Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIER

N DOMENIUL 2.1CCIA categ. de importanta D


Subiectul

SESIUNEA NOIEMBRIE 2007


Rspunsul corect

A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC


B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar

AB

AC

ABCD

CD

10

AB

11

12

ABC

13

14

A-respectarea prevederilor din AC


B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale
proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant

15

ABCD

16

17

18

BC

19

20

21

23

AB
A-executarea lucrarilor preliminare, elementele ssau
subansamblurile de cofraje, sustineri
B- pozitia cofrajelor in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;
C- receptia cofrajelor,
BD

24

ABD

22

Subiectul

Rspunsul corect

25

AC

26

BC

27

AC

28

AB

29

30

BC

31

BC

32

AB

33

34

AB

35