Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTUL I - POEZIE

1. 2. 3. ". %. ). +. ,. /. Numete cte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: izbutisem i fantome. Explic rolul cratimei n secvena: ce-ntrzie. Construiete un enun n care s foloseti o locuiune expresie care s conin su!stantivul glas. #reci$ea$ dou motive literare identificate n textul dat. &enionea$ dou mrci lexico'(ramaticale ale su!iectivitii pre$ente n textul citat. *ranscrie dou secvene din text care conturea$ dimensiunea temporal a ima(inarului poetic. #re$int semnificaia a dou fi(uri de stil diferite din strofa a doua. -lustrea$. cu exemple din text. dou trsturi ale (enului liric. Comentea$ prima strof. n )0 1 100 de cuvinte 2ase 1 $ece rnduri3. prin evidenierea relaiei dintre ideea poetic i mi4loacele artistice folosite. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

SEMNE de ORTOGRAFIE i de PUNCTUAIE (cerina 2)


CRATIMA : n structura dat, cratima are rolul de a marca dispariia / suprimarea unei silabe i rostirea legat a celor dou cuvinte. [De asemenea, evideniaz gra ic elidarea vocalei !"#. $olul stilistic este acela de a menine msura i ritmul versului 2dac nu e vers li!er3 ! 5cest semn de orto(rafie este utili$at 6i n compunerea prin alturare cu cratim a unor cuvinte compuse: floarea'soarelui. cuvnt'nainte. mai'mult'ca'perfect. cioc'cioc. talme6'!alme6. nord'vest. Clu4'Napoca etc. VIRGULA : a n versul / structura !Nu, drag, nu te deranja , v irgulele au rolul de a izola vocativul de restul enunului, marc%nd adresarea direct. $olul stilistic este acela de a semnala utilizarea discursului adresat, prin pauzele e&presive ce relie eaz apelativul 'drag". (oate izola) vocativul, apoziia, inter*ecia, construcia incidental, construcie e&plicativ de importan / relevan secundar. ! n structura !sun trziul, nebunul, caldul Septembre. , virgulele au rolul de a marca un raport de coordonare la nivel sintactic. $olul stilistic este acela de a semnala, prin pauzele e&presive, termenii unei enumeraii. // !Credei-m, credei-m + raport de coordonare , rol stilistic de a semnala, prin pauza e&presiv, repetiia. c n structura !!dnc, lumina-n ape " s-mpung , virgula are rolul de a marca un raport de subordonare la nivel sintactic. SEMNUL E"CLAM#RII $ INTEROG#RII : ... are rolul de a marca s %ritul enunului e&clamativ / interogativ, semnal%nd intonaia ascendent speci ic. $olul stilistic este acela de a relie a exclamaia retoric / interogaia retoric 2de verificat dac este. ntr'adevr. intero(aie retoric3. PUNCTELE %E SUSPENSIE : a P&'cte(e de )&)*e')ie au rolul de marca o pauz e&presiv, semnal%nd implicarea a ectiv a eului liric. n conte&tul dat, acest semn de punctuaie sugereaz / conoteaz sentimente precum regretul, melancolia, tristeea di uz, dezamgirea, scepticismul etc. De asemenea, poate marca discursul aluziv i, prin ruptur de ritm, trecerea la alt secven poetic / trecerea pe un alt plan al viziunii poetice. ! P&'cte(e de )&)*e')ie utilizate -n versul #$ec"r de d"liu %unerar ..." au rolul de a marca enunul eliptic, discursul suspendat, aluziv, construit pe te.nica sugestiei.
prof. Rodica Lungu 1

LINIA %E PAUZ# : a. Li'ia de *a&+, din structura !&ube'ti ( cnd simiri se de'teapt are rolul de a izola o secven te&tual de tip e&plicativ, printr/o pauz e&presiv prelungit. b. 0tilizat -ntr/un enun eliptic (!1una cea galben + o pat"), (i'ia de *a&+, are rolul de a marca elipsa le&ical, semnal%nd gra ic discontinuitatea discursului poetic, ragmentarismul te&tului. c. Li'ii(e de *a&+- marc.eaz2 / izoleaz o construcie incidental2, 2r2 leg2tur2 sintactic2 cu raza -n care se a l2 [Numai marginea subire-a lunii ) ar mai %i a'a de rece ) ( de-a' putea s i-" srut ( ) ca buza ta.* %OU# PUNCTE : a. %.&, *&'cte situate dup !verbe dicendi" ( a spune, a zice, a ntreba, a rspunde etc.) semnaleaz + ca i linia de dialog + utilizarea stilului direct. b. 3u rolul de a marca o pauz semni icativ ce precede o enumeraie / o structur cu valoare concluziv. MA/USCULA 3re rolul de a semnala caracterul simbolic atribuit unui substantiv comun, subliniind unicitatea / 3re rolul de a supramarca personi icarea. MINUSCULA 4crierea cu liter mic la -nceputul unor versuri semnaleaz gra ic utilizarea te.nicii ingambamentului, marc%nd lu&ul continuu al rostirii mai multor versuri. De asemenea, absena ma*usculelor la -nceput de vers relie eaz caracterul modern al discursului poetic care deplasea$ centrul de (reutate de pe structura formal 2versul3. pe structura lo(ic 2enunul3. 5 ectul stilistic al a!)e'0ei )em'e(.r de *&'ct&a0ie const -n imprimarea unui mod de lecturare uni orm, monoton (susinut i prin ingambament) care sugereaz absurdul e&istenei, o mecanic goal a vieii, lipsa ei de sens. 6 asemenea gra ie evideniaz spiritul de rond al poeziei moderne, avangardiste sau postmoderniste. M-rci (e1ic.-2ramatica(e ale e&(&i (iric) 7 persoana 8 a verbelor 7 persoana 8 a pronumelui 7 ad*ective pronominale posesive la persoana 8 ( meu, mea, n"'tri etc.) 7 verbe la imperativ 7 inter*ecii care evideniaz triri subiective ale eului liric 7 epitete cali icative care pun -n eviden o perspectiv subiectiv a eului poetic. M-rci (e1ic.-2ramatica(e ale )&!iecti3it,ii) 9 persoana 8 i a 88/a a verbelor, a pronumelor, a ad*ectivelor pronominale posesive (meu, tu, n"'tri, v"tri etc.) 9 substantive -n vocativ 9 verbe la imperativ 9 inter*ecii care evideniaz triri subiective ale eului liric 9 epitete cali icative care pun -n eviden o perspectiv subiectiv a eului poetic. %.&, caracteri)tici ale 2e'&(&i (iric $ a(e .*erei (irice) 7 prezena eului liric (prezena instanelor lirice), desemnat -n te&t prin mrci le&ico/ gramaticale ale persoanei 8 (e&emple din te&t) verbe, pronume, ad*ective pronominale posesive la persoana 8 etc.) 7 comunicarea direct a unor idei, reprezentri, sentimente ale scriitorului, -ntr/o viziune poetic original: n te+tul dat, se c"munic n acest m"d idei 'i reprezentri viznd iubirea ) trecerea timpului ) c"ndiia uman ) cun"a'terea ) creaia i sentimente precum
prof. Rodica Lungu 2

nostalgia, regretul, tristeea / pasiunea creaiei, bucuria etc., -ntr/o viziune original structurat pe motivul.../pe simbolul poetic al.../imagini artistice diverse. 7 predominana monologului liric (ca mod principal de e&punere) caracterizat prin) subiectivitate, ambiguitate, re%le+ivitate, sugestie . 7 limba*ul poetic caracterizat prin recvena mare a igurilor de stil pe care se structureaz imaginarul poetic. %.&, caracteri)tici ale (iri)m&(&i )&!iecti3 ) 7 prezena eului liric, desemnat -n te&t prin mrci le&ico/gramaticale ale persoanei 8 (e&emple din te&t) verbe, pronume, ad*ective pronominale posesive la persoana 8 etc.) 7 comunicarea direct a unor idei, reprezentri, sentimente ale scriitorului, -ntr/o viziune poetic original, puternic marcat subiectiv: n te+tul dat, se c"munic n acest m"d idei 'i reprezentri viznd iubirea ) trecerea timpului ) c"ndiia uman ) cun"a'terea ) creaia i sentimente precum nostalgia, regretul, tristeea / pasiunea creaiei, bucuria etc., -ntr/o viziune original structurat pe motivul.../pe simbolul poetic al.../imagini artistice diverse. 7 caracterul con esiv al discursului, -ncadr%nd poezia -ntr/o liric a eului. %.&, caracteri)tici ale (iri)m&(&i .!iecti3 ) 7 discursul descriptiv / gnomic la pers. a 888/a, iind absente mrcilor te&tuale ale eului liric: 7 disimularea viziunii personale i a percepiilor subiective sub masca impersonalitii: vocea liric este o instan rostitoare indeterminat, iar viziunea asupra... este non ocalizat. ;. (rezint valoarea stilistic a utilizrii pers. 8 sg. / a pronumelor i a verbelor de *er) I )2. $spuns) [model) ',e"aic'# -rezena pr"numel"r 'i a verbel"r la pers"ana & singular c"n%er discursului p"etic un caracter c"n%esiv, integrnd p"ezia n lirica re%le+iv, liric a eului. .e+tul p"etic se %"rmuleaz ast%el ca un monolog liric centrat asupra prezenei eului r"stit"r. [-rin indicii pers"anei &, acesta se pr"iecteaz n te+t n ip"staza artistului ) a ndrg"stitului ) a vist"rului ) a eului c"ntemplativ ) a cugett"rului ) a "mului ce remem"reaz n"stalgic paradisul pierdut al c"pilriei /vrste apuse0 etc. # 4 (rezint valoarea stilistic (e&presiv) a utilizrii *er).a'a I *(&ra( / rolul pronumelor i al verbelor la persoana 8 plural. $spuns ;) [model) !,acul'# 1al"area stilistic ) r"lul utilizrii pers"anei & plural c"nst n c"nstruirea viziunii p"etice pe " dubl prezen2 cea a eului liric 'i cea a iubitei. ,a nivelul discursului, pluralul pers"anei & are r"lul de a evidenia m"tivul literar ) ideea p"etic a cuplului de ndrg"stii. $spuns 2) [model) ',a steaua'# 1al"area e+presiv ) r"lul utilizrii pers"anei & plural c"nst n capacitatea de a evidenia caracterul gn"mic al discursului p"etic. !st%el, eul liric se pr"iecteaz n te+t a ca #v"ce a umanitii, %"rmulnd adevruri general-umane. $iscursul p"etic prime'te un pr"nunat caracter a%"ristic, integrnd p"ezia n lirica re%le+iv. $spuns <) [model) '-rndu-mi ru de ad"lescen'# -rezena pr"numel"r 'i a verbel"r la pers"ana & plural are r"lul de a marc3a ideea p"etic a c"e+istenei n universul interi"r a mai mult"r 4euri ) scindarea eului liric n 4v"ci interi"are ) dedublarea n eul ad"lescentin 'i eul matur. !st%el, discursului p"etic i se c"n%er un caracter gn"mic, speci%ic liricii re%le+ive. 5%ectul stilistic al utilizrii mrcil"r pers. & pl. este pr"iecia n te+t
prof. Rodica Lungu 3

a eului ad"lescentin 'i a eului matur. -rin ev"carea vrstei de aur, cele d"u euri par a se reuni n simb"licul #n"i care anuleaz scindrile interi"are, alteritatea "mului m"dern. 5 (rezint valoarea stilistic (un e ect stilistic) / rolul utilizrii *er).a'ei a II-a )2 $ *(. $spuns ;) [model) '1"ci'# -rezena pr"numel"r 'i a verbel"r la pers"ana a &&-a singular c"n%er discursului p"etic caracterul de m"n"l"g aut"adresat, integrnd p"ezia lui !rg3ezi n lirica re%le+iv. 5%ectul stilistic al utilizrii mrcil"r pers. a &&-a este dedublarea eului liric n #v"ci interi"are, scindarea lui n #su%lete-cl"p"t. 6 alt val"are stilistic a indicil"r de pers. a &&-a este aceea de a susine, alturi de substantivul n v"cativ, inv"caia ) inter"gaia ret"ric. $spuns 2) [model) '7l"ss'# -rezena pr"numel"r 'i a verbel"r la pers"ana a &&-a singular c"n%er discursului p"etic caracter gn"mic, integrnd p"ezia lui 5minescu n lirica de meditaie %il"z"%ic. 8"lul ) 5%ectul stilistic al utilizrii mrcil"r pers. a &&-a este "biectivarea eului liric care se disimuleaz sub 4masca unui 4tu cu val"are generic. 6 alt val"are stilistic a indicil"r de pers. a &&-a este ampli%icarea caracterului ret"ric al discursului, speci%ic r"manticil"r 9!lturi de substantivele n v"cativ, mrcile pers. a &&-a genereaz inv"caia ret"ric ) inter"gaia, speci%ic discursului ret"ric 'i celui gn"mic*. 6 a. (rezint valoarea e&presiv a verbelor la c.'7&'cti3 utilizate -n stro a=/ -n poezie $spuns ;) [model) ',acul'# Secvena a d"ua a p"eziei este d"minat de verbe la m"dul c"njunctiv, m"d al ip"teticului, al p"sibilitii virtuale. -rezena verbel"r 4s plutim, 4s are ca e%ect stilistic trans%erul ) saltul din planul realitii e+teri"are, "biective, ntr-un plan al idealitii, al imaginarului, al pr"ieciei subiective ) al visului r"mantic de iubire. 6 alt val"are stilistic a utilizrii c"njunctivului, ce alterneaz cu indicativul /m"d ce e+prim realul, certitudinea0 este ambiguizarea rap"rtului dintre realitate 'i imaginar, real 'i ideal. $spuns 2) [model) '6d'# :n secvena %inal a p"eziei sunt utilizate verbe la m"dul c"njunctiv, m"d al ip"teticului, al p"sibilitii virtuale. -rezena verbel"r 4s p"t, 4s are ca e%ect stilistic trans%erul ) saltul din planul unui prezent al realitii /te+tualizat prin verbe la indicativ, m"d ce e+prim realul, certitudinea0, ntr-un plan temp"ral al viit"rului, al pr"ieciei subiective ntr-" durat ideal ) puri%icat prin su%erin. 6 alt val"are stilistic a utilizrii c"njunctivului, ce alterneaz cu indicativul este ambiguizarea rap"rtului dintre planurile temp"rale, dintre durata "biectiv 'i cea interi"ar, subiectiv. b. (rezint valoarea e&presiv a verbelor la im*erati3 utilizate -n stro a=/ -n poezie $spuns) [model) '6d'# :n secvena %inal a p"eziei sunt utilizate verbe la m"dul imperativ, m"d al e+primrii un"r "piuni %erme. 1erbele 4vin", 4piar) 4, as"ciate substantivului n v"cativ, reprezint sup"rtul te+tual al inv"caiei ret"rice. Se e+prim ast%el d"rina imperativ a eului liric de a dep'i starea de criz e+istenial. 6 alt val"are stilistic a utilizrii imperativului este crearea unei reprezentri antr"p"m"r%ice a ) crearea unei pers"ni%icri, ce sp"re'te e+presivitatea viziunii p"etice. c. (rezint o valoare e&presiv / rolul verbelor la 2er&'+i& utilizate -n... $spuns) [model) ',acustr'# ;tilizarea %"rmei de gerunziu a verbel"r are ca e%ect stilistic crearea un"r imagini auditive, de"arece terminaia speci%ic a acestei %"rme verbale are val"are "n"mat"peic. :n acela'i timp, e+presivitatea la nivelul le+icului p"etic este ma+im, %iindc verbele 4pl"und ) cntnd ) murmurnd sugereaz c3iar prin sensul den"tativ zg"m"tul pl"ii ) ideea de muzic. 6 alt valen stilistic a %"rmei gerunziale
prof. Rodica Lungu 4

este dinamismul pe care l c"n%er tabl"ului )) ... este surprinderea eului liric ntr-" ip"staz dinamic, activ//... este relia%area e+perienei de cun"a'tere, a scenariului iniiatic pe care se c"nstruie'te viziunea p"etic. d. (rezint valoarea e&presiv a verbelor la *re+e't utilizate -n stro a=/ -n poezie $spuns ;) [model) 'Numai p"etul'# Secvena a d"ua a p"eziei este d"minat de verbe la prezentul indicativului /m"d al realului, al certitudinii0, pentru a e+prima ideea p"etic a %iinrii creaiei 'i creat"rului ntr-un durat etern. !'adar, val"area e+presiv a timpului prezent este cea de prezent etern, n ac"rd cu c"ncepia r"mantic a eternitii artei 'i a artistului nve'nicit prin creaia sa. $spuns 2) [model) '7l"ss'# :n p"ezia eminescian, ntregul discurs p"etic este c"nstruit prin utilizarea un"r verbe la prezentul indicativului, pentru a e+prima adevruri general-umane. !'adar, val"area e+presiv a timpului prezent este cea de prezent gnomic, val"are %recvent utilizat n meditaiile %il"s"%ice. $spuns <) [model) '6d'# :n secvena a treia, discursul p"etic este d"minat de verbe la prezent, pentru a e+prima surprinde " ip"staz ) " e+perien ) " revelaie as"ciat unei durate %ragmentare, 4clipei de-acum. !'adar, val"area e+presiv a timpului prezent este cea de prezent liric, val"are ce instituie un plan temp"ral al prezentului, n c"ntrast cu planul ev"cativ ) 'i cu cel care desc3ide perspectiva viit"rului. e. (rezint valoarea e&presiv a verbelor la im*er8ect utilizate -n poezie / -n proz >aloarea e&presiv a imper ectului const -n capacitatea de a surprinde triri, stri, e&periene cu caracter durativ) Stam singur n cav"u... 'i era vnt // aciuni, evenimente -n des urare (-n opera epic). Im*er8ect&( e3.cati3: >aloarea e&presiv a imper ectului const -n capacitatea de a evoca, -ntr/o nostalgic amintire c.ipul iubitei // iubirea pierdut // o e&perien trecut // o realitate trit, devenit amintire // o v%rst trecut // un paradis pierdut al copilriei/al adolescenei etc. n acest conte&t, verbele la timpul imper ect genereaz un plan al rememorrii, al unor e&periene trecute, -n contrast cu planul prezentului (ca -n 6d n metru antic0. Im*er8ect&( de)cri*ti3: >aloarea e&presiv a imper ectului const -n capacitatea de a actualiza -n imagini plastice o realitate trecut, situ%nd/o -ntr/o durat indeterminat. n acest conte&t, verbele la timpul imper ect con er descrierii (lirice sau inserate -n te&tul narativ) un caracter dinamic, -n opoziie cu !decupa*ul" static determinat de utilizarea prezentului. $spuns) 7model: 8Prndu-mi ru de adolescen 89 :n secvena a d"ua a p"eziei sunt utilizate verbe la imper%ect, timp verbal speci%ic ev"crii. 1erbele 4eram, 4treceam) 4, as"ciate adverbel"r 4atunci ) 4mai demult, reprezint sup"rtul te+tual al remem"rrii un"r ) unei vrste trecute, ) unui paradis pierdut al c"pilriei ) al ad"lescenei. 6 alt val"are stilistic a utilizrii imper%ectului, n "p"ziie cu verbele la prezent din prima ) ultima secven este aceea de a crea d"u planuri temp"rale c"ntrastive pe care se structureaz viziunea p"etic. . (rezint valoarea e&presiv a verbelor la 3iit.r utilizate -n stro a=/ -n poezie
$spuns) [model) '$iminea marin'# >aloarea e&presiv a timpului 3iit.r const -n capacitatea de a genera un plan temporal anticipativ. >erbele la 3iit.r din stro a a treia proiecteaz o durat e&istenial ipotetic, spre care aspir eul liric. ?olosirea acestui timp verbal este *usti icat de prezena motivului
prof. Rodica Lungu 5

poetic al trezirii din s"mn prin intermediul cruia se sugereaz iina -n aa unei noi e&periene de cunoatere. @ertitudinea unui viitor al luminii este e&primat i prin motivul rsritului de s"are te&tualizat prin verbul la modul gerunziu + mod al crui rol este acela de a sugera continuitatea -n timp etc.

9 (rezint rolul rec&re'0ei/ re*eti0iei -n poezia citat


$spuns) ['!murg vi"let'# :n p"ezia lui recurena are %uncii multiple, avnd r"lul unui pr"cedeu c"mp"zii"nal. :n primul rnd, recurena este un pr"cedeu speci%ic p"eziei simb"liste, genernd muzicalitatea, de"arece se apeleaz la te3nica re%renului2 versul-re%ren nc3eie prima 'i ultima str"% ) %iecare str"% ) str"%a iniial este reluat ca str"% %inal. :n al d"ilea rnd, prin recuren se impune m"tivul literar principal pe care se c"nstruie'te viziunea p"etic, acesta devenind, evident, laitm"tiv p"etic.

: 8lustrarea unei caracteristici a limba*ului poetic 2expresivitate. am!i(uitate. reflexivitate. su(estie3


E1*re)i3itatea este o caracteristic a limba*ului poetic, const%nd -n valori icarea diverselor resurselor e&presive ale limbii. n te&tul citat, e&presivitatea se realizeaz sistematic, pe toate nivelurile discursului. 7 la nivelul le&icului poetic, prin utilizarea ma*oritii cuvintelor cu sensuri conotative 7 la nivel stilistic, prin iguri de stil, precum) meta ora ......, personi icarea ....etc.) 7 la nivelul sinta&ei poetice sunt e&presive inversiuni, repetiii, enumeraii / topica a ectiv 7 la nivelul viziunii artistice, e&presivitatea este generat de reeaua imaginilor artistice, a motivelor literare, a simbolurilor poetice (e&emple).

; 8lustreaz dou trsturi ale de)crierii arti)tice <' 3er)&ri


$spuns) -"ezia lui ) -"ezia eminescian citat este " descriere literar n versuri, de"arece ea surprinde un tabl"u din natur ntr-" viziune artistic subiectiv. -eisajul de iarn ) de primvar este alctuit cu ajut"rul un"r imagini artistice vizuale 'i auditive ) dinamice, precum ... !lt caracteristic a descrierii artistice n versuri este utilizarea %iguril"r de stil diverse2 epitetul /40, meta%"ra /40, c"mparaia /0. Spre de"sebire de " descriere 'tiini%ic, descrierea literar se %"rmuleaz ntr-un limbaj p"etic bazat pe sensurile %igurate ) c"n"tative ale cuvintel"r 'i se ncadreaz ntr-un tipar de versi%icaie.

= 5&plic, -ntr/un te&t de A/B r%nduri, )em'i8ica0ia tit(&(&i, -n relaie cu te&tul poeziei.
$spuns) .itlul p"eziei lui este alctuit dintr-un substantiv ) sintagm ce impune meta%"ra central ) tema ) m"tivul literar principal pe care se c"nstruie'te viziunea p"etic. -rin substantivul 4melanc"lie, care nume'te d"minanta a%ectiv a discursului p"etic se anticipeaz caracterul elegiac al p"eziei. Se sugereaz, de asemenea, caracterul descriptiv ) c"n%esiv al discursului p"etic. ) Se precizeaz ast%el m"tivul literar principal pe care se structureaz viziunea p"etic. Substantivul este reluat n te+tul p"eziei, %apt ce-i c"n%er r"lul de cuvnt-c3eie care genereaz un cmp semantic b"gat.

> 5&plic )em'i8ica0ia &'ei 8i2&ri de )ti(.


De e&emplu) a) E*itet&( meta8.ric din sintagma !veacul cel de %ier" sugereaz atributele unei lumi -n care duritatea, rceala, pragmatismul au -nlocuit dimensiunea spiritual, sensibilitatea i idealitatea spre care aspir, unciar, iina uman. 4intagma eminescian amintete de ciclul cosmic regresiv, alctuit + dup Cesiod + din v%rsta de aur, v%rsta de argint, cea de bronz i, ultima, cea a -nstrinrii oamenilor de zei i de modelul eroic al e&istenei, !vrsta de %ier". b) Meta8.ra !" b"ab e de spum " de inete condiia poetului -n raport cu o lume care nu/l -nelege, cu un veac prin care trece ca un inadaptat superior. 4imbolul meta oric de mare concretee sugereaz, prin coninutul semantic al celor dou substantive, derizoriul e&istenei, vremelnicia iinei, zdrnicia iluziilor. ?@ (articularitile (iricii r.ma'tice sunt evidente -n s era temelor i a motivelor literare speci ice (5r"s i .3anat"s, n"cturnul, visul, su%erina etc.). 3poi, ipostazele eului liric sunt de initorii pentru estetica romantic) -ndrgostitul devorat de dorul celei preaiubite, vistorul re ugiat -n s era imaginarului. 3lte argumente sunt caracterul elegiac al discursului poetic, subiectivitatea pronunat (liric a eului), retorica discursului. ?? (articularitile )im!.(i)m&(&i sunt) muzicalitatea discursului poetic (realizat prin ritmul i rima versurilor, prin iguri de sunet + aliteraii, asonan e, onomatopee, eu onie, + prin motive or ice, ale
prof. Rodica Lungu 6

instrumentelor muzicale): corespondenele stabilite -ntre elementele ce compun cadrul poetic, -ntre planul realitii e&terioare i planul interior: prezen a unui simbol multisemni icativ (plumbul, ploaia, negrul etc.) pe care se structureaz viziunea poetic: utilizarea te.nicii sugestiei, concretizate prin simbolurile poetice, prin motive speci ice, prin imaginile artistice, prin discursul aluziv (marcat recvent prin puncte de suspensie): prezena unor imagini sinestezice prin care se sugereaz o percepie integral a lumii.

prof. Rodica Lungu 7

S-ar putea să vă placă și