Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 3.1. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU DE INTERES NAIONAL! S"#$%&"' &($")*+$" ,--.
ATENIE / Proba scris va dura 2 ore. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare. Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue. ac a fost bifat un rspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. &u se admit corecturi. &ota minima de admitere ' (.

)ubiectul nr. * Utilizarea materialelor "eosintetice la mbrcminile rutiere determin, / 0 sporirea duratei de via a mbrcminilor rutiere. cre!terea costurilor de ntreinere. nu se recomand utilizarea lor. scderea costurilor de ntreinere.

#,+ puncte

)ubiectul nr. 2 #,+ puncte 1lementele, in profil transversal, ale unui drum din clasa te2nica 33 sunt urmatoarele , / 0 1 4 platforma. cai de circulatie unidirectionale. benzi de incadrare $"2idare%. benzi de stationare . acostament . zona mediana.

1DN

)ubiectul nr. + #,+ puncte 0ontrolul in timpul e5ecutarii imbracamintei rutiere din beton are in vedere o serie de aspecte. &ominalizati + aspecte mai importante, $&1 #*6%,
................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

)ubiectul nr. 6 7i5tura asfaltica de tipul -/ * se poate utiliza conform )R (8(#, pentru, / 0 drumuri de clasa te2nica 39:. strazi din cate"oria te2nica 3393:. autostrazi. drumuri de clasa te2nica 339:.

#,+ puncte

)ubiectul nr. ; #,2 puncte <nainte de nceperea lucrrilor de construcii, diri"intele de !antier are obli"atia de a verifica, / 0 e5istena autorizaiei de construire. concordana ntre prevederile -0 !i ale proiectului de e5ecuie ; studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a te2nolo"iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor

)ubiectul nr. = #,2 puncte >a care din urmtoarele lucrri este obli"atorie participarea diri"intelui de !antier? / 0 preluarea amplasamentului !i a reperelor de nivelment !i predarea acestora libere de orice sarcin e5ecutantului. decopertarea !i depozitarea stratului ve"etal. trasarea "eneral a construciei !i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul !i e5ecutantul. predarea terenului rezervat or"anizrii de !antier e5ecutantului.

)ubiectul nr. ( #,+ puncte Precizati tipul sistemului rutier compus din urmatoarele straturi, pat drum, substrat de fundatie, fundatie, strat de baza, strat de le"atura, strat de uzura. / sistem rutier ri"id sistem rutier neri"id #,2 puncte

)ubiectul nr. @ iri"intele de !antier are obli"atia s verifice, -

e5istena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum !i a pro"ramului de control al calitii 2DN

/ 0

e5istena tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaia te2nic respectarea te2nolo"iilor de e5ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi"urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia te2nic, n contract !i n normele te2nice n vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinele stabilite prin >e"ea *#A*88; privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care sc2imb condiiile iniiale

)ubiectul nr. 8 0ine remediaz defeciunile aprute n perioada de "aranie? / 0 constructorul proiectantul diri"intele de !antier

#,2 puncte

)ubiectul nr. *# 0are din urmatoarele de"radari sunt de tip structural, / 0 de"radari datorate oboselii "ropi care afecteaza stratul de suprafata faiantari fisuri si crapaturi transversale

#,+ puncte

)ubiectul nr. ** #,+ puncte 0are este temperatura mi5turii asfaltice la asternerea mi5turilor asfaltice conf. )R *(692, / 0 bitum =#A@# 9 min.*;; 0. bitum @#A*## 9 minim *6#0 bitum =#A@# 9 minim *6; 0

)ubiectul nr. *2 #,+ puncte 0are sunt abaterile ma5ime admisibile la cotele mbrcminii n a5a benzii fa de cotele din proiect, n profil lon"itudinal ? / 0 B*#mm, la autostrzi, piste, ci de rulare !i platforme aeroportuare, drumuri de clas te2nic 33 !i strzi de cate"oria 3 !i 33. B2#mm, la drumuri de clas te2nic 333...:, strzi de cate"oria 333 !i drumuri de e5ploatare de cate"oria 3. B+#mm, la strzi de cate"oria 3:, drumuri de e5ploatare de cate"oria 33...333, locuri de staionare, alei carosabile !i platforme de parcare portuare !i industriale.

)ubiectul nr. *+ #,+ puncte Unde se e5ecut rosturile de dilataie transversale la mbrcmintea din beton de ciment ? / la capetele tablierelor sau plcilor viaductelor, podurilor, podeelor, etc. la capetele curbelor cu raze mai mici de +## m. 3DN

la capetele curbelor cu raze mai mari de +## m. n punctele de sc2imbare a declivitilor cCnd proiectul nu prevede racordri conve5e.

)ubiectul nr. *6 #,+ puncte 0alitatea mbrcmintei rutiere, nainte de darea n e5ploatare, este apreciat drept corespunzatoare, daca, / 0 nu se constat fisuri !i crpturi la suprafaa dalelor. nu se constat vizual defecte de e5ecuie $"oluri n suprafaa sau laturile mbrcmintei, se"re"ri, e5folieri, etc.%. calitatea betonului livrat este corespunztoare din punct de vedere al rezistenelor la ncovoiere si compresiune

)ubiectul nr. *; #,+ puncte 0are sunt verificrile ce se fac la pre"tirea suprafeelor de remediat e5ecutate cu mi5turi asfaltice la cald, / 0 verificarea tierii verticale a mar"inilor suprafeei de plombat. verificarea curirii !i amorsrii suprafeei de plombat. verificarea temperaturii suportului. verificarea umiditii relative. )ubiectul nr. *= #,+ puncte <n ce condiii climaterice se poate e5ecuta stratul de baza din anrobat bituminos , in conf. cu )R (8(#? / 0 tot anul cu condiia ca stratul suport s fie uscat, iar temperatura atmosferic s fie minim D;E 0. n perioada martie 9 octombrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim D*#E 0. n perioada mai 9 septembrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim D*#E 0.

)ubiectul nr. *( #,+ puncte 0e tip de mi5tur asfaltic se utilizeaz n cazul podurilor situate pe drumurile publice cu trafic foarte intens !i "reu? / 0 beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum pur. beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat . asfalt turnat.

)ubiectul nr. *@ 0e tipuri de pmCnturi se utilizeaz la e5ecutarea lucrrilor de terasamente? pmCnturi coezive. 4DN

#,+ puncte

/ 0

bolovni!uri !i roci stCncoase. pmCnturi ve"etale. pmCnturi necoezive.

)ubiectul nr. *8 #,+ puncte 0are sunt caracteristicile cu aFutorul crora se evalueaz starea te2nic a drumurilor? / 0 planeitatea suprafeei de rulare. ru"ozitatea suprafeei mbrcminii rutiere. capacitatea portant a comple5ului rutier e5primat prin valoarea deformaiei elastice caracteristice. starea de de"radare a mbrcminii rutiere, caracterizat prin indici de de"radare.

)ubiectul nr. 2# #,+ puncte Gradul de nere"ularitate a suprafeei unui drum se poate determina prin urmtoarele metode, / 0 ri"l !i pan. ri"l mobil de + metri. cu via"rap29ul. cu teodolitul. )ubiectul nr. 2* Geosinteticele se pot utiliza $conf. normativ -& / 0 #,+ puncte ;82% in zone cu,

fisuri si faiantari pe suprafete mari, unde necesita o acoperire partiala sau totala a suprafetei. . in dreptul rosturilor dintre dalele unei imbracaminti din beton. structura rutiera instabila cu de"radari maFore.

)ubiectul nr. 22 0apacitatea portanta a terasamentelor se determina $conf. 3nstructiune -& / 0 la nivelul terenului de fundare. la nivelul partii superioare a terasamentului. in interiorul stratului de forma.

#,+ puncte ;+#%,

)ubiectul nr. 2+ #,+ puncte Grosimea minima a stratului compactat pentru stratul de le"atura cu criblura, conform )R *(69* este de, / 0 6 cm. = cm. +cm. 5DN

)ubiectul nr. 26 #,+ puncte >a prepararea betoanelor rutiere trebuie sa se utilizeze obli"atoriu aditivi pentru $&1 #*6%, / 0 imbunatatirea lucrabilitatii. reducerea tendintei de se"re"are in timpul transportului. sporirea rezistentei la in"2et9dez"2et. micsorarea contractiei.

)ubiectul nr. 2; #,+ puncte eficientele si de"radarile care se pot remedia prin aplicarea straturilor foarte subtiri la rece in cazul imbracamintei bituminoase $conf. normativ ;2+% sunt, / 0 suprafata poroasa, slefuita sau imbatranita. fisuri denivelari in profil lon"itudinal si Asau transversal mai mari de 2 cm denivelari in profil lon"itudinal si Asau transversal sub 2 cm

)ubiectul nr. 2= >iantii care se utilizeaza la prepararea mi5turilor asfaltice sunt $)R *(6%, / 0 bitum neparafinos pentru drumuri, tip =#A@#, tip @#A*##, tip *##A*2#. bitum modificat cu polimeri. bitum aditivat.

#,+ puncte

)ubiectul nr. 2( -utostrazile sunt, / 0 drumuri nationale de mare capacitate si viteza. care pot intersecta o linie ferata sau un drum national.

#,+ puncte

intrarea si iesirea autove2icolelor este permisa numai dinspre stan"a si catre dreapta.

)ubiectul nr. 2@ #, + puncte &umiti tipurile de mi5turi asfaltice utilizate in stratul de uzura al drumurilor de clasa te2nica 3. / 0 HHHHHHHHHHHHHHHH.. HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH.............. HHHHHHHHHHHHHHHHH 1 HHHHHHHHHHHHHHHHH

6DN

)ubiectul nr. 28 #, + puncte 3n conformitate cu prevederile >e"ii *#A*88;, interventiile la drumurile, asa cum sunt ele definite prin Irdonanta 6+A*88(, cu completarile si modificarile ulterioare, se fac pe baza, / 0 unui proiect avizat de un verificator de proiecte atestat. unei e5pertize te2nice intocmite de un e5pert te2nic atestat. unui proiect avizat de proiectantul initial al constructiei. #, + puncte

)ubiectul nr. +# / 0 7-)4 @ 9 HHHHH 7-)4 *=HHHHH strat de uzura cu bitum modificatAbitum aditivatHHHH.

Precizati "rosimea minima a stratului de uzura din mi5tura asfaltica, conform )R *(6,

)ubiectul nr. +* #, + puncte 0e tip de beton asfaltic se foloseste in cazul drumurilor cu declivitate in profil lon"itudinal de 8J, / /-R /-*=

)ubiectul nr. +2

#,+ puncte

Prezentati alcatuirea de principiu a caii pe partea carosabila a unui pod, incepand de la tablier in sus, / 0 *K................................................................... 2K..................................................................... +K...................................................................... 6K........................................................................

)ubiectul nr. ++ #,+ puncte 3n cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mi5turii ramasa necompactata in amplasamentul repartizorului, pana la *2#0, se procedeaza la, / 0 mentinerea utilaFului in zona de intrerupere si terminarea operatiei. compactarea imediata a suprafetei nivelate. indepartarea resturilor de mi5tura ramase la capatul benzii.

)ubiectul nr. +6 #,+ puncte Rosturile la podurile de !osea din beton armat !i beton precomprimatse e5ecut din, / 0 asfalt turnat armat cu plase metalice. asfalt turnat armat cu "eo"rile. asfalt turnat armat cu "eote5tile. 7DN

)ubiectul nr. +; #,2 puncte 0are sunt obli"atiile investitorului, in conformitate cu prevederile >e"ii *#A*88;, cu modificarile si completarile ulterioare, privind, / 0 acorduri, avize, autorizatie de construire ' .. verificarea corectitudinii e5ecutiei ' ....................................................................... cartea te2nica a constructiei ' .

0I73)32#.**.2##(

8DN

9DN