Sunteți pe pagina 1din 234

Automatizarea instala!iilor pentru construc!

ii Suport de curs

Bibiografie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ardelean Iulian, s.a. Circuite Integrate CMOS, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986 Arhipov G.V. Reglarea automat! a ventil!rii "i condi#ion!rii aerului, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1964 Asandei Dumitru Automatizarea centralelor termoelectrice, Editura Tehnopres, Ia"i, 1999 Asandei Dumitru, Leca Mihai Elemente de reglare automat!, Editura Tehnopress, Ia"i 2001 Athanasovici V., s.a. Termoenergetic! industrial! "i termoficare, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1988 Bahrin Vasile Ac#ion!ri electrice n construc#ii, Editura Performantica, Ia"i, 1997 Bejan I., Balaban G. Automatiz!ri "i telecomenzi n Electroenergetic!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1976 Bejan I., s.a. Automatiz!ri n sistemele energetice, Indrumar de laborator, Institutul Politehnic Ia"i, 1975 Bichir N!stase, s.a. Ma"ini, aparate, ac#ion!ri "i automatiz!ri, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1995 Birescu M. Ma"ini electrice rotative, Editura de Vest, Timi"oara 1997 Bivolaru I Montarea instala#iilor de automatizare, vol 1, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1987 Bivolaru I Montarea instala#iilor de automatizare, vol 2, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1987 Bohm Gerd Tehnica nc!lzirii, C!ileanu Corneliu Algoritmi de comand! a motoarelor de curent alternativ, MatrixRom, Bucure"ti, 1998 C!ileanu Corneliu Algoritmi de comand! a motoarelor de curent alternativ, Editura Matrix Rom, Bucure"ti 1998 C!lin S., s.a. Automatiz!ri electronice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1972 C!linoiu Constantin, s.a. Modelarea, simularea "i identificarea experimental! a servomecanismelor hidraulice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1998 Carabogdan I.Gh.,s.a. Instala#ii termice industriale, vol 1,2, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1983 Cr#n! Gh., s.a. Re#ele neuronale "i sisteme expert n energetic!, Editura Gh.Asachi Ia"i, 1994 Ciubotaru Ac#ionarea "i automatizarea ma"inilor n construc#ii, MatrixRom, Bucure"ti, 1998 Com"a D., s.a. Proiectarea instala#iilor electrice industriale, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1983 Conecini I., s.a. Informatizarea sistemic! a filialelor re#elelor electrice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1996 -2"7-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs 23. Constantin P., s.a. Electronic! industrial!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1980 24. Cri"an O. Sisteme electroenergetice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1979 25. Cuciureanu C., Mateescu D. Ascensoare electrice. Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1985 26. Curd E.F., Howard C.A., MacMillian, London, 1980 27. D!nescu Al., s.a. utilizarea energiei solare, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1980 28. Deppert W., Stoll K. Ini#iere n pneumoautomatic!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1975 29. Dobkin V.M., Reglarea automat! a proceselor termice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1964 30. Dom"a Antoniu Simul!ri numerice pentru procese termice, Editura U.T. PRES, ClujNapoca, 2002 31. Dom"a Antoniu Solu#ii moderne de reglare automat! n centrale termice, Editura U.T. PRES, Cluj-Napoca, 2002 32. Duminicatu M., s.a. Instala#ii electrice pentru construc#ii, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1987 33. Dumitrache I., C!lin S., Bo#an C., Nitu C. Automatiz!ri "i echipamente electronice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1982 34. Dumitrache I., s.a. Automatiz!ri electronice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1993 35. Dumitrache Ion, s.a. Re#ele neuronale Identificarea "i conducerea proceselor, MatrixRom, Bucure"ti, 1999 36. Dumitrescu Stelian Electrinic! Industrial! "i automatiz!ri, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1983 37. Eykhoff Pieter Identificarea sistemelor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1977 38. Fara Vladimir, Grigorescu Radu Conversia energiei solare n energie termic!, Editura Stiin#ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1982 39. Fisher Jeff HVAC Control Tutorial, www.hometechsolution.com, 2000 40. Ganea Nicolae Alegerea, exploatarea "i ntre#inerea pompelor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1981 41. Gavril! Horia Electrotehnic! "i echipamente electrice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1994 42. Greeno Roger, Building Services, Technology and Design, Logman Edinburg, 1997 43. Hall F. Essential Building Services and Equipment, Clays Ltd, Oxford, 1988 44. H!ng!nu# M., s.a. Programe FORTRAN comentate, n Automatic! , Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1974 45. H!ng!nu# Marius Automatica, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1981 46. Ignat Jan Conducerea "i exploatarea instala#iilor de alimentare cu energie electric!, Rotaprint I.P.Ia"i, 1993 47. Ignat Jan, G!l!#anu C!t!lin D. Observabilitatea Re#elelor Electrice de Distribu#ie de Medie Tensiune, Editura Ventura, 1995 48. Ion I. Ionel Instala#ii de pompare reglabile, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1976 49. Ion I.Ionel Ac#ionarea electric! a turboma"inilor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1980 50. Ionescu C., Vl!deanu V. Automatizarea instala#iilor pentru construc#ii, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1981 51. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatiz!ri industriale, vol. 1, Editura Tehnic!, Bucure"ti 1985 52. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatiz!ri industriale, vol. 2, Editura Tehnic!, Bucure"ti 1996 -2"8-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs 53. Ionescu Gabriel, s.a. Automatica de la A la Z, Editura "tiin#ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1987 54. Iordache Florin Comportamentul dinamic al echipamentelor "i sistemelor termice, Editura MatrixROM, Bucure"ti 2002 55. Iordache Florin, B!lt!re#u Florin Modelarea "i simularea proceselor dinamice de transfer termic, Editura MatrixROM, Bucure"ti 2002 56. Kalman R.E., s.a. Teoria sistemelor dinamice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1975 57. Kaminski E.A. Cum se citesc schemele insta#iilor electrice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1974 58. Landau I.D. Identificarea "i comanda sistemelor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1997 59. Laz!r Corneliu Ingineria regl!rii automate, Rotaprint I.P.Ia"i, 1997 60. Manea A., Sc!rl!tescu M., Aparate electronice pentru protec#ia muncii,Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1976 61. Marinoiu Vasile s.a. Elemente de execu#ie Robinete de reglare, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1999 62. Micu Emil, s.a. Electrotehnica de la A la Z, Editura "tiin#ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1985 63. Mihe# I., Furtunescu H. Siguran#a n exploatare a instala#iilor energetice, Editura tehnic!, Bucure"ti, 1987 64. Mihoc D., s.a. Teoria "i elementele sistemelor de reglare automat!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1980 65. Mihoc Dan Automatiz!ri n energetic!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1978 66. Mure"an T., s.a. Aparate "i instala#ii pentru reducerea consumurilor de energie electric! n industrie, Editura Facla, Timi"oara, 1984 67. Nemescu M.V., s.a. Bazele Automatiz!rii, Editura Gh.Asachi Ia"i, 1995 68. Niculi#! P., s.a. The Automation of refrigeration plants, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1993 69. Nitu C., s.a. Echipamente electrice "i electronice de automatizare, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1980 70. Olah Iosif, s.a. Echipamente "i structuri conven#ionale de automatizare Indrumar de laborator, Rotaprint Universitatea Tehnic! Gh.Asachi Ia"i, 1998 71. Olaru Radu, Zamfir Doina Teoria sistemelor "i automatiz!ri, Rotaprint Universitatea Tehnic! Gh.Asachi Ia"i, 1995 72. Oprean A., s.a. Ac#ion!ri "i automatiz!ri hidraulice Modelare, Simulare, Incercare , Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1989 73. Papadache Ilie Automatica aplicat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1971 74. Penescu C., s.a. Identificarea experimental! a proceselor automatizate, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1971 75. Psl!ra"u I., s.a. Aliment!ri cu ap!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1981 76. Popa B., Vintil! C. Termotehnic! "i Ma"ini termice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1977 77. Prodea V. Utilizarea ra#ional! a energiei n industria u"oar!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1983 78. R!svan Vladimir Stabilitatea absolut! a sistemelor automate cu ntrziere, Editura Academiei, Bucure"ti, 1975 79. Rotariu Mugurel Termoenergetic! industrial! "i termoficare, Rotaprint I.P.Ia"i, 1999 -2"9-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs 80. Sngeorzan Dan Regulatoare adaptive, Editura Militar!, Bucure"ti, 1992 81. Srbu Ioan Calculul instala#iilor pentru construc#ii, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1994 82. Srbu Ioan Optimizarea energetic! a sistemelor de distribu#ie a apei, Editura Academiei Romne, Bucure"ti, 1997 83. Srbu Ioan Utilizarea calculatoarelor n ingineria de instala#ii, Editura Helicon, Timi"oara, 1995 84. Sebastian L. Automatica - Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1973 85. $erban S., s.a. Teoria sistemelor, Culegere de probleme, MatrixRom, Bucure"ti, 1997 86. Shinners Stanley M. Modern Control System Theory and Application, Addison-Weley Publishing, New-York, 1979 87. Shinskey F.G. Practica sistemelor de reglare automat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1969 88. Simion E., s.a. Montaje electronice cu circuite integrate analogice, Editura Dacia, ClujNapoca, 1986 89. Skoblo D.I., Gliblin I.P. Automatizarea n industria alimentar!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1964 90. Sofron E., s.a. Sisteme de control Fuzzy- Modelare "i proiectare asistate de calculator, Editura ALL Educational, Bucuresti 1998 91. Spnulescu I., s.a. Metode electronice n fizica experimental!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1975 92. St!nescu A., s.a.- Sisteme de automatizare pneumatice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1987 93. Stratulat Florin Teoria sistemelor Analiza asistat! de calculator a sistemelor liniare, MatrixRom, Bucure"ti, 2000 94. Suciu M., s.a. Microprocesoare, microcalculatoare "i robo#i n automatiz!ri industriale, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986 95. Sufrim M., s.a. Mijloace moderne de protec#ie mpotriva tensiunilor accidentale n instala#iile electrice de joas! tensiune, Oradea 2000 96. Tacu Al.P., s.a. Fuzzy Systems in Economy and Engineering, Publishing House of the Romanian Academy, Bucure"ti, 1994 97. Tunsoiu Gh., s.a. Ac#ion!ri electrice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1982 98. Ursea P.C., s.a. Electrotehnic! aplicat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 2000 99. Varga A., Sima V. Ingineria asistat! de calculator a sistemelor automate, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1997 100. Voicu Mihail - Introducere n automatic!, Editura Polirom, 2002 101. Volo"encu Constantin Standardizare "i metodologii de proiectare n automatiz!ri industriale, MatrixRom, Bucure"ti, 1999 102. Wittmers Hugo Tehnica Regl!rii, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1965 103. xxx - Catalog Module Romstal, edi#ia a III-a, 2001 104. xxx - Catalog SAUTER Control products, 1999 105. Zdrenghea Horea Automatizarea instala#iilor pentru construc#ii, Editura Clusium, 1997 106. Duleev Reglarea automat! a proceselor termice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1968 107. Pietr!reanu Agenda electricianului, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986 108. *** - Catalog Dietrich 109. *** - Manualul de Instala#ii, Editura Artecno, Bucure"ti, 2002

-220-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

DIC#IONAR TEHNIC

- "57 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

abatere abatere medie p$tratic$

- diferen!a ntre valoarea x a unei m"rimi (prescrise) #i o valoare de referin!" (de reac!ie) xr, !x=x-xr, ntr-un sistem reglare automat". - media p"tratelor abaterilor valorilor xi rezultate din N experimente asupra unei m"rimi x, n raport cu o valoare de referin!" xr

M[x - xr ] 2 =

" N

!( x - x
i i=0

N -"

2 ).

Dac" m"rimea considerat" reprezint" un proces aleator x(t) #i ca referin!" se alege valoarea medie, atunci abaterea medie p"tratic" reprezint" dispersia procesului aleator. achizi!ie de date acordare - proces sau metod" de ob!inere a informa!iilor, ntr-o form" corespunz"toare modului de prelucrare ulterioar", despre procesul condus. - opera!ie de alegere a valorilor optime ale parametrilor care intervin ntr-o lege de reglare n vederea ob!inerii unor performan!e ale sistemului de reglare n conformitate cu un criteriu de performan!" ales. In cazul legii de reglare tipizate PID, acordarea regulatorului const" n alegerea valorilor optime pentru cei 3 parametri KR, Ti, Td. Acordarea optim" a regulatoarelor se face pe baza caracteristicilor instala!iilor tehnologice, respectiv pe baza informa!iilor ob!inute prin intermediul r"spunsului acesteia la un semnal treapt".

- "58 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

ac!ionare

- func!ie a elementului de execu!ie exercitat" asupra instala!iei tehnologice n scopul modific"rii cantit"!ii de material sau energie care intervine n procesul respectiv n vederea realiz"rii valorii prescrise pentru m"rimea reglat". Dup" natura energiei utilizate, ac!ion"rile sunt pneumatice, hidraulice, electrice. Dup" tipul modific"rilor parametrilor elementelor de execu!ie, ac!ion"rile sunt continue sau discrete. Sistemele de ac!ionare realizeaz" o conversie a unei energii n energie mecanic". In raport de modul n care se controleaz" unul sau mai mul!i parametri asocia!i elementului de execu!ie, ac!ion"rile pot fi de pozi!ie, unghi, tura!ie. Ac!ion"rile electrice automatizate realizeaz" pornirea, frnarea #i reglarea tura!iei motoarelor electrice dup" anumite legi, putnd men!ine n anumite limite #i toleran!e diferite m"rimi electrice #i mecanice (limit"ri de curent, de cuplu, etc). Prin aceste limit"ri se asigur" protejarea instala!iei (de ex. a motorului #i transmisiei mecanice) mpotriva unor solicit"ri de natur" mecanic" (cuplu, accelera!ie), termic" (nc"lzire motor), electric" (i #i di/dt pentru comuta!ia motorului). - element component al aparatelor de m"surat #i traductoarelor, care genereaz" semnalul de ie#ire astfel nct s" poat" fi recep!ionat #i interpretat de utilizator. Intr-un sens mai larg, no!iunea de adaptor se refer" la dispozitivele destinate s" asigure compatibilitatea ntre elementele care se interconecteaz" n cadrul unui sistem, de ex. transfomator de adaptare de nivel #i de impedan!".

adaptor

- aer atmosferic care este supus unui proces de preparare constnd aer preparat (instrumental) din eliminarea impurit"!ilor, apei, vaporilor de ap" #i uleiului. Aerul preparat pentru traductoare, regulatoare #i blocuri de calcul pneumatice trebuie s" aib" o umiditate mai mic" de $0% #i impurit"!i mai mici de $0-$5%m .

- "59 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

ajutaj-palet$

- element de comand" fluidic ce const" din dou" rezisten!e, dintre care una avnd sec!iunea constant" (ajutajul A) #i alta cu sec!iune variabil" (ansamblul duz" D - paleta obturatoare P) #i o camer" interioar" C. Deplasarea paletei, determinat" de m"rimea #, modific" rezisten!a pneumatic" #i ca urmare presiunea fluidului n camera interioar" este func!ie de pozi!ia paletei fa!" de ajutaj (duz"). Cnd #=0, paleta obtureaz" complet duza #i rezisten!a de e#apare este infinit". Ca urmare, debitul de aer Q este nul, c"derea de presiune !P este nul" #i deci presiunea Pi-P0. Cnd # cre#te, rezisten!a duzei scade, debitul de fluid Q cre#te, c"derea de presiune !P cre#te, deci presiunea de ie#ire (c"tre utilizator) Pi va scade. Dispozitivele de tip ajutaj-palet" sunt utilizate la comanda elementelor de execu!ie cu ac!ionare propor!ional" sau integral" #i la construc!ia convertoarelor deplasare presiune. Amplificatoarele cu ajutaj-palet" sunt elemente de comand" a presiunii n limite largi, folosind debite mici. Dependen!a intrare-ie#ire Pi=f(#) n regim sta!ionar este liniar" numai pentru o deplasare de 40-50%m a paletei. alfanumeric - atribut al unui simbol de a apar!ine unei mul!imi ce cuprinde literele alfabetului unei limbi, cifrele zecimale, semnele de punctua!ie #i alte simboluri speciale. - succesiune de opera!ii (de regul" reprezentate ntr-o form" codificat") avnd drept scop rezolvarea unei probleme date. - algoritm de reglare conform c"ruia comanda u(t), aplicat" procesului este propor!ional" cu eroarea $(t) ntre m"rimea de referin!" r(t) #i valoarea m"surat" y(t), ($(t) = r(t) - y(t)),cu integrala acesteia, precum #i cu derivata erorii $(t).

algoritm algoritm PID

u(t) = K p % " (t) + K i $ " ( # )d# + K d


0

d" (t) dt

Kp, Ki, Kd fiind constantele de acordare propor!ional", integral" #i derivativ" ale regulatorului ce implementeaz" algoritmul.
- "60 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

amplidin$

- ma#in" electric" de curent continuu, amplificatoare, cu cmp magnetic trasversal, func!ionnd pe principiul amplificatoarelor n cascad". Amplidina se realizeaz" la puteri n gama: sute de wa!i pn" la cca 20 kW. Coeficientul de amplificare n putere al amplidinei ajunge pn" la ordinul zecilor de mii. Amplidina este prev"zut" de obicei cu 3-4 nf"#ur"ri de excita!ie, care pot juca rolul de nf"#urare de compara!ie, de reac!ie pozitiv", de stabilizare sau de comand". Amplidina este utilizat" ca generator, pentru reglarea automat" a tura!iei motoarelor electrice n sisteme de tip generatormotor. amplificator - dispozitiv prin intermediul c"ruia un semnal de intrare comand" o surs" de putere, producnd la ie#ire un semnal care este o func!ie de intrare. In cazul n care semnalul de ie#ire l reproduce pe cel de intrare multiplicat cu un factor de propor!ionalitate, ampliifcatorul se nume#te liniar, iar factorul de propor!ionalitate reprezint" amplificarea. Amplificatoarele pot fi mecanice, electromecanice, pneumatice, hidraulice, electronice. - element activ din cadrul unui sistem pneumatic sau hidraulic, care folose#te energia extern" furnizat" de un fluid - gaz sau lichid , n scopul amplific"rii debitului sau presiunii semnalului de comand" a regulatoarelor sau elementelor de execu!ie. Amplificatoarele fluidice sunt de tip pneumatic sau hidraulic.

amplificator fluidic

- "6" -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

amplificator hidraulic

- amplificator fluidic ce utilizeaz" energia unui lichid (de ex. ulei) #i furnizeaz" la ie#ire o putere hidraulic" mult mai mare dect puterea consumat" la intrare pentru comand". O clasificare a amplificatoarelor hidraulice se poate face n func!ie de: num"rul de etaje (cu $, 2 sau 3 etaje), tipul primului etaj de amplificare (cu ajutaj-palet", cu tub mobil, cu sertar), reac!ia intern" (cu reac!ie intern" de pozi!ie, cu reac!ie de for!", cu reac!ie mecanic" #i cu resoarte de centrare), modul de comand" (cu comand" electric", pneumatic", hidraulic", mecanic"), m"rimea de ie#ire (cu ie#ire de debit, de presiune). In figur" se prezint" un amplificator hidraulic cu reac!ie de for!". Echipamentul de interfa!" electrohidraulic este realizat cu un convertor electromecanic cu magnet permanent cuplat direct cu primul etaj de amplificare hidraulic.

- "62 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

amplificator magnetic

- organ de execu!ie electric, a c"rui func!ionare se bazeaz" pe neliniaritatea de tip satura!ie a bobinelor cu miez de fier supuse n acela#i timp att unei magnetiz"ri n curent alternativ, ct #i unei magnetiz"ri n curent continuu. Aceasta din urm" poate determina o modificare a permeabilit"!ii magnetice a miezului #i deci #i a inductan!ei bobinei. Principal, un amplificator magnetic este format din dou" bobine montate pe acela#i circuit magnetic: bobina de lucru (BL) alimenteaz" n curent alternativ #i bobina de comand" (BC). Sarcina este notat" cu Rs. Pentru a face sensibil amplificatorul magnetic la sensul curentului de comand" se folosesc mai multe solu!ii: introducerea unei nf"#ur"ri auxiliare de polarizare, montaj diferen!ial sau montaj n punte. Amplificatoarele magnetice sunt elemente statice, robuste, utilizate drept convertizoare de curent continuu pentru comanda pe indus a motoarelor de curent continuu nereversibile sau cu revers"ri rare, ct #i pentru comanda excita!iilor la care nu este necesar" for!area mic#or"rii curentului. Domeniul de puteri de utilizare: pn" la cca 250kW. Amplificatoarele magnetice se folosesc #i pentru reglarea tura!iei motoarelor de curent alternativ asincrone, cu inele. Convertizoarele cu amplificatoare magnetice se utilizeaz" n variant" monofazat" sau trifazat", avnd conectate diodele conform schemei de satura!ie (fig.c). Comanda amplicatoarelor magnetice se face de la regulator prin intermediul amplificatoarelor finale basculante. In acest scop, semnalele ob!inute de la cele dou" ie#iri ale amplificatorului basculant se scad prin aplicarea pe dou" nf"#ur"ri de comand" ale amplificatorului magnetic. - "63 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

amplificator opera!ional

- amplificator de curent continuu cu reac!ie negativ" care permite efectuarea unor opera!ii matematice cum sunt adunarea, sc"derea, integrarea #i diferen!ierea. amplificator pneumatic

- amplificator fluidic ce utilizeaz" energia aerului comprimat #i care prelucreaz" semnalele de comand" de tip presiune sau debit, deplasare sau for!". Amplificatoarele pneumatice pot fi realizate constructiv cu sau f"r" piese mobile. Un amplificator pneumatic frecvent utilizat pentru amplificarea semnalului de eroare (ca preamplificator) n regulatoarele pneumatice este cel de tip ajutajpalet". Pentru valori mici ale diferen!ei !p = p" - p2, caracteristica static" este liniar". analogic - denumire atribuit" unor semnale de intrare, de comand", de ie#ire etc. avnd varia!ii continue, similare cu cele ale m"rimilor primare pe care le reprezint". Prin extensie, dispozitivele, aparatele #i echipamentele care opereaz" cu astfel de semnale sunt denumite analogice. Rela!iile care reprezint" dependen!a intrare-ie#ire pentru un dispozitiv analogic sunt func!ii continue, care pot fi liniare sau neliniare. - sistem cuprinznd toate dispozitivele care, n cazul deconect"rii din orice cauz" a aliment"rii normale (de serviciu) cu energie electric" n instala!ii de utilizare, distribu!ie #i de producere a energiei electrice, conecteaz" automat alimentarea de rezerv".

ancla%are automat$ a aliment$rii de rezerv$ (AAR)

- "64 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

asamblor automatic$

- sistem de programe ce translateaz" un program scris n limbaj de asamblare n cod ma#in". - parte a #tiin!elor tehnice care ncareaz" teoria #i practica realiz"rii constructive a sistemelor de conducere, destinate elimin"rii interven!iei umane n elaborarea deciziilor directe privind func!ionarea proceselor industriale. - aplicarea automaticii la un proces sau clas" de procese specificate. Automatizarea se impune cu necesitate n contextul dezvolt"rii rapide a complexit"!ii proceselor industriale sub raportul preten!iilor func!ionale impuse acestora, preten!ii ce vizeaz" cu prec"dre: cre#terea productivit"!ii #i a calit"!ii produselor, economisirea materiilor prime #i a energiei, cre#terea siguran!ei n func!ionare, exploatarea ra!ional" a utilajelor. - procent din domeniul m"rimii de intrare n regulator $(t) pentru care regulatorul de tip P determin" o valoare u(t) egal" cu $00% din domeniul posibil pentru m"rimea de ie#ire. Banda de propor!ionalitate se exprim" n func!ie de factorul de amplificare KR al regulatorului P. Presupunnd domenii de varia!ie egale la intrare #i la ie#ire rezult": BP = "/KR "00 [%]. Dac" domeniul de varian!ie a m"rimii $(t) difer" de cel al lui u(t), atunci banda de propor!ionalitate este determinat" de rela!ia:

automatizare

band$ de propor!ionalitate

BP =
binar

"00 domeniu " [%] % K R domeniu u c

- termen referitor la o variabil" sau func!ie ce poate lua valori la mul!imea de cardinal 2. De regul", mul!imea valorilor este format" din elementele 0 #i $; de#i abstarcte, aceste elemente sunt asociate unor nivele de tensiune (de ex. 0V #i 5V), unor st"ri (deschis sau nchis) etc. - unitate de m"sur" a informa!iei, utilizat" pentru reprezentarea n form" numeric" a acesteia. De cele mai multe ori bitului i se asociaz" sensul de cifr" binar" (0 sau $). - grup de caractere (simboluri, loca!ii de memorie), care permite ordonarea, nmagazinarea, implementarea #i prelucrarea informa!iei n form" discret". Administrarea memoriei pe baz" de blocuri implic" alocarea unui bloc la crearea unei structuri de date.

bit

bloc

- "65 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

burduf

- element elestic de forma unui tub cilindric, prev"zut cu ondula!ii pe suprafa!a lateral", utilizat n construc!ia aparaturii de comand" #i reglare pneumatic", datorit" sensibilit"!ii mari pe care o prezint". Burdufurile asociate cu arcuri asigur" n plus condi!ii de liniaritate, precizie #i fidelitate. - sistem de calcul utilizat n rezolvarea de ecua!ii diferen!iale, n care una din variabilele independente esen!iale este timpul. Numele se datore#te faptului c" pentru efectuarea calculelor se utilizeaz" dispozitive care opereaz" cu m"rimi avnd varia!ii continue analoage cu cele modelate. In principal calculatoarele analogice sunt construite n jurul unor module realizate cu ajutorul amplificatoarelor opera!ionale care, prin configura!ii corespunz"toare ale impendan!elor de intrare #i de reac!ie, se comport" ca elemente de integrare, de ntrziere, etc. - sistem de calcul destinat solu!ion"rii unor probleme complexe, constnd din opera!ii aritmetice, logice, colectare de date, stocarea acestora, editarea de rapoarte, etc. In toate aceste opera!ii se folosesc componente numerice, iar datele, de#i uneori reprezint" valori analogice, sunt prelucrate #i memorate n form" numeric". Avantajele calculatorului numeric sunt: precizia teoretic" orict de mare, posibilitatea de stocare pe timp nelimitat a datelor, independen!a rezultatelor de varia!ia n limite rezonabile a tensiunilor de alimentare #i a temperaturii mediului ambiant, reproductibilitatea rezultatelor, posibilitatea de operare cu un volum teoretic nelimitat de date. - sistem de calcul folosit n conducerea proceselor industriale. Calculatorul de proces a fost creat prin ad"ugarea la un sistem de calcul universal a unui sistem de interfa!" care adapteaz" natura semnalelor, n esen!" analogice, prezente n cadrul procesului industrial condus, la cea numeric" necesar" func!ion"rii calculatorului numeric. - element elastic alc"tuit din dou" membrane prev"zute cu ondula!ii, sudate ntre ele, utilizat ca element sensibil pentru traductoarele de presiune. Sensibilitatea capsulelor pneumatice este mai mare dect aceea a unei singure membrane.

calculator analogic

calculator numeric

calculator de proces

capsul$ pneumatic$

- "66 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

clapet$

- organ destinat regl"rii debitelor de fluide ce curg prin conducte (canale) avnd sec!iuni mari #i c"deri de presiune n sistem relativ mici; modificarea sec!iunii de trecere a fluidului se face fie prin deplasarea clapetului perpendicular fa!" de curentul de fluid n mi#care, fie prin rotirea clapetului n jurul axei sale. - indicator prin care se exprim" eroarea tolerat" asupra rezultatelor m"sur"torilor individuale ob!inute cu un aparat de m"surat n condi!iile utiliz"rii corecte a acestuia.Clasa de precizie este un indicator de calitate a aparatelor de m"surat. De regul", clasa de precizie are caracterul unei erori relative #i se exprim" procentual. - element tipic al structurii de sistem de reglare automat", ce realizeaz" compara!ia dintre m"rimea de referin!" #i m"sur". Aceast" compara!ie se face prin diferen!", rezultnd la ie#irea comparatorului diferen!ial m"rimea de eroare. - opera!ie utilizat" n cadrul echipamentelor, aparatelor #i dispozitivelor tehnice care are drept scop echilibrarea, reducerea sau eliminarea efectelor unei anumite m"rimi prin intermediul unei alte m"rimi ale c"rei valori pot fi controlate #i cunoscute. - dispozitiv, aparat sau echipament prin care se realizeaz" opera!ia de compensare. Compensatorul tehnic de curent continuu este un aparat destinat m"sur"rilor de nalt" precizie, prin metoda de compensare a tensiunii de m"surat cu o tensiune etalon. Compensatorul automat este un echipament de m"surare n cadrul c"ruia opera!ia de compensare se efectueaz" automat prin intermediul unui sistem de urm"rire. - dispozitiv necesar pentru asigurarea conect"rii conform unor configura!ii date ntre m intr"ri analogice #i n ie#iri analogice. Cazul n=" caracterizeaz" multiplexorul analogic, ntlnit n sistemul intr"rilor analogice, n care m canale analogice de intrare folosesc n comun un singur convertor analog-numeric. Cazul m=" caracterizeaz" demultiplexorul analogic, utilizat n acele sisteme ale ie#irilor analogice n care cele n ie#iri necesit" un singur convertor numeric analogic.

clas$ de precizie

comparator diferen!ial

compensare

compensator

comutator analogic

- "67 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

conducere ierarhizat$

- metodologie de conducere a sistemelor complexe constnd din divizarea sarcinii de conducere n mai multe componente, distribuirea acestora spre execu!ie unor procesoare aflate pe un acela#i nivel ierarhic (nivelul ierarhic inferior) #i coordonarea execu!iei n ansamblu a sarcinii de c"tre un procesor aflat la nivelul ierarhic superior. - metod" de conducere caracterizat" de conectarea la procesul condus (prin intermediul sistemului de interfa!") a sistemului de conducere #i de func!ionarea n timp real a acestuia din urm". - dispozitiv de reglare electric discret, al c"rui element de ac!ionare este de tip electromagnetic #i care realizeaz" deschiderea sau nchiderea unui circuit electric, la comenzi realizate prin contactul unui buton sau al unui releu. Contactorul se ac!ioneaz" prin comand" local" sau de la distan!". Contactorul are capacitate de rupere important" #i prezint" o rezisten!" mecanic" la uzur"; permite un num"r mare de manevre cu o frecven!" de conectare ridicat". Ac!ionarea contactoarelor se face la tensiuni cuprinse ntre 24 #i 500V curent alternativ 50Hz #i ntre 24 #i 220V curent continuu; contactoarele sunt prev"zute cu contacte auxiliare normal nchise #i normal deschise. - ansamblu de opera!ii destinat garant"rii nscrierii performan!elor unui produs (aparat, instala!ie, dispozitiv, etc) n limitele de toleran!" admise.

conducere online contactor

control

controlabilitate - proprietate anticauzal" fundamental" a unui sistem, ce descrie posbilit"!ile de tranzi!ie a unei faze (x,%) n faza (0,t) sub ac!iunea m"rimii de comand" u(t). O stare x este &-controlabil" dac" exist" t>% #i o func!ie de comand" &:[%,t)->u, astfel ca: (x,%) -> (0,t) Dac" orice stare x&X este &-controlabil", atunci se zice c" sistemul este controlabil; condi!ia ca un sistem liniar variant s" fie controlabil este ca matricea de controlabilitate

R( # ,t) = $ (( # ,' ) B( ' ) BT ( ' ) (T ( # ,' ) d'


#

s" fie pozitiv definit". In cazul sistemelor invariante, condi!ia de controlabilitate se formuleaz" mai simplu, fiind identic" cu condi!ia de accesibilitate: un sistem liniar #i invariant este controlabil dac" #i numai dac" R = Im[B AB A2B...An-"B] = Im R = Rn, adic" rangR=dimX. Controlabilitatea define#te posibilitatea rezolv"rii
- "68 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

problemei de alocare prin reac!ie dup" stare (u=Fx), deci de fapt define#te posibilitatea de conducere a unui sistem prin reac!ie dup" stare. controler

- comutator cu ac!iune multipl", destinat s" realizeze o succesiune de modific"ri a conexiunilor unor circuite de reglare sau de pornire a motoarelor (vezi figura). In pozi!ia $ a reostatului de pornire de tip controler, motorul este conectat la re!ea cu toat" rezisten!a n serie, iar n pozi!iile de la 2 la 7 treptele de rezisten!" sunt scurtcircuitate n mod progresiv. Controlerele pentru circuitele principale racordate la cutii cu rezisten!e se folosesc pentru pornirea #i reglarea vitezei motoarelor electrice, pentru curen!i pn" la $00 A. Se deosebesc dou" tipuri: controler cu tambur #i controler cu came. Controlerele pentru circuite secundare se folosesc pentru comutarea unor puteri mari, cu aparate de gabarit redus. convertor analognumeric - element utilizat la conversia semnalelor din form" analogic" n form" numeric", n vederea prelucr"rii ulterioare prin mijloace numerice. Semnalele analogice de intrare ale convertoarelor analognumerice sunt n mod obi#nuit tensiunni continue. Semnalele de ie#ire din convertoarele analog-numerice sunt cuvinte cu num"rul de bi!i variind, de regul", ntre 8 #i 20. - element utilizat la conversia semnalelor din form" numeric", emise de regul" de un sistem de calcul, n form" analogic" (fie tensiuni continue, fie curen!i continui). - $ (n comanda program a ma#inilor-unelte), mod de comand" prin care se poate modifica un regim programat de func!ionare a ma#iniiunelte. Corec!ia se poate efectua manual, de la panoul de comand", sau automat, prin program; 2 (n sistemele de reglare automat"),

convertor numericanalog corec!ie

- "69 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

opera!ie prin care se realizeaz" modificarea caracteristicilor dinamice ale unui sistem de reglare n ideea satisfacerii unor performan!e dinamice #i sta!ionare aprioric impuse. Modificarea performan!elor dinamice este realizat" fie prin modificarea unor parametri ce caracterizeaz" structura dat" (coeficien!i de amplificare, constante de timp), fie prin modific"ri de structur" aduse sistemului.In func!ie de locul ocupat de elementul corector n cadrul sistemului, rezult" corector serie, la care elementul corector este cuplat serie pe calea direct", #i corector paralel, n cazul n care elementul corector este fixat pe reac!ia invers" globale (utilizarea unei reac!ii elastice) sau paralel cu unul din elementele sistemului. cuantizare - opera!ie de transformare a semnalelor, prin care se realizeaz" discretizarea lor n amplitudine, n timp sau simultan n timp #i n amplitudine.Cuantizarea n amplitudine a unui semnal x(t) asociaz" semnalului ini!ial o valoare ct mai apropiat" xk(t), dintr-o mul!ime de valori aprioric fixate xk(t), (k=0,",..,N). Diferen!a ntre dou" valori succesive qk = xk+"-xk poart" numele de pas de cuantizare. Cuantizarea n timp (e#antionarea) const" n transformarea unui semnal continuu x(t) n impulsuri rectangulare x*(t) care se succed la intervale discrete de timp kT, de amplitudine x(kT) #i de durat" !t<<T0, unde T reprezint" perioada de cuantizare n timp. - dispozitiv de interconectare a elementelor componente ale unui sistem. In raport cu caracteristicile constructive ale elementelor, cuplajele pot fi electromagnetice, electrice, mecanice, hidraulice, optoelectronice. - component al elementelor de execu!ie electrice caracterizat prin constante de timp electromecanice mici, accelera!ii pozitive #i negative foarte mari #i posibilit"!i de memorare a comenzii, putnd fi astfel utilizate n sisteme de reglare a pozi!iei. - no!iune abstract" asociat" comportamentului intrare/ie#ire al unui sistem dinamic necunoscut #i eviden!iind orientabilitatea acestuia n sensul transferului cauzal de la intrare c"tre ie#ire. - dispozitiv logic combina!ional folosit pentru selectarea unui anumit circuit sau element din mai multe posibile (n), pe baza adresei codificate (compus" din m bi!i) a circuitului selectat.

cuplaj

cuplaj electromagnetic cutie neagr$

decodificator

- "70 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

defazaj

- diferen!a de faz" dintre dou" semnale electrice periodice (sinusoidale, rectangulare, #.a) de aceea#i frecven!". La reprezentarea semnalelor sinusoidale prin fazori n planul complex, defazajul se asociaz" prin unghiul dintre fazori corespunz"tori celor dou" semnale. - opera!ie de ob!inere a semnalului modulator (util) dintr-un semnal modulat n amplitudine, faz" sau frecven!". - dispozitiv ce permite ob!inerea semnalului util din semnalul modulat n amplitudine, faz" sau frecven!". Demodulatoarele sunt construite cu dispozitive semiconductoare, ce lucrez" de obicei n regim de comuta!ie. - element utilizat pentru distribuirea datelor sau a semnalelor de tact de la o surs" unic" c"tre o destina!ie selectat" prin adresa aplicat". - sistem de ntrerupere automat" a aliment"rii unor consumatori (mai pu!in importan!i), la sc"derea frecven!ei ntr-un sistem energetic, realiznd o reducere a deficitului de putere #i restabilind ct mai rapid egalitatea dintre puterea electric" activ" generat" n sistem #i puterea consumat", astfel ca frecven!a s" revin" la valoarea de consemn sau n vecin"tatea acesteia (la o valoare de revenire admisibil"). - denumire utilizat" uneori pentru elementul sensibil al aparatelor de m"surat #i traductoarelor. In general, denot" dispozitive care permit eviden!ierea unei anumite m"rimi utile, n condi!iile n care aceasta apare mpreun" cu alte m"rimi perturbatoare. - efect perturbator ntlnit n transmisia informa!iei pe canale de comunica!ie, provenind din semnalele utile ale altor canale. Diafonia poate fi inteligibil" dac" perturba!ia ce o provoac" este puternic coerent", sau neinteligibil" dac" perturba!ia este slab coerent" cu semnalul util din alte canale. - disc metalic cu orificiu central care se introduce n conducte n scopul m"sur"rii debitului de fluide. M"surarea debitului se bazeaz" pe diferen!a de presiune care se creaz" ntre cele dou" zone ale conductei separate prin diafragm" datorit" reducerii (strangul"rii) sec!iunii de trecere a fluidului. Pentru preluarea diferen!ei de presiune, la periferia conductei pe cele dou" fe!e ale diafragmei, se prev"d prize de presiune sub forma unor camere inelare. Expresia debitului volumetric Q n func!ie de c"derea de presiune !p pe
- "7" -

demodulare demodulator

demultiplexor desc$rcarea automat$ a sarcinii

detector

diafonie

diafragm$

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

diafragm", n cazul unui fluid necompresibil este dat" de rela!ia:

Qv = * S c

+p )

unde ' reprezint" coeficientul de debit dependent de raportul ntre sec!iunea orificiului diafragmei, #i sec!iunea conductei, vscozitatea fluidului #i caracterul curgerii acestuia; Sc - sec!iunea de trecere a diafragmei #i ( - densitatea fluidului. In cazul fluidelor compresibile n expresia precedent" intervine mutiplicarea cu un coeficient de detent" $ prin intermediul c"ruia se !ine seama de transform"rile de stare ale acestor fluide la trecerea prin diafragm" precum #i de influen!a temperaturii #i presiunii (statice). Prin asocierea diafragmei cu un transformator de presiune diferen!ial" #i un extractor de radical se ob!ine un traductor de debit. dinamic - atributul asociat unui sistem care arat" c" variabila timp este variabila esen!ial", toate m"rimile sistemului fiind func!ie de aceasta. - dispozitiv destinat m"sur"rii numerice a deplas"rilor unghiulare cu aplica!ii n special la pozi!ion"ri de precizie n cadrul conducerii automate a proceselor. - abaterea medie p"tratic" n raport cu valoarea medie. Pentru procesele aleatoare gaussiene de valoare medie nul" dispersia ) (denumit" uneori #i devia!ie standard) constitue unicul parametru prin care se define#te func!ia de reparti!ie a densit"!ii de probalitate:

disc codificat

dispersie

p(x) =

x2 " - 2 2 e ' ' 2,

Dispersia se utilizeaz" n aprecierea calit"!ii m"sur"torilor, fiind principalul indicator prin care se caracterizeaz" erorile aleatoare. dispozitiv de comuta!ie - element electric sau fluidic care permite stabilirea sau ntreruperea unui circuit sau a unei c"i de trecere a curentului sau a aerului comprimat. Dispozitivele de comuta!ie pot fi cu sau f"r" piese n mi#care. In primul caz ele sunt realizate cu relee #i contactoare, robinete, ventile, distribuitoare, iar n al doilea caz cu tuburi electronice, tranzistoare, diode, elemente fluidice cu ata#area jetului, cu turbulen!" etc. Dispozitivele de comuta!ie sunt caracterizate printr-o comportare binar", prin aceea c" ofer" doar dou" st"ri distincte #i opuse din punctul de vedere al varia!iei parametrului asociat.
- "72 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

dispozitiv de comuta!ie static$

- dispozitiv de comuta!ie f"r" piese n mi#care cu elemente electrice sau fluidice. Dispozitivele de comuta!ie statice electrice pot fi electronice, ionice, semiconductoare, magnetice. La dispozitivele de comuta!ie statice electrice schimbarea st"rii se face prin schimbarea discontinu" a valorii unui parametru electric: tensiune sau curent. Dispozitivele de comuta!ie statice fluidice se bazeaz" pe unele propriet"!i ale curgerii fluidelor (de ex. ata#area jeturilor - efect Coand", principiul turbulen!ei, #.a.). - efect perturbator ntlnit n procesul de transmitere a informa!iei pe canale de comunica!ie ce altereaz" semnalul util de pe canal. Distorsiune pot fi reversibile dac" pot fi eliminate trecnd semnalul printr-o re!ea de corec!ie (de ex. distorsiuni de faz", de frecven!", #.a.), sau ireversibil" dac" sunt provocate de o transformare neliniar" ce nu admite o transformare invers", #i ca atare nu pot fi eliminate prin corec!ie.

distorsiune

distribuitor

- amplificator de putere hidraulic cu sertar, utilizat pentru comanda motoarelor hidraulice. Distribuitoarele pot fi cu 2, 3 #i 4 c"i. Distribuitoarele cu 2 #i 3 c"i sunt utilizate pentru comanda elementelor de execu!ie propor!ionale cu simplu efect. M"rimea de intrare pentru pilotarea pistonului poate fi generat" de un preamplificator hidraulic (ajutaj-palet", tub mobil), cnd distribuitorul este hidraulic, de un regulator electronic, cnd distribuitorul este electrohidraulic, sau de orice alt semnal furnizat de un element de decizie. divizor - dispozitiv de calcul analogic sau numeric care efectueaz" mp"r!irea a dou" semnale #i furnizeaz" la ie#ire ctul lor, n aceea#i reprezentare ca operanzii.
- "73 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

electrovalv$

- ventil electromagnetic cu trei c"i, utilizat pentru comanda elementelor pneumatice. Electrovalvele sunt prev"zute cu dou" ventile ac!ionate simultan (unul normal deschis, cel"lalt normal nchis), care permit: punerea n leg"tur" a elementului pneumatic cu sursa de aer comprimat, trecerea spre evacuare a aerului fiind blocat"; punerea n leg"tur" a elementului pneumatic cu calea de evacuare a aerului, trecerea aerului comprimat de la surs" la elementul pneumatic fiind blocat". - bloc component al unui element de execu!ie, reprezentnd partea sa motoare. Elementul de ac!ionare reprezint" dispozitivul generator de cuplu sau de for!" prin care elementul de execu!ie ac!ioneaz" asupra organului de reglare. Aceste cupluri sau for!e sunt generate de elementele de ac!ionare prin utilizarea energiei preluate de la surse exterioare dispozitivului de automatizare, energie comandat" de m"rimea u de la ie#irea regulatorului. Dup" natura energiei utilizate, elementele de ac!ionare sunt constituite din servomotoare electrice, hidraulice sau pneumatice. - sistem dinamic elementar, nerealizabil fizic, caracterizat de faptul c" faza sa este pozitiv" n tot domeniul de pulsa!ii. Elementele de anticipare apar ns" n cadrul func!iilor de transfer fizic realizabile (corespunznd factoriz"rii, cu coeficien!i reali, a num"r"torului, deci o factorizare dup" zerouri) sau reprezint" o aproximare, ntr-un domeniu de frecven!" limitat, a unor sisteme realizabile. In contextul func!iilor de transfer ra!ionale cu coeficien!i reali H(s)&.(s) se eviden!iaz" urm"toarele elemente de anticipare: element derivativ, element de anticipare de ordin $, element de anticipare de ordin 2. Deoarece aceste elemente nu sunt fizic realizabile nu are sens determinarea r"spunsului lor; putnd s" apar" n contextul unui sistem fizic realizabil, studiul caracteristicilor de frecven!" ale elementelor de anticipare este util pentru determinarea comport"rii n frecven!" a respectivului sistem. element al unui sistem automat care prime#te la intrare m"rimea de comand" u de la regulatorul automat #i furnizeaz" la ie#ire m"rimea de execu!ie w, cu care ac!ioneaz" asupra instala!iei tehnologice (a procesului reglat). In general, ac!iunea exercitat" de elementele de execu!ie asupra instala!iei tehnologice const" n modificarea cantit"!ii de material sau de energie care intervine n procesul respectiv, cu scopul realiz"rii valorii prescrise pentru m"rimea reglat". Un element de execu!ie este compus din element de ac!ionare, element de
- "74 -

element de ac!ionare

element de anticipare

element de execu!ie

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

execu!ie propriu-zis sau servomotor #i organul de reglare (sau organ de execu!ie). Din punctul de vedere al rela!iei ntre w #i u, elementele de execu!ie pot fi cu ac!iune propor!ional" #i cu ac!iune integral". emulator - sistem de microprograme, implementat pe un echipament, care confer" acestuia capacitatea de a accepta, interpreta #i executa comenzi primite din exterior, n mod obi#nuit prin intermediul unei console, inclusiv de a rula programe scrise ntr-un anumit program. - diferen!a !x dintre valoarea real" X a m"rimii m"surate #i rezultatul m"sur"rii Vi: !Xi=Vi-X. Deoarece valoarea real" nu este cunoscut", n practic" se utilizeaz" ca referin!" o valoare conven!ional" V ct mai apropiat" de cea real" ob!inndu-se !Vi=Vi-V. Erorile !Xi se numesc erori absolute reale, iar !Vi - erori absolute conven!ionale. De regul", se adopt" pentru V media aritmetic" a unui #ir de m"sur"ri. Eroarea de m"surare este utilizat" pentru a exprima precizia m"sur"rilor (clasa de precizie). In acest scop se folosesc erorile relative de m"surare ob!inute prin raportarea erorilor absolute la valorile m"surate. - diferen!a maxim" ntre valorile ob!inute la ie#irea unui element (sistem) a c"rui caracteristic" static" real" este neliniar", n raport cu cele corespunz"toare unei caracteristici ideale, liniar" pentru un domeniu dat de varia!ie a m"rimii de intrare. Eroarea de neliniaritate se exprim" adesea sub form" relativ", n procente, prin raportare la domeniul de varia!ie a m"rimii de ie#ire:

eroare de m$surare

eroare de neliniaritate

" rn =

"n x "00 [%] Y max - Y min

eroare grosier$ - valoare inadmisibil" a erorii de m"surare ob!inut" ca urmare a unor gre#eli de metod", defecte ale aparatelor sau interpret"rii necorespunz"toare a rezultatelor. eroare sistematic$ - component" a erorii de m"surare caracterizat" prin aceea c", la repetarea opera!iei de m"surare folosind acelea#i metode #i aparate #i n acelea#i condi!ii experimentale, apare cu aceea#i valoare #i acela#i semn. Erorile sistematice pot fi de metod", de aparat sau datorate influen!ei factorilor perturbatori externi.

- "75 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

eroare tolerat$ - valoare a erorii de m"surare specificat" pentru un aparat de m"surat sau traductor, care n condi!ii corespunz"toare de utilizare, (admisibil$) nu poate fi dep"#it".Eroarea tolerat" poate fi exprimat" sub form" absolut" sau relativ" #i valoarea sa define#te precizia m"sur"rii. eroarea sistemelor automate etalon - m"rimea $(t)=yref - y(t) n care yref(t) este m"rimea de referin!" a sistemului automat, iar y(t) m"rimea m"surat". Eroarea sistemelor automate permite aprecierea cantitativ" a performan!elor sistemului automat. - realizarea fizic" a unei unit"!i de m"sur", a unui multiplu sau submultiplu a acesteia. Se disting urm"toarele categorii de etaloane: de defini!ie, de conservare #i de transfer. Etaloanele de defini!ie sunt acelea care asigur" generarea principalelor unit"!i de m"sur" n conformitate cu defini!iile lor, pe care le realizeaz" experimental. Etaloanele de conservare servesc pentru men!ienrea (conservarea) unit"!ilor de m"sur" n laboratoarele metrologice. Ele sunt caracterizate printr-o mare stabilitate n timp #i fa!" de influen!ele exterioare, precum #i prin proprietatea de reproductibilitate. Etaloanele de transfer sunt cele utilizate pentru etalonarea tuturor tipurilor de aparate de m"surat #i traductoare n intervale largi de varia!ie a m"rimii de m"surat. - caracter atribuit unor algoritmi a c"ror elaborare nu se bazeaz" pe principii de riguroas" justificare teoretic", ci pe experien!a, intui!ia sau inspira!ia proiectantului. Spre deosebire de alte alternative, algoritmii euristici conduc adesea la reduceri spectaculoase a timpului de execu!ie a unei opera!ii date, chiar dac" nu este posibil a demostra teoretic c" nu exist" o alt" mai potrivit" pentru cazul respectiv. - dispozitiv de prelucrare a semnalelor n sisteme de conducere a proceselor sau de transmitere a informa!iei, realizat fie sub form" de program, n vederea asigur"rii prin calcul numeric a func!iilor de estimare a st"rii, de reconstituire a datelor, de separare a semnalelor care coexist" pe un canal informa!ional, fie ca un circuit electric ce permite netezirea semnalelor de ie#ire ale elementelor analogice #i separarea informa!iei utile de zgomot la m"surarea m"rimilor din proces. - mul!ime de informa!ii, cu o organizare bine determinat", ce caracterizeaz" un anumit element sau activitate n cadrul unui proces de conducere sau de calcul.
- "76 -

euristic

filtru

fi%ier

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

fluid

- agent de lucru, purt"tor de informa!ie #i energie, n sistemele hidraulice #i pneumatice de automatizare. Sistemele hidraulice folosesc ca fluid uleiuri minerale sau uleiuri sintetice din polimeri ai oxidului de siliciu #i compu#i pe baz" de eter. In sistemele pneumatice fluidul purt"tor de energie este aerul atmosferic sau un gaz sub presiune.

fotoelement

- dispozitiv care converte#te radia!ia luminoas" ntr-un semnal electric. In func!ie de natura fenomenelor care determin" conversia fotoelementele se clasific" n: fotodetectoare bazate pe efectul fotoelectric intern #i fotodetectoare cu efect fotoelectric extern. Fotoelementele sunt utilizate ca elemente sensibile pentru traductoarele #i aparatele de m"surat m"rimi caracteristice radia!iei luminoase (intensitate, flux, str"lucire). - frecven!" nalt" a semnalului purt"tor ( a unei oscila!ii sinusoidale sau a unei succesiuni de impulsuri) al c"rui parametru este variat de semnalul modulator. - pentru un sistem liniar, invariant #i continuu (discret) cu o intrare #i o ie#ire, S - (A, b, cT), este prin defini!ie

frecven!$ purt$toare func!ie de transfer

H(s) / cT (sI - A )-" b =  [h(t)] (H(z) / cT (zI - A )-" b)


caracteriznd complet sisemul, n condi!ii nule, x(0)=0. Cum r"spunsul unui sistem avnd condi!ii ini!iale nule este y(t) =  -$[y(s)]; t&. (y(t) =Z -$[y(z)]; t&Z) cu y(s) = H(s).u(s) (y(z) = H(z).u(z)) rezult" c"
+

H(s) =

y(s) u(s)

(H(z) =

y(z) ) u(z)

deci func!ia de transfer reprezint" raportul transformatelor Laplace (transformatelor Z) ale m"rimilor de ie#ire #i de intrare. Cu alte cuvinte func!ia de transfer se asociaz" comport"rii intrare-ie#ire a sistemului continuu (discret) cu condi!ii ini!iale nule.

- "77 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

func!ie pondere

- pentru un sistem liniar continuu #i variant, cu o intrare #i o ie#ire, aplica!ie definit" de egalitatea h(t,&) = cT(t) '(t,&) b(&), 0t, & unde *(t,%) este func!ia de tranzi!ie a st"rii. R"spunsul sistemului (asociat st"rii x(t0)=0) se scrie

y(t) = $ h(t,# )u( # ) d# ,0t 1 t 0


t0

Dac" sistemul este invariant atunci func!ia pondere este definit" de aplica!ia h(t) = cTeAtb, t&. r"spunsul for!at al sistemului fiind

y(t) = $ h(t - # )u( # ) d# ,0t 1 0


0

Pentru sistemele liniare discrete #i invariante, cu o intrare #i o ie#ire, func!ia pondere va fi: h(t) = cTAt-"b, "2t&Z r"spunsul sistemului asociat st"rii ini!iale nule fiind

y(t) = ! h(t - k)u(k), 4 3 t 1 "


k =0

Dup" cum se poate usor constata, la un sistem liniar, continuu #i invariant, dac" u(t)=#(t) atunci y(t) = h(t) =  -$[H(s)] deci func!ia pondere reprezint" r"spunsul sistemului cu condi!ii ini!iale nule, cnd m"rimea de intrare este o func!ie Dirac de arie unitar", sau originalul func!iei de transfer a sistemului. generator de impulsuri - generator de semnal realizat cu circuite electrice oscilante sau circuite basculante astabile, care emite un semnal de ie#ire sub form" de tren de impulsuri de form" dreptunghiular", triunghiular", trapezoidal", dinte de fer"str"u etc. - dispozitiv destinat s" furnizeze semnale electrice de amplitudini #i frecven!e fixe sau variabile (n anumite game) #i de forme diferite. Generatoarele de semnale se caracterizeaz" prin stabilitate mare a semnalului de ie#ire, posibilitate de acordare ntr-o gam" larg" de frecven!e, posibilitate de a furniza semnale modulate n amplitudine sau frecven!".

generator de semnale

- "78 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

giroscop

- dispozitiv utilizat n sistemele de conducere automat" sau manual" a avianelor, vapoarelor, navelor cosmice, n scopul determin"rii direc!iei de deplasare a acestora. In general, giroscopul cuprinde un disc de mas" (iner!ie) relativ mare, sus!inut pe cadre inelare, care i permit mi#c"ri de rota!ie n mai multe planuri. Dac" rotorul este supus unei mi#c"ri de rota!ie n jurul axei sale de simetrie, direc!ia pe care o ocup" acesta prezint" o mare stabilitate fa!" de ac!iunile externe. Pe baza acestei propriet"!i giroscopul combinnd efectele accelera!iilor proprii mi#c"rilor de transla!ie #i de rota!ie cu cea gravita!ional" permite s" se ob!in" ceea ce se nume#te verticala real" (sau dinamic").

grad de statism - raportul S0n = (n0-nmin)/Pnom care caracterizeaz" panta caracteristicii externe statice tura!ie-putere a unui grup turbogenerator. natural

- "79 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

grup generatormotor

- ansamblu de ma#ini electrice de curent continuu, utilizat n reglarea automat" a vitezei de rota!ie a motoarelor de curent continuu, independent de sarcin". Elementele de baz" ale unui grup Ward Leonard sunt: motorul de curent continuu, generatorul de curent continuu cu excita!ie separat" #i excitatoare care furnizeaz" curentul de excita!ie att pentru motor ct #i pentru generator (vezi figura). Motorul de curent continuu de vitez" reglabil" se alimenteaz" direct de la generatorul de curent continuu cu excita!ie separat". Pentru antrenarea generatorului se utilizeaz" de obicei un motor asincron trifazat, cuplat mecanic. Acela#i motor asincron antreneaz" #i excitatoarea ce comand" nf"#urarea de excita!ie a generatorului. Excitatoarea poate fi de tip: amplificator rotativ (amplidin", rototrol), amplificator magnetic sau amplificatoare speciale. Ca element de m"sur" a vitezei motorului este utilizat un tahogenerator cuplat la arborele motorului. Grupul generator motor ofer" avantajele regl"rii n game largi a vitezelor motoarelor ce furnizeaz" totodat" cupluri importante, sau a motoarelor ce trebuie s" func!ioneze cu vitez" cvasi constant" (troliuri de mn", teleferice, laminoare, excavatoare, #.a.). histerezis - caracteristic" static" neliniar" a unui sistem la care m"rimea de ie#ire depinde de valoarea intr"rii dar #i de sensul de varia!ie al acesteia.

- "80 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

histogram$

- reprezentare grafic" care grupeaz" rezultatele ob!inute dintr-o serie de m"sur"ri sau valorile unei variabile aleatoare n scopul estim"rii pe baze experimentale a func!iei densit"!ii de reparti!ie de probalitate. Presupunnd c" se dispune de un num"r n valori (n>20) pentru care trebuie construit" histograma, se stabile#te mai nti intervalul ! de grupare cu rela!ia lui Sturges:

+=

X max - X min " + 3,32 lg n

unde Xmax #i Xmin sunt valorile extreme ale #irului. Se num"r" apoi valorile care corespund fiec"ruia din intervalele Xmin + i!, i=0, ",.., n-". Numerele ni ob!inute reprezint" frecven!ele de apari!ie a valorilor aleatoare corespunz"toare intervalului respectiv. Histograma const" n reprezentarea grafic", lund n ordonat" frecven!ele ni #i n abcis" intervalele de grupare ale variabilelor aleatoare. identificare - construc!ie a unui model matematic optim n raport de un criteriu impus pentru obiectele automatizate pe baza datelor experimentale ob!inute prin test sau din func!ionare normal". Problemele de baz" ale identific"rii proceselor sunt: alegerea tipului de model #i a criteriilor ce m"soar" adecvan!a modelului n raport cu instala!ia, alegerea metodei de identificare #i prelucrarea datelor conform algoritmului impus. - divizare func!ional" #i/sau structural" a unui sistem de reglare sau de conducere n dou" sau mai multe niveluri ierarhice n scopul nlesnirii modului de solu!ionare a problemelor complexe de conducere. - etap" a activit"!ii de sintez" a unui sistem de reglare sau de conducere a procesului care const" din construirea #i realizarea modelului fizic al sistemului, prin calculul #i alegerea elementelor func!ionale, a circuitelor #i structurilor de calcul, ct #i prin alc"tuirea sistemelor de programe care asigur" materializarea algoritmilor #i a strategiilor de comand". - semnal sub form" de tren de impulsuri de frecven!" fix", provenit de la un oscilator stabil, sau variabil", ob!inut prin prelucr"ri logice #i/sau aritmetice ntr-un sistem numeric, utilizat pentru validarea datelor la momente de timp predeterminate sau asociate unor etape de calcul, ct #i pentru coordonarea n timp a activit"!ilor mai multor blocuri func!ionale din acel sistem.
- "8" -

ierarhizare

implementare

impuls de sincronizare

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

increment

- varia!ie elementar" asociat" unei m"rimi numerice sau unei m"rimi m"surate din proces, supuse discretiz"rii. Contoarele de pa#i utilizeaz" incremente egale cu $. Pentru m"surarea incremental" a pozi!iei se asociaz" domeniului maxim de deplasare Dmax un num"r N de impulsuri fiecare impuls furnizat de traductorcorespunznd unui increment de pozi!ie !x: N = Dmax / !x. Indica!ia asupra deplas"rii reale D(k) se ob!ine nsumnd impulsurile provenite de la traductor: D(k) = D(k-") + !x

- cel mai mic ntreg + pentru care indice de controlabilitate rang R++i = rang R+ , i1" unde Rk = [B AB A2B...Ak-"B], k1" - cel mai mic ntreg v pentru care indice de observabilitate rang Qv+i = rang Qv , i1" unde

:C 7 8CA 5 5 ,k 1 " Qk = 8 8! 5 8 k -$ 5 8 9CA 5 6


inductosyn - traductor pentru m"surarea deplas"rilor liniare sau unghiulare utilizat ndeosebi n sistemele de pozi!ionare a ma#inilor unelte (reglarea pozi!iei). Inductosynul se caracterizaez" printr-o rezolu!ie foarte ridicat" care poate ajunge pn" la $..3%m. Inductosynul este denumit uneori #i rezolvel liniar, respectiv, rotativ. - m"sur" a gradului de incertitudine ce se nl"tur" prin realizarea unui eveniment dintr-un cmp de evenimente posibile #i care depinde de probabilitatea de realizare a acelui eveniment. - ac!iune constnd n atribuirea unei st"ri cunoscute, de referin!", unui sistem de calcul sau unor blocuri componente ale acestuia, de obicei la timpul zero de func!ionare, sau n atribuirea unor valori numerice cunoscute unor variabile #i indici de contor ce intervin n organigrame, altgoritmi, programe de calcul logic sau aritmetic, de obicei la prima trecere.

informa!ie

ini!ializare

- "82 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

insensibilitate

- termen ce semnific" faptul c" m"rimea de ie#ire a sistemului nu se modific" la o varia!ie a m"rimii de intrare; gama de varia!ie a m"rimii de intrare pentru care m"rimea de ie#ire nu variaz" se nume#te zon" de insensibilitate.

instala!ie automatizat$

- sistem ce corespunde instala!iei tehnologice supus" conducerii automate. Scopul acestei conduceri este de a asigura o varia!ie dorit" a m"rimii de ie#ire din instala!ia automatizat" (m"rimea de calitate z) prin modificarea adecvat" a m"rimii de intrare (m"rimea de execu!ie w) n condi!iile n care asupra instala!iei automatizate ac!ioneaz" si m"rimi ce nu pot fi controlate (perturba!ia p). Instala!ia automatizat" mpreun" cu subsistemul de execu!ie #i subsistemul traductor formeaz" un sistem cu func!ionalitate determinat", numit n mod uzual partea fixat" a sistemului automat. - element cu comportare liniar" al unui sistel dinamic, avnd func!ia de transfer "/s (pol n origine). Integratorul realizeaz" dependen!a intrare (x")-ie#ire (x2) de forma: x2(t) = ,x"(t)dt + C - domeniu de cercetare ce #i propune s" creeze sisteme capabile de a ndelini activit"!i inteligente. Aceste activit"!i pot fi concepute: a) ca scop n sine, situa!ie n care nu conteaz" tehnica de realizare, ci numai rezultatul, #i se bazeaz" pe valorificarea facilit"!ilor de calcul #i capacitate de memorare ale calculatoarelor, pentru ndeplinirea eficient" a unor activit"!i laborioase; b) prin similitudine cu mecanismele inteligen!ei, ncercnd s" modeleze asocia!ii specifice creierului uman: demonstrarea teoremelor, elaborarea deciziilor, asimilarea. - metod" de protejare a unei instala!ii supuse automatiz"rii mpotriva avariilor, care const" n condi!ionarea emiterii unor comenzi c"tre proces de respectarea unor parametri de regim prescri#i, de cuplarea ntr-o ordine prestabilit" a unor dispozitive, de atingerea unor pozi!ii limit" etc. Interblocarea asigur" #i protec!ia mpotriva comenzilor contradictorii sau eronate emise de operator. - procedur" de evaluare a valorilor unei func!ii f(x) cunoscut" printrun set de valori xi ntr-un interval dat, prin aproximarea cu o func!ie f (x) definit" analitic pe intervale prestabilite, astfel nct eroarea de aproximare s" se ncadreze n limite date.
- "83 -

integrator

inteligen!$ artificial$

interblocare

~ interpolare

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

interpolator

- dispozitiv specializat care realizeaz" func!ia de interpolare, prev"zut cu func!ii de calcul #i cu o baz" de timp proprie ce permite sincronizarea n timpul procesului de interpolare. - domeniu n cadrul c"ruia se pot situa valorile unei variabile aleatoare cu o probabilitate dat". Probabilitatea aceasta se nume#te nivel de ncredere, iar valorile emtreme limite de ncredere. Intervalul de ncredere pentru nivelul de ncredere specificat se poate estima pe baza func!iei de densitate a reparti!iei de probabilitate a variabilei aleatoare conform rela!iei:

interval de ncredere

; = $ p(x) dx
x"

x2

n care [x",x2] reprezint" intervalul de ncredere, - nivelul de ncredere #i p(x) este func!ia de densitate de reparti!ie. inversor $) inversor analogic - dispozitiv care schimb" polaritatea sau sensul de varia!ie al semnalului aplicat la intrare; 2) inversor logic - circuit lucrnd n cod binar, care realizeaz" func!ia logic" de negare asupra semnalului de intrare. - aparat folosit pentru trasarea automat", sub form" de curbe continue sau discret prin puncte, a graficelor de varia!ie n timp ale uneia sau mai multor m"rimi m"surate. - aparat care serve#te pentru conectarea sau deconectarea circuitelor electrice de for!". Denumirea de automat provine din faptul c" ac!ionarea sa se face prin comenzi automate (de ex., de la instala!iile de protec!ie sau de la dispozitivele de automatizare a ancla#"rii sau declan#"rii). Dispozitivele de ac!ionare a ntrerup"toarelor automate pot fi electromecanice sau pneumatice, cerin!a principal" fiind aceea de a efectua opera!iile de comutare n intervale de timp foarte reduse. - vn" de fluid la trecerea printr-un orificiu. La un jet, de-a lungul curentului, pe conturul sec!iunii transversale, acesta este n contact tot timpul cu un alt fluid.

nregistrator

ntrerup$tor automat

jet

- "84 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

lege de comand$

- func!ia u=k(x,v) n care x&. .n este starea, u&. .m m"rimea de m comand" #i v&. . este noua m"rime de intrare; legea de comand" este liniar" dac" func!ia k este liniar" n x #i v, deci: U = Fx + Gv n care Fx reprezint" legea de reac!ie dup" stare. In teoria clasic" a sistemelor automate prin legea de comand" se n!elege #i func!ionalitatea regulatorului automat. - instrument de exprimare #i transmitere a informa!iei ntre elementele componente ale unui sistem de conducere, incluznd operatorul de proces #i procesul condus. Limbajul este compus din simbolurile de reprezentare a informa!iei, setul de reguli de combinare a acestora (sintaxa limbajului), precum #i setul de reguli de stabilire a n!elesului combina!iilor de simboluri (semantica limbajului).

limbaj

limitator de curs$

- dispozitiv electromecanic cu contacte, care prin ac!ionare de c"tre un element al organului de execu!ie, la pozi!iile extreme ale acestuia nchide (deschide) o cale de curent ntr-un circuit electric de comand", control sau supraveghere.

limit$ de stabilitate

- regim ideal de func!ionare a unui sistem liniar, fixat la grani!a dintre func!ionarea stabil" #i func!ionarea instabil", #i n care sistemul oscileaz" armonic. Pentru sistemele liniare, netede, finit dimensionale #i sta!ionare caracteizarea func!ion"rii la limita de stabilitate se face n condi!ia intersec!iei hodografului cu axa real" pe coordonata (-",j0). H(j&*) = -" Pentru acest caz pulsa!ia de autooscila!ie este &*.

- "85 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

magistral$

- ansamblu de linii purt"toare de semnal pe care se vehiculeaz" - de regul", n paralel - date, adrese, sau comenzi ntre elementele componente ale sistemelor de calcul destinate conducerii proceselor. Intr-o viziune mai cuprinz"toare magistrala nu se refer" numai la semnalele fizice, ci #i la protocolul care guverneaz" transferul acestora. - magistrala sistemului de conducere pe care se vehiculeaz" n form" binar" adresa unei anumite loca!ii de memorie sau adresa unui anumit port de intrare/ie#ire. - magistrala sistemului de conducere pe care elementul func!ional al acestuia desemnat dret master emite comenzi pentru elementul (elementele) de tip slave. In mod obi#nuit liniile e comand" ce alc"tuiesc magistrala de comenzi sunt destinate citirii din memorie, ncrierii n memorie etc. La acestea se adaug" linii de uz general (semnale de ceas, linii de ntrerupere, etc).

magistral$ de adrese magistral$ de comenzi

magistral$ de date marc$ tensiometric$

- magistrala sistemului de conducere prin intermediul c"reia sunt vehiculate datele propriu-zise ntre elementele func!ionale ale acestuia. - element sensibil utilizat n structura traductoarelor pentru for!e, cupluri, deforma!ii, solicit"ri mecanice, presiuni, al c"rui principiu de func!ionare se bazeaz" pe conversia m"rimilor men!ionate ntr-o varia!ie de rezisten!" electric". Marca tensiometric" const", de regul", dintr-un suport din hrtie pe care se afl" fixat" o rezisten!" ntr-un fir foarte sub!ire sau sub forma unei pelicule, realizat" prin tehnologia circuitelor imprimate. - orice component" a vectorului u&. .m furnizat de dispozitivul de conducere a sistemului automat #i prin varia!ia c"ruia se asigur" ndeplinirea dezideratelor de conducere. Vectorul de comand" u este o submul!ime a vectorului de intrare n partea fixat" a sistemului automat, care mai con!ine #i vectorul perturba!ie. - component" a vectorului y (sau vectorul y) din modelul unui sistem dinamic. Specific m"rimii de ie#ire este faptul c" varia!ia sa este determinat" de varia!ia m"rimii de intrare, prin intermediul sistemului.

m$rime de comand$

m$rime de ie%ire

- "86 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

m$rime de intrare

- component" a vectorului de comand" u&. .m sau a vectorului e perturba!ie p&. . pentru sistemul:

x = Ax + Bu + Ep
y = Cx + Gp m$surare - opera!ie avnd drept scop determinarea valorii numerice a unei m"rimi fizice #i exprimarea sa ntr-o form" adecvat" pentru utilizator. M"surarea se realizeaz" printr-un procedeu experimental de compara!ie a m"rimii de m"surat cu o m"rime de aceea#i natur", denumit" unitate de m"sur". - valoare reprezentativ" ob!inut" ca urmare a unor opera!ii matematice aplicate asupra unui #ir de date. Dup" caracterul opera!iilor se pot calcula urm"toarele medii:

<

medie

- "87 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

<= media aritmetic" a n date discrete V", V2, ... , Vn

mv =

" n !V i n i=" " n !Vi n i="

<= media valorilor absolute

ma =

<= media p"tratic"

>=
<= media ponderat"
n

!v
i="

n
!pV
i i=" n i

mp =

!p
i="

unde pi sunt ponderile. <= media geometric"

m g = n V " V 2 ...V n
<= media armonic"

$ m arm

=!
i= "

" Vi

<= media temporal" pe un interval [0,T] a unei m"rimi reprezentat" printr-o func!ie continu" de timp x(t)

x(t) =

" x(t)dt T$ 0

<= media unei variabile aleatoare X, caracterizat" prin func!ia de reparti!ie de probabilitate F(X)

M ( x) / $ XdF ( X )
0

- "88 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

membran$

- element elastic utilizat n construc!ia aparaturii de m"surare #i de automatizare pneumatic". Membrana se utilizeaz" ca element sensibil n traductoarele de presiune. Cu ajutorul membranelor, presiunea (diferen!ial", relativ" sau absolut") este convertit" ntr-o for!" (deplasare). Aceasta moduleaz" o m"rime de natur" electric" sau o presiune auxiliar", care determin" semnalul de ie#ire, reprezentnd presiunea m"surat". - element component al structurii sistemelor de conducere destinat p"str"rii temporare sau permanente a informa!iei n vederea utiliz"rii ulterioare momentului stoc"rii. Este considerat" de tip permanent, memoria care nu si pierde con!inutul la dispari!ia tensiunii de alimentare, chiar dac", ulterior, acesta poate fi modificat prin proceduri bine definite. In memoria permanent" se memoreaz" programele sistemului de conducere, precum #i acea parte a bazei de date ce nu sufer" modific"ri pentru aplica!ia dat". Memoria temporar" con!ine date cu valabilitate limitat" n timp, rezultate intermediare etc. Din punctul de vedere al pozi!iei n cadrul sistemului de conducere memoria este de tipul intern sau extern. Memoria intern" con!ine programele #i datele strict necesare desf"#ur"rii evenimentului curent. Pentru aplica!iile mai complexe, pentru care memoria intern" nu poate con!ine toate programele #i datele necesare bunei desf"#ur"ri a activit"!ii sistemului, acestea sunt con!inute de memoria extern" #i transferate n memoria intern" pe m"sur" ce devin necesare. - circuit analogic destinat memor"rii unei tensiuni analogice pe durate de timp de la zeci de %s la cteva zeci de min. Memoria analogic" se compune dintr-un condensator cu o foarte ridicat" valoare a rezisten!ei de pierderi, conectat la intrarea unui amplificator de amplificare unitar", caracterizat de impedan!" de intrare de ordinul a $0$2(, ceea ce impune utilizarea tranzistoarelor cu efect de cmp n etajul de intrare. - memorie n care informa!ia este nscris" de c"tre utilizator prin arderea unor siguran!e constituite dintr-un material semiconductor special. Arderea const" n polarizarea - ntr-un cmp electric adecvat - a materialului din care sunt constituite siguran!ele. Prin iluminarea cu lumin" ultraviolet" acestea #i recap"t" propriet"!ile ini!iale. In func!ionare normal" con!inutul memoriei EPROM este nealterabil, el putnd fi doar citit.

memorie

memorie analogic$

memorie EPROM

- "89 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

memorie PROM

- memorie n care informa!ia este nscris" de c"tre utilizator prin arderea ireversibil" (n procesul de programare) a unor siguran!e fuzibile, ceea ce are drept efect nevolatilitatea cu tensiunea de alimentare a con!inutului memoriei PROM.

memorie RAM - memorie n care informa!ia poate fi nscris" sau citit" prin acces direct (spre deosebire de accesul secven!ial). Memoriile RAM statice au celulele elementare de memorare realizate din circuite bistabile. Pentru cre#terea capacit"!ii de memorare memoriile RAM dinamice se bazeaz" pe memorarea informa!iei n capacitatea jonc!iunii semiconductoare, ceea ce necesit" remprosp"tarea con!inutului la intervle regulate de timp. memorie ROM memorie n care informa!ia este nscris" n procesul de fabrica!ie, n conformitate cu specifica!iile utilizatorului, ceea ce confer" nevolatilitate la dispari!ia tensiunii de alimentare. In func!ionare normal" con!inutul memoriei ROM, este nealterabil, el putnd fi doar citit. mentenabilitate mesaj - proprietate a unui dispozitiv, aparat sau echipament, exprimat" prin probabilitatea asigur"rii supravegherii, ntre!inerii #i repar"rii defec!iunilor ntr-o anumit" perioad" de timp. - concept informa!ional ce corespunde unei realiz"ri particulare din ansamblul de idei, imagini, date, ce trebuie transmise de la o surs" de informa!ie c"tre un corespondent. In vederea transmisiei pe un canal, un mesaj este convertat ntr-un semnal sau o combina!ie de semnale; un mesaj discret este astfel o mul!ime de simboluri (sau caractere). In procesul de transmisie, mesajul con!ine pe lng" textul informa!ional propriu-zis o serie de caractere ce indic" nceputul #i sfr#itul mesajului, asigur" sincronizarea sau controlul corectitudinii mesajului transmis. - metod" de calcul aproximativ al r"spunsului indicial al sistemelor liniare, pe baza caracteristicilor de freven!" ridicate experimental. Metoda se bazeaz" pe descompunerea caracteristicii reale de frecven!" n trapeze elementare pentru care valorile r"spunsului indicial sunt tabelate. - proceduri de analiz" #i sintez" a sistemelor automate liniare, pe baza caracteristicilor de frecven!". Metoda de frecven!" apeleaz", n general, la caracteristicile de frecven!" ale p"r!ii fixate, ridicate experimental f"r" s" fie nevoie s" se cunoasc" explicit func!ia de
- "90 -

metoda trapezelor

metode de frecven!$

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

transfer. Opera!ia cea mai dificil" n cadrul metodei de frecven!ei este corela!ia dintre caracteristicile de frecven!" #i performan!ele sistemului care, uzual, se dau n domeniul timp (pe r"spunsul n timp al sistemului); aceast" opera!ie se face fie prin rela!ii aproximative de calcul, fie prin diagrame prezentate n lucr"rile de specialitate. Metoda de frecven!" apeleaz" n principal la caracteristicile logaritmice #i la caracteristica hodograf, permi!nd determinarea func!iei de transfer a regulatorului automat, pentru care, sistemul automat ndepline#te o serie de performan!e tranzitorii #i sta!ionare. microprocesor - unitate central" a sistemelor de conducere a proceselor realizat" prin integrare pe scar" larg", avnd facilit"!ile necesare rul"rii de programe. Pentru ndeplinirea func!iilor necesare microprocesorul comunic" cu mediul exterior prin intermediul magistralelor de adrese, de date #i de comenzi. Structura unui microprocesor cuprinde: o unitate aritmetic" #i logic", avnd drept scop efectuarea de opera!ii aritmetice #i logice elementare; un set de registre pentru memorarea temporar" #i manipularea cu vitez" ridicat" a unui num"r relativ mic de rezultate intermediare; un bloc de comand" #i secven!iere, care asigur" desf"#urarea ordonat" a tuturor opera!iilor n interiorul microprocesorului, precum #i comunica!ia acestuia cu lumea exterioar"; un bloc de decodificare a instruc!iunii curente, care interpreteaz" instruc!iunea n curs #i determin" ac!iunile ce se impun; un bloc de tratare a cererilor de ntrerupere utilizat pentru luarea n considerare a evenimentelor asincrone fa!" de desf"#urarea programului; tampoane ntre microprocesor #i magistralele sistemului. microprogramare minimizarea func!iilor booleene model - metod" de realizare a automatelor de comand" prin nscrierea programelor acestora ntr-o memorie. - opera!ie de simplificare a unei func!ii booleene ntlnit" n analiza #i sinteza schemelor logice, avnd drept scop func!ionarea corect" #i sigur" a acestora #i stabilirea necesarului minim de piese pentru implementare. - reprezentare matematic" a dependen!ei dintre mai multe m"rimi. Cnd dependen!a corespunde unui proces fizic realizabil, modelul se nume#te sistem, aceasta nsemnd implicit c" ntre m"rimile ce apar n model exist" o rela!ie de cauzalitate care separ" m"rimile n dou" clase: m"rimi de intrare (cauz") #i m"rimi de ie#ire (efect). Implementarea unui model pe un dispozitiv de calcul (analogic, respectiv numeric), n vederea studierii propriet"!ilor esen!iale ale
- "9" -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

acestuia (r"spuns la intr"ri tip, performan!e, stabilitate) se nume#te modelare (analogic", respectiv numeric"). Dac" modelul reprezint" un deziderat al conducerii, el se nume#te model etalon, iar conducerea este adaptiv" cu model etalon. Modelele matematice se pot deduce pe cale analitic", pe baza legilor fizice care caracterizeaz" bilan!urile de materiale #i energie pentru procesul considerat sau pe cale experimental" prin identificare. modem - bloc component al aparaturii pentru transmiterea automat" a datelor. Modemul realizeaz" modularea semnalului n cazul emisiei #i opera!ia invers", demodularea, n cazul recep!iei. Majoritatea modemurilor actuale prelucreaz" direct informa!ia, n vederea transmiterii ei prin canalul de comunica!ie sub form" de impulsuri. - proces de varia!ie n timp a parametrilor unui semnal (purt"tor) n raport cu valorile curente ale unui alt semnal (modulator). - component" a sistemmului de programe destinat" solu!ion"rii tuturor problemelor de alocare a resurselor, de distribuire a nc"rc"rii ntre elementele ce compun sistemul #i de comunicare ntre acestea. - element de ac!ionare (ma#in" de for!") care preia o form" de energie, transformnd-o n energie mecanic" a unor corpuri aflate n mi#care. Principalele tipuri de motoare sunt prev"zute cu rotor (la care mecanismul motor are o mi#care de rota!ie) sau cu piston (la care mecanismul motor are o mi#care rectilinie - alternativ" sau rotativ").

modula!ie monitor

motor

motor de curent continuu cu excita!ie deriva!ie

- motor conectat prin bornele A, B la o re!ea electric" de curent continuu cu tensiune constant", de la care absoarbe un curent I care se ramific" n cele dou" nf"#ur"ri n deriva!ie: I = IA + Ie. Acest tip de motor se utilizeaz" numai la acele instala!ii care necesit" vitez" de rota!ie practic constant".

- "92 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

motor de curent continuu cu excita!ie mixt$ motor de curent continuu cu excita!ie serie

- motor electric de curent continuu pe ai c"rui poli magnetici sunt bobinate dou" nf"#ur"ri conectate una n serie #i cealalt" n deriva!ie cu indusul. Inf"#ur"rile de excita!ie pot avea un efect adi!ional sau diferen!ial n producerea fluxului motorului.

- motor electric alimentat de la re!eaua de curent continuu cu tensiune constant" U, nf"#urarea de excita!ie avnd rezisten!a Re fiind legat" n serie cu nf"#urarea indusului. Puterea mecanic" cedat" pe la arbore instala!iei antrenate este practic constant", indiferent de valoarea cuplului rezistent, ceea ce impune utilizarea acestui motor la instala!iile de ridicat (macarale, ascensoare) #i n trac!iunea electric". motor electric - motor care transform" puterea electric" primit" de la o re!ea electric" n putere mecanic" prin intermediul cmpului electromagnetic. - motor comandat n impulsuri electrice, care const" dintr-un rotor din!at la periferie, f"r" bobinaj, #i un stator cu acelea#i num"r de din!i, bobinat astfel nct s" formeze poli alternan!i. Acest motor lucreaz" pe principiul reluctan!ei minime, adic" pozi!ia de echilibru stabil a rotorului este aceea n care din!ii statorului #i ai rotorului sunt fa!" n fa!". - motor care folose#te ca agent de lucru un lichid sub presiune, de obicei uleiul. Din punct de vedere constructiv motoarele hidraulice nu difer" principial de motoarele pneumatice. Se construiesc motoare hidraulice cu membran", cu piston #i distribuitor. Fa!" de motoarele pneumatice, motoarele hidraulice prezint" urm"toarele avantaje: dezvolt" for!e de ac!ionare mult mai mari la acelea#i gabarite #i au o ac!iune mai rapid". - motor care utilizeaz" energia elastic" a aerului comprimat la presiuni de 5-6atm. Motoarele pneumatice pot fi rotative (realizate, de obicei, cu palete) #i liniare cu piston (folosite cnd sunt necesare
- "93 -

motor electric pas cu pas

motor hidraulic

motor pneumatic

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

deplas"ri mari) sau liniare cu membran". Motoarele pneumatice cu palete sunt indicate pentru ac!ion"rile pneumatice. Aceste motoare au o construc!ie asem"n"toare compresoarelor rotative. Aerul comprimat pierde din presiune n urma ced"rii de energie, producnd astfel o mi#care de rota!ie, pentru ca n final s" fie evacuat n atmosfer". Rotorul este plasat excentric ntr-o carcas", crend camere cu pere!i n form" de secer", asupra c"rora ac!ioneaz" aerul comprimat. motor sincron - motor electric care nu dezvolt" cuplu de pornire, dar dac" printr-un mijloc oarecare este antrenat pn" la viteza de sincronism, atunci el poate dezvolta un cuplu activ. Motorul sincron poate fi adus la viteza de sincronism prin antrenarea lui de c"tre un mic motor asincron cuplat pe acela#i arbore care, dup" prinderea n sincronism este scos din func!iune. O alt" metod" utilizat" pentru pornire este a#a-numita pornire n asincron. Rotorul este prev"zut cu o colivie de veveri!", pornirea f"cndu-se cu nf"#urarea rotoric" nchis" pe o rezisten!" #i numai n momentul apripierii de viteza de sincronism este conectat" nf"#urarea de excita!ie pe sursa de curent continuu. - dispozitiv analogic, comandat de o adres" de selec!ie, care dirijeaz" una din multele intr"ri c"tre o ie#ire unic". Multiplexorul analogic este utilizat n sec!iunea de achizi!ie a datelor din proces, n sisteme de conducere cu calculator, n care intervine suficient un singur convertor analog-numeric, plasat dup" multiplexorul analogic. - dispozitiv combina!ional, comandat de o adres" de selec!ie, care dirijeaz" una din multele intr"ri c"tre ie#irea unic". - dispozitiv electronic de calcul care realizeaz" nmul!irea a dou" semnale analogice aflate ntr-o anumit" gam" de varia!ie. - atribut al unui sistem la care m"rimea de intrare sau/#i m"rimea de ie#ire are mai multe componente. - atribut ce desemneaz" caracterul variant al unui sistem, prin dependen!a parametrilor sistemului de variabila independent" timp (t).

multiplexor analogic

multiplexor numeric multiplicator analogic multivariabil nesta!ionar

nivel de semnal - denumire folosit" uneori pentru a defini amplitudinea unui semnal n raport cu o stare de referin!" sau anumite limite ale unui domeniu de varia!ie.
- "94 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

nivel ierarhic

- mod de caracterizare a pozi!iei unui element component al sistemului de conducere n ansamblul acestuia n func!ie de atribu!iile #i prioritatea sa fa!" de luarea deciziei. - dispozitiv logic secven!ial ce memoreaz" num"rul de impulsuri de tact care au fost aplicate la intrare. - atribut referitor la exprimarea unei m"rimi sub o form" discret", printr-o opera!ie de cuantificare, constnd n asocierea acesteia cu un num"r de cuante egale ntre ele.

num$r$tor numeric

observabilitate - proprietate cauzal" fundamental" a unui sistem liniar ce caracterizeaz" posibilitatea reconstituirii unei st"ri interne x pe baza conoa#terii m"rimilor intrare #i ie#ire. octal octet - mod de reprezentare a informa!iei numerice ntr-un sistem de numera!ie n baza 8. - entitate informa!ional" con!innd 8 bi!i. Ca urmare a conven!iilor adoptate pentru reprezentarea informa!iei (ASCII, EBCDIC) lungimea de 8 bi!i sau de multipli de 8 bi!i a devenit extrem de uzual" pentru dimensiunea cuvintelor calculatoarelor. - mod de func!ionare a unui sistem de conducere, caracterizat de faptul c" acesta nu este legat direct la procesul condus, informa!iile dinspre proces fiind furnizate de c"tre operator, tot acesta avnd latitudinea implement"rii comenzilor elaborate de c"tre sistemul de conducere n func!ionarea off-line. - mod de func!ionare a sistemului de conducere care presupune conectarea direct" a acestuaia la procesul condus #i operarea sa n timp real. - mod de operare caracterizat de faptul c" deciziile sistemului de conducere sunt luate ntr-un interval de timp suficient de scurt pentru ca implementarea lor sub form" de comenzi c"tre sistemul condus s" poate fi f"cut" la momentul de timp oportun. - determinarea unei solu!ii pentru o problem" sau o situa!ie de decizie care, dintr-un anumit punct de vedere prestabilit, este cea mai bun" dintre toate solu!iile posibile.

off-line

on-line

operare n timp real

optimizare

- "95 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

organ de reglare

- element prin intermediul c"ruia se intervine n instala!ia tehnologic", n sensul modific"rii cantit"!ii de material sau de energie, sub ac!iunea for!ei sau cuplului determinate de elementul de ac!ionare. Organul de reglare este realizat este realizat sub forma unor dispozitive adaptate la caracteristicile instala!iei tehnologice: roninete, dozatoare, dispozitive de amplasare etc. M"rimea de ie#ire a organului de reglare se prezint" de cele mai multe ori sub forma unei deplas"ri (liniar" sau unghiular"), ea reprezentnd n acela#i timp #i ie#irea elementului de execu!ie. - circuit electronic f"r" reac!ie sau cu reac!ie pozitiv", care produce prin oscila!ie electromagnetic" un semnal periodic sinusoidal sau nesinusoidal. - oscilator a c"rui frecven!" este comandat" de o tensiune sau de un curent (oscilator modulat n frecven!"). - oscilator ce produce oscila!ii de relaxare, caracterizate printr-un interval de varia!ie relativ lent", urmat de un interval de varia!ie rapid" n timp. - entitate de date ce constituie unitatea de transmisie n cadrul unei re!ele de comunica!ie. Principial pachetul const" dintr-un antet ce descrie informa!ia con!inut" #i date privind emi!"torul #i destinatarul, precum #i din informa!ia propriu-zis", compus" de regul", dintr-un num"r de cuvinte egal cu o putere a lui 2. - bloc func!ional ce intr" n componen!a unui echipament de conducere a proceselor, avnd drept func!ii de baz" introducerea manual" a datelor #i afi#area continu" sau la cerere a unor informa!ii privind evolu!ia procesului #i starea echipamentului de comand". - coeficient ce apare n reprezentarea sistemic" a unui proces care de#i este, n prim" analiz", presupus constant, poate s" se modifice. - ansamblul format din procesul propriu-zis (instala!ie automatizat"), elementul de execu!ie #i traductor, care pentru un sistem automat reprezint" un sistem cu func!ionalitate fix" #i cunoscut", ce face obiectul conducerii automate.

oscilator

oscilator comandat oscilator de relaxare pachet

panou de comand$

parametru parte fixat$

performan!ele - indici ce caracterizeaz" r"spunsul unui sistem automat, permi!nd formularea dezideratelor de conducere ca ni#te condi!ii de reglare #i sistemelor stabilitate intern" #i avnd prin excelen!", un caracter ingineresc. automate

- "96 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

perturba!ie

- component" a vectorului perturba!ie p (sau ntregul vector) care grupeaz" o submul!ime a m"rimilor de intrare ntr-un sistem, a c"rei varia!ie este l"sat", inten!ionat sau fortuit, liber", urmnd ca efectul ei asupra m"rimii de ie#ire din sistem s" fie nl"turat cu ajutorul m"rimii de comand" u. - echipament care comand" automat instala!iile #i agregatele de zbor #i o pozi!ie determinate n raport cu o traiectorie prescris". - zerourile numitorului func!iei de transfer H(s) (dac" sistemul este continuu) sau H(z) (pentru cazul discret). Dac" H(s), (H(z)) este ireductibil", mul!imea polilor  (H(s)) (.(H(z))) este identic" cu mul!imea valorilor proprii ale matricii A()(A)), n caz contrar  (H(s)) ? )(A). Cum r"spunsul indicial al unui sistem continuu (discret) f"r" poli n origine descris de

pilot automat poli

H(s) =

R(s) = P(s)

R(s)

F (s - p )
i i="

mi

E B C @ R(z) C H(z) = R(z) = @ n C @ P(z) (z - p i )mi @ C F i= " D A

cu n - num"rul de poli distinc!i #i mi - ordinul de multiplicare a polului pi este

y (t ) /

R(0) n mi t j -$ pi t e ,. 3 t 1 0 G !! aij P(0) i /$ j /$ ( j - $)! R($) n mi G !! aij Ckj -$ pik - j , k &  P($) i /$ j /$

y (k ) /

se deduce imediat c" performan!ele dinamice ale sistemului sunt influen!ate, n principal, de amplasarea polilor n planul s(z) #i de aceea majoritatea procedurilor de sintez" sunt de tipul cu alocare de poli pe baza performan!elor impuse. poli dominan!i - poli ce determin", n principal r"spunsul unui sistem stabil; de ex., cazul unui sistem liniar continuu polii dominan!i sunt polii din semiplanul stng care sunt cei mai apropia!i de axa imaginar", iar un sistem discret sunt polii cei mai apropia!i de cercul de raz" unitar" (interiori acestui cerc), cu centrul n origine. Indeplinirea, prin
- "97 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

sintez", a unui set de performan!e revine la alocarea polilor dominan!i. pondere - (a unui cuvnt de cod) num"rul de componente diferite de zero ntr-un cuvnt de cod. In codurile de grup ponderea minim" nenul" reprezint" distan!a Hamming. - opera!ie prin care se asigur" atingerea regimului nominal de func!ionare a unui motor, cu respectarea limitelor admisibile de curent, n func!ie de una din m"rimile care se modific" n intervalul pornirii: curent, vitez" timp etc. - program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat de programare automat" a ma#inilor unelte), pe baza c"ruia un calculator universal prelucreaz" datele din lista de date de ie#ire din procesor #i furnizeaz" pe baza lor programul ma#in". Principala func!ie a postului procesor este de a adapta datele din lista de date de ie#ire procesor la condi!iile constructive #i func!ionale ale unui anumit tip de ma#in"-unealt". - mod de comand" program a ma#inilor unelte n care deplas"rile organelor mobile pe diferite axe nu sunt coordonate ntre ele, putnd fi succesive sau simultane. Un echipament de pozi!ionare urm"re#te numai atingerea (cu o anumit" vitez") a punctului final, nu #i traiectoria pe care se face deplasarea spre acel punct. - cea mai mic" varia!ie a m"rimii aplicat" unui aparat de m"surat care poate fi afi#at" n mod cert de c"tre acesta. - indicator prin care se caracterizeaz" gradul de conformitate a rezultatului unei m"suri cu valoarea real" sau cu o valoare conven!ional", reprezentnd m"rimea m"surat". - precizia de aproximare de c"tre m"rimea de ie#ire a sistemului a m"rimii de ie#ire dorite, impus" prin program. Diferen!a dintre ie#irea real" si cea dorit" poart" numele de de eroare sau abatere.

pornirea automat$ a motoarelor post procesor

pozi!ionare

prag de sensibilitate precizia m$sur$rii precizia sistemelor de reglare

- metod" de conducere utilizat" n cadrul sistemelor ierarhizate, car predic!ia interac!iunilor const" n elaborarea comenzilor pe baza valorilor predictate ale interac!iunilor ce rezult" ntre subprocese ca urmare a implement"rii comenzilor men!ionate. prelucrare primar$ - ansamblu de opera!ii de prelucrare la care sunt supuse datele, ob!inute de la ie#irea convertorului analog-numeric al unui sistem al
- "98 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

intr"rilor analogice, n vederea conversiei lor ntr-o form" imediat utilizabil" pentru prelucrarea propriu-zis", avnd drept scop elaborarea comenzilor spre procesul condus. principiul superpozi!iei problema regl$rii - principiu ce serve#te, n multe cazuri, drept defini!ie a sistemelor liniare #i care afirm" c" la o sum" de cauze se ob!ine un efect, care este suma efectelor corespunz"toare fiec"rei cauze. - problem" de baz" n cadrul teoriei sistemelor, ce const" n determinarea legii de comand" u = F"x" + F2x2 astfel nct eroarea de calitate a unui sistem s" satisfac" condi!ia:

lim z(t) = 0
t IH

procesor

- program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat pentru programarea automat" a ma#inilor unelte) pe baza c"ruia un calculator universal prelucreaz" datele dintr-un program-pies" #i furnizeaz" pe baza lor lista de date de ie#ire ale procesorului. - modalitate de reprezentare a unui algoritm, matematic sau de alt" natur", fiecare modul asigurnd o anumit" func!ie, bine precizat" n cadrul sistemului de program. - transcrierea codificat" a programului pies" de purt"torul de informa!ii acceptat de echipamentul de comand" al ma#inii unelte n codul #i formatul adecvate acestui echipament, n scopul asigur"rii comenzii ma#inii unelte. - ansamblu de opera!ii avnd ca scop transpunerea n form" de program a unui algoritm matematic sau de alt" natur". Activitatea de programare presupune elaborarea specifica!iei func!ionale a sistemului de programe, elaborarea programelor programelor propriu-zise, testarea acestora, implementarea pe sistemul de conducere, documentarea #i eventual ntre!inerea. - (a ma#inilor cu comand" numeric"), programare n care dimensiunile geometrice sunt exprimate prin distan!e fa!" de originea axelor de coordonate. - raport elaborat periodic sau la cerere de c"tre sistemul de conducere #i care con!ine date despre procesul condus sau chiar despre sistemul propriu-zis.

program

program ma%in$

programare

programare absolut$ protocol

- "99 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

protocol de comunica!ie punte

- colec!ie de reguli care guverneaz" transferul de date ntr-o re!ea, reguli ce asigur" eficien!a #i corectitudinea transmiterii datelor de la un punct al re!elei la altul. - circuit electric folosit pentru m"sur"ri de rezisten!e, inductivit"!i #i capacit"!i.Cele mai frecvent utilizate sunt pun!ile Wheatstone pentru m"surarea rezisten!elor. Puntea Wheatstone cuprinde 4 bra!e alc"tuite din 3 rezisten!e variabile #i rezisten!a de m"surat. Intr-una din diagonalele este conectat" sursa de alimentare, iar n cealalt" un detector de nul (de ex. un galvanometru). - suport fizic ce permite nregistrarea, stocarea #i redarea datelor informa!ionale.

purt$tor de informa!ie

raport semnal- - indicator al efectului perturbator al zgomotului asupra unui semnal, ntr-un canal de comunica!ie. zgomot r$spuns indicial r$spuns n timp reac!ie - r"spunsul n timp al unui sistem la o m"rime de intrare de tip treapt". Pe r"spunsul indicial se definesc performan!ele tranzitorii (timp de cre#tere, timp de ntrziere, suprareglare, timp tranzitoriu). - m"rimea de ie#ire y(t), t . t0 a unui sistem #i care depinde de m"rimea de intrare, de condi!ia ini!ial" #i de sistemul respectiv. - element definitoriu al structurii de sistem automat, la care m"rimea de comand" u se elaboreaz" pe baza erorii $ = yr - y dintre m"rimea de referin!" yr #i m"rimea m"surat" y. Efectele principale ale reac!iei: desensibilizarea sistemului automat la perturba!ii #i la varia!ia parametrilor din sistem precum #i posibilitatea stabiliz"rii sistemelor instabile. - condi!ie esen!ial" pe care trebuie s" o ndeplineasc" un model matematic abstract pentru a fi sistem, #i anume s" aib" drept corespondent un proces fizic realizat (sau realizabil). Condi!ia de realizabilitate fizic" impus" unui model matematic revine la condi!ia ca ordinul de derivare a m"rimii de ie#ire s" fie mai mare strict dect ordinul de derivare a m"rimii de intrare.

realizabilitate fizic$

reanancla%area - realizarea, prin dispozitive automate, a restabilirii aliment"rii cu tensiune pe linii la care ntreruptoarele au fost declan#ate de automat$ rapid$ (RAR) protec!ia prin relee, presupunnd c" avaria a avut un caracter pasager. redresor - circuit care transform" energia electric" de curent alternativ, n general de joas" frecven!", n energie electric" de curent continuu.
- 200 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Un redresor se compune din: transformator (ce modific" tensiunea alternativ" astfel ca la ie#irea redresorului s" se ob!in" o gam" larg" de tensiuni dorite), redresor propriu-zis (element neliniar, cu o rezisten!" mic" n sens direct #i mare n sens invers), filtru de netezire (are rolul de a ob!ine practic o tensiune continu"), bloc de reglare #i stabilizare (cu rol de a men!ine constante tensiunea sau curentul prin sarcin"). redresor comandat (reglabil) - redresor ce folose#te n locul diodelor obi#nuite elemente de redresare cu electrod (gril") de comand" #i care permite ca, printr-o reglare potrivit" a tensiunii aplicate acestui electrod, s" se modifice n limite foarte largi valoarea medie a tensiunii #i a curentului reglat.

redresor dubl$ - redresor monofazat care redreseaz" ambele alternan!e ale tensiunii de intrare alternative. Acesta poate fi cu priz" median" sau n punte. alternan!$ redresor monoalternan!$ redresor polifazat necomandat redundan!$ - redresor monofazat necomandat care redreseaz" doar o alternan!" a tensiunii de intrare alternative. - redresor necomandat care asigur" tensiuni de ie#ire cu un factor de ondula!ie mul mai mic dect cele monofazate. - (n sens general) folosirea unui num"r mai mare de elemente dect cele absolut necesare realiz"rii unui anumit scop; (n sens informa!ional) redundan!a unei surse de informa!ie este diferen!a dintre valoarea maxim posibil" a entropiei sursei #i valoarea ei real". - procedur" de reconstituire a unui semnal n urma e#antion"rii. Principalele opera!ii matematice care permit reconstituirea semnalului original sunt: transformarea invers" Fourier, convolu!ie sau filtrare. Intervalul minim de timp Te ntre dou" e#antioane succesive care permite refacerea semnalului original este dat de condi!ia lui Shannon (Te/Tm/2), unde Tm reprezint" cea mai perioad" eviden!iat" n spectrul semnalului original.

refacerea semnalelor

regim automat - mod de func!ionare care nu presupune interven!ia direct" a unui operator uman. regim manual - preluarea opera!iilor de reglare sau de conducere, efectuate n mod normal de echipamente de automatizare, de c"tre un operator #i executarea lor prin comenzi #i/sau ac!ion"ri manuale.
- 20" -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

reglare combinat$

- reglare ce se efectueaz" dup" principiul complet"rii regl"rii dup" eroare cu o reglare dup" perturba!ie. Introducerea regl"rii dup" perturba!ie asigur" intrarea n ac!iune a schemei nainte ca efectul perturba!iei s" se manifeste prin varia!ia nedorit" a m"rimii de ie#ire din sistem #i a erorii. - reglare ce permite compensarea influen!ei nefavorabile a timpului mort asupra performan!elor tranzitorii ale unui sistem automat. - opera!ie de reglare ce const" n men!inerea la o valoare constant" a raportului a dou" m"rimi, prin modificarea uneia dintre acestea, cealalt" putnd varia liber n domeniul s"u admisibil. - reglare ce se bazeaz" pe principiul mp"r!irii p"r!ii fixate a sistemului automat n mai multe por!iuni prin alegerea unor m"rimi intermediare ce se transmit ntre aceste por!iuni. - obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n men!inerea unei valori impuse a debitului. - procedur" de reglare prin care, men!innd constant" frecven!a n sistemul energetic, se realizeaz" concomitent o redistribuire a sarcinilor active. - obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale constnd n men!inerea n anumite limite a valorii unor m"rimi de tip densitate, vscozitate, pH, conductibilitate, umiditate, compozi!ie.

reglare cu predic!ie reglare de raport reglare n cascad$ reglarea debitului reglarea frecven!ei %i puterii active reglarea m$rimilor analitice %i a compozi!iei gazelor reglarea nivelului reglarea pozi!iei

- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n men!inerea unei valori impuse a nivelului. In scopul asigur"rii informa!iei tehnologice se impune m"surarea nivelului. - obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n comanda #i supravegherea deplas"rii unui organ mobil n vederea realiz"rii unei valori impuse a acesteia, cu un regim de vitez" specificat. - obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n men!inerea unei valori impuse de presiune. Informa!ia tehnologic" necesar" regl"rii este furnizat" de traductoarele de presiune.

reglarea presiunii

- 202 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

reglarea temperaturii regulator

- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n men!inerea unei valori impuse de temperatur". In scopul asigur"rii informa!iei tehnologice se utilizeaz" traductoare de temperatur". - sistem dinamic, component de baz" al structurii de sistem automat, destinat ob!inerii m"rimii de comanda u, printr-o prelucrare adecvat" a erorii $, astfel nct s" se asigure ndeplinirea dezideratelor de conducere formulate la nivelul m"rimii de calitate z (sau al m"rimii m"surate y), deziderate ce se concretizeaz", n general, printr-o list" de performan!e pe care trebuie s" le ndeplineasca func!ia z(t) (respectiv y(t)). - regulator cu ac!iune propor!ional". Are func!ia de transfer

regulator P

H R (s) =

KR J KR " + T qs

unde KR este factorul de amplificare al regulatorului, iar Tq este o constant" de timp parazit", ce se poate neglija n raport cu cele ale p"r!ii fixate. regulator PI - regulator cu ac!iune propor!ional-integral". Are func!ia de transfer

H R (s) = K R

"+ T i s "+ T i s " 7 : = K R 8" + J KR 5 T i s(" + T q s) Tis 9 Tis6


t : 7 " u(t) = K R 8" (t) + $ " (t)dt 5 Ti 0 9 6

adic" dependen!a de timp intrare-ie#ire este:

#i unde KR este factorul de amplificare, iar Ti constanta de timp de integrare. regulator PID - regulator cu ac!iune propor!ional-integral-derivativ". Are func!ia de transfer

H R (s) = K R

"+ T i s + a2 s2 "+ T i s + a2 s2 = J T i s(" + T q "s)(" + T q 2s) Tis

" " : 7 : 7 = K R 8" + + a 2 s 5 = K R 8" + + T d s5 9 Tis Ti 6 9 Tis 6


unde KR, Ti, Td reprezint" factorul de amplificare, constanta de timp de integrare, respectiv derivare. Raportul Td/Ti = ' reprezint" factorul de corecla!ie #i este specific fiec"rui regulator. Fa!" de regulatorul PI, n acest caz apare #i componenta derivativ" astfel c" n timp
- 203 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

dependen!a intrare-ie#ire este


t : " d" (t) 7 u(t) = K R 8" (t) + $ " (t) dt + T d 5 dt 6 Ti 0 9

care poate s" asigure o vitez" de r"spuns mai mare pentru sistemul automat. rejec!ia perturba!iilor - nl"turarea efectului perturba!iilor (nem"surabile) asupra m"rimii de ie#ire cu ajutorul m"rimii de comand". Cnd perturba!iile sunt dintr-o clas" precizat" de func!ii, rejec!ia semnalelor revine de fapt la condi!ia de reglare. - rela!ie binar" ntre dou" elemente a&A, b&B, unde A #i B sunt mul!imi, iar elementul ob!inut prin rela!ia R, care se noteaz" aRb, apar!ine unei submul!imi a produsului de echivalen!" A x B #i care se bucur" de propriet"!ile de reflexivitate (aRa), de simetrie (dac" a"Ra2, atunci a2Ra") #i tranzitivitate (dac" a"Ra2 #i a2Ra3, atunci a"Ra3). - element de automatizare cu o caracteristic" neliniar", la care m"rimea de ie#ire variaz" brusc (n salt) atunci cnd m"rimea de intrare, variind n mod continuu, ajunge o valoare prescris", numit" valoare de ac!ionare. - no!iune prin care se exprim" gradul de coinciden!" a indica!iilor unui aparat de m"surat pentru un num"r de m"sur"ri consecutive ale aceleea#i m"rimi, efectuate n condi!ii identice. Pentru definirea repetabilit"!ii se consider" c" atingerea valorii m"surate se face din aceea#i direc!ie (numai prin valori cresc"toare sau descresc"toare) #i m"sur"rile repetate se ncadreaz" ntr-un interval de timp redus. - no!iune similar" celei de repetabilitate definit" ns" pentru apropierea de valoarea m"surat" din ambele direc!ii #i raportat" la un interval lung de timp. - procedur" de asigurare a unei fiabilit"!i nalte a unui sistem de reglare numeric", care const" din detectarea automat" a defect"rii unui regulator primar (de baz") sau a c"derii tensiunii sale de alimentare, anun!area c"derii operatorului #i comutarea automat", ntr-un timp ct mai scurt, a func!iilor de reglare a procesului asupra unui regulator de rezerv", identic cu cel de baz".

rela!ie de echivalen!$

releu

repetabilitate

reproductibilitate rezervare automat$

- 204 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

rezolu!ie

- cea mai mic" varia!ie a m"rimii de intrare care poate fi detectat" #i discriminat" la ie#irea unui aparat de m"surat, a unui traductor sau dispozitiv de automatizare. - organ de execu!ie utilizat n automatizarea proceselor n care intervin fluide. Robinetul de reglare se plaseaz" pe conductele de fluide, permi!nd varierea debitului prin modificarea sec!iunii de trecere. - sistem cibernetic complex de prelucrare o informa!iei cu grad mare de adaptabilitate, destinat s" opereze ntr-un spa!iu concret potrivit unei func!ii scop #i s" interac!ioneze cu elemente ale mediului nconjur"tor, avnd mai mult sau mai pu!in un caracter antropomorfic. - ansamblu al metodelor #i tehnicilor de inteligen!" artificial" #i de automatizare avnd drept scop conceperea de sisteme cu grad mare de adaptabilitate, destinate s" ac!ioneze ntr-un mediu dat, avnd caracter antropomorfic.

robinet de reglare

robot

robotic$

satura!ie

- neliniaritate static" tipic", de tipul celei prezentate n figur", n care u", respectiv u2, se nume#te prag de satura!ie, iar y", respectiv y2, nivel de satura!ie. Satura!ia poate s" fie nesimetric" #i corespunde unei func!ionalitate ntr-o plaj" limitat" pentru m"rimile unui sistem. Prezen!a unui sistem cu satura!ie ntr-o structur" oarecare, confer" caracter de sistem neliniar ntregului ansamblu. schem$ bloc - reprezentare grafic" general" prin care se eviden!iaz" principalele blocuri constitutive ale unui sistem (proces, instala!ie, echipament) cu conexiunile dintre ele. - reprezentare grafic" a unui echipament, instala!ie sau agregat cuprinznd elementele componente #i conexiunile dintre acestea reprezentate prin simboluri specifice care reflect" principial att func!iunile ct #i realiz"rile constructive.
- 205 -

schem$ de principiu

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

schem$ desf$%urat$ schem$ logic$

- reprezentare grafic" detaliat" a circuitelor unui echipament sau instala!ie electric" n care sunt cuprinse toate leg"turile ntre aparatele #i dispozitivele componente n ordinea lor func!ional". - $.reprezentare grafic" a unui algoritm, destinat" program"rii #i document"rii acesteia. 2.model fizic pentru realizarea unui set de func!ii logice. - m"rime fizic" apt" de a se propaga ntr-un anumit mediu. In general, no!iunea de semnal (util) se refer" la acele m"rimi fizice care con!in un mesaj destinat unui receptor, excluznd m"rimile perturbatoare care pot ap"rea fie n procesul de generare fie n cel de transmisie. - (cu referire la aparate de m"surat #i traductoare) raportul dintre varia!ia m"rimii de ie#ire !y #i varia!ia corespunz"toare a m"rimii de intrare !x. - denumire utilizat" uneori pentru elementul sensibil al unui traductor. - element de comand" format dintr-un cilindru n interiorul c"ruia se deplaseaz", sub ac!iunea unei m"rimi exterioare, un piston avnd dou" sau mai multe gulere. Controlul debitului de fluid prin elementul de comand" se realizeaz" printr-o combina!ie corespunz"toare de orificii cu sec!iuni variabile sau printr-o combina!ie de orificii cu sec!iuni fixe #i variabile prev"zute n cilindru.

semnal

sensibilitate

senzor sertar

servomecanism - sistem automat n care una sau mai multe dintre m"rimi sunt de natur" mecanic". Servomecanismele sunt de regul" sisteme de urm"rire n cadrul c"rora se realizeaz" controlul automat al pozi!iei unui mecanism (platform", crm" etc) n func!ie de varia!iile unei m"rimi de intrare care poate fi #i de alt" natur" dect mecanic". servomotor servomotor electric de curent alternativ - motor electric, pneumatic sau hidraulic utilizat ca element de ca!ionare ntr-un sistem automat. - motor electric de curent alternativ utilizat drept element de ac!ionare. Are aplicabilitate larg" pentru comanda organelor de reglare care necesit" puteri reduse de ac!ionare, de la frac!iuni la sute de wa!i, datorit" unor propriet"!i ca: robuste!e mai mare #i iner!ie mai mic" dect la servomotoarele de curent continuu, simplitate a circuitelor de comand", #.a.
- 206 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

servomotor electric de curent continuu

- motor de curent continuu de construc!ie special", ce poate fi realizat n variantele: cu magne!i permanen!i, cu circuite imprimate, sau f"r" perii, servind drept element de ac!ionare n sistemele automate.

servomotor de - servomotor de curent continuu la care indusul-rotor are o construc!ie clasic", inductorul-stator este realizat cu magne!i curent permanen !i. continuu cu magne!i permanen!i servomotor de curent continuu cu circuite imprimate servomotor de curent continuu cu rotor cilindric servomotor de curent continuu cu rotor disc - servomotor de curent continuu la care indusul-rotor este lipsit de fier, iar inductorul-stator este realizat cu magne!i permanen!i. Avantaje: putere specific" (raportat" la greutate) relativ mare; caracteristici mecanice riguros liniare, constante de timp electrice neglijabile; gam" de viteze foarte larg", n ambele sensuri; comuta!ie foarte bun" n toate regimurile de func!ionare. - servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care rotorul este un cilindru gol pe care se afl" imprimat bobinajul indusului. Prezint" viteze #i accelera!ii extrem de ridicate, cu momente de iner!ie proprii de pn" la 2.$0-7 kgm2 (indus+ tahogenerator) #i accelera!ii de la $ la 3000 rot/min n 2 ms. servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care rotorul este alc"tuit din unul sau mai multe straturi de conductoare lamelare din cupru, imprimate sau #tan!ate, izolate ntre ele. Aplica!iile lor sunt pozi!ionare pas cu pas, intermitent" #i continu", la ac!ion"ri de avans ale ma#inilor unelte, la echipamente periferice ale calculatoarelor, la servocomenzi industriale.

servomotor de - servomotor de curent continuu la care se inverseaz" constructiv indusul cu inductorul (rotorul sus!ine polii magnetici de excita!ie, iar curent continuu f$r$ statorul - crest"turile nf"#ur"rii indusului), #i la care lipsesc periile. perii servomotor hidraulic - servomotor ce transform" energia poten!ial" a unui lichid sub presiune n energie mecanic" sub form" de deplasare rectilinie sau unghiular". Serovomotoarele hidraulice sunt utilizate n special la ac!ionarea organelor de execu!ie ce necesit" for!e sau cupluri nsemnate.

- 207 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

servomotor hidraulic cu pozi!ioner servovalv$

- servomotor hidraulic cu reac!ie negativ", prin care se realizeaz" o dependen!" propor!ional" ntre semnalul de comand" #i deplasarea tijei. - amplificator electrohidraulic utilizat pentru comanda elementelor de execu!ie de tip hidraulic. Sistemele n bucl" deschis" cu ac!ionare continu" sunt formate dintr-o servovalv" #i un motor hidraulic, cu care formeaz" o unitate constructiv" #i func!ional" independent". - $.element fundamental ireductibil care con!ine informa!ie; se mai nume#te #i liter"; 2.entitate care desemneaz" un obiect sau o stare, printr-o reprezentare fizic" care poate fi nregistrat", transmis" sau prelucrat". - procedeu de reprezentare a unui proces real printr-un model idealizat, fizic realizabil sau numai conceptual, prin intermediul c"ruia se urm"re#te ob!inerea de informa!ii privind comportarea procesului respectiv. - sistem capabil ca pe baza unei analize corelate ntre deciziile luate #i valorile unui criteriu de calitate aprioric impus, n prezen!a m"rimilor perturbatoare, s"-#i ajusteze func!ionarea n scopul atingerii unor performan!e mbun"t"!ite. - component" a sistemului de programe al unui sistem de conducere care particularizeaz" sistemul de conducere universal (compus din echipament de conducere #i sistem de programe de baz") la caracteristicile unui anumit proces condus. - sistem de conducere ale c"rui componente sunt separate de distan!e geografice de ordinul metrilor comunica!ia ntre acestea f"cndu se,de regul", pe leg"turi seriale.

simbol

simulare

sistem autoinstruibil

sistem de programe de aplica!ii sistem distribuit

sistem unificat - sistem de dispozitive, elemente #i echipamente de automatizare, comenzi secven!iale, interbloc"ri, semnaliz"ri etc. caracterizat prin posibilitatea conect"rii directe a diverselor blocuri componente. Compatibilitatea elementelor unui sistem unificat este asigurat" de func!ionarea lor cu acela#i tip de semnal (semnal unificat) #i prin adaptarea de impedan!" corespunz"toare. sumator - dispozitiv de calcul analogic sau numeric, care efectueaz" adunarea a dou" sau mai multe m"rimi, furniznd la ie#ire suma lor, n aceea#i form" ca #i operanzii de intrare.

- 208 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

suprareglaj

- m"rimea ) = ymax - yst eventual exprimat" n procente din yst

'=
t IH

y max - y st x "00[%] y st

n care yst / lim y (t ) este valoarea sta!ionar" (stabilizat") #i ymax este valoarea maxim" pentru m"rimea de ie#ire y(t), cnd m"rimea de intrare este o treapt". supravegherea automat$ a arderii combustibului n cuptoare surs$ de informa!ii tahogenerator - procedur" de automatizare care are drept scop detectarea prezen!ei fl"c"rii att timp ct exist" transfer de combustibil spre cuptor; cuprinde dou" opera!ii: aprinderea imediat ce apare combustibilul (dispozitiv de aprindere automat") #i urm"rirea fl"c"rii #i blocarea combustibilului la acesteia (supraveghere automat" a fl"c"rii). - mecanism prin care din mul!imea mesajelor posibile se alege ntrun mod imprevizibil, un mesaj particular destinat a fi transmis unui corespondent. - microma#in" electric" generatoare de tensiune propor!ional" cu viteza unghiular" a rotorului. Tahogeneratoarele sunt folosite n mod frecvent n automatizarea ac!ion"rilor ca traductoare de vitez" de rota!ie (tura!ie). In acest scop rotorul este cuplat mecanic cu axul motorului a c"rui tura!ie se m"soar" #i care trebuie s" permit" nc"rcarea cu puterea necesar" antren"rii tahometrului. - numele generic dat uneia sau mai multor celule de memorie, destinat comunic"rii ntre dou" echipamente sau programe cu func!ionare asincron". - func!ie de telemecanic" cu caracter calitativ incluznd metode #i mijloace tehnice pentru transmiterea la distan!" a m"rimilor de comand" cu caracter discret, fiec"rui proces fiindu-i asociate un num"r discret de comenzi, n general mai mare de dou" (pornit-oprit, nchis-deschis etc). - func!ie de telemecanic" cu caracter cantitativ, ce permite transmiterea la distan!" c"tre un punct dispecer a unei informa!ii cu caracter continuu sau echivalentul codificat al acesteia, n scopul m"sur"rii unui anume parametru. - echipament periferic destinat interfe!ei ntre un sistem de calcul #i operator.

tampon

telecomand$

telem$sur$

terminal

- 209 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

terminal inteligent

- terminal dotat cu capacitate proprie de prelucrare a informa!iei, ceea ce nlesne#te accesul operatorului la sistemul de calcul la care este conectat terminalul inteligent #i, de asemenea, contribuie la diminuarea traficului pe canalul de comunica!ii ntre terminalul inteligent #i sistemul de calcul. - semiconductor a c"rui rezisten!" electric" variaz" cu temperatura dup" o lege descresc"toare, conform rela!iei

termistor

RT = RT 0

B(

i " - ) T0 T

n care RT #i Rto sunt valorile rezisten!ei la temperaturile absolute T #i T0, iar exponentul B constituie o caracteristic" de material. termocuplu - element sensibil utilizat n componen!a aparatelor de m"surat #i a traductoarelor de temperatur". Principiul de func!ionare a termocuplului se bazeaz" pe efectul Seebeck, care const" n generarea unei tensiuni electromotoare ntr-un circuit format din dou" metale cu poten!iale de ie#ire diferite n cazul n care cele dou" jonc!iuni se afl" la temperaturi diferite. - element sensibil pentru aparate de m"surat #i traductoare de temperatur" a c"rui func!ionare se bazeaz" pe varia!ia cu temperatura a rezisten!ei electrice a metalelor conductoare. - regulator direct care prin ntreruperea, respectiv restabilirea circuitului de alimentare a elementului furnizor de c"ldur", permite men!inerea temperaturii ntre dou" limite: superioar", la atingerea c"reia se produce ntreruperea nc"lzirii, #i inferioar", la atingerea c"reia se produce reluarea procesului de nc"lzire. - ansamblu de opera!ii avnd drept scop evaluarea, cantitativ" #i calitativ", a st"rii unui echipament, program, sistem etc. - durata necesar" comut"rii unui tranzistor din starea de blocare n starea de conduc!ie #i invers. - intervalul de timp n care m"rimea de ie#ire variaz" n intervalul "0%yst - 90%yst, unde yst este valoarea sta!ionar" a m"rimii de ie#ire y(t). - intervalul minim n care m"rimea de ie#ire ajunge la valoarea de regim sta!ionar. - durata & n care m"rimea de ie#ire nu prezint" varia!ie n contextul unei modific"ri a m"rimii de intrare.
- 2"0 -

termorezisten!$ termostat

testare timp de comuta!ie timp de cre%tere timp de stabilire timp mort

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

timp real

- no!iune utilizat" pentru caracterizarea opera!iilor cese desf"#oar" n sincronism cu evenimentele lumii exterioare. Un sistem de conducere are o comportare n timp real dac" deciziile elaborate de acesta sunt emise la momentul oportun, adic" sunt aplicate procesului condus nainte ca ele s"-#i piard" valabilitatea. - intervalul de timp n care, n mod conven!ional, se consider" ncheiat regimul tranzitoriu al unui sistem. - element component al unui sistem automat prin intermediul c"ruia este m"surat" m"rimea de ie#ire din procesul automatizat (parametru de calitate) #i convertit" ntr-un semnal apt de-a fi comparat cu m"rimea de referin!".

timp tranzitoriu traductor

transformator - aparat prin intermediul c"ruia se converte#te energia unui sistem fizic sau tehnic n energia altui sistem. transformator - transformator de m"sur" n care curentul secundar este practic propor!ional cu curentul primar #i defazat fa!" de acesta cu un unghi de curent apropiat $80. transformator - transformator electric destinat s" permit" conectarea aparatelor de m"surat #i prin extensie a traductoarelor, releelor sau altor aparate de m$sur$ analogice. transformator - transformator de m"sur" n care tensiunea secundar" este propor!ional" cu tensiunea primar" #i defazat" fa!" de aceasta cu un de tensiune unghi apropiat de $80. transformator - aparat conectat ntre re!eaua electric" de curent alternativ #i un receptor a c"rui tensiune nominal" de func!ionare nu coincide cu electric tensiunea re!elei. transformator - transformator ce prime#te n primar semnale sub form" de impulsuri, permi!nd, printr-o serie de m"suri constructive n impulsuri transmiterea n secundar a unor impulsuri cu front foarte scurt, separate galvanic fa!" de cele din primar. transmisie paralel$ transmisie serial$ - metod" de comunicare a informa!iei numerice, care const" n emisia #i recep!ia simultan" a tuturor bi!ilor cuvntului de date. - metod" de comunicare a datelor numerice care const" n transmiterea sincronizat", bit cu bit, a cuvntului de date.

- 2"" -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

tranzi!ia ie%irilor tranzi!ie de semnal trapez unitar

- comutarea setului de ie#iri Y ale unui automat seven!ial, ca urmare a unei tranzi!ii de stare. - comutare a unui semnal logic din 0 n $ sau din $ n 0.

- caracteristic" real" de frecven!" ideal" avnd forma prezentat" n figur", ce permite determinarea r"spunsului indicial al unui sistem pe baza caracteristicii reale de frecven!". Coeficientul 0=&d/&0 se nume#te coeficient de pant". treapt$ unitar$ - func!ie (de intrare) de tip polinomial definit" prin

N 0, t P 0 K u (t ) / $(t ) / M$ / 2, t / 0 K $, t O 0 L
n cazul continuu, respectiv n cazul discret

N0, k P 0 u (k ) / $(k ) / M L $, t O 0
Treapta unitar" este fie func!ie de test pentru un sistem, ob!inndu-se la ie#irea acestuia un r"spuns numit indicial pe care se definesc performan!ele clasice (timp tranzitoriu, suprareglaj etc), fie permite aproximarea polinomial" a m"rimii de intrare. trigger Schmitt - circuit de formare a impulsurilor, prin introducerea unei reac!ii pozitive n circuit, pentru a ob!ine un c#tig mai mare #i histerezis. variabil$ - m"rime dependent" de timp. Se utilizeaz" n teoria sistemelor sub denumirile de variabil" de stare x(t), variabil" de intrare u(t), variabil" de ie#ire y(t) etc. - valoare maxim" a unei m"rimi fizice permis" n cadrul unui sistem f"r" ca acesta s" fie solicitat mai mult dect prev"d prescrip!iile privind asigurarea integrit"!ii caracteristicilor func!ionale.
- 2"2 -

valoare admisibil$

constructive

#i

men!inerea

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

valoare instantanee

- valoare pe care o ia, la un moment dat, o m"rime variabil" n timp.

valoarea medie - media aritmetic" a tuturor valorilor pe care le ia o m"rime variabil". valoare m$surat$ valoarea real$ valoare prescris$ ventil de distribu!ie (de cale) - reprezentare sub form" numeric" asociat" unei m"rimi fizice ca urmare a unui proces de m"surare. - valoarea unei m"rimi fizice atribuit" axiomatic sau ob!inut" printrun proces de m"surare ideal. - valoarea la care trebuie s" fie men!inut" m"rimea de ie#ire (parametrul de calitate) ntr-un sistem de reglare automat". - ventil care influen!eaz" circula!ia fluidului prin nchidere, deschidere sau stabilirea sensului de circula!ie. Din punct de vedere constructiv, exist" dou" categorii importante de ventile de distribu!ie: cu scaun #i cu sertar de distribu!ie. La cele cu scaun, c"ile de trecere a fluidului sunt nchise sau deschise cu pl"ci, talere, bile sau conuri. Ventilele cu sertar de distribu!ie se construiesc n variantele: cu sertar de distribu!ie longitudinal, sau cu sertar de distribu!ie plan. - ventil de nchidere cu dou" intr"ri #i o ie#ire. Inchiderea se produce ntotdeauna n sensul intr"rii la care nu exist" semnal, trecerea fluidului fiind astfel permis" de la intrarea prin care are loc admisia, la ie#irea unic". - ventil vare blocheaz" trecerea fluidului ntr-un sens permi!nd trecerea n sens opus. - ventil de nchidere ce func!ioneaz" cu pierderi ct mai mici de presiune. In momentul n care (n sensul de trecere) presiunea de intrare a aerului dep"#e#te for!a resortului, organul de blocare deschide calea de trecere a fluidului. - ventil care asigur" strangularea pentru sensul de comand" al elementelor fluidice #i nchiderea pentru sensul de revenire. - denumire utilizat" n domeniile sistemelor electronice de m"surare, conversie #i transmisie a datelor, n tele- #i radiocomunica!ii pentru a

ventil cu comand$ dubl$ ventil de nchidere ventil de re!inere

ventil de strangulare %i re!inere zgomot

- 2"3 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

defini m"rimi perturbatoare care suprapunndu-se peste semnalul util pot s" modifice sau s" ngreuneze eviden!ierea con!inutului informa!ional al acestuia. zgomot alb - m"rime cu varia!ie aleatoare caracterizat" printr-un spectru n frecven!" infinit.

- 2"4 -

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Index alfabetic
Ac!ionare ............................................................................................................... "03 Adaptor pneumatic .................................................................................................. "4 Ajutaj-clapet# ........................................................................................... "4,38,39,4" Amplificator de putere..............................................................................39,40,4",42 Amplificator magnetic........................................................................................63,66 Amplificator ..............................................................................38,39,40,4",42,63,66 Ascensor .................................................................................... ""0,""2,""3,""5,""6 Automat.....................................................................................................................5 Automatizare ...........................................................................................................32 Autotransformator ...........................................................................................64,"02 Baterie condensatoare.........................................................................................58,99 Bimetal .................................................................................................................... "" Bloc de derivare .................................................................................................44,48 Bobin# .....................................................................................................................63 Came........................................................................................................................27 Caracteristic# ...........................................................................................................3" Cazan..................................................................................................................... "44 Central# termic# ............................................................................69,70,""7,""8,"46 Circuit de sonerie ....................................................................................................97 Circuit RC ...............................................................................................................33 Circuit RLC .............................................................................................................99 Clapet# de reglare....................................................................................................26 Clasificare.............................................................................................................7,3" Comand# automat# ...........................................................................................6","06 Comand# centralizat# ..............................................................................................69 Comparator............................................................................................... "3,"8,20,47 Compensator............................................................................................................43 Condensator..............................................................................................28,95,96,99 Conexiune ...............................................................................................................34 Contact ....................................................................................................................20 Contactor ............................................................................................................2",99 Convertor............................................................................................................ "7,46 Curent alternativ.................................................................................................... """ Curent capacitiv.......................................................................................................99 Curent-presiune ....................................................................................................... "7
-2"3-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Curgere fluid ........................................................................................................... "" Derivare...................................................................................................................44 Diagrama de func!ionare .................................................................................... "5,"8 Diagramele de contacte ...........................................................................................89 Distribuitor mecanic cu came..................................................................................27 Electromagnet..........................................................................................................24 Element de execu!ie.......................................................................................25,42,49 Factor de putere..................................................................................................58,99 Fenomenul termoelectricit#!ii.................................................................................. "" Grup receptor...........................................................................................................59 Heron.........................................................................................................................5 Hidrofor..............................................................................................................73,74 Identit#!i de transfigurare ........................................................................................37 Iluminat exterior......................................................................................................6" nregistrator compensator automat ..........................................................................25 ntrerup#tor.........................................................................................................2",95 Limitator................................................................................................................ ""0 Manometru cu contacte ...........................................................................................73 MAR........................................................................................................................24 Marcare borne ....................................................................................................50,53 Marcare mixt# ....................................................................................................52,54 Marcare noduri ........................................................................................................5" M#surare de zero ..................................................................................................... "6 MEA ........................................................................................................ "0","02,""" Mecanism de ceasornic ...........................................................................................28 Miliampermetru regulator ........................................................................78,87,9",93 Modul grup termic VIADRUS G90 ...................................................................... "45 Motor asincron ................................................................................66,67,23,"07,"09 Motor de curent continuu ..............................................................................23,34,35 Motor sincron ..........................................................................................................67 Motor...................................................................................................23,69,29,68,96 Nivel .....................................................................................................................6,"6 Oscilator .................................................................................................................99 Piston cu dublu efect $i pozi!ioner ..........................................................................49 Pomp# .......................................................................................................56,57,7",72 Pornire MEA ........................................................................................... "02,"04,""" Pornire ...........................................................................67,"00,"02,"0","06,"07,"09 Presostat ..................................................................................................................70 Principiu .................................................................................................................. "" Principiu ..........................................................................8,"","2,"3,"6,50,5",52,"08 Punte Wheatstone.................................................................................................... "8 Punte........................................................................................................................ "5 Redresor trifazat ......................................................................................................22
-2"4-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Reglare automat# ...............................................................................................5,6,99 Reglare debit ...............................................................................................87,88,"5" Reglare nivel ...................................................................................................... "6,82 Reglare presiune...........................................................................76,77,78,80,8","5" Reglare temperatur# ................................................................................................92 Regulator pneumatic ...............................................................................................47 Regulator ......................................................................................... "4,38,94,"08,"44 Relee............................................................................................... "9,27,20,2",28,29 Reostat de pornire.................................................................................................. "06 Rezisten!# de desc#rcare..........................................................................................96 Robinet de reglare ..............................................................................................30,42 Robinet de sec!ionare ..............................................................................................25 Robinet .................................................................................................................. "44 RRAE .................................................................................................................23,24 Ruptor......................................................................................................................2" Sarcin# termic# ...................................................................................................... "44 Schem# bloc .............................................................................................23,3",35,36 Schem# comand# ...........................................56,57,60,99,"05,""0, ""2,""4,""5,""6 Schem# conexiuni ..................................................................................53,54,55,"44 Schem# de ac!ionare electric# ............................................................................... "00 Schem# de conectare .....................................................................................60,95,96 Schem# de m#surare.............................................................................................. "44 Schem# de montare ............................................................................................... "44 Schem# func!ional# .......................................................................................25,45,48 Schem# monofilar# ..................................................................................................99 Schem# tehnologic#..........................................33,69,75,79,83,84,85,86,89,9",93,94 Selector pas cu pas ..................................................................................................29 Semnalizare optic# $i acustic# ............................................................................97,98 Semne conven!ionale................................................................................................. " Servomotor cu piston ..............................................................................................44 Servomotor hidraulic...............................................................................................26 Servomotor pneumatic ....................................................................................... "7,42 Simbol ................................................................................................................29,33 Sistem automat ................................................................................................5,3",36 Sta!ie de pompare ....................................................................................................32 Stea-triunghi ..............................................................................................65,"04,"08 Surs# de lumin# .......................................................................................................60 Termometru manometric .........................................................................................92 Termorezisten!# .................................................................................................. "0,9" Tiristor................................................................................................................22,65 Traductor analizator pentru lichide ...........................................................................9 Traductor capacitiv ..............................................................................................8,"5 Traductor cu plutitor................................................................................................ "2
-2"5-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Traductor cu SELSIN................................................................................................8 Traductor de debit .............................................................................................. "","2 Traductor de deplasare .........................................................................................8,"3 Traductor de factor de putere ..................................................................................58 Traductor de presiune.............................................................................................. "" Traductor de temperatur# ........................................................................................45 Traductor de umiditate .........................................................................................9,"0 Traductor hidraulic.................................................................................................. "2 Traductor inductiv ............................................................................................ "5,"44 Traductor piezoelectric............................................................................................ "2 Traductor pneumatic .......................................................................................... "3,44 Traductor rezistiv ...................................................................................................8,9 Traductor termomanometric.................................................................................... "0 Traductor varmetric.................................................................................................96 Traductorul rotametric.............................................................................................85

-2"6-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

Cuprins
1. Suport grafic: 1.1. Semne conven!ionale ...............................................................................1 1.2. Automatul lui Heron................................................................................5 1.3. Structura unui sistem automat..................................................................5 1.4. Locul regulatorului automat n sistemul de reglare automat" ..................5 1.5. Sistem de reglare automat astatic pentru nivel.........................................6 1.6. Sistem de reglare automat static pentru nivel...........................................6 1.7. Traductoare. Clasificare...........................................................................7 1.8. Principiul traductoarelor rezistive............................................................8 1.9. Principiul traductorului cu SELSIN.........................................................8 1.10. Principiul traductorului de deplasare electromagnetic .............................8 1.11. Principiul traductorului capacitiv.............................................................8 1.12. Traductor de umiditate psihrometric........................................................9 1.13. Traductor analizor pentru lichide.............................................................9 1.14. Traductor rezistiv protejat contra atmosferei exterioare...........................9 1.15. Traductoare termomanometrice .............................................................10 1.16. Traductor de umiditate...........................................................................10 1.17. Termorezisten!a .....................................................................................10 1.18. Traductor de umiditate cu clorur" de litiu..............................................10 1.19. Exemple de traductoare de presiune ......................................................11 1.20. Principiul de func!ionare al bimetalului.................................................11 1.21. Traductor de debit n sistem manometric diferen!ial..............................11 1.22. Curgerea fluidului prin tuburi cu sec!iune variabil" ..............................11 1.23. Principiul de aplicare a fenomenului termoelectricit"!ii ........................11 1.24. Traductoare cu plutitor ..........................................................................12 1.25. Principiul traductorului hidraulic...........................................................12 1.26. Traductor electromagnetic de debit........................................................12 1.27. Principiul traductorului piezoelectric.....................................................12 1.28. Principiul traductorului pneumatic ........................................................13 1.29. Traductor de deplasare n montajul pun!ii de curent alternativ..............13 1.30. Comparator cu prghie ..........................................................................13 1.31. Adaptoare pneumatice de tipul ajutaj-clapet" ....................................14 1.32. Schema de principiu a regulatorului de depresiune ...............................14 1.33. Punte pentru traductoare capacitive .......................................................15 1.34. Punte pentru traductoare inductive ........................................................15
-i-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.35. 1.36. 1.37. 1.38. 1.39. 1.40. 1.41. 1.42. 1.43. 1.44. 1.45. 1.46. 1.47. 1.48. 1.49. 1.50. 1.51. 1.52. 1.53. 1.54. 1.55. 1.56. 1.57. 1.58. 1.59. 1.60. 1.61. 1.62. 1.63. 1.64. 1.65. 1.66. 1.67. 1.68. 1.69. 1.70. 1.71. 1.72. 1.73. 1.74. 1.75.

Principiul m"sur"rii de zero...................................................................16 Regulator de nivel n cazane..................................................................16 Convertor curent-presiune .....................................................................17 Servomotor pneumatic cu simplu efect..................................................17 Servomotor pneumatic cu dublu efect ...................................................17 Comparator cu ro!i din!ate .....................................................................18 Puntea Wheatstone #i Diagrama de func!ionare a pun!ii ca element de compara!ie .............................................................................................18 Varia!ia for!elor la releul electromagnetic neutru ..................................19 Releu electromagnetic neutru ................................................................19 Releu electromagnetic cu plonjor ..........................................................19 Montaj comparator pentru traductoare generatoare ...............................20 Releu diferen!ial ....................................................................................20 Releu optic electronic cu contacte .........................................................20 Contactoare #i ruptoare ..........................................................................21 Contactoare #i ruptoare cu relee.............................................................21 ntrerup"tor automat ..............................................................................21 Tiristor ...................................................................................................22 Redresor trifazat ....................................................................................22 Motor asincron monofazat .....................................................................23 Motor asincron bifazat...........................................................................23 Schema bloc RRAE ...............................................................................23 Motor de curent continuu cu excita!ie separat"......................................23 Schema electric" a RRAE cu MAR trifazat...........................................24 Electromagnet cu curs" lung" ................................................................24 Electromagnet cu curs" scurt" ...............................................................24 Schema func!ional" a elementului mecanic de prescriere #i programare25 Element execu!ie - electromagnet #i robinet de sec!ionare.....................25 Schema unui nregistrator compensator automat ...................................25 Clapet" de reglare multipl" basculant" (jaluzele) ..................................26 Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mari..................................26 Servomotor hidraulic cu piston fix ........................................................26 Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mici ..................................26 Releul electromagnetic cu spir" n scurtcircuit ......................................27 Distribuitor mecanic cu came ................................................................27 Releu polarizat.......................................................................................27 Releu de timp cu mecanism de ceasornic ..............................................28 Releu de timp cu condensator................................................................28 Selector pas cu pas.................................................................................29 Releu de timp cu motor electric .............................................................29 Simboluri pentru relee de timp ..............................................................29 Robine!i de reglare cu 2 #i 3 c"i.............................................................30
-ii-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.76. 1.77. 1.78. 1.79. 1.80. 1.81. 1.82. 1.83. 1.84. 1.85. 1.86. 1.87. 1.88. 1.89. 1.90. 1.91. 1.92. 1.93. 1.94. 1.95. 1.96. 1.97. 1.98. 1.99. 1.100. 1.101. 1.102. 1.103. 1.104. 1.105. 1.106. 1.107. 1.108. 1.109. 1.110. 1.111.

Caracteristicile unui sistem static #i astatic ............................................31 Caracteristicile statice cu extrem: maxim, minim ..................................31 Clasificarea general" a sistemelor automate...........................................31 Schema bloc a unui sistem automat nchis.............................................31 Automatizarea unei sta!ii de pompare n func!ie de nivelul apei dintr-un rezervor..................................................................................................32 Simbolizarea grafic" a unui sistem ........................................................33 Schema tehnologic" a unui transportor cu band"...................................33 Circuitul RC #i schema de principiu a unui cuptor electric elemente de tip PT .....................................................................................................33 Schema circuitului RLC #i schema de principiu a unui oscilator mecanic elemente de tip PT2 ..............................................................33 Conexiunea paralel #i conexiunea cu reac!ie ..................................34 Scheme bloc corespunz"toare ecua!iilor diferen!iale .............................34 Schema motorului electric de curent continuu.......................................34 Schema bloc structural" a motorului electric de curent continuu...........35 Rezultatul transfigur"rii schemei bloc structurale #i transferul intrareie#ire al motorului de curent continuu ...................................................35 Schema bloc restrns" a unui sistem automat nchis #i a unui sistem automat combinat ..................................................................................36 Schema bloc a unui sistem automat neliniar #i a unui sistem automat cu e#antioane ..............................................................................................36 Identit"!i de transfigurare.......................................................................37 Echipajul mobil al regulatorului pneumatic...........................................38 Amplificatorul ajutaj-clapet" cu efect de ejector................................38 Amplificatorul ajutaj-clapet" cu ejec!ie..............................................39 Amplificatorul ajutaj-clapet" n montaj diferen!ial ............................39 Amplificator de putere cu cinci membrane............................................39 Amplificator de putere cu compensare ..................................................40 Amplificator de putere f"r" compensare ................................................40 Amplificator de putere cu consum intermitent.......................................41 Amplificator de putere cu rezisten!e de tip ajutaj-clapet" ..................41 Amplificator de putere cu dou" m"rimi de ie#ire...................................42 Element de execu!ie pneumatic cu membran" .......................................42 Servomotor pneumatic cu robinet de reglare .........................................42 Compensatoare utiliznd principiul compens"rii deplas"rilor ...............43 Compensatoare bazate pe principiul compens"rii for!elor .....................43 Schema de principiu pentru traductoare pneumatice .............................44 Bloc de derivare.....................................................................................44 Servomotor cu piston cu dublu efect cu ac!iune propor!ional" ..............44 Traductor pneumatic de temperatur" .....................................................45 Schema func!ional" a traductorului de temperatur" ...............................45
-iii-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.112. 1.113. 1.114. 1.115. 1.116. 1.117. 1.118. 1.119. 1.120. 1.121. 1.122. 1.123. 1.124. 1.125. 1.126. 1.127. 1.128. 1.129. 1.130. 1.131. 1.132. 1.133. 1.134. 1.135. 1.136. 1.137. 1.138. 1.139. 1.140. 1.141. 1.142. 1.143.

Convertor electropneumatic...................................................................46 Regulator pneumatic cu burdufuri n cruce ...........................................47 Comparatoare bazate pe principiul compens"rii for!elor .......................47 Schema func!ional" a blocului de derivare ............................................48 Element de execu!ie cu piston cu dublu efect #i pozi!ioner ...................49 Principiul marc"rii bornelor pentru scheme electrice.............................50 Principiul marc"rii nodurilor .................................................................51 Principiul marc"rii mixte .......................................................................52 Schema conexiunilor marcarea bornelor.............................................53 Schema conexiunilor marcare mixt" ...................................................54 Schema conexiunilor schem" .............................................................55 Sistem de comand" pentru 1+1 pompe la un pu! de captare ..................56 Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu 3 traductoare de factor de putere ......................................................................................58 Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu un singur traductor de factor de putere ..................................................................58 Schema electric" pentru conectarea simultan" la re!ea a trei grupuri de receptoare ..............................................................................................59 Schem" de comand" pentru mai multe surse de lumin".........................60 Schema pentru comanda automat" a iluminatului exterior ....................61 Schema electric" pentru pornirea MEA cu rezisten!e n circuitul statoric .....................................................................................62 Schema electric" pentru pornirea MEA cu bobine de reactan!".............63 Schema electric" pentru pornirea MEA cu amplificatoare magnetice montate n circuitul statoric ...................................................................63 Schema electric" pentru pornirea MEA cu autotransformator .............64 Schema electric" pentru pornirea MEA stea-triunghi ...........................65 Schema electric" pentru pornirea MEA cu tiristoare ............................65 Schema electric" pentru pornirea MEA n func!ie de timp ...................66 Schema electric" pentru pornirea MEA automat" cu amplificatoare magnetice montate n circuitul rotoric ...................................................66 Schema de principiu a func!ion"rii motorului asincron cu rotorul bobinat utiliznd cascada subsincronic" .............................................................67 Schema electric" de for!" a trei motoare electrice.................................68 Schema electric" de comand" a trei motoare electrice ..........................68 Schema tehnologic" cu aparatura de comand" pentru livrarea apei calde de consum dintr-un punct termic ...........................................................69 Schema electric" pentru SRA pentru livrarea apei calde de consum dintr-un punct termic .............................................................................70 Schema electric" pentru comanda unui compresor cu un presostat ......70 Schema electric" pentru func!ionarea a dou" pompe active #i a unei pompe de rezerv" pornit" manual ..........................................................71
-iv-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.144. Schema electric" pentru func!ionarea a dou" pompe active #i a unei pompe de rezerv" pornit" automat .........................................................72 1.145. Schema electric" pentru comanda unui compresor cu un manometru cu contacte..................................................................................................73 1.146. Schema unei sta!ii de hidrofor ...............................................................73 1.147. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de comand" a unei sta!ii de hidrofor...........................................................74 1.148. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip EIX 75 ...................................75 1.149. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a presiunii cu miliampermetru regulator tip AR 192 ....75 1.150. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip EIX 75 ...................................................................................................76 1.151. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip EIX 75 ...................................................................................................77 1.152. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a presiunii cu miliampermetru regulator tip AR 192.................................................78 1.153. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC 113A ..............................79 1.154. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a nivelului cu nregistrator tip ELR352 ...........................79 1.155. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC 113A ...................................................................................................80 1.156. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC 113A ...................................................................................................81 1.157. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a nivelului cu nregistrator tip ELR352 .................................................................................................82 1.158. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea continu" a nivelului cu regulator tip ELC 113.......................................83 1.159. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu indicator sau cu nregistrator electronic.....83 1.160. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a debitului cu regulator ELX 75.......................................84 1.161. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu miliampermetru regulator AR 192 ............84
-v-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.162. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar diafragma de m"surare...........................................................................85 1.163. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar traductorul rotametric ............................................................................85 1.164. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar detectorul electromagnet de debit ..........................................................86 1.165. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip TMC ......................................................................................................86 1.166. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu miliampermetru regulator AR192..........................................................87 1.167. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea continu" a debitului cu regulator tip ELC cu detector electromagnetic de debit......................................................88 1.168. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu indicator sau nregistrator electronic ...........................................................................88 1.169. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip TMC ......................................................................................................89 1.170. Diagramele de contacte ale TIC 1 #i TIC 2 aferente schemei tehnologice cu aparatura de automatizare .................................................................89 1.171. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu logometru regulator LR192..................89 1.172. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip TMC ..................................90 1.173. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru montajul termorezisten!ei cu trei fire.....................91 1.174. Schema electric" pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu sau f"r" nregistratoare electronice................................91 1.175. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu miliampermetru regulator AR 192 .......91 1.176. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip TMC ..........................................................92 1.177. Schema electric" pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu miliampermetru regulator AR 192.........................................................93
-vi-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.178. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea liniar" a temperaturii cu regulator direct de temperatur" tip RDT ....................93 1.179. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea continu" a temperaturii cu regulator tip ELC.........................................94 1.180. Schema electric" pentru reglarea cu regulator tip RPT .........................94 1.181. Schema electric" pentru reglarea continu" a temperaturii cu regulator tip ELC ...................................................................................94 1.182. Schema de conectare a condensatoarelor de joas" tensiune cu ntrerup"tor independent........................................................................95 1.183. Schema de conectare a condensatoarelor de joas" tensiune cu ntrerup"tor comun pentru baterie #i receptor ........................................95 1.184. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate de la distan!" prin butoane .....................................................................95 1.185. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate automat prin traductor varmetric............................................................96 1.186. Desc"rcarea condensatoarelor prin nf"#ur"rile unui motor electric ......96 1.187. Montarea rezisten!elor de desc"rcare .....................................................96 1.188. Sistem simplu de semnalizare optic" #i acustic" pentru hoteluri mici....97 1.189. Schema unui circuit de sonerie de la locuin!a de tip vil" cu 4 apartamente, cu apel la intrarea n apartament.......................................97 1.190. Sistem de semnalizare optic" #i acustic" la un hotel ..............................98 1.191. Sistem de semnalizare optic" #i acustic" la un spital .............................98 1.192. Schema monofilar" pentru reglarea automat" a factorului de putere .....99 1.193. Contactor curen!i capacitivi ...................................................................99 1.194. Schem" comand" baterii condensatoare.................................................99 1.195. Schem" de ac!ionare electric" ..............................................................100 1.196. Schema de principiu a pornirii automatizate reversibile ......................100 1.197. Pornire n func!ie de curent n 2 trepte ................................................101 1.198. Schema principial" de pornire n func!ie de timp a MEA....................101 1.199. Pornire MEA cu ajutorul unor bobine de induc!ie sau rezistoare ........102 1.200. Pornire cu autotransformatorul ............................................................102 1.201. Schema electric" pentru comanda ac!ion"rii........................................103 1.202. Pornire MEA cu rotor n scurtcircuit ...................................................104 1.203. Pornire MEA cu stea-triunghi..............................................................104 1.204. Schema cu comand" indirect"..............................................................105 1.205. Pornire cu reostat .................................................................................106 1.206. Reostat de pornire................................................................................106 1.207. Schema principial" a sistemului de comand" automat" a pornirii n func!ie de viteza ma#inii ......................................................................106 1.208. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin conectare direct" .......107 1.209. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin reactor .......................107
-vii-

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii Suport de curs

1.210. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin rezisten!e montate n circuitul statoric ...................................................................................107 1.211. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin comutator stea-triunghi.........................................................................................108 1.212. Principiul reglajului prin schimbarea num"rului de perechi de poli ....108 1.213. Pornirea motoarelor asincrone n colivie prin autotransformator.........109 1.214. Schem" comand" prin butoane la un ascensor.....................................110 1.215. Limitator de curs" ................................................................................110 1.216. Limitatoare de suprasarcin" .................................................................110 1.217. Pornire MEA cu rotor bobinat .............................................................111 1.218. Schema pentru curent alternativ ..........................................................111 1.219. Schema de comand" cu nso!itor permanent, ascensor cu o vitez", comand" pe manet" .............................................................................112 1.220. Schema de for!" ascensor cu dou" viteze, motor cu dubl" nf"#urare ..113 1.221. Schema de comand" universal" - nregistrarea #i memoria comenzilor n cod binar ..............................................................................................114 1.222. Schema de comand" universal" - selectarea sensului de mers n cod binar.....................................................................................................114 1.223. Schema de comand" universal" - ascensor cu dou" viteze cu u#i automate ..............................................................................................115 1.224. Schem" de comand" cu nso!itor permanent ascensor cu dou" viteze, comanda pe butoane ............................................................................116 1.225. Legend" scheme centrale termice ........................................................117 1.226. Scheme tehnologice #i de automatizare pentru centrale termice ..........118 1.227. Schem" de principiu a regulatorului de nivel RN cu 2 impulsuri, cu regulator diferen!ial RD .......................................................................144 1.228. Schem" de principiu a regulatorului de nivel cu impulsuri..................144 1.229. Schem" de principiu a regulatorului de nivel cu 2 impulsuri...............144 1.230. Schema de principiu a regulatorului de nivel cu un singur impuls ......144 1.231. Schema de m"surare a sarcinii termice a unui cazan ...........................144 1.232. Schema de montare a unui robinet pe o conduct" ................................144 1.233. Schema conexiuni a traductorului inductiv cu plonjor nedivizat .........144 1.234. Modul grup termic VIADRUS G90/10-48000/680000kcal/h .............145 1.235. Modul grup termic VIADRUS G90/12-57000/82000kcal/h ...............145 1.236. Scheme centrale termice ......................................................................146 1.237. Scheme de principiu pentru regulatoare directe de presiune/debit.......151 2. Dic!ionar tehnic .................................................................................................157 3. Index alfabetic ...................................................................................................213 3. Bibliografie........................................................................................................217

-viii-