Sunteți pe pagina 1din 59

1

UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA


-FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI
ADMINISTRATIE PUBLICA-

PROIECT LA DISCIPLINA STRATEGII INVESTITIONALE IN


AFACERI

Titular curs:
Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean
Lector univ. drd. Mariana Lupan
Student:
Nume si prenume:
Specializarea
: CIG
Forma de invatamant: ID
Anul de studiu
: II
Grupa
: IV
SUCEAVA, 2007

APLICATIA NR. 1
Societatea S.C. IULIUS S.A. doreste sa-si dezvolte capacitatea de productie prin construirea unei noi hale
de productie. Pentru realizarea acestui obiectiv firma are la dispozitie trei variante de proiect de investitii ce se
caracterizeaza prin urmatorii indicatori tehnico-economici:
Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

Investitia totala (It)


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala
de productie (qh)
Valoarea anuala a
productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu
productia (Ch)
Durata de
functionare eficienta
(D)

Mii euro

Mii bucati

780
20%
30%
50%
380

800
40%
60%
450

820
40%
60%
480

Mii euro

960

1090

1200

Mii euro

530

570

590

Ani

Se cere:
1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice a investitiilor care cuantifica
cheltuielile.
2. Calculati indicatorii imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la sfarsitul anului.
3. Centralizati indicatorii calculati si precizati care este varianta optima de proiect de investitii prin prisma
acestora.

Rezolvare:
1. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficientei economicea investitiilor care
cuantifica cheltuielile:
Nr.
Crt.
1.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

Investitia totala
(It)
-anul 1
-anul 2

Mii euro

780

800

820

20%
30%

40%
-

40%
60%

2.
3.
4.
5.

a.

b.

c.
d.

e.

f.

-anul 3
Capacitatea
anuala de
productie (qh)
Valoarea anuala
a productiei
(Vh)
Cheltuieli
anuale cu
productia (Ch)
Durata de
functionare
eficienta (D)
Calculul
Investitia
specifica
I
s= t
qh
Investitia
specifica in
functie de
valoarea productiei
I
s' = t ;
Qh
Qh=Vh
Profitul anual
Ph=Vh-Ch
Termenul de
recuperare
I
T = t
Ph
Eficienta
investitiei
P
e= h
It
Cheltuielile
echivalente

K = I t + Ch * D

g.

Cheltuielile
specifice
k=

K
qh * D

Mii bucati

50%
380

60%
450

480

Mii euro

960

1090

1200

Mii euro

530

570

590

Ani

indicatorilor

statici:

Euro
investiti pe
bucata
Euro
investiti pe 1
euro
productie
obtinuta

s1 =

780
= 2,053
380

s2 =

800
= 1,778
450

s '1 =

780
= 0,8125
960

s '2 =

800
= 0,734
1090

s3 =

s '3 =

820
= 1,708
480

820
= 0,683
1200

Mii euro
Ph 1 = 430
ani

T1 =

e1 =

430
= 0,551
780

k1 =

5550
= 1,623
380 * 9

Ph3 = 610

T2 =

800
= 1,538
520

T3 =

820
= 1,344
610

e2 =

520
= 0,650
800

e3 =

610
= 0,744
820

K1 = 5550

Mii euro

Euro
efort total
pe unitate

780
= 1,814
430

Ph2 = 520

K 2 = 5360

k2 =

5360
= 1,489
450 * 8

K 3 = 6130

k3 =

6130
= 1,419
480 * 9

fizica
prod.
obtinuta
h.

Cheltuieli
specifice in
functie de
valoarea
productiei
k '=

i.

Euro efort
total pe
U.M.
productie
obtinuta

K
Qh * D

Randamentul
economic al investitiei
P *D
R= h
It

Profit total
obtinut la
un euro
investit

k '1 =

5550
5360
6130
= 0,642 k '2 =
= 0,615 k '3 =
= 0,568
960 * 9
1090 * 8
1200 * 9

R1 =

430 * 9
520 * 8
= 4,962 R2 =
= 5,200
780
800

R3 =

610 * 9
= 6,695
820

Centralizarea indicatorilor statici de eficienta a investitiilor care cuantifica cheltuielile,


calculati:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Indicator

Varianta 1

K
k
k

5550
0,642
1,623

Varianta
2
5360
0,615
1,489

Varianta
3
6130
0,568
1,419

Criteriul
minim
minim
minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii statici de eficienta a investitiilor, varianta
optima de proiect este cea de-a treia varianta , care numara 2 indepliniri ale criteriilor.

2. Calculul indicatorilor imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la sfarsitul


anului:
Nr.
Crt.
1.

2.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

Investitia totala (It)


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala

Mii euro

780
20%
30%
50%
380

800
40%
60%
450

820
40%
60%
480

Mii bucati

3.
4.
5.

de productie (qh)
Valoarea anuala a
productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu
productia (Ch)
Durata de
functionare eficienta
(D)

Mii euro

960

1090

1200

Mii euro

530

570

590

Ani

Deoarece fondurile se cheltuiesc la sfarsitul anului, k = 0.


Investitiile pe ani in cazul celor trei variante de proiect sunt:
Varianta 1: anul 1 20% din 780 mii euro = 156 mii euro.
anul 2 30% din 780 mii euro = 234 mii euro
anul 3 50% din 780 mii euro = 390 mii euro.
Varianta II: anul 1 40% din 800 mii euro = 320 mii euro.
anul 2 - 0% din 800 mii euro = 0 mii euro.
anul 3 - 60% din 800 mii euro = 480 mii euro.
Varianta III: anul 1 40% din 820 mii euro = 328 mii euro.
anul 2 - 60% din 820 mii euro = 492 mii euro.
anul 3 0 mii euro.
Dupa calculul valorii investitiilor pe ani pe varianta de proiect de investitii, tabelul indicatorilor tehnicoeconomici corespunzatori celor trei variante de proiect de investitii arata astfel:
Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5.

Indicatori
statici
Investitia totala (It)
-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala
de productie (qh)
Valoarea anuala a
productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu
productia (Ch)
Durata de
functionare eficienta
(D)

U.M.

P1

P2

P3

Mii euro

Mii bucati

780
156
234
390
380

800
320
480
450

820
328
492
480

Mii euro

960

1090

1200

Mii euro

530

570

590

Ani

1. Calculul marimii imobilizarilor totale M:


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii:
d

M i = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

d=3 ani;
k=0 in situatia in care fondurile se cheltuiesc la sfarsitul anului.
Ih=valoarea investitiei anuale, adica: I1=156 mii euro, I2=234 mii euro si I3=390 mii euro.
Mi se masoara in mii euro imobilizari totale.
Valoarea imobilizarilor totale pentru prima varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 1 = I h ( d h + k ) = I h ( d h ) = I1 ( 3 1) + I 2 ( 3 2 ) + I 3 ( 3 3) =2I1+I2 = 2*156 + 234 = 546 mii


euro imobilizari totale.

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii:


d=3 ani, k=0, I1=320 mii euro, I2=0, I3=480 mii euro.
3

h =1

h =1

M 2 = I h ( d h + k ) = I h ( d h ) = I1 ( 3 1) + I 2 ( 3 2) + I 3 ( 3 3) = 2I1 + I2 = 640 mii euro


imobilizari totale.

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii:


d=3 ani, k=0, I1=328 mii euro, I2 = 492 mii euro, I3 = 0.
3

h =1

h =1

M 3 = I h ( d h + k ) = I h ( d h ) = I1 ( 3 1) + I 2 ( 3 2 ) + I 3 ( 3 3) = 2I1 + I2 = 2*328 + 492 = 1148

mii euro imobilizari totale.


2. Calculul valorilor imobilizarilor specifice pentru cele trei variante de proiect de
investitii
2.1. Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
a) Pentru prima varianta de proiect
m1 =

M 1 546
=
= 1,437 euro imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
qh
380

b) Pentru a doua varianta de proiect


m2 =

M 2 640
=
= 1,422 euro imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
qh
450

c) Pentru a treia varianta de proiect


m3 =

1148
= 2,392 euro imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
480

2.2. Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, mi:


a) Pentru prima varianta de proiect
m'1 =

M 1 546
=
= 0,569 euro imobilizari totale la un euro productie obtinuta.
Qh 960

b) Pentru a doua varianta de proiect


m'2 =

M2
640
=
= 0,587 euro imobilizari totale la un euro productie obtinuta.
Qh 1090

c) Pentru a treia varianta de proiect


m'3 =

M 3 1148
=
= 1,053 euro imobilizari totale la un euro productie obtinuta.
Qh 1090

3. Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


a) Pentru prima varianta de proiect
ma =

M 1 546
=
= 182 mii euro imobilizari totale pe an.
d
3

b) Pentru cea de-a doua varianta de proiect


ma =

M 2 640
=
= 213,333 mii euro imobilizari totale pe an.
d
3

c) Pentru cea de-a treia varianta de proiect


ma =

M 3 1148
=
= 382,667 mii euro imobilizari totale pe an.
d
3

4. Calculul efectului economic al imobilizarilor, Ei:


a) Pentru prima varianta de proiect
Ei = ei *M i , unde:
e=

Ph
este coeficientul de eficienta economica, indicator static calculat la punctul 1. al
It

aplicatiei de fata.
e1=0,551.

E1 = e1 * M 1 = 0,551 * 546 = 300,846 mii

euro pierderi din imobilizari.


b) Pentru cea de-a doua varianta de proiect
e2 = 0,650.
E2 = e2 * M 2 = 0,65 * 640 = 416 mii euro pierderi din imobilizari.
c) Pentru cea de-a treia varianta de proiect
e3 = 0,744.
E3 = e3 * M 3 = 0,744 *1148 = 854,112 mii euro pierderi din imobilizari.
5. Calculul efectului economic specific al imobilizarilor
a) Pentru prima varianta de proiect
1. In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E1 300,846
=
= 0,792 euro pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
380

2. In functie de valoarea productiei:

'' =

E1 300,846
=
= 0,313 euro pierderi la un euro productie obtinuta.
Qh
960

3. In functie de valoarea investitiei totale:


'''=

E1 300,846
=
= 0,387 euro pierderi la un euro investit.
It
780

b) Pentru a doua varianta de proiect


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
E 2 416
=
= 0,924 euro pierderi pe o unitate fizica de productie.
q h 450

2. In functie de valoarea productiei:


''=

E2
416
=
= 0,382 euro pierderi la un euro productie obtinuta.
Qh 1090

3. In functie de valoarea investitiei totale:


''' =

E 2 416
=
= 0,520 euro pierderi la un euro investit.
It
800

c) Pentru a treia varianta de proiect


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
'=

E3 854,112
=
= 1,779 euro pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
480

2. In functie de valoarea productiei:


''=

E 3 854,112
=
= 0,712 euro pierderi la un euro productie obtinuta.
Qh
1200

3. In functie de valoarea investitiei totale:


'''=

E 3 854,112
=
= 1,042 euro pierderi la un euro investit.
It
820

Centralizarea indicatorilor imobilizarilor calculati si precizarea variantei optime de


proiect de investitii prin prisma acestora
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicatori specifici
imobilizarilor
M
m
m
ma
E

Varianta
1
546
1,437
0,569
182
300,846
0,792
0,313

Varianta
2
640
1,422
0,587
213,333
416
0,924
0,382

Varianta
3
1148
2,392
1,053
382,667
854,112
1,779
0,712

Criteriul
minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim

8.

0,387

0,520

1,042

minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii de eficienta a investitiilor specifici
imobilizarilor, varianta optima de proiect este prima varianta , care numara 7 indepliniri ale criteriilor.

APLICATIA NR. 2
Intocmiti enuntul unui program de investitii care sa cuprinda 4 variante de proiect de investitii si
fundamentati varianta optima de proiect prin prisma urmatorilor indicatori de eficienta economica a
investitiilor:
1. indicatorii statici care cuantifica profitul obtinut la o unitate monetara investita;
2. indicatorii imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la mijlocul anului;
3. venitul net total actualizat si indicele de profitabilitate in forma actualizata pentru o rata de actualizare
a = 8%.

ENUNTUL PROGRAMULUI DE INVESTITII:


In vederea extinderii societatea SC Argus SA, producatoare de ulei rafinat din floarea-soarelui, are la
dispozitie patru variante de proiect de investitii, caracterizate prin urmatorii indicatori tehnico-economici:

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala de productie (qh)
Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii RON

1000
400
500
100
400
1000
400
8

800
200
200
400
320
800
360
10

1500
800
500
200
800
1600
600
10

2000
500
1000
500
1000
1900
650
10

2.
3.
4.
5.

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

1. Determinarea indicatorilor statici care cuantifica profitul obtinut la o unitate


monetara investita
Acesti indicatori sunt:
-coeficientul de eficienta economica a investitiilor, e;
-randamentul investitiei, R.
Iar ca indicator static auxiliar este necesar sa cunoastem profitul anual al investitiei, Ph.

Nr.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

10

crt.
1.

2.
3.
4.
5.
a.
b.

c.

Investitia totala
(It), din care:
-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea
anuala de
productie (qh)
Valoarea anuala a
productiei (Vh)
Cheltuieli anuale
cu productia (Ch)
Durata de
functionare
eficienta (D)
Profitul anual
Ph=Vh-Ch
Eficienta
investitiei
P
e= h
It
Randamentul
economic al investitiei
P *D
R= h
It

Mii RON

1000

800

1500

2000

Mii litri

400
500
100
400

200
200
400
320

800
500
200
800

500
1000
500
1000

Mii RON

1000

800

1600

1900

Mii RON

400

360

600

650

Ani

10

10

10

Mii RON

Ph1=600

Ph2=440

Ph3=1000

Ph4=1250

e3 = 0,667

e4 = 0,625

R1 = 4,800 R2 = 5,500 R3 = 6,667

R4 = 7,500

e1 = 0,600 e2 = 0,550

Profit
obtinut la
un RON
investit

Centralizam cei doi indicatori care cuantifica profitul obtinut la o unitate monetara (1000 RON in cazul de
fata) pentru cele 4 variante de proiect de investitii:
Nr.
crt.
1.
2.

Indicator
e
R

Varianta
1
0,600
4,800

Variant
a2
0,550
5,500

Variant
a3
0,667
6,667

Variant
a4
0,625
7,500

Criteriul
maxim
maxim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii statici de eficienta a investitiilor care cuantifica
profitul obtinut la o unitate monetara, variantele optime de proiect sunt cele cu numerele 3 si 4 , care numara
fiecare cate o indeplinire a criteriilor.

11

2. Calculul indicatorilor imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la mijlocul


anului:
Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala de productie (qh)
Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii RON

1000
400
500
100
400
1000
400
8

800
200
200
400
320
800
360
10

1500
800
500
200
800
1600
600
10

2000
500
1000
500
1000
2400
650
10

2.
3.
4.
5.

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

1. Calculul marimii imobilizarilor totale M:


a. Pentru prima varianta de proiect de investitii
d

M 1 = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

k=0,5, in situatia in care fondurile alocate se cheltuiesc la mijlocul anului;


d=3 ani;
M1 se masoara in mii RON imobilizari totale.
Valoarea imobilizarilor totale pentru prima varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 1 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 0,5) = I 1 ( 3 1 + 0,5) + I 2 ( 3 2 + 0,5) + I 3 ( 3 3 + 0,5) = 2,5 I 1 + 1,5 I 2 +


+ 0,5 I 3 = 2,5 * 400 + 1,5 * 500 + 0,5 * 100 = 1000 + 750 + 50 = 1800.
M1=1800 mii RON imobilizari totale.

b. Pentru a doua varianta de proiect de investitii


d

M 2 = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

k=0,5;
d=3 ani;
M2 se masoara in mii RON imobilizari totale.
Valoarea imobilizarilor totale pentru a doua varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 2 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 0,5) = I 1 ( 3 1 + 0,5) + I 2 ( 3 2 + 0,5) + I 3 ( 3 3 + 0,5) = 2,5 I 1 + 1,5I 2 +


+ 0,5 I 3 = 2,5 * 200 + 1,5 * 200 + 0,5 * 400 = 500 + 300 + 200 = 1000.
M2=1000 mii RON imobilizari totale.

c. Pentru a treia varianta de proiect de investitii


d

M 3 = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

12

k=0,5;
d=3 ani.
M3 se masoara in mii RON imobilizari totale
Valoarea imobilizarilor totale pentru a treia varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 3 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 0,5) = I 1 ( 3 1 + 0,5) + I 2 ( 3 2 + 0,5) + I 3 ( 3 3 + 0,5) = 2,5 I 1 + 1,5 I 2 +


+ 0,5 I 3 = 2,5 * 800 + 1,5 * 500 + 0,5 * 200 = 2000 + 750 + 100 = 2850.
M3=2850 mii RON imobilizari totale.

d. Pentru a patra varianta de proiect de investitii


d

M 4 = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

k=0,5;
d=3 ani.
M4 se masoara in mii RON imobilizari totale
Valoarea imobilizarilor totale pentru a patra varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 4 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 0,5) = I 1 ( 3 1 + 0,5) + I 2 ( 3 2 + 0,5) + I 3 ( 3 3 + 0,5) = 2,5 I 1 + 1,5I 2 +


+ 0,5 I 3 = 2,5 * 500 + 1,5 * 1000 + 0,5 * 500 = 1250 + 1500 + 250 = 3000.
M4=3000 mii RON imobilizari totale.

2. Calculul valorilor imobilizarilor specifice pentru cele patru variante de proiect de


investitii
2.1. Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
a) Pentru prima varianta de proiect de investitii
m1 =

M 1 1800
=
= 4,500 RON imobilizari totale la litru.
qh
400

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii


m2 =

M 2 1000
=
= 3,125 RON imobilizari totale la litru.
qh
320

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii


m3 =

M 3 2850
=
= 3,562 RON imobilizari totale la litru.
qh
800

d) Pentru a patra varianta de proiect de investitii


m4 =

M 4 3000
=
= 3,000 RON imobilizari totale la litru.
qh
1000

2.2. Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, mi (Vh = Qh):


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii

13

m'1 =

M 1 1800
=
= 1,800 RON imobilizari totale la un RON productie obtinuta.
Qh 1000

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii


m' 2 =

M 2 1000
=
= 1,250 RON imobilizari totale la un RON productie obtinuta.
Qh
800

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii


m' 3 =

M 3 2850
=
= 1,781 RON imobilizari totale la un RON productie obtinuta.
Qh
1600

d) Pentru a patra varianta de proiect de investitii


m' 4 =

M 4 3000
=
= 1,250 RON imobilizari totale la un RON productie obtinuta.
Qh
2400

3. Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii
M 1 1800
=
= 600 mii RON imobilizari totale pe an.
d
3

ma =

d) Pentru cea de-a doua varianta de proiect de investitii


ma =

M 2 1000
=
= 333,333 mii RON imobilizari totale pe an.
d
3

c) Pentru cea de-a treia varianta de proiect de investitii


ma =

M 3 2850
=
= 950 mii RON imobilizari totale pe an.
d
3

d) Pentru cea de-a patra varianta de proiect de investitii


ma =

M 4 3000
=
= 1000 mii RON imobilizari totale pe an.
d
3

4. Calculul efectului economic al imobilizarilor, Ei:


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii
Ei = ei *M i , unde:

Ph
este coeficientul de eficienta economica, indicator static calculate la punctul 1. al
It
aplicatiei de fata.
e1=0,6.
E1 = e1 * M 1 = 0,600 *1800 = 1080 mii RON pierderi din imobilizari.
e=

b) Pentru cea de-a doua varianta de proiect de investitii


e2 = 0,550.

E 2 = e2 * M 2 = 0,55 * 1000 = 550 mii RON pierderi din imobilizari.

c)Pentru cea de-a treia varianta de proiect de investitii


e3 = 0,667.

14

E3 = e3 * M 3 = 0,667 * 2850 = 1900,95 mii RON pierderi din imobilizari.

d) Pentru cea de-a patra varianta de proiect de investitii


e4 = 0,625.

E 4 = e4 * M 4 = 0,625 * 3000 = 1875 mii RON pierderi din imobilizari.

5. Calculul efectului economic specific al imobilizarilor


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii
1. In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E1 1080
=
= 2,700 RON pierderi pe litru.
qh
400

2. In functie de valoarea productiei:


'=

E1 1080
=
= 1,080 RON pierderi la un euro productie obtinuta.
Qh 1000

3. In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E1 1080
=
= 1,080 RON pierderi la un euro investit.
It
1000

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
E 2 550
=
= 1,719 RON pierderi pe litru.
q h 320

2. In functie de valoarea productiei:


'=

E 2 550
=
= 0,688 RON pierderi la un RON productie obtinuta.
Qh 800

3. In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E 2 550
=
= 0,688 RON pierderi la un RON investit.
It
800

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E3 1900,95
=
= 2,376 RON pierderi pe litru.
qh
800

2. In functie de valoarea productiei:


'=

E3 1900,95
=
= 1,188 RON pierderi la un RON productie obtinuta.
Qh
1600

3. In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E3 1900,95
=
= 1,267 RON pierderi la un RON investit.
It
1500

d) Pentru a patra varianta de proiect de investitii

15

1. In functie de capacitatea fizica de productie:


=

E 4 1875
=
= 1,875 RON pierderi pe litru.
q h 1000

2. In functie de valoarea productiei:


'=

E 4 1875
=
= 0,781 RON pierderi la un RON productie obtinuta.
Qh 2400

3. In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E 4 1875
=
= 0,938 RON pierderi la un RON investit.
It
2000

Centralizarea indicatorilor imobilizarilor calculati si precizarea variantei optime de


proiect de investitii prin prisma acestora
Nr.
crt

Indicatori
specifici
imobilizarilor
M
m
m
ma
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varianta
1

Varianta
2

Varianta
3

Varianta
4

Criteriul

1800
4,500
1,800
600
1080
2,700
1,080
1,080

1000
3,125
1,250
333,333
550
1,719
0,688
0,688

2850
3,562
1,781
950
1900,95
2,376
1,188
1,267

3000
3,000
1,250
1000
1875
1,875
0,781
0,938

minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii de eficienta a investitiilor specifici
imobilizarilor, varianta optima de proiect este cea de-a doua varianta , care numara 7 indepliniri ale criteriilor.

3. Calculul venitului net total actualizat si indicelui de profitabilitate in forma actualizata


pentru o rata de actualizare a=8%
a) Pentru prima varianta de proiect de investitii

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3

Mii RON

1000
400
500
100

800
200
200
400

1500
800
500
200

2000
500
1000
500

16

2.
3.
4.
5.

Capacitatea anuala de productie (qh)


Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

400
1000
400
8

320
800
360
10

800
1600
600
10

1000
1900
650
10

Calculul VNta (a=0,08)pe baza sumei algebrice a valorii nete actualizate:


h

Vh
(mii RON)

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

VNh =Vh-Kh
(mii RON)

0
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

400
500
100
400
400
400
400
400
400
400

-400
-500
-100
600
600
600
600
600
600
600

0,926
0,857
0,794
0,735
0,680
0,629
0,582
0,539
0,499
0,462

VNta=
=VNh*z
(mii RON)
-370,4
-428,5
-79,4
441
408
377,4
349,2
323,4
299,4
277,2

1000

400

600

0,428

256,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

z=

(1 + 0,08)

11

VN ta = VN ta = ( 370,4 + 428,5 + 79,4 ) + ( 441 + 408 + 377,4 + 349,2 + 323,4 + 299,4 + 277,2 + 256,8) =
h =1

= -878,3 + 2732,4 = 1854,1 mii RON.

Calculul indicelui de profitabilitate in forma actualizata, pentru a=8%:


VN ta
.
I ta
Costurile totale actualizate:

Ka =1+

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 400 * 1,08 1 + 500 * 1,08 2 + 100 * 1,08 3 = 0,926*400 +

+0,857*500 + 0,794*100=370,4 + 428,5 + 79,4 = 878,3 mii RON.


Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:
K a =1 +

1854,1
= 3,111.
878,3

17

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii


Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala de productie (qh)
Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii RON

1000
400
500
100
400
1000
400
8

800
200
200
400
320
800
360
10

1500
800
500
200
800
1600
600
10

2000
500
1000
500
1000
1900
650
10

2.
3.
4.
5.

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

Calculul VNta (a=0,08)pe baza sumei algebrice a valorii nete actualizate:


h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

Vh
(mii RON)

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

VNh =Vh-Kh
(mii RON)

0
0
0
800
800
800
800
800
800
800

200
200
400
360
360
360
360
360
360
360

-200
-200
-400
440
440
440
440
440
440
440

0,926
0,857
0,794
0,735
0,680
0,629
0,582
0,539
0,499
0,462

VNta=
=VNh*z
(mii RON)
-185,2
-171,4
-317,6
323,4
299,2
276,76
256,08
237,16
219,56
203,28

800

360

440

0,428

188,32

800

360

440

0,396

174,24

800

360

440

0,367

161,48

z=

(1 + 0,08)

13

VN ta = VN ta = (185,2 + 171,4 + 317,6 ) + (323,4 + 299,2 + 276,76 + 256,08 + 237,16 + 219,56 + 203,28 +
h =1

+ 188,32 + 174,24 + 161,48) = 674,2 + 2339,48 = 1665,28.


VN ta = 1665,28 mii RON, venit net actualizat in cei 10 ani de functionare eficienta a proiectului de investitii.

Calculul indicelui de profitabilitate in forma actualizata, pentru a=8%:

18

VN ta
.
I ta
Costurile totale actualizate,
Ka =1+

I ta = I 1 (1 + a) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 200 *1,08 1 + 200 * 1,08 2 + 400 * 1,08 3 = 200*0,926 + 200*0,857 +

400*0,794 = 185,2 + 171,4 + 317,6=674,2 mii RON.


Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:
K a =1 +

1665,28
= 3,470.
674,2

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii


Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala de productie (qh)
Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii RON

1000
400
500
100
400
1000
400
8

800
200
200
400
320
800
360
10

1500
800
500
200
800
1600
600
10

2000
500
1000
500
1000
1900
650
10

2.
3.
4.
5.

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

Calculul VNta (a=0,08) pe baza sumei algebrice a valorii nete actualizate:


h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vh
(mii RON)

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

VNh =Vh-Kh
(mii RON)

0
0
0
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

800
500
200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

-800
-500
-200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

13

z=

(1 + 0,08)
0,926
0,857
0,794
0,735
0,680
0,629
0,582
0,539
0,499
0,462
0,428
0,396
0,367

VNta=
=VNh*z
(mii RON)
-740,8
-428,5
-158,8
735
680
629
582
539
499
462
428
396
367

VN ta = VN ta = ( 740,8 + 428,5 + 158,8) + (735 + 680 + 629 + 582 + 539 + +499 + 462 + 428 + 396 + 367)
h =1

= 1328,1 + 4855 = 3526,9.

19

Deci, VNta = 3526 mii RON.

Calculul indicelui de profitabilitate in forma actualizata, pentru a=8%:


VN ta
.
I ta
Costurile totale actualizate,
Ka =1+

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 800 * 1,08 1 + 500 * 1,08 2 + 200 * 1,08 3 = 1328,1 mii RON.

Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:


VN ta
3526
Ka =1+
=1+
= 3,655.
I ta
1328,1

d) Pentru a patra varianta de proiect de investitii


Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

P1

P2

P3

P4

1.

Investitia totala (It), din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
Capacitatea anuala de productie (qh)
Valoarea anuala a productiei (Vh)
Cheltuieli anuale cu productia (Ch)
Durata de functionare eficienta (D)

Mii RON

1000
400
500
100
400
1000
400
8

800
200
200
400
320
800
360
10

1500
800
500
200
800
1600
600
10

2000
500
1000
500
1000
1900
650
10

2.
3.
4.
5.

Mii litri
Mii RON
Mii RON
Ani

Calculul VNta (a=0,08) pe baza sumei algebrice a valorii nete actualizate:


h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vh
(mii RON)

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

VNh =Vh-Kh
(mii RON)

0
0
0
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

500
1000
500
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

-500
-1000
-500
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

z=

(1 + 0,08)
0,926
0,857
0,794
0,735
0,680
0,629
0,582
0,539
0,499
0,462
0,428
0,396
0,367

VNta=
=VNh*z
(mii RON)
-463
-857
-397
918,75
850
786,25
727,5
673,75
623,75
577,5
535
495
458,75

20

13

VN ta = VN ta = ( 463 + 857 + 397 ) + (918,75 + 850 + 786,25 + +727,5 + 673,75 + 577,5 + 535 + 495 +
h =1

+ 458,75) = 1717 + 6022,5 = 4305,5.

Deci, VN ta = 4305,5 mii RON.

Calculul indicelui de profitabilitate in forma actualizata, pentru a=8%:


VN ta
.
I ta
Costurile totale actualizate,
Ka =1+

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 500 * 1,08 1 + 1000 * 1,08 2 + 500 * 1,08 3 = 1717 mii RON.

Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:


VN ta
4305,5
Ka =1+
=1+
= 3,507.
I ta
1717

Centralizarea indicatorilor venitul net total actualizat si indicele de


profitabilitate in forma actualizatacalculati si precizarea variantei optime de proiect de
investitii prin prisma acestora
Nr.
Indicatori
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Criteriul
crt
1.
VNta
1854,1
1665,28
3526,9
4305,5
maxim
2.
Ka
3,111
3,470
3,655
3,507
maxim
Din punctul de vedere al venitului net total actualizat VN ta, varianta optima de proiect de investitii este
varianta nr. 4.
Privita din punctul de vedere al indicelui de profitabilitate in forma actualizata K a , varianta optima de
proiect este cea cu nr. 3.
Din punctul de vedere al ambilor indicatori, variantele optime de proiect de investitii sunt cele cu nr. 3 si 4,
ambele numarand cate o indeplinire a celor doua criterii de maxim.

APLICATIA NR. 3
Firma SC Vivas SA doreste sa-si deschida o noua linie de productie si are la dispozitie 3 variante de proiect
de investitii, ce se caracterizeaza prin urmatorii indicatori tehnico-economici:

21

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

2.
3.
4.
5.

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

Se cere:
1. Calculati indicatorii statici care cuantifica cheltuielile.
2. Calculati marimea imobilizarilor totale, pierderi din imobilizari si efectul economic specific
imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
3. Folosind o rata de actualizare a=12%, calculate urmatorii indicatori propusi de metodologia Bancii
Mondiale: angajamentul de capital, raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale
actualizate si rata interna de rentabilitate.
4. Centralizati valorile obtinute dupa calculul indicatorilor precizati la punctele precedente si evidentiati
varianta optima de proiect de investitii.

a. Calculul indicatorilor statici ce cuantifica cheltuielile si centralizarea acestora:


Nr.
Indicatori
U.M.
Var. 1
Var. 2
Var. 3
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
f.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D
INDICATORI
Cheltuielile
echivalente

K = I t + Ch * D

g.

Cheltuielile
specifice

Mii $

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani
STA TICI
Mii $

$
efort total
pe bucata

800
300
500
380
950
450
10
CARE CUAN
K 1 = 5300

k1 =

900
300
300
300
400
980
500
10
TIFICA CHELTUIE
K 2 = 5900

5300
5900
= 1,395 k 2 =
= 1,475
380 * 10
400 * 10

780
280
500
350
900
480
10
LILE:
K 3 = 5580

k3 =

5580
= 1,594
350 * 10

22

k=

h.

prod.
obtinuta

K
qh * D

Cheltuieli
specifice in
functie de
valoarea
productiei
k '=

Euro efort
total pe
U.M.
productie
obtinuta

K
Qh * D

k '1 =

5300
5900
5580
= 0,558k ' 2 =
= 0,602 k ' 3 =
= 0,62
950 * 10
980 * 10
900 * 10

Centralizarea indicatorilor statici calculati:


Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Indicator

Varianta 1

K
k
k

5300
1,395
0,558

Varianta
2
5900
1,475
0,602

Varianta
3
5580
1,594
0,620

Criteriul
minim
minim
minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii statici de eficienta a investitiilor care cuantifica
cheltuielile, varianta optima de proiect este cea cu nr. 1 care numara 3 indepliniri ale criteriilor din 3 posibile.

b.
Calculul marimii imobilizarilor totale, pierderilor din imobilizari si efectului
economic specific imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

2.
3.
4.
5.

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

1.Calculul marimii imobilizarilor totale M:


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii:

23

M i = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

d=3 ani;
k=1 in situatia in care fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
Ih=valoarea investitiei anuale, adica: I1=300 mii $, I2=500 mii $ si I3=0 $.
Mi se masoara in mii $ imobilizari totale.
Valoarea imobilizarilor totale pentru prima varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 1 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) =3I1+2I2 + I3 =
(3*300+2*500 + 0)$ = 1900 mii $ imobilizari totale.

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii:


d=3 ani, k=1, I1=300 mii $, I2=300 mii $, I3=300 mii $.
3

h =1

h =1

M 2 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) = 3I1 + 2I2 +I3 =


= 1800 mii $ imobilizari totale.

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii:


d=3 ani, k=1, I1=280 mii $, I2 = 0 $, I3 = 500 mii $.
3

h =1

h =1

M 3 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) = 3I1 + 2I2 + I3 =
= 3*280 + 0 + 500 = 1340 mii $ imobilizari totale.

2. Calculul marimii pierderilor din imobilizari si a efectului economic specific


imobililizarilor:
a) Pentru prima varianta de proiect de investitii:
a1) Calculul valorilor imobilizarilor specifice
a1.1) Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
m1 =

M 1 1900
=
= 5,000 $ imobilizari totale la bucata produsa.
qh
380

a1.2) Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, m1:


m'1 =

M 1 1900
=
= 2,000 $ imobilizari totale la un $ productie obtinuta.
Qh
950

a2) Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


ma =

M 1 1900
=
= 633,333 mii $ imobilizari totale pe an.
d
3

a3) Calculul efectului economic specific al imobilizarilor


a3.1) In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E1 e1 * M 1 0,625 *1900 1187,5


=
=
=
= 3,125 $ pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
qh
380
380

24

unde e1= eficienta investitiei pentru prima varianta de proiect, e1 =

Ph Vh C h 950 450
=
=
= 0,625.
It
I t1
800

a3.2) In functie de valoarea productiei:


'=

E1 1187,5
=
= 1,250 $ pierderi la un $ productie obtinuta.
Qh
950

a3.3) In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E1 1187,5
=
= 1,484 $ pierderi la un $ investit.
It
800

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii:


b1) Calculul valorilor imobilizarilor specifice
b1.1) Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
m2 =

M 2 1800
=
= 4,500 $ imobilizari totale la bucata produsa.
qh
400

b1.2) Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, m2:


m' 2 =

M 2 1800
=
= 1,837 $ imobilizari totale la un $ productie obtinuta.
Qh
980

b2) Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


M 2 1800
=
= 600 mii $ imobilizari totale pe an.
d
3

ma =

b3) Calculul efectului economic specific al imobilizarilor:


b3.1) In functie de capacitatea fizica de productie:
E 2 e2 * M 2 0,533 * 1800 959,4
=
=
=
= 2,398 $ pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
qh
400
400
Ph Vh C h 980 500
=
=
= 0,533.
unde e2= eficienta investitiei pentru a doua varianta de proiect, e2 =
It
It2
900

b3.2) In functie de valoarea productiei:


'=

E 2 959,4
=
= 0,979 $ pierderi la un $ productie obtinuta.
Qh
980

b3.3) In functie de valoarea investitiei totale:


''=

E 2 959,4
=
= 1,066 $ pierderi la un $ investit.
It2
900

c) Pentru a treia varianta de proiect de investitii:


c1) Calculul valorilor imobilizarilor specifice
c1.1) Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
m3 =

M 3 1340
=
= 3,829 $ imobilizari totale la bucata produsa.
qh
350

c1.2) Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, m3:

25

m' 3 =

M 3 1340
=
= 1,489 $ imobilizari totale la un $ productie obtinuta.
Qh
900

c2) Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


ma =

M 3 1340
=
= 446,667 mii $ imobilizari totale pe an.
d
3

c3) Calculul efectului economic specific al imobilizarilor:


c3.1) In functie de capacitatea fizica de productie:
E 3 e3 * M 3 0,538 * 1340 720,92
=
=
=
= 2,060 $ pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
qh
400
350
Ph Vh C h 900 480
=
=
= 0,538.
unde e3= eficienta investitiei pentru a treia varianta de proiect, e3 =
It
I t3
780

c3.2) In functie de valoarea productiei:


''=

E 3 720,92
=
= 0,801 $ pierderi la un $ productie obtinuta.
Qh
900

c3.3) In functie de valoarea investitiei totale:


'''=

E3 720,92
=
= 0,924 $ pierderi la un $ investit.
It3
780

Centralizarea indicatorilor imobilizarilor calculati si precizarea variantei optime de


proiect de investitii prin prisma acestora
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicatori specifici
imobilizarilor
M
m
m
ma

Varianta
1
1900
5
2
633,333
3,125
1,25
1,484

Varianta
2
1800
4,5
1,837
600
2,398
0,979
1,066

Varianta
3
1340
3,829
1,489
446,667
2,060
0,801
0,924

Criteriul
minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii specifici imobilizarilor calculati, varianta
optima de proiect este varianta nr. 3 , care numara 7 indepliniri ale criteriilor din 7 posibile.

c)Calculul urmatorilor indicatori propusi de Banca Mondiala, in conditiile unei rate a


actualizarii a=12%:
-angajamentul de capital;
-raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate;
-rata interna de rentabilitate.

26

1. Pentru prima varianta de proiect de investitii:


Nr.
Indicatori
U.M.
Var. 1
Var. 2
crt.
1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

2.
3.
4.
5.

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

Var. 3

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

1.a) Determinarea angajamentului de capital:


h

Kta=
=K
h*z
(1 + 0,12 )
(mii RON)
1.
300
0,893
267,9
2.
500
0,797
398,5
3.
0
0,712
0
4.
450
0,636
286,2
5.
450
0,568
255,6
6.
450
0,507
228,15
7.
450
0,453
203,85
8.
450
0,404
181,4
9.
450
0,361
162,45
10.
450
0,322
144,9
11.
450
0,288
129,6
12.
450
0,257
115,65
13.
450
0,229
103,05
Angajamentul de capital in cazul primului proiect de investitii este:
K ta =

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

d +D

K
h =1

ta

z=

= 267,9+398,5+286,2+255,6+228,15+203,85+181,4+162,45+144,9+129,6+115,65+

+103,05=2477,25 mii RON efort actualizat.

1.b) determinarea raportului dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


V

ta
actualizate, ra = K :
ta

1) determinarea Vta :

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

27

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

2.
3.
4.
5.
h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vh
(mii
RON)
0
0
0
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

z=

780
280
500
350
900
480
10

Vta = Vh * z

(1 + 0,12)

900
300
300
300
400
980
500
10

(mii RON)
0
0
0
604,2
539,6
481,65
430,35
383,8
342,95
305,9
273,6
244,15
217,55

0,893
0,797
0,712
0,636
0,568
0,507
0,453
0,404
0,361
0,322
0,288
0,257
0,229
d +D

13

h =1

h =1

Deci, venitul total actualizat este: V ta= Vta = Vta = 604,2+539,6+481,65+430,35+


+383,8+342,95+305,9+273,6+244,15+217,55=3823,75 mii RON venit actualizat.
K ta = 2477,25 mii RON efort actualizat.
Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
3823,75
ra = ta =
= 1,544.
K ta
2477,25

1.c) Determinarea RIR:

Pentru a=12%, VN ta = Vta K ta = 3823,75 2477,25 = 1346,5 mii RON venit net actualizat.
Pentru a=35%, determin angajamentul de capital, K ta :
h

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

1.

300

z=

1
(1 + 0,35) h

0,740

Kta=
=Kh*z
(mii RON)
222

28

2.

500

0,548

274

3.
0
0,406
0
4.
450
0,301
135,45
5.
450
0,223
100,35
6.
450
0,165
74,25
7.
450
0,122
54,9
8.
450
0,090
40,5
9.
450
0,067
30,15
10.
450
0,050
22,5
11.
450
0,037
16,65
12.
450
0,027
12,15
13.
450
0,020
9
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=35% este:
K ta = 991,9 mii RON efort actualizat.
Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=35%:
1
Vta = Vh * z
Vh
z=
h
(mii
(1 + 0,35)
RON)
(mii RON)
1
0
0,740
0
2
0
0,548
0
3
0
0,406
0
4
950
0,301
285,95
5
950
0,223
211,85
6
950
0,165
156,75
7
950
0,122
115,9
8
950
0,090
85,5
9
950
0,067
63,65
10
950
0,050
47,5
11
950
0,037
35,15
12
950
0,027
25,65
13
950
0,020
19
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=35% este:

Vta =

d +D

13

h =1

h =1

Vta = Vta = 0+0+0+285,95+211,85+156,75+115,9+85,5+63,65+47,5+35,15+

+25,65+19=1046,9 mii RON venit total actualizat.


Venitul net total actualizat va fi:
VN ta = Vta K ta = 1046,9 991,9 = 55 mii RON venit net actualizat.
Marind cu 5 procente rata de actualizare, a=40%.
Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .
1. Determinarea K ta pentru a=40%:

29

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

1
2
3
4

300
500
0
450

z=

(1 + 0,4)
0,714
0,51
0,364
0,26

Kta=
=Kh*z
(mii RON)
214,2
255
0
117

5
450
0,186
83,7
6
450
0,133
59,85
7
450
0,095
42,75
8
450
0,068
30,6
9
450
0,049
22,05
10
450
0,035
15,75
11
450
0,025
11,25
12
450
0,018
8,1
13
450
0,013
5,85
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:
K ta = 866,1 mii RON efort actualizat.
Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:
1
Vta = Vh * z
Vh
z=
h
(mii
(1 + 0,4)
RON)
(mii RON)
1
0
0,714
0
2
0
0,51
0
3
0
0,364
0
4
950
0,26
247
5
950
0,186
176,7
6
950
0,133
126,35
7
950
0,095
90,25
8
950
0,068
64,6
9
950
0,049
46,55
10
950
0,035
33,25
11
950
0,025
23,75
12
950
0,018
17,1
13
950
0,013
12,35
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:

Vta =

d +D

13

h =1

h =1

Vta = Vta = 837,9 mii RON venit total actualizat.

Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 837,9 866,1 = 28,2 mii RON venit net actualizat.


Deci, in calculul RIR pot considera a min =35% si a max = 40% .
VN ta + = 55 mii RON venit net actualizat, iar VN ta = 28,2 mii RON venit net actualizat.

30

Rata interna de rentabilitate in cazul primului proiect de investitii va fi:


RIR1 = a min + ( a max a min ) *

2.

Nr.
crt.

VN ta +
55
= 0,35 + ( 0,40 0,35) *
= 0,35 + 0,05 * 0,661 = 0,383.
VN ta + + VN ta
55 + 28,2

Pentru a doua varianta de proiect de investitii:


Indicatori
U.M.
Var. 1
Var. 2
Var. 3

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

2.
3.
4.
5.

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

2.a) Determinarea angajamentului de capital:


h

Kta=
=Kh*z
(1 + 0,12 )
(mii RON)
1.
300
0,893
267,9
2.
300
0,797
239,1
3.
300
0,712
213,6
4.
500
0,636
318
5.
500
0,568
284
6.
500
0,507
253,5
7.
500
0,453
226,5
8.
500
0,404
202
9.
500
0,361
180,5
10.
500
0,322
161
11.
500
0,288
144
12.
500
0,257
128,5
13.
500
0,229
114,5
Angajamentul de capital in cazul celui de-al doilea proiect de investitii este:
K ta =

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

d +D

K
h =1

z=

13

ta

= K ta = 267,9+239,1+213,6+318+284+253,5+226,5+202+180,5+161+144+
h =1

+128,5+114,5=2733,1 mii RON efort actualizat.

2.b) determinarea raportului dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


V

ta
actualizate, ra = K , in cazul celui de-al doilea proiect de investitii:
ta

31

1) determinarea Vta :

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

2.
3.
4.
5.
h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vh
(mii
RON)
0
0
0
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,12)

(mii RON)
0
0
0
623,28
556,64
496,86
443,94
395,92
353,78
315,56
282,24
251,86
224,42

0,893
0,797
0,712
0,636
0,568
0,507
0,453
0,404
0,361
0,322
0,288
0,257
0,229
d +D

13

h =1

h =1

Deci, venitul total actualizat este: V ta= Vta = Vta = 623,28+556,64+496,86+443,94+


+395,92+353,78+315,56+282,24+251,86+224,42=3944,5 mii RON venit actualizat.
K ta = 2733,1 mii RON efort actualizat.
Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
3944,5
ra = ta =
= 1,443.
K ta
2733,1

2.c) Determinarea RIR:

Pentru a=12%, VN ta = Vta K ta = 3944,5 2733,1 = 1211,4 mii RON venit net actualizat.
Pentru a=35%, determin angajamentul de capital, K ta :

32

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

1.
2.

300
300

z=

1
(1 + 0,35) h

0,740
0,548

Kta=
=Kh*z
(mii RON)
222
164,4

3.
300
0,406
121,8
4.
500
0,301
150,5
5.
500
0,223
111,5
6.
500
0,165
82,5
7.
500
0,122
61
8.
500
0,090
45
9.
500
0,067
33,5
10.
500
0,050
25
11.
500
0,037
18,5
12.
500
0,027
13,5
13.
500
0,020
10
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=35% este:
13

K ta = K ta = 222+164,4+121,8+150,5+111,5+82,5+61+45+33,5+25+18,5+13,5+10
h =1

=1059,2 mii RON efort actualizat.


Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=35%:
1
Vta = Vh * z
Vh
z=
h
(mii
(1 + 0,35)
RON)
(mii RON)
1
0
0,740
0
2
0
0,548
0
3
0
0,406
0
4
980
0,301
294,98
5
980
0,223
218,54
6
980
0,165
161,7
7
980
0,122
119,56
8
980
0,090
88,2
9
980
0,067
65,66
10
980
0,050
49
11
980
0,037
36,26
12
980
0,027
26,46
13
980
0,020
19,6
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=35% este:

Vta =

d +D

V
h =1

ta

13

= Vta = 0+0+0+294,98+218,54+161,7+119,56+88,2+65,66+49+
h =1

+36,26+26,46+19,6=1079,96 mii RON venit total actualizat.

33

Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 1079,96 1059,2 = 20,76 mii RON venit net actualizat.

Marind cu 5 procente rata de actualizare, a=40%.


Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .
2. Determinarea K ta pentru a=40%:
h

Kta=
=Kh*z
(1 + 0,4)
(mii RON)
1
300
0,714
214,2
2
300
0,51
153
3
300
0,364
109,2
4
500
0,26
130
5
500
0,186
93
6
500
0,133
66,5
7
500
0,095
47,5
8
500
0,068
34
9
500
0,049
24,5
10
500
0,035
17,5
11
500
0,025
12,5
12
500
0,018
9
13
500
0,013
6,5
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:
K ta =

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

d +D

13

h =1

h =1

z=

K ta = K ta =917,4 mii RON efort actualizat.

Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vh
(mii
RON)
0
0
0
980
980
980
980
980
980
980
980

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,4)
0,714
0,51
0,364
0,260
0,186
0,133
0,095
0,068
0,049
0,035
0,025

(mii RON)
0
0
0
254,8
182,28
130,34
93,1
66,64
48,02
34,3
24,5

34

12
980
0,018
17,64
13
980
0,013
12,74
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:
Vta =

d +D

13

h =1

h =1

Vta = Vta = 864,36 mii RON venit total actualizat.

Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 864,36 917,4 = 53,04 mii RON venit net actualizat.


Deci, in calculul RIR pot considera a min =35% si a max = 40% .
VN ta + = 20,76 mii RON venit net actualizat, iar VN ta = 53,04 mii RON venit net actualizat.

Rata interna de rentabilitate in cazul celui de-al doilea proiect de investitii va fi:
RIR2 = a min + ( a max a min ) *

VN ta +
20,76
= 0,35 + ( 0,40 0,35) *
= 0,35 +
VN ta + + VN ta
20,76 + 53,04

+ 0,05 * 0,281 = 0,364.


3.

Nr.
crt.
1.

Pentru a treia varianta de proiect de investitii:


Indicatori
U.M.
Var. 1
Var. 2
Var. 3
It, din care:
-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

2.
3.
4.
5.

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

3.a) Determinarea angajamentului de capital:


h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ih
280
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch
0
0
0
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

Kh=Ih+Ch
(mii
RON)
280
0
500
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

z=

(1 + 0,12)
0,893
0,797
0,712
0,636
0,568
0,507
0,453
0,404
0,361
0,322
0,288
0,257
0,229

Kta=
=Kh*z
(mii RON)
250,04
0
356
305,28
272,64
243,36
217,44
193,92
173,28
154,56
138,24
123,36
109,92

35

Angajamentul de capital in cazul celui de-al treilea proiect de investitii este:


K ta =

d +D

13

h =1

h =1

K ta = K ta = 250,04+356+305,28+272,64+243,36+217,44+193,92+173,28+

+154,56+138,24+123,36+109,92=2538,04 mii RON efort actualizat.

3.b) determinarea raportului dintre veniturile totale actualizate si costurile totale


V

ta
actualizate, ra = K , in cazul celui de-al treilea proiect de investitii:
ta

1) determinarea Vta :

Nr.
crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Vh (Qh)
Ch
D

Mii $

800
300
500
380
950
450
10

900
300
300
300
400
980
500
10

780
280
500
350
900
480
10

2.
3.
4.
5.
h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vh
(mii
RON)
0
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Mii buc.
Mii $
Mii $
Ani

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,12)

(mii RON)
0
0
0
572,4
511,2
456,3
407,7
363,6
324,9
289,8
259,2
231,3
206,1

0,893
0,797
0,712
0,636
0,568
0,507
0,453
0,404
0,361
0,322
0,288
0,257
0,229
d +D

13

h =1

h =1

Deci, venitul total actualizat este: V ta= Vta = Vta = 572,4+511,2+456,3+407,7+363,6+

36

+324,9+289,8+259,2+231,3+206,1=3622,5 mii RON venit actualizat.


K ta = 2538,04 mii RON efort actualizat.
Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
3622,5
ra = ta =
= 1,427.
K ta
2538,04

3.c) Determinarea RIR:

Pentru a=12%, VN ta = Vta K ta = 3622,5 2538,04 = 1084,46 mii RON venit net actualizat.
Pentru a=35%, determin angajamentul de capital, K ta :
h

Ih

Ch

Kh=Ih+Ch
(mii RON)

1.
2.

280
0

0
0

280
0

z=

1
(1 + 0,35) h

0,740
0,548

Kta=
=Kh*z
(mii RON)
207,2
0

3.
500
0
500
0,406
203
4.
0
480
480
0,301
144,48
5.
0
480
480
0,223
107,04
6.
0
480
480
0,165
79,2
7.
0
480
480
0,122
58,56
8.
0
480
480
0,090
43,2
9.
0
480
480
0,067
32,16
10.
0
480
480
0,050
24
11.
0
480
480
0,037
17,76
12.
0
480
480
0,027
12,96
13.
0
480
480
0,020
9,6
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=35% este:
13

K ta = K ta = 207,2+203+144,48+107,04+79,2+58,56+43,2+32,16+24+17,76+12,96+
h =1

+9,6=939,16 mii RON efort actualizat.


Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=35%:
h

1
2
3
4
5
6
7

Vh
(mii
RON)
0
0
0
900
900
900
900

z=

1
(1 + 0,35) h

0,740
0,548
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122

Vta = Vh * z

(mii RON)
0
0
0
270,9
200,7
148,5
109,8

37

8
900
0,090
81
9
900
0,067
60,3
10
900
0,050
45
11
900
0,037
33,3
12
900
0,027
24,3
13
900
0,020
18
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=35% este:
Vta =

d +D

V
h =1

ta

13

= Vta = 0+0+0+270,9+200,7+148,5+109,8+81+60,3+45+33,3+24,3+18=
h =1

=991,8 mii RON venit total actualizat.


K ta = 939,16 mii RON efort actualizat.
Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 991,8 939,16 = 52,64 mii RON venit net actualizat.

Marind cu 5 procente rata de actualizare, a=40%.


Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .
3. Determinarea K ta pentru a=40%:
h

1
Kh=Ih+Ch
Kta=Kh*z
z=
h
(mii RON)
(mii RON)
(1 + 0,4)
1
280
0
280
0,714
199,92
2
0
0
0
0,51
0
3
500
0
500
0,364
182
4
0
480
480
0,26
124,8
5
0
480
480
0,186
89,28
6
0
480
480
0,133
63,84
7
0
480
480
0,095
45,6
8
0
480
480
0,068
32,64
9
0
480
480
0,049
23,52
10
0
480
480
0,035
16,8
11
0
480
480
0,025
12
12
0
480
480
0,018
8,64
13
0
480
480
0,013
6,24
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:

K ta =

Ih

Ch

d +D

13

h =1

h =1

K ta = K ta =805,28 mii RON efort actualizat.

Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:

Vh
(mii RON)
0

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,4)
0,714

(mii RON)
0

38

2
0
0,51
0
3
0
0,364
0
4
900
0,260
234
5
900
0,186
167,4
6
900
0,133
119,7
7
900
0,095
85,5
8
900
0,068
61,2
9
900
0,049
44,1
10
900
0,035
31,5
11
900
0,025
22,5
12
900
0,018
16,2
13
900
0,013
11,7
Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:
Vta =

d +D

13

h =1

h =1

Vta = Vta = 793,8 mii RON venit total actualizat.

Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 793,8 805,28 = 11,48 mii RON venit net actualizat.


Deci, in calculul RIR pot considera a min =35% si a max = 40% .

VNta+=52,64 mii RON venit net actualizat, iar VN ta = 11,48 mii RON venit net actualizat.
Rata interna de rentabilitate in cazul celui de-al doilea proiect de investitii va fi:
RIR3 = a min + ( a max a min ) *

VN ta +
52,64
= 0,35 + ( 0,40 0,35) *
= 0,35 +
VN ta + + VN ta
52,64 + 11,48

+ 0,05 * 0,821 = 0,391.

Centralizarea indicatorilor propusi de Banca Mondiala:


-angajamentul de capital;
-raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate;
-rata interna de rentabilitate
calculati si precizarea variantei optime de proiect de investitii prin prisma acestora
Nr.
crt
1.
2.

Indicatori propusi de
Banca Mondiala
Kta
ra

Varianta
1
2477,25
1,544

Varianta
2
2733,1
1,443

Varianta
3
2538,04
1,427

3.

RIR

0,383

0,364

0,391

Criteriul
minim
maxim
supraunitar
maxim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru cei trei indicatorii propusi de Banca Mondiala calculati,
varianta optima de proiect este varianta nr. 1 , care numara 2 indepliniri ale criteriilor din 3 posibile.

39

APLICATIA NR. 4
Firma SC IMPEX SA doreste sa-si deschida o noua linie de productie si are la dispozitie 3 variante de
proiect de investitii, ce se caracterizeaza prin urmatorii indicatori tehnico-economici:
Nr.
crt.

Indicatori

1.

I t ,din care:

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

700

900

800

Mii buc.

200
300
200
300

400
500
400

300
500
380

-anul 1
-anul 2
-anul 3
2.

Mii lei

qh

3.

Vh ( Qh )

Mii lei

900

1100

1000

4.

Ch

Mii lei

450

550

500

5.

Ani

Se cere:
1. Calculati indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice a investitiilor.
2. Calculati indicatorii imobilizarilor, stiind ca fondurile se cheltuiesc la inceputul anului.
3. Calculati indicatorii propusi de metodologia Bancii Mondiale, stiind ca rata de actualizare folosita este
a=15%. Valorile factorilor de actualizare pentru aceasta rata sunt: 0,870; 0,756; 0,658; 0,572; 0,497;
0,432; 0,376; 0,327; 0,284; 0,247; 0,215; 0,187; 0,163; 0,141; 0,123.
4. Centralizati rezultatele obtinute la punctele precedente si evidentiati varianta optima de proiect de
investitii.

Rezolvare:
1. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficientei economicea investitiilor care
cuantifica cheltuielile:
Nr.
Crt.
1.

2.

Indicatori
It, din care:
-anul 1
-anul 2
-anul 3

qh

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Mii lei

Mii buc.

700
200
300
200
300

900
400
500
400

800
300
500
380

3.

Vh ( Qh )

Mii lei

900

1100

1000

4.

Ch

Mii lei

450

550

500

5.

Durata de
functionare
eficienta (D)
Calculul
Investitia specifica

Ani

indicatorilor

statici:

a.

Lei investiti pe bucata

40

s=
b.

It
qh

Investitia specifica
in functie de
valoarea productiei

s' =
c.
d.

e.

Cheltuielile
echivalente
Cheltuielile
specifice

Cheltuieli
specifice in functie
de valoarea
productiei

k '=

i.

s '1 =

700
= 0,778
900

s' 2 =

900
= 0,818
1100

T1 =

700
= 1,556
450

K
Qh * D

450
= 0,643
700

e1 =

K 1 = 4300

Mii lei

lei
efort total pe
unitate fizica
prod.
obtinuta

K
k=
qh * D
h.

900
= 2,250
400

Ph 1 = 450

Ph
It

K = I t + Ch * D

g.

s2 =

Mii lei
ani

It
Ph

700
= 2,333
300

s3 =

s'3 =

800
= 2,105
380

800
= 0,800
1000

Ph2 = 550

Ph3 = 500

T2 =

900
= 1,636
550

T3 =

800
= 1,600
500

e2 =

550
= 0,611
900

e3 =

500
= 0,625
800

Eficienta
investitiei

e=
f.

It
; Qh=Vh
Qh

Profitul anual
Ph=Vh-Ch
Termenul de
recuperare

T =

Lei investiti pe 1 leu


productie
obtinuta

s1 =

K 2 = 5300

K 3 = 5300

k1 =

4300
= 1,792
300 * 8

k '1 =

5300
4300
5300
= 0,597 k ' 2 =
= 0,602k '3 =
= 0,589
900 * 8
1100 * 8
1000 * 9

R1 =

550 * 8
450 * 8
500 * 9
= 5,143 R2 =
= 4,889 R3 =
= 5,625
700
800
900

k2 =

5300
5300
= 1,656 k 3 =
= 1,550
400 * 8
380 * 9

lei efort total


pe U.M.
productie
obtinuta

Randamentul
economic al investitiei

R=

Ph * D
It

Profit total
obtinut la un
leu investit

Centralizarea indicatorilor statici de eficienta a investitiilor calculati:


Nr.
Crt.

Indicator

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Criteriul

1.
2.

It
d

700
3

900
3

800
3

minim
minim

41

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D
s
s
T
e
K
k

8
2,333
0,778
1,556
0,643
4300
1,792

8
2,250
0,818
1,636
0,611
5300
1,656

9
2,105
0,800
1,600
0,625
5300
1,550

minim
minim
minim
minim
maxim
minim
minim

10.
11.

k
R

0,597
5,143

0,602
4,889

0,589
5,625

minim
maxim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii statici de eficienta a investitiilor, varianta
optima de proiect este varianta nr. 1 , care numara 7 indepliniri ale criteriilor.

2. Calculul indicatorilor imobilizarilor stiind ca fondurile se cheltuiesc la inceputul anului:


Nr.
Crt.
1.

Indicatori
It, din care:
-anul 1
-anul 2
-anul 3

2.

qh

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Mii lei

Mii buc.

700
200
300
200
300

900
400
500
400

800
300
500
380

3.

Vh ( Qh )

Mii lei

900

1100

1000

4.

Ch

Mii lei

450

550

500

Ani

5.

Durata de
functionare
eficienta (D)

Deoarece fondurile se cheltuiesc la inceputul anului, k=1. d=3 ani pentru fiecare varianta de proiect de
investitii.

a) Calculul marimii imobilizarilor totale M:


a) Pentru prima varianta de proiect de investitii:
d

M i = I h ( d h + k ) , unde:
h =1

d=3 ani;
k=1.
Ih=valoarea investitiei anuale, adica: I1=200 mii lei, I2=300 mii lei si I3=200 mii lei.
Mi se masoara in mii lei imobilizari totale.
Valoarea imobilizarilor totale pentru prima varianta de proiect de investitii va fi:
3

h =1

h =1

M 1 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) =3I1+2I2+
+I3 = 3*200 + 2*300 + 1*200 = 1400 mii lei imobilizari totale.
b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii:

42

d=3 ani, k=1, I1=400 mii lei, I2=500, I3=0 mii lei.
3

h =1

h =1

M 2 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) = 3I1 + 2I2
+I3 = 3*400 + 2*500 + 0 =2200 mii lei imobilizari totale.

c)Pentru a treia varianta de proiect de investitii:


d=3 ani, k=1, I1=300 mii lei, I2 = 0 , I3 = 500 mii lei.
3

h =1

h =1

M 3 = I h ( d h + k ) = I h ( d h + 1) = I 1 ( 3 1 + 1) + I 2 ( 3 2 + 1) + I 3 ( 3 3 + 1) = 3I1 + I3 =
3*300 + 500 = 1400 mii lei imobilizari totale.

b) Calculul valorilor imobilizarilor specifice pentru cele trei variante de proiect de


investitii
b.1. Imobilizarea specifica in functie de capacitatea fizica qh:
a) Pentru prima varianta de proiect
m1 =

M 1 1400
=
= 4,667 lei imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
qh
300

b) Pentru a doua varianta de proiect


m2 =

M 2 2200
=
= 5,500 lei imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
qh
400

c) Pentru a treia varianta de proiect


m3 =

1400
= 3,684 lei imobilizari totale la unitatea fizica de productie.
380

b.2. Imobilizarea specifica in functie de valoarea productiei, mi:


a) Pentru prima varianta de proiect
m'1 =

M 1 1400
=
= 1,556 lei imobilizari totale la un leu productie obtinuta.
Qh
900

b) Pentru a doua varianta de proiect


m' 2 =

M 2 2200
=
= 2,000 lei imobilizari totale la un leu productie obtinuta.
Qh
1100

c)Pentru a treia varianta de proiect


m' 3 =

M 3 1400
=
= 1,400 lei imobilizari totale la un leu productie obtinuta.
Qh
1000

c) Calculul valorii imobilizarii medii anuale, ma:


c.1 Pentru prima varianta de proiect
ma =

M 1 1400
=
= 466,667 mii lei imobilizari totale pe an.
d
3

c.2 Pentru cea de-a doua varianta de proiect

43

ma =

M 2 2200
=
= 733,333 mii lei imobilizari totale pe an.
d
3

c) Pentru cea de-a treia varianta de proiect


M 3 1400
=
= 466,667 mii lei imobilizari totale pe an.
d
3

ma =

d. Calculul efectului economic al imobilizarilor, Ei:


d.1 Pentru prima varianta de proiect
Ei = ei *M i , unde:

Ph
este coeficientul de eficienta economica, indicator static calculate la punctul 1. al
It
aplicatiei de fata.
e1=0,643.
E1 = e1 * M 1 = 0,643 *1400 = 900,2 mii lei pierderi din imobilizari.
e=

d.2 Pentru cea de-a doua varianta de proiect


e2 = 0,611.

E 2 = e2 * M 2 = 0,611 * 2200 = 1344,2 mii lei pierderi din imobilizari.

d.3 Pentru cea de-a treia varianta de proiect


e3 = 0,625.

E 3 = e3 * M 3 = 0,625 * 1400 = 875 mii lei pierderi din imobilizari.

e. Calculul efectului economic specific al imobilizarilor


e.1) Pentru prima varianta de proiect
1. In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E1 900,2
=
= 3,000 lei pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
300

2. In functie de valoarea productiei:


'' =

E1
900,2
=
= 1,000 lei pierderi la un leu productie obtinuta.
Qh
900

3. In functie de valoarea investitiei totale:


'''=

E1 900,2
=
= 1,286 lei pierderi la un leu investit.
It
700

e.2) Pentru a doua varianta de proiect


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
=

E 2 1344,2
=
= 3,360 lei pierderi pe o unitate fizica de productie.
qh
400

2. In functie de valoarea productiei:


''=

E 2 1344,2
=
= 1,222 lei pierderi la un leu productie obtinuta.
Qh
1100

44

3. In functie de valoarea investitiei totale:


E 2 1344,2
=
= 1,344 lei pierderi la un leu investit.
It
1000

'''=

e.3) Pentru a treia varianta de proiect


1. In functie de capacitatea fizica de productie:
E3 875
=
= 2,303 lei pierderi pe o unitate fizica de productie.
q h 380

2. In functie de valoarea productiei:


''=

E3
875
=
= 0,875 lei pierderi la un leu productie obtinuta.
Qh 1000

3. In functie de valoarea investitiei totale:


'''=

E3 875
=
= 1,094 lei pierderi la un leu investit.
It
800

Centralizarea indicatorilor imobilizarilor calculati si precizarea variantei optime de


proiect de investitii prin prisma acestora
Nr.
crt

Indicatori specifici
imobilizarilor

Varianta
1

Varianta
2

Varianta
3

Criteriul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M
m
m
ma
E

1400
4,667
1,556
466,667
900,2
3,000
1,000
1,286

2200
5,500
2,000
333,333
1344,2
3,360
1,222
1,344

1400
3,684
1,400
466,667
875
2,303
0,875
1,094

minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim
minim

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii de eficienta a investitiilor specifici
imobilizarilor, varianta optima de proiect este varianta nr. 3 , care numara 7 indepliniri ale criteriilor.

3. Calculul indicatorilor propusi de metodologia Bancii Mondiale, stiind ca rata de


actualizare folosita este a=15%. Valorile factorilor de actualizare pentru aceasta rata
sunt: 0,870; 0,756; 0,658; 0,572; 0,497; 0,432; 0,376; 0,327; 0,284; 0,247; 0,215; 0,187;
0,163; 0,141; 0,123.
Nr.
Crt.

Indicatori

U.M.

Var. 1

Var. 2

Var. 3

45

1.

It, din care:


-anul 1
-anul 2
-anul 3

2.

Mii lei

qh

Mii buc.

700
200
300
200
300

900
400
500
400

800
300
500
380

3.

Vh ( Qh )

Mii lei

900

1100

1000

4.

Ch

Mii lei

450

550

500

Ani

5.

Durata de
functionare
eficienta (D)

a) Pentru prima varianta de proiect de investitii:


a.1 Angajamentul de capital:
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ih
200
300
200
-

Ch

Kh

450
450
450
450
450
450
450
450

z=

200
300
200
450
450
450
450
450
450
450
450

(1 + 0,15)

K ta = K h *z
h

0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215

174
226,8
131,6
257,4
223,65
194,4
169,2
147,15
127,8
111,15
96,75

11

Angajamentul de capital, K ta = K ta = 174+226,8+131,6+257,4+223,65+194,4+169,2+


h =1

+147,15+127,8+111,15+96,75=1859,9 mii lei efort actualizat.


a.2 Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate ra =
1. Determinarea Vta :
h

1
2
3
4
5
6
7

Vh
(mii lei)
900
900
900
900

z=
1

(1 + 0,15) h
0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376

Vta = Vh * z

(mii lei)
0
0
0
514,8
447,3
388,8
338,4

Vta
:
K ta

46

8
9
10
11

900
900
900
900

0,327
0,284
0,247
0,215

294,3
255,6
222,3
193,5
11

Venitul total actualizat, Vta = Vta =193,5+222,3+255,6+294,3+338,4+388,8+447,3+514,8=


h =1

= 2655 mii lei venit actualizat.


Angajamentul de capital K ta = 1859,9 mii lei efort actualizat.
Deci, raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
2655
ra = ta =
= 1,427 .
K ta 1859,9
a.3 Venitul net total actualizat, VN ta :
h
Vh
Ih
Ch
Kh=Ih+Ch
(mii lei) (mii (mii
(mii lei)
lei)
lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

900
900
900
900
900
900
900
900

200
300
200
-

450
450
450
450
450
450
450
450

200
300
200
450
450
450
450
450
450
450
450

VNh =VhKh
(mii lei)

z=

-200
-300
-200
450
450
450
450
450
450
450
450

(1 + 0,15)
0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215

VNta=
=VNh*z
(mii lei)
-174
-226,8
-131,6
257,4
223,65
194,4
169,2
147,15
127,8
111,15
96,75

11

Deci, venitul net total actualizat VN ta = VN ta =-(174+226,8+131,6)+(257,4+223,65+194,4+169,2+


h =1

+147,15+127,8+111,15+96,75) = 795,1 mii lei venit net total actualizat.


a.4 Indicele de profitabilitate in forma actualizata:
Ka =1+

VN ta
I ta

VN ta =795,1 mii lei venit total actualizat.

Costurile totale actualizate:

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 200 * 1,15 1 + 300 * 1,15 2 + 200 * 1,15 3 = 0,870*200 +

+0,756*300 + 0,658*200=174 + 226,8 + 131,6 = 532,4 mii lei.


Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:
K a =1 +

795,1
= 2,493.
532,4

47

a.5 Determinarea RIR:


Pentru a=15%, VN ta = 795,1 mii lei venit net actualizat.
1. Pentru a=35%, determin angajamentul de capital, K ta :
h

Ih
(mii
lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

1.
2.

200
300

200
300

0,740
0,548

148
164,4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

200
-

450
450
450
450
450
450
450
450

200
450
450
450
450
450
450
450
450

0,406
0,301
0,223
0,165
0,122
0,090
0,067
0,050
0,037

81,2
135,45
100,35
74,25
54,9
40,5
30,15
22,5
16,65

z=

1
(1 + 0,35) h

Kta=Kh*z
(mii lei)

Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=35% este:


11

K ta = K ta =868,35 mii lei efort actualizat.


h =1

Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=35%:


h

Vh
(mii
RON)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900

z=

1
(1 + 0,35) h
0,740
0,548
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122
0,090
0,067
0,050
0,037

Vta = Vh * z

(mii RON)
0
0
0
270,9
200,7
148,5
109,8
81
60,3
45
33,3

Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=35% este:


Vta =

d +D

V
h =1

ta

11

= Vta = 0+0+0+270,9+200,7+148,5+109,8+81+60,3+45+33,3=949,5
h =1

mii lei venit total actualizat.


Venitul net total actualizat va fi:

VN ta = Vta K ta = 949,5 868,35 = 81,15 mii lei venit net actualizat.

Marind cu 5 procente rata de actualizare, a=40%.

48

Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .


2.Determinarea K ta pentru a=40%:
h

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

200
300
200
-

450
450
450
450
450
450
450
450

200
300
200
450
450
450
450
450
450
450
450

z=

(1 + 0,4)

Kta=Kh*z
(mii lei)

0,714
142,8
1
0,51
153
2
0,364
72,8
3
0,26
4
117
0,186
83,7
5
0,133
59,85
6
0,095
42,75
7
0,068
30,6
8
0,049
22,05
9
0,035
15,75
10
0,025
11,25
11
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:
11

K ta = K ta = 142,8 + 153 + 72,8 + 117 + 83,7 + 59,85 + 42,75 + 30,6 + 22.05 + 15,75 +
h =1

+11,25=751,55 mii lei efort actualizat.


Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:
h

Vh
(mii
RON)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,4)
0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,049
0,035
0,025

(mii RON)
0
0
0
234
167,4
119,7
85,5
61,2
44,1
31,5
22,5

Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:


Vta =

d +D

11

h =1

h =1

Vta = Vta = 0 + 0 + 0 + 234 + 167,4 + 119,7 + 85,5 + 61,2 + 44,1 + 31,5 + 22,5 =

=765,9 mii lei venit total actualizat. Se observa ca inca VN ta > 0 , deoarece Vta > K ta .
VN ta = Vta K ta = 765,9 751,55 = 14,35 mii lei venit net actualizat.
Luand a cu 5 % mai mare, a=45%. Calculez Vta , K ta si VN ta .
1. Calculul K ta pentru a=45%:

49

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

200
300
200
-

450
450
450
450
450
450
450
450

200
300
200
450
450
450
450
450
450
450
450

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

z=

(1 + 0,45)

Kta=Kh*z
(mii lei)

0,690
0,476
0,328
0,226
0,156
0,108
0.074
0,051
0,035
0,024
0,017

Deci, angajamentul de capital pentru a=45% este K ta =

d +D

K ta =
h =1

138
142,8
65,6
101,7
70,2
48,6
33,3
22,95
15,75
10,8
7,65
11

K
h =1

ta

= 138+142,8+65,6+

+101,7+70,2+48,6+33,3+22,95+15,75+10,8+7,65=657,35 mii lei efort actualizat.


2.Calculul Vta pentru a=45%:
1
h
Vh
z=
(mii
(1 + 0,45) h
RON)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
900
900
900
900
900
900
900
900

0,690
0,476
0,328
0,226
0,156
0,108
0.074
0,051
0,035
0,024
0,017

Vta = Vh * z

(mii RON)
0
0
0
203,4
140,4
97,2
66,6
45,9
31,5
21,6
15,3

Deci venitul total actualizat pentru o rata de actualizare a=45% este:


Vta =

d +D

V
h =1

ta

11

= Vta = 0+0+0+203,4+140,4+97,2+66,6+45,9+31,5+21,6+15,3=621,9 mii


h =1

lei venit total actualizat.


Venitul net total actualizat este: VN ta = Vta K ta = 621,9 657,35 = 35,45 mii lei venit net actualizat.
Deci, in calculul RIR pot considera a min =40% si a max = 45% .
VN ta + =14,35 mii lei venit net actualizat, iar VN ta = 35,45 mii RON venit net actualizat.
Rata interna de rentabilitate in cazul primului proiect de investitii va fi:
RIR1 = a min + ( a max a min ) *

VN ta +
14,35
= 0,40 + ( 0,45 0,40) *
= 0,4 + 0,05 * 0,288 = 0,414.
VN ta + + VN ta
14,35 + 35,45

50

a.6 Determinarea cursului de revenire net actualizat (fata de moneda euro):


Cursul euro-leu este de aproximativ 1 euro pentru 3,36 lei.
VN ta = 795,1 mii lei, adica

795,1
mii euro = 236,637 mii euro.
3,36

VN ta = 236,637 mii euro venit net actualizat.


K ta = 1859,9 mii lei efort actualizat.

K ta ( lei )
1859,9
=
= 7,860.
VN ta ( euro ) 236,637
Cum CRNA > cursul de schimb euro-leu (7,860>3,36), rezulta ca prima varianta de proiect de investitii nu
este rentabila din punctul de vedere al cursului de revenire net actualizat fata de valuta euro.
Cursul de revenire net actualizat va fi: CRNA =

b) Pentru a doua varianta de proiect de investitii:


b.1 Angajamentul de capital:
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ih
400
500
-

Ch

Kh

550
550
550
550
550
550
550
550

z=

400
500
0
550
550
550
550
550
550
550
550

(1 + 0,15)
0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215

K ta = K h *z
h

348
378
0
314,6
273,35
237,6
206,8
179,85
156,2
135,85
118,25

11

Angajamentul de capital, K ta = K ta = 348+378+0+314,6+273,35+237,6+206,8+179,85+


h =1

+156,2+135,85+118,25=2348,5 mii lei efort actualizat.


b.2 Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate ra =
1. Determinarea Vta :
h

1
2
3
4

Vh
(mii lei)
1100

z=
1

(1 + 0,15) h
0,870
0,756
0,658
0,572

Vta = Vh * z

(mii lei)
0
0
0
629,2

Vta
:
K ta

51

5
6
7
8
9
10
11

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215

546,7
475,2
413,6
359,7
312,4
271,7
236,5
11

Venitul total actualizat, Vta = Vta =0+0+0+629,2+546,7+475,2+413,6+359,7+312,4+


h =1

+271,7+236,5=3245 mii lei venit actualizat.


Angajamentul de capital K ta = 2348,5 mii lei efort actualizat.
Deci, raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
3245
ra = ta =
= 1,382. .
K ta
2348,5
b.3 Venitul net total actualizat, VN ta :
Venitul net total actualizat VN ta = Vta K ta = 3245 2348,5 = 896,5 mii lei venit net actualizat.
b.4 Indicele de profitabilitate in forma actualizata:
Ka =1+

VN ta
I ta

VN ta =896,5 mii lei venit net actualizat.

Costurile totale actualizate:

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 400 * 1,15 1 + 500 * 1,15 2 + 0 * 1,15 3 = 0,870*400 + +0,756*500

+ 0=348 + 378 = 726 mii lei.


Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:
Ka =1 +

896,5
= 2,235.
726

b.5 Determinarea RIR:


Pentru a=15%, VN ta = 896,5 mii lei venit net actualizat.
Iau a=40%.
Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .
1.Determinarea K ta pentru a=40%:
h
1
2
3
4

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

400
500
-

550

400
500
550

z=

(1 + 0,4)
0,714
0,51
0,364
0,26

Kta=Kh*z
(mii lei)
285,6
255
0
143

52

550
550
0,186
102,3
5
550
550
0,133
73,15
6
550
550
0,095
52,25
7
550
550
0,068
37,4
8
550
550
0,049
26,95
9
550
550
0,035
19,25
10
550
550
0,025
13,75
11
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:
11

K ta = K ta = 285,6+255+0+143+102,3++73,15+52,25+37,4+26,95+19,25+13,75=
h =1

= 1008,65 mii lei efort actualizat.


Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:
h

Vh
(mii lei)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,4)

(mii lei)

0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,049
0,035
0,025

0
0
0
286
204,6
146,3
104,5
74,8
53,9
38,5
27,5

Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:


Vta =

d +D

11

h =1

h =1

Vta = Vta = 0+0+0+286+204,6+146,3+104,5+74,8+53,9+38,5+27,5=936,1

mii lei venit total actualizat.

VN ta = Vta K ta = 936,1 1008,65 = 72,55 mii lei venit net actualizat.


Luand a cu 5 % mai mic, a=35%. Calculez Vta , K ta si VN ta .
1. Calculul K ta pentru a=35%:

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

1
2
3
4
5
6
7

400
500
-

550
550
550
550

400
500
550
550
550
550

z=

1
(1 + 0,35) h
0,740
0,548
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122

Kta=Kh*z
(mii lei)
296
274
0
165,55
122,65
90,75
67,1

53

8
9
10
11

550
550
550
550

550
550
550
550

0,090
0,067
0,050
0,037

Deci, angajamentul de capital pentru a=35% este K ta =

49,5
36,85
27,5
20,35
d +D

K ta =
h =1

11

K
h =1

ta

= 296+274+165,55+

+122,65+90,75+67,1+49,5+36,85+27,5+20,35=1150,25 mii lei efort actualizat.


2.Calculul Vta pentru a=35%:
1
h
Vh
z=
(mii
(1 + 0,35) h
RON)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

0,740
0,548
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122
0,090
0,067
0,050
0,037

Vta = Vh * z

(mii RON)
0
0
0
331,1
245,3
181,5
134,2
99
73,7
55
40,7

Deci venitul total actualizat pentru o rata de actualizare a=35% este:


Vta =

d +D

V
h =1

ta

11

= Vta = 0+0+0+331,1+245,3+181,5+134,2+99+73,7+55+40,7=1160,5 mii lei venit


h =1

total actualizat.
Venitul net total actualizat este: VN ta = Vta K ta = 1160,5 1150,25 = 10,25 mii lei venit net actualizat.
Deci, in calculul RIR pot considera a min =35% si a max = 40% .
VN ta + =10,25 mii lei venit net actualizat, iar VN ta = 72,55 mii lei venit net actualizat.
Rata interna de rentabilitate in cazul celei de-a doua variante de proiect de investitii va fi:
RIR2 = a min + ( a max a min ) *

VN ta +
10,25
= 0,35 + ( 0,40 0,35) *
= 0,35 + 0,05 * 0,124 =
VN ta + + VN ta
10,25 + 72,55

=0,35+0,006=0,356.
b.6 Determinarea cursului de revenire net actualizat (fata de moneda euro):
Cursul euro-leu este de aproximativ 1 euro pentru 3,36 lei.
VN ta = 896,5 mii lei, adica

896,5
mii euro 266,815 mii euro.
3,36

VN ta = 266,815 mii euro venit net actualizat.


K ta = 2348,5 mii lei efort actualizat.

Cursul de revenire net actualizat va fi: CRNA =

K ta ( lei )
2348,5
=
= 8,802 .
VN ta ( euro ) 266,815

54

Cum CRNA > cursul de schimb euro-leu (8,802>3,36), rezulta ca cea de-a doua varianta de proiect de
investitii nu este rentabila din punctul de vedere al cursului de revenire net actualizat fata de valuta euro.

Pentru a treia varianta de proiect de investitii:

c)

c.1 Angajamentul de capital:


h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ih
300
500
-

Ch

Kh

500
500
500
500
500
500
500
500
500

z=

300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

(1 + 0,15)
0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215
0,187

K ta = K h *z
h

261
0
329
286
248,5
216
188
163,5
142
123,5
107,5
93,5

12

Angajamentul de capital, K ta = K ta = 93,5+107,5+123,5+142+163,5+188+216+248,5+286+


h =1

+ 329+0+261 = 2158,5 mii lei efort actualizat.


c.2 Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate ra =
1. Determinarea Vta :
h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vh
(mii lei)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Vta = Vh * z

z=
1

(1 + 0,15)
0,870
0,756
0,658
0,572
0,497
0,432
0,376
0,327
0,284
0,247
0,215
0,187

(mii lei)
0
0
0
572
497
432
376
327
284
247
215
187

Vta
:
K ta

55

12

Venitul total actualizat, Vta = Vta =0+0+0+572+497+432+376+327+284+247+215+187 =


h =1

= 3137 mii lei venit actualizat.


Angajamentul de capital K ta = 2158,5 mii lei efort actualizat.
Deci, raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate este:
V
3137
ra = ta =
= 1,453 .
K ta
2158,5
c.3 Venitul net total actualizat, VN ta :
Venitul net total actualizat VN ta = Vta K ta = 3137 2158,5 = 978,5 mii lei venit net actualizat.
c.4 Indicele de profitabilitate in forma actualizata:
Ka =1+

VN ta
I ta

VN ta =978,5 mii lei venit net actualizat.

Costurile totale actualizate:

I ta = I 1 (1 + a ) 1 + I 2 (1 + a )

+ I 3 (1 + a )

= 300 * 1,15 1 + 0 * 1,15 2 + 500 * 1,15 3 = 0,870*300 +

+0 + 0=261 + 329 = 590 mii lei.


Indicele de profitabilitate in forma actualizata va avea valoarea:
Ka =1 +

978,5
= 2,658.
590

c.5 Determinarea RIR:


Pentru a=15%, VN ta = 978,5 mii lei venit net actualizat.
Iau a=40%.
Calculez in acest caz angajamentul de capital K ta si venitul total actualizat Vta .
1.Determinarea K ta pentru a=40%:
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

300
500
-

500
500
500
500
500
500
500
500

300
500
500
500
500
500
500
500
500
500

z=

(1 + 0,4)
0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,049
0,035
0,025

Kta=Kh*z
(mii lei)
214,2
0
182
130
93
66,5
47,5
34
24,5
17,5
12,5

56

500
500
0,018
9
12
Angajamentul de capital in cazul unei rate de actualizare a=40% este:
12

K ta = K ta = 214,2+0+182+130+93+66,5+47,5+34+24,5+17,5+12,5+9 = 830,7 mii lei efort actualizat.


h =1

Determinarea venitului total actualizat in cazul unei rate de actualizare a=40%:


h

Vh
(mii lei)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

z=

Vta = Vh * z

(1 + 0,4)

(mii lei)

0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,049
0,035
0,025
0,018

0
0
0
260
186
133
95
68
49
35
25
18

Venitul total actualizat in cazul unei rate de actualizare de a=40% este:


Vta =

d +D

12

h =1

h =1

Vta = Vta = 0+0+0+260+186+133+95+68+49+35+25+18 = 869 mii lei venit total actualizat.

VN ta = Vta K ta = 869 830,7 = 38,3 mii lei venit net actualizat.


Luand a cu 5 % mai mare, a=45%. Calculez Vta , K ta si VN ta .

1. Calculul K ta pentru a=45%:


h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ih
(mii lei)

Ch
(mii lei)

Kh=Ih+Ch
(mii lei)

300
500
-

500
500
500
500
500
500
500
500
500

300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

z=

(1 + 0,45)
0,690
0,476
0,328
0,226
0,156
0,108
0.074
0,051
0,035
0,024
0,017
0,012

Kta=Kh
*z
(mii
lei)
207
0
164
113
78
54
37
25,5
17,5
12
8,5
6

57

Deci, angajamentul de capital pentru a=45% este K ta =

d +D

K
h =1

ta

12

K
h =1

ta

207+0+164+113+78+54+37+25,5+17,5+12+8,5+6 = 722,5 mii lei efort actualizat.


2.Calculul Vta pentru a=45%:
1
h
Vh
z=
(mii
(1 + 0,45) h
RON)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Vta = Vh * z

0,690
0,476
0,328
0,226
0,156
0,108
0.074
0,051
0,035
0,024
0,017
0,012

(mii RON)
0
0
0
226
156
108
74
51
35
24
17
12

Deci venitul total actualizat pentru o rata de actualizare a=45% este:


Vta =

d +D

V
h =1

ta

12

= Vta = 0+0+0+226+156+108+74+51+35+24+17+12 = 703 mii lei venit total actualizat.


h =1

Venitul net total actualizat este: VN ta = Vta K ta = 703 722,5 = 19,5 mii lei venit net actualizat.
Deci, in calculul RIR pot considera a min =40% si a max = 45% .
VN ta + = 38,3 mii lei venit net actualizat, iar VN ta = 19,5 mii lei venit net actualizat.
Rata interna de rentabilitate in cazul celei de-a doua variante de proiect de investitii va fi:
RIR3 = a min + ( a max a min ) *

VN ta +
38,3
= 0,40 + ( 0,45 0,40 ) *
= 0,40 + 0,05 * 0,663 =
VN ta + + VN ta
38,3 + 19,5

=0,40+0,033=0,433.
c.6 Determinarea cursului de revenire net actualizat (fata de moneda euro):
Cursul euro-leu este de aproximativ 1 euro pentru 3,36 lei.
VN ta = 978,5 mii lei, adica

978,5
mii euro = 291,071 mii euro.
3,36

VN ta = 291,071 mii euro venit net actualizat.

K ta = 2158,5 mii lei efort actualizat.

K ta ( lei )
2158,5
=
= 7,416.
VN ta ( euro ) 291,071
Cum CRNA > cursul de schimb euro-leu (7,416>3,36), rezulta ca cea de-a doua varianta de proiect de
investitii nu este rentabila din punctul de vedere al cursului de revenire net actualizat fata de valuta euro.
Cursul de revenire net actualizat va fi: CRNA =

58

Centralizarea indicatorilor propusi de Banca Mondiala:


Nr.
crt

Indicatori propusi de
Banca Mondiala

Varianta
1

Varianta
2

Varianta
3

Criteriul

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kta
ra
VNta
Ka
RIR
CRNA

1859,9
1,427
795,1
2,493
0,414
7,86

2348,5
1,382
896,5
2,235
0,356
8,802

2158,5
1,453
978,5
2,658
0,433
7,416

minim
maxim supraunitar
maxim
maxim
maxim
Minim mai mic
decat cursul de
schimb euro/leu
(3,36)

INTERPRETARE:
In urma centralizarii rezultatelor obtinute pentru indicatorii propusi de Banca Mondiala, varianta optima de
proiect este varianta nr. 3 , care numara 4 indepliniri ale criteriilor din 6 posibile.

59

C U P R I N S
1. APLICATIA NR. 1 .. 2
2. APLICATIA NR. 2 .. 9
3. APLICATIA NR. 3 .21
4. APLICATIA NR. 4 .39