Sunteți pe pagina 1din 59

Rudolf Steiner CUM SE DOBNDESC CUNOTINE DESPRE LUMILE SUPERIOARE?

Traducere dup: Rudolf Steiner WIE ERLANGT MAN ERKENNTNISSE DER HHEREN WELTEN? Editura Rudolf Steiner, Dornach El!e"ia #$$% GA #& Traducere: Constantin Oarcea, Ioan Ionaiu, Iustin Iustian Lector' (etre (a)aco*tea Redactor: A+enor ,ri-an

.%&&/ Toate dre)turile a*u)ra )re0entei traduceri *unt re0er!ate EDIT1RII TRIADE, ,lu23Na)oca EDIT1RA TRIADE Str4 ,et5"ii Nr4 $ /&&#66 ,lu2 Na)oca Tel 7a8' &%#4%/&4#94#: Mo;il' &:/&4%#64&%&< &:/=4&>64&&: ???4edituratriade4ro edituratriade@Aahoo4coB

ISCN $:9>9#9%6&

PREFA LA EDIIA A TREIA Dn )re0entul !oluB a)ar *u; forB5 de carte e8)unerile Bele )e care le3aB )u;licat ini"ial ca articole *e)arate *u; titlul' Cum se dobndesc cunotine despre lumile superioare?4 E ! F GoluBul de fa"5 cu)rinde )artea HntIia< un al doilea !a cu)rinde continuarea4 Acea*t5 lucrare, )ri!ind de0!oltarea oBului )entru a )5trunde Hn luBile *u)ra*en*i;ile, nu )oate fi dat5 )u;licit5"ii *u; o forB5 nou5, f5r5 cIte!a cu!inte Hn*o"itoare4 ,oBunic5rile cu)rin*e Hn ea, )ri!ind de0!oltarea *ufletea*c5 a oBului, )ot *5 r5*)und5 unor ne!oi diferite4 Dn )riBul rInd !reB *5 oferiB ce!a )er*oanelor care *e *iBt atra*e de re0ultatele cercet5rilor *)irituale -i care tre;uie *53-i )un5 Hntre;area' de unde au oare cuno-tin"ele cei care *u*"in c5 *unt Hn *tare *5 *)un5 ce!a de*)re Barile eni+Be ale !ie"ii? Jtiin"a *)iritului !or;e-te de*)re a*tfel de eni+Be4 ,el ce !rea *5 o;*er!e fa)tele care conduc *)re a*tfel de afirBa"ii, tre;uie *5 *e ridice la cunoa-terea *u)ra*en*i;il54 El tre;uie *5 )arcur+5 calea )e care Hncerc5B *5 o de*crieB Hn acea*t5 lucrare4 Totu-i, ar fi +re-it *5 *e cread5 c5 ade!5rurile -tiin"ei *)irituale ar fi f5r5 !aloare )entru acela care nu are Hnclina"ia *au )o*i;ilitatea *5 urBe0e el Hn*u-i acea*t5 cale4 (entru a cerceta fa)tele tre;uie *5 a!eB facultatea de a intra Hn luBile *u)ra*en*i;ile4 Dar dac5 ace*te fa)te *unt cercetate -i coBunicate, atunci chiar -i acela care nu le )erce)e el Hn*u-i )oate do;Indi *uficient5 con!in+ere de*)re ade!5rul lor4 K Bare )arte din ace*te fa)te )oate fi !erificat5 f5r5 nici o dificultate a)licInd a*u)ra lor o 2udecat5 *5n5toa*5, Hntr3un Bod cu ade!5rat ne)5rtinitor4 E nece*ar doar *5 nu l5*5B ca acea*t5 ne)5rtinire *5 fie tul;urat5 de tot felul de )re2udec5"i, atIt de nuBeroa*e Hn !ia"a oBenea*c54 Se )oate u-or HntIB)la, de )ild5, ca cine!a *5 con*idere c5 un lucru *au altul din acea*t5 carte nu ar fi Hn concordan"5 cu anuBite re0ultate ale -tiin"elor conteB)orane ale naturii4 Dn realitate, nu e8i*t5 nici un re0ultat -tiin"ific care *5 contra0ic5 cercetarea *)iritual54 ,u toate ace*tea, *3ar )utea u-or crede c5 o a*er"iune -tiin"ific5 oarecare ar fi Hn contradic"ie cu

coBunic5rile de*)re luBile *u)erioare< acea*ta *e !a HntIB)la atunci cInd criticul nu reflectea05 Hndea2un* de ne)5rtinitor -i din toate )unctele de !edere a*u)ra re0ultatelor -tiin"ei4 GoB afla c5, cu cIt coB)ar5B Bai ne)5rtinitor -tiin"a *)iritual5 cu cuceririle )o0iti!e ale -tiin"ei, cu atIt Bai ;ine )oate fi recuno*cut5 de)lina concordan"5 dintre ele4 K alt5 )arte din coBunic5rile -tiin"ei *)irituale, fire-te, *e !a *u*tra+e Bai Bult *au Bai )u"in 2udec5"ii ra"ionale4 Dar cine Hn"ele+e c5 2udec5tor al ade!5rului )oate fi nu nuBai ra"iunea, ci -i *entiBentul sntos, acela !a do;Indi cu u-urin"5 o ra)ortare 2u*t5 -i fa"5 de acea*t5 )arte4 Iar acolo unde ace*t *entiBent nu *e la*5 antrenat de *iB)atie *au anti)atie )entru o )5rere *au alta, ci Hn+5duie, cu ade!5rat ne)5rtinitor, *5 ac"ione0e a*u)ra *a cuno-tin"ele de*)re luBile *u)ra*en*i;ile, acolo *e !a Banife*ta nea)5rat -i o 2udecat5 afecti!5 core*)un05toare4 L (er*oanele care nu !or *au nu )ot urBa calea ce duce Hn luBea *u)ra*en*i;il5 au -i alte c5i )entru a *e con!in+e de*)re ade!5rul cu)rin* Hn ace*te cuno-tin"e4 A*tfel de oaBeni )ot totu-i *iB"i !aloarea )e care ace*te cuno-tin"e o au )entru !ia"5, chiar -i atunci cInd ei le afl5 nuBai din coBunic5rile cercet5torului *)iritual4 Nu orice oB )oate de!eni clar!505tor dintr3o dat5< Hn*5 )entru orice oB cuno-tin"ele clar!505torului *unt o 2u*t5 -i *5n5toa*5 hran5 a !ie"ii4 ,5ci oricine le )oate folo*i Hn !ia"54 Iar cel ce face acea*ta H-i !a da Hn curInd *eaBa atIt de ceea ce )oate fi !ia"a, Hn toate doBeniile, cu ele, cIt -i de ceea ce el *e li)*e-te, dac5 le e8clude4 ,uno-tin"ele de*)re luBile *u)erioare, a)licate 2u*t Hn !ia"5, nu *e do!ede*c a fi ne)ractice, ci diB)otri!5, )ractice Hn cel Bai Hnalt Hn"ele* al cu!Intului4 ,hiar dac5 cine!a nu !rea *5 urBe0e el Hn*u-i calea *u)erioar5 a cunoa-terii, dac5 are Hn*5 Hnclinare *)re fa)tele care )ot fi o;*er!ate )e acea*t5 cale, )oate totu-i *53-i )un5 Hntre;area' cuB a2un+e clar!505torul la ace*te fa)te? (er*oanelor care au un intere* )entru acea*t5 Hntre;are, lucrarea de fa"5 !rea *5 le dea o iBa+ine a ceea ce tre;uie Hntre)rin* *)re a cunoa-te cu ade!5rat luBea *u)ra*en*i;il54 Ea !rea *5 de*crie Hn a-a fel calea ce duce Hn acea*t5 luBe, HncIt -i oBul care nu )arcur+e el Hn*u-i acea*t5 cale, *5 )oat5 do;Indi Hncredere Hn *)u*ele celui care a )arcur*3o4 Dac5 *tudieB Betodele )e care le a)lic5 cercet5torul *)iritual, le )uteB +5*i 2u*te -i ne )uteB *)une' de*crierea c5ii ce duce Hn luBile *u)erioare face a*u)ra Bea o a*tfel de iB)re*ie HncIt )ot Hn"ele+e )entru ce HBi a)ar atIt de e!idente fa)tele coBunicate4 A*tfel, acea*t5 *criere !rea *5 *er!ea*c5 acelora care dore*c Hnt5rire -i *i+uran"5 Hn *iB"ul -i *entiBentul lor de ade!5r fa"5 de luBea *u)ra*en*i;il54 Dn*5 ea !rea, de a*eBenea, *5 ofere ce!a -i acelora care caut5 ei Hn-i-i calea *)re cunoa-terea *u)ra*en*i;il54 Gerificarea cea Bai ;un5 a ade!5rului celor e8)u*e aici o !or face )er*oanele care le !or Hnf5)tui Hn ele Hn*ele4 ,ine are o a*eBenea inten"ie, !a face ;ine *53-i *)un5 Bereu c5 la de*crierea de0!olt5rii *uflete-ti acea*t5 Hnf5)tuire e*te Bai nece*ar5 decIt o *iB)l5 luare la cuno-tin"5 a con"inuturilor, a-a cuB *e tinde ade*ea Hn cadrul altor e8)uneri4 E*te nece*ar5 faBiliari0area intiB5 cu con"inutul de*crierii< tre;uie *5 )lec5B de la )reBi0a c5 un lucru nu *e Hn"ele+e nuBai din ceea ce ni *e *)une de*)re el, ci -i din Bulte altele, *)u*e de*)re cu totul altce!a4 Atunci a2un+eB *5 Hn"ele+eB c5 e*en"ialul nu *e afl5 ntr-un sin ur ade!5r, ci Hn concordan"a tuturor ade!5rurilor4 ,ine !rea *5 fac5 e8erci"ii, tre;uie *5 *e +Indea*c5 cu toat5 *erio0itatea la ace*t lucru4 1n e8erci"iu )oate fi 2u*t Hn"ele* -i corect e8ecutat -i, cu toate ace*tea, el )oate ac"iona +re-it, dac5 cel care Hl a)lic5 nu Hi al5tur5 un alt e8erci"iu, care Hnl5tur5 unilateralitatea )riBului -i re*ta;ile-te arBonia *ufletului4 ,el care cite-te Hn Bod intiB acea*t5 lucrare, a-a HncIt citirea *53i de!in5 o tr5ire l5untric5, acela nu nuBai c5 !a lua cuno-tin"5 de con"inutul ei, dar !a a!ea, la un anuBit )a*a2, un anuBit *entiBent, la un altul un alt *entiBent< )rin acea*ta !a cunoa-te ce importan are cutare *au cutare )a*a2 )entru de0!oltarea *ufletului *5u4 El !a afla, de a*eBenea, -i forBa Hn care tre;uie *5 Hncerce chiar a*u)ra lui un e8erci"iu *au altul, Hn func"ie de indi!idualitatea *a4 ,Ind *unt de*cri*e )roce*e care tre;uie trite, a-a cuB o faceB Hn acea*t5 lucrare, e*te nece*ar *5 re!eniB Bereu a*u)ra con"inutului lor< c5ci ne !oB con!in+e c5 Hn"ele+eB Bul"uBitor Bulte lucruri nuBai du)5 ce aB Hncercat *5 le a)lic5B -i cInd, du)5 Hncerc5ri, aB o;*er!at anuBite *u;tilit5"i care Bai Hnainte ne *c5)a*er54 ,hiar -i acei cititori care nu au de +Ind *5 urBe0e calea de*cri*5 aici !or afla Hn acea*t5 *criere Bulte lucruri folo*itoare )entru !ia"a lor l5untric5' re+uli de !ia"5, indica"ii de*)re felul cuB *e e8)lic5 lucrurile care )ar eni+Batice -i a-a Bai de)arte4 Iar unul care, )rin e8)erien"a *a de !ia"5, are Hn urBa lui atItea tr5iri HncIt, Hn Bulte )ri!in"e, a )arcur* o ini"iere a !ie"ii, !a )utea +5*i o anuBit5 *ati*fac"ie cInd !a +5*i e8)licate corela"iile lucrurilor care i3au trecut )e rInd )rin fa"5< lucruri )e care le -tiu*e f5r5 a le fi ridicat, )oate, )In5 la o re)re0entare care *53l Bul"uBea*c5 )e de)lin4 PREFA LA EDIIA A CINCEA (entru acea*t5 nou5 edi"ie a c5r"ii Cum se dobndesc cunotine despre lumile superioare? aB )relucrat din nou, Hn toate aB5nuntele, e8)unerea )u;licat5 Hn urB5 cu )e*te 0ece ani4 Nece*itatea unei a*eBenea )relucr5ri *e na-te Hn Bod fire*c cInd e*te !or;a de*)re coBunic5ri )ri!ind tr5irile *uflete-ti -i c5ile *uflete-ti, de felul celor cu)rin*e Hn acea*t5 carte4 Dn l5untrul celor coBunicate nu )oate e8i*ta nici o )arte de care *ufletul autorului *5 nu r5BIn5 *trIn* le+at -i care *5 nu cu)rind5 ce!a ce lucrea05 continuu a*u)ra ace*tui *uflet4 Ji e*te a)roa)e cu

ne)utin"5 *5 nu *e unea*c5 cu acea*t5 acti!itate *ufletea*c5 -i *tr5dania )entru o claritate -i o )reci0ie Bai Bare Hn redarea celor e8)u*e cu Bul"i ani Hn urB54 Din acea*t5 *tr5danie au i0!orIt HB;un5t5"irile )e care aB c5utat *5 le aduc ace*tei noi edi"ii4 (5r"ile eseniale ale e8)unerii, eleBentele ei )rinci)ale au r5Ba* toate a-a cuB erau< cu toate ace*tea, aB f5cut modi!icri importante4 Dn Bulte locuri aB )utut face o caracteri"are mai precis a detaliilor4 Ace*t lucru Bi *3a )5rut iB)ortant4 Dac5 cine!a !rea *5 a)lice coBunic5rile din acea*t5 carte Hn )ro)ria *a !ia"5 *)iritual5, atunci e*te iB)ortant ca el *5 )oat5 cu)rinde cu )ri!irea, Hntr3o caracteri0are cIt Bai e8act5, c5ile *uflete-ti de*)re care e*te !or;a aici4 ,5ci de*crierea )roce*elor *)irituale l5untrice )oate fi *u)u*5 Hn"ele+erilor +re-ite Hntr3o B5*ur5 cu Bult Bai Bare decIt de*crierea fenoBenelor luBii fi0ice4 Mo;ilitatea !ie"ii *uflete-ti, nece*itatea de a nu )ierde niciodat5 din !edere cIt de diferit5 e*te !ia"a *ufletea*c5 de !ia"a din luBea fi0ic5, -i Hnc5 Bulte alte lucruri fac )o*i;ile a*eBenea Hn"ele+eri +re-ite4 La acea*t5 nou5 edi"ie aB c5utat cu aten"ie )a*a2ele care ar )utea da na-tere unor a*tfel de Hn"ele+eri +re-ite -i B3aB *tr5duit a)oi *5 forBule0 Hn a-a fel fra0ele HncIt *5 )re!in a)ari"ia ace*tora4 ,Ind aB *cri* ca)itolele care coB)un acea*t5 carte, a tre;uit *5 !or;e*c de*)re unele lucruri altfel decIt Hn )re0ent -i )entru Boti!ul c5, Hn acea !reBe, nu B5 )uteaB referi la con"inuturile a ceea ce aB )u;licat de*)re cunoa-terea luBilor *u)erioare Hn ultiBii 0ece ani, a-a cuB o )ot face a*t50i, du)5 ce ace*te c5r"i au fo*t )u;licate4 Dn c5r"ile Bele tiina ocult, Conducerea omului i a omenirii, O cale spre cunoaterea de sine -i Bai ale* Hn La pragul lumii spirituale E " F, )recuB -i Hn alte *crieri ale Bele E # F, *unt de*cri*e )roce*e *)irituale la care acea*t5 carte a tre;uit *5 fac5 alu0ie Hnc5 acuB 0ece ani, Hn*5 cu al"i terBeni decIt aceia care a*t50i )ar )otri!i"i4 De*)re Bulte lucruri care nu erau de*cri*e Hnc5 Hn acea*t5 carte a tre;uit *5 *)un )e atunci c5 )ot fi aflate )rin McoBunic5ri !er;aleN4 A*t50i Hn*5 *unt date )u;licit5"ii multe din cele la care f5ceaB atunci alu0ie4 Nu e*te e8clu* ca tocBai ace*te alu0ii *5 fi contri;uit la fa)tul c5 unii cititori -i3au forBat )5reri +re-ite4 KBul ar )utea acorda o iB)ortan"5 Bult Bai Bare decIt tre;uie ra)ortului personal dintre di*ci)ol -i cutare *au cutare Hn!5"5tor *)iritual4 S)er c5 Hn acea*t5 nou5 edi"ie Bi3a reu-it *5 accentue0 Bai ;ine, )rin felul cuB aB de*cri* anuBite detalii, fa)tul c5 la oaBenii care caut5 o di*ci)lin5 *)iritual5 adec!at5 condi"iilor *)irituale din )re0ent, e*te Bult Bai iB)ortant ra)ortul nemi#locit cu luBea *)iritual5 o;iecti!5, decIt ra)ortul cu )er*onalitatea unui Hn!5"5tor4 Ji Hn di*ci)lina *)iritual5, Hn!5"5torul !a a!ea din ce Hn ce Bai Bult un rol de a*i*tent, a-a cuB Hl are, )e B5*ura noilor conce)"ii, )rofe*orul, Hn oricare raBur5 a -tiin"ei4 ,red c5 aB ar5tat Hndea2un* c5 autoritatea Hn!5"5torului -i Hncrederea Hn el nu tre;uie *5 2oace Hn di*ci)lina *)iritual5, alt rol decIt acela )e care3l 2oac5 Hn celelalte doBenii ale -tiin"ei *au ale !ie"ii4 Mi *e )are deo*e;it de iB)ortant *5 *e forBule0e o idee Bult Bai clar5 tocBai a*u)ra ra)ortului dintre cercet5torul *)iritual -i oaBenii care arat5 un intere* )entru re0ultatele cercet5rilor *ale4 ,red c5 aB HB;un5t5"it a*tfel cartea Hn locurile Hn care acuB, du)5 ace-ti 0ece ani, aB fo*t Hn *tare *5 de*co)5r nece*itatea ace*tor HB;un5t5"iri4 La acea*t5 )riB5 )arte *e !a ad5u+a o a doua4 E $ F Ea !a cu)rinde alte aB5nunte )ri!ind *tructura *ufletea*c5 care Hl duce )e oB la tr5irea luBilor *u)erioare4 Noua edi"ie a c5r"ii *e afla +ata ti)5rit5 cInd a i0;ucnit Barele r50;oi )e care Hl tr5ie-te a0i oBenirea4 Scriu acea*t5 )refa"5 Hn tiB) ce *ufletul Beu e*te adInc Bi-cat de e!eniBentele )urt5toare de de*tin4 PREFA LA EDIIA A OPTA Dn con"inuturile ace*tei noi edi"ii a c5r"ii de fa"5, la ultiBa )relucrare, Bi3a )5rut nece*ar a face doar cIte!a Bodific5ri4 DiB)otri!5, la acea*t5 edi"ie aB ad5u+at un M,u!Int de HncheiereN, )rin care B3aB *tr5duit *5 *)un unele lucruri Bai clar decIt Hnainte, referitor la ;a0ele *uflete-ti )e care tre;uie a-e0ate coBunic5rile din carte, )entru ca ele *5 fie HntIB)inate f5r5 neHn"ele+eri4 ,red c5 cele con"inute Hn ace*t cu!Int de Hncheiere ar )utea fi )otri!ite )entru a l5Buri )e unii o)onen"i ai -tiin"ei *)irituale antro)o*ofice a*u)ra fa)tului c5 el H-i )oate Ben"ine )5rerea nuBai )entru c5 H-i re)re0int5 cu totul altfel -tiin"a *)iritului decIt e*te ea< Hn tiB) ce, de fa)t, el nu Hn"ele+e deloc ce e*te acea*ta4 CUM SE DOBNDESC CUNOTINE DESPRE LUMILE SUPERIOARE? Condi%ii Dn !iecare oB dorBitea05 facult5"i )rin care el )oate do;Indi, cu eforturi )ro)rii, cuno-tin"e de*)re luBile *u)erioare4 Mi*ticul, +no*ticul, teo*oful au !or;it Hntotdeauna de*)re o luBe a *ufletelor -i o luBe a *)iritelor, care *unt )entru ei tot atIt de )re0ente ca aceea )e care o !edeB cu ochii fi0ici -i o )uteB )i)5i cu BIinile fi0ice4 ,el care aude ace*tea H-i )oate *)une Hn fiecare cli)5' lucrurile de*)re care !or;e*c ace-tia le )ot afla -i eu, dac5 HBi de0!olt anuBite for"e care, a0i, *e +5*e*c Hn Bine Hn *tare latent54 Nu )oate fi !or;a decIt de a -ti cuB tre;uie Hnce)ut )entru a de0!olta Hn *ine a*eBenea facult5"i4 DndruB5ri Hn acea*t5 )ri!in"5 )ot da nuBai aceia care au Hn *ine a*eBenea for"e4 De cInd e8i*t5 neaBul oBene*c a e8i*tat Hntotdeauna -i o in*truc"ie )rin

care cei ce a!eau a*tfel de facult5"i *u)erioare d5deau HndruB5ri celor ce c5utau a*eBenea facult5"i4 K a*tfel de in*truc"ie *e nuBe-te instrucie ocult, iar Hn!5"5tura care *e )riBe-te )rin ea *e nuBe-te Hn!5"5BInt de -tiin"5 *ecret5 *au ocult54 7ire-te c5 o a*eBenea denuBire tre0e-te Hn"ele+eri +re-ite4 ,ine o aude )oate fi u-or i*)itit *5 cread5 c5 aceia care *unt acti!i Hntr3o a*eBenea di*ci)lin5 !or *5 re)re0inte o cla*5 )ri!ile+iat5, care t5inuie-te Hn Bod ar;itrar -tiin"a ei fa"5 de *eBeni4 Se Bai )oate crede c5 dincolo de o a*eBenea -tiin"5 nu *3ar a*cunde, )ro;a;il, a;*olut niBic iB)ortant4 ,5ci dac5 ar fi o ade!5rat5 -tiin"5 L *unt unii i*)iti"i *5 cread5 L atunci n3ar tre;ui *5 faceB un *ecret din ea< aB )utea3o da )u;licit5"ii, iar a!anta2ele ei le3aB )utea face acce*i;ile tuturor oaBenilor4 ,ei ini"ia"i Hn natura -tiin"ei *ecrete nu *e Bir5 cItu-i de )u"in c5 cei neini"ia"i +Inde*c a*tfel4 NuBai acela care a tr5it el Hn*u-i, )In5 la un anuBit +rad, ini"ierea Hn tainele *u)erioare ale e8i*ten"ei, )oate Hn"ele+e Hn ce con*t5 *ecretul ini"ierii4 Ne )uteB atunci Hntre;a' cuB *5 do;Indea*c5 neini"iatul !reun intere* )entru a-a3nuBita -tiin"5 *ecret5? ,uB -i )entru ce *5 caute un lucru de*)re a c5rui natur5 nu3-i )oate face nici o re)re0entare? Dar chiar la teBelia unei a*eBenea Hntre;5ri *t5 o re)re0entare cu totul +re-it5 de*)re natura -tiin"ei oculte4 Dn realitate, Hn -tiin"a ocult5 lucrurile *e )etrec la fel ca -i Hn celelalte doBenii ale -tiin"elor -i cuno-tin"elor oBene-ti4 Acea*t5 -tiin"5 e*te *ecret5, )entru oBul o;i-nuit, nuBai Hn Hn"ele*ul Hn care *cri*ul e*te un *ecret )entru acela care nu l3a Hn!5"at4 Ji du)5 cuB fiecare oB )oate Hn!5"a *5 *crie, dac5 ale+e calea 2u*t5, tot a*tfel fiecare oB )oate de!eni di*ci)ol ocult, chiar Hn!5"5tor ocult, dac5 !a c5uta Hn ace*t *co) c5ile core*)un05toare4 NuBai Hntr3o *in+ur5 )ri!in"5 ra)orturile *e )re0int5 aici altfel decIt la cuno-tin"ele -i facult5"ile e8terioare4 Datorit5 *5r5ciei, datorit5 Bediului cultural Hn care *3a n5*cut, cui!a i3ar )utea li)*i )o*i;ilitatea de a3-i Hn*u-i arta *cri*ului< )entru do;Indirea cuno-tin"elor -i a ca)acit5"ii de ac"iune Hn luBile *u)erioare, nu e8i*t5 nici o )iedic5 )entru acela care le caut5 cu *erio0itate4 Mul"i cred c5 Bae-trii cunoa-terii *u)erioare tre;uie c5uta"i Hntr3un loc *au altul, )entru a )riBi de la ei l5Buriri4 Dn acea*t5 )ri!in"5 *unt ade!5rate dou5 lucruri4 Dn )riBul rInd, acela care a*)ir5 cu *erio0itate c5tre -tiin"a *u)erioar5 nu *e !a teBe de nici un o;*tacol -i nu !a e!ita nici un efort )entru a c5uta ini"iatul care *5 Hl )oat5 introduce Hn tainele *u)erioare ale luBii4 (e de alt5 )arte Hn*5, fiecare *5 fie con!in* c5 ini"ierea Hl !a +5*i Hn orice HB)re2ur5ri, dac5 )oart5 Hn *ine o *tr5danie *erioa*5 -i deBn5 )entru cunoa-tere4 ,5ci e8i*t5 o le+e natural5 )entru to"i ini"ia"ii, care Hi deterBin5 *5 nu refu0e nici unui oB care caut5 cunoa-terea cu!enit5 lui4 Dar e8i*t5 o le+e, tot atIt de natural5, care *)une c5 niB5nui nu i *e )oate coBunica din -tiin"a ocult5 ce!a )entru care nu e*te Hnc5 a)t4 Iar un ini"iat e*te cu atIt Bai de*5!Ir-it cu cIt re*)ect5 Bai ri+uro* ace*te dou5 le+i4 Le+5tura *)iritual5 care3i une-te )e to"i ini"ia"ii nu e*te una e8terioar5, dar cele dou5 le+i aBintite forBea05 co)ci )uternice, care Ben"in laolalt5 eleBentele coB)onente ale ace*tei le+5turi4 (o"i tr5i Hntr3o )rietenie intiB5 cu un ini"iat< totu-i, !ei r5BIne de*)5r"it de fiin"a lui )In5 cInd !ei fi de!enit tu Hn*u"i un ini"iat4 Te )o"i ;ucura Hn cel Bai de)lin Hn"ele* al cu!Intului de iniBa, de iu;irea unui ini"iat< taina *a "i3o !a Hncredin"a Hn*5 nuBai cInd !ei fi de!enit Batur )entru acea*ta4 (o"i *53l B5+ule-ti, )o"i *53l torture0i' niBic nu3l )oate deterBina *5 tr5de0e ce!a din ceea ce -tie c5 nu3i e*te Hn+5duit *53"i tr5de0e, fiindc5, )e trea)ta ta de e!olu"ie, nu -tii Hnc5 *5 )re+5te-ti tainei )riBirea corect5 Hn *ufletul t5u4 ,5ile )rin care oaBenii *e Baturi0ea05 )entru )riBirea unei taine *unt ;ine deterBinate4 Direc"ia lor e*te tra*at5 cu litere !e-nice, de ne-ter*, Hn luBile *)iritului, Hn care ini"ia"ii )50e*c Bi*terele *u)erioare4 Dn !reBurile !echi, care au )recedat Mi*toriaN noa*tr5, teB)lele *)iritului erau !i0i;ile -i Hn Bod e8terior< a0i, cInd !ia"a noa*tr5 a de!enit atIt de ne*)iritual5, ele nu *unt )re0ente Hn luBea !i0i;il5 ochilor e8teriori4 S)iritual Hn*5, teB)lele *e +5*e*c pretutindeni, -i oricine le caut5, le )oate +5*i4 KBul )oate afla nuBai Hn )ro)riul *5u *uflet Bi2loacele )rin care le de*chide +ura ini"ia"ilor4 El tre;uie *5 de0!olte Hn *ine anuBite Hn*u-iri )In5 la un anuBit +rad Hnalt, -i a;ia atunci Hi )ot fi HB)5rt5-ite cele Bai Hnalte coBori ale *)iritului4 Dnce)utul tre;uie *53l forBe0e o anuBit5 di*)o0i"ie fundaBental5 a *ufletului4 ,ercet5torul *)iritual nuBe-te acea*t5 di*)o0i"ie fundaBental5 calea $eneraiei, a de!o"iunii fa"5 de ade!5r -i cunoa-tere4 NuBai cine are acea*t5 di*)o0i"ie fundaBental5 )oate a2un+e di*ci)ol ocult4 ,el ce are tr5iri )e ace*t t5rIB, acela cunoa-te ce )redi*)o0i"ii )ot fi o;*er!ate, Hnc5 din co)il5rie, la cei care !or de!eni Bai tIr0iu di*ci)oli *)irituali4 E8i*t5 co)ii care )ri!e*c cu o *fial5 *fInt5 *)re anuBite )er*oane )e care ei le !enerea054 Au fa"5 de ele o !enera"ie care, Hn adIncurile iniBii lor, le inter0ice *5 la*e *5 a)ar5 !reun +Ind de critic5 *au de o)o0i"ie4 A*tfel de co)ii de!in adole*cen"i -i adole*cente care *iBt c5 e*te o ;inefacere cInd li *e ofer5 )rile2ul *5 )ri!ea*c5 *)re ce!a cu !enera"ie4 Din rIndurile ace*tor co)ii *e ridic5 Bul"i di*ci)oli ocul"i4 Dac5 ai *tat !reodat5 Hn fa"a u-ii unui oB !enerat -i, la HntIia !i0it5 )e care i3ai f5cut3o, ai *iB"it o *fInt5 *fial5 Hn tiB) ce a)5*ai BInerul u-ii )entru a intra Hn caBera care, )entru tine, era un M*anctuarN, atunci *3a Banife*tat Hn tine un *entiBent care )oate fi +erBenul di*ci)olatului t5u *)iritual de Bai tIr0iu4 E*te o ;inefacere )entru fiecare oB Hn cre-tere *5 )oarte Hn *ine, ca )redi*)o0i"ii, a*tfel de *entiBente4 S5 nu credeB Hn*5 c5 a*tfel de )redi*)o0i"ii con*tituie +erBenul

*u)unerii uBile -i al *cla!iei4 Genera"ia care, la Hnce)ut, era o !enera"ie de co)il fa"5 de oaBeni, de!ine Bai tIr0iu !enera"ie fa"5 de ade$r i cunoatere4 E8)erien"a ne arat5 c5 acei oaBeni -tiu cel Bai ;ine *5 fie inde)enden"i, care au Hn!5"at *5 !enere0e, cei la care !enera"ia e*te la locul ei4 Ji e*te la locul ei )retutindeni unde ea i0!or5-te din adIncurile iniBii4 Dac5 nu ne de0!olt5B *entiBentul )rofund c5 e8i*t5 ce!a *u)erior nou5, nu !oB afla Hn noi for"a de a ne de0!olta *)re ce!a Bai Hnalt4 Ini"iatul -i3a cucerit )uterea de a3-i ridica fruntea *)re Hn5l"iBile cunoa-terii nuBai fiindc5 -i3a )urtat iniBa )rin adIncurile !enera"iei, ale de!o"iunii4 Dn5l"iBile *)iritului )ot fi atin*e nuBai trecInd )rin )oarta *Bereniei4 (o"i do;Indi o ade!5rat5 cunoa-tere nuBai cInd ai Hn!5"at *5 *tiBe0i acea*t5 cunoa-tere4 De*i+ur, oBul are dre)tul *5 )ri!ea*c5 luBina, Hn*5 el tre;uie *5 cucerea*c5 ace*t dre)t4 Dn !ia"a *)iritual5 e8i*t5 le+i, la fel ca Hn cea Baterial54 7reac5 un ;a*tona- de *ticl5 cu un Baterial core*)un05tor -i el *e electri0ea05, adic5 el ca)5t5 )uterea de a atra+e cor)uri Bici4 7a)tul core*)unde unei le+i naturale4 Dac5 aB Hn!5"at )u"in5 fi0ic5, -tiB ace*t lucru4 Ji tot a-a, cInd cunoa-teB )rinci)iile eleBentare ale -tiin"ei *ecrete, -tiB c5 fiecare *entiBent de ade$rat de!o"iune, culti!at Hn *uflet, de0!olt5 o for"5 care, Bai curInd *au Bai tIr0iu, ne )oate conduce Bai de)arte Hn cunoa-tere4 ,ine )o*ed5 *entiBente de!o"ionale )rintre di*)o0i"iile *ale nati!e *au are fericirea ca ele *53i fi fo*t *5dite )rintr3o educa"ie core*)un05toare, acela aduce Bulte cu *ine dac5, Bai tIr0iu, Hn !ia"5, !a c5uta acce*ul la cuno-tin"ele *u)erioare4 ,el ce nu aduce cu *ine o a*eBenea )re+5tire, !a HntIB)ina dificult5"i Hnc5 de la )riBa trea)t5 a c5ii cunoa-terii, dac5 nu *e !a *tr5dui *5 de0!olte Hn *ine, ener+ic, )rin autoeduca"ie, di*)o0i"ia de!o"ional54 Dn e)oca noa*tr5 e*te deo*e;it de iB)ortant *5 ne Hndre)t5B Hntrea+a aten"ie a*u)ra ace*tui lucru4 ,i!ili0a"ia noa*tr5 Hnclin5 Bai Bult *)re critic5, *)re 2udecare, *)re condaBnare -i Bai )u"in *)re de!o"iune, *)re !enera"ia )lin5 de d5ruire4 ,hiar -i co)iii no-tri Bai Bult critic5 decIt !enerea05 )lini de d5ruire4 Dar orice critic5, orice 2udecat5 *enten"ioa*5, alun+5 tot atIt de Bult for"ele *uflete-ti de cunoa-tere *u)erioar5, du)5 cuB fiecare !enera"ie )lin5 de d5ruire le de0!olt54 (rin acea*ta nu *)uneB niBic HB)otri!a ci!ili0a"iei noa*tre4 Nu e !or;a aici deloc de a critica ci!ili0a"ia noa*tr54 ,5ci B5re"ia culturii noa*tre o dator5B tocBai criticii, tocBai acelei 2udec5"i oBene-ti con-tiente de *ine, acelui Me8aBina"i totul -i re"ine"i ceea ce e*te Bai ;unN E & F4 Niciodat5 nu ar fi a2un* oBul la -tiin"a, indu*tria, circula"ia, 2uri*)ruden"a e)ocii noa*tre, dac5 nu ar fi e8ercitat Hn toate critica, dac5 nu ar fi a)licat )e*te tot criteriul 2udec5"ii *ale4 ,eea ce aB do;Indit Hn*5 )e acea*t5 cale Hn cultura e8terioar5, a tre;uit *5 )l5tiB )rintr3o )ierdere core*)un05toare Hn cunoa-terea superioar, Hn !ia"a *)iritual54 Tre;uie *5 accentu5B c5 Hn cunoa-terea *u)erioar5 nu e*te !or;a de !enera"ia fa"5 de oaBeni, ci de !enera"ie fa"5 de ade$r i cunoatere4 1n *in+ur fa)t, fire-te, tre;uie *5 fie clar fiec5ruia, anuBe c5 aceluia care e a;*or;it cu totul de ci!ili0a"ia e8terioar5 a 0ilelor noa*tre Hi !a fi foarte +reu *5 r50;ea*c5 *)re cunoa-terea luBilor *u)erioare4 K !a )utea face nuBai dac5 !a lucra ener+ic a*u)ra lui Hn*u-i4 Dntr3o !reBe Hn care HB)re2ur5rile !ie"ii Bateriale erau *iB)le, *e )utea a2un+e Bai u-or -i la a!Int *)iritual4 ,eea ce era deBn de !enerat, ceea ce )utea fi con*iderat *fInt, toate *e e!iden"iau de celelalte realit5"i ale !ie"ii4 Dntr3o e)oc5 a criticii idealurile *unt detronate4 Alte *entiBente iau locul re*)ectului, al !enera"iei, al adora"iei -i al adBira"iei4 E)oca noa*tr5 Hn5;u-e din ce Hn ce Bai Bult ace*te *entiBente, a-a HncIt ele nu Bai *unt )rile2uite oaBenilor decIt Hntr3un +rad foarte redu* )rin !ia"a cotidian54 ,el ce caut5 cunoa-terea *u)erioar5, tre;uie *5 le de0!olte )e ace*tea Hn *ine Hn*u-i4 El tre;uie *5 le in*ufle *ufletului *5u4 Acea*ta nu *e )oate face )rin *tudiu, *e )oate face nuBai )rin !ia"54 ,ine !rea *5 de!in5 di*ci)ol ocult tre;uie *5 *e autoeduce ener+ic )entru di*)o0i"ia de!o"ional54 El tre;uie *5 caute )retutindeni, Hn luBea Hncon2ur5toare, Hn tr5irile *ale acele lucruri care *53l HndeBne *)re adBira"ie -i re*)ect4 Dac5 HntIlne*c un oB -i3i de0a)ro; *l5;iciunile, atunci HBi r5)e*c din for"a de cunoa-tere *u)erioar54 Dac5 !oi c5uta *5 B5 adInce*c cu iu;ire Hn calit5"ile lui, atunci HBi adun acea*t5 for"54 Dn!5"5celul *)iritual tre;uie *5 ai;5 Bereu Hn !edere *5 urBe0e acea*t5 HndruBare4 ,ercet5torii *)irituali e8)eriBenta"i cuno*c cIt5 for"5 datorea05 ei fa)tului c5 Hntotdeauna )ri!e*c )artea cea ;un5 a lucrurilor -i *e a;"in de a eBite 2udec5"i *enten"ioa*e4 Acea*ta Hn*5 nu tre;uie *5 r5BIn5 o re+ul5 e8terioar5 de !ia"54 Ea tre;uie *5 )un5 *t5)Inire )e cea Bai l5untric5 )arte a *ufletului no*tru4 KBul are Hn BIna *a )o*i;ilitatea de a *e )erfec"iona, de a *e tran*forBa, cu tiB)ul, Hn Hntre+iBe4 Acea*t5 tran*forBare Hn*5 tre;uie *5 *e )etreac5 Hn fiin"a *a cea Bai l5untric5, Hn !ia"a *a de +Indire4 Nu a2un+e ca Hn )urtarea Bea *5 ar5t, Hn chi) e8terior, *tiB5 fa"5 de o fiin"54 Tre;uie *5 aB acea*t5 *tiB5 Hn +Indurile Bele4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 Hncea)5 )rin a )relua de!o"iunea Hn !ia"a +Indurilor *ale4 Tre;uie *5 *u)ra!e+he0e Hn con-tien"a *a +Indurile li)*ite de re*)ect, +Indurile de critic5 defa!ora;il54 Ji tre;uie *5 caute inten"ionat *5 culti!e +Induri de!o"ionale4 7iecare cli)5 Hn care ne *tr5duiB *5 *ur)rindeB, Hn con-tien"a noa*tr5, 2udec5"ile defa!ora;ile, *enten"ioa*e -i critice a*u)ra luBii -i !ie"ii, care *e a*cund Hn noi, fiecare a*eBenea cli)5 ne a)ro)ie de cunoa-terea *u)erioar54 Ji )ro+re*5B re)ede, dac5, Hn a*eBenea BoBente, ne )5trundeB con-tien"a nuBai cu +Induri care ne uB)lu de adBira"ie, de re*)ect -i de !enera"ie fa"5 de luBe -i !ia"54 ,el ce are e8)erien"5 Hn ace*t doBeniu, -tie c5 Hn fiecare din ace*te cli)e *e tre0e*c Hn oB for"e care, altfel, r5BIn Hn *tare latent54 %atorit lor oBului i *e de*chid ochii *)irituali4 El Hnce)e )rin acea*ta *5 !ad5 Hn 2urul *5u lucruri )e care Bai Hnainte nu le )utea !edea4 Dnce)e

*5 Hn"elea+5 c5 Bai Hnainte nu !50u*e decIt o )arte din luBea care3l Hncon2oar54 KBul )e care3l HntIlne-te Hi arat5 acuB o cu totul alt5 Hnf5"i-are decIt Bai Hnainte4 E dre)t, )rin aceste re+uli de !ia"5 nu !a fi Hnc5 Hn *tare *5 !ad5, de )ild5, ceea ce e*te de*cri* ca aur5 oBenea*c54 7iindc5 Hn ace*t *co) e*te nece*ar5 o di*ci)lin5 -i Bai Hnalt54 Dar tocBai la acea*t5 di*ci)lin5 Bai Hnalt5 *e !a )utea el ridica, dac5 a )arcur* Bai HntIi o educa"ie ener ic Hn de!o"iune #4

#4 ,a o )ri!ire +eneral5, Hn ultiBa )arte a c5r"ii Bele Teosofie. Introducere n cunoaterea


suprasensibil despre lume i menirea omului *e +5*e-te M,alea cunoa-teriiN4 Aici *e dau aB5nun"it )unctele de !edere )ractice4 75r5 0+oBot -i neo;*er!at de luBea e8terioar5, di*ci)olul )5-e-te )e calea cunoa-terii4 NiBeni nu tre;uie *5 o;*er!e la el !reo *chiB;are4 El H-i Hnde)line-te Hndatoririle ca Hnainte, *e Hn+ri2e-te de ocu)a"iile *ale ca -i Hn trecut4 Tran*forBarea *e )etrece e8clu*i! Hn )artea l5untric5 a *ufletului, la ad5)o*t de )ri!irea e8terioar54 La Hnce)ut Hntrea+a !ia"5 afecti!5 a oBului e*te inundat5 de ra0ele di*)o0i"iei fundaBentale a de!o"iunii fa"5 de tot ceea ce e*te cu ade!5rat !rednic de !enera"ie4 Ace*t *entiBent fundaBental con*tituie centrul Hntre+ii *ale !ie"i *uflete-ti4 Du)5 cuB *oarele, cu ra0ele *ale, tre0e-te !ia"a )e (5BInt, tot a*tfel !enera"ia tre0e-te la !ia"5 Hn di*ci)olul *)iritual toate *iB"5Bintele *ufletului4 La Hnce)ut, oBului nu3i !a fi u-or *5 cread5 c5 *entiBente ca !enera"ia, re*)ectul -4a4B4d4 au ce!a de a face cu facultatea *a de cunoa-tere4 Acea*ta )ro!ine din fa)tul c5 oBul e*te Hnclinat *5 con*idere cunoa-terea ca )e o facultate a)arte, care nu are nici o le+5tur5 cu cele ce *e )etrec de o;icei Hn *uflet4 Nu ne +IndiB Hn*5 deloc la fa)tul c5 su!letul e*te acela care cunoa-te4 Iar *entiBentele *unt )entru *uflet ceea ce *unt )entru tru) *u;*tan"ele care3i con*tituie hrana4 Dac5 !oB da tru)ului )ietre Hn loc de )Iine, acti!itatea *a *e *tin+e4 La fel e*te -i cu *ufletul4 (entru *uflet, !enera"ia, re*)ectul, de!o"iunea *unt *u;*tan"ele hr5nitoare care Hl fac sntos -i !i+uro*< HntIi de toate, !i+uro* )entru acti!itatea de cunoa-tere4 Di*)re"ul, anti)atia, *u;e*tiBarea celor deBne de )re"uire )ro!oac5 )arali0area -i uciderea acti!it5"ii de cunoa-tere4 (entru cercet5torul *)iritual ace*t fa)t e*te !i0i;il Hn aur4 1n *uflet care3-i Hn*u-e-te *entiBente de !enera"ie, de de!o"iune, )ro!oac5 o Bodificare Hn aura *a4 AnuBite nuan"e *)irituale ce )ot fi de*cri*e )rin +al;en3ro-u, ;run3ro-u di*)ar -i *unt Hnlocuite cu nuan"e al;a*tru3ro-ii4 (rin acea*ta Hn*5 *e de*chide facultatea de cunoa-tere< ea )riBe-te cuno-tin"e de*)re lucruri din aB;ian"a *a, de*)re care nu a!u*e*e Bai Hnainte nici o )re*iB"ire4 Genera"ia tre0e-te Hn *uflet o for"5 de *iB)atie -i, )rin acea*ta, *unt atra*e *)re noi Hn*u-iri ale fiin"elor din 2urul no*tru, Hn*u-iri care altfel ne3ar r5BIne necuno*cute4 Ji Bai eficient de!ine ceea ce *e o;"ine )rin de!o"iune dac5 i *e adau+5 un alt ti) de *entiBent4 Ace*ta con*t5 din fa)tul c5 oBul Hn!a"5 *5 *e d5ruia*c5 tot Bai )u"in iB)re*iilor luBii e8terioare, de0!oltInd Hn *chiB; o !ia"5 interioar5 acti!54 1n oB care alear+5 de la o iB)re*ie e8terioar5 la alta, care caut5 Bereu Mdi*trac"iiN, nu afl5 druBul *)re -tiin"a *ecret54 Di*ci)olul nu tre;uie *5 de!in5 in*en*i;il fa"5 de luBea e8terioar5< Hn*5 bo ata lui $ia interioar tre;uie *53i dea direc"ia Hn care *5 *e d5ruia*c5 iB)re*iilor ei4 ,Ind un oB ;o+at Hn *entiBente ale*e, cu )rofun0iBe Hn *iB"ire, trece )rintr3o re+iune fruBoa*5 de Bunte, tr5ie-te altce!a decIt un oB *5rac Hn *entiBente4 NuBai ceea ce tr5iB Hn interior ne d5 cheia fruBu*e"ilor luBii e8terioare4 1n oB c5l5tore-te )e Bare -i, Hn *ufletul *5u, nu *e de*f5-oar5 decIt )u"ine tr5iri l5untrice< un altul, cu acela-i )rile2, *iBte +raiul etern al S)iritului LuBii< lui i *e de*co)er5 eni+Bele tainice ale ,rea"iunii4 Tre;uie *5 fi Hn!5"at *5 BInuie-ti )ro)riile tale *entiBente -i re)re0ent5ri dac5 !rei *5 *ta;ile-ti o le+5tur5 )lin5 de con"inut cu luBea e8terioar54 LuBea e8terioar5, Hn Hnf5"i-5rile ei, e*te )lin5 de *)lendori di!ine< tre;uie *5 fi tr5it Hn*5 di!inul Bai HntIi Hn *ufletul t5u dac5 !rei *53l +5*e-ti -i Hn luBea Hncon2ur5toare4 Di*ci)olul *)iritual e*te *f5tuit *53-i cree0e Hn !ia"5 BoBente Hn care, t5cut -i *in+ur, *5 *e adIncea*c5 Hn *ine Hn*u-i4 Dn*5 nu )ro;leBelor )ro)riului *5u eu tre;uie el *5 *e d5ruia*c5 Hn a*tfel de BoBente4 Acea*ta ar )roduce un efect contrar celui urB5rit4 DiB)otri!5, Hn a*tfel de BoBente el tre;uie *5 la*e *5 r5*une, Hn de)lin5 lini-te, ceea ce a tr5it, ceea ce luBea e8terioar5 i3a *)u*4 Dn a*eBenea BoBente de t5cere, fiecare floare, fiecare aniBal, fiecare ac"iune Hi !or de0!5lui taine ne;5nuite4 Ji )rin acea*ta, el !a fi )re+5tit *5 !ad5 noile iB)re*ii ale luBii e8terioare cu al"i ochi decIt Hnainte4 ,ine nu !rea decIt *5 sa$ure"e )l5cerile una du)5 alta, acela H-i toce-te facultatea de cunoa-tere4 ,el care, du)5 *a!urarea unei )l5ceri, Hn+5duie ca )l5cerea *53i re$ele"e ce!a, acela H-i culti!5, H-i educ5 facultatea de cunoa-tere4 El tre;uie a-adar *5 *e o;i-nuia*c5 *5 nu la*e *5 r5*une Hn el nuBai ecoul )l5cerii, ci, renunnd la *a!urarea Hn continuare a )l5cerii, *5 prelucre"e )rin acti!itate l5untric5 ceea ce a )rodu* )l5cerea4 Dificultatea e*te aici foarte Bare -i ne e8)une la )riBe2dii4 Dn loc *5 lucr5B Hn noi, )uteB c5dea u-or Hn *tarea contrarie, adic5 *5 nu !reB, du)5 do;Indirea unei )l5ceri, decIt *5 e)ui05B cu totul )l5cerea4 S5 nu *u;a)recieB fa)tul c5 aici *e de*chid )entru di*ci)ol iB)re!i0i;ile i0!oare de erori4 ,5ci el tre;uie *5 treac5 )rintr3o ceat5 de i*)ititori ai *ufletului *5u4 To"i ace-tia !or *53i HB)ietrea*c5 MEulN, *53l Hnchid5 Hn *ine Hn*u-i4 El are Hn*5 o;li+a"ia de a3-i de*chide Eul fa"5 de luBe4 El trebuie *5 caute )l5cerea< c5ci nuBai )rin ea a2un+e luBea e8terioar5 la el4 Dac5 oBul de!ine in*en*i;il fa"5 de )l5cere, el !a fi ca o )lant5 care nu3-i Bai )oate *coate nici o *u;*tan"5 nutriti!5 din Bediul *5u Hncon2ur5tor4 Dac5 *e o)re-te Hn*5 la )l5cere, *e i0olea05 Hn *ine4 El !a Hn*eBna ce!a nuBai

pentru sine -i niBic )entru luBe4 Atunci, chiar dac5 !a tr5i Hn *ine oricIt de inten*, chiar dac5 H-i !a culti!a MEulN oricIt de Bult, luBea Hl !a e8clude4 El e*te Bort )entru ea4 Di*ci)olul *)iritual con*ider5 plcerea nuBai ca un mi#loc de a *e Hnno;ila pentru lume4 (l5cerea e*te )entru el un Be*a+er care Hl Hn!a"5 de*)re luBe< Hn*5, du)5 ce *3a in*truit )rin )l5cere, el trece Bai de)arte la munc4 Di*ci)olul nu Hn!a"5 )entru a Hn+r5B5di cele Hn!5"ate dre)t coBori de Hn"ele)ciune )entru sine, ci )entru a )une cele Hn!5"ate Hn *lu2;a luBii4 Dn -tiin"a ocult5 e8i*t5 un )rinci)iu )e care nu a!eB !oie *53l Hnc5lc5B, dac5 !reB *5 a2un+eB la "int54 Krice di*ci)lin5 *)iritual5 tre;uie *5 iB)riBe ace*t )rinci)iu di*ci)olilor *5i4 El e*te' !iecare cunotin pe care o caui numai pentru a-i mbo i tiina, numai pentru a n rmdi n tine comori, te ndeprtea" de la calea ta& ns !iecare cunotin pe care o caui pentru a de$eni mai matur pe calea nnobilrii omului i a e$oluiei lumii, te duce cu un pas nainte4 Acea*t5 le+e cere *5 fie nea)5rat re*)ectat54 Ji nu de!eniB di*ci)oli *)irituali Hnainte de a fi f5cut din ea firul c5l5u0itor al !ie"ii noa*tre4 Ace*t ade!5r al di*ci)linei *)irituale )oate fi re0uBat Hntr3o fra05 *curt5' !iecare idee care nu de$ine pentru tine un ideal, ucide n su!letul tu o !or& !iecare idee care de$ine ns un ideal, creea" n tine !ore de $ia4 Lini'te interio(r) La Hnce)utul druBului *5u, di*ci)olul e*te HndruBat *)re calea $eneraiei -i *)re de0!oltarea $ieii luntrice4 Jtiin"a *)iritului ne )une la HndeBIn5 -i re uli practice )rin a c5ror re*)ectare, )5-ind )e cale, )oate fi de0!oltat5 !ia"a interioar54 Ace*te re+uli )ractice nu au un caracter ar;itrar4 Ele *e HnteBeia05 )e e8)erien"e -i cuno-tin"e *tr5!echi4 Ji *unt date Hn acela-i fel )retutindeni unde *unt ar5tate c5ile *)re cunoa-terea *u)erioar54 To"i Hn!5"5torii ade!5ra"i ai Gie"ii S)irituale *unt de acord Hn ceea ce )ri!e-te con"inutul ace*tor re+uli, chiar dac5 nu le Hn!e-BIntea05 Hntotdeauna Hn acelea-i cu!inte4 Deo*e;irea nu e*te e*en"ial5, )ro)riu30i* e*te nuBai a)arent5, )ro!ine din fa)te )e care nu le !oB di*cuta aici4 Nici un Hn!5"5tor al !ie"ii *)irituale nu !rea *5 e8ercite )rin a*eBenea re+uli !reo doBinare a*u)ra altor oaBeni4 El nu !rea *5 Hn+r5dea*c5 inde)enden"a niB5nui4 ,5ci nu e8i*t5 un Bai ;un )re"uitor -i )50itor al inde)enden"ei oBene-ti decIt cercet5torul *)iritului4 S3a *)u* OHn ca)itolul )recedentP c5 le+5tura care une-te )e to"i ini"ia"ii ar fi una *)iritual5 -i c5 dou5 le+i fire-ti con*tituie co)cile care "in laolalt5 )5r"ile coB)onente ale ace*tei le+5turi4 Dndat5 ce ini"iatul )5r5*e-te t5rIBul )ur *)iritual -i )5-e-te Hn )u;lic, el tre;uie *5 "in5 *eaBa -i de o a treia le+e4 Ea e*te urB5toarea' rInduie-te3"i fiecare fa)t5, fiecare cu!Int Hn a-a fel HncIt *5 nu inter!ii Hn deci0ia li;er5 a !oin"ei nici unui oB4 ,ine a Hn"ele* c5 un ade!5rat Hn!5"5tor al !ie"ii *)irituale e*te )5trun* cu totul de acea*t5 le+e, )oate -ti c5 nu !a )ierde niBic din inde)enden"a *a urBInd re+ulile )ractice care i *e ofer54 1na din ace*te )riBe re+uli )oate fi HB;r5cat5 Hn urB5toarele cu!inte' M,reea053"i BoBente de lini-te l5untric5 -i Hn!a"5, Hn ace*te BoBente, s deosebeti esenialul de neesenialN4 L Se *)une aici c5 acea*t5 re+ul5 *un5 a*tfel Me8)riBat5 Hn cu!inte ale liB;iiN4 Kri+inar, toate re+ulile -i Hn!5"5turile -tiin"ei *)iritului *unt date Hntr3un liB;a2 de *eBne *iB;olice4 Ji cel ce !rea *5 cunoa*c5 Hntrea+a lor *eBnifica"ie -i iB)ortan"5, tre;uie *5 Hn"elea+5, Bai HntIi, acea*t5 liB;5 *iB;olic54 Acea*t5 Hn"ele+ere de)inde tocBai de fa)tul c5 cel Hn cau05 a )arcur* )riBii )a-i Hn -tiin"a *ecret54 El )oate face ace-ti )a-i )rin o;*er!area e8act5 a unor re+uli ca acelea care *unt date aici4 DruBul e*te de*chi* !iecrui om care )o*ed5 o !oin"5 *erioa*54 Re+ula de Bai *u*, )ri!itoare la BoBentele de lini-te l5untric5, e*te *iB)l54 SiB)l5 e*te -i a)licarea ei4 Dar ea duce la "int5 nuBai cInd o urB5B tot atIt de serios -i de ri uros )e cIt e*te ea de *iB)l54 De aceea !oB ar5ta aici direct cuB tre;uie urBat5 acea*t5 re+ul54 Di*ci)olul *)iritual H-i !a re0er!a un tiB) *curt din !ia"a 0ilnic5, )entru ca, Hn decur*ul ace*tuia, *5 *e ocu)e de cu totul altce!a decIt o;iectul )reocu)5rilor *ale 0ilnice4 ,hiar -i +enul acti!it5"ii *ale tre;uie *5 fie cu totul altul decIt cel al acti!it5"ii cu care H-i uB)le re*tul 0ilei4 (rin acea*ta Hn*5 nu tre;uie *5 *e Hn"elea+5 c5 ceea ce face di*ci)olul Hn ace*t tiB) re0er!at nu ar a!ea nici o le+5tur5 cu con"inutul Buncii *ale de toate 0ilele4 DiB)otri!5' oBul care caut5 Hn Bod corect a*eBenea BoBente de deta-are, !a o;*er!a curInd c5 a;ia )rin ele do;Inde-te )utere de)lin5 )entru *arcinile 0ilei4 De a*eBenea, nu tre;uie *5 credeB c5 urBarea ace*tei re+uli ar )utea r5)i cu ade!5rat cui!a din tiB)ul nece*ar HB)linirii Hndatoririlor *ale o;i-nuite4 %ac cine$a ntr-ade$r nu dispune de mai mult timp liber, Hi a2un+ cinci minute Hn fiecare 0i4 IB)ortant e*te felul cuB *unt Hntre;uin"ate ace*te cinci Binute4 Dn ace*t tiB) oBul tre;uie *5 *e *Bul+5 cu totul din !ia"a *a cotidian54 Gia"a *a de +Induri, de *iB"ire, tre;uie *5 )riBea*c5 atunci un alt colorit decIt are ea de o;icei4 El tre;uie *53-i )erinde )rin fa"a *ufletului ;ucuriile *ale, *uferin"ele *ale, +ri2ile *ale, e8)erien"ele -i fa)tele *ale4 Tre;uie *5 *e *itue0e fa"5 de ele a*tfel HncIt *5 )ri!ea*c5

dintr3un )unct de !edere *u)erior tot ceea ce el tr5ie-te Hn Bod o;i-nuit4 S5 ne +IndiB la felul cu totul diferit Hn care )ri!iB, Hn !ia"a o;i-nuit5, ceea ce un altul tr5ie-te *au face, fa"5 de ceea ce aB f5cut *au aB tr5it noi Hn-ine4 Nici nu )oate fi altfel4 ,5ci *unteB Hntre"e*u"i cu ceea ce noi Hn-ine tr5iB *au faceB< tr5irea *au fa)ta altuia o obser$m doar4 ,eea ce tre;uie *5 ne *tr5duiB, Hn cli)ele re0er!ate, e*te *5 )ri!iB -i *5 2udec5B tr5irile -i fa)tele )ro)rii ca -i cuB nu noi Hn-ine, ci un altul le3ar fi tr5it *au le3ar fi *5!Ir-it4 S5 ne iBa+in5B c5 cine!a a *uferit o +rea lo!itur5 de de*tin4 ,It de diferit5 e*te atitudinea lui atunci, coB)arati! cu atitudinea lui fa"5 de o lo!itur5 de de*tin cu totul a*eB5n5toare, *uferit5 de un *eBen al *5u? NiBeni nu )oate con*idera acea*t5 atitudine ca neHndre)t5"it54 Ea e*te Hn firea oBului4 Ji la fel ca Hn a*eBenea ca0uri e8traordinare *e )etrec lucrurile -i Hn HntIB)l5rile o;i-nuite ale !ie"ii4 Di*ci)olul *)iritual tre;uie *5 caute )uterea de a *e *itua, Hn anuBite BoBente, fa"5 de *ine Hn*u-i, ca fa"5 de un *tr5in4 Tre;uie *5 *e )ri!ea*c5 )e *ine cu linitea luntric a criticului4 Dac5 aB a2un* la acea*ta, atunci )ro)riile noa*tre tr5iri ni *e arat5 Hntr3o luBin5 nou54 ,It5 !reBe ne afl5B HB)leti"i cu ace*te tr5iri, cIt5 !reBe ne +5*iB Hn ele, *unteB tot atIt de le+a"i de lucrurile nee*en"iale ca -i de cele e*en"iale4 Dac5 Hn BoBentele de linite luntric ne !oB )ri!i !ia"a Hn Bodul de*cri*, atunci e*en"ialul *e de*)arte de nee*en"ial4 Gri2a -i ;ucuria, fiecare +Ind, fiecare hot5rIre a)ar altfel, dac5 ne *itu5B fa"5 de noi Hn-ine4 E ca -i cuB aB fi )etrecut 0iua Hntrea+5 Hntr3o localitate -i aB fi !50ut lucrul cel Bai Bic tot atIt de a)roa)e ca -i )e cel Bai Bare< a)oi, *eara, ne urc5B )e o colin5 Hn!ecinat5 -i HB;r5"i-5B cu o *i+ur5 )ri!ire Hntrea+a localitate4 A*tfel, diferitele )5r"i ale localit5"ii a)ar Hn alte ra)orturi de reci)rocitate decIt dac5 ne afl5B Hn Bi2locul lor4 Acea*t5 e8)erien"5 nu ne !a reu-i -i nici nu tre;uie *5 ne reu-ea*c5 cu e!eniBentele de de*tin )e care tocBai le tr5iB< di*ci)olul !ie"ii *)irituale tre;uie *5 *e *tr5duia*c5 *5 Hi reu-ea*c5 acea*t5 e8)erien"5 doar cu e!eniBente de Bult trecute4 L Galoarea unor a*eBenea intro*)ec"ii lini-tite de)inde Bult Bai )u"in de ceea ce )ri!iB )e )arcur*ul lor, decIt, Bai ale*, de fa)tul de a +5*i Hn noi !ora care de0!olt5 o a*eBenea lini-te l5untric54 ,5ci fiecare oB Bai )oart5 Hn l5untrul *5u, al5turi de oBul de toate 0ilele -i un om superior4 Ace*t oB *u)erior r5BIne a*cun* )In5 cInd !a fi tre0it4 Ji fiecare, nuBai el nsui, )oate tre0i Hn *ine ace*t oB *u)erior4 ,It5 !reBe Hn*5 ace*t oB *u)erior nu e*te tre0it, r5BIn a*cun*e -i facult5"ile *u)erioare ce dorBitea05 Hn fiecare oB, facult5"i care duc la cuno-tin"e *u)ra*en*i;ile4 ,It tiB) oBul nu *iBte roadele lini-tii l5untrice, !a tre;ui *53-i *)un5 c5 tre;uie Hnc5 *5 urBe0e, cu cea Bai Bare *erio0itate -i *e!eritate, re+ula aBintit54 (entru fiecare oB care )rocedea05 a*tfel, !ine 0iua cInd aB;ian"a *a *e luBinea05 *)iritual, cInd unui ochi, )e care nu3l cuno*cu*e )In5 atunci Hn *ine, i *e de*chide o luBe cu totul nou54 Dn !ia"a e8terioar5 a di*ci)olului nu tre;uie *5 *e *chiB;e niBic )rin fa)tul c5 Hnce)e *5 a)lice acea*t5 re+ul54 El H-i Hnde)line-te Hndatoririle ca Bai Hnainte< el Hndur5 acelea-i dureri -i tr5ie-te acelea-i ;ucurii ca Hn trecut4 (rin acea*ta nu !a )utea fi Hn nici un fel Hn*tr5inat de M!ia"5N4 Ca el )oate *53-i urBe0e Hn re*tul 0ilei -i Bai de)lin acea*t5 M!ia"5N, )entru c5 Hn cli)ele *ale de deta-are H-i Hn*u-e-te o M!ia"5 *u)erioar5N4 Tre)tat, tre)tat, acea*t5 M!ia"5 *u)erioar5N H-i !a e8ercita HnrIurirea -i a*u)ra !ie"ii o;i-nuite4 Lini-tea cli)elor de deta-are !a a!ea HnrIurire -i a*u)ra !ie"ii de toate 0ilele4 Dntre+ oBul !a de!eni Bai lini-tit, !a cI-ti+a *i+uran"5 Hn toate ac"iunile *ale, nu !a Bai )utea fi *co* din *5rite de tot felul de incidente4 1n a*eBenea di*ci)ol Hnce)5tor !a a2un+e, din ce Hn ce Bai Bult, *5 *e conduc5 el Hn*u-i -i *e !a l5*a Bai )u"in condu* de HB)re2ur5rile -i influen"ele e8terioare4 1n a*tfel de oB !a o;*er!a curInd ce i0!or de for"5 *unt )entru el ace*te BoBente de deta-are, !a Hnce)e *5 nu *e Bai *u)ere )entru lucruri care Hl *u)5rau alt5dat5< nenuB5rate lucruri care alt5dat5 Hl *)eriau, Hncetea05 *53i Bai )roduc5 +ri2i4 El H-i Hn*u-e-te o conce)"ie de !ia"5 cu totul nou54 Mai Hnainte e0ita *5 *e a)uce de un lucru oarecare4 D-i 0icea' o, )uterile nu3Bi a2un+ )entru a face ace*t lucru a-a cuB a- dori *53l facQ AcuB nu3i Bai !ine ace*t +Ind, ci diB)otri!5, unul cu totul diferit4 AcuB el H-i 0ice a*tfel' !reau *53Bi adun toate )uterile )entru a face lucrul cIt )ot de ;ine4 Ji H-i Hn5;u-e +Indul care l3ar )utea face -o!5ielnic, deoarece el -tie c5 tocBai -o!5iala l3ar duce *)re re0ultate Bai *la;e -i c5, oricuB, li)*a de hot5rIre n3ar )utea contri;ui cu niBic la HB;un5t5"irea a ceea ce are de f5cut4 A*tfel, Hn conce)"ia de !ia"5 a di*ci)olului ocult )5trund +Induri du)5 +Induri, care *unt rodnice -i folo*itoare )entru !ia"a *a4 Ele iau locul acelor +Induri care erau o )iedic5 )entru el -i care Hl *l5;eau4 Dnce)e *53-i cIrBuia*c5 cu o BIn5 *i+ur5 -i ferB5 cora;ia !ie"ii )rintre !alurile e8i*ten"ei, Hn tiB) ce, Bai Hnainte, ea era aruncat5 de ace*te !aluri Hn toate )5r"ile4 K a*eBenea lini-te -i *i+uran"5 au efect a*u)ra Hntre+ii fiin"e oBene-ti4 KBul l5untric cre-te datorit5 lor4 Ji odat5 cu el cre*c -i acele facult5"i l5untrice care duc *)re cuno-tin"e *u)erioare4 ,5ci datorit5 )ro+re*elor f5cute Hn acea*t5 direc"ie, di*ci)olul *)iritual a2un+e tre)tat *5 deterBine el Hn*u-i Bodul Hn care iB)re*iile luBii e8terioare !or ac"iona a*u)ra lui4 Aude, de )ild5, un cu!Int )rin care cine!a !rea *53l 2i+nea*c5 *au *53l ener!e0e4 Dnainte de in*truirea *a ocult5, di*ci)olul *3ar fi *iB"it de*i+ur 2i+nit ori *3ar fi ener!at4 AcuB, deoarece a )5-it )e calea di*ci)linei oculte, el e*te Hn *tare *5 ia cu!Intului +hiB)ele !5t5B5tor *au ener!ant, Hnainte ca ace*ta *5 fi aflat druBul *)re interiorul *5u4 Sau, un alt e8eB)lu' un oB de!ine re)ede ner5;d5tor cInd tre;uie *5 a-te)te4 El )5-e-te )e calea di*ci)linei oculte4 Dn BoBentele *ale de lini-te, *e )5trunde atIt de Bult de *entiBentul 05d5rniciei ner5;d5rii, HncIt, de aici Hnainte, la fiecare ner5;dare )e care o triete, ace*t

*entiBent nou a)are Hn el nuBaidecIt4 Ner5;darea, care !oia *5 *e in*tale0e, di*)are -i a*tfel un tiB) care altfel *3ar fi )ierdut Hn re)re0ent5rile )ornite din ner5;dare, !a fi, )oate, utili0at )entru o;*er!a"ii folo*itoare ce )ot fi f5cute Hn tiB)ul a-te)t5rii4 AcuB tre;uie *5 ne actuali05B Hn*eBn5tatea celor de Bai *u*4 S5 ne +IndiB c5 MoBul *u)eriorN din oB e*te Hntr3o continu5 de0!oltare4 Dar nuBai )rin lini-tea -i *i+uran"a de*cri*e i *e d5 )o*i;ilitatea *5 *e de0!olte *i*teBatic4 Galurile !ie"ii e8terioare Hl *trIBtorea05 )e oBul interior din toate )5r"ile, dac5 oBul nu *t5)Ine-te acea*t5 !ia"5, ci e*te doBinat de ea4 1n a*tfel de oB e*te ca o )lant5 care tre;uie *5 *e de0!olte Hntr3o cr5)5tur5 de *tInc54 Ea !a r5BIne )i)ernicit5 )In5 cInd i *e creea05 *)a"iu4 Nici o )utere e8terioar5 nu Hi )oate crea *)a"iu oBului l5untric4 Acea*ta o )oate face nuBai lini-tea l5untric5, )e care o creea05 *ufletului *5u4 ,ondi"iile e8terioare )ot Bodifica numai *itua"ia e8terioar5 a !ie"ii *ale, )e MoBul *)iritualN din el nu3l !or )utea tre0i Hn*5 niciodat54 L Di*ci)olul ocult tre;uie *5 dea na-tere unui oB nou, unui oB *u)erior Hn el Hn*u-i4 Ace*t MoB *u)eriorN de!ine a)oi M*t5)Inul l5untricN care conduce cu BIn5 *i+ur5 !ia"a oBului e8terior4 ,It5 !reBe oBul e8terior are *u)reBa"ia -i conducerea, MoBul l5untricN e*te *cla!ul *5u -i din acea*t5 cau05 nu3-i )oate de0!olta for"ele4 Dac5 de)inde de altce!a decIt de Bine c5 B5 *u)5r *au nu, atunci eu nu *unt *t5)Inul Beu *au, Bai ;ine 0i*, nu l3aB +5*it Hnc5 )e M*t5)Inul din BineN4 Tre;uie *5 de0!olt Hn Bine facultatea de a )erBite ca iB)re*iile luBii e8terioare *5 a2un+5 la Bine nuBai Hn Bodul deterBinat de Bine Hn*uBi< a;ia atunci )ot de!eni di*ci)ol ocult4 Ji nuBai Hn B5*ura Hn care di*ci)olul ocult caut5 cu *erio0itate acea*t5 )utere, !a )utea a2un+e la "int54 Nu are iB)ortan"5 cIt de de)arte a2un+e cine!a Hntr3un anuBit tiB)< iB)ortant e*te nuBai ca el *5 se strduiasc cu *erio0itate4 Au e8i*tat unii oaBeni care *3au *tr5duit ani de3a rIndul f5r5 *5 fi o;*er!at !reun )ro+re* !i0i;il< dar Bul"i dintre cei care nu au de0n5d52duit, ci au r5Ba* neclinti"i Hn *tr5dania lor, au re)urtat dintr3o dat5 M;iruin"a l5untric5N4 Ne+re-it c5 Hn Bulte HB)re2ur5ri din !ia"5 e*te nece*ar5 o Bare for"5 )entru a3"i crea BoBente de lini-te l5untric54 Dar cu cIt e*te Bai Bare for"a nece*ar5, cu atIt Bai *eBnificati! !a fi re0ultatul4 Dn di*ci)lina ocult5 totul de)inde de )uterea de a *ta fa"5 Hn fa"5 cu noi Hn-ine, ener+ic, cu o;iecti!itate l5untric5 -i cu *inceritate de*5!Ir-it5, cu toate ac"iunile -i fa)tele noa*tre, ca Hn fa"a unui oB cu totul *tr5in4 Dar )rin acea*t5 na-tere a propriului oB *u)erior e*te caracteri0at5 nuBai o )arte a acti!it5"ii l5untrice a di*ci)olului ocult4 La acea*ta tre;uie *5 *e al5ture Hnc5 ce!a4 ,Ind oBul *t5 fa"5 Hn fa"5 cu *ine, ca Hn fa"a unui *tr5in, el *e o;*er!5 totu-i nuBai pe sine nsui< el e8aBinea05 acele tr5iri -i ac"iuni cu care *e afl5 Hntre"e*ut datorit5 condi"iilor *)ecifice !ie"ii *ale4 El tre;uie *5 de)5-ea*c5 ace*t *tadiu4 Tre;uie *5 *e ridice la un )lan pur oBene*c, care nu Bai are niBic de a face cu condi"iile *ale )articulare de !ia"54 Tre;uie *5 treac5 la o e8aBinare a acelor lucruri care l3ar intere*a ca oB, chiar dac5 ar tr5i Hn cu totul alte HB)re2ur5ri, Hn cu totul alt5 *itua"ie4 (rin acea*ta Hn el )rinde !ia"5 ce!a ce de)5-e-te *fera )er*onal54 D-i Hndrea)t5 a*tfel )ri!irea ctre lumi superioare luBii Hn care H-i duce !ia"a cotidian54 Ji )rin acea*ta oBul Hnce)e *5 *iBt5, *5 tr5ia*c5 fa)tul c5 el a)ar"ine unor a*eBenea luBi *u)erioare4 Ace*tea *unt luBi de*)re care *iB"urile *ale, )reocu)5rile *ale 0ilnice nu Hi )ot *)une niBic4 A;ia a*tfel *tr5But5 oBul centrul fiin"ei *ale Hn interior4 El a*cult5 +la*urile din l5untrul *5u care3i !or;e*c Hn BoBentele de lini-te< Hn interiorul *5u, el culti!5 rela"ia cu luBea *)iritual54 El *e *u*tra+e cotidianului4 R+oBotul ace*tei !ie"i cotidiene a aBu"it )entru el4 'n #urul lui *3a f5cut lini-te4 El re*)in+e tot ceea ce e*te Hn 2urul lui< re*)in+e de a*eBenea tot ceea ce i3ar aduce aBinte de a*eBenea iB)re*ii e8terioare4 Contemplarea linitit Hn interior, con!er*a"ia cu luBea )ur *)iritual5 Hi uB)le Hntre+ul *uflet4 K a*tfel de conteB)lare Hn lini-te tre;uie *5 de!in5 )entru di*ci)olul ocult o nece*itate !ital5 natural54 La Hnce)ut, el *e afl5 cufundat cu totul Hntr3o luBe de +Induri4 7a"5 de acea*t5 acti!itate lini-tit5 de +Indire el tre;uie *5 de0!olte un sentiment $iu, tre;uie *5 Hn!e"e *5 iubeasc ceea ce *)iritul re!ar*5 atunci *)re el4 Ji a*tfel Hncetea05 Hn curInd *5 Bai *iBt5 acea*t5 luBe a +Indurilor ca ce!a Bai )u"in real decIt lucrurile din !ia"a cotidian5, care3l Hncon2oar54 Dnce)e *5 *e coB)orte cu +Indurile *ale ca -i cu o;iectele din *)a"iu4 A)oi, *e a)ro)ie de el -i cli)a Hn care Hnce)e *5 *iBt5 c5 cele ce i *e re!elea05 Hn t5cerea Buncii de +Indire l5untric5 *unt *u)erioare -i Bai reale decIt o;iectele din *)a"iu4 El afl5 c5 Hn acea*t5 luBe de +Induri *e e8)riB5 !ia"a4 El Hn"ele+e c5 Hn +Induri nu3-i duc e8i*ten"a nuBai *iB)le iBa+ini de uB;r5, ci c5 )rin ele Hi !or;e*c !iine a*cun*e4 Dnce)e *5 i *e !or;ea*c5 din lini-tea l5untric54 Dnainte nu de*lu-ea *unete decIt cu urechea< acuB de*lu-e-te cu *ufletul4 I *3a de*chi* un +rai l5untric, un cu!Int interior4 ,Ind di*ci)olul ocult tr5ie-te )entru HntIia oar5 ace*t BoBent *e *iBte fericit Hn cel Bai Hnalt +rad4 A*u)ra Hntre+ii *ale luBi e8terioare *e re!ar*5 o luBin5 l5untric54 (entru el Hnce)e o a doua !ia"54 Eflu!iile unei luBi di!ine, de o fericire duBne0eia*c5, *e re!ar*5 Hn el4 K a*eBenea !ia"5 a *ufletului Hn +Induri, care *e e8tinde din ce Hn ce Bai Bult *)re o !ia"5 Hn e*en"a *)iritual5, +no0a -i -tiin"a *)iritului o nuBe*c meditaie Oreflec"ie conteB)lati!5P4 Acea*t5 Bedita"ie e*te Bi2locul )rin care *e a2un+e la cunoa-terea *u)ra*en*i;il54 Dar Hn ace*te cli)e di*ci)olul ocult nu tre;uie *5 *a!ure0e *entiBentele4 Nu tre;uie *5 ai;5 Hn *ufletul *5u *iB"5Binte nedefinite4 Ace*tea l3ar HB)iedeca *5 a2un+5 la o ade!5rata cunoa-tere *)iritual54 GIndurile *ale tre;uie *5 *e forBe0e clar, conturat, )reci*4 Ga +5*i un *)ri2in )uternic Hn

ace*t *co) dac5 nu *e !a "ine or;e-te de +Indurile care *e i!e*c Hn el Hn Bod ar;itrar4 DiB)otri!5, el tre;uie *5 *e )5trund5 de +Indurile Hnalte )e care le3au cu+etat, Hn a*eBenea BoBente, oaBeni e!olua"i, oaBeni )5trun-i de *)irit4 ,a )unct de )lecare e ;ine *5 ia *crierile care, ele Hn*ele, au i0!orIt din a*eBenea re!ela"ii )riBite Hn Bedita"ie4 Di*ci)olul ocult +5*e-te a*tfel de *crieri Hn literatura Bi*tic5, +no*tic5 -i Hn literatura actual5 a -tiin"ei *)iritului4 Ele cu)rind Baterial )entru Bedita"ia *a4 ,ercet5torii *)irituali au redat Hn a*eBenea *crieri +Indurile -tiin"ei di!ine< *)iritul le3a !e*tit luBii )rin triBi-ii *5i4 (rin a*tfel de Bedita"ii, Hn di*ci)olul ocult *e )etrece o tran*forBare total54 El Hnce)e *53-i forBe0e re)re0ent5ri cu totul noi de*)re realitate4 Toate lucrurile ca)5t5 )entru el o alt5 !aloare4 Tre;uie *5 re)et5B Bereu' )rintr3o a*eBenea tran*forBare di*ci)olul ocult nu *e Hn*tr5inea05 de luBe4 Dn nici un ca0 el nu *e Hn*tr5inea05 de cercul Hndatoririlor de fiecare 0i4 7iindc5 el Hn!a"5 *5 Hn"elea+5 c5 cea Bai *iB)l5 ac"iune )e care o *5!Ir-e-te, cea Bai neHn*eBnat5 tr5ire ce i *e ofer5, *unt Hn le+5tur5 cu Barile entit5"i co*Bice, cu Barile e!eniBente co*Bice4 Dac5 Hn BoBentele *ale de conteB)lare i *e l5Bure-te acea*t5 le+5tur5, atunci el !a fi )re0ent Hn cercul ac"iunilor *ale 0ilnice cu o nou5, cu o Bai Bare for"54 (entru c5 acuB -tie' ceea ce Bunce-te, ceea ce Hndur5, el face -i *ufer5 Hn nuBele unor Bari Hnl5n"uiri co*Bice *)irituale4 Din Bedita"ie i0!or5-te putere )entru !ia"5, nu Boliciune4 Di*ci)olul *)iritual Ber+e cu )a-i *i+uri )rin !ia"54 Krice i3ar aduce !ia"a, el H-i urBea05 druBul f5r5 *5 *e la*e a;5tut4 Dnainte nu -tia )entru ce lucrea05, )entru ce *ufer5' acuB -tie4 E ;ine *5 Hn"ele+eB c5 o a*eBenea acti!itate Beditati!5 duce Bai ;ine *)re "int5 dac5 are loc *u; conducerea unor oaBeni e8)eriBenta"i4 A*tfel de oaBeni -tiu din )ro)ria lor e8)erien"5 cuB tre;uie )rocedat cel Bai ;ine4 De aceea *5 c5ut5B *fatul -i HndruBarea ace*tor oaBeni4 (rin acea*ta nu ne )ierdeB deloc li;ertatea4 ,eea ce altfel ar )utea fi doar o di;uire ne*i+ur5, )rintr3o a*eBenea HndruBare de!ine o Bunc5 ce duce *i+ur la "int54 ,ine *e adre*ea05 celor care au cuno-tin"e -i e8)erien"5 Hn acea*t5 direc"ie, nu !a ;ate niciodat5 0adarnic la u-a lor4 S5 fie Hn*5 con-tient c5 nu caut5 altce!a decIt *fatul unui )rieten, -i nu )uterea co!Ir-itoare a unuia care !rea *5 doBine4 GoB afla Hntotdeauna c5 cei care Hntr3ade!5r -tiu, *unt oaBenii cei Bai Bode-ti, -i c5 niBic nu le e*te Bai *tr5in decIt ceea ce oaBenii nuBe*c *ete de )utere4 ,ine *e ridic5 )rin Bedita"ie la ceea ce Hl lea+5 )e oB cu *)iritul, acela Hnce)e *5 aduc5 la !ia"5, Hn *ine, ceea ce e*te !e-nic Hn el, ceea ce nu e*te B5r+init de na-tere -i Boarte4 NuBai aceia care nu l3au tr5it )er*onal, *e )ot Hndoi de ace*t )rinci)iu etern4 A*tfel, Bedita"ia e*te calea care Hl duce )e oB la cunoa-terea, la conteB)larea *IB;urelui etern, inde*tructi;il, al fiin"ei *ale4 Ji nuBai )rin ea )oate a2un+e oBul la acea*t5 conteB)lare4 Gno0a, -tiin"a *)iritului !or;e*c de*)re eternitatea ace*tui *IB;ure al fiin"ei, de*)re reHntru)area ace*tuia4 Ade*eori *e )une Hntre;area' de ce nu -tie oBul niBic de*)re tr5irile *ale de dincolo de na-tere -i Boarte? Dar nu a-a tre;uie )u*5 Hntre;area, ci Bai de+ra;5 ea tre;uie )u*5 a*tfel' cuB *e a2un+e la o a*tfel de cunoa-tere? ,alea ni *e de*chide Hn Bedita"ia corect54 (rin ea *e tre0e-te aBintirea tr5irilor de dincolo de na-tere -i Boarte4 7iecare oB )oate do;Indi acea*t5 cunoa-tere< Hn fiecare oB *e +5*e*c facult5"ile de a cunoa-te el Hn*u-i, de a conteB)la el Hn*u-i ceea ce ne Hn!a"5 Bi*tica ade!5rat5, -tiin"a *)iritului, antro)o*ofia -i +no0a4 Tre;uie doar *5 ale+eB Bi2loacele 2u*te4 NuBai o fiin"5 Hn0e*trat5 cu urechi -i cu ochi )oate )erce)e *unetele -i culorile4 Ji ochiul de a*eBenea, nu )oate )erce)e niBic, dac5 li)*e-te luBina care face !i0i;ile o;iectele4 Dn -tiin"a *ecret5 *unt date Bi2loacele )entru a de0!olta urechile -i ochii *)irituali -i )entru a a)rinde luBina *)iritual54 Mi2loacele di*ci)linei *)irituale )ot fi de*eBnate )rin trei tre)te' #4 (re tirea4 Ea de0!olt5 *iB"urile *)irituale4 %4 Iluminarea4 Ea a)rinde luBina *)iritual54 94 Iniierea4 Ea de*chide coBunicarea cu entit5"ile *u)erioare ale *)iritului4 TREPTELE INIIERII ,oBunic5rile care urBea05 *unt )5r"i ale unei in*truc"ii -i educa"ii *)irituale ale c5ror nuBe -i e*en"5 !or fi Hn"ele*e de c5tre oricine o a)lic5 corect4 Ace*te coBunic5ri *e refer5 la cele trei tre)te )rin care -coala !ie"ii *)irituale duce )In5 la un anuBit +rad de ini"iere4 Aici Hn*5, )uteB +5*i din ace*te e8)lica"ii nuBai atIt cIt *e )oate *)une Hn )u;lic4 Ele *unt indica"ii *coa*e dintr3o Hn!5"5tur5 cu Bult Bai adInc5, cu Bult Bai intiB54 Dn in*truc"ia ocult5 *e urBea05 o cale de Hn!5"are ;ine deterBinat54 AnuBite )ractici *er!e*c )entru a duce *ufletul oBene*c Hn coBunicare con-tient5 cu luBea *)iritual54 Ace*te )ractici *e ra)ortea05 la cele ce !or fi coBunicate Hn continuare caB a-a cuB *e ra)ortea05 Hn!5"5BIntul dintr3o -coal5 *u)erioar5, cu un )ro+raB ri+uro*, la in*truc"ia )riBit5 oca0ional, Hntr3o -coal5 )re+5titoare4 Totu-i, )er*e!erarea *t5ruitoare -i serioas a ceea ce +5*iB indicat aici )oate duce la ade!5rata di*ci)lin5 *)iritual54 7ire-te, Hncerc5rile ner5;d5toare, li)*ite de *erio0itate -i )er*e!eren"5, nu )ot duce la a;*olut niBic4 L Dn *tudiul *)iritual )oate fi !or;a de*)re *ucce* nuBai atunci cInd, Bai HntIi, *e re*)ect5 cele de*cri*e )In5 aici -i *e continu5 a)oi )e acea*t5 ;a054 Tre)tele )e care le indic5 tradi"ia aBintit5 *unt urB5toarele trei' #4 (re+5tirea< %4 IluBinarea< 94 Ini"ierea4 Nu e*te deloc nece*ar ca ace*te trei tre)te *5 *e *uccead5 Hn a-a fel HncIt *5 fie )arcur*5 )riBa trea)t5 Hn ntre ime, Hnainte de a o Hnce)e )e a doua -i, )e acea*ta, Hnainte de a o Hnce)e )e a treia4 ,u )ri!ire la anuBite lucruri )uteB

fi de2a )5rta-i ai iluBin5rii -i chiar ai ini"ierii, Hn tiB) ce, )ri!itor la altele, ne afl5B Hnc5 la )re+5tire4 ,u toate ace*tea !a tre;ui *5 *t5ruiB un anuBit tiB) Hn )re+5tire, Hnainte de a )utea Hnce)e, Hntr3ade!5r, o iluBinare4 Ji, cel )u"in Hn unele )ri!in"e, tre;uie *5 fiB )5rta-i iluBin5rii, )entru a )utea a2un+e la )ra+ul ini"ierii4 Dn e8)unerea de fa"5, cele trei tre)te tre;uie *5 urBe0e una du)5 alta, )entru *iB)lificare4 !* Pre+)tire( (re+5tirea con*t5 Hntr3o culti!are ;ine deterBinat5 a !ie"ii de *iB"ire -i de +Indire4 (rin acea*t5 culti!are, cor)ul *uflete*c -i cor)ul *)iritual *unt Hn0e*trate cu or+ane de *iB" *u)erioare -i or+ane de ac"iune *u)erioare, la fel cuB for"ele naturii, )ornind de la Bateria !ie )riBar5 nediferen"iat5, au Hn0e*trat cor)ul fi0ic cu or+ane4 Dnce)utul tre;uie f5cut Hndre)tIndu3ne aten"ia *ufletului *)re anuBite fenoBene din luBea care ne Hncon2oar54 A*tfel de fenoBene *unt, )e de o )arte, !ia"a de Hncol"ire, cre-tere -i de0!oltare, iar )e de alt5 )arte toate fenoBenele ce "in de ofilire, !e-te2ire -i )ieire4 Kriunde H-i Hndrea)t5 oBul )ri!irea, a*tfel de fenoBene e8i*t5 concoBitent -i )retutindeni ele tre0e*c Hn oB, Hn Bod natural, *entiBente -i +Induri4 Dar, Hn condi"ii o;i-nuite, oBul nu *e d5ruie-te Hndea2un* ace*tor *entiBente -i +Induri4 ,5ci el alear+5 Bult )rea re)ede de la o iB)re*ie la alta4 Di*ci)olului i *e cere *53-i Hndre)te inten* -i cu totul con-tient aten"ia *)re ace*te realit5"i4 Acolo unde )erce)e Hnflorire, de0!oltare de un anuBit ti), el tre;uie *5 eliBine toate celelalte din *ufletul *5u -i, )entru un tiB) *curt, *5 *e d5ruia*c5 nuBai acestei sin ure iB)re*ii4 El *e !a con!in+e Hn curInd c5 un *entiBent care Bai Hnainte, Hntr3un a*eBenea ca0, doar *e furi-a Hn *ufletul *5u, acuB *e inten*ific5, ia o forB5 )uternic5 -i ener+ic54 Ga tre;ui a)oi *5 la*e acea*t5 forB5 de *iB"ire *5 *t5ruie lini-tit Hn el4 Dn ace*t tiB), el tre;uie *5 de!in5 a;*olut lini-tit Hn interiorul *5u4 Tre;uie *5 *e i0ole0e de re*tul luBii e8terioare -i *5 a*culte nuBai ceea ce *)une *ufletul *5u de*)re fa)tul Hnfloririi -i al de0!olt5rii4 S5 nu *e cread5 Hn*5 c5 a2un+eB de)arte dac5 ne tociB cuB!a simurile fa"5 de luBe4 Mai HntIi *5 )ri!iB lucrurile cIt Bai !iu, cIt Bai e8act cu )utin"54 A;ia apoi *5 ne d5ruiB *entiBentelor tre0ite la !ia"5 Hn *uflet -i +Indurilor care *e i!e*c4 IB)ortant e*te *5 ne Hndre)t5B aten"ia, Hn de)lin echili;ru l5untric, a*u)ra ambelor4 Dac5 +5*iB lini-tea nece*ar5 -i ne d5ruiB celor ce *e i!e*c Hn *uflet, atunci, du)5 un tiB) core*)un05tor, !oB tri urB5toarele' !oB !edea urcInd Hn interiorul no*tru *entiBente -i +Induri noi, )e care Hnainte nu le3aB cuno*cut4 ,u cIt ne !oB Hndre)ta Bai de* aten"ia Hn ace*t fel *)re ce!a ce cre-te, ce Hnflore-te -i *e de0!olt5 -i a)oi, alternati!, *)re ce!a ce *e !e-te2e-te -i )iere, cu atIt Bai !ii !or de!eni ace*te *entiBente4 Ji din *entiBentele -i +Indurile care *e na*c a*tfel *e )l5*Buie*c or+anele clar!ederii, la fel cuB *e )l5*Buie*c, )rin for"ele naturii, din *u;*tan"5 !ie, ochii -i urechile cor)ului fi0ic4 K forB5 de *entiBent foarte )reci*5 *e lea+5 de cre-tere -i de!enire< o alta, de !e-te2ire -i )ieire4 Dn*5 nuBai atunci cInd culti!area ace*tor *entiBente *e face Hn Bodul de*cri*4 E*te )o*i;il *5 de*crieB cu oarecare a)ro8iBa"ie cuB *unt ace*te *entiBente4 K iBa+ine de)lin5 a lor -i3o )oate crea *in+ur oricine, )arcur+Ind ace*te tr5iri interioare4 ,ine -i3a Hndre)tat ade*eori aten"ia *)re fenoBenul de!enirii, al )ro*)er5rii, al Hnfloririi, acela !a *iB"i ce!a pe departe asemntor cu *entiBentul )e care Hl a!eB Hn fa"a unui r5*5rit de *oare4 Iar din fenoBenul !e-te2irii, al )ieirii, !a re0ulta o tr5ire care *e )oate coB)ara, Hn acela-i fel, cu urcarea Hnceat5 a lunii dea*u)ra ori0ontului4 Ace*te *entiBente *unt dou5 for"e care, culti!ate core*)un05tor -i de0!oltate din ce Hn ce Bai !iu, duc la cele Bai iB)ortante efecte *)irituale4 ,elui ce *e d5ruie-te Bereu, inten"ionat -i Betodic ace*tor *entiBente, i *e de*chide o luBe nou54 LuBea *ufletea*c5, a-a nuBitul )lan a*tral, Hnce)e *53-i arate 0orile4 ,re-terea -i )ieirea nu Bai r5BIn )entru el fenoBene care Hi dau iB)re*ii nedefinite, ca Bai Hnainte4 DiB)otri!5, ele *e ordonea05 acuB Hn linii -i fi+uri *)irituale, de*)re care Bai Hnainte nu ;5nui*e niBic4 Ace*te linii -i fi+uri au forBe diferite )entru fenoBene diferite4 K floare care Hnflore-te e!oc5 Hn fa"a *ufletului *5u o linie cu totul )reci*5< tot a-a, un aniBal Hn cre-tere *au un )oB )e cale de a )ieri4 LuBea *ufletea*c5 O)lanul a*tralP *e l5r+e-te Hncet Hn fa"a lui4 Ace*te linii -i fi+uri nu au Hn ele niBic ar;itrar4 Doi di*ci)oli ocul"i care *e +5*e*c )e trea)ta de de0!oltare core*)un05toare !or !edea Hntotdeauna, la acela-i fenoBen, acelea-i linii -i fi+uri4 Du)5 cuB doi oaBeni care !5d corect !or !edea c5 o Ba*5 rotund5 e*te rotund5, iar nu unul o !a !edea rotund5 -i cel5lalt )5trat5, tot a*tfel, Hn fa"a a dou5 *uflete, la )ri!irea unei flori care Hnflore-te, !a a)5rea aceea-i fi+ur5 *)iritual54 Du)5 cuB forBele !e+etale -i aniBale *unt de*cri*e Hn -tiin"a natural5 o;i-nuit5, tot a*tfel -i cuno*c5torul -tiin"ei *ecrete de*crie *au de*enea05 forBele *)irituale ale fenoBenelor cre-terii -i )ieirii du)5 *)ecii -i faBilii4 ,Ind di*ci)olul a )ro+re*at atIt de Bult HncIt )oate !edea forBele *)irituale ale fenoBenelor ce *e Hnf5"i-ea05 -i fi0ic ochilor *5i e8teriori, atunci el nu e*te )rea de)arte de trea)ta )e care a2un+e *5 !ad5 lucruri care nu au o e8i*ten"5 fi0ic5, deci care tre;uie *5 r5BIn5 a;*olut a*cun*e OoculteP )entru cel ce nu a )riBit nici o HndruBare Hn -tiin"a *ecret54 Tre;uie *5 accentu5B c5 nu e*te ;ine ca cercet5torul ocult *5 *e )iard5 Hn *)ecula"ii c5utInd semni!icaia lucrurilor4 (rintr3o a*tfel de Bunc5 ra"ional5 el *e a;ate de la druBul cel dre)t4 El tre;uie *5 )ri!ea*c5 luBea *en*i;il5 !ioi, cu o Hn"ele+ere *5n5toa*5, cu o )utere de o;*er!a"ie a*cu"it5 -i a)oi *5 *e d5ruia*c5 *entiBentelor

*ale4 S5 nu Hncerce *5 deterBine cu ra"iunea lui *)eculati!5 *eBnifica"ia lucrurilor, ci *5 le la*e )e ele *53i re!ele0e acea*ta %4

%4 S5 reBarc5B c5 *iB"ul artistic, du;lat de o fire t5cut5, adIncit5 Hn *ine, con*tituie cea Bai ;un5
condi"ie )reliBinar5 )entru de0!oltarea facult5"ilor *)irituale4 Ace*t *iB" *tr5;ate *u)rafa"a lucrurilor -i a2un+e a*tfel )In5 la tainele ace*tora4 1n alt a*)ect iB)ortant e*te acela care, Hn -tiin"a ocult5, *e nuBe-te orientarea Hn luBile *u)erioare4 La ea a2un+eB dac5 ne )5trundeB cu totul de con-tien"a c5 *entiBentele -i +Indurile *unt !apte ade$rate, ca -i Be*ele -i *caunele Hn luBea fi0ic3*en*i;il54 Dn luBea *ufletea*c5 -i Hn luBea +Indurilor, *entiBentele -i +Indurile ac"ionea05 unele a*u)ra altora, tot a-a cuB o fac lucrurile *en*i;ile Hn luBea fi0ic54 ,It5 !reBe cine!a nu e*te )uternic )5trun* de acea*t5 con-tien"5, nu !a crede c5 un +Ind ana)oda )e care Hl nutre-te )oate ac"iona tot atIt de )u*tiitor a*u)ra altor +Induri care aniB5 *)a"iul +Indurilor, )e cIt de )u*tiitor ac"ionea05 un )roiectil tra* la HntIB)lare a*u)ra o;iectelor fi0ice )e care le HntIlne-te4 1n a*eBenea oB nu3-i !a Hn+5dui niciodat5 *5 Hntre)rind5 o ac"iune fi0ic !i0i;il5 )e care o con*ider5 f5r5 *en*4 Dar nu *e !a da Hn l5turi *5 nutrea*c5 +Induri *au *entiBente +re-ite4 ,5ci ace*tea i *e )ar inofen*i!e )entru re*tul luBii4 Dn -tiin"a ocult5 Hn*5 )uteB )ro+re*a nuBai dac5 d5B +Indurilor -i *entiBentelor aceea-i aten"ie )e care o d5B )a-ilor no-tri Hn luBea fi0ic54 Atunci cInd cine!a !ede un )erete nu Hncearc5 *5 treac5 de3a dre)tul )rin el, ci H-i Hndrea)t5 )a-ii *)re u-54 El *e conduce, deci, du)5 le+ile luBii fi0ice4 L A*eBenea le+i e8i*t5 -i Hn luBea *entiBentelor -i a +Indurilor4 Aici Hn*5 ele nu *e )ot iB)une din afar5 oBului4 Ele tre;uie *5 i0!ora*c5 din Hn*5-i !ia"a *ufletului *5u4 La acea*ta a2un+eB dac5 ne inter0iceB Hntotdeauna *5 nutriB *entiBente -i +Induri +re-ite4 Toate +Indurile incoerente -i ar;itrare, orice 2oc al fante0iei, toate *entiBentele care trec HntIB)l5tor )rin *uflet tre;uie *5 ni le inter0iceB Hn ace*t tiB)4 75cInd acea*ta nu de!eniB *5raci Hn *entiBente4 DiB)otri!5, Hn curInd !oB afla c5 a;ia atunci de!eniB ;o+a"i Hn *entiBente, creatori Hn ade!5rata fante0ie, cInd ne orInduiB interiorul Hn ace*t fel4 Dn locul B5runtelor de*f5t5ri *entiBentale -i al a*ocia"iilor HntIB)l5toare de +Induri, a)ar *entiBente iB)ortante -i +Induri fecunde4 Ace*te *entiBente -i +Induri Hl conduc )e oB la orientare Hn luBea *)iritual54 El a2un+e Hn ra)orturi 2u*te cu lucrurile luBii *)irituale4 A2un+e la un re0ultat foarte )reci*4 Du)5 cuB, ca oB fi0ic, H-i +5*e-te druBul )rintre lucrurile fi0ice, tot a-a calea *a Hl duce acuB )rintre fenoBenele de cretere -i pieire, )e care a Hn!5"at *5 le cunoa*c5 )e druBul indicat Bai *u*4 El urB5re-te, )e de o )arte, tot ce e*te cre-tere -i de0!oltare, iar )e de alt5 )arte, tot ce e*te !e-te2ire -i )ieire, a-a cuB e*te nece*ar ace*t lucru )entru )ro)5-irea lui -i a luBii4 K alt5 culti!are c5reia tre;uie *5 i *e dedice di*ci)olul ocult e*te aceea a luBii sunetelor4 S5 faceB deo*e;irea Hntre *unetul )ro!ocat de o;iectele a-a30i*e !r $ia Oun cor) care cade, un clo)ot *au un in*truBent Bu0icalP -i acela care )ro!ine de la fiin"e !ii Oun aniBal *au un oBP4 ,el ce aude un clo)ot, )erce)e *unetul -i lea+5 de el un *entiBent )l5cut< cine aude *tri+5tul unui aniBal, Hn afar5 de ace*t *entiBent, *iBte Hn *unet -i Banife*tarea unei tr5iri l5untrice a aniBalului, )l5cere *au durere4 Di*ci)olul ocult !a tre;ui *5 *e o)rea*c5 la acea*t5 ultiB5 cate+orie de *unete4 El tre;uie *53-i Hndre)te Hntrea+a *a aten"ie *)re fa)tul c5 *unetul Hi !e*te-te ce!a ce *e +5*e-te Hn afara *ufletului *5u4 Ji el tre;uie *5 *e adIncea*c5 Hn ace*t eleBent *tr5in4 Tre;uie *53-i unea*c5 inten* *entiBentul cu durerea *au )l5cerea ce i *e HB)5rt5-e*c )rin *unet4 Tre;uie *5 treac5 cu !ederea ceea ce e*te *unetul pentru el, fa)tul c5 Hi e*te )l5cut *au ne)l5cut, a+rea;il *au de0a+rea;il< *ufletul *5u tre;uie *5 *e uB)le nuBai cu ceea ce *e )etrece Hn fiin"a de la care !ine *unetul4 ,ine face a*eBenea e8erci"ii Hn Bod *i*teBatic -i *u*"inut !a do;Indi facultatea de a *e conto)i, a-a30icInd, cu fiin"a de la care !ine *unetul4 1nui oB cu *en*i;ilitate Bu0ical5, Hi !a fi Bai u-oar5 o a*tfel de culti!are a !ie"ii *ale *uflete-ti fa"5 de un altul c5ruia Hi li)*e-te acea*t5 *en*i;ilitate4 ,u toate ace*tea, niBeni *5 nu cread5 c5 *iB"ul Bu0ical Hnlocuie-te acea*t5 culti!are4 ,a di*ci)ol ocult, oBul tre;uie *5 Hn!e"e *5 *iBt5 Hn ace*t fel ntrea a natur4 L Ji )rin acea*ta *e *5de-te Hn luBea *iB"irii -i +Indirii *ale o )redi*)o0i"ie nou54 (rin *unetele ei, Hntrea+a natur5 Hnce)e *5 -o)tea*c5 taine oBului4 ,eea ce Bai Hnainte era doar *unet neHn"ele* )entru *ufletul *5u, de!ine acuB raiul )lin de Hn"ele* al naturii4 Ji acolo unde, Bai Hnainte, Hn a-a3nuBita luBe li)*it5 de !ia"5, nu au0ea decIt *unete, acuB de*lu-e-te un nou +rai al *ufletului4 ,ontinuInd acea*t5 culti!are a *entiBentelor *ale, el H-i !a da *eaBa curInd c5 )oate au0i lucruri de*)re care Bai Hnainte nu ;5nui*e niBic4 Dnce)e *5 aud5 cu su!letul4 (entru a a2un+e la culBea ce )oate fi atin*5 )e ace*t t5rIB, tre;uie *5 *e Bai adau+e a)oi Hnc5 ce!a4 L Deo*e;it de iB)ortant )entru de0!oltarea di*ci)olului *)iritual e*te felul cuB Hi ascult )e ceilal"i oaBeni cInd !or;e*c4 El tre;uie *5 *e o;i-nuia*c5 *5 fac5 ace*t lucru Hn a-a fel HncIt Hn tiB)ul a*cult5rii interiorul *5u s tac cu de*5!Ir-ire4 ,Ind cine!a e8)riB5 o )5rere -i altul a*cult5, Hn l5untrul ace*tuia din urB5, Hn +eneral, *e na-te a)ro;are *au de0a)ro;are4 Mul"i oaBeni *e !or -i *iB"i HndeBna"i *53-i Banife*te nuBaidecIt )5rerea lor a)ro;atoare -i Bai ale* cea de0a)ro;atoare4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 reduc5 la t5cere orice a)ro;are -i de0a)ro;are de ace*t fel4 IB)ortant aici nu e*te ca el *53-i *chiB;e ;ru*c Hn a-a fel Bodul de !ia"5, HncIt *5 caute tot tiB)ul *5 a2un+5 la o a*eBenea t5cere l5untric5 a;*olut54 Dnce)utul !a tre;ui *53l fac5 Hn anuBite ca0uri )e care -i le !a ale+e )reBeditat4 A)oi Hncet, Hncet -i tre)tat, ace*t fel cu totul nou de a a*culta *e !a *trecura ca de la *ine Hn o;i-nuin"ele *ale4 L Dn cercetarea *)iritual5 a*eBenea e8erci"ii *e )ractic5 Betodic4 E8er*Ind, di*ci)olii

*e *iBt o;li+a"i *5 a*culte Hn anuBite BoBente )5rerile cele Bai contradictorii -i *5 reduc5 la t5cere total5 orice a)ro;are -i, Bai ale*, orice 2udecat5 de0a)ro;atoare4 E*te !or;a aici ca, Hn ace*t tiB), *5 *e reduc5 la t5cere nu nuBai 2udec5"ile Hndre)t5"ite din )unct de !edere ra"ional, ci -i toate *entiBentele de de0a)ro;are, de re)ul*ie *au chiar de a)ro;are4 Dn Bod deo*e;it di*ci)olul tre;uie *5 *e e8aBine0e Bereu, cu +ri25, ca a*eBenea *entiBente, chiar dac5 nu *e +5*e*c la *u)rafa"5, *5 nu e8i*te nici Hn forul cel Bai intiB al *ufletului *5u4 Tre;uie *5 a*culte, de )ild5, *)u*ele oaBenilor care Hi *unt Bult inferiori Hntr3o oarecare )ri!in"5 -i tre;uie *5 Hn5;u-e Hn ace*t tiB) orice *entiBent de Ma3toate3-tiutorN *au orice *entiBent de *u)erioritate4 L E*te folo*itor )entru oricine *5 a*culte Hn ace*t fel co)iii4 ,hiar -i oBul cel Bai Hn"ele)t )oate Hn!5"a ne*)u* de Bult de la co)ii4 L A*tfel, oBul a2un+e *5 a*culte cu!intele altora cu totul de"interesat, e8clu0Ind total )ro)ria *a )er*oan5, )5rerea -i felul *5u de a *iB"i4 Dac5 el *e e8er*ea05 *5 a*culte f5r5 *5 critice chiar -i atunci cInd *e e8)un )5reri cu totul contradictorii, cInd Hn fa"a lui *e de*f5-oar5 lucrurile cele Bai Ma;*urdeN, atunci, tre)tat3tre)tat, Hn!a"5 *5 *e conto)ea*c5 )e de)lin cu fiin"a altuia, *5 )5trund5 cu totul Hn acea*ta4 (rin cu!intele )e care le a*cult5 el aude Hn *ufletul celuilalt4 NuBai )rin continu5 e8er*are de ace*t fel de!ine *unetul Bi2locul 2u*t )entru )erce)erea *ufletului -i a *)iritului4 Ne+re-it, aici e*te nece*ar5 cea Bai *e!er5 autodi*ci)lin54 Ea duce Hn*5 la un "el Hnalt4 Dac5 faceB ace*te e8erci"ii HB)reun5 cu cele indicate )ri!itor la *unetele din natur5, Hn *uflet *e de0!olt5 un nou *iB" al au0ului4 El !a )utea )erce)e Banife*t5ri din luBea *)iritual5 care nu3-i +5*e*c e8)re*ia Hn *unetele e8terioare, )erce)ti;ile cu urechea fi0ic54 Se tre0e-te )erce)erea Mcu!Intului interiorN4 Di*ci)olului ocult i *e re!elea05 tre)tat ade!5ruri din luBea *)iritual54 El aude cuB i *e !or;e-te Hn Bod *)iritual 94 L Toate ade!5rurile *u)erioare *e do;Inde*c )rintr3o a*eBenea Ma*cultare l5untric5N4 Iar ceea ce )uteB au0i din +ura unui ade!5rat cercet5tor ocult, el a aflat )e acea*t5 cale4 L ,u ace*tea nu !reB *5 *)uneB c5 ar fi inutil *5 ne ocu)5B cu *crierile de -tiin"5 ocult5 Hnainte de a )utea )erce)e noi Hn-ine, Hn ace*t fel, M+raiul l5untricN4 DiB)otri!5, citirea unor a*eBenea *crieri, a*cultarea Hn!5"5turilor cercet5torului *)iritual *unt, chiar ele, Bi2loace )entru a a2un+e la )ro)ria cunoa-tere4 7iecare )ro)o0i"ie din -tiin"a *ecret5, )e care oBul o aude, e*te Hn *tare *53l Hndre)te Hntr3acolo unde tre;uie *5 a2un+5 )entru ca *ufletul *5 fac5 )ro+re*e reale4 Tuturor e8erci"iilor de*cri*e tre;uie *5 li *e al5ture un *tudiu teBeinic al ade!5rurilor )e care cercet5torii ocul"i le HB)5rt5-e*c luBii4 Dn orice di*ci)lin5 ocult5 *tudiul ace*ta face )arte din )re+5tire4 Ji cel ce ar !rea *5 a)lice toate celelalte Bi2loace nu ar a2un+e la nici un re0ultat dac5 nu ar a*iBila Hn!5"5turile cercet5torilor ocul"i4 ,5ci ace*te Hn!5"5turi, fiind luate din Mcu!Intul interiorN, !iu, din Ma*cultarea !ieN, ele Hn*ele au !ia"5 *)iritual54 Ele nu *unt *iB)le cu!inte4 Ele *unt for"e !ii4 Ji Hn tiB) ce urB5re-ti cu!intele unui cuno*c5tor Hn cele oculte, Hn tiB) ce cite-ti o carte care H-i are ori+inea Hntr3o ade!5rat5 e8)erien"5 l5untric5, Hn *ufletul t5u ac"ionea05 !ore care te fac clar$"tor, tot a-a cuB for"ele naturii "i3au )l5*Buit ochii -i urechile din *u;*tan"e !ii4 94 NuBai celui care, )rin a*cultare iB)er*onal5, a2un+e *5 )oat5 rece)ta cu ade!5rat din l5untru, lini-tit, f5r5 Banife*tarea !reunei )5reri )er*onale *au a !reunui *entiBent )er*onal, nuBai aceluia Hi )ot !or;i fiin"ele *u)erioare de*)re care *e !or;e-te Hn -tiin"a *ecret54 ,It5 !reBe celor au0ite le o)une Hnc5 !reo )5rere, !reun *entiBent, fiin"ele luBii *)irituale tac4

"* Ilu,in(re( IluBinarea )orne-te de la )roce*e foarte *iB)le4 Ji aici e*te !or;a de de0!oltarea anuBitor *entiBente -i +Induri care dorBitea05 Hn fiecare oB -i care tre;uie tre0ite4 NuBai )e cel care reia cu r5;dare de)lin5, ri+uro* -i *t5ruitor )roce*ele *iB)le, Hl !or )utea conduce ace*tea la )erce)erea fenoBenelor interioare de luBin54 Dnce)utul *e face )rin o;*er!area, Hntr3un anuBit fel, a diferitelor lucruri din natur5, ca de )ild5 o )iatr5 tran*)arent5 -i fruBo* Bodelat5 Oun cri*talP, o )lant5 -i un aniBal4 S5 Hncerc5B Bai HntIi *5 ne Hndre)t5B Hntrea+a aten"ie a*u)ra unei coB)ara"ii dintre )iatr5 -i aniBal, Hn Bodul urB5tor4 GIndurile )e care le indic5B aici tre;uie *5 treac5 )rin *uflet Hn*o"ite de *entiBente )uternice4 Ji nici un alt +Ind, nici un alt *entiBent nu e Hn+5duit *5 *e aBe*tece -i *5 tul;ure o;*er!area foarte atent54 Ne !oB *)une' M(iatra are o forB5< -i aniBalul are o forB54 (iatra *t5 nemicat )e locul ei4 AniBalul H-i *chiB;5 locul4 In*tinctul O)oftaP e*te ceea ce3l deterBin5 )e aniBal *53-i *chiB;e locul4 Ace*tor in*tincte le *lu2e-te -i forBa aniBalului4 Kr+anele *ale, B5dularele *ale, *unt adec!ate ace*tor in*tincte4 7orBa )ietrei nu e*te )l5*Buit5 du)5 )ofte, ci )rin for"5 li)*it5 de )oft5N /4 Dac5 ne adInciB inten* Hn ace*te +Induri -i Hn acela-i tiB) o;*er!5B cu aten"ie Hncordat5 )iatra -i aniBalul, atunci *e i!e*c Hn *ufletul no*tru dou5 Boduri de a *iB"i total diferite4 Din )iatr5 *e re!ar*5 Hn *ufletul no*tru unul din ace*te dou5 +enuri de *entiBente, iar din aniBal, cel5lalt4 (ro;a;il c5 acea*ta nu ne !a reu-i de la Hnce)ut, dar, Hncetul cu Hncetul, )rin e8er*are cu ade!5rat r5;d5toare, cele dou5 *entiBente *e !or i!i4 Tre;uie nuBai *5 e8er*5B Bereu, Bereu4 La Hnce)ut, *entiBentele !or fi )re0ente doar atIt tiB) cIt durea05 conteB)larea< Bai tIr0iu, ele !or continua *5 ac"ione0e -i du)5 aceea4 Ji, Hn cele din urB5, !or de!eni ce!a ce *e )5*trea05 !iu Hn *uflet4 A2un+e atunci ca oBul *53-i aBintea*c5 doar de ele -i cele dou5 *entiBente *e !or i!i Hntotdeauna, chiar f5r5 conteB)larea !reunui o;iect e8terior4 L Din ace*te *entiBente -i din +Indurile care *e lea+5 de ele *e )l5*Buie*c or anele clar$ederii4 L Dac5 Hn conteB)lare cu)rindeB -i )lanta, !oB o;*er!a c5 *entiBentul care )orne-te de la ea, Hn ce )ri!e-te natura -i inten*itatea lui, *t5 la Bi2loc, Hntre *entiBentul care *e re!ar*5 din )iatr5 -i acela care *e re!ar*5 din aniBal4 Kr+anele care *e forBea05 )e acea*t5 cale *unt oc)ii spirituali4 Dn!5"5B

tre)tat *5 !edeB cu ei culori *uflete-ti -i *)irituale4 ,It tiB) ne3aB Hn*u-it nuBai cele de*cri*e Hn ca)itolul M(re+5tireaN, luBea *)iritual5, cu liniile -i fi+urile ei, r5BIne Hntunecat5< )rin iluBinare, ea *e luBinea054 L Ji aici tre;uie *5 reBarc5B c5 e8)re*iile MHntunecoa*5N -i MluBinoa*5N, ca -i celelalte e8)re*ii folo*ite, nu e8)riB5 decIt a)ro8iBati! lucrurile la care ne referiB4 7olo*ind Hn*5 liB;a2ul o;i-nuit nu )uteB face altfel4 Ace*t liB;a2 e*te creat )entru a e8)riBa nuBai realit5"i fi0ice4 L Jtiin"a ocult5 nuBe-te Mal;a*truN *au Mal;a*tru3ro-uN ceea ce, )entru or+anul clar!505tor, eBan5 din*)re )iatr5< ceea ce e*te )erce)ut din*)re aniBal, e*te re*iB"it ca Mro-uN *au Mro-u3+al;enN4 De fa)t, culorile care *e !5d aici *unt de Mnatur5 *)iritual5N4 ,uloarea ce eBan5 din )lant5 e*te M!erdeN care, Hncet3Hncet, trece Hntr3un ro-u3ro0 de*chi*, eterat4 (lanta e*te acea fiin"5 din natur5 care, Hn luBile *u)erioare, *e a*eaB5n5 Hntr3o anuBit5 )ri!in"5 cu con*titu"ia ei din luBea fi0ic54 Nu la fel *tau lucrurile cu )iatra -i cu aniBalul4 L AcuB, tre;uie *5 ne d5B *eaBa c5 )rin culorile aBintite Bai *u* nu aB indicat decIt nuan"ele )rinci)ale ale re+nului Bineral, !e+etal -i aniBal4 Dn realitate, *unt )re0ente toate nuan"ele interBediare )o*i;ile4 7iecare )iatr5, fiecare )lant5, fiecare aniBal H-i are nuan"a *a cu totul )reci*54 La ace*tea *e adau+5 fiin"ele luBilor *u)erioare, care nu *e Hntru)ea05 niciodat5 fi0ic, cu culorile lor ade*eori *)lendide, alteori Hn+ro0itoare4 De fa)t, Hn ace*te luBi *u)erioare ;o+5"ia de culori e*te neB5*urat Bai Bare decIt Hn luBea fi0ic54 /4 7a)tul )e care3l a!eB Hn !edere aici, HntrucIt *e refer5 la o;*er!area cri*talelor, a fo*t denaturat Hn diferite feluri de c5tre aceia care au au0it de*)re ele nuBai Hn chi) e8terior Oe8otericP -i, din acea*t5 +re-it5 inter)retare, *3au n5*cut )ractici, ca de )ild5 M!50utul Hn cri*talN etc4 A*tfel de )ractici *e HnteBeia05 )e inter)ret5ri +re-ite4 Ele au fo*t de*cri*e Hn nuBeroa*e c5r"i4 Dn*5 ele nu con*tituie niciodat5 o;iectul ade!5ratei di*ci)line oculte Oe*otericeP4

Du)5 ce oBul -i3a Hn*u-it facultatea de a !edea cu Mochii *)iritualiN, Bai curInd *au Bai tIr0iu !a HntIlni fiin"e *u)erioare, Hn )arte Bai )rofunde decIt oBul, care nu )5-e*c niciodat5 Hn realitatea fi0ic54 Dac5 oBul a a2un* )In5 la cele ar5tate aici, Hi *tau de*chi*e druBurile *)re Bulte lucruri4 Dar nu *f5tuiB )e niBeni *5 Bear+5 Bai de)arte, f5r5 a lua Hn con*idera"ie cu Bult5 ;5+are de *eaB5 coBunic5rile cercet5torului *)iritual4 Ji cu )ri!ire la cele *)u*e )In5 acuB, e*te cel Bai ;ine *5 urB5B HndruB5rile unei c5l5u0e coB)etente4 De altfel, dac5 oBul are )uterea -i )er*e!eren"a *5 a2un+5 la ceea ce core*)unde tre)telor eleBentare ale iluBin5rii, de care aB !or;it, !a c5uta -i !a afla ne+re-it -i c5l5u0a cea ade!5rat54 K anuBit5 )recau"ie e*te nea)5rat nece*ar5, -i cel ce nu !rea *5 "in5 *eaBa de ea Bai ;ine *5 renun"e la orice )a* Hn -tiin"a ocult54 E*te nece*ar ca oBul care de!ine di*ci)ol ocult *5 nu )iard5 niBic din calit5"ile lui de oB no;il, ;un -i rece)ti! fa"5 de toate realit5"ile fi0ice4 DiB)otri!5, de la intrarea Hn di*ci)lina *)iritual5, for"a *a Boral5, )uritatea *a l5untric5 -i facultatea *a de o;*er!are tre;uie *5 crea*c5 continuu4 ABintiB un *in+ur aB5nunt' Hn decur*ul e8erci"iilor eleBentare de iluBinare, di*ci)olul *)iritual tre;uie *5 ai;5 +ri25 ca *iB)atia *a )entru luBea oaBenilor -i a aniBalelor, *iB"ul *5u )entru fruBu*e"ea naturii, *5 crea*c5 necontenit4 Dac5 nu are acea*t5 +ri25, )rin a*eBenea e8erci"ii, ace*t *entiBent -i ace*t *iB" *e toce*c din ce Hn ce Bai Bult4 IniBa i *3ar HB)ietri, *iB"irea i *3ar toci4 Ji acea*ta l3ar duce la re0ultate )ericuloa*e4 7elul cuB *e de0!olt5 iluBinarea cInd, Hn *en*ul e8erci"iilor de Bai *u*, ne ridic5B de la )iatr5, )lant5 -i aniBal )In5 la oB, -i felul Hn care, du)5 iluBinare, !a a!ea loc cInd!a, nea)5rat, unirea *ufletului cu luBea *)iritual5, ducInd la ini"iere, de*)re ace*tea !oB !or;i, Hn liBitele )o*i;ile, Hn ca)itolele urB5toare4 DruBul *)re -tiin"a ocult5 e*te c5utat Hn !reBea noa*tr5 de Bul"i oaBeni4 Ace*t druB *e caut5 Hn Bulte feluri< *e Hncearc5 Bulte )rocedee )ericuloa*e, chiar condaBna;ile4 De aceea, oaBenii care cred c5 -tiu ce!a ade!5rat de*)re ace*te lucruri, tre;uie *5 dea )o*i;ilitate altora *5 fac5 cuno-tin"5 cu anuBite )ar"i ale di*ci)linei oculte4 Aici red5B nuBai atIt cIt core*)unde ace*tei )o*i;ilit5"i4 E*te nece*ar *5 *e cunoa*c5 ce!a din ade!5r )entru ca eroarea *5 nu )ro!oace Bari )a+u;e4 ,ine nu for"ea05 lucrurile nu !a *uferi nici un )re2udiciu urBInd c5ile de*cri*e aici4 Tre;uie *5 a!eB Hn !edere un *in+ur lucru' nu Hi e*te Hn+5duit niB5nui *5 Hntre;uin"e0e )entru ace*te e8erci"ii Bai Bult tiB) -i Bai Bult5 ener+ie decIt Hi *tau la di*)o0i"ie, Hn func"ie de )rofe*iunea *a -i de Hndatoririle *ale o;i-nuite4 NiBeni nu tre;uie *5 Bodifice dintr3o dat5 ce!a Hn condi"iile e8terioare ale !ie"ii *ale, ca urBare a )5-irii )e calea cunoa-terii oculte4 Dac5 !reB re0ultate reale, tre;uie *5 a!eB rbdare< du)5 cIte!a Binute de e8erci"ii tre;uie *5 te )o"i o)ri -i, Hn lini-te, *53"i !e0i de Bunca ta de toate 0ilele4 Ji niBic din +Indurile )ri!itoare la e8erci"ii nu tre;uie *5 *e aBe*tece Hn Bunca de toate 0ilele4 ,ine nu a Hn!5"at *5 a-te)te Hn cel Bai Hnalt -i Bai ;un Hn"ele* al cu!Intului, nu e*te a)t *5 fie di*ci)ol ocult -i niciodat5 nu !a a2un+e la re0ultate Hn*eBnate4 #* Controlul +-ndurilor 'i (l .enti,entelor Dac5 cine!a urBea05 c5ile *)re -tiin"a ocult5 Hn Bodul de*cri* Hn ca)itolul )recedent, nu tre;uie *5 ne+li2e0e ca, Hn tot tiB)ul Buncii, *5 *e fortifice )rintr3un +Ind Bereu acti!4 El tre;uie *5 ai;5 continuu Hn !edere c5, du)5 un

tiB), !a fi f5cut )ro+re*e foarte iB)ortante, f5r5 ca ace*tea *5 i *e arate *u; forBa Hn care, )ro;a;il, *e a-te)ta4 ,ine nu *e +Inde-te la acea*ta !a )ierde u-or )er*e!eren"a -i, Hn *curt5 !reBe, !a renun"a la orice Hncercare4 7or"ele -i facult5"ile care tre;uie de0!oltate *unt foarte +in+a-e la Hnce)ut4 Ji natura lor e*te cu totul alta decIt aceea a lucrurilor de*)re care oBul H-i forBa*e Bai Hnainte re)re0ent5ri4 El era o;i-nuit *5 *e ocu)e nuBai de luBea fi0ic54 LuBea *)iritual5 -i *ufletea*c5 *e *u*tr5+eau )ri!irilor *ale -i chiar no"iunilor *ale4 De aceea *5 nu ne Bir5B c5 acuB, cInd *e de0!olt5 Hn el ener+ii *)irituale -i *uflete-ti, nu le *e*i0ea05 nuBaidecIt4 L Ace*t fa)t a*cunde Hn *ine )o*i;ilitatea unei r5t5ciri )entru acela care urBea05 calea ocult5 f5r5 *5 "in5 *eaB5 de e8)erien"ele adunate de cercet5tori Hncerca"i4 ,ercet5torul ocult cunoa-te )ro+re*ele )e care le face di*ci)olul cu Bult Hnainte ca ace*ta *5 de!in5 con-tient de ele4 El -tie cuB *e forBea05 delica"ii ochi *)irituali, Hnainte ca di*ci)olul *5 )oat5 lua cuno-tin"5 de ei4 Ji o Bare )arte din HndruB5rile ace*tui cercet5tor ocult con*t5 tocBai din e8)riBarea acelor lucruri care fac ca di*ci)olul *5 nu3-i )iard5 Hncrederea, r5;darea -i )er*e!eren"a, Hnainte de a a2un+e el Hn*u-i *53-i cunoa*c5 )ro+re*ele reali0ate4 Dn!5"5torul *)iritual nu )oate da di*ci)olului *5u niBic ce nu e8i*t5 de2a L Hn Bod a*cun* L Hn di*ci)ol4 El )oate doar *53l HndruBe Hntru de0!oltarea ca)acit5"ilor latente4 Dn*5 ceea ce el coBunic5 din e8)erien"a *a !a fi un *)ri2in )entru acela care !rea *5 r50;ea*c5 din Hntuneric la luBin54 Mul"i )5r5*e*c calea di*ci)linei oculte la *curt tiB) du)5 ce au )5-it )e ea fiindc5 nu o;*er!5 Hndat5 )ro+re*ele f5cute4 Dar chiar cInd a)ar )riBele tr5iri *u)erioare, )erce)ti;ile )entru di*ci)ol, el le con*ider5 ade*ea ilu0ii, fiindc5 H-i forBa*e cu totul alte re)re0ent5ri de*)re ceea ce ar tre;ui *5 tr5ia*c54 El H-i )ierde cura2ul fie )entru c5 !a con*idera )riBele e8)erien"e ca li)*ite de !aloare, fie c5 Hi !or )5rea atIt de neHn*eBnate HncIt nu crede c5 Hl !or )utea duce Hntr3un tiB) )re!i0i;il la re0ultate deo*e;ite4 Cura#ul i ncrederea n sine *unt dou5 f5clii care nu tre;uie *5 *e *tin+5 niciodat5 )e druBul c5tre -tiin"a *ecret54 ,ine nu e*te Hn *tare -i nu are r5;dare *5 reia Bereu un e8erci"iu, care Hn a)aren"5 n3a reu-it de nenuB5rate ori, acela nu )oate a2un+e de)arte4 ,u Bult Hnainte de a ne da *eaBa clar de )ro+re*ele reali0ate a)are un *entiBent !a+ c5 ne afl5B )e calea cea ;un54 S5 Hn+ri2iB -i *5 culti!5B ace*t *entiBent4 ,5ci el )oate de!eni o c5l5u05 *i+ur54 Dnainte de toate tre;uie eliBinat5 cu de*5!Ir-ire credin"a c5 )rocedeele )rin care *e a2un+e la cuno-tin"e *u)erioare ar tre;ui *5 fie *tranii, Bi*terioa*e4 Tre;uie *5 ne d5B *eaBa c5 *e )orne-te de la *entiBentele -i +Indurile cu care oBul tr5ie-te continuu, nuBai c5 ace*tor *entiBente -i +Induri tre;uie *5 li *e dea o alt5 direc"ie decIt cea o;i-nuit54 De la Hnce)ut, fiecare *53-i *)un5' Hn )ro)ria Bea luBe de *entiBente -i +Induri *unt a*cun*e cele Bai Hnalte taine< nuBai c5 )In5 acuB nu le3aB o;*er!at4 Dn fond, totul *e HnteBeia05 )e fa)tul c5 oBul )oart5 cu *ine continuu tru)ul, *ufletul -i *)iritul, dar c5, Hn ade!5ratul Hn"ele* al cu!Intului, nu e*te contient decIt de tru)ul *5u, nu -i de *ufletul -i de *)iritul *5u4 Di*ci)olul ocult de!ine con-tient de *ufletul -i de *)iritul *5u a-a cuB oBul o;i-nuit e*te con-tient de tru)ul *5u4 De aceea e*te e*en"ial *5 ne HndruB5B *entiBentele -i +Indurile Hn direc"ia 2u*t54 Atunci de0!olt5B )erce)erea )entru ceea ce e*te in!i0i;il Hn !ia"a o;i-nuit54 Aici !oB da una din c5ile )rin care *e arat5 cuB *e face acea*ta4 Ji ace*ta e*te un lucru *iB)lu, ca a)roa)e toate cIte le3aB *)u* )In5 aici4 El duce Hn*5 la efectele cele Bai Bari dac5 e*te )racticat cu )er*e!eren"5 -i dac5 oBul i0;ute-te *5 i *e d5ruia*c5 Hn di*)o0i"ia intiB5 nece*ar54 S5 a-e05B Hn fa"a noa*tr5 *5BIn"a unei )lante4 E*en"ialul e*te ca Hn fa"a ace*tui o;iect neHn*eBnat *5 de0!olt5B inten* Hn noi +Induri 2u*te -i, )rin ace*te +Induri, *5 tre0iB anuBite *entiBente4 S5 ne de!in5 clar Bai HntIi ceea ce !edeB de fa)t cu ochii4 S5 ne de*crieB nou5 Hn-ine forBa, culoarea -i toate celelalte Hn*u-iri ale *eBin"ei4 A)oi *5 reflect5B du)5 cuB urBea054 Din acea*t5 *5BIn"5, )u*5 Hn )5BInt, !a lua fiin"5 o )lant5 coB)le854 S5 ne iBa+in5B acea*t5 )lant54 S5 o con*truiB Hn fante0ie4 Ji a)oi *5 ne +IndiB' )lanta )e care Bi3o iBa+ine0 acuB Hn fante0ia Bea !a fi *coa*5 Bai tIr0iu Hntr3ade!5r din *5BIn"5 de c5tre for"ele )5BIntului -i ale luBinii4 Dac5 a- a!ea Hn fa"a Bea un o;iect artificial care *5 iBite )erfect *5BIn"a, -i )e care ochiul Beu *5 nu3l )oat5 cu niBic deo*e;i de o *5BIn"5 ade!5rat5, nici o for"5 a )5BIntului *au a luBinii nu ar fi Hn *tare *5 *coat5 din el o )lant54 ,ine H-i liB)e0e-te ;ine ace*t +Ind, cine Hl tr5ie-te intiB, !a )utea de0!olta -i urB5torul +Ind, HB)reun5 cu sentimentul corespun"tor4 El H-i !a 0ice' Hn *5BIn"5 0ace Hn Bod a*cun* L ca !or a Hntre+ii )lante L ceea ce !a cre-te Bai tIr0iu din ea4 Dn iBita"ia artificial5 nu 0ace acea*t5 for"54 ,u toate ace*tea, pentru oc)ii mei aB;ele *unt la fel4 A-adar, *5BIn"a real5 cu)rinde ce!a in$i"ibil, care Hn iBita"ie nu e8i*t54 A*u)ra ace*tui in!i0i;il *5 ne Hndre)t5B acuB *entiBentul -i +Indurile =4 S5 ne re)re0ent5B c5 ace*t in!i0i;il *e !a tran*forBa Bai tIr0iu Hn )lanta !i0i;il5 )e care o !oi a!ea Hn fa"a Bea Hn forB5 -i culoare4 S5 *t5ruiB Hn +Indul' in$i"ibilul $a de$eni $i"ibil4 Dac5 nu a- )utea ndi, nu Bi *3ar )utea )re!e*ti Hnc5 de )e acuB ceea ce a;ia Bai tIr0iu !a fi !i0i;il4 =4 ,ine ar o;iecta c5 un e8aBen Bicro*co)ic Binu"io* deo*e;e-te iBita"ia de *5BIn"a ade!5rat5, acela nu do!ede-te decIt c5 nu a Hn"ele* de*)re ce e*te !or;a aici4 ,5ci nu e !or;a de ceea ce )ro)riu30i* a!eB Hnaintea noa*tr5 ca o;iect fi0ic, ci ca, Hn le+5tur5 cu el, *5 de0!olt5B Hn noi for"e *uflete-ti *)irituale4

E de Hn"ele* c5 unii oaBeni !or con*idera toate ace*tea dre)t ilu0ii4 Mul"i !or 0ice' MLa ce3Bi folo*e*c a*eBenea !edenii, a*eBenea fanta*Be?N Ji unii *e !or )oticni -i nu !or continua calea4 Dar tocBai acea*ta e*te iB)ortant' *5 nu confund5B, Hn ace*te BoBente +rele ale e!olu"iei oBene-ti, fante0ia cu realitatea *)iritual54 Ji, Bai de)arte, *5 a!eB cura2ul de a r50;i Hnainte, *5 nu ne Hnfrico-5B, *5 nu ne de*cura25B4 (e de alt5 )arte Hn*5, tre;uie nea)5rat *5 accentu5B c5 e*te nece*ar *5 culti!5B neHncetat *iB"ul sntos care deo*e;e-te realitatea de ilu0ie4 Dn tot tiB)ul ace*tor e8erci"ii nu e*te Hn+5duit ca oBul *53-i )iard5 *t5)Inirea de *ine de)lin contient4 ,u *i+uran"a cu care +Inde-te a*u)ra lucrurilor -i fenoBenelor din !ia"a de toate 0ilele, tre;uie *5 +Indea*c5 -i aici4 Ar fi r5u dac5 ar c5dea Hn !i*are4 El tre;uie *5 fie Hn orice BoBent cu Bintea clar5, ca *5 nu 0iceB' lucid54 Ji *3ar face cea Bai Bare +re-eal5 dac5, )rin a*eBenea e8erci"ii, oBul -i3ar )ierde echili;rul -i dac5 el ar fi HB)iedicat *5 2udece a*u)ra lucrurilor !ie"ii de toate 0ilele tot atIt de *5n5to* -i clar ca Bai Hnainte4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 *e e8aBine0e Bereu dac5 nu -i3a )ierdut cuB!a echili;rul, dac5 a r5Ba* acelai Hn Bi2locul condi"iilor de !ia"5 Hn care tr5ie-te4 Lini-te l5untric5 de*5!Ir-it5, *iB" *i+ur )entru toate, iat5 Hn*u-irile )e care tre;uie *5 le )5*tre0e4 Dn orice ca0, tre;uie *5 fie atent *5 nu *e a;andone0e !i*5rii -i *5 nu *e dedea la tot felul de e8erci"ii )o*i;ile4 Direc"iile +Indurilor e8)u*e aici *unt )racticate -i !erificate din tiB)uri *tr5!echi Hn -colile oculte4 Ji aici coBunic5B nuBai ast!el de e8erci"ii4 ,ine ar !rea *5 )ractice alte e8erci"ii, )e care le3ar forBa el Hn*u-i *au de*)re care a au0it ori a citit )e ici, )e colo, *e e8)une r5t5cirii -i, curInd, *e !a )oBeni Hn )ra+ul fanta*ticului neB5r+init4 1n alt e8erci"iu, care *e al5tur5 celor de*cri*e, e*te urB5torul' *5 ne a-e05B Hn fa"a unei )lante de)lin de0!oltate4 A)oi *5 ne uB)leB cu +Indul c5 !a !eni tiB)ul cInd )lanta !a )ieri4 NiBic din ceea ce !5d acuB nu !a Bai e8i*ta4 Acea*t5 )lant5 Hn*5 !a fi de0!oltat )In5 atunci Hn *ine, *eBin"e care !or de!eni noi )lante4 K;*er! din nou c5 Hn ceea ce !5d e8i*t5 ce!a a*cun*, ce!a ce nu !5d4 M5 uB)lu cu totul de +Indul' acea*t5 )lant5, cu culorile ei, nu !a Bai e8i*ta Hn !iitor4 Dn*5 ideea c5 ea face *eBin"e, B5 Hn!a"5 c5 )lanta nu !a di*)5rea Hn neant4 ,eea ce o fere-te de di*)ari"ie, )ot !edea acuB cu ochii tot atIt de )u"in )e cIt de )u"in !50u*eB odinioar5 )lanta Hnl5untrul *eBin"ei4 *adar e+ist n ea ce$a ce nu pot $edea cu oc)ii4 Dac5 la* *5 tr5ia*c5 ace*t +Ind n mine, -i dac5 *e lea+5 de el sentimentul core*)un05tor, atunci, du)5 un anuBit tiB), Hn *ufletul Beu *e de0!olt5 din nou o )utere, care de!ine o nou $edere4 Din )lant5 cre-te iar5-i ce!a ca un fel de !orm-!lacr *)iritual54 Acea*ta, natural, e*te )ro)or"ional Bai Bare decIt cea de*cri*5 Bai *u*4 7lac5ra )oate fi *iB"it5 al;a*tru3!er0ui *)re Bi2loc -i ro-u3+5l;ui la Bar+ini4 Tre;uie *5 accentu5B Hn Bod cate+oric c5 ceea ce nuBiB aici MculoareN nu *e !ede Hn felul cuB !5d ochii fi0ici culorile, ci, )rin )erce)"ie spiritual *iB"iB ce!a a*eB5n5tor ca atunci cInd a!eB iB)re*ia fi0ic5 a unei culori4 A )erce)e *)iritual Mal;a*trulN Hn*eaBn5 a *e*i0a *au a *iB"i ce!a a*eB5n5tor cu ceea ce *iB"iB cInd )ri!irea ochiului fi0ic e*te Hndre)tat5 a*u)ra culorii Mal;a*treN4 Ace*t lucru tre;uie *53l ai;5 Hn !edere cel care !rea Hntr3 ade!5r *5 *e ridice tre)tat la )erce)"ii *)irituale4 Dn ca0 contrar, el a-tea)t5 *5 +5*ea*c5 Hn cele *)irituale nuBai o re)etare a celor fi0ice4 Acea*ta l3ar duce la cea Bai aBar5 r5t5cire4 ,ine a a2un* )In5 acolo HncIt *5 !ad5 *)iritual a*tfel de lucruri, a cI-ti+at Bult4 ,5ci lucrurile nu i *e re!elea05 nuBai Hn e8i*ten"a lor )re0ent5, ci -i Hn a)ari"ia -i )ieirea lor4 El Hnce)e *5 !ad5 )retutindeni *)iritul, de*)re care ochii fi0ici nu )ot -ti niBic4 Ji )rin acea*ta a f5cut )riBii )a-i *)re a a2un+e tre)tat, )rin )ro)ria conteB)lare, dincolo de Bi*terul naterii -i al morii4 (entru *iB"urile e8terioare, o fiin"5 a)are odat5 cu na-terea -i di*)are la Boarte4 Lucrurile ni *e Hnf5"i-ea05 a*tfel nuBai fiindc5 ace*te *iB"uri nu )erce) *)iritul a*cun* al fiin"elor4 (entru *)irit, na-terea -i Boartea *unt nuBai tran*forB5ri, du)5 cuB ie-irea florii din ;o;oc e*te o tran*forBare care *e de*f5-oar5 Hn fa"a ochilor fi0ici4 Dac5 Hn*5 !reB *5 cunoa-teB ace*t Bi*ter )rin )ro)rie conteB)lare, atunci tre;uie *5 tre0iB Bai HntIi Hn noi, Hn felul ar5tat, *iB"ul *)iritual core*)un05tor4 (entru a Hnl5tura nuBaidecIt Hnc5 o o;iec"ie, )e care ar )utea3o face unii oaBeni care au unele e8)erien"e *uflete-ti O)*ihiceP, !oB *)une urB5toarele' nu conte*t5B c5 e8i*t5 c5i Bai *curte -i Bai *iB)le, c5 unii oaBeni cuno*c fenoBenul na-terii -i al Bor"ii din )ro)rie conteB)lare, f5r5 *5 fi trecut Bai HntIi )rin toate cIte le3aB de*cri* aici4 E8i*t5 Hntr3ade!5r oaBeni Hn0e*tra"i cu )redi*)o0i"ii )*ihice deo*e;ite care, )entru a *e de0!olta, n3 au ne!oie decIt de un Bic iB;old4 Ace-tia con*tituie Hn*5 e8ce)"ii4 Dn *chiB;, druBul indicat aici e*te Bai +eneral -i Bai *i+ur4 1nele cuno-tin"e de chiBie )ot fi do;Indite -i )e o cale *)ecial5< dar dac5 !reB *5 de!eniB chiBi-ti, e*te nece*ar *5 )arcur+eB druBul +eneral -i *i+ur4 K eroare cu urB5ri +ra!e ar re0ulta dac5 cine!a ar !rea *5 cread5 c5 )oate, )entru a a2un+e Bai coBod la "el, doar *53-i re)re0inte +r5untele de *5BIn"5 *au )lanta Hn di*cu"ie, *5 r5BIn5 doar Hn fante0ie4 ,ine face a-a )oate a2un+e, )ro;a;il, la "el, totu-i nu atIt de *i+ur ca Hn Bodul ar5tat4 Gederea la care *e a2un+e !a fi, Hn cele Bai Bulte ca0uri, doar o ilu0ie a fante0iei4 Dn ca0ul ei tre;uie Bai HntIi *5 a-te)t5B ca ea *5 *e tran*forBe Hn !edere *)iritual54 7iindc5 aici nu e*te !or;a ca eu *53Bi cree0 ar;itrar !i0iuni, ci e*en"ial e*te ca realitatea *5 le cree0e n mine4 Ade!5rul tre;uie *5 i0!ora*c5 din adIncurile )ro)riului Beu *uflet< dar nu eul Beu o;i-nuit are dre)tul

*5 fie !r52itorul care !rea *5 *coat5, )rin adeBeniri, ade!5rul, ci acele fiin"e, a c5ror realitate *)iritual5 !reau eu *5 o )ri!e*c, ele tre;uie *53Bi e!oce ade!5rul4 Dac5 )rin a*tfel de e8erci"ii oBul a +5*it Hn *ine )riBele Hnce)uturi ale conteB)l5rii *)irituale, atunci )oate *5 *e ridice la o;*er!area oBului Hn*u-i4 DntIi !or tre;ui ale*e a*)ecte *iB)le ale !ie"ii oBene-ti4 L Dar Hnainte de a Hnce)e acea*ta e*te nece*ar *5 lucr5B Hn Bod deo*e;it de *erio* la de)lina )urificare a caracterului no*tru Boral4 Tre;uie *5 Hnde)5rt5B orice +Ind de a a)lica Hn folo* )er*onal ce!a din cunoa-terea do;Indit5 a*tfel4 Tre;uie *5 fiB hot5rI"i *5 nu utili05B niciodat a*u)ra *eBenilor no-tri Hn *en* r5u o )utere )e care, )oate, o !oB do;Indi4 De aceea tre;uie ca fiecare din cei ce caut5 *5 )5trund5, )rin )ro)rie conteB)lare, Bi*terele fiin"ei oBene-ti, *5 urBe0e re ula de aur a ade!5ratei -tiin"e oculte4 Iar ade!5rata re+ul5 de aur e*te' cInd cau"i *5 faci un )a* Hnainte Hn cunoa-terea ade!5rurilor oculte, *5 faci Hn acela-i tiB) trei )a-i Hnainte Hn de*5!Ir-irea Hn ;ine a caracterului t5u4 L ,ine urBea05 acea*t5 re+ul5 )oate face e8erci"ii de +enul celui care !a fi de*cri* acuB4 S5 ne re)re0ent5B un oB )e care l3aB o;*er!at odat5 cuB po!tea un anuBe lucru4 S5 ne Hndre)t5B aten"ia a*u)ra po!tei4 ,el Bai ;ine e*te *5 e!oc5B Hn aBintire BoBentul Hn care )ofta era cea Bai !ie, -i Hn care era de*tul de ne*i+ur dac5 oBul !a )riBi *au nu lucrul dorit4 A)oi *5 ne d5ruiB cu totul re)re0ent5rii )e care aB e!ocat3o a*tfel Hn aBintire4 S5 cre5B Hn *ufletul no*tru lini-tea interioar5 cea Bai Bare cu )utin"54 Dncerc5B, atIt de Bult cIt e*te )o*i;il, *5 fiB or;i -i *ur0i la toate cele ce *e )etrec Hn 2ur4 S5 a!eB Hndeo*e;i +ri25 ca )rin re)re0entarea i*cat5 *5 tre0iB Hn *uflet un sentiment4 S5 l5*5B ace*t *entiBent *5 *e ridice Hn noi ca un nor care *e Hnal"5 la ori0ontul *enin4 7ire-te c5, de o;icei, o;*er!area !a fi Hntreru)t5, deoarece )e oBul *)re care ne Hndre)t5B aten"ia nu l3aB o;*er!at un tiB) Hndea2un* de lun+ Hn *tarea *ufletea*c5 de*cri*54 GoB efectua )ro;a;il *ute -i *ute de Hncerc5ri nei0;utite4 Dar nu ne e*te Hn+5duit *5 ne )ierdeB r5;darea4 Du)5 Bulte Hncerc5ri !oB a2un+e *5 tr5iB Hn *ufletul no*tru un *entiBent care core*)unde *t5rii *uflete-ti a oBului )e care l3 aB o;*er!at4 Du)5 un tiB) !oB o;*er!a c5 )rin ace*t *entiBent *e tre0e-te Hn )ro)riul *uflet o for"5, care *e tran*forB5 Hn contemplare spiritual a *t5rii *uflete-ti a celuilalt4 Dn cIB)ul !i0ual !a a)5rea o iBa+ine )e care o *iB"iB ca ce!a luBino*4 Ji acea*t5 iBa+ine care luBinea05 *)iritual e*te a-a nuBita Hncor)orare a*tral5 a *t5rii *uflete-ti de )oft5 )e care aB o;*er!at3o4 Ji acea*t5 iBa+ine re*iB"it5 )oate fi de*cri*5, la rIndul *5u, ca fiind a*eB5n5toare fl5c5rii4 Dn Bi2loc !a fi ro-ie3+5l;uie, iar )e Bar+ini !a fi re*iB"it5 ca al;a*tru3ro-cat5 *au lila4 L E foarte iB)ortant *5 ne coB)ort5B delicat cu a*tfel de conteB)l5ri *)irituale4 7aceB cel Bai ;un lucru dac5 la Hnce)ut nu !or;iB niB5nui de*)re ace*tea, ci nuBai, e!entual, Hn!5"5torului no*tru, dac5 a!eB unul4 ,5ci dac5 Hncerc5B *5 de*crieB o a*tfel de a)ari"ie )rin cu!inte *tIn+ace, de cele Bai Bulte ori ne !oB l5*a Hn !oia unor Bari aB5+iri4 1tili05B cu!inte o;i-nuite care Hn*5 nu *unt de*tinate )entru a*eBenea lucruri -i, de aceea, *unt )rea dure -i +reoaie )entru ele4 1rBarea e*te c5 )rin )ro)riile Hncerc5ri de a HB;r5ca Hn cu!inte tr5irile *unteB i*)iti"i *5 aBe*tec5B Hn conteB)l5rile ade!5rate tot felul de n5luciri ale fante0iei4 Din nou o re+ul5 iB)ortant5 )entru di*ci)olul ocult' Hn"ele+e *5 taci a*u)ra !i0iunilor tale *)irituale4 Da, taci chiar -i Hn fa"a ta Hn*u"i4 Nu Hncerca *5 HB;raci Hn cu!inte *au *5 de*lu-e-ti cu ra"iunea neHndeBInatic5 ceea ce !e0i Hn *)irit4 D5ruie-te3te f5r5 )re2udec5"i conteB)l5rii tale *)irituale -i nu o tul;ura )rin )rea Bult5 reflec"ie a*u)ra ei4 ,5ci tre;uie *5 ai Hn !edere c5, la Hnce)ut, reflec"ia ta nu e cItu-i de )u"in )e B5*ura conteB)l5rii tale4 Acea*t5 reflec"ie "i3ai cI-ti+at3 o Hn !ia"a ta de )In5 acuB, liBitat5 doar la luBea fi0ic3*en0orial5, iar ceea ce tu do;Inde-ti acuB *e ridic5 dea*u)ra ace*teia4 Nu Hncerca deci *5 a)lici criteriul celor !echi la cele noi, *u)erioare4 NuBai cine are o anuBit5 *tatornicie Hn o;*er!area e8)erien"elor l5untrice, nuBai acela )oate !or;i de*)re ele, a-a HncIt *53i *tiBule0e )e *eBenii *5i )rin a*tfel de di*cu"ii4 E8erci"iului de*cri* i *3ar )utea al5tura unul, Hn coB)letare4 Se !a o;*er!a, Hn acela-i fel, cuB un oB a a!ut )arte de *ati*facerea !reunei dorin"e, de HB)linirea unei *)eran"e4 Dac5 *e folo*e*c )entru acea*ta acelea-i re+uli -i )recau"ii care au fo*t date )entru cel5lalt ca0, !oB a2un+e -i aici la o conteB)lare *)iritual54 GoB reBarca o forBa"iune *)iritual5 cu a*)ect de flac5r5, al c5rei centru e*te *iB"it ca +al;en, -i care e )erce)ut5 ca a!Ind o Bar+ine !er0uie4 (rintr3o a*tfel de o;*er!are a *eBenilor oBul )oate u-or c5dea Hntr3o +re-eal5 Boral54 El )oate de!eni un oB li)*it de iu;ire4 Tre;uie *5 ne *tr5duiB )rin toate Bi2loacele )o*i;ile ca ace*t lucru *5 nu *e HntIB)le4 Dac5 faceB a*tfel de o;*er!a"ii, atunci !a tre;ui nea)5rat *5 ne *itu5B la ni!elul la care a!eB certitudinea de)lin5 c5 ndurile *unt lucruri reale4 Nu tre;uie *5 ne Bai )erBiteB *5 +IndiB de*)re *eBenii no-tri a*tfel HncIt +Indurile *5 nu fie coB)ati;ile cu cel Bai Hnalt re*)ect fa"5 de deBnitatea -i li;ertatea uBan54 GIndul c5 un oB ar )utea fi )entru noi nuBai un o;iect de o;*er!a"ie nu tre;uie *5 ne cu)rind5 nici o cli)54 MIn5 Hn BIn5 cu orice o;*er!are ocult5 a*u)ra naturii uBane tre;uie *5 Bear+5 autoeducarea de a a)recia neHn+r5dit de)lina !aloare )er*onal5 a fiec5rui oB -i de a )ri!i ca )e ce!a *fInt, in!iola;il de c5tre noi L chiar -i Hn +Induri -i *entiBente L ceea ce tr5ie-te Hn oB4 Dn fa"a a tot ce e*te oBene*c tre;uie *5 ne cu)rind5 un *entiBent de *acr5 *fial5, chiar -i atunci cInd Hl +IndiB ca aBintire4

DeocaBdat5 aB ar5tat nuBai )rin dou5 e8eB)le cuB *e )oate a2un+e la iluBinare cu )ri!ire la natura oBenea*c54 (rin ace*ta a )utut fi ar5tat cel )u"in druBul care tre;uie )arcur*4 ,ine +5*e-te lini-tea interioar5 -i calBul interior nece*are )entru a*eBenea o;*er!a"ii, !a trece )rintr3o Bare tran*forBare *ufletea*c54 Acea*t5 tran*forBare !a Ber+e curInd atIt de de)arte HncIt HB;o+5"irea l5untric5 a fiin"ei *ale Hi !a da *i+uran"5 -i calB chiar -i Hn coB)ortarea *a e8terioar54 Iar acea*t5 coB)ortare e8terioar5 tran*forBat5 *e !a r5*frIn+e, la rIndul ei, a*u)ra *ufletului *5u4 A-a *e !a a2uta el )e *ine Bai de)arte4 El !a +5*i Bi2loace -i c5i )entru a de*co)eri tot Bai Bulte din natura uBan5 a*cun*5 *iB"urilor e8terioare< -i !a de!eni a*tfel Batur *5 arunce o )ri!ire Hn ra)orturile Bi*terioa*e dintre natura uBan5 -i toate cele ce *e afl5 Hn co*Bo*4 L Iar )e ace*t druB, oBul *e a)ro)ie tot Bai Bult de BoBentul cInd )oate efectua )riBii )a-i Hn iniiere4 Dnainte Hn*5 de a )utea face ace-ti )a-i, Bai e*te nece*ar Hnc5 ce!a4 E*te !or;a de*)re un lucru de a c5rui nece*itate di*ci)olul *)iritual !a fi, )oate, cel Bai )u"in con!in* deocaBdat54 Mai tIr0iu *e !a con!in+e Hn*54 ,eea ce tre;uie *5 aduc5 Hn Bod *)ecial cu *ine candidatul la ini"iere *unt cura#ul -i nen!ricarea, de0!oltate Hntr3un anuBe *en*4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 caute tocBai oca0iile Hn care *e de0!olt5 ace*te !irtu"i4 Dn di*ci)lina ocult5 ele tre;uie de0!oltate a;*olut *i*teBatic4 Dar !ia"a Hn*5-i e*te, Hn acea*t5 )ri!in"5, o ;un5 di*ci)lin5 *)iritual5< )oate chiar cea Bai ;un54 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 )ri!ea*c5 Hn fa"5 cu calB un )ericol, *5 !rea *5 ;iruia*c5 +reut5"ile f5r5 -o!5ire< a*tfel de fa)te tre;uie el *5 )oat5 Hnde)lini4 Dn ca0ul unui )ericol, de )ild5, el tre;uie *5 tre0ea*c5 Hn *ine *entiBentul' teaBa nu3Bi a2ut5 Hn nici o )ri!in"5< nici nu e Hn+5duit *5 o aB< tre;uie *5 B5 +Inde*c nuBai la ceea ce e*te de f5cut4 El tre;uie *5 a2un+5 atIt de de)arte HncIt, Hn *itua"ii Hn care alt5dat5 era frico*, MteaBaN -i M)ierderea cura2uluiN, cel )u"in Hn *iB"irea *a cea Bai intiB5, *53i fie lucruri iB)o*i;ile4 (rin autoeduca"ie Hn acea*t5 direc"ie, oBul de0!olt5 Hn *ine for"e foarte )reci*e, care Hi !or fi nece*are cInd !a tre;ui *5 )riBea*c5 ini"ierea Hn tainele *u)erioare4 A-a cuB oBul fi0ic are ne!oie de ener+ie ner!oa*5 )entru a *e folo*i de *iB"urile fi0ice, la fel -i oBul *uflete*c are ne!oie de acea for"5 care *e de0!olt5 nuBai Hn naturile cura2oa*e -i li)*ite de fric54 L ,el ce )5trunde )In5 la tainele *u)erioare !ede lucruri care r5BIn a*cun*e oBului de rInd datorit5 ilu0iilor *iB"urilor4 ,5ci dac5 *iB"urile fi0ice nu ne )erBit *5 !edeB ade!5rurile *u)erioare, tocBai )rin acea*ta ele *unt -i ;inef5c5toarele oBului4 SiB"urile Hi a*cund lucruri care, cIt5 !reBe e*te ne)re+5tit, l3ar co)le-i, el ne)utInd *u)orta *5 le )ri!ea*c54 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 fie Hn *tare *5 *u)orte acea*t5 )ri!ire4 El )ierde anuBite )uncte de *)ri2in din luBea e8terioar5 )e care le datora fa)tului c5 era )rad5 ilu0iei4 E*te ca -i cuB aB atra+e cui!a aten"ia a*u)ra unui )ericol, care Hl )Indea de Bult5 !reBe, dar de*)re care nu -tia niBic4 Dnainte nu a!ea nici o teaB5< acuB Hn*5, du)5 ce a aflat de )ericol, Hl cu)rinde teaBa, de-i )ericolul nu a de!enit Bai Bare )rin fa)tul c5 a aflat de e8i*ten"a lui4 7or"ele luBii *unt di*tructi!e -i con*tructi!e' de*tinul fiin"elor e8terioare e*te na-terea -i )ieirea4 Ini"iatul tre;uie *5 )ri!ea*c5 Hn ac"iunea ace*tor for"e, Hn Ber*ul ace*tui de*tin4 G5lul, care aco)erea ochii *)iritului Hn !ia"a o;i-nuit5, tre;uie *5 fie Hnde)5rtat4 Dar oBul Hn*u-i e*te Hntre"e*ut cu ace*te for"e, cu ace*t de*tin4 Dn )ro)ria *a natur5 e8i*t5 for"e di*tructi!e -i con*tructi!e4 Ji )e cIt de de0!5luite *e arat5 ini"iatului celelalte lucruri, tot atIt de de0!5luit i *e arat5 -i )ro)riul *5u *uflet4 Dn fa"a unei a*eBenea cunoa-teri de *ine, di*ci)olul ocult nu tre;uie *53-i )iard5 for"a4 Ji ea nuBai atunci nu3i !a li)*i, cInd el aduce cu *ine un *ur)lu* de for"e4 Dn ace*t *co) di*ci)olul tre;uie *5 Hn!e"e *53-i )5*tre0e lini-tea -i *i+uran"a l5untric5 Hn *itua"iile +rele ale !ie"ii< el tre;uie *5 culti!e o Bare Hncredere Hn )uterile ;une ale e8i*ten"ei4 Ga tre;ui *5 *e a-te)te la fa)tul c5 anuBite Boti!e de ac"iune, care l3au condu* )In5 acuB, nu3l !or Bai conduce4 Ga tre;ui *5 Hn"elea+5 c5 )In5 acuB a f5cut -i a +Indit unele lucruri nuBai fiindc5 era ne-tiutor4 A*tfel de Boti!e, care Hl deterBina*er5 )In5 acuB, !or di*5rea4 Multe lucruri le3a f5cut din !anitate< H-i !a da *eaBa cIt de ne*)u* de li)*it5 de !aloare e*te orice !anitate )entru ini"iat4 1nele lucruri le3a f5cut din l5coBie< H-i !a da *eaBa cIt de di*tru+5toare e*te l5coBia4 Ga tre;ui *5 de0!olte cu totul alte Boti!e de ac"iune -i +Indire4 Ji tocBai Hn ace*t *co) *unt nece*are cura2ul -i neHnfricarea4 E*te !or;a, Bai cu *eaB5, *5 culti!5B ace*t cura2 -i acea*t5 neHnfricare Hn forul cel Bai intiB al +Indirii noa*tre4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 Hn!e"e *5 nu *e de*cura2e0e Hn fa"a unei nereu-ite4 El tre;uie *5 fie Hn *tare *5 reflecte0e' M!reau *5 uit c5 ace*t lucru iar5-i nu Bi3a i0;utit< !oi Hncerca din nou, ca -i cuB nu *3ar fi HntIB)lat niBicN4 Lu)tInd a*tfel, a2un+e la con!in+erea c5 i0!orul ener+iilor din luBe, din care )oate *coate )utere, e*te ne*ecat4 El tinde Bereu *)re cele *)irituale, care Hl !or Hn5l"a -i Hl !or *u*"ine ori de cIte ori firea *a )5BIntea*c5 *e !a do!edi *la;5 -i li)*it5 de )utere4 Tre;uie *5 fie ca)a;il *5 tr5ia*c5 cu fa"a Hndre)tat5 *)re !iitor -i *5 nu *e la*e tul;urat Hn acea*t5 *tr5danie de nici o e8)erien"5 a trecutului4 L Dac5 oBul a cucerit )In5 la un anuBit +rad Hn*u-irile de*cri*e, el e*te Batur *5 afle numele ade$rate ale lucrurilor, nuBe care dau cheia -tiin"ei *u)erioare4 ,5ci iniierea con*t5 Hn a Hn!5"a *5 nuBiB lucrurile luBii cu nuBele )e care Hl au Hn *)iritul ,reatorilor lor di!ini4 Dn ace*te nuBe ale lor *e afl5 tainele lucrurilor4 De aceea, ini"ia"ii !or;e*c o alt5 liB;5 decIt neini"ia"ii, fiindc5 )riBii folo*e*c denuBirea fiin"elor )rin care ace*te lucruri au fo*t f5cute4 L AtIt cIt *e )oate !or;i de*)re ini"ierea Hn*5-i, o !oB face Hn ca)itolul urB5tor4 INIIEREA

Ini"ierea e*te cea Bai Hnalt5 trea)t5 a di*ci)linei oculte de*)re care Bai )ot fi date Hntr3o *criere indicaii care *5 fie Hn +eneral Hn"ele*e4 ,oBunic5rile a*u)ra doBeniilor care *e afl5 dincolo de acea*ta *unt +reu de Hn"ele*4 Dar fiecare oB care a )5trun* )rin )re+5tire, iluBinare -i ini"iere )In5 la tainele inferioare, )oate afla druBul -i )In5 la ace*te doBenii4 Jtiin"a -i ca)acitatea care *e confer5 unui oB )rin ini"iere, ar )utea fi do;Indite f5r5 acea*ta nuBai Hntr3un !iitor foarte Hnde)5rtat L du)5 Bulte Hntru)5ri L )e o cu totul alt5 cale -i Hntr3o cu totul alt5 forB54 ,ine *e ini"ia05 a*t50i face e8)erien"e )e care altfel le3ar face cu Bult Bai tIr0iu, Hn cu totul alte HB)re2ur5ri4 1n oB )oate afla cu ade!5rat din tainele e8i*ten"ei nuBai atIt cIt core*)unde +radului *5u de Baturitate4 NuBai datorit5 ace*tui fa)t e8i*t5 )iedici *)re tre)tele Hnalte ale cunoa-terii -i ale ca)acit5"ii4 KBul nu tre;uie *5 *e folo*ea*c5 de o arB5 de foc )In5 cInd nu are e8)erien"5 *uficient5, )entru ca )rin folo*irea arBei *5 nu )roduc5 nenorociri4 L Dac5 a0i i *3ar conferi cui!a, )ur -i *iB)lu, ini"ierea, atunci i3ar li)*i e8)erien"a )e care ar do;Indi3 o Hn !iitor, de3a lun+ul Hntru)5rilor, cInd i *3ar HB)5rt5-i, Hn de*f5-urarea norBal5 a e!olu"iei *ale, Bi*terele core*)un05toare4 De aceea, la )oarta ini"ierii, ace*te e8)erien"e tre;uie Hnlocuite cu altce!a4 Din ace*t Boti!, )riBele in*truc"iuni )e care le )riBe-te candidatul la ini"iere *unt un Hnlocuitor al e8)erien"elor !iitoare4 Sunt a-a nuBitele M)ro;eN )rin care tre;uie *5 treac5 -i care *e arat5 a fi o con*ecin"5 firea*c5 a !ie"ii *uflete-ti atunci cInd e8erci"ii ca cele de*cri*e Hn ca)itolul anterior *unt corect urBate4 De*)re ace*te M)ro;eN *e !or;e-te ade*eori -i Hn c5r"i4 Dar e -i fire*c *5 *e e!oce de o;icei idei cu totul fal*e de*)re natura lor4 (entru c5 cel care nu a trecut )rin )re+5tire -i iluBinare, acela nu a aflat niciodat5 niBic de*)re ace*te )ro;e4 1n a*eBenea oB nici nu le )oate de*crie Hn Bod adec!at4 ,andidatului la ini"iere tre;uie *53i de!in5 cuno*cute anuBite lucruri -i fa)te care a)ar"in luBilor *u)erioare4 El le )oate Hn*5 !edea -i au0i nuBai atunci cInd )oate *5 ai;5 )erce)"ii *)irituale cuB *unt fi+urile, culorile, *unetele etc4, de care aB !or;it cInd aB de*cri* M)re+5tireaN -i MiluBinareaN4 (riBa M)ro;5N con*t5 Hn fa)tul c5 di*ci)olul Hn!a"5 *5 !ad5 Bai ;ine decIt oBul o;i-nuit a*)ectul ade!5rat al calit5"ilor cor)orale ale o;iectelor f5r5 !ia"5, a)oi ale )lantelor, aniBalelor -i oBului4 (rin acea*ta nu ne referiB Hn*5 la ceea ce a0i *e nuBe-te cunoa-tere -tiin"ific54 Deoarece nu e*te !or;a de*)re -tiin"5, ci de*)re $edere4 L De re+ul5 lucrurile *e )etrec a*tfel' candidatul la ini"iere Hn!a"5 *5 cunoa*c5 Bodul cuB *e Hnf5"i-ea05 urechii *)irituale -i ochiului *)iritual o;iectele din natur5 -i fiin"ele !ii4 Dntr3un anuBit fel, ace*te o;iecte *e Hnf5"i-ea05 atunci conteB)latorului de0!5luite, de0+olite4 Dn*u-irile )e care le !edeB -i le au0iB atunci *e a*cund ochiului fi0ic -i urechii fi0ice4 (entru acea*t5 !edere *en*i;il5 ele *unt ca aco)erite de un !5l4 (entru ca ace*t !5l *5 cad5 din fa"a candidatului la ini"iere e*te nece*ar un )roce* )e care Hl )uteB nuBi M)roce* de ardere *)iritual5N4 Din acea*t5 cau05, )riBa )ro;5 *e nuBe-te ,proba !ocului-4 (entru Bul"i oaBeni chiar !ia"a o;i-nuit5 con*tituie, Bai Bult *au Bai )u"in incon-tient, un )roce* de ini"iere )rin )ro;a focului4 E !or;a de acei oaBeni care trec )rin a*tfel de e8)erien"e ;o+ate, datorit5 c5rora Hncrederea Hn *ine, cura2ul -i *tatornicia cre*c Hn Bod *5n5to*, -i )rin care Hn!a"5 *5 *u)orte cu no;le"e -i Bai ale* cu lini-te -i neHnfrInt5 )utere *uferin"a, dece)"ia, nereu-ita Hn ceea ce Hntre)rind4 ,el care a f5cut e8)erien"e de ace*t fel, ade*eori e*te de2a un ini"iat, chiar dac5 nu o -tie Hn Bod l5Burit< -i atunci Hi li)*e-te nuBai )u"in ca *5 i *e de*chid5 ochii -i urechile *)irituale -i *5 de!in5 clar!505tor4 ,5ci tre;uie *5 re"ineB un lucru' )rin ade!5rata M)ro;5 a foculuiN nu e !or;a de a *ati*face curio0itatea candidatului4 7ire-te, el ia cuno-tin"5 de lucruri e8traordinare )e care ceilal"i oaBeni nici nu le ;5nuie*c4 Dar acea*t5 luare la cuno-tin"5 nu e*te "inta, ci nuBai Bi2locul *)re "int54 Sinta e*te ca, )rin cunoa-terea luBilor *u)erioare, candidatul *53-i Hn*u-ea*c5 o Hncredere Hn *ine Bai Bare -i Bai ade!5rat5, un cura2 *u)erior, o cu totul alt5 B5riniBie -i )er*e!eren"5 decIt )ot fi do;Indite, de re+ul5, Hn luBea inferioar54 Du)5 M)ro;a foculuiN fiecare candidat Bai )oate Hnc5 renun"a la continuarea c5ii ini"ierii4 El H-i !a continua !ia"a Hnt5rit din )unct de !edere fi0ic -i *uflete*c -i !a continua ini"ierea a;ia Hntr3o Hntru)are !iitoare4 Dn actuala *a Hntru)are !a fi Hn*5 un BeB;ru al *ociet5"ii oBene-ti Bai util decIt era Hnainte4 Dn orice *itua"ie *3ar afla, t5ria *a, tactul *5u, influen"a fa!ora;il5 a*u)ra *eBenilor *5i, ferBitatea *a !or fi *)orit4 Dac5 du)5 ce a trecut )rin )ro;a focului, candidatului care !rea *5 continue di*ci)lina ocult5 tre;uie *5 i *e de0!5luie un anuBit *i*teB de *criere, de +enul celor folo*ite Hn di*ci)lina ocult54 Dn ace*te *i*teBe de *criere *unt re!elate Hn!5"5turile oculte )ro)riu30i*e4 7iindc5 ceea ce e*te Hntr3ade!5r Ma*cun*N OocultP Hn lucruri nu )oate fi de*cri* direct, nici )rin cu!intele liB;ii o;i-nuite, nici )rin *i*teBele o;i-nuite de *criere4 ,ei care au Hn!5"at de la ini"ia"i traduc Hn!5"5turile -tiin"ei oculte Hn liB;a o;i-nuit5, cIt *e )oate de ;ine4 Scrierea ocult5 *e re!elea05 *ufletului cInd ace*ta a do;Indit )erce)"ia *)iritual54 ,5ci acea*t5 *criere *t5 *cri*5 tot tiB)ul Hn luBea *)iritual54 Nu Hn!5"5B *5 o citiB a-a cuB Hn!5"5B *5 citiB o *criere o;i-nuit54 DiB)otri!5, noi cre-teB Hn Bod

core*)un05tor Hn cunoa-terea clar!505toare -i, Hn tiB)ul ace*tei cre-teri, *e de0!olt5, ca facultate *ufletea*c5, )uterea care *e *iBte HndeBnat5 *5 de*cifre0e fenoBenele -i fiin"ele )re0ente Hn luBea *)iritual5, a-a cuB *e de*cifrea05 caracterele unei *crieri4 S3ar )utea HntIB)la ca acea*t5 )utere -i, HB)reun5 cu ea, !ie"uirea M)ro;eiN core*)un05toare *5 *e de-te)te ca de la *ine, odat5 cu de0!oltarea *ufletea*c5 )ro+re*i!54 Totu-i, a2un+eB Bai *i+ur la "int5 dac5 urB5B HndruB5rile cercet5torilor ocul"i e8)eriBenta"i, care au HndeBInare Hn de*cifrarea *crierii oculte4 SeBnele *crierii oculte nu *unt ar;itrar n5*cocite, ci core*)und for"elor care *unt acti!e Hn uni!er*4 (rin ace*te *eBne oBul Hn!a"5 +raiul lucrurilor4 ,andidatului H-i d5 *eaBa Hn curInd c5 *eBnele )e care le Hn!a"5 core*)und fi+urilor, culorilor, *unetelor etc4 )e care a Hn!5"at *5 le )ercea)5 Hn cur*ul )re+5tirii -i iluBin5rii4 ,on*tat5 c5 )In5 acuB totul nu era decIt o *ila;i*ire4 A;ia acuB Hnce)e *5 citea*c5 Hn luBea *u)erioar54 Tot ceea ce Hnainte era nuBai fi+ur5, *unet, culoare L i0olate L Hi a)ar acuB Hntr3o Bare interde)enden"54 A;ia acuB do;Inde-te ade!5rata *i+uran"5 Hn o;*er!area luBilor *u)erioare4 Dnainte nu )utea -ti niciodat5 cu certitudine dac5 lucrurile !50ute le3a !50ut Hntr3ade!5r corect4 Ji a;ia acuB *e )oate *ta;ili o Hn"ele+ere Betodic5 Hntre candidat -i ini"iat )e t5rIBul cunoa-terii *u)erioare4 ,5ci oricuB ar fi con!ie"uirea dintre un ini"iat -i un alt oB, ini"iatul nu )oate coBunica ce!a din -tiin"a *u)erioar5, *u; !orm direct, ci nuBai Hn liB;a2ul de *eBne aBintit4 (rin ace*t liB;a2 di*ci)olul ocult face cuno-tin"5 cu anuBite re+uli de conduit5 Hn !ia"54 Ia cuno-tin"5 de anuBite Hndatoriri de*)re care Hnainte nu -tiu*e niBic4 Du)5 ce a Hn!5"at ace*te re+uli de conduit5, el )oate Hnf5)tui lucruri care au o Hn*eBn5tate )e care niciodat5 nu o )ot a!ea fa)tele unui neini"iat4 El ac"ionea05 din luBile *u)erioare4 DndruB5rile )entru a*tfel de ac"iuni )ot fi Hn"ele*e nuBai Hn *crierea aBintit54 Tre;uie *5 accentu5B Hn*5 c5 e8i*t5 oaBeni ca)a;ili *5 e8ecute Hn Bod incontient a*eBenea ac"iuni, cu toate c5 ei nu au )arcur* o di*ci)lin5 ocult54 A*eBenea M;inef5c5tori ai luBii -i ai oBeniriiN trec )rin !ia"5 ;inecu!IntInd -i a2utInd4 Din Boti!e )e care nu le aBintiB aici, lor li *3au conferit daruri care )ar *u)ranaturale4 ,eea ce Hi deo*e;e-te de di*ci)olul ocult e*te nuBai fa)tul c5 ace*ta ac"ionea05 contient, cu de)lin5 Hn"ele+ere a Hntre+ului an*aB;lu4 (rin )racticarea di*ci)linei oculte el do;Inde-te ceea ce ;inef5c5torii aBinti"i )riBe*c Hn dar de la (uterile *u)erioare, *)re ;inele luBii4 KaBenii cu harul lui DuBne0eu )ot fi *incer !enera"i< dar )entru acea*ta nu e Hn+5duit *5 con*ider5B Bunca di*ci)linei ca inutil54 Du)5 ce di*ci)olul a Hn!5"at aBintita *criere de *eBne, )entru el Hnce)e o alt5 M)ro;5N4 (rin ea tre;uie *5 do!edea*c5 dac5 e*te ca)a;il *au nu *5 *e Bi-te li;er -i *i+ur Hn luBea *u)erioar54 Dn !ia"a o;i-nuit5 oBul e*te deterBinat Hn ac"iunile *ale de iB)ul*uri e8terioare4 El face un lucru *au altul fiindc5 HB)re2ur5rile Hi iB)un o Hndatorire *au alta4 L E*te a)roa)e de )ri*o* *5 aBintiB c5 di*ci)olul *)iritual nu tre;uie *5 ne+li2e0e nici una din Hndatoririle *ale din !ia"a o;i-nuit5, pentru moti$ul c5 tr5ie-te Hn luBile *u)erioare4 .ici o Hndatorire Hntr3o luBe *u)erioar5 nu )oate con*trIn+e )e cine!a *5 ne+li2e0e nici B5car una din Hndatoririle *ale Hn luBea o;i-nuit54 Tat5l r5BIne un tat5 la fel de ;un, BaBa, o BaB5 tot atIt de ;un5, func"ionarul nu !a fi re"inut de la nici o Hndatorire -i nici *oldatul *au !reun altul, cInd de!in di*ci)oli ocul"i4 DiB)otri!5, toate calit5"ile care3l fac )e oB de*toinic Hn !ia"5, cre*c la di*ci)olul *)iritual Hntr3o B5*ur5 de*)re care neini"iatul nu3-i )oate face nici o idee4 Ji dac5 neini"iatul, ade*ea, nu o;*er!5 ace*t lucru, acea*ta *e datorea05 nuBai fa)tului c5 el nu e*te Hn *tare *53l a)recie0e totdeauna 2u*t )e ini"iat4 1neori, ceea ce face ini"iatul nu )oate fi Hn"ele* nuBaidecIt de neini"iat4 Dar -i acea*ta *e HntIB)l5 nuBai Hn ca0uri deo*e;ite4 (entru cel a2un* )e trea)ta de ini"iere aBintit5 e8i*t5 Hndatoriri, )entru care nu e )re0ent nici un iB;old e+terior4 Dn Hnde)linirea ace*tor Hndatoriri, el nu e*te deterBinat de HB)re2ur5rile e8terioare, ci nuBai de re+ulile de conduit5 care i *e re!elea05 Hn liB;a2ul Ma*cun*N4 AcuB, )rin M)ro;aN a doua, el tre;uie *5 arate c5, fiind condu* de a*eBenea re+ul5, el ac"ionea05 tot atIt de *i+ur -i de teBeinic ca un func"ionar care H-i Hnde)line-te ;ine Hndatoririle4 L Dn ace*t *co), )rin di*ci)lina ocult5, candidatul *e *iBte )u* Hn fa"a unei *arcini )reci*e4 El tre;uie *5 e8ecute o ac"iune ca urBare a )erce)"iilor )e care le are Hn !irtutea celor Hn!5"ate )e tre)tele )re+5tirii -i iluBin5rii4 Iar ceea ce are el de Hnde)linit, tre;uie *5 afle )rin aBintita *criere )e care a Hn!5"at3o4 Dac5 H-i recunoa-te Hndatorirea -i ac"ionea05 2u*t, atunci a trecut )ro;a4 ,andidatul H-i d5 *eaBa de reu-it5 din Bodific5rile )e care Hnde)linirea Hndatoririlor le )roduce Hn fi+urile, culorile -i *unetele )erce)ute cu urechile -i cu ochii *)irituali4 (e B5*ur5 ce di*ci)olul )ro+re*ea05 Hn di*ci)lina ocult5 i *e indic5 a;*olut e8act cuB !or ar5ta, cuB !or fi )erce)ute ace*te fi+uri -i altele, du)5 Hnde)linirea ac"iunii4 Ji candidatul tre;uie *5 -tie cuB *5 )rocede0e )entru a )ro!oca o a*eBenea Bodificare4 L Acea*t5 )ro;5 e*te nuBit5 M)ro;a de a)5N, fiindc5 atunci cInd oBul ac"ionea05 Hn doBeniile *u)erioare Hi li)*e-te *u)ortul *itua"iilor e8terioare, la fel cuB Hi li)*e-te *)ri2inul cInd *e Bi-c5 Hntr3o a)5 de al c5rei fund nu )oate da4 (ro;a tre;uie re)etat5 )In5 cInd candidatul do;Inde-te de)lin5 *i+uran"54 Ji Hn acea*t5 )ro;5 e*te !or;a de do;Indirea unei Hn*u-iri< -i )rin e8)erien"ele Hn luBea *u)erioar5, oBul H-i de0!olt5 Hn *curt tiB) acea*t5 Hn*u-ire Hntr3un +rad atIt de Hnalt HncIt la el ar )utea a2un+e nuBai du)5 Bulte

Hntru)5ri urBInd druBul norBal al e!olu"iei4 Iat5 de*)re ce e*te !or;a4 (entru a )roduce Hn doBeniile *u)erioare ale e8i*ten"ei aBintita Bodificare, candidatul tre;uie *5 urBe0e e8clu*i! cele ce i *e arat5 )e ;a0a )erce)"iilor *ale *u)erioare -i ca urBare a citirii *crierii *)irituale4 Dac5 Hn tiB)ul ac"iunii ar aBe*teca ce!a din dorin"ele, )5rerile *ale, dac5 nuBai o cli)5 n3ar urBa le+ile )e care le3a recuno*cut ca 2u*te, ci *3ar conduce du)5 ;unul *5u )lac, atunci *3ar HntIB)la cu totul altce!a decIt ar tre;ui *5 *e HntIB)le4 Dn ace*t ca0, candidatul ar )ierde nuBaidecIt direc"ia *)re "inta ac"iunii *ale -i *3ar in*tala confu0ia4 L De aceea, )rin acea*t5 )ro;5 *e dau oBului )rile2uri nenuB5rate )entru a3-i de0!olta stpnirea de sine4 Kri tocBai ace*ta e*te e*en"ialul4 L Ji acea*t5 )ro;5 )oate fi *u*"inut5 Bai u-or de c5tre aceia care au trecut Hnainte de ini"iere )rintr3o !ia"5 Hn care -i3au do;Indit *t5)Inirea de *ine4 ,ine a do;Indit facultatea de a urBa )rinci)iile -i idealurile Hnalte, di*)re"uind ca)riciile )er*onale -i ;unul )lac, cine Hn"ele+e *53-i Hnde)linea*c5 Hntotdeauna Hndatoririle, chiar -i atunci cInd Hnclina"iile -i *iB)atiile lui ar !rea *53l a;at5 cu dra+ de la ace*te Hndatoriri, acela e*te de2a, c)iar dac nu o tie, un ini"iat Hn !ia"a o;i-nuit54 Ji nu3i Bai li)*e-te decIt )u"in ca *5 treac5 )ro;a de*cri*54 Ca chiar tre;uie *5 *)uneB c5, de o;icei, e*te a;*olut nece*ar un anuBit +rad de ini"iere do;Indit de2a Hn !ia"5 Hn Bod incon-tient )entru a )utea trece )ro;a a doua4 ,5ci a-a cuB Bultor oaBeni care nu au Hn!5"at *5 *crie corect Hn tinere"e le !a fi +reu *5 o fac5 du)5 ce au a2un* de2a la de)lin5 Baturitate, tot a-a Hi !a fi +reu oBului *53-i de0!olte +radul de stpnire de sine nece*ar )entru a )ri!i Hn luBile *u)erioare, dac5 nu -i3a Hn*u-it Bai dinainte un anuBit +rad de *t5)Inire de *ine Hn !ia"a o;i-nuit54 Krice aB dori, orice aB rI!ni, orice Hnclina"ii aB a!ea, lucrurile luBii fi0ice nu *e Bodific54 Dn luBile *u)erioare Hn*5, dorin"ele, )oftele -i Hnclin5rile noa*tre au nrurire a*u)ra lucrurilor4 Dac5 !reB *5 ac"ion5B Hn Bod core*)un05tor a*u)ra lucrurilor Hn luBile *u)erioare tre;uie *5 a!eB o *t5)Inire de)lin5 a*u)ra noa*tr5, tre;uie *5 ne *u)uneB Hn Bod e8clu*i! norBelor corecte -i *5 nu ne *u)uneB de loc ;unului )lac4 K Hn*u-ire oBenea*c5 deo*e;it de iB)ortant5 )e acea*t5 trea)t5 a ini"ierii e*te puterea de #udecat, nea)5rat *5n5toa*5 -i si ur4 Dnc5 de la )riBele tre)te ale di*ci)linei tre;uie *5 ne Hn+ri2iB de de0!oltarea ace*tei )uteri< iar )e acea*t5 trea)t5 tre;uie *5 *e do!edea*c5 dac5 di*ci)olul )oate *5 o BInuia*c5 Hn a-a fel HncIt *5 fie a)t )entru ade!5rata cale a cunoa-terii4 El )oate )ro+re*a nuBai dac5 )oate *5 deo*e;ea*c5 ilu0ia, fante0ia *teril5, *u)er*ti"ia -i tot felul de n5luciri de ade!5rata realitate4 Ace*t lucru e*te Bai +reu )e tre)tele Bai Hnalte ale e8i*ten"ei decIt )e tre)tele inferioare4 Aici, cu )ri!ire la lucrurile Hn di*cu"ie, tre;uie *5 di*)ar5 orice )re2udecat5, orice )5rere care ne e*te dra+5< -i nuBai ade$rul tre;uie *5 ne fie Hndre)tar4 Tre;uie *5 fiB )e de)lin )re+5ti"i *5 renun"5B nuBaidecIt la un +Ind, la o )5rere, la o Hnclina"ie, cInd +Indirea lo+ic5 ne )retinde acea*ta4 ,ertitudine Hn luBile *u)erioare do;IndiB doar atunci cInd nu cru"5B niciodat5 )ro)ria noa*tr5 )5rere4 KaBenii cu o +Indire care Hnclin5 *)re fanta*tic, *)re *u)er*ti"ie, nu )ot face nici un )ro+re* )e calea ocult54 Di*ci)olul ocult e*te cheBat *5 o;"in5 )rin eforturi un ;un )re"io*4 Krice ndoial a*u)ra luBilor *u)erioare di*)are4 Ace*te luBi, cu le+ile lor, *e de0!5luie )ri!irilor *ale4 Dar el nu )oate cuceri ace*t ;un cIt tiB) *e la*5 aB5+it de n5luciri -i ilu0ii4 Ar fi r5u )entru el dac5 fante0ia -i )re2udec5"ile *ale *3ar HB)leti cu Hn"ele+erea *a4 Gi*5torii -i fanta-tii *unt tot atIt de ne)otri!i"i )entru calea ocult5 ca -i )er*oanele *u)er*ti"ioa*e4 Nu )uteB accentua Hndea2un* toate ace*tea4 ,5ci Hn !i*are, Hn fanta*tic -i *u)er*ti"ie )Inde*c cei Bai r5i du-Bani )e calea cunoa-terii luBilor *u)erioare4 NiBeni *5 nu cread5 Hn*5 c5 di*ci)olul !a )ierde )oe0ia !ie"ii -i entu0ia*Bul fiindc5 dea*u)ra )or"ii care duce la a doua )ro;5 a ini"ierii *tau cu!intele' MToate )re2udec5"ile tre;uie *5 *e Hnde)5rte0e de tineN -i fiindc5 dea*u)ra )or"ii care duce la HntIia )ro;5 a tre;uit de2a *5 citea*c5' M75r5 o Binte *5n5toa*5 to"i )a-ii t5i *unt 0adarniciN4 Dac5 Hn ace*t fel candidatul a )ro+re*at Hndea2un*, Hl a-tea)t5 a treia M)ro;5N4 La acea*ta nu Bai de*lu-e-te nici o "int54 AcuB toate de)ind de el4 El *e +5*e-te Hntr3o *itua"ie Hn care niBic nu Hl deterBin5 la ac"iune4 Tre;uie *5 +5*ea*c5 druBul din *ine Hn*u-i4 Aici nu *e Bai +5*e*c lucruri *au )er*oane care *53l HndeBne la ac"iune4 NiBic -i niBeni nu3i )oate da acuB for"a de care are tre;uin"5, decIt nuBai el Hn*u-i4 Dac5 nu ar afla Hn *ine Hn*u-i acea*t5 for"5, foarte curInd *3ar +5*i iar5-i la locul de unde a )ornit4 Totu-i, tre;uie *5 *)uneB c5 nuBai )u"ini dintre cei care au trecut )ro;ele anterioare nu !or afla aici acea*t5 for"54 Sau *e o)re*c Bai Hnainte, *au trec -i )ro;a acea*ta4 Tot ceea ce e*te nece*ar aici con*t5 Hn a te hot5rH re)ede4 ,5ci aici tre;uie *53"i +5*e-ti MSinea *u)erioar5N Hn *en*ul cel Bai ade!5rat al cu!Intului4 Tre;uie *5 te hot5r5-ti re)ede, *5 a*cul"i de in*)ira"ia *)iritului Hn toate lucrurile4 Aici nu Bai ai tiB) )entru nici un fel de chi;0uire, )entru nici o Hndoial5, -4a4B4d4 Krice Binut de HntIr0iere nu ar do!edi decIt c5 nu *unteB Hndea2un* de Baturi4 ,eea ce ne3ar HB)iedica *5 d5B a*cultare *)iritului tre;uie ;iruit cu Hndr50neal54 Dn acea*t5 *itua"ie e*te iB)ortant *5 deBon*tre0i pre"en de spirit4 Ji tocBai acea*ta e*te Hn*u-irea a c5rei de*5!Ir-it5 educa"ie *e are Hn !edere )e acea*t5 trea)t5 de e!olu"ie4 Krice adeBenire *)re ac"iune, chiar -i *)re +Indire, cu care oBul era o;i-nuit Hnainte, Hncetea054 (entru ca oBul *5 nu r5BIn5 inacti!, nu e Hn+5duit s se piard pe sine nsui4 ,5ci nuBai Hn *ine Hn*u-i )oate +5*i el *in+urul )unct fi8 )e care *5 *e )oat5 *)ri2ini4 NiBeni din cei care cite*c ace*t lucru -i nu cuno*c )ro;leBa Bai Hndea)roa)e, nu tre;uie *5 *iBt5 anti)atie )entru fa)tul de a te *)ri2ini e8clu*i! )e tine Hn*u"i4 ,5ci dac5 trece acea*t5 )ro;5, oBul a2un+e la cea Bai Bare fericire4

Ji nu Bai )u"in decIt Hn celelalte ca0uri, tot !ia"a o;i-nuit5 e*te de2a )entru Bul"i oaBeni o -coal5 ocult54 (entru )er*oanele care *unt Hn *tare *5 ia re)ede o hot5rIre Hn )ro;leBele !ie"ii Hn fa"a c5rora *unt )u*e ;ru*c, f5r5 -o!5ial5 -i f5r5 *5 *e +Indea*c5 )rea Bult, )entru ace-tia !ia"a Hn*5-i con*tituie o a*eBenea di*ci)lin54 Situa"iile )otri!ite *unt acelea Hn care o ac"iune cu -an*e de reu-it5 de!ine nuBaidecIt iB)o*i;il5, dac5 oBul nu inter!ine re)ede4 ,ine e*te Hn *tare *5 inter!in5 re)ede cInd *e Hntre!ede o nenorocire, cInd nuBai cIte!a cli)e de -o!5ial5 ar face *5 *e )roduc5 nenorocirea, -i cine a tran*forBat o a*tfel de facultate de deci0ie Hntr3o Hn*u-ire )erBanent5, acela a do;Indit Hn Bod incon-tient Baturitatea nece*ar5 )entru M)ro;aN a treia4 ,5ci aici e*en"ialul e*te tocBai de0!oltarea pre"enei de spirit necondi"ionate4 L Dn -colile e*oterice ea *e nuBe-te ,proba de aer-, )entru c5 Hn ea candidatul nu *e )oate *)ri2ini nici )e terenul *olid al cau0elor e8terioare, nici )e ceea ce re0ult5 din culorile, forBele -i celelalte lucruri, )e care le3a cuno*cut )rin )re+5tire -i iluBinare, ci e8clu*i! )e *ine Hn*u-i4 Dac5 di*ci)olul ocult a trecut cu *ucce* acea*t5 )ro;5 i *e Hn+5duie *5 intre Hn MteB)lul cunoa-terii *u)erioareN4 L A*u)ra ace*tui lucru nu Bai )ot fi date Bai de)arte decIt cele Bai *uBare indica"ii4 L ,eea ce urBea05 *5 fie Hnde)linit acuB *e e8)riB5 ade*eori )rin cu!intele' di*ci)olul tre;uie *5 de)un5 M2ur5BIntulN c5 nu !a Mtr5daN niBic din Hn!5"5turile oculte4 Totu-i e8)re*iile M2ur5BIntN -i Mtr5dareN nu *unt deloc )otri!ite -i la Hnce)ut chiar induc Hn eroare4 Nu e*te !or;a de nici un M2ur5BIntN Hn Hn"ele*ul o;i-nuit al cu!Intului4 (e acea*t5 trea)t5 de e!olu"ie, oBul face )ro)riu30i* o e+perien4 Di*ci)olul Hn!a"5 cuB *5 Hntre;uin"e0e Hn!5"5tura ocult5, cuB *5 o )un5 Hn *lu2;a oBenirii4 A;ia acuB Hnce)e oBul *5 Hn"elea+5 luBea Hn Bod corect4 Nu e*te !or;a de*)re o Mt5inuireN a ade!5rurilor *u)erioare, ci Bai curInd de Bodul 2u*t, de tactul core*)un05tor de a le re)re0enta4 Lucrurile a*u)ra c5rora Hn!5"5B *5 Mt5ceBN *unt cu totul altele4 KBul H-i Hn*u-e-te acea*t5 Binunat5 !irtute cu )ri!ire la Bulte lucruri de*)re care a !or;it Bai Hnainte, Bai ale* cu )ri!ire la felul cuB a !or;it4 Ar fi un ini"iat r5u acela care n3ar )une tainele aflate Hn *lu2;a luBii, cIt Bai Bult -i cIt Bai ;ine cu )utin"54 (e ace*t t5rIB nu e8i*t5 nici o alt5 )iedic5 Hn calea coBunic5rii tainelor decIt neHn"ele+erea din )artea aceluia care e*te cheBat *5 le )riBea*c54 7ire-te, nu e*te )otri!it *5 *e !or;ea*c5 de*)re tainele *u)erioare du)5 ;unul )lac4 Dar niB5nui nu3 i e*te Minter0i*N *5 *)un5 ce!a, dac5 a a2un* )e trea)ta de e!olu"ie de*cri*54 Nici un oB -i nici o fiin"5 nu3i iB)un !reun 2ur5BInt Hn acea*t5 )ri!in"54 Toate *unt l5*ate Hn *arcina )ro)riei *ale r5*)underi4 ,eea ce Hn!a"5 e*te ca, Hn orice HB)re2urare, *5 afle din el Hn*u-i ceea ce are de f5cut4 Iar M2ur5BIntulN nu Hn*eaBn5 niBic altce!a decIt c5 oBul a a2un* Batur )entru a )utea )urta o a*eBenea r5*)undere4 ,Ind candidatul a de!enit Batur )entru cele de*cri*e, atunci )riBe-te ceea ce, *iB;olic, *e nuBe-te M;5utura uit5riiN4 El !a fi ini"iat Hn taina Bodului de a ac"iona f5r5 a *e l5*a continuu tul;urat de BeBoria inferioar54 Ini"iatul are ne!oie de ace*t lucru4 ,5ci el tre;uie *5 ai;5 Bereu de)lin5 Hncredere Hn )re0entul neBi2locit4 Tre;uie *5 )oat5 niBici !5lurile aBintirii care *e Hntind Hn 2urul oBului Hn fiecare cli)5 a !ie"ii4 Dac5 2udec ce!a ce B5 HntIB)in5 a0i du)5 cele aflate ieri, *unt *u)u* Bultor +re-eli4 7ire-te, )rin acea*ta nu *)uneB ca oBul *5 *e le)ede de e8)erien"ele do;Indite Hn !ia"54 (e ace*tea tre;uie *5 le ai;5 Bereu )re0ente, cIt *e )oate Bai ;ine4 Dar, ca ini"iat, tre;uie *5 ai;5 facultatea de a 2udeca fiecare e8)erien"5 nou5 din ea Hn*5-i, *5 o la*e *5 ac"ione0e a*u)ra lui, netul;urat5 de niBic din trecut4 Tre;uie *5 B5 )ot a-te)ta Hn orice cli)5 ca oricare lucru *au fiin"5 *53 Bi )oat5 aduce o re!ela"ie cu totul nou54 Dac5 2udec cele noi du)5 cele !echi, *unt *u)u* +re-elii4 TocBai de aceea aBintirea e8)erien"elor trecute HBi e*te foarte folo*itoare, fiindc5 B5 face ca)a;il *5 $d noul4 Dac5 nu aa!ea o anuBit5 e8)erien"5 )oate c5 nici nu a- $edea Hn*u-irea unui lucru *au a unei fiin"e )e care o HntIlne*c4 Dn*5 e8)erien"a tre;uie *5 *er!ea*c5 tocBai )entru a $edea noul, nu )entru a 2udeca cele noi du)5 cele !echi4 Dn acea*t5 )ri!in"5, ini"iatul do;Inde-te facult5"i cu totul )reci*e4 (rin ele i *e de0!5luie Bulte lucruri care r5BIn a*cun*e neini"iatului4 A doua M;5utur5N care *e d5 ini"iatului e*te M;5utura BeBorieiN4 (rin ea ini"iatul do;Inde-te facultatea de a a!ea tainele *u)erioare Bereu )re0ente Hn *)irit4 MeBoria o;i-nuit5 nu ar a2un+e )entru acea*ta4 Tre;uie *5 de!eniB una cu ade!5rurile *u)erioare4 Nu e*te de a2un* *5 le cunoa-teB, ci tre;uie *5 le )ractic5B cu totul !iresc Hn ac"iunile noa*tre, tot atIt de fire*c )recuB, ca oaBeni o;i-nui"i, BInc5B -i ;eB4 Ele tre;uie *5 de!in5 e8erci"iu, o;icei, Hnclina"ie4 Nu tre;uie *5 fiB ne!oi"i *5 reflect5B Hn Bod o;i-nuit a*u)ra lor< ele tre;uie *5 *e Banife*te )rin oBul Hn*u-i, *5 cur+5 )rin el a*eBenea func"iilor !itale ale or+ani*Bului *5u4 A*tfel, Hn *en* *)iritual, oBul face din *ine Hn*u-i tot Bai Bult ceea ce a f5cut din el natura Hn *en* fi0ic4 ASPECTE PRACTICE ,Ind oBul H-i educ5 *entiBentele, +Indurile -i di*)o0i"iile *uflete-ti Hn felul de*cri* Hn ca)itolele de*)re )re+5tire, iluBinare -i ini"iere, el reali0ea05 Hn *ufletul -i Hn *)iritul *5u o *tructurare a*eB5n5toare aceleia )e care a reali0at3o natura Hn cor)ul *5u fi0ic4 Dnainte de acea*t5 educare, *ufletul -i *)iritul *unt Ba*e ne*tructurate4 ,lar!505torul le )erce)e *u; forBa unor !Irte2uri ca de cea"5 care *e Hntre)5trund -i care *unt )erce)ute lic5rind *la;, Hndeo*e;i Hn culorile ro-iatic -i ro-iatic3;run *au chiar ro-iatic3+al;en< du)5 educare, *ufletul -i *)iritul Hnce) *5 *tr5lucea*c5 *)iritual a*eBenea culorilor +5l;ui3!erde, !er0ui3al;a*tru, a!Ind o *tructur5 re+ulat54

KBul a2un+e la acea*t5 *tructur5 re+ulat5 -i, )rin ea, la cunoa-terea *u)erioar5 cInd *ta;ile-te Hn *entiBentele, +Indurile -i di*)o0i"iile *ale *uflete-ti o ordine a*eB5n5toare aceleia )e care natura a *ta;ilit3o Hn func"iile *ale cor)orale, a*tfel HncIt el )oate !edea, au0i, Bi*tui, re*)ira, !or;i -4a4B4d4 L Di*ci)olul ocult Hn!a"5 tre)tat *5 re*)ire, *5 !ad5 -4a4B4d4 cu *ufletul, *5 aud5, *5 !or;ea*c5 etc4, cu *)iritul4 Dn cele ce urBea05 !oB e8)une Bai aB5nun"it cIte!a )uncte de !edere practice care fac )arte din educarea *u)erioar5 a *ufletului -i a *)iritului4 Sunt con*idera"ii )ractice )e care, Hn fond, le )oate urBa oricine, f5r5 *5 "in5 *eaBa de alte re+uli, -i )rin a)licarea c5rora oBul )arcur+e o ;un5 )arte din calea -tiin"ei oculte4 Tre;uie *5 ne *tr5duiB *)re o deo*e;it5 educare a rbdrii4 Krice iB)ul* de ner5;dare ac"ionea05 )arali0Ind, chiar oBorInd facult5"ile *u)erioare latente din oB4 S5 nu )retindeB *5 ni *e de*chid5 de a0i )e BIine )ri!iri neB5r+inite Hn luBile *u)erioare4 ,5ci Bai ale* atunci, nu le !oB a!ea< Bul"uBirea )entru cele Bai Bici re0ultate, lini-tea -i calBul tre;uie *5 )un5 tot Bai Bult *t5)Inire )e *uflet4 L E de Hn"ele* c5 di*ci)olul a-tea)t5 cu ner5;dare re0ultatele4 ,u toate ace*tea, el nu o;"ine niBic cIt5 !reBe nu *t5)Ine-te acea*t5 ner5;dare4 De a*eBenea, nu folo*e-te la niBic dac5 el coB;ate acea*t5 ner5;dare doar Hn *en*ul o;i-nuit al cu!Intului4 Atunci ner5;darea de!ine cu atIt Bai Bare4 Ne aB5+iB doar, iar acea*ta *t5ruie cu atIt Bai )uternic Hn adIncurile *ufletului4 GoB a2un+e la re0ultate nuBai dac5 ne dedic5B Bereu unui +Ind a;*olut )reci* -i ni3l Hn*u-iB )e de)lin4 Ace*t +Ind e*te' MTre;uie *5 fac totul )entru educarea Bea *ufletea*c5 -i *)iritual5< dar $oi atepta, lini-tit de tot, )In5 cInd )uterile *u)erioare B5 !or +5*i deBn de iluBinare *i+ur5N4 ,Ind ace*t +Ind de!ine Hn oB atIt de )uternic HncIt *e tran*forB5 Hntr3o tr5*5tur5 de caracter, *unteB )e druBul cel ;un4 Acea*t5 tr5*5tur5 de caracter *e iB)riB5 a)oi chiar -i Hn e8terior4 (ri!irea de!ine lini-tit5, Bi-c5rile *i+ure, hot5rIrile )reci*e -i tot ce *e nuBe-te ner!o0itate Hl )5r5*e-te tre)tat )e oB4 Dn le+5tur5 cu acea*t5 eta)5, tre;uie luate Hn con*idera"ie re+uli Bici -i Hn a)aren"5 neHn*eBnate4 De )ild5, cine!a ne 2i+ne-te4 Dnaintea educa"iei noa*tre oculte ne Hndre)taB *entiBentul HB)otri!a 2i+nitorului4 Su)5rarea clocotea Hn interiorul no*tru4 Dn di*ci)olul ocult Hn*5, Hntr3o a*tfel de oca0ie, *e i!e-te nuBaidecIt +Indul' MK a*eBenea 2i+nire nu *chiB;5 Hntru niBic !aloarea BeaN< -i a)oi, lini-tit -i calB, face ceea ce e*te de f5cut HB)otri!a 2i+nirii, dar niBic din *u)5rare4 7ire-te, nu e*te !or;a *5 acce)t5B )ur -i *iB)lu orice in*ult5, ci, atunci cInd cereB *ocoteal5 )entru in*ulta adu*5 )ro)riei noa*tre )er*oane, *5 )roced5B tot atIt de lini-tit -i *i+ur cuB aB face3o dac5 ar fi fo*t in*ultat un altul, )entru care aB fi fo*t Hn dre)t *5 cereB *ocoteal5 celui care a in*ultat4 L Mereu tre;uie *5 a!eB Hn !edere c5 di*ci)lina ocult5 nu *e de*f5-oar5 Hn )roce*e +ro*olane e8terioare, ci Hn *u;tile -i t5cute tran*forB5ri ale *entiBentelor -i +Indurilor4 Rbdarea ac"ionea05 atr5+Ind *)re noi coBorile -tiin"ei *u)erioare4 Ner5;darea ac"ionea05 re*)in+Indu3le4 Dn +ra;5 -i nelini-te nu )uteB do;Indi niBic Hn doBeniile *u)erioare ale e8i*ten"ei4 Dnainte de toate dorina -i po!ta tre;uie *5 tac54 Ace*tea *unt Hn*u-iri ale *ufletului, din fa"a c5rora *e retra+e cu *fial5 orice cunoa-tere *u)erioar54 KricIt de !aloroa*5 ar fi cunoa-terea *u)erioar5, nu e*te Hn+5duit *5 o rI!niB dac5 !reB *5 !in5 la noi4 ,ine !rea *5 o ai;5 din Boti!e e+oi*te, nu o !a do;Indi niciodat54 L Ji acea*ta cere, Hnainte de toate, *5 fiB sinceri fa"5 de noi Hn-ine, Hn *tr5fundurile *ufletului no*tru4 Nu e*te Hn+5duit *5 ne aB5+iB cu niBic Hn )ri!in"a noa*tr54 Tre;uie *5 )ri!iB Hn fa"5, cu *inceritate l5untric5 )ro)riile noa*tre +re-eli, *l5;iciuni -i inca)acit5"i4 L Dn cli)ele Hn care *cu0i fa"5 de tine Hn*u"i !reuna din *l5;iciunile tale, "i3ai )u* o )iatr5 )e calea care tre;uie *5 te duc5 Hnainte4 A*eBenea )ietre le )o"i Hnl5tura nuBai )rin cunoa-tere de *ine4 E8i*t5 un sin ur druB )entru a te de0;5ra de +re-elile -i *l5;iciunile tale, -i ace*ta e*te' a le recunoa-te cu ade!5rat4 Dn *ufletul oBene*c totul *e +5*e-te Hn *tare latent5 -i )oate fi tre0it4 KBul H-i )oate HB;un5t5"i chiar -i intelectul -i ra"iunea, dac5 !a c5uta Hn lini-te -i calB *53-i e8)lice de ce e*te *la; Hn acea*t5 )ri!in"54 A*eBenea cunoa-tere de *ine, fire-te, e*te +rea, c5ci i*)ita de a ne aB5+i cu )ri!ire la noi Hn-ine e*te neB5*urat de Bare4 ,ine *e o;i-nuie-te *5 fie *incer fa"5 de *ine Hn*u-i H-i de*chide )or"ile *)re Hn"ele+erea *u)erioar54 La di*ci)olul ocult tre;uie *5 di*)ar5 orice curio0itate4 (e cIt Hi !a fi cu )utin"5, el tre;uie *5 *e de0o;i-nuia*c5 de a )une Hntre;5ri )ri!itoare la lucruri )e care !rea *5 le cunoa*c5 nuBai )entru *ati*facerea *etei *ale )er*onale de cunoa-tere4 El tre;uie *5 *e Hntre;e nuBai de*)re ceea ce Hi )oate folo*i la )erfec"ionarea fiin"ei *ale Hn *lu2;a e!olu"iei4 Acea*ta Hn*5 nu tre;uie *53i )arali0e0e Hn nici un fel ;ucuria, d5ruirea fa"5 de cunoa-tere4 S5 a*culte cu !enera"ie toate cIte *lu2e*c ace*tui *co) -i *5 caute orice HB)re2urare care Hi )rile2uie-te a*eBenea !enera"ie4 Dn in*truirea ocult5 e*te deo*e;it de nece*ar5 educarea dorinelor4 7ire-te nu e*te !or;a *5 de!eniB li)*i"i de dorin"e4 ,5ci tot ce !oiB *5 reali05B, tre;uie *5 -i doriB4 Ji o dorin"5 *e !a HB)lini Hntotdeauna, dac5 Hn do*ul ei *t5 o for"5 cu totul deo*e;it54 Acea*t5 for"5 !ine din cunoaterea corect4 MS5 nu dore-ti ce!a dintr3un doBeniu, )In5 cInd nu ai cuno*cut ceea ce e*te 2u*t Hn acel doBeniuN, iat5 una din re+ulile de aur )entru di*ci)olul ocult4 Dn"ele)tul Hn!a"5 *5 cunoa*c5 Bai HntIi le+ile luBii, a)oi dorin"ele *ale *e tran*forB5 Hn for"e care *e reali0ea054 L D5B aici un e8eB)lu l5Buritor4 De ;un5 *eaB5, Bul"i ar dori *5 afle )rin )ro)rie conteB)lare ce!a din !ia"a lor de dinainte de na-tere4 K a*eBenea dorin"5 e*te cu totul f5r5 ro*t -i f5r5 re0ultat cIt5 !reBe cel Hn cau05 nu -i3a Hn*u-it, )rin *tudierea -tiin"ei *)irituale, cunoaterea le+ilor care *tau la teBelia celor !e-nice, -i anuBe Hn

caracterul lor cel Bai *u;til -i cel Bai intiB4 Dac5 Hn*5 -i3a Hn*u-it Hntr3ade!5r acea*t5 cunoa-tere -i !rea apoi *5 a2un+5 Bai de)arte, el o !a face a2utat de dorin"a *a Hnno;ilat5 -i )urificat54 De a*eBenea, nu folo*e-te la niBic *5 0ici' da, !reau *5 cuno*c !ia"a Bea trecut5 -i tocBai Hn ace*t *co) !reau *5 Hn!5"4 DiB)otri!5, tre;uie *5 fii Hn *tare *5 renun"i cu totul la acea*t5 dorin"5, *5 o e8clu0i -i *5 Hn!e"i deocaBdat5 f5r5 acea*t5 inten"ie4 Tre;uie *5 de0!ol"i ;ucuria -i de!otaBentul fa"5 de cele Hn!5"ate, f5r5 aBintita inten"ie4 ,5ci nuBai a*tfel Hn!5"5B *5 nutriB Hn a-a fel dorin"a aBintit5 HncIt ea *5 atra+5 du)5 *ine -i HB)linirea ei4 T Dac5 *unt !urios *au B5 supr, atunci Hnal" Hn 2urul Beu un 0id Hn luBea *ufletea*c5, iar for"ele care tre;uie *53 Bi de0!olte ochii *uflete-ti nu )5trund )In5 la Bine4 Dac5 *e *u)5r5 )e Bine un oB, el triBite un curent *uflete*c Hn luBea *ufletelor4 Nu )ot !edea ace*t curent cIt5 !reBe *unt ca)a;il Hnc5 *5 B5 *u)5r4 Su)5rarea Bea Bi3l a*cunde4 Dar nici nu tre;uie *5 cred c5 !oi !edea iBediat fenoBene *uflete-ti Oa*traleP dac5 nu B5 Bai !oi *u)5ra4 ,5ci )entru acea*ta e*te nece*ar *5 *e de0!olte HntIi Hn Bine un ochi *uflete*c4 Ji +erBenele unui a*tfel de ochi *e afl5 Hn orice oB4 Ace*ta r5BIne inacti! cIt5 !reBe oBul e ca)a;il Hnc5 *5 *e *u)ere4 Dar ace*t ochi nu e*te iBediat acti! dac5 ne3aB lu)tat )u"in cu *u)5rarea4 DiB)otri!5 tre;uie *5 continu5B lu)ta HB)otri!a *u)5r5rii, *5 continu5B Bereu cu r5;dare< Hntr3o 0i !oB con*tata c5 ace*t ochi *uflete*c *3a de0!oltat4 Dealtfel nu nuBai *u)5rarea tre;uie coB;5tut5 Hn a*tfel de *co)uri4 Mul"i !or de!eni ner5;d5tori *au de*cura2a"i fiindc5 au coB;5tut ani de3a rIndul unele Hn*u-iri ale *ufletului, iar clar!ederea totu-i nu a a)5rut4 Ei -i3au educat de fa)t nuBai unele Hn*u-iri, iar )e altele le3au l5*at *5 crea*c5 Hn de0ordine4 Darul clar!ederii a)are a;ia atunci cInd *unt re)riBate toate acele Hn*u-iri care nu la*5 *5 *e i!ea*c5 Hn*u-irile core*)un05toare care dorBitea054 De fa)t Hnce)uturi ale !ederii O*au au0iriiP *e in*talea05 de2a Bai de!reBe< ele *unt Hn*5 )l5ntu"e +in+a-e care )ot fi u-or *u)u*e oric5ror erori )o*i;ile -i care )ier u-or dac5 nu *unt )rote2ate -i Hn+ri2ite cu +ri254 Dintre Hn*u-irile care tre;uie coB;5tute, la fel ca BInia -i ener!area, fac )arte, de e8eB)lu' frica, *u)er*ti"ia -i )re2udec5"ile, !anitatea -i aB;i"ia, curio0itatea -i coBunicati!itatea inutil5, o;iceiul de a face deo*e;ire Hntre oaBeni Hn Bod e8terior du)5 ran+, *e8, ra*5 etc4 Dn e)oca noa*tr5 *e Hn"ele+e +reu c5 coB;aterea unor atari Hn*u-iri ar a!ea !reo le+5tur5 cu *)orirea facult5"ii de cunoa-tere4 Dar fiecare oB de -tiin"5 *)iritual5 -tie c5 ea de)inde Bult Bai Bult de a*tfel de Hn*u-iri, decIt de de0!oltarea inteli+en"ei *au de )racticarea unor e8erci"ii artificiale4 1-or *3ar )utea na-te o Hn"ele+ere +re-it5, Bai ale* dac5 unii ar crede c5, deoarece li *e cere *5 fie f5r5 teaB5, tre;uie *5 de!in5 foarte Hndr50ne"i, iar )rin fa)tul c5 li *e cere *5 coB;at5 )re2udec5"ile le+ate de *tarea *ocial5, ra*5 etc4, nu !or Bai fi Hn *tare *5 !ad5 deo*e;irile dintre oaBeni4 Dn!e"i Bai u-or *5 cuno-ti corect a;ia du)5 ce nu Bai e-ti )ri0onierul )re2udec5"ilor4 ,hiar -i Hn Hn"ele*ul o;i-nuit al cu!Intului e*te ade!5rat c5 frica de un anuBit lucru B5 HB)iedic5 *5 2udec liB)ede, c5 )re2udec5"ile ra*iale B5 HB)iedic5 *5 )ri!e*c Hn *ufletul unui oB4 Di*ci)olul ocult tre;uie *53-i de0!olte cu Bult5 fine"e -i )reci0ie ace*t *iB" o;i-nuit4 Tot ceea ce oBul *)une f5r5 *5 *e fi clarificat teBeinic Hn +Indirea *a, e*te o )iatr5 )u*5 Hn calea educa"iei *ale oculte4 Dn acea*t5 )ri!in"5 tre;uie luat Hn con*iderare un fa)t )e care Hl )uteB e8)lica aici nuBai )rintr3un e8eB)lu4 Dac5 de )ild5 cine!a HBi *)une ce!a la care eu tre;uie *5 re)lic, !a tre;ui *5 B5 *tr5duie*c *5 dau Bai Bult5 aten"ie )5rerii, *entiBentului -i chiar )re2udec5"ilor lui, decIt celor ce aB eu de *)u* Hn acel BoBent la )ro;leBa Hn di*cu"ie4 (rin acea*ta e indicat5 de0!oltarea unui tact *u;til, c5reia di*ci)olul ocult tre;uie *5 i *e dedice cu +ri254 Tre;uie *53-i Hn*u-ea*c5 )uterea de a a)recia efectul )e care Hl !a a!ea a*u)ra celuilalt )5rerea )e care i3o o)une4 Acea*ta nu Hn*eaBn5 *5 nu ne *)uneB )5rerea4 De*)re ace*t lucru nu )oate fi !or;a nici )e de)arte4 Dar tre;uie *53l a*cult5B cIt *e )oate Bai ;ine )e cel5lalt -i din *)u*ele lui *5 cre5B a)oi forBa r5*)un*ului no*tru4 Dntr3un a*eBenea ca0, Hn di*ci)olul *)iritual *e i!e-te Hntotdeauna un +Ind< di*ci)olul *e +5*e-te )e calea cea ;un5 dac5 ace*t +Ind tr5ie-te Hn el Hn a-a fel HncIt de!ine o tr5*5tur5 de caracter4 GIndul e*te urB5torul' MNu e*te iB)ortant c5 eu aB alt5 )5rere decIt cel5lalt, ci iB)ortant e*te ca eu *5 contri;ui cu ce!a )entru ca cel5lalt *5 afle ce e*te 2u*t din )5rerea *aN4 (rin a*tfel de +Induri -i altele a*eB5n5toare, caracterul -i Bodul de ac"iune al di*ci)olului ocult ca)5t5 )ecetea blndeii, care e*te unul din )rinci)alele Bi2loace ale Hntre+ii di*ci)line oculte4 *sprimea alun+5 din 2urul t5u forBa"iunile *uflete-ti care tre;uie *5 H"i tre0ea*c5 ochii *uflete-ti< ;lInde"ea Hnl5tur5 )iedicile -i H"i de*chide or+anele *u)erioare4 Ji cu blndeea *e !a de0!olta curInd Hn *uflet o alt5 tr5*5tur5' recepti$itatea lini-tit5 )entru toate *u;tilit5"ile !ie"ii *uflete-ti din 2urul t5u, Hn tiB) ce fr5BInt5rile )ro)riului *uflet au amuit cu de*5!Ir-ire4 ,Ind un oB a a2un* )In5 aici, iB)ul*urile *uflete-ti din 2urul *5u ac"ionea05 Hn a-a fel a*u)ra lui, HncIt *ufletul *5u cre-te -i, cre*cInd, *e *tructurea05 a-a cuB )lanta *e de0!olt5 Hn luBina *oarelui4 ClInde"ea -i t5cerea Hntr3un *)irit de ade!5rat5 r5;dare de*chid *ufletul )entru luBea *ufletea*c5, iar *)iritul, )entru HB)5r5"ia *)iritelor4 L MSt5ruie Hn lini-te -i Hn i0olare, Hnchide3"i *iB"urile fa"5 de cele ce "i3au HB)5rt5-it ele Hnaintea di*ci)olatului t5u *)iritual, redu la t5cere toate +Indurile care !5lureau Hncolo -i Hncoace Hn tine du)5 !echile tale o;iceiuri, fii cu totul

lini-tit -i t5cut Hn interiorul t5u -i a-tea)t5 cu r5;dare< atunci, luBi *u)erioare Hnce) *5 de0!olte ochii *ufletului t5u -i urechile *)iritului t5u4 Nu tre;uie *5 te a-te)"i *5 !e0i -i *5 au0i de Hndat5 Hn luBea *ufletelor -i a *)iritelor4 ,5ci ceea ce faci nu contri;uie decIt la de0!oltarea *iB"urilor tale *u)erioare4 Gei !edea *uflete-te -i !ei au0i *)iritual a;ia atunci cInd !ei fi de0!oltat ace*te *iB"uri *u)erioare4 Du)5 ce !ei fi *t5ruit a*tfel un anuBit tiB) Hn lini-te -i i0olare, du3te la ocu)a"iile tale 0ilnice o;i-nuite, dar Hn*u-e-te3"i Bai HntIi adInc urB5torul +Ind' Bi *e !a HntIB)la odat5 ceea ce tre;uie *5 Bi *e HntIB)le, dac5 !oi fi Batur )entru acea*ta4 A;"ine3te cu *tricte"e *53"i atra+i Hn Bod ar;itrar ce!a din for"ele *u)erioareN4 Ace*tea *unt HndruB5ri )e care le )riBe-te fiecare di*ci)ol ocult la Hnce)utul c5ii de la Hn!5"5torul *5u4 Dac5 le re*)ect5, el *e de*5!Ir-e-te4 Dac5 nu le re*)ect5, orice Bunc5 !a fi 0adarnic54 Ele *unt +rele nuBai )entru acela care nu are r5;dare -i )er*e!eren"54 Nu e8i*t5 alte )iedici decIt acelea )e care oBul nsui -i le )une Hn cale, -i )e care oricine le )oate ocoli, dac5 Hntr3ade!5r !rea4 Ace*t lucru tre;uie accentuat Bereu deoarece Bul"i H-i forBea05 o idee cu totul +re-it5 de*)re dificult5"ile c5ii oculte4 Dntr3o anuBit5 )ri!in"5 e*te Bai u-or *5 )arcur+i )riBele tre)te ale ace*tei c5i decIt *5 faci fa"5 +reut5"ilor cotidiene ale !ie"ii f5r5 a urBa di*ci)lina ocult54 L Dn afar5 de acea*ta, aici aB dat nuBai a*tfel de e8erci"ii, care nu *unt Hn*o"ite de nici un )ericol )entru *5n5tatea cor)oral5 -i *ufletea*c5 a oBului4 E8i*t5 de*i+ur -i alte c5i care duc Bai re)ede la "int5< dar cele de*cri*e aici nu au niBic coBun cu ace*te c5i, fiindc5 acelea )ot a!ea anuBite efecte a*u)ra oBului, )e care un ade!5rat cercet5tor ocult e8)eriBentat le e!it54 Ji deoarece *e )re0int5 Bereu Hn )u;lic fra+Bente din ace*te c5i, tre;uie *5 atra+eB aten"ia cu toat5 *erio0itatea a*u)ra )ericolului )e care Hl )re0int5 urBarea lor4 Din Boti!e ce )ot fi Hn"ele*e nuBai de c5tre ini"ia"i, aceste c5i nu )ot fi date )u;licit5"ii niciodat5 *u; forBa lor ade!5rat54 Iar fra+Bentele care a)ar ici -i colo nu )ot duce la niBic ;un, ci nuBai la ruinarea *5n5t5"ii, a fericirii -i a )5cii *uflete-ti4 ,ine nu !rea *5 *e Hncredin"e0e unor )uteri cu totul Hntunecate, de*)re a c5ror natur5 -i ori+ine ade!5rat5 nu )oate -ti niBic, acela *5 e!ite a*tfel de c5i 64

64 Dn cartea fundaBental5 a lui Rudolf Steiner tiina ocult n rezumat. E oluia lumii i a omului -i Hn
Bulte alte c5r"i -i cicluri de conferin"e *unt de*cri*e )uterile Hntunecate aBintite aici4 On4trad4P Se )oate *)une cIte ce!a de*)re Bediul Hn care e ;ine *5 *e )ractice e8erci"iile di*ci)linei oculte4 ,5ci Bediul are o oarecare iB)ortan"54 Totu-i, lucrurile *e )re0int5 diferit a)roa)e )entru fiecare oB4 ,ine face e8erci"iile Hntr3un Bediu HB;i;at de intere*e e+oi*te, de e8eB)lu de lu)ta Bodern5 )entru e8i*ten"5, acela tre;uie *5 fie con-tient c5 ace*te intere*e nu r5BIn f5r5 HnrIurire a*u)ra de0!olt5rii or+anelor *ale *uflete-ti4 ,e e dre)t, le+ile interioare ale ace*tor or+ane *unt atIt de )uternice HncIt acea*t5 HnrIurire nu )oate fi )rea !5t5B5toare4 Du)5 cuB crinul nu *e )reface Hn *caiete Hntr3un Bediu oricIt de iB)ro)riu, tot a*tfel nici ochiul *uflete*c nu *e )oate de0!olta de!enind altce!a decIt or+anul )entru care e de*tinat, chiar -i atunci cInd ac"ionea05 a*u)ra lui intere*ele e+oi*te ale ora-elor Boderne4 Dn orice ca0 e*te ;ine ca, din cInd Hn cInd, di*ci)olul ocult *5 *e Hncon2oare de )acea t5cut5, de B5re"ia -i de farBecul naturii4 Deo*e;it de fa!ori0at e*te acela care )oate urBa di*ci)lina ocult5 Hn luBea !erde a )lantelor *au Hntre Bun"ii Hn*ori"i, Hn Bi2locul !ie"ii *iB)le4 Dntr3o a*tfel de aB;ian"5 or+anele interioare *e de0!olt5 Hntr3o arBonie care niciodat5 nu )oate lua na-tere Hntr3un ora- Bodern4 K *itua"ie ce!a Bai ;un5 decIt a or5-anului o are -i acela care, cel )u"in Hn tiB)ul co)il5riei, a re*)irat aerul )5durilor de ;ra0i, a )ri!it Bun"ii Hn05)e0i"i -i a o;*er!at !ia"a lini-tit5 a aniBalelor de )5dure -i a in*ectelor4 Dar nici unul dintre cei c5rora le e dat *5 tr5ia*c5 Hn ora-e, *5 nu ne+li2e0e *5 dea ca hran5 or+anelor *ale *uflete-ti -i *)irituale Hn forBare, Hn!5"5turile in*)irate ale cercet5rii *)irituale4 KBul ai c5rui ochi nu )ot urB5ri Hn fiecare )riB5!ar5, 0i de 0i, !erdele )5durilor, ar tre;ui *5 Hi ofere iniBii *ale Hn!5"5turile *u;liBe din Cha+a!ad Gita E / F, E!an+helia lui Ioan, ThoBa* de KeB)i* E 0 F -i de*crierile re0ultatelor -tiin"ei *)irituale4 Multe c5i duc *)re culBea cunoa-terii< o ale+ere 2u*t5 Hn*5 e*te nea)5rat nece*ar54 L De*)re a*eBenea c5i, ini"iatul Hn -tiin"a ocult5 )oate *)une Bulte lucruri care )ar *tranii neini"ia"ilor4 Se )oate, de )ild5, ca cine!a *5 fi Hnaintat Bult )e calea ocult54 El *e )oate afla chiar Hnaintea de*chiderii ochilor *uflete-ti -i a urechilor *)irituale< -i atunci are norocul *5 fac5 o c5l5torie )e Barea lini-tit5 *au, )oate, chiar )e o Bare a+itat5< un !5l cade de )e ochii *5i *uflete-ti' el de!ine dintr3odat5 clar!505tor4 L 1n altul a a2un* -i el atIt de de)arte HncIt nu tre;uie decIt *53i cad5 !5lul de )e ochii *ufletului< acea*ta *e HntIB)l5 )rintr3o )uternic5 lo!itur5 a de*tinului4 A*u)ra altui oB acea*t5 lo!itur5 ar fi a!ut dre)t urBare )arali0area for"elor *ale, *u;Binarea ener+iei *ale< )entru di*ci)olul ocult, ea de!ine )rile2 de iluBinare4 L 1n al treilea *t5ruie r5;d5tor< a *t5ruit ani de3a rIndul, f5r5 !reun re0ultat !i0i;il4 StInd t5cut Hn odaia lini-tit5, deodat5 *e face luBin5 *)iritual5 Hn 2urul *5u< )ere"ii di*)ar, de!in tran*)aren"i *uflete-te -i o luBe nou5 *e de*chide Hn fa"a ochiului *5u care !ede, *au r5*un5 Hn urechea *a *)iritual5 care a Hnce)ut *5 aud54 CONDIIILE DISCIPLINEI OCULTE ,ondi"iile ce tre;uie Hnde)linite )entru a Hnce)e in*truc"ia -i educa"ia ocult5 nu *unt *ta;ilite de cine!a Hn chi) ar;itrar4 Ele re0ult5 din natura -tiin"ei oculte4 Du)5 cuB niBeni nu )oate de!eni )ictor dac5 nu !rea *5 )un5 BIna )e )enel, tot a-a niBeni nu )oate )riBi o educa"ie ocult5 f5r5 *5 Hnde)linea*c5 condi"iile )e care Hn!5"5torul ocult le )re0int5 ca cerin"e nece*are4 Dn fond, Hn!5"5torul ocult nu )oate da decIt *faturi4 Ji Hn felul

ace*ta tre;uie )riBite toate cIte ni le *)une el4 El a )arcur* c5ile )re+5titoare )entru cunoa-terea luBilor *u)erioare4 El -tie din e8)erien"5 ce e*te nece*ar4 De)inde nuBai de libera $oin a fiec5ruia, dac5 !rea *au nu *5 urBe0e acelea-i c5i4 Dac5 cine!a ar cere unui Hn!5"5tor *53i HB)5rt5-ea*c5 e8erci"iile antrenaBentului ocult, f5r5 *5 !rea *5 Hnde)linea*c5 condi"iile, o a*eBenea atitudine ar *eB5na Hntru totul cu urB5toarea' Hn!a"53B5 *5 )icte0, dar *cute-te3B5 de a atin+e )enelul4 L Dn!5"5torul *)iritual nu )oate oferi niBic, dac5 nu3i !ine Hn HntIB)inare li;era !oin"5 a )riBitorului4 Tre;uie *5 accentu5B Hn*5 c5 nu a2un+e dorin"a o;i-nuit5 )entru cunoa-terea *u)erioar54 Acea*t5 dorin"5, fire-te, o !or a!ea Bul"i4 ,ine are numai acea*t5 dorin"5, f5r5 a !rea *5 Hnde)linea*c5 condi"iile *)eciale ale di*ci)linei oculte, acela, deocaBdat5, nu !a )utea a2un+e la nici un re0ultat4 S5 reflecte0e a*u)ra ace*tui lucru cei care *e )lIn+ c5 di*ci)lina ocult5 nu e*te u-oar54 ,ine nu )oate *au nu !rea *5 Hnde)linea*c5 condi"iile *ale *e!ere, acela trebuie *5 renun"e deocamdat la di*ci)lina ocult54 De fa)t condi"iile *unt se$ere, dar nu dure, deoarece HB)linirea lor nu nuBai c5 )oate, ci chiar tre;uie *5 fie un act li;er4 (entru cel care nu *e +Inde-te la ace*t lucru, cerin"ele di*ci)linei oculte )ot u-or *5 )ar5 o con*trIn+ere a *ufletului *au a con-tiin"ei4 ,5ci di*ci)lina *e HnteBeia05 de fa)t )e o de0!oltare a !ie"ii interioare< )rin urBare, Hn!5"5torul ocult tre;uie *5 dea HndruB5ri care *e refer5 la acea*t5 !ia"5 l5untric54 Dar nu )oate fi con*iderat dre)t con*trIn+ere ceea ce *e cere a fi o urBare a unei deci0ii li;ere4 L Dac5 cine!a ar )retinde Hn!5"5torului' HB)5rt5-e-te3Bi tainele tale, dar la*53B5 *5 r5BIn la *en0a"iile, *entiBentele -i ideile Bele o;i-nuite, i3ar cere ce!a cu totul iB)o*i;il4 El n3ar !rea atunci decIt *53-i *ati*fac5 curio0itatea, *etea de cunoa-tere4 Dn*5 cu o a*tfel de Bentalitate cunoa-terea ocult5 nu )oate fi do;Indit5 niciodat54 Gor fi e8)u*e acuB, )e rInd, condi"iile )entru di*ci)olul ocult4 Tre;uie accentuat c5 )entru nici una din ace*te condi"ii nu *e cere o Hnde)linire total, ci nuBai strduina du)5 o a*eBenea Hnde)linire4 NiBeni nu )oate Hnde)lini n ntre ime ace*te condi"ii< dar fiecare )oate )orni )e druBul Hnde)linirii lor4 E*en"ialul Hl con*tituie !oin"a, con!in+erea de a )orni )e acea*t5 cale4 DntIia condi"ie e*te' *5 ne Hndre)t5B aten"ia *)re )roBo!area sntii cor)orale -i *)irituale4 7ire-te, cIt de *5n5to* e*te un oB nu de)inde Hn )riBul rInd de el4 A n50ui Hn*5 la )roBo!area ace*tei direc"ii, )oate fiecare4 NuBai dintr3un oB *5n5to* )oate i0!orH o cunoa-tere *5n5toa*54 Di*ci)lina ocult5 nu re*)in+e )e oBul ;olna!, dar ea tre;uie *5 cear5 ca di*ci)olul *5 ai;5 !oin"a de a tr5i *5n5to*4 L Dn acea*t5 )ri!in"5 oBul tre;uie *5 a2un+5 la cea Bai Bare inde)enden"54 Sfaturile ;une )e care ni le dau al"ii, cel Bai ade*ea f5r5 *5 le cereB, *unt de o;icei cu totul de )ri*o*4 7iecare tre;uie *5 *e *tr5duiea*c5 *5 ai;5 +ri25 *in+ur de el Hn*u-i4 L Dn doBeniul fi0ic nu e*te !or;a de altce!a decIt, Bai ale*, *5 ne feriB de influen"ele !5t5B5toare4 Ade*eori, )entru Hnde)linirea Hndatoririlor noa*tre, tre;uie *5 ne iB)uneB lucruri care nu *unt fa!ora;ile *5n5t5"ii4 KBul tre;uie *5 Hn"elea+5 c5 Hn anuBite ca0uri tre;uie *5 )un5 datoria Bai )re*u* de +ri2a )entru *5n5tate4 Dar cIte lucruri nu )ot fi e!itate cu o oarecare ;un5!oin"5Q Datoria, Hn Bulte ca0uri, tre;uie *5 *tea Bai )re*u* decIt *5n5tatea, ade*eori Bai )re*u* decIt !ia"a< plcerea Hn*5, niciodat4 (entru el, )l5cerea tre;uie *5 fie nuBai un mi#loc Hn *lu2;a *5n5t5"ii -i !ie"ii *ale4 Ji Hn acea*t5 )ri!in"5 e*te a;*olut nece*ar *5 fiB cu de*5!Ir-ire cin*ti"i -i *inceri cu noi Hn-ine4 Nu folo*e-te la niBic *5 duci o !ia"5 a*cetic5, dac5 ea i0!or5-te din Boti!e a*eB5n5toare cu ale altor )l5ceri4 ,ine!a )oate +5*i *ati*fac"ie Hn a*ceti*B, tot a-a cuB altul +5*e-te Hn a ;ea !in4 El nu )oate *)era Hn*5 ca ace*t fel de a*ceti*B *53i folo*ea*c5 cu ce!a la cunoa-terea *u)erioar54 L Mul"i )un )e *eaBa condi"iilor lor de !ia"5 tot ce, Hn a)aren"5, Hi HB)iedic5 *5 )ro+re*e0e Hn acea*t5 direc"ie4 Ei *)un' MDn condi"iile de !ia"5 Hn care B5 +5*e*c nu B5 )ot de0!oltaN4 (entru Bul"i, Hn alte )ri!in"e, )oate ar fi de dorit *53-i *chiB;e condi"iile de !ia"5< Hn *co)ul )ractic5rii di*ci)linei oculte, nu e nece*ar niB5nui *5 fac5 acea*ta4 Dn ace*t *co) tre;uie *5 faceB )entru *5n5tatea noa*tr5 tru)ea*c5 -i *ufletea*c5, atIt cIt e )o*i;il Hn *itua"ia Hn care ne +5*iB4 Krice Bunc5 )oate *er!i Hntre+ii oBeniri< -i e*te Bult Bai B5re" din )artea *ufletului oBene*c *5 Hn"elea+5 cIt e de nece*ar5 )entru oBenire o Bunc5 neHn*eBnat5, )oate chiar urIt5, decIt *5 cread5' Macea*t5 Bunc5 e*te )rea urIt5 )entru Bine, eu aB o alt5 cheBareN4 L Deo*e;it de iB)ortant5 )entru di*ci)olul ocult e*te *tr5duin"a du)5 de)lina *5n5tate *)iritual54 K !ia"5 de *entiBent -i de +Indire ne*5n5toa*5 ne a;ate Hntotdeauna de la calea care duce *)re cuno-tin"ele *u)erioare4 GIndirea clar5, lini-tit5, )erce)"ia -i *iB"irea *i+ur5, con*tituie ;a0a4 NiBic *5 nu *tea Bai de)arte de di*ci)olul ocult decIt Hnclina"ia *)re fanta*tic, *)re ner5;dare, *)re ner!o0itate, e8altare, fanati*B4 S53-i Hn*u-ea*c5 o )ri!ire *5n5toa*5 a*u)ra tuturor HB)re2ur5rilor !ie"ii< *5 *e oriente0e *i+ur Hn !ia"5< cu calB, *5 la*e lucrurile *53i !or;ea*c5 -i *5 ac"ione0e a*u)ra lui4 S5 *e *tr5duia*c5 *5 fac5 fa"5 cerin"elor !ie"ii )retutindeni unde e nece*ar4 Dn 2udec5"ile -i *entiBentele *ale *5 e!ite orice e8a+erare -i unilateralitate4 Dac5 di*ci)olul ocult nu ar Hnde)lini acea*t5 condi"ie, Hn loc *5 a2un+5 Hn luBi *u)erioare, ar a2un+e Hn luBea )ro)riilor *ale Hnchi)uiri< la el, Hn locul ade!5rului, ar conta )5rerile *ale fa!orite4 E Bai ;ine )entru di*ci)olul ocult *5 fie Mchi;0uitN decIt e8altat -i fanta*t4 A doua condi"ie e*te ca di*ci)olul *5 *e *iBt5 parte a Hntre+ii !ie"i4 Dnde)linirea ace*tei condi"ii cu)rinde Bulte4 Dar fiecare oB o )oate Hnde)lini nuBai Hn felul *5u4 Dac5 *unt educator -i ele!ul Beu nu core*)unde a-te)t5rilor Bele, *entiBentul Beu *5 nu *e Hndre)te, Bai HntIi, HB)otri!a ele!ului, ci HB)otri!a Bea Hn*uBi4 Tre;uie *5 B5 *iBt Hn a-a B5*ur5 una cu ele!ul Beu, HncIt *5 B5 Hntre;' Moare in*uficien"ele ele!ului nu *unt urB5rile )ro)riei Bele fa)te?N4 Dn loc *53Bi Hndre)t *entiBentul HB)otri!a lui, !oi reflecta Bai curInd cuB *5 B5 coB)ort eu

Hn*uBi, )entru ca Hn !iitor ele!ul *5 )oat5 core*)unde Bai ;ine cerin"elor Bele4 (ornind de la o a*tfel de Bentalitate, Hntre+ul Bod de +Indire al oBului *e *chiB;5 tre)tat4 7a)tul e*te !ala;il atIt Hn lucrurile Bici cIt -i Hn lucrurile Bari4 75r5 o a*tfel de di*)o0i"ie de a !edea lucrurile, !oi con*idera )e un criBinal altfel decIt din acea*t5 di*)o0i"ie4 Nu3l !oi 2udeca, ci HBi !oi *)une' MEu nu *unt decIt un oB, a*eBeni lui4 (oate c5 nuBai )rin educa"ia )e care aB )riBit3o, datorit5 HB)re2ur5rilor, aB fo*t ferit de o *oart5 ca a luiN4 Goi a2un+e atunci, f5r5 Hndoial5, -i la +Indul c5 ace*t frate3oB ar fi de!enit altul, dac5 da*c5lii care *3au o*tenit cu Bine *3ar fi ocu)at -i de el4 M5 !oi +Indi c5 Bie Bi *3a dat ce!a de care el a fo*t li)*it, c5 ;inele de care aB eu )arte Hl datore0 tocBai HB)re2ur5rii c5 lui nu i3a fo*t dat4 Atunci nu !a fi de)arte de Bine +Indul c5 eu *unt nuBai o )arte din oBenirea Hntrea+5, -i c5 *unt solidar -i responsabil )entru toate cIte *e HntIB)l54 Nu !reB *5 *)uneB c5 un a*eBenea +Ind ar tre;ui nuBaidecIt tran*)u* Hn fa)te a+itatoare4 Tre;uie Hn*5 culti!at, Hn t5cere, Hn *uflet4 El *e !a e8)riBa a)oi tre)tat -i Hn )urtarea e8terioar5 a oBului4 Ji Hn a*tfel de lucruri fiecare )oate Hnce)e reforBa nuBai de la *ine Hn*u-i4 Nu e de nici un folo* *5 forBul5B, )entru oBenire, cerin"e cu caracter +eneral, Hn *)iritul unor a*eBenea idei4 ,uB ar tre;ui *5 fie oaBenii L de*)re acea*ta )uteB *5 ne forB5B u-or o )5rere< di*ci)olul ocult Hn*5 lucrea05 Hn adInciBe -i nu la *u)rafa"54 De aceea ar fi cu totul +re-it ca cerin"ele Hn!5"5torului ocult, indicate aici, *5 fie )u*e Hn le+5tur5 cu oarecari cerin"e e8terioare *au )oate chiar )olitice, cu care di*ci)lina *)iritual5 nu )oate a!ea niBic de a face4 De re+ul5, a+itatorii )olitici M-tiuN ce tre;uie *5 M)retind5N celorlal"i oaBeni< de*)re )reten"ii fa"5 de ei Hn-i-i !or;e*c Bai )u"in4 A treia condi"ie )entru educa"ia ocult5 *t5 Hn le+5tur5 direct5 cu cele de Bai *u*4 Di*ci)olul tre;uie *5 lu)te *5 *e ridice la conce)"ia c5 +Indurile -i *entiBentele *ale au )entru luBe o Hn*eBn5tate e+al5 cu cea a fa)telor *ale4 Tre;uie *5 a2un+ *5 recuno*c c5 a3l urH )e *eBenul Beu e*te tot atIt de !5t5B5tor ca atunci cInd Hl lo!e*c4 A*tfel, !oi a2un+e *5 -tiu c5 de*5!Ir-indu3B5 nu fac ce!a nuBai )entru Bine, ci -i )entru luBe4 De )e urBa *entiBentelor -i +Indurilor Bele curate, luBea are foloa*e la fel ca de )e urBa )urt5rilor Bele ;une4 ,It5 !reBe nu )ot crede Hn acea*t5 iB)ortan"5 uni!er*al5 a !ie"ii Bele l5untrice, nu *unt a)t )entru a fi di*ci)ol ocult4 A;ia atunci *unt )5trun* de credin"a corect5 a Hn*eBn5t5"ii )e care o are interioritatea Bea, *ufletul Beu, cInd lucre0 a*u)ra lui ca -i cuB ar fi cel )u"in tot atIt de real ca lucrurile e8terioare4 Tre;uie *5 adBit c5 *entiBentul Beu are un efect a-a cuB are -i fa)ta BIinilor Bele4 (rin cele de Bai *u* aB e8)riBat, de fa)t, condi"ia a )atra' Hn*u-irea ideii c5 fiin"a ade!5rat5 a oBului nu *e afl5 Hn cele e8terioare, ci Hn cele interioare4 ,ine *e con*ider5 nuBai un )rodu* al luBii e8terioare, un re0ultat al luBii fi0ice, acela nu )oate a2un+e la niBic Hn di*ci)lina ocult54 A te *iB"i o fiin"5 *uflete*c3*)iritual5, con*tituie ;a0a unei a*eBenea di*ci)line4 ,ine a2un+e )In5 la a*eBenea *entiBente, !a fi Hn *tare a)oi *5 deo*e;ea*c5 Hndatorirea l5untric5 de *ucce*ul e8terior4 El Hn!a"5 *5 Hn"elea+5 c5 una nu )oate fi B5*urat5 direct cu cealalt54 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 +5*ea*c5 ade!5rata cuB)5n5 Hntre )re*cri)"iile e8terioare ale !ie"ii -i ceea ce recunoa-te ca 2u*t )entru conduita *a4 S5 nu iB)un5 celor din 2ur ce!a )entru care ace-tia nu )ot a!ea nici o Hn"ele+ere< dar totodat5 *5 fie -i a;*olut li;er de dorin"a de a face nuBai ceea ce )oate fi recuno*cut de cei din 2ur4 Recunoa-terea ade!5rurilor *ale, tre;uie *5 o caute e8clu*i! Hn !ocea *ufletului *5u cin*tit, care *e *tr5duie-te *)re cunoa-tere4 Dar *5 n$ee cIt *e )oate de Bult de la cei din 2urul *5u, )entru a afla tot ce Hi forBea05 -i tot ce e*te de folo*4 A*tfel !a de0!olta Hn *ine ceea ce Hn -tiin"a ocult5 *e nuBe-te McuB)5na *)iritual5N4 (e un taler al ace*teia *t5 o MiniB5 de*chi*5N )entru tre;uin"ele luBii e8terioare, )e cel5lalt, Mt5rie l5untric5 -i )er*e!eren"5 neclintit5N4 ,u ace*tea aB indicat condi"ia a cincea' statornicia Hn Hnde)linirea unei hot5rIri odat5 luate4 NiBic nu tre;uie *53l a;at5 )e di*ci)ol de la o hot5rIre luat5, decIt nuBai con*tatarea c5 *e afl5 Hn eroare4 7iecare hot5rIre luat5 e*te o for"5 care, chiar -i atunci cInd nu )roduce neBi2locit efectul dorit, ac"ionea05 totu-i Hn felul ei4 Succe*ul e*te hot5rItor nuBai cInd ac"iunea e*te Hntre)rin*5 din )oft5 ne*t5)Init54 Dar toate ac"iunile *5!Ir-ite din )oft5, *unt f5r5 !aloare Hn fa"a luBii *u)erioare4 NuBai iubirea )entru ac"iune decide aici4 Din acea*t5 iubire tre;uie *5 *e de0!olte toate iB)ul*urile care Hl HndeaBn5 )e di*ci)olul ocult la ac"iune4 Ji atunci el nici nu !a o*teni *5 tran*)un5 Bereu o hot5rIre Hn fa)t5, oricIte in*ucce*e ar a!ea4 A2un+e a*tfel *5 nu a-te)te Bai HntIi urB5rile e+terioare ale fa)telor *ale, ci *53-i +5*ea*c5 *ati*fac"ia Hn Hn*5-i *5!Ir-irea fa)telor4 Ga Hn!5"a *5 2ertfea*c5 luBii fa)tele *ale -i chiar Hntrea+a *a fiin"5, indiferent de felul Hn care acea*t5 luBe !a )riBi 2ertfa *a4 ,el ce !rea *5 de!in5 di*ci)ol ocult tre;uie *5 *e declare +ata )entru un a*eBenea cult al 2ertfirii4 A -a*ea condi"ie e*te de0!oltarea *entiBentului de recunotin fa"5 de toate cIte Hi *unt date oBului4 Tre;uie *5 -tiB c5 )ro)ria noa*tr5 e8i*ten"5 e*te un dar al Hntre+ului co*Bo*4 ,Ite nu *unt nece*are )entru ca fiecare dintre noi *53-i )riBea*c5 e8i*ten"a -i *5 -i3o )oat5 duceQ ,Ite nu dator5B noi naturii -i celorlal"i oaBeniQ ,5tre a*tfel de +Induri tre;uie *5 ai;5 Hnclinare cei care dore*c di*ci)lina ocult54 ,ine nu *e )oate d5rui unor a*tfel de +Induri, nu e*te Hn *tare *5 de0!olte Hn *ine acea iubire atotcuprin"toare, care e*te nece*ar5 )entru a a2un+e la cunoa-terea *u)erioar54 ,e!a ce nu iu;e*c, nu Bi *e )oate re!ela4 Ji fiecare re!ela"ie tre;uie *5 B5 uB)le de recuno-tin"5, deoarece )rin ea eu de!in Bai ;o+at4

Toate condi"iile nuBite tre;uie *5 *e unea*c5 Hntr3o a -a)tea' *5 lu5B necontenit !ia"a Hn *en*ul Hn care ace*te condi"ii ne3o cer4 Dn!5"5celul H-i creea05 a*tfel )o*i;ilitatea de a da o aB)rent5 unitar5 !ie"ii *ale4 E8teriori05rile *in+ulare ale !ie"ii *ale !or *ta Hn arBonie una cu alta, nu Hn contradic"ie4 El !a fi )re+5tit )entru lini-tea la care tre;uie *5 a2un+5 Hn tiB)ul )riBilor )a-i Hn educarea ocult54 Dac5 cine!a are !oin"a *erioa*5 -i cin*tit5 de a Hnde)lini condi"iile ar5tate, atunci *e )oate hot5rH )entru educa"ia ocult54 El *e !a +5*i )re+5tit *5 urBe0e *faturile )re0entate4 Multe din ace*te *faturi le !or a)5rea unora ca ce!a e8terior4 1n a*eBenea oB !a *)une, )ro;a;il, c5 *3ar fi a-te)tat ca educarea *5 decur+5 Hn !orme Bai )u"in *e!ere4 Dar tot ce e l5untric tre;uie *5 *e e8)riBe Hn ce!a e8terior4 Ji a-a cuB un ta;lou e*te la fel de )u"in )re0ent Hn *)a"iu, dac5 el e8i*t5 doar Hn ca)ul )ictorului, la fel de )u"in )oate e8i*ta o educa"ie ocult5 f5r5 e8)re*ie e8terioar54 Doar cei care nu -tiu c5 interiorul tre;uie *5 *e e8)riBe Hn cele e8terioare, )re"uie*c Bai )u"in forBele *e!ere4 E*te ade!5rat c5 tre;uie *5 a2un+i la spiritul unui lucru, nu doar la forBa lui4 Dar a-a cuB forBa nu e niBic f5r5 *)irit, tot a-a *)iritul ar r5BIne f5r5 fa)te, dac5 nu -i3ar crea o forB54 ,ondi"iile Hnf5"i-ate *unt Hn *tare *5 Hnt5rea*c5 *uficient )e di*ci)olul ocult, )entru a HB)lini -i celelalte cerin"e )e care di*ci)lina *)iritual5 tre;uie *5 i le )un54 Dac5 Hi li)*e*c ace*te condi"ii !a -o!5i Hn fa"a oric5rei cerin"e noi4 75r5 ele nu !a )utea a!ea Hncrederea nece*ar5 Hn oaBeni4 Ji tocBai )e Hncredere -i iu;ire ade!5rat5 de oaBeni tre;uie cl5dit5 orice *tr5duin"5 *)re ade!5r4 Ea tre;uie ntemeiat )e ace*tea, cu toate c5 nu-i are ori+inea Hn ele, ci )oate i0!orH nuBai din for"a )ro)riului no*tru *uflet4 Ji iu;irea de oaBeni tre;uie *5 *e e8tind5, tre)tat, la iu;ire fa"5 de toate fiin"ele, fa"5 de Hntrea+a e8i*ten"54 ,ine nu Hnde)line-te condi"iile aBintite, nu !a a!ea de)lin5 dra+o*te )entru Bunca con*tructi!5 -i creatoare, -i nici Hnclinarea de a *e a;"ine de la orice di*tru+ere, de la orice niBicire ca atare4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 de!in5 a*tfel HncIt niciodat5 *5 nu di*tru+5 ce!a nuBai de dra+ul di*tru+erii, nici Hn ac"iuni, dar nici Hn cu!inte, Hn *entiBente *au Hn +Induri4 El *5 *e ;ucure de tot ce ia na-tere, de tot ce e Hn de!enire< -i nuBai atunci *53-i Hntind5 el BIna )entru a di*tru+e, cInd e*te -i Hn *tare ca din acea di*tru+ere, -i )rin acea di*tru+ere, *5 iB)ul*ione0e o !ia"5 nou54 (rin acea*ta *5 nu *e Hn"elea+5 c5 di*ci)olul ocult tre;uie *5 *tea -i *5 )ri!ea*c5 cuB *e HnBul"e-te r5ul< dar el tre;uie *5 caute chiar -i Hn r5u acele )5r"i )rin care Hl )oate tran*forBa Hn ;ine4 El !a Hn"ele+e tot Bai liB)ede c5 cea Bai ;un5 coB;atere a r5ului -i a iB)erfec"iunii e*te crearea ;inelui -i a )erfec"iunii4 Di*ci)olul ocult -tie c5 din niBic nu *e )oate crea ce!a, dar c5 iB)erfec"iunea )oate fi tran*forBat5 Hn )erfec"iune4 ,ine de0!olt5 Hn *ine Hnclinarea *)re crea"ie, !a do;Indi Hn curInd -i facultatea de a *e coB)orta 2u*t fa"5 de r5u4 ,ine )orne-te )e calea unei di*ci)line oculte tre;uie *53-i dea *eaBa c5 )rin ea *e con*truie-te, nu *e di*tru+e4 De aceea el tre;uie *5 aduc5 cu *ine !oin"a de a Bunci cin*tit -i cu tot de!otaBentul, -i nu !oin"a de a critica -i de a di*tru+e4 Tre;uie *5 fie ca)a;il de e!la!ie, c5ci are de Hn!5"at ceea ce Hnc5 nu -tie4 S5 )ri!iB cu e!la!ie, cele ce ni *e de*co)er54 Munc5 -i e!la!ie' iat5 *entiBentele fundaBentale )e care di*ci)olul ocult tre;uie *5 le de0!olte4 ,Ite unul !a tre;ui *5 con*tate c5 nu )ro+re*ea05 Hn di*ci)lin5, cu toate c5, du)5 )5rerea lui, e*te Bereu acti!4 Acea*ta din cau05 c5 el nu a conce)ut Hn *en* corect Bunca -i e!la!ia4 Munca )e care o Hntre)rindeB de dra+ul re0ultatului !a a!ea cel Bai *la; re0ultat, iar Hn!5"5BIntul care decur+e f5r5 e!la!ie ne !a face *5 )ro+re*5B cel Bai )u"in4 %ra ostea de Bunc5, nu de *ucce*, e*te *in+ura care duce Hnainte4 Ji dac5 ele!ul *)iritual caut5 +Indirea *5n5toa*5 -i 2udecata *i+ur5, nu are de ce *53-i Bic-ore0e e!la!ia )rin Hndoial5 -i neHncredere4 Nu !oB a2un+e la de)enden"5 *er!il5 Hn 2udec5"i, dac5 unei coBunic5ri, )e care o )riBiB, nu3i o)uneB Bai HntIi )ro)ria noa*tr5 )5rere, ci e!la!ie t5cut5 -i d5ruire4 ,ei care au reali0at ce!a Hn doBeniul cunoa-terii, -tiu c5 datorea05 totul nu 2udec5"ii )er*onale Hnc5)5"Inate, ci a*cult5rii lini-tite -i )relucr5rii4 L Tre;uie *5 a!eB Bereu Hn !edere c5 nu Bai e*te nece*ar *5 Hn!5"5B ceea ce *unteB de2a Hn *tare *5 a)recieB4 (rin urBare, dac5 !reB numai *5 2udec5B, atunci nu Bai )uteB Hn!5"a niBic4 Dn di*ci)lina *)iritual5 Hn*5 e*en"ialul e*te *5 Hn!5"5B4 Tre;uie *5 fii )5trun* cu totul de !oin"a de a fi Hn!5"5cel4 Dac5 nu )o"i Hn"ele+e ce!a, decIt *5 condaBni, Bai ;ine nu 2udeca deloc4 La*5 atunci Hn"ele+erea )entru Bai tIr0iu4 L ,u cIt urc5B Bai *u* tre)tele cunoa-terii, cu atIt acea*t5 a*cultare calB5 -i cucernic5 e*te Bai nece*ar54 Dntrea+a cunoa-tere a ade!5rului, Hntrea+a !ia"5 -i ac"iune Hn luBea *)iritului, de!in Hn doBeniile *u)erioare Bai *u;tile, Bai +in+a-e, Hn coB)ara"ie cu fa)tele ra"iunii o;i-nuite -i cu cele ale !ie"ii Hn luBea fi0ic54 ,u cIt *e l5r+e-te ori0ontul oBului, cu atIt ac"iunile )e care le Hntre)rinde de!in Bai *u;tile4 L Din acea*t5 cau05 a2un+ oaBenii la M)5reriN -i M)uncte de !edereN atIt de diferite cu )ri!ire la doBeniile *u)erioare4 Dn realitate, Hn )ri!in"a ade!5rurilor *u)erioare e8i*t5 nuBai o )5rere4 (uteB a2un+e la acea*t5 unic )5rere, dac5 ne3aB ridicat )rin Bunc5 -i e!la!ie )In5 la conteB)larea real5 a ade!5rului4 (oate a2un+e la o )5rere care *e a;ate de la cea ade!5rat5 nuBai acela care, nefiind Hndea2un* )re+5tit, 2udec5 du)5 re)re0ent5rile *ale fa!orite, du)5 ideile lui o;i-nuite, etc4 Du)5 cuB cu )ri!ire la o teoreB5 BateBatic5 nu e8i*t5 decIt o *in+ur5 )5rere, tot a-a e*te -i cu )ri!ire la fa)tele luBilor *u)erioare4 Dar )entru a )utea a2un+e la o a*eBenea U)5rereU, tre;uie Bai HntIi *5 ne )re+5tiB4 Dac5 aB !rea *5 "ineB *eaBa de ace*t fa)t, atunci condi"iile date de Hn!5"5torii ocul"i nu ar Bai a!ea niBic *ur)rin05tor4 E*te a;*olut 2u*t c5 ade!5rul -i !ia"a *u)erioar5 *5l5-luie*c Hn fiecare *uflet oBene*c, -i c5 !iecare )oate -i tre;uie *5 le +5*ea*c5 el nsui4 Dar ele 0ac adInc, -i din adIncurile Hn care *e +5*e*c nu )ot fi *coa*e decIt du)5 Hnl5turarea )iedicilor4 ,uB anuBe

tre;uie f5cut ace*t lucru, ne )oate )o!5"ui nuBai cel care are e8)erien"5 Hn -tiin"a *ecret54 A*tfel de HndruB5ri ne d5 -tiin"a *)iritului4 Ea nu iB)une un ade!5r niB5nui, nu )ro)o!5duie-te nici o do+B5< ea arat5 Hn*5 o cale4 E*te ade!5rat c5 acea*t5 cale ar )utea3o +5*i fiecare -i *in+ur, dar )ro;a;il nuBai du)5 Bulte Hntru)5ri< )rin di*ci)lina *)iritual5 *e o;"ine o *curtare a druBului4 (rin acea*ta oBul a2un+e Bai re)ede la un )unct din care )oate conlucra Hn luBile Hn care, )rin Bunc5 *)iritual5, *e )roBo!ea05 e!olu"ia -i ;inele oBenirii4 AB indicat a*tfel lucrurile care tre;uie coBunicate Hn )riBul rInd, cu )ri!ire la do;Indirea e8)erien"ei luBilor *u)erioare4 Dn ca)itolul urB5tor !oB continua ace*te e8)uneri, ar5tInd ce *e )etrece Hn coB)onentele *u)erioare ale naturii oBene-ti OHn or+ani*Bul *uflete*c *au cor)ul a*tral -i Hn *)irit *au cor)ul +IndurilorP Hn decur*ul ace*tei e!olu"ii4 A*tfel, ace*te coBunic5ri !or fi )u*e Hntr3o nou5 luBin5 -i !oB )utea *5 le )5trundeB Hntr3un *en* Bai adInc4 DESPRE UNELE EFECTE ALE INIIERII A)ar"ine )rinci)iilor de ;a05 ale ade!5ratei -tiin"e oculte, ca cel care i *e con*acr5, *5 o fac5 de)lin con-tient4 S5 nu Hntre)rind5 niBic, *5 nu fac5 nici un e8erci"iu de*)re care nu -tie ce fel de efecte are4 1n Hn!5"5tor ocult care d5 cui!a un *fat *au o HndruBare, !a *)une Hntotdeauna -i ce *e )roduce, )rin )racticare, Hn tru)ul, *ufletul *au *)iritul celui ce a*)ir5 la cunoa-terea *u)erioar54 GoB ar5ta acuB unele efecte care *e )roduc Hn *ufletul di*ci)olului ocult4 NuBai cine cunoa-te lucruri ca acelea )e care le coBunic5B aici, )oate )ractica de)lin con-tient e8erci"iile care duc la cunoa-terea luBilor *u)ra*en*i;ile4 Ji nuBai un a*eBenea oB e*te un ade!5rat di*ci)ol ocult4 Krice ;I2;Iial5 Hn Hntuneric e*te inter0i*5 cu de*5!Ir-ire Hn ade!5ratul antrenaBent ocult4 ,ine nu !rea *5 urBe0e di*ci)lina cu ochii de*chi-i, )oate de!eni BediuB< nu )oate a2un+e Hn*5 clar!505tor Hn *en*ul -tiin"ei oculte4 Dn oBul care face Hn ace*t *en* e8erci"iile de*cri*e Hn ca)itolele )recedente O)entru do;Indirea cuno-tin"elor *u)ra*en*i;ileP, *e )roduc Bai HntIi anuBite Bodific5ri Hn a-a nuBitul or+ani*B *uflete*c4 Ace*ta )oate fi )erce)ut nuBai de clar!505tor4 Ace*t or+ani*B )oate fi coB)arat, Bai Bult *au Bai )u"in, cu un nor care luBinea05 *)iritual3*uflete-te, Hn Bi2locul c5ruia *e afl5 cor)ul fi0ic al oBului :4 Dn ace*t or+ani*B, in*tinctele, )ornirile, )oftele, re)re0ent5rile -4a4B4d4 de!in !i0i;ile *)iritual4 (oftele *en0uale, de e8eB)lu, *unt )erce)ute acolo ca radia"ii de culoare ro-iatic Hnchi*5, a!Ind o anuBit5 forB54 1n +Ind )ur, no;il, H-i +5*e-te e8)re*ia Hntr3 o radia"ie ro-iatic3!iolet54 No"iunea )reci*5, conce)ut5 de un +Inditor lo+ic, e*te *iB"it5 ca o fi+ur5 +5l;uie cu contururi )reci*e4 GIndul tul;ure al unui ca) confu0 a)are ca o fi+ur5 cu contururi nedefinite4 GIndurile oaBenilor cu )5reri unilaterale, Hnc5)5"Inate, a)ar iBo;ile Hn conturul lor )reci*, )e cInd cele ale )er*oanelor c5rora le *unt acce*i;ile )5rerile altora, *e arat5 Hn contururi Bo;ile, care *e tran*forB5 Bereu, etc4 >

:4 K de*criere *e +5*e-te Hn lucrarea autorului intitulat5 Teosofia4 >4 Dn toate de*crierile care urBea05 tre;uie *5 a!eB Hn !edere c5, de e8eB)lu, )rin M!edereaN unei culori
*e Hn"ele+e o $edere spiritual Oo conteB)lareP4 ,Ind clar!505torul *)une' M!5d ro-uN, a*ta Hn*eaBn5' MaB Hn doBeniul *uflete*c3*)iritual o tr5ire, care *e a*eaB5n5 cu tr5irea )e care o aB cInd *unt iB)re*ionat de culoarea ro-ie Hn doBeniul fi0icN4 Acea*t5 e8)re*ie *e Hntre;uin"ea05 nuBai deoarece clar!505torului Hi e*te a;*olut natural, Hntr3un a*eBenea ca0, *5 *)un5' M!5d ro-uN4 ,ine nu are Hn !edere acea*ta, )oate confunda u-or o !i0iune de culori cu o tr5ire clar!505toare4 ,u cIt oBul )ro+re*ea05 Hn e!olu"ia lui *ufletea*c5, cu atIt *e *tructurea05 Bai re+ulat or+ani*Bul *5u *uflete*c4 La oBul cu o !ia"5 *ufletea*c5 nede0!oltat5, el e*te confu0, neor+ani0at4 Dar chiar -i Hntr3un a*eBenea or+ani*B *uflete*c ne*tructurat, clar!505torul )oate )erce)e o forBa"iune care *e di*tin+e clar de Bediul Hncon2ur5tor4 Ea *e de*f5-oar5 din interiorul ca)ului )In5 Hn Bi2locul cor)ului fi0ic4 Se Hnf5"i-ea05 ca un fel de cor) inde)endent ce are anuBite or+ane4 Acele or+ane de*)re care tre;uie *5 !or;iB Hn )riBul rInd aici, !or fi )erce)ute *)iritual Hn a)ro)ierea urB5toarelor )5r"i ale cor)ului fi0ic' )riBul Hntre ochi, al doilea Hn a)ro)ierea larin+elui, al treilea Hn re+iunea iniBii, al )atrulea *e afl5 Hn !ecin5tatea a-a nuBitului ;a0in +a*tric, al cincilea -i al -a*elea H-i au *ediul Hn a;doBen4 Ace*te or+ane *unt nuBite de oculti-ti Mro"iN OchaVreP *au Mflori de lotu*N4 Ele *e nuBe*c a*tfel din cau0a a*eB5n5rii cu ni-te ro"i *au flori< tre;uie totu-i *5 ne d5B *eaBa c5 o a*tfel de e8)re*ie nu e*te cu Bult Bai )otri!it5 ca denuBirea de Mari)ile )l5BInilorN, Hntre;uin"at5 )entru cele dou5 )5r"i ale )l5BInilor4 Du)5 cuB Hn ace*t ca0 ne e*te clar c5 nu e !or;a de Mari)iN, tot a-a, -i Hn ca0ul anterior, tre;uie *5 ne +IndiB nuBai la o denuBire )rin coB)ara"ie4 La oBul nede0!oltat, ace*te Mflori de lotu*N au o culoare Hntunecat5 -i *unt lini-tite, neBi-cate4 La clar!505tor Hn*5 ele *unt Hn Bi-care, nuan"ate luBino* Hn diferite culori4 Ji la BediuB HntIlniB ce!a a*eB5n5tor, totu-i altfel4 A*u)ra ace*tui fa)t nu in*i*t5B aici4 L ,Ind un di*ci)ol ocult Hnce)e e8erci"iile *ale, )riBul efect e*te fa)tul c5 florile de lotu* *e luBinea05< Bai tIr0iu, ele Hnce) *5 *e rotea*c54 ,u acea*t5 rotire Hnce)e facultatea clar!ederii4 ,5ci ace*te MfloriN *unt or+anele *en0oriale ale *ufletului $4 Iar rotirea

lor e*te e8)re*ia fa)tului c5 *e )erce)e Hn *u)ra*en*i;il4 NiBeni nu )oate conteB)la ce!a Hn *u)ra*en*i;il, Hnainte de a3-i fi de0!oltat Hn ace*t fel *iB"urile *ale a*trale4 $4 ,eea ce *3a *)u* Hn o;*er!a"ia anterioar5 )ri!itor la M!ederea culorilorN e*te !ala;il -i la )erce)erea MrotiriiN, la Mflorile de lotu*N Hn*ele4

Kr+anul de *iB" *)iritual care *e +5*e-te Hn a)ro)ierea larin+elui face )o*i;il5 Hn"ele+erea clar!505toare a modului de ndire al unei alte fiin"e *uflete-ti, ne Hn+5duie -i o )ri!ire Bai adInc5 Hn ade!5ratele le+i ale fenoBenelor naturii4 L Kr+anul din !ecin5tatea iniBii de*chide o cunoa-tere clar!505toare a inutei morale a altor *uflete4 ,ine a de0!oltat ace*t or+an )oate cunoa-te -i anuBite for"e Bai adInci la aniBale -i la )lante4 (rin *iB"ul din a)ro)ierea a-a 0i*ului ;a0in +a*tric, do;IndiB cuno-tin"e de*)re !acultile -i talentele *ufletelor< )uteB )5trunde rolul )e care Hl 2oac5 Hn econoBia naturii aniBalele, )lantele, )ietrele, Betalele, fenoBenele atBo*ferice, etc4 Kr+anul din a)ro)ierea larin+elui are -ai*)re0ece M)etaleN *au M*)i"eN, cel din a)ro)ierea iniBii, dou5*)re0ece, cel ce *t5 Hn !ecin5tatea ;a0inului +a*tric, 0ece4 AnuBite acti!it5"i *uflete-ti *unt Hn corela"ie cu de0!oltarea ace*tor or+ane de *iB"4 ,ine face ace*te e8erci"ii Hntr3un anuBit fel, contri;uie cu ce!a la de0!oltarea or+anelor *en0oriale re*)ecti!e4 Dntr3un trecut foarte Hnde)5rtat, )e o trea)t5 tiB)urie de e!olu"ie a oBului, o)t )etale din Mfloarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etaleN erau de2a de0!oltate4 La aceast de0!oltare, oBul Hn*u-i nu a contri;uit cu niBic4 El le3a )riBit ca un dar natural, )e !reBea cInd *e +5*ea Hntr3o *tare de con-tien"5 o;*cur5, a*eB5n5toare !i*ului4 (e acea trea)t5 de e!olu"ie a oBenirii, ele erau Hn acti!itate4 Totu-i, felul ace*ta de acti!itate core*)undea nuBai acelei *t5ri de con-tien"5 o;*cur54 Mai tIr0iu, cInd con-tien"a oBului *3a luBinat, )etalele *3au Hntunecat -i acti!itatea lor a Hncetat4 (e celelalte o)t )etale le )oate de0!olta oBul Hn*u-i, )rin e8erci"ii con-tiente4 (rin acea*ta, Hntrea+a floare de lotu* de!ine luBinoa*5 -i Bo;il54 De de0!oltarea fiec5reia din cele -ai*)re0ece )etale de)inde do;Indirea anuBitor facult5"i4 Totu-i, a-a cuB *3a aBintit, oBul nu )oate de0!olta con-tient decIt o)t din ele< celelalte o)t a)ar a)oi de la *ine4 De0!oltarea *e de*f5-oar5 Hn felul urB5tor4 KBul tre;uie *5 Hn+ri2ea*c5 -i *5 dea aten"ie unor )roce*e *uflete-ti )e care, de o;icei, le e8ecut5 f5r5 +ri25 -i f5r5 ;5+are de *eaB54 E8i*t5 o)t a*eBenea coB)ortaBente *uflete-ti4 (riBul e*te Bodul cuB ne Hn*u-iB re)re0ent5rile4 De o;icei, Hn acea*t5 )ri!in"5, oBul *e la*5 cu totul la !oia HntIB)l5rii4 El aude una *au alta, !ede un lucru *au altul -i, )otri!it cu ace*tea, H-i forBea05 no"iunile4 ,It tiB) )rocedea05 a*tfel, floarea *a de lotu* cu -ai*)re0ece )etale r5BIne cu totul inacti!54 Ea Hnce)e *5 func"ione0e a;ia du)5 ce oBul !a trece la o educare con-tient5 Hn acea*t5 direc"ie4 Dn ace*t *co), el tre;uie *5 fie atent la re)re0ent5rile *ale4 7iecare re)re0entare tre;uie *5 do;Indea*c5 )entru el Hn*eBn5tate4 Dn ea tre;uie *5 !ad5 un Be*a2 )reci*, o coBunicare de*)re lucrurile luBii e8terioare4 Ji *5 nu fie Bul"uBit de re)re0ent5rile care nu au o a*eBenea *eBnifica"ie4 S53-i conduc5 Hn a-a fel !ia"a ideilor, HncIt ele *5 de!in5 o o+lind5 fidel5 a luBii e8terioare4 Str5duin"a *a *5 *e Hndre)te *)re eliBinarea din *ufletul *5u a re)re0ent5rilor eronate4 L Al doilea )roce* *uflete*c *e refer5, Hntr3un *en* a*eB5n5tor, la hot5rIrile oBului4 ,hiar )entru lucrurile cele Bai neHn*eBnate, el *5 *e hot5ra*c5 nuBai du)5 ce a chi;0uit teBeinic, de)lin4 Krice ac"iune necu+etat5, orice fa)t5 f5r5 ro*t *5 le "in5 de)arte de *ufletul *5u4 (entru toate cIte le face *5 ai;5 Boti!e ;ine cuB)5nite4 Ji *5 *e a;"in5 de la ac"iunile c5tre care nu Hl HndeaBn5 un Boti! teBeinic4 L Al treilea coB)ortaBent *e refer5 la !or;ire4 Din +ura di*ci)olului ocult *5 ia*5 nuBai ceea ce are ro*t -i iB)ortan"54 Krice !or;5 ro*tit5 nuBai de dra+ul de a !or;i Hl a;ate de la calea *a4 Di*ci)olul ocult *5 e!ite con!er*a"iile o;i-nuite, Hn care *e *)un aBe*tecat tot felul de lucruri, f5r5 nici o noiB5 -i f5r5 di*cern5BInt4 Acea*ta, ;ineHn"ele*, nu Hn*eaBn5 *5 *e retra+5 din coBunicare cu *eBenii *5i4 TocBai Hn rela"iile cu ceilal"i oaBeni tre;uie *53-i de0!olte !or;irea *a, )In5 a2un+e *5 fie )lin5 de Hn*eBn5tate4 El nu refu05 nici o con!or;ire, nici un r5*)un*, dar cu+et5 a*u)ra lor, cInt5rindu3le Hn toate )ri!in"ele4 Niciodat5 nu !or;e-te neHnteBeiat4 El Hncearc5 *5 nu !or;ea*c5 nici )rea Bult, nici )rea )u"in4 L Al )atrulea coB)ortaBent *uflete*c e*te ordonarea ac"iunii e+terioare4 Di*ci)olul ocult Hncearc5 *53-i or+ani0e0e Hn a-a fel ac"iunile, HncIt ele *5 *e )otri!ea*c5 cu ac"iunile *eBenilor *5i -i cu e!eniBentele ce *e )etrec Hn 2urul *5u4 El a;andonea05 acti!it5"i care3i deran2ea05 )e ceilal"i, *au care *unt Hn contradic"ie cu ceea ce *e )etrece Hn 2urul *5u4 Dncearc5 *53-i orInduia*c5 Hn a-a fel fa)ta HncIt acea*ta *5 *e inte+re0e arBonio* Hn Bediul *5u Hncon2ur5tor, Hn condi"iile *ale de !ia"5 etc4 Acolo unde e*te deterBinat de cau0e e8terioare *5 ac"ione0e, !a reflecta cu +ri25 cuB ar )utea el core*)unde cIt Bai ;ine cerin"elor4 Acolo unde ac"ionea05 din *ine, el cuB)5ne-te urB5rile felului *5u de a ac"iona cu cea Bai Bare claritate4 L Al cincilea coB)ortaBent *uflete*c )e care Hl !oB lua Hn con*iderare aici, con*t5 Hn or+ani0area Hntre+ii !ie"i4 Di*ci)olul ocult Hncearc5 *5 tr5ia*c5 Hn conforBitate cu natura -i cu *)iritul4 El nu *e )ri)e-te, dar nici lene- nu e*te4 E8ce*ul de 0el -i trInd5!ia Hi *unt la fel de *tr5ine4 El con*ider5 !ia"a ca un Bi2loc de a Bunci -i H-i orInduie-te e8i*ten"a Hn Bod core*)un05tor4 Dn+ri2irea *5n5t5"ii, o;iceiurile, etc4 -i le orInduie-te Hn a-a fel HncIt *5 re0ulte o !ia"5 arBonioa*54 L Al -a*elea coB)ortaBent *e refer5 la *tr5dania oBenea*c54 Di*ci)olul ocult H-i e8aBinea05 facult5"ile,

ca)acit5"ile -i *e coB)ort5 Hn *en*ul ace*tei cunoa-teri de *ine4 El nu Hncearc5 *5 fac5 ce!a ce ar fi )e*te )uterile *ale< dar nici *5 nu ne+li2e0e niBic din ceea ce Hi *t5 Hn )utere *5 fac54 (e de alt5 )arte, H-i fi8ea05 "eluri ce *tau Hn le+5tur5 cu idealurile, cu Barile Hndatoriri ale unui oB4 El nu *e inte+rea05 f5r5 *5 +Indea*c5, a*eBenea unei ro"i, Hn Barele an+rena2 al oBenirii, ci caut5 *53-i Hn"elea+5 Hndatoririle, *5 )ri!ea*c5 dincolo de !ia"a de toate 0ilele4 Se *tr5duie-te *53-i Hnde)linea*c5 Hndatoririle din ce Hn ce Bai ;ine, Bai de*5!Ir-it4 L Al -a)telea coB)ortaBent al !ie"ii *uflete-ti *e refer5 la *tr5dania de a Hn!5"a cIt Bai Bult de la !ia"54 NiBic nu trece )e lIn+5 di*ci)olul ocult f5r5 *53i dea )rile2ul de a acuBula e8)erien"5 folo*itoare )entru !ia"54 Dac5 a f5cut un lucru +re-it -i iB)erfect, ace*ta !a fi un *tiBulent ca Bai tIr0iu *5 Hl f5)tuia*c5 ;ine *au chiar )erfect4 ,Ind Hi !ede )e al"ii ac"ionInd, Hi o;*er!5 cu aten"ie, Hn acela-i *co)4 El Hncearc5 *53-i adune o ;o+at5 coBoar5 de e8)erien"e, la *fatul c5rora *5 recur+5 Bereu4 Ji el nu face niBic f5r5 *53-i Hntoarc5 )ri!irea *)re e8)erien"ele care3i )ot fi de folo* Hn hot5rIrile -i ac"iunile *ale4 L Al o)tulea, Hn *fIr-it, e*te' din tiB) Hn tiB) di*ci)olul ocult tre;uie *5 )ri!ea*c5 Hn interiorul *5u< el tre;uie *5 *e adIncea*c5 Hn *ine, *5 *e *f5tuia*c5 *erio* cu *ine Hn*u-i, *53 -i alc5tuia*c5 -i *53-i e8aBine0e )rinci)iile de !ia"5, *53-i )erinde Hn +Indire cuno-tin"ele, *53-i cuB)5nea*c5 Hndatoririle, *5 reflecte0e a*u)ra cu)rin*ului -i *co)ului !ie"ii etc4 Toate ace*te lucruri au fo*t di*cutate de2a Hn ca)itolele )recedente4 Aici le enuBer5B Hn le+5tur5 cu de0!oltarea florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale4 E8er*Indu3le, floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale de!ine din ce Hn ce Bai de*5!Ir-it54 ,5ci de a*tfel de e8erci"ii de)inde de0!oltarea darului clar!ederii4 De )ild5, cu cIt ceea ce +Inde-te -i !or;e-te un oB concord5 Bai ;ine cu fenoBenele din luBea e8terioar5, cu atIt Bai re)ede *e de0!olt5 ace*t dar4 ,ine +Inde-te *au !or;e-te neade!5rul, oBoar5 ce!a Hn +erBenii florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale4 Dn acea*t5 )ri!in"5, iu;irea de ade!5r, *inceritatea, cin*tea, *unt for"e con*tructi!e< Binciuna, fal*itatea, necin*tea *unt for"e di*tructi!e4 Ji di*ci)olul ocult tre;uie *5 -tie c5 aici nu e*te !or;a nuBai de Minten"ii ;uneN, ci de fa)te reale4 Dac5 +Inde*c *au *)un ce!a ce nu concord5 cu realitatea, di*tru+ ce!a Hn or+anul Beu *en0orial *)iritual, chiar dac5 cred c5 aB cea Bai ;un5 inten"ie4 E ca -i Hn ca0ul co)ilului care *e arde cInd ;a+5 BIna Hn foc, chiar dac5 acea*ta *e HntIB)l5 din ne-tiin"54 L (racticarea Hn *en*ul caracteri0at a e8erci"iilor *uflete-ti di*cutate, face ca floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale *5 *tr5lucea*c5 Hn culori *)lendide -i *5 ca)ete o Bi-care re+ulat54 L Totu-i, tre;uie *5 a!eB Hn !edere c5 darul clar!ederii nu )oate a)are Hnainte ca *ufletul *5 fi atin* un anuBit +rad de de0!oltare4 ,It5 !reBe Hnde)linirea coB)ortaBentelor de*cri*e cere o aten"ie deo*e;it5, nu *unteB Hnc5 Hndea2un* de Baturi -i darul nu *e !a ar5ta4 ,It5 !reBe tre;uie *5 acord5B o aten"ie deo*e;it5 fenoBenelor de*cri*e, nu *unteB Hnc5 Baturi4 A;ia du)5 ce aB a2un* atIt de de)arte HncIt tr5iB Bodul de*cri* ca )e o o;i-nuin"5, a;ia atunci *e arat5 )riBele indicii ale clar!ederii4 Atunci Hnde)linirea ace*tor cerin"e nu !a Bai fi ane!oioa*5, ci !a fi de!enit un *til de !ia"5 de la *ine Hn"ele*4 Nu e nece*ar *5 ne e8aBin5B continuu, *5 ne HndeBn5B Bereu *5 tr5iB a*tfel4 Totul tre;uie *5 fi de!enit o;icei4 L E8i*t5 anuBite HndruB5ri care duc )e o alt5 cale la de0!oltarea florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale4 Ade!5rata -tiin"5 *)iritual5 re*)in+e toate ace*te HndruB5ri4 ,5ci ele duc la di*tru+erea *5n5t5"ii tru)e-ti -i la ruin5 Boral54 Ele *unt Bai u-or de Hnde)linit decIt coB)ortaBentele *uflete-ti de*cri*e4 Ace*tea din urB5 cer tiB) Hndelun+at -i trud54 Ele duc Hn*5 la o "int5 *i+ur5 -i nu )ot decIt *5 fortifice Boral4 De0!oltarea *chiBono*it5 a unei flori de lotu*, Hn ca0ul a)ari"iei unei anuBite clar!ederi, duce nu nuBai la ilu0ii -i re)re0ent5ri fanta*tice, ci chiar la r5t5cire -i *l5;iciune Boral5 Hn !ia"a o;i-nuit54 (rintr3o a*eBenea de0!oltare, oBul )oate de!eni frico*, in!idio*, !anito*, aro+ant, Hnc5)5"Inat etc4, Hn tiB) ce Bai Hnainte nu a!ea nici unul din ace*te defecte4 L AB *)u* c5 o)t din cele -ai*)re0ece )etale ale florii de lotu* erau de2a de0!oltate Hntr3un trecut Hnde)5rtat -i c5 Hn di*ci)lina ocult5 ace*tea rea)ar de la *ine4 Dn *tr5daniile *ale di*ci)olul tre;uie *5 dea acuB toat5 aten"ia celorlalte o)t )etale4 La ini"ierea +re-it5 rea)ar cu u-urin"5 nuBai )etalele anterior de0!oltate, iar cele noi, care tre;uie de0!oltate, r5BIn )i)ernicite4 Ace*ta e ca0ul Hndeo*e;i atunci cInd, Hn di*ci)lin5, nu *e d5 *uficient5 aten"ie +Indirii lo+ice, ra"ionale4 E*te de cea Bai Bare Hn*eBn5tate fa)tul ca di*ci)olul *5 fie un oB cu 2udecat5, care *5 "in5 la +Indirea clar54 Ji tot atIt de iB)ortant e*te ca di*ci)olul *5 tind5 *)re cea Bai Bare claritate Hn !or;ire4 KaBenii care Hnce) *5 )re*iBt5 ce!a din *u)ra*en*i;il, !or;e*c ;ucuro* de*)re ace*te lucruri4 (rin acea*ta ei H-i o)re*c acea*t5 e!olu"ie corect54 ,u cIt !or;iB Bai )u"in de*)re ace*te lucruri, cu atIt e*te Bai ;ine4 A;ia acela care a a2un* la un anuBit +rad de claritate, a;ia acela *5 !or;ea*c54 L La Hnce)utul di*ci)linei, di*ci)olii ocul"i *unt uiBi"i cIt de )u"in Mcurio-iN *unt cei de2a educa"i *)iritual, fa"5 de coBunic5rile tr5irilor lor4 ,el Bai *5n5to* )entru ei ar fi *5 )5*tre0e de)lin5 t5cere cu )ri!ire la tr5irile lor, -i *5 nu di*cute niBic altce!a decIt Hn ce B5*ur5 le3a reu-it *5 fac5 e8erci"iile, *au *5 urBe0e HndruB5rile )riBite4 ,5ci cel care e*te de2a educat *)iritual, are cu totul alte Bi2loace de a *e*i0a )ro+re*ele di*ci)olilor, decIt coBunic5rile lor directe4 (rin a*tfel de coBunic5ri, cele o)t )etale Hn di*cu"ie, ale florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale *e Hn!Irto-ea05 Hntotdeauna cIte )u"in, Hn tiB) ce ele ar tre;ui *5 *e Ben"in5 fra+ede -i Bl5dioa*e4 (entru a l5Buri acea*ta !oB da un e8eB)lu4 Ace*t e8eB)lu nu3l !oB da din doBeniul *u)ra*en*i;ilului ci, )entru o Bai Bare claritate, din acela al !ie"ii o;i-nuite4 S5 )re*u)uneB c5 aud o !e*te -i HBi forBe0 nuBaidecIt o )5rere de*)re ea4 La )u"in tiB) du)5 aceea, )riBe*c de*)re acela-i lucru o nou5 -tire, care nu concord5 cu cea dintIi4 (rin acea*ta *unt ne!oit *53Bi Bodific )5rerea de2a forBat54 1rBarea e*te o influen"5 nefa!ora;il5 a*u)ra florii Bele de lotu* cu -ai*)re0ece )etale4 ,u totul altfel ar fi fo*t dac5, de la Hnce)ut, a- fi r5Ba* Hn e8)ectati!5, a;"inIndu3B5 de la o 2udecat5 )reBatur5, dac5 a- fi Mt5cutN l5untric, Hn +Indire, -i e8terior, Hn !or;ire, a*u)ra Hntre+ii )ro;leBe, )In5 ce a- fi do;Indit )uncte de *)ri2in *i+ure )entru 2udecata Bea4 (recau"ia Hn forBarea -i e8)riBarea 2udec5"ilor de!ine tre)tat o caracteri*tic5 deo*e;it5 a

di*ci)olului ocult4 Dn *chiB;, cre-te rece)ti!itatea *a fa"5 de iB)re*ii -i fa"5 de e8)erien"ele )e care le la*5 *5 *e )erinde Hn t5cere )rin fa"a *a, )entru a3-i crea cIt Bai Bulte )uncte de *)ri2in, )entru ca0ul Hn care tre;uie *5 2udece o )ro;leB54 ,a o con*ecin"5 a unei a*eBenea )recau"ii, Hn )etalele florii de lotu* a)ar nuan"e al;5*trui3 ro-iatice -i ro0, Hn tiB) ce altfel a)ar nuan"e de un ro-u Hnchi* -i )ortocaliu4 A*eB5n5tor florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale #& *e forBea05 -i floarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale, din a)ro)ierea iniBii4 Dntr3un *tadiu trecut al e!olu"iei oBului, 2uB5tate din nuB5rul )etalelor ace*tei flori de lotu* erau de2a e8i*tente -i Hn acti!itate4 De aceea ace*te -a*e )etale nu tre;uie *5 fie de0!oltate Hn Bod deo*e;it Hn di*ci)lina ocult5< ele a)ar de la *ine -i Hnce) *5 *e rotea*c5 atunci cInd *e lucrea05 la celelalte -a*e4 (entru )roBo!area ace*tei e!olu"ii, oBul tre;uie *5 dea din nou, Hn Bod con-tient, o direc"ie )reci*5 anuBitor acti!it5"i *uflete-ti4 #&4 Dn condi"iile )entru de0!oltarea Mflorii de lotu* cu -ai*)re0ece )etaleN, cuno*c5torii !or re+5*i in*truc"iunile )e care Cuda le3a dat di*ci)olilor *5i )entru urBarea Mc5iiN4 Totu-i, aici nu e !or;a *5 )ro)o!5duiB M;udi*BulN, ci *5 de*crieB condi"iile de0!olt5rii care re0ult5 direct din -tiin"a *)iritului4 ,oinciden"a lor cu anuBite Hn!5"5turi ale lui Cuda nu HB)iedic5 *5 fie, Hn *ine, ade!5rate4 Tre;uie *5 ne d5B *eaBa c5 )erce)"iile diferitelor *iB"uri *)irituale *au *uflete-ti au un caracter diferit4 7loarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale Bi2loce-te o alt5 )erce)"ie decIt cea cu -ai*)re0ece )etale4 ,ea din urB5 )erce)e fi+uri *u)ra*en*i;ile4 7elul de a +Indi al unui *uflet, le+ile du)5 care *e de*f5-oar5 un fenoBen al naturii *e arat5 florii de lotu* cu -ai*)re0ece )etale *u; chi)ul unor fi+uri4 Ace*tea nu *unt Hn*5 forBa"iuni HncreBenite, lini-tite, ci forBe Bo;ile, )line de !ia"54 ,lar!505torul la care *3a de0!oltat ace*t *iB" )oate nuBi )entru fiecare +Ind, )entru fiecare le+e natural5, o forB5 Hn care ace*tea *e e8)riB54 1n +Ind de r50;unare, de )ild5, *e HB;rac5 Hntr3o fi+ur5 a*eB5n5toare unei *5+e"i, 0iB"at5, un +Ind ;ine!oitor are ade*eori Hnf5"i-area unei flori care *e de*chide -4a4B4d4 GIndurile )reci*e, )line de Hn"ele*, *unt re+ulate, *iBetrice< no"iunile neclare au contururi Hncre"ite4 L (rin floarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale o;"ineB cu totul alte )erce)"ii4 (uteB caracteri0a a)ro8iBati! ace*te )erce)"ii nuBindu3le c5ldur5 *ufletea*c5 -i r5ceal5 *ufletea*c54 1n clar!505tor Hn0e*trat cu ace*t or+an *iBte cuB, din fi+urile )e care le )erce)e )rin floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale, eBan5 c5ldur5 *au r5ceal5 *ufletea*c54 S5 )re*u)uneB c5 un clar!505tor ar fi de0!oltat nuBai floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale, nu Hn*5 -i )e cea cu dou5*)re0ece4 Atunci, Hn ca0ul unui +Ind ;ine!oitor, el ar !edea nuBai fi+ura de*cri*5 Bai *u*4 1n altul, care a de0!oltat aB;ele *iB"uri, reBarc5 aici -i acele eBana"ii ale +Indului care nu )ot fi caracteri0ate decIt dre)t c5ldur5 *ufletea*c54 L S5 reBarc5B, nuBai Hn treac5t, c5 Hn di*ci)lina ocult5 niciodat5 un *iB" nu *e de0!olt5 f5r5 cel5lalt, a-a HncIt de*crierea de Bai *u* tre;uie luat5 doar ca i)ote05 l5Buritoare4 L (rin de0!oltarea florii de lotu* cu dou5*)re0ece )etale, clar!505torului i *e de*chide -i o Hn"ele+ere )rofund5 a fenoBenelor naturii4 Tot ce *e ;a0ea05 )e cre-tere, de0!oltare, radia05 c5ldur5 *ufletea*c5< tot ce e cu)rin* de )ieire, di*tru+ere, dec5dere eBan5 r5ceal5 *ufletea*c54 De0!oltarea ace*tui *iB" )oate fi )roBo!at5 Hn felul urB5tor4 DntIi, di*ci)olul *)iritual !a urB5ri ordonarea cur*ului +Indirii *ale Oa-a nuBitul control al +IndurilorP4 A-a cuB floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale *e de0!olt5 )rin +Induri ade!5rate, )line de *en*, tot a*tfel -i floarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale *e de0!olt5 )rin *t5)Inirea l5untric5 a cur*ului +Indurilor4 GIndurile r5t5citoare, care nu *e HB;in5 cu *en*, Hn Bod lo+ic, ci *unt le+ate a;*olut HntIB)l5tor laolalt5, *tric5 forBa ace*tei flori de lotu*4 ,u cIt +Indurile decur+ Bai Bult unul dintr3altul, cu cIt Hnl5tur5B din cale orice eleBent nelo+ic, cu atIt ace*t or+an *en0orial )riBe-te forBa *a core*)un05toare4 ,Ind di*ci)olul ocult aude +Induri nelo+ice, el la*5 nuBaidecIt *53i treac5 )rin ca) cele 2u*te4 S5 nu *e retra+5 li)*it de iu;ire din Bi2locul unui Bediu )oate nelo+ic, )entru a3-i fa!ori0a e!olu"ia4 S5 nu *iBt5 Hn *ine nici )ornirea de a corecta nuBaidecIt tot ce e*te nelo+ic Hn 2urul *5u4 Ga c5uta Bai curInd ca Hn interiorul *5u, Hn de)lin5 t5cere, *5 dea o direc"ie lo+ic5 -i conforB5 realit5"ii, +Indurilor care Hl a*altea05 dinafar54 Ji *e *tr5duie-te *5 )5*tre0e acea*t5 direc"ie Hntotdeauna Hn +Indurile )ro)rii4 L Dn al doilea rInd, !a c5uta *5 aduc5 o con*ec!en"5 a*eB5n5toare Hn ac"iuni Ocontrolul ac"iunilorP4 Krice ne*tatornicie, orice di0arBonie Hn ac"iuni, cau0ea05 )ieirea florii de lotu* de*)re care aB !or;it4 Dac5 di*ci)olul ocult a Hnf5)tuit ce!a, el H-i orientea05 Hn a-a fel fa)ta urB5toare HncIt ea *5 decur+5 lo+ic din )riBa4 ,ine ac"ionea05 a*t50i Hn alt *en* decIt ieri, nu3-i !a de0!olta niciodat5 *iB"ul caracteri0at4 L ,ea de a treia e*te educarea *t5ruin"ei4 Di*ci)olul ocult nu *e la*5 a;5tut )rintr3o influen"5 *au alta de la o "int5 )e care -i3a fi8at3o, atIta tiB) cIt )oate *ocoti acea*t5 "int5 ca 2u*t54 L (entru el )iedicile *unt un HndeBn de a le Hn!in+e, iar nu un Boti! de a *e o)ri4 L A )atra Hn*u-ire e*te Hn+5duin"a Otoleran"aP fa"5 de oaBeni, fa"5 de alte fiin"e, chiar -i fa"5 de fa)te4 Di*ci)olul ocult H-i Hn5;u-5 orice critic5 de )ri*o* Hndre)tat5 HB)otri!a iB)erfec"iunii -i a r5ului, c5utInd Bai curInd *5 Hn"elea+5 toate cIte Hl HntIB)in54 A-a cuB *oarele nu H-i a;ate luBina de la cei r5i, nici di*ci)olul nu3-i a;ate intere*ul *5u Hn"ele+5tor4 ,Ind di*ci)olului ocult i *e HntIB)l5 !reun neca0, el nu *e )ierde Hn 2udec5"i defa!ora;ile, ci Hntre)rinde cele nece*are -i caut5, Hn liBita )uterilor *ale, *5 Hntoarc5 neca0ul Hn ;ine4 Nu 2udec5 alte )5reri doar din )unctul *5u de !edere, ci caut5 *5 *e tran*)un5 Hn *itua"ia celuilalt4 L A cincea Hn*u-ire e*te ne)5rtinirea fa"5 de fenoBenele !ie"ii4 Dn acea*t5 )ri!in"5 *e Bai !or;e-te -i de Mcredin"5N *au MHncredereN4 Di*ci)olul ocult HntIB)in5 cu acea*t5 Hncredere )e fiecare oB, )e fiecare fiin"54 Iar Hn ac"iunile *ale el *e uB)le cu a*eBenea Hncredere4 ,Ind i *e

coBunic5 ce!a, niciodat5 nu3-i 0ice' a*ta nu o cred, fiindc5 e*te Hn contradic"ie cu )5rerile Bele de )In5 acuB4 Mai de+ra;5 e*te +ata *53-i e8aBine0e Hn orice BoBent -i *53-i corecte0e )ro)riile )5reri Hn func"ie de altele noi4 R5BIne Bereu rece)ti! )entru toate cIte Hl HntIB)in54 Ji are Hncredere Hn eficacitatea ac"iunilor )e care le Hntre)rinde4 El alun+5 din fiin"a lui -o!5iala -i Hndoiala4 Dac5 are o inten"ie, are -i credin"a Hn for"a ace*tei inten"ii4 K *ut5 de in*ucce*e nu3i )ot r5)i acea*t5 credin"54 Ea e*te Mcredin"a care )oate Buta Bun"ii din locN E 1 F4 L A -a*ea Hn*u-ire e*te do;Indirea unui anuBit echili;ru al !ie"ii OcalBP4 Di*ci)olul ocult *e *tr5duie-te *53-i )5*tre0e di*)o0i"ia calB5 orice l3ar HntIB)ina Hn !ia"5, fie *uferin"5, fie ;ucurie4 El *e de0o;i-nuie-te de a o*cila Hntre Ma chiui de ;ucurieN -i a fi MHntri*tat de BoarteN E 2 F4 Nenorocirea, )ericolul, Hl +5*e*c tot atIt de HnarBat ca -i fericirea -i )ro*)eritatea4 Dn cele de*cri*e Bai *u*, cititorii *crierilor de -tiin"5 *)iritual5 +5*e*c enuBerate a-a3nuBitele M-a*e Hn*u-iriN )e care tre;uie *5 -i le de0!olte oBul care tinde c5tre ini"iere4 Aici aB e8)u* le+5tura lor cu or+anul *uflete*c nuBit floarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale4 L Educa"ia ocult5 )oate da din nou HndruB5ri *)eciale care duc la de0!oltarea ace*tei flori de lotu* dar, -i Hn ace*t ca0, de0!oltarea forBei re+ulate a ace*tui or+an *en0orial *u)erior de)inde de do;Indirea Hn*u-irilor enuBerate4 L Dac5 acea*t5 de0!oltare e*te ne+li2at5, ace*t or+an de!ine o caricatur54 Ji a*tfel, la reali0area unei anuBite clar!i0iuni Hn acea*t5 direc"ie, *3ar )utea ca Hn*u-irile aBintite, Hn loc de ;ine, *5 *e Hntoarc5 Hn r5u4 KBul )oate de!eni deo*e;it de intolerant, frico* -i re)ul*i! fa"5 de luBea Hncon2ur5toare4 (oate do;Indi, de )ild5, o anuBit5 *en*i;ilitate )entru Bentalitatea altor *uflete -i, din acea*t5 cau05, *5 fu+5 de ele *au *5 le ura*c54 Se )oate HntIB)la ca, din cau0a r5celii *uflete-ti care Hl cu)rinde la )5reri care i *e o)un, nici *5 nu le )oat5 a*culta, *au *5 *e coB)orte Hn Bod re*)in+5tor4 Dac5, )e lIn+5 cele *)u*e, di*ci)olul ocult a)lic5 anuBite )re*cri)"ii )e care le )oate )riBi nuBai oral de la Hn!5"5torul ocult, atunci are loc o accelerare core*)un05toare Hn de0!oltarea florii de lotu*4 Totu-i, in*truc"iunile date aici ne introduc )e de)lin Hn ade!5rata di*ci)lin5 ocult54 Kr+ani0area !ie"ii Hn *en*ul ar5tat e*te folo*itoare chiar -i aceluia care nu !rea *au nu )oate urBa o di*ci)lin5 ocult54 ,5ci efectele a*u)ra or+ani*Bului *uflete*c a)ar Hn orice ca0, chiar dac5 acea*ta *e HntIB)l5 Bai Hncet4 Iar )entru di*ci)olul ocult re*)ectarea ace*tor )rinci)ii e*te a;*olut nece*ar54 Dac5 el ar Hncerca o educare ocult5 f5r5 a le urBa, ar )utea )5trunde Hn luBile *u)erioare doar cu ochiul +Indirii defectuo*< -i atunci, Hn loc *5 cunoa*c5 ade!5rul, ar fi *u)u* nuBai aB5+irilor -i ilu0iilor4 Dntr3o anuBit5 )ri!in"5, el ar de!eni clar!505tor< dar, Hn fond, ar fi )rada unei or;iri Bai Bari decIt Hnainte4 ,5ci Hnainte cel )u"in *t5tea ferB Hn luBea fi0ic5 -i a!ea Hn ea un anuBit *)ri2in< acuB Hn*5 !ede dincolo de luBea fi0ic5 -i a2un+e *5 *e Hndoia*c5 de ea, Hnainte de a )utea *ta *i+ur Hntr3o luBe *u)erioar54 Se )oate HntIB)la, a)oi, *5 nu Bai deo*e;ea*c5 ade!5rul de eroare -i *5 )iard5 orice orientare Hn !ia"54 L TocBai din ace*t Boti!, rbdarea e*te atIt de nece*ar5 Hn ace*t doBeniu4 Tre;uie *5 a!eB Bereu Hn !edere c5 -tiin"a *)iritului nu are dreptul *5 continue cu HndruB5rile ei, cInd nu e8i*t5 !oin"a de)lin5 de a de0!olta norBal Mflorile de lotu*N4 S3ar de0!olta ade!5rate caricaturi ale ace*tor flori, dac5 ar fi adu*e la Baturitate Hnainte ca ele *53-i fi do;Indit Hn lini-te !orma core*)un05toare4 ,5ci in*truc"iunile *)eciale ale -tiin"ei *)irituale )ro!oac5 maturi"area, forBa Hn*5 o ca)5t5 )rin felul de !ia"5 aBintit4 ,ulti!area *ufletului, nece*ar5 de0!olt5rii florii de lotu* cu 0ece )etale, e*te deo*e;it de +in+a-54 7iindc5 aici e*te !or;a de a Hn!5"a cuB *5 *t5)Ine-ti Hn Bod con-tient chiar iB)re*iile *iB"urilor4 (entru clar!505torul Hnce)5tor ace*t lucru e*te a;*olut nece*ar4 NuBai )rin acea*ta !a fi Hn B5*ur5 *5 e!ite un i0!or de nenuB5rate ilu0ii -i ac"iuni *)irituale ar;itrare4 De o;icei oBul nu3-i d5 *eaBa ce lucruri Hi *t5)Ine*c in*)ira"iile, aBintirile -i nici cuB iau na-tere ace*tea4 S5 lu5B urB5torul ca04 ,ine!a c5l5tore-te cu trenul4 El e*te )reocu)at de un +Ind4 Dintr3odat5 +Indurile *ale iau o cu totul alt5 Hntor*5tur54 D-i aBinte-te de o tr5ire )e care a a!ut3o Hnainte cu Bul"i ani -i o HB)lete-te cu +Indurile de acuB4 N3a o;*er!at Hn*5 c5 ochii *5i erau Hndre)ta"i *)re ferea*tr5 -i )ri!irea *a a HntIlnit o )er*oan5 ce *eB5na cu o alta, care era Hntre"e*ut5 Hn tr5irea de care -i3a aBintit4 ,eea ce el a !50ut nu *e ridic5 Hn con-tien"a *a, ci nuBai efectul4 A*tfel, el !a crede c5 aBintirea acelei )er*oane i3a !enit Hn Binte Mca de la *ineN4 ,Ite nu *e )etrec Hn !ia"5 Hn ace*t felQ Multe lucruri, )e care le3aB tr5it *au le3aB citit, *e aBe*tec5 Hn !ia"a noa*tr5 f5r5 ca noi *5 de!eniB con-tien"i de Hnl5n"uirea dintre ele4 ,ine!a, de )ild5, nu )oate *uferi o anuBit5 culoare< el nu -tie Hn*5 c5 acea*ta *e datorea05 fa)tului c5 Hn!5"5torul, care Hl chinui*e cu Bul"i ani Hn urB5, )urta o hain5 de aceea-i culoare4 NenuB5rate ilu0ii *e HnteBeia05 )e a*eBenea Hnl5n"uiri4 Multe lucruri *e iB)riB5 Hn *ufletul no*tru f5r5 *5 *e Hncor)ore0e -i con-tien"ei noa*tre4 Se )oate HntIB)la urB5torul ca04 ,ine!a cite-te Hntr3un 0iar de*)re Boartea unei )er*onalit5"i cuno*cute4 El afirB5 cu toat5 t5ria c5 a )re*iB"it acea*t5 Boarte de2a MieriN, de-i nu au0i*e -i nu !50u*e niBic ce l3ar fi )utut duce la ace*t +Ind4 Ji e*te ade!5rat< MieriN, ca Mde la *ineN i3a !enit +Indul c5 acea )er*onalitate !a Buri4 1n *in+ur lucru a )ierdut din !edere4 MIeriN, cu cIte!a ore Hnainte de a3i fi !enit +Indul, fu*e*e Hn !i0it5 la un cuno*cut4 (e Ba*5 *e afla un 0iar4 Nu a citit niBic din el4 Dar, incon-tient, ochii *5i au c50ut )e -tirea de*)re +ra!a HB;oln5!ire a )er*onalit5"ii de*)re care e*te !or;a4 El nu a de!enit con-tient de iB)re*ia a!ut54 Efectul ei a fo*t Hn*5 M)re*iB"ireaN4 L Dac5 reflect5B a*u)ra ace*tor lucruri, ne )uteB da *eaBa ce i0!or iBen* de ilu0ii -i fanta*Be re0id5 Hn a*tfel de *itua"ii4 Ji ace*t i0!or tre;uie a*tu)at de acela care !rea *53-i de0!olte floarea de lotu* cu 0ece )etale4 ,5ci )rin acea*t5 floare de lotu* )ot fi )erce)ute Hn*u-iri adInc a*cun*e ale *ufletului4 Dar Hn ade!5rul ace*tor )erce)"ii )uteB a!ea Hncredere nuBai du)5 ce ne3aB eli;erat cu totul de ilu0iile de*cri*e Bai *u*4 Dn

ace*t *co) e nece*ar *5 de!eniB *t5)Ini )e iB)re*iile care ne !in din luBea e8terioar54 Tre;uie *5 a2un+eB ca iB)re*iile )e care nu !reB *5 le )riBiB, Hntr3ade!5r nici *5 nu le )riBiB4 K a*eBenea facultate )oate fi culti!at5 nuBai )rintr3o )uternic5 !ia"5 l5untric54 Tre;uie *5 *tea Hn )uterea noa*tr5 *5 ne l5*5B iB)re*iona"i nuBai de lucrurile a*u)ra c5rora ne Hndre)t5B aten"ia, -i *5 ne *u*tra+eB, Hntr3ade!5r, iB)re*iilor *)re care nu ne Hndre)t5B luarea aBinte Hn chi) !oit4 ,eea ce !edeB, tre;uie *5 $rem *5 !edeB, iar *)re ceea ce nu ne Hndre)t5B aten"ia, tre;uie, Hn fa)t, *5 fie ine8i*tent )entru noi4 ,u cIt de!ine Bai !ie, Bai ener+ic5 Bunca l5untric5 a *ufletului, cu atIt Bai Bult !oB reu-i *5 reali05B acea*ta4 L Di*ci)olul ocult tre;uie *5 e!ite *5 )ri!ea*c5 -i *5 a*culte Hn Bod di*trat4 (entru el *5 fie )re0ente nuBai acele lucruri *au fenoBene c5tre care H-i Hndrea)t5 au0ul *au )ri!irea4 Tre;uie *5 *e e8er*e0e ca, Hn cea Bai Bare Hn!5lB5-eal5, *5 nu aud5 niBic, dac5 nu $rea *5 aud5< *53-i fac5 ochiul in*en*i;il )entru lucrurile *)re care nu H-i Hndrea)t5 inten"ionat )ri!irea4 Tre;uie *5 fie Hncon2urat ca de o )lato-5 *ufletea*c5 fa"5 de toate iB)re*iile incon-tiente4 L Dndeo*e;i a*u)ra !ie"ii de +Indire !a tre;ui *53-i Hndre)te luarea aBinte4 El H-i )ro)une un +Ind -i *e *tr5duie-te *5 cu+ete Bai de)arte nuBai lucrurile )e care le )oate le+a de ace*t +Ind, Hn Bod cu totul con-tient -i Hn de)lin5 li;ertate4 El re*)in+e in*)ira"iile HntIB)l5toare4 Dac5 !rea *5 le+e un +Ind de altul, reflectea05 cu +ri25 ca *53-i dea *eaBa de unde *3a a)ro)iat cel5lalt +Ind4 L El Ber+e -i Bai de)arte4 Dac5 are, de )ild5, o anuBit5 anti)atie fa"5 de ce!a, o coB;ate -i caut5 *5 *ta;ilea*c5 un ra)ort contient fa"5 de ace*t lucru4 (e acea*t5 cale, Hn !ia"a *a *ufletea*c5 *e aBe*tec5 tot Bai )u"ine eleBente incon-tiente4 NuBai )rintr3o a*eBenea autoeduca"ie *e!er5 )riBe-te floarea de lotu* cu 0ece )etale forBa )e care tre;uie *5 o ai;54 Gia"a *ufletea*c5 a di*ci)olului ocult tre;uie *5 de!in5 o !ia"5 Hn aten"ie, iar cele a*u)ra c5rora nu !rea *au nu tre;uie *53-i Hndre)te aten"ia, tre;uie *5 -tie *5 le "in5 Hntr3ade!5r de)arte de el4 L Dac5 ace*tei autodi*ci)line i *e al5tur5 o Bedita"ie care core*)unde HndruB5rilor -tiin"ei *)irituale, atunci floarea de lotu* din a)ro)ierea ;a0inului +a*tric a2un+e la Baturitate Hn Bod 2u*t -i, ceea ce, )rin or+anele *en0oriale *)irituale de*cri*e Bai Hnainte, a!ea nuBai forB5 -i c5ldur5, ca)5t5 acuB luBin5 -i culoare *)iritual54 Ji )rin acea*ta *e de*co)er5, de )ild5, talente -i facult5"i ale *ufletelor, for"e -i Hn*u-iri a*cun*e ale naturii4 Aura de culori a fiin"elor !ii de!ine )rin acea*ta !i0i;il5< realit5"ile care ne Hncon2oar5 H-i re!elea05 a*tfel calit5"ile lor *uflete-ti4 L GoB adBite c5 tocBai Hn e!olu"ia )e ace*t t5rIB e*te nece*ar5 +ri2a cea Bai Bare, c5ci 2ocul aBintirilor incon-tiente e*te aici deo*e;it de !iu4 Dac5 nu ar fi a-a, Bul"i oaBeni ar )o*eda or+anul *)iritual de care !or;iB, c5ci el a)are a)roa)e iBediat ce oBul a do;Indit Hn a-a B5*ur5 *t5)Inire a*u)ra iB)re*iilor *iB"urilor *ale, HncIt ace*tea *5 nu Bai fie *u)u*e decIt aten"iei *au neaten"iei *ale4 Ace*t or+an *uflete*c r5BIne inacti! doar atIta !reBe cIt )uterea *iB"urilor e8terioare Hl "ine Hn5;u-it -i Hn letar+ie4 Mai +reu decIt floarea de lotu* de*cri*5 *e de0!olt5 floarea de lotu* cu -a*e )etale, de la Bi2locul cor)ului4 ,5ci )entru acea*t5 de0!oltare di*ci)olul tre;uie *5 tind5, )rin con-tien"a de *ine, la o )erfect5 *t5)Inire a oBului Hntre+, a*tfel HncIt cor)ul, *ufletul -i *)iritul *53i fie Hntr3o de*5!Ir-it5 arBonie4 7unc"iunile tru)ului, Hnclina"iile -i )a*iunile *ufletului, +Indurile -i ideile *)iritului, tre;uie adu*e laolalt5 Hntr3o de*5!Ir-it5 arBonie4 Tru)ul tre;uie Hnno;ilat -i )urificat atIt de Bult, HncIt or+anele lui *5 nu Bai tind5 *)re niBic ce nu ar fi Hn *lu2;a *ufletului -i a *)iritului4 Sufletul *5 nu fie HB;oldit de tru) *)re )ofte -i )a*iuni care *e +5*e*c Hn o)o0i"ie cu +Indirea )ur5 -i no;il54 S)iritul *5 nu fie ne!oit *5 *t5)Inea*c5 cu Hndatoririle -i le+ile *ale, ca un 0;ir, *ufletul, ci ace*ta *5 urBe0e din Hnclinare li;er5 Hndatoririle -i le+ile *)iritului4 Dndatorirea *5 nu )lane0e a*u)ra di*ci)olului ca un lucru c5ruia i *e *u)une *ilit, ci ca un lucru )e care Hl Hnde)line-te fiindc5 Hl iu;e-te4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 de0!olte un *uflet li;er, care *t5 Hn echili;ru Hntre *en0orial -i *)iritual4 Tre;uie *5 a2un+5 atIt de de)arte HncIt *5 *e )oat5 d5rui Hn !oie *en0orialit5"ii *ale, fiindc5 acea*ta e*te atIt de )urificat5 HncIt -i3a )ierdut )uterea de a3l Bai tra+e Hn 2o*4 S5 nu Bai tre;uia*c5 *53-i HnfrIne0e )a*iunile, fiindc5 ace*tea urBea05 de la *ine ceea ce e*te 2u*t4 ,It tiB) oBul Bai are ne!oie *5 *e con*trIn+5 )entru a *e HnfrIna, nu )oate fi di*ci)ol ocult )e o anuBit5 trea)t5 a e!olu"iei4 K !irtute )e care o ai nuBai dac5 te con*trIn+i, e*te Hnc5 f5r5 !aloare )entru di*ci)lina ocult54 ,It5 !reBe Bai ai Hnc5 Hn tine o )oft5, ea H"i tul;ur5 de0!oltarea *)iritual5, chiar dac5 te for"e0i *5 nu o *ati*faci4 Ji e*te totuna dac5 acea )oft5 a)ar"ine Bai Bult tru)ului, *au Bai Bult *ufletului4 Dac5 cine!a, de )ild5, e!it5 un anuBit e8citant )entru ca, li)*indu3*e de )l5cere, *5 *e )urifice, atunci a*ta Hi a2ut5 nuBai Hn ca0ul Hn care tru)ul *5u nu *ufer5 din cau0a a;"inerii4 Dac5, diB)otri!5, tru)ul *5u ar *uferi, acea*ta ar fi o do!ad5 c5 tru)ul po!tete e8citantul, iar a;"inerea e*te f5r5 !aloare4 Dn ace*t ca0 *3ar )utea ca oBul *5 tre;uia*c5 nea)5rat *5 renun"e deocaBdat5 la "inta urB5rit5 -i *5 a-te)te )In5 *e !or i!i condi"ii tru)e-ti Bai fa!ora;ile )entru el, )oate a;ia Hntr3o alt5 !ia"54 Dn anuBite *itua"ii, o renun"are Hn"elea)t5 e*te o cucerire cu Bult Bai Bare decIt a*)ira"ia c5tre un lucru care, Hn HB)re2ur5rile date, nu )oate fi atin*4 Dntr3ade!5r, o a*eBenea renun"are Hn"elea)t5 )roBo!ea05 cu Bult Bai Bult e!olu"ia decIt contrariul4 ,ine a de0!oltat floarea de lotu* cu -a*e )etale a2un+e Hn le+5tur5 cu fiin"e care a)ar"in luBilor *u)erioare, Hn*5 nuBai atunci cInd ace*te fiin"e H-i Banife*t5 e8i*ten"a Hn luBea *ufletea*c54 Di*ci)lina ocult5 nu recoBand5 de0!oltarea ace*tei flori de lotu* Hnainte ca di*ci)olul *5 fi )ro+re*at Hndea2un* )entru a3-i )utea Hn5l"a spiritul Hntr3o luBe -i Bai Hnalt54 Acea*t5 intrare Hn luBea *)iritual5 )ro)riu30i*5 tre;uie *5 Hn*o"ea*c5 Hntotdeauna de0!oltarea florilor de lotu*4 AltBinteri di*ci)olul a2un+e la confu0ie -i ne*i+uran"54 De fa)t, el ar Hn!5"a *5 $ad, Hn*5 i3ar li)*i facultatea de a inter)reta 2u*t cele !50ute4 Dn cele ce ni *e cer )entru de0!oltarea florii de lotu* cu -a*e )etale *e afl5 -i o anuBit5 +aran"ie HB)otri!a confu0iei -i a in*ta;ilit5"ii4 ,5ci nu !a )utea fi )u* cu u-urin"5 Hn Hncurc5tur5 cel care a do;Indit echili;rul )erfect Hntre *en0orialitate Otru)P, )a*iune O*ufletP -i idee

O*)iritP4 ,u toate ace*tea, dac5 )rin de0!oltarea florii de lotu* cu -a*e )etale oBul a2un+e *5 )ercea)5 fiin"e dotate cu !ia"5 -i inde)enden"5, fiin"e care a)ar"in unei luBi total diferit5 de luBea *iB"urilor *ale fi0ice, el are ne!oie de o +aran"ie Bai Bare4 (entru a a!ea *i+uran"5 Hn ace*te luBi, nu3i a2un+e nuBai de0!oltarea florilor de lotu*, ci tre;uie *5 ai;5 la di*)o0i"ie or+ane -i Bai Hnalte4 Se !a !or;i acuB de*)re de0!oltarea ace*tor or+ane -i Bai Hnalte< a)oi !a )utea fi !or;a -i de*)re celelalte flori de lotu*, )recuB -i de*)re o alt5 or+ani0are a cor)ului *uflete*c ##4 ##4 E*te de la *ine Hn"ele* c5 e8)re*ia Mcor) *uflete*cN Oca -i Bulte altele din -tiin"a *)irituluiP con"ine o contradic"ie4 Totu-i, Hntre;uin"5B acea*t5 e8)re*ie, deoarece cunoa-terea clar!505toare )erce)e o realitate )e care oBul o tr5ie-te Hn doBeniile *)iritului Hn Bod a*eB5n5tor felului cuB )erce)e tru)ul Hn luBea fi0ic54 T De0!oltarea cor)ului *uflete*c, a-a cuB tocBai a fo*t de*cri*5 aici, d5 oBului )utin"a de a )erce)e fenoBene *u)ra*en*i;ile4 Dn*5 celui care !rea *5 *e oriente0e Hntr3ade!5r Hn acea*t5 luBe, nu3i e Hn+5duit *5 *e o)rea*c5 )e acea*t5 trea)t5 de e!olu"ie4 Nu e*te de a2un* doar Bo;ilitatea florilor de lotu*4 KBul tre;uie *5 fie Hn *tare *5 diri2e0e -i *5 *t5)Inea*c5, inde)endent -i )e de)lin con-tient, Bi-carea or+anelor *ale *)irituale4 AltBinteri ar de!eni o Bin+e Hn BIinile unor for"e -i )uteri e8terioare4 ,a *5 nu de!in5 a*ta, el tre;uie *53-i do;Indea*c5 facultatea de a )erce)e a-a nuBitul Mcu!Int interiorN4 (entru a a2un+e la acea*ta nu tre;uie de0!oltat nuBai cor)ul *uflete*c, ci -i cor)ul eteric4 E*te !or;a de cor)ul *u;til care *e Hnf5"i-ea05 clar!505torului ca un fel de du;lu al cor)ului fi0ic4 El e*te o trea)t5 interBediar5 Hntre cor)ul fi0ic -i cor)ul *uflete*c #%4 ,el Hn0e*trat cu facultatea clar!ederii )oate *5 fac5 a;*trac"ie, de)lin con-tient, de cor)ul fi0ic al unui oB )e care Hl are Hn fa"a lui4 (e o trea)t5 Bai Hnalt5, ace*t lucru nu e*te niBic altce!a decIt un e8erci"iu de aten"ie de )e o trea)t5 inferioar54 Du)5 cuB oBul H-i )oate a;ate aten"ia de la un lucru )e care Hl are Hn fa"a *a, a-a HncIt ace*ta nu Bai e*te )re0ent )entru el, tot a*tfel clar!505torul )oate *coate cu de*5!Ir-ire din cIB)ul )erce)"iei *ale un o;iect fi0ic, a-a HncIt ace*t o;iect de!ine )entru el a;*olut tran*)arent din )unct de !edere fi0ic4 Dac5 face acea*t5 e8)erien"5 cu un oB care *e afl5 Hn fa"a lui, atunci Hn fa"a ochiului *5u *uflete*c r5BIne a-a nuBitul cor) eteric, Hn afar5 de cor)ul *uflete*c, care e*te Bai Bare decIt aB;ele, -i care le -i )5trunde )e aBIndou54 ,or)ul eteric are apro+imati$ B5riBea -i forBa cor)ului fi0ic, a-a HncIt uB)le a)roa)e acela-i *)a"iu )e care Hl ocu)5 -i cor)ul fi0ic4 El e*te o forBa"iune e8treB de +in+a- -i *u;til or+ani0at5 #94

#%4 A *e coB)ara acea*t5 e8)unere cu de*crierea dat5 de autor Hn cartea Teosofia4


#94 Di ro+ )e fi0icieni *5 nu *e HB)iedice de e8)re*ia Mcor) etericN4 (rin cu!Intul MeterN *e indic5 doar *u;tilitatea forBa"iunii Hn di*cu"ie4 ,ele de*cri*e aici nu tre;uie )u*e deloc Hn le+5tur5 cu MeterulN i)otetic din fi0ic54 ,uloarea *a fundaBental5 e*te alta decIt !reuna din cele -a)te culori con"inute Hn curcu;eu4 ,ine3l )oate !edea, face cuno-tin"5 cu o culoare ine8i*tent5 de fa)t )entru o;*er!a"ia *en*i;il54 Ea )oate fi oarecuB coB)arat5 cel Bult cu culoarea florii )roa*)ete de )ier*ic4 Dac5 !reB *5 o;*er!5B nuBai cor)ul eteric, atunci, )rintr3un e8erci"iu de aten"ie la fel ca cel indicat Bai *u*, tre;uie *5 *coateB din cIB)ul o;*er!a"iei -i cor)ul *uflete*c4 Dac5 nu faceB a*ta, a*)ectul cor)ului eteric *e Bodific5 datorit5 cor)ului *uflete*c care3l )5trunde Hn Hntre+iBe4 La oB, )5rticelele cor)ului eteric *unt Hntr3o continu5 Bi-care4 NenuB5ra"i curen"i Hl *tr5;at Hn toate direc"iile4 L (rin ace-ti curen"i *e Hntre"ine -i *e re+leBentea05 !ia"a4 Toate cor)urile $ii )o*ed5 un a*eBenea cor) eteric4 Dl au -i )lantele -i aniBalele4 K;*er!atorul atent de*co)er5 urBele lui chiar -i Hn Binerale4 L La Hnce)ut, curen"ii -i Bi-c5rile aBintite *unt cu totul inde)endente de !oin"a -i con-tien"a oBului, tot a-a cuB acti!itatea iniBii *au a *toBacului din cor)ul fi0ic nu de)ind de !oin"a *a4 L Acea*t5 inde)enden"5 *e )5*trea05 atIta !reBe cIt oBul nu Hnce)e *53-i fac5 o educa"ie Hn *co)ul do;Indirii facult5"ilor *u)ra*en*i;ile4 ,5ci, )e o anuBit5 trea)t5, de0!oltarea *u)erioar5 con*t5 tocBai Hn fa)tul c5 Bi-c5rilor -i curen"ilor cor)ului eteric, ce *e de*f5-oar5 inde)endent de con-tien"a noa*tr5, li *e al5tur5 curen"i -i Bi-c5ri )e care oBul le )ro!oac5 Hn Bod con-tient4 ,Ind di*ci)olul a a2un* atIt de de)arte Hn in*truirea ocult5 HncIt florile de lotu*, caracteri0ate Hn ca)itolele )recedente, Hnce) *5 *e )un5 Hn Bi-care, atunci el a reali0at Hn )arte condi"iile care )ro!oac5 curen"i -i Bi-c5ri cu totul )reci*e Hn cor)ul *5u eteric4 Sco)ul ace*tei e!olu"ii e*te forBarea, Hn re+iunea iniBii fi0ice, a unui fel de centru, din care *5 )ornea*c5 curen"i -i Bi-c5ri de cele Bai felurite forBe -i culori *)irituale4 Dn realitate, ace*t centru nu e*te un *iB)lu )unct, ci o forBa"iune e8treB de coB)licat5, un or+an Binunat4 El luBinea05 -i *cli)e-te *)iritual Hn culorile cele Bai felurite, )re0entInd forBe de Bare re+ularitate, care *e )ot Bodifica cu re)e0iciune4 Alte forBe -i al"i curen"i de culoare )orne*c, din ace*t or+an, *)re )5r"ile re*tului cor)ului, )e care chiar Hl de)5-e*c, *tr5;5tInd -i luBinInd Hntre+ul cor) *uflete*c4 ,ei Bai Hn*eBna"i curen"i Ber+ Hn*5 la florile de lotu*4 Ei *tr5;at fiecare )etal5 a ace*tor flori -i le re+lea05 rota"ia< a)oi *e re!ar*5 Hn afar5 )rin !Irfurile

)etalelor, )entru a *e )ierde Hn *)a"iul e8terior4 ,u cIt un oB e*te Bai e!oluat, cu atIt e Bai Bare *)a"iul Hn care *e r5*)Inde*c ace-ti curen"i4 7loarea de lotu* cu dou5*)re0ece )etale *t5 Hntr3o deo*e;it de intiB5 le+5tur5 cu centrul )e care l3aB de*cri*4 ,uren"ii *e re!ar*5 direct Hn acea*t5 floare4 ,uren"ii trec )rin ea, )e de o )arte *)re floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale -i cu dou5 )etale, iar )e de alt5 )arte OHn 2o*P *)re florile de lotu* cu o)t, -a*e -i )atru )etale E !3 F4 Dn acea*t5 ordonare *t5 Boti!ul )entru care, Hn di*ci)lina ocult5, tre;uie acordat5 o +ri25 cu totul deo*e;it5 de0!olt5rii florii de lotu* cu dou5*)re0ece )etale4 Dac5 +re-iB cu ce!a la de0!oltarea ace*tei flori, atunci de0!oltarea Hntre+ului a)arat ar fi +re-it54 L Din cele *)u*e ne )uteB da *eaBa cIt e*te de +in+a-5 -i de intiB5 di*ci)lina ocult5 -i cIt de e8act tre;uie *5 )roced5B, )entru ca totul *5 *e de*f5-oare Hn Bod core*)un05tor4 De aici re0ult5, ;ineHn"ele*, -i fa)tul c5 )oate !or;i de*)re in*truc"iuni )entru de0!oltarea facult5"ilor *u)ra*en*i;ile nuBai acela care a e8)eriBentat a*u)ra lui toate cIte !rea *5 le de0!olte Hn altul, -i care e*te Hn *itua"ia de a -ti dac5 in*truc"iunile *ale duc la re0ultate cu totul corecte4 Dac5 di*ci)olul *)iritual urBea05 in*truc"iunile care i *e dau, el )ro!oac5 Hn cor)ul *5u eteric curen"i -i Bi-c5ri ce *unt Hn arBonie cu le+ile -i e!olu"ia luBii c5reia Hi a)ar"ine oBul4 De aceea HndruB5rile *unt Hntotdeauna o co)ie a Barilor le+i ale e!olu"iei luBii4 Ele con*tau Hn aBintitele e8erci"ii de Bedita"ie -i de concentrare, )recuB -i din alte e8erci"ii a*eB5n5toare care, a)licate 2u*t, conduc la efectele de*cri*e4 La anuBite r5*tiB)uri di*ci)olul *)iritual tre;uie *53-i )5trund5 *ufletul Hn Hntre+iBe cu con"inutul e8erci"iilor, *5 *e uB)le l5untric cu totul de ele4 Di*ci)lina Hnce)e cu e8erci"ii *iB)le, )otri!ite Hnainte de toate *5 adIncea*c5 -i *5 interiori0e0e +Indirea intelectual5 -i ra"ional5 a ca)ului4 Acea*t5 +Indire de!ine a*tfel li;er5 -i inde)endent5 de toate iB)re*iile -i e8)erien"ele *en*i;ile4 Ea e*te concentrat5 ntr-un punct ce *e afl5 cu totul Hn *t5)Inirea oBului4 (rin acea*ta *e creea05 un centru pro$i"oriu )entru curen"ii cor)ului eteric4 La Hnce)ut ace*t centru nu *e afl5 Hnc5 Hn re+iunea iniBii, ci Hn ca)4 ,lar!505torul Hl )erce)e dre)t )unctul de )ornire al Bi-c5rilor4 NuBai acea di*ci)lin5 ocult5 are *ucce* de)lin, care creea05 Bai HntIi ace*t centru4 Dac5 centrul *3ar de0!olta de la Hnce)ut Hn re+iunea iniBii, clar!505torul Hnce)5tor ar )utea arunca, fire-te, anuBite )ri!iri Hn luBile *u)erioare< Hn*5 nu ar )utea do;Indi o Hn"ele+ere 2u*t5 a le+5turii dintre ace*te luBi *u)erioare -i luBea noa*tr5 *en*i;il54 Iar acea*ta e*te o nece*itate absolut )entru oBul aflat )e actuala trea)t5 de e!olu"ie a luBii4 Nu e*te Hn+5duit clar!505torului *5 de!in5 un !i*5tor< el trebuie *53-i )5*tre0e ferB )5BIntul *u; )icioare4 Du)5 ce *3a con*olidat Hndea2un* centrul din ca), el *e de)la*ea05 Bai de)arte Hn 2o*, -i anuBe, Hn re+iunea larin+elui4 Acea*t5 de)la*are e*te )ro!ocat5 )rin continuarea e8erci"iilor de concentrare4 Atunci Bi-c5rile cor)ului eteric radia05 din acea*t5 re+iune4 Ele iluBinea05 *)a"iul *uflete*c din 2urul oBului4 ,ontinuarea e8erci"iilor Hl face ca)a;il )e di*ci)olul ocult *5 deterBine el Hn*u-i )o0i"ia cor)ului *5u eteric4 Acea*t5 )o0i"ie era Hnainte de)endent5 de for"ele ce !in din afar5 -i care )orne*c din cor)ul fi0ic4 (rin continuarea e!olu"iei *ale, oBul de!ine ca)a;il *53-i Hndre)te cor)ul eteric Hn toate direc"iile4 Acea*t5 facultate e*te condi"ionat5 de curen"ii care *e re!ar*5 a)ro8iBati! de3a lun+ul BIinilor -i care H-i au centrul Hn floarea de lotu* cu dou5 )etale, din re+iunea ochilor4 Toate ace*tea *e reali0ea05 )rin fa)tul c5 radia"iile, care )orne*c din larin+e, *e )l5*Buie*c Hn forBe rotunde, din care o )arte Ber+ *)re floarea de lotu* cu dou5 )etale, )entru a lua druBul de3a lun+ul BIinilor, *u; forB5 de curen"i ondulatorii4 L K alt5 con*ecin"5 con*t5 Hn fa)tul c5 ace-ti curen"i *e raBific5 -i *e di!i0ea05 Hn Bodul cel Bai *u;til -i dau na-tere unei ur0eli care, a*eB5n5toare cu o )la*5 Oretin5P, de!ine liBita cor)ului eteric4 Dn tiB) ce Bai Hnainte ace*ta nu a!ea nici o liBitare *)re e8terior, a-a HncIt curen"ii de !ia"5 ie-eau -i )5trundeau Hn el direct din oceanul +eneral al !ie"ii, acuB influen"ele din afar5 tre;uie *5 *tr5;at5 acea*t5 )ieli"54 ,a urBare, oBul de!ine *en0iti! la ace-ti curen"i e+teriori4 Di de!in )erce)ti;ili4 L AcuB a *o*it -i tiB)ul ca Hntre+ *i*teBul de curen"i -i de Bi-c5ri *53-i )riBea*c5 centrul Hn re+iunea iniBii4 Acea*ta *e )roduce tot )rin continuarea e8erci"iilor de concentrare -i Beditare4 S3a atin* a*tfel trea)ta )e care oBul e*te dotat cu Mcu$ntul interiorN4 De aici Hnainte toate lucrurile )riBe*c )entru oB o nou5 *eBnifica"ie4 Dntr3un anuBit *en*, ele de!in audi;ile *)iritual Hn fiin"a lor cea Bai l5untric5< ele !or;e*c oBului de*)re natura lor )ro)riu30i*54 ,uren"ii caracteri0a"i Hl )un )e di*ci)ol Hn le+5tur5 cu interiorul luBii c5reia Hi a)ar"ine4 El Hnce)e *5 *iBt5 !ia"a luBii Hncon2ur5toare -i )oate face ca ea *5 r5*une Hn Bi-c5rile florilor *ale de lotu*4 ,u acea*ta, oBul intr5 Hn luBea *)iritual54 Kdat5 atin*5 acea*t5 trea)t5, el do;Inde-te o nou5 Hn"ele+ere )entru Hn!5"5turile )ro)o!5duite de Barii Hn!5"5tori ai oBenirii4 ,u!Int5rile lui Cuda E !! F -i E!an+heliile, de )ild5, ac"ionea05 acuB Hntr3un fel nou a*u)ra lui4 Ele Hl )5trund cu o fericire )e care nu o ;5nui*e Bai Hnainte4 ,5ci *unetele cu!intelor lor urBea05 Bi-c5rile -i ritBurile )e care di*ci)olul le3a de0!oltat Hn *ine4 AcuB )oate -ti, nemi#locit, c5 oaBeni ca Cuda *au ca E!an+heli-tii nu Hnf5"i-ea05 re!ela"iile lor, ci )e acelea )e care le3au )riBit din fiin"a cea Bai l5untric5 a lucrurilor4 L Aten"ion5B aici a*u)ra unui fa)t care nu )oate fi Hn"ele* decIt "inInd *eaBa de cele de Bai *u*4 KaBenii culturii noa*tre Boderne nu Hn"ele+ )rea ;ine nuBeroa*ele re)eti"ii din cu!Int5rile lui Cuda4 Ace*te re)eti"ii, )entru di*ci)olul ocult, de!in ce!a a*u)ra c5ruia el 05;o!e-te ;ucuro* cu

*iB"ul *5u l5untric4 ,5ci ele core*)und anuBitor Bi-c5ri ritBice din cor)ul eteric4 D5ruindu3li3*e Hn )erfect5 lini-te interioar5 di*ci)olul )ro!oac5 un acord arBonio* cu ace*te Bi-c5ri4 Ji deoarece ace*te Bi-c5ri *unt o co)ie a anuBitor ritBuri co*Bice care, de a*eBenea, Hn anuBite )uncte, re)re0int5 re)eti"ii -i reHntoarceri re+ulate la cele din trecut, a*cultInd )redicile lui Cuda, oBul a2un+e la o tr5ire a le+5turilor *ale cu Bi*terele luBii4 Dn -tiin"a *)iritului *e !or;e-te de*)re patru Hn*u-iri )e care tre;uie *5 le do;Indea*c5 oBul )e a-a nuBita cale a Hncerc5rilor, )entru a *e )utea ridica la cunoa-tere *u)erioar54 (rima dintre ace*te Hn*u-iri e*te facultatea de a di*cerne Hn +Indire realitatea de a)aren"5, ade!5rul de *iB)la )5rere4 A doua Hn*u-ire e*te 2u*ta )re"uire a ade!5rului -i a realit5"ii fa"5 de a)aren"54 A treia facultate con*t5 Hn e8ercitarea celor -a*e Hn*u-iri aBintite de2a Hn ca)itolul )recedent' controlul +Indurilor, controlul ac"iunilor, )er*e!eren"a, toleran"a, credin"a -i calBul4 A patra Hn*u-ire e*te iu;irea )entru li;ertate l5untric54 A Hn"ele+e nuBai cu ra"iunea cu)rin*ul ace*tor Hn*u-iri, nu folo*e-te la niBic4 Ele tre;uie Hncor)orate Hn a-a B5*ur5 *ufletului, HncIt *5 de!in5 obinuine l5untrice4 S5 lu5B de )ild5 )riBa Hn*u-ire' a di*cerne ade!5rul de a)aren"54 KBul tre;uie *5 *e educe Hn a-a fel HncIt, la fiecare lucru )e care Hl HntIlne-te, *5 di*tin+5, ca de la *ine, Hntre ceea ce e*te nee*en"ial -i ceea ce are Hn*eBn5tate4 Ne )uteB educa a*tfel nuBai dac5, la o;*er!area luBii e8terioare, Hn lini-te -i r5;dare de)lin5, faceB re)etat Hncerc5rile Hn ace*t *co)4 Dn cele din urB5, )ri!irea *e !a ancora Hn chi) natural de ceea ce e*te ade!5rat, a-a cuB Hnainte H-i afla *ati*fac"ia Hn cele nee*en"iale4 MTot ce3i !reBelnic, e nuBai *iB;olN #/ L ace*t ade!5r de!ine o con!in+ere natural5 a *ufletului4 La fel !a tre;ui *5 *e )rocede0e -i cu celelalte )atru Hn*u-iri aBintite4

#/4 C)orus m/sticus, trad4 L4Cla+a, 7au*t, ES(LA, Cuc4#$== On4red4P4


Su;tilul cor) eteric al oBului *e Bodific5 Hntr3ade!5r *u; HnrIurirea ace*tor )atru o;i-nuin"e ale *ufletului4 (rin cea dintIi, )rin Mdeo*e;irea ade!5rului de a)aren"5N, ia na-tere aBintitul centru din ca) -i *e )re+5te-te cel din larin+e4 (entru de0!oltarea propriu-"is, *unt atunci ne+re-it nece*are e8erci"iile de concentrare de care aB !or;it Bai *u*4 Ele de0!olt5, iar cele )atru o;i-nuin"e Baturi0ea054 L Du)5 ce a fo*t )re+5tit centrul din re+iunea larin+elui )rin 2u*ta apreciere a ade!5rului fa"5 de a)aren"a nee*en"ial5, *e )roduce acea *t5)Inire li;er5 a cor)ului eteric de care aB aBintit, )recuB -i Hn!elirea -i liBitarea lui cu re"eaua a*eB5n5toare cu "e*utul retinian4 Dac5 oBul *3a ridicat )In5 la o a*eBenea a)reciere, Hi de!in )erce)ti;ile, tre)tat, realit5"ile *)irituale4 S5 nu cread5 Hn*5 c5 are de Hnde)linit nuBai fa)te ce a)ar !aloroa*e a)recierii ra"ionale4 ,ea Bai Bic5 ac"iune, fiecare fa)t5 oricIt de Bic5 a BIinilor *ale, are o Hn*eBn5tate anuBe Hn econoBia +eneral5 a Hntre+ului luBii, -i nu tre;uie decIt *5 a!eB o contien de*)re acea*t5 Hn*eBn5tate4 Nu e*te !or;a de subestimare, ci de #usta apreciere a fa)telor 0ilnice ale !ie"ii4 L De*)re cele -a*e !irtu"i, din care *e coB)une Hn*u-irea a treia, aB !or;it de2a4 Ele *unt Hn le+5tur5 cu de0!oltarea florii de lotu* cu dou5*)re0ece )etale din re+iunea iniBii4 De fa)t, Hntr3 acolo tre;uie diri2at, a-a cuB aB ar5tat, curentul de !ia"5 al cor)ului eteric4 Dn*u-irea a )atra' aspiraia spre eliberare, *lu2e-te a)oi la Baturi0area or+anului eteric din a)ro)ierea iniBii4 Kdat5 ce acea*t5 Hn*u-ire a de!enit o;i-nuin"5 *ufletea*c5, oBul *e eliberea" de toate cIte *unt Hn le+5tur5 numai cu facult5"ile firii lui )er*onale4 El Hncetea05 *5 Bai )ri!ea*c5 lucrurile din )unctul su de !edere )articular4 Di*)ar +rani"ele *inei *ale *trIBte, care Hl Hnc5tu-au Hn ace*t )unct de !edere4 Tainele luBii *)irituale o;"in cale de intrare *)re interiorul *5u4 Acea*ta e*te eli;erarea4 ,5ci c5tu-ele aBintite Hl con*trIn+ )e oB *5 !ad5 fiin"ele -i lucrurile Hn func"ie de natura *a )er*onal54 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 de!in5 inde)endent, *5 *e elibere"e de ace*t Bod )er*onal de a !edea lucrurile4 Din cele de*cri*e *e )oate !edea c5 in*truc"iunile ce )ro!in din -tiin"a *)iritului ac"ionea05 deterBinant a*u)ra naturii celei Bai l5untrice a oBului4 Iar HndruB5rile )ri!itoare la cele )atru Hn*u-iri *unt a*tfel de in*truc"iuni4 Dntr3o forB5 *au alta, le HntIlniB Hn toate conce)"iile *)irituale de*)re luBe4 Nu dintr3un *entiBent o;*cur HnteBeietorii ace*tor conce)"ii au dat oaBenilor a*tfel de HndruB5ri4 Ei au f5cut acea*ta Bai de+ra;5 fiindc5 erau Bari ini"ia"i4 Ei au forBulat )re*cri)"iile lor Borale )ornind de la cunoa-tere4 Jtiau cuB ac"ionea05 ace*te )re*cri)"ii a*u)ra naturii Bai *u;tile a oBului, -i !oiau ca ade)"ii lor *5 de0!olte tre)tat acea*t5 natur54 A tr5i Hn *en*ul unor a*tfel de conce)"ii de*)re luBe Hn*eaBn5 *5 lucre0i la )ro)ria ta de*5!Ir-ire *)iritual54 Ji nuBai dac5 oBul face ace*t lucru el *lu2e-te Hntre+ii luBi4 A te de*5!Ir-i nu e*te deloc e+oi*B4 ,5ci oBul nede*5!Ir-it e*te -i un *lu2itor nede*5!Ir-it al oBenirii -i al luBii4 Ser!iB cu atIt Bai ;ine luBea, cu cIt *unteB Bai de*5!Ir-i"i4 Aici *e )otri!e-te )ro!er;ul' M,Ind trandafirul *e HB)odo;e-te Hnflorind, *e HB)odo;e-te -i +r5dinaN E !" F4 Datorit5 ace*tui fa)t, HnteBeietorii celor Bai Hn*eBnate conce)"ii de*)re luBe *unt Barii ini"ia"i4 ,eea ce !ine de la ei, *e re!ar*5 Hn *ufletele oaBenilor4 Ji )rin acea*ta, odat5 cu oBenirea )ro+re*ea05 Hntre+ul uni!er*4 Ini"ia"ii au lucrat cu totul con-tient la ace*t )roce* de e!olu"ie a oBenirii4 ,on"inutul HndruB5rilor lor Hl Hn"ele+eB nuBai dac5 a!eB Hn !edere fa)tul c5 ace*te HndruB5ri *unt *coa*e din cunoa-terea celei Bai l5untrice naturi uBane4

Ini"ia"ii erau Bari cunosctori -i, )ornind de la cunoa-terea lor, au forBulat idealurile oBenirii4 KBul *e a)ro)ie Hn*5 de ace-ti conduc5tori atunci cInd *e ridic5, Hn )ro)ria *a e!olu"ie, )In5 la Hn5l"iBea lor4 ,Ind cor)ul eteric al unui oB a Hnce)ut *5 *e de0!olte Hn felul de*cri* anterior, atunci i *e de*chide o !ia"5 cu totul nou54 Ji tre;uie *5 )riBea*c5, )rin di*ci)lina ocult5, la tiB)ul )otri!it, e8)lica"iile care Hl a2ut5 *5 *e )oat5 orienta 2u*t Hn acea*t5 nou5 !ia"54 El !ede, de e8eB)lu, )rin floarea de lotu* cu -ai*)re0ece )etale, fi+uri ale unei luBi *u)erioare4 AcuB tre;uie *53-i )oat5 da *eaBa cIt de diferite *unt ace*te fi+uri, du)5 cuB *unt )ro!ocate de un o;iect *au altul, de o fiin"5 *au alta4 (riBul lucru *)re care H-i )oate Hndre)ta aten"ia e*te fa)tul c5 el )oate e8ercita, Hntr3un anuBit fel, )rin +Indurile -i *entiBentele *ale, o )uternic5 influen"5 a*u)ra unor fi+uri, a*u)ra altora deloc *au nuBai Hn Bic5 B5*ur54 K cate+orie de fi+uri *e Bodific5 iBediat dac5 la a)ari"ia lor conteB)latorul are +Indul' Macea*ta e*te fruBoa*5N, -i a)oi, Hn decur*ul conteB)l5rii, Bodific5 ace*t +Ind Hn urB5torul' Macea*ta e*te folo*itoareN4 L Dndeo*e;i fi+urile care )ro!in de la Binerale *au de la o;iecte artificiale au )articularitatea de a *e Bodifica *u; HnrIurirea fiec5rui +Ind, a fiec5rui *entiBent cu care conteB)latorul le HntIB)in54 Dn Bai Bic5 B5*ur5 *e Bodific5 fi+urile care core*)und )lantelor< -i Hntr3o B5*ur5 -i Bai redu*5, acelea care core*)und aniBalelor4 Ji ace*te fi+uri *unt Bo;ile -i )line de !ia"54 Dar acea*t5 Bo;ilitate )ro!ine nuBai Hn )arte de la +Indurile -i *en0a"iile oBului< )e de alt5 )arte, ea e*te )ro!ocat5 de cau0e a*u)ra c5rora oBul nu are nici o influen"54 Dnl5untrul ace*tei luBi de fi+uri, a)ar un fel de forBe care *e *u*tra+, la Hnce)ut, a)roa)e coB)let !reunei influen"e din )artea oBului4 Di*ci)olul ocult *e )oate con!in+e c5 ace*te fi+uri nu )ro!in nici de la Binerale, nici de la o;iecte artificiale -i nici de la )lante *au de la aniBale4 (entru a fi )e de)lin l5Burit, el tre;uie *5 conteB)le acuB fi+urile care -tie c5 *unt )ro!ocate de *entiBentele, )ornirile, )a*iunile, etc4 celorlal"i oaBeni4 Dar -i cu )ri!ire la ace*te fi+uri )oate con*tata c5 +Indurile -i *entiBentele *ale au o oarecare influen"5 a*u)ra lor, chiar dac5 ea e*te relati! Bic54 Dn luBea fi+urilor !a r5BIne Hntotdeauna un re*t a*u)ra c5ruia influen"a oBului e*te e8treB de redu*54 L La Hnce)utul druBului di*ci)olului ocult, ace*t re*t con*tituie o Bare )arte din ceea ce de fa)t el !ede4 A*u)ra naturii ace*tei )5r"i *e )oate l5Buri nuBai dac5 *e o;*er!5 )e sine nsui4 Afl5 acuB fi+urile )e care le )roduce el Hn*u-i4 ,eea ce el face, !rea *au dore-te, etc4 *e e8)riB5 Hn ace*te fi+uri4 K )ornire ce *e afl5 Hn el, o )oft5 )e care o are, o inten"ie )e care o nutre-te, etc4 L toate ace*tea *e e8teriori0ea05 Hn a*tfel de fi+uri4 Dntr3ade!5r, Hntre+ caracterul *5u *e iB)riB5 Hntr3o a*eBenea luBe de fi+uri4 (rin urBare, oBul )oate e8ercita )rin +Indurile -i *entiBentele *ale con-tiente o influen"5 a*u)ra tuturor fi+urilor care nu )orne*c de la el Hn*u-i< a*u)ra acelor fi+uri, Hn*5, )e care le )ro!oac5 Hn luBea *u)erioar5 )rin )ro)ria *a fiin"5, el nu Bai are nici o influen"5, du)5 ce ace*te fi+uri au fo*t create datorit5 lui4 Din cele *)u*e reie*e, de a*eBenea, c5 Hn conteB)larea *u)erioar5 interiorul oBene*c, luBea )ro)rie de )orniri, )ofte -i idei *e arat5 Hn fi+uri e+terioare, e8act a-a ca -i celelalte o;iecte -i fiin"e4 LuBea interioar5 de!ine, )entru cunoa-terea *u)erioar5, o )arte a luBii e8terioare4 A-a cuB, Hn luBea fi0ic5, ar fi Hncon2urat din toate )5r"ile de o+lin0i -i -i3ar )utea !edea iBa+inea tru)ului, tot a*tfel Hl HntIB)in5 )e oB, Hntr3o luBe *u)erioar5, fiin"a *a *ufletea*c5, ca iBa+ine o+lindit54 (e acea*t5 trea)t5 de e!olu"ie, a *o*it )entru di*ci)olul ocult BoBentul Hn care Hn!in+e ilu0ia ce )ro!ine din B5r+inirea *a )er*onal54 AcuB )oate o;*er!a ca luBe e8terioar5 ceea ce e*te Hnl5untrul )er*onalit5"ii *ale, du)5 cuB, Bai Hnainte, o;*er!a dre)t luBe e8terioar5 ceea ce ac"iona a*u)ra *iB"urilor *ale4 A*tfel Hn!a"5 tre)tat, )rin e8)erien"5, *5 *e coB)orte cu *ine a-a cuB *e coB)orta*e Bai Hnainte cu fiin"ele din 2urul lui4 Dac5 !ederea oBului *3ar de*chide Hn acea*t5 luBe *)iritual5 Hnainte de a fi Hndea2un* de )re+5tit cu )ri!ire la natura ace*tei luBi, el ar *ta, la Hnce)ut, Hn fa"a ta;lourilor caracteri0ate ale )ro)riului *5u *uflet ca Hn fa"a unei eni+Be4 7i+urile )ro)riilor *ale )orniri -i )a*iuni Hl HntIB)in5 aici Hn forBe )e care el le )erce)e ca aniBale *au, Bai rar, -i ca fi+uri oBene-ti4 ,u toate c5 fi+urile de aniBale ale ace*tei luBi nu *unt niciodat5 e8act la fel ca acelea din luBea fi0ic5, ele au totu-i o a*eB5nare !a+5 cu ace*tea4 K;*er!atorii nee8)eriBenta"i le !or confunda4 L ,Ind )5trundeB Hn acea*t5 luBe, tre;uie *5 ne Hn*u-iB un fel cu totul nou de a 2udeca4 ,5ci f5cInd a;*trac"ie de fa)tul c5 lucrurile ce a)ar"in, de fa)t, interiorului oBene*c a)ar ca luBe e8terioar5, ele Bai a)ar acuB -i ca o+lindire a ceea ce *unt cu ade!5rat4 Dac5, de )ild5, )ri!iB aici o cifr5, ea tre;uie citit5 ca o+lindire, in!er*4 De e8eB)lu, %6= Hn*eaBn5 aici, de fa)t, =6%4 K *fer5 o !edeB ca -i cuB aB fi Hn centrul ei4 (rin urBare, tre;uie *5 traduceB HntIi Hn Bod 2u*t acea*t5 conteB)lare l5untric54 Dar -i Hn*u-irile *uflete-ti ni *e arat5 ca o+lindiri4 K dorin"5 le+at5 de un lucru e8terior *e arat5 ca o fi+ur5 care Hnaintea05 *)re acela care dore-te4 (a*iunile, care H-i au *ediul Hn natura inferioar5 a oBului, )ot lua forBe de aniBale *au forBe a*eB5n5toare, care *e n5)u*te*c a*u)ra oBului4 Dn realitate, ace*te )a*iuni tind Hn afar5< ele H-i caut5 o;iectul *ati*facerii Hn luBea e8terioar54 Dar acea*t5 c5utare Hn afar5 *e arat5 Hn o lindire ca un atac Hndre)tat HB)otri!a )urt5torului acelei )a*iuni4 Dac5 Hnainte de a *e ridica la conteB)larea *u)erioar5, di*ci)olul ocult a Hn!5"at *53-i cunoa*c5 Hn*u-irile )rintr3 o autoo;*er!are t5cut5 -i o;iecti!5, atunci, Hn cli)a Hn care interiorul *5u i *e Hnf5"i-ea05 ca iBa+ine e8terioar5, !a afla )uterea -i cura2ul de a *e coB)orta 2u*t fa"5 de ceea ce conteB)l54 KaBenii care nu3-i cuno*c Hndea2un* )ro)riul lor interior )rintr3o a*eBenea autoe8aBinare, nu *e !or recunoa-te Hn iBa+inile )ro)riei lor o+lindiri, -i !or con*idera a)oi ace*te iBa+ini dre)t realit5"i *tr5ine de fiin"a lor4 (ri!ind, ei chiar *e !or Hnfrico-a -i,

ne)utInd *u)orta )ri!eli-tea, H-i !or 0ice c5 totul nu e*te decIt un )rodu* al fante0iei, care nu )oate duce la niBic4 Dn aBIndou5 ca0urile, )rin atin+erea )reBatur5 a unei anuBite tre)te de e!olu"ie, oBul *3ar a-e0a *in+ur, Hn Bod fatal, Hn calea de0!olt5rii *ale *u)erioare4 (entru a )5trunde Hn doBeniile *u)erioare, e*te a;*olut nece*ar ca di*ci)olul ocult *5 treac5 )rin conteB)larea *)iritual5 a )ro)riului *5u *uflet4 ,5ci Hn )ro)ria lui *ine are el acel eleBent *)iritual3*uflete*c )e care Hl )oate 2udeca cel Bai ;ine4 Dac5 -i3a Hn*u-it Bai HntIi Hn luBea fi0ic5 o cunoa-tere teBeinic5 de*)re )er*onalitatea *a, atunci cInd ima inea ace*tei )er*onalit5"i Hl !a HntIB)ina )entru ntia dat Hn luBile *u)erioare, el le !a )utea coB)ara )e aB;ele4 El )oate coB)ara cele *u)erioare cu ce!a ce Hi e*te cuno*cut, -i )oate )orni a*tfel de la o teBelie *olid54 DiB)otri!5, dac5 l3ar Bai HntIB)ina Bulte alte fiin"e *)irituale, el nu ar )utea *53-i forBe0e, la Hnce)ut, nici o idee )reci*5 de*)re )articularit5"ile -i natura lor4 Ar *iB"i curInd cuB )ierde )5BIntul de *u; )icioare4 De aceea, nu *e )oate *u;linia Hndea2un* fa)tul c5 druBul *i+ur *)re luBile *u)erioare e*te acela care )orne-te de la cunoa-terea -i e!aluarea teBeinic5 a )ro)riei fiin"e4 A-adar oBul HntIlne-te Bai HntIi, )e druBul *5u *)re luBile *u)erioare, ima ini *)irituale4 ,5ci realitatea care core*)unde ace*tor iBa+ini *e afl5 chiar n el nsui4 Di*ci)olul ocult tre;uie *5 fie Hndea2un* de Batur )entru ca, )e acea*t5 )riB5 trea)t5 de de0!oltare, *5 nu )retind5 realit5"i +ro*iere, ci *5 *e *tr5duia*c5 *5 )ri!ea*c5 iBa+inile ca fiind realitatea 2u*t54 Dar nluntrul ace*tei luBi de iBa+ini !a Hn!5"a Hn curInd *5 cunoa*c5 ce!a nou4 0inea sa in!erioar e*te )re0ent5 Hn fa"a lui nuBai ca iBa+ine o+lindit5< Hn Bi2locul ace*tei iBa+ini o+lindite, a)are Hn*5 realitatea ade!5rat5 a sinei superioare4 Din iBa+inea )er*onalit5"ii inferioare *e ridic5 -i de!ine !i0i;il5 fi+ura Eului *)iritual4 Ji a;ia de la acea*ta din urB5 *e "e* firele c5tre alte realit5"i *)irituale *u)erioare4 AcuB a *o*it tiB)ul cInd tre;uie folo*it5 floarea de lotu* cu dou5 )etale din re+iunea ochilor4 ,Ind ea Hnce)e *5 *e rotea*c5, oBul do;Inde-te facultatea de a3-i )une Eul *u)erior Hn le+5tur5 cu entit5"ile *)irituale *u)erioare4 ,uren"ii care )orne*c de la acea*t5 floare de lotu* *e Bi-c5 Hn a-a fel *)re realit5"ile *u)erioare, HncIt Bi-c5rile core*)un05toare Hi *unt )e de)lin con-tiente oBului4 L A-a cuB luBina face !i0i;ile ochiului o;iectele fi0ice, tot a*tfel ace-ti curen"i fac !i0i;ile fiin"ele *)irituale ale luBilor *u)erioare4 (rin adIncirea Hn ideile care H-i au ori+inea Hn -tiin"a *)iritului, Hn re)re0ent5rile care con"in ade!5ruri fundaBentale, di*ci)olul Hn!a"5 *5 )un5 Hn Bi-care -i *5 diri2e0e curen"ii florii de lotu* din re+iunea ochilor4 (e acea*t5 trea)t5 a e!olu"iei *e arat5 Hn Bod cu totul deo*e;it !aloarea for"ei de 2udecat5 *5n5toa*5, di*ci)linarea clar5, lo+ic5, a +Indirii4 Tre;uie doar *5 ne +IndiB c5 Eul *u)erior, care )In5 atunci dorBita Hn oB ca +erBene, incon-tient, *e na-te acuB la o e8i*ten"5 con-tient54 Nu e !or;a doar de o na-tere *iB;olic5, ci a!eB de a face cu o natere Hn luBea *)iritual5 Hn ade!5ratul Hn"ele* al cu!Intului4 Ji fiin"a care *e na-te, Eul *u)erior, )entru ca ea *5 fie !ia;il5, tre;uie *5 !in5 )e luBe cu toate or+anele -i a)titudinile nece*are4 A-a cuB natura tre;uie *5 ai;5 +ri25 ca un co)il *5 !in5 )e luBe cu urechi -i cu ochi ;ine forBa"i, tot a-a le+ile e!olu"iei )er*onale ale unui oB tre;uie *5 )oarte de +ri25 ca *inea *a *u)erioar5 *5 intre Hn e8i*ten"5 Hn0e*trat5 cu facult5"ile nece*are4 Ji ace*te le+i, care *e Hn+ri2e*c de de0!oltarea or+anelor *u)erioare ale *)iritului Hn*u-i, nu *unt altele decIt le+ile *5n5toa*e ale ra"iunii -i ale Boralei din luBea fi0ic54 A-a cuB *e de0!olt5 co)ilul Hn *Inul BaBei, tot a-a *e de0!olt5 oBul *)iritual Hn *inea fi0ic54 S5n5tatea co)ilului atIrn5 de ac"iunea norBal5 a le+ilor naturii Hn *Inul Batern4 S5n5tatea oBului *)iritual e*te condi"ionat5 Hn acela-i fel de le+ile Hn"ele+erii o;i-nuite -i de ra"iunea acti!5 Hn !ia"a fi0ic54 ,ine nu tr5ie-te -i nu +Inde-te *5n5to* Hn luBea fi0ic5, nu )oate de0!olta o Sine *u)erioar5 *5n5toa*54 Gia"a tr5it5 Hn conforBitate cu le+ile naturii -i ale ra"iunii e*te teBelia oric5rei ade!5rate e!olu"ii *)irituale4 A-a cuB co)ilul tr5ie-te de2a Hn )Intecele BaBei Hn conforBitate cu for"ele naturii, )e care le !a )erce)e du)5 na-tere cu or+anele *ale *en0oriale, tot a-a tr5ie-te Sinea *u)erioar5 a oBului du)5 le+ile luBii *)irituale Hnc5 Hn decur*ul e8i*ten"ei fi0ice4 Ji a-a cuB co)ilul H-i a*iBilea05 ener+iile core*)un05toare dintr3un *iB"5BInt !ital o;*cur, tot a-a H-i )oate Hn*u-i oBul for"ele luBii *)irituale Hnainte de a *e na-te Sinea *a *u)erioar54 Da, el tre;uie *5 fac5 acea*ta, dac5 !rea ca Sinea *u)erioar5 *5 !in5 Hn luBe ca o fiin"5 de)lin de0!oltat54 Nu ar fi 2u*t dac5 cine!a ar *)une' nu )ot )riBi Hn!5"5turile -tiin"ei *)irituale Hnainte de a !edea eu Hn*uBi realit5"ile *u)ra*en*i;ile4 ,5ci f5r5 o adIncire Hn cercetarea *)iritual5, el nu )oate nicidecuB a2un+e la ade!5rata cunoa-tere *u)erioar54 Ar fi atunci Hn *itua"ia co)ilului din )Intecele BaBei care ar refu0a *5 utili0e0e for"ele ce Hi !in )rin BaB5, -i ar !rea *5 a-te)te )In5 ce -i le !a )rocura el Hn*u-i4 A-a cuB eB;rionul afl5 )rin in*tinctul *5u !ital 2u*te"ea celor ce i *e ofer5, tot a-a afl5 ade!5rul Hn!5"5turilor -tiin"ei *)irituale oBul care nu a a2un* Hnc5 la !ederea *u)erioar54 E8i*t5 o Hn"ele+ere a ace*tor Hn!5"5turi, care *e HnteBeia05 )e *entiBentul )entru ade!5r -i )e o ra"iune clar5, *5n5toa*5, Bultilateral5, Hn"ele+ere )e care oBul o )oate a!ea chiar dac5 nu !ede Hnc5 realit5"ile *)irituale4 KBul tre;uie *5 Hn!e"e Bai HntIi cuno-tin"ele Bi*tice -i *5 *e )re+5tea*c5, tocBai )rin acea*t5 a*iBilare de cuno-tin"e, )entru conteB)lare4 1n oB care ar a2un+e la conteB)larea *)iritual5 Hnainte de a3-i fi Hn*u-it, Hn ace*t fel, Hn!5"5turile -tiin"ei *)irituale, *3ar a*eB5na unui

co)il care *3ar na-te cu ochi -i cu urechi, dar f5r5 creier4 Dnaintea lui *3ar Hntinde Hntrea+a luBe de culori -i de *unete Hn*5 el ar fi coB)let de0orientat4 Deci, ceea ce oBul Hn"ele+ea Bai Hnainte a2utat de *entiBentul *5u )entru ade!5r, de intelectul -i ra"iunea *a, de!ine tr5ire )er*onal5 )e trea)ta de*cri*5 a di*ci)olatului ocult4 AcuB are o cunoa-tere neBi2locit5 a Sinei *ale *u)erioare4 Ji afl5 c5 acea*t5 Sine *u)erioar5 *t5 Hn le+5tur5 cu fiin"ele *)irituale de ordin *u)erior -i forBea05 o unitate cu ele4 El !ede, a-adar, c5 *inea inferioar5 H-i are ori+inea Hntr3o luBe *u)erioar54 Ji acuB i *e arat5 c5 natura *a *u)erioar5 *u)ra!ie"uie-te celei inferioare4 De aici Hnainte )oate deo*e;i el Hn*u-i natura *a !reBelnic5 de cea dura;il54 Acea*ta nu Hn*eaBn5 niBic altce!a decIt c5 a2un+e *5 Hn"elea+5 )rin )ro)rie conteB)lare Hn!5"5tura de*)re Hntru)area OHncarnareaP Sinei *u)erioare Hn Sinea inferioar54 AcuB Hi e*te clar c5 el e*te inte+rat unei ordini *)irituale *u)erioare, c5 Hn*u-irile *ale, de*tinele *ale, *unt cau0ate de acea*t5 ordine4 El Hn!a"5 *5 cunoa*c5 le ea $ieii sale, KarBa4 Recunoa-te c5 Sinea lui inferioar5, a-a cuB H-i con*tituie ea e8i*ten"a )re0ent5, e*te nuBai una din forBele )e care le )oate HB;r5ca fiin"a *a *u)erioar54 Ji !ede Hnaintea *a )o*i;ilitatea de a lucra a*u)ra lui din Sinea *u)erioar5, )entru ca *5 de!in5 din ce Hn ce Bai de*5!Ir-it4 De aici Hnainte el e*te Hn *tare *5 Hn"elea+5 -i Barile deo*e;iri dintre oaBeni, Hn ce )ri!e-te +radul lor de )erfec"iune4 Gede c5 e8i*t5 oaBeni care Hi *unt *u)eriori, oaBeni care au atin* de2a tre)tele )e care el tre;uie *5 le urce4 Recunoa-te c5 Hn!5"5turile -i fa)tele unor a*eBenea oaBeni H-i au ori+inea Hn in*)ira"ii !enite dintr3o luBe *u)erioar54 Acea*ta o datorea05 )riBei *ale )ri!iri Hn luBea *u)erioar54 ,eea ce nuBiB MBari ini"ia"i ai oBeniriiN, Hnce) acuB *5 de!in5, )entru el, realitate4 Ace*tea *unt darurile )e care di*ci)olul le datorea05 ace*tei tre)te a e!olu"iei *ale' )5trunderea Hn Bi*terele Sinei *u)erioare, Hn Hn!5"5tura de*)re Hntru)area *au Hncarnarea ace*tei Sine *u)erioare Hntr3una inferioar5< Hn le+ea du)5 care !ia"a Hn luBea fi0ic5 *e re+leBentea05 conforB cau0alit5"ii *)irituale L le+ea KarBei L -i, Hn *fIr-it, Hn e8i*ten"a Barilor ini"ia"i4 De aceea, de*)re un di*ci)ol, care a atin* acea*t5 trea)t5, *e *)une c5 i3a di*)5rut cu de*5!Ir-ire ndoiala4 Dac5 Bai Hnainte a )utut *53-i Hn*u-ea*c5 o credin"5 cl5dit5 )e teBelii ra"ionale -i )e o +Indire *5n5toa*5, Hn locul ace*tei credin"e a)are acuB cunoa-terea de)lin5 -i Hn"ele+erea conteB)lati!5 care nu Bai )oate fi clintit5 de niBic4 Reli+iile au dat Hn cereBoniile, *acraBentele -i riturile lor iBa+ini e8terior !i0i;ile ale anuBitor fenoBene -i fiin"e *)irituale *u)erioare4 NuBai cine nu a )5trun* Hn adIncurile Barilor reli+ii, le )oate ne*ocoti4 Dar acela care )ri!e-te el Hn*u-i Hn realitatea *)iritual5, !a Hn"ele+e -i Barea Hn*eBn5tate a *lu2;elor reli+ioa*e e8terior !i0i;ile4 Atunci, )entru el, *er!iciul reli+io* de!ine o iBa+ine a coBunic5rii *ale cu luBea *)iritual5 *u)raordonat54 GedeB a*tfel Hn ce fel a de!enit di*ci)olul ocult Hntr3ade!5r un oB nou )rin atin+erea ace*tei tre)te4 Tre)tat *e )oate Baturi0a Hn a-a B5*ur5, HncIt *5 diri2e0e, )rin curen"ii cor)ului *5u eteric, eleBentul *u)erior al !ie"ii -i *5 do;Indea*c5, )rin acea*ta, o Hnalt5 li;ertate fa"5 de cor)ul *5u fi0ic4 MODIFIC RI 4N 5IAA DE 5IS A DISCIPOLULUI OCULT 1n *eBn c5 di*ci)olul a a2un* )e trea)ta de e!olu"ie de*cri*5 Hn ca)itolul )recedent, *au c5 o !a atin+e Hn curInd, Hl con*tituie Bodificarea ce *e )roduce Hn !i*ele *ale4 Dnainte !i*ele *ale erau haotice -i ar;itrare4 AcuB ele Hnce) *5 ai;5 un caracter re+ulat4 IBa+inile lor ca)5t5 o Hnl5n"uire )lin5 de *en*, la fel ca re)re0ent5rile !ie"ii cotidiene4 (uteB de*lu-i Hn ele le+i, cau0e -i efecte4 Ji con"inutul lor *e Bodific54 Dac5 Bai Hnainte nu erau )erce)ute Hn !i* decIt ecouri din !ia"a 0ilnic5, iB)re*ii BetaBorfo0ate ale luBii Hncon2ur5toare *au *t5ri ale )ro)riului cor), acuB a)ar iBa+ini dintr3o luBe necuno*cut5 Bai Hnainte4 7ire-te c5 la Hnce)ut *e Ben"ine caracterul eneral al !ie"ii de !i*, Hn B5*ura Hn care !i*ul *e deo*e;e-te de re)re0ent5rile *t5rii de !e+he )rin aceea c5 ne Hnf5"i-ea05 simbolic ceea ce !rea el *5 e8)riBe4 1nui cercet5tor atent al !ie"ii de !i* nu3i )oate *c5)a ace*t caracter de *iB;ol4 Gi*5B, de )ild5, c5 aB )rin* un aniBal hido* -i c5 a!eB o *en0a"ie ne)l5cut5 Hn BIn54 Ne tre0iB -i o;*er!5B c5 aB a)ucat *trIn* Hn BIn5 un col" al )la)uBei4 A-adar, )erce)"ia nu *e e8)riB5 Hn Bod direct, ci )rin *iB;olul de*cri*4 L Sau !i*5B c5 fu+iB de un urB5ritor -i ne cu)rinde frica4 Tre0indu3ne, con*tat5B c5 Hn tiB)ul *oBnului aB a!ut )al)ita"ii4 StoBacul Hnc5rcat cu BInc5ruri +reu de di+erat )ro!oac5 iBa+ini de !i* nelini-titoare4 ,hiar fenoBenele din )rea2Ba oBului care doarBe *e o+linde*c Hn !i* ca *iB;oluri4 C5taia unui cea*ornic )oate )ro!oca iBa+inea unei tru)e care B5r-5luie-te Hn ;5taia to;ei4 1n *caun care cade )oate fi, Hn !i*, )rile2ul unei Hntre+i draBe, Hn care 0+oBotul c5derii *e o+linde-te ca HB)u-c5tur5, etc4 L Ace*t Bod *iB;olic de e8)riBare e*te )ro)riu !i*ului ordonat al oBului la care Hnce)e *5 *e de0!olte cor)ul eteric4 El Hncetea05 Hn*5 a Bai o+lindi doar fa)tele aB;ian"ei fi0ice *au ale )ro)riului *5u cor) *en0orial4 A-a cuB !i*ele care H-i datorea05 ori+inea ace*tor lucruri de!in re+ulate, tot a*tfel *e aBe*tec5 Hn ele -i iBa+ini de !i* care *unt e8)re*ia o;iectelor -i ra)orturilor dintr3o alt5 luBe4 Aici *e fac, )entru )riBa dat5, e8)erien"e inacce*i;ile con-tien"ei de

!e+he cotidiene4 L Dn nici un ca0 *5 nu *e cread5 c5 un ade!5rat Bi*tic face, din lucrurile )e care le tr5ie-te Hn !i*, teBelia unor coBunic5ri hot5rItoare de*)re luBea *u)erioar54 Ace*te tr5iri de !i* tre;uie con*iderate nuBai ca )riBe indicii ale unei de0!olt5ri *u)erioare4 L ,a o nou5 con*ecin"5, a)are Hn curInd fa)tul c5 iBa+inile de !i* ale di*ci)olului ocult nu *e Bai *u*tra+, ca Hnainte, de *u; controlul ra"iunii *ale, ci acea*ta le ordonea05, le cu)rinde cu )ri!irea Hntr3o anuBit5 ordine, a-a cuB face cu re)re0ent5rile -i *en0a"iile con-tien"ei de !e+he4 Deo*e;irea dintre con-tien"a de !i* -i acea*t5 *tare de !e+he di*)are din ce Hn ce Bai Bult4 Dn !ia"a de !i*, cel ce !i*ea05 e*te trea0 Hn Hntre+ul Hn"ele* al cu!Intului< a*ta Hn*eaBn5 c5 *e *iBte *t5)Inul -i conduc5torul re)re0ent5rilor *ale iBa+inati!e4 Dn tiB) ce !i*ea05, oBul *e +5*e-te Hntr3ade!5r Hntr3o luBe diferit5 de aceea a *iB"urilor *ale fi0ice4 NuBai c5 oBul cu or+anele *)irituale nede0!oltate nu3-i )oate face alte re)re0ent5ri de*)re acea*t5 luBe, decIt re)re0ent5rile confu0e )e care le3aB caracteri0at4 Ea e8i*t5 )entru el doar a-a cuB ar e8i*ta luBea *en*i;il5 )entru o fiin"5 care are nuBai )riBele rudiBente ale ochilor4 De aceea oBul nu )oate !edea Hn acea*t5 luBe niBic altce!a decIt iBita"ii -i o+lindiri ale !ie"ii o;i-nuite4 El le )oate !edea Hn !i* deoarece *ufletul *5u iB)riB5, ca iBa+ini, )erce)"iile din tiB)ul 0ilei, Hn *u;*tan"a din care *e coB)une cealalt5 luBe4 Tre;uie *5 ne d5B *eaBa c5, al5turi de !ia"a con-tient5 de )e*te 0i, oBul duce Hn aBintita luBe -i o a doua !ia"5, incon-tient54 El +ra!ea05 Hn acea*t5 luBe, Hn iBa+ini, tot ceea ce )erce)e -i +Inde-te4 Ace*te iBa+ini )ot fi !50ute nuBai dac5 *3au de0!oltat florile de lotu*4 7iecare oB are anuBite rudiBente ale florilor de lotu*4 Dn decur*ul con-tien"ei de 0i oBul nu )oate )erce)e cu ele niBic, deoarece iB)re*iile )e care le )riBe-te *unt e8treB de *la;e4 Moti!ul e*te a*eB5n5tor aceluia )entru care nu !edeB *telele Hn tiB)ul 0ilei4 Ele nu )ot fi )erce)ute din cau0a ac"iunii )uternice a luBinii *oarelui4 A*tfel, *la;ele iB)re*ii *)irituale nu ie* Hn e!iden"5 din cau0a )uternicelor iB)re*ii ale *iB"urilor fi0ice4 Dar cInd, Hn *oBn, )or"ile *iB"urilor e8terioare *unt Hnchi*e, ace*te iB)re*ii Hnce) *5 *e luBine0e confu04 Iar cel ce !i*ea05 )erce)e e8)erien"ele f5cute Hntr3o alt5 luBe4 Dar, )recuB aB *)u*, la Hnce)ut ace*te e8)erien"e nu *unt altce!a decIt ceea ce re)re0ent5rile le+ate de *iB"urile fi0ice au +ra!at Hn luBea *)iritual54 L NuBai florile de lotu* de0!oltate Hn+5duie *5 fie Hn*cri*e Hn luBea *u)ra*en*i;il5 Banife*t5rile care nu a)ar"in luBii fi0ice4 Iar )rin cor)ul eteric de0!oltat ia na-tere o cunoa-tere de)lin5 a ace*tor Hnti)5riri care )ro!in din alte luBi4 L ,u acea*ta a Hnce)ut coBunicarea oBului cu o nou5 luBe4 Ji acuB, )rin HndruB5rile di*ci)linei oculte, oBul tre;uie *5 a2un+5 la un du;lu re0ultat4 Dn )riBul rInd, tre;uie *5 )oat5 re"ine Hn Hntre+iBe o;*er!a"iile f5cute Hn !i*, a-a cuB le re"ine )e cele f5cute Hn *tarea de !e+he4 Dac5 a atin* ace*t )unct, el e*te HndruBat *5 fac5 acelea-i o;*er!a"ii -i Hn decur*ul *t5rii de !e+he o;i-nuite4 Aten"ia *a a*u)ra iB)re*iilor *)irituale !a fi )ur -i *iB)lu a*tfel diri2at5, HncIt *5 nu Bai fie ne!oie ca ace*tea *5 di*)ar5 Hn fa"a iB)re*iilor fi0ice, ci *5 le )oat5 a!ea Hntotdeauna alturi -i HB)reun5 cu iB)re*iile fi0ice4 Dac5 di*ci)olul ocult a do;Indit acea*t5 facultate, atunci a)are Hn fa"a ochilor *5i *)irituali o )arte din ta;loul de*cri* Hn ca)itolul )recedent4 De acuB Hnainte el )oate )erce)e ceea ce e8i*t5 Hn luBea *)iritual5 dre)t cau05 a lucrurilor -i fenoBenelor fi0ice4 Dnainte de toate, )oate recunoa-te, Hn acea*t5 luBe, Sinea *a *u)erioar54 L 1rB5toarea lui *arcin5 e*te aceea de a cre-te, Hn acea*t5 Sine *u)erioar5, adic5 *5 o con*idere Hntr3ade!5r ca )e ade!5rata *a fiin"5 -i *5 *e coB)orte ca atare4 El do;Inde-te acuB din ce Hn ce Bai Bult o re)re0entare -i un *entiBent !iu c5 tru)ul *5u fi0ic -i ceea ce a nuBit Bai Hnainte MEulN *5u, nu *unt Bai Bult decIt o unealt5 a Eului *u)erior4 El do;Inde-te fa"5 de *inea lui inferioar5 *entiBentul )e care oBul liBitat la luBea *iB"urilor Hl are fa"5 de o unealt5 *au fa"5 de un !ehicul de care *e *er!e-te4 A-a cuB ace*ta nu *ocote-te c5ru"a cu care c5l5tore-te ca MEulN *5u, chiar dac5 0ice Meu c5l5tore*cN *au Meu Ber+N, tot a-a -i oBul e!oluat, cInd *)une Meu intru Hn ca*5N, are )ro)riu 0i* re)re0entarea' Meu HBi duc tru)ul Hn ca*5N4 Dar acea*ta tre;uie *5 fie )entru el o no"iune atIt de natural5, HncIt *5 nu )iard5 nici o cli)5 terenul *olid al luBii fi0ice de *u; )icioare, -i niciodat5 *5 nu a)ar5 Hn el un *entiBent de Hn*tr5inare fa"5 de luBea *iB"urilor4 (entru ca di*ci)olul ocult *5 nu de!in5 un !i*5tor *au un fanta*t, el tre;uie *5 nu3-i *5r5cea*c5 !ia"a Hn luBea fi0ic5 datorit5 con-tien"ei *u)erioare, ci *5 -i3 o HB;o+5"ea*c5, a-a cuB -i3o HB;o+5"e-te oBul care, )entru a face o c5l5torie, *e folo*e-te de un tren, Hn loc de )icioarele *ale4 Du)5 ce di*ci)olul a a2un* la o a*eBenea !ia"5 Hn Eul *5u *u)erior, atunci, *au Bai ;ine 0i* de2a Hn decur*ul Hn*u-irii con-tien"ei *u)erioare, el H-i d5 *eaBa cuB )oate *5 tre0ea*c5 la e8i*ten"5 for"a de )erce)"ie *)iritual5 Hn or+anul forBat Hn re+iunea iniBii, -i *5 o )oat5 diri2a )rin curen"ii de*cri-i Hn ca)itolele )recedente4 Acea*t5 for"5 de )erce)"ie e*te un eleBent de o *u;*tan"ialitate *u)erioar5, care )orne-te din or+anul aBintit -i, Hntr3o fruBu*e"e *tr5lucitoare, *e re!ar*5 )rin florile de lotu* Hn Bi-care cIt -i )rin alte canale ale cor)ului eteric de0!oltat4 De aici radia05 Hn afar5, Hn luBea *)iritual5 Hncon2ur5toare, -i o face *)iritual !i0i;il5, a-a cuB luBina *olar5 care cade din afar5 a*u)ra o;iectelor, le face fi0ic !i0i;ile4 Modul cuB *e )roduce acea*t5 for"a de )erce)"ie Hn or+anul iniBii )oate fi Hn"ele* nuBai tre)tat, doar Hn decur*ul de0!olt5rii ace*tui or+an4

LuBea *)iritual5, cu realit5"ile -i fiin"ele ei, de!ine clar )erce)ti;il5 a;ia )entru oBul care )oate Hndre)ta, )rin cor)ul *5u eteric, or+anul de )erce)"ie de*cri* Bai Hnainte -i *)re luBea e8terioar5 )entru a luBina cu el lucrurile4 L De aici *e !ede c5 o con-tien"5 de)lin5 de*)re un o;iect al luBii *)irituale *e )oate na-te nuBai cu condi"ia ca oBul Hn*u-i *5 Hndre)te luBina *)iritual5 a*u)ra ace*tuia4 Dn realitate, MEulN care )roduce ace*t or+an de )erce)"ie nu locuie-te de fa)t Hn cor)ul fi0ic al oBului, ci, du)5 cuB aB ar5tat, Hn afara ace*tuia4 Kr+anul iniBii e*te nuBai locul Hn care oBul a)rinde, din afar5, ace*t or+an *)iritual al luBinii4 Dac5 nu l3ar a)rinde aici, ci Hntr3un alt loc, atunci )erce)"iile *)irituale Bi2locite de el n3ar a!ea nici o le+5tur5 cu luBea fi0ic54 Dar oBul e*te cheBat *5 ra)orte0e toate realit5"ile *)irituale *u)erioare tocBai la luBea fi0ic5 -i *5 le la*e *5 ac"ione0e )rin el Hn acea*ta4 TocBai or+anul iniBii e*te acela )rin care Eul *u)erior face din Sinea *en0orial5 in*truBentul *5u -i tot )rin or+anul iniBii o diri2ea054 IB)re*ia )e care oBul e!oluat o are fa"5 de realit5"ile luBii *)irituale e*te alta decIt cea )e care o are oBul *iB"urilor fa"5 de luBea fi0ic54 1ltiBul *e *iBte Hntr3un anuBit loc Hn luBea fi0ic5, iar o;iectele )erce)ute *unt )entru el MHn afar5N4 KBul e!oluat *)iritual, diB)otri!5, *e *iBte ca unit cu o;iectul *)iritual al )erce)"iei *ale, ca MHn interiorulN ace*tuia4 De fa)t, el )ere+rinea05 din loc Hn loc Hn *)a"iul *)iritual4 De aceea, Hn liB;a2ul -tiin"ei *ecrete, el e*te nuBit -i M)ere+rinN4 La Hnce)ut el nu e*te nic5ieri aca*54 L Dar dac5 ar r5BIne nuBai la ace*t )ere+rina2, el nu ar )utea deterBina Hn Bod real nici un o;iect Hn *)a"iul *)iritual4 A-a cuB deterBin5B Hn *)a"iul fi0ic un o;iect *au un loc, )ornind de la un anuBit )unct, tot a-a tre;uie *5 )roced5B -i Hn cealalt5 luBe Hn care aB a2un*4 Ji aici tre;uie *5 ne c5ut5B unde!a un loc )e care, Hn )riBul rInd, *5 Hl e8aBin5B a;*olut )reci*, -i )e care *5 Hl lu5B Hn Bod *)iritual Hn )o*e*ie *)iritual4 Dn ace*t loc tre;uie *5 ne HnteBeieB o )atrie *)iritual5, iar a)oi toate celelalte *5 le ra)ort5B la acea*t5 )atrie *)iritual54 ,hiar -i oBul care tr5ie-te Hn luBea fi0ic5, !ede toate lucrurile Hn func"ie de )atria *a fi0ic54 1n ;erline0, f5r5 *5 !rea, de*crie Londra altfel decIt un )ari0ian4 Dar cu toate ace*tea, Hn ca0ul )atriei *)irituale lucrurile *e )re0int5 altfel decIt Hn ca0ul )atriei fi0ice4 Dn cea din urB5 ne3aB n5*cut f5r5 contri;u"ia noa*tr5, Hn ea aB )reluat in*tincti!, Hn decur*ul tinere"ii, o *erie de re)re0ent5ri care, Hn continuare, f5r5 !oia noa*tr5, ne Hnf5"i-ea05 lucrurile Hntr3o anuBit5 luBin54 (atria *)iritual5 Hn*5 ne3aB forBat3o noi Hn-ine, cu de)lin5 con-tien"54 De aceea, )ornind de la ea, !oB a)recia totul Hn de)lin5 -i luBinoa*5 li;ertate4 L A3"i cl5di o )atrie *)iritual5, *e nuBe-te Hn liB;a -tiin"ei *)irituale Ma3"i con*trui un ad5)o*tN4 (e acea*t5 trea)t5, conteB)larea *)iritual5 *e e8tinde, la Hnce)ut, a*u)ra iBa+inilor *)irituale coB)leBentare luBii fi0ice, Hn B5*ura Hn care ace*te iBa+ini *e +5*e*c Hn a-a nuBita luBe a*tral54 Dn acea*t5 luBe *e afl5 tot ce e*te de aceea-i e*en"5 cu in*tinctele, *entiBentele, )oftele -i )a*iunile oBene-ti4 ,5ci tuturor lucrurilor *en*i;ile care Hl Hncon2oar5 )e oB le a)ar"in -i for"e Hnrudite cu for"ele oBului4 1n cri*tal, de )ild5, e*te turnat Hn forBa *a de c5tre for"e care *e Hnf5"i-ea05 conteB)l5rii *u)erioare a*eBenea unui in*tinct ce ac"ionea05 Hn oB4 (rin for"e a*eB5n5toare e*te condu*5 *e!a )rin !a*ele )lantei, *e de0!olt5 florile -i *e de*chid ca)*ulele cu *eBin"e4 Toate ace*te for"e ca)5t5 forB5 -i culoare )entru or+anele de )erce)"ie *)iritual5 de0!oltate, tot a-a cuB o;iectele luBii fi0ice au forB5 -i culoare )entru ochiul fi0ic4 (e trea)ta de*cri*5 a de0!olt5rii *ale, di*ci)olul ocult !ede nu nuBai cri*talul, )lanta, ci -i for"ele *)irituale de*cri*e4 Iar in*tinctele aniBalice -i oBene-ti le !ede nu nuBai )rin e8teriori05rile fi0ice, !itale, ale )urt5torilor lor, ci -i neBi2locit, ca o;iecte, a-a cuB !ede Hn luBea fi0ic5 Be*ele -i *caunele4 Dntrea+a luBe de in*tincte, )orniri, dorin"e, )a*iuni ale unui aniBal *au ale unui oB forBea05 norul a*tral Hn care e*te Hn!5luit5 fiin"a, forBea05 aura ei4 Mai de)arte, )e acea*t5 trea)t5 a e!olu"iei *ale, clar!505torul )erce)e -i lucruri care *e *u*tra+ Hn Hntre+iBe *au a)roa)e Hn Hntre+iBe conteB)l5rii *en*i;ile4 De )ild5, el )oate o;*er!a diferen"a a*tral5 dintre un *)a"iu care e*te ocu)at Hn ;un5 )arte de oaBeni cu o Bentalitate inferioar5, -i unul Hn care *e afl5 )er*oane cu o Bentalitate *u)erioar54 Dntr3un *)ital nu nuBai atBo*fera fi0ic5, ci -i atBo*fera *)iritual5 e*te alta decIt Hntr3o *al5 de dan*4 1n ora- coBercial are o alt5 atBo*fer5 a*tral5 decIt un centru uni!er*itar4 La Hnce)ut, facultatea de )erce)"ie a oBului de!enit clar!505tor !a fi *la; de0!oltat5 )entru *e*i0area unor a*eBenea lucruri4 Mai HntIi ea *e !a ra)orta la realit5"ile a*trale aBintite, a-a cuB *e ra)ortea05 con-tien"a de !i* a oBului fi0ic la con-tien"a de !e+he4 Dar tre)tat el *e !a tre0i coB)let -i )e acea*t5 trea)t54 Reali0area cea Bai Hnalt5 a clar!505torului care a a2un* la +radul de !edere de*cri*, e*te aceea Hn care i *e arat5 efectul coB)leBentar a*tral al in*tinctelor -i )oftelor aniBale -i oBene-ti4 K ac"iune )lin5 de dra+o*te )re0int5 alt5 iBa+ine a*tral5 Hn*o"itoare decIt ac"iunea care )orne-te din ur54 (ofta a;*urd5, )e lIn+5 ea Hn*5-i, Bai )re0int5 -i o contra3iBa+ine a*tral5 urIt5, iar *iB"ul Hndre)tat *)re lucruri Hnalte, diB)otri!5, una fruBoa*54 Ace*te contra3iBa+ini nu )ot fi !50ute decIt *la; Hn tiB)ul !ie"ii fi0ice a oBului4 ,5ci t5ria lor e*te diBinuat5 de !ia"a Hn luBea fi0ic54 K dorin"5 du)5 un o;iect, de )ild5, )roduce o a*tfel de o+lindire, Hn afar5 de aceea *u; care acea*t5 dorin"5 a)are Hn luBea a*tral54 Dac5 dorin"a e*te Hn*5 *ati*f5cut5 )rin do;Indirea o;iectului fi0ic, *au dac5 e8i*t5 cel )u"in )o*i;ilitatea unei a*eBenea *ati*faceri, atunci iBa+inea coB)leBentar5 !a fi nuBai o a)ari"ie foarte *la;54 Ea !a a2un+e la de)lina Banife*tare a;ia du)5 Boartea oBului, cInd *ufletul, )otri!it naturii *ale, !a Bai nutri, Hn Bod nece*ar, o a*tfel de dorin"5, dar )e care nu -i3o !a Bai )utea *ati*face, fiindc5 Hi !a li)*i atIt o;iectul cIt -i or+anul fi0ic nece*ar *ati*facerii acelei dorin"e4 KBul cu )redi*)o0i"ii *en0oriale !a

a!ea -i du)5 Boarte, de )ild5, )ofte de a *a!ura )l5cerile +u*tati!e4 AcuB Hn*5 Hi li)*e-te )o*i;ilitatea *ati*facerii fiindc5 nu Bai are or+anul +u*tati!4 1rBarea e*te c5 dorin"a )roduce o iBa+ine3re)lic5 deo*e;it de !iolent5, de care *ufletul e*te atunci chinuit4 Ace*te e8)erien"e de du)5 Boarte, )rile2uite de iBa+inile3coB)leBentare ale naturii *uflete-ti inferioare, *e nuBe*c tr5iri Hn HB)5r5"ia *ufletelor, Bai ale* Hn re+iunea )oftelor4 Ele di*)ar a;ia du)5 ce *ufletul *3a )urificat de toate )oftele care *unt Hndre)tate *)re luBea fi0ic54 A;ia du)5 aceea *e Hnal"5 *ufletul Hn doBeniul *u)erior OluBea *)irituluiP4 ,hiar dac5 ace*te iBa+ini3coB)leBentare *unt *la;e la oBul care tr5ie-te Hnc5 fi0ic, ele e8i*t5 totu-i -i Hl Hn*o"e*c )retutindeni, ca o tren5 de )ofte, tot a-a cuB coBeta e*te Hn*o"it5 de coada *a4 Iar clar!505torul le )oate !edea dac5 a atin* trea)ta de de0!oltare core*)un05toare4 Di*ci)olul ocult tr5ie-te, la *tadiul )e care l3aB de*cri*, Hn a*tfel de e8)erien"e -i Hn toate lucrurile Hnrudite cu ele4 (e acea*t5 trea)t5 el nu )oate a!ea tr5iri *)irituale Bai Hnalte4 El tre;uie, )ornind de aici, *5 urce -i Bai *u*4 DOBNDIREA CONTINUIT II CONTIENEI Gia"a oBului *e de*f5-oar5 Hn alternan"a a trei *t5ri4 Ace*tea *unt' *tarea de !e+he, *oBnul cu !i*e -i *oBnul adInc f5r5 !i*e4 (uteB Hn"ele+e cuB a2un+eB la cunoa-terea *u)erioar5 a luBilor *)irituale, dac5 ne faceB o idee de*)re Bodific5rile ce tre;uie *5 *e )etreac5 Hn le+5tur5 cu ace*te trei *t5ri la oBul care !rea *5 caute acea*t5 cunoa-tere4 Dnainte ca oBul *5 fi )arcur* *tadiul de )re+5tire Hn !ederea ace*tei cunoa-teri, con-tien"a lui !a fi Bereu Hntreru)t5 de )au0ele *oBnului4 Dn ace*te )au0e, *ufletul nu -tie niBic de*)re luBea e8terioar5 -i nici de*)re *ine Hn*u-i4 NuBai din cInd Hn cInd, din Barea incon-tien"ei +enerale *e ridic5 !i*ele, care *unt le+ate de fenoBene ale luBii e8terioare *au de *t5ri ale tru)ului )ro)riu4 La Hnce)ut, !edeB Hn !i* nuBai o e8teriori0are a)arte a !ie"ii de *oBn -i de aceea *e !or;e-te, Hn +eneral, nuBai de dou5 *t5ri' *oBnul -i !e+hea4 (entru -tiin"a ocult5 Hn*5 !i*ul are o *eBnifica"ie de *ine *t5t5toare, al5turi de celelalte dou5 *t5ri4 Dn ca)itolul )recedent au fo*t de*cri*e Bodific5rile ce *e )etrec Hn !ia"a de !i* a oBului care *e ridic5 la cunoa-terea *u)erioar54 Gi*ele *ale H-i )ierd caracterul lor ne*eBnificati!, nere+ulat -i incoerent -i de!in din ce Hn ce Bai Bult o luBe )lin5 de ordine -i coeren"54 (rin continuarea de0!olt5rii *)irituale, acea*t5 luBe nou5, n5*cut5 din luBea !i*ului, nu nuBai c5 nu de!ine inferioar5 realit5"ii e8terioare *en0oriale, Hn ce )ri!e-te ade!5rul l5untric, ci Hn ea *e re!elea05 fa)te care re)re0int5 o realitate *u)erioar5 Hn ade!5ratul Hn"ele* al cu!Intului4 De fa)t, Hn luBea *en*i;il5 *unt a*cun*e )retutindeni *ecrete -i eni+Be4 Acea*t5 luBe arat5, f5r5 Hndoial5, efectele anuBitor realit5"i *u)erioare< doar oBul care *e liBitea05 la *iB)la )erce)ere )rin *iB"uri nu )oate )5trunde )In5 la cau"e4 Ace*te cau0e *e re!elea05 Hn )arte di*ci)olului ocult Hn *t5rile de*cri*e, care *3au n5*cut Hn el din !ia"a de !i*, dar la care, Hn nici un ca0, el nu *e o)re-te4 L De*i+ur, el nu tre;uie *5 con*idere ace*te re!ela"ii dre)t cuno-tin"e reale, )In5 cInd nu i *e !or ar5ta acelea-i re!ela"ii -i Hn decur*ul *t5rii de !e+he o;i-nuit54 Dar el !a a2un+e -i la acea*ta4 Dntre tiB) el *e de0!olt5 )entru a )utea lua, Hn con-tien"a de !e+he, *tarea )e care -i3a creat3 o Bai HntIi Hnl5untrul !ie"ii de !i*4 (entru el luBea *iB"urilor *3a HB;o+5"it atunci cu ce!a a;*olut nou4 A-a cuB un oB n5*cut or; -i a)oi o)erat, du)5 ce a do;Indit !ederea, recunoa-te luBea care Hl Hncon2oar5 ca fiind HB;o+5"it5 cu )erce)"iile ochilor, tot a-a oBul de!enit clar!505tor, Hn Bodul ar5tat Bai *u*, !ede Hntrea+a luBe care Hl Hncon2oar5 Hn0e*trat5 cu Hn*u-iri, lucruri -i fiin"e noi, etc4 De acuB Hnainte el nu Bai tre;uie *5 a-te)te !i*ul )entru a tr5i Hntr3o alt5 luBe, ci Hntotdeauna cInd e*te o)ortun, *e )oate tran*)une Hn *tarea de*cri*5, )entru )erce)"ie *u)erioar54 La el, acea*t5 *tare are atunci o Hn*eBn5tate a*eB5n5toare cu aceea )e care o are Hn !ia"a o;i-nuit5 )erce)"ia o;iectelor )rin *iB"uri fa"5 de )erce)"ia celui care nu are *iB"uri acti!e4 Dn ade!5ratul Hn"ele* al cu!Intului )uteB chiar *)une' di*ci)olul ocult H-i de*chide *iB"urile *ufletului *5u -i )ri!e-te lucrurile care tre;uie *5 r5BIn5 a*cun*e *iB"urilor tru)e-ti4 Acea*t5 *tare con*tituie Hn*5 nuBai o tran0i"ie *)re tre)te -i Bai Hnalte de cunoa-tere ale di*ci)olului ocult4 Dac5 el continu5 e8erci"iile care Hi *lu2e*c la educarea ocult5, du)5 trecerea unui tiB) core*)un05tor, !a afla c5 )rofunda Bodificare de*cri*5 nu *e HntIB)l5 nuBai cu !ia"a *a de !i*, ci c5 tran*forBarea *e e8tinde -i a*u)ra *oBnului *5u, care Hnainte era adInc -i f5r5 !i*e4 El o;*er!5 c5 incon-tien"a de)lin5 Hn care *e afla Hnainte, Hn decur*ul *oBnului, e*te Hntreru)t5 de tr5iri con-tiente i0olate4 Din Hntunericul de*5!Ir-it al *oBnului *e ridic5 )erce)"ii de un +en )e care Hnainte nu3l cuno*cu*e4 7ire-te, nu e*te u-or *5 de*crii ace*te )erce)"ii, c5ci liB;a noa*tr5 e*te creat5 nuBai )entru luBea *iB"urilor -i de aceea nu )uteB +5*i decIt cu!inte a)ro8iBati!e )entru realit5"ile care nu a)ar"in de loc ace*tei luBi a *iB"urilor4 ,u toate ace*tea *unteB ne!oi"i deocaBdat5 *5 folo*iB cu!inte )entru a de*crie luBile *u)erioare4 Acea*ta nu o )uteB face decIt e8)riBInd Bulte lucruri )rin a*eB5nare4 (uteB Hntre;uin"a acea*t5 Betod5 a analo+iei fiindc5 Hn luBe toate *e Hnrude*c4 Lucrurile -i fiin"ele luBilor *u)erioare *unt Hnrudite cu acelea ale luBii *iB"urilor cel )u"in Hn a-a B5*ur5 HncIt, cu ;un5!oin"5, oBul )oate totu-i *53-i fac5 o idee de*)re ace*te luBi *u)erioare, chiar -i )rin cu!intele folo*ite )entru luBea *iB"urilor4 Tre;uie *5 r5BIneB Hn*5 Bereu con-tien"i de fa)tul c5 Hn a*eBenea de*crieri ale luBilor *u)erioare Bulte lucruri tre;uie *5 fie analo+ii -i *iB;oluri4 L De aceea, di*ci)lina ocult5 e*te dat5 nuBai Hn )arte Hn cu!intele liB;ii o;i-nuite< )ri!itor la cealalt5 )arte, )entru ridicarea *a Hn luBile *u)erioare, di*ci)olul Hn!a"5 un liB;a2 de *iB;oluri, care !a re0ulta Hn chi) natural )entru el4 Di*ci)olul tre;uie *53-i Hn*u-ea*c5 ace*t liB;a2 chiar Hn decur*ul )ractic5rii di*ci)linei oculte4 Acea*ta nu ne HB)iedic5 *5 afl5B ce!a de*)re natura luBilor *u)erioare -i )rin de*crieri o;i-nuite, a-a cuB *unt date aici4

Dac5 !reB *5 d5B o idee de*)re tr5irile aBintite Bai *u*, care Bai HntIi *e na*c din oceanul incon-tien"ei, Hn tiB)ul *oBnului adInc, atunci le )uteB coB)ara cel Bai ;ine cu un fel de au"4 (uteB !or;i de*)re )erce)erea de *unete -i cu!inte4 A-a cuB )uteB caracteri0a Hn Bod core*)un05tor tr5irile din *oBnul cu !i*e ca un fel de $edere, Hn coB)ara"ie cu )erce)"iile *iB"urilor, tot a-a e8)erien"ele *oBnului adInc )ot fi coB)arate cu iB)re*iile auditi!e4 ODn )arante05 tre;uie *5 *)uneB c5 -i Hn luBea *)iritual5 $"ul e*te *u)erior4 Ji Hn aceast lume culorile *unt *u)eriore *unetelor -i cu!intelor4 Dar ceea ce di*ci)olul ocult )erce)e mai nti din acea*t5 luBe, Hn cur*ul de0!olt5rii *ale *)irituale, nc nu *unt culorile *u)erioare, ci *unetele inferioare4 KBul )erce)e iBediat culorile nuBai deoarece, conforB e!olu"iei *ale +enerale, el e*te Bai a)t )entru luBea care i *e re!elea05 Hn *oBnul cu !i*e4 (entru luBea *u)erioar5 care i *e de0!5luie Hn *oBnul adInc, el e*te Bai )u"in a)t4 De aceea, la Hnce)ut, acea*t5 luBe i *e re!elea05 Hn *unete -i cu!inte< Bai tIr0iu, el *e !a )utea ridica -i aici la culori -i forBeP4 ,Ind di*ci)olul o;*er!5 c5 are a*eBenea tr5iri Hn *oBnul )rofund, e*te de datoria lui *5 -i le clarifice cIt *e )oate de ;ine4 La Hnce)ut Hi !a !eni foarte +reu< c5ci )erce)erea celor tr5ite Hn acea*t5 *tare e*te, deocaBdat5, e8traordinar de *la;54 Du)5 tre0ire, oBul -tie ;ine c5 a tr5it ce!a< Hn*5 ce anuBe a tr5it, r5BIne )entru el cu totul nel5Burit4 ,el Bai iB)ortant lucru Hn acea*t5 *tare de Hnce)ut e*te *5 r5BIneB lini-ti"i -i calBi -i *5 nu c5deB nici un BoBent Hntr3o *tare de nelini-te *au ner5;dare4 Ace*tea ar ac"iona d5un5tor Hn toate HB)re2ur5rile4 Dnainte de toate, ele nu )ot accelera niciodat5 e!olu"ia, ci )ot doar *5 o HntIr0ie4 Tre;uie *5 ne Bul"uBiB cu ceea ce ni *e ofer5 *au ni *e d5ruie-te< orice for"are tre;uie e!itat54 Dac5 du)5 un anuBit tiB) nu a!eB tr5iri Hn tiB)ul *oBnului, *5 a-te)t5B cu r5;dare )In5 cInd ace*t fa)t !a fi cu )utin"54 ,5ci acea*t5 cli)5, de ;un5 *eaB5, !a !eni o dat54 Ji dac5 Hnainte aB fo*t r5;d5tori -i calBi, facultatea de )erce)ere r5BIne o )o*e*iune *i+ur5, Hn tiB) ce, Hn ca0ul unei )roceduri for"ate, ea ar )utea *5 a)ar5 o dat5, dar *3ar )utea )ierde iar5-i cu totul )entru Bai Bult5 !reBe4 Du)5 ce *3a i!it facultatea )erce)"iei -i tr5irile din *oBn *tau cu de*5!Ir-ire liB)e0i -i de*lu-ite Hn fa"a con-tien"ei noa*tre, atunci tre;uie *5 ne Hndre)t5B aten"ia a*u)ra urB5torului fa)t4 (rintre ace*te tr5iri !oB di*tin+e a;*olut )reci* dou5 cate+orii4 DntIia cate+orie !a fi cu totul *tr5in5 de toate cIte le3aB cuno*cut Bai Hnainte4 ,Ind *e i!e*c, *5 ne ;ucur5B de ace*te tr5iri< ele ne )ot Hnt5ri *uflete-te< Hn re*t, *5 le l5*5B deocaBdat5 a-a cuB *unt4 Ele *unt )riBele )re!e*tiri ale luBii *)irituale *u)erioare, Hn care ne !oB orienta a;ia Bai tIr0iu4 A doua cate+orie de tr5iri !a ar5ta cercet5torului atent o anuBit5 Hnrudire cu luBea o;i-nuit5, Hn care el tr5ie-te4 Ace*te tr5iri din *oBn Hl l5Bure*c cu )ri!ire la lucrurile a*u)ra c5rora reflectea05 Hn decur*ul !ie"ii, a*u)ra celor ce ar !rea *5 Hn"elea+5 referitor la lucrurile din 2urul *5u, dar )e care nu le )oate Hn"ele+e cu Bintea o;i-nuit54 Dn decur*ul !ie"ii *ale de toate 0ilele, oBul reflectea05 a*u)ra celor ce3l Hncon2oar54 (entru a Hn"ele+e Hnl5n"uirea dintre lucruri, el H-i face re)re0ent5ri4 ,u a2utorul no"iunilor el caut5 *5 Hn"elea+5 ceea ce )erce) *iB"urile *ale4 La a*tfel de re)re0ent5ri -i no"iuni *e refer5 tr5irile din *oBn4 ,eea ce Bai Hnainte era no"iune o;*cur5, Hntunecat5, do;Inde-te acuB o realitate !ie, )lin5 de *onoritate, care *e )oate coB)ara nuBai cu *unetele -i cu!intele luBii fi0ice4 KBul are din ce Hn ce Bai Bult *entiBentul c5 de0le+area eni+Belor, a*u)ra c5rora tre;uie *5 reflecte0e, i3ar fi -o)tit5 Hn *unete -i cu!inte dintr3o luBe *u)erioar54 El )oate *ta;ili a)oi o le+5tur5 Hntre cele ce Hi !in dintr3o alt5 luBe -i cele ce Hi !in din !ia"a o;i-nuit54 ,eea ce Hnainte )utea atin+e nuBai cu +Indirea *a, e*te acuB )entru el tr5ire, tot atIt de !ie -i )lin5 de con"inut ca orice tr5ire din luBea *iB"urilor4 K;iectele -i fiin"ele ace*tei luBi a *iB"urilor nu *unt Hn nici un ca0 nuBai ceea ce *e Hnf5"i-ea05 )erce)"iei fi0ice4 Ele *unt e8)re*ia -i eBana"ia unei luBi *)irituale4 Acea*t5 luBe *)iritual5, Hnainte a*cun*5, r5*un5 acuB )entru di*ci)olul ocult din Hntrea+a *a aB;ian"54 E u-or de Hn"ele* c5 Hn acea*t5 facultate *u)erioar5 de )erce)"ie *e +5*e-te o ;inecu!Intare )entru oB nuBai dac5 Hn *iB"urile *uflete-ti care i *3au de*chi* e*te totul Hn ordine, du)5 cuB -i *iB"urile o;i-nuite )ot fi Hntre;uin"ate )entru o o;*er!are adec!at5 a luBii nuBai dac5 *unt norBal forBate4 NuBai c5 acuB oBul H-i forBea05 el Hn*u-i *iB"urile *u)erioare, )rin e8erci"iile )e care i le indic5 di*ci)lina ocult54 L Din ace*te e8erci"ii face )arte concentrarea, adic5 Hndre)tarea aten"iei a*u)ra anuBitor re)re0ent5ri -i no"iuni a;*olut )reci*e, ce *tau Hn le+5tur5 cu tainele luBii4 Tot din ace*te e8erci"ii face )arte -i Bedita"ia, adic5 tr5irea Hn a*tfel de idei, adIncirea de*5!Ir-it5 Hn ele, Hn Bodul )re*cri*4 (rin concentrare -i Beditare lucrea05 oBul a*u)ra *ufletului *5u4 (rin acea*ta el de0!olt5 Hn *uflet or+anele *uflete-ti de )erce)"ie4 Dn tiB) ce el *e con*acr5 concentr5rii -i Bedita"iei, *ufletul *5u cre-te Hnl5untrul tru)ului a-a cuB cre-te eB;rionul Hn tru)ul BaBei4 ,Ind a)ar a)oi Hn *oBn, una cIte una, tr5irile de*cri*e, atunci *e a)ro)ie BoBentul na-terii )entru *ufletul de!enit li;er, -i care, )rin acea*ta, a de!enit cu ade!5rat o alt5 fiin"5, )e care oBul o aduce la +erBinare -i o Baturi0ea05 Hn el Hn*u-i4 L Din acea*t5 cau05, *tr5duin"ele )entru concentrare -i Bedita"ie tre;uie f5cute cu +ri25 -i tre;uie re*)ectate cu )reci0ie, fiindc5 ele *unt le+ile care duc la +erBinarea -i Baturi0area fiin"ei *uflete-ti *u)erioare a oBului, de*cri*5 Bai *u*4 Ji acea*ta tre;uie *5 fie, la na-terea ei, un or+ani*B arBonio* -i norBal forBat4 Dac5 Hn*5 din )re*cri)"iile )riBite *e ne+li2ea05 ce!a, atunci nu *e na-te o fiin"5 norBal5, ci Hn doBeniul *)iritual are loc na-terea )reBatur5 a unei fiin"e ne!ia;ile4

7a)tul c5 na-terea ace*tei fiin"e *uflete-ti *u)erioare *e de*5!Ir-e-te, la Hnce)ut, Hn tiB)ul *oBnului adInc, Hl !oB Hn"ele+e dac5 ne +IndiB c5 or+ani*Bul ei +in+a-, Hnc5 )u"in re0i*tent, nu *3ar )utea afirBa dac5 ar a)5rea Hn tiB)ul *t5rii de !e+he a *iB"urilor, din cau0a fenoBenelor dure -i a*)re ale !ie"ii o;i-nuite4 Acti!itatea *a ar fi ca ine8i*tent5 fa"5 de acti!itatea tru)ului4 Dn *oBn, cInd tru)ul *e odihne-te, Hn B5*ura Hn care acti!itatea *a de)inde de percepia *en*i;il5, *e )oate i!i acti!itatea, la Hnce)ut atIt de +in+a-5, neHn*eBnat5, a *ufletului *u)erior4 L Din nou tre;uie *5 a!eB Hn !edere c5 di*ci)olul ocult nu tre;uie *5 con*idere tr5irile din *oBn dre)t cuno-tin"e de)lin !ala;ile, cIt tiB) nu e*te Hn *tare *53-i ridice *ufletul *u)erior tre0it -i Hn con-tien"a de 0i4 Dac5 e*te Hn *tare de acea*ta, el )oate )erce)e luBea *)iritual5 conforB caracterului ei, atIt Hn tiB)ul tr5irilor de )e*te 0i, cIt -i Hntre ace*tea, adic5 el )oate cu)rinde *uflete-te, ca *unete -i cu!inte, tainele luBii Hncon2ur5toare4 (e acea*t5 trea)t5 de e!olu"ie, tre;uie *5 Hn"ele+eB c5 la Hnce)ut a!eB de a face doar cu tr5iri *)irituale *e)arate, Bai Bult *au Bai )u"in incoerente4 De aceea tre;uie *5 ne feriB *5 con*truiB din ele un edificiu de cuno-tin"e Hnchi* *au chiar nuBai coerent4 ,5ci Hn ace*t ca0 ar tre;ui *5 *e aBe*tece Hn luBea *ufletea*c5 tot felul de re)re0ent5ri -i idei fanta*tice< -i ne3aB )utea con*trui a*tfel foarte u-or o luBe care nu ar a!ea niBic de3a face cu ade!5rata luBe *)iritual54 Di*ci)olul ocult tre;uie nea)5rat *5 e8ercite continuu cel Bai *e!er autocontrol4 ,el Bai corect lucru e*te ca el *5 a2un+5 la o claritate din ce Hn ce Bai Bare cu )ri!ire la fiecare tr5ire real5 )e care o are, -i a)oi *5 a-te)te )In5 *e arat5 altele noi, Hntr3un Bod cu totul nefor"at, -i care, ca de la *ine, *e une*c cu cele )e care le3a a!ut de2a4 L (rin )uterea luBii *)irituale Hn care a a2un* de2a -i )rin a)licarea e8erci"iilor core*)un05toare, Hn *oBnul adInc al di*ci)olului are loc o e8tindere tot Bai Bare a con-tien"ei4 Tot Bai Bulte tr5iri *e i!e*c din incon-tien"5 -i tot Bai *curte !or fi eta)ele de *oBn incon-tient4 A*tfel, e8)erien"ele i0olate din *oBn *e lea+5 de la *ine tot Bai Bult laolalt5, f5r5 ca acea*t5 corelare ade!5rat5 *5 fie tul;urat5 de tot felul de coB;ina"ii -i conclu0ii care nu ar )ro!eni decIt din ra"iunea de)rin*5 cu luBea *iB"urilor4 Dar cu cIt aBe*tec5B Bai )u"in, Hn Bod neHndre)t5"it, Hn tr5irile *u)erioare o;i-nuin"ele de +Indire ale ace*tei luBi *en*i;ile, cu atIt e*te Bai ;ine4 (rocedInd a*tfel, ne a)ro)ieB din ce Hn ce Bai Bult de acea trea)t5 a druBului *)re cunoa-terea *u)erioar5, )e care *t5rile, Bai Hnainte )re0ente nuBai incon-tient Hn !ia"a de *oBn, *e tran*forB5 acuB Hn *t5ri )e de)lin con-tiente4 ,Ind tru)ul *e odihne-te, tr5iB de a*eBenea Hntr3o realitate, )recuB e ca0ul -i Hn tiB)ul *t5rii de !e+he4 Ga fi de )ri*o* *5 reBarc5B c5, Hn decur*ul *oBnului Hn*u-i, a!eB Hn )riBul rInd de a face cu o alt5 realitate decIt cea a aB;ian"ei fi0ice, Hn care *e +5*e-te cor)ul4 (entru a r5BIne ferBi )e terenul luBii *iB"urilor -i a nu de!eni fanta-ti, tre;uie *5 Hn!5"5B *5 le+5B tr5irile *u)erioare din cur*ul *oBnului de realit5"ile aB;ian"ei *en*i;ile4 Dar, Hnainte de toate, luBea tr5it5 Hn *oBn e*te o re!ela"ie cu totul nou54 L Trea)ta iB)ortant5 care con*t5 din )5trunderea *oBnului cu con-tien"a *e nuBe-te Hn -tiin"a ocult5, continuitatea OneHntreru)ereaP con-tien"ei #=4 #=4 ,ele indicate aici !or fi, )entru o anuBit5 trea)t5 a e!olu"iei, un fel de MidealN reali0a;il la ca)5tul unui druB lun+4 ,eea ce Hn!a"5 *5 cunoa*c5 di*ci)olul ocult la Hnce)ut, *unt cele dou5 *t5ri' con-tien"a Hn cadrul acelor *t5ri *uflete-ti Hn care, Bai Hnainte, a!ea nuBai !i*e nere+ulate, -i con-tien"a Hntro *tare care Bai Hnainte era )o*i;il5 nuBai Hn *oBnul incon-tient, li)*it de !i*e4 La un oB care a atin* acea*t5 trea)t5, tr5irea -i e8)erien"a nu Hncetea05 Hn tiB)ul cInd tru)ul *e odihne-te -i *ufletul nu )riBe-te nici o iB)re*ie )rin *iB"urile fi0ice4 SCINDAREA PERSONALIT II 4N DECURSUL EDUCAIEI SPIRITUALE Dn decur*ul *oBnului *ufletul oBene*c nu )riBe-te coBunic5ri din )artea or+anelor *en0oriale fi0ice4 (erce)"iile luBii e8terioare o;i-nuite nu )5trund Hn *uflet Hn tiB)ul ace*tei *t5ri4 Dntr3o anuBit5 )ri!in"5, *ufletul *e afl5 n a!ara acelei )5r"i a fiin"ei oBene-ti, a a-a nuBitului cor) fi0ic, care, Hn *tarea de !e+he, Bi2loce-te )erce)"iile *en0oriale -i +Indirea4 Atunci el e*te Hn le+5tur5 nuBai cu cor)urile Bai *u;tile Ocu cor)ul eteric -i cu cel a*tralP, care *e *u*tra+ o;*er!a"iei *iB"urilor fi0ice4 Dar acti!itatea ace*tor cor)uri Bai *u;tile nu Hncetea05 Hn *oBn4 Du)5 cuB cor)ul fi0ic e*te Hn le+5tur5 cu o;iectele -i fiin"ele luBii fi0ice, du)5 cuB ace*ta )riBe-te de la ele iB)re*ii -i ac"ionea05 a*u)ra lor, tot a*tfel *ufletul tr5ie-te Hntr3o luBe *u)erioar54 Ji acea*t5 !ia"5 *e continu5 Hn decur*ul *oBnului4 Sufletul *e +5*e-te realBente Hn de)lin5 acti!itate Hn decur*ul *oBnului4 Dn*5 oBul nu )oate -ti niBic de*)re acea*t5 acti!itate )ro)rie, cIt5 !reBe nu are or+ane *)irituale de )erce)"ie, cu a2utorul c5rora *5 o;*er!e tot atIt de ;ine cele ce *e )etrec Hn 2urul lui Hn tiB)ul *oBnului -i ceea ce face el Hn*u-i, a-a cuB o )oate face Hn tiB)ul !ie"ii de )e*te 0i, Hn aB;ian"a fi0ic5, cu *iB"urile o;i-nuite4 Di*ci)lina ocult5 Oa-a cuB *3a ar5tat Hn ca)itolele )recedenteP con*t5 Hn de0!oltarea ace*tor or+ane *)irituale de )erce)"ie4 Dac5 )rin di*ci)lina ocult5 *oBnul oBului *e tran*forB5 Hn *en*ul de*cri* Hn ca)itolul )recedent, oBul )oate urB5ri con-tient toate cIte *e )etrec Hn acea*t5 *tare Hn 2urul lui< el *e )oate orienta autonoB Hn acea*t5 aB;ian"5, tot a-a cuB *e orientea05 Hn tiB)ul !ie"ii de !e+he cotidiene )rin *iB"urile o;i-nuite4 7ire-te, tre;uie *5 a!eB Hn !edere aici c5 )erce)erea aB;ian"ei *en*i;ile o;i-nuite )re*u)une de2a un +rad de clar!edere Bai Hnalt4 OLa ace*t

lucru ne3aB referit de2a Hn ca)itolul )recedentP4 La Hnce)utul de0!olt5rii *ale, di*ci)olul ocult )erce)e nuBai lucruri care a)ar"in unei alte luBi, f5r5 *5 )oat5 o;*er!a le+5tura ace*tora cu o;iectele aB;ian"ei *ale *en*i;ile cotidiene4 KBul are Bereu tr5iri ca acelea care ne3au de!enit clare )rin e8eB)lele atIt de caracteri*tice ale !ie"ii de !i* -i de *oBn4 Sufletul tr5ie-te f5r5 Hntreru)ere Hn luBi *u)erioare -i e*te acti! Hn ace*tea4 Din ace*te luBi *u)erioare, el H-i *coate iB)ul*urile )rin care ac"ionea05 continuu a*u)ra cor)ului fi0ic4 NuBai c5 oBului Hi r5BIne necuno*cut5 acea*t5 !ia"5 *u)erioar5 a *a4 Di*ci)olul ocult o aduce Hn*5 Hn con-tien"54 (rin acea*ta, !ia"a *a *e *chiB;5 radical4 ,It tiB) *ufletul nu $ede Hn *en* *u)erior, el e*te condu* de fiin"e co*Bice *u)raordonate lui4 Ji du)5 cuB !ia"a unui or; care -i3a c5)5tat !ederea )rin o)era"ie de!ine altfel de cuB era Hnainte, cInd tre;uia *5 *e Hncredin"e0e unei c5l5u0e, tot a-a *e *chiB;5 !ia"a oBului )rin di*ci)lina ocult54 El de!ine inde)endent de c5l5u05 -i, de aici Hnainte, tre;uie *53-i )reia el Hn*u-i conducerea4 De Hndat5 ce *e HntIB)l5 acea*ta, lucru u-or de Hn"ele*, oBul e*te *u)u* unor +re-eli de*)re care con-tien"a o;i-nuit5 nu )re*iBte niBic4 El ac"ionea05 acuB dintr3o luBe din care Hnainte Hl influen"au (uteri *u)erioare, de care el nu era Hn*5 con-tient4 Ace*te (uteri *u)erioare *unt rInduite de c5tre arBonia +eneral5 co*Bic54 Di*ci)olul ocult )5r5*e-te acea*t5 arBonie co*Bic54 De aici Hnainte, are de f5cut el Hn*u-i lucruri care Hn trecut *e Hnde)lineau, )entru el, f5r5 )artici)area *a4 Ji )entru c5 lucrurile *tau a-a cuB aB ar5tat, Hn *crierile care tratea05 a*tfel de lucruri *e !or;e-te Bult de*)re )ericolele ce *unt le+ate de ridicarea oBului Hn luBile *u)erioare4 De*crierile care *e dau uneori de*)re ace*te )ericole Hi fac )e oaBenii frico-i *5 )ri!ea*c5 cu +roa05 la acea*t5 !ia"5 *u)erioar54 Totu-i, tre;uie *5 *)uneB c5 ace*te )ericole e8i*t5 nuBai atunci cInd *e ne+li2ea05 B5*urile de )recau"ie nece*are4 Dac5, diB)otri!5, di*ci)olul re*)ect5 toate HndruB5rile )e care ni le )une la HndeBIn5 ade!5rata di*ci)lin5 ocult5, atunci a*cen*iunea Hn luBile *)iritului are cu ade!5rat loc )rin tr5iri a c5ror B5re"ie -i )utere de)5-e-te tot ce3-i )oate iBa+ina fante0ia cea Bai cute05toare a oBului *en0orial< dar de*)re o )re2udiciere a *5n5t5"ii *au a !ie"ii nu )oate fi !or;a4 KBul ia cuno-tin"5 de e8i*ten"a unor )uteri Hn*)5iBInt5toare, care aBenin"5 !ia"a din toate )5r"ile4 Di !a fi cu )utin"5 *5 *e folo*ea*c5 de anuBite for"e -i fiin"e care *ca)5 )erce)"iei *en0oriale4 Ji Bare e*te i*)ita de a )une ace*te for"e Hn *er!iciul unor intere*e )er*onale neHn+5duite *au, din cau0a unei cunoa-teri in*uficiente a luBilor *u)erioare, de a folo*i a*eBenea for"e Hn Bod +re-it4 1nele din ace*te tr5iri deo*e;ite Ode e8eB)lu HntIlnirea cu M(50itorul )ra+uluiNP !or fi de*cri*e Hnc5 Hn ace*te relat5ri4 L Dar tre;uie *5 a!eB Hn*5 Hn !edere c5 )uterile )otri!nice !ie"ii e8i*t5 chiar -i atunci cInd nu le cunoa-teB4 E*te ade!5rat, fire-te, c5 ra)ortul lor fa"5 de oB e*te deterBinat de )uteri *u)erioare -i c5 ace*t ra)ort *e *chiB;5 -i el atunci cInd oBul intr5 con-tient Hn acea*t5 luBe, care Hnainte Hi era a*cun*54 Dar )entru acea*ta *e inten*ific5 -i e8i*ten"a *a )ro)rie, iar doBeniul !ie"ii *ale e*te HB;o+5"it cu un cIB) iBen*4 1n )ericol real e8i*t5 nuBai atunci cInd, din ner5;dare *au din li)*5 de Bode*tie, di*ci)olul ocult H-i atri;uie )rea de tiB)uriu o anuBit5 inde)enden"5 fa"5 de e8)erien"ele din luBea *u)erioar5, cInd nu )oate a-te)ta )In5 i *e HB)5rt5-e-te cu ade!5rat o Hn"ele+ere *uficient5 a le+ilor *u)ra*en*i;ile4 (e ace*t t5rIB *Berenia -i Bode*tia *unt Bult Bai )u"in !or;e +oale decIt Hn !ia"a o;i-nuit54 Dac5 di*ci)olul )o*ed5 ace*te Hn*u-iri Hn *en*ul cel Bai ;un al cu!Intului, )oate fi *i+ur c5 a*cen*iunea *a Hn !ia"a *u)erioar5 *e de*f5-oar5 f5r5 )ericol cu )ri!ire la tot ceea ce nuBiB de o;icei *5n5tate -i !ia"54 L Dnainte de toate, nu e Hn+5duit *5 *e i!ea*c5 nici o di0arBonie Hntre tr5irile *u)erioare -i )roce*ele -i cerin"ele !ie"ii de toate 0ilele4 Mi*iunea oBului tre;uie c5utat5 nea)5rat )e ace*t )5BInt4 Iar acela care !rea *5 *e *u*tra+5 Bi*iunilor de )e ace*t )5BInt -i !rea *5 *e refu+ie0e Hntr3o alt5 luBe, acela )oate fi *i+ur c5 nu H-i !a atin+e "inta4 L Dar ceea ce *iB"urile )erce) e*te nuBai o )arte a luBii4 Iar Hn luBea *)iritual5 *e +5*e*c fiin"ele care *e e8)riB5 Hn realit5"ile luBii *en*i;ile4 S5 de!eniB )5rta-i ai *)iritului, )entru a )utea aduce re!ela"iile *ale Hn luBea *iB"urilor4 KBul tran*forB5 )5BIntul Hn B5*ura Hn care Hi Hncor)orea05 ceea ce el afl5 Hn luBea *)iritelor4 Acea*ta e*te Bi*iunea *a4 NuBai )entru c5 )5BIntul *en*i;il de)inde de luBea *)iritual5, )entru c5, Hntr3ade!5r, oBul )oate ac"iona a*u)ra )5BIntului nuBai dac5 e*te )5rta- al luBilor Hn care *unt a*cun*e for"ele creatoare, nuBai )entru ace*t Boti! oBul tre;uie *5 !rea *5 *e ridice Hn ace*te luBi4 Dac5 ne a)ro)ieB de di*ci)lina ocult5 cu a*eBenea con!in+eri -i dac5 nu ne a;ateB nici o cli)5 de la direc"ia tra*at5 )rin acea*ta, atunci nu a!eB *5 ne teBeB nici chiar de cel Bai neHn*eBnat )ericol4 NiBeni *5 nu *e la*e o)rit de )er*)ecti!a )ericolelor di*ci)linei oculte< dar acea*t5 )er*)ecti!5 ar tre;ui *5 fie )entru oricine un a!erti*Bent )entru a3-i Hn*u-i acele calit5"i )e care !a tre;ui *5 le ai;5 ade!5ratul di*ci)ol ocult4 Du)5 ace*te )reBi*e care Hnl5tur5 orice teaB5, *5 treceB acuB la de*crierea unora din a-a30i*ele M)ericoleN4 Ne+re-it c5 Hn aBintitele cor)uri Bai *u;tile ale di*ci)olului ocult au loc Bari tran*forB5ri4 Ace*te tran*forB5ri *unt Hn le+5tur5 cu anuBite )roce*e de e!olu"ie ale celor trei for"e fundaBentale ale *ufletului' $oina, simirea -i ndirea4 Dnaintea educ5rii oculte a oBului, ace*te trei for"e *tau Hntr3o le+5tur5 cu totul )reci*5, coordonat5 de le+i co*Bice *u)erioare4 KBul nu $oiete, simte -i nici nu ndete du)5 ;unul *5u )lac4 ,Ind, de e8eB)lu, Hn con-tien"5 a)are o anuBit5 re)re0entare, de ea *e lea+5, )otri!it unor le+i naturale, un anuBit *entiBent, *au Hi urBea05 un act de !oin"5, care *t5 Hntr3o le+5tur5 le+ic5 cu acea re)re0entare4 Intr5B Hntr3o caBer5, o +5*iB neaeri*it5 -i de*chideB fere*trele4 Au0iB c5 ne cheaB5 cine!a )e nuBe -i urB5B cheBarea4 SunteB Hntre;a"i -i r5*)undeB4 DntIlniB un o;iect r5u Biro*itor -i ne cu)rinde un *entiBent ne)l5cut4 Ace*tea *unt corel5ri *iB)le Hntre +Indire, *iB"ire -i !oin"54 ,Ind e8aBin5B Hn*5 !ia"a oBenea*c5, !oB o;*er!a c5 Hn acea*t5 !ia"5 toate *e

HnteBeia05 )e a*eBenea Hnl5n"uiri4 De re+ul5 con*ider5B !ia"a unui oB dre)t MnorBal5N nuBai cInd Hn ea *e con*tat5 o a*tfel de le+5tur5 Hntre +Indire, *iB"ire -i !oin"5, le+5tur5 care *e HnteBeia05 )e le+ile naturii oBene-ti4 AB contra0ice ace*te le+i dac5, de )ild5, un oB care HntIlne-te un o;iect r5u Biro*itor, ar a!ea un *entiBent de )l5cere, *au dac5 nu ar r5*)unde la Hntre;5rile care Hi *unt )u*e4 Succe*ele )e care le a-te)t5B de la o educa"ie 2u*t5 *au de la un Hn!5"5BInt core*)un05tor, *e ;a0ea05 )e )re*u)unerea c5 Hntre +Indirea, *iB"irea -i !oin"a ele!ului *e )oate face o le+5tur5 core*)un05toare naturii oBene-ti4 Dac5 )re0ent5B ace*tuia anuBite idei, o faceB )re*u)unInd c5 ele !or intra Bai tIr0iu Hntr3o le+5tur5 le+ic5 cu *entiBentele -i actele *ale de !oin"54 L Toate ace*tea *e ;a0ea05 )e fa)tul c5 Hn cor)oralit5"ile *uflete-ti Bai *u;tile ale oBului, centrele celor trei for"e, al +Indirii, al *iB"irii -i al !oin"ei, *unt le+ate Hntre ele Hn Bod le+ic4 Iar acea*t5 le+5tur5 din or+ani*Bul *uflete*c Bai *u;til H-i are co)ia -i Hn cor)ul fi0ic o;i-nuit4 Ji Hn ace*ta or+anele !oin"ei *tau Hntr3o anuBit5 le+5tur5 or+anic5 cu acelea ale +Indirii -i ale *iB"irii4 De aceea un anuBit +Ind )ro!oac5 Hn Bod re+ulat un anuBit *entiBent *au o anuBit5 acti!itate a !oin"ei4 L Dn ca0ul unei de0!olt5ri *u)erioare a oBului, firele care lea+5 Hntre ele cele trei for"e fundaBentale *e Hntreru)4 Acea*t5 Hntreru)ere are loc Bai HntIi nuBai Hn or+ani*Bul *uflete*c Bai *u;til, aBintit< la o de0!oltare -i Bai Hnalt5 Hn*5, *e)ararea *e e8tinde -i a*u)ra cor)ului fi0ic4 O(rin de0!oltarea *)iritual5 *u)erioar5 a oBului, creierul *5u, de )ild5, *e *cindea05 Hntr3ade!5r Hn trei )5r"i di*tincte4 7ire-te, *cindarea e*te de a-a natur5 HncIt nu e )erce)ti;il5 *en0orial Hn Bod o;i-nuit -i nici nu )oate fi !erificat5 cu a2utorul celor Bai fine in*truBente fi0ice4 Ea are Hn*5 loc, iar clar!505torul are Bi2loace )entru a o o;*er!a4 ,reierul clar!505torului e!oluat *e *cindea05 Hn trei entit5"i care ac"ionea05 autonoB' creierul +Indirii, al *iB"irii -i al !oin"eiP4 Kr+anele +Indirii, *iB"irii -i !oin"ei *unt a)oi cu totul li;ere unul de cel5lalt4 Ji de acuB Hnainte le+5tura dintre ele nu *e Bai *ta;ile-te )rin nici o le+e *5dit5 Hn ele, ci tre;uie reali0at5 )rin con-tien"a *u)erioar5 tre0it5 a oBului Hn*u-i4 L Di*ci)olul ocult con*tat5 Hn *ine urB5toarea tran*forBare' Hntre o re)re0entare -i un *entiBent, *au Hntre un *entiBent -i un act de !oin"5 -i a-a Bai de)arte, nu *e Bai *ta;ile-te nici o le+5tur5, dac5 nu o creea05 el Hn*u-i4 Nici un iB;old nu3l Bai conduce de la un +Ind la o ac"iune dac5 nu )ro!oac5 el Hn*u-i Hn *ine, li;er, ace*t iB;old4 El )oate *ta de acuB Hnainte coB)let ne*iB"itor Hn fa"a unui fa)t care, Hnaintea in*truirii -i educ5rii *ale oculte, i3a in*)irat dra+o*te Hnfl5c5rat5 *au ur5 Hn!er-unat5< el )oate r5BIne inacti! la un +Ind care Hn trecut Hl entu0ia*Ba -i Hl BIna ca de la *ine *)re o ac"iune4 Ji, *u; HnrIurirea iB)ul*urilor de !oin"5, el )oate *5!Ir-i fa)te )entru care nu e8i*t5 nici cel Bai Bic iB;old la oBul ce nu a trecut )rin di*ci)linarea ocult54 Marea cucerire de care *e ;ucur5 di*ci)olul ocult, e*te do;Indirea controlului de)lin a*u)ra conlucr5rii celor trei for"e *uflete-ti< Hn *chiB; Hn*5, acea*t5 coac"ionare !a fi r5BIne Hn Hntre+iBe Hn *eaBa )ro)riei *ale r5*)underi4 A;ia )rin acea*t5 tran*forBare a fiin"ei *ale )oate intra oBul Hn le+5tur5 con-tient5 cu anuBite for"e -i fiin"e *u)ra*en*i;ile4 ,5ci )ro)riile *ale for"e *uflete-ti au o Hnrudire core*)un05toare cu anuBite for"e fundaBentale ale luBii4 De )ild5, for"a care 0ace Hn !oin"5 )oate ac"iona a*u)ra anuBitor lucruri -i fiin"e din luBea *u)erioar5 -i )oate *5 le -i )ercea)54 Dar ea )oate face a*ta a;ia du)5 ce *3a eli;erat, Hnl5untrul *ufletului, de le+5tura *a cu *iB"irea -i cu +Indirea4 De Hndat5 ce acea*t5 le+5tur5 *e de*face, ac"iunea !oin"ei *e Banife*t5 Hn afar54 Ji tot a-a e*te -i cu for"ele +Indirii -i ale *iB"irii4 ,Ind un oB HBi triBite un *entiBent de ur5, ace*ta e*te !i0i;il )entru clar!505tor *u; forBa unui nor *u;til de luBin5, de o anuBit5 culoare4 Ji un a*eBenea clar!505tor )oate re*)in+e ace*t *entiBent de ur5, a-a cuB oBul fi0ic )area05 o lo!itur5 fi0ic5 Hndre)tat5 HB)otri!a *a4 Dn luBea *u)ra*en*i;il5 ura e*te un fenoBen )erce)ti;il4 Dar clar!505torul o )oate )erce)e nuBai datorit5 fa)tului c5 e*te Hn *tare *53-i )roiecte0e Hn afar5 for"a care *e afl5 Hn *iB"irea *a, a-a cuB oBul *iB"urilor H-i Hndrea)t5 Hn afar5 rece)ti!itatea ochiului *5u4 Ji a-a cuB *tau lucrurile cu ura, tot a-a *tau -i cu realit5"ile Bult Bai Hn*eBnate ale luBii *en*i;ile4 KBul )oate intra Hntr3un ra)ort con-tient cu ele )rin eli;erarea for"elor fundaBentale ale *ufletului *5u4 (rin *cindarea de*cri*5 a for"elor +Indirii, *iB"irii -i !oin"ei, e*te )o*i;il5 o tri)l5 r5t5cire )e calea e!olu"iei oBului, dac5 ne*ocotiB )re*cri)"iile -tiin"ei oculte4 K a*eBenea r5t5cire *e )oate )roduce cInd firele de le+5tur5 *unt di*tru*e Hnainte de BoBentul Hn care con-tien"a *u)erioar5 *5 fi a2un* atIt de de)arte cu cunoa-terea *a, HncIt *5 )oat5 "ine ;ine frIiele care *ta;ile*c o conlucrare li;er5, arBonioa*5 Hntre for"ele *cindate4 L ,5ci de re+ul5, la un anuBit BoBent al !ie"ii, cele trei for"e fundaBentale ale oBului nu *unt la fel de a!an*ate Hn e!olu"ia lor4 La un oB, +Indirea e*te Bai de0!oltat5 decIt *iB"irea -i !oin"a< la un altul, o alt5 for"5 )redoBin5 Hn ra)ort cu celelalte dou54 ,It tiB) *e Ben"ine le+5tura *ta;ilit5 de le+ile *u)erioare ale co*Bo*ului, )rin de0!oltarea e8a+erat5 a uneia *au alteia din cele trei for"e nu )oate a)5rea nici o nere+ularitate d5un5toare Hn *en* Bai Hnalt4 De )ild5, la oBul de !oin"5, +Indirea -i *iB"irea ac"ionea05 totu-i coB)en*ator )rin le+ile aBintite, -i HB)iedic5 !oin"a )redoBinant5 *5 a2un+5 la de+ener5ri +ra!e4 Dac5 un a*eBenea oB de !oin"5 intr5 Hn*5 Hn di*ci)lina ocult5, influen"a le+ic5 a *entiBentului -i a +Indirii a*u)ra !oin"ei, care Hl BIn5 necontenit *)re uria-e Banife*t5ri de for"5, Hncetea05 cu de*5!Ir-ire4 Ji dac5 oBul nu a a2un* atIt de de)arte Hn *t5)Inirea de*5!Ir-it5 a con-tien"ei *u)erioare HncIt *5 )oat5 *ta;ili el Hn*u-i arBonia, atunci !oin"a )orne-te )e c5ile ei )ro)rii, neHnfrInate4 Ea Hl co)le-e-te Bereu )e )urt5torul ei4 SiB"irea -i +Indirea cad Hntr3o total5 ne)utin"5< oBul e*te ;iciuit de )uterea !oin"ei care3l *t5)Ine-te ca )e un *cla!4 S3a n5*cut o !ire $iolent, care trece de la o ac"iune ne*5;uit5 la alta4 L K a doua de!iere *e na-te cInd *entiBentul *e eBanci)ea05 )e*te B5*ur5 de

conducerea le+ic54 K )er*oan5 ce Hnclin5 *)re !enerarea altor oaBeni ar )utea a2un+e la o de)enden"5 f5r5 liBit5, chiar )In5 la )ierderea oric5rei !oin"e -i +Indiri )er*onale4 Atunci *oarta unui a*eBenea oB, Hn loc de cunoa-tere *u)erioar5, e*te *leirea -i *l5;iciunea cea Bai !rednic5 de Bil54 L Sau, Hn ca0ul unei a*eBenea *u)reBa"ii a !ie"ii de *iB"ire, un oB cu )redi*)o0i"ii *)re cucernicie -i Hn5l"are reli+ioa*5 )oate c5dea Hntr3o e8altare care3l r5)e-te cu totul4 L Al treilea r5u *e na-te cInd )recuB)5ne-te +Indirea4 Atunci *e i!e-te o conteB)lati!itate du-B5noa*5 !ie"ii, Hnchi*5 Hn *ine4 (entru a*tfel de oaBeni luBea )are *5 ai;5 Hn*eBn5tate nuBai Hn B5*ura Hn care ea le ofer5 o;iecte )entru a3-i *ati*face a!iditatea ne"5rBuit5 du)5 Hn"ele)ciune4 Nici un +Ind nu3i *tiBulea05 la !reo ac"iune *au la !reun *entiBent4 (retutindeni ace-ti oaBeni a)ar ca firi a;*ente, reci4 Ei fu+ de orice atin+ere cu o;iectele realit5"ii de toate 0ilele, ca de ce!a care le )ro!oac5 *cIr;5 *au, cel )u"in, ca de un lucru care a )ierdut )entru ei orice *eBnifica"ie4 Ace*tea *unt cele trei c5i +re-ite )e care di*ci)olul ocult )oate niBeri' de*)oti*Bul, e8altarea *entiBentelor -i *tr5dania du)5 Hn"ele)ciunea rece -i li)*it5 de iu;ire4 (entru o o;*er!a"ie e8terioar5 L chiar -i )entru Bateriali*Bul Bedicinii acadeBice L iBa+inea unui a*eBenea oB aflat )e c5i +re-ite nu *e deo*e;e-te )rea Bult, Bai ale* Hn ceea ce )ri!e-te +radul, de iBa+inea unui ne;un *au cel )u"in de aceea a unei M)er*oane +ra! ;olna!e de ner!iN4 Natural c5 di*ci)olului ocult nu tre;uie *5 *eBene cu ace-tia4 E*te e*en"ial )entru el ca +Indirea, *iB"irea, !oin"a L cele trei for"e de ;a05 ale *ufletului L *5 fi )arcur* o e!olu"ie arBonioa*5, Hnainte de a *e de*)rinde de le+5tura lor Hnn5*cut5 -i de a *e )utea *u;ordona con-tien"ei *u)erioare tre0ite4 L ,5ci odat5 ce +re-eala *3a )rodu*, dac5 una din for"ele fundaBentale nu Bai )oate fi *t5)Init5, atunci *ufletul *u)erior intr5 Hn e8i*ten"5 ca un a!orton4 7or"a ne*t5)Init5 uB)le Hntrea+a )er*onalitate a oBului< -i )entru Bult5 !reBe nici nu ne )uteB +Indi c5 totul !a re!eni Hn echili;ru4 ,eea ce a)are ca )redi*)o0i"ie de caracter inofen*i!5, cIt5 !reBe oBul e*te f5r5 educa"ie ocult5, re*)ecti! dac5 el e*te o natur5 de !oin"5, de *iB"ire *au de +Indire, *e )oten"ea05 Hn a-a B5*ur5 la di*ci)olul ocult HncIt el )ierde cu totul Hn*u-irea +eneral3oBene*cului )ur, nece*ar Hn !ia"54 L Acea*ta de!ine un )ericol cu ade!5rat *erio* a;ia Hn BoBentul Hn care di*ci)olul do;Inde-te ca)acitatea de a a!ea, -i Hn *tare de !e+he, tr5iri ca Hn con-tien"a de !i*4 ,It5 !reBe di*ci)olul are iluBin5ri nuBai Hn tiB)ul )au0elor de *oBn, !ia"a *iB"urilor, re+leBentat5 de le+ile +eneral3uni!er*ale, ac"ionea05 coB)en*ator Hn tiB)ul *t5rii de !e+he a*u)ra echili;rului deran2at al *ufletului4 De aceea e*te atIt de nece*ar ca !ia"a de !e+he a di*ci)olului ocult *5 fie Hn toate )ri!in"ele o !ia"5 ordonat5, *5n5toa*54 ,u cIt ea core*)unde Bai ;ine cerin"elor )e care luBea e8terioar5 le iB)une )entru de0!oltarea *5n5toa*5 -i !i+uroa*5 a tru)ului, a *ufletului -i a *)iritului, cu atIt e*te Bai ;ine )entru el4 DiB)otri!5, )oate fi r5u )entru el dac5 !ia"a de !e+he cotidian5 ar ac"iona a*u)ra lui iritIndu3l *au i*to!indu3l, dac5 deci la Barile *chiB;5ri ce *e )etrec Hn interiorul *5u *3ar ad5u+a unele influen"e di*tru+5toare *au *tIn2enitoare ale !ie"ii e8terioare4 El tre;uie *5 caute tot ceea ce core*)unde for"elor *ale -i care Hl )un Hntr3o con!ie"uire ne*tIn2enit5, arBonioa*5 cu luBea Hncon2ur5toare4 El tre;uie *5 e!ite tot ce !at5B5 acea*t5 arBonie, tot ce aduce nelini-te -i )ri)eal5 Hn !ia"a *a4 Aici e Bai )u"in iB)ortant *5 d5B !ina )e nelini-te -i )ri)eal5 Hn *en* e8terior, cIt *5 ne Hn+ri2iB ca di*)o0i"ia, inten"iile, +Indurile -i *5n5tatea tru)ului no*tru *5 nu fie Bereu *u)u*e o*cila"iilor datorit5 ace*tora4 L Toate ace*tea nu3i !in atIt de u-or oBului Hn tiB)ul educa"iei oculte, ca Bai Hnainte4 ,5ci tr5irile *u)erioare, care de acuB Hncolo *e re!ar*5 Hn !ia"a *a, ac"ionea05 neHntreru)t a*u)ra Hntre+ii *ale e8i*ten"e4 Dac5 Hn ace*te tr5iri *u)erioare ce!a nu e*te Hn ordine, atunci de0ordinea Hl )Inde-te continuu -i Hl )oate arunca oricInd 2o* de )e c5ile rInduite4 De aceea di*ci)olului ocult nu3i e*te Hn+5duit *5 ne+li2e0e niBic din ceea ce Hi a*i+ur5 necontenit *t5)Inirea a*u)ra Hntre+ii *ale fiin"e4 Niciodat5 *5 nu3i li)*ea*c5 )re0en"a de *)irit *au o )ri!ire lini-tit5 a*u)ra tuturor *itua"iilor !ie"ii4 Dn*5 o ade!5rat5 di*ci)lin5 ocult5 educ5, Hn fond, )rin ea Hn*5-i toate ace*te Hn*u-iri4 Ji Hn decur*ul unei a*eBenea di*ci)lin5ri, oBul Hn!a"5 *5 cunoa*c5 )ericolele nuBai atunci cInd, concoBitent, do;Inde-te Hn BoBentele )otri!ite )uterea de)lin5 )entru a le alun+a4 P 6ITORUL PRA7ULUI DntIlnirile cu M(50itorul )ra+uluiN *unt tr5iri iB)ortante Hn cur*ul Hn5l"5rii oBului Hn luBile *u)erioare4 Nu e8i*t5 nuBai unul, ci de fa)t e8i*t5 doi< un M(50itor Bai BicN al )ra+ului, -i un M(50itor Bai BareN4 (e cel dintIi, oBul Hl HntIlne-te atunci cInd Hnce) *5 *e de*fac5 firele de le+5tur5 dintre !oin"5, +Indire -i *iB"ire, Hnl5untrul cor)urilor Bai *u;tile Oa*tral -i etericP, a-a cuB aB ar5tat Hn ca)itolul )recedent4 (e M(50itorul Bai Bare al )ra+uluiN, oBul Hl HntIlne-te cInd de*facerea le+5turilor *e e8tinde -i a*u)ra )5r"ilor fi0ice ale cor)ului OHn )riBul rInd, a*u)ra creieruluiP4 M(50itorul Bai Bic al )ra+uluiN e*te o fiin"5 inde)endent54 El nu e8i*t5 )entru oB Bai Hnainte ca ace*ta *5 fi atin* trea)ta de e!olu"ie core*)un05toare4 Aici *e )ot indica nuBai cIte!a dintre )articularit5"ile cele Bai de *eaB5 ale ace*tuia4 GoB Hncerca Hn )riBul rInd *5 )re0ent5B *u; forB5 narati!5 HntIlnirea di*ci)olului cu (50itorul )ra+ului4 A;ia )rin acea*t5 HntIlnire di*ci)olul a2un+e *5 o;*er!e c5 +Indirea, *iB"irea -i !oin"a lui *3au de*f5cut din le+5turile lor naturale4

Dn fa"a di*ci)olului *t5 o fiin"5 Hntr3ade!5r Hn+ro0itoare, fantoBatic54 Di*ci)olul are ne!oie acuB de o total5 )re0en"5 de *)irit -i de o Hncredere de)lin5 Hn *i+uran"a druBului *5u de cunoa-tere, !irtu"i )e care -i le3a )utut educa Hndea2un* el Hn*u-i )e )arcur*ul de0!olt5rii *ale oculte de )In5 aici4 M(50itorulN H-i face cuno*cut5 Hn*eBn5tatea )rin a)ro8iBati! urB5toarele cu!inte' M(In5 acuB, a*u)ra ta *t5)Ineau (uteri care H"i erau ne!50ute4 Ele au f5cut ca, de3a lun+ul !ie"ilor tale de )In5 acuB, fiecare fa)t5 ;un5 a ta *53-i )riBea*c5 r5*)lata, fiecare ac"iune rea a ta *53-i ai;5 con*ecin"ele ei nefa*te4 (rin influen"a lor, *3a forBat caracterul t5u, din e8)erien"ele !ie"ii tale -i din +Indurile tale4 Ele "i3au deterBinat de*tinul4 Ele au deterBinat B5*ura ;ucuriei -i durerii care "i3au fo*t h5r50ite Hn una din Hntru)5rile tale, Hn func"ie de coB)ortarea ta Hn Hntru)5rile anterioare4 Ele *t5)Ineau a*u)ra ta *u; forBa atotcu)rin05toarei le+i a VarBei4 AcuB ace*te (uteri !or Hnde)5rta de la tine o )arte din frIiele lor4 K )arte din Bunca )e care ele au f5cut3o )entru tine, tre;uie *5 o faci acuB tu *in+ur4 L (In5 acuB, te3au i0;it unele lo!ituri +rele de de*tin4 Nu -tiai oare )entru ce? Era urBarea unei fa)te !5t5B5toare, *5!Ir-it5 de tine Hn una din !ie"ile tale anterioare4 Ai +5*it fericire -i ;ucurie -i le3ai )riBit4 Ji ele erau efectul unor fa)te de Bai Hnainte4 Tu ai Hn caracterul t5u unele )5r"i fruBoa*e -i unele )ete urIte4 AB;ele le3ai )ro!ocat tu Hn*u"i )rin tr5irile -i +Indurile tale din trecut4 (e ace*tea din urB5 nu le3ai cuno*cut )In5 acuB< nuBai urB5rile H"i erau re!elate4 Ele Hn*5, (uterile VarBice, !edeau toate fa)tele tale din !ie"ile trecute, +Indurile -i *entiBentele tale cele Bai a*cun*e4 Ji Hn conforBitate cu ace*tea au hot5rIt ele felul cuB e-ti tu acuB -i cuB tr5ie-ti tu acuB4 AcuB Hn*5 tre;uie *5 "i *e de*co)ere toate )5r"ile ;une -i toate )5r"ile rele ale !ie"ilor tale trecute4 (In5 acuB ele erau Hntre"e*ute Hn )ro)ria ta fiin"5, erau Hn tine -i tu nu le )uteai !edea, a-a cuB, fi0ic, nu3"i )o"i !edea )ro)riul t5u creier4 AcuB Hn*5 ele *e de*)rind de tine, ie* afar5 din )er*onalitatea ta4 Ele iau o Hnf5"i-are inde)endent5, )e care o )o"i !edea tot a-a cuB !e0i )ietrele -i )lantele luBii e8terioare4 Iar eu Hn*uBi *unt fiin"a care -i3a f5cut un tru) din fa)tele tale no;ile -i din cele rele4 75)tura Bea fantoBatic5 e*te "e*ut5 din ;ilan"ul )ro)riei tale !ie"i4 (In5 acuB B3ai )urtat ne!50ut Hn tine4 Dar a fo*t ;ine )entru tine a-a4 ,5ci Hn"ele)ciunea *oartei tale, care H"i era a*cun*5, a lucrat totu-i )In5 acuB Hn tine, la -ter+erea )etelor urIte din f5)tura Bea4 AcuB, cInd aB ie-it din tine, *3a Hnde)5rtat -i acea*t5 Hn"ele)ciune a*cun*5 de tine4 De aici Hnainte, ea nu3"i !a Bai )urta de +ri254 Ga )une Bunca nuBai Hn )ro)riile tale BIini4 Eu tre;uie *5 de!in o fiin"5 de*5!Ir-it5 Hn *ine, Binunat5, care *5 nu cad5 )rad5 *tric5ciunii4 Iar dac5 *3ar HntIB)la acea*ta din urB5, atunci te3a- tra+e Hn 2o* -i )e tine odat5 cu Bine, Hntr3o luBe Hntunecat5, *tricat54 L (entru a HB)iedica acea*t5 nenorocire Hn"ele)ciunea ta tre;uie *5 fie atIt de Bare, HncIt *5 )oat5 lua a*u)ra ei Bi*iunea acelei Hn"ele)ciuni a*cun*e care *3a de)5rtat de tine4 L Du)5 ce ai trecut )ra+ul Beu, nu B5 !oi Bai clinti nici o cli)5 de lIn+5 tine, ca f5)tur5 !i0i;il5 "ie4 Ji dac5 de aici Hnainte faci *au cu+e"i lucruri +re-ite, H"i !ei )erce)e )5catul t5u nuBaidecIt, ca o *chiBono*ire hidoa*5 -i deBonic5 a fi+urii Bele4 A;ia du)5 ce tot r5ul t5u din trecut Hl !ei fi tran*forBat Hn ;ine -i te !ei fi )urificat Hn a-a B5*ur5 HncIt *5!Ir-irea altor rele H"i !a fi cu ne)utin"5, a;ia atunci f5)tura Bea *e !a fi tran*forBat Hn fruBu*e"e *tr5lucitoare4 Ji atunci, *)re ;inele ac"iunilor tale !iitoare, B5 !oi )utea uni iar5-i cu tine, Hntr3o *in+ur5 fiin"54 (ra+ul Beu e*te Hn*5 0idit din toate *entiBentele de teaB5 care *e Bai +5*e*c Hn tine, -i din frica de a )relua )er*onal de)lina r5*)undere )entru toate ac"iunile -i +Indurile tale4 ,It5 !reBe Bai ai !reo teaB5 de a3"i conduce *in+ur de*tinul, Hn ace*t )ra+ nu e*te 0idit tot ce tre;uie el *5 cu)rind54 Ji cIt5 !reBe Hi !a Bai li)*i o *in+ur5 )iatr5, !a tre;ui *5 te o)re-ti la ace*t )ra+ *au *5 te )oticne-ti de el4 Nu Hncerca *5 treci ace*t )ra+ Hnainte de a te *iB"i li;er de orice teaB5 -i )re+5tit )entru cea Bai Hnalt5 re*)on*a;ilitate4 (In5 acuB ie-eaB din )ro)ria ta )er*onalitate nuBai cInd Boartea te cheBa din !ia"a )5BIntea*c54 Dar -i atunci f5)tura Bea H"i r5BInea aco)erit5 cu un !5l4 NuBai )uterile de*tinului, care *t5)Ineau a*u)ra ta, B5 !edeau -i, du)5 Hnf5"i-area Bea, Hn )au0ele dintre Boarte -i o nou5 na-tere, )uteau de0!olta Hn tine for"e -i facult5"i, )entru ca Hntr3o nou5 !ia"a )5BIntea*c5 *5 )o"i lucra la HnfruBu*e"area f5)turii Bele, *)re ;inele e8i*ten"ei tale4 Ji tot eu eraB acela care, datorit5 iB)erfec"iunii Bele, f5ceaB ca (uterile de*tinului *5 te o;li+e Bereu *5 te reHntorci )e )5BInt Hntr3o nou5 Hntru)are4 ,Ind Bureai, eu eraB )re0ent< -i Hn func"ie de Bine conduc5torii KarBei deterBinau noua ta na-tere4 A;ia du)5 ce, )rin Bulte !ie"i reHnnoite, B3ai fi tran*forBat Hn ace*t fel, aducIndu3B5 Hn Bod incon-tient cu totul la )erfec"iune, a;ia atunci n3ai Bai fi c50ut )rad5 )uterilor Bor"ii, ci te3ai fi unit cu de*5!Ir-ire cu Bine -i, Hn uniune cu Bine, ai fi trecut Hn neBurire4 A*t50i *tau Hnaintea ta Hn chi) !i0i;il, a-a cuB aB *tat Hntotdeauna lIn+5 tine, Hn cea*ul Bor"ii, Hn chi) ne!50ut4 ,Ind !ei trece )ra+ul Beu, !ei )5trunde Hn HB)5r5"iile Hn care alt5dat5 intrai nuBai du)5 Boartea fi0ic54 AcuB tu intri Hn ace*te HB)5r5"ii cu de)lin5 -tiin"5 -i, de aici Hnainte, Hn tiB) ce uB;li )e )5BInt ca fiin"5 e8terior !i0i;il5, !ei uB;la Hn acela-i tiB) -i Hn HB)5r5"ia Bor"ii< dar acea*ta e*te HB)5r5"ia !ie"ii !e-nice4 Eu *unt, Hntr3 ade!5r, -i Hn+erul Bor"ii< dar eu *unt, Hn acela-i tiB), aduc5torul unei !ie"i *u)erioare f5r5 *fIr-it4 A!Ind tru)ul !iu, tu !ei Buri )rin Bine, )entru a tr5i rena-terea Hntr3o e8i*ten"5 inde*tructi;il54

Dn HB)5r5"ia Hn care intri acuB !ei cunoa-te fiin"e *u)ra*en*i;ile4 Dn acea*t5 HB)5r5"ie !ei fi fericit4 Dar cea dintIi cuno-tin"5 a ta Hn acea*t5 luBe tre;uie *5 fiu eu Hn*uBi, eu, care *unt )ro)ria ta creatur54 Dn trecut tr5iaB din )ro)ria ta !ia"5< acuB Hn*5 B3aB tre0it )rin tine la o e8i*ten"5 )ro)rie -i *tau Hnaintea ta ca un etalon !i0i;il )entru fa)tele tale !iitoare, )oate chiar ca o continu5 Bu*trare a ta4 Tu B3ai )utut crea< dar )rin acea*ta "i3ai luat Hn acela-i tiB) -i o;li+a"ia de a B5 tran*forBaN4 ,ele indicate aici *u; forB5 narati!5 nu tre;uie *5 ni le iBa+in5B ca ce!a *iB;olic, ci ca )e o tr5ire a di*ci)olului ocult real5 Hn cel Bai Hnalt +rad #64

#64 Din cele de Bai *u* re0ult5 clar c5 M(50itorul )ra+uluiN e*te o f5)tur5 Oa*tral5P care *e re!elea05 !ederii
*u)erioare tre0ite a di*ci)olului ocult4 Jtiin"a *)iritului ne duce la acea*t5 HntIlnire *u)ra*en*i;il54 E8i*t5 un )rocedeu, a)ar"inInd Ba+iei inferioare, )rin care M(50itorul )ra+uluiN )oate fi f5cut -i *en0orial !i0i;il4 Dn ace*t ca0 e*te !or;a de )roducerea unui nor din *u;*tan"e *u;tile, a unui fuB coB)u* dintr3un aBe*tec deterBinat de *u;*tan"e4 7or"a e!oluat5 a Ba+icianului e*te atunci ca)a;il5 *5 ac"ione0e )l5*Buitor a*u)ra fuBului )ro!ocat, -i *53i !itali0e0e *u;*tan"a cu a2utorul VarBei Hnc5 necoB)en*ate a oBului4 ,ine e Hndea2un* de )re+5tit )entru !ederea *u)erioar5 nu Bai are ne!oie de a*eBenea conteB)l5ri *en*i;ile< iar celui c5ruia i *3ar ar5ta, f5r5 )re+5tire *uficient5, VarBa *a Hnc5 necoB)en*at5 *u; forB5 de fiin"5 *en*i;il5 !ie, acela ar fi Hn )ericol *5 a)uce )e c5i +re-ite, rele4 S5 nu !rea *5 a)uce )e a*tfel de c5i4 Dn MRanoniN de Cul?er E #9 F e*te dat5, *u; forB5 de roBan, o )re0entare a ace*tui M(50itor al )ra+uluiN4 Mi*iunea (50itorului e*te de a3l a!erti0a )e oB *5 nu Bear+5 Hntr3ade!5r Bai de)arte, dac5 nu *iBte Hn el )uterea de a core*)unde cerin"elor cu)rin*e Hn cu!Intarea de Bai *u*4 KricIt de Hn+ro0itoare ar fi f5)tura ace*tui (50itor, ea e*te totu-i nuBai efectul !ie"ilor trecute ale di*ci)olului, e*te nuBai )ro)riul *5u caracter tre0it la !ia"5 inde)endent5, Hn afara *a4 Ji acea*t5 tre0ire *e face )rin de0le+area le+5turilor dintre !oin"5, +Indire -i *entiBent4 L ,on*tituie de2a o tr5ire de o adInc5 Hn*eBn5tate fa)tul c5 *iB"iB )entru HntIia dat5 c5 noi Hn-ine aB dat na-tere unei fiin"e *)irituale4 L (re+5tirea di*ci)olului ocult tre;uie *5 ai;5 dre)t *co) Hnt5rirea *a tocBai )entru a *u)orta f5r5 teaB5 )ri!eli-tea Hn+ro0itoare, -i ca Hn BoBentul HntIlnirii *5 *e *iBt5 Hntr3ade!5r Hn0e*trat cu atIta )utere HncIt *5 )oat5 lua a*u)ra lui cu de)lin5 -tiin"5 HnfruBu*e"area M(50itoruluiN4 K con*ecin"5 a HntIlnirii cu M(50itorul )ra+uluiN *u)ortat5 cu ;ine, e*te c5 urB5toarea Boarte fi0ic5 !a fi )entru di*ci)olul ocult un e!eniBent cu totul diferit de Bor"ile *ale anterioare4 El !a trece acuB con-tient )rin Boarte, de)unInd cor)ul fi0ic a-a cuB *e de)une un !e-BInt u0at *au care a de!enit inutili0a;il )rintr3o ru)tur5 ;ru*c54 Acea*t5 Boarte fi0ic5 a *a !a fi, un e!eniBent iB)ortant nuBai )entru ceilal"i, care tr5ie*c cu el -i ale c5ror )erce)"ii *unt cu totul B5r+inite la luBea *iB"urilor4 (entru ei, di*ci)olul ocult MBoareN4 (entru el Hn*u-i nu *e *chiB;5 niBic iB)ortant Hn Hntrea+a *a aB;ian"54 Dntrea+a luBe *u)ra*en*i;il5, Hn care a intrat, *t5tea Hn fa"a lui Hnc5 Hnainte de Boarte, -i aceea-i luBe *t5 Hn fa"a lui -i du)5 Boarte4 M(50itorul )ra+uluiN Bai e*te Hn*5 le+at -i de alte efecte4 KBul a)ar"ine unei faBilii, unui )o)or, unei ra*e< acti!itatea *a Hn acea*t5 luBe e*te de)endent5 de a)artenen"a la o a*eBenea coBunitate4 ,hiar -i caracterul *5u )articular e*te le+at de ace*tea4 Ac"iunea con-tient5 a oaBenilor lua"i Hn )arte nu con*tituie tot ce tre;uie luat Hn calcul la o faBilie, neaB, )o)or *au ra*54 E8i*t5 un de*tin al faBiliei, al )o)orului -4a4B4d4, du)5 cuB e8i*t5 -i un caracter al faBiliei, al ra*ei -4a4B4d4 (entru oBul B5r+init la *iB"urile *ale fi0ice ace*te lucruri r5BIn noiuni enerale, iar +Inditorul Bateriali*t, Hn )re2udecata *a, !a )ri!i cu di*)re" *)re oculti*t, cInd aude c5, )entru ace*ta din urB5, caracterul faBiliei *au al )o)orului, de*tinul neaBului *au al ra*ei, *e datorea05 unor fiin"e tot atIt de reale, a-a cuB caracterul -i de*tinul unui indi!id uBan *e datorea05 unei )er*onalit5"i reale4 Kculti*tul Hn!a"5 *5 cunoa*c5 luBi *u)erioare, )entru care )er*onalit5"ile *in+ulare *unt B5dulare, tot a-a cuB ;ra"ele, )icioarele -i ca)ul *unt B5dulare ale oBului4 Ji Hn !ia"a unei faBilii, a unui )o)or, a unei ra*e, ac"ionea05, Hn afar5 de indi!i0ii uBani -i *ufletele a;*olut reale ale faBiliei, *ufletele )o)orului -i *)iritele ra*ei4 Dntr3un anuBit *en*, indi!i0ii uBani *unt nuBai or+anele e8ecuti!e ale ace*tor *uflete ale faBiliei, ale *)iritelor ra*ei -4a4B4d4 ,u dre)t cu!Int )uteB *)une, de e8eB)lu, c5 un *uflet al )o)orului *e *er!e-te de indi!i0ii a)ar"inInd )o)orului *5u )entru a e8ecuta anuBite lucr5ri4 Sufletul )o)orului nu co;oar5 )In5 la realitatea *en*i;il54 El tr5ie-te Hn luBi *u)erioare4 Ji )entru a ac"iona Hn luBea fi0ic3*en*i;il5 *e *er!e-te de or+anele fi0ice ale oBului *in+ular4 Dntr3un *en* *u)erior, e*te tot a-a cuB un arhitect *e *er!e-te de Buncitori )entru con*truirea detaliilor unei cl5diri4 L Dn *en*ul cel Bai real al cu!Intului, fiec5rui oB i *e re)arti0ea05 Bunca de c5tre *ufletul faBiliei, al )o)orului, al ra*ei4 Dar oBul *iB"urilor nu e*te ini"iat Hn )lanul *u)erior al Buncii *ale4 El lucrea05 incontient la reali0area "elurilor urB5rite de *ufletul )o)orului, al ra*ei -4a4B4d4 Din BoBentul Hn care Hl HntIlne-te )e M(50itorul )ra+uluiN, di*ci)olul ocult nu a2un+e *5 cunoa*c5 nuBai *arcinile *ale )ro)rii, ca )er*oan5, ci tre;uie *5 cola;ore0e cu deplin tiin la Hnde)linirea *arcinilor )o)orului *5u, ale ra*ei *ale4 7iecare e8tindere a ori0ontului *5u Hi iB)une nea)5rat -i Hndatoriri noi4 L (roce*ul Hn ace*t ca0 e*te fa)tul c5 di*ci)olul ocult adau+5 un nou cor) *u;tilului *5u cor) *uflete*c4 El Bai HB;rac5 o hain54 (In5 atunci, el Ber+ea )rin luBe cu

Hn!eli-urile care Hi Hn!e-BIntea05 )er*onalitatea4 Iar ceea ce a!ea de f5cut )entru coBunitatea *a, )entru )o)orul *5u, )entru ra*a lui -4a4B4d4, de a*ta a!eau +ri25 S)iritele *u)erioare, care *e *lu2eau de )er*onalitatea lui4 L K alt5 de0!5luire )e care i3o face M(50itorul )ra+uluiN e*te c5, de acuB Hnainte, ace*te S)irite H-i !or lua BIna de )e el4 El tre;uie *5 ia*5 cu totul din coBunitate4 Ji, ca oB *in+uratic, *3ar Hn!Irto-a Hn *ine Hn*u-i cu totul, *3ar Hndre)ta *)re di*tru+ere, dac5 acuB nu -i3ar Hn*u-i *in+ur for"ele )ro)rii *)iritelor )o)oarelor -i ale ra*elor4 L 7ire-te, Bul"i oaBeni !or 0ice' MK, eu B3aB eBanci)at coB)let de toate le+5turile de )o)or -i ra*5, eu !reau *5 fiu nuBai oB -i niBic altce!a decIt oBN4 Ace*tora tre;uie Hn*5 *5 le *)uneB' cine te3a ridicat )In5 la acea*t5 li;ertate? Nu faBilia ta te3a a-e0at Hn luBe, a-a cuB te +5*e-ti Hn ea acuB? Nu neaBul t5u, )o)orul t5u, ra*a ta, nu ele au f5cut din tine ceea ce e-ti acuB? Ele te3au educat< iar dac5 acuB, ridicat dea*u)ra tuturor )re2udec5"ilor, e-ti unul din aduc5torii de luBin5 -i ;inef5c5torii neaBului t5u, *au chiar al ra*ei tale, acea*ta o datore0i educa"iei lor4 ,hiar de !ei *)une de*)re tine c5 nu e-ti MniBic altce!a decIt oBN, chiar fa)tul c5 ai a2un* oB, Hl datore0i S)iritelor coBunit5"ii tale4 L A;ia acuB Hn!a"5 di*ci)olul ocult *5 cunoa*c5 ce Hn*eaBn5 *5 fii cu totul )5r5*it de *)iritul )o)orului, al neaBului *au al ra*ei4 Dn )riBul rInd el afl5 Hn *ine li)*a de *en* a unei a*tfel de educa"ii )entru !ia"a care Hi *t5 Hn fa"54 Tot ce a do;Indit )rin educa"ie *e de*traB5 cu totul )rin ru)erea firelor dintre !oin"5, +Indire -i *iB"ire4 El )ri!e-te la re0ultatele Hntre+ii *ale educa"ii de )In5 atunci cuB ar )ri!i la o ca*5 care *e de*face Hn ;uc5"i, )In5 la c5r5Bi0ile *ale, -i )e care tre;uie *5 o re0idea*c5 acuB Hntr3o forB5 nou54 E*te, iar5-i, Bai Bult decIt nuBai un *iB)lu *iB;ol, cInd *)uneB' du)5 ce M(50itorul )ra+uluiN a enun"at )riBele cerin"e, din locul Hn care *t5 *e ridic5 un !Irte2 care *tin+e toate luBinile *)irituale care luBina*er5 )In5 atunci druBul !ie"ii4 Ji Hn fa"a di*ci)olului ocult *e la*5 un Hntuneric coB)let4 Ace*ta e*te Hntreru)t nuBai de luBina )e care o radia05 M(50itorul )ra+uluiN4 Ji din Hntuneric r5*un5 celelalte a!erti*Bente ale *ale' MNu trece )ra+ul Beu Hnainte de a fi Hn"ele* ;ine c5 Hntunericul din fa"a ta !a tre;ui *53l *tr5luBine0i tu Hn*u"i< *5 nu faci nici un )a* Hnainte dac5 nu ai do;Indit certitudinea c5 ai *uficient ulei in laB)a ta4 L5B)ile conduc5torilor, )e care le3ai a!ut )In5 acuB, H"i !or li)*i Hn !iitorN4 Du)5 ace*te cu!inte, di*ci)olul tre;uie *5 *e Hntoarc5 -i *53-i Hndre)te )ri!irea Hna)oi4 AcuB M(50itorul )ra+uluiN d5 la o )arte )erdeaua care )In5 atunci aco)eri*e taine adInci ale !ie"ii4 S)iritele neaBului, ale )o)orului -i ale ra*ei *e re!elea05 Hn de)lina lor acti!itate< -i di*ci)olul !ede )reci* cuB a fo*t el condu* )In5 aici -i, )e de alt5 )arte, a2un+e *5 Hn"elea+5 c5 de acuB Hnainte nu !a Bai ;eneficia de acea*t5 conducere4 Ace*ta e*te un al doilea a!erti*Bent )e care Hl tr5ie-te oBul la )ra+, )rin (50itorul *5u4 7ire-te, niBeni nu ar )utea *u)orta *5 !ad5, ne)re+5tit, )ri!eli-tea de*cri*5 aici< Hn*5 )re+5tirea ocult5 *u)erioar5, care Hntr3ade!5r d5 oBului )utin"a *5 r50;ea*c5 )In5 la )ra+, Hl )une totodat5 Hn *itua"ia ca, la BoBentul o)ortun, *5 +5*ea*c5 )uterea nece*ar54 Acea*t5 di*ci)lin5 )oate fi Hntr3atIt de arBonioa*5, HncIt intrarea Hn noua !ia"5 *5 )iard5 orice caracter 0+uduitor *au tuBultuo*4 Atunci, tr5irea de la )ra+ !a fi Hn*o"it5 de un )re*entiBent al acelei fericiri care !a con*titui nota fundaBental5 a !ie"ii *ale nou tre0ite4 Sen0a"ia noii li;ert5"i !a co!Ir-i toate celelalte *entiBente< -i, cu ace*t *entiBent, noile Hndatoriri -i noua r5*)undere Hi !or a)5rea dre)t ce!a ce oBul tre;uie *5 ia a*u)ra *a, )e o anuBit5 trea)t5 a !ie"ii4 5IAA I MOARTEA* MARELE P 6ITOR AL PRA7ULUI AB ar5tat cIt de Hn*eBnat5 e*te )entru oB HntIlnirea cu a-a3nuBitul M(50itor Bic al )ra+uluiN, datorit5 fa)tului c5 oBul recunoa-te Hn el o fiin"5 *u)ra*en*i;il5 )e care a creat3o el Hn*u-i4 Tru)ul ace*tei fiin"e e*te coB)u* din con*ecin"ele, Hnainte in!i0i;ile )entru el, ale )ro)riilor *ale ac"iuni, *entiBente -i +Induri4 Ace*te for"e ne!50ute au de!enit Hn*5 cau0ele de*tinului -i ale caracterului *5u4 AcuB oBul H-i d5 *eaBa cuB a a-e0at el Hn*u-i, Hn trecut, teBeliile )re0entului *5u4 (rin acea*ta fiin"a *a *t5 de*co)erit5 Hn fa"a lui Hntr3o anuBit5 B5*ur54 Dn el e8i*t5, de )ild5, anuBite Hnclina"ii -i o;i-nuin"e4 AcuB el )oate Hn"ele+e de ce anuBe le are4 L3au i0;it anuBite lo!ituri ale de*tinului< acuB afl5 de unde !in ace*tea4 El i d seama de ce iu;e-te unele lucruri, de ce ur5-te altele, de ce e*te fericit *au nefericit datorit5 unora *au altora4 Gia"a !i0i;il5 Hi de!ine inteli+i;il5 )rin cau0e in!i0i;ile4 ,hiar fa)tele e*en"iale ale !ie"ii, ;oala -i *5n5tatea, Boartea -i na-terea, *e de0!5luie Hn fa"a )ri!irii *ale4 K;*er!5 c5 el a ur0it, Hnaintea na-terii *ale, cau0ele care au tre;uit *53l readuc5 Hn Bod nece*ar Hn !ia"a fi0ic54 De acuB Hnainte cunoa-te fiin"a Hn *ine, fiin"5 care e*te 0idit5 Hn chi) iB)erfect Hn acea*t5 luBe !i0i;il5, -i care )oate fi du*5 la )erfec"iune tot numai Hn acea*t5 luBe !i0i;il54 ,5ci Hn nici o alt5 luBe nu e8i*t5 !reun )rile2 )entru a lucra la de*5!Ir-irea ace*tei fiin"e4 Ji recunoa-te a)oi, Hnainte de toate, c5 Boartea nu3l )oate de*)5r"i )entru totdeauna de acea*t5 luBe4 ,5ci tre;uie *53-i 0ic5' MHntr3un trecut Hnde)5rtat aB !enit )entru HntIia oar5 Hn acea*t5 luBe, fiindc5 )e atunci eraB o fiin"5 care a!ea ne!oie de !ia"a Hn acea*t5 luBe, )entru a do;Indi calit5"i )e care nu le3ar fi )utut do;Indi Hn nici o alt5 luBe4 Ji tre;uie *5 fiu unit cu acea*t5 luBe, )In5 cInd !oi fi de0!oltat Hn Bine tot ce *e )oate do;Indi Hn ea4 ,Ind!a !oi fi un cola;orator de*toinic Hntr3o alt5 luBe, nuBai cucerind Hn acea*t5 luBe *en*i;il3!i0i;il5 toate calit5"ile nece*are4N L Sine anuBe de cele Bai iB)ortante tr5iri ale ini"iatului fa)tul c5 el Hn!a"5 *5 cunoa*c5 -i *5 a)recie0e !aloarea real5 a naturii *en*i;il3!i0i;ile Bai ;ine decIt )utea *5 o fac5 Hnainte de a fi urBat )re+5tirea *)iritual54 Acea*t5 cuno-tin"5 o do;Inde-te tocBai )rin )ri!irea Hn luBea *u)ra*en*i;il54 NuBai cel care nu a )ri!it Hn *u)ra*en*i;il -i care, de aceea, )ro;a;il c5 ;5nuie-te c5 luBile *u)ra*en*i;ile *unt doBenii infinit Bai !aloroa*e, nuBai acela !a )utea *u;e*tiBa !aloarea

luBii fi0ice4 Doar cel care a )ri!it Hn *u)ra*en*i;il -tie c5 f5r5 tr5irile din realitatea !i0i;il5 ar fi a;*olut ne)utincio* Hn cea in!i0i;il54 ,a el *5 )oat5 tri Hn luBea *u)ra3*en*i;il5, tre;uie *5 ai;5 facult5"i -i or+ane )entru acea*t5 !ia"54 (e ace*tea Hn*5 le )oate do;Indi nuBai Hn luBea !i0i;il54 Ga tre;ui *5 $ad *)iritual ca *5 de!in5 con-tient de luBea in!i0i;il54 Dar acea*t5 )utere de a !edea Hn luBea M*u)erioar5N *e de0!olt5 tre)tat, )rin e8)erien"e f5cute Hn luBea Minferioar5N4 Nu te )o"i na-te cu ochi *)irituali Hntr3o luBe *)iritual5, dac5 nu i3ai de0!oltat Hn luBea *en*i;il5, a-a cuB co)ilul nu *3ar )utea na-te cu ochi fi0ici, dac5 ace-tia nu *3ar fi forBat Hn tru)ul BaBei4 Din ace*t )unct de !edere !oB Hn"ele+e -i Boti!ul )entru care M)ra+ulN *)re luBea *u)ra*en*i;il5 e )50it de un M(50itorN4 Dn nici un ca0 nu tre;uie *5 i *e Hn+5duie oBului *5 arunce o )ri!ire real5 Hn acele doBenii, Bai Hnainte de a fi do;Indit facult5"ile nece*are Hn ace*t *co)4 De aceea, cIt5 !reBe oBul e*te Hnc5 inca)a;il *5 lucre0e Hn luBea *u)erioar5, de fiecare dat5, la Boarte, cInd intr5 Hn cealalt5 luBe, *e a-terne un !5l )e*te tr5irile din acea*t5 luBe4 K )oate )ri!i a;ia atunci cInd e*te Batur )entru acea*ta4 ,Ind di*ci)olul ocult )5trunde Hn luBea *u)ra*en*i;il5, !ia"a ca)5t5 )entru el un *en* cu totul nou< el !ede Hn luBea *en*i;il5 o+orul Hn care +erBinea05 o luBe *u)erioar54 Ji, Hntr3un anuBit *en*, acea*t5 luBe M*u)erioar5N Hi !a a)5rea ca una incoB)let5 f5r5 cea Minferioar5N4 I *e de*chid dou5 )er*)ecti!e4 1na *)re trecut, cealalt5 *)re !iitor4 El )ri!e-te Hntr3un trecut Hn care acea*t5 luBe *en*i;il5 Hnc5 nu e8i*ta4 ,5ci de Bult a )5r5*it )re2udecata c5 luBea *u)ra*en*i;il5 *3ar fi de0!oltat din cea *en*i;il54 El -tie c5 Bai HntIi a fo*t *u)ra*en*i;ilul -i c5 tot ce e *en*i;il *3a de0!oltat din ace*ta4 Gede c5 el Hn*u-i a a)ar"inut unei luBi *u)ra*en*i;ile, nainte de a fi !enit )entru HntIia dat5 Hn acea*t5 luBe *en*i;il54 Dar luBea *u)ra*en*i;il5 de odinioar5 a$ea ne$oie *5 treac5 )rin eta)a de luBe *en*i;il54 ,ontinuarea e!olu"iei *ale n3ar fi fo*t cu )utin"5 f5r5 acea*t5 trecere4 A;ia du)5 ce Hn doBeniul *en*i;il *e !or fi de0!oltat fiin"e cu facult5"i core*)un05toare, H-i !a )utea relua luBea *u)ra*en*i;il5 e!olu"ia4 Ji ace*te fiin"e *unt oaBenii4 (rin urBare ace-tia, a-a cuB tr5ie*c acuB, H-i au ori+inea )e o trea)t5 iB)erfect5 a e8i*ten"ei *)irituale -i !or a2un+e, Hn cadrul ace*teia, la acea )erfec"iune )rin care ei *5 fie de*toinici )entru a Bunci Bai de)arte Hn luBea *u)erioar54 L Ji aici *e de*chide )er*)ecti!a *)re !iitor4 Ea arat5 *)re o trea)t5 *u)erioar5 a luBii *u)ra*en*i;ile4 Dn acea*ta !or e8i*ta roadele de0!oltate Hn luBea *en*i;il54 Acea*ta din urB5, ca atare, !a fi de)5-it5< dar re0ultatele ei !or fi Hncor)orate unei luBi *u)erioare4 (rin acea*ta ne e*te dat5 Hn"ele+erea ;olii -i a Bor"ii Hn luBea *en*i;il54 Moartea nu e*te niBic altce!a decIt e8)re*ia fa)tului c5 luBea *u)ra*en*i;il5 de odinioar5 a2un*e*e la un )unct de la care nu3-i Bai )utea continua de0!oltarea )rin ea Hn*5-i4 Ar fi a2un* cu nece*itate la o Boarte +eneral5, dac5 n3ar fi )riBit un nou iB)ul* de !ia"54 Ji a*tfel, acea*t5 !ia"5 nou5 a de!enit o lu)t5 HB)otri!a Bor"ii +enerale4 Din re*turile unei luBi Buri;unde, HncreBenite Hn *ine, au Hnflorit +erBenii unei luBi noi4 De aceea e8i*t5 Hn luBe Boarte -i !ia"54 Ji lucrurile *e Hntre)5trund Hncet4 (5r"ile Buri;unde ale luBii !echi )5*trea05 Hnc5 noii +erBeni de !ia"5, care au luat na-tere din ele4 Ace*t fenoBen H-i +5*e-te e8)re*ia cea Bai clar5 chiar Hn oB4 ,5ci oBul )oart5 dre)t Hn!eliceea ce *3a )5*trat din acea luBe !eche< -i Hnl5untrul ace*tui Hn!eli- *e de0!olt5 +erBenul acelei fiin"ei care !a tr5i Hn !iitor4 A*tfel, oBul e*te o fiin"5 du;l5, una Buritoare -i una neBuritoare4 ,ea Buritoare *e afl5 Hn *tadiul ei final, cea neBuritoare Hn *tadiul ini"ial4 Dar a;ia nluntrul ace*tei luBi du;le, care H-i +5*e-te e8)re*ia Hn luBea fi0ic3*en*i;il5, H-i Hn*u-e-te oBul facult5"ile )rin care duce luBea la neBurire4 Mi*iunea lui e*te tocBai de a *coate din cele Buritoare roadele )entru cele neBuritoare4 (rin urBare, dac5 H-i )ri!e-te fiin"a a-a cuB a 0idit3 o el Hn*u-i Hn trecut, atunci tre;uie *53-i *)un5' eu )ort Hn Bine eleBentele unei luBi Buri;unde4 Ele lucrea05 Hn Bine -i nuBai tre)tat )ot *5 le HnfrIn+ )uterea )rin eleBentele nou3ren5*cute, neBuritoare4 A-a Ber+e calea oBului de la Boarte la !ia"54 Dac5 Hn cli)a Bor"ii ar )utea *53-i !or;ea*c5 )e de)lin con-tient, ar tre;ui *53-i *)un5' M,eea ce Boare acuB a fo*t )rofe*orul Beu4 7a)tul c5 Bor, e*te un efect al Hntre+ului trecut cu care *unt Hntre"e*ut4 Dar doBeniul celor Buritoare a Baturi0at Hn Bine +erBenii celor neBuritoare4 (e ace-tia Hi duc cu Bine Hntr3o alt5 luBe4 Dac5 totul ar de)inde nuBai de trecut, atunci nu B3a- fi )utut na-te a;*olut niciodat54 Gia"a trecutului *e Hncheie cu na-terea4 Gia"a Hn doBeniul *en*i;il e*te *Bul*5 Bor"ii +enerale )rin noul +erBene de !ia"54 TiB)ul dintre na-tere -i Boarte e*te nuBai e8)re*ia roadelor )e care le3a )utut e8tra+e !ia"a nou5 din trecutul care a )ierit4 Iar ;oala nu e*te altce!a decIt continuarea ac"iunii )5r"ilor Buri;unde ale ace*tui trecutN4 Din toate ace*tea +5*iB r5*)un* la Hntre;area' de ce r50;e-te oBul nuBai tre)tat de la r5t5cire -i iB)erfec"iune la ade!5r -i ;ine4 Ac"iunile, *entiBentele -i +Indurile *ale *tau Bai HntIi *u; *t5)Inirea !reBelniciei -i a Bor"ii4 Din ace*tea *unt 0idite or+anele *ale fi0ic3*en*i;ile4 De aceea, ace*te or+ane -i ceea ce *tiBulea05 ele, *unt *ortite )ieirii4 Nu in*tinctele, )a*iunile, )ornirile etc4 -i or+anele care le a)ar"in re)re0int5 ce!a ne)ieritor, ci ne)ieritor !a fi a;ia ceea ce a)are ca o)era ace*tor or+ane4 A;ia du)5 ce oBul a ela;orat tot ce )oate fi ela;orat din !reBelnic, !a )utea el le)5da teBelia de )e care a e!oluat -i care3-i +5*e-te e8)re*ia Hn luBea fi0ic3*en*i;il54 A*tfel, )riBul M(50itor al )ra+uluiN re)re0int5 chi)ul oBului Hn natura *a du;l5, un aBe*tec Hntre )ieritor -i ne)ieritor4 Ji la el *e arat5 liB)ede cIte Hi Bai li)*e*c )In5 la atin+erea *u;liBei f5)turi de luBin5, care !a )utea locui iar5-i Hn luBea *)iritual5 )ur54

Gradul de HB)letire cu natura fi0ic3*en*i;il5 Hi !a fi liB)ede oBului )rin M(50itorul )ra+uluiN4 Acea*t5 HB)letire *e e8)riB5, Hnainte de toate, Hn e8i*ten"a in*tinctelor, )ornirilor, )oftelor, a dorin"elor e+oi*te, Hn toate forBele de intere* )er*onal etc4 A)oi, ea H-i +5*e-te e8)re*ia Hn a)artenen"a la o ra*5, la un )o)or etc4 ,5ci )o)oarele -i ra*ele *unt nuBai diferitele tre)te de e!olu"ie Hn druBul *)re oBenirea )ur54 K ra*5, un )o)or, *tau cu atIt Bai *u*, cu cIt a)ar"in5torii lor e8)riB5 Bai de*5!Ir-it ti)ul oBene*c )ur -i ideal, cu cIt au r50;it Bai Bult de la !reBelnicia fi0ic5 *)re !e-nicia *u)ra*en*i;il54 E!olu"ia oBului )rin reHntru)5ri, Hn forBe din ce Hn ce Bai de0!oltate, de ra*e -i )o)oare, e*te, de aceea, un )roce* de eli;erare4 Dn final, oBul tre;uie *5 a)ar5 Hn )erfec"iunea *a arBonioa*54 L Dntr3un Bod a*eB5n5tor, trecerea oBului )rin conce)"ii Borale -i reli+ioa*e din ce Hn ce Bai )ure, e*te o )erfec"ionare4 ,5ci fiecare trea)t5 Boral5 con"ine Hnc5 )atiBa )entru !reBelnic, al5turi de +erBenii ideali-ti ai !iitorului4 Dn aBintitul M(50itor al )ra+uluiN a)are acuB nuBai re0ultatul tiB)ului care *3a *cur*4 Iar din +erBenii !iitorului e*te cu)rin* nuBai ceea ce *3a Hntre"e*ut Hn el de3a lun+ul !reBurilor ce *3au *cur*4 Dar oBul tre;uie *5 duc5 cu *ine Hn luBea *u)ra*en*i;il5 tot ce )oate e8tra+e din luBea *iB"urilor4 Dac5 ar !rea *5 ia cu *ine doar ceea ce *3a Hntre"e*ut nuBai din trecut iBa+inii *ale coB)leBentare, el -i3ar Hnde)lini nuBai )ar"ial Bi*iunea *a )5BIntea*c54 De aceea, du)5 un anuBit tiB), M(50itorului Bic al )ra+uluiN i *e al5tur5 cel Bare4 S5 e8)uneB din nou, *u; forB5 narati!5, ceea ce *e )etrece la HntIlnirea cu al doilea M(50itor al )ra+uluiN4 Du)5 ce oBul a recuno*cut lucrurile de care tre;uie *5 *e eli;ere0e, Hn calea lui a)are o *u;liB5 fiin"5 de luBin54 A de*crie fruBu*e"ea ei, e*te +reu Hn cu!intele liB;ii noa*tre4 L Acea*t5 HntIlnire are loc du)5 ce, -i )entru cor)ul fi0ic, or+anele +Indirii, *iB"irii -i !oin"ei *3au de*f5cut atIt de Bult unul de altul, HncIt re+leBentarea ra)orturilor lor reci)roce nu *e Bai face )rin ele Hn*e-i, ci )rin con-tien"a *u)erioar5 care *3a de*)rin* de acuB cu totul de condi"iile fi0ice4 Atunci or+anele +Indirii, *iB"irii -i !oin"ei au a2un* uneltele din )uterea *ufletului oBene*c, care H-i e8ercit5 *t5)Inirea a*u)ra lor din re+iuni *u)ra*en*i;ile4 L Ace*tui *uflet, eli;erat a*tfel de toate c5tu-ele *en*i;ile, Hi a)are acuB Hn fa"5 al doilea M(50itor al )ra+uluiN, *)unIndu3i a)ro8iBati! urB5toarele' WTu te3ai de*f5cut de luBea *iB"urilor4 Si3ai do;Indit dre)tul de cet5"enie Hn luBea *u)ra*en*i;il54 De aici Hnainte !ei )utea ac"iona din acea*t5 luBe4 (entru tine Hn*u"i nu Bai ai tre;uin"5 de cor)oralitatea ta fi0ic5, *u; forBa ei actual54 Dac5 ai !rut *53"i cucere-ti nuBai ca)acitatea de a locui Hn acea*t5 luBe *u)ra*en*i;il5, nu ar Bai tre;ui *5 te Hntorci Hn luBea *en*i;il54 Dar acuB, uit53te la Bine4 (ri!e-te cIt de neB5*urat de *u* *tau eu dea*u)ra a tot ce ai f5cut tu din tine )In5 acuB4 Tu te3ai ridicat la actuala trea)t5 a )erfec"iunii tale )rin facult5"ile )e care le3ai )utut de0!olta Hn luBea *en*i;il5, cIt5 !reBe a!eai ne!oie Hnc5 de ea4 AcuB Hn*5, )entru tine tre;uie *5 Hncea)5 un tiB) Hn care )uterile tale eli;erate *5 lucre0e Bai de)arte, Hn *lu2;a ace*tei luBi *en*i;ile4 (In5 acuB te3ai BIntuit nuBai )e tine Hn*u"i< acuB, eli;erat, )o"i contri;ui la eli;erarea tuturor *eBenilor t5i din luBea *iB"urilor4 (In5 Hn )re0ent ai n50uit ca in*< acuB, inte+rea053te Hntre+ului, ca *5 nu te ridici nuBai )e tine la luBea *u)ra*en*i;il5, ci -i toate celelalte cIte e8i*t5 Hn *en*i;il4 ,Ind!a, te !ei )utea uni cu f5)tura Bea, dar eu nu )ot fi fericit cIt tiB) Bai e8i*t5 neferici"iQ ,a oB eli;erat, ai )utea chiar a0i *5 intri Hn HB)5r5"ia *u)ra*en*i;ilului4 Dar atunci ai fi ne!oit *5 )ri!e-ti Hn 2o* *)re fiin"ele Hnc5 neBIntuite ale luBii *iB"urilor4 Iar tu ai de*)5r"i de*tinul t5u de al lor4 Dar !oi *unte"i cu to"ii le+a"i unii de al"ii4 A tre;uit *5 co;orI"i cu to"ii Hn luBea *en*i;il5 )entru a e8tra+e din ea for"ele nece*are )entru o luBe *u)erioar54 Dac5 te3ai de*)5r"i de ei, ai a;u0a de for"ele )e care le3ai )utut de0!olta nuBai Hn coBuniune cu ei4 Dac5 ei nu ar fi co;orIt, nici tu nu ai fi )utut co;orH< f5r5 ei, "i3ar li)*i for"ele )entru e8i*ten"a ta *u)ra*en*i;il54 Ace*te for"e )e care le3ai cucerit mpreun cu ei, tre;uie *5 le -i HB)ar"i cu ei4 De aceea, H"i inter0ic intrarea Hn cele Bai Hnalte doBenii ale luBii *u)ra*en*i;ile )In5 nu !ei fi Hntre;uin"at toate )uterile cucerite *)re BIntuirea luBii tale4 ,u )uterile )e care le3 ai do;Indit de2a, )o"i r5BIne Hn doBeniile de 2o* ale luBii *u)ra*en*i;ile< dar Hn fa"a )or"ii *)re re+iunile *u)erioare *tau eu, Mca Heru!iBul cu *)ada de foc Hnaintea (aradi*uluiN E !$ F, -i3"i !oi inter0ice intrarea cIt tiB) Bai ai for"e care au r5Ba* neutili0ate Hn luBea *en*i;il54 Iar de nu !ei !oi *5 le Hntre;uin"e0i, !or !eni al"ii, care le !or Hntre;uin"a< atunci o Hnalt5 luBe *u)ra*en*i;il5 !a )riBi Hn *ine toate roadele luBii *en*i;ile< "ie Hn*5, H"i !a fi luat fundaBentul cu care erai *trIn* unit4 LuBea )urificat5 !a e!olua, de)5-indu3te4 Gei fi e8clu* din ea4 A*tfel, calea ta e*te cea nea r, iar aceia de care te3ai de*)5r"it, Ber+ )e calea alb14 A*tfel *e anun"5 MMarele (50itorN al )ra+ului curInd du)5 ce *3a )etrecut HntIlnirea cu )riBul )a0nic4 Ini"iatul -tie Hn*5 foarte ;ine ce3l a-tea)t5 dac5 cedea05 i*)itei unei -ederi )reBature Hn luBea *u)ra*en*i;il54 K *tr5lucire de nede*cri* *e r5*)Inde-te din al doilea (50itor al )ra+ului< unirea cu el *t5 ca o "int5 Hnde)5rtat5 Hn fa"a *ufletului !505tor4 Tot a-a *t5 acolo -i certitudinea c5 acea*t5 unire !a fi )o*i;il5 a;ia atunci cInd ini"iatul H-i !a fi folo*it, Hn *lu2;a eli;er5rii -i BIntuirii ace*tei luBi, toate for"ele care i3au re!enit din acea*t5 luBe4 Dac5 el *e hot5r5-te *5 urBe0e cerin"ele Hnaltei f5)turi de luBin5, !a )utea contri;ui la eli;erarea neaBului oBene*c4 El aduce darurile *ale )e altarul de 2ertf5 al oBenirii4 Dac5 )refer5 )ro)ria *a Hn5l"are )reBatur5 Hn luBea *u)ra*en*i;il5, atunci curentul oBenirii trece )e*te el4 Du)5 eli;erarea *a din luBea *en*i;il5, el nu Bai )oate do;Indi )entru *ine nici o for"5 nou54 Dac5, totu-i, Hi )une la di*)o0i"ie Bunca *a, o face cu renun"area de a3-i Bai Hn*u-i ce!a )er*onal de la locul Buncii *ale de aici Hnainte4 Nu *3ar )utea *)une c5 e*te un lucru de la *ine

Hn"ele* c5 oBul !a ale+e calea al;5, dac5 ar fi )u* *5 hot5ra*c5 Hn ace*t fel4 Acea*ta de)inde cu totul nuBai de fa)tul dac5 el, Hn BoBentul deci0iei, e*te de2a atIt de )urificat, HncIt nici un e+oi*B *5 nu3l Bai fac5 *5 i *e )ar5 deBne de rI!nit adeBenirile fericirii4 ,5ci ace*te adeBeniri *unt cele Bai Bari ce )ot fi iBa+inate4 Iar de cealalt5 )arte, de fa)t, nu e8i*t5 nici o adeBenire deo*e;it54 Aici nu !or;e-te niBic e+oi*Bului4 ,eea ce !a o;"ine oBul Hn re+iunile *u)erioare ale *u)ra*en*i;ilului, nu e*te ce!a ce !ine Hn*)re el, ci, e8clu*i!, ce!a ce eBan5 din el' iu;ire )entru luBea *a Hncon2ur5toare4 Tot ce reclaB5 e+oi*Bul, nu !a li)*i Hn nici un ca0 de )e calea cea nea+r54 DiB)otri!5' roadele ace*tei c5i *unt tocBai *ati*facerea de*5!Ir-it5 a e+oi*Bului4 Iar dac5 cine!a !rea nuBai )entru *ine fericirea, !a uB;la nea)5rat )e acea*t5 cale nea+r5, c5ci acea*ta e*te cea care i *e )otri!e-te4 L De aceea, niBeni *5 nu a-te)te de la oculti-tii c5ii al;e HndruB5ri )entru de0!oltarea )ro)riului *5u eu e+oi*t4 (entru fericirea in*ului i0olat, ei nu au nici cel Bai Bic intere*4 Acea*ta o )oate +5*i fiecare )entru *ine4 A o +r5;i nu e*te Bi*iunea oculti-tilor al;i4 Mi*iunea ace*tora *e afl5 nuBai Hn e!olu"ia -i eli;erarea tuturor fiin"elor care *unt oaBeni -i to!ar5-i ai oBului4 De aceea, ei dau nuBai HndruB5ri )ri!ind Bodul cuB ne )uteB de0!olta for"ele )entru a cola;ora la acea*t5 o)er54 De aceea, ei )un Hnaintea tuturor altor facult5"i, d5ruirea de *ine altrui*t5 -i *)iritul de *acrificiu4 Ei nu re*)in+ de fa)t )e niBeni, c5ci -i cei Bai e+oi-ti *e )ot )urifica4 Dn*5 cine caut5 ce!a nuBai )entru *ine, cIt5 !reBe face acea*ta, nu !a +5*i niBic la oculti-ti4 ,hiar dac5 ace-tia nu3i refu05 a2utorul lor, el, c5ut5torul, *e )ri!ea05 de roadele acord5rii a2utorului4 De aceea, cine urBea05 Hntr3ade!5r in*truc"iunile Hn!5"5torului ocult ;un, du)5 trecerea )ra+ului, !a Hn"ele+e cerin"ele Marelui (50itor< cine nu urBea05 Hn*5 ace*te in*truc"iuni, acela nici nu )oate n5d52dui c5 !a a2un+e !reodat5 la )ra+ cu a2utorul lor4 In*truc"iunile lor duc la ;ine *au la niBic4 ,5ci conducerea *)re o fericire e+oi*t5 -i *)re *iB)la tr5ire Hn luBea *u)ra*en*i;il5 e*te Hn afara liBitelor Bi*iunii lor4 Acea*t5 Bi*iune e*te de la Hnce)ut a*tfel or+ani0at5 HncIt Hl "ine )e di*ci)ol atIta !reBe de)arte de luBea *u)ra)5BIntea*c5, )In5 cInd ace*ta intr5 Hn ea cu !oin"a de cola;orare de!otat54 CU5NT DE 4NC8EIERE LA EDIIA A 19A :!2!1; ,alea *)re cunoa-terea *u)ra*en*i;il5, ar5tat5 Hn acea*t5 lucrare, duce la o tr5ire *ufletea*c5, fa"5 de care, e*te de o iB)ortan"5 deo*e;it5 ca, cel ce a*)ir5 la ea, *5 i *e d5ruia*c5 f5r5 nici un fel de ilu0ii *au Hn"ele+eri +re-ite4 Ji *t5 Hn firea oBului *5 *e ilu0ione0e )ri!itor la ceea ce intr5 aici Hn di*cu"ie4 1na dintre ilu0ii, cInt5rind deo*e;it de +reu, *e na-te atunci cInd Hntre+ doBeniul tr5irii *uflete-ti, de care !or;e-te ade!5rata -tiin"5 *)iritual5, e*te de!iat )In5 Hntr3atIt HncIt *e Hn*eria05 al5turi de *u)er*ti"ie, de !i*are !i0ionar5, de BediuBitate -i de Bulte alte de+ener5ri ale n50uin"elor oBene-ti4 Acea*t5 de!iere a)are ade*eori )rin fa)tul c5 oaBeni care ar !rea *53-i caute un druB de cunoa-tere *)re realitatea *u)ra*en*i;il5 Hntr3un Bod de!iat de la calea ade!5ratei *tr5danii du)5 cunoa-tere -i care )rin acea*ta cad Hn de+ener5rile aBintite, *unt confunda"i cu cei ce !or *5 urBe0e calea de*cri*5 Hn acea*t5 carte4 Tr5irile la care a2un+e *ufletul oBene*c )e calea ar5tat5 aici, *e de*f5-oar5 e8clu*i! Hn cIB)ul e8)erien"ei *)iritual3*uflete-ti )ure4 E*te )o*i;il *5 *e a2un+5 la a*eBenea tr5iri nuBai datorit5 fa)tului c5 oBul *e )oate eli;era -i eBanci)a de func"iile tru)ului -i )entru alte e8)erien"e l5untrice, Hn Bodul Hn care Hi e*te )o*i;il *5 *e eli;ere0e Hn tiB)ul tr5irii con-tien"ei o;i-nuite, atunci cInd H-i forBea05 nduri a*u)ra celor )erce)ute din afar5 *au a*u)ra celor dorite, *iB"ite, !oite Hn interior, nduri care nu )ro!in din Hn*e-i cele )erce)ute, *iB"ite -i !oite4 E8i*t5 oaBeni care nu cred deloc Hn e8i*ten"a unor a*eBenea +Induri4 Ace-tia cred c5 oBul nu ar )utea +Indi niBic altce!a decIt ceea ce *coate din )erce)"ii *au din !ia"a interioar5 condi"ionat5 de tru)4 Ji toate +Indurile ar fi oarecuB nuBai uB;re ale )erce)"iilor *au ale tr5irilor l5untrice4 ,ine afirB5 acea*ta, o face nuBai fiindc5 nu *3a ridicat niciodat5 la facultatea de a tr5i cu *ufletul *5u !ia"a de +Indire )ur5, ;a0at5 )e *ine Hn*5-i4 Dar )entru cine a tr5it a-a ce!a, a de!enit e8)erien"5 )ro)rie fa)tul c5, )retutindeni unde Hn !ia"a *ufletea*c5 *t5)Ine-te ndirea, Hn B5*ura Hn care acea*t5 ndire )5trunde celelalte func"iuni ale *ufletului, oBul e cu)rin* Hntr3o acti!itate, la a c5rei reali0are tru)ul *5u nu particip4 Dn !ia"a *ufletea*c5 o;i-nuit5, +Indirea e totu-i a)roa)e Hntotdeauna aBe*tecat5 cu alte acti!it5"i *uflete-ti' )erce)"ia, *iB"irea, !oin"a etc4 Ace*te alte acti!it5"i *e reali0ea05 )rin tru)4 Dar Hn ele e*te antrenat5 +Indirea4 Ji Hn B5*ura Hn care +Indirea le )5trunde, Hn oB -i )rin oB *e )etrece un lucru, la care cor)ul nu )artici)54 KaBenii care conte*t5 acea*ta, nu )ot trece )e*te ilu0ia care *e na-te din fa)tul c5 ei o;*er!5 acti!itatea +Inditoare Hntotdeauna unit5 cu alte acti!it5"i4 Dar, Hn tr5irea l5untric5, ne )uteB ridica )In5 acolo HncIt *5 e8)eriBent5B )artea +Inditoare a !ie"ii l5untrice -i *e)arat de toate celelalte acti!it5"i4 Din cu)rin*ul !ie"ii *uflete-ti )uteB i0ola ce!a ce con*t5 numai din +Induri )ure4 GInduri care e8i*t5 )rin ele Hn*e-i, din care aB eliBinat tot ce )ro!ine de la )erce)"ii *au de la !ia"a interioar5 condi"ionat5 de tru)4 *st!el de +Induri *e re!elea05 )rin ele Hn*e-i, )rin ceea ce *unt ele, ca realitate *)iritual5, *u)ra*en*i;il54 Iar *ufletul care *e une-te cu a*tfel de +Induri, eliBinInd Hn tiB)ul ace*tei uniri toate )erce)"iile, toate aBintirile -i Hntre+ re*tul !ie"ii l5untrice, H-i d5 *eaBa c5 el e*te, HB)reun5 cu +Indirea, Hntr3un doBeniu *u)ra*en*i;il -i *e tr5ie-te )e *ine Hn afara tru)ului4 (entru cel care )5trunde Hntrea+5 acea*t5 *itua"ie o;iecti!5, nici nu *e Bai )oate )une Hntre;area' e8i*t5 tr5ire *ufletea*c5 Hn !reun eleBent *u)ra*en*i;il, e8terior tru)ului? ,5ci )entru el ar Hn*eBna *5 conte*te ceea ce -tie din e8)erien"54 (entru el e8i*t5 doar Hntre;area' ce Hi HB)iedic5 )e oaBeni *5 recunoa*c5 un a*eBenea fa)t *i+ur? Iar la acea*t5 Hntre;are el afl5 r5*)un*ul -i anuBe' fa)tul Hn di*cu"ie e*te de a-a natur5, HncIt nu i *e re!elea05 oBului dac5 ace*ta nu *e tran*)une Hn )reala;il Hntr3o a*tfel de *tare *ufletea*c5, Hn care *5 )oat5 )riBi re!ela"ia4 La Hnce)ut oaBenii de!in

neHncre05tori cInd tre;uie *5 de0!olte Bai HntIi o acti!itatea )ur *ufletea*c5, )entru ca *5 li *e de*co)ere ce!a inde)endent de ei4 Ei H-i iBa+inea05 atunci c5, deoarece tre;uie *5 *e )re+5tea*c5 )entru a )riBi re!ela"ia, ar crea ei Hn-i-i con"inutul re!ela"iei4 Ei !or e8)erien"e la care oBul nu face niBic, fa"5 de care el r5BIne a;*olut )a*i!4 Ji dac5, Hn afar5 de acea*ta, a*tfel de oaBeni i+nor5 -i cele Bai eleBentare cerin"e de anali05 -tiin"ific5 a unei *t5ri de fa)t, atunci ei !5d Hn con"inuturile *au )roduc"iile *uflete-ti, la care *ufletul e*te co;orIt *u; ni!elul unei ac"iuni )ro)rii con-tiente care e8i*t5 Hn )erce)"iile *en0oriale -i Hn ac"iunile !oluntare, o re!ela"ie o;iecti!5 a unei realit5"i care nu este *en*i;il54 A*tfel de con"inuturi *uflete-ti *unt tr5irile !i0ionare, *unt re!ela"iile BediuBice4 L Dar ceea ce *e Banife*t5 )rin a*tfel de re!ela"ii nu e*te o luBe suprasensibil< e*te o luBe *u;*en*i;il54 Gia"a con-tient5 a oBului Hn *tare de !e+he nu *e de*f5-oar5 )e de3a3ntre+ul n trup< Hndeo*e;i )artea con-tient5 a ace*tei !ie"i *e de*f5-oar5 la frontiera dintre tru) -i luBea fi0ic5 e8terioar5< a*tfel HncIt !ia"a de )erce)"ie, ceea ce *e de*f5-oar5 Hn or+anele de *iB", e*te tot atIt de ;ine o e8tindere a unui )roce* e8tracor)oral Hnl5untrul tru)ului, cIt -i o r50;atere a ace*tui )roce* din tru) Hn afar5< la fel -i !ia"a de !oin"5, care *e HnteBeia05 )e o a-e0are a fiin"ei oBene-ti Hnl5untrul fiin"ei uni!er*ului, a*tfel HncIt ceea ce *e de*f5-oar5 Hn oB, )rin !oin"a *a, e*te totodat5 )arte a e!eniBentelor co*Bice4 Dn ace*te tr5iri *uflete-ti ce *e de*f5-oar5 la )eriferia tru)ului, oBul de)inde Hn Bare B5*ur5 de or+ani0area tru)ului *5u< dar acti!itatea +Indirii intr5 Hn acea*t5 tr5ire -i, Hn B5*ura Hn care *e HntIB)l5 acea*ta, oBul de!ine inde)endent de tru), Hn )erce)"iile *iB"urilor -i Hn !oin"54 Dn tr5irile !i0ionare -i Hn )racticile BediuBice, oBul a2un+e la o de)enden"5 total5 de tru)ul *5u4 El e8clude din !ia"a *a *ufletea*c5 ceea ce Hl face inde)endent de tru) Hn )erce)"ii -i Hn !oin"54 Ji )rin acea*ta, con"inuturile *uflete-ti -i )roduc"iile *uflete-ti de!in *iB)le Banife*t5ri ale !ie"ii tru)e-ti4 Tr5irile !i0ionare -i )racticile BediuBice *unt re0ultatele fa)tului c5, Hn ace*te tr5iri -i )ractici, oBul e*te, cu *ufletul *5u, Bai )u"in inde)endent de tru) decIt Hn !ia"a o;i-nuit5 de )erce)"ii -i de !oin"54 Dn tr5irea celor *u)ra*en*i;ile, la care ne referiB Hn acea*t5 carte, e!olu"ia tr5irilor *uflete-ti Ber+e Hntr3o direc"ie diaBetral o)u*5 fa"5 de aceea a tr5irilor !i0ionare *au BediuBice4 (ro+re*i!, *ufletul *e )oate eBanci)a de tru) Bai Bult decIt Hn actul )erce)"iei -i Hn cel de !oin"54 El a2un+e la acea inde)enden"5 care *e e8)riB5 Hn tr5irea +Indurilor )ure, )entru o Bult Bai lar+5 acti!itate *ufletea*c54 (entru acti!itatea *ufletea*c5 *u)ra*en*i;il5 de care !or;iB aici, e*te e8traordinar de iB)ortant *5 Hn"ele+eB cu toat5 claritatea !ie"uirea +Indirii )ure4 ,5ci, Hn fond, Hn*5-i acea*t5 tr5ire e*te de2a o acti!itate *ufletea*c5 *u)ra*en*i;il54 NuBai c5 e*te una )rin care nu )uteB Hnc5 )erce)e niBic *u)ra*en*i;il4 Tr5iB cu +Indirea )ur5 Hn *u)ra*en*i;il< dar tr5iB nuBai aceasta Hn Bod *u)ra*en*i;il< nu Bai tr5iB niBic altce!a *u)ra*en*i;il4 Tr5irea *u)ra*en*i;il5 tre;uie *5 fie o continuare a acelei tr5iri *uflete-ti )e care o )uteB reali0a de2a )rin unirea cu +Indirea )ur54 De aceea e*te atIt de iB)ortant *5 )uteB e8)eriBenta 2u*t acea*t5 unire4 ,5ci de la Hn"ele+erea ace*tei uniri )orne-te luBina care )oate aduce -i Hn"ele+erea 2u*t5 a naturii cunoa-terii *u)ra*en*i;ile4 Dndat5 ce tr5irea *ufletea*c5 ar fi co;orIt5 *u; ni!elul clarit5"ii con-tien"ei care *e Banife*t5 Hn +Indire, ea *3ar +5*i )e un druB +re-it )entru ade!5rata cunoa-tere a luBii *u)ra*en*i;ile4 7unc"iile tru)ului ar )une *t5)Inire )e ea< ceea ce *ufletul tr5ie-te -i )roduce, nu Bai e*te atunci o re!ela"ie a*u)ra *en*i;ilului )rin el, ci re!ela"ia tru)ului Hn doBeniul luBii *u;*en*i;ile4 T Dndat5 ce *ufletul )5trunde cu tr5irile *ale Hn cIB)ul celor *u)ra*en*i;ile, ace*te tr5iri *unt de a-a natur5 HncIt, )entru ele, e8)re*iile liB;ii nu *e la*5 +5*ite atIt de u-or ca )entru tr5irile din doBeniul luBii *en*i;ile4 Ade*ea, Hn de*crierea tr5irilor *u)ra*en*i;ile, tre;uie *5 fiB con-tien"i c5 Hnde)5rtarea e8)re*iei lin+!i*tice de fa)tul real e8)riBat e*te Bai Bare decIt Hn tr5irile fi0ice4 Tre;uie *5 do;IndiB o Hn"ele+ere )entru fa)tul c5 anuBite e8X)re*ii indic5 nuBai, Hntr3un Bod delicat, ca o ilu*trare, realitatea la care *e refer54 A-a *e *)une la )a+ina %=' MKri+inar toate re+ulile -i Hn!5"5turile -tiin"ei *)irituale *unt date Hntr3un liB;a2 de *eBne *iB;oliceN4 Iar la )a+ina =$ -i urB5toarele, a tre;uit *5 *e !or;ea*c5 de*)re un ManuBit *i*teB de *criereN4 1-or ar )utea *5 !in5 cine!a -i *5 !rea *5 Hn!e"e acea*t5 *criere, a-a cuB *e Hn!a"5 *eBnele literelor -i +ru)area lor Hntr3o liB;5 fi0ic5 o;i-nuit54 Tre;uie nea)5rat *5 *)uneB' au e8i*tat -i e8i*t5 Hnc5 a*ocia"ii -i -coli de -tiin"5 *)iritual5, care *e afl5 Hn )o*e*ia unor *eBne *iB;olice )rin care *e e8)riB5 *t5ri de fa)t *u)ra*en*i;ile4 Ji cine e*te ini"iat Hn *eBnifica"ia ace*tor *iB;oluri )o*ed5, )rin ace*tea, un Bi2loc de a diri2a tr5irile *ufletului *5u *)re realit5"ile *u)ra*en*i;ile Hn di*cu"ie4 Dar, )entru tr5irea *u)ra*en*i;il5 e*te e*en"ial ca, Hn decur*ul unei a*tfel de tr5iri *u)ra*en*i;ile, ca aceea care )oate fi atin*5 )rin reali0area celor cu)rin*e Hn acea*t5 carte, *ufletul *5 do;Indea*c5 )rin )ro)rie e8)erien"5 re!ela"ia unor a*tfel de *crieri *iB;olice din conteB)larea celor *u)ra*en*i;ile4 LuBea *u)ra*en*i;il5 coBunic5 ce!a *ufletului, iar *ufletul tre;uie *5 aduc5 )entru *ine ace*t ce!a Hn *eBne *iB;olice, )entru a3l cu)rinde cu de)lin5 con-tien"54 (uteB *)une' cele coBunicate Hn acea*t5 *criere pot fi reali0ate de fiecare *uflet4 Ji, Hn cur*ul reali05rii )e care Hl )oate deterBina *ufletul Hn*u-i du)5 HndruB5rile date, *e i!e*c re0ultatele de*cri*e4 K carte cuB e*te acea*ta tre;uie con*iderat5 ca o con!er*a"ie )e care autorul o are cu cititorul4 ,Ind *e *)une' di*ci)olul ocult are ne!oie de HndruB5ri )er*onale, fa)tul ace*ta tre;uie Hn"ele* Hn *en*ul c5 Hn*5-i cartea de fa"5 e*te o a*eBenea HndruBare )er*onal54 Dn !reBurile Bai !echi e8i*tau Boti!e datorit5 c5rora a*eBenea HndruB5ri )er*onale erau re0er!ate unui Hn!5"5BInt ocult oral< Hn )re0ent aB a2un* la un *tadiu de e!olu"ie al oBenirii Hn care cunoa-terea -tiin"ei *)irituale tre;uie r5*)Indit5 cu

Bult Bai Bult decIt Hn trecut4 Ea tre;uie *5 de!in5 acce*i;il5 oricui, Hntr3o cu totul alt5 B5*ur5 decIt Hn !reBurile !echi4 TocBai de aceea cartea ia locul in*truc"iunii orale din trecut4 ,redin"a c5, Hn afar5 de cele *)u*e Hn carte, aB a!ea nea)5rat5 tre;uin"5 -i de o in*truire )er*onal5, are nuBai o 2u*tificare condi"ionat54 1n oB *au altul )oate a!ea, fire-te, tre;uin"5 de un a2utor )er*onal, -i un a*eBenea a2utor Hi )oate fi deo*e;it de Hn*eBnat4 Ar fi Hn*5 o eroare dac5 aB crede c5 ar e8i*ta lucruri e*en"iale, care nu *3ar +5*i Hn acea*t5 carte4 KBul le !a afla, dac5 o cite-te corect -i Bai ale* complet4 T De*crierile ace*tei c5r"i )ar a fi HndruB5ri care duc la o tran*forBare total5 a oBului4 ,ine le cite-te corect !a afla Hn*5 c5 ele nu !or *5 e8)riBe niBic altce!a decIt *tarea *ufletea*c5 Hn care tre;uie *5 *e +5*ea*c5 un oB Hn acele BoBente ale !ie"ii *ale, Hn care !rea *5 *tea Hn fa"a luBii *u)ra*en*i;ile4 Acea*t5 *tare *ufletea*c5, oBul o de0!olt5 Hn *ine ca )e o a doua fiin"5< iar cealalt5 fiin"5, *5n5toa*5, H-i continu5 !ia"a ca Bai Hnainte4 El -tie *5 Ben"in5 *e)arate, Hn de)lin5 con-tien"5, cele dou5 fiin"e< el -tie *5 le )un5 Hn Bod 2u*t Hn ra)ort de reci)rocitate4 (rin acea*ta nu de!ine nefolo*itor -i nede*toinic Hn !ia"5, nu Hn*eBn5 c5 H-i )ierde intere*ul -i HndeBInarea )entru acea*t5 !ia"5 -i M0iua Hntrea+5 !a fi nuBai cercet5tor *)iritualN4 7ire-te, tre;uie *5 *)uneB c5 tr5irile Hn luBea *u)ra*en*i;il5 H-i re!ar*5 luBina a*u)ra Hntre+ii fiin"e oBene-ti< dar acea*ta nu *e HntIB)l5 Hntr3un Bod care *53l Hnde)5rte0e )e oB de !ia"5, ci Hntr3un Bod care Hl face Bai de*toinic, Bai )roducti! )entru acea*t5 !ia"54 ,u toate ace*tea, de*crierea din )re0enta lucrare a tre;uit *5 fie a-a cuB aB dat3o, deoarece fiecare )roce* de cunoa-tere Hndre)tat *)re luBea *u)ra*en*i;il5 face a)el la Hntrea+a fiin"5 oBenea*c5, a-a HncIt Hn BoBentul Hn care oBul *e d5ruie-te unui a*eBenea )roce* de cunoa-tere, tre;uie ca Hntrea+a *a fiin"5 *5 fie una cu ace*t )roce*4 Dn B5*ura Hn care )roce*ul de )erce)ere a culorilor face a)el numai la ochi, cu ner!ul *5u o)tic, Hn aceea-i B5*ur5 )roce*ul de cunoa-tere *u)ra*en*i;il5 face a)el la oBul Hntre+4 Ace*ta de!ine Mcu totul ochiN *au Mcu totul urecheN4 Ji fiindc5 lucrurile *tau a-a, de aceea atunci cInd *e fac coBunic5ri de*)re de0!oltarea )roce*elor de cunoa-tere *u)ra*en*i;il5 *e )are c5 *e !or;e-te de*)re tran*forBarea oBului Hntre+< *e con*ider5 c5 oBul o;i-nuit nu ar fi )otri!it )entru acea*ta< el ar tre;ui *5 de!in5 cu totul altul4 T ,elor *)u*e la )a+ina >6 -i urB5toarele de*)re M1nele efecte ale ini"ieriiN, a- dori *5 le Bai adau+ Hnc5 ce!a care, cu o Bodificare, *e )oate a)lica -i altor e8)uneri din acea*t5 lucrare4 ,ine!a ar )utea a2un+e )rea ;ine la ideea' de ce e*te nece*ar *5 *e dea tr5irilor *u)ra*en*i;ile o a*eBenea de*criere fi+urat5< nu *3ar )utea de*crie ace*te tr5iri Hn idei, f5r5 a*eBenea analo+ii? La acea*ta !a tre;ui re)licat' Hn tr5irea realit5"ilor *u)ra*en*i;ile *e are Hn !edere ca oBul *5 *e recunoa*c5 )e *ine ca fiin"5 *u)ra*en*i;il5 Hn luBea *u)ra*en*i;il54 75r5 *53-i )oat5 !edea )ro)ria fiin"5 *u)ra*en*i;il5, a c5rei realitate *e re!elea05 )e de)lin Hn de*crierea Mflorilor de lotu*N -i a Mcor)ului etericN, oBul *3ar tr5i Hn *u)ra*en*i;il ca atunci cInd el ar *ta Hn luBea *en*i;il5 Hn a-a fel HncIt lucrurile -i fenoBenele din 2urul lui *3ar re!ela, dar el nu ar -ti niBic de*)re tru)ul *5u4 ,eea ce !ede el Hn Mcor)ul *uflete*cN -i Hn Mcor)ul etericN ca f5)tur5 *u)ra*en*i;il5 a *a, face ca oBul *5 *tea con-tient de *ine Hn *u)ra*en*i;il, a-a cuB, )rin )erce)erea tru)ului *5u *en*i;il, *t5 con-tient de *ine Hn luBea *iB"urilor4 NOTE Te+tul )re0entei c5r"i a a)5rut Hn forBa unei *erii de #6 articole )u;licate Hn re!i*ta MLucifer Gno*i*N editat5 de Rudolf Steiner din iunie #$&/, )In5 Hn *e)teB;rie #$&= Onr4#93%>P4 Ini"ial, Rudolf Steiner a )lanificat un nuB5r Bult Bai Bic de articole' de2a la *fIr-itul articolului al )atrulea el nu a Bai anun"at o continuare, a-a cuB f5cea de o;icei, ci a *cri*' M1rBea05 HncheiereaN4 Acea*t5 forBulare a fo*t a)oi re)etat5 la *fIr-itul celor dou5 articole care au urBat, urB5toarele articole fiind Hncheiate cu o )ri!ire Hndre)tat5 *)re urB5torul caiet, *au cu forBularea' M!a continuaN4 Steiner a f5cut, deci, cu articolul al -a)telea care ini"ial era conce)ut ca articol final un nou Hnce)ut, )entru a continua *eria de articole )e acea*t5 teB54 1n al doilea Hnce)ut l3a f5cut cu al trei*)re0ecelea articol, unde Hn-tiin"a, Hntr3o not5 de *u;*ol' W,u urB5toarele relat5ri, de*crierea druBului c5tre cunoa-terea *u)erioar5 a2un+e la un )unct deo*e;it de iB)ortant4 ,ititorul !a )utea *5 Hn"elea+5 c5 Hn afar5 de ceea ce e*te nou, de ceea ce aduce nou articolul de Bai *u*, e*te indicat, Hn anuBite )a*a2e, ceea ce a fo*t )re0entat de2a, Hn alte corela"ii4 Ace*t fa)t ar )utea *ta Hn aten"ia unor cititori care au Hnce)ut *5 citea*c5 re!i*ta MLucifer3Gno*i*N nuBai de la ace*t al treilea an al a)ari"iei *ale4 (rin acea*ta, articolele de*)re do;Indirea cuno-tin"elor *u)erioare forBea05, Hntr3un anuBit *en*, un tot Hncheiat, -i )ornind de la ace*t nuB5r4 K )5trundere coB)let5 -i intiB5 are ne!oie -i de cele )u;licate Hn relat5rile anterioare4 Atunci cInd ne )reocu)5B *erio* de o cunoa-tere ade!5rat5, nu )uteB )roceda a-a cuB )rocedea05 unele re!i*te Boderne, care )u;lic5 Hn fiecare nuB5r un MHntre+ HncheiatNY OLuci!er-2nosis, nr4 %=, iunie #$&=, )a+4 9>>P4

Rudolf Steiner a )u;licat ace*te articole, HB)reun5 cu alte *tudii ale *ale, Hn anul #$&:, Hn caietul *)ecial al re!i*tei MLucifer3Gno*i*N4 (riBa a)ari"ie *u; forB5 de carte, f5r5 o )relucrare e*en"ial5, cu utili0area -)alturilor folo*ite la re!i*ta MLucifer3Gno*i*N, a a!ut loc Hn anul #$&$4 (In5 Hn anul #$%% au a)5rut o)t edi"ii *u; forB5 de carte, fiecare edi"ie re)roducInd edi"ia anterioar54 (rin acea*ta *3a )5*trat )articularitatea forBei ini"iale a c5r"ii, anuBe aceea c5 a fo*t conce)ut5 Bai HntIi *u; forB5 de articole< de a*eBenea, *3au )er)etuat +re-elile de ti)o+rafie ale diferitelor edi"ii4 A-a *3a HntIB)lat, de e8eB)lu, cu ca)itolul MIni"iereaN, care era ini"ial al treilea *u;ca)itol al ca)itolului MTre)tele ini"ieriiN O)a+49/P4 Acea*t5 HB)5r"ire e*te )5*trat5 -i Hn )re0ent< dar Hn cur*ul )relucr5rilor lui Rudolf Steiner a diferitelor edi"ii, *u;ca)itolul a de!enit ca)itol, f5r5 ca HB)5r"irea -i nuBerotarea ca)itolelor *5 fie re!50ut54 *supra prii a doua care era plnuit' Toate cele o)t edi"ii a)5rute Hn tiB)ul !ie"ii lui Rudolf Steiner )urtau Hn )a+ina de titlu, Hn )arante05, nota' MGoluBul IN Oedi"ia a treia -i a )atra, #$&$, #$#&P, re*)ecti! M(artea a I3aN Oedi"iile =3##, #$#/3#$%%P4 Te8tul edi"iilor =3: O#$#/P, *e Hncheia cu noti"a' MSfIr-itul )riBului !oluBN, iar Hn introducerea edi"iei a treia -i a cincea a fo*t anun"at5 o continuare care M!a tre;ui *5 aduc5 noi de*crieri ale con*titu"iei *uflete-ti care conduce oBul *)re tr5irea luBilor *u)erioareN4 L K continuare cu acela-i titlu -i cu nota MGoluBul IIN nu a Bai a)5rut niciodat5, Hn *chiB; a a)5rut !oluBul Treptele cunoaterii superioare OGA #%P, -i care )oate fi con*iderat o a*tfel de continuare4 Ace*t -ir de = articole, r5Ba* fra+Bentar, a a)5rut Hn continuarea articolelor )recedente, Hn re!i*ta MLucifer3Gno*i*N Onr4%$, 9&, 9%, 9/, 9=, din octoB;rie #$&= )In5 Hn Bai #$&>P4 Ra)ortul *5u fa"5 de celelalte a fo*t caracteri0at a*tfel' Mca un *tudiu *u)liBentar la articolul' Cum se dobndesc cunotine despre lumile superioare?N4 Dn introducerea de la edi"ia din #$9# a c5r"ii Treptele cunoaterii superioare, Maria Steiner a *)u* de*)re acea*t5 a doua *erie de articole' MEle au fo*t conce)ute ca o continuare a con*idera"iilor Hnce)ute Hn Cum se dobndesc cunotine despre lumile superioare?N4 GoluBul iBen* de Bunc5, e8traordinara *olicitare a lui Rudolf Steiner datorat5 acti!it5"ii *ale de conferen"iar, a f5cut ca el *5 nu *e Bai )oat5 con*acra Hntr3o B5*ur5 *uficient5 re!i*tei, de-i acea*ta cI-ti+a Bereu noi cititori -i adBiratori4 Din li)*5 de tiB) a tre;uit *5 fie o)rit5 a)ari"ia ei4 La edi"iile care au urBat Bor"ii lui Rudolf Steiner nu *3a Bai )5*trat )e )a+ina de titlu a c5r"ii Cum se dobndesc cunotine despre lumile superioare? *)ecifica"ia M(artea IN4 La edi"ia a %/3a O#$$9P, ea a fo*t din nou reintrodu*5, )entru a indica fa)tul c5 Rudolf Steiner nu !oia *5 con*idere acea*t5 teB5 Hncheiat5 )rin ceea ce )re0enta*e Hntr3o *in+ur5 carte4 Te+tul de ba"' Edi"ia a ##3a Oedi"ie Hn care *3au ti)5rit e8eB)larele de la %>4&&& la 9:4&&&P, Cerlin, ()ilosop)isc) - *ntroposop)isc)er 3erla , 4566 O-i care a fo*t ultiBa edi"ie corectat5 de Rudolf SteinerP4 (entru a 67-a ediie 84559: te8tul a fo*t coB)arat e8act de c5tre Da!id HoffBann cu te8tul ultiBei edi"ii corectate de Rudolf Steiner4 Au fo*t !erificate Bodific5rile a)5rute Hn cadrul diferitelor edi"ii4 Dn urBa ace*tei !erific5ri, unele Bodific5ri au fo*t acce)tate, la altele *3a renun"at, re!enindu3*e la te8tul de ;a054

#4 e+punerile mele pe care le-am publicat iniial ca articole separate sub titlul444' Hn re!i*ta MLucifer3
Gno*i*N, nuBerele #93%>, Cerlin #$&/3#$&=4

%4 'n crile mele tiina ocult444' Ge0i indica"iile ;i;lio+rafice %in operele lui Rudol! 0teiner4 94 i n alte scrieri ale mele444' de e8eB)lu Hn Treptele cunoaterii superioare O#$&=P, !e0i indica"iile
;i;lio+rafice %in operele lui Rudol! 0teiner4

/4 La aceast prim parte, i se $a adu a o a doua' K a doua )arte nu a a)5rut *u; acea*t5 denuBire
niciodat5< o anuBe continuare *e afl5 totu-i Hn Treptele cunoaterii superioare -i Hn alte *crieri4

=4 ,e+aminai totul i reinei ceea ce este mai bun-' du)5 #Te*aloniceni ='%# 64 ;)a a$ad 2ita' M,Intecul celor Hn5l"a"iN O*an*cr4P (oe0ie didactic5 Hn a 63a ,arte a E)o*ului indian
Maha;harata4

:4 T)omas de <empis' Aici *e face referin"5 la *crierea *a Bi*tic5 %e imitatione C)risti O1rBarea lui
,hri*to*P4

>4 ,credina care poate muta munii din loc-: du)5 E!4 Matei #:'%& -i #,orinteni #9'% $4 ,a c)iui de bucurie- -i a fi ,ntristat de moarte-' du)5 M,Hntecul lui KlZrchen*N Hn = mont de
[4W4Goethe4

#&4 spre !lorile de lotus cu opt, ase i patru petale' Hn acea*t5 enuBerare ne3aB a-te)ta *5 a)ar5 floarea de
lotu* cu 0ece )etale, de*)re care Rudolf Steiner a *cri* Hn )a+inile anterioare4 Dn locul ace*teia el nuBe-te floarea de lotu* cu o)t )etale, care, conforB tradi"iei !echi indiene *e afl5 Hn iBediata !ecin5tate a florii de lotu* cu 0ece )etale4 Cu$ntrile lui ;uda' Cu$ntrile lui 2autama ;uda din colec"ia Bedie!al5 Ma22hiBaniVaAo a canonului (ali, tradu* )riBa oar5 de Karl Eu+en NeuBann, 9 !ol4, Munchen #$%%4

##4

#%4 ,Cnd n!lorete tranda!irul>>>-' citat din )oe0ia lui 7riedrich RuVVert MLuBea -i EuN4 #94 'n ,?anoni- de ;ul@er' Alc5tuit5 de Sir Ed?ard Geor+e Cul?er3LAtton, #>&93#>:9, a)5rut5 )riBa #/4
dat5 Hn #>/%4 ,ca Aeru$imul cu spada de !oc naintea (aradisului-' coB)ar5 Gene0a 9'%/

,orecturi EDIIA OPERELOR COMPLETE ALE LUI RUDOLF STEINER Alc5tuit5 du)5' Rudolf Steiner L K)era literar5 -i arti*tic54 K )ri!ire de an*aB;lu ;i;lio+rafic5 ONuB5rul ;i;lio+rafic, cursi$ Hn )arante0eP

A* SCRIERI I> Opere Scrierile +oetheene de -tiin"e ale naturii, editate -i coBentate de R4 Steiner, = !oluBe, #>>93$:, edi"ie nou5 #$:= O4a-eP< edi"ie *e)arat5 a Introducerilor, #$%= O4P Linii fundaBentale ale unei teorii a cunoa-terii Hn conce)"ia +oethean5 de*)re luBe,#>>6 O6P Ade!5r -i -tiin"54 (reludiul unei M7ilo*ofii a li;ert5"iiN, #>$% O9P 7ilo*ofia li;ert5"ii4 Tr5*5turi fundaBentale ale unei conce)"ii Boderne de*)re luBe, #>$/ O7P 7riedrich Niet0*che, un lu)t5tor HB)otri!a tiB)ului *5u, #>$= OBP ,once)"ia de*)re luBe a lui Goethe, #>$: OCP Mi*tica la Hnce)uturile !ie"ii *)irituale conteB)orane -i le+5tura ei cu conce)"ia Bodern5 de*)re luBe, #$&# ODP ,re-tini*Bul ca fa)t Bi*tic -i Bi*teriile Antichit5"ii, #$&% OEP Theo*ofie4 Introducere Hn cunoa-terea *u)ra*en*i;il5 a luBii -i Benirea oBului, #$&/ O5P ,uB *e do;Inde*c cuno-tin"e de*)re luBile *u)erioare? #$&/3&= O4FP Din ,ronica AVa*ha, #$&/3&> O44P Tre)tele cunoa-terii *u)erioare, #$&=3&> O46P Jtiin"a ocult5 Hn re0uBat, #$#& O49P (atru draBe3Bi*terii, #$#&3#9 O47P ,onducerea *)iritual5 a oBului -i a oBenirii, #$## O4BP ,alendar *uflete*c antro)o*ofic, #$#% OHn 7FP 1n druB c5tre cunoa-terea de *ine a oBului, #$#% O4CP (ra+ul luBii *)irituale, #$#9 O4DP Eni+Bele filo0ofiei L K e8)unere *chi"at5 a i*toriei ace*tora, #$#/ O4EP De*)re eni+Ba oBenea*c5, #$#6 O6FP De*)re eni+Be *uflete-ti, #$#: O64P S)iritualitatea lui Goethe Banife*tat5 Hn M7au*tN -i Hn ;a*Bul MDe*)re Jar)ele !erde -i fruBoa*a floare de crinN, #$#> O66P (uncte centrale ale )ro;leBei *ociale Hn nece*it5"ile !ie"ii )re0ente -i din !iitor, #$#$ O69P Articole a*u)ra *tructurii tri)artite a or+ani*Bului *ocial -i a*u)ra *itua"iei BoBentului, #$#=3%# O67P ,o*Bolo+ie, reli+ie -i filo*ofie, #$%% O6BP Te0e antro)o*ofice, #$%/3%= O6CP 7undaBente )entru e8tinderea artei !indec5rii )e ;a0a cuno-tin"elor -tiin"ei *)irituale, #$%=4 De Dr4 Rudolf Steiner -i Dr4 Bed4 Ita We+Ban O6DP Gia"a Bea, #$%93%= O6EP II> *rticole Articole referitoare la draBatur+ie #>>$3#$&# O65P 7undaBente Betodice ale antro)o*ofiei #>>/3#$&# O9FP Articole referitoare la cultur5 -i i*torie #>>:3#$&# O94P Articole referitoare la literatur5 #>>63#$&% O96P Cio+rafii -i *chi"e ;io+rafice #>$/3#$&= O99P Articole din MLucifer3Gno*i*N #$&93#$&> O97P

7ilo*ofie -i antro)o*ofie #$&/3#$#> O9BP Articole din MDa* GoetheanuBN #$%#3#$%= O9CP III> (ublicaii postume Scri*ori L Ma8iBe L (relucr5ri )entru *cen5 L Schi"e )entru cele )atru draBe3Bi*terii #$#&3#$#9 L Antro)o*ofie4 1n fra+Bent din anul #$#& L Schi"e -i fra+Bente L Din carnetele de note -i de )e foi *e)arate L O9E-7DP B* CONFERINE I> Con!erine publice ,icluri de conferin"e )u;lice la Cerlin, #$&9 #$&/ )In5 Hn #$#: #> OB4-CDP L ,icluri de conferin"e -i cur*uri la -coli *u)erioare, Hn alte locuri din Euro)a #$&63#$%/ OCE-E7P II> Con!erine inute n !aa membrilor 0ocietii *ntroposo!ice ,onferin"e -i cicluri de conferin"e cu con"inut +eneral3antro)o*ofic L ,hri*tolo+ie -i coBentarii ale E!an+heliilor L ,unoa-terea *)iritual3-tiin"ific5 a oBului L I*torie co*Bic5 -i i*torie uBan5 L 7undalul *)iritual al )ro;leBei *ociale L KBul Hn le+5tura *a cu ,o*Bo*ul L ,on*idera"ii a*u)ra VarBei L O54-677P ,onferin"e -i *crieri referitoare la i*toria Bi-c5rii antro)o*ofice -i a Societ5"ii Antro)o*ofice O6B4-6C9P III> Con!erine i cursuri asupra unor domenii particulare ale $ieii ,onferin"e de*)re art5' Arta Hn +eneral L EuritBie L Arta !or;irii -i arta draBatic5 L Mu0ic5 L Arte )la*tice L I*toria artei O6D4-656P L ,onferin"e referitoare la educa"ie O659-944P L ,onferin"e referitoare la Bedicin5 O946945P L ,onferin"e referitoare la -tiin"ele naturii O96F-96DP L ,onferin"e referitoare la !ia"a *ocial5 -i tri)arti"ia or+ani*Bului *ocial O96E-974P L ,onferin"e )entru Buncitorii care lucrau la con*truc"ia GoetheanuBului O97D9B7P C* OPERA ARTISTIC Re)roduceri ale *chi"elor +rafice -i a celor )ictate de Rudolf Steiner, Hn al;uBe *au foi *e)arate' Schi"e )entru )ictura )riBului GoetheanuB L Schi"e )entru e8er*area )icturii L (lacate cu )ro+raBul re)re0enta"iilor de euritBie L 7orBe )entru euritBie L Schi"e )entru fi+urile de euritBie, -4 a4

7iecare !oluB )oate fi o;"inute *e)arat4 GoluBele din K)erele ,oB)lete *unt alc5tuite unitar Hn cadrul fiec5rei +ru)e4