Sunteți pe pagina 1din 3

TEZ DE LICEN - "MIGRAIA POPULAIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA I CONSECINELE ACESTEIA"

CATEDRA : Management PLAN Introducere.................................................................................................................3 Capitolul I. Definirea fenomenului de migraie coninut anali!a i"toric# tendine $iitoare...............................% &.& Migraia ' definire i"toric (i e$oluie............................................................% &.) Accelerarea mi(c#rilor migratoare demografice dup# cel de'al doilea r#!*oi mondial.........................................................................................................)& &.3 Mondiali!area (i internaionali!area depla"#rilor la "f+r(it de "ecol (i ,nceput de nou mileniu.................................................................................)% Capitolul II. Anali!a economico ' financiar# a ,ntreprinderii -M .Mold*uilding...........................3/ ).& Pre!entarea generala a ,ntreprinderii -M .Mold*uilding. ..........3/ ).) Anali!a economico ' financiara a -M .Mold*uilding ............3) Capitolul III. Migraia populaiei din Moldo$a fenomenul impactul (i modelele po"i*ile de migrare ,n $iitor.....................0& 3.& Migraia din Moldo$a ' fenomenul (i amploarea migraiei ei .......0& 3.) Migraia (i piaa muncii. Impactul "ocial al migraiei ...........12 3.3 Modelele po"i*ile ale migraiei ,n $iitor..................3/ Conclu!ii..................................................................................................................2) 4i*liografie..............................................................................................................21 Ane5e................................6/

Introducere ..-n "ecolul 77I migranii au ne$oie de Europa. Dar (i Europa are ne$oie de ei. Dac# Europa "e tran"forma ,ntr'o fort#reaa ea $a de$eni mai liniat# (i mai "#raca mai "la*# (i mai *#tr+na. 8 Europ# de"c9i"# dimpotri$# $a de$eni mai *una (i mai pro"per# mai puternic# (i mai t+n#ra. 8 condiie pentru

acea"ta ' o politic# migraional# eficace.. :ofi Annan /&.)//0 .;om Nut!en der Migration. Die Tage"!eitung Lumea de a"t#!i ' e"te lumea dinamicii (i a $ite!ei. Ca "# re!i(ti ,n ea e"te ne$oie permanent "# te "c9im*i ,mpreun# cu ea adic# "# te acomode!i la noi "c9im*#ri ale lumii acumul+nd cuno(tine noi (i e5perien#. 4a mai mult ca at+t nu e"te de"tul "# po"ede!i anumite cuno(tine. Cu ele tre*uie "a poi "# le m#nue(ti ,n a(a fel ca ele "#'i aduc# utilitate ma5im#. Dar (i ace"ta cum ne arat# practica nu e"te de"tul. E"te ne$oie (i e cel mai important de a g#"i un a(a loc (i o a(a perioad# de timp unde "# poi aplica cuno(tinele tale ,n a(a fel ca "a'i poi "ati"face la ma5im nece"it#ile contemporane omene(ti. <i dac# a"upra timpului ,n care tr#im noi nu a$em putere p#i locul de lucru nimeni nu ne inter!ice "#'l "c9im*#m. Anume a"ta ,l moti$ea!# pe om "#'(i p#r#"ea"c# locurile natale (i "# plece pe"te .m#ri (i #ri. ,n c#utarea unui "er$iciu mai *un (i cu un c+(tig mai a$an"at. =enomenul migraiei a e5i"tat dintotdeauna concreti!at prin tran"9uman# in$a!ii coloni!#ri (i cruciade "au pro$ocate ,n general de atracia e5ercitat# de regiunile mai *ogate a"upra populaiilor mai "#race. Nu e5i"ta ,n plu" nici un e5emplu ,n i"torie al $reunei #ri a c#rei influena politic# (i economic# "# nu fi *eneficiat de o demografie dinamic# "au de aciunea unei populaii importante (i omogene. Putem con"idera c# e5i"t# o a"emenea "inergie a factorilor politici economici "au demografici a c#ror con>uncie "a nu poat# pro$oca mi(c#ri de migrare. =enomenul imigraiei e"te deci un fenomen internaional "i are ca punct de plecare tara de origine a emigrantului "i ca punct de "o"ire tara ,n care "e $a "ta*ili imigrantul re"pecti$. Tran!iia demografic# fenomenul migraiei contemporane pentru a li "e ,nelege "pecificu& coninutul (i e$oluia $iitoare e"te nece"ar "# fie anali!ate at+t din punct de $edere al e$oluiei i"torice al determin#rilor o*iecti$e (i "u*iecti$e c+t (i al po"i*ilit#ii introducerii unui e$entual control a"pecte ce $or face o*iectul e5plicaiilor urm#toare. ?copul ace"tei lucr#ri e"te de a aprecia cat mai o*iecti$ fenomenul migraiei "i cu o atitudine neutra fata de "u*iect. Multe cercet#ri care "e fac cu a>utorul programelor "i proiectelor internaionale "e fac intr'un conte5t limitat "i "pre un alt "cop dec+t 'migraia. 8*iecti$ele "au pa(ii pentru atingerea datelor "i anali!elor referitor la migraie le $om cla"ifica: &. Con"tatarea "ituaiei reale ce tine de fenomenul migraiei@ ). Aprecierea o*iecti$a a cau!elor migraiei de amploare@ 3. E$aluarea impactului a"upra $ieii "ocio'economica din R.M.@ 0. =ormularea "oluiilor pentru eliminarea pro*lemei ap#rute din ace"t fenomen@ 1. A"umarea ri"curilor de c#tre conducerea tarii@ Ri"curile ap#rute pe *a!a migraiei populaiei din R.M. de tipul "ocial economic "au politic e"te ,n datoria Au$ernului de a reaciona la timp. Au$ernul e"te ,ndatorat "a "tope!e ace"t fenomen . Ca date (i in"trumente de anali!# am folo"it metoda o*"er$aiilor metoda colect#rii datelor precum "i metoda con"ult#rii "peciali(tilor pe domeniul dat. Principalele materiale folo"ite in lucrarea dat# "unt: "ur"ele informaionale proiectele Recen"#m+ntului Acea"t# lucrare poate fi luat# ca model atunci c+nd $or fi di"poni*ile datele modulului "i cercet#rii "tati"tice prin "onda> de la "f+r(itul anului )//2. Atunci cercet#torii pot folo"i acea"t# lucrare ca "ur"# de in"piraie "i cu a>utorul datelor oficiale de la 4iroul Naional de ?tati"tic# "# e5amine!e (i "# e$alue!e fenomenul migraiei din R.M.. Te!a de cur" e"te alc#tuit# din trei capitole.