Sunteți pe pagina 1din 15

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII


Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureti Romnia Tel: + ! "1 #1$.17.!!% &a': + ! "1 #1$.17.!1% ()mail: i*c+i*c),e-.ro% ,,,.i*c),e-.ro Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 Trezoreria Municipiului Bucureti; Co !i"cal #$23$%&&

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIILE: 2.3 si 2. ! CONSTRUC"II CIVILE# INDUSTRIALE# AGRICOLE I MINIERE DE SUPRA$A"# CATEGORIA DE IMPORTAN" A si B SESIUNEA %&i'()*i' 2++, ATEN"IE Proba scris va dura 2 ore. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare. Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue. ac a fost bifat un rspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. &u se admit corecturi. &ota minima de admitere ' (. )ubiectul nr. * #,+puncte ,n conformitate cu prevederile -e"ii *#.*//0, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obli"atii referitoare la calitatea constructiilor si anume1 $2ompletati obli"atia le"ala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri3 e4. proiectul de e4ecutie ' asi"urarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati% 5 6 2 acorduri, avize, autorizatie de construire ' .. verificarea corectitudinii e4ecutiei ' ....................................................................... cartea te7nica a constructiei ' .

pag. 1

)ubiectul nr. 2 #,+puncte ,nainte de inceperea lucrarilor pentru e4ecutarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pre"atitoare, si anume1 5 6 2 trasarea a4elor fundatiilor si e4ecutarea sapaturilor3 protectia instalatiilor e4istente in pamant 3 verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect $din punct de vedere al calitatii terenului%

)ubiectul nr. + #,+puncte ,n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, fazele determinante se stabilesc de catre1 5 6 2 investitor si se avizeaza de catre inspectoratul 8udetean in constructii.mun. 6ucuresti3 proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul 8udetean in constructii.mun. 6ucuresti3 investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul 8udetean in constructii.mun. 6ucuresti

)ubiectul nr. 9 #,+puncte 2onform prevederilor &: #*2;//, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor, au un efect pozitiv asupra mbuntirii caracteristicilor !i proprietilor acestora. Precizai care este scopul utilizrii aditivilor < 5 6 2 mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate e4ecutrii elementelor de construcii cu armturi dese, seciuni subiri, nlime mare de turnare3 imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor puse in lucrare prin pompare3 mbuntirea comportrii betoanelor la n"7e ; dez"7e3 cre!terea rezistenei !i a durabilitii betoanelor,

)ubiectul nr. 0 #,+puncte =n ce condiii se e4ecut lucrri de spturi l>n" construcii e4istente sau n curs de e4ecuie< 5 6 2 cu prevederea prin proiect de msuri speciale pentru asi"urarea stabilitii acestora3 numai cu fi!a te7nolo"ic vizat de responsabilul te7nic cu e4ecuia3 numai cu fi! te7nolo"ic vizat de diri"intele de !antier. #,+puncte

)ubiectul nr. ? Pentru rostul de tasare la fundatii, ale"eti afirmatiile corecte1 5 6 2 rostul de tasare se e4ecuta intr;un plan la 90 pe talpa fundatiei3 latimea rostului este de minim + cm, pentru terenuri obisnuite3 rostul de tasare se e4ecuta intr;un plan perpendicular pe talpa fundatiei3 e4ecutarea rostului se trateaza ca faza determinanta.

pag. 2

)ubiectul nr. ( #,+puncte ,n conformitate cu prevederile normativului 2R ?.2##?, zidaria cu rosturi verticale tip nut si feder.lamba si uluc, indiferent de tipul si dimensiunile elementului pentru zidarie, poate fi utilizata pentru1 5 6 2 pentru toate tipurile de elemente3 numai pentru elemente nestructurale3 pentru elemente de ri"idizare si nestructurale3

)ubiectul nr. @ #,+puncte ,n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ,)2 pot decide1 5 6 2 amanarea fazei determinante3 autorizarea continuarii e4ecutarii lucrarii3 e4pertizarea te7nica a lucrarii e4ecutate3

)ubiectul nr. / 2aietele de sarcini pentru lucrarile de constructii vor cuprinde1 5 6 2 calcule privind dimensionarea structurii3 cerinte pentru materialele componente ale betonului, armaturi3 pozitia rosturilor de lucru3

#,+puncte

re"uli de control al calitatii lucrarilor inclusiv precizarea fazelor determinante3

)ubiectul nr. *# :4ecutantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare1 5 6 2 Planul calitatii3 Pro"ramul calitatii si Pro"ramul de faze determinante3 Planul de control al calitatii, verificari si incercari3 Procedurile de e4ecutie si control.

#,+puncte

)ubiectul nr. ** #,+puncte Rosturile de lucru la structurile din beton armat vor fi realizate tinandu;se seama de urmatoarele cerinte1 5 6 2 la stalpi ; suprafata rosturilor de lucru va fi perpendiculara pe a4a acestora3 la "rinzi ; suprafata rosturilor de lucru va fi la 90A fata de a4a acestora3 la placi si pereti ' suprafata rostului va fi perpendiculara pe suprafata lor3

pag. 3

)ubiectul nr. *2 -a turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele re"uli "enerale1 5 6 2

#,+puncte

cofra8ele de lemn, betonul vec7i sau zidariile ' vor fi udate cu apa cu @ ore inainte de turnarea betonului3 inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de +,##m3 betonarea in straturi orizontale de ma4imum *,##m inaltime3 betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de e4ecutie.

)ubiectul nr. *+ 5 6 2 procesul de pompare sa de desfasoare continuu, fara intreruperi3 inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de ma4. *,##m3 "rosimea stratului de beton sa fie ma4imum 9# cm3 betonul sa nu fie compactat prin vibrare.

#,+puncte

-a punerea in opera a betoanelor pompate se vor lua toate masurile in asa fel incat1

)ubiectul nr. *9 )tabiliti prin numerotare $*, 2, +..% ordinea straturilor din interior la e4terior1 5 6 2 : B C D , strat de difuziune a vaporilor de apa3 strat suport rezistent3 strat de panta si.sau de nivelare3 finisa8 interior3 bariera contra vaporilor de apa3 strat termoizolant strat de protectie a termoizolatiei3 7idroizolatie3 protectie 7idroizolatie3

#,+puncte

)traturile ce alcatuiesc, de principiu, un acoperis compact sunt cele enumerate mai 8os.

)ubiectul nr. *0 2alitatea lucrarilor de 7idroizolatii se verifica, in "eneral1 5 6 2 vizual 3 determinari de laborator pe probe prelevate din materialele utilizate3 prin inundarea cu apa in punctele cele mai inalte.

#,+puncte

pag. 4

)ubiectul nr. *?

#,+puncte

,n conformitate cu prevederile normativului P*##.2##?, rosturile de separatie intre cladirile, tronsoanele adiacente se clasifica in functie de rolul in structura si de modul in care se dezvolta pe verticala cladirii. 2ompletati raspunsurile cu specificatia rosturi complete$care traverseaza atat suprastructura cat si infrastructura3 sau rosturi partiale $se realizeaza numai in suprastructura1 5 6 2 rosturile seismice la cladiri cu lun"imi mari1............... ................................................ rosturi de tasare1................. ....................................................................................... rosturi de contractie ' dilatare1 ....................................................................................

)ubiectul nr. *( 5utorizatia de construire se elibereaza pentru1 5 6 2 impre8muiri si mobilier urban, piete 3 reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii3

#,2puncte

lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, sc7imbare de destinatie3

)ubiectul nr. *@ #,+puncte )ubliniati in enunturile de mai 8os, domeniile de utilizare corecte pentru tipurile de tencuieli enuntate1 5 tencuieli "roase $2#;20 mm% ' se pot utiliza la finisarea suprafetelor interioare si e4terioare a peretilor, protectia 7idroizolatiilor, finisarea intradosului planseelor din beton armat3 tencuielile subtiri din 2, + straturi de cate *mm "rosime ; se pot utiliza la finisarea suprafetelor lise ale peretilor interiori si e4teriori, intradosul planseelor din beton prefabricat, protectia termoizolatiilor din polistiren, realizarea de elemente decorative la tavane si pereti. 3

)ubiectul nr. */ #,+puncte 2onform prevederilor &: #*2;//, defectele admise privind aspectul elementelor din beton !i beton armat sunt1 5 defecte de suprafa cu ad>ncimea de ma4imum * cm !i pe o suprafa de ma4imum 9## cmp, iar totalitatea defectelor de acest tip este de ma4imum *#E din suprafaa feei elementului pe care sunt situate 3 defectele cu adncime mai mare de 2E dec>t "rosimea stratului de acoperire, lun"ime ma4imum *# cm, iar totalitatea defectelor de acest tip este limitat la ma4imum 0E din lun"imea muc7iei respective nu sunt admise defecte

pag. 5

)ubiectul nr. 2# #,+ puncte ,n conformitate cu -e"ea *#.*//0, constituie contraventie de la prevederile le"ii urmatoarele fapte1 5 6 2 realizarea de constructii fara proiecte or"anizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asi"urarea a calitatii realizarea unei constructii fara respectarea re"lementarilor te7nice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distru"erii partiale a constructiei #,2puncte

)ubiectul nr. 2* iri"intele de !antier trebuie s semneze1 5 6

buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare procese ; verbale de predare ; primire a amplasamentului, procese ; verbale de nceperea lucrrilor, procese ; verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese ; verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese ; verbale de prelevare a probelor de sudur procese ; verbale de recepie a lucrrii

)ubiectul nr. 22 #,2puncte =nainte de nceperea lucrrilor de construcii, ce trebuie sa verifice diri"intele de !antier< 5 6 2 e4istena autorizaiei de construire corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a te7nolo"iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor

)ubiectul nr. 2+ 6ifati afirmatiile corecte1 5 6 2

#,2puncte

armatura preintinsa1 armatura care se pretensioneaza inainte de turnarea elementului3 armatura postintinsa1 armatura care se postensioneaza dupa intarirea elementului3 armatura nepretensionata pasiva1 armatura cu rol constructiv3

)ubiectul nr. 29

#,+puncte

-a e4ecutarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere mai multe masuri. 2ompletati raspunsurile de mai 8os cu motivatia masurii enuntate1 5 mentinerea ec7ilibrului natural al terenului in 8urul "ropii de fundatie1 $de ce<% ................................................................................................................................. .........
pag. 6

necesitatea spri8inirii peretilor sapaturii se stabileste tinand seama de 1 $enuntati cel putin 2 criterii% ............................................................................................................ daca se e4ecuta in aceeasi incinta mai multe constructii apropiate, atacarea lucrarilor va incepe cu cele situate la adancimea ........................$.cea mai mare.cea mai mica%<

............................................................................................................................................... 2

)ubiectul nr. 20 iri"intele de !antier are dreptul s verifice1 5 6 2

#,+ puncte

e4istena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum !i a pro"ramului de control al calitii e4istena tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaia te7nic respectarea te7nolo"iilor de e4ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi"urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia te7nic, n contract !i n normele te7nice n vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinele stabilite prin -e"ea *#.*//0 privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care sc7imb condiiile iniiale

)ubiectul nr. 2? #,+puncte =n conformitate cu prevederile normativului 2R?.2#?, fundatiile de tip continuu a peretilor structurali din zidarie, pot fi1 5 6 2 blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte3 blocuri din beton simplu si cuzineti din beton armat3 talpi din beton armat3

)ubiectul nr. 2( -e"atura dintre plansee si peretii structurali din zidarie se realizeaza prin1 $completati raspunsurile% 5 6

#,+puncte

la zidaria nearmata ' .................................................................................................. la zidaria confinata ' ...................................................................................................

)ubiectul nr. 2@ #,+puncte Farcati afirmatiile corecte privind stalpisorii de confinare a unei structuri din zidarie1 5 6 2 2 latura minima este G 20 cm3 diametrul barelor lon"itudinale este G *# mm3 diametrul etrierilor va fi G ? mm3 etrierii vor fi dispusi la distante H *0 cm in cimp curent si H 2# cm pe lun"imea de innadire a armaturilor lon"itudinale.

pag. 7

)ubiectul nr. 2/ #,+ puncte =n cazul in care, investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intre"ii lucrari prevazute in contract, se procedeaza la1 5 6 2 nu se accepta3 se inc7eie un proces;verbal de receptie partiala, in care se consemneaza starea partii de lucrare3 se inc7eie un proces;verbal de predare;primire intre e4ecutant si investitor.in care se consemneaza starea partii de lucrare3

)ubiectul nr. +# #,+ puncte 6ariera contra vaporilor de apa este o componenta a unui element de constructie1 5 6 2 dispusa paralel cu directia de mi"rare a vaporilor de apa3 cu rolul de a reduce riscul de condens a vaporilor de apa in structura elementului3 cu rezistenta ne"li8abila la transferul de caldura dar cu rezistenta mare la permeabilitatea la vapori3

)ubiectul nr. +* #,2 puncte &ormativul P*##.2##? defineste clasele de importanta si de e4punere la cutremur pentru cladiri, si anume1 5 6 + clase3 9 clase3

)ubiectul nr. +2 :4plicitati alcatuirea urmatoarelor tipuri de pereti structurali din zidarie1 5 6 2

#,+ puncte

zidarie simpla.nearmata1 ............................................................................................. zidarie confinata1 ......................................................................................................... zidarie cu inima plina1 .................................................................................................................

................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... )ubiectul nr. ++ #,+ puncte 2omisia de receptie e4amineaza1 $completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata e41 documentele continute in cartea te7nica ; analizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea lor cu prevederile le"ale in vi"oare%1 5 6 2 privind autorizatia de construire; ................................................................................... privind e4ecutia lucrarilor ; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost e4ecutata lucrarea intocmit de...............................
pag. 8

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

)ubiectul nr. +9 #,+ puncte ,n conformitate cu prevederile -e"ii *#.*//0 cu modificarile si completarile ulterioare, diri"intii de santier raspund potrivit obli"atiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei 5 6 2 da, pentru o perioada de 0 ani de la receptia lucrarii1 da, pe toata durata de e4istenta a constructiei3 da, pe toata durata de e4istenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de e4ecutie3

)ubiectul nr. +0 #,+ puncte Bi"urile de mai 8os reprezinta detalii ale fundatiei unui perete interior al unei cladiri cu subsol3 varianta a%; intre"ul subsol este la acelasi nivel, varianta b% ; pardoseala subsolului se afla la cote diferite. 2ompletati fi"urile de mai 8os, cu denumirea straturilor marcate 1

2JF,),5 */.**.2##(

pag. 9

2JF,),5 */.**.2##(

pag. 10

pag. 11

pag. 12

pag. 13

pag. 14

pag. 15