/!in2a ,e a 'nt!arce capu&8 3rusc8 spre ei8 i-a2i putea surprin,e !!tin,> DaE ;!-!-tin,E 5unt ,!i a/!rt!ni nen!r!ci2i8 ,!u" !trepe> De &a 'nceputu& serii 'i pri/esc i /" %ur c" ceea ce /" spun e per6ect 'nte*eiat> DaC Cei ,!i tra4 cu urec?eaC-scu&t" ce /!r3i*8 ,!*nu&eE Dei nu 'n2e&e4 a3s!&ut ni*ic ,in ,iscu2ia n!astr"8 c!ntinu" s" tra4" cu urec?ea> 5unt a3s!&ut si4ur c" 'n *!*entu& acesta au intrat 'n panic"> 5e te* c" i-a* ,esc!perit> -* s"-i &as s"-i secrete t!t /eninu&C 5" ar,"C Ua?E @Pau8#. ?4i toarn# ,ere 4i ,ea.A 0AR0-7UL 7ACU7 @I%percepti,il' pri-irea sa trece de pe "a a lui 7RUNO $n &ol.AC 0RUNO @u4or o,osit de tirad# 4i de ,ereA D!*nu&eC 5per c" ceea ce a* ,iscutat s" r"*Fn" 'ntre n!i> Eu8 ,!*nu&e8 c!nte1 pe ,iscre2ia ,u*nea/!astr"C $entru c" eu8 ,!*nu&e8 /-a putea spune cFte/a &ucruri u&uit!are> V-a putea p!/esti cFte/a 'ntF*p&"ri 4r!a1nice> V-ar 'n4?e2a sFn4e&e 'n /ine> DaE>>> D!*nu&eC Nu 6i2i nai/C ,u*nea/!astr" cre,e2i c" cei ,!i sunt 'ntr-a,e/"r nite ne*ernici# Ei 3ine8 nu tre3uie s" spune* nici ,a8 nici nuC$Fn" nu &u"* un punct ,e re6erin2"> Da8 cei ,!i sunt nite ne*ernici 'n rap!rt cu n!i> Dar8 i aici8 ,a2i-*i /!ie s" /" pun 'n 4ar,"8 cei ,!i sunt nite 'n4erai 'n rap!rt cu perec?ea ,e 'n,r"4!sti2i care st" 'n spate&e *eu i se s!ar3e

,in !c?i 'nc" ,e &a /enirea n!astr"> Ei 3ine8 *" /e2i cre,e ne3unE M" /e2i cre,e un -&i-0a3a care in/entea1" p!/etiE Dar nuE Lucruri&e sunt c&are> -*8 i aici re4ret c" nu p!t 6i *!,est8 ! e:tra!r,inar" capacitate ,e a percepe a,e/"ru&> Du*nea/!astr" cre,e2i c" cei ,!i 'n,r"4!sti2ii sunt 'ntr-a,e/"r ce par# 5" nu 6ace2i ! ase*enea 4reea&"E 5" nu /" 'ncre,e2i nici!,at" 'n pri*e&e i*presii> $entru c" sunt 6a&se8 ,!*nu&eE 5unt 6a&seE -6&a2i ,e &a n!i c" cei ,!i 'n,r"4!sti2i sunt nite cri*ina&i n!t!riiE 5un asasinii n!tri8 ai !a*eni&!r cinsti2i8 care 3e* 3ere i sc?i*3"* cFte/a /!r3eC Du*nea/!astr" cre,e2i c" se pri/esc 'ntra,e/"r 'n !c?i# +reea&"E +r!s!&an" 4reea&aE Nu /!r ,ecFt s" ne 'ne&e> Nu /!r s" ai3" ,ecFt un para/an 'n p&us ca s" ne p!at" pFn,i i ca s" p!at" une&ti '*p!tri/a n!astr"C DaE 0AR0-7UL 7ACU7 @$4i pri-e4te pa+arul cu ,ereAC 0RUNO @$nr#itA M" /e2i 'ntre3a acu* ,ac" nu cu*/a sunt ne3un> Dac" nu cu*/a a* *!r3u& persecu2iei> Nici,ecu*8 ,!*nu&e> V" spun cate4!ric8 nici,ecu*> D!ar atFt c" eu8 6a2" ,e t!2i cei&a&2i8 p!se, ! ca&itate 'n p&us eu tiuE Eu anticipe1> Ei 3ine8 cre,e2i c" 'n,r"4!sti2ii ne pFn,esc pe n!i# $e n!i# -a cre,e2i# Er!areE +ra/" er!areE Er!are 6ata&"E N!i &e sunte* in,i6eren2i> I-a* putea c?iar in/ita &a *asa n!astr"> -* putea petrece cu ei ! sear" 6ru*!as"> Da8 ar putea 6i c?iar a4rea3i&i i ,e 3un si*2> $entru c" nu pe n!i ne pFn,esc ei> NuE Nici *"car nu tiu ,e e:isten2a n!astr"> Nici *"car nu &e atra4e* aten2ia> Ei# Cre, ca /-a2i ,at sea*aC 7!ate si*2uri&e &!r8 c!ncentrate &a *a:i*u*8 sunt 'n,reptate sper cei ,!i 3"r3a2i ,e &a *asa ,in c!&28 3"trFne&u& i tFn"ru&8 care sunt 'n *!, rea& ,u*anii n!tri ,irec2i8 a,ic" cei care pFn,esc 'n *!, rea& pe n!i> Ve,e2i# Ve,e2i cFt ,e su3ti&e8 cFt ,e ciu,ate i une!ri cFt ,e pasi!nante sunt t!ate aceste &ucruri# 7!ate aceste re&a2ii# @Pau8#. 7ea.A Dar ,e c?e&ner ce p"rere a/e2i# - ,!ri ! p"rere sincer"8 ! p"rere si*p&" i sincer">> Nu-i aa c" pare a*a3i&# Nu-i aa c" e cur"2e&# Nu-i aa c" 1F*3ete# Ei# D!*nu&eE 5ti*ate ,!*nE Nu te &"sa 'ne&atE Nu te &"sa ,us 'n er!areE Cre1i c" pentru n!i 1F*3ete e&# Cre1i c" pentru n!i st" ac!&!8 'n c!&2u& s"u8 '*3r"cat &a patru ace8 4ata s" /in" &a !rice se*n# Ei#>>> Er!areE +ra/" er!areE Hata&" er!areE R"spunsu& e unu& sin4ur nuE ;i ,ac" r"spunsu& e nu8 /a tre3ui s" ne 'ntre3"* cine e# Cui ser/ete# Ce interese repre1int"# D!*nu&eE -ceste 'ntre3"ri sunt e&e 'nse&e nite r"spunsuriE D!*nu&e acest !* a*a3i& i 3ine '*3r"cat8 care a,uce 3ere8 este un *!nstruC DaE Nu 4reescE Un /erita3i& *!nstruE Este un *unte ,e tic"&!ie i per6i,eE Este un ci!c&u8 ! 4Fn4anie !r,inar"E -re un su6&et *ur,ar i %!snic i ! ini*" nea4r" ,in care picur" ! 1ea*" s&in!as" i urFt *ir!sit!areE C"ci sti*ate ,!*n8 c?e&neru& este ce& care 'i pFn,ete pe t!2iC E& e capu&C 'n careC @O u4oar# tuse>A se 'ntF&nescC @Mari e"orturi spre a.4i duce la s"<r4it "ra8a.A 7!ate in-6!r-*a-2i-i-&eC i t!ate

su3ti&it"2i&e>>> @5proape url<nd.A 7!ate c!,uri&e i t!ate se*na&e&eC t!ate nuan2e&e i t!ate ,ate&e pr!3&e*eiC @Pau8#. 7ea 4i &<"<ie. Un scurt %o%ent de re"acere a puterilor.A 0AR0-7UL 7ACU7 @E tot %ai interesat de "a a de %as# pe care o %<n&<ie.A C 0RUNO (reluare lent#) D!*nu&e>>> 5ti*ate ,!*nC -cu* cre, c" 2i-ai ,at sea*aC c" aceast" nu este ! 3er"rieC Nu8 nuC Nu e un &!c ,e a4re*ent> NuE E c?iar *ai r"u> E *ai r"u ,ecFt un &!c ,e per,i2ieC E un ?a!sE Este un &!c 'n care 'n/a2" s" ca," 'n ?a!sE Este un &!c 'n care !a*enii 'n/a2" u*i&in2a8 *Fr"/ia i ,urereaE DaE C"ci nu tre3uie s" uit"* un &ucru t!2i c&ien2ii sunt &a 6e& ,e *Fra/i> Du*nea/!astr" cre,e2i c" ace&e pers!ane care au stat aici8 c?iar &a *asa n!astr" 'nainte ,e a /eni n!i8 au 6!st ceea ce au p"rut s" 6ie# -sta cre,e2i# Er!areE Hata&" er!areE 7re3uie s" p"trun,e2i cu 4Fn,u&8 cu* /" spun8 ce/a *ai pr!6un,> Mai &ar4 i *ai pr!6un,> D!*nu&eE $!t s" /" %ur cu *Fna pe ini*" c" a,ineauri8 &a *asa n!astr" au stat ,!i /erita3i&i uci4ai> D!*nu&eE C?iar aici8 &a *asa n!astr"8 s-a pus &a ca&e ! cri*"E C?iar aici8 e1Fn, pe scaune&e pe care e,e* acu*8 uci4aii au sta3i&it ,eta&ii&e cri*ei> C?iar aici8 cu c!ate&e pe aceast" 6a2" ,e *as"8 i-au a&es instru*ente&e cri*ei i s-au !prit asupra /icti*ei> C?iar aici8 pri/in,u-se 'n !c?i i s!r3in, 3ere8 p!ate c?iar ,in aceste pa?are8 au sta3i&it !ra i &!cu& cri*eiE DaE ;i-au scuturat scru*u& 2i4"ri&!r c?iar 'n aceast" scru*ier"8 ?!t"rFn, cFte &!/ituri s" ,ea /icti*ei> -u rFs c?iar aici8 'n aeru& pe care '& respir"* i ,ac" sunte2i *ai atent8 /e2i sesi1a c" aeru& *ai /i3rea1" 'nc"> DaE Vi3rea1" ,e rFsu& ce&!r ,!i uci4ai8 ,e ?!?!te&e ,ia3!&ice a&e ce&!r ,!i uci4aiE Nu tiu ,ac" /" p&ace sau nu s" *er4e2i pFn" 'n pFn1e&e a&3e cu ! ,e*!nstra2ie8 ,ar eu8 a spune c" sunt ca&,e 'nc" scaune&e pe care au stat8 a,ineauri8 cei ,!i cri*ina&iE $ri/i2i 3ine aceast" 6a2" ,e *as" c?iar 'n ,reptu& pa?aru&ui ,u*nea/!astr" /e2i 1"ri ! cut"> V" %ur c" unu& ,in uci4ai a 6"cut-!8 'n ti*p ce se %uca ner/!s cu pac?etu& ,e 2i4"ri> 5au8 pentru a 6i i *ai e/i,ent8 s" pri/i* aceast" *inuscu&" pat" ,in ,reptu& pa?aru&ui *eu> - putea s" parie1 unu& &a un *i&i!n c" ne*ernicu& care a stat aici a 6"cut! 'n ti*p ce s!r3ea ner"3,"t!r ,in 3ere> ( Pau8#. El $nsu4i ,ea>) Ei8 ,!*nu&eE Cu* /" si*2i2i ,up" t!ate aceste ,e1/"&uiri# Cu* /i se pare acu* 3er"ria# Dar terasa# Dat as6in2itu&# Ei# 5ti*ate ,!*nE Ceea ce /-a* spus pFn" acu* nu e 'nc" ni*ic> M" 'n2e&e4e2i# Nu e 'nc" ni*icC 5au8 'n 6ine8 ! in6i*" parte> O prea *ic" parte> -,e/"ru& a3ia ,e aici 'ncepe> Cre,e2i c" t!2i aceti !a*eni 'i ur*ea1" un ,estin pers!na& i cu asta8 3asta# Cre,e2i c" pr!6esia 3"trFnu&ui este aceea ,e a pFn,i8 in,i6erent pe cine8 iar pr!6esia ce&!r ,!i 'n,r"4!sti2i este aceea ,e a pFn,i pe pFn,it!ri# Cre,e2i c" ,r"4u2u& ,e c?e&ner e ,!ar un si*p&u !* care &e tie pe t!ate ,ar care nu 6ace ni*ic#Cre,e2i c" cei ,!i cri*ina&i au &i3ertatea ,e a uci,e pe cine /!r# Cre,e2i c" cei ,!i pFn,it!ri p!t pFn,i cFt p!6tesc# Da#

Cre,e2i c" t!2i cei care s-au perin,at ,e a1i ,i*inea2" pe aici au 6!st nu*ai ar&atani8 pFn,it!ri8 ?!2i ,e 3u1unare8 &in4uit!ri8 cri*ina&i8 etcetera8 etcetera# Cre,e2i c" t!2i acetia au trecut pur 'ntF*p&"t!r pe aici i acu* 'i /", ,e tre3uri&e &!r re&a:a2i i *u&2u*i2i ca ,up" ! 3ere# NuE NuuE -r 6i ! er!areE 5" nu cre,e2i aa ce/aE $ri/i2i-i *ai 3ine> Unii se sa&ut" p!&itic!s> -&2ii trec in,i6eren2i8 a&2ii 1F*3esc8 a&2ii se 4r"3esc8 unii ,iscut"8 a&2ii par *!r!c"n!i> Nu-i aa c" &a pri*a /e,ere ai i*presia c" sunt ,!ar !a*eni8 si*p&i !a*eni !3inui2i# Nu# Ei8 3ine8 sti*ate ,!*n8 /" r!4 s" re2ine2i p!ate cea *ai ,ur" 6a2et" a a,e/"ru&ui> 7!2i aceti !a*eni sunt re4i1a2iE Hiecare pas ,e-a& &!r este c!n,us ,e un,e/a8 ,in u*3r"CHiecare 4est ,e-a& &!r a 6!st 3ine cu*p"nit i 3ine 4Fn,it> -tunci cFn, se sa&ut" ! 6ac pentru c" aa cer re4u&i&e %!cu&ui> -tunci cFn, 'i pun *asca in,i6eren2ei pe 6i4ur" i trec pur i si*p&u unii pe &Fn4" a&2ii8 ! 6ac pentru c" aa &i s-a !r,!nat> Dac" se aea1" aici i 3eau ! 3ere P nu e /!ia &!r> Dac" cei ,!i 'n,r"4!sti2i se pri/esc i se s"rut"8 6i2i si4ur c" aa cere scenariu&> Dac" unu& ,in ei '2i aprin,e ! 2i4ar"8 6i2i si4ur c" aa s-a c!nsi,erat c" e *ai 3ine> -tunci cFn, c?e&neru& ne 1F*3ete - a pri*it !r,in s" 1F*3easc"> -tunci cFn, nu ne 1F*3ete - a pri*it !r,in s" nu ne 1F*3easc"> Dac" sunte* pFn,i2i 'n c?ip 4r!s!&an8 ast6e& 'ncFt s" ne ,"* sea*a ,in pri*e&e *!*ente8 6i2i c!n/ins c" aa &i s-a p"rut LOR c" e *ai 3ine> Dac" sunte* pFn,i2i 6"r" s" ne ,"* sea*a ,e acest &ucru se respect"8 iar"i8 nite instruc2iuni> C?iar i atunci cFn, sunte* &"sa2i 'n /!ia n!astr"8 se respect" un anu*it *!*ent a& scenariu&ui> 7!ate c&ipe&e n!astre ,e &i3ertate au 6!st pre/"1ute 'n c?ip *inu2i!s> 7!ate reac2ii&e n!astre8 t!ate r"spunsuri&e i 'ntre3"ri&e n!astre8 au 6!st pre/"1ute> C?iar i aceast" ,iscu2ie pe care ! purt"* n!i8 acu*8 a 6!st anticipat" i are8 un,e/a8 prin ar?i/e&e &!r8 un *!,e&> Da8 ,!*nu&e> 7!2i cei pe care 'i /e,e2i8 c!nsu*at!ri8 c?e&neri8 'n,r"4!sti2i8 ,a*e 3ine8 ieite &a p&i*3are8 ?a*a&i /eni2i s" 3ea ! ?a&3" ,e 3ere8 6ete ,r"4u2e care ne 6ac cu !c?iu& ,e &a c!&2u& str"1ii8 er!i i er!ine8 nu sunt ce par> Nu8 nu sunt ,ecFt r!ti2e&e unui an4rena% i*ens8 a&e unui *ecanis* uria8 care 'i c!*an," i pe are '& ,eser/esc> Da8 ,!*nu&eE -cesta e a,e/"ru&> Cre,e2i-*"> Iat"8 a* &acri*i 'n !c?iC @n acest *!*ent8 cFn, sunt si&it s" /" *"rturisesc un a,e/"r atFt ,e cru,C DarC t!2iC t!2iC nu sunt ,ecFt e&e*ente&e secun,are a&e c!*p&!tu&uiC ,aE -cesta este cu/Fntu&E E&e*ente&e uriau&ui c!*p&et pus &a ca&e - '*p!tri/a cui nu tie 'nc"C @0pre "inal este a,#tut' aproape pl<n&#re . ?4i soar,e din ,ere' se 4ter&e de sudoare > 7)R75(UL ()CU(' dac# re&i8orul consider# c# e ,ine' poate $n acest punct al istoriei' s# tra&# pe &<t o ,ere. Dac# e s.o "ac#' s.o "ac# $n "elul unui auto%at' al unui %ecanis% ,ine re&lat. 5pare 7)I5(UL C5RE VINDE BLORI.A 0AI-7UL C-RE VINDE HLORI @c#tre 7RUNOA 0un" seara8 ,!*nu&e> Nu cu*p"ra2i 6&!ri pentru acas"# 0RUNO

Nu> 0AR0-7UL 7ACU7 @dac# re&i8orul consider# c# e ,ine' persona9ul poate rosti $n acest punct sin&urul cu-<nt din toat# piesaA Nu> @7)I5(UL C5RE VINDE BLORI pleac#. ?n ti%pul care s.a scurs cerul s.a $ntunecat treptat. 5ceast# l#sare a serii -a continua pe "ondul ur%#toarelor replici' DOMNUL 7RUNO reia' %ai ener&ic dec<t oric<nd.A 0RUNO Ve,e2i# Ve,e2i# $Fn" i acest 3"iat care /in,e 6&!ri8 cu !3sesia &ui c" n!i a* cu*p"ra 6&!ri8 nu e ,ecFt ! ,i/ersiune> E ! 'ntrerupere pr!4ra*at"8 s-a c!nsi,erat c" e *ai 3ine &a un anu*it *!*ent s" 6iu 'ntreruptE - 6!t 4Fn,it"8a 6!st pr!4ra*at"8 p!ate ca s" a* r"4a1u& s"-*i tra4 r"su6&area8 p!ate pentru a *" 'n,Fr%i i *ai *u&t> $entru c" eu ,!*nu&e8 sunt ?!t"rFt s" *er4 pFn" &a cap"tE $entru c" eu8 ,!*nu&e8 6ac parte ,in acea cate4!rie ,e !a*eni care *er4e pFn" &a cap"t> $entru c" eu8 ,!*nu&e8 a* ?!t"rFt s" ,e1/"&ui t!tu&> Inten2i!ne1 s" a%un4 pFn" &a cau1e> $entru c" sti*ate ,!*nu&e8 aici e punctu& ce& *ai ,e&icat cau1e&e> $entru c" *area 'ntre3are care se pune este DE CE# DE ce t!at" aceast" *ascara,"# De ce t!at" aceast" *ain"rie 4i4antic"# @nc!tr! a p!rnit-!# @*p!tri/a cui# Cine a pus-! 'n *icare i cine ! p!ate !pri# Ei# Ve,e2i# -ici sunt pr!3&e*e&e ce&e *ai ,e&icate> Cui ser/ete aceast" ,ia3!&ic" insta&a2ie ,e *"cinat ner/i# CUI $RODE57# D!*nu&e8 6i2i 3"r3atE 5-ar putea s" a6&a2i &ucruri 4r!a1nice> 5-ar putea s" a6&a2i c" nu ser/ete ni*"nui> C" este art" pur"> C" este art" pentru art"> C" este pur" ,ra4!ste pentru i&ar i pentru *!r3i,> C" nu este ni*ic a&tce/a ,ecFt e*!2ia pur" 'n 6a2a *aca3ru&ui> Este ap&ecarea spiritu&ui spre 4r!tesc8 sper cu&ti/area p&"cerii ,in 6a2a 4r!tescu&ui8 tr"ire inte4ra&" a 6ricii> $entru c"8 ,!*nu&e8 6ructe&e ce&e *ai pre2i!ase a&e acestei *ain"rii *!nstru!ase nu sunt sute&e ,e ca,a/re pe care &e &as" 'n ur*" i nici sute&e ,e *in2i r"/"ite> Nu> Ce& *ai super3 e6ect a&e ei8 ce& *ai per6ect 6ruct a&e ei este HRIC-E Da8 ,!*nu&e8 HRIC-E -ceast" *ain"rie uria" p!ate s" pr!,uc" HRIC-> Da8 ,!*nu&eC Hrica este pr!,usu& ei ce& *ai curat8 ce& *ai pur8 *ai &u*in!s i *ai i*p!rtant> HRIC- este8 ,ac" '*i ,a2i /!ie s" *" e:pri* aa8 si*3!&u& i esen2a acestei *ain"rii> $entru c" spiritu& n!stru8 ,!*nu&e8 tr"iete ,in 6ric"> $entru c" n!i8 ,!*nu&e8 specia u*an"8 ne-a* per/ertit atFt ,e *u&t 'ncFt nu *ai pute* tr"i 6"r" acest in4re,iente8 care este HRIC-> $entru spirit8 sti*ate ,!*n8 HRIC- este *ai necesar" ,ecFt aeru& pentru p&"*Fni i ?rana pentru st!*ac> Dac"-*i ,a2i /!ie s" 'ncerc ! ,e6ini2ie8 nu sunte* ,ecFt si*p&e /ie2uit!are care se ?r"nesc cu 6ric"> Ne-a* !3inuit atFt ,e *u&t s" sa/ur"*8 s" c!nsu*"*8 s" c!c?et"* cu 6rica8 'ncFt8 ast"1i8 6"r" ea8 a* 6i pier,u2i> Ne-a* ,e1u*6&a ca nite *anec?ine !ar3e i ne-a* scu6un,a 'n 'ntuneric> Nu*ai 6rica

ne *ai 2ine 'n /ia2"> Nu*ai 6rica ne *ai p"strea1"8 nea&terat"8 ener4ia ,e a tr"i> Nu*ai 6rica ne *ai 6ace p!ten2i i cura%!i8 nu*ai 6rica ne *ai !6er" su6iciente e&e*ente ,e ,i/ertis*ent pentru a nu *uri ,e p&ictisea&" i pentru a ne re4enera spiritu& i a a/ea puterea ,e a ! &ua 'n 6iecare 1i ,e &a 'nceput> -a,ar8 ,!*nu&e8 nu *ai a/e2i nici ! 'n,!ia&" c" t!t ce spun /ine ,intr-! atent" ar4u*entare i *" /e2i cre,e cFn, /!i a6ir*a c" t!t acest uria *ecanis* ,ia3!&ic8 ,e pFn," i suspiciune8 ,e c!*p&et i cri*"8 este a3s!&ut necesar> Mai *u&t ,ecFt atFt8 e& este apr!ape un act ,e 6i&antr!pie s!cia&"8 pentru c"8 sti*ate ,!*n8 ,ac" ! *inte i&ustr" nu s-ar 4Fn,i &a ne/!i&e n!astre8 nu tiu ce s-ar a&e4e ,in n!i> @Pau8#. 7ea din nou. E concentrat 4i poart# pe "i&ur# se%nul re-ela iei.A 0AR0-7UL 7ACU7 @pri-e4te $n &ol. 5poi' treptat' tot %ai atent spre DOMNUL 7RUNOA 0RUNO @cu e"orturi -i8i,ile de a.4i suporta p<n# la cap#t propria.i sinceritateA 5ti*ate ,!*nC $ri/i2i-*" acu*8 un *!*ent8 pe *ineC $ri/i2i-*" 'n !c?i> R"*Fne2i aa8 cu !c?ii a2inti2i &a 6a2a *ea> 5pune2i-*i /" r!48 ,ar cFt se p!ate ,e sincer cine sunt eu# Ce sunt eu# Ce 6ac eu aici# Oare nu sunt ,ecFt un si*p&u trec"t!r care s-a !prit s" 3ea ! 3ere# Oare nu sunt ,ecFt un si*p&u 3"ut!r ,e 3ere care s-a !prit s" 3ea ! 3ere# ;i s-a &"sat stri/it ,e pr!prii&e sa&e c!nsi,era2ii asupra 3er"riei# Oare nu /-a* /!r3it# $entru c" eu8 nu-i aa8 par ! /icti*"> $entru c" eu8 nu-i aa8 par re/!&tat> $ar pr!6un, ne*u&2u*it ,e aceast" ,e4ra,are a spiritu&ui u*an i ,e ne/!ie ,e a tr"i ,in 6ric"> $ar c" sunt p!rnit cu t!at" 6iin2a *ea '*p!tri/a acestui *ecanis* 4ran,i!s care pr!,uce 6ric" - principa&a ?ran" a spiritu&ui> $!ate c" acest *ecanis* ar tre3ui s" pr!,uc" &i3ertate i s" e,uce spiritu& pentru a c!nsu*a &i3ertate> Nu-i aa8 apare c" sunt pr!6un, a6ectat c" &ucruri&e nu se pr!,uc ast6e&> Nu-i aa# $ar un si*p&u trec"t!r care a a6&at a,e/"ru& i par pr!6un, in,i4nat ,e ce&e a6&ate> Nu# Ei 3ine8 ,!*nu&e8 nu /" &"sa2i ,us 'n er!areE NuE $entru c" ar 6i ! er!are s" cre,e2i c" eu sunt ceea ce par a 6i> -r 6i ! teri3i&" 4reea&"> Hata&"E +r!s!&an" 4reea&"E $ri/i2i-*" 3ineE $ri/i2i*" 'n !c?iE D!*nu&eE 5ti*ate ,!*nE Nu /" &"sa2i 'ne&atE Nu sunt ceea ce par> - pute spune c" P ,i*p!tri/"E 5unt cu t!tu& a&tce/aE D!*nu&eE EuC @?4i tra&e respira ia>A Eu sunt 'nsui ,ia/!&u&E 5unt *u&t *ai r"u i *ai per6i, ,ecFt t!2i cei&a&2i8 sunt *ai r"u i *ai cru, i ,ecFt cei ,!i cri*ina&i care au stat &a *asa n!astr"> D!*nu&eE Eu nu *ai 6ac parte ,in *ecanis*u& ,e pr!,ucere a 6ricii8 ,ar p!t spune c" sunt c?iar ini2iat!ru& ei8 su6&etu& ei8 su6&euru& eiE 5&u%it!ru& ei 6anatic i cre,inci!sE 5unt ce& care ! a,u&ea1" i ! 'n4ri%ete8 ! per6ec2i!nea1" i ! cu&ti/"> D!*nu&eEUita2i-/"> 5unt creat!ru& acestei *ainiE 5unt st"pFnu& ei8 sunt ce& care ! a,u&ea1" i ! 'n4ri%ete8 ! per6ectea1" i ! cu&tic"> 5unt st"pFnu& ei8 sunt ce& ce c!*an," *ic"ri&e i-i a&e4e /icti*e&e> 5unt c!*p!nenta ei nu*"ru& unu8 sunt ce& care ! p!ate !pri ,ar ! 6ace pe 1i ce trece8 s" 6unc2i!ne1e *ai 3ine8 sunt in/entat!ru& ei an!ni*8sunt ce& care 2ine ,e4etu& pe 3ut!nu& r!u8 3ut!nu&

care 'nsea*n" t!tu&> DaE ;tiu c" ceea ce /" spun /i se pare ,e necre1ut8 6a3u&!s8 ,e nec!nceput> Nu /" /ine s" cre,e2i c" !*u& care /" era c!n6es!r i apr!ape prieten /-a ,e/enit ,u*anu& nu*"ru& unu i c" ap!i8 cu t!tu& '*p!tri/a &e4i&!r &uptei8 /-a ,epus ar*e&e &a pici!are> Dar8 ,!*nu&e8 s" nu cre,e2i cu*/a c" aceast" pre,are a ar*e&!r este rea&"> NuE 5" nu cre,e2i c" aceast" ,ec!nspirare /ine ,intr-! i&u*inare a c!ntiin2ei *e&e !ri ! cri1" su6&eteasc"8 !ri ! re*ucare8 !ri ,intr-! sin4ur"tate> NuE D!*nu&eE -ceast" aut!,e*ascare /ine i ea t!t ,in r"utate> Vine ,in per6i,ie8 ,in ur" i ,in 6ric"E 5" nu cre,e2i c" /-a* 6"cut ! c!n6esiune ,e1interesat"> NuE -ceast" aut!,e*ascare8 aceast" c!n6esiune8 acest teri3i& %!c cu c"r2i&e pe 6a2" nu este ,ecFt ! a&t" 6a2et" a /ic&eniei i a 4eniu&ui *eu pus 'n s&u%3a r"u&ui principa& i a r"ut"2ii principa&e> Este p!ate cea *ai su3ti&" *ane/r" &a care a* a%uns pFn" acu*8 este cea *ai ,isti&at" *et!," ,e a pr!,uce 6ric"8 ,in t!ate cFte a* in/entat pFn" acu*> @0oar,e din ,ere cu o &ri%as# de respin&ere. ?4i aprinde o i&ar#. Pau8#.A 0AR0-7UL 7ACU7 @din acest %o%ent d# se%ne tot %ai -i8i,ile de plictiseal# 4i de so%n. Casc#' $4i $ntinde picioarele su, %as#' etc.A 0RUNO @Pri-e4te $n 9ur. Consu%atorii au plecat pe r<nd. 0.a $nserat. Persona9ele principale au r#%as sin&ure pe teras#>A DarC ,!*nu&e>>> aut!,e*ascarea *ea8 ,ac" '*i ,a2i /!ie s" ! nu*esc aa8 nu se !prete aici> $entru c" eu 'nsu*i8 aparent st"pFn pe 'ntre4 *ecanis*u& i p!ses!ru& ,ep&in a& puterii8 nu sunt ,ecFt pi!n> Nu-i aa c" t!t ce /" spun e u&uit!r8 ,e necre1ut# Nu-i aa c" nu /-a2i 'nc?ipuit ! sin4ur" c&ip" c" ,inc!&! ,e *ine p!ate e:ista ! putere *ai 'na&t"# Da8 ,!*nu&e> E u&uit!r8 ,ar e a,e/"rat> Dei 'n *intea *ea se a6&" t!ate c?ei&e pr!3&e*ei8 n-ar 6i nici!,at" su6iciente pentru a re1!&/a pr!3&e*a> Eu nu sunt ,ecFt ,ia/!&u&> Dinc!&! ,e *ine se a6&" DI-0OLICUL> Eu sunt instru*entu& r"u&ui8 ,ar RAUL 'nsui8 c!n6u1 i &atent8 se a6&" 'n a6ara *ea8 'ntr-un spa2iu atFt ,e ,iscret 'ncFt nu tiu ,ac" '& /!i putea ,istin4e /re!,at"> Eu sunt ce& care pr!,uce 6rica8 ,ar sensu& acestei !pera2iuni *" ,ep"ete> Eu tiu ,!ar c" ini*a *ea e p&in" ,e ur" i c" nu *" p!t st"pFni 6"r" s" pr!,uc 6rica> Dar ce& care '*i strec!ar" cu pipeta8 1i ,e 1i8 'n ini*"8 pic"turi ,e ur"8 se a6&"8 e/i,ent8 ,inc!&! ,e *ine> E& e a,e/"rata 6!r2"> E& este a,e/"ratu& 4eniu8 ce& care8 prin *i&i!ane ,e 6ire su3ti&e8 se %!ac" t!t ti*pu& cu *ine i-*i in!cu&ea1" /!in2a sa> Eu a* in/entat *ecanis*u& ,e pr!,us 6ric"> E& a in/entat 'ns"i 6rica> Eu e:ecut8 e ,rept8 'n *!, 4enia&8 c!*en1i&e e& este 4eniu& care c!*an,"> Eu pr!&i6ere1 *ecanis*e&e ,e pr!,us 6ric"8 e& pr!&i6erea1" ura cu per6i,ia ,in *ine> Eu sunt ce& care &!/ete 'n pieptu& /icti*ei8 e& este ce& care8 sin 3a&c!nu& casei sa&e c!rectea1" *icarea i ! 6ace e6icient"> Eu sunt puternic8 e& este puterea 'ns"i> Eu 'n2e&e4 t!tu& pFn" &a un punct8 e& supra/e4?ea1" t!ate

puncte&e pFn" &a care a%un4e 'n2e&e4erea *ea> Eu nu si*t ne/!ia s" cun!sc t!t a,e/"ru&8 e& 'ns" '*i creea1" per*anent a,e/"ruri n!i precu* i ne/!ia ,e a nu &e cun!ate> Eu sunt *ur,ar8 per6i,8 /ici!s8 cru,8 'n6ric!"t!r> E& este MURDARI- 'ns"i8 $ERHIDI- 'ns"i8 VICIUL 'nsui8 CRUGIME- 'ns"i8 CRUGIME- 'ns"i8 HRIC- 'ns"i> D!*nu&eE E:ist" cine/a care se a6&" ,inc!&! ,e *ine i ,e puterea *ea> ;i ace&a sunte2i DUMNE-VO-57RAE Pau8#. DOMNUL 7RUNO -a "i %ai a&itat ca oric<nd. 7)R75(UL ()CU( -a "i tot %ai pu in recepti- la tiradele DOMNULUI 7RUNO iar pe ulti%ele replici -a ador%i cu capul pe %as#. 0RUNO Da8 ,!*nu&e8 ,u*nea/!astr"E V-a* intuit ,in pri*u& *!*ent> Mai r"u i *ai per6i, ,ecFt *ine nu p!ate 6i ,ecFt !*u& care *" ascu&t"> Mai ,ia3!&ic i *ai pericu&!s ,ecFt *ine nu p!ate 6i ,ecFt ce& care *" pri/ete cu aten2ie i *" pr!/!ac"8 ,iscret i su3ti&8 s" spun t!tu&> Du*nea/!astr"8 !*u& cinstit care /ine s" 3ea ! 3ere8 sunte2i a,e/"ratu& aut!r a& r"u&ui> Du*nea/!astr"8 care une!ri pri/i2i 'n 4!& iar a&te!ri *" 6i:a2i cu un 1F*3et ,iscret8 sunte2i a,e/"ratu& /in!/at8 r"u& 'nsui8 per6i,ia 'ns"i8 *are&e sca*at!r i principa&u& /in!/at a& *"ce&u&ui8 *area *Fn" cri*ina&"8 'ns"i &ipsa ,e scrupu&e i per/ertirea 'ns"i> 5unte2i8 ,a8 *are&e /in!/at8 aut!ru& tutur!r cri*e&!r *Fr"/ii&!r8 sunte2i8 ,inc!&! ,e *inciun" i ,e1*"28 cau1a *inciunii i a ,e1*"2u&ui> DaE Du*nea/!astr" care *" pri/i2i c?iar 'n acest *!*ent 'n !c?i8 sunte2i cau1a 6un,a*enta&" a ,ra*ei> 5unte2i 6ructu& care pr!,uce !tra/"8 sunte2i 'ns"2i !tra/a care p"trun,e prin t!ate *in2i&e8 care su6!c" i,ea&uri&e i per/ertete spirite&e i specia purt"t!are ,e spirit> 5unte2i r"u& 'n pers!an"8 urFtu& 'n pers!an"8 6rica 'n pers!an"8 ur&etu& ,e ,urere a& !*u&ui ?"ituit i surFsu& sa,ic a& ce&ui care tr"iete ,in ur&ete> Du*nea/!astr"8 c?iar ,u*nea/!astr"8 sunte2i *ai *u&t ,ecFt un asasin8 sunte2i ce& care a in/enta cri*a> 5unte2i cri*a 'ns"i> 5unte2i 'nsui sFn4e&e ir!in, ,in r"ni8 sunte2i sinte1a tutur!r r"ni&!r care nu se 'nc?i, nici!,at"8 spiritu& r"u&ui i esen2a r"u&ui8 sunte2i punctu& ,e*!nic 'n care se 'ntF&nesc urFtu& i cri*a8 *inciuna i &aitatea8 cru1i*ea i incest8 ura i ?!?!tu& ,e rFs> Da8 ,!*nu&e> V-a* recun!scut ,in pri*a c&ip"> -/e2i aceast" 'n6"2iare ,e !* cinstit care nu *" p!ate 'ne&a> DUMNE-VO-5RA8 OMUL C-RE 7-CE8 sunte2i &a r","cina pr"3uirii> ;i *ai sunte2i i pr!/!cat!ru& acestei ,iscu2ii8 sunte2i ace&a care a pr!/!cat-! ,ei ! cun!tea pe ,e r!st 'nainte ca ea s" ai3" &!c> - putea spune c" sunte2i c?iar ce& care a /!r3it> $entru c" eu8 ,!*nu&e ne6iin, ,ecFtQ instru*entu&8 n-a* 6"cut a&tce/a ,ecFt s" /" r!stesc 4Fn,uri&eC ?n acest %o%ent DOMNUL 7RUNO este $ntrerupt de %asca ii care se $ntorc de la carna-alK apropierea lor a "ost %arcat# de ulti%ele replici ale DOMNULUI

7RUNOK sunetele unui "laut' lo-iturile unei to,e' r<sete 4i stri&#te etc.K 7)R75(UL ()CU( a ador%it dar 5DOMNUL 7RUNO a continuat s#.i -or,easc# 4i continu# s#.i -or,easc# c+iar 4i prin lar%a produs# de persona9ele %ascateK discursul nu -a "i perceput $n sal#' dar "r#%<ntarea DOMNULUI 7RUNO' care 4i.a l#sat ade-#rurile "unda%entale pentru acest %o%ent' sunt eloc-enteK %asca ii p#trund $ntr.un ade-#rat delir carna-alesc* dansuri' tu%,e' str<%,#turi' +o+ote' urleteK se reped asupra %esei' se rotesc $n 9urul ei' aprind lu%<n#ri 4i arti"icii' arunc# pun&i cu con"eti' $4i a&it# cele %ai ciudate instru%ente %u8icaleK acest %o%ent de a&lo%era ie 4i de"ulare colecti-# per%ite reali8area acelei su,stitu ii de persoan# care d# e"ectul "inalului F dac# re&i8orul consider# c# e ca8ul . K %asca ii se -or $ndep#rta $%pin&<ndu.se' $%pleticindu.se 4i c#r<ndu.4i prietenii ,e i $n spateK $n ur%a lor terasa -a ar#ta o cu totul alt# "a #K a r#%as o %i8erie de nea4teptat' +<rtii' "el de "el de c<rpe colorate' instru%ente %u8icale stricate' piese de -esti%enta ie' picioroan&e etc.K pe scen# e aproape $ntunericK c+elnerul a stins aproape toate "elinarele de pe teras# cu e!cep ia celui care se a"l# $n apropierea persona9elor principaleK lar%a celor care s.au $ntors de la carna-al s.a $ndep#rtat dar' din c<nd $n c<nd' se %ai aud r#,u"nirile -iolenteK DOMNUL 7RUNO 4i.a $ntrerupt de"initi- discursul' pare c+iar plictisitK unde-a' un ceas ,ate o or# incert#K DOMNUL 7RUNO se $ntinde' se de8%or e4te' $l pri-e4te sc<r,it pe 7)R75(UL ()CU( care pare a dor%i "lea4c#K 9oac# dara,ana cu de&etele pe %as#K casc#K se uit# $n pa+arK ,erea s.a ter%inat' i&#rile s.au ter%inatK o"tea8#. 0RUNO D!*nu&eC Cre, c" e ti*pu& s" p&ec"* acas"C DOMNUL 7RUNO se ridic# de pe scaun' "ace c< i-a pa4i' $4i a&it# %<inile' de&etele' respir# puternicK $4i ridic# -ali8a %inisterial# 4i 4i.o a4ea8# pe %as#K o desc+ide lar& 4i $n acest %o%ent -ali8a apare $n toat# %#ri%ea ei' cu totul 4i cu totul i%pre-i8i,il#K DOMNUL 7RUNO se apropie de 7)R75(UL ()CU(K $l caut# su, ,#r,ie de unde scoate un dopK 7)R75(UL ()CU(' care nu e F sau a de-enit $ntre ti%p F dec<t o p#pu4# de &u%#' $ncepe s# "<s<ieK pe %#sur# ce aerul iese din interior' 7)R75(UL ()CU( se c+irce4te 4i de-ine tot %ai %icK DOMNUL 7RUNO $l ridic#' $l a&a # de sp#tarul scaunului 4i $ncepe s#.l apese pentru a.l &oli de aerK apoi $l a4ea8# pe %as# 4i.l $%pac+etea8#K %<inile' picioarele sunt aduse spre centru' apoi capul' ur%ea8# o $ndoitur# 4i' $n s"<r4it' 7)R75(UL ()CU( este aruncat $n &eant#K cele dou# $ncuietori sunt pocnite scurtK DOMNUL 7RUNO $4i ia p#l#ria' pelerina 4i &eanta' %ai tra&e o dat# $n piept aerul de sear# 4i p#r#se4te scenaK pe "ondul pa4ilor lui care se $ndep#rtea8# unde-a' pe caldar<%' se %ai aud -a& r<setele celor care s.au $ntors de la carna-al.

7E-7RU DE5COM$U5 sau OMUL $U0ELA

OMUL DIN CERC Dac" /reau s" 6iu sin4ur *" !presc8 sc!t creta nea4r" ,in 3u1unar i tra4 un cerc 'n %uru& *eu> @n interi!ru& cercu&ui sunt &a a,"p!st> CFn, sunt 'n cerc8 ni*eni nu p!ate i nici nu are ,reptu& s"-*i /!r3easc"> Ni*eni nu p!ate i nici nu are ,reptu& s" intre 'n cercu& *eu8 s" *" atin4" sau s" *" pri/easc" prea insistent> C'n, sunt 'n interi!ru& cercu&ui nu *ai au, nici 14!*!te&e str"1ii8 nici /a&uri&e *"rii i nici 2ipete&e p"s"ri&!r> @n interi!ru& cercu&ui p!t s" stau ne*icat !ricFt /reau eu> Ni*ic ,in ceea ce se 'ntF*p&" 'n %uru& *eu nu *" *ai interesea1"> Cercu& *" i1!&ea1" per6ect ,e &u*ea e:teri!ar" i ,e *ine 'nsu*i> Este spa2iu& 6ericirii t!ta&e8 a& ca&*u&ui ,es"/'rit> CFn, eti 'n interi!ru& cercu&ui nu si*2i nici 6rica8 nici 6!a*ea i nici ,urerea> C?iar i ti*pu& se !prete> 7e scu6un1i pur i si*p&u 'n a3strac2ie ca 'ntr-un /is pr!tect!r> De/ii centru& cercu&ui> CFn, /reau s" ies ,in cerc 'ntin, pur i si*p&u *Fna i 'ntrerup &inia cercu&ui> Ni*eni nu p!ate s" ! 6ac" pentru *ine 'n a6ar" ,e *ine 'nsu*i> Ni*eni nu p!ate s" taie cercu&8 ,in a6ar"8 pentru *ine> Mirac!&u& cercu&ui st" 'n pr!tec2ia t!ta&" pe care ! !6er"> De cFn, a 6!st in/entat cercu&8 &u*ea ! ,uce *u&t *ai 3ine> Nu *ai sunt r"13!aie8 nu *ai e 6!a*ete8 nu *ai sunt catastr!6e> - sc"1ut i cri*ina&itatea> Oa*enii8 i*e,iat ce sunt cuprini ,e 4rea2"8 se 'nc!n%ur" ,e un cerc> CFn, cine/a 14Fn,"rete pe cine/a8 ce& 14Fn,"rit intr" i*,iat 'n cerc> Dac" un ?!2 p"trun,e 'n ti*pu& n!p2ii 'n casa n!astr"8 ne 'nc?i,e* i*e,iat 'ntr-un cerc> Dac" ne a6&"* 'ntr-! c"&"t!rie i sunte* !3!si2i8 ce& *ai 3ine e s" ne !,i?ni* 'n interi!ru& cercu&ui> Dac" nu pute* r"spun,e &a ! 'ntre3are esen2ia&"8

cercu& este ce& *ai 3un &!c ,e re6u4iu i *e,ita2ie> Dac" ni se apr!pie *!*entu& *!r2ii i nu /re* s" *uri*8 pute* /e4eta &a in6init 'n interi!ru& cercu&ui> E a,e/"rat c" ,!u" 6iin2e u*ane nu p!t intra nici!,at" '*preun" 'n&"untru& ace&uiai cerc> 5unt unii care au 'ncercat8 ,ar ,e4ea3a> Un cerc pentru ,!i8 aa ce/a nu e:ist" i e si4ur c" nici nu /a e:ista /re!,at"> 5unt unii care au 'ncercat s"-i ia cu ei 'n cerc cFte un ani*a& 6ie cFine8 6ie pisic"8 6ie !arece> Dar nici aa nu *er4e> I*e,iat ce iei cu tine8 'n interi!ru& cercu&ui8 ! a&t" 6iin2" /ie8 cercu& nu *ai 6unc2i!nea1" ,e &!c> De cFn, !a*enii s-au 'n/"2at s" se 'nc?i," 'n interi!ru& cercuri&!r8 !rau& i-a sc?i*3at t!ta& 'n6"2iarea> $este t!t sunt nu*ai cercuri> Un!ra &e p&ace s"-i insta&e1e cercu& pur i si*p&u pe tr!tuar sau 'n *i%&!cu& str"1ii> 5unt a&2ii care nu *ai ies ,in cerc ti*p ,e 1i&e i 1i&e 'n ir> @n *ari&e s"&i ,e ateptare8 'n pie2e&e pu3&ice8 'n 4"ri nu /e1i acu* ,ec't !a*eni 4?e*ui2i8 parc" uita2i 'n cercu& &!r> -a se 6ace c" 'n !ra e *ai *u&t" &inite i str"1i&e sunt *u&t *ai curate> La 'nceput8 ca s" p!2i trasa un cerc8 a/eai ne/!ie ,e ! cret" nea4r"8 *a4netic"> O cret" care c!sta ,estu& ,e scu*p i *a%!ritatea p!pu&a2iei nu-i putea per*ite s" ! cu*pere> @ncetu& cu 'ncetu& 'ns" pre2uri&e au *ai sc"1ut i au ap"rut c?iar i crete c!&!rate> $Fn" &a ur*" pri*"rii&e au 'nceput s" ,istri3uie p!pu&a2iei8 'n *!, 4ratuit8 crete ,e cerc> -st"1i nici nu *ai este ne/!ie s" ai ! cret" ca s"-2i trase1i un cerc 'n %uru& t"u> Cercu& p!ate 6i ,esenat cu !rice8 un /Fr6 ,e crei!n8 un ru%8 ! &a*" ,e 3ricea48 un ac i c?iar cu un4?ia> Cercu& este cea *ai *are in/en2ie a tutur!r ti*puri&!r8 t!at" &u*ea ! recun!ate> Iat"8 se apr!pie s6'ritu& *i&eniu&ui i ni*eni nu *ai este ne6ericit> $!tri/it un!r s!n,a%e recente8 &!cuit!rii !rau&ui 'i petrec *ai 3ine ,e trei sute ,e 1i&e pe an 'n interi!ru& cercuri&!r> 5-a 6"cut ,e%a un recens"*Fnt a& ce&!r care n-au *ai ieit ,in cercu& &!r ,e cinci ani8 ,e 1ece ani8 ,e ,!u"1eci ,e ani> H"r" 'n,!ia&"8 aceti !a*eni au prins 4ust ,e eternitate> Ceea ce *" ne&initete 'ns" pu2in sunt une&e 1/!nuri care circu&" ,e ! /re*e 'n !ra> 5e spune c" t!ate cercuri&e ascun,8 t!tui8 ! capcan"> 5e spune c" une!ri !*u& intr" 'n cerc ,ar c" nu *ai p!ate iei> 5e /!r3ete c?iar ,espre !a*eni care8 'n p!6i,a /!in2ei &!r8 au r"*as 3&!ca2i 'n cercuri> 5e *ai /e?icu&ea1" i,eea cR !a*enii care tr"iesc 'n cercu& &!r ,e 1ece sau ,e ,!u"1eci ,e ani sunt8 'n rea&itate8 pri1!nieri ai cercu&ui> 5e *ai spune ,e ase*enea c"8 ,e cFt/a ti*p8 *a%!ritatea cercuri&!r nici nu *ai ascu&t" ,e !a*eni> 5-ar p"rea c"

sunt nenu*"ra2i cei care8 !,at" intra2i 'n cerc8 ,esc!per" c" nu *ai p!t s"-i ,esc?i," cuca 'n care au intrat> ;i c" nu /!r *ai putea iei8 ,e 6apt8 nici!,at">

DE$-N-7ORUL R"13!iu& s-a ter*inat> -cu* a,un"* i 'n4r!p"* ca,a/re&e> -/e* *ai *u&te *aini ,e a,unat i 'n4r!pat ca,a/re&e> @n 6e&u& acesta t!tu& *er4e *u&t *ai repe,e> Ca,a/re&e sunt r"sp'n,ite pe ! supra6a2" *u&t prea *are i ,e aceea a tre3uit s" in/ent"* aceste *aini care a,un" i 'n4r!ap" ca,a/re> Maina ,e a,unat i 'n4r!pat ca,a/re 6ace ! trea3" 6!arte curat" i 6!arte si4ur"> Mai 'nt'i are &!c i,enti6icarea> -sta 'nsea*n" c" *aina separ" ca,a/re&e 'n/ini&!r ,e ca,a/re&e 'n/in4"t!ri&!r> -p!i8 cFnt"rete c!rpu&8 'i ia ,i*ensiuni&e8 '& ,e13rac" i '& spa&"> 5ap" ! 4r!ap" i c!n6ec2i!nea1" un sicriu ,in p&astic> 7!atea astea !,at" ter*inate8 *aina intr!,uce c!pru& 'n sicriu i sicriu& 'n 4r!ap"> @n t!t acest ti*p8 ,i6u1!ru& *ainii trans*ite ! ru4"ciune a& c"rei c!n2inut a 6!st a&es cu aten2ie8 'n 6unc2ie ,e re&i4ia ,e6unctu&ui> Dup" ce ac!per" 4r!apa8 *aina 'n6i4e ,easupra ! cruce8 sau ! piatr"8 sau !rice a&t si*3!& a,aptat ,e natur" s" *arc?e1e *!r*'ntu&> La s6Frit8 *aina a*3a&ea1" e6ecte&e s!&,atu&ui8 re,actea1" ! scris!are i tri*ite pac?etu& &a p"rin2ii er!u&ui> Maina este c!*p&et aut!*ati1at" i are ! aut!n!*ie ,e cFte/a s"pt"*'ni> 5e a,aptea1" &a t!ate ,eni/e&"ri&e terenu&ui8 p&!n%ea1" 'n a,'ncuri&e 6&u/ii&!r i a&e *"rii8 str"3ate p",uri&e i se ca2"r" pe *un2i> $!ate c?iar i 13ura pentru a intercepta ca,a/re&e aeriene> Dac"8 ,in 'nt'*p&are8 ca,e 'n pan"8 un ,epanat!r este c?e*at printr-un *esa% ra,i! care in,ic" p!1i2ia *ainii> Eu sunt unu& ,intre ,epanat!ri> 7r"iesc 'n interi!ru& *ainii *e&e ,e ,epanat un,e ,ispun ,e un c!n6!rt accepta3i&8 ,e ! *ic" 3uc"t"rie8 ,e c"r2i i ,e une /i,e!caset!6!n> Cea *ai *are parte a ti*pu&ui nu 6ac ,ec't s" *"n'nc8 s" *" uit &a 6i&*e ,e r"13!i i s" atept *esa%e&e *aini&!r c"1ute 'n pan"> CFn, ! *ain" ,e a,unat i 'n4r!pat ca,a/re &ansea1" un 5>O>5>8 *" 'n,rept i*e,iat 'n a%ut!ru& ei> Maina *ea ,e ,epanat 6ace sin4ur" t!at" trea3a> Eu nu tre3uie ,ec't s" supra/e4?e1 !pera2iuni&e ,in interi!ru& *ainii ,e ,epanat> CFte!,at" atept 1i&e i 1i&e 'n ir p'n" c'n, ! *ain" ,e a,unat i 'n4r!pat ca,a/re are ! pan"> Este ! a,e/"rat" 3ucurie pentru *ine s" 6iu c?e*at 'n a%ut!r pentru c" a*8 'n 6e&u& acesta8 !ca1ia ,e a *" *ica un pic>

CFte!,at" /", peisa%e cu a,e/"rat *inunate> Ce-*i p&ace 6!arte *u&t sunt *ai a&es *un2ii> Ni*ic nu e *ai 6ru*!s pe &u*e ,ec't un apus ,e s!are &a *unte> Une!ri 6ru*use2ea ,e/ine ire1isti3i&" i 'ncep c?iar s" 6ac 6!t!4ra6ii> Dar cea *ai *are p&"cere a *ea este s" scriu *ici p!e1ii ,espre *"re2ia &!curi&!r /i1itate> N-a* ,esc!perit ,ecFt 'ncetu& cu 'ncetu& c" a/ea* ,aru& p!e1iei> Ce ciu,at" este aceast" ne/!ie ,e a 6i:a pe ?Frtie senti*ente&e pe care &e 'ncerc"* 'n 6a2a naturiiE -* scris8 pFn" acu*8 apr!ape ! *ie ,e p!e1ii ,espre p"s"ri8 ar3!ri8 stFnci8 /Fnt8 1"pa,"8 &un"8 ste&e8 n!ri8 curcu3ee8 iar3"8 cF*pie i aa *ai ,eparte> 7are *i-ar p&ace s" &e pu3&ic 'ntr-! 1i>

VOCI @N @N7UNERIC (I) 88D!*nuSE D!*nuSET 88Da#T 88Nu /" sup"ra2i8 ani*a&u& acesta *ic8 cu patru 4uri8 e a& ,u*nea/!astr"#T 88-& *eu8 ,a>T 88Dac" 'n2e&e4 3ine8 t!c*ai s-a apucat s"-*i r!n2"iasc" ,e4ete&e ,e &a pici!are8 nu#T 88Da8 e a,e/"rat8 are-n e& ! 6!a*e care nu se *ai ter*in">T 88Ce creatur"E N-a* *ai /"1ut 'nc" aa ce/a> T 88Cre, c" este i u&ti*u& ,in specia sa>T 88Ciu,at> $!6ti*8 '*i 'n6u&ec" pu&pe&e i eu nu si*t a3s!&ut ni*icT> 88-a e e&8 3&Fn,> ;i asta 'nt!t,eauna8 in,i6erent ce 6ace>T 880ine8 ,aS cu ce se ?r"nete ,e !3icei#T 88Cu carne8 ,!*nu&e8 nu*ai i nu*ai cu carne pr!asp"t">T 88;i cre,e2i c-! s" *" ,e/!re1e 'n 'ntre4i*e#T 88Da8 ,!*nu&e> CFn, 'ncepe s" ?"p"iasc" pe cine/a nu-& *ai !prete nici ,racu&T> 885per t!tui c" nu-& p&i*3a2i prea ,es>T 88Nu8 ,ac" iei* ! ,at" sau ,e ,!u" !ri pe an>T 88-tunci 'nsea*n" c-a* 6!st tare pr!st inspirat s" trec pe aici>T 885u6eri2i ,e ins!*nie#T 88@nainte ,e patru ,i*ina2a8 e:c&us8 nu p!t 'nc?i,e un !c?i> 5ec?e&e ,in ti*pu& r"13!iu&ui> ;ti2i8 eu a* 6!st *e,ic *i&itar>T 88G"u# Iar eu a* &ucrat pentru sec2ia ,e 6urnituri sanitare>T 88Nu*e&e *eu este Vernescu8 ,!ct!r Vernescu>T 88@ncFntat ,e cun!tin2"> Eu *" nu*esc 0art!&!*e!>T 88Dar cu* p!ate e& s" 'n4?it" un !* i s"-i pr!,uc" 'n ace&ai ti*p at'ta p&"cere !*u&ui pe care-& 'n4?ite#T 88Asta-i secretu& &ui> ;tie s" se apr!pie cu 6ine2e8 'ncepe cu e:tre*it"2i&eCT 88@n sc?i*3 /", c" a/ansea1" ,estu& ,e repe,e>T 88-sta pentru c" i ,u*nea/a!str" sunte2i a,*ira3i& ,e ca&*> 5unt unii care se 13at8 6ac scan,a&8 i trea3a asta nu-i p&ace>T 88Dup" p"rerea ,u*nea/!astr" cFt a *ai a/ea ,e tr"it#U 88@n %ur ,e cinci *inute>T 88-tunci /" r!4 ce/a> Hi2i 3un i aprin,e2i-*i ! 2i4ar"> -* un pac?et 'n 3u1unaru& ,e &a ?ain"8 'n ,reapta>T 88Cu p&"cere>T 88Mu&2u*esc>T 88-&tce/a# Un cu/'nt acas"8 pentru s!2ie#T 88-8 nu8 eu tr"iesc ,e unu& sin4ur>T 88Nu-i u!r8 cu sin4ur"tatea> ;i pe *ine8 sin4ur"tatea *" ter*in">T 88Da8 nu*ai c"8 /e,e2i8 ,u*nea/!astr" a/e2i *icu& ,u*nea/!astr" ani*a&CT 88Da8 ,aS nici nu /" spun ce pr!3&e*e a* ca s"-& ?r"nescCT 88-cu* *i-a a%uns &a se:>T 88-* 'ncercat apr!ape t!tu& cu e&> -* /rut s"-& 'n/"2 s" ,e/in" /e4etarian>T 88-?8 cFt ,e u!r *" si*tE - a%uns acuS &a ini*">T 88-* 'ncercat s"-& 'n/"2 s" 3ea ap"> Ei 3ine8 /" pute2i i*a4ina c" 6"ptura asta nu se atin4e nici!,at" ,e ap"#T 88E &a 4Ftu& *eu acu*>T 88;i ,e 6apt8 ,ac" ! s"-& pri/i2i *ai 3ine ! s" /e,e2i c?iar c" tr"iete 6"r" s" respire>T 88V", c" *" pri/ete ,rept 'n !c?i> Cre,e2i c" se pre4"tete s"-*i s*u&4" &i*3a#T 88Da8 ,ar cu/inte&e ,u*nea/!astr" n-! s" &e uite nici!,at">T

OMUL CU C-LUL 5unt sin4ur 'n ca*era *ea i ascu&t C!re&&i> De cFn, ca&u& s-a insta&at 'n 6a2a 3&!cu&ui nu *ai a* c?e6 s" ies nic"ieri> -u trecut ,!u" s"pt"*Fni ,e cFn, ,!a*na Vernescu8 pr!priet"reasa8 *-a anun2at c" 'n 6a2a i*!3i&u&ui *" ateapt" un ca&> VI*p!si3i&8 ,!a*n"8 a* r"spuns8 eu nu a* ca&>T V0a ,a8 3a ,a8 ca&u& /" ateapt"T8 a insistat ea '*pin4Fn,u-*" spre una ,in 6erestre> Cre, c" atunci a* pier,ut eu8 ,e 6apt8 parti,a> $entru c" nu *-a* ar"tat ,estu& ,e 6er*> Recun!sc8 'n 6a2a i*!3i&u&ui se a6&a un ca&> Dar &a !ra aceea ca&u& a/ea 'nc" un aer a3s!&ut in,ecis> 0ine8 se uita e&8 /a48 spre eta%u& trei8 un,e se a6&" 6erestre&e *e&e8 nu*ai c" ni*eni pe &u*e nar 6i putut s" ,e*!nstre1e atunci c" ani*a&u& c"uta ,in pri/iri exact ferestrele mele -3ia cFn, a 6!st s" ies 'n !ra ca&u& a 'nceput s"-i *ani6este un interes straniu 6a2" ,e *ine> @ntFi8 c" *" ur*"rea peste t!t> 5" 1ice* c" intra* &a p!t"8 ei 3ine8 ca&u& *" atepta r"3,"t!r 'n 6a2a p!tei> CFn, *" p&i*3a* 'ntr-un parc8 '& au1ea* tr!p"in, 'n spate&e *eu pe a&ei&e parcu&ui> 7re3uie s" recun!sc t!tui c" nu *-a in!p!rtunat nici!,at" 'n ,ru*uri&e *e&e i c" 'nt!t,eauna a stat &a ! ,istan2" respectu!as"8 ,e apr!:i*ati/ trei8 patru *etri8 'n spate&e *eu> Iar eu p!ate c" a 6i reuit s" nu-& iau 'n sea*" ,ac" &u*ea n-ar 6i 6"cut at'tea c!*entarii> VO8 ce ca& 6ru*!s a/e2iET *i-a spus8 ,in pri*a 1i8 ,!a*na Cant!ne&&i> Ori ,e cFte !ri *er4ea* ,up" pFine ,!*nu& $ippi,i8 3rutaru&8 *" 'ntre3a Vi pentru ,!*nu& ca&8 ni*ic#T> La c?i!cu& ,e 1iare /Fn1"t!ru& nu se putea a32ine8 'i sc!tea ,e 6iecare capu& i se uita peste u*"ru& *eu *ur*ur'n, Vce e:e*p&ar reuit8 ,u*ne1eu&e8 ce e:e*p&arET> Iar 'n ce-& pri/ete pe ,!*nu& Carca&ete8 care 2ine ca6eneaua ,in c!&2u& str"1ii n!astre8 e& ieea ,e-a ,reptu& 'n stra," ca s" a,ape ca&u& !ri ,e cFte !ri intra* eu ca s" cer ! 3ere> V+ata8 e6uS8 s-a 6"cutT '*i arunca ,!*nu& Carca&ete ap!i8 cu un surFs c!*p&ice pe 6a2"> Cre, c" a* 'ncercat ,e *ii ,e !ri s" e:p&ic &a t!at" &u*ea c" nu era /!r3a ,e Vca&u& *euT> C" eu n-a/ea* ni*ic ,e-a 6ace cu ani*a&u&> ;i c" nici 6a*i&ia *ea nu a/usese nici!,at" ca&> ;i c" nici &a curse nu pariase* /re!,at"> Da8 ca&u& *" ur*"reaC Ei8 i ce# ;i ce ,ac" *" ur*"rea# Haptu& c" *" ur*"rea nu era ,ec't ! pur" 'nt'*p&are8 aa c"1user" s!r2ii pe *ine> Oricui i se putea 'nt'*p&a8 ,ac" st"* s" ne 4Fn,i* 3ine> ;i ,ac" ,!r*ea 'n 6a2a casei *e&e8 ce *are *inune c" ,!r*ea 'n 6a2a casei *e&e# 0ine8 ,e ac!r,8 ca&u& pri/ete 6!arte ,es spre

6erestre&e ca*erei *e&e> Dar ce putea s"-nse*ne asta# Mu&t *ai ,e necre1ut era 6aptu& c" ni*eni nu se 4'n,ise *ai ,in /re*e s" sesi1e1e p!&i2ia sau p!*pierii> Cine a *ai /"1ut /re!,at" ca& u*3&Fn, ?ai-?ui pe str"1i&e !rau&ui# @n2e&e48 pisici&e8 cFinii8 c?iar i a&te ani*a&e *ici8 ,ar un ca&# ;i *ai a&es un ca& a&3# Nu*ai c" ni*eni nu *i-a ascu&tat 'n *!, seri!s e:p&ica2ii&e> La s6Fritu& pri*ei s"pt"*Fni t!at" p!/estea cu ca&u& ,e/enise ,e%a ,estu& ,e %enant" pentru *ine> -* 'ncercat eu8 atunci8 s" c!ntacte1 *unicipa&itatea> Dar nici ac!&!8 3ine'n2e&es8 ni*eni nu tia ce tre3uia 6"cut> Nu e:istau nici un 6e& ,e instruc2iuni precise pentru caii a&3i r"t"cit!ri> ;i ,e 6apt8 *i-au 1is ,u*nea&!r8 atFta /re*e cFt nu 6"cea nici un r"u i nu c!ntra/enea !r,inii pu3&ice8 ca&u& era &i3er s" se ,ep&ase1e pe str"1i i c?iar s"-i a&ea4" un st"pFn> La 'nceputu& ce&ei ,e-a ,!ua s"pt"*Fni ,e/enise c&ar pentru t!at" &u*ea8 c?iar i pentru *ine8 c" V,!*nu&T ca& se ataase pr!6un, ,e pers!ana *ea> Cu* *" 'nt!rcea* acas"8 se i insta&a 'n 6a2a uii i*!3i&u&ui i nu 'nceta s"-*i scrute1e 6erestre&e> @& pFn,ea* i eu8 ascuns ,up" per,e&e&e ,e p&u> Da8 acu* era e/i,ent8 ca&u& nu pri/ea !ec"t 6erestre&e *e&e> Era ca i cu* !c?ii s"i *ari8 ne!3!si2i8 ar 6i ateptat un r"spuns> Une!ri *" tre1ea* 'n ti*pu& n!p2ii ca s" arunc ! pri/ire spre stra,"> Ca&u& *eu a&3 era 'nt!t,eauna ac!&!8 cFte!,at" t!&"nit pe tr!tuar8 ,ar c!ntinuu !3se,at ,e 6erestre&e *e&e> @n t!t acest ti*p n-a ,!r*it nici!,at"8 n-a nec?e1at nici!,at"> CFn, *ai ieea cine/a ,in i*!3i& ca s"-i ,ea pu2in !r18 *esteca 'n t"cere8 6"r" nici ! 4ra3"8 'ntr-! ,e*nitate t!ta&"> Iat" ,e ce stau 'nc?is 'n ca*era *ea i ascu&t C!re&&i> M-a* s"turat s" *ai 'n,ur a&u1ii&e r"ut"ci!ase a&e !a*eni&!r> Un,e s" *ai ies# Cui s"-i *ai e:p&ic8 ce# 7!2i sunt '*p!tri/a *ea> C?iar i &!catarii ,in i*!3i&> @n 6iecare ,i*inea2"8 ,!a*na Vernescu '*i 3ate &a u" ca s" *" in/ite &a ea8 &a ca6ea> ;i *" cercetea1" cu ! pri/ire curi!as" care *" 6ace s" /", r!u ,e 6urie> Ce nai3a p!ate s" /a," ea pe 6a2a *ea# ;i ,e ce-*i /!r3ete *ereu cu ! /!ce *ier!as"# ;i ,e ce *" 'ntrea3" &a s6Frit8 ,e 6iecare ,at"8 care sunt inten2ii&e *e&e# D!*nu& Carca&ete8 /ecinu& *eu ,e pa&ier8 *" sun" cFte!,at" ,e &a 3ir!u ca s" *" 'ntre3e ,ac" n-a* ne/!ie ,e ni*ic> Iar ,!*ni!ara Mati&,a cu*p"r" 'n 6iecare 1i cFte un 1iar 'n p&us pe care *i-& strec!ar" pe su3 u"> Ca s" nu *ai /!r3esc ,e p!rtar8 care-*i sun" &a u" ca s" *" 'ntre3e t!t 6e&u& ,e a3sur,it"2i> U&ti*a !ar" cFn, i-a* ,esc?is a e:c&a*at V-E sunte2i 'nc" aici#ET> 5unt 1i&e cFn, trec"t!rii se !presc8 i ei8 'n 6a2a i*!3i&u&ui> 5e a&inia1" 'n spate&e ca&u&ui i se uit"8 i ei8 pre&un48 &a 6erestere&e *e&e> Ce s" 'n2e&e4 eu ,in asta# $entru ce# De ce# Asta e c!*p!rta*ent# Mi se 6ace8 pur i si*p&u8 si&"> Dar ascu&t C!re&&i> ;i nici nu *" *ai apr!pii ,e 6erestre>

-1i sunt e:act trei s"pt"*Fni ,e cFn, *i-a /enit ca&u& 'n 6a2a casei> @n u&ti*a /re*e a *ai s&"3it> Iar ,in pri/iri&e sa&e urc" ! triste2e care *" 6ace s" *" si*t /in!/at> @n n!aptea asta a* s" iau ! ?!t"rFre> $este ! %u*"tate ,e !r" se /a &u*ina ,e 1iu"> - /enit ti*pu& s" c!3!r> 0un" ,i*inea2a8 ,!*nu&e ca&E 7!t 'n ateptare8 t!t sin4ur pe stra,a pustie# Ne *"sur"* ,in pri/iri8 nici unu& ,intre n!i nu spune ni*ic> N-a* tiut nici!,at" c"-i atFt ,e si*p&u s" 'nca&eci pe ca&> Iei* ,in !ra 'n 4a&!p> E 'nc" 'ntuneric ,ar ceru& pare *ai 'nste&at ,ecFt !ricFn,> O &u"* ,e-a ,reptu& printr-un &an ,e !r1E CFt !r1E CFt" ?ran" pentru caiE

DRE5ORUL Eu tr"iesc ,e unu& sin4ur> 5unt pu2in !3e1 i c?i!p"te1 ,e pici!ru& stFn4> Nu*e&e *eu nu are nici ! i*p!rtan2"> Mi se 'ntF*p&" une!ri s" cun!sc !a*eni> $ri*a &!r reac2ie8 cFn, *-au /"1ut8 este s" *" in/ite pe &a ei> Dar eu &e spun V*u&2u*esc8 ,!a*n"8 *u&2u*esc8 ,!*nu&e8 ast"1i '*i este i*p!si3i&8 ,ar r"*Fne p!ate pe a&t" ,at"T> 0ine'n2e&es c" nu e:ist" nici ! Va&t" ,at"T> La 3ir!u8 sunt 'nt!t,eauna punctua& i t"cut> 7!at" &u*ea cre,e c" a* un te*pera*ent ti*i, i intr!/ertit iar eu nu 2in s"-i ,1a*"4esc> De 6apt8 'n cea *ai *are parte a ti*pu&ui8 nu 6ac ,ecFt s" *" 4Fn,esc &a ani*a&e&e *e&e> -,e/"rata *ea /ia2" 'ncepe &a !ra 1ece seara8 cFn, 14!*!te&e ,in i*!3i& se *ai ca&*ea1"> -3ia atunci ,esc?i, ua capit!nat" a 'nc"perii capit!nate un,e*i 2in ani*a&e&e> -* aa ase erpi8 trei 3r!ate 2est!ase8 ,!u"1eci ,e !areci a&3i8 cFte/a 3r!ate ,e 3a&t" (e&e sunt atFt ,e per6i,e 'ncFt nu reuesc nici!,at" s" &e nu*"r pe t!ate)8 ,!i *e&ci8 un cFine8 trei pisici (una nea4r"8 una a&3" i una r!cat")8 ,!i c!c!ei ,e C!inin8 un papa4a&8 ,!u" turture&e8 ! 6a*i&ie ,e sc!rpi!ni8 ! 6a*i&ie ,e iepuri8 ai1eci ,e peti!ri r!ii 'ntr-un ac/ariu *are8 un arici8 ce& pu2in ! sut" ,e 3u3uru1e i trei1eci ,e 6&uturi ,iurni *inunat c!&!ra2i> Mai a*8 ,e ase*enea8 i un e:e*p&ar8 'nc" tFn"r8 ,intr-! specie pe care nu ! reuesc s" ! i,enti6ic un 6e& ,e cer3 cu c!a*" ,e ca&8 r!u pe c!aste8 ne4ru pe piept i a&3 &a 4Ft> $e *"sur" ce crete ,esc!p"r c" are !c?i ,e !* i c" 3!tu& s"u se ,esenea1" ,e 6apt ca ! 4ur" ,e 6e*eie> Cu ani*a&e&e *e&e a* pus &a punct un nu*"r ,e ,resa% unic 'n &u*e> @ntFi8 ,esc?i, t!ate cuti&e i /!r3esc 'n,e&un4 cu ani*a&e&e> -p!i &e ,au ,e *Fncare &apte c"&,u2 pentru erpi !u" *!i pentru 3r!ate&e 2est!ase *ie1 ,e pFine a&3" pentru !arecii a&3i su6&eu ,e 3rFn1" pentru 3r!ate *"rar pr!asp"t pentru *e&ci c?i6te&u2e ,e carne ,e /"cu2" pentru cFine sup" ,e pas"re pentru pisici 3!a3e ,e p!ru*3 pentru c!c!eii ,e C!inin sF*3uri ,e caise pentru papa4a&i s'*3uri ,e 3!a3e ,e stru4ure pentru turture&e !re1 6iert pentru sc!rpi!ni pFine ,e cas" 'n*uiat" 'n sir!p ,e c!ac"1e pentru peti!ri

a&une i nuci uscate pentru arici pu,r" ,e p!&en pentru 3u3uru1e> @n ce pri/ete cer3u& cu c!a*" ,e ca&8 e& *"nFnc" &a aceeai *as" cu *ine> Dup" ce a* ter*inat cu *asa *" ,e13rac i 6ac ! 3aie 6ier3inte8 par6u*at"> @*i un4 pie&ea t!at" cu ! a&i6ie ,in esen2" ,e &a/an,"> -prin, ! &u*Fnare a c"rei 6&ac"r" se re6&ect" &a in6init 'n ce&e ,!u" !4&in1i p&asate ,e ! parte i ,e a&ta a ca*erei> -p!i8 4!& cu* sunt8 *" 'ntin, pe spate 'n *i%&!cu& 'nc"perii> @ntr-! t"cere a3s!&ut"8 'ncetu& cu 'ncetu&8 respectFn, ! !r,ine precis"8 ani*a&e&e /in s" *i se a&"ture> pri*u& arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& pici!ru&ui stFn4 a& ,!i&ea arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& pici!ru&ui ,rept a& trei&ea arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& 3ra2u&ui stFn4 a& patru&ea arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& 3ra2u&ui ,rept a& cinci&ea arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& 4Ftu&ui a& ase&ea arpe *i se 'nc!&"cete 'n %uru& testic!&e&!r i a& se:u&ui pri*a 3r!asc" 2est!as" '*i urc" pe 4enunc?iu& stFn4 a ,!ua 3r!asc" 2est!as" '*i urc" pe 4enunc?iu& ,rept a treia 3r!asc" 2est!as" '*i urc" pe 3uric !arecii *i se ascun, 'n 3ar3" ca 'ntr-un ?"2i 3r!ate&e ,e 3a&t" *i se 'n4?esuie pe 3urt" cei ,!i *e&ci urc" 'ncet i se cu&c" 'n ca/it"2i&e urec?i&!r *e&e cFine&e se cu&c" &a pici!are&e *e&e pisica nea4r" *i se cu&c" pe u*"ru& stFn4 pisica a&3" *i se cu&c" pe u*"ru& ,rept pisica r!cat" *i se cu&c" &ipit" ,e c?e&ie pri*u& c!c!e& ,e C!inin urc" pe *a*e!&!nu& *eu stFn4 a& ,!i&ea c!c!e& ,e C!inin urc" pe *a*e&!nu& *eu ,rept papa4a&u& *i se ca2"r" pe 6runte ce&e ,!u" turture&e8 una pe !3ra1u& *eu stFn4 i a&ta pe !3ra1u& *eu ,rept sc!rpi!nii '*i urc" pe t"&pi&e pici!are&!r i pFn" &a ur*" se pitesc 'ntre ,e4ete&e *e&e ,e &a pici!are

iepurii *i se 'n4?esuie &a ce&e ,!u" su3su!are ariciu& se aea1" pe ini*a *ea 3u3uru1e&e se separ" 'n ,!u" r!iuri i ateri1ea1" pe &inii&e *e&e ,in pa&*e petii se a&inia1" ca &a para," i pri/esc cu 4uri&e &ipite ,e stic&a ac/ariu&ui cer3u& cu c!a*" ,e ca& se r!tete 'n %uru& *eu8 6"r" 'ncetare8 t!at" n!aptea Iat" cu* ,!r*i*8 eu i ani*a&e&e *e&e8 'ntr-! c!*uniune pr!6un,"> Iar 'n s!*nu& n!stru /is"* t!2i ace&ai /is 'n care e /!r3a ,espre ist!ria 6iin2ei n!astre c!*une> Ne si*2i* e:tra!r,inar ,e 3ine '*preun" i ti* c" se apr!pie *!*entu& 'n care &i*ite&e ,intre n!i /!r 6i trans4resate> De%a8 ani*a&e&e *e&e au 'nceput s" 4uste8 ,iscret8 ,in sFn4e&e i ,in carnea *ea> Din ce 'n ce *ai ,es8 c'n, *" tre1esc ,i*inea2a8 c!rpu& *eu e p&in ,e r"ni *inuscu&e> Dar nu*ai cer3u& *eu cu !c?i !*eneti /a ti8 p!ate8 s" p!/esteasc"8 'ntr! 1i8 cu* a* 6!st ,e/!rat 'n *area n!apte ,e iu3ire uni/ersa&">

VOCI @N LUMIN- OR0I7O-RE (I) -L DOILE- PP L-a* a,us> E& e> $RIMUL PP - spus# -L DOILE- PP Nu /rea> $RIMUL PP Nu /rea# -L 7REILE- PP 0a nuC $RIMUL PP 5pune s6!ar"E -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Ciu,at> De ce nu /rea# -L 7REILE- PP 0a /reau> -L DOILE- PP Nu tiu ,e ce nu /rea> I se rupe pur i si*p&u ,e n!i> $RIMUL PP De ce nu /rei s" spui s6!ar"# $Fn" un,e cre1i c" p!2i s" a3u1e1i ,e 4ener!1itatea *ea# $Fn" cFn, s" 'n4?it t!ate astea# -L DOILE- PP .ai8 spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP O s"-i par" r"u> -L DOILE- PP O s"-2i par" r"u> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP Ei 3ine8 aa nu *ai pute* c!ntinua> $RIMUL PP 7!2i cei care au trecut pe aici 'naintea ta au spus s6!ar"> E 3ine s-! tii> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP -u spus s6!ar" i acu* sunt t!2i 3ine %erci> 7!2i> -L DOILE- PP .ai8 spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP $!ate c" "sta n-a *ai spus pFn" acu* nici!,at" s6!ar"> -L DOILE- PP 5e p!ate> -L 7REILE- PP 0a a* *ai spus8 a* spus> $RIMUL PP $!ate c" nu tie s" spun" s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"E -L DOILE- PP Cu* a,ic"8 s" nu tie s" spun" s6!ar"# 7!at" &u*ea tie s" spun" s6!ar"> $RIMUL PP ;i atunci ,e ce nu /rea s" spun" s6!ar"# -L 7REILE- PP 56!ar"E $RIMUL PP O s" ne sc!at" ,in *in2iE -L DOILE- PP 5pune s6!ar"8 nen!r!citu&eE 5pune s6!ar"E -L 7REILE- PP 56!ar"E $RIMUL PP 56!ar"E 5pune s6!ar"E Ce ai cu n!i c" nu /rei s" spui s6!ar"# -L 7REILE- PP 56!ar">

$RIMUL PP Ia uit"-te &a *ine> 7e ui2i# -L 7REILE- PP Da> $RIMUL PP 5pune s6!a-r"> -L 7REILE- PP 56!a-r"> $RIMUL PP 56!a-r"> .ai spune s6!ar" i c!nsi,er"* p!/estea asta ter*inat"> -L 7REILE- PP 56!a-r"> $RIMUL PP .ai8 nu 6i pr!st> 5pune s6!ar"> -L DOILE- PP 5pune s6!ar" c" ,ac" nu '2i spar4 capu&E -L 7REILE- PP 56!ar"E $RIMUL PP E c&ar> Asta n-! s" spun" nici!,at" s6!ar"> -L DOILE- PP E:c&us> @& 6ace* n!i s" spun" p'n" &a ur*"> -L 7REILE- PP 56!ar"EE $RIMUL PP .ai8 6ii re1!na3i& i spune s6!ar"> -L DOILE- PP E *ai 3ine s" nu ne 6!r2e1i s" te 6ace* s" spui s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Vrei s"-2i spun ce/a# -6&" c" pFn" i eu a* spus s6!ar"> -L DOILE- PP $!6ti*E $RIMUL PP ;i e u!r> 7re3uie s" repe2i ,up" un a&tu& s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP 5pune s6!ar"8 spune s6!ar" cFt nu e prea t'r1iu> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP DaS ce-i aa ,e 4reu s" spui s6!ar"# 5pune8 ,!*S&e8 s6!ar"E -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP 56!ar"E 56!ar"E 56!ar"E 5pune8 6ir-ar s" 6ie8 spune ! ,at"E -L 7REILE- PP 5pun8 spun8 spun> $RIMUL PP $"i ,esc?i,e 4ura i spuneE -L 7REILE- PP 56!ar"E -L DOILE- PP N-a* *ai p!*enit aa ce/a> $RIMUL PP Ji-e ruine s" spui s6!ar"# -L 7REILE- PP Nu8 nuE $RIMUL PP $"i atunci spune s6!ar"E -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Incre,i3i&> Ce 6ace*# -L DOILE- PP 5" nu-2i 'nc?ipui c" n-ai s" spui s6!ar"E -u1i8 s" nu-2i 'nc?ipui c-ai s" scapi 6"r" s" spui s6!ar"> 5c!ate-2i c?estia asta ,in cap> Ni*eni nu scap" ,e aici 6"r" s" spun" s6!ar"> @n2e&e4i8 3&este*atu&e8 'n2e&e4i # $RIMUL PP $'n" i e&8 p'n" i e& a spus s6!ar"> -L DOILE- PP $"i nu# $RIMUL PP -*'n,!i a* spus s6!ar"8 a*'n,!i> -L DOILE- PP $"i nu# $RIMUL PP ;i ia te uit"C cu* tiu s" ,anse1 *enuetu&> -L DOILE- PP ;i ia te uit"C cu* tiu s" ,anse1 *enuetu&> $RIMUL PP 5pune8 ,!*S&e8 s6!ar">

-L DOILE- PP .ai8 spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"8 s6!ar"8 s6!ar"> $RIMUL PP -sta-i prea ,e t!t> Du*ne1eu *i-e *art!r8 asta-i prea ,e t!tE -L DOILE- PP O s" se s6Freasc" r"u8 ,aS r"u8 r"u> $RIMUL PP 5pune s6!ar" i car"-teE -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP 5pune s6!ar" i a* uitat t!tu&> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP Ce 6ac8 '& atin4# $RIMUL PP C?iar /rei s-!-ncase1i# -L 7REILE- PP 56!ar"E $RIMUL PP 5au p!ate nu tii ce 'nsea*n" s6!ar"> -L DOILE- PP Cu* s" nu tie ce 'nsea*n" s6!ar"# $RIMUL PP 5unt unii care nu tiu ce 'nsea*n" s6!ar"> -L DOILE- PP Cu*8 ,!*S&e8 nu tii ce 'nsea*n" s6!ar"# -L 7REILE- PP 0a tiu> -L DOILE- PP ;tie> $RIMUL PP -tunci ,e ce nu 1ici# -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Din t!at" ini*a8 ?aiE -L 7REILE- PP56!ar"""C -L DOILE- PP Ce catastr!6"E $RIMUL PP M"car spune-ne i n!u"8 cine ,racuS te cre1i# -L DOILE- PP -i s" /e1i c" ,up" cFte/a 1i&e t!t ai s" spui s6!ar"> $RIMUL PP Unii au spus s6!ar" ,up" ! s"pt"*'n"> -L DOILE- PP Unii au spus s6!ar" ,up" un an> $RIMUL PP 5au ,up" 1ece ani> -L DOILE- PP 5au ,up" ,!u"1eci ,e ani> $RIMUL PP Nu e:ist" s" nu spui s6!ar"> -L DOILE- PP @2i %ur c" p'n" &a ur*" t!t ai s" spui s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"C s6!ar"C s6!ar"C $RIMUL PP E p"cat pentru un !* ca tine8 c" eti t'n"r> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP -i s" te ir!seti i e p"cat pentru un !* ca tine8 c" eti un !* 3ine> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP Maic"-ta *ai tr"iete# -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP -r 6i p"cat i pentru *aic"-ta> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP Hra2i ai# 5!r" ai # -r 6i p"cat i pentru s!r"-ta> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP N-! s" *ai ai nici!,at" ! ans" ca asta> -L 7REILE- PP 56!ar">

$RIMUL PP Ni*"nui n-! s"-i pese ,e tine> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP E:isten2" inuti&"> G/Fcnet 1a,arnic> 7recere inuti&" pe p"*Fnt> Ni*ic> HFs> Ger!> Va:> Neant> $ra6> -3is> Vi,> 5u6&et ,e1u*6&at> -sta /rei# -L 7REILE- PP 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> 56!ar"> $RIMUL PP Du*neata cre1i c" n!u" ne e u!r# -L DOILE- PP Du*neata cre1i c" n!i nu /re* ce /rei i ,u*neata8 a,ic" ace&ai &ucru# $RIMUL PP 7!2i /re* ace&ai &ucru8 3a4" asta 3ine &a cap> -L DOILE- PP .ai8 4Fn,ete-te &a ce /rei i spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP @nc?i,e !c?ii i spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP 7ra4e aer 'n piept> -stup"-2i urec?i&e> Incearc" s" /!r3eti cu 4ura 'nc?is"> 5pune s6!ar" cu 4ura 'nc?is"> $!2i# -L 7REILE- PP $!t> $RIMUL PP Cu 4ura 'nc?is"8 cu urec?i&e ac!periteC M***ssss> -L 7REILE- PP Cu 4ura 'nc?is"8 cu urec?i&e ac!periteC 56!ar"> -L DOILE- PP Uit"-te &a *ine> Cu 4ura 'nc?is"8 cu urec?i&e ac!perite8 cu !c?ii 'nc?iiC M***ssssC -L 7REILE- PP Cu 4ura 'nc?is"8 cu urec?i&e ac!perite8 cu !c?ii 'nc?iiC 56!ar"> $RIMUL PP $une-te pe 3urt" i 4Fn,ete s6!ar"> -L 7REILE- PP Da> Da> Da> -L DOILE- PP +'n,eti# Da# +Fn,eteE .ai8 4Fn,eteE $"i 4Fn,ete8 ce 6aci# $RIMUL PP +Fn,ete8 4Fn,eteC 56!ar"C 56!ar"""C 56!aaar"""C -L DOILE- PP +Fn,eti# +Fn,eti sau nu 4Fn,eti# $RIMUL PP +Fn,ete sau nu 4'n,ete# -L DOILE- PP Nu 4Fn,ete> $RIMUL PP Nu 4Fn,ete# -L 7REILE- @$n#,u4indu.seA PP 56!ar"E 56!ar"E 56!ar"E $RIMUL PP 5cFr3" ce etiE -L DOILE- PP Ce p!rcE Ce p!rcE Ce p!rcE -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Un ni*enea8 asta eti> -L DOILE- PP -/!rt!nE $RIMUL PP Li*3ricE Ga2E Ga2 !p"rit8 asta etiE -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP @n 4enunc?i8 putur!su&eE $RIMUL PP $Fn" i Du*ne1eu spune s6!ar"E -a s" tiiE -sta spune Du*ne1eu 'n creieru& t"u "&a putre,> 56!ar"> -L DOILE- PP Da8 ,a>

$RIMUL PP Ia ascu&t"E 7aci i ascu&t"E Ce cFnt" Du*ne1eu 'n creieru& "&a a& t"u# @& au1i cu* *ur*ur" s6!ar"# -L 7REILE- PP @& au,> $RIMUL PP ;i atunci ,e ce nu spui s6!ar"# -L DOILE- PP Ni*eni nu e 6"cut s" nu spun" s6!ar"> 7!t ce e 6"cut ,e Du*ne1eu spune s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP ;i 'n p&us8 t!2i ti* c" ai *ai spus s6!ar"> $RIMUL PP $!6ti*8 t!2i ti* c" ai *ai spus8 ,a8 ai *ai spus s6!ar"> -L DOILE- PP Eu c?iar tiu pe cine/a care &-a au1it spunFn, s6!ar"> $RIMUL PP $!6ti*8 e& c?iar tie pe cine/a care te-a au1it spunFn, s6!ar"> -L DOILE- PP ;i care ace& cine/a sunt c?iar euE $RIMUL PP $!6ti*8 i care ace& cine/a este c?iar e&E -L DOILE- PP Da8 c?iar eu8 c?iar eu &-a* au1it8 pers!na&8 spunFn, s6!ar"> $RIMUL PP Ca s" /e1iE -sta-i cu&*eaE Ce r!st8 ce r!st8 ce r!st *ai are atunci s" nu spui s6!ar"# De ce s" nu spui ceea ce ai *ai spus# -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP Vrei s" treci p!ate 'n &!cu& n!stru# 5pune s6!ar" i treci 'n &!cu& n!stru> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP Cere-ne n!u" s" spune* s6!ar"> M" au1i# -L 7REILE- PP Da> $RIMUL PP 5pune-*i s" spun s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> -L DOILE- PP ;i eu> 5pune-*i s" spun s6!ar"> -L 7REILE- PP 56!ar"> $RIMUL PP 5pune-*i s" spun ,e trei !ri s6!ar"> -L 7REILE- PP 5puneE 5puneE 5puneE $RIMUL PP 56!ar"E 56!ar"E 56!ar"E -L DOILE- PP ;i euE ;i euE De trei !riE 5pune-*i s" spun ,e trei !ri s6!ar"> -L 7REILE- PP DaE DaE DaE -L DOILE- PP 56!ar"E 56!ar"E 56!ar"E $RIMUL PP ;i acu* t!2i treiE 5" spune* t!2i trei s6!ar"E Unu8 ,!i8 treiE 7OJI 7REI PP 56!ar"E 56!ar"E 56!ar"E

OMUL C-RE VOR0E;7E @N ;O-$7A

7"cerea este sin4uru& re*e,iu '*p!tri/a 3!&ii *!r3ie care ne *acin" specia> -3ia 'n u&ti*u& ti*p ne-a* ,at sea*a ,e acest &ucru> Ceea ce nu 'nsea*n" c" *a&a,ia care ne e:ter*in" 'ncetu& cu 'ncetu& nu r"*Fne 'n c!ntinuare incura3i&"> Dar8 ,at!rit" t"cerii8 se p!ate acu* 'ntFr1ia !arecu* 6a1a 6ina&"> 5-a !3ser/at c" !a*enii care tac tr"iesc *ai *u&t ,ecFt cei care 'i /!r3esc> Iar cei care 'i /!r3esc 'n !apt" tr"iesc *ai *u&t ,ec't cei care 'i /!3esc cu /!ce tare> Ce/a anse sup&i*entare au i !a*enii care 'i capit!nea1" ui&e i pere2ii8 care 'i 1i,esc 6erestre&e8 'i pun /at" 'n urec?i i 'i u*p&u 4ura cu ap"> In 4enera&8 ni*eni nu *ai ascu&t" *u1ic" sau tiri> Iar 'n 6a2a te&e/i1!ru&ui st"* nu*ai pentru i*a4ini> Dar aceste *"suri nu sunt su6iciente> C?iar i aa8 3!a&a uci,e 'ntr-un rit* 4a&!pant> 5unt !a*eni care iau trenu& pentru c" tre3uie s" a%un4" un,e/a8 iar &a 4ara ,e ,estina2ie un s6ert ,intre ei sunt *!r2i 'ntruc't s-au 4Fn,it prea intens &a pr!pria &!r c"&"t!rie> 7!ate e:cursii&e8 c"&"!rii&e8 ieiri&e 'n 4rup au 6!st ,e a&t6e& inter1ise> C?iar ,ep&as"ri&e scurte 'n 6a*i&ie au ,e/enit ,in ce 'n ce *ai pericu&!ase ,in cau1a stri4"te&!r ,e 3ucurie a&e c!pii&!r> O tra/ersare a !rau&ui 'n *etr!u este *!rta&" pentru cinci1eci &a sut" ,intre pasa4eri> De acu* 'nc!&! ni*eni nu *ai are /!ie s" /!r3easc" 'n &!curi&e pu3&ice> Este incre,i3i& cu* p!ate *uri un !* pentru ni*ic> @ntre3 pe cine/a cFt e ceasu&8 !*u& are a*a3i&itatea ,e a se uita &a ceas i8 'nainte ,e a ,esc?i,e 4ura8 ca,e r"pus> 5au8 &a intrarea 'n 3&!c8 ,in re6&e: ,au V3un" 1iuaT unui /ecin8 e& '*i r"spun,e t!t ,in re6&e: i p!6ti* c" ne pr"3ui* a*Fn,!i> C?iar i pr!nun2ate 'n 4Fn,8 cu/inte&e sunt uci4ae> Nici ! *ain" nu *ai circu&" pe stra," un c&a:!n sau ! 6rFn" pus" 3rusc p!ate uci,e !rice 6!r*" ,e /ia2" pe ! ra1" ,e ! *ie ,e *etri> Oa*enii se ,ep&asea1" unu& cFte unu& i cFt *ai 'ncet cu putin2"> Cine 6u4e tr!p"in, pe stra," este c!nsi,erat un asasin> La 6e&8 este inter1is s" te apr!pii ,e cine/a 6"r" un *!ti/ /a&a3i& i 6"r" ac!r,u& prea&a3i& a& pers!anei ,e care /rei s" te apr!pii> $!t 6i nu*"ra2i ,e%a cu sute&e !a*enii pe care n!i i-a* !*!rFt ,in 4reea&"8 pentru c" ne-a* '*pie,icat 'n ,reptu& &!r sau a* sc"pat ! c?eie8 pe tr!tuar8 &a pici!are&e &!r>

De cFn, tr"i* 'ns" cu t!2ii retrai 'n case&e n!astre8 6&a4e&u& a ,at *u&t 'nap!i> Nu *ai iei* &a cu*p"r"turi pentru c" pers!na&u& specia&i1at a& *unicipa&it"2ii ne '*parte 1i&nic ra2ia ,e *Fncare> Cu/Fntu& ,e !r,ine a& *e,ici&!r este ca 6iecare s" r"*Fn" 'ntins 'n patu& s"u8 cu !c?ii 'nc?ii> Cu* 3!a&a a ,e/enit teri3i& ,e per/ers"8 se p!ate *uri une!ri i ,intr-! si*p&" c&ipire a !c?iu&ui> Dar cu t!ate aceste *"suri ,e precau2ie8 *!rta&itatea r"*Fne ,estu& ,e ri,icat" pentru c" nu a/e* cu* s" nu ne au1i* 3"t"i&e ini*ii> 7ic-tacu& "sta in6erna& pare s" 6ie u&ti*a pri*e%,ie care ne *ai pFn,ete8 i cea *ai crunt"8 s-ar p"rea> Dac" a* 4"si ! *!,a&itate pentru a ! stFrpi8 a* putea tr"i8 cu si4uran2"8 &a in6init>

NE0UN- LINI;7I7A Orau& n!stru a 6!st in/a,at ,e 6&uturi> 5unt nite 6&uturi *ari8 6ru*!i8 carni/!ri> Nici!,at"8 ni*eni n-a *ai /"1ut atF2ia 6&uturi 'n !ra> -u ac!perit t!t str"1i&e8 case&e8 *aini&e8 ar3!rii> Oa*enii care se a6&au pe stra," 'n *!*entu& in/a1iei au 6!st ,e/!ra2i> Nu*ai ,e &a 6ereastra *ea se p!t /e,ea trei sc?e&ete ,e !* i un sc?e&et ,e cFine8 per6ect cur"2ate> H&uturii '2i atac" 'nt'i 4ene&e8 sprFncene&e8 p&e!ape&e8 3u1e&e8 c!ar,e&e /!ca&e i papi&e&e 4ustati/e> Este partea ,e care se !cup" 6&uturii cei *ai /i!&ent c!&!ra2i> Restu& ca,e 'n sea*a ce&!r&a&2i> $entru *!*ent8 t!t !rau& este para&i1at> Oa*enii s-au 3arica,at 'n case i pri/esc stra,a ac!perit" ,e 6&uturi prin 6erestre&e ac!perite ,e 6&uturi> Mici&e 3estii par s" se 6i insta&at ,e6initi/ &a n!i> ;i c!ntinu" s" *ai /in"> 5tratu& ,e 6&uturi ,e/ine ,in ce 'n ce *ai ,ens8 parc" ar 6i 1"pa," c!&!rat"> 5!&,a2ii n!tri n-au putut 6ace ni*ic '*p!tri/a 6&uturi&!r> - tre3uit s" ne !3inui* cu ei> $Fn" &a ur*" ne-a* ,at sea*a c" 6&uturii nu ,e/!r" ,ecFt /ie2uit!are&e care 6ac 4esturi 3rute> Dac" ne *ic"* 6!arte 'ncet8 6&uturii nu reac2i!nea1"> $ute* c?iar s"-i stri/i* su3 pici!are8 ei r"*Fn &initi2i i *!r 'n t"cere> De a&t6e& nici nu e p!si3i& s" 'nainte1i pe stra," ,ecFt stri/in,u-i su3 pici!are> Cu* aripi&e &!r sunt e:tre* ,e 6ine8 apr!ape transparente8 6&uturii stri/i2i se ,esc!*pun 'ncet 'n pr!pria &!r *aterie re,us" &a starea ,e pu,r"> Via2a !rau&ui c!ntinu" 'ntr-un rit* e:tre* ,e &ent> $entru a tra/ersa stra,a8 ,!*nu& C!&!ne& are ne/!ie ,e apr!ape ! %u*"tate ,e !r"> Ca s" a%un4" &a ca6eneaua cea *ai apr!piat"8 care se a6&" &a c!&2u& str"1ii8 ,!*nu& +enera& 'i ia un a/ans ,e apr!ape ,!u" !re> Date 6iin, t!ate acestea8 !a*enii 4Fn,esc i ei cu 'ncetinit!ru&> De /!r3it 'i /!r3esc 'n rit*u& unui cu/Fnt pe 1i> C?iar i cFn, 6ac ,ra4!ste8 t!tu& *er4e &a 6e& ,e 'ncet>

NE0UN- HE0RILA H&uturii carni/!ri au 6!st a&un4a2i ,in !ra ,e *e&cii pesti&en2ia&i> @ntFi s-a si*2it ! ,u?!are 'n aer i ap!i *e&cii pesti&en2ia&i au ieit ,e pretutin,eni ,in *"runtaie&e p"*Fntu&ui8 ,in te*e&ii8 ,in pi/ni2e8 ,in cana&e> Me&cii pesti&en2ia&i urc" pe 1i,uri i pe 6erestre &"sFn, 'n ur*" ,Fre su32iri8 /Fsc!ase> Ei nu *"nFnc" nici!,at" ni*ic8 ,ar *ir!su& pe care '& ,e4a%" este insup!rta3i&> $e stra," !a*enii se ,ep&asea1" 'n 6u4" pentru c" a&t6e& risc" s" &eine ,e 4rea2"> $r!3&e*a cu *e&cii este c" p"trun, i 'n case> CFn, *-a* tre1it a1i ,i*inea2" i *-a* ,at %!s ,in pat8 papucii *ei erau p&ini ,e *e&ci> C?iu/eta8 &a 3aie8 inun,at" ,e *e&ci> Cu* s" te *ai ui2i 'ntr-! !4&in," cFn, sute ,e *e&ci sau &ipit ,e%a ,e ea ci!rc?ine8 ca ! can4ren"# La 3uc"t"rie8 ,au s" tai ! 6e&ie ,e pFine i ,in interi!ru& pFinii8 pe cu2it8 *i se pre&in4e un *e&c> I*p!si3i& s"-*i 'nc"&1esc un pic ,e &apte sau s"-*i 6ac ! ca6ea8 'n 6iecare i3ric se ascun,e ,e%a un *e&c ne4ru8 cu c!arne /er1ui8 e:tre* ,e *!3i&e> CFn, /reau s" *" ae18 ,e pe 6iecare scaun *" pri/ete8 cu aer /in!/at8 un *e&c> Incre,i3i& cFt ,e repe,e reuesc ei s" urce pe *!3i&e8 pe ,raperii8 i cu* &e p&ace s" se 'n/Frt" 'n cerc pe ta/an> Cu* ,esc?i, ! carte8 un *e&cu!r ap&ati1at '*i ca,e &a pici!are> +ra*!6!nu& nu *ai 6unc2i!nea1" *e&cii i-au 6"cut 'n"untru un cui3> 5ertare&e8 c?iar 'nc?ise cu c?eia8 c!&c"ie i e&e ,e &i*aci pe a&e c"r!r c!arne cresc nite *ici peri!ri> Era *u&t *ai 3ine cu 6&uturii8 t!at" &u*ea ! recun!ate acu*> Nu *ai p!2i s" ,ai *Fna cu cine/a pentru c" 'nt!t,eauna un *e&c se strec!ar"8 6u&4er"t!r8 'ntre ce&e ,!u" pa&*e> CFn, /rei s" cu*peri un 1iar e apr!ape si4ur c"8 ,ucFn, *Fna &a 3u1unar ,up" 3ani8 'n"untru ,ai ,e un *e&c> Me&cii stri/i2i su3 pici!are i su3 r!2i&e *aini&!r au 6!r*at un strat ,e n!r!i *!a&e a*estecat cu sFn4e i cu *ici 6i3re ,e carne> @ntrucFt tre3uie s" a&er4e t!t ti*pu&8 !a*enii 'i /!r3esc e:tre* ,e pu2in> Ce&!r care se !presc s" sc?i*3e8 t!tui8 cFte/a cu/inte8 risc" s" &i se 6ac" 4rea2" i*e,iat> VH&uturii erau atFt ,e cura2iT spune8 scuip'n,8 un trec"t!r> V;i erau cu a,e/"rat 6ru*!iT r"spun,e a&tu& 'nainte ,e a /!*ita> Ca s" p!2i tr"i cu *e&cii tre3uie s" 'n/e2i 'n pri*u& rFn, s" taci> Hiecare cu/Fnt pr!nun2at '2i &as" 'n &!cu& s"u8 'n 4ur"8 un *e&c>

NE0UN- LUCIDA Me&cii pesti&en2ia&i au 6!st a&un4a2i ,e un ani*a& 4i4antic i ,i6u18 a& c"rui c!rp are 6!r*a unei p&!i in!,!re i inc!&!re care ca,e 6"r" 'ncetare peste !ra> Oa*enii i-au ,at repe,e sea*a c" p&!aia nu era ! p&!aie a,e/"rat" pentru c" p&!ua 6"r" pic"turi i nici 3"&t!ace nu se 6!r*au pe stra,"> 7!t !rau& e '*3i3at acu* ,e p&!aia-ani*a&> $&!aia-ani*a& tr"iete c?iar 'n *ateria !rau&ui8 'n c"r"*i1i8 'n stic&"8 'n as6a&t8 'n &e*nu& ar3!ri&!r8 'n apa p!ta3i&" i 'n aeru& pe cate '& respir"*> $&!aia-ani*a& se ?r"nete cu c!n2inutu& &ucruri&!r> Ea 4!&ete8 e:tre* ,e 'ncet i i*percepti3i&8 t!t ceea ce are ! ini*"8 un su6&et8 un sens> Lucruri&e nu *ai sunt ,ec't nite carcase> 5" 1ice* c" 2i-e p!6t" ,e un *"r '& cu*peri i *"ru& nu are ni*ic 'n interi!r> $Finea nu *ai are *ie18 4"ini&e 6ac !u" transparente> -r3!rii nu sunt ,ecFt nite trunc?iuri u*6&ate> CFn, ri,ici ! piatr"8 '2i ,ai sea*a c" este suspect ,e u!ar"> $etii8 a c"r!r pie&e nu *ai '*3rac" ,ecFt ! 3u&" a&un4it" ,e aer8 p&utesc pe supra6a2a 6&u/iu&ui> De 6iecare ,at" cFn, un cFine se 6!r2ea1" s" te &atre8 nu au1i ,ecFt un sFsFit i une!ri '& /e1i cu* se pr"3uete ca un 6ra4i& caste& ,in c"r2i ,e %!c> 0r!n1u& statui&!r a ,e/enit *ai su32ire ,ecFt ! 6!aie ,e ?Frtie8 iar s!c&uri&e se pu&/eri1ea1" su3 4reutatea unei /r"3ii> $&!aia-ani*a& p"trun,e ,in ce 'n ce *ai a,Fnc> Ni*eni n-a putut 4"si a,"p!st '*p!tri/a p&!ii-ani*a&> Oa*enii au 'ncercat a3s!&ut t!tu& u*3re&a *eta&ic"8 pe&erina 1incat"8 re6u4iu& su3teran 3&in,at8 re/!&ta i t"cerea> @n /re*ea ,in ur*" p&!aia-ani*a& a 'nceput s" ,e/!re i ti*pu&> Ni*eni nu-i *ai ," sea*a ,ac" e n!apte sau 1i8 ,ac" e 'n stare ,e tre1ie sau ,e s!*n8 ,ac" e sin4ur sau 'necat 'n *u&2i*e8 ,ac" 'i atin4e pr!pria sa pie&e sau pie&ea a&tuia ,e care este &ipit 'n uriau& c!n4&!*erat ,e 6iin2e 4!&ite> $entru c" p&!aia-ani*a& tr"iete8 ,e ase*enea8 'n carnea !a*eni&!r8 'n sFn4e&e8 'n 4esturi&e i 'n /ise&e &!r> @n p&us8 ea are ,aru& u3icuit"2ii> Ea pu&sea1" 'n interi!ru& 6iec"rui 4Fn,8 a& 6iec"rui cu/Fnt pr!nun2at> Ni*ic nu i se p!ate ascun,e8 ea tie t!t8 'n 6iecare *!*ent a& 1i&ei i a& n!p2ii> Ea supra/e4?ea1" t!ate creiere&e 'n ace&ai ti*p pentru c" ea respir" 'n ace&ai ti*p 'n t!ate creiere&e> Ea /!r3ete cu n!i 'n ace&ai ti*p cu n!i ca i cu* ar 6i a ,!ua n!astr" /!ce> Hra1e&e ei sunt8 ,e!ca*,at"8 ,estu& ,e pri*iti/e8 cu* ar 6i V!?8 ,!*nu&e8

nu tre3uie s" /" 4Fn,i2i &a astaT> 5au Va?8 ,estu&8 a2i *ers ,e%a prea ,eparteT> 5au8 pur i si*p&u V&"sa2i-! 3a&t"8 nici aa n-! s" ias" ni*icT> Un,e-i /re*ea *e&ci&!r pesti&en2ia&i8 se 'ntrea3" &u*ea> Ei8 ce& pu2in8 erau atFt ,e t"cu2iC

5$ALA7ORUL DE CREIERE (I) Unspre8ece propuneri pentru %arele pu,lic. 1> 5unte2i stresat# -n4!asat# De1a*"4it# -&ienat# 5unte2i t!rturat ,e 'n,!ie&i e:isten2ia&e# V" e 6ric" ,e 3"trFne2e sau ,e *!arte# #$cerca%& ' s()lare !e cre&er 2> N!i8 !a*enii8 sunte* 'nc" pri1!nieri ai ti*pu&ui cFn, tr"ia* 'n ca/erne> $atru *ii ,e ani ,e ci/i&i1a2ie n-au atenuat un *i&&i!n ,e ani ,e spai*e> 5pecia n!astr" este 3!&na/" ,e trecutu& ei 3ruta& i ira2i!na&> Re1i,uuri&e su3u*ane care persist" 'n creiere&e n!astre sunt ca un &est ce ne '*pie,ic" s" 13ur"*> Nu*ai printr-! s()lare a cre&er*l*& pute* t"ia c!r,!nu& !*3i&ica& care ne 2ine &e4a2i ,e 3estia s"&3atic" uitat" 'n n!i> <> ;tiin2a ,e*!nstrea1" c" t!ate nen!r!ciri&e care ne *acin" /ia2a 'i au !ri4inea 'n n!i 'nine> 5" ne 'nt!arce* spre n!i 'nine pentru a c"uta /in,ecarea> 5p"&area creieru&ui este sin4ura terapie care 2intete ,irect ca*+ele nen!r!ciri&!r n!astre> 9> 5p"&area creieru&ui nu ,"unea1" 'n nici un 6e& s"n"t"2ii> Ea nu ,uce nici &a *!,i6icarea pers!na&it"2ii i nici a *enta&it"2ii ce&ui care ape&ea1" &a sp"&are> Hunc2ii&e /ita&e a&e creieru&ui (*e*!ria8 i*a4ina2ia8 %u,ecata) nu sunt 'n nici un 6e& a6ectate> 5p"&area /i1ea1" e:c&usi/ &m(*ls*r&le m'r,&!e a&e su3c!ntientu&ui n!stru> => A$&mal&tatea a$cestral) ,in n!i este ! surs" ,e in,i/i,ua&is* i ,e e4!is*8 ea este cea care c!*pr!*ite ar*!nia s!cia&"> $rin sp"&area creieru&ui pute* s" ne ,e3aras"* ,e aceast" carcas" ,e pri*iti/is* i s" ne reapr!pie* ,e se*enii n!tri> )> 5p"&area creieru&ui ne ,esc?i,e p!r2i&e unui a,"p!st 4arantat '*p!tri/a c'-mar*r&l'r8 ,e !rice 6e& ar 6i e&e8 '*p!tri/a $e,*$&e&8 '*p!tri/a !e!*,l)r&& (ers'$al&t)%&&> 7> Dat!rit" sp"&"rii creieru&ui pute* 'n s6Frit s" ne puri6ic"* natura n!astr" inti*" p!n,erea ani*a&it"2ii este ,i*inuat" pentru ca u*anu& s" triu*6e 'n 3a&an2"> 5p"&area creieru&ui ec?i/a&ea1" cu un a& ,!i&ea 3!te1 a& 6iin2ei n!astre>

(> Nu*ai aa pute* a/ea acces &a ! apr!piere in6init" ,e Du*ne1eu> $uri6icarea 6iin2ei n!astre este i ! puri6icare a su6&etu&ui n!stru> De &a 'n"&2i*ea per6ec2iunii su6&etu&ui n!stru8 Du*ne1eu ne este *u&t *ai accesi3i&> 9> 5p"&area creieru&ui repune 'n centru& 6iin2ei n!stre esen2ia&u& ,in n!i> Nu*ai aa 'ncet"* s" *ai 6i* un &a3irint putre, pentru a ,e/eni !4&in,a pur" a 'ntre4u&ui uni/ers> 10> O ,at" cu sp"&area creieru&ui a/e* p!si3i&itatea s" p"trun,e* ,iscret i pe terit!riu& i*!rta&it"2ii> $entru c" ni*eni nu este *ai apr!ape ,e i*!rta&itate ,ecFt ce& care a 'n/ins t!ate spai*e&e ,in e&8 inc&usi/ 6rica ,e *!arte> 11> 5p"&area creieru&ui repre1int" &i3ertatea i,ea&"8 6!r2a ,e a tr"i p&enar e:ta1u& in,i/i,ua& i s!cia&8 accesu& &a 6ericirea supre*"> Veni2i8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 'n nu*"r cFt *ai *are8 &a centre&e n!astre ,e sp"&are a creieru&ui> Cei *ai 3uni specia&iti i c!nsi&ieri /" !6er" 4ratuit ser/icii&e>

HILO5OHUL Dra4u& *eu 0art!&!*e!8 5unt 3ine> -tFta ,!ar c" *-a* 'n4r"at un pic> (.a8 ?a E) -na3eus e 3ine i e&> C!ntinui s" &ucre1 &a tratatu& *eu asupra ,ec!*p!1i2iei8 in6initu&ui i ,eturn"rii ,e sine> 7!c*ai a* ter*inat capit!&u& asupra &$f&$&t*l*& am(*tat i cre, c" sunt pe ca&e s" pr!pun cea *ai c!*p&et" i c!*petent" c&asi6icare a 6!r*e&!r ,e in6init> -* ,e%a 'n *inte un p&an pentru un stu,iu ,espre cu* se p!ate intui in6initu&8 i te!reti1e1 cu ?"rnicie c!ncepte&e ,e &$f&$&t $e.at&/8 ,e &$f&$&t a!)*.at i ,e &$f&$&t sta,&l> Nici nu-2i 'nc?ipui ce 3a1" ,e p&ecare au 6!st pentru *ine8 'n aceast" cercetare8 *anuscrise&e ce&!r trei c!*pi&at!ri ,e care 2ia* /!r3it Maca3eus8 $ant?enic!s i Kara*ante> -cu* sunt c!n/ins c" *a%!ritatea !pere&!r ,e c!*pi&a2ie ,in sec!&e&e IV i V ascun, &ucruri ini*a4ina3i&e i c"8 su3 *asca in!cent" a c!*pi&a2iei8 a/e* ,e-a 6ace cu a,e/"ra2i *eta6i1icieni> Dar ,e ce se te*eau ei s"-i pr!pun" ,esc?is ip!te1e&e8 ,e ce tre3uiau s" &e ascun," printre rFn,uri&e a&t!ra8 r"*Fne 'nc" un *ister pentru *ine> Dar tu *" tii sunt tenace i a* s" ,esc!p"r eu> @n rest8 /ia2a *ea se scur4e ca ,e !3icei> D!ar c" a* a/ut recent nite neca1uri e:isten2ia&e pe care a 'n,r"1i s" &e nu*esc Vneca1uri tipice ,e 6i&!s!6 4r",inarT> Despre ce este /!r3a ('2i p!/estesc t!tu& 'n speran2a c" /ei putea s"-*i ,ai un s6at)> Cu* '2i spunea* i 'n scris!area prece,ent"8 anu& acesta a* ,ecis s" p&ante1 'n 4r",in" /ar1" i nu*ai /ar1"> La 'nceput t!tu& a ,ecurs cu* tre3uie pentru c" pri*"/ara a 6!st8 pe aici8 ti*purie i 'ns!rit"> Neca1uri&e au ap"rut 'n &una *ai8 cFn, /er1e&e au 'nceput s" creasc"> @n 6iecare n!apte cine/a '*i 6ura cFte una> Di*inea2a8 cFn, ieea* s" u, 4r",ina8 4"sea* *ereu cFte ! /ar1" &ips"> -a c" *-a* pus &a pFn,"> N-a* ,!r*it cFte/a n!p2i i pFn" &a ur*" a* ,esc!perit ?!2u& un iepure a&3 care /enea ,in p",ure> E& '*i ani?i&a cFte ! /ar1" pe n!apte> 0ine'n2e&es8 i-a* pus ! curs" i a ,!ua 1i '& a/ea* 'n *Fini&e *e&e> -* 'nc?is iepure&e 'ntr-! cuc" i ti*p ,e cFte/a 1i&e /er1e&e *e&e au respirat 'n t!at" securitatea> Nu*ai c" un a& ,!i&ea iepure a&3 a 'nceput s" se strec!are 'n 4r",in" i s" se 'n,!ape cu ! /ar1" pe n!apte> L-a* capturat> L-a* pus 'n cuc" a&"turi ,e pri*u&> -* a/ut ,!u" n!p2i ,e repaus> -p!i8 un a& trei&ea iepure a ,sc!perit straturi&e *e&e cu /ar1"> L-a* prins i pe "sta> -* 6"cut i ! inspec2ie *eticu&!as" a 1i,u&ui ,e piatr" care '*pre%*uiete 4r",ina8 ,ar n-a* 4"sit

nic"ieri nici ! 4aur"8 nici ! sp"rtur"> -cest 6apt 'ns" nu &-a '*pie,icat pe un a& patru&ea8 pe un a& cinci&ea i pe un a& ase&ea iepure s"-i 6ac" apari2ia> I-a* sec?estrat8 6"r" ,i6icu&tate8 pe t!2i> Dar un s6ert ,in /er1e&e *e&e s-au ,us pe apa sF*3etei> La !ra &a care '2i scriu aceast" scris!are cre,8 'ns"8 c" eu sunt ce& care a c"1ut 'n cursa pus" ,e iepuri> 7u tii 3ine c" eu sunt /e4etarian i c" nu sacri6ic nici!,at" ani*a&e> @n cuti&e *e&e se a6&" acu* *ai 3ine ,e ! sut" ,e iepuri a&3i cu care nu tiu ce s" 6ac> 5"-i /Fn, ca s" 6ie t"ia2i8 e:c&us> 5" &e ,au ,ru*u& 'n p",ure ar 6i stupi, pentru c" ar re'ncepe ace&ai %!c i ar c!ntinua s"-*i ,e/!re1e /er1e&e> 5"-i 2in ar 6i i *ai r"u pentru c" ar 'nse*na s"-i ?r"nesc8 !ri eu nu a* ni*ic a&tce/a s" &e ,au ,ecFt /ar1a care-*i r"*Fne 'n 4r",in"> V", c" ei ! ,uc 3ine 'n cuti&e &!r8 au un aer 6ericit8 i pr!sper" pe 1i ce trece> Bu*"tate ,in rec!&ta *ea ,e /ar1" este ,e%a c!*pr!*is"8 ,ar8 &ucru ciu,at8 iepurii c!ntinu" s" /in"> Ca i cu* ,in /er1e&e *Fncate ,e iepuri ar crete a&2i iepuri (a&3i)> Iat" ,e ce8 ,ra4" 0art!&!*e!8 ,e cFn, cu ist!ria asta *" si*t pu2in c!n6u1 (era s" spun Uteri3i& ,e tristU)> -* se*"nat /ar1" i a* cu&es iepuri> E ce/a ce nu-*i p&ace 'n t!at" p!/estea asta> - 6i c?iar tentat s" spun c" a* re4"sit aici un sF*3ure ,in te!ria *ea asupra &$f&$&t*l*& a!)*.at> Nu# Ce p"rere ai# ;i8 'n p&us8 cFn, &e ,au ,e *Fncare8 iepurii "tia *" pri/esc (t!2i) cu un aer a*u1at care *" 'nne3unete> Deci8 asta e> C!*pi&at!ru& t"u inti* ateapt" n!ut"2i ,e &a tine> 7e '*3r"2ie18 C>

5$ALA7ORUL DE CREIERE (II) Unspre8ece preci8#ri %ai %ult sau %ai pu in constitu ionale. @?n aten ia cadrelor din ad%inistra ie 4i ordinea pu,lic#A 1> @n 2ara n!astr" sp"&area creiere&!r este 4ratuit" i !3&i4at!rie> Hiecare cet"2ean are ,at!ria s" pr!ce,e1e &a sp"&area creieru&ui s"u ce& pu2in ! ,at" pe an> 2> Este rec!*an,a3i& ca *e*3rii ace&eiai 6a*i&ii s"-i 6ac" sp"&area ,e creier '*preun"> @n acest sc!p este ,e ,!rit ca 6iecare cap ,e 6a*i&ie s"-si pr!4ra*e1e sp"&area 'nc" ,e &a 'nceputu& anu&ui> <> +u/ernu& a ,esc?is centre ,e sp"&are re4i!na&e8 ,eparta*enta&e i *unicipa&e> $ractic8 6iecare c!*unitate ,e <000 ,e &!cuit!ri are centru& s"u ,e sp"&are> Orice pre%u,iciu (,istru4ere ,e *ateria&8 6urt8 incen,iu) a,us unui centru ,e sp"&are /a 6i sanc2i!nat prin sp"&area t!ta&" ,e creier a /in!/atu&ui> 9> $entru pers!ane&e a6&ate 'n ,ep&asare e:ist" centre ,e sp"&are specia& a*ena%ate 'n 4"ri8 aer!p!rturi8 p!rturi8 precu* i pe !se&e8 &a 6iecare 200 ,e L*> = Dup" 6iecare sp"&are ,e creier se /a ap&ica ! ta*pi&" pe actu& ,e i,entittate a& pacientu&ui> )> Cei care /!r 'ncerca s" se sustra4" !pera2iunii ,e sp"&are a creieru&ui /!r 6i ,ec&ara2i ,u*ani ai ar*!niei s!cia&e> 7> Hiecare cet"2ean a& patriei are !3&i4a2ia ,e !n!are ,e a-i ,e*asca pe ,u*anii ar*!niei s!cia&e> (> $rice pers!an" care c!nsi,er"8 ,intr-un *!ti/ sau a&tu&8 c" ! sin4ur" sp"&are ,e creier pe an nu-i este su6icient"8 are ,reptu& i ,at!ria s" cear" 'nc" una sau ,!u" sp"&"ri sup&i*entare> Cu t!ate acestea8 este inter1is ca una i aceeai pers!an" s" pr!ce1e,e &a *ai *u&t ,e cinci sp"&"ri pe an> 9> +u/ernu&8 ,at!rit" in/esti2ii&!r *asi/e 'n cercetare8 este pe ca&e s" pun" &a punct pri*e&e aparate in,i/i,ua&e ,e sp"&are a creieru&ui> Nu e ,eparte 1iua cFn, 6iecare 6a*i&ie8 i c?iar 6iecare cet"2ean a& 2"rii8 /a a/ea pr!priu& s"u aparat p!rta3i& ,e sp"&at creieru&>

10> Este a3s!&ut neecsar ca 6iecare n!u n"scut s" intre 'n /ia2a s!cia&" trecFn, printr-! sp"&are ,e creier8 e:ecutat" i*e,iat ,up" t"ierea c!r,!nu&ui !*3i&ica&> E:perien2a ,!/e,ete c" pers!ane&e care au 3ene6iciat ,e ! ase*enea sp"&are i*,iat ,up" natere (sau c?iar 'n 6a1a uterin") se a,aptea1" *ai 3ine &a ar*!nia s!cia&"> 11> $ers!ane&e care se /!r *ai !pune sp"&"rii creieru&ui c?iar i ,up" a ,!ua sau a treia sp"&are t!ta&" a creieru&ui &!r8 /!r 6i 0a0'$ate ,e creieru& &!r>

VOCI @N @N7UNERIC (II) PP Ce 6ace*# PP $"i ce 6ace*# PP -u1i ce/a# Ve1i ce/a# PP Nu> PP 5" 6ie 'nc" n!apte# PP 5e p!ate> PP Eu 1ic s" ne !pri*> PP Dac" ne !pri* sunte* pier,u2i> PP 7re3uia s" se 6i 6"cut 1iu" ,e *u&t> PP Dac" ne 4Fn,i* prea *u&t sunte* pier,u2i> PP Nu e n!r*a& c" nu s-a 6"cut 1iu"> PP Ce-2i pas"# I*p!rtant e c-a* sc"pat> PP ;i !rau&# PP @& 4"si* n!i> PP 7re3uia s" 1"ri* &u*ini&e> PP Le 1"ri* n!i> PP -i spus c-! s" 1"ri* &u*ini&e> PP @nc" pu2in i &e 1"ri*> PP -scu&t"8 eu nu *ai cre, c" &e 1"ri*> 7u nu /e1i c" ne-n/Frti* ca !r3e2ii-n cerc# PP Dac" intr"* 'n panic" s-a 1is cu n!i> PP 7re3uia s" se 6i 6"cut 1iu"> ;i ,e cFn, t!t *er4e*8 ,ac" e s" pune* ti*pu& cap &a cap8 ai s" /e1i c" a/e* ,e%a trei 1i&e ,e *ers> PP I*p!si3i&> PP 5unt trei 1i&e8 ascu&t" ce-2i spun> ;i8 p!6ti*8 nici 1iu" nu se 6ace i ne *ai i scu6un,"* 'n 4e&atina asta> PP I*p!rtant e c" sunte* &i3eri> PP Da8 ,ar nu /e1" c" !r3i*# PP N-a* a%uns 'nc" un,e tre3uia> PP 0a eu cre, c-a* i trecut i ne-a* 'n6un,at *er4Fn, prea ,eparte> PP I*p!rtant era s" ne 'n,ep"rt"*8 nu# PP 7re3uia s" ne 6i !prit &a 2ip"t> PP La care 2ip"t# PP CFn, s-a au1it 2ip"tu&> -c!&! tre3uia s" ne !pri*> -c!&! era ,e 4Fn,it> Nu tre3uia s" trece* ,e 2ip"t> PP Eu n-a* au1it nici un 2ip"t>

PP 0a ai au1it pentru c" 2i-a* spus c" se au1ea un 2ip"t i *-ai 'ntre3at ce %&()t#8 ,eci au1eai> PP Ce-are-a 6ace 2ip"tu&# PP 7re3uia s" ne !pri* &a 2ip"t> PP M-ai 'nne3unit cu 2ip"tuS "sta> PP @2i spun8 n!i !ri a* a%uns prea ,eparte8 !ri ,e &a 'nceput a* &uat-! 'n sens in/ers> PP Ne-nt!arce* ,ac" /rei> PP 0ine8 ,aS e rFn,uS r"u s" pip"i ur*e&e> PP DaS *Fine 'ncerc"* ,in n!u8 ,a# PP -3s!&ut> PP ;i ,ac" se prin, 4ar,ienii c" ne-a* 'nt!rs# PP N-au cu*> I*p!rtant e s" re4"si* 4aura8 s" ne 'nt!arce* prin aceeai 4aur"8 s" nu cu*/a s" tre3uiasc" s" *ai 6ace* ! a&t" 4aur" 'n 1i,> Dup-aia pune* t!tuS &a &!c8 'nc?i,e* ,up" n!i 6erestre&e8 arunc"* pi&itura8 6ace* curat8 ter4e* t!t i ne pre6ace* c" ne-a* tre1it cu t!at" &u*ea8 iei* &a *sa ,e ,i*inea2"> PP ;i 4rati&&e# Or s" &e /a," &"r4ite> Ji-a* spus s" nu &e strF*3i aa ,e tare> PP Las"8 4ratii&e sunt trea3a *ea8 &e-n,rept eu &a &!c8 !r s" 6ie e:act ca 'nainte>

5$ALA7ORUL DE CREIERE (III) Unspre8ece re&uli pri-ind ,una "unc ionare a centrelor de sp#lare. @E!clusi- pentru personalul $ns#rcinat cu sp#larea creierelor 4i cu $ntre inerea centrelor de sp#lareA 1> @n centre&e ,e sp"&are a creiere&!r tre3uie s" ,!*neasc" ! cur"2enie per6ect"> Este ,e ,!rit ca s"&i&e ,e ateptare s" ,e4a%e un *ir!s ,e tran,a6iri> 2> @nainte ,e !pera2iunea ,e sp"&are este necesar ca pacientu& s" atepte pu2in> 5a&a ,e ateptare nu tre3uie s" 6ie nici!,at" pustie> CFn, ! 6a*i&ie s!sete &a centru& ,e sp"&are8 ea tre3uie s" 4"seasc" 'n sa&a ,e ateptare ce& pu2in ! a&t" 6a*i&ie 3ine ,ispus" care 'i ateapt" rFn,u&> Hi4uran2ii centre&!r ,e sp"&are tre3uie s" 6ac" t!t ce &e st" 'n putin2" pentru a 'ntre2ine ! at*!s6er" ,e 'ncre,ere8 ,e c!*unicare> <> $ers!na&u& tre3uie s" 6ie p!&itic!s8 ,ar nu f'arte p!&itic!s> E& tre3uie s" &ase i*presia c" este ,e3!r,at ,e *unc" i c?iar un pic !3!sit> Oa*enii tre3uie 6"cu2i s" crea," cu !rice pre2 c" sp"&area se 6ace e:c&usi/ 'n interesu& &!r> 9> @n sa&a un,e se 6ace sp"&area nu tre3uie &"sat" nici ! ur*" ,e s'n4e8 ,e sa&i/" sau ,e urin"> Lu*ina /a 6i ,u&cea4"8 aeru& pr!asp"t i *u1ica ,e 6!n, c!r,ia&"> => Este necesar ca pacientu& s" c!!pere1e ,e &a 3un 'nceput cu ce& care-i spa&" creieru&> Dac" specia&istu& cu sp"&area c!nsi,er" c" pacientu& si*u&ea1" ,!ar c!!perarea8 se p!ate trece ,irect &a sp"&area t!ta&"> )> Dar ,ac" pacientu& este ,!ar 'n6ric!at ,e sp"&are8 e& r"*Fne8 'n principiu8 recupera3i&> $rete:tFn, a6&uen2a i a4&!*era2ia8 specia&istu& cu sp"&area '& /a repr!4ra*a pe pacient> Iar ,ac" e ne/!ie8 pacientu& /a 6i a*Fnat ,e cFte/a !ri8 pFn" cFn, e:asperarea /a 'n/in4e 6rica> 7> Dac" un pacient suc!*3" 'n ti*pu& sp"&"rii8 'nsea*n" c" /i,u& a ucis ! *e*!rie re3e&"> 5pecia&istu& cu sp"&area /a c!ntinua s" spe&e creieru& 'n cau1" c?iar i ,up" *!artea c&inic" a creieru&ui 'n cau1">

(> 5e*na&"* c" ,e un ti*p a ap"rut ! 'ntrea4" cate4!rie ,e in,i/i1i per/eri care 6rec/entea1" centre&e ,e sp"&are pentru p&"cerea &!r> $!tri/it e:per2i&!r n!tri8 sp"&area creieru&ui i sen1a2ia ,e /i, &e pr!,uce ! /!&uptate in6init"> 9> $er/erii 6ascina2i ,e sp"&area creieru&ui sunt u!r ,e recun!scut ei se ,ec&ar" 'n *!, ,esc?is ,u*ani ai ar*!niei s!cia&e t!c*ai ca s" 6ie supui sp"&"rii t!ta&e> @n *"sura p!si3i&u&ui8 aceti ,r!4a2i ai sp"&"rii ,e creier /!r 6i an4a%a2i ca 6i4uran2i 'n s"&i&e ,e ateptare a&e centre&!r ,e sp"&are> 10> La s6'ritu& 6iec"rei 1i&e ,e &ucru8 specia&itii cu sp"&area 'i /!r sp"&a unii a&t!ra creiere&e> @n principiu8 ,up" un anu*it nu*"r ,e !re ,e &ucru8 e:ist" pri*e%,ia ca specia&istu& cu sp"&area s" 6ie c!nta*inat ,e re1i,uuri&e *e*!rii&!r pe care &e spa&"> 11> Dac" specia&istu& cu sp"&area suc!*3" 'n ti*pu& unei !pera2iuni ,i6ici&e ,e sp"&are8 'nsea*n" c" *e*!ria re3e&" a pacientu&ui a ucis /i,u&> @n *"sura p!si3i&u&ui8 specia&istu& cu sp"&area /a c!ntinua sp"&area i ,up" pr!pria sa *!arte>

MMNCA7ORUL DE C-RNE Uita2i-/" &a /!i8 cu* /" p&ace s" cu*p"ra2i carneE Carne ,e p!rc8 carne ,e /it"8 carne ,e !aie8 carne ,e pas"re8 carne ,e pete8 /Fnat8 *e&ci8 %i/ineC Orice carne e 3un" pentru c!rpu& /!stru ,e carne> De 6apt8 nu sunte* ,ecFt nite 3uc"2i ,e carne care ,i4er" carne> 7r"i* cu t!2ii 'ntr-un uni/ers ,e carne> 5unt a3s!&ut c!n/ins ,e asta> 7!tu& e carne> @ncerc s"-*i a*intesc cFn, *i-a* ,at sea*a pentru pri*a ,at" c" 3ucuria cea *ai *are a /ie2ii *e&e este s" cu*p"r carne# .*8 'nc" ,e *ic c!pi& '*i p&"cea s" pri/esc /itrine&e *"ce&"rii&!r> Iar cFn, a* 'nceput s" a* pri*e&e !r4as*e8 ei 3ine8 e&e au 6!st ,ec&anate &a /e,erea c"rnii cru,eC cru,e8 a3un,ente i pr!aspete> Ce-a 6!st8 ,e 6apt8 /ia2a *ea8 ,ac" nu ! &un4" a&er4"tur" ,up" carne# CarneC Intestine ca&,e i urec?i pFr&ite ,e p!rcC $ici!are 1e*!ase ,e /i2e&C Creier ,e 3!u8 panWC Raci ,e ap" ,u&ce8 6ier2iC Hicat cru, ,e *!run i 6icat ,e 4Fsc"8 naturC +u" ,e 6a1anC C!1i ,e &an4ust"C Rinic?i ,e !rice ani*a&8 6riptC Li*3" a6u*at" ,e !aieC 5up" ,e pupi&e ,e /iper"C -?8 ce ,e&iciiE Da8 a* ,e/enit8 sunt8 un pri1!nier a& c"rnii8 un pri1!nier pasi!nat a& c"rnii> Nu *"nFnc ,ecFt carne i c?iar i ,up" ce *" satur ,e carne '*i p&ace s" 2in 'n 4ur" ! 3ucat" ,e carne cru,"> $e care c!ntinuu s" ! *estec 6"r" s" ! 'n4?it> Iar ,ac" *i se 'ntF*p&" une!ri s-! 'n4?it ,in 4reea&"8 ! sin4ur"tate pr!6un," *" cuprin,e ,intr-! ,at">

@ncerc s"-*i a*intesc cFn, *i s-a 'nt'*p&at pentru pri*a !ar" s" *uc8 'n ti*p ce *Fnca* ,intr-! 3ucat" ,e carne tr'ntit" ,irect pe *asa ,e &e*n8 c?iar ,in *asa ,e &e*n# Cre, c" i*e,iat ,up" ce n!aptea 'n care ne/ast"-*ea a ,isp"rut 'n *!, ine:p&ica3i& ,in patu& n!stru c!n%u4a&C Ce *u&t *-a i*presi!nat atunci 'nt'*p&area astaE Dar *-a i 6"cut s" *" apr!pii e:tre* ,e inti* ,e8 cu* s" 1ic8 'ns"i esen2a naturii aa-1is an!r4anice> -tunci a* a/ut eu ,intr-! ,at" re/e&a2ia c" era* 'nc!n%urat ,e carne> ;i c" t!t ceea ce pute* n!i atin4e cu *Fini&e8 cu 3u1e&e8 cu pie&ea8 cu si*2uri&e n!astre nu sunt ,ecFt *e*3rane&e unui i*ens st!*ac care ne c!n2ine> ;i a* 4ustat atunci8 ,a8 a* 4ustat ,in &e*nu& ,in care era 6"cut" *asa *ea ,e 3uc"t"rie8 ,in pie&ea ,in care erau 6"cute /a&i1e&e *e&e ,e c"&"t!rie8 ,in stic&a ,in care erau 6"cute 6erestre&e prin care pri/ea*8 ,in ar4intu& ,in care erau 6"cute tacF*uri&e cu care *Fnca*C Iar 'ntr-! n!apte ,e e:ta1 i re/e&a2ie *i-a* ,e/!rat %u*"tate ,in c"r2i&e *e&e pre6erateE ;i /" %ur8 /" %urE 7!tu& e carneE De6ini2ia !*u&ui8 /" interesea1" ,e6ini2ia !*u&ui# O 3ucat" ,e carne ,!tat" cu ra2iune care ,e/!r" 'n *!, inc!ntient i 6"r" 'ncetare carnea care crete 'n %uru& &ui8 iat" ,e6ini2ia !*u&ui> De6ini2ia c"rnii8 /" interesea1" 'n acest ca1 ,e6ini2ia c"rnii# EuE Eu sunt un e:e*p&u ,e carne care se 4'n,ete c!ntinuu &a carnea care *" 'nc!n%ur"> Iar 6ericirea8 ei 3ine8 6ericirea este p!si3i&" 'n uni/ers nu*ai i nu*ai pentru c" 6iecare /arietate ,e carne are 4ustu& i ar!*a ei ,istincte> Nici nu /" p!t spune ce rap!rt ,e pur" inti*itate *i-a* creat cu *ine 'nsu*i 'n c&ipa 'n care a* 'ncercat s" 4ust ,in pr!pria *ea carneE Dar *ai a&es 4ustu& pr!priei *e&e ini*i *-a 6"cut s" *" scu6un, ,e6initi/ 'n interi!ru& *eu> ;i ,e atunci 4ura *ea nici nu *ai are ne/!ie s" *estece carne str"in"> $r!pria *ea &i*3" '*i a%un4e> @n *!*entu& ,e 6a2" sc!pu& *eu este s" *" p!t *Fnca cu 4ura *ea 'n sens in/ers8 s" p!t 6!ra spre *"runtaie&e *e&e> Visu& *eu este s" p!t s" *" 'nc!n%ur ,e pr!pria *ea 4ur" i s" tr"iesc 'nc?is 'n carcasa pr!prii&!r *e&e papi&e 4ustati/e> Iat"-*"8 a* ,e/enit un (er(et**m m',&e per6ect> 5unt acu* capa3i& s" *"nFnc &a nes6Frit ,in pr!pria *ea carne 6"r" ca !r4anis*u& *eu s" pr!,uc" /re! e:cre2ie> .r"nin,u-*" cu pr!pria *ea carne *" 'ncarc cu ener4ia ,e care a* ne/!ie ca s" c!ntinuu s" *"nFnc ,in pr!pria *ea carne care crete &a &!c i*e,iat ce a* *Fncat-!>

Dar *!*ente&e ce&e *ai 6ascinante a&e acestui 6estin este cFn, a%un4 s"*i r!n2"i e:tre*it"2i&e pr!priu&ui *eu creier> ;i ni*ic nu crete *ai repe,e 'n 4ura *ea (care '*i 'nc!n%ur" pie&ea ca un *"r a c"rui supra6a2" este ! ran" ,esc?is") ,ecFt creieru& pe care t!c*ai '& *estec 'n 4ura *ea> M" te* c?iar c" ,in cau1a 6!r2ei ,e re4enerare a creieru&ui *eu a* 'nceput s" *" 'n4ra> -8 ,e un,e /ine8 /re2i ,u*nea/!astr" s" ti2i8 aceast" ,!rin2" a *ea ,e a*i 'n6i4e ,in2ii 'n straturi&e pr!6un,e a&e pr!priu&ui *eu creier# 5incer s" 6iu8 nu tiu> E:ist" p!ate ce/a ce *" atra4e 'n c?iar ini*a creieru&ui *eu8 i un,e sti*t c" tre3uie s"-*i 'n6i4 ,in2iiC Nu*ai c" ,in p"cate ace& ce/a crete *ai repe,e ,ecFt p!t eu s"-& *"nFnc> Iar straturi&e sa&e pr!tect!are se u*6&" c?iar 'n ti*p ce eu &e ,e/!r8 ,e un,e sen1a2ia asta c" sunt respins ,e ! 6!r2" a carei !ri4ine '*i r"*'ne necun!scut"> Iat"-*" ascuns 'n ca*era *ea sunt un 6e& ,e s6er" uria"8 'nc!n%urat ,e ! 4ur" care 6ace c!rp c!*un cu pere2ii ca*erei *e&e> @nc" ,!u"8 trei 1i&e i ca*era 'n care sunt 'nc?is /a e:p&!,a8 6""r 'n,!ia&"8 ,in cau1a creieru&ui *eu care se u*6&" ca un a&uat> -u, ,e%a cu* p&a6!nu& 'ncepe s" crape i *i se pare c" /ecinii ,e &a eta% c!3!ar" 'n 6u4" pe sc"ri> 5ap cu ,in2ii8 ,in ce 'n ce *ai repe,e8 'n *ateria peri6eric" a creieru&ui *eu care nu 'ncetea1" s" se ,i&ate1e> M" u*6&u8 cresc8 e:p&!,e1 prin 6erestre&e i ui&e 3&!cu&ui *eu ,e 1ece eta%e i au, stri4"te&e &!catari&!r care p"r"sesc cartieru&> Nu-*i cere2i s" /" e:p&ic cu* ,e a* putut a%un4e pFn" aici> ;ti2i 3ine c" eu a* 6!st 'nt!t,eauna un !* &a &!cu& &ui8 ca&*8 a*a3i&>>> - spune c?iar c" a* a/ut 'nt!t,eauna ! pre,i&ec2ie pentru ,iscre2ie i sin4ur"tate8 i nici,ecu* pentru ieiri&e nec!ntr!&ate i ,e/!rarea cartieru&ui 'n care &!cuiesc> @nc" pu2in i a/a&ana asta carni/!r"8 a/a&ana asta care este &upta ,intre 4ura *ea i creieru& *eu8 /a 'n4?i2i t!t !rau&> D!*ni&!r8 /" r!48 /" i*p&!r8 nu *" &"sa2i sin4urC Nu *" a3an,!na2iC 6ace2i ce/aE Nu *" &"sa2i s" *er4 pFn" &a cap"tE Nu e ni*eni8 c?iar ni*eni 'n stare s" *" !preasc"#

OMUL $U0ELA ;i /ine i 1iua cFn, &u*ea 'ncepe s" /" c!n6un,e cu ! pu3e&"> Cu*# 5i*p&u> V" a6&a2i pe stra," i /" !pri2i un *!*ent ca s" /" aprin,e2i ! 2i4ar"> Dar uite c" ! 3"tr'nic" iese ,intr-un i*!3i& i8 6"r" s" /" arunce ! pri/ire8 /" r"st!arn" c!u& ,e 4un!i peste pici!are> - DaS ce 6ace2i8 ,!a*n"8 stri4a2i atunci ,u*nea/!astr"8 sunte2i ne3un"# Nu*ai c" 3"trFnica pare t!ta& sur," i ,ispare pe ua 3&!cu&ui cFt ai 1ice pete> -a c" nu /" r"*Fne a&tce/a ,e 6"cut ,ecFt s" /" scutura2i 4un!iu& ,e pe pici!are i s" /" c!ntinua2i ,ru*u&> ;i p!ate s" /" *ai repeta2i 'nc" ! ,at" 'n 4'n, V6ir-ar s" 6ie8 ce 2icnit"T> $este cFte/a 1i&e 'ns"8 'n ti*p ce8 scu6un,at 'n &ectura 1iaru&ui8 atepta2i aut!3u1u&8 un cFine /a4a3!n, se apr!pie ,e ,u*nea/!astr" i /" urinea1" peste pant!6i> Cei&a&2i pasa4eri 'n ateptare nu se p!t a32ine s" nu pu6neasc" 'n rFs> @n ce /" pri/ete8 ,u*nea/!astr" sunte2i atFt ,e u&uit 'ncFt nu /" trece prin cap nici *"car s"-i ra,e2i un pici!r %a/rei> La 3ir!u8 c!&e4ii 'ncep s" /" strec!are prin 3u1unare *ici 4?e*!t!ace ,e ?Frtie> VO 6i ! n!u" 4&u*"T8 4Fn,i2i ,u*nea/!astr" i nu 'n,r"1ni2i s" /" !pune2i nici *"car rF1Fn,> La restaurant8 cFn, cere2i n!ta ,e p&at"8 ,intr-! ,at" '& /e,e2i pe c?e&ner cu* 'ncepe s" tre*ure8 i 'n2e&e4e2i c" pur i si*p&u ni*ic nu-& /a putea '*pie,ica pe 3ietu& !* s" /" 'n6i4" n!ta ,e p&at" ,up" cea6"> La pia2"8 ,in ce 'n ce *ai ,es8 /Fn1"t!rii /" 'n,eas" 'n 4ur" r!ii stricate i c!%i ,e p!rt!ca&e> V-u 'nne3unit cu t!2iiT8 *e,ita2i ,u*nea/!astr"8 ,ar nu a/e2i ener4ia ,e a reac2i!na> 5eara8 cFn, a%un4e2i acas"8 3u1unare&e /" sunt p&ine !c?i 4?e*!t!ace ,e ?Frtie8 sc!3it!ri u1ate8 cutii ,e c!nser/e 4!a&e8 ,!puri ,e p&astic8 stic&e cu 4Ftu& spart8 c?it!ace8 3ecuri arseC V5" 6i ,e/enit eu 'n *!, rea& un !*-&a,"-,e-4un!i#T /" 'ntre3a2i ,u*nea/!astr" u&uit8 'ntr-un *!*ent ,e inti*itate cu ,u*nea/!astr" 'ni/"> - Nu /" sup"ra2i8 ,!*nu&e8 a a/ea i eu ! 'ntre3are8 /" a,resa2i ,u*nea/!astr"8 cFte/a 1i&e *ai tFr1iu8 unui ,!*n care t!c*ai /-a p&asat su3

p"&"rie pac?etu& s"u ,e 2i4"ri ter*inat i 6"cut *!t!t!&C Nu /" sup"ra2i8 /i se pare cu*/a c" eu a a,uce cu ! pu3e&"# O*u& pare u!r %enat i pre6erR s" pri/easc" 'n p"*Fnt> - Da8 ,!*nu&e8 sut" &a sut"> - Dar e i*p!si3i&8 1"uC Cu* aa putea s" 6iu eu un !*-pu3e&"# - Nu tiu8 ,!*nu&e8 ,ar e:act asta sunte2i> Un !*-pu3e&"> VIat"-*" ,e/enit un !*-pu3e&"8 cu4eta2i prin ur*are ,u*nea/!astr"8 !*u&-pu3e&"> E c&ar8 a,"u4a2i ,u*nea/!astr"8 au 'nne3unit t!2i8 ,ar t!2i8 a3s!&ut t!2i>T De 6iecare ,at" cFn, ,u*nea/!astr"8 !*u&-pu3e&"8 /" 'nt!arce2i acas"8 sunte2i ,!&,!ra ,e ,eeuri iar c"ptuea&a ?aine&!r /" atFrn" ,in ce 'n ce *ai 4reu> -pr!ape c" nici nu /" ,a2i 3ine sea*a cu* ,e reuesc ei8 cet"2enii !rau&ui s" /" 'ncarce cu atFtea re3uturi8 ,e%ec2ii i scFr3!enii> Dru*u& ,e &a 3ir!u pFn" acas" ,e/ine pe 1i ce trece un ca&/ar> 5unt !a*eni care /" ateapt" anu*e ca s" /" u*p&e 4eanta cu ci!3uri ,e /ese&" sau cu &a*e ,e ras u1ate> Nici c"&"t!rii ,in aut!3u1 nu /" iart"> @n *!*entu& c!3!rFrii /" 'n*Fnea1" 3i&ete&e peri*ate 'n ti*p ce c!piii 'i sc!t ,in 4ur" 4u*a pe care au a*estecat-! pFn" &a epui1are i /-! &ipesc n!na&ant ,e re/eru& ?ainei> Dei /e,e2i 3ine c" a2i ,e/enit un !* pu3e&"8 ,u*nea/!astr" c!ntinua2i s" 6i2i stupe6iat ,e ceea ce /i se 'nt'*p&"> VH"r" 'n,!ia&"8 e /ina *ea c" sunt atFt ,e p&aci,T /" repeta2i ,u*nea/!astr" 6"r" 'ncetare8 ,ar nu si*2i2i nici,ecu* ,!rin2a ,e a pr!testa> Di*p!tri/"8 !ri ,e cFte !ri /i se strec!ar" cFte /re! p!rc"ri!ar" prin 3u1unar8 un 6e& ,e c"&,ur" ,iscret" i rec!n6!rtant" /" in/a,ea1"> ;i apr!ape 'nt!t,eauna 'ncerca2i s" c"uta2i pri/iri&e !a*eni&!r iar ei /" surF, apr!ape 'nt!t,eauna> Iar une!ri8 cFn, pers!ana nu /i se pare 6!arte 4r"3it"8 'i cere2i c?iar8 p!&itic!s8 e:p&ica2ii sup&i*entare> - Nu /" sup"ra2i8 ,!*nu&e8 a putea s" /" pun ! 'ntre3are# - 0ine'n2e&es8 cu p&"cere> - Cu* se 6ace c" /" ,e3arasa2i ,e 4un!iu& pers!na& 6!&!sin, *ai ,e4ra3" pers!ana unui !* /iu ,ecFt ! &a," ,e 4un!i !3inuit"# - Nu tiu ce s" 1ic8 ,!*nu&e> Recun!sc c" pare ciu,at8 ,ar asta e> E6ecti/ parc" *i s-a 6!r*at un re6&e: in,epen,ent ,e !rice /!in2"> - Dar ,u*nea/!astr" /e,e2i 3ine c" eu sunt t!tui ! 6iin2" u*an"8 care se *ic"8 respir"C 'n s6Frit8 se /e,e c" sunt un cet"2ean ca !ricare a&tu&> - Da8 ,!*nu&e8 nu*ai c"C ,u*nea/!astr" a/e2i ce/a 'n p&usC a&ura ,u*nea/!astr"8 p&e!ape&e8 sti&u& ,u*nea/!astr" ,e a 6iC 'n s6Frit8 6iin2a ,u*nea/!astr"8 ,ac" /re2i8 t!ate acestea atra4 i*perati/ 4un!iu&C $&i*3"ri&e ,u*nea/!astr" ,e !* pu3e&" sunt ,in ce 'n ce *ai pericu&!ase> Dar este un risc pe care /i-& asu*a2i c!ntient8 e:citat cu* sunte2i ,e sen1a2ia su3ti&" a ine/ita3i&u&ui>

Un !6er ,e ta:i8 care8 'n *!, /",it8 ur"te r"u ,e t!t !3!&anii8 'ncearc" cu t!t ,ina,insu& s" /" stri/easc" su3 r!2i&e *ainii sa&e i /" ur*"rete ca un ne3un8 !re 'n ir8 pe t!ate str"1i&e !rau&ui> Un 3"trFn cu 6a2a senin"8 care este pr!priu& ,u*nea/!astr" tat"8 /" sun" &a u" iar 'n *!*entu& 'n care 'i ,esc?i,e2i /" scuip" 'n 6a2"> 7rei 3"r3a2i e&e4an2i '*3r"ca2i 'n ne4ru /" ri,ic" 'n p&in" stra," i /" ,uc 'ntr-un 6e& ,e ?a&" pustie8 un,e a 6!st a*ena%at" 'ns" cu ! tri3un"> Cei trei /" pun un c"&u 'n 4ur" i /" &ea4" ,e sin4uru& scaun e:istent> Hi&!s!6u& !rau&ui8 e&e4ant i e& '*3r"cat i e& 'n ne4ru8 urc" &a tri3un" i /" 2ine un nes6Frit ,iscurs ,espre ,i6icu&tatea ,e a e:ista a 6iin2ei> Creieru& ,u*nea/!astr" 'i captea1" cu/inte&e cu a/i,itate8 ca i cu* ! 4aur" nea4r" ar capta re1i,uuri&e r"*ase ,e &a crearea &u*ii> -?8 i*!rta&itatea8 ce *ai pu3e&"E

ILUGIONI57UL ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 ,a2i-*i /!ie s" *" pre1int i&u1i!nistu& 0art!&!*e!E i ,ac" n-a2i au1it 'nc" /!r3in,u-se ,e *ine este pentru c" n-a2i 'ncercat 'nc" nici!,at" s" intra2i pe p!arta &ar4 ,esc?is" a *a4iei8 ?a8 ?a ,ar8 iat"8 ast"1i8 pentru ca *area ,u*nea/!astr" c"&"t!rie spre &u*ea n!u" s" 6ie cFt *ai a4rea3i&"8 a* s" /" pre1int cFte/a ,in ce&e3re&e *e&e nu*ere ,e i&u1i!nis* an8 nu8 6i4ura cu c"r2i&e ,e %!c8 nu8 eu pers!na& ! ,etest8 i&u1i!nis*u& nu e ,e &!c asta8 ,eci8 s" 'ncep p!ate prin a 6ace ! *ic" in/esti4a2ieC ca s" /e,e*8 s" 1ice*8 cine ,intre ,u*nea/!astr" n-a respectat re4u&a*entu& i a urcat cu ani*a&e inter1ise &a 3!r,C pentru c"8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 e:ist" !a*eni care nu /!r s" renun2e &a !riceii &!r a&3i i &a iepuraii &!r ne4ri precu* i &a a&te *ici 3esti!are ,e t!t 6e&u&C cu*8 care !ricei# ,ar e p!si3i&# ti2i ,i*nea/!astr" care !ricei i ti2i c" sunt inter1ii pe /ap!r8 iat"8 ,e pi&,"8 ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e8 ,a8 ,u*nea/!astr"8 ,e ce ascun,e2i acest !rice& a&3 'n 3u1unar# nu e n!r*a&8 pe 3une8 *" 'ntre3 cu* ,e nu /" ,eran%ea1" ac!&!8 ca s" nu *ai 1ic c" !3iceiu& "sta ar putea ,e/eni ! *anie8 ! per/ersiuneC i ,u*nea/!astr"8 ,!a*n"# ce caut" iepurau& "sta ne4ru su3 p"&"ria ,u*nea/!astr"# p!6ti*# a?8 sunt c?iar ,!iE ! &a &a8 ,!a*n"8 ,!i iepuri ne4ri pe un sin4ur cap8 nu /i s-au p"rut 4rei8 e6ecti/8 c?iar nu /-au ap"sat ,e &!c# atepta2i8 ,!*nu&e8 c" /in8 /in c?iar acu* &a ,u*nea/!astr"8 i*e,iat8 ia s" /e,e*C ce/a8 ce/a a2i ascuns un,e/aC 6i2i a*a3i& i ,a2i-*i pu2in *"nui&eC *u&2u*esc8 ,aS ce-i asta# a8 nuE a8 nuE un *ic erpi!r 'n *"nua ,u*nea/!astr" stFn4"# i aici# ! !pFr&" 'n *"nua ,reapt"C incre,i3i&8 eu unu& n-a a/ea cura%u& s"-*i pun *"nui&e tiin, c" repti&e&e astea c!&c"iesc 'n"untru8 'n ce *" pri/ete eu c!nsi,er c" e ,estu& ,e pericu&!s s" u*3&i cu repti&e ,in astea 'n *"nui8 'n s6Frit8 ,!ri2i s" &e p"stra2i# ,ar &ua2i-&e8 ,!*nu&e8 ,!ar /" apar2in8

cu*# p"i nu se p!ate8 ,!*nu&e8 ,!ar nu pr!/in ,in *"nui&e *e&e8 p!6ti*8 t!at" &u*ea a *art!r"8 3ine8 ,ac" spune2i c" nu *ai a/e2i ne/!ie ,e *ici&e ,u*nea/!astr" repti&e atunci /i &e p"stre1 eu pFn" &a s6Fritu& c"&"t!riei8 ,ar n-!r s" /" &ipseasc"# p!ate c" sunt ani*a&e&e ,u*nea/!astr" pre6erate8 unii !a*eni nu p!t 6ace un pas 6"r" ani*a&e&e &!r pre6erateC ,e e:e*p&u8 ,e e:e*p&u8 ,u*nea/!astr"8 ,!a*n"8 ,a8 ,u*nea/!astr"8 ce c&!ci2i ,u*nea/!astr" ac!&! cu ariciu& ace&a su3 respecta3i&e&e ,u*nea/!astr" 6ese# cu*# nu e nici un arici# atunci 6i2i 3un" i ri,ica2i-/" pu2in8 ia uita2i-&8 cu* ,e nu /" ,eran%ea1" un arici su3 6ese# i ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e8 ,e ce purta2i un 6&uture /iu su3 cra/ata ,u*nea/!astr"# 1"u aa8 risca2i s"-& stri/i2i8 s"racu&C uita2i-/" ce 6ru*!s e8 p!ate /re2i s"-& a4"2a2i &a 4Ft8 'n &!c ,e papi!nC nu# i ,u*nea/!astr"8 ,!a*n"8 ce 6ace2i cu 3r!asca asta 'n p!et"# '*i per*ite2i# 3r!ate&e8 sti*at" ,!a*n"8 i *ai a&es ce&e ,e 3a&t"8 sunt 6!arte *Fnc"ci!ase8 e&e ,e/!r" !rice8 /" r!4 s" /eri6ica2i ,ac" nu /" &ipsete ni*ic ,in p!et"C 3ine8 ia s" /e,e* ce *ai ascun,e &u*ea pe aici8 ,!*nuS8 sunte2i atFt ,e ,r"4u2 'ncFt s"-*i ,a2i 'n p"strare *ica 3r!asc" 2est!as" care urc" pe pici!ru& ,u*nea/!astr" stFn4# aia8 aia8 *u&2u*esc8 i *e&cii8 cei ,!i *e&ci care urc" pe re/eru& ?ainei ,u*nea/!astr"8 aa8 *u&2u*esc8 ,eci8 ce *ai e ,e cu&es# a8 ,u*nea/!astr"8 ,!a*n"8 a/e2i ! /e/eri2" 'n *an!n8 tiu c" /" 2ine ,e ca&,8 ,arC *u&2u*escE ia s" recapitu&"*8 ce s-a a,unat pFn" 'n pre1ent ,!i iepuri8 patru !ricei a&3i8 un erpi!r8 ! !pFr&i2"8 un 6&uture8 ! 3r!asc" ,e 3a&t"8 ! 3r!asc" 2est!as"8 un arici8 ,!i *e&ci8 ! /e/eri2"8 ca s" /e1i8 ! a,e/"rat" c!&ec2ie8 a* s" /i &e p"stre1 pe t!ate 'n p"&"ria *ea8 ,e ac!r,# ?*8 *i se pare c" ,u*nea&!r nu se prea 'n2e&e4 3ine 'n p"&"rie8 ,u*ne1eu&e8 &i4?i!ane&e astea sunt pe ca&e s" se c!cLtei&i1e1e8 3ine8 ia s" /e,e*8 ce p!ate ,a a*estecu& "sta8 ,!i iepuri cu patru !areci cu un arpe cu ! !pFr&" cu un 6&uture cu ! 3r!asc" 2est!as" cu un arici cu ,!i *e&ci i cu ! /e/eri2"8 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE ia te uit"8 un papa4a&E care e i *ai u!r ,e transp!rtat8 *ai a&es cFn, /!r3ete8 p!6ti*8 ce si*p&u era8 ,eci a2i re2inut re2etaC *u&2u*esc8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 *u&2u*escE p!ate s" ne !pri* aici# nu# ,!ri2i 'nc" un nu*"r8 ! n!u" 6i4ur"# 3ine8 *ai tiu ! 6i4ur" ,ar e pu2in pericu&!as"8 e 6i4ura cu 3a4?eta *a4ic" i 3a4?eta

*a4ic" nu prea 6unc2i!nea1" 'nt!t,eauna8 a,ic" /reau s" spun c" une!ri nu prea ascu&t" ,e *a4ician8 3a4?eta *a4ic"C *ai a&es ,ac" /reau s" 6ac s" ,ispar" ce/a8 s" 1ice* ! p"&"rie8 ,!*nu&e8 cu* /" nu*i2i8 Cant!ne&&i# ,!*nu&e Cant!ne&&i8 '*i ,a2i /!ie s" /" tri*it p"&"ria 'n neant# *u&2u*esc8 s" /e,e* acu* ,ac" /a 6i ascu&t"t!are8 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE a?8 /",8 /", i eu c" n-a *ers8 ,a8 ,!a*n"8 cu*# a ,isp"rut 'n sc?i*3 s!2u& ,u*nea/!astr"# a!&euE ,arC '*i pare sincer r"u8 eu /!ia* *ai ,e4ra3" s" ,ispar" p"&"riaC ascu&ta2i8 nu e 4ra/8 3a4?eta p!ate 6ace s" reapar" i*e,iat t!t ceeea ce a 6"cut s" ,ispar"8 ! secun,"8 ! s"-& recuper"* cFt ai 1ice pete8 sti*at" ,!a*n" Cant!ne&&i8 pe iu3itu& ,u*nea/!astr" s!28 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE ciu,atE e6ecti/8 ciu,atE cu*# ei8 asta /", i eu c" ,!a*na a ,isp"rut i ea8 ,ar ,e 6apt c?iar asta /!ia ,!a*na8 nu8 s" 6ie '*preun" cu s!2u& ei8 este &i*pe,e c" acu* ,u*nea&!r sunt '*preun" nu*ai c" ,e cea&a&t" parte a 3arierei8 *" re6er &a 3ariera care separ" &u*ea n!astr" 3ana&" ,e &u*ea 6antastic"C ,ar8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 nu este 4ra/8 'i /!* 6ace pe a*Fn,!i s" reapar"8 unS8 ,!i8 treiE ?!pE a nuE a nuE asta-i cu&*eaE /", c" 3a4?eta *a4ic" '*i 6ace 6este8 p"i /", i eu8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 /", i eu c" t!2i spectat!rii ,in rFn,u& 'ntFi au ,isp"rutC na-2i-! 3un"E i ce /re2i ,e &a *ine acu*# nu sunt ,ecFt ,!u" p!si3i&it"2i8 !ri ne !pri* aici i asu*"* aceste pier,eri care sunt8 ,up" p"rerea *ea8 *ini*e8 !ri 'ncerc"* ,in n!u8 i ,in n!u ne asu*"* riscuri&e respecti/e8 nu# unS8 ,!i8 trei8 ?!pE 6ir-ar s" 6ieE 'nc" un rFn, ,e spectat!ri s-a /!a&at8 ,!a*ne&!r8 ,!*ni&!r8 atepta2i8 nu /" panica2i8 'i /!* 6ace pe t!2i s" reapar"8 atepta2i ! secun,"8 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE ei# ce s-a 'ntF*p&at acu*# cine a ,isp"rut# t!2i c!&acii ,e sa&/are ,e pe na/"# ! secun,"8 /" r!48 &"sa2i-*" s" *" c!ncentre18 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE cu*# t!ate catar4e&e# 'n s6Frit8 nu e 4ra/8 'n 6e&u& acesta pute* c!nte*p&a *ai 3ine 3!&ta cereasc"8 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE i acu*# ste&e&e# t!ate ,intr-! ,at"# /", c" *er4e ,in ce 'n ce *ai repe,e8 ?*8 e rapace nen!r!cita asta ,e 3a4?et"8 ,ar ce 6ace2i8 un,e p&eca2i8 ,aS nu se p!ate s" *" a3an,!na2i 'n 6e&u& acesta8 ascu&ta2i*"8 *ai ,a2i-*i ! ans"8 atepta2i8 unS8 ,!i8 trei8 ?!pE ia te uit"8 3a4?eta asta 6ace s" ,ispar" i *area8 ciu,at8 !are un,e sunte* acu*# i ce-! 6i cu 4e&atina asta care ne 'nc!n%ur"#

unS8 ,!i8 trei8 c!*an,a &a *ine8 t!at" &u*ea s" reapar" i*e,iat8 ?!pE e c&ar8 eu sunt /in!/at c" repet *ereu aceeai 4reea&"8 ,ar care e 4reea&a8 ,u*ne1eu&e8 care# cF2i a* *ai r"*as 'n pre1ent# unu&8 ,!i8 trei8 patru8 cinci8>>> 1ece# ei 3ine8 ,!*ni&!r8 acu* c" sunte* 'ntre 3"r3a2i a* s" /" *"rturisesc secretu& acestui nu*"r8 ,ar8 a* s" /i-& spun8 pentru c" si*t c" 'nne3unesc i *i-e 6ric"8 ,a8 *i-e tea*" c" a* uitat 6!r*u&a *a4ic"8 "sta-i a,e/"ru&C un8 ,!iS8 trei8 ?!pE 6ir-ar a& ,racu&ui8 e scan,a&!s8 circu& ,e pe &u*e8 ! s" *" c!ste scu*p spectac!&u& "sta8 ,!*nuS8 ,!*nuS8 p"i ce 6ace2i8 ,!r*i2i# ,aS tre1i2i-/"8 ,!*nu&e8 ,e cFn, ,!r*i2i ,u*nea/!astr"# spectac!&u& s-a ter*inat8 ,a8 t!c*ai s-a ter*inat8 p"i a2i r"*as u&ti*u& pentru c" /i se rupe ,e nu*ere&e *e&e ,e i&u1i!nis* i pentru c" a2i ,!r*it 'n ti*p ce euC ,a8 t!at" &u*ea a p&ecat8 e:act8 ,eci ,u*nea/!astr" n-a2i /"1ut ni*ic8 3un8 atunci a2i putea s"-*i 6ace2i un *ic ser/iciu# /" *u&2u*esc ,in su6&et8 nu e *are &ucru8 uita2i8 &ua2i 3a4?eta asta *a4ic"8 'n,repta2i-! spre *ine i spune2i UunS8 ,!i8 trei8 ?!pEU e:act8 ,a2i-i ,ru*uSE cu*# a ,isp"rut 3a4?eta# ei8 asta e8 'nsea*n" c" t!tu& s-a ter*inat e6ecti/8 cre,8 ,!*nu&e8 c" a* r"*as sin4uri pe na/" i ceea ce *" ne&initete ce& *ai *u&t este c" a,inea!ri se /e,ea ! 6Fie ,e p"*Fnt &a !ri1!nt i acu* nu se *ai /e,e ni*ic8 nic"ieriC

OMUL CU +MND-CUL Di*inea2a8 cFn, intru &a 3uc"t"rie8 e& e ,e%a insta&at> M" ateapt" pe un c!&2 a& *esei (ce& ,inspre 6ereastr") iar une!ri a* i*presia c" *" e:a*inea1" atent> Nu8 4Fn,acu& "sta ,e 3uc"t"rie nu e ca t!2i cei&a&2i 4Fn,aci ,e 3uc"t"rie> @n pri*u& rFn, c" e *ai *are8 e p!ate ce& *ai *are 4Fn,ac ,e 3uc"t"rie ,in cF2i 4Fn,aci ,e 3uc"t"rie a* /"1ut eu pFn" acu*> ;i cre, c" e i ce& *ai ne4ru> CFte!,at" *" 'ntre3 ,e ce nu &-a* stri/it ,in pri*a 1i8 cFn, &-a* /"1ut cu* *i se urca pe *as"> Oare 6i:itatea asta cu care *" pri/ete s"-*i 6i para&i1at *Fna# Dar !are *" pri/ete cu a,e/"rat# ;i ,ac" *" pri/ete8 !are *" /e,e# .a3ar n-a* cu* 6unc2i!nea1" t!ate astea &a 4Fn,aci> Dar i*!3i&itatea asta a &ui8 !arecu* *a%estu!as"8 ca i cu* ,u*nea&ui ar 6i 'nsui re4e&e 4Fn,aci&!r8 *" 6ace s" cre, c" *" !3ser/" t!tui 6"r" 'ncetare> Este &i*pe,e c" ,!*nu& 4Fn,ac ,e/enit 'ntre ti*p st"pFn 'n 3uc"t"ria *ea are ce/a ,intr-un 'n2e&ept> D!/a,a cea *ai si4ur" nu-i este 6ric" ,e *ineE Iar eu8 pr!3a3i&8 nu &-a* !*!rFt cFn, a 6i putut s"-& !*!r t!c*ai pentru c" a* a/ut aceast" re/e&a2ie 4Fn,acu&ui nu-i este 6ric" ,e *ine> Cre, 'ns" c" are i ! /Frst" respecta3i&"> M" 'ntre3 une!ri ,e cFt" /re*e ! 6i tr"in, pe su3 ,uu*e&e&e casei *e&e> De 6apt8 cFt tr"iete un 4Fn,ac# -r tre3ui s" *" uit 'ntr-! encic&!pe,ie> @ntr-! ,i*inea2"8 'nainte ,e a p&eca &a 3ir!u8 i-a* &"sat pe ! *as" ! 6iri*itur" ,e pFine> 5eara8 cFn, *-a* 'nt!rs8 6iri*itura ,isp"ruse> De atunci8 'n 6iecare 1i8 'nainte ,e a p&eca ,e acas"8 'i &as cFte ! 6iri*itur" ,e pFine> O3ser/ c" 'n pre1en2a *ea re6u1" s" *"nFnce> I-a* !6erit ! 6ir*itur" 'n ti*p ce-*i &ua* *icu& ,e%un8 ,ar nu s-a apr!piat ,e ea> $"cat> -* 6i putut s" &u"* *icu& ,e%un '*preun"> Ia te uit"E - /enit s"-*i 2in" c!*panie i &a *asa ,e sear"E -/e* acu* ritua&u& n!stru c!*un> Di*inea2a8 cFn, p&ec8 '& &as pe c!&2u& ,inspre 6ereastr" a&

*esei> CFn, *" 'nt!rc '& 4"sesc pe c!&2u& ,inspre ara4a1> M" 'ntre3 ce-! 6i 6"cFn, 'ntre ti*p> 5F*3"ta parc" tie c" '*i p&ace s" 4"tesc i r"*Fne cu *ine pFn" &a prFn1> 0ine'n2e&es8 acu* nu *ai p!ate 6i /!r3a s"-& !*!r> Din ce 'n ce *ai ,es8 sF*3"ta i ,u*inica ni &e petrece* '*preun"8 acas"> $ri/i* t"cu2i pe 6ereastr"8 !re i !reC O 6i e& 3"trFn ,ar /", c" se ,ep&asea1" repe,e> Gece secun,e ca s" c!3!are ,epe *as" i s" ,ispar" 'n 4aura sa8 ,up" ca&!ri6er> Ca s" urce &Fn4" *ine8 pe per/a1u& 6erestrei8 are ne/!ie ,e trei1eci ,e secun,e> Ca s" urce pe *asa *ea ,e &ucru8 'n 3i3i&i!tec"8 su3 un *inut> Ca s" se insta&e1e pe ta3uretu& s"u pre6erat8 cFn, *" uit &a te&e/i1!r8 un *inut> -1i ,i*inea2"8 cFn, a* ,esc?is !c?ii8 era a4"2at ,e ta/an c?iar ,easupra *ea8 c?iar 'n ,reptu& pri/iri&!r *e&e> CFt *-a* sp"&at i *-a* ras 'n 3aie a c!3!r't 'ns" i s-a insta&at pe *as"8 pentru *icu& ,e%un> - 'nceput s" ,!ar*" ,in ce 'n ce *ai ,es pe ta/an> Dar asta nu *" ,eran%ea1"> E ca i cu* *i-ar /e4?ea s!*nu&> ;i tre3uie s" recun!sc c" s!*nu& *eu e *ai pr!6un, i *ai !,i?nit!r ,e cFn, '& si*t n!apte ,e n!apte ,easupra capu&ui> E u&uit!r cu* a a%uns s"-*i cun!asc" t!ate re6&e:e&e8 t!ate ticuri&e8 t!ate !3iceiuri&e> 5eara8 ,up" !ra !pt8 cFn, ascu&t ,e !3icei pre&u,ii&e &ui 0ac?8 e& urc" pe pF&nia 6!n!4ra6u&ui> ;i ascu&t" i e&8 i*!3i&8 scrutFn, 'ntunericu& ,in interi!ru& pF&niei ca i cu* s-ar uita 'ntr-! pr"pastie 6"r" 6un,> Dar i eu a* 'nceput s" *" ini2ie1 'n !3iceiuri&e &ui> Mai a&es 'n ceea ce pri/ete pre6erin2e&e sa&e a&i*entare> ;tiu c"-i p&ac *u&t 6ructe&e8 c" ,etest" carnea i c" 3rFn1a pr!asp"t" 'i ," ! stare ,e ner/!1itate> @n ce pri/ete *u1ica8 este un *are a*at!r ,e Vi/a&,i8 C!re&&i8 .aen,e&> $e De3ussX '& ,i4er" ,estu& ,e 4reu> Iar ! ,at"8 ascu&tFn, Ma?&er8 i-a pier,ut pur i si*p&u ec?i&i3ru& i era cFt pe ce s" ca," 'n a,'ncu& pF&niei ,e 6!n!4ra6> Une!ri 6ace* i &ecturi> I-a* citit8 cu /!ce tare8 MIGER-0ILII ,e Vict!r .u4! i $ROCE5 VER0-L ,e Le C&W1i!> C!*unicarea n!astr" ,e/ine ,in ce 'n ce *ai s!6isticat"> Eu citesc cu /!ce tare i e& nu se *ic" p'n" cFn, nu a%un4 &a u&ti*a pa4in"> Dar *i se 'ntF*p&" cFte!,at" s"-& /", c" *" p"r"sete &a pa4ina cinci1eci pentru a se retra4e ,e*n 'n 4aura sa> De a&t6e& a* 'nceput i eu s" &as 3a&t" !rice &ectur" ,ac" e& nu *ai ascu&t" ,up" pa4ina cinci1eci>

Dar ni*ic nu *" 6ascinea1" *ai *u&t ,ecFt p&i*3"ri&e n!astre 1i&nice prin ce&e trei ca*ere a&e aparta*entu&ui n!stru> 5" 1ice* c" '*i a&e4 un traseu i c"8 p&i*3Fn,u-*"8 *arc?e1 cu paii *ei ! anu*it" 6i4ur" 4e!*etric" in/i1i3i&"> Ei 3ine8 e& este capa3i& s" ! rec!nstituie> De pi&,"8 ,ac"8 'n ti*p ce *" p&i*38 ,esene1 cu paii *ei un (8 e& '& repr!,uce cu e:actitate> CFte!,at" in/ente1 6i4uri 4e!*etrice *ai c!*p&icate8 cu re/eniri pe pr!prii&e *e&e ur*e i cu *!*ente ,e e1it"ri si*u&ate> Ni*ic nu pare i*p!si3i& pentru e&8 re6ace 'n /ite1" t!ate trasee&e *e&e ca i cu* ar ascun,e 'n e& *e*!ria pai&!r *ei> Un a&t %!c eu 'nc?i, !c?ii8 *" 'n/'rt 'n cerc i *" apr!pii ,e un !3iect pe care '& a&e4 &a 'nt'*p&are> ;i cFn, ,esc?i, !c?ii8 e& e ,e%a ac!&!8 pe ta3&!u sau pe &a*p"8 pe eta%er" sau pe te&e6!n8 pri/in,u-*" 2int" i ateptFn, ,e 6apt s"-*i ,esc?i, !c?ii asupra &ui> Une!ri e& este ce& care 'ncepe s" se r!teasc" 'n cerc ,ar eu nu prea 'n2e&e4 3ine ce /rea> @& pri/esc8 e& se r!tete8 ,escrie cercuri ,in ce 'n ce *ai &ar4i8 se !prete i ateapt" ca s" reac2i!ne1 'ntr-un 6e& sau a&tu&> @*i este pur i si*p&u ruine ,e incapacitatea *ea ,e a-& 'n2e&e4e> Dar i*e,iat ce intru 'n cercuri&e pe care &e ,escrie8 *ic"ri&e sa&e ,e/in ,in ce 'n ce *ai rapi,e i-& /", c?iar s"&tFn, cu ! !arecare 3ucurie> Eu '& ur*e1 cu 6i,e&itate8 asteptFn, ca t!t %!cu& "sta s" capete sens i s" c!n,uc" un,e/a> 5" crea," e& c" eu sunt ,e 6apt8 ca i e&8 un 4Fn,ac# @n !rice ca18 a* a%uns acu* s" repet t!t ce-*i pr!pune> Recun!sc8 acu* *i se pare c" e& *" ini2ia1" ,e 6apt8 'n 6e&u& s"u8 'n *isteru& 6iin2ei sa&e> CFn, se ca2"r" pe un !3iect8 eu *" apr!pii i atin4 !3iectu&> CFn, r"*Fne i*!3i& ! !r" sau ,!u" pe un scaun8 nu *" *ic nici eu pFn" cFn, nu 'ncepe e&8 pri*u&8 s" se *ite> La *as"8 a in/entat ! a&t" 6i4ur" 'nainte ca eu s"-*i t!rn ca6eaua 'n ceac"8 e& se urc" pe *ar4inea cetii *e&e ,e ca6ea i8 cu a&ura unui sinuci4a8 se arunc" 'n interi!ru& cetii 4!a&e> Ce-! 6i /rFn, !are s"-*i c!*unice cu asta# U&ti*a ,at"8 ateptFn, s"-i ter*ine c",erea i s" au, 3u6nitura 6in" pe care ! 6ace cFn, atin4e 6un,u& cetii8 a* a,!r*it pur i si*p&u8 cu capu& pe *as"> M-au tre1it 'ns" 3rusc tr!*pete&e unui alle.r' ,e Vi/a&,i> Era 'ntuneric i *i-a* ,at sea*a c" i eu *" a6&a* 'n c",ere &i3er"8 aspirat &a in6init ,e pr"pastia unei i*ense pF&nii ,e 6!n!4ra6>

VOCI @N @N7UNERIC (III) 7RECA7ORUL +RA0I7 PP Ce !r!areE $-GNICUL PP Un *!nstru> 0A7RMN- CU CO;UL PP DaS ce-i asta8 *aic"# 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP -i 1ice c"-i un cFine> 0A7RMNUL CU 0-57ON PP CFine8 "sta# 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP @n !rice ca18 are un cap ,e cFine> CO$ILUL PP M"*ic!8 /in! repe,eE ;OHERUL DE 7-YI PP Eu unuS n-a* *ai /"1ut aa creatur"> $-GNICUL PP Dup" *ine8 capu&8 ,ac" e s"-& ana&i1"* 3ine8 e *ai ,e4ra3" cap ,e cer3 ,ecFt ,e cFine> 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP Dar !c?ii "tia sunt !c?i ,e cFine> -ici nuncape ,iscu2ie> HEMEI- @N 0LEU PP O8 &a8 &a8 ce 4!ri&"E $-GNICUL PP N-are-a 6ace8 ,!a*n"8 asta8 cu ! 4!ri&"> 0A7RMN- CU CO;UL PP Du*ne1eu&e8 ,aS cine &-a stri/it 'n ?a&uS "sta# 0A7RMNUL CU 0-57ON PP O *ain" nea4r"> $-GNICUL PP -8 nu8 era un ca*i!n 6ri4!ri6ic> OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP De 6apt8 a c"1ut ,e sus> ;OHERUL DE 7-YI PP De un,e8 ,e sus# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP Da8 ,a8 13ura i ,intr-! ,at" s-a pr"3uit 'n 6a2a *ainii> HEMEI- @N 0LEU PP I*p!si3i&> 0A7RMNUL CU 0-57ON PP @n !rice ca18 eu nu cre, c" "sta a,uce cu un cap ,e cer3> E *ai ,e4ra3" un cap ,e *istre2> HEMEI- @N 0LEU PP Un *istre2 'n &i3ertate pe str"1i# 7RECA7ORUL +RA0I7 PP Orice e p!si3i& 'n 1iua ,e a1i> 0A7RMN- CU CO;UL PP DaS nu /i se pare c" 'nc" *ic"# -DOLE5CEN7UL CU OC.EL-RI PPNu8 ,!a*n"> E *!rt> $-GNICUL PP Eu unu& a* i*presia c" ,ei e *!rt ne pri/ete 'nc"> ;OHERUL DE 7-YI PP Ia uita2i-/" &a 3u1eE Asta respir"8 /" spun eu c" respir"> OMUL CU 7-0LOUL 5U0 0R-J PP -i 1ice c"-s 3u1e ,e !*> 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP Bu*"tate cFine8 %u*"tate *istre2> 7RECA7ORUL +RA0I7 PP Eu *-a 4Fn,i *ai ,e4ra3" &a un s6in:> 0A7RMNUL CU 0-57ON PP De ce# $entru c" e ne4ru# HEMEI- @N 0LEU PP Nu e cu t!tu& ne4ru> -re i pete a&3e pe c!aste> -DOLE5CEN7UL CU OC.EL-RI PP ;i c?iar i pete r!ii> ;OHERUL DE 7-YI PP-&ea sunt ,e &a sFn4e> 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP L-au 6"cut pur i si*p&u terci>

$-GNICUL PP Inten2i!nat> HEMEI- @N 0LEU PP G"u# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP Da8 se r!tea pe 3!&ta ceru&ui i ,intr-! ,at" s-a &"sat s" ca," 3rusc> 7RECA7ORUL +RA0I7 PP $!ate c-a e/a,at ,e ac!&!> 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP D!ar n-! 6i 'n4er> Cu c!pite&e astea ,e ca&C 0A7RMNUL CU 0-57ON PP Dup" p"rerea *ea c!a*a ar 6i *ai ,e4ra3" ,e ca&8 c!pite&e sunt ,e capr"> HEMEI- @N 0LEU PP ;i per&e&e astea &a !c?i ce sunt8 sunt &acri*i# CO$ILUL PP M"*ic!8 /in! s" /e1i> $OLIJI57UL PP Ce-i asta# 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP L-a stri/it un ne3un> $-GNICUL PP 5unt *art!r8 a* /"1ut t!t> 0A7RMNUL CU 0-57ON PP Era ! *ain" nea4r"> $OLIJI57UL PP DaS e:ist" aa ce/a8 un ani*a& ca "sta# -DOLE5CEN7UL CU OC.EL-RI PP @n *!, n!r*a&8 nu> $OLIJI57UL PP ;i ce-n/Frtea pe aici# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP G3ura> -DOLE5CEN7UL CU OC.EL-RI PP $r!3a3i& c" /a4a3!n,a pe str"1i> $OLJI57UL PP E cine/a care &-a /"1ut /iu# 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP Ni*eni> HEMEI- @N 0LEU PP @n !rice ca18 a p&Fns 'nainte ,e a *uri> 7RECA7ORUL +RA0I7 PP Ina,*isi3i&> 0estii ca astea8 'n p&in" &i3ertate pe str"1i> OMUL CU 7-0LOUL 5U0 0R-J PP $utea s" ne ,e/!re pe t!2i> 0AR0-7UL CU 5-YOHONUL PP Ce *" ne&initete ce& *ai *u&t sunt c!arne&e> $OLIJI57UL PP Dar sunte2i si4ur c" e *!rt# HEMEI- @N 0LEU PP Eu a* a/ut i*presia c" a,inea!ri a c&ipit> $OLIJI57UL PP - /rea s" tiu8 'nainte ,e a *uri8 a stri4at8 a 3e?"it sau a *u4it# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP Eu &-a* au1it !ptin, ce/a> $OLIJI57UL PP ;i ce-a 1is# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP - *ur*urat ce/a> Cre, c" a *ur*uratC 7OJI PP Ce# Ce# Ce# OR0UL CU 7ELE5CO$UL PP Dierta i.%#D

-LER+A7ORUL Nu *ai p!t s" *" !presc> Ciu,atC $entru c" t!tu& a 'nceput ca ,e !3iceiC M-a* tre1it8 *-a* sp"&at8 *i-a* 3"ut cana ,e &apte 'n,u&cit cu *iere i a* ieit ca ,e !3icei pentru antrena*entu& ,e ,i*inea2"C -* 'nceput s" a&er4C i ,up" c'te/a sute ,e *etri *i-a* ,at sea*a c" nu *ai p!t s" *" !prescC E pentru pri*a ,at" c" *i se 'nt'*p&" aa ce/a> CFn, a* trecut prin 6a2a c?i!cu&ui ,e 1iare8 ,!*nu& $ante&is t!c*ai ,esc?i,eaC Mi-a spus V3un" ,i*inea2aT>>> Eu a* /rut s" 'ncetinesc pu2inC ca s"-i r"spun,C a* 'nt!rs capu& spre e&C i cFn, s"-i r"spun,C era* ,e%a ,eparteC Ciu,at8 6!arte ciu,atC Ni*eni nu-i ," sea*a c" *i se 'ntF*p&"C ce *i se 'ntF*p&"C D!*nii trec"t!riC ei tiu una i 3un"C Ei tiu c" eu sunt a&er4"t!ru& !rau&uiC Ei tiu c" eu *" antrene1>>> 'n 6iecare 1i>>> pe str"1i&e !rau&uiC> c" a&er4 'nt!t,eaunaC 'ntre ace&eai !reC i c" ur*e1 'nt!t,eaunaC ace&ai traseuC !a*enii s-au !3inuit cu *ineC De !3icei 'i sa&ut a&er4Fn,C CFn, *" 'ntrea3" cFte ce/aC &e r"spun, a&er4Fn,C CFn, '*i 6ac se*ne cu *FnaC &e r"spun, cu cFte ! re/eren2"C a&er4Fn,C Dar ,e ,ata astaC pur i si*p&u nu *" *ai p!t !priC Mai *u&t ,ecFt atFtC '*i este i*p!si3i& s-! iau &a ,reaptaC sau &a stFn4aC 5unt8 pare-se8 6!r2at s" a&er4 ,rept 'nainteC Ce/a nu e 'n re4u&"C ,e asta sunt si4urC ,ar ce# @nc" pu2in i a* s" ies ,in !raC 7rec"t!rii *" pri/esc cu a,*ira2ieC VMer4e# Mer4e#T '*i arunc" ,!*nu& Kunt1> VNu *er4e ,e &!cT stri4 euC Nu*ai c" sunt ,e%a ,eparteC $rea ,eparte>>> Nu cre, s" *" 6i au1itC O8 Du*ne1eu&eE Inceta2i cu ap&au1e&eE ;i ,!a*na Cant!ne&&iC cu e:c&a*a2ii&e eiC VCFt e ,e rapi,E CFt e ,e sup&uE CFt e ,e 4ra2i!s ET - Mi-e si&"8 ,!a*n" ,e t!ate asteaE Mi-e si&">>> @ncep s" a* a*e2e&i> C!rpu& *eu nu *ai ascu&t" c!*en1i&e /enite ,e &a creier>

- -%ut!rE Ia uite-i cu* s-au t!&"nit pe teraseE N-au ni*ic ,e 6"cut t!at" 1iua ,ecFt s" stea &a 3ere i &a ca6e&e> ;i s" se uite &a *ineC cu* a&er4C O8 6ir-ar s" 6ie8 ,aS nu-*i *ai spune2i c" sunt ,iscip&inat>>> c" sunt 6ru*!s>>> c" sunt inte&i4entC c" sunt puternicC c" ,e3!r,e1 ,e /!in2"C 7er*ina2i ! ,at"8 nu /e,e2i c" nu *" *ai p!t !pri# - Opri2i-*"8 /" r!48 !pri2i-*"E 0ine'n2e&es8 ni*eni nu au,e ni*ic> - D!*nu&e $ippi,i8 ,!*nu&e $ippi,iE $ippi,i8 c!6etaru&C 7F*pitu&8 '*i tri*ite ! 3e1eaC Iat" i u&ti*a 3en1in"rie 'nainte ,e ieirea ,in !raC U&ti*i&e caseC Gi,u& ,e incint" a& cet"2iiC 5unt ac!perit cu ! pe&icu&" ,e su,!areC parc" *ai &ipici!as" ,ecFt ,e !3iceiC ;i pentru pri*a !ar" 'n /ia2a *eaC si*t c" *i-e 6ric"C $!6ti*8 u&ti*a stra," &a stFn4aC Dar 3ine'n2e&es c" nu p!t s-! iau &a stFn4aC $!6ti*8 u&ti*a stra," &a ,reaptaC Dar nu p!t s-! iau &a ,reaptaC @ncerc8 cu un e6!rt supre*8 s" *" !presc 'n 6a2a p!r2ii !rau&uiC Dar 3ine'n2e&es c" nu *" p!t !pri 'n 6a2a p!r2ii !rau&uiC - -%ut!rE -%ut!rE U&ti*a *ea ans"C cei trei 3"trFni care /e4etea1" &a s!are8 /enic pe aceeai 3anc"8 &a p!arta !rau&uiC De 6iecare ,at" cFn, trec pe &Fn4" eiC pri*u& 1iceC V,!tat ,e &a natur"8 a&er4"t!ru& n!struTC Iar a& ,!i&eaC Vi 6ru*!s ca un 'n4erTC Iar a& trei&eaC V6"cut s" cFti4e8 ce *ai ETC - D!*ni&!r8 ,!*ni&!rC De4ea3a> $Fn" cFn, 'i ri,ic" ei pri/irea spre *ine eu a* i ,isp"rut &a !ri1!nt> 5unt t!tui *u&2u*it c" p!t pri/i 'n ur*a *ea> Orau& nu *ai e ,ecFt ! 6!r*" /a4"8 care se *ic!rea1" ,in ce 'n ce *ai *u&tC un punctC La ,racu8 ce-s astea# Lacri*i# -* 'nceput s" p&Fn4# $!6ti*8 'n ce ?a& a* a%uns>>> -&er4 p&Fn4Fn,>>> Nu*ai c" acu* nu *ai si*t nici un 6e& ,e !3!sea&"C ;i nici 6ric"C $ur i si*p&u a&er4 p&Fn4Fn,C i nu 'n2e&e4 ni*icC 5i*t ,!ar c" &acri*i&e *i se scur4 pe !3ra%iC ;i c" asta *" r"c!rete 'ntrucFt/aC 5" *" ter4 ,e su,!are8 nu p!tC 0ra2e&e *e&e parc" au para&i1atC De 6apt8 &e 2in 'n,!ite8 &ipite ,e c!rp8

pietri6icate pentru a-*i asi4ura un pr!6i& aer!,ina*ic per6ectC @n 6e&u& acesta se*"n cu un 3!&i,C E i*p!rtant s" 2ii i capu& u!r 'nc&inat 'n 6a2"C 5i*t c" aa *" 'nuru3e1 t!ta& 'n aerC c" '*i ,esc?i, prin aer un c!ri,!r i,ea&C Dru*u& este apr!ape pustiuC Din cFn, 'n cFn,8 cFte ! *ain" trece 'n sens in/ersC Nu*ai c" eu nu *ai stri4 ,up" a%ut!r>>> Le surF, ,!ar !6eri&!r care-*i 6ac se*ne cu *FnaC @ncep s" tra/erse1 ! p",ureC -* p"r"sit !seaua pentru c" 6"cea ! cur3"C iar eu sunt !3&i4at s" ur*e1 &inia ,reapt"C -&er4 pe ! c"rareC Urc ! c!&in"C C!3!r ! pant"C Nu *ai a* puterea ,e a 4Fn,iC $ri/esc ,!ar peisa%u& ,in %uru& *euC -cu*8 principa&a *ea 4ri%" este s" nu *" i13esc ,e ar3!riC CFn, a&er4i atFt ,e repe,e ar3!rii ,e/in pericu&!iC 5e 'nserea1"C 7rec prin !rae necun!scuteC Oa*enii ,!r* &a !ra astaC Ni*eni nu tie c" eu sunt sin4ura 6iin2" /ie care &e str"3ate str"1i&eC care a&ear4" prin n!apteC Lu*ini&e u&ti*u&ui !ra au ,isp"rut ,e *u&tC @ntunericu& este acu* t!ta&C N!r!c c" ,at!rit" instinctu&ui *eu ,e a&er4"t!r reuesc s" e/it8 'n u&ti*u& *!*ent8 ar3!rii i pietre&eC Din p"cate8 p"s"ri&e ,e n!apte se i13esc ,in ce 'n ce *ai ,es ,e *ineC @ncerc s"-*i nu*"r r"ni&eC Nici nu *ai tiu cFte p"s"ri a* ucis pFn" acu*C ;i c?iar ani*a&e *ai *ari8 pe care &e-a* stri/it 6"r" s" /reauC ur&ete&e s"&3atice se 'n*u&2escC i stri4"te&e ,e ,urereC @n s6Frit8 1!riiC Dac" *-ar /e,ea cine/a ar 1ice c" sunt ! ran" care a&ear4"C Cu si4uran2" c" 'n spate&e *eu se 'ntin,e ! nes6'rit" ,Fr" ,e sFn4eC M" apr!pii ,e un *unteC Ce 3ineE -eru& e *ai receC O s" p&!u"C 5unt 6ericit c" /a p&!uaC $&!aia '*i /a sp"&a r"ni&eC ;i e 3ine>>> $entru c" ,inc!&! ,e *unte&e "sta pe care-& urc a&er4Fn,>>> se a6&" *areaC Iar 'n *areC ti2i c" 'n *are tre3uie s" intri 'nt!t,eauna curat>>>

OMUL CU MARUL Cine sunt# Un,e sunt# se 'ntrea3" /ier*e&e> 5e scur4 cFte/a *!*ente ,e t"cere> Vier*e&e ateapt"> @n %uru& s"u nu se *ic" ni*ic> Nici un r"spuns nu /ine ,e nic"ieri> Vier*e&e nu-i si*te ,ecFt pr!priu& s"u *ir!s i ni*ic a&tce/a> Intri4at8 /ier*e&e 'ncepe s"-i s!n,e1e *e*!ria> Dar8 cu e:cep2ia ce&!r ,!u" 'ntre3"ri (cine sunt# un,e sunt#) *e*!ria sa se pre1int" ca ! s6er" 4!a&"> 0ine8 'i spune /ier*e&e8 s" pune* atunci pu2in" !r,ine 'n t!ate astea> Vier*e&e 'ncearc" 'ntFi i-'ntFi s"-i ,e&i*ite1e pre1en2a 'n spa2iu> Din p"cate 6iin2a sa 6ace c!rp c!*un cu ce/a /Fsc!s i *!a&e care-& 'nc!n%ur" ,in t!ate p"r2i&e> -ceasta tre3uie s" 6ie &u*ea e:teri!ar"8 *e,itea1" /ier*e&e> ;i 'ncepe s" se 'n6rupte ,in *ateria *!a&e i ,u&ce care-& 'nc!n%ur"> .*8 ia te uit"8 4ustu& nu e ,e &!c ,e1a4rea3i&> Vier*e&e se 'n,!ap" cu /!&uptate pFn" cFn, 'i ,u3&ea1" /!&u*u& c!rpu&ui> 5i*2in,u-se ,intr-! ,at" *u&t prea 4ras8 /ier*e&e 'i 1ice ,estu&8 e:ist" ! *"sur" 'n t!ate> O,at" s"tu&8 /ier*e&e 'i ," sea*a c" *et!,a ,e,ucti/" este sin4ura care &-ar putea a%uta s" 'n2e&ea4" ce i se 'ntF*p&"> -* ! *e*!rie8 ,eci e:ist8 'i spune prin ur*are /ier*e&e> Iar ,in 6aptu& c" a *Fncat un 6ra4*ent ,in &u*ea e:teri!ar" /ier*e&e ,e,uce c" ar putea i e&8 &a rFn,u& s"u8 ,e/eni ?ran" pentru a&2ii> .*8 nu e 4&u*"8 4Fn,ete /ier*e&e i8 'nainte c?iar ,e a-i ,esc!peri si*2u& /"1u&ui8 'i si*te 'n 4ur" 4ustu& pr!prii&!r sa&e &acri*i> Mai *u&t ,ecFt atFt8 'ntrucFt c!rpu& s"u s-a ,u3&at ,in cau1a ?ranei8 e& 'n2e&e4e c" in6initu& '& pFn,ete ,in t!ate p"r2i&e> 7u&3urat i !3!sit ,e ,esc!periri&e sa&e8 /ier*e&e ,eci,e s" se !,i?neasc" un pic> Dar 'nainte ,e a scu6un,a 'n s!*nu& !,i?nit!r8 ! n!u" re/e&a2ie '& cutre*ur" e& 'n2e&e4e c" /ia2a se !r4ani1ea1" 'n %uru& n!2iunii ,e ti*p> Vier*e&e nu ,!ar*e *u&t ,ar s!*nu& s"u e &a 6e& ,e 6ructu!s ca ! e,in2" ,e psi?ana&i1"> E& are8 pentru pri*a !ar"8 un /is se 6ace c" nite s6ere *ari p&utesc 'n %uru& s"u i c" e& 'nsui p&anea1" 'n 13!r printre e&e i c" 'n 6iecare c&ip" s6ere&e sunt pe punctu& ,e a-& stri/i> 7re1in,u-se8 /ir*e&e 'n2e&e4e c" e& nu este ,ecFt un nen!r!cit ,e pri1!nier 'ntr-un !cean ,e ?ran"8 i c" nu*ai e/a,area8 a,ic" &i3ertatea8 i-ar putea ,a un

sens /ie2ii> H"r" a *ai pier,e ! c&ip"8 /ier*e&e p!rnete 'ntr-! &un4" c"&"t!rie prin *ateria ,u&ce care '& c!n2ine> $entru a 'nainta8 sin4ura *et!," este ,e a s"pa8 *FncFn,8 un tune& 'n ?rana care-& 'nc!n%ur"> Lupta se anun2" &un4" ,ar /ier*e&e e ?!t"rFt s" nu ce,e1e> E& sap" cu 6urie 'n *"ru& pe care eu t!c*ai '& ,uc &a 4ur"> ;i e:act 'n *!*entu& 'n care /ie*e&e str"pun4e pie&ea *"ru&ui ,esc?1Fn,u-i pri*a 6ereastr" spre uni/ers i spre Du*ne1eu8 ,in2ii *ei se 'n6i4 cu &"c!*ie 'n 6ruct>

VOCI @N LUMIN- OR0I7O-RE (II) REVOLUJION-RUL @urcat pe un ,utoiA PP 5!&u2ia# MULJIME- PP 5!&u2iaE 5!&u2iaE REVOLUJION-RUL PP Ieirea# MULJIME- PP IeireaE IeireaE REVOLUJION-RUL PP Ca&ea# MULJIME- PP Ca&eaE Ca&eaE REVOLUJION-RUL PP Re/!&u2ieE MULJIME- PP O!!!E REVOLUJION-RUL PP Re/!&u2ieE Re/!&u2ieE MULJIME- PP -aaaE REVOLUJION-RUL PP Re/!&u2ieE E:p&!atareE Lic?i,areE MULJIME- PP -aaaE REVOLUJION-RUL PP Li3ertateE E4a&itateE HraternitateE MUL7IME- PP O!!!E REVOLUJION-RUL PP $utereaC MULJIME- PP -aaaE REVOLUJION-RUL PP Na2iuneaC $!p!ru&C 5"raciiC MULJIME- PP O!!!E REVOLUJION-RUL PP V!in2aE -,e/"ru&E Drepturi&eE $rincipii&eE $r!prietateaE $"*Fnturi&eC MULJIME- PP $"*Fnturi&eE $"*Fnturi&eE REVOLUJION-RUL PP .ranaC Le4iti*itateaC De*!cra2iaC Giare&eC Cu/Fntu&C MULJIME- PP Cu/Fntu&E Cu/Fntu&E Cu/Fntu&E REVOLUJION-RUL PP Repu3&icaE MULJIME- PP -aaaE REVOLUJION-RUL PP Unic"E In,i/i1i3i&"E Etern"E $ur"E MULJIME- PP Repu3&icaE Repu3&icaE Repu3&icaE REVOLUJION-RUL PP C!nstitu2iaE MULJIME- PP Unic"E In,i/i1i3i&"E Etern"E $ur"E REVOLUJION-RUL PP $atriaE Na2iuneaE Muncit!riiC MuncaC $FineaC Ha*i&iaC @?ncepe s# pl<n&#.A C"*inu&C C!piiiC ;c!a&aC C"&,uraC @Buri,und.A Viit!ru&E Je&u&E Visuri&eE 5!are&eE Lu*inaE MULJIME- PP Lu*inaE Lu*inaE REVOLUJION-RUL @ne%ilosA PP $!rciiC Be6uit!riiC E:p&!atat!riiC .!2iiC $ara1i2iiC Destu&E MULJIME- PP Destu&E +ataE .a2E

REVOLUJION-RUL PP N!3i&iiC 0ur4?e1iiC 0anc?eriiC $r!prietariiC O6i2eriiC +enera&iiC Car,ina&iiC $re,icat!riiC 0ir!cra2iiC Bu,ec"t!riiC MULJME- PP Destu&E BinitaE .a2E REVOLUJION-RUL PP MinitriiC MULJIME- PP MinitriiE MinitriiE REVOLUJION-RUL PP Destu&E MULJIME- PP BinitaE REVOLUJION-RUL PP .a2E MULJIME- PP UraaaaE REVOLUJION-RUL PP Re4e&eE MULJIME- @speriat#A PP Re4e&e# REVOLUJION-RUL PP Re4e&eE Re4e&eE MULJIME- PP G"u# Re4e&e# REVOLUJION-RUL PP Re4e&eE Re4e&eE Destu&E BinitaE .a2E MULJIME- PP Destu&# Binita# .a2# REVOLUJION-RUL PP DaE Re4e&eE MULJIME- PP 0ineeeE REVOLUJION-RUL PP La *!arteE La *!arteE MULJIME- PP Destu&E BinitaE .a2E REVOLUJION-RUL PP Re4inaE MULJIME- PP G"u# Re4ina# REVOLUJION-RUL PP Re4inaE Re4inaE Destu&E BinitaE .a2E MULJIME- PP 0ineeeE Re4inaE Destu&E BinitaE .a2E REVOLUJION-RUL PP $rin2u&E MULJIME- PP $rin2u&# De&6inu&# M!tenit!ru&# REVOLUJION-RUL PP -cu*E MULJIME- PP O!!!C REVOLUJION-RUL PP -cu*E I*e,iatE -cu*E De&6inu&E Destu&E BinitaE .a2E MULJIME- @de8l#n uit#A PP -cu*E I*e,iatE .a2E REVOLUJION-RUL PP I,!&iiE MULJIME- @de8l#n uit#A PP -cu*E I*e,iatE .a2E REVOLUJION-RUL PP Du*ne1euE UN OM DIN MULJIME @4ocatA PP Du*ne1eu#E REVOLUJION-RUL PP Destu&E BinitaE .a2E MULJIME- PP Destu&# Binita# .a2# Du*ne1eu# REVOLUJION-RUL PP Du*ne1euE 56Fntu& 5piritE 56Fnta 7rei*eE Destu&E BinitaE .a2E MULJIME- PP Du*en1eu# 56Fntu& 5pirit# 56Fnta 7rei*e# .a2# REVOLUJION-RUL PP -cu*E MULJIME- PP -cu*# REVOLUJION-RUL PP -cu*E I*e,iatE

MULJIME- @lun&# consultareA PP Du*ne1eu# 56Fntu& 5pirit# 56Fnta 7rei*e# I*e,iat# REVOLUJION-RUL PP -cu*E -iciE I*e,iatE MULJIME- PP 0ineeeE REVOLUJION-RUL PP Dant!nE MULJIME- PP 0ineeeE -cu*E -iciE I*e,iatE .a2E REVOLUJION-RUL PP MaratE MULJIME- PP -cu*E -iciE I*e,iatE .a2E REVOLUJION-RUL PP 5aint-BusteE MULJIME- PP -ici> I*e,iatE .a2E REVOLUJION-RUL PP R!3espierreE MULJIME- PP I*e,iatE .a2E GaputtE REVOLUJION-RUL PP Vict!rieE Vict!rieE Vict!rieE MULJIME- @se arunc# asupra REVOLUIION5RULUI 4i.l lin4ea8#A PP Destu&E BinitaE .a2E GaputtE REVOLUJION-RUL @%urindA PP Nas!&C Nas!&C Nas!&C UN OM DIN MULJIME @urc<nd pe ,utoiA PP Vict!rieE Vict!rieE Vict!rieE MULJIME- @se aruc# asupra o%ului urcat pe ,utoi 4i.l o%oar#A PP I*e,iatE Destu&E .a2E BinitaE GaputtE OMUL C-RE - URC-7 $E 0U7OI @%urindA PP Nas!&C Nas!&C Nas!&>>> UN -L DOILE- OM DIN MULJIME @urc<nd pe ,utoiA PP Vict!rieE Vict!rieE Vict!rieE MULJIME- @o%or<ndu.l 4i pe al doilea o% urcat pe ,utoiA PP BinitaE .a2E GaputtE Destu&E @Etc. Etc. R<nd pe r<nd to i cei care urc# pe ,utoi sunt o%or< i.A UL7IMUL OM RAM-5 VIU @pri-ind $n 9urul lui' r#%as sin&ur' de-enind ne,unA PP Nas!&C Nas!&C Nas!&C

V-+-0ONDUL 7!tu& 'ncepe 'ntr-! 6ru*!as" ,i*inea2" ,e pri*"/ar"8 ,e !3icei 'ntr-! &uni> V" tre1i2i 3rusc ,in s!*n8 cu ! puternic" ,urere 'n tF*p&e> 7i*p ,e cFte/a *inute nu 'n2e&e4e2i ni*ic ,in ceea ce /i se 'ntF*p&"> Dup" aceea /" ,a2i sea*a c" ,e 6apt t"cerea !rau&ui este cea care /-a tre1it> V" pri/i2i ,etept"t!ru&> Ciu,at> Este !ra ase i trei1eci i ,!u" ,e *inute8 ,ar ,!a*na Cant!ne&&i nu a ieit 'nc" s"-i p&i*3e cFine&e8 ca*i!nu& 6ri4!ri6ic nu s-a !prit 'nc" 'n 6a2a *"ce&"riei ,e &a parter8 iar ,!*nu& Matara11!8 sa:!6!nistu&8 nu i-a 'nceput 'nc" e:erci2ii&e *u1ica&e ,e ,i*inea2"> La !ra !pt 6i:8 cFn, ieiti ,in aparata*ent pentru a p&eca &a 3ir!u8 pri/irea /" este atras" i*e,iat ,e ce& pu2in ,!u" an!*a&ii ua ,e &a aparta*entu& pr!priet"resei8 ,!a*na Vernescu8 este 'ntre,esc?is"8 iar *"nui&e ,!a*nei Cant!ne&&i 1ac pe %!s (una &a eta%u& ,!i i cea&a&t" &a parter)> @n stra,"8 nici 2ipenie ,e !*> @n ti*p ce /" 'n,repta2i spre sta2ia ,e aut!3u1 ,esc!peri2i8 '*pr"tiate pe tr!tuar8 ! /a&i1"8 un pant!6 ,e ,a*"8 ,!i papuci ,e cas"8 ! u*3re&"8 ! perec?ete ,e !c?e&ari cu &enti&e&e sparte8 sa:!6!nu& ,!*nu&ui Matara11! i ! &es" ,e c'ine (,ar nu cea a &ui $ic!&&in!8 caniu& ,!a*nei Cant!ne&&i)> @n sta2ia ,e aut!3u1 nu e ni*eni> -tepta2i *ai 3ine ,e trei1eci ,e *inute ,ar aut!3u1u& nu /ine> Cu* sunte2i un 6un2i!nar ,iscip&inat8 ,eci,e2i s" parcu4e2i traseu& pFn" &a 3ir!u pe %!s> -3ia atunci8 ,e 6apt8 tra/ersFn, !rau&8 stranietatea acestei 1i&e /" apare 'n t!at" ,i*ensiunea ei> 7!ate str"1i&e sunt pustii> 7!ate *aini&e sunt a3an,!nate8 ca i cu* !cupan2ii &!r ar 6i 6rFnat 3rusc i ap!i ar 6i a&er4at ca s" se ascun," un,e/a> 7!ate ui&e i 6erestre&e i*!3i&e&!r pe &Fn4" care trece2i sunt ,esc?ise> Nici un sunet nu str"3ate ,in interi!ru& aparta*ente&!r i nici un 4est nu tr",ea1" /re! pre1en2" u*an"> 5tr"1i&e sunt p&ine ,e !3iecte aruncate 'n 4ra3"8 ca i cu* i-ar 6i ,eran%at pe !a*eni 'n 6u4a &!r c!*un" precipitat" sute ,e 4en2i8 ,e p!ete8 ,e p"&"rii8 ,e u*3re&e8 ,e c!uri ,e pia2"8 ,e *ant!uri8 ,e par,esie8 ,e 3ast!ane8 ,e c"ruci!are ,e c!pii r"sturnate8 ,e !4&in1i sparteC Nici &a s!cietatea un,e &ucra2i nu se a6&" ni*eni> Urca2i &a eta%u& cinci8 un,e se a6&" 3ir!u& ,u*nea/!astr"8 intra2i i atepta2i s" se 'ntF*p&e ce/a> Dar ni*ic nu se 'ntF*p&"> 5ecretare&e nu i-au 6"cut apari2ia8 e6u& nu /" c?ea*" &a e&> Cu t!ate acestea 'ncerca2i s" &ucra2i pu2in pe c'te/a ,!sare8 ,ar t"cerea ,in %ur /" irit"> $Fn" &a ur*" /" &ua2i ini*a-n piept i 6ace2i turu& 3ir!uri&!r> 0ine'n2e&es8 nici 2ipenie ,e !*> D!ar *a&,"re ,e ,!sare (i une!ri ,!sare 6!arte i*p!rtante) ,epuse pe %!s>

La 'nceput re6u1a2i s" /" &"sa2i inti*i,at ,e e/i,en2a acestei situa2ii a3sur,e8 i /" 6ace2i c!ntiinci!s ,at!ria &a 3ir!u pFn" &a !ra prFn1u&ui> -p!i iei2i ca ,e !3icei pentru a &ua *asa 'n 3istr!u& ,u*nea/!astr" pre6erat> 0istr!u& este &a 6e& ,e pustiu ca i 3ir!uri&e8 ca i t!ate ce&e&a&te 3istr!uri ,in !ra8 ,ar /" ae1a2i t!tui &a *asa ,u*nea/!astr" !3inuit"> 5" 6ie /!r3a ,e un c!*ar c!&ecti/ ,in care s" nu 6i sc"pat ,ec't ,u*nea/!astr"# 5au p!ate c" este /!r3a ,e ! 6ars" *!nu*enta&"8 un c!*p&!t !r4ani1at ,e 'ntre4u& !ra '*p!tri/a ,u*nea/!astr"# Cu* /" este 6!a*e8 trece2i 'n spate&e te%4?e&ei i /" prepara2i sin4ur un san,Zic?> V" u*p&e2i i un pa?ar cu 3ere> MFnca2i &initit8 ,epune2i ap!i su*a p!rti/it" 'n sertaru& patr!nu&ui a3sent i /" 'nt!arce2i &a 3ir!u> O3stinat8 ,ecis s" re6u1a2i acest %!c &ipsit ,e sens8 /" c!ntinua2i *unca pFn" &a !ra cinci ,up" a*ia1"> @ntre ti*p t!ate ascens!are&e au r"*as ne*icate8 nici un pas nu a r"sunat pe c!ri,!are8 te&e6!ane&e n-au 13'rnFit iar *aini&e ,e scris au r"*as *ute> -3ia spre sear"8 'n ti*p ce /" 'nt!arce2i acas" pe %!s8 'ncepe2i s" /" ne&initi2i cu a,e/"rat> Orau& /i se pare t!ta& a3an,!nat> Ceru& s-a 4!&it i e&8 t!ta&8 ,e p"s"ri> Nu se /e,e nic"ieri nici *"car ! pisic" sau un cFine sau un !3!&an> -ni*a&e&e i insecte&e par s" 6i ,isp"rut 'n ace&ai ti*p cu !a*enii> Nu se si*te nici ! a,iere ,e /Fnt> Lu*ea /" pFn,ete cu 6i:itatea ei8 'n ti*p ce aeru& /" apas" cu 4reutatea t"cerii> C?iar i ar3!rii par cu*/a 'n4?e2a2i8 ca i cu* ar 6i /rut s" se s*u&4" ,in p"*Fnt pentru a 6u4i '*preun" cu !a*enii8 pentru a r"*Fne ap!i para&i1a2i ,in cau1a unui repr! tacit a& p"*Fntu&ui> V" 'nt!arce2i acas" a&er4Fn,> 0ate2i &a ua 'ntre,esc?is" a pr!priet"resei8 i cu* ni*eni nu /" r"spun,e ,eci,e2i s" intra2i> Dar ,!a*na Vernescu e ,e ne4"sit> 0ate2i ap!i &a ua ,!*nu&ui Matara11!> Ni*eni nu /" r"spun,e pentru c" i aparta*entu& ,!*nu&ui Matara11! e /i,> 0ate2i &a t!ate ui&e i*!3i&u&ui8 intra2i 'n t!ate aparta*ente&e> Iei2i 'n stra,"8 c"uta2i 'n t!ate i*!3i&i&e str"1ii ni*eni8 nic"ieri> Ma4a1ine&e8 3istr!uri&e8 3rut"rii&e8 c?i!curi&e ,e 1iare8 t!ate sunt pustii> 5!re&e 'ncepe s" apun" i /" si*2i2i in/a,at ,e ! 6ric" atr!ce> V" 'nt!arce2i repe,e acas" i /" 3arica,a2i 'n aparta*ent> Cu* re2eaua e&ectric" 6unc2i!nea1" 'nc"8 aprin,e2i t!ate &"*pi&e ,e care ,ispune2i> Da2i ,ru*u& &a ra,i! i &a te&e/i1!r8 ,ar a*3e&e sunt *ute i *!arte8 nu e ni*ic ,e au1it i ni*ic ,e /"1ut> @n sc?i*3 /" *er4e te&e6!nu&8 aa c" 6!r*a2i &a repe1ea&" nu*"ru& ce&ui *ai 3un prieten> Ni*eni nu ri,ic" 'ns" recept!ru& &a ce&"&a&t cap"t a& 6iru&ui> H!r*a2i atunci a&tee 1eci i 1eci ,e nu*ere8 une&e &a 'nt'*p&are8 ,ar ni*eni nu /" r"spun,e &a ape&uri> R"*Fne2i ,e /e4?e t!at" n!aptea> -tepta2i ae1at pe un scaun8 'n 6a2a uii8 ascu&t'n, t"cerea> @n 1i&e&e ur*"t!are 'n2e&e4e2i c" nu e ni*ic ,e 6"cut8 c" sunte2i sin4uru& &!cuit!r a& !rau&ui> -cu* tre3uie s" /" !r4ani1a2i> Un *ir!s insup!rta3i& ,e

a&i*ente a&terate p&utete peste t!t> $rin ur*are ,eci,e2i s" 'ncepe2i *area cur"2enie8 'nt'i cu stra,a un,e &!cui2i> -,una2i 'n saci *ari ,e p&astic t!t ceea ce risc" s" se strice i s" putre1easc"> @nc?i,e2i t!ate 6erestre&e i ui&e !rau&ui> Opera2iune care /" ia ca* ase &uni> 5trFn4e2i t!ate !3iecte&e a3an,!nate pe str"1i i &e c&asa2i pe cate4!rii> @n ,!i ani reui2i s" 6ace2i !r,ine pe str"1i i s" 4ara2i 'n *!, re4&e*entar t!ate *aini&e8 ,e-a &un4u& tr!tuare&!r> Nu /" *ai e 6ric" acu* s" circu&a2i i s" &ucra2i 'n !ra8 i sunte2i *u&2u*it c" ,!*nete ,in n!u peste t!t cur"2enia> Mai a/e2i ,!ar pr!3&e*e cu ce&e ,!u" sau trei incen,ii i13ucnite 'n 1iua c'n, !rau& a 6!st 3rusc a3an,!nat> O 3en1in"rie c!ntinu" s" ar," ,e &uni i &uni ,e 1i&e> 7i*p ,e trei ani 6&"c"ri&e /" '*pie,ic" s" /" apr!pia2i ,e Institutu& ,e Cercet"ri C?i*ice> Mai tre3uie ,ease*enea s" 6ace2i 6a2" un!r 4ra/e inun,a2ii8 i &a un *!*ent ,at sunte2i !ripi&at &a i,eea c" a2i putea pier,e t!at" apa p!ta3i&" ,in re1er/!are&e !rau&ui> 7i*pu& trece i /" !3inui2i cu n!ua n!r*a&itate> 5unte2i 'n s6Frit un !* &i3er i at!tputernic> $entru c" a/e2i acces &a t!ate secrete&e !rau&ui> NeeL-en,-uri&e &e petrece2i 'n case&e 6!ti&!r ,u*nea/!astr" superi!ri care nu /-au in/itat nici!,at" &a ei> V" a*u1" s" &e r"sc!&i2i prin sertare&e &!r secrete i s" &e ,esc!peri2i /icii&e ascunse> Le citi2i scris!ri&e8 c!tr!3"i2i printre ,!cu*ente&e &!r8 arunca2i 'n aer 'ncuiet!ri&e sei6uri&!rC @n ti*pu& s"pt"*Fnii c"uta2i *ai ,e4ra3" &!curi&e un,e scrie $RIV-78 IN7ERGI58 REGERV-78 $ERICOL DE MO-R7E> Vi1ita2i ca*ere&e 3&in,ate a&e 3"nci&!r8 ar?i/e&e p!&i2iei i a&e ar*atei8 3ir!uri&e e6i&!r ,e intreprin,eri8 sta2ia *ete!r!&!4ic"8 se,iu& te&e/i1iunii &!ca&e8 centru& ,e triere a c!resp!n,en2ei8 ser/iciu& 4inec!&!4ic a& spita&u&ui8 'n?is!area8 !spiciu& ,e 3!&i *inta&e8 case&e ,e t!&eran2"8 *!r4a i institutu& *e,ic!-&e4a&8 *"n"stirea ,e *aici8 catac!*3e&e8 pi/ni2e&e i siste*u& ,e cana&i1are a& !rau&ui> Mu&t" /re*e 'nceca2i s" p"stra2i8 printr-! ,iscip&in" ri4ur!as"8 un anu*e spirit ,e c!ntinuitate cu trecutu& i cu ,u*nea/!astr" 'ni/"> @n 6iecare 1i /" scrie2i ! scris!are pe care seara /-! p&asa2i 'n cutia ,e scris!ri pentru a a/ea surpri1a ,e a ! 4"si a ,!ua 1i> La 6iecare ,!u" s"pt"*Fni *er4e2i s" /" /i1ita2i *a*a a3sent" i nu uita2i nici!,at" s"-i a,uce2i pr"%ituri> Ca s" nu pier,e2i c!ntactu& cu ceea ce nu*i2i Vrea&itateaT8 ,i*inea2a &a *icu& ,e%un citi2i un 1iar (,in c!&ec2ia ani&!r cinci1eci pe care a2i 4"sit-! &a 3i3&i!teca ,in cartier)> Ca s" a/e2i ,in ce tr"i8 c!ntinua2i s" *er4e2i &a 3ir!u i &a s6Fritu& &unii /" 'ncasa2i sa&ariu& pe care '& c!nsi,era2i /irat 'n !ricare ,intre 3"nci&e !rau&ui (,e !3icei cea *ai apr!piat" ,e cas")> CFte!,at"8 'ns"8 nu /" pute2i a32ine s" nu spar4e2i cFte/a /itrine 'n cursu& p&i*3"ri&!r !3inuite ,e ,up"-a*ia1"> Vi se 'nt'*p&" c?iar s" parcur4e2i str"1i&e !rau&ui cu *asina8 1i&e i n!p2i 'ntre4i8 rF1Fn,8 ur&Fn, i 3!&3!r!sin,8 pFn" &a epui1are8 cu/inte ,e neFn2e&es>

Dac" ! cas" /" inspir" tea*"8 ! c!n,a*na2i i*e,iat &a *!arte ac!perin,ui ui&e i 6erestre cu scFn,uri 3"tute 'n cuie> Vi1itFn, 4a&erii&e ,e art"8 ,a2i ,estu& ,e ,es peste ta3&!uri care /" tre1esc a*intiri ,urer!ase> $r!ce,a2i atunci i*e,iat &a incu&parea i %u,ecarea &!r8 ceea ce /" per*ite s" &e arunca2i 'n 'nc?is!are pentru un ti*p> 7!ate ce&u&e&e in,i/i,ua&e a&e penitenciaru&ui sunt acu* p&ine ,e ta3&!uri pe care &e c!nsi,era2i pericu&!ase pentru s"n"tatea *!ra&" a !rau&ui> @n parcu& *unicipa& a2i 'nceput &ucr"ri 4ran,i!ase ,!ri2i s"-& t"ia2i 'n ,!u" cu un &ar4 3u&e/ar, care /a purta nu*e&e ,u*nea/!astr"> Din c'n, 'n c'n,8 pentru a ce&e3ra ani/ersarea sin4ur"t"2ii 'n care tr"i2i8 !r4ani1a2i *ari 6!curi ,e arti6icii (n!ua nu*"r"t!are a ti*pu&ui a2i 'nceput-! ,in 1iua c'n, /-a2i tre1it sin4ur 'n !rau& pustiu)> @ntr-! n!apte8 cFn, !ricu* nu /" *ai atepta2i &a ni*ic8 un te&e6!n sun" 'n aparta*entu& ,e a&"turi> 5"ri2i ,in pat8 a&er4a2i ca un ne3un i ri,ica2i recept!ru& c?iar 'n *!*entu& 'n care8 &a ce&"&a&t cap"t a& 6iru&ui8 cine/a 'nc?i,e> Nu /" &"sa2i 'ns" tu&3urat ,e aceast" 'nt'*p&are i e/ita2i s" tra4e2i /re! c!nc&u1ie> De a&t6e& e:act aceast" ,iscip&in" a aut!cen1urii /-a a%utat s" supra/ie2ui2i 'n t!2i aceti ani> Ceea ce nu 'nsea*n" c" un surFs 3estia& nu /i se insta&ea1" pe 6a2" ,e cFn, te&e6!ane&e au 'nceput s" r"sune ,in ce 'n ce *ai ,es 'n !ra> Le au1i2i peste t!t8 'n i*!3i&u& ,e /i1a/i8 'n ca6eneaua un,e /" &ua2i ca6ea ,up" *asa ,e prFn18 'n 3i3&i!teca un,e *er4e2i ca s" /" pr!cura2i ! n!u" c!&ec2ie ,e 1iare> Dar ,e ri,icat nu *ai ri,ica2i nici!,at" nici un recept!r8 ti2i 3ine c" este inuti&8 c" &a ce&"&a&t cap"t ce& care 'nc?i,e este 'nt!t,eauna *ai rapi,> 5urFsu& ,u*nea/!astr" este ,in ce 'n ce *ai 4reu ,e purtat8 /" apas" ,in ce 'n ce *ai 4reu pe 6a2"8 ,ar nu a/e2i ,e a&es> -cesta este unicu& r"spuns &a ape&uri&e care /" ase,ia1" 6"r" 'ncetare8 ,in t!ate c&",iri&e !6icia&e8 ,in t!ate i*!3i&e&e ,e &!cuin2e8 ,in t!ate c!&2uri&e !rau&ui> V" p&i*3a2i ca un re4e pe *i%&!cu& *ari&!r 3u&e/ar,e pustii iar te&e6!ane&e sun" cu ,isparare 'n i*!3i&e&e&e prin ,reptu& c"r!ra trece2i8 i c?iar 'n ca3ine&e pu3&ice8 ca i cu* p&i*3area ,u*nea/!astr" ar ,ec&ana peste t!t un nu*"r ,e te&e6!n secret re1er/at ce&!r care cer a%ut!r> -cu* a2i 'n2e&es t!tu&> Nu *ai ,!r*i2i8 n!aptea8 ca a&t",at"8 'n pa&ate&e n!3i&iare8 'n case&e !a*eni&!r ce&e3ri i 'n ?!te&uri&e ,e &u: a&e !rau&ui> C?iar i 'n pr!priu& ,u*nea/!astr" aparta*ent nu *ai a/e2i c?e6 s" /" 'nt!arce2i> $re6era2i s" r"t"ci2i prin 4"ri8 prin sta2ii&e ,e *etr!u8 s" ,a2i tFrc!a&e *ari&!r sta,i!ane> Iarna8 /" petrece2i n!ap2i&e pe su3 p!,uri8 su3 arca,e&e 3iserici&!r sau8 une!ri8 'n 4?erete&e p!rtari&!r> Vara ,!r*i2i pe 3"nci&e ,in parc sau pe trepte&e e,i6icii&!r pu3&ice> -c!&!8 ,e a&t6e&8 a2i 'n/"2at8 cu t!tu& i cu t!tu& ,in 'nt'*p&are8 s" ceri2i> @ntr-! 1i /i s-a 'nt'*p&at s" a,!r*i2i cu p"&"ria ae1at" &a pici!are> Di*inea2a8 p"&"ria era p&in" ,e *!ne1i> $!/estea se repet" siste*atic i ,i*inea2a 4"si2i 'nt!t,eauna c'te ce/a 'n p"&"rie8 c?iar ,ac" !rau& r"*'ne ne*i&!s ,e pustiu>

5$ECI-LI57UL @N LECJII DE CER;I7 0un" 1iua8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r> Jin s" /" *u&2u*esc ,e &a 3un 'nceput c" /-a2i a,resat a4en2iei n!astre care are8 i sunt *Fn,ru s" preci1e1e acest 6apt8 trei1eci ,e ani ,e e:perien2"> N!i p&ec"* ,e &a principiu& c" !a*enii tre3uie s" 'n/e2e s" 'n!ate 'nainte ca ,estinu& s"-i arunce 'n ap"> Iat" ,e ce8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 a4en2ia n!astr" /" pr!pune un sta4iu ,e cerit8 c!*p&et i a,aptat pers!na&it"2ii 6iec"ruia> Nu /re* s" spune* c" 'ntr-! 3un" 1i /e2i a%un4e s" tr"i2i 'n *i1eria cea *ai nea4r"8 pe treapta cea *ai ,e %!s a s!ciet"2ii> Dar ,ac" se /a 'ntF*p&a t!tui ca 'ntr-! 3un" 1i s" a%un4e2i s" tr"i2i 'n *i1eria cea *ai nea4r"8 pe treapta cea *ai ,e %!s a s!ciet"2ii8 e 3ine s" ti2i cu* tre3uie cerit 'n *!, e6icient> $entru c"8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 ceritu& este ! art"> Iar ca 6iecare art" are re4u&i&e sa&e ,e aur> Iar re4u&i&e unei arte8 se 'n/a2"> Deci8 /" pr!pune* ,e pe acu* s" in/esti2i 'n 'n/"2area acestei arte care ar putea s" ,e/in"8 'ntr-! 3un" 1i8 c!&acu& ,u*nea/!astr" ,e sa&/are> @n c!nsecin2"8 iat" re4u&i&e ,e aur a&e ceritu&ui - Nu tre3uie nici!,at" s" 'ntin,e2i *Fna8 tre3uie s" 'ntin,e2i pri-irea. Dac" pri/irea ,u*nea/!astr" a%un4e s" 'nt'&neasc" pri/irea ce&ui&a&t8 atunci a2i i parcurs %u*"tate ,e ,ru* spre ini*a sa> - $entre a ceri8 tre3uie !cupat 'n pri*u& rFn, un terit!riu> -&t6e& spus8 tre3uie s" /" 'ncrusta2i 'n /ia2a unui cartier8 a unei str"1i8 a unei pie2eC Cu cFt /e2i 6i *ai 6i,e& unui &!c unic cu atFt anse&e ,u*nea/!astr" ,e reuit" cresc> - Un 3un ceret!r tre3uie s" 6ie curat8 ,ar nu "oarte curat> E:cesu& ,e *ur,"rie uci,e ,e*nitatea8 e:cesu& ,e cur"2enie uci,e caritatea> - Nu e ! i,eea rea s" a/e2i a&"turi ! stic&" ,in p&astic8 c!n2in'n, pu2in" ap"8 ,ar nu *u&t8 ,!ar cFt s" 6ie /i1i3i&" pe 6un,u& stic&ei> Ea /" p!ate ser/i !arecu* ,e !r!&!4iu 3i!&!4ic> Oa*enii care trec pe &Fn4" ,u*nea/!astr" nu tiu ,e cFt" /re*e sunte2i ac!&!8 ,ar stic&a apr!ape 4!a&" &e p!ate ,a ! i,ee ,espre an4a%a*entu& ,u*nea/!astr" 'n ti*p>

- Nu tre3uie s" *ir!si2i urFt> Mir!su& urFt a&un4" pers!ane&e p!ten2ia& carita3i&e> Un 3un ceret!r te3uie s" ai3e *ir!su& &!cu&ui un,e cerete> 5au8 &a 6e& ca 3anii8 nu tre3uie s" ai3e nici un *ir!s> - 7re3uie s" /" insera2i 'n rit*u& ,e /ia2" a& !a*eni&!r care tr"iesc i se *ic" 'n &!cu& un,e ceri2i> Oa*enii care p&eac" ,i*inea2a &a *unc" tre3uie s" /" re4"seasc" seara 'n ace&ai &!c (,e e:*p&u pe aceea4i treapt" &a intrarea 'n *etr!u)> - E 3ine s" /" tre1i2i ,i*inea2a ,e/re*e pentru a 'ncepe s" ceri2i> -ceasta ,!/e,ete c" sunte2i s!&i,ar cu !a*enii care *er4 &a *unc"> - Nu e ! i,ee pr!ast" s" &ipsi2i ,in cFn, 'n cFn, ,in &!cu& un,e ceriti ,e !3icei> @n 6e&u& acesta 'i a%uta2i pe !a*eni s" *ai respire un pic> 5unt 1i&e cFn, ei pre6er" s" nu /" /a," 'n prea%*a &!r> - Nu eta&a2i nici!,at" pe tr!tuar sau a&"turi ,e ,u*nea/!astr" cart!nae cu inscrip2ii ,e 4enu& VMi-e 6!a*eT8 sau V-%uta2i-*" cu un 3"nu28 /" r!4T> O pri/ire captat" ,e un te:t ,e 4enu& acesta este ! pri/ire pe care nu ! *ai captea1" pr!pria ,u*nea/!astr" pri/ire> - Nu ceri2i nici!,at" ,e s"r3"t!ri&e na2i!na&e8 cu* ar 6i Giua Repu3&icii sau cea a E&i3er"rii $atrieiC -cestea sunt 1i&e cFn, senti*ente&e 6i&antr!pice a&e na2iunii se c!ncentrea1" *ai ,e4ra3" asupra *!r2i&!r> - Nu a2ipi2i nici!,at" 'n ti*p ce ceri2i8 e ca i cu* a2i tra4e c?iu&u&> - Un a,e/"rat ceret!r nu-i e:pune nici!,at"8 'n ti*p ce cerete8 e/entua&e&e r"ni8 in6ir*it"2i sau ur*e e/i,ente ,e 3!a&"> Risca2i 'n 6e&u& acesta s" 6i2i c!n6un,at cu ! a&t" cate4!rie u*an"8 s" 6i2i ri,icat cu 6!r2a i internat 'ntr-un spita&> - Une!ri e 3ine s" 6i2i /"1ut cu un 1iar iein, ,iscret ,in 3u1unaru& ?ainei8 sau '*p"turit &a pici!are> Nu ca s" 6ace2i pe inte&ectua&u&8 ci ca s" ,e*!nstra2i c" sunte2i interesat ,e ce se 'ntF*p&" 'n &u*e> - Nu tre3uie nici!,at" s" tra*3a&a2i cu ,u*nea/!astr" rucsacuri8 c"ruci!are8 sau cine tie ce a&te !3iecte> E&e nu 6ac ,ecFt s" ,istru4" i*a4inea ,u*nea/!astr" su3&i*" ,e !* s"rac> CFn, ceri2i tre3uie s" crea2i *ai ,e4ra3" i*a4inea unei p"s"ri &i3ere8 ,ecFt aceea a unui *e&c care 'ncurc" pe t!at" &u*ea c"rFn,u-i t!at" casa cu e&>

- H!arte i*p!rtant nu 6i2i ip!crit cFn, $ntinde i pri/irea> Nu ,esc?i,e2i 4ura ca s" cere2i s" /i se ,ea ,e &ucru8 cFn, ceri2i sunte2i ,e 6apt ,e%a &a &ucru> - CFn, p&!u"8 nu ceri2i nici!,at" u, pFn" &a pie&e> 7rec"t!rii ar putea 6i tenta2i s" /" ,ea *ai ,e4ra3" ! u*3re&" ,ecFt ce/a 3ani> - -ten2ie8 e/ita2i cu !rice pre2 s" /" &"sa2i antrenat 'n c!n/ersa2ii cu 3"trFne&e ,!a*ne r!ase ,e sin4ur"tate8 pentru c" /" p!t 2ine ,e /!r3" ti*p ,e !re i !re 'n ir> 0"trFne&e ,!a*ne sunt ! specie ne6ast" pentru ceret!ri8 a,e/"rate pr!6it!are care nu 6ac ,ecFt s" /" *"nFnce ti*pu&> Nu r"spun,e2i nici!,at" 'ntre3"ri&!r &!r ,e3i&e pentru c" risca2i s" /" 'nn"*!&i2i 'ntr-un rap!rt ,e asisten2" t!ta& in/ersat> - Este 6!arte i*p!rtant" i a&e4erea recipientului 'n care spera2i c" c!&ecta2i 6ructe&e *i&ei pu3&ice> @n ce ne pri/ete8 n!i nu rec!*an,"* p"&"ria8 cana ,e p&astic sau cutia ,e /i!ar"> $ri*a este prea teatra&"8 a ,!ua trece ne!3ser/at"8 iar a treia risc" s" pr!iecte1e asupra ,u*nea/a!str" i*a4inea unui tri!r> O si*p&" cutie ,e cart!n8 ,in ce&e 'n care se /F, pant!6ii8 este ! s!&u2ie i4ienic"8 sincer" i ,irect"> - CFn, !a*enii care trec prin 6a2a ,u*nea/!astr" i /" arunc" ,in cFn, 'n cFn, 'n cutia ,e cart!n pr!pria &!r ini*"8 &ua2i-! i*e,iat cu a*3e&e *Fini i pri/i2i-! cu aten2ie> Un ca,!u se ,esc?i,e 'nt!t,eauna i*e,iat ca s"-i 6ace2i p&"cere ce&ui care /i-& !6er">

OMUL CU O+LIND-

Cu c'te/a 1i&e 'n ur*" a* au1it un 14!*!t 'n spate&e !4&in1ii ,in 3aie> La 'nceput nu i-a* ac!r,at nici ! aten2ie> O4&in,a e ac!&! ,int!t,eauna> ;i ,int!t,eauna a* a/ut !3iceiu& s" *" ra, 'n 6a2a acestei !4&in1i> Iat" 'ns" c" 14!*!tu& se repet"> E un 14!*!t sur,8 prea pu2in u*an> E ca i cu* ! pas"re !ar3" s-ar i13i ,e un 1i,> -* /eri6icat8 ,e a&t6e&8 ,ac" ,e partea cea&a&t" a perete&ui nu sunt ur*e ,e i13ituri> Dar nu8 ,e cea&a&t" parte8 une se a6&" ,e 6apt casa sc"ri&!r8 perete&e este intact8 ni*eni nu &-a atins> Dar 14!*!tu& se repet"> @n 6iecare ,i*inea2"8 cFn, *" sp"& pe 6a2" i *" uit 'n !4&in,"8 14!*!tu& se repet"> -* c?iar i*presia c" e ,in ce 'n ce *ai precis8 ca i cu* cine/a ar ,!ri s"-*i spun" ce/a> Nu *ai p!t s" *" uit 'n !4&in," 6"r" s" nu a4tept 14!*!tu&> CFte!,at" 14!*!tu& se pr!,uce i*e,iat8 a&te!ri tre3uie s" *" uit 'n,e&un4 'n !4&in," 'nainte ,e a-& au1i> N-a* e:c&us p!si3i&itatea ca /reun &!catar a& 3&!cu&ui s"-*i 6ac" ! 6ars"8 ,intr-! ascun1"t!are a6&at" 'n spate&e 1i,u&ui8 'n casa sc"ri&!r> De *ai *u&te !ri *-a* tre1it inten2i!nat 'n ti*pu& n!p2ii ca s" *" uit 'n !4&in,"> ;i 14!*!tu& s-a pr!,us ,e 6iecare ,at"> C?iar ,ac" ar 6i 6!st cine/a ascuns 'n spate&e 1i,u&ui8 cu* ar 6i tiut e& 'n ce *!*ente precise *" uit eu 'n !4&in,"# -* /rut s" ! a&erte1 pe pr!priet"reas"8 ,ar a* renun2at> De ce s" ne&initesc &u*ea# -r 6i 6!st ca un repr!8 ca i cu* i-a 6i 3"nuit ,e ce/a pe cei&a&2i &!catari> Ceea ce nu 'nsea*n" c" nu *-a* 4Fn,it *u&t" /re*e &a ,!*nu& Kunt18 unu& ,intre /ecinii *ei8 ca &a un p!si3i& /in!/at> Este un ,!*n care tr"iete sin4ur i a* i*presia c" nu iese ,in cas" cu anii> Nu*ai c" e& nu 6ace nici!,at" nici un 14!*!t8 iar i,eea c" s-ar putea ascun,e 'n spate&e !4&in1ii *e&e este cu t!tu& ri,ic!&"> M-a* *u&2u*it ,eci s" ,esprins !4&in,a ,e pe perete ,in 3aie i s" ! a4"2 'n ,!r*it!r8 c?iar pe perete&e ,in 6a2a patu&ui *eu> -cu*8 !4&in,a este p&asat" 'ntre ,!u" 6erestre> E ca i cu* ar 6i i ea ! 6ereastr"> -parta*entu& *eu se a6&" &a eta%u& trei8 i sunt si4ur 'n pre1ent c" ni*eni n-ar putea s" esca&a,e1e partea ,inspre stra," a perete&ui pentru a pr!,uce un 14!*!t 'n spate&e !4&in1ii atunci cFn, *" pri/esc 'n ea> $entru c" a* 'nceput s" *" uit ,in ce 'n ce *ai ,es 'n !4&in,"> Une!ri r"*Fn !re 'ntre4i 'n 6a2a ei> G4!*!tu& *" 6ascinea1"8 *" !3se,ea1"> CFte!,at" *" sperie> @n !rice ca18 sunt a3s!&ut si4ur c" /ine din o&lind#. E:ist" cine/a 'n interi!ru& ei care ,!rete s"-*i c!*unice ce/a> Iat" ,!/a,a p!cnesc ,in ,e4ete8 atept pu2in8 i ,up" cFte/a 1eci ,e secun,e el repet"8 apr!ape i,entic8 sunetu& pr!,us ,e ,e4ete&e *e&e> 0at ,in pa&*e i el 3ate8 &a rFn,u& &ui8 ,in pa&*e> Iau periu2a ,e ,in2i8 &!/esc u!r ,e ,!u" !ri 'n

!4&in,"> Dup" un *inut8 /ine r"spunsu&> Dac" &!/esc ,e trei !ri8 tre3uie s"-i atept r"spunsu& ti*p ,e un *inut i %u*"tate> @n !rice ca18 el 'n/a2" repe,e> Eu spun VaT i8 cinci *inute *ai tFr1iu au, un 6e& ,e *u4et 'n !4&in,"> C?iar ,ac" VaT-u& *eu nu este repr!,us c!rect8 si*t cu cFt" 3ucurie se 6!r2ea1" el s"-*i r"spun,"> C'n, /ine n!aptea nu *ai aprin, nici ! &u*in"> @*i p&ace s" stau 'n 'ntuneric8 cu el ,e partea cealalt#. CFte!,at" c!*unic"* 'n t"cere t!at" n!aptea> 5pre ,i*inea2" a,!r* epui1at8 ,ar 6ericit> Cu* patu& *eu se a6&" c?iar 'n 6a2a !4&in1ii8 tiu c" el *" pri/ete 'n ti*p ce ,!r*> CFte!,at" el este ce& care *" tre1ete> @& au, 6ie spunFn, VaT8 6ie p!cnin, ,in ,e4ete8 6ie &!/in, cu ! periu2" ,e ,in2i in/i1i3i&" 'n !4&in,"> @*i p&ace s" 6iu tre1it 'n 6e&u& acesta> 5unete&e pe care &e e*ite sunt atFt ,e ,u&ci8 at't ,e !ri4ina&eC Oricu*8 c!ntinui s"-& 'n/"2 *ereu sunete n!i> @i spun Vun,eU i e& '*i r"spun,e Vun,eT> - 'n/"2at s"-*i r"spun," ,in ce 'n ce *ai repe,e i sunete&e pe care &e repr!,uce sea*"n" t!t *ai *u&t cu ce&e pr!nun2ate ,e *ine> @i spun V,aT si e& '*i r"spun,e8 apr!ape e:ta1iat V,aT> 7!ate 14!*!te&e ,in ca*era *ea 'i sunt ,e%a 6a*i&iare> CFn, iau *asa 'n 6a2a !4&in1ii8 el repr!,uce t!ate 14!*!te&e pe care &e 6ac cu 6urcu&i2a8 cu2itu&8 pa?are&e i 6ar6urii&e> Ce& *ai *u&t 'i p&ac sunete&e crista&ine pr!/!cate ,e pa?are> Mai a&es c'n, u*p&u un pa?ar i pentru el i ci!cnesc 'n s"n"tatea sa> RF, i '& 'n/"2 i pe el s" rF,"> CFte!,at" ,ia&!4u& n!stru *" 'n4r!1ete> El captea1" sunete&e /ie2ii *e&e cu ! ener4ie ,in ce 'n ce *are> E ca ! 4aur" nea4r" care '*i aspir" 'ncetu& cu 'ncetu& i,entitatea> @ntr-! n!apte a* cre1ut c" 6ac un c!*ar> -u1ea*8 prin s!*n8 un 6e& ,e tic-tac *!nstru!s8 ca i cu* 'ntrea4a *ea ca*er" ar 6i ,e/enit un en!r* *ecanis* ?i,rau&ic> Era* prea !3!sit ca s" *" tre1esc> Creieru& *eu 6"cea e6!rturi ca s" uite acest 14!*!t uni6!r* repetat ,in ce 'n ce *ai puternic> Dar cFn, rit*u& a ,e/enit a*enin2"t!r8 *-a* tre1it 3rusc8 1/Fcnin, ca un arc> Ei 3ine8 ceea ce 'ncerca el era s"-*i tri*it" 'nap!i8 ca ! *in4e ,e pin4-p!n48 erau pr!prii&e *e&e 3"t"i ,e ini*"> - 'n/"2at t!ate sunete&e a&6a3etu&ui8 ,ar nu /!r3ete 'nc"> Este &i*pe,e c" ,intre sunete pre6er" /!ca&e&e> C!ns!ane&e 'i pun 'nc" pr!3&e*e cFn, e s" &e repete c!rect> CFte!,at" 'i spun V*T i e& '*i r"spun,e8 pu2in ir!nic ViT> @i a,rese1 un V1T i e& '*i tri*ite un VuT> @i spun V1er!T i e& '*i r"spun,e V1iu"T> @n 4enera& 'ns" repet" si&it!r cu/inte&e pe care i& &e pr!pun> @i spun Veu suntT i e& repet" Veu suntT> @i spun Vtu etiT i e& r"spun,e Vtu etiT> @*i ,au sea*a c" risc e:tre* ,e *u&t 'n/"2Fn,u-& s" /!r3easc"8 ,ar este sin4ura *et!," prin care p!t s"-& a%ut s"-*i spun" cine este> -st"1i a 'n2e&es &!4ica &i*3a%u&ui articu&at i *i-a stri4at Va%ut!rET 5unt &a cap"tu& puteri&!r> $!/estea asta ,urea1" ,e ase &uni i a* i*presia une!ri c" a&unec 'ntr-! &u*e para&e&" pe ca&e s" *" trans6!r*e pe *ine 'n !4&in,"> 5tri4"tu& s"u este atFt ,e ,isperat 'ncFt nu *ai sup!rt s"-& au,> Dese!ri ies 'n stra," nu*ai ca s" *" ascun,8 ca s"-& e/it8 ca s"-& uit i s" uit ,ease*enea cFt sunt ,e neputinci!s> M" 'n/Frt 'n %uru& i*!3i&u&ui8 *" p&i*3 sin4ur pe str"1i

pFn" ,i*inea2a> CFn, *" 'nt!rc8 e& *" pri*ete i*e,iat cu stri4"tu& s"u ce& *ai 6rec/ent8 Va%ut!rET> Ca s" p!t ,!r*i pu2in8 '*i ac!p"r urec?i&e> -c!p"r i !4&in,a cu un cearcea6> Dar e& c!ntinu" s" stri4e Va%ut!rE a%ut!rET i '& au, 'n ti*p ce ,!r*> Nu-i *ai /!r3esc pentru c" nu*ai a* ni*ic s"-i spun> - putea8 e/entua&8 s"-& re,uc &a t"cere sp"r4Fn, !4&in,a8 ,ar ar 6i ! cri*"> Caut8 caut t!tui ! s!&u2ie 'n ciu,a 6aptu&ui c" s!&u2ii&e *i se par ine:istente> El /rea s"-& sc!t ,e ac!&!> Nici nu *ai stri4" Va%ut!rT8 ci Vsc!ate-*" ,e aiciT> Dia&!4u& n!stru este practic 3&!cat> -* 6i putut 6"r" 'n,!ia&" c!ntinua8 el este 'n *!, e/i,ent ,!tat pentru captarea nuan2e&!r8 i 'n p&us are i si*2u& u*!ru&ui> Nu*ai c" nu /rea8 re6u1" s" apr!6un,e1e &i*3a%u& articu&at> 7!t ce /rea acu* este s"-& sc!t ,e ac!&!8 uitFn, c" apr!6un,area ,ia&!4u&ui n!stru &-ar 6i putut sa&/a8 p!ate8 pFn" &a ur*"> V!cea sa a ,e/enit acu* atFt ,e &i*pe,e8 ,e u*an"> Este apr!ape /!cea *ea8 ,ar ce/a *ai tre*ur"t!are8 *ai !3!sit"> Cu* nu p!t8 pentru *!*ent8 s"-& sc!t ,e ac!&!8 '& iau cu *ine 'n p&i*3"ri&e *e&e> Iei* practic 'n 6iecare 1i> M" p&i*3 cu !4&in,a su3 3ra2 prin !ra ti*p ,e !re 'n ir8 ceea ce pare s" ai3e un e6ect ca&*ant asupra sa> 5-a 6a*i&iari1at ,e%a cu t!ate str"1i&e8 cu t!ate parcuri&e> -/e* ca6eneaua n!astr" pre6erat" un,e ne petrece* ,up"-a*ie1e inter*ina3i&e> 0ine'n2e&es8 cFn, sunte* 'n !ra nu ne /!r3i*> -* /i1itat 'n 6e&u& acesta8 t"cu2i8 t!ate *u1ee&e8 t!ate 3iserici&e8 t!ate *!nu*ente&e> CFn, ne 'nt!arce* 'ns" acas" ne apuc" ,in n!u ,isperarea> Eu tiu c" e& *i-a 'n2e&es neputin2a i c" 6ace *ari e6!rturi ca s" nu-*i *ai cear" ni*ic> Dar t"cerea sa *" t!rturea1" cu atFt *ai *u&t cu cFt a& au, respirFn,> Nu-*i *ai pun 'ntre3area ,ac" este /!r3a ,e respira2ia *ea sau a &ui> @& si*t8 'n interi!ru& !4&in1ii *e&e8 &a 6e& ,e /iu ca *ine 'nsu*i8 &a 6e& ,e ,ecep2i!nat ca *ine 'nsu*i> CFn, sunte* epui1a2i ,in cau1a p&i*3"ri&!r8 'ncerc"* s" citi* c'te ! carte> -e1 !4&in,a pe un scaun8 eu *" ae1 'n 6!t!&iu i 'i citesc nu/e&e&e &ui $!e i a&e &ui 0!r4es> Nu8 n-a* s" reuesc nici!,at" s"-& sc!t ,e ac!&!> Iar e& a 'n2e&es acest &ucru> -cu* p"&"/r"4i* pe cu t!tu& a&te su3iecte8 /!r3i* ,espre /re*e8 ,espre pre2uri8 ,espre cu* e &a ser/iciuC Eu 'i spun Vce 6ru*!s e ast"1i a6ar"T iar e& '*i spune V,aT> @i spun V,!*nu& 0art!&!*e! a 6!st ,e/!rat ,e nite ani*a&e 3i1areT8 iar e& '*i spune V1"uT# Dar ceea ce nu tie e& este c" 'ntre ti*p *i-a* ,at ,e*isia ,e &a s&u%3" i c" *i-a* ac?itat t!ate ,at!rii&e> Nu8 nu p!t s"-& &as aa8 i pentru c" nu p!t s"-& sc!t ,e ac!&! a* ,ecis s" intru eu &a e&> -,i!E

7RECA7ORUL PP D!*nu&eC PP Da# PP 5cu1a2i-*"8 ,arC PP Dar ce# PP Nu /" sup"ra2i8 ,ar a* i*presia c"C PP Ia &"sa2i-*" 'n paceE PP Da8 nu*ai c"C a* i*presia c" sFn4era2i> PP E n!r*a&8 eu sunt !*u& care se !4&in,ete 'n pr!pria sa ran"> PP DaC Dar8 uita2i-/" cu* /i se r"sp'n,ete s'n4e&e pe %!s> PP Ei i ce ,ac" s'n4ere1# E s'n4e&e *eu8 a* ,reptu& s"-& &as s" cur4" pe %!s> ;i ce ,ac"-& &as s" cur4" pe %!s# PP Eu nu /!ia* ,ec't s" /" a%utC PP De ce# -* stri4at eu ,up" a%ut!r# PP Nu8 ,arC sunte2i r"nitC 5unte2i r"nit i a* ! /a4" i*presie c" a2i 'nceput i s" ,e&ira2i> 7re3uie s" c?e*"* ,e ur4en2" sa&/area> PP $entru *ine sin4uru& &ucru e6ecti/ ur4ent este s" 6iu &"sat sin4ur> .ai,e2i8 circu&a2i> Mu&2u*esc i &a re/e,ere> PP Dar s-ar putea s" *uri2i8 ,!*nu&e> Nu p!t s" /" &as aa> 7re3uie s" c?e* p!&i2ia> PP Ce /" pas" ,u*nea/!astr" ,ac" *!r sau nu# H!arte 3ine8 p!ate c" /reau s" *!r8 ei i# G"u aa8 nu a/e2i a&tce/a *ai 3un ,e 6"cut ,ecFt s" /" a4"2a2i ,e rana *ea# PP 7!t ce tiu este c" sunte2i r"nit iar eu nu sup!rt s" nu a%ut un !* r"nit> PP D!*nu&e8 este rana *ea pers!na&"> O p!rt cu *ine ca pe ! /a&i1"> Este pr!prietatea *ea> .ai,e2i8 circu&a2i> V" inter1ic s" /" uita2i &a rana *ea> Este ca i cu* *i-a2i u*3&a 'n /a&i1"> PP 5unte2i ! ran" care se tFr"te pe %!s> Eu nu cre, c" e un &ucru 3un cFn, r"ni&e 'ncep s" se tFrasc" pe %!s> Nu e 3ine nici pentru !ra8 nici pentru &!cuit!rii s"i> @n curFn, &!cuit!rii !rau&ui se /!r tre1i i /!r iei ,in case&e &!r ca s" *ear4" &a &ucru> Nu cre, c" a/e2i ,reptu& s" sFn4era2i 'n 6e&u& acesta 'n *i%&!cu& unei pie2e pu3&ice8 &a !ra cinci ,i*inea2a8 cu pu2in 'nainte ,e r"s"ritu& s!are&ui> PP Dar c?iar nu /e,e2i c" rana *ea este ! !4&in,"# 5unte2i !r3# PP O ran" care se 4!&ete ,e sFn4e nu p!ate 6i ! !4&in,"> Dei este a,e/"rat c" sFn4e&e pe care &-a2i &"sat s" se r"spFn,easc" pe tr!tuar !4&in,ete acu* 3!&ta cereasc"> PP O4&in,ete8 este pu2in spus> -p&eca2i-/" *ai 3ine ,ac" /re2i s" 'n2e&e4e2i ,espre ce e /!r3a> -p&eca2i-/" i 'ncerca2i s" /" uita2i 'n a,Fncu& r"nii *e&e> Ei# Ce se /e,e#

PP Incre,i3i&> Nu nu*ai c" !4&in,ete8 ,ar i *"reteC PP -cu* 'n2e&e4e2i# PP ;i parc" tre*ur" pu2in8 parc" se 'n6i!ar"C PP Ve,e2i# Ve,e2i c" nu e si*p&u# PP DarC a 1iceC e ca ! &enti&" care *"rete &a in6init 6iecareC ;i 'n p&usC rana ,u*nea/!astr" este ! /erita3i&" nu*"r"t!are in/ers"C Re6&ectat" 'n rana ,u*nea/!astr"8 /ia2a *ea se ,eru&ea1" 'n sens in/ersC PP Ce /-a* spus# Ve,e2i cFt ,e pericu&!s e s" /" interesa2i ,e r"ni&e a&t!ra# PP V" r!4 *u&t8 a putea s-! atin4 pu2in# PP Da8 pute2i s-! *Fn4Fia2iC Nu /" 6ie 6ric"8 r"ni&!r &e p&ace s" 6ie *Fn4FiateC ;i 'n !rice ca18 ! atin4ere *Fn4Fiet!are nu 6ace nici un r"u> PP Ce cati6e&at" eC PP $ute2i c?iar s" /" intr!,uce2i ,e4ete&e 'n interi!rC .ai,e2i8 nu e1ita2iC 'ncerca2iC Ei8 cu* e# PP E c"&,u2C PP E:act8 e ca i cu* /-a2i int!,uce *Fini&e 'ntr-! c?iu/et" cu ap" ca&," ,e un,e t!c*ai a2i sc!s /ase&e ,up" ce &e-a2i sp"&at> .ai,e2i8 cura%8 pute2i s" /" intr!,uce2i *'ini&e *ai a,Fnc> Ca 'ntr-un 4Ft&e%> PP -*Fn,!u"# PP Da8 a*Fn,!u"> -aC ;i acu* pute2i s" &e a4ita2iC $ute2i s" pa&pa2i t!tu&C .ai,e2i8 a/e2i ,reptu& s" i r"sc!&i2i pu2in 'n rana *ea 'n ti*p ce /" sp"&a2i *Fini&e 'n ea> PP Ia te uit"8 un ci!3 ,e stic&"C p!t s"-& sc!t a6ar"# PP Nu8 ,!*nu&e8 nu sc!ate2i nici!,at"8 ni*ic8 ,intr-! ran"> Ci!3u& ,e stic&" este *e*!ria sFn4e&ui *eu> PP 5i*t ne/!ia s"-*i p&!n%e1 pu2in i 6a2a> $!t# PP @ncepe s" /" aspire8 nu-i aa# PP Da> PP Hie> $&!n%a2i 'n 'ntre4i*e8 6ace2i un tur c!*p&et 'n interi!r8 ,ac" /re2i> Dar s" nu *ai re/eni2i &a supra6a2" nici!,at"> Ne-a* 'n2e&es# PP Da8 ,aC $r!*it> PP La re/e,ere> C"&"t!rie 6ru*!as"E PP La re/e,ereC ;i *u&2u*esc ,in su6&et>

CALA7ORUL 5pune2i-*i8 ,!*ni!ar"8 nu cu*/a atepta2i i ,u*nea/!astr" trenu& ,e 11 i <0 ,e *inute# V" pun aceast" 'ntre3are 'ntrucFt a* i*presia c" trenu& ,e 11 i <0 a 6!st supri*at> CFn, a* /rut s"-*i cu*p"r un 3i&et pentru trenu& ,e 11 i <0 casieru& *i-a rFs 'n nas> Nu e n!r*a&8 cre, eu8 ca un casier s" rF," 'n nasu& unui c"&"t!r care /rea s"-i cu*pere un 3i&et> @n !rice ca18 *ie nu *i s-a p"rut n!r*a&8 ,ar cu* erau i a&2i c"&"t!ri 'n spate&e *eu8 a* pre6erat s" nu spun ni*ic i s" ce,e1 &!cu&> 5-ar p"rea 'ns" c" 6unc2i!naru& ,e &a casa ,e 3i&ete &e-a rFs 'n nas tutur!r c"&"t!ri&!r care au cerut un 3i&et pentru trenu& re4i!na& ,e !ra 11 i <0 ,e *inute> V" ,a2i sea*a# M"car ,ac" ar 6i 6!st un tren rapi, sau interna2i!na&C -u trecut cFte/a !re 3une ,e cFn, ur*"resc c!*p!rta*entu& 6unc2i!nari&!r 'n aceast" 4ar" i a* 'nceput s" *" 'n4ri%!re1> ;e6u& 4"rii s-a 'nc?is 'n 3ir!u& s"u i cFnt" &a /i!&!nce&> .a*a&u& a 6"cut un 6e& ,e trecere 'n re/ist" a c"&"t!ri&!r8 s-a uitat &a /a&i1e&e &!r8 iar acu* s-a ae1at pe *ar4inea per!nu&ui i se s*i!rc"ie> 5u4?ite i se s*i!rc"ie ca i cu* i-a* 6i inter1is s" ne care /a&i1e&e> Dar n!i nu sunte* !3&i4a2i s" &"s"* s" ne care /a&i1e&e> Eu8 !ricu*8 nu a/ea* inten2ia s"-i 'ncre,in2e1 /a&i1e&e *e&e> Du*nea/!astr" a/ea2i inten2ia s"-i 'ncre,in2a2i /a&i1e&e# Nu /" sup"ra2i8 ,!*nu&e8 i ,u*nea/!astr" atepta2i t!t trenu& ,e 11 i <0 ,e *inute# V" pun aceast" 'ntre3are pentru c"8 iat"8 ceasu& 4"rii pare s" se 6i !prit> @& pri/esc ,e 1ece *inute ,ar nici unu& ,intre ce&e ,!u" ar"t"t!are nu s-au *icat> 5au p!ate c" a 6!st !prit inten2i!nat ca s" nu se panice prea *u&t c"&"t!rii> ;e6u& 4"rii c!ntinu" s" cFnte &a /i!&!nce& 'n 3ir!u& s"u> Hunc2i!naru& care /in,ea 3i&ete a 'nc?is casa ,e 3i&ete i acu* pre4"tete ceaiuri 6ier3in2i pentru c"&"t!ri> Oare cFt" /re*e /!* *ai atepta aici# G"u aa8 ,!*nu&e e6 ,e 4ar"8 nu 'n2e&e4 ,e ce tre3uie s" ne ,esc?i,e* t!2i /a&i1e&e> Nu 'n2e&e4 ,e ce /-a2i apucat acu* s" r"sc!&i2i prin /a&i1e&e n!astre> 7i*p ,e trei 1i&e a2i cFntat &a /i!&!nce& 'n 3ir!u& ,u*nea/!astr"8 i acu* c" /-a2i re&uat ser/iciu& ne c!ntr!&a2i prin /a&i1e> Nu e /ina n!astr" c" trenuri&e nu *ai trec prin aceast" 4ar"> Nu e /ina n!astr" c" n!aptea trecut" ceasu& 4"rii s-a ,esprins ,e &a &!cu& s"u i a c"1ut pe per!n> 7!2i &-a* au1it pr"3uin,u-se i sp"r4Fn,u-se 'n *ii ,e 3uc"2i pe ci*ent> Iar ap!i ne-a2i !3&i4at8 pe n!i8 c"&"t!rii e:aspera2i8 s" a,un"* 3uc"2i&e ,e ceas spart8 s" *"tur"* per!nu& i s" arunc"* t!ate resturi&e ,e ceas &a pu3e&"> ;i ne-a2i !3&i4at c?iar s" sp"&"* per!nu& 4"rii8 ca i cu* ceasu& 4"rii ar 6i &"sat ur*e ,e sFn4e pe ci*entu& per!nu&ui>

Nu8 /" r!4 s" *" scu1a2i8 ,ar eu nu a* ,e 4Fn, s" c!3!r> -* s" r"*Fn aici8 pe ac!periu& 4"rii> -u trecut 1ece 1i&e ,e cFn, t!t se au,e un 6e& ,e 6&uierat i ni*eni n-a 'n,r"1nit s" ,esc!pere sursa acestui 14!*!t> Ei 3ine8 p!t s" /" spun acu* c" &a !ri1!nt se /e,e ! &!c!*!ti/" cu a3uri> Iar 6&uieratu& /ine ,e &a a3urii care 2Fnesc ,in cFn, 'n cFn, ,in *"runtaie&e &!c!*!ti/ei> Iat-!8 ! /", 6!arte 3ine8 este ! &!c!*!ti/" nea4r"8 'nc" 'n stare ,e 6unc2i!nare> Dup" p"rerea *ea &!c!*!ti/a e a3an,!nat"8 ,ar nu c!ntea1"8 i*p!rtant e 6aptu& c" p!ate 'nc" 6unc2i!na> Nu8 nu recun!sc acestui tri3una& i*pr!/i1at ,reptu& ,e a *" %u,eca> Nu8 ,!*nu&e e6 ,e 4ar"8 ,u*nea/!astr" nu sunte2i %u,ec"t!r8 sunte2i un si*p&u e6 ,e 4ar"> 0a c?iar *" 'ntre3 ,ac" /" *ai pute* nu*i e6 ,e 4ar" ,at 6iin, c" nici un tren nu *ai trece prin aceast" 4ar"> Vara trecut" ne-a2i pr!*is c" /" ,uce2i s" recupera2i &!c!*!ti/a !prit" &a nici 1ece Li&!*etri ,e 4ar"> @ntre ti*p &!c!*!ti/a a ,at 'nap!i8 s-a retras ,inc!&! ,e &inia !ri1!ntu&ui8 ni*eni nu ! *ai /e,e i nu ! *ai au,e> -* a/ut ! ans" i a* ir!sit-!> Nu *ai ei:st" nici ! &!c!*!ti/"8 nu se *ai au,e nici un 6&uierat8 nu *ai e:ist" i nu se *ai au,e ni*ic> ;i 'n p&us8 acu* ne inter1ice2i s" ne 'n,ep"rt"* ,e 4ar"> Cu* s" 4"si* ! a&t" &!c!*!ti/" nea4r" cu a3uri ,ac" ne inter1ice2i s" ne 'n,ep"rt"* ,e 4ar"# -&!EC DaEC Da8 /" au,E>>> Du*ne1eu&e8 /" au, 6!arte 3ineE Nici nu tia* c" te&e6!nu& "sta 6unc2i!nea1">>> -u trecut *ai 3ine ,e 1ece ani ,e cFn, n-a sunat> Cu cine ,!ri2i s" /!r3i2i#C 5cu1a2i-*"8 ,ar tre3uie s" /" spun ce/a e:tre* ,e i*p!rtant> Eu sunt un c"&"t!r 'nc?is 'n 6!sta casierie ,e 3i&eteC V" ,a2i sea*a# -* 6!st %u,ecat pentru 3&as6e*ie i 'nc?is 'n spate&e unui 4?ieu pe care scrie 'nc" $LECARI IMEDI-7E> 5unt 'nc?is 'ntre sute ,e eta%ere p&ine cu 3i&ete pr"6uite pentru t!ate ,estina2ii&e8 ,intr-un *!*ent 'n a&tu& eta%ere&e astea risc" s" se pr"3ueasc" peste *ine> V" r!4 6ru*!s8 a2i putea s" pre/eni2i pe cine/a#

IM-+INE-GA-JI CA E;7I DUMNEGEU

Persona9e* VI7GO 0(5NGO 0(5NGO' "oarte t$n#r' poate $n 9ur de 13 ani. VI7GO' ce-a %ai $n -$rst#. 5%$ndoi se a"l# $ntr.o ascun8#toare $ntr.un ora4 r#-#4it de un r#8,oi ci-il. VI0KO P Eti r"cit# 57-NKO P NuC VI0KO P V", c" eti p&in ,e pete r!ii> Ji-e 6ri4# 57-NKO P NuC VI0KO P N-ai ! *anta8 ce/a *ai 4r!s8 s"-2i pui pe tine# 57-NKO P 0a ,a> VI0KO P Jine 3ine *inte ce-2i spun> Mantaua e s6'nt"> C?iar ,ac" e canicu&"8 e 3ine s" ai *anta> Mantaua 6!&!sete &a !rice> De un,e eti ,e &!c# 57-NKO P Din KriL!/> VI0KO P Un,e /ine KriL!/# 57-NKO P EC &a ,!i pai ,e aici>

VI0KO P 0un> Deci8 unu &a *'n"8 s" te /", ec?ipat cu* tre3uie> Jine 3ine *inte ce-2i spun8 une!ri se 'nt'*p&" s" tre3uiasc" s" r"*'i ascuns ti*p ,e !re i !reC sau c?iar ! 1i8 sau c?iar ,!u"> ;i ,ac" nu eti 3ine ec?ipat8 "&a eti> -i 'n2e&es# 57-NKO P Da> VI0KO P Nu 'ncerca s" 6aci pe Ra*3! c" nu eti &a 6i&*> Ca s" 6aci ! trea3" 3un" tre3uie s" 6ii ec?ipat> Jine *"nui&e astea> 57-NKO P DaS nu *i-e 6ri4> VI0KO P $une-2i *"nui&e8 2i-a* 1is> -i 4ri%" ,e ,e4ete&e ta&e> De4ete&e sunt i*p!rtante> Dac"-2i 'n4?ea2" *'na8 "&a eti> 57-NKO P Mu&2u*esc> VINKO P D!i &a *'n"8 'ncearc" s" 6ii re&a:at> Nu tre3uie s"-2i 6ie 6ric"> N-ai ,e ce s"-2i 6ie 6ric"> Dac" 2i-e 6ric"8 eti ter*inatC Ji-e 6ric"# 57-NKO @pu in nelini4titA P Nu> VI0KO P Intin,e *'ini&eC ;i cea&a&t"C @?i pri-e4te %$inile.A V", c" tre*uri pu2in> 57-NKO P @*i trece8 nu e 4ra/C VI0KO P V", c" 2i se u*e1esc ,e4ete&e> @nt'i i-nt'i tre3uie s" 6ii ca&* i s" nu2i 6ie 6ri4> Ia ! 2i4ar"8 2i4ara ca&*ea1"C 57-NKO P Nu8 c" nu 6u*e1C> VI0KO P -!&euC C'2i ani ai tu8 *"# 57-NKO P ;aptepe> VI0KO P ;i &a c!a&" n-ai 6u*at nici!,at"# 57-NKO P -* 'ncercat8 ,aSC '*i /enea s" /!*it> VI0KO P Nu-i ni*ic8 nu e 4ra/> Vrei ! 3ere# 57-NKO P Da8 *ai ,e4ra3">>>

VI7GO desc+ide dou# ,eri. 5%$ndoi ,eau. VI0KO P 7e si*2i *ai 3ine# 57-NKO P Da> VI0KO P -i *'ncat ce/a a1i# 57-NKO P Nu8 c" nu p!t *'nca ,i*inea2a> VI0KO P Nu e 3ine ce 6aci> 57-NKO P Di*inea2a 3eau ! ca6ea i at't> VI0KO P -scu&t"8 *" 3"iatu&eC ,i*inea2a8 c'n, /ii aici8 tre3uie s" /ii *'ncat> Ca s" 6aci ! trea3" 3un" tre3uie8 'nainte ,e t!ate8 s" *"n'nci 3ine ,i*inea2a> M" au1i# -re cine s"-2i 6ac" ,e *'ncare# 57-NKO P -re>>> VI0KO P 5" iei s" te a&i*ente1i 3ine8 au1i# Ce 6ace* n!i aici e *unc" ,e c!ncentrare8 'n2e&e4i# ;i c'n, te c!ncentre1i8 nu te p!2i c!ncentra cu 3urta 4!a&"> 57-NKO P Eu p!tC VI0KO P Nu8 c" nu e trea3" seri!as"> $ri*a ta ,at!rie e s" iei un *ic ,e%un s"n"t!s 'nainte ,e a /eni aiciC Un *ic ,e%un cu* tre3uie> Micu& ,e%un /a tre3ui s" 6ie ,e acu* 'nainte principa&a ta *as" a 1i&ei> 5-a Sn2e&es# 57-NKO P Da> VI0KO P E un !r,in> Di*inea2a tre3uie s" *"n'nci ! *'ncare ca&,"> Me1e&8 !u"8 p'ineC ;i s" 3ei &apte ca&,8 !3&i4at!riuC 57-NKO P Nici &apte&e nu-*i prea p&ace> Nu sup!rt &apte&e8 c'n, 3eau &apte *ie 4rea2"> VI0KO @$i $ntinde o ,ucat# de sala% uscatA P Jine8 ia astaC 0a4" &a 4?i!1,an> 57-NKO P Mu&2u*escC @M#n$nc#.A E 3un>

VI0KO P 7!t ti*pu& tre3uie s" ai ce/a ,e r!n2"it &a tineC 5a&a* uscat8 3iscui2i8 p'ineC Munca asta a n!astr" nu e ca ce&e&a&te>>> N!i sunte* ca /'n"t!rii8 tre3uie s" ti* s" atept"*C Ji-ai *ai re/enit# 57-NKO P Da> VI0KO P @ntin,e *'ini&eC 7!t *ai tre*uri pu2in> De ce tre*uri# 57-NKO P ;tiu i euC VI0KO P E pri*a !ar" c" 6aci trea3a asta# 57-NKO P NuC VI0KO P .ai8 ia p!1i2iaC 0(5NGO scoate dintr.o +us# o pu4c# cu lunet# 4i se pune $n po8i ie de tra&ere. VI0KO P Nu te spri%ini prea *u&t pe patu& putiiC -aC ;i 6ii ca&*8 tre3uie s" 6ii ca&*8 nu ne 4r"3ete ni*eni8 'n2e&e4i# I*a4inea1"-2i c" eti Du*ne1eu> Du*ne1eu nu se 4r"3ete nici!,at"> Nu tra4i ,ec't ,ac" te si*2i ca&* i rece ca 4?ea2aC ;i nu*ai ,ac" si*2i c" ini*a '2i 3ate n!r*a&> @nt'i i-nt'i tre3uie s"-2i ascu&2i 3"t"i&e ini*ii> 0ate sau nu 3ate n!r*a&# 57-NKO P 0ate> VI0KO P -i 'n/"2at /re!,at" s" c'n2i &a /reun instru*ent# 57-NKO P -* 6"cut pu2in" /i!ar"> VI0KO P $er6ect8 atunci i*a4inea1"-2i c" puca asta este ! /i!ar"> $entru un /i!&!nist8 /i!ara 6ace parte ,in c!rpu& s"u> C'n, c'n2i &a /i!ar"8 *u1ica '2i iese ,in c!rp> @n2e&e4i ,eci8 tre3uie ca i 4&!nte&e s" ias"8 i e&8 ,in c!rp8 ,in c!rpu& t"u> Dac" 2i-e 6ric" ,e pr!pria ta puc"8 "&a eti> 57-NKO P Nu *i-e 6ric"> VINKO P 7e-ai 6!&!sit ,e%a ,e puca asta# 57-NKO P Da>

VI0KO P Vreau s" 1ic8 ai tras ,e%a cu 4&!an2e rea&e# 57-NKO P Da> VI0KO P Dar ai tras /re!,at" 'ntr-un !*# -i !*!r't /re!,at" /reun !*# 57-NKO @r$s in-oluntar sincerA P -* !*!r't un p!ru*3e&> VI0KO P +ata cu p!ru*3eii> -cu* tre3uie s" tra4i 'n ne*ernicii "tia ,in 6a2"> Deci a1i e 1iua c'n, /ei !*!r' pri*u& t"u ne*ernic> 57-NKO P DaC VI0KO P .ai8 &ipete !c?iu&C 5pune-2i 'n 4'n, c" e 1i ,e 3!te1C 3!te1u& 6!cu&uiC Cu c't te 3!te1"* *ai repe,e cu at't *ai 3ine> Ce /e1i# 57-NKO P $"i8 /", stra,aC VI0KO P 0&!cu& cu 3a&c!ane8 '& /e1i# 57-NKO P Da> VINKO P 0en1in"ria# 57-NKO P Da> VINKO P $er6ectC 5tai pe 6'ia asta> ;i pri*u& !* care *ic"8 e a& t"u> 57-NKO P V", ,!u" 3"3u2e> Cre, c" /in ,e &a pia2"> VI0KO P H!arte 3ine8 a&e4e una i 6"-i p!cin!4u&> 57-NKO P -8 nu8 nu p!t s" tra4 'ntr-! 3"3u2"C Nu /reau s" 'ncep cu ! 3"3u2"> VI0KO P @n !rice ca18 ceea cea ce e i*p!rtant pentru n!i8 e s"-i si&i* pe t!2i ne*ernicii "tia s" stea ascuni 'n 4"uri&e &!r ca nite !3!&aniC Ca s" tie c" sunt nite !3!&ani8 i c" n-au i nu /!r a/ea nici!,at" nici ! ieire> C'n, tra4i8 4'n,ete-te &a asta> 5pune-2i c" ,e 6apt !*!ri !3!&ani8 ai 'n2e&es# 57-NKO P Da> VI0KO P Cu* te c?ea*"8 ,e 6apt#

57-NKO P 5tanL!> VI0KO P Mie '*i spune Vi3L!> 5" nu-2i 6ie 6ric" ,e !3!&ani> ;i nici *i&"> ;!3!&anii sunt !3!&aniC C" sunt tineri8 3"tr'ni8 6e*e&e8 *ascu&i8 pui8 nu c!ntea1"> ;!3!&anii "tia /!r s" ne ?a&easc" 2ara8 i atunci 'i !3&i4"* s" se stea 'n 4aura &!r> -sta e *isiunea ta> @n2e&e4i ce /eau s" spun# 57-NKO P Da> VINKO P @n2e&e4 c" n-ai 6"cut 'nc" ser/iciu& *i&itar> 57-NKO P Nu8 nu 'nc"> VI0KO P Mai p&i*3" !c?iuS8 *ai p&i*3"C Caut"8 caut" cu 2ea/a putii8 nu sta para&i1atC Nu atepta s"-2i intre ei 'n &inia ,e *ir"8 caut" tu8 caut" t!t ti*pu&C M"tur" cu pri/irea8 *"tur" stra,a8 intr"ri&e &a 3&!curi8 6erestre&eC Insist" pe 6erestre8 /e1i 6erestre&e# 57-NKO P DaC VI0KO P Herestre&e sunt i*p!rtante> +'n,ete-te c" ,inc!&! ,e 1i,uri&e astea i ,e 6erestre&e astea e p&in ,e !3!&aniC 7!t ce *ic" 'n spate&e unei 6erestre e a& t"u8 pacE 57-NKO P Mai /", ! 3unicu2" care 'ntin,e ru6e pe un 3a&c!n> VI0KO P Cu* /e1i tu8 6ir-ar a& ,racu&ui8 nu*ai 3a3e# @n !rice ca18 p'n" c'n, apune s!are&e eti ,at!r s" '*puti un !3!&an> ;i ,ac" e 1iua 3"3u2e&!r8 '2i a&e4i ! 3"3u2"8 asta eC 5unt i 1i&e ,in astea> 57-NKO P V", i ! 6eti2" care se %!ac" cu ! p"pu"> VI0KO P Un,e# 57-NKO P $e un 3a&c!n> VI0KO P E:act ce spunea*C c!&c"ie ,e !3!&ani peste t!t> -scu&t"8 nu tre3uie s"-2i 6ie *i&" ,e !3!&ani8 c" a&t6e& /in ei i-2i ,e/!rea1" *"runtaie&e> 57-NKO P 7!tui8 n-a* s" *-apuc s" !*!r c!piiC

VINKO P M" 3"iatu&e8 6" i tu cu* si*2i c" e *ai 3ine> 7u ,eci1i> Dar 'n !rice ca18 trea3a tre3uie 6"cut"> $'n" c'n, apune s!are&e tre3uie s" a/e* ce& pu2in un !3!&an *!rt 'n sect!ru& "staC C" nu tre3uie s"-i &"s"* s" respire> 57-NKO P -tunci pre6er *ai ,e4ra3" ! 3a3" ,ec't ! 6eti2" care se %!ac" cu p"pua> VI0KO P +'n,eti ca* *u&t8 3"iatu&eC Dar nu e 4ra/8 ai ,reptu& s" 4'n,etiC Dei8 eu pers!na& '*i pun *ereu aceast" 'ntre3are !are Du*ne1eu 4'n,ete# Eu unu& nu cre, c" Du*ne1eu 4'n,eteC Du*ne1eu ac2i!nea1"8 asta-i t!tC @Pau8#.A 5e *ai %!ac"# 57-NKO P Da> VI0KO P 5"pt"*'na trecut" a* a/ut un a&t sect!r8 ac!&! pe ,ea&8 un,e-i turnu& ,e ap"8 ,e un,e 'ncepe 0u&e/ar,u& 7it!C Ve,ea* t!at" curtea unui 3&!c> ;i /e,ea*8 ca i tine8 t!t 6e&u& ,e 3"tr'nei care intrau i ieeau c't puteau ei ,e iuteC ;i &a un *!*ent '*i intr" 'n /i1!r ! 6eti2" ,e /re! apte sau !pt ani care s"rea c!ar,a> @2i %ur8 t!at" ,i*inea2a a s"rit c!ar,a> Dup" ,!u" !re a 'nceput s" *" ca&ce pe ner/i8 ! 6ace ,ina,ins8 *i-a* 1is8 sare ca s"-i 3at" %!c ,e *ineC ;i atunci i-a* tri*is un 4&!nte ,e a/ertis*ent8 aa8 &a /re! trei *etri8 ca s" priceap"> La care pr!asta a 'nceput s" ur&e i s-a c"rat i*e,iat8 s-a ascuns 'n cas"> Nu*ai c" peste 1ice *inute a ieit ,in n!u8 "tia *ici uit" repe,e8 a ieit ,in n!u i iar sa pus s" sar" nen!r!cita aia ,e c!ar,"C O !r" *-a* uitat &a ea> M-a* ener/at i i-a* *ai tri*is un 4&!nte8 *ai apr!ape8 c't pe ce s"-i 13!r c!ar,aC $r!asta iar a 6u4it 2ip'n, i a stat ascuns" ! /re*e> Nu*ai c" peste 1ece *inute iar ! /", cu* 'i sc!ate nasu&8 se uit" 'n ,reapta i 'n st'n4aC i iese ,in n!u ,in /i1uin" pe /'r6u& pici!are&!r8 ca i cu* i-ar 6i 6!st 6ric" s" nu tre1easc" pe cine/aC ;i iar 'ncepe> 7!at" 1iua *-a sc!s ,in *in2i cu c!ar,a eiC N-a/ea* ,ec't ase 4&!an2e 'n re1er/" ,ar t!t ia* *ai tri*is unu& ca s-! 6ac s" se careC ;i pr!asta iar s-a ,us i iar a re/enitC 57-NKO P ;i# Pau8#. VI0KO P @n !rice ca18 un !3!&an e un !3!&an> 57-NKO @pri-ind prin luneta pu4tiiA P -8 *i-a ap"rut un tip>

VI0KO P Un,e e# 57-NKO P @n ,reapta 3en1in"rieiC @& /e1i# VI0KO P Nu> 57-NKO P Ce 6ac# VI0KO P 5t" ascuns8 6u4e8 ce 6ace# 57-NKO P Nu8 *er4e n!r*a&> VI0KO P $"i8 atunci e a& t"uC Jine-& 'n /i1!r8 *er4i u!r '*preun" cu e& i c'n, si*2i c"-& ai &a *'n" tra4eC 57-NKO P 0i1arC VI0KO P Ce# 57-NKO P Nu-n2e&e4 ,e ce nu se 4r"3ete> VI0KO P -sta-i 3un"> Nu e trea3a ta> Ji se rupeC Nu se 4r"3ete8 trea3a &ui> @2i ," *ai *u&t ti*p aa> 57-NKO P Cre, c" e 3eat *!rt> VI0KO P E un *!u&ic"# 57-NKO P Nu pare prea 3"tr'nC pare 'nc" 'nc!rp!ra3i&C VI0KO P 0ra/!8 e !3!&anu& t"u8 p!2i 1ice c" ai &ic?i,at un !3!&an per6ect> D"-i ,ru*uSE 57-NKO P @& &as s" tra/erse1e stra,a> VI0KO P Ve1i c-! ,at" te tre1eti c" 2i-! ia &a 6u4"> 57-NKO P Nu8 '& a* per6ect 'n 3"taieC .*8 /", c" are i ! sac!" cu e&C E t!ta& iresp!nsa3i& tipuS "sta8 c?iar nu se 4r"3ete ,e&!c> VI0KO P Dac" tra/ersea1" stra,a 'nsea*n" c" se ,uce &a *a4a1inu& ,e &actate> 57-NKO P ;i un,e-i *a4a1inu&#

VI0KO P Dup" 3en1in"rie8 &a st'n4a8 nu-& /e,e* ,e aici> 57-NKO P -tunci '& &as s"-i cu*pere 'nt'i ce are ,e cu*p"rat> VI7GO %ai desc+ide o sticl# de ,ere. VI0KO P Mai /rei una# 57-NKO P Da> Cei doi ,eau. VI0KO P Ce-2i 6ace !*u&# - intrat &a &actate# 57-NKO P Da8 se 'nt!arceC @i nu*"r" restu&>>> - cu*p"rat trei stic&e cu &apteC VI0KO P ;i nici acu* nu se 4r"3ete# 57-NKO P Nu> VI0KO P 5"-& ia ,racu&8 tra4eE Asta ! caut" cu &u*'narea> O 6ace ,ina,ins ca s"i 3at" %!c ,e tine> .ai !,at"8 ce nai3a8 aici e ca &a 'n!t8 tre3uie s" te arunci pe 3une 'n ap"> 0(5NGO tra&e. VI0KO P L-ai ras# 57-NKO P Nu tiuC V", c" a c"1ut ,arC I-a* spart ! stic&"C I-a curs t!t &apte&e pe %!sC VI0KO P Mai tra4e ! ,at"> .ai c" ai ,reptu& &a ,!u" 4&!an2e> 57-NKO P Nu p!tC @*i /ine s" /!*it ,e &a &apteC

J-R- -57- JINE L- 7INE8 MAE


Persona9e* EBUL OMUL EBULUI PRIEONIERUL OMUL EBULUI $l aduce pe PRIEONIER $n "a a EBULUI. OMUL ;EHULUI P ;e6uSE ;EHUL P Da# OMUL ;EHULUI P 7ipuS /rea s" ,ea un te&e6!n> ;EHUL P Vrea s" ,eaC ce#E OMUL ;EHULUI P Vrea s" ,ea un te&e6!n> ;EHUL P Vrei s" ,ai ce# $RIGONIERUL P Vreau s" ,au un te&e6!n> ;EHUL P -8 /rea s" ,ea un te&e6!nC OMUL ;EHULUI P Da8 /rea s" ,ea un te&e6!n8 1ice c" e ,reptuS &ui> ;EHUL P -8 1ice c" e ,reptuS &uiC OMUL ;EHULUI P Da8 1ice c" e ,reptuS &ui> ;EHUL P Deci8 pe scurt8 /rei s" ,ai un te&e6!n8 a* 'n2e&es 3ine# $RIGONIERUL P Da> ;EHUL P $er6ect8 nici! pr!3&e*"> H!arte 3ine> $!2i s" ,ai te&e6!n> E pre/"1ut i 'n c!nstitu2ie> @n 2ara n!astr"8 t!2ii puii &ep",a2i ,e c"2e&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e> 5pune-i c" 'n 2ara n!astr" t!2i puii ,e c"2e&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e>

OMUL ;EHULUI P ;e6uS spune c" 'n 2ara n!astr" t!2i puii &ep",a2i ,e c"2e&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e> ;EHUL P 5pune-i c" 2ara n!astr" &e ," acest ,rept tutur!r ne*ernici&!r i tutur!r 4un!aie&!r i tutur!r ?!ituri&!r8 t!2i p!t s" te&e6!ne1e> OMUL ;EHULUI P ;e6uS 1ice c" 'n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!aie&e i t!ate ?!ituri&e p!t s" te&e6!ne1e 'n &inite> ;EHUL P - au1it ce i-a* spus# $!ate c" n-a au1itC @ntrea3"-& ,ac" a au1itC OMUL ;EHULUI P -i au1it ce-a 1is e6uS# $RIGONIERUL P Da> ;EHUL P 5pune-i s" repete ce a au1it> OMUL ;EHULUI P Repet" ce a spus e6uS ca s" ti* c" ai au1it> $RIGONIERUL P @n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!ie&e i t!ate ?!ituri&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e> ;EHUL P - repetat# N-a* au1it ni*ic> OMUL ;EHULUI P Repet" 'nc" ! ,at"> $RIGONIERUL P @n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!aie&e i t!ate ?!ituri&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e> ;EHUL P - repetat# N-a* au1it a3s!&ut ni*ic> G"u ,ac-a* au1it ce/a> OMUL ;EHULUI P ;e6uS n-a au1it a3s!&ut ni*ic> $RIGONIERUL P @n 2ara n!astr">>> ;EHUL P Mai tareE OMUL ;EHULUI P Mai tareE $RIGONIERUL P @n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!aie&eC ;EHUL P G"u ,ac" au, ce/aC Mai tareE

OMUL ;EHULUI P Mai tareE -u1i ce spun# Mai tareE $RIGONIERUL @stri&$ndA P @n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!aie&e au ,reptu& s">>> ;EHUL P Asta 'i 3ate %!c ,e n!i sau ,!ar *i se pare# I-a* spus s" /!r3easc" *ai tare8 ,e ce nu /!r3ete *ai tare# OMUL ;EHULUI P -scu&t"8 *" 3"iatu&e8 ,ac" '2i 3a2i cu*/a %!c ,e n!i8 e 4ra/C> $RIGONIERUL @stri&$nd din toate puterileA P @n 2ara n!astr" t!2i ne*ernicii i t!ate 4un!aie&e i t!ate ?!ituri&e au ,reptu& s" te&e6!ne1e> ;EHUL P -a8 aa ,a8 e 3ineC 5pune-i c" aa *ai *er4e> OMUL ;EHULUI P -a *ai *er4e> ;EHUL P 5pune-i c" 2ara asta8 'n ciu,a aparen2e&!r8 2ine &a e&> OMUL ;EHULUI P Jara asta 2ine &a tine8 *"> ;EHUL P 5pune-i c" 'n 2ara asta8 'n care t!2i puii &ep",a2i ,e c"2e&e 'n c"&,uri au t!ate ,repturi&e8 i e& are t!ate ,repturi&e> 7e&e6!nu& 'i st" &a ,isp!1i2ie> Dac" are 6is" s" te&e6!ne1e> OMUL ;EHULUI P .ai8 te&e6!nea1"> Dac" ai 6is"> ;EHUL P -re 6is"# OMUL ;EHULUI P -i 6is"# $RIGONIERUL P -*> OMUL ;EHULUI P -re> ;EHUL P H!arte 3ine> Dac" are 6is" s" te&e6!ne1e> $RIGONIERUL P @ncerc ,ar nu *er4e> ;EHUL P Nu *er4e# Ce-a 1is# - 1is c" nu *er4e# OMUL ;EHULUI P Da8 1ice c" nu *er4e> ;EHUL P Cu* aa8 nu *er4e# 5pune-i s" 'ncerce ,in n!u>

OMUL ;EHULUI P @ncearc" ,in n!u> $RIGONIERUL P @ncerc ,ar nu *er4e> E stricat> ;EHUL P Ce-a 1is# OMUL ;EHULUI P - 1is c" i se pare c" te&e6!nu& e stricat> ;EHUL P Cu* s" 6ie stricat# $!ate c" 6isa &ui ,e c"cat nu e 3un"> OMUL ;EHULUI P Eti si4ur c" 6isa e 3un"# $RIGONIERUL P Da> OMUL ;EHULUI P Gice c" 6isa e 3un"> ;EHUL P ;i nu *er4e# Cu* s" nu *ear4"# 5pune-i s" 'ncerce 'n c!ntinuare> PRIEONIERUL introduce piesa $n "anta tele"onului' "isa cade cu un 8&o%ot %etalic' clan&L PRIEONIERUL o recuperea8# 4i $ncearc# din nou. Repet# opera iunea de c$te-a 8eci de ori. $RIGONIERUL P Nu *er4e> ;EHUL P Cu*# Ce# 5-a !prit# De ce s-a !prit# 5pune-i s" 'ncerce 'n c!ntinuare c"-i 13!r creierii> OMUL ;EHULUI P C!ntinu"8 au1i# Cocul se repet# din nou de c$te-a 8eci de ori. ?n tot acest ti%p EBUL 4i OMUL EBULUI pri-esc %estec$nd &u%#. ;EHUL P M"i s" 6ieE Ce p"catC c?iar nu *er4eC 5pune-i c" 'ntrea4a 2ar" re4ret"C 5pune-i c" t!at" 2ara asta 'n care t!2i puii ,e c"2e&e au ,reptu& s" te&e6!ne1eC re4ret"C 'ntrea4a 2ar" re4ret" c" te&e6!nu& nu *er4eC OMUL ;EHULUI P Jara re4ret"8 *"C ;EHUL P -sta e8 acuS s" 6ac" 3ine s" se 'nt!arc" 'n ce&u&"> O s" 'ncerce ,in n!u *'ine> OMUL EBULUI conduce pri8onierul $n celula sa. ;EHUL P ;i ,"-i i 6isa8 c"-i a &ui>

CREGI C-OR 5A NE 0-7A#


Persona9e* PRIMUL 5L DOILE5 O celul# $n care toc%ai au "ost $nc+i4i. $RIMUL P Un,e eti# M" au1i# M" /e1i# -L DOILE- P NuC $RIMUL P Ce 3estiiC 7!2i sunt nite 3estiiC -L DOILE- P DaC $RIMUL P Cre1i c-!r s" ne 3at"# -L DOILE- P Da> $RIMUL P Cre1i c-!r s" ne !*!are# -L DOILE- P Nu> $RIMUL P Eu8 'n !rice ca18 pre6er s" *" !*!are ,ec't s" *" 3at"> -L DOILE- P Nu au /!ie s" ne !*!are> E:ist"8 t!tui8 nite &e4i> $RIMUL P Li se rupe ,e &e4i> D!ar ei sunt cei care 6ac &e4i&e> -L DOILE- P @n !rice ca18 nu p!t s" ne !*!are> Ce-a* 6"cut n!i ca s" ne !*!are# $RIMUL P Ce-a* 6"cut8 ce n-a* 6"cutC 0tri&#te din e!terior. $RIMUL P -u1i# -u 'nceput s" 3at"> -L DOILE- P H"-te c" n-au1i>

$RIMUL P Cu* s" n-au1i# $"i nu /e1i cu* 2ip"# -L DOILE- P -c!per"-2i urec?i&e> +'n,ete-te &a a&tce/a> $RIMUL P Nu p!t s" *" 4'n,esc &a a&tce/a> Nu sup!rt s" 6iu 3"tut> N-au ,reptu& s" ne 3at"> @n !rice ca18 eu nu *" &as8 nu *" &as 3"tut> -L DOILE- P Linitete-te8 !r s" ne ,ea c'te/a pa&*e i !r s" ne &ase s" p&ec"*> -sta-i t!t> $RIMUL P Nu e si4ur> -L DOILE- P 0a ,a> $RIMUL P Ji s-a 'nt'*p&at 2ie8 ,e%a# -L DOILE- P Nu8 ,aS tiu eu cu* se 'nt'*p&" ,e !3icei> $RIMUL P De un,e tii# 7e-au *ai &uat /re!,at"8 aa8 pe sus# -L DOILE- P Nu8 ,aS *i-au p!/estit a&2ii cu* se 'nt'*p&"> @2i ra, c'te/a pa&*e8 p!ate c'2i/a pu*ni8 i te &as" s" p&eci> Nu te p!t 2ine prea *u&t aici> Nici n-au &!c8 t!tu& e p&in> $RIMUL P C?iar i ! sin4ur" pa&*"8 eu nu sup!rt> Nu sup!rt8 nu-*i p&ace s" *" atin4" cine/a8 '*i /ine s" /!*it nu*ai c'n, *" 4'n,esc> -L DOILE- P .ai8 4ataC N-ai s" *!ri ,in ,!u"8 trei pa&*e> $RIMUL P $e *ine nu *-a 3"tut ni*eni nici!,at"> Nici *"car taic"-*eu n-a ri,icat nici!,at" *'na asupra *ea> -L DOILE- P Nu te *ai a4ita> I*p!rtant e s" te &ai 3"tut 6"r" s"-i iri2i> 5" nu 6aci care cu*/a pe 4r!1a/u&> ;i *ai a&es s" nu ri,ici capu&> C'n, !r s" 'nceap" s" te 3at"8 2ine capu& ap&ecat i pri/ete 'n p"*'nt> $RIMUL P NuC N-a* s" p!t 6ace nici!,at" aa ce/aC -L DOILE- P 0a ,a8 /a tre3ui s-! 6aci c" a&t6e& riti s" iei ,e aici *uti&at pe /ia2"> 0a4"-2i asta 'n cap8 *!ti/e s" ne t!rture1e n-au8 t!t ce /!r e s" ne ,ea ! &ec2ie>

$RIMUL P -scu&t"8 *ie nu-*i p&ace cu* 4'n,eti> -L DOILE- P Cu* 4'n,esc eu ar 6i 3ine s" 4'n,eti i tu> ;i 6ii atent ce sc!2i pe 4ur" c'n, !r s" 'nceap" s" te 3at"> Dac" 2i se pune /re! 'ntre3are r"spun,e p!&itic!s8 ,a8 nu8 ,a8 nuC ,epin,eC H"r" c!*entarii> -i 'n2e&es# Nici nu ur&i ca ne3unu& i nici nu 6" c!*entarii> $RIMUL P -8 nu8 eu a* s" ur&u ca ne3unu&> LE DEUYIME P Cu c't ur&i *ai *u&t cu at't 'i ener/e1i *ai *u&t> Ur&" i tu pu2in8 c't s" &e 6aci p&"cere8 ,aS nu prea *u&t> Mai a&es nu tre3uie s" &e ,ai i*presia c" !pui re1isten2"> -rat" c" te ,!are8 ,ar ,!1ea1"8 e i*p!rtant s" tii s" ,!1e1e> $RIMUL P 5per c-!r s" 'nceap" cu tine> -L DOILE- P Nu e si4ur c-!r s" 'nceap" cu *ine> Dar ,ac" !r s" 'nceap" cu *ine8 cu at't *ai 3ine pentru tine8 !r s" !3!seasc" t"3"cin,u-*" i ai s" scapi tu *ai u!r> $RIMUL P 5incer s"-2i spun8 a /rea s" 'nceap" s" ne 3at" c't *ai repe,e ca s" sc"p"* ! ,at"> -L DOILE- P -8 nu8 nu tre3uie s"-2i 6aci i&u1iiC N-!r s" ne 3at" i*e,iat8 'nt'i !r s" ne *ai 2in" aici8 ei tiu 3ine c" n!i ti* ce ne ateapt" i c" asta ne an4!asea1"C 5-ar putea s" ne sc!at" ,e aici ca s" ne 3at" pe &a patru ,i*inea2a8 sau p!ate c?iar *'ine &a pr'n1> Depin,e8 cu* au c?e6> $RIMUL P -u1i8 /reau s" te r!4 ce/aC -L DOILE- P Ce# $RIMUL P D"-*i ! pa&*"E -L DOILE- P Ce#E $RIMUL P Vreau s"-*i ,ai ! pa&*"> Ca s" 6iu pre4"titC Vreau s"-*i ,au sea*a ,ac" p!t s" 6ac 6a2"> -L DOILE- P Hi seri!sC $RIMUL P G"u8 te r!4C D"-*i ! pa&*"C D"-*i una ca i cu* ai 6iC ca i cu* ai 6i 'n &!cu& &!rC

-L DOILE- P 7u ai 'nne3unit# $RIMUL P Nu8 ,ar /reau s"-*i ,ai ! pa&*"C .ai8 c"-*i 6aci un 3ine8 ,"-*i una c" a&t6e& si*t c" *" su6!cC D"-*i te r!4 ! pa&*" c" a&t6e& 'ncep s" /!*itC -L DOILE- P 0ine8 un,e /rei s" te atin4# $RIMUL P Nu tiuC un,e /rei8 ,ar ?ai ! ,at"C ?ai8 c" pre6er s" 6iu pre4"titC Dar &!/ete tareC L!/ete tare ,e &a 'nceput> -L DOILE- P 0ine8 'nc?i,e !c?ii> $RIMUL P Nu8 nu8 &!/ete-*" aaC Un,e /rei8 ,"-i ,r*uSE -L DOILE- P @n cap sau 'n st!*ac# $RIMUL P Un,e /rei8 ,ar 6"r" *i&"> -L DOILE- P -?8 6ir-ar s" 6ie8 nu e u!r> $RIMUL P .ai8 c" e ce& *ai *are 3ine pe care *i-& p!2i 6ace>>> Corp lo-it cu ,rutalitate. -L DOILE- P 5cu1"-*"C Cu* a 6!st# $RIMUL @scuip$nd s$n&eA P E 3ineC -L DOILE- P 7e ,!are# $RIMUL P DaC -L DOILE- P N-a* /rutC Cre,e-*" c" n-a* *ai &!/it nici!,at" pe ni*eni> $RIMUL P N-ai &!/it ,ar tii s" &!/eti> -L DOILE- P Mi-e 6ric" i *ie8 asta-i t!tC $RIMUL P N!r*a&C @n !rice ca18 '2i *u&2u*escC ;i acu* *ai /reau unaC -L DOILE- P -8 nuC -cu* e r'n,u& t"u s" ,ai> Lo-ituri din ce $n ce %ai ,rutale.

NELCOME -MERIC-E

Persona9e* PROMENE(UL B5(5 1 B5(5 = B5(5 > B5(5 4 0OLD5(UL 5MERIC5N OR7UL 7)(R?N B5(5 1 $n "a a unei por i de s$r%# &+i%pat# su&er$nd o ,a8# %ilitar#. Mai %ulte panouri indic# "oto&ra"iatul inter8is' iar unde-a "lutur# un drapel a%erican. B5(5 1 e!a%inea8# soliditatea por ii' apoi $ncearc# s# pri-easc# dincolo de &ardul de s$r%# &+i%pat#. (ele"onul ei %o,il sun#. B5(5 1 r#spunde. H-7- 1 P Ce#C $"i ce i-ai ,at #C $"i nu 2i-a* spus s" nu-i *ai ,ai &apte # Nu-i *ai ,a &apte>>> Nu-i ,a8 ,"-i ap"8 ,"-i suc ,e *ereC I-ai te*peraturaC Ve1i c" nu i-ai &uat-! 3ine8 tre3uie s" apei pe ON> 5crie ac!&! ON> 5us e ON i %!s e OHH8 ca s" ,esc?i1i apei pe ON8 ce ,racuS8 ,!ar 2i-a* e:p&icatC .ai c" a* trea3"C B5(5 1 $4i $nc+ide tele"onul' caut# $n po4et#' scoate un ru9 4i o o&lind# %ic#' se ru9ea8#' $4i aprinde o i&ar#. 0coate apoi din po4et# un carne el 4i $ncepe s# repete cu -oce tare c$te-a "ra8e $n li%,a en&le8#. H-7- 1 P Ne&c!*eC Ne&c!*e t! R!*aniaE @?nt$i cite4te' dup# aceea reia pe de rost.A Ne&c!*e t! R!*aniaE @Cite4te.A N?at is X!ur na*e# @Pe de rost.A N?at is X!ur na*e# MX na*e is Cristina8 Z?at is X!ur na*e# @Cite4te.A D! X!u nee, a 4ir&# @Repet# pe de rost.A D! X!u nee, a 4ir&# D! X!u Zant 6ucL# 7Z! ?un,re,C 7?ree ?un,re,C @Cite4te din carnet nu%erele.A One8 tZ!8 t?ree8 6!ur8 6i/e8 si:8 se/en8 ei4t?8 nine8 tenC @Repet# pe de rost.A One8 tZ!C t?reeC D! X!u Zant 6ucL# 7Z! ?un,re, ,!&&arsC @Cite4te din carnet.A O!u are a nice *anC -*ericain s!&,ers are nice *enC

0e aude o %a4in# %ilitar# care trece de partea cealalt# a &ardului de s$r%# &+i%pat#. B5(5 1 se repede spre &ard 4i $ncepe s# sar#' s# se a&ite' s#.4i "luture ,ra ele. H-7- 1 P Ne&c!*e t! R!*aniaE Ne&c!*eE @Cite4te din carnet.A .e&&!E -*erican ar*XE O!u are a nice *anE .e&&!E .e&&!E .!Z are X!u# C!*e t! see *eE Ma4ina se $ndep#rtea8#. (#cere. (ele"onul %o,il al "etei sun# din nou. H-7- 1 @cu tele"onul la urec+e 4i cu carnetul $ntr.o %$n#A P DaC C't are#>>> C't#C Nu e 4ra/C Nu8 nu8 nu e 4ra/C Dac" *ai crete 6"-i ! 3aieC @n ap" c"&,u2" ,aS nu 6!arte>>> D"-i !re1 6iert 'n ap"C D!ar 'n ap" cu pu2in" sareC Nu8 6"r" 1a?"rC 0ineC Ve1i8 nu-& &"sa t!t ti*pu& &a te&e/i1!rC *ai citete-i i tu ! p!/este>>> 3ineC B5(5 1 $nc+ide tele"onul. Un soldat a%erican des+ide o poart# 4i iese cu dou# pu,ele. H-7- 1 @$ncepe din nou s# se a&iteA P .e&&!E Ne&c!*e t! R!*aniaE .e&&!E D! X!u Zant 6ucL# 0OLD5(UL pri-e4te $n 9urul s#u' "ace se%n c# nu' %ai a-ansea8# pu in cu pu,elele. H-7- 1 @consult$ndu.4i carnetulA P N?ere are X!u 6r!*# NeZ O!rL # Hr!* NeZ O!rL# @0OLD5(UL "acese%n c# nu.A L!s -n4e&es# @0OLD5(UL "ace se%n c# nu.A Da&&as# Da&&as# O!u are 6r!* Da&&as# @5%u8at' soldatul "ace se%n c# nu.A O!u are 6r!*C Ca&i6!rnia# 7e:as# C!&!ra,!# $ensX&/ania# 5OLD-7UL P N!rt? Car!&inaC H-7- 1 @$4i scoate repede tele"onul 4i "or%ea8# un nu%#rA P - ieit unuC Da8 ,a>>> .ai8 c" nu tiu c't p!t s"-& 2inC B5(5 scoate o i&ar# 4i se apropie de 0OLD5(. H-7- 1 P -i un 6!c# Un 6!c8 ai# Un 6!c>>> @0e uit# $n carnet.A - &i4?tC D! X!u ?a/e a &i4?t# D! X!u Zant a 4ir&# R!*anian 4ir&# R!*anian 4ir& 3eauti6u&> VerX 3eauti6u&> R!*ania 4ir&> C?eap an, 3eauti6u&> On&X !ne

?un,re,C H!r X!uC On&X !ne ?un,re,C H!r -*erican s!&,erC C?eapC 5OLD-7UL 'i ," un 6!c8 &as" pu3e&e&e 'n 6a2a p!r2ii i ," s" p&ece> 5OLD-7UL P 0X-3XC H-7- 1 P N?at is X!ur na*e# N?at is X!ur na*e# 5OLD-7UL P 0X-3XC H-7- P .ei8 3" 3X-3X8 stai8 *"C M"C N?at is X!ur na*e# Hi6tX ,!&&arsE 5tai8 *"C 0ose4te $n "u&# PROMENE(UL $%pin&$nd un "el de c#rucior de super%arNet trans"or%at$n ,ar a%,ulant. PROMENE(UL este ur%at de alte trei sau patru /"ete/. Una dintre "ete are un caseto"on pe care $l pune i%ediat pe o pu,el# 4i $i d# dru%ul. Mu8ic# disco @sau %aneleA. Betele $ncep s# danse8e c$t %ai lasci- posi,il. PROMENE(UL' a9utat de o alt# "at#' derulea8# o ,anderol# pe care scrie* 7INE 5(I VENI( IN ROMJNI5L Iar ce-a %ai 9os' scris &re4it* OELL COME IN ROMJNI5L PROMENE(UL se apropie de soldat. $ROYENE7UL P 0"8 /in! aici8 3">>> .ei8 ,!*S C!&!ne&C Vin!>>> H-7- 1 @r#s"oie4te carnetul 4i $i su"l# PROMENE(ULUIA P C!*eE C!*eE c$te-a cu-inte $n en&le8#

$ROYENE7UL P C!*e8 c!*e8 3"C .ai c" a* 6ete 6ru*!ase>>> 5" tr"i2iE H-7- 1 P Nice 4ir&s>>> $ROYENE7UL P Nice 4ir&sE H-7- 1 P C?eap>>> $ROYENE7UL P C?eap8 c?eap>>> Nice 4ir&s c?eap>>> 0usinessC .ai8 3"8 &a 3usinessC C?eap 3usinessC Nice 4ir&s c?eap 3usinessC Nice 4ir&s R!*Fnia c?eap 3usiness niceC 5treap-teaseC 0OLD5(UL' oarecu% a%u8at' dup# ce $nc+ide poarta' continu# s# se uite la PROMENE( 4i la "ete.

5OLD-7UL P 7?anL X!uC 0X-3XC $ROYENE7UL @c#tre una din "eteA P Ia 6"-i un streap-teaseC Una din "ete se urc# pe a doua pu,el# 4i $ncepe s# "ac# un strip.tease. O alt# "at# se apropie de unul din st$lpii pe care este pus se%nul /"oto&ra"iatul inter8is/ 4i $ncepe s# "ac# un /dans la ,ar#/' ca 4i cu% s. ar a"la $ntr.un ,ar. $ROYENE7UL P C?eap 4ir&s *anXC ManX streap-tease 3ar ca3aret c?eap 4ir&sC ULa C!stic"UC MX na*e C!stic" is8 I &iLe -*ericaC -*erica8 4!!, ec!n!*X8 3usiness c!*eC @0coate o sticl# de alcool.A R!*anian Z?isLXC 5" tr"ietiE PROMENE(UL ,ea' "etele se a&it# 4i dansea8# pentru a atra&e $n cotinuare aten ia 0OLD5(ULUI. $ROYENE7UL @c#tre 0OLD5(A P C'2i sunte2i8 3" # @C#tre B5(5 1.A @ntrea3"-& c'2i sunt # H-7- 1 @caut# $n carnet 4i apoi pune $ntre,areaA P .!Z *anX X!u are# One t?!usan,# 7Z! t?!usan,# 7?ree t?!usan,# $ROYENE7UL P -*erican s!&,er 4!!, 6!r R!*aniaC -*erican ar*X 4!!, 6!r R!*anian ec!n!*XC +!!, 6!r 3usinessC *anX t?!usan, Ze&& c!*eE .!Z *anX# ManX t?!usan, staX ?ere 4!!, 6!r ec!n!*XC C!*e8 c!*eC Boarte repede' PROMENE(UL 4i "etele /a%ena9ea8#/ terenul 4i crea8# un "el de teras#* ca prin %inune' din c#ruciorul de super%arNet apar c$te-a scaune pliante' o %as# pliant#' precu% 4i un "el de ,ar i%pro-i8at. 0ticle 4i pa+are puse pe %as#' $n ti%p ce pe dosul ,anderolei se poate citi* C5BE 75R L5 CO0(IC5 C5EINOU C575RE( C65N:E DE7I( DE (U(UN. C$te-a "ete $ncep s# u%"le ,aloane pe care le a&a # de s$r%a &+i%pat# 4i de pu,ele pentru a $n-eseli locul.

$ROYENE7UL P C!*e8 *X 6rien,E O!u are *X 3r!t?erC C!*e8 *X 3r!t?er8 c!*e c" e pentru tineC Ia te uit"C ia &!cC 7aLe a seatC .ai8 nu-2i 6ie 6ric"8 ca6W 3arC ca6W 3ar 6!r X!uC ca6W 3ar 6!r -*ericaC 6!r -*arican -r*XC H!r a&& -*ericansC +!, sa/e t?e Lin4C .ai8 /in! s" a&e4i pe /iuC C!*e t! c?!!seC C?!!se8 c?!!seC D! X!u Zant *X car,# C?!!se 3X p?!neC E&o%ot de %a4in# care trece. 0OLD5(UL dispare. Betele se opresc din dans. $ROYENE7UL P Nu 6u4i8 *"8 nu 6u4iEC Nu 6u4i2i8 *" 6ir-ar s" 6ieC (ele"onul PROMENE(ULUI sun#. $ROYENE7UL P Da#>>> DaC Un,e#C 0ine>>> @?4i $nc+ide tele"onul' apoi' c#tre "ete.A La p!arta treiC Repe,eC (o i $ncarc# $n -ite8# /,arul a%,ulant/ 4i pleac#. Doar B5(5 r#%$ne la post. Pau8#. Un ca%ion trece pe unde-a' destul de departe. 0e aud c$te-a ordine date $n en&le8#. O,osit#' B5(5 1 r#stoarn# o pu,el#' se a4ea8# pe ea' se descal #' $4i %asea8# de&etele de la picioare. 5pare OR7UL 7)(R?N $n uni"or%# %ilitar# din anii celui de.al doilea r#8,oi %ondial. Pe piept are %ai %ulte decora ii. OR7UL a-ansea8# cu precau ie' a9ut$ndu.se de un ,aston al, pe care.l ine $n %$na dreapt#' $n ti%p $n %$na st$n&# duce un ,uc+et de "lori. OR0UL 0A7R@N P .eiC Un,e sunte2i # N?ere are X!u# -re X!u ?ere# H-7- 1 P Ve1i8 taic"8 s" nu te &!/etiC OR7UL 7)(R?N tatonea8# terenul cu a9utorul ,astonului' descoper# &ardul de s$r%# &+i%pat#' st$lpul pe care este pus# placa cu "oto&ra"iatul inter8is' cele dou# pu,ele. OR0UL 0A7R@N P -re X!u ?ere# .a/e X!u c!*e 6ina&&X# L!n4 &i/e t! -*erican -r*XE B!s c!*unis*u&E Ne&&c!*e -*ericaC @0e apropie de poarta de s$r%# &+i%pat#.A 0ut is t!! &ateC H-7- 1 P Ve1i s" nu te r"netiC Ve1i c" e ,in s'r*" 4?i*pat"C

OR0UL 0A7R@N P 7!! &ateC B!s c!*unis*u&E C 0ut is t!! &ateC D! X!u ?ere8 *e# Is t!! &ateC E ca* t'r1iuC De ce-a2i /enit8 *"8 aa ,e t'r1iu# De ce-a2i 'nt'r1iat *"8 aa ,e tare # N?X#C N?X# O!u are /erX &ateC Hi6tX Xears &ateC N?X# N?X# @C#tre B5(5 1.A N-ai nite ap" # B5(5 1 scoate o sticl# de ap# din po4et#. OR7UL ,ea. H-7- 1 P M"i8 tat"8 *"C ,e ce nu te ,uci tu acas"# OR7UL a&a # ,uc+etul de "lori de poarta de s$r%# &+i%pat#. OR0UL 0A7R@N P ItSs 6!r X!uC .e&&!8 3!XsE @?ncepe s# c$nte i%nul a%erican.A O?8 saX can X!u see 3X t?e ,aZnSs ear&X &i4?tC N?at s! pr!u,&X ZeC OR7UL tu4e4te' se $ncurc# $n cu-inte' a,andonea8#. B5(5 1 $l a9ut# s# se a4e8e pe pu,ela r#sturnat#. H-7- 1 P .ai nu te *ai a4itaC O,i?nete-te i ,u-te acas"> Lu%ina scade. 0.ar spune c# se $nserea8#. OR7UL scoate o %u8icu # 4i $ncepe s# c$nte la ea. In dep#rtare se aud ordine date printr.un di"u8or' tropot de ci8%e' sunetul unei sirene. B5(5 1 $ncepe din nou s# repete "ra8e $n en&le8#. H-7- 1 P I &iLeC O!u &iLeC .e &iLesC I &iLe -*ericaC I 4!C O!u 4!C .e8 s?e8 it 4!esC I Zant t! 4! t! -*ericaC I &iLe -*ericaC -*erica is 3i4C I Zant t! 4! t! -*ericaC -*erica is 3eauti6u&C -*erica is str!n4C I Zant t! 4! t! -*ericaC I Zant t! 4! Zit? X!u t! -*ericaC 7aLe *e Zit? X!u t! -*ericaC Oes8 I Zant t! 4! Zit? X!u t! -*ericaC -re X!u *arrie,# Mo,ilul "etei sun#. B5(5 1 r#spunde. H-7- 1 P DaC ce *ai e# C Cu*# $"i nu 2i-a* spus s" nu-i 6aci cu &apte#C M"8 tu eti turc sau ce ,racu# -* spus cu ap"C M"8 *" 'nne3uneti8 *"C H"-i cu ap"E -p" cu sareC In ti%p ce B5(5 1 -or,e4te' unul din ,aloanele a,andonate pe &ardul din s$r%# &+i%pat# e!plodea8#. OR7UL continu# s# c$nte la %u8icu #. B5(5 1 pleac# continu$nd s# -or,easc# la tele"on.

H-7- 1 P $"i cu* s" *" 3a1e1 pe tine ,ac"C Un spun i a&ta 6aciC D"-*i-& s" /!r3esc pu2in cu e&C Ce 6aci8 iepurauS &ui *a*a#C OR7UL descoper# ,rusc c# st# pe o pu,el#. O pip#ie' desc+ide capacul 4i $ncepe s# r#scolea8# $n pu,el#. 0coate tot "elul de o,iecte pe care le pip#ie 4i $ncepe s# le sorte8e. Intre ti%p' ,aloanele a&# ate de s$r%a &+i%pat# continu# s# e!plode8e unul dup# altul' ca 4i cu% ar "i $n epate de o %$n# ne-#8ut#. Ulti%ul $ns# "$s$ie 4i se de8u%"l# $ncet.

-;7E$7-JI 5A 5E M-I $O7OLE-5CA -CE-57A C-NICULA


Persona9e* BEMEI5 C5RE PO5R() UN COPIL ?N 7R5IE 05N(INEL5 DREP(URILOR OMULUI COPILUL BEMEI5 C5RE PO5R() UN COPIL ?N 7R5IE intr# 4i se opre4te $n "a a liniei al,e care %arc+ea8# "rontiera dintre /no %anPs land/ 4i teritoriul drepturilor o%ului. 5-N7INEL- P E cine/a ac!&!# 5t!pE Nici ! *icareE -ten2ie8 /" a/erti1e1 c" ,ac" *ai 6ace2i un pas risca2i s" tra/ersa2i i&e4a& 6r!ntiera> ;i !rice act i&e4a& risc" s" se 'nt!arc" '*p!tri/a ,u*nea/!astr"> HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P $"i e:act asta /reau s" 6ac8 s" trec 6r!ntiera> -* 6u4it ,e r"13!i> -* 6u4it ,e !r!are> -* 6u4it ,e *!arte> $atria *ea nu *ai e:ist"> $atria *ea a 6!st t"iat" 'n ,!u"8 'n trei8 'n patru8 'n *ai *u&te patrii *ai *ici care acu* se 3at 'ntre e&e> Vreau s" tra/erse1 aceast" 6r!ntier" pentru c" nu *ai apar2in nici uneia ,intre n!i&e patrii ieite ,in s'nu& 6!stei *e&e *ari patrii> 5-N7INEL- P Ce na2i!na&itate a/e2i# HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P Nu *ai a* nici un 6e& ,e na2i!na&itate> Na2i!na&itatea *ea este acest c!pi& pe care '& p!rt 'n 3ra2e> Na2i!na&itatea *ea este p"*'ntu& pe care *er4> Na2i!na&itatea *ea este ceru& 'nste&at ,e ,easupra *ea> Na2i!na&itatea *ea este 13!ru& p"s"ri&!r> Vreau s" a* na2i!na&itatea p"s"ri&!r care 13!ar" pe ,easupra tutur!r 6r!ntiere&!r> Vreau s" a* aceeai na2i!na&itate ca n!rii care se p&i*3" pe ,easupra 'ntre4u&ui p"*'nt> Na2i!na&itatea *ea este /'ntu&> Vreau s" a* ace&eai ,repturi ca /'ntu&8 ca p"s"ri&e i ca 3!&ta 'nste&at"> 5i*2i2i acest par6u* ,e tei 'n6&!ri2i# Vreau s" a* aceeai na2i!na&itate ca 6&!ri&e ,e tei> Ve,e2i acest apus ,e s!are# Vreau s" a* ace&eai ,repturi ca apusuri&e ,e s!are> -ce&eai ,repturi

ca an!ti*puri&eC -ce&eai ,repturi ca ec?in!c2iu& i s!&sti2iu&C $ri/i2i8 a 'nceput s" nin4"> De c'n, atept &a 6r!ntier" a 'nceput s" nin4"> Uita2i-/" ce 6ru*!i sunt 6u&4ii ,e 1"pa,"> Vreau s" a* i eu ,e*nitatea 6u&4i&!r ,e 1"pa,"> 5" *i se recun!asc" aceast" ,e*nitate> Nici *ai *u&t8 nici *ai pu2in> D!ar ,e*nitatea 6u&4i&!r ,e 1"pa,"> 5" *i se ac!r,e ,reptu& ,e a 6i &a 6e& ,e ,e*n" precu* 6u&4ii ,e 1"pa,"> 5-N7INEL- P V" pre/in c" /-a2i apr!piat prea *u&t i 6"r" acte ,e 6r!ntiera terestr" a ,repturi&!r uni/ersa&e a&e !*u&ui> Dac" *ai 6ace2i un pas /e2i intra 'n *!, i&e4a& pe terit!riu& ,repturi&!r uni/ersa&e a&e !*u&ui8 recun!scute 'n *!, uni/ersa& i 'n *!, uni/ersa& respectate> Dac" *ai 6ace2i un pas /e2i intra 'n *!, i&e4a& pe terit!riu& ,e*nit"2ii u*ane a3s!&ute8 uni/ersa& /a&a3i&e i uni/ersa& acceptat"> Nu e 3ine s" intra2i 'ns" 'n *!, i&e4a& pe terit!riu& ,repturi&!r a3s!&ute a&e !*u&ui i a& ,e*nit"2ii u*ane a3s!&ute> Dar n!i /" /!* a%uta s" intra2i 'n *!, &e4a& pe terit!riu& ,repturi&!r a3s!&ute a&e !*u&ui i a&e ,e*nit"tii u*ane a3s!&ute> Ve2i /e,eaC O,at" intrat" 'n *!, &e4a& pe terit!riu& ,repturi&!r a3s!&ute a&e !*u&ui i a& ,e*nit"2ii a3s!&ute8 /e2i putea s" /" rea&i1a2i ,in punct ,e /e,ere u*an8 s" 'ncepe2i ! /ia2" n!u" i s"-i insu6&a2i c!pi&u&ui ,u*nea/!ast" sensu& ,e*nit"2ii uni/ersa&e a3s!&ute> Dar 'nainte ,e t!ate tre3uie s" pre1enta2i acte 'n re4u&"> -/e2i un paap!rt /a&i, cu /i1" ,e intrare# HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P Nu a* nici un 6e& ,e paap!rt> 5in4uru& *eu paap!rt este acest c!pi& c"ruia 'ncepe s"-i 6ie 6ri4> 5in4uru& *eu paap!rt este acest c!pi& c"ruia 'ncepe s"-i 6ie 6!a*e> Hu&4ii ,e 1"pa,"8 pentru a atin4e p"*'ntu&8 nu au ne/!ie ,e nici un 6e& ,e paap!rt> 5-N7INEL- P @*i pare r"u8 ,ar nu p!t s" /" 'nre4istre1 pe acest !r,inat!r ca 6u&4 ,e 1"pa,"> 5unte* ! a,*inistra2ie care reespect" anu*ite re4u&i precise> Iar una ,intre aceste re4u&i stipu&ea1" c" 6iecare !* tre3uie s" ai3e acte 'n re4u&"> Deci8 pentru n!i8 ! 6iin2" u*an" e4a& un act 'n re4u&"> HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P -?8 ,ar a/e2i ! *anier" a3s!&ut p!etic" ,e a a3!r,a &ucruri&e> O 6iin2" u*an" ec?i/a&ea1" cu ! 6!aie ,e ?'rtie ac!perit" ,e ta*pi&e i ,e se*ne une!ri necun!scuteC Cu a,e/"rat p!etic8 ni*ic ,e 1isC De aceea /" i pr!pun s" *" 'nre4istra2i ca 6u&4 ,e 1"pa,"> Cu at't *ai *u&t cu c't 6u&4ii ,e 1"pa," sunt &a 6e& ,e a&3i ca i 6!i&e ,e ?'rtie> @n &!c s" ap&ica2i re4u&a Uun !* e4a& ! 6!aie ,e ?'rtieU8 ap&ica2i-*i re4u&a Uun !* e4a& un 6u&4 ,e

1"pa,"U> De a&t6e&8 ia uita2i-/" ce te:t 6ru*!s scriu 'n aer 6u&4ii ,e 1"pa," 'n ti*p ce ca, pe p"*'nt> 5-N7INEL- P E prea t'r1iu8 acu*8 s" /" *ai 'nre4istre1 ca 6u&4 ,e 1"pa,"C Iarna a trecut> -cu* 'ncepe an!ti*pu& p&!i&!r> N-! s"-*i cere2i8 sper8 s" /" 'nre4istre1 ca pic"tur" ,e p&!aie sau a/ers"> HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P 0a ,a> C!nsi,era2i c" trecutu& *eu a 6!st ! a/ers"> Nu-*i cere2i s" /" spun ,e un,e /in i ce a* 6"cut 'n trecut> Da8 'nainte ,e a a%un4e aici8 &a 6r!ntiera ,repturi&!r !*u&ui8 a* 6!st ! a/ers"> C!pi&"ria *ea8 e,uca2ia *ea8 i&u1ii&e *e&e p!&itice8 i,ea&uri&e *e&e8 cre,in2a *ea8 u*i&in2e&e prin care a* trecut8 t!ate n-au 6!st ,ec't ! a/ers"> @n &!c s"-*i cere2i s" /" p!/estesc /ia2a *ea8 n!ta2i *ai 3ine 'n c?esti!nar c" ! a/ers" ,e p&!aie s-a pre1entat ast"1i 'n 6a2a ,u*nea/!astr" pentru a /" cere ,rept ,e a1i& pe terit!riu& ,e*nit"2ii uni/ersa&e> 5-N7INEL- P E prea t'r1iu acu*C 5e1!nu& p&!i&!r a trecut> 5unte* 'n p&in" /ar"> 5-a insta&at canicu&aC E 4reu ,e &ucrat 'n aceste c!n,i2ii> -tepta2i s" se *ai p!t!&easc" aceast" canicu&"> HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P Dar *ie '*i p&ace canicu&a> Dac" trecutu& *eu a 6!st ! a/ers"8 a ,!ri ca /iit!ru& *eu s" 6ie ! canicu&"> - /rea s" ar, etape&e8 s" incen,ie1 secun,e&eC - /rea s" tr"iesc 'n s6'rit ca ! 6&ac"r"C repe,e8 pentru c" /ia2a nu *ai are r"3,are cu *ineC 5-N7INEL- P 5unte* ,e1!&a2i8 ,ar *ai a/e2i ,e ateptatC Cererea ,u*nea/!astr" este8 pentru *!*ent8 3&!cat">>> HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P Da8 /", c" &e-a r"*as 'n 4'tu& !r,inat!are&!r ,u*nea/!astr"C 5-N7INEL- P Or,inat!are&e n!astre nu reuesc8 ,e 6apt8 s" trate1e cererea ,u*nea/!astr"> R"spunsuri&e pe care &e-a2i ,at sunt prea 3i1are> La ru3rica $a%&'$al&tate a2i scris CULO-RE- V@N7ULUI> La ru3rica *lt&m*l !'m&c&l&* f&x a2i scris C@M$ DE MINE> La ru3rica rel&.&e a2i r"spuns CER $LIN DE GMEIE> La ru3rica st*!&& a2i n!tat -MIN7IRI DIN CO$ILARIE> La ru3rica s&t*a%&e fam&l&al) a2i scris 5-N-7ORIU $EN7RU -LJII> La ru3rica sex a2i r"spuns DE0U7-N7A> Iar &a ru3rica !ata -& l'c*l $a-ter&& a2i scris un p!e*C Iat"-&

UDistri3uit!ru& aut!*at ,e 4esturi ,e tan,re2e se ,e13rac" 'ncet pentru a intra 'n *are pentre a intra 'n p"*'nt pentru a intra 'n *"runtaie&e *e&e pentru c" eu sunt 'n ace&ai ti*p ap" i p"*'nt i *ai sunt ! pas"re en!r*" care cur"2" 6"&ci&e *ainii c!nceput" pentru a ,istri3ui tan,re2e i care se ?r"nete cu carne pr!asp"t" ,e !*U Nu e 3ineC Nu e 3ine ,e &!cC Nu ser/ete &a ni*ic s" c!*pui un p!e* &a rur3ica !ata -& l'c*l $a-ter&&C @n !rice ca18 !r,inat!are&e n!astre nu au putut trata p!e*u&8 iar *ai *u&te au c"1ut c?iar 'n pan"C Ve,e2i t!t acest 6u*# HEMEI- C-RE $O-R7A UN CO$IL @N 0R-JE P Da8 '& /",> E ne4ru8 6!arte ne4ru8 se ri,ic" &a cer i !tr"/ete aeru&> 5-N7INEL- P Ve,e2i8 /e,e2i ce a2i 6"cut# Or,inat!ru& care 6u*e4" 'n 6e&u& acesta este ce& *ai sensi3i& si s!6isticat pe care '& a/ea*8 un 3i!!r,inat!r ,e 6apt8 care a 6"cut un !c in6!r*atic 'ncerc'n, s" /" trate1e 6iaC Iar acu*8 ia te uit"8 &-a apucat su4?i2u& i nu se *ai p!ate !pri8 ,in cau1a asta scuip" 6u* ne4ruC De trei &uni ,e 1i&e8 ,e c'n, a citit p!e*u& pe care &-a2i scris &a ru3rica !ata -& l'c*l $a-ter&&8 su4?ite i scuip" r!t!c!a&e ,e 6u*> Nu e 3ineC NuC ;i 'n p&us8 &a ru3rica m't&/a%&& (r&/&$! sc1&m,area stat*t*l*& a2i ,esenat un arici cu ,!u" aripiC Uita2i-/" &a acest ,esen8 care /" apar2ine8 este ,e ne'n2e&es8 nu e:ist" arici 'naripa2iC .ei8 un,e sunte2i# -tept un r"spunsC G"u8 nu e 3ine s" ,esena2i un arici 'naripat i ap!i s" ,isp"re2i 'n natur"C Recun!ate2i c" natura nu a creat arici 'naripa2i8 aa ce/a nu e:ist"C Pau8#. CO$ILUL C-RE - CE5CU7 @N7RE 7IM$ P 0a ,a> -riciu& cu aripi este a& *euC 5-N7INEL- P Cine /!r3ete# Un,e sunte2i8 c" nu /" /",# Cine sunte2i# Un,e este 6e*eia care atepta aici i t!c*ai 'i c!*p&eta 6!r*u&are&e# CO$ILUL C-RE - CRE5CU7 @N7RE 7IM$ P Ma*a *ea a *urit> Eu a* ase ani i tiu s" scriu i s" citesc> Ma*a *i-a p!/estit ! *u&2i*e ,e p!/eti 6ru*!ase i tristeC - putea s" /" p!/estesc8 ,ac" /re2i8 ! p!/este 6ru*!as" i trist" pe 1iC Ma*a *i-a spus c" acu* a*

,reptu& s" trec ,e partea cea&a&t" a 6r!ntierei pentru c" p!/eti&e 6ru*!ase i triste sunt uni/ersa&eC 0cena este in-adat# de "u%ul ordinatoarelor care au "#cut colaps.

NO7- DE $L-7A MEC-NICA


Persona9e* C.ELNERIJM-NEC.INELE Ca"enea. Mese' scaune. Manec+ine de di%ensiuni u%ane sunt a4e8ate la %ese' precu% 4i $n picioare la ,ar. C.ELNERIJ- @de dup# ,arA P -* au1it8 s!sesc>>> +ata8 /in8 nu *ai 2ipa2i aa> @C#tre M5NEC6INUL 1.A Ce ,!ri2i# Da8 ,a8 /", i eu c" se 'ntunec">>> C6ELNERII5 aprinde lu%$narea de pe %asa la care se a"l# a4e8at M5NEC6INUL 1.

Incre,i3i& ce repe,e ca,e n!aptea acu*>>> Din ce 'n ce *ai repe,e>>> @5prinde 4i alte lu%$n#ri pe alte %ese.A -3ia ,ac" ai ti*p s" te ui2i pe 6ereastr"8 s" te 'ntre3i ce *"n'nci &a pr'n18 s" te te insta&e1i i tu &initit pe ! teras" ca s" 3ei ! ca6ea>>> c" ! ,at" /e1i cu* ca,e n!aptea>>> 0u6E -2i re*arcat cu* 'n u&ti*u& ti*p n!p2i&e ca, ,in ce 'n ce *ai /i!&ent# Nici n-ai ti*p s" te tre1eti ,i*inea2a i s" te spe&i pe ,in2i8 nici n-ai ti*p s"-2i iei *icu& ,e%un i s" iei ap!i p'n" 'n !ra c">>> 3u6E Ca,e n!aptea>>> Dup"-a*ie1e&e astea ,e iarn" sunt teri3i&e>>> @C#tre M5NEC6INUL =.A Nu8 n-a/e* a&une ast"1i> Dar a/e* cipsuri> Vre2i cipsuri# 5au /re2i ! tartin"# @5duce o scru%ier# 4i o pune $n "a a M5NEC6INUL >.A Hu*a2i8 ,!*nu&e8 6u*a2iE Hu*a2i c" nu *" ,eran%ea1"> @n !rice ca18 t!at" &u*ea 6u*ea1"> @n *!, n!r*a& ar tre3ui s" 6u*a2i &a 6u*"t!ri8 pentru c" a/e* un spa2iu 6u*"t!ri i un spa2iu ne6u*"t!ri> Dar !ricu* 6u*u& ,in spa2iu& 6u*"t!ri n"/"&ete 'n spa2iu& ne6u*"t!ri> Orice-a* 6ace8 nu pute* c!nstrui un 1i, 'ntre spa2iu& 6u*"t!ri i spa2iu& ne6u*"t!ri> Ca s" nu *ai 1ic c" une!ri a/e* c&ien2i 6u*"t!ri care nu 4"sesc &!c 'n spa2iu& pentru 6u*"t!ri i atunci se insta&ea1" &a ne6u*"t!ri un,e8 3ine'n2e&es8 se apuc" i*e,iat s" 6u*e1e> In ti*p ce ne6u*"t!rii8 c'te!,at"8 se aea1" &a 6u*"t!ri i 'ncep i*e,iat s" tueasc" i s" scuipe s'n4e> -sta-i /ia2a> Orice a* 6ace8 nu*"ru& ,e ca,a/re pe care &e a,un"* seara 'n ce&e ,!u" spa2ii este 'nt!t,eauna ace&ai> @?n "a a M5NEC6INULUI 4. Cu carne elul' &ata s# note8e co%anda.A V" ascu&t> Dar s" ti2i c" 'n seara aceasta nu a/e* *'nc"ruri ca&,e> E ,in cau1" c" n!aptea ca,e prea repe,e> Nu a/e* ti*p ,e 6ierturi8 ,e *'nc"ruri sc"1ute> $entru ! *'ncarea sc"1ut" ai ne/!ie ,e ti*p> Dar ti*pu& trece prea repe,e> -st"1i8 ,!*nu&e8 tr"i* 'ntr-un re4i* ,e acce&erare a ti*pu&ui i *'nc"ruri&e sc"1ute nu *ai au nici ! ans"> @C#tre M5NEC6INUL 1.A Nu8 nu a/e* 2i4"ri> C" nu sunte*8 ,!*nu&e8 un ,e3it ,e tutun> De3itu& ,e tutun e &a c!&2u& str"1ii> Cu* iei2i ! &ua2i &a ,reapta8 i &a c!&2u& str"1ii ,a2i peste un ,e3it ,e tutun> E ,esc?is8 ,a8 e ,esc?is c" nu 'nc?i,e nici!,at"> 7!at" &u*ea 'i cu*p"r" 2i4"ri&e ac!&! i /ine s" &e 6u*e1e aici>>> $ers!na& 4"sesc acest tip ,e tertip ,estu& ,e ciu,at8 ,ar 'n ,e6initi/ ce *" pri/ete pe *ine# Nu *" pri/ete8 ,ar t!tui !3ser/>>> 0e duce la ,ar 4i aduce o sticl# de o et. Cine a cerut !2et# 54teapt# r#spunsul. Repet# $ntre,area url$nd. Cine a cerut !2et# I4i 4ter&e o lacri%# 4i se apropie de M5NEC6INUL =.

Du*nea/!astr" a2i cerut !2et# C ;i t!tui cine/a a cerut !2etE >>> $!6ti*8 aceeai p!/este iar i iar>>> Cine/a '*i cere !2et i ,up" aceea tace c?itic> 5au8 i *ai r"u8 se car"> E *!nstru!s> $ur i si*p&u *!nstru!s> Cu* sun *!nstru!ase t!ate &ucruri&e care se 'nt'*p&" pe terasa asta> Mi se cere ce/a i ap!i>>> ap!i eu sunt cea ,e care 'i 3ate %!c t!at" &u*ea>>> Me*!ria *ea e 4"urit" ca un ci!rap8 ca ! sit"8 ca ! 4aur" ,e c?eie>>> ca !>>> Cine a cerut un castra/ete t"iat 'n cu3uri *ici# Mai 'ntre3 ! ,at"8 cine a cerut un castra/ete t"iat 'n cu3uri *ici# @0e $ndreapt# spre M5NEC6INUL >.A Du*nea/!astr"8 ,!a*n"# @0e $ndreapt# spre M5NEC6INUL Q.A Du*nea/!astr"8 ,!*nu&e# Ce nai3a a/eti c" /" uita2i t!2i aa &a *ine# 5" ti2i c" a* /"1ut t!tu&E Mie ni*ic nu-*i scap"8 aa s" ti2i>>> -a c" n-are nici un r!st s">>> 0e urc# pe un scaun. Lai&!r8 cine a cerut ! cup" cu castra/e2i t"ia2i 'n cu3uri *ici# Cre,e2i c" *i-e 6ric" ,e /!i# Cre,e2i c" nu *-a* prins ,e *ane/re&e /!astre# Cre,e2i c" nu au, cu* *'r'i2i i cu* /" sc&i6!si2i i*e,iat ce sunt 'nt!ars" cu spate&e# Cre,e2i c" nu au, cu* 'ncepe2i s" a4ita2i cu2ite&e&e i*e,iat ce *" 'nt!rc cu spate&e# Cre,e2i c" nu /", cu* 'n6i4e2i pe ascuns sute ,e sc!3it!ri 'n 6e&ii&e ,e p'ine# -ni*a&e&!rE Uite cu* sunte2i t!2i pre4"ti2i s" /" n"pusti2i i s" s6'ia2i ! 6iin2" 6"r" ap"rare>>> E n!r*a& s" *i se cear" ! ! cup" cu castra/e2i t"ia2i 'n cu3uri *ici i ap!i t!at" &u*ea s" tac" c?itic# N-a/e2i nici *"car cura%u& s" recun!ate2i c" sunte2i &aiC 0e duce $n spatele te9&+elei' apoi re-ine printre %ese "#r# s# aduc# ni%ic. Cine a cerut 4?ea2"# C Ia te uit"8 ce t"cereE -* pus ! 'ntre3are8 ,!a*ne&!r i ,!*ni&!r8 cine a cerut 4?ea2"# Ei 3ine8 &ua2i a*inte &a ce /" spun8 /" inter1ic s">>> s">>> ?l apuc# pe M5NEC6INUL 3' $l tr$nte4te pe 9os 4i $ncepe s#.l lo-easc# "uri,und# cu picioarele.

V" inter1ic s" *" *ai 3!*3ar,a2i cu c!%i ,e p'ine c'n, sunt 'nt!ars" cu spate&eE V" inter1ic s"-*i arunca2i 'n cea6" t!t 6e&u& ,e>>> @0e a4ea8# pe scaun' $n locul M5NEC6INULUI 3.A -?8 ce !3!sit" suntE 7!at" ,i*inea2a n-a* 6"cut ,ec't s" cur"2 ceap" i s" ,au r!ii prin r"1"t!are> ;i acu*8 p!6ti*8 uite care e re1u&tatu&E @0e 4ter&e de sudoare. C#tre M5NEC6INUL 5.A Ce *" a4asea1" "ia ,!i8 ,e *u&t *" a4asea1"8 "ia ,!i 3"tr'nei ,in c!&28 ,e ac!&!8 ,a8 ,e ei /!3esc8 'i /e,e2i# @& /e,e2i pe "&a care are nasu& r!18 ai 1ice c" i-a crescut ! &e4u*" 'n &!c ,e nas8 ! &e4u*" 4reu ,e i,enti6icat i pr!st cur"2at">>> I*e,iat ce *" 'nt!rc cu spate&e a*'n,!i 'ncep s" scuipe 'n ?a&3e&e cu 3ere>>> sau 'n 6ar6urii>>> ;i ,up" aceea '*i cer s" &e a,uc 6ar6urii i pa?are curate>>> Uita2i-/" &a ei8 uita2i-/" 3ine &a ei>>> @0e $ntoarce cu spatele la /,#tr$nei/.A I-a2i /"1ut# -2i /"1ut c't sunt ,e rapi1i# @Repet# de %ai %ulte ori &estul.A Ve,e2i# Incre,i3i&E ;i &u*ea8 'n &!c s"-i a,*!neste1e8 c?ic!tete>>> 5pune2i-*i i *ie8 ce-*i r"*'ne *ie ,e 6"cut 'n aceste c!n,i2ii# Ei 3ine8 a* s" /" spun ce-*i r"*'ne *ie ,e 6"cut 'n aceste c!n,i2ii>>> @*i r"*'ne s" pun !r,ine 'n &!ca&>>> 5" resta3i&esc !r,inea>>> @Ia un cu it' se repede la cele dou# %anec+ine repre8ent$ndu.i pe /,#tr$nei/ 4i $ncepe s#.i "ac# +arcea.parcea.A NaE NaE NaE Mai a/e2i cura%u& s" scuipa2i# Ia s" /", ,ac" *ai scuipa2i>>> De3i&i paran!iaci ce sunte2iE Mai /re2i s" /" a,uc 6ar6urii curate# C6ELNERII5 se duce la te9&+ea 4i re-ine cu o "ar"urie de sup#. Cine a c!*an,at ! sup" ,e &inte# Du*nea/!astr"8 ,!*nu&e# ?l cule&e de 9os pe M5NEC6INUL 3 4i $l repune pe scaun. ?ncepe apoi s#.l /+r#neasc#/ cu sup#' de "apt s#.i -erse lin&uri de sup# pe "a #. .ai8 *'nca2i-/" sup">>> C" eu a* 6"cut-!>>> Continu# 9ocul. E 3un"8 nu-i aa# 5i4ur c" e 3un">>> E ,e&ici!as">>> $"i cu* s" nu 6ie>>>> -* 2inut &intea &a 'n*uiat ! n!apte 'ntrea4a>>> De aia e aa ,e sucu&ent">>> ?nc# dou#' trei lin&uri de sup# -#rsate pe &ura 4i pe "a a %anec+inului. .ai8 4ura *are>>> .ai8 ,!*nu&e8 ,esc?i,e2i 4ura *ai &ar4">>> Ca &a ,entist>>> V" r!4 'nc" ! ,at"8 4ura *areE -2i cerut sup" ,e &inte8 acu* tre3uie s" ! *'nca2i t!at">>> -2i 'n2e&es# ;i /" r!4 s" nu *ai str"nuta2i 'n 6ar6urie8 s-a 'n2e&es# Continu# s#.i dea sup# %anec+inului.

Ce# Cu* s" 6ie rece# Nu e rece8 ,!*nu&e>>> Cu* 'n,r"1ni2i s"-*i spune2i c" e rece# :ust# 4i ea supa 4i a4ea8# "ar"uria pe 9os. Cine a cerut n!ta ,e p&at"# Du*nea/!astr" a2i cerut n!ta ,e p&at"# Vreau s" tiu cine a pr!nun2at aceste trei cu/inte8 Un!ta ,e p&at"U# Cine a cerut n!ta ,e p&at" s" se ri,ice 'n pici!are>>> .ai8 cura%8 c" ,!ar a* au1it c&ar8 cine/a a cerut n!ta ,e p&at">>> Mai 'ntre3 ! ,at"8 cine a cerut n!ta ,e p&at"# .ai8 'n pici!are8 i*e,iatE @0e apropie de unul din %anec+ine.A C?iar cre,e2i c" /e2i putea p&eca aa8 ,!*nu&e# C?iar cre,e2i c" aici 6iecare cere n!ta ,e p&at" c'n, /rea# -sta cre,e2i ,u*nea/!astr"# 0ineee>>> -tunci ! s" a/e2i n!ta ,e p&at"> N!ta ,u*nea/!astr" ,e p&at" /ine 'n,at"E Vine8 /ine8 uite n!ta8 uite sca,en2a8 /" r!4 s" c!nta2i pe *ine8 uite c" /ine8 a2i /rut-! i a /enit8 n!ta ,e p&at" care /i s-a cu/enit8 a /enit %u,ecata ,e ap!i8 a* s" /" 6ac s!c!tea&a pe &!c8 c?iar pe pie&ea ,u*nea/!astr" pentru c" /a tre3ui s" /" ,e13r"ca2i ,e pie&e8 pentru c" a* s" /" 3a4 n!ta ,e p&at" su3 pie&e8 ca s" 6ie un e:e*p&u i pentru cei&a&2i ,!*ni care /!r n!ta ,e p&at">>> Dac" aa /re2i ,u*nea/!astr"8 iat">>> ?%pin&e $n %i9locul $nc#perii o uria4# %a4in# de sp#lat -asele pre-#8ut# cu o centri"u&# 4i un +u,lou transparent. Des+ide +u,loul 4i arunc# $n %a4in# tot ce.i cade su, %$n#' -esel#' "e e de %as#' resturi de %$ncare' lu%$n#ri' etc. La s"$r4it $l arunc# $n centri"u&# 4i pe %anec+inul care a /cerut/ nota de plat#. Uite c" se p!ateC Iat" i n!ta ,e p&at"C $ara1i2i ne*ernici ce sunte2i>>> +"uri c!s*ice ce sunte2i>>> -2i /rut s" p&"ti2i8 ?ai8 p&"ti2i>>> -c?ita2i t!t>>> Pune $n %i4care %a4ina care $ncepe s# se $n-$rt# dia,olic. Ei# Mai e cine/a care /rea n!ta ,e p&at"# Cine *ai /rea n!ta ,e p&at"# Ni*eni# 0ineee>>> -tunci a* s" trec 'nc" ! ,at" pe &a *ese ca s" iau c!*an,a>>> ?nar%at# cu un carnet' se apropie de unul din %anec+ine. Da8 ,!*nu&e8 /" ascu&t> M-NEC.INUL P Un pa?ar cu ap"8 /" r!4>>>

;I UI7E -;- NE 7REGIM @N7R-O 0UNA GI CU MII DE C@INI IE;IND DIN M-RE
Persona9e* OR7UL CU LUNE(5 C?INELE

1> O pia # pu,lic#. OR7UL toc%ai %ontea8# un telescop pe un trepied. C?INELE $l pri-e4te. OR0UL P ;i s" nu te *ai prin, c" 6aci pipi pe te&esc!pE -u1i ce spun# 5" nu *ai 6aci nici!,at" pipi pe te&esc!pE Dac" te *ai prin, c"-*i 6aci /re!,at" 6i4ura asta8 te spar4> De aia nu se *ai apr!pie ni*eni ,e te&esc!p> $entru c" *ir!ase a piat ,e c'ine> ;i au ,reptate s" nu se *ai apr!pie ,e te&esc!p> Cu* s" c!nte*p&i &una c'n, te&esc!pu& *ir!ase a piat# Cu* s" te ui2i &a ste&e8 &a 4a&a:ii i &a 4"uri&e ne4re ,in uni/ers c'n, te&esc!pu& prin care te ui2i *ir!ase a piat# -u1i ce-2i spun8 cap p"trat ce eti# 5-a ter*inat cu sp!rtu& "sta> @2i inter1ic s" te *ai apr!pii ,e te&esc!p> OR7UL ter%in# instalarea telescopului pe trepied. 0e a4ea8# pe un scaun pliant' apoi $4i scoate p#l#ria 4i o pune pe 9os' pentru colectarea ,anilor e-entuali. Cu* e /re*ea ast"1i# Cu* e ceru&# E senin# E 'nste&at# 5e /", ste&e# Mu&te# 5au e 'nn!urat# 5e /e,e &una# Ia arat"8 un,e e &una# C$inele latr# $n direc ia lunii. -c!&! e# 5e /e,e 3ine# De trei 1i&e nu se *ai !prete ni*eni ca s" se uite prin te&esc!p> Dac" &u*ea ne *ai !c!&ete *u&t ! s" *uri* ,e 6!a*e> E ciu,at c" !a*enii nu se *ai !presc ca s" pri/easc" ste&e&e i &una> C" ,!ar nu e scu*p> D!ar nu cere* *u&t8 cere* ni*ica t!at"> Un 3"nu2 pentru &un"8 ,!i 3"nu2i pentru ste&e> Nu*ai c" t!2i au a&tce/a ,e 6"cut ,ec't s" pri/easc" &unaC Cu* e &una ast"1i# E 6ru*!as"# C$inele %$r$ie.

Nu e prea 6ru*!as"# E ur'2ic"# E 6&ec"it"# Ia te uit"8 parc" picur"8 nu# $"i ,a8 era ,e ateptat>>> Era* si4ur> Cine s" se uite &a &un" pe p&!aie# Iar ! s" p&!u" t!at" seara i t!at" n!aptea i t!at" 1iua ,e *'ine> ;i tu ,e ce taci8 ,e ce nu *i-ai spus c" e n!apte 6"r" &un"# De ce *" &ai s" insta&e1 ,e4ea3a t!at" ,r"c!/enia asta# -&t",at" tiai s"-*i spui c'n, e ceru& senin i c'n, nu> Ce ai8 eti 3!&na/# Cu* p!t s" *ai a* 'ncre,ere 'n tine# Ia ,u-te *ai 'nc!&!> .ai8 *ic"-2i 6un,uS8 ?!it ce etiE Nu 6aci ,ec't s" *"n'nci8 s" c&ep6"i8 s"-2i u*6&i 3ur,i?anu& i s" *'r'i i s" *'r'i i s" *'r'i8 iar c'n, /ine *!*entu& s" pui pu2in !su& &a trea3" te ec&ipse1i8 taci8 te 6!6i&e1i> Ei 3ine8 'n seara asta nu ai 6&eic"> @n seara asta nu *'nc"*> @n seara asta ,!ar 3e* ap"8 at't> Ca s"-2i 6ie ,e 'n/"2"tur"> OR7UL de%ontea8# telescopul. Nu e &un"8 nu e 6&eic"> .ai8 p&ec"* acas"> 2> Pe o strad# pustie. OR0UL P Un,e-i casa# De nu tiu c'te !re ne 'n/'rti* ca 3e1*eticii> .ai8 3a4" *ir!s> +"sete ,ru*u&> Ce8 nu *ai tii un,e e casa# Mai tii sau nu *ai tii# -i uitat un,e-i casa# 5pune8 3estie8 2i-ai pier,ut *ir!su&# Ce se 'nt'*p&"8 *"8 cu tine# -sta-i 3un"E -i uitat un,e e casa> .ai8 c!ncentrea1"-te8 ce nai3aC Deci8 ! &u"* ,e &a 'nceput> Un,e *er4e* n!i acu*8 &a st'n4a sau &a ,reapta# C$inele latr# con"u8. @ncepi s" *" ener/e1i> -sta-i u&ti*u& &ucru pe care a/eai /!ie s"-& ui2i> Un c'ine care e 4?i, pentru !r3i nu are ,reptu& s" uite un,e e casa> C" ,e aia te ?r"nesc> 7e ?r"nesc ca s" *" ,uci acas"> ;i ieri *-ai 'n/'rtit ti*p ,e c'te/a !re p'n" c'n, s" 4"seti casa> Nu *ai p!t>>> M-a* s"turat8 patrupe, ra*!&it ce etiC Ji-ai pier,ut *ir!su&# Ji-ai pier,ut /e,erea# Ji-ai pier,ut i tu /e,erea# .ei8 spune8 ai !r3it cu*/a# 0e apleac# spre c$ine 4.ii a&it# o pal%# $n "a a oc+ilor. M" /e1i# M" au1i# 7re3uie s" 4"seti casa>>> @n2e&e4i# E *!*entu& s" ne 'nt!arce* acas"8 acu*8 ,eci *" ,uci acas">>> Un,e-i casa8 &a st'n4a sau &a ,reapta# Dac" ne *ai tra*3a&"* aa pe str"1i ! s" stric"* te&esc!pu&C ;i ,ac" stric"* te&esc!pu&8 "ia sunte*>>> Nu e te&esc!p8 nu e 6&eic"C O s" ,"* cu a,e/"rat !rtu& p!pii> Ce nai3a ai8 ,i?anie8 nu *ai

'n2e&e4i ce spun# Ji-a* spus ce/a8 ce 2i-a* spus# N-au, ni*ic> Repet" ce 2i-a* spus> -* spus c" tre3uie s" 4"seti casa> C" nu-i c?iar aa ,e ,eparte8 casa astaC G"u aa8 ,!ar n-! s" ,!r*i* 'n stra,"> -u1i ce spun# ;i nu 1ici ni*ic# Eti !3!sit# Ei 3ine8 i*a4inea1"-2i c" i eu sunt !3!sit> 0ineeeC p"i atunci ,!r*i* 'n stra,"C Dac" nu eti 'n stare s" 4"seti casa8 ! s" cr"p"* a6ar" 'n p&!aieC ;i *'ine ,i*inea2" ! s" 6i* ,e4era2i8 ai s" /e1iC ?4i %$n&$ie c$inele. .ai8 6" un *ic e6!rt> Ji-ai per,ut *e*!ria# -i ! scur4ere ,e *e*!rie# Ce ai# Ji-e 6!a*e# 5" tii c" nu-*i p&ace cu* te p!r2i> Nu-*i p&ace c" nu eti c!rectC -i 'nceput s"-2i 3a2i %!c ,e *ine> 5i*t c" ai 'nceput s"-2i 3a2i %!c ,e *ineC Iar *ie nu-*i p&ace c'n, un c'ine 'i 3ate %!c ,e *ineC -a c" ne separ"*> Eu sunt ce& care te a3an,!nea1"> Nu *ai a* ne/!ie ,e tine> -* s" 4"sesc sin4ur ,ru*u& spre nen!r!cita asta ,e cas"> -,i!E Ce-i *u&t nu-i 3un> De ,ata aceasta nu *ai e s!&u2ie> Nu *ai pute* c!ntinua 'n 6e&u& "staC 7re3uie s" ne ,esp"r2i*> @ntre n!i ,!i t!tu& s-a ter*inat> Eu p&ec &a st'n4a8 tu p&eci &a ,reaptaC Nu eti c'ine8 eti ! nu&itate> Eti un 1er!> GERO cu *a%uscu&e> Eti ce& *ai pr!st c'ine pe care &-a* 'nt'&nit /re!,at"> ;i s" tii c" nu /reau s" te 2ii ,up" *ineC Dac" te au, 'n spate&e *eu s" tii c" '2i spar4 capu&C OR7UL pleac#' ur%at de c$ine. Ji-a* 1is c" nu /reau s" te 2ii ,up" *ineC +ataC -cu* *" &ai 'n pace> Nu *ai a* ne/!ie ,e tine> 7e ,uci un,e /e1i cu !c?ii> Nu *ai sunt st"p'nu& t"u> 5-a ter*inat> -* 1is c" s-a ter*inat8 putur!s &"2!s ce eti> Oarecu% prins de disperare' c$inele url#. $&'n4i# De ce p&'n4i# 7u eti ce& care nu 4"sete ,ru*u& spre cas" i t!t tu p&'n4iC Dar ce sperai# .a8 tiu eu ,e ce p&'n4i> $&'n4i c" nu *ai ai st"p'nC ;i c'n, nu-i st"p'n8 nu-i nici 6&eic"C $r!6it!ru&eE 5" nu-2i 'nc?ipui c-ai s" *" ,ai 4ata cu p&'nsu&C Nu *i-e *i&" ,e tine> -* 6!st prea 3un cu tine i acu* uite care-i re1u&tatu&> <> ?n "a a unei treceri de pietoni. OR0UL P -sta-i trecerea ,e piet!ni# Un,e-i se*a6!ru&8 arat"-i &ui tata un,e-i se*a6!ru&# @*i spui c'n, e /er,e8 ,a#

C$inele latr#. 5-a pus /er,e# C$inele latr#. N-a* 'ncre,ere 'n tine> Vrei s" *" '*pin4i su3 r!2i&e *aini&!r> De ce spui c" e /er,e c'n, eu au, *aini care trec# Ieri era c't pe ce s" 6iu c"&cat ,e ! *ain"> ;i asta ,in cau1a ta> M-ai tras ca un ,e*ent p'n" 'n *i%&!cu& str"1ii> -i 'ncercat s" *" !*!riC C$inele protestea8#. Da8 ,a8 ai 6"cut-! inten2i!nat> -i s"rit 'n p&in tra6icC M-ai atras ,up" tine 'n p&in tra6ic8 erai s"-*i s*u&4i *'naC C'ine ne3un8 asta etiC -i /rut s" te r"13uniC -i /rut s" *" /e1i 6"cut terci ,e *ainiC -a 6ace un c'ine ,e !r38 'i uci,e st"p'nu&# Nu e n!r*a&C De ce ai 'ncercat s" *" !*!ri# 5pune# C?iar ai a%uns s" *" ur"ti 'n ?a&u& "sta# Ca s" /e1iC C'ine ,e !r3 care-i ur"te st"p'nu&C Nu8 ast"1i re6u1 s" tra/erse1 stra,a cu tineC C$inele insist#. Nu8 a* 1is c" nu *ai tra/erse1 str"1i&e cu tine> -i /rut s" *" !*!ri8 acu* sunt si4ur> -* pr!3aC De ! s"pt"*'n" nu 6aci ,ec't s" in/ente1i t!t 6e&u& ,e strata4e*e ur'teC -i 6"cut caca 'n 6a2a *ea i *-ai !3&i4at s" ca&c pe e&C C$inele protestea8#. Muc&esE ;tii 3ine c"-i a,e/"rat> De nu tiu c't" /re*e '*i 6aci 6i4ura asta> 7!2i 3!cancii *ei *ir!s a c"cat ,e c'ine> Cre1i c" nu *i-a* c!ntr!&at 3!cancii# $e t!ate t"&pi&e nu*ai c"cat uscat ,e c'ineC ;i nu e a& a&tcui/a8 ci a& pr!priu&ui *eu c'ineC La 'nceput a* cre1ut c" e un acci,entC @n ,e6initi/ 6iec"ruia i se 'nt'*p&" ,in c'n, 'n c'n, s" ca&ce 'n ra?at ,e c'ineC 5unt at'2ia c'ini 'n !raC 5unt at'2ia !r3i 'n !raC 7!at" &u*ea ca&c" 'n e:cre*ent ,e c'ine i e n!r*a& c"-& 'ntin, peste t!tC E n!r*a& s" *ai ca&ci pe un,e nu tre3uie c'n, eti !r3C Dar nu e n!r*a& c?iar s" re/ii sear" ,e sear" acas" cu 3!cancii p&ini ,e p!rc"riiC ;i *ai a&es p&ini ,e e:cre*entu& pr!priu&ui t"u c'ineC C$inele protestea8# "#r# con-in&ere.

.ai8 recun!ate c" ! 6aci inten2i!nat> De &uni ,e 1i&e8 c'n, a%un4e* seara acas"8 'n &!c s" *" ,uc &a cu&care tre3uie s" cur"2 ti*p ,e !re i !re t"&pi&e 3!canci&!rC Cine a *ai /"1ut aa ce/a# Din cau1a unui c'ine ne3unC Din cau1" c" pr!priu& *eu c'ine i-a pier,ut *in2i&eC C$inele protestea8# cu -i&oare. Nu *in2i c" nu-i 6ru*!sC 5" nu-*i 1ici *ie c" e ,in cau1a a&t!r c'iniC ;i nici c" e *'na 'nt'*p&"riiC $rea se 'nt'*p&" ,es i 'n *!, siste*atic ca s" 6ie /!r3a ,e 'nt'*p&areC 7u eti ce& care 'i 6ace ne/!i&e ,e 1ece !ri pe 1i a:act in 6a2a *ea i *" atra4i ap!i 'n pr!pria ta *u,"rieC ;i pentru c" a* ,esc!perit a,e/"ru& acu* /rei s" *" !*!riC Vrei s" *" /e1i stri/it 'n *i%&!cu& ,ru*u&uiC Vrei s" *" /e1i 6"cut terci 'n *i%&!cu& !se&eiC ca s" *" a,u&*eci ap!i *!rt 'ntr-! 3a&t" ,e s'n4eC OR7UL $ncepe s# pl$n&# iar c$inele $i lin&e %$na. Da8 asta /reiC Dup" cincispre1ece ani ,e /ia2" c!*un" acu* teai s"turat s" *" *ai ser/etiC Cincispre1ece ani ir!si2iC C$inele tra&e din nou de les#. Nu8 nu tra/erse1 aceast" stra," nici *!rtE 9> Pe %ar&inea unei "ale8e' se aud -alurile %#rii. OR0UL P De ce *-ai atras spre 6a&e1"# 7e *ai 'ntre3 ! ,at"8 ,e ce *-ai atras spre 6a&e1"# 7u cre1i c" sunt 4i sur,# Cre1i c" n-a* au1it /a&uri&e *"rii# -a cre1i# -i /rut s" *" pr"3uesc 'n /i,> -i /rut s" *" '*pin4i 'n *are8 este# -i /rut s"-*i rup 4'tu& c"1'n, pe st'nci> Nu8 nu /reau s" c!3!r pe p&a%"C Nu8 nu-*i p&ace s" *er4 pe nisip8 *i-e si&" c'n, ca&c pe nisipC 5tai8 ne*ernicu&eC Nu *" tra4eC 0e aud sunete stranii. Ce se au,e# Ce-i ?"r*"&aia asta# Cine &atr" aa# Ce sunt astea8 2ipete sau &"tr"turi# Ce sunt "tia8 c'ini# C!rpuri ,e c'ini# Geci ,e c'ini # 5ute ,e c'ini # Mii ,e c'ini# Mii ,e c!rpuri# C'ini *!r2i# C'ini u1i# C!rpuri u,e ,e c'ini# C'ini *uri3un1i# De un,e ies# De un,e ies at'2ia c'ini# De ce sunt t!2i u1i# De ce se t'r"sc aa# Un,e se t'r"sc# Un,e /" t'r'2i# De un,e iei2i8 *"# Din *are# Un,e /" t'r'2i# V" t'r'2i spre !ra#

Ce-s ,'re&e astea /'sc!ase# Ce /re2i8 *"8 c'ini&!r# De ce &"sa2i ,'re /'sc!ase 'n ur*a /!astr"# Ce c"uta2i8 *"8 aici# Nu 'n2e&e4 ni*icC 5" se 6i i13it ,e 2"r* un /ap!r p&in cu c'ini#C 5au p!ate c" *area a 'nceput s" arunce c'ini *uri3un1i pe p&a%"C - 'nceput ap!ca&ipsa# Marea a 'nceput s"-i /!*ite *e*!ria# Dar ,e ce c'ini# ;i ,e ce c'ini *uri3un1i# ;i ,e ce ast"1i# - e:p&!,at *e*!ria &u*ii# 5-a 1,ren2uit *e*!ria *"rii i t!2i c'inii "tia pr!6it" ca s" e/a,e1e# E !ra 6&u:u&ui# Ia te uit"8 tre3uia s" 'nceap" 6&u:u& i uite c" ne-a* tre1it cu *ii ,e c'ini iein, ,in *areC 5" 6ie t!2i c'ini specia& ,resa2i pentru !r3i# Nu 'n2e&e4 ni*icC C?iar at'2ia c'ini pentru !r3i erau 'n *are# Ia te uit"8 unii au 'nc" 6!r2a ,e se t'r' p'n" &a *ar4inea !se&eiC -a ! s" /" t'ri2i p'n" 'n !ra8 ! s" in/a,a2i !rau& t'r'n,u-/" pe str"1i&e sa&e# Un,e /" 'n,repta2i8 *"# Vre2i s" *uri2i pe str"1i&e !rau&ui# C"uta2i case&e 6!ti&!r /!tri st"p'ni# Dar ,e ce a1i8 ,e ce t!c*ai a1i8 /" 'ntre38 sau ! 6i 'n/ierea c'ini&!r# 0ine8 ,a8 a* 'n2e&es *esa%u&8 t!t ce /reau s" tiu este ,e ce a1i i nu *'ine8 ,e ce a1i i nu ieri# -* tiut8 a* tiut eu 'nt!,eauna c" !ceanu& "sta e un te&esc!p 4i4antic prin care ni se scrutea1" su6&etu&C .ei8 tu "&a care te ui2i &a n!i ,in a,'ncu& !ceanu&uiC Cine eti8 ,!*nu&e# OR7UL intr# $n %are ur%at de c$inele s#u.

O C-HE- LUN+A CU $UJIN L-$7E ;I UN $-.-R CU -$A


Persona9e* CLIEN(UL BEMEI5 DE L5 75R

Intr# CLIEN(UL. BEMEI5 DE L5 75R pri-e4te $n &ol. HEMEI- P C'n, /ine &una n!ie*3rie8 1i&e&e se i*pre4nea1" aici ,e un 6e& ,e er!tis* !3!sit> Dar *ie '*i p&ace aceast" sen1a2ie c" nu *ai e ni*ic ,e 6"cut> -ceast" sen1a2ie c" natura nu *ai e a/i," ,e !r4as* ci pur i si*p&u aspir" &a un *!*ent ,e ti?n"8 pentru a ru*e4a un anu*e 4ust n!u8 a& ne'*p&inirii> Pau8# CLIEN7UL P 0un" 1iua> CLIEN(UL se a4ea8# la o %as#. BEMEI5 se apropie 4i r#%$ne ne%i4cat#' pri-ind $n &ol. HEMEI- P Dup" cu* pute2i /e,ea8 se1!nu& ca&, s-a 'nc?eiat> Marea se r"cete> $este c'te/a 1i&e este anun2at" pri*a 6urtun"> $e p&a%" ,ac" *ai /e1i8 ici8 c!&!8 c'te un !*> Cu* ar 6i aceast" ,!a*n" care 'i p&i*3" c'ine&e sau t'n"ru& acesta ne3un ,up" sur6> -cu*8 c'n, iei &a p&i*3are8 tre3uie s" ai 4ri%" s" nu-2i ui2i u*3re&a> Eu pers!na& ,etest u*3re&e&e> @n *!, siste*atic8 ,e c'te !ri '*i ,esc?i, u*3re&a8 p!rnete ,in senin un /'nt i *i-! 'nt!arce pe ,!s> -* !3ser/at8 ,e a&t6e&8 un &ucru ciu,at &a aceast" ras" t'r1ie care sunt !a*enii> Nu &e p&ace s"-i sc?i*3e u*3re&a> Mu&t *ai ,es 'i cu*p"r" pant!6i n!i8 ,ec't u*3re&e n!i> C'n, &i se u1ea1" ! perec?e ,e pant!6i8 ! 'n&!cuiesc i*e,iat8 6"r" nici ! str'n4ere ,e ini*"> Dar 6a2" ,e ! u*3re&" stricat" au a&t" atitu,ine8 nu &e /ine s" se separe ,e ea i c!ntinu" s" ! care cu ei> Ni*eni nu se 'ntrea3" 'ns" ,e ceC CLIEN7UL P O ca6ea8 /" r!4>

HEMEI- P 5unt sin4ur" ,e trei 1i&e> Ni*eni nu a *ai intrat 'n aceast" ca6enea ,e trei 1i&e> ;i t!tui8 ca6eneaua este ,esc?is" t!t ti*pu&> -* cre1ut c" 'nne3unesc> $&a6!nu& ,e n!ri este at't ,e %!sC -u1i2i 2ipete&e pesc"rui&!r# -* s" /" a,uc i*e,iat ca6eaua pe care *i-a2i cerut-!> Este !ra 11 i 12 *inute 6i:> @n 3&!cu& ,e a&"turi8 &a eta%u& patru8 a 6!st 4"sit un *!rt> $!ate c" e /!r3a ,e ! cri*"> @n aceast" re4iune /re*ea rea 'ncepe 'n n!ie*3rie i 2ine p'n" 'n apri&ie> Vre2i s" /" p!/estesc un 6apt ,i/ers# 5-ar p"rea c" ! 6e*eie ,e <2 ,e ani8 care se a6&a 'n stare ,e c!*" ,e *ai 3ine ,e ,!i ani8 s-a tre1it &a /ia2" 'n ur*a unui cutre*ur ,e p"*'nt> C'te!,at" *" 'ntre3 ,ac" nu sunt i eu 'ntr-! stare ,e c!*" pr!6un,"> $!ate c" n!i t!2i sunte* 'ntr-! stare ,e c!*" pr!6un,"> 5i4ur8 ne *ic"*8 ne /!r3i*8 *'nc"* i 3e*8 cre,e* c" 'n2e&e4e* ! *u&2i*e ,e &ucruri8 ,ar ,e 6apt sunte*8 p!ate8 t!2i8 'ntr-! stare ,e c!*" pr!6un,"> ;i 'n c!nsecin2" sunte* cu t!2ii 'n ateptarea unui cutre*ur ,e p"*'nt sa&/at!r> Da8 'ntr-! 3un" 1i seis*u& te&uric ne /a sa&/a> ;i atunci ne /!* tre1i i /!* ,esc?i,e !c?ii i /!* &ua c!ntact cu e:teri!ru&8 cu &u*ea>>> Ce /!* /e,ea !are8 c'n, /a /eni acest *!*ent# Cine tie# -,e/"ru& este c" sunt t!ta& ,e14ustat"> Nu *" 'ntre3a2i cu* a* a%uns &a acest 4ra, ,e ,e14ust> Mi-a2i cerut ! ca6eaC @*i a*intesc c" i anu& trecut8 ca* t!t 'n n!ie*3rie8 a2i /enit aici i a2i 3"ut ! ca6ea &a 3arC ;i a2i cerut atunci ! ca6ea &un4"C De aceea '*i per*it s" /" 'ntre3 acu*C De ,ata aceasta8 ca6eaua ! /re2i t!t &un4"# CLIEN7UL P Lun4"8 ,a> HEMEI- P O3ser/a2i8 sper8 cu* sunte* cu t!2ii pe ca&e ,e a ne pier,e *e*!ria> L!cui* cu t!2ii 'ntr-! 4aur" ,in care s-a scurs *e*!ria8 precu* acei cra3i care r"*'n 3&!ca2i 'n a&/e!&e&e st'nci&!r 'n *!*entu& c'n, 'ncepe re6&u:u&C CLIEN7UL P 0unica *ea ,inspre tat" era ! 6e*eie 6!arte 4ras"> 5pre s6'ritu& /ie2ii ,e/enise c?iar at't ,e 4ras" 'nc't nu se *ai putea ,ep&asa> Dar e ciu,at cu* 6iin2e&e 4rase sunt /ic&ene> -ceast" 3unic" a *ea nu 'nceta s"-*i cear" s"-i 6ac t!t 6e&u& ,e ser/icii> @i a,ucea* ap"8 'i a,ucea* scru*iera8 'i a,ucea* c!resp!n,en2aC Era* ! 6a*i&ie nu*er!as" 'ntr-! cas" en!r*"8 eu8 *aic"-*ea8 taic"-*eu8 s!r"-*ea8 3unicii ,inspre tat"C @n 6iecare sear" cina* '*preun"> Iar &a s6'rit8 3unica spunea Ui acu*8 cine spa&" /ase&e#U HEMEI- P -8 p!/estea asta cu 6ar6urii&e *ur,are ! cun!sc i eu 6!arte 3ine> -* i eu a*intiri&e *e&e &e4ate ,e 6ar6urii&e *ur,are> C'n, era* *ic"8 eu tre3uia 'nt!t,eauna s" *" !cup ,e 6ar6urii&e *ur,are> ;i c?iar *ai t'r1iuC 7!at" /ia2a *ea n-a* 6"cut ,ec't s" sp"& 6ar6urii *ur,are> Dar

,e ! /re*e a 'nceput s"-*i p&ac"> Ce& *ai *u&t '*i p&ace s"-*i scu6un, *'ini&e 'n c?iu/eta p&in" cu ap" ca&,"> @*i p&ace en!r* s" si*t apa ca&,"8 !pac"8 'n4r!at" ,e 4r"si*e i ,e t!ate ce&e&a&te resturi care se ,esprin, ,e pe 6ar6urii> -ici8 ,e e:e*p&u8 c'n, nu e *u&t" &u*e8 i nu e nici!,at" *u&t" &u*e8 pre6er s" sp"& eu 'nsu*i cu *'na *ea 6ar6urii&e ,ec't s" 6!&!sesc *aina ,e sp"&at /ase> Vre2i i pu2in &apte 'n ca6ea# CLIEN7UL P $!6ti*# HEMEI- P -nu& trecut8 c'n, a2i /enit s" 3e2i ! ca6ea &a 3ar8 a2i cerut ! ca6ea &un4" cu pu2in &apte 'ntr-! cecu2" *ic" a&"turi> Vre2i i acu* pu2in &apte a&"turi# CLIEN7UL P Da8 pu2in &apte a&"turi> HEMEI- P ;i un pa?ar cu ap"# CLIEN7UL P De 6apt8 sunt pu2ine &uni ,e c'n, a* c"1ut 'n c!*"> @ntr-! 1i *" p&i*3a* pe &a *ine prin cartier8 era 'ntr-! ,u*inic"8 t!2i &!cuit!rii 'i sc!seser" 'n stra," /ec?ituri&e ,e prin p!,uri i pi/ni2e ca s" &e /'n,"> Iar eu8 trec'n, printre t!ate aceste !3iecte ,e care nu a/ea* ne/!ie8 a* a/ut 3rusc ! sen1a2ie ciu,at"8 a* si*2it c" *" scu6un,> Dar8 ca s" 6iu sincer8 sen1a2ia nu era ,e1a4rea3i&"> HEMEI- P -nu& trecut8 c'n, a2i /enit i a2i 3"ut ! ca6ea &a 3ar8 a2i cerut ! ca6ea &un4"8 cu pu2in &apte a&"turi8 precu* i un pa?ar cu ap"> D!ri2i i acu* un pa?ar cu ap"# CLIEN7UL P Marea c!ntinu" s" a/anse1e> Este *!*entu& anu&ui c'n, 6&u:u& i re6&u:u& au cea *ai *are intensitate> V" p&ace i ,u*nea/!astr" s" pri/i2i cu* se apr!pie *area ,e !ra# HEMEI- P Da> BEMEI5 DE L5 75R aduce' pe o ta-#' o ca"ea' pu in lapte $ntr.o ce4cu # separat# 4i un pa+ar cu ap#. C$nd a9un&e l$n&# CLIEN(' depune ta-a pe %as# dar ca"eaua' ce4cu a 4i pa+arul r#%$n suspendate $n aer. 5%,ele persona9e r#%$n t#cute' cu pri-irile aspirate de -idul $ncon9ur#tor.

M-RILE M-REE
Persona9e* H-7HO7O+R-HUL HEMEI- 0A7R@NA

SCENA 1 BO(O:R5BUL pe #r%ul %#rii. B5(5 iese din %are. H-7- P -2i /enit pentru *aree# $entru *ari&e *aree# HO7O+R-HUL P Da> H-7- P Ca s" 6ace2i p!1e# HO7O+R-HUL P Da> H-7- P ;tia*> V-a* /"1ut c'n, a2i trecut prin sat> V", c" a/e2i c'te un aparat ,e 6!t!4ra6iat pentru 6iecare !3iect pe care /re2i s"-& 6!t!4ra6ia2i> HO7O+R-HUL P Un,e /e1i tu aa ce/a# H-7- P Da8 ,a> V-a* /"1ut 'n *ain"> $!rt3a4a%u& e p&in !c?i cu aparate ,e 6!t!4ra6iat> HO7O+R-HUL P Nu-i a,e/"rat> H-7- P La re/e,ere> 0e a4ea8# pe o st$nc#. H-7- P Da8 &!cuiesc 'n sat> Nu*ai c" ast"1i satu& a 6!st in/a,at ,e &u*e> 7!2i /!r s" /a," *ari&e *aree> -u !r4ani1at c?iar i ! c?er*e1"> E ri,ic!&> De ce /rea t!at" &u*ea s" /a," *ari&e *aree# HO7O+R-HUL P De ce nu#

H-7- P La n!apte /!r 6i i 6!curi ,e arti6icii> E ri,ic!&> $!ate /re2i s" 6!t!4ra6ia2i i 6!curi&e ,e arti6icii# HO7O+R-HUL P Nu> H-7- P Dar sunt 6ru*!ase8 6!curi&e ,e arti6icii> HO7O+R-HUL P Nu8 eu a* /enit pentru *aree> H-7- P 5unte2i p&"tit 3ine# HO7O+R-HUL P 5unt p&"tit ,ac" reuesc s" /'n,> Pau8#. H-7- P $!ate /in,e2i i 6!curi&eC Pau8#. H-7- P Mir!su& ,e c'rna2i 6"cu2i &a 4r"tar a%un4e p'n" aici> E ,e14ust"t!r> Pau8#. H-7- P Cu* a2i tiut c" aici 6&u:u& /a 6i *ai 'na&t ,ec't ac!&! 'n p!rt# HO7O+R-HUL P E a,e/"rat# H-7- P E a,e/"rat> Dar cu* a2i tiut# HO7O+R-HUL P N-a* tiu> -* c"utat ,!ar un c!&2 &initit ,e 6a&e1"8 asta-i t!t> H-7- P 0a nu8 *-a2i ur*"rit> HO7O+R-HUL P 0a nu te-a* ur*"rit ,e&!c> H-7- P C!&2u& "sta ,e 6a&e1" e a& *eu> Pau8#. H-7- P Iar ,ac" nu *" cre,e2i n-a/e2i ,ec't s" *er4e2i 'n sat i s" 'ntre3a2i pe cine /re2i> Ni*eni nu are ,reptu& s" se apr!pie ,e c!&2u& "sta ,e 6a&e1" 'n a3sen2a *ea> ;i nici nu /reau ca *ari&e *aree s" 6ie 6!t!4ra6iate> -2i au1it#

HO7O+R-HUL P Da> H-7- P ;i n-a2i p&ecat 'nc"# HO7O+R-HUL P Nu> H-7- P -tunci a* s" /" '*3r'ncesc 'n *are> Bata se ridic# 4i se repede ca o "elin# spre "oto&ra". HO7O+R-HUL P 5t!p8 st!p8 st!p8 ai 'nne3unit# H-7- P E c!&2u& *eu ,e 6a&e1"E HO7O+R-HUL P -scu&t" 6eti2!8 cu* te c?ea*" ,e 6apt pe tine# H-7- P U-scu&t"8 6eti2!8 cu* te c?ea*" ,e 6apt pe tine#U Ce 6e& ,e 'ntre3are e asta# ;i nici *"car nu sunte2i 6ru*!s> HO7O+R-HUL P Un 6!t!4ra6 nu are ne/!ie s" 6ie 6ru*!s> H-7- P 5unte2i ur't i 'n p&us i aparatu& ,u*nea/!astr" ,e 6!t!4ra6iat este ur't> E ur't i 4reu> Cu* cre,e2i c" pute2i 6!t!4ra6ia *ari&e *aree cu un aparat at't ,e ur't# @0e apropie 4i $i s%ul&e aparatul.A $&eca2i8 c" ,ac" nu8 /" arunc aparatu& 'n *are> HO7O+R-HUL P 0ine> -* p&ecat> La re/e,ere> Bata $i d# aparatul $napoi. El se $ndep#rtea8# c$ i-a pa4i. H-7- P La re/e,ere> Pau8#. El $4i instalea8# aparatul pe un trepied. H-7- P Mari&e *aree8 ,e4ea3a &e atepta2i> Eu sunt *ari&e *aree> Pau8#. El pri-e4te prin o,iecti-. H-7- P M-a2i au1it# Pau8#.

H-7- P La *ie1u& n!p2ii apa ! s" urce p'n" aici8 ! s" a/e* ap" p'n" &a 4&e1ne> HO7O+R-HUL P C?iar ! s" urce aa ,e sus# H-7- P Da> HO7O+R-HUL P @*i spui p'n" &a ur*" cu* te c?ea*"# H-7- P V-a* spus ,e%a ,ar a2i uitat> HO7O+R-HUL P -8 ,a8 te c?ea*" U*ari&e *areeU> H-7- P Da> HO7O+R-HUL P Eu sunt +Wrar,> H-7- P Nu*e&e ,u*nea/!astr" este &a 6e& ,e ur't ca i aparatu& ,u*nea/!astr" ,e 6!t!4ra6iat> HO7O+R-HUL P C'2i ani ai tu8 U*ari&e *areeU# H-7- P -*8 i ,ac" /re2i s" ti2i a* i tr"it ,e%a cu ,u*nea/!astr"> HO7O+R-HUL P Cu*# H-7- P Oricu*8 nu sunte2i capa3i& s" 'n2e&e4e2i ni*ic> Dar nu e ,e *irare8 c" ,!ar a2i /enit s" 6!t!4ra6ia2i *ari&e *aree> 5pune2i-*i8 ,ac" /" &as s" *" 6!t!4ra6ia2i8 ,up" aceea p&eca2i# HO7O+R-HUL P Nu p&ec ,ec't atunci c'n, /!i 6i cu 4&e1ne&e 'n ap"> Boto&ra"ul se uit# la ceas 4i "oto&ra"ia8# %area. H-7- P Nu8 nu8 nuE Nu aa se 6!t!4ra6ia1" *areaE HO7O+R-HUL P Iart"-*"> H-7- P 7re3uie s" *" pre/eni2i> HO7O+R-HUL P -* s-! 6ac ,ata /iit!are> H-7- P De ce-*i 6ace2i asta#

HO7O+R-HUL P Ca s" p!t 6ace ! serie tre3uie s" 6!t!4ra6ie1 *area &a 6iecare <0 ,e *inute> H-7- P Ce a/e2i 'n rucsacu& ace&a# HO7O+R-HUL P $'ine8 r!ii8 3r'n1"8 6ructe i ap"> Ji-e 6!a*e# H-7- P Mari&e *aree nu 6&"*'n1esc nici!,at"> Bata desc+ide rucsacul "oto&ra"ului 4i r#scole4te prin el. H-7- P Era* si4ur"> HO7O+R-HUL P 5i4ur" ,e ce# H-7- P -2i uitat sarea> Bata $ncepe s# %#n$nce o ro4ie. Boto&ra"ul se instalea8# al#turi de ea. H-7- P Nu *" atin4e2iE HO7O+R-HUL P Dar n-a/ea* ,e 4'n, s" te atin4C H-7- P La *ie1u& n!p2ii *" /!i sc"&,a 'n *are8 nu acu*> HO7O+R-HUL P -* 'n2e&es8 a* s" 2in *inte>>> H-7- P Vre2i ! r!ie# HO7O+R-HUL P Da> H-7- P Dar nu a/e2i sare> @ns" /" ,au /!ie s" ! trece2i prin *are8 aa ! /e2i putea s"ra> Pau8#. 0e aude %u8ic# $n sat. HO7O+R-HUL P -i 6u4it ,e acas"8 este# H-7- P De ce *" 'ntre3a2i asta# HO7O+R-HUL P $entru c" a* i*presia c" ai 6u4it ,e acas">

H-7- P Da8 a* 6u4it> -* 6"cut pr!stia s" p"r"sesc un &!c ,e un,e nu tre3uia s" p&ec> -* 6"cut pr!stia s" ies ,in *are> HO7O+R-HUL P 5" nu *ai iei a&t" ,at" ,in *are> H-7- P 0ine'n2e&es c" n-a* s" *ai ies> ;tiuC Dar nu /" 6ace2i 4ri%i8 a* s" *" 'nt!rc 'nap!i 'n *are8 ac!&! un,e &!cuiesc euC La *ie1u& n!p2ii8 *" /!i 'nt!arce 'nap!i 'n *are> Pau8#. HO7O+R-HUL P -scu&t"8 U*aree *areUC H-7- P Da#E HO7O+R-HUL P C'n, a* tr"it n!i '*preun"# H-7- P Cu ce/a ti*p 'n ur*"> @n /ia2a pe care a* tr"it-! 'n *are> @2i a*inteti ,e 1iua 'n care a* 6"cut pentru pri*a ,at" ,ra4!ste# HO7O+R-HUL P DaC H-7- P Nici nu 2i-ai 'nc?ipuit c" era* /ir4in"8 recun!ti# HO7O+R-HUL P $arc" *" 4'n,ea* &a asta>>> H-7- P C?iar nu tiai c" era* /ir4in"# HO7O+R-HUL P Nu8 c?iar nu *" 4'n,ise* &a asta> H-7- P 0ine8 te cre,> 5au p!ate c" nu te cre,> Dar nu are nici ! i*p!rtan2"> Vrei ! 4astr!p!,"# HO7O+R-HUL P Ce s" 6ac cu ea# H-7- P 5-! *"n'nci> Nu 2i-e 6!a*e# B5(5 intr# $n ap# 4i dispare $n %are. SCENA 2

BO(O:R5BUL pe %ar&inea %#rii. BEMEI5 7)(RJN) iese din %are purt$nd cu ea o cutie %etalic# de ,iscui i irlande8i. HEMEI- 0A7RMNA P 0un" seara> HO7O+R-HUL P -8 *-a2i speriat> Ce 6ace2i aici# HEMEI- 0A7RMNA P Nu *" *ai recun!ti# HO7O+R-HUL P M" uita* spre st'nci&e acee&ea pentru c" a,inea!ri a* /"1ut ac!&! ! 6at" care a,una 4astr!p!,eC ;i *i-e 6ric" s" nu 6ie surprins" ,e 6&u: pentru c" *area a 'nceput s" urceC E ! 6iin2" 3i1ar"8 6ata asta8 cre, c" a 6u4it ,e acas"C -cu* c'te/a *inute a /rut s"-*i arunce aparatu& ,e 6!t!4ra6iat 'n *areC Nu tiu ,e ce8 ,ar *i-a inter1is s" 6!t!4ra6ie1 *area 'n pre1en2a ei> 5pune c" t!at" 6a&e1a asta 'i apar2ine> De un,e /eni2i8 ,inspre sat# -2i 'nt'&nit-! cu*/a ,e partea cea&a&t" a p&a%ei# HEMEI- 0A7RMNA P +Wrar,C HO7O+R-HUL P Da# HEMEI- 0A7RMNA P Uit"-te 3ine &a *ine>>> HO7O+R-HUL P Cre, c" a a,unat ! *u&2i*e ,e 4astr!p!,e 'ntre ti*p> Din c'n, 'n c'n, re/ine cu un c! p&in ,e 6ructe ,e *are i *i-& /ars" &a pici!areC ia uita2i-/"8 cra3i8 *!&ute8 scara3ei8 trip!6i,e8 scap?!p!,eC - 6i putut s-! 6!t!4ra6ie1 ,ar n-a* 6"cut-!8 iar acu* '*i pare r"u> N-a* 6"cut-! pentru c" eu sunt8 ,e 6apt8 specia&i1at 'n 6!t!4ra6ii *arine> Nu 6!t!4ra6ie1 ,ec't *area i *aree&e> -* 6!t!4ra6iat 6&u:uri&e i re6&u:uri&e ,e pe t!ate 2"r*uri&e &u*ii>>> -t&anticu& &-a* 6"cut %ur '*pre%urC ;ti2i8 6!r2a *aree&!r ,epin,e ,e 6!r*a 4!&6uri&!r i a estuare&!r> -2i au1it /re!,at" ,e +!&6u& Hun,X8 ,in Cana,a # E ca ! p'&nie &un4" i 'n4ust"C ac!&! au &!c ce&e *ai 6antastice *areeC -pa care se retra4e ,in 4!&6 este su*a tutur!r 6&u/ii&!r care se /ars" 'n *"ri i !ceaneC HEMEI- 0A7RMNA P +Wrar,8 sunt eu> Nu *" recun!ti# 5unt eu8 U*ari&e *areeUC 5-a 'nt'*p&at ce/a 3i1arC -* intrat 'n *are ca s" *" sca&, 'n ti*p ce ape&e 'ncepeau s" urce i a* '*3"tr'nit ,intr-! ,at"> @n2e&e4i# -* '*3"tr'nit ,intr-! ,at" i 3rusc t!at" /ia2a *ea i t!t ce a* tr"it cu tine se a6&" 'n ur*a *eaC Via2a *ea e acu* 'n ur*a *ea> @n2e&e4i#

HO7O+R-HUL P Da8 acest 4!&6 Hun,X e *a4ic> E:ist" un punct pe *ar4inea acestui 4!&68 'i 1ice 0urntc!at .ea,8 un,e ,i6eren2a 'ntre 6&u: i re6&u: este ,e 1) *etri> V" ,a2i sea*a# Vre2i s" /" ar"t c'te/a 6!t!4ra6ii# HEMEI- 0A7RMNA P +Wrar,8 cu tine /!r3esc> 7!at" /ia2a n!astr" este acu* 'n ur*a *ea8 pricepi# Mari&e *aree *i-au in/ersat 3rusc sensu& ,e cur4ere a /ie2iiC HO7O+R-HUL P I*i cer scu1e8 ,!a*n"8 ,ar eu nu /" cun!sc> Cu* 'ncep *ari&e *aree8 'n satu& "sta t!at" &u*ea 'nne3unete> Iar ast"1i sunt ce&e *ai *ari *aree ,in acest sec!&> 7!at" &u*ea r"t"cete pe 2"r*uri atept'n, s" /a," p'n" un,e /!r urca ape&e *"riiC Uite-i cu* *er4 'n ir in,ian pe c"r"ruia asta s"pat" ,e 6apt ,e /a*eiC E ! p!tec" 'ne&"t!are pentru c" une!ri c!3!ar" e:tre* ,e a3rupt p'n" &a ni/e&u& apei8 ca s" urce ap!i ,in n!u i s"-2i ia su6&etu&C iar une!ri este t!ta& 'ntrerupt" pentru c" *u&te 6a&e1e s-au pr"3uitC ,e c'n, /a*eii nu *ai patru&ea1" pe aici8 ni*eni nu a *ai 'ntre2inut c"rareaC @n *!, ciu,at8 turitii8 ?ipn!ti1a2i ,e *ari&e *aree8 nu-i ,au sea*a c" p!teca pe care *er4 c!3!ar" une!ri 'n *are i atunci c!3!ar" i ei 'n *are i une!ri nici nu *ai re/in &a supra6a2"C Da8 a* /"1ut eu !a*eni care n-au *ai re/enit pe c"rare ,up" ce au c!3!r't 'n *are> L!cui2i 'n sat# HEMEI- 0A7RMNA P 5unt s!2ia ta8 +Wrar,8 nu *" *ai recun!ti# -* tr"it =0 ,e ani '*preun"> HO7O+R-HUL P Cre, c" /-a2i a/enturat pu2in ca* prea ,eparteC pentru ! 6e*eie ,e /'rsta ,u*nea/!astr"C Vre2i s" /" c!n,uc 'nap!i 'n sat# HEMEI- 0A7RMNA P Nu *" cre,eC -* '*3"tr'nit ,intr-! ,at" i e& nu *" cre,e> De 6iecare ,at" c'n, '*3"tr'ni* 3rusc &'n4" !*u& pe care '& iu3i* nu sunte* cre1u2i8 ,e 6apt !*u& ,e &'n4" n!i nici nu 'i ," sea*a> E ca i cu* a* '*3"tr'ni 3rusc ,e4ea3a> Uite8 +Wrar, nu-i a*intete ,ec't ,e 1iua 'n care ne-a* 'nt'&nit> -sta-i t!t> HO7O+R-HUL P V" e 6!a*e# -* nite san,Zic?-uri 'n rucsac> Dar a* uitat sareaC 5au p!ate c" a2i /enit aici ca s" /e,e2i *ai 3ine 6!curi&e ,e arti6icii# HEMEI- 0A7RMNA P +Wrar,8 n!i ,!i a* tr"it ! /ia2" '*preun"8 'n2e&e4i# Dar ,in cau1a *ari&!r *aree /iit!ru& *eu a pi/!tat 3rusc i acu* se a6&" 'n ur*a *eaC ;i nu a* nici ! ,!/a," ca s" te c!n/in48 ,ec't 6aptu& c" sunt 3"tr'n"C i c" t!t ce a *ai r"*as ,in tine8 cenua ta8 se a6&" aici8 'n aceast" cutie ,e 3iscui2i ir&an,e1iC Dar a putea s"-2i repet i cu/inte&e

pe care 2i &e-a* spus 'n ,i*inea2a asta8 c'n, a* /enit aici i ne-a* 'nt'&nit pri*a !ar"C U V", c" a/e2i c'te un aparat ,e 6!t!4ra6iat pentru 6iecare !3iect pe care /re2i s"-& 6!t!4ra6ia2i>U BO(O:R5BUL nu r#spunde. HEMEI- 0A7RMNA P Nu-i ni*ic8 ,ac" nu *" cre1i> Nu-i ni*ic> @Pau8#.A Hi2i a*a3i&8 ,!*nu&eC Vre2i s" *" a%uta2i s" /" arunc cenua 'n *are# E prea *u&t /'nt i nu p!t sin4ur"C ;i tre3uie s" ! 6ac pentru c" 'n *!*entu& 'n care a2i *urit asta *i-a2i cerutC s" /" risipesc cenua 'n *are8 'ntr-! 1i c'n, /in *ari&e *areeC

C-0INE7UL DE @NCALJAMIN7E DE D-MA


Persona9 * V?NE)(ORUL D!a*n"8 /" a6&a2i aici 'ntr-un *a4a1in ,e pant!6i cu t!tu& specia&> -ici 6iecare perec?e ,e pant!6i este unic"8 aa cu* 6iecare perec?e ,e pici!are este unic"> Hi&!1!6ia n!astr" 'n ce pri/ete 'nc"&2"*intea ,e ,a*" nu are ni*ic ,e-a 6ace cu practici&e si*i&are a&e a&t!r *a4a1ine care c!*ercia&i1ea1" pant!6i> $entru n!i8 ! perec?e ,e pant!6i ec?i/a&ea1" cu ! surs" ,e /ita&itate !6erit" 6e*ei&!r care ne ac!r," 'ncre,erea &!r> ;ti2i 3ine c" atunci c'n, ! 6e*eie este e!plorat# ,in pri/iri8 aceste pri/iri 'i 'ncep e:p&!rarea ,e &a pant!6i 'n sus> C'n, ! 6e*eie se intersectea1" cu un 3"r3at8 instincti/ pri/iri&e acestuia se 'n,reapt" spre pici!are&e 6e*eii pe care ! %u,ec" 'n 6unc2ie ,e pant!6i> @nc"&2"*intea este8 pentru ! 6e*eie8 un e&e*ent 6!n,at!r a& 2inutei sa&e8 a& si&uetei sa&e8 a& *u1ica&it"2ii *ersu&ui ei8 i c?iar a& pers!na&it"2ii ei> Lua2i &!c8 ,!a*n"8 i &"sa2i*" s" /" *ase1 pu2in c"&c'ie&e i ,e4ete&e ,e &a pici!are> -a cu* a2i !3ser/at8 n!i pri*i* nu*ai pe 3a1" ,e ren,e1-/!us> La n!i c&iente&e /in ca &a 4inec!&!4> -&e4erea unei perec?i ,e pant!6i este un act ,e aut!-structurare8 ,e p!1i2i!nare 'n s!cietate i 'n &u*e> - 'n,r"1ni c?iar s" spun c" este un act ,e ,u3&" p!1i2i!nare 'n rap!rt cu sine i 'n rap!rt cu cei&a&2i> Este un act ,eci1i!na& care i*p&ic" !p2iuni estetice i c!*p!rta*enta&e> $!ate c" nu /" ,a2i 'nc" sea*a8 ,!a*n"8 ,ar ! 3un" parte ,in 4esturi&e ,u*nea/!astr" sunt ! e*ana2ie a pant!6&!r pe care 'i purta2i> Da8 e a,e/"ratC $ant!6ii ,u*nea/!astr" t"cu2i /" ,ictea1" ! 'ntrea4" serie ,e atitu,ini i reac2ii> O 6e*eie are8 ,e 6apt8 'nt!t,eauna8 un rap!rt pr!6un, !r4anic cu t!2i pant!6ii s"i8 cu t!ate perec?i&e ei ,e pant!6iC -2i re*arcat ce t!nus8 ce 'ncre,ere 'n sine /" inspir" ! perec?e ,e pant!6i atunci c'n, ! iu3i2i# H!arte ,es 6e*ei&e nu 6ac ,ec't s" spun" Ua?8 ce *u&t iu3esc pant!6ii "tiaU8 sau Uce *u&t '*i p&ace s" p!rt perec?ea asta ,e pant!6iU8 sau Uasta este perc?ea *ea pre6erat" ,e pant!6iU> Dar s" nu uit"* ce se ascun,e 'n spate&e acest!r cu/inte8 a&t6e& spus ener4ia ,e4a%at" ,intr-! 6ru*!as" perec?e ,e pant!6i> @ntre ,u*nea/!astr"8 'ntre c!rpu& ,u*nea/!astr" i pant!6ii pe care-i purta2i e:ist" un circuit c!ntinuu ,e ener4ie> $ant!6ii sunt cei care /" 6as!nea1" *!,u& 'n care *er4e2i8 'n care /" ae1a2i pe un scaun8 'n care /" 'ncrucia2i pici!are&e sau /" ae1a2i cu 4enunc?ii &ipi2i unu& ,e a&tu&C ;ti2i8 ,!a*n"8 c" pant!6ii sunt ,ease*enea ! surs" ,e aut!ritate# Mai a&es pant!6ii cu t!cC 7!cu&8 acest ,eta&iu care ,e6inete 6e*initatea *ai *u&t ,ec't se:u&C V-a2i 4'n,it

/re!,at" c" t!curi&e sunt pur i si*p&u un re1er/!r inepui1a3i& ,e presti4iu i 6!r2"# @n2e&e4e2i acu* ,e ce /" spun c" nu sunte* un *a4a1in ,e pant!6i8 ci un ca,inet ,e pant!6iC $ant!6ii n!trii n!i nu 'i /in,e*8 n!i 'i '*pru*ut"*C Iar !,at" ce sunte2i a3!nat" &a ser/icii&e n!astre8 a/e2i ,reptu& s" 'ncerca2i un nu*"r in6init ,e perec?i> N!i sunte*8 ,e 6apt8 ! U3i3i&i!tec"U ,e pant!6i8 un centru ,e ,!cu*entare 'n *aterie ,e 'nc"&2"*inte> -ceast" 'nc"pere este8 !arecu*8 antica*era Us"&ii n!astre ,e &ectur"U> H!n,u& n!stru ,e pant!6i este en!r*8 c'te/a 1eci ,e *ii ,e perec?i8 i 6iecare perec?e este ! crea2ie unic"8 aa cu* 6iecare carte este ! crea2ie unic"8 i*a4i2i-/" ,eci ! 3i3&i!tec" pr!pun'n, c"r2i pu3&icate 'ntr-un sin4ur e:e*p&ar> @n Usa&a n!astr" ,e &ectur"U pute2i 'ncerca 'ntrea4a n!astr" c!&ec2ie ,e pant!6i ce&e3riC -/e* aici pant!6i care au 6!st purta2i ,e Mari&Xne M!nr!e8 ,e Maria Ca&&as8 ,e E/a $err!n8 ,e Mar4aret 7?atc?er8 ,e B> K> R!Z&in4> 5unt <0 ,e ani ,e c'n, '*3!4"2i* 6"r" 'ncetare acest *u1eu /iu a& pant!6i&!rC 5" nu uit"* c" 'n 6iecare 6e*eie se ascun,e ! UCenu"reas"U8 iar ,!rin2a ,e a 'ncerca ! perec?e ,e pant!6i ce&e3ri 2ine ,e 6antas*e&e natura&e a&e 6e*eii> Ei8 ce spun pici!are&e ,u*nea/!astr"# -cest *asa% nu a 6!st ,ec't ! intr!,ucere pentru a /" insu6&a un senti*ent ,e 'ncre,ere> Un 4est ,e tan,re2e pentru t!ate 6e*ei&e care pun pici!ru& 'n aiciC D!ri2i8 acu*8 s" 'ncepe2i a,e/"rata /i1it"# Ur*a2i-*"> V!* trece 'nt'i prin sec2ia *u&a%eC $entru pici!are&e 6iec"reia ,intre c&iente&e n!astre n!i 6a3ric"* 'nt'i ! rep&ic" 'n &ate:C @n 6e&u& acesta pute* c!ntinua s" &ucr"* pentru ,u*nea/!astr"8 s" /" e:a*in"* *inu2i!s ,eta&ii&e pici!are&!r8 t!ate particu&arit"2i&e anat!*iceC V!* 6i 'n *"sur" s" c!ncepe*8 ,ease*enea8 perec?i ,e pant!6i specia& pentru ,u*nea/!astr"8 a,aptate per6ect tipu&ui ,u*nea/!astr" ,e pie&e8 sensi3i&it"2ii ,u*nea/!astr" tacti&e8 structurii ,u*nea/!astr" !s!ase i c?iar 6antas*e&!r ,u*nea/!astr" er!ticeC $etru c" /a tre3ui8 sti*at" ,!a*n"8 s" /!r3i* i ,espre acest u&ti* aspect8 i c?iar cu t!at" sinceritatea8 pentru c" pant!6ii repre1intR ,ease*enea a&6a3etu& &i*3a%u&ui n!stru er!tic> Vre2i s" /" spun 'n ce c!nst" cu a,e/"rat particu&aritatea 6e*eii# -ceast" particu&aritate c!nst" 'n 6aptu& c" ! 6e*eie nu este cu a,e/"rat 4!a&" ,ec't ,ac" 'i p"strea1" pant!6ii atunci c'n, se ,e13rac" t!ta&> 5au8 ,ac" /re2i s" *" e:pri* a&t6e&8 pant!6ii sunt sin4uru& &ucru pe care ! 6e*eie tre3uie s"-& p"stre1e 'n *!, !3&i4at!riu pentru a a*p&i6ica i*pactu& pr!,us ,e nu,itatea ei> @ntre t!curi&e ,e &a pant!6i i nu,itate e:ist" un incre,i3i& rap!rt ,e c!*p&icitate> Cu* pute2i c!nstata8 n!i sunte*8 'ntr-un anu*e 6e&8 psi?!&!4i ai pant!6i&!r ,e ,a*"> ;i aceasta 'ntruc't8 &a ! 6e*eie8 pant!6ii nu sunt nici!,at" un in4re,ient in!cent> $ant!6ii cu t!c sunt ! 6!r*" ,e se,uc2ie8 un ,isp!1iti/ e*!2i!na&

in/entat pentru a capta pri/iri&e> 5unetu& pe care '& pr!,uce ! perec?e ,e pant!6i cu t!c pe un tr!tuar este ! in/ita2ie *u1ica&" &a un %!c a& ur*"riri&!rC C'n, ! 6e*eie ,eci,e s" 6ac" ,ra4!ste cu un 3"r3at8 ea 'i trans*ite acest *esa% 'n pri*u& r'n, prin 4estu& c!*p&ice a& sc!aterii pant!6i&!r> Da8 re*arca ,u*nea/!astr" este %ust"8 pre2uri&e pant!6i&!r n!trii nu sunt a6iate nic"ieri> ;i aceasta pentru si*p&u& *!ti/ c" pant!6ii n!trii nu sunt ,e /'n1are8 'n sensu& c&asic i *ercanti& a& cu/'ntu&ui> $ant!6ii n!trii8 n!i 'i o"eri% 'n 6unc2ie ,e anu*ite ,!/e1i ,e ,ra4!ste pe care c&iente&e n!astre sunt capa3i&e s" ne &i ,ea> Da8 6iecare perec?e ,e pant!6i este cu*p"rat" 'n 4enera& cu ,ra4!ste8 iar pant!6ii n!trii care sunt at't ,e specia&i 'nc't cer un p&us ,e in/esti2ie a6ecti/"> De 6apt8 n!i cere* 6iec"rei c&iente s" accepte un sup&iciu er!tic 'n sc?i*3u& perec?ii ,e pant!6i ,!rit"> Iat" *aniera n!astr" ,e a !r4ani1a aceast" 6!r*" ,e sc?i*3 e*!2i!na& care este ac?i1i2i!narea te*p!rar" a unei perec?i ,e pant!6iC Nu8 nu a* /!ie s" /" ,au nici un ,eta&iu sup&i*entar> $ri/i2i *ai ,e4ra3" cutii&e ,e pant!6i e:puse 'n acast" 'nc"pereC $re2u& 6iec"rei perec?i ,e pant!6i8 a&t6e& spus sup&iciu& cerut 'n sc?i*38 este *arcat ,e 6iecare ,at" pe cutieC V" &as aa,ar8 ,!a*na *ea8 s" ,esc!peri2i t!ate pre2uri&eC Vre2i s" ti2i 'n ce c!nst" sup&iciu& *esei cu pici!are scurte8 sup&iciu& 3a&ans!aru&ui sau sup&iciu& sc"ri2ei# Citi2i cu r"3,are etic?ete&e p'n" &a cap"t8 t!tu& este e:p&icat te!tual pe etic?eteC Nu8 ca*ere&e ,e sup&iciu nu se /i1itea1"8 nu a/e2i acces &a e&e ,ec't ,ac" a2i &uat cu a,e/"rat ,eci1ia ,e a p&eca ,e &a n!i cu ! perec?e ,e pant!6i> Cu* a2i re*arcat8 sup&icii&e au ,urate /aria3i&e un s6ert ,e !r"8 trei1eci ,e *inute8 ! !r"C trei !re pentru aceast" super3" perec?e ,e ci1*e cu t!c 6"cut" ,in pie&e 'nt!ars"C Da8 /re2i s" 'ncerca2i ! pri*" perec?e ,e pant!6i# 5unte2i si4ur"# Ca3ine&e ,e pr!3" sunt aici> Intra2i 'n ca3ina nu*"ru& unu8 ca3ina pri*ei ini2ieri> De13r"ca2i/" i atepta2i8 specia&istu& n!stru 'n pri*e&e 'ncerc"ri /a /eni s" /" /a,">

CU 5UHLE7UL @N RO-0A
Persona9e* 7-7AL HIUL Un ,#tr$n indian purtat $ntr.o roa,# prin de4ert de "iul s#u. HIUL P 7at">>> 7-7AL P Ce-i# HIUL P 7at" nu *ai p!t>>> 7-7AL P 7ac"-2i 6&eanca> HIUL P 7at">>> 7-7AL P Ce-i# HIUL P De trei !re u*3&"* ca ne3uniiC 7-7AL P Nu-2i 6" 4ri%i8 4"si* n!i ce/a p'n" &a ur*"> HIUL P 7at"8 ?ai s" ne-nt!arce* acas"> 7-7AL P Nu> HIUL P 7at"8 te r!4C Nu *ai p!t8 cur4e su,!rea pe *ine8 sunt ruptC 7e r!48 tat"8 *!ri *'ine> 7-7AL P Nu> HIUL P 7at">>> 7-7AL P -* spus nu> Nu8 e nu> 7re3uie s" *!r a1i> -* 1is> -1i e ?!t"r't c" tre3uie s" *!r> Giua *!r2ii *e&e e a1i> M'ine8 *'ine e a&tce/aC M'ine e r'n,u& a&tcui/a ca s" *!ar"> Eu 'ns"8 sunt a1i> -i 'n2e&es#

Pau8#. HIUL P 7at"C 7-7AL P Ce-i# HIUL P V", un un pa&*ier> 7-7AL P Un,e# HIUL P Uite ac!&!> 7-7AL P Asta pa&*ier# HIUL P E pa&*ier8 e *ai *ic ,ar e pa&*ier> Cre1i c"-i 3un# 7-7AL P @ncerc"*> BIUL se opre4te. (5()L co,oar# din roa,# 4i se apropie de pal%ier. 5poi se $ntoarce spre BIU. 7-7AL P Du-te *ai 'nc!&!> HIUL P DaC 7-7AL P Mai 'nc!&!C HIUL P M-a* ,us8 *-a* ,us> Dup# ce BIUL se $ndep#rtea8#' (5()L se pune $n &enunc+i $n "a a pal%ierului 4i $ncepe s# pronun e cu-inte stranii $n ti%p ce cu %$inile e!ecut# un "el de dans ritual. Dup# c$te-a 8eci de secunde se opre4te' ascult# $ndelun&' se ridic#' $i "ace se%n BIULUI s# re-in# 4i se reinstalea8# $n roa,#. HIUL P Cu* e# 7-7AL P Nu e &!c> 5u6&etu& unui r"13!inic &!cuiete ,e%a 'n pa&*ieru& "sta> HIUL P 7at"E 7-7AL P Da#

HIUL P G"u8 eu nu cre,8 nu p!ate 6i a,e/"rat ce spuiC 7-7AL P Deci *" c!nsi,eri un *incin!s> HIUL P Nu8 ,arC ,e c'n, c"ut"*C i ne t!t 'n,ep"rt"*>>> i>>> 7-7AL P .ai8 '*pin4eE Cei doi continu# c#utarea' BIUL $%pin&e din &reu roa,a $n care (5()L pare c# %o #ie. Din c$nd $n c$nd' $ns#' ,#tr$nul indian scoate o sticl# de O+isNR 4i tra&e c$te un &$t. HIUL P V", un cactus> 7-7AL P Nu sunt 3uni8 cactuii> HIUL P E un cactus uria> 7-7AL P Nu-*i p&ac cactuii> HIUL P E un cactus 6!arte 6ru*!s> 7-7AL P 0ine8 !preteE 5cela4i 9oc. BIUL r#%$ne la o anu%it# distan # de (5() care repet# ritualul $n "a a cactusului. El re-ine apoi l$n&# BIU 4i se pr#,u4e4te epui8at $n roa,#. 7-7AL P E &!cuit> HIUL P De cine8 6ir-ar s" 6ie# 7-7AL P De un su6&etC un su6&et ,e c!pi&C u&ti*u& c!pi& a& 1eu&ui p&!ii> HIUL P 7at">>> 7-7AL P @*pin4e>>> HIUL P 7at"8 nu *ai pute* c!ntinua aa> @n,at" se 6ace n!apte> 7-7AL P +"sete-*i un pietr!i cu 6a2a spre r"s"rit>

HIUL P $"i e p&in ,e pietre aiciC 7-7AL P +"sete-*i una *are cu 6a2a spre r"s"rit> BIUL %ai %er&e o -re%e 4i apoi se opre4te. HIUL P Uite asta8 e 3un"# 7-7AL P 5tai aici ne*icat> (5()L re$ncepe cere%onia $n "a a unei ,olo-an. Dup# c$te-a 8eci de secunde re-ine cu un aer o,osit. 7-7AL P $&in" i asta> HIUL P 7at"8 'n piatra asta nu se p!ate s" nu *ai 6ie pu2in &!c> ;i ce ,ac" ai s" '*par2i &!cu& cu cine/a# 7-7AL P Cu &una nu p!2i s" '*par2i ni*ic> HIUL P D!ar n-ai s"-*i spui acu* c" 'n 3!&!/anu& "sta 1ace su6&etu& &unii> 7-7AL P 0a ,a> 0!&!/anu& "sta a,"p!stete su6&etu& u&ti*ei &uni p&ine> @*pin4e> HIUL P 7at"8 nu *ai p!t> $ur i si*p&u nu *ai p!t> N-ai ,ec't s" *!ri *'ine> 5unt epui1at i tre3uie s" *" !,i?nesc> 7-7AL P Nu 2i-e ruine# Cu* 'n,r"1neti s" /!r3eti aa cu tat"& t"u# Dac" nu 4"sesc ast"1i nici un &!c ,e re6u4iu pentru su6&etu& *eu8 risc s" nu *ai p!t *uri nici!,at"> Hiec"rui !* i s-a ,at ! sin4ur" 1i pentru a *uriC Una sin4ur"C ;i ,ac" a ratat-!8 e pier,ut>>> HIUL P -tunci pasea1"-*i i *ie pu2in stic&a aia> Las"-*" s" tra4 i eu un 4't>>> 7-7AL P Un 4't8 at'tE HIUL P DaC BIUL ia sticla' ,ea 4i i.o $napoia8# (5()LUI. HIUL P V", ! 3r!asc" 2est!as"8 te interesea1"#

7-7AL P O 3r!asc" 2est!as"# HIUL P Da8 ! 3r!asc" 2est!as"> 7-7AL P C't ,e *are e# HIUL P E 6!arte *areC -re ! carapace en!r*"> N-a* /"1ut nici!,at" ! 3r!asc" 2est!as" at't ,e *are> Vrei s-! 'ncerci# 7-7AL P E ! 3r!asc" 2est!as" cu ,!u" c!arne# HIUL P Da> 7-7AL @$ncepe s# r$d#A P Hiu&e8 3a4" &a cap ceea ce spun8 'n capu& t"u 4!&C C'n, 'nt'&neti 'n ,eert8 spre sear"8 ! 3r!asc" 2est!as" cu ,!u" c!arne8 'nsea*n" c" ,uce cu ea su6&etu& 1i&ei care t!c*ai se ter*in"> .ai8 '*pin4e> Caut"-*i un &ac sau r'u>>> HIUL P Un,e /rei s"-2i 4"sesc un &ac sau un r'u 'n p&in ,eert# $!t s" te ,uc ,ac" /rei &a cisterna ,e ap" ,e &'n4" 3en1in"rie> Vrei s" te ,uc &a 3en1in"rie# 7-7AL P Nu p!t s"-*i 'ncre,in2e1 su6&etu& unei cisterne> HIUL P E i restaurantu& Mad :reeN nu ,eparteC 7-7AL P -i 'nne3unit# Vrei s"-*i ,epun su6&etu& 'n 3uc"t"rie &a Mad :reeN# HIUL P Ce 1ici ,e 3!rna asta Li&!*etric"# E *are8 e ca un pietr!i8 e:act aa cu* '2i ,!reai> M" 'n,!iesc s"-i 6i &"sat cine/a su6&etu& 'n 3!rna asta> $!t s" %ur c" e &i3er"> 7-7AL P Du-*" 'n p",ure> HIUL P @n care p",ure c" nu *ai e nic"ieri nici ! p",ure# 7-7AL P @n p",ure8 pe c!&in"8 'n spate &a Mad :reeN# HIUL P Nu *ai e:ist" p",urea> 7!2i c!pacii au 6!st t"ia2i8 au 6"cut tra/erse ,in ei pentru ca&ea 6erat"C C'n, ca&ea 6erat" a a%uns &a n!i8 au t"iat t!at" p",urea>

7-7AL P -tunci ,u-*" &a ca&ea 6erat"C HIUL P 7at">>> 7-7AL P .ai8 ,u-*" repe,e8 nu /e1i c" s!are&e 'ncepe s" apun"# BIUL $%pin&e roa,a $n ti%p ce (5()L ,ea 4i %ur%ur# un c$ntec ciudat. HIUL P $!6ti*8 uite i ca&ea 6erat"> D!ar n-ai s"-2i ,epui su6&etu& 'ntr-! in"8 tat"C 7-7AL P Car"-te ,e aiciC .ai8 s" nu te *ai /",C Nu eti 3un ,e ni*ic> HIUL P 7at">>> 7-7-L P +ata8 &as"-*" sin4ur>>> BIUL se $ndep#rtea8# pu in. (5()L $n&enunc+ea8# 4i re$ncepe ritualul. Dup# c$te-a secunde scoate ni4te stri&#te -ictorioase. HIUL @se apropie cu ti%iditateA P 7at">>> 7at">>> 7-7AL P E per6ectE Mai sunt tra/erse &i3ere>>> $&eac"8 'nt!arce-te acas"E HIUL P 7at"8 ,!ar n-ai s">>> 7-7AL @trans"i&urat' cu o autoritate care nu las# nici o %ar9# de %ane-r#' $4i s#rut# "iul pe "runteA P $&eac" acu*>>> .ai8 6u4iE BIUL se retra&e cu spatele. (5()L pune sticla $n roa,#' se descal #' $4i pune 4i %ocasinii $n roa,#. 7-7AL P 5taiC Ia i r!a3a cu tineE BIUL re-ine' ia roa,a 4i pleac#. (5()L $ncepe un dans ritual pe tra-ersele de cale "erat#.

-U7O57O$
Persona9e* -U7O57O$I570AR0-7UL

5U(O0(OPI0(5 "ace se%n pentru a opri o %a4in#. Ma4ina trece "#r# s# se opreasc#. 5pare 7)R75(UL. i el "ace autostopul. O alt# %a4in# trece "#r# s# se opreasc#. 0AR0-7UL @stri&$nd dup# %a4in#A P 5" /" ia ,racuSE @Pau8#. C#tre 5U(O0(OPI0().A I-ai /"1ut pe p!rcii "tia# Nici *"car nu ne-au pri/it> -U7O57O$I57- P 0a ,a>>> 0AR0-7UL P Un,e *er4i# -U7O57O$I57- P La Cars!n CitX> 0AR0-7UL P La Cars!n CitX# Nu cu*/a e 'n ,irec2ia !pus"8 Cars!n CitX# -U7O57O$I57- P Nu8 e pe aici> 0AR0-7UL P Eti si4ur"# -U7O57O$I57- P Da> 0AR0-7UL P @n !rice ca18 p!rcii "tia nu /!r s" se !preasc"> Ne tratea1" ca i cu* a* 6i nite 3!rne Li&!*etrice> Dei c'n, e /!r3a ,e ! 3!rn" Li&!*etric" cu si4uran2" c" pri/esc cu *ai *u&t" aten2ie> ;i e n!r*a&> 0!rne&e Li&!*etrice in,ic"8 ce& pu2in8 ce/aC Pau8#.

0AR0-7UL P ;i ,e ce *er4i &a Cars!n CitX # -U7O57O$I57- P M" ,uc s"-& /", pe taic"-*eu> 0AR0-7UL P L!cuiete &a Cars!n CitX # -U7O57O$I57- P Da> 0AR0-7UL P DaS e ,eparte8 Cars!n> -U7O57O$I57- P Da> 0AR0-7UL P Ni*eni n-! s" te ia p'n" &a Cars!n> Pau8#. (rece $nc# o %a4in#. 5%,ii "ac se%ne dar %a4ina nu se opre4te. 0AR0-7UL P E ,eparte8 Cars!n> Eu nu *er4 ,ec't p'n" &a Kenst!Zn> -U7O57O$I57- P Kenst!Zn e e:act 'n partea !pus"> 0AR0-7UL P Eti si4ur"# -U7O57O$I57- P Da> 0AR0-7UL P Ce c?estieE ;i cine/a *i-a spus t!tui c" e 'n ,irec2ia asta> -U7O57O$I57- P Nu8 e 'n ce&"&a&t sens> 0AR0-7UL P @n !rice ca18 pentru *ine nu c!ntea1"> $!t s" *er4 6!arte 3ine i &a Cars!n> Dei e pu2in *ai ,eparte> Pau8#. 0AR0-7UL P 7e ,eran%ea1"8 ,ac" *er4 i eu &a Cars!n# -U7O57O$I57- P Nu> 0AR0-7UL P 7!t n-a* 6!st nici!,at" &a Cars!n> -U7O57O$I57- P Nici eu> Pau8#.

0AR0-7UL P 5pune-*i8 n-ai /rea s" te cu&ci cu *ine# -U7O57O$I57- P Un,e# 0AR0-7UL P -iciC D!ar ne 'n,ep"rt"* pu2in ,e !sea>>> -U7O57O$I57- P Nu-*i p&ace s" 6ac ,ra4!ste printre pietre> 0AR0-7UL P 5e p!ate i 'n pici!are> -U7O57O$I57- P Nu-*i p&ace s" 6ac ,ra4!ste 'n pici!are> 0AR0-7UL P Dar e 6!arte 3ine8 'n pici!areC -U7O57O$I57- P Nu-*i p&ace c'n, se uit" cine/a &a *ine> 0AR0-7UL P ;i ce ,ac" se uit"# Ne pas"# @n !rice ca18 ,ac" ne 'n,ep"rt"* ,estu&8 nu ne /e,e ni*eni> -U7O57O$I57- P Nu p!2i nici!,at" s" te 'n,ep"rte1i ,estu& c'n, eti 'n ,eert> C?iar ,ac" *er4e* p'n" &a &inia !ri1!ntu&ui8 t!t !r s" ne /a," i !r s" ne c&a:!ne1e> 0-R0-7UL P Ei i# -U7O57O$I57- P Nu-*i p&ace s" 6ie c&a:!nat" ,e ca*i!na4ii c'n, 6ac ,ra4!ste> 0-R0-7UL P 0ine8 atunci ! s" 6ace* &a Cars!n> -U7O57O$I57- P Dac" /reiC Pau8#. Mai trece o %a4in#. 5U(O0(OPI0(5 "ace se%ne pentru a opri %a4ina' $n ti%p ce 7)R75(UL r#%$ne i%o,il. 0-R0-7UL P M-a atins &a su6&etC 6aptu& c" ai acceptat s" te cu&ci cu *ineC Pau8#. 0-R0-7UL P 5unt 6e*ei care n-ar 6i acceptat> 7!ate 6e*ei&e sunt &a 6e&> Dar tu eti ,i6erit">

-U7O57O$I57- P ;tiu eu# 0-R0-7UL P 0a ,a8 nu eti ca t!ate ce&e&a&te> O s" 6ace* 'ntr-un *!te&8 ,a# -U7O57O$I57- P Da> 0-R0-7UL P $ute* s" ne !pri* 'nainte ,e intrarea 'n !ra> Cu si4uran2" c" sunt ! *u&2i*e ,e *!te&uri 'nainte ,e intrarea 'n !ra> -U7O57O$I57- P Da> 0-R0-7UL P 5au8 ,ac" /rei8 te ,uci 'nt'i s"-2i /e1i tat"&> -U7O57O$I57- P -8 nu8 *" ,uc ,up"> 0-R0-7UL P Nu *" ,eran%ea1" ,ac" ,e ,uci s"-& /e1i 'nainte> -U7O57O$I57- P N-! s" 6ie nici ! pr!3&e*"> 7aic"-*eu p!ate s" atepte> 0-R0-7UL P De c't" /re*e nu &-ai *ai /"1ut# -U7O57O$I57- P E ce/a ti*p> 0-R0-7UL P ;i e& tie c" /ii s"-& /e1i# -U7O57O$I57- P Nu> 0-R0-7UL P 0ine8 p"iC 6ace* cu* /rei> $ute* s" st"* t!at" n!aptea &a *!te&8 ,ac" /rei8 i te ,uci s"-2i /e1i tat"& *'ine> E 3ine# -U7O57O$I57- P Da> 0-R0-7UL P Cu* te c?ea*"# -U7O57O$I57- P Bane> 0-R0-7UL P 5" tii c" *-ai atins &a su6&etC 7!t ce *i-ai spus *-a p"truns> C?iar ,ac" nu te *ai cu&ci cu *ine &a Carst!n8 cu* *i-ai /!r3it *i-a r"*as &a ini*"> -U7O57O$I57- P N-a/e* niciun *!ti/ s" nu ne cu&c"* '*preun"8 &a Cars!n>

0-R0-7UL P Nu eti ca t!ate ce&e&a&te> ;i asta *i-a *ers &a su6&et> Nu eti ca t!ate ce&a&a&te %api2e> -sta '2i *ai ," speran2"> (rece o %a4in#. Nici 5U(O0(OPI0(5 4i nici 7)R75(UL nu $ncearc# s# o opreasc#. 0-R0-7UL P Ca* c't cre1i c" 6ace* ,e aici p'n" &a Cars!n8 cu *aina# -U7O57O$I57- P 7rei sau patru !re> 0-R0-7UL P -sta 'nsea*n" c" ,ac" a/e* n!r!c8 'nainte ,e apusu& s!are&ui sunte* &a Cars!n> -U7O57O$I57- P Da> 0-R0-7UL P ;i-! s" 6i* a*'n,!i 'ntr-un pat *!a&e i c"&,u2 'ntr-! ca*er" r"c!r!as"C -*'n,!i 'ntini 'n patC -U7O57O$I57- P Da> 0AR0-7UL P E 6ru*!sC Mi-ai uns su6&etu&8 *ai a&es c" eti ,r"4u2"> Eti c?iar ,r"4u2" 6!c> ;i nu eti ca t!ate ce&e&a&te> Mai sunt 6e*ei ,r"4u2e ,ar sunt t!ate nite %api2e> ;i pe %api2e8 eu &e ur"sc> Cu* &e /",8 cu* &e ur"sc> Cu c't sunt *ai ,r"4u2e8 cu at't &e ur"sc *ai *u&t c" sunt nite %api2e i si*t c" sunt %api2e> Dar tu nu eti ,e &!c ca t!ate ce&e&a&teC 7)R75(UL $ncepe s# pl$n&# u4or. Pau8#. 0AR0-7UL P -scu&t"C t!tuiC a* s" *er4 &a Kenst!ZnC ?4i 4ter&e nasul' $4i scoate port%oneul. 0AR0-7UL P Uite8 '2i ,au 1ece ,!&ari8 /rei# -U7O57O$I57- P Nu8 e 3ineC 0AR0-7UL P @*i pare r"uC @Pune ,ancnota la loc $n port%oneu.A Da8 cre, c" p'n" &a ur*" e *ai 3ine ,ac" *" ,uc &a Kenst!ZnC Dar t!t ce *i-ai spus c!ntea1" *u&t pentru *ineC n-a* s" uit ni*ic ,in t!t ce *i-ai spusC DaC p"iC &a re/e,ereC @2i ,!resc s" ai n!r!cC -U7O57O$I57- P ;i 2ie '2i ,!resc s" ai n!r!cC

0-R0-7UL P Eti si4ur" c" pentru Kenst!Zn tre3uie s-! iau 'ntr-ac!&!# -U7O57O$I57- P DaC 0-R0-7UL P 0ine8 p"iC p&ec 'ntr-ac!&!C Nu*e&e t"u a,e/"rat e Bane8 n-ai *in2it# -U7O57O$I57- P Nu> 0AR0-7UL P .ai s"-2i str'n4 *'na Bane> Vrei s" ,ai *'na cu *ine# -U7O57O$I57- P Da> Cei doi $4i str$n& %$inile. 7)R75(UL pleac#. 0e aude o %a4in# care se apropie.

5-NDNIC. CU $UI
Persona9e* C-7.ERINE 0ILLO

C5(6ERINE urc# o colin# ur%at# de 7ILLS. 7ILLS car# un scaun pliant' C5(6ERINE are $n %$n# o u%,rel# al,# cu care se prote9ea8# de soare. C5(6ERINE este $ns#rcinat#' $ntr.o "a8# a-ansat#. C5(6ERINE se opre4te' e!a%inea8# locul' $i "ace se%n lui 7ILLS s#.i instale8e scaunul pliant. 0e a4ea8#. 7ILLS' care pare s# "ie un "el de ,odR&uard' $4i ascunde cu &reu "uria. 0ILLO P De ce-*i 6aci tu *ie una ca asta# C-7.ERINE P Ce# 0ILLO P De ce-*i 6aci8 tu 6ir-ar s" 6ie8 una ca asta# C-7.ERINE P 5" *" &ai 'n paceE 0ILLO P C!nsi,eri c" p!2i s" *" iei &a *it!8 este# C-7.ERINE P .ai c" *" p&ictiseti> 0ILLO P Da8 c!nsi,eri c" p!2i s" *" iei &a *it!8 nu*ai c" *ie nu-*i p&ace s" 6iu &uat &a *it!> C-7.ERINE P Las"-*"-n paceE N-ai ,ec't s" te cari> 0ILLO P De ce a tre3uit s" urci p'n" aici# C-7.ERINE P Ca s-! atept pe 56'nta Heci!ar"8 ,e aia> 0ILLO P -ici ! atep2i tu pe 56'nta Heci!ar"C

C-7.ERINE P Da8 aici ! atept eu pe 56'nta Heci!ar"> 0ILLO P ;i nu puteai s-! atep2i ca t!at" &u*ea8 %!s# Nu puteai s-! atep2i pe *u&t iu3ita ta ,e 56'nt" Heci!ar" ca t!at" &u*ea8 &a p!a&e&e c!&inei# C-7.ERINE P Nu> 0ILLO P -i urcat p'n" aici ca s" *" ca&ci pe ner/i8 este# C-7.ERINE P Nu> 0ILLO P -tunci ,e ce-a tre3uit s" urc"* p'n" aici# C-7.ERINE P $entru c" ,e aici se /e,e *ai 3ine> 0ILLO P De aici se /e,e *ai 3ineC C-7.ERINE P Da8 ,e aici se /e,e *ai 3ine> Iar anu& trecut 56'nta Heci!ar" a ap"rut pe st'nca asta> 0ILLO P $e st'nca asta>>> ;i tu cre1i c" 56'nta Heci!ar" e a3!nat" &a st'nca asta i c" anu& "sta ! s"-i 6ac" apari2ia t!t pe st'nca asta> C-7.ERINE P Dac" nu *" &ai 'n pace '& sun pe ,!*nu& De&pX> 0ILLO P @& suni pe ,!*nu& De&pXC C-7.ERINE P Da8 '& sun pe ,!*nu& De&pX> 0ILLO P Ji-a ,at ,!*nu& De&pX /!ie s" /ii s-! /e1i pe 56'nta Heci!ar"# C-7.ERINE P Nu e trea3a &ui> 0ILLO P Nu e trea3a &uiC C-7.ERINE P Nu> 0ILLO P Nu e trea3a &ui8 aa cre1i tuC Ca s" te urci &a /!&an8 'n starea 'n care eti8 i s" 6aci patru sute ,e Li&!*etri prin ,eert8 nu e trea3a &uiC C-7.ERINE P 0ine'n2e&es c" nu>

0ILLO P 0ine'n2e&es c" nuC 5" te pui &a /!&an8 'n starea 'n care eti8 cu un c!pi& care e al lui 'n p'ntece&e t"u nen!r!cit8 i nu e trea3a &ui> C-7.ERINE P -* /enit s-! /", pe 56'nta Heci!ar"> 0ILLO P Ji-a ,at e& per*isiunea s" /ii s-! /e1i pe 56'nta Heci!ar"# C-7.ERINE P +ata8 &as"-*" 'n pace> -* /enit8 sunt aici8 iar acu* ! atept pe 56'nta Heci!ar"> $&eac"E Pau8#. C5(6ERINE $4i "ace -$nt cu un e-antai. C-7.ERINE P 0i&&XE 0ILLO P Ce *ai e# C-7.ERINE P -i nite ap"# 0ILLO P Dac" a* nite ap"# C-7.ERINE P Da> 0ILLO P M" 'ntre3i ,ac" a* nite ap"# C-7.ERINE P Da> -i nite ap"# 0ILLO P 7re3uia eu s" a* 4ri%" s" iau ap"# C-7.ERINE P Nu tiu8 'ntre3 i eu> $!ate c" ,!*nu& De&pX 2i-a spus s" ai t!t ti*pu& cu tine ! stic&" cu ap"> 0ILLO P Nu8 ,!*nu& De&pX nu *i-a spus s" a* t!t ti*pu& ! stic&" cu ap" &a *ine> C-7.ERINE P @n !rice ca18 *ie *i-e sete> 0ILLO P Ia te uit"E -sta-i 3un"E -i p&ecat s" 6aci ! tur" ,e patru sute ,e Li&!*etri 'n p&in ,eert i nu 2i-ai &uat ap"> E a,e/"rat# C-7.ERINE P Da> 0ILLO P Ji-ai 'nc?ipuit p!ate c" 56'nta Heci!ar" ! s"-2i a,uc" ap">

C-7.ERINE P Da> 0ILLO P 0ine8 atunci ateapt" s-apar" 56'nta Heci!ar" i cere-i ap"> Pau8#. 7ILLS $4i aprinde o i&ar#. C-7.ERINE P 0i&&X8 *i-e sete> 7ILLS scoate o sticl# de ap# 4i i.o d# lui C5(6ERINE care ,ea nu%aidec$t. C-7.ERINE P Mu&2u*esc8 0i&&X> 0ILLO P Nu /reau s" te au, spun'n,u-*i U*u&2u*esc8 0i&&XU> C-7.ERINE P 7!tui8 *u&2u*esc8 0i&&X> C5(6ERINE $4i -ars# pu in# ap# pe &$t 4i pe s$ni. C-7.ERINE P -nu& trecut 56'nta Heci!ar" a ap"rut e:act 'n &!cu& "sta> -ici un,e sunte* n!i acu*> ;i n-au 6!st ,ec't trei pers!ane ,e 6a2"8 trei 6e*eiC> 7rei 6e*ei care au /"1ut-! cu !c?ii &!r> 0ILLO P ;i t!ate trei erau nite pr!stituate> Cun!sc> 5-a scris 'n 1iare> C-7.ERINE P Erau 'n pri*u& r'n, 6e*ei8 0i&&X8 c?iar ,ac" erau pr!stituate8 'nainte ,e t!ate erau 6e*ei> 0ILLO P $r!stituate&e nu sunt 'nainte ,e t!ate 6e*ei8 pr!stituate&e sunt pr!stituate8 scurt> C-7.ERINE P Ce-*i p&ace &a tine 0i&&X este c" ai ! 6ire 3&'n," i c" eti ,u&ce ca 1a?"ru&> Lucre1i ,e*u&t pentru ,!*nu& De&pX# 0ILLO P Ce-ai spus# C-7.ERINE P 7e-a* 'ntre3at ,ac" &ucre1i ,e*u&t pentru ,!*nu& De&pX> 0ILLO P -?a8 *" 'ntre3i ,ac" &ucre1 ,e *u&t pentru ,!*nu& De&pXC C-7.ERINE P Da>

0ILLO P Nu e trea3a ta> C-7.ERINE P .ai8 /in! su3 u*3re&a *ea8 0i&&X> .ai c" te 3ate s!are&e> 0ILLO P Nu /reau s" *" pr!te%e1i tu ,e s!are> C-7.ERINE P -tunci ,u-te 'n/'rtin,u-te> Du-te s"-*i cu*peri un san,Zic?> 0ILLO P Nu /reau s"-2i cu*p"r niciun san,Zic?> Nu sunt ,e &!c !3&i4at nici s"2i cu*p"r san,Zic?-uri8 nici s" te ?r"nesc8 nici s"-2i ,au s" 3ei i nici s" te ter4 &a 4ur"> ;i nu sunt !3&i4at nici s"-2i ascu&t t!ate t'*penii&e> C-7.ERINE P Hii 4ri%u&iu8 0i&&X8 t!tui8 sunt ! 6e*eie 'ns"rcinat"> 0ILLO P Nu8 nu eti ! 6e*eie 'ns"rcinat"> C-7.ERINE P 0a ,a8 sunt ! 6e*eie 'ns"rcinat"> 0ILLO P Nu eti ! 6e*eie 'ns"rcinat"8 eti ! pr!stituat" 'ns"rcinat"> C-7.ERINE P Eti un 3!u8 0i&&X> Iar un 3!u *are ca tine nu p!ate pricepe *are &ucru> 7u tii c" eu sunt /ir4in"8 0i&&X # 0ILLO P CeE# C-7.ERINE P Da8 sunt /ir4in"> 0ILLO P Cu* p!2i s" pretin1i c" eti /ir4in"# C-7.ERINE P $entru c" sunt /ir4in"> 0ILLO P -,ic" p!r2i c!pi&u& ,!*nu&ui De&pX 'n p'ntece i 'n ace&ai ti*p pretin1i c" eti /ir4in"> C-7.ERINE P Da8 p!rt c!pi&u& ,!*nu&ui De&pX8 ,ar ,!*nu& De&pX nu *-a atins nici!,at"> 0ILLO P D!*nu& De&pX nu te-a atins nici!,at"C C-7.ERINE P Nu> 0ILLO P ;i atunci cu* a intrat *!r*!&!cu& "&a 'n p'ntece &a tine#

C-7.ERINE P 0i&&X8 tu nu tii ce-i aia *a*" porteu8## 0ILLO P 0a ,a8 tiu ce 'nsea*n" aia %a%# porteu8#> C-7.ERINE P Nu8 nu tii> 0ILLO P @n !rice ca18 nu *" interesea1" ce-i aia *a*" porteu8#> C-7.ERINE P ;i atunci ,e ce *" ur*"reti pas cu pas# 0ILLO P $entru c" ,!*nu& De&pX *" p&"tete ca s" a* 4ri%" s" nu-2i rupi 4'tu&> C-7.ERINE P C't te p&"tete# 0ILLO P ;i pe tine c't te p&"tete ca s"-i c!ci *!tenit!ru& ac!&! &a ca&,# C-7.ERINE P O sut" ,e *ii ,e ,!&ari> 0ILLO P C't#E C-7.ERINE P O sut" ,e *ii ,e ,!&ari> 0ILLO P O sut" ,e *ii ,e ,!&ariE 7u c'ti4i ! sut" ,e *ii ,e ,!&ari ,!ar 'n n!u" &uni# C-7.ERINE P $"C ,a> 0ILLO P ;i *ai ai cura%u& s" spui c" nu eti ! pr!stituat">>>> C-7.ERINE P @2i %ur8 0i&&X8 pe 56'nta Heci!ar" c" sunt /ir4in"> Ni*eni8 nici!,at" nu *-a atins> De a&t6e& nu*ai aa a* putut cere pre2u& "sta> $entru c" sunt /ir4in"> 0ILLO P $entru c" eti /ir4in"C C-7.ERINE P Da8 0i&&X> 5!2ii De&pX /!iau ca *a*a &!r porteu8# s" 6ie /ir4in"> ;i *a*e&e porteu8e /ir4ine c!st" *ai scu*p ,ec't ce&e !3inuite> $ricepi# 0ILLO P ;i atunci cu* a intrat ur*au& ,!*nu&ui De&pX &a tine 'n p'ntec8 ,ac" %uri c" eti /ir4in"# C" ,!ar n-a /enit 56'ntu& 5pirit cu *'na &ui s"-2i 3a4e un 6etus 'n p'ntece#

C-7.ERINE P M"8 pr!stu&e8 prin inse*inare arti6icia&"> 0ILLO P $rin inse*inare arti6icia&"C C-7.ERINE P Da8 arti6icia&"> ;i anu& /iit!r a* s" ,esc?i, un restaurant> 0ILLO P Inse*inare arti6icia&" ,in p"r2i> C-7.ERINE P 0i&&X8 tu eti8 1"u8 pu2in 'nap!iat *enta&> 7u n-ai au1it nici!,at" ,e pr!crea2ie 'n epru3et"# $r!crea2ie in -itro# 0ILLO P Nu8 n-a* au1it nici!,at" ,e pr!crea2ie 'n epru3et"C Eu nu cun!sc ,ec't pr!crea2ia pe ca&e 3ana&"> C-7.ERINE P Du-te s"-*i cu*peri un san,Zic?8 'nap!iat *enta& ce eti> 7ILLS pleac#. C5(6ERINE $4i "ace -$nt cu e-antaiul 4i ,ea ap#. De unde-a se aude un cor care c$nt# un /&ospel son&/. 7ILLS re-ine cu un sandTic+ 4i i.l $ntinde lui C5(6ERINE. C-7.ERINE P L-ai &uatC cu ce# 0ILLO P Cu ce8 ce#E C-7.ERINE P 5an,Zic?-u&8 cu ce e# 0ILLO P Cu carne ,e pui> C-7.ERINE P Nu sup!rt carnea ,e pui> Mi se 6ace 4rea2" ,e &a pui> 0ILLO P 0ine8 atunci ,u-te s"-2i cu*peri cu ce /rei i &as"-*"-n pace> C-7.ERINE P Cu ce *ai erau# 0ILLO P Nu erau ,ec't san,Zic?-uri cu carne ,e pui> -t't> C-7.ERINE P Nu 6i pr!st8 0i&&X> ;tii 3ine c"-*i p&ace ,e tine> 0ILLO P @2i p&ace 2ie ,e *ineC C-7.ERINE P Da8 '*i p&ace ,e tine> @*i p&ace c?iar 6!arte *u&t>

0ILLO P Nu8 nu tia* c" '2i p&ace ,e *ine> C-7.ERINE P Nu-i ni*ic8 acu* tii> Ce san,Zic?-uri *ai erau# 0ILLO P Cu unc" i cu 3r'n1"> C-7.ERINE P -tunci a,u-*i unu& cu 3r'n1"> 0ILLO P @n !rice ca18 nu cre, c" nu te-ai cu&cat 'nc" nici!,at" cu nici un 3"r3at> C-7.ERINE P D!ar 2i-a* e:p&icat ,e%a8 0i&&X> 7!tu& s-a petrecut 'n &a3!rat!r> La un ,!ct!r> Iar pe ,!*nu& De&pX nici *"car nu &-a* 'nt'&nit> Nici pe e& i nici pe ne/ast"-sa> E ,reptu& &!r8 ,e a&t6e&8 s" nu /rea s" *" cun!asc"> 7!tu& a 6!st pre/"1ut 'n c!ntractu& a4en2iei> E& i-a ,at un *ic sper*at!1!i,8 aaC ea i-a ,at partea ei8 !/u&u&C iar ,!ct!ru& &e-a c!*3inat i *i-a p&asat t!at" c!*3ina2ia aiciC ca s-! ,!spescC @n2e&e4i acu* ce 'nsea*n" pr!crea2ie in -itro H .ai8 ,u-te acu* s"-*i iei un san,Zic? cu 3r'n1"> -nu& /iit!r /!* putea ,esc?i,e un restaurantC 7ILLS pleac#. Oa%enii care c$nt# &ospeson&.ul se apropie. C5(6ERINE $ncepe s# c$nte 4i ea.

NU M-I 5UN7 IE$UR-;UL 7AU DR-+


Persona9e* EEL E- P Era* si4ur">>> EL P Ce# E- P Era* si4ur" c" ai s"-2i aprin1i ! 2i4ar"> EL P Cu*# E- P Era* sut" &a sut" si4ur"> Era* si4ur" c" ai s"-2iaprin1i ! 2i4ar" i atepta* s"-2i aprin1i ! 2i4ar"> EL P ;i ce ,ac" *i-a* aprins ! 2i4ar"# E- P 7!2i 6ace2i ace&ai 4est8 'nt!,eauna> 7!2i 6ace2i ace&ai &ucru> EL P 7!2i8 a,ic" cine# E- P 7!2i> V!i t!2i> Dup" ce 6ace2i ,ra4!ste8 t!2i /" aprin,e2i ! 2i4ar"> EL P Ei i# E- P I*e,iat ce ie4i i ,in c!rpu& unei 6e*ei8 t!2i /" aprin,e2i ! 2i4ar"> E aut!*at> E ca i cu* a2i iei ,intr-! tutun4erie> EL P $"iC Un 6u*"t!r 6u*ea1">>> asta-i t!t> E- P Nu e c?iar at't ,e si*p&u> ;i aici 6e*ei&e au ,reptateC EL P -u ,reptateC cu ce # E- P C'n, spun ce spun> EL P C'n, spun ce#

E- P C'n, spun c" ,up" ce 6ace ,ra4!ste8 *ascu&u& nu se 4'n,ete ,ec't &a un &ucru8 cu* s" se c"r"3"neasc" c't *ai repe,e> EL P Dar nu e a,e/"rat> Un,e /e1i tu c" /eau eu s" *" c"r"3"nesc# E- P Vrei> Vrei> Vrei s" te cari> EL P 0a nu> De ce s" *" car# M" si*t 6!arte 3ine> E- P ;i atunci ,e ce nu 1ici ni*ic# EL P Nu 1ic ni*ic pentru c"C une!ri nu-2i /ine s" /!r3eti t!t ti*pu&> E- P @n !rice ca1 nu te *ai 4'n,eti &a *ine> EL P Uite ce e8 'n *!*entu& "sta nu *" 4'n,esc la ni%ic> M" si*t 6!arte 3ine> -sta-i t!t> Vrei s" tra4i un 6u*# ?i $ntinde i&ara 4i ea tra&e un "u%. E- P @n !rice ca18 si*t c" eti ,e%a ,eparte> EL P Nu sunt c?iar aa ,eparte8 sunt cu tine> E- P Da8 ,ar nu te *ai 4'n,eti &a *ine> Eti t!ta& 4!&it pe ,in"untru> Vi,> Ca un pui &a c!n4e&at!r> De1u*6&at> EL P 5unt /i, pe ,in"untru pentru c" *" si*t 3ine> Nu *" 4'n,esc &a ni*ic8 *" si*t 3ine8 i asta-i t!tu&> E- P Da8 ,ar si*t cu* /i,u& crete ,in ce 'n ce *ai *u&t> EL P .ai c" nu crete c?iar at't ,e *u&t> M" si*t u!r8 *" si*t 3ine8 asta-i t!t> E- P @n !rice ca18 si*t cu* te 'n,ep"rte1i ,in ce 'n ce *ai *u&t> 7e /i,e1i ,in ce 'n ce *ai *u&t i te 'n,ep"rte1i> -,inea!ri erai tan,ru> ;i acu* eti inert ca un ,eert> EL P -scu&t"8 c?iar nu *" p!2i &"sa &initit ,!u" *inute# E- P 0a ,a8 nici ! pr!3&e*"> Oricu* t!tu& s-a trans6!r*at 'n /i, 'n %uru& t"u> 7u cre1i c" asta nu se si*te#

EL P -sta8 ce# E- P Vi,u&> Eu '& si*t> Vi,u& care e 'n tine> Din cau1a asta eti ,e%a ,eparte> $entru c" te-ai /i,at8 iar /i,u& se 'ntin,e acu* 'n %uru& t"u> Nu *ai e:ist" nici ! tan,re2e8 nu *ai e:ist" ,ia&!48 nu *ai e:ist" ni*ic> Dec't /i,u&> ;i asta *" ,!are> Dar nu-i ni*ic> E5 %ai tra&e un "u%. EL P G"u ,ac" *ai 'n2e&e4 ce/a> $e cu/'nt> M" si*t i eu 3ine8 a* c?e6 i eu s" nu *" 4'n,esc &a ni*ic ti*p ,e ,!u" *inute8 i ,intr-! ,at" /ii cu nite c?estii8 cu /i,u&8 cu ,eertu&C E- P De aia a/eai c?e6 s" nu te 4'n,eti &a ni*ic> $entru c" eti -idat> +!&it ,e *"runtaie> Ca puii &a c!n4e&at!r> ;i pentru c" ai si*2it ne/!ia s" 6aci /i, t!ta& i 'n %uru& t"u> -&t6e& spus8 ai si*2it ne/!ia s" p&eci> C'n, p&eci i*e,iat ,up" ce 6aci ,ra4!ste8 asta 'nsea*n" c" 6aci /i, 'n %uru& t"u> 7u nici nu-2i ,ai sea*a8 ,ar aa eti tu 6"cut8 *ici&e ta&e *!*ente ,e tan,re2e acci,enta&" anun2" /i,u&> Dar nu-i ni*ic> $!2i s" p&eci> 7e 'n2e&e4> EL P Dar n-a* a/ut ! secun," inten2ia s" p&ec> @2i %ur> E- P Dar ai si*2it ne/!ia s" taci> EL P Da8 pentru c" a* /rut s" stau &initit ,!u" *inute> E- P H!arte 3ine8 atunci n-ai ,ec't s" r"*'i &initit> Eu sunt cea care a* s" p&ec8 'n ca1u& "sta> EL P 5tai pu2inC Un,e /rei s" p&eci# E- P Ce c!ntea1"8 p&ec> $&ec ca s" te &as &initit> -i c?e6 s" 6ii sin4ur8 sin4ur 'n *i%&!cu& ,eertu&ui t"u8 sin4ur cu ,eertu& creat ,e tine8 ,eci te &as sin4ur> Dar nu-2i 6" 4ri%i8 eu te 'n2e&e4> -a eti tu 6"cut> La re/e,ere> E5 r#%$ne ne%i4cat#. EL P Iart"-*" c" 2i-! spun8 ,ar eti pu2in ca* prea c!*p&icat" pentru *ine> G"u aaC

E- P 7e r!4 s" nu-*i /!r3eti c" nu *ai sunt aici> Ve1i c" sunt aici# Ve1i 3ine c" nu *ai sunt aici> -a c" nu /!r3i sin4ur c" *" ener/e1i> Pau8#. E- P $!6ti*8 nu spui ni*ic8 ,eci eti ,e ac!r,> Deci a* a/ut ,reptate> Deertu& ,in %uru& t"u sunt eu> -cu* c" a* 6"cut ,ra4!ste8 nu *ai sunt iepurau& t"u ,ra48 sunt un iepura 'n ,eert> ;i 'n p&us /", c" eti *u&2u*it c" a* p&ecat> EL P Incre,i3i& ce pr!stii spuiE E- P Ji-a* spus s" nu /!r3eti cu *ine c" nu sunt aici> M"car asta /e1i8 c" nu sunt aici> M"car at'ta &ucru 'n2e&e4i> Pau8#. E- P Ve1i cu* taci# Pau8# EL P 0ine8 4ata8 /a&ea> Dac" /rei s" p&eci8 p&eac"> E- P $!6ti*8 iar acu*8 c" 2i-ai atins sc!pu&8 '2i p!2i c?iar per*ite s" re,e/ii /u&4ar> EL P Incre,i3i& ce !3!sit!are p!2i 6i c'te!,at"> E- P -a reac2i!n1i 'nt!t,eauna ,up" ce 6aci ,ra4!ste# EL P Uite ce e8 eu8 ,up" ce 6ac ,ra4!ste8 nu reac2i!ne1> Eu8 ,up" ce 6ac ,ra4!ste8 nu /!r3esc8 nu 6ac ni*ic8 *" ,estin,> E- P 7e ,estin1iC ;i 6u*e1i8 3ine'n2e&es> ;i ,ispari cu 6u*u&> EL P Da8 *" ,estin,> ;i 6u*e1> 5'nt unii care *"n'nc" ! 3ucat" ,e pepene sau care 3eau un pa?ar ,e /in> Iar eu 6u*e1> Ce8 e cu*/a inter1is# E- P Nu8 ,ar ar tre3ui s"-2i 6ie ruine> EL P De ce#

E- P $entru ! 6e*eie este i*p!rtant ce se 'nt'*p&" ,up" ce 6ace ,ra4!ste> ;i ,ac" /rei s" tii8 a3ia ,up" ce 6ace ,ra4!ste un 3"r3at are !ca1ia s" ,e*!nstre1e c" nu este un ani*a&> EL P ;i ca* ce ar tre3ui s" 6ac"8 ,up" p"rerea ta8 3"r3atu&8 ,up" ce 6ace ,ra4!ste8 ca s" ,e*!nstre1e c" nu este un ani*a&# E5 pl$n&e $ncet. E- P Nu tiuC EL P ;i pentru c" nu tii 'ncepi s" p&'n4iC -,inea!ri te si*2eai 3ine8 'n 3ra2e&e *e&e> E- P Da8 pentru c" a,inea!ri erai aici i acu* nu *ai eti aici> EL P Dar 2i-a p&"cut8 a,inea!ri> E- P Mi-a p&"cut8 ,at asta nu sc?i*3" ni*ic> EL P -i 2ipat ,e p&"cere8 ai 6!st 6ericit"C E- P ;i ce ,ac" a* 2ipat ,e p&"cere# -sta nu sc?i*3" ni*ic> $!2i s" 6ii 6ericit" ,!u" *inute i s"-2i ,ai sea*a c" asta nu sc?i*3" ni*ic> EL P Dar ce /rei tu s" sc?i*3i8 1"u aa# E- P 7!tu&C i i*e,iat> EL P N-ai cu* s" sc?i*3i totul> E- P 0a ,a> EL P .ai8 /in!8 stai aa8 ,!u" *inute8 &initit"8 cu *ineC Nu te 4'n,i &a ni*ic> -i s" /e1iC O s"-2i 6ac" 3ineC N-ai s" p!2i sc?i*3a nici!,at" totulC ;tii c" te iu3esc>>>

NU MA DURE- NIMIC ;I -;7E$7-M 5A MOR


Persona9* OMUL JIN7UI7 $E CRUCE Era* 2intuit pe cruce ,e &a !ra pr'n1u&ui> 5!are&e 'ncepuse s" apun" iar *u&2i*ea se *ai risipise> Unii *ai r"cneau8 se *ai a4itau8 *ai au1ea* cu/inte care '*i erau a,resate8 ,ar /acar*u& se *ai p!t!&ise> 7rei 6e*ei '*3r"cate 'n ne4ru *ai p&'n4eau 'nc" &a p!a&e&e crucii8 ,ar i e&e ar"tau !3!site> C?iar i s!&,a2ii care *" p"1eau p"reau c" r"su6&" uura2i ,up" 'n4?esuia&a i isteria ,in ti*pu& 1i&ei> -tepta* s" *!r ,ar nu tiu ,e ce nu *urea*> $r!3a3i& c" s'n4e&e *eu se 3&!case un,e/a8 scur4erea sa se 'ntrerupsese> @n *!, n!r*a& ar 6i tre3uit ca s'n4e&e *eu s" se 6i scurs ,e%a p'n" &a u&ti*a pic"tur"> R"ni&e ,in pa&*e8 ce&e ,in &a3e&e pici!are&!r8 precu* i rana ,e su3 c!ast"8 ar 6i tre3uit s" per*it" scur4erea inte4ra&" a acestei se/e &ic?i,e 'n 6a2a c"rerai *urit!rii sunt at't ,e 6ascina2i> Nu *" ,urea ni*ic i nici nu-*i era sete8 ,ar si*2ea* ! en!r*" ap"sare 'n st!*ac> Era ca i cu* 'ntrea4a 4reutate a c!rpu&ui *eu s-ar 6i &"sat pe st!*ac8 i asta *" '*pie,ica s" respir> -/ea* !c?ii ,esc?ii ,ar nu /e,ea* *are &ucru> D!ar 4&!3u& auriu a& s!are&ui care se apr!pia ,e &inia !ri1!ntu&ui> 7!ate ce&e&a&te !3iecte i 6"pturi *ic"t!are ,in %uru& *eu '*i ap"reau ca nite u*3re ,i&uate> -tepta* *!artea i *" 'ntre3a* p'n" c'n, /a *ai tre3ui s-! atept> @n ,reapta i 'n st'n4a *ea *ai erau i a&2i cruci6ica2i8 ce& pu2in ,!i8 ,ar nu*i ,",ea* sea*a ,ac" se a6&au 'n aceeai stare ca *ine> De c'te/a !ri a* 'ncercat s" ,esc?i, 4ura ca s" pr!nun2 cu/'ntu& U*!arteU8 ,ar *i-a 6!st i*p!si3i& s"-*i ,esc&ete1 3u1e&e> Cine/a '*i spusese8 'n ti*p ce s!&,a2ii *" ri,icau pe cruce8 c" nu tre3uie s"-*i 6ie 6ric"8 pentru c" /!i 'n/ia 'n cur'n,> Eu nu atepta* 'ns" 'n/ierea8 eu atepta* *!artea i 'n 4'n,u& *eu *" ru4a* s" /in" c't *ai repe,e>

M" ru4a* &a ce& care '*i ,",use /ia2"8 i care '*i c!n,usese paii pe $"*'nt> -cu*8 'ns"8 *" si*2ea* a3an,!nat ,e E& i nu tia* ,e ce> @n ,e6initi/ nu 4reise* cu *are &ucru8 6"cuse* t!t ceea ce-*i p!runcise e& prin pr!prii&e *e&e c!n/in4eri> M" &"sase* arestat ,ei ar 6i putut s" 6u48 *" &"sase* %u,ecat 6"r" s" *" ap"r ,ei a 6i putut s"-i 'n6runt pe %u,ec"t!ri> H"r" s" *" 13at acceptase* t!ate sup&icii&e8 3iciuirea i cruci6icarea8 iar pe cruce 6iin, nu *-a* p&'ns i n-a* ur&at8 aa cu* 6"cuser" cei&a&2i !s'n,i2i> M!artea *i se p"rea acu* un ca,!u *eritat8 i nu 'n2e&e4ea* ,e ce 'nt'r1ia s" /in"> $!ate c" *ai tre3uia s" 'n2e&e4 un &ucru 'nainte ,e a *uri8 ce/a ce-*i sc"pase ca !* tr"it!r pe p"*'ntC Dar ce# 5!are&e ,isp"ru 'n s6'rit ,up" &inia !ri1!ntu&ui i 'n %uru& *eu se &"s" un 'nceput ,e t"cere> Ce&e trei 6e*ei care *" p&'nseser" ti*p ,e !re i !re ,!r*eau acu* a4!ni1'n, 'n s!*n> C?iar i s!&,a2ii pic!teau at'rna2i ,e su&i2e&e &!r> Un c'ine care trecu pe ac!&! se 'n,ep"rt" i e& p&ictisit8 se*n c" nu *ai era ni*ic ,e 6"cut sau ,e /"1ut 'n prea%*a *ea i a ce&!r&a&2i cruci6ica2i> Nu tiu c't a* *ai ateptat aa> Di*inea2a era 'nc" ,eparte8 iar ste&e&e se 'n/'rteau pe cer cu ! /ite1" a*e2it!are> Nu /" ,!resc s" tr"i2i aceast" e:perien2"8 s" 6i2i cruci6icat i s" /e,e2i ap!i cu* /i se r!tete 'n %uru& capu&ui un 'ntre4 cer 'nste&at> Luna r"s"ri ca i cu* ar 6i 6!st e:pu&1at" ,in 4ura unei 3u6ni2e P ti2i c" aceste p"s"ri ,e n!apte 'n4?it une!ri !3!&ani 'ntre4i pe care-i ,i4er" c't a-i 1ice pete scuip'n,u-&e ap!i ,!ar !ase&e# -/ea* i*presia c" eu 'nsu*i /!*itase* acest cer8 c" t!ate c!nste&a2ii&e ieiser" prin pr!pria *ea 4ur" a/i," ,e aer> -tept'n, s" *!r *i s-a 6"cut 3rusc ruine ,e 6aptu& c" era* ner"3,"t!r s" *!r> M-a* si*2it un 6iu in4rat care nu *erit" 'ncre,erea creat!ru&ui s"u> Mi-a* ,at sea*a i ,e 6aptu& c" ,!rin2a ,e a *uri este un p"cat i c" pe,eapsa pentru aceast" 6!r*" ,e ner"3,are tre3uie s" 6ie teri3i&"> Dar n-a* *urit i*e,iat iar n!aptea a 6!st in6init ,e &un4"> - putea spune c?iar c" n-a* a/ut ! sin4ur" c&ip" ,e &inite> @nt'i a* 1"rit urc'n, spre c!&in" un ?!2 sau p!ate un %e6uit!r ,e ca,a/re> L-a* /"1ut cu* ,",ea t'rc!a&e8 3a se apr!pia ,e *ine i ,e s!&,a2ii a,!r*i2i8 3a se 'n,ep"rta> De c'te/a !ri a stat ascuns *inute 'n ir ,up" un 3!&!/an8 atept'n, C ce# Mi s-a p"rut c?iar c" a 'ncercat s"-*i

!pteasc" ce/a8 /!ia pr!3a3i& s" se asi4ure c" sunt *!rt> Nu tiu ce c"uta i nu tiu ce ar 6i putut s"-*i 6ure t!c*ai *ie8 ,ar ,up" ! /re*e s-a p&ictisit i a p&ecat> Dup" p&ecarea ?!2u&ui a ap"rut8 pe cer8 ! c!*et"8 a tra/ersat uni/ersu& 6"r" s" se 4r"3easc" &"s'n, 'n ur*a ei ! ,'r" p&ap'n," ,e &u*in"> -* cre1ut pentru ! c&ip" c" era steaua *ea care se stin4e i *i-a* spus U4ata8 acu* /!i *uriU8 ,ar n-a 6!st s" 6ie aa> C!*eta a ,isp"rut8 iar eu a* c!ntinuat s" a4!ni1e1> Cre, c" trecuse pu2in ,e *ie1u& n!p2ii c'n, a ap"rut ?aita ,e c'ini> $!ate c" 6usese a,us" ,e c'ine&e s!&itar care *" /i1itase ce/a *ai 'nainte8 ,ar nu sunt si4ur> Oricu*8 era prea 'ntuneric ca s"-*i ,au sea*a ,ac" e6u& ?aitei era ace&ai c'ine care '*i ,",use t'rc!a&e cu pu2in ,up" apusu& s!are&ui> 7"cu2i8 *'r'in, ,!ar ,in c'n, 'n c'n,8 atrai p!ate ,e *ir!su& ,e s'n4e i ,e carnea 3iciuit" a trupu&ui *eu8 c'inii au a,u&*ecat 'n,e&un4 'n %uru& crucii *e&e i 'n %uru& ce&!r&a&te ,!u" cruci> -* si*2it &a un *!*ent ,at cu* a3uru& ca&, ieit ,in 4uri&e &!r '*i 'n/"&uia ,e4ete&e ,e &a pici!are8 ,ar nici unu& ,in c'ini n-a 'n,r"1nit s" sar" pentru a *uca ,in c!rpu& *eu> Dup" p&ecarea c'ini&!r s-a tre1it unu& ,intre s!&,a2i pentru c" /!ia s" urine1e> La 'nceput a 'ncercat s" urine1e c?iar pe crucea *ea8 ,ar unu& ,intre t!/ar"ii s"i i-a spus U,u-te8 *"8 *ai 'nc!&!U> UDe ce #U a 'ntre3at s!&,atu& care /!ia s" urine1e> UDe aiaU8 i-a r"spuns ce& ,e-a& ,!i&ea> Nu tiu ,e ce8 ,ar acest ar4u*ent i s-a p"rut c!n/in4"t!r s!&,atu&ui care /!ia s"-i uure1e /e1ica8 aa c" s-a 'n,ep"rtat i a urinat ne/"1ut ,e ni*eni8 'n n!apte> - *ai trecut ap!i ce/a ti*p i a* au1it ! 3u6ni2"> -* au1it c?iar un 6'&6'it ,e aripi ,easupra *ea8 *-a* te*ut c?iar c" /re! pas"re ,e pra," care /'nea1" n!aptea *i se /a ae1a pe cruce8 ,ar p'n" &a ur*" aripi&e sau 'n,ep"rtat> Dei atepta* *!artea i a/ea* i*presia c" ,intr-un *!*ent 'ntr-a&tu& *intea *ea ur*a s" se 'ntunece8 t!t ce se 'nt'*p&a 'n %uru& *eu r"suna cu ! c&aritate surprin1"t!are 'n su6&etu& *eu> Nu *ai /e,ea* 3ine8 ,ar si*2ea* apr!pierea t!tur!r acest!r 6!r*e8 nu *ai au1ea* 3ine8 ,ar a/ea* i*presia c" t!ate sunete&e s6'resc prin a se 'n6i4e 'n trupu& *eu> -a a 6!st i cu !*u& care s-a apr!piat pe 6uri ca s"-*i s"rute pici!are&e> C'n, 3u1e&e sa&e *i s-au &ipit ,e ,e4ete&e *e&e ,e &a pici!are8 *i s-a p"rut c" s"rutu& s"u *i se 'n6i4e 'n carne> $ietatea cu care *i-a

s"rutat pici!are&e *-a cutre*urat8 apr!ape c" a* si*2it cu* 6er/!area sa '*i str"3ate trupu& trec'n,-*i prin st!*ac8 prin c!u& pieptu&ui i prin 4't pentru a *" 'n"3ui ap!i ,e6initi/> Un,a 6er/!rii sa&e a 6!st 'ns" una nep&"cut"8 care *i-a pr!/!cat ! a,e/"rat" c!n/u&sie a c!rpu&ui> -pr!ape c" *i-a 6i putut ,esprin,e una ,in *'ini8 s*u&4'n,-! ,e pe cruce cu t!t cu cui8 pentru a '*pin4e cretetu& ce&ui care era pr!sternat &a pici!are&e *e&e> N-a* 6"cut-! 'ns"8 6ie pentru c"8 'n rea&itate8 nu a/ea* ,estu&" 6!r2"8 6ie pentru c" 'ntre ti*p un a&t 14!*!t *i-a atras aten2ia un 1"n4"nit *eta&ic8 un 1"n4"nit ,e *!ne1i> Era ca i cu* !*u& care '*i s"rutase pici!are&e ar 6i sc!s ,intr-! pun4" *ai *u&2i ar4in2i i i-ar 6i ,at unuia ,intre s!&,a2i> 0anii trecur" ap!i ,in *'n" 'n *'n" p'n" c'n,8 s-ar p"rea8 6iecare ,intre p"1it!rii *ei a/u partea sa> Ce s" 6i 'nse*nat t!ate astea# 5"-i 6i p&"tit !are pe s!&,a2i8 !*u& care '*i s"rutase pici!are&e# Un n!u tip ,e ne4!2 s" 6i 'nceput 'n aceast" n!apte &a p!a&e&e crucii pe care nu reuea* s" *!r# $!/estea asta 'ncepu8 'n !rice ca18 s" nu-*i *ai p&ac"> Dar surpri1e&e pe care ur*a s" *i &e a,uc" ,i*inea2a erau i *ai *ari> I*e,iat ,up" r"s"ritu& s!are&ui8 ! 4&!at" 4"&"4i!as" /eni i-i ,esprinse ,e pe cruci&e &!r pe cei ,!i ne6erici2i care erau r"sti4ni2i unu& 'n st'n4a i a&tu& 'n ,reapta *ea> $r!3a3i& c" s"r*anii sup&icia2i erau ,e%a *!r2i> De a&t6e& a* /"1ut pu2in *ai t'r1iu cu* !a*enii care /eniser" cu ,i*inea2a 'n cap i-au ,us pe cei ,!i &a *ar4inea unei 4r!pi c!*une i i-au aruncat ac!&!8 cu !arecare *'?nire 'n 4esturi8 ,ar 6"r" /re! cere*!nie ,e!se3it"> V"1'n,u-i pe cei ,!i t!/ar"i ai *ei ,e sup&iciu ,isp"r'n, 'n a,'ncu& 4r!pii c!*une a* a/ut ! tres"rire ,e speran2"> $!ate c" 'n s6'rit *!artea era apr!ape> @*i atepta* ,eci r'n,u&8 pentru a 6i sc!s ,in cuie i pus 'n p"*'nt> 5" 6i 6!st !are *!rt i s" nu-*i 6i ,at sea*a# 5" *" 6i cre1ut cei&a&2i *!rt i s" 6i 6!st ei pe ca&e ,e a *" 'n4r!pa ,e /iu# +'n,u& acesta *" cutre*ur"8 ,ei '*i spunea* c" *i-ar 6i *ai u!r s" *!r 'n4r!pat ,e /iu ,ec't s" c!ntinui s" 1ac at'rnat 'ntre /ia2" i *!arte pe crucea *ea> H!arte *irat a* 6!st 'ns" c'n, *u&2i*ea /eni &a pici!are&e *e&e i 'ncepu s" se 'nc?ine> 7!2i 'i 6"ceau se*nu& crucii ,e parc" 3rusc crucea pe care era* r"sti4nit ,e/enise un si*3!& pre2i!s pentru ei> @n &!c s" *" sc!at" ,in cuie8 'ns"8 *u&2i*ea a,unat" 'n %uru& *eu 'ncepu s" c'nte8 'n ti*p ce *ai *u&te 6e*ei *" sp"&ar" ,e s'n4e&e i ,e n!r!iu& uscat> Un ir nes6'rit ,e !a*eni 'ncepu s" treac" ap!i prin 6a2a *ea8 6iecare 6"c'n,

ace&ai &ucru pun'n,u-se 'n 4enunc?i8 6"c'n,u-i se*nu& crucii i s"rut'n,u-*i pici!are&e> I*i /enea s"-i 'ntre3 ,ac" nu au 'ne3unit8 ,ar nu a/ea* putere nici s" ,esc?i, 4ura i nici s"-*i ri,ic *ai tare p&e!ape&e> @n ace&ai ti*p a* /"1ut a&2i !a*eni8 care a,uceau cu ei une&te ,e t'*p&"rie i ,e 1i,"rie8 pietre ,e c!nstruc2ie i ea6!,a%e ,e &e*n> Nu tiu c't au &ucrat ap!i ac!&!8 'n %uru& *eu8 ,ar pe *"sur" ce s!are&e se ri,ica pe cer i c"&,ura ,e/enea insup!rta3i&"8 t!2i acei *eteri iscusi2i c!nstruir" un 1i, 'ntre *ine i s!are> V"1'n,u-i cu* reuesc s" c!nstruiasc" at't ,e repe,e 1i,u& care ur*a s" *" pr!te%e1e ,e ra1e&e ni*icit!are a&e s!are&ui &e-a* 6!st !arecu* recun!sc"t!r8 ,ei a 6i pre6erat s" *" arunce *ai ,e4ra3" 'ntr-un *!r*'nt r"c!r!s> Ei au c!ntinuat 'ns" s" &ucre1e p'n" seara8 sau8 'n !rice ca1 p'n" c'n, n-a* *ai /"1ut s!are&e> Iar 1i,u& crescu %ur '*pre%uru& *eu8 'na&t i *a%estu!sC 7'r1iu *i-a* ,at sea*a c" ,e 6apt c!nstruser" 'n %uru& crucii *e&e un te*p&u8 i c" era* acu* pri1!nier 'n interi!ru& unui i*ens &"ca8 ac!perit ,e ! /ast" 3!&t" a*intin, ,e cup!&a cereasc"> 0rusc8 *-a* /"1ut *u&tip&icat 'n *ii ,e ast6e& ,e e,i6icii8 cu iruri nes6'rite ,e !a*eni /enin, s"-*i s"rute pici!are&e> De4ete&e *e&e ,e &a pici!are sunt ,e%a 'n"&3ite8 &e6uite ca a3an!su& ,e atin4erea acest!r *ii ,e 3u1e> Iar 6iecare ast6e& ,e atin4ere ! resi*t ca ! arsur"> C'n,8 c'n, 'i /!r ,a !are sea*a t!2i aceti !a*eni care cre, c" a* 'n/iat8 c" ,e 6apt 'nc" n-a* *urit#

OCCIDEN7 EY$RE55 1
persona9e * OR0UL H-7V-5ILE E-entual# proiec ie* i%a&inea unei &#ri pr#"uite $n plin# c$%pie. B5(5 $l i%pin&e pe 7)(R?NUL OR7 pe un scaun rulant. OR0UL P Vreau s"-& atin4> H-7- P Nu p!2i8 tat"8 s"-& atin4i> OR0UL P 0a eu /reau s"-& atin4> H-7- P N-ai cu* s"-& atin4i c" nu !prete> OR0UL P $"i ,e ce nu !prete# H-7- P Nu !prete c" nu e pre/"1ut> OR0UL P -tunci *"car s"-& atin4 ,in *ers> H-7- P 7at"8 /rei s" 6ace* acci,ent# OR0UL P -* su6erit> -* &uptat 'n r"13!i> -* 6!st pri1!nier &a rui> Vreau s"-& atin4> H-7- P Cu* /rei s"-& atin4i ,in *ers8 c" ,!ar nu e *e&c# Nu trece cu 'ncetinit!ru&> 7rece ca 6u&4eru&> OR0UL P .ai c" nu trece c?iar ca 6u&4eru&> Orice tren care trece printr-! 4ar"8 c?iar ,ac" nu !prete8 'ncetinete> H-7- P Ei 3ine8 "sta nu 'ncetinete> OR0UL P $"i ,e ce nu 'ncetinete # H-7- P $entru c" aa e Orient E:press-u&8 tat"> Asta nu 'ncetinete> N-are *!ti/> OR0UL P $"i ,e ce nu respect" re4u&a# H-7- P 7at"8 ! 6i re4u&a asta pentru a&te trenuri> $entru trenuri&e care *er4 &a 0ucureti> Dar "sta *er4e &a $aris> N-are e& trea3" s" 'ncetineasc" &a n!i aici> @ncetinete c'n, a%un4e &a $aris> O,at" a%uns &a $aris8 ,a8 ac!&! 'ncetinete> OR0UL P 5" *i-& c?e*i pe i*pe4at> H-7- @stri&$ndA P Vasi&eC Vasi&eeeC @C#tre OR7.A N-au,e> E ,us un,e/a> OR0UL P Ve1i c"-*i cur4 *ucii> Mai ter4e-*" &a nas> B5(5 $l 4ter&e la nas. OR7UL scoate de la s$n o sticlu # 4i tra&e o du4c#.

OR0UL P C't e !ra# H-7- P E 6"r" cinci> OR0UL P Iar 'nt'r1ie> H-7- P Nu 'nt'r1ie e&> OR0UL P Une!ri 'nt'r1ie> H-7- P 7at"8 Orient E:press-u& nu 'nt'r1ie nici!,at"> OR0UL P 5"pt"*'na trecut" a 'nt'r1iat> H-7- P N-a 'nt'r1iat8 a* trecut n!i &a !ra ,e /ar"> OR0UL P Oricu*8 a* /enit cu ! !r" *ai t'r1iu> H-7- P $"i ,ac" s-a sc?i*3at !raC OR0UL P Un,e-i Vasi&e# H-7- P .ai8 c" /ineC Vine V50ILE' e!cedat dar r#,d#tor. O s#rut# pe B5(). OR0UL P Vasi&eE V-5ILE P Da8 ,!*S C!&!ne&8 a* /enit> OR0UL P De ce 'nt'r1ie Orient E:press-u&8 Vasi&e# V-5ILE P Nu 'nt'r1ie8 ,!*S C!&!ne&> Vine peste trei *inute> - 6!st anun2at> OR0UL P ;i iar '& -ede% ,e ,eparte# V-5ILE P $"i ce s" 6ac8 ,!*S C!&!ne&# -a trece e&8 pe &inia ,irect"> OR0UL P De &uni ,e 1i&e te r!4 s" *" '*pin4i *ai 'n 6a2"> V-5ILE P Nu p!t8 ,!*S C!&!ne&> E inter1is> -a 1ice re4u&a*entu&> $iet!nii pri/esc trenu& ,e pe per!n> OR0UL @panicatA P C't e ceasu&# De ce nu trece# Ce se 'nt'*p&"# $!ate &-au anu&atC H-7- P .ai c" t!c*ai '& anun2"C V50ILE $ncepe "uier# ca tre,ul' apoi pu"#ie' etc. si%ulea8# apropierea trenului. V-5ILE @cu -oce do&it#' anun # printr.o -ec+e porta.-oceA P 7renu& Orient E:press8 ,e &a Istan3u&8 -tena8 5!6ia8 0ucuretiC pentru ,irec2ia 0u,apesta8 Viena8 M[nc?en8 5tras3!ur48 $aris8 e!ecut# ! trecere 6"r" !prire pe &inia a treiaC -ten2ie &a &inia a treia> Nu /" apr!pia2i ,e &inia a treia> Nu /" 'n,ep"rta2i ,e per!n> 7rece Orient E:press-u& 6"r" !prire> -ten2ie8 repet"*C 7rece Orient E:press-u& 6"r" !prireC 7rece8 treceC B5(5 $4i scoate tele"onul %o,il pe care este este $nre&istrat sunetul trecerii unui tren printr.o &ar#. V50ILE d# dru%ul unui -entilator care pro-oac# un curent de aer. In acela4i ti%p V50ILE i%it# cronc#nitul unor cor,i care $4i iau 8,orul.

OR0UL P C'te /a4!ane are# Ginu2!8 nu*"r" /a4!ane&eC c'te /a4!ane are# Ginu2!8 ce 6aci8 nu*eri# H-7- P UnuC ,!iC treiC patruC OR0UL P 7!ate sunt /a4!ane ,e ,!r*it# 7!ate# H-7- P Da8 tat"8 t!ate>>> cinci>>> ase>>> apteC OR0UL P Care-i /a4!nu& restaurant# 5"-*i spui c'n, trece /a4!nu& restaurantC H-7- P Vine8 /ineC !ptC n!u"C 1eceC V50ILE ridic# tura ia -entilatorului 4i i%it# l#tratul unui c$ine. B5(5 ridic# -olu%ul tele"onului 4i pul-eri8ea8# $n aer un par"u% de %i%o8#. 5t%os"er# autentic# de Orient E!press care trece. Mascarada celor doi are ce-a "antastic 4i poetic. OR0UL P M"i8 ce *ai treceC *"i ce tare eC M" Orientu&e8 *"C Ve1i8 Ginu2!8 astea se nu*esc /a4!ane $u&&*an>>> Hru*!ase *ai sunt /a4!ane&e $u&&*an>>> Nici!,at"8 ni*eni8 n-a c!nstruit /a4!ane *ai 6ru*!ase ,ec't $u&&*an>>> -i au1it ,e /a4!ane&e $u&&*an8 Ginu2!# H-7- P Unspre1eceC D!ispre1eceC -cu* trece /a4!nu& restaurantC 7reispre1eceC $aispre1eceC Cincispre1eceC OR0UL @stri&$nd' a&it$ndu.se $n "otoliul rulantA P 5a&utare8 *"C M"8 "tia care *er4e2i &a $arisC Nu-i cre,e2i pe c!*unitiE -ten2ie cu ,e*!cra2iaE -u1i2i8 *"# H-7- P ;aispre1eceC ;apte1spre1eceC Optspre1eceC OR0UL P Un sin4ur /a4!n restaurant &a at'tea /a4!ane# Nu e pu2in# H-7- P Mai e i /a4!nu& 3arC N!u"spre1eceC Uite8 acu* trece /a4!nu& 3arC OR0UL @scoate sticla 4i tra&e o du4c#A P 7r"iasc" re4e&eE Vi-e la BranceL H-7- P D!u"1eciC +ata8 "sta-i u&ti*u& /a4!nC e /a4!nu& ,e 3a4a%e>>> OR0UL @atitudine de copil care -rea s# se %ai 9oaceA P Nu8 Ginu2!8 *ai /reau8 *ai /reauC *ai /reau nite /a4!aneC H-7- P Da8 *ai are cinci /a4!aneC D!u"1eci i unuC OR0UL P Mai rar8 *ai rarC H-7- P D!u"1eci i ,!iC ,!u"1eci i treiC OR0UL P N-are i /a4!n ,e 3i&iar,# H-7- P 0a ,a8 uite acuS trece /a4!nu& ,e 3i&iar,>>> D!u"1eci i patruC OR0UL @respir# puternic aerul pe care i.l proiectea8# $n "a # -entilatorulA P -?8 $arisu&C $arisu&C 5a&utare8 Occi,entE Occi,ent8 Orientu& te sa&ut"E Cincispre1ece ani a* 6"cut puc"rieC @C#tre B5().A Ginu2!8 e care/a &a 6ereastr"# H-7- P Da8 tat"8 t!2i sunt &a 6ereastr" i uite8 '2i arunc" 6&!riC @B5(5 cule&e c$te-a "lori de pe %ar&inea c#ii "erate 4i le arunc# $n ,ra ele OR7ULUI.A D!u"1eci i cinciC +ataC a trecutC

V50ILE opre4te -entilatorul' B5(5 reduce sunetul tele"onului %o,il p$n# c$nd nu se %ai aude ni%ic. OR0UL @$n stare de e!ta8A P O?C !?C Mir!su& "sta *" 'nne3uneteC Cu* p!ate s" *ir!ase aa 3ine trenu& "sta# - ce *ir!ase Orient E:pressu&8 Ginu2!# H-7- P - *i*!1e8 tat"C a *i*!1eC B5(5 $i $ntinde o ,ancnot# lui V50ILE. OR0UL P Dac" n!i nu &upta* 'n *un2i8 Occi,entu& era NapputC -r tre3ui s" ne pupe *'ini&eC -r tre3ui s" se ,ea ,u*nea&!r %!s8 t!tui8 *"car ! ,at"8 ,in Orient E:press8 i s" ne pupe *'ini&eC Cincispre1ece ani *-au 2inut ruii 'n 5i3eriaC Dar Occi,entu& nu tieC nu tieC H-7- P .ai8 c" tieC pu2in8 pu2in8 t!t tieC OR0UL P Ginu2!8 pr!*ite-*i c" /eni* i *'ine> H-7- P M'ine nu trece8 tat"> Veni* s"pt"*'na /iit!areC OR0UL P $"i ,e ce nu trece i *'ine# -&t",at" trecea ! ,at" pe 1i> $"i nu e n!r*a& s" treac" ! ,at" pe 1i# H-7- P -a e e& acu*C E tren ,e &u:8 tat"8 trece ,!ar ! ,at" pe s"pt"*'n"C OR0UL P C'n, *ai /enin# C'n, *ai /eni*# H-7- P C'n, *ai trece8 Vasi&e8 Orient E:pressu&# V-5ILE @sc#rpin$ndu.se $n capA P $"iC ce s" 1ic euC Nu tiu ,ac" s"pt"*'na /iit!are treceC OR0UL P $"i cu* aa# $"i nu e c&ar c'n, trece# V-5ILE @$i spune ce-a la urec+e BE(EIA P Nu8 a3ia peste ,!u" s"pt"*'niC OR0UL P -C peste ,!u" s"pt"*'niC V-5ILE P Da8 ,e *'ine 'n ,!u" s"pt"*'ni *ai treceC B5(5 se pre&#te4te s# plece cu OR7UL. OR0UL P Nu *ai 'n2e&e4 ni*icC Mu&t" /re*e a trecut %!iaC -cu* 'ncepe s" treac" /inerea# H-7- P E tren ,e &u:8 tat"C 7rece c'n, /rea e&C OR0UL P E tren ,e &u:8 tren ,e &u:>>> Ce *"-ne3uneti cu Utren ,e &u:U> Ce /rei s" spui8 c" ,ac" e ,e &u: trece *ai rar# Dac" crete &u:u& ! s" treac" ,!ar ! ,at" pe &un"# @ntr-! 3un" 1i ai s"-*i spui c" ,e at'ta &u: trece ,!ar ! ,at" pe anC Ce scria pe /a4!ane# H-7- P 5cria Orient E:press8 tat"C OR0UL @%ai tra&e o du4c#A P -* 6"cut r"13!iu& ,e4ea3aC R"13!iu& ,e4ea3a8 5i3eria ,e4ea3aC Eti si4ur" c" se uitau t!2i pe 6reastr"# H-7- P Da8 tat"C 7!2i erau &a 6ereastr"C

ROM-NI-8 HREE COUN7RO


persona9e* -CORDEONI57UL 5-YOHONI57UL O t#,li # pe care scrie nu%ele unei sta ii de %etrou din Paris' de e!e%plu :5RE DE LPE0( sau CLUNS F L5 0OR7ONNE. Este &enul de sta ie care r#%$ne desc+is# $n ti%pul iernii pentru a.i ad#posti pe di-er4ii indi-i8i "#r# do%iciliu "i!. ?ntr.un col ' $n penu%,#' un t$n#r st# $ntins pe 9os cu capul a4e8at pe un rucsac 4i cu un sa!o"on $n %$n#. Din c$nd $n c$nd' de8a,u8at' t$n#rul i%pro-i8ea8# di-erse note la sa!o"on. 5pare 5CORDEONI0(UL 4i se a4ea8# pe un scaun nu departe de t$n#r. -CORDEONI57UL sc!ate ! canet" ,e C!c!a-c!&a8 ! ,es6ace8 'i arunc" ! pri/ire t'n"ru&ui8 ri,ic" 'n sus caneta ca i cu* i-ar spune Un!r!cU i ap!i 3ea> 5-YOHONI57UL P 2& 3 5CORDEONI0(UL ,ea. -CORDEONI57UL P $ar,!n# 5-YOHONI57UL P 2&3 -CORDEONI57UL P 2&E .ai,e ?ai E Pau8#. 05MOBONI0(UL c$nt# o not#. 5CORDEONI0(UL $i r#spunde c$nt$nd la acordeon. 5-YOHONI57UL P Art&st4 -CORDEONI57UL P -rtist8 artistC 5-YOHONI57UL P Fre$c14 -CORDEONI57UL P Fre$c18 ce# 5-YOHONI57UL P Are 5'* Fre$c14 -CORDEONI57UL P Fre$c14 5-YOHONI57UL P BranUais# -CORDEONI57UL P NuC N'C 5-YOHONI57UL P 6' 5'* s(ea0 fre$c14

-CORDEONI57UL P 7esC Merde L 5-YOHONI57UL P 8ell9 /er5 .''!9 -CORDEONI57UL P Mon cul. 5-YOHONI57UL P Great3 -CORDEONI57UL P Li,ertV8 V&alitV8 "raternitV E 5-YOHONI57UL P Vi-e la Brance L PutainD 5CORDEONI0(UL $ncearc#' "oarte rudi%entar' s# c$nte i%nul na ional "rance8' /La Marseillaise/. 05MOBONI0(UL $l a9ut# 4i el. 5-YOHONI57UL P 81ere are 5'* fr'm4 -CORDEONI57UL P 81at4 5-YOHONI57UL P 81ere are 5'* fr'm4 81&c1 c'*$tr54 -CORDEONI57UL P M5 c'*$tr54 5-YOHONI57UL P (on paRsC (u -iens dPoW H -CORDEONI57UL P Eur!paE 5-YOHONI57UL P Me: U$&te! States3 -CORDEONI57UL P -*ericanE 5-YOHONI57UL P 7es: Amer&ca$ -CORDEONI57UL P MeC +i4iE 5-YOHONI57UL P B!?n> Nice t! *eet X!uC D! X!u speaL En4&is?# -CORDEONI57UL P Ce# 5-YOHONI57UL P (u parles an&lais H RDEONI57UL P Oui> F*c09 S1&t9 M'$e59 5-YOHONI57UL P 7ra-oL -CORDEONI57UL P 81&s059 5-YOHONI57UL @"urni8$nd.i $nc# un cu-$nt en&le8escA P C'ca;c'la9 -CORDEONI57UL P 7es: C'ca;c'la9 5-YOHONI57UL P It<s (erfect -CORDEONI57UL P Amer&ca ,&. c'*$tr59 N&0e 5tatuia &i3ert"2iiC NeZ O!rL8 NeZ O!rL> 05MOBONI0(UL c$nt# dou# %#suri de 9a88. -CORDEONI57UL P Eti tareE 5-YOHONI57UL P 81at4 -CORDEONI57UL P 7'* .''!9 A$! me9 I .''! me9 l&0e 5'*9 I am +i4i8 t1e art&st3 Mane&eC 5-YOHONI57UL P 81at4 -CORDEONI57UL P Mane&eC Great artist *ane&eC 5-YOHONI57UL P I !'$<t *$!ersta$!9 Ce ne co%prends pasC -CORDEONI57UL P Ce suisD &randC ,&.C trXs ,eaucoupD trXs' trXs &randD trXs ,&. *ane&eC

C$nt# %anele. 5-YOHONI57UL P =a++# -CORDEONI57UL P NuC N!nC N!t %a118 *ane&eC Eur!pa ,e estC 5-YOHONI57UL P 81at# -CORDEONI57UL P Europe de lPEstD C!*unis*C C!*unis* Laputt8 acu* *ane&eC (u pi&es# U$!ersta$!# 5-YOHONI57UL P 7es9 7'* are t1e 0&$. 'f *ane&e3 C$nt# din nou a%$ndoi. -CORDEONI57UL P Ver5 .''!9 7'* are ,&.3 B&. art&st3 5-YOHONI57UL P 8e are ,'t1 /er5 ,&.3 8e are t1e 0&$.s3 -CORDEONI57UL P Co%%ent# 81at# 5-YOHONI57UL P Me a$! 5'*9 8e are ,'t1 /er5 ,&.9 >&$.s 'f t1e m*s&c -CORDEONI57UL P A1: 5es3 Oui8 ouiD /er5: /er5 ,&.9 2a/e 5'*9 @5rat# c# -rea o i&ar#.A Ci&aretteC 5-YOHONI57UL P N'9 N' m'$e5E -CORDEONI57UL P N' m'$e54 5-YOHONI57UL P N' m'$e59 -CORDEONI57UL P 7e-au 6urat# 5-YOHONI57UL P 81at4 -CORDEONI57UL P VolV# (oi8 te-au 6urat# VoleursH Paris' -oleursH 5-YOHONI57UL P St'le$4 N'9 -CORDEONI57UL P N't st'le$4 5-YOHONI57UL P N'9 N'9 I !'$<t l&0e m'$e59 I<m ?al0&$. ar'*$! t1e ?'rl! ?&t1'*t m'$e59 -CORDEONI57UL P Co%%entH 5-YOHONI57UL P Ce "ais le tour du %ondeD sans ar&entD ar'*$! t1e ?'rl!9 ,*t ?&t1'*t m'$e59 sans ar&entD Ce suis contre lPar&entD -CORDEONI57UL P (u es contre lPar&entH 5-YOHONI57UL P 7esC OuiD Contre lPar&ent. No %oneRD Ne/erC MoiD 9a%ais ar&entD -CORDEONI57UL P Ca%ais ar&ent toiH 5-YOHONI57UL P 7esC Ca%aisC -CORDEONI57UL P Ca%ais' 9a%aisH 5-YOHONI57UL P N' I am ec'l'.&st -CORDEONI57UL P Ec!C Yuoi# 5-YOHONI57UL P I $e/er t'*c1 m'$e59 'r cre!&t car!s9 I !'$<t $ee! m'$e59 I 1ate m'$e59 LPar&ent' pour %oiD 8VroD %au-aisD

-CORDEONI57UL P PutainE Ia te uit"8 *'nca2i-aC A.a&$st ar&ent8 ,aS 6aci turu& &u*iiC
5-YOHONI57UL P 81at4

-CORDEONI57UL P N!t?in4C I am R'ma$&a$9 R!*FniaC (u connaisH R'ma$&aC Rou%anie> 5-YOHONI57UL P R'ma$&a# -CORDEONI57UL P 7es: R'ma$&a9 Me: fr'm R'ma$&a9 Eur!pa8 R'ma$&a: free c'*$tr59 C'm*$&sm f&$&s1e! 5-YOHONI57UL P R'ma$&a#E B*c1arest# -CORDEONI57UL P B*c1arestE B*c1arestE 5-YOHONI57UL P I ?a$t t' .' t' R'ma$&a3 -CORDEONI57UL P MoiC EuC 2i4anC 2i4an ,in 0ucuretiC 5-YOHONI57UL P 81at4 -CORDEONI57UL P A$! I l&0e m'$e59 I 1a/e9 @5rat# cu %$na c# are trei copii.A 7reiC trei pura,eiC (roisD en"ants petitsDMeC 5-YOHONI57UL P Co%%ent# -CORDEONI57UL P Ce suisD Ic? 3inC s!n!>>> 4XpsX>>> 5-YOHONI57UL P G5(s5# ACOR6EONISTUL @ G5(s5: .5(s5C 5-YOHONI57UL P I l&0e G5(s&es3 -CORDEONI57UL P A$! me9 I l&0e m'$e53 Cei doi se $%,r# i4ea8#. 5-YOHONI57UL P N&ce t' meet 5'* -CORDEONI57UL P Nu /in1i sa:!6!nu&# 5-YOHONI57UL P 81at# Co%%ent# -CORDEONI57UL P 5a:!6!nu&>>> 2'? m*c14 5-YOHONI57UL P N': $'9 T1e sax'(1'$9 cPest %on &a&ne painD -CORDEONI57UL P Pain# 5-YOHONI57UL P Man&erC -CORDEONI57UL P Man&erC V!&i! *an44iare# 2*$.r5#
5-YOHONI57UL P N'9

0coate un tele"on %o,il si "or%ea8# un nu%#r. -CORDEONI57UL P HiricaC Un,e eti8 *"# -u1i8 a,u ce/a ,e ?a&ea&" i /in! &a 5!r3!naC M" 4"seti &a 5!r3!naC ia ce/a 3unC @C#tre 05MOBONI0(.A 5pporter %an&erD Man&erD (u -eu! YuoiH 5-YOHONI57UL P T' eat4 -CORDEONI57UL P 7es> MoiC te in/itC CeC in-ite 5'*C 5-YOHONI57UL P Great> -CORDEONI57UL P 7'*9 ?a$t Yuoi# Man&er#

5-YOHONI57UL P I am /e.etar&a$9 -CORDEONI57UL P Hirica8 /e1i s" 6ie /e4etarianC s" 6ie t!tu& /e4etarianC I2i e:p&ic euC Un prietenC @C#tre 05MOBONI0(.A ;i ,e 3"ut# Une ,iXre# 5-YOHONI57UL P Beer: 5es9 5es: 5es: ,eer: O>9 -CORDEONI57UL @la tele"onA P 0ere 3eaC Ia un pac?et ,e !ptC -aC I2i p!/estesc8 e un tip *it!C 5-YOHONI57UL P Mit!# -CORDEONI57UL P Mit!C N&ceC 5-YOHONI57UL P Mit!>>> -CORDEONI57UL P 7'*C *it!C 5-YOHONI57UL P Me8 *it!C a$! 5'*8 *it!C -CORDEONI57UL P B&. art&sts *it!C Cei doi $ncep s# c$nte din nou.

D-N5UL 0URICULUI
Persona9e* RE+IGORUL UN +ROU$ DE -C7ORI Persona9e $n a4teptare $%,r#cate $n costu%e destinate s# e-oce lu%ea i&anilor' dar care r#%$n de un Nitc+ $n"ior#tor* MIRELE' MIRE505' dou# DOMNIO5RE DE ONO5RE' 5CORDEONI0(UL 4i VIOLONI0(UL. :rupul ascult# de indica iile date printr.un %e&a"on de un /re&i8or/' $n -a&onul restaurant al unui tren de lu!. RE+IGORUL P -ten2ieC Unu8 ,!i8 trei8 intra2iE :rupul se pune $n %i4care c$nt$nd 4i dans$nd. RE+IGORUL P .ai8 ?ai8 pu2in\ ener4ieC -aC -cu* strecura2i-/\ perintre *eseC Mireasa 'n 6a2\C Mire&e ,up\C ;i a/e2i 4ri%\ s\ nu r\sturna2i ce/a pe *eseC -ten2ie &a pa?are8 a* spusC -ten2ie &a /a1\C Hi2i *ai sup&iC H!arte 3ineC Mu1ica *ai tareE Persona9ele a-ansea8# $n 4ir indian dans$nd 4i c+iuind. RE+IGORUL P $!cni2i ,in ,e4eteE C Mai tare c\ n-au, ni*icC M\8 parc\ a/e2i ,e4ete ,e cear\C -aC .ai8 *ai ,in ini*\C M\8 nu tiu ce a/e2i ast\1i ,ar s'nte2i ,e ! triste2eC Mer4e2i 'nap!i8 *ai 6ace* ! ,at\E :rupul de actori se $ntoarce $n locul de unde a plecat 4i a4teapt# indica iile. RE+IGORUL P 7re3uie intrat 'n 6!r2\8 'n2e&e4e2i# Intra2i 'n 6!r2\ ca s\ 6ie suprpri1\8 ,ar 6\r\ s\ speria2i pe ni*eniC D!*nii ,in tren tre3uie s\ si*t\ 3rusc 4ustu& 0a&cani&!rC .ai,e2iC Respira2i8 c!ncentra2i-/\C Unu8 ,!i8 trei8 'ncepe c?e6u&E :rupul se pune din nou $n %i4care' de data aceasta cu %ai %ult# -i-acitate.

RE+IGORUL P H!aaarte 3ine>>> H!aaarte8 6!aaarte 3ine>>> Hete&!r8 !n,u&a2i i /!i *ai ca &u*ea 3a1inu&>>> -aaa>>> Mireasa8 au1i>>> /reau ,e &a *ireas\ un a,e/\rat ,ans a& 3uricu&ui>>> -a8 cu t!t cu 6ese>>> ;i 'nainta2i8 'nainta2i>>> ;i c\uta2i8 c\uta2i pri/iri&e !a*eni&!r>>> Orice *esa% trece prin pri/iri8 nu uita2i asta>>> 7re3uie s\ ,a2i i*presia c\ 0a&canii au 6\cut irup2ie 'n /a4!n>>> MIRELE P -?8 6ir-ar s\ 6ieE RE+IGORUL P Ce-i# MIRELE P -* uitat s\ pun &ic?i, 'n stic&\C -* intrat cu stic&a 4!a&\> RE+IGORUL P Na2i-! 3un\E $\i c!ncentra2i-/\8 *\i8 pu2in8 c\ ,!ar s'nte2i ,e *eserie>>> E i*p!rtant ca stic&a s\ 6ie p&in\C MIRELE P ;tiu8 ,e aiaC RE+IGORUL P @nc\ ! ,at\E :rupul se $ntoarce la punctul de plecare 4i a4teapt# se%nalul. MIRELE u%ple cu apZ sticla care are o etic+etZ de -odcZ. RE+IGORUL P 5unte2i 4ata# Unu8 ,!i8 trei8 &a atacE :rupul se lansea8# din nou. C$ntece' c+iuituri' pocnituri din de&ete' stri&#turi' dansul ,uricului' etc. MIRELE a&it# sticla $n aer' %ai tra&e o du4c#' o $ntinde MIRE0EI' etc. RE+IGORUL P H!aaarte 3ine>>> -a>>> -/ansa2i>>> Ve1i8 Mircea8 nu str!pi c'n, 3ei>>> MIRELE P $\i aa se 3ea &a nunt\> RE+IGORUL P Da8 nu*ai c\C nu tre3uie s\ 6i* /u&4ariC .ai8 Mircea8 3a4\ te:tE MIRELE P Mes!ames: Mes!em'&selles: Mess&e*rs9 S'5e+ ,&e$/e$*s !a$s les Bal0a$s9 V'*s /e$e+ !e tra/erser la fr'$t&Are e$tre les terres !e Ve$&se et les terres ,al0a$&B*es9 V'*s /e$e+ !e (C$Ctrer s*r la (art&e la (l*s m5stCr&e*se !e l<E*r'(e9 La DC$&$s*le ,al0a$&B*e: EF m&ll&'$s !<1a,&ta$ts: EEF FFF 0&l'mAtres carrCs: m'saGB*e !e (e*(les et !e c*lt*res9

RE+IGORUL P Mircea>>> MIRELE P O*&: M'$s&e*r # RE+IGORUL P Nu te 6ran2u1i prea tareC V!r3ete *ai cu accentC Las\ s\ se au,\ accentu& t\u r!*FnescC C?iar pre6er8 &a ! a,ic\8 s\ p!nun2i pr!st nite cu/inte8 ,ec't s\ ! 6aci 'ntr-! 6rance1\ per6ect\> MIRELE P 0ine8 e6uDE @Reia te!tul cu un accent ro%<nesc e-ident.A Mes!ames: Mes!em'&selles: Mess&e*rs9 S'5e+ ,&e$/e$*s !a$s les Bal0a$s9 @C#tre re&i8or.A C<est ,&e$ 4 RE+IGORUL P Nu>>> Nu tiu ce a/e2i ,ar nici unu& ,in /!i n-are /&a4\ ast\1i>>> ;i nu pricep ,e ce>>> C\ ,!ar /-a* e:p&icat>>> Nu 6ace* art\ aici8 6ace* c!*er2>>> Ce /!r ei este ! scen\ 6!&c&!ric\8 c?iar Litc?8 ,ar ca 'n Kusturi2a>>> i s\ 6ie /iscera&\>>> Nu sunte* &a teatru8 sunte* 'ntr-un tren ,e &u:8 sunte2i p&\ti2i ca s\ 6ace2i ani*a2ie 'n Orient E:press8 aa c\ n-a* ne/!ie ,e e:presii prea inte&i4ente pe 6e2e /!astre>>> C?iar ,ac\ /i se pare c\ /\ cer s\ 6ace2i un &ucru i*3eci&8 pentru asta sunte2i p&\ti2i8 ca s\ 6ace* un &ucru i*3eci& 'n Orient E:press>>> ;i ,ac\ n-a2i 'n2e&es acest &ucru 'nsea*n\ c\ nu pute* &ucra '*preun\ i re1i&ie* c!ntractu&>>> Cei care /!r c\&\t!ri 'n trenu& \sta /!r s\ /a,\ 2i4ani ,e tip Kusturi2a &a intrarea 'n 0a&cani> -sta-i t!t> Ori %uca2i %!cu&8 !ri ne separ\*> -CORDEONI57UL P Dac\ '*i per*ite2i8 &a Kusturi2a8 2i4anii tra4 i cu pist!a&e&e 'n aerC RE+IGORUL P Ra,u8 tu *\ ca* iei peste pici!r> -CORDEONI57UL P N'$: M'$s&e*r RE+IGORUL P 0a ,a8 *\ ca* iei peste pici!r i asta *\ ca* in,ispune> -CORDEONI57UL P DaD nu-i a,e/\rat8 t!t ce /reau este s\ 6i* c't *ai autentici cu putin2\> RE+IGORUL P Nu tre3uie s\ 6i* autentici8 tre3uie s\ 6i* ca 'n Kusturi2a> -sta ni s-a cerut> 5\ 6ace* spectac!& /iscera&C Nunt\ 2i4aneasc\ 'n Orient E:press8 ,ar ,e tip Kusturi2a>>>> -sta-i te*aC Ce 6ac 2i4anii autentici8 *i se rupeC -/e* ne/!ie ,e sunet8 ,e sc'ntei8 ,e *icare8 ,e /iscera&itate8 i s\ 6ie p!etic> Oare a* 6!st c&ar#

DOMNI;O-R- DE ONO-RE 1 P Eu nu 'n2e&e4 ,e ce n-a2i an4a%at ,u*nea/!astr\ 2i4ani a,e/\ra2iC RE+IGORUL P ;i ,e ce s\ an4a%e1 2i4ani a,e/\ra2i# $\i nu s'nte2i /!i act!ri# 5'nte2i act!ri i /-a* an4a%at s\ %uca2i ! nunt\ 2i4\neasc\> Un,e e pr!3&e*a# Ce8 ar tre3ui s\ an4a%e1 ,!ct!ri ca s\ re4i1e1 ! pies\ ,espre ,!ct!ri# .ai8 c!pii8 ?ai s\ ter*in\* cu ,iscu2ii&e i s\ re6ace* scenaC Deci8 3\4a2i 'nc\ ! ,at\ &a cap ca s\ se tie ce /rea Orient E:press-u& ,e &a /!iC 7renu& p&eac\ ,eci ,in Vene2ia &a 10 i <0> Iar 'n *!*entu& c'n, se ser/ete *asa ,e pr'n18 ,eci pe &a 12 i <08 tra/ersea1\ 6r!ntiera ,intre 5&!/enia i Cr!a2iaC a,ic\ intr\ 'n 0&acniC ;i e:act 'n acest *!*ent ,\* 3u1na cu nunta 2i4\neasc\ 'n /a4!nu& restaurantC I*a4ina2i-/\ c\ /!i sunte2i 0a&canii care intr\ ,ans'n, i c'nt'n, pentru a &e spune ] 3ine a2i /enit ^ c\&\t!ri&!rC E c&ar # :rupul se $ntoarce la punctul de plecare 4i a4teapt# se%nalul RE:IEORULUI. RE+IGORUL P ;tiu8 tiu ce 4'n,i2iC 5\ nu cre,e2i c\ nu tiuC Dar spune2i-/\ c\ aa e 6\cut creieru& !*u&ui !cci,neta&C C'n, /ine /!r3a ,e 0a&cani pri*a i*a4ine care 'i /ine 'n *inte este cea a unui 2i4anC e/entua& cu ac!r,e!nC De ce8 nu *\ 'ntre3a2iC @n !rice ca18 asta /rea c&ientu&8 asta 'i ,a*C - &uat trenu& ca s\ se si*t\ 3ine8 n!i '& 6ace* s\ se si*t\ 3ineC -sta e t!tC ;tiu c\ e stupi,8 ,ar ,ac\ aa scrie pe etic?et\C 0a&cani e4a& 2i4ani8 c'n, e /!r3a ,e sinteti1at8 ,e !6erit ! sin4ur\ i*a4ineC N-a* tip\rit eu etic?ete&eC .ai8 &a trea3\C :rupul se pune $n %i4care' actorii dansea8#' c$nt#' se a&it#' dar la un %o%ent dat entu8ias%ul lor se de8u%"l#. Pri%ul care renun # s#.4i %ai 9oace /rolul/ este MIRELE' ur%at de MIRE50)' apoi r$nd pe r$nd de to i ceilal i. MIRELE P 5cu1a2i-*\8 ,ar eu nu 'n2e&e4 ,e ce c\&\t!rii care a%un4 'n 0a&cani cu Orient E:press-u& tre3uie s\ 6ie pri*i2i ,e un 4rup ,e 2i4ani> RE+IGORUL P Ve1i c\ eti rasist# Ce ai tu cu 2i4anii# -i ce/a '*p!tri/a 2i4ani&!r# MIRELE P Nu8 ,ar nu 'n2e&e4 ,e ce8 c'n, a%un4e 'n 0a&cani8 c\&\t!ru& ,in Orient E:press tre3uie s\ 6ie 'n *!, !3&i4at!riu sa&utat ,e un 4rup ,e 2i4aniC VIOLONI57UL P 5cu1a2i-*\>>> Nu c\ a 6i specia&ist 'n si*3!&uriC Dar p!ate c\ ar 6i *ai apr!ape ,e rea&itate ,ac\ a* pr!pune ca i*a4ine c!ncentrat\

a 0a&cani&!r8 ca si*3!& a& acest!r 2inuturi at't ,e 'ncercate ,e ist!rie8 3ruta 3a&canic\C @5ctorul %i%ea8# o "i&ur# de ,e i-.A 5au *ai prWcis 3e2i/u&C care nu e 2i4an8 e ,!ar transna2i!na&C ,ar e cu a,e/\rat uni/ersa&C Eu cre, c\ 3e2i/u& 3a&canic 4eneric ar 6i ce& *ai p!tri/itC @Mi%ea8# din nou' adres$ndu.se uneia dintre "ete.A Hutu-2i 4ura *"-tii ,e put!are E 0eau c't /rea 6icatuS *euE -i 'n2e&es# Cine te-a tri*is s" *" cau2i# M"-ta# 5pune-i c"-i sc!t *a2e&e8 uite-aa>>> @C#tre re&i8or.A T1&s &s *$&/ersal T1e Bal0a$s ,east RE+IGORUL P S1&tE Hace* ! pau1\>

C-R7E- RECORDURILOR
persona9e* OR0UL +RANICERUL OR0UL P Nu /" sup"ra2iC +RANICERUL P Da8 taic"# OR0UL P - /rea s" tiu i euC pe un,e a 6!st e:act 6r!ntieraC +RANICERUL P $"i aici eC te a6&i &a 6r!ntier"C OR0UL P Nu te sup"raC Uite8 a* /enit cu nep!ata *ea cu *aina t!c*ai ,e &a -ra,C ,ar ea nu *" 'n2e&e4eC 5unt 3"tr'n8 a* 6"cut r"13!iu&8 *-au tri*is ruii 'n 5i3eria8 *-a* 'nt!rs acas" a3ia 'n 19=)C @n )< a* /rut s" 6u4 &a s'r3i8 *-au prins8 a* 6"cut ,!i ani ,e puc"rieC @n )( *-au &"sat s" p&ec 'ntr-! e:cursie 'n Un4aria8 ,in Un4aria a* /rut s" 6u4 ap!i 'n -ustria i *-au prin ,in n!uC Mi-e ciu," pe 6r!ntiere>>> Vreau s" /", un,e a 6!st e:act 6r!ntiera>>> +RANICERUL P $"iC ,e 6apt nici nu *ai e:ist"C -cu*8 4ata8 sunte* t!2i 'n Uniunea Eur!pean"C Un4urii trec &a n!i8 n!i trece* &a un4uriC Nu *ai e nici ! pr!3&e*">>> OR0UL P DaS arat"-*i te r!4 un,e a 6!st>>> -rat"-*i ! 3uc"2ic" ,e p"*'nt s" pun pici!ru& pe ea i s" tiue c" ac!&! 6!st s'r*a 4?i*pat" sau 4ar,u& sau *ai tiu eu ce>>> +RANICERUL P Vin!8 taic">>> Du*neata eti c?iar ne/"1"t!r# OR0UL P -* !r3it ,in cau1a unui ,ia3etC 7ra4 un ,ia3et ,up" *ine 'nc" ,in 5i3eriaC +RANICERUL P Uite8 taic">>> $une pici!ru& aiciC -ici a 6!st ! 3!rn"C pune *'na pe eaC aici era 4rani2a ,intre Un4aria i R!*FniaC aici au 6!st *ira,!are8 aici era t!tu& aratC -cu* nu *ai e ni*icC OR0UL P 0ine>>> Mu&2u*esc8 3"iatu&eC Las"-*" pu2in aici cu 4',uri&e *e&eC M" 'nt!rc eu sin4ur &a *ain"C De a&t6e& nep!ata *" /e,eC :R)NICERUL se $ndep#rtea8# iar OR7UL urinea8# pe "rontier#. +RANICERUL P $"i ce 6aci8 taic"# 7e pii pe 6r!ntier"# OR0UL P Ce /rei s" 6ac# 5u6"r cu pr!stata> C'n, *" prin,e8 *" prin,e>>> +RANICERUL P $"i nu-i 6ru*!s8 taic"C 7e /e,e &u*eaC> C?iar aici 2i-ai 4"sit s" te pii# -/e* /eceuri n!iC OR0UL P U6C Mu&2u*escC Nu te sup"ra 3"iatu&e8 eu nu *ai a* *u&t ,e tr"itC C'2i ani '*i ,ai#

+RANICERUL P .ai c" *-ai sup"ratC ;i *" 2ii i ,e /!r3"C E 6ru*!s8 s" te pii pe 6r!ntier"# O* 3"tr'n i te pii !riun,eC OR0UL P Ce tii tu ce 'nsea*n" s" te pii 'n 5i3eria pe *inus 20 ,e 4ra,eC 5au s" te pii ,in *ers c" ruii nu ne ,",eau /!ie s" ne !pri*C G"u8 3"iatu&e8 nu 6i sup"ratC 5unt i eu un !* ne3unC -* ur" 'n *ine>>> Nu tiu cu* a* a,unat-!>>> De c'2i/a ani u*3&u prin Eur!pa cu nep!ata i *" pi pe 6r!ntiereC Eu *" pi i ea *" 6i&*ea1" ,in *ain"C c" /reau s" intru 'n cartea rec!r,uri&!rC -i au1it ,e cartea rec!r,uri&!r# :uiness ,ooNC M-a* piat p'n" acu* pe 17 6r!ntiereC Hr!ntiere&e n!astre cu /ecinii &e-a* 6"cut t!ate8 ,!ar asta '*i &ipseaC M-a* piat pe 6r!ntierea ,intre Hran2a i +er*ania8 *-a* piat &a 4rani2a ,intre Ita&ia i 5&!/enia8 a* 6!st i *-a* piat i pe 6r!ntiera 4er*an!p!&!ne1"C -* eu une&e pe care a* /rut s" *" pi *ai repe,e>>> Nu*ai c" nu apuc s" &e ter*in c" /", c" apar a&te&eC C'n, ,racuS a%un4 eu 'n 0!snia sau 'n K!s!/!# $arc" a* c!ntract cu eiC C'n, cre, c" a* ter*inat cu ! re4iune8 pa68 *ai apare c'te ! 2ar" in,epen,ent"C 5" &e ia ,racu& ,e 6r!ntiere8 nici!,at" n-apuci s" te pii pe t!ateC

ME5-BUL $UN+ILOR
Persona9e DOC(OR5NDUL MEM7RII COMI0IEI DE DOC(OR5( $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Dac" 'n2e&e4 3ine8 ce /re2i ,u*nea/!astr" s" ,e*!nstra2i este c" pr"3uirea c!*unis*u&ui a 6!st pr!/!cat" ,e etic?ete&e ,e pe pr!,use&e /enite ,in Occi,ent> DOC7OR-NDUL P E:act> Dat!rit" etic?ete&e!r8 pun4i&!r i a*3a&a%e&!r> Ni*eni n-a e/a&uat 'nc" nici!,at" 6!r2a su3/ersi/" a acest!r etic?ete i a acest!r a*3a&a%e> E6ectu& &!r asupra n!astr" a 6!st *ai puternic ,ec't sunte* n!i capa3i&i s" ! recun!ate*> 7!ate pr!,use&e care a%un4eau &a n!i ,in /est a/eau un ,u3&u i*pact8 unu& estetic i a&tu& e*!2i!na&> I*pactu& estetic se *ani6esta prin 6aptu& c" ni*eni nu arunca nici!,at" un a*3a&a% /enit ,in /est> Cutii&e ,e ca6ea erau p"strate &a nes6'rit pe ! p!&i2" 'n 3uc"t"rie c?iar i ,up" ce se ter*ina ca6eaua ,in e&e> O stic&" ,e Z?isLX8 c?iar ,ac" era 4!&it"8 nu se arunca nici!,at"8 se u*p&ea e/entua& ,up" aceea cu 2uic"> O stic&" ,in p&astic ,e c!ca-c!&a ,e/enea i ea un !3iect 6eti8 era i*p!si3i& ,e aruncat8 !a*enii ! re6!&!seau 'ntr-un 6e& sau a&tu&8 6ie c" puneau 'n ea &apte 6ie c" ! 2ineau ca pe ! !6ran," sau ca pe ! pra," ,e r"13!i 'n c"*ar"> C'n, pri*eau ci!c!&at" ,in Occi,ent8 est-eur!penii a/eau 4ri%" 'nt'i s" ,es6ac" u!r8 c't *ai ,e&icat8 a*3a&a%u&8 s" p"stre1e stani!&u&C $un4i&e care /eneau ,in Occi,ent erau i e&e un 3un pre2i!s i !a*enii ieeau cu e&e &a cu*p"r"turi8 !arecu* *'n,ri c" a/eau ! pun4" U!cci,enta&"U> 7!ate aceste Upun4iU se p&i*3au ,e a&t6e& prin !ra cu ! anu*it" n!na&ant"8 e:ista un 6e& ,e pr!test sur, i *eta6!ric a& pun4i&!rC Rare erau pers!ane&e care s" nu 6i a/ut 'n cas" ! ast6e& ,e pun4" pr!/enit" ,in +er*ania sau ,in Ita&iaC $ute* /!r3i c?iar ,e un pr!test a& pun4i&!r ,in p&astic8 ,up" cu* pute* /!r3i ,espre *esa%u& &!r anti-c!*unistC @n 2"ri&e este-eur!pene un,e &i3ertatea ,e e:presie era ine:istent"8 !a*enii pr!testau prin pun4i&e ,e p&astic pe care &e purtau 'n 3u1unar sau &e uti&i1au pentru cu*p"rat p'ine8 6"in"8 sa&a*C -r tre3ui s" &e 6i* recun!sc"t!r acest!r pun4i8 cre, eu8 pentru c" e&e ne-au a%utat s" ne e:pri*"*8 ,ac" n-a* 6i a/ut aceste pun4i cu care s" u*3&"* ,e c!&!-c!&! i s" ne a6i"* pr!testu& ne-a* 6i as6i:iatC a* 6i *urit ,racu&ui ,e neputin2" i ,e u*i&in2"C C'n, 4uri&e n!astre erau cusute8 n!i pr!testa* ,e 6apt cu pun4i&e8 nu era* ,ec't nite pun4i a*3u&ante care se p&i*3au prin 0ucureti8 prin 5!6ia8 prin Kie/C $e aceste pun4i erau t!t 6e&u& ,e ,esene atr"4"t!are8 t!t 6e&u& ,e i*a4ini

!cci,enta&e8 t!t 6e&u& ,e te:te aparent c!*ercia&e ,ar ,e 6apt pr!testatareC Ni*eni nu s-a !cupat nici!,at" ,e se*antica acest!r i*a4ini i te:te i*pri*ate pe pun4i&e ,e !ri4ine !cci,enta&" 'nainte ,e 19(9C $e une&e era scris M-RL0ORO8 pe a&te&e ELVI58 pe a&te&e 5U$ERM-RKE7C pentru est-eur!peni8 'ns"8 t!ate aceste cu/inte a/eau ! cu t!tu& a&t" se*ni6ica2ie8 e&e 'nse*nau ,e 6apt BO5 COMUNI5MUL> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P M,aC 5pune-*i ,!*nu&e8 ,u*neata eti si4ur c" nu ,e&ire1i# DOC7OR-NDUL P Nu8 ,!*nu&e $r!6es!r8 t!t ce spun este a,e/"rat> -* cu&es *ii ,e *"rturiiC $un4i&e8 etic?ete&e i a*3a&a%e&e !cci,enta&e au r!s ,in interi!r c!*unis*u&C -u 6!st ,i1!&/antu& i,e!&!4ieiC Mar:is*&eninis*u& s-a e/ap!rat 'n e&eC $entru c" e&e au &ucrat asupra creieru&ui8 asupra i*a4inaru&uiC Era su6icient8 pe /re*uri8 s" te ui2i &a cutia ,e ca6ea !cci,enta&" 'n care p"strai ,e 6apt 1a?"ru& ca s" respiri pu2in" speran2"C 7!ate aceste etic?ete i a*3a&a%e erau ca nite 6erestre spre !cci,ent8 t!t at'tea tunele ,e e/a,are *enta&"C @ncerca2i s" /" a*inti2i i ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e pr!6es!rC C'n, ne cu*p"ra* 3&u4i era a3s!&ut ne/esar ca *arca LEVIS5 s" 6ie /i1i3i&"8 iar ,ac" *ai punea* *'na i pe un tric!u !cci,enta& pe care scria LOVE atunci e/a,area era t!ta&"8 sau ne c!nsi,era* ,e%a inte4ra2i 'n Eur!paC 7!ate aceste cu/inte str"ine i t!ate aceste i*a4ini c!&!rate ne-au a%utat ,e 6apt s" re1ist"* 'ntr-! &u*e 'n care &ipseau cu&!ri&eC Da8 acesta este a,e/"ru& c!*uniti&!r nu &e p&"ceau cu&!ri&e8 ,etestau cu&!ri&e8 cu e:cep2ia stea4u&ui r!u 3ine'n2e&es> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Du*neata c!nsi,eri ,eci c" c!*unis*u& nu s-ar 6i pr"3uit ,ac" c!*unitii ar 6i 6a3ricat a*3a&a%e *ai 6ru*!aseC DOC7OR-NDUL P -3s!&ut a,e/"ratC Re4i*uri&e c!*uniste nu au 'n2e&es nici!,at" c't ,e persuasi/" a 6!st 6!r2a i*a4iniiC -st"1i ar tre3ui s" ri,ic"* un *!nu*ent tutur!r acest!r etic?ete8 a*3a&a%e i pun4i> -r tre3ui s" &e 6i* recun!sc"t!ri8 s" ri,ic"* ! statuie a pun&ii occidentaleC -*3a&a%e&e au 6!st ca nite 1ei8 ca nite ic!ane8 ca nite !3iecte 6etiC Va&!area &!r ,e 'ntre3uin2are8 'n 2"ri&e ,in est8 era cu t!tu& a&ta ,ec't cea pentru care 6useser" 6"cute 'n Occi,entC E&e erau pur i si*p&u %esa9e pri*ite ,in &u*ea &i3er"8 e&e erau do-e8i c" ! /ia2" *ai 3un" era p!si3i&"C $use a&"turi ,e a*3a&a%e&e c!*uniste e&e ,e/eneau c!p&eit!are8 pentru c" erau superi!areC Ori8 t!ate aceste re6&ec2ii se 6i:au 'n creieru& !a*eni&!rC Est-eur!penii nu a/eau ne/!ie ,e ,e*!nstra2ii s!6isticate pentru a a%un4e &a c!nc&u1ia c" *ar:is*&eninis*u& era ! i,e!&!4ie stupi,"8 *esa%u& pun4i&!r era su6icientC $ractic8 'ntre /est i est nu a e:ista nici ! &upt" ,e i,ei8 nici ! 'n6runtare i,e!&!4ic" 6r!nta&"C sin4ura &upt" 6r!nta&" a 6!st 'ntre pun4i&e ,e p&astic !cci,enta&e i p&ase&e ,e a2" aut!?t!neC 'ntre etic?ete&e c!&!rate ,e pe

pr!,use&e !cci,enta&e i ?'rtia ,e *ar*e&a," aut!?t!n"C 'ntre r!u& stic&ei ,e c!ca-c!&a i r!u& stea4u&ui c!*unistC $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P ;tii ce8 ,!*nu&e ,!ct!ran,>>> Ia nu-2i *ai 3ate %!c ,e n!iE Nu-2i ,au ,!ct!ratu&> @n2e&e4i# BucN RouL

MEMORIILE UNUI 7URNA7OR


Persona9e* (5()L BIUL 7-7AL P Cu* e $arisu&# HIUL P E 6ru*!s> -i s" /e1i> -* s"-2i 6ac in/ita2ie> -i s" /ii s"-& /e1iC 7-7AL P Ce *" 3ucur c" ai /enitC HIUL P -* /enitC $!ate a* s" 6ac i ce/a a6aceri cu R!*Fnia> -cu* t!tu& e ! c?estiune ,e rapi,itate> Cine !cup" terenu& "&a c'ti4"> 7-7AL P C't stai# HIUL P Nu stau *u&t> Mai a* i nite a6aceri &a 0ucuretiC 5tau a1i i *'ine> 7-7AL P -a pu2in# HIUL P -* s" *ai /in> De acu* a* s" /in re4u&atC @n R!*Fnia se p!t c'ti4a acu* 3ani 6ru*!iC @n Hran2a eu &ucre1 pentru ! *are e,itur"C p!ate ,esc?i, ! 6i&ia&" aiciC /e1i 3ine cu* arat" c"r2i&e 'n R!*Fnia8 c't ,e %erpe&ite suntC ,ac" a,uc ! tip!4ra6ie aici 6ac *inuniC 5pune8 tat"8 /rei s" scrie* '*preun" ! carte# 7-7AL P Ce 6e& ,e carte# HIUL P 7at"8 s" nu te superi pe *ineC -* ! i,eeC O i,ee ca s" 6ace* nite 3aniC te r!4 s" *" ascu&2i i /!r3i* ,up" ce '2i p!/estesc t!tu&C 7at"C ;tiu c" ai 6!st turn"t!r>>> Dar nu te speria8 nu /reau s"-2i repr!e1 ni*ic> Di*p!tri/"8 /reau s"-2i pr!pun ! a6acere> Vreau s" /" pr!pun s" *"rturiseti t!tu& 'ntr-! carteC Vreau s"-2i pr!pun s"-*i p!/esteti *ie cu* ai turnat i s" scrie* '*preun" ! carteC Ve1i 3ine c" r!ata ist!riei s-a 'nt!rsC -cu* 'ncepe capita&is*u& s"&3atic> Iar cei care /!r a/ea pri*ii ce&e *ai 3une i,ei se /!r '*3!4"2i> -sta /reau s"-2i pr!pun ,e a&t6e&C @2i pr!pun s" *" a%u2i i s" te a%utC I*preun"8 ,ac" '*i ur*e1i s6aturi&e8 /!* 6ace a/ere> V!* c'ti4a *i&iar,e ,e &ei> ;i 'n p&us8 a putea s" pu3&ic cartea asta 'n Occi,entC I*p!rtant 'ns" e s" 6i* pri*iiC Nu*ai pri*u& turn"t!r ,in est /a a/ea ansa s" 6ac" /a&uri printr-! carte sincer"C Dac" scrie* repe,e ! carte sincer" i e*!2i!nant" ,espre cu* ai turnatC 7e r!4 s" *" cre1i8 intr"* 'ntr-! &u*e 'n care c!ntea1" rapi,itatea> ;tiu cu* *er4 tre3uri&e c" tr"iesc ,e 1ece ani 'n Occi,entC -cu* c" a c"1ut c!*unis*u& t!tu& se /a sc?i*3aC ai s" /e1iC c!*er2u& /a 6i re4eC intr"* 'n !r'n,uirea c!*ercia&"8 i,e!&!4ia nu *ai c!nta1"C I*a4inea1"-2i ,eci c" peste trei s"pt"*'ni pu3&icu& /a putea 4"si pe stan,uri&e &i3r"rii&!r ! carte cu tit&u& UMe*!rii&e unui turn"t!rU> 7e asi4ur c" ! ase*enea carte se /a /in,e 'n *ii ,e e:e*p&are> Cu c!n,i2ia8 repet8 ca s" 6ii tu pri*u& turn"t!r care 'i

6ace %ea culpa> Care se p!c"ieteC Care spune t!tC -& ,!i&ea nu /a a/ea8 'n nici un ca18 t!t at't ,e *u&t succes> Iar a& trei&ea i *ai pu2in> De aceea '2i pr!pun s" 6i* rapi1i>>> @n2e&e4i8 tat"8 ni*eni nu te /a *ai c!n,a*na &a 'nc?is!are8 &a 77 ,e ani8 pentru c" ai turnat>>>> In 2ara aceasta turn"t!rii au 6!st cu sute&e ,e *ii8 ,eci ni*eni nu /a 6i c!n,a*nat pentru c" ar 'nse*na s" 3&!c"* ec!n!*ia8 /ia2a s!cia&"8 rit*u& c!ti,ianC In sc?i*38 ,ac" sunte* rapi1i8 cu* '2i spun8 sc!ate* ! carte 3!*3"C ! tra,uc eu 'n 6rance1" i ! s" 6ie ! 3!*3" i 'n Occi,entC Ca s" nu *ai 1ic c" ! s"-2i 6ac" i 2ie 3ine s" te ,escarciC @*puc"* trei iepuri ,intr-! ,at"8 6ace* ! a6acere8 '2i *ai uure1i c!ntiin2a i tu8 i8 cine tieC c!n/in4e* pe t!at" &u*ea c" *"rturisiri&e ta&e /!r ,esc?i,e ca&ea unei a,e/"rate puri6ic"ri interi!are pentru t!t p!p!ru&C Nu*ai c"8 repet8 ,!ar pri*e&e *"rturisiri t!ta&e &e /!r a,uce i 3ani ce&!r care /!r a/ea cura%u& s" &e 6ac"C @2i %ur8 si*t ,e%a ceea ce se /a 'nt'*p&a>>> Cartea n!astr" ar putea 3ene6icia ,e ! pu3&icitate en!r*"> Or s" scrie ,espre ea 1iare&e8 ! s" se /!r3easc" ,espre ea &a te&e/i1!r8 ai s" /e1i8 se /!r !r4ani1a ,e13ateri8 /!* 6i in/ita2i s" ,"* inter/iuri peste t!tC @nt'i s-! sc!ate* 'n 6rance1" i ap!i ai s" /e1i c" /!* pri*i !6erte 4rase prentru tra,ucerea ei 'n a&te &i*3iC ;i cine tie8 p!ate c" se /a 6ace i un 6i&* p!rnin, ,e &a *"rturisi&e ta&eC Mer4i pe *'na *ea8 !ricu* a* ,e 4'n, s" cree1 ! e,itur" 'n R!*FniaC -* ,e%a c"r2i&e cu care a* s" *" &anse18 una ! s" 6ie ,espre ,e/ia2ii&e se:ua&e i ! a&ta e ! carte p!&i2ist"8 a*3e&e !r s" se /'n," ca p'inea ca&,"8 &u*ea e a/i," ,e &ucruri n!iC De aia '2i spun8 tat"8 s" ne uni* 6!r2e&e acu*C ai s" /e1i c" peste c'te/a &uni !r s" 'nceap" s" cur4" c"r2i&e ,e *e*!rii8 t!2i cei care au 6!st /ict*e i care au 6"cut puc"rie ,in *!ti/e p!&itice !r s" scrie 'n pr!stieC t!2i cei care au 6!st 3"tu2i se securitate i aa *ai ,eparteC> Nu*ai c"8 ai s" /e1i8 *"rturisiri&e /icti*e&!r nu /!r a/ea aceeai 6!r2" ca *"rturisiri&e c"&"i&!rC 7at"8 stai pu2in8 nu p&eca8 n-a* /rut s" spun c" te cre, un c"&"uC D!a*ne 6ereteC N-a* 6"cut ,ec't s" enun2 ! &e4e a recept"rii e,it!ria&e> Victi*i&e nu intersea1" at't ,e *u&t precu* a4res!rii8 t!r2i!narii8 asasinii> -a e pu3&icu&> -a e c!nstruit" *intea pu3&icu&uiC M"rturisi&e a4resatu&ui 'i pr!/!ac" c!*p"ti*ire8 ,ar ce&e a&e a4res!ru&ui 'i pr!/!ac" 6ris!ane> Ce spune c"&"u& i se pare *u&t *ai interesant8 *ai co%ple! ,ec't ce spune /icti*a> Victi*a are 'nt!t,eauna un punct ,e /e,ere "i8ic 'n ti*p ce c"&"u& are unu& %eta"i8ic8 'n2e&e4i # $are s!6isticat ,ar e si*p&uC O*u& este ! 6iin2" c!ntra,ict!rie> Iar pu3&icu&ui 'i p&ac p!/eti&e ,espre c!ntra,ic2ii&e insup!rta3i&e a&e 6iin2ei u*ane> Iar c"&"u& este 'nt!t,eauna 'n p!stura ,e a 6urni1a c!ntra,ic2ii *ai interesante ,ec't /icti*aC De aia '2i spun8 ?ai s" nu rat"* !ca1iaC 7u '*i p!/esteti i eu scriuC 7#tr$nul iese din $nc#pere.

HIUL P 7at"8 un,e p&eci# G"u aa8 ar 6i p"cat s" te superiC Haptu& c" ai turnat e acu* sin4uru& t"u capita&C Iar acu* c" a /enit capita&is*u& ar 6i ! pr!stie s" nu-& 6!&!si*C tat"C

57ELELE 5UN7 UL7IM- ME- +RIBA


Persona9e * EL EE&o%ote $n noapte* un ca%ion care se apropie' se opre4te' o portier# care se desc+ide' 4o"erul co,oar#' u4a din spate a ca%ionului care se desc+ide' pa4i' $n9ur#turi $ntr.o li%,# str#in#' u4a care se re$nc+ide' 4o"erul care urc# din nou $n ca,in#' ca%ionul care rede%area8# 4i se $ndep#rtea8#. Dou# u%,re cu doi rucsaci $n spinare. EL 4i E5. 5%$ndoi $4i aprind lanternele 4i se lu%inea8# reciproc. EL P .ai8 acuS p!2i s" respiri>>> E- P Respir8 ,ar>>> @(u4e4te' -o%it#' &e%e.A Du-te *ai 'nc!&!>>> Las"-*" sin4ur">>> Cele dou# u%,re se $ndep#rtea8# una de alta. 5%,ele urinea8#. EL re-ine l$n&# ea. EL P 0ea pu2in" ap">>> E- P -* cre1ut c" *!r>>> E5 ,ea ap#. EL P Vrei s" *"n'nci ce/a# E- P Nu /reau>>> Mi-e prea 4rea2">>> D!a*ne>>> Nu *ai /reau s" urc 'ntr-un ca*i!n 'n /ia2a *eaC D"-*i ! 2i4ar"C 5%$ndoi $4i aprind c$te o i&ar#. E5 se $ntinde pe spate' respir# aerul nop ii. EL $i %asea8# t$%plele. E- P Nu *" atin4eE EL P Ve1i s" nu a,!r*iC Nu sta &ipit" aa ,e p"*'nt c" eti asu,at">>> -t'ta ne tre3uie8 s" r"ceti>>> E- P -?8 ce 3ine e>>> Vreau s" tr"iesc a6ar">>> De acu* nu *ai /reau s" tr"iesc ,ec't a6ar">>> - 6!st ca 'ntr-! cuc">>> $utea* s" *uri*>>> EL P Nu *uri* n!i aa u!r>>>

E- P O68 2i-a* spus c" nu-*i p&ac ca*i!ane&e astea>>> EL P +ata8 ?ai8 c" acu* s-a ter*inatC E- P Uite ce 6ru*!s e ceru&>>> Uite i tu ce 3ine se /", ste&e&e>>> EL P -scu&t"8 ste&e&e sunt u&ti*a *ea 4ri%"C E5 se ridic# $n capul oaselor 4i pri-e4te $n 9ur. E- P Un,e ,racuS cre1i c" sunte*# EL P 5unte* 'n p&in c'*p8 un,e s" 6i*# E- P Cre1i c" sunte* 'n Ita&ia# EL P @n *!, n!r*a& ar tre3ui s" 6i* 'n Ita&ia> E- P Eti si4ur c" sunte* 'n Ita&ia# EL P -pr!ape si4ur> E- P E ca* pr!ast" !seaua8 pentru Ita&ia>>> EL P -u i ei !se&e pr!aste8 ce cre1i>>> E- P Uite ce 4"uri sunt 'n !seaC -u ita&ienii 4"uri ,in astea 'n !se&e# EL P Depin,e ,e re4iuneC Cu a9utorul lanternelor cei doi e!plorea8# 4oseaua' c$%pul' etc. E- P 7are *" te* c" nu sunte* 'n Ita&ia> EL P De ce cre1i c" nu sunte* 'n Ita&ia# E- P $"i nu /e1i ce para4in" e pe c'*pu& "sta# EL P DaS ce cre1i tu8 c" Ita&ia e t!at" nu*ai cu pa&*ieri# E- P @n !rice ca18 nu *ir!ase 6ru*!s>>> EL P Eu nu si*t ni*ic> E- P Mir!ase ur't> EL P -sta pentru c" *ir!si* noi ur't> E- P 7!tuiC EL P Nu ne-a* sp"&at ,e trei 1i&e8 n!i *ir!si* ur't> E- P 0a nu8 *ir!ase a 4un!aie> EL P $"i asta sunte* n!i8 ,!u" 4un!aie>>> E- P Ia nu *" *ai ,epri*a i tuC EL P ;i c?iar ,ac" *ir!ase a 4un!aie>>> ;i ce ,ac" *ir!ase a 4un!aie# ;i 'n Ita&ia sunt 4un!aie>>> EL proiectea8# lu%ina lanternei peste o t#,li # ponosit# pe care scrie nu%ele unui ora4* R+[s+en 3 N%. EL P Ia te uit"C ;ti* un,e sunte*> E5 $4i proiectea8# la r$ndul ei lu%ina lanternei peste t#,li #.

E- P Nu*ai c" "sta nu e nu*e ita&ian> 5%$ndoi $ncearc# s# sila,iseasc# nu%ele. E- P Nici nu tii cu* s"-& pr!nun2i> EL P R?_s?en>>> E- P Dar nu e ita&ian> EL P @n !rice ca18 sunte* &a 7 Li&!*etri ,e R?_s?en> E t!tui ! &!ca&itate> E- P O 6i nu*e ne*2esc> Cre1i c" sunte* 'n +er*ania# EL P Nu>>> Nu pute* 6i 'n +er*ania8 c" ,!ar n-a* &uat-! spre n!r,> E- P Dar nici spre su, s" tii c" n-a* &uat-!> EL P 0a ,a8 a* &uat-! spre su,> E- P .ai s" 6i* seri!i> $arc" ti* n!i 'n ce ,irec2ie a &uat-! nen!r!citu& "sta ,e ca*i!na4iu ,up" ce s-a 'n/'rtit c't s-a 'n/'rtit>>> EL P Oricu*8 a ascu&tat t!t ti*pu& *u1ic" ita&ian"> E- P ;i ce ,ac"# EL P Deci era ita&ian> E- P -sta nu 'nsea*n" c" *er4ea spre Ita&ia>>> $!ate c" e:act ,e aia ascu&ta *u1ic" ita&ian"8 pentru c" se 'n,ep"rta ,e Ita&ia> Ji-a* spus s" nu ne urc"* &a e& 'n ca*i!n c" nu *i s-a p"rut seri!s> EL P 0a *ie *i s-a p"rut seri!s> ;i 'n !rice ca18 a/ea nu*"r ,e Ita&ia> Cei doi se apropie de t#,li #. E- P Da8 nu*ai c" "sta ne e nu*e ita&ian> Nu*ai ne*2ii pun ,!u" puncte pe &itere>>> EL P Nu nu*ai ne*2ii8 i ,ane1ii pun aa> E- P Cre1i c" sunte* 'n Dane*arca# EL P Nu tiu> Ve,e* n!i c'n, r"sare s!are&e> E- P Eu /reau s" tiu un,e sunt acu%. EL P $"i ce /rei s" 6ac# E- P Dac" sunte* 'n Dane*arca e 3ine> ;i ,ac" sunte* 'n +er*ania e 3ine> E c?iar 6!arte 3ine> 5%$ndoi $4i aprind tele"oanele porta,ile. EL P -i re2ea# E- P Nu>>> 5%$ndoi $4i %ane-rea8# tele"oanele. E- P Cine tie un,e ne-a a,us "sta>>> Dac" sunte* 'n +recia# EL P Nu e ,e &!c r"u ,ac" sunte* 'n +recia> M"car s" 6i* 'n +recia>

E- P @n !rice ca18 sper c" n-a* trecut 'n 7urcia> EL P Nu8 'n 7urcia n-a/e* cu* s" 6i*> $'n" &a turci erau ,!u" 1i&e ,e *ers> E- P $"i ca* at'ta a* *ers i n!i>>> EL P N-a* *ers ,!u" 1i&e8 a* *ers e:act <) ,e !re> E5 tu4e4te 4i -o%it#. EL P Ji-e r"u# E- P Nu8 *i-e 3ine>>> Ce 6ace* acu*S# Un,e ,racuS e !rauS "sta c" nu se /e,e ni*ic# EL P $"i nu se /e,e c" e &a apte Li&!*etri> Mer4e* apte Li&!*etri i /e,e* un,e sunte*> EL scoate o +art#. E- P 7e ui2i 'n caru& cu 6'n> EL P M" uit s" /", 'n ce 2"ri se pun ,!u" puncte pe e>>> Un4urii *ai pun ,!u" puncte pe e> E- P 5" nu-*i spui c" sunte* 'n Un4aria> EL P De &a un4uri se trece u!r 'n -ustria> Nu e r"u ,ac" sunte* 'n Un4aria>>> (rece un %uncitor pe ,iciclet#. E- P .eiE .eiE Muncitorul se opre4te. E- P D!/e sia*!# Ita&ia# MUNCI7ORUL P Le4a# E- P Ita&ia# 5!n! in Ita&ia# Ne are in Ita&X# MUNCI7ORUL @"ace se%n cu %$na $ntr.o anu%it# direc ieA P Ita&iaC percare>>> EL P 5!n! ,!/e# N?ic? c!untrX# MUNCI7ORUL @r$8$ndA P Vica# -&3ania> E- P -&3ania# EL P -&3ania# O!u are sure# MUNCI7ORUL P 5i8 siC -&3aniaC O%ul d# din %$n# 4i pleac#. EL P -* c"cat-!> Ne-a &"sat 'n -&3ania>

@N VI-J- ME- N--M CI7I7 O C-R7E 5CRI5A DE UN UCR-INE-N


persona9e* UN +RU$ DE 7INERI (oi i actorii coco a i pe o ,ar# trans-ersal#' ca 4i cu% ar sta pe un &ard. (o i pri-esc $n &ol' "#r# s# clipeasc#. Biecare ine $n poal# un TalN%an. -C7ORUL 1 P Eu sunt cr!at> -C7ORUL 2 P Eu sunt r!*Fn> -C7ORUL < P Eu sunt r!*Fn ,in V!i/!,ina> -C7ORUL 9 P Eu sunt 3u&4ar> -C7ORUL = P Eu sunt s'r3> -C7ORUL ) P Eu sunt 3!sniac> -C7ORUL 1 P Eu sunt un4ur> -C7ORUL 2 P Eu sunt ucrainean> -C7ORUL < P Eu sunt *ace,!nean> -C7ORUL 9 P Eu sunt a&3ene1> -C7ORUL = P 7!2i sunte* ,in 0a&cani> -C7ORUL ) P 5au ,in Eur!pa ,e r"s"rit> -C7ORUL 1 P 7!2i sunte* 6ra2i> -C7ORUL 2 P ;i pri/i* cu t!2ii spre apus> -C7ORUL < P 5pre Occi,ent> -C7ORUL 9 P 5t"* cu t!2ii unii &'n4" a&2ii8 u*"r &a u*"r8 i pri/i* 'n aceeai ,irec2ie> -C7ORUL = P -,ic" spre Occi,ent> -C7ORUL ) P Nu ne uit"* nici!,at" unu& &a a&tu&> -C7ORUL 1 P Nu ne uit"* nici!,at" unii &a a&2ii> -C7ORUL 2 P Ne uit"* ,!ar spre Occi,ent> -C7ORUL < P Ne uit"* 2int" spre Occi,ent> -C7ORUL 9 P Eu pers!na& nu tiu cu* 'n%ur" /ecinii *ei> Nu tiu cu* 'n%ur" un ucrainean8 un un4ur8 un s'r3 sau un 3u&4ar> Dar tiu cu* 'n%ur" a*ericanii> -C7ORUL = P BucN. -C7ORUL ) P 5au BucN Rou. -C7ORUL 1 P 5au 0on o" t+e ,itc+.

-C7ORUL 2 P .a3ar n-a* cu* se spune c"cat &a /ecinii *ei8 a,ic" 'n 3u&4ar"8 'n s'r3"8 'n ucrainean" sau 'n un4urete> -C7ORUL < P Dar tiu cu* se spune c"cat 'n &i*3i&e !cci,enta&e> -C7ORUL 9 P 0+it. -C7ORUL = P In en4&e1" se spune s+it. -C7ORUL ) P In 6rance1" se spune %erde. -C7ORUL 1 P Iar 'n ita&ian" se spune %erda. -C7ORUL 2 P .a3ar n-a* cu* se spune D- i NU 'n ucrainean"8 rus"8 p!&!ne1"8 s'r3"8 r!*Fn"8 3u&4ar"8 sau &a a&2i /ecini ,e-ai *ei> -C7ORUL < P Dar tiu cu* se spune 'n en4&e1"> -C7ORUL 9 P Ses' no. -C7ORUL = P ;i *ai tiu cu* se spune D- i NU 'n 6rance1"> -C7ORUL ) P Oui' non. -C7ORUL 1 P ;i *ai tiu cu* se spune D- i NU 'n 4er*an"> -C7ORUL 2 P Ca' nein. -C7ORUL < P 5t"* t!2i aici8 c!c!2a2i pe 4ar,8 i pri/i* spre Occi,ent> -C7ORUL 9 P In /ia2a *ea n-a* /"1ut un 6i&* ucrainean> -C7ORUL = P ;i nici nu *" interesea1"> -C7ORUL ) P @n /ia2a *ea n-a* citit ! carte scris" ,e un ucrainean> -C7ORUL 1 P ;i nici nu *" interesea1"> -C7ORUL 2 P Ceea ce *" interesea1" sunt 6i&*e&e a*ericane> -C7ORUL < P 5-atar. -C7ORUL 9 P Inception. -C7ORUL = P Die +ard 1. -C7ORUL ) P Die +ard =. -C7ORUL 1 P 0e! and t+e CitR. -C7ORUL 2 P 5unte* t!2i 6ra2i> Vecini> 5t"* pe 4ar,> Gece na2i!na&it"2i ,i6erite> -C7ORUL < P 5'r3 ,in 0a&cani> -C7ORUL 9 P Cr!at ,in 0a&cani> -C7ORUL = P Mace,!nean ,in 0a&cani> -C7ORUL ) P 0!sniac ,in 0a&cani> -C7ORUL 1 P -&3ane1 ,in 0a&cani> -C7ORUL 2 P R!*Fn ,in 0a&cani> -C7ORUL < P -/e* *u&te &ucruri 'n c!*un> -C7ORUL 9 P Coca.cola. -C7ORUL = P Ceans. -C7ORUL ) P Bar Test. CoT,oR. Co+n OaRne. -C7ORUL 1 P 6arrison Bord. -C7ORUL 2 P Indiana Cones. -C7ORUL < P 5%erican drea%. -C7ORUL 9 P Microso"t. -C7ORUL = P NeT SorN' NeT SorN.

-C7ORUL ) P Bast "ood. -C7ORUL 1 P McDonald. 6a%,ur&er. -C7ORUL 2 P Gent. -C7ORUL < P (i%e is %oneR. -C7ORUL 9 P 5l Capone. 0in& 0in&. -C7ORUL = P 7onnie and ClRde -C7ORUL ) P (itanic. -C7ORUL 1 P 0anta 7ar,ara. -C7ORUL 2 P :od ,less 5%erica. -C7ORUL < P :ood ,oR. -C7ORUL 9 P (.s+irt. -C7ORUL = P -/e* ! &i*3" c!*un"> -/e* /a&!ri c!*une> -/e* ! ,irec2ie c!*un" 'n care pri/i*> -C7ORUL ) P 6iL -C7ORUL 1 P 7R' ,R. -C7ORUL 2 P 0ee Rou... -C7ORUL < P 6oT are RouH -C7ORUL 9 P :lad to %eet Rou. -C7ORUL = P 7R' ,RD -C7ORUL ) P 7R' ,RD (o i $4i pun c#4tile pe urec+i 4i $ncep s# se a&ite ascult$nd' ,ine$n eles' %u8ic# a%erican#.

CREGI C-OR 5A NE 0-7A#


Persona9e* PRIMUL 5L DOILE5 Doi tineri care toc%ai au "ost arunca i $ntr.o celul#. $RIMUL P Un,e eti# M" au1i# M" /e1i# -L DOILE- P NuC $RIMUL P Ce 3estiiC 7!2i sunt nite 3estiiC -L DOILE- P DaC $RIMUL P Cre1i c-!r s" ne 3at"# -L DOILE- P Da> $RIMUL P Cre1i c-!r s" ne !*!are# -L DOILE- P Nu> $RIMUL P Eu8 'n !rice ca18 pre6er s" *" !*!are ,ec't s" *" 3at"> -L DOILE- P Nu au /!ie s" ne !*!are> E:ist"8 t!tui8 nite &e4i> $RIMUL P Li se rupe ,e &e4i> D!ar ei sunt cei care 6ac &e4i&e> -L DOILE- P @n !rice ca18 nu p!t s" ne !*!are> Ce-a* 6"cut n!i ca s" ne !*!are# $RIMUL P Ce-a* 6"cut8 ce n-a* 6"cutC 0tri&#te din e!terior. $RIMUL P -u1i# -u 'nceput s" 3at"> -L DOILE- P H"-te c" n-au1i> $RIMUL P Cu* s" n-au1i# $"i nu /e1i cu* 2ip"# -L DOILE- P -c!per"-2i urec?i&e> +'n,ete-te &a a&tce/a> $RIMUL P Nu p!t s" *" 4'n,esc &a a&tce/a> Nu sup!rt s" 6iu 3"tut> N-au ,reptu& s" ne 3at"> @n !rice ca18 eu nu *" &as8 nu *" &as 3"tut> -L DOILE- P Linitete-te8 !r s" ne ,ea c'te/a pa&*e i !r s" ne &ase s" p&ec"*> -sta-i t!t> $RIMUL P Nu e si4ur> -L DOILE- P 0a ,a> $RIMUL P Ji s-a 'nt'*p&at 2ie8 ,e%a# -L DOILE- P Nu8 ,aS tiu eu cu* se 'nt'*p&" ,e !3icei> $RIMUL P De un,e tii# 7e-au *ai &uat /re!,at"8 aa8 pe sus# -L DOILE- P Nu8 ,aS *i-au p!/estit a&2ii cu* se 'nt'*p&"> @2i ra, c'te/a pa&*e8 p!ate c'2i/a pu*ni8 i te &as" s" p&eci> Nu te p!t 2ine prea *u&t aici> Nici n-au &!c8 t!tu& e p&in>

$RIMUL P C?iar i ! sin4ur" pa&*"8 eu nu sup!rt> Nu sup!rt8 nu-*i p&ace s" *" atin4" cine/a8 '*i /ine s" /!*it nu*ai c'n, *" 4'n,esc> -L DOILE- P .ai8 4ataC N-ai s" *!ri ,in ,!u"8 trei pa&*e> $RIMUL P $e *ine nu *-a 3"tut ni*eni nici!,at"> Nici *"car taic"-*eu n-a ri,icat nici!,at" *'na asupra *ea> -L DOILE- P Nu te *ai a4ita> I*p!rtant e s" te &ai 3"tut 6"r" s"-i iri2i> 5" nu 6aci care cu*/a pe 4r!1a/u&> ;i *ai a&es s" nu ri,ici capu&> C'n, !r s" 'nceap" s" te 3at"8 2ine capu& ap&ecat i pri/ete 'n p"*'nt> $RIMUL P NuC N-a* s" p!t 6ace nici!,at" aa ce/aC -L DOILE- P 0a ,a8 /a tre3ui s-! 6aci c" a&t6e& riti s" iei ,e aici *uti&at pe /ia2"> 0a4"-2i asta 'n cap8 *!ti/e s" ne t!rture1e n-au8 t!t ce /!r e s" ne ,ea ! &ec2ie> $RIMUL P -scu&t"8 *ie nu-*i p&ace cu* 4'n,eti> -L DOILE- P Cu* 4'n,esc eu ar 6i 3ine s" 4'n,eti i tu> ;i 6ii atent ce sc!2i pe 4ur" c'n, !r s" 'nceap" s" te 3at"> Dac" 2i se pune /re! 'ntre3are r"spun,e p!&itic!s8 ,a8 nu8 ,a8 nuC ,epin,eC H"r" c!*entarii> -i 'n2e&es# Nici s" nu ur&i ca ne3unu& i nici nu 6" c!*entarii> $RIMUL P -8 nu8 eu a* s" ur&u ca ne3unu&> LE DEUYIME P Cu c't ur&i *ai *u&t cu at't 'i ener/e1i *ai *u&t> Ur&" i tu pu2in8 c't s" &e 6aci p&"cere8 ,aS nu prea *u&t> Mai a&es nu tre3uie s" &e ,ai i*presia c" !pui re1isten2"> -rat" c" te ,!are8 ,ar ,!1ea1"8 e i*p!rtant s" tii s" ,!1e1i> $RIMUL P 5per c-!r s" 'nceap" cu tine> -L DOILE- P Nu e si4ur c-!r s" 'nceap" cu *ine> Dar ,ac" !r s" 'nceap" cu *ine8 cu at't *ai 3ine pentru tine8 !r s" !3!seasc" t"3"cin,u-*" i ai s" scapi tu *ai u!r> $RIMUL P 5incer s"-2i spun8 a /rea s" 'nceap" s" ne 3at" c't *ai repe,e ca s" sc"p"* ! ,at"> -L DOILE- P -8 nu8 nu tre3uie s"-2i 6aci i&u1iiC N-!r s" ne 3at" i*e,iat8 'nt'i !r s" ne *ai 2in" aici8 ei tiu 3ine c" n!i ti* ce ne ateapt" i c" asta ne an4!asea1"C 5-ar putea s" ne sc!at" ,e aici ca s" ne 3at" pe &a patru ,i*inea2a8 sau p!ate c?iar *'ine &a pr'n1> Depin,e8 cu* au c?e6> $RIMUL P -u1i8 /reau s" te r!4 ce/aC -L DOILE- P Ce# $RIMUL P D"-*i ! pa&*"E -L DOILE- P Ce#E $RIMUL P Vreau s"-*i ,ai ! pa&*"> Ca s" 6iu pre4"titC Vreau s"-*i ,au sea*a ,ac" p!t s" 6ac 6a2"> -L DOILE- P Hii seri!sC $RIMUL P G"u8 te r!4C D"-*i ! pa&*"C D"-*i una ca i cu* ai 6iC ca i cu* ai 6i 'n &!cu& &!rC -L DOILE- P 7u ai 'nne3unit#

$RIMUL P Nu8 ,ar /reau s"-*i ,ai ! pa&*"C .ai8 c"-*i 6aci un 3ine8 ,"-*i una c" a&t6e& si*t c" *" su6!cC D"-*i te r!4 ! pa&*" c" a&t6e& 'ncep s" /!*itC -L DOILE- P 0ine8 un,e /rei s" te atin4# $RIMUL P Nu tiuC un,e /rei8 ,ar ?ai ! ,at"C ?ai8 c" pre6er s" 6iu pre4"titC Dar &!/ete tareC L!/ete tare ,e &a 'nceput> -L DOILE- P 0ine8 'nc?i,e !c?ii> $RIMUL P Nu8 nu8 &!/ete-*" aaC Un,e /rei8 ,"-i ,r*uSE -L DOILE- P @n cap sau 'n st!*ac# $RIMUL P Un,e /rei8 ,ar 6"r" *i&"> -L DOILE- P -?8 6ir-ar s" 6ie8 nu e u!r> $RIMUL P .ai8 c" e ce& *ai *are 3ine pe care *i-& p!2i 6ace>>> Corp lo-it cu ,rutalitate. -L DOILE- P 5cu1"-*"C Cu* a 6!st# $RIMUL @scuip$nd s$n&eA P E 3ineC -L DOILE- P 7e ,!are# $RIMUL P DaC -L DOILE- P N-a* /rutC Cre,e-*" c" n-a* *ai &!/it nici!,at" pe ni*eni> $RIMUL P N-ai &!/it ,ar tii s" &!/eti> -L DOILE- P Mi-e 6ric" i *ie8 asta-i t!tC $RIMUL P N!r*a&C @n !rice ca18 '2i *u&2u*escC ;i acu* *ai /reau unaC -L DOILE- P -8 nuC -cu* e r'n,u& t"u s" ,ai>

$O$ORUL HLUID
Persona9e * DOC7OR-NDUL COMI5I- DE DOC7OR-7 $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P 5" re1u*"*8 ,!*nu&e ,!ct!ran,> Du*nea/!astr" pretin,e2i ,e 6apt c" 'n spa2iu& 0a&canic se a6&" ascuns un p!p!r care /!r3ete ! &i*3" necun!scut"> DOC7OR-NDUL P E:act> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Un p!p!r care8 ,e &a 6!r*area sa8 i-a ascuns &i*3a> DOC7OR-NDUL P E:act> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Dar nu a/e2i ,ate pri/in, &!ca&i1area 4e!4ra6ic" a acest!r !a*eni> DOC7OR-NDUL P Nu8 pentru c" este /!r3a ,e un popor "luid> $ROHE5ORUL 1 P 5" 'n2e&e4e* ,eci c" 'n &ucrarea ,u*nea/!astr" a2i intr!,us un c!ncept n!u8 ce& ,e popor "luid. DOC7OR-NDUL P E:act> $ROHE5ORUL 2 P -2i putea s" ne ,a2i ! ,e6ini2ie scurt" a c!nceptu&ui# DOC7OR-NDUL P Un popor "luid este un p!p!r care ia 6!r*a c!nte:tu&ui ist!ric ,e *!*ent> La 6e& ca un 6&ui, care ia 6!r*a /asu&ui 'n care este /"rsat> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Du*nea/!astr" pretin,e2i c" a2i ,esc!perit e:istenta acestui p!p!r> Dar nu a/e2i nici ! ,!/a," c!ncret"> DOC7OR-NDUL P Nu8 pentru c" este /!r3a ,espre un p!p!r care nu a &"sat ur*e 'n ist!rie> $ROHE5ORUL 1 P 7!ate p!p!are&e &as" ce/a 'n ur*a &!r> DOC7OR-NDUL P 7!ate8 cu e:cep2ia acestuia> $!p!ru& pe care '& ,escriu eu 'n &ucrarea *ea a supra-ie uit t!c*ai ,at!rit" 6aptu&ui c" nu a &"sat nici ! ur*"> Nici ur*e *ateria&e8 nici ur*e spiritua&e sau cu&tura&e> Capacitatea sa ,e a se a,apta 6iec"rui conte!t istoric a 6!st t!ta&"> Este un p!p!r care a tra/ersat <000 ,e ani ,e ist!rie 6"r" s"-i se*na&e1e pre1en2a 'n uni/ers> @ntruc't s-a ,i1!&/at 'n 6iecare n!u c!nte:t ist!ric8 e& nu 6!st practic nici!,at" ,!*inat> Cu* nu i-a *ani6estat nici!,at" pre1en2a8 e& a sc"pat ast6e& ,e sc&a/ie8 ,ac" *" p!t e:pri*a aa> $ROHE5ORUL 2 P ;i t!tui8 !a*enii acetia /!r3esc ! &i*3"C O &i*3" 'nsea*n" ! ur*"> C?iar i atunci c'n, au ,isp"rut8 &i*3i&e &as" ur*eC

DOC7OR-NDUL P C!nc&u1ia &a care a* a%uns este c" &i*3a /!r3it" ,e acest p!p!r a r"*as ! &i*3" secret"> -st"1i8 'n %ur ,e 9000 ,e &i*3i sunt pe ca&e ,e ,ispari2ieC Dar &i*3a acestui p!p!r 6&ui, r"*'ne /ieC Ea este 'n c!ntinuare tiut" ,!ar ,e *e*3rii acestui p!p!r> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P Vre2i s" spune2i c" &i*3a pe care ! /!r3esc aceti !a*eni este tiut" nu*ai ,e ei8 ,ar pentru ca ni*eni s" nu &e-! ,esc!pere ei ,e 6apt nu /!r3esc 'ntre ei 'n &i*3a &!r ancestra&"# DOC7OR-NDUL P E:act> -cest p!p!r 6&ui, i-a p"strat &i*3a ancestra&" ca unic" su3stan2" i,entitar"> @n sc?i*38 *e*3rii acestui p!p!r au 'n/"2at t!ate &i*3i&e /ecini&!r i t!ate &i*3i&e in/a,at!ri&!r> -cest p!p!r este un ca1 unic 'n ist!rie ,e supra/ie2uire prin a,aptare &in4/istic"> $ROHE5ORUL 1 P Du*nea/!astr" pretin,e2i c" ,e 6iecare ,at" c'n, acest p!p!r s-a /"1ut 'n situa2ia ,e a 6i in/a,at sau ,!*inat8 a 'n/"2at i*e,iat &i*3a in/a,at!ru&ui> DOC7OR-NDUL P E:act> $rintr-! curi!as" capacitate ,e *e*!ri1are8 *aniera sa ,e a se ap"ra8 ,e a-i c!nser/a i,entitatea ,e 6apt8 a 6!st aceea ,e 'n/"2are rapi," a &i*3i&!r /!r3ite ,e p!p!are&e in/a,at!are> La !ra in/a1iei r!*ane aceti !a*eni au 'n/"2at i*e,iat &atina> C'n, r!*anii au a%uns 'n spa2iu& &!r 4e!4ra6ic8 acest popor "luid era ,e%a &atini1at8 a,!ptase 1eii r!*ani8 &e4is&a2ia i 3uc"t"ria r!*an"> Mai t'r1iu8 c'n, au /enit peste ei ?unii8 aceti !a*eni au 'n/"2at &i*3a ?uni&!r8 c'n, au /enit *!n4!&ii8 au 'n/"2at &i*3a *!n4!&i&!r> C'n, au /"1ut c" I*periu& 3i1antin ur*a s"-i e:tin," puterea p'n" &a ei8 au 'n/"2at 4recete> C'n, au a%uns turcii 'n 1!na &!r ,e supra/ie2uire8 ei tiau ,e%a8 ,e c'te/a ,ecenii8 &i*3a turc"> @n *!*entu& 'n care 2ara &!r 6&ui," a 6!st captat" ,e s6era ,e in6&uien2" a I*periu&ui austr!-*a4?iar8 ei /!r3eau ,e%a ce&e ,!u" &i*3i8 4er*ana i *a4?iara>>> $ractic8 au reuit s" r"*'n" in/i1i3i&i 'n 6a2a tutur!r acest!r in/a1ii 'n/"2in, &a ti*p8 une!ri cu ,ecenii 'nainte ,e pr!,ucerea c!ncret" a in/a1iei8 &i*3a in/a,at!ri&!r>>> $ROHE5ORUL 2 P -a se 6ace c" aceti !a*eni8 spune2i ,u*nea/!astr"8 au /!r3it 'n ,ecursu& ist!riei /re! trei1eci ,e &i*3i> DOC7OR-NDUL P 7rei1eci sau patru1eci> $ROHE5ORUL 2 P $rintre care rusa8 persana i 6rance1a> DOC7OR-NDUL P Hrance1a au 'n/"2at-! cu c'2i/a ani 'nainte ,e e:pe,i2ia &ui Nap!&e!n 'n Rusia> -ceti !a*eni sperau ca Nap!&e!n s" /in" 'n 0a&cani pentru a-i 4!ni pe turci8 ,ar s-au 'ne&at> $ROHE5ORUL P Ceea ce 'nsea*n" c" une!ri au 'n/"2at une&e &i*3i ,e4ea3a> DOC7OR-NDUL P E:act> -a a 6!st ca1u& cu ara3a8 au 'n/"2at-! 'nainte ,e /enirea turci&!r8 c'n, ara3ii 'ncepuser" cucerirea 5paniei> U&teri!r 'ns" ca&i6ate&e ara3e au trecut e&e su3 st"p'nire turceasc"> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P D!*nu&e ,!ct!ran,8 ,a2i-*i /!ie s" /" pun ! 'ntre3are !arecu* 'n a&2i ter*eni> -2i scris8 practic8 ! &ucrare ,e ,!ct!rat ,e ! *ie ,e pa4ini ca s" ,e*!nstra2i c" printre nu*er!ase&e p!p!are

3a&canice e:ist" unu& ,espre care nu ti* ,e 6apt ni*ic pentru c" a r"*as in/i1i3i& 'n/"2in, 'n cursu& sec!&e&!r t!ate &i*3i&e in/a,at!ri&!r> Nu /i se pare t!tui c" te!ria ,u*nea/!astr" este ca* t'*p't"# DOC7OR-NDUL P Nu8 ,!*nu&e pr!6es!r> $ROHE5ORUL 1 P $"i nu a/e2i practic nici ! pr!3"> $ROHE5ORUL 2 P N-a2i reui s" inter/ie/a2i nici *"car un sin4ur *e*3ru a& acestui p!p!r>>> $ROHE5ORUL < P Din &i*3a sa secret" n-a2i reuit s" a6&a2i nici *"car ! si&a3"> $ROHE5ORUL 9 P @n ce pri/ete &!ca&i1area &!r 4e!4ra6ic"8 sunte2i *ai *u&t ,ec't inc!erent> 5pune2i c" 'n antic?itate acest p!p!r ar 6i tr"it &a n!r, ,e Dun"re8 c" 'n E/u& Me,iu ar 6i *i4rat 'n Mun2ii $in,u&ui ,ar c" ! ra*ur" a sa ar 6i r"*as 'n Carpa2i8 c" *ai t'r1iu ar 6i ,e/enit un p!p!r prep!n,erent ur3an>>> Ce ,!/a," a/e2i c" aceti !a*eni e:ist" 'nc"# DOC7OR-NDUL P D!/e1i&e *e&e sunt t!ate "luide8 ,!*nu&e pr!6es!r> $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P 0ine8 ,a2i-ne *"car ! ,!/a," 6&ui," pri/in, e:isten2a acestui p!p!r secret> DOC7OR-NDUL P Haptu& c" n-au &"sat ni*ic 'n ur*a sa este ! ,!/a," ire6uta3i&" a e:isten2ei sa&e> I,ea&u& acest!r !a*eni a 6!st8 cu* spunea*8 unu& sin4ur s" nu 6ie nici!,at" supus> $re2u& p&"tit este ,eci>>> creati/itate 1er!>>> i !ri4ina&itate 1er!>>> cu e:cep2ia unei tu&3ur"t!are capacit"2i ,e i*itare> $ROHE5ORUL 1 P ;i ast"1i pe cine i*it"# DOC7OR-NDUL P -st"1i 'i i*it" pe a*ericani> $ROHE5ORUL 1 P $"i t!at" &u*ea 'i i*it" pe a*ericaniC 7!at" p&aneta 'i i*it" pe a*ericani> ;i c?ine1ii 'i i*it" pe a*ericaniC DOC7OR-NDUL P D!/a," c" a* ,repatateC $!p!ru& 6&ui, ,espre care /!r3esc s-a *!n,ia&i1atC $RE;EDIN7ELE COMI5IEI P ;tii ce8 ,!*nu&e ,!ct!ran,>>> Ia nu-2i *ai 3ate %!c ,e n!iE Nu-2i ,au ,!ct!ratu&> @n2e&e4i# BucN RouL

UL7IMELE CUVIN7E -LE MORJILOR


Persona9e* BUNCIION5RUL B5(5 HUNCJION-RUL P Veni2iC /eni2iC Lua2i &!cC H-7- P Mu&2u*esc> HUNCJION-RUL P Vre2i cu*/a ! ca6ea# H-7- P NuC HUNCJION-RUL P Un ceai # H-7- P NuC HUNCJION-RUL P 0ineC $"i8 s" ti2i c" /-a* ana&i1at ,!saru&C V-a* citit aut!3i!4ra6iaC De c't" /re*e sunte2i la noiH H-7- P De apr!ape 1ece ani> HUNCJION-RUL P ;i p'n" acu* n-a2i 4"sit ,e &ucru# H-7- P NuC HUNCJION-RUL P De ce# H-7- P Nu tiuC HUNCJION-RUL P -2i 6!st cu*/a internat" /re!,at" 'n spita& psi?iatric# H-7- P NuC HUNCJION-RUL P ;i nici &a ,u*nea/!astr" 'n 2ar"# H-7- P NuC HUNCJION-RUL P DaC @n !rice ca1C ceea ce scrie2i ,u*nea/!astr" aici pareC un 6e& ,e &iteratur"C -2i scris /re!,at" &iteratur"# H-7- P Nu> HUNCJION-RUL P $!e1ie# $r!1"# H-7- P Nu> HUNCJION-RUL P Dar /" p&ace &iteratura# H-7- P @*i p&ace8 ca &a t!at" &u*ea> HUNCJION-RUL P 0ine8 ?ai,e2i s" ! &u"* a&t6e&> Du*nea/!astr" scrie2i aici c" sin4uru& &ucru pe care ti2i s"-& 6ace2i 'n /ia2" este s" citi2i ,e pe 4ura *!r2i&!r u&ti*e&e cu/inte a&e acest!raC H-7- P 5puse 'nainte ,e a *uriC ,aC HUNCJION-RUL P Ce s" 'n2e&e4 eu ,e aici# C" sunte2i ne3un"# H-7- P Nu> Este ! *eserie ca !ricare a&ta> Nu*ai c" e t!ta& n!u"> HUNCJION-RUL P C" e t!ta& n!u" *i se pare e/i,ent> H-7- P ;i sunt capa3i&" s" pre,au cursuri 'n acest sens> HUNCJION-RUL P -,ic"#

H-7- P -,ic" s" 'n/"2 i pe a&2ii s" citeasc" ,e pe 3u1e&e *!r2i&!r u&ti*e&e &!r cu/inte pr!nun2ate 'nainte ,e *!arte> HUNCJION-RUL P DaC> De ce nu# H-7- P E i*p!rtant s" ti* ce spun !a*enii 'nainte ,e a *uri> Mai a&es !a*enii care *!r sin4uri> Oa*enii care *!r pe c'*p8 !a*enii care *!r '*puca2i cu un 4&!nte 'n cea6"C E i*p!rtant s" ti* ce au 4'n,it ei c?iar 'n c&ipa *!r2ii8 care a 6!st u&ti*u& cu/'nt sau c?iar u&ti*a 6ra1" spus" 'nainte ,e a *uri> 7!ate aceste 6ra1e r"*'n pe 3u1e&e &!r8 sau 'n 4ura &!rC Une!ri 'n 4't&e%u& &!rC Depin,e ,e *!,u& 'n care au *urit> HUNCJION-RUL P ;i ,u*nea/!astr" un,e a2i 'n/"2at s" citi2i t!ate aceste cu/inte# H-7- P @n 6!sta Ou4!s&a/ieC Dar ap!i a* c"&"t!ritC -* 6!st i 'n CeceniaC Mai n!u a* 6!st i 'n +e!r4ia>>> -* 6!st i 'n C!n4!C -* 6!st 'n *u&te &!curi> HUNCJION-RUL P ;iC Meseria astaC sau te?nica asta ,e citire a u&ti*e&!r cu/inte spuse ,e *!r2iC a2iC ,esc!perit-! sin4ur"# E ! ,esc!perire a ,u*nea/!astr"# Este ! in/en2ie pers!na&"# $ute* spune c" a2i in/entat ! *eserie n!u"# H-7- P -* 'n/"2at-! ,e 6apt ,e &a un 3"tr'n> HUNCJION-RUL P De &a un 3"tr'n# H-7- P De &a cine/a ,in satu& *eu> Cine/a ,in 6a*i&ia *ea> Un !* care nu *ai esteC HUNCJION-RUL P DaC V", c" *i-a2i a,us aici ! &ist" 'ntrea4" ,e 6ra1eC O &ist" ,e 6ra1e i ,e cu/inteC ;i pretin,e2i c" sunt u&ti*i&e cu/inte spuse ,eC ,e apr!ape <00 ,e *!r2i sc!i recent ,intr-! 4r!ap" c!*un" ,inC ,in 0!sniaC H-7- P Da8 a* &ucrat pentru *ai *u&te !r4ani1a2ii ne4u/erna*enta&e>>> HUNCJION-RUL P V", c" 6!arte ,es apare pe &ist" cu/'ntu& U*a*"UC Mai sunt i nu*e pr!priiC Du*ne1eu8 este in/!cat 6!arte ,esC Cu/'ntu& Up!rci&!rU este i e& ,e *u&te !ri 6!&!sitC H-7- P Da> $entru 6iecare ca,a/ru a* 6"cut ! 6!t!4ra6ie i pentru 6iecare *!rt 'n parte a* i,enti6icat 6ra1a&e sau cu/inte&e respecti/e> HUNCJION-RUL P 5unt i !a*eni care nu spun ni*ic 'nainte ,e *!arte# H-7- P NuC ,!ar cei care *!r 'n s!*n> Dar cei care tiu c" *!r spun 'nt!t,eauna c'te ce/aC HUNCJION-RUL P ULai&!rEU U$!rci&!rEU UDu*ne1eu ! s" /" pe,epseasc">U UO s" p&"ti2i pentru t!t>U UD!a*ne8 nu *" &"saEU UCe /-a* 6"cut eu8 *"#U UHra2i&!r8 a2i 'ne3unit#U ;i aa *ai ,eparteC 5ute ,e cu/inte i e:presiiC H-7- P DaC HUNCJION-RUL P Da>>> 0uuun>>> 7e?nic /!r3in,8 aceste cu/inte pe care &e cu&e4e2i ,e pe 3u1e&e *!r2i&!r>>> sau ,in 4uri&e &!r>>> sunt u!r ,e e:tras# Nu !pun nici!,at" re1isten2"# Le 4?ici2i ,intr-! pri/ire#

H-7- P Nu8 sunt i *!r2i c"r!ra u&ti*e&e cu/inte &e r"*'n 3&!cate 'n 4'tC ;i atunci e *ai 4reu>>> HUNCJION-RUL P Da8 n!r*a&>>> H-7- P V", c" nu *" cre,e2i> HUNCJION-RUL P Nu>>> Din p"cate>>> $e &a c'te a4en2ii ,e recrutare ,e 1i&ieri a2i *ai trecut# H-7- P $e &a *ai *u&te> HUNCJION-RUL P ;i>>> ce-au 1is cei&a&2i# H-7- P Unii *-au tri*is &a *!r4"8 a&2ii *-au tri*is &a p&i*3are> Ni*eni nu /rea s" crea," c"C t!ate aceste cu/inte au un sensC C" este i*p!rtant pentru n!i s" ti*C ce ne-au spus *!r2iiC u&ti*u& *esa% a& ce&!r care au *uritC HUNCJION-RUL P Da>>> H-7- P - putea8 cu* /-a* spus8 'n/"2a i pe a&2ii s" citeasc" t!ate aceste cu/inte>>> 5unt s!&,a2i care *!r ,eparte ,e 2"ri&e &!rC Occi,entu& are s!&,a2i peste t!tC 'n IraL8 'n -64anistanC C'n, sunt tri*ise ca,a/re&e s!&,a2i&!r *!r2i acas"8 ar 6i p!ate 3ine ca 6a*i&ii&e s" pri*easc" iC aceste *esa%eC u&ti*e&e &!r cu/inteC HUNCJION-RUL P Da8 ,aC a3s!&utC D!*ni!ar"8 eu a* n!tat t!t i a* s" /", ce p!t 6aceC Dac" '*i &"sa2i un nu*"r ,e te&e6!n i ! a,res">>> H-7- P Din p"cate>>> nu a* nici nu*"r ,e te&e6!n i nici a,res"> HUNCJION-RUL P Un nu*"r ,er *!3i&>>> H-7- P Nu a* nu*"r ,e *!3i&8 nu a* a,res"8 nu &!cuiesc nic"ieri> 5unt *!art"> HUNCJION-RUL @url$ndA P Ma*"""C *a*"""C Moare cu capul pe %as#.

OCCIDEN7 EY$RE55 2
Persona9e * OR0UL H-7V-5ILE E-entual# proiec ie* &ar# pr#"uit# $n plin# c$%pie. OR0UL P Vreau s"-& atin4> H-7- P Cu* s"-& atin4i# OR0UL P Vreau s"-& atin4 cu *'na *ea> H-7- P N-ai cu* s"-& atin4i8 tat"8 c" nu e *e&c> E tren> E rapi,> E ce& *ai rapi, tren ,in Eur!pa> OR0UL P Vreau s"-& atin4 *"car ! secun,"> H-7- P N-ai cu* s" atin4i un tren 'n *ers> Vrei s" te taie# OR0UL P -* 6!st ,e2inut p!&itic> M-au !*!r't c!*unitii>>> 5pune-i &ui Vasi&e s"-& !preasc"> H-7- P Nu are /!ie Vasi&e s"-& !preasc"> OR0UL P 5"-& !preasc" *"car ! secun,"> H-7- P 0unicu&e8 ,ac" '2i spun c" nu are /!ie>>> Nu are /!ie> E inter1is> $'n" &a Viena nu !prete> OR0UL P 5pune-i &ui Vasi&e c" &-a* ru4at eu> H-7- P Vasi&e>>> Vasile -ine' o s#rut# pe "at#. V-5ILE P Da# H-7- P $!2i tu s" !preti Orient-E:press-u&# $entru ! secun,"# V-5ILE P $entru ! secun," p!t> OR0UL P -i /"1ut c" p!ate# H-7- P 0ine8 3unicu&e8 ,ar nu r"*'i a4"2at ,e e&> @& atin4i ! secun," i ,up" aceea ne &ai 'n pace> C" ne-ai 'nne3unit cu Orient-E:press-u& "sta> $r!*i2i c" ne &ai 'n pace ,up" aceea# OR0UL P $r!*it> H-7- P C" i aa ne pui 'n peric!&> @i pui &ui Vasi&e cariera 'n peric!&> OR0UL P 5pune-i c" &-a* ru4at eu>>> V-5ILE P +ata8 tat">>> -* s"-i pun 6!c /er,e ca s" !preasc">>> ;i c'n, !prete8 te '*pin4e nep!ata cu c"ruci!ru& i-& atin4i>>>

Vasile aduce o -ec+e u4# de tren' ru&init#' cu &ea%ul lips#. De u4# este $nc# "i!at# o clan # 4i o ,ar# de %etal de care se apucau c#l#torii ca s# poat# urca %ai u4or $n tren. Bata scoate tele"onul %o,il 4i d# dru%ul la $nre&istrarea sonor#. 0en8a ia c# trenul se apropie. Bata $l i%pin&e pe or, spre ceea ce ar tre,ui s# "ie calea "erat#. Vasile se apropie cu u4a de -a&on de tren. 5%$ndoi scot sunete de natur# s# su&ere8e oprirea trenului $n &ar#. V-5ILE P .ai8 tat"8 c" s-a !prit>>> OR0UL P Un,e# Un,e# V-5ILE P @ntin,e *'na>>> 5i*2i *'neru&# OR0UL P 5i*t8 si*t>>> Care *'ner# V-5ILE P E ,e &a ua ,e &a /a4!nu& restaurant>>> .ai8 cura%8 apuc"-&>>> .ai apuc"-&8 c" nu te *uc">>> -i /rut s" atin4i Orient-E:press-u&8 acu* atin4e-&E OR0UL P Un,e-i# Asta rece# H-7- P -a>>> D" i *'na cea&a&t">>> -sta-i 3ara ,e &a u">>> OR0UL P 0ara8 3ara>>> -sta-i 3ara# H-7- P -puc-!>>> OR0UL P $!ate s" urc pu2in# V-5ILE P 5t!pE Vrei s" ca1i su3 r!2i# N-ai cu* s" urci 'n /a4!n>>> Dar prin,e-te pu2in ,e 3ar">>> .ai8 prin,e-te ,e ea>>> -a>>> -cuS e 3ine# Eti *u&2u*it>>> OR0UL P ;i ua# Un,e-i ua# Vreau s" pip"i ua>>> V-5ILE P +ata8 ,"-&e ,ru*u& c" p&eac">>> Vasile "luier# ca 4i cu% ar "i ordonat %ecanicului s# pun# $n %i4care trenul. H-7- P +ata8 3unicu&e8 &-ai atins8 acu* &as"-& s" p&ece>>> OR0UL @-or,ind cu trenulA P Ce 6aci8 6u*!su&e# Un,e *er4i tu aa 6ru*!s# C'te 2"ri ai str"3"tut8 tu8 6ru*!su&e# -i /a4!ane $u&&*an# Eti *'n,ru# De ce nu r"spun1i# V50ILE i%it# "luieratul loco%oti-ei. OR0UL P C'te /a4!ane sunte2i ast"1i8 *"# Gece# /Loco%oti-a/ "luier# de dou# ori. OR0UL P Cincispre1ece#

OR7UL r#%$ne a&# at de %$ner 4i de ,ar#' $n ti%p ce Vasile %i4c# u4a pentru a si%ula plecarea trenului. B5(5 $%pin&e c#ruciorul ca s#.i dea OR7ULUI sen8a ia c# a r#%as a&# at de tren. V-5ILE P +ata8 3unicu&e8 ,"-&e ,ru*uS>>> .ai c-ai pr!*is>>> H-7- P Ve1i c" 6ace* acci,ent>>> .ai c" ia /ite1">>> D"-&e ,ru*uS>>> OR0UL P Vreau ,ar nu p!t>>> V50ILE nu reu4e4te s# s%ul&# ,ara din %$na OR7ULUI. V-5ILE P +ata8 a &uat /ite1">>> - p&ecat>>> B5(5 co,oar# sonorul $nre&istr#rii. H-7- P +ata>>> La re/e,ere>>> L-ai atins>>> Clan a de la u4# se desprinde 4i r#%$ne $n %$na OR7ULUI' dar cu cealalt# %$n# el ine str$ns ,ara. OR0UL P Vreau s" urc>>> Vreau s" urc>>> Vreau s" /", &u*ea>>> -* *'ncat c"cat8 a* 6!st 'nc?is8 i-au 3"tut %!c ,e *ine>>> Vreau s" /", Occi,entu&>>> M-au ter*inat 'n puc"rie8 /reau cu trenu&> -* su6erit8 /reau s" /", Occi,entu&> H-7- P 0ine8 3ine>>> .ai8 urc"8 ,in *ers>>> B5(5 4i V50ILE $l pun pe OR7 la "ereastra spart# a u4ii' pe care o 8&$l $ie $ns# continuu ca s# si%ule8e %ersul trenului. Ventilatorul poate su&era curentul de aer pe "a a OR7ULUI. OR0UL P Vreau s" /", $arisu&>>> Ginu2!8 1i ,e $aris> H-7- @prin %e&a"on' ca 4i cu% ar "i &+idA P C?iar 'n 6a2a n!astr"8 7urnu& Ei66e&8 <2= ,e *etri 'n"&2i*e '*preun" cu antena>>> C!nstruit pentru e:p!1i2ia uni/ersa&" ,in 1((9>>> 7i*p ,e =0 ,e ani a 6!st c&",irea cea *ai 'na&t" ,in &u*e>>> OR0UL @"ericit' dar ca un copil ner#,d#torA P Vreau i &a N!tre-Da*e>>> La N!tre-Da*e>>> H-7- P C?iar 'n 6a2a n!astr" acu*8 cate,ra&a N!tre-Da*e8 a c"rei c!nstruc2ie a 'nceput 'n 11)< i s-a 'ntins pe ,!u" sec!&e>>> La !ra c!nstruirii ei era cea *ai *are cate,ra&" ,in Occi,ent>>>

OR0UL P -a8 aa>>> 0ra/!>>> Vreau i pe C?a*ps E&XsWes>>> H-7- P ;i c?iar acu* ne a6&"* pe C?a*ps E&XsWes8 ce& *ai 6ru*!s 3u&e/ar, ,in &u*e8 &un4 ,e 19=0 ,e *etri8 70 ,e *etri ,e &at>>> OR0UL P Vreau i &a 7urnu& L!n,rei>>> H-7- P 0unicu&e8 7urnu& L!n,rei e 'n -n4&ia>>> OR0UL P Nu-i ni*ic8 1i i ,e 7urnu& L!n,rei>>> H-7- P 7urnu& L!n,rei c?iar acu* /i1i3i& 'n st'n4a8 c!nstruc2ia sa a 6!st !r,!nat" ,e Vi&?e&* Cucerit!ru& 'n 107=>>> OR0UL P ;i ,e puntea suspine&!r>>> Gi i ,e punte>>> H-7- P +ata8 s-a ter*inat> Ne 'nt!arce* acas"> OR0UL P D!ar puntea i 4ata>>> H-7- P Ponte dei 0ospiri c?iar ,easupra n!astr">>> C!nstruit" 'ntre $a&atu& D!4i&!r i 'nc?is!area un,e a stat i Casan!/a>>> Iar acu* c!3!r'* ,in tren i spune* &a re/e,ere>>> La re/e,ere Orient E:press>>> OR0UL @a&it$nd clan aA P Dru* 3unE Dru* 3un8 *"EEE @5&it$nd clan a.A L-a* atinsE L-a* atins>>> -* 6!st cu trenu&>>> 5a&ut"ri VieneiE 5a&ut"ri $arisu&uiE V50ILE 4i B5(5 dispar. Bascicol de lu%in# deasupra OR7ULUI r#%as sin&ur $n "otoliul s#u cu rotile. 0e aude -alsul /Dun#rea al,astr#/. Un c+elner si o c+elneri # desprin4i parc# din -a&oanul restaurant al Orient.E!press.ului se apropie de OR7. Cei doi $%pin& un c#rucior pe care se a"l# un platou cu -esel# "in#. 5sist#% la un ser-iciu de %are clas#. Cei doi a4ea8# platoul cu %$ncare pe &enunc+ii OR7ULUI. ?n"# i4area acestuia din ur%# s.a %odi"icat ,rusc' a-e% i%presia c# a de-enit un -erita,il aristocrat. C+elnerul des"ace o sticl# de 4a%panie. OR7UL &ust# 4a%pania 4i d# din cap' se%n c# accept# sticla.

OR7UL depune clan a pe c#ruciorul c+elnerilor 4i r#%$ne sin&ur de&ust$nd 4a%pania. Dup# ce $4i ,ea pa+arul se ridic# $n picioare. Bace un pas sau doi. Ridic# pa+arul de cristal $n aer 4i $ncepe s#.4i pli%,e un de&et pe circu%"erin a pa+arului pro-oc$nd un sunet "ira-.

RECVIEM
persona9e* %or ii Patriei 1 :eneralul %ort @cu uni"or%a $n 8dren e' "a a 4i %$inile de un al, cada-eric 4i or,itele ne&reA apare din $ntuneric' c$nt$nd la "luier. ?n ur%a sa apar %or ii Patriei. (o i s$nt $n 8dren e' cu ,ocanci sc$lcia i' cu "e ele 4i %$inile de un al, cada-eric' cu or,itele ne&re. Mor ii se t$r#sc $n ur%a :eneralului' $l ur%ea8# $n-$rtindu.se $n cerc' treptat $ncep s# se t$rasc# pe coate' apoi $n &enunc+i' apoi se ridic# $n picioare. 0en8a ia c# :eneralul' cu a9utorul %u8icii' $i scoate pe %or i din %or%inte' din p#%$nt' din neant. 5ce4tia s$nt' la $nceput' o %as# u%an# "#r# "or%#' apoi o %as# u%an# di"or%#' apoi "iecare %ort cap#t# indi-idualitate. irul de %or i $n ur%a &eneralului de-ine din ce $n ce %ai disciplinat' %ai or&ani8at. Ei se $n-$rtesc $n cerc ca de inu ii la pli%,are $n curtea unei $nc+isori. La un %o%ent dat :eneralul dispare' c$ntecul se aude tot %ai $ndep#rtat' apoi nu se %ai aude de loc. Pli%,area $n cerc a %or ilor de-ine un $nceput de +or# lent#. (reptat %or ii $ncep s# %arc+e8e rit%ul printr.o ,#taie a pasului. Unu.doi.trei 4i o ,#taie de pas co%un#. Etc. 6ora de-ine tot %ai ener&ic#. Rit%ul de-ine tot %ai consistent' a%intind de o +or# ,#tr$neasc#' r#%$n$nd deci lent. MOR7UL 1 - Hrun1" /er,e ,e tri6!i>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea s-a sc'r3it ,e n!i>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 2 - Din 4r",ina *!r2ii n!astre>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A

V-a* a,us trei 6&!ri a&3astre>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL < - Un a&t!i i-! r","cin">>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea n-are nici ! /in">>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 9 - D!i ar4in2i si patru 3ani>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea ne-a &"sat !r6ani>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL = - Nu*ai !c?iu& nu e *!rt>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A 7OJI MORJII @$n 4oapt#A - V" /!* spune cu* a 6!st>>> @6ora $ncetine4te' se spar&e' 4irul de %or i iese. Mai 4optit.A V" /!* spune cu* a 6!st>>> @i %ai optit.A V" /!* spune cu* a 6!st> Mor ii ies. ?ntuneric. 2 Mor ii reapar $ncolona i' ca la ar%at#. Unii n.au $ns# puterea de a se ine pe picioare. :eneralul trece prin "a a lor' le %ai $ndreapt# c$te o 8drean # din uni"or%#' $i %ai ,ate pe u%#r' $i %ai %$n&$ie pe cea"#' $i %ai ridic#' etc. I%presia c# :eneralul trece $n re-ist# o ar%at# de %arionete de8%e%,rate. MORJII - N!i s'nte* 4a1a2ii8 s" tr"i2iE N!i s'nte* cei 6"r" ,e *a2e8 s" tr"i2iE N!i s'nte* ciurui2ii ,e 4&!an2e8 s" tr"i2iE N!i s'nte* c"&ca2ii 'n pici!are8 s" tr"i2iE N!i s'nte* 6"cu2ii ?arcea-parcea8 %u*"tate carne %u*"tate rapne&8 s" tr"i2iE N!i s'nte* sc!ii ,e !c?i8 ce &ustruite s'nt !r3ite&e n!astre8 ?e8 ?e8 s" tr"i2iE N!i s'nte* '*puca2ii ,rept 'n ini*"8 s" tr"i2iE N!i s'nte* 'neca2ii8 s" tr"i2iE 0inecu/'ntate 6ie ape&e $atriei>

N!i s'nte* c"1u2ii ,in 'na&turi8 a/i!ane8 paraute8 6erestre8 ac!periuri8 turnuri ,e pa1"8 s" tr"i2iE N!i a* *urit prin 'n4r!pare ,e /iu8 s" tr"i2iE 0inecu/'ntat 6ie p"*'ntu& $atrieiE N!i s'nte* e:ecuta2ii8 s" tr"i2iE N!i s'nte* *!r2ii ,e 6ric"8 ,aS nu *ai *ir!si*8 s" tr"i2i N!i s'nte* *'nca2ii ,e !3!&ani8 tr"iasc" !3!&anii $atriei8 s" tr"i2iE N!i a* *urit ,e 3e2i ce era*8 s" tr"i2i "sta-i a,e/"ru&E N!i s'nte*>>> +ENER-LUL - 0ra/a8 3"ie2iE -cuS ?ai8 t!at" &u*ea susE Mer4e* acas"E Ne 'nt!arce* &a n!i acas"E +ata8 ce-a 6!st8 a 6!stE Ce-a 6!st a 6!st i s-a ter*inat> 7!at" &u*ea sus> +ata8 s-a ter*inat> .ai8 *icare8 ?ai8 pune2i/" 'n *icare>>> .ai8 *ic"-2i 6un,uS s!&,atE .ai8 sus8 ,e1*!r2i2i-/"8 scutura2i-/" pu2in8 aran%a2i-/" i /!i pu2in8 ?ai8 s" par" c" a/e2i 6e2e ,e ,u*inic" c" ,!ar *er4e* acas">>> .ai8 s!&,at8 pu2uiete-te *" c" teateapt" *aic"-ta>>> .ai8 3"ie2i8 c" /-ateapt" *a*e&e8 sur!ri&e8 ne/este&e>>> .ai8 aici 'n c!&!an" c" tre3uie s" !r4ani1"* i ,e6i&area>>> 5us8 *"8 putur!i&!r8 c" a/e* ,e *ers nu 4&u*">>> ;i 3"4a2i-/" 3ine 'n cap ce /" spun>>> -st"1i s-a ,at iertarea>>> 5-a ,at iertarea8 'n2e&e4e2i>>> Nu *ai s'nt 'n/ini i nu *ai s'nt 'n/in4"t!ri>>> De a1i s'nte* 'n s"r3"t!are8 *">>> ;i *er4e* acas">>> MOR7UL 1 - DaS *"car a* c'ti4at8 ,!*S +enera&# +ENER-LUL - N-au1i8 *"8 c" s-a ,at iertrea# De /ict!rie ni se rupe> De c'te !ri s" repet# MOR7UL 2 - L"sa2i-&8 ,!*S +enera&8 c" "sta e pr!asp"t> +ENER-LUL - $r!asp"t8 nepr!asp"t8 e /a&a3i& pentru t!at" &u*ea> MOR7UL < - DaS *"car a* c'ti4at8 ,!*S +enera&# +ENER-LUL - Las"8 *"8 'ntre3"ri&eE N-au1i c" se *er4e acas"# Ce *ai /re2i# +ata> 5'nte* pe ,ru*u& ,e 'nt!rs> O s" intr"* cu 6an6ara 'n 6runte 'n capita&"> 7!2i> Mic"8 *"8 c" a pus *aic"-ta 4?ir&an,e pe 3a&c!n> Ne ateapt" cu 3a&!ane8 *"E E capita&a p&in" ,e 6&!ri pentru /!i> -ten2iuneE 0"4a2i-/" 3ine 'n cap ce /" spun> Ni*eni nu *ai 'ntrea3" ni*ic> -cuS nu *ai e &!c ,ec't ,e a,e/"r> @ntre3"ri&e s'nt *inciuni> 5-a 'n2e&es# Mor ii se ridic# cu &reu' unii dup# al ii' se %ai in pe picioare' %ai cad' etc. MOR7UL 9 - D!*nu&e +enera&8 un,e-i C!*isia ,e Nu*"rare a *!r2i&!r# -u 1is c" ne tri*it C!*isie s" ne nu*ere> -u 1is c" /in i n-au *ai /enit> De trei 1i&e atept"*> M!r2ii ina*icu&ui au 6!st ,e%a nu*"ra2i p'n" &a unu> Hiecare are un nu*"r> I-au c&asat8 i-au 4rupat> ;i n!i# De trei 1i&e atept"* s" ne nu*ere> C't s" *ai st"* aa8 nenu*"ra2i# Nu e 6ru*!s8

,!*nu&e +enera&> Dup" ce c" a* ateptat at'ta ca s" se ter*ine> Ce e aa ,e 4reu s" ne nu*ere# Vrea c!*isia s" ne nu*"r"* n!i# Ne nu*"r"* n!i ,ac" tre3uie> Nu*ai s" ti*> De trei 1i&e st"* 'n p&!aie i atept"* s" ne nu*ere> Nu# 7OJI MORJII - -a e>>> MOR7UL 9 - -sta e 3"taie ,e %!c> 7!tui8 s'nte* *!r2ii $atriei> Nu pute* s" ne 'nt!rce* nenu*"ra2i> Ina*icu& pretin,e c" are *u&t *ai pu2ini *!r2i ,ec't n!i> ;i nu-i a,e/"rat> Cu* ,e &e-a tri*is &!r patria C!*isia i*e,iat i n!i ! atept"* pe a n!astr" ,e trei 1i&e# MOR7UL = - D!*nu&e +enera&8 c'n, /ine C!*isia sanitar" s" ne taie un4?ii&e# Ve,e2i i ,u*nea/!astr" c't ,e repe,e cresc un4?ii&e &a *!r2i> Un4?ii&e i p"ru&> G"u aa8 nu pute* s" ne 'nt!arce* cu un4?ii&e astea> Data trecut" C!*isia 5anitar" a /enit i*e,iat> N-a 6!st pr!3&e*"> -cu* atept"* ,e ! s"pt"*'n" s" /in" s" ne taie un4?ii&e> Cu* s" ne 'nt!arce* cu un4?ii&e astea# G"u aa8 ,!*nu&e +enera&8 ,a2i !r,in s" /in" C!*isia s" ne tun," i s" ne taie un4?ii&e> Ve,e2i i ,u*nea/!astr" cu* p!t s" creasc" ,e repe,e un4?ii&e i p"ru&8 ,up" *!arte> La ina*ic8 t!2i s'nt ,e%a tuni i au un4?ii&e t"iate> 5" ne taie $atria un4?ii&e8 ,!*nu&e +enera&> Un4?ii&e i p"ru&> Ce 6ac 6ri1erii $atriei8 ,!*nu&e +enera&# MOR7UL ) - D!*nu&e +enera&8 cine ! s" ne apere ,e *ute pe ,ru*# C" n!i nu ne pute* ap"ra sin4uri> ;ti2i 3ine ce pr!3&e*e a/e* cu *ute&e8 ,!*nu&e +enera&> Eu 1ic c" $atria ar 6i tre3uit s" se 4'n,easc" &a t!ate astea8 ,!*nu&e +enera&> Eu cre, c" e ,e ,at!ria $atriei s" ne apere ,e *ute> -2i /"1ut i ,u*nea/!astr" c't ,e *u&t s-au 'n*u&2it *ute&e 'n u&ti*u& ti*p> Nici!,at" n-au 6!st at't ,e *u&te *ute> N!i8 ,!*nu&e +enera&8 nu /re* s" intr"* 'n Capita&" cu *ute&e pe 6a2"> N!i nu /re* s" trece* pe su3 -rcu& ,e 7riu*6 cu *ute&e pe 6a2"> Uita2i-/" i ,u*nea/!astr" c'te *ute ni s-au pus pe 6a2"> Cu* s" ,e6i&"* cu *ute&e pe 6a2"# Cu* s" ne recun!asc" *a*e&e n!astre cu *ute&e astea pe 6a2"# De ce nu s-a 4'n,it $atria &a *ute8 ,!*nu&e +enera&# Mor ii re"ac +ora $n 9urul :eneralului. MOR7UL 7 - Hrun1" /er,e ,e su&6in">>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A O*u& este ! 4r",in">>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL ( - Ner!,ite 6!i ,e p!*>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea ne-a tre1it ,in s!*n>>>

H IN7ENDEN7UL - @n ce !r,ine p&ec"*8 ,!*nu&e +enera&# +ENER-LUL - Cu* 'n ce !r,ine# IN7ENDEN7UL - $e cine 3"4"* 'n 6a2"# +ENER-LUL - 0a4i 'n 6a2" ,ec!ra2ii> IN7ENDEN7UL - Da8 ,aS s'nt ,ec!ra2i i ,ec!ra2i> Unii ,ec!ra2i s'nt 'ntre4i i a&2ii s'nt ?arcea-parcea> +ENER-LUL - Vreau 'nt'i8 'n 6a2"8 un ,etaa*ent 'ntre4 ,e ,ec!ra2i 'ntre4i> Vreau s" 6ie 6ru*!i> 5" a/e* 6a2" c'n, intr"*> -p!i 3a4i 4ra,a2ii> -p!i 3a4i ,etaa*entu& ,e !r3i> Ca s" 6ie 'nca,ra2i> -p!i 3a4i 4a1a2ii8 c" "tia 'n 4enera& s'nt 'ntre4i> -p!i 3a4i>>> 5pare &rupul de decora i cu un repre8entant $n "runte. DECOR-7UL 1 - D!*nu&e +enera&8 n!i ,ec!ra2ii nu *er4e* pe %!s> 5" ne ,ea $atria ca*i!ane> N!i a/e* t!2i ,ec!ra2ii8 s'nt ,ec!ra2ii&e $atriei8 s" ne ,ea $atria ca*i!ane> N!i pe %!s nu ne 'nt!arce*> Nu8 nu>>> Nu e:ist" aa ce/a>>> 5" *ear4" pe %!s ,e1ert!rii8 tr","t!rii i "ia care au 6"cut pe ei> N!i /re* ca*i!ane> Nu-i aa 3"ie2i# 7OJI DECOR-JII - N!i /re* ca*i!ane> DECOR-7UL 1 - ;i &a ina*ic8 c'n, s-au 'nt!rs8 t!2i care a/eau ,ec!ra2ii i-au ,us cu ca*i!ane> N!i nu intr"* 'n capita&" pe %!s> C" ,e aia ne-a* ,at /ia2a pentru $atrie8 ca s" 6i* respecta2i> N!i8 c'n, intr"*8 /re* s" 6i* 'n 6a2"8 ,aS 'n ca*i!ane> N!i nu ne 4r"3i*> N-are $atria ca*i!ane8 atept"* p'n" c'n, ! s" ai3"> 5" &e sc!at" ,in p"*'nt> Nu-i aa8 3"ie2i# 7OJI DECOR-JII - N!i nu intr"* 'n capita&" pe %!s> DECOR-7UL 1 - Dac" $atria 'i /rea ,ec!ra2ii 'nap!i8 s" tri*it" ca*i!ane> DaS ce8 ne ia ,e pr!ti# 5" tr"i2i8 ,!*S +enera&E 7OJI DECOR-JII - 5" tr"i2iE :rupul de decora i pleac# 4i se $ncruci4ea8# pe dru% cu &rupul celor $%pu4ca i cu un &lonte $n ini%#. @M$U;C-7UL @N INIMA 1 - D!*nu&e +enera&8 n!i s'nte* cei cu 4&!nte 'n ini*"> @n t!ta& s'nte* /re! sut"8 s" tr"i2i> 7!2i a/e* c'te un 4&!nte 'n ini*"> N!i a* *urit t!2i8 s" tr"i2i8 ,e 4&!nte 'n ini*"> Ni*ic nu e *ai 6ru*!s8 ,!*nu&e 4enera&8 ,ec't un s!&,at *!rt pe c'*pu& ,e &upt"8 '*pucat ,rept 'n ini*"> N!i n-a* 6!st ciurui2i ,e 4&!an2e8 ,!*nu&e +enera&> N!i a* pri*it ,!ar c'te un sin4ur 4&!nte8 pu*8 ,rept 'n ini*"> ;i t!2i '& *ai a/e* 'n ini*"> Nu tiu ,ac" a2i !3ser/at8 ,!*nu&e 4enera&8 ,ar atunci c'n, cine/a este '*pucat ,rept 'n ini*"8 4&!nte&e r"*'ne 'n ini*"> R"*'ne cu&cuit ac!&!8 'ntre /entric!&e> N!i8 ,!*nu&e 4enera&8 a*

*urit ca 6u&4era2i8 cu c'te un 4&!nte 'n ini*"> Uita2i-/" ce 6ru*!i s'nte*> 0!*3a2i8 *"8 pieptu&8 &a ,!*nu& +enera&E (o i $%pu4ca ii $n ini%# $4i ,o%,ea8# pieptul. 7OJI @M$U;C-JII @N INIMA - Ni*ic spart8 ni*ic rupt8 ni*ic ars> @M$U;C-7UL @N INIMA 1 - D!ar c'te ! 4aur" *ic" 'n ,reptu& ini*ii> Eu cre, c" ar 6i 6ru*!s s" ,esc?i,e* n!i ,e6i&area8 ,!*nu&e +enera&> Mai a&es c" nu s'nte* *u&2i> Nu s'nte* ,ec't ! sut"> I*a4ina2i-/"8 ,!*nu&e +enera&8 n!i 'n 6a2"8 intac2i8 senini8 cu c'te un 4&!nte 'n ini*"> Eu cre, c" ni*ic nu este *ai e*!2i!nant ,ec't s" /e1i ! sut" ,e s!&,a2i8 6iecare cu c'te un 4&!nte 'n ini*"8 ,esc?i1'n, ,e6i&area> Eu cre, c" n!i8 cei cu 4&!nte&e 'n ini*"8 ar tre3uie s" 6i* pui 'n 6a2"> Nu-i aa8 3"ie2i# 7OJI @M$U;C-JII @N INIMA - Ni*ic spart8 ni*ic rupt8 ni*ic ars> @M$U;C-7UL @N INIMA 1 - 5'nte* intac2i8 s'nte* 6ru*!i8 s'nte* pu2ini8 s'nte*8 ca s" 1ic aa8 e&ita *!r2i&!r8 ,!*nu&e +enera&> Uita2i-/" i ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e +enera&> 7!2i ne in/i,ia1"> C'2i n-ar 6i /rut s" *!ar" ca n!i8 cu un 4&!nte si*p&u i curat 'n6ipt 'n ini*"> 5" tr"i2iE 7OJI @M$U;C-JII @N INIMA - 5" tr"i2iE :rupul $%pu4ca ilor $n ini%# pleac# 4i se $ncruci4ea8# pe dru% cu &rupul &a8a ilor. 5ce4tia au &urile desc+ise. +-G-7UL 1 - D!*nu&e +enera&8 n!i s'nte* 4a1a2ii> De trei 1i&e atept"* s" treac" C!*isia 5anitar" s" ne 'nc?i," 4uri&e> N!i nu pute* s" ne 'nt!arce* &a ai n!tri cu 4uri&e astea> Uita2i-/" i ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e +enera&8 ce 4uri a/e*> N!i cu 4uri&e astea nu intr"* 'n Capita&"> Nu se p!ate8 ,!*nu&e +enera&8 s" ne 'nt!arce* acas" cu 4uri&e astea &ar4 ,esc?ise8 'ncre*enite aa8 parc" cere* ,e p!*an"8 1"u>>> Nu8 ,!*nu&e +enera&8 n!i atept"* aici s" /in" C!*isia 5anitar"> -u pr!*is c" /in s" ne 'nc?i," 4uri&e> $"i s" /in" s" ne 'nc?i," 4uri&eE Ce-i aa ,e 4reu s" ni se 'nc?i," 4uri&e# Nu-i aa* 3"ie2i# 7OJI +-G-JII - $arc" cere* ,e p!*an">>> +-G-7UL 1 - Vre* s" a/e* i n!i 4uri&e 'nc?ise8 ca &a t!at" &u*ea> De ce a,ic" n!i s" ne 'nt!arce* acas" cu 4uri&e ,esc?ise c'n, t!2i cei&a&2i8 ,ar a3s!&ut t!2i cei&a&2i au 4uri&e 'nc?ise# De%a unii 'i 3at %!c ,e n!i i 1ic c" ne p&!u" 'n 4ur"> N!i a* &uptat i n!i pentru $atrie8 n!i ne-a* ,at i n!i /ia2a pentru $atrie i /re* acu* *"car at't8 ca $atria s" ne 'nc?i," 4uri&e 'nainte ca s" ne 'nt!arce* acas">>> G"u aa8 ,!*nu&e +enera&8 uita2i-/" pu2in la 4uri&e n!astre8 uita2i-/" pu2in I$ 4uri&e n!astre>>> Nu e 6ru*!s8 nu e n!r*a& s" ne 'nt!rce* printre ai n!tri cu 4uri&e astea *u*i6icate8 parc" ar 6i 4uri ,e &e*n8 parc" ne-ar 6i 'ncre*enit ur&etu&8 parc" a* a/ea 4uri&e ,e4erate>>> Nu se p!ate>>> Nu-i aa8 3"ie2i#

7OJI +-G-JII - N!u" nu ne p&!u"-n 4ur"E +-G-7UL 1 - $atria e !3&i4at" s" ne 'nc?i," 4uri&e8 e ,e ,at!ria ce&!r /ii s" ne 'nc?i," 4uri&e8 a&t6e& n!i nu ne 'nt!arce* acas">>> C" ,ac" ne-a* putea 'nc?i,e 4uri&e sin4uri8 ni &e-a* 6i 'nc?is ,e *u&t8 ,aS nu pute*>>> 5" tr"i2iE 7O7I +-G-JII - 5" tr"i2iE :rupul de &a8a i pleac# 4i se $ncruci4ea8# cu &rupul de disp#ru i . o %as# co%pact# de oc+i. 0.ar spune c# din oa%enii respecti-i n.au r#%as dec$t oc+ii. 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - D!*nu&e 4enera&8 n!i s'nte* ,isp"ru2ii> Din n!i n-a *ai r"*as nici un at!*8 nici ! *!&ecu&"8 nici ! un4?ie8 nici un 6ir ,e p"r8 nici un nasture8 nici ! catara*">>> N!i s'nte* ,a2i ,isp"ru2i pentru c" nu a/e* ca,a/ru> Dar nu e ,rept> N!i s'nte* t!tui ,isp"ru2i pentru $atrie8 n!i a* ,isp"rut pentru /ict!rie8 n!i n-a* ,isp"rut c" ne-a* 6!6i&at8 n!i a* ,isp"rut 'n e:p&!1ii8 'n 6!curi8 'n 6urtuni8 'n a/a&ane>>> N!i /re* s" 6i* trecu2i ,e pe &ista ,isp"ru2i&!r pe &ista n!r*a&" a *!r2i&!r> N!i nu *ai /re* s" *ai 6i* ,isp"ru2i> C" nici nu e a,e/"rat>>> Nu-i aa 3"ie2i# 7OJI DI5$ARUJII - Vre* s-a/e* i n!i ca,a/ruE :eneralul se apropie de %asa de oc+i 4i $ncepe s# adune c$ i-a oc+i $n pal%e. +ENER-LUL - M"i 3"ie2i8 nu p!t s" 6ac ni*ic> 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - D!*nu&e +enera&8 nu ne &"sa2i aici> Lua2i-ne i pe n!i8 ,!*nu&e +enera&> Nu*ai nu ne &"sa2i aici> @nc?eie* n!i c!n/!iu&8 ,!*nu&e +enera&> C" t!t s-au p&'ns e:ecuta2ii c" nu /!r s" 6ie u&ti*ii> Ne pune* n!i &a c!a,"8 ,!*nu&e +enera&> Intr"* n!i u&ti*ii8 c" cine/a t!t tre3uie s" 6ie u&ti*u&> Nu-i aa8 *"# 7OJI DI5$ARUJII - Vre* s-a/e* i n!i ca,a/ruE 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - D!*nu&e +enera&8 n!u" nu ne este ruine s" 6i* &a c!a,a c!n/!iu&ui> De6i&"* n!i u&ti*ii> Ei i# Este8 *"i 3"ie2i# DI5$ARUJII - EsteE 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - N!i /re* i n!i acas"8 ,!*nu&e +enera&> C" ,ac" nu p&ec"* acu* cu t!at" &u*ea8 "ia s'nte*>>> $entru ce s" nu p&ec"* i n!i acu*8 cu t!at" &u*ea# C" ,!ar n!i s'nte* i n!i *!r2i ca t!at" &u*ea>>> D!ar c" n-a/e* ca,a/ru>>> Unii au a/ut n!r!c8 &i s-a 4"sit ! *'n"8 un pici!r8 un ,e4et>>> i au 6!st trecu2i pe &ista ,e *!r2i>>> Uite s!&,atu& H"tu&escu>>> I s-a 4"sit nu*ai p&"cu2a cu nu*"ru& *atric!& i acuS e 3ine %erci &a *!r2i>>> 5pune H"tu&escu8 nu te ascun,e8 ce-a 4"sit C!*isia ,e Nu*"rare ,in tine# 5pune c" ,!ar acuS nu *ai p!2i s" *in2i> Ce-a 4"sit#

HA7ULE5CU - Nu*aS nu*"ruS8 ,!*S 5er4ent> 5ER+EN7L DI5$ARU7 - 5pune *ai tare8 s" au," ,!*nuS +enera&> Ce-a 4"sit C!*isia ,in tine# HA7ULE5CU - Nu*aS nu*"ruS8 s" tr"i2iE 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - Ve,e2i8 ,!*S +enera&# $"i e 6ru*!s# N!i s'nte* peste cinci *ii ,e ,isp"ru2i8 ! ,i/i1ie8 cu* s" r"*'ne* n!i ,isp"ru2i pe /eci# +ENER-LUL - M"i8 3"ie2i8 *"i8 /!i '*i 6ace2i 4reut"2i> 5ER+EN7UL DI5$ARU7 - 0a nu8 ,!*S +enera&> +ENER-LUL - M"i 3"ie2i8 eu n-a* ni*ic '*p!tri/" s" intra2i 'n ,e6i&are8 ,ar nu e 3ine>>> Nu e 3ine>>> C'2i n-ar ,a s" 6ie 'n &!cu& /!stru>>> C'2i *!r2i n-ar ,a t!t ce au ca s" 6ie ,a2i ,isp"ru2i>>> $"i /!i nici nu /" ,a2i sea*a8 *"8 ce ans" a/e2i>>> $"i /!i8 ,isp"ru2i 6iin,8 s'nte2i pe %u*"tate /ii8 *"E G"u8 nu /" e ruine# Dup" ce c" ai /!tri 'nc" *ai au speran2a c" /" /e2i 'nt!arce /ii8 /!i /re2i s" 6i2i *!r2i>>> $"i e 6ru*!s# +'n,i2i-/"8 *"8 c" *a*e&e /!astre /" *ai ateapt" 'nc"> 5'nte2i ne3uni# Vre2i s" /" !*!r'2i *a*e&e8 *"# Vre2i s" /" !*!r'2i ta2ii# 5ur!ri&e# -2i a/ut ansa asta8 s" 6i2i ,a2i ,isp"ru2i>>> $"i8 in,i6erent ,e cu* s'nte2i /!i 'n rea&itate8 asta ec?i/a&ea1" cu ansa ,e a rea(are8 *"E Un ,isp"rut ,e aia e ,isp"rut8 c" *ai p!ate s" reapar">>> Dispare i reapare>>> Un pas 'nainte8 un pas 'nap!i>>> -sta 'nsea*n" s" 6ii ,isp"rut>>> $"i /!i s'nte2i 3!ieri 6a2" ,e cei&a&2i8 *">>> Ma*e&e /!astre p!t 'nc" s" /" atepte 1ece ani8 ,!u"1eci ,e ani8 trei1eci ,e ani>>> La asta /-a2i 4'n,it# $"i e pu2in &ucru# Nu /-ar 6i ruine>>> Mor ii re"ac +ora. Pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 9 - Lapte r!u 'n u4er>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A Ini*a s-a rupt pe cer>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 10 - Nici c'ntar i nici *"sur">>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea nu *ai are 4ur">>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 11 - Nici pin4e&e nici iret>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie.

7OJI - M!artea nu *ai *er4e ,rept>>> @?ndep#rt$ndu.se' $n 4oapt#.A M!artea nu *ai *er4e ,rept>>> J Mor ii s.au $n4irat pe dou# r$nduri. Printre ei trece &rupul celor e!ecuta i pentru $nalt# tr#dare. Ei s$nt +uidui i de c#tre ceilal i %or i. ?n s"$r4it' &rupul a9un&e $n "a a :eneralului. UN EYECU7-7 - D!*nu&e +enera&>>> 7!tui>>> +ENER-LUL - 7!tui ce# UN EYECU7-7 - 7!tui8 ,!*nu&e +enera&>>> +ENER-LUL - 7!tui ce# Ce# UN EYECU7-7 - 7!tui8 ,!*nu&e +enera&>>> N!i s'nte* e:ecuta2ii pentru 'na&t" tr",are> +ENER-LUL - Ei i# UN EYECU7-7 - $"i n!i nu ne c!*par"* cu ,e1ert!rii> +ENER-LUL - Dar cine /" c!*par" cu ,e1ert!rii# UN EYECU7-7 - $"i ne-a2i pus 'n ,e6i&are a*esteca2i cu ,e1ert!rii> +ENER-LUL - Vasi&eE IN7ENDEN7UL - Da8 ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - Ce /rea "sta# IN7ENDEN7UL - Nu tiu8 ,!*nu&e +enera&> Ce /rei8 ,!*nu&e e:ecutat# UN EYECU7-7 - Eu s'nt8 s" tr"i2i8 e:ecutat pentru 'na&t" tr",areE Eu nu s'nt8 s" tr"i2i8 e:ecutat pentru ,e1ertare> N!i s'nte*8 s" tr"i2i8 trei *ii ,e e:ecuta2i pentru 'na&t" tr",are> N!i nu /re*8 s" tr"i2i8 s" ,e6i&"* a*esteca2i i c!t &a c!t cu cei apte *ii ,e e:ecuta2i pentru ,e1ertare> IN7ENDEN7UL - DaS cu* /re2i8 *"# UN EYECU7-7 - N!i 'nainte i ei ,up"> $entru c" n!i nu ne-a* 6!6i&at> N!i a* tr",at pentru c" a* cre1ut 'n ce/a> Dar ei n-au cre1ut 'n ni*ic> Nu se cu/ine ca s" ne a*estec"* unii cu a&2ii> De 'nt!rs ne 'nt!arce* cu ei8 ,e iertat ne-a* iertat unii cu a&2ii8 ,aS &a ,e6i&are /re* n!i 'n 6a2" i ei ,up"> $entru c" n!i a* cre1ut8 t!tui8 'n ce/a> 0un sau r"u8 n!i a* a/ut un cre1> $e n!i ne-au e:ecutat pentru un cre1> DaS pe ei i-au e:ecutat pentru 6!6i&are> N!i nu s'nte* *!r2i ,in cau1" ,e 6!6i&are> N!i s'nte* *!r2i ,in cau1" ,e cre1> Ne pare r"u8 ,!*nu&e +enera&8 c" /" t!c"* &a cap cu t!atea astea8 acuS c" a /enit iertarea 4enera&"8 ,aS n!i /re* s" intr"* 'n Capita&" c!rect> $e *erit> +ENER-LUL - Vasi&eE IN7ENDEN7UL - Da8 s" tr"i2iE +ENER-LUL - $une ea&!nu& 'na&t" tr",are 'n 6a2a ,e1ert!ri&!r> IN7ENDEN7UL - Da8 s" tr"i2iE

Mi4care printre %or i care se re$ncolonea8#. ?n "a a coloanei a ap#rut o "an"ar#. Ban"ara $ncepe s# c$nte un %ar4 %ilitar. Coloana se pune $n %i4care 4i se rote4te $n cerc' cu "an"ara %ilitar# $n "a #. 5pare &rupul %or ulor care %ai cred $n -ictorie. ?n "runtea lor' un %ort a&it# o c#%a4# al,# ca 4i cu% ar cere $ncetarea "ocului. Mu8ica se opre4te. CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - Ce *ai e# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - $er*ite2i s" rap!rte1E N!i s'nte* ,etaa*entu& ce&!r care *ai cre, 'nc" 'n /ict!rie> +ENER-LUL - M"i8 ,e ce-*i 6ace2i /!i *ie 4reut"2i# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e 4enera&8 ,a2i-*i /!ie s" rap!rte1> N!i nu s'nte* ,e ac!r, cu p&ecarea asta precipitat"> N!i *ai cre,e* 'n /ict!rie> +ENER-LUL - M"i c"c"ci!i&!r8 /!i n-a2i au1it c" s-a 6"cut ,e pace# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - 5-a 6"cut8 ,ar n!i *ai cre,e* 'n /ict!rie> +ENER-LUL - Ce Du*ne1eu8 ,!ar /i s-a 6"cut i /!u" &u*in" 'n su6&etE 7!at" &u*ea are acu* &u*in" 'n su6&et> 5-a ,at iertarea8 s-a ,at pacea8 s-a ,at !,i?na>>> Ce *ai /re2i s" a2'2a2i# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e 4enera&8 n!i nu /re* s" a2'2"* ni*ic> +ENER-LUL - 0a ,a8 /re2i s" a2'2a2i ura 4enera&" ,e ,inainte> CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - Nu8 ,!*nu&e +enera&8 n!i s'nte* i n!i 3ucur!i c" a /enit &u*ina8 ,ar>>> ,ar n!i *ai cre,e* 'n /ict!rie8 ,!*nu&e +enera&> +ENER-LUL - Cu* *ai pute2i /!i cre,e 'n /ict!rie8 *"i8 c'n, t!tu& e &u*in"# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e +enera&8 n!i cre,e* c" strate4ia a 6!st 3un" ,ar c" n-a* 6!st c!n,ui 3ine> +ENER-LUL - M"i 3"ie2i8 *"i8 3"4a2i-/" *in2i&e 'n cap>>> N-a/e2i i /!i *a*e8 *"i# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - -/e*8 s" tr"i2i8 ,ar n!i s'nte* /eterani i cre,e* c" a* pier,ut /ict!ria ,in pr!stie> +ENER-LUL - Vasi&eE IN7ENDEN7UL - Da8 ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - $e "tia care *ai cre, 'n /ict!rie>>> 0a4"-i u&ti*ii>>> 5" 6ie c!a,a ea&!nu&ui>>> IN7ENDEN7UL - Da8 ,!*nu&e +enera&E

CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - De4ea3a /" sup"ra2i8 ,!*nu&e +enera&>>> De4ea3a /" sup"ra2i pe n!i>>> N!i 'n !rice ca1 nu p&ec"* ,e aici>>> +ENER-LUL - Vasi&eE IN7ENDEN7UL - DaS ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - -sta e re/!&t" sau ce# IN7ENDEN7UL - $&ut!n8 ,rep2iE C'2i s'nte2i *"i8 "tia care *ai cre,e2i 'n /ict!rie# Hace2i un pas 'n 6a2"8 "tia care *ai cre,e2i 'n /ict!rieE E:ecutareaE @C#tre :eneral.A 5'nt ,estu& ,e *u&2i8 ,!*nu&e +enera&> +ENER-LUL - Nu /" e ruine8 *"8 s" *ai cre,e2i 'n /ict!rie# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e +enera&8 per*ite2i s" rap!rte1>>> nu> +ENER-LUL - $"i n-a2i /"1ut c" a2i 6"cut ra?atu& pra6# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - Nu n!i> ;e6ii> +ENER-LUL - Cu* aa8 e6ii# M" Vasi&e8 "tia n-au pri*it &u*in"# IN7ENDEN7UL - 0a ,a>>> @C#tre cei care %ai cred $n -ictorie.A -2i pri*it8 *"i8 sau n-a2i pri*it &u*in"# CEI C-RE CRED @NCA @N VIC7ORIE - -* pri*it> IN7ENDEN7UL @c#tre :eneralA - -u pri*it> +ENER-LUL - Cu*8 *"i8 /i s-a ,at &u*in" 'n su6&et i /!i *ai cre,e2i 'nc" 'n /ict!rie# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - D!*nu&e +enera&8 n!i cre,e* c" a* 6!st tr",a2i> C" ,ac" n-a* 6i 6!st tr",a2i8 a* 6i a/ut /ict!ria> -a cu* a* p!rnit n!i8 era i*p!si3i& s" pier,e* /ict!ria> +'n,i2i-/" i ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e +enera&8 ,ac" acu* c'2i/a ani era p!si3i& s"-i i*a4ine1e cine/a c" a* putea pier,e /ict!ria>>> Vict!ria era a n!astr"8 era 'n 6a2a n!astr"8 ,!*nu&e +enera&8 i ,ac" a* pier,ut-! este nu*ai ,in /ina ce&!r care8 &a %u*"tatea ,ru*u&ui8 n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie> "tia ne-au 6"cut s" pier,e* /ict!ria8 "tia care &a %u*"tatea ,ru*u&ui n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie> $utur!ii "tia care n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie &a %u*"tatea ,ru*u&ui ne-au 6"cut s" pier,e* 'n u&ti*u& *!*ent /ict!ria> Din cau1a &!r a* pier,ut n!i /ict!ria8 pentru c" unii ,intre n!i n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie8 ,ei nu a/eau ,reptu& s" nu crea," 'n /ict!rie> Dar ce este cu a,e/"rat 4ra/ este c" "tia care n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie8 i care ne-au tras 'nap!i8 ,e 6apt s-au pe6"cut c" cre, 'n c!ntinuare 'n /ict!rie8 ,ei ei nu *ai cre,eau 'n /ict!rie> -sta ne-a !*!r't pe n!i> -sta ne-a 6"cut s" pier,e* /ict!ria> C" ,ac" cei care n-au *ai cre1ut 'n /ict!rie ar 6i spus c" nu *ai cre, 'n /ict!rie8 ,ac" ar 6i spus sincer Un!i nu *ai cre,e* 'n /ict!rieU8 a* 6i sc!s-! &a cap"t> Le-a* 6i 1is 6ru*!s Unu *ai cre,e2i 'n /ict!rie8 nu-i ni*ic8 'nt!rce2i-/" acas"U i a* 6i c!ntinuat n!i8 cei care cre,ea* 'n /ict!rie> DaS ei n-au 1is ni*ic i aa s-a 6"cut c" i-a* a/ut 'n spate *ereu8 i-a* tras ,up" n!i ,ei ei nu *ai cre,eau 'n /ict!rie>>> ;i 'n &!c s" !32ine* /ict!ria8 a* 6"cut ra?atu& pra6>>>

+ENER-LUL - ;i ce /re2i acu* ,e &a *ine# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - Vre* s" intr"* pri*ii> +ENER-LUL - Ceee# CEL C-RE CREDE @NCA @N VIC7ORIE - Vre* s" 6i* '* 6a2"> Dat 6iin, c" n!i s'nte* cei care *ai cre,e* 'n /ict!rie8 c?iar ,ac" /ict!ria este pier,ut"8 *erit"* s" 6i* 'n 6a2"> +ENER-LUL - Vasi&eE IN7ENDEN7UL - Da8 s" tr"i2i> +ENER-LUL - 0a4"-i 'n 6a2"> IN7ENDEN7UL - -* 'n2e&es> Reor&ani8area coloanei. Ban"ara $ncepe s# c$nte. (oat# coloana de"ilea8# $n cerc' cu "an"ara $n "a #. Un &rup se despride 4i se apropie de :eneral. CEL C-RE ;I-- D-7 5E-M- CA VIC7ORI- NU M-I E $O5I0ILA D!*nu&e +enera&8 n!i8 nu s'nte* ,e ac!r, ca cei care *ai cre, @NCA 'n /ict!rie s" 6ie 'n 6a2"> N!i s'nte* cei care au cre1ut ,!ar &a I$ce(*t 'n /ict!rie> Dup" care ne-a* ,at sea*a c" /ict!ria nu e p!si3i&"> Unii ,intre n!i i-au ,at sea*a ,up" un an c" /ict!ria nu era pr!si3i&"8 a&2ii ,up" ,!i ani8 a&2ii ,up" trei ani8 a&2ii ,up" 1ece ani8 a&2ii ,up" ,!u"1eci ,e ani>>> +'n,i2i-/"8 ,!*nu&e +enera&8 ,ac" n!i nu ne-a* 6i ,at sea*a c" /ict!ria nu era p!si3i&" r"13!iu& ar 6i c!ntinuat>>> E ! ruine s"-i &"s"* acu* pe cei care *ai cre, 'n /ict!rie s" ,esc?i," ,e6i&area c'n, t!at" &u*ea tie 'n 1iua ,e a1i c" /ict!ria nu era p!si3i&"> Dac" n!i nu ne-a* 6i ,at sea*a c" /ict!ria nu *ai e p!si3i&" 'nc" ne *ai 3"tea* 'n *!, inuti& pentru /ict!rie>>> Nu-i aa8 3"ie2i# 7O7 +RU$UL - Or s" ne scuipe *a*e&e 'n capE CEL C-RE ;I-- D-7 5E-M- C" VIC7ORI- NU M-I E $O5I0ILA Dac" n!i nu ne-a* 6i ,at sea*a8 ,in &$ter&'r8 c" /ict!ria nu *ai e p!si3i&"8 ni*ic nu i-ar 6i putu !pri pe cei care cre,eau 'n /ict!rie s" *ear4" p'n" &a cap"t8 ceea ce ar 6i 'nse*nat *!artea $atriei> Dac" patria este ast"1i 'nc" 'n /ia2"8 aa cu* e8 6aptu& ni se ,at!rea1" n!u"8 ce&!r care8 &a un *!*ent ,at8 unii *ai ,e/re*e i a&2ii *ai t'r1iu8 ne-a* ,at sea*a c" /ict!ria nu *ai e p!si3i&" i ne-a* pre6"cut ,!ar c" *ai cre,ea* 'n /ict!rie> Cre,e2i c" n!u" ne-a 6!st u!r s" ne pre6ace* ,!ar c" cre,e* 'n /ict!rie8 c'n, ,e 6apt n!i nu *ai cre,ea* 'n /ict!rie# Nu ne-a 6!st u!r8 ,!*nu&e +enera&> Nu ne-a 6!st u!r s" tre3uiasc" s" stri4"* 1i ,e 1i Utr"iasc" /ict!riaU8 iar 'n a,'ncu& n!stru s" ne spune* Unu8 /ict!ria nu este p!si3i&"U> $"i8 cu*8 ,!*nu&e +enera&8 cu* s"-i &"s"* n!i s" intre pri*ii 'n Capita&" pe cei care8 ,ac" ar 6i 6!st s" *ear4" p'n" &a cap"t8 ar 6i trans6!r*at t!tu& 'n pra6 i pu&3ere8 inc&usi/ Capita&a#

Cu* s" intre ei acu* pri*ii 'n Capita&"# Nu8 ,!*nu&e +enera&8 n!i nu s'nte* ,e ac!r,> N!i s'nte* ,e ac!r, cu iertarea8 n!i a* iertat t!tu& 'n a,'ncu& n!stru8 &u*ina a* pri*it-!8 pacea a* re4"sit-!8 prea6erici2i s'nte*8 ,ar nu /re* ca s" ni se ia &!cu& 'n c!&!an"> Dat!rit" n!u"8 ce&!r care nu *ai cre,ea* 'n /ict!rie8 r"13!iu& s-a scurat cu ) &uni8 sau p!ate cu ) ani8 sau p!ate cu )0 ,e ani>>> Cine tie>>> G"u8 ,!*nu&e +enera&8 e p"cat ,e iertarea asta 4enera&" ,ac" 'i &"s"* pe cei care *ai cre, 'n /ict!rie s" ,esc?i," ,e6i&area>>> Cu* s"-i &"s"* pe a,e/"ra2ii ,u*ani ai $atriei s" ,esc?i," ,e6i&area# Cu*# $"i !r s" ne scuipe *a*e&e 'n cap8 ! s" pri*i* scuipa2i ,e *a*" 'n cap8 1"u8 ,!*nu&e +enera&>>> Con"u8ie %are $n coloan# care se spar&e $n %ai %ulte &rupuri. :rupurile se $%,r$ncesc $ntre ele. Ban"ara se di8loc# la r$ndul ei' "iecare &rup /o, ine/ un instru%entis. Lupta pentru locul din "a # este declarat#' $%,ul8eal# teri,il#' %or ii $4i rup unii altora +ainele. (reptat' pe "ondul %onolo&ului ur%#tor' %or ii r#%$n &oi $ntr.un decor de 8dren e. CEL C-RE N-- CREGU7 NICIOD-7A @N VIC7ORIE - D!*nu&e +enera&8 n!i s'nte* cei care n-a* cre1ut ,e &a 3un 'nceput 'n /ict!rie i nici nu ne-a* pre6"cut c" cre,e* 'n /ict!rie> Uita2i-/" pu2in &a n!i> 7!2i a/e* c'te ! 4aur" ,e 4&!nte8 !ri 'n cea6" !ri 'n 6runte> Eu 1ic8 ,!*nu&e +enera&8 c" n-ar tre3ui s" uit"* c" au 6!st i unii care n-au cre1ut ,e &a 3un 'nceput 'n /ict!rie i au spus-! cu /!ce tare> N!i p'n" acu* n-a* cerut ni*ic pentru n!i> N!i n-a/e* ne/!ie ,e ca*i!ane ca s" intr"* 'n Capita&"> N!i s'nte* 4ata s" *er4e* pe %!s>>> Dar s" 6ereasc" Du*ne1eu s" ne ia cine/a &!cu& 'n c!&!an">>> N!i s'nte* *!r2ii cei *ai /ec?i8 ,!*nu&e +enera&> N!i8 cei care a* spus ,e &a 3un 'nceput cu 4&as tare c" nu cre,e* 'n /ict!rie s'nte* /eteranii>>> N!i ,e atunci a* *ai *urit ,e c'te/a !ri8 ,!*nu&e +enera&8 i a* 6"cut 3!te1u& *!r2ii pentru nu tiu c'te a&te /a&uri ,e *!r2i>>> N!i8 ,!*nu&e +enera&8 n!i nu renun2"* &a &!cu& n!stru ,in 6runtea c!&!anei>>> N!i c'n, a* a/ut ,e spus ce/a n-a* spus 'n 4'n,> N!i a* spus cu /!ce tare> -a c" /re* s" intr"* 'n Capita&" pri*ii>>> Vasile intr# $n "u&#' pe un "ond de de8ordine &eneral#. IN7ENDEN7UL - D!*nu&e +enera&8 ce 6ace* cu cei care s-au pre6"cut c" s'nt *!r2i ca s" scape cu /ia2"# +ENER-LUL - Un,e-s "tia# IN7ENDEN7UL - Intra2i8 *"iE -&inia2i-/"E +ENER-LUL - Cu* a,ic"8 *"8 /-a2i pre6"cut c" s'nte2i *!r2i#

CEL C-RE - HACU7 $E MOR7UL - $"i8 ce era s" 6ace*8 ,!*nu&e +enera&# +ENER-LUL - C'2i s'nte2i8 *"8 "tia care /-a2i pre6"cut c" s'nte2i *!r2i# CEL C-RE - HACU7 $E MOR7UL - Vre! trei sute8 s" tr"i2i> +ENER-LUL - 5" /" 6ie ruineE V-a2i pre6"cut c" s'nte2i *!r2i ca s" sc"pa2i cu /ia2"> V-a2i pre6"cut c" s'nte2i *!r2i ca s" nu /" 6ace2i ,at!ria 6a2" ,e $atrieE V-a2i pre6"cut c" s'nte2i *!r2i 'n ti*p ce ca*ara1ii /!tri c?iar 'i ,",eau /ia2a pentru $atrie> V-a2i ascuns printre ca,a/re&e ca*ara1i&!r /!tri *!r2i ca s" crea," ,u*anu& c" s'nte2i *!r2i> @n ti*p ce ca*ara1ii /!tri c?iar erau *!r2i8 /!i /" 4?e*uia2i printre ca*ara1ii /!tri *!r2i ca s" se crea," c" i /!i s'nte2i *!r2i8 i s" sc"pa2i cu /ia2"E RuineE 5'nte2i ruinea $atrieiE 7OJI - $"i s'nte*8 ,!*nu&e +enera&> Dei>>> +ERNER-LUL - 5'nte2i ! ruine pentru *a*e&e /!astre> V-a2i 6!&!sit ,e c!rpuri&e ca*ara1i&!r /!tri *!r2i ca ,e ! ascun1"t!are8 ca ,e ! sc!r3ur"8 ca ,e ! 4aur" ,e !3!&an>>> RuineE -2i p'n4"rit ca,a/re&e ca*ara1i&!r /!tri ,e%a *!r2i ca s" sc"pa2i ,e *!arte> V-a2i strecurat su3 *!r*ane ,e ca,a/re ca s" par" c" i /!i s'nte2i ca,a/re> -2i s"pat tune&e pe su3 *!r*ane&e ,e ca,a/re ca s" /" ascun,e2i> -2i s"pat sc!r3uri 'n carnea ca*ara1i&!r /!tri ,e%a *!r2i ca s" /" ascun,e2i cre1'n, c" /e2i sc"pa ,e *!arte> Gii8 s!&,at8 ,e c'te !ri te-ai pre6"cut c" eti *!rt# 5OLD-7UL 1 - De trei !ri8 s" tr"i2i8 ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - Gii8 s!&,at8 ,e c'te !ri te-ai pre6"cut c" eti *!rt# 5OLD-7UL 2 - De cinci !ri8 s" tr"i2i8 ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - Gii8 s!&,at8 ,e c'te !ri te-ai pre6"cut c" eti *!rt# 5OLD-7UL < - De ,!u" !ri8 s" tr"i2i8 ,!*nu&e +enera&E +ENER-LUL - Gii s!&,at8 ,e c'te !ri te-ai pre6"cut c" eti *!rt# 5OLD-7UL 9 - O sin4ur" ,at"> O sin4ur" ,at"8 %ur8 ,!*nu&e +enera&E O sin4ur" ,at"8 %ur cu *'na pe ini*"8 ! sin4ur" ,at" pentru c" i-a* /"1ut pe a&2ii> I-a* /"1ut pe a&2ii8 ,!*nu&e +enera&8 i-a* /"1ut pe a&2ii i a* 6"cut ca ei8 s" tr"i2iE Bur8 ,!*nu&e +enera&8 ! sin4ur" ,at" c" i-a* /"1ut pe a&2ii8 ! sin4ur"8 ,at" ,up" ce i-a* /"1ut pe a&2ii>>> Bur> N-a* 6"cut-! ,e capu& *eu8 n-a* 6"cut-! ,ec't ,up" ce i-a* /"1ut pe a&2ii i *-a* 3"4at i eu su3 unii8 aa cu* a* /"1ut c" 6"ceau a&2ii>>> -* s"pat cu &!pata ! 4aur" su3 unii i *-a* ascuns cu* a* /"1ut c" 6"ceau t!2i>>> 7!2i 6"ceau aa8 ,!*nu&e +enera&8 t!2i se ascun,eau unii ,up" a&2ii i a* 6"cut cu* 6"ceau t!2i>>> Eu a* 21 ,e ani8 s" tr"i2i8 ,!*nu&e +enera&> Eu n-a* 6!st instruit ,ec't trei &uni i ,up" aceea a* 6!st tri*is 'nainte> 7!2i se ascun,eau unii ,up" a&2ii8 ,!*nu&e +enera&8 per*ite2i s" rap!rte1>>> ;i a* 6"cut i eu ce-au 6"cut t!2i8 a* s"pat i eu ! *ic" 4aur" i *-a* 3"4at i eu su3 cine a* putut>>> O ,at" a* s"pat i eu>>> ;i nici n-a* ter*inat ,e s"pat c" "&a su3 care s"pa* a 'nceput s" *ite i *i-a 1is U,u-te-n *"ta8 ia-2i a&t ca,a/ruU> -a *i-a 1is U,u-te8 *"8 'n *"-ta8 nu /e1i c" s'nt

/iu#U -a *i-a 1is pentru c" ,in ne3"4are ,e sea*" *" apucase* s" sap su3 un ca*ara, /iu8 care era ,e%a ascuns 'ntr-! 4r!ap" su3 un ca*ara, *!rt> ;i *i-a 1is U*"8 3!u&e8 tu nu /e1i c" aici nu *ai e &!c8 ,u-te-n *"ta i caut" a&t ca,a/ru>U -a s-a 'nt'*p&at8 ,!*nu&e +enera&8 i a* c"utat ,aS n-a* 4"sit> C" t!ate erau &uate> 5u3 t!ate ca,a/re&e a,e/"rate se ascun,ea c'te un ca*ara, /iu i eu a* r"*as p'n" &a ur*" 6"r" ca,a/ru> Bur8 ,!*nu&e +enera&8 %ur s" tr"i2i c" aa s-a 'nt'*p&at8 eu a* 6"cut ce 6"ceau i a&2ii ,aS n-a* *ai 4"sit &!c> Oriun,e 'ncerca* s" sap '*i 1iceau U,u-te8 *"8 'n *"-ta8 ,u-te i sap" 'n *"-ta8 ,u-te *"8 'n *"-ta s" sapi8 *">U 0e aude un tunet. ?ncepe s# plou#. Mor ii $ncep s# se spele cu apa de ploaie' delir$nd ca ni4te copii la sc#ldat. E 0talin %ort' Lenin %ort 4i (ro Ni %ort' la o %as#' 9uc$nd c#r i. Cocul pare c# l$nce8e4te $ns#' iar Lenin este de.a dreptul ador%it cu capul pe %as#' de4i ine c#r ile ,# $n %$n#. 57-LIN - Ve1i8 V&a,i*ir I&ici8 c" ,u*neata eti ,e r'n, &a ceai> LENIN @tresareA - Eu n-a* 1is c" !*u& e *ain"> 57-LIN - Nu 2i-a* 1is8 V&a,i*ir I&ici8 c" ai 1is c" !*u& e *ain"> -* 1is c" e r'n,u& ,u*ita&e &a ceai> LENIN - 5" a,uc" ,!*nu& 0r!nstein c" t!t a pier,ut> 7ROJKI - Cu* a* pier,ut# N-a* pier,ut> Un,e /e1i ,u*neata c" a* pier,ut> LENIN - -i pier,ut ieri> 7ROJKI - $"i a* pier,ut i a* a,us ieri> 5" a,uc" a1i I!si6 Visari!n!/ici> 57-LIN - M"i8 Le/ Da/i,!/ici8 prin1i sau nu# 7ROJKI - Eu s'nt ,up" V&a,i*ir I&ici> 57-LIN - .ai8 V&a,i*ir I&ici8 prin1i sau nu> LENIN - .ai c" *" ,uc ,up" ceai>>> Lenin se ridic#' ia trei ce4ti de %etal %ilitare' le u%ple cu p#%$nt 4i le aduce la %as#. 7ROJKI @tra&e $n piept puternic aro%a p#%$ntuluiA - Cu* 6aci8 ,u*neata8 V&a,i*ir I&ici8 c" !ri ,e c'te !ri eti &a r'n, &a ceai '2i iese aa tare# LENIN - Eu n-a* 1is c" !*u& e *ain"> Cine a 1is c" eu a* 1is c" !*u& e *ain" e un pr!st> 57-LIN - 5tai %!s8 nu te ener/a8 V&a,i*ir I&ici> O*u& nu e *ain"> $rin1i sau nu prin1i> 7ROJKI - Cu* 6aci ,u*neata8 V&a,i*ir I&ici>>>

57-LIN - DaS *ai &as"-& 'n pace pe V&a,i*ir I&ici> Nu /e1i c" nu se p!ate c!ncentra# Cei trei tra& $n piept aro%a p#%$ntului din ce4ti. LENIN - $"i8 a& cui e r'n,u&# 57-LIN - -& ,u*ita&e8 V&a,i*ir I&ici> -& ,u*ita&e> LENIN - 0r!nstein a pus# 7ROJKI - -* pus8 a* pus> ;i nu-*i *ai 1ice 0r!nstein> LENIN - ;i ,u*neata ai pus8 I!si6 Viari!n!/ici# 57-LIN - Eu a* prins> -cuS e r'n,u& ,u*ita&e> LENIN - $"i n-a* a,us# $"i a,inea!ri a* a,us>>> 5" a,uc" $atiua c" t!t a pier,ut>>> 57-LIN - V&a,i*ir I&ici8 cu ,u*neata nu se p!ate %uca> Eu n-a* *ai /"1ut aa ce/a>>> De ,!u" 1i&e stai i nu te ?!t"r"ti s" pui>>> LENIN- $un8 pun>>> Nu te aprin,e8 I!si6 Visarin!/ici>>> Eu a* 'ntre3at ,!ar ,ac" 0r!nstein a pus> ?ncepe s# pl$n&# cu capul pe %as#. 7ROJKI - Nu-*i *ai 1ice 0r!nsteinE 2i-a* 1is s" nu-*i *ai 1ici 0r!nsteinE 7!t ti*pu& '*i 1ice 0r!nstein> 5pune-*i Le/ Da/i,!/ici8 ca t!at" &u*ea> De ce-*i spui ,u*neata 0r!nstein8 eu nu 'n2e&e4>>> Mu8ic# patriotic# din anii stalinis%ului. K Mor ii $4i "ac apari ia su, "or%a unui cor. Ei c$nt# un c$ntec patriotic. :eneralul se a4ea8# la %asa la care au stat 0talin' Lenin 4i (ro Ni. 0e "ace o coad# la %asa &eneralului. ?n ti%p ce au loc %#rturisirile ur%#toare' corul c$nt# $n surdin#. Un o% se apropie de %asa :eneralului' care ia note. $LU7ONIERUL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- - D!*nu&e +enera&8 rap!rte1> Eu a* 6!st inten,ent &a C!*isia ,e Discip&in"> C'n, a 'nceput asa&tu&8 eu a* 6!st /"rsat &a Discip&in"> Ni s-a spus U0"ie2i8 nu pute* c'ti4a /ict!ria 6"r" ,iscip&in"> Discip&ina 'nainte ,e t!ate> Cine nu este ,iscip&inat ne tra4e 'nap!i> Cine nu este ,iscip&inat ne sap" /ict!ria> Hi2i 6"r" *i&">U -a ni s-a spus8 ,!*nu&e +enera&8 s" tr"i2i> Ni s-a spus UV!i tre3uie s" 6i2i un *!,e& ,e ,iscip&in"> V!i tre3uie s" 6i2i *!,e&u& per6ect ,e ,iscip&in" i prin e:e*p&u& /!stru s" 6i2i ! &ec2ie ,e

,iscip&in"> V!i tre3uie s" ,a2i &ec2ii ,e ,iscip&in" &a t!2i cei care &upt" pentru /ict!rie> $entru c" nu t!2i cei care &upt" pentru /ict!rie s'nt ,iscip&ina2i> Nu este ,estu& s" &up2i pentru /ict!rie8 tre3uie s" &up2i pentru /ict!rie i 'ntr-un *!, ,iscip&inat> Nu este ,estu& s" cre1i 'n /ict!rie8 tre3uie s" cre1i 'n /ict!rie 'n *!, ,iscip&inat> Nu este ,estu& s"-2i ,ai /ia2a pentru /ict!rie8 tre3uie s"-2i ,ai /ia2a pentru /ict!rie 'n *!, ,iscip&inat>U -a ni s-a spus8 s" tr"i2i8 ,!*nu&e +enera&> Ni s-a spus UV!i tre3uie s" ,a2i &ec2ii ,e ,iscip&in"> $entru c" unii ca*ara1i care &upt" pentru /ict!rie nu s'nt ,iscip&ina2i> Ei cre, c" &upt" pentru /ict!rie8 ,ar ,e 6apt8 6iin, &ipsi2i ,e ,iscip&in"8 ei &upt" '*p!tri/a /ict!riei> Dar ei nu tiu c"8 &ipsi2i 6iin, ,e ,iscip&in"8 &upt" ,e 6apt '*p!tri/a /ict!riei> De aceea tre3uie s" &i se ,ea &ec2ii ,e ,iscip&in"> $entru c" cine/a care &upt" pentru /ict!rie 6iin, &ipsit ,e ,iscip&in" e *ai pericu&!s pentru /ict!rie ,ec't cine/a care se pre6ace ,!ar c" &upt" pentru /ict!rie>U -a ni s-a spus8 ,!*nu&e +enera&8 s" tr"i2i> Ni s-a spus UCei care se pre6ac ,!ar c" &upt" pentru /ict!rie s'nt8 cu&*ea8 *u&t *ai ,iscip&ina2i ,ec't cei care &upt" 'n *!, sincer pentru /ict!rie8 ,ar s'nt &ipsi2i ,e ,iscip&in"> De 6apt8 nu*ai aa 'i pute* i,enti6ica pe cei care nu &upt" 'n *!, sincer pentru /ict!rie> Nu*ai aa 'i pute* i,enti6ica8 'ntruc't acetia s'nt e:e*p&e ,e ,iscip&in">U -a ni s-a spus8 ,!*nu&e +enera&> 5" tr"i2i> C'n, a* 'nceput s" ,au &ec2ii ,e ,iscip&in"8 'nt'i a* ,at &ec2ii ,e ,iscip&in" &a cei care cre,eau sincer 'n /ict!rie ,ar care erau &ipsi2i ,e ,iscip&in"> Dup" aceea a* ,at &ec2ii ,e ,iscip&in" &a cei care nu cre,eau sincer 'n /ict!rie ,ar se pre6"ceau c" cre, sincer 'n /ict!rie i pentru a ascun,e 6aptu& c" nu cre,eau sincer 'n /ict!rie erau un e:e*p&u ,e ,iscip&in"> Dup" aceea ne-a* ,at &ec2ii ,e ,iscip&in" 'ntre n!i8 pentru c" unii ,intre n!i8 ,'n, &ec2ii ,e ,iscip&in"8 'ncepuser" s" nu *ai crea," 'n &ec2ii&e ,e ,iscip&in"> C'n, a 6!st s" *i se ,ea8 &a r'n,u& *eu8 &ec2ii ,e ,iscip&in"8 a* 6!st e:ecutat> $er*ite2i s" rap!rte18 ,!*nu&e +enera&8 s" tr"i2i> Eu8 c't a* ,at &ec2ii ,e ,iscip&in"8 nu &e-a* ,at cu ur"> Eu a* cre1ut8 &a 'nceput8 'n &ec2ii&e ,e ,iscip&in"> Eu n-a* ,at &ec2ii ,e ,iscip&in" cu ur"8 eu a* ap&icat re4u&i&e ,e ,iscip&in" care *i s-au ,at> Eu n-a* ,at cu ur"> Eu a* ,at 'ntr-un *!, ,iscip&inat> Eu a* *art!ri8 ,!*nu&e +enera&> 5" tr"i2i8 eu a* *art!ri> Unii au ,at &ec2ii ,e ,iscip&in" cu ur"> Eu n-a* ,at cu ur"> Eu a* ,at sincer8 &a 'nceput8 iar ,up" aceea *-a* pre6"cut c" s'nt sincer8 ,ar ,e/enin, *ai ,iscip&inat ,ec't 'nainte8 a* 6!st 3"nuit c" nu *ai ,au &ec2ii cu sinceritate8 i a* 6!st sc!s> Dar eu n-a* ,at nici!,at" cu ur"> 5!&,at +?e2"u8 /in! aici8 *"> 5pune8 s!&,at +?e2"u8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"# 5OLD-7 +.EJAU - Nu8 ,!*S p&ut!nier> 5" tr"i2iE

$LU7ONIERUL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- - 5!&,at Iere*ia8 /in! aici8 *"E 5pune8 s!&,at Iere*ia8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"# 5OLD-7 IEREMI- - Nu8 ,!*S p&ut!nier> 5" tr"i2iE $LU7ONIERUL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- - 5!&,at Ma,4earu8 /in! aici8 *"E 5pune8 s!&,at Ma,4earu8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"# 5OLD-7 M-D+E-RU - Nu8 ,!*S p&ut!nier> 5" tr"i2iE $LU7ONIERUL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- - Ve,e2i8 ,!*nu&e +enera&# Plutonierul pleac# pl$n&$nd. Un alt o% se apropie de %asa &eneralului. -DBUNC7UL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- - D!*nu&e +enera&8 acu* c" s'nt *!rt8 /reau s" spun i eu ce/a> ;ti2i8 eu c'n, a* 6!st se&ectat pentru C!*isia ,e Discip&in"8 eu nu era* nici pentru /ict!rie8 nici '*p!tri/a /ict!riei> Eu8 ,!*nu&e +enera&8 a* ! inte&i4en2" *e,ie> -a *i-au spus i specia&itii ,e &a C!*isia pentru Resta3i&irea -,e/"ru&ui Ist!ric> U7u8 C!nstantine8 ai ! inte&i4en2" *e,ie> Ur*"t!ru&>U -a *i-au spus> U7u8 C!nstantine8 ai ! inte&i4en2" pe scara ; ,in 7> Ur*"t!ru&>U -a *i-au spus> V" r!4 s" *" cre,e2i8 /" repet ceea ce *i s-a spus> C" !ricu* s'nte* acu* cu t!2ii pri*eni2i ,e &u*in" i c?iar s" /re* nu *ai pute* *in2i> Eu n-a* 6!st8 ,up" cu* spunea*8 nici pentru /ict!rie i nici '*p!tri/a ei> 7ata a 6!st ce6erist> Eu8 c'n, a* intrat &a Liceu8 *i-a* ,at sea*a i eu c" a/ea* ! inte&i4en2" *e,ie> -p!i a* 6!st se&ectat pentru C!*isia ,e Discip&in"> Eu8 ,!*nu&e +enera&8 eu recun!sc eu n-a* ,at cu ur"8 ,aS *i-a p&"cut> Eu ,e c'te !ri &!/ea*8 ,!*nu&e +enera&8 s" tr"i2i8 eu si*2ea* un 6e& ,e 4',i&"tur" 'n testicu&e> Eu ,e aia &!/ea*8 pentru c" se 'nt'*p&a ce/a> C'n, p!rnea* &!/itura8 ,e!,at" si*2ea* un 6e& ,e 4!& 'n st!*ac> Era ca un 3a&!n ,e aer care *i se u*6&a 'n st!*ac i c'n, &!/itura ,at" ,e *ine intra 'n carnea ce&ui pe care '& &!/ea*8 3a&!nu& pu" se sp"r4ea 'n *ii ,e 3uc"2i i *i se scur4ea ca spu*a ,e a*panie 'n test&c'le> -ni ,e 1i&e8 ,!*nu&e +enera&8 eu a* &!/it pentru c" *i-a p&"cut cu* se sp"r4ea 3a&!nu& ,in st!*ac i cu* se scur4ea ap!i8 ca spu*a ,e a*panie> Eu ,espre /ict!rie n-a* tiut *are &ucru> C't *-au 2inut pe p!st a* &!/it ,up" cu* /" spun> C"-*i p&"cea> DaS ur" eu n-a* si*2it8 'n ini*a *ea na 6!st ur" nici!,at"> -sta /" %ur i a* i *art!ri> 5!&,at 5!&,at +?e2"u8 /in!8 *"8 aici> @Pl$n&$nd.A 5pune8 !*u&e8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"# 5OLD-7 +.EJAU - Nu8 ,!*S -,%unct> 5" tr"i2iE -DBUNC7UL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- @Pl$n&$nd i %ai tare.A 5!&,at Iere*ia8 /in! aici8 /in!8 !*u&e8 aiciE 5pune8 s!&,at Iere*ia8 spune 6rate8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"#

5OLD-7 IEREMI- - Nu8 ,!*S -,%unct> 5" tr"i2iE -DBUNC7UL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- @Pl$n&$nd p$n# la urlet.A Hrate Ma,4earu8 /in! aici>>> Vin! aici s" te /a," ,!*nu&e +enera&>>> 5pune8 6rate Ma,4earu8 a* ,at eu /re!,at" cu ur"# 5OLD-7 M-D+E-RU - Nu8 ,!*S -,%unct> 5" tr"i2iE -DBUNC7UL @N5ARCIN-7 CU DI5CI$LIN- @ter&$ndu.i lacri%ile i stropii de sali-# de pe &ur#.A - Ve,e2i8 ,!*nu&e +enera&# 5d9unctul pleac#. Un alt o% $i ia locul. HO57UL HUNCJION-R DE L- $O;7A @N5ARCIN-7 C@NDV- CU DI5CI$LIN- - D!*nu&e +enera&8 acu* c" s'nt *!rt8 /reau s" spun i eu ce a* ,e spus> Eu s'nt ,intre cei care au ,at cu ur"> Eu n-a* cre1ut 'n /ict!rie8 ,ar a* ,at cu ur"> Eu8 ,!*nu&e +enera&8 n-a* cre1ut 'n /ict!rie8 n-a* recun!scut nici!,at" c" nu cre,ea* 'n /ict!rie8 i a* ,at cu ur"> -* ,at cu ur" *ai a&es 'n cei care-*i c",eau pe *'n" i care cre,eau 'n /ict!rie> $entru *ine era cea *ai *are p&"cere s" ,au8 eu care nu cre,ea* 'n /ict!rie8 'n cei care cre,eau 'n /ict!rie> Nici!,at" nu i-a* cru2at pe cei care cre,eau 'n /ict!rie> Cei care cre,eau 'n /ict!rie erau specia&itatea *ea> Une!ri8 c'n, era c'te unu& care cre,ea 'n /ict!rie i /e,ea* c" nu *ai are ,ec't trei secun,e ,e tr"it8 'i spunea* &a urec?e UM"8 eu nu cre, 'n /ict!rieEU -t'ta ,ura ca s" spun UM"8 eu nu cre, 'n /ict!rieEU 7rei secun,e> $ute2i s" 'ncerca2i8 ,!*nu&e +enera&> C?iar /" r!4 s" 'ncerca2i8 ,!*nu&e +enera&> -cu* c" s'nte* t!2i *!r2i8 /" r!4 6ru*!s> @ncerca2i> 5pune2i UM"8 eu nu cre, 'n /ict!rieEU +ENER-LUL - Inten,entE IN7ENDEN7UL - Da8 s" tr"i2iE +ENER-LUL - Cr!n!*etrea1"E IN7ENDEN7UL - Da8 s" tr"i2i> +ENER-LUL - M"8 eu nu cre, 'n /ict!rieE C't a &uat# IN7ENDEN7UL - 7rei secun,e8 ,!*nu&e +enera&> HO57UL HUNCJION-R DE L- $O;7A @N5ARCIN-7 C@NDV- CU DI5CI$LIN- - Ve,e2i# Ce /-a* spus# 7rei secun,e> Ce s" spun8 eu a* ,at cu ur"> Recun!sc c" a* ,at cu ur"> 0ine'n2e&es8 a* ,at cu ur" i 'n cei care nu cre,eau 'n /ict!rie> Nu*ai c" p&"cerea era *ai *ic"> Ce s" spun8 a* ,at cu ur" e4a&"8 at't 'n cei care cre,eau 'n /ict!rie c't i 'n cei care nu cre,eau 'n /ict!rie> Nu*ai c" 'n pri*ii ,",ea* cu p&"cere *ai *are iar 'n cei&a&2i cu p&"cere *ai *ic"> 0ine'n2e&es8 "st!ra care nu cre,eau 'n /ict!rie nu &e !ptea* UM"8 eu nu cre, 'n /ict!rieEU "st!ra care nu cre,eau 'n /ict!rie &e spunea* ,e-a ,reptu& UM"8 ,e ce nu cre,e2i 'n /ict!rie#U> 7!t trei secun,e> -sta e8 ,!*nu&e +enera&> -* ,at cu ur"8 cu p&"cere *ai *are sau *ai *ic"8 ,ar cu ur"> Dup" aceea *-au *utat ,e &a Discip&in"> M-au *utat &a $!t"> - 6!st 3ine i &a $!t"> Mi-a* 6"cut

,at!ria &a $!t"> -* a/ut c!pii> -u crescut *ari8 i-a* ,at &a Liceu> -* 6"cut !a*eni ,in ei> -* *urit ap!i 'n patu& *eu8 &initit> Ni*eni n-a tiut ni*ic> Nici!,at" n-a* a/ut pr!3&e*e ,e c!ntiin2"> $atria *-a n"scut8 patria *-a crescut8 patria *i-a cerut s" ,au cu ur"8 'n p"*'ntu& $atriei a* intrat> Ce s" spun8 C!*isia pentru Resta3i&irea -,e/"ru&ui Ist!ric *-a c&asat &a cate4!ria HO-R7E +R-V> $!ate c" aa a 6!st s" 6ie cu /ia2a *ea8 *i-a 6!st ,at s-! tr"iesc &a cate4!ria HO-R7E +R-V> DaS eu n-a* tiut ni*ic> 5'nt i eu *u&2u*it c" s-a ,at iertarea> Dar s" ti2i c" eu n-a* ,at cu ur" ,ec't &a 5ec2ie> Eu '*p!tri/a c!pii&!r i a ne/estei na* ri,icat nici!,at" *'na> Ne/ast"-*ea p!ate s" ,epun" *"rturie> Catrin!8 /in! i spune ,!*nu&ui +enera&> -* ri,icat eu /re!,at" *'na &a c!pii sau &a tine# C-7RIN- - Nu8 ,!*nu&e +enera&> HO57UL HUNCJION-R DE L- $O;7A @N5ARCIN-7 C@NDV- CU DI5CI$LIN- - Ve,e2i8 ,!*nu&e +enera&# L Un %ort t$n#r' proasp#t %ort' i%peca,il $%,r#cat' $4i "ace apari ia. Pe "a a lui se cite4te &roa8a. Caut# un loc $n care s# se ascund#. I%ediat' $n spatele s#u' apar trei %or i.cer4etori. Cei trei %or i.cer4etori se reped la %ortul t$n#r 4i $ncep s#.i rup# +ainele. Mortul t$n#r scoate urlete %ute' se lupt#' se tr$nte4te pe 9os' se ap#r#. Cei trei %or i.cer4etori' r$n9ind %ut' rup "$4ii din +ainele %ortului t$n#r. 5cesta din ur%# $4i ascunde &oliciunea' adun# de pe 9os "$4iile s%ulse' le ine str$ns $n %$n#' se lupt# din nou. 5pare %a%a %ortului t$n#r' cu o &#le ic# de &enul celor "olosite de copii c$nd se 9oac# $n nisip. :#le ica este plin# de ap#. Ma%a %ortului t$n#r se repede la %or ii.cer4etori 4i.i strope4te cu ap#. Parc# ar4i de stropii de ap#' %or ii.cer4etori o iau la "u&#. Mortul t$n#r s.a c+ircit la p#%$nt. M-M- - 5" /" 6ie ruineE 5" /" 6ie ruine &a t!2iE Ma%a se apropie de %ortul t$n#r' -rea s#.l ridice. 5cesta se 8,ate' r#%$ne c+ircit. M-M- - .ai8 *a*"8 ?ai>>>

Ma%a $l spal# pe %ortul t$n#r cu apa din &#le ic#. 5poi $l ia pe %ortul t$n#r 4i.l pune cu "undul pe &#le ic#. M-M- - ;i ce ,ac" a 6"cut pe e& ,e 6ric"# - 6"cut i e& pe e& ,e 6ric"> C'2i nau 6"cut pe ei ,e 6ric"# ;i acuS '& ?"r2uiesc> N-au /!ie s"-& ?"r2uiasc"> Lau ?"r2uit ,estu&> -cuS s"-& &ase 'n pace> C" &-au ?"r2uit ,estu&> De ce s"-& ?"r2uiasc" c" a 6"cut pe e& ,e 6ric"# Cei doi r#%$n $%,r# i4a i' %ortul st$nd pe &#le ic# $n po8i ia $n care $4i "ace o%ul ne-oile' iar %a%a str$n&$ndu.l $n ,ra e. 0e aude corul %or ilor. M Mor ii -in la aliniere 4i "ac un "el de &i%nastic# de $n-iorare. Dup# o -ren%e IN(ENDEN(UL $i opre4te. IN7ENDEN7UL - Drep2iE @C#tre :eneral.A D!*nu&e +enera&8 s" tr"i2i8 cei care au *'ncat p"*'nt s'nt &a rap!rt> +ENER-LUL - Ia8 a&inierea "tia care a2i *'ncat ,in p"*'ntu& $atriei> C'2i s'nte2i *"8 "tia care a2i *'ncat ,in p"*'ntu& $atriei# C'2i s'nt8 Vasi&e# IN7ENDEN7UL - $"i s'nt *u&2i8 ,!*nu&e +enera&> Un %ort iese la raport. UN M@NCA7OR - D!*nu&e +enera&8 per*ite2i s" rap!rte1> N!i "tia care a* *'ncat ,in p"*'ntu& $atriei8 n!i recun!ate* c" a* *'ncat ,in p"*'ntu& $atriei> Nu*ai c" nu t!2i a* *'ncat &a 6e&> Unii au *'ncat *ai *u&t i a&2ii *ai pu2in> Unii au *'ncat t!t ti*pu& i nu s-au s"turat nici!,at"> -&2ii au *'ncat ,!ar c't &i s-a ,at i n-au cerut nici!,at" ni*ic 'n p&us> Unii au /!*itat 'nt!t,eauna n!aptea ceea ce au *'ncat 1iua> Eu8 per*ite2i s" rap!rte18 6ac parte ,in cate4!ria ce&!r c"r!ra p"*'ntu& $atriei &e-a c"1ut 4reu &a st!*ac> Nici!,at" nu *-a* !3inuit cu p"*'ntu& $atriei> Nu 1ic c" nu *i-a p&"cut c'te!,at"> Une!ri *i-a p&"cut> Mai a&es p"*'ntu& a6'nat8 c'n, '& &ua* ,in &unci8 ,in 1!ne&e inun,a3i&e8 ,e su3 p!a&e ,e p",ure> "&a '*i p&"cea *ie> Nu*ai c"8 ti2i cu* e8 ,in p"*'ntu& $atriei nu *"n'nci 'nt!t,eauna &a a&e4ere> -a c" 'n 4enera& a* *'ncat ,e ac!&! ,e un,e punea* pici!ru&> C" aa a 6!st !r,inu&> 5!&,atu& *"n'nc" ,e su3 pr!priu& s"u pici!r> Un,e se a6&"8 ac!&! se aea1" &a *as" i *"n'nc" ,e su3 pr!prii&e sa&e t"&pi> -a c" a* /!*itat i eu8 ca i *u&2i a&2ii8 ,!*nu&e +enera&> Eu *" nu*"r printre cei care ani i ani ,e 1i&e /!*itau n!aptea ceea ce *'nca* 1iua> -ni i ani ,e 1i&e ne-a*

/!*itat *a2e&e8 n!aptea8 ca s" ,"* a6ar" ceea ce *'nca* 1iua> De aia '*i per*it s" /" anun28 s" tr"i2i8 c" n!i "tia care a* /!*itat n!aptea ceea ce *'nca* 1iua nu /re* s" 6i* 'n ace&ai ,etaa*ent cu cei care nau /!*itat ,e &!c pentru c" i-au putut a&e4e 'nt!t,eauna &!cu& ,e un,e *'ncau> $entru c" nu tiu cu* se 6ace8 ,!*nu&e +enera&8 ,ar unii8 c'n, /enea !ra pr'n1u&ui8 se a6&au pe p"*'nturi&e ce&e *ai 3une> $e c!stie8 pe *iriti8 pe i1&a1uri> -u a/ut parte ,e p"*'nt *!a&e8 4ras8 a&unec!s>>> 5'nt unii care n-au *'ncat nici!,at" nisip8 nici 4r!?!ti>>> 5'nt unii care s-au 'n,!pat8 ,!*nu&e +enera&8 cu p"*'ntu& $atriei8 s-au 'n4r"at8 cu p"*'ntu& $atriei>>> 5'nt unii care nici nu s-au !prit /re!,at" ,in *'ncat8 *estec" 'ntr-una p"*'ntu& $atriei i n-au ni*ic8 &e priete apr!ape !rice p"*'nt ,e c't s-au 'n4r"at cu p"*'nt>>> Dar n!i8 ,!*nu&e +enera&8 "tia care /!*it"* 'n c!ntinuare apr!ape 'n 6iecare 1i8 n!i nu /re* s" 6i* a*esteca2i cu *'nc"t!rii ,e p"*'nt care nu se *ai p!t !pri>>> N Intr#' $n 4ir indian' cu un pas t$r4$it' a%ne8icii. Ei $4i -or continua %i4carea pe toat# durata dialo&ului ur%#tor. ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - N!i8 ,!*nu&e +enera&8 c'n, a* *urit era* ,e%a a*ne1ici> N!i nu *ai ti* ni*ic> @C#tre &rupul de a%ne8ici.A Gice2i8 *"8 ce ti* n!i# +RU$UL DE -MNEGICI - Ni*ic8 e6uS> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI @c#tre :eneralA - Nu ti* nici ,ac" a* &uptat pentru /ict!rie nici ,ac" a* &uptat c!ntra /ict!riei> @C#tre &rupul de a%ne8ici.A Gice2i8 *"8 ce ti* n!i ,e partea cui a* &uptat# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu ti* ni*ic8 e6u> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - Ve,e2i8 ,!*S +enera&# Nu *ai ti* ni*ic> Nu *ai ti* cine s'nte*8 nu *ai ti* ,e un,e /eni*8 nu *ai ti* nici *"car c'n, i ,e ce a* *urit> @C#tre &rupul de a%ne8ici.A 5pune2i8 *"8 ti* n!i cine s'nte*# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu ti*> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ,e un,e /eni*# +RU$UL DE -MNEGICI - Da ,e un,eE# ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i c"n, a* *urit# ;i ,e ce# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu ti*8 ,!*S e6> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - Ve,e2i8 ,!*S +enera&# N!i8 c'n, a* *urit8 a/ea* ,e%a creieru& sp"&at> C'n, ne-au tri*is 'nainte8 a/ea* creieru& ,e%a sp"&at8 aa c" nu ne *ai a*inti* ,e ni*ic> N!i ti* c" a* 6!st tri*ii s" ne 3ate* pentru /ict!rie> Dar nu ti* ce 'nsea*n" aia /ict!rie> N!i ti* c" tre3uia s" *uri* pentru $atrie> Dar nu ti* ce 'nsea*n" aia $atrie> N!i /!r3i* cu ,u*nea/!astr"8 ,!*nu&e +enera&8 ,ar n!i ?a3ar n-a/e* cine s'nte2i ,u*nea/!astr"> N!u" ni s-a spus s"

iei* &a rap!rt> -* ieit &a rap!rt ,aS n!i nu ti* ce 'nsea*n" aia rap!rt> -* au1it c" s-a ,at iertarea8 c" ,e acu* 'nainte ! s" 6ie 3ine8 c" ne 'nt!arce* cu t!2ii acas" i c" n-! s" *ai tre3uiasc" s" *'nc"* p"*'nt> Dar n!i nu ti* ce e aia iertare> @C#tre &rupul de a%ne8ici.A Gice2i8 *"i8 ti* n!i ce e aia iertare# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu ti*> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI @c#tre :eneral.A - -* au1it c" acas" ni s-a 6"cut un *aus!&eu> ;i c" t!2i cei care au *urit pentru $atrie8 c" au 6!st *ai 'n 6a2" sau *ai 'n spate8 au un &!c 'n *aus!&eu> DaS n!i nu ti* ce e aia *aus!&eu> @C#tre &rupul de a%ne8ici.A Gice2i8 *"8 ti* n!i ce-i aia iertare# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu ti*> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ce-i aia $atrie# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i cine s'nte*# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ,e un,e /eni*# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ce-i aia /ict!rie# +R$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ,e ce a* *urit# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i pentru cine a* *urit# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i cine ne-a '*pucat# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> ;EHUL +RU$ULUI DE -MNEGICI - ;ti* n!i ,e ce a/e* 4aur" 'n cea6"# +RU$UL DE -MNEGICI - Nu> 5%ne8icii pleac# $n 4ir indian' cu pas t$r4$it' a4a cu% au -enit. 1F Intr#' cu spatele' %or ii $n erec ie. UN MOR7 @N ERECJIE - N!i s'nte* *!r2ii 'n erec2ie8 s" tr"i2i> C'n, a* pri*it s"rutu& *!r2ii8 s"rutu& *!r2ii ne-a /'r't 'n erec2ie> -sta e> Me*3ru& n!stru este 'n erec2ie> C'te!,at" *!artea '2i 6ace acest ca,!u8 '2i pune *e*3ru& 'n erec2ie> C'te!,at" s"rutu& *!r2ii este at't ,e ,u&ce8 at't ,e tan,ru8 at't ,e a,'nc8 at't ,e sincer c" te 'n&e*nete 'n erec2ie> ;i ,e atunci s'nte* 'n erec2ie> ;i acu*8 iat"8 s'nte* 'n erec2ie> Cu* s" ne 'nt!arce* acas" aa# Cu* s" pune* pici!ru& pe p"*'ntu& $atriei aa8 cu *e*3ru& 'n erec2ie# Cu* s" p"trun,e* aa 'n Capita&"# Cu* s" trece* aa pe su3 -rcu& ,e triu*6#

Eu cre, c" $atria tre3uie s" 6ac" ce/a pentru n!i> Ca s" se ter*ine cu trea3a asta> Ca s" iei* ,in erec2ie> Un,e s'nt cur/e&e $atriei# C'n, era* pe ,ru* spre c'*pu& ,e &upt" ne-au 'ns!2it cu *ii&e> ;i acu*# Le-a 'n4?i2it p"*'ntu&# De ce nu ne tri*ite patria nite cur/e acu*8 c" s-a ,at *area iertare# C" ,!ar n!i nu pute* 6ace t!t ,ru*u& "sta 'n erec2ie> Cu* s" *er4i pe %!s 'n erec2ie# Dru*u& ,e 'nt!arcere e &un4> Cu* s" *er4i pe %!s8 1i i n!apte8 c'n, ai *e*3ru& 'n erec2ie# Cu* s" *er4i pe %!s c'n, e& e t!t ti*pu& 'n erec2ie8 6ie p&!aie8 6ie /re*e 3un"# N!i nu pute* s" 6ace* 'n erec2ie t!t ,ru*u& "sta8 t!t ,ru*u& "sta inter*ina3i&> -/e* *ii i *ii ,e Li&!*etri ,e 6"cut pe %!s p'n" &a case&e n!astre> 5" *er4e* aa8 pe %!s8 'n erec2ie8 este i*p!si3i&> N!u" ne este 4reu i aici8 pe &!c> C'n, ne ap&ec"*8 ne ,!are> C'n, ne ri,ic"*8 ne ,!are> C'n, ne r"suci* ,e pe ! parte pe a&ta8 ne este 4reu>>> G"u8 nu pute* *er4e aa8 ,!*nu&e +enera&> 5'nte* ce& pu2in 1ece *ii ,e *!r2i 'n erec2ie> -a ne-a prins s"rutu& *!r2ii> Nu e /ina n!astr"> Ce 6ace* n!i acu*# Mor ii ies cu spatele' a4a cu% au intrat. 11 0talin' Lenin 4i cu (ro Ni 9oac# c#r i. 5u aerul o,osit 4i plictisit. 57-LIN - $une8 V&a,i*ir I&ici> $une8 c" pe ,u*neata te atept"*> Lenin iese din re-erie' $4i pri-e4te c#r ile din %$n#' ale&e una 4i o pune 9os. 57-LIN - .ai8 0r!nstein> $une> (ro Ni pune 4i el o carte. 57-LIN - Ce 6aci8 V&a,i*ir I&ici# $rin1i sau nu# LENIN - $r!3&e*a care se pune>>> Lenin pune o carte. 7ROJKI - Este ,e ce !*u& nu e *ain">>> LENIN @pu in senilA - Cine a 1is c" !*u& e *ain"# 7ROJKI - Eu 1ic> LENIN - Eu n-a* 1ic c" !*u& e *ain">

7ROJKI - Nu> Eu 1ic>>> LENIN - $"i cu* s" 6ie !*u& *ain"# 7ROJKI - $"i n-a* 1ic c" !*u& e *ain"> -* 1ic c" ,ac" !*u& ar 6i *ain">>> 57-LIN - 0r!sntein8 prin1i sau nu# (ro Ni pune o carte. LENIN - $"i cu* s" 6ie *ain"# 57-LIN - $r!st *ai eti8 *"i Le/8 *"i> 7ROJKI - De ce *" 6aci pr!st8 I!si6 Visari!n!/ici# 57-LIN - $entru c" eti pr!st8 *"i Le/8 *"i> Cu* s" 6ie !*u& *ain"# 7ROJKI - Eu n-a* 1ic c" !*u& e *ain"> -* 1is c" ,ac" !*u& ar 6i *ain">>> 5au *ai 3ine 1ic ,ac" !*u& ar 6i 6!st *ain">>> ;i ,e ce *" r!4 *" 6aci ,u*neata pr!st# 57-LIN - $"i ,e aia> C" spui c" !*u& ar putea 6i *ain">>> 7ROJKI - 5pun ce 4'n,esc> De ce *" 6aci pr!st# LENIN - Nu /" certa2i>>> *"i 3"ie2i>>> 0talin pune o carte. 57-LIN - E r'n,u& ,u*ita&e8 V&a,i*ir I&ici>>> LENIN - Da>>> $r!3&e*a e t!c*ai asta>>> c" !*u& nu e *ain">>> 7ROJKI - $"i t!c*ai ce 1icea* i eu>>> C" ,ac" !*u& era *ain">>> 57-LIN - 7!t ac!&! ieeai>>> Main"8 ne*ain">>> 7ROJKI - -8 nu>>> 57-LIN - 0a ,a8 0r!nstein>>> O*u& n-a 6!st i n-! s" 6ie *ain"> Nu /e1i c0 nu e *ain" nici *!rt# C" nu *er4e nici &a *!r2i# 6ora %or ilor $ncepe din nou. 12 Mor i care -in $n "u&#. IN7ENDEN7UL - D!*nu&e +enera&8 ce 6ace* cu cei care au re6u1at iertarea# MOR7UL 1 - D!*nu&e +enera&8 s'nt unii care se *ai ?r"nesc cu p"*'nt> MOR7UL 2 - D!*nu&e +enera&8 s'nt unii care se ascun,>>> M-M- NE0UNA - N-a *'ncat8 a 6"cut> De ce nu-i ?"r2uiesc pe "ia care au *'ncat# C" au *'ncat p'n" n-au *ai putut> -u *'ncat 6"r" s" cr'cneasc"8 p'n" c'n, n-au *ai putut> -u *'ncat i n-au 1is ni*ic> Giua *'ncau i n!aptea /!*itau> -u *'ncat 6"r" s" c&ipeasc"8 i ,up" aceea 'i /!*itau *a2e&e> $e "ia care au *'ncat ,e ce nu-i ?"r2uiesc# C" au *'ncat c't &i s-a

,at> 0a unii *ai i cereau> ;i acu* '& ?"r2uiesc pe "sta *icuS>>> D!*nu&e +enera&8 nu e ,rept s"-i pune2i &a c!a," pe cei care au 6"cut pe ei> IN7ENDEN7UL - D!*nu&e +enera&8 *!r2ii cer s" 6ie a*esteca2i8 ,a2i printr! uria" *ain" ,e carne8 trans6!r*a2i 'n past" i ,ui acas" ast6e&> Ca un t!rt uria> ;i ap!i 6iecare 6a*i&ie n-are ,ec't s"-i taie c'te ! 6e&ie> Ce 1ice2i# MOR7UL < - D!*nu&e +enera&8 au 'nceput s" ne *"n'nce c'inii> MOR7UL 9 - G"u8 ,!*nu&e +enera&8 ,e c'n, atept"* C!*isia ,e Nu*"rare au 'nceput s" ne *"n'nce c'inii> O s" ne 'nt!arce* acu* acas" 'n 3ur2i&e c'ini&!r> MOR7UL = - @n &!c s" ne nu*ere8 s" ne 'nc?i," 4uri&e i s" ne apere ,e *ute8 $atria ne &as" aici ca s" ne *"n'nce c'inii> MOR7UL ) - C't s" *ai atept"* C!*isia pentru resta3i&irea a,e/"ru&ui ist!ric# MOR7UL 7 - Mai 3ine ne-ar tri*ite $atria nite pa1nici ca s" ne apere ,e c'ini> In &!c s" ne nu*ere patria8 ne nu*"r" c'inii>>> (#cere. Mor ii se retra& ca s#.i "ac# loc unui nou -enit. CEL $RO-5$A7 UCI5 @r#t#cind pe c$%pA - Ma*""">>> UN MOR7 M-I VEC.I - Ce ai8 *"# CEL $RO-5$A7 UCI5 - Ma*"""E UN MOR7 M-I VEC.I - 7aci8 *">>> Ce ai# CEL $RO-5$A7 UCI5 - Ma*""">>> UN MOR7 M-I VEC.I - 5tai8 *"E Ce ai# Cu* te c?ea*"# CEL $RO-5$A7 UCI5 - Ma*"""E UN MOR7 M-I VEC.I - M" s!&,at8 tac"-2i 6&eanca c" ne tre1eti pe t!2iE Din ce re4i*ent eti# CEL $RO-5$A7 UCI5 - Re4i*entu& trei s" tr"i2i> UN MOR7 M-I VEC.I - Ce te-a apucat# CEL $RO-5$A7 UCI5 - M-a &!/it ce/a8 s" tr"i2i> UN MOR7 M-I VEC.I - Un,e te-a &!/it# CEL $RO-5$A7 UCI5 - M-a &!/it peste 4ur"> UN MOR7 M-I VEC.I - 5tai %!s> Ve1i c" ca&ci pe un ca*ara,> 5tai ,racu&ui %!s8 aici> CEL $RO-5$A7 UCI5 - Nu stau c" e u,> UN MOR7 M-I VEC.I - Un,e /e1i c" e u,# M"8 ,esc?i,e !c?ii>>> Nu /e1i &u*ina# CEL $RO-5$A7 UCI5 - Nu> UN MOR7 M-I VEC.I - D" *'na8 *" 3"iatu&e>>> @?i ia pulsul.A $"i>>> ce *ai /rei# +ata8 s-a ter*inat>>> $!2i s" ,esc?i1i !c?ii>>> .ai8 *"8 ,esc?i,e !c?ii>>> +ata8 eti &a ca&,8 ai trecut cu 3ine>>>

CEL PRO50P)( UCI0 desc+ide oc+ii. Pri-e4te $n 9ur. Mor ii $ncep s# 9oace +ora. Intr# 4i el $n +or#. MOR7UL 1 - Hrun1" /er,e ,e tri6!i>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea s-a sc'r3it ,e n!i>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 2 - Din 4r",ina *!r2ii n!astre>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A V-a* a,us trei 6&!ri a&3astre>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL < - Un a&t!i i-! r","cin">>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea n-are nici ! /in">>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL 9 - D!i ar4in2i si patru 3ani>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A M!artea ne-a &"sat !r6ani>>> 5l i pa4i de dans cu ,#taie. MOR7UL = - Nu*ai !c?iu& nu e *!rt>>> @Pa4i de dans cu ,#taie.A 7OJI MORJII @$n 4oapt#A - V" /!* spune cu* a 6!st>>> V" /!* spune cu* a 6!st>>> V" /!* spune cu* a 6!stC

UA

Ders'$aOeP $ER5ON-BUL 1 $ER5ON-BUL 2 $ER5ON-BUL < $ER5ON-BUL9 6ec'r*lP O sal# de a4teptare. P#l#riile' u%,relele 4i pelerinele celor care au intrat pe u4#. 7ine$n eles' u4a. $2 Durea1" prea *u&tE $rea *u&tE $1 @aparent lini4titA* 7re3uie s" 6i2i ca&*> @n ase*enea '*pre%ur"ri e ne/!ie ,e ca&* i ,e r"3,are> $2 D!*nu&e8 r"3,area *" sc!ate ,in s"riteE De ce s" a* r"3,are# Du*nea/!astr" nu /e,e2i c" sunte* trata2i ca nite ani*a&e# $1 Nu tiu> Nu /" p!t preci1a cu* anu*e sunte* trata2i> Ni*eni nu tie cu* anu*e sunte* trata2i> $2 V" spun euE 5unte* trata2i &a *!,u& ce& *ai u*i&it!r> 5i*t c" t!at" at*!s6era ,e aici este u*i&it!are> $1 @n ase*enea '*pre%ur"riC nu e 3ine s" 6i2i prea e:i4ent> @*pre%urareaC e aa ,e ,e&icat"> Nu tre3uie s" /" 4Fn,i2i prea *u&t &a ce se 'ntF*p&"8 &a ce ur*ea1"C $2 Dar eu nu p!tE Nu p!t s" nu *" 4Fn,esc> Nu *" p!t st"pFni> $1 -tunci p!ate c" nu tre3uia s" /eni2i a1i> Da8 cu si4uran2"> Hructu& e c!pt> -2i /enit prea ,e/re*e> $2 @%editati-A* Cre,e2i8 'ntr-a,e/"r c" a* /enit prea ,e/re*e# $1 Nu tiu precis> Dar se p!ate cerceta> 5e p!ate a6&a> $2 5e p!ate a6&a# $1 -3s!&ut> @ncerca2i s" /" c!ncentra2i un *!*ent> 5i*2i2i un 6e& ,e 4rea2" 'n st!*ac# Un 6e& ,e ne&inite# $2 N-a putea s"-i 1ic ne&inite> E un 6e& ,e c"&,ur" care *" ustur"> $1 $are c" st!*acu& ,u*nea/!astr" e*an" c"&,ur"# $2 E:act>

$1 Care /" cuprin,e pieptu& i 4Ftu&# V" 'n"3u" !arecu* /!cea i /" ," ! sen1a2ie ,e insta3i&itate8 ,e a*enin2are ,in ni*ic# $2 E:act> 5i*t c" 'n %uru& *eu ce/a nu e 'n re4u&"> Mi-e 6ric"8 ,e pi&," s" nu *" r!st!4!&esc> $1 -2i 'ncercat s" 'nc?i,e2i !c?ii i s" a2ipi2i pu2in# $2 Nu p!t> -* ini*a a4itat"> 5Fn4e&e '*i n"/"&ete su3 6runte i *" ustur"> Mi se %up!aie pie&ea 'n ti*pu& s!*nu&ui> $1 D!*nu&e8 ,a2i-*i /!ie s" /" spun c" a2i /enit cu ce& pu2in patru 1i&e *ai ,e/re*e> $2 $atru 1i&e# Cre,e2i# $1 Cu si4uran2"> -cestea sunt si*pt!*e&e c&are ,e ne*aturi1are> $2 Nu se p!ateE $1 5i*pt!*e&e u&tra i ar?icun!scute> Eu pers!na& nu &e-a* tr"it nici!,at"8 ,ar i-a* au1it pe pre,eces!rii *ei /!r3in, ,espre e&e> Iar ,in e:perien2a &!rD @?4i scoate p#l#ria 4i pri-e4te scurt dar pios sper cer.A Nu se ca,e s" ne 'n,!i*> $2 @tristA $!ate c" a/e2i ,reptate> $1 Cu si4uran2" c" a* ,reptate> -ceste pripe&i8 aceste 6en!*ene ,e 4ra3" sunt pr!6un, caracteristice /ie2ii n!astre> E&e au 6!st ana&i1ate pe &ar4 ,ar8 'n ciu,a te!rii&!r su3ti&e care s-au e*is8 nu s-a 4"sit nici un re*e,iu '*p!tri/a &!r> $2 Nu*ai c"8 nu tiu ,ac" *" cre,e2i8 nu *" *ai si*2ea* 'n stare s" *ai atept patru 1i&e> Ce& pu2in acest &ucru e si4ur> $1 V" cre,> Hace2i parte ,intr-! cate4!rie ,e pers!ane *ai sensi3i&e8 ,ispuse s" pr!3&e*ati1e1e !rice 6&eac i s" interi!ri1e1e 6"r" scrupu&e> -* au1it /!r3in,u-se ,espre aceast" cate4!rie ,e in,i/i1i care a,uc *ari pre%u,icii !rau&ui8 'n 4enera&8 i &!r8 'n particu&ar> $2 Eu /" asi4ur c" nu a* a/ut inten2iaC nici!,at"C s" cree1 4reut"2i ni*"nuiC $1 Desi4ur8 ,esi4ur> 7!ate aceste c!ntra,ic2ii sunt ,e%a tipice> Nu *ai !6eri2i ni*ic n!u> 7!ate aceste 6r"*Fnt"ri au ,e%a ! ,enu*ire tiin2i6ic" i sunt precis cata&!4ate> 7!t c?inu& ,u*nea/!astr" ,e iepur!i8 senti*entu& acesta cras ,e cu&pa3i&itate8 6rica ,e a /eni aici8 pe ,e ! parte8 4ra3a ,e a /eni8 pe ,e a&t" parte8 ieirea ,in neputin2" ,e a nu /eni8 ,ac" '*i ,a2i /!ie s" *" e:pri* aa8 sunt a3s!&ut tipice> 7!t *ai *u&2i su6er" ast"1i ,e aceste si*pt!*e tipice> $2 @*i pare r"u> $1 -&t",at" aceste 6an,!se&i8 ierta2i-*i e:presia prea ,ur"8 nu se 'ntF&neau ,ecFt8 ?ai s" 6i* in,u&4en2i8 unu &a ! sut" ,e *ii> DarC ce s" 6ace*# Vre*uri&e s-au sc?i*3at> O*u& a ,e/enit *ai &a3i&8 *ai e:pusC $2 M" 6ace2i s" *" si*t %enatC M" 6ace2i s" re4ret c" a* ,esc?is aceast" ,iscu2ie>

$1 Nu a/e2i ,e ce re4reta> Eu a* ,esc?is aceast" ,iscu2ie> Ca unu& *ai 3ine antrenat ce sunt8 *ai apr!ape ,e a,e/"r> -a scrie i 'n c"r2i&e s6inte8 ce& *ai puternic s"-& 'ncura%e1e pe ce& *ai s&a38 s"-i '*p"rt"easc" a,e/"ru& ce&ui i4n!rant> Nu# E n!r*a&> 7!ate acestea 2in ,e ! *!ra&" anu*e8 a putea spune ,e ! etic" a s"&i&!r ,e ateptare> $2 @entu8ias%atA Ciu,at> $!t spune c" ,e%a *" si*t *ai 3ine> $1 M" 3ucur> @nt!t,eauna a* 6!st c!n/ins ,e uti&itatea ,iscu2ii&!r 'n *!*ente&e ,e&icate> @n curFn, /e2i 6i per6ect st"pFn pe 4Fn,uri&e i pe 4esturi&e ,u*nea/!astr"> Ve2i 6i per6ect &initit i /e2i trece pra4u& acestei ui a3s!&ut ca&* i &uci,> Pau8#. P= pare cal%. Peste c<te-a 8eci de secunde se%nele nelini4tii apar $ns# din nou pe "a a sa. $2 @ti%idA ;i t!tui ce/a nu este 'n re4u&"> $1 @n ce pri/in2"# $2 -a 8 'n 4enera&> $arc" a* ! 'n,!ia&"> $1 @n 4enera& e 3ine s" nu /" 'n,!i2i> Eu *i-a* inter1is ,int!t,eauna 'n,!ia&a i acest &ucru *i-a ,iscip&inat spiritu&> $!t spune c" si4uran2a ,e sine a 6!st principa&a *ea rea&i1are 'n /ia2"> $2 Eu *" 4Fn,ea* ,e 6aptC $1 DaD nu /" *ai 4Fn,i2i8 ,!*nu&eE De ce /" 4Fn,i2i# $2 $"i *" 4Fn,ea* &a ,u*nea/!astr"8 &a cei&a&2iC $1 Nu-n2e&e4> $2 Eu8 ,u*nea/!astr"8 cei&a&2i pe care nu-i cun!ate*> $!ate c" nu 6ace* ceea ce ar tre3ui s" 6ace*> $!ate c" acest ,eparta*ent8 *"-n2e&e4e2i8 nu-i c?iar ce ar tre3ui s" 6ie> $1 Nu 'n2e&e4> Du*nea/!astr" a2i /enit aici ,in c!n/in4ere8 nu# $2 O8 ,aC Desi4urC $1 -2i si*2it c" nu *ai pute2i re1ista8 c" e:isten2a ,u*nea/!astr" nu *ai are sens> @n s6Frit8 a2i a&es aceast" s!&u2ieC $2 Da8 e a,e/"ratC $1 C,e&i3erat i 'n ,ep&in"tatea 6acu&t"2i&!r ,u*nea/!astr" *enta&eC> $2 5i4urC N-a putea spune c" nuC $1 Ciu,at> 5i*t un /iciu ascuns se ra2i!na*ent sau ,e c!*p!rta*ent &a ,u*nea/!astr"8 'ncep nu-*i ,au sea*a 3ineC Din *!*ent ce a2i a&es aceast" s!&u2ie8 ,e ce 2ine2i s" /" r"1/r"ti2i '*p!tri/a ei# $2 NuuuC Eu nu *" r"1/r"C NU t!c*aiC De 6apt8 /reau s" spun8 eu a* ur*at e:e*p&u& ce&!r&a&2i care 'naintea *eaC H"r" s" tiu 'ns"C ,ac" eiC 6"cFn, ceea ce au 6"cutC M"-n2e&e4e2i# $1 D!*nu&e8 ,u*nea/!astr" /-a2i 4Fn,it /re!,at" &a recun!tin2"# $2 Recun!tin2"# $entru cine# De ce# $1 $r!3a3i& c" ti2i8 nu-i aa8 c" acest ,eparta*ent 'i !6er" ser/icii&e 4ratuit>

$2 O8 ,aC ;tiu> -precie1C> $1 Oare nu se cu/ine s" 6i* cFt ,e cFt recun!sc"t!ri c"8 'n *!*ente&e n!astre &i*it"8 a/e* &a cine ape&a# Oare nu cre,e2i c" /ia2a n!astr" ar 6!i pertur3at" 'n c?ip 4ra/ i inca&cu&a3i& ,ac" 'ntr-! 3un" 1i acest ,eparta*ent i-ar 'nceta acti/itatea# Oare nu cre,e2i c" ceea ce 'i ,at!r"* &ui8 ,eparta*entu&ui8 aa cu* este e&8 se nu*ete 8 t!tui8 recun!tin2"# Oare se cu/ine s" 6i* atFt ,e ne'ncre1"t!ri8 atFt ,e &a3i&i8 atFt ,e suspici!i c?iar cu cei care ne sar 'n a%ut!r 'n *!*ente&e ce&e *ai ,e&icate a&e e:isten2ei n!astre# $2 O8 ce 6ru*!s /!r3i2iE $!t spune c" a2i /!r3it ,u*ne1eiete> Dar s" nu uit"* t!tuiC Ce ti* n!i8 ,e 6apt8 ,espre acest ,eparta*ent# $1 cre,e2i c" tre3uie s" ti* ce/a precis ,espre &e# $2> Nu tiu> Dar 6aptu& c" nu ti* ni*ic *" sFcFie> $1 5unte2i sFcFit# $2 Da8 ,!*nu&e8 sunt sFcFitE $1 Nu uita2i c"8 ,ei nu ti2i ni*ic ,espre e& 'i cere2i t!tui ser/icii&e> $2 Da8 e a,e/"ratC Dar8 ti2iC &ucruri&e s-ar putea '*3un"t"2i8 aste eE peste t!t e:ist" un &!c specia& pentru *ai 3ine>> $1 D!*nu&e8 *" e:aspera2iE Ce cre,e2i c" s-ar *ai putea '*3un"t"2i aici# Vre! sa&" ,e ateptare *ai *are8 *ai e&e4ant"# Vre2i s" /i se pun" !4&in1i 'n sa&a ,e ateptare8 e/entua& un aut!*at pentru 2i4"ri i ca6ea# Vre2i 6!t!&ii 'n &!c ,e ta3urete i tapet pe 1i,# $2 Nu> Nu>> Nu c?iarC M" 4Fn,ea* &a partea cea&a&t"8 &aC - 6i /rut ca t!tu& s" 6ie *ai u*anC O at*!s6er" *ai u*an"8 /reau s" 1ic> $1 @total indi&natA Eu nu *ai ,iscut8 /", c"-*i pier, ti*pu& cu ,u*nea/!astr"E $2 @toc%ai s.a aprinsA* @n2e&e4e2i# -cest 6i!r u*an ar putea s" c!*pense1e *u&te ,in cusururi&e a,*inistrati/e8 ca s" 1ic aa> Un 1F*3et8 ! 6a2" p&in" ,e c"&,ur"8 ! *Fn" care s" 2i se 'ntin," &a intrareC ;ti2i8 sunt atFtea e&e*ente8 aparent insi4ni6ianteC 7!ate &a!&a&t" ,au 'ns" un e6ect e:tra!r,inar> -&un4" 6rica8 suspiciuneaC @n u&ti*" instan2" creea1" i,eea ,e c!&a3!rareC Nu# Cre, c" ni*ic nu e *ai 6ru*!s ,ecFt ! c!&a3!rare8 'n aceste c!n,i2iiC Nu# @0e pli%,# de acolo.acolo' e!altat.A Ve,e2i# 5une e&e*ente i*pre/i1i3i&e8 4esturi i*pre/i1i3i&eC care p!t c!*pensa *u&teC De pi&,"8 ateptareaC> Ce r!st are aceast" ateptare# Ve,e2i# -ceast" ateptare este un e&e*ent 4ratuit8 un e&e*ent inu*an8 a putea spuneC Ea ar putea s" &ipseasc"8 ar putea8 'n 6ine8 ,ac" nu se p!ate a&t6e&8 ar putea 6i sup&init"C Nu# +Fn,i2i-/"8 ,u*nea/!astr" atepta2i ,e ,!u" !re8 eu /a tre3ui s" *ai atept ! !r" ,up" ce /e2i intra ,u*nea/!astr"8 iar ce& care e acu* 'n"untru a ateptat i e&8 sunt si4ur8 nu se tie cFtC Nu# 7!ate aceste e&e*ente8 ,ac" &e p!t nu*i aa8 *i se par 4ratuite> E&e p!t 6i c!*pensate8 pentru c" nu sunt necesareC

?n acest %o%ent din $nc#perea a"lat# dincolo de u4# se aude un +o+ot u%an destul de incert' $ntre pl<ns 4i r<s. $2 @u4or intrat $n panic#A ;i *ai sunt atFtea &ucruri care s-ar putea 6ace>> 5unt atFtea *ici ,eta&ii8 nuan2e>> @Cre4te ner-o8itatea lui P=.A V" spunea* c" peste t!t e:ist" un &!c re1er/at pentru *ai 3ineCDe ce s" nu 4"si* i acest &!c i aici8 ,e ce s" nu ne 6!&!si* ,e e& i aici# @Din ca%era de dincolo se aude un urlet inu%an $n"rico4#tor.A Nu#-ceste &!curi *inuscu&e pentru *ai 3ine sunt t!t a&e n!astreC &e *erit"*C &e pute* 4"siC E&e p!t ,e/eni i*ense ,ep!1ite ,e *ai 3ineC a,e/"rate cF*piiC @Presiunea ner-oas# cresc<nd# la a%,ele persona9e. Din ca%er# de al#turi r#8,at +o+ote de pl<ns.A @n2e&e4e2iC E:ista aa,ar pretutin,eni ace& pansa*ent uni/ersa&>> care st" 'n 6i!ru& u*anC care este 1F*3etu&8 4estu&8 pers!ana ca atareC Nu# NuH@5lte urlete' ,u"nituri' scr<4net insuporta,il de instru%ente %etalice.A ;i nea%unsuri&e8 i ,e6ecte&e n!astreC i 6ricaC nu8 'n u&ti*" instan2" i 6rica8 p!t 3ene6iciaC nu-i aaC ,e acest pansa*ent u*an8 a6ecti/C atFt ,e rarC care ,au &a!&a&t" un e6ect t!ta&> E:tra!r,inarC @Iipete' -acar%ul unei %a4in#rii dia,olice pus# $n "unc iune' o %a4in#rie care scr<4ne4te' %acin#. :<"<it u%an' icnete. Persona9ele sunt inundate de sudoare.A D!*nu&e8 eu nu /reau a&tce/a ,ecFt s" 6ac un se*n8 s" se tie c"8 iat"8 cine/a 4Fn,eteC cu4et"C O?8 ,!*nu&e8 si*t c" *" ustur" sFn4e&e su3 6runte>> Nu /re2i s" pune2i un *!*ent *Fna pe 6runtea *ea#>>> O8 *ai 3ine nuC ;ti2iC> +Fn,uri&eC care suntC> -a cu* 1icea2i8 inuti&eD @5lte urlete. ?n spatele u4ii e un ade-#rat in"ern' l#tr#turi' 8,uciu%ul %a4inii' trepida ii.A /re2i s" spune2iC inuti&eC inuti&eC Mi-e ruine ,e e&e8 cre,e2i-*"C sunt atFt ,e &ipsit ,e ap"rareC> ;i *i-e atFt ,e 4reuC s" *" !prescC une!riC @5proape pl<n&<nd.A Dar nu tre3uie s" *i-! &ua2i 'n nu*e ,e r"uC ;ti2i8 sunt i eu un si*p&u !* care ateapt"C 6"r" panic"C nu-i aa# De dincolo de u4# se aude urletul "inal. 5%,ele persona9e $n picioare' topite' lipite de perete. Lun&i secunde de t#cere. 5poi sunetele unor perii 4i 9eturi de ap# cur# <nd o %as# %etalic#. 5pa e-acu<ndu.se printr.un siste% de e-i' de canale. 0unetul 9etului de ap# se $ndep#rtea8#. Din nou t#cere. $1@pro"und tul,urat' se a4ea8# dup# secunde lun&i de i%o,ilitate) 5-a s6FritC $2 Ce s-a s6Frit# Ce# $1 Nu-*i ,au sea*aC Dar cre, c" s-a s6FritC $2 @pierdutA* Oare e p!si3i&# $1 Nu tiu> @n ,e6initi/ pentru ce /eni* n!i aici# $2 @ntr-a,e/"r8 pentru ce /eni* n!i aici#

$1 @n,at" /!r ,esc?i,e uaC Cre, c-ar tre3ui s"-*i iau r"*as 3unC $2 Cu*# Vre2i t!tui s" intra2i# Dup" ce&e 'ntF*p&ate# $1 Ce ti* n!i ce s-a 'ntF*p&at cu a,e/"rat 'n"untru# $2 @ntr-a,e/"rC N!i nu ti* ni*icC $1 @aran9<ndu.4i inutaA* /reau s" /" spun c" *" 3ucur c" /-a* cun!scutC> $2 Da8 ,aC ;i pentru *ine a 6!st ! rea&" p&"cereC $1 $!ate8 ,ac" a* 6i a/ut ! !ca1ie *ai 3un"C> $2 $!ate a* 6i reuit s" ,iscut"*C $1 $!ateC Punct cul%inant* u4a se desc+ide. E"ecte de lu%ini' sunete de inspira ie cos%ic#' %u8ic# spa ial#' suspans. P1 4i P= $4i str<n& %<inile' se pri-esc e"u8i-. P1 dispare captat de "asciculele de lu%in#' pri-indu.l continuu' i%plorator pe P=. 0au* U4a se desc+ide 4i un pat lun&' inter%ina,il' &lisea8# $n sala de a4teptareK P= se de8,rac#' $4i $%p#ture4te disciplinat +ainele 4i le a4ea8# pe scaunul pe care l.a ocupat' dup# care se lun&e4te pe patK dispo8iti-ul se retra&e lent 4i u4a se $nc+ide "#r# 8&o%ot. 0au* O "e%eie "ru%oas# iese 4i spune* \Ur%#torul]. 0au cu% crede re&i8orul c# e ,ine. SCENA 2 P= se ridic#' se a4ea8# epui8at' se ridic# din nou 4i se a4ea8# din nou epui8at. Cule&e pac+etul de i&#ri a,andonat. De P1 4i.4i aprinde o i&ar#. P> intr# "urtunos> $< $!rciE $!rciE $!rciE @?ntinde %<na lui P1.A 0run!> @Discret.A $ute2i s" '*i spune2i pe nu*e&e ce& *ic8 ?e-?eC -ici e cu &ist" sau 6"r" &ist"# $2 H"r"> $< -?aE @n s6FritE @Protocolar.A Ce 3ine c" nu sunt sin4uru&8 ?a-?aC @Entu8ias%at de preci8are.A Nu# @Din nou ' discret.A E cine/a 'n"untru# $2 @ti%idA* Da> $< (se/er) - intrat ,e *u&t# $2 O8 nu> $< M" te* c" /a tre3ui s" atept"*> $2 O8 ,a> Cre, c" ,a> $< -sta nu prea-*i p&ace.@Pri-indu.l a%u8at pe P=A Iar cu* ur*a2iC ,u*nea/!astr"# $2 Da8 !arecu*C $< @$n-eselit la cul%eA* C?iar ,u*nea/!astr"# $2 @pierdutA* Da8 ,arC

P> nu a4teapt# r#spunsul 4i $ncepe s# inspecte8e $nc#perea. R#scole4te printre +ainele l#sate pe di"erite scaune. $< @re-oltatA* Ia te uit"8 ,!*nu&eE -ici e /estiar sau sa&" ,e ateptare# $2 @ti%idA* -a s-ar p"rea> $< @duiosA* Oare tre3uie nu*ai,ecFt s" ne &"s"* ?aine&e aici# $2 @prin8<nd cura9A* 5e pare c" e a3s!&ut necesar> $< @e!tatic' din -<r"ul ,u8elorA* De ce# $2 Nu tiu> -a se !3inuiete> $< -E prea 3ineE M" /!i supune> @Decis' se de8,rac# de pardesiu 4i p#l#rie.A M" /!i su-pu-neE .e-?e-?eC @7rusc se arunc# $n &enunc+i $n "a a lui P=. Disperat.A D!*nu&e8 ce p"rere a/e2i ,u*nea/!astr" ,espre *ine# $2 @stupe"iatA* Cu*#Ce p"rere# Care p"rere# $< @$%,r# i4<ndu.i &enunc+iiA* V" i*p&!r8 nu /" ascun,e2iE Ce r!st are s" /" ascun,e2i# Hiecare !* are ! p"rere ,espre 6iecare !*> Vreau p"rerea ,u*nea/!astr" ,espre *ineE V" %ur c" *" interesea1" p"rerea ,u*nea/!astr" ,espre *ine> Vre2i s" /" c!n/in4e2i# Vre2i s" *" ,e13rac aici 'n 6a2a ,u*nea/!astr"# Vre2i s" *" /e,e2i 4!&# 5pune2i8 spune2iE @Pentru sine.A -?8 ce 3estie8 ce 3estieE $2 @$nec<ndu.seA* Cu*# Ce#8 Eu# Ce 3estie# $< @ridic<ndu.se 4i ,#t<ndu.l patern pe u%#r pe P=A* Este c" sunt i*pre/i1i3i&# -* 4&u*it> -a sunt eu> -* 'nt!t,eauna aceast" ten,in2" ,e a crea ! at*!s6er" ,e4a%at" 'ntre *ine i cei&a&2i> Este c" a* 6!st i*pre/i1i3i&# $2 Desi4ur8 a 6!stC aaC ca* pe nepre4"titeC> $< @conclu8i-A* - 6!st ! 4&u*" 3un"E @0e a4ea8# pe un scaun' respir# puternic.A Ce aerE Ce aerE @Meditati-.A-?8 aeru&C $2 Nu /i se pare c" *ir!ase pu2in a 6!r*!&# $< @-iolentA* - 6!r*!&# Nici s" nu /" 4Fn,i2i> Nici s" nu /" treac" prin capE Ce e 6!r*!&u&# Nu8 ,!*nu&e8 eu re6u1 6!r*!&u&E Eu accept 1*eura> Mir!ase a 1*eur"> 7!tu& e s" tra4i aer 'n piept i s" spui V1*eur"`> @ncerca2iE V" r!4 s" 'ncerca2iE 5" respir"* 'n ace&ai ti*pC G*eur"C G*eur"C @Respir# e!ta8iat. P= se las# antrenat c<te-a secunde.A -2i /"1ut# Nu-i aa c" e e:tra!r,inar# $2 Nu> Mir!ase a 6!r*!&> $< @se ridic# ener&icA* Eu8 ,!*nu&e8 a* 'ntFr1iat trei 1i&e> M" 'n2e&e4e2i# -* 'ntFr-1i-atE 5unt aici i 'n ace&ai ti*p nu sunt aici> Eu tre3uia s" 6iu ,e *u&t 'n"untru> @n2e&e4e2i# 7rei 1i&e 'ntFr1iereE $2 @$n-eselitA* Ce c!inci,en2"E Eu a* /enit cu patru 1i&e *ai ,e/re*eE $< @de8a%#&itA* Cu* e cu putin2"# $2 Este> ;ti2i8 *ie8 ,e pi&,"8 nu *i-a trecut 'nc" 6rica> $< Hric"# Hric"## -1i# Cu te?nic ,e a1i# @n c!n,i2ii&e n!astre ,e a1i# D!*nu&e8 ,ar e 4r!a1nicE $2 Nici,ecu* -* 4re2uri>

$< ;i eu a*> $2 Mi se 13ate ini*a> M" ustur" sFn4e&e> $< @$nc<ntatA* ;i *ie *i se 13ate ini*a> $une2i *Fna aiciE $2 -* ! sen1a2ie ,e nesi4uran2"8 ,e n",uea&"C $< ;i euE ;i euE -* t!ate sen1a2ii&e p!si3i&e> @*i /F%Fie capu&> Du*nea/!astr" /" /F%Fie capu&# $e *ine *" ,!r !ase&e> @*i p!cnesc !ase&e> @n 6iecare secun," '*i p!cnete cFte un !s> Du*nea/!astr" /" p!cnete cFte un !s# Mie *i se ri,ic" 3ra2u&8 'n anu*ite *!*ente ,e neaten2ie> Iat"E Du*nea/!astr" /i se ri,ic" 3ra2u&# @7rusc i%plorator' lin&u4itorA Du*nea/!astr" /re2i s" intra2i c?iar acu*# $2 @speriatA* Da8 ,!*nu&e> -* stat &a rFn,> $< ;i /re2i s" intra2i c?iar acu*8 c?iar acu*# $2 DaE DaE DaE 7re3uie s" 6iu c?e*at ,intr-! c&ip" 'ntr-a&ta> $1 @lin&u4itor' li,idinosA* D!*nu&e8 s-ar putea s" *" a/e2i pe c!ntiin2">> Cre,e2i-*"C Nu sunt ceea ce par> 7!ate aceste cu/inte8 t!t acest c!*p!rta*entC De 6apt sunt 'nc!r,at ca un arc> 7re3uie8 tre3uie s" intru cFt *ai repe,e> 7re3uie s" *" &"sa2i 'naintea ,u*nea/!astr"C tre3uie s" 'n2e&e4e2i> $une2i *Fna pe 6runtea *ea> -sta nu e pie&e8 nu-i aa# @*i ar, pFn" i !ase&e> 5i*t c"-*i iau 6!c !ase&e> Dac" *ai atept 1ece *inute aici /!i ar,e ,e /iu> 7re3uie s" *" 'n2e&e4e2i> $2 @istericA Nu /reauE Nu /reauE -* stat &a rFn,E $< @su"erin # enor%#A* ;i eu a* stat &a rFn,> 7!at" /ia2a *ea a* stat &a rFn,> -* stat &a rFn, c&ip" ,e c&ip"8 secun," ,e secun,"> -* stat &a rFn, pentru 6iecare 1i8 pentru 6iecare cu/Fnt8 pentru 6iecare 4Fn,C -* stat &a rFn, ca s" 'n/"2 s" *er4 'n pici!are8 ca s" ,uc &in4ura &a 4ur"C -* stat &a rFn, ca s" 'n/"2 s" si&a3isesc8 s" *int8 s" ur&uC -* stat &a rFn, cu r"3,are i cu pasiune8 %urC I-a* &"sat 'n 6a2a *ea pe t!2i nen!r!ci2ii8 pe t!2i pr!6it!rii>>> 5unt s6FritE -* r"*as u&ti*u&8 u&ti*u& ,in rFn,8 u&ti*u& supra/ie2uit!r ,in rFn,E 5unt rFn,u& cu un sin4ur !*E G"u8 tre3uie s" *" &"sa2i 'nainte8 tre3uieC $2 @lu%inatA* D!*nu&e8 ,u*nea/!astr" su6eri2i ,e si*pt!*e tipice> $< @total# sc+i%,are de tonA* -* 4&u*it> E un /ec?i !3icei ,e-a& *eu ,e a testa !a*enii prin 4&u*e> .a-?a-?aC V-a p&"cut# $2 @$ncurcat) Eu unu& nu 4&u*esc cu !rice> $< @-ioiA* E ! *are 4reea&" Re4reta3i&" 4reea&"> +&u*e&e8 %!curi&e8 6arse&eC nu nu*ai c" re&a:ea1" spiritu&8 ,ar '& i 6!rti6ic"> Eu8 ,e pi&,"8 sunt pre4"tit '*p!tri/a tutur!r e/eni*ente&!r p!si3i&e> ;i ti2i cu* a* reuit# $rin practicarea siste*atic" a %!curi&!r> Un %!c 'nsea*n" un r!&> O re4u&" i un r!&> 7re3uie s" treci prin t!ate r!&uri&e p!si3i&e ca s" ,e/ii tu> De aceea a* /enit aici> $2 Vre2i s" spune2i c"C a,ic"C /re2i s" intra2i 'n"untru pentru c" /" &ipsete acest>> r!&# $< E:actE De ! *ie ,e !ri e:actE

$2 0ine8 ,arC acest r!&C atFt ,e ,ecisi/C e& p!ate 6i c!*pensatC I*a4ina2ia8 nuC> D!*nu&e8 nu /" pripi2iE $< -,e/"ru& e c" sunt i pr!6un, scFr3it> 7!ate r!&uri&e %ucate pFn" acu* au s6Frit prin a *" scFr3i ,e6initi/> I,eea 'ns"i ,e a %uca un r!& *" scFr3ete> -* /enit aici t!c*ai ca s" ,e/in8 'n s6Frit8 euE $entru c" tre3uie s" ,e/in euE -* ,reptu& s" ,e/in euE E supre*a ,at!rie a unui !*8 aceea ,e a ,e/eni e&E Iar eu8 aici8 i acu*8 /!i ,e/eni euE @0c+i%,are de ton' ie4ire din rolA Ei8 ce 1ice2i8 /-a p&"cut# $2 @aiuritA* Ce# $< -scu&t"8 prietene8 eti un pr!st> Mi-e si&" c" tre3uie s" atept"* '*preun"> $2 D!*nu&e8 eu re6u1 s" 6iu tratatC $< Nu 'n2e&e4i ni*ic> 5tai %!s> Nu 'n2e&e4i a3s!&ut ni*ic ,in ce se 'ntF*p&" 'n %uru& t"u> -i /enit aici 6"r" s" 'n2e&e4i ,e ce ai /enit aici> Departa*entu& ar tre3ui s" re6u1e s" &ucre1e cu ast6e& ,e !a*eni> $2 D!*nu&e8 ,u*nea/!astr" sunte2i t!ta&C $< 7aci8 ciuperc" !tr"/it"E V", c" ai nite !c?i *ari ,e para1it i *" te* c" /!i si*2i ne/!ia s" te &!/esc> 5" nu te superi ,ac" /!i si*2i ne/!ia s" te &!/esc i /a tre3ui s" te &!/esc> $entru c" nu *ai e *u&t i /a tre3ui s" te &!/esc> Crete 'n *ine ,!rin2a asta8 'n2e&e4i# E ! ,!rin2" en!r*"8 ca un i,ea&8 'n2e&e4i# 5i*t c" *!r ,ac" nu te &!/esc8 'n2e&e4i# 7re3uie s"-2i ,au una peste 6"&ci&e ta&e cur"2e&e *"car una8 'n2e&e4i# 7re3uie s" te 6ac s" 'n2e&e4i ce e ,urerea8 p&esnetu& 6i1ic peste pie&ea ta ,e&ici!as"8 ,e&iciu& pie&ii 'ncre2ite 'n rictus> -* ne/!ie ,e rictusu& t"uC NU *" &"sa 6"r" rictus8 te r!4C Vreau rictusu& t"u>> .aE @Lo-itura r#%<ne $ncre%enit# $n aer. 0c+i%,are de ton' ie4irea din rol.A Ei# Ce p"rere a/e2i# $2 @+ipnoti8atA* .a# $< Ce p"rere a/ei ,espre r!&uri&e *e&e# Cu* /i se par# Nu-i aa c" sunt i*peca3i&e# @?n acest %o%ent cine-a din ca%era de al#turi tra&e $nne,unit de u4# ca pentru a se sal-a dar este prins 4i t<r<t $napoi. U4a se $nc+ide. P= 4i P> nu dau se%ne c# ar "i -#8ut ce-a.A Nu-i aa c" nu &e 3"nuia2i# Nui aa c" trecerea ,e &a unu& &a &atu& este in!3ser/a3i&"# $2 Vre2i s" spune2i c"C $< Da8 ,aE E:actE @n s6Frit a2i 'n2e&es> $2* @continu<nd ideeaA*D c" t!ate astea n-au 6!st ,ecFt nite r!&uri# $< E:actE @E!ta8iat.A D!a*neE - 'n2e&esE $2 -,ic" n-au 6!st t!ate ,ecFt nite C *inciuni# $< @indispusA* Minciuni# @Pentru sine.A N-a 'n2e&es ni*ic> $2 @"uriosA* 0a a* 'n2e&es> V-a* 'n2e&es 6!arte 3ine> Vre2i s" intra2i 'naintea *ea i u1a2i ,e t!ate strata4e*e&e p!si3i&e> RuineE $< @pentru sineA* -,e/"ru& este c" sunt un !* 6!arte trist> Dar s" nu e:a4er"*> @Ridic# de 9os un 8iar "#cut "er"eni e 4i $l nete8e4te.A E:act aa arat" i 6e2e&e n!astreC Ha2eteC Ha2eteC Ha2eteC

$2 @se $ntinde' rela!at 4i decis ' pe scaunA* M-a2i !3!sit ,!*nu&e> M-a2i !3!sit i ,e-acu* nu cre, c" *" *ai pute2i surprin,e cu ce/a> ?n acest %o%ent' din ca%era ne-#8ut#' cine-a &lisea8# pe su, u4# un ,ile el. P> se apropie inocent de u4# 4i returnea8# discret ,ile elul cu -<r"ul piciorului. $< ;tiu8 ,!*nu&e8 tiu> Re4ret *u&t acest &ucru> $2 7!ate r!&uri&e ,u*nea/!astr" sunt8 'n esen2"8 pre/i1i3i&e> 7!ate reac2ii&e ,u*nea/!astr" au ,e%a un nu*e8 sunt 3ine cun!scute> Nu *ai pute2i *in2i pe ni*eni> $< Da tiu> Nu e ca1u& c" *i-! repeta2i cu r"utate> $2 Mai *u&t ,e atFt> Oa*eni ca i ,u*nea/!astr"8 ,ispui s" treac" !ricFn, ,e &a re4istru& &a a&tu&8 ,e &a un r!& &a a&tu&8 p!t a,uc *ari pre%u,icii acestui ,eparta*ent> $ractic8 6ace2i parte ,in cate4!ria c&ien2i&!r ,i6ici&i i eu pers!na& *" *ir c" ,eparta*entu& c?e&tuiete ener4ia i 6!n,uri&e cu !a*eni ca ,u*nea/!astr"> -ceste ser/icii n-ar tre3ui s" 6ie 4ratuite> @7ile elul este $%pins cu 4i %ai %ult# "or # pe su, u4#.A 5au8 ce& pu2in8 e&e ar tre3ui s" 6ie p&"cute prin ca&itatea intrinsec" a c&ientu&ui8 care s" 6ie !3&i4at s" p!se,e8 *"car 'n ceasu& a& ,!ispre1ece&ea8 su6icient" s!3rietate i *aturitate. @P> retri%ite ,iletul de partea cealalt#.A Nu8 ?!t"rFt &ucruE Departa*entu& n-ar tre3ui s" accepte pe !ricine8 !ricFn, i !ricu*> Este ! *are 4reea&"8 a&e c"rei e6ecte se /!r resi*2i 'n ti*p> $< Nu tre3uie s" *" c!n,a*na2i prea r"uC @7iletul este e9ectat pe su, u4# p<n# $n %i9locul s#lii de a4teptare' P= $i atra&e aten ia din oc+i lui P> asupra ,iletului.A Oricu*8 *i-e ruine c" a* 'ntFr1iat t!ate aceste 1i&e>> tre3uie s" recun!sc ,esc?is c" *i-a 6!st 6ric" i c" a* 6"cut t!t p!si3i&u& ca s" a*FnC> t!tu&C @0e apropie 4i ridic# ,iletul.A Cu cFte/a 1i&eC $2 E 6!arte r"u> H!arte 4ra/ i 6!arte r"u> @Cel#lalt desp#ture4te ,iletul.A-ceast" a*Fnare e &ipsit" ,e sens> E ! cri*"E -2i ,istrus /a&!area &ucru&ui8 a2i ,istrus 6ructu&8 *!*entu& ce& *ai 3un a& creterii sa&e . @Cel#lalt cite4te ,iletul cl#tin<nd plictisit din cap.A -2i ac2i!nat '*p!tri/a 6irii8 '*p!tri/a naturii u*ane> ;i a2i pier,ut> 7!at" aceast" 3u6!nerie pe care ! practica2i8 pentru a /" *asca 6rica i pentru a /" rec"p"ta cura%u&8 nu 6ace a&tce/a ,ecFt s" /" 'n%!seasc" i *ai *u&t> P= "ace se%n c# -rea s# citeasc# 4i el ,iletul. P> $i d# ,iletul. (otul se petrece $ntr.o not# de co%plicitate %aca,r#. $< ;i ce ar tre3ui s" 6ac# @Cel#lalt cite4te ,iletul.A ;tie cine/a ce ar tre3ui s" 6ac# @Cel#lalt cere printr.un &est ce-a de scris. P> $i d# ce-a de scrisA. ;ti2i cu*/a ce e 3ine ,e 6"cut 'n aceste *!*ente#

P= scrie un cu-<nt pe ,ilet 4i $i $ntinde apoi lui P> ,iletul 4i pi!ul. $2 C!ncentrare i st"pFnire ,e sine. @P> scrie 4i el un cu-<nt.A @ncerca2i *"car acu*8 'n aceast" sa&" ,e ateptare8 s" 6i2i s!3ru i &uci,> @Cel#lalt $%p#ture4te ,iletul 4i.l &lisea8# $napoi pe su, u4#.A 7!ate 'ncerc"ri&e n!astre ,e a ne &in4e r"ni&e nu ,uc &a nici un re1u&tat. @Din spatele u4ii se aude un +o+ot isteric de r<s aco%paniat de c<te-a preparati-e %ecanice.A 7re3uie s" 6i* st"pFni pe n!iC i pe r"ni&e n!astreC Care tre3uie s" 6ie c&areC @Pe su, u4# este tri%is# o %#nu4# dintr.un %aterial anti"onic.A 5" 6ie ca un crista& i t!tu&8 t!tu&8 s" se /a," prin e&e> @P> cule&e %#nu4a 4i i.o d# lui P=A Nu a/e* ni*ic *ai 3un8 a putea spune8 'n aceste *!*ente8 ,ecFt &uci,itatea> @?nc# o %#nu4# este strecurat# pe su, u4#. P> o ridic# 4i i.o d# lui P=.A Care este ! ar*" teri3i&"C @P= $4i pune pri%a %#nu4#.A ;i 6ru*!as"C 7re3uie s" 6i* &uci1i pFn" &a u&ti*a c&ip" D @P= $4i pune a doua %#nu4# $n ti%p ce pe su, u4# este strecurat# a treia %#nu4#A $Fn" cFn, ?arp!nu& se 'n6i4e 'n carneC ;i carneaC carnea *ai a&es tre3uie st"pFnit"D @P= $4i acoper# urec+ile cu %<inile $n%#nu4ate' $n ti%p ce P> ridic# %#nu4a sa 4i o a4teapt# pe a patra. De dincolo se aud alte +o+ote isterice de r<s' i8,ituri' scr<4nituri %etalice.A Ni*eni nu tre3uie s" ce,e1e ace&!r pri*e i*pu&suri ruin!ase 8 a&e 6riciiC Hrica e ! ruineE DaE @P= are o "a # "ericit# pentru ca nu %ai aude ni%ic. P> $4i pune %#nu4a pe care a cules.o a4tept<nd.o tot %ai ner#,d#tor pe a doua' $n ordinea lui.A Ruinea u*an" se nu*ete 6ric"C Nu tre3uie s" uit"* c" a/e* 6!r2a ,e a a&e4eC ,e a ne !6eri 6!r2ei 3ruteC pentru a 6i a&ei>> ,e a /eni sin4uriC aiciC &i3eri i &uci1iC Pe este e-ident pe 9u%#tate panicat. 0e a4ea8# $n &enunc+i 4i $ncearc# s# pri-easc# pe su, linia u4ii' $n a4teptarea celei de.a doua %#nu4i. $2 @ in<nd.4i %ereu %<inile $n%#nu4ate peste urec+iA* $entru c" sunte* &i3eri s" r"*Fne* !ricFt>> aiciC 'n sa&a ,e ateptareC sunte* &i3eri s" p"trun,e* pe ua aceea i s" 6i* n!i 'nineC cei rea&i>> 6"r" nici un r!&C @P> cioc#ne4te cu de&etul $n podea' ascult# cu urec+ea lipit# de u4#' apoi cioc#ne4te discret $n u4#. ?4i acoper# una din urec+i cu %<na $n%#nu4at#' ascult#' $ncearc# din nou' ner#,d#tor 4i $n&ro8it' s# pri-easc# pe su, u4#. ) @n2e&e4e2i8 aici e t!t secretu&> @Pri%ul urlet de dincolo' urlet care.l tr<nte4te pe P> la p#%<nt' cu spatele lipit de u4#.A -,e/"rata 6!a*e u*an"8 risipa ,e 6!a*eC D!rin2a8 ca ! i13"/ireC D!rin2a ,e a-& i*ita pe ce& sacri6icat8 pe 3astar,8 pe ce& ,in ur*" 'n6!*etatC @5lt urlet. P>' $n&ro8it' ,ate cu pal%a $n u4#' $4i cere %#nu4a. Pe %#sur# ce %a4in#ria se -a pune $n %i4care 4i urletele -or cre4te $n intensitate P> se -a 8-<rcoli $nne,unit ca un cruci"icat pe u4#' ca 4i cu% el $nsu4i ar "i "ost -icti%a %a4in#riei in"ernale.A 5unte* aut!rii 6!a*eiC N!i pute* crea arti6icia& 6!a*ea i asta

e 6!arte *u&t> N!i pute* 4Fn,i asupra 6!a*ei8 cu &uci,itate i pute* sta 'n pici!are 'n 6a2a r"ni&!r n!astre>> $entru c" aici 1ace t!t a,e/"ru&C 6ricaC 6!a*eC sin4ur"tateaC 5unte* cei *ai puri 6ii ai 6!a*ei> Ne pute* *Fn,ri cu aceast" ca&itate>> unic"C ,ac" p!t s" *" e:pri* aaC Iat" 'nc" un *!ti/ pentru care *intea n!astr" tre3uie s" r"*Fn" 'ntrea4"8 trea1"C p&in" ,e c&aritate i t"cereC Iar t"cerea >> s" 6ie un crista&C un crista& a,e/"ratC are s" ur&e ,e sin4ur"tateD @Urletul "inal se apropie' lucrurile -i,rea8# datorit# "unc ion#rii e!altate a %a4inii. P>$ncearc# s#.4i acopere c<nd o urec+e' c<nd alta' se i8,e4te de u4#' se pr#,u4e4te' se ridic# 4i se pr#,u4e4te din nou' %ut dar cu "a a con&estionat# de un r#cnet %ut. Discursul lui P= cre4te 4i el $n intensitateA ;i atunci ni*eni n-! s" *ai &!/easc" 'n r"ni&e n!astre uniceC i in,i/i1i3i&e>> $entru c" e&e ascun, t!tu&8 c!,i6ic" t!tu&8 *int c!ntinuuE DaE R"ni&e *intE MintE Urletul "inal. Pau8#. (#cere. Lu%ina scade. P> r#%<ne inert. P= $4i scoate %#nu4ile tacticos. P> se t<r#4te p<n# la P=. $< D!*nu&eC eu nu tiuC ,u*nea/!astr" ti2iC ce se petrece ,e 6aptC $2 Nu tiu ni*ic> Nu p!t s" /" r"spun, ni*ic> $< DarC 'n ,e6initi/C a* a/ea ,reptu&C a* putea cere ! e:p&ica2ie prea&a3i&">> nu-i aa# $2 La ce 3un# $< @%editati-A* @ntr-a,e/"rC &a ce 3unC> P= $napoia8# %#nu4ile pe su, u4# 4i.i "ace se%n lui P> s# procede8e la "el. $< @$ncerc<nd s#.4i scoat# %#nu4aA* ;i t!tuiC tre3uie s" *"rturisesc>> 5unt !arecu* surprinsC Hiecare ,intre n!i se ateapt"8 nu-i aa8 'ntr-un 6e&C $2 Nu 'n2e&e4 ce /re2i s" spune2i> $< @c+inuindu.se s#.4i scoat# %#nu4aA*Nu /reau s" spun *are &ucruC> V" r!4 'ns" s" *" cre,e2i c"C $2 Departa*entu& 6ace t!t ce 'i st" 'n putin2"> $< O8 ,esi4ur> Desi4ur> Via2a este t!t *ai a&ert"8 sunt atFtea situa2ii nepre/"1uteC Cereri&e crescC $2 E n!r*a&> $< @$ntr.o e!plo8ie de protestA* Vi se pare n!r*a&# O8 /i se pare n!r*a&# $2 @e!asperatA* DaE DaE DaE $< @$nne,unit de %#nu4#' su"ocat de neputin #' url<ndA* Liniti2i-/"E 7re3uie s" /" &initi2iE Du*nea/!astr" sunte2i atFt ,e &uci,C atFt ,e si4urC> 7!c*ai acu*C> P= @$4i re-ineA* Mu&2u*esc8 ,!*nu&e> Mi-a trecut> $< Ve2i un pa?ar cu ap"# 5unt *!*ente cFn, un pa?ar cu ap" re1!&/" t!tu&>

$2 Mu&2u*esc> $< ;i p!ate c" n-ar tre3ui s" ne 4Fn,i* atFt>> Nu# De ce s" ne 4Fn,i* H @Reu4e4te' $n s"<r4it' s#.4i scoat# %#nu4a.A Nu*ai n!i i nu*ai n!iC @ntruna>> $2 -a este> Nu tre3uie s" ne 4Fn,i*> $< @inspect<ndu.4i %<naA* M" 'ntre3 'ns" cu* a* 6i pri/i2i ,ac" ne-a* r"14Fn,i> Dac" ne-a* c"ra> $2 Nu tiu> Nu e 3ine s" p&eci ,in sa&a ,e ateptare> Ni*eni nu sup!rt" s" p&ece > E prea c?inuit!rC Nu cre, c" ip!te1a astaC Dac" e ip!te1">> sau e 'ntre3are# $< Ce-ar 6i s" %uc"* cu c"r2i&e pe 6a2"# Cre,e2i c" se p!ate# Vre2i s" %uc"*8 *"car ! ,at"8 cu c"r2i&e pe 6a2"# $2 Nu tiu> @n s6Frit >>> Dac" e ! pr!/!careC $< Du*nea/!astr" nu /i se pare ina,*isi3i& ceea ce se 'ntF*p&" aici# $2 Nu tiu>> 0a ,aC @n s6FritC Ina,*isi3i&8 a2i 1is# $< Ina,*isi3i&E .!t"rFt &ucru> Ina,*isi3i&> - 6!st ! er!are c" a* /enit aici i nu tiu ,ac" eu8 pers!na&8 a* s" *ai r"*Fn . @0e str#duie4te s# strecoare 4i el %#nu4a pe su, u4#. Lucru ciudat' pare c# %#nu4a nu %ai intr# pe su, linia u4ii.A Nu# D!ar sunte* !a*eni &i3eriC $ute* p&eca !ricFn,> @Reu4e4te s# strecoare %#nu4a.A Nu# ?n acest %o%ent de dincolo $ncepe opera iunea de cur# are cu ap#. Un 9et puternic r#8,ate su, u4# 4i %#nu4a lui P= este e9ectat# $napoi. Cei doi se retra& din "a a apei' care continu# $ns# s# $nainte8e. $2 E/i,ent> Orice sa&" ,e ateptare este ! sa&"C pentru !a*eni &i3eriC careC $< De ce nu 'ncerca2i s" p&eca2i# De ce# 5unte2i &a 6e& ,e 'n4r!1it ca *ine> De ce nu p&ec"*# $2 @$n&ro8it de apa %urdar# care.i a%enin # picioareleA* Un,e# $< Un,eE $2 @urc<ndu.se pe un ta,uretA* ,a> Un,e# Un,e /re2i s" p&ec"*# $< @urc<ndu.se 4i el pe un ta,uretA* @ntr-a,e/"rC 5unte2i atFt ,e c&ar>> atFt ,e precisC 'n r"spunsuriC $2 Nu a/e* un,e p&eca 8 ,!*nu&e> N-are nici un r!st s" p&ec"*> Vreau s" spun8 nu are nici un ?a1> Mu&t *ai interesant e s" r"*Fne*> @Pri-e4te cu l#co%ie la %icile o,iecte plate aduse de ap#.A @n2e&e4e2i# Desi4ur8 a* putea p&ecaD @0e apleac# s# pescuiasc# un plic.A Dar ce& *ai interesant e s" r"*Fne*> $< @curios s# -ad# ce &#se4te P= $n interiorul plicului udA* M,aCp!ateC CE tiu eu# $2 @$n plic nu e ni%ic 4i P= $l arunc# $n ap#A 5" ne &u"* r"*as 3un ,!*nu&e> $resi*t c" e rFn,u& *eu> SCENA H

?n ti%p ce P= 4i P> se $ntind' urca i pe ta,urete cu% sunt' s#.4i str<n&# %<inile' intr# P4 F o "e%eie ca un %ecanis% nai- 4i ne-ino-at. $9 @"#r# s# o,ser-e c# p#4e4te prin ap#A* 0un" 1iua> $< @s#rind de pe scaun' cu speran #A* D!*ni!ar"E 5unt aiciE -iciE M" recun!ate2i# U4a se desc+ide $ncet. $9 Nu> $< @e!pansi-' poate $ntr.un nou rolA* Ce r"u '*i pareE Eu /-a* recun!scut i*e,iatE V-a* /"1ut acu* trei 1i&e> Era2i sin4ur"8 pe 6a&e1"8 i *i-a2i r"*as 'n *inte> $9 5" nu 6ie ! 4reea&"8 ,!*nu&e> Eu nu *" p&i*3 nici!,at" pe 6a&e1"> $< Cu* s" 6ie ! 4reea&"# Eu sunt 0run!> $ute2i s" '*i spune2i pe nu*e&e ce& *ic> D!*nu& ,e ac!&! t!c*ai tre3uie s" intre> Nu-& &ua2i 'n sea*"> Dup" aceea ur*e1 eu8 iar ,up" aceea ,u*nea/!astr"> 5au p!ate /re2i s" 6ace* sc?i*3# $9 O8 nuC sunt atFt ,e !3!sit"C Vreau s" *" !,i?nesc pu2in 'nainte ,e a intra> U4a se desc+ide lar&. Nu se aude nici un &las' ni%eni nu "ace nici un se%n. Dincolo de u4# se -ede apa' %area' p<n# la in"init. 5t%os"er# de pace. P= intr# aproape neo,ser-at de celelalte persona9e' co,or<nd lini4ti i $n %are. $< @%ai %ult pentru sineA* - intratE 7!tui8 a intratC> O8 ,!a*neE U4a se $nc+ide. $9 -2i spus ce/a8 ,!*nu&e# $< O8 nu> - 6i /rut s"-& c!n/in4 s" nu intreC - 6i /rut s"-& c!n/in4 s" p&ece ,e aici8 s" p&ec"*C e/entua&C '*preun"C $9 Cu*8 s" p"r"si2i sa&a ,e ateptare# $< D!*ni!ar"8 ,u*nea/!astr" nici nu /" 'nc?ipui2i ce &ucruri 'n6i!r"t!are se petrec aici> $9 -ici8 'n sa&a ,e ateptare# @U4or nelini4tit#.A M" 6ace2i s" rF,C .aC ?aC $< -iciE -iciE Nu /" &"sa2i ,us" 'n er!are1 5e petrec a,e/"rate ,ra*e> -2i au1it *aina# $< Care *ain"# $9 N-a2i au1it trepi,a2ii&e *ainii# Ur&ete&e8 nu &e-a2i au1it# @n ti*p ce /" apr!pia2i ,e

sa&a ,e ateptare8 n-a2i au1it ni*ic# $< EuC nu> M" te* c" nu> $9 Dar apa ! /e,e2i8 p!6ti*E $< ;i ce-i cu asta# $entru *ine apa nu spune ni*ic> $< $!ate c" e *ai 3ine aaC $!ate c" e *ai 3ine> -&t6e&8 cine tie8 p!ate /-2i 6i pier,ut cura%u&> $9 Cura%u&# .aC ?aC M" 6ace2i s" rF,> $< Da8 cura%u&> Dac" a2i 6i au1it ceea ce a*a au1it eu> Nu tiu cu* a2i 6i reac2i!nat ,ac" a2i 6i au1it ceea ce a* au1it eu> $9 @pl<n&#re A* Nu /reau s" /" *ai ascu&t> M" 6ace2i s" rF,> ;i ap!i /-a* spus c" eu nu *" p&i*3 nici!,at" pe 6a&e1"C $< @$n&enunc+ea8# $n ap#' disperat' cuprin8<ndu.i &enunc+ii lui P4A* O8 sa&/a2i-*"E 5a&/a2i-*"E 5pune2i-*i ,e ce a2i /enit# $9 @acoperindu.4i "a a) L"sa2i-*"C $< O8 ce cru1i*e8 ce cru1i*eE N-a2i 6!st 6ericit" 'n ,ra4!ste# $9 0a a* 6!st8 a* 6!st per6ect 6ericit"> $< 5au p!ate /-a2i si*2it 6!arte sin4ur"> $!ate c" /-a 6!st 6ric" s" /" p&i*3a2i seara8 pe 6a&e1"# $9 Nu> Nu> Nu> $< -tunci ,e ce ai /enit# $9 -* /enitE -* /enitE -* /enitE $< Ce ,ra*">> $!ate ai a/ut *!ti/e *ai pr!6un,e8 *!ti/e a3isa&e8 nu# M!ti/e su3ti&e8 ra2iuni care /" ,!*in" i 'n 6a2a c"r!ra nu pute2i 6ace ni*ic> $9 Nu> Nu> Nu> @Pentru sine speriat#.A -?8 ,e ce a* /enit# $< -2i /enit pentru c" aa /i s-a p"rut !n!ra3i& i n!r*a&# Da# 5au p!ate /i s-a p"rut c" a,e/"ru& este pere ascuns8 prea per6i, i c" *erit" s" 6ie ,ispre2uit# $9 Nu /reau s" tiu> M" 6ace2i s" rF,8 ,a> .a-?a> $< - 6!st ! si*p&" pasiune *!r3i," pentru pr!pria ,u*nea/!astr" pers!an"# -8 ,a> Iat" re1u&tatu& acestei i&u1ii> Iat"E 5a&a ,e ateptare> $9 DaE DaE $< (se urc# din nou pe scaunul s#u $n ti%p ce P4 r#%<ne $n ap#A -2i /enit 6"r" s" /" 'n,!i2i ! sin4ur" c&ip"8 6"r" s" 'ncerca2i /re! a&t" s!&u2ie i 6"r" s" /" 'ntre3a2i ! sin4ur" ,at" ce p!ate 6i ,inc!&!# $9 E:actE E:actE Ce 6ru*!s /!r3i2i> M" 6ace2i s" rF,> $< ;i nici *"car acu*8 'n ceasu& a& ,!ispre1ece&ea 8 nu /" interesea1" ce se 'ntF*p&"8 ce se 4"sete ,inc!&! ,e u" i ,ac" nu cu*/a t!tu& e ! er!are# $9 NuE NuE (E:ta1iat">) Ce 6ru*!sE $< ;i nici *"car nu sunte2i tu&3urat"8 nici nu si*2i2i ! cFt ,e *"runt" 4rea2" &a st!*ac# $9 Nuu> .a-?a> 5unte2i ,e &a *u1eu# $< Ce cri*"E Ce stare !ri3i&"E D!*ni!ar"8 c?iar nu /" ,a2i sea*a 'n ce stare a2i a%uns# $9 Ce tare '*i 3ate ini*a> Vre2i s" /e,e2i cu* '*i 3ate ini*a#

$< Nu /reau s" /", ni*ic> $9 $arc" ar 6i un 6&uture care se aea1" pe ! 6&!are rece> ;ti2i8 eu a* /"1ut ! ,at" un 6&uture care s-a ae1at pe ! 6&!are rece i a 'n4?e2at pe &!c> -?8 ce tare *i-a 3"tut ini*a atunci> $< Va:> $9 DaC O8 ,aE Eu nici nu p!t s"-i su6"r8 ti2iC !,at"8 era 'ntr-! sF*3"t"8 un 6&uture *ic8 urFt8 urFt8 s-a ae1at pe ,e4etu& *eu ar"t"t!rC pe acesta>> i ti2i ce s-a 'ntF*p&at# Pau8# lun&#. $9 - 'n4?e2at i*e,iat> $< H!arte interesant> $9 C?iar /" p&ace# DaE M" 6ace2i s" rF,> Eu nu p!t su6eri p!e1ia8 ,u&ce4"rii&e8 sir!pu& ,e /iine8 *ere&e 6ierte> 5unt '*p!tri/a an!ti*puri&!r 8 '*p!tri/a apei> $< @a%u8atA* Da# ;i '*p!tri/a apei# $9 ;ti2i ce *u&te re&e ne /in ,e &a ap"> Dat!rit" apei se *!&eesc petii8 &i se su32ia1" *e*3r"nu2e&e i ,e/in atFt ,e /is"t!ri i atFt ,e s!n4uriC -a a%un4e*8 ,e a&t6e&8 cu t!2ii>>> &a ni*icnicieC &a su6icien2"C Da> Une!ri *i se 6ace 6ric"> $< Ce pr!stieE D!*ni!ar"8 tre1ete-teE Mai 3ine /!r3ete cu *ineE De ce nu /rei s" /!r3eti cu *ine# Cei&a&2i au /!r3it cu *ine> Nu 'n2e&e4i c" tre3uie s" /!r3esc8 acu*8 cu cine/a# @Pri-ind aiurea.A Ce stupi,C $9 @scoate dou# pa+are de plastic din &eant# 4i.i $ntinde unul lui P> ) 5" 1ice* c" /ine ! 1i 'n care 6ri4u& se &as"> 5e &as" i atin4e *e*3rane&e ace&ea 6ine8 pe care &e 4"si* 'n 6ar6urii cFn, ,espic"* petii .. @U%ple un pa+ar cu apa de 9os 4i.l ridic# $n aer>) -?8 ce 6ru*!as" e Ce 6ru*!ase sunt8 ,e 6apt8 t!ate> Cu* e p!si3i& s" 6i* atFt ,e !r3i# P4 se $ndreapt# aerian sper "ereastr#' o desc+ide 4i arunc# apa din pa+ar. Va continua opera iunea' din ce $n ce %ai s<r&uincioas#' pe "ondul replicilor ur%#toare. $< $!6ti* i,eeE D!*ni!ar"8 nu sunte* 'ntr-! 3arc"> $9 Nu /reauE Nu /reau s" tiu un,e sunte*> @ntr-! sear"8 cFn, *" si*2ea* nespus ,e 3ine8 a/ea* cu *ine un pa?ar 'na&t8 ,in stic&" /er,e8 i atepta* s" se nasc" i un pete 6ru*!s> @5utoritar.A M" ascu&ta2i# @Dia"an' %elodic.A 5e 6"cea c" era* sin4ur" ac!&!8 c" nu*ai eu a/ea* s" /", *isteru&8 ti2i8 *!*entu& ace&a unic i atFt ,e 6ru*!s cFn, ,in apa curat" i /er,e se nasc petii> Ceea ce /" p!/estesc nu este ! 'ntre3are8 ,ar ,ac" a2i ti s" '*i ,a2i un r"spuns &a ea8 a?8 ,ac" ai tiC

$< @$ncepe 4i el din ce $n ce %ai s<r&uincios' s# arunce apa pe "ereastr#A* >Ce *!nstru!i sunte*8 ,!*ni!ar"E C?iar nu /re2i s" /" tre1i2i ,in acest c!*ar i s" 6u4i* a*Fn,!i ,e aici# Nu /e,e2i c" ne ?r"ni* cu spu*" ,e *are8 nu /e,e2i c" *ai a/e* 'nc" pu2in i 3a&!nu& ,e spu*" se /a spar4e# ;tiu 3ine c" sunte2i &a 6e& ,e 'n4r!1it" ca i *ine> De ce nu /re2i s" ter*in"* ! ,at"8 s" ter-*i-n"*C $entru c" a&t6e& ne /!* &"sa tFrF2i t!t *ai 'n a,Fnc8 pentru c" p&anu& este ,ia3!&ic8 *!nstru!s i se p!tri/ete cu instinctu& n!stru i cu sF*3ure&e ap!s un,e se a6&" 4!&iciunea i ni*icnicia> $9 M" 6ace2i s" rF,> -?8 acu* *-a2i !3!sitE Cu* *-a2i !3!sitC P> @%uncind din &reu ca s# e-acue8e apaA* ;i nici nu p!t p&eca sin4ur8 aici e t!at" *!nstru!1itatea8 pentru c" ,ac" a si*2i c" p!t p&eca sin4urC M-a2i 'nne3unit8 4ata8 '*i sta2i 'n 6a2"8 ,e ce-*i sta2i 'n 6a2"# De ce# -?8 nu tre3uia s" /in atFt ,e tFr1iu8 nu tre3uiaC $9 (retr#&<ndu.se spre u4# 4i $ncerc<nd' speriat#' s# se re"u&ie8e dincoloA* Vreau s" intruE De ce nu se ,esc?i,e# Vreau s" intru i s" *" &"sa2i 'n paceE $< .aE @ntFi tre3uie s" 'nceap" *ainaC ur&ete&e>> .aE Cre,e2i c"-i aa ,e si*p&u# 5ta2i s" au1i2i ur&ete&eC $9 Vreau s" intru8 /reauC $< @tr#&<nd.o din dreptul u4iiA* C?iar a2i 'nne3unit# Vre2i s" se 'ntF*p&e ! nen!r!cire# $9 M-a* s"turat> M" 6ace2i s" rF,> Vreau s" *" p&i*3 pe 6a&e1"> Vre2i s" *er4e* pe 6a&e1"# Era atFt ,e 6ru*!s pe 6a&e1"C $< MinciuniE MinciuniE Vre2i s" *" a*"4i2iC $9 5" *er4e* c?iar acu*E $!ate c" *Fine ,i*inea2" n-! s" 6ie atFta ap">> 5" *er4e* i s" ne 'nt!arce* *Fine ,i*inea2"> $< MFine ,i*inea2"# 5" ne 'nt!arce*# $9 Da8 ,aC Ne 'nt!arce* *Fine8 ne 'nt!arce* i t!tu& ! s" 6ie 3ineC n!r*a&C $< 5" *ai atept pFn" *Fine# 5" *ai atept ! 1i# $9 O sin4ur" 1iE Nu /re2i# $< Nu> Nu-i a,e/"ratE Mi-e 4r!a1"C @nc" ! 1iC 5" ne 'nt!arce* ,up" 'nc" ! 1iC 5" p&ec"* i s" ne 'nt!arce*C $9 O s" 6ie aa ,e 6ru*!s>> Ne /!* p&i*3a pe 6a&e1"8 /a 6i 6ri4 i eu a* s" /" ar"tC a* s" /" ar"t pete 13ur,Fn, /iu 'n pa?aru& cu ap"> $< Nu *-a2i 'n2e&es> Eu /reau pentru t!t,eaunaE /reau s" p&ec"* i s" nu ne *ai 'nt!arce* $< 5" nu ne *ai 'nt!arce* nici!,at"# $9 Nu> Da> 5" nu ne *ai 'nt!arce nici!,at"> Pe su, u4# apa $ncepe s# se colore8e $ncet' $n -aluri succesi-e 4i din ce $n ce %ai accentuate. Re&i8orul $4i ale&e culoarea. $9 5" nu ne 'nt!arce* *Fine#

$< Nici *Fine i nici nici!,at"> $9 Nici!,at"-nici!,at"# $< Nu> $9 @dup# secunde de &<ndireA* Nu se p!ate> $< De ce# D!ar sunte* &i3eri8 sunte* sin4uri8 sunte* aiciC $ute* p&eca !ricFn,8 acu*8 putea* 6i ,e%a p&eca2i> Nu# $ute* p&eca8 ne pute* r"14Fn,i8 pute* p&eca> Ne pute* ,uce pe 6a&e1"8 !riun,e8 pe 6a&e1"8 &a *ar4inea !rau&ui8 pe 6a&e1"8 !riun,eC Ne /!* 4Fn,i &a 6&uturi8 c?iar &a 6&uturi8 nu# $9 Nu> $< De ce nu# $9 Nu se p!ate> Ne pute* 4Fn,i i aici> $< NuE E ! er!areE Ni*eni nu p!ate tr"i aici *ai *u&t ,e ! secun,"> De trei 1i&e tre3uia s" 6iu 'n"untru8 'n2e&e4e2i# CFn, *" 4Fn,esc c" acu* trei 1i&e 'nc" nu tia* ni*ic8 era* 4!& pe ,in"untru ca un paiC - tre3uit s" *i se 'ntF*p&e acest &ucru8 s" 'ntFr1ii8 ca s" /in" i 'n,!ia&a .. @Cei doi cad unul $n ,ra ele celuilalt.A ;tii tu ce 'nsea*n" 'n,!ia&a# -* 6!st !r38 !r38 aa cu* eti tu acu*C 7re3uie s" *" ascu&2i> 7re3uie s" p&ec"*8 s" &e ar"t"* c" sunte* &i3eri8 'n2e&e4i# $9 Nu /reauE Nu /reau1 Nu /reauE M" si*t atFt ,e 3ine cu tineC $< -cu*E -cu*E 5" p&ec"*E 7!tu& se /a sc?i*3a8 t!tu& /a 6i a&t6e&> 7!ate &ucruri&e /!r prin,e sens>> -i s" /e1i8 t!tu& /a ,e/eni rea&C $9 ;i ei# Ce-!r s" 1ic" ei# $< Ei# Care ei# $9 Ei> $< Nu tiu> Ei nici nu e:ist"> $9 E:ist"8 e:ist"> M" 6aci s" rF,> 7u nu /e1i c" e:ist" ua# $< ;i ce ,ac" e:ist"# @n spate&e uii nu se a6&" ni*eni> @2i %urE $9 Nu se p!ate> $< 0a ,a > E si4urE -* ,esc!perit acest &ucru ast"1i8 ,ar '& si*2ea* ,e *u&t" /re*e> Ua este ! i&u1ie8 un /is stupi,8 nu e ni*eni 'n spate&e i8 t!tu& e 4!&8 t!tu& e un %!c8 ! in/en2ie> Da> Cre,e-*"8 i *ie *i s-a p"rut &a 'nceput u&uit!r8 ,ar tre3uie8 tre3uie s" ne !3inui* cu 4Fn,u& c" 'n spate&e uii nu e ni*eni> Ua nu ,uce nic"ieri> $9 Nic"ieri# 5e p!ate aa ce/a# 5e p!ate# $< Nic"ieri> Da> 5au8 i *ai 3ine8 ,uce un,e/a8 !riun,e8 'ntr-un &!c &ipsit ,e i*p!rtan2"> $9 -,ic" un,e# $< Un,e /rei> Vrei s" a%un4i 'ntr-! cF*pie8 ,esc?i1i ua i ai p"it 'ntr-! cF*pie> Vrei s" a%un4i pe 6a&e1"8 ,esc?i1i ua i 4ata8 eti pe 6a&e1"> @n2e&e4i# Ua ,uce un,e /re* n!i> -sta e> -3ia a1i a* ,esc!perit acest &ucru i *-a* 'n4r!1it cFt e ,e si*p&u i e&e*entar> Nu# $9 -tunci ?ai s" 6u4i* pe u"> $< Cu*#

$9 5-! ,esc?i,e* i s" 6u4i* pe u"> Nu /rei# .ai s-! ,esc?i,e* i s" 6u4i* pe ea> $< Nu> Nu cre, c" se p!ate> Nu tiuC> $9 De ce te te*i# .ai s" 6u4i* pe ea> O s" ne ,uc" ac!&! un,e spui tu> $< NuC Nu> @nc" nuC La asta nu *-a* 4Fn,it> (@ncep s" se au," preparati/e&e *ainii> U!are scrFnete8 i13ituri8 %etu& unei insta&a2ii care arunc" a3uri pe su3 u"> ) Dei ar 6i tre3uit s" *" 4Fn,esc8 t!tuiC $9 Ce-i asta# $< Ni*ic8 ni*icC> M" tu&3ur" 4Fn,u& c" t!tu& este atFt ,e si*p&uC -r 6i tre3uit s"-*i 6i ,at sea*aC U4oare plesnituri' +o+otele unui o% c#ruia $i sunt &<dilate parc# t#lpile picioarelor. $9 @de8&ustat#A* Ce urFtE Ce sunt astea# $< Ce s" 6ie# De 6iecare ,at" 'ncepe a&t6e&> $9 Nu *ai /reau s" stau aici> E urFt aici8 ?ai s" 6u4i* pe u"> $< Nu> Nu acu*> 7re3uie s" *ai atept"* pu2in> @E!citat.A -?8 ,e ce nu 'ncepeE $9 Ce tre3uie s" 'nceap"# De ce s" *ai st"* pu2in# DE ce nu 6u4i* pe u"# $< -cu* nu> -u1i# @ncep scrFnituri&eC /reau s" &e *ai au, ! ,at"> O sin4ur" ,at"C $9 Ce /rei s" au1i# Ce se 'ntF*p&"# De ce nu p&ec"*# $< $&ec"* i*e,iatC $&ec"* repe,eC Nu*ai c"C 7re3uie s" *ai st"* pu2inC 7re3uie s" ce !3inui* 'ntFi unu& cu a&tu&> 7re3uie s" *ai r"*Fne* pu2inC aiciC @Mecanis%ul $ncepe s# se produc# tot %ai "e,ril. ) D!ar pu2inC $Fn" &a ur*"8 tii8 senti*ente&e sunt atFt ,e c!n6u1eC si*2i c" te atae1i ,e une&e &!curiC C?iar i ,e &!cu& acestaC ,e scaune>> .a8 ?a8 ?aC @ncepe1 @ncepeE Rit%ul %a4in#riei de-ine tot %ai alert. Pri%ele urlete. $9 Nu *ai /reau> Mi-e 6ric"> De ce 4Fn,eti atFt# La ce te 4Fn,eti# De ce nu 6u4i*# $< 5" 6u4i*# D!ar sunte* &i3eri> V!* p&eca pur i si*p&u> Nu*ai s" se ter*ineC> $9 Un,e# Un,e# Ce tre3uie s" se ter*ine# CE se 'ntF*p&" aici# De ce 6ace aa# $< &initete-teC -a 6ac e&eC ui&eC e ! si*p&" i&u1ie> @n2e&e4i# Un /is stupi,8 ! /e,enieC .a8 ?a8 ?a>> Nu-2i p&ace# Hii atent"E Nu-2i p&ace# -u1i# -u1i cu* stri4"# $9 Nu-*i p&ace> NU *ai /reau s" au,C .ai s" p&ec"C 7e r!48 ?ai s" p&ec"*C>

$< 5" p&ec"*8 n!i# O8 ,!a*ne8 se scu6un," t!tu&8 se ,uce t!tu& ,racu&uiC> @Pocnituri' scr<4nete' "<s<ituri urlete 4i +o+ote.A -u1i# -u1i# -cu* 'n2e&e4i# $9 Ce /rei s" 'n2e&e4# O *inciun"# $< O *inciun"# Nu-i c?iar ! *inciun"C .aE -u1i# @n,at" /!r 'ncepe ,in n!uC Hunc2i!nea1"8 3estia8 6unc2i!nea1"C 5taiE 5taiE Vreau s-! *ai au, ! ,at"C 5tai i ascu&t"E 7re3uie s" tii i tuC $9 Nu /reau s" tiu ni*ic> Vreau s" p&ec"*> Dac" nu p&ec"* acu* n-! s" *ai pute* p&eca nici!,at"> $< @%ereu "ascinat de %ersul %ecanis%uluiA* De ce s" nu pute* p&eca# De ce# @Pau8# scurt#.A Ce nai3a are# De ce tace# Mai stai un *inut> $9 @tul,urat#' aproape url<ndA* Nu> Nu> N-! s" *ai 'nceap" nici!,at"C .aiE Repe,eC $< 7re3uie s" 'nceap"> Cu* s" nu-nceap"# @0e reiau urletele' in"ernul re-ine.A -u1i# -u1i# Ji-a* spus eu# Un,e /rei s" 6u4i*# Mu 2i-a* spus c" sunte* &i3eri# Un,e /rei s" a%un4i# .-E @(repida ii -iolente' apropierea %o%entului cul%inant.A UiteE UiteE -aE E 3ine8 e 3ineE .aE @nc"E @nc"E $9 @tot %ai stins' aproape rese%nat#A 5" p&ec"*C 5" p&ec"* ,e aiciC $< +ata8 4ataD. @Lipit de u4#' c#tre %ecanis%.A -cu*E .aiE -cu*L @Mo%entul cul%inant al stri&#tului "inal pare c# se apropie. Dintr.o dat#' $ns#' rit%ul scade' %a4ina pare c# d# $napoi' $nt<r8iind $n %od cinic' urletul "inal.A Ce-i asta# Ce-i cu ei Ce-s *"4"rii&e astea## $9 @un %o%ent de ilu%inareA Ve1i# Ve1i# NU e ni*eni 'n"untru> 5-a ter*inat> .ai s" p&ec"*> $< Nu s-a ter*inatE 5cFr3!enii&eE $9 Nu se *ai au,e ni*ic> +ata> $< @e!citat la cul%eA* 7re3uie s" se au,"> ;tiu eu ce tre3uie s" se au,"> $9 Eu nu au, ni*ic8 ni*ic> Nu *ai e ni*ic ,e au1it> $< Cu* nu au1i# De ce nu au1i# @7rusc<nd.o.A 7!at" &u*ea au,e> 5e au,e ,e ,eparteC ;tii 3ine c" se au,e 'n t!t !rau&> DE ce *in2i# $9 Nu int> Eu nu a* au1it-! nici!,at"> -cu* ! au, pentru pri*a !ar"> $< Min2iE Min2iE De ce *in2i# Ce interes ai# Eti per6i," i nerecun!sc"t!are> C?iar cre1i c" a* s" 6u4 cu tine# 5puneE -i au1it-! sau nu# -i au1it-!8 nu# Bur" c-ai au1it-!E $9 @$nsp#i%<ntat#' pl<n&<ndA* .ai s" p&ec"*>> Nu /reau s-! au,C Mi-e 6ric"C $< Nu p&ec"* nic"ieri> 7re3uie s-! ascu&2i 3ine8 3ineC 5"-2i r"*Fn" 'n creier> Dac" nu-2i r"*Fne 'n creier pentru t!t,eauna n-a* 6"cut ni*ic> $9 @a&# <ndu.se de P>A E ,estu&C -* ascu&tat ,estu&>> $< Mai ascu&t"E O recun!ti# De cFt ti*p ! au1i# Recun!ti c"-2i 3ate 'n creier 'nc" ,in c!pi&"rie# De ce-ai /enit aici ,ac"-2i 3ate-n creier 'nc" ,in c!pi&"rie# Dac" te-a- n4r!1it ,int!t,eauna8 ,e c-ai /enit# O ur"ti# 5puneE O ur"ti8 nu# 5i4ur c" ! ur"tiC

$9 O ur"scE O ur"sc 4r!a1nicE 7e ur"sc i pe tine i pe t!2iC .ai s" p&ec"*C> E"lu-ii de culoare continu# s# p#trund#' $n t#cere' pe su, u4#. $< Oriun,e a* p&eca nu-s ,ecFt s"&i ,e ateptare>> Nu*ai i nu*ai s"&i ,e ateptareC Mii i *ii ,e s"&i ,e ateptareC Mi&i!ane ,e s"&i ,e ateptareC C?iar i ,inc!&! ,e u" nu-i ,ecFt ! sa&" ,e ateptare> Un,e /rei s" p&ec"*# Ma4ina care a "unc ionat $n surdin#' $4i reia rit%ul a-ans<nd din ce $n ce %ai -iolent> $9 5" /eni* peste a&te trei 1i&eC $< E i *ai r"uE E *u&t *ai r"uE -tFta ti*p cFt pFn" &a ur*" t!t /ii8 e ,in ce 'n ce *ai r"uE Eu a* 'ntFr1iat trei 1i&e i a* 'nne3unit 'n trei 1i&eE Uite-te &a *ine cu* sunt apr!ape ne3unC trei 1i&e8 1ici# .aE Ce tii tu cu* ,e/ii 'n trei 1i&eE $9 @acoperindu.4i urec+ile' ca s# nu %ai aud# urletele $n cre4tere ) Nu *ai /reau s" au,C Vreau s" 6iu sin4ur"C /reau s" nu *ai *er4 nic"ieriC $< .aE Eti 'n6ric!at"# Ji-e 4r!a1"# H!arte 3ineE H!arte 3ineE ;tiai c" ! s" 6ie aaE De ce-ai /enit ,ac" tiai c-! s" 6ie aa# De ce# $!2i s" spui c" nu tiai# -i cura%u& s" *in2i# Un,e-2i sunt *"nui&e# De ce nu-2i pui *"nui&e# @?i s%ul&e &eanta. P4 nu 4tie ce s# %ai "ac# pe %o%ent cu %<inile' s#.4i astupe urec+ile ori s#.4i apere &eanta. 0curt# lupt#. :eanta cade $n ap#. Urletele cresc.A Mai /rei s" *in2i# De ce-ai /enit ,ac" tiai ce se-ntF*p&" 'n"untru# D!ar ai /enit s-ascu&2i8 ,e ce nu ascu&2i# -a-2i tre3uieE N-are ,ecFt s"-2i r!a," creieriiC D!ar ,e asta ai /enitC -cu*E -cu*E @Vrea s.o "or e8e s# aud# urletul>) V!iai s" au1i ur&etu& ,e apr!apeC tre3uie s"-& au1i>> @n t!at" sp&en,!area &uiC .aE .aEE ?n ti%p ce persona9ele duc o lupt# surd#' urletul "inal se apropie 4i ,rusc se su,li%ea8# su, "or%a unui dop care sare cu un pocnet din %i9locul $nc#perii. (oat# apa adunat# se scur&e cu 8&o%ot 4i $n -ite8#' tot spa iul de 9oc de-ine o uria4# &ur# ^care se $neac# ,ol,orosind' aspir<nd $ntr.un +o+ot "inal apa e"lu-iat# de culori 4i $n&+i ind +ulpa- %icile o,iecte care plutesc pe ap#. Persona9ele r#%<n o secund# parali8ate 4i i%ediat se a&it#' "#c<nd e"orturi de a nu "i ele $nsele aspirate $n &<tle9ul care $n&+ite totul 0e %ai aud c<te-a secunde sunetele apei 4i ale o,iectelor care se scur& unde-a $n %#runtaiele p#%<ntului' dup# care ur%ea8# lun&i secunde de lini4te. ?nc#perea sclipe4te de cur# enie. $9 @"ace c< i-a pa4i $n c#utarea unui nou ec+ili,ruA* 5-a s6FritC $< @+ipnoti8at' plutindA* -sta-i t!tC

$9 -2i spus ce/a ,!*nu&e# $< Da8 a* spus c" asta-i t!t> V-a p&"cut# $9 M" 6ace2i s" rF,> $< .*C $9 @cinicA Mi se pare c" acu* ur*a2i ,u*nea/!astr"> $< EuC $9 $!ate c" ar tre3ui s" ne &u"* r"*as 3un> $< @indi"erentA* $!ate c" ,a> $9 -tunci s" ne &u"* r"*as 3unC $< ;i t!tuiC $!ate c" *ai pute* 6ace ce/aC $9 Nu *ai pute* 6ace ni*ic> P> @conte%pl<nd' $n&enunc+eat' &aura prin care s.a scurs totulA* 0a ,a8 s-ar *ai putea 6ace ce/aC -* putea arunca un !s ,e pete 'n 4ura *!nstru&uiC @n2e&e4e2i# 5-ar putea 'n 6e&u& acesta ca *!nstru& s" se su6!ce8 s" e:p&!,e1e>> $9 Care !s# Ce !s# ?ntr.o lini4te des#-<r4it#' $ntr.o lu%in# cald#' u4a se desc+ide. $< @alunec<nd "ascinat sper u4#' $ntin8<nd apoi o %<n# sper P4A* $!ate c" ,aca* intra '*preun"C ?n ti%p de P> 4i P4 %er& $ncet sper u4# spa iul scenic se rote4te $ncet' pe "ondul sonor 4i lu%inos al unei a%,ian e cos%ice. ?n %o%entul $n care persona9ele au a9uns $n dreptul u4ii desc+ise' u4a desc+is# $ns#4i a a9uns $n dreptul ra%pei ast"el $nc<t persona9ele' in<ndu.se de %<n#' p#trund $n sala unde se a"l# spectatorii ca 4i cu% ar p#trunde $n pur&atoriu.

;I CU VIOLONCELUL CE H-CEM#

persona9e* 0AR0-7UL CU GI-RUL 0A7R@NUL CU 0-57ON DO-MN- CU VO-L 0AR0-7UL CU VIOLONCELUL

0al# de a4teptare. 0caune de.a lun&ul pere ilor. ?ntr.un col al $nc#perii 7)R75(UL CU VIOLONCELUL c$nt#' nu prea tare' la -ioloncel. 7)(R?NUL CU 750(ON dor%itea8# $n scaunul s#u. DO5MN5 CU VO5L pare c# ascult# %u8ic#' transpus#. ?n apropierea u4ii de la intrare . dou# u%,rele l#sate desc+ise' s# se scur&#. Intr# 7)R75(UL CU EI5RUL. ?4i scutur# u%,rela de ap# 4i o las# l$n&# celelalte' s# se scur&#. 0e scutur# de ap# crecet$nd $nc#perea cu pri-irile. 0AR0-7UL CU GI-RUL $6uE Ce /re*eE DO5MN5 CU VO5L $4i ridic# -oalul 4i.l pri-e4te pe 7)R75(UL CU EI5RUL. 7)(R?NUL CU 750(ON desc+ide oc+ii' apatic. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL continu# s# c$nte netul,urat la -ioloncel.

0AR0-7UL CU GI-RUL @"rec$ndu.4i %$inile' c#ut$nd un loc care s#.i con-in#' c#tre toat# lu%eaA -tepta2i ,e *u&t# 0A7R@NUL CU 0-57ON @sc+i%,$nd o pri-ire cu DO5MN5 CU VO5LA De /reun ceas> DO-MN- CU VO-L @cu $nt$r8iere de o secund#A De /reun ceas> 0AR0-7UL CU GI-RUL -?a> @0coate din ,u8unarul de la +ain# un 8iar' pe 9u%#tate ud.A ;i8 ni*ic# 0A7R@NUL CU 0-57ON @dup# o e8itareA Ni*ic> 0AR0-7UL CU GI-RUL @a,adndon$nd 8iarul ud pe scaunul de al#turiA $!6ti*E 5" *ai cu*peri 1iareE

Pau8# 7)R75(UL CU EI5RUL pare s#.l descopere $n s"$r4it pe 7)R75(UL CU VIOLONCELUL. 5scult# c$te-a 8eci de secunde' se ridic#' se apropie de 7)R75(UL CU VIOLONCELUL' "ace un &est ca 4i cu% ar diri9a' se $ntoarce l$n&# 7)(R?NUL CU 750(ON. 0AR0-7UL CU GI-RUL Dac" 2ine t!t aaC ! s-a/e* inun,a2ii> DO-MN- CU VO-L 7!t aa t!arn"# 0AR0-7UL CU GI-RUL 7!t> 0A7R@NUL CU 0-57ON La *ine e ,e%a ap"-n pi/ni2"> DO-MN- CU VO-L ;i &a *ine e u*e,>

Pau8#. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL continu# s# c$nte repetiti-' o,sedant.

0AR0-7UL CU GI-RUL @aplec$ndu.se discret c#tre cei doi 4i sc+i $nd un &est c#tre 7)R75(UL CU VIOLONCEULULA Du*nea&ui ateapt" i e&# 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu ti*> DO-MN- CU VO-L N!i8 ,e c'n, a* /enit>>> ,u*nea&ui c'nt"> 0AR0-7UL CU GI-RUL De un ceasE 0A7R@NUL CU 0-57ON De un ceas8 ,a> 0AR0-7UL CU GI-RUL ;i n-a2i stat ,e /!r3" cu e&# DO-MN- CU VO-L $"i nu &-a* 'ntrerupt c" nu s-a !prit ,e &!c> 0AR0-7UL CU GI-RUL ;i c'nt" 'n c!ntinuu8 ,e un ceasE 0A7R@NUL CU 0-57ON @n c!ntinuu8 ,a> 0AR0-7UL CU GI-RUL .*> -sta-i ce/a n!u> 0A7R@NUL CU 0-57ON E ! surpri1"8 ,aC DO-MN- CU VO-L Eu8 c'n, a* /enit8 c" eu a* /enit pri*a8 ,u*nea&ui 'ncepuse ,e%a> 0AR0-7UL CU GI-RUL C'nta sin4urE DO-MN- CU VO-L C'nta sin4ur8 era ,e%a 'nceput> Pau8#. 0A7R@NUL CU 0-57ON 7!tuiC nu c'nt" r"u> 0AR0-7UL CU GI-RUL -8 nu> 0A7R@NUL CU 0-57ON Ne *ai 2ine ,e ur't> DO-MN- CU VO-L Eu una a* uitat c!*p&et ,e ti*p>

Pau8# 7)R75(UL CU VIOLONCELUL repet# o,sedant aceea4i ,ucat# %u8ical#.

0AR0-7UL CU GI-RUL $"cat c" nu ti* ce c'nt"> 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu nu *" prea pricep8 ,ar pare ce/a cun!scut> 0AR0-7UL CU GI-RUL ;i *ie *i se pare c-a* *ai au1it> 0A7R@NUL CU 0-57ON O 6i .aen,e&>>> 0AR0-7UL CU GI-RUL .aen,e& sau 0ac?8 precis> DO-MN- CU VO-L E:c&us> Nu e nici una8 nici a&ta> 0A7R@NUL CU 0-57ON ;-atunci ce e# DO-MN- CU VO-L $!ate s" 6ie !rice> 0AR0-7UL CU GI-RUL .aE -tunci *-a* &"*urit> DO-MN- CU VO-L $"i nu# Pau8#. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL c$nt# netul,urat la -ioloncel. 0A7R@NUL CU 0-57ON Oricu*8 e interesant c" e:ecut" 6"r" partitur"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Da8 nu e r"u> DO-MN- CU VO-L -re t!tuS-n cap> ;i "sta e un ta&ent> 0AR0-7UL CU GI-RUL 7aic"-*eu8 s"racuS8 tia s" c'nte &a ac!r,e!nC DSa /", c" nu s-a trans*is>>> 0A7R@NUL CU 0-57ON Urec?ea *u1ica&" rar se trans*ite>

Pau8#. 7)R75(UL CU EI5RUL $4i des"ace 8iarul pe 9u%#tate ud 4i $ncearc# s# citeasc#. 7)(R?NUL CU 750(ON pri-e4te $n &ol. DO5MN5 CU VO5L $4i pre&#te4teo i&ar# pe care o $n"i&e $n -$r"ul unui i&aret.

DO-MN- CU VO-L Nu se prea 6u*ea1" aici8 ,aS>>> 0AR0-7UL CU GI-RUL @care nu se poate concentra s# citeasc# 8iarulA Hu*a2i8 ,!a*n"8 6u*a2i> -cuS t!t un ,rac> 0A7R@NUL CU 0-57ON V", c" &e ca* &un4ete ,u*nea&ui> DO-MN- CU VO-L -a sunt c!*p!1i2ii&e astera pentru c!ar,e> Lun4i> 0A7R@NUL CU 0-57ON Asta tre3uie s" 6ie !3!i8 nu# 0AR0-7UL CU GI-RUL O3!i sau /i!&!nce&> 0-7R@NUL CU 0-57ON Da> Un ,in ,!u"> DO-MN- CU VO-L -8 nuE E /i!&!nce&> Vi!&!nce& curat> 0A7R@NUL CU 0-57ON Vi!&!nce&C DO-MN- CU VO-L -3s!&ut si4ur> 0A7R@NUL CU 0-57ON @c#tre 7)R75(UL CU EI5RULA Vi!&!nce&8 ,eciC @Pentru sine.A 7!t e 3ine>>>> Pau8#. 0A7R@NUL CU 0-57ON 5tau i *" 'ntre3 ,ac" nu cu*/a e p&"tit> 0AR0-7UL CU GI-RUL Cre,e2i c" e p&"tit# 0A7R@NUL CU 0-57ON -&t6e& nu-*i e:p&ic> DO-MN- CU VO-L De cine s" 6ie p&"tit#

0A7R@NUL CU 0-57ON De "tia>>> DO-MN- CU VO-L Eu nu cre, s" 6ie p&"tit> 0A7R@NUL CU 0-57ON -tunci nu *ai 'n2e&e4 ni*ic> 0AR0-7UL CU GI-RUL $recis c" e p&"tit> Ni*eni nu c'nt" aa8 ,e capu& &ui> DO-MN- CU VO-L Nu e si4ur c" e p&"tit> $!ate c" ateapt"> -teapt" i e& ca t!at" &u*ea> 0AR0-7UL CU GI-RUL ;-atunci ,e ce c'nt"# Nu p!ate s" atepte cu* ateapt" t!at" &u*ea# DO-MN- CU VO-L De ce s" nu c'nte# Eu 6u*e18 ,u*neata citeti8 e& c'nt"> 0-7R@NUL CU 0-57ON $e *ine s" *" ierta2i8 eu nu 4"sesc asta n!r*a&> -r ca* tre3ui s" 6ac" ! pau1"> DO-MN- CU VO-L $e *ine8 asta8 c" e& c'nt"8 asta nu *" ,eran%ea1"> DaS *i se pare c-a &uat-! ca* 6a&s ,SacuS>>> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu c" e 6a&s8 ,aS se ca* repet"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Era *ai 3un &a-nceput# DO-MN- CU VO-L Era8 era> Dac-ar c'nta ca &a-nceput n-ar 6i r"u> 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu8 ,up" p"rerea *ea8 ce e *u&t nu e 3un c?iar ,ac" nu e r"u> DO-MN- CU VO-L Eu8 ,ac" e *u1ic" 3un"8 p!t s" ascu&t 1i&e 'n ir> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ei8 c?iar 1i&e 'n irC DO-MN- CU VO-L De ce nu# Mu1ica 3un" te 'na&2">

0AR0-7UL CU GI-RUL 5" 6i* seri!i> C't p!ate s" te 'na&2e# $'n" &a ur*" t!t 'nne3uneti> DO-MN- CU VO-L -sta ,epin,e ,e !*> 0AR0-7UL CU GI-RUL V" spun eu8 ,!a*n"8 p!ate 6i i 0eet?!/enC 7e 'na&2" c't te 'na&2" i ,e!,at"8 13an48 te ," &a p"*'nt> ;i *ai i sur1eti> DO-MN- CU VO-L Ce spui ,u*neata n-are nici ! &e4"tur"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Cu* s" n-ai3"# 7aic"-*eu8 Du*ne1eu s"-& ierte8 c'nta &a ac!r,e!n> DaS nu c'nta t!t ti*pu& i ,e !3icei c'nta 'n ca*era &uiC 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu 1ic s"-& ru4"* s" 6ac" ! pau1"> DO-MN- CU VO-L -sta ,a> -ntract> 5" tac" *"car cinci *inute> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu*ai s" nu se supere>>> 0AR0-7UL CU GI-RUL -cu*C se sup"r"8 nu se sup"r"8 eu 1ic c-ar 6i n!r*a& s" 6ac" ! pau1"> 0A7R@NUL CU 0-57ON 5" *" ,uc s"-i spun# DO-MN- CU VO-L M" ,uc eu ,ac" /re2i> 0A7R@NUL CU 0-57ON -8 nu8 n-a* nici ! %en"> M" ,uc eu>

75(R?NUL CU 750(ONse ridic# 4i se apropie de 75R75(UL CU VIOLONCELUL. 54teapt# c$te-a secunde lun&i dar 75R75(UL CU VIOLONCELUL nu d# se%ne c# i.ar "i re%arcat pre8en a. 75(R?NUL CU 750(ON ,ate u4or cu ,astonul $n podea. 75(R?NUL CU 750(ON ,ate %ai tare cu ,astonul $n p#%$nt. 75R75(UL CU VIOLONCELUL se opre4te din c$ntat 4i ridic# pri-irile.

0A7R@NUL CU 0-57ON Hii 3unC te-a* ru4a cu t!2iiC ,ac" nu te superiC 6" i ,u*neata ! pau1">

7)R75(UL CU VIOLONCELUL a4ea8# arcu4ul pe scaunu de al#turi' scoate o ,atist# 4i $ncepe s# se 4tear&# de sudoare. 75(R?NUL CU 750(ON se $ntoarce la locul lui.

0AR0-7UL CU GI-RUL @4optitA - 1is ce/a# 0A7R@NUL CU 0-57ON Ni*ic> 0AR0-7UL CU GI-RUL @$ntin8$ndu.4i picioarle' rela!atA .u?E $arc"-i a&t aer> DO-MN- CU VO-L EiE Nu /!r3i2i aa c" p!ate se sup"r"> 0AR0-7UL CU GI-RUL De ce s" se supere# E ,reptu& n!stru s" 6ie &inite> @C#tre DO5MN5 CU V5L.A Nu# Ni*ic *ai 'na&t ,ec't &initea> 7)R75(UL CU VIOLONCELUL $4i $%p#ture4te ,atista' 4i.o pune $n ,u8unar' $4i cule&e arcu4ul de pe scaun 4i re$ncepe s# c$nte netul,urat. 0AR0-7UL CU GI-RUL @dup# ce a4teapt# $ncre%enit c$te-a secundeA -8 nu8 c" asta e prea ,e t!tE 0A7R@NUL CU 0-57ON @pe 9u%#tate a%u8atA @nsea*n" c" e p!rnit r"u> DO-MN- CU VO-L Oricu*8 parc" sun" *ai 3ine acu*> 0A7R@NUL CU 0-57ON 5un" t!t ca ,racuS> 0AR0-7UL CU GI-RUL $!ate c" n-a-n2e&es ce i-a2i spus> 0A7R@NUL CU 0-57ON Mie *i s-a p"rut c-a-n2e&es> DO-MN- CU VO-L 5-! 6i sup"rat ,e c!*entarii>>>

0AR0-7UL CU GI-RUL DaS ce *are &ucru a* c!*entat# -* spus i eu8 ca !*u&C DO-MN- CU VO-L Unii sunt *ai sensi3i&iC Du*neata nu-i cunti pe artiti> Ni*ic *ai sucit ca artitii>>> 0AR0-7UL CU GI-RUL -p!i ,ac" asta se c?ea*" artistC 0A7R@NUL CU 0-57ON E p&"tit ,in 4r!sC -&t6e& nu se e:p&ic"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Nu i-a2i spus ce tre3uia8 aa se e:p&ic"> 0A7R@NUL CU 0-57ON L-a* ru4at s" 6ac" ! pau1"8 nu# Ce a&tce/a putea* s"-i spun# 0AR0-7UL CU GI-RUL 7re3uia s"-i spune2i s" tac" ,e t!t8 asta tre3uia s"-i spune2i> 5" tac" i s" atepte !*enete> 0A7R@NUL CU 0-57ON Mie *i se pare c" i-a* /!r3it !*enete> I-a* spus s" 6ac" ! pau1"> DO-MN- CU VO-L $"i a 6"cut ! pau1"> 5-a ters pe 6runte> - 6"cut ! pau1" i 'n pau1" s-a ters pe 6runte> 0AR0-7UL CU GI-RUL 5e p!ate 'ns" s" 6ie i sur,> 0A7R@NUL CU 0-57ON Mu1ician sur,# 0AR0-7UL CU GI-RUL Dac" te iei ,up" cu* c'nt" *ai c-ar 6i sur,> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu e sur, c-a au1it 3ast!nu&> 0AR0-7UL CU GI-RUL - au1it sau &-a /"1ut> $!ate c" ,!ar &-a /"1ut> 0A7R@NUL CU 0-57ON Uite ce e8 *er4i ,u*neata i spune-i ce cre1i i cu* tii c"-i *ai 3ine ,e spus> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ce s" cre,# Cre, c-ar tre3ui s" se si*t">

0A7R@NUL CU 0-57ON $"i ,u-te i spune-i s" se si*t"> 0AR0-7UL CU GI-RUL @$ntin8$nd o %$n#A $!6ti*8 a* 'nceput ,W%R s" tre*ur ,e ner/i> DO-MN- CU VO-L O 6i c'nt'n, pentru 3ani> Unii c'nt" prin 4"ri pentru 3ani> 0AR0-7UL CU GI-RUL -re &'n4" e& /re! cutie ,e c?et"# Vre! apc"8 /re! p"&"rie8 ce/a# 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu n-a* /"1ut nici ! cutie i nici ! apc"> 0AR0-7UL CU GI-RUL $entru c" nu /-a2i uitat> $!ate c" are ,Sa nu /-a2i uitat ,up" e&e i ,e aia nu &e-a2i /"1ut> DO-MN- CU VO-L 5" *" ,uc s" tra4 ! rait"8 s" /",>

DO5MN5 CU VO5L se duce' d# t$rcoale $n 9urul 7)RR75(ULUI CU VIOLONCELUL 4i se $ntoarce.

0AR0-7UL CU GI-RUL Ni*ic8 este# DO-MN- CU VO-L Nu8 ,ar are nite pant!6i ,e &ac 6!arte 6ru*!i> 0AR0-7UL CU GI-RUL $!ate s"-i !6eri* t!tui nite 3ani8 ?*# C't se ," ,e !3icei# DO-MN- CU VO-L 5-ar putea s" se supere> Dac" n-are cutie ac!&! 'nsea*n" c" nu c'nt" pentru 3ani> 0AR0-7UL CU GI-RUL -tunci pentru ce c'nt"8 Du*ne1eu&e *areE# 0A7R@NUL CU 0-57ON C'nt" pentru c"-i p&ace8 ,-aia>

0AR0-7UL CU GI-RUL DaS nu-i "sta &!cu&8 ,!*nu&eE -ici nu 6ace 6iecare ce-i p&ace> -sta-i sa&" ,e ateptare> -ici se ateapt"8 nu se c'nt"> 0A7R@NUL CU 0-57ON -,e/"ruS e c" nu scrie c"-i inter1is s" se c'nte &a /i!&!nce&> 0AR0-7UL CU GI-RUL Nu-i inter1is8 ,aS se su3'n2e&e4e> 0A7R@NUL CU 0-57ON Uite8 a6&" ,u*neata ,e &a *ine c" 'n &u*ea asta nu se su3'n2e&e4e ni*ic> @n2e&e4i# Ni*ic nu se su3'n2e&e4e> 5crie pe un,e/a c" e inter1is s" c'n2i &a /i!&!nce&# 5crie pe un,e/a c" se su3'n2e&e4e c" e inter1is s" c'n2i &a /i!&!nce&# Mai ,e4ra3" e inter1is 6u*atu&> DO-MN- CU VO-L Un,e scrie c" e inter1is 6u*atu&# Eu nu /", c" scrie nic"ieri c" e inter1is 6u*atu&> 0AR0-7UL CU GI-RUL Dup" c'te /", aici nu e inter1is ni*uic> D-aia n-!*!ar" ,u*nea&ui cu /i!&!nce&u&> Pau8#. Ner-o8itate cresc$nd#. Melodia %onoton# 4i o,sedant# pare c# p#trunde s$c$itoare p$n# la oase.

0AR0-7UL CU GI-RUL Nu8 eu 1ic c" tre3uie s" 6ace* ce/a> D!ar n-! s" pute* atepta t!at" /ia2a 'n ?a&u& "sta>

0A7R@NUL CU 0-57ON Mai ai pu2in" r"3,are> O s" !3!seasc" e& p'n" &a ur*" c" ,!ar nu e ,e 6ier> DO-MN- CU VO-L Nu !3!sete> Ieri a c'ntat t!at" 1iua i n-a !3!sit> 0AR0-7UL CU GI-RUL -?aE Deci a2i 6!st i ieriE Deci a c'ntat i ieriE DO-MN- CU VO-L - c'ntat ,e ,i*inea2" p'n" seara> Dar parc" a c'ntat *ai 3ine8 *aiC aaC 5e ,istin4eaC 0AR0-7UL CU GI-RUL -sta e 6!r*i,a3i&E Deci a c'ntat i ieriE

0A7R@NUL CU 0-57ON -tunci e precis an4a%at> Dac-a c'ntat i ieri atunci p!recis e p&"tit i an4a%at i e c&ar> DO-MN- CU VO-L Cine s" te an4a%e1e pentru c?estii ,in astea8 s"-2i p!arte 4ri%a# Nu e8 ,!*S&e8 e ,e capu& &ui> 0AR0-7UL CU GI-RUL Dar &u*e8 &u*e era# DO-MN- CU VO-L Ca i a1i> 0AR0-7UL CU GI-RUL ;i ce-au 6"cut# - 6"cut care/a ce/a# DO-MN- CU VO-L Nu8 pentru c" /-a* spus8 ieri a c'ntat ce/a *ai 3ine> 0AR0-7UL CU GI-RUL @nne3unesc8 1"uC C'n, au, ,e c?estia asta c" a c'ntat ce/a *ai 3ineC C't ,e 3ine putea s" c'nte8 pe cu/'ntC -sta-i a3s!&ut int!&era3i&8 !ric't ,e 3ine ar putea s" c'nteC Nici nu-i /!r3a ,e asta ,ac" st"* s" ne 4'n,i*8 nu# $!ate s" c'nte 4enia&8 nu# Dac" nu 6ace ni*eni ni*ic 'nsea*n" c"-i 3ate %!c ,e n!i> DO-MN- CU VO-L Eu /" spun nu*ai cu* a 6!st> -cu*8 ,ac" ,u*nea/!astr" /" aprin,e2i aa 'nsea*n" c" n-a2i 'n2e&es ni*ic> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ei8 stri4 i eu pentru c" nu *ai p!t> Ve,e2i 3ine c" aici ni*ic nu-i inter1is> Du*nea&ui c'nt"8 ,u*neata 6u*e1i8 eu stri4> 0A7R@NUL CU 0-57ON .eiE Eu 1ic s" 6i* !a*eni i s"-i spune* 6ranc s" tac"> 0AR0-7UL CU GI-RUL 5au s" *ai *ute c!rtu&> 5" *ai c'nte i-n a&t" parte> 0A7R@NUL CU 0-57ON E:act> Du-te i spune-i c" p!ate pe ,u*neata te-n2e&e4e *ai 3ine> 0AR0-7UL CU GI-RUL -8 nuE Eu s'nt prea ner/!s &a tre3uri ,in astea> Eu c'n, '*i tre*ur" *'ini&e tiu c" e *ai 3ine s" nu *" 3a4>

DO-MN- CU VO-L Eu a* 6!st s" /", ,e cutie> Mie *i-a%un4e> 0A7R@NUL CU 0-57ON -sta-i cu&*ea8 ,!ar n-! s" ne 6ie 6ric" ,e e&> 0AR0-7UL CU GI-RUL Dar nu /!r3ete ni*eni ,e 6ric"> Mie *i-e 6ric" ,!ar s" nu-i 6ac /reun r"u> 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu c?iar nu te-n2e&e4 acuS> Du*neata su6ereai parc" ce& *ai r"u> De ce nu te ,uci acuS s"-i spui scurt ce ai ,e spus# 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu su6erea* ce& *ai r"u# Eu cre, c" su6erea* t!t at't c't t!at" &u*ea> D!ar n-! s" st"* s" *"sur"* acuS c't su6erea 6iecare> -sta c?iar *i se pare ,e ne'nc?ipuit8 ,u*nea&ui 'i 3ate %!c ,e n!i i n!i ne *"sur"* care c't su6er">> DO-MN- CU VO-L .ai8 *er4e2i !,at" i spune2i-i s" tac" pentru c" *a* s"turat i ,e /!r3"rie i ,e t!ate> 0A7R@NUL CU 0-57ON Eu *" ,uc ,ar a2i /"1ut 3ine c" pe *ine nu *" ascu&t"> DO-MN- CU VO-L 0a ! s" /" ascu&te c" &-a2i &uat ,estu& ,e 3ine i pri*a ,at"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ci!c"ni2i pu2in *ai seri!s cu 3ast!nu& ca s" priceap"> 0A7R@NUL CU 0-57ON DaS /" '*pru*ut 3ast!nu&C p!6ti*C ci!c"ni2i ,u*nea/!astr" ,ac" /" pricepe2i aa ,e 3ine> 0AR0-7UL CU GI-RUL @"uriosA ;ti2i ce# Eu '*i pun /at"-n urec?i i ,u*nea/!astr" 6ace2i ce /re2iC Ce s" *ai /!r3i*E

7)R75(UL CU EI5RUL scoate din ,u8unar o cutie care pare a "i de %edica%ente' e!tra&e dou# %ie8uri de -at# 4i $ncepe s# "ac# dou# cocoloa4e %ici lucr$nd ner-os cu de&etele. 7)(R?NUL CU 750(ON 4i DO5MN5 CU VO5L $l pri-esc pe 9u%#tate de8&usta i' pe 9u%#tate %ira i. 7)R75(UL CU EI5RUL $4i $n"und# cele dou# cocoloa4e $n urec+i 4i pri-e4te triu%"#tor $n 9ur.

0A7R@NUL CU 0-57ON @pentru sineA Ce !a*eniC .*C 7)(R?NUL CU 750(ON se ridic# 4i se apropie de 7)R75(UL CU VIOLONCELUL. 54teapt# c$te-a secunde lun&i 4i cu% acesta din ur%# nu.l ia $n sea%# lo-e4te cu ,astonul $n podea. Nici o reac ie. DO5MN5 CU VO5L 4i 7)R75(UL CU EI5RUL pri-esc e!tre% de e!cita i la cei doi.

0A7R@NUL CU 0-57ON @lo-ind 4i %ai tare cu ,astonul $n podeaA Nu te sup"raC

Nici o reac ie. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL c$nt# preocupat' captat' pasionat' a,sent.

0A7R@NUL CU 0-57ON @lo-ind secunde $n 4ir cu ,astonul $n podeaA DaS 'ncetea1"8 ,racu&ui8 !,at"E

7)R75(UL CU VIOLONCELUL se opre4te din c$ntat 4i ridic# pri-irile %irate c#tre 7)(R?NUL CU 750(ON.

0A7R@NUL CU 0-57ON @,ate continuu cu ,astonul' iritatK c$nd reali8ea8# c# 7)R75(UL CU VIOLONCELUL s.a oprit din c$ntat r#%$ne secunde lun&i cu ,astonul $n aer' parali8atK dup# c$te-a secunde de t#cere teri"iant#' cal%A Mai 'n2e&e4e-ne i pe n!iC 5'nte* t!tui nite !a*eniC DO-MN- CU VO-L @indi&nat#A 7rei !a*eniE

0A7R@NUL CU 0-57ON Nu se p!ate 'n 6e&u& "sta8 nu te sup"raC Ce-i *u&t nu-i 3unC +ataC @0e $ntoarce spre locul s#u' "ace c$ i-a pa4i dar se opre4te la 9u%#tatea dru%uluiK c#tre 7)R75(UL CU VIOLONCELUL' din nou.A Inc" ! ,at" te r!4 s" nu te superiC Dar pe cinstite acu*aC Nu se p!ate atepta aaC 7)(R?NUL CU 750(ON $4i reocup# scaunul. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL $4i scoate ,atista 4i $ncepe s# se 4tear&# de sudoare. 7)R75(UL CU EI5RUL $4i scoate -ata din urec+i' ru4inat. DO5MN5 CU VO5L $4i las# din nou -oalul pe "a #. (#cere lun&#. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL $4i $%p#ture4te ,atista' 4i.o pune $n ,u8unar 4i $ncepe din nou s# c$nte transpus' pasionat. Pau8# lun&#. 7)(R?NUL CU 750(ON r#%$ne $ncre%enit pe scaunul lui' cu oc+ii $nc+i4i. DO5MN5 CU VO5L pu"ne4te scurt $n r$s dup# care a4teapt# consternat#. 7)R75(UL CU EI5RUL $4i pune cocoloa4ele de -at# $napoi $n urec+i.

0AR0-7UL CU GI-RUL @c#tre 7)(R?NUL CU 750(ONA @ncerca2i s" /" astupa2i urec?i&eC @C#tre DO5MN5 CU VO5L.A 5" /" ,au pu2in" /at"# E *u&t *ai 3ine aaC DO-MN- CU VO-L ;tii ce# Mai s&"3ete-*" cu /ata ,u*ita&e> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ce stric" s"-ncerca2i# E *ai 3ine> 7!t se *ai atenuea1"C @C#tre 7)(R?NUL CU 750(ON.A 5" /" ,au pu2in" /at"# 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu sup!rt /at"-n urec?i> Nici!,at" n-a* sup!rtat aa ce/a> 0AR0-7UL CU GI-RUL V" !3inui2i i*e,iat> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu te *ai !3inuieti &a 3"tr'ne2e> Dec't s"-*i au, /ata cu* '*i 6!nete 'n urec?i *ai 3ine '& au, pe ,u*nea&ui> 0AR0-7UL CU GI-RUL Cu* /re2i> DaS-i in6init *ai 3ine>

Pau8#. Biecare a4teapt# $ntr.o stare de parali8ie' oarecu% $n"r$n i. (reptat e!presia "e ei 7)R75(ULUI CU EI5RUL se trans"or%#' urc$nd de la o %in# -ictorioas# 4i re&#sit# spre o su"erin # de,ordant#.

0AR0-7UL CU GI-RUL @sco $ndu.4i cocoloa4ele de -at# din urec+i' c#tre 7)(R?NUL CU 750(ONA -/e2i ,reptateC Ca* 6!neteC Ne-ar tre3ui nite anti6!ane autentice> 0A7R@NUL CU 0-57ON Orice anti6!ane 2i-ai puneC Nu asta-i pr!3&e*a> Du*nea&ui e p&"tit s" ne 'nne3uneasc" i cu asta 3asta> Nu e:ist" anti6!ane 'n ca1uri ,in astea> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu cre, c" e pur i si*p&u ne3un> DO-MN- CU VO-L @$4i ridic# -oalul ca s#.4i 4tear&# oc+ii de lacri%iA Ne3un sau *aniac> 0AR0-7UL CU GI-RUL @ridic$ndu.se' pro"und %arcat de "aptul c# DO5MN5 CU VO5L pl$n&eA Vai8 ,!a*n"8 c?iar aa>>> DO-MN- CU VO-L @pl$n&$nd istericA Maniac8 *aniacC Nu *ai e ni*eni n!r*a& 'n 1i&e&e asteaC 0AR0-7UL CU GI-RUL @$ncearc# s#.i 4tear&# lacri%ile' e8it#' apoi $i acoper# urec+ile cu pal%ele) E *ai 3ine# DO-MN- CU VO-L @a"ir%ati- din capA Mu&2u*esc> 0AR0-7UL CU GI-RUL @c#tre 7)(R?NUL CU 750(ONA Ce nai3a 6ace*# Asta c?iar ! s" ne sc!at" ,in *in2i pe t!2i> DO-MN- CU VO-L @eli,er$ndu.se delicat de pal%ele 75R75(ULUI CU EI5RULA 5"-& c!ate* a6ar"C $e 3uneC 5"-& sc!ate* pur i si*p&u a6ar">>> 0AR0-7UL CU GI-RUL 5"-& sc!ate*8 ,arC

DO-MN- CU VO-L D!ar s'nte* treiE Nu# N!i s'nte* trei i e& e unu& sin4urC 0AR0-7UL CU GI-RUL 5'nte* n!i trei8 ,arC 0A7R@NUL CU 0-57ON D!a*na 1ice 3ineC 7re3uie ,at a6ar"> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu a 6i 6ericit s"-& /", a6ar"8 ,ar nu tiu ,ac"C c?iar a/e* ,reptu& s"-& ,"* a6ar"> DO-MN- CU VO-L Ne3unii tre3uie ,a2i a6ar"> C&ar> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ei8 nu e c?iar si4ur c" e ne3un> 0A7R@NUL CU 0-57ON E ne3un> -sta se /e,e cu !c?iu& &i3er> 0AR0-7UL CU GI-RUL Nu tiu> Eu8 c?iar aa8 s" sc!t !*uS 'n uturi8 nu *" 3a4> $!ate c" are i e& nite ,repturi> Eu *ai 3ine 1ic s" *er4e* t!2i trei s"-i spune* c&ar 'n 6a2" s" 6ac" &inite> 0A7R@NUL CU 0-57ON -?a8 acu* nu-2i *ai tre*ur" *'na> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu tiu una i 3un"C Mie nu-*i p&ace scan,a&u&C Dac" *er4e* t!2i trei i-i spune* 6ru*!sC 0A7R@NUL CU 0-57ON Mer4e* ,e4ea3a8 s" tii> Eu8 c" a* 6!st acuS ,e ,!u" !ri8 tiu ce spun> 0AR0-7UL CU GI-RUL s'nte* trei> Nu stric" s" 'ncerc"*> M"car s" /a," c"

0A7R@NUL CU 0-57ON Cu* /re2i aa 6ace*> @O"erindu.i ,ra ul DO5MNEI CU VO5L.A Mer4e*8 sti*at" ,!a*n"# @C#tre 7)R75(UL CU EI5RUL' ar#t$ndu.i ,astonul.A 0a2i ,u*neata ,e ,ata asta sau 3at eu# 0AR0-7UL CU GI-RUL Nu8 nu8 3ate ,u*neataC Mie c?iar *i-e 6ric" s" iau 3ast!nu-n *'n">

Cei trei se apropie de 7)R75(UL CU VIOLONCELUL 4i 7)(R?NUL CU 750(ON $ncepe s# lo-easc# $n podea cu ,astonul. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL c$nt# netul,urat.

0A7R@NUL CU 0-57ON @lo-ind continuu cu ,astonulA Oprete-te8 ,!*nu&e8 c" sunte* trei> DO-MN- CU VO-L @str$n&$ndu.i ,ra ul 7)(R?NULUI CU 750(ONA Mai tare8 *ai tareE 0AR0-7UL CU GI-RUL @%ai %ult pentru sineA Ce !r,inarE 0A7R@NUL CU 0-57ON @lo-ind continuu cu ,astonulA Cu ,u*neata /!r3i*8 au1i# Nu ne 6" s"C DO-MN- CU VO-L @i8,ind cu piciorul $n p#%$ntA Destu&E Destu&E 0AR0-7UL CU GI-RUL @tre%ur$nd aproapeA Ce st'rpitur"E @7rusc' cu 8iarul "#cut sul' $ncepe s# i8,easc# $n -ioloncel.A 5t!pE

7)R75(UL CU VIOLONCELUL r#%$ne ne%i4cat. (#cere pro"und#.

DO-MN- CU VO-L @pornit#A M!nstruE 0AR0-7UL CU GI-RUL +un!iu&eE @Mai i8,e4te cu 8iarul' de trei ori' -iolent' $n -ioloncel.A 7aciE 7aciE 7aciE

7)R75(UL CU VIOLONCELUL se ridic# $n picioare' lent' uria4' ine!presi- 4i a%enin #torprin ri&iditatea sa.

0AR0-7UL CU GI-RUL @recul$nd pri%ul' cu 8iarul $n %$n# ca o ar%#A Ce /rei# Ce#

DO-MN- CU VO-L @tr#&$ndu.l cu c$ i-a pa4i $napoi pe 7)(R?NUL CU 750(ONA Vrei s" ,ai# D"E .ui,u*"E 0AR0-7UL CU GI-RUL Ve1i &a ce ne !3&i4i# 0A7R@NUL CU 0-57ON @c#tre 7)R5(UL CU EI5RULA $!6ti*E ;i *ai 1icea2i s"-& ,"* a6ar"> Cu* s"-& ,ai a6ar"# 0AR0-7UL CU GI-RUL Du*nea/!astr" i cu ,!a*na 1icea2i s"-& ,"* a6ar"> Eu n-a* 1is s"-& ,"* a6ar"> 0A7R@NUL CU 0-57ON @ie4it din 8ona periculoas#A .*E Era s-! p"2i*> DO-MN- CU VO-L @recul$nd 4i tr#&$ndu.l %ereu dup# ea pe 7)(R?NUL CU 750(ONK c#tre 7)R75(UL CU EI5RULA Nu tre3uia s"-& &!/i2i 'n /i!&!nce&> -sta st'rneteC 0AR0-7UL CU GI-RUL De un,e s" tiu eu c" st'rnete# -* &!/it ca s"& !presc8 nu# DO-MN- CU VO-L Da8 ,ar era /!r3a s" ,"* *ai *u&t cu /!r3a> 0AR0-7UL CU GI-RUL -sta-i 3un"8 ,aS ce8 i-a* stricat ?"r"3aia# @Cu o ulti%# re8er-# de cura9 de"ensi-' c#tre 7)R75(UL CU VIOLONCELUL.A Ce8 /-a* stricat ce/a#

7)R75(UL CU VIOLONCELUL se a4ea8# la loc' $4i scoate ,atista 4i $ncepe s# se 4tear&# de sudoare.

0AR0-7UL CU GI-RUL @"#r# adresaA Nu i-a* stricat ni*ic> 0A7R@NUL CU 0-57ON E c&ar> O*u& "sta e pericu&!s> 0AR0-7UL CU GI-RUL @des"#c$ndu.4i nodul cra-ateiA M" te* c-a* e:a4erat i n!i pu2inC

DO-MN- CU VO-L M"car ! 6i-n2e&es# 0AR0-7UL CU GI-RUL 5" /e,e*C $!ate c" *"car ,e ,ata asta tace> 0A7R@NUL CU 0-57ON @se rea4ea8#' epui8at ca dup# o lupt#A Iar se usuc"E M"-ntre3 ce are ,e asu,"-n ?a&u& "sta> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu presi*t c" ,e ,ata asta ! s" tac"> 0A7R@NUL CU 0-57ON Du*neata8 iart"-*" c" 2i-! spun8 presi*2i pr!st t!t ceea ce presi*2i> O s" /e1i c" ! s"-nceap" iar> 0AR0-7UL CU GI-RUL Dac"-ncepe iar eu 'i s*u&4 *"4"!aia i i-! arunc pe 6ereastr"> DO-MN- CU VO-L .ai s"-& *ai &"s"* 'n p&ata ,!*nu&ui> C?iar c" &-a* &uat prea 'n seri!s> 0A7R@NUL CU 0-57ON Oricu*8 ,-acu*a e prea t'r1iuC C?iar ,ac" tace8 t!t e pericu&!s> 0AR0-7UL CU GI-RUL Mai 3ine *ai t'r1iu ,ec't nici!,at"> Dac" tace 'nsea*n" c" nu-i c?iar aa pericu&!s> Cine tie8 p!ate c" i n!i &-a* ,eran%at i nu ne-a* ,at sea*a> DO-MN- CU VO-L Ei8 nuE Cu ce &-a* putut ,eran%a n!i# $!2i s"-*i spui cu ce &-a* ,eran%at n!i pe ,u*nea&ui# 0AR0-7UL CU GI-RUL Cine tie cu ce &-a* ,eran%at> $e unii 'i ,eran%ea1" *u1ica8 pe a&2ii 'i ,eran%ea1" t"cerea> 5'nt !a*eni i !a*eni> 7re3uie %u,ecat i-aa8 i-aa> 0A7R@NUL CU 0-57ON .ai8 ,!*nu&e8 nu-i *ai 4"si scu1e c" nu-i cinstit ce-a 6"cut> 0AR0-7UL CU GI-RUL Nu-i caut eu scu1e8 ,arC *" 4'n,esc i euC

7)R75(UL CU VIOLONCELUL $4i pune ,atista $n ,u8unar 4i $ncepe s# c$nte din nou' concentrat' pasionat' senin.

0A7R@NUL CU 0-57ON 7!c*ai ce 1icea*C Nu8 acu* e &i*pe,e8 !ri n!i8 !ri e&C 0AR0-7UL CU GI-RUL HantasticE -3s!&ut 6antasticE E pri*a !ar"-n /ia2" c'n, *i se-nt'*p&" aa ce/a> $?uE DO-MN- CU VO-L ;i nici *"car nu ti* ,ac" e sur,> Et !n ne sait *a*e pas sSi& est s!ur,>>> 0A7R@NUL CU 0-57ON Ce *ai c!ntea1" ,ac" e sur, sau nu# C?iar i un sur,8 t!t ar 6i 'n2e&esC 0AR0-7UL CU GI-RUL @su"ocat de su"erin # 4i de neputin #A ;i e i &a pe ,e-asupraE LaE @C#tre 7)R75(UL CU VIOLONCELUL.A Eti un &aE LaE @C#tre ceilal i.A Incre,i3i&> -3s!&ut incre,i3i&> ;i taic"-*eu c'nta8 ,ar se-nc?i,ea sin4ur 'n ca*era &uiC Rar ,ac"-& au1ea cine/aC @5&it$ndu.se ca $ntr.o cu4c#.A G"u8 parc" nu-i a,e/"ratC 0A7R@NUL CU 0-57ON Uite c"-i a,e/"rat> -cuS c?iar c" ar tre3ui s"-i arunc"* /i!&!nce&u& pe 6ereastr"> N-ai /rea ,u*neata s"-i arunci /i!&!nce&u& pe 6ereastr"# DO-MN- CU VO-L $"cat ,e /i!&!nce& c" *i se pare ,estu& ,e 3un> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu8 ca s" 6iu cinstit8 eu 'ncep s" *" te* ,e !*uS "sta> DO-MN- CU VO-L Ce& *ai 3ine ar 6i s"-i 6ace* 'n ciu,"> 0AR0-7UL CU GI-RUL D!a*n"8 ,u*nea/!astr" sunte2i ,e ! 4enti&e2e in6erna&">>>

DO-MN- CU VO-L Nu8 c" ,ac" pune* &a ini*" c?iar c" 'nne3uni*> 7re3uie i4n!rat> 7re3uie r"spuns cu aceeai *!ne,"> 0AR0-7UL CU GI-RUL -p!i8 eu sunt prea 3ine e,ucat ca s" *" apuc s" c'nt &a /i!&!nce&>>> DO-MN- CU VO-L 5" /!r3i* *ai tareE $rea a* /!r3it 'n !apt"> 0A7R@NUL CU 0-57ON ;i cre,e2i c" asta ! s"-& ,eran%e1e cu ce/a8 ,ac" /!r3i* n!i *ai tare# $e "sta nu-& ,eran%ea1" a3s!&ut ni*ic8 pute* n!i s" stri4"* ,e-a 3ine&eaC DO-MN- CU VO-L @-or,ind tareA M"car s" 'ncerc"*C Ce/a8 un,e/a8 c'n,/a8 t!t ! s"-& ca&ce pe ner/i> Nu se p!ate s" n-ai3" i e& un punct sensi3i& un,e s"-& c"&c"* pe ner/i> 0AR0-7UL CU GI-RUL @tare' intr$nd p$n 9ocK replic# prosteasc#' %ai %ult pentru a -or,iA $e c"&c'i8 ca pe -?i&eC .a8 ?aC 0-7R@NUL CU 0-57ON @-or,ind 4i el din ce $n ce %ai tareA Nu /" 6ace2i i&u1ii8 ,!a*n"C -sta nu *ai e ! &u*e care s" se si*t"C -&t",at" cu* tueai pu2in t!at" &u*ea se si*2eaC Nici nu tre3uia s" /!r3eti8 sc?i2ai un 4est8 ,esc?i,eai pu2in 4uraC @Url$nd.A Era 3un si*28 era ,e t!ate>>> DO-MN- CU VO-L @stri&$nd cu%-a istericA 5e purtau %up!aneE 0A7R@NUL CU 0-57ON @de%entA $!rt%artiereE 0AR0-7UL CU GI-RUL @url$nd din toate puterileA 7aic"-*eu c'nta nu*ai 'n ca*era &uiE 5in4urE N!apteaE Nu*ai n!apteaE ;i ni*eni n-a tiut nici!,at"E Ni*eniE Nu*ai euE Nu*ai euE DO-MN- CU VO-L @lo-ind cu picioarele $n p#%$ntA ;i &a n!iE C'nta nu*ai 6an6araC @n parcu& *unicipa&C ;i nu*ai ,u*inicaC @Iip#t apoplectic.A Nu*ai ,u*inicaE Nu*ai ,u*inicaE

0-7R@NUL CU 0-57ON @se asocia8# acestui stri&#t de protestA Nu*ai ,u*inicaE Nu*ai ,u*inicaE

7)R75(UL CU EI5RUL $4i "olose4te 8iarul "#cut sul ca pe o tro%pet# 4i $ncepe s# "ac# pe o%ul.orc+estr#. ?n ti%p ce DO5MN5 CU VO5L 4i 7)(R?NUL CU 750(ON continu# s# stri&e.

DO-MN- CU VO-L @lo-ind cu picioarele tot %ai tare $n podeaA Nu*ai ,u*inicaE Nu*ai ,u*inicaE 0A7R@NUL CU 0-57ON @lo-ind cu ,astonul $n podeaA Nu*ai ,u*inicaE Nu*ai ,u*inicaE @5co%paniindu.l 4i pe 7)R75(UL CU EI5RUL.A 7a-ta-ta-taE Nu*ai ,u*inicaE 7a-ta-ta-taE DO-MN- CU VO-L @aplaud$ndA -aE -aE @7rusc $ncepe s# c$nte cu o -oce destul de educat# de sopran#.A O! Sole mio! O! Sole mio! O! Sole mio!

De8l#n uire total#. 7)R75(UL CU EI5RULtrop#ie4te 4i "ace poe tro%petistul cu a9utorul 8iarului' DO5MN5 CU VO5L se urc# pe un scaun 4i url# $n disperare acela4i O! Sole mio... Iar 7)(R?NUL CU 750(ON $ncepe s# ,at# la ,aterie pe %ar&inea unui scaun. 75R75(UL CU VIOLONCELUL continu# s# c$nte la -ioloncel' concentrat' pasionat' netul,urat. In cul%ea de8l#n uirii' 7)(R?NUL CU 750(ON scoate o %u8icu # din ,u8unar 4i continu# s# participe la concertul in"ernal c$nt$nd $ndr#cit din %u8icu # o %elodie rit%at# &en /countrR/ 4i dans$nd $n acela4i ti%lp. Dup# $nc# -reo c$te-a 8eci de secunde de in"ern %ui8cal colecti7)R75(UL CU EI5RUL se opre4te contrariat ur%#rindu.l ne%i4cat pe 7)(R?NUL CU 750(ON. DO5MN5 CU VO5L %ai repet# de c$te-a ori acela4i isteri8ant /o 0ole %oi/ dup# care se opre4te 4i ea ur%#rindu.l pe 7)(R?NUL CU 750(ON. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL r#%$ne 4i el ne%i4cat' cu arcu4ul $n aer.

0A7R@NUL CU 0-57ON @reali8$nd' dup# c$te-a secunde' c# a r#%as sin&urul care c$nt#' se opre4te 4i elA Ce-i# Ce /" uita2i aa#

Pau8# lun&#. (oat# lu%ea $l pri-e4te $n t#cere. 7)R75(UL CU VIOLONCELUL pare c# o"tea8# @sau poate doar $4i tra&e aer $n pieptA 4i re$ncepe s# c$nte la -ioloncel.

0-7R@NUL CU 0-57ON @total de8orientatA Ce /-a apucat# Ce-i asta# 0AR0-7UL CU GI-RUL @%o+or$tA Ni*ic> -scu&ta* i n!iC Rien8 !n /!us Wc!utait>>>

7)R75(UL CU 750(ON scoate o ,atist# 4i $ncepe s# se 4tear&# de sudoare. (#cere lun&# pe "ondul te%ei repetiti-e interpretat# la -ioloncel.

DO-MN- CU VO-L @ti%id' $ncre%enit# $n picioare pe' scaunA ;-acuS ce 6ace*8 sau nu *ai c'nt"*# 0AR0-7UL CU GI-RUL @acru' ar#t$nd spre 7)(R_NUL CU 750(ONA 5" c'nte ,u*nea&ui c" e 6!arte8 6!arte 3unC 0A7R@NUL CU 0-57ON @o,osit' a4e8$nd.seA Ei8 nu s'nt eu c?iar 6!arte 3unC 0AR0-7UL CU GI-RUL @adres$ndu.se DO5MNEI CU VO5LA ;i /", c" are i *u1icu2"C @Pau8# scurt#. C#tre 7)(R?NUL CU 750(ON.A De un,e a/e2i *u1icu2a# 0A7R@NUL CU 0-57ON E ,e *u&t> E /ec?e8 e ,in 6a*i&ie> 0AR0-7UL CU GI-RUL Din 6a*i&ieC -/ea2i *u1icu2" 'n 6a*i&ieC 0A7R@NUL CU 0-57ON ;i ce ,ac a/ea* *u1icu2" 'n 6a*i&ie> $arc" spuneai c" i tat"& ,u*ita&e a/ea ac!r,e!n>

0AR0-7UL CU GI-RUL Da8 ,aS eu nu u*3&u cu ac!r,e!nu& 'n 3u1unarC @?4i $ntoarce ,u8unarele pe dos.A $!6ti*8 eu s'nt curat> ;i n-a* nici urec?e i nici /!ce ,e s!pran"8 ca ,u*neaeiC DO-MN- CU VO-L ;tii ce8 pe *ine s" *" &ai 'n pace> @n2e&e4 c" ,u*nea&ui are *u1icu2"C 0un8 are *u1icu2"8 se /e,e8 ,aS ,e *ine s" nu te &e4i> 0AR0-7UL CU GI-RUL Las" c" /", c" a/e2i ! /!ce ,estu& ,e e,ucat"> DO-MN- CU VO-L .aE E,ucat"E N-a* *ai c'ntat ,e nu tiu c'n,> 0AR0-7UL CU GI-RUL @n !rice ca18 /!cea spune t!tu&> DO-MN- CU VO-L Ce spune8 ,!*nu&e8 /!cea *ea8 ce spune# 0AR0-7UL CU GI-RUL ;ti2i ,u*nea/!astr" ce spuneC ;ti2i ,u*nea/!astr" '*preun"8 t!2iC $e *ine nu *" pute2i pr!sti c" nu sunt ,e a1i i nici ,e ieri> @5r#t$nd spre 7)R75(UL CU VIOLONCELUL.A C" nu ,e4ea3a s-a !prit i ,u*nea&ui> 0A7R@NUL CU 0-57ON @ie4ind ca dintr.o letar&ieA Cine s-a !prit8 c'n, s-a !prit# DO-MN- CU VO-L @c#tre 7)R75(UL CU EI5RUL' ar#t$nd spre 7)(R?NUL CU 750(ONA Nu &a *ine s-a !pritE Nu &a *ineE La ,u*nea&ui s-a !pritE 0A7R@NUL CU 0-57ON DaS c'n, s-a !prit c" eu nu /", c" s-ar 6i !prit# DO-MN- CU VO-L 5-a !prit8 s-a !prit8 ,aS n-a2i 3"4at ,e sea*"> Oui8 i& sSest arratW8 i& sSest 3ien arratW8 *ais /!us ne &Sa/e1 pas re*arbuW> 0AR0-7UL CU GI-RUL @ironicA Era2i8 cu* se 1ice8 transpus>

0A7R@NUL CU 0-57ON Un,e8 ,!*nu&e8 era* transpus# Ce /!r3e-s astea# V", c-a* a%uns s" aiuri* cu t!2ii> 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu nu aiure18 par,!n> DaS t!t nu e r"u c" s-a !prit c" e pre6era3i&"8 nu8 *u1icu2a> DO-MN- CU VO-L Gicea* eu *ai 'nainte c" ,inte pe ,inte se sc!ate8 asta e scris8 'nt!t,eauna> 0AR0-7UL CU GI-RUL @c#tre 7)(R?NUL CU 750(ONA 'ncerca2i un pic8 acu* c" s-a &"sat prinsC C" /", c" a&t" s!&u2ie nu e> 0A7R@NUL CU 0-57ON DaS c?iar s-a !prit# G"u# DO-MN- CU VO-L @ar#t$nd spre 7)R75(UL CU VIOLONCELULA 5au p!ate /rea ,u*nea&ui s" *ai sc?i*3e8 s" 'ncerce &a *u1icu2"> 0A7R@NUL CU 0-57ON -8 nu8 eu nu ,au &ucru& "sta ,in *'n"> Eu a&t" 4ur" pe un,e c'nt eu8 eu nu supp!rt> 0AR0-7UL CU GI-RUL -tunci ! s" ne !*!are e&8 'ncetu& cu 'ncetu&> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu tiuC Ce s" spun# Nu-*i /ine8 t!tui8 s"-i ,au *u1icu2aC DO-MN- CU VO-L Da2i-i-!8 ,!*nu&e8 ,a2i-i-! ,racu&ui8 s" sc"p"*> Dac-a t"cut 'nsea*n" c-a /rut-!> 5-a /"1ut pe !c?ii &ui c-a /rut-!8 &-a* /"aut eu pe 6a2"> 0A7R@NUL CU 0-57ON Cre,e2i c-a /rut-!8 pe 3une# DO-MN- CU VO-L - /rut-!8 i-a* /"1ut eu cu* 'i 6u&4era 6a2a> -3s!&ut c-a /rut-!> @C#tre 7)R75(UL CU EI5RUL.A Nu# Este c-a /rut-!# 0AR0-7UL CU GI-RUL - /rut-!8 3esia8 a /rut-!> 0A7R@NUL CU 0-57ON 'ncerc> -p!i s" ti2i c" este u&ti*a !ar" c'n, *ai Mai

7)(R?NUL CU 750(ON se apropie de 7)R75(UL CU VIOLONCELUL' secondat la c$ i-a pa4i de ceilal i doi. 7)(R?NUL CU 750(ON $4i scutur# $nt$i %u8icu a de sali-# dup# care i.o $ntinde decis 7)R75(ULUI CU VIOLONCELUL. 0-7R@NUL CU 0-57ON $!6ti*E Ia-!> @Nici o reac ie.A Ia-!8 ,!*nu&e8 4ataE Ia-! i p-asta> 7)(R?NUL CU 750(ON r#%$ne cu %$na $ntins#. 75R75(UL CU VIOLONCELUL continu# s# c$nte' netul,urat' la -ioloncel. 0-7R@NUL CU 0-57ON .ai8 ia-! i s" ter*in"*> @Pau8#.A M" au1i# @7)(R?NUL CU 750(ON c$nt# ti%p de c$te-a secunde la %u8icu # pentru a.i atra&e aten ia.A $!6ti*8 ,ac-2i p&aceC E a ,u*ita&e8 p!6ti*> @Pau8#.A V!r3ete8 !*u&e8 ! /rei sau nu# @Pau8#.A .ai8 nu *" 2ine cu *'na 'ntins"> @C$nt# din nou la %u8icu # pentru a.i atra&e aten ia.A Vrei s"-ncerci# Ia-!E DO-MN- CU VO-L @in spatele 7)(R?NULUI CU 750(ONA Ia-! c" nu-2i 6ace* ni*ic> 0AR0-7UL CU GI-RUL Ia-!E DO-MN- CU VO-L Ia-!E 0A7R@NUL CU 0-57ON Ia-!E

7)R75(UL CU VIOLONCELUL continu# s# c$nte tre%ur$nd. 7rusc $i apar lacri%i $n oc+i 4i continu# s# c$nte cu lacri%ile 4iroindu.i pe "a #.

0A7R@NUL CU 0-57ON @$n-ins' $ntorc$ndu.se c#tre ceilal i doiA Asta nu e !*> 0AR0-7UL CU GI-RUL @9uc$ndu.se' la spate' cu 8iarul ud ca 4i cu% ar a-ea un ,aston de cauciucA 7re3uie !*!r't> 0A7R@NUL CU 0-57ON Nu tiu> Hace2i ce /re2i ,aS "sta nu e !*>

DO-MN- CU VO-L @disperat#A $"i nu /e,e2i c" p&'n4e# Cu* s" !*!ri un !* care p&'n4e# 0A7R@NUL CU 0-57ON Un,e p&'n4e# DO-MN- CU VO-L $&'n4e8 p&'n4eE 0A7R@NUL CU 0-57ON @apropiindu.se c$t %ai %ult de "a a 7)R75(ULUI CU VIOLONCELUL 4i pun$ndu.4i un %onocluA C?iar p&'n4e# 0AR0-7UL CU GI-RUL Eu nu /", c" p&'n4eC DO-MN- CU VO-L $&'n4e8 p&'n4eC @?ntinde %$na' cule&e cu dou# de&ete c$te-a lacri%i de pe "a a 7)R75(ULUI CU VIOLONCELUL 4i.4i $ntinde de&etele u%e8ite spre 7)R75(UL CU EI5RUL.A $!6ti*> 0AR0-7UL CU GI-RUL @$4i u%e8e4te la r$ndul lui de&etele 4i $ncearc# s# -ad# dac# stropul de %aterie are %irosA I*p!si3i&> 0A7R@NUL CU 0-57ON 0a ,a8 ,!*nu&e8 pare s" se s*i!rc"ie> 0AR0-7UL CU GI-RUL 5i*te c" i-a sunat s6'rituS8 ,-aia p&'n4e> DO-MN- CU VO-L 5"racu&>>> 0-7R@NUL CU 0-57ON Ce 6ace*8 '& *ai !*!r'* sau nu# DO-MN- CU VO-L 5"-& &"s"* s" 6u4"8 nu /re2i# @(r#&$ndu.l de %$nec# pe 7)R75(UL CU VIOLONCELUL.A .ai8 6u4iE Hu4iE 0AR0-7UL CU GI-RUL Un,e s" 6u4" c" n-are nici *"car u*3re&"> DO-MN- CU VO-L @s"$4iat#' i%presionat#' tr#&$ndu.l %ereu pe 7)R75(UL CU VIOLONCELULA .ai8 ,u-teE Du-te> ia u*3re&a *ea i ,u-teE

0A7R@NUL CU 0-57ON $!ate s-! ia i p-a *ea8 ,ac" /rea> 0AR0-7UL CU GI-RUL 5" &e ia pe t!ateE 5" &e ia a3s!&ut pe t!ateE DO-MN- CU VO-L @tr#&$ndu.l spre u4# pe 7)R75(UL CU VIOLONCELUL care pare acu% $%,#tr$nit' ter%inat' dar continu# s# c$nteA .ai8 ia-2i u*3re&e&e astea i ,u-teC Ia-&e pe t!ate8 au1iC Ji &e ,"* pe t!ateC 7)R75(UL CU EI5RUL $nc+ide u%,relele 4i i le $n"i&e la su,suoar# 75R75(ULULUI CU VIOLONCELUL care continu# s# c$nte la -ioloncel. 7)(R?NUL CU 750(ON desc+ide lar& u4ile. 5"ar# e noapte' plou# toren ial' din c$nd $n c$nd tun# 4i "ul&er#. DO5MN5 CU VO5L $l $%pin&e a"ar# pe 7)R75(UL CU VIOLONCELUL $n ti%p ce 7)R75(UL CU EI5RUL ridic# %ereu u%,relele care alunec# 4i i le a4ea8# su,suoar# 7)R75(ULUI CU VIOLONCELUL.

0AR0-7UL CU GI-RUL Ia-&e> 0A7R@NUL CU 0-57ON $une-i-&e> DO-MN- CU VO-L D"-i-&e> 0A7R@NUL CU 0-57ON @ncet> DO-MN- CU VO-L .ai8 ?aiE 0AR0-7UL CU GI-RUL Jine *ai str'nsC Jine *ai str'ns> 7)R75(UL CU VIOLONCELUL este $%pins a"ar# nu%ai cu arcu4ul $n %$n# 4i cu u%,rela su,suoar#. Violoncelul a r#%as $n ,ra ele DO5MNEI CU VO5L. ?n s"$r4it' lini4te.

0A7R@NUL CU 0-57ON @care tra&e u4ile dar nu le %ai poate $nc+ide er%eticA D!a*ne Du*ne1eu&e8 3ine c" s-a ter*inat>

0AR0-7UL CU GI-RUL @care $4i des"ace 8iarulA $!6ti*8 acu* &-a* u,at ,e t!t> 0A7R@NUL CU 0-57ON @$ncerc$nd s# $nc+id# u4ile' oarecu% %irat c# acestea au de-enit oarecu% %ai str$%te' sau %ai lar&i' sau %ai $nalteA $"i cu /re*ea asta nu te *ai *iri ,e ni*ic> DO-MN- CU VO-L @ti%idA ;i cu /i!&!nce&u& ce 6ace*#

7)(R?NUL CU 750(ON %ai $ncearc# de c$te-a ori s# $nc+id# u4ile dup# care le a,andonea8# u4or $ntredesc+ise. Bul&erele de a"ar# -or proiecta pe perete u%,ra -ioloncelului purtat de colo.colo de DO5MN5 CU VO5L.

0AR0-7UL CU GI-RUL @a,andon$ndu.4i 8iarul ud care pare s# i se "i lipit pur 4i si%plu de de&eteA $"cat> Nici n-a* apucat s"-& citesc ca &u*ea>>> 0A7R@NUL CU 0-57ON @a4e8$ndu.se pe scaun' respir$nd puternicA Ei8 acuSC parc" *ai *er4e>>> DO-MN- CU VO-L @apropiindu.se "anto%atic' c#tre 7)(R?NUL CU 750(ONA Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0AR0-7UL CU GI-RUL @reu4ind s# se de,arase8e cu &reu de 8iarul udA $arc"-i a&t aerE 0A7R@NUL CU 0-57ON @care nu o -ede 4i nu o aude pe DO5MN5 CU VO5LA 5e p!ate tr"i> DO-MN- CU VO-L @u4or disperat#A Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0AR0-7UL CU GI-RUL @se a4ea8# pe un scaun 4i.4i $ntinde picioarele pe un altulA O?8 s"racuS taic"-*eu8 s" 6i tr"it e& s" /a," t!ate asteaC DO-MN- CU VO-L @alunec$nd spre 7)R75(UL CU EI5RULA Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*#

0AR@NUL CU 0-57ON @sco $nd din ,u8unar un &+e%otoc de +$rtie unsuroas#A Vre2i ! 3uc"2ic" ,e ?a&/a# 0AR0-7UL CU GI-RUL .a&/a# N-a* *ai *'ncat ,in c!pi&"rie> 0A7R@NUL CU 0-57ON E-a-nt'iaC @Mol"#ind.A DaS /", c" &e t!arn" 3ine>>> 0AR0-7UL CU GI-RUL @%ol"#indA /e,e2iC Or s" ,ea 6'nt'ni&e p-a6ar"C O s-a/e* ap"-n pi/ni2"8 s"

DO-MN- CU VO-L Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0AR0-7UL CU GI-RUL @care nu o aude 4i nu o -ede' nici el' pe DO5MN5 CU VIOLONCELUL' lin&$ndu.4ie de&eteleA 0un"> Pau8#. DO5MN5 CU VIOLONCELUL alunec# de la unul la altul dar treptat $ntre,area ei o,serdant# 4i neau8it# se -a $ndrepta spre sal#. DO-MN- CU VIOLONCELUL Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0-7R@NUL CU 0-57ON @c#tre 7)R75(UL CU EI5RULA .u?8 acuS c?iar c" parc-a a2ipi pu2inC 0AR0-7UL CU GI-RUL -2ipi2i8 a2ipi2iC V" scutur eu ,ac e ca1uSC Pau8#. DO5MN5 CU VIOLONCELUL tra-ersea8# sala de a4teptare spre 7)(R?NUL CU 750(ON. DO-MN- CU VIOLONCELUL Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# Pau8#. 0A7R@NUL CU 0-57ON @-is#torA ;i c'n, te 4'n,eti c't ne-a c?inuitC

0AR0-7UL CU GI-RUL @care si%te c#.i tra&e un curent de aer rece la picioareA Eu a* spus ,e &a-nceputC @0e duce 4i $ncearc# s# $nc+id#' 4i el' u4a.A 7re3uia &uat ,in scurt> @Nu reu4e4te s# $nc+id# u4a. Eiarul ud i se lipe4te de picioare.A $'n" &a ur*" t!t cu* a* spus eu a 6!st> DO-MN- CU VIOLONCELUL @alunec$nd spre el' tot %ai disperat#A ;i cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0A7R@NUL CU 0-57ON @%editati"' poate pe 9u%#tate a ipitA ;i acu*8 c'n, te 4'n,etiC parc" nici n-a 6!stC 5-a ,us8 s-a e/ap!ratC Ce e i !*u& "staC DO-MN- CU VIOLONCELUL @$ntorc$ndu.se spre 7)(R?NUL CU 750(ONA Dar cu /i!&!nce&u& ce 6ace*# 0AR0-7UL CU GI-RUL Un 4r"unte> Un ni*ic> @B#c$ndu.4i %ereu de lucru cu u4a' u4or intri&at c# nu se $nc+ide.A Nu*ai c" uite c" se p!ateC 0A7R@NUL CU 0-57ON ;i ! s" stea i p&!aia p'n" &a ur*"> 0AR0-7UL CU GI-RUL -8 ! s" stea> $recis ! s" stea> 7)(R?NUL CU 750(ON 8ace pe scaunul s#u pe 9u%#tate a ipit. 7)R75(UL CU EI5RUL $4i "ace de lucru cu u4a. DO5MN5 CU VIOLONCELUL se opre4te la %i9loc 4i se $ntoarce u4or spre sal#. DO-MN- CU VIOLONCELUL ;i cu /i!&!nce&u& ce 6ace*#

56'rit

Mate& VINIEC N"scut &a R","u2i8 'n 0uc!/ina8 pe 29 ianuarie 19=)8 Matei Viniec a ,e3utat ca p!et 'n 19(08 ,ar *area sa pasiune a 6!st teatru&> Din 19(78 ,e c'n, tr"iete 'n Hran2a8 piese&e sa&e au tra/ersat 6r!ntiere&e i nu*e&e s"u s-a a6&at pe a6ie 'n apr!:i*ati/ <0 ,e 2"ri> E& este 'ns" i aut!ru& unei pr!1e pe care unii critici ! c!nsi,er" atipic"> Un pri* r!*an8 Ca"eneaua Pas.Parol' scris 'n 19(<8 n-a /"1ut &u*ina tiparu&ui ,ec't ,up" c",erea c!*unis*u&ui> 0indro%ul de panic# $n ora4ul lu%inilor a 6!st unu& ,intre ce&e *ai apreciate r!*ane a&e anu&ui 2009 si a pri*it pre*iu& re/istei O3ser/at!r Cu&tura&> -preciat 'n str"in"tate ca ,ra*atur48 Matei Viniec a pri*it 'n 2009 $REMIUL EURO$E-N ac!r,at ,e 5!cietatea -ut!ri&!r si C!*p!1it!ri&!r Dra*atici ,in Hranta pentru 'ntrea4a sa acti/itate> In R!*Fnia i s-a ,ecernat $re*iu& pentru ,ra*atur4ie a& Uniunii 5criit!ri&!r (,e *ai *u&te !ri)8 $re*iu& UNI7ER i $re*iu& pentru ,ra*atur4ie a& -ca,e*iei R!*Fne> site ?ttp cc/isniec>c!*

A(ar&%&& e!&t'r&ale rece$teP

la E!&t*ra Daralela JE
- ORAUL CU UN SINGUR LOCUITOR (ant!&!4ie ,e p!e1ie)8 200= - MANSAR6Q LA DARIS CU VE6ERE SDRE MOARTE (teatru)8 200= - OMUL CU O SINGURQ ARIDQ (teatru)8 200) - ISTORIA COMUNISMULUI DOVESTITQ MINTAL (teatru)8 $ara&e&a 9=8 2007 DENTRU BOLNAVII

- IMAGINEARQ;I CQ ETI 6UMNEREU (teatru)8 200( - OCCI6ENT ESDRESS T 6ESDRE SENRAIA 6E ELASTICITATE C#N6 DQIM DESTE CA6AVRE (teatru)8 2009

la E!&t*ra Cartea R'm"$easc)


; DQIAN=ENUL #N RANQ (teatru)8 2007 ; GROADA 6IN TAVAN (teatru)8 2007 ; OMUL DUBELQ FEMEIA CA UN C#MD 6E LUDTA (teatru)8 2007 - CAFENEAUA DAS;DAROL (r!*an)8 200( - SIN6ROMUL 6E DANICQ IN ORAUL LUMINILOR (r!*an)8 2009 ; 6OMNUL > ELIBERAT (r!*an)8 2010

la E!&t*ra 2*ma$&tas ; MAINQRIA CE2OV T NINA: sa* 6ESDRE FRAGILITATEA


DESCQRUILOR IMDQIAI (teatru)8 200(