Sunteți pe pagina 1din 4

11/5/13

Tehnologia abatorizarii pasarilor

EchipamenteAgroIeftine
www.tocmai.ro OferteEchipamentedinToataTarapetocmai.ro.VeziAnunturileAcum!
Cautare...

AnunturiAutoGratuite
mercador.ro/Anunturi_Online MercadorVinzisauCumperiOrice.VeziCeleMaiNoiAnunturiOnline!

Te h n o l o g i a a ba t o r i z a r i i pa sa r i l o r

Categorie:Pasari 27Octombrie2013 Procesul tehnologic de prelucrare industriala a pasarilor in abatoare cuprinde o succesiune de etape de lucru, ce se desfasoara in 2 faze distincte:

Prelucrareainitialacepresupuneefectuareauneisuccesiunideoperatiunicompletmecanizatesiautomatizate. Prelucrarea finala care se desfasoara intrun sector separat si cuprinde etapele de prelucrare pana la obtinerea carcaselor de pasare si a organelor aferente. Dupa finisare, carcasele urmeaza cai diferite in functie de modul de prelucrare,respectivcaproduserefrigeratesaucaprodusecongelate.

P R E LU CR A R E A I N I TI A LA

Din sectorul de receptie unde sunt examinate sanitarveterinar prin inspectia vizuala a loturilor de pasari acestea sunt agatate pe conveere si patrund printro deschidere a peretelui despartitor in zona de prelucrare initiala parcurgand urmatoarele faze: asomarea, sangerarea, oparirea, deplumarea, sectionarea pielii gatului, incizia caudala, detasarea capetelor,spalareacarcaselorneevisceratesidetasareapicioarelor.

Aso ma r e a

Este prima operatie la care sunt supuse pasarile dupa suspendarea lor pe transportorul aerian si se realizeaza electric prinimersie.

Asomatorul este o instalatie a carei tensiune poate fi reglabila intre 7090 V si se regleaza in functie de viteza conveieruluisidemarimeapuilor.

AbatoareledintaricaOlanda,MareaBritanie,Germaniaauadoptatasomareacugaz,ocombinatiedeO2siCO2.

San ge rare a

Operatia de sangerare se face mecanizat la o masina automata de sacrificare sau cu ajutorul unui cutit disc, ce este montat inaintea jgheabului de sangerare. Operatia este asistata de un muncitor care corecteaza manual sangerarea la pasarilemici,submedialotului,saulacelesacrificatenecorespunzator.

Sangerarea dureaza timp de 120150 secunde deasupra unui jgheab de sangerare, a carui lungime este astfel dimensionata,incatsaasigureinacesttimpscurgereatotalaasangelui,luandinconsideraredistantade152mmintre doua capete. Cantitatea de sange scursa este de aproximativ 3% din greutatea vie a pasarilor. Sangele se colecteaza intrunrecipientcareestetransportatlainstalatiadeprelucratfainafurajera.

Laloculdetaiereesteprevazutunspalatorpentrumainicupedalasisterilizatordecutit.

Opa r i r e a

www.gazetadeagricultura.info/animale/pasari/15016-tehnologia-abatorizarii-pasarilor.html

1/4

11/5/13

Tehnologia abatorizarii pasarilor

Pasarilesuntopariteinfluxcontinuu,prinimersieinapacaldalatemperaturade+54c. Operatiadeoparirearedreptscopincalzireasuprafeteipieliiinurmacareiaserealizeazaoslabireastructuriiproteinelor dinepidermacaretinaderentbulbulpilos,derma,dupacarepenelesepotindepartausormecanizat.

La pui pentru obtinerea unor produse congelate, se urmareste o oparire mai intensa la temperatura de 5860C timp de 120140desecunde,iarpentruproduserefrigeratesefaceoopariremaislabalatemperaturade5254Ctimpde90de secunde.

D e pl u ma r e a

Operatiadedeplumaretrebuiesainceapaimediatcepasarileauiesitdininstalatiiledeopariresiseexecutacuajutorul unormasinialcatuitedintruncadrupecaresuntmontatebarelededeplumaresitamburiicuflansepurtatoarededegete dedeplumare,careserotescinsensdiferitunulfatadecelalalt.

Dupa operatia de deplumare urmeaza finisareaspalarea pasarilor in scopul indepartarii atat al ultimelor resturi de pene cat si efectuarii unor spalari masive sub presiune (2,53 atm) a exteriorului puilor deplumati. Aceasta operatie se realizeazacuomasinaspecialaprevazutacudoitamburicupiesedecauciuc,numitebice,mailungisimaimaridecat alemasiniidedeplumat.Sevaasiguraostropirecorespunzatoarecuapacaldalatemperaturade+40+50C.

Penelerezultatecadinparteadejosadeplumatoruluisisuntdirijatecuunjetdeapalasectiadeproducereafainurilor proteince.

Ta i e r e a pi e l i i de l a g a t , i n ci z i a ca u da l a , de t a sa r e a ca pe t e l o r , spa l a r e a ca r ca se l o r n e e vi sce r a t e si de t a sa r e a pi ci o a r e l o r

Operatiuneadesectionareapieliigatuluiconstainefectuareauneiinciziilungide34cmapieliidepeparteadorsal agatului,panalanivelulcenturiiscapulohumerale.

Inciziacaudalaesteoperatiuneadeextragereaglandeiuropigenecuajutorulunuidispozitivspecialprevazutcuuncutit cudisc.

Detasarea capurilor se executa automat cu ajutorul unui dispozitiv plasat sub axa conveierului liniei de taiere, desprindereacapuluifacanduselanivelulprimeivertebrecervicale.

Spalarea carcaselor neeviscerate se realizeaza prin trecerea carcaselor printro instalatie automata de spalare prevazutacudouarandurideduze.

Detasarea picioarelor consta in efectuarea unei taieturi complete la nivelul articulatiei tibiotarsometatarsiene cu ajutoruluneimasinispeciale.

P R E LU CR A R E A FI N A LA

Prelucrareafinalaacarcaselorcuprindeoseriedeetapecumarfi:extirpareaglandeiuropigene,eviscerareacarcaselor, indepartareagusii,esofaguluisiatraheeii,extragereapulmonilor,spalareacarcaselorsidetasareagaturilor.

E vi sce r a r e a

Esteoperatiaceamaiimportantadecaredepindeinmaremasuraobtinereauneicalitatibuneacarcasei.

Ordineaoperatiiloreste: Sectionareacarcaseipeliniamedianadelaapendicelexifoidpanalaorificiulcloacal Circumcizarea cloacei si desprinderea ei evitanduse taierea intestinelor pentru a preveni o insamantare a carcaselorcueventualigermenipatogeni Extragereaviscerelor(inima,ficatul,stomaculglanular,pipotasiintestinele)cuajutorulunuievisceratormecanic, care introduce o scafa de eviscerare in cloaca si extrage viscerele. Daca se constata organe suspecte sau bolnave,carcasarespectivaseindeparteazadinliniatehnologica.Viscereleramasesuntintroduseinmasinade prelucratorgane,careselecteazaorganelecomestibile Dupaextragereaviscerelorsefacecontrolulsanitarveterinar,iarapoiseseparapartilecomestibile departilenecomestibiledinmasaviscerelor. Ficatul detasat se pune in palnii, ce debuseaza intrun jgheab, fiind dirijat cu ajutorul apei la recipientul de colectare, prevazut cu gratar si robinet de scurgere a apei la canalizare, iar pipota

www.gazetadeagricultura.info/animale/pasari/15016-tehnologia-abatorizarii-pasarilor.html

2/4

11/5/13
separatatreceprindecuticularesispalare.

Tehnologia abatorizarii pasarilor

Extragerea pulmonilor se realizeaza cu ajutorul unui pistol cu vacuum. Se mai executa sectionarea gatului si a pielii,indepartareagusei,esofaguluisitraheei.

S pa l a r e a ca r ca se l o r si de t a sa r e a g a t u r i l o r

Spalareacarcaselorsefaceintroinstalatiedespalarecumaimulterandurideduze,princaresepulverizeazaaparece subpresiunepesuprafatalorexterioarasiinterioara.Consumuldeapavariazainfunctiedegreutateacarcasei.Pentruo carcasade1,8kgseconsumaaproximativ11,1ldeapa.

Dupaspalareseefectueazaultimaoperatiedinfluxultehnologiccaconstaintaiereagatuluicuajutoruluneimasini.

R E FR I G E R A R E A CA R CA SE LO R

Carcaseleevisceratesereagatapeconveerulderacire,intrandintunelulderaciretimpde7075deminute,la0+4C dupacaresunttrimiselainstalatiadetransare.Temperaturacarcaselorcareiesdintunelestede0+4Claos.

Refrigerarea carcaselor se impune ca faza tehnologica obligatorie si poate fi lenta sau rapida si se poate realiza in diferitevariante:inaer,prinimersieinaparacita,princontact,prinsoctermicsirefrigerareprinamesteccugheata.

SO R TA R E A SI A M B A LA R E A CA R CA SE LO R

Carcaselerefrigeratesesorteazainfunctiedegreutatealor,dupacareseambaleazainpungidematerialplastic.

TR A N SA R E A CA R CA SE LO R

Transarea carcaselor de pasare se face in mod diferit, dupa piata de destinatie. In general, carcasele se transeaza pe urmatoareleportiunianatomice:piept(cuossaufaraos)cupielesaufarapiele,pulpe,aripi,spinari,tacam.

CO N G E LA R E A CA R N I I DE P A SA R E

Congelarea carnii de pasare se face in tunele de congelare, unde trebuie asigurata o temperatura de 35 45 C, o umiditateaaeruluide9598%siovitezaacurentilordeaerdecca15m/s.Duratacongelariiesteinmediede6oredar variazainfunctiedegreutateacarcaselorsidetemperaturaacestorainfazainitialaacongelarii.

DE P O Z I TA R E A CA R N I I DE P A SA R E

Carneadepasarererigeratasicongelatasedepoziteazaindepozitespecialamenajatecaresaleasiguretemperaturasi umiditateaconformstariilortermice. Medicveterinar, Dr.DianaGalatanu <Anterior Urmtor>

Articolesimilare
AVEIMPEXSatuMarevaprocesapesteunmiliondepuianual GrupulTransavia,printreCampioniiinbusinessaiRomaniei StrutulImperechere,cresteresicomercializare Crestereapasarilorpentrucarne LaProvincia,puidecasa

www.gazetadeagricultura.info/animale/pasari/15016-tehnologia-abatorizarii-pasarilor.html

3/4

11/5/13

Tehnologia abatorizarii pasarilor

Maimulteinformatiidesprepasari
Avicultura Rasedepasari Furajepasari Pui Gaini Ratesigaste Prepelite Curcani Struti Fazani Pasariexoticesihobby

Afacericupasari
Fermedepasari Subventiipasari Expozitiidepasari Carnedepasare Oua

Pasari

Avicultura Afaceripasari Carnedepasare Oua Pui Gaini Ratesigaste Prepelite Curcani Struti Fazani Pauni Pasariexoticesihobby

www.gazetadeagricultura.info/animale/pasari/15016-tehnologia-abatorizarii-pasarilor.html

4/4

S-ar putea să vă placă și