Sunteți pe pagina 1din 73

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL

CALIFICARE: OSPTAR NIVELUL 2 Varian ! r"#i$%i !

&UCURETI 2''( 1

AUTORI

)* ANDREI CRISTINA + Prof. gradul I, Colegiul 2* &UCURA DANA ALICE , Prof. gradul I, Colegiul Economic I. Ghica Trgovite -* &U.DUVEANU TANASE , Prof. gradul II, Colegiul Comercial Carol I Constanta /* &URUIAN GIANINA , Prof. gradul II, Gru !colar Economic i "dministrativ Piatra #eam$ (* COSTACHE RODICA % Prof. gradul I, Gru ul !colar &'oievodul Gelu& (al)u 0* CHIOSA IOAN , C)lim)neti 2* DUMITRASCU , NICU DUMITRA + ,ucureti 3* ISMAIL NELIDA % Prof. gradul II, Colegiul Economic -angalia )'* LUNGU LIA RODICA , Prof. gradul I, Colegiul Comercial Carol I Constanta ))* POPA VICTORIA , Prof. gradul I, Colegiul Economic ./ionisie Po -ar$ian "l0a Iulia )2* SASU IOANA , Prof. gradul I, Colegiul Economic 'iilor ,ucureti )-* VIAN CARMEN,CORINA , Prof. gradul I, Colegiul Economic &-ihail 1og)lniceanu& % 2ocani CONSULTANI: CIO&ANU GA&RIELA LILIANA % Ins ector de s ecialitate Centrul #a$ional de /e3voltare a 4nv)$)mntului Profesional i Tehnic DINC CRISTIAN , Prof. gradul II, Colegiul Economic ./ionisie Po -ar$ian "l0a Iulia Prof. gradul I, Colegiul Economic 'iilor Prof. gradul II, Gru !colar Economic i "dministrativ *ei$a 1* DINA FLORIANA , Prof. gradul I, Gru !colar Economic, "dministrativ i de +ervicii

UNITI DE COMPETEN COMPETENE CHEIE: 1. 5. 8. :. ;. <. =. Comunicare i numera$ie 7tili3area calculatorului i relucrarea informa$iei Comunicare 9n lim0a str)in) "sigurarea calit)$ii /e3voltare ersonal) Igiena i securitatea muncii >ucrul 9n echi ) CREDITE: (4' 1,6 1,6 1,6 6,; 6,; 6,; 6,; -4' 1,6 1,6 1,6 14' 5,6 5,6 5,6 1,6

COMPETENE TEHNICE DE &AZ: ?. A. @rgani3area unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie Promovarea roduselor i serviciilor

16. Eviden$a o erativ) COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE: 11. +ervirea re aratelor 15. +ervirea 0)uturilor 18. "lc)tuirea meniurilor i servirea re aratelor i 0)uturilor 1:. /ecorarea s)lii de servire

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

)* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" 5 1.6

1. 2ormulea3) o inii ersonale e o tem) dat) 5. *eali3ea3) o scurt) re3entare utili3nd imagini ilustrative 8. Citete i utili3ea3) documente scrise 9n lim0aB de s ecialitate :. Prelucrea3) i inter retea3) grafic re3ultatele o0$inute sarcin) dat) e o

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" 2ormulea3) o inii ersonale e o tem) dat)

Ela0orarea o iniilor ersonale e o tem) dat) EC unerea de motive 9n lim0aB de s ecialitate Evaluarea interven$iei ersonale 9n func$ie de o iniile celorlal$i

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": @ inii ersonaleD EC unere de motive Evaluarea interven$ieiD o0serva$ii, Budec)$i de valoare, scurte inform)ri documentate argument)ri e 0a3a eC erien$ei, e 0a3a unui eC eriment reali3at, relu)ri de motive din manuale i articole de s ecialitate urm)rirea reac$iilor artici an$ilor, notarea r)s unsurilor rimite, reconsiderarea ro riei o3i$ii 9n func$ie de o iniile audien$ei

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise Eti eseuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ela0ore3e o inii ersonale e o tema data, 9n lim0aB de s ecialitate, conform criteriilor de erforman$) EaF i condi$iilor de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti Boc de rolF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eC un) o interven$ie i s) o evalue3e 9n func$ie de o inia celorlal$i, conform criteriilor de erforman$) E0F i EcF i condi$iilor de a lica0ilitate.

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" *eali3ea3) o scurt) re3entare utili3nd imagini ilustrative

+electarea i ordonarea logic) a teCtului i imaginilor asociate, din surse variate "legerea unei modalit)$i ilustrative de eC unere a informa$iilor Pre3entarea ilustrat) a materialului folosind diferite miBloace de ilustrare

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Imagini asociateD -odalit)$i i miBloace de ilustrareD EC unerea informa$iilorD desene, diagrame, schi$e, fotografii, grafice ostere, dia o3itive, filme, a lica$ii grafice e calculator indic) sursele cercetate, folosete date, argumentea3), contact vi3ual cu audien$a, accentuea3) ideile rinci ale, lim0aBul tru ului, vor0ire clar) tehnici de re3entare cu su ort vi3ual

Pre3entare ilustrat)D Pr7@" ;" "#a5%ar":

Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e, s) ordone3e informa$iile, s) aleag) modalit)$i ilustrative de eC unere a acestora i s) re3inte materialul reali3at conform criteriilor de erforman$) EaF, E0F i EcF, i condi$iilor de a lica0ilitate.

<

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" Citete i utili3ea3) documente scrise 9n lim0aB de s ecialitate

+electarea documentelor din surse s eciali3ate 7tili3area informa$iilor 9n activit)$i rofesionale Com letarea sau redactarea corecta a documenta$iei entru sarcini de lucru

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +urse s eciali3ateD "ctivit)$i rofesionaleD *edactarea corect)D /ocumenta$ieD manuale, articole, reviste, studii, Internet, documenta$ii tehnice activit)$i definite 9n cadrul calific)rii ortografie, unctua$ie, forma structurata registre, 0onuri, evidente sim le, Burnale, cores onden$) oficial), C'G uri

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e documentele, s) eCtrag) i s) sinteti3e3e informa$iile necesare e o anumit) tem), conform criteriului de erforman$) EaF, 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e lim0aBul de s ecialitate 9n activit)$i rofesionale, conform criteriului de erforman$) E0F, 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documente, conform criteriului de erforman$) EcF, 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /:

)* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" Prelucrea3) i inter retea3) grafic re3ultatele o0$inute e o sarcin) dat)

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate 9ntrGo sarcin) dat) +electarea metodelor grafice adecvate *e re3entarea grafic) corecta a re3ultatelor rin diferite miBloace grafice 7tili3area miBloacelor grafice entru inter retarea re3ultatelor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Calcule cu grad mediu de dificultateD formule de calcul, algoritmi de calcul -iBloace graficeD *e re3entare corect)D Inter retareD schi$e, grafice, diagrame, h)r$i, scheme tehnologice scara, legenda, forma 9ngriBit), acurate$e, toleranta condi$ii de admisi0ilitate a arametrilor calcula$i, com ara$ii cu valori, ro0e etalon sau standarde

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) calcule3e, s) o ere3e cu miBloace grafice i s) inter rete3e re3ultatele o0$inute, conform criteriilor de erforman$) aF, 0F i EcF, 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i 5 1.6

1. EC loatea3) 0a3e de date 5. Pre3int) informa$ii inclu3nd teCt, numere i imagini 8. Comunic) rin Internet

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;?

2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i EC loatea3) 0a3e de date

Ilustrarea ti urilor de date Pre3entarea structurii unei 0a3e de date 4nc)rcarea unei 0a3e de date 4ntre$inerea unei 0a3e de date

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Ti uri de dateD +tructura 0a3ei de dateD 4nc)rcareD 4ntre$inerea 0a3ei de dateD numerice, alfanumerice, date calendaristice, ir de caractere, memo ta0ele Enume com onente, ti , dimensiuneF introducere i validare date ad)ugare, actuali3are, tergere, salvare, consultarea documenta$iei auCiliare

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eCem lifice ti uri de date conform criteriului de erforman$) EaF cu rin3nd condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e scriseHorale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) descrie structura unei 0a3e de date conform criteriului de erforman$) E0F cu rin3nd condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9ntre$in) o 0a3a de date conform criteriilor de erforman$) EcF i EdF cu rin3nd condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e o 0a3) de date conform criteriului de erforman$) EeF cu rin3nd condi$iile de a lica0ilitate.

16

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;?

2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i Pre3int) informa$ii inclu3nd teCt, numere i imagini

Indicarea formatelor de re3entare a informa$iilor Com letarea unui format cu teCt, numere i imagini *eali3area unei eC uneri adecvate temei alese Pre3entarea a lica$iei

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 2ormate de re3entareD Com letare formateD *eali3area eC uneriiD Pre3entarea a lica$ieiD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice i orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e formatul de re3entare, s) reali3e3e i s) re3inte o eC unere, conform criteriilor de erforman$) EaF, E0F, EcF i EdF i condi$iilor de a lica0ilitate ti uri redefinite, 0utoane de ac$iune editare teCt, inserare imagini, sunet, ta0el 9nl)n$uirea aginilor, crearea leg)turilor derularea aginilor Eautomat, manualF, anima$ie

11

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i Comunicare rin Internet

7tili3area tehnicilor de c)utare adecvate surselor de informa$ii ECtragerea informa$iilor relevante 2olosirea metodelor de schim0 al informa$iilor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +urse de informa$iiD Tehnici de c)utareD -etode de schim0D Internet, fiiere de e dischete, C/G*@-Guri motoare c)utare Internet, cuvinteGcheie, gru uri de cuvinte EGmail, dialog, de30atere onGline, forum, liste de discu$ie a informa$iilor

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e tehnici de c)utare, s) eCtrag) i s) fac) schim0 de informa$ii, conform criteriilor de erforman$) EaF, E0F i EcF i condi$iilor de a lica0ilitate.

15

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! 5 1.6

1. *ece tea3) mesaBe orale 5. *ece tea3) mesaBe scrise 8. EC rim) mesaBe orale :. EC rim) mesaBe scrise ;. Partici ) la conversa$ii

18

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! *ece tea3) mesaBe orale

4n$elegerea unctelor esen$iale 9n vor0irea standard clar) e teme familiare Eactivit)$i cotidiene, etrecerea tim ului li0erF /es rinderea ideilor rinci ale din emisiuni radio i T' e teme de actualitate, interes ersonalH rofesional +ta0ilirea leg)turilor 9ntre mesaBul audiat i ro ria eC erien$)

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 'or0ire standardD Teme de actualitateD Pro ria eC erien$)D Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9n$eleag) unctele esen$iale i s) des rind) ideile rinci ale, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F i 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) sta0ileasc) leg)turi 9ntre mesaBe, aa cum se reci3ea3) 9n criteriul de erforman$) EcF i 9n condi$iile de a lica0ilitate cuvinte, eC resii, ro o3i$ii, fra3e legate de ro riul .eu i leg)turi afectivGemo$ionale dintrGun teCt as ecte legate de organi3area vie$ii cotidiene, economice, sociale, culturale activitateHevenimente rofesionale, tr)ire afectivGemo$ional)

1:

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! *ece tea3) mesaBe scrise

4n$elegerea unor teCte redactate intrGun lim0aB u3ual sau s ecific ersonalH rofesional Prelucrarea informa$iilor o0$inute din descrierea evenimentelor /ecodarea informa$iilor cu rinse 9n ta0ele, scheme, diagrame

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": >im0aB u3ualHs ecificD Prelucrarea informa$ieiD /ecodareD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9n$eleag) teCte i s) relucre3e informa$ii, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F i 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) decode3e informa$ii, aa cum se reci3ea3) 9n criteriul de erforman$) EcF i 9n condi$iile de a lica0ilitate cuvinte, eC resii, termeni s ecifici i 9ncadrare 9n conteCt 9n$elegere, ada tare, utili3are de termeni i terminologii s ecifice domeniului des rinderea sensului, codurilor lingvistice

1;

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! EC rim) mesaBe orale

7tili3area unor eC resii coerente 9n descrierea eC erien$elor i a altor activit)$i din roCimitate Pre3entarea unei activit)$i legate de rofesiune "rgumentarea o iniilor, roiectelor ersonale i rofesionale

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": ProCimitateD "ctivit)$i @ iniiD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF i orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e eC resii i s) re3inte activit)$i, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F i 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enun$e i s) argumente3e o iniile ersonale, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EcF i 9n condi$iile de a lica0ilitate coal), colegi, comunitate, domeniu rofesional s ecifice fiec)rui domeniu rofesional ro i contra 9n sus$inerea unor sarcini de lucru

1<

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! EC rim) mesaBe scrise

*edactarea unui teCt coerent e teme familiare sau de interes ersonalH rofesional Ela0orarea cores onden$ei ersonale i com letarea documentelor de lucru /escrierea im resiilor asu ra evenimentelor cotidiene i a eC erien$elor rofesionale

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Teme familiareD Cores onden$)H documente de lucruD EC erien$e rofesionaleD descrierea familiei, rofesionale re etate rogramul 3ilnic, o 3i de lucru, activit)$i

scrisori ersonale, facturi roGform), facturi, documente de eviden$) rimar), inventarieri, C'Gul euro ean reali3)ri i succese 9n activitate, ne9m liniri rofesionale, motiva$ie, rela$ii 9n echi ), interese

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) redacte3e teCte, s) ela0ore3e cores onden$a i s) descrie im resiile, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F, EcF i 9n condi$iile de a lica0ilitate

1=

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@?

-* C78%ni9ar" An 5i8@a 87;"rn! Partici ) la conversa$ii

+us$inerea s ontan) de conversa$ii e teme familiare, de interes ersonal i rofesional /escrierea as ectelor comune mai multor domenii de activitate

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Conversa$ie e teme familiareD 9n diverse miBloace de trans ort 9ntrGo regiune unde se vor0ete lim0a sau lim0a este selectata conven$ional, des re tim ul li0er, familie, o era$iuni de lucru, metode de o erare, interac$iuni cu alte meserii i rela$ii de lucru o era$iuni de lucru comune sau de interes reci roc 9n cadrul aceleiai organi3a$ii sau cu al$i 0eneficiari Efurni3oriHdistri0uitoriF

"s ecte comuneD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) converse3e i s) descrie as ecte comune mai multor domenii, aa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F i 9n condi$iile de a lica0ilitate

1?

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

/* ABiC%rar"a 9a5i !6ii 5 6,;

1. " lic) normele de calitate 9n domeniul de activitate 5. 7tili3ea3) metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii.

1A

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

/* ABiC%rar"a 9a5i !6ii " lic) normele de calitate 9n domeniul de activitate

Identificarea normelor de calitate s ecifice domeniului ro riu de activitate *elatarea cerin$elor de calitate im use de normative entru ro riul loc de munc) 7tili3area normelor de calitate 9n activitatea curent)

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": #orme de calitateD Cerin$e de calitateD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice i s) utili3e3e norme de calitate s ecifice domeniului s)u de activitate, aa cum reiese din criteriile de erforman$) EaF i EcF i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale rin care candidatul s) demonstre3e c) este ca a0il s) re3inte criteriile de calitate din norme s ecifice locului s)u de munc) aa cum este s ecificat 9n criteriul de erforman$) E0F i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate. instruc$iuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii i indicatori na$ionale, euro ene i interna$ionale care reglementea3) activitatea ca roces Eintr)ri, de3voltare, ieiriF

56

Ti 5%5 %ni !6ii : C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

/* ABiC%rar"a 9a5i !6ii 7tili3ea3) metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii

Enumerarea metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii /escrierea rocedurilor s ecifice metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii " licarea metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii 9n activitatea ro rie

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": -etode standardi3ateD " licareD definite 9n func$ie de modelul de management al calit)$ii ado tat de organi3a$ie autoevaluarea ro riei activit)$i 9n ra ort cu indicatori i criterii din standardele interna$ionale rivind calitatea, ado tate de modelul de management al calit)$ii 9n organi3a$ie eta ele i ac$iunile de evaluare, autoevaluare i control % ordonate logic G cores un3)toare metodelor standardi3ate definite mai sus

Proceduri s ecificeD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) eC lice i s) a lice metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii, aa cum este s ecificat 9n criteriile de erforman$) EaF, E0F, EcF i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate.

51

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

(* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i 5 6,;

1. "nali3ea3) caracteristicile ersonale i factorii im lica$i 9n de3voltarea carierei 5. EC rim) o $iuni rivind traseul ersonal de educa$ie i formare rofesional)

55

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* ):

(* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i "nali3ea3) caracteristicile de3voltarea carierei ersonale i factorii im lica$i 9n

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? Identificarea rogresului 9n de3voltarea ersonal) >@? "nali3area factorilor care influen$ea3) de3voltarea carierei >9? Estimarea oten$ialului de schim0are ersonal) i rofesional) C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 2actoriD Poten$ial de schim0are ersonal)D Poten$ial de schim0are rofesional)D Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) anali3e3e caracteristicile ersonale i factorii im lica$i 9n de3voltarea carierei, 9n condi$iile criteriilor de erforman$) EaF i E0F i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) estime3e oten$ialul de schim0are ersonal) i rofesional) 9n condi$iile criteriului de erforman$) EcF i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate. ersonali, socialiI favora0iliGnefavora0iliI interniGeCterni diferen$a dintre as ira$ii, interese i osi0ilit)$i ra ortul dintre com eten$ele ersonale i comanda social)

58

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* 2:

(* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i EC rim) o $iuni rofesional) rivind traseul ersonal de educa$ie i formare

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? Identificarea traseelor osi0ile de educare i formare rofesional) >@? Corelarea cerin$elor de formare rofesional) cu osi0ilit)$ile ro rii >9? Proiectarea o $iunii de formare rofesional) e termen scurt i mediu C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +trategieD Termen scurtD Termen mediuD o0iective, ac$iuni, metode, miBloace 1 an 5G8 ani

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) roiecte3e o o $iune de formare rofesional) e termen scurt i mediu, $innd cont de traseele osi0ile i 9n corelare cu osi0ilit)$ile ro rii, 9n condi$iile criteriilor de erforman$) EaF G EcF i cu rin3nd toate condi$iile de a lica0ilitate.

5:

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii 5 6,;

1. " lic) legisla$ia i reglement)rile rivind securitatea i s)n)tatea la locul de munc), revenirea i stingerea incendiilor 5. Ia m)suri entru reducerea factorilor de risc de la locul de munc)

5;

Ti 5%5 %ni !6ii:

0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii

C78<" "n6a ):

" lic) legisla$ia i reglement)rile rivind securitatea i s)n)tatea la locul de munc), revenirea i stingerea incendiilor

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? 4nsuirea dre turilor i res onsa0ilit)$ilor la locul de munc) 9n func$ie de normele rev)3ute la instructaBele de rotec$ia muncii >@? 'erificarea eCisten$ei i integrit)$ii miBloacelor de rotec$ie la locul de munc) >9? *a ortarea situa$iilor care un 9n ericol securitatea individual) i colectiv) C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": /re turi D *es onsa0ilit)$iD -iBloace de rotec$ieD +itua$iiD instructaB eriodic, echi ament de rotec$ie 9nsuirea, res ectarea, a licarea normelor echi amente de rotec$ie s ecifice locului de munc) a0sen$a miBloacelor de rotec$ie, integritatea miBloacelor de rotec$ie

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recunoasc) dre turile i res onsa0ilit)$ile conform criteriilor de erforman$) EaF , aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat). Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) verifice eCisten$a i integritatea miBloacelor de rotec$ie la locul de munc) i s) ra orte3e situa$iile care un 9n ericol securitatea individual) i colectiv) conform criteriilor de erforman$) E0F , EcF aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat).

5<

Ti 5%5 %ni !6ii:

0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii

C78<" "n6a 2:

Ia m)suri entru reducerea factorilor de risc

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? Identificarea factorilor de risc *a ortarea re3en$ei factorilor de risc 4nl)turarea factorilor de risc

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 2actori de risc D *a ortareD 4nl)turareD su0stan$e ericuloase, virui, 0acterii, curen$i de aer, tem eratur), umiditate, ventila$ie, 3gomote, vi0ra$ii, radia$ii oral) sau scris) remedierea defec$iunilor a )rute la echi amentele de res ectarea normelor de rotec$ie rotec$ie,

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul este ca a0il s) identifice i s) 9nl)ture factorii de risc de la locul de munc) conform criteriilor de erforman$) EaF, EcF aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat). Pro0e scrise Horale rin care elevul este ca a0il s) ra orte3e factorii de risc de la locul de munc) conform criteriilor de erforman$) E0F aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat).

5=

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

1* L%9r%5 An "9Di<! 5 6,;

1. Identific) sarcinile i resursele necesare entru atingerea o0iectivelor 5. 4i asum) rolurile care 9i revin 9n echi ) 8. Cola0orea3) cu mem0rii echi ei entru 9nde linirea sarcinilor

5?

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

1* L%9r%5 An "9Di<! Identific) sarcinile i resursele necesare entru atingerea o0iectivelor

Identificarea o0iectivelor lucrului 9n echi ) /escrierea sarcinilor de lucru 9n echi ) +electarea resurselor necesare atingerii o0iectivelor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": @0iectiveD +arcini D *esurse D Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice o0iectivele lucrului 9n echi ) i s) descrie sarcinile de lucru 9n echi ), conform criteriilor de erforman$) a? i @? i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e resursele necesare atingerii o0iectivelor, conform criteriului de erforman$) 9? i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. informa$ionale, organi3atorice, ac$ionale rofesionale, sociale informa$ii, materiale, umane

5A

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

1* L%9r%5 An "9Di<! 4i asum) rolurile care 9i revin 9n echi )

*a ortarea o3i$iei individuale la ceilal$i "sumarea i romovarea atitudinilor constructive 9n gru Ini$ierea ac$iunilor 9n gru

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Po3i$ia individual)D "titudiniD "c$iuniD inclus, eCclus, su0ordonat, coordonator, ini$iator, ra ortor s riBin, im licare, interes, 9ncuraBare, motivare, solidari3are finali3are de sarcini ro rii, distri0uire de sarcini 9n echi ), su ravegherea finali3)rii unor o era$iuni, ra ortarea re3ultatelor

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice Eti eCerci$iu, Boc de rolF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ra orte3e o3i$ia individual) fa$) de ceilal$i, s)Gi asume i s) romove3e atitudini constructive 9n gru , s) ini$ie3e ac$iuni 9n gru , conform criteriilor de erforman$) a?4 @?4 9? i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

86

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -:

1* L%9r%5 An "9Di<! Cola0orea3) cu mem0rii echi ei entru 9nde linirea sarcinilor

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? *ecunoaterea com eten$ei mem0rilor echi ei Corelarea ro riilor sarcini cu ale echi ei "do tarea unor m)suri de eficienti3are a lucrului 9n echi )

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Com eten$aD Corelare de sarciniD -)suriD reg)tire rofesional), motivare, interese o3i$ia fa$) de gru , atitudini, grad de

eC lica$ii de sarcini, 9ncadrare 9n tim , res ectarea unui lan comun, asigurarea echili0rului de sarcini 9n echi ), negocierea sarcinilor verific)ri ale calit)$ii sarcinilor, corec$ii i ada t)ri ale comun, recunoaterea meritelor lanului

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise Eti fie de autoevaluareF, rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recunoasc) com eten$ele mem0rilor echi ei i s) corele3e ro riile sarcini cu ale echi ei, conform criteriilor de erforman$) a?4 @? i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e scrise i ractice Eti eCerci$iuF, rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ado te unele m)suri de eficienti3are a lucrului 9n echi ) conform criteriului de erforman$) 9? i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

81

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

2* OrCani$ar"a %ni !6i57r ;" a5i8"n a6i" :i ;" D7 "5!ri" 5 1.6

1. Preci3ea3) com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie. 5. /esf)oar) activit)$i 9n com artimentele unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie. 8. "ctuali3ea3) cunotin$e s ecifice industriei turismului.

85

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ):

2* OrCani$ar"a %ni !6i57r ;" a5i8"n a6i" :i ;" D7 "5!ri" Preci3ea3) com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? Enumerarea com artimentelor eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie Identificarea rela$iilor eCistente 9ntre com artimente

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Com artimente o era$ionale de alimenta$ieD Com artimente o era$ionale de ca3areD Com artimente func$ionaleD *ela$iiD 0uc)t)rie, cofet)rieG atiserie, 0ar, sal) de servire frontGoffice, etaB, sala de conferin$e resurse umane, resurse vn3)riGmarJeting financiare, tehnicGadministrativ,

rece $ie % alimenta$ieI rece $ie % etaBI rece $ie % tehnicI etaB % alimenta$ieI roduc$ie % servire.

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enumere com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriului de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice rela$iile dintre com artimente, conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate.

88

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2:

2* OrCani$ar"a %ni !6i57r ;" a5i8"n a6i" :i ;" D7 "5!ri" /esf)oar) activit)$i 9n com artimentele unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie.

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? /esf)urarea activit)$ilor s ecifice ti urilor de unit)$i de alimenta$ie /esf)urarea activit)$ilor s ecifice ti urilor de unit)$i de de hotel)rie

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Ti uri de unit)$i de alimenta$ie du )D "ctivit)$iD Ti uri de unit)$i de hotel)rie du )D "ctivit)$i legate deD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enumere activit)$ile din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriului de erforman$) EaF i E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) desf)oare activit)$ile din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriilor de erforman$) EaF i E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. ca acitate, form) de ro rietate, categoria de clasificare a rovi3ionare, conform comen3ilor, de o3itare, 9n func$ie de natura materiilor rime, trans ort, conform fluCurilor tehnologice. ca acitate, form) de ro rietate, grad de confort reg)tirea rimirii turitilor, seBurul turitilor, lecarea turitilor

8:

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

2* OrCani$ar"a %ni !6i57r ;" a5i8"n a6i" :i ;" D7 "5!ri" "ctuali3ea3) cunotin$e s ecifice industriei turismului.

Investigarea surselor de informare s ecifice industriei turismului. +electarea informa$iilor s ecifice activit)$ii din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie. Integrarea noilor informa$ii 9n activitatea curent).

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +urse de informareD +electarea informa$iilor 9n func$ie deD Integrare 9n func$ie deD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) investighe3e sursele de informare s ecifice industriei turismului, conform criteriului de erforman$) EaF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e informa$iile s ecifice activit)$ii din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriului de erforman$) E0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) integre3e noile informa$ii 9n activitatea curent), conform criteriului de erforman$) EcF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. internet, legisla$ie, reviste de s ecialitate, alte surse massGmedia im ortan$a lor, osi0ilit)$ile de a licare. ti ul de unitate, activitatea desf)urat).

8;

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

3* Pr787#ar"a <r7;%B"57r :i B"r#i9ii57r 5 1

1. Identific) nevoile i ate t)rile clien$ilor 5. Prestea3) servicii ada tate nevoilor clien$ilor 8. 7tili3ea3) tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie

8<

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@?

3* Pr787#ar"a <r7;%B"57r :i B"r#i9ii57r Identific) nevoile i ate t)rile clien$ilor

7tili3area tehnicilor de comunicare atractive entru identificarea nevoilor clien$ilor. "ntici area ate t)rilor entru nevoile identificate.

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Tehnici de comunicare atractiveD #evoi identificateD "ntici area ate t)rilorD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e tehnici de comunicare atractive entru identificarea nevoilor clien$ilor, conform criteriului de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) antici e3e ate t)rile entru nevoile identificate, conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. dialog, convor0ire telefonic), comunicare cores onden$). rin internet i faC,

de confort, de am0ient, de hran), de siguran$), de destindere, de a fi res ectat. reg)tirea 9n vederea rimirii clien$ilor.

8=

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

3* Pr787#ar"a <r7;%B"57r :i B"r#i9ii57r Prestea3) servicii ada tate nevoilor clien$ilor

Efectuarea activit)$ilor s ecifice, conform nevoilor clien$ilor "da tarea activit)$ilor din unitate, la nevoile clien$ilor Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clien$ilor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": "ctivit)$i s ecificeD "da tarea activit)$ilor din unitateD Evaluarea gradului de satisfacere rinD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e activit)$i s ecifice, conform nevoilor clien$ilor, reci3ate 9n criteriul de erforman$) EaF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e activit)$i ada tate la nevoile clien$ilor i s) evalue3e gradul de satisfacere al acestora, conform criteriilor de erforman$) E0F i EcF, 9n condi$iile de a lica0ilitate. crearea am0ientului, rimirea clien$ilor, servirea, ca3area, oferirea de servicii su limentare. oferirea de informa$ii, ada tarea ofertei rivind rodusele i serviciile din unitate. o0servare, dialog, chestionare

8?

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -:

3* Pr787#ar"a <r7;%B"57r :i B"r#i9ii57r 7tili3ea3) tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? +electarea tehnicilor romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie /istri0uirea materialelor romo$ionale Promovarea imaginii unit)$ii rin calit)$ile ersonale i rofesionale

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Tehnici romo$ionaleD -ateriale romo$ionaleD Promovarea rinD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriului de erforman$) EaF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) distri0uie materiale romo$ionale i s) contri0uie la romovarea imaginii unit)$ii, conform criteriului de erforman$) E0F i EcF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. u0licitate, romovarea vn3)rilor Ereduceri de romo$ionaleF, vn3area ersonal), eC o3i$ii re$uri, cadouri

0rouri, liante, afie, anouri u0licitare, lan meniu, fluturai i cadouri romo$ionale $inut), com ortament, calitatea serviciilor restate

8A

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

)'* E#i;"n6a 7<"ra i#! 5 1

1. *ecunoate documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie 5. 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie 8. 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) alimenta$ie

:6

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ):

)'* E#i;"n6a 7<"ra i#! *ecunoate documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? Identificarea documentelor de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie +electarea documentelor de eviden$) o erativ) 9n func$ie de o era$iile economicoG financiare

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ) 9n hotel)rieD /ocumente de eviden$) o erativ) 9n alimenta$ieD 0on de redareGtransferGrestituire, declara$ie de inventar, fia de maga3ie. avi3 de 9nso$ire a m)rfii, factura, fia de maga3ie, nota de lat), 0on de consum, nota de comand), 0orderou, ra ort 3ilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de rece $ie, 0on de redareGtransferGrestituire, declara$ie de inventar a rovi3ionare, 9ncasare % lat), desc)rcare de gestiune, vn3are, inventariere, rece $ie

@ era$ii economicoGfinanciareD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie i de hotel)rie, conform criteriului de erforman$) EaF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e documentele de eviden$) o erativ) 9n func$ie de o era$iile economicoGfinanciare, conform criteriului de erforman$) E0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

:1

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@?

)'* E#i;"n6a 7<"ra i#! 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie

Com letarea documentelor de eviden$) o erativ) s ecifice activit)$ii de hotel)rie *es ectarea normelor de 9ntocmire a documentelor s ecifice turismului

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ) #ormeD 0on de redareGtransferGrestituire, declara$ie de inventar, fia de maga3ie. 9n num)r de eCem lare conform legiiI f)r) modific)ri, ters)turi, ad)ugiriI cu date reale i com lete

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie, conform criteriul de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) res ecte normele de 9ntocmire a documentelor din turism, conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate.

:5

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!:

)'* E#i;"n6a 7<"ra i#! 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din alimenta$ie

>a? Com letarea documentelor de eviden$) o erativ) s ecifice activit)$ii de alimenta$ie >@? *es ectarea normelor de 9ntocmire a documentelor s ecifice alimenta$iei C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ)D avi3 de 9nso$ire a m)rfii, factura, fia de maga3ie, nota de lat), 0on de consum, nota de comand), 0orderou, ra ort 3ilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de rece $ie, 0on de redareGtransferG restituire, declara$ie de inventar. 9n num)r de eCem lare conform legiiI f)r) modific)ri, ters)turi, ad)ugiriI cu date reale i com lete

#ormeD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documentele de eviden$) o erativ) 9n alimenta$ie, conform criteriul de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) res ecte normele de 9ntocmire a documentelor din alimenta$ie, conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate.

:8

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r 5 5.6

1. 7tili3ea3) sistemele de servire s ecifice activit)$ii 5. +ervete re arate culinare ca intrare 9n de re arate i 0)uturi 8. +ervete re arate culinare lichide :. +ervete re arate culinare de 0a3) ;. +ervete 0rn3eturi, deserturi, cafea

::

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!:

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r 7tili3ea3) sistemele de servire s ecifice activit)$ii

>a? Pre3entarea sistemelor de servire >@? +electarea sistemelor de servire du ) diferite criterii >9? Com letarea miseGenG laceGului de 9ntm inare cu o0iecte de inventar s ecifice re aratelor servite C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +isteme de servireD direct Eengle3F, indirect Efrance3F, autoservirea, servirea la domiciliu E rin casele de comen3iF, roomservice, servirea rin intermediul automatelor, servirea 9n unit)$i de trans ort Eaeriene, navale, terestreFI tr)s)turi s ecifice, avantaBe i de3avantaBe ti ul unit)$ii, structura meniului % re aratele servite, num)rul i ti ul consumatorilor

Criterii de selectareD @0iecte de inventar entru com letarea misGenG laceGuluiD

farfurii diferite, tacmuri diferite, ahare, o0iecte de inventar m)runte, elemente de decor

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) caracteri3e3e sistemele de servire, s) descrie avantaBele si de3avantaBele fiec)rui, conform criteriului de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e sistemele de servire du ) diferite criterii, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e miseGenG laceGul cu o0iecte de inventar s ecifice, conform criteriului de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

:;

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +ervete re arate culinare ca intrare 9n meniu

*ecomandarea re aratelor servite ca intrare 9n meniu >uarea comen3ii i transmiterea ei la sec$ie Preluarea de la sec$ii a re aratelor servite ca intrare +ervirea re aratelor culinare ca intrare 9n de re arate i 0)uturi, rin diferite sisteme /e0arasarea meselor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Pre arate servite ca intrare 9n meniuD >uarea comen3iiD Preluarea de la sec$ii i servirea re aratelorD /e0arasarea meselorD gust)ri, antreuri, salate diferite, minuturi diverse e 0a3a carnetului de comen3i i a 0onului de marcaB sistem direct Ela farfurie, latou, c)rucior, servirea la doi lucr)toriFI sistem indirect conform regulilor de de0arasare Emomentul de0aras)rii, ce se de0arasea3), cum se de0arasea3)F de0arasarea farfuriilor i a tacmurilor de0arasarea o0iectelor de inventar Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele servite ca intrare 9n meniu, conform criteriului de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda i s) o transmit) la sec$ii, conform criteriilor de erforman$) 0F, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia de la sec$ii re aratele servite ca intrare, s) le serveasc) rin diferite sisteme, conform criteriului de erforman$) cF i dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

:<

Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele, res ectnd regulile de de0arasare, conform criteriului de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

:=

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +ervete re arate culinare lichide

*ecomandarea re aratelor culinare lichide >uarea comen3ii i transmiterea ei la sec$ie Preluarea de la sec$ii a re aratelor lichide +ervirea re aratelor lichide rin sisteme de servire adecvate /e0arasarea meselor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Pre arate culinare lichideD >uarea comen3iiD Preluarea de la sec$ii i servirea re aratelorD /e0arasarea meselorD su e, creme, consommKGuri, cior0e % 0oruriD sortiment, articularit)$i structurale Ecom onenteF e 0a3a carnetului de comen3i i a 0onului de marcaB sisteme de servire s ecifice servirii re aratelor lichideD direct G la farfurie, can), 0ol, su ier), serviciul la doi lucr)tori.I serviciul indirect ridicarea o0iectelor de inventar, de servire i a o0iectelor m)runte conform regulilor

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele lichide, conform criteriului de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda i s) o transmit) la sec$ii conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ria de la sec$ii re aratele lichide, s) serveasc) re arate lichide rin sisteme de servire adecvate, conform criteriilor de erforman$) cF, dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele, res ectnd regulile de de0arasare, conform criteriului de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

:?

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;?

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +ervete re aratelor de 0a3)

Informarea clien$ilor rivind sortimentul re aratelor de 0a3) >uarea comen3ii i transmiterea ei la sec$ie 2olosirea sistemelor de servire adecvate entru servirea re aratelor de 0a3) asociate cu salate /e0arasarea meselor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +ortimentul re aratelor de 0a3)D mnc)ruri dinD legume, carne i legume, carne de as)re, carne de vnat, ete, su0 roduse, toc)turi, fri turi cu garnituri >uarea comen3iiD +isteme de servire entru servirea re aratelor de 0a3)D /e0arasarea meselorD e 0a3a carnetului de comen3i i a 0onului de marcaB sistemul direct % la farfurie, latou, gheridon, , serviciul la doi lucr)tori, serviciul indirect de0arasarea farfuriilor, a tacmurilor, latourilor i a o0iectelor de inventar m)runte conform regulilor de de0arasare

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele de 0a3), conform criteriului de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda i s) o transmit) la sec$ie, conform criteriilor de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractic) Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate de 0a3) asociate cu salate folosind sisteme de servire adecvate conform criteriului de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele, res ectnd regulile de de0arasare, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

:A

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? +ervirea 0rn3eturilor

))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +ervete 0rn3eturi i deserturi

*ecomandarea sortimentelor de deserturi +ervirea deserturilor 9n func$ie de sortiment /e0arasarea meselor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +ervirea 0rn3eturilorD +ortimente de deserturiD +ervirea deserturilorD /e0arasarea meselorD re3entarea 0rn3eturilor e latou sau la gheridon 9nso$ite de toast, ine r)Bit), unt dulciuri de 0uc)t)rie, roduse de cofet)rie, fructe servirea direct) folosind farfurii, latouri, tacmuri adecvate de0arasarea o0iectelor de inventar folosite conform regulilor de de0arasare

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande 0rn3eturi i deserturi diferite, conform criteriului de erforman$) aF i 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) 0rn3eturi i deserturi, conform criteriului de erforman$) cF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele, res ectnd regulile de de0arasare, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

;6

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

)2* 5 5.6

S"r#ir"a @!% %ri57r

1. Identific) sortimentele de 0)uturi 5. +ervete 0)uturile alcoolice i nealcoolice 8. *eali3ea3) 0)uturi 9n amestec :. +ervete 0)uturile 9n amestec ;. Preg)tete i servete cafeaua i cafeaua es resso

;1

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)2* S"r#ir"a @!% %ri57r Identific) sortimentele de 0)uturi

Pre3entarea 0)uturilor du ) diferite criterii de clasificare 'erificarea caracteristicilor 0)uturilor E rin degustareH rin eCamen organole ticF conform regulilor de verificare "socierea 0)uturilor cu re aratele servite conform regulilor de asociere L

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Criterii de clasificare a 0)uturilorD CaracteristiciD *eguli de degustareD *eguli de asociereD concentra$ia alcoolic), con$inut de 3ah)r, tehnologia de o0$inere, locul i rolul 9n de re arate i 0)uturi sen3orialeD as ect % lim iditate, culoare, gust, arom), miros, degaBarea C@5 ordinea 0)uturilor, tem eratura, ti uri de ahare folosite, modalit)$i de degustare com o3i$ia re aratelor, locul 9n de re arate i 0)uturi, referin$ele consumatorilor, o0iceiuri i tradi$ii de consum, ti ul i durata mesei

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice i s) re3inte sortimentele de 0)uturi, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) verifice caracteristicile 0)uturilor conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) asocie3e re aratele cu sortimentele de 0)uturi, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

;5

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;?

)2* S"r#ir"a @!% %ri57r +ervete 0)uturile alcoolice i nealcoolice

*ecomandarea sortimentului de 0)uturi conform regulilor de asociere "ducerea de la sec$ii a 0)uturilor comandate folosind o0iecte de inventar s ecifice +ervirea 0)uturilor folosind o0iectele de inventar adecvate /e0arasarea o0iectelor de inventar utili3ate la servirea 0)uturilor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": *eguli de asociereD caracteristicile re aratelor Ecom onen$), loc 9n de re arate i 0)uturiF, referin$ele consumatorilor, o0iceiuri i tradi$ii, ti ul mesei, durata mesei

@0iecte de inventar entru aducerea 0)uturilorD t)vi, coule$e, fra iere, c)rucioare @0iecte de inventar entru servirea 0)uturilorD @0iecte de inventar entru de0arasareD Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reci3e3e regulile de asociere a 0)uturilor conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aduc) de la sec$ii 0)uturi alcoolice i nealcoolice, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0) ractic) Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) 0)uturi alcoolice i nealcoolice conform criteriului de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0) ractic) Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea 0)uturilor alcoolice i nealcoolice conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ahare de diferite ti uri, servicii entru 0)uturi calde, 3aharni$e, linguri$e, ceti, farfurioare, tir0uon, carafe, cremiere t)vi, c)rucioare

;8

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;?

)2* S"r#ir"a @!% %ri57r *eali3ea3) 0)uturile 9n amestec

/escrierea sortimentului de 0)uturi 9n amestec du ) diferite criterii +electarea materiilor rime i a elementelor de decor necesare o0$inerii 0)uturilor 9n amestec +electarea o0iectelor de inventar necesare o0$inerii 0)uturilor 9n amestec Preg)tirea amestecurilor de 0)uturi du ) metodele s ecifice

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": CriteriiD -aterii rimeD Elemente de decorD @0iecte de inventarD con$inut, concentra$ie alcoolic), erioada din 3i 9n care se recomand) i se servesc, cantitate 0)uturi alcoolice, nealcoolice, roduse 3aharoase, fructe, legume, condimente, stimulente, roduse lactate, ou), ti uri de ghea$) comesti0ile, necomesti0ile ahare, 3aharni$e, g)letue entru ghea$) , shaJer, cleti, linguri$e ma3agran, t)vi, icur)tor, toc)tor, cu$it, il), ahare s eciale, ahar gradat, cheie, tir0uon, r)3uitoare, moussoire turmiC, 0lender, miCer, es ressor, res) m)sur) de ghea$), vitrine frigorifice agitare, amestec, dresare entru stors citrice, filtru,

7tilaBeD -etodeD Pr7@" ;" "#a5%ar":

Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) descrie sortimentul de 0)uturi 9n amestec, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleHscrise i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e materiile rime, elementele de decor, o0iectele de inventar necesare entru reali3area 0)uturilor 9n amestec, conform criteriului de erforman$) 0F i cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0) ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reg)teasc) amestecuri de 0)uturi rin diferite metode conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

;:

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)2* S"r#ir"a @!% %ri57r +ervete 0)uturile 9n amestec

"legerea o0iectelor de inventar entru servirea 0)uturilor 9n amestec " licarea regulilor de servire s ecifice entru 0)uturile 9n amestec /e0arasarea o0iectelor de inventar utili3ate la servirea 0)uturilor 9n amestec

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": @0iecte de inventarD *eguli de servire legate deD tum0lere, ahare, sond), su ort, t)vi, linguri$e ahare ti lalea, farfurioar)

referin$ele clien$ilor, tem eratura de servire, do3area com onentelor, mani ularea i trans ortul o0iectelor de servire t)vi, farfurii diferite, c)rucior

@0iecte de inventar entru de0arasareD Pr7@" ;" "#a5%ar":

Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aleag) o0iectele de inventar entru servirea 0)uturilor 9n amestec, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) a lice reguli s ecifice de servire, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea 0)uturilor 9n amestec, conform criteriului de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

;;

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

)2* S"r#ir"a @!% %ri57r Preg)tete i servete cafea es resso

@rgani3area locului de munc) entru eficienti3area activit)$ii de reg)tire i servire a cafelei es resso *ecomandarea ti urilor de cafea du ) diferite criterii Preg)tirea cafelei conform cerin$elor consumatorilor Pre3entarea i servirea cafelei es resso conform cerin$elor Cur)$area i 9ntre$inerea a aratului entru cafea es resso

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": @rgani3area locului de munc)D @0iecte de inventar necesare reg)tirii i servirii cafelei D Criterii de recomandareD Ti uri de cafeaD Preg)tirea conform cerin$elorD verificarea a aratului igieni3are Efunc$ionare,9ntre$inere, securitateF, entru

do3atoare, ceti, linguri$e, farfurii, vase ermetice )strarea cafelei 9n vederea men$inerii calit)$ii

caracteristicile sortimentului de cafea utili3at, grad de m)cinare, ingredientele folosite la servire cafea cu la te, es resso, ca ucino, moca, cafea neagr) m)cinarea cafelei la granula$ia cerut), do3area cores un3)toare a cafelei, asigurarea condi$iilor de tem eratur) i resiune a a ei, asigurarea nivelului cafelei 9n filtru evaluarea vi3ual) a calit)$ii eCtractului de cafea, reg)tirea ingredientelor o0iecte de inventar folositeD ceti de sticl) sau ceramic), farfurii, linguri$e, erve$ele, res ectarea tem eraturii de servire, asocierea cafelei cu la te, fric), 3ah)r

Pre3entarea i servireaD

Efectuarea cur)$eniei i 9ntre$inereaD evacuarea resturilor de materiale din a arat, cur)$area com onentelor conform instruc$iunilor, verificarea st)rii de func$ionare Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s)Gi reg)teasc) locul de munc) i s) recomande ti urile de cafea, conform criteriilor de erforman$) aF, 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ;<

Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reg)teasc) cafea es resso, conform criteriului de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) re3inte i s) serveasc) cafea es resso, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) cure$e i s) 9ntre$in) a aratul entru cafea es resso, conform criteriului de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

;=

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r 5 5.6

1. Partici ) la 9ntocmirea meniurilor 5. +ervete re arate i 0)uturi entru mic deBun 8. +ervete re arate i 0)uturi entru deBun :. +ervete re arate i 0)uturi entru cin) ;. @rgani3ea3) i servete mese festive <. +ervete re arate i 0)uturi dietetice i re arate i 0)uturi entru turiti str)ini

;?

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@?

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r Partici ) la 9ntocmirea meniurilor

Partici area la 9ntocmirea variantelor de meniu *es ectarea criteriilor de 9ntocmire a meniurilor

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 'ariante de meniuriD du ) num)rul de re arate i roduse consumate Esim le, com leteF, du ) felul mesei la care se servesc Emic deBun, deBun, cin)F, du ) structura i com onen$a re aratelor Econsistent, dieteticF, momentul servirii Ea la carte, comandateF aco erirea necesarului fi3iologic, re arti3area necesarului caloric e ti uri de mese, succesiunea re aratelor 9n meniu, tem eratura de servire, se3onalitate, ti uri de mese, ti uri de consumatori

Criterii de 9ntocmireD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la 9ntocmirea variantelor de meniuri, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la res ecte criteriile de 9ntocmire a meniurilor, conform criteriilor de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

;A

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r +ervete re arate i 0)uturi entru mic deBun

*ecomandarea re aratelor i 0)uturilor entru mic deBun Efectuarea miseGenG laceGului entru micul deBun +ervirea de re arate i 0)uturi entru mic deBun rin diferitele sisteme de servire /e0arasarea mesei conform regulilor de de0arasare /econtarea contravalorii micului deBun

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Pre arate entru micul deBunD roduse alimentare diverse Eme3eluri, lactate, roduse cerealiere, legume, fructeF, re arate Eminuturi din ou, 0rn3eturi, carne, salate, etc.F, 0)uturi nealcoolice Esucuri, nectare, a ), la te, 0)uturi calde G ceai, cafea, cacao, etc.F o0iecte de inventarD farfurii diferite tacmuri, servicii de unt, dulcea$), 0)uturi, ahare, ceti, res)r)tori, erve$ele, 3aharni$e, coule$e, elemente decorative servirea direct), servirea rin autoservire E0ufet suede3F, servirea la camer) Eroom serviceF ordinea de0aras)rii o0iectelor de inventar, momentul de0aras)rii, modalit)$i de de0arasare 9ntocmirea i re3entarea notei de lat), 9ncasarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor rin diferite sisteme Enumerar, cec, tichete, viramente, etc.F, des )r$irea de client

@0iecte entru miseGenG laceD +isteme de servireD *eguli de de0arasare a meselorD /econtarea contravalorii micului deBunD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande alimente, re arate i 0)uturi entru micul deBun, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul entru servirea micului deBun, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. <6

Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) micul deBun rin diferite sisteme, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea micului deBun res ectnd regulile, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e micul deBun folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii, s) se des art) de consumatori, conform criteriilor de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

<1

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!:

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r +ervete re arate i 0)uturi entru deBun

>a? *ecomandarea re aratelor i a 0)uturilor entru deBun conform mesei i a criteriilor de servire >@? Efectuarea miseGenG laceGului entru servirea deBunului >9? +ervirea de re arate i 0)uturi entru deBun, folosind sisteme de servire >;? /e0arasarea meselor conform regulilor Enormelor de de0arasareF >"? /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor entru deBun C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": +ortimente de re arateD Criterii de servireD Ti uri de 0)uturi asociateD -iseGenG laceD re arate servite ca gust)ri, deserturi re arate lichide, re arate de 0a3),

ordinea i structura re aratelor, referin$ele consumatorilor, oferta unit)$ii 0)uturi a eritiv, 0)uturi digestive, vinuri, 0ere, 0)uturi nealcoolice 9n func$ie de re aratul servit i referin$ele consumatorului o0iectele de inventar necesareD farfurii diferite farfurioare Eosiere, salatiereF, latouri, servicii cu condimente, ahare diferite tacmuri, ervete, diferite decoruri sistemul direct, sistemul indirect momentul de0aras)rii, modalit)$i de de0arasare a farfuriilor, tacmurilor, o0iectelor de inventar 9ntocmirea i re3entarea notei de lat), 9ncasarea contravalorii rin modalit)$i deferite Enumerar, cec, tichete, card, viramente, etc.F, des )r$irea de consumator

+isteme de servire entru deBunD /e0arasarea meselor conform regulilorD /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilorD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re arate i 0)uturi, conform criteriilor de erforman$) aF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

<5

Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) deBunul rin diferite sisteme, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea deBunului res ectnd regulile, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e deBunul folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii, s) se des art) de consumatori, conform criteriilor de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

<8

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a ;" <r"<ara " :i @!% %ri +ervete re arate i 0)uturi entru cin)

*ecomandarea re aratelor i 0)uturilor entru cin) Efectuarea miseGenG laceGului entru cin) +ervirea re aratelor i 0)uturilor entru cin) /e0arasarea meselor /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor servite

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Pre arate servite la cin)D ,)uturiD -iseGenG laceD +ervirea re aratelor i 0)uturilorD /e0arasarea meselorD /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor entru cin)D gust)ri calde i reci, minuturi, re arate din ete, fri turi cu garnituri i salate, deserturi a eritive, amestecuri, vinuri diferite, sucuri, a ) o0iecte de inventarD farfurii diferite, tacmuri diferite, ahare diferite, ceti, erve$ele, 3aharni$e, elemente decorative servirea direct), servirea indirect) de0arasarea farfuriilor, aharelor, tacmurilor, o0iectelor de inventar conform modalit)$ilor de de0arasare

9ntocmirea i re3entarea notei de lat), 9ncasarea contravalorii rin modalit)$i diferite Enumerar, cec, tichete, card, viramente, etc.F, des )r$irea de consumator

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re arate i 0)uturi, conform criteriilor de erforman$) aF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul, conform criteriului de erforman$) 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) cina rin diferite sisteme, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. <:

Pro0e ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea cinei res ectnd regulile, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e cina folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii, s) se des art) de consumatori, conform criteriilor de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

<;

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"?

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a ;" <r"<ara " :i @!% %ri @rgani3ea3) i servete mese festive

Partici area la organi3area diferitelor mese festive Efectuarea miseGenG laceGului entru mese festive +ervirea re aratelor i 0)uturilor 9n func$ie de ti ul de mas) festiv) folosind sisteme de servire adecvate /e0arasarea meselor conform regulilor de de0arasare /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor entru mese festive

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Ti uri de mese festiveD @rgani3areD 0anchete, cocteiluri, mese de revelion, rece $ii sta0ilirea meniurilor Eti uri de re arate i 0)uturi serviteF, asigurarea a rovi3ion)rii cu materii rime i 0)uturi, alegerea o0iectelor de inventar, amenaBarea s)lii, $inuta lucr)torilor o0iecte de inventar s ecifice ti urilor de mese sisteme de servire directe i indirecte conform regulilor de de0arasare Emodalit)$i, momenteF 9ntocmirea i re3entarea documentelor entru decont Enot) de lat)F, 9ncasarea contravalorii, des )r$irea de consumator

-iseGenG laceD +ervirea meselor conform meniurilorD /e0arasarea meselorD /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilorD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la organi3area meselor festive, conform criteriilor de erforman$) aF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul, conform criteriului de erforman$) 0F, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) mese festive rin diferite sisteme, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. <<

Pro0e ractice Eti eCerci$iu, simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea meselor festive res ectnd regulile, conform criteriului de erforman$) dF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e mesele festive folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii, s) se des art) de consumatori, conform criteriilor de erforman$) eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

<=

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 0:

)-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a ;" <r"<ara " :i @!% %ri +ervete re arate i 0)uturi dietetice i re arate i 0)uturi entru turiti str)ini

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >;? >"? *ecomandarea re aratelor dietetice entru diferite regimuri alimentare +ervirea re aratelor i 0)uturilor entru diferite regimuri alimentare Cunoaterea referin$elor diferitelor categorii de turiti str)ini +ervirea re aratelor tradi$ionale romneti i a re aratelor s ecifice turitilor str)ini /econtarea contravalorii re aratelor i 0)uturilor dietetice i a celor servite de turitii str)ini

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": *egimuri alimentareD de cru$are E re arate cu un con$inut redus de su0stan$e nutritive sau caloriceF, dietetice Ealimente i re arate culinare im use de starea de s)n)tate a consumatoruluiF sisteme de servireD direct, indirect re arate s ecifice diferitelor categorii de turiti Efrance3i, 0elgieni, germani, austrieci, engle3i, nordici, rui, 0ulgari, cehi, olone3i, unguri, italieni, orientaliF 0)uturi referate deserturi s ecifice re arate i 0)uturi tradi$ionale romneti 9ntocmirea i re3entarea documentelor entru decont Enot) de lat)F, 9ncasarea contravalorii, des )r$irea de consumator

+ervirea re aratelor i 0)uturilorD Preferin$ele turitilor str)iniD

/econtarea contravalorii Pre aratelor i 0)uturilorD

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande de re arate i 0)uturi dietetice, conform criteriilor de erforman$) aF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate i 0)uturi entru diferite regimuri alimentare, conform criteriului de erforman$) 0F, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate <?

Pro0e oraleHscrise i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) cunoasc) referin$ele turitilor str)ini, conform criteriului de erforman$) cF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate tradi$ionale, s) deconte3e re aratele i 0)uturile dietetice i entru turitii str)ini, conform criteriului de erforman$) dF, eF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

<A

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" Cr";i : C78<" "n6":

)/* D"97rar"a B!5ii ;" B"r#ir" 5 5.6

1. Identific) ti uri de decoruri 5. *eali3ea3) decoruri diferite 8. /ecorea3) estetic sala de servire

=6

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@?

)/* D"97rar"a B!5ii ;" B"r#ir" Identific) ti uri de decoruri

Caracteri3area ti urilor de decoruri "da tarea decorului la caracterul evenimentului

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": Ti uri de decoruriD Caracterul evenimentuluiD murale, entru mese, scaune, entru 9nc) ere, entru eCteriorul cl)dirii anivers)ri diferite E3ile de natere, 3ile onomastice, logodne, c)s)toriiF, s)r0)tori oficiale sau religioase, s ecificul unit)$ii Erustic, cram), vn)toresc, esc)rescF, ti uri de mese

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e orale i scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) caracteri3e3e decorurile, conform criteriilor de erforman$) aF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ada te3e decorul la caracterul evenimentului, conform criteriului de erforman$) dF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

=1

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9?

)/* D"97rar"a B!5ii ;" B"r#ir" *eali3ea3) decoruri din diferite materiale

"legerea materialelor adecvate entru reali3area decorurilor ECecutarea decorurilor florale ECecutarea altor categorii de decoruri

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": -ateriale entru decorD /ecoruri floraleD "lte categorii de decoruriD flori, materiale teCtile i minerale, decoruri naturale, elemente tradi$ionale aranBamente florale diverse % 0uchete simetrice i asimetrice, Bardiniere etc. anglici colorate, decoruri din lante, cereale, legume, fructe de se3on, decoruri rustice, 0rad 9m odo0it, costume o ulare tradi$ionale, trofee de vn)toare

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise i ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aleag) materiale entru decoruri diferite, conform criteriilor de erforman$) aF, i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale i ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eCecute decoruri din diferite elemente de decor, conform criteriului de erforman$) 0F, cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

=5

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? "legerea decorurilor

)/* D"97rar"a B!5ii ;" B"r#ir" /ecorea3) sala de servire

4ntre$inerea decorurilor 4nlocuirea unor com onente ale decorului

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": "ranBarea decorurilorD 4ntre$inerea decorurilorD fiCarea decorurilor la intrarea 9n unitate, e mese, scaune, e ere$ii s)lii de servire, e console, stl i de sus$inere, etc. men$inerea tem eraturii i umidit)$ii, com letarea nivelului de a ) din vas sau saturarea cu a ) a 0ure$ilor, tergerea frun3elor, tergerea rafului, fiCarea com onentelor des rinse, etc.

4nlocuirea unor com onenteD 9nde )rtarea frun3elorHsau florilor de reciate i 9nlocuirea cu flori roas ete, 9m ros )tarea a ei din vas Ea ) rece, ghea$)F, 9nlocuirea com onentelor deteriorate sau )tate, etc. Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleH ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aranBe3e i s) 9ntre$in) decorurile, conform criteriilor de erforman$) aF i 0F i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9nlocuiasc) com onente ale decorului, conform criteriilor de erforman$) cF i a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate

=8