Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrare de laborator Nr.3 La Modelarea proceselor economice Toma Mihail Grupa Cie 101 Problema 3.

O ntreprindere produce trei feluri de articole:I,II i III.Pentru acesta utilizeaz 4 tipuri de materie prim:A,B,C,D,rezervele carora sunt limitate. Consumul fiecarui tip de materie prima pentru fabricarea unei unitati de articol de fiecare fel,rezervele de materie prima,cit i venitul obinut de la realizarea unei unitai de fiecare articol sunt prezentate in tabel. Materi prima A B C D Venitul obinut Consumul de materie prima I 1 2 1 0 II 2 1 1 1 III 1 1 0 1 Rezervele de mat 18+n 16+m+2n 8+n+3m 6+m+4n

3+n+3m 4+m+2n 2+2n+m

1. S se elaboreze un plan de producere al artocolelor indicate, ce ar asigura intreprinderii venitul maximal.(S se crie modelul matematic al problemei; s se rezolve PPL. 2. S se determine nivelul de deficitaritate al resurselor. 3. S se determine venitul maximal ce poate fi obinut, daca volumu materiei prime A crete cu 6 tone, B se micoreaya cu 3 tone, C crete cu 2 tone i D crete cu 2 tone. S 4. S se determine oportunitatea implimentrii in planul de producere al intreprinderii a unui nou articol, daca normele de consum de materie prim de fiecare tip sunt respectiv 1,2,2,0, iar venitul de la realizarea unei unii de articol este de 15 u.m.c. 5. Admitem c venitul obinut de la realizarea unei uniti de articolul II creste cu 2 u.m.c.. 6. Care ar fi impactul asupra soluiei optime a problemei? Rezolvare; Alcatuim varianta propie a problemei: Materi prima A B C D Venitul obinut Consumul de materie prima I II III 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 16 10 8 Rezervele de mat 19 22 21 14

Modelul matematic al problemei primale (x)=16 +10 +8 max {

xj0,j=1,4 Alctuim forma canonic a problemei primale (x)=16 +10 +8 +0 +0 max

xj0,j=1,3 Alctuim modelul matematic al problemei duale { yj0,j=1,3 Problema de programare liniar prin metoda simplex. 0 x4 x5 x6 x7 1 x4 x1 x6 x7 8 11 10 14 176 x1 0 1 0 0 0 x2 3/2 1/2 1/2 1 -2 x 3 1 0 0 1 -8 x 4 1 0 0 0 0 x5 -1/2 1/2 -1/2 0 8
2

19 22 21 14 0

x1 1 2 1 0 -16

x2 2 1 1 1 -10

x 3 1 0 0 1 -8

x 4 1 0 0 0 0

x5 0 1 0 0 0

x 6 0 0 1 0 0

x 7 0 0 0 1 0

x 6 0 0 1 0 0

x 7 0 0 0 1 0

2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x3 8 0 3/2 1 1 -1/2 0 0 x1 11 1 1/2 0 0 1/2 0 0 x6 10 0 1/2 0 0 -1/2 1 0 x7 6 0 -1/2 0 -1 1/2 0 1 240 0 10 0 8 4 0 0 * n trei iteraii sa obinut Solutia obtima X 1=11 , X*3=8 , , X*6=10 , X*7=6, valoarea maxima a functiie obiectiv este 240. Pentru asigurarea cu un venit maxim la intreprindere trebuie sa se produca 11 unitati de produs 1 si 8 unitati de produs 3. X*=(11,0,8,0,0,10,6). Modelulu matematic al problemei duale:

S(y)=19x1+22x2+21x3+14x4 y1+2y2+y316, 2y1+y2+y3+y410, y1+2y2+y48 Solutia optimal a problemei duale: Y*=(8,4,0,0,0,10,0).

min

Analiza senzitiva a coeficientilor a termenilor liberi. Sistemul ce caracterizeaza domeniul de stabilitate a termenilor liberi a solutiei optimal a problemei duale: 8+b1-1/2b20 11+1/2 b20 10-1/2b2+b30 6-b1+1/2b2+b40 Determinam intervalele de stabilitate a termenilor liberi: 1) b10, b2=b3 = b4=0 8+b10 b1[-8,6] 6-b10 Minb1=b1+minb1=19-8=11 Maxb1=b1+maxb1=19+6=22 b1[8, 5]
3

Volumul resurse A poate fi modificat cu b1 tone si poate lua valori cuprinse in intervalul [8,6] 2) b20, b1=b3 = b4=0 8-1/2b20 11+1/2 b20 10-1/2b2 0 6 +1/2b2 0 -1/2b2-8 1/2b2-11 -1/2b2-10 1/2b2-6 b24 b2-22 b25 b2-3 b2[-22,4]

Minb2=b2+minb2=22-22=0 Maxb2=b2+maxb2=22+4=26 b2[ , 6]

Volumul resurse B poate fi modificat cu b2 tone si poate lua valori cuprinse in intervalul [0,26] 3) b30, b2=b4 = b1=0 10+b30 b3[,] b2[ , ]

Minb3=b3+minb3=21-10=11

Volumul resurse C poate fi modificat cu b3 tone si poate lua valori cuprinse in intervalul [ , ] 4) b40, b1=b2 = b3=0 6+b40 b4[-3,] b2[ , ]

Minb4=b4+minb4=14-3=11

Volumul resurse D poate fi modificat cu b4 tone si poate lua valori cuprinse in intervalul [ , ]

Analiza senzitiva a coeficientilor functiiei obiecti:

2 x3 x1 x6 x7

8 11 10 6 240

16+C3 8+C1

16 10+C2 8 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 0 3/2 1 1 -1/2 0 0 1 1/2 0 0 1/2 0 0 0 1/2 0 0 -1/2 1 0 0 -1/2 0 -1 1/2 0 1 0 10 0 8 4 0 0

Sistemul ce caracterizeaza domeniul de stabilitate a functiei obiectiv:

Solutia optimal a problemei duale: Y*=(8,4,0,0,0,10,0). C20, C1=C3=0 10-C20, C210, C2[,10] maxC2=C2 + maxC2=10+10=20(u.m) Toate aceste modificari vor pastra cantitatea si sortimentul produselor vindute,nu va schimba Solutia optima a problemei duale insa va modifica valorile preturilor umbra a venitului maximal. 2.Nivelul de deficitate a resurselor Y1=8 reprezinta cea mai deficitara resursa Y2=4 reprezinta resursa mai putin deficitara Y3=Y4= resursa nedeficitara 3. b1=6 b1=2 b2=-3 b1=2

8+b1-1/2b20 11+1/2 b20 10-1/2b2+b30 6-b11/2b2+b40

Inlocuim valorile bn: 8+6-1/2*(-3)0 11+1/2 *(-3)0 10-1/2*(-3)+20 6-6+1/2*(-3)+20 31/20 19/20 21/20 1/20

La aceste modificari termenii liberi nu modifica Solutia optimale a problemei duale,de asemenea nu se modifica preturile umbra. F=F1 + F2 + F3 +F4=b1y1*+b2y2*+b3y3*+b4y4*=48-12+0+0=36 La modificarea respective ale volumelor resurselor,functia va creste cu 36 u.m.

Influenta modificarii cantitatii resursei A la venitul maximal: F1=8*6=48 La modificarea resursei A cu 6 tone,venitul se va majora cu 48 u.m.

Influenta modificarii cantitatii resursei B la venitul maximal: F2=-3*4=-12 Micsorarea resursei B cu 3 unitati va duce la micsorarea venitului cu 12 u.m.

Influenta modificarii cantitatii resursei C la venitul maximal: F3=2*0=0 La modificarea resursei C cu 2 tone venitul nu se va modifica.

Influenta modificarii cantitatii resursei D la venitul maximal: F4=2*0=0 La modificarea resursei D cu 2 tone venitul nu se va modifica.

Materi prima A B C D Venitul obinut

Consumul de materie prima I II III IV 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 16 10 8 15

Rezervele de mat 19 22 21 14

Modelul matematic al problemei primale:

xj0,j=1,4

Alctuim forma canonic a problemei primale F(x)=16x1+10x2+8x3+15x4+x5+x6+x7+x8 x1+ 2x2+x3 +x4+x5=19 2x1+2x2+x3+2x4+x6=22 x1+2x2 +x4+x7=21
max

2x2+x3+x4+x8=14 xj0,j=1,8

0 x5 x6 x7 x8 1 x5 x1 x7 x8 2

19 22 21 14 0

x1 1 2 1 0 -16

x2 2 1 1 1 -10

x3 1 1 0 1 -8

x4 1 2 2 0 -15

x5 1 0 0 0 0

x6 0 1 0 0 0

x7 0 0 1 0 0

x8 0 0 0 1 0

8 11 10 14 176

x1 0 1 0 0 0

x2 3/2 1/2 1/2 1 -2

x3 1/2 1/2 -1/2 1 0

x4 0 1 1 0 1
7

x5 1 0 0 0 0

x6 -1/2 1/2 -1/2 0 8

x7 0 0 1 0 0

x8 0 0 0 1 0

x2 x1 x7 x8

16/3 25/3 22/3 26/3 560/3

x1 0 1 0 0 0

x2 1 0 0 0 0

x3 1/3 1/3 -2/3 2/3 2/3

x4 0 1 1 0 1

x5 2/3 -1/3 -1/3 -2/3 4/3

x6 -1/3 2/3 -1/3 1/3 22/3

x7 0 0 1 0 0

x8 0 0 0 1 0

n trei iteraii sa obinut Solutia obtima X*1=25/3 , X*2=16/3 , , X*7=22/3 , X*8=26/3, valoarea maxima a functiie obiectiv este 560/3. Implimentarea planului de producere unui nou articol va duce la majorarea profitului cu 53.3 u.m.Astfel pentru a obtine profitul maxim intreprinderea trebuie sa produca 25/3 unitati de aricole I,16/3 unitati de articolul II si sa nu produca unitati de arcicolul III si IV. 5. Inpactul majorar venitului obtinut de la realizarea unei unitati de articolu II asupra solutiei optimal a problemei: F2=x2**C2=16/3*2=32/3 In urma majorarii venitului obtinut din realizarea unei unitati de articolul II cu 2 u.m atunci venitul maxim se se va majora .