Sunteți pe pagina 1din 2

Teme pentru referate la Geopolitic 1. Cursa pentru NATO i UE ca obiectiv strategic al statelor Central i Est Europene 2.

Rusia, Moldova, Ro !nia i Occidentul" per anen#e i perspective. $. %eopolitica spa#iului nord pontic. &. Consecin#e geopolitice ale destr' 'rii UR((. ). *olitica de superputere a (UA +. Consecin#e geopolitice ale proceselor de ogra,ice. -. (tatele ici .n condi#iile globali/'rii. 0. Modele de integrare i de/integrare. 1. Rolul Europei .n conte2tul geopolitic conte poran. 13. Teoria spa#iilor globale. 11. Unitatea politic' i econo ic' a Eurasiei 12. 4riedric5 Rat/el 6 7coala organic'. 1$. 8arl 9aus5o,er : personalitate e ble atic' a geopoliticii ger ane. 1&. 8. 9aus5o,er i na/is ul. 1). Al,red T. Ma5an : ,ondatorul Teoriei *eterii Mariti e; 1+. 9al,ord Mac<inder : ,ondatorul Teoriei =onei *ivot 1-. =. >r/e/ins<i i Euroasiatis ul, 10. N. (p?< an : Teoria @'r urilor, 11. de (evers<? Teoria *uterii Aeriene, 23. (.Co5en : Teoria (pa#iilor %lobale; 21. Concep#ia lui T5o as Malt5us; 22. Consecin#e geopolitice ale proceselor de ogra,ice actuale. 2$. *opola#ie i securitate. 2&. AUnicitateaB Rusiei : ba/' teoretic' a Euroasiatis ului. 2). Rusia i str'in'tatea apropiat'; 2+. Cauca/ul : un butoi cu pulbere. 2-. %eopolitica #'rilor usul ane i geopolitica petrolului. 20. Evolu#ii geopolitice .n UE i Europa de Est; 21. (UA .n siste ul rela#iilor geopolilice ondiale. $3. Cnterese geopolitice .n Asia MiDlocie, Orientul MiDlociu, Cauca/, Cndia. $1. C5ina prin pris a obiectivelor de politic' e2tern' a (UA. $2. Eaponia prin pris a obiectivelor de politic' e2tern' a (UA. $$. Fi ensiuni geopolitice ale acordului NA4TA. $&. Europa ca putere ondial'. $). >alcanii 6 un butoi cu pulbere. $+. Europa" e2tindere i consolidare. $-. C(C 6 o /on' tradi#ional' de in,luien#' geopolitic' rus' $0. Gocul Republicii Moldova .n ansa blul geopoliticii europene $1. Uniunea European' .n siste ul geopolitic ondial &3. *olitica European' de Hecin'tate .n conte2tul geopolitic regional &1. Rela#iile Republicii Moldova cu Uniunea European' .n siste ul geopolitic regional

&2. *erspectivele ader'rii Republicii Moldova la Uniunea European' prin

pris a obiectivului de politic' e2tern' &$. (ecuritatea Republicii Moldova .n perspective ader'rii la NATO &&. C5ina .n siste ul geopolitic ondial &). 4edera#ia Rus' .n siste ul geopolitic ondial &+. Marea >ritanie .n siste ul geopolitic ondial &-. %er ania .n siste ul geopolitic ondial &0. 4ran#a .n siste ul geopolitic ondial &1. Cndia .n siste ul geopolitic ondial )3. Eaponia .n siste ul geopolitic ondial )1. Canada .n siste ul geopolitic ondial )2. Australia .n siste ul geopolitic ondial )$. A erica Gatin' .n siste ul geopolitic ondial )&. A,rica .n siste ul geopolitic ondial )). Antarctida .n siste ul geopolitic ondial