Sunteți pe pagina 1din 6

ACIDIMETRIA

Determinarea concentraiei unui acid cu ajutorul unei baze se numete acidimetrie. Pentru determinarea concentraiei unei soluii de HCl ~ N/10 de exemplu este necesar! o soluie etalon de Na"H sau #"H. $e tie c! ne%iind titrosubstane din aceste baze nu se pot prepara soluii etalon. $e poate %olosi o soluie de Na"H ~ N/10 cu %actor cunoscut. I. Determinarea factorului de corecie volumetric, a titrului i a concentraiei la % a unei soluii aproximativ N/10 de HCl cu ajutorul unei soluii aproximativ N/10 de Na H cu factor cunoscut Principiul metodei &a baza metodei st! neutralizarea unui 'olum m!surat de Na"H ~ N/10 cu %actor cunoscut cu o soluie de HCl ~ N/10 (n prezena indicatorului metil)oranj. $%*ritul reaciei este stabilit de sc+imbarea ,'irajul- culorii .albene a metil)oranjului (n mediu alcalin (n portocaliu (n mediu acid. Na"H / HCl 0 NaCl / H1" Reactivi Hidroxid de sodiu ~ N/10. 2odul de preparare al soluiei i stabilirea %actorului de corecie a %ost expus (n lucrarea precedent!. Acid clorhidric ~ N/10. 3n litru de soluie trebuie s! conin! 1/10 din ec+i'alentul).ram al HCl. 4. 0
mol. 89 67 4. = 8 967 . = = 89 675 + 10 1 nr.H

Deci pentru prepararea unui litru de soluie de HCl ~ N/10 ar trebui s! c*nt!rim la o balan! analitic! exact 8 967 . de HCl c.p. ,c+imic pur-. :cest lucru este .reu de realizat. $e tie c! acidul clor+idric este un .az solubil (n ap!. Cel din comer numit HCl concentrat este o soluie cu densitatea 1.1; care conine 87 18 . HCl c.p. (n l00 . soluie. Pentru prepararea soluiei de HCl ~ N/10 este necesar s! tim (n ce 'olum din soluie de HCl cu densitatea 1 1; se .!sete cantitatea de 8 967 . HCl c.p. $e %ace urm!torul raionament< 87 1= . HCl >>>>>>>>>>>>>>..100 . soluie 8 967 . HCl >>>>>>>>>>>>>>...x x0
8 967 100 = ; ? . soluie HCl concentrat. 87 18

:r trebui s! c*nt!rim ; ? . HCl concentrat ,d 0 1 1;-. @n loc s! c*nt!rim este mai simplu s! calcul!m 'olumul corespunzator<
2asa ;? = = ? 18 ml HCl. Densitate 1 1;

$e m!soar! ? 18 ml HCl cu densitatea 1 1; cu un cilindru care se introduc cantitati' ,prin sp!l!ri repetate- (ntr)un balon cotat de 1000 ml (n care se .!sesc 100)1=0 ml ap!. $e completeaz! apoi cu ap! distilat! p*n! la un litru. !etil"oranj 0,1 % soluie apoas 1

Modul de lucru $oluia de HCl ~ N/10 ast%el preparat! se titreaz!. Cu o pipet! .radat! se m!soar! exact = ml Na"H ~ N/10 cu %actor cunoscut care se introduc (ntr)un balon 4rlenmeAer. $e adau.! 1)1 pic!turi metil) oranj. $e spal! pereii balonului cu o pipet! cu cca 10 ml ap! distilat!. @ntr)o biuret! cu robinet de sticl! se introduce soluie de HCl ~ N/10 p*n! la di'iziunea zero. $oluia din balon se titreaz! cu HCl ~ N/10 p*n! c*nd culoarea .alben! a indicatorului 'ireaz! (n roz desc+is. $e citete 'olumul de HCl ~ N/10 %olosit la titrare. $e repet! titrarea %!c*ndu)se media a trei determin!ri. Calculul $e presupune c! la titrare s)au %olosit 6 7 ml HCl N/10 iar %actorul +idroxidului de sodiu este cel stabilit anterior B 0 ;?08. Pentru calcularea %actorului HCl ~ N/10 se poate %olosi relaia 1! stabilit! mai sus<
C1 % 1 = C1 % 1

adic"# Na"H ~ N/10


= 0 ;?08

HCl ~ N/10
6 7 %1

de unde<

%1 =

= 0 ;?08 = 1 081; 67

$)a stabilit deci c!< HCl ~ N/10

$% & 1'0(1)

@nlocuind datele obinute la noi (n relaia *!' relaie stabilit! pornind de la le.ea ec+i'alenei putem determina titrul real al soluiei de HCl ~ N/10.
Dr = D t %

Ditrul teoretic al unei soluii de HCl ~ N/10 se calculeaz! ast%el< 1000 ml HCl exact N/10 >>>>>>>>>>>>>.8 967 . HCl 1 ml HCl exact N/10>>>>>>>>>>>>>..0 008967 . HCl Dt 0 0 008967
Dr = 0 008967 1 081; = 0 008798 .

Concentraia E 0 0 008798 1000 = 8 798 .. Normalitatea soluiei este<


4. , HCl- 89 67 = 10 8 798 8 798

Fezultatele lucr!rii< % 0 1 081; HCl N/10 Dr 0 0 008798 C E 0 8 79= . 1

II. Determinarea factorului de corecie volumetric titrului i a concentraiei la % a unei soluii aproximativ N/10 de H#$ %, cu o soluie etalon de car&onat de sodiu 'Na#C () Ditrul soluiei de H1$"6 i al soluiei de HCl se mai poate stabili %olosind i o serie de substane etalon cum sunt< carbonat de sodiu ,Na1C"8- oxalat de sodiu ,C""Na-1 borax ,Na1G6"7 10H 1 "- etc. Dintre acestea cel mai %rec'ent utilizat este Na C" . 1 8 Principiul metodei &a baza metodei st! urm!toarea reacie de neutralizare <
H 1 $" 6 + Na 1 C" 8 = Na 1 $" 6 + C" 1 + H 1 "

Ca indicator se %olosete metil)oranjul care 'ireaz! de la .alben p*n! la portocaliu. Reactivi Car&onat de sodiu N/10, soluie etalon* 2asa molecular! a carbonatului de sodiu este e.al! cu 109 19.
4. = 109 19 = =8 0? ,ec+i'alentul s)a stabilit con%orm reaciei date mai sus-. 1

3n litru soluie de Na1C"8 N/10 'a conine 1/10 din ec+i'alentul).ram<


=8 0? = = 80? . 10

$e c*nt!rete la o balana analitic! exact = 80? . Na 1C"8 se introduc (ntr)un balon cotat de 1000 ml i se completeaz! la semn cu ap! distilat! i r!cit!. $e omo.enizeaz! soluia prin a.itare. Columul soluiei ce se prepar! poate 'aria dup! necesitate. Acid +ul$uric ~ N/10. 3n litru de acid sul%uric N/10 teoretic trebuie s! conin! 1/10 din ec+i'alentul).ram al H1$"6. 4. 0
masamol. ;? = = 6;5 1 nr.deH +
4. =6;. 10

Pentru prepararea unui litru de soluie de H 1$"6 N/10 ar trebui s! c*nt!rim cu precizie la o balan! analitic! 6 ; . H1$"6 c.p. :cidul sul%uric cu densitate 1 ?6 conine ;9E H1$"6 pur. Calcul!m (n c*te .rame soluie de H1$"6 cu densitate 1 ?6 se .!sesc 6 ; . H1$"6 pur. Dac! 100 . soluie H1$"6 >>>>>>>>>>>>>>;9 . H1$"6 pur x>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.6 ; .
x= 6 ; 100 = = 10 . ;9

@n concluzie se pot c*nt!ri = 1 . H 1$"6 de densitate 1 ?6 (ntr)o %iol! de c*nt!rire cu dop rodat. :cidul sul%uric ne%iind 'olatil ca acidul clor+idric se poate c*nt!ri (n bune condiii la balana analitic!. 2ult mai simplu este (ns! s! m!sur!m (n 'olum cantitatea necesar! calculat! ,= 10 .-<
C= H = 10 = = 1 7? ml H1$"6 pe care ii 'om m!sura cu un cilindru .radat i (i 'om aduce D 1 ?6

cantitati' la un litru cu ap! distilat!. @n mod curent aa se procedeaz!. &a prepararea soluiilor de H1$"6 trebuie inut cont c! are loc o de.ajare de c!ldur!. Pentru a e'ita accidentele (n balonul cotat sau (n 'asul .radat (n care prepar!m soluia se introduce (n prealabil o cantitate de ap! i apoi cu atenie cantitatea de H1$"6 m!surat!. Cilindrul (n care s)a m!surat se spal! de c*te'a ori cu ap! distilat! apele de sp!lare se introduc apoi tot (n balonul cotat. Dup! ce se r!cete soluia se completeaz! la cot! cu ap! distilat!. $oluia ast%el preparat! se titreaz! cu soluia etalon de Na1C"8 N/10. Modul de lucru @ntr)un balon 4rlenmeAer se pipeteaz! exact 10 ml soluie etalon de Na 1C"8 N/10 ,0 1N sau 10 N- se adau.! 1)8 pic!turi metil)onaj 0 1E i se titreaz! la rece cu H 1$"6 ~ N/10 dintr)o biuret! cu robinet p*n! la 'irajul indicatorului de la .alben la portocoliu. $e noteaz! num!rul de ml de acid consumai. @n tot timpul titr!rii se a.it! balonul de titrare printr)o micare circular!. $e %ierbe apoi 1 minute soluia titrat! pentru a (ndepart! C"1 ce s)a pus (n libertate. Dup! r!cire dac! soluia a re'enit la culoare .alben! se continu! titrarea p*n! la 'iraj portocaliu. $e 'or e%ectua cel puin trei determin!ri i se 'or lua (n calcul media 'alorilor celor mai apropiate determin!ri.
)1

Calculul $e presupune c! la titrarea celor 10 ml de soluie etalon de Na 1C"8 N/10 s)au %olosit 10 8 ml de H1$"6 ~ N/10. $e aplic! relaia cunoscut!< C1 %1 = C1 % 1 C1 0 'olumul soluiei etalon deci de Na1C"8 ~ N/10 %1 0 %actorul soluiei etalon C1 0 'olumul soluiei aproximati'e ,H1$"6 ~ N/10%1 0 %actorul soluiei aproximati'e 10 1 = 10 8 % 1 de unde %1 0 0 ;70? $e poate scrie< H1$"6 ~ N/10 cu % 0 0 ;70? Ditrul real al soluiei de H1$"6 ~ N/10 'a %i< Tr & Tt %
Dt = 4. 6; = = 0 006; N 1000 10 1000 Dr = 0 006; 0 ;70? = 0.006719

Concentraia E 0 0 006719 1000 = 6 719; . Normalitatea soluiei este<


4. ,H 1 $" 6 6; = ~ 10 6 719; 6 717;

Fezultatele lucr!rii< % 0 0 ;70? H1$"6 ~ N/10 Dr 0 0 006719 C E0 0 6 719; . Ale,erea indicatorilor -n reac.iile de neutrali/are &a titrare indicatorul nu se %olosete la (nt*mplare ci se ine seama de 'ariaia pH)lui soluiei ce se titreaz! (n jurul ec+i'alenei. Feprezentarea .ra%ic! a 'ariaiei pH)ului unei soluii de acid ,sau la baz!- care se titreaz! cu o baz! ,respecti' cu acid- (n %uncie de procentul de acid ,sau la baz!- neutralizat (n cursul titr!rii poart! numele de cur0" de neutrali/are. :ceste curbe pot a'ea mai multe aspecte datorit! %aptului c! acizii i bazele au t!rii di%erite. 1. :st%el< -n ca/ul titr"rii aci/ilor tari cu 0a/e tari reprezent*nd .ra%ic pentru un sistem de coordonate 'ariaia pH)lui soluiei ce se titreaz! B deci concentraia H / ,pe ordonat!- (n %uncie de procentul de acid neutralizat ,pe obscis!- 'om obine curba de neutralizare respecti'! con%orm %i..10 (n cazul soluiilor de acid i baz!.

1i,.10. Curba de titrare a unui acid tare cu baz! tare Cariaia pH)ului (n jurul punctului de ec+i'alen! poart! numele de +alt de titrare. Pentru o soluie N/10 ,0 1 N 10 )1N- de acid titrat! cu Na"H N/10 saltul are loc (ntre pH 0 6 i pH 0 10 deci at*t (n domeniul acid c*t i (n domeniul bazic. @n acest caz se pot utiliza indicatori cu indicator de 'iraj cuprins (ntre pH 0 6 p*n! la pH 0 10 de la metil)oranj p*n! la %enol%talein!. @ntruc*t la ec+i'alen! se obine o sare neutr! pH)ul la ec+i'alen! 'a %i e.al cu pH)ul de neutralitate adic! 7. 4ste pre%erabil s! se alea.! indicatori cu pH)uri c*t mai apropiate de 7. "binuit se %olosesc %enol%taleina i metil)oranjul. Deoarece oc+iul nostru percepe mai bine apar.ia =

sau inten+i$icarea unei culori c*nd un acid tare se titreaz! cu baz! tare de concentraie cunoscut! se %olosete %enol%talein! iar c*nd o baz! tare se titreaz! cu un acid tare se %olosete metil)oranjul. %. C*nd se titreaz! un acid slab cu o baz! tare saltul de pH (n jurul punctului de ec+i'alen! este mai mic din cauza acidului slab i are loc (n mediu bazic din cauza s!rii rezultate la punctul de ec+i'alent! ,%i..11-. @n acest caz se 'or utiliza indicatori numai cu inter'alul de 'iraj cuprins (n domeniul de pH al saltului de titrare. De exemplu (n cazul titr!rii acidului acetic decinormal cu Na"H de asemenea decinormal saltul de pH are loc (ntre pH 7 7= i pH 10.

1i,.11. Curba de titrare a unui acid slab cu o baz! tare