Sunteți pe pagina 1din 2

GRIL DE CORECTARE SUBIECTE IN DOMENIUL: 3.3.

DRUMURI,
PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU DE
INTERES LOCAL
Sesiunea noiembrie 2007
Subiectul

Rspunsul corect

Reglementari tehnice in constr., calitatea produselor, agremente tehnice,


verificarea proiectelor de verif. atestati, cond. si asig. calitatii, autorizarea si
acred. lab. de incercari, activitatea metrologica in constr., receptia constr.,
Comp. In exploatare a constr., postutilizarea constr., controlul de stat al
calitatii in constr.

AB

ABC

A=investitor, B=proeictant, C=verificator de proiecte, D=executant

ABC

ACD

ABCD

10

BD

11

AB

12

ABC

13

14

15

ABD

16

AC

17

18

AB

19

20

BC

21

B-granula 8mm; C- granula 16mm

22

BCD

23

ABD

24

25

AB

Subiectul

Rspunsul corect

26

AB

27

Strat rutier din piatra sparta monogranulara sort 40-63, asternuta si


compactata pana la fixare, impanata cu split, udata si compactata
pana la inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor cu savura
sau nisip si compactarea umeda pana la fixarea definitiva.

28

A, C

29

A-calda, B-rece

30

AC

31

32

AC

33
34

A-beton asfaltic deschis cu pietris concasat, B=anrobat bituminos de


tip I, C=beton asfaltic deschis cu pietris sortat;
A=obtinerea, B=angajarea de diriginti de specialitate autorizati,
C=intocmirea

35