Sunteți pe pagina 1din 181

Univesrsitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Facultatea de Constructii Civile ,Industriale si Agricole

Structura tip pereti de beton armat 2S+P+9E

Conducator stiintific :
Prep. Ing. ADRIAN GUTUNOI

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Absovlventi : LASCAR ALEXANDRU


MANOLACHI VALENTIN

Page 1

CUPRINS:

Tema de proiectare
Borderou
Memoriu tehnic structura

Partea a I a : REZISTENTA ( Structura cu pereti de beton armat)


1. Memoriu tehnic justificativ
1.1 Caracteristici generale
1.2 Caracteristici structura
1.3 Brevier de calcul
2. Predimensionarea elementelor structural
2.1 Predimensionarea grinzilor
2.2 Predimensionarea placilor
2.3 Predimensionarea stalpilor
2.4 Predimesionarea peretilor
3. Calculul structurii conform P100/2006
3.1 Evaluarea incarcarilor seismic
3.2 Verificarea structurii la deplasari laterale
3.2.1 Verificarea la starea limita de serviciu (SLS)
3.2.2 Verificarea la starea limita ultima(SLU)
4. Dimensionarea elementelor structural
4.1 Calculul placilor. Placi armate pe doua directii
4.2 Calculul si armarea riglelor de cuplare
4.2.1 Dimensionarea armaturii longitudinale
4.2.2 Dimensionarea armaturii transversale
4.3 Calculul si armarea peretilor structurali de beton armat
4.3.1 Calculul si armarea peretelui izolat
4.3.2 Calculul si armarea peretelui nucleului
4.4 Calculul si armarea grinzilor
4.4.1 Dimensionarea armaturilor longitudinal
4.4.1.1 Calculul armaturii din camp
4.4.1.2 Calculul armaturii in reazem
4.4.2 Dimensionarea armaturilor transversale

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 2

4.5 Calculul si armarea stalpilor


4.5.1 Dimensionarea armaturilor longitudinal
4.5.2 Dimensionarea armaturilor transversal

4.6 Calculul si armarea nodurilor


4.7 Calculul si armarea scarii din beton armat monolit
4.8 Calculul si armarea radierulul
4.8.1 Alcatuirea si calculul fundatiei
4.8.2 Armarea radierului
4.8.3 Verificarea la stapungere a radierului
4.8.4 Verificarea radierului general
Partea a II a : TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

1. Priectarea compozitiei betonului


1.1. Stabilirea datelor initiale
1.2. Stabilirea calitativa a materialelor
1.3. Stabilirea cantitativa a materialelor
2.Calculul si interpretarea gradului de maturizare al betonului
3.Alctuirea planului de panotaj pentru planseu
4. Alctuirea planului de panotaj pentru pereti
5. Descrierea etapelor tehnologice de realizare a structurii constructiei

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 3

BORDEROU :

A. PIESE SCRISE :
o Tema de proiectare
o Memoriu tehnic structura
o Brevier de calcul

B. PIESE DESENATE :
Denumire plansa

Numar plansa

-Plan arhitectura nivel current ..1


-Plan cofraj placa nivel current .2
-Plan armare placa nivel current .3
-Plan armare perete individual ..4
-Plan armare nucleu..............5
-Plan cofraj si armare grinda longitudinala ....6
-Plan cofraj si armare grinda transversala P+1+2....7
-Plan cofraj si armare grinda transversala 3-9......8
-Plan cofraj si armare stalp central.....9
-Plan cofraj si armare stalp marginal.....10
-Plan cofraj scara....................................................................................11
-Plan armare scara.................................................................................12
-Sectiune transversala..13
-Plan cofraj subsol...14
-Plan terasa..15

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 4

1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1.1 CARACTERISTICI GENERALE


Cladirea proiectata are regimul de inaltime P+9E, functiunea : cladire de birouri si
este amplasata in localitatea Bucuresti. Forma in plan este sub forma de L. Nu s-a practicat
rostuirea cladirii deoarece se crea o excentricitate mare de rezistenta si rigiditate intr-unul din
corpuri. Structura de rezistenta este o structura cu pereti din beton armat, sistem structural la
care peretii verticali cuplati sau nu preiau majoritatea incarcarilor orizontale, a carui
rezistenta la forte laterale este cel putin 70% din rezistenta intregului sistem structural.
Inaltimea de nivel este de 3.00 m pentru nivelele curente si de 3.50m pentru parter. Cladirea
este regulata atat in plan cat si in elevatie.
Functiunile cladirii
Etajele curente : birouri, sala de conferinta, grupuri sanitare.
Parter : birouri, receptie, grupuri sanitare.
Terasa: necirculabila.
Date generale
Structura din beton armat monolit
Inchideri si compartimentari: Inchiderile se vor realiza cu fatada vitrata.
Compartimentarile interioare se realizeaza cu pereti de gips-carton.
Tehnologia de executie: din beton armat monolit turnat in cofraje.
Se utilizeaza beton de clasa C25/30 si C30/37 (pentru stalpi) si otel PC 52 .
Caracteristici ale materialelor:
- Beton C25/30 :
fck=25 N/mm2
fcd=16.67 N/mm2
Eb=31000000N/mm2
-

Beton C30/37 :

fck=30 N/mm2
fcd=20 N/mm2
Eb=33000000N/mm2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 5

Otel PC52:

fyk=345 N/mm2
fyd=300 N/mm2
E=2.1 105 N/mm2

Conditii seismice de amplasament


La alcatuirea structurii s-au urmarit realizarea conditiilor de rezistenta,deformabilitate
si stabilitate impuse de normativul de proiectare P100-1/2006.Conform acestui normative ,
cladirea se afla in zona seismica de calcul cu perioada de colt Tc=1.60 s si acceleratia
terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) ag= 0.28g.
Localitate : Bucuresti
Clasa de importanta si expunere III, 1=1.0
Conditii seismice
- acceleratia seismica ag=0.24g
- Tc =1.6s
Conditii privind actiunile climatice
Zona climatica : zona C
Sk=i Ce Ct S0,k
S0,k =2,0KN/m2
Ct=1,0
Ce=1,0 expunere partiala
i= 0.8
g=2.0KN/m3- greutatea specifica a zapezii
Sk=0.8 1 1 2.0=1.6KN/m2
Sk- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis
i coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis
Ce coeficient de expunere al amplasamentului constructiei
Ct coeficient termic
S0,k valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 6

1.2 CARACTERISTICI STRUCTURA

Infrastructura
Infrastructura are urmatoarea alcatuire :
-sistemul de fundatii : radier cu grosimea de 1 m. Sub radier exista un strat de egalizare de
10 cm grosime din beton simplu
-peretii subsolului sunt din beton armat de 30 cm
-planseul de peste subsol se realizeaza din beton armat avand grosimea de 20 cm
-infrastructura se va realiza cu beton C25/30 si este de tip cutie rigida asigurand o
incastrare corespunzatoare a cladirii la cota 0.00
- peretii exteriori ai structurii se hidroizoleaza pe verticala cu o membrana bituminoasa
Suprastructura
Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti, stalpi si grinzi din beton
armat. Aceasta se inchide cu ajutorul unei fatade vitrate la exterior.
Planseele sunt realizate din placi de beton armat continue care reazema direct pe grinzi. Ele
asigura in bune conditii efectul de saiba rigida necesar pentru o buna comportare a structurii
in timpul unei actiuni seismice. Grosimea placilor este de 16 cm.
Acoperisul este proiectat in sistem terasa necirculabila.
La realizarea structurii din beton s-au utilizat urmatoarele materiale : beton C25/30 si
armatura PC 52.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 7

1.3 BREVIAR DE CALCUL


Modelarea comportarii structurale :
Cladirea s-a schematizat prin sisteme rezistente la actiuni vertical si laterale,conectate
prin plansee (diafragme orizontale)
Calculul spatial s-a realizat cu programul de calcul ETABS , program in care s-a considerat:
-Fortele seismice asociate miscarii structurii ca actiuni concentrate in punctele de
concentrare a maselor.Masele de translatie si masele de rotire de la fiecare etaj se
concentreaza la nivelul planseului ,in central maselor.Rezulta trei grade de libertate dinamica
(doua translatii orizontale si o rotire ) pentru fiecare nivel.
-Masele se calculeaza din incarcari gravitationale ce rezulta din combinatii de
incarcari specifice actiunii specifice
Conditii de ductilitate :
-Structura in ansamblu si elementele structurale implicate in mecanismul structural de
disipare al energiei seismice prezinta o ductilitate adecvata.
-In acest scop s-au respectat conditiile de alcatuire privind impunerea unor
mecanisme favorabile de disipare a energiei si inzestrarea zonelor disipative cu suficienta
capacitate de deformatie in domeniul postelastic.
-Prin dimensionarea adecvata a rezistentei elementelor structurale s-a evitat
manifestarea unor mecanisme de disipare de energie de tip nivel slab ,la care sa se
concentreze cerinte excessive de ductilitate.

Principalele reglementari tehnice avute in vedere sunt


Cod de proiectare seismica P100/2006;
CR0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
CR2-1-1.1 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat
SREN 1992-1-1:2004 Calculul structurilor din beton Partea 1-1 :Reguli generale i reguli
pentru cldiri
STAS 10107-2: Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton precompr

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 8

2. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE


In cazul structurilor de beton armat, etapa de predimensionarea a elementelor
structurale are o importanta crescuta datorita aportului acestora la incarcarile gravitationale si
la masa cladirii. Criteriile de predimensionare pot fi cele referitoare la conditii de rigiditate
(sageti admisibile), de ductilitate, sau pot fi cerinte arhitecturale sau tehnologice.

2.1. PREDIMENSIONAREA GRINZILOR


Pe baza criteriilor de rigiditate si a criteriilor arhitecturale
Deschidere L=6.00-2 0.25m
Travee t=6.6-2 0.25m

Grinda longitudinala
hw=(

)L=(

) hw = (

bw=(

) 5.5 = 0.68 m 0.45 m


) 0.55 = 0.275 0.18 m

hw=0.55 m
bw=0.30 m

Grinda transversala
hw=(

)t=(

) 6.1 = 0.76 0.508 m

bw=(

) hw = (

) 0.55 = 0.275 0.18 m

hw=0.55 m
bw=0.30 m

2.2. PREDIMENSIONAREA PLACILOR


Predimensionare pe baza criteriilor de rigiditate si izolare fonica. La faza de
predimensionare se considera lumina aproximativ egala cu deschiderea interax. Trama tipica
este de 6.0x6.6m, placa fiind armata pe doua directii, insa predimensionarea se face pentru
ochiul de placa cu trama 6.0x8.3m.
Pentru limitarea sagetilor verticale si obtinerea unor procente de armare economice se pot
utiliza urmatoarele conditii :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 9

-hsl1 =

+ 10-20 mm , din motive de rezistenta si rigiditate.


L0= L - bw = 8.3 2 x 0.15 = 8.0m
t0= t bw = 6 - 2 x 0.15 =5.70m
P=2 x(L0+ t0) = 2(8.0 + 5.70) =27.4m
L0 si t0 - deschiderile de calcul pe cele doua directii
P - perimetrul placii
hsl=

-hsl2 =

+ 1 cm = 16.2 cm
= 14.25cm

-hsl>130 mm, din motive de izolare fonica


Se alege hsl=16cm
hsl-inaltimea placii

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 10

Evaluarea incarcarilor gravitationale in situatia de proiectare la cutremur.


Gruparea fundamentala de calcul.
1.35

+ 1.5

unde:

Gk,i

- este efectul actiunii permanente i , luata cu valoarea caracteristica;

Qk,i

- este efectul pe structura al actiunii variabile i , luata cu valoarea


caracteristica;

Qk,I

- este efectul pe structura al actiunii variabile i , ce are ponderea


predominanta intre actiunile variabile, luata cu valoarea caracteristica;

0,i
- factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor
variabile i, luate cu valorile caracteristice;

Gruparea seismica de calcul.


n

Gk,j + I AEk + 2,i Qk,i

unde:

j 1

Gk,j

- este efectul actiunii permanente j , luata cu valoarea caracteristica;

Qk,i

- este efectul pe structura al actiunii variabile i , luata cu valoarea


caracteristica;

AEk

- valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului


mediu de recurenta IMR pentru Starea Limita Ultima (ULS) ;

2,i
variabile i ;

- coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii

- coeficient de importanta si expunere a cladirii.

Valorile caracteristice Gk si Qk sunt valorile normate ale actiunilor conform


standardelor de incarcari. Pentru incarcarile din zapada si cele datorate exploatarii 2=
0.4

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 11

Evaluarea incarcarilor pe placa de planseu a nivelului curent

Incarcare
Greutate proprie
placa
Incarcare utila

qn
(kN/m2)
0.16 25=4.00
2.0

qld
(kN/m2)

qsd
(kN/m2)

1.0 1.35

4.00

5.40

0.4

1.5

0.80

3.00

ld

sd

Incarcare din
pardoseala

0.05 21=1.05

1.0 1.35

1.05

1.42

Incarcare din
compartimentari

1.00

1.0 1.35

1.00

1.35

Incarcare din tavan


suspendat

0.50

1.0 1.35

0.50

0.68

7.35

11.85

Evaluarea incarcarilor grinzi perimetrale la nivel curent

Incarcare

qn
(kN/m)

Incarcare din
fatda vitrata

0.50 3.00=1.50

nld

nsd

1.0 1.35

qld
(kN/m)

qsd
(kN/m)

1.50

2.03

Evaluarea incarcarilor pe placa de planseu de la ultimul nivel

Incarcare

qn
(kN/m2)

Greutate proprie
placa

4.00

Incarcare din
beton de panta
Incarcare din
izolatii
Incarcare din
zapada

qld
(kN/m2)

qsd
(kN/m2)

1.0 1.35

4.00

5.40

1.20

1.0 1.35

1.20

1.62

0.30

1.0 1.35

0.30

0.41

0.4

0.64

2.40

6.14

9.83

0.80 2.00=1.60

nld

nsd

1.5

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 12

Evaluarea incarcarilor grinzi perimetrale de la ultimul nivel

Incarcare

qn
(kN/m)

Incarcare din
atic

0.25 0.9 25=5.60

ld

sd

1.0 1.35

qld
(kN/m)

qsd
(kN/m)

5.60

7.56

2.3. PREDIMENSIONAREA STALPILOR


In cazul stalpilor, unul din criteriile de dimensionare este cel referitor la asigurarea
ductilitatii locale a stalpilor prin limitarea efortului mediu de compresiune.Codul P1001:2006 (paragraful 5.3.4.2.2) recomanda preluarea conditiilor pevazute de STAS 10107/090,prin care se limiteaza valoarea efortului mediu axial(adimensionalizat) la 0.55, in cazul
dispunerii unei armaturi de confinare suplimentara si la 0.4, in cazurile obisnuite,conditii care
au caracter acoperitor. Se adopta o sectiune constanta a stalpilor pe inaltimea cladirii.
Dimensiunile sectiunilor stalpilor se determina din conditia de ductilitate minima,
respectiv conditia de limitare a zonei comprimate (a inaltimii relative ) sau din conditia
echivalenta a limitarii efortului axial normalizat.

1. Stalp marginal (SM)

La limita

= forta axiala adimensionalizata in gruparea de actiuni seismica (0.4)


fcd = rezistenta de proiectare la compresiune a betonului C25/30 (16.67N/mm2)
Aria aferenta stalpului marginal : Aaf = (3.30 + 4.15) 3= 22.35m2
qldplaca curent =7.35

qldplaca terasa = 6.14

qldfatada= 1.50

qldatic =5.60

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 13

placa : qldplac a Aaf


grinzi : bw (hw hsl) b.a. L af
stalp : 0.52 hniv b.a.
fatada : qldfatada Laf
atic : qldatic Laf
NSM = qldplaca,terasa Aaf + qldatic Laf +n qldplaca,curenta Aaf+ (n
0.52

qldfatada Laf + (n+1)

hniv b.a. + (n+1) bw (hw hsl) b.a. L af


NSM= 137.22 + 41.72 + 1478+ 111.75 + 187.5 + 276.41 = 2232.6 KN

bnec= hnec=
Aleg sectiunea:

= 578 mm
0.6 x 0.6 m

2. Stalp central (SC)

La limita Ac

nec

= forta axiala adimensionalizata in gruparea de actiuni seismica (0.4)


fcd = rezistenta de proiectare la compresiune a betonului C25/30 (16.67N/mm2)
Aria aferenta stalpului central : Aaf = (5.95 + 7.45) 2= 44.32m2
qldplaca curent =7.35

qldplaca terasa = 6.14

qldfatada= 1.50

qldatic =5.60

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 14

placa : qldplac a Aaf


grinzi : bw (hw hsl) b.a. L af
stalp : 0.52 hniv b.a.
NSC = qldplaca,terasa Aaf + n qldplaca,curenta Aaf+ (n+1) 0.52 hniv b.a. + (n+1) bw (hw
hsl) b.a. L af
NSM=272.12 + 2931.7 + 187.5+ 346.6 = 3738 KN
bnec= hnec=

= 748 mm

Aleg sectiunea 0.8 x 0.8 m


2.4. PREDIMENSIONAREA PERETILOR
Dimensionarea preliminara a sectiunilor peretilor structurali se efectueaza in ipoteza
limitarii efortului mediu tangential, aria sectiunilor orizontale ale peretilor la baza
structurii,pe fiecare directi principala fiind estimata cu relatia :

Awh

, unde :

Awh = aria inimilor peretilor structurali pe una din directiile principale ale constructiei
VED = forta taietoare de proiectare
1.5 Fb

VED , conform CR2-1-1

Fb =forta seismica de baza


Fb = c G , unde :
c = coeficient seismic reprezentand raportul dintre forta seimica de baza si greutatea
constructiei
G = greutatea constructiei deasupra nivelului considerat.
' = eforta tangential normalizat admisibil
' =

2.5

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 15

Zonarea teritoriului Romaniei in functie de acceleratia gravitationala ag

Zonarea teritoriului Romaniei in functie de perioada de control Tc

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 16

3. CALCULUL STRUCTURII CONFORM P100/2006


3.1. EVALUAREA INCARCARILOR SEISMICE
Avand in vedere regularitatea structurii, actiunea seismica a fost modelata in cel mai
simplu mod, folosind metoda fortelor statice echivalente. Actiunea fortelor laterale a fost
considerata separat pe cele doua directii principale de rezistenta ale cladirii. Modurile proprii
fundamantale de translatie pe cele doua directii principale au contributia predominanta in
raspunsul seismic total, efectul modurilor proprii superioare de vibratie putand fi neglijat.
Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental, pentru fiecare
directie principala, se determina cu relatia:
Fb = 1Sd(T1) m
1
-Este factorul de importanta expunere la cutremur a constructiei;
pentru cladiri obisnuite 1 = 1
a. Pe directia Y (directia peretilor izolati):
Sd(T1)
-Este ordonata spectrului de proiectare corespunzator perioadei proprii
fundamentale de vibratie T1; Pentru orasul Bucuresti si perioada:
T1<Tc = 1,6 s Sd(T1)=

Sd(T1)=

=0,143g

qy
- Este factorul de comportare al structurii; pentru structuri
redundante cu pereti cuplati din beton armat, regulate in plan si in elevatie, pentu clasa H de
ductilitate:
q= q0

= 4 1.15= 4.6

=4

= 1.15 pentru structuri cu mai multi pereti


b. Pe directia X (directia peretilor cuplati):
Sd(T1)=

Sd(T1)=

=0,132g

qx
- Este factorul de comportare al structurii; pentru structuri
redundante cu pereti din beton armat, regulate in plan si in elevatie, pentu clasa H de
ductilitate:
q= q0

=4

= 4 1.25 = 5

= 1.25 pentru structuri cu pereti cuplati

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 17

ag

- Acceleratia terenului, pentru Bucuresti ag = 0,24 g

(T)

- Spectru normalizat de raspuns elastic

T1

- Perioada proprie de vibratie a structurii

- Masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel m =

- Este factorul de corectie care tine seama de contributia modulurilor superioare


de vibratie in raspunsul seismic al structurii;
=0.85 pentru T1<2 Tc si cladirea are mai mult de 2 niveluri
=1.0 pentru restul constructiilor

Calculul coeficientului seismic c:


c = 1Sd(T1) /g = FTb/G
a. Pe directia peretilor izolati:

cy= 10.1430.85 = 0.1219

b.Pe directia peretilor cuplati:

cx= 10.1320.85 = 0.1122

3.2.VERIFICAREA STRUCTURII LA DEPLASARI LATERALE


3.2.1 Verificarea la Starea Limita de Serviciu (SLS)
Verificarea la Starea Limita de Serviciu are drept scop mentinerea functiunii
principale a cladirii in urma unor cutremure ce pot aparea de mai multe ori in viata unei
constructii,prin limitarea degradarii elementelor nestructurale si a componentelor instalatiilor
constructiilor.
Verificarea la deplasare se face cu urmatoarea expresie:
drSLS = q dre

dr,aSLS

drSLS = deplasare relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS

= factor de reducere care tine seama de intervalul de recurenta al aciunii


seismice asociat verificarilor pentru SLS

0.4 pentru cladirile din clasele I si II de importanta


0.5 pentru cladirile din clasele III si IV de importanta

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 18

q = factor de comportare specific tipului de structura


dre = deplasarea relativa de nivel sub actiunea fortelor laterale corespunzatoare
cutremurului de cod determinata prin calcul static elastic sub incarcari seismice de
proiectare
dr,aSLS = valaoarea admisibila a deplasarii relative de nivel pentru SLS

dr,aSLS =0.005Het

3.2.2 Verificarea la Starea Limita Ultima (SLU)


Verificarea la Starea Limita Ultima are drept scop evitarea pierderilor de vieti
omenesti la atacul unui cutremur major, foarte rar, ce poate aparea in viata unei constructii
prin prevenirea prabusirii totale a elementelor nestructurale
Verificarea la deplasare se face pe baza expresiei:
drSLU = c q dre

dr,aSLU

drSLU = deplasare relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLU


q = factor de comportare specific tipului de structura
dre = deplasarea relativa de nivel sub actiunea fortelor laterale corespunzatoare
c utremurului de cod determinata prin calcul static elastic sub incarcari seismice de
proiectare
c= coeficient de amplificare al deplasarilor, care tine seama ca pentru T< Tc
deplasarile seismice calculate in domeniul elastic sunt mai mari decat cele
corespunzatoare raspunsului seismic elastic.
Valorile c se aleg conform relatiei :
1

c = 3-2.5

dr,aSLU = valaoarea admisibila a deplasarii relative de nivel pentru SLU

dr,aSLU =0.0025Het

Rigiditatea la incovoiere a elementelor structurale din beton armat utilizata pentru


calculul driftului este 0.5 Ec Ic

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 19

Verificarea la SLS :

SXP :

Nivel

Directie

Drift x

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.

0.000927
0.000979
0.001025
0.001048
0.001049
0.001033
0.000975
0.000867
0.000698
0.00041

0.002318
0.002448
0.002563
0.00262
0.002623
0.002583
0.002438
0.002168
0.001745
0.001025

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Drift x

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

0.001905
0.001973
0.00204
0.00209
0.002095
0.002068
0.001958
0.001745
0.001413
0.00083

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

SXM :
Nivel

Directie

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.

0.000762
0.000789
0.000816
0.000836
0.000838
0.000827
0.000783
0.000698
0.000565
0.000332

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 20

SYP :
Nivel

Directie

Drift y

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.

0.001241
0.00128
0.001308
0.001311
0.001301
0.001253
0.001156
0.001003
0.000787
0.000445

0.003103
0.0032
0.00327
0.003278
0.003253
0.003133
0.00289
0.002508
0.001968
0.001113

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Nivel

Directie

Drift

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.

0.001434
0.00148
0.001514
0.001519
0.001508
0.001454
0.001343
0.001166
0.000916
0.00052

0.003585
0.0037
0.003785
0.003798
0.00377
0.003635
0.003358
0.002915
0.00229
0.0013

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

SYM :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 21

Verificarea la SLU :

SXP :

Nivel
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Directie
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.

Drift x
0.000927
0.000979
0.001025
0.001048
0.001049
0.001033
0.000975
0.000867
0.000698
0.00041

drSLS/Het
0.009177
0.009692
0.010148
0.010375
0.010385
0.010227
0.009653
0.008583
0.00691
0.004059

dr,aSLS/Het
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

Verificare
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

SXM :
Nivel

Directie

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.
Long.

Drift x
0.000762
0.000789
0.000816
0.000836
0.000838
0.000827
0.000783
0.000698
0.000565
0.000332

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

0.007544
0.007811
0.008078
0.008276
0.008296
0.008187
0.007752
0.00691
0.005594
0.003287

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 22

SYP :
Nivel

Directie

Drift y

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.

0.001241
0.00128
0.001308
0.001311
0.001301
0.001253
0.001156
0.001003
0.000787
0.000445

0.011293
0.011648
0.011903
0.01193
0.011839
0.011402
0.01052
0.009127
0.007162
0.00405

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Nivel

Directie

Drift

drSLS/Het

dr,aSLS/Het

Verificare

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.
Transv.

0.001434
0.00148
0.001514
0.001519
0.001508
0.001454
0.001343
0.001166
0.000916
0.00052

0.013049
0.013468
0.013777
0.013823
0.013723
0.013231
0.012221
0.010611
0.008336
0.004732

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

SYM :

Coeficientii c corespunzatori fiecarei directii de actiune a seismului s-au obtinut cu


perioadele proprii de vibratie

Directia longitudinal X : perioada proprie T corespunde modului 2 de vibratie


a structurii

Tx = 0.65s

cx = 1.98

Directia longitudinal Y : perioada proprie T corespunde modului 1 de vibratie


a structurii

TY = 0.76s

cy = 1.82

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 23

4. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE


Cerine privind materialele
La elementele principale la seism nu trebuie s se utilizeze un beton dintr-o clas
inferioar clasei C20/25.
In regiunile critice ale elementelor principale la seism trebuie s se utilizeze pentru
armare numai bare profilate, cu excepia etrierilor inchii i a agrafelor.

4.1 CALCULUL PLACILOR. PLACI ARMATE PE 2 DIRECTII.


Calculul placilor rezemate pe tot conturul , izolate sau facand parte din placi continue
se face cu relatia :
L ext = L int
( g+p)(3 lmax lmin) lmin2 = 2 (Mx + My) +

unde:
lmax latura mare a placii ;
lmin latura mica a placii ;
Mx si My momentele capabile in camp, pe cele doua directii, determinate pe toata
latimea placii pe directia respective;
,
,
lungimea acestora;
=g+p=1.35(

momentele capabile pe reazeme , determinate pe toata

si
+

) + 1.5 utila = 11.85

kN/m .
Toate momentele capabile se determina luand in considerare armaturile intersectate de
linnile de curgere corespunzatoare, care respecta conditiile de ancorare dincolo de aceste linii.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 24

Valorile raportului

se iau intre limitele cuprinse in tabelul de mai jos functie de

raportul = .

0.12 020
0.20 0.35
0.35 0.50
0.50 0.70
0.70 0.90
0.90 1.10
1.10 1.30
1.30 1.70
1.70 2.20
2.00 2.80
2.50 3.70
2.80 4.10
3.30 5.00
4.00 6.00
4.50 7.00
5.00 8.00

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

La placile monolite, rapoartele

si

se iau aproximativ egale cu:

0.5 la placile isolate si la placile continue cu deschideri egale;


0.8 la placile continue cu deschideri inegale la care deschiderile adiacente reazemului
respective difera intre ele cu 30%.
La placile continue cu deschideri diferind intre ele cu mai putin decat 30% se
interpoleaza liniar.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 25

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 26

Placa 1 :

Lext =

11.85 (3 5.7 5.7)

= 365.54 kNm

=1
=1

=1

laturi adiacente :

= 1 deschideri egale

= 0.5

laturi adiacente :

= 1.10

0.50 . . . 1.00
0.80 . . . 1.30
0.30 0.30

x = 0.10

X0.10

=1

=0 ;

= 0.60

Mx = My;

= 0;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 27

= 0.5

Mx =

= 0.6

My =

365.54 = 2 ( Mx + My) + Mx + My + Mx + My
365.54 = 2 2Mx + 0 +

+ 0 = 7.66

Mx

Mx = 47.72 kNm
My = 47.72 kNm
Mx =

0 kNm

My= 79.53 kNm


Mx =95.44 kNm
My=

kNm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 28

Placa 2 :

Lext =

11.843 (3 x 5.7 5.7) x

= 365.54 KNm

=1
=1

=1

laturi adiacente :

= 1 deschideri egale

= 0.5
laturi adiacente :

= 1.10

0.5 . . . 1.00
0.8 . . . 1.30
0.3 0.30

x = 0.10

x0.10

=1

=0.5

= 0.60

Mx = My;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 29

= 0.5

Mx =

= 0.6

My =

365.54 = 2 ( Mx + My) + Mx + My + Mx + My
365.54 = 2

2Mx +

+ 0 = 9.66

Mx

Mx = 37.84 Knm
My = 37.84 Knm
Mx = 75.64 Knm
My= 63.06 Knm
Mx =0 Knm
My= 0 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 30

Placa 3 :

Lext =
=

11.843 (3 6.3 5.7)

= 423.25 KNm

= 1.10
= 1.3

= 1.10

Se vor realiza rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 50.66 Knm
My = 38.97 Knm
Mx =

0 Knm

My= 77.97 Knm


Mx =101.32 Knm
My= 64.95 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 31

Placa 4 :

Lext =
=

11.843 (3 6.3 5.7)

= 1.10

= 423.25 KNm

= 1.10
= 1.3

Se vor realiza rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 39.13 Knm
My = 30.10 Knm
Mx = 78.26 Knm
My= 60.2 Knm
Mx =78.26 Knm
My= 50.16 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 32

Placa 5 :

Lext =
=

11.843 (3 8.0 5.7)

= 1.40 ;

= 1.40

= 586.79 KNm

= 2.4

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 115.89 Knm
My = 48.29 Knm
Mx =231.78 Knm

My= 60.36 Knm


Mx = 0 Knm
My= 62.71 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 33

Placa 6 :

Lext =
=

11.843 (3 8.0 5.7)

= 1.40 ;

= 1.40

= 586.79 KNm

= 2.4

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 83.09 Knm

My= 43..27 Knm

My = 34.62 Knm

Mx = 166.17 Knm

Mx =166.17 Knm

My= 44.96 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 34

Placa 7 :

Lext =
=

11.843 (3 5.7 5.3)

= 0.92 ;

= 0.92

= 327.12 KNm
Mx = 0.9 My

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 42.9 Knm

My=

0 Knm

My = 47.75 Knm

Mx =

Mx =85.95 Knm

My= 59.68 Knm

0 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 35

Placa 8 :

Lext =
=

11.843 (3 5.7 5.3)

= 0.92 ;

= 0.92

= 327.12 KNm
Mx = 0.9 My

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 34.0 Knm

My=

0 Knm

My = 37.81 Knm

Mx = 68.06 Knm

Mx =68.06 Knm

My= 47.26 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 36

Placa 9 :

Lext =
=

11.843 (3 6.3 5.7)

= 1.10 ;

= 1.10

= 423.25 KNm
Mx = 1.3 My

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 46.62Knm

My= 0 Knm

My = 35.86 Knm

Mx = 93.23 Knm

Mx =93.23 Knm

My= 71.72 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 37

Placa 10 :

Lext =
=

11.843 (3 6.3 5.7)

= 1.10 ;

= 1.10

= 423.25 KNm
Mx = 1.3 My

Se va realize rapoartele de momente ca in exemplele de la primele doua placi.


Au rezultat momentele:
Mx = 59.8 Knm

My= 0 Knm

My = 46.00 Knm

Mx = 119.6 Knm

Mx =

My= 92.0 Knm

0 Knm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 38

Dimensionarea armaturilor din placi:

;
=As Z fyd

Z=0.9 d1,2
d1=hsl c
d2=hsl c

Dimensionarea in camp se face astfel ca la momentul mai mare sa corespunda bratul


de parghie mare.
d1 corespunde directiei lungi a placii
d2 corespunde directiei scurte a placii

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 39

In camp:
=

In reazeme:
=

Conditii constructive:

Armarea se va face modulat: 2,5; 3; 3,5; 4. Aleg modulul 2,5;


Se vor dispune minim 5 bare/m
Se vor dispune maxim 12 bare/m
Pmin=0.1%;
min=8mm => armature minima este 58/m
uzual -> 8, 10, 12(14).

Armatura corespunzatoare fiecarui ochi de placa a fost cuprinsa in tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 40

Moment
Total
Mx

Placa 1

My
Mx

My
Mx

||

My

||

Mx

Placa 2

My
Mx

My
Mx

||

My

||

Mx

Placa 3

My
Mx

My
Mx

||

My

||

Mx

Placa 4

My
Mx

My
Mx

||

My

||

Mx

Placa 5

My
Mx

My
Mx

||

My

||

Mx

Placa 6

My
Mx

My
Mx

||

My

||

x,y

Moment
Distribuit

47.72

5.7

Mx

47.72

5.7

My

0.00
79.53
95.44

5.7
5.7
5.7

Mx

0.00

251.2

58/m

13.95

140

126

300

369.12

335.28

392.5

510/m

||

16.74

140

126

300

442.96

397.01

502.4

108/m

||

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

6.64

140

126

300

175.62

251.2

58/m

6.64

130

117

300

189.13

251.2

58/m

13.27

140

126

300

351.06

397.01

502.4

108/m

11.06

140

126

300

292.68

264.36

392.5

510/m

||

13.27

140

126

300

351.06

351.06

392.5

510/m

||

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

8.04

140

126

300

212.73

251.2

58/m

50.66

6.3

Mx

38.97

5.7

My

101.32

6.3

6.84

130

117

300

194.78

251.2

58/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

13.67

140

126

300

361.74

326.39

392.5

510/m

||

16.08

140

126

300

425.46

425.46

502.4

108/m

||

11.39

140

126

300

301.45

301.45

392.5

510/m

6.21

140

126

300

164.32

251.2

58/m

My
Mx

64.95

5.7

My

39.13

6.3

Mx

30.10

5.7

My

78.26
60.20
78.26

6.3
5.7
6.3

Mx

5.28

130

117

300

150.45

251.2

58/m

12.42

140

126

300

328.63

377.05

392.5

510/m

10.56

140

126

300

279.40

290.43

392.5

510/m

||

12.42

140

126

300

328.63

328.63

392.5

510/m

||

8.92

140

126

300

236.05

302.59

392.5

510/m

14.24

140

126

300

376.62

392.5

510/m

My
Mx

50.86

5.7

My

113.89

8.0

Mx

48.29

5.7

My

0.00
60.36
231.78

8.0
5.7
8.0

Mx

8.47

130

117

300

241.37

251.2

58/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

10.59

140

126

300

280.14

278.57

392.5

510/m

||

28.97

140

126

300

766.47

657.99

785

1010/m

||

11.00

140

126

300

291.05

326.39

392.5

510/m

10.39

140

126

300

274.77

392.5

510/m

My
Mx

62.71

5.7

My

83.09

8.0

Mx

34.62

5.7

My

166.17
43.27
166.17
44.96

8.0
5.7
8.0
5.7

Mx

6.07

130

117

300

173.04

251.2

58/m

20.77

140

126

300

549.50

657.99

785

1010/m

7.59

140

126

300

200.83

210.09

251.2

58/m

||

20.77

140

126

300

549.50

657.99

785

1010/m

||

7.89

140

126

300

208.67

244.04

251.2

58/m

My
Mx

58/m

300

My

5.7

251.2

126

5.7

77.94

140

My

Mx

221.48

0.00

0.00

6.3

300

My

0.00

126

58/m

5.7

Mx

140

251.2

37.84

5.7

8.37

Mx

75.64

Tip Armare

238.52

5.7

5.7

Asef

300

37.84

63.06

Asmed

117

My

Mx

Asnec

130

5.7

5.7

fyd

8.37

0.00

75.64

My
Mx

d1,2

My

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 41

Mx

Placa 7

My
Mx

Placa 8

|
|

||
||

Mx

Placa 9

My

Mx

58/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

||

16.22

140

126

300

429.02

384.37

392.5

510/m

||

10.47

140

126

300

276.99

278.57

392.5

510/m

6.42

140

126

300

169.71

251.2

58/m

34.00

5.3

Mx

37.81

5.7

My

0.00
68.06

5.7
5.3

6.63

130

117

300

188.98

251.2

58/m

12.84

140

126

300

339.72

384.37

392.5

510/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

||

12.84

140

126

300

339.72

384.37

392.5

510/m

||

8.29

140

126

300

219.34

210.09

251.2

58/m

7.40

140

126

300

195.77

251.2

58/m

My
Mx

47.26

5.7

My

46.62

6.3

Mx

35.86

5.7

My

6.29

130

117

300

179.24

251.2

58/m

14.80

140

126

300

391.49

391.49

392.5

510/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

||

14.80

140

126

300

391.49

446.86

502.4

108/m

||

12.58

140

126

300

332.87

311.65

392.5

510/m

9.49

140

126

300

251.11

251.2

58/m

6.3

Mx

0.00

5.7

My

||
||

Mx
My
|

My

||

My

||

93.23

6.3

Mx

71.72

5.7

My

59.80

6.3

Mx

45.50

5.7

My

119.60
0.00
0.00
91.00

6.3
5.7
6.3
5.7

Mx

7.98

130

117

300

227.42

251.2

58/m

18.98

140

126

300

502.23

446.86

502.4

108/m

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

||

0.00

140

126

300

0.00

251.2

58/m

||

15.96

140

126

300

422.35

392.04

392.5

510/m

My
Mx

58/m

251.2

My

Mx

251.2

5.7

5.3

238.67

59.68

68.06

214.14

300

93.23

My

Placa 10

5.3

300

117

My

Mx

85.95

126

130

My

||

140

8.38

5.7

||

8.09
|

0.00

My

Mx

My

My

Mx

5.7

Mx

My

Mx

47.75

5.3

Mx

Mx

Mx

0.00

My

Mx

5.3

My
Mx

42.90

My

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 42

4.2. CALCULUL SI ARMAREA RIGLELOR DE CUPLARE


Riglele de cuplare se vor proiecta ca elemente disipative, astfel incat sa fie permisa
doar curgerea armaturilor longitudinale de capat. Se urmareste astfel ca cedarea riglei din
incovoiere sa preceada cedarea riglei prin forta taietoare si cedarea montantului prin
compresiune excentrica.

Armaturile de tipul 1 sunt armaturile longitudinale a caror arie se determina in


urma calculului riglei la moment incovoietor;
Armaturile de tipul 2 sunt armaturi intermediare dispuse constructiv , in
conformitate cu prevederile CR-1-1.1;
Armaturile de tipul 3 sunt armaturi transversale determinate din conditia ca
aceasta sa preia in intregime forta taietoare (contributia betonului este considerate
ca fiind nula);
Riglele de cuplare au fost modelate ca elemente plane in programul de calcul Etabs,
considerandu-se o rigiditate de calcul egala cu 0.1 din rigiditatea sectiunii nefisurate,
obtinandu-se astfel diagrame de moment incovoietoare si forta taietoare pe baza
carora se vor efectua calculul si dimensionarea;
Riglele de cuplare ce urmeaza a fi dimensionate sunt localizare in axul longitudinal 4
intre axele transversal C si D .

In continuare sunt prezentate diagramele de eforturi obtinute din infasuratoarea


gruparii speciale de incarcari si a celor 8 combinatii seismice :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 43

Momentele de dimensionare

pe riglele de cuplare din gruparea ENVE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 44

4.2.1 Dimensionarea armaturii longitudinale


-in calcul automat s-a pornit de la o rigiditate a riglelor egala cu 0.1 din rigiditatea sectiunii
nefisurate.
= med (

) = 310 KNm

moment efectiv de calcul

= 0.5

= 0.5

=
=

= 0.32% 300
=

Aleg 4 20 cu
=

= 0.32%
830 = 860 mm2

= 1244 mm2
= 1256 mm2

= 1256 300 830

= 312KNm

= distanta intre armaturile de rezistenta


,

= moment capabil al sectiunei riglei

= rezistenta de calcul a armaturii (PC52)


=aria de armatura necesara
=aria de armatura efectiva
Nivel
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

MED [kNm] Mmed [kNm] Asnec [mm2]


189
292
314
335
350
355
346
318
266
187

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

1244
1244
1244
1244
1244
1244
1244
1244
1244
1244

Asef [mm2]
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

MRD [kNm]

P[%]

pmin[%]

312
312
312
312
312
312
312
312
312
312

0.504
0.504
0.504
0.504
0.504
0.504
0.504
0.504
0.504
0.504

0.320
0.320
0.320
0.320
0.320
0.320
0.320
0.320
0.320
0.320

Page 45

= 520 KN

Verificare la forta taietoare :


= 1.25
=

= 1.25
=

= 650 KN

= 1.92

Pe langa armare de rezistenta se mai dispun cate 3 randuri de bare longitudinale


(care nu se vor ancora).
= 900 mm ;

= 300 mm
=
= 1080 mm2
= 6 16 = 1206 mm2

Aleg

4.2.2 Dimensionarea armaturii transversale


Valoarea fortei taietoare de calcul pentru riglele de cuplare se determina cu relatia :

= 1.25

= 1.25

Pentru grinzile la care


0.8

= 650 KN
l0 (0.90

1.20) trebuie respectata relatia :

Aav

Aav = suma sectiunilor etrierilor care intercepteaza o fisura la 450


Conditii constructive :
-

min = 6 mm
Pmin = 0.20%
S { 8d b , 150 mm}
Se considera o singura rigla de cuplare echivalenta pe toate etajele.
Ipoteze de baza adoptate in calculul la forta taietoare a riglelor de cuplare :

In momentul cedarii se dezvolta o fisura la 45o

Se neglijeaza component preluata de beton datorita fisurarii importante a sectiuni

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 46

Aav

Aav=

= 2708 mm2
min{ 8 20 ; 150} = 150 mm

Aleg 14/ 100


p=

Aavef = 2 A 14

= 2 153 9 =2754 mm2

= 1.02 %

P > Pmin
1.02 % > 0.20% (A)

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 47

4.3 CALCULUL SI ARMAREA PERETILOR STRUCTURALI DE B.A.


METODE, ETAPE I REGULI DE CALCUL
Calculul elementelor structurale ale construciilor cu perei de beton armat se face pentru
gruprile fundamentale i speciale de ncrcri.
Pentru cldirile curente sub aspectul regimului de nlime, al valorilor ncrcrilor
gravitaionale, gruparea special, incluznd aciunea seismic , este cea care dimensioneaz , de
regul , n condiiile aplicrii prescripiilor din ara noastr, elementele structurale verticale.
Proiectarea seismic a structurilor cu perei structurali, are n vedere un rspuns seismic
neliniar al ansamblului suprastructur -infrastructur -teren de fundare, implicnd absorbia i
disiparea de energie prin deformaii postelastice.
Pentru calculul unei structuri cu perei structurali la aciunea ncrcrilor verticale i
orizontale sunt necesare urmtoarele operaii principale:
(i)

Alctuirea iniial a structurii (dispunerea pereilor structurali, alegerea formei


seciunilor, a dimensiunilor elementelor structurale, etc.), inclusiv ale infrastructurii;

(ii)

Modelarea structurii pentru calcul (stabilirea seciunilor active ale pereilor structurali,
pentru fiecare direcie de aciune a ncrcrilor orizontale i ale grinzilor de cuplare);

(iii)

Stabilirea nivelului la care se consider ncastrarea pereilor;

(iv)

Determinarea ncrcrilor verticale aferente fiecrui perete structural i a eforturilor


secionale de compresiune produse de aceste ncrcri;

(v)

Verificarea preliminar a seciunilor pereilor structurali i eventual modificarea acestora


(prin mrirea grosimii inimii, prevederea de bulbi la capetele libere, mrirea clasei
betonului de la nivelurile inferioare ale cldirilor cu nlimi mari, etc.);

(vi)

Determinarea caracteristicilor de rigiditate ale pereilor structurali pentru fiecare direcie


de aciune a ncrcrilor orizontale;

(vii)

Stabilirea ncrcrilor orizontale de calcul;

(viii)

Determinarea eforturilor secionale din aciunea ncrcrilor orizontale. Se recomand


calculul cu programe de calcul automat care s ia n considerare comportarea
spaial a structurii;

(ix)

Determinarea eforturilor secionale de dimensionare din ncrcrile orizontale;

(x)

n cazurile speciale cnd ncrcrile verticale se aplic cu excentriciti pronunate (de


exemplu, construcii cu balcoane n consol pe o singur parte a cldirii, construcii cu
nucleu de perei ncrcat excentric, etc.), determinarea pe aceeai schem de calcul
i eforturile secionale din aceste ncrcri, care se nsumeaz cu eforturile produse de
ncrcrile orizontale;
n situaiile obinuite, la structuri ordonate

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

i simetrice eforturile de ncovoiere


Page 48

din perei, produse de ncrcrile verticale nu au, de regul , valori semnificative i


pot fi neglijate.
(xi)

Calculul i armarea grinzilor de cuplare, la ncovoiere i la for tietoare;

(xii)

Calculul i armarea elementelor verticale la compresiune (ntindere) excentric , la


for tietoare n seciuni nclinate i n rosturile de turnare.

(xiv)

Determinarea eforturilor n diafragmele orizontale formate de planee si calculul


armturilor necesare;

(xv)
Alctuirea pereilor structurali i a grinzilor de cuplare;
(xvi) Evaluarea iniial a dimensiunilor elementelor infrastructurii i a fundaiilor;
(xvii) Modelarea infrastructurii pentru calcul: stabilirea ncrcrilor (a forelor de
legtur cu suprastructura i cu terenul), modelarea legturilor structurale ale elementelor
infrastructurii, etc.;
(xviii) Calculul eforturilor secionale n elementele infrastructurilor prin metode de calcul (de
regula cu programe de calcul automat) compatibile modelului de calcul stabilit la xvii);
(xix)

Calculul de dimensionare a elementelor infrastructurii i al fundaiilor.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 49

CALCULUL SECIUNILOR PEREILOR STRUCTURALI


La proiectarea construciilor cu perei structurali se va avea n vedere satisfacerea unor condiii
care s confere acestor elemente o ductilitate suficient, iar pentru structura n ansamblu s permit
dezvoltarea unui mecanism structural de disipare a energiei favorabil.
Principalele msuri legate de dimensionarea i armarea pereilor structurali prin care se
urmrete realizarea acestei cerine sunt urmtoarele:
adoptarea unor valori ale eforturilor de dimensionare care s asigure, cu un grad mare de
credibilitate, formarea unui mecanism structural de plastificare ct mai favorabil
moderarea eforturilor axiale de compresiune n elementele verticale i, mai general, limitarea
dezvoltrii zonelor comprimate ale seciunilor;
eliminarea fenomenelor de instabilitate;
moderarea eforturilor tangeniale medii n beton n vederea eliminrii riscului ruperii betonului la
eforturi unitare principale de compresiune;
asigurarea lungimii de ancorare i a lungimii de suprapunere, la nndire, suficiente pentru
armturile longitudinale i cele transversale ale elementelor structurale;
folosirea unor oeluri cu suficient capacitate de deformare plastic (OB 37, PC 52, PC 60) la
armarea elementelor n zonele cu solicitri importante la aciuni seismice (n zonele plastice
poteniale);
prevederea unor procente de armare suficiente n zonele ntinse pentru asigurarea unei comportri
specifice elementelor de beton armat.
Condiiile de dimensionare i cele de alctuire constructiv se difereniaz, n conformitate cu
prevederile P100-2006 i STAS 10107/0-90, n funcie de zona seismic de calcul, precum i de
categoria (participante sau neparticipante la aciuni seismice) i de clasa (a, b sau c) din care face
parte elementul.
De asemenea, condiiile menionate se difereniaz ntre zonele n care se ateapt s se produc
deformaiile plastice ("zonele plastice poteniale") i restul zonelor aparinnd unui anumit
element structural.
Zonele plastice, n cazul pereilor structurali, sunt
considerate urmtoarele:
la grinzile de cuplare, ntreaga deschidere liber
(lumina);
la pereii structurali, izolai sau cuplai, zona de la baza
acestora (situat deasupra nivelului superior al
infrastructurii), avnd lungimea:

lp 0.4h 0.05H

n cazul cldirilor etajate, aceast dimensiune se


rotunjete n plus la un numr ntreg de niveluri, dac
limita zonei plastice astfel calculat depete nlimea
unui nivel cu mai mult de 0,2Hnivel i n minus, n
cazul contrar. Zona de la baza peretelui structural
delimitat n acest fel,

avnd cerine de alctuire specifice, este denumit zona A; restul peretelui cu solicitri mai mici i
cerine de alctuire mai reduse fa de cele ale zonei A este denumit zona B

Valorile eforturilor secionale de dimensionare.


n cazul n care calculul eforturilor a fost efectuat pe baza caracteristicilor de rigiditate,
valorile acestora se pot redistribui ntre pereii structurali de pe aceeai direcie, atunci cnd
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 50

prin aceasta se obin avantaje sub aspectul prelurii eforturilor. n aceast situaie valorile
redistribuite nu vor depi 30 % din valorea maxim obinut prin calcul.
Redistribuia postelastic a eforturilor nu modific valorile forei tietoare totale i a
momentului total de rsturnare.

Valorile de dimensionare, M, ale momentelor ncovoietoare n seciunile orizontale ale pereilor


structurali se determin cu relaiile:
a) n suprastructur, pentru zona A:
M = Mso
b) n suprastructur, pe nlimea zonei B:
M = kM Ms Mso
Pentru calculul eforturilor de dimensionare n seciunile orizontale i verticale ale elementelor
infrastructurii, valoarea momentelor la baza pereilor (la baza zonei A) se ia:
M = kM Mso
S-a notat:
Ms= momentul ncovoietor din ncrcrile seismice de calcul; la baza peretelui, acesta are
valoarea Ms,o.
= raportul dintre valoarea momentului capabil de rsturnare, Mo,cap , calculat la baza
suprastructurii (la baza zonei A), asociat mecanismului de plastificare a peretelui structural,
individual sau cuplat, i valoarea momentului de rsturnare, Mo, corespunztor ncrcrilor
seismice de calcul

Mo,cap
Mo

i,cap

NiL i

Mo

Mi,cap
= momentul capabil la baza montantului i;
Ni
= efortul axial din montantul i, produs de forele orizontale corespunztoare formrii
mecanismului de plastificare al peretelui;
Li
= distanele de la axa montantului i pn la un punct, convenabil ales, n raport cu care
se calculeaz momentele forelor axiale Ni;
kM
= coeficient de corecie a eforturilor de ncovoiere din perei:
kM = 1.25 pe nlimea zonei B;
kM = 1,00 pe nlimea zonei A;
kM = 1,25 la baza zonei A, pentru elementele infrastructurii

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 51

Obs. 1:
Momentul de rsturnare Mo este definit aici ca momentul forelor orizontale seismice
de calcul aplicate peretelui considerat (sau, dup caz, structurii n ansamblu) n raport cu seciunea
de la baza. Aceasta se poate calcula indirect prin momentul reaciunilor (momente ncovoietoare
i fore axiale) n aceeai seciune, care echilibreaz momentul forelor orizontale (fig.6.4).
Obs. 2:
n fig. b s-a figurat i diagrama momentelor capabile corespunztoare armrii minime
constructive Mcap,min.
n cazul structurilor la care forele seismice sunt preluate practic n totalitate de pereii structurali,
valorile de dimensionare Q ale forelor tietoare n pereii verticali se determin cu relaia (fig. c):

1,5Q s Q k Q Q s 4Q s
S-a notat:
Qs = fora tietoare din ncrcrile seismice de calcul;
kQ = coeficient de corecie a forelor tietoare

1,2 k Q 1 0,03n 1,5


n care n - numrul de niveluri al cldirii.
Valorile eforturilor secionale din calculul la ncrcrile seismice se pot redistribui ntre
grinzile de cuplare situate pe aceeai vertical. Coreciile efectuate nu vor depi 20 % din
valorile rezultate din calcul, iar suma valorilor eforturilor din grinzile de pe aceeai vertical,
rezultate n urma redistribuirii, nu va fi inferioar valorii corespunztoare rezultat din calcul.
Valoarea forei tietoare de calcul pentru grinzile de cuplare se determin cu relaia:

Q 1,25

sup
Mcap
Minf
cap

lr

(6.7)

unde:
sup
Mcap
, Minf
cap

- valorile absolute ale momentelor capabile n seciunile de la extremitile grinzii


de cuplare, corespunztoare celor dou sensuri de aciune a momentelor, stabilite pe baza

M sup
cap
rezistenei de calcul a armturii Ra; la stabilirea lui
se va ine seama i de contribuia
armturilor din zona activ a plcii;
lr=l0
- deschiderea grinzii de cuplare
n cazul grinzilor de cuplare de mare rigiditate i cu o capacitate mare de rezisten, care nu sunt
proiectate ca elemente de disipare a energiei seismice (de exemplu grinzile cu deschidere mic la
construcii cu nlime de nivel mare cu rspuns probabil n domeniul elastic), calculul eforturilor

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 52

din aceste grinzi de cuplare se efectueaz pe baza echilibrului mecanismului de plastificare format
n acest caz.

Forele axiale de dimensionare din pereii cuplai se stabilesc pe baza echilibrului peretelui n
starea de mecanism de plastificare. n cazul (frecvent) n care mecanismul implic plastificarea
grinzilor de cuplare, fora tietoare asociat din grinzi se ia fr sporul de 25 % al capacitii de
rezisten la ncovoiere.

n cazul structurilor cu perei, incertitudinile legate de distribuia eforturilor n


rspunsul inelastic se pot lua n considerare n mod acoperitor prin adoptarea unei diagrame
nfurtoare de momente de proiectare ca n figura ce urmeaz:
S-a notat:

M 'Ed

momentele rezultate din calculul structural la ncrcrile seismice de proiectare

M Ed

momentele de proiectare
nlimea primului nivel de deasupra bazei

hs

Not: Alternativ, pentru determinarea valorilor MEd n perei se poate utiliza procedura dat
n CR2-1-1.1:2006, unde se dau i alte prevederi necesare, cum sunt cele care se refer la
aplicarea metodei ierarhizrii capacitii de rezisten n perei cuplai, sau n perei n care la
baz se dispune mai mult armtur dect cea strict necesar din calcul (de exemplu, din
necesitatea respectrii coeficienilor minimi de armare).

MEd
'
MEd

'
M Ed

hs

''
M Ed
Ed

sistem cu perei

'
Ed

hs
sistem dual

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 53

Eforturile (momentele ncovoietoare) de dimensionare se pot redistribui ntre elementele


verticale ale structurii n limita a 30%, iar ntre elementele orizontale n limita a 20%, pe baza
capacitii nalte de deformare plastic realizat prin aplicarea msurilor prevzute n cod.

n urma redistribuiei, valorile nsumate ale eforturilor nu trebuie s fie inferioare


celor obinute din calculul structural.

CALCULUL PEREILOR STRUCTURALI LA FOR TIETOARE


Calculul la for tietoare se face n seciuni nclinate i n seciunile orizontale de la nivelul
rosturilor de turnare.
a) Calculul n seciuni nclinate.
n cazul pereilor structurali cu raportul ntre nlimea n elevaie a peretelui i nlimea
H

seciunii h
, dimensionarea armturii orizontale Aao la for tietoare n seciunile nclinate se
face pe baza relaiei:

Q Q b 0,8 A ao R a
unde:
Aao

Qb

=suma seciunilor armturilor orizontale intersectate de o fisura nclinat la 45 o, incluznd


armturile din centuri i armtura continu din zona aferent de plac (nglobnd trei
grosimi de plac de fiecare parte a peretelui) a planeului, dac fisura traverseaz planeul;
= fora tietoare preluat de beton, care se ia cu valorile:
Qb = 0.3 b h 0 0.6 b h Rt
n zona A a peretelui i
Qb = b h (0.7 Rt + 0.2 0) 0

n zona B.

unde 0 este efortul unitar mediu n seciune.


Valoarea corespunztoare ncrcrilor verticale se obine prin raportarea ntregii ncrcri
verticale la nivelul considerat la aria total a seciunilor orizontale efective ale tuturor pereilor
verticali.
Valorile 0 din efectele indirecte ale forelor orizontale se obin prin raportarea forelor axiale
respective la seciunea activ de calcul.
n relaiile de mai sus 0 ia semnul plus pentru compresiune.
n cazul ntinderii, 0 se ia cu semnul minus n relaia pentru zona B i zero n relaia pentru
zona A.
H

n cazul pereilor cu raportul h


pereilor vor respecta relaia:

seciunile armturilor orizontale i verticale din inima

h H

Q Q b 0,8 R a A ao
A av
h

unde:
Aav - suma seciunilor armturilor verticale.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 54

Cantitatea de armtura Aao nu va fi mai mic


dect cea corespunztoare "suspendrii" ncrcrii
seismice orizontale aplicate la nivelul planeelor pe o
schem de comportare de grind cu zbrele cu
diagonala comprimat la 450.

0,8 A ao R a qiHi
-

qi reprezint forele orizontale, considerate


uniform distribuite, transmise de planeu la
perete la nivelul i, iar H i , distana de la baz
la nivelul i.

b) Calculul n seciunile orizontale de la nivelurile rosturilor de turnare.


Dimensionarea armturilor verticale de conectare n rosturile orizontale de turnare din pereii
structurali de beton armat monolit i n mbinrile orizontale ale structurii din panouri mari se
determin conform prevederilor din STAS 10107/0-90.
Ca armturi active de conectare se consider armturile din inima pereilor i armturile
situate n talpa (bulbul) ntins.
n cazul pereilor cuplai armturile de conectare rezult din condiia eliminrii lunecrii
ansamblului pereilor pe ntreg rostul, avnd lungimea egal cu suma lungimilor pereilor cuplai.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 55

Am calculat :
-peretele izolat de pe directia X AX 7 , perete CD
-nucleul central din beton armat

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 56

4.3.1 CALCULUL SI ARMAREA PERETELUI IZOLAT


Armarea longitudinala a peretelui izolat CD

Determinarea zonei plastice :


lp = 0.4 h + 0.05 H = 0.4 6.60 + 0.05 30.50 = 4.16 m
lp = 4.16 m
lp- Hparter = 4.16 3.50 = 0.66 m > 0.2 Hnivel = 0.60m
zona A corespunde la Parter si etajul 1.

Cu ajutorul programului Etabs, sub actiunea gruparii de incarcari ce contine actiunea


seismica SXP , a rezultat momentul la baza, iar din gruparea speciala a rezultat forta axiala
de calcul la baza peretelui.
MS,0 = 32.649 KNm
N = 6.269 KN
Cu ajutorul programului Xtract generam curba de interactiune M-N si determinam
MRd,0 la baza montantului.
MRd,0 = 35.213 KNm

Procente de armare :
ZONA A :
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 57

armare la capete
=

= 1.64 % > 0.60 %

armare in camp
=

= 0.49 % > 0.30 %

ZONA B :

armare la capete
=

= 1.64 % > 0.50 %

armare in camp
=

= 0.49 % > 0.20 %

Am dispus barele verticale in perete astfel incat sa respect distantele maxime intre
bare impuse de CR 2-1-1/2006 :
-in zona de capat am ales dmax = 200 mm
-in zona de camp am ales dmax = 200 mm
Determinarea suprarezistentei la baza a peretelui
=
=

= 1.07

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 58

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 59

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 60

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 61

Forte axiale pe etaje (Ng) din incarcarea GS

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 62

Valorile eforturilor sectionale de dimensionare


Nivel

Ms

Ng

Mc

9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

-1933.30
-2085.86
-1171.34
709.79
3449.03
7019.96
11465.78
16882.52
23556.54
32649.64

676.23
1314.74
1949.05
2580.53
3207.43
3828.71
4443.19
5049.52
5646.99
6269.35

-2787.41
-3007.36
-1688.83
1023.36
4972.77
10121.30
16531.24
24341.03
26125.82
36200.00

Mc,i= kM Ms,i unde,

kM coeficient de corectie a eforturilor de


incovoiere din pereti, care tine seama de
efectele modurilor superioare;
kM=1.3 pe inaltimea zonei B
kM=1.0 pe inaltimea zonei A

Curba de interactiune M-N


50000

40000

30000

20000

10000

0
-60000

-40000

-20000

20000

40000

60000

-10000
CURBA M-N

Caz SXP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 63

Diagrama momentelor de proiectare


10

Ms

Mrd

0
-10000 -5000

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 64

Verificarea inaltimii zonei comprimate


Inaltimea zonei comprimate in sectiunea peretelui nu va fi mai mare decat :
=

0.1 ( + 2)

u=

xu

xu =

= 0.237

=1.28 m

lim=0.1 (1.07 + 2) = 0.307


lim
Relatia se verifica, prin urmare nu este nevoie dispunerea armaturii de confinare.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 65

Verificare la lunecare in rost :


VEd LRd
LRd =f

6 Nc + As

yd )

LRd = capacitate la lunecare


VEd = forta taietoare de calcul
f = coeficient de frecare tine seama de eventuala pregatire a rostului de turnaref = 1
Nc= forta axiala de calcul la nivelul respectiv
As=aria de armatura intinsa de pe inima si bulbul intins

Nivel
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nc
676.23
1314.74
1949.05
2580.53
3207.43
3828.71
4443.19
5049.52
5646.99

As
13887
13887
13887
13887
13887
13887
13887
13887
13887

fyd
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ved
693.17
233.69
778.19
1275.05
1710.30
2122.85
2544.00
2996.85
3573.17

Lrd
4166.51
4166.89
4167.27
4167.65
4168.02
4168.40
4168.77
4169.13
4169.49

Verificare
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

6269.35

13887

300

4033.50

4169.86

TRUE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 66

Armarea transversala a peretelui izolat

VEd=

VEd

, unde :

= coeficient de corectie a fortelor taietoare ( = 1.2)


= suprarezistenta la baza a peretelui
VEd= forta taietoare din incarcarea seismica de calcul
Limitarea valorii de dimensionare VEd
1.5 VEd

VEd

VEd = 1.2 1.07

q VEd

VEd = 1.284 VEd

VEd =1.5 VEd

q=qx = 5

Calculul la forta taietoare se face la baza fiecarui etaj pe toata lungimea fisurii.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 67

VEd

,unde

= forta taietoare preluata de beton


= forta taietoare preluata de armatura
este functie de forta axiala

0=

pantru zona A :
=min (0.3 bw hw 0 , 0.6 bw hw fctd )
pantru zona B :
= bw hw (0.7 fctd + 0 0.2) 0 , unde

= 2 0.6 0.6 + 5.4 0.3 = 2.34


fctd = 1
este functie de :
-armatura din placa
-armatura din centura
-armatura orizontala din perete
=0.8 AS,0 fyd
Obs! Din placa se iau in calcul barele incluse in 3 hsl = 3 0.16 = 0.48m de o parte
si de alta a peretelui. Armarea din placa este 58/m 8 bare avand aria AS,placa = 402 mm2
Obs! Determinarea ariei de armatura din centura se face astfel :
V = As,centura fyd
V=

As,centura =

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 68

In perete se vor dispune armaturi orizontale pe lungimea fisurii astfel incat sa fie
respectate conditiile constructive :
-

min = 8 mm
Zona A : pmin= 0.25%
Zona A : pmin= 0.20%
Distant maxima intre bare : 250 mm

Dispunerea armaturii orizontale pe inaltimea peretelui izolat :

Aleg 12 / 100
P=

= 0.75% > 0.25%

ASnec = 11.856 mm2


ASef = 12.434 mm2 (110 bare)
ASef > ASnec
Pastrez aceasta armare pantru P, et I, et II

Pentru restul etajelor vom arma din procent minim :


Aleg 10 / 200
P=

0.26 % > 0.20 % et IIIet IX

ASnec = 1210 mm2


ASef = 5180 mm2 (66 bare)

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 69

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 70

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 71

Determinarea ariei de armatura orizontala din perete necesara pe fiecare etaj

'

VED
[KN]
462

VED
[KN]
615

693

N
[KN]
748

2
[KN/m ]
320

VRD,c
[KN]
1513

VRD,s
[KN]
-819

As,placa
2
[mm ]
402

V
[KN]
618

As,centura
2
[mm ]
2060

2280

622

As,perete
2
[mm ]
-6096

156

207

234

1419

607

1626

-1393

402

363

1210

1256

420

519

850

690

778

2090

893

1740

-962

402

331

1104

1256

1131

1275

2762

1180

1853

-578

402

290

967

1017

1140

1517

1710

3433

1467

1967

-257

402

275

917

1415

1884

2123

4105

1754

2081

42

402

281

1696

2257

2544

4778

2042

2195

349

402

1998

2659

2997

5451

2329

2308

688

2382

3170

3573

6124

2617

1188

2689

3579

4034

6875

2938

1188

Nivel

1.5 VED

Tip armare

p[%]

210/200

0.26

-7460

210/200

0.26

420

-5665

210/200

0.26

418

-3829

210/200

0.26

1017

418

-2489

210/200

0.26

936

1017

418

-1244

210/200

0.26

302

1006

1017

418

37

210/200

0.26

402

384

1281

1256

420

1211

212/100

0.75

2385

402

307

1023

1256

420

8280

212/100

0.75

2846

11856

212/100

0.75

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

As,cent,ef [mm ]

Page 72

4.3.2 CALCULUL SI ARMAREA NUCLEULUI


Armarea longitudinala a peretelui cuplat.

Determinarea zonei plastice :


lp = 0.4 h + 0.05 H = 0.4 7.10 + 0.05 30.50 = 4.36 m
lp = 4.36 m
lp- Hparter = 4.36 3.50 = 0.86 m > 0.2 Hnivel = 0.60m
zona A corespunde la Parter si etajul I.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 73

Cu ajutorul programului Etabs, sub actiunea gruparii de incarcari ce contine actiunea


seismica SXP , a rezultat momentul la baza, iar din gruparea speciala si efectul indirect dat
de riglele de cuplare a rezultat forta axiala de calcul la baza peretelui.
M1 = 19 854 KNm

M2 = 75 416 KNm

NSXP1 = 8 980 KN

NSXP2 = 9 140 KN

NG1 = 12 074 KN

NG2 = 17 603 KN

MSO = M1+ M2 +
MSO = 19.854 + 75.416 + 8.980 8.05 = 167.559 KNm
MSO = 167.559 KNm

MRd1,0

= 10 520 =5200 KN

Cu ajutorul programului Xtract generam curba de interactiune M-N si determinam


si MRd2,0 la baza montantilor.
N1 = NG1 -

= 12 074 5 200 = 6 874 KN

N2 = NG2 +

= 17 603 + 5 200 = 22 803 KN

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 74

MRd1,0= 32 750 KNm


MRd2,0 =109 500 KNm
MRd,o= MRd1,0+ MRd2,0 +
MRd,o= 32 750 + 109 500 +

8.05

MRd,o= 184 110 KNm

Montant 1 nucleu

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 75

Montant 2 nucleu
Am dispus barele verticale in perete astfel incat sa respect distantele maxime intre
bare impuse de CR 2-1-1/2006 :
-in zona de capat am ales dmax = 200 mm
-in zona de camp am ales dmax = 250 mm
Determinarea suprarezistentei la baza a peretelui
=

= 1.09

MRd,0 = moment capabil la baza montantului cuplat; se obtine insumand momentele


capabile la baza montantilor cu fortele asociate mecanismului de plastificare inmultite cu
bratul de parghie.
MS,0= momentul efectiv corespunzator combinatiei SXP la baza peretelui cuplat; se
obtine insumand moment efective la baza montantilor cu forte axiale efective din
combinatia de seism corespunzatoare, inmultite cu bratul de parghie.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 76

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 77

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 78

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXP pentru montantul 1

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 79

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXM pentru montantul 1

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 80

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXP pentru montantul 2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 81

Momentele incovoietoare pe etaje (Ms,i) din incarcarea SXM pentru montantul 2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 82

Forte axiale pe etaje (Ng) din incarcarea GS pentru montant 1 si montant 2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 83

Diagrama de forta axiala din


gruparea GS

Diagrama de forta axiala din


efect indirect

10

10

1
0

0
0

5000

10000

-6000

15000

-4000

-2000

Nas

Ng

Diagrama de forta axiala


rezultanta
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

5000

10000

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 84

Diagrame de forte axiale pentru montantul 1 pentru incarcarea SXP


Diagrama de forta axiala din gruparea
GS

Diagrama de forta axiala din efect


indirect

10

10

0
0

5000

10000

15000

20000

2000

Ng

4000

6000

Nas

Diagrama de forta axiala rezultanta


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10000

20000

30000

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 85

Diagrame de forte axiale pentru montantul 2 pentru incarcarea SXP

Valorile eforturilor sectionale de dimensionare pentru montantul 1


Nivel
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

Ms

Ng

406.74
1267.82
782.22
2459.32
1592.93 3650.49
2795.48 4841.83
4304.69 6033.42
6086.55 7225.32
8153.03 8417.62
10587.66 9610.52
13814.76 10804.24
19854.17 12074.62

Nas

Mc

520.00
1040.00
1560.00
2080.00
2600.00
3120.00
3640.00
4160.00
4680.00
5200.00

747.82
1419.32
2090.49
2761.83
3433.42
4105.32
4777.62
5450.52
6124.24
6874.62

580.99
1117.33
2275.35
3993.09
6148.86
8694.09
11645.87
15123.53
15179.34
32750.00

Mc,i= kM Ms,i unde,

kM coeficient de corectie a eforturilor de incovoiere din pereti, care tine seama de efectele
modurilor superioare;
kM=1.3 pe inaltimea zonei B
kM=1.0 pe inaltimea zonei A
Curba de interactiune M-N
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
-100000 -80000 -60000 -40000 -20000

20000

40000

60000

80000

-20000
Curba M-N

Caz SXP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 86

Valorile eforturilor sectionale de dimensionare pentru montantul 2


Nivel

Ms

Ng

Nas

Mc
-576.494
1186.335
6060.078
13926.68
24459.86
37373.74

9
8
7
6
5
4

-403.59
1740.30
830.53
3521.45
4242.53 5299.10
9749.78 7071.47
17123.84 8836.59
26164.57 10592.65

520
1040
1560
2080
2600
3120

2260.3
4561.45
6859.1
9151.47
11436.59
13712.65

36657.50 12337.71

3640

15977.71 52361.96

2
1
P

48311.55 14069.76
60864.07 15786.75
75416.07 17603.89

4160
4680
5200

18229.76 69008.72
20466.75 66876.05
22803.89 109500

Mc,i= kM Ms,i unde,

kM coeficient de corectie a eforturilor de incovoiere din pereti, care tine seama de efectele
modurilor superioare;
kM=1.3 pe inaltimea zonei B
kM=1.0 pe inaltimea zonei A
Curba de interactiune M-N
200000

150000

100000

50000

0
-200000 -150000 -100000 -50000

50000

100000 150000 200000 250000

-50000
Curba M-N

SXP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 87

Diagrama momentelor de proiectare pentru montantul 1


10

0
-35000 -30000 -25000 -20000 -15000 -10000
Ms

-5000

5000

10000

Mrd

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 88

Diagrama momentelor de proiectare pentru montantul 2


10

0
-20000

20000

40000
Ms

60000

80000

100000

120000

Mrd

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 89

Verificarea inaltimii zonei comprimate pentru montant 1


Inaltimea zonei comprimate in sectiunea peretelui nu va fi mai mare decat :
=

0.1 ( + 2)

u=

xu

xu =

= 0.300

=1.29 m

lim=0.1 (1.09 + 2) = 0.309


lim
Relatia se verifica, prin urmare nu este nevoie dispunerea armaturii de confinare.
Verificarea inaltimii zonei comprimate pentru montant 2
Deoarece montantul 2 este in intregime intins, nu mai este necesara verificarea inaltimii
zonei comprimate.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 90

Verificare la lunecare in rost pentru peretele cuplat :


VEd LRd
LRd =f

6 Nc + As

yd )

LRd = capacitate la lunecare


VEd = forta taietoare de calcul
f = coeficient de frecare tine seama de eventuala pregatire a rostului de turnaref = 1
Nc= forta axiala de calcul la nivelul respectiv
As=aria de armatura intinsa de pe inima si bulbul intins
Montant 1
Nivel
9

Nc
747.82

As
20560

fyd
300

Ved
1351.79

Lrd
6168.45

1419.32
2090.49
2761.83
3433.42
4105.32
4777.62
5450.52

20560

300

1905.96

6168.85

20560
20560
20560
20560
20560
20560

300
300
300
300
300
300

1
1
1
1
1
1

2257.14
2580.95
2828.60
2998.65
3088.92
3108.74

6169.25
6169.66
6170.06
6170.46
6170.87
6171.27

6124.24
6874.62

20560

300

3198.62

6171.67

20560

300

3547.92

6172.12

7
6
5
4
3
2
1
P

Montant 2
Nivel
9

Nc
2260.3

As
30212

fyd
300

Ved
1381.05

Lrd
9064.96

4561.45

30212

300

2973.42

9066.34

7
6
5
4
3
2

6859.1
9151.47
11436.59
13712.65
15977.71
18229.76

30212
30212
30212
30212
30212
30212

300
300
300
300
300
300

1
1
1
1
1
1

4242.86
5464.82
6526.44
7405.07
8058.78
8412.90

9067.72
9069.09
9070.46
9071.83
9073.19
9074.54

20466.75

30212

300

8441.10

9075.88

22803.89

30212

300

7543.17

9077.28

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 91

Armarea transversala a peretelui cuplat

VEd=

VEd

, unde :

= coeficient de corectie a fortelor taietoare ( = 1.2)


= suprarezistenta la baza a peretelui
VEd= forta taietoare din incarcarea seismica de calcul
Limitarea valorii de dimensionare VEd
1.5 VEd

VEd

q VEd

VEd = 1.2 1.09

VEd = 1.272 VEd

VEd =1.5 VEd

q=qx = 5
VEd

,unde

= forta taietoare preluata de beton


= forta taietoare preluata de armatura
este functie de forta axiala

0=

pantru zona A :
=min (0.3 bw hw 0 , 0.6 bw hw fctd )
pantru zona B :
= bw hw (0.7 fctd + 0 0.2) 0 , unde

fctd = 1
este functie de :
-armatura din placa
-armatura din centura
-armatura orizontala din perete
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 92

=0.8 AS,0 fyd


OBS! Din placa se iau in calcul barele incluse in 3 hsl = 3 0.16 = 0.48m de o parte si
de alta a peretelui. Armarea din placa este 58/m jos 510/m /sus 8 bare avand aria
AS,placa = 1030 mm2 Montant 1
AS,placa = 515 mm2 Montant 2
Obs! Determinarea ariei de armatura din centura se face astfel :
V = As,centura fyd
V=

As,centura =

OBS! In perete se va dispune armaturi orizontale pe lungimea fisurii astfel incat sa fie
respectate conditiile constructive :
-

min = 8 mm
Zona A : pmin= 0.25%
Zona A : pmin= 0.20%
Distant maxima intre bare : 250 mm
Dispunerea armaturii orizontale pe inaltimea peretelui cuplat :

MONTANT 1
Aleg 12 / 100
P=

=0.75 % > 0.30 %

ASnec = 7.478 mm2


ASef = 8.333 mm2 (78 bare)
ASef > ASnec
Pastrez aceasta armare pantru P, et I, et II

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 93

Pentru restul etajelor vom arma din procent minim :


Aleg 10 / 200 et IIIet IX
P=

0.26 % > 0.20 %

ASef = 2669 mm2

MONTANT 2
Aleg 12 / 100
P=

=0.75 % > 0.25 %

ASnec = 24.125 mm2 pe doua ramuri simetrice


ASnec = 12062.5 mm2 pe o singura ramura
ASef = 62 2

= 14014 mm2

ASef > ASnec


Pastrez aceasta armare pantru P, et I, et II, et III

Pentru restul etajelor vom arma din procent minim :


Aleg 12 / 200 et IVet Vet VI
P=

0.37 % > 0.20 %

ASnec = 11048 mm2


ASef = 12660 mm2
Aleg 10 / 200 et VIIet VIIIet IX
P=

0.26 % > 0.20 %

ASnec = 6413 mm2


ASef = 8792 mm2
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 94

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXP pentru montantul 1

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 95

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXM pentru montantul 1

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 96

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXP pentru montantul 2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 97

Forte taietoare pe etaje (VEd) din incarcarea SXM pentru montantul 2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 98

Determinarea ariei de armatura orizontala din perete necesara pe fiecare etaj pentru montant 1

'

VED
[KN]
901

VED
[KN]
1188

1352

N
[KN]
748

2
[KN/m ]
290

VRD,c
[KN]
1956

VRD,s
[KN]
-604

As,placa
2
[mm ]
402

V
[KN]
369

As,centura
2
[mm ]
1232

1271

1675

1906

1419

550

2090

-184

402

234

1505

1984

2257

2090

810

2224

33

402

1721

2269

2581

2762

1070

2358

223

1886

2486

2829

3433

1331

2493

1999

2636

2999

4105

1591

2059

2715

3089

4778

2072

2733

3109

2132

2812

2365

3119

Nivel

1256

420

As,perete
2
[mm ]
-4174

780

803

420

-1971

210/200

216

720

803

420

-1067

210/200

402

165

550

803

418

-278

210/200

336

402

113

378

803

418

195

210/200

2627

372

402

60

201

803

418

343

210/200

1852

2762

327

402

13

44

803

418

159

210/200

5451

2113

2896

213

402

60

200

803

420

-319

212/100

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.75

3199

6124

2374

1548

1651

402

233

776

803

420

5673

212/100

0.75

3548

6875

2665

1548

2000

402

452

7479

212/100

0.75

1.5 VED

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

As,cent,ef [mm ]

Tip armare

p[%]

210/200

Page 99

Determinarea ariei de armatura orizontala din perete necesara pe fiecare etaj pentru montant 2

VRD,c
[KN]

VRD,s
[KN]

As,placa
2
[mm ]

V
[KN]

As,centura
2
[mm ]

2260

2
[KN/m
]
876

2258

-877

402

1062

2973

4561

1768

2718

255

402

3730

4243

6859

2659

3178

1065

3643

4804

5465

9151

3547

3636

4351

5737

6526

11437

4433

4937

6509

7405

13713

5373

7084

8059

5609

7395

5627
5029

'

Nivel
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P

VED
[KN]

VED
[KN]

1.5 VED

N [KN]

As,cent,ef [mm ]

As,perete
2
[mm ]

Tip armare

p[%]

921

1214

1381

3539

3925

825

-7981

210/200

0.26

1982

2614

846

2821

3039

822

-2378

210/200

0.26

2829

402

815

2715

3039

822

997

210/200

0.26

1829

402

708

2359

2512

820

4705

212/200

0.26

4093

2433

402

586

1953

1962

425

7774

212/200

0.26

5315

4549

2857

402

436

1453

1519

422

9981

212/200

0.26

15978

6193

5002

3057

402

236

787

803

416

11533

212/100

0.26

8413

18230

7066

5452

2961

402

19

63

615

414

11320

212/100

0.75

7420

8441

20467

7933

1548

6893

402

599

1995

1962

425

26357

212/100

0.75

6631

7543

22804

8839

1548

5995

402

24578

212/100

0.75

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 100

4.4 CALCULUL SI ARMAREA GRIZILOR


4.4 .1 Dimensionarea armaturilor longitudinale

Alegem pentru calcul grinzile corespunzatoare unui cadru longitudinal si unui cadru
transversal. Vom recurge la o grupare a nivelurilor cu eforturi apropiate (unde se
inregistreaza o variatie mai mica de 30%).
Pentru diagramele de momente infasuratoare pe grinzi s-au considerat diagramele de
moment corespunzatoare din gruparea fundamentala si diagramele de momente din
gruparea speciala pentru actiuni seismice pe directia grinzii in ambele sensuri. Ne
intereseaza valorile maxime, respectiv momentul pozitiv maxim din camp, care
dimensioneaza armatura de la partea de jos si momentul negativ maxim din reazeme, care
dimensioneaza armatura de la partea de sus.

4.4 .1.1 Calculul armaturii din camp

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 101

| rezulta

si xu < 2 d2

- se alege armatura astfel incat


- se va respecta procentul minim de armare
=

unde

= 0.31 %

fctm= rezistenta medie de intindere a betonului;


fyk = rezistenta caracteristica a otelului;
=
hw = 0.31 300 550 = 526 mm2
- se calculeaza momentul capabil

4.4 .1.2 Calculul armaturii in reazem


- se presupune ca xu
AS=
=

2 d1
x
x

+
(d- ) + AS+

( d - d1)

x = d ( 1-

- daca xu < 2 d1

- se alege armatura astfel incat


- se va respecta procentul minim de armare

unde

- se calculeaza momentul capabil astfel:


Daca xu < 2 d1
xu > 2 d1

Notatii folosite:
- momentul negativ maxim din reazem
- momentul pozitiv maxim din camp
- armatura de la partea superioara, intinsa la moment negativ
- armatura de la partea inferioara, intinsa la moment pozitiv
d2 acoperirea cu beton a armaturilor de la partea superioara
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 102

d1 acoperirea cu beton a armaturilor de la partea inferioara


- bratul de parghie intre axele armaturilor de la partea inferioara si superioara
xu inaltimea zonei comprimate
- latimea sectiunii grinzii
- inaltimea sectiunii grinzii
- valoarea de proiectare a rezistentei la curgere a otelului
- valoarea caracteristica a rezistentei la curgere a otelului
valoarea de proiectare a rezistentei betonului la compresiune
- valoarea medie a rezistentei la intindere a betonului
procent de armare longitudinala;
procent minim de armare longitudinala;

Se observa ca in unele cazuri armatura depaseste necesarul din calcul, ea fiind dispusa
din considerente de respectare a procentului minim. La armarea longitudinala a grinzilor au
fost respectate urmatoarele prevederi constructive, conform (2) si conform completarilor din
(1):
- acoperirea aleasa pentru element de grinda amplasat in spatii inchise cu umiditate
relativa interioara <70% (categoria I);
- distanta minima intre bare de 25mm la partea inferioara;
- distanta minima intre bare de 30mm la partea superioara;
- dispunerea unui spatiu de cel putin 50mm la partea superioara pentru permiterea
introducerii instrumentelor de vibrare;
- distantele intre axele barelor din zona intinsa de maxim 200mm;
- se accepta modelul simplificat de prelungire a calaretilor pe

, unde

reprezinta

lumina deschiderii maxime adiacente reazemului;


- cel putin jumatate din armatura intinsa se prevede si in zona comprimata;
- la partea superioara si inferioara a grinzilor se prevad cel putin doua bare cu >14mm;
- cel putin un sfert din armatura maxima de la partea superioara a grinzilor se prevede
continua pe toata lungimea grinzii.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 103

4.4 .2 Dimensionarea armaturilor transversale


Presupune calcul la forta taietoare maxima, corespunzatoare aparitiei mecanismului de
plastificare locala a grinzii. Se vor considera ambele sensuri ale seismului.

- conform ierarhizarii pe care o vom urmari ulterior in realizarea capacitatilor stalpilor si

grinzilor, la nivelul unui nod


.
forta taietoare de proiectare
forta taietoare provenita din incarcari gravitationale din combinatia GS
forta taietoare asociata sensului de seism
factor de suprarezistenta datorat efectului de consolidare al otelului
moment capabil dat de armatura de la partea inferioara a grinzii
moment capabil dat de armatura de la partea superioara a grinzii
valorile de proiectare ale momentelor capabile la extremitati, n sensul
momentului asociat sensului de aciune a forelor
distanta intre articulatiile plastice

- sumele valorilor de proiectare ale momentelor de proiectare ale stalpilor care intra in
nodul considerat

- sumele valorilor de proiectare ale momentelor de proiectare ale grinzilor care intra in
nodul considerat.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 104

OBSERVATIE : Cazul prezentat anterior este specific grinzilor care se


incarca predominant din actiuni seismice. In cazul prezentat de noi,
incarcarile gravitationale au o influenta importanta asupra comportarii
grinzilor la actiuni seismice.

6 (

6 (

- se propune
- se verifica ca
- se propune - diametrul etrierilor

- valoarea de calcul a fortei taietoare ce poate fi preluata de element, inainte de


zdrobirea bielelor comprimate
- coeficient care tine seama de starea de efort din fibra comprimata
coeficient de reducere a rezistentei betonului fisurat la forta taietoare
- valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului, masurata pe cilindrii la
28 de zile
- aria sectiunii etrierilor
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 105

- rezistenta de calcul a armaturilor pentru forta taietoare


s distanta intre doi etrieri consecutivi (pasul etrierilor)
z - bratul de parghie al eforturilor interne, corespunzator momentului incovoietor al
elementului
- procent de armare transversala
- procent minim de armare transversala
Pentru o grinda, dispunerea etrierilor se face diferentiat pe lungimea ei; in imediata
vecinatate a nodurilor se dezvolta ceea ce numim zone critice, zone unde cerintele de armare
sunt mai puternice. La armarea transversala a grinzilor au fost respectate urmatoarele
prevederi constructive, conform (2) si conform completarilor din (1):
- diametrul minim al etrierilor cel putin din diametrul maxim al armaturilor
longitudinale;
- diametrul minim al etrierilor 6mm deoarece avem o grinda cu
;
- respectarea pasului maxim, diferentiat in functie de zona pe grinda si clasa de
ductilitate.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 106

Momente incovoietoare pe cadrul 6 -longitudinal din gruparea ENVE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 107

Momente incovoietoare pe cadrul B -transversal din gruparea ENVE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 108

CADRU LONGITUDINAL
Armare longitudinala
AX 6

6AB

grinda15
+

st-

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

nec,st-

As

ef,st-

As

nec,dr-

Nivel

MED

MED

As

81

134

157

526

560

804

416

929

1256

420

1087

1256

85

164

176

526

593

804

416

18

1136

1256

420

1221

1256

86

165

179

526

598

804

416

18

1144

1256

420

1246

86

170

184

526

597

804

416

20

1180

1256

420

86

172

185

526

596

804

416

21

1195

1256

86

172

184

526

596

804

416

21

1194

86

168

180

526

595

804

416

19

86

160

170

526

595

804

416

85

147

155

526

592

804

87

126

136

526

604

804

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

420

116

181

181

420

116

181

181

1256

420

116

181

181

1275

1256

420

116

181

181

420

1288

1256

420

116

181

181

1256

420

1281

1256

420

116

181

181

1168

1256

420

1247

1256

420

116

181

181

16

1110

1256

420

1182

1256

420

116

181

181

416

11

1021

1256

420

1073

1256

420

116

181

181

416

877

1256

420

944

1256

420

116

181

181

Armare longitudinala
AX 6

6BC

grinda16
+

st-

MED

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

As

ef,st-

As

nec,dr-

MED

73

157

152

526

510

804

416

15

1087

1256

420

1058

1256

81

176

172

526

564

804

416

22

1221

1256

420

1195

81

179

176

526

563

804

416

24

1246

1256

420

81

184

180

526

563

804

416

25

1275

1256

81

185

182

526

563

804

416

26

1288

1256

81

184

181

526

563

804

416

26

1281

81

180

177

526

563

804

416

24

81

170

168

526

563

804

416

81

155

153

526

563

804

81

136

135

526

563

804

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

nec,st-

Nivel

As

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

420

116

181

181

1256

420

116

181

181

1220

1256

420

116

181

181

420

1251

1256

420

116

181

181

420

1265

1256

420

116

181

181

1256

420

1260

1256

420

116

181

181

1247

1256

420

1228

1256

420

116

181

181

20

1182

1256

420

1166

1256

420

116

181

181

416

14

1073

1256

420

1061

1256

420

116

181

181

416

944

1256

420

935

1256

420

116

181

181

Page 109

Armare longitudinala
AX 6

6CD

grinda17
+

st-

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

nec,st-

As

ef,st-

As

nec,dr-

Nivel

MED

MED

As

74

152

157

526

511

804

416

13

1058

1256

420

1089

1256

82

172

177

526

566

804

416

21

1195

1256

420

1229

81

176

180

526

565

804

416

22

1220

1256

420

81

180

184

526

565

804

416

24

1251

1256

81

182

186

526

565

804

416

25

1265

81

181

185

526

565

804

416

24

81

177

180

526

564

804

416

81

168

170

526

563

804

81

153

155

526

563

804

81

135

136

526

563

804

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

420

116

181

181

1256

420

116

181

181

1251

1256

420

116

181

181

420

1280

1256

420

116

181

181

1256

420

1292

1256

420

116

181

181

1260

1256

420

1284

1256

420

116

181

181

23

1228

1256

420

1249

1256

420

116

181

181

416

19

1166

1256

420

1183

1256

420

116

181

181

416

14

1061

1256

420

1074

1256

420

116

181

181

416

935

1256

420

942

1256

420

116

181

181

Armare longitudinala
AX 6

6DE

grinda18
+

st-

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

As

ef,st-

As

nec,dr-

MED

MED

74

157

156

526

515

804

416

15

1089

1256

420

1080

1383

82

177

175

526

569

804

416

23

1229

1256

420

1218

82

180

179

526

568

804

416

24

1251

1256

420

82

184

183

526

567

804

416

26

1280

1256

420

82

186

185

526

567

804

416

26

1292

1256

82

185

184

526

567

804

416

26

1284

82

180

179

526

566

804

416

24

81

170

170

526

565

804

416

81

155

154

526

564

804

81

136

135

526

563

804

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

nec,st-

Nivel

As

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

225+216

116

181

199

1383

225+216

116

181

199

1241

1383

225+216

116

181

199

1271

1383

225+216

116

181

199

420

1284

1383

225+216

116

181

199

1256

420

1277

1383

225+216

116

181

199

1249

1256

420

1243

1383

225+216

116

181

199

20

1183

1256

420

1178

1383

225+216

116

181

199

416

14

1074

1256

420

1070

1383

225+216

116

181

199

416

942

1256

420

939

1383

225+216

116

181

199

Page 110

Armare longitudinala
AX 6

6EF

grinda19
+

st-

MED

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

nec,st-

As

ef,st-

As

nec,dr-

Nivel

MED

As

75

156

148

526

521

804

416

15

1080

1256

420

1025

1256

82

175

168

526

568

804

416

22

1218

1256

420

1167

82

179

172

526

569

804

416

23

1241

1256

420

82

183

176

526

569

804

416

25

1271

1256

420

82

185

179

526

568

804

416

26

1284

1256

82

184

179

526

567

804

416

25

1277

82

179

175

526

567

804

416

23

82

170

166

526

566

804

416

81

154

152

526

565

804

81

135

134

526

563

804

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

420

116

181

181

1256

420

116

181

181

1193

1256

420

116

181

181

1225

1256

420

116

181

181

420

1242

1256

420

116

181

181

1256

420

1240

1256

420

116

181

181

1243

1256

420

1212

1256

420

116

181

181

20

1178

1256

420

1154

1256

420

116

181

181

416

14

1070

1256

420

1053

1256

420

116

181

181

416

939

1256

420

933

1256

420

116

181

181

Armare longitudinala
AX 6

6FG

grinda20
+

st-

dr-

MED

As

min
()

As

nec+

As

ef+

As

As

ef,st-

As

nec,dr-

MED

MED

86

148

174

526

599

804

416

12

1025

1256

420

1208

1609

91

168

205

526

634

804

416

19

1167

1256

420

1422

92

172

204

526

637

804

416

21

1193

1256

420

91

176

206

526

633

804

416

22

1225

1256

91

179

205

526

630

804

416

23

1242

90

179

200

526

626

804

416

23

90

175

192

526

625

804

416

22

90

166

178

526

622

804

416

87

152

160

526

607

804

87

134

135

526

605

804

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

nec,st-

Nivel

As

ef,dr-

st-

dr-

MRD

MRD

MRD

225+220

116

181

232

1609

225+220

116

181

232

1416

1609

225+220

116

181

232

420

1432

1609

225+220

116

181

232

1256

420

1422

1609

225+220

116

181

232

1240

1256

420

1391

1609

225+220

116

181

232

1212

1256

420

1332

1609

225+220

116

181

232

19

1154

1256

420

1239

1609

225+220

116

181

232

416

13

1053

1256

420

1108

1609

225+220

116

181

232

416

933

1256

420

937

1609

225+220

116

181

232

Page 111

Armare transversala
AX 6

6AB

L=
+

Nivel

MRD

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

7
6

3.60

grinda15
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

180.86

VED(->)
98.87

VED(<-)
98.87

VED(gr)
77.36

VED(gr)
82.72

VED(gr)
29.66

VED,max
176.23

VED,max
181.59

VED,max
128.53

180.86

180.86

98.87

98.87

85.96

86.71

34.81

184.83

185.58

133.68

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

85.33

87.35

34.18

184.20

186.22

133.05

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

85.39

87.29

34.24

184.26

186.16

133.11

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

85.23

87.45

34.08

184.10

186.32

132.95

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

85.07

87.61

33.92

183.94

186.48

132.79

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

84.89

87.79

33.73

183.76

186.66

132.60

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

84.60

88.07

33.45

183.47

186.94

132.32

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

84.60

88.08

33.45

183.47

186.95

132.32

115.75

180.86

180.86

98.87

98.87

83.36

89.32

32.21

182.23

188.19

131.08

Armare transversala
AX 6

6BC

L=
+

Nivel

MRD

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

3.50

grinda16
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

180.86

VED(->)
101.70

VED(<-)
101.70

VED(gr)
80.18

VED(gr)
78.63

VED(gr)
31.34

VED,max
181.88

VED,max
180.33

VED,max
133.04

180.86

180.86

101.70

101.70

86.37

85.00

33.91

188.07

186.70

135.61

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.38

84.99

33.92

188.08

186.69

135.62

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.34

85.02

33.88

188.04

186.72

135.58

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.31

85.06

33.85

188.01

186.76

135.55

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.26

85.10

33.80

187.96

186.80

135.50

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.20

85.17

33.74

187.90

186.87

135.44

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.12

85.24

33.66

187.82

186.94

135.36

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.01

85.36

33.55

187.71

187.06

135.25

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

85.93

85.43

33.47

187.63

187.13

135.17

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 112

Armare transversala
AX 6

6CD

L=
+

Nivel

MRD

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

7
6

3.50

grinda17
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

180.86

VED(->)
101.70

VED(<-)
101.70

VED(gr)
80.86

VED(gr)
77.95

VED(gr)
32.01

VED,max
182.56

VED,max
179.65

VED,max
133.71

180.86

180.86

101.70

101.70

87.26

84.11

34.80

188.96

185.81

136.50

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

87.16

84.20

34.70

188.86

185.90

136.40

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

87.09

84.28

34.63

188.79

185.98

136.33

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.97

84.39

34.51

188.67

186.09

136.21

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.83

84.54

34.37

188.53

186.24

136.07

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.66

84.71

34.20

188.36

186.41

135.90

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.46

84.90

34.00

188.16

186.60

135.70

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.24

85.12

33.78

187.94

186.82

135.48

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

85.99

85.38

33.53

187.69

187.08

135.23

Armare transversala
AX 6

6EF

L=
+

Nivel

MRD

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

3.50

grinda18
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

199.18

VED(->)
107.98

VED(<-)
101.70

VED(gr)
81.91

VED(gr)
76.90

VED(gr)
31.34

VED,max
183.61

VED,max
184.88

VED,max
139.32

180.86

199.18

107.98

101.70

88.44

82.92

33.91

190.14

190.90

141.89

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

88.26

83.11

33.92

189.96

191.09

141.90

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

88.12

83.25

33.88

189.82

191.23

141.86

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

87.91

83.46

33.85

189.61

191.44

141.83

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

87.65

83.72

33.80

189.35

191.70

141.78

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

87.35

84.02

33.74

189.05

192.00

141.72

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

87.00

84.37

33.66

188.70

192.35

141.64

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

86.61

84.75

33.55

188.31

192.73

141.53

115.75

180.86

199.18

107.98

101.70

86.18

85.19

33.47

187.88

193.17

141.45

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 113

Armare transversala
AX 6

6GH

L=
+

Nivel

MRD

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

3.50

grinda19
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

180.86

VED(->)
101.70

VED(<-)
101.70

VED(gr)
81.00

VED(gr)
77.81

VED(gr)
32.15

VED,max
182.70

VED,max
179.51

VED,max
133.85

180.86

180.86

101.70

101.70

87.12

84.25

34.66

188.82

185.95

136.36

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

87.07

84.29

34.61

188.77

185.99

136.31

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.99

84.37

34.53

188.69

186.07

136.23

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.88

84.48

34.42

188.58

186.18

136.12

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.74

84.62

34.28

188.44

186.32

135.98

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.58

84.79

34.12

188.28

186.49

135.82

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.38

84.98

33.92

188.08

186.68

135.62

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

86.18

85.18

33.72

187.88

186.88

135.42

115.75

180.86

180.86

101.70

101.70

85.90

85.47

33.44

187.60

187.17

135.14

Armare transversala
AX 6

6AB

L=
+

Nivel

MRD

9
8

st-

dr-

MRD

MRD

115.75

180.86

115.75

180.86

115.75

3.60

grinda20
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

231.73

VED(->)
115.83

VED(<-)
98.87

VED(gr)
67.24

VED(gr)
92.83

VED(gr)
32.15

VED,max
166.11

VED,max
208.66

VED,max
147.98

231.73

115.83

98.87

70.37

102.31

34.66

169.24

218.14

150.49

180.86

231.73

115.83

98.87

71.74

100.93

34.61

170.61

216.76

150.44

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

72.48

100.20

34.53

171.35

216.03

150.36

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

73.77

98.91

34.42

172.64

214.74

150.25

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

75.33

97.35

34.28

174.20

213.18

150.11

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

77.22

95.45

34.12

176.09

211.28

149.95

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

79.50

93.18

33.92

178.37

209.01

149.75

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

81.90

90.78

33.72

180.77

206.61

149.55

115.75

180.86

231.73

115.83

98.87

85.49

87.19

33.44

184.36

203.02

149.27

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 114

grinda15
Nivel
9

Zona
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp

VED
176.23
181.59
128.53
184.83
185.58
133.68
184.20
186.22
133.05
184.26
186.16
133.11
184.10
186.32
132.95
183.94
186.48
132.79
183.76
186.66
132.60
183.47
186.94
132.32
183.47
186.95
132.32
182.23
188.19
131.08

ctg
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50

Asw
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101

Scalcul
143
138
219
136
135
210
136
135
211
136
135
211
137
135
211
137
135
212
137
135
212
137
134
212
137
134
212
138
134
214

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sconstructiv
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300

Sef
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200

w
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17

w,min
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

tip armare
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200

VRD,s
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

VRD,max
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62

VRD
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

Page 115

grinda16
Nivel
9

Zona

VED

ctg

Asw

Scalcul

Sconstructiv

Sef

w,min

tip armare

VRD,s

VRD,max

VRD

Zona Cr,st

181.88

1.00

226

138

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

180.33

1.00

226

139

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

133.04

2.50

101

211

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

188.07

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.70

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.61

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

188.08

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.69

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.62

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

188.04

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.72

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.58

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

188.01

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.76

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.55

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

187.96

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.80

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.50

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

187.90

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.87

1.00

226

135

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.44

2.50

101

207

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

187.82

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

186.94

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.36

2.50

101

208

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

187.71

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

187.06

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.25

2.50

101

208

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

Zona Cr,st

187.63

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

187.13

1.00

226

134

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

135.17

2.50

101

208

300

200

0.17

0.12

8/200

140.44

431.62

140.44

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 116

Grinda 17
Nivel
9

Zona
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp

VED
182.56
179.65
133.71
188.96
185.81
136.50
188.86
185.90
136.40
188.79
185.98
136.33
188.67
186.09
136.21
188.53
186.24
136.07
188.36
186.41
135.90
188.16
186.60
135.70
187.94
186.82
135.48
187.69
187.08
135.23

ctg
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50

Asw
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101

Scalcul
138
140
210
133
135
206
133
135
206
133
135
206
133
135
206
133
135
206
133
135
207
134
135
207
134
135
207
134
134
208

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sconstructiv
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300

Sef
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200

w
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17

w,min
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

tip armare
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200

VRD,s
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

VRD,max
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62

VRD
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

Page 117

Grinda 18
Nivel
9

Zona
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp

VED
183.61
184.88
139.32
190.14
190.90
141.89
189.96
191.09
141.90
189.82
191.23
141.86
189.61
191.44
141.83
189.35
191.70
141.78
189.05
192.00
141.72
188.70
192.35
141.64
188.31
192.73
141.53
187.88
193.17
141.45

ctg
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50

Asw
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101

Scalcul
137
136
202
132
132
198
132
132
198
132
131
198
133
131
198
133
131
198
133
131
198
133
131
198
134
130
198
134
130
199

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sconstructiv
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300

Sef
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200

w
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17

w,min
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

tip armare
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200

VRD,s
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

VRD,max
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62

VRD
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

Page 118

Grinda 19
Nivel
9

Zona
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp

VED
182.70
179.51
133.85
188.82
185.95
136.36
188.77
185.99
136.31
188.69
186.07
136.23
188.58
186.18
136.12
188.44
186.32
135.98
188.28
186.49
135.82
188.08
186.68
135.62
187.88
186.88
135.42
187.60
187.17
135.14

ctg
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50

Asw
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101

Scalcul
138
140
210
133
135
206
133
135
206
133
135
206
133
135
206
133
135
207
134
135
207
134
135
207
134
135
207
134
134
208

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sconstructiv
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300

Sef
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200

w
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17
0.75
0.75
0.17

w,min
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

tip armare
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200
12/100
12/100
8/200

VRD,s
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

VRD,max
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62

VRD
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44
251.40
251.40
140.44

Page 119

Grinda 20
Nivel
9

Zona
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp
Zona Cr,st
Zona Cr,dr
Zona Camp

VED
166.11
208.66
147.98
169.24
218.14
150.49
170.61
216.76
150.44
171.35
216.03
150.36
172.64
214.74
150.25
174.20
213.18
150.11
176.09
211.28
149.95
178.37
209.01
149.75
180.77
206.61
149.55
184.36
203.02
149.27

ctg
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
2.50

Asw
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101
226
226
101

Scalcul
151
120
190
149
115
187
147
116
187
147
116
187
146
117
187
144
118
187
143
119
187
141
120
188
139
122
188
136
124
188

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Sconstructiv
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300
125
125
300

Sef
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150

w
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22
0.75
0.75
0.22

w,min
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

tip armare
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150
12/100
12/100
8/150

VRD,s
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25

VRD,max
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62
431.62

VRD
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25
251.40
251.40
187.25

Page 120

CADRU TRANSVERSAL

Armare longitudinala
AX B

B12

grinda33
+

st-

dr-

MED

As

min

As

nec+

As

ef+

As

nec,st-

As

ef,st-

As

nec,dr-

As

ef,dr-

MRD

st-

MRD

dr-

Nivel

MED

MED

MRD

86

202

272

526

600

1269

222+218

1402

1740

228+218

1892

2462

428

183

250

354

107

240

307

526

742

1269

222+218

21

1665

1740

228+218

2134

2462

428

183

250

354

105

237

306

526

731

1269

222+218

20

1645

1740

228+218

2127

2462

428

183

250

354

107

238

307

526

740

1269

222+218

20

1653

1740

228+218

2130

2462

428

183

250

354

103

234

307

526

715

1269

222+218

19

1627

1740

228+218

2131

2462

428

183

250

354

96

226

307

526

669

1269

222+218

16

1571

1740

228+218

2133

2462

428

183

250

354

87

213

307

526

606

1269

222+218

11

1477

1740

228+218

2135

2462

428

183

250

354

76

193

308

526

525

1269

222+218

1342

1269

222+218

2137

2462

428

183

183

354

70

167

308

526

485

1269

222+218

-6

1158

1269

222+218

2142

2462

428

183

183

354

70

134

308

526

485

1269

222+218

-17

928

1269

222+218

2137

2462

428

183

183

354

x
34

As
1892

2462

428

As
1961

Armare longitudinala
AX B

B23

grinda34
+

st-

dr-

min

nec+

ef+

nec,st-

nec,dr-

MED
178

MED
272

MED
282

As
526

As
1234

1269

As
222+218

193

307

313

526

1342

1269

222+218

47

2134

2462

428

2173

194

306

313

526

1347

1269

222+218

47

2127

2462

428

2171

194

307

313

526

1346

1269

222+218

47

2130

2462

428

194

307

312

526

1346

1269

222+218

47

2131

2462

194

307

312

526

1345

1269

222+218

47

2133

194

307

312

526

1344

1269

222+218

48

194

308

312

526

1344

1269

222+218

48

193

308

312

526

1342

1269

222+218

194

308

311

526

1347

1269

222+218

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

As

ef,st-

Nivel
9

As
2462

ef,dr-

st-

dr-

428

MRD
183

MRD
354

MRD
354

2462

428

183

354

354

2462

428

183

354

354

2171

2462

428

183

354

354

428

2170

2462

428

183

354

354

2462

428

2169

2462

428

183

354

354

2135

2462

428

2168

2462

428

183

354

354

2137

2462

428

2166

2462

428

183

354

354

48

2142

2462

428

2165

2462

428

183

354

354

48

2137

2462

428

2160

2462

428

183

354

354

Page 121

Armare longitudinala
AX B

B34

grinda35
+

st-

dr-

min

nec+

Nivel
9

MED
97

MED
282

MED
221

As
526

As
671

108

313

247

526

752

ef+

nec,st-

As

ef,st-

nec,dr-

1269

As
222+218

x
38

As
1961

2462

428

As
1533

1269

222+218

50

2173

2462

428

1715

ef,dr-

st-

dr-

As
228+
1740
218
228+
1740

MRD
183

MRD
354

MRD
250

183

354

250

218
228+
218
228+

183

354

250

183

354

250

218
228+
218
228+

183

354

250

183

354

250

183

354

250

183

354

219

108

313

248

526

749

1269

222+218

50

2171

2462

428

1723

1740

108

313

250

526

752

1269

222+218

50

2171

2462

428

1739

1740

108

312

249

526

751

1269

222+218

50

2170

2462

428

1730

1740

108

312

244

526

751

1269

222+218

49

2169

2462

428

1695

1740

108

312

234

526

751

1269

222+218

49

2168

2462

428

1627

1740

108

312

219

526

749

1269

222+218

49

2166

2462

428

1521

1520

218
228+
218
422

108

312

197

526

750

1269

222+218

49

2165

2462

428

1366

1520

422

183

354

219

108

311

170

526

747

1269

222+218

49

2160

2462

428

1183

1520

422

183

354

219

x
39

As
1533

Armare longitudinala
AX B

B45

grinda36
+

st-

dr-

min

nec+

ef+

Nivel
9

MED
98

MED
221

MED
210

As
526

As
683

816

As
218+214

109

247

234

526

756

816

218+214

49

109

248

237

526

756

816

218+214

109

250

239

526

756

816

218+214

nec,st-

ef,st-

nec,dr-

1740

As
228+218

As
1462

1715

1740

228+218

50

1723

1740

51

1739

1740

ef,dr-

st-

dr-

MRD
118

MRD
250

MRD
250

1628

As
228+
1740
218
228+
1740

118

250

250

228+218

1643

1740

118

250

250

228+218

1663

1740

218
228+
218
228+

118

250

250

218
228+
218
228+

118

250

250

118

250

250

118

250

250

118

219

219

109

249

239

526

756

816

218+214

50

1730

1740

228+218

1661

1740

109

244

235

526

756

816

218+214

48

1695

1740

228+218

1634

1740

109

234

227

526

756

816

218+214

44

1627

1740

228+218

1575

1740

109

219

213

526

756

816

218+214

38

1521

1520

422

1481

1520

218
228+
218
422

109

197

193

526

756

816

218+214

30

1366

1520

422

1340

1520

422

118

219

219

109

170

169

526

756

816

218+214

20

1183

1520

422

1177

1520

422

118

219

219

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 122

Armare longitudinala
AX B

B56

grinda37
+

st-

dr-

min

nec+

Nivel
9

MED
99

MED
210

MED
216

As
526

As
688

109

234

241

526

758

ef+

nec,st-

816

As
218+214

x
35

As
1462

816

218+214

44

1628

ef,st-

nec,dr-

1740

As
228+218

As
1498

1740

228+218

1672

ef,dr-

st-

dr-

As
228+
1740
218
228+
1740

MRD
118

MRD
250

MRD
250

118

250

250

218
228+
218
228+

118

250

250

118

250

250

218
228+
218
228+

118

250

250

118

250

250

118

250

250

118

219

219

109

237

243

526

758

816

218+214

45

1643

1740

228+218

1685

1740

109

239

245

526

758

816

218+214

46

1663

1740

228+218

1703

1740

109

239

244

526

758

816

218+214

46

1661

1740

228+218

1697

1740

109

235

240

526

758

816

218+214

45

1634

1740

228+218

1666

1740

109

227

231

526

758

816

218+214

41

1575

1740

228+218

1603

1740

109

213

216

526

758

816

218+214

36

1481

1520

422

1503

1520

218
228+
218
422

109

193

195

526

758

816

218+214

28

1340

1520

422

1354

1520

422

118

219

219

109

169

170

526

758

816

218+214

19

1177

1520

422

1181

1520

422

118

219

219

As
1498

Armare longitudinala
AX B

B67

grinda38
+

st-

dr-

min

nec+

As

ef+

Nivel
9

MED
80

MED
216

MED
171

As
526

As
555

615

414

x
48

86

241

207

526

594

615

414

59

86

243

207

526

598

615

414

86

245

211

526

597

615

414

nec,st-

ef,st-

nec,dr-

1740

As
228+218

As
1188

1672

1740

228+218

59

1685

1740

60

1703

1740

ef,dr-

MRD
89

1439

As
228+
1740
218
228+
1740

228+218

1436

1740

228+218

1466

1740

st-

dr-

MRD
250

MRD
250

89

250

250

218
228+
218
228+

89

250

250

89

250

250

218
228+
218
228+

89

250

250

89

250

250

89

250

250

89

219

219

86

244

211

526

596

615

414

60

1697

1740

228+218

1467

1740

86

240

208

526

594

615

414

58

1666

1740

228+218

1444

1740

86

231

200

526

594

615

414

55

1603

1740

228+218

1389

1740

86

216

186

526

594

615

414

49

1503

1520

422

1294

1520

218
228+
218
422

86

195

167

526

594

615

414

40

1354

1520

422

1159

1520

422

89

219

219

86

170

139

526

594

615

414

30

1181

1520

422

964

1520

422

89

219

219

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 123

Armare transversala
AX B

B12

L=
+

st-

dr-

3.30

grinda33
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Nivel
9

MRD
182.67

MRD
250.50

MRD
354.49

VED(->)
179.06

VED(<-)
144.39

VED(gr)
88.82

VED(gr)
52.66

VED(gr)
39.89

VED,max
233.21

VED,max
231.72

VED,max
218.95

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

99.48

52.95

46.99

243.87

232.01

226.05

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

97.34

55.10

44.85

241.73

234.16

223.91

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

96.31

56.13

43.82

240.70

235.19

222.88

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

94.43

58.01

41.94

238.82

237.07

221.00

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

92.16

60.28

39.67

236.55

239.34

218.73

182.67

250.50

354.49

179.06

144.39

89.41

63.03

36.92

233.80

242.09

215.98

182.67

182.67

354.49

179.06

121.78

86.10

66.34

33.61

207.88

245.40

212.67

182.67

182.67

354.49

179.06

121.78

82.67

69.77

30.18

204.45

248.83

209.24

182.67

182.67

354.49

179.06

121.78

77.22

75.22

24.73

199.00

254.28

203.79

Armare transversala
AX B

B23

L=
+

st-

dr-

5.00

grinda34

Nivel
9

MRD
182.67

MRD
354.49

MRD
354.49

VED(->)
184.17

VED(<-)
184.17

VED(gr)
133.53

cr,st

VED(gr)
135.23

VED(gr)
58.84

VED,max
317.70

VED,max
319.40

VED,max
243.01

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.08

146.03

64.53

329.25

330.20

248.70

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.02

146.10

64.47

329.19

330.27

248.64

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.06

146.06

64.51

329.23

330.23

248.68

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.08

146.04

64.53

329.25

330.21

248.70

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.11

146.00

64.56

329.28

330.17

248.73

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.16

145.96

64.61

329.33

330.13

248.78

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.20

145.91

64.65

329.37

330.08

248.82

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.27

145.84

64.72

329.44

330.01

248.89

182.67

354.49

354.49

184.17

184.17

145.27

145.84

64.72

329.44

330.01

248.89

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Page 124

Armare transversala
AX B

B34

L=
+

st-

dr-

3.90

grinda35
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Nivel
9

MRD
182.67

MRD
354.49

MRD
250.50

VED(->)
148.52

VED(<-)
184.17

VED(gr)
91.02

VED(gr)
96.48

VED(gr)
40.53

VED,max
275.19

VED,max
245.00

VED,max
224.70

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

97.57

105.03

43.33

281.74

253.55

227.50

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

98.00

104.61

43.76

282.17

253.13

227.93

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

98.16

104.45

43.92

282.33

252.97

228.09

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

98.48

104.13

44.24

282.65

252.65

228.41

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

98.86

103.75

44.62

283.03

252.27

228.79

182.67

354.49

250.50

148.52

184.17

99.30

103.30

45.07

283.47

251.82

229.24

182.67

354.49

218.85

137.66

184.17

99.85

102.75

45.61

284.02

240.41

229.78

182.67

354.49

218.85

137.66

184.17

100.37

102.23

46.13

284.54

239.89

230.30

182.67

354.49

218.85

137.66

184.17

101.36

101.24

47.13

285.53

238.90

231.30

Armare transversala
AX B

B45

L=
+

st-

dr-

5.90

grinda36
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Nivel
9

MRD
117.56

MRD
250.50

MRD
250.50

VED(->)
126.19

VED(<-)
126.19

VED(gr)
92.52

VED(gr)
94.97

VED(gr)
42.04

VED,max
218.71

VED,max
221.16

VED,max
168.23

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

99.95

102.66

45.71

226.14

228.85

171.90

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.03

102.58

45.79

226.22

228.77

171.98

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.09

102.51

45.86

226.28

228.70

172.05

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.19

102.41

45.95

226.38

228.60

172.14

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.31

102.29

46.07

226.50

228.48

172.26

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.45

102.15

46.22

226.64

228.34

172.41

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

100.62

101.98

46.38

215.96

217.32

161.72

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

100.82

101.79

46.58

216.16

217.13

161.92

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

101.03

101.57

46.79

216.37

216.91

162.13

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 125

Armare transversala
AX B

B56

L=
+

st-

dr-

3.90

grinda37
+

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Nivel
9

MRD
117.56

MRD
250.50

MRD
250.50

VED(->)
126.19

VED(<-)
126.19

VED(gr)
92.79

VED(gr)
94.70

VED(gr)
42.31

VED,max
218.98

VED,max
220.89

VED,max
168.50

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.18

102.43

45.94

226.37

228.62

172.13

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.25

102.36

46.01

226.44

228.55

172.20

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.30

102.31

46.06

226.49

228.50

172.25

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.38

102.23

46.14

226.57

228.42

172.33

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.47

102.13

46.23

226.66

228.32

172.42

117.56

250.50

250.50

126.19

126.19

100.60

102.01

46.36

226.79

228.20

172.55

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

100.75

101.86

46.51

216.09

217.20

161.85

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

100.93

101.68

46.69

216.27

217.02

162.03

117.56

218.85

218.85

115.34

115.34

101.20

101.41

46.96

216.54

216.75

162.30

Armare transversala
AX B

B67

L=
st-

dr-

3.30

grinda38

Nivel
9

MRD
88.62

MRD
250.50

MRD
250.50

VED(->)
113.04

VED(<-)
113.04

VED(gr)
81.98

VED(gr)
78.09

VED(gr)
31.73

VED,max
195.02

VED,max
191.13

VED,max
144.77

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

85.63

87.04

31.65

198.67

200.08

144.69

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

86.40

86.28

32.41

199.44

199.32

145.45

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

86.38

86.29

32.40

199.42

199.33

145.44

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

86.63

86.04

32.65

199.67

199.08

145.69

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

86.90

85.78

32.91

199.94

198.82

145.95

88.62

250.50

250.50

113.04

113.04

87.21

85.47

33.23

200.25

198.51

146.27

88.62

218.85

218.85

102.49

102.49

87.65

85.03

33.67

190.14

187.52

136.16

88.62

218.85

218.85

102.49

102.49

87.82

84.86

33.83

190.31

187.35

136.32

88.62

218.85

218.85

102.49

102.49

89.36

83.32

35.37

191.85

185.81

137.86

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

cr,st

cr,dr

camp

cr,st

cr,dr

camp

Page 126

Grinda 33
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
233.21

ctg
1.00

Asw
226

Scalcul
108

Sconstructiv
125

Sef
100

w
0.75

w,min
0.12

tip armare
12/100

VRD,s
251.40

VRD,max
431.62

VRD
251.40

Zona Cr,dr

231.72

1.00

226

108

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

218.95

2.50

226

287

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

243.87

1.00

226

103

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

232.01

1.00

226

108

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

226.05

2.50

226

278

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

241.73

1.00

226

104

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

234.16

1.00

226

107

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

223.91

2.50

226

281

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

240.70

1.00

226

104

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

235.19

1.00

226

107

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

222.88

2.50

226

282

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

238.82

1.00

226

105

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

237.07

1.00

226

106

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

221.00

2.50

226

284

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

236.55

1.00

226

106

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

239.34

1.00

226

105

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

218.73

2.50

226

287

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

233.80

1.00

226

108

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

242.09

1.00

226

104

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

215.98

2.50

226

291

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

207.88

1.00

226

121

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

245.40

1.00

226

102

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

212.67

2.50

226

296

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

204.45

1.00

226

123

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

248.83

1.00

226

101

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

209.24

2.50

226

300

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

199.00

1.00

226

126

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

254.28

1.00

226

99

125

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

203.79

2.50

226

308

300

250

0.30

0.12

12/250

251.40

431.62

251.40

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 127

Grinda 34
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
317.70

ctg
1.00

Asw
314

Scalcul
110

Sconstructiv
125

Sef
100

w
1.05

w,min
0.12

tip armare
210/100

VRD,s
349.29

VRD,max
431.62

VRD
349.29

Zona Cr,dr

319.40

1.00

314

109

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

243.01

2.50

157

180

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.25

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.20

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.70

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.19

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.27

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.64

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.23

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.23

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.68

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.25

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.21

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.70

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.28

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.17

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.73

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.33

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.13

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.78

2.50

157

176

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.37

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.08

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.82

2.50

157

175

300

150

0.35

0.12

10/150

291.08

431.62

291.08

Zona Cr,st

329.44

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.01

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.89

2.50

157

175

300

200

0.26

0.12

10/150

218.31

431.62

218.31

Zona Cr,st

329.44

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

330.01

1.00

314

106

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

248.89

2.50

157

175

300

200

0.26

0.12

10/150

218.31

431.62

218.31

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 128

Grinda 35
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
275.19

ctg
1.00

Asw
314

Scalcul
127

Sconstructiv
125

Sef
100

w
1.05

w,min
0.12

tip armare
210/100

VRD,s
349.29

VRD,max
431.62

VRD
349.29

Zona Cr,dr

245.00

1.00

314

143

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

224.70

2.50

226

280

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

281.74

1.00

314

124

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

253.55

1.00

314

138

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

227.50

2.50

226

276

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

282.17

1.00

314

124

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

253.13

1.00

314

138

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

227.93

2.50

226

276

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

282.33

1.00

314

124

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

252.97

1.00

314

138

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

228.09

2.50

226

276

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

282.65

1.00

314

124

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

252.65

1.00

314

138

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

228.41

2.50

226

275

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

283.03

1.00

314

123

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

252.27

1.00

314

138

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

228.79

2.50

226

275

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

283.47

1.00

314

123

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

251.82

1.00

314

139

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

229.24

2.50

226

274

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

284.02

1.00

314

123

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

240.41

1.00

314

145

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

229.78

2.50

226

274

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

284.54

1.00

314

123

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

239.89

1.00

314

146

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

230.30

2.50

226

273

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,st

285.53

1.00

314

122

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Cr,dr

238.90

1.00

314

146

125

100

1.05

0.12

210/100

349.29

431.62

349.29

Zona Camp

231.30

2.50

226

272

300

250

0.30

0.12

10/250

251.40

431.62

251.40

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 129

Grinda 36
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
218.71

ctg
1.00

Asw
226

Scalcul
115

Sconstructiv
112

Sef
100

w
0.75

w,min
0.12

tip armare
12/100

VRD,s
251.40

VRD,max
431.62

VRD
251.40

Zona Cr,dr

221.16

1.00

226

114

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

168.23

2.50

157

260

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.14

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.85

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

171.90

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.22

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.77

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

171.98

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.28

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.70

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.05

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.38

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.60

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.14

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.50

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.48

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.26

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.64

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.34

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.41

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

215.96

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

217.32

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

161.72

2.50

157

270

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

216.16

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

217.13

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

161.92

2.50

157

270

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

216.37

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

216.91

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

162.13

2.50

157

269

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 130

Grinda 37
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
218.98

ctg
1.00

Asw
226

Scalcul
115

Sconstructiv
112

Sef
100

w
0.75

w,min
0.12

tip armare
12/100

VRD,s
251.40

VRD,max
431.62

VRD
251.40

Zona Cr,dr

220.89

1.00

226

114

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

168.50

2.50

157

259

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.37

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.62

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.13

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.44

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.55

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.20

2.50

157

254

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.49

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.50

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.25

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.57

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.42

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.33

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.66

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.32

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.42

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

226.79

1.00

226

111

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

228.20

1.00

226

110

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

172.55

2.50

157

253

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

216.09

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

217.20

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

161.85

2.50

157

270

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

216.27

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

217.02

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

162.03

2.50

157

269

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

216.54

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

216.75

1.00

226

116

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

162.30

2.50

157

269

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 131

Grinda 38
Nivel

Zona
Zona Cr,st

VED
195.02

ctg
1.00

Asw
226

Scalcul
129

Sconstructiv
112

Sef
100

w
0.75

w,min
0.12

tip armare
12/100

VRD,s
251.40

VRD,max
431.62

VRD
251.40

Zona Cr,dr

191.13

1.00

226

132

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

144.77

2.50

157

302

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

198.67

1.00

226

127

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

200.08

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

144.69

2.50

157

302

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

199.44

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

199.32

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

145.45

2.50

157

300

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

199.42

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

199.33

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

145.44

2.50

157

300

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

199.67

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

199.08

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

145.69

2.50

157

300

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

199.94

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

198.82

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

145.95

2.50

157

299

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

200.25

1.00

226

126

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

198.51

1.00

226

127

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

146.27

2.50

157

299

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

190.14

1.00

226

132

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

187.52

1.00

226

134

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

136.16

2.50

157

321

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

190.31

1.00

226

132

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

187.35

1.00

226

134

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

136.32

2.50

157

320

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

Zona Cr,st

191.85

1.00

226

131

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Cr,dr

185.81

1.00

226

135

112

100

0.75

0.12

12/100

251.40

431.62

251.40

Zona Camp

137.86

2.50

157

317

300

250

0.21

0.12

10/250

174.65

431.62

174.65

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 132

CADRU TRANSVERSAL

Armare longitudinala
AX A

B56

Nivel

grinda31
+

st-

dr-

min

nec+

MED
95

MED
246

MED
183

As
526

As
660

As
804

118

255

197

526

818

118

257

200

526

817

120

259

204

526

117

256

205

110

248

98

234

83

1
P

ef+

nec,st-

416

x
50

As
1709

804

416

53

804

416

54

830

804

416

526

812

804

203

526

760

195

526

681

213

181

526

67

182

160

65

142

130

ef,st-

nec,dr-

1859

As
228+220

As
1272

As
1632

1772

1859

228+220

1371

1787

1859

228+220

1386

55

1798

1859

228+220

416

54

1779

1859

804

416

51

1725

804

416

45

1627

578

804

416

36

526

464

804

416

526

453

804

416

ef,dr-

st-

dr-

228+216

MRD
116

MRD
268

MRD
235

1632

228+216

116

268

235

1632

228+216

116

268

235

1419

1632

228+216

116

268

235

228+220

1427

1632

228+216

116

268

235

1859

228+220

1408

1632

228+216

116

268

235

1859

228+220

1354

1632

228+216

116

268

235

1476

1256

420

1256

1256

420

116

181

181

25

1266

1256

420

1108

1256

420

116

181

181

10

987

1256

420

901

1256

420

116

181

181

ef,dr-

MRD
235

MRD
181

Armare longitudinala
AX B

B67

grinda32

Nivel
9

MED
58

MED
183

MED
158

As
526

min

As
402

803

77

197

182

526

534

803

75

200

180

526

522

78

204

183

526

77

205

182

73

203

177

67

195

58

50

50

st-

dr-

nec+

ef+

nec,st-

416

x
25

As
1272

416

31

1371

803

416

31

538

803

416

526

532

803

526

507

803

168

526

463

181

154

526

160

134

526

130

107

526

ef,st-

nec,dr-

st-

dr-

1632

As
1097

420

MRD
116

1632

228+216

1264

1256

420

116

235

181

1386

1632

228+216

1250

1256

420

116

235

181

33

1419

1632

228+216

1271

1256

420

116

235

181

416

34

1427

1632

228+216

1263

1256

420

116

235

181

416

33

1408

1632

228+216

1231

1256

420

116

235

181

803

416

30

1354

1632

228+216

1169

1256

116

235

181

403

803

416

24

1256

1256

420

1070

1030

116

181

148

349

803

416

16

1108

1256

420

930

1030

420
220+
216
220+

116

181

148

216
220+
216

116

181

148

803

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

416

901

1256

420

743

As
1256

As
228+216

347

As

1030

Page 133

4.5 CALCULUL SI ARMAREA STALPULUI


Alegem pentru exemplificarea armarii un stalp central (de la intersectia cadrului
longitudinal si a cadrului transversal pentru care am calculat armarea grinzilor) si un stalp
marginal (amplasat pe cadrul transversal).
Proiectarea seismica la stalp are drept obiectiv principal dezvoltarea unui mecanism de
plastificare favorabil, astfel incat deformatiile plastice sa apara mai intai in sectiunile de la
extremitatile grinzilor si ulterior in sectiunile de la extremitatile stalpilor. Zonele disipative
trebuie sa fie distribuite relativ uniform in intreaga structura, cu cerinte de ductilitate redusa.
4.5.1 Dimensionrea armaturilor longitudinale
n vederea impunerii mecanismului structural de disipare de energie, care s
ndeplineasc cerinele de mai sus la nodurile grinzi stlpi ale structurii va fi ndeplinit
urmtoarea condiie:

MRc
MRc

MRb n care:

= suma

valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stlpilor; se consider


valorile minime, corespunztoare variaiei posibile a forelor axiale n combinaia de ncrcri
care cuprinde aciunea seismic;
MRb = suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile n grinzile care intr n nod;
= factorul de suprarezisten datorat efectului de consolidare al oelului, care se va
considera 1,3 pentru clasa de ductilitate nalt (H).
Relatia MRc
MRb va fi ndeplinit n cele 2 planuri principale de
ncovoiere. Se considera ambele sensuri ale aciunii momentelor din grinzi n jurul nodului
(orar i antiorar), sensul momentelor din stlp fiind opus totdeauna momentelor din grinzi.
Dac structura este dezvoltat numai ntr-una din direcii, satisfacerea relaiei se verific
numai pentru acea direcie.
Nu este necesara verificarea relatiei la ultimul nivel al constructiei.
Armarea se face prin calculul unei sectiuni dublu armate simetric, la compresiune
excentrica oblica.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 134

La armarea longitudinala a stalpilor au fost respectate urmatoarele prevederi


constructive, conform (2) si conform completarilor din (1):
- diametrul minim de 12 mm;
- diametrul maxim recomandat de 28 mm;
- intre armaturile din colturi se va prevedea, pe fiecare latura, cel putin cate o bara
intermediara;
- distanta libera minima intre bare 50 mm;
- distanta maxima intre bare consecutive aflate la colt de etrier sau prinse in agrafe nu
va fi mai mare de 200 mm (impusa de (1));
- fiecare bara sa fie prinsa la un colt de etrier sau de agrafa;
- procentul total de armare sa verifice relatia:

- procentul total de armare longitudinala


- aria totala de armatura longitudinala din sectiune
- innadirile se amplaseaza in zona de deasupra nicvelului fiecarui planseu;
- in zonele potential plastice, innadirea tuturor barelor cu diametre 16mm se
realizeaza prin sudura.
Forta axiala normalizata

Pentru stalp central B6:

Pentru stalp marginal A6:

0.40

= 0.36
=

= 0.40

Aria de armatura minima din procent minim de armare a rezultat:


-

Pentru stalp central B6:

= 6080 mm2
= 24320 mm2

Aleg 20 bare 20 dispuse simetric pe cele 2 directii ale sectiunii stalpului.


-

Pentru stalp marginal A6:

= 2688 mm2
= 13860 mm2

Aleg 12 bare 18 dispuse simetric pe cele 2 directii ale sectiunii stalpului.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 135

4.5.2 Dimensionrea armaturilor transversale

Valorile de proiectare ale fortelor taietoare se determina din echilibrul stlpului la


fiecare nivel, sub actiunea momentele de la extremitati, corespunzatoare formarii articulatiei
plastice, pentru fiecare sens al actiunii seismice.

- forta taietoare de calcul;


valoarea de calcul a momentului de la extremitatea superioara a stalpului;
valoarea de calcul a momentului de la extremitatea inferioara a stalpului;
- inaltimea libera a stalpului;
pentru parter
pentru nivel curent
- factor care introduce efectul consolidarii otelului si a fretarii betonului n zonele
comprimate;
=1.3 pentru nivelul de la baza constructiei
=1.2 pentru restul nivelurilor
- moment capabil al stalpului pentru sensul seismic considerat, corespunzator armarii
longitudinale alese;

- suma momentelor capabile de la extremitatile grinzilor care intra in nodul considerat,


pentru sensul considerat al actiunii seismice;

- suma momentelor capabile de la extremitatile stalpilor care intra in nodul considerat,


pentru sensul considerat al actiunii seismice.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 136

pt.
pt.
(

pt.

se limiteaza la
6(

6(

- se propune

)
pentru zonele critice
pentru zonele de camp

- se verifica ca
- se propune - diametrul etrierilor

- se alege pasul etrierilor

- valoarea de calcul a fortei taietoare ce poate fi preluata de element, inainte de


zdrobirea bielelor comprimate
- efort mediu de compresiune in beton datorita fortei axiale de calcul masurata pozitiv;
unghiul intre biela comprimata si axul stalpului perpendicular pe directia fortei
taietoare;
- coeficient care tine seama de starea de efort din fibra comprimata;
coeficient de reducere a rezistentei betonului fisurat la forta taietoare
- valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului, masurata pe cilindrii la
28 de zile
- aria sectiunii etrierilor
- rezistenta de calcul a armaturilor pentru forta taietoare
s distanta intre doi etrieri consecutivi (pasul etrierilor)
z bratul de parghie al eforturilor interne, corespunzator momentului incovoietor al
elementului
- procent de armare transversala
- procent minim de armare transversala
Pentru un stalp, dispunerea etrierilor se face diferentiat pe inaltimea lui; in zonele de la
extremitatile stalpilor (zone critice) cerintele de armare sunt mai puternice, iar pe restul
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 137

lungimii se armeaza obisnuit (zone curente). Pentru clasa H de ductilitate, lungimea zonei
critice se determina conform relatiei:
{

La primele 2 niveluri ale cladirii se vor prevedea la baza etrieri indesiti si dincolo de
zona critica pe o distanta egala cu jumatate din lungimea acesteia.
In interiorul zonelor critice se vor prevedea etrieri care sa asigure ductilitatea necesara
si impiedicarea flambajului local al barelor longitudinale. Modul de dispunere a armaturii
transversale va fi astfel incat sa realizeze o stare de solicitare triaxiala eficienta.

Pentru stalpul central B6:


- pentru parter

} = 1200 mm

- dispunem etrieri indesiti pe toata lungimea stalpului;


{

- pentru etajul 1

} = 1200 mm

- dispunem etrieri indesiti pe toata lungimea stalpului;


{

- pentru restul nivelurilor

} = 1200 mm

- dispunem etrieri indesiti pe toata lungimea stalpului.


Pentru stalpul marginal A6:
- pentru parter

} = 900 mm

- dispunem etrieri indesiti pe toata lungimea stalpului;


- pentru etajul 1

} = 900 mm

- dispunem etrieri indesiti pe toata lungimea stalpului;


{

- pentru restul nivelurilor

} = 900 mm

- dispunem etrieri indesiti pe 900 mm

Daca

, intreaga lungime a stalpului se considera zona critica si se va arma in

consecinta.

Pentru stalpul central B6:


- pentru parter
- pentru restul nivelurilor

6
6

Pentru stalpul marginal A6:


- pentru parter
- pentru restul nivelurilor
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 138

Coeficientul de armare transversala cu etrieri va fi cel putin:


- 0.0050 in zona critica a stalpilor , la primul nivel;
- 0.0035 in zona critica a stalpilor, de la restul nivelurilor;
- 0.0015 in zone curente.
Distanta dintre etrieri nu va depasi:
- in zone critice

};
{

- in zona critica de la baza stalpului


- in zone curente

};

}.

diametrul minim al armaturilor longitudinale


- latura minima a sectiunii utile (situata in interiorul etrierului perimetral)
Prevederea etrierilor indesiti din zona critica de la baza fiecarui nivel pe toata inaltimea
pe care se face innadirea barelor longitudinale.
Pentru cazul nostru, pasul maxim dat de conditiile de mai sus este de 100 mm in zonele
critice si de 200 mm in zonele curente.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 139

Momente incovoietoare in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSXPP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 140

Momente incovoietoare in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSXMM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 141

Momente incovoietoare in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSYPP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 142

Momente incovoietoare in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSYMM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 143

Forte axiale in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSXPP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 144

Forte axiale in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSXMM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 145

Forte axiale in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSYPP

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 146

Forte axiale in stalpi pe cadrul 6 longitudinal CSYMM

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 147

Armarea longitudinala a stalpului central B6 cu 2020 As,ef=6280 mm2


(Verificare pe directia X conform P100/2006)
Nivel

Loc

Caz

MED,c

NED

MRB

MRC

inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM

194.72
7.92
166.77
14.67
103.37
19.35
85.55
11.06
120.47
46.45
103.35
34.88
115.87
65.47
98.74
51.97
111.76
78.74
95.94
64.11
104.91
87.04
90.16
71.82
96.51
90.32
83.21
75.57
88.44
92.43
75.98
77.03
77.04
78.61
66.81
68.38
86.55
126.21
73.15
102.25

4209.51
4162.31
4320.80
4273.60
3772.65
3733.45
3879.28
3840.08
3347.46
3308.26
3447.15
3407.95
2923.29
2884.09
3013.90
2974.70
2500.49
2461.29
2580.37
2541.17
2078.67
2039.47
2146.53
2107.33
1657.57
1618.37
1712.51
1673.31
1237.05
1197.85
1278.50
1239.30
816.50
777.30
844.14
804.94
397.29
358.09
411.11
371.91

0
115.75
0
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
0
180.86
0

1495
1495
1500
1500
1468
1468
1475
1475
1429
1429
1440
1440
1373
1373
1385
1385
1311
1311
1322
1322
1237
1237
1250
1250
1147
1147
1160
1160
1049
1049
1059
1059
945
945
951
951
821
821
826
826

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Noduri

MRB

MRC

Verificare

1.3 296.61 2963

TRUE

1.3 296.61 2975

TRUE

1.3 296.61 2897

TRUE

1.3 296.61 2915

TRUE

1.3 296.61 2802

TRUE

1.3 296.61 2825

TRUE

1.3 296.61 2684

TRUE

1.3 296.61 2707

TRUE

1.3 296.61 2548

TRUE

1.3 296.61 2572

TRUE

1.3 296.61 2384

TRUE

1.3 296.61 2410

TRUE

1.3 296.61 2196

TRUE

1.3 296.61 2219

TRUE

1.3 296.61 1994

TRUE

1.3 296.61 2010

TRUE

1.3 296.61 1766

TRUE

1.3 296.61 1777

TRUE

P-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

Page 148

Armarea longitudinala a stalpului central B6 cu 2020 As,ef=6280 mm2


(Verificare pe directia Y conform P100/2006)
Nive
l
P

Loc
inf.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
inf.
.
sup
.

Caz

MED,c

NED

MRB

MRC

CSYPP
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
CSYPP
M
CSYPP
CSYM
CSYM
M
M

214.2
14.67
8
227.9
30.56
3
132.7
19.49
9
115.0
2.22
6
154.3
51.17
0
141.9
36.67
6
153.1
75.72
4
138.6
62.43
2
152.1
94.30
9
136.2
81.75
9
147.5
107.5
3
130.0
4
95.19
5
140.7
115.3
3
121.6
5
102.6
3
133.6
5
121.7
5
112.9
4
108.3
9
121.1
0
107.5
5
100.0
4
94.36
6
138.7
181.7
3
112.4
5
159.6
9
8

4266.4
4219.2
7
4281.4
7
4234.2
5
3828.7
5
3789.5
3
3839.7
3
3800.5
2
3401.5
2
3362.3
0
3408.1
0
3368.9
7
2974.0
7
2934.8
4
2976.4
4
2937.2
6
2546.7
6
2507.5
5
2545.4
5
2506.2
8
2119.3
8
2080.1
1
2115.2
1
2076.0
1
1691.6
1
1652.4
1
1685.7
1
1646.5
5
1263.6
5
1224.4
4
1257.1
4
1217.9
8
834.90
8
795.70
829.12
789.92
407.23
368.03
402.68
363.48

0.00
88.62
0.00
117.5
218.8
6
88.62
5
218.8
117.5
5
218.8
6
88.62
5
218.8
117.5
5
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
88.62
0
250.5
117.5
0
250.5
6
0.00
0
250.5
0.00
0

149
149
0
149
0
149
1
146
1
146
2
146
2
146
3
142
3
142
7
142
7
142
9
137
9
137
2
137
2
137
4
130
4
130
6
130
6
130
8
123
8
123
2
123
2
123
4
114
4
114
1
114
1
114
3
104
3
104
1
104
1
104
3
931
3
931
933
933
809
809
811
811

Nodur
i

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

MRB

MR
C

Verificar
e

1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3
1.
3

307.4
7
336.4
1
307.4
7
336.4
1
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6
339.1
2
368.0
6

295
2
295
4
288
9
289
2
279
9
280
3
267
8
268
2
253
8
254
2
237
3
237
7
218
2
218
6
197
2
197
6
174
0
174
4

TRUE

P-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Page 149

Determinarea fortei taietoare de calcul pentru stalpul central B6


pe directia X
Nivel

Loc
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

Caz
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM

MRC

MRB

MRC

MDC

1495
1495
1500
1500
1468
1468
1475
1475
1429
1429
1440
1440
1373
1373
1385
1385
1311
1311
1322
1322
1237
1237
1250
1250
1147
1147
1160
1160
1049
1049
1059
1059
945
945
951
951
821
821
826
826

1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
-

1495
2963
1500
2975
2963
2897
2975
2915
2897
2802
2915
2825
2802
2684
2825
2707
2684
2548
2707
2572
2548
2384
2572
2410
2384
2196
2410
2219
2196
1994
2219
2010
1994
1766
2010
1777
1766
1777
-

1943.50
194.55
1950.00
176.47
176.34
175.57
176.47
175.83
175.57
174.41
175.83
174.50
174.41
173.86
174.50
173.82
173.86
172.80
173.82
172.98
172.80
171.25
172.98
171.32
171.25
170.02
171.32
169.87
170.02
168.68
169.87
168.40
168.68
165.47
168.40
165.45
165.47
0.00
165.45
0.00

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

VED,x

VED,xMAX

724.76
724.76
720.84
143.64
143.80
143.80
142.85
142.99
142.99
142.15
142.17
142.17
141.49
141.55
141.55
140.43
140.53
140.53
139.29
139.29
139.26
138.25
138.25
138.07
136.39
136.39
136.27
67.54
67.54
67.53

Page 150

Determinarea fortei taietoare de calcul pentru stalpul central B6


pe directia Y
Nivel

Loc
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

Caz
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM

MRC
1490
1490
1491
1491
1462
1462
1463
1463
1427
1427
1429
1429
1372
1372
1374
1374
1306
1306
1308
1308
1232
1232
1234
1234
1141
1141
1143
1143
1041
1041
1043
1043
931
931
933
933
809
809
811
811

1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

MRB
0
307.41
0
336.41
307.41
307.41
336.41
336.41
307.41
307.41
336.41
336.41
307.41
339.12
336.41
368.06
339.12
339.12
368.06
368.06
339.12
339.12
368.06
368.06
339.12
339.12
368.06
368.06
339.12
339.12
368.06
368.06
339.12
339.12
368.06
368.06
339.12
368.06
-

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

MRC
1490
2952
1491
2954
2952
2889
2954
2892
2889
2799
2892
2803
2799
2678
2803
2682
2678
2538
2682
2542
2538
2373
2542
2377
2373
2182
2377
2186
2182
1972
2186
1976
1972
1740
1976
1744
1740
1744
-

MDC
1937.00
201.71
1938.30
199.93
182.70
182.21
199.93
199.47
182.21
180.82
199.47
197.89
180.82
198.46
197.89
215.40
198.46
197.54
215.40
214.41
197.54
195.67
214.41
212.38
195.67
194.15
212.38
210.73
194.15
192.12
210.73
208.54
192.12
189.21
208.54
205.39
189.21
0.00
205.39
0.00

VED,x

VED,xMAX

724.99
724.99
724.82
148.94
163.02
163.02
148.18
162.19
162.19
154.81
168.69
168.69
161.63
175.43
175.43
160.49
174.20
174.20
159.11
172.70
172.70
157.66
171.13
171.13
155.64
168.95
168.95
77.23
83.83
83.83

Page 151

Armarea transversala a stalpului central B6

Nivel

VEDMAX

NEDMAX

CP

cw

VRD,max

Aswcr

ctg

scalculcr

sefcr

cr

mincr

Tip Armare

VRD,s

VRD

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

724.99
163.02
162.19
168.69
175.43
174.20
172.70
171.13
168.95
83.83

4321
3879
3447
3014
2580
2147
1713
1279
844
411

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.35
2.68
2.00
1.32
0.64

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.17
1.13
1.10
1.07
1.03

2445.42
2445.42
2445.42
2445.42
2445.42
2379.59
2310.49
2241.39
2172.24
2103.30

471
301
301
301
301
301
301
301
301
301

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

107
303
305
293
282
284
286
289
292
589

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.0059
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038

0.0050
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035

310/100
38/100
38/100
38/100
38/100
38/100
38/100
38/100
38/100
38/100

773.19
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12

773.19
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12
494.12

Obs. Deoarece

6 intreaga lungime a stalpului se considera zona critica si se va arma in consecinta (conform P100/2006).

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 152

Armarea longitudinala a stalpului marginal A6 cu 1218 As,ef=2688 mm2


(Verificare pe directia X conform P100/2006)
Nivel

Loc

Caz

inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM

MED,c
44.835
31.744
77.966
35.818
13.593
25.558
91.645
50.387
4.861
14.346
86.749
58.555
1.837
7.772
89.921
65.202
1.783
3.202
88.924
69.405
0.685
0.896
87.577
72.077
3.621
0.109
84.85
72.362
7.697
1.768
83.03
74.743
9.616
0.019
75.534
61.951
17.581
12.293
91.908
108.577

NED
2154.63
2111.56
2663.31
2620.24
1917.52
1881.75
2391.39
2355.62
1695.15
1659.38
2124.34
2088.57
1479.62
1443.85
1855.88
1820.11
1268.46
1232.69
1587.32
1551.55
1059.95
1024.18
1319.63
1283.86
852.59
816.82
1053.54
1017.77
645.25
609.48
789.53
753.76
436.85
401.08
527.95
492.18
227.77
192
268.27
232.5

MRB
0
115.75
0
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
115.75
180.86
0
0
0
180.86
0

MRC
592
592
611
611
572
572
604
604
550
550
590
590
524
524
566
566
497
497
537
537
466
466
504
504
435
435
466
466
397
397
424
424
352
352
372
372
303
303
313
313

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Noduri

MRB

MRC

Verificare

1.3

115.75

1164

TRUE

1.3

180.86

1215

TRUE

1.3

115.75

1122

TRUE

1.3

180.86

1194

TRUE

1.3

115.75

1074

TRUE

1.3

180.86

1156

TRUE

1.3

115.75

1021

TRUE

1.3

180.86

1103

TRUE

1.3

115.75

963

TRUE

1.3

180.86

1041

TRUE

1.3

115.75

901

TRUE

1.3

180.86

970

TRUE

1.3

115.75

832

TRUE

1.3

180.86

890

TRUE

1.3

115.75

749

TRUE

1.3

180.86

796

TRUE

1.3

115.75

655

TRUE

1.3

180.86

685

TRUE

P-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

Page 153

Armarea longitudinala a stalpului marginal A6 cu 1218 As,ef=2688 mm2


(Verificare pe directia Y conform P100/2006)
Nivel

Loc
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

Caz
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM

MED,c
86.40
19.39
94.66
14.58
88.61
45.79
86.85
43.13
104.35
65.78
108.17
67.31
114.52
80.81
120.22
85.03
120.04
91.10
127.04
97.16
121.90
97.54
129.51
104.75
120.46
99.93
127.97
107.32
118.18
102.73
125.52
110.72
108.31
87.82
114.36
93.15
129.43
148.83
136.15
159.17

NED
2489.87
2446.80
2382.50
2339.43
2234.00
2198.23
2124.58
2088.81
1984.83
1949.06
1878.93
1843.16
1736.55
1700.78
1637.06
1601.29
1488.92
1453.15
1398.50
1362.73
1242.01
1206.24
1162.73
1126.96
995.76
959.99
929.29
893.52
750.11
714.34
697.72
661.95
504.81
469.04
467.76
431.99
260.36
224.59
238.36
202.59

MRB
0
115.75
0
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
180.86
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
115.75
235.01
0
235.01
0

MRC
607
607
604
604
598
598
595
595
578
578
574
574
554
554
550
550
525
525
520
520
493
493
488
488
458
458
453
453
417
417
412
412
367
367
362
362
311
311
305
305

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Noduri

MRB

MRC

Verificare

1.3

296.61

1205

TRUE

1.3

296.61

1199

TRUE

1.3

296.61

1176

TRUE

1.3

296.61

1169

TRUE

1.3

350.76

1132

TRUE

1.3

350.76

1124

TRUE

1.3

350.76

1079

TRUE

1.3

350.76

1070

TRUE

1.3

350.76

1018

TRUE

1.3

350.76

1008

TRUE

1.3

350.76

951

TRUE

1.3

350.76

941

TRUE

1.3

350.76

875

TRUE

1.3

350.76

865

TRUE

1.3

350.76

784

TRUE

1.3

350.76

774

TRUE

1.3

350.76

678

TRUE

1.3

350.76

667

TRUE

P-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

Page 154

Determinarea fortei taietoare de calcul pentru stalpul central A6


pe directia X
Nivel

Loc
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

Caz
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM
CSXPP
CSXPP
CSXMM
CSXMM

MRC
592
592
611
611
572
572
604
604
550
550
590
590
524
524
566
566
497
497
537
537
466
466
504
504
435
435
466
466
397
397
424
424
352
352
372
372
303
303
313
313

1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

MRB
182.67
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
182.67
250.5
250.5
182.67
250.5
-

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

MRC
592
1164
611
1215
1164
1122
1215
1194
1122
1074
1194
1156
1074
1021
1156
1103
1021
963
1103
1041
963
901
1041
970
901
832
970
890
832
749
890
796
749
655
796
685
655
685
-

MDC
769.60
120.78
794.30
149.43
107.72
107.45
149.43
148.54
107.45
106.95
148.54
147.18
106.95
106.70
147.18
146.35
106.70
106.07
146.35
145.54
106.07
105.83
145.54
144.41
105.83
104.60
144.41
143.21
104.60
103.02
143.21
140.48
103.02
101.40
140.48
137.35
101.40
0.00
137.35
0.00

VED,x

VED,xMAX

301.82
319.91
319.91
87.83
121.62
121.62
87.51
120.70
120.70
87.21
119.81
119.81
86.85
119.14
119.14
86.49
118.35
118.35
85.89
117.40
117.40
84.74
115.79
115.79
83.44
113.40
113.40
41.39
56.06
56.06
Page 155

Determinarea fortei taietoare de calcul pentru stalpul central A6


pe directia Y
Nivel

Loc
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.
inf.
sup.

Caz
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM
CSYPP
CSYPP
CSYMM
CSYMM

MRC
607
607
604
604
598
598
595
595
578
578
574
574
554
554
550
550
525
525
520
520
493
493
488
488
458
458
453
453
417
417
412
412
367
367
362
362
311
311
305
305

1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

MRB
0
296.61
0
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
296.61
350.76
296.61
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
350.76
-

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

MRC
607
1205
604
1199
1205
1176
1199
1169
1176
1132
1169
1124
1132
1079
1124
1070
1079
1018
1070
1008
1018
951
1008
941
951
875
941
865
875
784
865
774
784
678
774
667
678
667
-

MDC
789.10
194.24
785.20
176.63
176.64
174.94
176.63
174.77
174.94
174.19
174.77
174.17
174.19
204.80
174.17
204.56
204.80
203.84
204.56
203.77
203.84
202.71
203.77
202.63
202.71
200.59
202.63
200.48
200.59
197.03
200.48
196.86
197.03
193.07
196.86
192.47
193.07
0.00
192.47
0.00

VED,x

VED,xMAX

333.33
333.33
326.04
143.50
143.50
143.43
142.50
142.50
142.42
154.69
154.69
154.58
166.79
166.79
166.67
165.94
165.94
165.88
164.61
164.61
164.53
162.30
162.30
162.18
159.23
159.23
158.91
78.81
78.81
78.56
Page 156

Armarea transversala a stalpului marginal A6


(zona critica)

Nivel
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VEDMAX
333.33
143.50
142.50
154.69
166.79
165.94
164.61
162.30
159.23
78.81

NEDMAX
2663
2391
2124
1856
1587
1320
1054
790
528
268

CP
4.00
3.74
3.32
2.90
2.48
2.06
1.65
1.23
0.82
0.42

cw
1.20
1.19
1.17
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02

VRD,max
2445.42
2418.57
2376.06
2333.32
2290.56
2247.94
2205.58
2163.55
2121.90
2080.56

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Aswcr
452
314
314
314
314
314
314
314
314
314

ctg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

scalculcr
223
359
362
333
309
311
313
318
324
654

sefcr
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

cr
0.0057
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039
0.0039

mincr
0.0050
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035

Tip Armare
212/100
210/100
210/100
210/100
210/100
210/100
210/100
210/100
210/100
210/100

VRD,s
742.00
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46

VRD
742.00
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46
515.46

Page 157

Armarea transversala a stalpului marginal A6


(zona curenta)

Nivel
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VEDMAX
333.33
143.50
142.50
154.69
166.79
165.94
164.61
162.30
159.23
78.81

NEDMAX
2663
2391
2124
1856
1587
1320
1054
790
528
268

CP
4.00
3.74
3.32
2.90
2.48
2.06
1.65
1.23
0.82
0.42

cw
1.20
1.19
1.17
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02

VRD,max
2445.42
2418.57
2376.06
2333.32
2290.56
2247.94
2205.58
2163.55
2121.90
2080.56

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Aswcr
452
314
314
314
314
314
314
314
314
314

ctg
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

scalculcr
223
359
362
333
309
311
313
318
324
654

sefcr
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

cr
0.0028
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020

mincr
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015

Tip Armare
212/100
210/100
210/200
210/200
210/200
210/200
210/200
210/200
210/200
210/200

VRD,s
927.50
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33

VRD
927.50
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33

Page 158

4.6. CALCULUL SI ARMAREA NODURILOR

Nodurile sunt componente foarte importante ale structurilor amplasate in zone seismice
proiectate in clasa H de ductilitate, din urmatoarele motive:
- Degradarea betonului din nod are drept urmare directa imposibilitatea dezvoltarii
momentelor capabile in grinzi, deoarece armaturile grinzilor sunt ancorate in interiorul nodului;
prin urmare structura se va comporta ca o structura cu noduri articulate, fiind extrem de flexibila
la actiunile laterale si fara a disipa energie histeretica.
- Odata ce nodurile s-au degradat, ele devin practic imposibil de consolidat.
Proiectarea se bazeaza pe disiparea unei cantitati mari de energie histeretica, prin
intrarea in curgere in mod repetat a armaturii din grinzi.

Determinarea fortei taietoare de proiectare in nod


Forta taietoare de proiectare in nod se stabileste corespunzator situatuiei plastificarii
grinzilor care intra in nod, pentru sensul de actiune cel mai defavorabil al actiunii seismice.
Valorile fortelor taietoare orizontale se stabilesc cu urmatoarele expresii simplificate:
a. Pentru noduri interioare
Vjhd=Rd (As1+As2)fyd - Vc

b. Pentru noduri de margine


Vjhd=Rd As1fyd - Vc
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 159

unde:
As1, As2 ariile armaturilor de la partea superioara si de la partea inferioara a grinzilor
Vc forta taietoare din stalp
Rd factor de suprarezistenta

Verificarea nodurilor de cadru


Verificarea nodurilor de cadru consta in faptul ca forta de compresiune inclinata produsa
in nod de mecanismul de diagonala comprimata nu trebuie sa depaseasca rezistenta la
compresiune a betonului solicitat transversal la intindere.
Cerinta se considera satisfacuta daca:
a. la noduri interioare
Vjhd

bj hc fcd

b. la noduri exterioare
Vjhd0.8

bj hc fcd

unde:
=0.6(1-

d forta axiala normalalizata in stalpul de sub nod


bj = min {bc; (bw+0.5hc)}

In nod se va prevedea suficienta armatura transversala pentru a asigura integriatea


acestuia, dupa fisurarea inclinata. In acest scop armatura transversala, Ash, se va dimensiona pe
baza relatiilor:
a. la noduri interioare:
Ashfywd0.8(As1+As2)fyd(1-0.8d)
b. la noduri exterioare:
Ashfywd0.8As2fyd(1-0.8d)
In relatiile de mai sus d corespunde fortei axiale a stalpului inferior. Aceste relatii sunt
valabile, daca exista grinzi care intra in nod in directie transversala. In caz contrar coeficientul
0.8 se mareste la 1.
Etrierii orizontali se vor distribui uniform pe inaltimea nodului. In cazul nodurilor
exterioare, etrierii vor cuprinde capetele indoite ale armaturilor longitudinale din grinda.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 160

Armatura longitudinala verticala Asv care trece prin nod, incluzand armatura
longitudinala a stalpului, va fi cel putin:
Asv Ash(hjc/hjw)
unde:
hjw distanta interax intre armaturile de la partea superioara si ce inferioara a grinzilor;
hjc distanta interax intre armaturile marginale ale stalpilor
Armatura orizontala a nodului nu va fi mai mica decat armatura transversala indesita din
zonel critice ale stalpului.
Detminarea fortelor taietoare de calcul in noduri stalp B6

Nod

Caz

Vc

As1+As2

fyd

Rd

Vjhd

P-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM

143.64
142.85
142.15
141.49
140.43
139.29
138.25
136.39
67.54
0.00

2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

597.96
598.75
599.45
600.11
601.17
602.31
603.35
605.21
674.06
741.60

Verificare (etr. 310/100)


Nod Vjhdmax
P-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

598
599
599
600
601
602
603
605
674
742

NED

bj

hc

fcd

Vcap

Verificare

Ash

Asv

Ashef

Asvef

0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528

4274
3840
3408
2975
2541
2107
1673
1239
805
372

0.35
0.32
0.28
0.24
0.21
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

3420
3749
4051
4332
4597
4847
5085
5312
5530
5740

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

1481
1540
1598
1657
1716
1774
1833
1892
1951
2010

686
713
740
767
794
821
849
876
903
930

2355
2355
2355
2355
2355
2355
2355
2355
2355
2355

904
904
904
904
904
904
904
904
904
904

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 161

Nod
P-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

Caz
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM
CSYMM

Vc
163.02
162.19
168.69
175.43
174.20
172.70
171.13
168.95
83.83
0.00

As1+As2
2336
2336
2336
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

fyd
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Rd
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Vjhd
677.94
678.77
672.27
744.73
745.96
747.46
749.03
751.21
836.33
920.16

Verificare (etr. 310/100)


Nod Vjhdmax
P-1
678
1-2
679
2-3
672
3-4
745
4-5
746
5-6
747
6-7
749
7-8
751
8-9
836
9
920

0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528

NED
4234
3801
3369
2937
2508
2080
1652
1224
796
368

d
0.35
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03

bj
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

hc
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

fcd
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Vcap Verificare
Ash
Asv
Ashef Asvef
3451
TRUE
1685.26 780 2355 904
3778
TRUE
1751.92 811 2355 904
4077
TRUE
1818.24 842 2355 904
4356
TRUE
2062.08 955 2355 904
4617
TRUE
2134.34 988 2355 904
4862
TRUE
2206.21 1021 2355 904
5096
TRUE
2278.13 1055 2355 904
5320
TRUE
2350.10 1088 2355 904
5535
TRUE
2422.20 1121 2355 904
5742
TRUE
2494.11 1155 2355 904

Detminarea fortelor taietoare de calcul in noduri stalp A6

Nod
P-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

Caz
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM
CSXMM

Vc
121.62
120.70
119.81
119.14
118.35
117.40
115.79
113.40
56.06
0.00

As1+As2
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256

fyd
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Rd
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Vjhd
330.54
331.46
332.35
333.02
333.81
334.76
336.37
338.76
396.10
452.16

Page 162

Verificare (etr. 212/100)


Nod Vjhdmax
P-1
331
1-2
331
2-3
332
3-4
333
4-5
334
5-6
335
6-7
336
7-8
339
8-9
396
9
452

Nod
P-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528

Caz
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP
CSYPP

NED
2620
2356
2089
1820
1552
1284
1018
754
492
233

d
0.22
0.19
0.17
0.15
0.13
0.11
0.08
0.06
0.04
0.02

Vc
143.50
142.50
154.69
166.79
165.94
164.61
162.30
159.23
78.81
0.00

bj
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

As1+As2
2060
2060
2060
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435

hc
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

fcd
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

fyd
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Vcap Verificare
2340
TRUE
2420
TRUE
2498
TRUE
2574
TRUE
2648
TRUE
2720
TRUE
2790
TRUE
2857
TRUE
2922
TRUE
2986
TRUE

Rd
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Ash
1039
1061
1083
1106
1128
1150
1172
1194
1215
1237

Asv
481
491
502
512
522
532
543
553
563
573

Ashef
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260

Asvef
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904

Ash
1747
1780
1813
2182
2219
2256
2293
2330
2366
2403

Asv
809
824
839
1010
1027
1045
1062
1079
1096
1112

Ashef
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260

Asvef
904
904
904
904
904
904
904
904
904
904

Vjhd
598.10
599.10
586.91
709.81
710.66
711.99
714.30
717.37
797.79
876.60

Verificare (etr. 212/100)


Nod Vjhdmax
P-1
598
1-2
599
2-3
587
3-4
710
4-5
711
5-6
712
6-7
714
7-8
717
8-9
798
9
877

0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528
0.528

NED
2312
2064
1821
1582
1347
1114
884
655
428
201

d
0.19
0.17
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.05
0.04
0.02

bj
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

hc
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

fcd
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Vcap Verificare
2433
TRUE
2505
TRUE
2574
TRUE
2640
TRUE
2703
TRUE
2765
TRUE
2824
TRUE
2882
TRUE
2938
TRUE
2993
TRUE

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 163

4.7. CALCULUL SI ARMAREA SCARII DIN BETON ARMAT MONOLIT


Structura este prevazut cu o scar principal care, alturi de cele dou lifturi, asigur
circulaia pe vertical ntre niveluri.

Schema geometrica :

Hnivel = 3.0m
Ntrepte = 2 x 9 = 18 trepte
Htreapta =

= 16.7 cm

Hnivel = inaltimea de nivel


Ntrepte=numar trepte
Htreapta = inaltimea treptei

Btreapta = 28 cm

Btreapta = latime treapta

OBS! Am decalat o treapta pentru a avea podestele de forma dreptunghiulara.


Rampele conlucreaza cu podestele,nu au legatura mecanica cu peretii,nu au grinzi
de vang sau grinzi podest.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 164

Schema statica :
Podestele se consider ncastrate pe dou laturi ( laturile scurte) i rezemate liber pe 2

laturi (laturile lungi) ; Ele se consider ncrcate n dou ipoteze : A ncrcare uniform
distribuit pe podest , B ncrcare din reaciunea din ramp pe marginea podestului ; se
consider c reaciunea moment corespunztoare rampei este preluat de ctre armtura

ql 2
constructiv de pe podest ntruct valoarea acestei reaciuni este relativ mic
40

Evaluarea incarcarilor :

PODEST :
-

Permanenta:
o Tencuiala
o Placa
o Sapa
o Gresie

: 0.015 19 = 0.285 KN/m2


: 0160 25 = 4.000 KN/m2
: 0.040 22 = 0.880 KN/m2
: 0.010 22 = 0.220 KN/m2
P1 = 5.385 KN/m2

Utila:
U1 = 3 KN/m2
=1.35 P1 + 1.5 U1 = 1.355.385 + 1.503 = 11.77 KN/m2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 165

RAMPA :

cos =
-

= 0.860
Echivalare treapta :

Atr =

I=

=
=

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

= 7.17 cm

Page 166

Echivalare finisaj treapta :

Contratreapta : 2 cm
Treapta
: 5 cm
2Htreapta + 5Btreapta =

=
=
-

Permanenta:
o Tencuiala
o Placa
o Treapta
o Finisaj

= 5.32 cm

: 0.015 19 = 0.285 KN/m2


: 0160 25 = 4.000 KN/m2
: 0.0717 24 = 1.720 KN/m2
: 0.0532 22 = 1.16 KN/m2
P2 = 7.170.860 = 6.16 KN/m2

Utila:
U2 = 30.860 = 2.58 KN/m2
=1.35 P2 + 1.5 U2 = 1.356.16 + 1.502.58 = 12.19 KN/m2

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 167

Calculul rampei
Incrcarea pe metru liniar de ramp ( de calcul ):
=12.191.5= 18.28 KN/m

Calculul eforturilor i armarea rampei :


Momentul n reazem : M

1
18.28(2.52 2 1.50 2 ) 3.93KNm;
40

Momentul n cmp : M

1
18.28(2.52 2 1.50 2 ) 14.29KNm;
11

Armtura necesar pe reazem :

1
d 16 (1.5 ) 16 (1.5 ) 16 2 14cm
2
2
Aanec
, Mr

Mr
2.6210 6

99.02mm 2 ;
0.9 f yd d 0.9210140

p min % 0,20% Aa min

0,2
16 100 3.2cm 2 / m 320mm 2 / m
100

Se armeaz cu 5 10/m Aa,ef 392mm2 ;


pef / m

392
100 0,28% / m
1401000

Pe ntreaga lime a rampei armarea va fi 5 10/m Aa,ef 392mm2 ;


pef

392
100 0.21%
1301500

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 168

Armtura necesar n cmp :


Aanec
, Mc

Mc
14.2910 6

540,06mm 2 ;
0,9 f yd d 0,9210140

Se armeaz cu 5 12/m Aa,ef 565.2mm2 ;


pef / m

565
100 0,40% / m
1401000

Pe ntreaga lime a rampei armarea va fi 5 12/m Aa,ef 562.5mm2 ;

Aa,ef 503mm2 ; pef

565
100 0,28%;
130 1500

Calculul podestelor
Calculul podestului P1 (podest de nivel) :
Evaluarea ncrcrii uniform distribuit ( ipoteza A ) :
=11.76 KN/m2
Raportul laturilor podestului :

2.03
0.61;
3.35

Ecuatia echilbrului limit :


1 c
2
q (3l max l min )l min
2(M 1 M 2 ) M 1' M 2' M 1'' M 2'' ;
12
M 2 ' 0 ( podestul este simplu rezemat pe latura dinspre rampe ) ;
"

M 2 0 (podestul este simplu rezemat i pe latura opus rampei) ;

M1
M2
M1
M

'
1

0.30;
0,8;

M1
M1''

0,8;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 169

1 c
1
2
q (3l max l min )l min
11.76(33.35 2.03)2.032 32.39kNm;
12
12

32,39 2(M 1
M2

M1
M
M
32.39
) 1 1 M1
2.90kNm;
0.3
0,8 0,8
11.16

2.90
9.66kNm;
0.30

M 1' M 1''

2.90
3.62kNm;
0.80

Momentul pe metru liniar:

M 11m

M 1 2.90

1,43kNm / ml;
l min 2.03

M 21m

M 2 9.66

2,72kNm / ml;
l max 3.55

M 1'1m

M 1' 3.62

1,79kNm / ml;
l min 2.03

d1 h p 15mm

1
2

160 15 5 140mm;

d 2 h p 15mm 1

2
2

160 15 10 5 130mm;

Aanec
,M 1

M1
M 1'
1,4310 6
1,7910 6

58,21mm 2 ; Aanec

67,65mm 2 Aanec
, M 1'
, M 1''
0,9 f yd d 2 0,9210130
0,9 f yd d1 0,9210140

Aanec
,M 2

M2
2,7210 6

102,79mm 2 ;
0,9 f yd d1 0,9210140

Armarea plcilor din condiii constructive :


Procentul minim de armare este de 0,1 % ;

Aamin
,1

bd 2 p 10001300,1
bd1 p 10001400,1

130mm 2 ; Aamin

140mm 2 ;
,2
100
100
100
100

Numrul minim de bare n cmp :56/m Aam in 142 mm 2 ;


Numrul minim de bare pe reazem :58/m Aam in 251 mm 2 ;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 170

In seciunile n care a rezultat o arie de armtur inferioar procentului minim de


armare,sau numrului minim de bare /m se va arma corespunztor acestor condiii
Evaluarea ncrcrii uniform distribuit pe lungime ( ipoteza B ) :
Fia de 50 cm de la faa rampelor se armeaz ca o grind inclus n podest supus la o
ncrcare uniform distribuit din reaciunea rampelor.

Rrampa

qr Ar
1
12.194.40
1
2

2
16.01kN / m;
2
l podest
2
3.35

ncrcare uniform distribuit din reaciunea rampelor

KNm

Fia de 50 cm de la faa rampelor se armeaz ca o grind inclus n podest cu


urmtoarele caracteristici :

Sarcina cu care este ncrcat grinda : 16.01 kNm;

Momentul de dimensionare : M
Aria de armtur necesar : Aa

pl 2 16 .013.35 2

11,22 kNm; ( n cmp i pe reazem)


16
16

11 .2210 6
424 ,03 mm 2 ;
0,9140 210

Se armeaz cu 512 Aa = 565 mm2 sus i jos ;


Dispunerea armturii este detaliat n plan ;
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 171

Calculul podestului P2 :
Evaluarea ncrcrii uniform distribuit ( ipoteza A ) :
=11.76 KN/m2
Raportul laturilor podestului :

1.75
0.52;
3.35

Ecuatia echilbrului limit :


1 c
2
q (3l max l min )l min
2(M 1 M 2 ) M 1' M 2' M 1'' M 2'' ;
12
M 2 ' 0 ( podestul este simplu rezemat pe latura dinspre rampe ) ;
"

M 2 0 (podestul este simplu rezemat i pe latura opus rampei) ;

M1
M2
M1
M

'
1

0.15;
0,8;

M1
M1''

0,8;

1 c
1
2
q (3l max l min )l min
11.76(33.35 1.75)1.752 24.91kNm;
12
12

32,39 2(M 1
M2

M1
M
M
32.39
) 1 1 M1
1.82kNm;
0.15 0,8 0,8
17.83

1.82
12.13kNm;
0.15

M 1' M 1''

1.82
2.27kNm;
0.80

Momentul pe metru liniar:

M 11m

M 1 1.82

1.04kNm / ml;
l min 1.75

M 21m

M 2 12.13

3.42kNm / ml;
l max 3.55

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 172

M 1' 2.27

1.29kNm / ml;
l min 1.75

M 1'1m

d1 h p 15mm

1
2

160 15 5 140mm;

d 2 h p 15mm 1

2
2

160 15 10 5 130mm;

Aanec
,M 1

M1
M 1'
1,0410 6
1,2910 6

42,33mm 2 ; Aanec

48,75mm 2 Aanec
, M 1'
, M 1''
0,9 f yd d 2 0,9210130
0,9 f yd d1 0,9210140

Aanec
,M 2

M2
3.4210 6

129,25mm 2 ;
0,9 f yd d1 0,9210140

Armarea plcilor din condiii constructive :


Procentul minim de armare este de 0,1 % ;

Aamin
,1

bd 2 p 10001300,1
bd1 p 10001400,1

130mm 2 ; Aamin

140mm 2 ;
,2
100
100
100
100

Numrul minim de bare n cmp :56/m Aam in 142 mm 2 ;


Numrul minim de bare pe reazem :58/m Aam in 251 mm 2 ;
In seciunile n care a rezultat o arie de armtur inferioar procentului minim de
armare,sau numrului minim de bare /m se va arma corespunztor acestor condiii
Evaluarea ncrcrii uniform distribuit pe lungime ( ipoteza B ) :
Fia de 50 cm de la faa rampelor se armeaz ca o grind inclus n podest supus la o
ncrcare uniform distribuit din reaciunea rampelor.

Rrampa

qr Ar
1
12.194.40
1
2

2
16.01kN / m;
2
l podest
2
3.35

ncrcare uniform distribuit din reaciunea rampelor

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 173

KNm

Fia de 50 cm de la faa rampelor se armeaz ca o grind inclus n podest cu


urmtoarele caracteristici :

Sarcina cu care este ncrcat grinda : 16.01 kNm;

pl 2 16 .013.35 2

11,22 kNm; ( n cmp i pe reazem)


Momentul de dimensionare : M
16
16

Aria de armtur necesar : Aa

11 .2210 6
424 ,03 mm 2 ;
0,9140 210

Se armeaz cu 512 Aa = 565 mm2 sus i jos ;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 174

4.8 CALCULUL SI ARMAREA RADIERULUI

4.8.1 Alcatuirea si calculul fundatiei


Fundatia este directa de tip radier general cu grosimea de 1m. Transmiterea eforturilor
gravitationale si seismice la terenul de fundare, un material mult mai putin rezistent decat cel din
care este realizata structura, face necesara dezvoltarea in plan a bazei de rezemare a stalpilor si
peretilor prin elemente suficient de rigide si rezistente.
In cazul constructiei din proiect baza acesteia este conceputa ca o infrastructura alcatuita
din ansamblul peretilor perimetrali, a planseului peste subsol si a radierului. Dimensiunile
stalpilor care continua in subsol au fost pastrate, deformatiile acestora fiind reduse si in
consecinta cerintele de ductilitate sunt mai mici si se pot accepta valori mai mari ale fortei axiale
normalizate .
Calculul s-a efectuat cu programul ETABS. Elementele structurale s-au introdus in
modelul de calcul la pozitiile si cu dimensiunile lor, considerand rigiditatea corespunzatoare
betonului nefisurat. Fundatia pe mediu elastic, este caracterizata de un coeficient de pat
ks=50000 kN/m3, valoare furnizata de studiul geotehnic.
Dimensionarea radierului urmareste stabilirea armaturii necesare pentru preluarea
momentelor incovoietoare si daca este necesar a armaturilor transversale pentru evitarea
strapungerii radierului.
Materialele folosite la infrastructura sunt C25/30 si PC52.
4.8.2 Armarea radierului
Armarea radierului se bazeaza pe urmatorul principiu: se dispun plase atat la partea
superioara cat si la partea inferioara care pot prelua momentele incovoietoare corespunzatoare de
pe cea mai mare suprafata a radierului si, simultan, respecta regulile de armare constructiva.
Suplimentar,in zonele cele mai solicitate, se dispun pe randul doi plase de armatura care pot
prelua varfurile de moment, daca plasa generala nu este suficienta.
Pentru armarea radierului se propun doua plase generale atat la partea de sus cat si la
partea de jos a radierului alcatuite din 6 25/m, pornind de la un procent minim de 0.25% si o
acoperire de 50 mm.
=2943 mm2
p=

100=0.31%

p=0.31%>pmin=0.25%
Momentul capabil pentru aceasta arie de armatura este:
=2453 880 300 10-6=777 KNm

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 175

Din diagramele de momente rezultate din programul ETABS se observa ca aceasta arie
de armatura acopera momentele incovoietoare de pe cea mai mare parte a suprafetelor. O armare
suplimentara este necesara strict la partea inferioara a radierului, unde momentele generate in
dreptul rezemarii stalpilor si peretilor sunt mai mari.
Pentru armatura suplimentara propun o armare de 6 25/m ( =2453 mm2) intercalate
intre barele armaturii generale pe zonele din jurul stalpilor B6, D6, F6, B2 si C2.
Momentul capabil pentru armatura suplimentara este:
=2453 880 300 10-6=777 KNm
Momentul capabil total pe zona din jurul stalpilor este:
=

=777+975=1554 KNm

Mai jos sunt prezentate distributiile momentelor incovoietoare pe cele 2 directii generate de
programul ETABS.

-directie longitudinala M11

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 176

-directie transversal M22

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 177

4.8.3 Verificarea la strapungere a radierului


Verificarea la strapungere a radierului se face conform STAS 10107-0/90. Se neglijeaza
efectul favorabil datorat reactiunii terenului de fundare aferent proiectiei suprafetie de
strapungere.
Valoarea maxima a fortei axiale in stalp N =6767 KN.
NEd = N

- p A = 6767 270 7.18 = 4828 KN

p = ks z = 50000 0.0054 = 270 KN/m2


A=(bc+2d) (bc+2d) = (0.8+20.94) (0.8+20.94) = 7.18 m2
Valoarea maxima a fortei de strapungere capabile, in situatia in care nu este prevazuta armatura
transversala calculata,este:
NRd = 0.75 Ucr d fctd =0.75 4 (0.80+ 0.94) 0.94 1 103 = 4907 KN
NRd = capacitatea la strapungere a radierului
NEd = valoarea de proiectare a fortei de strapungere
U =perimetrul critic
b c =latimea sectiunea transversale a stalpului
d = inaltimea utila a radierului

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 178

Diagrama de forta axiala pentru stalpul cel mai solicitat

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 179

4.8.3 Verificarea radierului general


Pentru calcului radierului in programul Etabs s-a modelat terenul ca un mediu elastic
discret reprezentat prin resoarte independente ( modelul Winkler ).
Ecuatia caracteristica pentru modelul Winkler este:
p = k s z unde:
p = presiunea intr-un punct al suprafetei de contact intre fundatie si mediul elastic;
k s = factor de proportionalitate intre presiune si deformatie,care caracterizeaza rigiditatea
resortului, denumit coeficient de pat
k s = 50000

ales pentru calculul structurii cu suprastructura rigida;

z = deformatia in acel punct pentru una din directii (pe directie verticala)
p = 50000 0.0051 =255

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 180

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Page 181