Sunteți pe pagina 1din 180

GHID pentru pregtirea candidailor la examenulde aptitudini pentru obinerea calitii deexpert contabil i de contabil autorizat Domeniul de competen:

CONTABILITATE, Bucureti, 2013 !"#I$% &"I'()!) 1 *)&B(#&#*&, "#*+*$'&#*& ,l I$'*#"#*'&#*& %I'!&-II)(# .I$&$ I&#* I$DI/ID!&)* ($.(#0* ! (0." $#1 3102232004, ! 0(DI.I 5#I)* ,l (0")*'5#I)* !)'*#I(&#* 66 erine comune categoriilor expert contabil i contabil autorizat 7%ubcapitolele 111 1811219 66 1111 Bilanul contabil i contul de pro:it i pierdere 66 1121 %ituaia modi:icrilor capitalului propriu ;; 1131 %ituaia :luxurilor de numerar 44 11<1 "rezentarea notelor explicati=e la >ituaiile :inanciare anuale 11; 1121 *=enimente ulterioare datei bilanului 120 erine >uplimentare pentru categoria expert contabil 7%ubcap 11?1, ap 2,3, <9 122 11?1 Interpretarea >ituaiilor :inanciare 122 &"I'()!) 2 *)&B(#&#*& ,l "#*+*$'&#*& %I'!&-II)(# .I$&$ I&#* ($%()ID&'* @$ ($.(#0I'&'* ! (0." $#1 3102232004, ! 0(DI.I 5#I)* ,l (0")*'5#I)* !)'*#I(&#* 1;4 2111 Determinarea procentaAelor de control, de intere> i a metodei de con>olidare 1;4 2121 &Au>tarea >ituaiilor :inanciare indi=iduale 14? 2131 on=er>ia >ituaiilor :inanciare indi=iduale ale >ocietilor nerezidente 213 21<1 *liminri de conturi intragrup, rezultate interne nerealizate i di=idende 21; 2121 *liminarea titlurilor 222 21?1 0etode de con>olidare 2<0 21?111 Integrarea global 2<0 21?121 Integrarea proporional 222 21?131 0etoda punerii Bn ecCi=alen 2?3 &"I'()!) 3 ($'&BI)I'&'*& ("*#&-II)(# D* .!+I!$* @$ ($.(#0I'&'* ! #*G)*0*$'5#I)* $&-I($&)* 264 3111 .uziunea prin ab>orbie 264 311111 azul generalD >ocieti independente 264 311121 %ocieti independenteD cazul Bn care >ocietatea ab>orbant are capitaluri proprii poziti=e, iar >ocietatea ab>orbit are capitaluri proprii negati=e 2;4 311131 %ocieti independenteD cazul Bn care >ocietatea ab>orbant are capitaluri proprii negati=e, iar >ocietatea ab>orbit are capitaluri proprii poziti=e 24; 3111<1 .uziunea Bn condiiile Bn care Bn bilanurile >ocietilor care :uzioneaz exi>t acti=e :icti=e 30; 3121 azuri particulare pri=ind :uziunea prin ab>orbie 31? 312111 %ocietatea ab>orbit deine titluri la >ocietatea ab>orbant 31? 312121 %ocietatea ab>orbant deine titluri la >ocietatea ab>orbit 326 312131 %ocietile dein participaii reciproce 336 3131 .uziunea prin contopire 3<6 &"I'()!) < "()I'I I ($'&BI)* D* #* !$(&,'*#*, */&)!&#* ,l "#*+*$'&#* @$ %I'!&-II)* .I$&$ I&#* & I$.(#0&-II)(# ($'&BI)* @$ ($.(#0I'&'* ! %'&$D&#D*)* I$'*#$&-I($&)* D* #&"(#'&#* .I$&$ I&#5 3?1 &"I'()!) 2 &")I &#*& "*$'#! "#I0& D&'5 &I.#% 2;6 CAPITOLUL 1 ELABORAREA, PREZENTAREA l INTERPRETAREA !ITUA"IILOR #INANCIARE INDI$IDUALE CON#OR%E CU O%#P NR, &,'(()*''+, CU %ODI#IC,RILE l CO%PLET,RILE ULTERIOARE erine comune categoriilor expert contabil i contabil autorizat 7%ubcapitolele 1111811219 - . - . Bilanul contabil /i contul de p0o1it 2i pie0de0e *xemplul ilu>trati= 1

Di>punei de urmtoarele date la >:Eritul anului $D "rograme in:ormatice 21000 leiF animale i plantaii <01000 leiF mr:uri 201000 leiF Bmprumuturi acordate pe termen lung 301000 leiF amortizarea programelor in:ormatice 200 leiF materii prime Bn cur> de apro=izionare <100 leiF a=an>uri acordate pentru imobilizri corporale 121000 leiF aciuni deinute la entitile a:iliate 321000 leiF aAu>tri pentru deprecierea mr:urilor <1200 leiF amortizarea in>talaiilor, miAl de tran>port, animalelor i plantaiilor 121000 leiF produ>e reziduale 111000 leiF materii i materiale a:late la teri 141000 leiF aAu>tri pt pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate <1000 leiF clieni inceri >au Bn litigiu 121000 leiF clieni 8 :acturi de Bntocmit ?1000 leiF clieni G creditori 11200 leiF di:erene de pre la mr:uri 7>old debitor9 111000 leiF :urnizori 8 debitori pentru cumprri de bunuri de natura >tocurilor 31200 leiF conturi la bnci Bn lei 7>old debitor9 ?1;00 leiF aAu>tri pt deprecierea creanelor 8 clieni ?1200 leiF a=an>uri acordate pt imobilizri necorporale 31200 leiF =r>minte de e:ectuat pri=ind aciunile deinute la entitile a:iliate 121000 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004, calculaiD 7a9 /aloarea imobilizrilor necorporaleF 7b9 /aloarea imobilizrilor corporaleF 7c9 /aloarea imobilizrilor :inanciareF 7d9 /aloarea >tocurilorF 7e9 /aloarea acti=elor circulante 8 total1 #ezol=areD 8lei8 H "rograme in:ormatice 21000 8 &mortizarea programelor in:ormatice 72009 I &=an>uri acordate pentru imobilizri necorporale 31200 J Imo3ili40i neco0po05le (.''' H &nimale i plantaii <01000 8 &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor71210009 I &=an>uri acordate pentru imobilizri corporale 121000 J Imo3ili40i co0po05le &-.''' H &ciuni deinute la entitile a:iliate 321000 8 /r>minte de e:ectuat pri=ind aciunile deinute la entitile a:iliate71210009 8 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate7<10009 I Bmprumuturi acordate pe termen lung 301000 J Imo3ili40i 1in5nci50e 67.''' H 0aterii prime Bn cur> de apro=izionare <1000 I 0aterii i materiale a:late la teri 141000 I 0r:uri 201000 8 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 7<12009 I Di:erene de pre la mr:uri 7>old debitor9 111000 I "rodu>e reziduale 111000 I .urnizori 8 debitori pt cumprri de bunuri de natura >tocuri 31200 J !tocu0i 8A9 +6.''' H lieni inceri >au Bn litigiu 121000 8 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 7?12009 I lieni 8 :acturi de Bntocmit ?1000 J C0e5ne 8B9 11.:'' H Contu0i l5 3nci ;n lei 82old de3ito09 8C9 7.:'' Acti<e ci0cul5nte = tot5l 8A > B > C9 11*.7'' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* K *xemplul ilu>trati= 2 Di>punei de urmtoarele date la >:Eritul anului $D 0aterii prime <1000 leiF mr:uri ?1000 leiF di:erene de pre la mr:uri 7>old debitor9 11000 leiF aAu>tri pt deprecierea materiilor prime 200 leiF :urnizori 8 debitori pt cumprri de bunuri de natura >tocurilor 100 leiF decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7>old debitor9 ?00 leiF e:ecte de primit de la clieni 400 leiF a=an>uri acordate per>onalului 21200 leiF conturi curente la bnci ;00 leiF cCeltuieli Bn a=an> 21000 leiF obligaiuni ?1000 leiF =enituri Bn a=an> 7>ume de reluat Bntr8o perioad de pEn Ia un an9 21100 leiF Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni pltibile la 0110;1$I1 ;00 leiF aAu>tri pt pierderea de =aloare a obligaiunilor 11200 leiF prime pri=ind rambur>area Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni 220 leiF a=an>uri Bnca>ate Bn contul comenzilor 200 leiF di:erene de pre la mat prime i materiale 7>old creditor9 11000 leiF

aciuni proprii 31200 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004, calculaiD 7a9 /aloarea >tocurilorF 7b9 /aloarea creanelorF 7c9 /aloarea in=e>tiiilor :inanciare pe termen >curtF 7d9 /aloarea acti=elor circulante nete1 #ezol=areD 8lei8 H 0aterii prime <1000 8 Di:erene de pre la materii prime i materiale 7>old creditor9 7110009 I 0r:uri ?1000 I Di:erene de pre la mr:uri 7>old debitor9 11000 8 &Au>tri pentru deprecierea materiilor prime 7200 I .urnizori 8 debitori pentru cumprri de bunuri de natura %tocurilor 100 J !tocu0i 8A9 +.7'' H Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7>old debitor9 ?00 I *:ecte de primit de la clieni 400 I &=an>uri acordate per>onalului 21200 8 C0e5ne 8B9 6.''' H (bligaiuni ?1000 8 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a obligaiunilor 7112009 H In<e2tiii 1in5nci50e pe te0men 2cu0t 8C9 6.:'' H C525 /i contu0i l5 3nci 8D9 :'' H C?eltuieli ;n 5<5n2 8E9 *.''' H /enituri Bn a=an> 7>ume de reluat Bntr8o perioad de pEn la un an9 21100 J Tot5l <enitu0i ;n 5<5n2 8#9 *.1'' H Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni pltibile la 0110;1$I1 ;00 8 "rime pri=ind rambur>area Bmprumuturilor din emi>iuni de (bligation 72209 I &=an>uri Bnca>ate Bn contul comenzilor 200 J Tot5l d5to0ii c50e t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i mic de un 5n 8@9 1.'(' Acti<e ci0cul5nte nete 7& > B > C > D > E = # = @ 9 1:.'(' *xemplul ilu>trati= 3 K &l:a e:ectueaz urmtoarele operaii Bn anul $D 7a9 "rimete prin donaie, la 311121$81, un utilaA cu o =aloare de pia de ?01000 lei1 Durata de =ia util a :o>t :ixat la 2 ani, iar metoda de amortizare e>te cea liniar1 7b9 "rimete, >ub :orm de >ub=enii, >uma de 221000 lei, din care 31000 lei >e Bnca>eaz la data acordrii, iar re>tul Bn aceeai perioad1 %uma de 61000 lei e a:erent ci:rei de a:aceri 721200 iei pt perioada curent, re>tul pt anul urmtor91 %uma de 1;1000 lei e >ub=enie pt plata unor materii prime acCiziionate i e a:erent perioadei Bn cur>1 7c9 %ituaia iniial a capitalurilor lui &l:a e>teD capital >ocial 101000 lei Bmprit Bn 101000 de aciuniF rezer=e ;1000 lei1 )a data de 101031I0 >e decide creterea capitalului >ocial prin aporturi noi Bn numerar depu>e Bn contul curent pt care >e emit 21000 de aciuni x 1,2 lei3aciune pre de emi>iune1 "En la BncCiderea exerciiului $ nu au :o>t depu>e aporturile Bn numerar1 7d9 )a data de 01111 1$, Bn =ederea acCiziiei de materiale con>umabile, Bi pltete :urnizorului un a=an> de <1000 lei, exclu>i= '/& 2<L1 "En la BncCiderea exerciiului :inanciar nu >8a primit :actura1 7e9 )a data de 011121$, Bn =ederea =Enzrii de produ>e :inite, Bnca>eaz de la un client un a=an> de <1000 lei, exclu>i= '/& 2<L1 "En la BncCiderea exerciiului :inanciar nu >8a emi> :actura1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 alculai la >:Eritul anului $ >uma care =a :igura Bn bilan la 'otal acti=e minu> datorii curente neteF 739 alculai la >:Eritul anului $ >uma care =a :igura Bn bilan la /enituri Bn a=an>1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7al9 "rimirea prin donaie a utilaAuluiD 6-(& ?01000 lei Donaii pentru in=e>tiii ?01000 lei *1&1 *cCip teCn 7ma, uti i in>ti de lucru9 7a29 &mortizarea anualD ?01000 lei 3 2 ani J 121000 leiD

121000 lei ?;11 Celtde expl pri= am imob 2;13 &mortizarea in>talaiilor, miAl de tran>port,animalelor i plantaiilor 121000 lei 7a39 'recerea anual a >ub=eniei la =enituriD ?01000 lei 3 2 ani J 121000 leiD 121000 lei 6-(& A -(:6 121000 lei Donaii /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii pentru in=e>tiii 7b9 Bnca>area >ub=eniei a:erente =eniturilorD 221000 iei 221000 lei 31000 lei 66( %ub=enii (1* onturi curente la bnci L 221000 lei 6<11 21200 lei /enituri din >ub=enii de expl a:erente ci:rei de a:aceri 6<12 1;1000 lei /enituri din >ub=enii de expl pt mat prime i mat con>umabile <62 <1200 lei /enituri Bnregi>trate Bn a=an> 7c9 reterea capitalului >ocialD ?1000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1011 apital >ub>cri> ne=r>at 1'61 "rime de emi>iune ?1000 lei721000 aciuni x 1,2 lei3aciune pre de emi>iune9 21000 lei 721000 aciuni x 1 ieu3aciune =aloare nominal9 11000 lei 7d9 &cordarea a=an>uluiD <14?0 lei L A 6'1 <14?0 lei <1000 lei 6'+1 .urnizori .urnizori G debitori pentru cumprri de bunuri de natura >tocurilor 4?0 lei 66*7 '/& deductibil Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ,i plata a=an>uluiD <14?0 lei 6'1 .urnizori (1* onturi curente la bnci <14?0 lei 7e9 Bnca>area a=an>uluiD <14?0 lei 6111 lieni L <14?0 lei 61+ <1000 lei lieni 8 creditori 66*- '/& colectat 4?0 lei <14?0 lei (1* onturi curente la bnci 6111 lieni <14?0 lei 729 'otal acti=e minu> datorii curente neteD Imobilizri corporale J ?01000 lei 8 121000 lei amortizare J <;1000 lei &cti=e imobilizate J <;1000 lei %tocuriD ont <041 J <1000 lei reaneD ont <2? J 7.''' lei a>a i cont la bnciD ont 212 J 31000 lei 8 <14?0 lei I <14?0 lei J 31000 lei 'otal acti=e circulante J <1000 lei I ?1000 lei I 31000 lei J 131000 lei Datorii 8 %ume care trebuie pltite Bntr8o perioad de pEn la un anD ont <14 J <1000 lei /enituri Bn a=an> 8 %ume de reluat Bntr8o perioad de pEn la un anD ont <62 J <1200 lei &cti=e circulante nete J 131000 lei 8 <1000 lei 8 <1200 lei J <1200 lei Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente nete A 6:.''' lei > 6.('' lei A (*.('' lei 739 /enituri Bn a=an>D %ub=enii pt in=e>tiiiD ont <62 J ?01000 lei 8 121000 lei J <;1000 lei /enituri Bn a=an> 8 %ume de reluat Bntr8o perioad de pEn Ia un anD ont <62 J <1200 lei Tot5l <enitu0i In 5<5n2 A 6:.''' lei > 6.('' lei A (*.('' lei *xemplul ilu>trati= < %e dau urmt in:ormaii Bn conturi 7>olduri :inale9 la >:Erit anului $D /Enzri de produ>e :inite ?01000 leiF =Enzri de mr:uri 1;1000 leiF co>tul mr:urilor =Endute 121000 leiF =enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7>old debitor9 ;1000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete 61000 leiF

producia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 201000 leiF cCeltuieli cu materiile prime 121000 leiF cCeltuieli pri=ind energia i apa 131000 leiF cCeltuieli cu >alariile per>onalului 221000 leiF cCelt1 pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 321000 leiF cCeltuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;1000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare pt materii prime 31000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare pt plata per>onalului 21000 leiF =enituri din aAu>tri pt deprecierea materiilor prime <1000 leiF =enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii ?1000 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004, calculaiD 7a9 0rimea ci:rei de a:aceri neteF 7b9 %uma care >e =a Bn>crie Bn contul de pro:it i pierdere la 'otal =enituri din exploatareF 7c9 %uma care >e =a Bn>crie Bn contul de pro:it i pierdere la 'otal cCeltuieli din exploatare1 #ezol=areD8lei8 H /Enzri de produ>e :inite ?01000 J P0oduci5 <Bndut 7'.''' I /Enzri de mr:uri 1;1000 I /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri 61000 J Ci105 de 515ce0i net :(.''' 8 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7>old debitor97;10009 I "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat201000 I &lte =enituri din exploatare 7=enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii9?1000 J Tot5l <enitu0i din eCplo5t50e 1&&.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* H o>tul mr:urilor =Endute 121000 I Celtuieli cu materiile prime 121000 8 /enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime 7310009 I Celtuieli pri=ind energia i apa 131000 I Celtuieli cu >alariile per>onalului 221000 8 /enituri din >ub=enii de exploatare pt plata per>onalului 7210009 I Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 321000 I Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;1000 8 /enituri din aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime 7<10009 J Tot5l c?eltuieli din eCplo5t50e +7.''' 8 *xempiui ilu>trati= 2 &l:a e:ectueaz urmtoarele operaiiD 7a9 on>truiete o cldire, care nu e>te terminat pEn la >:Eritul exerciiului :inanciar, co>tul de producie :iind de 2<1000 lei1 7b9 /inde clientului Beta mr:uri Bn =aloare de <1000 lei, termenul obinuit de decontare :iind de 30 de zile1 ele dou pri au negociat ca plata > >e realizeze pe>te ?0 de zile, >uma pltit :iind de <1200 lei1 7c9 %e Bnregi>treaz la locator :actura pri=ind cCiria lunar Bn >um de <1000 lei, '/& 2<L1 7d9 &cord unui client, printr8o :actur ulterioar, o reducere comercial de 10L1 /aloarea bunurilor :acturate e>te de 21200 lei1 7e9 "rimete >ub :orm de >ub=enii >uma de 221000 lei, din care 31000 lei >e Bnca> eaz la data acordrii, iar re>tul Bn aceeai perioad1 %uma de 61000 lei e a:erent ci:rei de a:aceri 721200 lei pt perioada curent, re>tul pt perioadele urmtoare91 %uma de 1;1000 lei e>te >ub=enie pentru plata unor materii prime acCiziionate i e>te a:erent perioadei Bn cur>1 7:9 )a in=entariere con>tat un minu> de produ>e :inite Bn >um de 61000 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 "rezentai un extra> din contul de pro:it i pierdere pri=ind calculul indicatorilor ci:ra de a:aceri net i =enituri din exploatare 8 toical1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7a9 #ecunoaterea co>tului de producie pt con>trucia neterminat la >:Eritul anuluiD 2<1000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie -** /enituri din producia de imobilizri corporale 2<1000 lei

7b9 /Enzarea mr:urilorD <1200 iei 6111 lieni -'- /enituri din =Enzarea mr:urilor -77 /enituri din dobEnzi <1200 lei <1000 lei 200 lei 7c9 Bnregi>trarea la locator a :acturii pri=ind cCiria lunarD <14?0 lei 6111 J L <14?0 lei lieni -'7 <1000 lei /enituri din rede=ene,locaii de ge>tiune i cCirii 66*- 4?0 lei'/& colectat 7d9 Bnregi>trarea reducerii comerciale acordateD #educere comercial J 10L x 21200 lei J 220 lei 7?;2 lei9 6111 J L 7?;2 lei9 lieni -'+ 7220 lei9 #educeri comerciale acordate 66*- 7132 lei9'/& colectat 7e9 Bnca>area >ub=eniei a:erente =eniturilorD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 221000 lei 221000 lei 31000 lei L 66( %ub=enii (1* onturi curente la bnci -611 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri -61* /enituri din >ub=enii de exploatare pt mat prime i mat con> 6-* /enituri Bnregi>trate Bn a=an> 221000 lei 21200 lei 1;1000 lei <1200 Iei 7:9 Bnregi>trarea minu>ului de produ>e :initeD 61000 lei -11 A &6( 61000 lei /enituri a:erente "rodu>e :inite co>turilor >tocurilor de produ>e 729 i:ra de a:aceri net i =enituri din exploatare 8 totalD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 $ir1 EC 1in5nci50 0d. P0ecedent Cu0ent & BD 1 * 1. Ci105 de 515ce0i net 7rd1 02 I 03 8 0< I 02 I 0?9 01 +.+(' i1 "roducia =Endut 7ct1 601 I 602 I 603 I 60< I602 I 60? I 60;9 02 <1000 /enituri din =Enzarea mr:urilor 7ct1 6069 03 <1000 #educeri comerciale acordate 7ct1 6049 0< 220 /enituri din dobEnzi Bnregi>trate de entitile radiate din #egi>trul general i care mai au Bn derulare contracte de lea>ing 7ct1 62?9 02 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete 7ct 6<119 0? 21200 1 Denumi0e5 indic5to0ilo0 N0. 0d. ECe0ciiul 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent A B 1 * 21 /enituri a:erente co>tului produciei Bn cur> de execuie 7ct1 611 I6129 %old 06 %old D 0; 61000 31 "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 7ct1 621 I 6229 04 2<1000 <1 &lte =enituri din exploatare 7ct1 62; I 6<16 I 6;129 10 $ENITURI DIN EEPLOATARE = TOTAL 80d. '1 > ' - = ' : > '+>1'9 12 (7.+(' -.*. Situaia modificrilor capitalului propriu *xemplul ilu>trati= ? Di>punei de urmtoarele date la Bnceputul perioadei $D apital >ocial >ub>cri> =r>at 21000 leiF rezer=e legale 11000 leiF prime de emi>iune 21000 leiF rezultat reportat reprezentEnd pierderea neacoperit 7>old debitor9 11200 leiF numr de aciuni 21000 de titluri1

Bn cur>ul perioadei >e e:ectueaz operaiileD 7a9 %e decide reducerea capitalului >ocial prin r>cumprarea i anularea a 30L din numrul aciunilor exi>tente, preul de r>cumprare al unei aciuni :iind de 2 lei3aciune1 7b9 %e tran>:orm ;1000 de obligaiuni Bn 31000 de aciuni, Bn condiiile Bn care =aloarea nominal a unei obligaiuni e de 1 leu3obligaiune1 7c9 %e acoper pierderea din anii precedeni prin contribuia acionarilor, contribuie depu> Bn contul curent1 7d9 )a data de 121031$ >e acCiziioneaz o cldire la co>tul de 301000 lei1 ldirea e>te pu> Bn :unciune la data de 0210<1$ i >e amortizeaz liniar Bn 10 ani1 )a data de 311121$, cldirea e>te ree=aluat la =aloarea Au>t de 321000 lei1 %e con>ider c amortizarea e>te eliminat din =aloarea contabil brut a acti=ului i c >urplu>ul din ree=aluare e>te tran>:erat la rezer=e la cedarea acti=ului1 7e9 %e corecteaz o eroare Bn urmtoarele condiiiD Bn anul curent >e con>tat c o entitate a omi> > Bnregi>treze Bn anul precedent cCeltuieli :acturate Bn baza unui contract de pre>tri >er=icii, Bn >um de 11200 lei1 "re>upunem c eroarea e>te con>iderat >emni:icati=1 ota de '/& e>te de 2<L1 %e elimin incidena :i>cal pri=ind impozitul pe pro:it1 7:9 %e Bncorporeaz Bn capitalul >ocial rezer=e legale Bn >um de 200 lei1 on:orm (0." nr1 31G2232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 alculai mrimea capitalurilor proprii la >:Eritul perioadeiF 739 "rezentai un extra> din %ituaia modi:icrilor capitalului propriuF 7<9 )egat de operaiile prezentate mai >u>, prezentai un extra> din $ota ? la >ituaiile :inanciare, intitulatM"rincipii, politici i metode contabileN1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7al9 alculul capitalului propriu la Bnceputul perioadeiD 8 Iei 8 H apital >ocial >ub>cri> =r>at 21000 I "rime de emi>iune 21000 I #ezer=e legale 11000 8 #ezultatul reportat reprezentEnd pierderea neacoperit 7>old debitor9 7112009 J C5pit5l p0op0iu l5 ;nceputul pe0io5dei +.('' /aloarea nominal a unei aciuni J 21000 lei capital >ocial 3 21000 aciuni J 2,2 lei3aciune 7a29 $umrul de aciuni cu care >e reduce capitalul J 21000 aciuni x 30L J ?00 aciuni apitalul >ub>cri> =r>at >e reduce cu =aloarea nominal de 2,2 lei3aciuneD ?00 aciuni x 2,2 lei3aciune J 11200 lei1 &ciunile proprii =or :i r>cumprate i anulate cu preul de r>cumprareD ?00 aciuni x 2 iei3aciune J 11200 lei1 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a2119 r>cumprareaD 11200 lei 1'+ &ciuni proprii (1*1 onturi la bnci Bn lei 11200 lei 7a2129 anulareaD 11200 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at L 1'+ &ciuni proprii 161 Etiguri legate de =Enzarea >au anularea in>trumentelor

de capitaluri proprii 11200 lei 11200 lei 300 lei Bn urma ace>tei operaii, capitalul >ocial e>te 21000 lei 8 11200 lei J 31200 lei1 $umrul de aciuni J 21000 aciuni 8 ?00 aciuni J 11<00 aciuni /aloarea nominal a unei aciuni J 31200 lei 311<00 aciuni J 2,2 lei3aciune 7>e menine9 7b9 apitalul >ocial >ub>cri> =r>at crete cu =aloarea nominal a aciunilor emi>eD 31000 aciuni x 2,2 lei3aciune J 61200 lei1 Bmprumutul din emi>iuni de obligaiuni >e diminueaz cu =aloarea nominal a obligaiunilor tran>:ormate Bn aciuniD ;1000 obligaiuni x 1 leu3obligaiune J ;1000 lei1 "rima de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni J ;1000 lei 8 61200 lei J 200 lei ;1000 lei 1?1 J L ;1000 lei 7c9 &coperirea pierderii din anii precedeni prin contribuia acionarilorD 7ci9 0icorarea capitalului >ocial pentru acoperirea pierderilor acumulateD @mprumuturi din emi>iuni de obligaiuni 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'66 "rime de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni 61200 lei 200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 11200 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 11-1 #ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperit 11200 lei 7c29 rearea creanei :a de acionari pentru partea decapitai >ocialMdi>prutNprin Bnglobarea pierderiiD 11200 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1011 apital >ub>cri> ne=r>at 11200 lei 7c39 /r>area contribuiei acionarilorD 11200 lei (1* onturi curente la bnci 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 11200 lei 7c<9 'ran>:ormarea capitalului >ocial >ub>cri> ne=r>at Bn capital >ub>cri> =r>atD 11200 lei 1011 apital >ub>cri> ne=r>at 1012 apital >ub>cri> =r>at 11200 lei 7dl9 &cCiziia cldiriiD 361200 lei L A 6'6 361200 lei 301000 lei *1* .urnizori

on>trucii de imobilizri 61200 lei 66*7 '/& deductibil 7d29 #ee=aluarea cldiriiD &mortizarea anului $ J 301000 lei 3 10 ani x ; luni 3 12 luni J 21000 lei 7cldirea >e amortizeaz BncepEnd cu luna mai, luna urmtoare punerii Bn :unciune9 /aloare rma> la >:Eritul anului $ J 301000 lei 8 21000 lei J 2;1000 lei /aloare Au>t J 321000 lei Di:eren poziti= din ree=aluare J 321000 lei 8 2;1000 lei J 61000 lei m Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7d2119 eliminarea amortizrii cumulate din =aloarea brutD 21000 lei 2;12 J 212 21000 lei &mortizarea on>trucii con>truciilor 7d2129 Bnregi>trarea di:erenei poziti=e din ree=aluareD 61000 lei *1* A 1'( 61000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7e9 orectarea eroriiD 11<;; lei L A 6'1 11<;; lei 11200 lei 116< .urnizori #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile 2;; lei 66*7 '/& deductibil 7:9 Bncorporarea rezer=elor legale Bn capitalul >ocialD 200 lei 1'71 A 1'1* 200 lei #ezer=e legale apital >ub>cri> =r>at 729 alculul capitalului propriu la >:Eritul perioadeiD "ierderea Bnregi>trat Bn contul 1161 M#ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperitN a :o>t acoperit integral, prin urmare >oldul contului e>te zero1 8lei8 H apital >ocial >ub>cri> =r>atD 21000 >old iniial 8 11200 7a2129 I 61200 7b9 8 11200 7c19 I 11200 7c<9 I 200 7:9 111200 I "rime de emi>iune 7>old iniial9 21000 I "rime de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni 7b9 200 I #ezer=e din ree=aluare 7d2129 61000 I #ezer=e legaleD 11000 >old iniial 8 200 7:9 200 I Etiguri legate de =Enzarea >au anularea in>trumentelor de capitaluri proprii 7a2129 300 8 #ezultat reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile 7e9 7112009 J C5pit5l p0op0iu l5 21B0/itul pe0io5dei *&.7'' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 739 *xtra> din %ituaia modi:icrilor capitalului propriuD 8 lei 8 Denumi0e5 elementului !old l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 C0e/te0i Reduce0i !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 Tot5l, din c50e P0in

t05n21e0 Tot5l, din c50e P0in t05n21e0 apital >ub>cri> 21000 41200 200 31000 111200 "rime de capital 21000 200 8 8 8 21200 #ezer=e din ree=aluare 8 61000 8 8 8 61000 #ezer=e legale 11000 8 8 200 200 200 &ciuni proprii 8 11200 8 11200 8 8 Etiguri legate de in>trumentele de capitaluri proprii 300 300 #ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperit %old %old D 11200 8 11200 0 #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile %old %old D 11200 8 11200 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii +.('' *&.7'' 7<9 *xtra> din $ota ? la >ituaiile :inanciare, intitulat M"rincipii, politici i metode contabileND 7a9 %ocietatea aplic la Bntocmirea i prezentarea >ituaiilor :inanciare anuale (0." nr1 31022320041 7b9 Bn cazul ree=alurii imobilizrilor corporaleD 7bl9 )a 311121$ >8a >upu> ree=alurii o cldire, metoda de ree=aluare :iind eliminarea amortizrii din =aloarea contabil brut a acti=ului1 /aloarea la co>t i>toric a cldirii ree=aluate a :o>t de 301000 lei1 %urplu>ul din ree=aluare e>te tran>:erat la rezer=e la cedarea acti=ului1 0odi:icarea rezer=ei din ree=aluareD #ezer=a din ree=aluare la Bnceputul exerciiului :inanciar 8 zero /aloarea rezer=ei din ree=aluare la >:Eritul exerciiului :inanciar 8 61000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini K *xemplul ilu>trati= 6 Di>punei de urmtoarele date la Bnceputul anului $D apital >ocial >ub>cri> =r>at 21000 leiF rezer=e legale 31000 leiF rezer=e din ree=aluare 21000 leiF rezultat reportat reprezentEnd pierderea neacoperit 7>old debitor9 11200 leiF numr de aciuni 21000 de titluri1 Bn cur>ul perioadei >e e:ectueaz operaiileD 7a9 %e r>cumpr 600 de aciuni i >e decide reducerea capitalului >ocial prin anularea a ?00 de aciuni, preul de r>cumprare al unei aciuni :iind de 2 lei3aciune1 7b9 !lterior >e r>cumpr 300 de aciuni i >e decide reducerea capitalului >ocial prin anularea a 2;0 de aciuni, preul de r>cumprare al unei aciuni :iind de 3,2 lei3aciune1 7c9 %e tran>:orm ;1000 de obligaiuni Bn 31000 de aciuni, Bn condiiile Bn care =aloarea nominal a unei obligaiuni e>te de 1 leu3obligaiune1 7d9 %e acoper pierderea anilor precedeni din rezer=ele legale exi>tente1 7e9 %e maAoreaz capitalul >ocial prin emiterea a 600 de aciuni noi, meninEnd =aloarea nominal1 "reul de emi>iune e>te de < lei1 &portul promi> e>te eliberat prin depunere de numerar Bn contul curent bancar1

7:9 %e corecteaz o eroare Bn urmtoarele condiiiD Bn urma unui control intern de>:urat Bn anul $ >e con>tat c entitatea a Bnca>at contra=aloarea unei :acturi reprezentEnd pre>tare de >er=icii, Bn >um de 11<00 lei, :r ca :actura re>pecti= > :ie Bnregi>trat Bn contabilitate, la momentul emiterii ei 7anul $8191 "re>upunem c eroarea e>te con>iderat >emni:icati=1 ota de '/& e>te de 2<L1 %e elimin incidena :i>cal pri=ind impozitul pe pro:it1 7g9 Bn anul precedent >8a ree=aluat o cldire la =aloarea Au>t de ;<1000 lei, durata rma> de amortizare :iind de ; ani1 %e con>ider c >urplu>ul din ree=aluare 7>oldul iniial al rezer=ei din ree=aluare9 e>te tran>:erat la rezer=e pe m>ura amortizrii acti=ului, metoda de amortizare :iind cea liniar1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 alculai mrimea capitalurilor proprii la >:Eritul perioadeiF 8&9 P0e4ent5i un eCt052 din !itu5i5 modi1ic0ilo0 c5pit5lului p0op0iu. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7a19 alculul capitalului propriu la Bnceputul perioadeiD 8 lei 8 H apital >ocial >ub>cri> =r>at 21000 I #ezer=e din ree=aluare 21000 I #ezer=e legale 31000 8 #ezultatul reportat reprezentEnd pierderea neacoperit 7>old debitor9 7112009 J C5pit5l p0op0iu l5 ;nceputul pe0io5dei 11.('' /aloarea nominal a unei aciuni J 21000 lei capital >ocial 3 21000 aciuni J 2,2 lei3aciune 7a29 &ciuni proprii r>cumprateD 600 aciuni x 2 lei3aciune J 11<00 lei apitalul >ub>cri> =r>at >e reduce cu =aloarea nominal de 2,2 lei3aciuneD ?00 aciuni x 2,2 lei3aciune J 11200 lei1 &ciunile proprii =or :i anulate cu preul de r>cumprareD ?00 aciuni x 2 lei3aciune J 11200 lei1 7a2119 r>cumprareaD 11<00 lei 1'+ A (1*1 &ciuni proprii onturi la bnci Bn lei 7a2129 anulareaD 11200 lei 1'1* A F apital >ub>cri> 1'+ =r>at &ciuni proprii 161 Etiguri legate de =Enzarea >au anularea in>trumentelor de capitaluri prop Bn urma ace>tei operaii, capitalul >ocial e>te 21000 lei 8 11200 lei J 31200 lei1 $umrul de aciuni rma>e J 21000 aciuni 8 ?00 aciuni J 11<00 aciuni /aloarea nominal a unei aciuni J 31200 lei 311<00 aciuni J 2,2 lei3aciune 7>e menine9 11<00 lei 11200 lei 11200 lei 300 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 &ciuni proprii r>cumprateD 300 aciuni x 3,2 lei3aciune J 11020 lei apitalul >ub>cri> =r>at >e reduce cu =aloarea nominal de 2,2 lei3aciuneD 2;0 aciuni

x 2,2 lei3aciune J 600 lei1 &ciunile proprii =or :i anulate cu preul de r>cumprareD 2;0 aciuni x 3,2 lei3aciune J 4;0 lei1 7bl9 #>cumprareaD 11020 lei 1'+ A (1*1 11020 lei &ciuni proprii onturi la bnci Bn lei 7b29 &nulareaD 4;0 lei L 600 lei 1'1* apital >ub>cri> =r>at 2;0 lei 16+ "ierderi legate de emiterea, r>cumprarea, =Enzarea, cedarea cu titlu gratuit >au anularea in>trumentelor de capitaluri proprii Bn urma ace>tei operaii, capitalul >ocial e>te 31200 lei 8 600 lei J 21;00 lei1 $umrul de aciuni rma>e J 11<00 aciuni 8 2;0 aciuni J 11120 aciuni /aloarea nominal a unei aciuni J 21;00 lei 311120 aciuni J 2,2 lei3aciune 7>e menine9 1'+ 4;0 lei &ciuni proprii 7c9 apitalul >ocial >ub>cri> =r>at crete cu =aloarea nominal a aciunilor emi>eD 31000 aciuni x 2,2 lei3aciune J 61200 lei1 Bmprumutul din emi>iuni de obligaiuni >e diminueaz cu =aloarea nominal a obligaiunilor tran>:ormate Bn aciuniD ;1000 obligaiuni x 1 leu3obligaiune J ;1000 lei1 "rima de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni J ;1000 lei 8 61200 lei J 200 lei ;1000 lei 1?1 Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'66 "rime de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni ;1000 lei 61200 lei 200 lei m Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Bn urma ace>tei operaii, capitalul >ocial e>te 21;00 lei I 61200 lei J 101300 lei1 $umrul de aciuni J 11120 aciuni I 31000 aciuni J <1120 aciuni /aloarea nominal a unei aciuni J 101300 lei 3 <1120 aciuni J 2,2 lei3aciune 7>e menine9 7d9 &coperirea pierderii anilor precedeniD 11200 lei 1'71 A 11-1 11200 lei 7e9 apitalul >ocial crete cu =aloarea nominal a aciunilor emi>eD 600 aciuni x 2,2 lei3aciune J 11620 lei1 &cionarii =or depune preul de emi>iune al unei aciuniD 600 aciuni x < lei3aciune J 21;00 lei1 "rima de emi>iune J 21;00 lei 8 11620 lei J 11020 lei 7el9 0aAorarea capitalului >ocialD 21;00 lei 6(7 J L 21;00 lei

#ezer=e legale #ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperit Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1011 apital >ub>cri> ne=r>at 1'61 "rime de emi>iune 11620 lei 11020 lei 7e29 *liberarea aportuluiD 21;00 lei (1* onturi curente la bnci 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 21;00 lei ,i concomitentD 11620 lei 1011 1012 apital >ub>cri> =r>at 11620 lei apital >ub>cri> ne=r>at Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7:9 orectarea erorii pentru :actura omi>D 1163? lei 6111 J L 1163? lei lieni 11-6 11<00 lei #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile <<26 33? lei '/& colectat 7g9 oncomitent cu Bnregi>trarea amortizrii anuale a cldirii, >urplu>ul din ree=aluare e>te tran>:erat la rezer=eD 21000 lei 3 ; ani rmai J ?22 leiD ?22 lei 1'( #ezer=e din ree=aluare 1'7( #ezer=e reprezentEnd >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare ?22 lei 729 alculul capitalului propriu la >:Eritul perioadeiD 8lei8 H apital >ocial >ub>cri> =r>atD 21000 >old iniial 8 11200 7a2129 8 600 7b29 I 61200 7c9 I 11620 7e29 O 121020 I "rime de emi>iune 7el9 11020 I "rime de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni 7c9 200 I #ezer=e din ree=aluareD 21000 >old iniial 8 ?22 7g9 <1362 I #ezer=e legaieD 31000 >old iniial 8 11200 7d9 11200 I #ezer=e reprezentEnd >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare 7g9 ?22 8 &ciuni propriiD 11<00 7a2 19 8 11200 7a2129 I 11020 7bl9 8 4;0 7b29 72609 I #ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperitD %ID 11200 8 11200 7d9 0 I #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile 7:9 11<00 I Etiguri legate de =Enzarea >au anularea in>trumentelor de

capitaluri proprii 7a2129 300 8 "ierderi legate de =Enzarea >au anularea in>trumentelor de capitaluri proprii 7b29 72;09 J C5pit5l p0op0iu l5 21B0/itul pe0io5dei *1.*(' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 739 *xtra> din %ituaia modi:icrilor capitalului propriuD 8 lei 8 Denumi0e5 elementului !old l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 C0e/te0i Reduce0i !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 Tot5l, din c50e P0in t05n21e0 Tot5l, din c50e P0in t05n21e0 apital >ub>cri> 21000 41220 8 21200 8 121020 "rime de capital 8 11220 8 8 8 11220 #ezer=e din ree=aluare 21000 8 8 ?22 8 <1362 #ezer=e legale 31000 8 8 11200 8 11200 #ezer=e reprezentEnd >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare ?22 ?22 &ciuni proprii 8 21<20 8 211;0 8 260 Etiguri legate de in>trumentele de capitaluri proprii 300 300 "ierderi legate de in>trumentele de capitaluri proprii 2;0 2;0 #ezultatul reportat reprezentEnd pro:itul nerepartizat >au pierderea neacoperit %old %old D 11200 11200 0 #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile %old 11<00 11<00 %old D Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii 11.('' *1.*(' 7.3. Situaia fluxurilor de numerar *xemplul ilu>trati=i %ocietatea &l:a e:ectueaz Bn cur>ul unei perioade date urmtoarele operaiiD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a9 /inde clientului Beta mr:uri Bn =aloare de 31000 lei, termenul obinuit de decontare :iind de 30 de zile1 lientul pltete imediat Bn >cCimbul unui >cont de 200 lei1 %e Bnca>eaz clientul1

7b9 "ltete o datorie comercial Bn =alut Bn >um de 600 euro, datorie rezultat Bn urma acCiziiei unor mr:uri1 ur>ul de >cCimb =alutar la data acCiziiei mr:urilor a :o>t de <,2 lei3euro, iar la data plii, de <,3 lei3euro1 7c9 &cCiziioneaz de pe piaa reglementat un numr de 21000 de aciuni ale entitii Beta, reprezentEnd 22L aciuni Bn capitalul >ocial al ace>tei >ocieti, la un pre unitar de 220 lei3aciune, din care 10L >unt pltite pe loc, iar re>tul >unt p>trate pe termen lung Pmai mult de un an91 Bn :uncie de procentul de control core>punztor titlurilor, &l:a cla>i:ic ace>te imobilizri :inanciare concretizate Bn titluri cotate ca :iind deinute la entitile a:iliate1 7d9 "ltete un :urnizor de imobilizri Bn urmtoarele condiiiD pre de cumprare utilaA 1<1200 ieiF a=an> iniial acordat Bn anul precedent 21000 lei1 ota de '/& e>te de 2<L1 7e9 %ituaia capitalurilor >ocietii &l:a la Bnceputul perioadei a :o>tD capital >ocial 2<1000 leiF rezer=e ?1000 leiF >ub=enii pentru in=e>tiii 200 leiF Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni 200 leiF numr de aciuni 31000 de titluri1 Bn cur>ul perioadei analizate >8a procedat la creterea capitalului >ocial prin noi aporturi Bn numerar pentru care >8au emi> 11200 de aciuni noi, =aloarea de emi>iune :iind egal cu =aloarea matematic contabil a =ecCilor aciuni1 7:9 *mite i Bnca>eaz la data de 011041$ un Bmprumut obligatar cu urmtoarele caracteri>ticiD numr de obligaiuni 100 de titluriF pre de rambur>are 11200 lei3titluF =aloare nominal 11000 lei3titluF pre de emi>iune 11100 lei3titluF durata Bmprumutului 10 aniF dobEnd anual 10L1 7g9 Bnca>eaz o dobEnd re>tant, a:erent anului precedent, pentru un Bmprumut acordat pe termen lung unei alte >ocieti, Bn >um de 3<1000 lei1 Alte in1o0m5ii: Bnca>ri din a>igurarea Bmpotri=a cutremurelor 116;0 leiF impozit pe pro:it pltit ?00 leiF di=idende pltite acionarilor 11200 leiF numerar i ecCi=alente de numerar la Bnceputul exerciiului :inanciar 1<21000 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* %e cereD 719 on:orm (0." nr1 3102232004, contabilizai operaiile de mai >u>F 729 "rezentai >tructura exempli:icati= a %ituaiei :luxurilor de numerar Bntocmite atunci cEnd :luxurile de numerar din acti=itatea de exploatare >unt prezentate pe baza metodei directeF calculai =aloarea numerarului i a ecCi=alentelor de numerar la >:Eritul exerciiului :inanciar1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilor e:ectuate Bn cur>ul perioadeiD 7a 19 /Enzarea mr:urilorD 31000 lei 21;00 lei L -'/enituri din =Enzarea mr:urilor 31000 lei 200 lei 6111 lieni 77Celtuieli pri=ind >conturile acordate 7a29 Bnca>area clientuluiD 21;00 lei 2121 onturi la bnci Bn lei <111 lieni 21;00 lei 7b9 "lata datorieiD Datorie J 600 euro x <,2 lei3euro J 214<0 lei %um pltit J 600 euro x <,3 lei3euro J 31010 lei

31010 lei 214<0 lei L (1*6 onturi la bnci Bn =alut 31010 lei 60 lei <01 .urnizori 77( Celtuieli din di:erene de cur> =alutar Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 &cCiziia titlurilorD 21000 aciuni x 220 lei3aciune J 2001000 lei, din care 10L x 2001000 lei J 201000 lei >e plte>c pe locD 2001000 lei 2?1 &ciuni deinute la entitile a:iliate L 2001000 lei *7+1 <201000 lei /r>minte de e:ectuat pri=ind aciunile deinute la entitile a:iliate (1*1 201000 lei onturi la bnci Bn lei 7d9 "lata :urnizorului cu reinerea a=an>uluiD 1614;0 lei 6'6 .urnizori de imobilizri L *&* &=an>uri acordate pentru imobilizri corporale 66*7 '/& deductibil (1*1 onturi la bnci Bn lei 1614;0 lei 21000 lei <;0 lei 121200 lei 7e9 0aAorarea capitalului >ocialD !itu5i5 ;n5inte de !itu5i5 dup c0e/te0e5 c5pit5lului c0e/te0e5 c5pit5lului H apital >ocial 2<1000 lei H apital >ocial iniial 2<1000 lei I #ezer=e ?1000 lei I reterea capitalului >ocial cu =aloarea nominal 711200 aciuni x ; lei3aciune9 121000 lei A C5pit5l p0op0iu 301000 lei J Noul c5pit5l 2oci5l 3?1000 lei I "rime legate de capital 11200 aciuni x 710 lei3aciune 8 ; lei3aciune9 31000 lei /$ J 2<1000 lei331000 aciuni I #ezer=e ?1000 lei J ; lei3aciune /0 J 301000 lei 3 31000 aciuni J C5pit5l p0op0iu <21000 lei J 10 iei3aciune $umr de aciuni dup maAorare J 31000 aciuni I 11200 aciuni J <1200 aciuni /0 J <21000 lei 3 <1200 aciuni J 10 lei3aciune Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 0aAorarea capitalului >ocialD 121000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul

1011 apital >ub>cri> ne=r>at 1'61 "rime de emi>iune 121000 lei 121000 lei 31000 lei Depunerea aportuluiD 121000 lei (1*1 onturi la bnci Bn lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 121000 lei ,iD 121000 lei 1011 apital >ub>cri> ne=r>at 1012 apital >ub>cri> =r>at 121000 lei 7:19 *miterea BmprumutuluiD %um de rambur>at J 100 obligaiuni x 11200 lei3obligaiune pre de rambur>are J 1201000 lei %um primit J 100 obligaiuni x 11100 Iei3obligaiune pre de emi>iune J 1101000 lei "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor J 1201000 lei 8 1101000 lei J <01000 lei 1('.''' lei 1('.''' lei 1101000 lei <01000 lei 6F71 Debitori di=eri 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 171 Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni 7:29 Bnca>area BmprumutuluiD 1101000 lei (1*1 onturi la bnci Bn lei 671 Debitori di=eri 1101000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7g9 Bnca>area dobEnzii re>tanteD 3<1000 lei (1*1 onturi la bnci Bn lei *7-7 DobEnda a:erent Bmprumuturilor acordate pe termen lung 3<1000 lei 729 %ituaia :luxurilor de numerar la data de11 8 lei H Denumi0e5 elementului ECe0ciiul 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent #luCu0i de nume050 din 5cti<iti de eCplo5t50e: Bnca>ri de la clieni 21;00

"li ctre :urnizori i angaAai 7310109 Impozit pe pro:it pltit 7?009 Bnca>ri din a>igurarea Bmpotri=a cutremurelor 116;0 Numerar net din activiti de explloatare 970 #luCu0i de nume050 din 5cti<iti de in<e2tiie: "li pentru acCiziionarea de aciuni 72010009 "li pentru acCiziionarea de imobilizri corporale 71212009 DobEnzi Bnca>ate 3<1000 Numerar net din activiti de investiie (31.500) #luCu0i de nume050 din 5cti<iti de 1in5n50e: Bnca>ri din emi>iunea de aciuni 121000 Bnca>ri din Bmprumuturi pe termen lung 11'.''' Di=idende pltite 7112009 Numerar net din activiti de finanare 1 3.!00 C0e/te0e5 net 5 nume050ului /i 5 ec?i<5lentelo0 de nume050: +-' = &1.('' > 1*&.:'' +&.*-' Nume050 /i ec?i<5lente de nume050 l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 16(.''' Nume050 /i ec?i<5lente de nume050 l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50: +&.*-' > 16(.''' *&:.*-' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 *xemplul ilu>trati= 4 %ocietatea &l:a e:ectueaz Bn cur>ul unei perioade date urmtoarele operaiiD 7a9 %coate din e=iden un program in:ormatic depit moral din utilizarea cruia nu >e mai ateapt bene:icii economice =iitoare1 o>tul programului in:ormatic a :o>t de 2001000 lei, iar amortizarea cumulat pEn la data >coaterii din e=iden, de ;01000 lei1 7b9 Bnregi>treaz amortizarea anual a cCeltuielilor de con>tituire Bn >um de 101000 lei pe perioada maxim >peci:icat Bn (0." nr1 31022320041 7c9 /inde clientului Beta mr:uri Bn =aloare de 301000 lei, termenul obinuit de decontare :iind de 30 de zile1 lientul pltete imediat Bn >cCimbul unui >cont de 21000 lei1 7d9 "ltete o datorie comercial Bn =alut Bn >um de 600 euro, datorie rezultat Bn urma acCiziiei unor mr:uri1 ur>ul de >cCimb =alutar la data acCiziiei mr:urilor a :o>t de <,2 lei3euro, iar la data plii, de <,3 lei3euro1 7e9 Bnregi>treaz amortizarea primelor de rambur>are a unui Bmprumut obligatar Bn urmtoarele condiiiD Bmprumutul a :o>t emi> la 011101$F numr de obligaiuni 201000 de titluriF =aloare nominal 10 lei3obligaiuneF pre de emi>iune 4 lei3obligaiuneF pre de rambur>are 12 lei3obligaiuneF rata anual a dobEnzii 20LF durata Bmprumutului 10 aniF rambur>area Bmprumutului >e :ace Bn 10 trane egale, la data de 01110 a :iecrui an, cEnd >e pltete i dobEnda anualF primele de rambur>are >e amortizeaz liniar pe durata Bmprumutului1 7:9 #>cumpr i anuleaz 300 de obligaiuni Bn urmtoarele condiiiD pre de r>cumprare 11<30 lei3titluF pre de rambur>are 11200 lei3titluF =aloare nominal 11000 lei3titluF pre de emi>iune 11100 lei3titlu1 7g9 &cCiziioneaz prin intermediul unei bnci 21000 de aciuni necotate Beta la preul de 2 lei3aciune, comi>ioanele >uportate :iind de 400 lei1 "lata >e :ace ulterior1 .irma intenioneaz > dein ace>te aciuni Bn =ederea realizrii unui pro:it pe termen >curt i le cla>i:ic Bn categoria aciunilor deinute la entitile a:iliate1 )a >:Eritul anului $, =aloarea titlurilor Beta >tabilit cu ocazia in=entarierii e>te de <,2 lei3aciune1 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Alte in1o0m5ii: pro:it brut 2;1;00 leiF Bn cur>ul perioadei, creanele comerciale au cre>cut cu 231000 leiF >tocurile au >czut cu <41000 leiF datoriile comerciale au cre>cut cu ?61000 leiF dobEnzi pltite 11200 leiF impozit pe pro:it pltit 11?00 lei1 %e cereD

719 on:orm (0." nr1 3102232004, contabilizai operaiile de mai >u>F 729 alculai :luxurile de numerar din acti=itatea de exploatare con:orm metodei indirecte1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilor e:ectuate Bn cur>ul perioadeiD 7a9 %coaterea din e=iden a programului in:ormatic, neamortizat integralD 7b9 &mortizarea anual a cCeltuielilor de con>tituire pe perioada maxim de 2 aniD 101000 lei32ani J 21000leiD 2001000 lei ;01000 lei *:': &mortizarea altor imobilizri necorporale 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L *': &lte imobilizri necorporale 2001000 lei 1201000 lei 21000 lei ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 2;01 &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire 21000 lei 7c9 /Enzarea mr:urilorD 301000 lei 2;1000 lei L 6111 lieni 77-'/enituri din =Enzarea mr:urilor 301000 lei 21000 lei Celtuieli pri=ind >conturile acordate 7d9 "lata datorieiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Datorie J 600 euro x <,2 lei3euro J 214<0 lei %um pltit J 600 euro x <,3 lei3euro J 31010 lei 31010 lei 214<0 lei 60 lei L 6'1 .urnizori 77( Celtuieli din di:erene de cur> =alutar (1*6 onturi la bnci Bn =alut 31010 lei 7e9 /aloarea Bmprumutului obligatar la >:Eritul anului $D H /aloarea Bmprumutului obligatar contabilizat la =aloarea de rambur>areD 201000 obligaiuni x 12 lei3obligaiune ?001000 lei

8 %umele de Bnca>at la preul de emi>iuneD 201000 obligaiuni x 4 lei3obligaiune 7<201000 lei9 A P0ime p0i<ind 05m3u0250e5 ;mp0umutu0ilo0 din emi2iuni de o3liG5iuni 1('.''' lei "rimele >e amortizeaz pe durata Bmprumutului, adic 1201000 lei 3 10 ani J 121000 lei anual, iar pentru perioada luat Bn calcul, 011101$ 8 311121$, adic 3 luniD 121000 lei x 3 luni312 luni J 31620 lei1 31620 lei 7:7: Celtuieli :inanciare pri=ind amortizarea primelor de rambur>are a obligaiunilor 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 31620 lei 7:9 #>cumprarea obligaiunilorD 7:i9 #>cumprarea obligaiunilor la preul de r>cumprareD 300 obligaiuni x 11<30 lei3obligaiune J <241000 leiD <241000 lei ('( A (1* <241000 lei (bligaiuni emi>e onturi curente i r>cumprate la bnci 7:29 &nularea obligaiunilor emi>e i r>cumprateD Bmprumutul din emi>iuni de obligaiuni >e diminueaz cu numrul de obligaiuni anulate x =aloarea lor de Bnregi>trare iniial, adic preul de rambur>areD 300 obligaiuni x 11200 lei3obligaiune pre de rambur>are J <201000 lei1 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini <201000 lei 1?1 Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni ('( (bligaiuni emi>e i r>cumprate -7: &lte =enituri :inanciare <201000 lei <241000 lei 211000 lei 7g19 &cCiziia aciunilor BetaD Bn cazul de :a, aciunile nu >unt cotate, prin urmare comi>ioanele >e includ Bn co>tD H "re de cumprareD 21000 aciuni Beta x 2 lei3aciune 101000 lei I omi>ioane 400 lei J o>t de acCiziie o>t unitar J 101400 lei 3 21000 aciuni J 2,<2 lei3aciune 101400 lei ('1 &ciuni deinute la entitile a:iliate ('+1 /r>minte de e:ectuat pentru aciunile deinute la entitile a:iliate 101400 lei 101400 lei 7g29 'itlurile Beta la >:Eritul anului $D /aloarea de in=entar de <,2 lei3aciune e>te mai mic decEt co>tul de 2,<2 lei3aciune, prin urmare aciunile >unt depreciate i, cum nu 2unt cot5te, >e con>tituie o aAu>tare pentru depreciereD 21000 aciuni Beta x 72,<2 lei3aciune 8 <,2 lei3aciune9 J 21200 leiD

10

21200 lei 7:7& Celtuieli :inanciare pri=ind aAu>trile pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare (+1 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate 21200 lei 729 .luxuri de numerar din acti=itatea de exploatare 8 metoda indirectD lei8 Elemente C5lcul $5lo50e "ro:it brut 2;1;00 &Au>tri pentruD Celtuieli cu amortizarea ont ?;11 J21000 21000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Elemente C5lcul $5lo50e Celtuieli cu pro=izioanele i aAu>trile pentru depreciere >au pierdere de =aloare ont ?;?3 J 21200 21200 Celtuieli :inanciare ont ??6 J 21000 I ont ? ?/ J 60 I ont ?;?; J 31620 21;20 /enituri :inanciare ont 6?; J 211000 72110009 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate ont ?2;3 J 1201000 1201000 reterea creanelor comerciale 72310009 %cderea >tocurilor <41000 reterea datoriilor comerciale ?61000 DobEnzi pltite 7112009 Impozit pe pro:it pltit 711?009 #luCu0i de nume050 din 5cti<it5te5 de eCplo5t50e *(:.&*' K *xemplul ilu>trati= 10 %e cuno>c urmtoarele in:ormaiiD 8lei8 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor 1001000 %tocuri la 01101 1$ 1;01000 .urnizori de >tocuri la 311121$ 3?01000 /enituri din dobEnzi 101000 Celtuieli cu dobEnzile 201000 #ezultat Bnainte de impozitare 2001000 Celtuieli Bn a=an> la 311121$ 2001000 /enituri din pro=izioane pentru deprecierea acti=elor circulante 201000 Bnca>ri din credite primite de la bnci 3001000 lieni la 01101 1$ ;201000 /enituri din ce>iunea imobilizrilor corporale 7Bnca>ate9 601000 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini .urnizori de >tocuri la 011011$ <;01000 ldire primit Bn lea>ing :inanciar 2001000 Impozit pe pro:it pltit <001000 %tocuri la 311121$ 3001000 Celtuieli Bn a=an> la 01101 1$ 2301000 Celtuieli din cedarea imobilizrilor corporale 2001000 lieni la 311121$ 6001000 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 3001000 #ambur>ri de credite primite de la bnci 1201000 Di=idende pltite 2001000 /ariaia licCiditilor i a ecCi=alentelor de licCiditi I1001000

Bnca>ri din dobEnzi 101000 "li ctre :urnizorii de imobilizri Q )icCiditi i ecCi=alente de licCiditi la >:Eritul anului 2001000 %e cereD 7a9 % >e Bntocmea>c %ituaia :luxurilor de trezorerie tiind c pentru determinarea :luxului net de trezorerie din exploatare >e utilizeaz metoda indirectF 7b9 are e>te =aloarea plilor ctre :urnizorii de imobilizri i a licCiditilor i ecCi=alentelor de licCiditi la >:Eritul anuluiQ #ezol=areD 7a9 Determinarea :luxului nelD de trezorerie din exploatare prin metoda indirectD #ezultat Bnainte de impozitare 2001000 lei *liminarea cCeltuielilor i a =eniturilor care nu au inciden a>upra trezorerieiD 7I9 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor I 1001000 lei 789 /enituri din pro=izioane 8201000 lei *liminarea cCeltuielilor i a =eniturilor care nu au legtur cu exploatareaD 789 /enituri din ce>iunea imobilizrilor corporale 8601000 lei 7I9 Celtuieli din cedarea imobilizrilor corporale I2001000 lei 789 /enituri din dobEnzi 8101000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7I9 Celtuieli cu dobEnzile I201000 lei 7J9 #ezultat din exploatare Bnaintea deducerii =ariaiei nece>arului de :ond de rulment din exploatare I6201000 lei 789 /ariaia >tocurilor 3001000 lei 8 1;01000 lei J 1201000 lei 81201000 lei 789 /ariaia creanelor din exploatare 6001000 lei 8 ;201000 lei J 81201000 lei I1201000 lei 789 /ariaia cCeltuielilor Bn a=an> de exploatare 2001000 lei 8 2301000 lei J 8301000 lei I301000 lei 7I9 /ariaia datoriilor din exploatare 3?01000 lei 8 <;01000 lei J 81201000 lei 81201000 lei 789 Impozit pe pro:it pltit 8<001000 lei 7J9 .lux net de trezorerie din exploatare I2401000 lei Dete0min50e5 1luCului net de t0e4o0e0ie din 5cti<it5te5 de in<e2tiii: Bnca>ri din =Enzarea imobilizrilor corporale I601000 lei Bnca>ri din dobEnzi I101000 lei "li ctre :urnizorii de imobilizri R J Q 7J9 .lux net de trezorerie din acti=itatea de in=e>tiii S J Q Dete0min50e5 1luCului net de t0e4o0e0ie din 5cti<it5te5 de 1in5n50e: Bnca>ri din credite primite de la bnci I3001000 lei #ambur>ri de credite 81201000 lei Di=idende pltite 82001000 lei 7J9 .lux net de trezorerie din acti=itatea de :inanare 8201000 lei 7b9 /aloarea plilor ctre :urnizorii de imobilizri i =ariaia licCiditilor i a ecCi=alentelor de licCiditiD I2401000 lei I S lei 8 201000 lei J I1001000 lei H A = l 6'.''' lei E A =**'.''' lei )icCiditi i ecCi=alente de licCiditi la >:Eritul anuluiD 2001000 lei )icCiditi i ecCi=alente de licCiditi la Bnceputul anuluiD + lei I 1001000 lei J 2001000 lei Z A 6''.''' lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini *xemplul ilu>trati= 11 )a 311121$ >e cuno>c urmtoarele in:ormaii de>pre >ocietatea BetaD 8lei8 Elemente $5lo50e #ezultat Bnainte de impozit 21<001000 "li din rambur>area de aporturi la capital

11

Bn numerar <001000 "ierderi din =Enzarea de imobilizri corporale 3201000 Bnca>ri de la clieni 4001000 Datorii din exploatare la >:Eritul anului 7exclu>i= datoria cu impozitul pe pro:it9 313001000 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor 2001000 %tocuri la >:Eritul anului 3001000 Bnca>ri din credite primite pe termen >curt 2001000 Celtuieli Bn a=an> la Bnceputul anului 201000 Bnca>ri din =Enzarea de imobilizri corporale 1401000 %tocuri la Bnceputul anului ?001000 reane din exploatare la >:Eritul anului 21;001000 Etiguri din =Enzarea de imobilizri corporale ??01000 /enituri din pro=izioane 1?01000 Celtuieli cu dobEnzile a:erente :inanrii 2001000 "li ctre :urnizorii de imobilizri ??01000 /enituri Bn a=an> clin exploatare la >:Eritul anului 2301000 Datorii din exploatare la Bnceputul anului 7exclu>i= datoria cu impozitul pe pro:it9 <1?001000 /enituri din dobEnzi a:erente in=e>tiiilor 1601000 Celtuieli Bn a=an> la >:Eritul anului 1?01000 "li din Bmprumuturi acordate pe termen lung ;001000 Celtuieli cu aAu>tarea =alorii acti=elor circulante 101000 reane din exploatare la Bnceputul anului 116001000 Bnca>ri din rambur>area de Bmprumuturi pe termen lung 1001000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Elemente $5lo50e /enituri Bn a=an> din exploatare la Bnceputul anului 2001000 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 2001000 Impozit pe pro:it pltit 2<01000 Bnca>ri de dobEnzi a:erente Bmprumuturilor acordate 1601000 "li de dobEnzi 2001000 "li de >alarii 112001000 i:r de a:aceri 210001000 )icCiditile i ecCi=alentele de licCiditi la Bnceputul anului au :o>t de ;001000 lei, iar la >:Eritul anului, de 21<201000 lei1 % >e Bntocmea>c %ituaia :luxurilor de trezorerie tiind c pentru determinarea :luxului net din exploatare >e utilizeaz metoda indirect1 #ezol=areD 8lei8 !itu5i5 1luCu0ilo0 de t0e4o0e0ie #ezultat Bnainte de impozit 21<001000 Elimin50e5 <enitu0ilo0 /i 5 c?eltuielilo0 c50e nu 5u inciden 52up05 t0e4o0e0iei: 7I9 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor I2001000 7I9 Celtuieli cu aAu>tarea =alorii acti=elor circulante I 101000 789 /enituri din pro=izioane 81?01000 Elimin50e5 <enitu0ilo0 /i 5 c?eltuielilo0 c50e nu 5u leGtu0 cu eCplo5t50e5: 7I9 "ierderi din =Enzarea de imobilizri corporale I3201000 789 Etiguri din =Enzarea de imobilizri corporale 8??01000 7I9 Celtuieli cu dobEnzile a:erente :inanrii I2001000 789 /enituri din dobEnzi a:erente in=e>tiiilor 81601000 Re4ult5t din eCplo5t50e ;n5inte5 deduce0ii <50i5iei nece250ului de 1ond de 0ulment din eCplo5t50e >(.16'.''' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !itu5i5 1luCu0ilo0 de t0e4o0e0ie 789 /ariaia >tocurilor 3001000 8 ?001000 J 83001000

I3001000 789 /ariaia creanelor 21;001000 8 116001000 J I111001000 8111001000 789 /ariaia cCeltuielilor Bn a=an> din exploatare 1?01000 8 201000 J I1101000 81101000 7I9 /ariaia datoriilor din exploatare 7exclu>i= datoria cu impozitul pe pro:it9 313001000 8 <1?001000 J 8113001000 8113001000 7I9 /ariaia =eniturilor Bn a=an> din exploatare 2301000 8 2001000 J I301000 I301000 789 Impozitul pe pro:it pltit 82<01000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din eCplo5t50e 819 >*.-*'.''' Bnca>ri din =Enzarea de imobilizri corporale I1401000 "li ctre :urnizorii de imobilizri 8??01000 "li din Bmprumuturi acordate pe termen lung 8;001000 Bnca>ri din rambur>area de Bmprumuturi pe termen lung I1001000 Bnca>ri de dobEnzi a:erente Bmprumuturilor acordate I1601000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din in<e2tiii 8II9 =1.'''.''' "li din rambur>area de aporturi la capital Bn numerar 8<001000 Bnca>ri din credite primite pe termen >curt I2001000 "li de dobEnzi 82001000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din 1in5n50e 8III9 =1''.''' I$. $50i5i5 lic?iditilo0 3ne/ti /i 5 ec?i<5lentelo0 de lic?iditi 81 > II > III9I >1.7*'.''' $. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 ;nceputul 5nului 8din 3il5nul cont53il9 :''.''' $I. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului 8$ > I$ J $I9 *.6*'.''' $II. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului 8din 3il5nul cont53il9 8$II A $I9 *.6*'.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* rK *xemplul ilu>trati= 12 )a 311121$ >e cuno>c urmtoarele in:ormaii de>pre >ocietatea GamaD 8lei8 Elemente $5lo50e #ezultat Bnainte de impozit 7pierdere9 212001000 Bnca>ri din noi emi>iuni de obligaiuni 2001000 "ierderi din =Enzarea de imobilizri :inanciare 1601000 Diminuri de datorii din exploatare 7:r datoria cu impozitul pe pro:it9 3<01000 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor 3001000 reteri de >tocuri ?001000 "li din rambur>area Bmprumuturilor din emi>iunea de obligaiuni 2001000 reteri de cCeltuieli Bn a=an> din exploatare 601000 Bnca>ri din =Enzarea de imobilizri corporale <001000 Diminuri de >tocuri 113001000 reteri de creane din exploatare 112001000 Etiguri din =Enzarea de imobilizri corporale 2?01000 /enituri din aAu>tarea =alorii imobilizrilor corporale 6001000 Celtuieli cu dobEnzile a:erente :inanrii 7pltite9 ;01000 "li ctre :urnizorii de imobilizri 1401000 reteri de =enituri Bn a=an> din exploatare 2101000 reteri de datorii din exploatare 7:r datoria cu impozitul pe pro:it9

12

;;01000 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 201000 Diminuri de cCeltuieli Bn a=an> din exploatare 201000 "li din acCiziia de in=e>tiii :inanciare pe termen >curt 3001000 Celtuieli cu aAu>tarea pro=izioanelor 2001000 Diminuri de creane din exploatare ;201000 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Elemente $5lo50e Bnca>ri din =Enzarea de in=e>tiii :inanciare pe termen >curt 4001000 Diminuri de =enituri Bn a=an> din exploatare 2201000 Celtuiala cu impozitul pe pro:it Impozitul pe pro:it pltit 1201000 Bnca>ri de >ub=enii pentru in=e>tiii 401000 )icCiditile i ecCi=alentele de licCiditi la Bnceputul anului au :o>t de 113201000 lei, iar la >:Eritul anului, de 6401000 lei1 % >e Bntocmea>c %ituaia :luxurilor de trezorerie tiind c pentru determinarea :luxului net din exploatare >e utilizeaz metoda indirect1 #ezol=areD 8lei8 !itu5i5 1luCu0ilo0 de t0e4o0e0ie #ezultat Bnainte de impozit 8212001000 Elimin50e5 <enitu0ilo0 /i 5 c?eltuielilo0 c50e nu 5u inciden 52up05 t0e4o0e0iei: 7I9 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor I3001000 7I9 Celtuieli cu aAu>tarea pro=izioanelor I2001000 789 /enituri din aAu>tarea =alorii imobilizrilor corporale 86001000 Elimin50e5 <enitu0ilo0 /i 5 c?eltuielilo0 c50e nu 5u leGtu0 cu eCplo5t50e5: 7I9 "ierderi din =Enzarea de imobilizri :inanciare I1601000 789 Etiguri din =Enzarea de imobilizri corporale 82?01000 7I9 Celtuieli cu dobEnzile a:erente :inanrii I1001000 789 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 8201000 PI9 Celtuieli cu dobEnzile a:erente :inanrii I;01000 Re4ult5t din eCplo5t50e ;n5inte5 deduce0ii <50i5iei nece250ului de 1ond de 0ulment din eCplo5t50e =*.'7'.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !itu5ti5 1luCu0ilo0 de t0e4o0e0ie 789 reteri de >tocuri 8?001000 7I9 Diminuri de >tocuri I113001000 789 reteri de creane din exploatare 8112001000 7I9 Diminuri de creane din exploatare I;201000 789 reteri de cCeltuieli Bn a=an> din exploatare 8601000 7I9 Diminuri de cCeltuieli Bn a=an> din exploatare I201000 7I9 reteri de datorii din exploatare 7:r datoria cu impozitul pe pro:it9 I;;01000 789 Diminuri de datorii din exploatare 7:r datoria cu impozitul pe pro:it9 83<01000 7I9 reteri de =enituri Bn a=an> din exploatare I2101000 789 Diminuri de =enituri Bn a=an> din exploatare 82201000 789 Impozitul pe pro:it pltit 81201000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din eCplo5t50e 819 =1.7:'.''' Bnca>ri din =Enzarea de imobilizri corporale I<001000 "li ctre :urnizorii de imobilizri 81401000 Bnca>ri din =Enzarea de in=e>tiii :inanciare pe termen >curt I4001000 "li din acCiziia de in=e>tiii :inanciare pe termen >curt 83001000 Bnca>ri de >ub=enii pentru in=e>tiii I401000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din in<e2tiii 8II9 >+''.''' Bnca>ri din noi emi>iuni de obligaiuni I2001000 "li din rambur>area Bmprumuturilor din emi>iunea de obligaiuni 82001000 "li de dobEnzi 8;01000 8A9 #luC net de t0e4o0e0ie din 1in5n50e 8III9 >**'.'''

I$. $50i5i5 lic?iditilo0 3ne/ti /i a ec?i<5lentelo0 de lic?iditi 81 > II > III9I =(7'.''' $. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 ;nceputul 5nului 8din 3il5nul cont53il9 1.&('.''' $I. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului 8$ > I$9 -+'.''' $II. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului 8din 3il5nul cont53il9 8$II A $I9 I -+'.''' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 1.". #re$entarea notelor explicative la situaiile financiare anuale K *xemplul ilu>trati= 13 Bn cur>ul exerciiului :inanciar $, &l:a e:ectueaz urmtoarele operaiiD 7a9 "rimete Bn conce>iune o pdure care aparine domeniului public al >tatului, Bn urmtoarele condiiiD durata conce>iunii e>te de <0 de ani, BncepEnd cu 01101 1$F =aloarea total a conce>iunii e>te de 31;<01000 lei, cu o rede=en lunar de ;1000 lei, pltibil la data de 12 a lunii urmtoare celei Bn care >e datoreaz1 7b9 /inde un utilaA la preul de =Enzare de 1101000 lei, exclu>i= '/& 2<L1 o>tul utilaAului a :o>t de 1001000 lei, iar amortizarea cumulat pEn la data =Enzrii, 301000 lei1 !tilaAul >8a amortizat liniar Bn 10 ani1 7c9 %coate din e=iden un depozit di>tru> Bn totalitate Bn urma unui incendiu1 o>tul depozitului a :o>t de 1001000 lei, iar amortizarea cumulat, de 621000 lei1 Depozitul >8a amortizat degre>i=Bn 10 ani1 7d9 ontribuie cu aport Bn natur la capitalul >ocietii Beta1 &portul con>t Bntr8un utilaA cu =aloarea contabil de intrare de 221000 lei i amortizare cumulat de 101000 lei1 Bn >cCimbul aportului, &l:a primete aciuni ca titluri de participare, 11000 de aciuni cu pre de emi>iune de 20 lei3aciune1 7e9 &cCiziioneaz 21000 de aciuni la in>tituia de credit a>a redit, >ocietate neli>tat, reprezentEnd 22L din capitalul ace>teia, la un pre unitar negociat de 21000 lei3aciune, Bn :uncie de procentul de control core>punztor titlurilor, &l:a cla>i:ic imobilizrile :inanciare necotate drept intere>e de participare1 )a 311121$, in>tituia de credit a>a redita intrat Bn incapacitate de plat, iar banca central i8a retra> autorizaia de :uncionare, declanEndu8>e procedura :alimentuluiF drept urmare, pentru aciunile necotate >e Bnregi>treaz o pierdere de =aloare e>timat la <0L1 7:9 Decide > :olo>ea>c un teren pentru a con>trui un an>amblu de locuine de>tinat =Enzrii1 In:ormaiile de>pre teren >untD co>t de acCiziie 1001000 leiF Bn anul precedent, terenul a :o>t ree=aluat la =aloarea Au>t de 1201000 lei1 7g9 /aloarea contabil a unui program in:ormatic la 311121$ e>te de 201000 leiF =aloarea de in=entar a programului in:ormatic la 311121$ e>te de 221000 lei, aAu>trile pentru depreciere exi>tente din anul precedent :iind de <1000 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 "rezentai un extra> din $ota 1 la >ituaiile :inanciare, intitulat M&cti=e imobilizateNF 739 )egat de operaiile de mai >u>, ce in:ormaii trebuie prezentate Bn $ota ?M"rincipii, politici i metode contabileNQ #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7a9 once>iunea primit >e re:lect ca imobilizri necorporale, deoarece contractul de conce>iune pre=ede o durat 7<0 ani9 i o =aloare determinat de conce>iune 731;<01000 lei91

13

(dat cu >emnarea contractului >e recunoate acti=ul necorporal pentru =aloarea total a conce>iunii primiteD 31;<01000 lei *'( A 17- 31;<01000 lei ,i concomitentD Debit :'&: Bunuri publice primite Bn admini>trare, conce>iune i cu cCirie 31;<01000 lei &mortizarea anual a conce>iuniiD 31;<01000 lei 3<0 ani J 4?1000 leiD bre=ete, licene, mrci comerciale, once>iuni, &lte Bmprumuturi i datorii a>imilate drepturi i acti=e >imilare 4?1000 lei ?;11 *:'( &mortizarea conce>iunilor, bre=etelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i acti=elor >imilare 4?1000 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 7b19 /Enzarea utilaAului, neamortizat integralD "reul de =EnzareD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 13?1<00 lei 671 Debitori di=eri L -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 66*'/& colectat 13?1<00 lei 1101000 lei 2?1<00 lei 7b29 %coaterea din e=iden a utilaAului, neamortizat integralD 1001000 lei 301000 lei 601000 lei *:1& &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital *1&1 *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 1001000 lei 7c9 %coaterea din e=iden a depozitului di>tru> Bn incendiuD 1001000 lei L 621000 lei *:1* &mortizarea con>truciilor

221000 lei 7-1 Celtuieli pri=ind calamitile i a:te e=enimente extraordinare 212 on>trucii 1001000 lei 7d9 &portul la capitalD 7dl9 /aloarea contabil a imobilizrii acordate Bn naturD 221000 lei 101000 lei 121000 lei L *:1& &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 2?1 &ciuni deinute la entitile a:iliate *1&1 *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 221000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7d29 Di:erena dintre remunerarea primit i =aloarea contabil a aportuluiD 711000 aciuni x 20 lei3aciune9 8 121000 lei J 201000 lei 8 121000 lei J 21000 leiD 21000 lei *71 A 1'7: 21000 lei &ciuni deinute &lte rezer=e la entitile a:iliate 7el9 &cCiziia intere>elor de participareD 21000 aciuni x 21000 lei3aciune J 1010001000 leiD 1010001000 lei *7& A *7+* 1010001000 iei Intere>e /r>minte de e:ectuat de participare pri=ind intere>ele de participare 7e29 on>tituirea, la 311121$, a unei aAu>tri pentru depreciere pentru pierderea e>timatD <0L x 1010001000 lei J <10001000 leiD <10001000 lei 7:7& A *+7* <10001000 lei Celtuieli :inanciare &Au>tri pentru pri=ind aAu>trile pierderea de =aloare pentru pierderea a intere>elor de participare de =aloare a imobilizrilor :inanciare 7:19 Bn anul curent, terenul >e e=ideniaz Bn categoria >tocurilor de mr:uri la =aloarea Bnregi>trat, adic 1201000 leiD 1201000 lei &-1 A *111 1201000 lei 0r:uri 'erenuri 7:29 oncomitent >e anuleaz >urplu>ul poziti= din ree=aluare Bnregi>trat Bn creditul contului 102D 201000 lei 1'( A 1'7( 201000 lei #ezer=e #ezer=e reprezentEnd din ree=aluare >urplu>ul realizat din rezer=e clin ree=aluare 7g9 Bn cazul programului in:ormatic, =aloarea de in=entar e>te mai mare decEt =aloarea contabil, prin urmare aAu>tarea pentru depreciere exi>tent >e anuleaz prin reluare la =enituriD <1000 iei *+' A -:1& <1000 lei &Au>tri /enituri din pentru deprecierea aAu>tri pentru imobilizrilor necorporale deprecierea imobilizrilor

14

Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 729 *xtra> din $ota 1 M&cti=e imobilizateND "entru Bntocmirea $otei 1 M&cti=e imobilizateNtrebuie > a=em Bn =edere urmtoareleD modi:icrile =alorii brute >e =or prezenta plecEnd de la co>tul de acCiziie >au de la co>tul de producie pentru :iecare element de imobilizare, Bn :uncie de tratamentele contabile aplicateF 8 Bn ceea ce pri=ete aAu>trile de =aloare, >e =or prezenta duratele de =ia >au ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare i aAu>trile care pri=e>c exerciiile anterioareF Bn ceea ce pri=ete creterile de =aloare brut, >e =or prezenta >eparat creterile de =aloare aprute din proce>ul de dez=oltare intern1 8 lei 8 Denumi0e5 elementului de imo3ili450e $5lo50e 30ut AKu2t0i de <5lo50e 85mo0ti40i /i 5Ku2t0i pent0u dep0ecie0e 25u pie0de0e de <5lo50e9 !old l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 C0e/te0i Ced0i, t05n21e0u0i i 5lte 0educe0i !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 !old l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 AKu2t0i ;n0eGi2t05te ;n cu02ul eCe0ciiului 1in5nci50 Reduce0i 25u 0elu0i !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 0 1 * & 6 A 1>*=& ( 7 - :A(>7=once>iuni, bre=ete, licene, mrci comerciale, drepturi i acti=e >imilare 31;<01000 31;<01000 4?1000 4?1000 &lte imobilizri necorporale 201000 201000 <1000 <1000 0 'erenuri 1201000 8 1201000 0 8 8 8 8 on>trucii 1001000 8 1001000 0 621000 8 621000 0 *cCipamente teCnologice

7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 1221000 71001000 I 2210009 1221000 0 <01000 7301000 I 1010009 <01000 0 &ciuni deinute la entitile a:iliate 201000 7121000 I 210009 201000 Intere>e de participare 8 1010001000 8 1010001000 8 <10001000 <10001000 7a9 once>iunea primit >e re:lect ca imobilizri necorporale, deoarece contractul de conce>iune pre=ede o durat 7<0 ani9 i o =aloare determinat de conce>iune Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 731;<01000 lei91 (dat cu >emnarea contractului >e recunoate acti=ul necorporal pentru =aloarea total a conce>iunii primite1 &cti=ul necorporal >e amortizeaz liniar pe durata contractului de conce>iune, <0 ani1 7b9 !tilaAul =Endut >8a amortizat liniar Bn 10 ani1 7c9 Depozitul di>tru> >8a amortizat degre>i= Bn 10 ani1 7d9 &Au>trile care pri=e>c exerciiile anterioareD programul in:ormatic a :o>t depreciat Bn exerciiul precedent, >oldul iniial al aAu>trii pentru depreciere :iind de <1000 lei1 739 Bn $ota ? M"rincipii, politici i metode contabileN, legat de terenul ree=aluat >e prezint in:ormaiileD 0odi:icarea rezer=ei din ree=aluareD /aloarea rezer=ei la Bnceputul exerciiului :inanciar J 201000 lei Di:erene din ree=aluare tran>:erate la rezer=a din ree=aluare Bn cur>ul exerciiului :inanciar J 201000 lei /aloarea rezer=ei din ree=aluare la >:Eritul exerciiului :inanciar J 0 K *xemplul ilu>trati= 1< "re>upunem c o entitate, &l:a, e:ectueaz urmtoarea >ec=en de Bnregi>trri contabileD 7a9 Bn anul $81, entitatea i8a calculat i contabilizat un impozit pe pro:it de 31000 lei1 (rganele de control :i>cal au deci> c impozitul datorat e>te de 21000 lei1 "entru >oluionare, entitatea a de>cCi>, Bn acelai an, un proce> Audectore>c pentru >uma de 2,000 lei, proce> care nu >8a :inalizat pEn la >:Eritul anului1 Bn anul curent, re>pecti= $, proce>ul e>te >oluionat i in>tana, Bn urma unei expertize contabile, a >tabilit c impozitul datorat e>te de 31600 lei1 7b9 on:orm pre=ederilor contractului colecti= de munc, entitatea are obligaia de a plti prime reprezentEnd participarea >alariailor la pro:it Bn =aloare de pEn la 2L din pro:itul di>tribuibil, de pltit Bn <2 de zile de la aprobarea >ituaiilor :inanciare de ctre &G&1 a atare, Bn anul precedent, $81, >8a deci> acordarea de prime Bn =aloare de 21000 lei1 "rimele >unt pltite Bn anul curent $, 200 lei reprezentEnd contribuiile angaAatorului1 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 .irma =inde produ>e Bn>oite de certi:icate de garanie pentru 12 luni1

15

)a 01101 1$, pro=izioanele pentru garanii a:erente produ>elor =Endute Bn anul $81 erau Bn >um de <1?00 lei1 Bn cur>ul anului $ >8au Bnregi>trat cCeltuieli pentru remedierea produ>elor =Endute Bn anul $81 Bn =aloare de 21200 lei1 Bn exerciiul :inanciar $ >8au =Endut 30 de produ>e1 *xperiena Bntreprinderii i e>timrile indic pentru anul care urmeaz c ?0L din produ>ele =Endute Bn anul $ nu =or Bnregi>tra niciun :el de problem, 3?L =or a=ea ne=oie de reparaii minore, cu un co>t mediu de 200 lei3produ>, iar <L =or a=ea ne=oie de Bnlocuire complet, la un co>t de 31200 lei3produ>1 7d9 *ntitatea acCiziioneaz componente electronice de la Bntreprinderea Beta1 Bn proce>ul de producie, :irma a>ambleaz componentele i obine calculatoare pe care le =inde ca mr:uri, principalul client :iind >ocietatea Gama1 Bn cur>ul anului $, Gama con>tat c o parte din calculatoare >unt de proa>t calitate i Bi intenteaz entitii &l:a un proce> Audectore>c1 on>ilierii Auridici e>timeaz pierderea proce>ului i nece>itatea plii unei amenzi, pe>te 3 ani, Bn =aloare de 301000 lei1 #ata de actualizare e>te de 2L1 .irma Bi d >eama c proa>ta calitate a calculatoarelor =Endute nu >e datoreaz a>amblrii e:ectuate de acea>ta, ci componentelor pe care le8a acCiziionat de la Beta1 "rin urmare, Bi cere >ocietii Beta o de>pgubire pentru acoperirea plii amenzii1 Beta Bi a>um re>pon>abilitatea i decide > Bi rambur>eze 221000 lei pentru acoperirea plii amenzii1 7e9 Bn proce>ul de re>tructurare a acti=itii, on>iliul de admini>traie al :irmei decide > BncCid una dintre :abricile >ale1 )a data de 031121$, on>iliul de admini>traie a aprobat un plan detaliat legat de ace>t e=eniment, au :o>t trimi>e >cri>ori clienilor pentru a identi:ica alte >ur>e de apro=izionare, iar per>onalul unitii re>pecti=e a :o>t in:ormat cu pri=ire la re>tructurare1 "entru BncCiderea ace>tei :abrici >e e>timeaz urmtoarele cCeltuieli i =enituriD 8 de>pgubiri ce =or :i pltite clienilor pentru neonorarea unor comenzi 8 <1000 leiF 8 de>pgubiri ce =or :i pltite :urnizorilor pentru renunarea la contractele de apro=izionare 8 21000 leiF 8 >alarii compen>atorii pentru per>onalul di>ponibilizat 8 <1200 leiF Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 cCeltuieli cu recali:icarea per>onalului rma> care =a :i mutat la alt :abric ce aparine tot entitii &l:a 8 11;00 leiF 8 renunarea la utilizarea Bn proce>ul de producie a anumitor materiale care =or :i =Endute la preul de <1?00 lei, co>t de acCiziie 31000 leiF 8 co>turi de relocalizare a unor utilaAe care =or :i mutate Bntr8o alt :abric ce aparine entitii &l:a 8 ?1000 leiF 8 cEtig realizat din =Enzarea cldirilor :abricii 8 221000 leiF 8 modi:icarea >i>temului in:ormatic exi>tent pentru a :i utilizat Bntr8o alt :abric i deci adaptat :luxului ace>teia 8 31;00 leiF 8 dez=oltarea reelei actuale de di>tribuie 8 11;00 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 Bntocmii la >:Eritul anului $ $ota 2 la >ituaiile :inanciare, intitulat M"ro=izioaneN, i argumentai, dac e>te cazul, includerea >au excluderea anumitor categorii de pro=izioane1 #ezol=areD 719 ontabilizarea tranzaciilorD 7al9 Bn anul $81 >8a con>tituit un pro=izion pentru impozite pentru >uma de 21000 lei pentru care entitatea a de>cCi> proce>ulD 21000 lei 7:1* A 1(17 21000 lei Celtuieli de exploatare "ro=izioane pentru pri=ind pro=izioanele impozite 7a29 Bn anul $D

7a2119 recunoaterea datoriei rma>e de platD 31600 lei 8 31000 lei J 600 leiD 600 lei 7+1 A 6611 600 lei Celtuieli cu Impozitul pe pro:it impozitul pe pro:it 7a2129 anularea pro=izionului pentru >oldul luiD 21000 lei 1(17 A -:1* 21000 lei "ro=izioane pentru /enituri impozite din pro=izioane Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b19 Bn anul $81 >8a con>tituit un pro=izionD 21000 lei 7:1* A 1(1: 21000 lei Celtuieli de exploatare &lte pro=izioane pri=ind pro=izioanele 7b29 Bn anul $D 7b2119 acordarea primelorD 21000 lei 76& Celtuieli cu primele reprezentEnd participarea per>onalului la pro:it 6*6 21000 lei "rime reprezentEnd participarea per>onalului la pro:it 7b2129 reinerileD 200 lei 6*6 "rime reprezentEnd participarea per>onalului la pro:it 6&C 200 lei Datorii angaAator 7b2139 plata primelor neteD <1200 lei 6*6 "rime reprezentEnd participarea per>onalului la pro:it (1* onturi curente la bnci <1200 lei 7b21<9 anularea pro=izionului pentru >oldul luiD 21000 lei 1(1: &lte pro=izioane -:1* /enituri din pro=izioane 21000 lei 7c9 Bnregi>trrile contabile Bn cur>ul anului $D 7ci9 Celtuielile pentru remedierea produ>elor =Endute Bn anul $81D 21200 lei ?11 Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiile (1* onturi curente la bnci 21200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c29 #eluarea pro=izionului a:erent la =enituriD 21200 lei 1(1* A -:1* 21200 lei "ro=izioane /enituri pentru garanii din pro=izioane acordate clienilor 7c39 alculul pro=izionului nece>ar la >:Eritul anului $D !peci1ic50e C5lcul Co2t ?0L din produ>ele =Endute nu =or a=ea de:ecte ?0L x 0 lei 0 lei 3?L din produ>ele =Endute

16

=or a=ea de:ecte minore 3?L x 30 produ>e x 200 lei3produ> 21<00 lei <L din produ>ele =Endute =or a=ea de:ecte maAore <L x 30 produ>e x 31200 lei3produ> <1200 lei Tot5l +.7'' lei H "ro=izion exi>tent 7<1?00 lei >old iniial 8 21200 lei reluare9 21100 lei "ro=izion nece>ar 41?00 lei Deci pro=izionul =a :i maAorat cu 41?00 lei 8 21100 lei J 61200 lei1 7c<9 )a 311121$, maAorarea pro=izionului exi>tentD 61200 lei 7:1* A 1(1* 61200 lei Celtuieli de exploatare "ro=izioane pri=ind pro=izioanele pentru garanii acordate clienilor 7d9 alculul =alorii actualizateD N N>1 N>* $5lo50e p0o<i4ion 301000 lei 3 71 I 2L92 J 261210 lei 301000 lei 3 71 I2L9O J 2;1261 lei 301000 lei "rin urmare, cCeltuiala cu pro=izionul J 261210 lei 8 221000 lei =aloarea recuno>cut ca acti= a rambur>rii J 21210 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 261210 lei 21210 lei ?;12 Celtuieli de exploatare pri=ind pro=izioanele L 1(11 "ro=izioane pentru litigii 261210 lei 221000 lei 671 Debitori di=eri 7el9 &naliza condiiilor de recunoatereD *xi>t o obligaie implicit de re>tructurare deoarece entitateaD are aprobat un plan o:icial detaliat pentru re>tructurareF a generat o ateptare Au>ti:icat din partea celor a:ectai prin comunicarea principalelor caracteri>tici ale planului celor care =or :i a:ectai de proce>ul de re>tructurareD clieni, per>onal1 E2te p0o353il 5p50ii5 unei ie/i0i de 0e2u02e pentru a onora obligaiile legate de re>tructurare1 Conclu4ie: 2e po5te 0ecuno5/te un p0o<i4ion pentru cea mai bun e>timare a cCeltuielilor cu re>tructurarea1 7e29 %e includ Bn pro=izionD co>turile ocazionate de di>ponibilizarea >alariailor, re>pecti= plata >alariilor compen>atorii 8 <1200 leiF de>pgubirile ce =or :i pltite clienilor pentru neonorarea unor comenzi 8 <1000 leiF de>pgubirile ce =or :i pltite :urnizorilor pentru renunarea la contractele de apro=izionare 8 21000 leiF pierderile generate de renunarea la utilizarea anumitor materiale Bn producieD <1?00 lei831000 lei J 11?00 lei1 "rin urmare, >e recunoate pro=izionul pentru cCeltuielile directe a:erente re>tructurriiD <1200 lei I <1000 lei I 21000 lei I 11?00 lei J 121100 leiD 121100 lei 7:1* A 1(16 121100 lei Celtuieli de exploatare pri=ind pro=izioanele

"ro=izioane pentru re>tructurare 729 Bntocmirea $otei 2M"ro=izioaneND Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 lei 8 Denumi0e5 p0o<i4ionului !old l5 ;nceputul eCe0ciiului 1in5nci50 T05n21e0u0i !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 ;n cont Din cont '1*&6A1>*=& "ro=izioane pentru litigii 8 261210 8 261210 "ro=izioane pentru garanii acordate clienilor <1?00 61200 21200 41?00 "ro=izioane pentru re>tructurare 8 121100 8 121100 "ro=izioane pentru impozite 21000 8 21000 0 &lte pro=izioane 21000 8 21000 0 Bn legtur cu tran>:erurile, trebuie > precizm natura, >ur>a >au de>tinaia ace>tora, a>t:elD H "ro=izioane pentru litigiiD Bn anul $ >8a con>tituit un pro=izion pentru litigii pentru cea mai bun e>timare a co>turilor nece>are >tingerii datoriei probabile reprezentate de amend1 'otodat, BntrucEt e:ectul =alorii8timp a banilor a :o>t >emni:icati=, pro=izionul a :o>t actualizat1 Deoarece >8a e>timat c o parte din cCeltuielile legate de ace>t pro=izion =or :i rambur>ate, rambur>area >8a recuno>cut ca acti=1 L P0o<i4io5ne pent0u G505nii 5co0d5te clienilo0: legat de ace>t pro=izion >8au e:ectuat urmtoarele tran>:eruriD 8 din contD 21200 lei, reprezentEnd cCeltuielile e:ecti=e realizate Bn anul curent cu remedierea produ>elor =EnduteF Bn contD 61200 iei, reprezentEnd cea mai bun e>timare a co>turilor nece>are >tingerii datoriei probabile reprezentate de probabilitatea de:ectrii produ>elor i plii garaniei1 L P0o<i4io5ne pent0u 0e2t0uctu050e: Bn anul I0 >8a con>tituit un pro=izion pentru re>tructurare pentru cea mai bun e>timare a cCeltuielilor cu re>tructurarea1 L P0o<i4io5ne pent0u impo4ite: pro=izionul pentru impozite a :o>t con>tituit Bn anul precedent pentru impozitul pe pro:it pentru care :irma a=ea de>cCi> proce> Audectore>c1 Bn anul $, odat cu >oluionarea proce>ului i recunoaterea datoriei de impozit, nu mai e>te probabil o ieire de re>ur>e i pro=izionul a :o>t anulat prin reluare la =enituri1 L Alte p0o<i4io5ne: au :o>t prezentate Bn notele explicati=e deoarece >8a con>iderat

17

c >unt >emni:icati=e1 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Bn anul $, odat cu plata primelor nete reprezentEnd participarea >alariailor la pro:it, nemai:iind probabil o ieire de re>ur>e, pro=izionul a :o>t anulat prin reluare la =enituri1 K *xemplul ilu>trati= 12 Di>punei de urmtoarele dateD /enituri din =Enzarea mr:urilor 21000 leiF co>tul mr:urilor =Endute 200 leiF =enituri din =Enzarea produ>elor :inite ?1000 leiF =enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii ;00 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete <00 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime i materiale con>umabile 100 leiF producie realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 121000 leiF produ>e :inite obinute la co>t de producie 201000 leiF >toc iniial de produ>e :inite 21000 leiF >toc :inal de produ>e :inite 121000 leiF =enituri din de>pgubiri, amenzi i penaliti 121000 leiF =enituri din aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime 11000 leiF =enituri din aAu>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni ?00 leiF cCeltuielile acti=itii de baz 11<00 leiF cCeltuielile acti=itilor auxiliare 21300 leiF cCeltuieli indirecte de producie 21640 leiF cCeltuieli de de>:acere 11300 leiF cCeltuieli generale de admini>traie 11;00 lei1 on:orm (0." nr, 3102232004, Bntocmii $ota explicati= la >ituaiile :inanciare intitulat M&naliza rezultatului din exploatareN1 #ezol=areD "e baza datelor problemei, pentru analiza rezultatului din exploatare trebuie > calculm ci:ra de a:aceri net i alte =enituri din exploatare1 7a9 %tocurile iniiale de produ>e :inite la co>t de producieD >oldul iniial al contului 3<2 e>te de 21000 leiD D 3<2 %i 21000 201000 7produ>e obinute9 %: 121000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 "rodu>ele obinute la co>t de producieD 201000 lei 3<2 J 611 201000 lei "rodu>e :inite /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7c9 Din contul 3<2 rezult produ>e =Endute la co>tul de producie 7de>crcarea ge>tiunii9D 21000 lei I 201000 lei 8 121000 lei J 101000 ieiD 101000 lei 611 J 3<2 101000 lei /enituri a:erente "rodu>e :inite co>turilor >tocurilor de produ>e ontul 611 =a a=ea >old :inal creditor egal cu 101000 lei1 7d9 alculul ci:rei de a:aceri neteD H /Enzri de produ>e :inite ?1000 lei I /enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii ;00 lei J P0oduci5 <Bndut 7.:'' lei I /Enzri de mr:uri 21000 lei I /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri <00 lei J Ci105 de 515ce0i net +.*'' lei 7e9 alculul altor =enituri din exploatareD H /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7>old creditor9 101000 lei I "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 121000 lei I &lte =enituri din exploatare 7=enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime i materiale con>umabile 100 lei I =enituri din de>pgubiri, amenzi i penaliti 121000 lei I =enituri din aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime 11000 lei I

=enituri din aAu>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni ?00 lei9 1?1600 lei J Tot5l 5lte <enitu0i din eCplo5t50e 61.-'' lei 7:9 &naliza rezultatului din exploatareD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 ECe0ciiul 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent '1* 1. Ci105 de 515ce0i net +.*'' *. Co2tul 3unu0ilo0 <Bndute /i 5l 2e0<iciilo0 p0e2t5te 8& > 6 > (9 7.6+' 31 Celtuielile acti=itii de baz 11<00 <1 Celtuielile acti=itilor auxiliare 21300 21 Celtuielile indirecte de producie 21640 7. Re4ult5tul 30ut 51e0ent ci10ei de 515ce0i nete 81 = *9 *.-1' 61 Celtuielile de de>:acere 11300 ;1 Celtuielile generale de admini>traie 11;00 41 &lte =enituri din exploatare <11600 1'. Re4ult5tul din eCplo5t50e 8 7 = - = : > +9 61.&1' 8 *xemplul ilu>trati= 1? &l:a e:ectueaz Bn cur>ul anului $ urmtoarele operaiiD 7a9 )a data de 121021$ Bi li=reaz mr:uri unui client Bn baza a=izului de Bn>oire a mr:ii, pre de =Enzare 31000 lei, exclu>i= '/& 2<L1 )a data de 0210?1$ >e Bntocmete :actura, pre de =Enzare <1000 lei, exclu>i= '/& 2<L1 )a data de 1210?1$ >e emite o :actur reprezentEnd o reducere comercial de 2L aplicat la =aloarea :acturii emi>e Bn data de 0210?1$1 7b9 "rimete >ub :orm de >ub=enii >uma de 221000 lei, din care 31000 lei >e Bnca>eaz la data acordrii, iar re>tul Bn aceeai perioad1 %uma de 61000 lei e>te a:erent ci:rei de a:aceri 721200 lei pentru perioada curent, re>tul pentru perioadele urmtoare91 %uma de 1;1000 lei e>te >ub=enie pentru plata unor materii prime acCiziionate i e>te a:erent perioadei Bn cur>1 7c9 (bine produ>e :inite la co>tul de producie de 21200 lei i acord ace>te produ>e :inite propriilor >alariai, la preul de =Enzare total de <1000 lei, produ>ele :inite ne:iind >cutite de '/&, co>tul de producie :iind de 21100 lei1 7d9 "rimete prin donaie mr:uri Bn =aloare de 21200 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7e9 "rimete prin donaie un utilaA, la 311121$81, cu o =aloare de pia de ?01000 iei1 Durata de =ia util a :o>t :ixat la 2 ani, iar metoda de amortizare e>te cea liniar1 7:9 on>truiete Bn regie proprie un ecCipament teCnologic pe care Bl Bncepe la 01101 1$ i Bl :inalizeaz Bn anul urmtor1 Bn anul $, cCeltuielile Bnregi>trate Bn legtur cu con>trucia ecCipamentului au :o>tD materii prime 1?1000 leiF >alarii 121000 leiF amortizri 121000 leiF cCeltuieli indirecte repartizate 111000 leiF cCeltuieli generale de admini>traie 21000 lei1 &lte in:ormaiiD cCeltuielile acti=itii de baz 21<00 leiF cCeltuielile acti=itilor auxiliare 31300 leiF cCeltuieli indirecte de producie 21240 leiF cCeltuieli de de>:acere 11400 leiF cCeltuieli generale de admini>traie 11200 lei1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 "rezentai un extra> din contul de pro:it i pierdere prin care > calculai ci:ra de a:aceri net i =enituri din exploatare 8 totalF 739 Bntocmii $ota explicati= la >ituaiile :inanciare intitulat M&naliza rezultatului din exploatareN1 #ezol=areD 719 ontabilizarea operaiilorD 7al9 )i=rarea mr:urilor Bn baza a=izului de Bn>oire a mr:iiD 31620 lei 31000 lei 620 lei 7a29 .actura emi> Bn luna iunieD

18

7a2119 :actura cuprindeD "re de =Enzare J <1000 lei '/& J 2<L x <1000 lei J 4?0 lei 'otal :actur J <14?0 lei 31620 lei 61: A F lieni 8 -':acturi de Bntocmit /enituri din =Enzarea mr:urilor 66*: '/& neexigibil Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7a2129 regularizarea conturilorM'/& neexigibilNi M lieni 8 :acturi de BntocmitND 620 lei 66*: A 66*- 620 lei '/& neexigibil '/& colectat 31620 lei 6111 A 61: 31620 lei lieni lieni 8 :acturi de Bntocmit 7a2139 Bnregi>trarea di:erenei de =aloare dintre a=iz i :acturD 112<0 lei 6111 J L 112<0 lei lieni -'- 11000 lei /enituri din =Enzarea mr:urilor 66*- 2<0 lei '/& colectat 7a21<9 Bnregi>trarea reducerii comerciale acordateD #educere comercial J 2L x <1000 lei J 200 lei 72<; lei9 6111 lieni L 72<; lei9 -'+ 7200 lei9 #educeri comerciale acordate 66*- 7<; lei9 '/& colectat 7b9 Bnca>area >ub=eniei a:erente =eniturilorD 221000 lei 221000 lei 31000 lei 66( %ub=enii (1* onturi curente la bnci -611 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri -61* /enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime i materiale con>umabile 6-* /enituri Bnregi>trate Bn a=an> 221000 lei 21200 lei 1;1000 lei <1200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c19 (binerea de produ>e :initeD *.('' lei &6( "rodu>e :inite -11 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e

*.('' lei 7c29 &cordarea de produ>e :inite propriilor >alariaiD 6.''' lei 6*1 "er>onal 8 >alarii datorate -'1 /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 6.''' lei %i '/& J <1000 lei x 2<L J 4?0 leiD 4?0 lei 7&( Celtuieli cu alte impozite, taxe i =r>minte a>imilate 66*'/& colectat 4?0 lei ,i de>crcarea ge>tiunii pentru co>tul de producieD 21100 lei -11 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e &6( "rodu>e :inite 21100 lei 8d9 P0imi0e5 p0in don5ie 5 m01u0ilo0: 21200 lei &-1 0r:uri -(:* /enituri din donaii primite 21200 lei 7el9 "rimirea prin donaie a utilaAuluiD ?01000 lei *1&1 *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 6-(& Donaii pentru in=e>tiii ?01000 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7el9 &mortizarea anualD ?01000 lei 3 2 ani J 121000 leiD 121000 lei ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor *:1& 121000 lei &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 7e39 'recerea anual a >ub=eniei la =enituriD ?01000 lei 3 2 ani J 121000 leiD 121000 lei 6-(& A -(:6 121000 lei Donaii /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii pentru in=e>tiii 7:9 o>tul de producie Bn anul $ J materii prime 1?1000 lei I >alarii 121000 lei I amortizri 121000 lei I cCeltuieli indirecte repartizate 111000 lei J 2<1000 lei Deoarece con>trucia nu e>te :inalizat, >e =a recunoate o imobilizare Bn cur>D 2<1000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie -**

19

/enituri din producia de imobilizri corporale 2<1000 lei 729 *xtra> din contul de pro:it i pierdereD %oldul contului 611 =a :iD 21200 lei 7obinerea produ>elor :inite9 8 21100 lei 7de>crcarea ge>tiunii9 J <00 lei 7>old creditor91 %oldul contului 62; =a :iD 21200 lei 762;29 I 121000 lei 762;<9 J 1<1200 lei1 8lei8 Denumirea indicatorilor $r1 *xerciiul :inanciar rd1 "recedent urent &B12 11 i:ra de a:aceri net 7rd1 02 I 03 8 0< I 02 I 0?9 01 101300 "roducia =Endut 7ct1 601 I 602 I 603 I 60< I 602 I 60? I 60;9 02 <1000 /enituri din =Enzarea mr:urilor 7ct1 6069 03 <1000 #educeri comerciale acordate 7ct1 6049 0< 200 /enituri din dobEnzi Bnregi>trate de entitile radiate din #egi>trul general i care mai au Bn derulare contracte de lea>ing 7ct1 6??9 02 $enitu0i din 2u3<enii de eCplo5t50e 51e0ente ci:rei de a:aceri nete 7ct1 6<119 0? 21200 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 N0. 0d. ECe0ciiul 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent AB1* 21 /enituri a:erente co>tului produciei Bn cur> de execuie 7ct1 611 I6129 %old 06 <00 %old D 0; 31 "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 7ct1 621 I 6229 04 2<1000 <1 &lte =enituri din exploatare 7ct1 62; I 6<16 I 6;129 10 1<1200 $ENITURI DIN EEPLOATARE = TOTAL 80d. '1 > ' - = ' : > '+>1'9 12 -+.*'' 739 &naliza rezultatului din exploatareD 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 ECe0ciiuM 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent '1* 1. Ci105 de 515ce0i net 1'.&'' *. Co2tul 3unu0ilo0 <Bndute /i 5l 2e0<iciilo0 p0e2t5te 8 & > 6 > (9 :.*+' 31 Celtuielile acti=itii de baz 21<00 <1 Celtuielile acti=itilor auxiliare 31300 21 Celtuielile indirecte de producie 21240 7. Re4ult5tul 30ut 51e0ent ci10ei de 515ce0i nete 81 = *9 *.'1' 61 Celtuielile de de>:acere 11400 ;1 Celtuielile generale de admini>traie 11200 41 &lte =enituri din exploatare 7<00 iei cont 611 I 2<1000 lei cont 622 I 1<1200 lei cont 62; I 1;1000 lei cont 6<129 ;?1400 1'. Re4ult5tul din eCplo5t50e 8 7 = - = : > +9 :(.:1' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 8 *xemplul ilu>trati= 16

"re>upunem c Bn cur>ul anului $ entitatea &l:a e:ectueaz urmtoarea >ec=en de tranzaciiD 7a9 "rimete Bn conce>iune o pdure care aparine domeniului public al >tatului1 Durata conce>iunii e>te de 20 de ani BncepEnd cu 01101 1$1 Bn contract e>te pre=zut =aloarea total a conce>iunii de 110001000 lei, cu o rede=en lunar de <11?6 lei, pltibil la data de 12 a lunii urmtoare celei Bn care >e datoreaz1 &mortizarea conce>iunii >e e:ectueaz pe durata contractului, prin metoda liniar1 7b9 )a data de 011021$ Bi acord unei :iliale un Bmprumut pe termen de 2 ani, Bn =aloare de 1201000 lei, cu o dobEnd pre:erenial de 30L pe an1 Bmprumutul >e re>tituie Bn cinci trane egale, la data de 01102 a :iecrui an, cEnd >e Bnca>eaz i dobEnzile anuale1 7c9 !n Bmprumut din emi>iuni de obligaiuni >e emite la 011101$, cu urmtoarele caracteri>ticiD numr de obligaiuni 201000 de titluriF =aloare nominal 10 lei3obligaiuneF pre de emi>iune 4 lei3obligaiuneF pre de rambur>are 12 lei3obligaiuneF rata anual a dobEnzii 20LF durata Bmprumutului 10 ani1 #ambur>area Bmprumutului >e :ace Bn 10 trane egale, la data de 01110 a :iecrui an, cEnd >e pltete i dobEnda anualF primele de rambur>are >e amortizeaz liniar pe durata Bmprumutului1 7d9 )a data de 10111 1$, &l:a Bi =inde mr:uri >ocietii Beta Bn baza :acturiiD pre de =Enzare 21000 lei, '/& 2<L1 )a data de 201121$, &l:a Bi emite lui Beta o :actur reprezentEnd o reducere comercial de 10L aplicat la >uma iniial1 7e9 )a data de 101121$, &l:a acCiziioneaz mr:uri de la Beta Bn baza :acturiiD pre de cumprare 21000 lei,'/& 2<L1'ermenul de decontare con:orm contractului e>te de dou luni1 )a data de 201121$, entitatea primete de la Beta o :actur reprezentEnd un >cont de 10L1 7:9 &l:a Bnca>eazD la 261121$ >uma de ?1000 lei reprezentEnd cCiria anual, din care 11000 lei a:ereni anului $1 on:orm (0." nr1 3102232004D 719 ontabilizai operaiile de mai >u>F 729 Bntocmii $ota 2 la >ituaiile :inanciare, intitulat M%ituaia creanelor i datoriilorNF 739 e alte in:ormaii legate de datorii conine acea>t notQ 7<9 )egat de tranzaciile de mai >u>, precizai ce in:ormaii >e prezint Bn $ota 6M"articipaii i >ur>e de :inanareN i Bn $ota 10M&lte in:ormaiiN1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezol=areD 719 ontabilizarea tranzaciilorD 7a9 once>iunea primit >e re:lect ca imobilizri necorporale, deoarece contractul de conce>iune pre=ede o durat 720 ani9 i o =aloare determinat de conce>iune 7110001000 lei91 7al9 )a 011011$, odat cu >emnarea contractului >e recunoate acti=ul necorporal pentru =aloarea total a conce>iunii primiteD 110001000 lei *'( once>iuni, bre=ete, licene, mrci comerciale, drepturi i acti=e >imilare 17&lte Bmprumuturi i datorii a>imilate 110001000 lei ,i concomitentD Debit :'&: Bunuri publice primite Bn admini>trare, conce>iune i cu cCirie 110001000 lei 7a29 )a 121021$ >e Bnregi>treaz rede=ena lunarD <11?6 lei 1?6 J <0< <11?6 lei &lte .urnizori Bmprumuturi i de imobilizri

20

datorii a>imilate 7a39 "lata rede=eneiD <11?6 iei <0< #u0ni4o0i de imo3ili40i (1*1 onturi la bnci ;n lei <11?6 lei !ltimele dou Bnregi>trri >e repet Bn cur>ul anului $ la data de 12 a :iecrei luni1 a urmare >e =or plti 11 rede=ene x <11?6 lei J <21;36 lei1 )a >:Eritul anului $, >oldul contului 1?6 =a :iD 110001000 lei 8 <21;36 lei J 42<11?3 lei, din careD datorie >ub 1 anD cele 12 rede=ene care >e datoreaz Bn anul $I1D12 rede=ene x <11?6 lei J 20100< leiF 8 datorie Bntre 1 i 2 aniD rede=enele datorate Bn anii $I2, $I3, $I<, $I2D12 rede=ene lunare x < ani x <11?6 lei J 200101? leiF re>tul de 42<11?3 lei 820100< lei 8 200101? lei J 60<11<3 lei reprezint o datorie cu termen de exigibilitate mai mare de 2 ani1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7bl9 &cordarea Bmprumutului la data de 011021$D 1201000 lei 2?61 %ume datorate de entitile a:iliate 2121 onturi la bnci Bn lei 1201000 lei 7b29 DobEnda cu=enit pentru anul $D 1201000 lei x 30L x ; luni 312 luni J 301000 leiD 7b39 &naliza creanelorD reana total de 1201000 lei >e =a Bnca>a Bn 2 trane egaleD 1201000 lei 3 2 ani J 301000 leiD 301000 lei care >e =or Bnca>a la data de 011021$I1 reprezint crean cu termen de licCiditate >ub 1 anF 8 re>tul de 1201000 lei 8 301000 lei J 1201000 lei reprezint crean cu termen de licCiditate mai mare de 1 an1 DobEnda de 301000 lei care >e =a Bnca>a la 011021$I1 reprezint crean cu termen de licCiditate >ub 1 an1 7ci9 )a data de 011101$ >e recunoate emiterea BmprumutuluiD /aloare Bmprumut J 201000 titluri x 12 lei pre de rambur>are J ?001000 lei %um primit J 201000 titluri x 4 lei pre de emi>iune J <201000 lei "rime pri=ind rambur>area Bmprumutului din emi>iuni de obligaiuni J ?001000 lei 8 <201000 lei J 1201000 lei ?001000 lei L J 1?1 ?001000 lei <201000 lei <?1 Bmprumuturi 301000 lei 2?62 DobEnda a:erent >umelor datorate de entitile a:iliate 6?3 /enituri din creane imobilizate 301000 lei 1201000 iei Debitori di=eri 1?4 din emi>iuni de obligaiuni

"rime pri=ind rambur>area obligaiunilor ,i Bnca>areaD <201000 lei 2121 J <?1 <201000 lei onturi la bnci Debitori di=eri Bn lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c29 DobEnda datorat la >:Eritul anului I0 >e calculeaz la =aloarea nominalD 201000 obligaiuni x 10 lei3obligaiune x 20L x 3 luni 312 luni J 221000 leiD 7c39 &naliza datorieiD DobEnda >e =a plti la data de 011101I0I1, prin urmare reprezint o datorie cu termen de exigibilitate >ub 1 an1 Bmprumutul obligatar >e =a rambur>a anual Bn 10 traneD 201000 obligaiuni 310 ani J 21000 obligaiuni anual x 12 lei pre de rambur>are J ?01000 lei anual1 )a 011101$, datoria total e>te de ?001000 lei, din careD rata de ?01000 lei care >e =a acCita la 011101 $I1 reprezint o datorie cu termen de exigibilitate >ub 1 anF 8 re>tul datoriei, de ?001000 lei 8 ?01000 lei J 2<01000 lei, >e Bmparte a>t:elD H datorie exigibil Bntre 1 i 2 ani, adic pEn la 311121I0I2D ratele de ?01000 lei datorate la 011101$I2,011101$I3,011101$I< J 3 rate x ?01000 lei J 1;01000 leiF H datorie exigibil Bntr8o perioad mai mare de 2 aniD ratele de ?01000 lei datorate la 011101$I2, 011101$I?, 011101$I6, 011101$I;, 011101$I4, 011101$I10 J ? rate x ?01000 lei J 3?01000 lei1 7dl9 Bnregi>trarea :acturii emi>e la data de 101111$D 21<;0 lei 6111 J L 21<;0 lei 221000 lei ??? Celtuieli pri=ind dobEnzile 17:1 DobEnzi a:erente Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni 221000 lei lieni -'/enituri din =Enzarea mr:urilor 66*'/& colectat 21000 lei <;0 lei 7d29 Bnregi>trarea reducerii comerciale acordate la data de 201121$D #educere comercial J 10L x 21000 lei J 200 lei '/& a:erent reducerii J 200 lei x 2<L J <; lei 'otal crean de redu> J 2<; lei 72<; lei9 6111 lieni L -'+ 72<; lei9 7200 lei9 #educeri comerciale acordate 66*'/& colectat 7<; lei9 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7d39 &naliza creaneiD

21

reana rma> de Bnca>at, Bn >um de 21<;0 lei 8 2<; lei J 21232 lei, reprezint o crean cu termen de licCiditate >ub 1 an1 7el9 Bnregi>trarea :acturii primite la data de 101121$D 21<;0 lei L 21000 lei &-1 0r:uri <;0 lei 66*7 '/& deductibil 7e29 Bnregi>trarea reducerii :inanciare primite la data de 201121$D %cont J 10L x 21000 lei J 200 lei '/& a:erent >contului J 200 lei x 2<L J <; lei 'otal datorie de redu> J 2<; lei 2<; lei 6'1 A F .urnizori 6?6 /enituri din >conturi obinute 66*7 '/& deductibil 7e39 &naliza datorieiD Datoria rma> de 21<;0 lei 8 2<; lei J 21232 lei reprezint o datorie cu termen de exigibilitate >ub 1 an1 7:9 Bnca>area cCiriilor la 261121$D /enituri a:erente perioadei curente J 11000 lei /enituri a:erente perioadei contabile =iitoare J ?1000 lei 8 11000 lei J 21000 lei )a 261121$, >umele Bnca>ate Bn a=an> >unt Bnregi>trate direct Bn conturile de regularizri ca datoriiD ?1000 lei (1*1 J L ?1000 lei onturi la bnci -'7 11000 lei Bn lei /enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii I 6-* 21000 lei /enituri Bnregi>trate Bn a=an> /enitul Bn a=an> reprezint o datorie cu termen de exigibilitate >ub 1 an1 6'1 21<;0 lei .urnizori 2<; lei 200 lei <; lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 729 $ota 2 la >ituaiile :inanciare, intitulat M%ituaia creanelor i datoriilorND 8 lei 8 C0e5ne !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 Te0men de lic?idit5te !u3 1 5n Pe2te 1 5n ' 1A* > &M * & 'otal, din careD 1;21232 ?21232 1201000 %ume datorate de entitile a:iliate 1201000 301000 1201000 DobEnda a:erent >umelor datorate de entitile a:iliate 301000 301000 lieni 21232 21232 8 lei 8 D5to0ii !old l5 21B0/itul eCe0ciiului 1in5nci50 Te0men de eCiGi3ilit5te

!u3 1 5n 1=( 5ni Pe2te ( 5ni '1A*>&>6*&6 'otal, din careD 112;?1342 1<2123? 3;0101? 110?<11<3 Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni ?001000 ?01000 1;01000 3?01000 DobEnzi a:erente Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni 221000 221000 &lte Bmprumuturi i datorii a>imilate 42<11?3 20100< 200101? 60<11<3 .urnizori 212321 21232 /enituri Bn a=an> 21000 21000 739 )egat de datorii >e prezintD 859 Cl5u4ele leG5te de 5c?it50e5 d5to0iilo0 /i 05t5 do3Bn4ii 51e0ente ;mp0umutu0ilo0, 52t1el: 85l9 Pent0u ;mp0umutul din emi2iuni de o3liG5iuni: 8 data emiteriiD 011101$F Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini numr de obligaiuni emi>eD 201000 titluriF =aloare nominal 10 lei3obligaiuneF pre de emi>iune 4 lei3obligaiuneF pre de rambur>are 12 lei3obligaiuneF rata anual a dobEnziiD 20LF durata BmprumutuluiD 10 aniF rambur>area Bmprumutului >e :ace Bn 10 trane egale, la data de 01110 a :iecrui an, cEnd >e pltete i dobEnda anual1 85*9 Pent0u 5lte ;mp0umutu0i /i d5to0ii 52imil5te: conce>iunea primit >e re:lect ca imobilizri necorporale, deoarece contractul de conce>iune pre=ede o durat 720 ani9 i o =aloare determinat de conce>iune 7110001000 lei9F durata conce>iunii e>te de 20 ani, BncepEnd cu 01101 1$F =aloarea total a conce>iuniiD 110001000 leiF rede=ena lunar de <11?6 lei e>te pltibil la data de 12 a lunii urmtoare celei Bn care >e datoreaz1 7b9 Datoriile pentru care >8au depu> garanii ori au :o>t e:ectuate ipotecriD =aloarea datorieiF =aloarea i natura garaniilor1 7c9 /aloarea obligaiilor pentru care >8au con>tituit pro=izioane1 7d9 /aloarea obligaiilor pri=ind plata pen>iilor1 7<9 Bn Not5 - NP50ticip5ii /i 2u02e de 1in5n50eO >e prezint 7legat de tranzaciile din ace>t exemplu9D (bligaiuni emi>eD tipul obligaiunilorF =aloarea emi>D ?001000 leiF 8 >uma primitD <201000 lei1 Bn Not5 1'NAlte in1o0m5iiO>e prezintD legat de Bmprumutul din emi>iuni de obligaiuni, di:erena dintre >uma de rambur>at mai mare i >uma primit mai mic, de 1201000 leiF explicaii pri=ind natura i =aloarea =eniturilor Bn a=an>D =eniturile Bn a=an> Bn >um de 21000 lei reprezint cCiria Bnca>at a:erent perioadei 011011$I1 8 261121$I11 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* *xemplul ilu>trati= 1 % Di>punei de urmtoarele dateD 8 lei 8 In1o0m5ii N=1 N reane comerciale 101000 ?1620 .urnizori 61000 ?1000 %tocuri ;1000 121620

22

Datorii >alariale ?1000 21220 Celtuieli Bn a=an> 21000 11000 Datorii pe termen >curt 21000 31000 a>a i conturi la bnci 121000 ;1220 &cti=e imobilizate 111000 111200 redite bancare pe termen lung ?1000 31000 Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni <1000 ?1000 "ro:it brut din =Enzri ;1000 121000 "ro:it Bnaintea plii dobEnzii i a impozitului pe pro:it 121000 201000 Celtuieli cu dobEnda <1000 21000 i:ra de a:aceri <;1000 201000 o>tul bunurilor =Endute i al >er=iciilor pre>tate x <01000 on:orm (0." nr1 3102232004D 7a9 "rezentai un extra> din bilanul contabil i determinai mrimea capitalurilor propriiF 7b9 alculai con:orm $otei 4 la >ituaiile :inanciare, intitulat M*xemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico8:inanciariN, indicatorii de licCiditate, indicatorii de ri>c, indicatorii de acti=itate i indicatorii de pro:itabilitate, interpretai1 #ezol=areD 859 ECt052 din 3il5nul cont53il: Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 8 lei 8 In1o0m5ii N=1 N A. ACTI$E I%OBILIZATE 11.''' 11.('' B. ACTI$E CIRCULANTE 8I > II > III9 &'.''' *-.-(' 11 %tocuri ;1000 121620 II1 reane comerciale 101000 ?1620 III1 a>a i conturi la bnci 121000 ;1220 C. CPELTUIELI QN A$AN! .*.''' 1.''' D. DATORII: !U%ELE CARE TREBUIE PL,TITE QNTR=O PERIOAD, DE PRN, LA UN AN 1:.''' 16.*(' .urnizori 61000 ?1000 Datorii pe termen >curt 21000 31000 Datorii >alariale ?1000 21220 E. ACTI$E CIRCULANTE NETE 8B > = D9 16.''' 16.('' #. TOTAL ACTI$E %INU! DATORII CURENTE 8A > E9 *(.''' *7.''' @. DATORII: !U%ELE CARE TREBUIE PL,TITE QNTR=O PERIOAD, %AI %ARE DE UN AN 1'.''' +.''' Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni <1000 ?1000 redite bancare pe termen lung ?1000 31000 P. CAPITAL PROPRIU 8# = @9 1(.''' 1-.''' 7b9 alculul indicatorilor economico8:inanciari con:orm $otei 4 la >ituaiile :inanciare, intitulat M*xemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico8:inanciariND I. Indic5to0ii de lic?idit5te 2unt: 59 Indic5to0ul lic?iditii cu0ente 8Indic5to0ul c5pit5lului ci0cul5nt9 o:er garania acoperirii datoriilor curente din acti=ele curenteD Indic5to0ul lic?iditii cu0ente A Acti<e cu0ente ) D5to0ii cu0ente &cti=e curente J &cti=e circulante I Celtuieli Bn a=an> Datoriile curente >unt datoriile care trebuie pltite Bntr8o perioad de pEn la un an1 39 Indic5to0ul lic?iditii imedi5te 8Indic5to0ul te2t 5cid9 A 8Acti<e cu0ente = !tocu0i9 ) D5to0ii cu0ente Indic5to0i N=1 N Indic5to0ul lic?iditii cu0ente

321000 lei31;1000 lei J 1,66 2;1620 lei31<1220 lei J 2,01 Indic5to0ul lic?iditii imedi5te 7321000 lei8;1000 lei93 1;1000 lei J 1,33 72;1620 lei 8 121620 Iei9 3 1<1220 lei J 1,12 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* &cti=e curente $81 J 301000 lei I 21000 lei J 321000 lei &cti=e curente $ J 261620 lei I 11000 lei J 2;1620 lei %e poate aprecia c e=oluia e>te poziti= BntrucEt =aloarea indicatorului licCiditii curente crete de la un exerciiu la altul i >e apropie de 2, limita con>iderat normal1 Indicatorul licCiditii imediate >cade, dar BntrucEt =aloarea dezirabil minim e>te 1, >e poate aprecia totui c entitatea are o licCiditate bun1 II. Indic5to0ii de 0i2c 2unt: 59 Indic5to0ul G05dului de ;nd5to050e, aa cum pre=ede (0." nr1 3102232004, poate :i calculat pe baza a dou :ormuleD Indic5to0ul G05dului de ;nd5to050e A C5pit5l ;mp0umut5t ) C5pit5l p0op0iu C 1'' Indic5to0ul G05dului de ;nd5to050e A C5pit5l ;mp0umut5t ) C5pit5l 5nG5K5t C 1'' apital Bmprumutat J Datorii de pltit Bntr8o perioad mai mare de un an apital angaAat J apital Bmprumutat I apital propriu 39 Indic5to0ul p0i<ind 5cope0i0e5 do3Bn4ilo0 determin de cEte ori entitatea poate acCita cCeltuielile cu dobEnda1 u cEt =aloarea indicatorului e>te mai mic, cu atEt poziia entitii e>te con>iderat mai ri>cant1 #elaia de calcul e>teD Indic5to0ul p0i<ind 5cope0i0e5 do3Bn4ilo0 L P0o1it ;n5inte5 plii do3Bn4ii /i impo4itului pe p0o1itM C?eltuieli cu do3Bnd5 A Num0 de o0i Indic5to0i N=1 N Indic5to0ul G05dului de ;nd5to050e 81o0mul5 19 101000 lei3121000 lei x 100 J ??,??L 41000 lei 3161000 lei x 100 J 22,4<L Indic5to0ul G05dului de ;nd5to050e 81o0mul5 *9 101000 lei3221000 lei x 100 J <0L 41000 lei 3 2?1000 lei x 100 J 3<,?1L indic5to0ul p0i<ind 5cope0i0e5 do3Bn4ilo0 121000 lei3<1000 lei J 3 ori 201000 lei 3 21000 lei J < ori apital Bmprumutat $81J 101000 lei apital Bmprumutat $ J 41000 lei apital angaAat $81 J 101000 lei I 121000 lei J 221000 lei apital angaAat $ J 41000 lei I 161000 lei J 2?1000 lei Indicatorul gradului de Bndatorare >cade de la un an la altul 7prin ambele :ormule9 deci >e poate aprecia o Bmbuntire a >ituaiei :irmei1 Bn ceea ce pri=ete al doilea indicator, Bn anul $ entitatea poate acCita cCeltuiala cu dobEnda de patru ori :a de trei ori Bn anul $81, deci >e poate aprecia o Bmbuntire a >ituaiei :irmei1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini iii. Indic5to0ii de 5cti<it5te 8indic5to0ii de Ge2tiune9 :urnizeaz in:ormaii cu pri=ire laD /iteza de intrare >au de ieire a :luxurilor de trezorerie ale entitii1 apacitatea entitii de a controla capitalul circulant i acti=itile comerciale de

23

baz ale entitii1 &ite$a de rotaie a stocurilor (rula'ul stocurilor) aproximeaz de cEte ori >tocul a :o>t rulat de8a lungul exerciiului :inanciarD (ostul v)n$rilor * + , Numr de ori Stoc mediu >au Numrul de $ile de stocare indic numrul de zile Bn care bunurile >unt >tocate Bn unitateD Stoc mediu x 3-5 (ostul v)n$rilor &ite$a de rotaie a de%itelor * clieni. calculeaz e:icacitatea entitii Bn colectarea creanelor >aleF exprim numrul de zile pEn la data la care debitorii Bi acCit datoriile ctre entitate1 #elaia de calcul e>teD Sold mediu clieni x 3-5 (ifra de afaceri 0 =aloare Bn cretere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienilor i, Bn con>ecin, creane mai greu de Bnca>at 7clieni ru8platnici91 &ite$a de rotaie a creditelor *furni$or aproximeaz numrul de zile de creditare pe care entitatea Bl obine de la :urnizorii >i1 Bn mod ideal ar trebui > includ doar creditorii comercialiD Sold mediu furni$ori x 3-5/ 0c1i$iii de %unuri (fr servicii) unde pentru aproximarea acCiziiilor >e poate utiliza co>tul =Enzrilor >au ci:ra de a:aceri1 &ite$a de rotaie a activelor imo%ili$ate e=alueaz e:icacitatea managementului acti=elor imobilizate prin examinarea =alorii ci:rei de a:aceri generate de o anumit cantitate de acti=e imobilizateD (ifra de afaceri 0ctive imo%ili$ate Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* &ite$a de rotaie a activelor totale. (ifra de afaceri 2otal active Indic5to0i C5lcul $ite45 de 0ot5ie 5 2tocu0ilo0 8;n 4ile9 101362 lei 3 <01000 lei x 3?2 zile J 42 zile $ite45 de 0ot5ie 5 2tocu0ilo0 8num0 de 0ot5ii9 <01000 lei 3 101362 lei J 3,; ori $ite45 de 0ot5ie 5 de3itelo0 = clieni ;1362 lei 3 201000 lei x 3?2 zile J ?1 zile $ite45 de 0ot5ie 5 c0editelo0 = 1u0ni4o0 ?1200 lei 3 <01000 lei x 3?2 zile J 24 zile $ite45 de 0ot5ie 5 5cti<elo0 imo3ili45te 201000 lei3111200 lei J<,3 ori $ite45 de 0ot5ie 5 5cti<elo0 tot5le 201000 lei 3 <01220 lei J 1,2 ori %toc mediu J 7;1000 lei I 121620 lei9 3 2 J 101362 lei %old mediu clieni J 7101000 lei I ?1620 lei9 3 2 J ;1362 lei %old mediu :urnizori J 761000 lei I ?1000 lei9 3 2 J ?1200 lei &cti=e totale $ J 111200 lei acti=e imobilizate I 261620 lei acti=e circulante I 11000 lei cCeltuieli Bn a=an> J <01220 lei

Durata de credit :urnizori 724 zile9 e>te mai mic decEt durata de credit clieni 7?1 zile91 &ce>t lucru arat c entitatea Bnca>eaz creanele mai greu decEt Bi acCit datoriile, lucru care indic exi>tena unor probleme de trezorerie1 I$. Indic5to0ii de p0o1it53ilit5te exprim e:iciena entitii Bn realizarea de pro:it din re>ur>ele di>ponibileD 59 Rent53ilit5te5 c5pit5lului einG5K5t 0ep0e4int p0o1itul pe c50e Bl o3ine entit5te5 din banii in=e>tii Bn a:acereD #rofit 3naintea plii do%)n$ii 4i impo$itului pe profit (apital an5a'at unde capitalul angaAat >e re:er la banii in=e>tii Bn entitate atEt de acionari, cEt i de creditorii pe termen lung i include capitalul propriu i datoriile pe termen lung >au acti=ele totale minu> datoriile curente1 39 %50K5 30ut din <Bn40i: #rofitul %rut din v)n$ri C - 00 (ifra de afaceri Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ( >cdere a procentului poate >coate Bn e=iden :aptul c entitatea nu e>te capabil > Bi controleze co>turile de producie >au > obin preul de =Enzare optim1 Indic5to0i $=1 N Rent53ilit5te5 c5pit5lului 5nG5K5t 121000 lei3221000 leix 100 J <;L 201000 lei32?1000 leix 100 J 66L %50K5 30ut din <Bn40i ;1000 lei 3 <;1000 lei x 100 J 1?,6L 121000 lei3201000 lei x 100 J 30L Din e=oluia celor doi indicatori >e ob>er= o Bmbuntire a >ituaiei entitii1 - . ( . Evenimente ulterioare datei bilanului K *xemplul ilu>trati= 14 %ocietatea &l:a BncCeie exerciiul :inanciar la 311121$1 %ituaiile :inanciare >unt autorizate pentru emitere la data de 301021$I11 !rmtoarele tranzacii au :o>t e:ectuate de >ocietatea &l:aD 7a9 )a data de 121011$I1, Bn urma unui control intern de>:urat, >e con>tat c entitatea a Bnca>at contra=aloarea unei :acturi reprezentEnd pre>tare de >er=icii, Bn >um de 21000 lei, :r ca :actura re>pecti=, dintr8o eroare, > :ie Bnregi>trat Bn contabilitate la momentul emiterii ei 7anul $91 "re>upunem c eroarea e>te con>iderat >emni:icati=, cota de '/& :iind de 2<L1 0aAorrile de BntErziere percepute >e ridic la 100 lei1 7b9 )a data de 1011 21$, on>iliul de admini>traie a deci> > BncCid o >ecie1 "En la 311121$ a :o>t aprobat un plan detaliat pentru re>tructurare, au :o>t trimi>e >cri>ori clienilor i a=ize de concediere per>onalului1 o>turile de re>tructurare au :o>t e>timate la 21000 lei, :iind con>tituit un pro=izion pentru re>tructurare pentru acea>t =aloare1 "roce>ul de re>tructurare e>te :inalizat la data de 20101 1$I1, iar entitatea con>tat c trebuie > le pltea>c :otilor angaAai >uma de ?1200 lei1 7c9 Bntreprinderea &l:a acCiziioneaz componente electronice de la Bntreprinderea Beta1 Bn proce>ul de producie, &l:a a>ambleaz componentele i obine calculatoare pe care le =inde ca mr:uri, principalul client :iind >ocietatea Gama1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Bn anul $, Gama con>tat c o parte din calculatoare >unt de proa>t calitate i Bi intenteaz >ocietii &l:a un proce>

24

Audectore>c1 on>ilierii Auridici e>timeaz pierderea proce>ului i nece>itatea plii unei amenzi Bn =aloare de 301000 lei1 a atare, Bn anul $, &l:a a con>tituit un pro=izion pentru litigii Bn >um de 301000 lei1 )a data de 221021$I1, proce>ul e>te terminat i &l:a e>te condamnat prin CotrEre Audectorea>c > pltea>c o amend de 2?1000 lei1 7d9 )a data de 311121$, =aloarea de pia a =alorilor mobiliare ale >ocietii &l:a e>te de 21000 lei1 )a data de 011021$I1, =aloarea de pia aAunge la 31000 lei1 7e9 Bn cur>ul anului $, &l:a a intentat un proce> Audectore>c :irmei Delta pentru nere>pectarea unor condiii dintr8un contract BncCeiat1 )a >:Eritul anului $, proce>ul nu e>te Bnc terminat, dar con>ilierii Auridici con>ider c e>te probabil ca &l:a > cEtige proce>ul i > primea>c de la Delta de>pgubiri Bn >um de 61000 lei1 "rin urmare, la >:Eritul anului $, &l:a a prezentat Bn notele explicati=e la >ituaiile :inanciare un acti= contingent Bn =aloare de 61000 lei1 "roce>ul Audectore>c >e BncCeie la data de 201021$I1 Bn :a=oarea lui &l:a, care trebuie > primea>c o de>pgubire de la Delta Bn =aloare de 101000 lei1 7:9 Bn iulie $I1, &l:a con>tat c a omi> > Bnregi>treze Bn anul $ cCeltuieli :acturate Bn baza unui contract de pre>tri >er=icii, Bn >um de 21000 lei1 "re>upunem c eroarea e>te con>iderat >emni:icati=, cota de '/& :iind de 2<L1 7g9 )a data de 121031$I1, &l:a con>tat c un >alariat a :urat un >toc de mr:uri Bn =aloare de 31200 lei1 %alariatul recunoate :apta i mr:urile Bi >unt imputate la preul pieei, de <1000 lei, '/& 2<L1 7C9 Bn anul $, &l:a a =Endut mr:uri unui client Bn =aloare de 112<0 lei, '/& inclu>1 Bn noiembrie $, clientul a anunat di:iculti :inanciare i probabilitatea acCitrii doar a unui procent de ?0L din =aloarea datorat1 a atare, &l:a a con>tituit o aAu>tare pentru deprecierea creanelor 8 clieni pentru probabilitatea de neBnca>are de <0L x 112<0 lei J <4? lei1 )a data de 2;101 1$I1, in>tana Audectorea>c pronun :alimentul clientului1 7i9 Bn anul $, &l:a a =Endut o in>talaie Bn =aloare de 21<;0 lei, '/& inclu>1 Bn decembrie $, debitorul a anunat di:iculti :inanciare i probabilitatea acCitrii doar a unui procent de <0L din =aloarea datorat1 a atare, &l:a a con>tituit o aAu>tare pentru deprecierea creanelor 8 debitori di=eri pentru probabilitatea de neBnca>are de ?0L x 21<;0 lei J 11<;; lei1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini )a data de 2010;1$I1, in>tana Audectorea>c pronun :alimentul debitorului1 $otD %e elimin incidena :i>cal pri=ind impozitul pe pro:it1 on:orm (0." nr1 3102232004D &nalizai :iecare tranzacie Bn parte i >tabilii Bn ce m>ur >e Bncadreaz Bn categoria e=enimentelor ulterioare datei bilanului1 &rgumentai r>pun>ul1 "recizai, pentru :iecare tranzacie Bn parte, ce Bnregi>trri >e e:ectueaz Bn anul $I11 "recizai, acolo unde e>te cazul, dac e>te >au nu nece>ar prezentarea de in:ormaii >uplimentare Bn notele explicati=e la >ituaiile :inanciare i care >unt ace>tea1 "unctul ?2 alin1 7<9 din (0." nr1 3102232004 menioneaz exemple de e=enimente ulterioare datei bilanului care conduc la aAu>tarea >ituaiilor :inanciare i care impun aAu>tarea de ctre entitate a =alorilor recuno>cute Bn >ituaiile >ale :inanciare care au :o>t anterior recuno>cute, printre care i de2cope0i0e5 de 105ude 25u e0o0i ce 505t c 2itu5iile 1in5nci50e 5nu5le 2unt inco0ecte. 'otodat, punctul ?3 alin1 7<9 din (0." nr1 3102232004 precizeazD 6(orectarea erorilor aferente exerciiului financiar curent se efectueaz pe seama contului de profit 4i pierdere7.

"rin urmare, >ituaiile :inanciare ale anului $ =or :i a:ectate prin Bnregi>trrileD 7al9 orectarea erorii 7:actura omi>9D 21<;0 lei <111 J L 21<;0 lei #ezol=areD lieni 60< /enituri din >er=icii pre>tate <<26 '/& colectat 21000 lei <;0 lei 7a29 0aAorrile de BntErziereD 100 lei ?2;1 De>pgubiri, amenzi i penaliti <<;1 &lte datorii :a de bugetul >tatului 100 lei 7b9 "unctul ?2 alin1 739 din (0." nr1 3102232004 precizeaz c pot fi identificate dou tipuri de evenimente ulterioare datei bilanului... cele care fac dovada condiiilor care au existat la data bilanului... i care conduc la a ustarea situaiilor financiare anuale. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Bn ace>t caz, la data de 20101 1$I1 apare e=enimentul ulterior datei bilanului, re>pecti= :inalizarea proce>ului de re>tructurare, care re:lect condiiile care exi>tau la data bilanului pri=ind con>tituirea pro=izionului1 a atare, entitatea =a aAu>ta >ituaiile :inanciare prin maAorarea pro=izionului exi>tent cu >uma de ?1200 lei 8 21000 lei J 11200 leiD 11200 lei ?;12 J 121< 11200 lei 7c9 ,i Bn ace>t caz, la data de 221021$I1 apare e=enimentul ulterior datei bilanului, re>pecti= :inalizarea proce>ului Audectore>c, care re:lect condiiile care exi>tau la data bilanului pri=ind con>tituirea pro=izionului1 a atare, entitatea =a aAu>ta >ituaiile :inanciare prin diminuarea pro=izionului exi>tent cu >uma de 301000 lei 8 2?1000 lei J <1000 leiD <1000 lei 1211 J 6;12 <1000 lei 7d9 "unctul ?2 alin1 729 din (0." nr1 3102232004 menioneaz exemple de e=enimente ulterioare c50e nu conduc l5 5Ku2t50e5 2itu5iilo0 1in5nci50e 5nu5le: ...diminuarea valorii de pia a valorilor mobiliare! "n intervalul de timp dintre data bilanului i data la care situaiile financiare sunt autorizate pentru emitere. a atare, pentru acea>t >ituaie, &l:a nu =a aAu>ta >ituaiile :inanciare ale anului $1 'otui, Bn m>ura Bn care con>ider c ace>t e=eniment e>te >emni:icati=, =a trebui > prezinte Bn notele explicati=e la >ituaiile :inanciare in:ormaii de>pre natura e=enimentului i o e>timare a e:ectului :inanciar >au o meniune con:orm creia o a>t:el de e>timare nu poate :i :cut1 7e9 Bn ace>t caz, la data de 201021$I1 apare e=enimentul de cEtigare a proce>ului care re:lect o condiie ce exi>ta la data bilanului, re>pecti= probabilitatea de cEtigare a proce>ului1 a atare1 &l:a =a aAu>ta >ituaiile :inanciare ale anului $ prin maAorarea acti=ului contingent cu 101000 lei 8 61000 iei J 31000 lei1 7:9 Bn ace>t caz e>te depit d5t5 l5 c50e 2itu5iile 1in5nci50e 5nu5le 2unt 5uto0i45te

25

pent0u emite0e. a atare, ace>ta nu reprezint un e=eniment ulterior datei bilanului, ci o corectare de erori contabile a:erent exerciiului precedent1 "unctul ?3 alin1 729 din (0." nr1 3102232004 precizeazD 6(orectarea erorilor semnificative aferente exerciiilor financiare precedente >e efectueaz pe seama re$ultatului reportat7. Celtuieli de exploatare pri=ind pro=izioanele "ro=izioane pentru re>tructurare "ro=izioane pentru litigii /enituri din pro=izioane Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini "rin urmare, entitatea =a Bnregi>traD ?1200 lei L A 6'1 ?1200 lei 21000 lei 11-6 .urnizori #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile 11200 lei 66*7 '/& deductibil 7g9 De>coperirea de :raude reprezint, aa cum pre=ede (0." nr1 3102232004, un e<eniment ulte0io0 c50e conduce l5 5Ku2t50e5 2itu5iilo0 1in5nci50e. a atare, &l:a =a recunoate lip>a mr:urilor i imputarea lor >alariatului prin :ormuleleD 7g19 )ip>a Bn ge>tiuneD 31200 lei 7'- A &-1 31200 lei Celtuieli 0r:uri pri=ind mr:urile 7g29 ImputareaD <14?0 lei 6*: &lte datorii i creane Bn legtur cu per>onalul L <14?0 lei -(: <1000 lei &lte =enituri din exploatare 66*- 4?0 lei '/& colectat 7C9 "unctul ?2 alin1 7<9 din (0." nr1 3102232004 menioneaz exemple de e=enimente ulte0io50e c50e conduc l5 5Ku2t50e5 2itu5iilo0 1in5nci50e 5nu5le: ...falimentul unui client/ aprut ulterior datei %ilanului... Bn ace>t caz, entitatea =a maAora =aloarea aAu>trii pentru depreciere cu di:erena de 112<0 lei 8 <4? lei J 6<< leiD 6<< lei 7:16 A 6+1 6<< lei Celtuieli de exploatare &Au>tri pentru pri=ind aAu>trile deprecierea pentru deprecierea creanelor 8 clieni acti=elor circulante 7i9 Bn ace>t caz e>te depit d5t5 l5 c50e 2itu5iile 1in5nci50e 5nu5le 2unt 5uto0i45te pent0u emite0e. a atare, ace>ta nu reprezint un e=eniment ulterior datei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* bilanului i Bn con>ecin, la data de 2010;1$I1, odat cu :alimentul debitorului, >e =a anula aAu>tarea exi>tent, tranzacie care a:ecteaz exerciiul $I1D 11<;; lei 6+7 &Au>tri pentru

deprecierea creanelor 8 debitori di=eri -:16 /enituri din aAu>tri pentru deprecierea acti=elor circulante 11<;; lei erine >uplimentare pentru categoria expert contabil 7%ubcapitolul 11?1, apitolele 2,3,<9 1.-. 8nterpretarea situaiilor financiare *xemplul ilu>trati= 20 TTTTTK1T Di>punei de urmtoarele in:ormaiiD 8lei8 !im3ol cont Denumi0e cont !old D !old C ?01 Celtuieli cu materiile prime 121000 8 ?0< Celtuieli pri=ind materialele ne>tocate 101000 8 ?06 Celtuieli pri=ind mr:urile 121000 8 ?11 Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiile 11100 8 ?12 Celtuieli cu rede=enele, locaiile de ge>tiune i cCiriile 101100 8 ?13 Celtuieli cu primele de a>igurare 200 8 ?22 Celtuieli pri=ind comi>ioanele i onorariile 11600 8 ?23 Celtuieli de protocol, reclam i publicitate 200 8 ?26 Celtuieli cu >er=iciile bancare i a>imilate 11<40 8 ?32 Celtuieli cu alte impozite, taxe i =r>minte a>imilate ;1<00 8 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini !im3ol cont Denumi0e cont !old D !old C ?<1 Celtuieli cu >alariile per>onalului 301000 8 ?<21 ontribuia unitii la a>igurrile >ociale 21000 8 ?<22 ontribuia unitii pentru aAutorul de omaA 21200 8 ?2< "ierderi din creane i debitori di=eri 11000 8 ?2;1 De>pgubiri, amenzi i penaliti 11300 8 ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 11000 8 ??< Celtuieli pri=ind in=e>tiiile :inanciare cedate 300 8 ??2 Celtuieli din di:erene de cur> =alutar 200 8 ??? Celtuieli pri=ind dobEnzile 41;00 8 ??6 Celtuieli pri=ind >conturile acordate 300 8 ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 1212;0 8 ?;12 Celtuieli de exploatare pri=ind

26

pro=izioanele <1000 8 ?;1< Celtuieli de exploatare pri=ind aAu>trile pentru deprecierea acti=elor circulante 21?00 ?;?3 Celtuieli :inanciare pri=ind aAu>trile pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare <1000 ?41 Celtuieli cu impozitul pe pro:it <112; 8 601 /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 8 ;01000 60< /enituri din >er=icii pre>tate 8 21000 60? /enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii 8 300 606 /enituri din =Enzarea mr:urilor 8 3?1300 611 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 8 311160 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !im3ol cont Denumi0e cont !old D !old C 621 /enituri din producia de imobilizri necorporale 8 21;00 6<11 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri 8 <1000 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 8 21000 62;< /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 8 21200 62;; &lte =enituri din exploatare 8 200 6?3 /enituri din creane imobilizate 8 120 6?; &lte =enituri :inanciare 8 320 6;?3 /enituri :inanciare din aAu>tri pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare 200 !e ce0e: 859 C5lcul5i /i inte0p0et5i indic5to0ii din t53loul 2oldu0ilo0 inte0medi50e de Ge2tiune 8T!I@9D 839 C5lcul5i c5p5cit5te5 de 5uto1in5n50e 8CA#9 p0in cele dou metode /i p0eci45i ce 0ep0e4int 5ce52t5. Re4ol<50e: 7a9 Indicatorii '%IGD 1. %50K5 come0ci5l 70 9 8 exprim per:ormana acti=itii de cumprare pentru =Enzare >ub :orma di:erenei dintre preul de =Enzare i co>tul de cumprare al mr:urilor =Endute1 0arAa comercial J /enituri din =Enzri de mr:uri 7cont 6069 8 o>tul mr:urilor =Endute 7cont ?069 J 3?1300 lei 8 121000 lei J 2<1300 lei *. P0oduci5 eCe0ciiului 7"*9 8 dez=luie per:ormana acti=itii de producie >ub :orma produciei =Endute, produciei de imobilizri i produciei >tocate1 "roducia exerciiului J /enituri din =Enzarea produciei 7grupa 60 exclu>i= 6069 U /enituri a:erente co>tului produciei Bn cur> de execuie 7grupa 619 I "roducia de imobilizri 7grupa 629

"* J ;01000 lei 7cont 6019 I 21000 lei 7cont 60<9 I 300 lei 7cont 60?9 I 311160 lei 7cont 6119 I 21;00 lei 7cont 6219 J 11?1260 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini &. $5lo50e5 5duG5t 7/&9 8 de:inete creterea >au crearea de =aloare rezultat din utilizarea :actorilor de producie 7munc i capital9 pe>te =aloarea con>umurilor de materii prime, materiale i >er=icii :urnizate de teri1 /aloarea adugat J "* I 0 8 on>umul exerciiului pro=enit de la teri 7grupa ?0 exclu>i= ?06, grupa ?1 i grupa ?29 /& J 2<1300 lei 70 9 I 11?1260 lei 7"*9 8 7121000 lei 7cont ?019 I 101000 lei 7cont ?0<9 I 11100 lei 7cont ?119 I 10,100 lei 7cont ?129 I 200 lei 7cont ?139 I 11600 lei 7cont ?229 I 200 lei 7cont ?239 I 11<40 lei 7cont ?2699 J 10016;0 lei 6. ECcedentul 30ut de eCplo5t50e 7*B*9 8 exprim re>ur>a >au acumularea brut rezultat din acti=itatea de exploatare de>tinat meninerii i dez=oltrii potenialului producti= al Bntreprinderii, remunerrii capitalurilor utilizate i a >tatului1 *xcedentul brut de exploatare J /& I %ub=enii de exploatare 7grupa 6<9 8 Impozite, taxe i alte =r>minte 7grupa ?39 8 Celtuieli cu per>onalul 7grupa ?<9 *B* J 10016;0 lei 7/&9 I <1000 lei 7cont 6<119 8 ;1<00 lei 7cont ?329 8 301000 lei 7cont ?<19 8 21000 lei 7cont ?<219 8 21200 lei 7cont ?<229 J 2;1;;0 lei (. Re4ult5tul din eCplo5t50e 7#*9 8 e=alueaz rentabilitatea economic a unei Bntreprinderi i core>punde acti=itii normale i de baz pri=ind MproduciaN de acumulare1 #ezultatul din exploatare J *B* I &lte =enituri din exploatare 7grupa 629 I /enituri din pro=izioane i aAu>tri pentru depreciere pri=ind acti=itatea de exploatare 7grupa 6;19 8 Celtuieli de exploatare cu amortizrile, pro=izioanele i aAu>trile pentru depreciere >au pierdere de =aloare 7grupa ?;19 8 &lte cCeltuieli din exploatare 7grupa ?29 #* J 2;1;;0 lei 7*B*9 I 21000 lei 7cont 62;39 I 21200 lei 7cont 62;<9 I 200 lei 7cont 62;;9 811000 lei 7cont ?2<9 8 11300 lei 7cont ?2;19 8 11000 lei 7cont ?2;39 81212;0 lei 7cont ?;119 8 <1000 lei 7cont ?;129 8 21?00 lei 7cont ?;1<9 J 3;1<00 lei 7. Re4ult5tul cu0ent ;n5inte de impo4it50e 5l eCe0ciiului 7# 9 8 e>te marAa care de:inete rentabilitatea acti=itii normale i curente 7de exploatare i :inanciar a Bntreprinderii91 #ezultatul curent Bnainte de impozitare al exerciiului J #* I /enituri :inanciare 7grupa 6?9 I /enituri :inanciare din aAu>tri pentru pierdere de =aloare 7grupa 6;?9 8 Celtuieli :inanciare 7grupa ??9 8 Celtuieli :inanciare pri=ind amortizrile i aAu>trile pentru pierdere de =aloare 7grupa ?;?9 # J 3;1<00 lei 7#*9 I 120 lei 7cont 6?39 I 320 lei 7cont 6?;9 I 200 lei 7cont 6;?39 8 300 lei 7cont ??<9 8 200 lei 7cont ??29 8 41;00 lei 7cont ???9 8 300 lei 7cont ??69 8 <1000 lei 7cont ?;?39 J 2<1200 lei -. Re4ult5tul eCt05o0din50 7#ext9 8 >intetizeaz rezultatul >ub :orm de pro:it >au pierdere degaAat de acti=itatea cu caracter extraordinar a Bntreprinderii, care >e re:er la operaiuni de ge>tiuni >au de capital, dup caz1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezultatul extraordinar J /enituri extraordinare 8 Celtuieli extraordinare

27

Bn cazul no>tru, #ext J 01 :. Re4ult5tul eCe0ciiului 7#ex9 8 exprim pro:itul >au pierderea net79 a Bntreprinderii luat79 Bn totalitatea >a1 #ezultatul exerciiului J # U #ext 8 Impozit pe pro:it 7cont ?419 #ex J 2<1200 lei 7#c9 8 <112; lei 7cont ?419 J 201362 iei 7b9 alculul &.D C5p5cit5te5 de 5uto1in5n50e reprezint ceea ce Bi rmEne Bntreprinderii odat ce au :o>t remunerai partenerii >iD per>onalul 7>alarii9, >tatul 7impozite i taxe9, creditorii 7:urnizorii i ali creditori9 i acionarii 7di=idende91 ele dou metode de calcul al capacitii de auto:inanare >e prezint a>t:elD 61 #e baza excedentului brut: Excedentul brut de exploatare I $lte venituri din exploatare %exclusiv cesiunile de active i subveniile pentru investiii virate la venituri& 8 $lte cheltuieli de exploatare %exclusiv valoarea contabil a activelor cedate& I 'enituri financiare %exclusiv relurile de amortizri i provizioane cu caracter financiar& 8 (heltuieli financiare %exclusiv cheltuielile cu amortizrile i a ustrile de valoare financiare& I 'enituri extraordinare 8 (heltuieli extraordinare 8 impozitul pe profit J C5p5cit5te5 de 5uto1in5n50e 8lei8 *B* 2;1;;0 I &lte =enituri din exploatare 7exclu>i= ce>iunile de acti=e i >ub=eniile pentru in=e>tiii =irate la =enituri9 7cont 62;;9 200 &lte cCeltuieli de exploatare 7exclu>i= =aloarea contabil a acti=elor cedate9 11000 7cont ?2<9 I 11300 7cont ?2;19 7213009 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini I /enituri :inanciare 7exclu>i= relurile de amortizri i pro=izioane cu caracter :inanciar9 120 7cont 6?39 I 320 7cont 6?;9 200 Celtuieli :inanciare 7exclu>i= cCeltuielile cu amortizrile i aAu>trile de =aloare :inanciare9 300 7cont ??<9 I200 7cont ??29 I 41;00 7cont ???9 I 300 7cont ??69 7101?009 8 Impozitul pe pro:it 7<112;9 J &. <21;22 ). #e baza rezultatului net contabil: 0 *ezultatul net contabil I (heltuielile cu amortizrile! provizioanele i a ustrile de valoare %de exploatare i financiare& 'eniturile din reluri de amortizri! provizioane i a ustri de valoare %de exploatare i financiare& I +inusvalori din cesiuni de elemente de activ 8 #lusvalori din cesiuni 8 (ote,pri din subvenii pentru investiii virate la venituri J C5p5cit5te5 de 5uto1in5n50e 8lei8 H #ezultatul net contabil 201362 I Celtuielile cu amortizrile, pro=izioanele i aAu>trile de =aloare 7de exploatare i :inanciare9 1212;0 7cont ?;119 I <1000 7cont ?;129 I 21?00 7cont ?;1<9 I <1000 7cont ?;?39 2?11;0 /eniturile din reluri de amortizri pro=izioane i aAu>tri de

=aloare 7de exploatare i :inanciare9 200 7cont 6;?39 72009 I 0inu>=alori din ce>iuni de elemente de acti= 11000 7cont ?2;39 11000 8 "lu>=alori din ce>iuni de elemente de acti= 21000 7cont 62;39 7210009 8 ote8pri din >ub=enii pentru in=e>tiii =irate la =enituri 21200 7cont 62;<9 7212009 J &. <21;22 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* *xemplul ilu>trati= 21 %e dau urmtoarele in:ormaii Bn conturi 7>olduri :inale9 la >:Eritul anului $D /Enzri de produ>e :inite ?01000 ieiF =Enzri de mr:uri 1;1000 leiF co>tul mr:urilor =Endute 121000 leiF =enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7>old debitor9 ;1000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete 61000 leiF producia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 201000 leiF cCeltuieli cu materiile prime 121000 leiF cCeltuieli pri=ind energia i apa 131000 leiF cCeltuieli cu >alariile per>onalului 221000 leiF cCeltuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 321000 leiF cCeltuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;1000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime 31000 ieiF =enituri din >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului 21000 leiF =enituri din aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime <1000 leiF =enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii ?1000 leiF impozit pe pro:it 21420 lei1 Con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+, c5lcul5i: 859 %0ime5 ci10ei de 515ce0i neteD 839 !um5 ce 2e <5 ;n2c0ie ;n contul de p0o1it /i pie0de0e l5 Tot5l <enitu0i din eCplo5t50eD 8c9 !um5 ce 2e <5 ;n2c0ie ;n contul de p0o1it /i pie0de0e l5 Tot5l c?eltuieli de eCplo5t50eD 8d9 %50K5 come0ci5l, p0oduci5 eCe0ciiului, <5lo50e5 5duG5t, eCcedentul 30ut de eCplo5t50e. Re4ol<50e: 7a9, 7b9, 7c9 Indicatorii contului de pro:it i pierdereD 8lei8 H /Enzri de produ>e :inite ?01000 J P0oduci5 <Bndut 7'.''' I /Enzri de mr:uri 1;1000 I /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri 61000 J Ci105 de 515ce0i net :(.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 8 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7>old debitor9 7;10009 I "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 201000 I &lte =enituri din exploatare 7=enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii9 ?1000 J Tot5l <enitu0i din eCplo5t50e 1&&.''' H o>tul mr:urilor =Endute 121000 I Celtuieli cu materiile prime 121000 8 /enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime 7310009 I Celtuieli pri=ind energia i apa 131000 I Celtuieli cu >alariile per>onalului 221000 8 /enituri din >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului 7210009 I Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 321000 I Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;1000 8 /enituri din aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime 7<10009 J Tot5l c?eltuieli de eCplo5t50e +7.''' 7d9 0arAa comercial 70 9 J 1;1000 lei 7=Enzri de mr:uri98 121000 lei 7co>tul mr:urilor

28

=Endute9 J ?1000 lei "roducia exerciiului 7"*9 J ?01000 lei 7=Enzri de produ>e :inite9 8 ;1000 lei 7=enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e, >old debitor9 I 201000 lei 7producia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat9 J 1021000 lei /aloarea adugat 7/&9 J ?1000 lei 70 9 I 1021000 lei 7"*9 8 121000 lei 7cCeltuieli cu materiile prime9 8 131000 lei 7cCeltuieli pri=ind energia i apa9 J ;01000 lei *xcedent brut de exploatare 7*B*9 J ;01000 lei 7/&9 I 61000 lei 7=enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete9 I 31000 lei 7=enituri din >ub=enii de exploatare pentru materii prime9 I 21000 lei 7=enituri din >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului9 8 221000 lei 7cCeltuieli cu >alariile per>onalului9 J 601000 lei 8 *xemplul ilu>trati= 22 Di>punei de urmtoarele dateD umprri de >tocuri de materii prime 21000 leiF >tocuri iniiale de materii prime 200 leiF >tocuri :inale de materii prime 21300 leiF >alarii totale datorate 11<00 leiF >alarii nete pltite 11<20 leiF amortizarea utilaAelor 600 leiF amenzi i penaliti datorate ctre Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* autoritile romEne 400 lei, din care pltite ;00 leiF di=idende de primit pentru titluri de participare deinute la >ocietatea Beta 600 leiF dobEnzi datorate pentru un credit bancar pe termen lung contractat 300 lei, din care pltite 2;0 leiF :actura pri=ind reparaiile primit de la :urnizori 210 leiF >tocuri iniiale de produ>e :inite la co>t de producie 600 leiF produ>e :inite obinute la co>t de producie 101000 leiF produ>e =Endute la pre de =Enzare :acturate 1<1000 leiF produ>e =Endute la pre de =Enzare :r :acturi Bntocmite 21?00 leiF produ>e Bnca>ate Bn pre de =Enzare 3;1000 leiF >tocuri de produ>e ne=Endute la co>t de producie ;1200 leiF >er=icii ne:acturate primite de la teri 11300 leiF aAu>tri pentru deprecierea imobilizrilor :inanciare con>tituite 31000 lei i reluate 11200 leiF =Enzri de mr:uri Bn pre de =Enzare 121000 leiF reducere comercial acordat printr8o :actur ulterioar 11000 leiF co>tul mr:urilor =Endute ;1000 leiF =enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri primite, dar neBnca>ate <1000 leiF >ub=enii pentru in=e>tiii =irate la =enituri 11?00 lei1 %e exclude in:luena '/&1 Con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+: 859 Cont53ili45i ope05iile de m5i 2u2D 839 P0e4ent5i un eCt052 din contul de p0o1it /i pie0de0e p0in c50e c5lcul5i indic5to0ii: p0oduci5 <Bndut, ci105 de 515ce0i net, <enitu0i din eCplo5t50e = tot5lD 8c9 Pe 3545 t53loului 2oldu0ilo0 inte0medi50e de Ge2tiune, c5lcul5i indic5to0ii: m50K5 come0ci5l, p0oduci5 eCe0ciiului, <5lo50e5 5duG5t, eCcedentul 30ut de eCplo5t50e. Re4ol<50e: 859 Cont53ili450e5 ope05iilo0: 719 %tocurile iniiale de materii prime 200 leiD >oldul iniial al contului 301 e>te 200 lei1 D &'1 %i 200 21000 7acCiziie >tocuri9 %: 21300 729 &cCiziia >tocurilor de materii primeD 21000 lei &'1 0aterii prime 6'1 #u0ni4o0i 21000 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 739 %tocurile :inale de materii prime 21300 leiD >oldul :inal al contului 301 e>te 21300 lei1

Din contul 301 rezult un con>um de materii prime de 200 lei I 21000 lei 8 21300 lei J 200 leiD 200 lei ?01 Celtuieli cu materiile prime &'1 0aterii prime 200 lei 7<9 %alariile datorateD 11<00 lei 761 C?eltuieli cu 25l50iile per>onalului 6*1 Pe02on5l = 25l50ii datorate 11<00 lei 729 %alariile nete pltiteD 11<20 lei 6*1 "er>onal 8 >alarii datorate (1* onturi curente la bnci 11<20 lei 7?9 &mortizarea utilaAelorD 600 iei 7:11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor *:1& &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 600 iei 769 &menzile datorate autoritilor romEneD 400 lei 7(:1 De>pgubiri, amenzi i penaliti 67* C0edito0i di<e0/i 400 lei 7;9 &menzile pltiteD ;00 lei 67* reditori di=eri (1* onturi curente la bnci ;00 lei 749 Di=idendele de primitD 600 lei *7reane imobilizate -71 /enituri din imo3ili40i 1in5nci50e 600 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7109 DobEnzile datorateD 300 lei 777 A 17:* 300 lei Celtuieli DobEnzi a:erente pri=ind dobEnzile creditelor bancare pe termen lung 7119 DobEnzile pltiteD 2;0 lei 17:* A (1* 2;0 lei DobEnzi a:erente onturi curente creditelor bancare la bnci pe termen lung 7129 #eparaiile :acturate primite de la teriD

29

210 lei 711 A 6'1 210 lei Celtuieli cu .urnizori Bntreinerea i reparaiile 7139 %tocurile iniiale de produ>e :inite la co>t producieD >oldul iniial al contului 3<2 J 600 leiD D &6( %i 600 101000 7produ>e obinute9 %: ;1200 71<9 "rodu>ele :inite obinute la co>t de producieD 101000 lei &6( A -11 101000 lei "rodu>e :inite /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7129 "rodu>ele =Endute Bn pre de =Enzare :acturateD 1<1000 lei 6111 A -'1 1<1000 lei lieni /enituri din =Enzarea produ>elor :inite Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 71?9 "rodu>ele =Endute Bn pre de =Enzare :r :acturi BntocmiteD 21?00 lei 61: lieni 8 :acturi de Bntocmit -'1 /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 21?00 lei 7169 "rodu>ele Bnca>ate Bn pre de =EnzareD 3;1000 lei (1* onturi curente la bnci 6111 lieni 3;1000 lei 71;9 %tocurile de produ>e ne=Endute Bn co>t producieD >oldul :inal al contului 3<2 e>te ;1200 lei1 Din contul 3<2 rezult co>tul de producie al produ>elor =Endute 7de>crcarea ge>tiunii9 J 600 lei I 101000 lei 8 ;1200 lei J 21200 leiD 21200 lei -11 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e &6( "rodu>e :inite 21200 lei 7149 %er=iciile ne:acturate primite de la teriD 11300 lei ?2; &lte cCeltuieli cu >er=iciile executate de teri 6': .urnizori 8 :acturi ne>o>ite 11300 lei 7209 &Au>trile pentru deprecierea imobilizrilor :inanciare con>tituiteD 31000 lei 7:7& Celtuieli :inanciare pri=ind aAu>trile pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare *+7 &Au>tri pentru

pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare 31000 lei 7219 &Au>trile pentru deprecierea imobilizrilor :inanciare reluateD 11200 lei *+7 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare -:7& /enituri :inanciare din aAu>tri pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare 11200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7229 /Enzrile de mr:uri Bn pre de =EnzareD 121000 lei 6111 A -'- 121000 lei lieni /enituri din =Enzarea mr:urilor 7239 #educerea comercial acordat printr8o :actur ulterioarD 711000 lei9 6111 A -'+ 711000 lei9 lieni #educeri comerciale acordate 72<9 o>tul mr:urilor =EnduteD ;1000 lei 7'- A &-1 ;1000 lei Celtuieli 0r:uri pri=ind mr:urile 7229 /eniturile din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceriD 1<1000 lei 66( A -611 1<1000 lei %ub=enii /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri 72?9 %ub=eniile pentru in=e>tiii =irate la =enituriD 11?00 lei 6-(1 A -(:6 11?00 lei %ub=enii /enituri din >ub=enii gu=ernamentale pentru in=e>tiii pentru in=e>tiii 7b9 *xtra> din contul de pro:it i pierdereD ontul 611 are un >old creditor J 101000 lei 7produ>e obinute9 8 21200 lei 7de>crcarea de ge>tiune9 J 61;00 lei1 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 N0. ECe0ciiul 1in5nci50 0d. P0ecedent Cu0ent AB1* 1. Ci105 de 515ce0i net 7rd1 02 I 03 8 0< I 02 I 0?9 01 66.7'' "roducia =Endut 7ct1 601 I 602 I 603 I 60< I 602 I 60? I 60;9 02 1?1?00 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 N0. 0d. ECe0ciiul 1in5nci50 P0ecedent Cu0ent AB1* /enituri din =Enzarea mr:urilor 7ct1 6069 03 121000 #educeri comerciale acordate 7ct1 6049 0< 11000 /enituri din dobEnzi Bnregi>trate de entitile radiate din #egi>trul general i care mai au Bn derulare contracte de lea>ing 7ct1 6??9 02 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri nete 7ct1 6<119 0? 1<1000 21 /enituri a:erente co>tului produciei Bn cur> de execuie 7ct1 611 I6129O

30

%old 06 61;00 %old D 0; 31 "roducia realizat de entitate pentru >copurile >ale proprii i capitalizat 7ct1 621 I 6229 04 <1 &lte =enituri din exploatare 7ct1 62; I 6<169 10 11?00 $ENITURI DIN EEPLOATARE = TOTAL 80d. '1 > ' - = ' : > '+>1'9 11 (6.''' 7c9 Indicatorii '%IGD 0arAa comercial 70 9 J 121000 lei 7cont 606 9 8 11000 lei 7cont 6049 8 ;1000 lei 7cont ?069 J ?1000 lei "roducia exerciiului 7"*9 J 1?1?00 lei 7cont 6019 I 61;00 lei 7cont 611, >old creditor9 J 2<1<00 lei /aloarea adugat 7/&9 J ?1000 lei 70 9 I 2<1<00 lei 7"*9 8 21000 lei 7cont ?019 8 210 lei 7cont ?119 8 11300 lei 7cont ?2;9 J 2?1240 lei *xcedentul brut de exploatare 7*B*9 J 2?1240 lei 7/&9 I 1<1000 lei 7cont 6<119 8 11<00 lei 7cont ?<19 J 341140 lei *xemplul ilu>trati= 23 Di>punei de urmtoarele in:ormaiiD Celtuieli de con>tituire 101000 leiF amortizarea cCeltuielilor de con>tituire 21000 leiF capital >ocial >ub>cri> =r>at <01000 leiF Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* :urnizori 1?1200 leiF debitori di=eri 131<00 leiF cldiri 1221000 leiF amortizarea cldirilor 221000 leiF pro=izioane pentru garanii acordate clienilor 101600 leiF materii prime 221000 leiF aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime 21200 leiF clieni 221000 leiF clieni 8 :acturi de Bntocmit <21000 leiF clieni 8 creditori 131000 leiF cecuri de Bnca>at 21<00 leiF Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni 6;1000 leiF prime pri=ind rambur>area Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni 121000 leiF credite bancare pe termen lung 111200 IeiF prime de emi>iune 21000 leiF cCeltuieli Bn a=an> legate de exploatare <1200 leiF obligaiuni ?1;00 leiF rezer=e din ree=aluare 3<1000 leiF >alarii datorate 111400 leiF =enituri Bn a=an> legate de exploatare 121<00 leiF creditori di=eri <1600 leiF credite bancare pe termen >curt <1;00 leiF datorii pri=ind a>igurrile >ociale 321200 leiF impozit pe pro:it 121200 leiF mr:uri 111200 leiF =enituri Bn a=an> Bn a:ara exploatrii 121200 leiF e:ecte de pltit pentru imobilizri ?1400 leiF cCeltuieli Bn a=an> Bn a:ara exploatrii 321?00 leiF aciuni deinute la entitile a:iliate cla>i:icate ca imobilizri :inanciare 231000 leiF Bmprumuturi acordate pe termen lung 2?1000 leiF '/& de plat 131200 leiF conturi curente la bnci 111<00 leiF e:ecte de primit ?00 leiF obligaiuni emi>e i r>cumprate 31<20 leiF ca>a Bn lei 131<00 leiF pro:it net 111;00 leiF e:ecte de pltit 121200 leiF :urnizori 8 :acturi ne>o>ite 21;00 leiF :urnizori de imobilizri 231400 leiF rezer=e legale <01000 leiF impozit pe >alarii ?1620 lei1 !e ce0e: 859 ;ntocmii 3il5nul 1uncion5lD 839 C5lcul5i indic5to0ii de ec?ili30u 1in5nci50 81ond de 0ulment net Glo35l, nece250 de 1ond de 0ulment de eCplo5t50e, nece250 de 1ond de 0ulment ;n 51505 eCplo5t0ii, nece250 de 1ond de 0ulment tot5l, t0e4o0e0i5 net p0in cele dou metode9D 8c9 Con2ide05i c 1i0m5 2e 51l 25u nu ;n ec?ili30u 1in5nci50S A0Gument5i 02pun2ul. Re4ol<50e: 7a9 Bilanul :uncional are la baz o analiz a acti=itii Bntreprinderii prin pri>ma di:eritelor cicluri de operaii cum >untD ope05ii de in<e2tiie, ope05ii de 1in5n50e, ope05ii de eCplo5t50e, ope05ii ;n 51505 eCplo5t0ii i ope05ii de t0e4o0e0ie. oncepia :undamental a bilanului >e bazeaz pe e=aluarea acti=ului i datoriilor la

=aloarea contabil de intrare :cEnd ab>tracie total de =aloarea actual 7in=entar91 0odelul rezumat al bilanului :uncional >e prezint a>t:elD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Acti< 8Utili40i9 C5pit5lu0i p0op0ii /i d5to0ii 8Re2u02e9 A. Acti< imo3ili45t 30ut A. #in5n0i 2t53ile B. Acti< ci0cul5nt de eCplo5t50e H apitaluri proprii Bnainte de repartiie H %tocuri I &mortizri i aAu>tri pentru depreciere I &conturi i a=an>uri =r>ate I "ro=izioane I reane 8 clieni I Datorii :inanciare >tabile 7diminuate I Celtuieli Bn a=an> legate de cu primele de rambur>are a exploatare obligaiunilor9 C. Acti< ci0cul5nt ;n 51505 eCplo5t0ii B. D5to0ii de eCplo5t50e H In=e>tiii :inanciare pe termen >curt H &=an>uri i aconturi primite I Debitori di=eri I Datorii :urnizori I Celtuieli Bn a=an> Bn a:ara exploatrii I Datorii :i>cale i >ociale Bn a:ara D. Di2poni3iliti impozitului pe pro:it I /enituri Bn a=an> legate de exploatare C. D5to0ii ;n 51505 eCplo5t0ii H reditori di=eri inclu>i= datorii din imobilizri I /enituri Bn a=an> Bn a:ara exploatrii I Impozitul pe pro:it D. T0e4o0e0ie neG5ti< H redite de trezorerie i credite bancare pe termen >curt L Acti< imo3ili45t 30ut J 101000 lei 7cCeltuieli de con>tituire la =aloarea brut9 I 1221000 lei 7cldiri la =aloarea brut9 I 231000 lei 7aciuni deinute la entitile a:iliate cla>i:icate ca imobilizri :inanciare9 I 2?1000 Iei 7Bmprumuturi acordate pe termen lung9 J *16.''' lei H %tocuri la =aloarea brut J 221000 lei 7materii prime9 I 111200 lei 7mr:uri9 J 3?1200 lei I &=an>uri i aconturi =r>ate J 131000 lei 7clieni 8 creditori9 I reane clieni i alte creane legate de exploatare J 221000 lei 7clieni9 I<21000 lei 7clieni 8 :acturi de Bntocmit9 I ?00 lei 7e:ecte de primit9 J 601?00 lei I Celtuieli Bn a=an> legate de exploatare J <1200 lei 7cCeltuieli Bn a=an> legate de exploatare9 A Acti< ci0cul5nt de eCplo5t50e A 1*6.&'' lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* H In=e>tiii :inanciare pe termen >curt J ?1;00 lei 7obligaiuni9 I 31<20 lei 7obligaiuni emi>e i r>cumprate9 J 101220 lei I Debitori di=eri J 131<00 lei I Celtuieli Bn a=an> Bn a:ara exploatrii J 321?00 lei A Acti< ci0cul5nt ;n 51505 eCplo5t0ii A (7.*(' lei L Di2poni3iliti J 111<00 lei 7conturi curente la bnci9 I 131<00 lei 7ca>a Bn lei9 I 21<00 lei 7cecuri de Bnca>at9 J *-.*'' lei H apitaluri proprii Bnainte de repartiie J <01000 lei 7capital >ocial >ub>cri> =r>at9 I 21000 lei 7prime de emi>iune9 I 3<1000 lei 7rezer=e din ree=aluare9 I 111;00 lei 7pro:it net9 I <01000 lei 7rezer=e legale9 J 1261;00 lei I &mortizri i aAu>tri pentru depreciere J 21000 lei 7amortizarea cCeltuielilor de con>tituire9 I 221000 lei 7amortizarea cldirilor9 I 21200 lei 7aAu>tri pentru deprecierea materiilor prime9 J 241200 lei I "ro=izioane J 101600 lei 7pro=izioane pentru garanii acordate clienilor9 I Datorii :inanciare >tabile J 6;1000 lei 7Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni9 8

31

121000 lei 7prime pri=ind rambur>area Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni9 I 111200 lei 7credite bancare pe termen lung9 J 661200 lei A #in5n0i 2t53ile A *6(.*'' lei H Datorii :urnizori J 1?1200 lei 7:urnizori9 I 121200 lei 7e:ecte de pltit9 I 21;00 lei 7:urnizori 8 :acturi ne>o>ite9 J 311;00 lei I Datorii :i>cale i >ociale Bn a:ara impozitului pe pro:it J 111400 lei 7>alarii datorate9 I 321200 lei 7datorii pri=ind a>igurrile >ociale9 I 131200 lei 7'/& de plat9 I ?1620 lei 7impozit pe >aiarii9 J ?61320 lei I /enituri Bn a=an> legate de exploatare J 121<00 lei A D5to0ii de eCplo5t50e A 111.((' lei H reditori di=eri inclu>i= datorii din imobilizri J 231400 lei 7:urnizori de imobilizri9 I <1600 lei 7creditori di=eri9 I ?1400 lei 7e:ecte de pltit pentru imobilizri9 J 321200 7ei I /enituri Bn a=an> Bn a:ara exploatrii J 121200 lei I Impozit pe pro:it J 121200 lei A D5to0ii ;n 51505 eCplo5t0ii A 7'.*'' lei L T0e4o0e0ie neG5ti< A 6.:'' lei 7credite bancare pe termen >curt9 Bilanul :uncional >e prezint a>t:elD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 8 iei 8 Acti< 8Utili40i9 !ume C5pit5lu0i p0op0ii /i d5to0ii 8Re2u02e9 !ume &1 &cti= imobilizat brut 21<1000 &1 .inanri >tabile 2<21200 B1 &cti= circulant de exploatare 12<1300 B1 Datorii de exploatare 1111220 1 &cti= circulant Bn a:ara exploatrii 2?1220 1 Datorii Bn a:ara exploatrii ?01200 D1 Di>ponibiliti 261200 D1 'rezorerie negati= <1;00 Tot5l utili40i 6*1.-(' Tot5l 0e2u02e 6*1.-(' 7bA alculul indicatorilor de ecCilibru :inanciarD 1. #ond de 0ulment net Glo35l 8#RN@9 J .inanri >tabile 8 &cti= imobilizat brut J 2<21200 lei 8 21<1000 lei J 311200 lei 21 Nece250 de 1ond de 0ulment de eCplo5t50e 8N#ReC9 J &cti= circulant de exploatare 8 Datorii de exploatare J 12<1300 lei 8 1111220 lei J 121620 lei 31 Nece250 de 1ond de 0ulment ;n 51505 eCplo5t0ii 8N#R51eC9 J &cti= circulant Bn a:ara exploatrii 8 Datorii Bn a:ara exploatrii J 2?1220 lei 8 ?01200 lei J 831420 iei <1 Nece250 de 1ond de 0ulment 8N#R9 J $ece>ar de :ond de rulment de exploatare 7$.#ex9 I $ece>ar de :ond de rulment Bn a:ara exploatrii 7$.#a:ex9 J 121620 lei 8 31420 lei J ;1;00 lei 21 T0e4o0e0i5 net 8TN9 J Di>ponibiliti 8 redite de trezorerie i credite bancare pe termen >curt J 261200 lei 8 <1;00 lei J 221<00 lei >auD TN A #RN@ = N#R J 311200 lei 8 ;1;00 lei J 221<00 lei 7c9 Interpretarea indicatorilorD Bn cazul de :a, entitatea e>te Bn ecCilibru :inanciar deoareceD #RN@ e>te poziti=, prin urmare nu >e :inaneaz de>tinaii pe termen lung din >ur>ele de :inanare curenteF N#R :iind poziti= arat :aptul c exi>t re>ur>e >u:iciente pentru :inanarea acti=itii curenteF = TN :iind poziti= e=ideniaz :aptul c .#$G acoper $.#1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

*xemplul ilu>trati= 2< K %e cuno>c urmtoarele in:ormaii la 311121$I1D Bil5n 1uncion5i = lei = ACTI$E N N>1 CAPITALURI N N>1 PROPRII > DATORII Acti<e *:'.''' *6-.''' C5pit5lu0i *('.''' +:-.''' imo3ili45te p0op0ii: nete apital 2001000 3001000 >ocial "rime de 8 101000 emi>iune &lte rezerve 201000 201000 #ezultatul 8 ?261000 exerciiului Acti<e *:'.''' +7'.''' D5to0ii -1'.''' 7-'.''' cu0ente de cu0ente de eCplo5t50e: eCplo5t50e: %tocuri ?01000 1?01000 .urnizori 2001000 2201000 lieni 2001000 ;001000 Di=idende 1001000 8 Celtuieli Bn 201000 8 de plat a=an> Impozit pe 1101000 1201000 pro:it de pltit Acti<e de 7''.''' 1.'('.''' D5to0ii de *''.''' 7''.''' t0e4o0e0ie: t0e4o0e0ie: In=e>tiii 1001000 8 redite pe 2001000 ?001000 :inanciare termen >curt pe termen >curt onturi la 2001000 110201000 bnci TOTAL 1.17'.''' *.*(-.''' TOTAL 1.17'.''' *.*(-.''' ACTI$ CAPITALURI PROPRII > DATORII Contul de p0o1it /i pie0de0e N>1 8cl52i1ic50e5 c?eltuielilo0 dup n5tu09 8lei8 Elemente $5lo50e i:ra de a:aceri 7=enituri din =Enzarea mr:urilor9 6001000 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Elemente $5lo50e &lte =enituri din exploatare, din careD a9 /enituri din cedarea acti=elor imobilizate b9 /enituri din >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului c9 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 6121000 101000 6001000 21000 Celtuieli cu mr:urile =Endute 730010009 Celtuieli cu cCiriile 72010009 Celtuieli de per>onal 730010009 Celtuieli cu amortizarea imobilizrilor 72010009 &lte cCeltuieli de exploatare, din careD 8 cCeltuieli cu cedarea acti=elor imobilizate 71210009 71210009 /enituri din cedarea in=e>tiiilor :inanciare pe termen >curt 201000 Celtuieli cu dobEnzile 7?010009 Re4ult5t ;n5inte de impo4it -6-.''' Celtuiala cu impozitul pe pro:it 712010009 Re4ult5t dup impo4it 7*-.''' !itu5i5 1luCu0ilo0 de t0e4o0e0ie 5le eCe0ciiului N>1 8 lei 8

32

Elemente $5lo50e Bnca>ri de la clieni "li ctre :urnizori "li ctre >alariai i Bn numele ace>tora Bnca>ri de >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului "li de impozit pe pro:it 1''.''' 732010009 730010009 6001000 711010009 1. #luC net de t0e4o0e0ie din 5cti<it5te5 de eCplo5t50e >6'.''' Bnca>ri din =Enzarea imobilizrilor corporale 1'.''' "li ctre :urnizorii de imobilizri 720010009 Bnca>ri din >ub=enii pentru in=e>tiii 2001000 Bnca>ri din =Enzarea de in=e>tiii :inanciare pe termen >curt 1201000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ElementeM $5lo50e II. #luC net de t0e4o0e0ie din 5cti<it5te5 de in<e2tiii >17'.''' Bnca>ri din credite primite pe termen >curt 2001000 #ambur>ri de credite pe termen >curt 710010009 Bnca>ri din noi emi>iuni de aciuni 1101000 "li de dobEnzi 7?010009 "li de di=idende 710010009 III. #luC net de t0e4o0e0ie dii0t 5cti<it5te5 de 1in5n50e >&('.''' I$. $50i5i5 lic?iditilo0 /i a ec?i<5lentelo0 de lic?iditi I<01000 I 1?01000 I 3201000 J 2201000 >(('.''' $. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 ;nceputul 5nului 8din 3il5n9 (''.''' $I. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului /I J I/ I / J I2201000 I 2001000 J 110201000 1.'('.''' $II. Lic?iditi /i ec?i<5lente de lic?iditi l5 21B0/itul 5nului 8din 3il5n9 1.'('.''' % 2e c5lcule4e /i > >e inte0p0ete4e indic5to0ii de ec?ili30u 1in5nci50 8#R, N#R, TN9. Re4ol<50e: C5lculul /i inte0p0et50e5 1ondului de 0ulment 8#R9: .#$ J apitaluri permanente$ 8 &cti=e imobilizate nete$ J 2201000 lei 8 2;01000 lei J 8301000 lei .#$I1 J apitaluri permanente$I1 8 &cti=e imobilizate nete$I1 J 4;61000 lei 8 2<61000 lei J I6<01000 lei .#$ J &cti=e circulante 7inclu>i= trezoreria acti=9$ 8 Datorii ciclice$ 7inclu>i= trezoreria datorie9 J ;;01000 lei 8 4101000 lei J 8301000 lei .#nI1 J &cti=e circulante 7inclu>i= trezoreria acti=9$I1 8 Datorii ciclice$I1 7inclu>i= trezoreria datorie9 J 210101000 lei 8 112601000 lei J I6<01000 lei .ondul de rulment al exerciiului $ e>te negati= i >emni:ic exi>tena unui dezecCilibru :inanciar determinat de ge>tiunea pe termen lung1 Bn exerciiul $, in=e>tiiile pe termen Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini

lung nu pot :i :inanate Bn Bntregime din >ur>e de :inanare pe termen lung1 "entru acoperirea nece>arului de :inanare pentru ciclul de in=e>tiii, Bntreprinderea >8a Bndatorat pe termen >curt, ceea ce are ca e:ect creterea pre>iunii a>upra trezoreriei Bntreprinderii Bn anii urmtori1 In=e>tiiile genereaz rentabilitate dup o perioad mai lung de timp, iar creditele pe termen >curt trebuie rambur>ate i remunerate cu dobEnd1 .ondul de rulment al exerciiului $I1 e>te poziti= i are o =aloare >emni:icati=1 Bntreprinderea a obinut o cretere a capitalurilor permanente printr8o nou emi>iune de aciuni i prin acti=itatea rentabil care a generat un rezultat >emni:icati=1 Bn plu>, in=e>tiia Bn imobilizri corporale e:ectuat Bn exerciiul $I1 a :o>t :inanat dintr8o >ub=enie pentru in=e>tiii1 "rin urmare, Bn exerciiul $I1 nu au aprut ne=oi de :inanare pe termen lung din acti=itatea de in=e>tiii care > con>ume din capitalurile permanente, e:ectul :iind :a=orabil a>upra trezoreriei1 C5lculul /i inte0p0et50e5 nece250ului de 1ond de 0ulment 8N#R9: $.#V J &cti=e circulante din exploatare$ 8 Datorii ciclice din exploatare$J 2;01000 lei 86101000 lei J 8<301000 lei $.#nI1 J &cti=e circulante din exploatare$I1 8 Datorii ciclice din exploatare$I1 J 4?01000 lei 8 ?60I1000 lei JI2401000 lei Bn exerciiul $, ne=oia de trezorerie pentru acti=itatea de exploatare a :o>t in:erioar comparati= cu >ur>ele de :inanare a:erente acti=itii de :inanare, e:ectul :iind :a=orabil a>upra trezoreriei1 Bntreprinderea a reuit o bun ge>tiune a creanelor 8 clieni i a datoriilor :a de :urnizori, reuind > primea>c de la :urnizori credite mai mari decEt cele o:erite de ea clienilor1 Bn exerciiul $I1, $.# e>te poziti= i are o =aloare >emni:icati=, lucru care >e apreciaz ne:a=orabil1 )a aproximati= acelai credit 8 :urnizori, Bntreprinderea Bi crediteaz de patru ori mai mult :urnizorii, e:ectul :iind ne:a=orabil a>upra trezoreriei1 Bn plu>, Bntreprinderea a alocat trezorerie de aproape trei ori mai mult Bn >tocuri1 C5lculul /i inte0p0et50e5 t0e4o0e0iei 0iete 8TN9: '$$ J .#$ 8 $.#$ J 830 lei 8 78<301000 lei9 J I<001000 lei '$ , , J .#1, $I1 $I 1, 8 $.#$1,I 1, J 6<01000 lei 8 2401000 lei J I<201000 lei '$n J &cti=e de trezorerie$ 8 Datorii de trezorerie$ J ?001000 lei 8 2001000 lei J I<001000 lei '$1$,I 1, J &cti=e de trezorerie,$, I1, 8 Datorii de trezorerie$,,I 1, J 110201000 lei 8 ?001000 lei J I<201000 lei 'rezoreria net e>te poziti= Bn ambele exerciii :inanciare i cu o =ariaie de 201000 lei de la un an la altul1 "ornind de la prima relaie de calcul putem concluziona c =ariaia >e datoreaz creterii >ub>taniale a .# cCiar dac i $.# Bnregi>treaz o cretere >emni:icati=1 Dac Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* a=em Bn =edere cea de8a doua relaie de calcul, putem Au>ti:ica =ariaia prin :luxurile mari de Bnca>ri cCiar dac i Bndatorarea :a de bnci a cre>cut de trei ori Bn exerciiul $1 ( a>emenea analiz e>te limitat, deoarece '$ e>te =zut ca o =aloare rezidual1 Dac

33

dorim > realizm o analiz cauz8e:ect ar trebui > =alori:icm in:ormaiile degaAate de 'abloul :luxurilor de trezorerie1 8 *xemplul ilu>trati= 22 K K &=End Bn =edere baza de date de la *xemplul ilu>trati= 2<, > >e calculeze i > >e interpreteze >oldurile de ge>tiune i capacitatea de auto:inanare1 #ezol=areD C5lculul /i inte0p0et50e5 2oldu0ilo0 de Ge2tiune: 8lei8 Indic5to0i $5lo50e /enituri din =Enzarea mr:urilor 789 Celtuieli cu mr:urile =Endute 6001000 7893001000 8A9 %50K5 come0ci5l 819 6''.''' 0arAa comercial 789 on>umurile de la teri 7cCeltuieli cu cCiriile9 <001000 789201000 8A9 $5lo50e5 5duG5t 8*9 &:'.''' /aloarea adugat 7I9 /enituri din >ub=enii de exploatare 7I9 &lte =enituri din exploatare 7=enituri din cedarea acti=elor i =enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii9 789 Celtuieli de per>onal i a>imilate 789 &lte cCeltuieli de exploatare 7cCeltuieli cu acti=ele cedate9 3;01000 7I96001000 7I9 121000 7893001000 789l 21000 8A9 ECcedentul 30ut de eCplo5t50e 8&9 ---.''' *xcedentul brut de exploatare 789 Celtuieli din aAu>tarea =alorii acti=elor imobilizate 6661000 789201000 8A9 Re4ult5tul din eCplo5t50e 869 -(-.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini /enituri :inanciare 7cEtiguri din cedarea in=e>tiiilor :inanciare pe termen >curt9 789 Celtuieli :inanciare 7cCeltuieli cu dobEnzile9 201000 789?01000 8A9 Re4ult5tul 1in5nci50 8(9 =1'.''' 7U9 #ezultat din exploatare 7U9 #ezultat :inanciar 6261000 789 101000 8A9 Re4ult5tul ;n5inte de impo4it 879 -6-.''' #ezultat Bnainte de impozit 789 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 7contul ?419 6<61000 789 1201000 8A9 Re4ult5tul net 81'9 7*-.''' 0arAa comercial de <001000 lei re:lect rentabilitatea comercial a Bntreprinderii1 *a e>te mai mult de Aumtate din ci:ra de a:aceri i >e con>er= aproape integral Bn =aloarea adugat, >ingura cCeltuial extern :iind dat de cCiria acCitat Bn exerciiul $ Bn contul exerciiului $I11 *xcedentul brut de exploatare e>te de mai bine de dou ori mai mare decEt =aloarea adugat1 )a o analiz mai atent, dac am da la o parte contribuia la ace>t excedent pe care o reprezint =eniturile din >ub=enii am con>tata c Bntreaga =aloare creat de

Bntreprindere e>te con>umat prin acoperirea cCeltuielilor de per>onal i a pierderilor din cedarea imobilizrilor1 .r >ub=eniile primite, acti=itatea de exploatare a Bntreprinderii nu ar :i rentabil1 &cti=itatea :inanciar nu e>te una rentabil1 o>tul :inanrii e>te >uperior cEtigurilor obinute din tranzaciile >peculati=e pe piaa de capital1 'otui, rentabilitatea din exploatare acoper ace>t de:icit, Bntreprinderea reuind > BncCeie exerciiul :inanciar $I1 cu un pro:it net de ?261000 lei1 C5icului /i inte0p0et50e5 c5p5citii de 5uto1in5n50e: 8lei8 %ETODA DEDUCTI$, Indic5to0i $5lo50e *xcedentul brut de exploatare 6661000 7I9 /enituri :inanciare 201000 789 Celtuieli :inanciare ?01000 789 /enituri din cedarea acti=elor 101000 7I9 Celtuieli din cedarea acti=elor 121000 789 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 21000 789 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 1201000 8A9 CA# 7('.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 lei 8 %ETODA ADITI$, Indic5to0ii $5lo50e #ezultatul net 7I9 Celtuieli cu aAu>trile de =aloare 7I9 Celtuieli din cedarea acti=elor P89 /enituri din cedarea acti=elor 789 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii ?261000 201000 121000 101000 21000 H CA# 7('.''' apacitatea de auto:inanare de ?201000 lei e>te interpretat :a=orabil dac inem >eama c e poziti= i de o mrime >emni:icati=, cCiar >uperioar rezultatului net1 u toate ace>tea, Bn exerciiul $I1 Bntreprinderea, prin :ore proprii, nu Bi a>igur auto:inanarea dac inem >eama de :aptul c a primit o >ub=enie de 6001000 lei pentru :inanarea acti=itii de exploatare1 Dac dm la o parte acea>t >ub=enie, =om ob>er=a c Bntreprinderea nu e>te rentabil1 "robabil prin natura acti=itii pe care o de>:oar, ea nu ar putea >upra=ieui :r >ub=enii1 )ip>a ace>tor >ub=enii ar crea co>turi >ociale i probabil >e dorete e=itarea ace>tora1 *xemplul ilu>trati= 2? &=End Bn =edere baza de date de la *xemplul ilu>trati= 2<, > >e e:ectueze analiza pe baz de rate 7>e =or calcula ratele de pro:itabilitate 7rentabilitate9, de licCiditate, de ri>c i de acti=itate91 Re4ol<50e: C5lculul /i 5n5li45 05telo0: R5te %od dec5lcul !emni1ic5ie A. R5te de p0o1it53ilit5te 11 #ata marAei nete %net profit margin! Bn engl19 "ro:it net 3 i:ra de a:aceri J ?261000 lei36001000 lei J 0,;426 >au ;4,26L

34

i:ra de a:aceri >e reg>ete ma>i= Bn pro:itul net 7;4,26L9, concluzia :iind c Bntreprinderea e>te :oarte rentabil din punct de =edere comercial1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini R5te %od de c5lcul !emni1ic5ie 21 #ata rentabilitii economice 7*-$ . return on assets! Bn engl19 *B* 3 &cti= economic J 6661000 lei3212261000 lei J 0,3<<2 >au 3<,<2L )a 1 leu acti= economic in=e>tit >e obine 0,3<<2 lei *B*1 31 #ata rentabilitii :inanciare %*-E . return on e/uit0! Bn engl19 "ro:it net 3 apitaluri proprii J ?261000 lei34;61000 lei J 0,?322 >au ?3,22L #entabilitatea creat pentru acionari i care acoper di=idendele i ne=oia de auto:inanare e>te de ?3,22L1 B. R5te de lic?idit5te 11 #ata licCiditii curente %current ratio! Bn engl19 #) n J &cti=e cu0enteN ) Datorii curente$ J ;;01000 lei34101000 lei J 0,4?60 #) $II J &cti=e curente$II 3 Datorii curentezi J 210101000 lei 3112601000 lei J 1,2;2? Bn exerciiul $, Bntreprinderea nu reuete > Bi a>igure licCiditatea curent Bn condiiile Bn care datoriile curente >unt >uperioare acti=elor curente1 Bn exerciiul $I1, >ituaia e>te aproape de optim 7cCiar i Bn cazul Bn care rata optim e>te 291 21 #ata licCiditii rapide 7te>tul acid 8 acid test! Bn engl19 #)#$ J 7&cti=e curente$ 8 %tocuri$9 3 Datorii curente$ J 7;;01000 lei 8 ?01000 lei9 3 4101000 lei JJ 0,4010 #)#$II J 7&cti=e c u r e n t e z i 8 %tocuri$II9 3 Datorii curente$II J 7210101000 lei81?01000 lei93 112601 00 lei J 1,<2?? /aloarea >tocurilor e>te ne>emni:icati= dac a=em Bn =edere ponderea lor Bn

total acti=e curente1 De aceea, rata licCiditii rapide >e menine Bn Aurul ratei licCiditii curente1 %ituaia e>te ne:a=orabil Bn exerciiul $ i aproape de optim Bn exerciiul $I11 31 #ata licCiditii imediate 7cash ratio! Bn engl19 #)In J 7Di>ponibiliti$ I /alori mobiliare de pla>ament$9 3 Datorii curente$ J 72001000 lei I 1001000lei934101000 lei J 0,?243 #)I$II J 7Di>ponibiliti$II I /alori mobiliare de pla>amente9 3 Datorii curente$II J 110201000 lei3 112601000 lei J 0,;2?6 #ata licCiditii imediate e>te una >emni:icati= atEt Bn exerciiul $, cEt i Bn exerciiul $I11 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* R5te %od de c5licul !emni1ic5ie C. R5te de 0i2c 11 #ata gradului de Bndatorare 7debit ratio! Bn engl19 #GIn J DatoriiW 3 apitaluri proprii$ J 4101000 lei 3 2201000 lei J 3,?< #GI$II J Datorii$II 3 apitaluri proprii$I, J 112601000 lei 3 4;61000 lei J 1,2;? Bn exerciiul $, Bntreprinderea a :o>t de 3 ori mai Bndatorat decEt Bn exerciiul $I11 Bn $I1, rata a >czut datorit rentabilitii obinute, dar i creterii de capital prin noi emi>iuni de aciuni1 21 #ata de acoperire a dobEnzilor %interest coverage ratio! Bn engl19 #&D$II J "ro:it Bnaintea plii dobEnzii i a impozitului pe pro:it$II 3 Celtuieli cu dobEnzile$Ii J ;061000 lei 3 ?01000 lei J 13,<2 "ro:itul obinut nea:ectat de co>tul :inanrii i incidena :i>cal acoper de 13,<2 ori co>tul :inanrii, ceea ce Bn>eamn c rentabilitatea obinut e>te Bnde>tultoare atEt pentru creditorii bancari, cEt i pentru acionari1 D. R5te de 5cti<it5te 11 /iteza de rotaie a >tocurilor 7inventor0 turnover ratio! Bn engl19 /#%$II J 7%toc mediu$II 3 o>tul =Enzrilor$II9 x 3?2 zile J 71?01000 lei312 luni3 3001000 lei9 x 3?2 zile J

35

1?,22 zile /iteza de rotaie a >tocurilor ate>t o bun ge>tiune a ace>tora1 %tocul mediu e>te >tocat Bn Bntreprindere aproximati= 1? zile1 21 /iteza de rotaie a creanelor8clieni 7Iaverage collection period! Bn engl19 /# $II J 7%old mediu clie02iN>i 3 i:ra de a:acerii9 x 3?2 zile J 7;001000 lei 3 12 luni36001000lei9 J 3<,6? zile Bntreprinderea Bi Bnca>eaz creanele :a de clieni Bn medie la un inter=al de 32 zile1 31 /iteza de rotaie a creditelor 8 :urnizori %iaverage pa0able period! Bn engl19 /#.$II J 7%old mediu :urnizori$II 3 &cCiziii de bunuri$Ii9 x 3?2 zile J 72201000 lei312 luni3 6001000 lei9J 23,;4 zile "entru aproximarea acCiziiilor >8a utilizat ci:ra de a:aceri1 Bntreprinderea Bi acCit :urnizorii, Bn medie, Bn 2< zile1 Ideal ar :i :o>t ca plata :urnizorilor > >e realizeze la un inter=al de timp mai mare decEt cel nece>ar Bnca>rilor de la clieni1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini *xemplul ilu>trati= 26 %e d urmtoarea >ituaie Bn conturiD 8 mii lei 8 ?<1 Celtuieli cu >alariile per>onalului ?201000 ??? Celtuieli pri=ind dobEnzile <01000 6;1< /enituri din aAu>tri pentru deprecierea acti=elor circulante 201000 ?01 Celtuieli cu materiile prime 1201000 ?41 Celtuieli cu impozitul pe pro:it 1201000 ?06 Celtuieli pri=ind mr:urile 101000 622 /enituri din producia de imobilizri corporale 401000 ?021 Celtuieli cu materialele auxiliare 3001000 601 /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 11<001000 ?11 Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiile 2001000 ??6 Celtuieli pri=ind >conturile acordate <?1000 611 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 8 rulaAul creditor 2201000 6<11 /enituri din >ub=enii de exploatare a:erente ci:rei de a:aceri <201000 ?32 Celtuieli cu alte impozite, taxe i =r>minte a>imilate 201000 62< /enituri din creane reacti=ate i debitori di=eri 621000 6<12 /enituri din >ub=enii de exploatare

pentru materii prime i materiale con>umabile 201000 ?<21 ontribuia unitii la a>igurrile >ociale 1;01000 ?;1< Celtuieli de exploatare pri=ind aAu>trile pentru deprecierea acti=elor circulante 401000 6?? /enituri din dobEnzi ?01000 ?2; &lte cCeltuieli cu >er=iciile executate de teri 101000 6<1< /enituri din >ub=enii de exploatare pentru plata per>onalului 2201000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ?<22 ontribuia unitii pentru aAutorul de omaA 301000 6?2 /enituri din di:erene de cur> =alutar 101000 ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital ;21000 606 /enituri din =Enzarea mr:urilor 201000 ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 2201000 6?; &lte =enituri :inanciare 1001000 "rodu>e :inite 8 >old la 01101 2201000 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 4?1000 6?6 /enituri din >conturi obinute 201000 6;12 /enituri din pro=izioane 2<1000 ?21 Celtuieli cu colaboratorii 101000 ?2;1 De>pgubiri, amenzi i penaliti 1001000 ?12 Celtuieli cu rede=enele, locaiile de ge>tiune i cCiriile 3<1000 "rodu>e :inite 8 >old la 31112 2001000 ! 2e c5lcule4e /i 2 2e inte0p0ete4e 2oldu0ile inte0medi50e de Ge2tiune, p0ecum /i c5p5cit5te5 de 5uto1in5n50e 85tBt p0in metod5 deducti<, cBt /i p0in ce5 5diti<9. Re4ol<50e: C5lculul /i inte0p0et50e5 2oldu0ilo0 inte0medi50e de Ge2tiune: 8lei8 Indic5to0i $5lo50e /enituri din =Enzarea mr:urilor 76069 789 Celtuieli cu mr:urile =Endute 7?069 201000 789 101000 8A9 %50K5 come0ci5l 819 6'.''' "roducia =Endut 7grupa 60 8 6069 7U9 "roducia >tocat 76119 7I9 "roducia imobilizat 7grupa 629 11<001000 789201000 7I9401000 8A9 P0oduci5 eCe0ciiului 8*9 1.66'.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 0arAa comercial 7I9 "roducia exerciiului 789 on>umurile de la teri 7grupa ?0 8 ?06 I grupa ?1 I grupa ?29 <01000 7I9 11<<01000 78960<1000 8A9 $5lo50e5 5duG5t 8&9 --7.''' /aloarea adugat 7I9 /enituri din >ub=enii de exploatare 7grupa 6<9

36

7I9 &lte =enituri din exploatare 7grupa 629 789 Impozite, taxe i =r>minte a>imilate 7grupa ?39 789 Celtuieli de per>onal i a>imilate 7grupa ?<9 789 &lte cCeltuieli de exploatare 7grupa ?29 66?1000 7I96201000 7I9 1611000 789201000 789;?01000 789 1;21000 8A9 ECcedentul 8de1icitul9 30ut de eCplo5t50e 869 7&*.''' *xcedentul 7de:icitul9 brut de exploatare 7I9 /enituri din aAu>tri de =aloare ale acti=elor i datoriilor din exploatare 76;19 789 Celtuieli cu amortizrile, din aAu>tarea =alorii acti=elor i pro=izioanelor din exploatare 7?;19 ?321000 7I96<1000 7893<01000 8A9 Re4ult5tul din eCplo5t50e 8(9 &77.''' /enituri :inanciare 7grupa 6? I 6;?9 789 Celtuieli :inanciare 7grupa ?? I ?;?9 1601000 ;?1000 8A9 Re4ult5tul 1in5nci50 879 :6.''' 7U9 #ezultat din exploatare 7U9 #ezultat :inanciar 3??1000 ;<1000 8A9 Re4ult5tul cu0ent 8-9 6('.''' /enituri extraordinare 7669 789 Celtuieli extraordinare 7?69 0 0 8A9 Re4ult5tul eCt05o0din50 8:9 ' 7I9 #ezultat curent 7U9 #ezultatul extraordinar <201000 0 8A9 Re4ult5tul 30ut 8+9 6('.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezultat brut 789 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 7?419 <201000 1201000 8A9 Re4ult5tul net 81'9 &''.''' 819 %50K5 come0ci5l 0arAa comercial exprim Bn mrime ab>olut rentabilitatea comercial a Bntreprinderii1 *a nu include >ub=eniile de exploatare primite pentru ci:ra de a:aceri1 Determinarea ace>tei marAe pe :iecare produ> i >er=iciu o:erite de Bntreprindere e>te mai rele=ant decEt calculul ei global1 0arAa comercial e>te in:luenat de politica de pre, de =iteza de rotaie a >tocurilor, de procedeele de e=aluare a mr:urilor =Endute la ieirea din ge>tiune 7co>t mediu, .I.( etc191 Bn exemplul no>tru, marAa comercial e>te poziti=, dare>te ne>emni:icati= comparati= cu =aloarea produciei =Endute, ceea ce indic :aptul c Bntreprinderea >e ocup cu =Enzarea de producie proprie mai mult decEt de comerul cu mr:uri1 8*9 P0oduci5 eCe0ciiului "roducia exerciiului e>te un indicator care trebuie interpretat cu pruden datorit caracterului eterogen1 *>te o >um de =enituri realizate e=aluate la pre de =Enzare 7e>te =orba de>pre producia =Endut9 cu =enituri latente e=aluate la co>t de producie

7e>te =orba de>pre producia >tocat i de>pre producia imobilizat91 &ce>t indicator e>te dependent de politica comercial a Bntreprinderii, de politica de in=e>tiii, de procedeele utilizate Bn e=aluarea produciei =Endute 7co>t mediu, .I.( etc19, de modul de e>timare a >tadiului execuiei lucrrilor i >er=iciilor i de modul de alocare a co>turilor i =eniturilor a:erente contractelor de pre>tri >er=icii etc1 8&9 $5lo50e5 5duG5t /aloarea adugat e>te =aloarea pecareBntreprindereaoadaug pe>te co>tul pre>tailor de la teri i care e>te de>tinat > a>igure remunerarea celor implicai Bn ace>t proce> de creare de =aloareD >alariai 7cCeltuieli de per>onal9, >tat 7cCeltuieli cu impozitele i taxele9, creditori 7cCeltuieli cu dobEnzile9, acionari 7di=idende9, Bntreprinderea Bn>i 7auto:inanare91 Bn exempluX no>tru, =aloarea adugat e>te >en>ibil mai mic decEt producia =Endut i marAa comercial din cauza co>tului mare al pre>taiilor externe1 /aloarea adugat e>te un indicator util Bn determinarea unor indicatori macroeconomici dintre care >e detaeaz "IB 7produ>ul intern brut91 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 869 ECcedentul 30ut de eCplo5t50e *xcedentul 7>au de:icitul9 brut de exploatare 7E1234$ . earnings before interest! taxes! depreciation and amortisation! Bn engl19 reprezint un :lux potenial de trezorerie prin care >e apreciaz Bn mrime ab>olut rentabilitatea economic a Bntreprinderii1 &ce>t indicator e>te rele=ant Bn analiza comparati= a rentabilitii economice a unor Bntreprinderi care acioneaz Bn acelai >ector de acti=itate, deoarece e>te independent deD politica de amortizare i de ge>tiune a ri>curilor, politica de :inanare, politica de di=idend, politica de auto:inanare i politica :i>cal a:erent acti=itii de exploatare i de impozitare a pro:itului1 Bn exemplul no>tru, excedentul brut de exploatare e>te in:luenat de politica de >ub=enionare a acti=itii de exploatare 7=eniturile din >ub=enii >unt >emni:icati=e9, de politica de per>onal, de politica de in=e>tiii 7cCeltuielile i =eniturile ce rezult din operaiile de dezin=e>tire91 8(9 Re4ult5tul din eCplo5t50e &ce>ta m>oar rentabilitatea din exploatare a Bntreprinderii Bn mrime ab>olut, dar are deza=antaAul c nu o:er in:ormaii comparati=e Bn cazul Bn care Bntreprinderile >upu>e analizei comparate utilizeaz metode di:erite de amortizare a imobilizrilor i nu au acelai comportament Bn ceea ce pri=ete e>timrile Bn condiii de incertitudine1 Bn exemplul no>tru, ace>te aAu>tri >unt con>i>tente i :ac ca doar Aumtate din =aloarea adugat brut > >e reg>ea>c Bn excedentul brut de exploatare1 879 Re4ult5tul 1in5nci50 #ezultatul :inanciar cuprinde e:ectele :inanciare ale politicilor de :inanare i de in=e>tiii ale Bntreprinderii, dar i unele e:ecte :inanciare ale acti=itilor din exploatare 7di:erenele de cur> =alutar a:erente tranzaciilor exprimate Bn monede >trine91 Bn exemplul no>tru, rezultatul :inanciar poziti= >e apreciaz :a=orabil, Bntreprinderea

37

reuind > acopere co>tul :inanrii din tranzacii :inanciare a>t:el BncEt rezultatul din exploatare nu e>te con>umat pentru acoperirea ace>tor co>turi1 8-9 Re4ult5tul cu0ent #ezultatul curent >au rezultatul din acti=iti ordinare e>te mrimea ab>olut a per:ormanei :inanciare a Bntreprinderii realizate Bn condiii normale1 Bn exemplul no>tru, acti=itatea de exploatare rentabil a :cut po>ibil realizarea unor in=e>tiii :inanciare rentabile care au a=ut ca e:ect degaAarea unui rezultat :inanciar poziti=1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8:9 Re4ult5tul eCt05o0din50 #ezultatul extraordinar e>te reprezentat de elemente care au e:ecte anormale a>upra per:ormanei Bntreprinderii i care rezult din e=enimente cu :rec=en de>tul de rar i care nu pot :i controlate de conducerea Bntreprinderii1 Bn general, analizele :inanciare >e :ac pornind de la ipoteza continuitii acti=itii Bn condiii de normalitate1 aracterul arbitrar al alocrii unor cCeltuieli Bn acea>t categorie a determinat, aa cum am =zut deAa Bntr8un capitol anterior, on>iliul pentru %tandarde Internaionale de ontabilitate 7I&%B9 > interzic prezentarea >eparat a e:ectelor unor a>t:el de elemente1 8+9 Re4ult5tul 30ut #ezultatul brut reprezint mrimea ab>olut a per:ormanei :inanciare a Bntreprinderii nein:luenat de politica de impozitare a pro:itului, de politica de di=idend i de politica de auto:inanare1 81'9 Re4ult5tul net 5l eCe0ciiului #ezultatul net reprezint mrimea ab>olut a per:ormanei :inanciare a Bntreprinderii nein:luenat de politica de di=idend i de politica de auto:inanare1 Bn exemplul no>tru, rezultatul net e>te poziti=, ceea ce >e apreciaz :a=orabil1 C5lculul /i inte0p0et50e5 c5p5citii de 5uto1in5n50e apacitatea de auto:inanare reprezint potenialul :inanciar de cretere economic a Bntreprinderii1 &cea>ta >e poate determina prin dou metodeD deducti= i aditi=1 8lei8 %ETODA DEDUCTI$, Indic5to0i $5lo50e *xcedentul brut de exploatare ?321000 7I9 /enituri :inanciare 7grupa 6?9 1601000 789 Celtuieli :inanciare 7grupa ??9 ;?1000 7 8 9 /enituri din cedarea acti=elor 762;39 4?1000 7I9 Celtuieli din cedarea acti=elor 7?2;39 ;21000 7 8 9 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 762;<9 8 7 8 9 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 7?419 1201000 7J9 CA# (((.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 8 lei 8 %ETODA ADITI$, Indic5to0i $5lo50e #ezultatul net 7I9 Celtuieli cu aAu>trile de =aloare 7grupa ?;9 789 /enituri din aAu>tri de =aloare 7grupa 6;9 7I9 Celtuieli din cedarea acti=elor 7?2;39 789 /enituri din cedarea acti=elor 762;39 789 /enituri din >ub=enii pentru in=e>tiii 762;<9 3001000 3<01000 6<1000

;21000 4?1000 8A9 CA# (((.''' Bn exemplul no>tru, &. e>te :ormat Bn cea mai mare parte din pro:itul net 73001000 lei91 &cea>t parte e>te de>tinat auto:inanrii de cretere a Bntreprinderii1 #e>tul pEn la 2221000 lei e>te reprezentat de auto:inanarea de meninere 7aAu>tri din amortizri i pro=izioane9 a capitalului1 CAPITOLUL * ELABORAREA l PREZENTAREA !ITUA"IILOR #INANCIARE CON!OLIDATE QN CON#OR%ITATE CU O%#P NR. &.'(()*''+, CU %ODI#IC,RILE l CO%PLET,RILE ULTERIOARE ).5. 4eterminarea procenta elor de control! de interes i a metodei de consolidare *xemplul ilu>trati= )b %e d urmtoarea organigram de grupD % 2e c5lcule4e p0ocent5Kele de cont0ol /i de inte0e2. Re4ol<50e: !ociet5te5 A P0ocent5K De cont0ol De inte0e2 ;n C: direct 60L 60L 60L ;n D: indirect prin D 20L, cei mai mic procentaA din lanul &, , D 20L 60L x 20L J 1<L ;n E: indirect prin DD 0L 7ruperea lanului de control9Y 0L 40L x 1<L 7D9 J 12,?L >au 60L x 20L x 40L J 12,?L ;n B: DirectD 12L 12L 12L Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini !ociet5te5 A P0ocent5K De cont0ol De inte0e2 Indirect prin *D 0L 7ruperea lanului de control9 Indirect prin D 12L, cel mai mic procentaA din lanul &, , B Tot5l ;n B 12L 12L I 0L I 12L J 30L ;0L x 12,?L 7*9 J 10,0;L >au 60L x 20L x 40L x ;0L J 10,0;L 60L x 12LJ 10,2L 12L I 10,0;LI 10,2L J 32,2;L Y %ocietatea & nu controleaz exclu>i= >ocietatea D 7procentaA de control 20L9, deci ea nu poate controla ceea ce controleaz >ocietatea D, adic 40L din >ocietatea *1 *xempluX ilu>trati= 24 %e d urmtoarea organigram de grupD ! 2e c5lcule4e p0ocent5Kele de cont0ol /i de inte0e2. Re4ol<50e: !ociet5te5 A P0ocent5K De cont0ol De inte0e2 ;n B: direct 40L 40L 40L ;n E: direct ?2L ?2L ?2L ;n #: indirect prin *D 20L, cel mai mic procentaA din lanul &, *, . 20L ?2L x 20L J 32,2L ;n C: indirect prin BD <0L, cei mai mic procentaA din lanul &, B, <0L <0L x 40L J 3?L Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !ociet5te5 A P0ocent5K

38

De cont0ol De inte0e2 ;n D: DirectD 30L 30L 30L Indirect prin D 0L 7ruperea lanului de control9Y 0L ?2L x 3?L 7 9 40L x <0L x ?2L J 23,<L >au J 23,<L Indirect prin .D 10L, cel mai mic procentaA din lanul &, *, ., D 10L 10L x 32,2L 7.9 ?2L x 20L x 10L J 3,22L >au J 3,22L Tot5l ;n D 30L I 0L I 10L J <0L 30L I 23,<L I 3,22L J 2?,?2L T !ociet5te5 A nu cont0ole54 eCclu2i< 2ociet5te5 C 8p0ocent5K de cont0ol 6'F9, deci e5 nu po5te cont0ol5 cee5 ce cont0ole54 2ociet5te5 C, 5dic 7(F din 2ociet5te5 D. K *xempluX ilu>trati= 30 %e d urmtoarea organigram de grupD !e ce0e: 859 C5lcul5i p0ocent5Kul de cont0olD 839 C5lcul5i p0ocent5Kul de inte0e2D 8c9 Dete0min5i metod5 de con2olid50e. Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Re4ol<50e: !ociet5te5 A P0ocent5K de cont0ol P0ocent5K de inte0e2 %etod5 de con2olid50e ;n B: direct 60L 60L Integrare global ;n C: indirect prin BD ?2L, cel mai mic procentaA din lanul pEn la &, B, ?2L 60L x ?2L J <2,2L Integrare global ;n E: direct ;0L ;0L Integrare global ;n #: DirectD 22L 22L 22L Indirect prin *D 30L, cel mai mic procentaA din lanul &, *, . 30L ;0L x 30L J 2<L Tot5l ;n # 22L I 30L J 22L 22L I 2<L J <4L Integrare global ;n D: "unere Bn ecCi=alen DirectD 10L 10L 10L Indirect prin D 22L, cel mai mic procentaA din lanul &, B, , D 22L 60L x ?2L x 22L >au 22L x <2,2L 7 9 J 11,362L Indirect prin .D 12L, cel mai mic procentaA din lanul &, *, ., D 12L 12L x <4L 7.9 J

2,;;L Tot5l ;n D 10LI 22L I 12L J <6L 10LI 11,362L I 2,;;L J 26,22L "unere Bn ecCi=alen Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Re4ol<50e: !ociet5te5 A P0ocent5K de cont0ol P0ocent5K de inte0e2 Tip de cont0ol %etod5 de con2olid50e ;n B: direct 62L 62L 62L ontrol exclu>i= Integrare global ;n C: DirectD <0L <0L <0L Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini !ociet5te5 A P0ocent5K de cont0ol P0ocent5K de inte0e2 Tip de cont0ol %etod5 de con2olid50e Indirect prin BD 22L, cel mai mic procentaA din lanul &,B, 22L 62L x 22L J 1;,62L Tot5l ;n C <0L I 22L J ?2L <0LI 1;,62L J 2;,62L ontrol exclu>i= Integrare global ;n D: direct 62L 62L 62L ontrol exclu>i= Integrare global ;n E: indirect prin DD ?0L, cel mai mic procentaA din lanul &, D, * ?0L 62L x ?0L J <2L ontrol exclu>i= Integrare global ;n #: DirectD ?0L ?0L ?0L Indirect prin ZD 10L, cel mai mic procentaA din lanul &, Z, . 10L 20L x 10L J 2L Tot5l ;n # ?0L I 10L J 60L ?0L I 2L J ?2L ontrol exclu>i= Integrare global ;n @: Indirect prin *D 12L, cel mai mic procentaA din lanul &, D, *,G 12L 62L R ?0L x 12L J ?,62L, >au 12L x <2L 7*9 J

39

?,62L Indi0ect p0in C: 30L, cel mai mic procentaA din lanul &, , G1 "entru &, B, , G 8 ruptur de lan 30L L5nul A, C, @: <0L x 30L J12L )anul &, B, ,GD 62L x 22L x 30L J 2,?22L 'otalD 12L I 2,?22L J16,?22L Indirect prin .D 12L, cel mai mic procentaA din lanul &, ., G1 "entru lanul &, Z, ., G 8 ruptur de lan 12L )anul &, ., GD ?0L x 12L J 4L )anul &, Z, ., GD 20L x 10L x 12L J 0,62L 'otalD 4L I 0,62L J 4,62L Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !ociet5te5 A P0ocent5K de cont0ol P0ocent5K de inte0e2 Tip de cont0ol %etod5 de con2olid50e Tot5l ;n @ 12L I 30L I 12L J ?0L ?,62L I 16,?22L I 4,62L J 3<,122L ontrol exclu>i= Integrare global ;n P: Indirect prin BD <0L, cel mai mic procentaA din lanul &, B, H <0L 62L x <0L J 30L Indirect prin .D <0L, cel mai mic procentaA din lanul &,., H <0L <0L x ?2L 7.9 J 2?L Tot5l ;n P <0L I <0L J ;0L 30L I 2? J 2?L ontrol exclu>i= Integrare global ;nl: Indirect prin *D 10L, cel mai mic procentaA din lanul &, D, *, 1 10L 10L x<2L 7*9 J <,2L >au

62L x ?0L x 10L J <,2L Indirect prin D 10L, cel mai mic procentaA din lanul &, B, , 1 >au &, , 1 10L 10Lx 2;,62L 7 9 J 2,;62L Tot5l ;n 1 10LI 10L J 20L <,2L I 2,;62L J 10,362L In:luen >emni:icati= "unere Bn ecCi=alen ;n UD0 7ruptur de lan9 0L 60L R10,362L 7I9 J 6,2?2L Bn a:ara perimetrului de con>olidare ;n V: direct 20L 20L 20L In:luen >emni:icati= "unere Bn ecCi=alen Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ).). $ ustarea situaiilor financiare individuale K *xemplul ilu>trati= 32 .iliala . a e:ectuat urmtoarele operaiiD 7a9 )a data de 311121$81 a acCiziionat o in>talaie la co>tul de 201000 lei1 )a :iliala ., in>talaia >e amortizeaz liniar Bn < ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, in>talaia >e amortizeaz liniar Bn 2 ani1 7b9 )a Bnceputul anului $ a capitalizat cCeltuieli de con>tituire Bn =aloare de 201000 lei, amortizate liniar Bn 2 ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, cCeltuielile de con>tituire >e recuno>c Bn contul de pro:it i pierdere1 7c9 )a data de 311121$81 a acCiziionat un utilaA la co>tul de ;1000 lei, amortizat liniar Bn 2 ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, utilaAul >e amortizeaz liniar Bn < ani1 )a >:Eritul anului $I1, utilaAul e>te =Endut la preul de 101000 lei1 7d9 & acCiziionat Bn anul $82 un teren la co>tul de 1001000 lei1 )a >:Eritul anului $, terenul e>te prezentat Bn bilanul :ilialei la co>tul >u1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate la 311121$, terenurile >unt ree=aluate i prezentate la =aloarea Au>t de 1201000 lei1 Bn anul $I1, terenul e>te =Endut la preul de 1201000 lei1 7e9 . e=alueaz >tocurile prin metoda )I.(1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate >e utilizeaz metoda .I.(1 )a 311121$ >e cuno>c dateleD >toc :inal materii prime 1001000 lei e=aluate )I.( i 401000 lei e=aluate .I.(F >toc :inal produ>e :inite 301000 lei e=aluate )I.( i 3<1000 lei e=aluate .I.(1 :9 )a data de 01101 1$, . a Bnceput o con>trucie Bn regie proprie pentru care a contractat un credit bancar1 DobEnzile a:erente creditului bancar au :o>t de 121000 lei Bn anul $ i de 201000 lei Bn anul $I1 i nu au :o>t inclu>e Bn co>tul con>truciei1 )a 311121$, con>trucia nu a :o>t terminat, co>tul de producie exclu>i= cCeltuielile cu dobEnzile :iind de 3001000 lei1 )a 311121$I1, con>trucia e>te :inalizat, co>tul de producie exclu>i= cCeltuielile cu dobEnzile :iind de <001000 iei1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, cCeltuielile cu dobEnzile >e includ Bn co>tul acti=ului1 ;n <ede0e5 ;ntocmi0ii contu0ilo0 con2olid5te, con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+, p0e4ent5i 5Ku2t50e5 2itu5iilo0 1in5nci50e indi<idu5le. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Re4ol<50e:

40

I. Anul N: 7a9 In>talaieD &mortizarea Bnregi>trat la :iliala . J 201000 lei 3 < ani J 21000 lei3an &mortizarea grupului J 201000 lei 3 2 ani J <1000 lei3an "rin urmare, amortizarea Bnregi>trat de :iliala . trebuie diminuat cu 21000 lei 8 <1000 lei J 11000 leiD 11000 leX &mortizarea J Celtuieli 11000 lei in>talaiilor de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 Celtuieli de con>tituireD BntrucEt Bn >ituaiile :inanciare con>olidate cCeltuielile de con>tituire nu >e capitalizeaz, la ni=el de :ilial con>ecinele capitalizrii trebuie eliminate1 &mortizare anual cCeltuieli de con>tituire J 201000 lei 3 2 ani J 221000 lei "rin urmareD amortizarea anual Bnregi>trat =a :i anulatF contulM Celtuieli de con>tituireNdebitat Bn momentul capitalizrii >e crediteazF cCeltuielile de con>tituire >e =or Bnregi>tra Bn conturile de cCeltuieli din cla>a ? pe naturi de cCeltuieli 7comi>ioane, cCeltuieli de Bnregi>trare i Bnmatriculare etc191 621000 lei L 221000 lei &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire 201000 lei onturi de cCeltuieli pe naturi Celtuieli de con>tituire Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 621000 lei 201000 lei 221000 lei 7c9 !tilaAD &mortizarea Bnregi>trat la :iliala . J ;1000 lei 3 2 ani J 11?00 lei3an &mortizarea grupului J ;1000 lei 3 < ani J 21000 lei3an "rin urmare, amortizarea Bnregi>trat de :iliala . trebuie maAorat cu 21000 lei 8 11?00 lei J <00 leiD <00 lei Celtuieli J &mortizarea <00 lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7d9 'erenD #ee=aluarea terenuluiD Di:eren poziti= din ree=aluare J 1201000 lei =aloare Au>t 8 1001000 lei co>t de acCiziie J 201000 leiD 201000 lei 'erenuri J #ezer=e 201000 lei din ree=aluare 7e9 %tocuriD 7el9 0aterii primeD "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, >tocul :inal de materii prime al :ilialei . Bn >um de 1001000 lei trebuie diminuat pentru a aAunge la ni=elul >tocului grupului Bn >um de 401000 leiD 101000 lei Celtuieli cu J 0aterii prime 101000 lei materiile prime 7e29 "rodu>e :initeD "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, >tocul :inal de produ>e :inite al :ilialei ., Bn

>um de 301000 lei, trebuie maAorat pentru a aAunge la ni=elul >tocului grupului, Bn >um de 3<1000 leiD <1000 lei "rodu>e :inite J /enituri a:erente <1000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e 7:9 DobEnziD o>tul de producie al imobilizrii corporale Bn cur> trebuie maAorat cu =aloarea dobEnzii care la ni=elul grupului trebuie inclu> Bn co>tD 121000 lei Imobilizri corporale J /enituri din 121000 lei Bn cur> de execuie producia de imobilizri corporale II. Anul N>1: 7a9 In>talaieD Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de 11000 lei i =a a:ecta rezultatul 7ca i Bn anul $91 Di:erena de amortizare a:erent exerciiului precedent e>te de 11000 lei 7=ezi Bnregi>trarea din anul $9 i =a in:luena rezer=eleD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 21000 lei &mortizarea in>talaiilor L 21000 lei #ezer=e3. 11000 lei Celtuieli 11000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 Celtuieli de con>tituireD &mortizarea anual a cCeltuielilor de con>tituire trebuie eliminat Bn core>ponden cu diminuarea rezer=elorD 221000 lei #ezer=e3. J Celtuieli 221000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7c9 !tilaAD 7c19 Bnregi>trarea amortizriiD Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de <00 lei i =a a:ecta rezultatul 7ca i Bn anul $91 Di:erena de amortizare a:erent exerciiului precedent e>te de <00 lei 7=ezi Bnregi>trarea din anul $9 i =a in:luena rezer=eleD ;00 iei L J &mortizarea ;00 lei <00 lei Celtuieli utilaAelor de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor <00 lei #ezer=e3. 7c29 #ezultatul obinut Bn urma =EnzriiD 7c2119 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la :iliala .D 8lei8 "re de =Enzare 101000 o>t utilaA ;1000 &mortizare cumulat Bnregi>trat la :ilial Bn anii $ i $I1 J 11?00 I 11?00 J 31200 31200 /aloare contabil net J ;1000 8 31200 J <1;00 <1;00 #ezultatul =Enzrii J 101000 8 <1;00 J 21200 21200 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7c2129 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la ni=el de grupD 8 lei 8 "re de =Enzare 101000 o>t utilaA ;1000 &mortizare cumulat Bnregi>trat la ni=el de grup Bn anii $ i $I1 J 21000 I 21000 J <1000 <1000 /aloare contabil net J ;1000 8 <1000 J <1000 <1000 #ezultatul =Enzrii J 101000 8 <1000 J ?1000 ?1000

41

"rin urmare, rezultatul obinut de :iliala . trebuie maAorat cu ?1000 lei 8 21200 lei J ;00 leiD ;00 lei &mortizarea J Celtuieli pri=ind ;00 lei utilaAelor acti=ele cedate i alte operaii de capital 7d9 'erenD 7dl9 #ee=aluarea terenuluiD Di:eren poziti= din ree=aluare J 1201000 lei =aloare Au>t 8 1001000 lei co>t de acCiziie J 201000 leiD 201000 lei 'erenuri J #ezer=e 201000 lei din ree=aluare 7d29 #ezultatul obinut Bn urma =EnzriiD 7d2119 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la :iliala .D =lei= "re de =Enzare teren 1201000 o>t de acCiziie teren 1001000 #ezultatul =Enzrii J 1201000 8 1001000 J 201000 201000 7d2129 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la ni=el de grupD 8 lei 8 "re de =Enzare teren 1201000 /aloare Au>t teren 1201000 #ezultatul =Enzrii J 1201000 8 1201000 J 301000 301000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Deci rezultatul obinut de :iliala . trebuie diminuat cu 201000 lei 8 301000 lei J 201000 leiD 201000 lei Celtuieli pri=ind J 'erenuri 201000 lei acti=ele cedate i alte operaii de capital (dat cu =Enzarea, >urplu>ul din ree=aluare Bnregi>trat Bn creditul contului M#ezer=e din ree=aluareN e>te tran>:erat la rezer=eD 201000 lei #ezer=e J #ezer=e reprezentEnd 201000 lei din ree=aluare >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare 7e9 DobEnziD o>tul de producie al cldirii trebuie maAorat cu =aloarea dobEnzilor care la ni=elui grupului trebuie inclu>e Bn co>t1 DobEnda a:erent exerciiului curent 7201000 lei9 =a a:ecta rezultatul, iar dobEnda a:erent exerciiului precedent 7121000 lei9 =a in:luena rezer=eleD 321000 lei on>trucii L 321000 iei /enituri din 201000 lei producia de imobilizri corporale #ezer=e3. 121000 lei III. Anul N>*: Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de 11000 lei i =a a:ecta rezultatul1 Di:erena de amortizare a:erent exerciiilor precedente e>te de 21000 lei 711000 lei Bn anul $ i 11000 lei Bn anul $I19 i =a in:luena rezer=eleD 31000 lei &mortizarea in>talaiilor L 31000 lei #ezer=e3. 21000 lei Celtuieli 11000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor I$. Anul N>&: Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de 11000 iei i =a a:ecta rezultatul1 Di:erena de amortizare a:erent exerciiilor precedente e>te de 31000 lei 711000 lei

Bn anul $, 11000 lei Bn anul $I1 i 11000 lei Bn anul $I29 i =a in:luena rezer=eleD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini <1000 lei &mortizarea in>talaiilor L <1000 lei #ezer=e3. 31000 lei Celtuieli 11000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor $. Anul N>6: Bn conturile :ilialei, in>talaia >8a amortizat complet de la >:Eritul anului $I31 )a ni=el de grup trebuie > >e Bnregi>treze o cCeltuial cu amortizarea Bn >um de <1000 lei Bn core>ponden cu maAorarea rezer=elorD <1000 lei Celtuieli J #ezer=e3. <1000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor K *xemplul ilu>trati= 33 .iliala . a e:ectuat urmtoarele operaiiD 7a9 )a data de 311121$81 a acCiziionat o in>talaie la co>tul de 201000 lei1 )a :iliala ., in>talaia >e amortizeaz liniar Bn 2 ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, in>talaia >e amortizeaz liniar Bn < ani1 7b9 )a Bnceputul anului $ a capitalizat cCeltuieli de con>tituire Bn =aloare de ?01000 lei, amortizate liniar Bn 3 ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, cCeltuielile de con>tituire >e recuno>c Bn contul de pro:it i pierdere1 7c9 )a data de 311121$81 a acCiziionat un utilaA la co>tul de ;1000 lei, amortizat liniar Bn < ani1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, utilaAul >e amortizeaz liniar Bn 2 ani1 )a >:Eritul anului $I1, utilaAul e>te =Endut la preul de 101000 iei1 7d9 & acCiziionat Bn anul $82 un teren la co>tul de 1001000 lei1 )a >:Eritul anului $, terenul e>te prezentat Bn bilanul :ilialei la co>tul >u1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate la 311121$, terenurile >unt ree=aluate i prezentate la =aloarea Au>t de 1201000 lei1 Bn anul $I1, terenul e>te =Endut la preul de 1101000 lei1 7e9 . e=alueaz >tocurile prin metoda )I.(1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate >e utilizeaz metoda .I.(1 )a 311121$ >e cuno>c dateleD >toc :inal materii prime 1001000 lei e=aluate )i.( i 1201000 lei e=aluate .I.(F >toc :inal produ>e :inite 301000 lei e=aluate )I.( i 241000 lei e=aluate .I.(1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7:9 )a data de 01101 1$, . a Bnceput o con>trucie Bn regie proprie pentru care a contractat un credit bancar1 DobEnzile a:erente creditului bancar au :o>t de 121000 lei Bn anul $ i de 201000 lei Bn anul $I1 i au :o>t inclu>e Bn co>tul con>truciei1 )a 311121$, con>trucia nu a :o>t terminat, co>tul de producie exclu>i= cCeltuielile cu dobEnzile :iind de 3001000 lei1 )a 311121$I1, con>trucia e>te :inalizat, co>tul de producie exclu>i= cCeltuielile cu dobEnzile :iind de <001000 lei1 "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, cCeltuielile cu dobEnzile nu >e includ Bn co>tul acti=ului1 ;n <ede0e5 ;ntocmi0ii contu0ilo0 con2olid5te, con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+, p0e4ent5i 5Ku2t50e5 2itu5iilo0 1in5nci50e indi<idu5le. Re4ol<50e: I. Anul N: 7a9 In>talaieD &mortizarea Bnregi>trat la :iliala . J 201000 lei 3 ( ani J <1000 lei3an &mortizarea grupului J *'1000 lei 3 < ani J (.''' lei3an "rin urmare, amortizarea Bnregi>trat de :iliala . trebuie maAorat cu 21000 lei 8 <1000 lei J 11000 leiD 11000 lei Celtuieli J &mortizarea 11000 lei de exploatare in>talaiilor

42

pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 Celtuieli de con>tituireD BntrucEt Bn >ituaiile :inanciare con>olidate cCeltuielile de con>tituire nu >e capitalizeaz, la ni=el de :ilial con>ecinele capitalizrii trebuie eliminate1 &mortizare anual cCeltuieli de con>tituire J ?01000 lei 3 3 ani J 201000 lei "rin urmareD amortizarea anual Bnregi>trat =a :i anulatF contul M Celtuieli de con>tituireN debitat Bn momentul capitalizrii >e crediteazF cCeltuielile de con>tituire >e =or Bnregi>tra Bn conturile de cCeltuieli din cla>a ? pe naturi de cCeltuieli 7comi>ioane, cCeltuieli de Bnregi>trare i Bnmatriculare etc191 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ;01000 lei 201000 lei ?01000 lei &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire onturi de cCeltuieli pe naturi Celtuieli de con>tituire Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;01000 lei ?01000 iei 201000 lei 7c9 !tilaAD &mortizarea Bnregi>trat la :iliala . J ;1000 lei 3 < ani J 21000 lei3an &mortizarea grupului J ;1000 lei 3 2 ani J 11?00 lei3an "rin urmare, amortizarea Bnregi>trat de :iliala . trebuie diminuat cu 21000 lei 811?00 lei J <00 ieiD <00 lei &mortizarea J Celtuieli <00 lei utilaAelor de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7d9 'erenD #ee=aluarea terenuluiD Di:eren poziti= din ree=aluare J 1201000 lei =aloare Au>t 8 1001000 lei co>t de acCiziie J 201000 leiD 201000 lei 'erenuri J #ezer=e 201000 lei din ree=aluare e9 %tocuriD 7el9 0aterii primeD "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, >tocul :inal de materii prime al :ilialei ., Bn >um de 1001000 lei, trebuie maAorat pentru a aAunge la ni=elul >tocului grupului, Bn >um de 1201000 leiD 201000 lei 0aterii prime J Celtuieli cu 201000 lei materiile prime 7e29 "rodu>e :initeD "entru Bntocmirea conturilor con>olidate, >tocul :inal de produ>e :inite al :ilialei ., Bn >um de 301000 lei, trebuie diminuat pentru a aAunge la ni=elul >tocului grupului, Bn >um de 241000 leiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 11000 lei /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e

"rodu>e :inite 11000 lei 7:9 DobEnziD o>tul de producie al imobilizrii corporale Bn cur> trebuie diminuat cu =aloarea dobEnzii care a :o>t inclu> Bn co>t la ni=elul :ilialei i care la ni=elul grupului trebuie exclu> din co>tD II1 &nul $I1D 7a9 In>talaieD Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de 11000 lei i =a a:ecta rezultatul 7ca i Bn anul $9 prin maAorarea cCeltuielilor cu amortizarea1 Di:erena de amortizare a:erent exerciiului precedent e>te de 11000 lei 7=ezi Bnregi>trarea din anul $9 i =a in:luena rezer=ele Bn >en>ul diminurii ace>toraD 21000 AeA L J &mortizarea 21000 lei 11000 lei #ezer=e3. in>talaiilor 11000 lei Celtuieli 7b9 Celtuieli de con>tituireD BntrucEt Bn >ituaiile :inanciare con>olidate cCeltuielile de con>tituire nu >e capitalizeaz, la ni=el de :ilial con>ecinele capitalizrii trebuie eliminate1 &mortizare anual cCeltuieli de con>tituire J ?01000 lei 3 3 ani J 201000 lei &mortizare cumulat anii $ i $I1 J 2 ani x 201000 lei J <01000 lei "rin urmareD amortizarea cumulat Bnregi>trat Bn >um de <01000 lei =a :i anulatF contul M Celtuieli de con>tituireN debitat Bn momentul capitalizrii >e crediteazF cCeltuielile de con>tituire recuno>cute pe naturi de cCeltuieli =or a:ecta rezer=ele Bn >en>ul diminurii ace>tora1 121000 lei /enituri din producia de imobilizri corporale Imobilizri corporale 121000 lei Bn cur> de execuie de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor %P%I umiG Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ;01000 lei <0,000 lei <01000 lei 7c9 !tilaAD 7ci9 Bnregi>trarea amortizriiD Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de <00 lei i =a a:ecta rezultatul 7ca i Bn anul $91 Di:erena de amortizare a:erent exerciiului precedent e>te de <00 lei 7=ezi Bnregi>trarea din anul $9 i =a in:luena rezer=eleD ;00 lei &mortizarea J L ;00 lei utilaAelor Celtuieli <00 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor #ezer=e3. <00 lei 7c29 #ezultatul obinut Bn urma =EnzriiD 7c2119 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la :iliala .D 8 lei 8 "re de =Enzare 101000 o>t utilaA ;1000 &mortizare cumulat Bnregi>trat la :ilial Bn anii $ i $I1 J 21000 I 21000 J <1000 <1000 /aloare contabil net J ;1000 8 <1000 J <1000 <1000 #ezultatul =Enzrii J 101000 8 <1000 J ?1000 ?1000

43

7c2129 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la ni=el de grupD 8 lei 8 "re de =Enzare 1'.''' o>t utilaA ;1000 &mortizare cumulat Bnregi>trat la ni=el de grup Bn anii $ i $I1 J 11?00 I 11?00 J 31200 31200 /aloare contabil net J ;1000 8 31200 J <1;00 <1;00 #ezultatul =Enzrii J 101000 8 <1;00 J 21200 21200 L &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire #ezer=e3. Celtuieli de con>tituire Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ;01000 lei ?01000 lei 201000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* "rin urmare, rezultatul obinut de :iliala . trebuie diminuat cu ?1000 lei 8 21200 lei J ;00 leiD ;00 lei Celtuieli pri=ind J &mortizarea ;00 lei acti=ele cedate utilaAelor i alte operaii de capital 7d9 'erenD 7dl9 #ee=aluarea terenuluiD Di:eren poziti= din ree=aluare J 1201000 lei =aloare Au>t 8 1001000 lei co>t de acCiziie J 201000 leiD 201000 lei 'erenuri J #ezer=e 201000 lei din ree=aluare 7d29 #ezultatul obinut Bn urma =EnzriiD 7d2119 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la :iliala .D 8 lei 8 "re de =Enzare teren 1101000 o>t acCiziie teren 1001000 #ezultatul =Enzrii J 1101000 8 1001000 J 101000 101000 7d2119 calculul rezultatului obinut Bn urma =Enzrii la ni=el de grupD 8 lei 8 "re de =Enzare teren 1101000 /aloare Au>t teren 1201000 #ezultatul =Enzrii J 1101000 8 1201000 J 71010009 pierdere 71010009 Deci rezultatul obinut de :iliala . trebuie diminuat cu 101000 lei 8 78 101000 lei9 J 201000 leiD 201000 lei Celtuieli pri=ind J 'erenuri 201000 lei acti=ele cedate i alte operaii de capital (dat cu =Enzarea, >urplu>ul din ree=aluare Bnregi>trat Bn creditul contului M#ezer=e din ree=aluareNe>te tran>:erat la rezer=eD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 201000 lei #ezer=e din ree=aluare #ezer=e reprezentEnd 201000 lei >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare 7e9 DobEnziD o>tul de producie al cldirii trebuie diminuat cu =aloarea dobEnzilor, care la ni=elul grupului trebuie exclu>e Bn co>t1 DobEnda a:erent exerciiului curent 7201000 lei9 =a

a:ecta rezultatul, iar dobEnda a:erent exerciiului precedent 7121000 lei9 =a in:luena rezer=eleD 321000 lei L J on>trucii 321000 lei 201000 lei /enituri din III. Anul N>*: 7a9 In>talaieD Di:erena de amortizare a:erent exerciiului curent e>te de 11000 lei i =a a:ecta rezultatul Bn >en>ul creterii cCeltuielilor cu amortizarea1 Di:erena de amortizare a:erent exerciiilor precedente e>te de 21000 lei 711000 lei Bn anul $ i 11000 lei Bn anul $I19 i =a in:luena rezer=ele Bn >en>ul diminurii ace>toraD 31000 lei L J &mortizarea 31000 lei 21000 lei #ezer=e3. in>talaiilor 11000 lei Celtuieli 7b9 Celtuieli de con>tituireD &mortizarea anual a cCeltuielilor de con>tituire trebuie eliminat Bn core>ponden cu diminuarea rezer=elorD 121000 lei producia de imobilizri corporale #ezer=e3. de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 201000 lei #ezer=e3. Celtuieli 201000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor I$. Anul N>&: Di1e0en5 de 5mo0ti450e 51e0ent eCe0ciiului cu0ent e2te de 1.''' lei /i <5 51ect5 0e4ult5tul ;n 2en2ul c0e/te0ii c?eltuielilo0 cu 5mo0ti450e5. Di1e0en5 de 5mo0ti450e 51e0ent Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* exerciiilor precedente e>te de 31000 lei 711000 lei Bn anul $, 11000 lei Bn anul $I1 i 11000 lei Bn anul $I29 i =a in:luena rezer=ele Bn >en>ul diminurii ace>toraD <1000 lei L J &mortizarea <1000 lei 31000 lei #ezer=e3. in>talaiilor 11000 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor $. Anul N>6: Bn >ituaiile :inanciare con>olidate, in>talaia >8a amortizat complet de la >:Eritul anului $I31 )a ni=elul :ilialei >8a Bnregi>trat o cCeltuial cu amortizarea Bn >um de <1000 lei care trebuie eliminat Bn core>ponden cu diminuarea rezer=elorD <1000 lei #ezer=e3. J Celtuieli <1000 lei de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 8 *xemplul ilu>trati= 3< %ituaiile :inanciare ale >ocietii &l:a, :ilial a >ocietii Beta, >e prezint a>t:elD Bil5n: 8lei8 Elemente $5lo0i Imobilizri necorporale 121000 on>trucii 221000 In>talaii 301000 !tilaAe 221000 0aterii prime 121000 0r:uri <1000

44

"rodu>e :inite 1'.''' lieni 1;1000 Di>ponibil 21 I00 Tot5l 5cti<e 161.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Elemente $5lo0i apital >ocial 201000 #ezer=e 201000 #ezultat <01000 .urnizori 111000 &lte datorii 201000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii /i d5to0ii 161.''' !itu5i5 <enitu0ilo0 i c?eltuielilo0: 8 lei Elemente $5lo0i i:r de a:aceri 2001000 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 1001000 Celtuieli cu materii prime 321000 Celtuieli cu mr:uri <01000 Celtuieli cu amortizri, deprecieri ;21000 &lte cCeltuieli 1201000 #ezultatul exerciiului 2401000 Celtuiala cu impozitul 2201000 #ezultatul net <01000 Bntre politicile contabile ale celor dou >ocieti exi>t urmtoarele di:ereneD 7a9 &l:a utilizeaz pentru con>trucii amortizarea liniar, iar Beta, amortizarea degre>i=1 Celtuiala exerciiului trebuie > :ie cu 31000 lei mai mare1 7b9 &l:a utilizeaz pentru in>talaii amortizarea degre>i=, iar Beta, amortizarea liniar1 Celtuiala exerciiului trebuie > :ie cu 21000 lei mai mic1 7c9 "entru utilaAe, =aloarea recuperabil e>te de 1;1000 lei, dar &l:a nu a contabilizat deprecierea1 7d9 &l:a a utilizat pentru e=aluarea >tocurilor )I.(, Bn timp ce grupul utilizeaz 0"F con:orm ace>tei metode, >tocul de materii prime ar :i de 121000 lei, >tocul de mr:uri, de 11000 lei, iar cel de produ>e :inite, de 1;1000 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* on:orm (0." nr1 3102232004, realizai aAu>tarea >ituaiilor :inanciare ale :ilialei1 Re4ol<50e: 7a9 &mortizarea con>truciilorD >e Bnregi>treaz o cretere cu 31000 lei a cCeltuielilor cu amortizarea con>truciilorD 31000 lei Celtuieli cu J &mortizarea 31000 lei amortizarea con>truciilor imobilizrilor 7b9 &mortizarea in>talaiilorD >e Bnregi>treaz o >cdere cu 21000 lei a cCeltuielilor cu amortizarea in>talaiilorD 21000 lei &mortizarea J Celtuieli cu 21000 lei in>talaiilor amortizarea imobilizrilor 7c9 Deprecierea utilaAelor, Bn >um de 221000 lei 8 1;1000 lei J <1000 lei, trebuie contabilizatD <1000 lei Celtuieli pri=ind J &Au>tri pentru <1000 lei aAu>trile pentru deprecierea utilaAelor deprecierea utilaAelor 7d9 reterea >tocurilor de materii primeD 121000 lei 8 121000 lei J 31000 leiD 31000 lei 0aterii prime J Celtuieli cu 31000 lei materiile prime 7e9 Diminuarea >tocurilor de mr:uriD 11000 lei 8 <1000 lei J 31000 leiD 31000 lei Celtuieli J 0r:uri 31000 lei pri=ind mr:urile 7:9 reterea >tocurilor de produ>e :initeD 1;1000 lei 8 101000 lei J ;1000 leiD

;1000 lei "rodu>e :inite J /enituri a:erente ;1000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Bil5n: 8 Ier 8 Elemente Al15 Co0ecii de omoGeni450e $5lo0i ;n u0m5 0et05t0ilo0 de omoGeni450e Imobilizri necorporale 121000 8 121000 on>trucii 221000 7310009 221000 In>talaii 301000 21000 321000 !tilaAe 221000 7<10009 1;1000 0aterii prime 121000 31000 121000 0r:uri <1000 7310009 11000 "rodu>e :inite 1'.''' ;1000 1;1000 lieni 1;1000 8 1;1000 Di>ponibil 21000 8 21000 Tot5l 5cti<e 161.''' 7.''' 16-.''' apital >ocial 201000 8 201000 #ezer=e 201000 8 201000 #ezultat <01000 7310009 I 21000 I 7<10009 I 31000 I 7310009 I ;1000 J ?1000 <?1000 .urnizori 111000 8 111000 &lte datorii 201000 8 201000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii /i d5to0ii 161.''' 7.''' 16-.''' Cont de p0o1it /i pie0de0e: 8lei8 Elemente Al15 Co0ecii de omoGeni450e $5lo0i ;n u0m5 0et05t0ilo0 de omoGeni450e i:r de a:aceri 2001000 8 2001000 /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 1001000 ;1000 10;1000 Celtuieli cu materii prime 321000 7310009 321000 Celtuieli cu mr:uri <01000 31000 <31000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Elemente Al15 Co0ecii de omoGeni450e $5lo0i ;n u0m5 0et05t0ilo0 de omoGeni450e Celtuieli cu amortizri, deprecieri ;21000 31000 I 7210009 I <1000 J 21000 ;61000 &lte cCeltuieli 1201000 8 1201000 #ezultatul exerciiului 2401000 ;1000 7cretere =enit9 I 31000 7>cdere cCeltuieli cu materii prime9 8 31000 7cretere cCeltuieli cu mr:uri9 8 21000 7cretere cCeltuieli amortizri i deprecieri J 31000 8 21000 I <10009 J ?1000 24?1000

45

Celtuiala cu impozitul 2201000 8 2201000 #ezultatul net <01000 ?1000 <?1000 .3. (onversia situaiilor financiare individuale ale societilor nere$idente K *xemplul ilu>trati= 32 &l:a, cu >ediul Bn .rana, e>te :iliala lui Beta, cu >ediul Bn #omEnia1 Beta deine ;0L din aciunile lui &l:a pe care le8a dobEndit la data de 01101 1$83, data con>tituirii ace>teia1 )a 311121$, bilanul i contul de pro:it i pierdere ale >ocietii &l:a >e prezint a>t:elD Bil5nul 2ocietii Al15: !t0uctu0i 3il5nie0e %ii eu0o A. ACTI$E I%OBILIZATE 6.76' 'erenuri 21<00 on>trucii ;;0 !tilaAe 113?0 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini !t0uctu0i 3il5nie0e %ii eu0o B. Acti<e ci0cul5nte (.(*' 0r:uri 31?00 lieni 11?00 a>a i conturi la bnci 320 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 :' D. D5to0ii: 2umele c50e t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn i5 un 5n 6.6'' .urnizori 31200 &lte datorii 11200 E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D = l 9 1.':' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 (.-*' @. D5to0ii: 2umele c50e t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n 7 redite bancare pe termen lung9 +*' P. P0o<i4io5ne 17' 1. $enitu0i ;n 5<5n2 1*' U. C5pit5l /i 0e4e0<e 6.76' apital 31200 #ezer=e 4?0 #ezultatul exerciiului <;0 C5pit5lu0i 8tot5l9 6.76' Contul de p0o1it /i pie0de0e 5l 2ocietii Al15: Denumi0e5 indic5to0ilo0 %ii eu0o $enitu0i *'.''' /enituri din =Enzarea mr:urilor 141200 &lte =enituri ;00 C?eltuieli 1+.(*' Celtuieli pri=ind mr:urile 1213?0 Celtuieli cu >er=iciile pre>tate de teri ?<0 Celtuieli cu per>onalul 21?<0 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 %ii eu0o Celtuieli cu amortizarea, aAu>trile pentru depreciere i pro=izioanele <00 Celtuieli pri=ind dobEnzile 2<0 Impozitul pe pro:it 2<0 Re4ult5tul net 5l eCe0ciiului 6:' #ezer=ele >ocietii ., la 311121$, Bn =aloare de 4?0 mii euro, au :o>t con>tituite din rezultatele nete ale exerciiilor anterioare, a>t:elD Re4ult5tul eCe0ciiului %ii eu0o $83 2?0 $82 2<0 $81 1?0 ur>ul de >cCimb euro3leu a a=ut urmtoarea e=oluieD D5t5 Cu02 de 2c?im3 011011 $83 1 euro J <,30 lei ur> mediu $83 1 euro J <,<0 lei

ur> mediu $82 1 euro J <,22 lei ur> mediu N=1 1 euro J 2,00 lei 311121$ 1 euro J 2,20 lei ur> mediu $ 1 euro J 2,12 lei on:orm (0." nr1 3102232004, Bn =ederea con>olidriiD 859 P0e4ent5i con<e02i5 contului de p0o1it /i pie0de0eD 839 P0e4ent5i con<e02i5 3il5nuluiD 8c9 C5lcul5i 0e4e0<5 din con<e02ie. Re4ol<50e: 7a9 on=er>ia contului de pro:it i pierdereD %e realizeaz la cur>ul mediu al anului $ J 1 euro J 2,12 lei1 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 %ii eu0o Cu02 de 2c?im3 %ii lei $enitu0i *'.''' 1'&.''' /enituri din =Enzarea mr:urilor 141200 2,12 4;1;;0 &lte =enituri ;00 2,12 <1120 C?eltuieli 1+.(*' 1''.(*: Celtuieli pri=ind mr:urile 1213?0 2,12 64110< Celtuieli cu >er=iciile pre>tate de teri ?<0 2,12 3124? Celtuieli cu per>onalul 21?<0 2,12 13124? Celtuieli cu amortizarea, aAu>trile pentru depreciere i pro=izioanele <00 2,12 210?0 Celtuieli pri=ind dobEnzile 2<0 2,12 1123? Impozitul pe pro:it 2<0 2,12 1123? Re4ult5tul net 5l eCe0ciiului 6:' 1'&.'''= 1''.(*: A *.6-* 7b9 on=er>ia bilanuluiD "entru acti=e i datorii >e utilizeaz cur>ul de BncCidere al anului $ J 1 euro J 2,20 lei1 "entru capital >e utilizeaz cur>ul i>toric, de la data con>tituirii >ocietii, re>pecti= 01101 1$83 J 1 euro J <,30 lei1 #ezultatul net al exerciiului e>te preluat din contul de pro:it i pierdere determinat anterior J 21<62 mii lei1 #ezer=ele >e =or con=erti pe baza cur>ului mediu al exerciiului din care pro=inD 2?0 mii euro rezer=e anul $83 x <,<0 lei3euro cur> mediu $83 I 2<0 mii euro rezer=e anul $82 x <,22 lei3euro cur> mediu $82 I 1?0 mii euro x 2,00 lei3euro cur> mediu $81 J <13<; mii lei1 !t0uctu0i 3il5nie0e %ii eu0o Cu02 de 2c?im3 %ii lei A. ACTI$E I%OBILIZATE 6.76' *6.1*: 'erenuri 21<00 2,2 121<;0 on>trucii ;;0 2,2 <126? !tilaAe 113?0 2,2 61062 i m 1 8 1 1 = 0W* 9mm Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !t0uctu0i 3il5nie0e %ii eu0o Cu02 de 2c?im3 %ii lei B. Acti<e ci0cul5nte (.(*' *:.-'6 0r:uri 31?00 2,2 1;1620 lieni 11?00 2,2 ;1320 a>a i conturi la bnci 320 2,2 11??< C. C?eltuieli ;n 5<5n2 :' 2,2 617 D. D5to0ii: 2umele c50e t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn l5 un 5n 6.6'' **.::' .urnizori 31200 2,2 1?1?<0 &lte datorii 11200 2,2 ?12<0

46

E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D = 19 1.':' (.717 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 (.-*' *+.-66 @. D5to0ii: 2umele c50e t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n 7 redite bancare pe termen lung9 +*' 2,2 6.-:6 P. P0o<i4io5ne 17' 2,2 :&* 1. $enitu0i ;n 5<5n2 1*' 2,2 7*6 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 6.76' *6.1*: apital 31200 <,30 1316?0 #ezer=e 4?0 /ezi calculul de mai >u> <13<;,; #ezultatul exerciiului <;0 "reluat din "" 21<62 #ezer=e din con=er>ie /ezi calculul de mai Ao> 312<6,2 C5pit5lu0i 8tot5l9 6.76' *6.1*: 7c9 apital i rezer=e J 2416<< mii lei total acti=e minu> datorii curente 8 <16;< mii lei datoriiD >umele care trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 ;32 mii lei pro=izioane J 2<112; mii Iei #ezer=e din con=er>ie J 2<112; mii lei capital i rezer=e 8 1316?0 mii lei capital >ocial 8 <13<;,; mii lei rezer=e 8 21<62 mii lei rezultatul exerciiului J 312<6,2 mii lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini .". :liminri de conturi intra5rup/ re$ultate interne nereali$ate si dividende 6 rK *xemplul ilu>trati= 3? %e d urmtoarea >tructur de grupD %ocietatea8mam G controleaz >ocietatea B Bmpreun cu un alt acionar al ace>teia1 %ocietatea e>te controlat de un alt a>ociat1 Bn cur>ul anului $, Bntre cele patru >ocieti au a=ut loc urmtoarele tranzaciiD 7a9 %ocietatea8mam G a =Endut :ilialei & mr:uri la preul de =Enzare de 221000 lei 7'/& 2<L9, co>tul de acCiziie 1;1000 lei1 !lterior, >ocietatea & a =Endut mr:urile unei alte >ocieti, din a:ara grupului, la preul de =Enzare de 301000 lei 7'/& 2<L91 "En la >:Eritul anului $, >ocietatea & a pltit 60L din datoria pe care o are :a de grupul G1 7b9 %ocietatea8mam G a :acturat >ocietii B >er=icii pre>tate 7reparaie autoturi>m9 Bn =aloare de 101000 lei 7'/& 2<L91 "En la >:Eritul exerciiului $, >ocietatea8mam G a Bnca>at 10L din =aloarea >er=iciilor :acturate1 7c9 %ocietatea & a acordat >ocietii B, pe o perioad de 2 ani, un Bmprumut Bn =aloare de 2001000 lei1 "entru Bmprumutul acordat, >ocietatea & a Bnca>at o dobEnd Bn =aloare de 221000 lei1 7d9 %ocietatea & a =Endut >ocietii8mam G mr:uri la preul de =Enzare de ?01000 lei 7'/& 2<L9, co>t de acCiziie <11000 lei1 "En la >:Eritul anului $, >ocietatea8mam G nu a =Endut mr:urile unei alte >ocieti, din a:ara grupului, i nu a pltit contra=aloarea mr:urilor cumprate de la &1 )a >:Eritul exerciiului $, >ocietatea8mam G a Bnregi>trat o aAu>tare pentru deprecierea >tocului de mr:uri Bn =aloare de ;1000 lei1 7e9 %ocietatea Ba =Endut >ocietii &, la data de 301121$, un utilaA la preul de =Enzare de 1001000 lei 7'/& 2<L91 )a >ocietatea &, utilaAul a :o>t contabilizat la un co>t de acCiziie de 1101000 lei, iar amortizarea cumulat, Bn momentul =Enzrii, a :o>t de Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 201000 lei1 "En la >:Eritul anului $, >ocietatea B nu a Bnca>at =aloarea utilaAului =Endut1 7:9 %ocietatea8mam G a =Endut >ocietii produ>e :inite la

preul de =Enzare de ?01000 lei 7'/& 2<L9, co>t de producie 2<1000 lei1 "En la >:Eritul anului $, >ocietatea nu a =Endut produ>ele :inite unei alte >ocieti, din a:ara grupului, i nu a pltit =aloarea >tocurilor cumprate de la G1 7g9 Bn cur>ul exerciiului $, adunarea general a >ocietii & a CotrEt ca o parte din rezultatul exerciiului $81 > :ie di>tribuit >ub :orm de di=idende1 Di=idendul net ce re=ine >ocietii8mam G e>te de <21000 lei1 "En la >:Eritul anului $, >ocietatea & nu a pltit di=idendele datorate1 7C9 Bn cur>ul anului, >ocietatea8mam G a Bnca>at de la >ocietatea B di=idende Bn >um de ;1000 lei1 %e cereD 859 !t53ilii tipul de cont0ol /i metod5 de con2olid50e. A0Gument5iD 839 Cont53ili45i elimin50e5 contu0ilo0 int05G0up. Re4ol<50e: 7a9 'ipul de control i metoda de con>olidareD 7al9 %ocietatea G deine direct 40L din drepturile de =ot ale >ocietii &1 a atare, ea exercit un control 7exclu>i=9, iar metoda de con>olidare =a :i inteG050e5 Glo35l. 7a29 Bn m>ura Bn care controlul e>te partaAat cu ali acionari >au a>ociai a>t:el BncEt deciziile rezult din acordul tuturor acionarilor >au a>ociailor, el e>te un control comun1 Bn ace>t caz, >ocietatea B =a :i preluat Bn conturile con>olidate prin metoda inteG00ii p0opo0ion5le. 7a39 %ocietatea G deine direct 20L din drepturile de =ot ale >ocietii 1 a atare, >ocietatea G exercit a>upra >ocietii o in:luen >emni:icati=, iar metoda de con>olidare e>te pune0e5 ;n ec?i<5len. 7b9 *liminarea conturilor intragrupD 7b19 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile G i A: reanele, datoriile, =eniturile i cCeltuielile intragrup generate de o tranzacie e:ectuat Bntre o >ocietate8mam i o :ilial >e elimin pentru Bntreaga =aloareD 7b1119 eliminarea =eniturilor i cCeltuielilor intragrup generate de =Enzarea mr:urilorD 221000 lei -'/enituri din =Enzarea mr:urilor 7'- 221000 lei C?eltuieli pri=ind mr:urile Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7bl 129 eliminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de =Enzarea mr:urilorD rean 7datorie9 total J 221000 lei pre de =Enzare I 221000 lei x 2<L'/& J 311000 lei rean 7datorie9 neacCitat J 30L x 311000 lei J 41300 lei 41300 lei <01 J <111 41300 lei .urnizori lieni 7b29 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile G i BD reanele, datoriile, =eniturile i cCeltuielile generate de o tranzacie e:ectuat Bntre un a>ociat 7G9 i o >ocietate controlat Bn comun >e elimin proporional cu cota de participare pe care o deine a>ociatul, adic <0L1 7b2119 eliminarea =eniturilor i cCeltuielilor din >er=icii pre>tateD <0L x 101000 lei J <1000 leiD <1000 lei 60< J ?11 <1000 lei /enituri din Celtuieli cu >er=icii pre>tate Bntreinerea i reparaiile

47

7b2129 eliminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de :acturarea >er=iciilorD rean 7datorie9 total J 101000 lei pre de =Enzare I 101000 lei x 2<L'/& J 121<00 lei rean 7datorie9 neacCitat J 40L x 121<00 lei J 1111?0 lei ota de participare pe care o deine a>ociatul J <0L x 1111?0 lei J <1<?< lei <1<?< lei <01 J <111 <1<?< lei .urnizori lieni 7b39 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile & i BD onturile intragrup generate de o tranzacie e:ectuat Bntre o entitate controlat 7exclu>i=9 7& 8 :ilial9 i o entitate controlat Bn comun 7B 8 entitate >ub :orm de a>ociere Bn participaie9 >e eiimin proporional cu cota de participare pe care o deine >ocietatea8 mam Bn capitalul entitii >ub :orm de a>ociere Bn participaie, adic <0L1 7b3119 eliminarea =eniturilor i cCeltuielilor pri=ind dobEnzile generate de acordarea BmprumutuluiD <0L x 221000 lei dobEnzi J 101000 leiD 101000 lei 6?3 /enituri din creane imobilizate 777 Celtuieli p0i<ind do3Bn4ile 101000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b3129 eliminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de acordarea BmprumutuluiD <0L x 2001000 lei Bmprumut acordat J 2001000 leiD 7b<9 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile & i GD )a ni=elul grupului, pro:itul obinut de >ocietatea & 7?01000 lei pre de =Enzare 8 <11000 lei co>t de acCiziie J 141000 lei9 nu e>te realizat, BntrucEt mr:urile cumprate de >ocietatea G nu au :o>t =Endute unei alte >ocieti, din a:ara grupului1 a atare, ace>t pro:it, care e>te inclu> Bn =aloarea >tocului :inal de mr:uri deinut de >ocietatea G, trebuie > :ie eliminat1 'otodat, aAu>tarea pentru deprecierea >tocului de mr:uri rmEne :r obiect i =a :i, de a>emenea, eliminat1 "ro:itul intern nerealizat generat de o tranzacie e:ectuat Bntre o >ocietate8mam 7G9 i o :ilial 7&9 >e elimin pentru Bntreaga =aloareD 7b<119 eliminarea pro:itului intern nerealizatD &tunci cEnd con>olidarea >e e:ectueaz pe baza cumulului >oldurilor 7conturilor9, eliminrile >e re:lect >eparat la ni=elul bilanului i al contului de pro:it i pierdere1 "rin urmareD 7b<11119 ia ni=elul bilanuluiD 141000 lei 121 J 361 141000 lei 2001000 lei 17&lte Bmprumuturi i datorii a>imilate *7-( Bmprumuturi acordate pe termen lung 2001000 lei "ro:it >au pierdere & 0r:uri 7b<11129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?01000 lei -'-

/enituri din =Enzarea mr:urilor L ?01000 lei 121 141000 lei "ro:it >au pierdere & 7'Celtuieli pri=ind mr:urile <11000 lei 7b<129 anularea aAu>trii pentru deprecierea >tocului de mr:uriD 7b<12119 la ni=elul bilanuluiD ;1000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 121 ;1000 lei "ro:it >au pierdere G Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7b<12129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ;1000 lei 1*1 A 7:16 ;1000 lei "ro:it >au pierdere G Celtuieli de exploatare pri=ind aAu>trile pentru deprecierea acti=elor circulante 7b<139 eliminarea creanei i a datoriei intragrupD rean 7datorie9 total J ?01000 lei pre de =Enzare I ?01000 lei x 2<L'/& J 6<1<00 lei 6<1<00 lei 6'1 A 6111 6<1<00 lei .urnizori lieni 7b29 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile B i &D "ro:itul intern nerealizat de o tranzacie e:ectuat Bntre o :ilial 7&9 i o entitate >ub :orm de a>ociere Bn participaie 7B9 >e elimin proporional cu cota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun, adic <0L1 7b2119 determinarea pro:itului generat de =Enzarea utilaAuluiD 8 lei 8 "re de =Enzare utilaA :r '/& 1001000 o>tul de acCiziie al utilaAului 1101000 &mortizarea cumulat a utilaAului 201000 /aloarea contabil net a utilaAului 1101000 8 201000 J 401000 #ezultat din =Enzarea utilaAului 1001000 8 401000 J 101000 7b2129 eliminarea pro:itului intern generat de =Enzarea utilaAuluiD "ro:it intern J 101000 lei ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun J <0L x 101000 lei J <1000 leiD 7b212119 la ni=elul bilanuluiD <1000 lei 1*1 A *1&1 <1000 lei "ro:it >au pierdere B *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 7b212129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun pentru =enit J <0L x 1001000 lei J <01000 lei ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun pentru cCeltuial J <0L x 401000 lei =aloarea contabil net J 3?1000 lei #ezultat J <01000 lei 8 3?1000 lei J <1000 lei <01000 lei -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital L <01000 lei

48

1*1 <1000 lei "ro:it >au pierdere B 7(:& 3?1000 lei Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 7b2139 eliminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de =Enzarea utilaAuluiD rean 7datorie9 total J 1001000 lei pre de =Enzare I 1001000 lei x 2<L '/& J 12<1000 lei ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun pentru crean 7datorie9 J <0L x 12<1000 lei J <41?00 lei <41?00 lei 6'1 A 6111 <41?00 lei .urnizori lieni 7b?9 *liminarea con>ecinelor tranzaciei e:ectuate Bntre >ocietile G i D "ro:itul intern nerealizat generat de o tranzacie e:ectuat Bntre in=e>titor 7G9 i o Bntreprindere a>ociat 7 9 >e elimin proporional cu cota de participare la capital pe care o deine in=e>titorul Bn Bntreprinderea a>ociat, adic 20L1 7b?119 eliminarea pro:itului intern nerealizatD "ro:it intern J ?01000 lei pre de =Enzare 8 2<1000 lei co>t de producie J ?1000 lei ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul Bntreprinderii a>ociate J 20L x ?1000 lei J 11200 leiD 7b?11119 la ni=elul bilanuluiD 11200 lei 1*1 A 6-* 11200 lei "ro:it >au pierdere G /enituri Bnregi>trate ;n 5<5n2 7b?11129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul Bntreprinderii a>ociate pentru =enitul din =Enzarea produ>elor :inite J 20L x ?01000 lei J 121000 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul Bntreprinderii a>ociate pentru co>tul de producie, re>pecti= =enitul a:erent co>tului >tocurilor de produ>e J 20L x 2<1000 lei J 101;00 lei #ezultat J 121000 lei 8 101;00 lei J 11200 lei 121000 lei 601 /enituri din =Enzarea produ>elor :inite L 121000 lei 121 11200 lei "ro:it >au pierdere G 611 101;00 lei /enituri a:erente co>turilor >tocurilor de produ>e 7b?129 deoarece con>olidarea prin punere Bn ecCi=alen nu pre>upune cumulul conturilor, creanele i datoriile exi>tente Bntre un in=e>titor 7G9 i o Bntreprindere a>ociat 7 9 nu >e elimin1 7b69 *liminarea con>ecinelor generate de repartizarea rezultatului >ocietii & >ub :orm de di=idendeD Indi:erent de :orma pe care o Bmbrac >ocietatea de la care di=idendele au :o>t Bnca>ate >au urmeaz > :ie Bnca>ate 7:ilial, entitate >ub :orm de a>ociere Bn participaie >au Bntreprindere a>ociat9, di=idendele >e elimin pentru Bntreaga =aloare1

7b6119 eliminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de di>tribuirea di=idendelorD <21000 lei <26 J <?1 <21000 lei Di=idende de plat Debitori di=eri 7b6129 eliminarea di=idendelor intragrupD 7b612119 la ni=elul bilanuluiD <21000 lei 121 J 10? <21000 lei "ro:it >au pierdere G #ezer=e G 7b612129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD <21000 lei 6?11 /enituri din aciuni deinute la entitile a:iliate 121 <21000 lei "ro:it >au pierdere G 7b;9 *liminarea di=idendelor Bnca>ate de G de la >ocietatea B controlat Bn comunD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b;119 la ni=elul bilanuluiD ;1000 lei 121 J 10? ;1000 lei "ro:it >au pierdere G #ezer=e G 7b;129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ;1000 lei 6?13 /enituri din intere>e de participare * . ( . :liminarea titlurilor *xempluX ilu>trati= 26 KK %ocietatea G deine ;0L din titlurile >ocietii &, titluri pe care le8a acCiziionat la data con>tituirii ace>teia, re>pecti= 011101$811 )a 311121$, capitalurile proprii ale >ocietii & >untD capital >ocial 31000 leiF rezer=e 21000 leiF rezultatul exerciiului 11200 lei1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete pentru prima dat >ituaii :inanciare con>olidate1 Con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+, cont53ili45i elimin50e5 titlu0ilo0 /i p50t5Kul 0e4ult5tului. Re4ol<50e: 859 Co2t de 5c?i4iie titlu0i A :'F C &.''' lei c5pit5l 2oci5l A *.6'' lei 7b9 "artaAul acti=ului net 7capitalului propriu9 al >ocietii & Bn partea ce re=ine >ocietii G i partea ce re=ine minoritarilorD 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8:'F9 P50te5 ce 0e<ine inte0e2elo0 c50e nu cont0ole54 8*'F9 apital 31000 31000 x ;0L J 21<00 31000 x 20L J ?00 #ezer=e 21000 21000 x ;0L J 11?00 21000 x 20L J <00 #ezultatul exerciiului 11200 11200 x ;0L J 11200 11200x20L J 300 Tot5l 7.('' (.*'' 1.&'' 121 ;1000 lei "ro:it >au pierdere G Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD ?1200 lei 31000 lei 21000 lei 11200 lei L 101 apital & 1'7 #ezer=e & 1*1 "ro:it >au pierdere & 2L?1

49

&ciuni deinute la entitile a:iliate 1'7 #ezer=e con>olidate #ezultat1 c2o1n >olidat ?1200 lei 21<00 lei 7co>t de acCiziie titluri9 11?00 lei 7parte G Bn rezer=e9 11200 lei 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 10; 11300 lei intere>e 7total intere>e care care nu controleaz nu controleaz9 7d9 Bnregi>trarea partaAului rezultatului >ocietii & la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 11200 lei 11200 lei 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 300 lei 7parte intere>e care nu controleaz Bn rezultatul exerciiului9 121 #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii8mam G 10;1 #ezultat 8 partea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 1*1 "ro:it >au pierdere & 11200 lei 8 *xemplul ilu>trati= 33 )a data de 311121$83, >ocietatea G a acCiziionat 40L din aciunile >ocietii & la co>tul de acCiziie de <201000 lei1 %ocietatea G con>olideaz >ocietatea & pentru prima dat la 311121$1 )a 311121$, capitalurile proprii ale >ocietii & >unt urmtoareleD capital >ocial 2001000 leiF rezer=e 2;01000 leiF rezultatul exerciiului 1601000 lei1 )a 311121$ >e cuno>c atEt capitalurile proprii ale >ocietii &, cEt i =alorile Au>te de la 311121$83 ale acti=elor i datoriilor identi:icabile1 apitalurile proprii ale >ocietii &, la data de 311121$83, au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at 2001000 leiF rezer=e 1201000 lei1 /alorile Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile au :o>t identice cu cele contabile, cu excepia unei cldiri a crei =aloare Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Au>t a :o>t mai mare decEt =aloarea contabil cu ?01000 lei1 Durata rma> de amortizat a cldirii, din momentul acCiziiei titlurilor, e>te de <0 de ani1 .ondul comercial poziti= >e amortizeaz pe o durat de 2 ani1 on:orm (0." nr1 3102232004D 7a9 alculai :onduX comercialF 7b9 "rezentai partaAui capitalurilor proprii ale >ocietii &F c9 ontabilizai eliminarea titlurilor i partaAul rezultatuluiF 7d9 ontabilizai amortizarea plu>ului de =aloare i a :ondului comercial1 #ezol=areD

Bn ace>t caz, con>olidarea >e e:ectueaz pe baza =alorilor Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile de ia 311121$831 7a9 Determinarea :ondului comercialD 8 lei 8 o>tul de acCiziie al titlurilor & <201000 apital & Bn $83 2001000 #ezer=e & Bn $83 1201000 "lu> de =aloare a:erent cldirii ?01000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii R e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=& 61'.''' ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t <101000x40L J 3?41000 3?41000 .ond comercial poziti= <201000 8 3?41000 J ;11000 ;11000 b9 "artaAul acti=ului net 7capitalului propriu9 al >ocietii & Bn partea ce re=ine >ocietii G i partea ce re=ine minoritarilor la 311121$D 8lei8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8+'F9 P50te5 ce 0e<ine inte0e2elo0 c50e nu cont0ole54 81'F9 apital 2001000 2001000 x 40L J 1;01000 2001000 x 10L J 201000 #ezer=e 2;01000 2;01000 x 40L J 2221000 2;01000 x 10L J 2;1000 #ezultatul exerciiului 1601000 1601000 x 40L J 1231000 1601000 x 10LJ 161000 Tot5l 7('.''' (:(.''' 7(.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD #ezer=e con>olidate J ota8parte ce re=ine >ocietii G din rezer=ele lui & obinute dup data acCiziiei titlurilor J 72;01000 lei rezer=e la 311121$ 8 1201000 lei rezer=e la 311121$839x 40LJ 1161000 lei Intere>e care nu controleaz J ota8parte ce re=ine minoritarilor din capitalurile proprii ale >ocietii & de la 311121$ 7?21000 lei9 I ota8parte din plu>ul de =aloare a:erent con>truciei 7?01000 lei x 10L J ?1000 lei9 J 611000 lei 6411000 lei L J L 6411000 lei 2001000 Iei 1'1 *71 <201000 iei apital & &ciuni deinute 7co>t de 2;01000 iei 1'7 la entitile a:iliate acCiziie titluri9 #ezer=e & 1'7 1161000 lei 1601000 lei 1*1 #ezer=e con>olidate "ro:it >au pierdere & 1*1 1231000 lei ;11000 lei *'-1 #ezultat con>olidat 7parte G Bn .ond comercial rezultatul poziti= exerciiului9 ?01000 lei *1* 1': 611000 lei on>trucii Intere>e care nu controleaz 7d9 Bnregi>trarea partaAului rezultatului >ocietii & la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1601000 lei L 1231000 lei 121 7parte G #ezultat Bn rezultatul ce re=ine acionarilor exerciiului9 >ocietii8mam G 1 61000 lei 10;1 7parte intere>e #ezultat care nu 8 partea ce re=ine

50

controleaz intere>elor care Bn rezultatul nu controleaz exerciiului9 121 "ro:it >au pierdere & 1601000 lei 7e9 &mortizarea di:erenei din ree=aluarea con>trucieiD Amo0ti450e5 con2t0uciei ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent 8N9 "artea ce re=ine lui G 7?01000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 2 ani9 x 40L J 21600 lei 7?01000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 x 40L J 11320 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Amo0ti450e5 con2t0uciei ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent 8N9 "artea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 7?01000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 2 ani9 x 10L J 300 lei 7?01000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 x 10L J 120 lei Tot5l &.''' lei 1.('' lei 7el9 )a ni=elul bilanuluiD <1200 lei 21600 lei 7partea lui G a:erent anilor precedeni9 11320 lei 7partea lui G a:erent anului curent9 <20 lei 7300 I 1209 1'7 #ezer=e con>olidate 1*1 #ezultat con>olidat 1': Intere>e care nu controleaz *:1* <1200 lei &mortizarea 8&.''' >1.(''9 con>truciilor 7e29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 7:11 J L 11200 lei Celtuieli 1*1 11320 lei de exploatare #ezultat 7partea lui G pri=ind amortizarea ce re=ine acionarilor a:erent imobilizrilor >ocietii8mam G anului curent9 1':1 120 lei #ezultat 7partea 8 partea ce re=ine intere>elor intere>elor care care nu nu controleaz controleaz a:erent

anului curent9 7:9 &mortizarea :ondului comercialD Amo0ti450e5 1ondului come0ci5l ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent I8N9 &mortizarea :ondului comercial 7;11000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 2 ani9 J 321<00 lei 7;11000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 1 an9 J 1?1200 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7:i9 )a ni=elul bilanuluiD <;1?00 lei 321<00 lei 11320 lei 1F'7 #ezer=e con>olidate 121 #ezultat con>olidat *:'- <;1?00 lei &mortizarea 7321<00I1?12009 :ondului comercial 7:29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1?1200 lei 7:11 A 1*1 1?1200 lei Celtuieli #ezultat 7partea lui G de exploatare ce re=ine acionarilor a:erent pri=ind amortizarea >ocietii8mam G anului curent9 imobilizrilor *xemplul ilu>trati= 34 )a data de 311121$83, >ocietatea G a acCiziionat 40L din aciunile >ocietii & la co>tul de acCiziie de <201000 lei1 %ocietatea G con>olideaz >ocietatea & pentru prima dat la 311121$1 )a 311121$, capitalurile proprii ale >ocietii & >unt urmtoareleD capital >ocial 2001000 leiF rezer=e 2;01000 leiF rezultatul exerciiului 1601000 lei1 )a 311121$ nu >e cuno>c nici capitalurile proprii ale >ocietii & de la data acCiziionrii titlurilor i nici =alorile Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile de la 311121$831 )a acea>t dat, =aloarea Au>t a unui teren al >ocietii & e>te mai mare decEt =aloarea >a contabil cu <D21000 lei1 %e cereD 7a9 alculai :ondul comercialF 7b9 "rezentai partaAul capitalurilor proprii ale >ocietii &F 7c9 ontabilizai eliminarea titlurilor i partaAul rezultatului1 #ezol=areD Bn ace>t caz, con>olidarea >e =a e:ectua pe baza =alorilor Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile de la 311121$1 7a9 Determinarea :ondului comercialD 8lei8 o>tul de acCiziie al titlurilor & <201000 apital & Bn $ 2001000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezer=e & Bn $ 2;01000 "lu> de =aloare a:erent terenului <21000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N, eCclu2i< 0e4ult5tul (*(.''' ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t 2221000 x 40L J <621200 <621200 .ond comercial negati= <201000 8 <621200 J 72212009

51

72212009 7b9 "artaAul acti=ului net 7capitalului propriu9 al >ocietii & Bn partea ce re=ine >ocietii G i partea ce re=ine minoritarilor la 311121$D 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8+'F9 P50te5 ce 0e<ine inte0e2elo0 c50e nu cont0ole54 81'F9 apital 2001000 2001000x40LJ 1;01000 2001000x10L J 201000 #ezer=e 2;01000 2;01000 x 40L J 2221000 2;01000x10L J 2;1000 #ezultatul exerciiului 1601000 1601000x40L J 1231000 1601000x10L J161000 Tot5l 7('.''' (:(.''' 7(.''' 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD Intere>e care nu controleaz J ota8parte ce re=ine minoritarilor din capitalurile proprii ale >ocietii & de la 311121$ 7?21000 lei9 I ota8parte din plu>ul de =aloare a:erent terenului 7<21000 lei x 10L J <1200 lei9 J ?41200 lei ?421000 lei L J L ?421000 lei 2001000 lei 1'1 *71 <201000 lei apital & &ciuni deinute 7co>t de 2;01000 lei 1'7 la entitile a:iliate acCiziie titluri9 #ezer=e & *'-( 221200 lei 1601000 lei 1*1 .ond comercial "ro:it >au pierdere & negati= <21000 lei *111 1*1 1231000 lei 'erenuri #ezultat con>olidat 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 1': ?41200 lei Inte0e2e care nu controleaz Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7d9 Bnregi>trarea partaAului rezultatului >ocietii & la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1601000 lei 1231000 iei 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 161000 lei 7parte intere>e care nu controleaz Bn rezultatul exerciiului9 L 1*1 #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii8mam G 1':1 #ezultat 8 partea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 121 "ro:it >au pierdere & 1601000 lei 8 *xempluX ilu>trati= 78 %ocietatea G deine 30L din titlurile >ocietii &, >ocietate pe care o controleaz Bn comun Bmpreun cu un alt a>ociat1'itlurile au :o>t

acCiziionate de >ocietatea G Bn momentul Bn:iinrii >ocietii &1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate i & e>te inclu> Bn perimetrul de con>olidare1 apitalurile proprii ale >ocietii &, la 311121$, au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at 21000 leiF rezer=e <1000 leiF rezultatul net al exerciiului 21000 lei1 on:orm (0. " nr1 3102232004D 7a9 Determinai cota8parte ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &F 7b9 ontabilizai eliminarea titlurilor & i Bnregi>trai rezultatul & la rezultait con>olidat1 Re4ol<50e: 7a9 o>t de acCiziie titluri J 30L x 21000 lei capital >ocial J 11200 lei 7b9 Determinarea cotei8pri ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &D 8lei8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8&'F9 apital 21000 21000x30LJ 11200 #ezer=e <1000 <1000 x 30L J 11200 #ezultatul exerciiului 21000 21000 x 30L J ?00 Tot5l 11.''' &.&'' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD 31300 lei L J L 31300 lei 1.('' lei 1'1 *7& 11200 lei apital & Intere>e de 7co>t de 11200 lei 1'7 participare & acCiziie titluri9 #ezer=e & 1'7 11200 lei ?00 lei 1*1 #ezer=e con>olidate "ro:it >au pierdere & 1*1 ?00 lei #ezultat con>olidat 7d9 Bnregi>trarea rezultatului & la rezultat con>olidat la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?00 lei 121 J 121 ?00 lei #ezultat "ro:it >au pierdere & ce re=ine acionarilor >ocietii G *xempluX ilu>trati= <1 %ocietatea G deine <0L din capitalul >ocietii &, pe care o controleaz Bn comun Bmpreun cu un a>ociat1 'itlurile & au :o>t acCiziionate de G la 311121$83, cEnd capitalurile proprii ale lui & au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at <001000 leiF rezer=e 1201000 leiF rezultat reportat 7pierdere9 <01000 lei1 )a acea>t dat, o con>trucie a a=ut =aloarea Au>t mai mare decEt =aloarea contabil cu ?01000 leiF durata rma> de amortizat a cldirii, din momentul acCiziiei titlurilor, e2te de <0 de ani1 o>tul de acCiziie al titlurilor & e>te de 2201000 lei1 .ondul comercial poziti= >e amortizeaz pe o durat de 2 ani1 )a 311121$, capitalurile proprii ale >ocietii & au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at <001000 leiF rezer=e 1201000 leiF rezultat reportat 7pierdere9 ?01000 leiF rezultatul net al exerciiului 7pro:it9 221000 lei1 Con1o0m O%#P n0. &.'(()*''+: 859 C5lcul5i 1ondul come0ci5lD 839 P0e4ent5i p50t5Kul c5pit5lu0ilo0 p0op0ii 5le 2ocietii AD 8c9 Cont53ili45i elimin50e5 titlu0ilo0 A /i ;n0eGi2t05i 0e4ult5tul A l5 0e4ult5t con2olid5tD 8d9 Cont53ili45i 5mo0ti450e5 plu2ului de <5lo50e /i 5 1ondului come0ci5l. Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Re4ol<50e: 7a9 Determinarea :ondului comercialD Bn ace>t caz, con>olidarea >e e:ectueaz pe baza =alorilor Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile de la 311121$831 8 lei 8 o>tul de acCiziie al titlurilor & 2201000 apital & Bn $83 <001000

52

#ezer=e & Bn $83 1201000 #ezultat reportat 7pierdere9 Bn $83 7<010009 "lu> de =aloare a:erent cldirii ?01000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=& (-'.''' ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t 2601000x<0L J 22;1000 22;1000 .ond comercial poziti= 2201000 8 22;1000 J 221000 221000 7b9 "artaAul capitalurilor proprii ale >ocietii & la 311121$D 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l / P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 86'F9 apital Bn $ <001000 <001000x<0LJ 1?01000 #ezer=e Bn $ 1201000 1201000x<0L J ?01000 #ezultat reportat 7pierdere9 Bn $ 7?010009 7?010009 x <0L J 72<10009 #ezultatul net al exerciiului $ 221000 221000 x <0L J 101000 Tot5l (1(.''' *'7.''' 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD #ezultat reportat con>olidat J ota8parte ce re=ine >ocietii G din rezultatul reportat al lui & obinut dup data acCiziiei titlurilor J 7?01000 lei rezultaiD reportat la 311121$ 8 <01000 lei rezultat reportat la 311121$839 x <0L J ;1000 lei on>trucii J ota8parte ce re=ine >ocietii G din plu>=aloarea con>truciei J <0L x ?01000 lei J 2<1000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 2;<1000 lei L J L 2;<1000 lei 1?01000 lei 1'1 *7& 2201000 lei 7parte G apital & Intere>e 7co>t de Bn capital9 de participare acCiziie titluri9 ?01000 lei 1'7 11- 2<1000 lei 7parte G #ezer=e & #ezultat reportat 7parte G Bn rezer=e9 Bn rezultat reportat9 101000 lei 1*1 1*1 101000 lei 7parte G "ro:it >au pierdere & #ezultat con>olidat 7parte G Bn rezultatul Bn rezultatul exerciiului9 exerciiului9 ;1000 lei 11#ezultat reportat con>olidat 221000 lei *'-1 .ond comercial poziti= 2<1000 lei *1* on>trucii 7d9 Bnregi>trarea rezultatului & la rezultat con>olidat ia ni=elul contului de pro:it i pierdereD 101000 lei 121 J 121 101000 lei #ezultat "ro:it >au pierdere & ce re=ine acionarilor >ocietii G 7e9 &mortizarea di:erenei din ree=aluarea con>trucieiD Amo0ti450e5 con2t0uciei ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent 8N9 "artea ce re=ine lui G 7?01000 lei plu> de =aloare3 <0 ani durat rma> x 2 ani9 J 31000 lei

7?01000 lei plu> de =aloare3 <0 ani durat rma> x 1 an9 J 11200 lei 7el9 )a ni=elul bilanuluiD <1200 lei 31000 lei 7partea lui G a:erent anilor precedeni9 11200 lei 7partea lui G a:erent anului curent9 1F'7 #ezer=e con>olidate 1*1 #ezultat con>olidat *:1* &mortizarea con>truciilor <1200 lei Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7e29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 11200 lei 7:11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 1*1 11200 lei #ezultat 7partea lui G ce re=ine acionarilor a:erent >ocietii G anului curent9 7:9 &mortizarea :ondului comercialD Amo0ti450e5 1ondului come0ci5l ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent I8N9 &mortizarea :ondului comercial 7221000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 2 ani9 J ;1;00 lei 7221000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 1 an9 J<1<00 lei 7:i9 )a ni=elul bilanuluiD 131200 lei L A *:'- 131200 lei ;1;00 lei 1'7 &mortizarea #ezer=e con>olidate :ondului comercial <1<00 lei 1*1 #ezultat con>olidat 7:29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD <1<00 lei 7:11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 1*1 <1<00 lei #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii G *xemplul ilu>trati=<2 %ocietatea G deine 20L din titlurile >ocietii &, titluri care au :o>t acCiziionate Bn momentul Bn:iinrii >ocietii &1 %ocietatea G exercit o in:luen >emni:icati= a>upra >ocietii 1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete conturi con>olidate i & e>te reinut Bn perimetrul de con>olidare1 )a 311121$, capitalurile proprii ale lui & au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at 2001000 leiF rezer=e ;01000 leiF

53

rezultatul exerciiului 301000 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* on:orm (0." nr1 3102232004D 7a9 Determinai cota8parte ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &F 839 Cont53ili45i pune0e5 ;n ec?i<5len. #ezol=areD 7a9 o>t de acCiziie titluri m 20L x 2001000 lei capital >ocial J <01000 lei 7b9 Determinarea cotei8pri ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &D 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8*'F9 O apital 2001000 2001000 x 20L J <01000 #ezer=e ;01000 ;01000x20L J 1?1000 #ezultatul exerciiului 301000 301000 x 20L J ?1000 Tot5l &1'.''' 7*.''' "rin punerea Bn ecCi=alen, la >:Eritul exerciiului $, titlurile deinute de G la Bntreprinderea a>ociat & =or :i e=aluate Bn bilanul con>olidat la o =aloare egal cu cota8parte ce re=ine >ocietii G din capitalurile proprii ale >ocietii & J ?21000 lei1 7c9 Bnregi>trarea punerii Bn ecCi=alen a >ocietiiD 7ci9 )a ni=elul bilanuluiD ?21000 lei *76 J L ?21000 lei 'itluri & 2?3 <01000 lei pu>e Bn ecCi=alen Intere>e de 7co>t de participare & acCiziie titluri9 10? 1?1000 lei #ezer=e con>olidate 121 ?1000 lei #ezultat con>olidat 7c29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?1000 lei 1*1 A -CC ?1000 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini rK *xemplul ilu>trati= <3 )a data de 311121$81, >ocietatea G acCiziioneaz 20L din aciunile >ocietii & la co>tul de 201000 lei1 )a acea>t dat, =alorile contabile i =alorile Au>te ale acti=elor identi:icabile i ale datoriilor >ocietii & >unt egale, iar capitalurile proprii au :o>tD capital >ub>cri> i =r>at 1001000 leiF rezer=e din ree=aluare ?01000 leiF rezer=e <01000 lei1 )a 311121$, rezultatul >ocietii & e>te de 201000 lei1 Bn urma unei ree=aluri, rezer=ele din ree=aluare au cre>cut cu 121000 lei1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate i >ocietatea & e>te inclu> Bn perimetrul de con>olidare1 .ondul comercial rezultat Bn urma punerii Bn ecCi=alen >e amortizeaz Bn 2 ani1 !e ce0e: 859 Dete0min5i 1ondul come0ci5lD 839 Dete0min5i cot5=p50te ce 0e<ine 2ocietii @ din 5cti<ul net 5l 2ocietii A de l5 &1.1*.ND 8c9 ;n0eGi2t05i pune0e5 ;n ec?i<5len 5 2ocietiiD 8d9 P0e4ent5i 5mo0ti450e5 1ondului come0ci5l. Re4ol<50e: 7a9 Determinarea :ondului comercialD Bn ace>t caz, con>olidarea >e e:ectueaz pe baza =alorilor Au>te ale acti=elor i datoriilor identi:icabile de la 311121$811 8lei8 o>tul de acCiziie al titlurilor & 201000 apital & Bn $81 1001000 #ezer=e din ree=aluare & Bn $81 ?01000

#ezer=e & Bn $81 <01000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=1 *''.''' ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t 2001000 x 20L J <01000 <01000 .ond comercial poziti= 2010008<01000 J 101000 101000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 Determinarea cotei8pri ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii & de la 311121$D 8lei8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8*'F9 apital Bn $ 1001000 1001000x20L J 201000 #ezer=e din ree=aluare & Bn $D ?01000 I 121000 J 621000 621000 621000x20L J 121000 #ezer=e Bn $ <01000 <01000 x 20L J ;1000 #ezultatul net al exerciiului $ 201000 201000x20L J <1000 Tot5l *&(.''' 6-.''' te9 Bnregi>trarea punerii Bn ecCi=alen a >ocietiiD 7c19 )a ni=elul bilanuluiD "rin punerea Bn ecCi=alen, la >:Eritul exerciiului $, titlurile deinute de G la Bntreprinderea a>ociat & =or :i e=aluate Bn bilanul con>olidat la o =aloare egal cu cota8parte ce re=ine >ocietii G din capitalurile proprii ale >ocietii & J <61000 lei1 #ezer=e din ree=aluare J ota8parte ce re=ine >ocietii G din rezer=ele lui & obinute dup data acCiziiei titlurilor J 7621000 lei rezer=e din ree=aluare la 311121$ 8 ?01000 lei rezer=e din ree=aluare la 311121$829 x 20L J 31000 lei 261000 lei <61000 lei 101000 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen *'-1 .ond comercial poziti= *7& Intere>e de participare & 1'( #ezer=e din ree=aluare 121 #ezultat con>olidat 261000 lei 201000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 31000 lei <1000 lei 7c29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD <1000 lei 1*1 #ezultat con>olidat - CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate <1000 lei 7d9 &mortizarea :ondului comercialD 101000 lei 3 2 ani J 21000 lei3an 7dl9 )a ni=elul bilanuluiD

54

21000 lei 121 "ro:it >au pierdere G *:'&mortizarea :ondului comercial 21000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7d29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 21000 iei [;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ).9! +etode de consolidare ).9.5. 2ntegrarea global *xemplul ilu>trati= << )a 311121$, bilanurile i conturile de pro:it i pierdere ale >ocietilor G i & >e prezint a>t:elD Bil5nu0ile 2ocietilo0 @ /i A: 8 lei 8 !t0uctu0i 3il5nie0e @ A 0. Acti<e imo3ili45te 1.:''.''' 1.'('.''' 'erenuri 3001000 2201000 on>trucii 110001000 ;001000 &mortizarea con>truciilor 7?0010009 732010009 !tilaAe 4001000 2001000 &mortizarea utilaAelor 7<0010009 712010009 'itluri & <001000 reane imobilizate 7>ume datorate de :iliale9 2001000 B. Acti<e ci0cul5nte 1.6''.''' +''.''' 0r:uri <00,000 2001000 lieni 2001000 <001000 Debitori di=eri 3001000 2201000 a>a i conturi la bnci 2001000 201000 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 121 21000 lei "ro:it >au pierdere G Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !t0uctu0i 3il5nie0e @ A D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn l5 un 5n (''.''' 6''.''' .urnizori <001000 3001000 reditori di=eri 1001000 1001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D =19 +''.''' (''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 *.-''.''' 1.(('.''' @. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n -''.''' (('.''' redite bancare pe termen lung 6001000 3201000 Datorii ce pri=e>c imobilizrile :inanciare 2001000 P. P0o<i4io5ne 1. $enitu0i ;n 5<5n2 U. C5pit5l /i 0e4e0<e *.'''.''' 1.'''.''' apital >ub>cri> i =r>at 110001000 <001000 #ezer=e ;001000 2001000 #ezultatul exerciiului 2001000 1001000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii *.'''.''' 1.'''.''' Contu0ile de p0o1it /i pie0de0e 5le 2ocietilo0 @ /i A: 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !% # /enituri din =Enzarea mr:urilor ?10001000 210001000

&lte =enituri din exploatare 2001000 2001000 Celtuieli pri=ind mr:urile 73100010009 71100010009 Celtuieli cu per>onalul 71120010009 760010009 Celtuieli cu amortizarea 720010009 730010009 &lte cCeltuieli de exploatare 760010009 710010009 Re4ult5t din eCplo5t50e :''.''' 1''.''' /enituri din imobilizri :inanciare <01000 /enituri din creane imobilizate 101000 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !% # /enituri din dobEnzi ?01000 Celtuieli pri=ind dobEnzile 7?0010009 72010009 Re4ult5t 1in5nci50 8(('.'''9 6'.''' Re4ult5t cu0ent *('.''' 16'.''' Celtuieli cu impozitul pe pro:it 72010009 7<010009 Re4ult5tul net 5l eCe0ciiului *''.''' 1''.''' %ocietatea G a acCiziionat ;0L din titlurile & la data de 311121$831 apitalurile proprii ale >ocietii & la 311121$83 au :o>tD capital >ocial <001000 leiF rezer=e 201000 lei1 Bn momentul acCiziionrii titlurilor &, =aloarea Au>t a unui teren deinut de >ocietatea & era cu 121000 lei mai mare decEt =aloarea contabil, Bn timp ce =aloarea Au>t a unei con>trucii era cu 301000 lei mai mare decEt =aloarea contabil1 Durata rma> de amortizat a con>truciei, Bn momentul acCiziionrii titlurilor &, e>te de <0 de ani1 Bn cur>ul exerciiului $, terenul deinut de >ocietatea & Bn momentul acCiziionrii titlurilor a :o>t =Endut1 .ondul comercial poziti= >e amortizeaz pe o durat de < ani1 Bn cur>ul exerciiului $ au a=ut loc urmtoarele operaii Bntre >ocietile G i &D 7a9 >ocietatea G i8a acordat un Bmprumut >ocietii &, Bn =aloare de 2001000 leiF pentru Bmprumutul primit de la >ocietatea G, >ocietatea & a pltit dobEnzi Bn =aloare de 101000 leiF 7b9 >ocietatea & a acCiziionat mr:uri de la >ocietatea G Bn =aloare de 6001000 lei, co>t de acCiziie 2001000 leiF 7c9 datoria >ocietii & :a de >ocietatea G, generat de acCiziionarea mr:urilor, e>te la >:Eritul anului $ de 2001000 leiF 7d9 >tocul de mr:uri al >ocietii &, la 311121$I, cuprinde i mr:uri acCiziionate de la >ocietatea G Bn =aloare de 2001000 leiF pro:itul intern a:erent ace>tui >toc de mr:uri e>te de 301000 leiF 7e9 Bn exerciiul $, >ocietatea G a Bnca>at di=idende de la >ocietatea & Bn =aloare de <01000 lei1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i to5te et5pele nece250e ;ntocmi0ii contu0ilo0 con2olid5teD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 39 ;ntocmii 3il5nul con2olid5tD 8c9 ;ntocmii contul de p0o1it /i pie0de0e con2olid5t. #ezol=areD 7a9 umului bilanurilor i conturilor de pro:it i pierdereD 7al9 umulul >tructurilor bilaniereD ?1?201000 lei L s L ?1?201000 Ici 2201000 lei *111 1'1 1 10001000 lei 73001000 I 22010009 'erenuri apital G 11;001000 lei *1* 1'1 <001000 lei 7110001000 I ;0010009 on>trucii apital & 11<001000 lei *1&1 1'7 ;001000 lei 74001000 I 20010009 *cCipamente #ezer=e G teCnologice 1'7 2001000 lei 7maini, utilaAe i #ezer=e & in>talaii de lucru9 1*1 2001000 lei <001000 lei *71 "ro:it >au pierdere G &ciuni deinute 1*1 1001000 lei la entitile a:iliate "ro:it >au pierdere & 2001000 lei *7- 17* 1 10201000 lei reane imobilizate redite bancare 76001000 I ?001000 lei &-1 pe termen lung 32010009 7<001000 I 20010009 0r:uri 177 2001000 lei 4001000 lei 6111 Datorii care pri=e>c 72001000 I <0010009 lieni imobilizrile :inanciare

55

2201000 lei 671 *:1* 4201000 lei 73001000 I 220,0009 Debitori di=eri &mortizarea 7?001000 I 32010009 2201000 lei (CC con>truciilor 72001000 I 2010009 a>a i conturi *:1& 2201000 lei la bnci &mortizarea 7<001000 I12010009 in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 6'1 6001000 lei .urnizori 7<001000 I 30010009 67* 2001000 lei reditori di=eri 7100,000 I 10010009 7a29 umulul conturilor din contul de pro:it i pierdereD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ;1;101000 lei <10001000 lei 7310001000 I 1.'''.'''9 212001000 lei 7112001000 I 60010009 ;001000 lei 72001000 I 30010009 ;001000 lei 76001000I10010009 ?201000 lei 7?001000 I 2010009 401000 lei 7201000 I <010009 2001000 lei 1001000 lei ?06 Celtuieli pri=ind mr:urile ?<x Celtuieli cu per>onalul ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ?2; &lte cCeltuieli de exploatare 777 Celtuieli pri=ind dobEnzile ?41 Celtuieli cu impozitul pe pro:it 1*1 "ro:it >au pierdere G 121 "ro:it >au pierdere & L ;1;101000 lei -'- ;10001000 lei /enituri din 7?10001000 I =Enzarea mr:urilor 2100010009 -(: 6001000 lei &lte =enituri 72001000 I 20010009 din exploatare -71 <01000 lei /enituri din imobilizri :inanciare -7& /enituri din creane imobilizate -77

/enituri din dobEnzi 101000 lei ?01000 lei 7b9 *liminarea con>ecinelor tranzaciilor e:ectuate Bntre >ocietile G i &D 7bl9 *liminarea Bmprumutului contractat de >ocietatea & de la GD 2001000 lei 177 Datorii care pri=e>c imobilizrile :inanciare *7- 2001000 lei reane imobilizate 7b29 *liminarea dobEnzii a:erente BmprumutuluiD 101000 lei -7& A 777 101000 lei /enituri din Celtuieli creane pri=ind dobEnzile imobilizate 7b39 *liminarea datoriei comerciale pe care o are >ocietatea & :a de >ocietatea GD 2001000 iei <01 #u0ni4o0i 6111 lieni 2001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b<9 *liminarea cCeltuielilor i =eniturilor a:erente =Enzrii mr:urilorD 6001000 lei 606 J ?06 6001000 lei /enituri din Celtuieli =Enzarea mr:urilor pri=ind mr:urile 7b29 *liminarea pro:itului intern a:erent >tocului :inalD 7b2119 la ni=elul bilanuluiD 301000 lei 121 J 361 301000 lei "ro:it >au pierdere G 0r:uri 7b2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 301000 lei ?06 J 121 301000 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere G pri=ind mr:urile 7b?9 *liminarea di=idendelor Bnca>ate de >ocietatea G de la >ocietatea &D 7b?119 la ni=elul bilanuluiD <01000 iei 121 J 10? <01000 lei "ro:it >au pierdere G #ezer=e G 7b?129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD <01000 lei 6?1 J 121 <01000 lei /enituri din "ro:it >au pierdere G imobilizri :inanciare 7c9 Determinarea :ondului comercial, prezentarea partaAului capitalurilor proprii ale >ocietii & de la 311121$ i eliminarea titlurilor & deinute de >ocietatea GD 7ci9 Determinarea :ondului comercialD 8iei8 o>tul de acCiziie al titlurilor & <001000 apital & Bn $83 <001000 #ezer=e & Bn $83 201000 "lu> de =aloare a:erent terenului 121000 "lu> de =aloare a:erent con>truciei 301000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=& 6+(.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t <421000 x ;0L J 34?1000 34?1000 .ond comercial poziti= <001000 8 34?1000 J <1000 <1000 7c29 "rezentarea partaAului capitalurilor proprii ale >ocietii & exi>tente la 311121$ Bn partea ce re=ine >ocietii G i partea ce re=ine intere>elor care nu controleazD

56

8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8:'F9 P50te5 ce 0e<ine inte0e2elo0 c50e nu cont0ole54 8*'F9 apital <001000 <001000 x ;0L J 3201000 <001000 x 20L J ;01000 #ezer=e 2001000 2001000 x ;0L J <001000 2001000 x 20L J 1001000 #ezultatul exerciiului 1001000 1001000x;0L J ;01000 1001000 x 20L J 201000 Tot5l 1.'''.''' :''.''' *''.''' 7c39 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor & la ni=elul bilanuluiD #ezer=e con>olidate J ota8parte ce re=ine >ocietii G din rezer=ele lui & obinute dup data acCiziiei titlurilor J 72001000 lei rezer=e la 311121$ 8 201000 lei rezer=e la 311121$839 x ;0L J 3?01000 lei Intere>e care nu controleaz J ota8parte ce re=ine minoritarilor din capitalurile proprii ale >ocietii & de la 311121$ 72001000 lei9 I ota8parte din plu>ul de =aloare a:erent terenului i con>truciei 77121000 lei I 301000 lei9 x 20L J 41000 lei9 J 2041000 lei 110<41000 lei <001000 lei 2001000 lei 1001000 lei <1000 lei 121000 lei 7plu>=aloare teren9 301000 lei 7plu>=aloare con>trucii9 L 101 apital & 1'7 #ezer=e & 121 "ro:it >au pierdere & *'-1 .ond comercial poziti= *111 'erenuri *1* on>trucii *71 &ciuni deinute la entitile a:iliate 1'7 #ezer=e con>olidate 1*1 #ezultat con>olidat 1': Intere>e care nu controleaz 110<41000 lei

<001000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 3?01000 lei ;01000 lei 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 2041000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c<9 Bnregi>trarea partaAului rezultatului >ocietii & la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1001000 lei ;01000 lei 7parte G Bn rezultatul exerciiului9 201000 lei 7parte intere>e care nu controleaz Bn rezultatul exerciiului9 1*1 #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii8mam G 10;1 #ezultat 8 partea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 121 "ro:it >au pierdere & 1001000 lei 7d9 Deoarece terenul a :o>t =Endut de >ocietatea & Bn cur>ul exerciiului $, >e elimin plu>ul de =aloare recuno>cut Bn contextul eliminrii titlurilor i, implicit, >e diminueaz rezultatul din >ituaiile :inanciare con>olidateD 7dl9 )a ni=elul bilanuluiD 121000 lei L A *111 121000 lei 121000 lei 1*1 'erenuri 81(.'''C:'F9 #ezultat con>olidat 31000 lei 1': 7121000x20L9 Intere>e care nu controleaz 7d29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 121000 lei 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii decapitai 121 #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii8mam G 10;1 #ezultat 8 partea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 121000 lei 121000 lei 31000 lei 7e9 &mortizarea di:erenei din ree=aluarea con>trucieiD Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Amo0ti450e5 con2t0uciei

57

ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent 8N9 "artea ce re=ine lui G 7301000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 2 ani9 x ;0L J 11200 lei 7301000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 x ;0L J ?00 lei "artea ce re=ine intere>elor care nu controleaz 7301000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 2 ani9 x 20L J 300 lei 7301000 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 x 20L J 120 lei Tot5l 1.('' lei -(' lei 7el9 )a ni=elul bilanuluiD 21220 lei 11200 lei 7partea lui G a:erent anilor precedeni9 ?00 lei 7partea lui G a:erent anului curent9 <20 lei 7300I 1209 1'7 #ezer=e con>olidate 121 #ezultat con>olidat 1': Intere>e care nu controleaz 2;12 &mortizarea con>truciilor 21220 lei 711200 I 6209 7e29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?;11 J L 11200 lei Celtuieli 121 ?00 lei de exploatare #ezultat 7partea lui G pri=ind amortizarea ce re=ine acionarilor a:erent imobilizrilor >ocietii8mam G anului curent9 10;1 120 lei #ezultat 7partea 8 partea ce re=ine intere>elor intere>elor care care nu nu controleaz controleaz a:erent anului curent9 7:9 &mortizarea :ondului comercialD Amo0ti450e5 1ondului come0ci5l ECe0ciiile p0ecedente 8N=* /i N=19 ECe0ciiul cu0ent I8N9 &mortizarea 1ondului come0ci5l 7<1000 lei :ond comercial 3 6 5ni du05t de 5mo0ti450e C 2 ani9 J 21000 lei 7<1000 lei :ond comercial 3

6 5ni du05t de 5mo0ti450e C 1 an9 J 11000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7:i9 )a ni=elul bilanuluiD 31000 lei 21000 lei 11000 lei 1'7 #ezer=e con>olidate 121 #ezultat con>olidat *:'&mortizarea :ondului comercial 31000 lei 721000 I 110009 81*9 L5 ni<elul contului de p0o1it /i pie0de0e: 11000 lei ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 1*1 11000 lei #ezultat 7partea lui G ce re=ine acionarilor a:erent >ocietii8mam G anului curent9 7g9 Bnregi>trarea rezer=elor i a rezultatului G la rezer=ele con>olidate i rezultatul con>olidat, la ni=elul bilanuluiD %oldul contului 10?M#ezer=eNGD 1'7 %ic ;001000 <01000 7b?119 %:c ;<01000 %oldul contului 121 M"ro:it >au pierdereNGD 121 %ic 2001000 301000 7b2119 <01000 7b?119 %:c 1301000 4601000 lei L ;<01000 lei 1'7 #ezer=e G 1301000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G L 4601000 lei 1'7 ;<01000 lei #ezer=e con>olidate 121 1301000 lei #ezultat con>olidat Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7C9 /irarea rezultatului >ocietii G la rezultatul con>olidat, Bnregi>trare la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1301000 lei 121 121 1301000 lei #ezultat "ro:it >au pierdere G ce re=ine acionarilor >ocietii8mam G 7i9 "rezentarea bilanului con>olidat al grupului con>tituit din >ocietile G i &D !t0uctu0i 3il5nie0e lei A. Acti<e imo3ili45te *.*-:.-(' .ond comercialD <1000 7c39 <1000 &mortizarea :ondului comercialD 31000 7:i9 7310009 'erenuriD 2201000 7al9 I 121000 7c39 8 121000 7dl9 J 2201000 2201000 on>truciiD 11;001000 7a19 I 301000 7c39 11;301000 &mortizarea con>truciilorF 4201000 7a19 I 21220 7e19 J 4221220 742212209 !tilaAeD 11<001000 7a19 11<001000 &mortizarea utilaAelorD 2201000 7al9 722010009

58

'itluri &D <001000 7al9 8 <001000 7c39%0 8 reane imobilizateD 2001000 7al9 8 2001000 7bl9 J 0 8 B. Acti<e ci0cul5nte *.'-'.''' 0r:uriD ?001000 7al9 8 301000 7b2119 J 2601000 2601000 lieniD 4001000 7al9 8 2001000 7b39 J 6001000 6001000 Debitori di=eriD 2201000 7al9 2201000 a>a i conturi la bnciD 2201000 7al9 2201000 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn i5 un 5n -''.''' .urnizoriD 6001000 7al9 8 2001000 7b39 J 2001000 2001000 reditori di=eriD 2001000 7al9 2001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D =19 1.&-'.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 &.76:.-(' @, D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n redite bancare pe termen lungD 110201000 7al9 1.'('.''' Datorii ce pri=e>c imobilizrile :inanciareD 2001000 7al9 8 2001000 7bl9 J0 P. P0o<i4io5ne l52;ii Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !t0uctu0i 3il5nie0e lei 1. $enitu0i ;n 5<5n2 U. C5pit5l /i 0e4e0<e apital >ub>cri> i =r>atD capital G 110001000 7al9 110001000 #ezer=eD #ezer=e con>olidateD 3?01000 7c39 8 11200 7el9 8 21000 7:19 I ;<01000 7g9 J 1114?1;00 1114?1;00 #ezultatul exerciiuluiD #ezultat con>olidatD ;01000 7c39 8 121000 7dl9 8 ?00 7el9 8 11000 7:i9 I 1301000 7g9 J 14?1<00 14?1<00 Intere>e care nu controleazD cont 10;D2041000 7c39 8 31000 7d19 8 <20 7e19 J 2021220 lei, din careD 2021220 8 partea de rezultatD cont 10;1D201000 7c<9 8 31000 7d29 8 120 7e29 J 1?1;20 8 alte capitaluri propriiD 2021220 8 1?1;20 J 1;;1600 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii *.(+:.-(' 7A9 "rezentarea contului de pro:it i pierdere con>olidat al grupului con>tituit din >ocietile G i &D Denumi0e5 indic5to0ilo0 lei /enituri din =Enzarea mr:urilorD ;10001000 7a29 8 6001000 7b<9 J 613001000 613001000 &lte =enituri din exploatareD 6001000 7a29 6001000 Celtuieli pri=ind mr:urileD <10001000 7a29 8 6001000 7b<9 I 301000 7b2129 J 313301000 73133010009 Celtuieli cu per>onalulD 212001000 7a29 72120010009 Celtuieli cu amortizareaD ;001000 7a29 I 620 7e29 I 11000 7:29 J ;011620 7;0116209 &lte cCeltuieli de exploatareD ;001000 7a29 I 121000 7d29 J ;121000 7;1210009 Re4ult5t din eCplo5t50e :(&.*(' /enituri din imobilizri :inanciareD <01000 7a29 8 <01000 7b?129 J 0 8 /enituri din creane imobilizateD 101000 7a29 8 101000 7b29 J 0 8 /enituri din dobEnziD ?01000 7a29 ?01000 Celtuieli pri=ind dobEnzileD ?201000 7a29 8 101000 7b29 J ?101000 7?1010009 Re4ult5t 1in5nci50 8(('.'''9 Re4ult5t din 5cti<it5te5 cu0ent &'&.*(' C?eltuieli cu impo4itul pe p0o1it: +'.''' 7a29 74010009 Re4ult5tul eCe0ciiului 51e0ent entitilo0 inteG05te *1&.*(' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 lei Re4ult5tul eCe0ciiului 51e0ent ;nt0ep0inde0ilo0 52oci5te 8 Re4ult5tul eCe0ciiului 1in5nci50, din c50e:

8 partea >ocietii8mamD cont 121 GD ;01000 7c<9 8 121000 7d298 ?00 7e29 8 11000 7:29 I 1301000 7g9 J 14?1<00 partea intere>elor care nu controleazD 1?1;20 *1&.*(' ).9.). integrarea proporional *xemplul ilu>trati= <2 %ocietatea G deine <0L din capitalul >ocietii Bn nume colecti= &, pe care o controleaz Bn comun cu un alt a>ociat1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete >ituaiile :inanciare con>olidate i & e>te reinut Bn perimetrul de con>olidare1 )a 311121$, bilanurile i conturile de pro:it i pierdere ale >ocietilor G i & >e prezint a>t:elD Bil5nu0ile 2ocietilo0 @ /i A: 8lei8 !t0uctu0i 3il5nie0e @ A A. Acti<e imo3ili45te 1.:''.''' 1.'('.''' 'erenuri 2<01000 2201000 on>trucii 112001000 ;001000 &mortizarea con>truciilor 7?0010009 732010009 !tilaAe 4001000 2001000 &mortizarea utilaAelor 7<0010009 712010009 'itluri & 1?01000 B. Acti<e ci0cul5nte 1.6''.''' +''.''' 0r:uri <001000 2001000 lieni 2001000 <001000 Debitori di=eri 3001000 2201000 a>a i conturi la bnci 2001000 201000 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !t0uctu0i 3il5nie0e @ A D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn l5 un 5n (''.''' 6''.''' .urnizori <001000 3001000 reditori di=eri 1001000 1001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D =19 +''.''' (''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 *.-''.''' 1.(('.''' @. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n -''.''' (('.''' redite bancare pe termen lung 6001000 2201000 P. P0o<i4io5ne 1. $enitu0i ;n 5<5n2 U. C5pit5l /i 0e4e0<e *.'''.''' 1.'''.''' apital >ub>cri> i =r>at 110001000 <001000 #ezer=e ;001000 2001000 #ezultatul exerciiului 2001000 1''.''' Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii *.'''.''' 1.'''.''' Contu0ile de p0o1it /i pie0de0e 5le 2ocietilo0 @ /i A: 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 @ A /enituri din =Enzarea mr:urilor ?10001000 210001000 /enituri din lucrri executate i >er=icii pre>tate 2001000 &lte =enituri din exploatare <001000 2001000 Celtuieli pri=ind mr:urile 73100010009 71100010009 Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiile 72010009 Celtuieli cu per>onalul 71122010009 760010009 Celtuieli cu amortizarea 720010009 730010009 &lte cCeltuieli de exploatare 760010009 710010009 Re4ult5t din eCplo5t50e :''.''' 1''.''' Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 @ A

59

/enituri din imobilizri :inanciare 201000 /enituri din dobEnzi ?01000 Celtuieli pri=ind dobEnzile 7?0010009 72010009 Re4ult5t 1in5nci50 8(('.'''9 6'.''' Re4ult5t cu0ent *('.''' 16'.''' Celtuieli cu impozitul pe pro:it 72010009 7<010009 Re4ult5tul net 5l eCe0ciiului *''.''' 1''.''' 'itlurile au :o>t dobEndite de >ocietatea G Bn momentul con>tituirii >ocietii &1 In cur>ul exerciiului $, Bntre >ocietile G i & au a=ut loc urmtoarele tranzaciiD 7a9 >ocietatea G i8a :acturat >ocietii & >er=icii pre>tate 7reparaie autoturi>m9 Bn =aloare de 121000 leiF pEn la >:Eritul exerciiului $, >ocietatea G a Bnca>at 10L din =aloarea >er=iciilor :acturateF 7b9 >ocietatea G i8a =Endut mr:uri >ocietii & Bn =aloare de 2001000 lei, co>t de acCiziie 1201000 leiF >ocietatea & nu a =Endut mr:urile unei alte >ocieti din a:ara perimetrului de con>olidareF pEn la >:Eritul anului, >ocietatea G nu a Bnca>at decEt <0L de la >ocietatea &F Oc9 >ocietatea & i8a =Endut, Bn cur>ul exerciiului $, mr:uri >ocietii G la preul de =Enzare de 1101000 lei, co>t de acCiziie ;01000 leiF pEn la >:Eritul exerciiului, >ocietatea G nu a =Endut mr:urileF Bn cur>ul exerciiului $, >ocietatea G a pltit datoria :a de >ocietatea &F 7d9 la >:Eritul exerciiului $, >ocietatea G i8a =Endut >ocietii & un utilaA la preul de =Enzare de 2001000 lei, co>t de acCiziie 2001000 lei, amortizare cumulat ;01000 leiF 7e9 Bn cur>ul anului $, >ocietatea G a Bnca>at di=idende de la >ocietatea & Bn >um de 201000 lei1 !e ce0e: \a9 "rezentai toate etapele nece>are Bntocmirii conturilor con>olidateF \b9 Bntocmii bilanul con>olidatF \c9 Bntocmii contul de pro:it i pierdere con>olidat1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Re4ol<50e: 7a9 umulul bilanurilor i conturilor de pro:it i pierdereD 7a19 umulul >tructurilor bilaniereD 211;01000 lei ?<01000 lei 72<01000 I <0L R 22010009 112201000 lei 7112001000 I <0L x ;0010009 111001000 lei 74001000 I <0L R 20010009 1?01000 lei <;01000 lei 7<001000 I <0L R 20010009 ??01000 lei 72001000 I <0L R <0010009 <001000 lei 73001000 I <0L x 22010009 2201000 lei 72001000 I <0L x 2010009 2111 'erenuri 212 on>trucii *1&1 *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i

in>talaii de lucru9 *7& Intere>e de participare & &-1 0r:uri 6111 lieni 671 Debitori di=eri (CC a>a i conturi la bnci L 211;01000 lei 101 110001000 lei apital G 101 1?01000 lei apital A 7<001000 x <0L9 10? ;001000 lei #ezer=e G 10? 2001000 lei #ezer=e & 72001000 x <0L9 121 2001000 lei "ro:it >au pierdere G 1*1 <01000 lei "ro:it >au pierdere & 71001000 x <0L9 17* redite bancare pe termen lung *:1* &mortizarea con>truciilor *:1& &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 4201000 lei 76001000 I <0L x 22010009 6<01000 lei 7?001000 I <0L x 32010009 <?01000 lei 7<001000 I <0L R 12010009 6'1 .urnizori 67* reditori di=eri 2201000 lei 7<001000 I <0L R 30010009 16'.''' lei 81''.''' > <0L x 10010009 Ghid pentru pregtirea: candidailor ta examenul de aptitudini 7a29 umulul conturilor din contul de pro:it i pierdereD 6122<1000 lei L J L 6122<1000 lei 31<001000 lei 7'- -'- ?1;001000 lei 7310001000 I Celtuieli /enituri din 7?10001000 I <0L x 1100010009 pri=ind mr:urile =Enzarea mr:urilor <0L x 2100010009 201000 lei 711 -'6 2001000 lei Celtuieli cu /enituri din Bntreinerea >er=icii pre>tate i reparaiile -(: <;01000 lei 11;301000 lei 76C &lte =enituri 7<001000 I 7112201000 I Celtuieli din exploatare <0L x 20010009 <0L x 60010009 cu per>onalul -71 201000 lei

60

?201000 lei 7:11 /enituri din 72001000 I Celtuieli imobilizri :inanciare <0L x 30010009 de exploatare -77 2<1000 lei pri=ind amortizarea /enituri din 7?01000 R <0L9 imobilizrilor dobEnzi 6<01000 lei 7(: 76001000 I &lte cCeltuieli <0L x 10010009 de exploatare ?0;1000 lei 777 7?001000 I Celtuieli <0L R 2010009 pri=ind dobEnzile ??1000 lei 7+1 7201000 I Celtuieli cu <0L R <010009 impozitul pe pro:it 2001000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G <01000 lei 1*1 71001000x<0L9 "ro:it >au pierdere & 7b9 *liminarea con>ecinelor tranzaciilor e:ectuate Bntre >ocietile G i &D 7bl9 *liminarea =eniturilor i cCeltuielilor din >er=icii pre>tateD <0L x 121000 lei J <1;00 leiD <1;00 lei 60< J ?11 <1;00 lei /enituri din Celtuieli cu >er=icii pre>tate Bntreinerea i reparaiile 7b29 *liminarea creanelor i datoriilor intragrup generate de :acturarea >er=iciilorD rean 7datorie9 total 8 121000 lei rean 7datorie9 neacCitat J 40L x 121000 lei J 101;00 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ota de participare pe care o deine a>ociatul J <0L x 101;00 lei J <1320 lei <1320 lei <01 J <111 <1320 lei .urnizori lieni 7b39 *liminarea creanelor i datoriilor reciproce generate de =Enzarea mr:urilor de ctre G lui &D rean 7datorie9 total J 2001000 lei rean 7datorie9 neacCitat J ?0L x 2001000 lei J 1201000 lei ota de participare pe care o deine a>ociatul J <0L x 1201000 lei J <;1000 lei <;1000 lei <01 J <111 <;1000 lei .urnizori lieni 7b<9 *liminarea =eniturilor i cCeltuielilor reciproce generate de =Enzarea mr:urilor de ctre G lui & 72001000 lei x <0L J ;01000 lei9D ;01000 lei 606 J ?06 ;01000 lei /enituri din Celtuieli =Enzarea mr:urilor pri=ind mr:urile 7b29 *liminarea pro:itului intern a:erent >tocului :inal de mr:uri =Endute de G lui &D "ro:it intern J 2001000 lei pre de =Enzare 8 1201000 lei co>t de acCiziie J 201000 lei ota de participare pe care o deine a>ociatul J <0L x 201000 lei J 201000 lei 7b2119 la ni=elul bilanuluiD 201000 lei 121 J 361 201000 lei "ro:it >au pierdere G 0r:uri 7b2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 201000 lei ?06 J 121 201000 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere G pri=ind mr:urile 7b?9 *liminarea =eniturilor i cCeltuielilor reciproce generate de =Enzarea mr:urilor de ctre & lui G 71101000 lei x <0L J <<1000 lei9D <<1000 lei 606 J ?06 <<1000 lei /enituri din Celtuieli =Enzarea mr:urilor pri=ind mr:urile

Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b69 *liminarea pro:itului intern a:erent >tocului :inal de mr:uri =Endute de ctre & lui GD "ro:it intern J 1101000 lei pre de =Enzare 8 ;01000 lei co>t de acCiziie J 301000 lei ota de participare pe care o deine a>ociatul J <0L x 301000 lei J 121000 lei 7b6119 la ni=elul bilanuluiD 121000 lei 1*1 J 361 121000 lei "ro:it >au pierdere & 0r:uri 7b6129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 121000 lei 7'- A 1*1 121000 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere & pri=ind mr:urile 7b;9 Determinarea pro:itului generat de =Enzarea utilaAuluiD 8 lei 8 "reul de =Enzare al utilaAului 2001000 o>tul de acCiziie al utilaAului 2001000 &mortizarea cumulat a utilaAului ;01000 /aloare contabil net 20010008;01000 J 1201000 #ezultat din =Enzare 2001000 8 1201000 J 3;01000 7b49 *liminarea pro:itului intern generat de =Enzarea utilaAului de ctre G lui &D "ro:it intern J 3;01000 lei ota de participare pe care o deine >ocietatea8mam Bn capitalul entitii controlate Bn comun J <0L x 3;01000 lei J 1221000 leiD 7b4119 la ni=elul bilanuluiD 1221000 lei 1*1 A *1&1 1221000 lei "ro:it >au pierdere G *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 7b4129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ota de participare pe care o deine G Bn capitalul lui & pentru =enit J <0L x 2001000 lei J 2001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ota de participare pe care o deine G Bn capitalul lui & pentru cCeltuial J <0L x 1201000 lei =aloarea contabil net J <;1000 lei #ezultat J 2001000 lei 8 <;1000 lei J 1221000 lei 2001000 lei -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital L 121 "ro:it >au pierdere G 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 2001000 lei 1221000 lei <;1000 lei 7b109 *liminarea di=idendului Bnca>at de G de la &D 7bl 0119 la ni=elul bilanuluiD 201000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G 1'7 #ezer=e G 201000 lei 7bl0129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 201000 lei 6?1 /enituri din imobilizri :inanciare

61

1*1 201000 lei "ro:it >au pierdere G 7c9 Bnregi>trarea eliminrii titlurilor &D 1?01000 lei 101 apital & *7& 1?01000 lei Intere>e de 7co>t de participare & acCiziie titluri9 7d9 Bnregi>trarea rezer=elor >ocietilor G i & la rezer=e con>olidateD %oldul contului 10?M#ezer=eNGD 1'7 G 201000 7b2119 ;001000 7al9 201000 7bl 0119 %:c ;201000 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %oldul contului 10?M#ezer=eN &D 1'7 & 2001000 7al9 %:c 2001000 110201000 lei ;201000 lei 2001000 lei 1'7 #ezer=e G 1'7 #ezer=e & 1'7 110201000 lei #ezer=e con>olidate 7e9 Bnregi>trarea rezultatelor >ocietilor G i & la rezultat con>olidatD %oldul contului 121 M"ro:it >au pierdereN G la ni=elul bilanuluiD 1*1 G 201000 lei 7b2119 1221000 lei 7b4119 201000 7bl(1I9 2001000 7al9 %:d 221000 "ro:it >au pierdereN & ia ni=elul bilanuluiD 1*1 & 121000 7b6119 <01000 7al9 %:c 2;1000 7e19 )a ni=elul bilanuluiD 221000 lei 121 #ezultat con>olidat 121 221000 lei "ro:it >au pierdere G %iD 2;1000 lei 121 "ro:it >au pierdere & 1*1 2;1000 lei #ezultat con>olidat Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7e29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 221000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G ,iD 2;1000 lei 121 #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii G 1*1 221000 lei #ezultat ce re=ine acionarilor >ocietii G 121 2;1000 lei "ro:it >au pierdere & 7:9 "rezentarea bilanului con>olidat al grupului con>tituit din >ocietile G i &D !t0uctu0i 3il5nie0e lei A. Acti<e imo3ili45te 1.+':.''' 'erenuriD ?<01000 7al9 ?<01000

on>truciiD 112201000 7al9 112201000 &mortizarea con>truciilorD 6<01000 7al9 76<010009 !tilaAeD 111001000 7al9 8 1221000 7b4119 J 4<;1000 4<;1000 &mortizarea utilaAelorD <?01000 7al9 7<?010009 'itluri &D 1?01000 7al9 8 1?01000 7c9 J 0 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1.7-(.7:' 0r:uriD <;01000 7a 19 8 201000 7b2119 8 121000 7b6119 J <<;1000 <<;1000 lieniD ??01000 7al9 8<1320 7b29 8 <;1000 7b39 J ?061?;0 ?061?;0 Debitori di=eriD <001000 7al9 <001000 a>a i conturi la bnciD 2201000 7al9 2201000 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de pBn l5 un 5n 7'-.7:' .urnizoriD 2201000 7al9 8<1320 7b29 8<;1000 7b39 J <?61?;0 <?61?;0 reditori di=eriD 1<01000 7al9 1<01000 E. Acti<e ci0cul5nte nete ) D5to0ii cu0ente nete 8B > C = D = 19 1.'7:.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 8A > E9 *.+-7.''' @. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d m5i m50e de un 5n redite bancare pe termen lungD 4201000 7a19 +*'.''' P. P0o<i4io5ne Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !t0uctu0i 3il5nie0e lei 1. $enitu0i ;n 5<5n2 U. C5pit5l /i 0e4e0<e apital >ub>cri> i =r>atD capital G 110001000 7al9 110001000 #ezer=eD #ezer=e con>olidateD 110201000 7d9 110201000 #ezultatul exerciiuluiD #ezultat con>olidatD 2;1000 8 221000 J ?1000 7e9 ?1000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii *.'(7.''' 7g9 "rezentarea contului de pro:it i pierdere con>olidat al grupului con>tituit din >ocietile G i &D Denumi0e5 indic5to0ilo0 lei /enituri din =Enzarea mr:urilorD ?1;001000 7a29 8 ;01000 7b<9 8 <<1000 7b?9 J ?1?6?1000 ?1?6?1000 /enituri din lucrri executate i >er=icii pre>tateD 2001000 7a29 8 <1;00 7bl9 J 1421200 1421200 &lte =enituri din exploatareD <;01000 7a29 8 2001000 7b4129 J 2;01000 2;01000 Celtuieli pri=ind mr:urileD 31<001000 7a29 8 ;01000 7b<9 I 201000 7b2119 8 <<1000 7b?9 I 121000 7b6129 J 3130;1000 73130;10009 Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiileD 201000 7a29 8 <1;00 7b19 J <21200 7<212009 Celtuieli cu per>onalulD 11;301000 7a29 711;3010009 Celtuieli cu amortizareaD ?201000 7a29 7?2010009 &lte cCeltuieli de exploatareD 6<01000 7a29 8 <;1000 7b4129 J ?421000 7?4210009 Re4ult5t din eCplo5t50e 7(7.''' /enituri din imobilizri :inanciareD 201000 7a29 8 201000 7bl 0129 J 0 8 /enituri din dobEnziD 2<1000 7a29 2<1000 Celtuieli pri=ind dobEnzileD ?0;1000 7a29 7?0;10009 Re4ult5tul 1in5nci50 8(:6.'''9 Re4ult5tul din 5cti<it5te5 cu0ent 621000 Celtuieli cu impozitul pe pro:itD ??1000 7a29 7??10009 Re4ult5tul eCe0ciiului 51e0ent entitilo0 inteG05te 7.''' Re4ult5tul eCe0ciiului 51e0ent ;nt0ep0inde0ilo0 52oci5te 8 Re4ult5tul eCe0ciiului 1in5nci50 7.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ).9.:. +etoda punerii "n echivalen *xemplul ilu>trati= <? )a 311121$81, >ocietatea G a acCiziionat pentru <1;00 lei o participaie de 20L la >ocietatea &1 )a acea>t dat, capitalurile proprii ale >ocietii & au :o>tD capitaluri 101000 leiF rezer=e 21000 lei1 )a data acCiziionrii titlurilor, =aloarea Au>t a acti=elor >ocietii &

62

e>te egal cu =aloarea contabil, cu excepia unei con>trucii a crei =aloare Au>t e>te mai mare decEt =aloarea contabil cu <1000 Iei1 Durata rma> de amortizat a con>truciei e>te de <0 de ani1 apitalurile proprii ale >ocietii &, dup data acCiziiei titlurilor, au :o>tD la 311121$D capital 101000 lei, rezer=e 21000 lei, rezultatul exerciiului 11000 leiF la 311121$I1D capital 101000 lei, rezer=e ?1000 lei, rezultatul exerciiului 7pierdere9 11200 lei1 )a 311121$ i la 311121$I1, >ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate, iar >ocietatea &, care e>te reinut Bn perimetrul de con>olidare, e>te con>olidat prin punere Bn ecCi=alen1 .ondul comercial recuno>cut Bn urma con>olidrii >ocietii & >e amortizeaz pe o durat de 2 ani1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i et5pele con2olid0ii 2ocietii A l5 &1.1*.ND 839 P0e4ent5i et5pele con2olid0ii 2ocietii A l5 &1.1*.N>1. Re4ol<50e: 7a9 on>olidarea >ocietii & la 311121$D 7al9 Determinarea :ondului comercialD 8 lei 8 o>tul de acCiziie al titlurilor & <1;00 apital & Bn $81 101000 #ezer=e & Bn $81 21000 "lu> de =aloare a:erent con>truciei <1000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=1 1+.''' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t 141000x20L J 31;00 31;00 .ond comercial poziti= <1;00831;00J 11000 11000 7a29 Determinarea cotei8pri ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &D 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8*'F9 apital 101000 101000x20L J 21000 #ezer=e 21000 21000 x 20L J 11000 "lu> de =aloare a:erent con>truciei <1000 <1000 x 20L J ;00 #ezultatul exerciiului 11000 11000x20L J 200 Tot5l *'.''' 6.''' 7a39 Bnregi>trarea punerii Bn ecCi=alen a titlurilor &D 7a3119 la ni=elul bilanuluiD 21000 lei L <1000 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 11000 lei *'-1 .ond comercial poziti= 7a3129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 200 lei 1*1 A -CC 200 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7a<9 "lu>ul de =aloare a:erent con>truciei nu e>te re:lectat Bn bilanul Bntreprinderii a>ociate1 Bn con>ecin, rezultatul ace>tei >ocieti trebuie > :ie corectat cu amortizarea a:erent plu>ului de =aloare1 "artea ce Bi re=ine in=e>titorului din amortizare, <1000 lei plu> de =aloare a:erent con>truciei 3 <0 ani durata de amortizare x 1 an x 20L J 20 lei, =a aAu>ta =aloarea titlurilor pu>e Bn ecCi=alenD L 21000 lei *7& <1;00 lei

Intere>e de 7co>t de participare & acCiziie titluri9 121 200 lei #ezultat con>olidat Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a<119 la ni=elul bilanuluiD 20 lei 1*1 A *76 20 lei #ezultat con>olidat 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 7a<129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 20 lei -CC A 1*1 20 lei "artea din rezultatul #ezultat con>olidat Bntreprinderilor a>ociate 7a29 &mortizarea :ondului comercialD 11000 lei :ond comercial 3 2 ani durata de amortizare x 1 an J 200 leiD 7a2119 la ni=elul bilanuluiD 200 lei 1*1 A *:'- 200 lei "ro:it >au pierdere G &mortizarea :ondului comercial 7a2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 200 lei ?;11 J 121 200 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere G de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 on>olidarea >ocietii & la 311121$I1D 7b19 Determinarea cotei8pri ce re=ine >ocietii G din acti=ul net al >ocietii &D 8lei8 C5pit5lu0i p0op0ii 85cti<ul net cont53il9 Tot5l P50te5 ce 0e<ine 2ocietii @ 8*'F9 apital 101000 101000x20L J 21000 #ezer=e ?1000 ?1000 x 20L J 11200 "lu> de =aloare a:erent con>truciei <1000 <1000 x 20L J ;00 #ezultatul exerciiului 7112009 7112009 x 20L J 73009 Tot5l 1:.('' &.-'' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b29 Bnregi>trarea punerii Bn ecCi=alen a titlurilor &D 7b2119 la ni=elul bilanuluiD 21000 lei 31600 lei 11000 lei 300 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen *'-1 .ond comercial poziti= 1*1 #ezultat con>olidat *7& Intere>e de participare & 1'7 21000 lei <1;00 lei 7co>t de acCiziie titluri9 200 lei #ezer=e con>olidate 7?1000 8 210009 R 20L 7b2,29 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 300 lei 7CC A 1*1 300 lei "artea din rezultatul #ezultat con>olidat Bntreprinderilor

63

a>ociate 7b39 orectarea =alorii participaiei cu amortizarea plu>ului de =aloare a:erent con>trucieiD Amo0ti450e5 plu2ului de <5lo50e ECe0ciiul p0ecedent I 8N9 ECe0ciiul cu0ent 8N>19 &mortizarea plu>ului de =aloare 7;00 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 J 20 lei 7;00 lei plu> de =aloare 3 <0 ani durat rma> x 1 an9 J 20 lei 7b3119 la ni=elul bilanuluiD <0 lei L 20 lei 10? #ezer=e con>olidate 20 lei 121 #ezultat con>olidat *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen <0 lei 7b3129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 20 lei 7CC A 1*1 20 lei "artea din rezultatul #ezultat con>olidat Bntreprinderilor a>ociate Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b<9 &mortizarea :ondului comercialD Amo0ti450e5 1ondului come0ci5l ECe0ciiul p0ecedent I 8N9 ECe0ciiul cu0ent 8N>19 &mortizarea :ondului comercial 711000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 1 an9 J 200 lei 711000 lei :ond comercial 3 2 ani durat de amortizare x 1 an9 J 200 lei 7b<119 la ni=elul bilanuluiD <00 lei L 200 lei 10? #ezer=e G 200 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G 7b<129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 200 lei ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor *xemplul ilu>trati= <6 )a data de 311121$81, >ocietatea G acCiziioneaz 30L din aciunile >ocietii &, pentru >uma de 2121200 lei1 )a acea>t dat, capitalurile proprii ale >ocietii & >untD capital >ub>cri> i =r>at 2201000 leiF rezer=e 1001000 lei1 'oate acti=ele identi:icabile i datoriile >ocietii & au =aloarea contabil egal cu =aloarea Au>t, cu excepia >tocului de mr:uri i a unei con>trucii, care au urmtoarele =aloriD 8 lei 8 Acti<e $5lo50e5 cont53il $5lo50e5 Ku2t

on>trucie 2001000 2201000 %toc de mr:uri <01000 <21000 %tocul de mr:uri a :o>t =Endut Bn exerciiul $, iar durata de amortizare rma> a con>truciei e>te de 10 ani1 *:'- <00 lei &mortizarea :ondului comercial 121 200 lei "ro:it >au pierdere G iShid pentru pregtirea candidailSi la exgmenul de aptitudini &mbele >ocieti au de>:urat acti=iti de dez=oltare1 %ocietatea G are o politic de capitalizare a cCeltuielilor de dez=oltare, atunci cEnd >unt Bndeplinite criteriile de recunoatere a ace>tora, Bn timp ce politica >ocietii & e>te aceea de a con>idera cCeltuielile de dez=oltare cCeltuieli ale perioadei Bn care >e e:ectueaz1 Bn exerciiile $ i $I1, cele dou >ocieti au e:ectuat urmtoarele cCeltuieli de dez=oltareD 8 lei 8 C?eltuieli de de4<olt50e ECe0ciiul N ECe0ciiul N>1 %ocietatea G <1000 21000 %ocietatea & 11000 11200 )a >:Eritul exerciiilor $ i $I1, capitalurile proprii ale >ocietii & au urmtoarele =aloriD 8 lei 8 C5pit5lu0i p0op0ii N N>1 apital >ub>cri> i =r>at 2201000 2201000 #ezer=e 1001000 1001000 #ezultat reportat 201000 #ezultatul exerciiului 201000 301000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii 7-'.''' -''.''' Di=idende di>tribuite i pltite 1'.''' .ondul comercial rezultat Bn urma con>olidrii >e amortizeaz pe o durat de < ani1 )a 311121$ i la 311121$I1, >ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate, iar >ocietatea & e>te con>olidat prin punere Bn ecCi=alen1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i et5pele con2olid0ii 2ocietii A l5 &1.1*.ND 839 P0e4ent5i et5pele con2olid0ii 2ocietii A l5 &1.1*.N>1. Re4ol<50e: 7a9 on>olidarea >ocietii & la 311121$D 7al9 Determinarea :ondului comercialD 2?; Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 lei 8 o>tul de acCiziie al titlurilor & 2121200 apital & Bn $81 2201000 #ezer=e & Bn $81 1001000 "lu> de =aloare a:erent con>trucieiD 72201000 8 20010009 201000 "lu> de =aloare a:erent mr:urilorD 7<210008<010009 21000 Tot5l 5cti<e nete 5le 2ocietii A e<5lu5te i5 <5lo50e5 Ku2t ;n N=1 -'(.''' ota8parte din acti=ele nete e=aluate la =aloarea Au>t 6021000x30L J 2111200 2111200 .ond comercial poziti= 212120082111200J 11000 11000 7a29 Bnregi>trarea punerii Bn ecCi=alen a titlurilor &D 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J 7&cti=ul net e=aluat la =aloarea Au>t exi>tent Bn momentul acCiziionrii titlurilor I reterea capitalurilor proprii9 x 30L J 76021000 lei I ?601000 lei capital propriu Bn $ 8 ?201000 lei capital propriu Bn $819 x 30L J 2161200 lei

64

7a2119 la ni=elul bilanuluiD 21;1200 lei L 2161200 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 11000 lei *'-1 .ond comercial poziti= 7a2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereF ?1000 lei 1*1 A -CC ?1000 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7a39 )a 311121$, =aloarea participaiei >e aAu>teaz a>t:elD >e diminueaz cu cota8parte din di:erena dintre =aloarea Au>t i =aloarea contabil a >tocului de mr:uri exi>tent la 311121$81D 7<21000 lei 8 <01000 lei9 x 30L J 11200 leiF L 21;1200 lei *7& 2121200 lei Intere>e de 7co>t de participare & acCiziie titluri9 121 ?1000 lei #ezultat con>olidat 7201000x 30L9 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini >e diminueaz cu cota8parte din amortizarea plu>ului de =aloare a:erent con>trucieiD 72201000 lei 8 2001000 lei9 plu> de =aloare a:erent con>truciei 3 10 ani durata de amortizare x 1 an x 30L J 11200 lei1 7a3119 la ni=elul bilanuluiD 31000 lei 1*1 A *76 31000 lei #ezultat con>olidat 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 7a3129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 31000 lei - CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 1*1 31000 lei #ezultat con>olidat 7a<9 Deoarece >ocietatea & are o politic di:erit de cea a >ocietii G cu pri=ire la cCeltuielile de dez=oltare, rezultatul >ocietii & e>te aAu>tat, ace>ta maAorEndu8>e cu =aloarea cCeltuielilor de dez=oltare ce >e capitalizeaz1 ota8parte ce Bi re=ine >ocietii G din aAu>tarea rezultatului >ocietii & J 11000 lei cCeltuieli de dez=oltare & Bn $ x 30L J 300 ieiD 7a<119 la ni=elul bilanuluiD 300 lei *76 A 1*1 300 lei 'itluri & #ezultat con>olidat pu>e Bn ecCi=alen 7a<129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 300 lei 1*1 A -CC 300 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7a29 &mortizarea :ondului comercialD 11000 lei :ond comercial3< ani durata de amortizare x 1 an J 220 leiD 7a2119 la ni=elul bilanuluiD 220 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G *:'- 220 lei &mortizarea :ondului comercial Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

7a2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 220 lei 7:11 A 1*1 220 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere G de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 on>olidarea >ocietii & la 311121$I1D 7bl9 *=aluarea participaiei Bn :uncie de e=oluia capitalurilor proprii dup acCiziionarea titlurilorD 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J 7&cti=ul net e=aluat ia =aloarea Au>t exi>tent Bn momentul acCiziionrii titlurilor I reterea capitalurilor proprii9 x 30L J 76021000 lei I 201000 lei rezultat reportat $I1 I 301000 lei rezultatul exerciiului $I19 x 30L J 22?1200 lei 7b1119 la ni=elul bilanuluiD 2261200 lei L 22?1200 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 11000 lei *'-1 .ond comercial poziti= L 2261200 lei *7& 2121200 lei Intere>e de 7co>t de participare & acCiziie titluri9 1*1 41000 lei #ezultat con>olidat 7301000 x 30L9 11- ?1000 lei #ezultat reportat 7201000 x 30L9 con>olidat 7bl 129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD 41000 lei 1*1 A -CC 41000 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7c9 orectarea =alorii participaiei cu aAu>trile e:ectuate Bn exerciiul $D 31000 lei 7a3119 8 300 lei 7a<119 J 21600 leiD 21600 lei 1'7 A *76 21600 lei #ezer=e con>olidate 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 7d9 orectarea =alorii participaiei cu aAu>trile a:erente exerciiului $I1 prinD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini diminuarea cu cota8parte a:erent amortizrii plu>ului de =aloareD 72201000 lei 8 2001000 iei9 plu> de =aloare a:erent con>truciei 310 ani durata de amortizare x 1 an x 30LJ 11200 leiF maAorarea cu capitalizarea cCeltuielilor de dez=oltareD 11200 lei cCeltuieli de dez=oltare & Bn $I1 x 30L J <20 lei1 Diminuare J 11200 lei 8 <20 lei J 11020 lei 7d19 )a ni=elul bilanuluiD 11020 lei 121 J *76 11020 lei #ezultat con>olidat 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 7d29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 11020 lei -CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7e9 &mortizarea :ondului comercialD Amo0ti450e5 1ondului come0ci5l ECe0ciiul p0ecedent I 8N9

65

ECe0ciiul cu0ent 8N>19 &mortizarea :ondului comercial 711000 lei :ond comercial 3 < ani durat de amortizare x 1 an9 J 220 lei 711000 lei :ond comercial 3 < ani durat de amortizare x 1 an9 J 220 lei 7e19 )a ni=elul bilanuluiD 200 lei L A *:'- 200 lei 220 lei 1'7 &mortizarea #ezer=e G :ondului comercial 220 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G 7e29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 220 lei 7:11 A 1*1 220 lei Celtuieli "ro:it >au pierdere G de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor ai 1*1 11020 lei #ezultat con>olidat Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7:9 'ran>:erul di=idendelor Bnca>ate de >ocietatea G de la >ocietatea & 710,000 lei x 30L J 31000 lei9 la rezer=eD 7:19 )a ni=elul bilanuluiD 31000 lei 121 "ro:it >au pierdere G 7:29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 31000 lei 6?13 /enituri din intere>e de participare *xemplul ilu>trati= <] %ocietatea G deine <0L din capitalul >ocietii &, a>upra creia exercit o in:luen >emni:icati=1 'itlurile & au :o>t acCiziionate de >ocietatea G Bn momentul con>tituirii >ocietii &, la 311121$82, la un co>t de 2001000 lei1 Bn exerciiul $ au a=ut loc urmtoarele operaiiD 7a9 >ocietatea G i8a =Endut mr:uri >ocietii & Bn =aloare de <01000 lei, co>t de acCiziie 301000 ieiF pEn la >:Eritul anului, >ocietatea & nu a =Endut mr:urileF 7b9 >ocietatea & i8a =Endut >ocietii G produ>e :inite ia preul de =Enzare de ?01000 lei, co>t de producie 221000 leiF pEn la >:Eritul exerciiului, >ocietatea G nu a =Endut produ>ele :inite1 )a 31,121$, capitalurile proprii ale >ocietii & >untD capital 2001000 leiF rezer=e 1001000 leiF rezultatul exerciiului 7pierdere9 201000 lei1 )a 311121$, >ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate, iar >ocietatea & e>te con>olidat prin punere Bn ecCi=alen1 !e ce0e: 859 Cont53ili45i pune0e5 ;n ec?i<5len 5 titlu0ilo0 AD 839 Cont53ili45i elimin50e5 con2ecinelo0 t05n45ciilo0 e1ectu5te ;nt0e cele dou 2ocieti. Re4ol<50e: 7a9 "unerea Bn ecCi=alen a titlurilor &D 7al9 )a ni=elul bilanuluiD 1'7 31000 lei #ezer=e G 1*1 31000 lei "ro:it >au pierdere G Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J <0L x apital propriu 72001000 lei capital I 1001000 lei rezer=e 8 201000 lei pierdere9 J 2201000 lei 2<01000 iei

2201000 lei 201000 lei 7201000 R <0L9 L *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 121 #ezultat con>olidat L *7& Intere>e de participare & 1'7 2<01000 lei 2001000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 <01000 lei #ezer=e con>olidate 7I001000x<0L9 7a29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereF 201000 lei 7CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 121 #ezultat con>olidat 201000 lei 7b9 *liminarea con>ecinelor tranzaciilor e:ectuate Bntre cele dou >ocietiD 7bl9 *liminarea pro:itului intern nerealizat a:erent >tocului :inal de mr:uri =Endute de G >ocietii &D "ro:it intern J <01000 lei pre de =Enzare 8 301000 lei co>t de acCiziie J 101000 lei "arte G J <0L x 101000 lei J <1000 lei 7bl119 la ni=eiul bilanuluiD <1000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere G 6-* /enituri Bnregi>trate Bn a=an> <1000 iei 7bl 129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD ota de participare pe care o deine G Bn capitalul & pentru =enitul din =Enzarea mr:urilor J <0L x <01000 lei J 1?1000 lei ota de participare pe care o deine G Bn capitalul & pentru co>tul de acCiziie J <0L x 301000 lei J 121000 lei #ezultat J 1?1000 lei 8 121000 lei J <1000 lei 1?1000 lei -'/enituri din =Enzarea mr:urilor L 121 "ro:it >au pierdere G 7'Celtuieli pri=ind mr:urile 1?1000 lei <1000 lei 121000 lei 7b29 *liminarea pro:itului intern nerealizat a:erent >tocului :inal de produ>e :inite =Endute de & >ocietii GD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* "ro:it intern J ??1000 lei pre de =Enzare 8 221000 lei co>t de producie J 111000 lei "arte G J <0L x 111000 lei J <1<00 lei

66

7b2119 la ni=elul bilanuluiD <1<00 lei 1*1 #ezultat con>olidat *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen <1<00 lei 7b2129 la ni=elul contului de pro:it i pierdereD <1<00 lei 7CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 1*1 <1<00 lei #ezultat con>olidat *xemplul ilu>trati= <4 KK K )a 311121$81, >ocietatea G a acCiziionat 30L din aciunile >ocietii & pentru >uma de 1;01000 Iei1 )a acea>t dat, capitalurile proprii ale >ocietii & erauD capital >ub>cri> i =r>at 2001000 leiF rezer=e 1001000 lei1 )a data acCiziionrii titlurilor, =alorile Au>te ale acti=elor >ocietii & erau identice cu cele contabile1 Dup data acCiziionrii titlurilor, capitalurile proprii ale >ocietii & au a=ut urmtoarea e=oluieD 8lei8 C5pit5lu0i p0op0ii '1.'1. N &1.1*. N &1.1*. N>1 &1.1*. N>* &1.1*. N>& apital >ub>cri> i =r>at 2001000 2001000 2001000 2001000 2001000 #ezer=e 1001000 1001000 1001000 1001000 1001000 #ezultat reportat 201000 7<010009 76<010009 #ezultatul net al exerciiului 201000 7?010009 760010009 2001000 Tot5l c5pit5lu0i p0op0ii 7''.''' 7*'.''' (7'.''' 8116'.'''9 7'.''' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini "re>upunem c in=e>titorul e>te r>punztor nelimitat i >olidar pentru obligaiile Bntreprinderii a>ociate1 %ocietatea G Bntocmete >ituaii :inanciare con>olidate, iar >ocietatea & e>te con>olidat prin punere Bn ecCi=alen1 Cont53ili45i pune0e5 ;n ec?i<5len 5 titlu0ilo0 A ;n eCe0ciiile N, N>1, N>* /i N>&. Re4ol<50e: 7a9 "unerea ;n ecCi=alen a titlurilor & la 311121$D al9 )a ni=elul bilanuluiD 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J 30L x apital propriu 72001000 lei capital I 1001000 lei rezer=e I 201000 lei pro:it9 J 1;?1000 lei 1;?1000 lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen L *7&

Intere>e de participare & 121 1;?1000 lei 1;01000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 ?1000 lei #ezultat con>olidat 7201000 x 30L9 7a29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?1000 lei 1*1 A -CC ?1000 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 7b9 "unerea Bn ecCi=alen a titlurilor & la 311121$I1D 7bl9 )a ni=elul bilanuluiD 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J 30L x apital propriu 72001000 lei capital I 1001000 lei rezer=e I 201000 lei rezultat reportat 8 ?01000 lei pierdere9 J 1?;1000 lei 1;?1000 lei 1?;1000 lei 1;1000 lei 7?01000 x 30L9 *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 121 #ezultat con>olidat *7& Intere>e de participare & 11#ezultat reportat con>olidat 1;?1000 lei 1;01000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 ?1000 lei 7201000 R 30L9 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 1;1000 lei 7CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 1*1 #ezultat con>olidat 1;1000 lei 7c9 "unerea Bn ecCi=alen a titlurilor & la 311121$I2D 7ci9 )a ni=elul bilanuluiD 2221000 lei 121000 lei 7<01000 x 30L9 2101000 lei 11#ezultat reportat con>olidat 121 76001000 x 30L9 #ezultat con>olidat L *7& Intere>e de participare & 1(1 "ro=izioane 2221000 lei 1;01000 lei 7co>t de acCiziie titluri9

67

<21000 lei 7c29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD 2101000 lei 7CC "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate 121 #ezultat con>olidat 2101000 lei 7d9 "unerea Bn ecCi=alen a titlurilor & la 311121$I3D 7dl9 )a ni=elul bilanuluiD 'itluri pu>e Bn ecCi=alen J 30L x apital propriu ?01000 lei J 1;1000 lei 2<01000 iei L 1:.''' lei *76 'itluri & pu>e Bn ecCi=alen 2221000 lei 118-6'.'''C&'F9 #ezultat reportat con>olidat L *7& Intere>e de participare & 121 2<01000 lei 1;01000 lei 7co>t de acCiziie titluri9 ?01000 lei #ezultat con>olidat 72001000 x 30L9 7d29 )a ni=elul contului de pro:it i pierdereD ?01000 lei 1*1 A -CC ?01000 lei #ezultat con>olidat "artea din rezultatul Bntreprinderilor a>ociate &"I'()!) 3 ($'&BI)I'&'*& ("*#&-II)(# D* .!+I!$* @$ ($.(#0I'&'* ! #*G)*0*$'5#I)* $&-I($&)* Y 3.1. ;u$iunea prin a%sor%ie :.5.5. (azul general: societi independente *xemplul ilu>trati= 20 K Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 1'.'''.''' +.*''.''' 11 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale 1'.'''.''' +.*''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 <310001000 1210001000 21 &mortizarea con>truciilor 733100010009 721;0010009 III1 Imobilizri :inanciare 8 8 B. Acti<e ci0cul5nte -.'''.''' &.'''.''' I1 %tocuri 1.(''.''' :''.''' 0r:uri 112001000 110001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 720010009 II1 reane (.*''.''' *.'''.''' 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 11 reane comerciale 7clieni9 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 720010009 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini

Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci &''.''' *''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n (.'''.''' :.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 210001000 ;10001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete *.'''.''' 8(.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 1*.'''.''' 6.*''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 I1 /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 1*.'''.''' 6.*''.''' I1 apital >ub>cri> 7prezentndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1010001000 7101000 aciuni9 310001000 731000 aciuni9 II1 #ezer=e 210001000 112001000 III. In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereF ree=aluarea imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori autorizaiD H on>truciiD 8 &l:a J 1310001000 lei =aloare Au>tF 8 Beta J 1110001000 lei =aloare Au>t1 H #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 #olo2ind metod5 0e4ult5tului: 859 Dete0min5i num0ul de 5ciuni emi2e de 532o035nt pent0u 0emune050e5 5po0tului 532o03itului, 05po0tul de 2c?im3 /i p0im5 de 1u4iuneD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD XWKWp Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8c9 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03ituluiD 8d9 ;ntocmii 3il5nul cont53il dup 1u4iune. Re4ol<50e: 7al9 Determinarea =alorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial 1'.'''.''' 310001000 I #ezer=e 210001000 112001000 I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 310001000 713100010008 10100010009 11;001000 711100010008 4120010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 7.'''.''' Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8ar prezenta a>t:elD

68

8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= 1610001000 1212001000 I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 310001000 11;001000 Datorii 72100010009 7;100010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 7.'''.''' 7a29 Determinarea =alorii contabile a unei aciuniD /aloarea contabil a unei aciuni >e determin pe baza relaieiD &aloarea conta%il , &aloarea 5lo%al (valoarea de aport) < Numrul de aciuni /aloare contabil &l:a J 1210001000 lei 3101000 aciuni J 11200 lei3aciune /aloare contabil Beta J ?10001000 lei 3 31000 aciuni J 21000 lei3aciune 7a39 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb al aciunilor >e determin pe baza relaieiD =aportul de sc1im% , &aloarea conta%il a unei aciuni a societii a%sor%ite < &aloarea conta%il a unei aciuni a societii a%sor%ante Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini #aportul de >cCimb J 21000 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 11200 lei3aciune =aloare contabil ab>orbant J <33, adic pentru remunerarea aciunilor deinute de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde < aciuni Bn ecCi=alen la 3 aciuni1 7a<9 Determinarea numrului total de aciuni emi>e pentru remunerarea aportului >ocietii ab>orbiteD $umrul de aciuni emi>e de >ocietatea ab>orbant poate :i determinat pe baza a dou relaiiD 7a<119 Num0ul de 5ciuni emi2e A $5lo50e5 de 5po0t 5 2ocietii 532o03ite ) $5lo50e5 cont53il 5 unei 5ciuni 5 2ocietii 532o035nte $umr de aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare aport Beta 3 11200 lei3aciune =aloare contabil &l:a J <1000 aciuni 8&6.*9 Num0ul de 5ciuni emi2e A Num0ul de 5ciuni 5l 2ocietii 532o03ite C R5po0tul de 2c?im3 $umr de aciuni emi>e J 31000 aciuni Beta x <33 raport de >cCimb J <1000 aciuni 7a29 Determinarea primei de :uziuneD "rima de :uziune >e determin pe baza relaieiD P0im5 de 1u4iune A $5lo50e5 cont53il 5 5ciunilo0 emi2e = $5lo50e5 nomin5l 5 5ciunilo0 emi2e $5lo50e5 cont53il 5 5ciunilo0 emi2e A $5lo50e5 de 5po0t 5 2ocietii 532o03ite $5lo50e5 nomin5l 5 5ciunilo0 emi2e A Num0ul de 5ciuni emi2e C $5lo50e5 nomin5l 5 unei 5ciuni 5 2ocietii 532o035nte /aloare nominal &l:a J 1010001000 lei capital >ocial 3101000 aciuni J 11000 lei3aciune /aloare nominal aciuni emi>e J <1000 aciuni emi>e x 11000 lei3aciune J <10001000 lei /aloare contabil aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare de aport Beta "rima de :uziune J ?10001000 lei 8 <10001000 lei J 210001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei 212 on>trucii

1'( #ezer=e din ree=aluare 310001000 lei 7b29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'6* "rime de :uziune3di=izare ?10001000 lei <10001000 lei 210001000 lei 7b39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1<16001000 lei 1110001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 6(7 1<16001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD ;16001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L ;16001000 lei 6'1 ;10001000 lei .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 7c9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c19 *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aloare rezultat la ree=aluareD 1110001000 lei con>trucii I ;001000 lei mr:uri I 210001000 lei clieni I 2001000 lei conturi la bnci J 1<10001000 lei 1<10001000 lei 671 Debitori di=eri -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 1<10001000 lei

69

7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1;16001000 iei L 21;001000 lei *:1* &mortizarea con>truciilor 2001000 lei &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 1212001000 lei 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 1;16001000 lei 1210001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 1<10001000 lei i: 1212001000 lei -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 121 "ro:it >au pierdere 1*1 1<10001000 lei "ro:it >au pierdere 7(:& 1212001000 lei Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat , 1<10001000 lei 8 1212001000 lei J 11;001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD ;10001000 lei 6'1 .urnizori 671 ;10001000 lei Debitori di=eri 7c29 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD ?10001000 lei 310001000 lei 112001000 lei 11;001000 lei L 1012 apital >ub>cri>

=r>at 1'7 #ezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 671 ?10001000 lei Debitori di=eri Not: %e poate :olo>i i =ariantaD 7c?119 primirea aciunilor pentru remunerarea aportului acionarilor ab>orbitului care Bn urma :uziunii de=in acionari la ab>orbantD ?10001000 lei ('1)*71 &ciuni deinute la entitile a:iliate3 &ciuni deinute la entitile a:iliate 671 ?10001000 lei Debitori di=eri 7c?129 remunerarea acionarilor >ocietii ab>orbite prin di>tribuirea aciunilor primite de la >ocietatea ab>orbantD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ('1)*71 ?10001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate3 &ciuni deinute la entitile a:iliate Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te *6.'''.''' 1. Imobilizri necorporale 8 II1 Imobilizri corporale *6.'''.''' 11 'erenuri i con>truciiD 1310001000 I 1110001000 J 2<10001000 2<10001000 III1 Imobilizri :inanciare 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1'.'''.''' I1 %tocuri *.&''.''' 0r:uriD 112001000 I 110001000 J 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 2001000 720010009 li1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 -.*''.''' 11 reane comerciale 7clieni9D 212001000 I 212001000 J 616001000 616001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 2001000 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 3001000 I 2001000 J 2001000 (''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 1&.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 210001000 I ;10001000 J 1310001000 1310001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: 1'.'''.''' = 1&.'''.''' A 8&.'''.'''9

70

8&.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: *6.'''.''' > 8&.'''.'''9 A *1.'''.''' *1.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 1. /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e *1.'''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1010001000 I <10001000 J 1<10001000 7101000 aciuni I <1000 aciuni emi>e9 x 11000 lei3aciune =aloare nominal 1<10001000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 II1 "rima de :uziune rezultat Bn urma :uziuniiD 210001000 210001000 III. #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 310001000 310001000 I$. #ezer=e 210001000 *xemplul ilu>trati= 21 #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD #olo2ind metod5 <5lo0ii nete cont53ile 5 2ocietilo0 come0ci5le: 859 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03itului. Re4ol<50e: 7a9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7al9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei *1* A 1'( 310001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7a29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD ?10001000 lei 6(7 J L ?10001000 lei Decontri cu 1'1* <10001000 lei acionarii3a>ociaii apital >ub>cri> pri=ind capitalul =r>at 1'6* 210001000 lei "rime de :uziune3di=izare 7a39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 1<16001000 lei 1110001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei :+1 Bilan de de>cCidere 1<16001000 lei 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1<16001000 lei :+1 Bilan de de>cCidere L 1<16001000 lei

6'1 ;10001000 lei .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 6(7 ?10001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 11;001000 lei 212 on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare 11;001000 lei 7b29 'ran>miterea elementelor de capital propriuD ?10001000 lei 310001000 lei 112001000 lei 11;001000 lei 1012 apital >ub>cri>F =r>at 1'7 #ezer=e 1'( #ezer=e din ree=aluare 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b39 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1<16001000 lei :+* J L 1<16001000 lei Bilan *1* 1110001000 lei de BncCidere on>trucii &-1 110001000 lei 0r:uri <111 212001000 lei lieni (1*1 2001000 lei onturi la bnci Bn lei 7b<9 'ran>miterea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1<16001000 lei L A :+* 1<16001000 lei ;10001000 lei 6'1 Bilan .urnizori de BncCidere 2001000 lei &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul :.5.). Societi independente: cazul "n care societatea absorbant are

71

capitaluri proprii pozitive! iar societatea absorbit are capitaluri proprii negative *xemplul ilu>trati= 22 Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 1'.'''.''' +.*''.''' 11 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale 1'.'''.''' +.*''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 <310001000 1210001000 21 &mortizarea con>truciilor 733100010009 721;0010009 III1 Imobilizri :inanciare 8 8 B. Acti<e ci0cul5nte -.'''.''' &.'''.''' 11 %tocuri 1.(''.''' :''.''' 0r:uri 112001000 110001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 720010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 (.*''.''' *.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci &''.''' *''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n (.'''.''' *'.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 210001000 2010001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete *.'''.''' 81-.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 1*.'''.''' 8-.:''.'''9 G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 1. /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 1*.'''.''' 8-.:''.'''9 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1010001000 7101000 aciuni9 310001000 731000 aciuni9 II1 #ezer=e 210001000 112001000 III1 #ezultat reportat 8 712100010009 III1 In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereD ree=aluarea

imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori autorizaiD H on>truciiD 8 &l:a J 1310001000 lei =aloare Au>tF 8 Beta J 1110001000 lei =aloare Au>t1 H #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 #olo2ind metod5 0e4ult5tului: 859 Dete0min5i num0ul de 5ciuni emi2e de 532o035nt pent0u 0emune050e5 5po0tului 532o03ituluiD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 8c9 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03ituluiD 8d9 ;ntocmii 3il5nul cont53il dup 1u4iune. Re4ol<50e: 7al9 Determinarea =alorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial I #ezer=e I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 8 #ezultat reportat 1010001000 210001000 310001000 713100010008 10100010009 310001000 112001000 11;001000 711100010008 4120010009 712100010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 87.'''.'''9 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8ar prezenta a>t:elD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 8 Datorii 1610001000 310001000 72100010009 1212001000 11;001000 720100010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 87.'''.'''9 7a29 Bn ace>t caz, >ocietatea ab>orbant preia elementele de acti= i datorii ale >ocietii ab>orbite 10 emi2iuni de 5ciuni. 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei **11** A 310001000 lei on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare 7b29 Bnregi>trarea aportului net, negati=D ?10001000 lei 11#ezultat reportat 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei

72

7b39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1<16001000 lei 1110001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 6(7 1<16001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 2016001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 2016001000 lei 6'1 2010001000 lei .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 7c9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: 7ci9 *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aloare rezultat la ree=aluareD 1110001000 lei con>trucii I ;001000 lei mr:uri I 210001000 lei clieni I 2001000 lei conturi la bnci J 1<10001000 lei 1<10001000 lei 671 Debitori di=eri -(:& 1<10001000 lei /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1;16001000 lei 21;001000 lei 2001000 lei 2001000 lei 1212001000 lei L *:1* &mortizarea con>truciilor &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni

7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 Clieni (1*1 onturi Ia bnci Bn lei 1;16001000 lei 1210001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 1<10001000 lei -(:& A 1*1 1<10001000 lei /enituri din "ro:it >au pierdere =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 1212001000 lei 1*1 A 7(:& 1212001000 lei "ro:it >au pierdere Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat , 1<10001000 lei 8 1212001000 lei J 11;001000 lei 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD 2010001000 lei 6'1 A 671 2010001000 lei .urnizori Debitori di=eri 7c29 'ran>miterea elementelor de capitaluri propriiD ?10001000 lei 310001000 lei 112001000 lei 11;001000 lei L 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'7 #ezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei ,i pentru rezultatul reportat negati=D 1210001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 11- 1210001000 lei #ezultat reportat 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D ?10001000 lei 671 A 6(7 ?10001000 lei Debitori di=eri Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5

73

Al15 A. Acti<e imo3ili45te *6.'''.''' 1. Imobilizri necorporale 8 II1 Imobilizri corporale *6.'''.''' 11 'erenuri i con>truciiD 1310001000 I 1110001000 J 2<10001000 2<10001000 III1 Imobilizri :inanciare 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1'.'''.''' I1 %tocuri *.&''.''' 0r:uriD 112001000 I 110001000 J 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 2001000 720010009 II1 reane -.*''.''' 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 11 reane comerciale 7clieni9D 212001000 I 212001000 J 616001000 616001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 2001000 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 3001000 I 2001000 J 2001000 (''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n *(.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 210001000 I 2010001000 J 2210001000 2210001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: 1'.'''.''' = *(.'''.''' A 81(.'''.'''9 81(.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: *6.'''.''' > 81(.'''.'''9 A +.'''.''' +.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 P. "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 11 /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e +.'''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1010001000 1'.'''.''' II1 #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 310001000 310001000 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 III1 #ezer=e 210001000 I/1 #ezultat reportatD 7?100010009 7Bnregi>trarea aportului net negati=9 7?100010009 K *xemplul ilu>trati= 23 #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD #olo2ind metod5 <5lo0ii nete cont53ile 5 2ocietilo0 come0ci5le: 859 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03itului. Re4ol<50e: 7a9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7al9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei *1* on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare 310001000 lei 7a29 Bnregi>trarea aportului net, negati=D ?10001000 lei 11#ezultat reportat 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei

7a39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1<16001000 lei 1110001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn iei :+1 Bilan de de>cCidere 1<16001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 2016001000 lei :+1 Bilan de de>cCidere L 2016001000 lei 6'1 2010001000 lei .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni %iD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul :+1 Bilan de de>cCidere ?10001000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 11;001000 lei 212 on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare 11;001000 lei 7b29 'ran>miterea elementelor de capital propriuD ?10001000 lei 310001000 lei 112001000 lei 11;001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'7 #ezer=e 1'( #ezer=e din ree=aluare 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii

74

pri=ind capitalul ?10001000 lei %iD 1210001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 11- 1210001000 lei #ezultat reportat Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b39 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1<16001000 lei :+* J L 1<16001000 lei Bilan *1* 1110001000 lei de BncCidere on>trucii &-1 110001000 lei 0r:uri 6111 212001000 lei lieni (1*1 2001000 lei onturi la bnci Bn lei 7b<9 'ran>miterea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 2016001000 lei L 2010001000 lei 6'1 .urnizori 2001000 lei &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni :+* Bilan de BncCidere 2016001000 lei ,iD ?10001000 lei :+* Bilan de BncCidere 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei :.5.:. Societi independente: cazul "n care societatea absorbant are capitaluri proprii negative! iar societatea absorbit are capitaluri proprii pozitive *xemplul ilu>trati= 2< Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 1'.'''.''' +.*''.''' 11 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale 1'.'''.''' +.*''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 <310001000 1210001000 21 &mortizarea con>truciilor 733100010009 721;0010009 III1 Imobilizri :inanciare 8 8 B. Acti<e ci0cul5nte -.'''.''' &.'''.''' I1 %tocuri 1.(''.''' :''.''' 0r:uri 112001000 110001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 720010009

II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 (.*''.''' *.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 720010009 III. In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci &''.''' *''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n &'.'''.''' :.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 3010001000 ;10001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete 8*&.'''.'''9 8(.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 81&.'''.'''9 6.*''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 P. "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 11 /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 81&.'''.'''9 6.*''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1'.'''.''' 81'.''' 5ciuni9 310001000 731000 5ciuni9 II1 #ezer=e 210001000 112001000 III1 #ezultat reportat 722100010009 III1 In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereD ree=aluarea imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori autorizaiD H on>truciiD 8 &l:a J 1310001000 iei =aloare Au>tF 8 Beta J 1110001000 lei =aloare Au>t1 H #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 #olo2ind metod5 0e4ult5tului: 859 Dete0min5i num0ul de 5ciuni emi2e de 532o035nt pent0u 0emune050e5 5po0tului 532o03itului, 05po0tul de 2c?im3 /i p0im5 de 1u4iuneD M39 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD Yc9 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03ituluiD Yd9 ;ntocmii 3il5nul cont53il dup 1u4iune. Re4ol<50e: 7al9 Determinarea =alorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD 8lei8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial

75

I #ezer=e 1010001000 210001000 310001000 112001000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !peci1ic50e Al15 Bet5 I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 310001000 713100010008 10100010009 11;001000 711100010008 4120010009 8 #ezultat reportat 722100010009 8 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 81'.'''.'''9 7.'''.''' Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8ar prezenta a>t:elD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= 1610001000 1212001000 I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 310001000 11;001000 Datorii 730100010009 7;100010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 81'.'''.'''9 7.'''.''' 7a29 Determinarea =alorii contabile a unei aciuniD "entru >ocietatea ab>orbant care are aport net negati= >e =a lua Bn con>iderare =aloarea nominal a unei aciuni1 /aloare contabil &l:a J /aloare nominal J 1010001000 lei capital >ocial 3101000 aciuni J 11000 lei3aciune /aloare contabil Beta J ?10001000 lei 3 31000 aciuni J 21000 lei3aciune 7a39 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb J 21000 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 11000 lei3aciune =aloare contabil ab>orbant J 231, adic pentru remunerarea aciunilor deinute de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde 2 aciuni Bn ecCi=alen la o aciune1 7a<9 Determinarea numrului total de aciuni emi>e pentru remunerarea aportului >ocietii ab>orbiteD 7a<119 numr de aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare aport Beta 3 11000 lei3aciune =aloare contabil &l:a J ?1000 aciuni 7a<129 numr de aciuni emi>e J 31000 aciuni Beta x 231 raport de >cCimb J ?1000 aciuni 7a29 Determinarea primei de :uziuneD /aloare nominal aciuni emi>e J ?1000 aciuni emi>e x 11000 lei3aciune =aloare nominal aciuni &l:a J ?10001000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini /aloare contabil aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare de aport Beta "rima de :uziune J 0 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei 212 on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare 310001000 lei 7b29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocialD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu

acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1012 apital >ub>cri> =r>at ?10001000 lei 7b39 "reluarea elementelor deacti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1<16001000 lei 1110001000 lei 110001000 Iei 212001000 lei 2001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1<16001000 lei 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereF ;16001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 6'1 .urnizori &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni ;16001000 lei ;10001000 lei 2001000 lei 2001000 lei 7c9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7ci9 *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aloare rezultat la ree=aluareD 1110001000 lei con>trucii I ;001000 lei mr:uri I 210001000 lei clieni I 2001000 lei conturi la bnci J 1<10001000 lei 1<10001000 lei 671 Debitori di=eri -(:& 1<10001000 lei /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1;16001000 lei L 21;001000 Iei *:1* &mortizarea con>truciilor 2001000 lei &+-

76

&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 1212001000 lei 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 1;16001000 lei 1210001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 16.'''.''' lei -(:& A 1*1 16.'''.''' lei /enituri din "ro:it >au pierdere =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital ,iD 1212001000 lei 1*1 "ro:it >au pierdere 7(:& 1212001000 iei Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat J 1<10001000 lei 8 1212001000 lei J 11;001000 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD ;1000,000 iei <01 J 671 ;10001000 lei .urnizori Debitori di=eri 7c29 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD ?10001000 lei 310001000 lei 112001000 lei 11;001000 iei L 1012 apital >ub>cri> =r>at 1'7 #ezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?10001000 lei 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii

pri=ind capitalul 671 ?10001000 lei Debitori di=eri $otD %e poate :olo>i i =ariantaD 7c?119 primirea aciunilor pentru remunerarea aportului acionarilor ab>orbitului care Bn urma :uziunii de=in acionari la ab>orbantD ?10001000 lei ('1)*71 A 671 ?10001000 lei &ciuni deinute Debitori di=eri la entitile a:iliate 3 &ciuni deinute la entitile a:iliate 7c?129 remunerarea acionarilor >ocietii ab>orbite prin di>tribuirea aciunilor primite de la >ocietatea ab>orbantD ?10001000 iei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ('1)*71 &ciuni deinute la entitile a:iliate 3 &ciuni deinute la entitile a:iliate ?10001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te *6.'''.''' 1. Imobilizri necorporale 8 II1 Imobilizri corporale *6.'''.''' 11 'erenuri i con>truciiD 1310001000 I 1110001000 J 2<10001000 2<10001000 III1 Imobilizri :inanciare 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1'.'''.''' I1 %tocuri *.&''.''' 0r:uriD 112001000 I 110001000 J 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 2001000 720010009 II1 reane -.*''.''' 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 11 reane comerciale 7clieni9D 212001000 I 212001000 J 616001000 616001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 2001000 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 3001000 I 2001000 J 2001000 (''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n &:.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 3010001000 I ;10001000 J 3;10001000 3;10001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: 1'.'''.''' = &:.'''.''' A 8*:.'''.'''9 8*:.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: *6.'''.''' > 8*:.'''.'''9 A 86.'''.'''9 86.'''.'''9 G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 I1 /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 86.'''.'''9 I1 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1010001000 I ?10001000 J 1?10001000 1?10001000 7101000 aciuni I ?1000 aciuni emi>e9 x 11000 lei3aciune =aloare nominal Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15

77

li1 #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 310001000 310001000 III1 #ezer=e 210001000 I/1 #ezultat reportatD 722100010009 722100010009 8 *xemplul ilu>trati= 22 8K K8 #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD #olo2ind metod5 <5lo0ii nete cont53ile 5 2ocietilo0 come0ci5le: 859 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03itului. Re4ol<50e: 7a9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7a19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei *1* A 1'( 310001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7a29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD ?10001000 lei 6(7 A 1'11* ?10001000 lei Decontri cu apital >ub>cri> acionarii3a>ociaii =r>at pri=ind capitalul 7a39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD :+1 1<16001000 lei Bilan de de>cCidere 1<16001000 lei L 1110001000 lei *1* on>trucii 110001000 lei &-1 0r:uri 212001000 lei 6111 lieni 2001000 lei (1*1 onturi la bnci Bn lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1<16001000 lei :+1 J L 1<16001000 lei Bilan 6'1 ;10001000 lei de de>cCidere .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 6(7 ?10001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 839 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: i 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 11;001000 lei *1* A 1'( 11;001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7b29 'ran>miterea elementelor de capital propriuD ?10001000 lei L J <2? ?10001000 lei 310001000 lei 1'1* Decontri cu apital >ub>cri> acionarii3a>ociaii =r>at pri=ind capitalul 112001000 lei 10? #ezer=e 11;001000 lei 1'(

#ezer=e din ree=aluare 7b39 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1<16001000 lei :+* J L 1<16001000 iei Bilan *1* 1110001000 lei de BncCidere on>trucii &-1 110001000 lei 0r:uri <111 212001000 lei lieni (1*1 2001000 lei onturi la bnci Bn lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b<9 'ran>miterea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1<16001000 lei L A :+* 1<16001000 lei ;10001000 lei 6'1 Bilan .urnizori de BncCidere 2001000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei <41 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul :.5.7. ;uziunea "n condiiile "n care "n bilanurile societilor care fuzioneaz exist active fictive K *xemplul ilu>trati= 2? K Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 11.(''.''' 11.7''.''' I1 Imobilizri necorporale 1.(''.''' *.6''.''' Celtuieli de con>tituire 110001000 210001000 0rci i bre=ete 2001000 <001000 II1 Imobilizri corporale 1'.'''.''' +.*''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 <310001000 1210001000 21 &mortizarea con>truciilor 733100010009 721;0010009 III1 Imobilizri :inanciare 8 8 B. Acti<e ci0cul5nte -.'''.''' &.'''.''' I1 %tocuri 1.(''.''' :''.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 0r:uri 112001000 110001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 720010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 (.*''.''' *.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci &''.''' *''.'''

78

C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n (.'''.''' :.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 210001000 ;10001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete *.'''.''' 8(.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 1&.(''.''' 7.7''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 I. /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 1&.(''.''' 7.7''.''' I1 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1010001000 7101000 aciuni9 310001000 731000 aciuni9 II. #ezer=e 312001000 31?001000 III1 In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereD ree=aluarea imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori A autorizaiD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini L on>truciiD 8 &l:a J 1310001000 lei =aloare Au>tF 8 Beta J 1110001000 lei =aloare Au>t1 L #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 #olo2ind metod5 0e4ult5tului: 859 Dete0min5i num0ul de 5ciuni emi2e de 532o035nt pent0u 0emune050e5 5po0tului 532o03itului, 05po0tul de 2c?im3 /i p0im5 de 1u4iuneD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 8c9 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03ituluiD 8d9 ;ntocmii 3il5nul cont53il dup 1u4iune. Re4ol<50e: 7al9 Determinarea =alorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD &cti=ele :icti=e 7cCeltuieli de con>tituire, mrci, bre=ete, licene, >tudii, teCnologii, prime pri=ind rambur>area obligaiunilor9 >unt con>iderate, de regul, non=alori pentru determinarea =alorii de aport1 a atare, pentru calculul =alorii de aport, ace>tea =or :i dedu>e1 8lei8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial 1'10001000 310001000 I #ezer=e 312001000 31?001000 I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor 310001000 11;001000 imobilizate 713100010008 811100010008 10100010009 4120010009 = Acti<e 1icti<e: 81.(''.'''9 8*.6''.'''9 Celtuieli de con>tituire 71100010009 72100010009 0rci i bre=ete 720010009 7<0010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 7.'''.''' Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8 ar prezenta a>t:elD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= 1;12001000 1<1?001000

> Plu2<5lo0i din e<5lu50e5 5cti<elo0 &.'''.''' 1.:''.''' imobilizate Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !peci1ic50e Al15 Bet5 Datorii 8 &cti=e :icti=eD Celtuieli de con>tituire 0rci i bre=ete 72100010009 71120010009 71100010009 720010009 7;100010009 721<0010009 72100010009 7<0010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1(.'''.''' 7.'''.''' 7a29 Determinarea =alorii contabile a unei aciuniD /aloare contabil &l:a J 1210001000 lei 3101000 aciuni J 11200 lei3aciune /aloare contabil Beta J ?10001000 lei 3 31000 aciuni J 21000 lei3aciune 7a39 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb J 21000 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 11200 lei3aciune =aloare contabil ab>orbant J <33, adic pentru remunerarea aciunilor deinute de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde < aciuni Bn ecCi=alen la 3 aciuni1 7a<9 Determinarea numrului total de aciuni emi>e pentru remunerarea aportului >ocietii ab>orbiteD 7a<119 numr de aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare aport Beta 3 11200 lei3aciune =aloare contabil &l:a J <1000 aciuni 7a<129 numr de aciuni emi>e J 31000 aciuni Beta x <33 raport de >cCimb J <1000 aciuni 7a29 Determinarea primei de :uziuneD /aloare nominal &l:a J 1010001000 lei capital >ocial 3101000 aciuni J 11000 lei3aciune /aloare nominal aciuni emi>e J <1000 aciuni emi>e x 11000 lei3aciune J <10001000 lei /aloare contabil aciuni emi>e J ?10001000 lei =aloare de aport Beta "rima de :uziune J ?10001000 lei 8 <10001000 lei J 210001000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7b19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 310001000 lei *1* A 1'( 310001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1+1* apital >ub>cri> =r>at 1'6* "rime de :uziune3di=izare ?10001000 lei <10001000 lei 210001000 lei 7b39 "reluarea elementelor de acti=de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1<16001000 lei 1<16001000 lei

79

1110001000 lei 1,0001000 lei 212001000 lei 2001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD ;16001000 iei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L ;16001000 leA 6'1 ;10001000 lei .urnizori &+- 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 2001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 7c9 Bnregi>trri contabile BetaD 7ci9 #egularizarea cCeltuielilor de con>tituire i a mrcilor i bre=etelorD 21<001000 lei 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L 201 Celtuieli de con>tituire *'( once>iuni, bre=ete, licene, mrci comerciale, drepturi i acti=e >imilare 21<001000 lei 210001000 lei <001000 lei >mmp> ?m Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c29 *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aloare rezultat la ree=aluareD 1110001000 lei con>trucii I ;001000 lei mr:uri I 210001000 lei clieni I 2001000 lei conturi la bnci J 1<10001000 lei 1<10001000 lei 671 Debitori di=eri -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i aite operaii de capital 1<10001000 lei

7c39 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1;16001000 lei L 21;001000 lei *:1* &mortizarea con>truciilor 2001000 lei &+&Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 2001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 1212001000 lei 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii decapitai L *1* on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei 1;16001000 lei 1210001000 lei 110001000 lei 212001000 lei 2001000 lei 7c<9 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 1<10001000 lei ,iD 1<1?001000 lei -(:& /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 121 "ro:it >au pierdere 1*1 1<10001000 lei "ro:it >au pierdere 7(:& 1<1?001000 lei Celtuieli pri=ind 71212001000 I acti=ele cedate 21<0010009 i alte operaii de capital =e$ultat , 1<10001000 lei 8 1<1?001000 lei J 7?0010009 lei Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c29 'ran>miterea elementelor de datoriiD ;10001000 lei 6'1 .urnizori 671 Debitori di=eri ;10001000 lei 7c?9 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD ?1?001000 lei 310001000 lei 31?001000 lei L 1012 apital >ub>cri>

80

=r>at 1'7 #ezer=e 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ?1?001000 lei ,i pentru pierdereD ?001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 121 "ro:it >au pierdere ?001000 lei 7c69 #egularizarea conturilor <2? i <?1D ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 671 Debitori di=eri ?10001000 lei Not: %e poate :olo>i i =ariantaD 7c6119 primirea aciunilor pentru remunerarea aportului acionarilor ab>orbitului care Bn urma :uziunii de=in acionari la ab>orbantD ?10001000 lei ('1)*71 &ciuni deinute la entitile a:iliate3 &ciuni deinute la entitile a:iliate 671 Debitori di=eri ?10001000 lei 7c6129 remunerarea acionarilor >ocietii ab>orbite prin di>tribuirea aciunilor primite de la >ocietatea ab>orbantD ?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ('1)*71 &ciuni deinute la entitile a:iliate3 &ciuni deinute la entitile a:iliate ?10001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te *(.(''.''' 11 Imobilizri necorporale 1.(''.''' Celtuieli de con>tituireD 110001000 I 210001000 8 210001000 J 110001000 110001000 0rci i bre=eteD 2001000 I <001000 8 <001000 J 2001000 2001000 II1 Imobilizri corporale *6.'''.''' 11 'erenuri i con>truciiD 1310001000 I 1110001000 J 2<10001000 2<10001000 III1 Imobilizri :inanciare 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1'.'''.''' 11 %tocuri *.&''.''' 0r:uriD 112001000 I 110001000 J 212001000 212001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 2001000 720010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un

an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 -.*''.''' 11 reane comerciale 7clieni9D 212001000 I 212001000 J 616001000 616001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 2001000 720010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 3001000 I 2001000 J 2001000 (''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 1&.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 210001000 I ;10001000 J 1310001000 1310001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: 1'.'''.''' = 1&.'''.''' A 8&.'''.'''9 8&.'''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: *(.(''.''' > 8&.'''.'''9 A **.(''.''' **.(''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 1. /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e **.(''.''' Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1010001000 I <10001000 J 1<10001000 7101000 aciuni I <1000 aciuni emi>e9 x 11000 lei3aciune =aloare nominal 1<10001000 II1 "rima de :uziune rezultat Bn urma :uziuniiD 210001000 210001000 III1 #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 310001000 310001000 I/1 #ezer=e 312001000 3. . (a$uri particulare privind fu$iunea prin a%sor%ie :.).5. Societatea absorbit deine titluri la societatea absorbant *xemplul ilu>trati= 26 Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te (.'''.''' 6.7''.''' I1 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale (.'''.''' 6.'''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 1210001000 <12001000 21 &mortizarea con>truciilor 76100010009 720010009 III1 Imobilizri :inanciare 7aciuni deinute de Beta la &l:aD 200 aciuni9 8 7''.''' B. Acti<e ci0cul5nte 1(.'''.''' (.6''.''' 11 %tocuri :.'''.''' 6.'''.''' 0r:uri 412001000 <1?001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 71120010009 7?0010009 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 II. reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 7.'''.''' 1.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9 ?12001000 11;001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 720010009 7;0010009

81

III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci 1.'''.''' 6''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 6.(''.''' *.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 <12001000 210001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete 1'.(''.''' &.6''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 1(.(''.''' :.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 I1 /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 1(.(''.''' :.'''.''' I1 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1010001000 212001000 II1 &lte rezer=e 212001000 212001000 Bn cadrul capitalurilor proprii, capitalul >ocial >e prezint a>t:elD H apital >ocial >ocietatea &l:aD 101000 aciuni x 11000 leiF H apital >ocial >ocietatea BetaD 21200 aciuni x 11000 lei1 III1 In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereD ree=aluarea imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori autorizaiD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini H on>truciiD 8 &l:a J 610001000 lei =aloare Au>tF 8 Beta J <1<621000 lei =aloare Au>t1 H #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 #olo2ind metod5 0e4ult5tului: 7a9 Dete0min5i num0ul de 5ciuni emi2e de 532o035nt pent0u 0emune050e5 5po0tului 532o03itului, 05po0tul de 2c?im3 /i p0im5 de 1u4iuneD 839 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o035ntuluiD 8c9 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile ;n cont53ilit5te5 532o03ituluiD 8d9 ;ntocmii 3il5nul cont53il dup 1u4iune. Re4ol<50e: 7al9 Determinarea =alorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial I &lte rezer=e I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate I "lu> de =aloare al aciunilor deinute de Beta 1010001000 212001000 210001000 7610001000 8 2100010009 212001000 212001000 <621000 7<1<621000 8 <100010009 2621000

7=ezi calculul de mai Ao>9 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1-.(''.''' :.-('.''' /aloare contabil aciuni &l:a J 1612001000 lei 3 101000 aciuni J 11620 lei3aciune o>t de acCiziie aciuni deinute de Beta la &l:a J ?001000 lei 3 200 aciuni J 11200 lei3aciune "lu> de =aloare ai aciunilor deinute de Beta J 200 aciuni 711620 lei3aciune 8 11200 lei3aciune9 J 2621000 iei Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8ar prezenta a>t:elD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 2010001000 210001000 1010001000 <621000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !peci1ic50e Al15 Bet5 Datorii I "lu> de =aloare al aciunilor deinute de Beta 7<120010009 72100010009 2621000 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1-.(''.''' :.-('.''' 7a29 Determinarea =alorii contabile a unei aciuniD /aloare contabil &l:a J 1612001000 lei 3 101000 aciuni J 11620 lei3aciune /aloare contabil Beta J ;16201000 lei 3 21200 aciuni J 31200 lei3aciune 7a39 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb J 31200 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 11620 lei3aciune =aloare contabil ab>orbant J 231, adic pentru remunerarea aciunilor deinute de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde 2 aciuni Bn ecCi=alen la o aciune1 7a<9 Determinarea numrului total de aciuni emi>e pentru remunerarea aportului >ocietii ab>orbiteD 7a<119 numr de aciuni emi>e J ;16201000 lei =aloare aport Beta 3 11620 lei3aciune =aloare contabil &l:a J 21000 aciuni 7a<129 numr de aciuni emi>e J 21200 aciuni Beta x 231 raport de >cCimb J 21000 aciuni 7a29 Determinarea primei de :uziuneD /aloare nominal &l:a J 1010001000 lei capital >ocial 3101000 aciuni J 11000 lei3aciune /aloare nominal aciuni emi>e J 21000 aciuni emi>e x 11000 lei3aciune J 210001000 lei /aloare contabil aciuni emi>e J ;16201000 lei =aloare de aport Beta "rima de :uziune J ;16201000 lei 8 210001000 lei J 316201000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Ai15: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 210001000 lei *1* A 1'( 210001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7b29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ;16201000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L ;16201000 lei

82

1012 210001000 lei apital >ub>cri> =r>at 10<2 316201000 lei "rime de :uziune3di=izare 7b39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD &ciunile pe care Beta le deine la &l:a =or :i preluate ca aciuni proprii i e=aluate la =aloarea rezultat Bn urma ree=alurii, adic 200 aciuni x 11620 lei3aciune J ;621000 lei1 !lterior, BntrucEt o :irm nu poate deine propriile >ale aciuni, ace>tea =or :i anulate1 1211201000 lei <1<621000 lei <1?001000 lei 11;001000 lei <001000 lei ;621000 lei L 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei 104 &ciuni proprii <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1211201000 lei 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 31<001000 lei <2? J L 31<001000 lei Decontri cu <01 210001000 lei acionarii3a>ociaii .urnizori pri=ind capitalul 346 ?001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor <41 ;001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 7b29 &nularea aciunilor proprii4D + %ini2te0ul #in5nelo0 Pu3lice, ColeGiul Con2ult5ti< 5l Cont53ilitii, Norme metodolo5ice privind reflectarea 3n conta%ilitate a principalelor operaiuni de fu$iune/ divi$are/ di$olvare 4i lic1idare a societilor comerciale/ precum 4i retra5erea sau excluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale 4i tratamentul fiscal al acestora/ Editu05 CECCAR, Bucu0e/ti, *''6. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* &ciunile proprii =or :i >coa>e din e=iden cu =aloarea lor de intrare, adic ;621000 lei1 "rin anularea lor, contul M&lte rezer=eN >e diminueaz cu =aloarea nominal a unei aciuni 71010001000 lei capital >ocial 3 101000 aciuni J 11000 lei3aciune9, adic cu 200 aciuni x 11000 lei3aciune J 2001000 lei1 Di:erena de ;621000 lei 8 2001000 lei >e =a imputa primei de :uziuneD ;621000 lei L 2001000 lei 10?; &lte rezer=e 3621000 lei 10<2

"rime de :uziune3di=izare 104 &ciuni proprii ;621000 lei 7c9 Bnregi>trri contabile BetaD 7ci^ *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aioare rezultat la ree=aluareD <1<621000 lei con>trucii I ;621000 lei aciuni deinute la &l:a I <10001000 lei mr:uri I 110001000 iei clieni I <001000 lei conturi la bnci J 1016201000 lei 1016201000 lei <?1 J 62;3 1016201000 lei Debitori di=eri /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1114001000 lei L 2001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor ?001000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor ;001000 lei <41 &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 1010001000 lei ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii decapitai L 212 on>trucii 2?1 &ciuni deinute la entitile a:iliate 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei 1114001000 lei <12001000 lei ?001000 lei <1?001000 lei 11;001000 lei <001000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 1016201000 lei 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 121 1016201000 lei "ro:it >au pierdere %iD 1010001000 iei 121 "ro:it >au pierdere ?2;3 1010001000 lei Celtuieli pri=ind

83

acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat , 1016201000 lei 8 1010001000 lei J 6201000 lei 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD 210001000 lei <01 .urnizori <?1 210001000 lei Debitori di=eri 7c29 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD ;16201000 lei L 212001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 212001000 lei 10?; &lte rezer=e 6201000 lei 121 "ro:it >au pierdere <2? ;16201000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D ;16201000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul <?1 ;16201000 lei Debitori di=eri Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8 lei 8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te 11.6-(.''' 11 Imobilizri necorporale 8 II1 Imobilizri corporale 111<621000 11 'erenuri i con>truciiD 610001000 I <1<621000 J 111<621000 111<621000 III1 Imobilizri :inanciareD ?001000 8 ?001000 J 0 8 B. Acti<e ci0cul5nte *'.6''.''' 1. %tocuri 1*.'''.''' 0r:uriD 412001000 I <1?001000 J 1<11001000 1<11001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 112001000 I ?001000 J 211001000 72110010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 -.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9D ?12001000 I 11;001000 J ;10001000 ;10001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 2001000 I ;001000 J 110001000 71100010009 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 110001000 I <001000 J 11<001000 1.6''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 7.(''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D <12001000 I 210001000 J ?12001000 ?12001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: *'.6''.''' = 7.(''.''' A 1&.+''.''' 1&.+''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: 11.6-(.''' > 1&.+''.''' A *(.&-(.''' *(.&-(.'''

G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 I1 /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e *(.&-(.''' I1 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1010001000 I 210001000 J 1210001000 1210001000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumirea indicatorilor %ocietatea &l:a II1 "rima de :uziune rezultat Bn urma :uziuniiD 316201000 8 3621000 J 313621000 313621000 III1 #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 210001000 210001000 I/1 &lte rezer=eD 212001000 8 2001000 J 210001000 210001000 *xemplul ilu>trati= <: #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD .olo>ind metoda =alorii nete contabileD 7a9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbantuluiF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbitului1 #ezol=areD 7a9 Bnregi>trri contabile &l:aD 7a19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 210001000 lei 212 J 102 210001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7a29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial i a primei de :uziuneD ;16201000 lei <2? J L ;16201000 lei Decontri cu 1012 210001000 lei acionarii3a>ociaii apital >ub>cri> pri=ind capitalul =r>at 10<2 316201000 lei "rime de :uziune3di=izare 7a39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 1211201000 lei L J ;41 1211201000 lei <1<621000 lei 212 Bilan on>trucii de de>cCidere <1?001000 lei 361 0r:uri 11;001000 lei <111 lieni <001000 lei 2121 onturi la bnci Bn lei ;621000 lei 104 &ciuni proprii 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1211201000 lei ;41 Bilan de de>cCidere L 1211201000 lei <01 210001000 lei .urnizori 346 ?001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor <41 ;001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni <2? ;16201000 lei Decontri cu

84

acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7a29 &nularea aciunilor propriiD ;621000 lei 2001000 lei 3621000 lei 10?; &lte rezer=e 10<2 "rime de :uziune3di=izare 104 &ciuni proprii ;621000 lei 7b9 Bnregi>trri contabile BetaD 7b19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD <621000 lei 212 on>trucii 102 #ezer=e din ree=aluare <621000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b29 "entru plu>ul de =aloare obinut din deinerea de aciuni >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 2621000 lei 2?1 J 102 2621000 lei &ciuni deinute #ezer=e la entitile a:iliate din ree=aluare 7b39 'ran>miterea elementelor de capital propriuD ;16201000 lei L J <2? ;16201000 lei 212001000 lei 1012 Decontri cu apital >ub>cri> acionarii3a>ociaii =r>at pri=ind capitalul 212001000 lei 10?; &lte rezer=e 6201000 lei 102 7<621000 I 26210009 #ezer=e din ree=aluare 7b<9 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1211201000 lei ;42 J L 1211201000 lei Bilan 212 <1<621000 lei de BncCidere on>trucii 361 <1?001000 lei 0r:uri <111 11;001000 lei lieni 2121 <001000 lei onturi la bnci Bn lei 2?1 ;621000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 7b29 'ran>miterea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1211201000 lei L J ;42 1211201000 lei 210001000 lei <01 Bilan .urnizori de BncCidere ?001000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor ;001000 lei <41 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni ;16201000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

:.).). Societatea absorbant deine titluri la societatea absorbit *xemplul ilu>trati= 24 K8KK Di>punei de urmtoarele dateD I1 %ocieti :uzionateD &l:a 8 ab>orbant i Beta 8 ab>orbit II1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune >e prezint a>t:elD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 16.'''.''' +.'''.''' 11 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale 1'.'''.''' +.'''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 1210001000 1010001000 21 &mortizarea con>truciilor 72100010009 71100010009 III1 Imobilizri :inanciare &ciuni deinute de ab>orbant la ab>orbit 721000 aciuni9 6.'''.''' B. Acti<e ci0cul5nte 1*.1''.''' 7.'''.''' 11 %tocuri (.'''.''' 6.'''.''' 0r:uri 212001000 <1;001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 720010009 7;0010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 -.'''.''' 1.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9 410001000 210001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 72100010009 71100010009 III. In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci 1''.''' 110001000 C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n +.(''.''' &.(''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 412001000 312001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete *.7''.''' *.(''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 17.7''.''' 11.(''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 11 /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 17.7''.''' 11.(''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1210001000 210001000 II1 #ezer=e <1?001000 ?12001000 Bn cadrul capitalurilor proprii, capitalul >ocial >e prezint a>t:elD H apital >ocial &l:aD 121000 aciuni x 11000 lei J 1210001000 leiF H apital >ocial BetaD 21000 aciuni x 11000 lei J 210001000 lei1 III1 In=entarierea i e=aluarea elementelor bilaniereD ree=aluarea imobilizrilor corporale pe baza e=alurii e:ectuate de e=aluatori autorizaiD

85

H on>truciiD 8 &l:a J 101?001000 lei =aloare Au>tF 8 Beta J 412001000 lei =aloare Au>t1 H #e>tul elementelor >unt e=aluate la =aloarea din bilan1 .olo>ind metoda rezultatuluiD 7a9 Determinai numrul de aciuni emi>e de ab>orbant pentru remunerarea aportului ab>orbitului, raportul de >cCimb i prima de :uziuneF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbantuluiF 7c9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbituluiF 7d9 Bntocmii bilanul contabil dup :uziune1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezol=areD 7al9 Determinarea =aiorii globale 7=alorii de aport9 a celor dou >ocietiD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apital >ocial I #ezer=e I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate I "lu> de =aloare al aciunilor deinute de &l:a 1210001000 <1?001000 ?001000 7101?0010008 10100010009 ;001000 7=ezi calculul de mai Ao>9 210001000 ?12001000 2001000 7412001000 8 4100010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1:.'''.''' 1*.'''.''' /aloare contabil aciuni Beta J 1210001000 lei 3 21000 aciuni J 21<00 lei3aciune o>t de acCiziie aciuni deinute de &l:a la Beta J <10001000 lei 3 21000 aciuni J 21000 lei3aciune "lu> de =aloare al aciunilor deinute de &l:a J 21000 aciuni 721<00 lei3aciune 8 21000 lei3aciune9 J ;001000 lei Dac >8ar :i :olo>it metoda deductibil, calculul >8ar prezenta a>t:elD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H 'otal acti= I "lu>=alori din e=aluarea acti=elor imobilizate 8 Datorii I "lu> de =aloare al aciunilor deinute de &l:a 2?11001000 ?001000 74120010009 ;001000 1210001000 2001000 73120010009 A $5lo50e Glo35l 8<5lo50e de 5po0t9 1:.'''.''' 1*.'''.''' 7a29 Determinarea =alorii contabile a unei aciuniD /aloare contabil &l:a J 1;10001000 lei 3 121000 aciuni J 11200 lei3aciune /aloare contabil Beta J 1210001000 lei 3 21000 aciuni J 21<00 lei3aciune 7a39 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb J 21<00 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 11200 lei3aciune =aloare contabil ab>orbant J ;32, adic pentru remunerarea aciunilor deinute

de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde ; aciuni Bn ecCi=alen la 2 aciuni1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a<9 Determinarea numrului total de aciuni emi>e pentru remunerarea aportului >ocietii ab>orbiteD BntrucEt o entitate nu poate deine propriile aciuni, aciunile pe care &l:a le deine la Beta trebuie anulate1 &ciuni emi>e J 21000 aciuni Beta x ;32 raport de >cCimb 8 21000 aciuni deinute x ;32 raport de >cCimb J ;1000 aciuni care ar :i trebuit emi>e 8 31200 aciuni anulate J <1;00 aciuni emi>e %auD &ciuni emi>e J 1210001000 =aloare aport Beta 311200 lei3aciune =aloare contabil &l:a 8 21000 aciuni deinute x ;32 raport de >cCimb J ;1000 aciuni care ar :i trebuit emi>e 8 31200 aciuni anulate J <1;00 aciuni emi>e 7a29 Determinarea primei de :uziuneD /aloarea de aport a >ocietii Beta e>te de 1210001000 lei, :ormat din ;1000 aciuni x 11200 lei3aciune1 &cea>t =aloare de aport >e Bmparte a>t:elD 7a2119 creterea de capital propriu pentru aciunile emi>e J <1;00 aciuni emi>e x 11200 lei3aciune J 612001000 lei, din careD cretere de capital >ocial la =aloarea nominal J <1;00 aciuni emi>e x 11000 lei3aciune =aloare nominal aciuni &l:a J <1;001000 lei 8 prima de :uziune propriu8zi> J 612001000 lei 8 <1;001000 lei J 21<001000 lei 7a2129 aciuni proprii anulate J 31200 aciuni anulate x 11200 lei3aciune J <1;001000 lei o>tul de acCiziie al aciunilor deinute a :o>t de <10001000 lei 7aciuni deinute la entitile a:iliate din bilan J 21000 aciuni x 21000 lei3aciune91 "rima de :uziune complementar J <1;001000 lei 8 <10001000 lei J ;001000 lei "rima de :uziune total J 21<001000 lei prima de :uziune propriu8zi> I ;001000 lei prima de :uziune complementar J 312001000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7bl9 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD ?001000 lei 212 J 102 ?001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7b29 @nregi>trarea maAorrii capitalului >ocial, a primei de :uziune totale i anularea titlurilor deinuteD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 1210001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1210001000 lei 1012 <1;001000 lei apital >ub>cri> =r>at 10<2 312001000 lei "rime de :uziune3di=izare 2?1 <10001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 7b39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD

86

1613001000 lei 412001000 lei <1;001000 lei 210001000 lei 110001000 lei L 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi ia bnci Bn lei <2? 1613001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 213001000 lei <2? Decont0i cu 5cion50ii)52oci5ii p0i<ind c5pit5lul L 213001000 lei <01 312001000 lei .urnizori 346 ;001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor <41 110001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 8c9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: 8ci9 E<idenie0e5 <5lo0ii 5cti<ului t05n21e05t 0ep0e4entBnd tot5l 5cti<e identi1ic5te ;n 3il5n plu2 c0e/te0e5 de <5lo50e 0e4ult5t l5 0ee<5lu50e: +.(''.''' lei con2t0ucii > 6.'''.''' lei m01u0i > 1.'''.''' lei clieni > 1.'''.''' lei contu0i l5 3nci J 1212001000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 1212001000 lei <?1 Debitori di=eri 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 1212001000 lei 7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 161;001000 lei L 110001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor ;001000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 110001000 lei <41 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 1210001000 lei ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L

212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 Contu0i l5 3nci ;n lei 161;001000 lei 1010001000 lei <1;001000 lei 210001000 iei 110001000 lei 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 1212001000 lei %iD 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 121 1212001000 lei "ro:it >au pierdere 1210001000 lei 121 "ro:it >au pierdere ?2;3 1210001000 lei Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital *ezultat . 1212001000 lei 8 1210001000 lei J 2001000 lei 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD 312001000 lei <01 .urnizori <?1 Debitori di=eri 312001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c29 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD 1210001000 lei 210001000 lei ?12001000 lei 2001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 10? #ezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 1210001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D 1210001000 lei <2? J 671 1210001000 lei Decontri cu Debitori di=eri acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te *'.1''.''' I1 Imobilizri necorporale 8 II. Imobilizri corporale *'.1''.'''

87

11 'erenuri i con>truciiD 101?001000 I 412001000 J 2011001000 2011001000 III1 Imobilizri :inanciareD <10001000 8 <10001000 J 0 8 B. Acti<e ci0cul5nte 1:.1''.''' I1 %tocuri +.'''.''' 0r:uriD 212001000 I <1;001000 J 1013001000 1013001000 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilorD 2001000 I ;001000 J 113001000 71130010009 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 :.'''.''' 11 reane comerciale 7clieni9D 410001000 I 210001000 J 1110001000 1110001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieniD 210001000 I 110001000 J 310001000 73100010009 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD 1001000 I 110001000 J 111001000 1.1''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 1&.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 412001000 I 312001000 J 1310001000 1310001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: 1:.1''.''' = 1&.'''.''' A (.1''.''' (.1''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: *'.1''.''' > (.1''.''' A *(.*''.''' *(.*''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 1. /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e *(.*''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 1210001000 I <1;001000 J 1?1;001000 1?1;001000 II1 "rima de :uziune rezultat Bn urma :uziuniiD 312001000 312001000 III1 #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD ?001000 ?001000 I/1 #ezer=e <1?001000 *xemplul ilu>trati= 98 #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD .olo>ind metoda =alorii nete contabileD 7a9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbantuluiF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbitului1 #ezol=areD 7a9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7a19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ?001000 lei 212 on>trucii 1'( #ezer=e din ree=aluare ?001000 lei 7a29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial, a primei de :uziune totale i anularea titlurilor deinuteD 1210001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii

pri=ind capitalul L 1210001000 lei 1'1* <1;001000 lei apital >ub>cri> =r>at 10<2 312001000 lei "rime de :uziune3di=izare *71 <10001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 7a39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 1613001000 lei 412001000 lei <1;001000 lei 210001000 lei 110001000 lei L 212 on>trucii &-1 0r:uri 6111 lieni (1*1 onturi la bnci Bn lei :+1 Bilan de de>cCidere 1613001000 lei 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1613001000 iei :+1 J L 1613001000 lei Bilan 6'1 312001000 lei de de>cCidere .urnizori &+- ;001000 lei &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 6+1 110001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 6(7 1210001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 Bnregi>trri contabile BetaD 7b19 )a in=entarierea imobilizrilor corporale >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 2001000 lei 212 J 102 2001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare 7b29 'ran>miterea elementelor de capital propriuD 1210001000 lei L J <2? 1210001000 lei 2,0001000 lei 1012 Decontri cu apital >ub>cri> acionarii3a>ociaii =r>at pri=ind capitalul ?12001000 lei 10? #ezer=e 2001000 lei 102 #ezer=e din ree=aluare 7b39 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 1613001000 lei ;42 J L 1613001000 lei Bilan 212 412001000 lei de BncCidere on>trucii 361 <1;001000 lei

88

0r:uri <111 210001000 lei lieni 2121 110001000 lei onturi la bnci Bn lei 7b<9 'ran>miterea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD 1613001000 lei L J ;42 1613001000 lei 312001000 lei <01 Bilan .urnizori de BncCidere ;001000 lei 346 &Au>tri pentru deprecierea mr:urilor 110001000 lei <41 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 1210001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* :!).:. Societile dein participaii reciproce *xempluX ilu>trati= ?1 Di>punei de urmtoarele dateD %ocietatea &l:a, cu un capital de 2210001000 lei 7221000 de aciuni de 11000 lei3aciune9, ab>oarbe >ocietatea Beta, cu un capital de 1010001000 lei 7101000 de aciuni de 11000 lei3aciune91 %ocietatea &l:a deine 200 de aciuni ale >ocietii Beta acCiziionate cu 110001000 lei, iar >ocietatea Beta deine 11000 de aciuni &l:a acCiziionate cu 112001000 lei1 .uziunea e>te realizat pe baza ultimelor bilanuri, inEndu >e >eama de :ondul comercial necontabilizat Bn =aloare de 23121001000 lei pentru >ocietatea &l:a i de 3<12001000 lei pentru >ocietatea Beta1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune al celor dou >ocieti >e prezint a>t:elD 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te (1.'''.''' 1-.(''.''' I1 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale ('.'''.''' 17.'''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 ;010001000 2010001000 21 &mortizarea con>truciilor 730100010009 7<100010009 III1 Imobilizri :inanciare 1.'''.''' 1.(''.''' &ciuni deinute la entitile a:iliate 7&l:a ia Beta9 110001000 8 &ciuni deinute la entitile a:iliate 7Beta la &l:a9 8 112001000 B. Acti<e ci0cul5nte 1+.'''.''' -.(''.''' 11 %tocuri (''.''' 1.(''.''' 0r:uri 2001000 112001000 II1 reane 1'.(''.''' (.'''.''' lieni 1012001000 210001000 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 I/1 a>a i conturi la bnci :.'''.''' 1.'''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n *(.'''.''' 7.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 2210001000 ?10001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete

87.'''.'''9 1.(''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 6(.'''.''' 1+.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 1. /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 6(.'''.''' 1+.'''.''' 1. apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 2210001000 1010001000 II1 #ezer=e 2010001000 410001000 .olo>ind metoda rezultatuluiD 7a9 Determinai numrul de aciuni emi>e de ab>orbant pentru remunerarea aportului ab>orbitului, raportul de >cCimb i prima de :uziuneF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbantuluiF 7c9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbituluiF 7d9 Bntocmii bilanul contabil dup :uziune1 #ezol=areD 7al9 Determinarea =alorii contabileD "entru determinarea ace>teia e>te nece>ar o punere Bn ecuaie1 &>t:el, >e con>ider & =aloarea contabil pe aciune &l:a i B =aloarea contabil pe aciune Beta1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Elemente Al15 Bet5 H apital >ocial 2210001000 lei 1010001000 lei I #ezer=e 2010001000 lei 410001000 lei I "lu>=aloare a>upra :ondului comercial 2312001000 lei 3<12001000 lei I "lu>=aloare a>upra titlurilor 7200 aciuni Beta deinute de &l:a i 11000 aciuni &l:a deinute de Beta9 200 B 8110001000 lei 11000 & 8 112001000 lei J /aloare de aport 4612001000 lei I 200B 2210001000 lei I 11000 & $umr de aciuni 221000 101000 %i>temul de ecuaii e>teD : 200 B I 4612001000 lei J 221000 & \T 11000 & I 2210001000 lei J 101000 B #ezol=End >i>temul de ecuaii >e obin =alorileD & 8 <1000 lei3aciune B J 21?00 lei3aciune &>t:el, =aloarea real pe aciune e>te de <1000 lei3aciune &l:a i de 21?00 lei3aciune Beta, iar =aloarea e>timat a >ocietii 7=aloarea pe aciune x numrul de aciuni9 e>te de 10010001000 Iei >ocietatea &l:a i de 2?10001000 lei >ocietatea Beta 74612001000 lei I 200 aciuni x 21?00 lei3aciune J 10010001000 lei i 2210001000 lei I 11000 aciuni x <1000 iei3aciune J 2?10001000 lei91 7a29 Determinarea raportului de >cCimb pri=ind aciunileD #aportul de >cCimb J 21?00 lei3aciune =aloare contabil ab>orbit 3 <1000 lei3aciune

89

=aloare contabil ab>orbant J 632, adic pentru remunerarea aciunilor deinute de acionarii :irmei Beta, >ocietatea ab>orbant &l:a trebuie > acorde 6 aciuni Bn ecCi=alen la 2 aciuni1 7a39 Determinarea numrului de aciuni ce trebuie emi>e de ab>orbantD %e determin la :el ca Bn cazul Bn care ab>orbantul deine titluri la ab>orbit1 BntrucEt o entitate nu poate deine propriile aciuni, aciunile pe care &l:a le deine la Beta trebuie anulate1 &ciuni emi>e J 101000 aciuni Beta x 632 raport de >cCimb 8 200 aciuni deinute x 632 raport de >cCimb J 1<1000 aciuni care ar :i trebuit emi>e 8 600 aciuni anulate J 131300 aciuni emi>e Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %auD &ciuni emi>e J 2?10001000 lei =aloare aport Beta 3 <1000 lei3aciune =aloare contabil &l:a 8 200 aciuni deinute x 632 raport de >cCimb J 1<1000 aciuni care ar :i trebuit emi>e 8 600 aciuni anulate J 131300 aciuni emi>e 7a<9 Determinarea primei de :uziuneD %e determin la :el ca Bn cazul Bn care ab>orbantul deine titluri la ab>orbit1 /aloarea de aport a >ocietii Beta e>te de 2?10001000 lei, :ormat din 1<1000 aciuni x <1000 lei3aciune1 &cea>t =aloare de aport >e Bmparte a>t:elD 7a<119 creterea de capital propriu pentru aciunile emi>e J 131300 aciuni emi>e x <1000 lei3aciune J 2312001000 lei, din careD cretere de capital >ocial la =aloarea nominal J 131300 aciuni emi>e x 11000 lei =aloare nominal aciuni &l:a J 1313001000 lei 8 prima de :uziune propriu8zi> J 2312001000 lei 8 1313001000 lei J 3414001000 lei 7a<129 aciuni proprii anulate J 600 aciuni anulate x <1000 lei3aciune J 21;001000 lei o>tul de acCiziie al aciunilor deinute a :o>t de 110001000 lei 7aciuni deinute de &l:a la Beta din bilan91 "rima de :uziune complementar J 21;001000 lei 8 110001000 lei J 11;001000 lei "rima de :uziune total J 3414001000 lei prima de :uziune propriu8 zi> I 11;001000 lei prima de :uziune complementar J <116001000 lei 7a29 ore>punztor cazului Bn care ab>orbitul deine titluri la ab>orbant, aciunile pe care Beta le deine la &l:a i care =or :i preluate de &l:a ca aciuni proprii =or trebui anulate1 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7b19 )a in=entariere, pentru :ondul comercial >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 2312001000 lei 206 J 102 2312001000 lei .ond comercial #ezer=e din ree=aluare 7b29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial, a primei de :uziune totale i anularea titlurilor deinuteD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 2?10001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 2?10001000 lei 1012 1313001000 lei apital >ub>cri>

=r>at 10<2 <116001000 lei "rime de :uziune3di=izare 2?1 110001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 7b39 "reluarea elementelor de acti= de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD &ciunile deinute de Beta la &l:a =or :i preluate la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD 11000 aciuni x <1000 lei3aciune =aloare contabil &l:a J <10001000 lei1 ??10001000 lei 3<12001000 lei 2010001000 lei 112001000 lei 210001000 lei 110001000 lei <10001000 lei L 206 .ond comercial 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei 104 &ciuni proprii <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ??10001000 lei 7b<9 "reluarea elementelor de datorii i amortizriD 1010001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L <01 .urnizori 2;12 &mortizarea con>truciilor 1010001000 lei ?10001000 lei <10001000 lei 7b29 &nularea aciunilor propriiD &ciunile proprii =or :i anulate cu =aloarea lor de intrare, adic <10001000 lei1 "rin anularea lor, capitalul >ocial >cade cu =aloarea nominal J 11000 aciuni x 11000 lei =aloare nominal aciuni &l:a J 110001000 lei1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Di:erena de <10001000 lei 8 110001000 lei >e =a imputa primei de :uziuneD <10001000 lei L A 1'+ <10001000 lei 110001000 lei 1'1* &ciuni proprii apital >ub>cri> =r>at 310001000 lei 1'6* "rime de :uziune3di=izare 7c9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5:

90

7c19 *=idenierea =alorii acti=ului tran>:erat reprezentEnd total acti=e identi:icate Bn bilan plu> creterea de =aloare rezultat la ree=aluareD 3<12001000 :ond comercial I 1?10001000 lei con>trucii I 112001000 lei mr:uri I 210001000 lei clieni I 110001000 lei conturi la bnci I <10001000 lei =aloarea ree=aluat a aciunilor deinute la &l:a J ?210001000 lei ?210001000 lei 671 A -(:& ?210001000 lei Debitori di=eri /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7c29 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD 2410001000 lei <10001000 lei 2210001000 lei L 2;12 &mortizarea con>truciilor 7(:& Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L 2410001000 lei 212 2010001000 lei on>trucii *71 112001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate &-1 112001000 lei 0r:uri 6111 210001000 lei lieni (1*1 110001000 lei onturi la bnci Bn lei 7c39 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD ?210001000 lei -(:& A 1*1 ?210001000 lei /enituri din "ro:it >au pierdere =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 2210001000 lei 1*1 A 7(:& 2210001000 lei "ro:it >au pierdere Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat , ?210001000 lei 8 2210001000 lei J 3610001000 lei 7c<9 'ran>miterea elementelor de datoriiD ?10001000 lei 6'1 A 671 ?10001000 lei .urnizori Debitori di=eri 7c29 on>emnarea drepturilor acionarilor ab>orbitului Bn =aloarea aportului 7capital propriu9 tran>mi> ab>orbantuluiD 2?10001000 lei 1010001000 lei 410001000 lei 3610001000 lei L 1012 apital >ub>cri> =r>at 10?

#ezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 2?10001000 lei 7c?9 #egularizarea conturilor <2? i <?1D 2?10001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 671 2?10001000 lei Debitori di=eri 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 A. Acti<e imo3ili45te 1(&.-''.''' 11 Imobilizri necorporale :-.-''.''' .ond comercialD 2312001000 I 3<12001000 J ;616001000 ;616001000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 II1 Imobilizri corporale 77.'''.''' 11 'erenuri i con>truciiD ;010001000 I 2010001000 J 10010001000 10010001000 &mortizarea con>truciilorD 3010001000 I <10001000 J 3<10001000 73<100010009 III. Imobilizri :inanciareD 110001000 8 110001000 I <10001000 8 <10001000 I 112001000 8 112001000 J 0 8 B. Acti<e ci0cul5nte *7.(''.''' 11 %tocuri *.'''.''' 0r:uriD 2001000 I 112001000 J 210001000 210001000 II1 reane 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 1(.(''.''' 11 reane comerciale 7clieni9D 1012001000 I 210001000 J 1212001000 1212001000 III. In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnciD ;10001000 I 110001000 J 410001000 +.'''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n &1.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9D 2210001000 I ?10001000 J 3110001000 3110001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: *7.(''.''' = &1.'''.''' A 86.(''.'''9 86.(''.'''9 #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: 1(&.-''.''' > 86.(''.'''9 A 16+.*''.''' 16+.*''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 P. "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 11 /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 16+.*''.''' 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9D 2210001000 I 1313001000 8 110001000 J 3613001000 3613001000 II1 "rima de :uziune rezultat Bn urma :uziuniiD <116001000 8 310001000 J 3;16001000 3;16001000 III. #ezer=e din ree=aluare >tabilite de &l:a cu ocazia in=entarieriiD 2312001000 2312001000 I/1 #ezer=e 2010001000 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

91

K *xemplul ilu>trati= ?2 #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD .olo>ind metoda =alorii nete contabileD 7a9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbantuluiF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea ab>orbitului1 #ezol=areD 7a9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7a19 )a in=entariere, pentru :ondul comercial >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 2312001000 lei 206 J 102 2312001000 lei .ond comercial #ezer=e din ree=aluare 7a29 Bnregi>trarea maAorrii capitalului >ocial, a primei de :uziune totale i anularea titlurilor deinuteD 2?10001000 lei <2? J L 2?10001000 lei Decontri cu 1012 1313001000 lei acionarii3a>ociaii apital >ub>cri> pri=ind capitalul =r>at 10<2 <116001000 iei "rime de :uziune3di=izare 2?1 110001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 7a39 "reluarea elementelor de acti=de la Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD ;41 ??10001000 lei Bilan de de>cCidere ??10001000 lei L 3<12001000 iei 206 .ond comercial 2010001000 lei 212 on>trucii 112001000 iei 361 0r:uri 210001000 lei <111 lieni 110001000 lei 2121 onturi la bnci Bn lei <10001000 lei 104 &ciuni proprii Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a<9 "reluarea elementelor de datorii i amortizriD ??10001000 lei ;41 Bilan de de>cCidere <01 .urnizori *:1* &mortizarea con>truciilor <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ??10001000 lei ?10001000 lei <10001000 lei 2?10001000 lei 7a29 &nularea aciunilor propriiD <10001000 lei 110001000 lei 310001000 lei 1012 apital >ub>cri>

=r>at 10<2 "rime de :uziune3di=izare 104 &ciuni proprii <10001000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: 7bl9 )a in=entariere, pentru :ondul comercial >8a e:ectuat Bnregi>trareaD 3<12001000 lei 206 .ond comercial 102 #ezer=e din ree=aluare 3<12001000 lei 7b29 "lu>ul de =aloare al aciunilor deinuteD 11000 aciuni x 7<1000 lei3aciune 8 11200 lei3aciune9 J 212001000 leiD 212001000 lei 2?1 &ciuni deinute la entitile a:iliate 102 #ezer=e din ree=aluare 212001000 lei 7b39 'ran>miterea elementelor de capital propriuD 2?10001000 lei 1010001000 lei 410001000 lei 3610001000 lei 73<12001000 I 2120010009 L 1012 apital >ub>cri> =r>at 10? #ezer=e 102 #ezer=e din ree=aluare <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 2?10001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b<9 %cderea din e=iden a elementelor de acti= tran>:erate pentru =aloarea din bilanD ??10001000 lei :+* J L ??10001000 lei Bilan *'- 3<12001000 lei de BncCidere .ond comercial 212 2010001000 lei on>trucii *71 <10001000 lei &ciuni deinute la entitile a:iliate 361 112001000 lei 0r:uri <111 210001000 lei lieni 2121 110001000 lei onturi la bnci Bn lei 7b29 'ran>miterea elementelor de datorii i amortizriD ??10001000 lei L A :+* ??10001000 lei ?10001000 lei 6'1 Bilan .urnizori de BncCidere

92

<10001000 lei *:1* &mortizarea con>truciilor 2?10001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 3.3. ;u$iunea prin contopire 8 *xemplul ilu>trati= ?3 8 Di>punei de urmtoarele dateD %ocietile &l:a i Beta :uzioneaz prin crearea unei noi >ocieti, Gama, creia Bi aporteaz an>amblul acti=elor i datoriilor lor1 Bilanul contabil Bnainte de :uziune al >ocietilor &l:a i Beta >e prezint a>t:elD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8lei8 Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 A. Acti<e imo3ili45te 1(.'''.''' 1:.'''.''' 11 Imobilizri necorporale 8 8 II1 Imobilizri corporale 1(.'''.''' 1:.'''.''' 11 'erenuri i con>trucii 7brut9 2010001000 3010001000 21 &mortizarea con>truciilor 72100010009 712100010009 III1 Imobilizri :inanciare 8 8 B. Acti<e ci0cul5nte +.'''.''' 16.'''.''' 11 %tocuri 1.'''.''' *.'''.''' 0r:uri 110001000 210001000 II1 reane 7.'''.''' +.'''.''' lieni 610001000 410001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 71100010009 8 III1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 88 I/1 a>a i conturi la bnci *.'''.''' &.'''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n +.'''.''' *.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 410001000 210001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete ' 1*.'''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente 1(.'''.''' &'.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 88 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 88 11 /enituri Bn a=an> 8 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 1(.'''.''' &'.'''.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 Al15 Bet5 11 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at9 1010001000 2010001000 II1 #ezer=e legale 310001000 610001000 III1 &lte rezer=e 210001000 310001000 .ondul comercial necontabilizat e>te e=aluat la <10001000 lei pentru >ocietatea &l:a i la ;10001000 lei pentru >ocietatea Beta, iar con>truciile >unt e=aluate la 1?10001000 lei la &l:a i la 2010001000 lei la Beta1 apitalul >ocietii Gama e>te reprezentat prin aciuni cu =aloarea nominal egal cu 11000 lei3aciune1

"rin protocolul de :uziune BncCeiat >e >tabilete ca la >ocietatea comercial Gama > :ie p>trat >tructura capitalurilor proprii exi>tent la cele dou >ocieti care :uzioneaz1 .olo>ind metoda rezultatuluiD 7a9 Determinai numrul de aciuni emi>eF 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea celor dou >ocieti care >e dizol=F 7c9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea >ocietii nou8Bn:iinateF 7d9 Bntocmii bilanul contabil dup :uziune1 #ezol=areD 7a19 Determinarea =alorii de aportD 7a 1119 plecEnd de la =alorile realeD 8lei8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H .ond comercial <10001000 ;10001000 I Imobilizri corporale 1?10001000 2010001000 I 0r:uri 110001000 210001000 I lieni ?10001000 410001000 I Di>ponibiliti 210001000 310001000 8 .urnizori 74100010009 72100010009 A $5lo50e de 5po0t 2010001000 <010001000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7al129 plecEnd de la >ituaia netD 8 lei 8 !peci1ic50e Al15 Bet5 H apitaluri proprii I "lu>=aloare a>upra :ondului comercial I "lu>=aloare a>upra imobilizrilor corporale 1210001000 <10001000 110001000 71?100010008 12100010009 3010001000 ;10001000 210001000 72010001000 8 1;100010009 A $5lo50e de 5po0t 2010001000 <010001000 7a29 Determinarea numrului de aciuni care trebuie emi>e de GamaD "entru >ocietatea &l:aD 2010001000 lei 3 11000 lei3aciune =aloare nominal aciuni Gama J 201000 aciuni "entru >ocietatea BetaD <010001000 lei 3 11000 lei3aciune =aloare nominal aciuni Gama J <01000 aciuni 83l9 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7bl 119 e=idenierea =alorii acti=ului tran>:eratD <10001000 lei :ond comercial I 1?10001000 lei con>trucii I 110001000 lei mr:uri I ?10001000 lei clieni I 210001000 lei di>ponibiliti J 2410001000 lei 2410001000 lei <?1 Debitori di=eri 62;3 2410001000 lei /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7b112^ >coaterea din e=iden a elementelor de acti=D 3010001000 lei 210001000 lei 110001000 lei 2<10001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor <41 &Au>tri pentru

93

deprecierea creanelor 8 clieni ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital L 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei 3010001000 lei 2010001000 lei 110001000 lei 610001000 lei 210001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7bl139 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD 2410001000 lei -(:& A 1*1 2410001000 lei /enituri din "ro:it >au pierdere =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 2<10001000 lei 1*1 A 7(:& 2<10001000 lei "ro:it >au pierdere Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii decapitai =e$ultat , 2410001000 lei 8 2<10001000 lei J 210001000 iei 7bl 1<9 tran>miterea elementelor de datoriiD 410001000 lei 6'1 A 671 410001000 lei .urnizori Debitori di=eri 7bl129 tran>miterea elementelor de capitaluri propriiD 2010001000 lei 1010001000 lei 310001000 lei 210001000 lei 210001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 10? #ezer=e 10?; &lte rezer=e 121 "ro:it >au pierdere 6(7 2010001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7bl 1?9 regularizarea conturilor <2? i <?1D 2010001000 lei 6(7 A 671 2010001000 lei Decontri cu Debitori di=eri acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7b29 ;n0eGi2t00i cont53ile Bet5: Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b2119 e=idenierea =alorii acti=ului tran>:eratD ;10001000 lei :ond comercial I 2010001000 lei con>trucii I 210001000 lei mr:uri I 410001000 lei clieni I 310001000 lei di>ponibiliti J <210001000 lei <210001000 lei <?1 J 62;3 <210001000 lei

Debitori di=eri /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 7b2129 >coaterea din e=iden a elementelor de acti=D <<10001000 lei 1210001000 lei 3210001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei <<10001000 lei 3010001000 lei 210001000 lei 410001000 lei 310001000 lei 7b2139 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituri i determinarea rezultatuluiD <210001000 lei ,iD 3210001000 lei 62;3 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital 121 "ro:it >au pierdere 121 <210001000 lei "ro:it >au pierdere ?2;3 3210001000 lei Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital =e$ultat J <210001000 lei 8 3210001000 lei J 1010001000 lei 7b21<9 tran>miterea elementelor de datoriiD *.'''.''' lei <01 .urnizori 671 Debitori di=eri 21000,000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b2129 tran>miterea elementelor de capitaluri propriiD <010001000 lei 2010001000 lei 610001000 lei 310001000 lei 1010001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 10? #ezer=e 10?; &lte rezer=e

94

121 "ro:it >au pierdere <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul <010001000 lei 7b21?9 regularizarea conturilor <2? i <?1D <010001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul <?1 <010001000 lei Debitori di=eri 7c9 ;n0eGi2t00i cont53ile @5m5: 7ci9 "reluarea elementelor de acti= de la &l:a i Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD .ond comercial J <10001000 lei &l:a I ;10001000 lei Beta J 1210001000 lei on>trucii J 1?10001000 lei &l:a I 2010001000 lei Beta J 3?10001000 lei 0r:uri J 110001000 lei &l:a I 210001000 lei Beta J 310001000 lei lieni J 610001000 lei &l:a I 410001000 lei Beta J 1?10001000 lei Di>ponibiliti J 210001000 lei &l:a I 310001000 lei Beta J 210001000 lei 6210001000 lei 1210001000 lei 3?10001000 lei 310001000 lei 1?10001000 lei 210001000 lei 206 .ond comercial *1* on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 6210001000 lei 7c29 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni J 110001000 lei &l:a .urnizori J 410001000 lei &l:a I 210001000 lei Beta J 1110001000 lei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 1210001000 iei m L 1210001000 lei 6'1 1110001000 lei .urnizori 6+1 110001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 7c39 Bnregi>trarea prelurii capitalului propriuD apital >ocial J 1010001000 lei &l:a I 2010001000 lei Beta J 3010001000 lei #ezer=e legale J 310001000 lei &l:a I 61000,000 lei Beta J 1010001000 lei &lte rezer=e J 210001000 lei &l:a I 310001000 lei Beta J 210001000 lei

"ro:it i pierdere e=ideniat ca rezultat reportat J 210001000 lei &l:a I 1010001000 lei Beta J 1210001000 lei ?010001000 iei 6(7 Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1012 apital >ub>cri> =r>at 10?1 #ezer=e legale 10?; &lte rezer=e 11#ezultatul reportat ?010001000 iei 3010001000 lei 1010001000 le 210001000 le 1210001000 le 7d9 Bilanul contabil dup :uziuneD H lei Denumi0e5 indic5to0iio0 !ociet5te5 @5m5 A. Acti<e imo3ili45te 6:.'''.''' 11 Imobilizri necorporale 1*.'''.''' .ond comercial 1210001000 II1 Imobilizri corporale &7.'''.''' 11 'erenuri i con>trucii 3?10001000 III1 Imobilizri :inanciare 8 B. Acti<e ci0cul5nte *&.'''.''' 11 %tocuri &.'''.''' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Denumi0e5 indic5to0ilo0 !ociet5te5 @5m5 0r:uri 310001000 II1 reane 1(.'''.''' 7%umele ce trebuie > :ie Bnca>ate dup o perioad mai mare de un an trebuie > :ie prezentate >eparat pentru :iecare element19 11 reane comerciale 7clieni9 1?10001000 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 71100010009 iii1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 8 I/1 a>a i conturi la bnci (.'''.''' C. C?eltuieli ;n 5<5n2 8 D. D5to0ii ce t0e3uie pltite ;nt0=o pe0io5d de un 5n 11.'''.''' Datorii comerciale 7:urnizori9 1110001000 E. Acti<e ci0cul5nte nete, 0e2pecti< d5to0ii cu0ente nete: *&.'''.''' = 11.'''.''' A 1*.'''.''' 1*.'''.''' #. Tot5l 5cti<e minu2 d5to0ii cu0ente: 6:.'''.''' > 1*.'''.''' A 7'.'''.''' 7'.'''.''' G1 Datorii ce trebuie pltite Bntr8o perioad mai mare de un an 8 H1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 8 I1 /enituri Bn a=an> 8 U. C5pit5l /i 0e4e0<e 7'.'''.''' I1 apital >ub>cri> 7prezentEndu8>e >eparat capitalul =r>at i cel ne=r>at 3010001000 II1 #ezer=e 1010001000 III1 &lte rezer=e 210001000 I/1 #ezultat reportat 1210001000 *xemplul ilu>trati= ?< #eluEnd datele din exemplul anterior, >e cereD .olo>ind metoda =alorii nete contabileD 7a9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea celor dou >ocieti care >e dizol=F 7b9 "rezentai Bnregi>trrile contabile Bn contabilitatea

95

>ocietii nou8Bn:iinate1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini #ezol=areD 7a 19 ;n0eGi2t00i cont53ile Al15: 7a 1119 cu ocazia in=entarierii >8au e:ectuat Bnregi>trrileD 110001000 lei 212 on>trucii 102 #ezer=e din ree=aluare 110001000 iei ,iD <10001000 lei 206 .ond comercial 102 #ezer=e din ree=aluare <10001000 lei 7al 129 tran>miterea elementelor de capital propriuD 2010001000 lei L 1010001000 lei 1012 apital >ub>cri> =r>at 310001000 lei 10? #ezer=e 210001000 lei 10?; &lte rezer=e 210001000 lei 102 7<10001000 I1 1ooo1ooo9 #ezer=e din ree=aluare <2? 2010001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul 7a1139 >coaterea din e=iden a elementelor de acti=D 3010001000 lei ;42 J L 3010001000 lei Bilan 206 <10001000 leX de BncCidere .ond comercial 212 1?10001000 lei on>trucii 361 110001000 lei 0r:uri <111 610001000 lei lieni 2121 210001000 lei Contu0i l5 3nci Bn lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 85l .69 t05n2mite0e5 elementelo0 de d5to0ii /i 5Ku2t0i pent0u dep0ecie0e: 3010001000 lei L A :+* 3010001000 lei 410001000 lei 6'1 Bilan .urnizori de BncCidere 110001000 lei 6+1 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 2010001000 lei <2? Decontri cu 5cion50ii)52oci5ii pri=ind capitalul 7a29 Bnregi>trri contabile BetaD 7a2119 cu ocazia in=entarierii >8au e:ectuat Bnregi>trrileD 210001000 lei *1* A 1'( 210001000 lei on>trucii #ezer=e din ree=aluare ;10001000 lei *'- A 1'( ;10001000 lei .ond comercial #ezer=e din ree=aluare 7a2129 tran>miterea elementelor de capital propriuD

<010001000 lei L A 6(7 <010001000 lei 2010001000 lei 1'1* Decontri cu apital >ub>cri> acionarii3a>ociaii =r>at pri=ind capitalul 610001000 lei 1'7 #ezer=e 310001000 lei 1'7: &lte rezer=e 1010001000 lei 1'( 7210001000 I #ezer=e ;100010009 din ree=aluare 7a2139 >coaterea din e=iden a elementelor de acti=D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini <210001000 lei ;42 Bilan de BncCidere L 206 .ond comercial 212 on>trucii 361 0r:uri <111 lieni 2121 onturi la bnci Bn lei <210001000 lei ;10001000 lei 2010001000 lei 210001000 lei 410001000 lei 310001000 lei 7a21<9 tran>miterea elementelor de datoriiD <210001000 lei 210001000 lei <010001000 lei <01 .urnizori <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul ;42 Bilan de BncCidere <210001000 lei 7b9 ;n0eGi2t00i cont53ile @5m5: 7b19 Bnregi>trarea prelurii capitalului propriuD apital >ocial J 1010001000 lei &l:a I 2010001000 lei Beta J 3010001000 lei #ezer=e legale J 310001000 lei &l:a I 610001000 lei Beta J 1010001000 lei &lte rezer=e J 210001000 lei &l:a I 310001000 lei Beta J 210001000 lei #ezer=e din ree=aluare J 210001000 lei &l:a I 1010001000 lei Beta J 1210001000 lei ?010001000 lei <2? Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul L 1012 apital >ub>cri> =r>at 10?1 #ezer=e legale 10?; &lte rezer=e 102

96

#ezer=e din ree=aluare ?010001000 lei 3010001000 lei 1010001000 lei 210001000 lei 1210001000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b29 "reluarea elementelor de acti= de la &l:a i Beta la =aloarea rezultat Bn urma ree=aluriiD .ond comercial J <10001000 lei &l:a I ;10001000 lei Beta J 1210001000 lei on>trucii J 1?10001000 iei &l:a I 2010001000 lei Beta J 3?10001000 lei 0r:uri J 110001000 lei &l:a I 210001000 lei Beta J 310001000 lei lieni J 610001000 lei &l:a I 410001000 lei Beta J 1?10001000 lei Di>ponibiliti J 210001000 lei &l:a I 310001000 lei Beta J 210001000 lei 6210001000 lei L A :+1 6210001000 lei 1210001000 lei *'- Bilan .ond comercial de de>cCidere 3?10001000 lei *1* on>trucii 310001000 lei &-1 0r:uri 1?10001000 lei 6111 lieni 210001000 lei (1*1 onturi la bnci Bn lei 7b39 "reluarea elementelor de datorii i aAu>tri pentru depreciereD &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni J 110001000 lei &l:a .urnizori J 410001000 lei &l:a I 210001000 lei Beta J 1110001000 lei Decontri cu a>ociaii pri=ind capitalul J ?010001000 lei 6210001000 lei :+1 J L 6210001000 lei Bilan 6'1 1110001000 lei de de>cCidere .urnizori 6+1 110001000 lei &Au>tri pentru deprecierea creanelor8clieni 6(7 ?010001000 lei Decontri cu acionarii3a>ociaii pri=ind capitalul &"I'()!) < "()I'I X ($'&BI)* D* #* !$(&,'*#*, */&)!&#* ,l "#*+*$'&#* I$ %I'!&-II)* .I$&$ I&#* & I$.(#0&-II)(# ($'&BI)* @$ ($.(#0I'&'* ! %'&$D&#D*)* I$'*#$&-I($&)* D* #&"(#'&#* .I$&$ I&#510 *xemplul ilu>trati= ?2 )a data de 311121 $81, o >ocietate acCiziioneaz un utilaA, pre de cumprare <01000 lei, cCeltuieli de tran>port 101000 lei1 o>turile de demontare i mutare a acti=ului >unt e>timate la =aloarea de 21000 lei1 !tilaAul nu e>te utilizat Bn producerea de >tocuri1 Durata de =ia util a utilaAului e>te de 10 ani, metoda de amortizare :iind cea liniar, =aloarea rezidual 8 11000 lei1 )a Bnceputul anului $I3, entitatea decide maAorarea duratei de =ia util, moti=End c utilaAul nu a :o>t :olo>it la capacitatea preconizat, a>t:el BncEt durata de =ia util rma> e>te de ; ani1 )a >:Eritul anului $I<, utilaAul e>te ree=aluat, =aloarea Au>t :iind e>timat la 301000 lei1 *>timarea =alorii Au>te >8a realizat pe baza probelor de pia, printr8o e=aluare e:ectuat Bn mod normal de un e=aluator pro:e>ioni>t independent1 %e con>ider c amortizarea e>te eliminat din =aloarea contabil brut a acti=ului i c >urplu>ul din ree=aluare e>te tran>:erat la rezultatul reportat atunci cEnd acti=ul e>te derecuno>cut1 on:orm I&% 1?, contabilizaiD

7a9 #ecunoaterea iniial utilaAuluiF 7b9 &mortizarea anilor $ i $I3F 7c9 #ee=aluarea acti=ului Bn anul $I<F 7d9 "recizai ce in:ormaii, con:orm I&% 1?, trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare Bn anii $, $I3, $I<1 1' !unt 5<ute ;n <ede0e u0mto50ele 2t5nd50de /i inte0p0et0i: IA! 1, IA! *, IA! -, IA! :, IA! 1', IA! 11, IA! 1*, IA! 17, IA! 1-, IA! 1:, IA! *', IA! *1, IA! *&, IA! *6, IA! &*, IA! &&, IA! &7, IA! &-, IA! &:, IA! &+, IA! 6', IA! 61, I#R! (, I#R! -, !IC=1(, !IC=*-, I#RIC 1, I#RIC 6, I#RIC (, I#RIC1&. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini #ezol=areD 7a9 #ecepia utilaAului la co>tul >uD <01000 lei I 101000 lei I 21000 lei J 221000 leiD 221000 lei *cCipamente teCnologice maini, utilaAe i 7in>talaii de lucru9 .urnizori de imobilizri "ro=izioane pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea 221000 lei 201000 lei 21000 lei 7b19 &mortizarea anului $D /aloare amortizabil J 221000 lei co>t 8 11000 lei =aloare rezidual J 2<1000 lei &mortizare anual J 2<1000 lei 3 10 ani J 21<00 lei 21<00 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 21<00 lei 7b29 %ituaia acti=ului la >:Eritul anului $I2D H o>t &mortizare anual &mortizare cumulat pe 3 ani 7$, $I1 i $I29 J 3 x 21<00 lei /aloare contabil net la >:Eritul anului $I2 J 221000 lei81?1200 lei 221000 lei 21<00 lei 1?1200 lei 3;1;00 lei "entru anii $I3 i $I<, amortizarea e>te 3;1;00 lei 3 ; ani durata de =ia util ree>timat J <1;20 leiD <1;20 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor <1;20 lei 7c9 #ee=aluarea acti=ului la >:Eritul anului $I<D Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* H /aloare contabil net la >:Eritul anului $I2 3;1;00 lei &mortizare cumulat pe 2 ani 7$I3 i $I<9 J 2 x <1;20 lei 41600 lei /aloare contabil net la >:Eritul anului $I< J 241100 lei

97

3;1;00 lei 8 41600 lei /aloare Au>t 301000 lei Di:eren poziti= din ree=aluare J 400 lei 301000 lei8241100 lei 7ci9 *liminarea amortizrii cumulate din =aloarea brutD 41600 lei &mortizarea J *cCipamente 41600 lei in>talaiilor, teCnologice miAloacelor de tran>port, 7maini, utilaAe i animalelor i plantaiilor in>talaii de lucru9 7c29 Bnregi>trarea di:erenei poziti=e din ree=aluareD 400 lei *cCipamente J #ezer=e din 400 lei teCnologice ree=aluarea 7maini, utilaAe i imobilizrilor corporale in>talaii de lucru9 7d9 "rezentarea in:ormaiilor Bn >ituaiile :inanciareD 7dl9 &nuI$D 11 B545 de e<5lu50e :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a :o>t co2tul de 5c?i4iie. 21 %etod5 de 5mo0ti450e :olo>it a :o>t cea lini50D <5lo50e5 5mo0ti453il 2e dete0min 2c4Bnd <5lo50e5 0e4idu5l din <5lo50e5 de int050e. 31 Du05t5 de <i5 util a utilaAuluiD 1' 5ni. <1 /aloarea contabil brut la Bnceputul anului J 221000 lei &mortizarea cumulat la Bnceputul anului J 0 &mortizarea cumulat la >:Eritul anului J 21<00 lei /aloarea contabil brut la >:Eritul anului J 221000 lei1 7d29 Anul N>&: 11 B545 de e<5lu50e :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a :o>t co2tul de 5c?i4iie. 21 %etod5 de 5mo0ti450e :olo>it a :o>t cea lini50. 31 Du05t5 de <i5 util a utilaAuluiD : 5ni. <1 /aloarea contabil brut la Bnceputul anului J 221000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini &mortizarea cumulat la Bnceputul anului J 21<00 lei $ I 21<00 lei $I1 I 21<00 iei $I2 J 1?1200 lei &mortizarea cumulat la >:Eritul anului J 1?1200 lei I <1;20 lei amortizarea anului $I3 J 211020 lei /aloarea contabil brut la >:Eritul anului J 221000 lei1 21 Bn con:ormitate cu @&% ;, entitatea trebuie > prezinte natura i e:ectul modi:icrii e>timrilor contabile care a:ecteaz perioada curent 7anul $I39 i care =a a=ea e:ect a>upra perioadelor =iitoare 7anul $I< pEn la >:Eritul duratei de =ia util91 Bn cazul no>tru, o a>t:el de prezentare rezult din modi:icri de e>timri re:eritoare la modi:icarea duratei de =ia util1 $atura modi:icriiD maAorarea duratei de =ia util, datorit :aptului c utilaAul nu a :o>t :olo>it la capacitatea preconizatF durata de =ia util rma> a :o>t >tabilit la ; ani1 /aloarea modi:icrii de e>timare contabil care are e:ect Bn anul $I3D cCeltuiala cu amortizarea imobilizrilor Bn anul $I3 e>te de <1;20 lei1 /aloarea modi:icrii de e>timare contabil care are e:ect a>upra perioadelor =iitoareD cCeltuiala cu amortizarea imobilizrilor Bn :iecare perioad =iitoare e>te de <1;20 lei de8a lungul duratei de =ia util rma>e a acti=ului1 7d39 &nul $I<D 11 Baza de e=aluare :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a :o>t =aloarea Au>t 7Bn urma ree=alurii >8a trecut de la modelul co>t la modelul =alorii Au>te91 21 0etoda de amortizare :olo>it a :o>t cea liniar1

31 Durata de = i a util a utilaAuluiD ; ani1 <1 /aloarea contabil brut la Bnceputul anului J 221000 lei &mortizarea cumulat la Bnceputul anului J 21<00 lei $ I 21<00 lei $I1 I 21<00 lei $I2 I <1;20 lei $I3 J 211020 lei &mortizarea cumulat la >:Eritul anului J 211020 lei amortizarea cumulat la Bnceputul anului 8 41600 lei anularea amortizrii cumulate J 111320 lei /aloarea contabil brut la >:Eritul anului J /aloarea Au>t J 301000 lei1 21 "entru utilaAul exprimat Bn =aloarea ree=aluat >e =a prezentaD 7a9 data intrrii Bn =igoare a ree=alurii e>te 01101 1$I2F 7b9 Bn proce>ul de e=aluare a :o>t implicat un e=aluator pro:e>ioni>tF 7c9 e>timarea =alorii Au>te >8a realizat pe baza probelor de pia, printr8 o e=aluare e:ectuat Bn mod normal de e=aluatori pro:e>ionitiF 7d9 =aloarea contabil dac acti=ul ar :i :o>t recuno>cut con:orm modelului co>tD 221000 lei 8 211020 lei amortizarea cumulat la Bnceputul anului 8<1;20 lei amortizarea anului $I< J 241100 leiF 7e9 >urplu>ul din ree=aluare J 400 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* *xemplul ilu>trati= ?? ( >ocietate comercial acCiziioneaz la data de 311121$81 o cldire i terenul pe care e>te >ituat la preul unic de 2001000 lei, durata de =ia util e>timat <0 de ani1 "reul e>timat aX acti=elor, dac ar :i :o>t acCiziionate >eparat, e>te de 301000 lei pentru teren i 2201000 lei pentru cldire1 'otodat, pentru cldire >8a e>timat o =aloare rezidual de 121000 lei1 )a data acCiziiei, terenul e>te e=aluat la =aloarea Au>t de 321000 lei1 )a 311121$I1, terenul e>te ree=aluat la =aloarea Au>t de 321000 lei1 Bn cur>ul anului $I2, Bn legtur cu cldirea >8au e:ectuat urmtoarele co>turiD co>turi de con>olidare Bn =aloare de 201000 lei, con>olidarea conducEnd la maAorarea duratei de =ia utile a cldirii i zugr=irea exterioar a cldirii, co>turi Bn =aloare de 121000 lei1 'otodat, la >:Eritul anului $I2, terenul a :o>t ree=aluat la 221000 lei1 on:orm I&% 1?, contabilizaiD 7a9 Bn $81, acCiziia i ree=aluarea terenului la data acCiziieiF 7b9 &mortizarea anual a cldiriiF 7c9 #ee=aluarea terenului la 311121$I1F 7d9 #ecunoaterea cCeltuielilor ulterioare e:ectuate Bn anul $I2 pentru cldireF 7e9 #ee=aluarea terenului la 311121$I2F 7:9 "recizai ce in:ormaii, con:orm I&% 1?, trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare Bn anii $81 i $I11 #ezol=areD 7al9 #epartizarea preului unic pltit de 2001000 lei Bntre teren i cldireD !peci1ic50e P0e e2tim5t Cot p0ocentu5l Rep50ti450e 'eren 301000 lei 30100032201000 J 12L 2001000 lei x 12L J 2<1000 lei ldire 2201000 lei 220100032001000 J ;;L 2001000 lei x ;;L J 16?1000 lei Tot5l 2201000 lei 100L 2001000 lei 2001000 lei 2<1000 lei 16?1000 lei L 'erenuri ldiri .urnizori 2001000 lei de imobilizri Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a29 Bnregi>trarea ree=alurii terenului la data acCiziiei, di:erena din ree=aluare J 328000 lei 8 2<1000 lei m 111000 leiD

98

111000 lei 'erenuri J #ezer=e din 111000 lei ree=aluarea imobilizrilor corporale 7b9 &mortizarea anual a cldiriiD /aloare amortizabil J 16?1000 lei co>t 8 121000 lei =aloare rezidual J 1?<1000 lei &mortizare anual J 1?<1000 lei 3 <0 ani J <1100 lei <1100 iei Celtuieli J &mortizarea <1100 lei de exploatare cldirilor pri=ind amortizarea imobilizrilor 'erenul nu >e amortizeaz1 7c9 #ee=aluarea terenului la 311121$I1D Di:eren negati= din ree=aluare J 321000 lei =aloarea Au>t la 311121$I1 8 321000 lei =aloarea Au>t la data acCiziiei J 31000 lei %oldul contului M#ezer=e din ree=aluareN J 111000 lei "rin urmareD 31000 lei #ezer=e din J 'erenuri 31000 lei ree=aluarea imobilizrilor corporale 7d9 o>turile cu con>olidarea >e recuno>c a>t:elD 7d19 +ugr=irea exterioar a cldirii >e include Bn categoria 6reparaiile 4i 3ntreinerea7 elementului de imo%ili$ri corporale i >e recunoate Bn contul de pro:it i pierdereD 121000 lei Celtuieli cu J .urnizori 121000 lei Bntreinerea i reparaiile 7d29 on>olidarea cldirii =a conduce la creterea gradului de >iguran pe>te ni=elul re:lectat Bn =aloarea contabil1 riteriile de recunoatere :iind Bndeplinire, >e =a maAora =aloarea contabil a cldiriiD 201000 lei ldiri J .urnizori 201000 iei de imobilizri Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7e9 #ee=aluarea terenului la 311121$I2D Di:eren negati= din ree=aluare J 221000 lei =aloarea Au>t la 311121$I2 8 321000 lei =aloarea Au>t la 311121$I1 J 101000 lei %oldul contului M#ezer=e din ree=aluareN J 111000 lei 8 31000 lei J ;1000 lei "rin urmareD 101000 lei L J 'erenuri 101000 lei ;1000 lei #ezer=e din ree=aluarea imobilizrilor corporale 21000 lei Celtuieli din ree=aluarea imobilizrilor necorporale i corporale 7:9 "rezentarea in:ormaiilor Bn >ituaiile :inanciareD 7:i9 Anul N=1: 1. B545 de e<5lu50e :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a cldirii a :o>t co2tul de 5c?i4iie. 21 Cldi0e5 2e 5mo0ti4e54. %etod5 de 5mo0ti450e :olo>it a :o>t cea lini50. $5lo50e5 5mo0ti453il 2e dete0min 2c4Bnd <5lo50e5 0e4idu5l din <5lo50e5 de int050e. 31 Du05t5 de <i5 util a cldiriiD 6' 5ni. <1 /aloarea contabil brut a cldirii la Bnceputul anului J 0 lei &mortizarea cumulat la Bnceputul anului J 0 &mortizarea cumulat la >:Eritul anului J 0 lei /aloarea contabil brut a cldirii la >:Eritul anului J 16?1000 lei1 21 B545 de e<5lu50e :olo>it la recunoaterea iniial a terenului a :o>t co2tul de 5c?i4iie.

?1 'erenul nu >e amortizeaz1 61 /aloarea contabil brut a terenului la Bnceputul anului J 0 lei1 ;1 /aloarea contabil brut a terenului la >:Eritul anului J 321000 lei1 41 /aloarea contabil care ar :i :o>t recuno>cut dac terenul nu >8ar :i ree=aluat J 2<1000 lei1 101 %urplu> din ree=aluare care reprezint modi:icarea perioadei J 111000 lei1 7:29 Anul N>1: 1. B545 de e<5lu50e :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a cldirii a :o>t co2tul de 5c?i4iie. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 21 ldirea >e amortizeaz1 0etoda d e amortizare :olo>it a :o>t cea liniar1 /aloarea amortizabil >e determin >czEnd =aloarea rezidual din =aloarea de intrare1 31 Durata de =ia util a cldiriiD < 0 ani1 <1 /aloarea contabil brut a cldirii la Bnceputul anului J 16?1000 lei &mortizarea cumulat la Bnceputul anului J 0 &mortizarea cumulat la >:Eritul anului J <1100 lei /aloarea contabil brut a cldirii la >:Eritul anului J 16?1000 lei1 21 Baza de e=aluare :olo>it la determinarea =alorii contabile brute a terenului a :o>t =aloarea Au>t1 ?1 /aloarea contabil brut a terenului la Bnceputul anului J 321000 lei1 61 /aloarea contabil brut a terenului la >:Eritul anului J 321000 lei1 ;1 /aloarea contabil care ar :i :o>t recuno>cut dac terenul nu >8ar :i ree=aluat J321000 lei1 41 %urplu>ul din ree=aluare >8a diminuat cu 31000 lei1 *xemplul ilu>trati= ?6 )a data de 01101 1$, &l:a acCiziioneaz un utilaA la preul de cumprare de 1201000 leiF cCeltuieli de tran>port <01000 leiF cCeltuieli cu punerea Bn :unciune ?01000 lei1 Din punct de =edere contabil, utilaAul >e amortizeaz liniar Bn < ani, =aloarea rezidual :iind de 101000 lei1 Din punct de =edere :i>cal, utilaAul >e amortizeaz liniar Bn 3 ani1 )a data de311121$I1 >e decide ree=aluarea utilaAului, =aloarea Au>t :iind de 1;01000 lei1 %urplu>ul din ree=aluare e>te tran>:erat la rezultatul reportat la derecunoaterea acti=ului1 )a >:Eritul duratei de utilitate, utilaAul >e =inde la preul de =Enzare de 121000 lei1 /aloarea rezidual i ree=aluarea nu >unt recuno>cute din punct de =edere :i>cal1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 %e cereD 7a9 ontabilizai con:orm I&% 1? acCiziia, amortizarea Bn :iecare an, ree=aluarea i =Enzarea utilaAuluiF 7b9 alculai i contabilizai con:orm I&% 12 impozitele amEnateF 7c9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate1 #ezol=areD I1 &nul $D 7a9 &cCiziia utilaAului la data de 01101 1$ la co>tul de acCiziieD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* o>t de acCiziie J 1201000 lei pre de cumprare I <01000 lei cCeltuieli de tran>port I ?01000 lei cCeltuieli cu punerea Bn :unciune J 2201000 lei 2201000 lei !tilaAe J .urnizori 2201000 lei de imobilizri 7b9 Bnregi>trarea amortizrii contabile la 311121$D /aloarea amortizabil J 2201000 lei co>t 8 101000 lei =aloare rezidual J &mortizare anual J 2<01000 lei 3 < ani durata de amortizare contabil ?01000 lei Celtuieli J &mortizarea de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7c9 alculul impozitelor amEnate la 311121$D &mortizare contabil J ?01000 lei

99

&mortizarea :i>cal >e calculeaz plecEnd de la co>tul acti=ului de 2201000 lei1 &mortizare :i>cal J 2201000 lei 3 3 ani durata de amortizare :i>cal J ;31333 lei /aloare contabil J 2201000 lei co>t 8 ?01000 lei amortizare contabil J 1401000 lei Baz :i>cal J 2201000 lei co>t 8 ;31333 lei amortizare :i>cal J 1??1??6 lei /aloare contabil acti= 1401000 lei _ baz :i>cal acti= 1??1??6 lei1 Deci rezult o di:eren temporar impozabil J 1401000 lei 8 1??1??6 lei J 231333 lei, care =a determina o datorie de impozit amEnat J 1?L x 231333 lei J 31633 leiD 31633 lei Celtuieli cu J Datorii de 31633 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat Datorii de impozit pe pro:it amEnat 31633 7$9 J 2<01000 lei J ?01000 lei ?01000 lei II. Anul N>1: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile la data de 311121$I1D ?01000 lei Celtuieli J &mortizarea ?01000 lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 #ee=aluarea la 311121$I1D H o>t 2201000 lei &mortizare contabil cumulat pe 2 ani 7$ i $I19 J 2 ani x ?01000 lei 1201000 lei /aloare contabil net la >:Eritul anului $I1 J 2201000 lei 8 1201000 lei 1301000 lei /aloare Au>t 1;01000 lei Di:eren poziti= din ree=aluare J 1;01000 lei 8 1301000 lei 201000 lei 7bl9 *liminarea amortizrii cumulate din =aloarea brutD 1201000 lei &mortizarea J !tilaAe 1201000 lei in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 7b29 Bnregi>trarea di:erenei poziti=e din ree=aluareD 201000 lei !tilaAe J #ezer=e din 201000 lei ree=aluarea imobilizrilor corporale 7c9 Bnregi>trarea impozitelor amEnateD /aloare contabil J /aloare ree=aluat J 1;01000 lei /aloare :i>cal J 2201000 lei co>t 8 ;31333 lei3an amortizare :i>cal x 2 ani 7$ i $I19 J ;31333 lei /aloare contabil acti= 1;01000 lei _ baz :i>cal acti= ;31333 lei1 Deci rezult o di:eren temporar impozabil J 1;01000 lei 8 ;31333 lei J 4?1??6 lei, care =a determina o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 4?1??6 lei J 121<?? lei1 Datoria de impozit amEnat exi>tent 7>oldul contului MDatorii de impozit pe pro:it amEnatN la >:Eritul anului $9 J 31633 lei Datoria de impozit amEnat de contabilizat Bn anul curent J 121<?? lei 8 31633 lei J 111633 lei, recuno>cut a>t:elD pe >eama rezer=elor din ree=aluare J 1?L x 201000 lei >oldul contuluiM#ezer=e din ree=aluareN J ;1000 leiF 8 pe >eama cCeltuielilor, re>tul de 111633 lei 8 ;1000 lei J 31633 lei1 ;1000 lei #ezer=e din J Datorii de ;1000 lei ree=aluarea impozit pe imobilizrilor corporale pro:it amEnat Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

31633 lei Celtuieli cu J Datorii de 31633 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat %ituaia contuluiMDatorii de impozit pe pro:it amEnatN la >:Eritul anului $I1D Datorii de impozit pe pro:it amEnat 31633 7$9 ;1000 7$I19 31633 7$I19 %c 121<?? Ui. A0tui N>*: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile ia 311121$I2D /aloare contabil J /aloare ree=aluat J 1;01000 lei /aloare amortizabil J 1;01000 lei 8 101000 lei =aloare rezidual J 1601000 lei &mortizare anual contabil J 1601000 lei 3 21 ani durata de =ia util rma> J ;21000 lei ;21000 lei Celtuieli J &mortizarea ;21000 lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 alculul impozitelor amEnate ia 311121$I2D /aloare contabil J 1;01000 lei =aloarea Au>t 8 ;21000 lei amortizare contabil $I2 J 421000 lei Baz :i>cal J 2201000 lei co>t 8 3 ani x ;31333 lei3an amortizare :i>cal J 0 lei /aloare contabil acti= 421000 lei _ baz :i>cal acti= 0 lei1 Deci rezult o di:eren temporar impozabil J 421000 lei 8 0 iei J 421000 lei, care =a determina o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 421000 lei J 121200 lei1 Datoria de impozit amEnat exi>tent 7>oldul contului MDatorii de impozit pe pro:it amEnatNla >:Eritul anului $I19 J 121<?? lei Deci >e =a diminua datoria de impozit amEnat cu 121200 lei 8 121<?? lei J 2?? leiD 2?? lei Datorii de impozit pe pro:it amEnat /enituri din impozitul pe pro:it amEnat 2?? lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %ituaia contului MDatorii de impozit pe pro:it amEnatN la >:Eritul anului $I2D Datorii de impozit pe pro:it amEnat 2?? 7$I29 31633 7$9 ;1000 7$I19 31633 7$I19 %c 121200 I$. Anul N>&: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile la >:Eritul anului $I3 7aceeai ca Bn anul $I29D ;21000 lei Celtuieli J &mortizarea ;21000 lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 /Enzarea acti=uluiD 7b 19 "reu I de =E nza reD 121000 lei Debitori di=eri J /enituri din 121000 lei cedarea acti=elor 7b29 De>crcarea ge>tiuniiD &mortizarea imobilizrilor corporale 1201000 7$I19 ?01000 7$9 ?01000 7$I19 ;21000 7$I29 ;21000 7$I39 %c 1601000

100

L J !tilaAe 1401000 lei &mortizarea imobilizrilor corporale Celtuieli pri=ind acti=ele cedate 7b39 'ran>:erul rezer=ei din ree=aluare la rezultatul reportatD 1401000 lei 1601000 lei 201000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezer=e din ree=aluare ;1000 7$I19 201000 7$I19 %c <21000 <21000 lei #ezer=e din ree=aluarea imobilizrilor corporale #ezultatul reportat <21000 lei reprezentEnd >urplu>ul realizat din rezer=e din ree=aluare 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil J 0 lei /aloare :i>cal J 0 lei $ece>ar datorii de impozit pe pro:it amEnat J 0 lei *xi>tent datorii de impozit pe pro:it amEnat 7>oldul contului la >:Eritul anului $I29 J 121200 lei "rin urmare, >e =a anula datoria de impozit amEnat cu >oldul de 121200 leiD 121200 lei Datorii de J /enituri din 121200 lei ECt052 din politicile cont53ile: 11 #ecunoaterea iniial a utilaAului >8a realizat la co>tul de 2201000 lei1 21 !tilaAul >e amortizeaz contabil pe o perioad de < ani1 /aloarea amortizabil >8a determinat deducEnd din co>t =aloarea rezidual1 31 #ecunoaterea ulterioar >8a contabilizat a>t:elD la co>tul >u diminuat cu amortizrile cumulate 7$9F 8 la =aloarea >a ree=aluat, care e>te =aloarea Au>t la data ree=alurii, diminuat cu amortizrile ulterioare cumulate 7$I1, $I2, $I391 <1 %urplu>ul din ree=aluare >8a tran>:erat la rezultatul reportat la derecunoaterea acti=ului1 21 Bn m>ura Bn care =aloarea contabil a acti=ului e>te mai mare ca baza >a :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 ?1 Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, exceptEnd cazul ree=alurii cEnd datoria de impozit amEnat >e =a recunoate pe >eama rezer=ei din ree=aluare1 impozit pe pro:it amEnat impozitul pe pro:it amEnat Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 *xemplul ilu>trati= -d )a data de 121101$ >e acCiziioneaz o con>trucie la co>tul de 210001000 lei1 Din punct de =edere contabil, cldirea >e amortizeaz liniar Bn 20 de ani, =aloarea rezidual 2001000 lei1 Din punct de =edere :i>cal, durata de =ia util e>te de 22 de ani, =aloarea rezidual 0, iar ree=alurile nu >unt recuno>cute1 )a data de 311121$I1, cldirea e>te ree=aluat la =aloarea Au>t de 212001000 lei, durata de =ia util e>te ree>timat la 22 de ani, iar =aloarea rezidual la ?001000 lei1 )a data de 311121$I2, cldirea e>te ree=aluat la =aloarea Au>t de 116001000 lei, durata de =ia util e>te ree>timat la 30 de ani, iar

=aloarea rezidual la <001000 lei1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 %e cereD 7a9 *:ectuai con:orm I&% 1? Bnregi>trrile contabile a:erente anilor $, $I1 i $I2F 7b9 alculai i contabilizai con:orm I&% 12 impozitele amEnate Bn $, $I1 i $I21 Re4ol<50e: I1 & n u l $D 7a9 &cCiziia cldirii la data de 121101$ la co>tul >uD 210001000 lei ldiri J .urnizori 210001000 lei de imobilizri 7b9 Bnregi>trarea amortizrii contabile Bn anul $D /aloare amortizabil J 210001000 lei co>t 8 2001000 lei =aloare rezidual J 112001000 lei &mortizare contabil anual J 112001000 lei 3 20 ani durata de =ia util contabil J 621000 lei &mortizarea contabil a perioadei 011111$ K 311121$ J 621000 lei x 2 luni 3 12 luni 8 121200 lei 121200 iei Celtuieli J &mortizarea 121200 lei de exploatare cldirilor pri=ind amortizarea imobilizrilor Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil cldire J 210001000 iei co>t 8 121200 lei amortizare contabil $ J 114;61200 lei &mortizare :i>cal anual J 210001000 lei co>t 3 22 ani durata de =ia util :i>cal J ;01000 lei &mortizarea :i>cal a perioadei 01111 1$ 8 311121$ J ;01000 lei x 2 luni 312 luni J 131333 lei Baz :i>cal cldire J 210001000 lei co>t 8 131333 lei amortizare :i>cal $ J 114;?1??6 lei /aloare contabil acti= 114;61200 lei _ baz :i>cal acti= 114;?1??6 lei1 Deci rezult o di:eren temporar impozabil J 114;61200 lei 8 114;?1??6 lei J ;33 lei, care =a determina o datorie de impozit amEnat J 1?L x ;33 lei J 133 ieiD 133 lei Celtuieli cu J Datorii de 133 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat Datorii de impozit pe pro:it amEnat 1337$9 II. Anul N>1: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabileD /aloare rma> la >:Eritul anului $ J 210001000 lei co>t 8 121200 lei amortizare contabil $ J 114;61200 lei /aloare amortizabil $I1 J 114;61200 lei =aloare rma> 8 ?001000 lei noua =aloare rezidual $I1 J 113;61200 lei Durat de =ia util ree>timat J 22 ani $umr luni amortizare rma>e J 22 ani durata ree>timat x 1 2 l u n i 8 2 l u n i amortizarea Bn $ J 2?2 luni &mortizare contabil lunar J 113;61200 lei 3 2?2 luni J 2124? lei &mortizare contabil anual $I1 J 12 luni x 2124? lei J ?31222 lei ?31222 lei Celtuieli J &mortizarea ?31222 lei de exploatare cldirilor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 Bnregi>trarea ree=aluriiD /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 J 210001000 lei co>t 8 121200 lei amortizare contabil $ 8 ?31222 lei amortizare contabil $I1 J 1142314<; lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini

101

/aloare Au>t J 212001000 lei Di:eren poziti= din ree=aluare J 212001000 lei 8 1142314<; lei J 26?1022 lei 7b19 *liminarea amortizrii cumulateD 121200 lei amortizare contabil $ I ?31222 lei amortizare contabil $I1 J 6?1022 leiD 6?1022 lei &mortizarea J ldiri 6?1022 lei cldirilor 7b29 Di:erena poziti= din ree=aluareD 26?1022 lei ldiri J #ezer=e din 26?1022 lei ree=aluarea imobilizrilor corporale 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil cldire J /aloare ree=aluat J 212001000 lei &mortizare :i>cal $I1 J 210001000 lei co>t 3 22 ani durata de =ia util :i>cal J ;01000 lei Baz :i>cal J 210001000 lei co>t 8 131333 lei amortizare :i>cal $ 8 ;01000 lei amortizare :i>cal $I1 J 1140?1??6 iei /aloare contabil acti= 212001000 lei _ baz :i>cal acti= 1140?1??6 lei1 Deci rezult o di:eren temporar impozabil J 212001000 lei 8 1140?1??6 lei J 2431333 lei, care =a determina o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 2431333 lei J 4<1433 lei1 Datoria de impozit amEnat exi>tent 7>oldul contului MDatorii de impozit pe pro:it amEnatN la >:Eritul anului $9 J 133 lei Datoria de impozit amEnat de contabilizat Bn anul curent J 4<1433 lei 8 133 lei J 4<1;00 lei, recuno>cut a>t:elD 8 pe >eama rezer=elor din ree=aluare J 1?L x 26?1022 lei >oldul contului M#ezer=e din ree=aluareN J 4211?;,3 leiF pe >eama cCeltuielilor, re>tul de 4<1;00 lei 84211?;,3 iei J 21?31,6 lei1 4211?;,3 lei #ezer=e din J Datorii de 4211?;,3 lei ree=aluarea impozit pe imobilizrilor corporale pro:it amEnat 21?31,6 lei Celtuieli cu impozitul pe pro:it amEnat Datorii de impozit pe pro:it amEnat 21?31,6 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* %ituaia contului MDatorii de impozit pe pro:it amEnatN la >:Eritul anului $I1D Datorii de impozit pe pro:it amEnat 133 7$9 pe cCeltuieli 4211?;,3 7$I19 pe >eama rezer=ei din ree=aluare 21?31,6 7$I19 pe cCeltuieli %c 4<1433 II. Anul N>*: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabileD /aloare contabil J /aloare Au>t J 212001000 lei /aloare amortizabil $I2 J 212001000 lei =aloare Au>t 8 <001000 lei noua =aloare rezidual $I2 J 211001000 lei Durat de =ia util ree>timat J 30 ani $umr luni amortizare rma>e J 30 ani durata ree>timat x 12 luni 8 2 luni amortizarea Bn $ 8 12 luni amortizarea $I1 J 3<? luni &mortizare contabil lunar J 211001000 lei 3 3<? luni J ?10?4 lei &mortizare contabil anual $I2 J 12 luni x ?10?4 lei J 621;2; lei

621;2; lei Celtuieli J &mortizarea 621;2; lei de exploatare cldirilor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 #ee=aluareaD /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 J 212001000 lei =aloare Au>t 8 621;2; lei amortizare contabil anul $I1 J 21<261162 lei /aloare Au>t J 116001000 lei Di:eren negati= din ree=aluare J 116001000 lei 8 21<261162 lei J 6261162 lei, recuno>cut a>t:elD pe >eama rezer=elor din ree=aluare 26?1022 lei 7>urplu>ul poziti= recuno>cut anterior9F re>tul de 6261162 lei 8 26?1022 lei J 1211120 lei pe >eama cCeltuielilor1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7bl9 &nularea amortizrii cumulateD 621;2; lei &mortizarea J ldiri 621;2; lei cldirilor 7b29 Di:erena negati= din ree=aluareD 26?1022 lei #ezer=e din J ldiri 26?1022 lei ree=aluarea imobilizrilor corporale 1211120 lei Celtuieli din J ldiri 1211120 lei ree=aluarea imobilizrilor necorporale i corporale 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil J /aloare ree=aluat J 116001000 lei /aloare :i>cal J 210001000 lei co>t 8 131333 lei amortizare :i>cal $ 8 ;01000 lei amortizare :i>cal $I1 8 ;01000 lei amortizarea :i>cal $I2 J 11;2?1??6 lei /aloare contabil acti= 116001000 lei ` =aloare :i>cal acti= 11;2?1??6 lei1 Deci rezult o di:eren temporar deductibil J 116001000 lei 8 11;2?1??6 lei J 12?1??6 lei, care d natere la o crean de impozit amEnat J 1?L x 12?1??6 lei J 2012??,6 lei1 7ci9 &nularea datoriei de impozit amEnat recuno>cut pe >eama rezer=elor J 4211?;,3 lei 7=ezi contul de mai >u>9D 4211?;,3 lei Datorii de J #ezer=e din 4211?;,3 lei impozit amEnat ree=aluarea imobilizrilor corporale 7c29 &nularea datoriei de impozit amEnat recuno>cut pe >eama cCeltuielilor J 133 lei I 21?31,6 lei J 216?<,6 lei 7=ezi contul de mai >u>9D 216?<,6 lei Datorii de J /enituri din 216?<,6 lei impozit amEnat impozite amEnate 7c39 #ecunoaterea creanei de impozit amEnatD 2012??,6 lei reane cu impozitul amEnat /enituri din 2012??,6 lei impozite amEnate Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* K *xemplul ilu>trati= ?4 ( >ocietate acCiziioneaz la data de 311121$81 o cldire la co>tul de 1;01000 lei1 on>ultantul imobiliar e>timeaz durata de =ia util a cldirii la <0 de ani, o =aloare rezidual nul, iar :irma anticipeaz =Enzarea cldirii dup 10 ani1 0etoda de amortizare e>te cea liniar1 )a >:Eritul anului $I1 exi>t indicii c acti=ul e>te depreciat i >e calculeaz o =aloare recuperabil Bn >um de 1<01000 lei1 )a >:Eritul anului $I3, =aloarea recuperabil de=ine 10?1000 lei1 %e cereD 7a9 "rezentai con:orm I&% 1? i I&% 3? Bnregi>trrile contabile a:erente anilor $, $I1 i $I3F 7b9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate legat de tranzaciile de mai >u>1

102

#ezol=areD 7al9 alculul amortizrii anuale con:orm I&% 1?D H o>t de acCiziie /aloarea rezidual /aloarea amortizabil J o>t 8 /aloarea rezidual J 1;01000 l e i 8 0 lei Durata de =ia util &mortizarea anual J 1;01000 lei 3 10 ani 1;01000 lei 0 lei 1;01000 lei 10 ani 1;1000 lei 7a29 %ituaia acti=ului la >:Eritul anului $I1D H o>t 7=aloare de intrare9 &mortizarea anual 1;01000 lei 1;1000 lei &mortizarea cumulat pe 2 ani 7$ i $I19 J 2 ani x 1;1000 lei3an 3?1000 lei /aloarea rma> la >:Eritul anului $I1 J 1;01000 lei 8 3?1000 lei 1<<1000 lei %e elimin amortizarea cumulatD 3?1000 lei &mortizarea imobilizrilor corporale ldiri 3?1000 lei on:orm I&% 3?, dac =aloarea recuperabil e>te mai mic decEt =aloarea rma> 71<01000 lei ` 1<<1000 lei9, atunci acti=ul e>te adu> la =aloarea recuperabil prin Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini recunoaterea unei pierderi din depreciere Bn contul de pro:it i pierdere prin :ormula contabilD <1000 lei Celtuieli J &Au>tri pentru <1000 lei de exploatare deprecierea pri=ind aAu>trile cldirilor pentru depreciere 7a39 %ituaia acti=ului la >:Eritul anului $I3D H /aloarea recuperabil la >:Eritul anului $I1 7acti=ul a :o>t adu> la =aloarea recuperabil prin depreciere9 1<01000 lei Durata de =ia util rma> J 10 ani 8 2 ani ; ani &mortizarea anual J 1<01000 lei 3 ; ani 161200 lei &mortizarea cumulat pe 2 ani 7$I2 i $I39 J 2 ani x 161200 lei 321000 lei /aloarea rma> la >:Eritul anului $I3 J 1<01000 lei 8321000 lei 1021000 lei %e elimin amortizarea cumulatD 321000 lei &mortizarea J ldiri 321000 lei imobilizrilor corporale /aloarea recuperabil 710?1000 lei9 _ =aloarea rma> 71021000 lei9, deci ar trebui reluat la =enituri o pierdere din depreciere egal cu 11000 lei1 7a<9 %ituaia acti=ului Bn anul $I3 dac ace>ta nu ar :i :o>t depreciatD H /aloarea rma> la >:Eritul anului $I1 dac acti=ul nu era depreciat 1<<1000 lei Durata de =ia util rma> J 10 ani 8 2 ani ; ani &mortizarea anual J 1<<1000 lei 3 ; ani 1;1000 lei &mortizarea cumulat pe 2 ani 7$I2 i $I39 J 2 ani x 1;1000 lei 3?1000 lei /aloarea rma> la >:Eritul anului $I3 dac acti=ul nu era depreciat J 1<<1000 lei 8 3?1000 lei 10;1000 lei "rin reluarea pierderii de 11000 lei la =enituri, acti=ul e>te adu> la =aloarea recuperabil, de 10?1000 lei, care nu depete =aloarea rma> dac acti=ul nu ar :i :o>t depreciat, de 10;1000 lei1'otodat, reluarea de 11000 lei e>te mai mic decEt pierderile Bnregi>trate anterior de <1000 lei1 Deci la =enituri >e reia >uma de 11000 leiD

11000 lei &Au>tri pentru J /enituri din 11000 lei deprecierea exploatare cldirilor pri=ind aAu>trile pentru depreciere Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 *xtra> din politicile contabileD 11 *=aluarea iniial *=aluarea iniial a cldirii >e realizeaz ia co>t, care e>te :ormat din preul de cumprare1 21 *=aluarea ulterioar recunoaterii iniiale !lterior recunoaterii iniiale, cldirea a :o>t Bnregi>trat la co>tul >u minu> orice amortizare cumulat i orice pierderi din depreciere1 31 &mortizarea 3111 ldirea >e amortizeaz liniar1 /aloarea amortizabil >e determin >czEnd din co>t =aloarea rezidual1 3121 Durata de =ia util e>te perioada Bn care cldirea e>te preconizat a :i di>ponibil pentru utilizare de ctre o entitate1 3131 &mortizarea cldirii e>te recuno>cut ca o cCeltuial1 <1 Deprecierea <111 /aloarea contabil a cldirii =a :i comparat cu =aloarea >a recuperabil ori de cEte ori exi>t un indiciu de depreciere1 <121 Dac =aloarea recuperabil e>te mai mic decEt =aloarea contabil, cldirea re>pecti= trebuie depreciat, re>pecti= =aloarea >a contabil trebuie redu> la =aloarea recuperabil1 &cea>t reducere e>te recuno>cut ca o pierdere din depreciere1 <131 Bn cazul creterii =alorii recuperabile, deprecierea >e diminueaz >au >e anuleaz, a>t:el BncEt =aloarea contabil a cldirii > :ie adu> la ni=elul =alorii recuperabile, :r a depi Bn> =aloarea rma> dac acti=ul nu ar :i :o>t depreciat i pierderile cumulate din depreciere Bnregi>trate1 *xemplul ilu>trati= 60 )a data de 311121$81, o >ocietate comercial import o in>talaie pentru extracia gazelor naturale, cCeltuielile legate de acCiziie :iindD preul de cumprare 1001000 leiF taxa =amal 101000 leiF comi>ion =amal 11000 lei1 Bn legtur cu in>talaia >8au e:ectuat urmtoarele co>turi >uplimentareD co>turile de de>cCidere a unei noi in>talaii 231000 leiF cCeltuieli legate de punerea Bn :unciune 1;1000 leiF co>turi de te>tare a :uncionrii corecte a acti=ului 121000 leiF cCeltuieli cu pie>e de >cCimb Bnlocuite deoarece >8a con>tatat c acti=ul nu :unciona la parametrii e>timai iniial 121000 lei1 *>timarea iniial a co>turilor de deza>amblare >e ridic la 341000 lei, in>talaia ne:iind utilizat Bn producerea de >tocuri1 "entru in>talaia acCiziionat >8a e>timat o durat de =ia util de 10 ani i o =aloare rezidual nul, metoda de amortizare liniar1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini )a >:Eritul anului $I1 exi>t indicii c in>talaia e>te depreciat i >e calculeaz o =aloare recuperabil de 1<01000 lei1 )a >:Eritul anului $I<, =aloarea recuperabil de=ine 421200 lei1 %e cereD 7a9 "rezentai con:orm I&% 1? i I&% 3? Bnregi>trrile contabile a:erente anilor $, $I1 i $I<F 7b9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate legat de tranzaciile de mai >u>1 #ezol=areD 7a19 #ecunoaterea iniialD alculul co>tului con:orm I&% 1?D H "re de cumprare 1001000 lei I 'axa =amal 101000 lei I omi>ion =amal 11000 lei I Celtuieli cu punerea Bn :unciune 1;1000 lei I o>turile de te>tare a :uncionrii corecte a acti=ului 121000 lei I *>timarea iniial a co>turilor de deza>amblare 341000 lei

103

J o>t de acCiziie 1;01000 lei 7a29 %ituaia acti=ului la >:Eritul anului $I1D H o>t 1;01000 lei &mortizarea anual J 1;01000 lei 3 10 ani 1;1000 lei &mortizarea cumulat pe 2 ani 7$ i $I19 J 2 ani x 1;1000 lei 3?1000 lei /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 J 1;01000 lei 8 3?1000 lei 1<<1000 lei %e elimin amortizarea cumulatD 3?1000 lei &mortizarea J In>talaii 3?1000 lei in>talaiilor on:orm I&% 3?, dac =aloarea recuperabil e>te mai mic decEt =aloarea rma> 71<01000 lei ` 1<<1000 lei9, atunci acti=ul e>te adu> la =aloarea recuperabil prin recunoaterea unei pierderi din depreciere Bn contul de pro:it i pierdere prin :ormula contabilD <1000 lei Celtuieli J &Au>tri pentru <1000 lei de exploatare deprecierea pri=ind aAu>trile in>talaiilor pentru depreciere Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a39 %ituaia acti=ului la >:Eritul anului $I<D H /aloarea recuperabil la >:Eritul anului $I1 7acti=ul a :o>t adu> la =aloarea recuperabil prin depreciere9 1<01000 lei Durata de =ia util rma> J 10 ani 8 2 ani ; ani &mortizarea anual J 1<01000 lei3; ani 161200 lei &mortizarea cumulat pe 3 ani 7$I2, $I3 i $I<9 J 3 ani x 161200 lei 221200 lei /aloarea rma> la >:Eritul anului $I< J 1<01000 Iei8 221200 lei ;61200 lei %e elimin amortizarea cumulatD 221200 lei &mortizarea J In>talaii 221200 lei in>talaiilor /aloarea recuperabil 7421200 lei9 e>te mai mare decEt =aloarea rma> 7;61200 lei91 "ierderea care trebuie reluat e>te de 421200 lei 8 ;61200 lei J 21000 lei, dar acea>ta depete pierderea Bnregi>trat anterior de <1000 lei1 "rin urmare, =om te>ta dac putem relua doar <1000 lei1 on:orm I&% 3?, dac =aloarea recuperabil crete Bn anii urmtori, acti=ul e>te adu> la =aloarea recuperabil a>t:el BncEt acea>ta > nu depea>c =aloarea rma> dac acti=ul nu ar :i :o>t depreciat1 7a<9 %ituaia acti=ului Bn anul $I< dac ace>ta nu ar :i :o>t depreciatD H /aloarea rma> la >:Eritul anului $I1 dac acti=ul nu era depreciat 1<<1000 lei Durata de =ia util rma> J 10 ani 8 2 ani ; ani &mortizarea anual J 1<<1000 lei 3 ; ani 1;1000 lei &mortizarea cumulat pe 3 ani 7$I2, $I3 i $I<9 J 3 ani x 1;1000 lei 2<1000 lei /aloarea rma> la >:Eritul anului $I< dac acti=ul nu era depreciat 1<<1000 lei 8 2<1000 lei 401000 lei Dac >e reia toat pierderea, =aloarea acti=ului de=ineD ;61200 lei I <1000 lei J 411200 lei, >um care depete 401000 lei1 "rin urmare, la =enituri >e =a relua >uma de 401000 lei 8 ;61200 lei J 21200 lei1 'otodat, =aloarea relurilor nu depete pierderea total exi>tent de <1000 lei1 21200 lei &Au>tri pentru J /enituri din 21200 lei deprecierea exploatare pri=ind in>talaiilor aAu>trile pentru depreciere 7b9 *xtra> din politicile contabileD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 11 E<5iu50e5 inii5l

1111 *=aluarea iniial a in>talaiei >e realizeaz la co>t1 1121 o>tul in>talaiei e>te :ormat dinD a9 preul de cumprare, incluzEnd taxele =amale i taxele nerecuperabile, dup deducerea reducerilor comerciale i a rabaturilorF b9 orice co>turi direct atribuibile aducerii acti=ului la locaia i condiia nece>are pentru ca ace>ta > poat opera Bn modul dorit de conducerea entitii1 21 E<5lu50e5 ulte0io50 0ecuno5/te0ii inii5le !lterior recunoaterii iniiale, in>talaia a :o>t Bnregi>trat la co>tul >u minu> orice amortizare cumulat i orice pierderi din depreciere1 31 Amo0ti450e5 3111 In>talaia >e amortizeaz liniar1 /aloarea amortizabil >e determin >czEnd din co>t =aloarea rezidual1 3121 &mortizarea in>talaiei e>te recuno>cut ca o cCeltuial1 <1 Dep0ecie0e5 <111 /aloarea contabil a in>talaiei =a :i comparat cu =aloarea >a recuperabil ori de cEte ori exi>t un indiciu de depreciere1 <121 Dac =aloarea recuperabil e>te mai mic decEt =aloarea contabil, in>talaia trebuie depreciat, re>pecti= =aloarea >a contabil trebuie redu> la =aloarea recuperabil1 &cea>t reducere e>te recuno>cut ca o pierdere din depreciere1 "ierderea din depreciere >e contabilizeaz ca o cCeltuial, cu excepia cazurilor cEnd, Bn prealabil, acti=ul depreciat a :cut obiectul unei ree=aluri1 Bn acea>t >ituaie, deprecierea >e Bnregi>treaz pe >eama di:erenei din ree=aluare i, dac e>te cazul, a impozitelor amEnate a:erente1 <131 Bn cazul creterii =alorii recuperabile, deprecierea >e diminueaz >au >e anuleaz, a>t:el BncEt =aloarea contabil a cldirii > :ie adu> la ni=elul =alorii recuperabile, :r a depi Bn> =aloarea rma> dac acti=ul nu ar :i :o>t dep0eci5t /i pie0de0ile cumul5te din dep0ecie0e ;n0eGi2t05te. *xemplul ilu>trati= 61 K )a data de 01101 ,$, o entitate a acCiziionat un utilaA la co>tul de 2<1000 lei, durata de utilitate < ani, =aloarea rezidual 21000 lei1 Din punct de =edere contabil, utilaAul >e amortizeaz degre>i=, indice 1,2, iar din punct de =edere :i>cal, utilaAul >e amortizeaz liniar, =aloare rezidual nul1 )a >:Eritul anului $, utilaAul e te>tat la depreciere cuno>cEndD =aloarea Au>t 361000 leiF co>turile cedrii 11000 leiF =aloarea de utilitate 3?1;00 lei1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* )a data de 311121$I1 >e modi:ic regimul de amortizare contabil, re>pecti= utilaAul >e amortizeaz liniar1 /aloarea rezidual e>te ree>timat la <1200 lei1 )a >:Eritul anului $I1, utilaAul e>te te>tat la depreciere cuno>cEndD =aloarea Au>t 221000 leiF co>turile cedrii 11000 leiF =aloarea de utilitate 23103< lei1 )a data de 311121$I2 >e ree>timeaz durata de =ia util total la 2 ani i =aloarea rezidual la <1000 lei1 )a >:Eritul anului $I2, utilaAul e>te te>tat la depreciere, =aloarea recuperabil :iind 201000 lei1 Din punct de =edere :i>cal, aAu>trile pentru deprecierea imobilizrilor nu >unt deductibile1 ota de impozitare e>te 1?L1 %e cereD 7a9 *:ectuai Bnregi>trrile contabile a:erente celor trei exerciii :inanciare Bn con:ormitate cu I&% 1? i 3?F 7b9 alculai i contabilizai Bn cele trei exerciii :inanciare impozitele amEnate con:orm I&% 121 Re4ol<50e: I.AnuIN: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile ia >:Eritul anului $D

104

o>t la 011011$ J 2<1000 lei /aloare amortizabil J 2<1000 lei co>t 8 21000 lei =aloare rezidual $ ota liniar J 100 3 < ani J 22L ota degre>i= J 22L x 1,2 &mortizare contabil $ J <41000 lei x 22L x 1,2 J 1<1600 lei 1<1600 lei Celtuieli J &mortizarea de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 'e>tul de depreciere la >:Eritul anului $D /aloare rma> la >:Eritul anului $ J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil J 341300 lei /aloarea recuperabil J max 7=aloarea Au>t 8 co>turile cedriiF =aloarea de utilitate9 /aloarea recuperabil J max 7361000 lei 8 11000 leiF 3?1;00 lei9 J 3?1;00 lei J <41000 lei 1<1600 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini /aloarea recuperabil 3?1;00 lei ` =aloarea rma> 341300 lei, deci utilaAul e depreciat i >e recunoate o pierdere din depreciere egal cu 341300 lei 8 3?1;00 lei J 21200 leiD 21200 lei Celtuieli de J &Au>tri pentru 21200 lei exploatare deprecierea pri=ind aAu>trile utilaAelor pentru depreciere 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil $ 8 21200 lei pierdere din depreciere J 3?1;00 lei 7=aloarea recuperabil de :apt9 &mortizarea :i>cal anual calculat liniar J 2<1000 lei co>t 3 < ani J 131200 lei Baz :i>cal J 2<1000 lei co>t 8 131200 lei amortizare :i>cal $ J <01200 lei /aloare contabil acti= 3?1;00 lei ` baz :i>cal acti= <01200 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J <01200 lei 8 3?1;00 lei J 31600 lei, care =a determina o crean de impozit amEnat J 1?L x 31600 lei J 242 leiD 242 lei reane cu J /enituri din 242 lei impozitul amEnat impozite amEnate reane cu impozitul pe pro:it amEnat 242 II. Anul N>1: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile la 311121$I1D /aloarea acti=ului la >:Eritul anului $ J =aloarea recuperabil J 3?1;00 lei /aloare amortizabil J 3?1;00 lei 8 <1200 lei =aloarea rezidual ree>timat Bn $I1 J 321300 lei &mortizare contabil $I1, calculat prin metoda liniar 7>8a >cCimbat regimul de amortizare9 J 321300 lei 3 3 ani durata rma> J 1016?? lei 1016?? lei Celtuieli J &mortizarea 1016?? lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 'e>tul de depreciere la >:Eritul anului $I1D /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 J 3?1;00 lei =aloarea acti=ului la Bnceputul anului $I1 8 1016?? lei amortizarea contabil a anului $I1 J2?103< lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* /aloarea recuperabil J max 7221000 lei 8 11000 leiF 23103< lei9 J 23103< lei /aloarea recuperabil 23103< lei ` =aloarea rma> 2?103< lei, deci utilaAul e depreciat i >e recunoate o pierdere din depreciere egal cu 2?103< lei 8 23103< lei J 31000 leiD

31000 lei Celtuieli de J &Au>tri pentru 31000 lei exploatare deprecierea pri=ind aAu>trile utilaAelor pentru depreciere 7c9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil net la >:Eritul anului $I1 J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil $ 8 1016?? lei amortizare contabil $I1 8 21200 lei pierdere din depreciere $ 8 31000 lei pierdere din depreciere $I1 J 23103< lei 7de :apt =aloarea recuperabil $I191 Baz :i>cal $I1 J 2<1000 lei co>t 8 131200 lei amortizare :i>cal $ 8 131200 lei amortizare :i>cal $I1 J 261000 lei /aloare contabil acti= 23103< lei ` baz :i>cal acti= 261000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 261000 lei 8 23103< lei J 314?? lei, care =a determina o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 314?? lei J ?3<,2? lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul $ 7>oldul contului9 J 242 lei Deci creana de impozit amEnat >e =a maAora cu ?3<,2? lei 8 242 lei J <2,2? leiD <2,2? lei reane cu J /enituri din <2,2? lei impozitul amEnat impozite amEnate reane cu impozitul pe pro:it amEnat 242 7$9 <2,2? 7$I19 %d ?3<,2? III. Anul N>*: 7a9 Bnregi>trarea amortizrii contabile la >:Eritul anului $I2D /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 J =aloare recuperabil J 23103< lei /aloarea amortizabil J 23103< lei 8 <1000 lei =aloarea rezidual ree>timat pentru anul $I2 J 14103< lei Durata de =ia >8a ree>timat la 2 ani1 Durat rma> J 2 ani 8 2 ani 7$ i $I1 9 J 3 ani &mortizare contabil $I2 J 14103< lei 3 3 ani J ?13<< leiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ?13<< lei Celtuieli J &mortizarea ?13<< lei de exploatare utilaAelor pri=ind amortizarea imobilizrilor 7b9 'e>tul de depreciere la >:Eritul anului $I2D /aloare rma> ia >:Eritul anului $I2 J 23103< lei =aloarea utilaAului la Bnceputul anului $I2 8 ?13<< lei amortizare contabil $I2 J 1?1?40 lei /aloarea recuperabil 201000 lei _ =aloarea rma> 1?1?40 lei, deci rezult o apreciere de 201000 lei 8 1?1?40 lei J 31310 lei1 #eluarea aAu>trii >e realizeaz a>t:el BncEt =aloarea rma> a utilaAului > nu depea>c =aloarea rma> dac utilaAul nu >8ar :i depreciat, dar nu mai mult de =aloarea total a aAu>trilor pentru depreciere exi>tente 721200 lei $ I 31000 lei $I1 J 21200 lei91 7c9 /aloarea rma> dac acti=ul nu ar :i :o>t depreciatD &mortizare contabil $ J 1<1600 lei 7=ezi anul $9 &nul $I1D /aloare rma> la >:Eritul anului $ dac utilaAul nu ar :i :o>t depreciat J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil $ J 341300 lei /aloare amortizabil J 341300 lei 8 <1200 lei =aloare rezidual ree>timat Bn $I1 J 3<1;00 lei &mortizare contabil $I1 J 3<1;00 lei 3 3 ani durat de =ia rma> amortizare liniar J 111?00 lei

105

/aloare rma> la >:Eritul anului $I1 dac utilaAul nu >8ar :i depreciat J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil $ 8 111?00 lei amortizare contabil $I1 J 261600 lei &nul $I2D /aloare rma> la >:Eritul anului $I1 dac utilaAul nu >8ar :i depreciat J 261600 lei /aloare amortizabil J 261600 lei 8 <1000 lei =aloare rezidual ree>timat pentru $I2 J 231600 lei Durat ree>timat J 2 ani Durat rma> J 2 ani 8 2 ani 7$ i $I1 9 J 3 ani &mortizare contabil $I2 J 231600 lei 3 3 ani J 61400 lei /aloare rma> la >:Eritul anului $I2 dac utilaAul nu >8ar :i depreciat J 2<1000 lei co>t 8 1<1600 lei amortizare contabil $ 8 111?00 lei amortizare contabil $I1 8 61400 lei amortizare contabil $I2 J 141;00 lei Dac relum toat deprecierea de 21200 lei, =aloarea acti=ului de=ineD 1?1?40 lei =aloarea rma> la >:Eritul anului $I2 Bn condiiile deprecierii I 21200 lei J 221140 lei, care depete 141;00 lei =aloarea rma> dac acti=ul nu era depreciat1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #eluarea aAu>triiD 141;00 lei =aloarea rma> dac acti=ul nu era depreciat 8 1?1?40 lei =aloarea rma> la >:Eritul anului $I2 Bn condiiile deprecierii J 31110 lei nu depete pierderea total de 21200 lei, deci >e poate relua integralD 31110 lei &Au>tri pentru J /enituri din 31110 lei deprecierea exploatare pri=ind utilaAelor aAu>trile pentru depreciere 7d9 alculul impozitelor amEnateD /aloarea contabil a acti=ului la >:Eritul anului $I2 J 1?1?40 lei I 31110 lei aAu>tare reluat J 141;00 lei Baz :i>cal J 2<1000 lei co>t 8 3 ani x 131200 lei amortizarea :i>cal anual J 131200 lei /aloare contabil acti= 141;00 lei _ baz :i>cal acti= 131200 lei, deci rezult o di:eren temporar impozabil J 141;00 lei 8 131200 lei J ?1300 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x ?1300 lei J 1100; lei1 %e anuleaz >oldul creanei de impozit amEnat 7=ezi contul de mai >u>9D ?<3,2? lei Celtuieli cu J reane cu ?<3,2? lei impozitul amEnat impozitul amEnat %e recunoate datoria de impozit amEnat pentru $I2D 1100; lei Celtuieli cu J Datorii de 1100; lei impozitul amEnat impozit amEnat *xemplul ilu>trati= 62 ( entitate a acCiziionat la data de 311121$81 o cldire la co>tul de 6001000 lei, cu >copul de a :i BncCiriat terilor Bn baza unui contract de lea>ing operaional1 omi>ionul pltit unei agenii imobiliare a :o>t 201000 lei, iar taxele notariale pltite Bn =ederea tran>:erului dreptului de proprietate >8au ridicat la 21000 lei1 Durata util de =ia a cldirii a :o>t >tabilit la 10 ani, iar metoda de amortizare a :o>t cea liniar1 )a data de 0110;1$, cldirea e>te BncCiriat terilor1 )a ace>t moment, entitatea alege pentru e=aluarea in=e>tiiei imobiliare modelul bazat pe =aloarea Au>t, ea :iind e=aluat la 6001000 lei1 )a data de 311121$, =aloarea Au>t de=ine ?;01000 lei1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini )a data de 011101$I1, entitatea decide > utilizeze din nou cldirea ca >ediu central admini>trati=, =aloarea Au>t la acea>t dat :iind de ;001000 lei1 %8a >tabilit o durat de =ia util rma> de 2 ani, metoda de amortizare liniar1

)a 311121$I1 exi>t indicii c acti=ul e>te depreciat i >e determin =aloarea recuperabil cuno>cEndD =aloarea Au>t ?401000 leiF co>turile generate de =Enzare 101000 leiF =aloarea de utilizare 6001000 lei1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i con1o0m IA! 6', IA! 17 /i IA! &7 ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N=1, $ /i N>1D 839 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile 5plic5te in<e2tiiilo0 imo3ili50e de entit5te leG5t de t05n45ciile de 7a19 ldirea acCiziionat cu >copul de a :i BncCiriat terilor e>te recuno>cut ca in=e>tiie imobiliar1 #ecunoaterea iniial a in=e>tiiei imobiliare, la co>tul >uD 6001000 lei I 201000 lei I 21000 lei J 6221000 leiD 7a29 In=e>tiiile imobiliare e=aluate la co>t >e amortizeaz1 #ecunoaterea amortizrii a:erent perioadei 011011$ 80110;1$D m5i 2u2. Re4ol<50e: 6221000 lei In=e>tiii imobiliare e=aluate la co>t .urnizori 6221000 lei de imobilizri o>t 6221000 lei &mortizare anualD 6221000 lei 310 ani 621200 lei &mortizarea perioadei 01101 1$ 8 0110;1$D 621200 lei 3 12 luni x 6 luni <21242 lei <21242 lei Celtuieli cu amortizarea in=e>tiiilor imobiliare &mortizarea <21242 lei in=e>tiiilor imobiliare e=aluate la co>t 7a39 )a 0110;1$ >e trece de la modelul co>tului la modelul =alorii Au>teD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !itu5i5 in<e2tiiei imo3ili50e l5 d5t5 de '1.':.N: 8lei8 o>t de acCiziie 6221000 &mortizarea perioadei 01101 1$ 8 0110;1$ <21242 /aloare rma> la 0110;1$D 6221000 8 <21242 ?;2160; /aloare Au>t la 0110;1$ 6001000 EtigD 6001000 8 ?;2160; 161242 7a3119 &nularea amortizrii pentru in=e>tiiile imobiliare e=aluate la co>tD <21242 lei &mortizarea J In=e>tiii imobiliare <21242 lei in=e>tiiilor imobiliare e=aluate la co>t e=aluate la co>t 7a3129 'recerea la modelul =alorii Au>te i recunoaterea cEtiguluiD 6001000 lei In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t L In=e>tiii imobiliare e=aluate la co>t Etiguri din modi:icarea =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare 6001000 lei ?;2160; lei 161242 lei 7a<9 )a 311121$ >e recuno>c di:erenele de =aloare Au>tD !itu5i5 in<e2tiiei imo3ili50e l5 d5t5 de &1.1*.N: 8 lei 8 /aloare Au>t la0110;1$ 6001000 /aloare Au>t la 311121$ ?;01000 "ierdere din modi:icarea =alorii Au>teD ?;01000 8 6001000 72010009 201000 lei "ierdere din J In=e>tiii imobiliare 201000 lei modi:icarea e=aluate la =alorii Au>te a =aloarea Au>t

106

in=e>tiiilor imobiliare 7a29 )a 011101$I1 >e recuno>c di:erenele de =aloare Au>t Bn momentul tran>:erului la imobilizri corporaleD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !itu5i5 in<e2tiiei imo3ili50e l5 d5t5 de '1.1O.N>1: ie> H /aloare Au>t ia 311121$ ?;01000 /aloare Au>t la011101$ 0 ;001000 Etig din modi:icarea =alorii Au>teD ;001000 8 ?;01000 1201000 1201000 lei In=e>tiii imobiliare J Etiguri din 1201000 lei e=aluate la modi:icarea =aloarea Au>t =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare 7a?9 'ran>:erul in=e>tiiei imobiliare la imobilizri corporale la data de 011101$I1 la =aloarea Au>t de ;001000 lei care de=ine co>tD ;001000 lei ldiri J In=e>tiii imobiliare ;001000 lei e=aluate la =aloarea Au>t 7a69 #ecunoaterea amortizrii cldirii pe perioada 011101$I1 8 311121$I1D &mortizare anual J ;001000 iei 3 2 ani J 1?01000 lei &mortizarea perioadei 011101$I1 8 311121$I1D1?01000 lei 312 luni x 3 luni J <01000 iei <01000 iei Celtuieli cu J &mortizarea <01000 lei amortizarea cldirilor imobilizrilor corporale 7a;9 %ituaia cldirii la 311121$I1D 8 tei 8 o>t la 011101$I1 ;001000 &mortizarea perioadei 011101$I1 8311121$I1 <01000 /aloare rma> la 311121$I1D;001000 8 <01000 6?01000 *liminarea amortizriiD <01000 lei &mortizarea J ldiri <01000 lei cldirilor /aloarea recuperabil J max 7?401000 lei 8 101000 leiF 6001000 lei9 J 6001000 lei &plicEnd I&% 3?, =aloarea recuperabil de 6001000 lei ` =aloarea rma> de 6?01000 lei, deci cldirea e>te depreciat i >e recunoate o pierdere din depreciere egal cu di:erena de ?01000 leiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ?01000 lei Celtuieli cu deprecierea imobilizrilor corporale &Au>tri pentru ?01000 lei deprecierea cldirilor 7b9 *xtra> din politicile contabile pri=ind in=e>tiiile imobiliareD 11 *=aluarea iniial a in=e>tiiilor imobiliare >8a realizat la co>t1 o>tul cuprinde preul de cumprare plu> orice cCeltuieli atribuibile1 21 "entru e=aluarea la co>t, in=e>tiiile imobiliare >e amortizeaz, amortizarea :iind cea liniar1 31 &tunci cEnd in=e>tiia imobiliar a :o>t pentru prima dat e=aluat ia =aloarea Au>t, di:erena dintre =aloarea Au>t i =aloarea rma> reprezint un cEtig >au o pierdere din e=aluarea la =aloarea Au>t1 <1 In=e>tiiile imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t nu >e mai amortizeaz1 21 /ariaia =alorii Au>te reprezint, dup caz, un cEtig >au o pierdere din e=aluarea la =aloarea Au>t1 ?1 &tunci cEnd in=e>tiiile imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t >e tran>:er la imobilizri

corporale, tran>:erul >e :ace la =aloarea Au>t din momentul tran>:erului, care de=ine co>t pentru imobilizrile corporale1 *xemplul ilu>trati= 63 )a data de 311121 $81, o >ocietate acCiziioneaz o cldire la co>tul de 221000 lei1 Durata util de =ia a cldirii e>te de 10 ani, metoda de amortizare liniar, =aloarea rezidual 11000 lei1 )a >:Eritul anului $I2 exi>t indicii c acti=ul e>te depreciat i >e calculeaz =aloarea recuperabil cuno>cEndD =aloarea Au>t 341000 leiF co>turile generate de =Enzare 31000 leiF =aloarea de utilizare 361000 lei1 )a data de 0110;1$I3, cldirea e>te BncCiriat terilor Bn baza unui contract de lea>ing operaional1 )a ace>t moment, entitatea alege pentru e=aluarea in=e>tiiei imobiliare modelul bazat pe =aloarea Au>t, ea :iind e=aluat la 321000 lei1 )a data de 311121$I3, =aloarea Au>t de=ine 3<1000 lei1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i con1o0m IA! 6', IA! 17 /i IA! &7 ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N=1, N>* /i N>&D 39 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile 5plic5te de entit5te leG5t de t05n45ciile de m5i 2u2. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Re4ol<50e: 7al9 &cCiziia cldirii la 311121$81D 221000 lei ldiri J .urnizori 221000 lei de imobilizri 7a29 &mortizarea anului $, a anului $I1 i a anului $I2 con:orm I&% 1?D /aloare amortizabil J 221000 lei co>t 8 11000 lei =aloare rezidual J 2<1000 lei &mortizare anual J 2<1000 lei 3 10 ani J 21<00 lei 21<00 lei Celtuieli cu J &mortizarea 21<00 lei amortizarea cldirilor imobilizrilor corporale 7a39 'e>tul de depreciere con:orm I&% 3? la 311121$I2D /aloarea recuperabil J max 7341000 lei 8 31000 leiF 361000 lei9 J 361000 lei %ituaia cldirii la >:Eritul anului $I2D o>t 221000 lei &mortizare anual 21<00 lei &mortizare cumulat pe 3 ani 7$, $I1 i $I29D 3 ani x 21<00 lei 1?1200 lei /aloarea net contabil la >:Eritul anului $I2D221000 lei 8 1?1200 lei 3;1;00 lei /aloare recuperabil 361000 lei "ierdere din depreciereD 3;1;00 lei 8 361000 lei 11;00 lei 7a3119 eliminarea amortizrii cumulateD 1?1200 lei &mortizarea cldirilor ldiri 1?1200 lei 7a3129 Bnregi>trarea pierderii din depreciereD 11;00 lei Celtuieli cu deprecierea imobilizrilor corporale &Au>tri pentru deprecierea cldirilor 11;00 lei 7a<9 'ran>:erul cldirii la in=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>tD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* %ituaia cldirii la data de 0110;1$I3D /aloare recuperabil la 311121$I2 361000 lei Durat de =ia util rma>D 10 ani 8 3 ani 6 ani &mortizare anualD 361000 lei 3 6 ani 212;? lei &mortizarea perioadei 01101 1$I3 8 0110;1$I3D 212;? lei 3 12 luni x 6 luni 310;3 lei /aloarea net contabil la 0110;1$I3D361000 lei 8 310;3 lei 331416 lei *liminarea amortizriiD

107

310;3 lei &mortizarea cldirilor ldiri 310;3 lei #ecunoaterea in=e>tiiei imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t i a di:erenei dintre =aloarea Au>t i =aloarea contabilD 321000 lei 8 331416 lei J 110;3 lei recuno>cut con:orm I&% 1? ca operaie de ree=aluareD 321000 lei In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t L ldiri #ezer=e din ree=aluare 321000 lei 331416 lei 110;3 lei 7a29 )a 311121$I3 >e recunoate =ariaia =alorii Au>teD 3<1000 lei 8 321000 lei, adic o pierdere de =aloareD 11000 lei "ierdere din modi:icarea =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t 11000 lei 7b9 *xtra> din politicile contabileD 11 E<5lu50e5 inii5l 1111 *=aluarea iniial a cldirii >e realizeaz la co>t1 21 E<5lu50e5 ulte0io50 0ecuno5/te0ii inii5le !lterior recunoaterii iniiale, cldirea a :o>t Bnregi>trat la co>tul >u minu> orice amortizare cumulat i orice pierderi din depreciere1 31 Amo0ti450e5 3111 ldirea >e amortizeaz liniar1 /aloarea amortizabil >e determin >czEnd din co>t =aloarea rezidualF 3121 &mortizarea cldirii e>te recuno>cut ca o cCeltuial1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini <1 Dep0ecie0e5 <111 /aloarea contabil a cldirii =a :i comparat cu =aloarea >a recuperabil ori de cEte ori exi>t un indiciu de depreciere1 <121 Dac =aloarea recuperabil e>te mai mic decEt =aloarea contabil, in>talaia trebuie depreciat, re>pecti= =aloarea >a contabil trebuie redu> la =aloarea recuperabil1 &cea>t reducere e>te recuno>cut ca o pierdere din depreciere1 "ierderea din depreciere >e contabilizeaz ca o cCeltuial1 (. T05n21e0ul l5 in<e2tiii imo3ili50e e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t Bn m>ura Bn care cldirea utilizat de entitate de=ine o in=e>tiie imobiliar e=aluat la =aloarea Au>t, >e aplic I&% 1? pEn la data modi:icrii utilizrii1 (rice di:eren de la acea dat Bn =aloarea contabil a proprietii imobiliare Bn con:ormitate cu I&% 1? i =aloarea >a Au>t >e trateaz la :el ca pe o ree=aluare Bn con:ormitate cu I&% 1?1O ?1 In=e>tiiile imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t nu >e mai amortizeaz1 61 /ariaia =alorii Au>te reprezint, dup caz, un cEtig >au o pierdere din e=aluarea la =aloarea Au>t1 rK *xemplul ilu>trati= 6< ( >ocietate are ca obiect de acti=itate acCiziia i =Enzarea de

cldiri1 )a data de 311121$, =aloarea contabil a cldirilor deinute e>te de 2001000 lei1 )a 311121$, =aloarea realizabil net a cldirii e>te de <?01000 lei1 )a data de 021041$I1, conducerea a deci> > BncCirieze 60L din cldiri terilor Bn lea>ing operaional, =aloarea Au>t :iind 3;01000 lei1 )a 311121$I1, =aloarea Au>t e>te de 3201000 lei1 &Au>trile pentru depreciere nu >unt deductibile :i>cal1 Din punct de =edere :i>cal, =aloarea Au>t nu e>te recuno>cut 7e>te recuno>cut din punct de =edere :i>cal doar co>tul91 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 !e ce0e: 859 Cont53ili45i con1o0m IA! 6' /i IA! * ope05iile 51e0ente eCe0ciiilo0 N /i N>1D 839 C5lcul5i /i cont53ili45i con1o0m IA! 1* impo4itele 5mBn5te. Re4ol<50e: I. Anul N: ldirile acCiziionate cu >cop de re=Enzare >e recuno>c Bn categoria >tocurilor1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a9 #ecunoaterea, con:orm I&% 2, a pierderii din depreciereD /aloarea realizabil net mr:uri <?01000 lei ` co>tul de acCiziie 2001000 lei, deci mr:urile >unt depreciate i >e recunoate o pierdere din depreciere J 2001000 lei 8 <?01000 lei J <01000 leiD <01000 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru <01000 lei aAu>tri pentru deprecierea mr:urilor deprecierea mr:urilor 7b9 alculul impozitelor amEnateD /aloare contabil mr:uri J 2001000 lei co>t 8 <01000 lei aAu>tri pentru depreciere J <?01000 lei 7=aloarea realizabil net de :apt9 Baz :i>cal mr:uri J 2001000 lei 7dac aAu>tarea nu e deductibil :i>cal, ea nu >e deduce din co>t9 /aloare contabil acti= <?01000 lei ` baz :i>cal acti= 2001000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 2001000 lei 8 <?01000 lei J <01000 lei, care =a determina o crean de impozit amEnat J 1?L x <01000 lei J ?1<00 leiD ?1<00 lei reane cu J /enituri din ?1<00 lei impozitul amEnat impozite amEnate reane cu impozitul pe pro:it amEnat ?1<00 II. Anul N>1: 7a9 )a data de021041$I1, recunoaterea mr:urilor tran>:erate ia in=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>tD /aloare contabil mr:uri tran>:erate J 60L x 2001000 lei J 3201000 lei 3;01000 lei In=e>tiii imobiliare J L 3;01000 lei e=aluate la 0r:uri 3201000 lei =aloarea Au>t Etiguri din 301000 lei modi:icarea =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare oncomitent >e diminueaz aAu>tarea pentru depreciere exi>tent cu 60L x <01000 lei J 2;1000 leiD 2;1000 lei &Au>tri pentru J /enituri din 2;1000 lei deprecierea mr:urilor aAu>tri pentru deprecierea mr:urilor Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 )a 311121$I1, recunoaterea di:erenelor de =aloare Au>tD /aloare Au>t la 021041$I1 J 3;01000 lei /aloare Au>t la 311121$I1 J 3201000 lei "ierdere J ?01000 lei ?01000 lei "ierdere din In=e>tiii imobiliare ?01000 lei e=aluate la

108

=aloarea Au>t modi:icarea =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare 7c9 alculul impozitelor amEnate ia 311121$I1D 8ci9 %01u0i: /aloare contabil mr:uri la 311121$I1 J 2001000 lei co>t 8 <01000 lei aAu>tarea din anul $ 8 3201000 lei =aloarea contabil a mr:urilor tran>:erate la in=e>tiii imobiliare Bn $I1 I 2;1000 lei aAu>tri reluate Bn $I1 J 13;1000 lei Baz :i>cal mr:uri la 311121$I1 J 2001000 lei co>t 8 3201000 lei =aloarea contabil a mr:urilor tran>:erate la in=e>tiii imobiliare Bn $I1 J 1201000 lei 7aAu>trile nu >unt recuno>cute :i>cal, deci nu le lum Bn con>iderare la calculul bazei :i>cale9 /aloare contabil mr:uri 13;1000 lei ` baz :i>cal mr:uri 1201000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 1201000 lei 8 13;1000 lei J 121000 lei1 7c29 In<e2tiii imo3ili50e e<5lu5te l5 <5lo50e5 Ku2t: /aloare contabil in=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t la 311121$I1 J 3201000 lei =aloare Au>t la 311121$ Baz :i>cal in=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t la 311121$I1 J 3201000 lei 7dac =aloarea Au>t nu ar :i :o>t recuno>cut :i>cal, mr:urile >8ar :i tran>:erat la in=e>tiii imobiliare la co>tul de 3201000 lei91 /aloare contabil in=e>tiii imobiliare 3201000 lei ` baz :i>cal in=e>tiii imobiliare 3201000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 3201000 lei 8 3201000 lei J 301000 lei1 'otal di:erene temporare deductibile J 121000 lei I 301000 lei J <21000 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x <21000 lei J ?1620 lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul $ 7=ezi >oldul contului9 J ?1<00 lei Deci creana de impozit amEnat >e =a maAora cu ?1620 lei 8 ?1<00 lei J 320 lei1 320 lei reane cu impozitul amEnat /enituri din 320 lei impozite amEnate Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* rK *xemplul ilu>trati= 62 )a data de 311121 $81, o >ocietate acCiziioneaz un utilaA, pre de cumprare <01000 lei, cCeltuieli de tran>port 121000 lei1 Durata util de =ia a utilaAului e>te de 10 ani, metoda de amortizare liniar, =aloarea rezidual 11000 lei1 )a >:Eritul anului $I2 exi>t indicii c utilaAul e>te depreciat i >e calculeaz =aloarea recuperabil cuno>cEndD =aloarea Au>t 341000 leiF co>turile generate de =Enzare 31000 leiF =aloarea de utilizare 361000 lei1 )a data de 011041$I3, managementul Bntocmete un plan de =Enzare a utilaAului i Bntreprinde aciuni pentru a g>i un cumprtor1 "rin urmare, utilaAul e>te cla>i:icat ca deinut Bn =ederea =Enzrii1 /aloarea Au>t a utilaAului e>te de 301000 lei, iar cCeltuielile generate de =Enzare >unt e>timate la 11000 lei1 /Enzarea e>te e>timat > aib loc pe>te 10 luni1 )a >:Eritul exerciiului $I3, =aloarea Au>t diminuat cu cCeltuielile generate de =Enzare e>te de 261000 lei1 Din punct de =edere :i>cal, I.#% 2 nu e>te recuno>cut1 De a>emenea, e=entualele aAu>tri pentru depreciere nu >unt deductibile :i>cal1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 !e ce0e: 859 Cont53ili45i con1o0m IA! 17, IA! &7 /i I#R! ( t05n45ciile 5nilo0 N=1, N, N>* /i N>&D 839 C5lcul5i /i cont53ili45i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*D

8c9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile 5plic5te de entit5te ;n leGtu0 cu 5cti<ele deinute ;n <ede0e5 <Bn40ii. Re4ol<50e: I. Anul N=1: )a 311121 $81 >e recunoate acCiziia utilaAului la co>tul de <01000 lei pre de cumprare I 121000 lei cCeltuieli de tran>port J 221000 leiD 221000 lei !tilaAe J .urnizori 221000 lei de imobilizri II. Anii N /i N>1: #ecunoaterea amortizriiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini /aloare amortizabil J 221000 lei co>t 8 11000 lei =aloare rezidual J 2<1000 lei &mortizare anual J 2<1000 lei 3 10 ani J 21<00 lei 21<00 lei Celtuieli cu J &mortizarea 21<00 lei amortizarea utilaAelor III. Anul N>*: 7a9 'e>tul de depreciere con:orm I&% 3? la 311121$I2D %ituaia acti=ului la 311121$I2D o>t 221000 lei &mortizare anual 21<00 lei &mortizare cumulat pe 3 ani 7$, $I1 i $I29D 3 ani x 21<00 lei 1?1200 lei /aloarea net contabil la >:Eritul anului $I2D221000 lei 8 1?1200 lei 3;1;00 lei on:orm I&% 3?, =aloarea recuperabil J max 7341000 lei 8 31000 leiF 361000 lei9 J 361000 lei1 /aloarea recuperabil de 361000 lei e>te mai mic decEt =aloarea contabil de 3;1;00 lei, deci con:orm I&% 3? acti=ul e>te depreciat i >e recunoate o pierdere din depreciere J 3;1;00 lei 8 361000 lei J 11;00 lei1 7bl9 *liminarea amortizrii cumulateD 1?1200 lei &mortizarea J !tilaAe 1?1200 lei utilaAelor 7b29 Bnregi>trarea pierderii din depreciereD 11;00 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru 11;00 lei deprecierea deprecierea utilaAelor utilaAelor 7c9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I2D /aloare contabil utilaA la 311121$I2 J 221000 lei co>t 8 3 ani 7$, $I1 i $I29 x 21<00 lei3an amortizare 8 11;00 lei pierderi din depreciere $I2 J 361000 lei 7=aloarea recuperabil de :apt9 Baz :i>cal utilaA la 311121$I2 J 221000 lei 8 3 ani 7$, $I1 i $I29 x 21<00 lei3an amortizare 7dac aAu>tarea nu e deductibil :i>cal, ea nu >e deduce9 J 3;1;00 lei /aloare contabil utilaA 361000 lei ` baz :i>cal utilaA 3;1;00 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 3;1;00 lei 8 361000 lei J 11;00 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 11;00 lei J 2;; leiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 2;; lei reane cu 8 /enituri din 2;; iei impozitul amEnat impozite amEnate reane cu impozitul pe pro:it amEnat 2;; I$. Anul N>&: 7a9 T05n21e0ul util5Kului ;n c5teGo0i5 5cti<elo0 deinute pent0u <Bn450e l5 '1.'+.N>&: 7al9 alculul =alorii rma>e la data de 011041$I3D /aloare recuperabil la 311121$I2 361000,0 lei Durat de =ia util rma>D 10 ani 8 3 ani 6 ani &mortizare anualD 361000 lei 3 6 ani 212;2,6 lei &mortizarea perioadei 01101 1$I3 8 011041$I3D 212;2,6 lei 312 luni x ; luni 31223,; lei

109

/aloarea net contabil la 011041$I3D 361000 lei 8 31223,; lei 331<6?,2 lei 7a29 on:orm I.#% 2, la data de 011041$I3, entitatea trebuie > e=alueze acti=ul deinut Bn =ederea =Enzrii la min 7331<6?,2 leiF 301000 lei 8 11000 lei9 J 241000 leiD 7a2119 eliminarea amortizrii cumulateD 31223,; lei &mortizarea J !tilaAe 31223,; lei utilaAelor 7a2129 tran>:erul utilaAului Bn categoria acti=elor deinute pentru =EnzareD 331<6?,2 lei L J !tilaAe 331<6?,2 lei 241000,0 lei &cti=e deinute Bn =ederea =Enzrii <1<6?,2 lei "ierderi din e=aluarea acti=elor deinute Bn =ederea =Enzrii 7a2139 anularea aAu>trii pentru deprecierea con>tituit anteriorD 11;00 lei &Au>tri pentru J /enituri din 11;00 lei deprecierea utilaAelor deprecierea utilaAelor Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 *=aluarea acti=ului deinut pentru =Enzare la data de 311121$I3D )a data de 311121$I3, entitatea e=alueaz acti=ul deinut Bn =ederea =Enzrii la min 7331<6?,2 lei =aloareF 261000 lei9 J 261000 lei1 "rin urmare, =aloarea acti=ului deinut pentru =Enzare >e diminueaz de la 241000 lei, la 011041$I3, la 261000 lei, deci cu 21000 lei1 #ecunoaterea pierderii din depreciere pentru reducerea ulterioarD 21000 iei "ierderi din J &cti=e deinute Bn 21000 lei e=aluarea acti=elor =ederea =Enzrii deinute Bn =ederea =Enzrii 7c9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I3D Util5Ke: /aloare contabil utilaA la 011041$I3 J 221000 lei co>t 8 3 ani 7$, $I1 i $I29 x 21<00 lei3an amortizare 8 11;00 lei pierderi din depreciere $I2 8 731223,; lei I 331<6?,2 lei =aloarea contabil a utilaAelor tran>:erate ia acti=e deinute pentru =Enzare9 I 11;00 lei aAu>tare reluat J 11;00 lei /aloare :i>cal utilaA la 011041$I3 J 221000 lei co>t 8 3 ani 7$, $I1 i $I29 x 21<00 lei3an amortizare 8 3;1;00 lei =aloarea contabil a utilaAelor tran>:erate la acti=e deinute pentru =Enzare J 0 /aloare contabil utilaA 11;00 lei _ baz :i>cal utilaA 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 11;00 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 11;00 lei J 2;; leiD 2;; lei Celtuieli cu J Datorii de 2;; lei impozitul amEnat impozit amEnat Acti<e deinute pent0u <Bn450e: /aloare contabil acti=e deinute pentru =Enzare la 311121$I3 J /aloare Au>t la 311121$I3 J 261000 lei /aloare :i>cal acti=e deinute pentru =EnzareD Dac I.#% 2 nu e recuno>cut :i>cal, acti=ul nu e recuno>cut la min 7=aloarea rma> i =aloarea Au>t minu> co>turile cedrii9, ci la =aloarea rma> la 311121$I3D 221000 lei co>t 8 < ani x 21<00 lei3an amortizare 7$, $I1,$I2 i $I39 J 331<00 lei1 /aloare contabil acti=e deinute pentru =Enzare 261000 lei ` baz :i>cal acti=e deinute pentru =Enzare 331<00 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J

331<00 lei 8 261000 lei J ?1<00 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x ?1<00 lei J 1102< lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 2;; lei, deci creana >e =a maAora cu 1102< lei 8 2;; lei J 63? leiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 63? lei reane cu impozitul amEnat /enituri din impozite amEnate 63? lei ECt052 din politicile cont53ile: 1. E<5lu50e5 inii5l a acti=elor Bn momentul cla>i:icrii ca :iind deinute Bn =ederea =Enzrii >e realizeaz la =aloarea cea mai mic dintre =aloarea contabil i =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare1 21 Di:erena dintre =aloarea rma> mai mic i =aloarea Au>t diminuat cu co>turile generate de =Enzare din momentul tran>:erului >e recunoate Bn contul de pro:it i pierdere drept pierdere din e=aluare1 31 E<5lu50e5 ulte0io50 >e realizeaz la minimul dintre =aloarea contabil de la cla>i:icare i =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare din acel moment1 <1 Di:erenele de =aloare Au>t >e recuno>c Bn contul de pro:it i pierdere drept pierderi >au cEtiguri din e=aluare, dup caz1 21 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil, care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 ?1 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil, care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 61 Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, exceptEnd cazul ree=alurii1 )a data de 311121$81, o >ocietate comercial acCiziioneaz un utilaA la co>tul de ;;1420 lei1 Pent0u util5Kul 5c?i4iion5t 2=5 e2tim5t o du05t de <i5 util de 1' 5ni /i o <5lo50e 0e4idu5l de *'.''' lei, metod5 de 5mo0ti450e liniar1 )a data de 011021$I3, managementul Bntocmete un pian de =Enzare a acti=ului i Bntreprinde aciuni pentru a g>i un cumprtor1 "rin urmare, acti=ul e>te cla>i:icat ca deinut Bn =ederea =Enzrii1 /aloarea Au>t a utilaAului e>te de ?21000 lei, iar cCeltuielile generate de =Enzare >unt e>timate ia 21000 lei1 /Enzarea e>te e>timat > aib loc pe>te 6 luni1 )a 311121$I3, =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare e>te de 221000 lei1 )a data de 0110<1$I<, utilaAul Bnceteaz a mai :i cla>i:icat drept deinut Bn =ederea =Enzrii, :iind tran>:erat Bn categoria imobilizrilor corporale1 /aloarea recuperabil la acea>t dat e>te de ?21000 lei1 *xemplul ilu>trati= 6? Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Din punct de =edere :i>cal, I.#% 2 nu e>te recuno>cut1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 !e ce0e: 859 Cont53ili45i con1o0m IA! 17 /i I#R! ( t05n45ciile 5nilo0 N=1, N, N>1, N>*, N>& /i N>6D 839 C5lcul5i /i cont53ili45i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*D 8c9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile 5plic5te de entit5te ;n leGtu0 cu 5cti<ele deinute ;n <ede0e5 <Bn40ii. Re4ol<50e: I. Anul N=1:

110

)a 311121 $81 >e recunoate acCiziia utilaAului la co>tD ;;1420 lei !tilaAe J .urnizori ;;1420 lei de imobilizri l;. Anii N, N>1 /i N>*: &mortizarea anualD /aloare amortizabil J ;;1420 iei co>t 8 201000 lei =aloare rezidual &mortizare anual J ?;1420 lei 3 10 ani J ?1;42 lei ?1;42 lei Celtuieli cu J &mortizarea amortizarea utilaAelor III. Anul N>&: 7a9 'ran>:erul acti=ului Bn categoria acti=elor deinute pentru =EnzareD %ituaia la011021$I3D o>t ;;1420 lei &mortizare anual ?1;42 lei &mortizare cumulat pe perioada 01101 1$ 8 011021$I3 &nii $, $I1 i $I2D3 ani x ?1;42 lei3anJ 201?;2 lei &mortizarea anului $I3, perioada 01101 8 01102D ?1;42 lei 3 12 luni x < luni J 2124; lei 'otal 201?;2 lei I 2124; lei 2214;3 lei /aloare contabil la 011021$I3D;;1420 lei 8 2214;3 lei ?214?6 lei J ?;1420 lei ?1;42 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* on:orm I.#% 2, la data de 011021$I3, entitatea trebuie > e=alueze acti=ul deinut Bn =ederea =Enzrii la min 7?214?6 leiF ?21000 lei 8 21000 lei9 J ?01000 lei1 7a19 *liminarea amortizrii cumulateD 2214;3 lei &mortizarea J !tilaAe 2214;3 lei utilaAelor 7a29 'ran>:erul utilaAului la acti=e deinute pentru =EnzareD ?214?6 lei L J !tilaAe ?214?6 lei ?01000 lei &cti=e deinute Bn =ederea =Enzrii 214?6 lei "ierderi din e=aluarea acti=elor deinute Bn =ederea =Enzrii 7b9 *=aluarea acti=ului deinut pentru =Enzare la data de 311121$I3D )a data de 311121$I3, entitatea e=alueaz acti=ul la min 7?214?6 lei =aloare rma>F 221000 lei9 J 221000 lei1 "rin urmare, =aloarea acti=ului deinut pentru =Enzare >e diminueaz de la ?01000 lei, la 011041$I3, la 221000 lei, deci cu 21000 lei1 #ecunoaterea pierderii din depreciere pentru reducerea ulterioarD 21000 Iei "ierderi din J &cti=e deinute Bn 21000 lei e=aluarea acti=elor =ederea =Enzrii deinute Bn =ederea =Enzrii 7c9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I3D /aloare contabil acti=e deinute pentru =Enzare la 311121$I3 J /aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare la 311121$I3 J 221000 lei Baz :i>cal acti=e deinute pentru =Enzare la 311121$I3D Dac I.#% 2 nu e recuno>cut :i>cal, acti=ul nu >e e=alueaz la min 7=aloarea rma>F =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare91 *l rmEne e=aluat la =aloarea rma>1 /aloarea rma> la 311121$I3 J ;;1420 lei co>t 8 < ani 7$, $I1, $I2 i $I39 x ?1;42 lei3an amortizare J ?11360 lei /aloare contabil acti= deinut Bn =ederea =Enzrii 221000 lei ` baz :i>cal acti= deinut Bn =ederea =Enzrii ?11360 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J ?11360 lei 8 221000 lei J ?1360 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x ?1360 lei J 11014,2 leiD

Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 11014,2 lei reane cu J /enituri din 11014,2 lei impozitul amEnat impozite amEnate reane cu impozitul pe pro:it amEnat 11014,2 I$. Anul N>6: 7a9 )a 0110<1$I<, tran>:erul acti=ului deinut Bn =ederea =Enzrii Bn categoria imobilizrilor corporaleD )a 0110<1$I<, entitatea trebuie > e=alueze utilaAul la min 7=aloarea rma> la 0110<1$I< dac el nu era cla>i:icat drept deinut Bn =ederea =EnzriiF =aloarea recuperabil91 alculul =alorii rma>e la 0110<1$I< dac el nu era cla>i:icat drept deinut Bn =ederea =EnzriiD o>t ;;1420,0 lei &mortizare cumulat ?1;42,0 lei &mortizarea cumulat pe < ani 7$, $I1, $I2 i $I39D ?1;42 lei3an x < ani 2612;0,0 lei &mortizarea perioadei 01101 1$I< 8 0110<1$I<D ?1;42 lei 3 12 luni x 3 luni 11623,6 lei &mortizarea cumulat pEn la 0110<1$I<D2612;0 lei I 11623,6 lei 241303,6 lei /aloarea rma> la 0110<1$I< dac acti=ul nu era cla>i:icat ca deinut pentru =EnzareD ;;1420 lei 8 241303,6 lei 241?<?,3 lei )a acea>t dat, utilaAul e>te e=aluat la min 7241?<?,3 leiF ?21000 lei9 J 241?<?,3 lei1 241?<?,3 lei !tilaAe J L 241?<?,3 lei &cti=e deinute Bn 221000,0 iei =ederea =Enzrii Etiguri din <1?<?,3 lei e=aluarea acti=elor deinute Bn =ederea =Enzrii 7b9 &mortizarea utilaAului pe perioada 0110<1$I< 8311121$I<D o>t la 0110<1$I< J 241?<?,3 lei /aloare amortizabil J 241?<?,3 lei co>t 8 201000 lei =aloare rezidual J 341?<?,3 lei $umr luni amortizare rma>e J 10 ani x 12 luni 8 < ani x 12 luni 7$, $I1, $I2, $I39 8 3 luni $I< J ?4 luni Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* &mortizare lunar J 341?<?,3 lei 3 ?4 luni J 26<,2 lei3lun &mortizarea perioadei 0110<1$I< 8 311121$I< J 4 luni x 26<,2 lei3lun J 21160,2 leiD 21160,2 lei Celtuieli cu J &mortizarea 21160,2 lei amortizarea utilaAelor 7c9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I<D /aloare contabil utilaA la 311121$I< J 241?<?,3 lei 8 21160,2 lei amortizarea J 2<1<62 lei Baz :i>cal utilaA la 311121$I< J ;;1420 lei co>t 8 2 ani 7$, $I1, $I2, $I3, $I<9 x ?1;42 lei3an amortizare J 2<1<62 lei Di:erene temporare J 0 %e =a anula >oldul creanei de impozit amEnatD 11014,2 lei Celtuieli cu J reane cu 11014,2 lei impozitul pe impozitul amEnat pro:it amEnat ECt052 din politicile cont53ile: 1. E<5lu50e5 inii5l a acti=elor Bn momentul cla>i:icrii ca :iind deinute Bn =ederea =Enzrii >e realizeaz la =aloarea cea mai mic dintre =aloarea contabil i =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare1 21 Di:erena dintre =aloarea rma> mai mic i =aloarea Au>t diminuat cu co>turile

111

generate de =Enzare din momentul tran>:erului >e recunoate Bn contul de pro:it i pierdere drept pierdere din e=aluare1 31 E<5lu50e5 ulte0io50 >e realizeaz la minimul dintre =aloarea contabil de la cla>i:icare i =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare din acel moment1 <1 Di:erenele de =aloare Au>t >e recuno>c Bn contul de pro:it i pierdere drept pierderi >au cEtiguri din e=aluare, dup caz1 21 !n acti= care Bnceteaz a mai :i cla>i:icat ca deinut Bn =ederea =Enzrii e>te e=aluat la =aloarea cea mai mic dintre =aloarea contabil a acti=ului Bnainte de a :i cla>i:icat Bn acea>t categorie aAu>tat cu orice amortizare care ar :i :o>t recuno>cut dac acti=ul nu ar :i :o>t cla>i:icat ca deinut pentru =Enzare i =aloarea recuperabil a acti=ului determinat la acea dat1 ?1 Di:erenele dintre minimul >tabilit mai >u> cEnd acti=ul Bnceteaz a :i cla>i:icat ca deinut Bn =ederea =Enzrii i ultima e=aluare ulterioar >e recuno>c Bn contul de pro:it i pierdere drept cEtiguri >au pierderi, dup caz1 61 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil, care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ;1 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil, care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 41 Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, exceptEnd cazul ree=alurii1 *xemplul ilu>trati= 66 K ( Bntreprindere realizeaz un program >o:tWare pentru care a mobilizat mai multe ecCipe de in:ormaticieni1 Celtuielile ocazionate >unt prezentate Bn tabelul de mai Ao>D 8lei8 Pe0io5d5 !peci1ic50e Co2tu0i '1.'*.N Z *:.'*.N Ec?ip5 A 5c?i4iione54 m5i multe CD=u0i pent0u 5 5n5li45 2o1t[50e=u0ile 2imil50e 1.('' '1.'&.N Z &'.'&.N #iind o50ecum nemulumit de 0e4ult5tele ec?ipei A, 2ociet5te5 5nt0ene54 o 5 dou5 ec?ip, B, c50e e1ectue54 o 2e0ie de 5n5li4e pe Inte0net tot pent0u 5 5n5li45 2o1t[50e=u0ile 2imil50e &.*'' '1.'6.N = 1(.'6.N Ec?ip5 C 5n5li4e54 /i e<5lue54 conclu4iile p0imelo0 dou ec?ipe 1.1'' 17.'6.N= &'.'7.N Pe 3545 conclu4iilo0 ec?ipei C 2e ;ntocme/te modelul loGic 5l d5telo0 82c?em5 conceptu5l pe 2upo0t de ?B0tie9 c50e <5 2t5 l5 3545 <iito0ului p0oG05m *.&''

'1.'-.N Z &'.'+.N !e ;ntocme/te modelul conceptu5l 5l d5telo0 pe 3545 noilo0 cuno/tine 2t53ilite de modelul loGic 82e p0oiecte54 pe c5lcul5to0 un p0im 1o0m5t 5l 2o1t[50e=ului9. ;n 5ce2t moment in1o0m5ticienii nu G505nte54 1e453ilit5te5 te?nic 5 2o1t[50e=ului /i nici nu 2unt 2iGu0i de eCi2ten5 0e2u02elo0 te?nice nece250e pent0u 1in5li450e5 p0oG05mului 7.''' '1.1'.N Z &1.1*.N A0e loc p0oG05m50e5 e1ecti< /i 5n5li45 2o1t[50e=ului 1+.''' '1.'1.N>1 = &'.'1 .N>1 Te2t50e5 p0oG05mului *1.''' '1.'*.N>1 = *:.'*.N>1 Cu02u0i pent0u p0eGti0e5 pe02on5lului ;n <ede0e5 utili40ii p0oG05mului 1.*'' Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* on:orm I&% 3;D 7a9 %tabilii ce acti=iti >e includ Bn :azele de cercetare i dez=oltareF 7b9 ontabilizai tranzaciile a:erente anilor $ i $I1F 7c9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate Bn legtur cu acti=ele necorporale pri=ind tranzaciile de mai >u>F 7d9 "recizai ce in:ormaii trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare Bn legtur cu co>turile a:erente cercetrii i dez=oltrii1 #ezol=areD 7a9 la>i:icarea generrii imobilizrii Bn :azele de cercetare i dez=oltareD %peci:icare CERCETARE DEZ$OLTARE AnuIN Ec?ip5 A 5c?i4iione54 m5i multe CD=u0i pent0u 5 5n5li45 2o1t[50e=u0ile 2imil50e Acti<iti 5l c0o0 2cop e2te 5cel5 de 5 o3ine cuno/tine noi 1.('' lei #iind o50ecum nemulumii de 0e4ult5tele ec?ipei A, 2ociet5te5 5nt0ene54 o 5 dou5 ec?ip, B, c50e e1ectue54 o 2e0ie de 5n5li4e pe Inte0net tot pent0u 5 5n5li45 2o1t[50e=u0ile 2imil50e Cut50e5 de 5lte0n5ti<e pent0u m5te0i5le, in2t0umente, p0odu2e, p0oce2e, 2i2teme 25u 2e0<icii &.*'' lei Ec?ip5 C 5n5li4e54 /i e<5lue54 conclu4iile p0imelo0 dou ec?ipe Identi1ic50e5, e<5lu50e5 /i 2eleci5 1in5l 5 5plic5iilo0 /i de2cope0i0ilo0 1cute p0in ce0cet50e 25u 5 5lto0 cuno/tine

112

1.1'' lei Pe 3545 conclu4iilo0 ec?ipei C 2e ;ntocme/te modelul loGic 5l d5telo0 82c?em5 conceptu5l pe 2upo0t de ?B0tie9 c50e <5 2t5 l5 3545 <iito0ului p0oG05m #o0mul50e5, el53o050e5, e<5lu50e5 /i 2eleci5 1in5l 5 5lte0n5ti<elo0 po2i3ile pent0u m5te0i5le, in2t0umente, p0odu2e, p0oce2e, 2i2teme 25u 2e0<icii noi 25u ;m3untite *.&'' lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !peci1ic50e CERCETARE DEZ$OLTARE AnuIN !e ;ntocme/te modelul conceptu5l 5i d5telo0 pe 3545 noilo0 cuno/tine 2t53ilite de modelul loGic 82e p0oiecte54 pe c5lcul5to0 un p0im 1o0m5t 5l 2o1t[50e=ului9. ;n 5ce2t moment in1o0m5ticienii nu G505nte54 1e453ilit5te5 te?nic 5 2o1t[50e=ului /i nici nu 2unt 2iGu0i de eCi2ten5 0e2u02elo0 te?nice nece250e pent0u 1in5li450e5 p0oG05mului ;n mod no0m5l, 5ce52t 5cti<it5te 2e include l5 1545 de de4<olt50e, ;n p0oiect50e5, con2t0uci5 /i te2t50e5 p0ototipu0ilo0 /i modelelo0 ;n5inte de p0oducie /i ;n5inte de utili450e. D50 ;nt0ucBt in1o0m5ticienii nu G505nte54 1e453ilit5te5 te?nic 5 2o1t[50e=ului /i nici nu 2unt 2iGu0i de eCi2ten5 0e2u02elo0 te?nice nece250e pent0u 1in5li450e5 p0oG05mului, nu 2unt ;ndeplinite condiiile 154ei de de4<olt50e. P0in u0m50e, 5cti<it5te5 <5 1i inclu2 ;n 1545 de ce0cet50e 7.''' lei A0e loc p0oG05m50e5 e1ecti< /i 5n5li45 2o1t[50e=ului P0oiect50e5, con2t0uci5 /i te2t50e5 5lte0n5ti<elo0 5le2e pent0u m5te0i5lele, in2t0umentele, p0odu2ele, p0oce2ele, 2i2temele 25u 2e0<iciile noi 25u ;m3untite 1+.''' lei Tot5l co2tu0i 5nul N 16.1'' lei 1+.''' lei !peci1ic50e CERCETARE DEZ$OLTARE Anul N>1 Te2t50e5 p0oG05mului P0oiect50e5, con2t0uci5 /i te>tarea alternati=elor ale>e pent0u m5te0i5lele, in2t0umentele, p0odu2ele,

p0oce2ele, 2i2temele 25u 2e0<iciile noi 25u ;m3untite *1.''' lei Tot5l co2tu0i 5nul N>1 8 *1.''' lei 7b9 #ecunoaterea tranzaciilorD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b19 .aza de cercetare a:erent anului $ 8 >e recunoate drept cCeltuialD 1<1100 lei Celtuieli cu J .urnizori 1<1100 lei >tudiile i cercetrile 7b29 .aza de dez=oltare a:erent anului $ 8 >e recunoate o imobilizare necorporal Bn cur>D 141000 lei Imobilizri necorporale J /enituri din 141000 lei Bn cur> de execuie producia de imobilizri necorporale 7b39 .aza de dez=oltare a:erent anului $I1 8 >e recunoate o imobilizare necorporal Bn cur>D 211000 lei Imobilizri necorporale J /enituri din 211000 lei Bn cur> de execuie producia de imobilizri necorporale 7b<9 #ecepia imobilizrii necorporale Bn anul $I1 la co>tul >uD 41000 lei I 211000 lei J 301000 leiD 301000 lei "rograme in:ormatice J Imobilizri necorporale 301000 lei Bn cur> de execuie 7b29 o>turile a:erente cur>urilor pentru pregtirea per>onalului Bn =ederea utilizrii programului >unt cCeltuieli ulterioare i >e recuno>c drept cCeltuieliD 11200 lei &lte cCeltuieli J .urnizori 11200 lei cu >er=iciile executate de teri 7c9 *xtra> din politicile contabileD 11 $icio imobilizare necorporal care pro=ine din :aza de cercetare a unui proiect intern nu e>te recuno>cut1 o>turile de cercetare din :aza de cercetare a unui proiect intern >e recuno>c drept cCeltuial atunci cEnd >unt >uportate1 21 ( imobilizare necorporal ce pro=ine din :aza de dez=oltare a unui proiect intern >e recunoate ca acti= necorporal dac i numai dac Bndeplinete cumulati= toate condiiile >peci:icate de I&% 3;1 31 #ecunoaterea iniial a imobilizrii necorporale generate intern >e realizeaz la co>t1 o>tul e>te :ormat din toate co>turile direct atribuibile care >unt nece>are pentru crearea, producerea i pregtirea acti=ului pentru a :i capabil > :uncioneze Bn maniera intenionat de conducere1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini <1 o>turile cu pregtirea per>onalului Bn =ederea utilizrii acti=ului nu >unt componente ale co>tului unei imobilizri necorporaie generate intern1 21 o>turile cu cercetarea care au :o>t iniiaX recuno>cute drept cCeltuieli nu >e recuno>c ca parte component a co>tului imobilizrii necorporale generate intern la o dat ulterioar1 7d9 in:ormaii de prezentat Bn >ituaii :inanciareD &nuI$D /aloarea agregat a co>turilor de cercetare recuno>cute drept cCeltuial total 8 ?1000 lei care Bn mod normal ar :i aparinut dez=oltrii J ;1100 lei /aloarea agregat a co>turilor de dez=oltare recuno>cute drept cCeltuial *xemplul ilu>trati= 73

113

Bn cur>ul anului $, o entitate a e:ectuat urmtoarele tranzaciiD 7a9 & Bnceput realizarea unui proiect de dez=oltare pentru care a cCeltuitD materiale 21000 leiF >alarii 101000 leiF alte cCeltuieli cu >er=icii pre>tate de teri ?1000 lei1 )a data de 0210;1$ >8a recuno>cut imobilizarea necorporal la co>tul >u1 Durata de utilitate >e e>timeaz la 2 ani, =aloarea rezidual 11000 lei, iar regimul de amortizare e>te cel liniar1 Din punct de =edere :i>cal, capitalizarea cCeltuielilor de dez=oltare nu e>te recuno>cut1 7b9 & acCiziionat un automobil la co>tul de 201000 lei1 "reul include i licena de circulaie pe o perioad de 2 ani Bn >um de 21000 lei1 7c9 )a data de 01101 1$ a acCiziionat un program in:ormatic la co>tul de 201000 lei1 Durata de utilitate e>te e>timat ia 2 ani, metoda de amortizare liniar1 )a data de 311121$ exi>t indicii c programul e>te depreciat i >e determin o =aloare recuperabil de 131000 lei1 Celtuielile cu aAu>trile pentru depreciere nu >unt deductibile :i>cal1 %e cereD 59 Cont53ili45i con1o0m IA! &: t05n45ciile de m5i 2u2D 39 C5lcul5i /i ;n0eGi2t05i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*. J 1<1100 iei J ?1000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* #ezol=areD 7al9 #ecunoaterea co>turilorD %5te0i5le: 21000 lei Celtuieli cu J 0ateriale con>umabile 21000 iei materialele con>umabile !5l50i5te: 101000 lei Celtuieli cu J %alarii datorate 101000 lei >alariile u >er=iciile e:ectuate d e teriD ?1000 lei Celtuieli cu J .urnizori ?1000 iei >er=iciile e:ectuate de teri 7a29 #ecunoaterea acti=ului necorporal la co>tul >uD 21000 lei I 101000 lei I ?1000 lei J 211000 leiD 211000 lei Celtuieli de dez=oltare J /enituri din 211000 lei producia de imobilizri necorporale 7a39 &mortizarea cCeltuielilor de dez=oltare pe perioada augu>t $ 8 31 decembrie $D o>t J 211000 lei /aloare amortizabil J 211000 lei co>t 8 11000 lei =aloarea amortizabil J 201000 lei &mortizare anual J 201000 lei 3 2 ani J <1000 lei &mortizarea perioadei 0;1$ 8 311121$ J <1000 lei 3 12 luni x 2 luni J 11??6 leiD 11??6 lei Celtuieli J &mortizarea 11??6 lei cu amortizarea cCeltuielilor de dez=oltare 7bl9 #ecunoaterea acti=ului corporal i necorporalD 201000 lei L J .urnizori 201000 lei 121000 lei 0iAloace de tran>port de imobilizri 21000 lei )icene Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b29 &mortizarea anual a licenei J 21000 lei 3 2 ani J 11000 leiD 11000 lei Celtuieli J &mortizarea 11000 lei cu amortizarea licenelor 7c19 &cCiziia programului in:ormaticD 201000 lei "rograme in:ormatice J .urnizori 201000 lei de imobilizri 7c29 &mortizarea anual a programului in:ormaticD 201000 lei 3 2 ani J <1000 leiD <1000 leX Celtuieli J &mortizarea <1000 lei cu amortizarea licenelor 7c39 'e>tul de depreciere la 311121$D

/aloare rma> program in:ormatic la 311121$ J 201000 lei co>t 8 <1000 lei amortizarea anual J 1?1000 iei /aloare recuperabil 131000 lei ` =aloare rma> 1?1000 lei, deci programul in:ormatic e depreciat i >e recunoate o pierdere din depreciere egal cu 31000 leiD 31000 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru 31000 lei deprecierea deprecierea programelor in:ormatice 7d9 alculul impozitelor amEnate la 311121$D C?eltuieli de de4<olt50e: /aloare contabil cCeltuieli de dez=oltare la 311121$ J 211000 lei co>t 811??6 lei amortizare anual J 141333 lei Baz :i>cal J 0 7capitalizarea nu e recuno>cut9 /aloare contabil acti= 141333 lei _ baz :i>cal acti= 0 lei, deci rezult o di:eren temporar impozabil J 141333 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x 141333 lei J 31043,2 leiD 31043,2 lei Celtuieli cu J Datorii de 31043,2 lei impozitul amEnat impozit amEnat P0oG05me in1o0m5tice: /aloare contabil programe in:ormatice la 311121$ J 201000 lei co>t 8 <1000 lei amortizare anual 8 31000 lei pierdere din depreciere J 131000 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Baz :i>cal J 201000 lei co>t 8 <1000 lei amortizarea anual J 1?1000 lei /aloare contabil acti= 131000 lei ` baz :i>cal acti= 1?1000 lei, deci rezult o di:eren temporar deductibil J 1?1000 lei 8 131000 lei J 31000 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 31000 lei J <;0 leiD <;0 lei Celtuieli cu J Datorii de <;0 lei impozitul amEnat impozit amEnat 8 *xemplul ilu>trati= 64 %ocietatea "lantaia %& are urmtoarea >ituaie la Bnceputul anului :inanciar 7011011$9D $B02t5 pl5nt5iei de pini 85ni9 !up05155 8?59 I $5lo50e5 Ku2t minu2 co2tu0ile Gene05te de <Bn450e 5 5cti<elo0 3ioloGice 8m5te0i5l 1o0e2tie09 8lei9 30 100 300 22 62 120 O 12 120 130 ; 60 100 'otal ?;0 Bn cur>ul exerciiului :inanciar au loc urmtoarele operaiiD 7a9 Bn perioada lunii mai a anului $, >ocietatea "lantaia %& a plantat 40 Ca de puiei, >uportEnd cCeltuieli de plantare Bn =aloare de ;<0 lei1 7b9 & e:ectuat cCeltuieli de >il=icultur Bn cur>ul anului $ Bn >um de 21100 lei pentru plantaia Bn =Er>t de ; ani1 7c9 Bn luna >eptembrie a anului $, >ocietatea a recoltat plantaia de pini Bn =Er>t de 30 de ani1 o>turile de recoltare >e ridic la 100 lei1 Bn urma recoltrii acti=ului biologic, produ>ul agricol rezultat e>teMcopaci tiai 8 piniN, co>tul calculat extracontabil :iind de 320 lei1 /aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare a Mcopacilor tiai 8 piniNe>te de 3;0 lei1 7d9 %ocietatea "lantaia %& e:ectueaz i proce>area copacilor

114

tiai, produ>ul rezultat prin proce>are dup recoltare :iind MbuteniNcare >e =End1 Bn perioada lunii octombrie a anului $, >ocietatea a e:ectuat cCeltuieli de proce>are Bn >um de 211000 lei1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7e9 %ocietatea =inde butenii la preul de 211000 lei1 7:9 Bn cur>ul lunii noiembrie a anului $, >ocietatea a =Endut o >upra:a de *( Ca, pe care erau plantai pini cu =Er>ta de 22 de ani, pentru >uma de 120 lei, 7g9 )a data raportrii, 311121$, =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare a culturii de pini a :o>t e=aluat la 11<00 lei1 !e ce0e: 859 Cont53ili45i con1o0m IA! 61 t05n45ciile de m5i 2u2D 839 P0e4ent5i un eCt052 din notele l5 2itu5iile 1in5nci50e cup0in4Bnd 5cti<ele 3ioloGice. Re4ol<50e: 7a9 "lantarea pinilorD 7al9 olectarea cCeltuielilor pe naturi de cCeltuieliD ;<0 lei onturi de J cCeltuieli pe naturi %alarii, contribuii, :urnizori ;<0 lei 7a29 (binerea acti=ului biologicD ;<0 lei &cti=e biologice 3 "lantaii puiei /enituri din producia de imobilizri corporale ;<0 lei 7b9 Celtuielile angaAate pentru meninerea acti=elor biologice con>umabileD 21100 lei Celtuieli cu Bntreinerea i reparaiile .urnizori 21100 lei 7c9 #ecoltarea acti=ului biologic con>umabilD 7ci9 Bnregi>trarea cCeltuielilor de recoltareD 100 lei onturi de cCeltuieli pe naturi %alarii, contribuii, :urnizori 100 lei 7c29 Bn urma recoltrii, plantaia de pini Bn =Er>t de 30 de ani e>te >coa> din e=idenD 300 lei CCeellttuuiieellii ccuu J 300 lei cedarea acti=elor biologice &cti=e biologice3 "ini 30 ani Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c39 #ecunoaterea produ>ului agricol Mcopaci tiai 8 piniN la =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare de 3;0 lei1 Di:erena de 3;0 lei 8 320 lei J 30 lei reprezint un cEtig din e=aluarea la =aloarea Au>t a produ>elor agricoleD 3;0 lei "rodu>e agricole3 opaci tiai L 3;0 lei /enituri a:erente 320 lei co>turilor >tocurilor de produ>e Etiguri din 30 lei e=aluarea la =aloarea Au>t a produ>elor agricole 7d9 "roce>area produ>ului agricolD

@nregi>trarea co>turilor proce>rii i obinerea >tocurilor de produ>e :inite 7din ace>t moment, recunoaterea >e =a :ace con:orm pre=ederilor I&% 2, la co>tul de producie de 3;0 lei 7copacii tiai9 I co>turile de proce>are 211000 lei J 2113;0 lei9 >e prezint a>t:elD 2113;0 lei "rodu>e :inite 3 J L 2113;0 lei Buteni "rodu>e agricole3 3;0 lei opaci tiai /enituri a:erente 211000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e 7e9 /Enzarea butenilor 7produ>ul :init9F %ocietatea =inde butenii la preul de 211000 lei1Bnregi>trarea =Enzrii e>te urmtoareaD 7e19 "reul de =EnzareD (1.''' lei Clieni A $enitu0i din (1.''' lei =Enzarea produ>elor :inite 7e29 De>crcarea ge>tiunii la co>t a produ>ului :initD 2113;0 iei L J "rodu>e :inite3 2113;0 lei 2111000 lei /enituri a:erente Buteni co>turilor >tocurilor de produ>e 3;0 lei "ierderi din e=aluarea ia =aloarea Au>t a produ>elor agricole Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7:9 /Enzarea acti=ului biologic con>umabilD /aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare a plantaiei de pini ia Bnceputul perioadei a :o>t de 120 lei x 22 Ca =Endute 3 62 Ca exi>tente la 01101 1$ J 20 lei1 Bnregi>trarea =Enzrii plantaiei >e prezint a>t:elD 7:i9 "reul de =EnzareD 120 lei Debitori di=eri J /enituri din 120 lei cedarea acti=elor biologice 7:29 De>crcarea ge>tiunii pentru =aloarea de intrareD 20 lei Celtuieli cu J &cti=e biologice3 20 lei cedarea "ini 22 ani acti=elor biologice 7g9 0odi:icarea =alorii Au>te minu> co>turile generate de =Enzare a acti=ului biologic con>umabil Bntre datele de raportareD 8 lei 8 H *xi>tent la 011011$ ?;0 7a >e =edea tabelul iniial9 I "uieii plantai Bn cur>ul anului ;<0 7a >e =edea punctul 7a299 8 "inii recoltai Bn =Er>t de 30 de ani 300 7a >e =edea punctul 7c299 8 "lantaiile de pini =Endute 8 22 Ca pe care erau plantai pini cu =Er>ta de 22 de ani 20 7a >e =edea punctul 7:299 J /aloarea contabil la >:Eritul exerciiului 11160 8lei8 H /aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare a pinilor 11<00 8 /aloarea contabil la >:Eritul exerciiului 11160 7determinat anterior9 K Etigul aprut din modi:icarea =alorii Au>te minu> co>turile generate de =Enzare a pinilor Bntre datele de raportare 230

115

;n0eGi2t050e5 modi1ic0ii <5lo0ii Ku2te minu2 co2tu0ile Gene05te de <Bn450e l5 d5t5 05po0t0ii e2te u0mto50e5: Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 230 lei &cti=e biologice3 J Etiguri din 230 lei "lantaii pini e=aluarea la =aloarea Au>t a produ>elor agricole *xtra>ul din notele la >ituaiile :inanciare cuprinzEnd acti=ele biologiceD 8 lei 8 Acti<e 3ioloGice *econcilierea valorii contabile a activelor biologice H /aloarea contabil la 011011$ ?;0 I "uieii plantai Bn cur>ul anului 7a29 ;<0 8 "inii recoltai Bn =Er>t de 30 de ani 7c29 300 8 "lantaiile de pini =Endute 8 22 Ca pe care erau plantai pini cu =Er>ta de 22 de ani 7:29 20 I Etigul aprut din modi:icarea =alorii Au>te minu> co>turile generate de =Enzare a pinilor Bntre datele de raportare 7g9 230 J /aloarea contabil la 311121$ 11<00 *xemplul ilu>trati= 50 %ocietatea )actoprod %& e>te >pecializat Bn producia de lapte i :urnizarea ace>tuia ctre di=eri clieni1 )a 311121$, entitatea deineaD 7a9 100 de =aci pentru lapte, acCiziionate Bn urm cu 10 aniF 7b9 300 de =aci pentru lapte, acCiziionate Bn cur>ul anului $ la un co>t de <201000 lei 7acti=e mature9F 7c9 <0 de Auninci cre>cute pentru a da lapte Bn =iitor 7acti=e imature9, acCiziionate Bn luna decembrie a anului $ la un co>t de ?1000 lei1 &nimalele >unt e=aluate la =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare1 )aptele e>te e=aluat iniial la =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare la momentul mulgerii1 "reul e>timat al laptelui 7imediat dup mulgere9 e>te de 2 lei3l1 o>turile generate de =Enzare a laptelui >e ridic la 11000 lei1 antitatea obinut de lapte e>te de 10 l3=ac1 o>turile cu prelucrarea laptelui pentru =Enzare, pa>teurizare i ambalare >unt Bn =aloare de <1000 lei1 %e tran>:er 11000 I de lapte Bn ge>tiunea de mr:uri pentru de>:acere, prin reeaua de magazine proprii, la un pre de <Bn450e cu amnuntul de &,( lei3l1 #e>tul de lapte pa>teurizat e>te =Endut direct clienilor la un pre de 3 lei3l1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Con1o0m IA! 61 /i IA! * cont53ili45i: 859 ;n0eGi2t050e5 l5ptelui o3inutD 839 O3ine0e5 l5ptelui p52teu0i45tD 7c9 'ran>:erul Bn categoria mr:urilorF 8d9 Come0ci5li450e5 l5ptelui. Re4ol<50e: 7a9 Bnregi>trarea laptelui obinut din producia proprie la =aloarea Au>t minu> co>turile generate de =EnzareD /aloarea e>timat a =Enzrilor de lapte J <00 =aci pentru lapte exi>tente la 311121$ x 10 l3=ac x 2 lei3l J ;1000 lei /aloarea Au>t minu> co>turile generate de =Enzare a laptelui J ;1000 lei 8 11000 lei J 61000 lei 61000 lei "rodu>e agricole3 J Etiguri din 61000 lei )apte e=aluarea la =aloarea Au>t a produ>elor agricole 7b9 Bnregi>trarea co>turilor cu prelucrarea laptelui pentru =Enzare, pa>teurizare i ambalareD <1000 lei onturi de J %alarii, <1000 lei cCeltuieli pe naturi amortizri,

contribuii 7c9 (binerea laptelui pa>teurizat la co>t, con:orm pre=ederilor I&% 2M%tocuriND o>tul prelucrrii J 61000 lei I <1000 lei J 111000 lei 111000 lei "rodu>e :inite3 J L 111000 Iei )apte pa>teurizat /enituri a:erente <1000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e "rodu>e agricole 3 61000 lei )apte 7d9 o>tul unitar al laptelui pa>teurizat /aloarea total J 111000 lei antitatea de lapte J <00 =aci x 10 l3=ac J <1000 I o>tul unitar J 111000 lei 3 <1000 I J 2,62 lei3l Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7e9 'ran>:erarea a 11000 I de lapte Bn ge>tiunea de mr:uri, pentru de>:acere prin reeaua de magazine proprii, 11000 I x 2,62 lei3l 7co>tul unitar9 J 21620 lei, la un pre de =Enzare cu amnuntul total de 11000 I x 3,2 lei3l J 31200 leiD 31200 lei 0r:uri J L 31200 lei "rodu>e :inite3 21620 lei )apte pa>teurizat &dao> comercial 620 lei 7:9 omercializarea laptelui la preul de =Enzare de 31200 leiD 31200 lei a>a Bn lei 8 /enituri din 31200 lei =Enzarea mr:urilor 7g9 %cderea din e=iden a laptelui =EndutD 31200 lei L J 0r:uri 31200 lei 21620 lei Celtuieli pri=ind mr:urile 620 lei &dao> comercial 7C9 #e>tul de lapte pa>teurizat e>te =Endut direct clienilor la un pre de 3 lei3lD #e>tul de lapte pa>teurizat J <10001 obinui 8 11000 I tran>:erai la magazin J 31000 I "reul de =Enzare total J 31000 I x 3 lei3l J 41000 lei 7i9 #ecunoaterea preului de =Enzare totalD 41000 lei lieni J /enituri din 41000 lei =Enzarea mr:urilor 7A9 %cderea din e=iden a laptelui =Endut pentru co>tul de 31000 I x 2,62 lei3l 7co>tul unitar9 J ;1220 leiD ;1220 lei /enituri a:erente J "rodu>e :inite3 ;1220 lei co>tului >tocurilor )apte pa>teurizat de produ>e *xemplul ilu>trati=ul ( >ocietate comercial a e:ectuat urmtoarele Bmprumuturi pentru :inanarea con>truciei unui complex CotelierD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a9 2201000 lei Bn perioadele precedente cu o dobEnd di:ereniat a>t:elD 2001000 lei cu dobEnda de 10LF 201000 lei cu dobEnda de 12LF 7b9 la 011031$, con>tructorii au Bnceput > lucreze la con>trucie i din ace>te Bmprumuturi rm>e>er nerambur>ai ;01000 leiF 7c9 la 011101$ >e acCit prima :actur emi> pentru con>trucie Bn =aloare de ;01000 leiF 7d9 la 01101 1$I1 >e mai contracteaz un credit bancar Bn >um de 1;01000 lei cu o dobEnd de 4L pe an1 %umele ne:iind utilizate imediat au :o>t con>emnate Bntr8un depozit cu o dobEnd de 2L pe anF 7e9 la 0110<1$I1 >e acCit, din depozitul bancar, o alt :actur Bn =aloare de 1001000 leiF 7:9 la 011041$I1 >e acCit, din depozitul bancar, cea de a treia :actur pentru con>trucie Bn =aloare de 201000 lei1 'ot acum acti=itatea de con>trucie >e >u>pend pe o perioad de ? luni1 Dup cele ? luni, acti=itatea >e reia i con>trucia e>te terminat1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i con1o0m IA! *& ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N /i N>1D

116

839 P0eci45i ce in1o0m5ii 2peci1ice IA! *& t0e3uie 2 p0e4inte entit5te5 ;n 2itu5iile 1in5nci50e ;n 1iec50e dint0e cei * 5niD 8c9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile. Re4ol<50e: I. Anul N: 7a9 Determinarea co>tului mediu ponderat al Bmprumutului ca o medie ponderat a co>turilor BndatorriiD 72001000 lei x 10L I 201000 lei x 12L9 3 72001000 lei I 201000 lei9 J 10,<L 7b9 apitalizarea co>turilor Bndatorrii pe perioada 011101$ 8 311121$ 7capitalizarea Bncepe cEnd >8au realizat plile pentru acti=, adic 01110, cEnd >e pltete :actura :urnizorului, i nu la 01103, cEnd Bncepe con>trucia9D ;01000 lei partea rma> nerambur>at x 10,<L x 3 luni 312 luni J 210;0 lei 210;0 lei Imobilizri corporale J DobEnzi a:erente 210;0 lei Bn cur> creditelor bancare pe termen mediu i lung Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c9 "entru re>tul perioadei de 4 luni, co>turile Bndatorrii >e recuno>c ca o cCeltuialD ;01000 lei x 10,<L x 4 luni 312 luni J ?12<0 lei ?12<0 lei Celtuieli pri=ind dobEnzile DobEnzi a:erente creditelor bancare pe termen mediu i lung ?12<0 lei II. Anul N>1: 7a9 ontractarea noului creditD 1;01000 lei onturi la bnci redite bancare pe termen lung 1;01000 lei 7b9 on>tituirea depozituluiD 1;01000 lei reane imobilizate onturi la bnci 1;01000 lei 7c9 apitalizarea co>turilor Bndatorrii pe perioada 01101 1$I1 8 011041$I1 7capitalizarea Bnceteaz pe perioadele lungi de timp cEnd nu >e lucreaz la con>trucie9D Bmprumut =ecCiD ;01000 lei x 10,<L x ; luni 3 12 luni J 212<6 lei Bmprumut nouD 1;01000 lei x 4L x ; luni 3 12 luni J 101;00 lei 'otal co>turi de capitalizat J 212<6 lei I 101;00 lei J 1?13<6 lei 1?13<6 lei Imobilizri corporale Bn cur> DobEnzi a:erente creditelor bancare pe termen mediu i lung 1?13<6 lei 7d9 Diminuarea co>turilor Bndatorrii capitalizate cu =enitul din dobEnda la depozitul bancar 7tot pe perioada capitalizrii9D 7dl9 "erioada 011011$I1 80110<1$I1D 1;01000 lei depozit bancar x 2L x 3 luni 3 12 luni J 21220 lei 7d29 "erioada 0110<1$I1 8 011041$I1D 71;01000 lei depozit iniial 8 1001000 lei pltii pe 0110<9 x 2L x 2 luni 312 luni J 11??6 lei o>turile capitalizate =or :i diminuate Bn total cu 21220 lei I 11??6 lei J 31416 leiD 31416 lei $enitu0i din dobEnzi Imo3ili40i co0po05le &.+1- lei Bn cur> Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7e9 o>turile Bndatorrii a:erente perioadei 011041$I1 8311121$I1 >e recuno>c ca o

cCeltuial a perioadeiD Bmprumut =ecCiD ;01000 lei x 10,<L x < luni 3 12 luni J 21663 lei Bmprumut nouD 1;01000 lei x 4L x < luni 3 12 luni J 21<00 lei 'otal co>turi recuno>cute ca o cCeltuial a perioadei J 21663 lei I 21<00 lei J ;1163 lei ;1163 lei Celtuieli J DobEnzi a:erente ;1163 lei pri=ind dobEnzile creditelor bancare pe termen mediu i lung P0e4ent50e5 in1o0m5iilo0 ;n 2itu5iile 1in5nci50e Anul N: 11 /aloarea co>turilor Bndatorrii capitalizate Bn cur>ul perioadei J 210;0 lei1 21 #ata de capitalizare :olo>it pentru a determina =aloarea co>turilor Bndatorrii eligibile pentru capitalizare e>te de 10,<L pe an, rata medie de capitalizare determinat ca medie ponderat a co>turilor Bndatorrii1 Anul N>1: 11 /aloarea co>turilor Bndatorrii capitalizate Bn cur>ul perioadei J 1?13<6 lei 8 31416 lei J 121<30 lei1 21 #ata de capitalizare :olo>it pentru a determina =aloarea co>turilor Bndatorrii eligibile pentru capitalizare pentru Bmprumutul contractat Bn perioadele precedente J 10,<L pe an, rata medie de capitalizare determinat ca medie ponderat a co>turilor Bndatorrii1 #ata de capitalizare :olo>it pentru a determina =aloarea co>turilor Bndatorrii eligibile pentru capitalizare pentru Bmprumutul contractat Bn anul $I1 J 4L pe an1 ECt052 din politicile cont53ile 1. Recuno5/te0e5 co2tu0ilo0 ;nd5to00ii *ntitatea capitalizeaz co>turile Bndatorrii care >unt atribuibile direct con>truciei unui acti= cu ciclu lung de producie ca parte a co>tului re>pecti=ului acti=1 &lte co>turi ale Bndatorrii >unt recuno>cute drept cCeltuieli Bn perioada Bn care entitatea le >uport1 /aloarea co>turilor Bndatorrii eligibile pentru capitalizare >e determin ca di:eren Bntre co>turile actuale ale Bndatorrii >uportate Bn legtur cu Bmprumutul re>pecti= Bn cur>ul perioadei i orice =enituri din in=e>tiii obinute din in=e>tirea temporar a acelor Bmprumuturi1 *. R5t5 de c5pit5li450e #ata de capitalizare >e determin ca medie ponderat a co>turilor Bndatorrii aplicabile Bmprumuturilor entitii, Bn cur>, Bn perioada Bn cauz, altele decEt Bmprumuturile :cute >pecial pentru obinerea unui acti= cu ciclu lung de producie1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* &. Pe0io5d5 de c5pit5li450e Data Bnceperii capitalizrii e>te data la care entitatea >uport cCeltuielile pentru acti=1 apitalizarea e>te Bntrerupt Bn cur>ul perioadelor prelungite Bn care nu >e lucreaz e:ecti= la realizarea acti=ului cu ciclu lung de producie1 K *xemplul ilu>trati= 5 ( >ocietate comercial a e:ectuat urmtoarele Bmprumuturi pentru :inanarea con>truciei unei cldiri pe care o execut Bn regie proprieD Bmprumut pe termen >curt de 2001000 lei cu o rat a dobEnzii de 10LF Bmprumut pe termen lung de ?001000 lei cu o rat a dobEnzii de ;L1 DobEnda >8a pltit la ? luni rmEnEnd neacCitat la >:Eritul anului dobEnda core>punztoare

117

>eme>trului II1 Celtuielile cu acti=itatea Bn cur> de realizare >e ridic la &.6''1000 lei1 )a >:Eritul anului rmEne neacCitat >uma de (''.''' lei1 !e ce0e: 7a9 Dete0min5i con1o0m IA! *& 2um5 co2tu0ilo0 ;nd5to00ii care t0e3uie c5pit5li45t ;n cu02ul pe0io5dei d5te /i p0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile co0e2pun4to50eD 839 P0eci45i ce in1o0m5ii 2peci1ice iA! *& t0e3uie 2 p0e4inte entit5te5 ;n 2itu5iile 1in5nci50e. Re4ol<50e: 7a19 Determinarea ratei de capitalizare pe baza mediei ponderateD 72001000 lei x 10L I ?001000 lei x ;L9 3 72001000 lei I ?001000 lei9 J ;,4L 7a29 alculul dobEnzii e:ecti= pltite pEn la >:Eritul anuluiD 2001000 lei x 10L x ? luni 3 12 luni J 221000 lei ?001000 lei x ;L x ? luni 3 12 luni J 2<1000 lei 'otalD 221000 lei I 2<1000 lei J <41000 lei 7a39 alculul =alorii medii contabile a acti=ului pe termen lung la ni=elul cCeltuielilor pltiteD 731<001000 lei 8 2001000 lei9 3 2 J 11<201000 lei 7a<9 Determinarea >umei maxime a dobEnzii ce poate :i capitalizatD 11<201000 lei x ;,4L J 1241020 lei $5lo50e5 co2tu0ilo0 ;nd5to00ii ce pot 1i c5pit5li45te ;nt0=o pe0io5d nu t0e3uie 2 dep/e52c <5lo50e5 co2tu0ilo0 ;nd5to00ii 2upo0t5te ;n cu02ul 5celei pe0io5de. P0in u0m50e. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini >uma ce >e =a capitaliza Bn cazul de mai >u> e>te de <41000 lei, adic =aloarea co>turilor Bndatorrii >uportate Bn cur>ul perioadeiD <41000 lei Imobilizri corporale Bn cur> L DobEnzi a:erente creditelor bancare pe termen mediu i lung DobEnzi a:erente creditelor bancare pe termen >curt <41000 lei 2<1000 lei 221000 lei 7b9 "rezentarea in:ormaiilor Bn >ituaiile :inanciareD 7bl9 /aloarea co>turilor Bndatorrii capitalizate Bn cur>ul perioadei J <41000 lei 7b29 #ata de capitalizare :olo>it pentru a determina =aloarea co>turilor Bndatorrii eligibile pentru capitalizare J ;,4L pe an, rata medie de capitalizare determinat ca medie ponderat a co>turilor Bndatorrii1 *xemplul ilu>trati= 33 %ocietatea R a demarat, pe 2010<1$, lucrrile de con>truire a unui depozit1 %e e>timeaz c ace>ta =a :i :inalizat pe>te 2 ani1 Bn cur>ul exerciiului $ >8au :cut urmtoarele pli pentru :inanarea con>trucieiD pe 3010<1$, plat 3001000 leiF pe 311021$, plat 1321000 leiF pe 311061$, plat 2221000 leiF pe 301041$, plat <?21000 leiF pe 311101$, plat 1421000 lei1 "lile e:ectuate pEn la 311061$ nu au :o>t onorate din Bmprumuturi cu caracter >pecial1 "e 311061$, >ocietatea R a obinut un Bmprumut >pecial pentru :inanarea con>truciei pe termen de un an Bn >um de ;101000 lei, la o rat anual a dobEnzii de 2L, pltit la >:Eritul :iecrei luni1 *xcedentul de :onduri Bmprumutate a :o>t pla>at temporar la o rat a dobEnzii de <L pe an1 'oate plile BncepEnd cu 311061$ >8au realizat din Bmprumutul >pecial, exceptEnd plile clin 311101$ care >8au realizat din Bmprumuturi generale1 Din cauza unor importante lucrri teCnice i admini>trati=e Bntreprin>e, lucrarea de con>trucie a :o>t >u>pendat pentru o

perioad de 12 zile1 Datoriile >ocietii, la 311121$, >unt urmtoareleD Bmprumut bancar pe termen >curtD ;101000 leiF Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Bmprumut obligatar, contractat Bn $82, numr de obligaiuni 21000F =aloarea nominal egal cu preul de rambur>are 11200 lei3obligaiune, rata anual a dobEnzii ?LF dobEnda >e pltete anual pe 31112, iar Bmprumutul e>te rambur>abil Bn $I<1 Bn cur>ul exerciiului $, >ocietatea a bene:iciat de credite primite direct Bn contul curent1 Bn medie, creditul primit direct Bn contul curent Bn anul $ a :o>t 112001000 lei, iar dobEnzile a:erente ace>tora ?01000 lei1 !e ce0e: C5lcu;5i con1o0m IA! *& m0ime5 co2tu0ilo0 ;nd5to00ii ce <o0 1i ;nco0po05te ;n co2tul 5cti<ului con2t0uit. Re4ol<50e: 7a9 "erioada de capitalizare Bncepe la data de 3010<1$, cEnd >8au realizat plile pentru acti=1 7b9 o>turile Bndatorrii capitalizate pentru Bmprumutul >pecialD 7bl9 Celtuiala cu dobEndaD ;101000 lei x 2L x 2 luni 3 12 luni 7aug1, >ept1, oct1, no=1, dec19 J 1?1;62 lei 7b29 /eniturile obinute din pla>area temporar a >umelor neutilizateD 7b2119 "erioada 0110;1$ 8 301041$D 7;101000 lei 8 2221000 lei pltii pe 311061$9 x <L x 2 luni312 luni J 31600 lei 7b2129 "erioada 011101$ 8311101$D 7;101000 lei 8 2221000 lei pltii pe 311061$ 8 <?21000 iei pltii pe 301041$9 x <L x 1 lun 3 12 luni J 300 lei 'otal =enituri J 31600 lei I 300 lei J <1000 lei 7b2139 DobEnzile a:erente Bmprumutului >pecial care =or :i capitalizate J 1?1;62 lei 8 <1000 lei J 121;62 lei 7c9 &lte BmprumuturiD 7ci9 DobEnzile pltiteD 7ci 119 dobEnzi pltite pentru credite primite Bn cont curent J ?01000 lei 7ci 129 dobEnzi pltite pentru Bmprumuturi obligatare J 21000 obligaiuni x 11200 lei3obligaiune x ?L J <201000 lei 7ci 139 'otal dobEnzi J ?01000 lei I <201000 lei J 2101000 lei 7d9 0edia altor Bmprumuturi a:erente anului $D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7dl9 redite primite Bn cont curent J 112001000 lei 7d29 Bmprumuturi obligatare J 21000 lei obligaiuni x 11200 lei3obligaiune =aloare nominal J 612001000 lei 7d39 'otal Bmprumuturi J 112001000 lei I 612001000 lei J 410001000 lei 7e9 #ata medie de capitalizare J 2101000 lei 3 410001000 lei x 100 J 2,??L 7:9 DobEnda a:erent altor Bmprumuturi care ar putea :i capitalizateD 7:i9 "entru plile e:ectuate la data de 3010<1$ J 3001000 lei x 2,??L x ; luni 312 luni 7011021$8311121$9 J 111320 lei 7:29 "entru plile e:ectuate la data de 311021$ J 1321000 lei x 2,??L x 6 luni 312 luni 70110?1$ 8 311121$9 J <1<26,2 lei 7:39 "entru plile e:ectuate la data de 311101$ J 1421000 lei x 2,??L x 2 luni 312 luni 7011111$ 8 311121$9 J 11;34,2 lei 7:<9 'otal dobEnzi care pot :i capitalizate a:erente altor Bmprumuturi J 111320 lei I <1<26,2 lei I 11;34,2 lei J 161?1?,6 lei 7g9 'otal dobEnzi care ar putea :i capitalizate Bn anul $ J 121;62 lei dobEnzi a:erente Bmprumutului >pecial I 161?1?,6 lei dobEnzi care pot :i capitalizate a:erente altor Bmprumuturi

118

J 301<41,6 lei 7C9 'otal dobEnzi a:erente anului $ J 1?1;62 lei dobEnzi a:erente Bmprumutului >pecial I 2101000 iei total dobEnzi a:erente altor Bmprumuturi J 22?1;62 lei 7i9 301<41,6 lei ` 22?1;62 lei, deci toat >uma de 301<41,6 lei =a :i capitalizat1 8 *xemplul ilu>trati= ;< &l:a a primit Bn data de 101101$ o >ub=enie gu=ernamental pentru acCiziia unei in>talaii Bn >um de 101000 lei, =aloarea in>talaiei acCiziionate :iind de ?01000 lei1 "olitica contabil e>te de a recunoate >ub=enia primit ca =enit amEnat1 Durata de utilizare a acti=ului e>te de 2 ani, metoda de amortizare :iind cea liniar1 Din punct de =edere :i>cal, acti=ul >e amortizeaz liniar Bn < ani1 Bn continuare >e con>ider c, din cauza nere>pectrii condiiilor de acordare, >ocietatea trebuie > rambur>eze la >:Eritul anului $I2 60L din =aloarea >ub=eniei1 %e ce0e: 859 P0e4ent5i con1o0m IA! *' ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N, N>1 /i N>*D Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 839 C5lcul5i /i cont53ili45i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*D 8c9 P0eci45i ce in1o0m5ii t0e3uie 2 p0e4inte entit5te5 ;n 2itu5iile 1in5nci50e ;n 5nii N, N>1 /i N>* din punctul de <ede0e 5l IA! *'D 8d9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile pe c50e t0e3uie 2 le p0e4inte entit5te5. Re4ol<50e: I. Anul $D 7a9 "rimirea >ub=eniei la data de 101101$D 101000 lei %ub=enii de primit J /enituri Bn a=an> 101000 lei 7b9 Bnca>area >ub=eniei la data de 101101$D 101000 lei onturi la bnci J %ub=enii de primit 101000 lei 7c9 &cCiziia in>talaieiD ?01000 lei In>talaii J .urnizori ?01000 lei de imobilizri 7d9 &mortizarea contabil a:erent anului $, pe perioada octombrie $ 8 decembrie $D ?01000 lei =aloare amortizabil 3 2anix3luni312luni J 31000 leiD 31000 lei Celtuieli cu J &mortizarea 31000 lei amortizarea in>talaiilor 7e9 'ran>:erul =enitului Bn a=an> la =enituri curente din >ub=enii, pe m>ura amortizriiD 101000 lei >ub=enie 3 2 ani x 3 luni 312 luni J 200 leiD 200 lei /enituri Bn a=an> J %ub=enii pentru 200 lei in=e>tiii =irate la =enituri 7:9 alculul impozitelor amEnate Bn anul $D 7:i9 In2t5l5ie: /aloare contabil acti= la >:Eritul anului $ J ?01000 lei co>t 8 31000 lei amortizare contabil anul $ J 261000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $D &mortizare :i>cal anul $ J ?01000 lei 3 < ani x 3 luni 3 12 luni J 31620 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $ J ?01000 lei co>t 8 31620 lei amortizare :i>cal anul $ J 2?1220 lei /aloare contabil in>talaie 261000 lei _ baz :i>cal in>talaie 2?1220 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 261000 lei 8 2?1220 lei J 620 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x 620 lei J 120 leiD 120 lei Celtuieli cu J Datorii de 120 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat 81*9 $enit ;n 5<5n2: Din punct de =edere :i>cal, =aloarea >ub=eniei reluate =a :iD 101000 lei 3 < ani x 3 luni 3

12 luni J ?22 lei Baz contabil =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $ J 101000 lei >ub=enie primit 8 200 lei >ub=enie reluat J 41200 lei Baz :i>cal =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $ J 101000 lei 8 ?22 lei J 41362 iei /aloare contabil datorie 41200 lei _ baz :i>cal datorie 41362 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 41200 lei 8 41362 lei J 122 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 122 lei J 20 leiD 20 lei reane cu J /enituri din 20 lei impozitul amEnat impozite amEnate II. Anul N>1: 7a9 &mortizarea contabil a:erent anului $I1D ?01000 lei =aloare amortizabil 3 2 ani J 121000 leiD 121000 lei Celtuieli cu J &mortizarea 121000 lei 5mo0ti450e5 in2t5l5iilo0 7b9 'ran>:erul =enitului Bn a=an> la =enituri curente din >ub=enii, pe m>ura amortizriiD 101000 lei >ub=enie 3 2 ani J 21000 leiD 21000 lei /enituri Bn a=an> J %ub=enii pentru 21000 lei in<e2tiii <i05te la =enituri Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c9 alculul impozitelor amEnate Bn anul $I1D 8ci9 In2t5l5ie: /aloare contabil acti= la >:Eritul anului $I1 J ?01000 lei co>t 8 31000 lei amortizare contabil anul $ 8 121000 lei amortizare contabil anul $I1 J <21000 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I1D &mortizare :i>cal anul $I1 J ?01000 lei 3 < ani J 121000 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I1J ?01000 lei co>t 8 31620 lei amortizare :i>cal anul $ 8 121000 lei amortizare :i>cal anul $I1 J <11220 lei /aloare contabil in>talaie <21000 lei _ baz :i>cal in>talaie <11220 iei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J <21000 lei 8 <11220 lei J 31620 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 31620 lei J ?00 lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 120 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a maAora cu ?00 lei 8 120 lei J <;0 leiD <;0 lei Celtuieli cu J Datorii de <;0 lei 7c29 $enit ;n 5<5n2: Din punct de =edere :i>cal, =aloarea >ub=eniei reluate Bn anul $I1D101000 lei 3 < ani J 21200 lei Baz contabil =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $I1 J 101000 lei >ub=enie primit 8 200 lei >ub=enie reluat anul $ 8 21000 lei >ub=enie reluat anul $I1 J 61200 lei Baz :i>cal =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $ J 101000 lei 8 ?22 lei anul $ 8 21200 lei anul $I1 J?1;62 lei /aloare contabil datorie 61200 lei _ baz :i>cal datorie ?1;62 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 61200 lei 8 ?1;62 lei J ?22 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x ?22 lei J 100 lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 20 lei Deci creana de impozit amEnat >e =a maAora cu 100 lei 8 20 lei J ;0 leiD ;0 lei reane cu J /enituri din ;0 lei impozitul pe pro:it amEnat impozit pe pro:it amEnat impozitul amEnat impozite amEnate

119

III. Anul N>*: 7a9 &mortizarea contabil a:erent anului $I2D ?01000 lei =aloare amortizabil 3 2 ani J 121000 leiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 121000 lei Celtuieli cu amortizarea &mortizarea 121000 iei in>talaiilor 7b9 'ran>:erul =enitului Bn a=an> la =enituri curente din >ub=enii, pe m>ura amortizriiD 101000 lei >ub=enie 3 2 ani J 21000 lei3anD 7c9 #ambur>area >ub=enieiD %ub=enie rambur>atD 101000 lei x 60L J 61000 lei %oldul contului de =enit amEnat ia >:Eritul anului $I2 J 101000 lei >ub=enie primit 8 200 lei >ub=enie reluat anul $ 8 21000 lei >ub=enie reluat anul $I1 8 21000 lei >ub=enie reluat anul $I2 J 21200 lei 61000 lei L J onturi la bnci 61000 lei 21200 lei /enituri Bn a=an> 11200 lei &lte cCeltuieli 7d9 Impozite amEnate anul $I2D 7d19 In2t5l5ie: /aloare contabil acti= la >:Eritul anului $I2 J ?01000 lei co>t 8 31000 Iei amortizare contabil anul $ 8 121000 lei amortizare contabil anul $I1 8 121000 lei amortizare contabil anul $I2 J 331000 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I2D &mortizare :i>cal anul $I2 J ?01000 lei 3 < ani J 121000 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I2 J ?01000 lei co>t 8 31620 lei amortizare :i>cal anul $ 8 121000 lei amortizare :i>cal anul $I1 8 12,000 lei amortizare :i>cal anul $I2 J 2?1220 lei /aloare contabil in>talaie 331000 lei _ baz :i>cal in>talaie 2?1220 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 331000 lei 8 2?1220 lei J ?1620 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x ?1620 lei J 110;0 lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J ?00 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a maAora cu 110;0 lei 8 ?00 lei J <;0 leiD 21000 lei /enituri Bn a=an> %ub=enii pentru 21000 lei in=e>tiii =irate la =enituri de exploatare Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* <;0 lei Celtuieli cu impozitul pe pro:it amEnat Datorii de impozit pe pro:it amEnat <;0 lei 7d29 $enit ;n 5<5n2: Din punct de =edere :i>cal, =aloarea >ub=eniei reluate Bn anul $I2D101000 lei 3 < ani J 21200 lei Baz contabil =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $I2 J 101000 lei >ub=enie primit 8 200 lei >ub=enie reluat anul $ 8 21000 lei >ub=enie reluat anul $I1 8 21000 lei >ub=enie reluat anul $I2 8 21200 lei >ub=enie rambur>at anul $I2 J 0 lei Baz :i>cal =enit Bn a=an> la >:Eritul anului $I2 J 101000 lei 8 ?22 lei anul $ 8 21200 iei anul $I1 8 21200 lei anul $I2 8 <1362 lei >ub=enie rambur>at anul $I2 7>old din punct de =edere :i>cal9 J 0

$u exi>t di:erene temporare1 Deci creana de impozit amEnat exi>tent de 100 lei >e =a anulaD 100 lei Celtuieli cu J reane cu 100 lei P0e4ent50e5 in1o0m5iilo0 ;n 2itu5iile 1in5nci50e 1. AnuIN: "olitica contabil adoptat de entitate Bn legtur cu >ub=enia a:erent acti=ului e>te Bnregi>trarea >ub=eniei ca =enit amEnat1 /aloarea >ub=eniei recuno>cut Bn >ituaiile :inanciare anul $ J 41200 lei 21 Anul N>1: /aloarea >ub=eniei recuno>cut Bn >ituaiile :inanciare anul $I1 J 61200 lei 31 Anul N>*: *ntitatea nu a re>pectat condiiile de acordare a >ub=eniei i =a rambur>a 60L din =aloarea >ub=eniei1 /aloarea >ub=eniei recuno>cut Bn >ituaiile :inanciare anul $I2 J 0 lei ECt052 din politicile cont53ile: 11 %ub=eniile a:erente acti=elor 8 reprezint >ub=enii gu=ernamentale pentru acordarea crora principala condiie e>te ca % &l:a > cumpere acti=e imobilizate1 21 %ub=eniile gu=ernamentale nu >e recuno>c pEn cEnd nu exi>t >u:icient >iguran cD 8 % &l:a =a re>pecta condiiile ataate acordrii lorF i c 8 >ub=eniile =or :i primite1 impozitul pe pro:it amEnat impozitul amEnat Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 31 %ub=eniile pentru acti=e >e recuno>c Bn bilan ca =enit amEnat1 <1 /enitul amEnat >e Bnregi>treaz Bn contul de pro:it i pierdere pe m>ura Bnregi>trrii cCeltuielilor cu amortizarea1 21 #e>tituirea unei >ub=enii re:eritoare la un acti= >e Bnregi>treaz prin reducerea >oldului =enitului amEnat cu >uma rambur>abil, i Bn m>ura Bn care acea>ta depete >oldului contului de =enit amEnat, di:erena e>te recuno>cut ca o cCeltuial1 ?1 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 61 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 ;1 Dac pentru o datorie =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 41 Dac pentru o datorie =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 101 Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, exceptEnd cazul ree=alurii1 *xemplul ilu>trati= << &l:a a primit Bn data de 101101$ o >ub=enie gu=ernamental

120

pentru acCiziia unei in>talaii Bn >um de 101000 lei, =aloarea in>talaiei acCiziionate :iind de ?01000 lei1 "olitica contabil e>te de 5 0ecuno5/te 2u3<eni5 p0imit p0in deduce0e5 ei din <5lo50e5 contabil a acti=ului1 Durata de utilizare a acti=ului e>te de 2 ani, metoda de amortizare :iind cea liniar1 Din punct de =edere :i>cal acti=ul >e amortizeaz liniar Bn < ani1 Bn continuare >e con>ider c, din cauza nere>pectrii condiiilor de acordare, >ocietatea trebuie > rambur>eze la >:Eritul anului $I2 60L din =aloarea >ub=eniei1 !e ce0e: 859 P0e4ent5i con1o0m IA! *' /i IA! : ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N, N>1 /i N>*D 839 C5lcul5i /i cont53ili45i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*D 8c9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile pe c50e t0e3uie 2 le p0e4inte entit5te5. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Re4ol<50e: I. Anul N: 7a9 &cCiziia in>talaieiD ?01000 lei In>talaii .urnizori de imobilizri ?01000 lei 7b9 "rimirea >ub=eniei la data de 101101$D 101000 lei %ub=enii de primit In>talaii 101000 lei 7c9 Bnca>area >ub=eniei la data de 101101$D 101000 lei onturi la bnci %ub=enii de primit 101000 lei 7d9 &mortizarea contabil a:erent anului $, pe perioada octombrie $ 8 decembrie $D 7?01000 lei 8101000 lei9 =aloare amortizabil a in>talaiei 3 2 ani x 3 luni 312 luni J 21200 leiD 7e9 alculul impozitelor amEnate Bn anul $D /aloare contabil acti= la >:Eritul anului $ J 7?01000 lei co>t 8 101000 lei >ub=enie dedu>9 8 21200 lei amortizare contabil anul $ J <61200 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $D &mortizare :i>cal anul $ J 201000 lei 3 < ani x 3 luni 3 12 luni J 31122 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $ J 7?01000 lei co>t 8 101000 lei >ub=enie dedu>9 8 31122 lei amortizare :i>cal anul $ J <?1;62 lei /aloare contabil in>talaie <61200 lei _ baz :i>cal in>talaie <?1;62 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J <61200 lei 8 <?1;62 lei J ?22 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x ?22 lei J 100 leiD 100 lei Celtuieli cu J Datorii de 100 lei 21200 lei Celtuieli cu amortizarea &mortizarea in>talaiilor 21200 lei impozitul pe pro:it amEnat impozit pe pro:it amEnat II. Anul N>1: 7a9 &mortizarea contabil a:erent anului $I1D 7?01000 lei 8 101000 lei >ub=enie dedu>9 3 2 ani J 101000 leiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 101000 lei Celtuieli cu J &mortizarea 101000 lei amortizarea in>talaiilor 7b9 alculul impozitelor amEnate Bn anul $I1D /aloare contabil acti= la >:Eritul anului $I1 J 7?01000 lei co>t 8 101000 iei >ub=enie dedu>9 8 21200 lei amortizare contabil anul $ 8 101000 lei amortizare contabil anul $I1 J361200 lei Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I1D &mortizare :i>cal anul $I1 J 7?01000 lei 8 101000 lei9 3 < ani J 121200 lei

Baz :i>cal acti= la >:Eritul anului $I1 J 7?01000 lei co>t 8 101000 lei >ub=enie dedu>9 8 31122 lei amortizare :i>cal anul $ 8 121200 lei amortizare :i>cal anul $I1 J 3<1362 lei /aloare contabil in>talaie 361200 lei _ baz :i>cal in>talaie 3<1362 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 361200 lei 8 3<1362 lei J 31122 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 31122 lei J 200 lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 100 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a maAora cu 200 lei 8 100 lei J <00 leiD <00 lei Celtuieli cu J Datorii de <00 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat III. Anul N>*: 7a9 &mortizarea contabil a:erent anului $I2D 7?01000 lei 8 101000 lei >ub=enie dedu>9 3 2 ani J 101000 leiD 101000 lei Celtuieli cu J &mortizarea 101000 lei amortizarea in>talaiilor 7b9 #ambur>area >ub=enieiD %ub=enie rambur>atD 101000 lei x 60L J 61000 leiD 61000 lei In>talaii J onturi la bnci 61000 lei 7c9 on:orm I&% ;, entitatea trebuie > recalculeze >umele a:erente amortizrilor deoarece >e maAoreaz baza de calcul pentru amortizare1 &cea>t modi:icare e>te con>iderat o modi:icare de e>timare i =a a:ecta perioada curent 7anul $I29 i perioadele =iitoareD /aloare rma> de amortizat la >:Eritul anului $I1 J 361200 lei 7=aloare contabil acti= la >:Eritul anului $I19 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* /aloarea in>talaiei recalculat la >:Eritul anului $I2 J 361200 lei I 61000 lei >ub=enia adugat la co>tul acti=ului J <<1200 lei "erioada rma> de amortizat J anul $I2, anul $I3 i din anul $I< doar 4 luni, Bn total 2 ani x 12 luni I 4 luni J 33 luni &mortizarea lunar recalculat BncepEnd cu 01101 1$I2 J <<1200 lei 3 33 luni J 113<;,<; lei &mortizarea anual recalculat BncepEnd cu 011011$I2 J 12 luni x 113<;,<; lei J 1?11;1,6? leiD 1?11;1,6? lei Celtuieli cu J &mortizarea 1?11;1,6? lei amortizarea in>talaiilor 7d9 alculul impozitelor amEnate Bn anul $I2D /aloare contabil in>talaie la >:Eritul anului $I2 J <<1200 lei =aloarea in>talaiei recalculat la >:Eritul anului $I2 8 1?11;1,6? lei amortizarea anual recalculat pentru anul $I2 J 2;131;,2< lei Baz :i>calD /aloare :i>cal rma> de amortizat la >:Eritul anului $I1 J 3<1362 lei /aloarea :i>cal a in>talaiei recalculat la >:Eritul anului $I2 J 3<1362 lei I 61000 lei >ub=enia adugat la co>tul acti=ului J <11362 lei &mortizarea :i>cal lunar recalculat BncepEnd cu 011011$I2 J <11362 lei 3 33 luni J 11223,6; lei &mortizarea :i>cal anual recalculat BncepEnd cu 011011$I2 J 12 luni x 11223,6; lei J 1210<2,3? lei /aloare :i>cal in>talaie la >:Eritul anului $I2 J<11362 lei =aloarea :i>cal a in>talaiei recalculat la >:Eritul anului $I2 8 1210<2,3? lei amortizarea :i>cal anual recalculat pentru anul $I2 J 2?1324,?< lei

121

/aloare contabil in>talaie 2;131;,2< lei _ baz :i>cal in>talaie 2?1324,?< lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 2;131;,2< lei 8 2?1324,?< lei J 114;;,? lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?Lx 114;;,? lei J 31;,16 lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 200 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a diminua cu 200 lei 831;,16 lei J 1;1,;3 leiD 1;1,;3 lei Datorii de J /enituri din 1;1,;3 lei impozit pe impozite amEnate pro:it amEnat ECt052 din politicile cont53ile: 11 %ub=eniile a:erente acti=elor 8 reprezint >ub=enii gu=ernamentale pentru acordarea crora principala condiie e>te ca % &l:a > cumpere acti=e imobilizate1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 21 %ub=eniile gu=ernamentale nu >e recuno>c pEn cEnd nu exi>t >u:icient >iguran cD % &l:a =a re>pecta condiiile ataate acordrii lorF i c >ub=eniile =or :i primite1 31 %ub=eniile pentru acti=e >e recuno>c Bn bilan prin deducerea ace>tora din co>tul acti=ului1 <1 #e>tituirea unei >ub=enii re:eritoare la un acti= >e Bnregi>treaz prin adugarea >oldului >umei rambur>ate la co>tul acti=ului1 21 Bn anul rambur>rii, datorit creterii bazei de calcul a amortizrii, acea>ta >e recalculeaz con:orm I&% ;1 ?1 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 61 Dac pentru un acti= =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 ;1 Dac pentru o datorie =aloarea contabil e>te mai mare decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar deductibil care =a determina o crean pri=ind impozitele amEnate1 41 Dac pentru o datorie =aloarea contabil e>te mai mic decEt baza :i>cal, rezult o di:eren temporar impozabil care =a determina o datorie pri=ind impozitele amEnate1 101 Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, exceptEnd cazul ree=alurii1 *xemplul ilu>trati= :9 %ocietii comerciale &l:a %& i >e acord la data de 0110;1$ o >ub=enie gu=ernamental de 2201000 lei pentru crearea a 10 locuri de munc i p>trarea lor pe o perioad de < ani1 o>tul recrutrii i angaArii noilor >alariai e>te de 201000 lei, iar cCeltuielile cu >alariile >unt de ?001000 lei Bn primul an, cre>cEnd Bn urmtorii ani cu cEte 2L pe an, ca e:ect al in:laiei1 %ocietatea are ca politic de recunoatere a >ub=eniei crearea unui =enit amEnat1 )a >:Eritul anului $I2, >ocietatea e>timeaz neBndeplinirea condiiilor de acordare a >ub=eniei i probabilitatea rambur>rii unei pri de 62L din =aloarea >ub=eniei1 )a data de 011101$I3 >e rambur>eaz ;0L din =aloarea >ub=eniei primite1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !e ce0e:

859 P0e4ent5i con1o0m IA! *' ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente 5nilo0 N, N>1 /i N>*D 839 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile pe c50e t0e3uie 2 le p0e4inte entit5te5. Re4ol<50e: I. C5lculul co2tu0ilo0: o>turi anul $ J ?001000 lei >alarii I 201000 lei co>tul recrutrii 8 ?201000 lei o>turi anul $I1 J ?001000 lei I 2L x ?001000 lei J ?301000 lei o>turi anul $I2 J ?301000 lei I 2L x ?301000 lei J ??11200 lei o>turi anul $I3 J ??11200 lei I 2L x ??11200 lei J ?4<1262 lei o>turi totale J ?201000 lei I ?301000 lei I ??11200 lei I ?4<1262 lei J 21?3?1062 lei II. Anul N: 7a9 "rimirea >ub=eniei la data de 0110;1$D 2201000 lei %ub=enii de primit J /enituri Bn a=an> 2201000 lei 7b9 Bnca>area >ub=eniei la data de 0110;1$D 2201000 lei onturi la bnci J %ub=enii de primit 2201000 lei 7c9 Bnregi>trarea cCeltuielilor a:erente anului $D 8ci9 !5l50iile: 7''.''' lei C ( luni ) 1* luni A *('.''' lei: 2201000 lei Celtuieli cu J %alarii datorate 2201000 lei >alariile 7c29 #ecrutareaD 201000 lei Celtuieli cu J onturi la bnci 201000 lei recrutarea 7d9 'ran>:erul >ub=eniei la =enit pe perioada 0110;1$ 8 311121$D *('.''' lei C 7''.''' lei co2tu0i cu 25l50iile ;n 5nul N ) *.7&7.'-( lei tot5l co2tu0i C ( luni ) 12 luni J 231604,<4 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 2201000 lei x 201000 lei co>turi de recrutare 3 21?3?1062 lei total co>turi J <16<1,;4 lei 'otal =enituri Bn a=an> de tran>:erat J 231604,<4 lei I <16<1,;4 lei J 2;1<21,3; lei 2;1<21,3; lei /enituri Bn a=an> J /enituri din >ub=enii 2;1<21,3; lei de exploatare III. Anul N>1: 7a9 Bnregi>trarea cCeltuielilor cu >alariile a:erente anului $I1D 7al9 "erioada 01101 1$I1 8 311061$I1, cEnd >alariile au :o>t de ?001000 leiD ?001000 lei x 6 luni 3 12 luni J 3201000 lei 7a29 "erioada 0110;1$I1 8 311121$I1, cEnd >alariile au :o>t de ?301000 leiD ?301000 lei x 2 luni 3 12 luni J 2?21200 lei 'otal >alarii anul $I1D3201000 lei I 2?21200 lei J ?121200 leiD ?121200 lei Celtuieli cu J %alarii datorate ?121200 lei >alariile 7b9 'ran>:erul >ub=eniei la =enit Bn anul $I1D 7bl9 "erioada 01101 1$I1 8 311061$I1, cEnd co>turile au :o>t de ?001000 leiD 2201000 lei x ?001000 lei co>turi anul $I1 3 21?3?1062 lei total co>turi x 6 luni 3 12 luni J 331143,2; lei 7b29 "erioada 0110;1$I1 8 311121$I1, cEnd co>turile au :o>t de ?301000 leiD 2201000 lei x ?301000 lei co>turi anul $I1 3 21?3?1062 lei total co>turi x 2 luni 3 12 luni J 2<1;4<,4? lei 'otal >ub=enie de tran>:erat anul $I1 J 331143,2; lei I 2<1;4<,4? lei J 2;10;;,2< leiD 2;10;;,2< lei /enituri Bn a=an> J /enituri din >ub=enii 2;10;;,2< lei de exploatare I$. Anul N>*: 7a9 Bnregi>trarea cCeltuielilor cu >alariile a:erente anului $I2D 7al9 "erioada 01101 1$I2 8 311061$I2, cEnd >alariile au :o>t de ?301000 leiD ?301000 lei x 6 luni 3 12 luni J 3?61200 lei 7a29 "erioada 0110;1$I2 8311121$I2, cEnd >alariile au :o>t de ??11200 leiD ??11200 lei x 2 luni 3 12 luni J 2621?22 lei

122

'otal >alarii anul $I2D3?61200 lei I 2621?22 lei J ?<31122 leiD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* ?<31122 lei Celtuieli cu J %alarii datorate ?<31122 lei >alariile 7b9 'ran>:erul >ub=eniei la =enit Bn anul $I2D 7bl9 "erioada 01101 1$I2 8 311061$I2, cEnd co>turile au :o>t de ?301000 leiD 2201000 lei x ?301000 lei co>turi anul $I2 3 21?3?1062 lei total co>turi x 6 luni 3 12 luni J 3<1;22,42 lei 7b29 "erioada 0110;1$I2 8 311121$I2, cEnd co>turile au :o>t de ??11200 leiD 2201000 lei x ??11200 lei co>turi anul $I2 3 21?3?1062 lei total co>turi x 2 luni 3 12 luni J 2?1134,61 lei 'otal >ub=enie de tran>:erat anul $I2D3<1;22,42 lei I 2?1134,61 lei J ?01442,?? leiD ?01442,?? lei /enituri Bn a=an> J /enituri din >ub=enii ?01442,?? lei de exploatare 7c9 on>tituirea unui pro=izion pentru probabilitatea de rambur>are a >ub=enieiD 2201000 lei x 62L J 1;61200 leiD 1;61200 lei Celtuieli cu J &lte pro=izioane 1;61200 lei pro=izioanele $. Anul N>&: 7a9 Bnregi>trarea cCeltuielilor cu >alariile a:erente anului $I3D 7al9 "erioada 01101 1$I3 8 311061$I3, cEnd >alariile au :o>t de ??11200 leiD ??11200 lei x 6 luni 3 12 luni J 3;21;62 lei 85*9 Pe0io5d5 '1.':.N>& = '1.1'.N>&, cBnd 25l50iile 5u 1o2t de 7+6.(-( lei: ?4<1262 lei x 2 luni 3 12 luni J 11216?2,2 iei 'otal >alarii anul $I3D3;21;62 lei I 11216?2,2 lei J 2011?36,2 leiD 2011?36,2 lei Celtuieli cu J %alarii datorate 2011?36,2 lei >alariile 7b9 'ran>:erul >ub=eniei la =enit Bn anul $I3D 7bl9 "erioada 01101 1$I3 8 311061$I3, cEnd co>turile au :o>t de ??11200 leiD 2201000 lei x ??11200 lei co>turi anul $I3 3 21?3?1062 lei total co>turi x6luni312luni J 3?1242,? iei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b29 "erioada 0110;1$I3 8 011101$I3, cEnd co>turile au :o>t de ?4<1262 leiD 2201000 lei x ?4<1262 lei co>turi anul $I3 3 21?3?1062 lei total co>turi x 2 luni 3 12 luni J 10146;,?; lei 'otal >ub=enie de tran>:erat anul $I3D3?1242,? lei I 10146;,?; lei J <6126<,2; leiD <6126<,2; lei /enituri Bn a=an> J /enituri din >ub=enii <6126<,2; Iei de exploatare 7c9 #ambur>area >ub=eniei la data de 011101$I3D %uma rambur>at J 2201000 lei x ;0L J 2001000 lei %oldul contului de =enit amEnat la data de 011101$I3 J 2201000 >ub=enie primit anul $ 8 2;1<21,3; lei tran>:er >ub=enie anul $ 8 2;10;;,2< lei tran>:er >ub=enie anul $I1 8 ?01442,?? lei tran>:er >ub=enie anul $I2 8 <6126<,2; lei tran>:er >ub=enie anul $I3 J 2<1;43,<< lei 2001000,00 lei L J onturi la bnci 2001000,00 lei 2<1;43,<< lei /enituri Bn a=an> 1<2110?,2? lei &lte cCeltuieli de exploatare 7d9 &nularea pro=izionului pentru >oldul >uD 1;61200 lei &lte pro=izioane J /enituri 1;61200 iei din pro=izioane ECt052 din politicile cont53ile: 11 %ub=eniile a:erente =eniturilor cuprind toate >ub=eniile gu=ernamentale di:erite

de cele pentru acti=e1 21 %ub=eniile a:erente =eniturilor nu >e recuno>c pEn cEnd nu exi>t >u:icient >iguran cD 8 % &l:a =a re>pecta condiiile ataate acordrii lorF i c >ub=eniile =or :i primite1 31 %ub=eniile a:erente =eniturilor =or :i recuno>cute, pe o baz >i>tematic, drept =enit pe perioadele core>punztoare cCeltuielilor a:erente pe care ace>te >ub=enii urmeaz a le compen>a1 <1 #e>tituirea unei >ub=enii a:erente =eniturilor >e e:ectueaz prin reducerea =eniturilor amEnate, iar dac >uma rambur>at depete >oldul contului de =enit amEnat, di:erena e>te recuno>cut pe >eama cCeltuielilor1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* K *xemplul ilu>trati= 36 K K K K Bn luna >eptembrie anul $, o >ocietate comercial :abric paltoane Bn urmtoarele condiiiD co>turi direct a:erente unitilor produ>e 2001000 leiF regia =ariabil de producie 2201000 leiF regia :ix de producie 1201000 leiF produ>e :abricate 11200 buc1F ni=elul normaX de acti=itate 11000 buc1 Bn luna octombrie anul $, entitatea mai produce un lot de paltoane Bn paltoane Bn urmtoarele condiiiD co>turi direct a:erente unitilor produ>e ?001000 leiF regia =ariabil de producie 3001000 leiF regia :ix de producie 2201000 leiF produ>e :abricate ;00 buc1F ni=elul normai de acti=itate 11000 buc1 Bn luna noiembrie anul $, entitatea =inde 11;00 de paltoane la un pre de =Enzare de 11340 lei3palton1 "entru e=aluarea co>tului >e :olo>ete metoda .I.(1 Bn luna decembrie, entitatea BncCeie un contract :erm de =Enzare pentru 300 de paltoane ce urmeaz a :i li=rate Bn luna ianuarie anul urmtor, preul din contract :iind de 11<00 lei3palton1 "reul general practicat pe pia e>te de 113;0 lei3palton1 omi>ioanele pltite pentru =Enzare >e ridic la 100 lei3palton1 Bn luna ianuarie anul $I1 >e =End re>tul paltoanelor, pre de =Enzare 11<00 lei3palton1 Din punct de =edere :i>cal e>te recuno>cut metoda 0" calculat dup :iecare intrare ca metod de e=aluare la ieire1 *=entualele deprecieri nu >unt recuno>cute :i>cal1 %e ce0e: 859 Con1o0m IA! *, cont53ili45i t05n45ciile de m5i 2u2 ;n 5nii N /i N>1D 839 C5lcul5i /i cont53ili45i con1o0m IA! 1* impo4itele 5mBn5te ;n cei * 5niD 8c9 P0e4ent5i un eCt052 din politicile cont53ile 5plic5te de entit5teD 8d9 P0eci45i in1o0m5iile pe c50e entit5te5 t0e3uie 2 le p0e4inte ;n 2itu5iile 1in5nci50e leG5t de 5ce2te t05n45cii. Re4ol<50e: I. Anul N: 7a9 alculul co>tului de con=er>ieD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini o>tul de con=er>ie a >tocurilor >eptembrieD = lei = H o>turile direct a:erente unitilor produ>e 2001000 I #egia =ariabil de producie 2201000 I #egia :ix de producie alocatD 1201000 lei x 11000 buc1 311000 buc1 1201000 J o>t de con=er>ie 4001000 o>t unitar J 4001000 lei 3 11200 paltoane J ?00 lei3palton 4001000 lei "rodu>e :inite J /enituri a:erente 4001000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e o>tul de con=er>ie a >tocurilor luna octombrieD 8 lei 8 H o>turile direct a:erente unitilor produ>e ?001000 I #egia =ariabil de producie 3001000 I #egia :ix de producie alocatD 2201000 lei x ;00 buc1 311000 buc1 2001000

123

J o>t de con=er>ie 111001000 o>t unitar J111001000 lei 3 ;00 paltoane J 11362 lei3palton 111001000 lei "rodu>e :inite J /enituri a:erente 111001000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e 7b9 /EnzareaD 7b19 "reul de =EnzareD 11;00 paltoane x 11340 lei3palton J 212021000 leiD 212021000 lei lieni J /enituri din 212021000 lei =Enzarea produ>elor :inite 7b29 o>tul >tocurilor =Endute determinat prin metoda .I.(D o>tul >tocurilor =Endute J 11200 paltoane x ?00 lei3palton I 300 paltoane x 11362 lei3palton J 113121200 leiD 113121200 lei /enituri a:erente J "rodu>e :inite 113121200 lei co>turilor >tocurilor de produ>e Bn >toc au rma> 200 paltoane x 11362 lei3palton J ?;61200 lei1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 7c9 /#$ J 300 paltoane x 711<00 lei3palton 8 100 lei3palton9 I 200 paltoane x 7113;0 lei3palton 8 100 lei3palton9 J ?<?1000 lei 7d9 %tocurile de produ>e :inite trebuie e=aluate la min 7 o>t ?;61200 leiF /#$ ?<?1000 lei9 J ?<?1000 lei1 "rin urmare, co>tul e>te redu> pEn la ni=elul =alorii realizabile nete prin recunoaterea unei pierderi din depreciere J ?;61200 lei 8 ?<?1000 lei J <11200 leiD <11200 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru <11200 lei 7e9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $D /aloare contabil produ>e :inite la >:Eritul anului $ J 4001000 lei obinere produ>e :inite luna >eptembrie I 111001000 lei obinere produ>e :inite luna octombrie 8 113121200 lei co>tul produ>elor :inite =Endute 8 <11200 lei aAu>tri pentru depreciere J ?<?1000 lei Baz :i>cal >tocuriD *=aluarea ieirilor prin 0" recuno>cut :i>calD 0" J 711200 paltoane x ?00 lei3palton I ;00 paltoane x 11362 lei3palton9 3 711200 paltoane I ;00 paltoane9 J ;?4,2? lei3palton o>tul bunurilor =Endute J 11;00 paltoane x ;?4,2? lei3palton J 112?2120; lei Baz :i>cal produ>e :inite J 4001000 lei obinere produ>e :inite luna >eptembrie I 111001000 lei obinere produ>e :inite luna octombrie 8 112?2120; lei co>tul produ>elor :inite =Endute J <3<1642 lei /aloare contabil produ>e :inite ?<?1000 lei _ baz :i>cal in>talaie <3<1642 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J ?<?1000 lei 8 <3<1642 lei J 211120; lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x 211120; lei J 331643,2; lei1 331643,2; lei Celtuieli cu J Datorii de 331643,2; lei II. Anul N>1: 7a9 /Enzarea paltoanelor pentru preul de =EnzareD 200 paltoane x 11<00 lei3palton pre de =Enzare J 6001000 leiD deprecierea >tocurilor deprecierea produ>elor :inite impozitul pe pro:it amEnat impozit pe pro:it amEnat 6001000 lei lieni /enituri din 6001000 lei =Enzarea produ>elor :inite

Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 De>crcarea de ge>tiune pentru co>tul de 200 paltoane x 11362 lei3palton J ?;61200 leiD ?;61200 lei /enituri a:erente J "rodu>e :inite ?;61200 lei co>turilor >tocurilor de produ>e 7c9 &nularea aAu>trii pentru depreciere rma> :r obiectD <11200 lei &Au>tri pentru J /enituri din <11200 lei deprecierea aAu>tri pentru produ>elor :inite deprecieri 7d9 alculul impozitelor amEnate pentru anul $I1D /aloare contabil produ>e :inite la >:Eritul anului $I1 J ?<?1000 lei =aloare contabil produ>e :inite la >:Eritul anului $ 8 ?;61200 lei co>tul produ>elor :inite =Endute Bn anul $I1 I <11200 lei aAu>tare reluat Bn anul $I1 J 0 Baz :i>cal produ>e :inite la >:Eritul anului $I1D o>tul bunurilor =Endute e=aluate prin 0" J 200 paltoane x ;?4,2? lei3palton J <3<16;0 lei Baz :i>cal produ>e :inite anul $I1 J 0 $u exi>t di:erene temporare, deci datoria de impozit pe pro:it amEnat >e =a anulaD 331643,2; lei Datorii de J /enituri din 331643,2; lei impozit pe impozitul amEnat pro:it amEnat liM. ECt052 din politicile cont53ile: 11 *=aluarea iniial a >tocurilor >e realizeaz la co>t1 21 o>turile de con=er>ie a >tocurilor includ co>turile direct legate de unitile produ>e, alocarea >i>tematic a regiei :ixe i =ariabile de producie1 &locarea regiei :ixe de producie la co>turile de con=er>ie >e :ace pe baza capacitii normale a in>talaiilor de producie1 31 /aloarea cCeltuielilor cu regia :ix alocate :iecrei uniti de producie nu >e maAoreaz ca urmare a obinerii unei producii >czute >au a neutilizrii unor ecCipamente1 Bn perioadele Bn care >e Bnregi>treaz o producie neobinuit de mare, =aloarea cCeltuielilor cu regia :ix alocate :iecrei uniti de producie e>te diminuat, a>t:el BncEt >tocurile > nu :ie e=aluate la o =aloare mai mare decEt co>tul lor1 <1 *=aluarea la ieire a >tocurilor >e realizeaz prin metoda .I.(1 21 *=aluarea ulterioar a >tocurilor >e realizeaz la =aloarea cea mai mic dintre co>t i =aloarea realizabil net1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 I$. P0e4ent50e5 in1o0m5iilo0 ;n 2itu5iile 1in5nci50e Anul N: 7a9 "oliticile contabile adoptate la e=aluarea >tocurilor au :o>t prezentate mai >u>1 7b9 /aloarea contabil total a >tocurilor J ?;61200 lei 7c9 /aloarea contabil a >tocurilor Bnregi>trate la =aloarea Au>t minu> co>turile de =Enzare J ?<?1000 lei 7d9 /aloarea >tocurilor recuno>cut drept cCeltuial Bn cur>ul perioadei J 113121200 lei 7e9 /aloarea reducerii =alorii contabile a >tocurilor recuno>cute drept cCeltuial ca urmare a deprecierii J <11200 lei Anul N>1: 7a9 /aloarea contabil total a >tocurilor J 0 lei 7b9 /aloarea contabil a >tocurilor Bnregi>trate la =aloarea Au>t minu> co>turile de =Enzare J 0 lei

124

7c9 /aloarea >tocurilor recuno>cut drept cCeltuial Bn cur>ul perioadei J ?;61200 lei 7d9 /aloarea relurii reducerii =alorii contabile a >tocurilor J <11200 lei 7e9 ircum>tanele care au condu> la reluarea pierderiiD >tocurile au :o>t =Endute i aAu>tarea pentru depreciere exi>tent a rma> :r obiect1 K *xemplul ilu>trati= bb 0 entitate import un >toc de materii prime Bn luna octombrie anul $ Bn urmtoarele condiiiD pre de cumprare 2001000 leiF tax =amal 201000 leiF reducere comercial 1 LF cCeltuieli de tran>port 121000 leiF cCeltuieli cu manipularea 111000 leiF prime de a>igurare nece>are a>igurrii pe parcur>ul tran>portului 131000 lei1 (dat recepionate, pEn a :i date Bn con>um, materiile prime >unt tran>:erate Bntr8un depozit, co>turile :iindD amortizarea depozitului <21000 leiF co>turi cu iluminatul depozitului 3<1000 leiF >alariul paznicului 141000 lei1 )a >:Eritul anului $, entitatea e>timeaz pentru ace>t >toc o =aloare realizabil net de 2001000 lei1'otodat, >e e>timeaz c Bn anul $I1 materiile prime =or :i utilizate pentru obinerea unor produ>e :inite al cror co>t de producie total =a :i de 110001000 lei1 -inEnd cont de preul general de =Enzare practicat pe pia pentru produ>e :inite >imilare, entitatea e>timeaz =Enzarea lor Bntr8o pierdere probabil de 1L din co>tul de producie1 o>tul de Bnlocuire al materiilor prime e>te de <401000 lei1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Bn anul $I1, materiile prime >unt con>umate integral pentru :abricarea unor produ>e :inite1 &lte co>turi e:ectuate Bn legtur cu obinerea produ>elor :inite au :o>tD co>turi cu manopera direct 2001000 leiF amortizarea utilaAelor utilizate pentru :abricarea produciei 120,000 leiF co>turi cu Bntreinerea >eciilor Bn care >e :abric produ>ele 401000 leiF co>turi indirecte cu materii prime i materiale 1001000 leiF co>turi indirecte cu :ora de munc 2?01000 leiF pierderi de materiale Bnregi>trate la =alori neobinuite 101000 leiF co>turi de =Enzare 221000 lei1 Bn cur>ul lunii >8au :abricat 11200 buc1 de produ>e :inite, ni=elul normal de acti=itate :iind de 1,000 buc1 )a 311121$I1, pentru produ>ele :inite >8a e>timat o =aloare realizabil net de 110001000 lei1 *=entualele aAu>tri pentru depreciere nu >unt recuno>cute :i>cal1 %e cereD 7a9 ontabilizai con:orm I&% 2 tranzaciile de mai >u> a:erente anilor $ i $I1F 7b9 alculai i contabilizai con:orm I&% 12 impozitele amEnate1 #ezol=areD I, & n u l $D 7a9 alculul co>tului de acCiziieD 8 lei 8 H "re de cumprare 2001000 8 #educere comercialD 2001000 x 1L 7210009 'ax =amal 201000 I Celtuieli de tran>port 121000 I Celtuieli de manipulare 111000 I "rime de a>igurare 131000 J Co2t de 5c?i4iie (:6.''' #ecunoaterea iniialD 2;<1000 lei 0aterii prime J L 2;<1000 lei .urnizori 23<1000 lei Impozite i taxe 201000 lei datorate bugetului Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 7b9 *=aluarea la bilan la >:Eritul anului $D Bn cazul Bn care materiile prime =or :i Bncorporate Bn produ>e :inite =Endute Bntr8o pierdere probabil, =aloarea contabil a materiilor prime trebuie redu> pEn la ni=elul =alorii realizabile nete, calculat Bn :uncie de co>tul de Bnlocuire de <401000 lei1 "rin urmare, >e =a recunoate o pierdere din depreciere J 2;<1000 lei 8 <401000 lei J

4<1000 leiD 4<1000 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru 4<1000 lei 0ateriile prime =or :igura Bn bilanul anului $ cu <401000 lei1 7c9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $D /aloare contabil materii prime la >:Eritul anului $ J 2;<1000 lei co>t 8 4<1000 lei aAu>tare pentru depreciere J <401000 lei Baz :i>cal materii prime la >:Eritul anului $ J 2;<1000 lei co>t 7deprecierea ne:Bind recuno>cut :i>cal, nu >e deduce19 /aloare contabil materii prime <401000 lei ` baz :i>cal materii prime 2;<1000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 2;<1000 iei 8 <401000 lei J 4<1000 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 4<1000 lei J 1210<0 leiD 1210<0 lei reane cu J /enituri din 1210<0 lei deprecierea deprecierea materiilor prime impozitul amEnat impozite amEnate II. Anul N>1: 7a9 on>umul materiilor primeD 2;<1000 lei Celtuieli cu materiile prime 0aterii prime 2;<1000 lei ,i, concomitent, reluarea reducerii =alorii contabile a >tocurilorD 4<1000 lei &Au>tri pentru deprecierea materiilor prime /enituri din aAu>tri 4<1000 lei 7b9 o>tul de con=er>ie al produ>elor :initeD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini H Co2tu0ile di0ect 51e0ente unitilo0 p0odu2e: 2;<1000 lei materii prime I 2001000 lei manoper direct -:6.''' lei I ReGi5 <50i53il de p0oducie: co>turi indirecte cu materii prime i materiale 100,000 lei I co>turi indirecte cu :ora de munc 2?01000 lei &7'.''' lei I ReGi5 1iC de p0oducie: amortizarea utilaAelor :olo>ite pentru :abricarea produciei 1201000 lei I co>turi cu Bntreinerea >eciilor Bn care >e :abric produ>ele 401000 lei J 2<01000 lei alocarea 2<01000 lei x 11000 buc1 3 11000 buc1 *6'.''' lei J Co2tul de con<e02ie 1.&:6.''' lei 113;<1000 lei "rodu>e :inite J /enituri a:erente 113;<1000 lei co>turilor >tocurilor de produ>e 7c9 )a >:Eritul anului $, produ>ele :inite >unt e=aluate la min 7 o>tF /#$9D min 7113;<1000 leiF110001000 lei9 J 110001000 lei1 #ecunoaterea pierderii din depreciere de 3;<1000 leiD 3;<1000 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru 3;<1000 lei deprecierea deprecierea produ>elor :inite 7d9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $I1D 7dl9 %5te0ii p0ime: /aloare contabil materii prime la >:Eritul anului $I1 J <401000 lei =aloare contabil materii prime la >:Eritul anului $ 8 2;<1000 lei materii prime con>umate Bn anul $I1 I 4<1000 lei aAu>tare reluat Bn anul $I1 J 0 /aloare :i>cal materii prime la >:Eritul anului $ J 2;<1000 lei =aloare :i>cal la >:Eritul anului $ 8 2;<1000 lei materii prime con>umate Bn anul $I1 J 0 $u exi>t di:erene temporare, deci creana de impozit amEnat >e =a anulaD 1210<0 lei Celtuieli cu J reane cu 1210<0 lei impozitul amEnat impozitul amEnat

125

7d29 P0odu2e 1inite: /aloare contabil produ>e :inite la >:Eritul anului $I1 J 113;<1000 lei co>t produ>e obinute 8 3;<1000 lei aAu>tri pentru depreciere J 110001000 lei Baz :i>cal produ>e :inite la >:Eritul anului $ J 113;<1000 lei Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 /aloare contabil produ>e :inite 110001000 lei ` baz :i>cal produ>e :inite 113;<1000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 113;<1000 lei 8110001000 lei J 3;<1000 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 3;<1000 lei J ?11<<0 leiD ?11<<0 lei reane cu J /enituri din ?11<<0 lei impozitul amEnat impozite amEnate K *xemplul ilu>trati= <= ( >ocietate ce are ca obiect de acti=itate acCiziia i =Enzarea de cldiri deine la 311121$ o a>t:el de cldire, BncCiriat terilor Bn baza unui contract de lea>ing operaional1 ldirea a=ea la acea>t dat o =aloare Au>t de 2001000 lei1 )a 0610<1$I1, entitatea a deci> Bnceperea unui proce> de amenaAare Bn =ederea =Enzrii, la acea>t dat cldirea :iind e=aluat la =aloarea Au>t de 2201000 lei1 )a 311121$I1 >e e>timeaz o =aloare realizabil net de <401000 lei1 )a data de 021021$I2, cldirea e>te =Endut la preul de =Enzare de 2221000 lei1 *=entualele aAu>tri pentru depreciere nu >unt recuno>cute :i>cal1 %e cereD 7a9 ontabilizai con:orm I&% <0 i I&% 2 tranzaciile de mai >u> a:erente anilor $I1 i $I2F 7b9 alculai i contabilizai impozitele amEnate con:orm I&% 121 #ezol=areD 11 &nul $I1D 7a9 8 lei 8 /aloare Au>t la 311121$ 2001000 /aloare Au>t la 0610<1$I1 2201000 Di:eren de =aloare Au>t recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdereD 2201000 8 2001000 201000 201000 lei In=e>tiii imobiliare J Etiguri din 201000 lei modi:icarea =alorii Au>te a in=e>tiiilor imobiliare Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 I&% <0 precizeaz c dac exi>t o modi:icare a utilizrii unei in=e>tiii imobiliare e=ideniat de Bnceperea unui proce> de amenaAare Bn per>pecti=a =Enzrii, in=e>tiia imobiliar >e tran>:er Bn categoria >tocurilor1 'ran>:erul in=e>tiiei imobiliare la >tocuri >e :ace la =aloarea Au>t de la data tran>:erului, care de=ine co>t pentru >tocul de mr:uri, Bn cazul de :a 2201000 leiD 2201000 lei 0r:uri J In=e>tiii imobiliare 2201000 lei 7c9 )a 311121$I1, mr:urile >e e=alueaz la min 7 o>t 2201000 leiF /#$ <401000 lei9 J <401000 lei1 0r:urile >unt depreciate cu 2201000 lei 8 <401000 lei J ?01000 lei i co>tul >e reduce pEn la /#$D ?01000 lei Celtuieli cu J &Au>tri pentru ?01000 lei 7d9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $D /aloare contabil mr:uri la >:Eritul anului $ J 2201000 lei co>t 8 ?01000 lei pierdere din depreciere J <401000 lei Baz :i>cal mr:uri la >:Eritul anului $ J 2201000 lei /aloare contabil mr:uri <401000 lei ` baz :i>cal mr:uri 2201000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 2201000 lei 8 <401000 lei J ?01000 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x ?01000 lei J 41?00 leiD

41?00 lei reane cu J /enituri din 41?00 lei deprecieri deprecierea mr:urilor impozitul amEnat impozite amEnate II. Anul N>1: 7a9 #ecunoaterea =EnzriiD 7al9 "reul de =EnzareD 2221000 lei lieni /enituri din 2221000 lei =Enzarea mr:urilor 7a29 De>crcarea ge>tiunii pentru co>tD 2201000 lei Celtuieli cu mr:urile 0r:uri 2201000 lei Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 7a39 #eluarea reducerii =alorii contabile a >tocurilorD ?01000 lei &Au>tri pentru J /enituri din aAu>tri ?01000 lei deprecierea mr:urilor 7b9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $I1D /aloare contabil mr:uri la >:Eritul anului $I1 J 2201000 lei co>t 8 ?01000 lei pierdere din depreciere anul $ 8 2201000 lei co>tul mr:urilor =Endute Bn anul $I1 I ?01000 lei aAu>tare reluat Bn anul $I1 J 0 lei Baz :i>cal mr:uri la >:Eritul anului $I1 J 2201000 lei baz :i>cal la >:Eritul anului $ 8 2201000 lei co>tul mr:urilor =Endute Bn anul $I1 J 0 lei $u exi>t di:erene temporare, deci creana de impozit amEnat >e =a anulaD 41?00 lei Celtuieli cu J reane cu 41?00 lei impozitele amEnate impozitul amEnat 8 *xemplul ilu>trati= =8 #ecunoaterea =eniturilor e>te proce>ul prin care entitile decid momentul i mrimea =eniturilor ce ar trebui recuno>cute Bn pro:it i pierdere1 "er>pecti=a I&%B a>upra recunoaterii =eniturilor are la baz atEt o =iziune conceptual, cEt i principiul pre=alenei economicului a>upra Auridicului1 u toate ace>tea, exi>t >ituaii Bn care o abordare tradiionali>t a>upra recunoaterii =eniturilor >e a:l Bn con:lict cu principiile I&%B1 *xplicai implicaiile pre=ederilor d i n adrul conceptual i a principiului pre=alenei economicului a>upra A u r i d i c u l u i In cazul recunoaterii =eniturilor1 Dai exemple de >ituaii B n care ace>te pre=ederi pot :i Bn con:lict cu practicile tradiionali>te i cu pre=ederile altor >tandarde internaionale de contabilitate1 #ezol=areD 2mplicaiile prevederilor din (adrul conceptual "n cazul recunoaterii veniturilor: on:orm (adrului conceptual/ recunoaterea veniturilor e>te corelat cu modi:icrile elementelor de acti=3datorie 7de exemplu, creterea unui acti= rezult Bn recunoaterea unui =enit3cEtig91 "e >curt, putem concluziona c Bn adrul conceptual >e poate remarca o a%ordare %ilanier 7inclu>i= Bn cazul de:inirii elementelor din contul de pro:it i pierdere91 /eniturile includ atEt toate tipurile de =enituri, cEt i cEtiguri care nu >unt de natura ace>tora1 Etigurile i pierderile >unt de:inite drept cre4teri sau/ respectiv. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini diminuri 3n activul net/ altele decEt cele rezultate din tranzacii cu proprietarii1 adrul conceptual identi:ic trei etape Bn proce>ul de recunoatere a acti=elorD recunoaterea iniial, cEnd elementul Bndeplinete pentru prima dat de:iniia acti=uluiF e=aluarea ulterioar, care poate implica >cCimbarea bazei de m>urare a elementului recuno>cut, i derecunoaterea, cEnd elementul nu mai Bndeplinete de:iniia acti=ului1 .iecare

126

dintre ace>te trei etape poate a=ea con>ecine a>upra recunoaterii i e=alurii elementelor de acti=1 0 =iziune mai tradiionalist/ care Bn mare >t i la baza >tandardului 80S 6;6&enituri7/ pre>upune c recunoaterea de venituri e>te con>ecina principiului de conectare a cCeltuielilor la =enituri >au a principiului independenei exerciiului1 #ecunoaterea =eniturilor e>te con>ecina ne=oii de a raporta per:ormana companiei pentru o anumit perioad de timp 7exerciiu :inanciar91 "entru multe tranzacii >imple, atEt per>pecti=a adrului conceptual, cEt i abordarea tradiionali>t dau natere la acelai rezultat Bn contul de pro:it i pierdere1 4e exemplu: a=em un element de >toc care e>te acCiziionat pentru >uma de 100 u1m1 i e>te =Endut pentru >uma de 120 u1m1 #erspectiva (adrului conceptual: Bn urma =Enzrii, acti=ul net a cre>cut cu >uma de 20 u1m1F acea>t cretere =a :i raportat drept cEtig Bn contul de pro:it i pierdere1 #erspectiva tradiionalist>2$S 5?: Bn urma conectrii =eniturilor la cCeltuieli i :cEnd di:erena dintre ace>tea 7=enitul din =Enzare 120 u1m1 minu> cCeltuielile cu =Enzarea 100 u1m19 >e =a obine un pro:it Bn =aloare de 20 u1m1, care =a :i raportat tot Bn contul de pro:it i pierdere1 u toate ace>tea, Bn tranzacii mai complexe, cele dou abordri pot a=ea con>ecine di:erite a>upra prezentrii >ituaiilor :inanciare1 4e exemplu: o in>tituie de Bn=mEnt Bnca>eaz Bn a=an> o tax de colarizare pentru o perioad de 12 luni1 #erspectiva (adrului conceptual: la momentul Bnca>rii taxei de colarizare, entitatea ar Bnregi>tra o datorie egal cu mrimea co>tului pre>trii >er=iciilor de colarizare 7co>tul pro:e>orilor, BncCirierea >lii de cur>uri etc191 Dup cum >e ob>er=, datoria recuno>cut nu ar :i egal cu mrimea taxei de colarizare1 Datoriile reprezint ieiri de bene:icii economice =iitoare ca urmare a unor tranzacii >au e=enimente anterioare1 Din per>pecti=a entitii, ieirile de bene:icii economice =or :i corelate cu co>tul pre>trii >er=iciilor de Bn=mEnt1 &>t:el, con:orm ace>tei abordri, la momentul la care >8a Bnca>at taxa de colarizare >e recunoa4te profitul 3n totalitatea lui 7crete acti=ul net cu di:erena dintre banii Bnca>ai i datoria egal cu co>tul pre>trii >er=iciilor91 &cea>ta nu e>te o abordare prudent i a dat natere la numeroa>e critici la adre>a adrului conceptual1 #erspectiva traditionalist@>2$S 5?: la momentul Bnca>rii taxei de colarizare, Bntreaga >um =a :i con>iderat M=enit Bn a=an>Ni =a :i recuno>cut Bn bilan la categoria datorii1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 &cea>ta =a :i reluat la =enituri Bn contul de pro:it i pierdere pe m>ur ce >unt pre>tate >er=iciile de Bn=mEnt1 &>t:el, Bn contul de pro:it i pierdere >e vor conecta veniturile Bmpreun cu cCeltuielile generate de pre>tarea >er=iciilor de Bn=mEnt1 on:orm ace>tei abordri, profitul va fi reflectat Bn contul de pro:it i pierdere treptat/ pe tot

parcur>ul perioadei de colarizare1 !n alt exemplu Bl reprezint tratamentul contabil Bn care >ub=eniile pentru in=e>tiii >unt recuno>cute drept =enit amEnat con:orm I&% 20 M ontabilitatea >ub=eniilor gu=ernamentale i prezentarea in:ormaiilor legate de a>i>tena gu=ernamentalN1 &ce>t tratament nu e>te Bn concordan cu pre=ederile adrului conceptual, deoarece =enitul amEnat nu core>punde de:iniiei datoriilor con:orm adrului conceptual1 !n alt tratament contabil care e>te Bn con:lict cu pre=ederile adrului conceptual e>te recunoaterea rezultatului contractelor de con>trucii con:orm procedeului procentaAului de a=an>are a lucrrilor con:orm I&% 11 M ontracte de con>trucieN, care de a>emenea nu core>punde de:iniiei datoriilor con:orm adrului conceptual1 implicaiile principiului prevalenei economicului asupra uridicului "n cazul recunoaterii veniturilor: I&% 1; M/enituriN menioneaz c, Bn proce>ul de recunoatere a =eniturilor generate de di:erite tranzacii i e=enimente, trebuie > con>iderm i principiul pre=alenei economicului a>upra Auridicului1 &>t:el, un =enit trebuie recuno>cut doar dac, Bn >ub>tan, ri>curile i bene:iciile :olo>irii acti=ului au :o>t >emni:icati= tran>:erate de la =Enztor la cumprtor1 *xi>t numeroa>e >ituaii Bn care tranzaciile iniial con>iderate a :i =Enzri, Bn urma analizei contextului i a condiiilor contractuale, >e do=ede>c a :iMBn >ub>tanN exemple de tranzacii de :inanare cu ipotec1 !n a>t:el de exemplu de >ituaie e>te cazul contractelor de =Enzare cu r>cumprare1 !neori, entitile =End acti=e altor entiti cu dreptul de a le r>cumpra con:orm unor termeni pre>tabilii la momentul >emnrii contractului1 &nalizEnd aceti termeni, >e poate concluziona cu o probabilitate :oarte mare c acti=ul =a :i r>cumprat Bn =iitor, Bn >ub>tan, ace>t tip de contract e>te un Bmprumut cu ipotec i =Enzarea nu ar trebui > determine nici recunoaterea de =enituri i nici derecunoaterea acti=elor1 ( aplicare mai puin contro=er>at a ace>tui principiu e>te reprezentat de =Enzrile e:ectuate prin intermediul agenilor de =Enzare 7=Enzarea Bn con>ignaie91 I&% aM/enituriN pre=ede c atunci cEnd o entitate =inde bunuri Bn calitate de agent trebuie > recunoa>c la categoria =enituri doar acel =enit obinut prin aplicarea comi>ionului de =Enzare >tabilit con:orm contractuluiF =Enzrile de bunuri nu ar trebui tratate ca =Enzri3=enituri Bn >ituaiile :inanciare ale agentului1 &>t:el, Bn urma analizei exemplelor de mai >u>, >e poate ob>er=a c aplicarea principiului pre=alenei economicului a>upra Auridicului are impact a>upra practicilor de raportare i de recunoatere a =eniturilor1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 *xemplul ilu>trati= 41 K 8K End trebuie > recunoatem =eniturile3cEtigurileQ #>pun>ul la acea>t Bntrebare a reprezentat Bntotdeauna o arie de dezbateri i incon>i>ten Bn contabilitate1 Bn multe ri, teCnica Me=enimentului declanatorNe>te :olo>it pentru a determina momentul Bn care >e recuno>c =eniturile Bn contabilitate1 I&%B, Bn adrul conceptual, identi:ic MelementeleN >ituaiilor :inanciare pe care le :olo>ete

127

ulterior pentru a determina momentul Bn care >e recuno>c =eniturile i3>au cCeltuielile1 &ce>te principii reprezint i criteriile dup care >unt recuno>cute =eniturile con:orm I&% 1;M/enituriN1 "re>upunem c acti=itile de>:urate de o entitate implic urmtoarele etapeD "rimirea unei comenzi de =Enzare pentru produ>e :initeF &cCiziia de bunuri >au de materii primeF (binerea de produ>e :initeF Bntocmirea :acturii de =Enzare a bunurilor a:late Bn >tocF )i=rarea bunurilorF Bnca>area contra=alorii bunurilorF .urnizarea de >er=icii ulterioare >au acordarea de garanii clienilor1 %e cereD 7a9 are dintre etapele mai >u> reprezint Me=enimentul declanatorN care > permit recunoaterea de =enituriQ &rgumentai cu exemple1 7b9 Di>cutai criteriile :olo>ite de adrul conceptual pentru recunoaterea i raportarea =eniturilor3cEtigurilor1 #ezol=areD 7a9 M*=enimentul declanatorNcare permite recunoaterea de =enituri #rimirea unei comenzi de v@nzare pentru produse finite &r :i puin probabil ca acea>t etap > reprezinte Me=enimentul declanatorN pentru recunoaterea =eniturilor1 De exemplu, Bn cazul contractelor de con>trucii pe termen lung >au de mare an=ergur, primirea unei comenzi e>te de multe ori :oarte important i :urnizeaz o oarecare m>ur de certitudine Bn ceea ce pri=ete p>trarea locurilor de munc ale angaAailor i cCiar a continuitii acti=itii1 u toate ace>tea, a=End Bn =edere c exi>t un grad mare de incertitudine cu pri=ire la :inalul rezultatului unui a>t:el de contract, nu ar :i prudent > recunoatem =enituri3pro:it la ace>t moment1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 $chiziia de bunuri sau de materii prime "entru multe indu>trii, acCiziia de bunuri >au de materii prime reprezint o etap obinuit 3 normal 3 de rutin i nu e>te con>iderat Me=enimentul declanatorN pentru recunoaterea =eniturilor1 u toate ace>tea, atunci cEnd acCiziia bunurilor e>te :oarte di:icil 7din cauza re>ur>elor limitate9, acea>t etap poate :i con>iderat Me=enimentul declanatorN1 !n exemplu Bn ace>t >en> Bl poate reprezenta extragerea de metale preioa>e 7aur >au diamante91 &>t:el, pentru c aurul e>te un metal preio> i :oarte licCid 7>e =inde repede9, ade=rata di:icultate a entitilor Bn a genera =enituri3 cEtiguri e>te reprezentat de Bn>i obinerea bunului 3O materiei prime 3 aurului1 Bn a>t:el de circum>tane, acea>t etap reprezint Me=enimentul declanatorN pentru recunoaterea =eniturilor1 -binerea de produse finite %imilar cazului de mai >u>, i acea>t etap reprezint o rutin pentru multe indu>trii i nu e>te con>iderat Me=enimentul declanatorN pentru recunoaterea =eniturilor1 u toate ace>tea, exi>t indu>trii unde, din cauza unei perioade lungi de producie, =enitul e>te recuno>cut treptat, pe parcur>ul proce>ului de producie1 el mai comun exemplu al unei a>t:el de >ituaii e>te tratamentul contabil al contractelor de con>trucii pre=zut de I&% 11 M ontracte de con>trucieN1 !n exemplu mai puin cuno>cut Bl reprezint

culti=area pdurilor Bn cazul indu>triei de cCere>tea1 Bn acea>t indu>trie, pentru c >unt di>ponibile preurile pieei core>punztoare di:eritelor >tagii de cretere a pdurilor, =eniturile pot :i recuno>cute treptat, la ni=elul :iecrui >tagiu1 "ntocmirea facturii de v@nzare a bunurilor aflate "n stoc &cea>t etap >e apropie de punctul Bn care maAoritatea incertitudinilor a:erente ciclului operaional ori au :o>t rezol=ate, ori >unt determinate Bn mod rezonabil1 Departamentul de =Enzri al unei Bntreprinderi ar putea con>idera acea>t etap ca :iind Me=enimentul declanatorN pentru recunoaterea =eniturilor1 u toate ace>tea, recunoaterea e>te Bn mod normal amEnat pEn la momentul li=rrii bunurilor1 Aivrarea bunurilor "entru maAoritatea Bntreprinderilor, acea>ta e>te etapa Bn urma creia >e recuno>c =eniturile i de obicei coincide cu tran>:erul titlului iegal de proprietate a>upra bunurilor1 u toate ace>tea, i Bn cadrul ace>tei etape pot exi>ta cEte=a incertitudini1 De exemplu, bunurile pot a=ea de:ecte >au clientul nu ie poate acCita1 Bn ace>t >en>, rezultatele experienelor anterioare pot :i :olo>ite ca > cuanti:ice ace>te incertitudini de o manier rezonabil1 Bn unele >ituaii, bunurile >unt li=rate >ub rezer=a unei clauze de p>trare a titlului de proprietate, dar, cu toate ace>tea, clauza e>te ignorat Bn >copul recunoaterii =eniturilor1 "ncasarea contravalorii bunurilor u excepia =Enzrilor cu plata imediat, I&% 1; M/enituriN pre=ede c recunoaterea =eniturilor ar trebui amEnat pEn la acea>t etap dac Bnca>area contra=alorii bunurilor e>te perceput ca :iind ne>igur, di:icil >au ri>cant1 !n exemplu Bl pot con>titui Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini =eniturile a:erente contractelor de =Enzare cu plata ulterioar care >unt :oarte ri>cante din per>pecti=a Bnca>rii contra=alorii bunurilor =EnduteF =Enzrile ctre clieni externi Bn >ituaia Bn care gu=ernului din ara >trin Bi trebuie o perioad lung de timp pentru a acorda permi>iunea de plat1 "robleme mai pot aprea i atunci cEnd comercializm bunuri Bn ri a cror moned nu e>te con=ertibil din cauza re>tricionrii impu>e de legi>laia naional1 ;urnizarea de servicii ulterioare sau acordarea de garanii clienilor &cea>t etap reamintete c Bnca>area contra=alorii bunurilor =Endute nu reprezint momentul Bn care are loc tran>:erul tuturor ri>curilor i co>turilor a>ociate cu bunurile =Endute1 Bn anumite cazuri, ace>te co>turi pot :i >emni:icati=e ca mrime 7exempleD =Enzarea de noi autoturi>me >au co>turile cu recti:icrile Bn cazul contractelor de con>trucii91 u toate ace>tea, de obicei exi>t po>ibilitatea e>timrii ace>tor co>turi i re:lectarea lor Bn contabilitate la momentul potri=it1 Doar dac obligaiile contractuale >e extind dincolo de pre=ederile garaniei, nu ar :i reali>t > recunoatem =enitul pEn cEnd ace>te obligaii >8au con>umat 3 au di>prut1 7b9 riteriile :olo>ite de adrul conceptual pentru recunoaterea =eniturilor3cEtigurilor adrul conceptual abordeaz recunoaterea =eniturilor dintr8o per>pecti= bilanier1

128

/eniturile includ atEt toate tipurile de =enituri, cEt i cEtiguri care nu >unt de natura ace>tora1 Etigurile >unt de:inite drept creteri ale acti=ului net, altele decEt cele rezultate din tranzacii cu proprietarii1 &>t:el, creterile de bene:icii economice >ub :orma creterilor de acti=e >au diminurilor de datorii determin recunoaterea de =enituri >au de cEtiguri1 De:iniiile enunate mai >u> Bn cazul =eniturilor identi:ic de :apt caracteri>ticile e>eniale ale acti=elor i datoriilor, dar nu >peci:ic acele criterii care trebuie Bndeplinite de ace>tea Bnainte de a :i recuno>cute1 #ecunoaterea elementelor Bn >ituaiile :inanciare e>te proce>ul prin care >e raporteaz Bn >ituaiile :inanciare un element care core>punde de:iniiei acelui element i care core>punde criteriilor de recunoatere1 #ecunoaterea ca proce> pre>upune atEt o de>criere Bn cu=inte a elementelor, cEt i a>ocierea unei uniti monetare1 u toate ace>tea, nu e>te >u:icient pentru un element > core>pund de:iniiei ca > :ie recuno>cut Bn >ituaiile :inanciare1 Bn general, un element care core>punde de:iniiei ar trebui recuno>cut Bn >ituaiile :inanciare i dacD e>te probabil ca un bene:iciu economic =iitor a>ociat cu acel element > intre >au > ia> din BntreprindereF i elementul are un co>t 7>au o =aloare9 care poate :i determinat79 Bn mod :iabil1 End un element core>punde de:iniiei, dar nu Bndeplinete criteriile de recunoatere, atunci elementul e>te prezentat Bn notele explicati=e 7exempluD acti=e i datorii contingente91 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 8 *xemplul ilu>trati= 42 %ocietatea 'ele=iziunea %& Bntocmete >ituaiile :inanciare pentru anul care >e termin la 31112120111 Bn luna augu>t 2011, >ocietatea a acCiziionat drepturile de di:uzare a :ilmului M*:ectele crizei Bn 2011N pentru care a pltit o tax :ix i nu =a >uporta alte co>turi >au comi>ioane >emni:icati=e1 )a rEndul >u, >ocietatea 'ele=iziunea a >emnat contracte cu urmtoarele >ocietiD 19 %ocietatea M inema HollbWoodN 8 e>te o >ocietate mare, a=End cinematogra:e Bn Bntreaga lume1 inema HollbWood a negociat dreptul de a di:uza :ilmul Bn perioada 0111012011 83110312012 Bn toate cinematogra:ele >ale, ori de cEte ori =a dori1 %ocietatea 'ele=iziunea =a primi 12L din totalul Bnca>rilor obinute de >ocietatea M inema HollbWoodN Bn urma di:uzrii :ilmului Bn toate cinematogra:ele >ale1 29 %ocietatea M inema *cran 3DN8 e>te o >ocietate mic Bn care opereaz un >ingur cinematogra:1 on:orm contractului, >ocietatea M inema *cran 3DN poate di:uza :ilmul de dou ori pe zi Bn perioada 0111012011 8 31103120121 *a i8a pltit >ocietii 'ele=iziunea o >um :ix de 101000 u1m1 39 %ocietatea M inema %atelitN 8 e>te o tele=iziune cu tran>mi>ie prin >atelit1 &cea>ta are drept de emi>ie Bn >ud8e>tul &>iei1 Bn noiembrie 2011, >ocietateaM inema %atelitNi8a pltit >ocietii 'ele=iziunea >uma de < milioane u1m1 Bn >cCimbul dreptului de a di:uza :ilmul M*:ectele crizei Bn 2011N de 10 ori BncepEnd cu 0110<12012 pEn la 31103120131 .ilmul trebuie di:uzat a>t:el BncEt > exi>te cel puin un inter=al de o lun di>tan Bntre di:uzri1 um ar trebui > recunoa>c >ocietatea 'ele=iziunea %& Bn >ituaiile :inanciare ale anului 2011 =enitul obinut Bn urma >emnrii celor trei contracte de mai >u>Q &rgumentai r>pun>ul inEnd cont de pre=ederile adrului conceptual i de pre=ederile I&% 1;M/enituriN1 #ezol=areD

B(inema Coll0DoodE Bn cazul ace>tui contract, =eniturile >ocietii 'ele=iziunea %& depind de per:ormana >ocietii M inema HollbWoodN, pentru c >ocietatea 'ele=iziunea obine =eniturile pe m>ur ce :ilmul e>te di:uzat Bn cinematogra:ele >ocietii M inema HollbWoodN1 &>t:el, >ocietatea 'ele=iziunea %& ar trebui > recunoa>c Bn contul de pro:it i pierdere 12L din >umele Bnca>ate de M inema HollbWoodN Bn urma di:uzrii ace>tui :ilm Bn perioada Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 0111012011 8 31112120111 %ingurele contraargumente care ar limita opiunea pentru ace>t tratament ar :i acce>ul prompt al >ocietii 'ele=iziunea la in:ormaiile >ocietii M inema HollbWoodN i po>ibilitatea ca >ocietatea M inema HollbWoodN > tran>:ere :ondurile bneti datorate Bn numele contractului cu mare BntErziere >au deloc1 B(inema Ecran :4E Bn acea>t >ituaie, =enitul e>te o tax :ix, care nu depinde de per:ormana =iitoare a niciuneia dintre >ocieti1 De aceea, aplicEnd criteriile adrului conceptual i pre=ederile I&% 1; M/enituriN >ocietatea 'ele=iziunea ar trebui > recunoa>c Bntreaga >um de 101000 u1m1Bn anul 2011, cCiar dac unele di:uzri pot a=ea loc i Bn anul 20121 B(inema SatelitE ( =iziune tradiionali>t poate de>crie contractul dintre cele dou >ocieti de maniera urmtoareD >ocietatea M inema %atelitN a pltit >uma de < milioane u1m1 pentru a di:uza :ilmulM*:ectele crizei Bn 2011 Nde 10 ori1 &>t:el, e=enimentul declanator al recunoaterii =eniturilor l8ar reprezenta momentul e:ecti= al di:uzrii :ilmului1 Bn con>ecin, >ocietatea 'ele=iziunea ar trebui > recunoa>c >uma de <001000 u1m1 7<10001000 u1m1 3 10 di:uzri9 de :iecare dat cEnd :ilmul e>te di:uzat1 on:orm ace>tei =iziuni, Bn anul curent nu ar trebui > >e recunoa>c niciun =enit 7ace>te 10 di:uzri >e:acBncepEnd cu 0110<1201291 u toate ace>tea, dac >e con>ider principiile I&%B de recunoatere a =eniturilor, atunci di>cuia >e poart din urmtoarea per>pecti=D bunul care :ace obiectul contractului 7:ilmul9 e>te :inalizat 7nu e>te Bn cur> de producie9F drepturile de di:uzare >unt deinute de >ocietatea 'ele=iziuneaF >8a >emnat un contract Bntre cele dou >ocietiF contra=aloarea contractului a :o>t Bnca>atF >ocietatea 'ele=iziunea nu mai are obligaii =iitoare >emni:icati=e de re>pectat Bn legtur cu ace>t contract1 &plicEnd ace>t raionament, >e poate demon>tra c toate ri>curile i bene:iciile au :o>t tran>:erate la momentul >emnrii contractului 701110120119 i criteriile de recunoatere a =eniturilor con:orm I&%B >unt Bndeplinite1 Bn con>ecin, Bntreaga >um de < milioane u1m1 ar trebui recuno>cut Bn anul curent1 HK *xemplul ilu>trati= 43 %ocietatea G(& =inde bunuri :urnizate de >ocietatea *'&1 &ce>te bunuri >unt cla>i:icate Bn dou categoriiD bunuri din categoria & 7calitate >uperioar9 >au bunuri din categoria B 7bunuri cu mici de:ecte calitati=e91 Bunurile din categoria & >unt comercializate de >ocietatea G(& Bn regim de con>ignaie 7>ocietatea G(& acionEnd ca agent pentru

129

>ocietatea *'&91 &ce>tea >unt =Endute la un pre :ix calculat a>t:el BncEt > aduc o marA comercial brut de 20L1 "entru =Enzrile realizate, >ocietatea G(& primete un comi>ion Bn =aloare de 12,2L din totalul =Enzrilor de bunuri din categoria &1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 Bunurile din categoria B >unt acCiziionate de >ocietatea G(& de la >ocietatea *'& i >ocietatea G(& ie =inde mai departe Bn nume propriu aplicEnd o marA comercial brut de 22L1 !rmtoarele in:ormaii >unt extra>e din >ituaiile :inanciare ale >ocietii G(&D De2c0ie0e C5teGo0ie 3unu0i $5lo50e 8u.m.9 %toc deinut la 0110112011 & 21<00 B 11000 Bunuri de la *'& la 3111212011 & 1;1000 B ;1;00 %toc deinut la 3111212011 & 21000 B 11220 alculai mrimea =eniturilor i cCeltuielilor care trebuie recuno>cute de >ocietatea G(& Bn pro:it i pierdere ia 31112120111 #ezol=areD /Enzrile >ocietii G(& de bunuri :urnizate de >ocietatea *'& trebuie tratate di:erit, pentru c reprezint dou >ituaii di>tincte1 /Enzrile de bunuri din categoria & reprezint =Enzri realizate de >ocietatea G(& Bn calitate de agent ai lui *'&1 on:orm I&% 1; M/enituriN, Bn urma =Enzrilor de bunuri din acea>t categorie, >ocietatea G(& trebuie > recunoa>c la categoria =enituri doar mrimea comi>ioanelor la care e>te Bndreptit con:orm contractului 712,2L din totalul =Enzrilor91 Bn contrapartid poate recunoate Bn poziia :inanciar o crean >au o datorie :a de *'&1 /Enzrile de bunuri din categoria B >unt realizate de G(& Bn calitate de principal, nu de agent1 De aceea, ace>te =Enzri =or :i inclu>e Bn categoria =enituri din =Enzri, iar co>tul lor =a :igura la categoria cCeltuieli cu =Enzarea1 /eniturile care >e recuno>c Bn pro:it i pierdere de ctre >ocietatea G(& la 3111212011 =or cuprindeD =enitul obinut din comi>ioane 7bunurile din categoria &9 I =enitul din =Enzarea bunurilor din categoria B J <1?00 u1m1 I 111<00 u1m1 J 1?1000 u1m1 7=ezi mai Ao> modalitatea de calcul91 Celtuielile a:erente =Enzrii din pro:it i pierdere al >ocietii G(& la 3111212011 =or cuprinde doar cCeltuielile din =Enzarea bunurilor din categoria B J ;1220 u1m1 7=ezi mai Ao> modalitatea de calcul91 "ro:itul brut din pro:it i pierdere al >ocietii G(& la 3111212011 J'otal =enituri 8'otal cCeltuieli J 1?1000 u1m1 8 ;1220 u1m1 J 61<20 u1m1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 'enituri generate de v@nzarea de bunuri din categoria $ %toc deinut la 0110112011 21<00 u1m1 &cCiziii de bunuri 1;1000 u1m1 201<00 u1m1 %toc :inal 7210009 u1m1 Celtuieli a:erente bunurilor =Endute 1;1<00 u1m1 "reul de =Enzare 7calculat pentru a obine 20L pro:it brut9 3?1;00 u1m1 71;1<00 u1m1 x 1003209 "ro:it brut 1;1<00 u1m1 Comi2ion 712,2L x 3?1;00 u1m19 6.7'' u.m. 'enituri generate de v@nzarea de bunuri din categoria 1

%toc deinut la 0110112011 11000 u1m1 &cCiziii de bunuri ;1;00 u1m1 41;00 u1m1 %toc :inal 7112209 u1m1 Celtuieli a:erente bunurilor =Endute ;1220 u1m1 P0e de <Bn450e 7;1220 u1m1 x <339 11.6'' u.m. -bservaie: 0atematic =orbind, o marA comercial de 22L din preul de =Enzare e>te ecCi=alentul unei treimi 71339 din co>tul bunurilor =Endute1 De aceea, dac mrimea cCeltuielilor a:erente =Enzrii >unt Bnmulite cu raportul <33, >e =a obine preul de =Enzare cutat 722L x 111<00 u1m1 c 133 x ;1220 u1m1 J 21;20 u1m191 *xempluX ilu>trati= 4< % &l:a comercializeaz mocCete prin intermediul mai multor magazine 3 puncte de de>:acere1 Bn anii precedeni, compania i8a a>umat re>pon>abilitatea i pentru in>talarea mocCetei Bn locaiile clienilor1 lienii plte>c pentru mocCet Bn momentul lan>rii comenzii1 Durata medie de timp dintre momentul lan>rii comenzii i momentul in>talrii mocCetei e>te de 1< zile1 Bn anii anteriori, % &l:a nu a recuno>cut =enitul din =Enzare decEt dup in>talarea cu >ucce> a mocCetei, BntrucEt co>turile de recti:icare a e=entualelor erori de in>talare ar :i :o>t :oarte mari1 BncepEnd cu 0110112011, % &l:a i8a >cCimbat politica de comercializare i a CotrEt externalizarea >er=iciului de in>talare a mocCetelor de ctre o :irm >pecializat1 &>t:el, % &l:a pltete :irma >pecializat pentru ace>t >er=iciu, acea>ta din urm :iind re>pon>abil pentru orice eroare de in>talare1 a urmare a ace>tei noi politici, % &l:a Bi propune > recunoa>c =enitul din =Enzare atunci cEnd clienii lan>eaz i plte>c comanda 7nu la momentul :inalizrii in>talrii91 /Enzrile anului 2011 realizate din =Enzarea mocCetelor >e ridic la 231000 u1m1 /aloarea mocCetelor in>talate pEn ia 1<10112011 a :o>t de 11200 u1m1 7acea>t =aloare nu e>te inclu> Bn >uma de 231000 u1m191 /aloarea mocCetelor in>talate pEn la 1<10112012 a :o>t de 11?00 u1m1 7acea>t =aloare e>te inclu> Bn >uma de 231000 u1m191 Di>cutai dac >cCimbarea :cut de % &l:a la 0110112011 reprezint o >cCimbare de politic i, bazEndu8= pe acea>t di>cuie, calculai mrimea =eniturilor pe care le8ai recunoate Bn pro:it i pierdere la 31112120111 )uai Bn con>iderare pre=ederile I&% 1;M/enituriNi pre=ederile I&% ;M"oX contabile, modi:icri ale e>timrilor contabile i eror tici #ezol=areD )a o prim impre>ie, >e pare c >ocietatea i8a >cCimbat politica contabil Bn cazul recunoaterii =eniturilor obinute Bn urma =Enzrii de mocCete1 #e>pecti= >ocietatea nu mai con>ider oportun recunoaterea =eniturilor la momentul :inalizrii in>talrii ace>tora Bn >cCimbul recunoaterii =eniturilor la momentul Bn care clienii lan>eaz i plte>c comenzile1 Dac acea>ta ar :i realitatea, atunci con:orm pre=ederilor I&% ; noua politic ar trebui aplicat ca i cum >8ar :i aplicat dintotdeauna, iar mrimea =eniturilor ce trebuie recuno>cute Bn pro:itul i pierderea anului 2011 ar :i de 231000 u1m1 Dac nu >8ar :i produ> acea>t >cCimbare, mrimea =eniturilor din pro:it i pierdere ar :i :o>t de 221?00 u1m1 7231000 u1m1 I 11200 u1m1 8 11?00 u1m191 /Enzrile realizate Bn anul curent pentru care in>talarea nu ar :i :o>t :inalizat 711?00 u1m19 ar :i :o>t recuno>cute Bn pro:itul i pierderea perioadei urmtoare1 ( aAu>tare core>punztoare e>te realizat pentru a recunoate >uma ecCi=alent a =Enzrilor e:ectuate Bn anul anterior, a cror :inalizare >8a realizat Bn

130

anul curent 711200 u1m191 Di:erena dintre 231000 u1m1 i 221?00 u1m1 ar :i o aAu>tare a:erent anului de de>cCidere 7a >oldurilor iniiale exi>tente la 011011201191 &cea>t analiz >8ar e:ectua doar dac >umele >unt >emni:icati=e pentru utilizatorii de in:ormaie contabil 7principiul pragului de >emni:icaie91 u toate ace>tea, >cCimbarea e:ectuat de % &l:a la 0110112011 nu reprezint o >cCimbare de politic, pentru c o >cCimbare de politic apare atunci cEnd aceleai circum>tane >unt tratate di:erit1 Bn cazul no>tru, circum>tanele >unt di:erite1 % &l:a i8a >cCimbat politica de comercializareF acea>ta nu mai e>te re>pon>abil pentru erorile de in>talare a mocCetelor1 ( politic contabil care e>te aplicat la circum>tane care di:er :a de circum>tanele anterioare nu reprezint o >cCimbare de politic contabil1 De aceea, >uma care trebuie recuno>cut Bn pro:itul i pierderea anului 2011 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini e>te de 2<1200 u1m1 7231000 u1m1 I 11200 u1m191 &cea>t nou politic de comercializare pare c determin o cretere a =eniturilor anului curent1 'otui, ace>t e:ect e>te contracarat de plile e:ectuate de % &l:a ctre >ocietatea >pecializat Bn montarea mocCetelor1 K *xemplul ilu>trati= 42 )a 0110112011, >ocietatea &l:a >emneaz un contract cu >ocietatea Beta prin care >ocietatea &l:a =inde 100 de calculatoare pentru >uma de 11200 u1m13calculator1 /aloarea de pia a unui calculator e>te de 11000 u1m1, iar co>tul de producie e>te de 400 u1m1 De a>emenea, cele dou >ocieti >emneaz i un contract de mentenan prin care &l:a >e angaAeaz ca pe o perioad de < ani > >uporte toate cCeltuielile cu reparaiile calculatoarelor1 %e e>timeaz c mrimea cCeltuielilor cu reparaiile =a :i de <2 u1m13calculator1 alculai mrimea =enitului care = a :i recuno>cut Bn pro:itul i pierderea anului 20111 on>iderai pre=ederile I&% 1;M/enituriN1 #ezol=areD on:orm I&% 1;M/enituriN, atunci cEnd preul de =Enzare al unui produ> include i contra=aloarea >er=iciilor de mentenan, =eniturile generate de ace>te >er=icii trebuie recuno>cute >eparat, la =enituri amEnate, urmEnd a :i reluate la =enituri Bn pro:it i pierdere pe m>ur ce ace>te >er=icii >unt pre>tate1 De a>emenea, >uma recuno>cut iniial la <enitu0i ;n 5<5n2 trebuie > :ie >u:icient de mare BncEt > acopere co2tu0ile e2tim5te generate de :urnizarea ace>tor >er=icii plu2 o m50K 0e4on53il de p0o1it. &>t:el, Bn cazul problemei noa>tre, e>te clar c >ocietatea &l:a a inclu> Bn preul de =Enzare al calculatoarelor i preul >er=iciilor de mentenan1 el mai rapid argument Bn ace>t >en> Bl reprezint acceptul clientului de a plti pentru acCiziia calculatoarelor un pre mai mare decEt =aloarea de pia1 Dac ar :i dorit > acCiziioneze doar calculatoarele, clientul le8ar :i putut acCiziiona de oriunde pentru preul unitar de 11000 u1m1 Decizia de a plti mai mult e>te Bntrit de :aptul c =a bene:icia de ace>te >er=icii de mentenan1 Bn con>ecin, preul unitar al calculatoarelor trebuie di=izat a>t:el BncEt > re:lecte corect >ub>tana tranzaciei, re>pecti= =om a=eaD 19 tranzacia de =Enzare propriu8zi> a calculatoarelor, care =a determina recunoaterea

imediat de =enituri Bn pro:it i pierdereF i 29 contractul de mentenan, care =a determina iniial recunoaterea unui =enit amEnat Bn poziia :inanciarF ace>ta =a :i reluat la =enituri Bn pro:it i pierdere pe m>ur ce =or :i pre>tate >er=iciile1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 o>tul anual a:erent >er=iciilor de mentenan <1200 u1m1 7<2 u1m1 x 100 calculatoare9 o>tul total a:erent >er=iciilor de mentenan 1;1000 u1m1 7<1200u1m13anx<ani9 'otal =enit obinut din =Enzarea calculatoarelor 1201000 u1m1 711200 u1m13calculator x 100 calculatoare9 'otal =enit ce ar :i :o>t obinut dac >8ar :i =Endut la =aloarea de pia 71001000 u1m19 711000 u1m13calculator x 100 calculatoare9 %urplu>ulY recuno>cut la =enituri Bn a=an> 201000 u1m1 o>tul a:erent >er=iciilor de mentenan 71;1000 u1m19 "ro:itul a:erent >er=iciilor de mentenan 21000 u1m1 Y lientul accept > Bl pltea>c pentru c bene:iciaz de >er=iciile de mentenan1 Bn pro:itul i pierderea anului 2011 >e =or Bnregi>tra M=enituri din =Enzarea calculatoarelorN Bn =aloare de 1001000 u1m1, iar Bn bilanul anului 2011 >e =or Bnregi>tra M=enituri Bn a=an>NBn =aloare de 201000 u1m1 *xemplul ilu>trati= 4? %ocietatea %upermardetul are un program de:idelizare a clienilor caracterizat prin :aptul c :iecrui client membru deintor de card %upermardet i >e =a acorda 1 punct pentru :iecare 1 u1m1 cCeltuit1 0embrii pot :olo>i punctele pentru a8i diminua contra=aloarea de acCitat a>ociat cumprturilor =iitoareD 100 de puncte pentru 1 u1m1 de acCitat1 Bn cur>ul anului 2013, >ocietatea a acordat 1001000 de puncte i e>timeaz c ;01000 de puncte =or :i :olo>ite Bn 20131 on:orm Bnregi>trrilor, <01000 de puncte au :o>t :olo>ite pEn la 31112120131 Di>cutai care ar trebui > :ie tranzaciile Bnregi>trate de % %upermardetul Bn anul 20131 Re4ol<50e: on:orm IA! 1; i I.#I 13, >ocietile trebuie > e=idenieze punctele8cadou ca o component >eparat a tranzaciilor iniiale de =Enzare Bn urma creia punctele au :o>t acordate1 /aloarea Au>t a contra=alorii primite >au de primit Bn urma =Enzrii iniiale trebuie alocat Bntre punctele8cadou i celelalte componente ale =Enzrii1 /Enzarea iniial =a determina recunoaterea punctelor8cadou Bn poziia :inanciar la =enituri Bn Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini a=an>1 ontra=aloarea alocat punctelor trebuie > re:lecte =aloarea Au>t a ace>tora, re>pecti= contra=aloarea ce ar :i obinut dac punctele ar :i =Endute >eparat1 &tunci cEnd punctele >unt e:ecti= :olo>ite, ace>tea =or :i recuno>cute la =enituri, Bn pro:it i pierdere1 "entru a determina mrimea =eniturilor ce >unt reluate Bn pro:it i pierdere >e con>ider raportul dintre numrul punctelor :olo>ite i numrul total de puncte ce >e ateapt > :ie :olo>ite1 &>t:el, con:orm pre=ederilor enunate mai >u>, Bn cazul problemei noa>tre, punctele8 cadou acordate trebuie contabilizate drept component >eparat a tranzaciei iniiale de =Enzare1 'otal =enit alocat punctelor acordate 1001000 u1m1 71001000 puncte x 1 u1m19 /enit reluat Bn pro:it i pierdere 2013 201000 u1m1 71001000 u1m1 x <01000 puncte :olo>ite 3 ;01000 puncte e>timate9

131

/enit amEnat la 3111212013 201000 u1m1 71001000 u1m1 8 201000 u1m19 .ormulele contabile a:erente >untD 11 ontabilizarea punctelor o:erite cadou la =Enzarea iniialD 1001000 lei onturi la bnci J /enituri Bn a=an> 1001000 lei Bn lei 21 ontabilizarea :olo>irii punctelor de ctre clieni 7recunoaterea =eniturilor Bn pro:it i pierdere9D 201000 lei /enituri Bn a=an> J /enituri 201000 lei *xempluX ilu>trati= 46 %ocietatea &l:a e>te un productor de =otc1 "roce>ul de producie pre>upune o perioad de maturaie de 3 ani, la >:Eritul creia produ>ul e>te =Endut la co>t plu> o marA de 200L1 )a data de 0110112013, >ocietatea &l:a a =Endut 1001000 de litri de =otc cu o =ecCime de 1 an >ocietii Beta, Bn urmtoarele condiiiD preul de =Enzare e>te egal cu co>tul, re>pecti= 2001000 u1m1F >ocietatea &l:a are opiunea de a r>cumpra =otca Bn orice moment pe parcur>ul urmtorilor 2 ani la o =aloare egal cu co>tul plu> marAaF Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 marAa aplicat >e calculeaz Bn :uncie de rata anual de dobEnd de 12LF Beta are opiunea de a =inde =otc >ocietii &l:a Bn termen de 2 ani la un pre calculat con:orm aceleiai :ormule de calcul1 *xplicai cum ar trebui re:lectat tranzacia de mai >u> Bn contabilitatea >ocietii &l:aD 7a9 la >emnarea contractului de =EnzareF 7b9 la >:Eritul primului anF 7c9 la >:Eritul contractului1 #ezol=areD Bn con:ormitate cu I&% 1;, =eniturile >unt recuno>cute Bn concordan cu >ub>tana economic a tranzaciilor1 &>t:el, dac, Bn >ub>tan, =Enztorul a tran>:erat ri>curile i bene:iciile ctre cumprtor, atunci =enitul a:erent trebuie recuno>cut, iar dac, Bn >ub>tan, =Enztorul reine ri>curile i bene:iciile 7cCiar dac titlul legal a :o>t tran>:erat9, tranzacia e>te con>iderat un contract de :inanare care nu determin recunoaterea de =enituri1 &>t:el, principala Bntrebare e>te dac Bn >ub>tan contractul de mai >u> reprezint o tranzacie de =Enzare >au nu1 *lementele care trebuie con>iderate pentru a r>punde la acea>t Bntrebare >untD 11 =Enzarea e>te neobinuitF :aptul c preul de =Enzare e>te egal cu co>tul e>te un indiciu c =Enzarea ar putea :i :icti=F 21 opiunea de =Enzare MBn oglindN cu opiunea de cumprare e>te un indiciu c r>cumprarea e>te probabil c >e =a BntEmplaF 31 Beta nu intr Bn po>e>ia produ>ului maturat 7Bl cumpr Bn primul an de maturitate, iar =otca are un proce> de 3 ani de maturaie9F <1 >ocietatea &l:a pltete o marA calculat Bn :uncie de rata dobEnzii, ceea ce e>te un indiciu c pltete dobEnd1 'oate indiciile enunate mai >u> ne aAut > concluzionm c nu e>te o =Enzare real1 .ormulele contabile >untD 7a9 )a momentul >emnrii contractuluiD 2001000 lei onturi la bnci J redite bancare 2001000 lei Bn lei 7b9 )a >:Eritul primului anD ?01000 iei Celtuieli cu J DobEnzi datorate ?01000 lei dobEnda Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini

7c9 )a >:Eritul contractului, cEnd >e exercit opiunile de =Enzare i cumprareD ?01000 iei Celtuieli cu J DobEnzi datorate ?01000 lei dobEnda ?201000 lei L J onturi la bnci ?201000 lei 1201000 lei DobEnzi datorate Bn lei 2001000 lei redite bancare Dac, Bn >ub>tan, contractul ar :i :o>t o =Enzare real, atunci :ormulele contabile ar :i :o>tD 7a9 )a momentul >emnrii contractuluiD 2001000 lei lieni J /enituri din =Enzare 2001000 lei 2001000 lei Celtuieli cu J %toc 2001000 lei =Enzarea 7b9 )a >:Eritul primului anD nicio :ormul contabil1 7c9 )a >:Eritul contractului, cEnd >e exercit opiunile de =Enzare i cumprareD ?201000 lei %toc J onturi la bnci ?201000 lei Bn lei *xemplul ilu>trati= =F %ocietatea !ni=er>itatea are anul :i>cal de la 0110612012 pEn la 3010?120131 %eme>trul de =ar >e de>:oar Bn perioada 0410?12013 8 2;106120131'axele pltite de >tudeni pentru a participa la ace>te cur>uri >unt Bn =aloare de 1121000 u1m1 alculai =enitul din pro:it i pierdere de la 3010?120131 #ezol=areD on:orm I&% 1;, taxele de colarizare >e recuno>c de8a lungul perioadei Bn care are loc e:ecti= colarizarea 7elementul declanator Bl reprezint momentul Bn care >e ine cur>ul91 De a>emenea, con:orm I&% 1;, atunci cEnd recunoatem =eniturile Bn pro:it i pierdere trebuie > inem cont atEt de principiul conectrii cCeltuielilor la =enituri, cEt i de principiul independenei exerciiului1 &>t:el, Bn cazul problemei noa>tre, Bn pro:itul i pierderea anului care >e termin la 3010?12013 >ocietatea trebuie > recunoa>c >uma Bnca>at de la >tudeni proporional Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 cu numrul de zile care aparin anului curent 7perioada anului curent Bn care a a=ut loc e:ecti= colarizarea91 , 21 zile i 2; zile , 0410?12013 3010?12013 2;10612013 %tudenii au pltit >uma de 1121000 u1m1 pentru a a=ea acce> la cur>urile care >e de>:oar timp de <4 de zile 7de la 0410? pEn la 2;10691 u toate ace>tea, doar 21 de zile aparin anului curent1 Di:erena reprezint =enituri Bn a=an>1 /enit ce aparine anului curent J 21 zile 3 <4 zile x 1121000 u1m1 J <;1000 u1m1 K *xemplul ilu>trati= 44 K %ocietatea Biletele %#) =inde pacCete care conin bilete pentru a>e e=enimente >ezoniere la un pre de 1;0 u1m13pacCet1 "reul pacCetului e>te :ormat din acce>ul la o >im:onie Bn =aloare de <2 u1m1, iar di:erena pEn la 1;0 u1m1 e>te Bmprit Bn mod egal Bntre ultimele cinci e=enimente1 "entru >ezonul 2013 >8au =Endut 11200 de bilete1 %e cereD 7a9 alculai =enitul recuno>cut Bn pro:it i pierdere dup ce primele trei e=enimente au a=ut locF 7b9 &=ei urmtoarele in:ormaii >uplimentareD 4 2L din deintorii de bilete au participat la primul e=eniment, iar la celelalte cinci e=enimente au participat doar ; 0L din cumprtorii de bilete1 Bn ce m>ur a:ecteaz participarea >pectatorilor la e=enimente cEnd determinm recunoaterea =eniturilor Bn pro:it i pierdereQ &rgumentai r>pun>ul1 #ezol=areD

132

7a9 on:orm I&% 1;, =eniturile din =Enzarea de bilete la programe arti>tice >e recuno>c atunci cEnd e=enimentul are loc1 End e=enimentele >unt =Endute la pacCet, >uma Bnca>at e>te alocat :iecrui e=eniment a>t:el BncEt > re:lecte ponderea >er=iciilor pre>tate la :iecare e=eniment1 Bn cazul no>tru, =om :ace urmtoarea alocare a =eniturilorD "reul unui pacCet 1;0 u1m1 "reul primului e=eniment 7>im:onia9 7<2 u1m19 /aloarea pacCetului rma> de alocat 132 u1m1 /aloare pe e=eniment 7132 u1m1 3 2 e=enimente9 26 u1m Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Dup ce primele trei e=enimente au loc, >e =or recunoate Bn pro:it i pierdere =enituri Bn =aloare de 11;1;00 u1m1D 11200 bilete x 44 u1m13bilet 7<2 u1m1 I 26 u1m1 I 26 u1m191 7b9 .aptul c deintorii de bilete nu au participat la toate e=enimentele e>te irele=ant pentru proce>ul de recunoatere a =eniturilor, deoarece Me=enimentul declanatorN Bn ace>t caz e>te reprezentat de :aptul c >pectacolul are loc, nu de numrul de participani1 *xemplul ilu>trati= 188 Bn timpul lunii decembrie 2013, >ocietatea &l:a a Bnregi>trat Bnca>ri Bn =aloare de 1601000 u1m1 Celtuielile a:erente lunii decembrie 2013 >unt Bn =aloare de 12?1000 u1m1, rezultatul lunii decembrie e>te Bn =aloare de <21000 u1m1 %e cereD 7a9 aiculai mrimea =eniturilor din pro:itul i pierderea lunii decembrie 2013F 7b9 *xplicai de ce mrimea >umelor Bnca>ate de la clieni Bntr8o lun poate :i di:erit de mrimea =eniturilor din pro:it i pierdere a:erente aceleiai luni1 Re4ol<50e: 7a9 "lecEnd de la :ormula de calcul a #ezultatului contabil J 7'otal =enituri 8 'otal cCeltuieli9, =om determina mrimea =eniturilor1 &>t:el, <21000 u1m1 J 7'otal =enituri 8 12?1000 u1m191 #ezult c =eniturile lunii decembrie >unt Bn =aloare de 14;1000 u1m1 7b9 a regul, Bnca>rile >unt di:erite de =enituri1 /eniturile >unt recuno>cute dac core>pund de:iniiei i dac Bndepline>c criteriile de recunoatere1 ele mai uzuale exemple de tranzacii care genereaz =enituri >unt atunci cEnd =indem un produ> >au cEnd pre>tm >er=icii1 Bnca>area de bani Bn numele unei tranzacii generatoare de =enituri poate a=ea loc Bnainte de =Enzarea propriu8zi> 7i atunci a=em =enituri Bn a=an> Bn >ituaia poziiei :inanciare9 >au dup =Enzare 7Bnca>area de creane91 %unt :oarte puine cazuri cEnd generarea de =enituri are loc Bn acelai timp cu Bnca>area >umelor a:erente 7exempluD =Enzrile >upermardeturilor ctre con>umatorul direct91 End tranzaciile de =Enzare8cumprare au loc Bntre dou >ocieti comerciale, de cele mai multe ori, momentul Bn care >e recunoate un =enit e>te di:erit de momentul Bnca>rii1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 *xemplul ilu>trati= 101 %ocietatea &l:a deine :ranciza pentru un re>taurant de tip :a>t8:ood1 )a 0110112013 a =Endut >ocietii +SR dreptul de a de>cCide un nou re>taurant de tip :a>t8:ood1 ontractul de :ranciz e>te BncCeiat pe o perioad de 2 ani1 %ocietatea &l:a a Bnca>at o >um iniial de 201000 u1m1, urmEnd ca Bn cei < ani rmai >

Bnca>eze >uma de 21000 u1m13an1 %ocietatea &l:a Bi Bndeplinete obligaiile contractuale prin :aptul c :urnizeaz >er=icii periodice de publicitate i dez=oltare a produ>ului1 "re>tarea ace>tor >er=icii periodice genereaz co>turi anuale de ;1000 u1m13re>taurant1 Bn urma :urnizrii ace>tor >er=icii >e ateapt obinerea unei marAe rezonabile de pro:it de 20L1 um =or :i re:lectate tranzaciile de mai >u> Bn >ituaiile :inanciare ale anului 2013Q &rgumentai8= r>pun>ul calculEnd >umele rele=ante i :cEnd re:erire la pre=ederile I&% 1; M/enituriN1 #ezol=areD I&% 1; M/enituriN pre=ede c Bn cazul contractelor de :ranciz, taxele a:erente pre>trii periodice de >er=icii con:orm contractului 7:ie c >unt parte a taxei iniiale, :ie c >unt percepute >eparat9 >e recuno>c la =enituri pe m>ura pre>trii >er=iciilor1 Dac taxa perceput >eparat nu acoper co>tul >er=iciilor periodice, precum i o marA rezonabil de pro:it, o parte a taxei iniiale, >u:icient pentru a acoperi atEt co>tul >er=iciilor periodice, cEt i o marA rezonabil de pro:it, e>te MamEnatN i recuno>cut ca =enit pe m>ur ce >er=iciile >unt pre>tate1 Bn cazul no>tru, dac =om compara co>tul anual al >er=iciilor periodice 7;1000 u1m13an9 cu mrimea taxei anuale Bnca>at de la client pe durata celor 2 ani 721000 u1m13an9, =om ob>er=a c ace>te Bnca>ri nu acoper co>turile1 &>t:el, con:orm pre=ederilor I&% 1;, o parte din taxa iniial de 201000 u1m1 =a :i recuno>cut la =enituri amEnate Bn >ituaia poziiei :inanciare i =a :i reluat la =enituri Bn pro:it i pierdere pe m>ur ce >er=iciile >unt pre>tate1 -inEnd cont i de :aptul c >e e>timeaz obinerea unei marAe rezonabile de pro:itD de 20L 7calculat la co>tul >er=iciilor de ;1000 u1m19, Bn>eamn c pe durata celor < ani rmai >e =or recunoate =enituri Bn =aloare de 41?00 u1m1 Din acea>t >um, >ocietatea &l:a =a Bnca>a de la client doar o parte, re>pecti= 21000 u1m1 Di:erena pEn la 41?00 u1m1 =a :iM>uportatNdin taxa iniial Bnca>at1 &>t:el,Bn primul an de contract >ocietatea &l:a nu =a recunoate la =enituri Bntreaga >um de 201000 u1m1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini o>t anual >er=icii periodice ;1000 u1m1 0arAa rezonabil de pro:it 720L x ;1000 u1m19 11?00 u1m1 /enit anual a:erent >er=iciilor 41?00 u1m1 /enit anual ce urmeaz a :i Bnca>at 721000 u1m19 "artea din taxa iniial ce =a :i recuno>cut la =enituri amEnate <1?00 u1m1 'otal taxa iniial pentru cei < ani recuno>cut la =enituri amEnate 1;1<00 u1m1 'oat taxa iniial 201000 u1m1 'axa iniial recuno>cut la =enituri amEnate 71;1<00 u1m19 'axa iniial recuno>cut la =enituri Bn pro:it i pierdere 311?00 u1m1 Bn primul an de contract, >ocietatea &l:a =a recunoate >uma de 201000 u1m1 de maniera urmtoareD >uma de 1;1<00 u1m1 =a :i recuno>cut Bn >ituaia poziiei :inanciare a anului 2013 la =enituri Bn a=an>, urmEnd > :ie reluat la =enituri Bn pro:it i pierdere Bn :iecare dintre urmtorii < ani, de o manier MliniarN, re>pecti= <1?00 u1m1 Bn :iecare anF >uma de 311?00 u1m1 7di:erena dintre 201000 u1m1 i 1;1<00 u1m19 =a :i recuno>cut integral Bn pro:itul i pierderea anului 2013, la categoria =enituri1

133

8 *xemplul ilu>trati= 102 )a data de 0110612013, >ocietatea &l:a primete Bn a=an> >uma de 2<01000 u1m1 reprezentEnd contra=aloarea abonamentului pentru 2 ani la re=i>ta /o=o1 &cea>t re=i>t are apariie lunar i e>te editat de >ocietatea &l:a1 o>tul total a:erent ace>tor apariii e>te de 1421000 u1m1, iar co>tul publicrii nu di:er >emni:icati= de la ediie la ediie1 %e cereD 7a9 um =or :i re:lectate tranzaciile de mai >u> Bn >ituaiile :inanciare ale anului 2013Q &rgumentai 8= r>pun>ul calculEnd >umele rele=ante i :cEnd re:erire la pre=ederile I&% 1; M/enituriNF 7b9 Di>cutai =iziunea adrului conceptual a>upra modului Bn care a r : i re:lectate tranzaciile de mai >u> Bn >ituaiile :inanciare ale anului 20131 #ezol=areD 7a9 Bn cazul abonamentelor la publicaii, I&% 1; M/enituriN pre=ede c Bn >ituaia Bn care bunurile tranzacionate au o =aloare >imilar Bn :iecare perioad, =eniturile >e recuno>c dup metoda liniar Bn decur>ul perioadei Bn care >e expediaz publicaia1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 Dac bunurile au o =aloare =ariabil de la o perioad la alta, =eniturile >e recuno>c pe baza ponderii =alorii =Enzrilor bunului expediat Bn =aloarea total e>timat a bunurilor =Endute prin abonament1 Bn cazul no>tru, publicaiile au o =aloare >imilar i a>t:el =om aplica metoda repartizrii =eniturilor dup metoda liniar1 &plicEnd principiul conectrii cCeltuielilor la =enituri, ar rezulta c pro:itul lunar obinut din =Enzarea publicaiilor e>te de 21000 u1m1 J 72<01000 u1m1 8 1421000 u1m19 3 2< luni1 Bn anul 2013 >8au =Endut ? publicaii 7de la 0110612013 pEn la 31112120139 i, a>t:el, pro:itul i pierderea anului 2013 ar arta de maniera urmtoareD /enituri 7? luni x 2<01000 u1m1 3 2< luni9 Celtuieli 7? luni x 1421000 u1m1 3 2< luni9 "ro:it ?01000 u1m1 7<;1000 u1m19 121000 u1m1 Bn >ituaia poziiei :inanciare a anului 2013 =a :i re:lectat un =enit amEnat Bn =aloare de 1;01000 u1m1 72<01000 u1m1 >uma Bnca>at 8 ?01000 u1m1 >uma recuno>cut deAa Bn pro:itul i pierderea anului 201391 7b9 ( problem a abordrii de mai >u> e>te reprezentat de :aptul c =eniturile amEnate nu core>pund de:iniiei datoriilor din adrul conceptual1 Datoriile reprezint obligaia entitii de a tran>:era bene:icii economice ca rezultat al unor tranzacii >au e=enimente trecute1 Datoria >ocietii &l:a e>te de a li=ra urmtoarele 1; publicaii1 o>tul ace>tei datorii e>te de 1<<1000 u1m1 71421000 u1m1 x 1; luni 3 2< luni91 &bordarea adrului conceptual ar pre>upune recunoaterea Bn >ituaia poziiei :inanciare a unei datorii Bn =aloare de 1<<1000 u1m1 Bn loc de 1;01000 u1m1 con:orm pre=ederilor I&% 1; i principiului conectrii cCeltuielilor la =enituri1 on:orm abordrii adrului conceptual, i abordrii bilaniere, >ocietatea &l:a ar trebui > recunoa>c Bntreg pro:itul la momentul Bnca>rii abonamentului pentru cei 2 ani1 0uli au criticat acea>t =iziune,

con>iderEnd8o mai puin prudent Bn pri=ina recunoaterii pro:itului, :iind contrar practicilor contabile i, Bn unele >ituaii, %tandardelor Internaionale de #aportare .inanciar 7I.#%91 *xempluHlu>tratB= 102 )a 0110112013, >ocietatea &l:a a =Endut un teren >ocietii Beta pentru >uma de 101000 u1m1 )a data =Enzrii, terenul a=ea o =aloare contabil de 21000 u1m1 i o =aloare de pia de 121000 u1m, %ocietatea &l:a a continuat > prelucreze terenul i Bn urma contractului de =Enzare are opiunea de a r>cumpra terenul la 311121201< pentru >uma de 121000 u1m1 %ocietatea Beta are opiunea de a =inde terenul >ocietii &l:a la 311121201< pentru >uma de 121000 u1m1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini *xplicai c um ar trebui re:lectate tranzaciile de mai >u> Bn >ituaiile :inanciare ale >ocietii &l:a1 &rgumentai r>pun>ul, menionEnd pre=ederile I&% 1;M/enituriNde care ai inut cont, i calculai >umele a:erente1 Re4ol<50e: a > recunoa>c =enituri din ace>te tranzacii, >ocietatea &l:a trebuie > >e a>igure c ri>curile i bene:iciile a:erente :olo>irii terenului au :o>t tran>:erate >ocietii Beta1 Bn cazul no>tru exi>t trei indicii care >ugereaz c ace>t tran>:er nu a a=ut loc, re>pecti=D 11 preul de =Enzare al terenului e>te mai mic decEt =aloarea de pia 7121000 u1m1 ` 121000 u1m19F 21 >ocietatea &l:a continu > prelucreze terenulF 31 exi>t po>ibilitatea ca terenul > :ie r>cumprat de >ocietatea &l:a la 311121201< 7din cauza opiunii de cumprare MBn oglindN cu opiunea de =Enzare91 &>t:el, luEnd Bn con>iderare cele trei indicii de mai >u>, putem concluziona c nu ar :i corect ca Bn urma =Enzrii din data de 0110112013 > >e recunoa>c =enituri1 Bnca>area >umei de 101000 u1m1 ar trebui re:lectat ca o datorie :inanciar, iar di:erena dintre preul de =Enzare 7101000 u1m19 i preul de r>cumprare 7121000 u1m19 > :ie re:lectat ca un co>t al :inanrii pe parcur>ul perioadei de :inanare de 2 ani1 .ormulele contabile ar :iD 7a9 )a 0110112013D 101000 u1m1 onturi la bnci redite bancare 101000 u1m1 7b9 )a 3111212013D 11000 u1m1 Celtuieli cu dobEnda DobEnzi datorate 11000 u1m1 7c9 )a 311121201<, cEnd >e exercit opiunile de =Enzare i cumprareD 11000 u1m1 Celtuieli cu dobEnda DobEnzi datorate 11000 u1m1 121000 u1m1 21000 u1m1 101000 u1m1 L onturi la bnci 121000 u1m1 DobEnzi datorate redite bancare Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 rK *xemplul ilu>trati= 10< )a 3111212013, >ocietatea &l:a a =Endut bunuri pentru care a acordat garanii pe o perioad de 2 ani1 'otalul >umei :acturate a :o>t de 2001000 u1m1 ontractul pre>upune ca >ocietatea &l:a > repare orice de:ect al produ>elor =Endute pe toat durata de 2 ani1 Directorii >ocietii &l:a e>timeaz c mrimea co>turilor cu reparaiile >e ridic la >uma de 201000 u1m13an1 ( marA rezonabil de pro:it generat de ace>te reparaii e>te de 20L din preul

134

normal de :acturare a ace>tui tip de >er=icii1 *xplicai cum ar trebui re:lectate tranzaciile de mai >u> Bn >ituaiile :inanciare ale >ocietii &l:a1 &rgumentai r>pun>ul, menionEnd pre=ederile I&% 1;M/enituriNdecare ai inut cont, i calculai >umele a:erente1 &tunci cEnd preul de =Enzare al unui produ> include >ume identi:icabile pentru >er=icii ulterioare, tranzacia trebuie di=izat Bn dou priD 11 tranzacia de =Enzare a produ>ului, recuno>cut imediat la =enituriF 21 pre>tarea >er=iciilor, care iniiaX genereaz recunoaterea Bn >ituaia poziiei :inanciare de =enituri amEnateF ace>tea >unt reluate la =enituri pe m>ur ce >er=iciile >unt e:ecti= pre>tate1 Bn cazul no>tru, =enitul anual generat de pre>tarea de >er=icii ulterioare e>te de ?21200 u1m1 7201000 u1m1 x 1003;091 &>t:el >uma de 1221000 u1m1 7?21200 u1m1 x 2 ani9 =a :i recuno>cut iniial Bn poziia :inanciar, la =enituri amEnate, iar di:erena de 3621000 u1m1 72001000 u1m1 8 1221000 u1m19 =a genera recunoaterea imediat de =enituri Bn pro:it i pierdere1 /enitul amEnat =a :i =irat la =enituri Bn pro:itul i pierderea anilor 201< i 20121 .ormulele contabile ar :iD 7a9 )a 3111212013D 2001000 u1m1 lieni J L 2001000 u1m1 #ezol=areD /enituri Bn a=an> 1221000 u1m1 /enituri din 3621000 u1m1 =Enzarea mr:urilor 1001000 u1m1 Celtuieli cu pro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli "ro=izioane pentru 1001000 u1m1 ri>curi i cCeltuieli Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 )a 311121201<D ?21200 u1m1 /enituri Bn a=an> /enituri din >er=icii ?21200 u1m1 201000 u1m1 Celtuieli cu >tocurile 3reparaii Datorii3%tocuri 201000 u1m1 201000 u1m1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli /enituri din reluarea 201000 u1m1 pro=izioanelor pentru ri>curi i cCeltuieli 7c9 )a 3111212012D ?21200 u1m1 /enituri Bn a=an> /enituri din >er=icii ?21200 u1m1 201000 u1m1 Celtuieli cu >tocurile 3 reparaii Datorii3%tocuri 201000 u1m1 201000 u1m1 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli /enituri din reluarea 201000 u1m1 pro=izioanelor pentru ri>curi i cCeltuieli *xemplul ilu>trati= 18< ( entitate e:ectueaz urmtoarele tranzaciiD 719 /inde unui client, la data de 011011$, mr:uri Bn =aloare de 110001000 lei, condiiile de plat :iindD 10L din pre >e Bnca>eaz Bn momentul =Enzrii, 20L din pre >e =a Bnca>a dup un an de la =Enzare, iar <0L din pre >e =a Bnca>a dup 2 ani de la =Enzare1 %e e>timeaz c Bn acel moment clientul ar putea obine un credit ecCi=alent de pe piaa :inanciar la o rat a dobEnzii de ?0L1 729 umpr, la data de 301061$, un numr de 11000 de obligaiuni, =aloarea nominal a unei obligaiuni 11000 lei, preul de acCiziie 11200 leiF dobEnda anual e>te de 30L i >e Bnca>eaz la 311121$1

739 BncCeie un contract pentru executarea unor pre>taii Bn =aloare total de 110001000 lei, durata de realizare 3 ani1 o>turile a:erente >er=iciilor pre>tate >unt Bn total de 112001000 lei1 o>turile a:erente >er=iciilor pre>tate pentru :iecare dintre cei 3 ani >untD anul $ 8 3001000 lei, anul $I1 88 2001000 lei, anul $I2 8 <001000 lei1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 on:orm I&% 1;D 7a9 "rezentai Bnregi>trrile contabile care >e e:ectueaz Bn anul $1 /eri:icai dac rezultatul tranzaciei contractului care pre=ede pre>tri de >er=icii poate :i e=aluat Bn mod :iabil, con:orm cerinelor I&% 1;F 7b9 )egat de ace>te tranzacii, precizai ce in:ormaii trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare la >:Eritul anului $1 #ezol=areD I1 "rezentarea Bnregi>trrilor contabile e:ectuate Bn anul $D 7a9 'ranzacia 1D alculul =alorii actualizate a contrapre>taiei de primitD /aloarea =eniturilor J 110001000 lei x 10L I 7110001000 iei x 20L9 3 1,? I 7110001000 lei x <0L9 3 1,?2 J2?;1620 lei Di:erena dintre =aloarea actualizat a contrapre>taiei de primit i =aloarea nominal reprezint un =enit din dobEnd care =a :i recuno>cut pe durata Bntregii :inanri1 )a 01101 1$, data =EnzriiD 2?;1620 lei lieni J /enituri din 2?;1620 lei =Enzarea mr:urilor )a 01101 1$, data =Enzrii, Bnca>area primei traneD 1001000 lei onturi la bnci J lieni 1001000 lei )a >:Eritul exerciiului $ >e recunoate =enitul din dobEndD 72?;1620 lei 8 1001000 lei9 x ?0L J 2;11220 leiD 2;11220 lei lieni J /enituri din 2;11220 lei dobEnzi 7b9 'ranzacia 2D 7bl9 &cCiziia obligaiunilorD 11000 obligaiuni x 11200 lei3obligaiune J 112001000 leiD 112001000 lei (bligaiuni J onturi la bnci 112001000 lei 7b29 DobEndaD /eniturile din dobEnzi pe perioada 0110; 8 31112 72 luni9D 11000 obligaiuni x 11000 lei3obligaiune =aloare nominal x 30L x 2 luni 3 12 luni J 1221000 Iei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini DobEnda a:erent perioadei 01101 8 30106 76 luni9D 11000 obligaiuni x 11000 lei3obligaiune =aloare nominal x 30L x 6 luni 3 12 luni J 1621000 lei 3001000 iei onturi la bnci J L 3001000 lei /enituri din 1221000 lei dobEnzi (bligaiuni 1621000 lei 7c9 T05n45ci5 3D 7c19 /aloarea =eniturilor a putut :i e=aluat Bn mod :iabil 8 >e execut pre>taii Bn =aloare total de 110001000 lei1 7c29 o>turile >uportate pentru tranzacie i co>turile de :inalizare a tranzaciei pot :i e=aluate Bn mod :iabilD H anul $D co>turile >uportate pentru tranzacie 8 3001000 leiF co>turile de :inalizare a tranzaciei 8 4001000 leiF H anul $I1D co>turile >uportate pentru tranzacie 8 2001000 leiF co>turile de :inalizare a tranzaciei8<001000 leiF e anul $I2D co>turile >uportate pentru tranzacie 8 <001000 leiF co>turile de :inalizare a tranzaciei 8 0 lei1 7c39 %tadiul de:inalizare a tranzaciei la :inalul perioadei de raportare poate :i e=aluat

135

Bn mod :iabilD pe baza datelor anterioare >e poate determina >tadiul de :inalizare a tranzaciei prin una dintre metodele pre=zute de I&% 1;1 7c<9 *>te probabil ca bene:iciile economice a>ociate tranzaciei > :ie generate pentru entitateD preul de 110001000 lei1 'otal co>turi a:erente >er=iciilor pre>tateD 3001000 lei I 2001000 lei I <001000 lei J 112001000 lei /enituri recuno>cute Bn anul $D 110001000 lei x 73001000 lei 3 112001000 lei9 J 2201000 leiD 2201000 iei lieni J /enituri din 2201000 lei lucrri executate il. P0e4ent50e5 in1o0m5iilo0 ;n 2itu5iile 1in5nci50e: 819 Politicile cont53ile 5dopt5te: 1. Recuno5/te0e5 <enitu0ilo0: 7a9 $enitu0ile din p0e2t50e5 de 2e0<icii. &tunci cEnd rezultatul unei tranzacii ce implic pre>tarea de >er=icii poate :i e>timat Bn mod :iabil, =enitul a>ociat tranzaciei =a :i recuno>cut Bn :uncie de gradul de execuie a contractului1 #ecunoaterea =eniturilor Bn :uncie de >tadiul de :inalizare a tranzaciei e>te de>eori denumit metoda procentului de :inalizare1 on:orm ace>tei metode, =eniturile >unt recuno>cute Bn perioadele contabile Bn care >unt pre>tate >er=iciile1 Domeniul de compeeriD ($'&BI)I'&'*1 %tadiul de :inalizare a unei tranzacii e>te determinat prin metoda ponderii co>turilor >uportate pEn la data re>pecti= Bn totalul co>turilor e>timate ale tranzaciei1 7b9 $enitu0ile din <Bn450e5 3unu0ilo0 >e recuno>c Bn momentul Bn care >unt Bndeplinite condiiile >tabilite de I&% 1;1 7c9 $enitu0ile din do3Bn4i. DobEnzile >e recuno>c periodic, Bn mod proporional, pe m>ura generrii =enitului re>pecti=, pe baza contabilitii de angaAamenteF ace>tea >unt contabilizate Bn :uncie de timpul >cur> i pe baza randamentului e:ecti= al acti=ului1 *. E<5lu50e5 <enitu0ilo0: /eniturile trebuie e=aluate la =aloarea Au>t a contrapre>taiei primite >au de primit1 Di:erena dintre =aloarea Au>t i =aloarea nominal a contrapre>taiei e>te recuno>cut drept =enit din dobEnzi1 8*9 $5lo50e5 1iec0ei c5teGo0ii 2emni1ic5ti<e de <enit: 72119 /Enzarea bunurilor J 2?;1620 lei 72129 "re>tarea >er=iciilor J 2201000 iei 72139 DobEnda J <0?1220 lei *xemplul ilu>trati= 10? &l:a e:ectueaz urmtoarele tranzacii Bn anul $D 7a9 %cCimb materia prim MaN al crei co>t e>te de ;1000 lei cu materia primMbN, cu o =aloare Au>t de 121000 lei, pentru care Bnca>eaz numerar 21000 lei1 Bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur1 7b9 )a 0110;1$ a acCiziionat 10 aciuni R la un pre unitar de 11000 lei3aciune1 )a 0110?1$I1, la >ocietatea R >8a luat decizia de di>tribuire a di=idendelor a:erente exerciiului $D 20 lei3aciune1 7c9 %cCimb materii primeMaNa cror =aloare Au>t e>te 141000 lei i al cror co>t e>te de ;1000 lei cu materii primeMbN, deinute de S, =aloarea Au>t a bunurilor primite :iind de 12,000 lei, aAu>tat cu un tran>:er de numerar primit de la S de <1000 iei1 0ateriile prime >cCimbate >unt >imilare ca natur i =aloare1 7d9 .iind mandatat > de>:oare o tranzacie comercial ca intermediar Bntre Beta, care are calitatea de cumprtor, i Gama, care are calitatea de =Enztor, &l:a :actureaz cumprtorului toat =aloarea tranzaciei Bn =aloare de

121000 lei i tran>:er =Enztorului preul proprietii, mai puin =aloarea comi>ionului de 10L1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %e cereD 7a9 #ecunoaterea tranzaciilor con:orm X&% 1;F 7b9 )egat de ace>te tranzacii, precizai ce in:ormaii trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare Ia >:Eritul anului $ con:orm I&% 1;, #ezol=areD 7a9 Deoarece bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur, tranzacia e>te generatoare de =enitD 161000 lei L J &lte =enituri 161000 lei 121000 lei 0aterii primeMbN din exploatare 21000 lei onturi la bnci 7bl9 &cCiziia aciunilorD 10 aciuni x 11000 lei3aciune J 101000 leiD 101000 lei &ciuni J onturi la bnci 101000 lei 7b29 Di=idende a:erente anului $ J 10 aciuni x 20 lei3aciune J 200 lei, din careD 8 perioada a:erent po>tacCiziiei titlurilor 70110;1$ 311121$9D 200 lei x 2 luni 312 luni J ;3 leiF perioada a:erent anteacCiziiei titlurilor 701101 1$ 8 0110;1$9D 200 lei x 6 luni 3 12 luni J 116 lei1 #ecunoaterea =enitului Bn mai $I1, cEnd acionarul are dreptul de a primi di=idendele a:erente anului precedentD 200 lei Debitori J L 200 lei /enituri din di=idende ;3 lei &ciuni 116 lei 7c9 'ranzacia nu genereaz un =enit, bunurile >cCimbate :iind >imilare ca naturD 141000 lei L J 0aterii prime MaN 141000 lei 121000 lei 0aterii primeMbN <1000 lei onturi la bnci 7d9 #ecunoaterea =enitului din comi>ionD 121000 lei lieni J L 121000 lei /enituri din 11200 lei lucrri executate i >er=icii pre>tate reditori di=eri 131200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7e9 In:ormaiile de prezentat Bn >ituaiile :inanciare la >:Eritul anului $ con:orm I&% 1;D 7e19 /enituri din pre>tri >er=icii J 11200 lei 7e29 /enituri din di=idende J ;3 lei 7e39 /aloarea =eniturilor care rezult din >cCimburile de bunuri J 161000 lei 8 *xemplul ilu>trati= 18G ! &l:a e:ectueaz urmtoarele tranzacii Bn anul $D 7a9 %cCimb materia prim MaN al crei co>t e>te de ;1000 lei cu materia primMbN, cu o =aloare Au>t de 201000 lei, pentru care pltete numerar <1000 lei1 Bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur1 7b9 %cCimb materia prim MaN al crei co>t e>te de ;1000 lei cu materia prim MbN, cu o =aloare Au>t de 111000 lei, pentru care Bnca>eaz numerar 21000 lei1 Bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur1 7c9 %cCimb materii primeMaNa cror =aloare Au>t e>te 1;1000 lei i al cror co>t e>te de ;1000 lei cu materii primeMbN, deinute deS, =aloarea Au>t a bunurilor primite :iind de 211000 lei, aAu>tat cu un tran>:er de numerar Bn :a=oarea lui S de 31000 lei1 0ateriile prime >cCimbate >unt >imilare ca natur i =aloare1 7d9 %cCimb materii primeMaNa cror =aloare Au>t e>te 1;1000 lei i al cror co>t e>te de ;1000 lei cu materii primeMbN, deinute de S, =aloarea Au>t a bunurilor primite :iind de 1?1000 lei, aAu>tat cu un tran>:er de numerar primit de la S de 21000 lei1 0ateriile prime >cCimbate >unt >imilare ca natur i =aloare1 %e cereD

136

7a9 ontabilizai tranzaciile con:orm I&% 1;F 7b9 )egat de ace>te tranzacii, precizai ce in:ormaii trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare la >:Eritul anului $ con:orm I&% 1;1 #ezol=areD 7a9 Deoarece bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur, tranzacia e generatoare de =enitD 201000 lei 0aterii primeMbN J L 201000 lei &lte =enituri 1?1000 lei din exploatare onturi la bnci <1000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 Deoarece bunurile >cCimbate nu >unt >imilare ca natur, tranzacia e generatoare de =enitD 131000 lei L J &lte =enituri 131000 lei 111000 lei 0aterii primeMbN din exploatare 21000 lei onturi la bnci 7c9 'ranzacia nu genereaz un =enit deoarece bunurile >cCimbate >unt >imilare ca naturD 211000 lei 0aterii primeMbN J L 211000 lei 0aterii primeMaN 1;1000 lei onturi la bnci 31000 lei 7d9 'ranzacia nu genereaz un =enit deoarece bunurile >cCimbate >unt >imilare ca naturD 1;1000 lei L J 0aterii primeMaN 1;1000 lei 1?1000 lei 0aterii primeMbN 21000 lei onturi la bnci 7e9 In:ormaiile de prezentat Bn >ituaiile :inanciare la >:Eritul anului $ con:orm I&% 1;D /aloarea =eniturilor care rezult din >cCimburile de bunuri J 1?1000 lei I 131000 lei J 241000 lei *xempluX ilu>trati= 58F )a data de 01101 1$, &l:a a acCiziionat un utilaA la un co>t de 1001000 lei1 Durata de utilitate e>timat e>te de < ani, metoda de amortizare liniar, iar =aloarea rezidual e>te de 21000 lei1 )a data acCiziiei >e e>timeaz cCeltuieli cu deza:ectarea care =or :i realizate la :inalizarea lucrrilor Bn =aloare de 101000 lei1 #atele de actualizare Bn cei < ani >untD anul $ 8 10L, anul $I1 8 13L, anul $I2 8 12L i anul $I3 8 1;L1 )a data de 311121$I1 >e re=izuie>c cCeltuielile cu deza:ectarea la ;1000 lei i =aloarea rezidual la <1200 lei1 #atele de actualizare pentru perioada rma> >untD anul $I2 8 1?L i anul $I3 8 20L1 )a data de 311121$I2 >e ree>timeaz durata de utilitate total la 2 ani, cCeltuielile cu deza:ectarea ia 101000 lei, =aloarea rezidual la <1000 lei1 #atele de actualizare >untD anul $I3 8 22L i anul $I< 8 22L1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Din punct de =edere :i>cal, pro=izioanele pentru ri>curi nu >unt recuno>cute1 %e cereD 7a9 ontabilizai tranzaciile de mai >u> Bn exerciiile $, $I1, i $I2 con:orm I&% 36 i I&% 1?1 7b9 alculai i contabilizai impozitele amEnate con:orm I&% 121 #ezol=areD I1 &nul $D 7a9 &cCiziia utilaAului la data de 01101 1$D 1001000 lei !tilaAe J .urnizori 1001000 lei de imobilizri 7b9 )a data de 01101 1$ >e recunoate pro=izionul pentru deza:ectareD /aloare actualizat pro=izion J 101000 lei 3 \71 I 10L9 x 71 I 13L9 x 71 I 12L9 x 71I1;L9f J 2142;,2 leiD 2142;,2 lei !tilaAe J "ro=izioane pentru 2142;,2 lei deza:ectare

7c9 )a data de 311121$ >e recunoate cCeltuiala :inanciar a:erent anului $ din pro=izionul pentru deza:ectareD Celtuiala :inanciar J /aloare pro=izion actualizat la 311121$ 8 /aloare pro=izion actualizat la 011011$ /aloare pro=izion actualizat la 311121$ J 101000 lei 3 \71 I13L9 x 71 I 12L9 x 71I1;L9f J ?1221,< lei Celtuiala :inanciar J ?1221,< lei 8 2142;,2 lei J 242,4 leiD 242,4 lei Celtuieli :inanciare J "ro=izioane pentru 242,4 lei cu dobEnzile deza:ectare 7d9 )a data de 311121$ >e recunoate amortizarea contabil a:erent anului $D o>t acti= J 1001000 lei pre de cumprare I 2142;,2 lei pro=izion pentru deza:ectare inclu> Bn co>t J 102142;,2 lei /aloare amortizabil J 102142;,2 lei co>t 8 21000 lei =aloare rezidual J 100142;,2 lei &mortizare contabil anul $ J 100142;,2 lei 3 < ani J 221232,1 lei 221232,1 lei Celtuieli J &mortizarea 221232,1 lei cu amortizarea utilaAelor Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7e9 alculul i Bnregi>trarea impozitelor amEnate la data de 311121$D 7el9 !tilaAD /aloare contabil utilaA la 311121$ J 102142;,2 lei co>t 8 221232,1 lei amortizare contabil $ J ;01?4?,< lei Baz :i>cal utilaAD alculul amortizrii :i>caleD o>t acti= J 1001000 lei pre de cumprare /aloare amortizabil :i>cal J 1001000 lei co>t 8 21000 lei =aloare rezidual J 421000 lei &mortizare :i>cal anul $ J 421000 lei 3 < ani J 231620 lei Baz :i>cal utilaA la 311121$ J 1001000 lei co>t 8 231620 lei amortizare :i>cal $ J 6?1220 lei /aloare contabil utilaA ;01?4?,< lei _ baz :i>cal in>talaie 6?1220 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J ;01?4?,< lei 8 6?1220 lei J <1<<?,< lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x <1<<?,< lei J 611,<2 leiD 611,<2 lei Celtuieli cu J Datorii de 611,<2 lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat 7e29 "ro=izionD /aloare contabil pro=izion la 311121$ J ?1221,< lei 72142;,2 lei I 242,4 lei9 Baz :i>cal pro=izion la 311121$ J 0 lei 7pro=izionul nu e>te recuno>cut :i>cal9 /aloare contabil datorie ?1221,< lei _ baz :i>cal datorie 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J ?1221,< lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x ?1221,< lei J 110<3,< leiD I10<3,< lei reane cu J /enituri din 110<3,< lei impozitul amEnat impozite amEnate II1 &nul $I1D 7a9 )a311121$I1 >e Bnregi>treaz cCeltuiala :inanciar a:erent anului $I1 din pro=izionul pentru deza:ectareD Celtuiala :inanciar J =aloare pro=izion actualizat la 311121$I1 8 =aloare pro=izion actualizat la 311121$ /aloare pro=izion actualizat la 311121$I1 J 101000 lei3\71 I 12L9 x 71I1;L9f J 613?4,1 lei Celtuiala :inanciar J 613?4,1 lei 8 ?1221,< lei J ;<6,6 leiD ;<6,6 lei Celtuieli :inanciare J "ro=izioane pentru ;<6,6 lei cu dobEnzile deza:ectare Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'*

137

7b9 )a 311121$I1 >e Bnregi>treaz diminuarea pro=izionului pentru deza:ectare inEnd cont de noile e>timri ale cCeltuielilor cu deza:ectarea i ale ratelor de actualizareD /aloare actualizat pro=izion inEnd cont de modi:icri J ;1000 iei cCeltuieli cu deza:ectarea re=izuite 3 \71 I 1?L9 x 71I20L9f J 216<6,1 lei J "ro=izion nece>ar "ro=izion exi>tent 7>old pro=izion9 J 2142;,2 lei I 242,4 lei I ;<6,6 lei J 613?4,1 lei Diminuarea pro=izionului cu 613?4,1 lei 8 216<6,1 lei J 11?22 leiD 711?22 lei9 !tilaAe J "ro=izioane pentru 711?22 iei9 deza:ectare 7c9 )a 311121$I1 >e recunoate amortizarea contabil a:erent anului $I1D /aloare contabil utilaA la 311121$I1 J ;01?4?,< lei =aloare contabil utilaA la 311121$ 8 11?22 lei diminuare pro=izion Bn anul $I1 J 64106<,< lei /aloare amortizabil utilaA ia 311121$I1 J 64106<,< lei 8 <1200 lei =aloare rezidual ree>timat J 6<126<,< iei Durat rma> de amortizat J 3 ani &mortizare contabil anul $I1 J 6<126<,< lei 3 3 ani J 2<1;2;,1 leiD 2<1;2;,1 lei Celtuieli cu J &mortizarea 2<1;2;,1 lei amortizarea utilaAelor 7d9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I1D 7d19 Util5K: /aloare contabil utilaA la 311121$I1 J 64106<,< iei 8 2<1;2;,1 lei amortizare contabil $I1 J2<121?,3 lei Baz :i>cal utilaA la 311121$I1D alculul amortizrii :i>caleD Baz :i>cal utilaA la 311121$ J 6?1220 lei /aloare amortizabil :i>cal utilaA la 311121$I1 J 6?1220 lei 8 <1200 lei =aloare rezidual ree>timat J 611620 lei Durat rma> de amortizat J 3 ani &mortizare :i>cal anul $I1 J 611620 lei 3 3 ani J 23141?,? lei Baz :i>cal utilaA la 311121$I1 J 6?1220 lei baz :i>cal utilaA la 311121$ 8 23141?,? lei amortizare :i>cal $I1 J 221333,< lei /aloare contabil utilaA 2<121?,3 iei _ baz :i>cal in>talaie 221333,< lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 2<121?,3 lei 8 221333,< lei J 11;;2,4 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 11;;2,4 iei J 301,2? lei1 1 _ , 1/l >, Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 611,<2 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a diminua cu 611,<2 lei 8 301,2? lei J <10,1? leiD <10,1? lei Datorii de J /enituri din <10,1? lei impozit pe impozite amEnate pro:it amEnat 7d29 P0o<i4ion: /aloare contabil pro=izion la 311121$I1 J ?1221,< lei =aloare contabil pro=izion la 311121$ I ;<6,6 lei maAorare pro=izion Bn $I1 cu cCeltuiala :inanciar 8 11?22 lei diminuare pro=izion Bn $I1 J 216<6,1 lei Baz :i>cal pro=izion la 311121$I1 J 0 lei /aloare contabil datorie 216<6,1 lei _ baz :i>cal datorie 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 216<6,1 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 216<6,1 lei J 414,2 lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 110<3,< lei Deci creana de impozit amEnat >e =a diminua cu 110<3,< lei 8 414,2 lei J 123,4 leiD 123,4 lei Celtuieli cu J reane cu 123,4 lei

impozitul amEnat impozitul amEnat III. Anul N>*: 7a9 )a data de 311121$I2 >e Bnregi>treaz cCeltuiala :inanciar a:erent anului $I2 din pro=izionul pentru deza:ectareD Celtuiala :inanciar J /aloare pro=izion actualizat la 311121$I2 8 /aloare pro=izion actualizat la 311121$I1 /aloare pro=izion actualizat la 311121$I2 J ;1000 lei cCeltuieli cu deza:ectarea e>timate la 311121$I1 3 71 I 20L9 J ?1???,6 lei Celtuiala :inanciar J ?1???,6 lei 8 216<6,1 lei J 414,? leiD 414,? lei Celtuieli :inanciare J "ro=izioane pentru 414,? lei cu dobEnzile deza:ectare 7b9 )a 311121$I2 >e diminueaz pro=izionul inEnd cont de ree>timriD /aloare actualizat pro=izion la 311121$I2 inEnd cont de ree>timri J 101000 lei cCeltuieli cu deza:ectarea ree>timate 3 \71 I 22L9 x 71I22L9f J ?1226,3 lei J "ro=izion nece>ar "ro=izion exi>tent J %old pro=izion J 2142;,2 lei I 242,4 lei I ;<6,6 lei 8 11?22 lei I 414,? lei J ?1???,6 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Deci pro=izionul >e =a diminua cu ?1???,6 lei 8 ?1226,3 lei J 104,< leiD 7104,< lei9 !tilaAe "ro=izioane pentru 7104,< lei9 deza:ectare 7c9 )a 311121$I2 >e recunoate amortizarea contabilD /aloare contabil utilaA la 311121$I2 J 2<121?,3 lei =aloare contabil utilaA la 311121$I1 8 104,< lei diminuare pro=izion Bn $I2 J 2<110?,4 lei /aloare amortizabil utilaA la 311121$I2 J 2<110?,4 lei 8 <1000 lei =aloare rezidual ree>timat J 20110?,4 lei Durat de =ia util rma> inEnd cont de ree>timri J 2 ani durat util ree>timat 8 2 ani amortizarea anilor $ i $I1 J 3 ani &mortizare contabil anul $I2 J 20110?,4 lei 3 3 ani J 1?1602,3 leiD 1?1602,3 lei Celtuieli cu J &mortizarea 1?1602,3 lei 7d9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I2D 7d19 Util5K: /aloare contabil utilaA la 311121$I2 J 2<110?,4 lei 8 1?1602,3 lei amortizare contabil $I2 J 361<0<,? lei Baz :i>cal utilaA la 311121$I2D alculul amortizrii :i>caleD Baz :i>cal utilaA la 311121$I1 J 221333,< lei /aloare amortizabil :i>cal utilaA la 311121$I2 J 221333,< lei 8 <1000 lei =aloare rezidual ree>timat J <;1333,< lei Durat rma> de amortizat inEnd cont de ree>timri J 3 ani &mortizare :i>cal anul $I2 J <;1333,< lei 3 3 ani J 1?1111,1 lei Baz :i>cal utilaA la 311121$I2 J 221333,< lei 8 1?1111,1 lei amortizare :i>cal $I2 J 3?1222,3 lei /aloare contabil utilaA 361<0<,? lei _ baz :i>cal in>talaie 3?1222,3 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 361<0<,? lei 8 3?1222,3 lei J 111;2,3 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 111;2,3 lei J 1;4,1? lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 301,2? lei Deci datoria de impozit amEnat >e=a diminua cu 301,2? lei 8 1;4,1? lei J 112,1 leiD 112,1 lei Datorii de J /enituridin 112,1 lei amortizarea utilaAelor impozit pe pro:it amEnat impozite amEnate

138

Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7d29 P0o<i4ion: /aloare contabil pro=izion la 311121$I2 J 216<6,1 lei =aloare contabil pro=izion la 311121$I1 I 414,? lei maAorare pro=izion Bn $I2 cu cCeltuiala :inanciar 8 104,< lei diminuare pro=izion Bn $I2 J ?1226,3 lei Baz :i>cal pro=izion la 311121$I2 J 0 /aloare contabil datorie ?1226,3 lei _ baz :i>cal datorie 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J ?,226,3 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x ?1226,3 lei J 110<4,1? lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J 414,2 lei Deci creana de impozit amEnat >e =a maAora cu 110<4,1? lei 8 414,2 lei J 124,?? leiD 124,?? lei reane cu J /enituri din 124,?? lei impozitul amEnat impozite amEnate *xemplul ilu>trati= 18= HH Bntreprinderea &l:a acCiziioneaz componente electronice de la Bntreprinderea Beta1 Bn proce>ul de producie, &l:a a>ambleaz componentele i obine calculatoare pe care le =inde ca mr:uri, principalul client :iind >ocietatea Gama1 Bn anul $, Gama con>tat c o parte din calculatoare >unt de proa>t calitate i Bi intenteaz >ocietii &l:a un proce> Audectore>c1 on>ilierii Auridici e>timeaz pierderea proce>ului i nece>itatea plii unei amenzi pe>te 3 ani Bn =aloare de 301000 lei1 #ata de actualizare e>te de 2L1 &l:a Bi d >eama c proa>ta calitate a calculatoarelor =Endute nu >e datoreaz a>amblrii e:ectuate de ea, ci componentelor pe care le8a acCiziionat de la Beta1 "rin urmare, ea Bi cere >ocietii Beta o de>pgubire pentru acoperirea plii amenzii1 Beta Bi a>um re>pon>abilitatea i decide > Bi rambur>eze 221000 lei pentru acoperirea plii amenzii1 Bn cur>ul anului $I2, proce>ul e>te terminat i &l:a e>te condamnat prin CotrEre Audectorea>c > pltea>c o amend de 2?1000 lei1 Din punct de =edere :i>cal, pro=izioanele nu >unt recuno>cute1 %e cereD 7a9 ontabilizai tranzaciile anilor $, $I1 i $I2 con:orm I&% 36F Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 alculai i Bnregi>trai impozitele amEnate con:orm I&% 12F 7c9 "recizai ce in:ormaii trebuie > prezinte entitatea Bn >ituaiile :inanciare legat de pro=izioane con:orm i&% 36F 7d9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate1 #ezol=areD I1 &nul $D 7a9 alculul =alorii actualizate i recunoaterea pro=izionuluiD $5lo50e p0o<i4ion $ N>1 N>* /aloare pro=izion 301000 iei 3 71 I 2L92 J 261210 lei 301000 lei 3 71 I203091 J 2;1261 lei 301000 lei "rin urmare, cCeltuiala cu pro=izionul J 261210 lei 8 221000 lei =aloarea recuno>cut a rambur>rii J 21210 leiD 261210 lei L J "ro=izioane 261210 lei 21210 lei Celtuieli cu pentru litigii pro=izioanele 221000 lei Debitori di=eri 7b9 alculul impozitelor amEnate la 311121$D /aloare contabil pro=izion la 311121$ J 261210 lei Baz :i>cal pro=izion la 311121$ J 0

/aloare contabil datorie 261210 lei _ baz :i>cal datorie 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 261210 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat J 1?L x 261210 lei J <1323,? leiD <1323,? lei reane cu J /enituri din <1323,? lei impozitul amEnat impozite amEnate In:ormaii de prezentat Bn >ituaiile :inanciareD 7a9 /aloare contabil pro=izion la Bnceputul perioadei J 0 lei 7b9 /aloare contabil pro=izion la >:Eritul perioadei J 261210 lei 7c9 "ro=izioane con>tituite Bn cur>ul perioadei J 261210 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7d9 *ntitatea are o o3liG5ie leG5l care rezult din contractul de =Enzare1 E2te p0o353il 5p50ii5 unei ie/i0i de 0e2u02e pentru a onora plata amenzii, deci 2e 0ecuno5/te un p0o<i4ion la cea mai bun e>timare a cCeltuielilor nece>are plii amenzii1 7e9 &cti=e recuno>cute pentru rambur>are J 221000 lei II. Anul N>1: 7a9 0odi:icarea ulterioar a pro=izionului Bn anul $I1D o>tul Bndatorrii anul $I1D2;1261 lei 8 261210 lei J 113?1 leiD 113?1 lei Celtuieli cu J "ro=izioane 113?1 Iei dobEnzile pentru litigii 7b9 alculul impozitelor amEnate la 311121$I1D /aloare contabil pro=izion la 311121$I1 J2;1261 lei Baz :i>cal pro=izion la 311121$I1 J 0 /aloare contabil datorie 2;1261 lei _ baz :i>cal datorie 0 lei1 #ezult deci o di:eren temporar deductibil J 2;1261 lei, care genereaz o crean de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 2;1261 lei J <1261,3? lei1 rean de impozit amEnat exi>tent din anul precedent J <1323,? lei Deci creana de impozit amEnat >e =a maAora cu <1261,3? lei 8 <1323,? lei J 216,6? leiD 216,6? lei reane cu J /enituri din 216,6? lei impozitul amEnat impozite amEnate In1o0m5ii de p0e4ent5t ;n 2itu5iile 1in5nci50e: 7a9 /aloare contabil pro=izion la Bnceputul perioadei J 261210 lei 7b9 /aloare contabil pro=izion la >:Eritul perioadei J 2;1261 lei 7c9 "ro=izioane con>tituite Bn cur>ul perioadei J 113?1 lei 7d9 reterea Bn cur>ul perioadei a =alorii actualizate din cauza trecerii timpului J 113?1 lei III. Anul N>*: 7a9 "lata amenzii Bn cur>ul anului $I2D 2?1000 lei Celtuieli cu J onturi la bnci 2?1000 lei amenzile Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 #eluarea pro=izionului pentru >old 2;1261 leiD 2;1261 lei "ro=izioane J pentru litigii /enituri din pro=izioane 2;1261 lei 7c9 alculul impozitelor amEnate la >:Eritul anului $I2D /aloare contabil pro=izion la 311121$I2 J 2;1261 lei =aloare contabil pro=izion la 311121$I1 8 2;1261 lei pro=izion reluat Bn anul $I2 J 0 lei Baz :i>cal pro=izion la 311121$I2 J 0 $u exi>t di:erene temporare1 reana de impozit amEnat >e =a anulaD <1261,3? lei Celtuieli cu J reane cu <1261,3? lei In1o0m5ii de p0e4ent5t ;n 2itu5iile 1in5nci50e: 7a9 /aloare contabil pro=izion la Bnceputul perioadei J 2;1261 lei 7b9 /aloare contabil pro=izion la >:Eritul perioadei J 0 lei 7c9 "ro=izioane reluate Bn cur>ul perioadei J 2;1261 lei ECt052 din politicile cont53ile: 11 !n pro=izion trebuie 0ecuno2cut Bn cazul Bn careD

139

7a9 o entitate are o obligaie actual 7legal >au implicit9 generat de un e=eniment trecutF 7b9 e>te probabil ca pentru decontarea obligaiei > :ie nece>ar o ieire de re>ur>e BncorporEnd bene:icii economiceF i 7c9 poate :i realizat o e>timare :iabil a =alorii obligaiei1 21 /aloarea recuno>cut ca pro=izion con>tituie cea mai bun e>timare a cCeltuielii nece>are pentru decontarea obligaiei actuale la :inalul perioadei de raportare1 31 Bn cazul Bn care e:ectul =alorii8timp a banilor e>te >emni:icati=, =aloarea unui pro=izion trebuie > reprezinte <5lo50e5 5ctu5li45t 5 c?eltuielilo0 e2tim5te 5 1i nece250e pent0u decont50e5 o3liG5iei. Dac pro=izioanele >unt actualizate, =aloarea contabil a unui pro=izion crete Bn :iecare perioad pentru a re:lecta trecerea timpului, cretere recuno>cut drept co2t 5l ;nd5to00ii. <1 Bn cazul Bn care preconizeaz c o ter parte Bi =a rambur>a, integral >au parial, cCeltuielile nece>are pentru decontarea unui pro=izion, o entitate trebuie > recunoa>c rambur>area dac i numai dac e>te aproape >igur c =a primi rambur>area Bn cazul Bn care Bi onoreaz obligaia1 R5m3u0250e5 t0e3uie t05t5t c5 un 5cti< 2ep505t. !um5 0ecuno2cut c5 05m3u0250e nu t0e3uie 2 dep/e52c <5lo50e5 p0o<i4ionului. Bn >ituaia rezultatului global, cCeltuiala a:erent unui impozitele amEnate impozitul amEnat Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini pro=izion poate :i prezentat dup ce a :o>t >czut =aloarea recuno>cut a rambur>rii1 21 "ro=izioanele trebuie reanalizate la :inalul :iecrei perioade de raportare i trebuie aAu>tate a>t:el BncEt > re:lecte cea mai bun e>timare curent1 ;n cazul Bn care nu mai e>te probabil c pentru decontarea obligaiei = a :i nece>ar o ieire d e re>ur>e BncorporEnd bene:icii economice, pro=izionul trebuie reluat1 K *xemplul ilu>trati= 110 %ocietatea &l:a are ca obiect de acti=itate acCiziia mr:urilor Bn >cop de re=Enzare1 Bn anul $, &l:a a BncCeiat un contract :erm de =Enzare cu :irma Beta, care pre=ede acCiziia de la acea>ta a 100 de paltoane, co>tul de acCiziie :iind de 2<1000 lei3palton1 ontractul pre=ede c Bn caz de reziliere &l:a trebuie > pltea>c o penalitate de 3001000 lei1 "reul pieei pentru un co>tum >imilar e>te de 141000 lei3palton1 Bn cur>ul anului $I1, &l:a Bi =inde paltoanele lui Gama, preul de =Enzare :iind de 201000 lei3palton1 Gama con>tat c o parte dintre paltoane au de:ecte de calitate i Bi intenteaz :irmei &l:a un proce> Audectore>c1 on>ilierii Auridici e>timeaz pierderea proce>ului i nece>itatea plii unei amenzi pe>te 3 ani Bn =aloare de 301000 lei1 #ata de actualizare e>te 2L1 %e cereD 7a9 &nalizai con:orm I&% 36 Bn ce m>ur contractul e>te onero>F 7b9 ontabilizai con:orm I&% 36 tranzaciile a:erente anilor $, $I1 i $I2F 7c9 "rezentai un extra> din politicile contabile aplicate de entitate1 Re4ol<50e: 7a9 &naliza contractuluiD Bene:iciile economice e>timate a >e obine din contract J 100 paltoane x 141000 lei3palton J 114001000 lei

o>turile implicate de Bndeplinirea obligaiilor contractuale J 100 paltoane x 2<1000 lei3 palton J 21<001000 lei o>turile de 21<001000 lei :iind mai mari decEt bene:iciile e>timate de 114001000 lei, contractul e>te onero>1 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7bl9 #ecunoaterea pro=izionului pentru contractul onero> Bn anul $D o>tul Bndeplinirii contractului J 21<001000 lei 8 114001000 lei J 2001000 lei 0in 7penalitateF co>tul Bndeplinirii contractului9 J min 73001000 leiF 2001000 lei9 J 3001000 leiD 3001000 lei Celtuieli cu J &lte pro=izioane3 3001000 iei pro=izioanele contracte oneroa>e 7b29 &nul $I1D 7b2119 =Enzarea paltoanelor la preul de =EnzareD 100 paltoane x 201000 lei3palton J 210001000 leiD 210001000 lei lieni J /enituri din 210001000 lei =Enzarea mr:urilor 7b2129 de>crcarea ge>tiunii pentru co>tD 100 paltoane x 2<1000 lei3palton J 21<001000 leiD 21<001000 iei Celtuieli cu J 0r:uri 21<001000 lei mr:urile 7b2139 anularea pro=izionului pentru contractul onero>D 3001000 lei &lte pro=izioane 3 contracte oneroa>e 7b21<9 calculul =alorii actualizateD $5lo50e p0o<i4ion N>1 N>* N>& /aloare pro=izion 301000 lei 3 71 I 2L92 J 261210 lei 301000 lei37I I2L9O J 2;1261 lei 301000 lei #ecunoaterea pro=izionului pentru litigii la >:Eritul anului $I1D 261210 lei Celtuieli cu J "ro=izioane 261210 lei pro=izioanele pentru litigii 7b39 0odi:icarea pro=izionului Bn anul $I2D o>tul Bndatorrii J 2;1261 lei 8 261210 lei J 113?1 leiD /enituri din 3001000 lei pro=izioane 113?1 lei Celtuieli cu dobEnzile "ro=izioane pentru litigii 113?1 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 *xtra> din politicile contabileD 11 ontractul cu titlu onero> e>te un contract Bn care co2tu0ile ine<it53ile implic5te de ;ndeplini0e5 o3liG5iilo0 cont05ctu5le dep/e2c 3ene1iciile economice e2tim5te 5 2e o3ine din 0e2pecti<ul cont05ct. Co2tu0ile ine<it53ile 5le unui cont05ct re:lect co>tul net de ieire din contract, adic <5lo50e5 ce5 m5i mic dint0e co2tul ;ndeplini0ii cont05ctului /i e<entu5lele compen25ii 25u pen5liti Gene05te de ne;ndeplini0e5 cont05ctului. 21 *ntitatea are un cont05ct cu titlu onero> i obligaia contractual actual pre=zut Bn contract >e recunoate i >e e=alueaz ca pro=izion1 31 Bn cazul Bn care e:ectul =alorii8timp a banilor e>te >emni:icati=, =aloarea unui pro=izion

140

trebuie > reprezinte <5lo50e5 5ctu5li45t 5 c?eltuielilo0 e2tim5te 5 1i nece250e pent0u decont50e5 o3liG5iei. Dac pro=izioanele >unt actualizate, =aloarea contabil a unui pro=izion crete Bn :iecare perioad pentru a re:lecta trecerea timpului, cretere recuno>cut drept co2t 5l ;nd5to00ii. 8 *xemplul ilu>trati= 111 &l:a a BncCeiat la data de 0110<1$ un contract pri=ind executarea unei lucrri de con>trucii cu termen de :inalizare Bn exerciiul $I31 "entru recunoaterea =eniturilor, &l:a aplic metoda procentului de a=an>are a lucrrilor1 )a data BncCeierii contractului >e e>timeazD co>t total 4001000 lei, =aloarea total a de=izului re=izuibil 112001000 iei1 "En la 311121$, co>turile >uportate au :o>t de 2201000 lei1 )a 311121$I1 >e ree>timeaz co>tul total al lucrrii la 111001000 lei i =aloarea de=izului la 211001000 lei1 o>turile anului $I1 a:erente con>truciei au :o>t de 320,000 lei1 )a 311121$I2 >e ree>timeaz co>tul total al lucrrii la 113001000 lei i =aloarea de=izului la 21<001000 lei1 o>turile anului $I2 a:erente con>truciei au :o>t de 3001000 lei1 Bn anul $I3, con>trucia e>te :inalizat, =aloarea =eniturilor :iind de 216001000 lei i co>tul total al lucrrii :iind de 11<001000 lei1 Din punct de =edere :i>cal e>te recuno>cut doar tratamentul Bnregi>trrii =eniturilor :olo>ind metoda terminrii lucrrilor1 ota de impozit e>te de 1?L1 %e cereD 7a9 ontabilizai con:orm I&% 11 tranzaciile de mai >u> a:erente exerciiilor $, $I1, $I2 i $I3F 839 C5lcul5i /i cont53ili45i impo4itele 5mBn5te con1o0m IA! 1*. Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* Re4ol<50e: I. Anul N: 7a9 #ecunoaterea cCeltuielilor e:ectuate Bn anul $, pe naturi de cCeltuieliD 2201000 lei Celtuieli Bnregi>trate J &mortizri, >tocuri, 2201000 lei pe naturi de cCeltuieli datorii 7b9 )a data de 311121$ >e recuno>c lucrrile i >er=iciile Bn cur> a:erente anului $D 7bl9 Grad de a=an>are J 2201000 lei co>turile anului $ 3 4001000 lei co>t total e>timat x 100 J 26,66L 7b29 "ro:it total e>timat J 112001000 lei =aloarea total e>timat a de=izului 8 4001000 lei co>t total e>timat J ?001000 lei 7b39 "ro:itul anului $ J ?001000 lei pro:it total e>timat x 26,66L grad de a=an>are J 1??1?20 lei 7b<9 /enitul anului $ J 2201000 lei cCeltuieli a:erente anului $ I 1??1?20 lei pro:itul anului $ J <1?1?20 lei <1?1?20 lei )ucrri i >er=icii J /enituri a:erente <1?1?20 lei Bn cur> co>turilor lucrrilor Bn cur> 7c9 alculul i Bnregi>trarea impozitelor amEnate la 311121$D /aloare contabil lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$ J <1?1?20 lei Baz :i>cal lucrri i >er=icii in cur> la 311121$ J 2201000 lei 7dac >e aplic metoda terminrii lucrrilor, =enitul anual >e recunoate la ni=elul co>turilor >uportate Bn anul re>pecti=9 /aloare contabil acti= <1?1?20 lei _ baz :i>cal acti= 2201000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J <1?1?20 lei 8 2201000 lei J 1??1?20 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat J 1?L x 1??1?20 lei J 2?1?24,2 leiD 2?1?24,2 lei Celtuieli cu J Datorii de 2?1?24,2 iei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat II. Anul N>1:

7a9 #ecunoaterea cCeltuielilor e:ectuate Bn anul $I1, pe naturi de cCeltuieliD 3201000 lei Celtuieli Bnregi>trate J &mortizri, >tocuri, 3201000 lei pe naturi de cCeltuieli datorii Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 )a data de 311121$I1 >e recuno>c lucrrile i >er=iciile Bn cur> a:erente anului $I1D 7b19 Grad de a=an>are J 72201000 lei co>turile anului $ I 3201000 lei co>turile anului $I19 3 11100,000 lei co>t total ree>timat x 100 J 2<,2<L 7b29 "ro:it total ree>timat J 21100,000 lei =aloarea total ree>timat a de=izului 8 111001000 lei co>t total ree>timat J 110001000 lei 7b39 "ro:it total J 110001000 lei pro:it total ree>timat x 2<,2<L grad de a=an>are J 2<21<00 lei 7b<9 "ro:itul anului $I1 J 2<21<00 lei pro:it total 8 1??1?20 lei pro:itul anului $ J 36;16;0 lei 7b<9 /enitul anului $I1 J 3201000 lei cCeltuieli a:erente anului $I1 I 36;16;0 lei pro:itul anului $I1 J 62;16;0 Iei 62;16;0 lei )ucrri i >er=icii J /enituri a:erente 62;16;0 lei Bn cur> co>turilor lucrrilor Bn cur> 7c9 alculul i Bnregi>trarea impozitelor amEnate la 311121$I1D /aloare contabil lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I1 J <1?1?20 lei =aloare contabil $ I 62;16;0 lei =aloare contabil $I1 J 111<21<00 lei Baz :i>cal lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I1 J 2201000 lei baz :i>cal $ I 3201000 lei co>turi anul $I1 J ?001000 iei /aloare contabil acti= 111<21<00 lei _ baz :i>cal acti= ?001000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 111<21<00 lei 8 ?001000 lei J 2<21<00 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 2<21<00 lei J ;612?< lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul $ J 2?1?24,2 lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a maAora cu ;612?< lei 8 2?1?24,2 lei J ?01?0<,; lei ?01?0<,; lei Celtuieli cu J Datorii de ?01?0<,; lei impozitul pe impozit pe pro:it amEnat pro:it amEnat III. Anul N>*: 7a9 #ecunoaterea cCeltuielilor e:ectuate Bn anul $I2, pe naturi de cCeltuieliD 3001000 lei Celtuieli Bnregi>trate J &mortizri, >tocuri, 3001000 lei pe naturi de cCeltuieli datorii 7b9 )a data de 311121$I2 >e recuno>c lucrrile i >er=iciile Bn cur> a:erente anului $I2D 7b19 Grad de a=an>are J 72201000 lei co>turile anului $ I 3201000 lei co>turile anului $I1 I 3001000 lei co>turile anului $I29 3113001000 lei co>t total ree>timat x 100 J ?4,23L Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b29 "ro:it total ree>timat J 21<001000 lei =aloarea total ree>timat a de=izului 8 113001000 lei co>t total ree>timat J111001000 iei 7b39 "ro:it total J 111001000 lei pro:it total ree>timat x ?4,23L grad de a=an>are J 6?11230 lei 7b<9 "ro:itul anului $I2 J 6?11230 lei pro:it total 8 36;16;0 lei pro:itul anului $I1 total 8 1??1?20 lei pro:itul anului $ J 21?1130 lei 7b<9 /enitul anului $I2 J 3001000 lei cCeltuieli a:erente anului $I2 I 21?1130 lei pro:itul anului $I2 J 21?1130 lei 21?1130 lei )ucrri i >er=icii J /enituri a:erente 21?1130 lei 7c9 alculul i Bnregi>trarea impozitelor amEnate la 311121$I2D

141

/aloare contabil lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I2 J <1?1?20 lei =aloare contabil $ I 62;16;0 lei =aloare contabil $I1 I 21?1130 lei =aloare contabil $I2 J 11??11230 lei Baz :i>cal lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I2 J 2201000 lei baz :i>cal $ I 3201000 lei co>turi anul $I1 I 3001000 lei baz :i>cal $I2 J 4001000 lei /aloare contabil acti= 11??11230 lei _ baz :i>cal acti= 4001000 lei1 #ezult deci o di:eren temporar impozabil J 11??11230 lei 8 4001000 lei J 6?11230 lei, care genereaz o datorie de impozit amEnat nece>ar J 1?L x 6?11230 lei J 1211;<<,; lei1 Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul $I1 J ;612?< lei Deci datoria de impozit amEnat >e =a maAora cu 1211;<<,; lei 8 ;612?< lei J 3<12;0,; lei 3<12;0,; lei Celtuieli cu J Datorii de 3<12;0,; lei I$. Anu; N>&: 7a9 #ecunoaterea cCeltuielilor e:ectuate Bn anul $I3, pe naturi de cCeltuieliD o>t anul $I3 J 11<001000 lei co>t total lucrare 8 72201000 lei co>turi anul $ I 3201000 lei co>turi anul $I1 I 3001000 lei co>turi anul $I29 J 2001000 lei in cur> co>turilor lucrrilor Bn cur> impozitul pe pro:it amEnat impozit pe pro:it amEnat 2001000 lei Celtuieli Bnregi>trate pe naturi de cCeltuieli &mortizri, >tocuri, 2001000 lei datorii 7b9 )a terminarea lucrrii Bn cur>ul anului $I3 >e recuno>c lucrrile i >er=iciile Bn cur> a:erente anului $I3D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini "ro:it $I3 J 7216001000 lei =enituri totale 8 11<001000 lei co>turi totale9 8 6?11320 lei pro:it total Bnregi>trat pEn Bn anul $I3 J 23;1?20 leiD 23;1?20 lei )ucrri i >er=icii J /enituri a:erente 23;1?20 lei Bn cur> co>turilor lucrrilor Bn cur> 7c9 /Enzarea lucrrilorD 216001000 lei lieni J /enituri din 216001000 lei pre>tri >er=icii 7d9 De>crcarea de ge>tiune a lucrrilor Bn cur> de execuie pentru co>tD <1?1?20 lei anul $ I 62;16;0 lei anul $I1 I 21?1130 lei anul $I2 I 23;1?20 lei anul $I3 J 2120011;0 leiD 2120011;0 lei /enituri a:erente J )ucrri i >er=icii 2120011;0 lei co>turilor lucrrilor Bn cur> Bn cur> 7e9 alculul i Bnregi>trarea impozitelor amEnate la 311121$I3D /aloare contabil lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I3 J 0 lei Baz :i>cal lucrri i >er=icii Bn cur> la 311121$I3 J 0 lei $u exi>t di:erene temporare1 Deci datoria de impozit amEnat exi>tent >e =a anulaD 1211;<<,; lei Datorii de J /enituri din 1211;<<,; lei impozit pe impozite amEnate pro:it amEnat *xemplul ilu>trati= 112 !n con>tructor a aAun> la >:Eritul primului >u an de lucrri1 'oate co>turile contractuale au :o>t pltite Bn numerar i toate =eniturile au :o>t Bnca>ate Bn numerar1 o>turile contractuale con=enite pentru contractele B, i * includ co>tul materialelor ce =or :i acCiziionate pentru contracte, dar care nu au :o>t utilizate Bn per:ormanele contractuale la zi1 "entru contractele B, i * bene:iciarii au pltit a=an>uri con>tructorilor1 %tatutul celor cinci contracte Bn cur> de execuie la >:Eritul anului 1 >e

prezint a>t:elD Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 lei 8 !peci1ic50e A B C O E Tot5l 11 /enit contractual recuno>cut 240 110<0 6?0 <00 110 21?00 21 o>turi contractuale recuno>cute 220 400 600 200 110 21<30 31 "ierderi pre=zute recuno>cute 8 8 8 ;0 ?0 1<0 <1 "ro:ituri recuno>cute 8 pierderi recuno>cute 7182839 2408 220 J 60 110<0 8 400 J 1<0 6?08 600 J ?0 <008 2008 ;0 J 71;09 1108 1108 ?0 J 7?09 21?00 8 21<30 8 1<0 J 30 21 o>turi contractuale >uportate Bn cur>ul perioadei 220 11020 400 200 200 21;<0 ?1 o>turi contractuale >uportate i recuno>cute Bn cCeltuielile contractuale Bn cur>ul perioadei 220 400 600 200 110 21<30 61 o>turi contractuale re:eritoare la acti=itatea =iitoare i recuno>cute ca acti= 120 200 40 <10 ;1 /enitul contractual recuno>cut 7rd1 19 240 110<0 6?0 <00 110 21?00 41 Bn cur> de execuie 200 110<0 6?0 3?0 110 21<60 101 /enit contractual neexecutat 7; 8 49 40 8 8 <0 8 130 111 %ume primite Bn a=an> 8 1?0 <0 8 20 220 *=ideniai prezentarea in:ormaiilor B n con:ormitate cu I&% 111 #ezol=areD 7a9 alcule preliminareD 8 lei 8 !peci1ic50e A B C D E Tot5l 11 o>turi contractuale

142

>uportate Bn cur>ul perioadei 7rd1 2 de mai >u>9 220 11020 400 200 200 21;<0 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !peci1ic50e A B C D E Tot5l 21 #ecunoaterea pro:iturilor, mai puin recunoaterea pierderilor 7rd1 < de mai >u>9 60 1<0 ?0 71;09 7?09 30 31 'otal 71 I 29 240 111?0 4?0 320 1<0 21;60 <1 Bn cur> de execuie 7rd1 4 de mai >u>9 200 110<0 6?0 3?0 110 21<60 21 Datorat de bene:iciari 73 8 <9 40 120 200 8 30 <<0 ?1 Datorat bene:iciarilor 7< 8 39 8 8 8 7<09 8 7<09 7b9 "rezentarea in:ormaiilorD 8 lei 8 !peci1ic50e !ume /enit contractual recuno>cut ca =enit Bn cur>ul perioadei 7rd1 1 din primul tabel9 21?00 o>turi contractuale >uportate i pro:ituri recuno>cute 7minu> pierderi recuno>cute9 la zi 7rd1 3 din tabelul cu calcule preliminare9 21;60 &=an>uri primite 7rd1 11 din primul tabel9 220 %ume brute datorate de bene:iciari 8 prezentat ca un acti= 7rd1 2 din tabelul cu calcule preliminare9 <<0 %ume brute datorate bene:iciarilor 8 prezentate ca o datorie 7rd1 ? din tabelul cu calcule preliminare9 7<09 8 *xemplul ilu>trati= 113 &l:a %& e>te o :irm con>tructoare de na=e maritime ce are Bn acti=itatea >a curent dou contracteD !peci1ic50e $5po0 de pe2cuit %ic p525Ge0 pent0u 5G0ement "re contractual :ix ?1000 lei 101000 lei Data Bnceperii acti=itii 011101$82 011101$81 "roporia muncii pre>tate Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$81 30L 8 Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* !peci1ic50e $5po0 de pe2cuit %ic p525Ge0 pent0u 5G0ement .actura bene:iciarului Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$81 11;00 lei 8 Bnca>ri primite de la bene:iciar Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$81 11?00 lei o>turi >uportate Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$81 11300 lei o>turi e>timate nece>are terminrii proiectului la 301041$81 21?00 lei "roporia muncii pre>tate Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$ 22L <2L .actura bene:iciarului Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$ 11200 lei <1200 lei

Bnca>ri primite de la bene:iciar Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$ 11<00 lei <1200 lei o>turi >uportate Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$ 111?0 lei 31;00 lei o>turi e>timate nece>are terminrii proiectului la 301041$ 112;0 lei ?1;00 lei &l:a %& recunoate =enitul i pro:itul Bn :uncie de procentul muncii pre>tate1 %e cereD 7a9 "rezentai un extra> din contul de pro:it i pierdere pentru anul BncCeiat la 301041$1 7b9 "rezentai extra>ul din bilan la 301041$1 8c9 IA!B de1ine/te pie0de0e5 unei t05n45cii indi<idu5le c5 1iind a>ociat cu creterea datoriilor >au >cderea acti=elor1 ( datorie e>te de:init ca o obligaie prezent a Bntreprinderii ce 0e4ult din e<enimente t0ecute /i p0in decont50e5 c0ei5 >e ateapt > rezulte o ieire de re>ur>e ce Bncorporeaz bene:icii economice1 "e baza datelor de mai >u> explicai cum anume poate :i utilizat acea>t de:iniie ;n IA! 11 pentru recunoaterea pierderilor Bn contractele pe termen lung1 #ezol=areD 7a9 alculul =enituluiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 lei 8 $enit $52 pe2cuit P525Ge0 5G0ement H %eptembrie $ 8 %eptembrie $81 J "entru anul BncCeiat la 301041$ ?1000 7pre contractual :ix9 R 22L 730L I 22L9 J 31300 ?1000 7pre contractual :ix9 O x 30L J 11;00 31300 8 11;00 J 11200 101000 7pre contractual :ix9 x <2L J <1200 <1200 7b9 alculul pro:ituluiD 8 lei 8 P0o1it $52 pe2cuit H !eptem30ie N: 22L x 7?1000 7pre contractual :ix9 8 11300 7co>turi >uplimentare Bn anul BncCeiat la 301041$819 8 111?0 7co>turi >uplimentare Bn anul BncCeiat la 301041$9 8 112;0 7co>turi e>timate nece>are terminrii proiectului la 301041$99 J 22L x 114?0 J 1106; 1106; !eptem30ie N=1:30L x 7?1000 7pre contractual :ix9 8 11300 7co>turi >uplimentare Bn anul BncCeiat la 301041$819 8 21?00 7co>turi >uplimentare Bn anul BncCeiat la 301041$8199 J 30L x 21100 J ?30 ?30 J "entru anul BncCeiat la 301041$ 1106;8?30 J <<; 8 lei 8 P0o1it P525Ge0 5G0ement H !eptem30ie N: 101000 7pre contractual :ix9 8 31;00 7co>turi >uportate Bn cur>ul anului BncCeiat la 301041$9 8 ?1;00 7co>turi e>timate nece>are terminrii proiectului la 301041$9 J 7?009 "ro=izion pentru pierdere 7?009 8 !eptem30ie N=1: 8 J "entru anul BncCeiat la 301041$ 7?009 Rem50c: BntrucEt >e obine o pierdere, >e =a con>titui un pro=izion pentru Bntreaga pierdere, :r a ine cont de procentul de execuie1

143

7c9 alculul co>tului =EnzrilorD /enituri 8 o>tul =Enzrilor J "ro:it, de unde o>tul =Enzrilor J /enituri 8 "ro:it Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 8 lei 8 Co2tul <Bn40ilo0 $52 pe2cuit H Anul ;nc?ei5t l5 &'.'+ N: 31300 =enitul din >eptembrie $ 8 1106; pro:itul din >eptembrie $ J 21222 21222 8 Anul ;nc?ei5t l5 &'.'+.N=1D11;00 =enitul din >eptembrie $81 8 ?30 pro:itul din >eptembrie $81 J 11160 11160 J "entru anul BncCeiat la 301041$81 2222811160J11022 8 lei 8 Co2tul <Bn40ilo0 P525Ge0 5G0ement H Anul ;nc?ei5t l5 &'.'+ N: <1200 =enitul din >eptembrie $ 8 78?00 pierdere, re>pecti= pro=izion pentru pierdere9 J <1200 I ?00 J 21100 21100 8 Anul ;nc?ei5t l5 &'.'+.N=1: 8 J "entru anul BncCeiat la 301041$ 21100 7d9 alculul >umelor datorate de bene:iciari 3 datorate bene:iciarilorD 8lei8 !peci1ic50e $5po0 de pe2cuit %ic p525Ge0 pent0u 5G0ement o>turi >uportate la zi 11300 I 111?0 J 21<?0 31;00 "ro:ituri3pierderi recuno>cute 7din calculul pro:itului >eptembrie $9 1106; 7?009 )ucrri Bn cur> 11;00I 11200 J 31300 <1200 %uma brut datoratD 21<?0 I 1106;831300 J 23; 31;008?008<1200 J 811300 7e9 alculul Bnca>rilorD 8 lei 8 !peci1ic50e $5po0 de pe2cuit %ic p525Ge0 pent0u 5G0ement .actura la zi 11;00 I 11200 J 31300 <1200 Bnca>ri Bn numerar primite 11?00I 11<00 J 31000 <1200 De Bnca>at 31300831000 J 300 <1200 8 <1200 J 0 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini &1 *xtra> din contul de pro:it i pierdere pentru anul BncCeiat la 301041$D H /enit 7an BncCeiat la 301041$9 11200 lei =aporI <1200 lei pa>ager ?1000 lei 8 o>tul =Enzrilor 11022 lei =apor I 21100 lei pa>ager 7?11229 lei J "ierderea anului <<; lei =apor8?00 lei pa>ager 71229 lei B1 *xtra> din bilan pentru anul BncCeiat la 301041$D H %tocuriD datorat de bene:iciari 23; 7=ezi calculul 7d99 H reane 7>ume de Bnca>at9 300 7=ezi calculul 7e99 e Datorii non8curente Datorat bene:iciarilor 11300 7=ezi calculul 7d99 1 #ezol=areD "unctul de =edere poate :i ilu>trat :olo>ind datele pentru pa>ager agrement1 Bene:iciile economice ale contractului >8ar putea identi:ica cu preul contractual de 101000 u1m1 (bligaiile tran>:erate bene:iciilor economice ce rezult din contract >unt total co>turi >uportate, re>pecti= 31;00 u1m1 I ?1;00 u1m1 J 101?00 u1m1 #ezult aici oMobligaieNnet de ?00 u1m1 deoarece datoriile depe>c mrimea acti=elor1 &cea>t =aloare de ?00 u1m1 e>te recuno>cut ca parte a =alorii contabile a >umei brute datorate bene:iciarilor rezultEnd din contractul Bn cur>1 8 *xemplul ilu>trati= 11< Bntre >ocietatea &l:a i >ocietatea Beta >e BncCeie un contract de lea>ing cu urmtoarele caracteri>ticiD data >emnrii contractului

1 ianuarie exerciiul $F durata contractului 3 aniF durata de =ia a bunului 2 aniF >unt pre=zute 3 rate de 2001000 lei, pltibile Bn ultima zi a anuluiF exi>t po>ibilitatea exercitrii unei opiuni de cumprare la >:Eritul anului 3 la preul de ?01000 leiF =aloarea Au>t a bunului la data >emnrii contractului <?11;0? leiF =aloarea rezidual a acti=ului 601000 leiF rata implicit a dobEnzii din contractul de lea>ing 20L1 *xi>t o certitudine c la >:Eritul contractului locatarul =a de=eni proprietarF metoda de amortizare e>te cea liniar1 on:orm I&% 16D 7a9 &nalizai Bn ce categorie >8ar Bncadra ace>t lea>ing, :inanciar >au operaional1 &rgumentaiF 839 E<ideni5i ;n 1iec50e 5n ;mp0i0e5 plilo0 minime de lea>ingF Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7c9 "recizai ce Bnregi>trri contabile e:ectueaz locatarul Bn primul anF 7d9 "recizai Bnregi>trarea contabil de exercitare a opiunii de cumprare la >:Eritul contractului de lea>ing1 #ezol=areD 7a9 ontractul e>te cla>i:icat ca lea>ing :inanciar deoareceD 7al9 Durata contractului de lea>ing de 3 ani acoper, Bn cea mai mare parte, durata de =ia economic a acti=ului de 2 aniF 7a29 )ocatarul are opiunea de a cumpra acti=ul la un pre e>timat a :i >u:icient de >czut :a de =aloarea Au>t la data la care opiunea de=ine exercitabil BncEt, la Bnceputul contractului de lea>ing, exi>t certitudinea rezonabil c opiunea =a :i exercitat1 7a39 ontractul de lea>ing Bi tran>:er locatarului titlul de proprietate a>upra acti=ului pEn la >:Eritul duratei contractului de lea>ing1 7b9 alcularea /&"0)D 2001000 lei 2001000 lei 2001000 lei ?01000 lei /&"0) J I I I J <2?1014 lei 1,2 1,2 2 1,2 3 1,2 3 on:orm I&% 16, locatarul contabilizeaz acti=ul BncCiriat la =aloarea cea mai mic dintre =aloarea Au>t a bunului i =aloarea actualizat a plilor minime1 0in 7<?11;0? leiF <2?1014 lei9 J <2?1014 lei on:orm I&% 16, Bn >ituaiile :inanciare ale locatarului, plile Bn numele locaiei trebuie > :ie repartizate Bn dou componenteD cCeltuiala :inanciar i amortizarea >oldului datoriei, a>t:elD 8lei8 D5t5 #luC de t0e4o0e0ie Do3Bn4i R5m3u0250e5 c5pit5lului !old 0m52 011011$ 8 8 8 <2?1014 311121$ 2001000 <2?1014x20L J 41120< 2001000841120< J 10;164? <2?1014810;164? J 3<61223 311121$I1 2001000 3<61223 x 20L J ?41<<2 2001000 8 ?41<<2 J 1301222

144

3<612238 1301222 J 21?1??6 311121$I2 2001000 21?1??6x20L J <3133< 20010008<3133< J 12?1??6 21?1??;812?1??6 J ?01000 'otal ?001000 20314;3 34?1014 ?01000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 Bnregi>trri contabileD 7ci9 )a data BncCeierii contractuluiD <2?1014 lei &cti= J Datorii din contracte <2?1014 lei de lea>ing :inanciar 7c29 "lata rede=enei la 311121$D 2001000 lei L J onturi la bnci 2001000 lei 10;164? lei Datorii din contracte de lea>ing :inanciar 41120< lei Celtuieli cu dobEnzile 7c39 &mortizarea anului $D /aloare amortizabil J <2?1014 lei 8 601000 lei J 3;?1014 lei on:orm I&% 16, bunul BncCiriat e>te amortizat pe durata de utilizare dac exi>t certitudinea c locatarul =a de=eni proprietar la >:Eritul contractului1 &mortizarea primului an J 3;?1014 lei 3 2 ani J 661203 leiD 661203 lei Celtuieli cu J &mortizarea 661203 lei amortizarea imobilizrilor corporale 7d9 *xercitarea opiunii de cumprareD ?01000 lei &lte Bmprumuturi3 J onturi la bnci ?01000 lei Datorii din lea>ing *xemplul ilu>trati= 112 K Bntre >ocietatea &l:a 7locatar9 i >ocietatea Beta 7locator9 >e BncCeie un contract de lea>ing :inanciar cu urmtoarele caracteri>ticiD data >emnrii contractului 01101 1$F durata contractului 2 aniF obiectul contractuluiD un miAloc de tran>port, cu =aloarea Au>t 2166< leiF a=an>ul pltit 31000 leiF >unt pre=zute 2 rede=ene anuale de 11000 lei :iecare, acCitabile la :iecare dat de 31112 a anuluiF Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* =aloarea rezidual negarantat ;00 leiF =aloarea rezidual e>timat a miAlocului de tran>port 21000 leiF miAlocul de tran>port e>te returnat la >:Eritul contractuluiF rata implicit a dobEnzii din contractul de lea>ing 10L1 Con1o0m !A! 1-, ;n c54ul loc5to0ului: 859 C5lcul5i in<e2tii5 30ut ;n le52inG, in<e2tii5 net ;n le52inG /i <enitul 1in5nci50 ne;nc525tD 839 P0eci45i 0ecuno5/te0e5 inii5l 5 cont05ctului de le52inGD 8c9 P0eci45i cum 2e ;mp50t ;n 1iec50e 5n plile minime de le52inG /i p0e4ent5i 1o0mulele cont53ile pent0u p0imul 5nD 8d9 Cont53ili45i 0ecuno5/te0e5 p0imi0ii miKlocului de t05n2po0t 0etu0n5t de loc5t50. Re4ol<50e: 7a9 in=e>tiia brut Bn lea>ingD "lile minime de lea>ing cuprindD a=an>ul de 31000 lei, cele 2 rede=ene anuale de 11000 lei i =aloarea rezidual negarantat1 In=e>tiia brut Bn lea>ing J 31000 lei I 2 rate x 11000 lei I ;00 lei J ;1;00 lei in=e>tiia net Bn lea>ing J In=e>tiia brut Bn lea>ing actualizat cu rata implicit a contractului de lea>ing m 31000 lei I 11000 lei 3 71 I 10L91 I 11000 lei 3 71 I 10L92 I 11000tei3 I I10L93I 11000 lei371 I 10L9<I 11000 lei371 I 10L92I ;00 iei371 I10L92 J 612;6 lei /enit :inanciar nerealizat J ;1;00 lei 8 612;6 l e i 8 11213 lei

7b9 )ocatorii trebuie > recunoa>c, Bn >ituaia poziiei :inanciare, acti=ele deinute Bn regim de lea>ing :inanciar drept creane, la o =aloare egai cu in=e>tiia net Bn lea>ing, deci 612;6 leiD 612;6 lei reane din L G.)?G lei contracte de lea>ing J /enit nerealizat 11213 lei 0iAloace de tran>port 2166< lei Bnca>area a=an>uluiD &.''' lei Contu0i l5 3nci A C0e5ne din &.''' lei cont05cte de le52inG Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 'ratamentul plilor minime de Bnca>atD D5t5 1luCului de t0e4o0e0ie #luC de t0e4o0e0ie $enit 1in5nci50 R5m3u0250e p0incip5l !old 0m52 '1.'1.N 8 8 8 -.*:'1.'1 .N &.''' 8 &.''' -.*:-=&.''' A 6.*:&1.1*.N 1.''' 6.*:- C 1'F A 6*: 1.'''=6*: A (-* 6.*:-=(-* A &.-1( &1.1*.N>1 1.''' &.-1( C 1'F A &-1 1.'''=&-1 A7*+ &.-1(=7*+ A &.':7 &1.1*.N>* 1.''' &.':7 C 1'F A &'+ 1.'''=&'+ A 7+1 &.':7 = 7+1 A *.&+( &1.1*.N>& 1.''' *.&+( C 1'F A *&+ 1.'''=*&'A-71 *.&+(=-71 A 1.7&6 &1.1*.N>6 1.''' 1.7&6 C 1'F A 17& 1.'''= 17& A :&- 1.7&6=:&- A :'' #ata 1D 262 lei onturi la bnci J reane din 262 lei contracte de lea>ing ,i =enitul :inanciarD <2; lei /enit nerealizat J /enituri din <2; lei dobEnzi 7d9 "rimirea miAlocului de tran>port returnat de locatar, pentru =aloarea rezidual negarantatD ;00 lei 0iAloace de tran>port J reane din ;00 lei contracte de lea>ing K *xemplul ilu>trati= 11? Pe 3545 IA! 1-, cont53ili45i u0mto50ele t05n45cii de le52e35c\ l5 loc5t50ul <Bn4to0, 50GumentBnd 2olui5 5le52: 7a9 ( >ocietate a BncCeiat un contract de lea>ebacd pentru un utilaA Bn condiiileD co>t 200 leiF amortizarea cumulat pEn la data BncCeierii tranzaciei 20 leiF durata contractului de BncCiriere 2 aniF preul de =Enzare 140 lei1 )a >:Eritul perioadei de locaie, >ocietatea =a de=eni proprietara bunului1 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7b9 ( >ocietate a >emnat un contract de lea>ebacd pentru o cldire Bn condiiileD co>t 200 leiF amortizarea cumulat pEn Bn momentul =Enzrii 30 leiF =aloarea contabil de 160 lei e>te egal cu =aloarea Au>tF iar preul de =Enzare de 120 lei e>te mai mic decEt =aloarea Au>t de 160 lei1 "ierderea nu e>te compen>at prin pli =iitoare de lea>ing la un ni=el >ub cel al preului pieei1 ontractul de lea>ing a :o>t operaional1 7c9 ( >ocietate a >emnat un contract de lea>ebacd pentru o cldire Bn condiiileD co>t 200 leiF amortizarea cumulat pEn Bn momentul =Enzrii 30 leiF =aloarea contabil de 160 lei e>te mai mare decEt =aloarea Au>t de 1<0 lei, care e>te egal cu preul de =Enzare de 1<0 lei1 ontractul de lea>ing a :o>t operaional1 Re4ol<50e: 7a9 Dac la >:Eritul perioadei de locaie >ocietatea =a de=eni proprietara bunului,

145

cla>i:icm lea>ingul ca :iind :inanciar1 "rin urmare, di:erena dintre >uma rezultat din =Enzare de 140 lei i =aloarea contabil de 200 lei 8 20 lei J 120 lei, egal cu <0 lei, =a :i amEnat i amortizat pe perioada de <ani1 7al9 ontabilizarea tranzaciei de lea>ebacdD 2<; lei L J L 2<; lei 20 lei &mortizarea !tilaAe 200 lei imobilizrilor corporale &lte Bmprumuturi 3 <0 lei 140 lei onturi la bnci Datorii din lea>ing 7a29 &mortizarea pe perioada contractului de lea>ingD <0 lei 3 2 ani J ; lei3anD ; lei &lte Bmprumuturi 3 J onturi la bnci ; lei Datorii din lea>ing 7b9 "re de =Enzare J 120 lei ` =aloare Au>t J 160 leiD "ierderea nu e>te compen>at prin pli =iitoare de lea>ing la un ni=el >ub cel al preului pieei, deci =a :i recuno>cut imediat Bn contul de pro:it i pierdere1 200 lei L J on>trucii 200 lei 30 lei &mortizarea imobilizrilor corporale 120 lei onturi la bnci 20 lei "ierderi din contracte de lea>ebacd Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c9 "re de =Enzare J =aloare Au>t J 1<0 leiD /aloare Au>t 1<0 lei ` =aloare contabil 160 lei, deci di:erena de 30 lei e>te recuno> cut imediat ca pierdere1 200 lei L J on>trucii 200 Iei 30 lei &mortizarea imobilizrilor corporale 1<0 lei onturi la bnci 30 lei "ierderi din contracte de lea>ebacd K *xemplul ilu>trati= 116 )a data de 0110;1$, &l:a Bi BncCiriaz un ecCipament :irmei Beta pe o perioad de < ani1 Ciriile >unt Bn =aloare de 21000 lei3lun1 "roprietarul >uport cCeltuieli de cutare a cCiriaului de 31000 lei1 o>tul de acCiziie a in>talaiei 2001000 lei, durata de utilizare 10 ani, =aloarea rezidual <01000 lei, metoda de amortizare liniar1 &l:a accept ca locatarul > nu pltea>c cCirie pentru ultimele 2 luni de contract1 Con1o0m IA! 1- /i !IC=1(, p0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile e1ectu5te de Al15 /i de Bet5 ;n 5nii N, N>1, N>*, N>& /i N>6. Re4ol<50e: I, ;n0eGi2t00ile e1ectu5te de Al15: 7a9 Celtuielile de cutare a locataruluiD 31000 lei *cCipamente J onturi la bnci 31000 lei 7b9 &mortizarea in>talaieiD /aloare amortizabil J o>t 8 /aloare rezidual J 2001000 lei 8 <01000 lei J <?01000 lei &mortizare anual J <?01000 lei 3 10 ani J <?1000 lei &mortizare lunar J <?1000 lei 3 12 luni J 31;33,3 lei &mortizarea anului $, de la 0110;1$ pEn la 311121$ J 2 luni x 31;33,3 lei3lun J 1411??,2 leiD 1411??,2 lei Celtuieli cu J &mortizarea 1411??,2 lei amortizarea in>talaiilor imobilizrilor Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7c9 #epartizarea cotei din cCeltuielile de cutare a locatarului a:erente anului $D 31000 lei x 2 luni anul $ 70110;1$ 8 311121$9 3 7< ani perioada de BncCiriere x 12 luni9 J 312,2 leiD 312,2 lei Celtuieli pe J *cCipamente 312,2 lei naturi de cCeltuieli &l:a Bi acord o perioad de gratuitate locatarului1 %timulentele acordate pentru BncCeierea

unui contract de locaie operaional >e recuno>c ca parte integrant din =aloarea contrapre>taiei nete con=enite pentru contractul BncCeiat, indi:erent de momentul la care >e e:ectueaz plata 7%I 81291 Ciriile a:erente contractului J 21000 lei3lun x < ani x 12 luni 8 2 luni de contract Bn care locatarul nu pltete cCirie x 21000 lei3lun J ;?1000 lei )ocatorul recunoate =aloarea >timulentelor acordate ca o diminuare a =enitului din contract pe toat perioada contractului prin metoda liniar1 /enit din cCirii ce trebuie recuno>cut lunar J ;?1000 lei37< ani x 12 luni9 J 11641,? lei /enit din cCirii care trebuie recuno>cut Bn $ J 11641,? lei3lun x 2 luni 70110;1$ 8311121$9 J ;142; lei Cirie Bnca>at J 21000 lei3lun x 2 luni J 101000 leiD 101000 lei onturi la bnci J L /enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii /enituri Bn a=an> 7d9 Ciriile a:erente anului $I1D /enit J ;?1000 lei 3 7< ani x 12 luni9 x 12 luni J 211200 lei Cirie Bnca>at J 21000 lei3lun x 12 luni J 2<1000 lei 2<1000 lei onturi la bnci J L /enituri din rede=ene, locaii de ge>tiune i cCirii /enituri Bn a=an> 7e9 Ciriile a:erente anilor $I2 i $I3 8 idem :ormula de mai >u>1 7:9 Ciriile a:erente anului $I<D /enit J ;?1000 lei 3 7< ani x 12 luni9 x 6 luni 701101 1$I< 8 0110;1$I<9 J 1212<1,? lei %old cont =enit Bn a=an> J 110<2 lei anul $ I 21200 lei anul $I1 I21200 lei anul $I2 I 21200 lei anul $I3 J ;12<2 leiD 101000 lei ;142; lei 110<2 lei 2<1000 lei 211200 lei 21200 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 1212<11? lei L J /enituri din rede=ene, 1212<1,? lei ;12<2,0 lei /enituri Bn a=an> locaii de ge>tiune 31444,? lei onturi la bnci i cCirii II. ;n0eGi2t00ile e1ectu5te de Bet5: )ocatarul trebuie > Bnregi>treze totalul >timulentelor ca o reducere a cCeltuielilor cu cCiria pe toat durata contractului prin metoda liniar1 7a9 Ciriile a:erente anului $D 101000 lei L J onturi la bnci 101000 lei ;142; lei Celtuieli cu rede=enele, locaiile de ge>tiune i cCiriile 110<2 lei Celtuieli Bn a=an> 7b9 Ciriile a:erente anului $I1D 2<1000 lei L J onturi la bnci 2<1000 lei 211200 lei Celtuieli cu rede=enele, locaiile de ge>tiune i cCiriile 21200 lei Celtuieli Bn a=an> 7c9 Ciriile a:erente anilor $I2 i $I3 8 idem :ormula de mai >u>1 7d9 Ciriile a:erente anului $I<D 1212<1,? lei /enituri din rede=ene, J L 1212<1,? lei locaii de ge>tiune onturi la bnci 31444,? lei i cCirii Celtuieli Bn a=an> ;12<2,0 lei K *xempluX ilu>trati= 55: H Con1o0m IA! ;, cont53ili45i u0mto50ele ope05ii e1ectu5te de

146

Al15: 7a9 Bn anul $I1, Bn urma controlului intern de>:urat, >e con>tat c entitatea a Bnca>at contra=aloarea unei :acturi, Bn >um de 61000 lei, :r ca :actura re>pecti= > :ie Bnregi>trat Bn contabilitate, la momentul emiterii ei 7anul $91 0aAorrile de BntErziere percepute >e ridic la 200 lei pentru anul precedent i 100 lei pentru anul curent1 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7b9 Bn :ebruarie $I1, cu ocazia e:ecturii unor punctaAe pentru creanele i datoriile exi>tente la data re>pecti=, >e con>tat c >8a omi> > >e Bnregi>treze Bn anul $ cCeltuieli :acturate Bn baza unui contract de pre>tri >er=icii, Bn >um de 201000 lei1 7c9 Bn anul $ >8a de>coperit c Bn anul $81 nu >8a Bnregi>trat Bn conturi cCeltuiala cu amortizarea, Bn >um de ;1000 iei, pri=ind o cldire nou8con>truit1 7d9 Bn anul $ >8a de>coperit c anumite produ>e :inite care :u>e>er =Endute Bn decur>ul anului $81 au :o>t Bnregi>trate incorect Bn >tocuri cu =aloarea de 121000 lei Bn in=entarul :cut la data d:e 311121$<, 7e9 $u >8a Bnregi>trat un =enit din di:erene de cur> =alutar Bn =aloare de ;1000 lei Bn anul $81 pri=ind plata unui :urnizor extern1 Not: ota de '/& e>te de 2<L, cota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 Re4ol<50e: 7al9 Bnregi>trarea :acturii omi>eD ;1?;0 lei lieni L #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile '/& colectat ;1?;0 lei 61000 lei 11?;0 lei 7a29 Di:erena de impozit J 61000 lei x 1?L J 11120 leiD 11120 lei #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile Impozit pe pro:it curent 11120 lei 7a39 0aAorrile de BntErziereD ?00 lei 200 lei L #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile Celtuieli cu de>pgubiri, amenzi i penaliti &lte datorii :a de ?00 lei bugetul >tatului 100 lei nn Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b19 orectarea erorii pri=ind omiterea Bnregi>trrii cCeltuielilor :acturate Bn baza unui contract de >er=iciiD ?21000 lei L J .urnizori ?21000 lei 201000 lei #ezultatul reportat pro=enit din corectarea erorilor contabile 121000 lei '/& deductibil 7b29 Di:erena de impozitD 201000 lei x 1?L J ;1000 leiD ;1000 lei Impozit pe J #ezultatul reportat ;1000 lei pro:it curent pro=enit din corectarea erorilor contabile 7ci9 orectarea erorii pri=ind cCeltuiala cu amortizareaD ;1000 lei #ezultatul reportat J &mortizarea ;1000 lei

pro=enit din corectarea cldirii erorilor contabile 7c29 Di:erena de impozitD ;1000 lei x 1?L J 112;0 leiD 112;0 lei Impozit pe J #ezultatul reportat 112;0 lei pro:it curent pro=enit din corectarea erorilor contabile 7dl9 orectarea erorii pri=ind Bnregi>trarea incorect Bn >tocuri a =Enzrii unor bunuriD 121000 lei #ezultatul reportat J "rodu>e :inite 121000 lei pro=enit din corectarea e0o0ilo0 cont53ile 7d29 Di:erena de impozitD 121000 lei x 1?L J 21<00 leiD 21<00 lei Impozit pe J #ezultatul reportat 21<00 lei pro:it curent pro=enit din corectarea erorilor contabile 7el9 orectarea erorii pri=ind neBnregi>trarea di:erenelor de cur> =alutar a:erente plii unui :urnizor externD ;1000 lei .urnizori J #ezultatul reportat ;1000 lei pro=enit din corectarea erorilor contabile Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7e29 Di:erena de impozit J ;1000 lei x 1?L J 112;0 leiD 112;0 lei #ezultatul reportat J Impozit pe 112;0 lei pro=enit din corectarea pro:it curent erorilor contabile *xemplul ilu>trati= 114 !n utilaA a :o>t acCiziionat la =aloarea de 2001000 iei la data de 311121$81, durata de =ia util 2 ani, =aloare rezidual nul1 Durata de =ia util rma> a :o>t re=izuit la 6 ani la data de 311121$I21 Con1o0m IA! :, c5lcul5i 5mo0ti450e5 ;n 1iec50e dint0e cei & 5ni. A0Gument5i. Re4ol<50e: on:orm I&% ;, Bn cazul de :a e:ectul modi:icrii e>timrii contabile ar trebui > :ie contabilizat atEt Bn perioada modi:icrii, adic Bn perioada curent 7$I29, cEt i Bn perioadele ulterioare, BncepEnd cu anul $I31 "rin urmareD 11 &mortizarea anual pentru anul $ J 2001000 lei 3 2 ani J <01000 lei 21 &mortizarea anual pentru anul $I1 J 2001000 lei 3 2 ani J <01000 lei 31 Bn cazul de :a, e>timarea duratei de =ia util e>te de 6 ani la data de 311121$I21 Dar acea>t in:ormaie >e =a utiliza pentru a contabiliza /i c?eltui5l5 5nului cu0ent, 5dic N>*. "rin urmare, durata de =ia util rma> J 6 ani I 1 an 7anul $I29 J ; ani /aloarea rma> 7net contabil9 la 311121$I1 J 2001000 lei 8 ;01000 lei J 1201000 lei Durata de =ia util rma> >tabilit anterior J ; ani Celtuiala cu amortizarea anual J 1201000 lei 3 ; ani J 121000 lei 8 *xemplul ilu>trati= 120 &l:a con>truiete o cldire pentru ne=oi proprii1 DobEnzile Bmprumuturilor contractate pentru acea>t con>trucie au :o>t pEn Bn prezent capitalizate1 Bn cur>ul anului $, managementul a deci> > >cCimbe politica contabil i > contabilizeze dobEnzile la cCeltuieli ale perioadei, con>iderEnd c noua politic conduce la in:ormaii mai :iabile1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini DobEnzile capitalizate au :o>t de 121000 lei Bn anul $81 i de 311200 lei Bn exerciiile anterioare anului $811 %ituaia rezultatului global al anului $ prezintD pro:it Bnainte de deducerea dobEnzilor 1201000 leiF cCeltuieli cu dobEnzile anului curent 101200 lei1 ldirea riu a :o>t Bnc terminat1 Bn anul $81, &l:a a raportatD 8 lei 8 "ro:it Bnainte de deducerea dobEnzilor 461200

147

Celtuieli cu dobEnzile 8 "ro:it Bnaintea impozitrii 461200 )a Bnceputul anului $81, rezultatul reportat a :o>t de 10;1000 lei, iar la >:Eritul exerciiului $81, de 2021200 lei1 apitalul >ocial al lui &l:a e>te de 3?1000 lei1 $u exi>t alte componente de capital propriu1 ECclu4Bnd inciden5 1i2c5l, con1o0m IA! :: 859 P0e4ent5i un eCt052 din 2itu5i5 0e4ult5tului Glo35l pent0u 5nii N=1 /i ND 839 P0e4ent5i 2itu5i5 modi1ic0ilo0 c5pit5lu0ilo0 p0op0iiD 7c9 P0e4ent5i un eCt052 din note. Re4ol<50e: 7a9 *xtra> din >ituaia rezultatului globalD 8 lei 8 N N=1 7retratat9 "ro:it Bnainte de deducerea dobEnzilor 1201000 461200 Celtuieli pri=ind dobEnzile 71012009 71210009 "ro:it Bnaintea impozitrii 1041200 ;21200 7b9 %ituaia modi:icrilor capitalurilor propriiD 8 lei 8 C5pit5l 2oci5l Re4ult5t 0epo0t5t Tot5l apitaluri proprii la de>cCiderea exerciiului $81 3?1000 10;1000 1<<1000 iP Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* C5pit5l 2oci5l Re4ult5t 0epo0t5t Tot5l *:ectul >cCimbrilor de politici 8 73112009 73112009 apitaluri proprii la de>cCiderea exerciiului $81 aAu>tate 3?1000 6?1200 1121200 #ezultatul exerciiului $81 8 ;21200 ;21200 apitaluri proprii la BncCiderea exerciiului $81 3?1000 1?21000 14;1000 #ezultatul exerciiului $ 8 1041200 1041200 apitaluri proprii la BncCiderea exerciiului $ 3?1000 2611200 3061200 7c9 *xtra> din noteD Bn exerciiul $, >ocietatea a >cCimbat politicile re:eritoare la tratamentul co>turilor Bndatorrii1 Bn exerciiile anterioare, ace>tea au :o>t capitalizate1BncepEnd cu exerciiul $, co>turile Bndatorrii >unt con>iderate cCeltuieli ale perioadei, deoarece managementul con>ider c noua politic conduce la in:ormaii mai :iabile1 %cCimbarea de politici contabile >8a realizat retroacti= i in:ormaiile comparati=e pentru exerciiul $81 au :o>t retratate1 *:ectele >cCimbrii a>upra exerciiului $81 i a>upra exerciiilor anterioare anului $81 >untD H *:ectele a>upra exerciiului $81D 8 cre>c cCeltuielile cu dobEnzileD 121000 leiF 8 >cade rezultatul exerciiuluiD 121000 lei1

H *:ectele a>upra exerciiilor anterioare anului $81D >cade rezultatul exerciiuluiD 311200 leiF >cad acti=ele imobilizate i pro:itul nerepartizat la 311121$81D 121000 lei I 311200 lei J <31200 lei1 K *xemplul ilu>trati= 121 K K K 8 Bn anul $, &l:a a adoptat metoda procentului de :inalizare pentru contabilizarea contractelor de con>trucie pe termen lung1 Bn toi anii anteriori, &l:a a :olo>it metoda :inalizrii contractului1 %ituaia =eniturilor i a rezultatelor reportate Bnainte de aAu>tarea pentru e:ectele modi:icrii politicii contabile >e prezint a>t:elD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 lei 8 N N=1 "ro:it net 1001000 1201000 #ezultate reportate >old iniial 1?01000 <01000 #ezultate reportate >old :inal 2?01000 1?01000 "ro:itul net pentru anul $82 a :o>t determinat con:orm contabilizrii prin metoda procentului de :inalizare1 Di:erenele de =enit con:orm metodei procentului de :inalizare >e prezint a>t:elD 'oi anii Bnainte de $81 301000 leiF e:ectul pentru anul $81 221000 leiF total la Bnceputul anului $82 221000 leiF e:ect pentru anul $ 301000 lei1 ECclu4Bnd inciden5 1i2c5l, con1o0m IA! :: 859 P0e4ent5i un eCt052 din 2itu5i5 0e4ult5tului Glo35l pent0u 5nii N=1 /i ND 839 P0e4ent5i 2itu5i5 modi1ic0ilo0 c5pit5lu0ilo0 p0op0iiD 8c9 P0e4ent5i un eCt052 din note. Re4ol<50e: 7a9 *xtra> din >ituaia rezultatului global pentru anii $81 i $D 8 lei 8 N N=1 80et05t5t9 P0o1it net 1''.''' 1*'.''' > *(.''' A 16(.''' 7b9 %ituaia modi:icrilor capitalurilor propriiD 8 lei 8 N N=1 #ezultate reportate >old iniial 1?01000 <01000 0odi:icarea politicii contabile 221000 7301000 I 2210009 301000 #ezultate reportate >old iniial recalculat 2121000 601000 "ro:it net 1001000 1<21000 #ezultate reportate >old :inal 3121000 2121000 an Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7c9 *xtra> din noteD Bn anul $, &l:a i8a modi:icat politica de contabilitate pentru =eniturile i co>turile contractelor de con>trucie pe termen lung, de la metoda de :inalizare a contractului la metoda procentului de :inalizare1 &cea>t modi:icare a politicii contabile a :o>t contabilizat retro>pecti=1 %ituaiile :inanciare comparati=e au :o>t re=izuite pentru a :i con:orme modi:icrii de politic contabil1 *:ectul ace>tei modi:icri e>te acela de a maAora =enitul din contracte la 301000 lei Bn anul $ i la 221000 lei Bn anul $811 #ezultatele reportate la de>cCidere pentru anul $81 au :o>t maAorate la 301000 lei, >um ce reprezint =aloarea aAu>trii relati=e la perioadele anterioare anului $811 *tapele Bn Bntocmirea >ituaiilor :inanciare re=izuite >untD 7ci9 %ituaia =enitului pe anul $ nu e>te aAu>tat, deoarece ea re:lect deAa aplicarea noii politici1 7c29 %ituaia =enitului pe anul $81 e>te recalculat a>t:elD "ro:it raportat anterior J 1201000 lei

148

*:ectui modi:icrii politicii contabile J 221000 lei #ecalculat J 1201000 lei I 221000 lei J 1<21000 lei 7c39 %oldul iniial al rezultatelor reportate pentru anul $81 a :o>t recalculat pentru a re:lecta o maAorare de 301000 lei ce reprezint =aloarea aAu>trii legate de perioadele anterioare anului $811 %oldul de de>cCidere pentru anul $ a :o>t aAu>tat la 221000 lei, care reprezint e:ectul modi:icrii la Bnceputul anului $1 *xemplul ilu>trati= 122 ( >ocietate comercial raporteaz urmtoarele rezultate 7pro:it net9D 8 &nul 1D1a 31112 anul 1 8 2010001000 leiF &nul 2D la 31112 anul 2 8 410001000 leiF 8 &nul 3D la 31112 anul 3 8 3210001000 lei1 $umrul de aciuni comune emi>e la 0110; anul 1 e>te de 1310001000 de aciuni1 *=idena Bn timp a aciunilor e>te redat Bn tabelul de mai Ao>D 01101 anul 3 %old iniial aciuni 1310001000 aciuni 0110? anul 3 #>cumprare 3001000 aciuni 01106 anul 3 *mi>iune aciuni 110001000 aciuni Con1o0m IA! &&, c5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 8RAB9 ;n 1iec50e dint0e cei & 5ni. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Re4ol<50e: H $umrul de aciuni comune a:late Bn circulaie la Bnceputul exerciiului 1310001000 aciuni 8 &ciuni r>cumprate 7iun1, iul1, aug1, >ept1, oct1, no=1, dec19 3001000 aciuni x 6 luni 3 12 luni J 1621000 aciuni I &ciuni emi>e 7iul1, aug1, >ept1, oct1, no=1, dec19 110001000 aciuni x ? luni 312 luni J 2001000 aciuni J 0edia ponderat 1313221000 aciuni #&B 1 J 2010001000 iei 3 1310001000 aciuni J 1,23 lei3aciune #&B 2 J 410001000 lei 3 1310001000 aciuni j 0,?4 iei3aciune #&B 3 8 3210001000 lei 3 1313221000 aciuni J 2,?2 lei3aciune *xemplul ilu>trati= 123 K ( >ocietate comercial raporteaz urmtoarele rezultate 7pro:it net9D 8 &nul 1D la 31112 anul 1 8 2010001000 leiF 8 &nul 2D la 31112 anul 2 8 410001000 leiF 8 &nul 3D la 31112 anul 3 8 3210001000 lei1 $umrul de aciuni comune a:late Bn circulaie pEn la 3010; anul 3 e>te de 1310001000 de aciuni1 *mi>iunea gratuit de aciuni are loc la 01104 anul 3 a>t:elD cEte 3 aciuni comune pentru :iecare < aciuni comune Bn circulaie ia 3010; anul 31 Con1o0m iA! &&, c5icul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 8RAB9 ;n 1iec50e dint0e cei & 5ni. Re4ol<50e: on:orm I&% 33, Bn czui Bn care >unt emi>e Bn mod gratuit aciuni comune, ace>te emi>iuni cre>c numrul de aciuni comune Bn circulaie, dar nu mre>c re>ur>ele exi>tente1 $umrul de aciuni comune Bn circulaie >e aAu>teaz pentru a re:lecta =ariaia numrului ace>tora, ca i cum operaiunea ar :i a=ut loc la Bnceputul primului exerciiu reportat1 $umrul de aciuni comune a:late Bn circulaie dup emi>iune J 3 aciuni comune emi>e gratuit x 1310001000 aciuni a:late Bn circulaie 3 < aciuni comune din circulaie J 416201000 aciuni Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* #&B 1 J 2010001000 lei 3 71310001000 aciuni I 416201000 aciuni9 J 0,;6 lei3aciune #&B 2 J 410001000 lei 3 71310001000 aciuni HIH 416201000 aciuni9 J 0,34 lei3aciune

#&B 3 J 3210001000 lei 3 71310001000 aciuni I 416201000 aciuni9 J 1,23 lei3aciune *xemplul ilu>trati= 12< ( >ocietate comercial raporteaz urmtoarele rezultate 7pro:it net9D 8 &nul 1D1a 31112 anul 1 8 2010001000 leiF 8 &nul 2D ia 31112 anul 2 8 410001000 leiF &nul 3D la 31112 anul 3 8 3210001000 iei1 $umrul de aciuni comune a:late Bn circulaie Bnainte de emiterea D% e>te de 1310001000 de aciuni1 *mi>iunea aciunilor are loc a>t:elD 2 aciuni noi pentru :iecare 2 aciuni a:late Bn circulaie1 "reul de exercitare e>te de 1,< lei3aciune comun, iar =aloarea Au>t a unei aciuni comune exact Bnainte de exercitarea ia 01110 anul 2 e>te de 2,2 lei3aciune1 on:orm i&% 33, calculai rezultatul pe aciune de baz 7#&B9 Bn :iecare dintre cei 3 ani1 #ezol=areD 7a9 $umrul total de aciuni comune a:late Bn circulaieD 7al9 &ciuni noi emi>e J 2 aciuni noi emi>ex 1310001000 aciuni Bn circulaie32 aciuni Bn circulaie J 212001000 aciuni 7a29 $umrul total de aciuni comune a:late Bn circulaie 8 1310001000 aciuni I 212001000 aciuni emi>e J 1;12001000 aciuni comune a:late Bn circulaie 7b9 /aloarea teoretic pe aciune J \72,2 lei3aciune x 1310001000 aciuni9 I 71,< Iei3aciune x 212001000 aciuni9f 3 71310001000 aciuni I 212001000 aciuni9 J 2,1; lei3aciune 7c9 .actor de aAu>tare J 2,2 lei3aciune 3 2,1; lei3aciune J 1,1< 7d9 #&B 1 recalculat J 2010001000 lei 3 71310001000 aciuni x 1,1<9 J 1,3< lei3aciune #&B 2 recalculat J 410001000 lei 3 \71310001000 aciuni x 1,1< x 4 luni 3 12 luni9 I 71;12001000 aciuni x 3 luni 312 luni9f J 0,26 lei3aciune, unde 3 J nr1 de luni dup exercitarea drepturilor, re>pecti= oct1, no=1, dec #&B 3 recalculat J 3210001000 lei 3 1;12001000 aciuni J 1,42 lei3aciune Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 *xemplul ilu>trati= 122 ( >ocietate prezint urmtoarele dateD "ro:itul net 3210001000 leiF numrul de aciuni emi>e la 0110; anul 1 1310001000 de aciuniF >ocietatea are emi>e obligaiuni cu dobEnd de 10L con=ertibile cu >uma principalului de 6010001000 lei pltibile Bn 10 aniF :iecare obligaiune cu =aloarea nominal de 11000 lei3obligaiune e>te con=ertibil la cererea acionarului Bn 100 de aciuni comuneF Bn anul 2 nu >8au con=ertit aciuni1 on=er>ia tuturor aciunilor are loc la 0110; anul 31 Con1o0m IA! &&, c5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 8RAB9 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t 8RAD9. Re4ol<50e: H "ro:it net 3210001000 iei H &ciuni comune Bn circulaie 1310001000 aciuni H #&B 3 J 3210001000 lei 3 1310001000 aciuni 2,?4 lei3aciune H (bligaiuni con=ertibile J 6010001000 lei 3 11000 lei3obligaiune 601000 obligaiuni H Celtuieli cu dobEnda J 6010001000 lei x 10L J 610001000 lei 610001000 lei H Impozit pe pro:it a:erent cCeltuielii cu dobEnda J 610001000 lei x 1?L 111201000 lei H "ro:it net aAu>tat J 3210001000 lei I 610001000 lei 8 111201000 lei <01;;01000 lei H $umrul de aciuni rezultat din con=er>ie J 601000 obligaiuni x 100 aciuni 3 1 obligaiune 610001000 aciuni

149

H $umrul de aciuni totale Bn circulaie J 1310001000 aciuni I 610001000 aciuni 2010001000 aciuni Bn circulaie #&D J <01;;01000 lei 3 2010001000 aciuni J 2,0<< lei3aciune Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 *xemplul ilu>trati= 12? ( >ocietate prezint urmtoarele dateD "ro:itul net 3210001000 leiF media ponderat a aciunilor comune Bn circulaie 1310001000 de aciuniF =aloarea Au>t medie a unei aciuni comune Bn anul 3 e>te de 2,2 leiF media ponderat a aciunilor cu opiune ataat Bn anul 3 e>te de 210001000 de aciuniF preul de exercitare a aciunii comune cu opiune ataat Bn anul 3 e>te de 1 leu 3aciune1 Con1o0m IA! &&, c5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t 8RAD9. Re4ol<50e: 8 aciuni8 H &ciuni cu opiune ataat 210001000 &ciuni ce ar :i :o>t emi>e la =aloarea Au>t J 210001000 aciuni cu opiune ataat x 1 leu3aciune 3 2,2 lei3aciune 210001000 I 0edia ponderat a aciunilor a:late Bn circulaie iniial 1310001000 J 0edia ponderat a aciunilor recalculat 1?10001000 #&D J 3210001000 lei 3 1?10001000 aciuni J 2,1; lei3aciune *xemplul ilu>trati= 126 ( >ocietate prezint urmtoarele dateD "ro:itul net din acti=itatea de exploatare 2010001000 leiF pro:itul net general 3010001000 leiF aciuni Bn circulaie <10001000 de aciuniF aciuni pre:ereniale con=ertibile Bn numr de 110001000, ce dau drept la un di=idend pre:erenial de 2 lei3aciune comun con=ertibilF con=er>ia are loc la raportul de 1 aciune pre:erenial 3 2 aciuni comuneF obligaiuni con=ertibile cu 12L dobEnd pe an la o =aloare de ;10001000 lei ce =or :i con=ertibile Bn aciuni pentru :iecare 101000 lei3obligaiune =aloare nominalF aciuni poteniale din contracte de aciuni Bn circulaie <10001000, cu un pre de exercitare de 21000 lei3aciuneF preul mediu al aciunii comune 21000 lei3aciune1 Con1o0m IA! &&, c5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 8RAB9 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t 8RAD9. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Re4ol<50e: Et5p5 11 alculul #&BD Di=idende pre:ereniale J 110001000 aciuni pre:ereniale con=ertibile x 2 lei3aciune comun con=ertibil di=idend 3 1 aciune pre:erenial J 210001000 lei 73010001000 lei pro:itul net general 8 210001000 lei di=idende pre:ereniale9 3 <10001000 aciuni J?,22 lei3aciune 72010001000 lei pro:itul net din acti=itatea de exploatare 8 210001000 lei di=idende pre:ereniale9 3 <10001000 aciuni J 3,62 lei3aciune Et5p5 *. Determinarea dilurii pentru :iecare tip de aciuneD 859 E1ectul 52up05 0e4ult5tului pe 5ciune: H &ciunile pre:ereniale diminueaz pro:itul net cu =aloarea di=idendelor pre:ereniale de 210001000 leiF H (piunile nu au niciun e:ect a>upra pro:ituluiF H (bligaiunile mre>c pro:itul net cu <5lo50e5 do3Bn4ii = impo4itul pe p0o1it. DobEnda J ;10001000 lei x 12L J 112001000 lei Impozitul pe pro:it a:erent J 112001000 lei x 1?L J 1421000 lei "ro:itul net crete cu 112001000 lei 8 1421000 lei J 1100;1000 lei 839 Aciuni comune ce <o0 1i emi2e: Tip C5lcul Aciuni comune &ciuni pre:ereniale 7110001000 aciuni pre:ereniale x 2 aciuni comune9 3 1 aciune pre:erenial

210001000 (piuni &ciuni comune Bn circulaie <10001000 aciuni 8 &ciuni ce >8ar :i emi> 7<10001000 aciuni poteniale x 21000 lei3aciune3 21000 lei3aciune9 8 11?001000 aciuni 21<001000 (bligaiuni ;10001000 lei 3 101000 lei3obligaiune ;00 8c9 E1ectul 0e4ult5t pe 5ciune ) 5ciuni 2upliment50e emi2e: H &ciuni pre:ereniale 210001000 lei 3 210001000 aciuni comune J 1 leu3aciuneF H (piuni J 0F H (bligaiuni J 1100;1000 lei 3 ;00 aciuni comune J 112?0 lei3aciune1 (rdinea Bn care >e iau Bn con>iderare ace>te titluri e>te cea de>cre>ctoare dilurii a>upra rezultatului pe aciune, de la cele mai diluate la cele mai puin diluate, a>t:elD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 719 opiuni J 0 lei3aciuneF 729 aciuni pre:ereniale J 1 leu3aciuneF 739 obligaiuni con=ertibile J 112?0 lei3aciune1 Et5p5 &. *:ectul a>upra numrului de control al :iecrei categorii de aciuni analizat Bn ordinea diluriiD Tip P0o1it net din eCplo5t50e 8lei9 Num0 de 5ciuni P0o1it net din eCplo5t50e ) Num0 de 5ciuni 8lei)5ciune9 P0o1it net din eCplo5t50e 1(.'''.''' 6.'''.''' &,-( Opiuni ' 6.'''.''' > *.6''.''' A 7.6''.''' 1(.'''.''')7.6''.''' A *,&6 Aciuni p0e1e0eni5le 1(.'''.''' > (.'''.''' A *'.'''.''' 7.6''.''' > (.'''.''' A 11.6''.''' *'.'''.''')11.6''.''' A 1,-( O3liG5iuni con<e0ti3ile *'.'''.'''>1.'':.''' A *1.'':.''' 11.6''.''' > :'' A 11.6''.:'' *1.'':.''')11.6''.:'' A 1,:6 Deoarece obligaiunile con=ertibile cre>c =aloarea pro:itului net din acti=itatea de exploatare pe aciune, ace>tea nu >e iau Bn calculul rezultatului pe aciune diluat1 Et5p5 6. Determinarea #&DD Tip P0o1it net tot5l 8lei9 Num0 de 5ciuni RAD 8lei)5ciune9 #ezultatul net pe aciune (piuni &ciuni pre:ereniale

150

2210001000 I0 I 210001000 <10001000 I 21<001000 I 210001000 3010001000 111<001000 2,?3 \K *xemplul ilu>trati= 1): %e cuno>c urmtoarele in:ormaii pri=ind exerciiul $D 8 u1m1 8 "ro:it Bnainte de impozitare 1201000 Impozit pe pro:it 201000 "ro:it dup impozitare 1001000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini &u :o>t repartizate di=idende Bn =aloare de 201000 u1m1, din care <01000 u1m1 pentru aciuni pre:ereniale i 101000 u1m1 pentru aciuni ordinare1 )a Bnceputul exerciiului exi>tau Bn circulaie 201000 de aciuni ordinare1 )a 301041$ au :o>t emi>e ?1000 de aciuni1 C5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 con1o0m ce0inelo0 IA! &&. Re4ol<50e: #ezultatul net a:erent aciunilor ordinare J 1001000 u1m1 8 <01000 u1m1 J ?01000 u1m1 $umrul mediu ponderat al aciunilor Bn circulaie J 201000 aciuni I ?1000 aciuni x 3 luni 3 12 luni J 211200 aciuni #ezultatul pe aciune de 354 J ?01000 u1m1 3 211200 aciuni J 2,64 u1m13aciune *xemplul ilu>trati= 124 )a Bnceputul anului $, >ocietatea &l:a are 1001000 de aciuni ordinare Bn circulaie1 )a 0110<1$, &l:a i8a maAorat capitalul prin emiterea a 201000 de aciuni Bn numerar, iar pe 0110?1$ a r>cumprat 121000 de aciuni proprii, din care 41000 de aciuni au :o>t =Endute pe 01111 1$1 )a data de 011101$, &G& a >ocietii &l:a a deci> di>tribuirea de di=idende >ub :orm de aciuni la o rat de di>tribuire de 20L, iar la 011121$ a deci> o di=izare a =alorii aciunilor cu un :actor de di=izare de 21 C5lcul5i num0ul mediu de 5ciuni o0din50e ;n ci0cul5ie con1o0m ce0inelo0 IA! &&. Re4ol<50e: *=oluia numrului de aciuni ordinare Bn circulaie Bn exerciiul $D D5t5 E<eniment Num0 de 5ciuni o0din50e 011011$ $umrul de aciuni ordinare Bn circulaie la Bnceputul anului 1001000 0110<1$ *mi>iunea a 201000 aciuni 1201000 0110?1$ #>cumprarea a 121000 aciuni proprii 10;1000 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* D5t5 E<eniment Num0 de 5ciuni o0din50e 011101$ Di>tribuirea de di=idende >ub :orm de aciuni la o rat de di>tribuire de 20L 7numr de aciuni emi>e J 20L x 10;1000 aciuni J 211?00 aciuni9 1241?00 011111$ /Enzarea a 41000 aciuni proprii 13;1?00 011121$ Di=izarea =alorii aciunilor cu un :actor de di=izare de 2 2661200 311121$ $umrul de aciuni ordinare Bn circulaie la >:Eritul anului 2661200 $umrul mediu de aciuni ordinare J 2 x \1,2 x 71001000 aciuni x 3 luni 3 12 luni I 1201000 aciuni x 2 luni 3 12 luni I 10;1000 aciuni x < luni 3 12 luni9 I 1241?00 aciuni x 1 lun3 12 luni I 13;1?00aciuni x l lun3 12 lunif I 2661200 aciunix1 lun3 12 luni J 2?21200 aciuni

8 *xemplul ilu>trati= 130 K %e cuno>c urmtoarele in:ormaii cu pri=ire la >ocietatea &B D #ezultatul a:erent aciunilor ordinareD 610001000 u1m1F $umrul de aciuni ordinare Bn circulaieD ?12001000 de aciuni1 )a Bnceputul anului $, >ocietatea &B a emi> 31000 de obligaiuni con=ertibile la =aloarea nominal de 11000 u1m13aciune1 Bmprumutul e>te rambur>abil pe>te 3 ani1 DobEnda e>te pltit anual la >:Eritul anului1 #ata anual a dobEnzii e>te de 6L1 #ata anual a dobEnzii pentru un Bmprumut >imilar :r opiunea de con=er>ie e>te de 4L1 DobEnda deductibil :i>cal e>te reprezentat de :luxul monetar1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 .iecare obligaiune e>te con=ertibil Bn 320 de aciuni1 ! 2e c5lcule4e 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t con1o0m ce0inelo0 IA! &&. Re4ol<50eD Bmprumutul obligatar e>te de>compu> con:orm I&% 32 Bn componenta de datorie i componenta de capitaluri proprii, a>t:elD omponenta de datorie 21;<;1122 u1m1 J 2101000 u1m1 3 71 I 4L9 I 2101000 u1m1 3 71 I 4L92 I 312101000 u1m1 3 71 I 4L93 m@ Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini omponenta de capitaluri proprii 1211;6; u1m1 J 310001000 u1m1 8 21;<;1122 u1m1 %ocietatea primete o deducere :i>cal de 2101000 u1m1, economi>ind impozit exigibil de 2101000 u1m1 x 1?L J 331?00 u1m1 Celtuiala cu dobEnda Bnregi>trat Bn conturile >ocietii e>te de 4L x 21;<;1122 u1m1 J 22?1331 u1m1 "entru 1?L x 722?1331 u1m1 8 2101000 u1m19 J 61<13 u1m1, &B Bnregi>treaz un =enit din impozit amEnat1 *conomia total de impozit de care nu >e mai bene:iciaz Bn cazul con=er>iei e>te de 331?00 u1m1 I 61<13 u1m1 J <11013 u1m1 #ezultat pe aciune de baz J 610001000 u1m1 3 ?12001000 aciuni J 1,124 u1m13aciune "ro:it net a:erent aciunilor ordinare 7u1m19 610001000 7I9 DobEnd economi>it 7u1m19 22?1331 789 #educerea de impozit de care nu >e mai bene:iciaz 7u1m19 <11013 7J9 #ezultat diluat 7u1m19 61212131; &ciuni ordinare Bn circulaie 7numr de aciuni9 ?12001000 &ciuni poteniale 731000 obligaiuni x 320 aciuni9 7numrde aciuni9 110201000 $umr total de aciuni 612201000 #ezultat pe aciune diluat 7u1m13aciune9 0,442 761212131; u1m1 3 612201000 aciuni9 *xemplul ilu>trati= 131 Bn cur>ul exerciiului $82, >ocietatea &l:a a emi> 201000 de obligaiuni con=ertibile Bn aciuni1 Celtuiala cu dobEnda Bnregi>trat de >ocietatea &l:a a :o>t de 201000 u1m1 #aportul de con=er>ie e>te de 120 de aciuni pentru 100 de obligaiuni1 )a Bnceputul exerciiului $, >ocietatea a=ea 201000 de aciuni ordinare Bn circulaie1 #ezultatul net a:erent aciunilor ordinare al exerciiului $ a :o>t de 4001000 u1m1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 C5lcul5i 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t con1o0m ce0inelo0 IA! &&. Re4ol<50e: #ezultatul pe aciune de baz J 4001000 u1m1 3 201000 aciuni Determinarea rezultatului pe aciune diluatD J 1; u1m13aciune Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* "ro:it net a:erent aciunilor ordinare 7u1m19 4001000 7I9 DobEnd economi>it 7u1m19 201000 789 #educerea de impozit de care nu >e mai bene:iciaz 7u1m19 71?L x 201000 u1m19 31200 7J9 #ezultat diluat 7u1m19 41?1;00

151

&ciuni ordinare Bn circulaie 7numr de aciuni9 201000 &ciuni poteniale 7201000 obligaiuni x 120 aciuni 3100 obligaiuni9 7numr de aciuni9 301000 $umr total de aciuni ;01000 #ezultat pe aciune diluat 7u1m13aciune9 741?1;00 u1m1 3 ;01000 aciuni9 11,<? 8 *xemplul ilu>trati= 122 Bntreprinderea &l:a are 210001000 de aciuni ordinare Bn circulaie Bn exerciiul $1Bn =irtutea unui acord BncCeiat Bn urma unei grupri de Bntreprinderi recenteD =or :i emi>e 1001000 de aciuni pentru :iecare punct de de>:acere de>cCi> Bn exerciiul $F =or :i emi>e 200 de aciuni ordinare pentru :iecare 1001000 u1m1 de rezultat net con>olidat pe>te 20010001000 u1m1 pentru anul $1 Bntreprinderea a de>cCi> dou centre de de>:acere, unul la 01102 i altul la 011041 #ezultatul net con>olidat la >:Eritul :iecrui trime>tru >e prezint a>t:elD 8 <0010001000 u1m1 la 31103F 8 ?0010001000 u1m1 la 3010?F <2010001000 u1m1 ia 30104 7include o pierdere din operaii di>continue de 2001000 u1m19F 8 60010001000 u1m1 la 311121 ! 2e c5lcule4e 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t con1o0m ce0inelo0 IA! &&. Re4ol<50e: alculul rezultatului pe aciune de baz >e prezint a>t:elD mi Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini T0im. 1 T0im. II T0im. III T0im. I$ Anu5l #ezultatul net con>olidat 7u1m19 <0010001000 20010001000 7120100010009 22010001000 60010001000 $umrul de aciuni ordinare Bn circulaie 210001000 210001000 210001000 210001000 210001000 $umrul >uplimentar de aciuni condiionat de de>cCiderea centrelor de de>:acere 1001000x233 J ??1??6 1001000 I 1001000x133 J 1331333 2001000 1001000 x ;312 I 1001000 x <312 J ??1??6 I 331333 J 1001000 $umrul >uplimentar de aciuni condiionat de depirea rezultatului con>olidat de 20010001000 u1m1 $umrul total

de aciuni 210001000 210??1??6 211331333 212001000 211001000 #ezultatul pe aciune de baz 7u1m19 200 4?,66 760,319 113,?3 333,33 Determinarea rezultatului pe aciune diluatD T0im. 1 T0im. II T0im. III T0im. I$ Anu5l #ezultatul net con>olidat 7u1m19 <0010001000 20010001000 7120100010009 22010001000 60010001000 $umrul de aciuni ordinare Bn circulaie 210001000 210001000 210001000 210001000 210001000 $umrul >uplimentar de aciuni condiionat de de>cCiderea centrelor de de>:acere 1001000 2001000 2001000 2001000 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* T0im. 1 T0im. II T0im. III T0im. I$ Anu5l $umrul >uplimentar de aciuni condiionat de depirea rezultatului con>olidat de 20010001000 u1m1 7?0010001000 8 200100010009 3 1001000x200 J 2001000 760010001000 8 200100010009 3 1001000x200 J 110001000 760010001000 8 200100010009 3 1001000x200 J 110001000 $umrul total de aciuni 210001000 21?001000 212001000 312001000 312001000 #ezultatul pe aciune diluat 7u1m19 200 6?,42 7?;,1;9 6;,12 21;,62 8 *xempluX ilu>trati= 133 K %e cuno>c urmtoarele in:ormaii la 311121$D aciuni ordinare Bn circulaie 110001000F rezultat din operaii continue 7pro:it9 1210001000 u1m1F di=idende pentru aciunile pre:ereniale 210001000 u1m1F pierdere din Bntreruperi de acti=iti 210001000 u1m1F preul mediu ai aciunilor ;2 u1m1 Bntreprinderea a emi> Bn exerciiul $81D opiuni de cumprare pe 1001000 de aciuni ordinare la preul de exercitare de 60 u1m13aciune1'oate opiunile >unt exercitate la 0110<1$1 "reul mediu de la 01101 1$ pEn la 0110<1$ a :o>t de ;0 u1m1F 2001000 de aciuni pre:ereniale con=ertibile, di=idendul pe o aciune pre:erenial e>te de ; u1m13aciune1 .iecare aciune pre:erenial e>te con=ertibil Bn dou aciuni ordinare1 "En la >:Eritul anului $ nu a a=ut loc nicio con=er>ieF obligaiuni con=ertibile Bn aciuni ordinare cu un principal de 10010001000 u1m1 7emi>e la =aloarea nominal de 11000 u1m19

152

i dobEnd de ;L1 .iecare 11000 de obligaiuni >unt con=ertibile Bn 20 de aciuni ordinare1 ota de impozitare e>te de 1?L1'oate obligaiunile >unt con=ertite Bn aciuni la 011021$1 ! 2e c5lcule4e 0e4ult5tul pe 5ciune de 354 /i 0e4ult5tul pe 5ciune dilu5t. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Re4ol<50e: reterea rezultatului atribuibil aciunilor ordinare la con=er>ia aciunilor ordinare potenialeD C0e/te0e5 0e4ult5tului C0e/te0e5 num0ului mediu de 5ciuni o0din50e Re4ult5t pe 5ciune 2upliment50 (piuni 1001000 aciuni R 7;0 u1m13aciune8 60 u1m13aciune93 ;0 u1m13aciune x 3 luni 312 luni J 31122 aciuni &ciuni pre:ereniale con=ertibile 2001000 aciuni x ; u1m13aciune J 11?001000 u1m1 2x2001000 aciuni J <001000 aciuni < u1m13aciune (bligaiuni con=ertibile 10010001000 u1m1 x ;L x 7100L81?L9 x< luni3 12 luni J 212<01000 u1m1 100 x 20 aciuni x < luni 312 luni J ??? aciuni 313?3 u1m13aciune (rdinea de includere a elementelor Bn calculul rezultatului diluat e>teD opiuniF aciuni pre:erenialeF obligaiuni con=ertibile1 Re4ult5t din ope05ii continue 5t0i3ui3il 5ciunilo0 o0din50e 8u.m.9 Aciuni o0din50e !um pe 5ciune %uma iniial 1010001000 110001000 10 *:ectul opiunilor 8 31122 1010001000 110031122 4,4?; 7diluante9 *:ectul aciunilor pre:ereniale 11?001000 <001000 111?001000 11<031122 ;,2?6 7diluante9 *:ectul obligaiunilor con=ertibile 212<01000 ??? 131;<01000 11<031641 4,;24 7nondiluante9 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 u1m1 8 Re4ult5t pe 5ciune de 354

Re4ult5t pe 5ciune dilu5t "ro:it din operaii continue atribuibil aciunilor ordinare 10 ;,2?6 "ierdere din Bntreruperi de acti=iti atribuibil aciunilor ordinare 729 72100010009 3 1 1<031122 J 0,<229 "ro:it atribuibil aciunilor ordinare ; ?,;<2 K *xempluX ilu>trati= 13< *xtra>ul la BncCiderea exerciiului :inanciar $ al entitii &l:a %& >e prezint a>t:elD ( cldire cu =aloarea net contabil de 101000 euro, acCiziionat la 301021$83F un ecCipament acCiziionat la co>tul de 31000 euro, la data de 121061$83, i ree=aluat la 311121$81 la 41000 euroF cCeltuieli Bn a=an> 200 euro e:ectuate la 0310<1$F pro=izioane pentru garanii acordate clienilor con>tituite la 311121$81 Bn =aloare de <00 euroF un >toc de mr:uri cumprat la 1610;1$82 Bn =aloare de 200 euroF un >toc de materii prime cumprat la 301061$81 la co>tul de 11000 euro i depreciat pentru >uma de 200 euro la BncCiderea exerciiului $F o datorie de 300 euro :a de un :urnizor extern core>punztoare unei acCiziii e:ectuate la 22111 .ND o crean de 11200 euro a>upra unui client extern core>punztoare unei =Enzri e:ectuate la 1210;1$F bene:iciile angaAailor acCitabile Bn numerar 11?00 euro1 ur>urile de >cCimb au :o>t 7lei3euro9D Anul N=& Anul N=* Anul N=1 AnuIN 30102 12106 31112 1610; 31112 30106 31112 0310< 1210; 22111 31112 2 2,1 3 3,2 3,; <,2 <,2 2 2,? 2,2 ? Con1o0m IA! *1, dete0min5i <5lo0ile c50e 2e <o0 ;n2c0ie ;n 2itu5i5 po4iiei 1in5nci50e de l5 &1.1*.N. Re4ol<50e: )a :iecare dat a bilanuluiD L elementele monet50e exprimate Bn =alut =or :i con=ertite utilizEndu8>e cu02ul de ;nc?ide0eD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini L elementele nemonet50e eCp0im5te ;n <5lut e<5lu5te pe 3545 co2tului i2to0ic =or :i con=ertite la cu02ul de 2c?im3 de l5 d5t5 e1ectu0ii t05n45cieiD L elementele nemonet50e exprimate Bn =alut e=aluate l5 <5lo50e5 Ku2t =or :i con=ertite utilizEndu8>e cu02ul de 2c?im3 din d5t5 l5 c50e 5 1o2t dete0min5t <5lo050e5 Ku2t. Elemente !um5 ;n eu0o Cu02ul de 2c?im3 8lei)eu0o9 !um5 con<e0tit 8;n iei9 0 cldire acCiziionat la 301021$83 101000 2 201000 !n ecCipament acCiziionat la co>tul de 31000 euro, la data de 121061$83, i ree=aluat la 311121$=1 la 41000 euro 41000 <,2 <01200 Celtuieli Bn a=an> e:ectuate la 0310<1$ ('' 2 *.('' "ro=izioane pentru garanii acordate clienilor con>tituite la &1.121$81 6'' ? *.6'' !n >toc de mr:uri cumprat la 1610;1$82 *'' 3,2 -'' !n >toc de materii prime cumprat la 301061$81 la co>tul de 11000 euro i depreciat pentru >uma de 200 euro la BncCiderea exerciiului $ 711000 euro 8 200 euro depreciere J ;00 euro9

153

:'' ? 6.:'' ( datorie de 300 euro :a de un :urnizor extern, core>punztoare unei acCiziii e:ectuate la 221111$ 300 ? 11;00 ( crean de 11200 euro a>upra unui client extern core>punztoare unei =Enzri e:ectuate la 1210;1$ 11200 ? 41000 Bene:iciile angaAailor acCitabile Bn numerar 11?00 ? 41?00 *xemplul ilu>trati= 132 Bn anul $ >e e:ectueaz urmtoarele operaiiD :acturare mr:uri la 1210?1$ Bn =aloare de 10 euro, cur> de >cCimb la data :acturrii 3,2 lei3euroF acCiziie materii prime la 0110;1$ Bn =aloare de 20 euro, cur> de >cCimb la data acCiziiei 3,3 lei3euro1 Decontarea tranzaciilor >e realizeaz la 121101$, la cur>ul de 3,2 lei3euro1 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* Con1o0m !A! *1, cont53ili45i: 859 Recuno5/te0e5 inii5l 5 t05n45ciilo0D 839 Decont50e5 t05n45ciilo0 /i 0ecuno5/te0e5 di1e0enelo0 de cu02 <5lut50. Re4ol<50e: 7a9 #ecunoaterea iniial a tranzaciilorD 7al9 #ecunoaterea creanelor la cur>ul de la data tranzacieiD 10 euro x 3,2 lei3euro J 32 leiD 32 lei lieni J /enituri din 32 Iei =Enzarea mr:urilor 7a29 #ecunoaterea datoriilor la cur>ul de la data tranzacieiD 20 euro x 3,3 lei3euro J ?? leiD ?? lei 0aterii prime J .urnizori ?? lei 7b9 Decontarea tranzaciilor i recunoaterea Bntregii di:erene de cur> =alutar Bn anul $D 7bl9 Bnca>area clienilorD 10 euro x 3,2 lei3euro J 32 leiD 32 lei onturi la bnci J lieni 32 lei Bn =alut 7b29 #ecunoaterea di:erenei :a=orabile de cur> =alutar 32 lei 8 32 lei J 3 leiD 3 lei lieni J Di:erene :a=orabile 3 lei de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 7b39 "lata :urnizorilorD 20 euro x 3,2 lei3euro J 60 leiD 60 lei .urnizori J onturi la bnci 60 lei Bn =alut 7b<9 #ecunoaterea di:erenei ne:a=orabile de cur> =alutarD ?? lei 8 60 lei J < leiD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini < lei Di:erene ne:a=orabile J .urnizori < lei de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 8 *xemplul ilu>trati= 13? Bn anul $ >e e:ectueaz urmtoarele operaiiD :acturare mr:uri la 1210?1$ Bn =aloare de 10 euro, cur> de >cCimb la data :acturrii 3,2 lei3euroF acCiziie materii prime la 0110;1$ Bn =aloare de 20 euro, cur> de >cCimb la data acCiziiei 3,3 lei3euro1 ur>ul de >cCimb la BncCiderea exerciiului :inanciar $ e>te de 3,< lei3euro1 Bn anul N>1 are loc decontarea tranzaciilor, la cur>ul de 3,2 lei3euro1 Con1o0m IA! *1, cont53ili45i: 859 Recuno5/te0e5 inii5l 5 t05n45ciilo0D 839 Recuno5/te0e5 di1e0enelo0 de cu02 <5lut50 pent0u 5nul ND

8c9 Decont50e5 t05n45ciilo0 ;n 5nul N>1 /i 0ecuno5/te0e5 di1e0enelo0 de cu02 <5lut50. Re4ol<50e: 7a9 #ecunoaterea iniial a tranzaciilorD 7al9 #ecunoaterea creanelor la cur>ul de la data tranzacieiD 10 euro x 3,2 lei3euro J 32 leiD 32 lei lieni J /enituri din 32 lei =Enzarea mr:urilor 7a29 #ecunoaterea datoriilor la cur>ul de la data tranzacieiD 20 euro x 3,3 lei3euro J ?? leiD ?? lei 0aterii prime J .urnizori ?? lei 7b9 #ecunoaterea di:erenelor de cur> =alutar la >:Eritul anului $D 7b19 "entru creaneD reane la 311121$ J 10 euro x 3,< lei3euro J 3< lei Di:eren :a=orabil de cur> =alutar J 3< lei 8 32 lei J 2 ieiD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 2 lei lieni J Di:erene :a=orabile 2 lei de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 7b29 "entru datoriiD Datorii la 311121$ J 20 euro x 3,< lei3euro J ?; lei Di:eren ne:a=orabil de cur> =alutar J ?? lei 8 ?; lei J 2 leiD 2 lei Di:erene ne:a=orabile J .urnizori 2 lei de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 7c9 Decontarea tranzaciilor Bn anul $I1 i recunoaterea di:erenelor de cur> =alutar a:erente anului $I1D 7ci9 Bnca>area clienilor la cur>ul de >cCimb de la data tranzacieiD 10 euro x 3,2 lei3euro J 32 leiD 32 lei onturi la bnci J lieni 32 lei Bn =alut 7c29 #ecunoaterea di:erenei :a=orabile de cur> =alutarD 32 lei 8 3< lei J 1 leuD 1 leu lieni J Di:erene :a=orabile 1 leu de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 7c39 "lata :urnizorilor la cur>ul de >cCimb de la data tranzacieiD 20 euro x 3,2 lei3euro J 60 leiD 60 lei .urnizori J onturi la bnci 60 lei Bn =alut 7c<9 #ecunoaterea di:erenei ne:a=orabile de cur> =alutarD ?; lei 8 60 lei J 2 leiD 2 lei Di:erene ne:a=orabile J .urnizori 2 lei de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini K *xemplul ilu>trati= 136 %ocietatea comercial &l:a %& are Bn e=idena contabil o crean 7:r dat :ix pentru Bnca>are9 Bn >um de 10 !%D a>upra unei entiti externe &1 )a data contractrii creanei, Bn anul $81, cur>ul de >cCimb =alutar a :o>t de 3,2 lei3!%D1 )a >:Eritul anului $81, cur>ul de >cCimb a :o>t de 3,2 lei3!%D1 )a >:Eritul anului $, cur>ul de >cCimb =alutar >8a modi:icat la 3,1 lei3!%D1 Bn exerciiul $I1, >ocietatea =inde in=e>tiia Bn entitatea extern & la preul de =Enzare negociat de 12 !%D, cur>ul la data =Enzrii

154

3,; Iei3!%D, titlurile de participare :iind Bnregi>trate la =aloarea de 200 lei1 Con1o0m IA! *1, cont53ili45i: 859 Recuno5/te0e5 inii5l 5 t05n45ciilo0D 839 Recuno5/te0e5 di1e0enelo0 de cu02 <5lut50 pent0u 5nii N=1 /i ND 8c9 $Bn450e5 in<e2tiiei nete ;n 5nul N>1. Re4ol<50e: 7a9 *=idenierea creanei la cur>ul de >cCimb de la data contractrii Bn anul $81D10 !%D x 3,2 lei3!%D J 32 leiD 32 lei reane imobilizate J onturi la bnci 32 lei Bn =alut 7b9 Di:erenele de cur> =alutar la BncCiderea exerciiului $81D reane J 10 !%D x 3,2 lei3!%D J 32 lei Di:erene de cur> =alutar :a=orabile J &( lei 8 &* lei J & leiD 3 lei reane imobilizate J Di:erene de 3 lei cur> =alutar din con=er>ia unei operaiuni din >trintate cuprin>e Bn con>olidare Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7c9 Di:erenele de cur> =alutar la BncCiderea exerciiului $D reane J 10 !%D x 3,1 lei3!%D J 31 lei Di:erene de cur> =alutar ne:a=orabile J 31 lei 8 32 lei J < leiD < lei Di:erene de J reane imobilizate < lei cur> =alutar din con=er>ia unei operaiuni din >trintate cuprin>e Bn con>olidare 7d9 Bnregi>trarea operaiei de =Enzare a in=e>tiiei Bn entitatea extern &D 7d 19 "entru preul de =EnzareD 12 !%D x 3,; lei3!%D J 26 leiD 26 lei Debitori di=eri J /enituri din 26 lei imobilizri :inanciare cedate 7d29 %coaterea din e=iden a titlurilor =EnduteD 200 lei Celtuieli pri=ind J &ciuni deinute 200 lei imobilizrile :inanciare la entitile a:iliate cedate 7d39 Bnregi>trarea trecerii la cCeltuieli a di:erenelor de con=er>ie a:erente in=e>tiiei Bn entitatea extern 7>oldul contului 1069D 1 leu Di:erene ne:a=orabile de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut Di:erene de cur> =alutar din con=er>ia unei operaiuni din >trintate cuprin>e Bn con>olidare 1 leu *xemplul ilu>trati= 13j &l:a >e angaAeaz la data de 011121$ > cumpere un acti= :inanciar pentru >uma de 11000 lei, care reprezint =aloarea Au>t la data BncCeierii contractului1 )a data de 311121$, =aloarea Au>t >e modi:ic la 11200 lei, iar la data de 01101 1$I1 7data decontrii9, =aloarea Au>t de=ine 11300 lei1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 0etoda de e=aluare utilizat e>te data BncCeierii tranzaciei1 azul ID acti=ul :inanciar e>te e=aluat la co>t amortizat1 azul IID acti=ul :inanciar e>te e=aluat la =aloarea Au>t prin alte elemente ale rezultatului global1 azul 111D acti=ul :inanciar e>te e=aluat ia =aloarea Au>t prin pro:it >au pierdere1

tiind c Al15 5plic I#R!, p0e4ent5i pent0u cele t0ei c54u0i ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente celo0 t0ei momente. Re4ol<50e: C54ul I: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t i5 co2t 5mo0ti45t: 7a9 &cCiziia la 011121$D 11000 lei &cti=e :inanciare J Datorii care pri=e>c 11000 lei imobilizrile :inanciare 7b9 )a 311121$ nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare, acti=ele :inanciare :iind Bn continuare e=aluate ia co>t1 7c9 )a 01101 1$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz plata datoriei1 "entru modi:icarea =alorii Au>te nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare, acti=ele :inanciare :iind Bn continuare e=aluate ia co>t, 11000 lei Datorii care pri=e>c J onturi la bnci 11000 lei imobilizrile :inanciare C54ul II: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t l5 <5lo50e5 Ku2t p0in 5lte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l: 7a9 &cCiziia ia 011121$D 11000 lei &cti=e :inanciare J Datorii care pri=e>c 11000 lei imobilizrile :inanciare 7b9 )a 311121$ >e e:ectueaz e=aluarea la noua =aloare, di:erenele :iind recuno>cute Bn capitalurile propriiD Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn capitalurile proprii J 11200 lei 8 11000 lei J 200 leiD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 200 lei &cti=e :inanciare J Di:erene din 200 lei modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare 7c9 )a 011011$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz ree=aluarea la noua =aloare Au>t i decontarea datorieiD 7ci9 Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn capitalurile proprii J 11300 lei 811200 lei J 100 leiD 100 lei &cti=e :inanciare J Di:erene din 100 lei modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare 7c29 Decontarea datorieiD 11000 lei Datorii care pri=e>c J onturi la bnci 11000 lei imobilizrile :inanciare C54ul III: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t l5 <5lo50e5 Ku2t p0in p0o1it 25u pie0de0e: 7a9 &cCiziia la 011121$D 11000 lei &cti=e :inanciare J Datorii care pri=e>c 11000 lei imobilizrile :inanciare 7b9 )a 311121$ >e e:ectueaz e=aluarea la noua =aloare, di:erenele :iind recuno>cute Bn contul de pro:it i pierdereD Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdere J 11200 Iei 8 11000 lei J 200 leiD 200 lei &cti=e :inanciare J /enituri :inanciare 200 lei 7c9 )a 011011$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz ree=aluarea la noua =aloare Au>t i decontarea datorieiD 7ci9 Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdere J 11300 lei 8 11200 lei J 100 leiD 100 lei &cti=e :inanciare J /enituri :inanciare 100 lei 7c29 Decontarea datorieiD 11000 lei Datorii care pri=e>c J onturi la bnci 11000 lei imobilizrile :inanciare Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini

155

*xemplul ilu>trati= 134 KK &l:a >e angaAeaz la data de 011121$ > cumpere un acti= :inanciar pentru >uma de 11000 lei, care reprezint =aloarea Au>t la data BncCeierii contractului1 )a data de 311121$, =aloarea Au>t >e modi:ic la 11200 lei, iar la data de 01101 1$I1 7data decontrii9, =aloarea Au>t de=ine 11300 lei1 0etoda de e=aluare utilizat e>te metoda de recunoatere la data decontrii1 azul ID acti=ul :inanciar e>te e=aluat la co>t amortizat1 azul IID acti=ul :inanciar e>te e=aluat la =aloarea Au>t prin alte elemente ale rezultatului global1 azul IIID acti=ul :inanciar e>te e=aluat la =aloarea Au>t prin pro:it >au pierdere1 tiind c Al15 5plic I#R!, p0e4ent5i pent0u cele t0ei c54u0i ;n0eGi2t00ile cont53ile 51e0ente celo0 t0ei momente. Re4ol<50e: C54ul I: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t l5 co2t 5mo0ti45t: 7a9 )a 011121$, data tranzacionrii, nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare1 7b9 )a 311121$ nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare1 7c9 )a 011011$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz recunoaterea acti=ului i decontareaD 11000 lei &cti=e :inanciare J onturi la bnci 11000 lei C54ul II: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t l5 <5lo50e5 Ku2t p0in 5lte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l: 7a9 )a 011121$, data tranzacionrii, nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare1 7b9 )a 311121$ >e e:ectueaz ree=aluarea la noua =aloare Au>t, :r a >e Bnregi>tra in>trumentul :inanciar propriu8zi>, ci doar creana a:erent modi:icrii de =aloare1 Di:erena de =aloare Au>t >e recunoate Bn capitalurile proprii1 Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn capitalurile proprii J 11200 lei 8 11000 lei J 200 leiD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 200 lei reane imobilizate J Di:erene din 200 lei modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare 7c9 )a 01101 1$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz recunoaterea acti=ului, decontarea i ree=aluarea la noua =aloare Au>t1 7c19 #ecunoaterea acti=ului i decontareaD 11000 lei &cti=e :inanciare J onturi la bnci 11000 lei 7c29 #ee=aluarea acti=ului la =aloarea Au>t de 11200 leiD 200 lei &cti=e :inanciare J reane imobilizate 200 lei 7c39 #ee=aluarea acti=ului la =aloarea Au>t de 11300 lei, di:erena de 100 lei :iind recuno>cut Bn capitalurile propriiD 100 lei &cti=e :inanciare J Di:erene din 100 lei modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare C54ul III: 5cti<ul 1in5nci50 e2te e<5lu5t l5 <5lo50e5 Ku2t p0in p0o1it 25u pie0de0e: 7a9 )a 011121$, data tranzacionrii, nu >e e:ectueaz nicio Bnregi>trare1 7b9 )a 311121$ >e e:ectueaz ree=aluarea la noua =aloare Au>t, :r a >e Bnregi>tra in>trumentul :inanciar propriu8zi>, ci doar creana a:erent modi:icrii de =aloare1 Di:erena de =aloare Au>t >e recunoate Bn contul de pro:it i pierdere1 Di:eren de =aloare Au>t de recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdere J 11200 lei 8 11000 lei J 200 leiD 200 lei reane imobilizate J /enituri :inanciare 200 lei 7c9 )a 01101 1$I1 7data decontrii9 >e Bnregi>treaz recunoaterea acti=ului, decontarea

i ree=aluarea la noua =aloare Au>t1 7ci9 #ecunoaterea acti=ului i decontareaD 11000 lei &cti=e :inanciare J onturi la bnci 11000 lei 7c29 #ee=aluarea acti=ului la =aloarea Au>t de 11200 leiD 200 lei &cti=e :inanciare J reane imobilizate 200 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7c39 #ee=aluarea acti=ului la =aloarea Au>t de 11300 lei, di:erena de 100 lei :iind recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdereD 100 lei &cti=e :inanciare J /enituri :inanciare 100 lei K *xempluX ilu>trati= 1<0 )a data de 01101 1$, o entitate emite 11000 de obligaiuni con=ertibile la =aloarea nominal de 300 lei3obligaiune, cu >cadena la data de 311121$I< i cupon pltibil anual de 10L1 (bligaiunile >unt con=ertibile Bn aciuni ordinare, raportul de con=er>ie :iind de < aciuni3obligaiune1 #ata dobEnzii pentru un Bmprumut ecCi=alent pe 2 ani, :r opiunea de con=er>ie, e>te de 12L1 )a data de 311121$I1, deintorii a <00 de obligaiuni Bi exercit opiunea de con=er>ie1 /aloarea nominal a unei aciuni e>te de 10 lei3aciune1 Con1o0m iA! &* /i IA! &+, cont53ili45i: 859 Cont05ct50e5 ;mp0umutului o3liG5t50D ;ntocmii t53loul de c5icul 5l co2tului 5mo0ti45t pent0u d5to0i5 1in5nci50D 839 Do3Bnd5 51e0ent 5nului N /i pl5t5 5ce2tei5D 8c9 Emi2iune5 5ciunilo0 i5 d5t5 de &1.1*.N>1 i decont50e5 d5to0ieiD 8d9 ;ntocmii t53loul de c5lcul 5l co2tului 5mo0ti45t pent0u component5 de d5to0ie 0m52. Re4ol<50e: 7al9 &locarea =alorii contabile a Bmprumutului obligatarD DobEnda anual a Bmprumutului obligatar J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune x 10L J 301000 lei /aloarea actualizat a dobEnzilor la rata de 12L pentru cei 2 ani J 301000 lei 3 71 I 12L91 I 301000 lei 3 71 I 12L92 I 301000 lei 3 71 I 12L93 I 301000 lei 3 71 I 12L9< I 301000 Iei 3 71 I 12L92 J 10;11<3,2; lei /aloare principal J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune J 3001000 lei /aloarea actualizat a principalului datorat pe>te 2 ani actualizat la 12L J 3001000 lei 3 71 I 12L92J 160122;,02 lei 'otal component datorie J 10;11<3,2; lei I 160122;,02 lei J 26;1361,33 lei Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* /aloarea componentei de capitaluri proprii J 3001000 lei =aloarea Bmprumutului obligatar8 26;,361,33 lei total component datorie J 211?2;,?6 lei 7a29 *=aluarea datoriei :inanciare la co>t amortizatD "entru anii $ 8 $I3, :luxul de numerar e>te reprezentat de cCeltuiala cu dobEnda J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune x 10L J 301000 lei1 Bn anul $I<, :luxul de numerar e>te de 301000 lei cCeltuiala cu dobEnda I 3001000 lei =aloarea total a Bmprumutului J 3301000 lei1 8 lei 8 An Co2t 5mo0ti45t l5 ;nceputul 5nuiui C?eltui5l5 cu do3Bnd5 #luC de nume050 Co2t 5mo0ti45t l5 21B0/itul 5nului $ 26;1361,33 26;1361,33 x 12L J 331<0<,22

156

301000 26;1361,33 I 331<0<,22 8 301000 J 2;11662,;; $I1 2;11662,;; 2;11662,;; x 12L J 331;13,10 301000 2;11662,;; I 331;13,108301000 J 2;212;;,44 $I2 2;212;;,44 2;212;;,44 x 12L J 3<1260,?6 301000 2;212;;,44 I 3<1260,?6 8 301000 J 2;41;24,?6 $I3 2;41;24,?6 2;41;24,?6 x 12L J 3<16;3,1? 301000 2;41;24,?6 I 3<16;3,1?8301000 J 24<1?<2,;3 $I< 24<1?<2,;3 24<1?<2,;3x12L J 321326,1< 3301000 24<1?<2,;3 I 321326,1<83301000 J 0 7a39 *miterea BmprumutuluiD 3001000,00 lei Debitori di=eri J L 3001000,00 lei Bmprumuturi 26;1361,33 lei din emi>iuni de obligaiuni omponenta de 211?2;,?6 lei capitaluri proprii a in>trumentelor :inanciare 7a<9 #ecunoaterea dobEnzii a:erente anului $D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 331<0<,22 lei C?eltuieli cu dobEnzile ,i plata dobEnzii pentru anul $D 301000 lei DobEnzi a:erente Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni L 331<0<,22 lei DobEnzi a:erente 301000,00 lei Bmprumuturilor din emi>iuni de obligaiuni Bmprumuturi 31<0<,22 lei din emi>iuni de obligaiuni onturi la bnci 301000 lei 7a29 )a data de 311121$I1, deintorii a <00 de obligaiuni exercit opiunea de con=er>ieD < aciuni 1 obligaiune x aciuni <00 obligaiuni Deci numrul de aciuni emi>e J < x <00 J 11?00 aciuni /aloarea nominal a unei aciuni J 10 lei3aciune reterea de capital >ocial J 11?00 aciuni x 10 lei3aciune J 1?1000 lei )a data de 311121$I1, co>tul amortizat pentru cele 11000 obligaiuni e>te 2;212;;,44 leiD 11000 obligaiuni co>t amortizat 2;212;;,44 lei <00 obligaiuni con=ertite co>t amortizat x lei x J 2;212;;,44 lei x <00 obligaiuni 3 11000 obligaiuni J 11<1232,24 lei Datorie :a de acionari J 11<1232,24 lei "rime de con=er>ie a obligaiunilor Bn aciuni J 11<1232,24 lei 8 1?1000 lei J 4;1232,24 lei 11<1232,24 lei Decontri cu a>ociaii pri=ind capitalul

L 11<1232,24 lei apital >ocial 1?1000,00 lei >ub>cri> =r>at "rime de con=er>ie 4;1232,24 lei a obligaiunilor Bn aciuni ,i decontarea datorieiD 11<1232,24 lei Bmprumuturi din emi>iuni de obligaiuni Decontri cu a>ociaii pri=ind capitalul 11<1232,24 lei Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7a?9 *=aluarea componentei de datorie rma>eD "entru anii $I2 8 $I3, :luxul de numerar e>te reprezentat de cCeltuiala cu dobEndaD $umr obligaiuni rma>e J 11000 obligaiuni 8 <00 obligaiuni con=ertite Bn aciuni J ?00 obligaiuni Celtuiala cu dobEnda J ?00 obligaiuni x 300 lei3obligaiune x 10L J 1;1000 lei Bn anul $I<, :luxul de numerar e>te de 1;1000 lei cCeltuiala cu dobEnda I 1;01000 lei =aloarea rma> a Bmprumutului obiigatar 7?00 obligaiuni x 300 lei3obligaiune91 8 14;1000 lei1 "entru anul $I2, co>tul amortizat la Bnceputul perioadei J 2;212;;,44 lei co>tul amortizat la >:Eritul anului $I1 8 11<1232,24 lei co>tul amortizat al obligaiunilor con=ertite Bn aciuni J 1611323,< lei 8 lei 8 An Co2t 5mo0ti45t i5 ;nceputul 5nului C?eltui5l5 cu do3Bnd5 #luC de nume050 Co2t 5mo0ti45t l5 21B0/itul 5nului $I2 1611323,<0 1611323,< x 12L J 2012?2,<0 1;1000 1611323,<0 I 2012?2,<081;1000 J 1631412,;0 $I3 1631412,;0 1631412,;0 x 12L J 201;?4,;4 1;1000 1631412,;0 I 201;?4,;481;1000 J 16?16;2,60 $I< 16?16;2,60 16?16;2,60 x 12L J 21121<,2; 14;1000 16?16;2,60 I 21121<,2; 14;1000 J 0 *xemplul ilu>trati= 1<1 )a data de 01101 ,$, o entitate cumpr 11000 de obligaiuni, =aloarea nominal 300 lei3obligaiune, durata rma> 3 ani i cupon pltibil anual de 10L1 #ata e:ecti= a dobEnzii e>te de 12L1 *ntitatea cla>i:ic obligaiunile ca :iind di>ponibile pentru =Enzare1 )a data de 311121$, =aloarea Au>t a obligaiunilor e>te de 3201000 lei1 Con1o0m QA! &* /i &+: 859 Dete0min5i co2tul de 5c?i4iie 5i o3liG5iunilo0 cump05teD 839 ;ntocmii t53loul de c5lcul 5l co2tului 5mo0ti45t pent0u cei & 5ni 0m5/iD 8c9 Cont53ili45i pent0u 5nul N do3Bnd5 de p0imit /i ;nc5250e5 eiD

157

8d9 Cont53ili45i l5 21B0/itul 5nului N modi1ic50e5 <5lo0ii Ku2te. i2 Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini #ezol=areD 7al9 &locarea =alorii contabile a Bmprumutului obligatarD DobEnda anual a Bmprumutului obligatar J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune x 10L J 301000 lei /aloarea actualizat a dobEnzilor la rata de 12L pentru cei 3 ani J 301000 lei 3 71 I 12L91 I 301000 lei 3 71 I 12L92 I 301000 lei 3 71 I 12L93 J 62102<,42 lei /aloare principal J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune J 3001000 lei /aloarea actualizat a principalului datorat pe>te 3 ani actualizat la 12L J 3001000 lei 3 71 I 12L93 J 2113123<,06 lei 'otal component datorie J 62102<,42 lei I 213123<,06 lei J 2;212;;,44 lei &cCiziia obligaiunilor la 01101 1$D 2;212;;,44 lei &cti=e :inanciare J onturi la bnci 2;212;;,44 lei di>ponibile pentru =Enzare3obligaiuni acCiziionate 7a29 *=aluarea datoriei :inanciare ia co>t amortizatD "entru anii $ i $I1, :luxul de numerar e>te reprezentat de cCeltuiala cu dobEnda J 11000 obligaiuni x 300 lei3obligaiune x 10L J 301000 lei1 Bn anul $I2, :luxul de numerar e>te 301000 lei cCeltuiala cu dobEnda I 3001000 lei =aloarea total a Bmprumutului J 3301000 lei1 8 lei 8 An Co2t 5mo0ti45t l5 ;nceputul 5nului C?eltui5l5 cu do3Bnd5 #luC de nume050 Co2t 5mo0ti45t l5 21B0/itul 5nului $ 2;212;;,44 2;212;;,44 x 12L J 3<1260,?6 301000 2;212;;,44 lei I 3<1260,?6 8 301000 J 2;41;24,?? $I1 2;41;24,?? 2;41;24,?? x 12L J 3<16;3,1? 301000 2;41;24,?? I 3<16;3,1?8301000 J 24<1?<2,;2 $I2 24<1?<2,;2 24<1?<2,;2 x 12L J 321326,13 3301000 24<1?<2,;2 I 321326,1383301000 J 0 7a39 #ecunoaterea dobEnzii de primit la 311121$D ii Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 3<1260,?6 lei <1260,?6 lei 301000,00 lei &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 3obligaiuni acCiziionate DobEnzi a:erente acti=elor :inanciare di>ponibile pentru

=Enzare /enituri a:erente acti=elor :inanciare di>ponibile Bn =ederea =Enzrii 3<1260,?6 lei ,i Bnca>area dobEnziiD 301000 lei onturi la bnci J DobEnzi a:erente 301000 lei acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 7a<9 )a 311121$, modi:icarea =alorii Au>te J 3201000 lei =aloarea Au>t la 311121$ 2;41;24,?? lei co>t amortizat la 311121$ J I3011<0,3< leiD 3011<0,3< lei &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare3obligaiuni acCiziionate Di:erene din 3011<0,3< lei modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare *xemplul ilu>trati= 1<2 )a data de 01101 1$, &l:a acCiziioneaz obligaiuni cu >cadena pe 311121$I2 Bn =aloare de 2001000 euro, cu cupon de ;L i dobEnd :ix anual1 DobEnda e:ecti= e>te de 10L1 &l:a pltete preul de pia1 *ntitatea cla>i:ic obligaiunile ca :iind di>ponibile pentru =Enzare1 )a data de 311121$, =aloarea Au>t a obligaiunilor e>te de 2201000 euro1 ur>urile de >cCimb au :o>tD la data de 011011$ 8 2 lei3euro, iar la 311121$82,< lei3euro1 Con1o0m IA! &+ /i IA! *1: 859 C5lcul5i <5lo50e5 de pi5 5 o3liG5iunilo0 /i cont53ili45i 5c?i4ii5 5ce2to05D 839 ;ntocmii t53loul de 5mo0ti450eD 8c9 Cont53ili45i pent0u 5nul N 0ecuno5/te0e5 do3Bn4ii 51e0ente ;mp0umutului o3liG5t50 /i ;nc5250e5 5ce2tei5D 8d9 Cont53ili45i modi1ic50e5 de <5lo50e Ku2t l5 d5t5 de &1.1*.N. Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Re4ol<50e: 7al9 &locarea =alorii contabile a Bmprumutului obligatarD DobEnda anual a Bmprumutului obligatar J 2001000 euro x ;L J <01000 euro /aloarea actualizat a dobEnzilor la rata de 10L pentru cei 3 ani J <01000 euro 3 71 I 10L91 I <01000 euro 3 71 I 10L92 I <01000 euro 3 71 I 10L93 J 441<6<,06 euro /aloare principal J 2001000 euro /aloarea actualizat a principalului datorat pe>te 3 ani actualizat la 10L J 2001000 euro 3 71 I 10L93 J 3621?26,<0 euro 'otal component datorie J 441<6<,06 euro I 3621?26,<0 euro J <621131,<6 euro, care reprezint preul de pia al obligaiunilor1 /aloarea obligaiunilor la cur>ul de >cCimb de la data acCiziiei J <621131,<6 euro x 2 lei3euro cur> de >cCimb la 01101 1$ J 213621?26,32 lei &cCiziia obligaiunilor la 01101 1$D 213621?26,32 lei &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 3 obligaiuni acCiziionate 7a29 'abloul de amortizare 7Bn euro9D "entru anii $ i $I1, :luxul de numerar e>te reprezentat de cCeltuiala cu dobEnda J 2001000 euro x ;L J <01000 euro1 Bn anul $I2, :luxul de numerar e>te <01000 euro cCeltuiala cu dobEnda I 2001000 euro =aloarea total a Bmprumutului J 2<01000 euro1

158

8 euro 8 An Co2t 5mo0ti45t l5 ;nceputul 5nului Do3Bnd5 e1ecti< #luC de nume050 Co2t 5mo0ti45t l5 21B0/itul 5nului N <621131,<6 <621131,<6x10L J <61213,1< <01000 <621131,<6 I <61213,1<8<01000 J <;21?<<,?1 $I1 <;21?<<,?1 <;21?<<,?1 x 10L J <;12?<,<? <01000 <;21?<<,?1 I <;12?<,<? 8 <01000 J <401404,06 $I2 <401404,06 <401404,06x10L J <41040,40 2<01000 <401404,06 I <41040,4082<01000 J 0 onturi la bnci 213621?26,32 lei Bn =alut Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7a39 #ecunoaterea dobEnzii la 311121$ i Bnca>area eiD ur> mediu anul $ J 72,0 lei3euro I 2,< lei3euro9 3 2 J 2,2 lei3euro )a 311121$, =enitul din dobEnzi e=aluat la cur> mediu J <61213,1< euro dobEnda e:ecti= x 2,2 lei3euro cur> mediu J 2<610?;,32 lei )a 311121$, dobEnda a:erent acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare e=aluat Ia cur> mediu J <01000 euro x 2,2 lei3euro cur> mediu J 20;1000 lei o>t amortizat care maAoreaz =aloarea obligaiunilor J 2<610?;,32 lei 8 20;1000 lei J 3410?;,32 lei #ecunoaterea dobEnziiD 2<610?;,32 lei L J /enituri a:erente 2<610?;,32 lei 3410?;,32 lei &cti=e :inanciare acti=elor :inanciare di>ponibile pentru di>ponibile pentru =Enzare3obligaiuni =Enzare acCiziionate 20;1000,00 lei DobEnzi a:erente acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare ,i Bnca>area dobEnziiD %uma Bnca>at la cur>ul de >cCimb de la data Bnca>rii J <01000 euro x 2,< lei3euro cur> la 211121$ J 21?1000 lei DobEnda recuno>cut anterior la cur> mediu J 20;1000 lei Di:eren :a=orabil de cur> =alutar recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdere J 21?1000 lei 8 20;1000 lei J ;1000 lei 21?1000 lei onturi la bnci Bn =alut DobEnzi a:erente acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare Di:erene :a=orabile de cur> =alutar legate de elementele monetare exprimate Bn =alut 21?1000 lei 20;1000 lei

;1000 lei 7a<9 /ariaia =alorii Au>teD /ariaia =alorii Au>te J 2201000 euro =aloarea Au>t la 311121$ 8 <;21?<<,?1 euro co>t amortizat la 311121$ J 361322,34 euro Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini /ariaia =alorii Au>te e=aluat la cur>ul de >cCimb de la data determinrii ei J 361322,34 euro x 2,< lei3euro cur> la 311121$ J 2011614,10 lei, recuno>cut Bn capitalurile propriiD 2011614,10 lei &cti=e :inanciare J Di:erene din 2011614,10 lei di>ponibile pentru modi:icarea =alorii =Enzare 3 obligaiuni Au>te a acti=elor acCiziionate :inanciare di>ponibile pentru =Enzare &Au>tarea legat de cur>ul de >cCimbD "entru principal J <621131,<6 euro x 72,< lei3euro82,0 lei3euro9 J 1401022,2; lei "entru prima de rambur>are J 7<61213,1< euro 8 <01000 euro9 x 72,< lei3euro 8 2,0 lei3euro9 J 31002,22 lei 'otal aAu>tare recuno>cut Bn contul de pro:it i pierdere J 1401022,2; lei I 31002,22 lei J 1431026,;3 lei 1431026,;3 lei &cti=e :inanciare J Di:erene :a=orabile 1431026,;3 lei di>ponibile pentru de cur> =alutar =Enzare 3 obligaiuni legate de elementele acCiziionate monetare exprimate Bn =alut *xemplul ilu>trati= 1<2 "re>upunem c o obligaiune e>te acCiziionat la 01101 1$ la co>tul de 421<1; u1m1 /aloarea nominal a obligaiunii e>te de 1001000 u1m1, rata anual a dobEnzii e>te de ;L, >cadena e>te pe>te 2 ani1 uponul e>te pltibil anual la >:Eritul anului1 #ata e:ecti= a dobEnzii b poate :i determinat din relaiaD 421<1; u1m1 J ;1000 u1m1 3 71 I b9 I ;1000 u1m1 3 71 I b92I ;1000 u1m1 3 71 I b93 I ;1000 u1m1 3 71 I b9< I 10;1000 u1m1 3 71 I b92, de undeb J 10L1 ! 2e p0e4inte t53loul de c5lcul 5l co2tului 5mo0ti45t. Re4ol<50e: 'abloul de calcul aX co>tului amortizat >e prezint a>t:elD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 u1m18 Pe0io5d5 Co2t 5mo0ti45t l5 ;nceputul pe0io5dei 8*9 Do3Bnd5 8&9 A 1'FC8*9 #luC monet50 869 Co2t 5mo0ti45t l5 21B0/itul pe0io5dei 8(9 A 8*9> 8&9=869 1 421<1; 412<2 ;1000 431??0 2 431??0 413?? ;1000 42102? 3 42102? 41203 ;1000 4?1224 < 4?1224 41?23 ;1000 4;11;2 2 4;11;2 41;1; 10;1000 0 8 *xemplul ilu>trati= 1<< %ocietatea &l:a acCiziioneaz la 01.'1.N 100 de obligaiuni pe care le cla>i:ic Bn categoria acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare1 &ciunile >unt cotate la 4;,<3L1 /aloarea nominal e>te de 10 u1m13aciune1 Durata rma> a Bmprumutului e>te de < ani1 #ata anual a dobEnzii e>te de 10L1 (bligaiunile >unt cotate la 311121$ la 101L1 )a 01101 1$I1, >ocietatea &l:a =inde 20 de obligaiuni la preul de 10,2 u1m13obligaiune1 Dei obligaiunile >unt cla>i:icate ca di>ponibile pentru =Enzare i e=aluate la =aloarea Au>t, pentru e=aluarea =enitului din dobEnzi >e determin rata e:ecti= a dobEnzii1

159

4;<,3 u1m1 J 100 u1m13 71 I i9 I 111 I 11100 u1m13 71 I i9<, de unde rata e:ecti= a dobEnzii e>te de 10,2L1 Ce ;n0eGi2t00i t0e3uie 2 e1ectue4e Al15 con1o0m iA! &+S Re4ol<50e: Bnregi>trrile e:ectuate de Bntreprinderea &l:a >unt urmtoareleD a9 &cCiziionarea obligaiunilor la 01101 1$D 4;<,3 u1m1 &cti=e :inanciare J onturi la bnci 4;<,3 u1m1 di>ponibile pentru Bn lei =Enzare 7b9 #ecunoaterea =enitului din dobEnzi la 311121$D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 103,32 u1mY L J /enituri din 103,32 u1mY 3,32 u1m1 &cti=e :inanciare dobEnzi di>ponibile pentru =Enzare 100,00 u1m1 DobEnzi a:erente acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare Y 4;<,32 u1m1 x 10,2L 7c9 Bnca>area cuponului anual la 311121$D 100 u1m1 onturi la bnci J DobEnzi a:erente 100 u1m1 acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 7d9 Bnregi>trarea plu>ului de =aloare a:erent acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare la311121$D 22,32 u1m1Y &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare Etig din e=aluarea 22,32 u1mY acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare la =aloarea Au>t 101L x 11000 8 74;<,3 u1m1 I 3,32 u1m19 7e9 /Enzarea a 20 de obligaiuni la 01101 1$I1D 210 u1m1 onturi la bnci &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare Etig din ce>iunea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 210 u1m1 202 u1m1 2 u1m1 7:9 /irarea cEtigului cumulat din capitalurile proprii Bn contul de pro:it i pierdereD 11,162 u1m1 Etig din e=aluarea J Etig din ce>iunea 11,162 u1m1 acti=elor :inanciare acti=elor :inanciare di>ponibile pentru di>ponibile pentru =Enzare la =Enzare =aloarea Au>t Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 *xemplul ilu>trati= 1<2 K )a 3010?1$, >ocietatea Beta acCiziioneaz 11000 de aciuni & la co>tul de 11000 euro1 &ciunile au :o>t cla>i:icate ca di>ponibile pentru =Enzare1 *=oluia cur>ului de >cCimb >e prezint a>t:elD 8 3010?1$D 1 euro J 3,2 leiF 8 311121$D 1 euro J 3,? ieiF 8 311121$I1D1 euro J 3,6 lei1 )a 311121$, =aloarea Au>t a titlurilor e>te de 11000 euro 7a rma> nemodi:icat9, iar la 311121$I1, =aloarea Au>t a titlurilor a cre>cut la 11200 euro1 tiind c Bet5 5plic I#R!, 2 2e p0e4inte ;n0eGi2t00ile cont53ile. Re4ol<50e: Bnregi>trrile e:ectuate de Beta >unt urmtoareleD

7a9 )a 3010?1$, acCiziia aciunilor di>ponibile pentru =EnzareD 31200 lei &cti=e :inanciare J onturi la bnci 31200 lei di>ponibile pentru Bn de=ize =Enzare 7b9 )a 311121$, recunoaterea creterii =alorii Au>te a aciunilor ca urmare a =ariaiei cur>ului de >cCimb prin a:ectarea capitalurilor propriiD 100 lei &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =anzare Etig din e=aluarea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare la =aloarea Au>t 100 lei 7c9 )a 311121$I1, a:ectarea capitalurilor proprii pentru creterea =alorii Au>te de ;<0 lei 711200 euro x 3,6 lei3euro 8 11000 euro x 3,? lei3euro9D ;<0 lei &cti=e :inanciare J Etig din e=aluarea ;<0 lei di>ponibile pentru acti=elor :inanciare =Enzare di>ponibile pentru =Enzare la =aloarea Au>t Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 *xempluX ilu>trati= 1<? K )a data de 311121$, &l:a prezint urmtoarea >ituaieD = lei = Acti<e /i d5to0ii $5lo0i cont53ile 'erenuri 719 110001000 ldiri 729 2001000 !tilaAe 739 3121000 In>talaii :inanate prin contracte de lea>ing :inanciar 7<9 <001000 lieni 729 3?21000 &menzi de pltit 7?9 201000 Datorii din contracte de lea>ing :inanciar <<01000 719 o>tul de acCiziie al terenului a :o>t de 6201000 lei, terenul :iind ree=aluat la >:Eritul anului $, ne:iind re>pectate pre=ederile :i>cale1 729 Baza de impozitare e>te de <201000 lei1 Bn anul $, amortizarea contabil a :o>t de ?01000 lei, iar amortizarea :i>cal, de 201000 lei1 739 !tilaAele au un co>t de acCiziie de 3201000 lei i >e amortizeaz BncepEnd cu 01101 1$1 Din punct de =edere contabil, ele >e amortizeaz liniar Bn 10 ani, iar din punct de =edere :i>cal, ele >e amortizeaz accelerat pe o perioad de 10 ani1 7<9 on:orm I&% 16 >8au Bnregi>trat cCeltuieli cu dobEnzile Bn >um de <01000 lei i cCeltuieli cu amortizarea, Bn =aloare de 221000 lei1 #ede=ena anual de 1001000 lei a :o>t pltit la >:Eritul anului $1 Din punct de =edere :i>cal, cont05ctul e2te con>iderat lea>ing operaional1 729 lienii au o =aloare brut de <001000 lei i exi>t o aAu>tare pentru depreciere de 321000 lei nedeductibil :i>cal1 7?9 &menzile nu >unt deductibile :i>cal1 #ezultatul contabil Bnainte de impozitare Bn anul $ e>te de 4001000 lei1 Bn bilanul de de>cCidere al anului $ exi>t o datorie de impozit amEnat de 21<00 lei1 ota de impozit pe pro:it e>te de 1?L1 Con1o0m IA! 1*: 859 P0e4ent5i ;n0eGi2t00ile cont53ile p0i<ind impo4itele 5mBn5teD 7b9 alculai impozitul exigibil i prezentai e:ectul impozitrii 52up05 0e4ult5tului cont53ilD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8c9 P0e4ent5i 0econcilie0e5 nume0ic ;nt0e c?eltui5l5 cu impo4itul /i p0odu2ul dint0e 0e4ult5tul cont53il /i cot5 de impo4it pe p0o1itD 8d9 P0e4ent5i 0econcilie0e5 ;nt0e cot5 medie /i cot5 de impo4it pe p0o1it 5plic5t.

160

#ezol=areD 7al9 alculul di:erenelor temporareD "entru utilaAeD &mortizare contabil anual J 3201000 lei co>t acCiziie 3 10 ani J321000 lei /aloare contabil la >:Eritul anului $ J 3201000 lei 8 321000 lei J 3121000 iei &mortizare :i>cal anul $ J 3201000 lei x 20L J 1621000 lei Baz :i>cal anui $ J 3201000 lei 8 1621000 lei J 1621000 lei 8 lei 8 Acti<e i d5to0ii $5lo50e cont53il B54 1i2c5l Di1e0ene tempo050e Impo453ile Deducti3ile 'erenuri 110001000 6201000 2201000 8 ldiri 2001000 <201000 201000 8 !tilaAe 3121000 1621000 1<01000 8 In>talaii :inanate prin contracte de lea>ing :inanciar <001000 0 <001000 lieni 3?21000 <001000 8 321000 &menzi de pltit 201000 201000 8 8 Datorii din contracte de lea>ing :inanciar <<01000 0 8 <<01000 'otal di:erene ;<01000 <621000 7a29 alculul impozitelor amEnate pentru anul $D 7a2119 datorie de impozit amEnat pentru $ J ;<01000 lei x 1?L J 13<1<00 lei Datorie de impozit amEnat exi>tent din anul precedent 7>old la Bnceputul anului9 J 21<00 lei &>t:el, datoria de impozit amEnat =a :i de 13<1<00 lei 8 21<00 lei J 1321000 lei, repartizat a>t:elD pe >eama capitalului propriu 7ree=aluarea terenului9 J 2201000 lei plu> de =aloare x 1?L J <01000 leiF Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini re>tul de 1321000 lei 8 <01000 lei J 421000 lei, pe >eama cCeltuielilor cu impozitele amEnateD 1321000 lei L <01000 iei #ezer=e din ree=aluare 421000 lei Celtuieli cu impozitul amEnat 7a2129 crean de impozit amEnat la >:Eritul anului $ J <621000 lei x 1?L J 6?1000 leiD 6?1000 lei reane cu J /enituri din 6?1000 lei impozitul amEnat impozite amEnate 7b9 alculul impozitului exigibilD 8 lei 8 H #ezultat contabil Bnainte de impozitare 4001000 I C?eltuieli nededucti3ile 1i2c5l Celtuieli pri=ind amortizarea cldirilor ?01000 Celtuieli pri=ind amortizarea utilaAelor 321000 Celtuieli pri=ind amortizarea in>talaiilor 221000 Celtuieli cu dobEnzile pentru lea>ingul :inanciar <01000 Celtuieli cu aAu>trile pentru deprecierea creanelor8clieni 321000 Celtuieli cu amenzile 201000 8 Deduce0i 1i2c5le &mortizarea :i>cal pentru cldiri 201000 &mortizarea :i>cal pentru utilaAe 1621000 #ede=ena pentru contractul de lea>ing 1001000

8 REZULTAT I%POZABIL :('.''' Impo4it eCiGi3il A :('.''' C 17F 1&7.''' *:ectul impozitrii a>upra rezultatului contabilD 8 lei 8 H Celtuieli cu impozitul exigibil 13?1000 I Celtuieli cu impozitul amEnat 421000 8 /enituri din impozite amEnate 6?1000 J Celtuieli totale cu impozitul pe pro:it 1221000 Datorii de 1321000 lei impozit amEnat Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7c9 #econcilierea numeric Bntre cCeltuiala cu impozitul i produ>ul dintre rezultatul contabil i cota de impozit pe pro:itD 8 lei 8 H #ezultat contabil Bnainte de impozitare 4001000 H Impozit pe pro:it a:erent ace>tui rezultatD 4001000x1?L J1<<1000 1<<1000 I *:ectul :i>cal al cCeltuielilor de:initi= nedeductibile 7amenzi9D 201000 x 1?L J ;1000 ;1000 J Celtuieli totale cu impozitul pe pro:it 1221000 7d9 #econcilierea Bntre cota medie i cota de impozit pe pro:it aplicatD H ota aplicat 1?L I "onderea e:ectului :i>cal al di:erenelor permanente Bn rezultatD ;1000 lei 3 4001000 lei x 100 J 0,;;;;;;;L 0,;;;;;;;L 8 ota medie 1?,;;;;;;;L #ezultat x cota medieD 4001000 lei x 1?,;;;;;;;L J 1221000 lei 1221000 lei K *xemplul ilu>trati= 1<6 %e cuno>c urmtoarele in:ormaii din >ituaia poziiei :inanciare a >ocietii &l:a Bntocmit la 311121$D 8 u1m1 8 Elemente $5lo0i 'erenuri 719 201000 !tilaAe 729 <01000 In>talaii 739 221000 *cCipamente 7<9 <21000 lieni 101000 reane din di=idende 729 21000 %tocuri 7?9 21000 Di>ponibiliti 21000 Datorii bancare 321620 DobEnzi datorate 769 21000 Datorii cu amenzi 7;9 ?1000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini De a>emenea, >e cuno>c i urmtoarele in:ormaii de>pre elementele din >ituaia poziiei :inanciareD 719 'erenul a :o>t ree=aluat de la 12,000 u1m,F ree=aluarea nu e>te recuno>cut :i>cal1 729 Celtuiala cu amortizarea contabil e>te de 101000 u1m1, iar cCeltuiala cu amortizarea :i>cal e>te de ;1000 u1m1F baza :i>cal e>te de 321000 u1m1 739 In>talaiile au :o>t utilizate 2 ani din durata e>timat din punct de =edere contabil de 6 ani, iar din punct de =edere :i>cal >e amortizeaz pe o durat de 2 aniF atEt contabil, cEt i :i>cal, metoda de amortizare aplicat e>te cea liniar1 7<9 "entru ecCipamente a :o>t e:ectuat un te>t de depreciere i >8a contabilizat o depreciere de 21000 u1m1 nedeductibil :i>calF nu exi>t alte di:erene Bntre tratamentul contabil i cel :i>cal1 729 /enitul din di=idende a :o>t contabilizat Bn exerciiul $1 7?9 "entru >tocuri >8a con>tituit Bn exerciiul $ o aAu>tare pentru depreciere Bn =aloare de 11000 u1m1, nedeductibil din punct de =edere :i>cal1

161

769 Celtuiala cu dobEnzile a :o>t de 21000 u1m, Bn exerciiul $F din punct de =edere :i>cal, dobEnzile >unt deductibile Bn anul contabilizrii lor1 7;9 Celtuiala cu amenzile aparine exerciiului $1 #ezultatul contabil Bnainte de impozitare e>te de 201000 u1m1F >old iniial datorii de impozit amEnat 114<0 u1m1F >old iniial creane de impozit amEnat 200 u1m1F cota de impozitare 1?L1 Ce t0e3uie 2 p0e4inte 1i0m5 ;n 2itu5iile 1in5nci50e leG5t de impo4itele 5mBn5teS Re4ol<50e: "rima etap con>t Bn c5lculul /i cont53ili450e5 impo4itelo0 5mBn5te. %e utilizeaz urmtoarele politici de e=aluareD datoriile de impozit amEnat >e recuno>c pentru di:erenele temporare impozabile, cu urmtoarele excepiiD recunoaterea :ondului comercial i recunoaterea iniial a unui acti= >au a unei datorii care nu a:ecteaz, la data tranzaciei, nici rezultatul contabil i nici rezultatul impozabilF creanele 7acti=ele9 de impozit amEnat >e recuno>c pentru di:erenele temporare deductibile, cu urmtoarele excepiiD recunoaterea :ondului comercial i recunoaterea iniial a unui acti= >au a unei datorii care nu a:ecteaz, la data tranzaciei, nici rezultatul contabil i nici rezultatul impozabil1 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 u1m1 8 Elemente $5lo50e cont53il B54 1i2c5l Di1e0en tempo050 impo453il Di1e0en tempo050 deducti3il 'erenuri 201000 121000 21000 !tilaAe <01000 321000 21000 In>talaiiY 221000 211000 <1000 *cCipamente <21000 201000 21000 lieni 101000 101000 8 8 reane din di=idende 21000 21000 8 8 %tocuri 21000 ?1000 11000 Datorii cu dobEnzi 21000 21000 8 0 J 21000 88 Datorii cu amenzi ?1000 ?1000 8 0 J ?1000 88 'otal 1<1000 ?1000 Y Celtuiala cu amortizarea 7ctb19 J 221000 u1m1 3 2 ani J 21000 u1m13an HJ_ co>tul de acCiziie J 321000 u1m1 &mortizarea :i>cal J 321000 u1m1 3 2 ani J 61000 u1m13an Di:erenele temporare deductibile genereaz acti=e 7creane9 de impozit amEnat, iar di:erenele temporare impozabile genereaz datorii de impozit amEnat1 reana >au datoria de impozit amEnat >e determin Bnmulind di:erena temporar cu cota de impozitare1 Datoria i creana de impozit amEnat >e compen>eaz dac i numai dac >unt a:erente impozitelor percepute de aceeai autoritate :i>cal, iar entitatea di>pune de dreptul legal de a compen>a acti=ele de impozit curent cu datoriile de impozit curent1

"e baza di:erenelor temporare >e determin datoria >au creana de impozit amEnat care trebuie > exi>te la BncCiderea exerciiului1 "entru a determina datoria >au creana de impozit amEnat care trebuie contabilizat >e ine cont de >oldurile iniiale1 D'I J 1<1000 u1m1 `J_ %old :inal datorie de impozit amEnat J 212<0 u1m1 %old iniialD 114<0 u1m1 ( de contabilizat o datorie de 300 u1m1 D'D J ?1000 u1m1 HJ_ %old :inal crean de impozit amEnat J 4?0 u1m1 %old iniialD 200 u1m1 JJ_ de contabilizat o crean de <?0 u1m1 m Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Impozitele amEnate >e contabilizeaz pe >eama unei cCeltuieli >au a unui =enit, cu urmtoarele excepiiD 8 Bn cazul Bn care impozitul e>te generat de un e=eniment 7o tranzacie9 contabilizar9 direct Bn capitalurile proprii, impozitul >e contabilizeaz pe >eama capitalurilor propriiF Bn contextul unei grupri de Bntreprinderi, impozitul a:ecteaz =aloarea :ondului comercial1 &>t:el, impozitul a:ecteaz rezultatul exerciiilor doar pentru tranzaciile 7e=enimentele9 care au a:ectat contul de pro:it i pierdere1 "entru tranzaciile care nu reprezint grupri de Bntreprinderi i nu a:ecteaz nici rezultatul contabil i nici rezultatul impozabil nu >e contabilizeaz datorii >au creane de impozit amEnat1 0 crean de impozit amEnat >e recunoate Bn limita Bn care e>te probabil ca un bene:iciu impozabil, a>upra cruia =or putea > :ie imputate di:erenele temporare deductibile, > :ie di>ponibil1 Deoarece a a=ut loc o ree=aluare, >e contabilizeaz o datorie de impozit amEnat pe >eama rezer=elor din ree=aluareD ;00 u1m1 #ezer=e J Datorii de ;00 u1m1 din ree=aluare impozit amEnat 200 u1m1 Datorii de J /enituri din 200 u1m1 impozit amEnat impozite amEnate reana de impozit amEnat >e recunoate deoarece >e poate recupera din di:erenele temporare impozabile 7datoria de impozit amEnat9D <?0 u1m1 reane cu J /enituri din <?0 u1m1 impozitul amEnat impozite amEnate !rmtoarea etap o reprezint c5lculul /i cont53ili450e5 impo4itului eCiGi3il. H #ezultat contabil 201000 u1m1 7I9 Celtuiala cu amortizarea utilaAelor 101000 u1m1 789 Deducere pentru amortizarea utilaAelor ;1000 u1m1 7I9 Celtuiala cu amortizarea in>talaiilor 21000 u1m1 789 Deducere pentru amortizarea in>talaiilor 61000 u1m1 7I9 &Au>tarea pentru deprecierea ecCipamentului 21000 u1m1 789 /enit din di=idende 21000 u1m1 7I9 &Au>tarea pentru deprecierea >tocurilor 11000 u1m1 7I9 Celtuieli cu amenzi ?1000 u1m1 7J9 #ezultat :i>cal 261000 u1m1 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* Celtuiala cu impozitul exigibil J 261000 u1m1 x 1?L J <1320 u1m1 <1320 u1m1 Celtuieli cu J Datorii cu <1320 u.m. impozitul exigibil impozitul exigibil P0e4ent50e5 ;n 2itu5iile 1in5nci50e: !itu5i5 po4iiei 1in5nci50e crean de impozit amEnat Pacti=e necurente9 4?0 u1m,

162

datorie de impozit amEnat 7datorii necurente9 212<0 u1m1 datorie cu impozitul exigibil 7datorii curente9 <1320 u1m1 !itu5i5 0e4ult5tului pe0io5dei rezultat contabil 201000 u1m1 cCeltuieli cu impozitul pe pro:it 313?0 u1m1Y rezultat net 1?1?<0 u1m1 Y <1320 u1m1 8 200 u1m1 8 <?0 u1m1 J 313?0 u1m1 Notele l5 2itu5iile 1in5nci50e Iota b 8 2mpozitul am@nat i exigibil *xplicarea cCeltuielii cu impozitulD 8 u1m1 8 N N=1 Celtuieli cu impozitul exigibil <1320 /enituri din impozite amEnate 7generate de apariia3re>orbia di:erenelor temporare9 4?0 C?eltuieli cu impo4itul &.&7' Impo4it 51e0ent 5lto0 componente de 0e4ult5t Glo35l 80ee<5lu50e9 :'' *xplicarea relaiei dintre cCeltuiala cu impozitul i rezultatul contabilD N N=1 #ezultatul contabil 7u1m19 201000 ota de impozitare 7L9 1? Celtuiala teoretic cu impozitul pe pro:it 7u1m19 31200 *:ectul di:erenelor permanente 7u1m19 1?0 Celtuiala cu impozitul pe pro:it 7u1m19 313?0 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ota de impozitare e>te de 1?LF acea>ta nu a :o>t modi:icat i nu exi>t in:ormaii care > indice modi:icarea >a Bn =iitor1 Bn anul $, cota e:ecti= de impozitare a :o>t de 1?,;L1 %cCimbri Bn creanele i datoriile de impozit amEnatD 8 u1m1 8 N N=1 reane de impozit amEnat 01101 200 /enit din impozit amEnat contabilizat Bn numele perioadei <?0 reane de impozit amEnat 31112 4?0 Datorii de impozit amEnat 01101 114<0 /ariaia datoriei inclu>e Bn capitaluri proprii ;00 Celtuial 7=enit9 din impozit amEnat contabilizat79 Bn numele perioadei 72009 Datorie de impozit amEnat 31112 212<0 Datorie net de impozit amEnat 112;0 Detalii pri=ind pro=eniena impozitelor amEnateD 8 u1m1 8 N N=1 D5to0ii de impo4it 5mBn5t Imobilizri corporale 8 amortizare contabil di:erit de cea :i>cal 11<<0 imobilizri corporale 8 ree=aluare ;00 %oldul datoriei de impozit amEnat 212<0 C0e5ne de impo4it 5mBn5t Imobilizri corporale 8 depreciere ;00 %tocuri 1?0 %oldul creanei de impozit amEnat 4?0 K *xemplul ilu>trati= 1<3 %e cuno>c urmtoarele in:ormaii pri=ind acti=ele i datoriile >ocietii &l:a, Bn exerciiile $I1 i $I2D Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* u1m1 8 Acti<e /i d5to0ii !itu5i5 l5 !itu5ti5 l5 &1,1*.N>1 &1.1*.N>* Celtuieli de dez=oltare 819 1:1000 121000 Imobilizri corporale 729 ?<01000 2001000 lieni 739 201000 121000

Celtuieli Bnregi>trate Bn a=an> 7<9 21000 <1000 &lte acti=e 8(9 201000 221000 "ro=izioane pentru ri>curi i <1000 31000 cCeltuieli 7?9 &menzi de pltit 8-9 21000 11000 Donaii 769 21000 &lte datorii 729 <001000 3001000 719 )a Bnceputul exerciiului $ >8au angaAat cCeltuieli de dez=oltare Bn =aloare de 301000 u1m1, care au :o>t capitalizate Bn con:ormitate cu pre=ederile I&% 3;1 0anagerii au deci> amortizarea ace>tora prin metoda liniar, pe o durat de 2 ani1 Din punct de =edere :i>cal, cCeltuielile de dez=oltare au :o>t deductibile Bn anul angaArii lor 8N9. 729 Imobilizrile corporale cuprind cldiri i utilaAe1 ldirile au :o>t acCiziionate, la Bnceputul exerciiului N, la un co>t de 6001000 u1m1 i >unt amortizate contabil Bn 6 ani1 Durata de amortizare :i>cal e>te de 10 ani1 )a >:Eritul exerciiului N>1, cldirile >unt ree=aluate Bn con:ormitate cu I&% 1? la ?001000 u1m1 #ee=aluarea nu e>te recuno>cut :i>cal1 !tilaAele au :o>t acCiziionate, la Bnceputul exerciiului $81, cu 1001000 u1m1 Durata de amortizare contabil e>te de 2 ani, iar ce5 1i2c5l, de 6 5ni. 739 )a 311121$I1, creanele 8clieni a=eau o =aloare brut de 221000 u1m1 i un pro=izion pentru depreciere nedeductibil :i>cal1 "ro=izionul e>te reluat la =enituri Bn exerciiul $I21 7<9 Celtuielile Bnregi>trate Bn a=an> reprezint o cCirie pltit pe 2 ani ulteriori exerciiului $I1, deductibil atunci cEnd are loc :luxul monetar1 729 "entru po>turile Malte acti=eNi Malte datoriiNnu exi>t di:erene Bntre contabilitate i :i>calitate1 7?9 Bn cur>ul exerciiului $I1, &l:a >e a:l Bn litigiu cu un client1 0anagementul e>timeaz, la >:Eritul exerciiului, c de>pgubirile ce =or :i pltite de &l:a >e ridic la <1000 u1m1, pentru care con>tituie un pro=izion nedeductibil :i>cal1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 769 &menzile i donaiile nu >unt deductibile :i>cal1 Celtuielile cu amenzile au :o>t angaAate Bn exerciiul $I1, iar cele cu donaiile, Bn exerciiul $I210 parte din amenzi au :o>t pltite Bn $I21 )a Bnceputul exerciiului $I1, &l:a a imputat contului de pro:it i pierdere co>turile unui proiect de cercetare Bn =aloare de 201000 u1m1 Din punct de =edere :i>cal, cCeltuielile de cercetare >e amortizeaz Bn 2 ani1 #ezultatul contabil a :o>t un bene:iciu de 12<1000 u1m1 Bn $I1 i de 2<6126; u1m1 Bn $I21 ota de impozit pe pro:it a :o>t de 22L Bn $I1 i de 1?L Bn $I21 )a de>cCiderea exerciiului $I1, exi>tau o crean de impozit amEnat de 61200 u1m1 i o datorie de ;1200 u1m1 ! 2e dete0mine /i 2 2e cont53ili4e4e impo4itele 5mBn5te /i eCiGi3ile pent0u cele dou eCe0ciii /i 2 2e p0e4inte in1o0m5iile 51e0ente. Re4ol<50e: alculul cCeltuielii cu impozitul exigibil e>te redat Bn tabelul urmtorD 8 u1m18 Elemente N>1 N>* #ezultat contabil 12<1000 2<6126; 7I9 &mortizarea contabil a cldirilor i utilaAelor 1201000 1<01000 7I9 &mortizarea contabil a cCeltuielilor de dez=oltare ?1000 ?1000 7I9 Celtuielile cu pro=izionul pentru deprecierea clienilor 21000 0 7I9 Celtuielile cu pro=izionul pentru litigii <1000 0 7I9 Celtuielile cu amenzile i donaiile 21000 21000 PI9 Celtuielile de cercetare 201000 0 7I9 Imputarea cCeltuielilor Bn a=an> a>upra cCeltuielilor cu cCiria 0 11000 789 &mortizarea :i>cal a cldirilor i utilaAelor 421000 421000

163

789 &mortizarea :i>cal a cCeltuielilor de cercetare <1000 <1000 789 Celtuielile Bn a=an> 21000 0 789 /eniturile din reluarea pro=izionului pentru deprecierea clienilor 0 21000 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* Elemente N>1 N>* 789 /eniturile din reluarea pro=izionului pentru litigii 0 11000 7J9 #ezultatul impozabil 2061000 241126; ota de impozitare 22L 1?L Impozitul exigibil 211620 <?1?22,<; Determinarea impozitului amEnatD 8 u1m1 8 Elemente $5lo50e cont53il B54 1i2c5l Di1e0en tempo050 impo453il Di1e0en tempo050 deducti3il &1.1*.N>1 Celtuieli de cercetare 0 1?1000 8 1?1000 Celtuieli de dez=oltare 1;1000 0 1;1000 8 lieni 201000 221000 8 21000 ldiri ?001000 2?01000 <01000 8 !tilaAe <01000 221000 121000 8 Celtuieli Bn a=an> 21000 0 21000 8 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli <1000 0 <1000 &menzi de pltit 21000 21000 8 8 TOTAL -:.''' *(.''' &1.1*.N>* Celtuieli de cercetare 0 121000 8 121000 Celtuieli de dez=oltare 121000 0 121000 8 lieni 121000 121000 8 8 ldiri <;01000 <401000 8 101000 !tilaAe 201000 0 201000 8 Celtuieli Bn a=an> <1000 0 <1000 8 "ro=izioane pentru ri>curi i cCeltuieli 31000 0 8 31000 &menzi de pltit 11000 11000 8 8 Donaii 21000 21000 8 8 TOTAL &7.''' *(.''' Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini )a 311121$I1 trebuie > exi>te o crean de impozit amEnat de 221000 u1m1 x 22L J ?1220 u1m1 i o datorie de 6;1000 u1m1 x 22L J 141200 u1m1 )a Bnceputul exerciiului exi>t o datorie de impozit amEnat de ;1200 u1m1 i o crean de 61200 u1m1 ontabilizarea impozitului amEnat la 311121$I1D datoria de impozit amEnatD 111000 u1m1 L J Datorii de 111000 u1m1 71<1000 u1m19 Celtuieli cu impozit amEnat impozitul amEnat 221000 u1m1 #ezer=e din ree=aluare diminuarea creanei de impozit amEnatD 11220 u1m1 Celtuieli cu J reane cu 11220 u1m1 impozitul amEnat impozitul amEnat reana de impozit amEnat ce trebuie > exi>te la 311121$I2 J 221000 u1m1 x 1?L J

<1000 u1m1 Datoria de impozit amEnat ce trebuie > exi>te la 311121$I2 J 216?0 u1m1 &Au>tarea creanei iniiale pri=ind impozitul amEnat ca urmare a reducerii cotei de impozitare cu 4LD 221000 u1m1 x 4L J 21220 u1m1D 21220 u1m1 Celtuieli cu J reane cu 21220 u1m1 impozitul amEnat impozitul amEnat reana ce trebuie Bnregi>trat Bn exerciiul $I2D<1000 u1m1 8 7?1220 u1m1 8 21220 u1m19 J 0 u1m1 &Au>tarea datoriei iniiale pri=ind impozitul amEnat ca urmare a reducerii cotei de impozitare cu 4LD 6;1000 u1m1 x 4L J 61020 u1m1, care e>te imputat rezer=ei din ree=aluare i contului de pro:it i pierdere Bn :uncie de >ur>a care a generat di:erena temporarD 761020 u1m19 L J Datorii de 761020 u1m19 114;0 u1m1 Celtuieli cu impozit amEnat impozitul amEnat 741000 u1m19 #ezer=e din ree=aluare Datoria a:erent exerciiului $I2D 216?0 u1m1 8 7141200 u1m1 8 61020 u1m19 J 8?1620 u1m1 #eluarea la =enituri a unei pri din datoria cu impozitul amEnatD ?1620 u1m1 Datorii de impozit amEnat /enituri din ?1620 u1m1 impozite amEnate Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* "otri=it I&% 121;0, entitatea trebuie > prezinte urmtoarea in:ormareD 8 u1m1 8 Elemente N>1 N>* Celtuiala cu impozitul exigibil 7I9 Celtuiala cu impozitul amEnat 7I9 &Au>tarea cCeltuielii cu impozitul prin diminuarea cotei 789 /enitul din impozitul amEnat 789 &Au>tarea =enitului din impozit prin diminuarea cotei 211620 71216209 <?1?22,<; 0,00 <1230,00 ?1620,00 7J9 Celtuiala total cu impozitul 341000 <<11?2,<; *ntitatea trebuie > prezinte impozitul exigibil i amEnat a:erent elementelor imputate direct capitalurilor proprii1 8 u1m1 8 N>1 N>* Datoria de impozit amEnat a:erent ree=alurii cldirii 221000 1?1000 I&% 12 permite dou metode alternati=e de explicare a relaiei dintre cCeltuiala cu impozitul i pro:itul contabilD reconcilierea numeric Bntre cCeltuiala cu impozitul i produ>ul Bntre rezultatul contabil i cota de impozit pe pro:itD 8 u1m18 Elemente N>1 N>* #ezultat contabil #ezultat contabil x ota de impozit 7I9 *:ectul :i>cal al di:erenelor permanente &menzi Donaii 7I9 Diminuarea impozitului amEnat ca urmare a reducerii cotei 12<1000

164

3;1200 200 2<6126;,00 341?12,<; 320,00 <1230,00 7J9 Celtuiala total cu impozitul pe pro:it 341000 <<11?2,<; >au reconcilierea Bntre cota medie de impozit i cota de impozit utilizatD Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini Eiemente N>1 N>* ota utilizat 7I9 *:ectul :i>cal al di:erenelor permanente &menzi Donaii 7I9 Diminuarea impozitului amEnat ca urmare a reducerii cotei 22L 0,32<6L 7200 u1m1312<1000 u1m19 1?L 0,12422L 7320 u1m132<6126; u1m19 1,60;22L 7<1230 u1m13 2<6126; u1m19 789 ota medie de impozit 22,32<6L 16,;36;L Celtuiala total cu impozitul pe pro:it 7#ezultat contabil x ota medie9 341000 u1m1 <<11?2,<? u1m1 "otri=it I&% 12, entitatea e:ectueaz urmtoarea in:ormareD MBn $I2, gu=ernul a >tabilit o modi:icare a cotei de impozitare a pro:itului de la 22L la 1?L1N on:orm I&% 12, entitatea prezintD 8 u1m1 8 N>1 N>* Celtuieli de cercetare imputate contului de rezultat deductibile :i>cal Bn 2 ani <1000 11420 &Au>tarea creanelor 8 clieni nedeductibil :i>cal 11220 0 "ro=izioane pentru litigii nedeductibile :i>cal 11000 <;0 &mortizarea :i>cal a cldirilor di:erit de cea contabil 11?00 %oldul creanei de impozit amEnat ?1220 <1000 8 u1m1 8 N>1 N>* Celtuieli de dez=oltare capitalizate deductibile :i>cal la angaAare <1200 11420 Celtuieli Bnregi>trate Bn a=an> deductibile :i>cal la angaAare 11220 ?<0 !tilaAe pentru care durata de amortizare :i>cal e>te mai mic decEt cea contabil 31620 31200 ldiri ree=aluate amortizate :i>cal pe o alt durat decEt cea contabil 7ree=aluarea nu e>te recuno>cut :i>cal9 101000 %oldul datoriei de impozit amEnat 141200 216?0 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 8 *xemplul ilu>trati= 1<4 8 %e cuno>c urmtoarele in:ormaiiD 8lei8 11 'erenuri deinute Bn =ederea utilizrii e=aluate la co>t ?301000 21 )icene la =aloare net de amortizare 3201000 31 'erenuri deinute cu utilitate nedeterminat e=aluate la co>t

2001000 <1 'erenuri di>ponibile pentru =Enzare e=aluate la =aloarea Au>t 7=Enzarea =a a=ea loc Bn mai puin de 12 luni, co>tul e>te de 2201000, iar =aloarea Au>t minu> co>turile de ce>iune e>te e>timat la 20010009 2001000 21 lieni ?001000 ?1 Celtuieli Bn a=an> 7din care angaAate Bntr8o perioad mai mare de un an ?010009 ;01000 61 ldiri, terenuri i ecCipamente a:erente unor acti=iti Bntrerupte <?01000 ;1 #ezer=a legal 601000 41 Datorii :a de a>ociai i acionari 7di=idende de plat9 1001000 101 &mortizarea in>talaiilor i mainilor e=aluate la =aloare net de >ub=enie 201000 111 Intere>e de participare de>emnate ca acti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare e=aluate la =aloarea Au>t cu =ariaiile de =aloare Bn capitalurile proprii 7=Enzarea =a a=ea loc Bn mai mult de un an, iar co>tul lor e>te de ?0010009 6001000 121 apital >ocial 2201000 131 %tocuri i creane a:erente unor acti=iti Bntrerupte <01000 1<1 0aterii prime 1?01000 121 In>talaii i maini e=aluate la co>t 6001000 1?1 Bmprumuturi din emi>iunea de obligaiuni 7durata e>te de 10 ani, rambur>abile prin rate con>tante9 2221000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 161 &Au>tri pentru deprecierea materiilor prime 21000 1;1 #ezultat reportat 4301000 141 onturi la bnci 112401000 201 Datorii a:erente unor acti=iti Bntrerupte 7din care cu >cadena mai mare de un an 6010009 2601000 *1. "ro=izioane pentru garanii acordate clienilor 7din care cu >cadena :oarte probabil Bntr8o perioad mai mare de un an 30010009 2001000 221 '/& de plat <;01000 231 on>trucii date cu cCirie e=aluate la co>t 3;01000 2<1 Bmprumut pe termen lung acordat unei Bntreprinderi din cadrul grupului 7din care cu >cadena Bn anul urmtor 2010009 1001000 221 &Au>tri pentru deprecierea creanelor 8 clieni 101000 2?1 redite primite pe termen lung 7din care partea cu >caden >ub un an <0010009 114001000 261 on>trucii deinute pentru utilizare 3001000 2;1 &mortizarea con>truciilor date cu cCirie ;01000 241 Celtuieli de dez=oltare 7e>te :oarte probabil obinerea de a=antaAe economice =iitoare9 1001000 301 Datorii >alariale i >ociale 4001000 311 &ciuni proprii ;001000 321 &mortizarea con>truciilor deinute pentru utilizare 201000 331 .ond comercial acCiziionat 6.'''.'''

165

3<1 redite primite pe termen >curt 7pentru un credit de 1001000 >8a amEnat >cadena cu 2 ani, iar acordul a :o>t BncCeiat Bntre data de raportare i data la care >ituaiile :inanciare >unt autorizate pentru prezentare9 ;201000 321 %ub=enii pentru in=e>tiii 3001000 3?1 "rodu>e :inite 1;01000 361 #ezultatul exerciiului 114001000 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 3;1 In=e>tiii :inanciare pe termen >curt 7titluri Bn =aloare de 1001000 au :o>t de>emnate ca acti=e :inanciare deinute pEn la >caden pentru garantarea unui credit primit pe 2 ani, iar re>tul au :o>t de>emnate ca acti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii, e=aluate la =aloarea Au>t cu =ariaiile de =aloare Bn contul de pro:it i pierdere9 2201000 341 .urnizori 7din care cu >caden ce depete un an 60010009 4001000 <01 Impozite amEnate 8 datorie 3001000 <11 Impozitul pe pro:it exigibil 2201000 <21 /enituri Bn a=an> 7din care pe termen >curt 2010009 2001000 <31 #ezer=e din =aloarea Au>t 1001000 ! 2e ;ntocme52c !itu5i5 po4iiei 1in5nci50e con1o0m IA! 1 NP0e4ent50e5 2itu5iilo0 1in5nci50eO 80e<i4uit9. #ezol=areD !itu5i5 po4iiei 1in5nci50e l5 &1.1*.N 8lei8 N=1 N ACTI$E NECURENTE Te0enu0i, con2t0ucii /i ec?ip5mente 819 1.*&'.''' .ond comercial 729 <10001000 &lte acti=e necorporale 8&9 <201000 In=e>tiii imobiliare 7<9 2001000 &cti=e :inanciare deinute pEn la >caden 729 1;01000 &cti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 6001000 &cti=e necurente din acti=iti Bntrerupte 7?9 <?01000 &lte acti=e necurente 8-9 ?01000 Tot5l 5cti<e necu0ente 612;01000 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini N=1 N ACTI$E CURENTE %tocuri 7;9 lieni 749 &cti=e necurente deinute Bn =ederea =Enzrii 7109 &cti=e :inanciare deinute pEn la >caden 7119 &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii 7129 &cti=e curente din acti=iti Bntrerupte 7139 )icCiditi i ecCi=alente de licCiditi 71<9 &lte acti=e curente 7129 3321000 2401000 2001000 201000 1201000 <01000 112401000 201000 Tot5l 5cti<e cu0ente 21?<21000 Tot5l 5cti<e 1'.**(.''' DATORII NECURENTE Bmprumuturi primite pe termen lung 71?9 "ro=izioane pe termen lung 7169 Datorii de impozit amEnat

Datorii a:erente acti=itilor Bntrerupte 71;9 &lte datorii necurente 7149 114621200 3001000 3001000 601000 1;01000 Tot5l d5to0ii necu0ente *.:**.('' DATORII CURENTE Bmprumuturi primite pe termen >curt 7209 "artea curent a Bmprumuturilor pe termen lung 7219 .urnizori 8 din care cu >cadena mai mare de un an "ro=izioane pe termen >curt Impozitul pe pro:it curent Datorii a:erente acti=itilor Bntrerupte 7229 &lte datorii curente 7239 ;201000 <221200 4001000 6001000 2001000 2201000 2001000 112001000 Tot5l d5to0ii cu0ente 6.7(*.('' Tot5l d5to0ii -.6-(.''' CAPITAL l REZER$E apital >ocial #ezer=e 72<9 &lte rezer=e nete de aciunile proprii 7229 Etiguri nedi>tribuite #ezultatul exerciiului 2201000 601000 86001000 4301000 114001000 Tot5l c5pit5l /i 0e4e0<e *.-('.''' Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* Note: 719 din careD 8 terenuri e=aluate la co>t ?301000 leiF 8 con>trucii 3001000 lei 8 201000 lei J 2201000 leiF 8 ecCipamente la =aloare net de >ub=enie 6001000 lei 8 201000 lei 8 3001000 lei J 3201000 leiF 729 >uma de <10001000 lei reprezint =aloarea contabil a :ondului comercial acCiziionat determinat con:orm I.#%1 739 din careD 8 licene 3201000 leiF 8 cCeltuieli de dez=oltare 1001000 leiF 7<9 din careD 8 con>trucii date cu cCirie 3;01000 lei 8 ;01000 lei J 3001000 leiF 8 terenuri cu utilizare nedeterminat 2001000 leiF 729 din careD 8 Bmprumut acordat pe termen lung cu >cadena Bntr8o perioad mai mare de un an ;01000 leiF 8 in=e>tiii :inanciare pe termen >curt utilizate drept garanie pe o perioad de 2 ani 1001000 leiF 7?9 din careD 8 cldiri, terenuri i ecCipamente a:erente unor acti=iti Bntrerupte <?01000 leiF 769 din careD cCeltuieli Bn a=an> angaAate Bntr8o perioad mai mare de un an ?01000 leiF 7;9 din careD

166

8 materii prime 1?01000 lei 8 21000 lei J 1221000 leiF 8 produ>e :inite 1;01000 leiF 749 din careD 8 ?001000 lei 8 101000 lei J 2401000 leiF 7109 din careD 8 teren deinut Bn =ederea =Enzrii Bn anul urmtor 2001000 leiF 7119 din careD partea curent a Bmprumutului acordat pe termen lung 201000 leiF 7129 din careD 8 titluri de pla>ament de>emnate ca acti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii 1201000 lea8 l 39 din careD >tocuri i creane a:erente unor acti=iti Bntrerupte <01000 leiF 71<9 din careD 8 conturi la bnci 112401000 leiF Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7129 din careD 8 cCeltuieli Bn a=an> angaAate Bntr8o perioad mai mic de un an 201000 leiF 71?9 din careD credite primite pe termen lung a cror >caden e>te Bntr8o perioad mai mare de un an 112001000 leiF partea din Bmprumutul obligatar cu >cadena mai mare de un an 2221000 lei 8 221200 lei J <621200 leiF 7169 din careD 8 partea cu >cadena mai mare de un an a pro=izionului pentru garanii acordate clienilor 3001000 leiF 71;9 din careD 8 datorii a:erente unor acti=iti Bntrerupte 601000 leiF 7149 din careD =enituri Bn a=an> angaAate Bntr8o perioad mai mare de un an 1;01000 leiF 7209 din careD 8 credite primite pe termen >curt ;201000 lei, a cror >caden a :o>t prelungit cu 2 aniF 7219 din careD 8 partea curent a creditelor pe termen lung <001000 leiF 8 partea curent a Bmprumutului obligatar 221200 leiF 7229 din careD 8 datorii a:erente unor acti=iti Bntrerupte 2001000 leiF 7239 din careD 8 datorii >alariale i >ociale 4001000 leiF 8 '/& de plat <;01000 leiF 8 datorii :a de acionari 1001000 leiF =enituri Bn a=an> angaAate Bntr8o perioad mai mic de un an 201000 leiF 72<9 din careD 8 rezer=a legal 601000 leiF 7229 din careD rezer=a de =aloare Au>t 1001000 leiF 8 aciuni proprii 7;0010009 lei1 *xemplul ilu>trati= 120 Bntreprinderea &l:a a obinut, Bn cur>ul anului $, 100 buc1 de produ>e :inite la co>tul total de 1001000 lei1 %tructura co>tului de producie e>te urmtoareaD cCeltuieli materiale 201000 leiF Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* cCeltuieli de per>onal 301000 leiF cCeltuieli cu amortizarea imobilizrilor producti=e 201000 lei1 "e lEng ace>te cCeltuieli, Bntreprinderea a mai angaAat i alte cCeltuieli de exploatare, Bn >um de 101000 lei, din careD a9 con>umuri materiale 21000 lei, din careD 8 a:erente >ectorului di>tribuie 11200 leiF 8 a:erente >ectorului admini>trati= 200 leiF b9 cCeltuieli de per>onal 61000 iei, din careD

8 a:erente >ectorului di>tribuie 21000 leiF 8 a:erente >ectorului admini>trati= 21000 leiF c9 cCeltuieli cu amortizarea 11000 lei, din careD 8 a:erente >ectorului di>tribuie 600 leiF 8 a:erente >ectorului admini>trati= 300 lei1 humtate din producia obinut a :o>t =Endut la preul de 1201000 lei1 Bn cur>ul anului, Bntreprinderea a pltit dobEnzi a:erente creditelor primite de la bnci Bn >um de 21000 lei i a Bnca>at 21000 lei di=idende de la o Bntreprindere a>ociat1 & :o>t =Endut un teren la preul de ?01000 lei, co>tul de acCiziie :iind de <01000 lei1 & :o>t =Endut i o cldire la preul de 101000 lei 7co>tul ei de acCiziie a :o>t de 201000 lei, iar amortizarea cumulat, de 331000 lei91 Bntreprinderea deine 11000 de titluri de>tinate tranzacionrii pe termen >curt cumprate la cur>ul de 10 lei3buc1 )a 311121$, cur>ul bur>ier e>te de 12 lei3buc1 Bntreprinderea deine 201000 de titluri de participare di>ponibile pentru =Enzare pe termen lung acCiziionate la cur>ul de 10 lei3buc1 )a 311121$, cur>ul bur>ier e>te de 12 lei3buc1 Bntreprinderea ree=alueaz ecCipamente teCnologice al cror co>t e>te de 201000 lei, amortizare cumulat 121000 lei, =aloare Au>t 121000 lei1 Bntreprinderea =inde Bn exerciiul $ 11000 de titluri de participare la preul de 11 lei3buc1 7ace>tea :u>e>er cumprate Bn exerciiul $81 la cur>ul de ; lei3buc1 i e=aluate la data bilanului la =aloarea Au>t de 10 lei3buc191 Bn exerciiul $, Bntreprinderea a abandonat acti=itatea din oraul R i a =Endut un magazin cu tot cu acti=ele a:late acolo1 Bn urma licitaiei >8a obinut preul de 1001000 lei, iar co>tul acti=elor cedate a :o>t de 1301000 lei1 I Celtuiala cu impozitul pe pro:it e>te de 201000 lei1 *:ectele altor elemente ale rezultatului global a>upra impozitului pe pro:it >unt g de 161000 lei1 iiii Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini ! 2e p0ocede4e l5 el53o050e5 !itu5iei 0e4ult5tului Glo35l ;n con1o0mit5te cu IA! 1 ;n u0mto50ele ipote4e: Ipote45 1: P0o1itul /i pie0de0e5 2e p0e4int cu 5loc50e5 c?eltuielilo0 dup n5tu0D Ipote45 *: P0o1itul /i pie0de0e5 2e p0e4int cu 5loc50e5 c?eltuielilo0 dup 1uncii. Re4oi<50e: Ipote45 1: P0o1itul /i pie0de0e5 2e p0e4int cu 5loc50e5 c?eltuielilo0 dup n5tu0 (biecti=ul ace>tei :orme de prezentare e>te acela al colectrii cCeltuielilor din exploatare dup natura lorD con>umuri materiale, cCeltuieli de per>onal i a>imilate, cCeltuieli cu amortizarea, deprecieri de acti=e1 "er:ormana :inanciar e>te a:ectat Bnc din :aza de angaAare a con>umului de re>ur>e1 Departamentul de raportare :inanciar =a colecta cCeltuielile dup natur, indi:erent c unele >unt Bncorporabile Bn co>turile de producie i altele >unt co>turi ale perioadei1 Departamentul de contabilitate de ge>tiune =a colecta cCeltuielile pe locuri de cCeltuieli i purttori de co>t1 (binerea produciei de >tocuri >au de imobilizri =a ocaziona tran>:erul cCeltuielilor Bncorporabile Bn co>tul ace>tor acti=e din contul de pro:it i pierdere Bn bilan1 'ran>:erul >e =a realiza cu aAutorul >tructurilor M=ariaia >tocurilorNiMproducia imobilizatN1 719 Bnregi>trarea cCeltuielilor din exploatare dup natura lorD 7a9 on>umuri materialeD 221000 lei Celtuieli J %tocuri de 221000 lei pri=ind >tocurile materii prime i materiale 7b9 Celtuieli de per>onalD 361000 lei Celtuieli

167

cu per>onalul "er>onal111 361000 lei &>igurri i protecie >ocial 7c9 Celtuieli cu amortizareaD 211000 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea111 &mortizri pri=ind 211000 lei imobilizrile corporale 729 (binerea producieiD 1001000 lei "rodu>e :inite /ariaia >tocurilor 1001000 lei Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 739 /Enzarea produciei 7pentru a >impli:ica, negliAm incidena '/&9D 1201000 lei lieni J /enituri din 1201000 lei =Enzarea produ>elor :inite 201000 lei /ariaia >tocurilor "rodu>e :inite 201000 lei 7<9 /Enzarea terenuluiD ?01000 lei onturi la bnci 'erenuri Etiguri din cedarea acti=elor ?01000 lei <01000 lei 201000 lei 729 /Enzarea cldiriiD 201000 lei 331000 lei 101000 lei 61000 lei L &mortizarea con>truciilor onturi la bnci "ierderi din cedarea acti=elor on>trucii 201000 lei 7?9 Bnregi>trarea ce>iunii acti=elor a:erente acti=itii abandonateD 1301000 Iei 1001000 lei 301000 lei L onturi la bnci "ierderi din abandon de acti=iti Imobilizri, >tocuri 1301000 lei 769 /Enzarea de titluri de participare 7acti=e :inanciare deinute Bn =ederea =Enzrii9D 111000 lei onturi la bnci L 111000 lei Intere>e 101000 lei de participare Etiguri din =Enzarea 11000 lei acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 21000 lei #ezer=e din =aloarea Au>t Etiguri din =Enzarea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 7analitic aAu>tri din recla>i:icare9 21000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7;9 "lata dobEnziiD 21000 lei o>turile :inanrii onturi la bnci 21000 lei 749 Bnca>area de di=idendeD

21000 lei onturi la bnci /enituri din 21000 lei intere>e de participare 7109 Bnregi>trarea ree=alurii ecCipamentelor teCnologiceD 7a9 &nularea amortizrii cumulateD 121000 lei &mortizarea in>talaiilor111 *cCipamente teCnologice111 121000 lei 7b9 #ee=aluarea amortizrii cumulateD 61000 iei *cCipamente teCnologice111 #ezer=e din ree=aluare 61000 lei 7119 *=aluarea la =aloarea Au>t a acti=elor :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionriiD 11000 titluri x 712 lei3buc1 8 10 lei3buc19 J 21000 lei 21000 lei &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii /enituri din =ariaia =alorii Au>te a:erent acti=elor :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii 21000 lei 7129 *=aluarea la =aloarea Au>t a acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =EnzareD 201000 titluri x 712 lei3buc1 8 10 lei3buc19 J 1001000 lei 1001000 lei &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea =Enzrii 7intere>e de participare9 #ezer=e din =ariaia 1001000 lei =alorii Au>te 7139 BncCiderea conturilor de cCeltuieli i =enituriD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 1021000 lei "ro:it >au pierdere L Celtuieli pri=ind >tocurile Celtuieli cu per>onalul Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea111 "ierderi din cedarea acti=elor "ierderi din abandon de acti=iti o>turile :inanrii /ariaia >tocurilor 1021000 lei 221000 lei 361000 lei 211000 lei 61000 lei 301000 lei 21000 lei 7201000 lei9 1661000 lei L J "ro:it >au pierdere 1661000 lei 1201000 lei /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 201000 lei Etiguri din cedarea acti=elor 31000 lei Etiguri din =Enzarea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru

168

=Enzare 21000 lei /enituri din intere>e de participare 21000 lei /enituri din =ariaia =alorii Au>te a:erent acti=elor :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionrii 71<9 Bnregi>trarea cCeltuielii cu impozitul pe pro:itD 201000 lei Celtuieli cu J Impozitul pe pro:it 201000 lei impozitul pe pro:it 7129 BncCiderea contului de cCeltuial cu impozitul pe pro:itD 201000 lei "ro:it >au pierdere J Celtuieli cu 201000 lei impozitul pe pro:it Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini !itu5i5 0e4ult5tului Glo35l 8 lei 8 N=1 N /enituri 719 1221000 &lte =enituri 729 221000 8 din care aAu>tri din recla>i:icare 21000 /ariaia >tocurilor 201000 "roducia imobilizat 0 on>umuri de materii prime i materiale con>umabile 72210009 Celtuieli de per>onal 73610009 Celtuieli pri=ind amortizrile 72110009 Deprecierea imobilizrilor corporale 0 &lte cCeltuieli 739 7610009 o>turile :inanrii 7210009 "ro:it Bnaintea impozitrii 1021000 Celtuieli pri=ind impozitul pe pro:it 72010009 "ro:it >au pierdere din acti=iti continue ;21000 "ierdere din acti=iti di>continue 7<9 73010009 "ro:itul exerciiului 221000 Alte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l: 8 modi:icri Bn rezer=ele din ree=aluarea imobilizrilor 61000 corporale 8 cEtiguri din e=aluarea la =aloarea Au>t a acti=elor 1001000 :inanciare di>ponibile pentru =Enzare *:ectele altor elemente ale rezultatului global a>upra 71610009 impozitului pe pro:it Alte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l l5 <5lo50e net 401000 de impo4it Re4ult5tul Glo35l 5l eCe0ciiului 1<21000 719 din careD ci:ra de a:aceri 1201000 leiF 8 =enituri din di=idende 21000 leiF 729 din careD 8 cEtiguri din cedarea acti=elor 201000 leiF 8 =enituri din =aloarea Au>t 21000 leiF cEtiguri din =Enzarea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 31000 leiF 739 din careD pierderi din cedarea acti=elor 61000 leiF Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7<9 din careD pierderi din abandon de acti=iti 301000 lei1 Ipote45 *: P0o1itul /i pie0de0e5 2e p0e4int cu 5loc50e5 c?eltuielilo0 dup 1uncii (biecti=ul ace>tei :orme de prezentare e>te acela de determinare i de prezentare a co>turilor a:erente :unciilor de =Enzare, di>tribuie, admini>traie i dez=oltare1 %i>temul in:ormaional :iind unul integrat, el =a permite cunoaterea Bn orice moment a :unciei creia Bi e>te alocat o cCeltuial, a naturii, dar i a caracterului de cCeltuial Bncorporabil Bn co>turi >au de co>t al perioadei1 "rima :uncie care a:ecteaz per:ormana

:inanciar e>te cea de =Enzare1 "rin urmare, con>umurile de re>ur>e Bn =ederea realizrii produciei nu tranziteaz prin pro:it i pierdere, ci =or a:ecta doar >tructurile bilaniere1 719 apitalizarea Bn co>tul produciei Bn cur> de execuie a con>umului de re>ur>e ocazionat de obinerea producieiD 1001000 lei "roducie Bn cur> de execuie L 1001000 lei %tocuri 201000 lei Datorii >alariale 301000 lei i >ociale &mortizarea 201000 lei imobilizrilor 729 #ecepia producieiD 1001000 lei "rodu>e :inite J "roducie Bn cur> 1001000 lei de execuie 739 /Enzarea producieiD 1201000 lei lieni 201000 lei o>tul =Enzrilor /enituri din =Enzarea produ>elor :inite 1201000 lei "rodu>e :inite 201000 lei 7<9 Bnregi>trarea co>turilor de di>tribuieD 61200 lei o>turi de di>tribuie J L %tocuri Datorii >alariale i >ociale &mortizarea imobilizrilor 61200 lei 11200 lei 21000 lei 600 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 729 Bnregi>trarea cCeltuielilor admini>trati=eD 21;00 lei Celtuieli admini>trati=e %tocuri Datorii >alariale i >ociale &mortizarea imobilizrilor 21;00 lei 200 lei 21000 lei 300 lei 'oate celelalte tranzacii i e=enimente >unt re:lectate Bn >ituaiile :inanciare Bn acelai mod ca Bn ipoteza anterioar1 !itu5i5 0e4ult5tului Glo35l 8lei8 N=1 N /enituri 719 1221000 o>tul =Enzrilor 72010009 "ro:it brut 1021000 &lte =enituri 729 221000 8 din care aAu>tri din recla>i:icare 21000 o>turi de di>tribuie 7612009 Celtuieli admini>trati=e 721;009 &lte cCeltuieli 739 7610009 o>turile :inanrii 7210009 "ro:it Bnaintea impozitrii 1021000 Celtuieli pri=ind impozitul pe pro:it 72010009 "ro:it >au pierdere din acti=iti continue ;21000 "ierdere din acti=iti di>continue 7<9 73010009 "ro:itul exerciiului 221000

169

Alte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l: 8 modi:icri Bn rezer=ele din ree=aluarea imobilizrilor 61000 corporale 8 cEtiguri din e=aluarea la =aloarea Au>t a acti=elor 1001000 :inanciare di>ponibile pentru =Enzare *:ectele altor elemente ale rezultatului global a>upra 71610009 impozitului pe pro:it Alte elemente 5le 0e4ult5tului Glo35l l5 <5lo50e net 401000 de impo4it Re4ult5tul Glo35l 5l eCe0ciiului 1<21000 Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 719 din careD 8 ci:ra de a:aceri 1201000 leiF 8 =enituri din di=idende 21000 leiF 729 din careD 8 cEtiguri din cedarea acti=elor 201000 leiF =enituri din =aloarea Au>t 21000 leiF cEtiguri din =Enzarea acti=elor :inanciare di>ponibile pentru =Enzare 31000 leiF 739 din careD 8 pierderi din cedarea acti=elor 61000 leiF 7<9 din careD pierderi din abandon de acti=iti 301000 lei1 CAPITOLUL ( APLICAREA PENTRU PRI%A DAT, A I#R!11 8 *xemplul ilu>trati= 121 8 K 8 %ocietatea &l:a e:ectueaz te>tul de depreciere a :ondului comercial con:orm I&% 3? la data trecerii la I.#%, Bn urma cruia rezult o pierdere din depreciere de 2001000 lei1 .ondul comercial are o =aloare brut de 112001000 lei i a :o>t amortizat pentru ?001000 lei pEn la data trecerii la I.#%1 C50e e2te t05t5mentul oc54ion5t de 5plic50e5 pent0u p0im5 d5t 5 I#R!S #ezol=areD &nularea amortizrii cumulateD ?001000 lei *:'&mortizarea :ondului comercial *'.ond comercial ?001000 lei Bnregi>trarea pierderii din depreciereD 2001000 lei 11-- A *'- 2001000 lei #ezultatul reportat .ond comercial pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 *xemplul ilu>trati= 122 %ocietatea Beta =a Bntocmi primele >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 31112120121 Data trecerii la I.#% e>te 01101,2011, data la care >e Bntocmete i bilanul de de>cCidere1 11 I.#% 1 i (0." nr1 112;?32012, cu modi:icrile i completrile ulterioare1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %ocietatea Beta deine cldiri amortizate dup durate de :uncionare :i>cale1 &mortizarea cumulat la 3111212010 e>te de 2001000 iei1 "olitica de amortizare nu e>te con:orm cu I&% 1?1 &mortizarea cumulat determinat cu aAutorul unor e>timri e:ectuate potri=it I&% 1? ar :i de 3001000 lei1 o>tul cldirilor e>te de 6001000 lei1 /aloarea Au>t a cldirilor la 0110112011 e>te de <201000 lei1 C50e e2te inciden5 I#R! 1 ;n 5ce52t 2itu5ieS Re4ol<50e: I1 &plicarea retro>pecti= a I&% 1?D 11-- 2001000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 2001000 lei 2;12

&mortizarea con>truciilor II1 !tilizarea excepiei :acultati=eD %ocietatea Beta poate determina =aloarea Au>t la 0110112011 care =a :i con>iderat co>t prezumat prin aplicarea excepiei :acultati=e pre=zute de I.#% 11 2201000 lei *1* A 11-: 2201000 lei on>trucii #ezultatul reportat pro=enit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea I.#%, a =alorii Au>te drept co>t pre>upu> *xemplul ilu>trati= 123 %ocietatea &l:a a acCiziionat o cldire la 0110112004, pentru <001000 lei, cu o durat de utilitate de 20 de ani1 )a 3111212004, >ocietatea &l:a a ree=aluat cldirea la <621000 lei1 Data trecerii la I.#% pentru &l:a e>te 01101120111 /aloarea Au>t a cldirii, ia 0110112011, e>te de <;01000 lei1 %ocietatea &l:a alege tratamentul de baz din I&% 1? pentru e=aluarea imobilizrilor corporale con:orm I.#% 7co>t minu> amortizare91 C50e 2unt po2i3ilele incidene 5le I#R! 1 S Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* Re4ol<50e: Bn baza I.#% 1 7excepia :acultati=9, &l:a poate opta > e=alueze cldirea laD 7a9 =aloarea Au>t la data trecerii la I.#%, caz Bn care la 0110112011 >e e:ectueaz urmtoarea Bnregi>trareD aAu>tarea =alorii contabile la =aloarea Au>t 7<;01000 lei 8 <201000 lei9 /aloarea contabil a cldirii ia 0110112011 e>te de <201000 lei 7<621000 lei 8 221000 lei91 301000 lei 212 J 11-: 301000 lei on>trucii #ezultatul reportat pro=enit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea I.#%, a =alorii Au>te drept co>t pre>upu> 7b9 =aloarea determinat dup regulile contabile anterioare1 *xempluX ilu>trati= 12< %ocietatea &l:a deine aciuni la o >ocietate a>ociat la 0110112011 7data trecerii la I.#%91 /aloarea contabil a aciunilor con:orm (0." nr1 3102232004 e>te de <01000 lei1 &ciunile >unt de>emnate drept di>ponibile pentru =Enzare i e=aluate la =aloarea Au>t la data trecerii la I.#%1 /aloarea Au>t a aciunilor la acea>t dat e>te de 201000 lei1 &ciunile >unt re:lectate Bn contul 2?3MIntere>e de participareNcon:orm (0." nr1 31022320041 C50e e2te inciden5 5plic0ii I#R! 1 ;n 5ce2t c54S Re4ol<50e: /irarea aciunilor Bn categoria acti=elor di>ponibile pentru =Enzare i Bnregi>trarea plu>ului de =aloareD <01000 lei *7*& 'itluri di>ponibile Bn =ederea =Enzrii *7& Intere>e de participare <01000 lei 101000 lei *7*& 'itluri di>ponibile Bn =ederea =Enzrii 1'&( Di:erene din modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare di>ponibile Bn =ederea =Enzrii

170

101000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini *xemplul ilu>trati= 122 %ocietatea Beta =a Bntocmi primele >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 31112120121 Data trecerii la I.#% e>te 0110112011, data la care >e Bntocmete i bilanul de de>cCidere1 %ocietatea Beta deine cldiri amortizate dup durate de :uncionare :i>cale1 &mortizarea cumulat la 3111212010 e>te de 2001000 lei1 "olitica de amortizare nu e>te con:orm cu I&% 1?1 &mortizarea cumulat determinat cu aAutorul unor e>timri e:ectuate potri=it I&% 1? ar :i de 3001000 lei1 o>tul cldirilor e>te de 6001000 lei1 C50e e2te inciden5 5plic0ii I#R! 1 ;n 5ce2t c54S Re4ol<50e: )a 0110112011, >ocietatea Beta poate aAu>ta =aloarea contabil a cldirilor 7recalculEnd co>tul dup durate de amortizare determinate potri=it I&% 1?9D 7a9 &plicarea retro>pecti= a I&% 1?D 2001000 lei *:1* &mortizarea con>truciilor 11-- 2001000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 7b9 Impozitul amEnat core>punztorD 321000 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat 321000 lei *xemplul ilu>trati= 12? %ocietatea &l:a %& aplic (0." nr1 3102232004 i =a prezenta >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 31112120121 Data de trecere la I.#% e>te 01101120111 )a 3111212010, >oldul contului 201 M Celtuieli de con>tituireNera de 1001000 lei, iar al contului 2;01 M&mortizarea cCeltuielilor de con>tituireNera de <01000 lei1 Durata de amortizare rma> a cCeltuielilor de con>tituire e>te de 3 ani1 i'llkl0HH0' J-31+E1FKmD Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* )a 3111212012, >oldul contului 201 M Celtuieli de con>tituireNera de 1001000 lei, iar al contului 2;01 M&mortizarea cCeltuielilor de con>tituireNera de ;01000 lei1 Durata de amortizare rma> a cCeltuielilor de con>tituire e>te de un an1 Ce 0et05t0i t0e3uie 2 15c Al15 cu oc54i5 5plic0ii pent0u p0im5 d5t 5 I#R!S #ezol=areD 719 "entru obinerea in:ormaiilor comparati=eD 7a9 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D %old 201 J 1001000 lei %old 2;01 J<01000 lei /alori I.#% J 0 >e elimin cCeltuielile de con>tituire i amortizarea a:erent pe >eama rezultatului reportatD 1001000 lei L J 201 1001000 lei <01000 lei *:'1 Celtuieli &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire de con>tituire ?01000 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 >e Bnregi>treaz creana de impozit amEnatD /aloarea contabil a acti=ului J 0 lei

Baz :i>cal J ?01000 lei Di:eren temporar deductibil J ?01000 lei reana de impozit amEnat la 0110112011 J ?01000 lei x 1?L J 41?00 lei 41?00 lei 661* A 11-- 41?00 lei Impozitul pe #ezultatul reportat pro:it amEnat 3 crean pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 %olduri I.#%D !old 11-- A 8('.6'' lei9 %old <<12 J 41?00 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7b9 )a 3111212011D &mortizarea a :o>t de 201000 lei1 >e elimin e:ectul amortizrii a:erente anului 2011D 201000 lei 2;01 &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire 1166 #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 201000 lei 8 >e aAu>teaz impozitul amEnatD /aloarea contabil a acti=ului J 0 lei Baz :i>cal J <01000 lei Di:eren temporar deductibil J <01000 lei %oldul creanei de impozit amEnat la 3111212011 J <01000 lei x 1?L J ?1<00 lei 731200 lei9 <<12 J 1166 731200 lei9 %olduri I.#%D %old 1166 J 7331?00 lei9 %old <<12 J ?1<00 lei 729 )a 3111212012D 7a9 %e elimin amortizarea cCeltuielilor de con>tituireD 7201000 lei9 ?;11 J 2;01 7201000 lei9 7b9 %e aAu>teaz creana de impozit amEnatD /aloarea contabil a acti=ului J 0 lei Baz :i>cal J 0 lei Di:eren temporar deductibil J 0 lei %oldul creanei de impozit amEnat la 3111212012 J 0 x 1?L J 0 lei %old exi>tent ia 3111212011 J 0 lei Impozitul pe pro:it amEnat 3 crean #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor &mortizarea cCeltuielilor de con>tituire Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7?1<00 lei9 <<12 642 /enituri din impozitul pe pro:it amEnat 7?1<00 lei9 Impozitul pe pro:it amEnat 3 crean %olduri con:orm I.#%D %old 1166 J 8331?00 lei %old <<12 J 0 lei #ulaA 642 J 8?1<00 lei 8 *xemplul ilu>trati= 126 *ntitatea raportoare &l:a %& a=ea la 3111212011 urmtoarea

171

>ituaie Bn conturiD >old 212 210001000 leiF >old 2;12 216001000 lei1 Bnainte de BncCiderea exerciiului 2011, managementul a luat decizia > =End o cldire Bn anul 2012 i a pu> Bn aplicare un plan de =Enzare1 o>tul cldirii de>tinate =Enzrii a :o>t de 6001000 lei, iar amortizarea cumulat, de 2101000 lei1 ldirea a :o>t =Endut la 0110612012 la preul de =Enzare de 3;01000 lei, amortizarea a:erent perioadei 0110112012 8 0110612012 :iind de 321000 lei1 A *ntitatea trece de la aplicarea (0." nr1 3102232004 la aplicarea I.#%, data de trecere la I.#% :iind 0110112011, iar >ituaiile :inanciare >e =or prezenta la data de 3111212012 cu in:ormaia comparati= pentru 20111 &mortizarea cldirilor utilizate de entitate a :o>t Bn anul 2012 de 1;11000 lei1 B 0anagementul reuete > e>timeze =aloarea Au>t pe care o a=ea cldirea la data >cCimbrii de>tinaiei, i anume <201000 lei1 o>turile ocazionate de =Enzare nu puteau :i e>timate la acea dat1 %cCimbarea de>tinaiei cldirii nu e>te recuno>cut :i>cal1 are >unt retratrile i prezentrile de in:ormaii la 0110112011, 3111212011 i, re>pecti=, la 3111212012Q #ezol=areD 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D nicio inciden1 729 )a 3111212011D %olduri con:orme cu (0." nr1 3102232004D %old 212 J 210001000 lei %old 2;12 J 216001000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini #econ>tituirea >oldurilor con:orme cu I.#%D 7a9 'ran>:erul cldirii Bn categoria M&cti=e imobilizate deinute Bn =ederea =EnzriiND anularea amortizrii cumulateD 2101000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor *1* on>trucii 2101000 lei tran>:erul propriu8zi>D <401000 lei &11 &cti=e imobilizate deinute Bn =ederea =Enzrii 212 on>trucii <401000 lei 7b9 *=aluarea acti=ului de>tinat =Enzrii la minimul dintre =aloarea contabil i =aloarea Au>t minu> co>turile de ce>iuneD 601000 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 &11 &cti=e imobilizate deinute Bn =ederea 601000 lei =anzarii 7c9 #ecunoaterea impozitelor amEnateD /aloarea contabil a acti=ului la data trecerii la I.#% J <201000 lei Baz :i>cal J <401000 lei Di1e0en tempo050 deducti3il A -'.''' lei rean de impozit amEnat J 601000 lei x 1?L J 111200 lei 111200 lei 661* A 11-- 111200 lei Impozitul pe #ezultatul reportat pro:it amEnat 3 crean pro=enit din trecerea Ia aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 %olduri con:orme cu (0." nr1 3102232004D %old 212 J 210001000 lei

%old 2;12 J 216001000 lei Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* %olduri con:orme cu I.#%D %old 212 J <13001000 lei %old 2;12 J 21<401000 lei %old 311 J<201000 lei %old 1166 J 82;1;00 lei %old <<12 J 111200 lei 739 )a 3111212012D %olduri con:orme cu (0." nr1 3102232004D %old 212 J <13001000 lei %old 2;12 J 21<401000 lei I 1;11000 lei J 21?611000 lei #ezultat din cedarea acti=ului J 3;01000 lei 8 76001000 lei 8 2101000 lei 8 321000 lei9 J 8621000 lei %olduri con:orme cu I.#%D %old 212 J <13001000 lei %old 2;12 J 21<401000 lei I 1;11000 lei J 21?611000 lei %old 1166 J 82;1;00 lei %old <<12 J 0 #ezultat din cedarea acti=ului J 3;01000 lei 8 <201000 lei J 8<01000 lei Celtuiala cu impozitul amEnat J 111200 lei #etratri la 3111212012D anularea amortizrii de 321000 leiD 7321000 lei9 7:11 A *:1* 7321000 lei9 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor &mortizarea con>truciilor anularea ce>iunii imobilizriiD 73;01000 lei9 671 Debitori di=eri -(:& 73;01000 lei9 /enituri din =Enzarea acti=elor i alte operaii de capital Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 76001000 lei9 72<21000 lei9 7<221000 lei9 L 2;12 &mortizarea con>truciilor ?2;3 Celtuieli pri=ind acti=ele cedate i alte operaii de capital 212 on>trucii 76001000 lei9 retratarea capitalurilor proprii de la 3111212011D 7i9 anularea amortizrii cumulateD 2101000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor tran>:erul propriu8zi>D <401000 lei &11 &cti=e imobilizate deinute Bn =ederea =Enzrii 212 on>trucii 2112 on>trucii 2101000 lei

172

<401000 lei 7ii9 e=aluarea acti=ului de>tinat =Enzrii la minimul dintre =aloarea contabil i =aloarea Au>t minu> co>turile de ce>iuneD 601000 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 &11 &cti=e imobilizate deinute Bn =ederea =anzarn 601000 lei 7iii9 recunoaterea impozitelor amEnateD /aloarea contabil a acti=ului la data trecerii la I.#% J <201000 lei Baz :i>cal J <401000 lei Di:eren temporar deductibil J 601000 lei rean de impozit amEnat J 601000 lei x 1?L J 111200 lei 111200 lei 661* Impozitul pe pro:it amEnat 3 crean 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 111200 lei Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* =Enzarea acti=ului, con:orm I.#%D 3;01000 lei 671 Debitori di=eri -(&* /enituri din cedarea acti=elor deinute Bn =ederea =Enzrii 3;01000 lei ,iD <201000 lei 7(&* Celtuieli cu cedarea acti=elor deinute Bn =ederea =Enzrii &11 &cti=e imobilizate deinute Bn =ederea =Enzrii <201000 lei "ierdere din cedarea acti=ului J 3;01000 lei 8 <201000 lei J 8<01000 lei anularea creanei de impozit amEnatD pro:it amEnat 8 *xemplul ilu>trati= 1<< )a 3111212010, entitatea &l:a %& deine Bn proprietate o cldire al crei co>t e>te de 4001000 lei, amortizare cumulat 2001000 lei1 ldirea e>te dat cu cCirie 7lea>ing operaional9 pe o perioad de 6 ani, durata rma> a contractului de BncCiriere :iind de 2 ani1 0etoda de amortizare e>te liniar, iar durata rma> de utilitate a cldirii e>te de 20 de ani1 *ntitatea trece de la aplicarea (0." nr1 3102232004 la aplicarea I.#%, prezentEnd >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 3111212012, cu in:ormaii comparati=e pentru anul 20111 0anagementul opteaz pentru modelul de e=aluare la co>t a in=e>tiiilor imobiliare1 "olitica de amortizare utilizat de entitate e>te con>iderat Bn con:ormitate cu I#R!. C50e 2unt 0et05t0ile /i p0e4ent0ile de in1o0m5ii l5 '1.'1.*'11, &1.1*.*'11 /i, 0e2pecti<, l5 &1.1*.*'1*S 111200 lei 7+* Celtuieli cu impozitul pe 661*

Impozitul pe pro:it amEnat 3 crean 111200 lei Re4ol<50e: 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 7a9 #ecla>i:icarea acti=ului din categoria imobilizrilor corporale e=aluate la co>t Bn cea a in=e>tiiilor imobiliare e=aluate la co>tD 4001000 lei *&(* In=e>tiii imobiliare Bn cur> de execuie e=aluate la co>t *1* on>trucii 4001000 iei 2001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor *:1( &mortizarea in=e>tiiilor imobiliare e=aluate la co>t 2001000 lei 7b9 #ecunoaterea impozitelor amEnateD $! *%'* &+!)1 729 )a 3111212011D 7a9 #etratarea amortizrii a:erente exerciiului 2011D 7321000 lei9 ?;11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor *:1* &mortizarea con>truciilor 7321000 lei9 7b9 alculul amortizrii a:erente anului 2011 con:orm I.#%D 321000 lei 7:11 Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor, a in=e>tiiilor imobiliare i a acti=elor biologice e=aluate la co>t %old 2322 la 3111212011 J 4001000 lei %old 2;12 la 3111212011 J2321000 lei *:1( 321000 lei &mortizarea in=e>tiiilor imobiliare e=aluate la co>t 7c9 #ecunoaterea impozitelor amEnateD $! *%'* &+!)1 739 )a 3111212012D %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 4001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J 2601000 lei Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* %old 2322 la 3111212012 J 4001000 lei %old 2;12 la 3111212012 J 2601000 lei #etratriD 4001000 lei *1(1 In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t *1* 4001000 lei on>trucii 2601000 iei 2;12 &mortizarea con>truciilor *:1( &mortizarea in=e>tiiilor imobiliare

173

e=aluate la co>t 2601000 lei "ractic >e recla>i:Bc cldirea a crei =aloare contabil e>te de ?301000 lei de la imobilizri corporale la in=e>tiii imobiliare, a cror =aloare contabil e>te tot de ?301000 lei1 8 *xempluX ilu>trati= 124 )a 3111212010, entitatea &l:a %& deine Bn proprietate o cldire al crei co>t e>te de 4001000 lei, amortizare cumulat 2001000 lei1 ldirea e>te dat cu cCirie 7lea>ing operaional9 pe o perioad de 6 ani, durata rma> a contractului de BncCiriere :iind de 2 ani1 0etoda de amortizare e>te liniar, iar durata rma> de utilitate a cldirii e>te de 20 de ani1 *ntitatea trece de la aplicarea (0." nr1 3102232004 la aplicarea I.#%, prezentEnd >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 3111212012, cu in:ormaii comparati=e pentru anul 20111 0anagementul opteaz pentru modelul de e=aluare la =aloarea Au>t a in=e>tiiilor imobiliare1 /alorile Au>te ale cldirii au :o>t e>timate la 6<01000 lei pentru 0110112011, la 6?01000 lei pentru 3111212011 i, re>pecti=, la ?;01000 lei pentru 31112120121 C50e 2unt 0et05t0ile /i p0e4ent0ile de in1o0m5ii l5 '1.'1.*'11, &1.1*.*'11 /i, 0e2pecti<, l5 &1.1*.*'1*S Re4ol<50e: 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D 7a9 'ran>:erul cldirii Bn categoria in=e>tiiilor imobiliareD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini anularea amortizrii cumulateD 2001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor *1* on>trucii 2001000 lei 7b9 'ran>:erul propriu8zi>D 6001000 lei *1(1 In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t *1* on>trucii 6001000 lei 7c9 &ducerea in=e>tiiei imobiliare la =aloarea Au>t la data trecerii la I.#%D <01000 lei *1(1 in=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 <01000 lei 7d9 #ecunoaterea impozitelor amEnateD /aloarea contabil a acti=ului J 6<01000 lei Baz :i>cal J 6001000 lei Di:eren temporar impozabil J <01000 lei Datorie de impozit amEnat J <01000 lei x 1?L J ?1<00 lei ?1<00 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat ?1<00 lei %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 4001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J 2001000 lei %old 2121 con:orm I.#% J 6<01000 lei

%old 1166 con:orm I.#% J 331?00 lei %old <<12 con:orm I.#% J ?1<00 lei 729 )a 3111212011D Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7a9 *=aluarea in=e>tiiei imobiliare la =aloarea Au>tD 201000 lei *1(1 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 201000 lei In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t 7b9 impozitele amEnateD /aloarea contabil a acti=ului J 6?01000 lei Baz :i>cal J ??21000 lei Di:eren temporar impozabil J 421000 lei %old datorie de impozit amEnat la 3111212011 J 421000 lei x 1?LJ 121200 lei %old la Bnceputul anului J ?1<00 lei &Au>tarea datoriei de impozit amEnat J I;1;00 lei ;1;00 lei 11-- A 661* ;1;00 lei %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 4001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J 2321000 lei %old 2121 con:orm I.#% J 6?01000 Iei %old 1166 con:orm I.#% J <<1;00 lei %old <<12 con:orm I.#% J 121200 lei 739 )a 3111212012D 7a9 *=aluarea in=e>tiiei imobiliare la =aloarea Au>tD ;01000 lei 7(71 A *1(1 ;01000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 Impozitul pe pro:it amEnat "ierderi din e=aluarea la =aloarea Au>t a in=e>tiiilor imobiliare In=e>tiii imobiliare e=aluate la =aloarea Au>t 7b9 Impozitele amEnateD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini /aloarea contabil a in=e>tiiei imobiliare J ?;01000 lei Baz :i>cal J ?301000 lei Di:eren temporar impozabil J 201000 lei %old datorie de impozit amEnat la 3111212012 J 201000 lei x 1?L J ;1000 lei %old la Bnceputul anului J 121200 lei &Au>tarea datoriei de impozit amEnat J 861200 lei 761200 lei9 ?42 J <<12 761200 lei9 Celtuieli cu Impozitul pe impozitul pe pro:it amEnat pro:it amEnat %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 4001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J 2601000 lei %old 2121 con:orm I.#% J ?;01000 lei %old 1166 con:orm I.#% J <<1;00 lei %old <<12 con:orm I.#% J ;1000 lei #ulaA ?42 con:orm I.#% J 761200 lei9 #ulaA ?2?1 con:orm I.#% J ;01000 lei 8 *xemplul ilu>trati= 1?0 Bntreprinderea &l:a Bntocmete primele >ituaii :inanciare Bn con:ormitate cu I.#% la 3111212012 i prezint >ume comparati=e pentru un an1 )a 3111212010, entitatea deinea cldiri al cror co>t era de 210001000 lei, amortizarea cumulat :iind de ?001000 lei1 )a 3111212011, amortizarea cumulat calculat pe baza (0." nr1 3102232004 e>te de ?201000 lei, iar la 3111212012, de

174

6001000 lei1 0anagerii e>timeaz =aloarea Au>t a cldirilor la data trecerii la I.#% la 114001000 lei1 /aloarea Au>t e>te co>t prezumat la data trecerii la I.#%, entitatea continuEnd politica de e=aluare a imobilizrilor corporale la co>t1 Durata de utilitate rma> la data trecerii la I.#% e>te de 20 de ani1 C50e 2unt 0et05t0ile /i p0e4ent0ile de in1o0m5ii l5 '1.'1.*'11, &1.1*.*'11 /i, 0e2pecti<, l5 &1.1*.*'1*S Re4ol<50e: 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7a9 &ducerea acti=elor la =aloarea Au>tD anularea amortizrii cumulateD ?001000 lei 2;12 &mortizarea con>truciilor 212 on>trucii ?001000 lei Bnregi>trarea plu>ului de =aloareD 2001000 lei *1* on>trucii 11-- 2001000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 7b9 Impozitele amEnateD /aloarea contabil J 114001000 lei Baz :i>cal J 11<001000 lei Di:erene temporare impozabile J 2001000 lei Datorie de impozit amEnat J 2001000 lei x 1?L J ;01000 lei ;01000 lei 11-- A 661* ;01000 lei %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 210001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J ?001000 lei %old 212 con:orm I.#% J 114001000 lei %old 1166 con:orm I.#% J <201000 lei %old <<12 con:orm I.#% J ;01000 iei 729 )a 3111212011D &mortizarea acti=elor con:orm I.#% J 114001000 lei 3 20 ani J 421000 lei3an &mortizarea acti=elor con:orm (0." nr1 3102232004 J 201000 lei3an #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 impozitul pe pro:it amEnat 7a9 #etratarea >uplimentului de amortizareD Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini <21000 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 2;12 &mortizarea con>truciilor <21000 Ie> 7b9 Impozitele amEnateD /aloare contabil J 11;021000 lei Baz :i>cal J 113201000 lei Di:eren temporar impozabil J <221000 lei %old datorie de impozit amEnat J <221000 lei x 1?L J 621;00 lei %old la Bnceputul anului J ;01000 iei &Au>tarea datoriei J 861200 lei 761200 lei9 11-- A 661* 761200 lei9 %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 210001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J ?201000 lei %old 212 con:orm I.#% J 114001000 lei %old 2;12 con:orm I.#% J 421000 lei

%old 1166 con:orm I.#% J 3;21200 lei %old <<12 con:orm I.#% J 621;00 lei 739 )a 3111212012D &mortizarea acti=elor con:orm I.#% J 114001000 lei 3 20 ani J 421000 lei3an &mortizarea acti=elor con:orm (0." nr1 3102232004 J 201000 lei3an 7a9 #etratarea >uplimentului de amortizareD <21000 lei 7:11 A *:1* <21000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 Impozitul pe pro:it amEnat Celtuieli de &mortizarea exploatare pri=ind con>truciilor amortizarea imobilizrilor, a in=e>tiiilor imobiliare i a acti=elor biologice e=aluate la co>t Domeniul de competenD ($'&BI)I'&'* 7b9 Impozitele amEnateD /aloare contabil J 116101000 lei Baz :i>cal J 113001000 lei Di:eren temporar impozabil J <101000 lei %old datorie de impozit amEnat J <101000 lei x 1?L J ?21?00 lei %old la Bnceputul anului J 621;00 lei &Au>tarea datoriei J 861200 lei 761200 lei9 ?42 Celtuieli cu impozitul pe pro:it amEnat %old 212 con:orm (0." nr1 3102232004 J 210001000 lei %old 2;12 con:orm (0." nr1 3102232004 J 6001000 lei %old 212 con:orm I.#% J 114001000 lei %old 2;12 con:orm I.#% J 1401000 lei %old 1166 con:orm I.#% J 3;21200 lei %old <<12 con:orm I.#% J ?21?00 lei *xemplul ilu>trati= 1?1 *ntitatea &l:a %& deine la 3111212012 un ecCipament al crui co>t e>te de 121000 lei, iar amortizarea cumulat, de 21<00 lei1 *cCipamentul a :o>t acCiziionat la 0110112011 la co>tul de 101000 lei1 Durata de utilitate e>te de 10 ani, iar amortizarea e>te liniar1 %8au capitalizat la acea dat co>turile e>timate cu deza:ectarea de 21000 lei1 *ntitatea =a prezenta >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 3111212012, cu in:ormaii comparati=e pentru anul 20111 &uditorul con>ider c rata de actualizare rele=ant pentru recunoaterea pro=izionului la o =aloare actualizat la data trecerii la I.#% e>te de 10L1 "ro=izionul pentru deza:ectare nu e>te deductibil :i>cal1 C50e 2unt 0et05t0ile pe c50e t0e3uie 2 le e1ectue4e Al15 l5 d5tele de '1.'1.*'11,&1.1*.*'11 /i &1.1*.*'1*S 661* 761200 lei9 Impozitul pe pro:it amEnat Re4ol<50e: 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %old pro=izion con:orm (0." nr1 3102232004 J 21000 lei %old pro=izion con:orm I.#% J 21000 lei 3 71 I 0,1 910 J 661 lei %old ecCipament con:orm (0." nr1 3102232004 J 121000 lei %old ecCipament con:orm I.#% J 101661 lei 11224 lei 1(1& "ro=izioane *1&1 *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 1224 lei

175

pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea /aloarea contabil a acti=ului J 101661 lei Baz :i>cal J 101000 lei Di:eren temporar impozabil J 661 lei /aloarea contabil a datoriei J 661 lei Baz :i>cal J 0 lei Di:eren temporar deductibil J 661 lei $u >e recuno>c impozite amEnate 7excepie >tipulat de I&% 12, punctul 22 litera 7c991 729 )a 3111212011D %old pro=izion con:orm (0." nr1 3102232004 J 21000 lei %old pro=izion con:orm I.#% J 21000 lei 3 71 I 0,194 J ;<; lei 11224 lei 1(1& A *1&1 11224 lei "ro=izioane pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 66 lei 11-- 1(1& "ro=izioane 66 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* %old amortizare con:orm (0." nr1 3102232004 J 11200 lei %old amortizare con:orm I.#% J 11066 lei 123 lei *:1& &mortizarea in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 123 lei 739 )a 3111212012D %old pro=izion con:orm (0." nr1 3102232004 J 21000 lei %old pro=izion con:orm I.#% J 21000 lei 3 71 I 0,1 93 J 433 lei 11224 lei 1(1& "ro=izioane pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea 66 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 ;2 lei 7:71 Celtuieli pri=ind actualizarea pro=izioanelor 2<? lei *:1& &mortizarea

in>talaiilor, miAloacelor de tran>port, animalelor i plantaiilor *1&1 11224 lei *cCipamente teCnologice 7maini, utilaAe i in>talaii de lucru9 1(1& 66 lei "ro=izioane pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea 1(1& ;2 lei "ro=izioane pentru deza:ectare imobilizri corporale i alte aciuni >imilare legate de ace>tea L 2<? lei 11-- 123 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 7:11 123 lei Celtuieli de exploatare pri=ind amortizarea imobilizrilor Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 *xemplul ilu>trati= 1?2 %ocietatea &l:a realizeaz Bn producie proprie o nou unitate de producie1 on>trucia a Bnceput la 01101120101 De la acea dat pEn Bn prezent 731112120129 au :o>t capitalizate dobEnzi a:erente unei :inanri >peciale a>t:elD Bn anul 2010D<201000 leiF 8 Bn anul 2011D3601000 leiF 8 Bn anul 2012D3201000 lei1 &uditorul con>ider c, Bn baza I.#%, dobEnzile care ar :i trebuit capitalizate >untD Bn anul 2010D<?01000 leiF 8 Bn anul 2011D3;01000 leiF 8 Bn anul 2012D3;01000 lei1 are >unt retratrile pe care trebuie > le :ac &l:a la cele trei momente cu ocazia trecerii la I.#%Q #ezol=areD 719 )a 0110112011, data trecerii la I.#%D 1166 <01000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 <01000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie incidena a>upra impozitului amEnatD /aloarea contabil a cre>cut cu <01000 lei :a de baza :i>cal, de unde rezult o datorie de impozit amEnat de <01000 lei x 1?L J ?1<00 leiD ?1<00 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat ?1<00 lei

176

729 )a 3111212011D Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 101000 lei 231 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 101000 Ie> aAu>tarea datoriei de impozit amEnatD 11?00 lei 1166 #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat 11?00 lei 739 )a 3111212012D 301000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie -** /enituri din producia de imobilizri corporale 301000 lei aAu>tarea datoriei de impozit amEnatD <1;00 lei ?42 Celtuieli cu impozitul pe pro:it amEnat 661* Impozitul pe pro:it amEnat <1;00 lei Bnregi>trrile de retratare cu data de 3111212012 =or :iD retratarea capitalurilor proprii de de>cCidere cu e:ectul aplicrii retroacti=e a I&% 23 >i I&% 12D 201000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 201000 lei aAu>tarea datoriei de impozit amEnatD ;1000 lei 1166 #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat 31000 lei Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini aAu>tarea co>turilor capitalizate Bn perioada curentD 301000 lei *&1 Imobilizri corporale Bn cur> de execuie -** /enituri din producia de

imobilizri corporale 301000 lei aAu>tarea datoriei de impozit amEnatD <1;00 lei 7+* Celtuieli cu impozitul pe 661* Impozitul pe pro:it amEnat <1;00 lei pro:it amEnat *xemplul ilu>trati= 1?3 *ntitatea &l:a deine la 3111212010 aciuni ale entitii Beta acCiziionate pentru tranzacionare1 &cCiziia a a=ut loc la 1011112010,1001000 de aciuni la cur>ul de 10 lei3buc1 )a 3111212010, cur>ul a :o>t de 12 lei3buc1 Bn exerciiul 2011 >8au tranzacionat 201000 de aciuni la cur>ul de 12 lei3buc1 )a 3111212011, cur>ul bur>ier era de 1< lei3buc1 Bn exerciiul 2012 >8au tranzacionat 201000 de aciuni la cur>ul de 13 lei3buc1 )a 3111212012, cur>ul e>te de 13,2 lei3buc1 C50e 2unt 0et05t0ile pe c50e t0e3uie 2 le 15c Al15 l5 cele t0ei momente cu oc54i5 t0ece0ii l5 I#R!S *ntitatea &l:a nu =a :ace retratri cu recla>i:icri deoarece nu exi>t di:erene Bntre I.#% i (0." nr1 3102232004 Bn ceea ce pri=ete politicile contabile aplicabile ace>tor acti=e1 719 P0e4ent0i l5 '1.'1.*'11: 7a9 Bn %ituaia poziiei :inanciareD Acti<e cu0ente: &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionriiD 1001000 aciuni x 12 lei3buc1 J 112001000 lei 7b9 Bn %ituaia rezultatului globalD Alte <enitu0i: 1001000 aciuni x 712 lei3buc1 8 10 lei3buc19 J 2001000 lei Re4ol<50e: Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 729 P0e4ent0i l5 &1.1*.*'11: 7a9 Bn %ituaia poziiei :inanciareD Acti<e cu0ente: &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionriiD ;01000 aciuni x 1< lei3buc1 J 111201000 lei 7b9 Bn %ituaia rezultatului globalD Alte <enitu0i: Etig din cedarea acti=elor deinute Bn =ederea tranzacionriiD 201000 aciuni x 712 lei3buc1 8 12 lei3buc19 J ?01000 lei Etig din e=aluarea la =aloarea Au>tD ;01000 aciuni x 71< lei3buc1 8 12 lei3buc19 J 1?01000 lei 739 P0e4ent0i l5 &1.1*.*'1*: 7a9 Bn %ituaia poziiei :inanciareD Acti<e cu0ente: &cti=e :inanciare deinute Bn =ederea tranzacionriiD 301000 aciuni x 13,2 lei3buc1 J <021000 lei 7b9 Bn %ituaia rezultatului globalD Alte c?eltuieli: "ierdere din cedarea acti=elor deinute Bn =ederea tranzacionriiD 201000 aciuni x 713 lei3buc1 8 1< lei3buc19 J 7201000 lei9 "ierdere din e=aluarea la =aloarea Au>tD 301000 aciuni x 713,2 lei3buc1 8 1< lei3buc19 J 7121000 lei9 *xemplul ilu>trati= 1?< F g i *ntitatea &l:a deine la 3111212012 310001000 de aciuni reprezentEnd intere>e de participare la :iliala Beta, acCiziionate Bn anul 2010 la cur>ul de 10 lei3buc1 ur>ul bur>ier a e=oluat dup

177

cum urmeazD ia 3111212010D11 lei3buc1F 8 la 3111212011D4 lei3buc1F 8 la 3111212012D12 lei3buc1 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini &ciunile au :o>t de>emnate ia data trecerii la I.#% ca acti=e :inanciare di>ponibile pentru =Enzare e=aluate la =aloarea Au>t prin capitalurile proprii1 e retratri ar trebui > :ac &l:a Bn cele trei momente cu ocazia trecerii ia I.#%Q #ezol=areD )a ni=elul >ituaiilor :inanciare indi=iduale, (0." nr1 3102232004 pre=ede e=aluarea la co>t a ace>tor acti=e, cCiar dac ele >unt cotate1 Incidena Bn >ituaiile :inanciare prin aplicarea (0." nr1 3102232004 a :o>t dup cum urmeazD 719 )a 3111212010D %oid 2?1 J 310001000 aciuni x 10 lei3buc1 J 3010001000 lei 729 )a 3111212011D %old 2?1 J 310001000 aciuni x 10 lei3buc1 J 3010001000 lei /aloare de in=entar J 310001000 aciuni x 4 lei3buc1 J 2610001000 lei on>tatarea pierderii din depreciereD 310001000 lei 7:7& A *+71 310001000 lei imobilizrilor :inanciare %old 24?1 J 310001000 aciuni x 710 lei3buc1 8 4 lei3buc19 J 310001000 lei 739 )a 3111212012D %old 2?1 J 310001000 aciuni x 10 lei3buc1 J 3010001000 lei /aloare de in=entar J 3010001000 lei Depreciere J 0 lei #eluarea deprecieriiD 310001000 lei 24?1 J 6;?3 310001000 lei Celtuieli :inanciare pri=ind aAu>trile pentru pierderea de =aloare a &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate /enituri :inanciare din aAu>tri pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* #etratri de trecere la I.#%D 719 )a 0110112011D Etig din e=aluarea la =aloarea Au>t J 310001000 aciuni x 711 lei3buc1 8 10 lei3buc19 J 310001000 lei 310001000 lei *71& 'itluri di>ponibile Bn =ederea =Enzrii 11-- 310001000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 incidena impozitului amEnatD /aloare contabil J 3310001000 lei Baz :i>cal J 3010001000 lei Di:eren temporar impozabil J 310001000 lei Datorie de impozit amEnat J 310001000 lei x 1?L J <;01000 lei <;01000 lei 11-#ezultatul reportat

pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat <;01000 lei 729 )a 3111212011D anularea deprecieriiD 310001000 lei *+71 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate 11-- 310001000 lei #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 pierderea din e=aluarea la =aloarea Au>t a acti=elorD 310001000 aciuni x 711 lei3buc1 8 10 lei3buc19 J 310001000 leiD 310001000 lei 11-- A *71& 310001000 lei #ezultatul reportat 'itluri di>ponibile pro=enit din trecerea Bn =ederea =Enzrii la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini incidena impozitelor amEnateD /aloarea contabil a acti=ului J 2610001000 lei Baz :i>cal J 3010001000 lei Di:eren temporar deductibil J 310001000 lei rean de impozit amEnat J 310001000 lei x 1?L J <;01000 lei 7<;01000 lei9 11-- A 661* 7<;01000 lei9 #ezultatul reportat Impozitul pe pro=enit din trecerea pro:it amEnat la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 <;01000 lei 661* A 11-- <;01000 lei Impozitul pe #ezultatul reportat pro:it amEnat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 739 )a 3111212012D anularea relurii deprecieriiD 7310001000 lei9 *+71 &Au>tri pentru pierderea de =aloare a aciunilor deinute la entitile a:iliate -:7& 7310001000 lei9 /enituri :inanciare din aAu>tri pentru pierderea de =aloare a imobilizrilor :inanciare e=aluarea la =aloarea Au>t a titlurilorD 310001000 aciuni x 712 lei3buc184 lei3buc19 J 410001000 leiD 410001000 lei *71& A 1'&( 410001000 lei 'itluri di>ponibile Di:erene din Bn =ederea =Enzrii modi:icarea =alorii Au>te a acti=elor :inanciare di>ponibile Bn =ederea =Enzrii aAu>tarea impozitelor amEnateD /aloare contabil J 310001000 aciuni x 12 lei3buc1 J 3?10001000 lei Baz :i>cal J 3010001000 lei Di:eren temporar impozabil J ?10001000 lei %old datorie de impozit amEnat J ?10001000 lei x 1?L J 4?01000 lei

178

Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 7i9 >e anuleaz creana de impozit amEnatD 7<;01000 lei9 661* Impozitul pe pro:it amEnat Impozit pe pro:it curent i impozit pe pro:it amEnat 1'&6 7<;01000 lei9 recuno>cute pe >eama capitalurilor proprii 7ii9 >e con>tituie datoria de impozit amEnatD 4?01000 lei 1'&6 661* 4?01000 lei Impozit pe pro:it curent i impozit Impozitul pe pro:it amEnat pe pro:it amEnat recuno>cute pe >eama capitalurilor proprii *xemplul ilu>trati= 1?2 )a 0110112010, o Bntreprindere emite 11000 de obligaiuni ale cror caracteri>tici >unt dup cum urmeazD =aloare nominalD 100 leiF pre de emi>iuneD 44,2613?0 leiF pre de rambur>areD 102 leiF rata dobEnziiD 10LF duratD 2 ani1 #ambur>area total are loc la 311121201<1 DobEnzile >e acCit Bn :iecare an la 311121 *ntitatea a amortizat liniar prima de rambur>are1 *ntitatea e>te cotat la B/B i =a prezenta >ituaii :inanciare con:orme cu I.#% la 3111212012, cu in:ormaii comparati=e pentru anul 20111 "olitica de:init Bn con:ormitate cu I.#% e>te de a calcula co>tul amortizat al datoriei prin utilizarea modelului ratei e:ecti=e a dobEnzii1 #ata e:ecti= e>te de 11 L1 e 0et05t0i t0e3uie 2 15c entit5te5 i5 ceie t0ei momente cu oc54i5 t0ece0ii i5 I#R!S Bn tabelul urmtor >unt prezentate dobEnzile i prima de rambur>are ce trebuie contabilizate dup metoda dobEnzii e:ecti=eD Re4ol<50e: Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini 8 lei 8 Anul #luCul $enitu0ile Do3Bn4ile P0im5 de 05m3u0250e 819 8*9 A 11F C 819 8&9 6 A 8*9=8&9 2010 441261,3?0 101414,;20 101000 414,;20 2011 1001141,210 111021,033 1'1000 11021,033 2012 1011212,2<3 111133,3<6 101000 11133,3<6 2013 10213<2,240 11122;,012 101000 1122;,012 201< 1031?03,?02 11134?,342 101000 1134?,342 'otal 201000 2162;,?<0 Incidena amortizrii primei de rambur>are a :o>t, con:orm (0." nr1 3102232004, la 3111212010,3111212011 i 3111212012, urmtoareaD 111<2,62 lei ?;?; 7262;,?< lei 3 Celtuieli :inanciare 2 ani9 pri=ind amortizarea primelor de rambur>are a obligaiunilor 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 111<2,62 lei 72162;,?< lei 3 2 ani9 #etratrile ocazionate de trecerea la I.#% >untD 719 )a 0110112011D

222,;6 lei 7111<2,62 lei 8 414,;2 lei9 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 11-- 222,;6 lei #ezultatul reportat 7111<2,62 lei 8 pro=enit din trecerea 414,;2 lei9 la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 /aloarea contabil a datoriei J 1021000 lei 8 72162;,?< lei 8 414,;2 lei9 J 1001141,21 lei Baz :i>cal J 1021000 lei Di:eren temporar impozabil J <1;0;,64 lei Datorie de impozit amEnat J <1;0;,64 lei x 1?L J 6?4,<0 lei 6?4,<0 lei 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat 6?4,<0 lei 729 )a 3111212011D Domeniul de competengaF hIiI'&BI)I'&'* 12<,?; lei 7111<2,62 lei K 11021,033 lei9 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 11-- 12<,?; lei #ezultatul reportat 7111<2,62 leipro=enit din trecerea 11021,033 lei9 la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 aAu>tarea datoriei de impozit amEnatD /aloarea contabil a datoriei J 1021000 lei 8 72162;,?<0 lei 8 414,;20 lei 8 11021,0339 J 1011212,2<3 iei Baz :i>cal J 1021000 lei Di:eren temporar impozabil J 316;6,626 lei %old datorie de impozit amEnat J 316;6,626 lei x 1?L J ?0?,0< lei %old exi>tent J 6?4,<0 lei &Au>tare de datorie J ?0?,0< lei 8 6?4,<0 lei J 81?3,3? lei 71?3,3? lei9 1166 #ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 661* Impozitul pe pro:it amEnat 71?3,3? lei9 739 )a 3111212012D 712,363 lei9 ?;?; 7111<2,62 lei 8 Celtuieli :inanciare 11133,3<6 lei9 pri=ind amortizarea primelor de rambur>are a obligaiunilor 17+ "rime pri=ind rambur>area obligaiunilor 712,363 lei9 7111<2,62 lei 8

179

11133,3<6 lei9 /aloarea contabil a datoriei J 1021000 lei 8 72162;,?<0 lei 8 414,;20 lei 8 11021,033 11133,3<6 lei9 J 10213<2,24 lei Baz :i>cal J 1021000 lei Di:eren temporar impozabil J 21?2<,<1 lei %old datorie de impozit amEnat J 21?2<,<1 lei x 1?L J <2<,60 lei %old exi>tent J ?0?,0< lei &Au>tare de datorie J <2<,60 lei 8 ?0?,0< lei J 81;1,3< lei 71;1,3< lei9 7+* Celtuieli cu impozitul pe pro:it amEnat 661* Impozitul pe pro:it amEnat 71;1,3< lei9 Ghid pen tru pregtirea candidailor la examenul de aptitudini %auD 1;1,3< lei 661* Impozitul pe pro:it amEnat -+* /enituri din impozitul pe pro:it amEnat 1;1,3< lei *xemplul ilu>trati= 1?? *ntitatea &l:a deine >tocuri e=aluate prin metoda )I.( Bn =aloare deD 8 la 0110112011D2001000 leiF 8 la 3111212011D<<01000 leiF 8 la 3111212012D 3;01000 lei1 *ntitatea trece de la metoda )I.( la .I.( ca urmare a adoptrii I.#%1 /aloarea >tocurilor dup metoda .I.( e>teD 8 la 0110112011D2?01000 leiF 8 la 3111212011D2101000 leiF 8 la 3111212012D<201000 lei1 Ce 0et05t0i 50 t0e3ui 2 15c Al15 ;n cele t0ei momente cu oc54i5 t0ece0ii l5 I#R!S Re4ol<50e: 719 )a 011011201 ?01000 lei &-1 0r:uri 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 ?01000 lei 729 )a 311121201 601000 lei &-1 0r:uri 11-#ezultatul reportat pro=enit din trecerea la aplicarea I.#%, mai puin I&% 24 601000 lei 739 )a 3111212012D 601000 lei &-1 0r:uri 7'Celtuieli pri=ind mr:urile 601000 lei

180