Sunteți pe pagina 1din 22

Anex la Ordinul MDRAP nr..

/2013

NORMATIV PRIVIND DOCUMENTAIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCII, Indicativ NP 074- 0!"

C#$%in&

Capitolul 1. Generaliti.
1.1 S op !i do"eniu de apli are. 1.2 Di#erenierea do u"entaiilor $eote%ni e. 1.3 &eri#i area do u"entaiilor $eote%ni e.

Capitolul 2. Do u"entaiile $eote%ni e pentru di#eritele etape de reali'are a lu rrii.


2.1 2.2 2.3 2.( 2.* 2.+ 2.Studiul $eote%ni preli"inar. Studiul $eote%ni . Studiul $eote%ni de detaliu. Studiul $eote%ni pentru proie tul )n #a' uni . Raportul de "onitori'are $eote%ni a exe uiei. ,xperti'a $eote%ni . Corelarea )ntre do u"entaiile $eote%ni e !i etapele de reali'are a lu rrii.

Capitolul 3. .n/e0ti$area terenului de #undare


Anexe1 A2,3A A 4Cate$oriile $eote%ni e. A2,3A 5 4 ,tapele ela6orrii 0tudiului $eote%ni . A2,3A C 4 7u rrile de in/e0ti$are a terenului u prele/are de e!antioane. A2,3A D4 .n/e0ti$area terenului de #undare prin )n er ri pe teren. A2,3A ,4 Cerine pri/ind "ini"ul de )n er ri )n la6oratorul $eote%ni . A2,3A G 8 Re#erine te%ni e !i le$i0lati/e.

Ca$it'(#( !) G*n*%a(it+,i
!)! Sc'$ -i d'.*ni#( d* a$(ica%* !)!)! Do u"entaiile $eote%ni e la are 0e re#er pre'entul nor"ati/ pot #i )nto "ite pentru1 on0tru ii i/ile9 indu0triale9 a$ro'oote%ni e9 ener$eti e9 tele o"uni aii9 "iniere: on0tru ii rutiere9 dru"uri9 pi0te de a/iaie9 poduri9 tunele: on0tru ii de i #erate: on0tru ii de porturi !i plat#or"e "arine: on0tru ii !i a"ena;ri %idrote%ni e: on0tru ii pentru )"6untiri #un iare: on0tru ii edilitare !i de $o0podrie o"unal: on0tru ii pentru tran0portarea produ0elor petroliere: depo'ite de de!euri9 pre u" !i pentru ori e alte ate$orii de on0tru ii. !)!) Do u"entaiile $eote%ni e la are 0e re#er pre'entul nor"ati/ pot #i )nto "ite at<t pentru <t !i pentru on0tru ii exi0tente9 )n /ederea o6inerii autori'aiei de on0tru ii noi9

on0truire/de0#iinare9 pre u" !i pentru toate #a'ele de proie tare 0ta6ilite )n ondiiile le$ii. =1> De a0e"enea9 do u"entaiile $eote%ni e 0e pot )nto "i9 dup a'9 !i )n adrul experti'elor te%ni e9 in lu0i/ ;udi iare9 al 0tudiilor de i"pa t9 pre u" !i al do u"entaiilor 0pe i#i e pre/'ute de le$e )n /ederea e"iterii a ordurilor/a/i'elor de "ediu. !)!)" Pre'entul nor"ati/ 0e adre0ea' tuturor #a torilor i"pli ai )n pro e0ul in/e0tiional1 proie tani9 /eri#i atori de proie te9 experi te%ni i9 exe utani9 re0pon0a6ili te%ni i9 in/e0titori9 proprietari9 ad"ini0tratori !i utili'atori9 operatori e ono"i i 0pe iali'ai9 pre u" !i autoritilor ad"ini0traiei pu6li e !i or$ani0"elor de /eri#i are/ ontrol.

!)

Di/*%*n,i*%*a d'c#.*nta,ii('% 0*'t*1nic*

!) )! 2atura !i oninutul do u"entaiilor $eote%ni e 0e di#erenia' )n #un ie de etapele de reali'are a lu rrii. !) ) Do u"entaiile $eote%ni e pentru etapele de proie tare tre6uie 0 in 0ea"a de ate$oria $eote%ni a lu rrii. =1> ?n anexa A 0unt date re o"andri pri/ind 0ta6ilirea )n adrea' o lu rare. ate$oriei $eote%ni e )n are 0e

!)" V*%i/ica%*a d'c#.*nta,ii('% 0*'t*1nic* !)")! ?n a'urile )n are9 )n on ordan u pre/ederile pre'entului nor"ati/9 0e i"pune /eri#i area unei do u"entaii $eote%ni e9 /eri#i area /a #i e#e tuat de un /eri#i ator de proie te ate0tat pentru do"eniul A# @Re'i0tena !i 0ta6ilitatea terenului de #undare al on0tru iilor !i "a0i/elor de p"<ntA.

Ca$it'(#( ) D'c#.*nta,ii(* 0*'t*1nic* $*nt%# di/*%it*(* *ta$* d* %*a(i2a%* a (#c%+%ii


)! St#di#( 0*'t*1nic $%*(i.ina% )!)! Studiul $eote%ni preli"inar =SG4P> e0te do u"entaia $eote%ni ne e0ar pentru #a'ele preli"inare de proie tare =0tudiul de pre#e'a6ilitate !i/0au 0tudiul de #e'a6ilitate>. )!) Studiul $eote%ni preli"inar nu 0e poate 0u60titui 0tudiului $eote%ni ne e0ar la proie tarea lu rrilor.

St#di#( 0*'t*1nic

) )! Studiul geotehnic (SG)9 )n )nele0ul pre'entului nor"ati/9 e0te nu"it )n SR ,2 1BB-42 @Raportul privind investigarea terenuluiA. ) ) Studiul geotehnic repre'int do u"entaia $eote%ni de 6a' ne e0ar pentru proie tarea ori rei on0tru ii. ) )" Studiul geotehnic #a e parte din Do u"entaia te%ni pentru autori'area exe utrii lu rrilor de on0tru ii =D.C.A.C.>9 are 0e in lude )n Proie tul te%ni =P.C%.>. ) )4 Studiul $eote%ni /a onine9 on#or" SR ,2 1BB-429 dou apitole prin ipale1 =a> pre'entarea in#or"aiilor $eote%ni e =6> e/aluarea in#or"aiilor $eote%ni e =1> ?n apitolul pri/ind pre'entarea in#or"aiilor $eote%ni e e0te o6li$atorie in luderea unor #i!e 0inteti e pentru #ie are #ora; 0au 0onda; de0 %i09 utili'<nd "odelul din Anexa D. =2> ?n apitolul pri/ind e/aluarea in#or"aiilor $eote%ni e 0e /or in lude re o"andri a0upra 0i0te"ului de #undare. )" St#di#( 0*'t*1nic d* d*ta(i# )")! Studiul $eote%ni de detaliu =SG4D> 0e ela6orea' pentru #a'a de detalii de exe uie =D.,.>9 )n a'ul )n are pentru a ea0t #a' de proie tare 0unt ne e0are ele"ente 0upli"entare #a de ele #urni'ate de Studiul $eote%ni ela6orat pentru #a'a de Proie t te%ni =P.C%.> !i are a # ut parte din D.C.A.C. )") Studiul $eote%ni de detaliu =SG4D> e0te re o"andat pentru a"pla0a"ente u potenial de alune are 0au pe are 04au produ0 alune ri pre u" !i pentru o6ie ti/e i"portante u de'/oltare "are )n plan !i/0au )n ad<n i"e.

)4 St#di#( 0*'t*1nic $*nt%# $%'i*ct#( 3n /a2+ #nic+ )4)! ?n a'ul )n are proie tul 0e ela6orea' )n #a' uni =P.C%. E D.,.>9 pre/ederile de la p t. 2.2 !i 2.3 r"<n /ala6ile !i pentru Studiul $eote%ni pentru proie tul )n #a' uni =SG4F>. )4) ?n anexa 5 0e pre'int 0inteti etapele de ela6orare9 pre0taiile de e#e tuat !i do u"entele de #urni'at de tre ela6orator !i "odalitile de /eri#i are a do u"entaiilor SG9 SG4D !i SG4F.

)4 Ra$'%t#( d* .'nit'%i2a%* 0*'t*1nic+ a *5*c#,i*i )4)! Monitori'area $eote%ni a exe uiei are )n /edere ur"rirea exe uiei lu rrilor le$ate de teren )n on ordan u pre/ederile proie tului te%ni /detaliilor de exe uie9 pentru a 0e putea di0pune9 da 0e do/ede!te ne e0ar9 adaptarea detaliilor de exe uie pe "0ura a/an0rii lu rrilor9 )n #un ie de ondiiile $eote%ni e )nt<lnite !i de o"portarea lu rrilor )n #a'a de exe uie. )4) Monitori'area $eote%ni a exe uiei are )n /edere !i u"rirea o"portrii "a0i/elor de p"<nt =de#or"aii9 depla0ri9 /ariaii ale ni/elului apei 0u6terane !.a.> )n #a'a de exe uie a lu rrilor. )4)" Raportul de "onitori'are $eote%ni a exe uiei a e0tora uprinde notele de 0inte' ale "onitori'rii $eote%ni e =)n pri"ul r<nd natura !i ara teri0ti ile p"<nturilor )nt<lnite !i o"pararea u pre/i'iunile>9 pre u" !i note pri/ind o"portarea lu rrii )n ur0 de exe uie !i a /e intilor. )4)4 Monitori'area $eote%ni a exe uiei !i ela6orarea raportului de "onitori'are $eote%ni 0e reali'ea'9 prin $ri;a 6ene#i iarului9 de tre proie tantul lu rrii )n adrul a ti/itii de a0i0ten te%ni 9 )"preun u ela6oratorul 0tudiului $eote%ni 9 0au9 dup a'9 de tre experi//eri#i atori te%ni i de proie te9 ate0tai pentru do"eniul A# 8 @Re'i0tena !i 0ta6ilitatea terenului de #undare al on0tru iilor !i "a0i/elor de p"<nt.A )6 E5$*%ti2a 0*'t*1nic+ )6)! ,xperti'a $eote%ni 0e reali'ea'9 la o"anda 6ene#i iarului lu rrii de on0tru ie9 )n #a'a de proie tare !i/0au )n #a'a de exe uie a unei on0tru ii noi9 0au a unei on0tru ii exi0tente. O6ie tul experti'ei $eote%ni e on0t9 )n prin ipal9 )n1 a> &eri#i area apro#undat a 0tudiilor $eote%ni e reali'ate in lu'<nd 4 da e0te a'ul 4 !i e#e tuarea unor in/e0ti$aii $eote%ni e 0upli"entare: 6> &eri#i area apro#undat a 0oluiei de #undare propu0e de proie tantul lu rrii: > &eri#i area re'i0tenei !i 0ta6ilitii terenului de #undare al unei on0tru ii exi0tente9 )n orelare u on0tru iile )n/e inate: *

d> &eri#i area lu rrilor de 0u0inere a ex a/aiilor ad<n i9 de#inite on#or" 2or"ati/ului pri/ind erinele de proie tare9 exe uie !i "onitori'are a ex a/aiilor ad<n i )n 'one ur6ane9 .ndi ati/ 2P 12042013. )6) ?n a'ul unei lu rri exi0tente9 Expertiza geotehnic 0e di#erenia' dup u" lu rarea e0te #r a/arie 0au u a/arie. )6) )! ?n a'ul unei lu rri #r a/arie9 o6ie ti/ul experti'ei $eote%ni e )l repre'int9 de re$ul9 experti'area unui ele"ent $eote%ni 0pe i#i al lu rrii9 u luarea )n on0iderare a 0tudiilor $eote%ni e reali'ate )n di#eritele #a'e ale proie trii pre u" !i a o60er/aiilor # ute pe par ur0ul exe uiei !i exploatrii. )6) ) ?n a'ul unei lu rri are a 0u#erit de$radri9 o6ie ti/ul prin ipal al experti'ei $eote%ni e )l on0tituie in/e0ti$area au'elor $eote%ni e ale de$radrilor produ0e !i propunerea unor lu rri de inter/enie i"ediat9 on0olidare !i reparaii. )6)" Reali'area experti'ei $eote%ni e 0e e#e tuea' de experi te%ni i ate0tai pentru do"eniul A#.

)7

C'%*(a%*a 3nt%* d'c#.*nta,ii(* 0*'t*1nic* -i *ta$*(* d* %*a(i2a%* a (#c%+%ii la0i#i rii9 0u e0iunii !i orelrii do u"entaiilor

)7)! ?n #i$ura 1 0e pre'int 0 %e"a

$eote%ni e pentru on0tru ii )n #un ie de etapele de reali'are a lu rrii.

7i0)! Schema clasificrii, succesiunii i corelrii documentaiilor geotehnice pentru construcii

Ca$it'(#( ") Inv*&ti0a%*a t*%*n#(#i d* /#nda%*


")! Do u"entaiile $eote%ni e 0e 6a'ea' pe in/e0ti$area terenului de #undare. ") .n/e0ti$area terenului de #undare 0e e#e tuea' )n on#or"itate u pre/ederile SR ,2 1BB-42 =,uro ode -1 Proie tarea $eote%ni Partea 21 .n/e0ti$area !i )n er area terenului> pre u" !i u pre/ederile Se iunii 3 Date $eote%ni e din SR ,2 1BB-41 =,uro ode -. Proie tarea $eote%ni Partea 11 Re$uli $enerale>. ")" .n/e0ti$area terenului de #undare 0e reali'ea' prin uniti de pro#il9 dotate ore0pun'tor din pun t de /edere te%ni u utila;e9 aparatur !i di0po'iti/e 0pe iali'ate ate0tate9 !i )n adrate u per0onal a/<nd o ali#i are ade /at )n do"eniul in/e0ti$aiilor $eote%ni e. ")4 7a in/e0ti$area terenului de #undare 0e /or re0pe ta pre/ederile 0tandardului SR EN 22475 ! "nvestiga#ii $i %ncercri geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri piezo(etrice& )artea !* )rincipii tehnice pentru execu#ie. ")4 Operatorii e ono"i i 0pe iali'ai !i per0onalul are reali'ea' in/e0ti$area terenului de #undare tre6uie 0 )ndeplinea0 ondiiile 0ta6ilite prin 0pe i#i aiile te%ni e @ SR +EN "S,-.S 22475 2 "nvestiga#ii $i %ncercri geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri piezo(etrice& )artea 2* +riterii de cali/icare pentru /ir(e $i personalA !i @SR +EN "S,-.S 22475 0 "nvestiga#ii $i %ncercri geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri ale apei su1terane )artea 0* Evaluarea con/or(it#ii /ir(elor $i personalului de ctre o ter# parteA. ")6 .n/e0ti$area terenului de #undare 0e e#e tuea' in<nd 0ea"a de ate$oria $eote%ni a lu rrii. ")6)! ?n anexa C 0unt date re o"andri pri/ind lu rrile de in/e0ti$are a terenului u prele/are de e!antioane. ")6) ?n anexa D 0unt date re o"andri pri/ind in/e0ti$area terenului de #undare prin )n er ri pe teren9 )n #un ie de ate$oria $eote%ni . ")6)" ?n anexa , 0unt date indi aii pri/ind in/e0ti$area terenului de #undare prin )n er ri )n la6oratorul $eote%ni 9 u pre i'area para"etrilor $eote%ni i de deter"inat9 )n #un ie de ate$oria $eote%ni . ")6)4 ?n anexa D e0te pre'entat o @Di! 0inteti a 0onda;ului $eote%ni A9 are e0te re o"andat.

ANEXA A A !) Categoriile geotehnice A !)!) ?n /ederea 0ta6ilirii exi$enelor proie trii $eote%ni e 0e introdu geotehnice1 !2 2 $i 0. ?n adrarea preli"inar a unei lu rri )ntr4una din categoriile geotehnice tre6uie 0 0e #a 9 )n "od nor"al9 )nainte de in/e0ti$area terenului de #undare. A ea0t )n adrare poate #i ulterior 0 %i"6at. Cate$oria poate #i /eri#i at !i e/entual 0 %i"6at )n #ie are #a' a pro e0ului de proie tare !i de exe uie. Di#eritele a0pe te ale proie trii unei lu rri pot i"pune a6ordri are 0 ore0pund la di#erite categorii geotehnice. 2u e0te ne e0ar 0 0e trate'e )ntrea$a lu rare )n on ordan u exi$enele ate$oriei elei "ai ridi ate. Metodele unei ate$orii "ai ridi ate pot #i utili'ate pentru a ;u0ti#i a o proie tare $eote%ni "ai apro#undat9 0au atun i <nd proie tantul on0ider oportun a e0t lu ru. A !) ) Categoria geotehnic e0te a0o iat u ri0 ul $eote%ni . A e0ta e0te redu09 )n adrul +ategoriei geotehnice !9 "oderat )n a'ul +ategoriei geotehnice 2 !i "are )n a'ul +ategoriei geotehnice 0. ?n adrarea unei lu rri )ntr4o ate$orie de ri0 $eote%ni 0porit i"pune ne e0itatea reali'rii )n ondiii de exi$en ore0pun'toare a in/e0ti$rii terenului de #undare !i a proie trii in#ra0tru turii #olo0ind "odele !i "etode de al ul per#e ionate 0pre a 0e atin$e un ni/el de 0i$uran ne e0ar pentru re'i0tena9 0ta6ilitatea !i ondiiile nor"ale de exploatare a on0tru iei9 )n raport u terenul de #undare. Ri0 ul $eote%ni depinde de dou ate$orii de #a tori1 pe de o parte #a torii le$ai de teren9 dintre are ei "ai i"portani 0unt ondiiile de teren !i apa 0u6teran9 iar pe de alt parte #a torii le$ai de 0tru tur !i de /e intile a e0teia. 3&!&2&!& +ondi#iile de teren ?n /ederea de#inirii ate$orii1 =a> Cerenuri 6une9 on#or" ta6elului A1.1 ate$oriei $eote%ni e9 ondiiile de teren 0e $rupea' )n ur"toarele trei Categorii

Ca6elul A1.1
N%) c%t) 1 2 3 ( * + G Ti$#( d* t*%*n 5lo uri9 6olo/ni!uri !i pietri!uri9 onin<nd "ai puin de (0H ni0ip !i "ai puin de 30H ar$il9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale =a/<nd )n linarea "ai "i de 10H> P"<nturi ni0ipoa0e9 in lu0i/ ni0ipuri pr#oa0e9 )nde0ate9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi #ine u pla0ti itate redu0 =. PI10H>1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e !i pra#uri9 a/<nd eI0.- !i .C0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi #ine u pla0ti itate "edie =10HI. PI20H>1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e4ar$iloa0e9 a/<nd eI1.0 !i .C0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi #ine u pla0ti itate "are =.PJ20H>1 ar$ile ni0ipoa0e9 ar$ile pr#oa0e !i ar$ile9 a/<nd eI1.1 !i .C0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale Ro i 0t<n oa0e !i 0e"i0t<n oa0e )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale F"pluturi o"pa tate reali'ate on#or" unor do u"entaii de exe uie = aiete de 0ar ini> ontrolate alitati/ de uniti autori'ate Ori e o"6inaie )ntre 0trati#i aiile pre i'ate la 2r. rt. 1K+

2OCL1 Se ex eptea' de la )n adrarea la p t. ( !i * p"<nturile 0en0i6ile la u"e'ire9 identi#i ate on#or" nor"ati/ului 2P 12*420109 iar la p t. * p"<nturile ar$iloa0e u u"#lri !i ontra ii "ari9 identi#i ate on#or" nor"ati/ului 2P 12+ 8 2010.

=6> Cerenuri "edii9 on#or" ta6elului A1.2 Ca6elul A1.2


N%) c%t) 1 2 3 ( * + Ti$#( d* t*%*n P"<nturi ni0ipoa0e9 in lu0i/ ni0ipuri pr#oa0e9 de )nde0are "edie9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale =a/<nd )n linarea "ai "i de 10H> P"<nturi #ine u pla0ti itate redu01 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e !i pra#uri9 a/<nd eI0.- !i 0.*I.CI0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi #ine u pla0ti itate "edie1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e4ar$iloa0e9 a/<nd eI1.0 !i 0.*I.CI0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi #ine u pla0ti itate "are=. p >20H>1 ar$ile ni0ipoa0e9 ar$ile pr#oa0e !i ar$ile9 a/<nd eI1.1 !i 0.*I.CI0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#i aii pra ti uni#or"e !i ori'ontale P"<nturi loe00oide aparin<nd $rupei A de p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire de#inite on#or" nor"ati/ului 2P 12*42010 F"pluturi de pro/enien uno0 ut9 onin<nd "aterii or$ani e 0u6 + H9 reali'ate or$ani'at9 0au a/<nd o /e %i"e "ai "are de 10412 ani !i ne o"pa tate iniial.

= > Cerenuri di#i ile ?n a ea0t ate$orie intr ni0ipurile a#<nate9 ni0ipurile 0aturate 0u0 epti6ile de li %e#iere 0u6 a iuni 0ei0"i e9 p"<nturile #ine u on0i0ten redu0 ="c45&5)9 p"<nturile loe00oide aparin<nd $rupei 5 de p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire de#inite on#or" nor"ati/ului 2P 12*420109 p"<nturi ar$iloa0e u u"#lri !i ontra ii "ari9 identi#i ate on#or" nor"ati/ului 2P 12+420109 p"<nturile u oninut ridi at de "aterii or$ani e =pe0te + H>9 terenurile )n pant u potenial de alune are9 p"<nturile 0rturate9 u"pluturi din p"<nt exe utate ne ontrolat.

10

3&!&2&2 3pa su1teran Din pun tul de /edere al pre'enei apei 0u6terane pe a"pla0a"ent9 )n orelare u 0oluia de #undare9 0e di0tin$ trei 0ituaii are tre6uie a/ute )n /edere la de#inirea ate$oriei $eote%ni e . a> ex a/aia nu o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 nu 0unt ne e0are epui0"ente: 6> ex a/aia o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 0e pre/d lu rri nor"ale de epui'"ente dire te 0au de drena;9 #r ri0 ul de a in#luena ne#a/ora6il 0tru turi alturate: > ex a/aia o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 )n ondiii %idro$eolo$i e ex epionale9 i"pun<nd lu rri de epui0"ente u ara ter ex epional. 3&!&2&0 +lasi/icarea construc#iilor dup i(portan# ?n /ederea de#inirii ate$oriei $eote%ni e 0e utili'ea' la0i#i area on0tru iilor )n on#or"itate u anexa 2 din Motr<rea Gu/ernului nr.-++/1BB- pentru apro6area unor re$ula"ente pri/ind alitatea )n on0tru ii9 u "odi#i rile !i o"pletrile ulterioare9 )n patru ate$orii de i"portan1 a> ex epional9 6> deo0e6it9 > nor"al9 d> redu0. 3&!&2&4 6ecint#ile +ategoria geotehnic depinde !i de "odul )n are reali'area ex a/aiilor9 a epui'"entelor !i a lu rrilor de in#ra0tru tur a#erente on0tru iei are 0e proie tea' poate produ e de$radri ale on0tru iilor !i reelelor 0u6terane a#late )n /e intate. Se pot di0tin$e9 din a e0t pun t de /edere9 trei 0ituaii1 a> 6> > ri0 inexi0tent: ri0 "oderat: ri0 "a;or.

A.1.3. Sta ilirea Categoriei geotehnice ?n ta6elul A1.3 0unt date9 u ara ter de exe"pli#i are9 trei orelri )ntre ei patru #a tori detaliai la p t. 2.19 2.29 2.3 !i 2.(. )n /ederea de#inirii ri0 ului $eote%ni . Di#eriii #a tori 0e pot o"6ina !i )n alte "oduri9 )n a#ara 0ituaiilor ilu0trate )n ta6el. De re$ul9 #a torul el "ai ne#a/ora6il dintre ei enu"erai deter"in ni/elul ri0 ului $eote%ni !i 8 )n "od ore0pun'tor 8 )n adrarea )n +ategoria geotehnic ea "ai "are.

11

Ca6elul A1.3
7actorii de avut %n vedere Condiii de teren Apa 0u6teran Cla0i#i area on0tru iei dup ate$oria de i"portan &e inti Riscul geotehnic Exe(plu ! Cerenuri 6une Dr epui'"ente Redu0 Dr ri0 uri Redus )uncta8 2 1 Exe(ple de corelare Exe(plu 2 )uncta8 Cerenuri 3 "edii Cu epui'"ente 2 nor"ale 2or"al Ri0 "oderat 'oderat 3 3 !! Exe(plu 0 Cerenuri di#i ile Cu epui'"ente ex epionale Deo0e6it9 ex epional Ri0 "a;or 'are )uncta8 + (

2 1 9

* ( !:

Pentru a #a ilita )n adrarea lu rrii )ntr4o +ategorie geotehnic9 0e #olo0e!te ur"toarea "etodolo$ie1 a> Se atri6uie #ie ruia dintre a'urile a#erente elor ( #a tori dai )n ta6elul A1.3 un nu"r de pun te9 0pe i#i at )n dreptul a'ului re0pe ti/ 6> Se )n0u"ea' pun tele ore0pun'toare elor ( #a tori > 7a pun ta;ul 0ta6ilit pe 6a'a elor ( #a tori9 0e adau$ pun te ore0pun'toare 'onei 0ei0"i e a/<nd /aloarea a eleraiei terenului pentru proie tare a$ 9 de#init )n Codul de proie tare 0ei0"i 4Partea .4Pre/ederi de proie tare pentru ldiri9 .ndi ati/ P 100419 denu"it )n ontinuare Codul P 100419 a0t#el1 =i> =ii> =iii> trei pun te pentru 'onele u a$ N 092*$ dou pun te pentru 'onele u a$ O =0.1* 0.2*>$ un pun t pentru 'onele u a$ I 091*$

d> ?n adrarea )n categorii geotehnice 0e /a #a e )n #un ie de pun ta;ul total9 )n on ordan u ta6elul A1.(. Ca6elul A1.( Nr& crt& 1. 2. 3. Ri0 ul $eote%ni Cip 7i"ite pun ta; Redu0 +...B Moderat 10...1( Ma;or 1*...21 +ategoria geotehnic 1 2 3

12

A1.!. E"igene #n corelare cu categoriile geotehnice ,xi$enele pri/ind in/e0ti$aiile $eote%ni e are tre6uie reali'ate !i "etodele de proie tare utili'ate9 0unt pre'entate )n ta6elul A1.*9 ore0pun'tor categoriilor geotehnice. Ca6elul A1.*
+ategoria Geotehnic ! Sonda;e de0 %i0e !i/0au #ora;e de re unoa!tere a terenului u prele/are de e!antioane )n /ederea identi#i rii )n la6orator a naturii !i 0trii p"<ntului. Metode de proie tare 6a'ate pe "0uri pre0 ripti/e !i pro eduri 0i"pli#i ate9 a de exe"plu utili'area ta6elelor u pre0iuni on/enionale la #undarea dire t. Cal ulele de 0ta6ilitate !i de de#or"aii 0e /or exe uta dup a'. +ategoriile geotehnice +ategoria Geotehnic 2 .n/e0ti$aii de rutin uprin'<nd 0onda;e de0 %i0e9 #ora;e u prele/area de e!antioane !i "0urarea ni/elului apei 0u6terane9 )n er ri )n la6orator !i9 e/entual9 )n er ri pe teren. +ategoria Geotehnic 0 .n/e0ti$aiile "enionate la Cate$oria $eote%ni 2 !i9 )n plu09 )n er ri u ara ter 0pe ial )n la6orator !i pe teren.

Metode de proie tare $eote%ni e.n/e0ti$aii

Cal ule de rutin pentru Cal ule "ai o"plexe9 are pot 0ta6ilitate/ apa itate portant 0 nu #a parte din nor"ele )n !i de#or"aii #olo0ind "etode /i$oare. u'uale re o"andate )n nor"ele )n /i$oare.

A1.$. Corelarea #ntre tipurile de lucrri i categoriile geotehnice +ategoria geotehnic ! in lude doar lu rrile "i i !i relati/ 0i"ple9 pentru are e0te po0i6il 0 0e ad"it exi$enele #unda"entale /or #i 0ati0# ute #olo0ind experiena do6<ndit !i in/e0ti$aiile $eote%ni e alitati/e9 iar pentru are ri0 urile pentru 6unuri !i per0oane 0unt ne$li;a6ile. Metodele +ategoriei geotehnice ! 0unt 0u#i iente doar )n utili'a "etode de rutin )n proie tarea !i exe uia lu rrilor. Metodele +ategoriei geotehnice ! pot #i 0u#i iente doar da nu 0unt ex a/aii 0u6 ni/elul apei 0u6terane. +ategoria geotehnic 2 in lude tipuri on/enionale de lu rri !i #undaii9 #r ri0 uri "a;ore 0au ondiii de teren !i de 0oli itare neo6i!nuite 0au ex epional de di#i ile. 7u rrile din +ategoria geotehnic 2 i"pun o6inerea de date antitati/e !i e#e tuarea de al ule $eote%ni e pentru a a0i$ura 0ati0#a erea erinelor #unda"entale. ?n 0 %i"69 pot #i utili'ate "etode de rutin pentru )n er rile de la6orator !i de teren !i pentru proie tarea !i exe uia lu rrilor. 13 ondiii de teren are9 pe 6a'a experienei o"para6ile9 0unt re uno0 ute a #iind 0u#i ient de #a/ora6ile9 a0t#el )n <t 0 0e poat

+ategoria geotehnic 0 uprinde o6ie te are nu 0e )n adrea' )n +ategoriile geotehnice ! !i 29 repre'entate prin 0tru turi i"pli <nd ri0 uri "a;ore 0au )n r ri ex epional de 0e/ere9 a"pla0ate )n ondiii de teren di#i ile. Proie tarea lu rrilor din +ategoria geotehnic 0 0e 6a'ea' pe date $eote%ni e o6inute prin )n er ri de la6orator !i de teren reali'ate prin "etodolo$ii de rutin !i 0pe iale !i pe "etode per#e ionate de al ul $eote%ni . ?n adrarea )n una din ele trei categorii geotehnice 0e #a e9 de o"un a ord9 de tre proie tantul 0tru turii !i 0pe iali0tul $eote%ni ian.

1(

ANEXA %

Eta$*(* *(a8'%+%ii &t#di#(#i 0*'t*1nic


N%) c%t) 1. Eta$*(* *(a8'%+%ii d'c#.*nta,i*i Anali'area ererii lientului P%*&ta,ii(* d* */*ct#at -i d'c#.*nt*(* d* /#%ni2at d* c+t%* *(a8'%at'% 4Anali'area do u"entelor #urni'ate de lient pri/ind 0ituaia a"pla0a"entului9 are tre6ue 0 uprind1 ridi area topo$ra#i a 'onei9 date pri/ind on0tru iile !i in0talaiile exi0tente9 pre u" !i reelelor 0u6terane9 %ru6e9 pi/nie 0au alte on0tru ii 0u6terane ondiii 0pe iale pri/ind 0ta6ilitatea !i "odul de exploatare a on0tru iei noi !i a on0tru iilor exi0tente )n /e intate !i alte in#or"aii pri/ind lu rrile proie tate 4,#e tuarea unei an %ete do u"entare a0upra adrului $eote%ni !i9 da e0te a'ul9 artarea $eolo$i 4 te%ni a 'onei a"pla0a"entului De#inirea /olu"ului in/e0ti$rii terenului are /a uprinde9 )n #un ie de ate$oria $eote%ni 1 - #ora;e !i/0au 0onda;e de0 %i0e u prele/are de e!antioane 1> - 0onda;e de0 %i0e pentru )nto "irea de rele/ee !i de0 rierea #undaiilor ldirilor /e ine9 a#late la li"ita de proprietate - )n er ri )n la6orator pe pro6e de p"<nt 2> - )n er ri )n la6orator pe pro6e de ro 2> - )n er ri pe teren - "0urtori ale ni/elului %idro0tati - anali'e %i"i e pri/ind e#e tul apei 0u6terane !i a p"<nturilor a0upra "aterialelor de on0tru ie Studiul $eote%ni pentru #a'a de proie t te%ni /a uprinde1 - date $enerale - pre'entarea in#or"aiilor $eote%ni e - e/aluarea in#or"aiilor $eote%ni e - )n adrarea di#eritelor lu rri )n ate$oriile $eote%ni e - re o"andri pri/ind 0i0te"ul de #undare ,le"entele 0pe i#i ate la p. 3 !i )n plu01 - apa itatea portant a terenului )n a'ul #undrii dire te !i apa itatea portant e0ti"at a piloilor )n a'ul #undrii pe piloi : - "0uri pentru a0i$urarea 0ta6ilitii terenului =da e0te a'ul> : - 0oluii pri/ind )"6untirea terenului =da e0te a'ul> : M'da(itat*a d* v*%i/ica%* P

2.

Plani#i area !i e#e tuarea in/e0ti$rii terenului

3.

,la6orarea 0tudiului $eote%ni =SG4P !i SG>

(.

,la6orarea 0tudiului $eote%ni de detaliu =SG4D>0au a 0tudiului $eote%ni pentru proie t )n #a' uni =SG4F>

,0te o6li$atorie /eri#i area do u"entaiei $eote%ni e de tre un /eri#i ator de proie te ate0tat )n do"eniul A#. ,0te o6li$atorie /eri#i area do u"entaiei $eote%ni e de tre un /eri#i ator de proie te ate0tat )n do"eniul A#.

!9

?n on#or"itate u SR ,2 .SO 22(-*419 e!antionul 0e de#ine!te drept @o antitate de#init de ro 9 p"<nt 0au ap 0u6teran prele/at de la o ad<n i"e 0ta6ilitA 9 Pro6ele de p"<nt 0au ro 0e pre$te0 din e!antioanele prele/ate pe teren9 )n /ederea e#e turii unei )n er ri )n la6orator9 )n on#or"itate u erinele 0pe i#i ate pentru )n er area re0pe ti/.

1*

ANEXA C L#c%+%i(* d* inv*&ti0a%* a t*%*n#(#i c# $%*(*va%* d* *-anti'an*

C!) .n/e0ti$area terenului u prele/are de e!antioane 0e reali'ea' prin #ora;e9 )n on#or"itate u SCAS 12(2/(9 SR ,2 .SO 22(-*41 !i SR ,2 1BB-42 !i prin 0onda;e de0 %i0e9 )n on#or"itate u SCAS 12(2/3. C ) Den0itatea !i ad<n i"ea de in/e0ti$are9 di#ereniate dup tipul de on0tru ie9 0e /or adopta )n on#or"itate u SR ,2 1BB-42 Anexa 5. C") ?n a'ul a"pla0a"entelor u potenial de alune are 0au pe are 04au produ0 alune ri9 nu"rul "ini" de #ora;e pentru o6inerea unui pro#il $eote%ni /a #i de 3.

1+

ANEXA & Inv*&ti0a%*a t*%*n#(#i d* /#nda%* $%in 3nc*%c+%i $* t*%*n D!) ?n a#ara lu rrilor de #ora;e 0au de 0onda;e de0 %i0e9 u prele/are de e!antioane9 are 0unt o6li$atorii pentru ori e in/e0ti$are a terenului de #undare9 0e re o"and utili'area uneia 0au "ai "ultor )n er ri pe teren9 indi ate )n ta6elul D.1. Metodele re o"andate pentru ate$oria $eote%ni 3 0e utili'ea'9 )n a'ul er etrilor pentru a ea0t ate$orie9 )"preun u "etodele indi ate pentru ate$oria $eote%ni 2. D ) Pe a"pla0a"entele 0ituate )n 'onele 0ei0"i e a/<nd /aloarea de /<r# a a eleraiei pentru proie tare a$ N 091* $9 on#or" Codului P100419 0e re o"and pentru ate$oria $eote%ni 2 !i e0te o6li$atorie pentru ate$oria $eote%ni 39 deter"inarea /ite'ei de propa$are a undelor 0ei0"i e de #or#e are /0 prin 0onda;e 0ei0"i e =doQn 4 %ole9 up4%ole 0au ro004%ole> p<n la ad<n i"i de el puin 30". Ca6elul D.1
Cipul de teren :nc*%c+%i $* t*%*n %*c'.andat* Cat*0'%ia Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ 0*'t*1nic+ "

2i0ipuri !i ni0ipuri u pietri!

SPC DP

?n er rile re o"andate pentru ate$oria 2 plu0 )n er rile1 CPC DMC

PMC P7C SPC DP CPC


?n er rile re o"andate pentru ate$oria 2 plu0 )n er rile1 CPCF DMC PMC P7C ?n er rile re o"andate pentru ate$oria 2 plu0 )n er rile1 CPCF DMC D&C P7C P7C 4 )n 0onda; de0 %i09 u inundare

P"<nturi #ine de on0i0ten ridi at =.CJ09*>

P"<nturi #ine de on0i0ten 0 'ut =. CI09*>9 !i u oninut de "aterii or$ani e "ai "are de +H P"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire =PSF>
LEGEND;< SPC 4 )n DP 4 )n CPC 4 in CPCF 4 in PMC 4 )n DMC 4 in D&C 4 )n P7C 4 )n er er er er er er er er are de penetrare 0tandard area de penetrare dina"i are de penetrare u on are de penetrare u pie'o on are u pre0io"etrul are u dilato"etrul plat =Mar %etti> are u 0 i'o"etrul de !antier area de )n r are u pla a

SPC DP CPC

1-

ANEXA E C*%in,* $%ivind .ini.#( d* 3nc*%c+%i 3n (a8'%at'%#( 0*'t*1nic


Cat*0'%ia d* $+.=nt >SR EN ISO !46??- 9 P"<nturi #oarte $ro0iere !i $ro0iere ex ep4 t<nd ni0ipurile Pa%a.*t%i 0*'t*1nici d* d*t*%.inat Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ ! Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ " 4 $ranulo'itate 4 u"iditate 4 $reutate 0pe i#i 4 o"po'iie "ineralo$i !i $rad de alterare1> 4 para"etrii re'i0tenei la #or#e are1> 4 $ranulo'itate 4 u"iditate 4 ara teri0ti ile de o"pa tare =Pro tor>1> 4 $reutate 0pe i#i 4 oe#i ientul de per"ea6ilitate 4 $reutatea /olu"i 4 $rad de )nde0are 4 para"etrii re'i0tenei la #or#e are pe pro6e adu0e la poro'itatea natural1> 4 re'i0tena la li %e#iere2> 4 "odulul dina"i de de#or"aie tran0/er0al9 G !i #ra iunea din a"orti'area riti 9 D(> A elea!i a la ate$oria $eote%ni 2 !i )n "od 0upli"entar1 4 $reutate 0pe i#i 4 pre0iunea de pre on0olidare 4 oe#i ientul de on0olidare pri"ar 4 para"etrii re'i0tenei la #or#e are expri"ai )n #un ie de e#orturile e#e ti/e !i de e#orturile totale 4 oe#i ientul pre0iunii )n 0tare de repau03> 4 "odulul dina"i de de#or"aie tran0/er0al9 G !i #ra iunea din a"orti'area riti 9 D(> A elea!i a la p"<nturile #ine !i )n "od 0upli"entar1 4 oninutul )n CaCO3 4 u"#lare li6er *> 4 pre0iune de u"#lare *> A elea!i a la p"<nturile #ine !i )n "od 0upli"entar1 4 )n er ri )n edo"etru pe e!antioane la u"iditatea natural !i inundate 4 para"etrii re'i0tenei la #or#e are pe pro6e inundate 4 )n er ri )n triaxial u u"e'ire !i

$ranulo'itate

4 4

$ranulo'itate u"iditate

4 4 4 2i0ipuri 4 $ranulo'itate 4

de =Pro tor>1>

$ranulo'itate u"iditate ara teri0ti i o"pa tare

oe#i ientul de per"ea6ilitate1>

P"<nturi #ine

4 4 /olu"i 4 4 pla0ti itate

$ranulo'itate $reutate u"iditate li"ite de

A elea!i a la ate$oria $eote%ni 1 !i )n "od 0upli"entar1 4 "odulul de de#or"aie edo"etri 4 para"etrii re'i0tenei la #or#e are 4 ara teri0ti i le de o"pa tare =Pro tor>1> 4 oe#i ientul de per"ea6ilitate1>

P"<nturi oninut ar6onat ="arnoa0e> P"<nturi 0en0i6ile u"e'ire =PSF>

u )n A elea!i #ine

A elea!i a la p"<nturile a la p"<nturile #ine !i )n "od 0upli"entar1 4 oninut )n CaCO3

A elea!i a la p"<nturile A elea!i a la p"<nturile la #ine !i )n "od 0upli"entar1 #ine !i )n "od 0upli"entar1 4 )n er ri )n 4 )n er ri )n edo"etru pe e!antioane la edo"etru pe pro6e la u"iditatea natural !i u"iditatea natural !i inundate inundate 4 para"etrii

1G

Cat*0'%ia d* $+.=nt >SR EN ISO

Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ !

P"<nturi u u"#lri !i ontra ii "ari =PFCM>

A elea!i a la p"<nturile #ine

Pa%a.*t%i 0*'t*1nici d* d*t*%.inat Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ " re'i0tenei la #or#e are dru" de e#ort i"pu0 1> pe e!antioane inundate A elea!i a la p"<nturile A elea!i a la p"<nturile #ine !i )n #ine !i )n "od 0upli"entar1 "od 0upli"entar1 4 u"#lare 4 u"#larea li6er li6er 4 li"ita de ontra ie 4 li"ita de 4 pre0iunea de u"#lare ontra ie 4 ldura "axi" de u"e'ire 4 pre0iunea de 4 ur6a de ontra ie u"#lare A elea!i a la p"<nturile A elea!i a la p"<nturile #ine !i )n #ine !i )n "od 0upli"entar1 "od 0upli"entar1 4 oninut )n 4 oninut )n "aterii or$ani e "aterii or$ani e 4 indi ele de o"pre0iune 4 oe#i ientul 4 oe#i ientul de on0olidare de on0olidare pri"ar 0e undar

P"<nturi u oninut ridi at de "aterii or$ani e =pe0te 444 +H> !i on0i0ten 0 'ut =.C I 09*> O8&*%va,ii1

1. ?n er ri are 0e exe ut )n anu"ite 0ituaii9 erute de 0pe i#i ul on0tru iei. 2. 2u"ai pentru ni0ipuri #ine !i ni0ipuri pr#oa0e 0aturate 0ituate )n 0upra#aa terenului9 pe a"pla0a"ente uprin0e )n 'onele 0ei0"i e a/<nd a$ N 091* $ = on#or" Codului P10041>. 3. ?n a'ul lu rrilor de 0u0inere a 0pturilor u ad<n i"ea D J + ". (. 2u"ai pe a"pla0a"ente 0ituate )n 'onele 0ei0"i e a/<nd a $ N 091* $ = on#or" Codului P10041>. *. C<nd apare po0i6il de opertarea 0traturilor u oninut )n ar6onat de al ar.

1B

Fnitatea exe utant ................................................ A"pla0a"ent ........................................................... Contra t nr. .............................................................

ANEXA '
7I@A SINTETIC; A SONDAAULUI GEOTEHNIC NR) )))))))))))))
Data )n eperii 0onda;ului ........................................... Data ter"inrii 0onda;ului .........................................

COCA A5SO7FCA / R,7AC.&A

PROD.7 7.CO7OG.C

PRO5A 2.M. 4 Apa 0u6terana

GRA2F7OR.CAC,

COMPR,S.5.7.CAC, .2 ,DOM,CRF R,R.SC,2CA 7A DORD,CAR,

SPC

ADA2C.M,A

GROS.M,A

2FMAR PRO5A =CF75FRACA / 2,CF75FRACA>

ADA2C.M,

D,SCR.,R,A SCRACF7F.

Q D.SCR.5FC., PROC,2CFA7A Cu O d+0/ d10

Q7

QP

.P

.C

Sr

T M2004300 U200 i"3 V 2

O5S,R&AC..

5olo/ani0

Pietri0

Ar$ila

2i0ip

Pra#

"

"

"

"

"

T2/"3

"/0

TPa

TPa

lo/.

10

11

12

13

1(

1*

1+

1-

1G

1B

20

21

22

23

2(

2*

2+

2-

2G

2B

30

31

32

33

3(

3*

3+

3-

3G

NOTA1 Prin 0onda; 0e )nele$e 0onda; de0 %i0 0au #ora; ?n #un ie de ne e0itatea 0tudiului $eote%ni 0e o"pletea'a oloanele ore0pun'toare altor tipuri de deter"inri !i 0e #a pre i'ri )n oloana @O60er/aiiA ?n oloana @-A 0e re o"and utili'area unor 0e"ne on/enionale pentru tipul pro6elor prele/ate =a e0te 0e"ne tre6uie expli itate>

?nto "it9 ...........................

&eri#i at9 20

Ane"a ( Re#erine te%ni e !i le$i0lati/e1 Not) !& Re/erin#ele datate au /ost luate %n considerare la data ela1orrii prezentei regle(entri tehnice; 2& <a data utilizrii regle(entrii tehnice se va consulta ulti(a /or( %n vigoare a re/erin#elor legislative $i tehnice& !) L*0i&(a,i* N%) D*n#.i%* Act#( n'%.ativ -i $#8(ica,ia c%t ) 1. 2or"ati/ pri/ind #undarea on0tru iilor pe apro6at prin Ordinul "ini0trului de'/oltrii 9 p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire9 .ndi ati/ 2P re$ionale !i turi0"ului nr.2+GG/2010 pu6li at )n 12*42010. Monitorul O#i ial al Ro"<niei Partea . nr. 1*G !i 1*G 6i0 din 0( "artie 2011. 2. 2or"ati/ pri/nd #undarea on0tru iilor pe apro6at prin Ordinul "ini0trului de'/oltrii9 re$ionale p"<nturi u u"#lturi !i ontra ii "ari9 !i turi0"ului nr.11*/2012 pu6li at )n Monitorul .ndi ati/ 2P 12+82010. O#i ial al Ro"<niei Partea . nr. 3B- !i 3B- 6i0 din 13 iunie 2012 3. Motr<rea Gu/ernului nr.-++/1BB- pentru Monitorul O#i ial al Ro"<niei Partea . nr. 3*2 din 10 apro6area unor re$ula"ente pri/ind alitatea )n de e"6rie 1BB-. on0tru ii9 u "odi#i rile !i o"pletrile ulterioare (. Cod de proie tare 0ei0"i 4Partea .4Pre/ederi Proie t de re$le"entare te%ni noti#i at u nr. de proie tare pentru ldiri9 .ndi ati/ P 1004 2012/+G(/RO9 2012/+G3/RO9 2012/+G2/RO9 1/2012. 2012/+-B/RO. *. 2or"ati/ului pri/ind erinele de proie tare9 Proie t de re$le"entare te%ni noti#i at exe uie !i "onitori'are a ex a/aiilor ad<n i )n 'one ur6ane9 .ndi ati/ 2P 12042013.

21

) Standa%d* N%) Indicativ c%t ) 1. SR ,2 1BB-4212002. 3. (. *. +. -. G. B. 10. 11. 12. 13. 1(. SR ,2 1BB-421200-/251200B SR ,2 1BB-42/AC12010 SR ,2 1BB-411200( SR ,2 1BB-411200(/251200SR ,2 .SO 22(-*411200SR C,2 .SO/CS 22(-*421200B SR C,2 .SO/CS 22(-*431200B SCAS 12(2/3 8 GSCAS 12(2/( 8 G* SR ,2 .SO 1(+GG411200( SR ,2 .SO 1(+GG421200+ SR ,2 .SO 22(-+421200+ SR ,2 .SO 22(-+431200+.

D*n#.i%* ,uro od -1 Proie tarea $eote%ni . Partea 21 .n/e0ti$area !i )n er area terenului ,uro od -1 Proie tarea $eote%ni . Partea 21 .n/e0ti$area !i )n er area terenului. Anexa naional ,uro od -1 Proie tare $eote%ni . Partea 21 .n/e0ti$area !i )n er area terenului. ,rat ,uro od -1 Proie tarea $eote%ni Partea 11 Re$uli $enerale ,uro od -1 Proie tarea $eote%ni . Partea 11 Re$uli $enerale. Anexa naional .n/e0ti$aii !i )n er ri $eote%ni e. Metode de prele/are !i "0urri ale apei 0u6terane. Partea 11 Prin ipii te%ni e pentru exe uie .n/e0ti$aii !i )n er ri $eote%ni e. Metode de prele/are !i "0urri ale apei 0u6terane. Partea 21 Criterii de ali#i are pentru #ir"e !i per0onal .n/e0ti$aii !i )n er ri $eote%ni e. Metode Ceren de #undare. Cer etarea prin 0onda;e de0 %i0e exe utate )n p"<nturi Ceren de #undare. Cer etri $eote%ni e prin #ora;e exe utate )n p"<nturi Cer etri !i )n er ri $eote%ni e. .denti#i area !i la0i#i area p"<nturilor. Partea 11 .denti#i are !i de0 riere Cer etri !i )n er ri $eote%ni e. .denti#i area !i la0i#i area p"<nturilor. Partea 21 Prin ipii pentru o la0i#i are Cer etri !i )n er ri $eote%ni e. ?n er ri pe teren. Partea 21 ?n er are de penetrare dina"i Cer etri !i )n er ri $eote%ni e. ?n er ri pe teren. Partea 31 ?n er are de penetrare 0tandard

23