Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Silvic Gurghiu

Cod document: PO1

Revizia nr. 0 Exemplar nr. 1

CHESTIONARE Procedur! opera"ional! privind Securitatea si sanatatea in


munca,apararea impotriva incendiilor si protectie civila

Pagina nr. 1 din

Revizia 0

LISTA REVIZIILOR Descrierea modificrii Autor Elaborare iniial Farca Raluca Coordonator CEAC Director

Data reviziei

Aprobare intern

VERIFICAT EXTERN

A RO!AT

F"NC#IA

SE$N%T"RA

&ATA

O!S

ntocmit Nume #i prenume

Data

Verificat Nume i prenume Data

Aprobat Nume i prenume

Colegiul Silvic Gurghiu

Cod document: PO1

Revizia nr. 0 Exemplar nr. 1

CHESTIONARE Procedur! opera"ional! privind Securitatea si sanatatea in


munca,apararea impotriva incendiilor si protectie civila

Pagina nr. 2 din

$. SCO 'I O!IECTIV"L


. Prezentarea modului de realizare a strate iilor adoptate de conducerea !ole iului pentru

asi urarea condi"iilor de securitate ocupa"ional# prevenirea $i stin erea incendiilor %P.&.'.( $i protec"ia participan"ilor )mpotriva accidentelor )n timpul orelor de pro ram precum $i )n cazul situa"iilor de ur enta

%. &O$ENI" &E A LICA. Procedura se aplic de ctre toate compartimentele din cadrul !ole iul &ilvic *ur +iu#cadre didactice $i nedidactice#personal au,iliar#elevi precum $i persoane straine aflate )n vizita . () &OC"$ENTE &E REFERINTA - .e ea educaiei naionale nr. /012// - .e ea securitatii $i sanatatii )n munca nr. 3/4 0 1225

- Norma metodolo ica de aplicare a prevederilor .e ii securit"ii $i sanatatii )n munca nr.3/4 0 1225 - 6E! 7 Norme de prevenire $i stin ere a incendiilor - 89* nr. :;0/1.2:.122; privind asi urarea calitatii educatiei )n <omania - =* N<. 1/0/>.2/.122: pentru aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar - &< EN '&8 422/?122/ &isteme de mana ement al calitatii. !erinte - <e ulamentul de ordine interioar al !ole iului &ilvic *ur +iu - instructiuni &&6 specifice locului de munca - plan de prevenire $i protectie - .e ea 32:01225 de aparare impotriva incendiilor#obli atiile salariatiilor - acte ce prezinta riscurile de accidentare $i inbolnavirile profesionalealte normative )n vi oare

*)DESCRIERE <e uli P6


'n urma identificarii riscurilor de accidentare a elevilor# se stabilesc prevederi care vor fi aduse la cunostinta elevilor de catre diri inti#elevi vor lua la cunostinta materialele prezentate $i vor semna Fisele de instruire colectiva#iar personalului didactic $i nedidactic materialele vor fi prezentate de catre responsabili !omisiilor infiintate la nivelul !ole iului.Acestia vor semna Fisele individuale de P6 $i P&'. Normativele )n vi oare#eventualele modificari ale acestora vor fi prezentate de catre furnizorul e,tern de servicii P<8&&6#acestia asi urand $i testarea periodica a elevilor#a personalului didactic $i nedidactic .Deasemenea acesta va face periodic diverse simulari de caz la care vor participa elevi $i personalul !ole iului. 'n sala de clasa# elevii? & respecta re ulamentul intern de functionare al scolii & nu umbla la instalatiile electrice $i la aparatura electrica fara acordul cadrului didactic & nu se apleaca pe pervazul ferestrei & nu arunca obiecte pe ferestre & evita conflictele cu cole ii $i orice mod de a-' lovi %voluntar0involuntar( & nu au voie sa aduca0foloseasca obiecte contondente sau care pot provoca incendii0accidente %c+ibrituri# bric+ete# cutite# lame# substante to,ice# pocnitori# petarde## etc.( & la recomandarea medicului0familiei iau medicamentele numai )n prezenta cadrului didactic Pe +olurile scolii0scarii# elevii? & se deplaseaza ordonat evitand impin erea sau bruscarea cole ilor & vor circula cu deosebita ri@a mai ales )n periodele ploioase $i reci pentru a se evita alunecarea & evita conflictele de orice natura cu cole ii de clasa sau de la alte clase

Colegiul Silvic Gurghiu

Cod document: PO1

Revizia nr. 0 Exemplar nr. 1

CHESTIONARE Procedur! opera"ional! privind Securitatea si sanatatea in


munca,apararea impotriva incendiilor si protectie civila

Pagina nr. 3 din

&

se deplaseaza mer and# nu aler and

'n curtea scolii# elevii? & desfasoara orice fel activitatile numai )n prezenta cadrului didactic

&
& & 'n & & & &

acestora li se interzice catararea pe porti# arduri# cladiri #etc curtea $i cladirea scolii sunt suprave +eate pe toata durata cursurilor $i pauzelor de catre elevul de serviciu aflat sub indrumarea profesorului de serviciu caruia elevii0cadrele didactice i se pot adresa pentru solutionarea unor probleme nu parasesc scoala0curtea scolii )n timpul desfasurarii cursurilor

afara scolii# elevii se deplaseaza spre domiciliu imediat dupa terminarea cursurilor nu comunica $i nu incura@eaza discutiile cu persoane necunoscuteA nu intra )n discutii contradictorii cu straini sub nici o forma nu insotesc persoane care le solicita compania# nici la domiciliu# nici )n alta parte & respecta re ulile de circulatie iar )n mi@loacele de transport )n comun vor avea o conduita civilizata

Re+uli privind ap,rarea -mpotriva incendiilor.


- !ile de acces# intervenie i evacuare a persoanelor i bunurilor )n caz de incendiu se marc+eaz )n conformitate cu cerinele normative i se menin libere. - .ucrrile de termoprotecie0i nifu are a elementelor combustibile din structura construciilor se vor e,ecuta cu personal atestat. - *olurile din elementele de construcie cu rol de compartimentare trebuie s fie prote@ate corespunztor. - n laboratoare se introduc numai materialele didactice %substane# reactiviB( necesare pentru ziua respectiv. - .a )nc+eierea activitilor didactice# dintr-un sc+imb sau din ziua respectiv# se evacueaz reziduurile din courile de unoi )n locuri destinate special# situate )n afara construciilor. .a )nc+eierea activitilor specifice se deconecteaz aparatele0sistemele de ventilaie0climatizare local# se )ntrerupe iluminatul artificial i se oprete alimentarea cu ener ie electric a calculatoarelor i altor aparate sau instalaii din slile de curs# birouri# laboratoare# ateliere etc. - 'nstalaiile electrice# de )nclzire i instalaia de protecie )mpotriva descrcrilor electrice atmosferice se verific periodic doar de ctre personal autorizat. - )n incinta construciilor de )nvmCnt fumatul este interzis. - &e prevede un sistem de anunare-alarmare )n caz de incendiu sau un cod de semnale %coli pentru copii cu afeciuni speciale(. - 'luminatul de si uran se menine )n stare de funcionare la parametrii optimi. - 'nstalaiile utilitare# de prevenire i stin ere a incendiilor se e,ploateaz potrivit normelor specifice i se verific periodic. - Periodic se e,ecut e,erciii de alarmare-evacuare.8ranizarea e,erciiilor de alarmareevacuare se va face )n prezenta unui pompier profesionist $i a serviciului e,tern P<8&&6 - Pe lCn e,ecutarea e,erciiilor de alarmare )n baza planului de alarmare i evacuare# educaia elevilor trebuie s cuprind i pre tirea preventiv )n domeniul aprrii )mpotriva incendiilor $i protectie civila%cutremure#calamitati naturale#etc( care se face or anizat )n coli conform pro ramelorde invatamant $i normativele '&9 Pentru informaii suplimentare privind re uli i msuri de prevenire a incendiilor )n uniti de )nvmCnt se va consulta ? Deme de pre tire a elevilor )n domeniul prevenirii i stin erii incendiilor i 'nstruciuni privind evacuarea din uniti de )nvmCnt )n condiii de si uran )n caz de ur en. 'ndicaii privind planul de alarmare# alarmarea )n caz de incendiu i instruirea elevilor# elaborate de 'nspectoratul *eneral pentru &ituaii de 9r en. .ucrrile pot fi obinute ratuit la solicitare.

Colegiul Silvic Gurghiu

Cod document: PO1

Revizia nr. 0 Exemplar nr. 1

CHESTIONARE Procedur! opera"ional! privind Securitatea si sanatatea in


munca,apararea impotriva incendiilor si protectie civila

Pagina nr. 4 din

'nstruciunile )n caz de incendiu )n construcii de )nvmCnt se afieaz pe cile de evacuare i )n fiecare sal de curs# atelier# laborator etc.

'. RES ONSA!ILIT%#I


Responsa/ili de procedur (re)pon)a*ili Comi)iilor P+ i PSI ,dirigintii ,cadrele didactice care

-ac parte din Comi)ii i au re)pon)a*ilitati pe corpuri de cladiri i o*iective & elaboreaz# distribuie i prezinta Normativele .n vigoare Participan i & re)pon)a*ili Comi)iilor P+ i PSI ,dirigintii ,cadrele didactice care -ac parte din Comi)ii i au re)pon)a*ilitati pe corpuri de cladiri i o*iective,elevi & iau la cuno)tinta Normativele,participa la )imulari 0) $ONITORIZARE 1 /irectorul Colegiului Silvic 0urg1iu,/irectorul ad2., re)pon)a*ili Comi)iilor P+ i PSI

S-ar putea să vă placă și