Sunteți pe pagina 1din 2

Raport de evaluare a activitii Comisiei metodice a educatoarelor pe semestrul I n anul colar 2006/2007

Comisia metodic a educatoarelor are urmtoarea componen: 1. Cristescu Ileana grup mare pregtitoare Gr. imian 2. Zaharia Dorina grup mijlocie Gr. imian !. "toica Constana grup mare pregtitoare Gr. imian #. Colonelu Cristian grup mic Gr. imian $. Ilea %ni&oara grup mare Gr. imian '. "tnescu (ugenia grup com)inat Gr. Dedo*ia +. Dulgheru ,irginia grup com)inat Gr. (rghe*ia %cti*itatea comisiei metodice s a des-&urat dup o plani-icare semestrial &i a a*ut urmtoarele o)iecti*e: o Cunoa&terea &i de.)aterea o)iecti*elor programei de /n*m0nt o 1rgani.area &i dotarea ca)inetului metodic cu material didactic o De.*oltarea &i multiplicarea surselor de in-ormare &i documentare o 2acilitarea schim)ului de e3perien la ni*elul colecti*ului metodic al &colii o Conceperea &i ela)orarea unor materiale metodice -uncionale 4entru reali.area acestor o)iecti*e au -ost plani-icate aciuni de de.)atere5 re-erate &i lecii metodice. %cti*itatea comisiei metodice a a*ut un spectru larg5 cadrele didactice particip0nd at0t la cercul pedagogic5 la schim)uri de e3perien cu /n*torii claselor I dar &i simpo.ioane naionale &i internaionale. %st-el d l institutor Colonelu Cristian a participat la "impo.ionul Internaional 61 (urop -r granie pentru ele*i5 prini5 pro-esori7 &i la "impo.ionul 8aional 6coala rom0neasc &coal european7. 9a acest simpo.ion au participat toate cadrele didactice din grdini.

(ducatorii /mpreun cu pre&colarii au participat acti* la *iaa cultural a comunitii organi.0nd ser)ri cu di-erite oca.ii :1 Decem)rie5 8a&terea Domnului5 2# Ianuarie;. %cti*itatea comisiei metodice nu a -ost una -ormal5 ci a a*ut ca scop implicarea tuturor -actorilor pentru o mai )un des-&urare at0t a acti*itii instructi* educati*e din grdini5 c0t &i pentru -ormarea unei *i.iuni moderne asupra sistemului educaional /n general. %st-el educatorii au /neles c /n proiectarea aciunilor tre)uie s ai) /n *edere schim)rile sociale generale dar &i pe cele cu caracter local :&omajul5 apariia unor noi pro-esii5 impactul tehnologiei moderne /n procesul de /n*m0nt;. De asemenea au inut cont de urmtoarele elemente care s ghide.e comportamentul cadrului didactic: %cti*itate centrat pe copil< "copul educaiei &i instruirii este acela de a scoate c0t mai multe in-ormaii de la pre&colar dec0t s introduc din ce /n ce mai multe /n mintea sa5 deci un proces de /n*are lejer< 2le3i)ilitate &i creati*itate /n a)ordarea situaiilor didactice. %cti*itatea comisiei metodice are scopul -inal de a de.*olta prin di*erse strategii competenele psihopedagogice &i sociale ale cadrelor didactice din /n*m0ntul pre&colar su) raport teoretic5 practic &i opional

=ntocmit5 (ducatoare Cristescu Ileana