Sunteți pe pagina 1din 56

ADMINISTRATOR CREDITE

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Conjunctura macroeconomica cauzele adancirii crizei economice mondiale in economia romaneasca

Alimentarea cresterii economice prin comsum, favorizat de conditiile relaxate de creditare Lipsa investitiilor in competitivitate si eficienta economica Dependenta de capitalurile straine Aparat administrativ greoi si supradimensionat Lipsa reformelor structurale
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Calitatea creditelor in conditii de criza


In contextul crizei economice, pe fondul unei incetiniri semnificative a creditarii, rata creditelor neperformante a inregistrat o continua crestere: Dec.2009 7.89% Dec. 2010 11.85% Iunie 2011 13.35%
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Principiile Basel II privind managementul riscului de creditare


Analiza mediului economic si strategia de risc de credit Proces adecvat de acordare a creditelor Procese de administrare si monitorizare adecvate Control adecvat al intregului proces de creditare
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Monitorizarea etapa importanta a procesului de creditare


Un credit bine structurat este deja pe jumatate colectat Un credit bine structurat si corect monitorizat este integral rambursat Rezultatul monitorizarii se regaseste in influenta directa asupra necesarului de capital, de rezerve si de provizioane, si deci in profitabilitatea bancii.
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Scopul monitorizarii
Scopul monitorizarii: - detectarea din timp a schimbarilor in riscul presupus al unui imprumutat - actiunea inaintea aparitiei unei probleme precum intarzierile la plata. In special in cazul creditelor corporate monitorizarea trebuie pliata pe riscul clientului/tranzactiei
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Caracteristici ale pocesului de creditare ce pot fi observate in portofoliile de credite cu probleme

Multe exceptii de la politici riguroase de creditare Concentrari de credite(expuneri mari) Crestere prea rapida Administrare slaba a creditelor Presiune si suprasolicitarea angajatilor
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Responsabilitatea in procesul de creditare

O buna cultura de creditare implica definirea clara a responsabilitatilor

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Limitari impuse de BNR la creditarea persoanelor fizice


-Gradul

de indatorare in raport cu veniturile teste de stress pe cursul de schimb, rata dobanzii, venituri pentru clientii neacoperiti la riscul valutar; -Grad de acoperire cu garantii pentru creditele de consum; -Limitare LTV pentru creditele de investitii imobiliare

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Riscul de contrapartida Riscul de tranzactie


Modelul celor 5C Caracter; Capacitate; Colateral; Capital; Conditii; Analiza companiei Managementul companiei Mediul Informatii financiare Analiza facilitatii de credit (scopul, sursa, planul B) Structurare Monitorizare Normele interne Risc vs castig Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Responsabilitati Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

10

Evaluarea riscului de credit intrebari cheie - Imprumutatul


Management Exista un mix intre capacitatea de leadership si de management adecvat pentru industrie? Exista dorinta si vointa de a rambursa imprumutul? Sunt genul de oameni cu care vrem sa facem afaceri? Care sunt punctele forte si punctele slabe ale managementului; Cat de buna este capacitatea de planificare? Exista un plan credibil? Ar suferi imprumutatul in lipsa managerilor cheie? Cum va arata societatea in urmatorii 3-5 ani? Structura financiara Are clientul istoric de autofinantare? Care este filosofia de management a riscului Cum este gradul de indatorare? Proiectiile au sens d.p.d.v. al istoriei debitorului si perspectivele pentru piata sa, industrie si exigentele exogene?
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

11

Evaluarea riscului de credit intrebari cheie Cererea de imprumut


Ce va face imprumutatul cu banii? Cum arata bilantul? Cu cat contribuie imprumutatul? Cum va rambursa imprumutatul creditul? Cat de tare am putea gresi? Care e adoua solutie? Care e gradul de acoperire cu garantii

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

12

Structura imprumutului. Monitorizarea. Conformitatea cu politica de creditare. Risc vs recompensa. Responsabilitate

Tipul facilitatii vs termene Cum vom detecta schimbarile in risc? De ce anumite conditii au fost selectate? Imprumutatul este implicat in monitorizarea creditului? Imprumutatul este conform cu politica de creditare? Sunt exceptii? Sunt acestea justificate? Suntem platiti adecvat pentru riscul pe care ni-l asumam? Daca ceva nu merge bine cum va afecta aceasta profitabilitatea portofoliului? Cine este responsabil pentru imprumut? Am vrea sa acordam acest imprumut?
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

13

Analiza financiara. Proces care implica analiza, diagnostic si prognozare, al carui scop final este sa evalueze existenta sau inexistenta capacitatii financiare a contrapartidei de onorare a obligatiilor de plata la scadenta
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

14

Reguli de baza privind tranzactiile contabile


Categorii de conturi activ, datorii, capital, venituri, cheltuieli; Valoarea activelor unei companii este egala cu suma obligatiilor asumate fata de diversi creditori si fata de proprietarii afacerii; Pozitiile de activ se evidentiaza in ordinea lichiditatii lor; Pozitiile de pasiv se evidentiaza in ordinea exigibilitatii(pornind de la cele mai exigibile); Veniturile si cheltuielile se grupeaza functie de caracterul lor (operationale, financiare, exceptionale); Veniturile sunt recunoscute la momentul facturarii, cheltuielile la momentul executiei; Cheltuielile fixe nu variaza functie de volumul vanzarii/productiei, cheltuielile variabile sunt cele strans legate de vanzari
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

15

Bilantul
BC este o poza/imagine la un moment dat a mijloacelor de care dispune afacerea respectiv a surselor de finantare Structureaza activele in functie de capacitatea de a se transforma in lichiditati si arata felul in care acestea sunt finantate Ofera informatii importante despre echilibrul bilantier Ofera informatii despre ciclul de conversie al numerarului
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

16

Contul de profit si pierderi


CPP reflecta veniturile si cheltuielile unei afaceri pentru o perioada de timp istorica Arata capacitatea firmei de avinde produse/servicii Structureaza veniturile si cheltuielile pe surse de constituire:din activitatea de baza, financiare, exceptionale.
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

17

Echilibrul bilantier
Active curente Numerar Creante Stocuri Pasive curente Furnizori Personal Bugete Credite TS Capital de lucru Active fixe Excedentul capitalului permanent Finantari pe termen mediu si lung Capitaluri proprii

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

18

Cererea de credit persoane fizice


Informaii privind clientul i familia acestuia Informaii privind creditul Garanii propuse Istoricul bancar Acord de consultare a Biroului de Credit Adeverina de salariu

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

19

Termeni utilizati in procesul de determianre a ajustarilor prudentiale de valoare

- debitor; expunere la riscul valutar;entitate de risc; principal; credite din categoria activelor problema; operatiuni de inlocuire a expunerilor existente
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

20

Garantii
Garantii reale; valoarea de piata Garantii personale Garantii exprese, irevocabile, neconditionate Valoarea de piata

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

21

Clasificarea creditelor si plasamentelor - criterii


serviciul datoriei

performanta financiara initierea de proceduri judiciare

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Principii privind clasificarea creditelor


Creditele acordate unui debitor si/sau plasamentele constituite la acesta se incadreaza intr-o singura categorie de clasificare pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea in considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare. Cu ocazia primei clasificari ulterioare operatiunilor de inlocuire de expuneri reprezentand credite din categoria activelor problema, care au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii la nivel individual au ramas in continuare, dupa inlocuire, in categoria activelor problema si care au implicat diminuarea serviciului datoriei, se va lua in considerare performanta financiara a debitorului in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzatoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi pe baza informatiilor actualizate la data operatiunilor respective
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

23

Performanta financiara
Categoriile de performanta financiara sunt notate de la A la E, dupa cum urmeaza: - in cazul debitorilor din sectorul institutiilor de credit, performanta financiara este incadrata in categoria A; - in cazul debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit, performanta financiara este incadrata in categorii de la A la E, in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia; Performanta financiara este unica la nivel de client si se determina in baza ultimelor informatii disponibile.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

24

Matricea clasificarii expunerilor fata de clientela nebancara


Performanta financiara Serviciul datoriei(zile)

Proceduri judiciare

0-15

Standard Pierdere

In observatie Pierdere Substandard Pierdere Indoielnic Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere

Substandard Pierdere Indoielnic Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere

Indoielnic Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere

Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere

NU

16-30

In observatie Pierdere

31-60

Substandard Pierdere

61-90

Indoielnic Pierdere

minim 91 zile

Pierdere Pierdere

DA

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

25

Garantii luate in calcul in vederea deducerii din expunerea fata de debitor

Garantii personale Garantii reale

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Determinarea necesarului de provizioane


Categoria de clasificare Standard In observatie Substandard Indoielnic Pierdere
Coeficient de provizionare pentru credite, altele decat cele acordate PF expuse la riscul valutar Coeficient de provizionare pentru creditele acordate PF expuse la riscul valutar

0,00 0,05 0,20 0,50 1,00

0,07 0,08 0,23 0,53 1,00

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Garantii uzuale care pot diminua expunerea institutiei de credit fata de entitatea de risc
Tipul garantiei
Garantii exprese, irevocabile, neconditionate emise de administratia centrala/banca centrala/titluri emise de acestea Depozite colaterale/certificate depozit emise de institutia imprumutatoare si pastrate la aceasta Garantii exprese, irevocabile, neconditionate emise de institutiile de credit din Romania Garantii exprese, irevocabile, neconditionate emise de fondurile de garantare din Romania Polite de asigurare a riscului de neplata Garantii reale

Coeficient maxim de deducere 1 1 0.8 0.5

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Credite din categoria activelor problema


dificultatea financiara semnificativa a debitorului; o incalcare a contractului de catre debitor (de exemplu, neindeplinirea obligatiei de plata a dobanzii sau a principalului); Banca, din motive economice sau juridice legate de dificultati financiare in care se afla debitorul, i-a acordat acestuia o concesie pe care in alte conditii nu ar fi acordat-o; devine probabil ca debitorul va intra in faliment sau in alta forma de reorganizare financiara; disparitia unei piete active pentru activele financiare de tipul creditelor din cauza dificultatilor financiare

sau: exista date observabile care arata/indica o scadere cuantificabila in fluxurile de numerar viitoare estimate aferente pentru un portofoliu de credite, comparativ cu fluxurile initiale recunoscute aferente acestuia, cu toate ca scaderea nu poate fi identificata cu creditele la nivel individual din cadrul respectivului portofoliu

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Operatiuni de inlocuire a expunerilor existente


Operatiuni desfasurate in legatura cu expuneri aflate in portofoliu, concretizate prin noi expuneri sau prin modificarea termenilor contractuali ai acestora

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

Instrumente financiare

Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o ntreprindere si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta ntreprindere. Mai simplu, instrumentele financiare pot fi privite ca fluxuri de numerar cu anumite riscuri, n functie de predictibilitatea acestor fluxuri. Instrumente primare: numerar, creante si datorii, credite luate si acordate obligatiuni.

-

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

31

Instrumente financiare:

derivate

sunt

un

tip

special

de

instrumente

- a caror valoare se modifica n functie de evolutia unei rate specificate a dobnzii, a pretului unui titlu, a cursului de schimb valutar etc. sau a oricarui alt element variabil similar -care nu necesita nici o investitie neta initiala sau necesita o investitie neta initiala de valoare mica n comparatie cu alte tipuri de contracte ce au o reactie similara la modificarea conditiilor de piata; si - care se deconteaza la o data stabilita n viitor.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

32

IAS 39 prevede recunoasterea tuturor activelor si datoriilor financiare, inclusiv a tuturor instrumentelor derivate, n bilant. Recunoasterea se realizeaza numai atunci cand, intreprinderea devine parte a contractului aferent instrumentului financiar. Instrumentele financiare sunt initial evaluate la cost, care este: - in cazul activelor, valoarea justa a contraprestatiei cedate (inclusiv costurile de tranzactionare platite) pentru achizitionarea activului financiar - in cazul datoriilor, valoarea justa a contraprestatiei primite pentru achizitionarea datoriei financiare (minus costurile de tranzactionare platite). - in general, valoarea justa este reflectata cel mai bine de cotatiile publicate ale preturilor stabilite pe o piata activa.
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

33

Principii generale privind evaluarea indivduala si colectiva a creditelor

Deprecierea reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a creditului (conform IFRS) si valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare (valoarea recuperabila), in urma unui eveniment (sau unor evenimente) aparute ulterior recunoasterii initiale a creditului Pentru a identifica expunerile depreciate, se efectueaza o analiza in doua etape: - analiza existentei obiective a indicatorilor de depreciere; - analiza necesitatii inregistrarii unui provizion pentru depreciere, respectiv stabilirea valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

34

IFRS RAS Diferente de cadru conceptual


IFRS Informatiile financiare trebuie sa detina anumite caracteristici pentru a putea fi folositoare: Relevante Fiabile Comparabile Inteligibile RAS Evidenta contabila trebuie sa fie corecta, completa, concisa, inteligibila, intr-un mod care sa permita permanenta inregistrarilor contabile

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

35

Transpunere RAS vs IFRS


Masurarea instrumentelor contabile la cost amortizat prin metoda dobanzii efective (IAS 18, IAS 39) Tratamentul contabil al provizioanelor pentru deprecierea creditelor si creantelor(Ias 39 Ordin BNR 27/2010) - Impact semnificativ pentru institutiile de credit care nu au amortizat deloc comisioanele/costurile aferente in anii anteriori. - Este aria care genereaza cele mai mari diferente intre situatiile financiare RAS/IFRS - Diferenta semnificativa intre nivelul provizioanelor RAS/IFRS a fost este cel mai dezbatut aspect la nivelul BNR/MF/institutii de credit in legatura cu trecerea la IFRS
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

36

Rata dobanzii efective(EIR)


EIR este rata dobanzii care actualizeaza exact fluxurile viitoare estimate ale platilor sau incasarilor de numerar(CF) pe durata de viata estimata a instrumentului financiar la valoarea contabila neta a acestuia Scopul masurarii activelor/datoriilor la cost amortizat prin metoda EIR: Randament constant pe parcursul perioadei de detinere Corelarea veniturilor si costurilor Calculul investitiei nete Reflectarea conditiilor de piata

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

37

Costul amortizat
Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care instrumentul financiar este evaluat la recunoasterea initiala, minus rambursarile de principal, plus sau minus amortizarea cumulata utilizand metoda EIR si minus orice reducere
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

38

Costul amortizat

CFi CF = ( di d 0 ) / 365 1 + EIR ) i =1 (

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

39

Deprecierea creditelor
Un activ financiar sau un grup de active este depreciat iar pierderile din depreciere sunt recunoscute daca: Exista dovezi obiective ale deprecierii ca urmare a unuia sau mai multor evenimente aparute dupa recunoasterea initiala a activelor si Evenimentul respectiv are un impact asupra fluxurilor de numerar viitoare de trezorerie estimate aferente unui activ financiar iar impactul poate fi estimat in mod credibil.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

40

Deprecierea creditelor
Analiza individuala
Semnificatia activelor Active semnificative individual Numar redus de credite

Analiza colectiva
Active nesemnificative individual (fara criterii de depreciere) Numar ridicat de credite apartinand unor grupuri variate Analiza la nivel de grup de credite In special persoane fizice sau IMM Parametrii estimati statistic pe baza datelor istorice

Numarul de credite

Nivelul analizei Tipologii de clienti Metode de analiza a creditelor

Analiza la nivel de credit In special corporatii sau clienti institutionali Situatia financiara si comportamentul de plata istoric si curent al clientului, evaluarea garantiilor

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

41

Analiza individual Analiza colectiva


Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

42

Deprecierea creditelor analiza individuala


Aspecte practice aferente analizei individuale Frecventa analizei; Definirea pragului de semnificatie - numar de clienti analizati - gradul de acoperire in portofoliu Estimarea rambursarilor efectuate de debitor definirea unor factori cheie Validarea estimarilor(fluxuri colectate vs estimate) Definirea responsabilitatilor/implementarea controalelor

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

43

Indicii obiective de depreciere


dificultatea financiara semnificativa a debitorului; o incalcare a contractului de catre debitor (de exemplu, neindeplinirea obligatiei de plata a dobanzii sau a principalului); Banca, din motive economice sau juridice legate de dificultati financiare in care se afla debitorul, i-a acordat acestuia o concesie pe care in alte conditii nu ar fi acordat-o; devine probabil ca debitorul va intra in faliment sau in alta forma de reorganizare financiara; disparitia unei piete active pentru activele financiare de tipul creditelor din cauza dificultatilor financiare

sau: exista date observabile care arata/indica o scadere cuantificabila in fluxurile de numerar viitoare estimate aferente pentru un portofoliu de credite, comparativ cu fluxurile initiale recunoscute aferente acestuia, cu toate ca scaderea nu poate fi identificata cu creditele la nivel individual din cadrul respectivului portofoliu

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

44

Estimarea pierderilor din expuneri care sunt evaluate individual pentru depreciere

Pierdere = max(0; EBS


i

CFi ) RRT / 365 (1 + EIR )

EBS - expunerea reprezentata de creditul respectiv la data bilantului; CFi - fluxul de numerar anticipat rezultat din platile efectuate de debitor sau din valorificarea garantiei; EIR - rata efectiva a dobanzii pentru creditul respectiv; RRT- perioada estimata a fluxului de numerar calculat de la ultima zi a lunii in care se efectueaza calculul pana la data fluxului de numerar anticipat (exprimata in zile).

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

45

Toate creditele si creantele sunt impartite in semnificative si nesemnificative, la data la care se efectueaza analiza de depreciere. Creditele si creantele semnificative fac obiectul unei analize individuale privind deprecierea, in timp ce creditele si creantele nesemnificative fac obiectul unei analize de depreciere colective (in baza portofoliilor de credite cu risc de credit similar).

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

46

Semnificative vs nesemnificative
O entitate evalueaza in primul rand daca exista indicii obiective de depreciere, individual pentru activele care sunt semnificative la nivel individual si in mod individual sau colectiv pentru activele financiare care nu sunt semnificative individual (IAS 39.64) Definitia notiunii semnificative Considerente practice

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

47

Imprumuturi semnificative nedepreciate la nivel individual


Daca o entitate stabileste ca nu exista indicii de depreciere pentru un activ financiar evaluat la nivel individual, semnificativ sau nu, ea include activul financiar intr-un grup de active cu caracteristici de risc similare si le evalueaza colectiv pentru depreciere. Activele care sunt evaluate individual pentru depreciere si pentru care o pierdere din depreciere este sau continua sa fie recunoscuta nu sunt incluse intr-o evaluare colectiva a deprecieri. Fara indicii obiective de depreciere vs Nedepreciate la nivel individual

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

48

Segmentarea portofoliului (cu caracteristici de risc de credit similare)


In scopul evaluarii colective a deprecierii activele financiare sunt grupate pe baza unor caracteristici de credit similare care indica capacitatea debitorului de a plati toate sumele datorate in conformitate cu termenii contractuali Caracteristicile alese sunt relevante pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru aceste grupuri de active

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

49

Calcularea provizioanelor la nivel colectiv


Fluxurile de trezorerie viitoare intr-un grup de active financiare care sunt evaluate la nivel colectiv pentru depreciere sunt estimate pa baza analizei pierderilor istorice pentru activele cu risc de credit similare cu cele din grup. Analizele istorice ale pierderilor sunt ajustate pe baza datelor curente observabbile, pentru a reflecta efectele conditiilor actuale care nu au afectat perioada istorica analizata si pentru a elimina efectele conditiilor din perioada istorica care nu exista in prezent. Ce date istorice se utilizeaza? Suficiente date privind pierderile istorice sunt disponibile? Cand ar trebui sa fie ajustate datele istorice?

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

50

Indicatori utilizati in analiza colectiva


LGD - Loss Given Default Pierderea in caz de nerambursare; PD - Probability of Default Probabilitatea de nerambursare; LIP - Loss identification period Perioada de identificare a pierderii, perioada dintre evenimentul de nerambursare si identificarea acestuia de catre banca; CCf credit conversion factor.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

51

EBSK - valoarea contabila a expunerii bilantiere la data raportarii; PDLIPvaloarea Probabilitatii de nerambursare (PD) avand in vedere perioada de identificare a pierderii (LIP); LGDK - pierderea estimata aferenta unei expuneri la momentul aparitiei indiciului privind deprecierea; CCF (factorul de conversie al creditelor) - rata de conversie a sumelor in afara bilantului in credite, in cazul aparitiei unui eveniment cauzator de pierderi, in orizontul LIP; Off-balance - sumele in afara bilantului la momentul estimarii pierderilor din depreciere
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

52

Credite in default analizate colectiv


Pentru expunerile nesemnificative in mod individual, clasificate in portofoliul de credite in default, pierderea din depreciere este calculata ca:

Valoarea LGD este dependenta de numarul de luni de intarziere in serviciul datoriei a expunerii t
Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

53

Dobanda (unwinding) la creditele depreciate (PD=1) se va calcula prin aplicarea ratei efective a dobanzii la valoarea recuperabila. Diferenta intre dobanda calculata la costul amortizat al creditului (inaintea constatarii deprecierii) si aceasta dobanda (unwinding) constituie ajustare pentru depreciere aferenta dobanzii.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

54

Probabilitatea de nerambursare - PD Pierderea generata de nerambursare - LGD PD reprezinta probabilitatea aparitiei unui indiciu privind deprecierea unui portofoliu de credite cu caracteristici similare intr-o anumita perioada de timp. LGD reprezinta valoarea pierderii suportate in cazul nerambursarii unui credit si este estimata procentual ca raport intre valoarea pierderii suportate dintr-un credit nerambursat si expunerea pe creditul respectiv la data nerambursarii.

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

55

Adevarat sau fals


O pieredere din depreciere este recunoscuta de fiecare data cand valoarea recuperabila a activului este mai mare decat valoarea contabila; Pentru calcularea pierderii din depreciere valoarea garantiei poate fi luata in considerare Constituirea unui provizion pentru un portofoliu este permisa atunci cand pierderea nu a fost deja identificata la nivelul activului financiar individual

Asigurarea Calitii n Formarea Profesional Continu pentru Sectorul Bancar (ASBANC) - proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(POS DRU)

56