Sunteți pe pagina 1din 3

Decizia 1/1995

Autorul sesizarii : In temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, un grup de ! de senatori, si ulterior un grup de 66 de deputati sesizeaza Curtea Constitutionala cu pri"ire la neconstitutionalitatea #egii pri"ind apro$area %rdonantei &u"ernului nr. 5' din 1 august 1994 pri"ind instituirea unei ta(e de trecere a )rontierei in "ederea constituirii unor resurse destinate protectiei sociale, lege adoptata atat de *enat, cat si de Camera Deputatilor la ! noiem$rie 1994 . %$iectul sesizarii : #egea pri"ind apro$area %rdonantei &u"ernului nr.5' din 1 august 1994 pri"indinstituirea unei ta(e de trecere a )rontierei in "ederea constituirii unor resurse destinate protectiei sociale. +oti"area sesizarii : In urma sesizarii ridicate de catre senatori si deputati la data de ,' noiem$rie 1994, cu pri"ire la neconstitutionalitatea #egii pri"ind apro$area %rdonantei &u"ernului nr. 5' din 1 august 1994 pri"ind instituirea unei ta(e de trecere a )rontierei in "ederea constituirii unor resurse destinate protectiei sociale, Curtea decide ca sesizarea a )ost intemeiata, declarand legea neconstitutionala, prin Decizia nr. 1,9. -lterior acestei decizii, autoritatile administrati"e din sistemul "amal au perceput in continuare ta(a de trecere a )rontierei , intrucat &u"ernul interpreteaza ca %rdonanta &u"ernului nr. 5' din 1 august 1994 produce e)ecte .uridice pe mai departe. De asemenea, &u"ernul apreciaza ca decizia Curtii Constitutionale, prin care se declara o lege de apro$are a unei ordonante ca neconstitutionala, nu produce niciun e)ect .uridic asupra ordonantei. /rin urmare, %rdonanta &u"ernului nr. 5'/1994 "a continua sa se aplice pana cand /arlamentul "a ree(amina legea declarata neconstitutionala, potri"it art. 145 alin. 01) din Constitutie. Decizia Curtii : 1. Decizia prin care Curtea Constitutionala declara o lege ca neconstitutionala este o$ligatorie pentru toate su$iectele de drept. Daca legea declarata neconstitutionala este adoptata in aceeasi )orma cu c e l p u t i n o m a . o r i t a t e a ) i e c a r e i C a m e r e , d e c i z i a C u r t i i Constitutionale isi inceteaza aplicarea. . Declararea ca neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala a unei legi de apro$are a unei ordonante a &u"ernului include si ordonanta la care se re)era,

aceasta incetand sa mai produca e)ecte pe data pu$licarii deciziei Curtii Constitutionale in +onitorul %)icial al 1omaniei. ,. In cazul in care Curtea Constitutionala declara ca initiati"a de re"izuire a Constitutiei, regulamentele /arlamentului, legile si ordonantele atacate pe cale de e(ceptie sunt neconstitutionale, deciziile sale sunt o$ligatorii si au putere numai pentru "iitor, de la pu$licarea lor in +onitorul %)icial al 1omaniei. +oti"area deciziei : In cazul in care se ataca o lege prin care s2a apro$at o ordonanta a &u"ernului, si aceasta a )ost declarata neconstitutionala, nu se poate sustine ca ar )i a)ectat de acest "iciu numai articolul legii, ci si continutul legii,deoarece aceasta a parasit domeniul de actiune al &u"ernului si a intrat in regimul procedurii legislati"e, dez$aterea parlamentara "izand te(teleordonantei. 3eza &u"ernului nu poate )i retinuta, deoarece nu tine seama de e(igentele procesului legislati" si ale art.144 din Constitutie la lit.a) si c). In temeiul art.144lit.c), ordonantele &u"ernului pot )i atacate ca neconstitutionale, pe cale de e(ceptie, dar numai pana in momentul in care se adopta legea de apro$are sau respingere. Daca e(ceptia a )ost admisa si ordonanta declarata neconstitutionala, nu se mai pune pro$lema apro$arii sau respingerii ei prin lege. In cazul in care ordonanta nu a )ost atacata pana la momentul adoptarii legii sau daca e(ceptia a )ost respinsa, neconstitutionalitatea se poate in"oca numai in temeiul art.144 lit.a). Dar acest control "izeaza si continutul legii, adica dispozitiile cuprinse in ordonanta. Daca s2ar accepta punctul de "edere, adica )aptul ca ordonanta isi produce e)ectele, separat de legea de apro$are sau de respingere, ar insemna practic ca aceasta lege nu ar putea )i atacata pe continut,ci numai pe criterii )ormale. De asemenea, daca s2ar accepta teza ca ordonanta isi produce e)ectele independent de legea de apro$are care a )ost declarata neconstitutionala, ar inseamna ca o$iectia de neconstitutionalitate se inlatura nu numai prin "otarea de catre /arlament a legii, in aceeasi )orma, cu o ma.oritate de cel putin doua treimi din numarul mem$rilor )iecarei Camere, ci si prin omisiunea /arlamentului de a ree(amina legea neconstitutionala . Decizia Curtii Constitutionale nr.1,9/1994 de declarare a neconstitutionalitatii #egii pentru apro$area %rdonantei &u"ernului nr.5'/1994 are e)ect general o$ligatoriu de la data pu$licariiei in +onitorul %)icial al 1omaniei si e)ecte speci)ice numai pentru /resedinte si /arlamentul 1omaniei, ignorarea ei de catre &u"ern si aplicarea in continuare a %rdonantei &u"ernului nr.5'/1994 atrage e(clusi" raspunderea acestuia. Intr2un stat de drept, ast)el cum este proclamata 1omania in art.1

alin.0,) din Constitutie, autoritatile pu$lice nu se $ucura de nicio autonomie in raport cu dreptul . De alt)el,Constitutia sta$ileste in art.16 alin.0 ) ca nimeni nu este mai presus de lege, iar in art.51 ca respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este o$ligatorie.