Sunteți pe pagina 1din 10

Tema nr 11. Tromboembolismul pulmonar. Pag 1620-1624. H Subiect complement multiplu. ntrebarea no 1. rspuns a,b,e Triada lui irc!

o" descris pentru #actorii predispo$an%i ai trombo$ei &enoase cuprinde' un status !ipercoagulant sta$a &enoas pre$en%a &aricelor !idrostatice pre$en%a sindromului posttrombotic traumatismul local al peretelui &enos Subiect complement multiplu. ntrebarea no 2. rspuns a,b,d To%i pacien%ii care su#er un episod de tromboembolism pulmonar pre$int una sau multe dintre urmtoarele asocieri' sarcin inter&en%ii c!irurgicale !ipertiroidism obe$itate pericardit acut Subiect complement simplu. ntrebarea no (. rspuns a )ea mai #rec&ent predispo$i%ie ereditar la !ipercoagulabilitate este re$isten%a la proteina endogen anticoagulant denumit' proteina ) acti&at proteina S acti&at protrombina acti&at antitrombina *** #actorul "on +illebrand acti&at Subiect complement simplu. ntrebarea no 4. rspuns b ,actorul -eiden repre$int o anomalie genic consecin%a unei muta%ii la ni&elul genei #actorului po$i%ia /06 care are ca re$ultat substitu%ia unui singur aminoacid' #enilalanin cu glutamin glutamin cu arginin #emilalanin cu arginin guanidin cu glutamin arginin cu guanidin Subiect complement multiplu. ntrebarea no /. rspuns a,b,c ,actorul -eiden este mai #rec&ent dec0t toate celelalte stri de !ipercoagulabilitate ereditare 1i cuprinde asocierea' de#icit de proteina ) de#icit de proteina S de#icitul antitrombinei *** de#icitul antitrombinei 2 de#icitul #actorului &on +illebrand Subiect complement multiplu. ntrebarea no 6. rspuns c,d )are dintre urmtoarele &ariante repre$int cau$e #rec&ente ale tromboembolismului pulmonar' a. trombo$e &enoase ale membrelor superioare .n

b. trombo$e &enoase ale gambelor c. trombo$e &enoase ale pel&isului d. trombo$e &enoase pro#unde pro3imale ale membrelor in#erioare e. trombo$e &enoase pro3imale ale e3tremit%ilor Subiect complement multiplu. ntrebarea no 4. rspuns a,b,e )are dintre urmtoarele situa%ii asociate cancerului pot pro&oca tromboembolism pulmonar' a. c!imioterapia b. imobili$area prelungit a pacientului c. radioterapia curati& d. trombo#lebitele migratorii ca #enomen paraneopla$ic e. obe$itatea e3trem Subiect complement multiplu. ntrebarea no 5. rspuns a,b,d,e 6in punct de &edere #i$iopatologic embolia pulmonar poate a&ea urmtoarele e#ecte' a. obstruc%ie &ascular propor%ional cu mrimea emboliei b. cre1terea re$isten%ei &asculare pulmonare c. #ibro$ pulmonar di#u$ dependent de mrimea &asului obstruat d. cre1terea re$isten%ei cilor aeriene e. se pot asocia #enomene de bron!oconstric%ie Subiect complement multiplu. ntrebarea no 7. rspuns a,b,c,d 6in punct de &edere #i$iopatologic .n embolia pulmonar poate a&ea loc urmtoarele e&enimente care au drept re$ultat alterarea sc!imbului de ga$e' a. !ipo3emiei re$ultat al !ipo&entila%iei al&eolare b. 1untului drepta-st0nga nou #ormat c. reducerea supra#e%ei de sc!imb ga$os d. a#ectarea trans#erului mono3idului de carbon e. e3isten%ei #oramen o&ale patent Subiect complement multiplu. ntrebarea no 10. rspuns a,c,d 8educerea complian%ei pulmonare consecuti& T9P este din punct de &edere #i$iopatologic consecin%a urmtoarelor e#ecte' a. pierderea sur#actantului al&eolar b. #ibro$ei pulmonare e3tinse consecuti&e c. consecin%a edemului pulmonar d. consecuti& unor e&entuale !emoragii pulmonare e. e3udatului pleural care acompania$ T9P .n (0: din ca$uri Subiect complement simplu. ntrebarea no 11. rspuns d )are dintre urmtoarele &ariante #i$iopatologice sunt responsabile pentru producerea !iper&entila%iei al&eolare din cadrul T9P' a. consecuti& e3udatului pleural b. #ibro$ei di#u$e pulmonare secundare c. reducerii cantit%ii de sur#actant al&eolar d. stimulrii re#le3e a receptorilor irita%i e. cre1terii concentra%iei serice a serotoninei

Subiect complement multiplu. ntrebarea no 12. rspuns a,b,c 6ecesul .n T9P poate sur&eni ca o consecin% a urmtoarelor e&enimente #i$iopatologice' a. colapsul circulator b. isc!emie miocardic se&er prin !ipotensiune c. edem pulmonar acut cardiogen d. tamponad cardiac e. insu#icien% tricuspidian se&er secundar Subiect complement multiplu. ntrebarea no 1(. rspuns a,b,c )onsecuti& cre1terii presiunii intra&entriculare drepte .n conte3tul unui T9P se pot produce urmtoarele e&enimente #i$iopatologice' a. bombarea septului inter&entricular care comprim &entriculul st0ng b. comprimarea arterei coronare drepte cu in#arct de &entricul drept consecuti& c. dis#unc%ie &entricular dreapt paralel cre1terii re$isten%ei &asculare pulmonare d. ruptura septului inter&entricular pe msura cre1terii presiunii e. steno$ de arter pulmonar secundar cre1terii tensiunii intraca&itare Subiect complement simplu. ntrebarea no 14. rspuns c )are dintre &ariantele de clinice de T9P se caracteri$ea$ prin asocierea unei #unc%ii cardiace normale clinic 1i ecogra#ic, cu presiune arterial normal' a. T9P masi& b. T9P moderat spre .ntins c. T9P mic spre moderat d. T9P mic e. *n#arct pulmonar Subiect complement simplu. ntrebarea no 1/. rspuns a *ndica%ia de tromboli$ sau embolectomie este recomandat unei singure #orme clinice de T9P' a. T9P masi& b. T9P moderat spre .ntins c. T9P mic spre moderat d. T9P mic e. *n#arct pulmonar Subiect complement multiplu. ntrebarea no 16. rspuns a,b,c,d 9mbolia pulmonar netrombotic are ca posibil etiologie' a. grsime b. lic!id amniotic c. ga$oas d. tumoral e. microtrombi Subiect complement multiplu. ntrebarea no 14. rspuns a,b,c,e )are dintre urmtoarele simptome sunt speci#ice pentru un T9P masi&' a. !ipotensiunea b. ciano$a c. sincopa d. ta!icardia

e. dispneea se&er Subiect complement multiplu. ntrebarea no 15. rspuns b,d,e )are dintre urmtoarele semne sugerea$ diagnosticul de T9P mic, distal locali$at aproape de pleur' a. ciano$a b. tusea seac c. sincopa d. !emopti$ia e. durerea pleural Subiect complement simplu. ntrebarea no 17. rspuns e 6iagnosticul di#eren%ial al T9P se #ace cu urmtoarele a#ec%iuni cu e3cep%ia' a. astmul bron1ic b. costocondrit c. pneumotora3 d. an3ietate e. sarcoido$ Subiect complement simplu. ntrebarea no 20. rspuns d 6iagnosticul di#eren%ial al T9P se #ace cu urmtoarele a#ec%iuni cardiace cu e3cep%ia' a. in#arctul miocardic de &entricul drept b. pericardita constricti& c. !ipertensiunea pulmonar primiti& d. sindromul 6ressler e. insu#icien%a cardiac congesti& Subiect complement simplu. ntrebarea no 21. rspuns e )are este &aloarea minim po$iti& speci#ic pentru diagnosticul de T9P prin do$area 6-dimerilor serici determinat prin te!nica 9lisa' a. peste 100 ng;ml b. peste 200 ng;ml c. peste (00 ng;ml d. peste 400 ng;ml e. peste /00 ng;ml Subiect complement simplu. ntrebarea no 22. rspuns e aloarea seric a 6-dimerilor peste /00 ng;ml re#lect scderea plasmatic a #ibrinei 1i indic tromboli$a endogen #iind speci#ic la un procent de pacien%i de' a. /0: b. 60: c. 40: d. 50: e. 70: Subiect complement simplu. ntrebarea no 2(. rspuns d 6eterminarea 6-dimerilor pentru diagnosticul de T9P nu este speci#ic, cre1teri ale acestora put0nd apare 1i .n urmtoarele situa%ii' a. in#arct miocardic acut

b. septicemii c. neopla$ii d. !ipertensiune pulmonar primiti& idiopatic e. insu#icien% renal cronic Subiect complement multiplu. ntrebarea no 24. rspuns a,b,e <nomaliile clasice depistate pe 9)= la un pacient cu T9P sunt urmtoarele' a. #lutter atrial b. ta!icardie sinusal c. und > pre$ent .n deri&a%ia 6* 1i a d. unde T negati&e pe teritoriul in#erior 6**, 6***, a , e. de&iere a3ial dreapt Subiect complement multiplu. ntrebarea no 2/. rspuns a,c,d 8adiogra#ia toracic poate a?uta la interpretarea unui diagnostic de T9P dac e3ist urmtoarele semne speci#ice' a. olig!emie #ocal b. calci#icri unilaterale .n #orm de #luture al !ilului pulmonar c. densitate peri#eric .n #orm de band deasupra dia#ragmului d. aspectul normal al radiogra#iei cu semnele clinice tipice e. opacitate peri!ilar neomogen retractil Subiect complement multiplu. ntrebarea no 26. rspuns b,d Scintigrama de &entila%ie pulmonar se poate e#ectua cu ga$e marcate in!alate marcate cu i$otopi radioacti&i cum ar #i' a. te!ne%iu b. @ripton c. aur d. 3enon e. iridiu Subiect complement multiplu. ntrebarea no 24. rspuns a,b,c 9cocardiogra#ia metod nonin&a$i& util .n T9P poate stabili diagnosticul di#eren%ial cu alte boli ca de e3emplu' a. in#arctul miocardic b. disec%ia de aort c. tamponada pericardic d. pneumonia bacterian e. cancerul bron!opulmonar Subiect complement multiplu. ntrebarea no 25. rspuns b,c, )are dintre urmtoarele a#irma%ii despre angiogra#ia pulmonar metod utili$at .n diagnosticul T9P sunt ade&rate' a. metod nonin&a$i& accesibil b. poate detecta emboli de p.n la 1-2 mm c. repre$int cea mai speci#ic e3plorare .n diagnosticul T9P d. &aloarea sa in#ormati& este dep1it doar de scintigrama de per#u$ie pulmonar e. nu este recomandat la persoanele .n &0rst

Subiect complement multiplu. ntrebarea no 27. rspuns a,c,e 6iagnosticul de T9P este sus%inut de urmtoarele semne secundare posibil depistate dup e#ectuarea angiogra#iei pulmonare' a. olig!emia secundar b. &ase pulmonare peri#erice largi contractile c. &ase peri#erice sinoase ascu%ite d. #a$ arterial prelungit cu umplere rapid e. #a$ arterial prelungit cu umplere lent Subiect complement simplu. ntrebarea no (0. rspuns e 6iagnosticul de T9P este #oarte pu%in probabil la pacien%ii cu scintigram normal 1i din contr la cei cu scintigra#ie po$iti& probabilitatea diagnosticului de T9P #iind de apro3imati&' a. 40: b. 4/: c. 50: d. 5/: e. 70: Subiect complement multiplu. ntrebarea no (1. rspuns b,c,d *ndica%iile #lebogra#iei de contrast au #ost reduse pentru diagnosticul T9P odat cu de$&oltarea ultrasonogra#iei, ast#el c .n pre$ent se recomand .n urmtoarele situa%ii' a. pacien%i cu sindrom posttrombotic b. pacien%i asimptomatici .n perioada postoperatorie c. pacien%i asimptomatici cu traumati$me comple3e ale membrelor d. pacien%i cu trombo$ &enoas i$olat de gamb e. pacien%i cu suspiciune de trombo$ ilio#emural Subiect complement multiplu. ntrebarea no (2. rspuns c,d Terapia primar .n ca$ul unui T9P cuprinde este re$er&at pacien%ilor cu risc crescut de moarte prin insu#icien% cardiac dreapt sau T9P recurent 1i are ca scop' a. anticoagularea masi& cu !eparin b. anticoagulant oral din prima $i de diagnostic c. embolectomie d. tromboli$ primar e. cardiostimularea primar pentru reducerea riscului de asistol Subiect complement multiplu. ntrebarea no ((. rspuns a,b,d,e 9#ectuarea terapiei primare a T9P prin cateter cuprinde urmtoarele &ariante inter&en%ionale' a. tromboli$a local direct prin cateter b. pul&eri$area mecanic c. instalarea #iltrului de &en ca& d. embolectomie de aspira%ie e. #ragmentarea 1i dispersia distal Subiect complement multiplu. ntrebarea no (4. rspuns c,d Terapia primar c!irurgical este re$er&at ca$urilor de T9P masi& 1i se re#er la' a. #ragmentarea 1i dispersia distal b. pul&eri$are mecanic

c. embolectomie per primam d. trombendarterectomie e. tratament cu aTP Subiect complement simplu. ntrebarea no (/. rspuns d ntr-un T9P #unc%ia &entricular dreapt rm.ne normal dac mrimea teritoriului in#arctat este sub &aloarea de' a. 1/: b. 20: c. 2/: d. (0: e. (/: Subiect complement simplu. ntrebarea no (6. rspuns Tratamentul insu#icien%ei cardiace drepte 1i a 1ocului cardiogen din T9P are ca recomandare urmtoarele metode cu e3cep%ia uneia' a. ameliorarea durerii b. o3igenoterapia c. .ncrcarea &olumic d. suport inotrop po$iti& e. &asodilatatoare pulmonare Subiect complement simplu. ntrebarea no (4. rspuns a Heparina utili$at .n tratamentul T9P are ca e#ect legarea, #i3area 1i accelerarea unei en$ime care in!ib #actorii coagulrii denumit' a. antitrombina *** b. proteina ) c. proteina S d. #ibrina e. colagen *** Subiect complement multiplu. ntrebarea no (5. rspuns a,d,e )are sunt #actorii coagulrii in!iba%i de ac%iunea !eparinei utili$at .n tratamentul T9P' a. ** a b. * a c. *** a d. *A a e. A* a Subiect complement simplu. ntrebarea no (7. rspuns d n timpul tratamentului unui T9P cu !eparin apari%ia unei !emoragii amenin%toare de &ia% sau intracraniene se tratea$ speci#ic cu' a. calciu gluconic b. adrenosta$in c. #itomenadion d. sul#at de protamin e. !emisuccinat de !idrocorti$on

Subiect complement multiplu. ntrebarea no 40. rspuns a,b,c )omplica%iile tratamentului cu !eparin pe termen lung sunt urmtoarele' a. osteoporo$ b. osteopenie c. to3icitate !epatic d. poliradiculone&rit e. pielocistit acut Subiect complement simplu. ntrebarea no 41. rspuns d )are este do$a de !eparin ne#rac%ionat recomandat .n tratamentul T9P sub #orm de per#u$ie continu .n lipsa contraindica%iilor' a. /00-4/0 B*;or b. 1000-12/0 B*;or c. 12/0-1/00 B*;or d. 1000-1/00 B*;or e. 1/00-14/0 B*;or Subiect complement multiplu. ntrebarea no 42. rspuns a,b )are sunt a#ec%iunile din s#era ortopedic ce necesit tratament anticoagulant pro#ilactic pentru T9P' a. prote$ pentru #ractura de 1old b. inter&en%ii c!irurgicale la ni&elul pel&isului c. #ractur de radius cu deplasare d. #ractur metatarsian cu deplasare e. #ractur etmoidal Subiect complement multiplu. ntrebarea no 4(. rspuns b,d,e )are sunt a&anta?ele tratamentului cu !eparine cu greutate molecular mic comparati& cu !eparina standard' a. durat de ac%iune mai scurt b. biodisponibilitate mai mare c. sunt mai ie#tine d. timpul de .n?umt%ire este mai lung e. capacitate mai mic de legare de proteinele plasmatice Subiect complement multiplu. ntrebarea no 44. rspuns b,e )are dintre a#irma%iile despre "ar#arin ca tratament anticoagulant sunt ade&rate' a. do$a de ini%iere a tramentului este de 2,/ mg b. pacien%ii malnutri%i necesit do$e mai mici c. pentru instalarea e#ectului complet al "ar#arinei este ne&oie de obicei de 2 $ile d. pe #ondul unei stri trombotice acti&e ni&elurile de protein S 1i ) cresc rapid e. prin suprapunerea !eparinei 1i "ar#arinei pentru / $ile, e#ectul procoagulant al "ar#arinei poate #i contracarat Subiect complement multiplu. ntrebarea no 4/. rspuns b,c,d )are dintre a#irma%iile despre "ar#arin ca tratament anticoagulant sunt ade&rate' a. cea mai #rec&ent complica%ie a tratamentului este necro$a cutanat b. pre&ine C-carbo3ilarea #actorilor de coagulare

c. este un potent antagonist de &itamin D d. poate scade concentra%ia de protein ) seric e. este contraindicat .n sarcin 1i alptare Subiect complement multiplu. ntrebarea no 46. rspuns a,b,c S0ngerarea repre$int cea mai redutabil complica%ie a tratamentului cu "ar#arin 1i poate #i combtut cu urmtoarele metode .n #unc%ie de se&eritate' a. crioprecipitat b. plasm proaspt congelat c. sul#at de protamin d. &itamina D e. dalteparin Subiect complement multiplu. ntrebarea no 44. rspuns b,c,d *ndica%iile de montare a unui #iltru la ni&elul &enei ca&e in#erioare sunt urmtoarele la un pacient cu risc de T9P' a. #emei cu risc moderat postpartum b. pre&enirea T9P la pacien%i cu insu#icien% cardiac dreapt c. contraindica%ii de tratament anticoagulant la pacien%i cu risc de s0ngerare acti& d. trombo$ &enoas recurent .n ciuda tratamentului corect anticoagulant e. dup primul episod de trombo$ &enoas a gambei Subiect complement multiplu. ntrebarea no 45. rspuns b,c,e Terapia trombolitic .n T9P conduce la scderea ratei mortalit%ii 1i recuren%ei acestuia, scopul terapeutic #iind' a. scaderea !ipertensiunii pulmonar secundare T9P b. di$ol&area unei mari pr%i din trombusul arterial pulmonar c. pre&enirea descrcrii continue de serotonin d. reducerea inciden%ei sindromului posttrombotic e. di$ol&area sursei trombului din &enele pel&ine sau pro#unde ale membrelor in#erioare Subiect complement multiplu. ntrebarea no 47. rspuns a,b,d,e 6urata tratamentului anticoagulant la pacien%ii cu un episod de T9P sau cu risc crescut este' a. primul episod de trombo$ &enoas a gambei minim ( luni b. un episod de trombo$ &enoas pro#und pro3imal minim 6 luni c. sindromul posttrombotic bene#icia$ de tratament anticoagulant toat &ia%a d. dup un episod de T9P tratamentul este minim 1 an e. pacien%ii obe$i cu risc crescut trebuie anticoagula%i oral toat &ia%a Subiect complement simplu. ntrebarea no /0. rspuns c n care perioad a sarcinii are inciden% ma3im embriopatia "ar#arinic' a. .n primele 4 sptm.ni b. .n primele 5 sptm.ni c. .ntre sptm.nile 6 -12 d. .ntre sptm.nile 5 -16 e. dup 14 sptm.ni