Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIER

N DOMENIUL 2.2 CCIA categoria de imp. C


SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul

Rspunsul corect

A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC


B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar

A BC

ABCD

BC

BCD

10

ACD

11

AC

12

BD

13

AC

14

A=4, B=2, C=3, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8, I= 9

15

BC

16

AB

17

AB

18

AB

19

A-finisarea supr. int. si ext. a peretilor, protectia hidroizolatiilor


B- finisarea supr. lise ale peretilor int si ext, intradosul planseelor de
prefabricate, protectia termoizolatiilor din polistiren

20

21

AB

22

23

24

ABC

25

ABCD

26

ABC

Subiectul
27

Rspunsul corect
A-prin centuri din beton armat pe toti peretii
B prin inglobarea/ancorarea armaturii din stalpisori in sistemul de
centuri de la fiecare planseu

28

AC

29

30

BC

31

32

BC

33
34

35

A-respectarea prevederilor din AC


B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale
proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant