Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIER N DOMENIUL 5 lucrari hidr !

"h#ic"$
Su(i"c!ul , % . 5 / ' 0 1 ,& ,, ,% ,,. ,5 ,/ ,' ,0 ,1 %& %, %% %%. %5 %/ %'

SESIUNEA NOIEMBRIE %&&' R)*+u#*ul c r"c!


B A B ABCD A B C AC ACD ABCD C AB A B B A BC A Bara2" d" acu3ular"4 d"*carca! ri d" a+"4 +r 5" d" a+a4 aduc!iu#il"4 ca3"r"l" d" "chili(ru4 ca*"l" d" a6#"4 c #duc!"l" *au 7al"riil" 8 r!a!"4 c"#!ral" hidr !"h#ic"4 ca#al" *au 7al"rii d" 8u7a ABC C B BC B B C A

Su(i"c!ul %0 %1 -& -, -% --. -5

R)*+u#*ul c r"c! AB B C C B A BC B