Sunteți pe pagina 1din 95

ROMANTIC

FRATELE VITREG

Capitolul 1

Tansy Ormerod se zgri uli su

!"ntul re#e #are

$tea dinspre %olul

&ud' (e)i tre#user$ de*a patru ani de #"nd sosise ai#i )i ar +i tre uit sa +ie o i)nuit$ #u !"nturile puterni#e #are pustiiau ,ellingtonul- ea le g$sea )i a#um la +el de greu de suportat' Mai erau trei s$pt$m"ni p"n$ la Cr$#iun #"nd !remea- .n mod o i)nuit- era +rumoasa- atr$g"nd oamenii spre pla*$sau spre !"r+ul mun/ilor' (ar- .n a#est an- #apitala Noii 0eelande era mereu prad$ !"ntului puterni# )i !remea era e1trem de s#2im $toare' Ora)ul a+lat pe #oasta de sud a Insulei de Nord- spre str"mtoarea Coo3- .)i merita numele de ,ellington- R$s#ru#ea V"nturilor' 4 E)ti prea sla $' Iar +aptul #$ te4ai n$s#ut )i ai #res#ut la Au#3land te +a#e )i mai !ulnera il$- o ne#$*ea Ri#3' 4 5i tu te tragi din a#elea)i lo#uri' 4 (a- dar primii ani de !ia/$ i4am petre#ut la C2rist#2ur#2' A#olo da #lim$6 Tansy z"m i' Nu se a)teptase #a Ri#3 s$4i lipseas#$ at"t de mult' Fusese o #ompanie pl$#ut$- iar ea a*unsese s$4l pla#$ +oarte mult- de)i lo#uiser$ .mpreun$ doar #"te!a luni' Ri#3 ple#ase s$4)i g$seas#$ un drum .n !ia/$- l$s"nd4o surprins$ de golul din su+letul ei #"nd r$m$sese singur$' %rin z"m etul ei +rumos Tansy reu)ea s$ atrag$ aten/ia tre#$torilor #are se opreau s$ as#ulte alada #"ntat$ de ea- )i4i l$sau #"te!a monede l"ng$ #2itar$' %ri!irea ei r$t$#ea din#olo de )irurile de ma)ini #are se !edeau

aliniate .n +a/a ei' Tres$ri uimit$' II !$zu din nou pe urm$rise .n ultimele zile'

$r atul #are o

%u/ini +ur$ a#ei tre#$tori #are sesizar$ ezitarea din glasul ei' Lipsa momentan$ de #on#entrare nu +u o ser!at$ de#"t de ea' V$zu a#eea)i ma)in$ mare- oprit$ .n +a/a ei- #ondus$ de a#ela)i $r at #"r# o /inuse su o ser!a/ie .n ultimele zile' Ai#i- pe strad$- prime*dia !enea de la #ei #are erau la +el de s$ra#i #a ea- nu de la #ei #are4)i puteau permite ast+el de ma)ini' %oate era doar o #oin#iden/$- nu ea era #ea #$utata' 7ltimele a#orduri ale #2itarei ei st"rnir$ ropote de aplauze- .nso/ite de zgomotul monedelor #are #$zur$ .n tipsia pentru ani' 4 A +ost o melodie +rumoas$' Cum se nume)te8 .ntre $ o doamn$ .ntre dou$ !"rste' Tansy se mai rela1a- dar nu4)i lu$ o#2ii de la anii da/i de oameni' .n anii petre#u/i pe strad$ ea .n!$/ase s$ nu ai $ .n#redere .n to/i oameniimai ales .n #ei de pe strad$' Cu o zi .nainte- tot #e agonisise .i disp$ruse #"nd s$rise .n a*utorul unui $tr"n #are se sim/ea r$u' Lipsise doar #in#i minute- timp .n #are .i a#ordase a*uns pentru #a anii s$ dispar$' Tansy +usese mul/umit$ #$4i l$saser$ #utia #2itarei- #el pu/in' 4 &e nume)te 9:alada unui .ndr$gostit;- spuse ea z"m ind' Femeia .i mul/umi .n#$ o dat$ )i ple#$' In lo#ul ei ap$ru un $r at .nalt )i solid #are nu mai l$sa !"ntul s$ r$z at$ spre ea' Tansy .)i ridi#$ )u!i/ele de #uloarea mor#o!ului #are r$z $tuser$ prin ereta neagr$' Ridi#$ o#2ii )i .nlemni' Era $r atul din ma)in$' Ceea #e !$zu ea o +$#u s$ #read$ #$ nu era o #oin#iden/$' O#2ii lui !erzi o +i1au- iar ea .n/elese #$ $r atul !enise #u un s#op ine de+init' Era +oarte .nalt )i to#mai de a#eea se aple#$ $tr"nului primul a*utor- dar +usese de

deasupra ei- iar Tansy putu s$4l e1amineze .n !oie' Era genul de $r at pe #are4l dispre/uia ea #el mai mult- so+isti#at- .m r$#at .ntr4un #ostum .n dungi' Era prea t"n$r )i prea +rumos pentru a +i un mem ru al parlamentului- .)i spuse ea- dar .i z"m i pentru a nu l$sa s$ se !ad$ #$ sim/ise #a o lo!itur$ .n stoma# la !ederea lui' %oate #$ era !reun a!o#atsau !reun om de a+a#eri #are a)tepta s$ apar$ #eea #e4l interesa' <ainele lui s#umpe )i /inuta impe#a il$ o +$#eau s$ nu4l agreeze' Indi+erent #e4ar +i +ost- el nu putea +i un +un#/ionar oare#are' 4 Este +oarte +rumoas$ melodia pe #are o #"n/i- .i spuse el pri!ind4o .ntr4 un +el anume #are o +$#u s$ se .n+ioare' &pr"n#enele lui se .m inau deasupra o#2ilor re#i- p$trunz$tori' :$r atul /inea sugesti! .n m"n$ o 2"rtie de #in#i dolari' Tansy .)i ridi#$ din nou pri!irile spre el oprindu4le asupra gurii lui t$iate dur- semn #$ $r atul nu era dispus la #ompromisuri' 4 Mul/umes#- zise ea .n/epat$' 4 Oare am mai auzit4o unde!a8 Tansy nu g$si ni#i un r$spuns mai inteligent= 4 &e poate- o #"nt$ at"/ia' 4 (a- mai ales #ei #are #"nt$ #"nte#e de dragoste' .mi pla# in+le1iunile !o#ii tale- din stro+a a doua' Cred #$ toate +emeile l$#rimeaz$ #"nd le aud' Cine este autorul8 4 Eu l4am s#ris- spuse ea #u o#2ii s#"nteietori' Ori#e persoan$ #u o oare#are #ultur$ muzi#al$ ar +i re#unos#ut #$ a#est #"nte# era #opiat' (ar ea nu a!ea timp de pierdut a#um' (a#$ nu aduna #in#ize#i de dolari p"n$ seara- nu a!ea din #e s$4)i pl$teas#$ #2iria' Iar da#$ el +$#ea !reo .n#er#are de a o ag$/a- nu era #e!a #are s4o intereseze' (e a#eea- pentru a4l determina s$ ple#e- ea .)i aran*a #2itara #a )i #"nd ar +i .n#eput un alt #"nte#'

4 Istea/$ +at$- zise el #u un z"m et enigmati#' Apoi- +oarte repede pentru #a ea s$ nu realizeze #e spusese el- o .ntre $= l4ai s#ris pentru Ri#3 (a#re8 Fiind dire#t !izat$ Tansy sim/i #$ .i piere p"n$ )i ultima pi#$tur$ de s"nge din o ra*i' Cu toate #$ .n!$/ase tot #e se putea .n!$/a pe str$zi- ea sesiz$ o amenin/are latent$ .n o#2ii da#$ el era un largul ei' 4 Cine sunte/i8 .l .ntre $ ea- realiz"nd #$ ar +i +ost lipsit de sens s$ nege #$4l #uno)tea pe Ri#3' A#est $r at se a+la .n +a/a ei #u un s#op' 4 &unt +ratele lui' Tansy str"nse din din/i' (e#i a#esta era +aimosul Leo (a#re6 Reg$sindu4 )i rapid #ump$tul ea .n#er#$ s$ nu lase nimi# s$ i se #iteas#$ pe +igur$' 4 A- !$d #$ )tii #ine sunt- zise $r atul' 4 &igur #$ )tiu- admise ea' Ri#3 .i !or ise mult despre $r atul>pe #are el .l iu ise dar .l )i ur"se )i de #are +ugise' 5tiu #$ Ri#3 a!ea un +rate numit Leo' :$r atul ridi#$ din spr"n#ene' Tansy .l .n+runta +$r$ s$ #lipeas#$' Cu gesturi lente el s#oase un a#t de identitate? pe a#esta se a+la o +otogra+ie su #are era s#ris numele lui' Leo @ames (a#re- .n !"rst$ de dou$ze#i )i opt de ani' Nu sem$na delo# #u +ratele lui' Ri#3 a!ea #e!a de $ie/andru#e!a +oarte #opil$ros )i pl$#ut' :$r atul din +a/a ei par#$ se n$s#use matur' El puse la lo# a#tul de identitate' 4 Vreau s$ !or im despre Ri#3' Tansy sim/i instin#ti! un +el de team$ +a/$ de a#est $r at #u pri!irea de g2ea/$' Nu era omul #u #are s$ te po/i pune' Tansy ridi#$ din umeri' 4 :ine- dar n4o putem +a#e a#um' $r atului )i se sim/i )i mai nesigur$' C2iar $r at so+isti#at- din pri!irile lui r$z $tea o 2ot$r"re

nestr$mutat$- o !oin/$ de +ier- #are o +$#eau pe Tansy s$ nu se simt$ .n

:$r atul .)i l$s$ pri!irea spre monedele #are se adunaser$ .n #utia de la #2itara ei' 4 C"t m4ar #osta s$ te +a# s$ stai de !or $ #u mine8 .n aparen/$ !or ele lui a!eau o tent$ de insult$- iar ea4)i d$du seama #$ le +olosise deli erat' Realiz"nd #$ nu putea s$ se .mpotri!eas#$ a#estui $r at- dar #$- totu)i- nu era ine s$ #edeze at"t de u)or- ea .i spuse= 4 Nu m$ po/i #ump$ra' 4 In a#est #az- a) !rea s$ te .n#2iriez o !reme' (e ast$ dat$ insulta era e!ident$' Cu toate a#estea- Tansy .n#er#$ s$ se st$p"neas#$' 4 C"t !a dura8 4 Asta- zise el- depinde numai de tine' Tansy se 2ot$r. imediat' (e)i nu !oia s$ ai $ nimi# .n #omun #u a#est $r at- e1perien/a o .n!$/ase #$ nu era ine s$ se *oa#e #u un ast+el de om' (e a#eea .i spuse ade!$rul= 4 Am ne!oie de #in#ize#i de dolari #a s$4mi pl$tes# #2iria' (a#$ ar +i #itit trium+ sau satis+a#/ie .n o#2ii lui- ea s4ar +i s#2im at imediat' (ar impasi il- el s#oase portmoneul )i .i .ntinse #"te!a an#note' Tansy le num$r$ .nainte de a lua monedele pe #are le adunase de diminea/$' &tr"nse #2itara )i4i spuse= 4 Este o odeg$- mai *os tot pe strada asta' 4 C"/i ani ai8 .ntre $ $r atul )i .ntinse m"na spre #2itara ei' Luat$ prin surprindere- Tansy i4o .ntinse .nainte de a apu#a s$ !or eas#$= 4 Nou$spreze#e' Cea de a dou$ze#ia ani!ersare a ei era peste #"te!a zile )i atun#i ea de!enea ma*ora' Nu eau al#ool- iar da#$ te .ntrea $ #ine!a- po/i spune #$ e)ti

tutorele meu' El se gr$ i s$ /in$ pasul #u ea- pentru #a oamenii #are tre#eau pe strad$ s$ nu4i despart$' 4 &unt prea t"n$r pentru a4/i +i tutore- zise el' (ar so/ /i4a) putea +i' 4 Nu e)ti genul meu- spuse ea' (a#$ ea n4ar +i realizat asta de*a- pri!irile arun#ate de #ei #are tre#eau pe l"ng$ ei ar +i +$#ut4o s$ .n/eleag$' Femeile #are tre#eau pe l"ng$ ei se uitau la a#est #uplu #am #iudat' El era .m r$#at .n 2aine #ostisitoare- +oarte elegante- iar ea .n #ele mai ie+tine lu#ruri #are se puteau g$si' Intrar$ .ntr4o #a+enea- unde Tansy $u lapte- iar' el o ere' &e a)tepta #a $r atul s4o om ardeze #u .ntre $ri' Nu era o i)nuit$ s$ #apituleze prea u)or- dar #e!a #are de data asta nu mai /inea de logi#$ o a!ertiza #$ nu !a s#$pa prea u)or de a#est $r at' 4 C"t timp a/i tr$it .mpreun$8 o .ntre $ el rus#' Tansy se z "rli= 4 Am lo#uit #"te!a luni .ntr4o #amer$- dar n4am a!ut rela/ii intime- .i r$spunse ea' :$r atul o pri!i surprins' 4 5tii unde a ple#at Ri#38 F$r$ a ezita- ea .i spuse- min/ind= 4 N4am ni#i #ea mai !ag$ idee' T$#erea #are se l$s$ degenera .ntr4o tensiune +oarte #iudata' 4 Ar +i +oarte ine pentru tine da#$ mi4ai spune-Tansy' Tansy spera #$ +r$m"ntarea )i nelini)tea ei nu se !edeau' Cu toate #$ Leo nu se l$uda #u asta- din +elul lui de a +i )i din rea#/iile lui se putea .n/elege #$ +amilia (a#re a!usese mul/i ani' (e)i nu a!ea alta surs$ de !enituri de#"t #eea #e o /inea din #"ntat- Tansy #onsidera #$ e1ist$ lu#ruri

mai importante de#"t anii= loialitatea- de e1emplu' 4 Nu )tiu nimi# despre Ri#3- repet$ ea #u o stina/ie' 4 %$#at' Tansy .i .n+runt$ pri!irea )i- +i1"ndu4l- ea o ser!$ #e!a #iudat- #a o dung$ aurie #are i se putea !edea .n *urul pupilelor' &e sim/i #uprins$ de un +ior #iudat- de o senza/ie stranie de r$#eal$- de par#$ s4ar +i #on+runtat #u un e1traterestru' Era #on)tient$ #$ .n a+ar$ de apartenen/a la a#eea)i ras$ uman$- nu a!ea nimi# .n #omun #u Leo (a#re' &#2i/$ un z"m et' 4 &$ nu .ndr$zne)ti s$ r"zi de mine- spuse el' Tansy se l$s$ pentru un moment su in+luen/a pri!irii lui din #are r$z $tea doar m"nia unui om #are nu era o i)nuit sa piard$- dar lupt$ pentru a rezista tenta/iei de a4i spune #e !oia el s$ a+le' 4 Nu am #u #e s$ te a*ut- zise ea rus# dezlipindu4)i pri!irea de a lui' In a#el moment intrar$ dou$ +emei +rumoase- elegant .m r$#ate- #u !o#i #are denotau o mare siguran/$ de sine' Leo (a#re urm$ri #um se a)eaz$ la o mas$- iar pro+ilul lui arogant se #ontur$ pe peretele arului' C"nd pri!irea lui re!eni asupra lui Tansy era re#e- plin$ de dezam$girede par#$ ea ar +i +ost o #antitate negli*a il$ pentru #are nu merita s$ se .n+urie' Tansy sim/i #um i se z urle)te p$rul la #ea+$? #u toate .n#er#$rile ei de a se st$p"ni- sim/ea #$ .)i !a pierde #ur"nd #ontrolul' 4 Ai4a po!estit despre #asa noastr$8 o .ntre $ el #u a#ela)i aer lezat' Tansy ridi#$ din umeri' 4 Mi4a spus #"te #e!a' 4 Asta .nseamn$ #$ /i4a !or it )i despre mama' Tansy mai lu$ o gur$ de lapte' 4 (a- o dat$ sau de dou$ ori' 4 Ri#3 )i mama au +ost +oarte apropia/i' El nu )tie #"t$ su+erin/$ i4a

pro!o#at mamei dispari/ia lui' Ni#i a#um nu doarme noaptea- mereu este o sedat$ #$ i s4a .nt"mplat #e!a r$u' F$r$ .ndoial$- a#est Leo (a#re era un $r at inteligent' Nu l$sa s$ r$z at$ ni#i o not$ de .ngri*orare .n glasul lui re#e )i t$ios' (a#$ Ri#3 nu i4 ar +i !or it +$r$ .n#etare despre +ratele lui !itreg- poate #$ Tansy ar +i #edat )i i4ar +i dat toate in+orma/iile' (ar ea )tia prea multe despre el- despre +aptul #$ era un tip plin de sine- #are nu )tia #e .nseamn$ e)e#ul- un tip ne#ru/$tor #are .i !edea pe #ei din *ur #a pe ni)te unelte #e tre uie manipulate' 4 C"nd l4am !$zut ultima oar$- era ine- s$n$tos )i nu a!ea pro leme' Leo o /intui #u pri!irea- #are .n a#el moment a!ea #e!a de pas$re de prad$ gata s$ ata#e' 4 Mama a ia a p$r$sit spitalul- a +ost operat$- are #an#er' Asta +u o lo!itur$ pentru Tansy' Fu gata s$ #edeze- dar .)i aminti promisiunea pe #are i4o +$#use lui Ri#3' 4 Regret- dar nu )tiu nimi# mai mult- zise ea' 4 Tre uie s$ #ontinue tratamentul )i !rea s$4l ai $ pe Ri#3 al$turi de ea' 4 Este normal s$4)i doreas#$ asta' Tansy +$#u un e+ort s$4)i a+i)eze pe +igur$ a#ela)i aer de .n/elegere' Lu#rurile se s#2im au .n a#est #onte1t' Ri#3 .)i iu ea mama )i era normal s$ +ie al$turi de ea .n momentele grele' Tansy .)i l$s$ pri!irea asupra pa2arului pe #are4l /inea #u am ele m"ini' .)i rela1$ degetele lungi )i puterni#e- .n#er#"nd s$ g$seas#$ o rezol!are la pro lema #are se i!ise' Ce nai a tre uia s$ +a#$8 4 (e#i nu e)ti dispus$ s$ m$ a*u/i8 insist$ Leo (a#re' Tansy o ser!$ mu)#2iul #are .i tres$ri .n momentul a#ela pe #2ip' .i studie tr$s$turile #are nu tr$dau ni#i o alt$ emo/ie' (inspre el nu se sim/eau de#"t unde de m"nie- iar ea per#epu #$ $r atul +$#ea e+orturi mari de a4)i

p$stra #ontrolul' 4 Nu pot s$ te a*ut- )opti ea- sim/ind oare#are team$' .n#er#a s$ par$ deta)at$- dar $r atul nu per#epu de#"t pli#tiseala ei' 4 C"t ar #osta s$ o /in in+orma/iile dorite8 A##entul pus de el pe partea +inan#iar$ o +$#u s$4)i piard$ #ontrolul' O#2ii ei arun#ar$ s#"ntei' %e un ton t$ios ea .i spuse= 4 Nu m4au interesat anii ni#iodat$' 4 Nu tre uie s$4mi dai a#um un r$spuns' Mai g"nde)te4te la noapte )i #omuni#$4mi m"ine 2ot$r"rea ta- spuse el #u #alm )i #on!ingere' Tansy .)i aminti #$ el era a!o#at )i- desigur- dispunea de tot arsenalul meseriei- de #are +$#ea uz din plin' A ia a#um .n/elese ea de #e .i spunea Ri#3 #$ +ratele lui !itreg a*unsese pe #ulmile pro+esiei- .)i +olosea !o#ea/inuta )i prezen/a #are intimidau pe ori#ine- #a pe ni)te arme' .n +a/a instan/ei era in!in#i il? Tansy sim/i mila pentru ori#ine se l$sa sedus de glasul )i de +elul .n #are ar$ta Leo (a#re' .i .n+runt$ pri!irea- .n#er#"nd s$ mas#2eze emo/iile puterni#e #are puseser$ st$p"nire pe ea' 4 Bmi pare r$u- zise ea termin"ndu4)i laptele )i ridi#"ndu4se' Nu4/i mai pierde !remea #u mine- domnule (a#re' Nu te pot a*uta #u nimi#' Bndrept"ndu4se spre u)$ ea sim/i pri!irea lui #are o .nso/i p"n$ la ie)ire' .n a#ea perioad$ ,ellingtonul +usese zguduit de #utremure puterni#e-4 dar e+e#tul a#elei pri!iri a!u darul de a o .nsp$im"nta mai tare de#"t ori#e mani+estare teluri#$ #e se m$sura pe s#ara Ri#2ter' Tansy lupt$ din greu s$ nu se lase impresionat$' I se p$ru' #$ pi#ioarele o du#eau mult mai repede #a de o i#ei= a ia a)tepta s$ dispar$ din raza lui de in+luen/$' O dat$ a*uns$ a+ar$ r$su+l$ u)urat$- pri!ind #l$dirile +amiliare #are se ridi#au pe strada Cuay )i oamenii #e se gr$ eau #are4n#otro' %ro a il #$ Leo (a#re se a)tepta #a ea s$ se du#$ a#as$- a#um #"nd +$#use rost de

#in#ize#i de dolari' (e a#eea- pentru a4l deruta ea porni spre lo#ul .n #are o i)nuia s$ #"nte' %etre#u restul dup$4amiezii tre#"ndu4)i .n re!ist$ repertoriul- a)tept"nd #a Leo (a#re s$ apar$ din moment .n moment )i- #"nd termin$ programul+$r$ #a a#esta s$4)i mai +a#$ apari/ia- nu )tiu #e s$ simt$- s$ +ie dezam$git$- sau +eri#it$ #$ a s#$pat de el' 5i asta nu pentru #$ i4ar +i pl$#ut $r atul' Era un indi!id prea puterni#prea plin de el- #$ruia .i pl$#ea s$4i intimideze pe #ei #u #are intra .n #on+li#t' (ar pentru ea se do!edi +oarte greu s$4)i alunge din minte imaginea mamei lui Ri#3- #are era olna!$ )i4)i dorea +iul aproape' Cu toate #$ Ri#3 era uneori e1asperat de #omportamentul mamei sale- dorin/a ei de a4l a!ea aproape era de .n/eles' Ri#3 mo)tenise stru#tura +ragil$ a mamei sale )i do#torii se luptaser$ s$4l a*ute s$ supra!ie/uias#$' Fusese readus de #"te!a ori la !ia/$ datorit$ lor- apoi- .n #"/i!a ani reu)ise s$ se .ntremeze )i s$ #apete puteri' Mama lui- .nsp$im"ntat$ de +elul .n #are +usese ne!oit$ s$ lupte pentru !ia/a +iului ei- nu mai d$duse na)tere altor #opii' Tansy era sigur$ #$ Ri#3 )i4ar dori s$ +ie al$turi de mama lui .n a#este momente grele ale !ie/ii ei' Ce ar +i tre uit s$ +a#$ ea a#um8 .n#$ nesigur$ de de#izia pe #are tre uia s4o ia- Tansy se .ndrept$ spre #as$' Lo#uia .ntr4 una din #asele !e#2i de lemn- .ntr4o su ur ie a ,ellingtonului- a+lat$ la distan/$ egal$ de uni!ersitatea unde studia )i de str$zile pe #are o i)nuia s$ #"nte' La eta*ele superioare ale #asei- #2iria)ii se s#2im au mereu' Tansy a!ea o singur$ .n#$pere mi#$ )i .ntune#at$- re#e )i #u mu#egai' Era o#upat$ de un pat +oarte mare- a!ea aie )i #2iar )i o mi#$ u#$t$rie' Ni#i nu4i tre uia o u#$t$rie mai mare= nu se omora #u g$titul' Lo#ul era dotat #u stri#tul ne#esar- iar Ri#3 se a#omodase repede #u lo#uin/a +etei- #are

+$#use un gest uni# pentru el' Tansy .)i s#oase 2aina )i ereta- le puse .n #eea #e #u greu se putea numi dulap pentru 2aine )i se .ntre $ da#$ Leo (a#re !$zuse !reodat$ o lo#uin/$ at"t de s$r$#$#ioas$ #a a ei' %ro a il #$ nu' Ridi#$ neputin#ioas$ din umeri )i4)i aran*$ #laia de p$r .ntr4un #io de oglind$ #are at"rna deasupra patului' Bm r$#$mintea ei era #$lduroas$- dar !e#2e )i #am uzat$- iar #ulorile #am )terse' Ca )i .m r$#$mintea ei- .n#$perea .n #are lo#uia era de#orat$ #u o ie#te ie+tine luate de pe la di+erite t"rguri- dar pe pat se a+lau perne !iu #olorate iar pe pere/i #"te!a postere #are .i satis+$#eau ne!oia de #uloare' %use i ri#ul pe +o# )i .n#epu s$ +a#$ ni)te #al#ule' %e m$sur$ #e a)ternea #i+rele pe 2"rtie- era tot mai disperat$' .n tre#ut reu)ise mereu s$4 )i adune .n timpul !erii anii pentru ta1e- dar .n a#est an lu#rurile nu mai st$teau la +el' &e a+lau .n plin$ re#esiune )i oamenii nu mai erau at"t de darni#i )i dispu)i s$ #2eltuias#$ anii pe #"nt$re/ii am ulan/i' C2iar da#$ ar mai +i adunat #e!a ani p"n$ la Cr$#iun- tot nu i4ar +i +ost de a*uns' Iar dup$ Cr$#iun- ,ellington- #a )i alte ora)e din Noua 0eeland$- #u e1#ep/ia #elor turisti#e- putea +i #onsiderat un ora) mort' .n#2ise #aietul .n #are4)i +$#use so#otelile )i se .n#runt$' 7rma s$4)i ia .n #ur"nd li#en/a- dar dup$ asta mai urmau doi ani de mun#$ pentru a4)i lua masteratul' C"nd ple#ase de a#as$- o +$#use pentru a putea urma #ursurile uni!ersit$/ii' Fusese o mun#$ grea- dusese o !ia/$ de mizerie dar nu renun/ase' Iar a#um se sim/ea m"nat$ de a#eea)i .n#$p$/"nare' &tr"nse din din/i )i4)i spuse #$ a*unsese prea departe pentru a mai da .napoi' L$s$ deoparte #aietul )i4)i +$#u o #ea)#$ de #eai de plante' &e .n#ura*$ singur$- spun"ndu4)i #$ reu)ise s$ se des#ur#e timp de #"/i!a ani? a!ea s4o +a#$ )i de a#um .nainte' Cu #"te!a luni .n urm$- #"nd se a+lase .ntr4o situa/ie disperat$pro+esorul %a1ton se o+erise s4o a*ute #u o urs$' Va lua leg$tura #u el din

nou pentru a !edea da#$ o+erta mai era !ala il$' Lu$ apoi portati!ele pe #are le l$sase a#olo dis4 de4 diminea/$' Le mai #iti o dat$ )i4)i spuse #$ nu erau ni)te lu#r$ri deose ite' Oare to/i #ompozitorii se .ntre au !reodat$ da#$ !or +i #apa ili s$ produ#$ )i #e!a #are s$ r$m"n$ .n min/ile )i inimile as#ult$torilor8 Oare :eet2o!en .)i pusese ast+el de pro leme8 Mozart8 Mai +$#u #"te!a #ore#turi- .ntre "ndu4se de #e #redea ea #$ !iitorul ei era muzi#a8 Compunea #"nte#e pl$#ute- dar e+emere' 5i4ar +i dorit s$ s#rie muzi#$ pe #are s4o as#ulte lumea )i dup$ o sut$ de ani' (e +apt- .)i spuse ea- nu se punea pro lema #$ ar +i !rut s$ s#rie- #i #$ tre uia s4o +a#$' (ar nu4i st$tea mintea la #ompozi/ie )i ea )tia moti!ul- +usese ul!ersat$ de apari/ia lui Leo (a#re' Ce ne unie6 Muzi#a- #redea Ri#3- era singura lui )ans$ de a s#$pa de demonii #are4i st$p"neau !ia/a' Ea +usese de a#ord' To#mai de a#eea .l min/ise pe Leo- nu4l putea demas#a pe Ri#3' :ine.n/eles #$ se sim/ea #a un !ierme din #auza asta' C2iar da#$ Ri#3 ar +i pre!enit4o #$ .ntr4o un$ zi Leo !a ap$rea- ea nu s4ar +i a)teptat #a a#esta s$4)i +a#$ apari/ia #a un (emon .ntr4un spe#ta#ol de pantomim$' 5i nu se a)tepta sa simt$ team$' (ar se .n)elase' Leo (a#re era un indi!id puterni#+$r$ s#rupule- un tip arogant #are a!ea impresia #$ putea #ump$ra ori#e' (ar )tia el oare de #e +ugise Ri#3 de la )#oal$ #2iar la mi*lo#ul trimestrului8 Iar a#um Gra#e (a#re era olna!$' Tansy .n#epu s$ se uras#$ pentru #$ nu4i putea spune ade!$rul lui Leo- a#um #"nd a!ea tot timpul .n +a/a o#2ilor imaginea mamei lui olna!e' (ar !iitorul lui Ri#3 depindea de +elul .n #are ea putea s$ p$streze se#retul' La nai a #u a#est Leo (a#re' (e #e ap$ruse to#mai a#um- tul ur"ndu4i !ia/a oare#um lini)tit$ )i egal$8 (ar #um o g$sise8 .)i puse a#east$ .ntre are nu pentru #$ s4ar +i temut #$ #ine!a ar +i putut s4o determine s$ se .ntoar#$ a#as$' (e +apt- r$m$sese #u senza/ia asta de team$ de la .n#eputuri- #"nd a!ea mereu impresia #$ este

urm$rit$' In timp #e dis#uta #u Leo- .)i spuse #$ ar +i mai ine s$ tele+oneze la ta $ra unde se a+la Ri#3' Nu !a putea s$ !or eas#$ #u el- dar .i !a l$sa !or $ la administratorul ta erei' %este dou$ ore se a+la .n #a+eneaua .n #are o i)nuia s$ #"nte de dou$ ori pe s$pt$m"n$- #"nd .)i d$du seama #$ +usese urm$rit$ de Leo (a#re' A#este dou$ seri erau un prile* de a #"nta melodiile Edit2ei %ia+- de a m"n#a ine' (ar #"nd .l !$zu ea realiz$ #$ nu !a putea s$ sune la ta $r$ de#"t da#$ !a s#$pa de el' 0"m i #"nd auzi aplauzele #are4i su liniar$ terminarea programului )i .)i spuse #$ prin +aptul #$ !enise .n seara astaLeo .i transmitea- de +apt- un mesa*' %ro a il #$ !a tre#e prin #lipe grele p"n$ #"nd .l !a #on!inge #$ nu )tia nimi# despre Ri#3' (intr4o dat$- !ia/a i se p$ru +oarte #ompli#at$' %oate #$ asta merita= ar +i tre uit s$4l lase .n gar$ pe Ri#3 #u )ase luni .n urm$- .n lo# s$4l ia .n lo#uin/a ei s$r$#$#ioas$s$4l 2r$neas#$ )i s$4i as#ulte ne#azul' F$r$ a se uita spre lo#ul .n #are st$tea Leo (a#re- ea se ridi#$ )i porni spre u#$t$rie' 4 Ai +ost nemaipomenit$- #a .ntotdeauna- spuse Ara ella- proprietara #a+enelei' Era o +emeie de !reo #in#ize#i de ani- #are nu mai )tia #e s$ +a#$ pentru #a lo#alul s$ ai $ #"t mai mul/i #lien/i' Complimentul +$#ut de Ara ella n4o .n#$lzea #u nimi#= de +apt- ni#i nu .nsemna nimi#' Fusese anga*at$ pentru #$ se potri!ea +oarte ine a#estui lo#= era sla $- a!ea o pri!ire intens$- de om +l$m"nd- )i )tia s$ pun$ su+let .n #eea #e #"nta' 4 Vrei s$ m$n"n#i #e!a- iu ito8 o .ntre $ Ara ella' E)ti #am palid$' Am ni)te paste deli#ioase .n seara asta' Ara ella se opri .ntr4un mod ne+ires#!$z"nd $r atul #are intrase imediat dup$ Tansy' 4 Nu ple#a- Tansy- !reau s$4/i o+er #e!a de $ut- spuse Leo (a#re' 4 Tansy nu ea- inter!eni Ara ella' In mod o i)nuit- atitudinea Ara ellei ar +i amuzat4o pe Tansy- dar de

data asta ea pre+era s$ +ie tratat$ #a un adult #apa il s$ ia de#izii' 4 Ade!$rat8 Leo o pri!i pe Ara ella )i4i z"m i' Tansy .l pri!i #u #ol/ul o#2iului' Leo arun#ase a#el z"m et #are ar +i putut topi )i un g2e/ar .n timp re#ord= de)i deli erat$poate #2iar #al#ulat$- senzualitatea lui mas#ulin$ era #e!a #are dep$)ea rezisten/a unei +emei o i)nuite- de !"rsta a doua #a Ara ella' Femeia respir$ ad"n#' %oate #$ ar mai +i !rut s$ spun$ #e!a- dar Leo (a#re nu4i d$du o#azia s4o +a#$= 4 Nu ai asemenea !i#ii- Tansy8 (ar ni#i alte !i#ii nu ai- din #"te am !$zut' Ai dus p"n$ a#um o !ia/$ so r$ )i plin$ de rezultate' 4 A- !$ #unoa)te/i8 inter!eni Ara ella #urioas$' Tansy !ru s$ spun$ #e!a dar nu mai apu#$- pentru #$ Leo !or i .n numele ei= 4 (a- sigur #$ ne #unoa)tem' Tansy- de #e nu +a#i prezent$rile8 Leo o #u#eri numaide#"t pe Ara ella' (a#$ Tansy ar +i +ost o +at$ mai pu/in dur$ ar +i admirat m$iestria lui Leo- #are era .n plin$ e!olu/ie' F$r$ .ndoial$- Leo era un $r at de)tept- dar .n#epea s4o #am sperie' 7n ast+el de $r at- #u asemenea dotare- putea s$ a+le de la ea ori#e41 interesa despre Ri#3' Tansy .)i spuse #$ singurul lu#ru pe #are41 mai putea +a#e pentru Ri#3 era s$ #umpere o #artel$ de tele+on )i s$ sune ta $ra de reso#ializare .n #are se a+la el' .ntre timp- era +oarte important s$4)i p$streze mintea limpede )i s$ nu41 lase pe Leo ("#re s4o s#urt#ir#uiteze' 4 Ei- Tansy )i4a terminat programul din seara asta- zise Ara ella#on!ins$ #$ asista la de utul unei po!e)ti de dragoste' Cu un ultim z"m etea se .ndrept$ spre u#$t$ria unde +iul ei terminase de #ur$/at o gr$mad$ de zarza!at' Tansy .n#er#$ s$ s#ape din str"nsoarea lui Leo' Nu reu)i- iar $r atul o

#onduse spre u)a din spate- pe unde se intra .n #a+enea' 4 Tre uie s$ ple# a#as$- .n#epu Tansy' 4 A)teapt$ s$4mi termin )i eu $utura )i o s$ te #ondu#' 4 Nu te #unos# .ntr4at"t de ine .n#"t s$ te las s$ m$ #ondu#i- .i spuse Tansy' Leo .i arun#$ din nou z"m etul lui enigmati#- iar o#2ii lui !erzi o str$+ulgerar$' 4 M$ #uno)ti destul de ine- Tansy' Ri#3 /i4a !or it mereu despre enigmati#ul- imposi ilul- intransigentul )i preten/iosul lui +rate !itreg' Tansy se a)ez$ +$r$ prea mult$ #on!ingere' In a#el moment- ap$ru #el$lalt +iu al Ara ellei- adu#"nd un platou #u paste' 4 Nu- mul/umes#- i4am spus Ara ellei #$ nu m$n"n# paste' Leo (a#re .mpinse platoul #$tre ea' 4 M$n"n#$ tot #e este .n +a/a ta- .i ordon$ el' F$r$ .ndoial$- #2ipul t$u as#eti#- #2inuit de +oame este un argument .n plus atun#i #"nd #"n/i %ia+dar asta nu te a*ut$ s$4/i p$strezi +rumuse/ea )i s$n$tatea' Tansy nu4l pl$#ea delo#- nu a!ea .n#redere .n el- dar #u toate a#estea!or ele lui o durur$' 4 Bntotdeauna am +ost sla $' 4 (e#i tu te .n+ometezi #u un$4)tiin/$ pentru a +i sigur$ #$ !ei r$m"ne !e)ni# +rumoas$8 <aide- m$n"n#$ tot- nu mai +a#e nazuri' 4 Nu4mi pla#e s$ mi se spun$ #e tre uie s$ m$n"n#' 4 Nu are sens s$ ar$/i #$ e)ti .n#$p$/"nat$- Tansy' Nu te a*ut$' (e data asta- Leo a!ea dreptate' %"n$ atun#i ea nu sim/ise #$4i era +oame- dar pastele din +a/a ei miroseau destul de ine' Lu$ +ur#uli/a )i .n#epu s$ m$n"n#e' Ea o i)nuia s$ se uite la m"inile tuturor #elor #u #are !enea .n #onta#t' Credea .n e1presi!itatea a#estora= oamenii .)i puteau

#ontrola tr$s$turile pentru #a s$ lase s$ transpar$ numai g"ndurile )i emo/iile pe #are !oiau ei s$ le lase- dar mi)#$rile m"inilor erau mai greu de #ontrolat' Leo (a#re a!ea m"ini e1presi!e )i .ngri*ite' 5i le #ontrola destul de ine' Nu d$dea din m"ini- nu $tea dara ana .n mas$ #u ele- ni#i nu se s#$rpina' Cu toate a#estea- nu4i inspirau .n#redere' La +el #a .ntreaga +iin/$ a lui Leo' In a#el moment intr$ un grup de tineri g$l$gio)i- #are .ntrerupse lini)tea #a+enelei' Leo .ntoarse #apul )i Tansy .i admir$ pro+ilul aristo#rati##are ar$ta #a al unui rege de pe o moned$ !e#2e- de argint' El .i s#rut$ #u pri!irea pe g$l$gio)i- apoi .i #ategorisi #a neinteresan/i )i .ntoarse #apul' El era un a!o#at de renume- .)i spuse Tansy' Ri#3 era +oarte m"ndru de su##esele a#estui +rate al lui- #are a!usese o ast+el de as#ensiune rapid$' Leo lu#ra .n s$lile de *ude#at$ )i .n irourile de a!o#atur$' 5i atun#i- de #e .i pri!ise #a un #unos#$tor pe a#e)ti tineri #are nu apar/ineau lumii lui 8 Tansy era intrigat$' Considera #$ un antrenament la o sal$ un$ de gimnasti#$ )i #e!a sudoare .l puteau +a#e s$ ai $ mus#ulatura ne#esar$ )i un trup atleti#- dar ea !$zu din#olo de #eea #e era la supra+a/$- !$zu #e!a ne.m l"nzit- #e!a letal' A!ea aerul unei p$s$ri de prad$- .ndem"narea ei de a g$si pun#tele sla e ale !i#timei 4 ast+el pro#edase #u Ara ella- pe #are o #u#erise #u #"te!a #u!inte ine plasate- la +el pro#edase )i #u ea- impresion"nd4o #u presupusa oal$ a mamei lui Ri#3' La +el #a o pas$re de prad$- a!ea rea#/ii rapide- pre#um )i a#ea aur$ de permanent$ prime*die' Era un $r at de #are tre uia s$ se team$' Ea era prada lui de data asta' Tansy a!usese un singur g"nd' %entru a#est g"nd sa#ri+i#ase totul 4 +amilie- o !ia/$ lipsit$ de gri*i- prietenii' &e arun#ase singur$ .n !"ltoare.n!$/ase s$ tr$ias#$ pe str$zi- se .n+ometase )i- dup$ tot #e .ndurase-

a*unsese s$ #read$ #$ nimi# sau nimeni n4o mai putea speria' (ar Leo (a#re o #am speriase' (esigur- putea ori#"nd s$ s#ape de amenin/are )i s$4i spun$ unde se a+la +ratele lui? #$#i ea +$#use de*a pentru Ri#3 #eea #e nimeni alt#ine!a n4ar +i +$#ut' 4 Este ultima mea )ans$- .i spusese Ri#3 .nainte de a ple#a' Tre uie s$ +a# asta- Tansy- dar- da#$ Leo a+l$ unde sunt- !a !eni imediat dup$ mine' 4 (e #e 8 .ntre ase ea' Nu este mul/umit #$ te4ai 2ot$r"t s$ +a#i #e!a8 4 Nu4l #uno)ti pe Leo' Nu4i pla#e s$ se pun$ singur .ntr4o situa/ie #a asta- este un tip prea puterni#' In +amilia noastr$- Leo este #el la #are apeleaz$ toata lumea #"nd are ne!oie- dar el nu #ere a*utor de la nimeni' Este un dur- un tip str$lu#it- nu are ni#i o sl$ i#iune' Lumea .l admir$' (a#$ m$ g$se)te- o s$ m$ ia a#as$- o s$ m$ du#a la psi2iatru )i o s$ m$ supra!eg2eze .n permanen/$- iar da#$41 mai dezam$ges# !reodat$'''' Ri#3 o pri!ise #u o#2ii .ndurera/i' Apoi- #ontinuase= asta m$ !a omor.- Tansy' (a#$ a) a!ea timpul ne#esar )i li ertate de a#/iune m4a) putea des#ur#a' Eu nu pot rezol!a lu#rurile a)a #um o +a#e el 4 nu am duritatea lui- dar !reau s$4mi do!edes# mie )i #elor din *ur #$ pot rezol!a pro lemele' Tansy .l .n/elesese atun#i- #$#i )i ea .)i luase lumea .n #ap pentru #$ se do!edise in#apa il$ de a +i sora )i +ii#a pe #are )i4o doreau ai ei' .i spusese pe atun#i #u triste/e lui Ri#3= 4 A#est Leo !rea s$ te trans+orme .ntr4o #lon$ a lui8 4 Ni#i #2iar a)a- spusese el simplu' Nu !reau de#"t s$ nu4i spui unde m$ a+lu- da8 Nu4mi +a#e pl$#ere s$4/i #er asta- pentru #$41 #unos# pe Leo )i )tiu #$ poate s$ o /in$ totul de la oameni #u +or/a- iar tu ai +ost at"t de un$ #u mine6 Tansy .n#epuse s$ r"d$' 4 (a#$ m$ g$se)te- #eea #e !a +i #am greu- nu poate +a#e alt#e!a de#"t

s$4mi pun$ .ntre $ri' %e atun#i- Ri#3 o pri!ise trist' 4 Nu4l #uno)ti pe Leo' Va g$si #u #e s$ te amenin/e' (ar- te rog- promite4 mi #$ nu4i !ei spune' 5i Tansy .i promisese' (e a#eea- !a tre ui s$ reziste la toate amenin/$rile )i .n#er#$rile lui Leo (a#re' Ri#3 era #on!ins #$ asta e ultima lui )ans$ )i merita s$ pro+ite de ea' Tansy .i !a ar$ta lui Leo (a#re #$ nu se las$ intimidat$' 4 &$ mergem- zise el' Leo (a#re era #on!ins #$ .ntr4un +el sau altul +ata !a #eda .n seara a#easta' Mai ales #$ ploaia )i !"ntul de a+ar$ o determinaser$ s$ a##epte a +i #ondus$ de el' N4o .ntre $ unde lo#uie)te' Ni#i ea nu4i spuse- dar el o #onduse dire#t a#olo' La u)a apartamentului- o .ntre $= 4 Nu m$ in!i/i .n$untru8 4 Nu- spuse ea #u +oarte mult$ #on!ingere' Nu are rost s$ insi)ti- )tii ine' 4 Nu renun/ ni#iodat$ prea u)or' (es#2ide u)a- te rog' 4 Nu !reau' Ignor"ndu4i spusele- el o prinse de m"na .n #are /inea #2eia- )i des#2ise u)a' 4 Ei- #e zi#i8 Leo #uprinse totul dintr4o pri!ire' 4 Nu am nimi# de spus' Tansy se .ntoarse- #a )i #"nd ar +i !rut s$4i lo#2eze pri!irea' 4 Ei- a#um pot s$4/i spun #$ ne !om !edea m"ine' Leo .n#2ise u)a .n urma lui' Tansy puse lan/ul la u)$- .n#runtat$' Fusese o atitudine de mas#ul +ero#e8 (esigur- a#est Leo )tia #$ $r a/ii

erau mai puterni#i de#"t +emeile' Voia s$4i arate #$ putea s4o +a#$ s$ spun$ totul8 Nu' Era su til )i nu rutal' %oate dorise doar s$ se #on!ing$ #$ Ri#3 nu se a+la a#olo' &au era doar preo#upat de siguran/a ei 8 &e sim/i #uprins$ de o senza/ie stranie de #$ldur$' Fugise de #"t!a timp de a#as$dar )i .nainte se des#ur#ase tot singur$' %$rin/ii ei adopti!i luaser$ rus# 2ot$r"rea #$ ea tre uie s$ renun/e la studii pentru a lu#ra la autoser!irea din ora)' Ea +ugise de a#as$ 2ot$r"t$ s$4)i .ndeplineas#$ !isul- s$ #ompun$ muzi#$ +rumoas$ #are s$ d$inuie .n timp )i s$ a*ung$ la inimile multor genera/ii' 5i reu)ise s$ supra!ie/uias#$' %ri!i .n *urul ei- prin .n#$pere- .n#er#"nd s4o !ad$ #u o#2ii lui Leo (a#re' Nu era un palat- dar tot #e se g$sea a#olo .i apar/inea' C2iar da#$ nu realizase mai mult de#"t #"nte#elele #u #are dele#tase tre#$torii- reu)ise s$ tr$ias#$ din asta' Iar ea !a #ontinua s$ s#rie muzi#$' Era o ne!oie imperioas$- mai ne#esar$ de#"t #ea de 2ran$- de#"t ne!oia de a+e#/iune' Era !iitorul )i prezentul ei' C2iar da#$ s4ar +i .ndr$gostit- dragostea ar +i +ost pe lo#ul doi'

Capitolul D

Tansy se a)ez$ .ntr4un s#aun' O+t"nd- .)i s#oase ereta )i o arun#$ pe pat- iar p$rul eli erat din str"nsoare se risipi #a o !"l!$taie' %$rul era singura parte a trupului ei #are a!ea !ia/$' (e +apt- a!ea prea mult$ !ia/$' Era greu de #ontrolat )i de a#eea .l /inea mereu a#operit' Contrasta puterni# #u restul trupului ei' &e preg$ti de #ul#are- g"ndindu4se la Ri#3 )i la e1ilul lui' &au la e+e#tul pe #are4l a!ea a#esta asupra olii mamei lui'

A doua zi- pe drumul spre Lam ton Cuay- ea .n#er#$ s$ ia leg$tura #u ta $ra- dar +$r$ su##es' (e +ie#are dat$ .i r$spunse un indi!id- u#$tarul ta erei- #are .i spuse #$ toat$ lumea era ple#at$ )i .n#2isese de +ie#are dat$ +$r$ #a ea s$ mai apu#e s$ spun$ #e!a' 4 La nai a- spuse Tansy' .)i pierduse pe a#este tele+oane inutile !reo )apte dolari' &un$ )i la uni!ersitate pentru a !or i #u pro+esorul %a1ton- dar ni#i a#esta nu era de g$sit' %e la pr"nz- dintr4o limuzin$ #are oprise .n +a/a unui 2otel aproape de lo#ul .n #are se a+la ea- #o or"r$ trei $r a/i' 7nul era un #unos#ut industria)- un altul un om politi# in+luent iar #el de al treilea era Leo (a#re' Leo o !$zu- o pri!i lung dar nu4i adres$ ni#i un #u!"nt' Tansy .l ignor$ )i4)i #ontinu$ drumul- dar in#identul a##entu$ )i mai mult di+eren/a dintre ei' Erau #a regele )i +rumoasa sp$l$toreas$- numai #$ a#eea din po!este era +oarte +rumoas$- iar regele se .ndr$gostise de ea' La !remea #"nd #itise po!estea- Tansy era doar o #opil$ )i se .ntre ase da#$ sp$l$toresei .i +$#use pl$#ere s$ +ie regin$' Nu era o zi prea un$ pentru Tansy' Vremea era #am ne2ot$r"t$- iar #ei #"/i!a tre#$tori #are ie)iser$ la #ump$r$turi nu a!eau dispozi/ia ne#esar$ pentru a4i as#ulta #"nte#ele .n+runt"nd !"ntul #are $tea destul de tare' %e la trei )i *um$tate- ea .n#epu s$ se g"ndeas#$ la !erile de la Au#3land- #are .n#epeau .n noiem rie )i durau p"n$ .n iunie' .)i aminti de zilele e1#esi! de #alde )i .n#epu un #"nte# popular din Carai e- #u )i mai mult entuziasm' &e g$sir$ totu)i tre#$tori #are s$4i arun#e #"te!a monede' (e +apt- a#e)tia +ur$ singurii- #$#i atun#i #"nd termin$ #"nte#ul o ser!$ #$ strada era goal$' %oate era mai ine s$ se du#$ la Au#3land' %ar#$ erau mai mul/i oameni a#olo' &au la CueenstoEn''' #$#i ora)ul era plin mereu de turi)ti #are !izitau la#urile )i mun/ii Insulei de &ud' A#olo !eneau )i #ei #are4)i petre#eau Eee3endul )i

#are erau mai largi la pung$' (ar .i tre uiau #e!a ani #a s$ a*ung$ a#olo' %utea s$ +a#$ autostopul- dar nu merita s$ ri)te #2iar at"t' .)i str"nse #2itara- spun"ndu4)i #$ senza/ia a#eea pe #are o sim/ea .n stoma# nu era de +oame- ni#i de dezam$gire' C2itara .i at"rna greu pe um$r' :rus#- o ma)in$ opri .n +a/a ei )i Leo (a#re s#oase #apul' 4 7r#$4te- te in!it s$ Totu)i- re+uz$' 4 7r#$- !reau s$ !or im despre Ri#3' Leo #o or. )i des#2ise portiera din spate a ma)inii.ntinz"nd m"na pentru a lua #2itara' Vino- Tansy- o s$ em un #eai- apoi te #ondu# a#as$' 5i #2iar .nainte de a se .ntre a de #e a!ea Leo a#est e+e#t asupra ei- se trezi .ntinz"ndu4i #2itara )i ur#"nd' 4 (e #"t timp ./i #")tigi e1isten/a a)a- Tansy8 o .ntre $ el dup$ #e porni ma)ina' 4 (e #e4mi pui .ntre $ri al #$ror r$spuns .l )tii de*a8 Leo o pri!i nelini)tit' 4 Ce !rei s$ spui #u asta8 4 5tiu #$ ai anga*at un dete#ti! #are s$4l g$seas#$ pe Ri#3' Alt+el #um ai +i a+lat de mine8 Cred #$ /i4a al#$tuit un ade!$rat dosar despre mine )i #eea #e +a# eu' 4 Ai dreptate- Tansy' 5tiu #$ ai +ugit de a#as$ )i #$ ai t$i nu mai )tiu nimi# despre tine' (ar nu )tiu #e te4a +$#ut s$ p$r$se)ti siguran/a #$minului )i s$ alegi o ast+el de !ia/a' 4 N4ai a+lat din dosarul pe #are /i l4a .nto#mit dete#ti!ul8 Leo ignor$ sar#asmul ei' em #e!a' Tansy +u luat$ prin surprindere de senza/ia de #$ldur$ pe #are o sim/i la apropierea lui'

4 Familia ta a spus #$ .ntotdeauna ai +ost greu de #ontrolat- dar )#oala a spus #u totul alt#e!a' Tansy ridi#$ din umeri' 4 Nu m4am .n/eles #u p$rin/ii !itregi' (e +apt- nu pe ei .i .n!inuies#- poate #$ sunt .ntr4ade!$r o +iin/$ imposi il$' 4 (ar #u ade!$rata ta +amilie #e s4a .nt"mplat8 Tansy .n#epu s$ .n/eleag$ #$ era prea !ulnera il$ .n +a/a a#estui $r at )i #$ tre uia s$ ridi#e ni)te ariere .n *urul ei' 5i pentru #$ nu era #apa il$ s$ se des#ur#e #u #ele pe #are le ridi#ase de*a- se 2ot$r. s$ mai ridi#e )i altele' Nu putu ori#um s$ reziste ispitei )i4l .ntre $ = 4 (ete#ti!ul pe #are l4ai anga*at n4a a+lat )i asta8 4 Nu i4am #erut s4o +a#$- spuse Leo' 5tiu doar #$ +amilia OF:rien te4a .n+iat pe #"nd a!eai patru ani- iar p"n$ atun#i ai tr$it .ntr4o #as$ de #opii' 4 Cred #$ mama a +ost prostituat$- spuse ea deli erat' M$ negli*a )i de a#eea am +ost dus$ la or+elinat' Tansy .l pri!i #u aten/ie- dar spre uimirea ei- pe +a/a lui nu #iti ni#i dezgust- ni#i mil$' 4 C"/i ani a!eai pe atun#i8 4 7n an )i *um$tate' %oate #$ Leo (a#re )tia toat$ po!estea ei' Fusese un )o# pentru ea s4o a+le de la %am OF:rien- .n timpul unei dis#u/ii mai aprinse- .nainte #a ea s$ +ug$ de a#as$' Mama a ple#at .ntr4o zi de a#as$- la s+"r)itul s$pt$m"nii- #u un $r at' 7na dintre prietenele ei tre uia s$ !in$ s$ m$ ia de a#as$- dar a uitat s4o +a#$ a)a #$ am urlat p"n$ #"nd am ridi#at tot #artierul .n pi#ioare' 4 Via/a poate +i +oarte #rud$ uneori- spuse Leo' Ai mai !$zut4o !reodat$ pe mama ta8 4 Nu- a murit la #"/i!a ani dup$ asta' Nu mi4o amintes#'

4 (ar ai +ost +eri#it$ #u +amilia ta adopti!$- #e s4a .nt"mplat totu)i8 4 N4am mai +ost de a#ord .n pri!in/a !iitorului meu- spuse ea' 4 A- de#i de atun#i au .n#eput pro lemele' A)adar- ai +ugit de a#as$' Cum ai supra!ie/uit .n primul an petre#ut pe str$zi8 Tansy nu +u surprins$ #$ dete#ti!ul nu des#operise nimi# despre a#el an' Ea lo#uise la o +emeie #are o ap$rase de #eilal/i +ugari )i de #opiii str$zii' Tansy .i mul/umise lui (umnezeu #$ +emeia a#eea #u su+let mare o luase su aripa ei #2iar de #"nd o !$zuse a#olo st"nd pe peronul g$rii sla $- speriat$- o #opil$ #are +ugise de a#as$' 5i nu numai at"t= doamna TaraEera .i d$duse )i o #2itar$ )i o .n!$/ase s$4)i #")tige e1isten/a #a tru adur- )i4i pusese pe propriii ei +ii s4o p$zeas#$ o perioad$- pentru #a s$ se asigure #$ nu4i lua nimeni de toate prime*diile str$zii' (oamna TaraEera murise- dar #ei #are o #unos#user$ .i p$strau o amintire !ie' :un$tatea ei o impresionase pe Tansy #are rea#/ionase la +el #a ea )i4l a*utase pe Ri#3' Leo dep$)i un i#i#list .m r$#at .n gal en #are luase o #ur $ peri#uloas$ de par#$ ar +i !rut s$ se sinu#id$' A*unser$ .ntr4un lo# unde toate gr$dinile erau pline de tranda+iri- #are4)i ridi#au #apetele +rumos #olorate spre soare' 4 I/i pla# tranda+irii8 o .ntre $ el' Tansy .n#u!iin/$' 4 (a- mai ales #ei par+uma/i' &au #ei #are au #ulori mai pu/in o i)nuite' 4 &o/ia unui prieten a pus s$ +ie .nlo#ui/i to/i tranda+irii din gr$din$- spuse el dintr4o dat$' 4 (e #e 8 anii' A#as$ la doamna TaraEera- Tansy .n!$/ase #um s$ se apere .n timp #e #"nta pe strad$ )i #um s$ se +ereas#$

4 &e pare #$ nu mai erau la mod$- zise el #u o not$ sardoni#$ .n glas' 4 N4am )tiut #$ e1ist$ o mod$ )i .n materie de +lori- zise Tansy' 4 E1ist$ mod$ .n ori#e- da#$ ai anii )i timpul ne#esar- zise el rus#' <ai s$ mergem- mi4e +oame' 5i Tansy sim/ea #$4i este +oame' Nu m"n#ase nimi# de #"te!a ore' Bn#er#$ s$ +a#$ a stra#/ie de $r atul #are era #u ea )i4)i plim $ pri!irea prin restaurant' &e sim/ea mirosul egoniilor- #are r$z $tea de la sera din prea*m$' Auzea +ragmente de #on!ersa/ie de la mesele al$turate' %ri!irile ei poposir$ asupra palmierului #are se a+la #2iar l"ng$ masa lor' Totul .i p$rea mai str$lu#itor #a de o i#ei' %oate #$ se .m $tase de par+umul tranda+irilor8 (eodat$ Leo .i spuse= 4 Crezi #$ este #ore#t s$ +ii loial$ unei persoane- de)i e)ti #on)tient$ #$ prin asta .i po/i +a#e r$u8 Tansy se g"ndi la remar#a lui' 4 Bntotdeauna am #onsiderat #$ +ie#are persoan$ .)i #unoa)te interesele mai ine de#"t ori#ine alt#ine!a' 4 5i da#$- s$ spunem- /ie ./i satis+a#e #on)tiin/a- dar este o atitudine la)$8 (a#$ ai )ti #$ o persoan$ este .n prime*die- ai l$sa4o s$ r$t$#eas#$ pe drumuri gre)ite +$r$ a4i atrage aten/ia8 Oare #e )tia a#est Leo8 Tansy .l pri!i- dar +igura lui nu tr$d$ nimi#- #$#i era o mas#$ impenetra il$' Aleg"ndu4)i !or ele #u aten/ie- ea .i r$spunse= 4 Ri#3 )tie #e are de +$#ut- )i asta .mi este de a*uns' (e #e nu41 la)i s$ se .ntoar#$ singur a#as$8 %ro a il #4o !a +a#e' Te iu e)te pe tine- .)i iu e)te mama' ($4i o )ans$' 4 &$ se des#opere8 A)a #um ai +$#ut tu 8 Cum /i4ai #")tigat e1isten/a .n primul an- Tansy8 %rostitu"ndu4te8 Fur"nd8 Nu #$ a) !rea s$ )tiu- dar nu

!reau #a Ri#3 s$ trea#$ prin a#este umilin/e' (oamna TaraEera o sal!ase pe ea de toate a#estea )i de a#eea ea rea#/ionase +oarte prote#tor #u Ri#3- #"nd .l !$zuse lipsit de ap$rare' (es#2ise gura )i !ru s$4i spun$ #$ +ratele lui nu st$tea pe str$zi- dar realiz$ #$ era +oarte aproape de a4l tr$da' (e a#eea- pre+er$ s$4l .ntre e= 4 Nu prea #rezi .n t$ria de #ara#ter- nu8 4 %"n$ a#um Ri#3 n4a prea dat do!ad$ #$ ar a!ea a)a #e!a' Are .ns$ un talent nemaipomenit de a intra .n u#lu#' 4 5tii de #e8 4 :$nuies# #$ din a#ela)i moti! pentru #are tu ai a andonat o +amilie #are4/i o+erea ad$post )i dragoste' O ser!"nd #$ Tansy se ridi#ase .n pi#ioare- el o .ntre $= unde te du#i8 Tansy .)i dorea s$4l poat$ lo!i .n a#el moment' 4 Nu sunt o ligat$ sa as#ult toate prostiile pe #are le de itezi despre lu#ruri pe #are nu le #uno)ti )i nu le .n/elegi' (a#$ ai +i #o or"t de pe piedestalul pe #are te a+li )i ai +i luat leg$tura #u oamenii #are du# o !ia/a o i)nuit$- ai +i putut s$4l opre)ti pe Ri#3 .nainte de a +i prea t"rziu' La re!edere- domnule (a#re' Leo o prinse de .n#2eietura m"inii .nainte #a ea s$ +a#$ !reun pas' 4 ($4mi drumul- .i #eru Tansy- alt+el strig dup$ a*utor' El z"m i' 4 (a#$ o s$ strigi- o s$ le spun tuturor #$ am a!ut o dis#u/ie #a .ntre .ndr$gosti/i' 4 Ni#i unul dintre #ei prezen/i nu te4ar #rede' Nu ne potri!im delo#nimeni nu ne suspe#teaz$ de #ompli#a/ii sentimentale' 4 Nu te #omporta proste)te- .i spuse el #u l"nde/e' Oamenii nu !$d de#"t o +at$ #are str$lu#e)te de +rumuse/e )i un $r at #are ar +a#e ori#e

#a s$4i #apteze aten/ia' Tansy lu$ #u!intele lui #a pe o palm$' 4 ($4mi drumul- #a s$ nu strig' 4 %o/i s$ strigi #"t !rei- nu4mi +a# pro leme' Tansy des#2ise gura )i trase aer .n piept' &pre uimirea ei- Leo o trase spre el )i o s$rut$' Gura lui era at"t de +ier inte' Tansy nu rea#/ion$ .n ni#i un +el- pentru #$ +usese luat$ prin surprindere' &e a andon$ ra/elor luisim/indu4i mirosul de a+ter4s2a!e' Leo o str"nse )i mai tare .n ra/e' (e)i .i !"*"iau ure#2ile- ea auzi r"sete )i aplauze- apoi se sim/i luat$ pe sus' Leo o s#osese din restaurant' C"nd sim/i din nou p$m"ntul su .n#epu= 4 Bmi !ine s$ te omor6 4 Nu te s+$tuies# s$ .n#er#i6 4 Nu )tiu #e /i4a) +a#e spuse Tansy- #u pumnii .n#le)ta/i' &e d$du un pas .n spate- prinz"ndu4)i Vezi #e mi4ai +$#ut8 4 Ai p$rul uluitor de +rumos- spuse el' (e #e4l /ii a#operit tot timpul8 4 %entru #$ unii idio/i #a tine s4ar trezi +$#"nd tot +elul de #omentarii- .i e1pli#$ +ata' 4 Este ro)u Tizian- nu8 4 Nu- este'''' (ar de #e !or im despre #uloarea p$rului meu8 .ntre area ei #$zu #a un !$l' .n pri!irea lui nu se #itea de#"t admira/ie= era #a )i #um s$rutul lor nu a!usese lo#' (ar Tansy a!ea un aer r$!$)ite+e#tul s$rutului )i al senza/iilor multiple pe #are el le pro!o#ase .n +ie#are #elul$ din trupul ei' 4 Nu pot s$ nu !or es# despre el- pentru #$ este prima oar$ #"nd .l !$d ereta #u m"na' %"rul ei irumpse li er )i s$l ati#- s+id$tor- #u e1u eran/$' 5i4l d$du imediat la o parte de pe +runte' pi#ioare- ea

li er' Are +oarte mult$ personalitate' 4 Te rog s$ nu te amuzi pe seama mea' 4 Tansy- .i spuse el- este #el mai +rumos p$r pe #are l4am !$zut !reodat$' ./i *ur #$ nu m$ amuz' 4 Ai ni)te gusturi #iudate- .i spuse ea- )i4)i #$ut$ ereta' 4 Te rog - nu4/i mai pune o ie#tul a#ela peni il' Este o #rim$ s$ as#unzi un ast+el de p$r' 4 &$ nu .ndr$zne)ti s$ m$ atingi- se r$sti ea- du#"ndu4)i ereta la piept' Tansy nu )tia prea ine #e se .nt"mpla #u ea )i nu4)i dorea de#"t s$ se .ntoar#$ la !ia/a ei de p"n$ atun#i' 4 Vino- te #ondu# a#as$- .i spuse Leo #u r$ darea unui un#2i #are4)i #ondu#e nepoata a#as$' Tansy ar +i !rut s$4l trimit$ la nai a- dar- apre#iind #ore#t situa/ia- .)i spuse #$ nu a!ea moti!e s4o +a#$' El o adusese .ntr4un lo# de#ent- iar a#um o #ondu#ea a#as$' 4 Foarte ine- spuse ea- #am nemul/umit$ de de#izia lui' Leo nu mai spuse nimi# p"n$ #"nd a*unser$ .n +a/a #asei ei' (ar- .n momentul .n #are ea .n#er#$ s$ des#2id$ portiera ma)inii- Leo .i spuse= 4 In zadar .n#er#i s4o des#2izi- este lo#at$' Tansy- te rog as#ult$4m$ #u aten/ie' Nu am pro#edat #um tre uie #u tine' Te in!it .n seara asta la #in$ )i4/i !oi e1pli#a totul despre Ri#3- pentru #a s$ po/i .n/elege de #e este imperios ne#esar s$ a+lu unde se g$se)te' 4 (ar ai +$#ut4o de*a' Eu nu am #u #e s$ te a*ut- Leo' 4 As#ult$4m$- #el pu/in' 4 :ine' O s4o +a#' (up$ #e rosti a#este !or e Tansy se .ntre $ #e o +$#use s$ +ie de a#ord #u el' 4 Am de lo#at portiera- po/i #o or. a#um' Vin s$ te iau la )apte' $tr"n

4 V$d #$ nu pot s#$pa alt+el de tine' R$m"ne pe disear$ la ora )apte' Cred #$ ar +i ine s$ mergem la Ma#(onald- nu am 2aine #u #are s$ merg la un restaurant' 4 %o/i s$ por/i a#elea)i lu#ruri #u #are e)ti .m r$#at$ a#um- #u #ondi/ia s$ renun/i la eret$' Lumea nu se mai uit$ la 2ainele tale #"nd ./i !ede p$rul $sta minunat' Tansy se .ntoarse )i porni s$ ur#e s#$rile spre #amera ei' A!ea )i 2aine #u #are s$ poat$ ie)i la un restaurant- desigur' Fusese o ligat$ s$4)i #umpere- #$#i tre uia s$ parti#ipe la seratele muzi#ale sus/inute de studen/i- o#azie #u #are4)i #ump$rase un taior- o luz$ al a )i o pere#2e de pantaloni de sto+$' La )ase )i *um$tate ea str"nse din din/i )i .n#epu s$ se .m ra#e' &e pri!i .n #io ul de oglind$ de deasupra patului )i +u mul/umit$ #$ taiorul .i as#undea s"nii destul de ine dez!olta/i- iar panto+ii #u to#uri de #in#i #entimetri o +$#ur$ s$ se simt$ #2iar ine' Nu mai .n#er#$ s$4)i as#und$ p$rul' (a#$ lui Leo (a#re .i pl$#ea at"t de mult- era ine s$4l lase li er' .)i apli#$ )i un strat dis#ret de +ard de o raz )i4)i #ontur$ o#2ii' (in +eri#ire o#2ii ei erau mari )i lumino)i- domin"nd o +igur$ prea tras$ pentru a +i sedu#$toare' Ni#i nu se +$#u ora )apte )i Leo sun$ la u)$' 4 :un$- Tansy- nu pot s$ nu o ser! #$ ar$/i +oarte ine' 4 5i tu- Leo' El se .m r$#ase .ntr4o *a#2et$ de piele- #u pantaloni de o #roial$ +oarte elegant$ )i ar$ta a)a #um )i era- un $r at so+isti#at )i elegant- un $r at de lume- .n timp #e ea era .n .ntregime produsul str$zii' Era o mare di+eren/$ .ntre ei' (ar de*a pe ea n4o mai deran*a' Leo des#2ise portiera ma)inii )i o in!it$- +$r$ alte #omentarii' O pri!i )i4i spuse= 4 M4am g"ndit #$ ar +i ine s$ l$s$m lu#rurile a)a #um suntdeo#amdat$' Mi4ar +a#e pl$#ere s$ #inez #u tine +$r$ amenin/area #$ !ei ple#a sau #$4mi !ei arun#a !reo +ar+urie .n #ap' %oim"ine ple# la Au#3land'

Cred #$ ar +i ine s$ #in$m .mpreun$ .n seara asta )i m"ine sear$ )i s$ dis#ut$m despre Ri#3' Ce zi#i8 Tansy .)i spuse #$ ar +i tre uit s$4l re+uze- s$ #o oare din ma)in$ )i s$ nu4l mai !ad$ !reodat$' (ar #e!a mult mai puterni# de#"t ea #onsim/i- dar nu se putu a /ine s$4i spun$= 4 &unt de a#ord numai pentru #$ mai s#utes# anii de m"n#are' Leo .i z"m i re#e' 4 5tiu )i asta' 0"m etul )i !o#ea lui .i pro!o#ar$ +iori' Leo o duse la un restaurant despre #are Tansy auzise- dar nu4)i permisese s$ mearg$ din #auza pre/urilor +oarte ridi#ate' %e l"ng$ restaurant- se mai a+lau a#olo o #a+enea )i un #lu - iar ea o ser!$ st"n*enit$ men/iunea #$ tre uia s$ poarte /inut$ de sear$' (ar dup$ #"te!a minute se rela1$' A)a #um era .m r$#at$ nu se putea spune #$ era o +emeie elegant$- dar a!ea o toalet$ #on!en/ional$' Nu se a)teptase .ns$ s$ i se a#orde at"ta aten/ie' Leo era +oarte ine #unos#ut ai#i- #a )i .n Au#3land' (up$ #e s#2im ar$ +ormule de polite/e )i #u #el de al treilea #uplu #are se oprise la masa lor pentru a4i saluta- ea41 .ntre $= 4 Cuno)ti #2iar toat$ lumea din Noua 0eeland$8 4 Cei pe #are nu4i #unos#- m$ #unos# ei pe mine' (e +apt- #red #$ m$ )i .nrudes# #u +oarte mul/i dintre ei' Am ii mei p$rin/i pro!in din +amilii +oarte numeroase- a)a #$ am o mul/ime de !eri' Vrei s$ dansezi- Tansy8 4 A) pre+era s$4mi !or e)ti despre mun#a ta- i4o retez$ ea' Leo p$ru surprins' 4 Este o meserie #are #onstituie o permanent$ pro!o#are' Este stimulatoare- dar )i 'epuizant$' 7neori ./i o+er$ +oarte mari satis+a#/ii- alteori unul sim/ o .mpiedi#a s$ ia ast+el de m$suri' Con)tient$ #$ se punea singur$ .n peri#ol-

te +a#e s$ !ezi totul .n negru' Tansy .)i aminti de tat$l ei- #are nu mai )tia #e s$ +a#$ pentru #a s$ #")tige mul/i ani pe #are s$4i #2eltuias#$ so/ia lui' (ar ni#i tat$l ei !itreg ni#i al/i #olegi de la uni!ersitate nu sem$nau #u Leo (a#re' 4 (e +apt- toat$ !ia/a este a)a' .ntr4o zi sim/i #$ po/i #u#eri toat$ lumeapentru #a mai apoi s$ de!ii #ea mai insigni+iant$ persoan$' Tansy era uimita' .i era greu s$4)i .n#2ipuie #$ un $r at puterni# #a Leo a!ea )i zile mai pu/in une #"nd nu a!ea lumea la pi#ioare' 4 &unt un $r at #a ori#are- Tansy' (a#$ m$ tai #u o lam$- s"ngerez' (ar- mai ine spune4mi de #e studiezi #ompozi/ia ai#i- la uni!ersitate8 Tansy ridi#$ din umeri' 4 Cred #$ m4am n$s#ut pentru a #ompune' C"nd am +$#ut primii pa)i am .n#eput s$ )i #"nt .n lo# s$ !or es#' %$rin/ii mei adopti!i nu suportau ni#i un +el de muzi#$- dar am a!ut noro#ul #a %am- mama mea !itreg$- s$ +a#$ #ur$/enie la o !e#in$- o pro+esoar$ de muzi#$' A#easta .i ar$tase lui Tansy instrumentele muzi#ale pe #are le a!ea .n #as$ )i o s+$tuise pe mama ei s4o dea la o )#oal$ de muzi#$- lu#ru pe #are +emeia .l re+uzase su prete1tul lipsei de ani' %ro+esoara de muzi#$ luase leg$tura #u reprezentan/ii unui ser!i#iu so#ial )i .nto#mise a#tele ne#esare pentru #a +ata s$ ene+i#ieze de o urs$' A#esta +usese doar .n#eputul !ie/ii du le pe #are o dusese Tansy' A#as$ era oaia neagr$ a +amiliei- dar la doamna <arding .n!$/ase s$ rotun*eas#$ !o#alele.n!$/ase reguli de #omportament- as#ultase #u la#rimi pe o raz operele marilor #ompozitori' (ar e+emera ei +eri#ire- permanenta ei dorin/$ de a .n!$/a )i de a4)i dep$)i maestria produsese tensiuni #are #ulminaser$ #u +uga ei de a#as$' 4 C"nd am luat le#/ii de pian- spuse Tansy- m4a interesat mai mult s$ .n!$/ teoria de#"t s$ #"nt' (e la .n#eput am )tiut #$ !oi #ompune' .)i aminti

#$ de)i p$rin/ii .i interzi#eau- ea s#ria noaptea p"n$ #"nd se #onsuma lum"narea- .mpiedi#"nd4o pe sora ei !itreg$ s$ doarm$' (esigurine!ita ilul se produsese= +usese des#operit$' Furioas$- mama ei .i arsese mun#a de #in#i luni' (e atun#i- Tansy de!enise de ne.n/eles' Ea realiza totu)i #$ p$rin/ii ei adopti!i nu4i +$#ea r$u #u un$ )tiin/$- #i doar pentru +aptul #$ n4o .n/elegeau' &au poate #$ %am OF:rien era reti#ent$ +a/$ de le#/iile parti#ulare pe #are le lua Tansy pentru #$ nu putea s$ asigure asta )i pentru propriii ei #opii' %oate tot de a#eea ea .i spusese- nu +$r$ oare#are satis+a#/ie- .ntr4o diminea/$ lui Tansy #$ $tr"na pro+esoar$ de muzi#$ murise' (in a#el moment lu#rurile .n#epur$ s$ e!olueze spre imposi il' Ea dis#utase adesea #u pro+esoara de muzi#$ despre !iitorul eiun !iitor .n #are studiile uni!ersitare o#upau primul lo#' (ar mama ei !itreg$ inter!enise )i o retr$sese de la )#oal$- #$#i .i g$sise o slu* $ de !"nz$toare .ntr4un supermar3et' R$mas$ +$r$ s+aturile )i a*utorul pro+esoarei de muzi#$- Tansy +ugise de a#as$ #u mi#ile ei e#onomii )i r$m$sese la ,ellington pentru #$ ar +i #ostat prea mult s$ a*ung$ p"n$ .n Insula de &ud' (up$ primul an petre#ut departe de #as$- ea relu$ leg$tura #u +amilia OF :rien- dar sim/i #$ nu mai +a#e parte din a#east$ +amilie' (e +apt- nu +$#use parte ni#iodat$' Ni#i nu regreta #$4i p$r$sise' 4 Ce +el de muzi#$ ai !rut s$ s#rii8 4 Ori#e +el- r$spunse ea e!azi!' 4 A)a- #a alada pe #are ai #"ntat4o #"nd ne4am #unos#ut8 4 A#eea era o pasti)$' Am pus la un lo# toate ingredientele ne#esare unui #"nte# +ol3 )i a)a a ap$rut alada' 4 &una destul de ine' 4 &igur #$ suna- alt+el de #e a) +i #"ntat4o8 4 %entru ani- de e1emplu' &pune4mi- ./i pla#e s$ +ii #"nt$re/ am ulant8

Tansy ridi#$ din umeri' 4 Este un mod de a4/i #")tiga e1isten/a' 4 (ar poate +i peri#ulos' 4 Eu nu #"nt ni#iodat$ noaptea' Iar .ntre #ei #are .)i #")tig$ e1isten/a pe strad$ e1ist$ un +el de #amaraderie- a!em gri*a unii de al/ii' Leo o pri!i lung- iar ea remar#$ .n#$ o dat$ #e $r at #2ipe) era- lu#ru de #are el era pe deplin #on)tient- de alt+el' 4 Nu )tiu de #e- dar nu4mi pla#e s$ te )tiu #")tig"ndu4/i ast+el e1isten/a' Tansy +u impresionat$ #$ un ast+el de $r at .i purta de gri*$' .n#er#$ s$4 )i as#und$ ro)ea/a o ra*ilor )i4i spuse= 4 Nu prea e)ti o i)nuit s$ iei masa #u tru aduri #a mine- nu8 4 Nu sunt sno - Tansy' 4 M$ u#ur$ s$ aud asta' &igur #$ era un sno - numai #$ nu )tia' Cu toate a#estea era un tip groza!- se g"ndi ea sor indu4)i ultima .ng2i/itur$ de #a+ea' Totu)i- nu era ine s$4l ai du)man- se g"ndi ea' 4 Vrei s$ dans$m8 o in!it$ el' Amintirea a#elui moment .n #are el o str"nsese .n ra/e )i o s$rutase era prea !ie .n inima ei' (ar se trezi- +$r$ s$4)i dea seama #$ a##ept$ in!ita/ia lui' Leo dansa +oarte stilat- pl$#ut- #u mi)#$ri #ontrolate' Tansy se a andon$ ritmului muzi#ii' 5i4ar +i dorit s$ ai $ o +ust$ +rumoas$ #are s$ i se .n+$)oare .n *urul pi#ioarelor .n timpul dansului- dar era .m r$#at$ .n pantaloni' C"nd or#2estra .n#epu o alt$ melodie mai lent$- mai senzual$Leo o #uprinse .n ra/e- dar n4o str"nse la pieptul lui' Tansy respira greu din #auza ritmului impus de melodia anterioar$- pieptul i se ridi#a- iar respira/ia .i era .ngreunat$' (e +ie#are dat$ #"nd respira- pieptul ei se lipea de al lui' I4ar +i pl$#ut s$4l poat$ str"nge .n ra/e- s$ )tie #$4i apar/ine' 5tia prea ine #e .nsemna asta )i #e rol a!ea atra#/ia se1ual$ .ntre doi oameni'

(ar ea #redea #$ ori#e +iin/$ omeneas#$- #u #reierul #e!a mai mare de#"t o oa $ de maz$re )i o doz$ de #ontrol de sine- tre uie s$ )tie s$4)i st$p"neas#$ sim/urile'

Capitolul G

4 (ansezi super - .i spuse Leo- #u mult$ gra/ie' 4 Cred #$ )i p$rul m$ a*ut$- .n#er#$ ea s$ s#ape )i s$ nu lase s$ se !ad$ #e e+e#t a!usese #omplimentul lui' %$rul meu are +oarte mult$ energie- dar #red #$ .n #ur"nd o s$4l tai' 4 Ar +i p$#at' 4 (e +apt- #red #$ ar +i mai ine s$ m$ rad .n #ap' Am mai +$#ut4o- n4ar +i prima oar$' Nu4mi pla#e #"nd st$ #a o m$tur$' Tre uie s$4l netezes# mereu' Tansy .n#epuse s$ !or eas#$ prea mult pentru a nu l$sa s$ se !ad$ #e e+e#t a!ea asupra ei apropierea lui' %oate era )i el #a #eilal/i $r a/i- o i)nuit s$ #urteze ori#e +emeie' Era o pro lem$ #are /inea de 2ormoni- din #"te )tia ea' (eodat$- Tansy .n#epu s$ +redoneze o melodieapoi se opri rus# #"nd realiz$ #$ Leo o as#ulta #u aten/ie' 4 Bmi pla#e mult !o#ea ta' Asta nu .nseamn$ #$ neap$rat o s$ a*ungi o di!$- dar #e!a din glasul t$u .i +a#e pe oameni s$ se opreas#$ )i s$ te as#ulte' %oate #$ este +elul .n #are #"n/i- din tot su+letul- #u at"ta pasiune' Iar !o#ea ta- ei ine- !o#ea ta este +oarte se1y' 4 Mul/umes# pentru #ompliment' 4 Cum .n#epi s$4/i #ompui #"nte#ele8 Tansy .n#er#$ s$4l +a#$ s$ .n/eleag$- #u toate #$ )i pentru ea era

ine1pli#a il de #e se str$duia s$4l l$mureas#$- de par#$ l4ar +i #unos#ut de +oarte mult timp' 4 Tre uie s$ #ompun' &imt ne!oia s4o +a#' Este #e!a .n mine #are se #ere e1primat' Atun#i #"nd #ompun sunt +eri#it$ #u ade!$rat' 4 (e#i e)ti gata s$ sa#ri+i#i ori#e pe altarul muzi#ii' Nu a#esta era #u!"ntul #are tre uia +olosit- .)i spuse ea' 4 %rimul lu#ru #are m4a atras la tine a +ost pri!irea ta pasionat$in#andes#ent$- #u o doz$ de s$l $ti#ie' 4 Cred #$ ai r$mas #u impresia asta din #auza p$rului' El are tot #ara#terul puterni# )i personalitatea' Eu sunt o +at$ o i)nuit$' Tansy .)i spuse #$ se des#2isese prea mult .n +a/a lui- l$s"ndu4l s$ !ad$ prea departe= ar +i tre uit s$ se g"ndeas#$ la +aptul #$ el era o i)nuit s$ pri!eas#$ #u indis#re/ie .n !ie/ile oamenilor )i .n su+letele lor' 4 Am o ser!at asta .nainte de a4/i !edea p$rul des+$#ut- spuse Leo #u glasul lui t$ios- neo i)nuit #u #ompromisul' O singur$ pri!ire arun#at$ de o#2ii a#eia at"t de s$l ati#i- #a de tigru- m4a +$#ut s$ .n/eleg #$ nu e)ti +emeia *um$t$/ilor de m$sur$' Cum te4ai des#ur#at #"nd ai +ugit de a#as$Tansy8 4 (estul de ine- spuse ea e!azi!' (a#$ ar +i interesat4o p$rerea lui- i4ar +i spus #a .n a+ar$ de prostitu/ie )i droguri le +$#use pe toate' (ar ei nu4i p$sa prea mult de p$rerea lui #$#i- odat$ ple#at- nu a!ea #um s$4l mai !ad$' Cu toate a#estea- ea .n/elese prea ine inten/iile lui= .n lo# s4o str"ng$ la piept )i s$4i spun$ #4o pla#e- +$r$ pri!iri sugesti!e- el .n#er#a s4o +a#$ s$ .n/eleag$ asta' Tansy- #are nu era o +ri#oas$- se temea' N4ar +i tre uit s$ ias$ #u el' 4 La #e te g"nde)ti- Tansy8 4 M$ u#ur de ritmurile muzi#ii- at"ta doar'

4 Min/i- Tansy' %rin t$#erea ta spui mai mult de#"t un om #are !or e)te' (e #e nu ai un prieten8 4 &unt prea o#upat$' 4 (ar de unde !ine numele t$u- Tansy8 5tiu #$ p$rin/ii ./i spuneau &2erryl' 4 (a- &2erryl era numele pe #are mi l4au dat ei' Mamei mele !itrege nu4i pl$#ea Tansy- a)a #$ mi4a spus &2erryl' (up$ #e am ple#at de la ei am re!enit la numele meu' 4 Nu te .n!ino!$/es# pentru asta- dar pentru +amilia OF:rien ai r$mas tot &2erryl' 4 %entru +amilia OF:rien am r$mas tot o idioat$' In a#el moment pri!irea ei +u atras$ de dou$ persoane #are se a+lau pe marginea ringului de dans' Erau #am de !"rsta lui Leo' %ri!irile lor nu se oprir$ asupra ei #i asupra lui Leo- pe #are4l re#unos#user$' &e .ndreptar$ spre ei- pe ringul de dans= 4 Leo- spuse $r atul ating"ndu4i m"na- #e +a#i ai#i8 Leo le r$spunse #u oare#are ama ilitate- dar Tansy a!u impresia #$ nu se u#ura s$4i !ad$' 4 Mun#es#- le spuse el la#oni#- apoi +$#u prezent$rile' Erau &imon )i %aula FarHu2arson- dou$ persoane +oarte #urioase' %ri!irea +emeii r$t$#i de la Leo la Tansy- apoi .i spuse= 4 &unt sigur$ #$ ne4am mai !$zut pe unde!a- de)i nu )tiu unde' Tansy z"m i= 4 &unt #"nt$rea/$ am ulant$' Femeia r$mase +$r$ grai o se#und$- apoi z"m i= 4 A- asta era - te4am !$zut #"nt"nd pe Lam ton Cuay- pe la amiaz$' Femeia .)i mai plim $ o dat$ pri!irea de la unul la #el$lalt- .ntre "ndu4se-

desigur- #e nai a #$uta Leo (a#re #u o +at$ #are4)i #")tiga ast+el e1isten/a' 4 Bmi pare r$u- dar nu prea m$ preo#up$ #ei #are #"nt$ pe strad$' 4 (e #e te4ar preo#upa 8 o sal!$ Tansy' (e)i snoa a din +a/a ei o #am iritase- Tansy era #on)tient$ #$ +emeia sosise la momentul oportun' O +$#use s$ .n/eleag$- pentru a #"ta oar$- #e distan/$ se a+la .ntre ea )i Leo' Noi suntem a#olo pentru a s#oate ni)te zgomote #e!a mai pl$#ute de#"t #ele ale str$zii' %aula z"m i- .n#er#"nd s$4)i as#und$ uimirea' 4 Ai s#$zut de+initi! .n o#2ii %aulei- zise Tansy #"nd +emeia ple#$ s$ danseze' Cred #$ reputa/ia ta !a a!ea de su+erit' 4 (a- #u siguran/$' Tansy +u s#oas$ din s$rite de a+irma/ia lui' 4 Nu tre uie s$4/i +a#i pro leme' Ori#um- !oi- #ei din +amilia (a#re sunte/i n$s#u/i #u o reputa/ie e1traordinar$ )i ni#i nu tre uie s$ +a#e/i nimi# pentru a o men/ine- a+ar$ doar de #azul .n #are +ugi/i din /ar$ #u anii #lien/ilor !o)tri- sau lua/i mit$ prea mare''' 4 Cred #$ m$ #on+unzi #u un a!o#at de arou- Tansy' C2iar da#$ #lien/ii mei au +onduri importante- eu nu am a##es la ele' Tansy .)i spuse #$ ar +i +ost mai ine s$4)i mu)te lim a' (ar Ri#3 .i .mpuiase #apul despre +ratele lui- #el puterni# )i de)tept- #el respe#tat de toat$ lumea- #apul limpede- studentul eminent- #u o #arier$ str$lu#it$' Oare4)i imagina Leo #"t de greu +usese pentru +ratele s$u !itreg s$ tr$ias#$ .n um ra lui8 4 Familia mea- .n#epu Leo- mi4a o+erit )ansa de a porni de la un ni!el mai ridi#at de#"t #eilal/i- poate- dar nu tre uie s$ m$ s#uz pentru asta' Ori#um- am realizat totul printr4o mun#$ asidu$' 5i o minte as#u/it$'

4 :ine- inter!eni Tansy- n4am !rut s$ spun #$ sunte/i min#ino)i sau #$ .n)ela/i oamenii' Numai #$ ai pornit .n !ia/$ #u un mare a!anta* )i asta nu este pu/in' 4 (ar ni#i esen/ial' Alt+el- #um se +a#e #$ tu- +ii#a unei prostituate#res#ut$ de p$rin/i !itregi- dar #are nu s4a #on+ormat dorin/elor a#estora ai a*uns s$ +ii a sol!enta #elei mai ezoteri#e dis#ipline a #ulturii noastre' Tansy nu +$#u ni#i un #omentariu- dar .)i spuse #4o meritase' Nu tre uia s$ mai +a#$ #on+iden/e despre tre#utul ei' Leo pri!i prin .n#$pere )i imediat un #2elner se apropie de el' Nu .m r$#$mintea- +igura lui +rumoas$ sau )armul lui .l +$#eau s$ se disting$ .ntre #ei prezen/i- #i +or/a- magnetismul prezen/ei lui- semnalele pe #are le emitea el #$tre #ei din *ur #are ast+el se l$sau #on!in)i de suprema/ia lui printre era tot mai pu/in imun$ la +arme#ul lui' 4 Ai o +igur$ destul de intrigat$- zise el dup$ #e pl$ti' Tansy s$ri .n pi#ioare- luat$ prin surprindere' 4 Este ine sau r$u8 4 %oate .ntr4o un$ zi !oi putea s$ te des#i+rez- asta !a +i pro!o#area mea' Tansy .)i spuse #$ o +emeie #are ie)ea #u Leo (a#re tre uia s$ se o i)nuias#$ s$ +ie .n #entrul aten/iei- s$ +ie dis#utat$ )i pri!it$ de semnele ei' Tansy !ru s$4)i aran*eze p$rul #u m"na- .ntr4un gest de!enit re+le1' (ar.nainte de a4)i atinge p$rul- realiz$ #$ era un gest prea anal )i renun/$' %ri!irile nu .i erau destinate ei' (a#$ pe ea o remar#a #ine!a- era poate numai pentru a se .ntre a #e #$uta ea #u a#el des#2ise- apoi se uit$ prin .n#$pere' $r at' &e .ndreptar$ .n t$#ere spre lo#uin/a ei' El repet$ s#ena- o #onduse p"n$ la u)$- o $r a/i' Era #2intesen/a mas#ulinit$/ii- #l$dit$ pe ani )i renume' Era prototipul .n!ing$torului' Iar ea

4 I/i mul/umes# pentru a#east$ sear$ minunat$' 4 &e !a repeta- Tansy- !oi !eni )i m"ine s$ te iau la a#eea)i or$' 4 Eu #"nt m"ine sear$ la Ara ella 4 .n#epu ea' 4 C"nd termini8 4 La ora ze#e- #"nd este de*a prea t"rziu' 4 Vin s$ te iau la ze#e- mi4ai promis' 4 :ine- spuse ea' 4 Tansy- spuse el .n#et- dansezi #a o imaginea ta' Tansy intr$- .n#2ise u)a )i puse lan/ul' (ansa #a o a#ant$6 Asta pro a il din #auza p"rului ei- at"t de dezordonat )i greu de st$p"nit6 &e .ndrept$ spre #io ul de oglind$ din #amer$ )i se pri!i? z$ o!i mai mult asupra gurii #u uzele pline- senzuale- asupra o#2ilor ei #are a!eau #e!a de +elin$' C2iar )i pielea .i era mai roz- #u toate #$ +ardul de o raz se dusese de mult' Tansy se a)ez$ pe pat )i g"ndurile .i z urar$- desigurspre Leo' Era #lar #$ a#esta !enise la ,ellington s$4l g$seas#$ pe Ri#3 )idesigur- nu putea s$ ple#e +$r$ el' Nu era el $r atul #are s$ se lase .n+r"nt' (ar ni#i Tansy nu a!ea s$ #edeze prea u)or' (esigur- !a #ontinua s$ sune .n ta $r$ la Ri#3- )i4i !a l$sa !or $ #$ mama lui era olna!$' Iar da#$ Ri#3 !a #onsidera #$ este ine s4o #aute- o !a +a#e' &e g"ndi la mama lui Ri#3' Cu toate #$ a#esta .i !or ise #u dragoste despre ea- Tansy )i4o imagina #a pe o +emeie pu/in ne!rozat$- #are se +olosea de olile ei pentru a4)i /ine +amilia la dispozi/ie' C"nd se i!ir$ zorii .ns$- temerile ei p$rur$ a surde' Era ziua ei de na)tere' .mplinea dou$ze#i de ani- de#i de!enea ma*or$ )i putea s$ +a#$ multe lu#ruri- din pun#t de !edere legal' G$si .n #utia po)tal$ #"te!a +eli#it$ri- una de la o +at$ #u #are se .mprietenise .n #asa doamnei TaraEera- o alta e1pediat$ de un $iat #are a#ant$' Nu !oi uita prea u)or

ple#ase .n str$in$tate #u o urs$ de studii' (in ne+eri#ire- mai g$si o misi!$ de la proprietarul #asei .n #are lo#uia- prin #are a#esta .i adu#ea la #uno)tin/$ #$ !"nduse #asa )i ea tre uia s4o eli ereze p"n$ la s+"r)itul lui martie' &e l$s$ #uprins$ de pani#$- dar str"nse din pumni )i4)i spuse #$ !a g$si alta' Nu primise ni#i o +eli#itare de la p$rin/ii ei !itregi' %$#at' Ea nu uita s$4i +eli#ite la s$r $torile lor' Nu uit$ ni#i s$ sune la ta $ra .n #are se a+la Ri#3' 4 Nu- spuse #omandantul ta erei' Ri#3 nu este preg$tit s$ ple#e' A +$#ut progrese mari- dar da#$ plea#$ a#um nu se !a .ntoar#e )i ar +i p$#at #a e+orturile noastre s$ +i +ost zadarni#e' 4 (ar mama lui este olna!$' 4 Bmi pare r$u- dar Ri#3 nu are #u #e s4o a*ute' Ori#um- da#$ lu#rurile se .nr$ut$/es#- sun$4m$ )i o s$ !edem #e !om +a#e' (ar te rog s$ am"ni momentul ista #"t mai mult' Tansy l$s$ re#eptorul din m"n$- nemul/umit$ de +elul .n #are rea#/ionase #ondu#$torul ta erei' (ar- de +apt- asta merita ea- nu tre uia s$ se impli#e at"t de mult .n !ia/a lui Ri#3' Ori#um- !a +i o le#/ie pentru ea' (is#u/ia #u pro+esorul %a1ton +u )i mai +rustrant$' Nu4i promisese ni#i o urs$- dar o .n#ura*ase s$4l mai #aute' (eodat$- .n mod ironi#- lui Tansymun#a ei de #"nt$re/ am ulant i se p$ru destul de pro+ita il$- #$#i tre uia s$4)i #")tige anii ne#esari termin$rii studiilor' Le o+eri #ole#/ia ei de #olinde #elor #are4)i +$#eau #ump$r$turile pentru Cr$#iun- #$ )i #"te!a prelu#r$ri dup$ #"nte#e populare- g"ndindu4se #e ine ar +i +ost da#$ )i4ar +i permis s$ intre .ntr4un magazin )i s$4)i #umpere un #adou' Cu un an .n urm$- petre#use Cr$#iunul #u +amilia unei prietene unde se sim/ise destul de ine- dar ei se mutaser$ de #ur"nd la <aE3es :ay- iar ea nu4)i putea permite s$ mearg$ p"n$ a#olo- #$#i transportul #osta prea mult' (ar nu era

prima oar$ #"nd petre#ea Cr$#iunul singur$' In seara a#eea- la Ara ellatoat$ lumea era dorni#$ s$ petrea#$' Ara ella .mprumutase )i ea din !eselia general$- iar Tansy )i Leo nu ple#ar$ p"n$ la miezul nop/ii' Leo o #onduse a#as$- dar era mai mult #a sigur #$ nu renun/ase la a o #on!inge s$4i spun$ unde se a+la Ri#3' 4 A) putea s$ mai r$m"n #"te!a minute #u tine8 o .ntre $ el' Mi4ai promis #4o s$ m$ as#ul/i' Tansy .ng2e/$' Nu dorea #a Leo s$ intre .n #amera ei- s$4)i mar#2eze prezen/a .n a#est lo# #are era numai al ei- .n a)a +el .n#"t- #2iar )i dup$ #e !a ple#a- ea s$4l !ad$ a#olo' (ar nu a!u de ales )i +u de a#ord' (esigurprezen/a lui +$#u lo#ul s$ arate mes#2in- ori il- deprimant' Tansy .l in!it$ s$ se a)eze pe singurul s#aun din .n#$pere- iar ea )ezu pe pat- pri!ind .n *ur )i .ntre "ndu4se #e g"ndea Leo - da#$ mai !$zuse !reodat$ o #amer$ at"t de s$r$#$#ioas$' 4 Am !or it #u mama mea !itreg$ asear$' &e pare #$ ea este #on!ins$ #$ lui Ri#3 i s4a .nt"mplat #e!a da#$ nu !a +i a#as$ de Cr$#iun' %o/i lua leg$tura #u el8 4 Bmi pare r$u- dar nu pot s4o +a#- min/i ea- ur"ndu4se .n a#el moment pentru +elul .n #are pro#eda' 4 Bmi po/i spune- #el pu/in #e +a#e- #u #e se o#up$8 &$ nu4i spui lui Leo unde m$ a+lu- #e +a#- o rugase Ri#3' El nu #rede #$ am at"ta +or/$ .n#"t s$ reu)es# s$ tr$ies# pe propriile4mi pi#ioare' Ar !eni imediat s$ m$ ia de ai#i' %romite4mi #$ nu4i spui' Este singura mea )ans$' 4 Nu- nu pot- .mi pare r$u' 4 Nu po/i8 &au nu !rei8 F$r$ a4i da o#azia s$ spun$ #e!a- el #ontinu$=Tansy- mama lui este olna!$' Ea .l !rea pe Ri#3 a#as$ )i poate prezen/a lui o !a a*uta s$4)i re!in$'

4 5tii #e8 &pune4mi #are sunt rezultatele analizelor mamei tale !itrege )i o s$ mai !edem' 4 Ea nu #rede #$ Ri#3 mai este .n !ia/$' Ri#3 a!ea pro leme- #e4i drept- dar se des#ur#a destul de ine' 4 As#ult$- Leo- Ri#3 nu st$ pe str$zi- nu ra d$ de +oame- da#$ asta te intereseaz$' 4 Asta nu4mi spune mare lu#ru 'Vreau s$ )tiu unde nai a se as#unde6 Este doar un #opil' 4 Ri#3 are optspreze#e ani- este destul de mare pentru a''' 4 %entru a4)i ate *o# de !ia/a lui' Nu4mi pot da seama da#$ !rei s$ pari proast$- Tansy- sau e)ti #u ade!$rat' Leo nu mai .n#er#a s$4)i mas#2eze +uria' 5tii #$ Ri#3 se drog2eaz$8 (a#$ )tii- ./i mai spun #$ nu #red .n !or ele droga/ilor )i .n promisiunile lor' Are ne!oie de a*utor pro+esionalTansy' Nu pot a)tepta #a el s$ moar$ dintr4o supradoz$' 4 Nu se !a .nt"mpla asta' Ri#3 este #on)tient de gre)elile pe #are le4a +$#ut )i .n#ear#$ s$ repare totul' 4 Tansy- nu are minte- este doar un pu)ti' 4 Tu .l #onsideri un pu)ti' (e #e nu41 la)i sa #reas#$- s$ se maturizezes$ tr$ias#$ pe propriile lui pi#ioare- .n lo# s$4l stresezi #$ nu !a a*unge ni#iodat$ #a tine- mare- puterni#- un ade!$rat ma#2o' Leo se .ntoarse rus# spre ea' 4 Ar +i tre uit s$4mi dau seama- zise el' A +ost !ina mea' Toate .n#er#$rile mele de a41 +a#e s$4)i re!in$ au e)uat' 4 Nu a +ost !ina ta' Nu ai #u #e s$4l a*u/i' Cu toate a#estea- Ri#3 se maturizeaz$' A +$#ut ni)te gre)eli- sunt de a#ord' (a#$ o s$4l ata#i iar .n +or/$- o s$4i a##entuezi dependen/a de tine )i e)e#ul de a se ridi#a la

standardele +amiliei'Las$41 s$ se des#ur#e singur' 4 5i da#$ n4o poate +a#e8 &pune4mi- Tansy- tu #are e)ti plin$ de e1perien/$ )i de s+aturi une- da#$ Ri#3 poate lupta #u to/i demonii #are au pus st$p"nire pe el )i nu4i poate do!edi- #e4i mai r$m"ne de +$#ut8 A#easta era .ntre area #u #are se luptase ea .n ultimele nop/i' &e .ntre ase da#$ era o nai!itate din partea ei s$ #read$ #$ Ri#3 se !a putea des#ur#a singur' .n#er#"nd s$4)i as#und$ emo/ia din glas- ea4i spuse= 4 Numai el se mai poate a*uta a#um' Este prea matur pentru a mai putea +i dis#iplinat #a un #opil' (a#$ nu !a !rea s$ mun#eas#$- !a g$si o alt$ #ale- ori#um' Tu nu ai #u #e s$4l a*u/i' Este pe propriile4i pi#ioare' 4 Vor e)ti #a o pu)toai#$ re#ent +ugit$ de a#as$' 4 Asta am +ost- dar m4am des#ur#at' 4 (a- dar #u #e pre/8 La prima !edere pari +oarte normal$ )i e#2ili rat$dar #i#atri#ele nu se !$d la supra+a/$ de o i#ei- nu8 4 Iar tu e)ti istea/$ )i dur$- pe #"nd Ri#3 este un tip +oarte sla ' 4 %oate nu este at"t de puterni# #a tine- dar nu e un tip sla ' &4a l$sat #ondus mult timp- dar a#um )tie asta )i nu !a mai l$sa s$ se .nt"mple a#ela)i lu#ru' El !rea #u ade!$rat s$ s#ape de pro lemele lui de !ia/$ )i asta .nseamn$ #$ a #")tigat *um$tate de $t$lie' 4 5i #um o s4o +a#$8 Nu are ani- nu poate #")tiga de a*uns pentru a se .ntre/ine de#"t prin +urt sau prostitu/ie )i asta .nseamn$ #$ se !a des#ur#a8 Te pre!in- Tansy- #$ da#$ i se .nt"mpl$ #e!a !ei su+eri de dou$ ori mai mult de#"t el pentru #$ te .n#$p$/"nezi s$4i p$strezi se#retul' Tansy mai a)tepta #a el s$ spun$ #e!a- dar Leo ie)i din .n#$pere- +$r$ a mai rosti un #u!"nt' Ni#i m$#ar nu tr"nti u)a' Tansy s$ri .n pi#ioare )i .n#uie u)a- apoi se spri*ini #u +runtea de lemnul re#e )i o+t$ prelung' Fusese .n prime*die' Era ine #$ Leo ple#a .napoi la Au#3land- asta a!ea darul s4o

mai lini)teas#$' %etre#u o noapte #iudat$- nelini)tit$ )i se trezi din #auza unor $t$i .n u)$' 4 Cine este8 4 Leo' 4 %ar#$ tre uia s$ ple#i' 4 (es#2ide- Tansy- #a s$ nu sparg u)a' 4 Ce dore)ti8 .l .ntre $ Tansy- #are nu apu#ase s$ se .m ra#e' 4 &e pare #$ ai marele talent de a m$ prinde mereu pe pi#ior gre)itTansy' Asear$ n4am rezol!at lu#rurile a)a #um ar +i tre uit s4o +a#' (e #e nu te du#i s$ te speli pe +a/$- s$ te piepteni- iar eu s$ +a# #a+eaua p"n$ atun#i8 4 Nu am #a+ea- )uier$ ea' 4 Atun#i- #eai' Tansy )i4ar +i dorit s$ se poat$ .m r$#a- dar nu a!ea #um s$4)i ia len*eria din dulap +$r$ #a el s4o urm$reas#$' (e a#eea- se .ntoarse )i .n#2ise u)a .n urma ei' Re!eni #u p$rul piept$nat- timp .n #are Leo +$#use #eaiul' Tansy .)i aminti #$ pe Ri#3 .l as#ultase de par#$ ar +i #itit o #arte' El n4o +$#use ni#iodat$ s$ se simt$ prost- de)i .i !or ise despre o !ia/$ .n #are oamenii se du#eau la )#oal$- unde +emeile nu lu#rau- #i a!eau doar gri*$ s$ .n#2eie #$s$torii pro+ita ile- )i se o#upau de !ie/ile so/ilor lor #u stil )i e+i#ien/$' In #eea #e41 pri!ea pe Leo- ea nu !oia sa41 lase s$ !ad$ #$ ea .n ad"n#ul su+letului se temea de el'

Capitolul I

4 Am preg$tit #eaiul- zise Leo' 4 Ce dore)ti- de +apt8 .ntre $ Tansy' 4 Mi4am #am ie)it din +ire asear$' Nu )tiu #e +a#i- dar reu)e)ti s$ m$ determini +oarte repede s$4mi pierd #ump$tul' In lo# s$ ple# intempesti!- ar +i tre uit s$ te #on!ing s$4mi spui unde este Ri#3' %resupun #$ da#$ n4ai +i ne!oit$ sa #"n/i pe strad$ sau la Ara ella- !ia/a ta ar +i mult mai u)oar$' A)a #$ o s$ pl$tes# pentru in+orma/ia de #are am ne!oie' 4 Ce !rei s$ sugerezi- domnule (a#re8 4 Nu !reau s$4/i mai +a#i pro leme .n pri!in/a anilor' N4o lua #a pe o insult$' 4 Vrei s$4mi o+eri ani8 Iar eu s$4l tr$dez pe Ri#38 5tii de*a r$spunsul meu' %lea#$ nai ii de ai#i6 Ai .n#er#at totul- de la sedu#/ie la intimidare )i amenin/are- iar a#um- #"nd ./i re+uz )i anii- nu mai ai #u #e s$ m$ tentezi' 4 Este ultimul t$u #u!"nt- Tansy8 C2iar )i #"nd nu mai auzi zgomotul ro/ilor ma)inii lui- Tansy nu se putu opri din tremurat' (ar- #el pu/in- a#um era sigur$ #$ Leo ple#ase spre Au#3land' Tansy )i4ar +i dorit s$ se poat$ .ntoar#e .n pat )i sa doarm$ multp"n$ !a uita totul= !a uita de Leo- de #eea #e sim/ea pentru el- dar )i de teama pe #are i4o inspira' (in p$#ate nu4)i putea permite s$ doarm$- tre4 uia s$ mun#eas#$' &e .m r$#$ .ntr4o pere#2e de *ean)i !e#2i )i o #$ma)$ .n #arouri #are .i a#operea )oldurile' .)i str"nse p$rul .ntr4o eret$- .)i lu$ #2itara )i porni la lu#ru' Toat$ diminea/a a!u impresia #$41 !ede pe Leo' &e #on#entr$ asupra muzi#ii pe #are o interpreta' %rimi mul/i ani )i aplauze #$#i oamenii erau mai dispu)i s4o as#ulte a#um- #"nd se apropiau

s$r $torile' 7n grup de turi)ti *aponezi se opri .n dreptul ei as#ult"ndu4i muzi#a' 7na dintre +etele din grup .i #eru s$ #"nte o melodie anume- iar Tansy .i .ndeplini dorin/a' @aponezii .i d$dur$ o sum$ mai mare )i ea se g"ndi #$ putea ple#a a#as$ de a#um' &e aple#$ pentru a4)i lua anii pe #are oamenii .i puseser$ .n #utia #2itarei' In a#el moment- o ser!$ #$ doi $ie/i #are st$teau .n prea*ma ei de !reo *um$tate de or$- se pri!ir$ unul pe #el$lalt- apoi pri!ir$ .n susul )i .n *osul str$zii' &e 2ot$r"ser$ s$ +a#$ rost de ani' Tansy .n#2ise #utia #2itarei )i +$#u un pas #$tre ei= 4 Care dintre !oi !rea s$ .n#er#e s$4mi +ure anii8 :$ie/ii nu se a)teptaser$ la o ast+el de rea#/ie' &e pri!ir$- apoi unul dintre ei !ru s$ spun$ #e!a' In a#el moment se auzi glasul lui Leo (a#re' Tansy realiz$ #$ pu)tii merseser$ prea departe )i nu !or mai da .napoi' &e apropie de unul dintre ei )i4i .mpunse o#2ii #u degetele ei lungi' %u)tiul .n#epu s$ strige )i se d$du un pas .napoi spre prietenul lui- pe #are Leo .l s#utura #u toate puterile' Tansy .l lo!i pe pu)ti #u pi#iorul )i a#esta #$zu la p$m"nt' %rietenul lui #$zu peste el- arun#at de Leo' 4 &$ mergem- .i spuse Leo- #are .i luase de*a #2itara' Tansy .n#er#$ s$4i spun$ #$ tre uia s$4l !ad$ pe pu)tiul pe #are41 lo!ise #u degetele .n o#2i- dar Leo ni#i nu !ru s$ aud$' &e trezi a)ezat$ pe s#aunul de l"ng$ )o+er al ma)inii lui Leo- #are a)tepta #u motorul pornit )i luminile de semnalizare aprinse' 4 (a#$ i4am spart #ristalinul 8 se .ntre $ Tansy' 4 Nu este ni#i o pro lem$' Cristalinul nu se sparge dintr4at"t' (a#$ are noro#- o s$ s#ape #u #"te!a zg"rieturi pe #ornee- #are4i !or da de +ur#$ pentru #a alt$ dat$ s$ nu se mai lege de +emei pe strad$' 4 Am #rezut #$ ai ple#at spre Au#3land- spuse ea' 4 Voi ple#a .n #ur"nd' &pune4mi- asemenea in#idente se petre# des8

4 Nu' 4 (ar unde ai .n!$/at #um s$ te aperi8 4 (e la #ei din +amilia doamnei TaraEera' 4 %e moment am #rezut #4o s$4i la)i s$ se apropie prea mult' 4 Important este s$4i dezorientezi printr4un gest rus#- la #are ei s$ nu se a)tepte' 5i a)a a )i +ost- s4au #onsiderat siguri pe ei -dar eu i4am luat prin surprindere' 4 %oate #$ data !iitoare n4o s$ mai reu)e)ti s4o +a#i' Te4ai g"ndit la asta8 Tansy ridi#$ din umeri' A#um- #"nd tre#use totul- se sim/ea sl$ it$epuizat$' 4 (e o i#ei- ziua este mai mult$ lume pe strad$ )i nu prea sunt ast+el de in#idente' Nenoro#ul lor a +ost #$ ai ap$rut tu' (ar unde mergem a#um8 Asta nu este drumul meu spre #as$' 4 Am #rezut #$ mai !rei s$ st$m de !or a .nainte #a eu s$ ple#' Tansy .l pri!i suspi#ioas$' 4 7nde mergem8 &pre %orirua8 &au spre %araparaumu8 A#esta era numele unei su ur ii a ora)ului- +oarte departe de strada pe #are se deplasau' 4 %osi il-- spuse Leo' E1ist$ .n a#ele lo#uri un lo#al de#ent unde s$ putem ea #e!a )i sta de !or $ .n lini)te8 &au ar +i mai ine s$ ne plim $m pe pla*$ )i s$ dis#ut$m8 4 (espre #e8 4 Nu4mi pla#e s$ te las .n starea .n #are te4am l$sat diminea/a-A!eai #um!a alt program8 4 Nu- spuse ea #u #alm' (ar zi#eai #$ te .ntor#i la Au#3land- nu8 4 %oate'

5o#at$ de !or ele lui- ea .l .ntre $= 4 C2iar mergem la %araparaumu8 4 E1a#t' &pune4mi- Tansy- #rezi #$ Freud a!ea dreptate #"nd spunea #$ muzi#a este o +orm$ de e!adare in+antil$8 Bntre area lui o /inu o#upat$ p"n$ #"nd !$zur$ pan#artele #are indi#au #$ intr$ .n %araparaumu' Tansy .l .ntre $ .ngri*orat$= 4 7nde mergem- Leo8 El .i r$spunse +$r$ s4o pri!eas#$= 4 La Au#3land' 4 Asta .nseamn$ #$ m$ r$pe)ti' Tu- mai mult de#"t ori#ine- tu- #are #uno)ti legile- )tii la #e te e1pui .n momentul .n #are poli/ia te !a des#operi' Leo .i z"m i #ini#' 4 Tansy- poli/ia nu !a des#operi ni#iodat$ lo#ul .n #are te a+li- iar da#$ !ei +a#e impruden/a s$ de#lari #2iar tu #$ te4am r$pit- eu o s$4/i #ontra#arez a+irma/iile- spun"nd #$ !rei s$ te r$z uni pe mine pentru #$ te4am p$r$sit' 4 Nu !ei +i #rezut6 4 M4am #on+runtat #u multe #azuri de a#est gen- Tansy- )tiu #e spun' 5ida#$ !rei- am )i martori #are pot depune m$rturie #$ te4ai ur#at de un$!oie .n ma)in$' Iar al/ii !or de#lara #$ suntem 4 #um oare s$ m$ e1prim mai deli#at8 4 Nu ai #um s4o +a#i- s$ri Tansy' La nai a- mi4ai .ntins o #urs$6 4 Ai4am mai spus #$ nu )tiu s$ pierd- Tansy6 (ar #rede4m$ #$ ne !om .n/elege de minune' 4 Ve#inii mei !or !edea #$ lipses#' 4 Ni#i !or $' Cuplului #are lo#uie)te deasupra ta i4am spus #$4/i !ei petre#e Cr$#iunul #u mine' 4 (ar de #e m$ du#i la Au#3land8

4 %entru #a s4o #uno)ti pe Gra#e' 4 Te !oi +a#e s$ pl$te)ti pentru asta' 4 Cum8 '' 4 Nu )tiu .n#$- dar !oi g$si eu metoda' C"nd a*unser$ la Ota3i- ea .n#er#$ s$ #o oare la sema+or- dar Leo lo#ase u)ile' El nu spuse nimi#- z"m i doar .n #ol/ul gurii' Tansy .)i spuse #$ !a tre ui s$ +a#$ mult$ !"l!$- s$ /ipe )i s$ lo!eas#$ u)ile' %oate #ine!a !a rea#/iona' (ar nu mai a!u o ast+el de o#azie' Ma)ina str$ $tea sate #u +erme .ntinse- sau ora)e mi#i de pro!in#ie- .ndrept"ndu4se spre Insula de Nord' C"nd se l$s$ amurgul a*unser$ la platoul #entral- dominat de trei !ul#ani' In +a/a lor se a+la Taupo- zon$ #are +usese #u dou$ mii de ani .n urm$ a#operit$ .n .ntregime de #enu)$ !ul#ani#$' La Turangi- Leo o lu$ pe un drum la st"nga- o#olind la#ul Taupo' 4 Mai a!em pu/in )i a*ungem- spuse el !esel' Tansy #ontinu$ s$ pri!eas#$ pe +ereastr$' Era sigur$ #$ Leo nu !a #ondu#e dup$ #$derea .ntuneri#ul )i asta .nsemna #$ se !or opri unde!aiar ea !a putea anun/a poli/ia' (ar imediat .)i d$du seama #$ nu !a +i #rezut$' Era !or a despre Leo (a#re- o persoan$ +oarte in+luent$' (ar- mai #ur"nd sau mai t"rziu- el !a tre ui s$ a+le #$ puterile lui erau limitate' G"ndindu4se la #e ar putea s$ +a#$- ea nu o ser!$ #$ Leo o luase pe un drum l$turalni#' 4 Este o #a an$ pentru pes#ari- pe ai#i- pe unde!a- zise el- unde !om .nnopta' Nu este nimeni prin zona asta- nu e1ist$ ni#i tele+on' N4ar mai tre ui s$4/i p$strezi mina asta sup$rat$- zise el' F$r$ a mai pierde !remeaLeo #o or. din ma)in$- o o#oli- apoi de lo#$ u)a )i o ridi#$ pe Tansy .n ra/ele lui puterni#e- .ndrept"ndu4se spre #a ana despre #are .i !or ise' C"nd mi4am dat seama #$ singura solu/ie de a te +a#e s$ !ezi #u propriii t$i

o#2i #e i4ai +$#ut lui Gra#e #u .n#$p$/"narea ta- era s$ te r$pes#- n4am mai stat pe g"nduri- spuse el des#uind u)a #a anei' 4 Familia ta !a tre ui s$ a+le #$ !ei +i dat .n *ude#at$ pentru r$pire' 4 Tansy- ai o gur$ at"t de +rumoas$- este p$#at s4o /ii su #ontrol- este #a )i #um ai /ine o +loare .ntr4o #oli!ie' Vino #u mine la Au#3land' Ca s$ !ezi #e i4ai +$#ut lui Gra#e' Ii datorezi asta' 4 :ine- dar a#um las$4m$ *os' Leo o a)ez$ #u gri*$ pe un s#aun' 4 7nde este aia8 4 La st"nga' Tre uie s$ tre#i .ns$ prin dormitor' (ormitorul a!ea un pat du lu- destul de #on+orta il' A*uns$ .n aieTansy se uit$ la geam- #are .ns$ era du lu )i ine .n#uiat' Ca )i la dormitorda#$ !oia s$ ias$- tre uia s$ sparg$ geamul' (ar pentru asta tre uia s$4i apli#e lui Leo o lo!itur$ ine #al#ulat$' Iar da#$ reu)ea s$ s#ape- tre uia s$4i +ure ma)ina- pentru #$ p"n$ la )osea erau !reo dou$ze#i de 3ilometri' (e #e oare nu a!ea )i el un #elular #a to/i oamenii #u ani8 &e uit$ .n *ur pentru a identi+i#a !reun o ie#t #u #are s$4i apli#e o lo!itur$' (ar nu !$zu ni#i o !az$- ni#i o lamp$' Apoi- .)i spuse #$ poate !a reu)i s$ +ug$ noapteadup$ #e Leo !a adormi- da#$ nu #um!a o !a +i1a de el #u #$tu)e' Intr$ .n u#$t$rie- unde se a+la Leo- #are a)ezase masa' %usese #2iar )i +a/$ de mas$ #urat$ )i #"ni' 4 7ite- am preg$tit #e!a de m"n#are' &per #4o s$4/i pla#$' Ce atitudine domesti#$ a!ea a#est Leo- .)i spuse Tansy pri!ind masa #are o a)tepta' Cu toate #$ +uria )i neputin/a o +$#user$ s$4)i piard$ po+ta de m"n#are- se +or/$ s$ .ng2it$ #"te #e!a pentru a4)i p$stra puterile' :$u #2iar )i #eaiul de +ru#te de p$dure pe #are i41 +$#use Leo' (eodat$- o melodie #are .i re!enea o sesi! .n minte de #"te!a zile .n#epu s$ se #ontureze tot mai pre#is' C$ut$ din pri!iri ni)te 2"rtie pe #are s4o a)tearn$'

Leo s#oase #"te!a +oi de 2"rtie )i i le .ntinse' Melodia se l$s$ +oarte u)or s#ris$- !enind #a o tem$ simpl$ de unde!a din pro+unzimile min/ii ei- iar #"nd o termin$- eu+oria de la .n#eput #ed$ lo#ul unei st$ri de mole)eal$- de isto!ire' Fusese #el mai un lu#ru pe #are4l +$#use .n ultimul timp' &traniu era .ns$ +aptul #$ se .nt"mplase .n prezen/a a#estui $r at''' 4 Vino la #ul#are- .i spuse Leo #u l"nde/e' 4 Nu !oi dormi #u tine' 4 Vei +a#e e1a#t #e /i se spune- Tansy' Nu !oi pro+ita de situa/ie- ./i promit' (a#$ nu e)ti rezona il$- tot #u mine o s$ dormi- dar legat$' Te rog s$ +ii #uminte- du4te )i +$ un du)' Tansy se #on+orm$' Nu a!ea 2aine de s#2im - a)a #$ se .m r$#$ tot #u 2ainele #u #are !enise' 4 A#um !oi +a#e eu du)' (a#$ o s$ .n#er#i s$ des#2izi !reo +ereastr$- o s$ +iu .n .n#$pere .nainte #a tu s$ po/i +a#e o a doua mi)#are' Tansy se .ndrept$ spre dulapul din #amer$- #are nu a!ea ni#i un +el de 2aine- dup$ #um era de a)teptat' Tansy lo!i peretele +urioas$ #u pumnul' Leo ap$ru .ntr4o se#und$- +$r$ a se mai o osi s$ se a#opere #u un prosop' Tansy r$mase #u pri!irea a/intit$ asupra trupului super - pe #are pi#$turile de ap$ se s#urgeau' Bntoarse imediat #apul- +urioas$ #$ o ra*ii i se aprinseser$ dintr4o dat$' C"te +emei .l mai !$zuser$ ast+el8 &ute- pro a il' 4 &$ nu mai +a#i asta- Tansy- te po/i r$ni- .i spuse el l"nd' Ea sim/i #$ pi#ioarele nu mai !oiau s4o as#ulte- iar pri!irea ei nu se putea dezlipi de trupul lui' Era prima dat$ #$ !edea un $r at dez r$#at- )i nu putea tre#e de starea de team$ )i groaz$ #are o #uprinsese' Auzise des#rieri ale altor $r a/i- admirase pi#turi )i nuduri- dar ni#i unul nu a!usese a#est impa#t asupra ei' 4 Tansy- po/i s$ des#2izi o#2ii- .i spuse el'

Ea .l pri!i' A#um era .m r$#at .ntr4un )ortat"ta tot )i- pri!indu41- se sim/i din nou pierdut$' 4 O s$ m$ .ntor# #u spatele #a s$ te po/i dez r$#a )i tu- .i spuse Leo' Ori#um- s$ +ii lini)tit$- n4o s$ ating' 4 Te a)tep/i #a eu s$ #red tot #e4mi spui8 4 Nu4mi pas$ da#$ #rezi sau nu- Tansy' Vreau s$4/i spun doar #$ pot s$4 mi .n+r"nez pornirile animali#e- +$r$ pro leme' &au da#$ asta te +a#e s$ te sim/i .n siguran/$- nu4/i s#oate *ean)ii' (ar luza tre uie s4o s#o/i' Tansy .l urm$ri )i !$zu #$ se .ntorsese #u spatele' (eodat$ o #uprinse +uria +a/$ de a#est $r at at"t de puterni#- #a o maree neagr$ #are4i in!ada +ie#are #elul$ a #orpului' 4 &$ )tii #$ am un somn +oarte u)or- a)a #$ !oi sim/i +ie#are mi)#are a ta' Asta .n #azul .n #are te g"nde)ti s$ +ugi' 4 N4o s$ te iert ni#iodat$ pentru #e mi4ai +$#ut' 4 &pune4mi unde se a+l$ Ri#3 )i te du# imediat .napoi' Fata .ntoarse #apul #u a#eea)i .n#$p$/"nare' 4 Noapte un$- Tansy' Ea adormi imediat- g"ndindu4se s$ se s#oale la miezul nop/ii #"nd el !a dormi u)tean )i s$ .n#er#e s$ +ug$' (ar- spre uimirea ei- #"nd se trezi era .ntuneri# a+ar$- iar Leo (a#re dormea dar #u o m"n$ o /inea .n ra/e- de par#$ ar +i dormit ast+el .n +ie#are noapte' Tansy dormea la pieptul lui )i4i auzea $t$ile inimii- iar n$rile i se umpluser$ de mirosul lui de a+ter4s2a!e' Ain"ndu4)i respira/ia- ea .n#er#$ s$ se ridi#e' 4 Nu- auzi ea' Bng2e/$' Oare Leo nu dormea8 .n#er#$ apoi un alt tertip' &e .ndep$rt$ de el de par#$ i4ar +i +ost +oarte #ald' (e data asta el nu +$#u ni#i un gest de a o re/ine' Tansy nu mai +$#u

ni#i o mi)#are' Inima .i $tea at"t de tare .n#"t ar +i putut s$ trezeas#$ )i mor/ii6 &e ridi#$- .n#epu s$4)i #aute #$ma)a- apoi se .ndrept$ spre u)$- pe #are o g$si .n#uiat$' Oare unde pusese el #2eile8 Tansy pri!i plin$ de speran/$ spre dulap' &#oto#i repede .n 2aina )i pantalonii lui- dar nu g$si nimi#' &e .ntoarse )i4l pri!i pe Leo- #are dormea lini)tit' &e g"ndi #$ .n situa/ia dat$ #el mai sigur lo# ar +i +ost su salteaua patului- .n#er#$ s$ se apropie #u mult$ gri*$ de pat - .ngenun#2e- dar .n a#el moment se trezi #u m"na lui Leo asupra ei' Nu putuse s$ a*ung$ unde tre uia- dar .n#er#ase' Tansy .ng2e/$' R$mase #u o#2ii mari- pri!indu4l- .n#er#"nd s$4)i domoleas#$ respira/ia' Introduse degetele4i lungi )i su /iri su saltea'

Capitolul J

4 N4ai de unde s$ iei +r"ng2ie- zise Leo- ame/it de somn- dar m"na i se mi)#$ la +el de repede #a un )arpe #are .)i prinde prada' Vino .napoi .n pat' Tansy se supuse- dar re+uz$ s$ mai doarm$ .n ra/ele lui- #um +$#use p"n$ atun#i' 4 Tansy- /i4am spus #$ nu !oi pro+ita de situa/ia asta )i te rog s$ m$ #rezi' Nu mai +a#e gesturi ne#ugetate- #are s$ m$ .ndemne s$ rea#/ionez a)a #um n4a) !rea- prostu/o' 4 %oate #$ sunt o proast$- dar .n ni#i un #az nu r$pes# oamenii )i ni#i nu4i pun s$ +a#$ lu#ruri pe #are le !reau numai eu' 4 :ine- dar a#um .ntoar#e4te- #$#i mai putem dormi !reo #in#i ore' La nai a- .)i spuse Tansy' La nai a- la nai a- la nai a6 Nu )tiu #e se .nt"mpl$- nu4mi pla#e a#est $r at- n4am .n#redere .n el- nu4l iu es#- dar .l

dores#' (intre to/i $r a/ii din lume- l4am ales to#mai pe Leo (a#re6 C"nd se trezi era lumin$ a+ar$- dar patul- spre u#uria ei- era gol' Cu toate a#estea- Tansy nu putea s$ uite #e4i +$#use a#est $r at #u o zi .n urm$smulg"nd4o din !ia/a ei o i)nuit$ pentru a4)i rezol!a propriile4i pro leme' Atun#i #"nd +amilia #are o #res#use- )i asisten/ii so#iali .n#epuser$ s$ g"n4 deas#$ pentru ea )i pentru !iitorul ei- Tansy +ugise' Mun#ise din greur$ dase de +oame- )i str"nsese an #u an pentru a4)i putea urma studiile.)i re+uzase ori#e +el de pl$#ere numai pentru a4)i atinge s#opul' (ar a#eia #are o #res#user$ a!eau o s#uz$= g"ndiser$ #$ +a# #eea #e era ine pentru ea' Leo (a#re nu a!ea s#uza asta' 0gomotul u)ii #are se des#2ise o +$#u s$ se mi)te .n a)ternut' 4 :un$ diminea/a6 Este timpul s$ te treze)ti- spuse Leo- pun"ndu4i #ea)#a de #eai pe noptier$' Ce +a#i- Tansy- nu r$spunzi8 Ai re!enit la rezis4 ten/a pasi!$8 5tii- #"nd dormi- gura ta at"t de +rumoas$- pe #are /i4o #ontrolezi at"t de ino#ent$' La nai a6 Tansy ura +aptul #$ el o !$zuse dormind' Leo nu a!ea #um s4o #onsidere o ino#ent$- .i surprinse pri!irea- iar el .)i aminti #e sim/ise noaptea tre#ut$- #"nd dormise #u ea .n ra/e' 4 Oare ./i dai seama #e pro!o#are sunt o#2ii t$i mari- #a de tigru8 &tr$lu#es# #a ni)te sa+ire )i m$ +a# s$ m$ .ntre da#$ )i trupul t$u ar arde la +el su m"ng"ierea mea' Tansy .i .n+runt$ pri!irea' 4 :ea4/i #eaiul- tre uie sa ple#$m .n *um$tate de or$' Tansy $u li#2idul +ier inte )i se gr$ i s$ +a#$ du)' Era 2ot$r"t$ s$ .ndep$rteze de pe trupul ei ori#e miros mas#ulin' (ar- mai .nt"i- nu se putu a /ine s$ remar#e #on+ortul pe #are41 asigurase proprietarul a#estei ine- se rela1eaz$ )i te +a#e s$ ar$/i +oarte t"n$r$ )i

#a ane- #are o +olosea doar pentru pes#uit' Remar#$- nu +$r$ oare#are am$r$#iune- #$ a#esta +$#ea parte din #lasa so#ial$ a lui Leo- ni#ide#um dintr4a ei' Cine4)i putea permite o asemenea in!esti/ie nu era un neozeelandez de r"nd' C"nd ie)i de su du)- ea o ser!a #u stupoare #$4i disp$ruser$ at"t *ean)ii- #"t )i len*eria intim$' %oate #$ Leo i le pusese unde!a- la us#at' Nu te am ala- Tansy- .)i spuse ea' (a#$ ar +i !rut s$ pro+ite de situa/ia .n #are se a+lau ar +i +$#ut4o .n timpul nop/ii- n4ar +i a)teptat p"n$ diminea/$' &e .n+$)ur$ .ntr4un prosop )i porni spre dormitor' Nu4)i !$zu 2ainele .n lo#ul a#estora pe pat se a+lau .ntinse ni)te 2aine noio pere#2e de *ean)i- un tri#ou de #uloarea tera#otei- #are s$ se asorteze #u p$rul ei- pre#um )i len*erie intim$' Tansy +u #uprins$ de +urie- dar )i de neputin/$' Nu putea suporta ideea #$ alt#ine!a .i atinsese 2ainele- iar da#$ le4ar +i .m r$#at pe #ele noi- s4ar +i a+lat .ntr4o postur$ umilitoare' M"ndria .i spunea #$ tre uie s$ le re+uze- dar nu4i spunea #u #e s$ se .m ra#e' Tre#use mult timp de #"nd nu4)i #ump$rase #e!a nou- #u e1#ep/ia len*eriei)i- ori#um- ea nu4)i putea permite s$4)i #umpere 2aine #ostisitoare #a a#elea #are se a+lau .n +a/a ei' Nea!"nd o alt$ solu/ie- se .m r$#$.ntre "ndu4se de unde )tiuse Leo m$sura sutienului- #$#i ea .)i as#unsese s"nii #"t putuse de ine' (up$ #e .m r$#$ tri#oul de #uloarea tera#otei )i !$zu e+e#tul pe #are4l a!ea #uloarea asupra tenului ei- nu41 mai #onsider$ at"t de !ino!at pe Leo' (ar- de +apt- ea4)i #ump$ra 2ainele la m"na a doua )i nu prea a!ea de unde s$ aleag$ ast+el de #ulori' Leo se a+la .n u#$t$rie- preg$tind mi#ul de*un' 4 Mul/umes# pentru 2aine' 4 %o+tim- astea sunt sand!i)urile tale' Nu )tiu #e m$ +a#e s$ #red #$ e)ti mai deran*at$ de +aptul #$ /i4am #ump$rat 2aine- de#"t #$ te4am r$pit' 4 %oate pentru +aptul #$ ai at"ta intui/ie8 Tansy ni#i nu mai .n#er#$ s$4

)i as#und$ sar#asmul' 4 Bn#ear#$ s$ te #onsideri .ntr4o mi#$ !a#an/$' Vei s#$pa de mun#a de zi #u zi- iar #"nd te !ei .ntoar#e la ,ellington o s$ te sim/i alt+el' Tansy .n#er#$ s$ nu +a#$ ni#i un #omentariu' M"n#ar$ .n lini)te #u toate #$ ei nu4i era +oame- apoi str"nser$ resturile de m"n#are- +$r$ un #u!"nt' C"nd ie)ir$ din #a an$ soarele str$lu#ea deasupra la#ului' (ealurile din *ur a!eau di+erite nuan/e de !erde- iar din tu+ele din prea*m$ se ridi#a un a ur str$!eziu' Lini)tea per+e#t$ nu era .ntrerupt$ de ni#i un zgomot' 4 Este lo#ul meu pre+erat- zise Leo' &e poate prinde pe)te +oarte un ai#i' Am prins primul meu p$str$! #2iar .n a#est lo#' 4 Cred #$ l4ai .mp$iat )i e1pus .n iroul t$u' 4 Ni#i !or $- l4am m"n#at #2iar atun#i' Nu4mi pla#e s$ u#id animaleine.n/eles- da#$ nu sunt distrug$toare- pre#um oposumul sau )o olanul' 4 M$ u#ur s$ a+lu #a ai )i prin#ipii .i spuse ea pe un ton mai dul#e- de data asta' 4 Ce lim $ as#u/it$ ai-Tansy' (ar- de +apt- ai tot dreptul s$ +ii sup$rat$ pe mine' 4 &up$rat$8 Fii serios6 &unt #2iar +urioas$ 6 A*unser$ la Au#3land pe la pr"nz' %e drum- Tansy mai .n#er#$ s$ s#ape o data- su prete1t #$ !rea s$ mearg$ la toalet$' Leo o duse la o toalet$ unise1- #are a!ea +erestrele #u gratii' Tansy .)i spuse #$ ni#i da#$ ar +i !rut el- n4ar +i putut organizat totul at"t de ine- dar a)a se des+$)urar$ lu#rurile' C"nd a*unser$ pe la :om ay <ills- Leo o .ntre $ pe nea)teptate= 4 Ai4a spus Ri#3 #$ .n #opil$rie a +ost +oarte olna!8 Tansy .n#u!iin/$' 4 %oate o s$ /i se par$ #$ Gra#e e1agereaz$- poate /i se !a p$rea prea posesi!$- dar s4a sa#ri+i#at )i s4a #onsumat +oarte mult #"nd medi#ii i4au

spus #$ ea este #ea #are i4a transmis oala' (e atun#i nu )i4a mai re!enit' &e .n!inuie)te de tot #e nu iese ine .n !ia/a asta' Iar moartea tatei a l$sat4 o s$4)i re!erse emo/iile )i sentimentele numai asupra lui Ri#3' 4 %oate #$ era mai sup$rat$' 4 M4a iu it .n +elul ei' A +ost o mam$ !itreg$ destul de .n/eleg$toare )i de un$- dar m4a l$sat s$ +a# gre)elile inerente !"rstei' 5tiu #e4o s$ spui a#um- #$ tre uie s$ +a#$ a#ela)i lu#ru )i #u Ri#3- dar s$n$tatea lui a +ost pre#ar$ #2iar de la .n#eput' A#um .n/elegi de #e este Gra#e at"t de .ngri*orat$8 (a- Tansy putea .n/elege- dar da#$ punea .n alan/$ lini)tea lui Gra#e #u !ia/a lui Ri#3- desigur #$ el a!ea #")tig de #auz$' In a#ela)i timp- ea sim/ea tot mai a#ut prezen/a lui Leo' KMomentele petre#ute .n ra/ele lui )i .n/elegerea +aptului #$ ea .l dorea- o a+e#taser$' Cu pu/in timp .nainte- ea41 pri!ea #u admira/ia unei +emei +a/$ de un $r at +rumos- dinami#- dar a#um- alte emo/ii se puteau #iti .n o#2ii ei' El reu)ise s4o +a#$ s$ +ie #on)tient$ de prezen/a lui' &e str$dui s$ ignore +aptul #$ el se a+la at"t de aproape )i se mul/umi s$ admire peisa*ele #are se derulau su o#2ii ei' .n #ei patru ani de #"nd p$r$sise a#este /inuturi- zona se s#2im ase +oarte mult' Ea nu uitase #$ .n #urtea din spatele +ie#$rei #ase #re)tea #"te un palmier )i un 2i is#us- anul"nd e+e#tele tra+i#ului imens )i ale aerului poluat' 4 %$rin/ii t$i lo#uies# la <enderson8 .i .ntrerupse Leo g"ndurile' 4 (a' 4 Este o zon$ +rumoas$' .mi pa# mult dealurile din *urul Au#3landuluizonele #u !i/$ de !ie- dar )i pla*ele- #are #red #$ sunt uni#e .n lume' 4 N4am prea +ost la pla*$- #$#i mamei nu4i pl$#ea s$ intram .n #as$ #u ine da#$ te iu ea )i pe tine- inter!eni Tansy

nisip pe t$lpi- dar am +ost de #"te!a ori pe pla*ele esti#e- la Manu3au' Mamei nu4i pl$#eau #ele din !est- erau prea peri#uloase' Tansy a)tept$ #a Leo s$ +ie surprins de spusele ei- dar el adunase destule in+orma/ii despre +amilia .n #are #res#use ea- pentru a mai +i luat prin surprindere' 4 Ar tre ui s$ !ezi pla*ele din !est' &unt s$l ati#e- este ade!$rat- mul/i se .nea#$ a#olo anual- mai ales #ei #are nu prea iau .n serios Marea Tasmaniei' Cred #$ /i4ar pl$#ea mult' Vor ele lui o +$#ur$ pe Tansy s$4)i piard$ siguran/a de sine' Ea nu #redea s$ des#opere #$ Leo era #apa il s$ se .ndr$gosteas#$ de anumite lo#uri' 4 7nde mergem a#um8 .ntre $ ea' 4 &pre #asa noastr$ de !a#an/$- #are este pe #oast$' Tansy- a) !rea s$ te rog s$ nu4i spui lui Gra#e #$ te4am r$pit- de)i #e!a- nu )tiu #e- m$ +a#e s$ #red #$ nu4i !ei spune' 4 Cred #$ intui/ia- zise Leo' 5tiu destul de multe despre tine )i toate m$ +a# s$ #red #$ nu !ei .n#er#a s$ a##entuezi nelini)tea lui Gra#e' 5tiu #$ ai #"ntat .n spitale- .n #asele de $tr"ni- iar a#um #"te!a zile ai a#ordat primul a*utor unui $tr"n #are a a!ut un ata# de #ord pe strad$' (e asta #red #$ nu4i !ei spune lui Gra#e' 4 N4ai #um s$ m$ opre)ti s$4i spun' 4 :a da- o pot +a#e #a de o i#ei- prin amenin/$ri' 4 Nu ai #u #e s$ m$ amenin/i' 4 Tansy- pentru mine e)ti un mister' E)ti at"t de mi#$ )i sla $- dar dega*ezi at"ta +or/$' A) !rea s$ )tiu #e se as#unde .n spatele o#2ilor a#e)tia de tigru- toate emo/iile #are sunt at"t de ine as#unse su +a/a asta mi#$ )i palid$' Mai !$d #$- .n #iuda !oin/ei tale- m$ dore)ti'

Tansy .)i a#operi o#2ii #u palmele' 4 Este #e!a normal )i natural- spuse el .n#et' Ai +$#ut tot posi ilul s$ as#unzi asta de toat$ lumea- #2iar )i de tine- dar ai )i tu- #a +ie#are dintre noi- dorin/e )i sentimente' (e #e nu le la)i s$ irump$8 Tansy )tia #are ar +i +ost rezultatul a#estui plan dia oli#' (a#$ ea i4ar +i spus lui Gra#e #$ Leo o r$pise- el ar +i pro+itat de a#east$ o sesie a ei- )i ar +i atras4o .ntr4o po!este sentimental$ #$reia ea nu i4ar +i putut rezista' Cu o noapte .n urm$- gustase din pasiunea pe #are i4o inspira a#est $r at' A#um- el .i o+erea tot po#alul plin #u otra!$' (a#$ Leo .)i +olosea +or/a de sedu#/ie )i propria ei sl$ i#iune .mpotri!a ei- ea !a +i #ea #are !a r$m"ne #u inima +r"nt$' C$#i Tansy nu +$#ea lu#rurile pe *um$tate' &e d$ruise #u trup )i su+let muzi#ii- pentru #$ i se p$ruse mai sigur$ de#"t dragostea' Ce!a- un instin#t primar- .i spunea #$ nu !a putea s$4)i tempereze emo/iile a)a #um o puteau +a#e al/ii' Cu toate #$ ea4)i spunea mereu #$ .l detestao parte as#uns$ a su+letului ei o +$#ea s$ se .ndr$gosteas#$ )i mai mult de el' 4 N4am a!ut inten/ia s$4i spun lui Gra#e #$ m4ai r$pit- spuse ea' El nu4)i a##epta !i#toria pur )i simplu- #i .mpinse lu#rurile )i mai departe' 4 &au #$ Ri#3 se drog2eaz$8 4 Ni#i asta' 4 Gra#e #rede #$ Ri#3 are s#urte r$t$#iri- #a +ie#are adoles#ent' Cred #$da#$ ar a+la #$ se drog2eaz$- ar muri de sup$rare' Numai .n a#est moment .n/elese Tansy #e era el #apa il s$ +a#$ pentru mama lui !itreg$- #2iar s$ r$peas#$ o +emeie #onsiderat$ de #ondi/ie so#ial$ in+erioar$ lui- #are pe deasupra ni#i nu4i pl$#ea' 4 5tii- Tansy- de +apt- mergem pe o insula' 4 Cum se nume)te8

4 &e nume)te insula #ea mai apropiat$ de /$rm' 7r#ar$ #ele dou$ aga*e pe o ar#$ #u motor #are .i a)tepta la /$rm' Tansy .)i spuse disperat$ #$ pe o insul$ se putea .nt"mpla ori#e' 5i- #on4 trar a)tept$rilor ei- !$zu #$ a#east$ insul$ a!ea tot #e4)i putea dori #ine!a' (e a#eea- .)i u#ur$ pri!irea .n#ep"nd #u #ea mai .nalt$ #ulme st"n#oasa )i termin"nd #u pla*a #are .n#epea .n spatele #asei' %este tot #re)teau +lori de #ulori !ii- nea)teptate' Ar u)tii piti#i alternau #u palmierii )i ananierii' %rea mi#$ pentru a permite #ulti!area p$m"ntului- era ad$postit$ de !"nturile #are pustiiau #oasta' Fusese l$sat$ .n stare natural$- #u e1#ep/ia gol+ului unde +usese amena*at$ pla*a' Tansy !$zuse a#este insule de la /$rm- dar nu4i tre#use prin minte !reodat$ #$ ele ar putea +i ale #ui!a' 4 Lini)tea asta mi se pare ne+ireas#$- zise Leo' (e o i#ei- !ine #ine!a s$ ne .nt"mpine' Tansy .)i lu$ #2itara .n m"n$ )i4l urm$ pe Leo- #are porni- intrigat.nainte' 4 %entru Gra#e e)ti o #uno)tin/a a lui Ri#3- #are l4a a*utat la ,ellington )i #are are ne!oie a#um de pu/in repaos' 4 Nu #rezi #a !a dete#ta min#iuna imediat8 4 (e #e ar +a#e4o8 Nu este o +emeie suspi#ioasa' Am sunat4o asear$ #a s$4i spun #$ te adu# a#as$' Te pre!in #$ !a dori s$ )tie tot #e se poate )ti despre Ri#3' (ar ori#um- te !a primi #u dragoste- pentru #$ a)a +a#e #u to/i in!ita/ii mei' Gra#e (a#re nu ar$ta #a o +emeie olna!$' Era .nalt$- elegant$- #u tr$s$turi aristo#rati#e- a!ea o#2ii lui Ri#3- iar paloarea se datora +aptului #$ a ia se trezise' Imediat #e4i +u prezentat$ Tansy- Gra#e .i lu$ m"na )i .n#epu s$ pl"ng$' 4 Leo- ./i mul/umes# #$ ai adus4o6 Lui Tansy i se +$#u mil$ de +emeia

#are se a+la .n +a/a ei )i .n lo# s$4)i retrag$ m"na o l$s$ .n m"inile re#i+ par#$ lipsite de !ia/$ ale a#estei +emei' 4 C"nd l4ai !$zut ultima oar$ pe Ri#3y 8 7nde l4ai #unos#ut8 Leo mi4a spus #$ nu )tii unde se a+l$ a#um- dar spera''' 4 Ri#3 lu#ra #a gr$dinar- dou$ zile pe s$pt$m"na' 4 Gr$dinar8 4 Nu )tia prea multe despre a#east$ meserie- dar era dorni# s$ .n!e/e' La .n#eput indi!idul #are l4a anga*at n4a +ost prea entuziasmat de el- !oia un tip mai solid- poate- dar apoi #"nd a !$zut #$ Ri#3 .n!a/$ +oarte repede s4a de#larat mul/umit' 4 Ri#3 a lo#uit #u tine8 4 (a- am .mp$r/it #2eltuielile #asei la doi' Tansy sper$ #$ reu)ise s4o #on!ing$ pe mama lui Ri#3 #$ nu4i sedusese $iatul' 4 Tu #u #e te o#upi- Tansy8 .ntre $ Gra#e dup$ #e s#2im $ pri!iri sugesti!e #u Leo' Tansy o pri!i pe Gra#e (a#re )i .n/elese #$ a#easta .n#er#a din greu s$4 )i as#und$ temerile' Gra#e se a)tepta s$ primeas#$ .n ori#e moment !estea #$ +iul ei murise' 4 To#mai am terminat +a#ultatea de #ompozi/ie la 7ni!ersitatea Vi#toria' Anul #are !ine .mi !oi .n#epe masteratul' Iar pentru a4mi #")tiga e1isten/a sunt #"nt$re/ am ulant' 4 Bn/eleg- zise doamna (a#re' A)a l4ai #unos#ut pe Ri#38 4 (a- #"ntam .n gar$ )i a)a l4am #unos#ut' To#mai #o or"se din tren )i nu )tia .n#otro s4o apu#e a)a #$ i4am o+erit un pat pentru noaptea a#eea' Ne4am .n/eles destul de ine- iar Ri#3 a stat #u mine p"n$ #"nd a ple#at mai departe' 4 Nu )tiu da#$ Ri#3 /i4a spus #$ a +ugit de la )#oal$'

4 (a- )tiu- zise Tansy #u *um$tate de glas' 4 Ori#um- tre uie s$4/i mul/umes# #$ i4ai o+erit spri*in atun#i #"nd a a!ut mai mult$ ne!oie de el' I/i mul/umes# )i pentru #$ ai !enit s$ m$ !ezi' C"t timp a stat Ri#3 #u tine8 4 C"te!a luni' 4 Iar a#um- nu )tii unde se a+l$8 4 Nu- zise Tansy #u *um$tate de gur$' Gra#e +$#u o grimas$' 4 &unt sigur$ #$ !a lua leg$tura #u noi- zise ea +$#"nd un e+ort s$ !or eas#$' (e#i- !ei r$m"ne #u noi #"t!a timp' M$ tem #$ nu sunt .n #ea mai un$ dispozi/ie pentru a te +a#e s$ petre#i timpul #"t mai pl$#ut' 4 Tansy nu este prea preten/ioas$- inter!eni Leo' Ii pla#e s$ petrea#$ timpul pe pla*$- s$ #ompun$ muzi#$' 4 Mi se pare groza! s$4mi pot petre#e ast+el timpul- zise Tansy #u *um$tate de gur$' 4 N4am #unos#ut p"n$ a#um un #ompozitor- zise Gra#e- pri!ind4o #a pe o spe#ie de animal re#ent des#operit$' Tre uie s$ a+lu mai multe despre mun#a ta' Tansy .)i spuse #$ Gra#e era o +emeie de trea $ .n general- )i putu s$ .n/eleag$ per+e#t moti!ul pentru #are Ri#3 +usese ast+el edu#at- a)tept"nd #a #ei din *ur s$4i rezol!e pro lemele' 4 Cred #$ ar +i ine s$ te odi2ne)ti a#um- Gra#e- zise Leo' Eu )i Tansy o s$ +a#em pla*$- a)a #$ te l$s$m .n pa#e' 4 Leo- !rei s4o #ondu#i pe domni)oara Ormerod .n #amera pe #are i4am rezer!at4o8 4 &igur #$ da' Tansy- !ino- te rog- este ai#i- la dreapta' 4 A) !rea s$ stau lini)tit$- Leo'

4 (a#$ nu !rei s$ stai .n #amera ta- po/i sta la um ra unui #opa# numit po2utu3aEa' 4 Nu !reau s$ +a# ni#i asta' Cum #rezi #$ pot sta ai#i- #a un +el de prizonier$ a ta- +$r$ alte 2aine de#"t #ele #u #are sunt .m r$#at$a)tept"nd s$ te 2ot$r$)ti tu #"nd o s$4mi dai drumul8 La nai a- #2iar nu .n/elegi #$ tre uie s$ mun#es# pentru a m$ .ntre/ine8 4 Ai4am mai spus #$ m$ !oi o#upa eu de a#east$ pro lem$' C"t despre .m r$#$minte- #e s$4/i spun- am rezol!at )i pro lema asta' 4 Nu4mi #on!ine s$ +iu pl$tit$ pentru #eea #e +a#' 5i ni#i nu m4a) .m r$#$ .n 2ainele #ump$rate de tine' 4 Te rog s$ !or e)ti mai .n#et- Tansy' Fata .)i #o or. pri!irile spre *ean)ii noi 'pe #are4i purta )i realiz$ #$ de +apt- era .m r$#at$ tot #u 2aine #ump$rate de el' 4 Ce4ai +$#ut #u 2ainele mele8 4 Le4am arun#at- nu mai erau lu#ruri- #are te deza!anta*eaz$8 4 %entru #$ erau +oarte ie+tine' 5tii- unii oameni tr$ies# #u un uget ine dr$muit- spuse Tansy )i4i tr"nti u)a .n nas' Camera ei era o .n#$pere mi#$ dar +oarte pl$#ut$- +rumos de#orat$- #u +otolii )i mas$ din trestie' A!ea )i o i liote#$- #u multe !olume' Ferestrele +ran/uze)ti se des#2ideau spre o teras$ plin$ de +lori unde al inele zumz$iau +eri#ite' Tansy se opri pe a#east$ teras$ iar pri!irea .i r$mase asupra o o#ilor +lorilor de potu3u3aEa #are st$teau gata s$ .n+loreas#$ pe pa*i)tea din +a/a terasei' (a#$ ar +i +ost .n alte .mpre*ur$ri- Tansy s4ar +i .ndr$gostit de a#est lo#' Re!eni .n #amer$- re+uz"nd la .n#eput s$ des#2id$ dulapul- dar mai apoi #ed$ #uriozit$/ii )i4l des#2ise' Leo aran*ase 2ainele noi pe #are i le #ump$rase pe #ulori- .n#ep"nd de la oli!- *adronz- #a+ea- piersi#$une de nimi#' (e #e por/i ast+el de

termin"nd #u tur#oazul m$rii' Tansy !$zu o mul/ime de luze- pantaloni )i ro#2ii' In partea de *os se a+lau aran*ate #u a#eea)i gri*$ pere#2i asortate de panto+i' Oare #um reu)ise Leo s$ a#2izi/ioneze .ntreaga gardero $8 Cine4l a*utase8 Toate erau m$sura ei' &e g"ndi #$ +aptul #$ el reu)ise s$ se des#ur#e at"t de ine #u toaletele de +emeie- semni+i#a o !ia/$ petre#ut$ .n domeniul #omer/ului- sau pur )i simplu e1perien/$' Tansy +u #uprins$ de +urie )i de gelozie'

Capitolul L

Tansy sim/i dorin/$' O mai sim/ise .nainte- dar era #e!a di+erit a#um- era #a o +e r$ dureroas$' II dorea pe Leo #u o intensitate #are o #onsuma+$#"nd4o s$4)i piard$ #ontrolul' &e sim/ea #a o proast$ pentru #$ se l$sase atras$ .n a#east$ #urs$' Rela1eaz$4te- Tansy- .)i spuse ea' %ro a il #$ au mai e1istat )i alte +ete #u #2ip +rumos- dar +$r$ minte- .naintea ta- #are au +ost prinse .n mre*ele lui' Tansy lu$ o #arte )i porni spre teras$- #u inten/ia de a #iti' (ar- #u #oada o#2iului- .l !$zu pe Leo- !enind dinspre pla*$' 4 %$rul t$u arat$ #a o !"l!$taie- .i spuse el- a)ez"ndu4se pe un s#aun al$turi de ea' Tansy .l pri!i indi+erent$' 4 Eu #iteam- spuse ea' 4 Nu este ade!$rat- .n#er#ai s$ #ite)ti' Oare el realiza #e sim/ea ea8 Tansy .n#2ise #artea ostentati!- o l$s$ s$4 i #ad$ .n poal$ apoi .i spuse = 4 (oreai s$ dis#u/i #e!a anume #u mine8

4 (a- dar n4o putem +a#e a#um- ai#i' I/i propun o plim are pe pla*$- dup$ #in$- iar tu nu m$ !ei re+uza' 4 5i da#$ totu)i o s4o +a#8 4 Te s+$tuies# s$ nu m$ re+uzi- o pre!eni el la#oni#' Tansy s$ri .n pi#ioare' Leo o prinse de m"n$ )i o .mpiedi#$ s$ se .ndep$rteze' 4 Am )tiut #$ e)ti .n#$p$/"nat$ )i arogant$- zise el pri!ind4o printre gene' &e !ede dup$ +orma $r iei' (ar nu +a#e gre)eala de a #rede #$ m$ po/i .n!"rti pe degete' &pre uimirea ei- Leo .i .ntoarse palma )i i4o s$rut$' Ea se sim/i #uprins$ de emo/ii' Nu #rezuse #$ palma este o zon$ at"t de erogen$' .n#er#$ s$ )i4o retrag$- dar Leo #ontinu$ s4o /in$ .n a#eea)i pozi/ie' 7luit$ de a#east$ prim$ #on+runtare #u dorin/a- Tansy sim/i #$4i tremur$ genun#2ii )i se spri*ini de sp$tarul s#aunului' :riza .i .n!$lui pe am"ndoi' Fiind .mpreun$ a!eau senza/ia #$ timpul se oprise .n lo#- nu se mai putea .nt"mpla nimi#- doar soarele se mai a+la a#olo- deasupra #apetelor lor' Tansy !edea genele lui Leo um rindu4i pome/ii- nasul +in aristo#rati#- apoi pri!irea ei re!eni asupra pun#tului #entral al +igurii lui- uzele lui Leo #are erau lipite de m"na ei' Tansy se sim/ea a#um su soarelui )i #el$lalt al uzelor lui' 4 Ai ni)te m"ini e1presi!e- .i spuse Leo' (e data asta ea nu mai +$#u ni#i o mi)#are pentru a se eli era' 4 Bmi pla# mult m"inile tale- #ontinu$ el' &unt puterni#e- dar degetele sunt +oarte +ine' 5i a#ea +ero#itate #u #are !i reaz$ totul la tine se simte )i la ni!elul m"inilor' Leo .)i ridi#$ pri!irile )i le .nt"lni pe ale ei' 0"m i enigmati#- apoi .i eli era m"na' Tansy +$#u un pas .n spate )i4)i as#unse palmele' 4 Nu4/i +a#e pro leme- am promis #$ nu /i se !a .nt"mpla nimi# ai#i' Te dou$ +o#uri= unul al

uime)te #$ dintre to/i oamenii din lume- noi doi ne dorim8 Tansy se r$su#i pe #$l#"ie )i intr$ .n #amera ei de unde nu mai ie)i de#"t la #in$' M"n#ar$ la o mas$ de pe teras$- dar ni#i pri!eli)tea minunat$- ni#i zgomotul +$#ut de !alurile #are se sp$rgeau de /$rm- nu detensionar$ atmos+era' Tansy sim/ea #$ este #auza a#estei tensiuni- )i de a#eea nu putea s$ nu +ie sup$rat$ pe Leo- #are o pusese .ntr4o ast+el de situa/ie' (oamna (a#re !or i .n lo#ul tuturor' Ea !oia s$ a+le #u lu1 de am$nunte #e +$#use Ri#3- #um se #omportase- #e spusese .n toate lunile petre#ute #u Tansy' Voia s$ )tie #um se sim/ise )i #um ar$ta- #eea #e pe +at$ o +$#u s$ se simt$ +oarte sting2er$' Oare doamna (a#re .l suspe#ta pe Ri#3y #$ era dependent de droguri8 Nu- .)i spuse Tansy spre s+"r)itul #inei' (e)i era at"t de .ngri*orat$ din #auza lui- nu $nuia #$ +iul ei se drog2eaz$' Tansy sim/i atmos+era #a +iind e1#esi! de ap$s$toare )i stresant$- mai ales #"nd Gra#e !ru s$ )tie #e +el de rela/ie +usese .ntre ei' .i r$spunse #u mult$ sin#eritate #$ nu +usese o rela/ie se1ual$' Nu4)i d$du seama da#$ +usese #rezut$ sau nu' &tarea de permanent$ .n#ordare o o osi +oarte mult- )i a ia a)tepta #a #ina s$ ia s+"r)it' Adu#erea ei .n a#est lo# +usese o mi)#are +oarte inteligent$ pe #are o +$#use Leo' (a#$ a!usese t$ria s$4i reziste lui- nu la +el se .nt"mpla la !ederea o#2ilor .n la#rimi ai doamnei (a#re- #u tremurul !o#ii ei' (up$ #in$- Leo .i spuse= 4 Tansy- a) !rea s$ +a#em o plim are- s$ !edem apusul- #are este super .n a#este lo#uri' 4 (e #e4i spune/i #u to/ii Ri#3y- de #e4i da/i a#est nume in+antil8 .ntre $ Tansy' Este #a )i #um .n mod deli erat l4a/i /ine .ntr4o pozi/ie in+erioar$' 4 C2iar #rezi #$ da#$ ai .mp$r/it patul #u el-.l #uno)ti mai ine de#"t noi8 4 Nu m4am #ul#at #u Ri#3- da#$ asta te intereseaz$' 4 Ai4am !$zut #amera- Tansy- era un singur pat .n ea'

4 Ri#3 a dormit pe +otoliul pat' Nu era prea #on+orta il- 'dar lui i4a +$#ut pl$#ere s$ doarm$ a#olo- spunea #$ se simte mai aproape de #ondi/iile .n #are tr$ies# #opiii str$zii' Leo o .ntoarse #u +a/a spre el )i o s$rut$' 4 Nu +a#e asta- .l implor$ ea- sim/ind #$4i este tot mai greu s$ reziste apropierii lui- +rumuse/ii lui mas#uline- #ople)it$ de emo/ii pe #are nu le dorea- nu le .n/elegea )i .mpotri!a #$rora nu putea s$ lupte' (ar tre uia s$4 l resping$- #$#i ei nu puteau a!ea un !iitor .mpreun$' Leo se +olosea de ea' Cur"nd- !a .ntre a din nou unde se a+la Ri#3- )i poate #$ ea nu !a mai a!ea puterea s$ reziste )i4i !a spune' Tansy se +or/$ s$ r$m"n$ #alm$ )i lini)tit$- s$ lase s$ trea#$ prin ea a#ea senza/ie nou$- apoi s4o redu#$ p"n$ #"nd !a pieri #u totul' 4 Cum ai reu)it asta8 o .ntre $ el #austi#- +$r$ a o mai atinge- de par#$ s4ar +i temut de a#est lu#ru' Ai putut s$ u#izi pasiunea8 Ar tre ui s$ m$ .n!e/i )i pe mine s4o +a#' 4 Este #e!a #e a tre uit s$ .n!$/- .i spuse ea #u un z"m et amar' Cres#"nd .ntr4o +amilie unde talentul era #onsiderat un p$#at- ea .n!$/ase #$ nu era .n/elept s$4)i dez!$luie emo/iile' C"t timp tre#use de #"nd des#operise #$ tre uie s$ se #ontroleze pas #u pas8 %oate .n#epuse atun#i #"nd- #opil +iind- alergase la mama ei #u prima melodie pe #are o #ompusese )i des#operise #$ pe a#easta n4o interesa8 Apoi- Tansy o adorase pe domni)oara <arding- pe #are o interesa muzi#a- dar #ur"nd des#operise nu +$r$ oare#are dezam$gire #$ pe a#east$ domni)oar$ $tr"n$ o interesa muzi#a- nimi# alt#e!a' Cur"nd- Tansy a!ea s$ a+le #$ mentorului ei nu4i p$sa de #opilul pe #are4l a!ea .n +a/$- #i de talentul a#estuia' (e a#eea- .n!$/ase s$ se rezume la a o ser!a )i la a urm$ri.n!$/ase s$ se a /in$- s$4)i .n+r"neze emo/iile'

4 Ce prostie din partea mea- spuse Leo' Era normal s$ .n!e/i s$4/i .n+r"nezi pornirile' %e moment- Tansy nu .n/elese despre #e !or ea el- dar apoi realiz$ #$ se re+erea la anul petre#ut de ea pe str$zi' 4 Atun#i de #e m4ai adus .n a#est lo# .n #are suntem doar noi doi8 (e #e n4am stat de !or $ a#as$8 4 %entru #$ am !rut s$ +iu numai #u tine- prostu/o' 4 (e #e nu renun/i- Leo8 Ori#um- e)ti #on!ins #$ n4o s$4i spun nimi# mamei tale !itrege )i- atun#i- de #e nu m$ la)i s$ ple#8 (a#$ m$ eli erezipromit s$ nu anun/ poli/ia' M$ .ntor# la ,ellington )i o s$ uit totul' 4 Foarte ine interpretat- zise Leo- dar nu ai su##es' Nu am .n#redere .n tine' Mai ine stai ai#i- #$#i e)ti singura mea leg$tur$ #u Ri#3' Tansy nu mai a!ea s#$pare' &e r$su#i )i o lu$ la +ug$ spre #as$' A#olo o g$si pe Gra#e- .n su+ragerie- a)tept"nd4o #a un p$ian*en- la p"nd$- #u disperare .n pri!iri' %entru Tansy era o ade!$rat$ tortur$ s$ po!esteas#$ tot +elul de nimi#uri din #are +emeia s$ .n/eleag$ #$ Ri#3 nu a!ea ni#i un +el de pro leme- de)i ea )tia prea ine #$ el a!usese destul de mult de luptat .mpotri!a dependen/ei de droguri' 4 Bmi #er s#uze #$ te4am pli#tisit #u insisten/ele mele- spuse doamna (a#re' (a#$ a) )ti #$ Ri#3 are ne!oie s$ stea departe de mine pentru a4)i rezol!a pro lemele- n4ar +i nimi#- a) putea .ndura dep$rtarea- dar pe mine m$ u#ide in#ertitudinea asta' Tansy- n4am apu#at s$4/i mul/umes# #$ /i4ai l$sat pro lemele deoparte )i ai !enit ai#i #a s$ m$ lini)te)ti pe mine' A#umdu4te la #ul#are- e)ti +oarte o osit$' &im/indu4se #umplit- Tansy se retrase .n #amera ei )i .)i sp$l$ lu#rurile #u #are se .m r$#ase .n a#ea zi' Nu a!ea #um s$4l s+ideze alt+el pe Leo' (ar de #e tre uia s$ se r$z une pe el8 %entru #$ reu)ise s$ trea#$ peste arierele pe #are le ridi#ase ea spre a se

ap$ra de restul lumii )i pro+itase de #omoara ei #ea mai de pre/- li ertatea' Nu #um!a- #eea #e sim/ea ea era dragoste8 (ar- de +apt- #e era dragostea8 La uni!ersitate .nt"lnise #upluri de .ndr$gosti/i- dar ni#iodat$ nu .n/elesese #um a*ungeau doi tineri o i)nui/i s$ ro)eas#$ atun#i #"nd se !edeau' Tansy nu era preg$tit$ s$ se o#upe de a#east$ a era/ie' Ceea #e era .ntre ea )i Leo nu putea +i dragoste' %$rea mai mult un +o# de arti+i#ii#are arde intens- dar moare la +el de repede pre#um a ap$rut' La un moment dat .)i spuse #$ ar +i mai ine s$ a)tearn$ pe 2"rtie g"ndurile din a#este momente' Ni#i nu sim/i #um tre#u timpul' Auzi o $taie .n u)$' Leo ap$ru #u o ta!$ .n m"ini' 4 Am !$zut lumina aprins$ )i m4am g"ndit #$ poate ai !rea s$ ei un #eai' Voiam s$ dis#ut #u tine' Nu pot s$ neg #$ sunt )i +as#inat- .n egal$ m$sur$' 4 Intrigat8 4 (a- #a ori#e om de r"nd- sunt +as#inat de #ei #are #reeaz$ +rumosul' Tansy ro)i la a#est #ompliment nea)teptat' 4 Cred #$ ori#ine se na)te #u a#east$ #apa#itate' (ar m$ .ntre da#$ nu #um!a noi o u#idem la #opiii no)tri' 5tiu un #az' 4 Te re+eri la p$rin/ii t$i adopti!i8 4 Alta este situa/ia #u p$rin/ii mei adopti!i' Ei au .n#er#at din r$sputeri s$ m$ pla#$' %e mine m4au adoptat #"nd a!eam patru ani' %e Mi#2elle )i @ason i4au adoptat de la na)tere )i ei s4au adaptat per+e#t #ondi/iilor de !ia/$ din +amilia adopti!$' %e mine nu )tiu de #e m4au adoptat' N4am sem$nat ni#i un pi# #u ei- n4am g"ndit #a ei- n4am a!ut nimi# .n #omun' &puneau mereu #$ sunt #iudat$ )i dup$ un timp am .n#eput s$ #red )i eu asta' (ar m4a sal!at domni)oara <arding' &punea #$ am talent )i m4a .n#ura*at permanent' Mama- .ns$- n4o pl$#ea pe a#east$ pro+esoar$ pentru

#$ m$ stimula s$ /intes# unde!a- mai presus de posi ilit$/ile mele' 4 Cred #$ era geloas$- #$#i tu )i domni)oara <arding a!ea/i #e!a .n #omun la #are ea nu a!ea a##es' 4 %oate' 5tiu #$ am adus4o la disperare' Nu m4am *u#at #u p$pu)ile- nu mi4au pl$#ut ro#2iile- $ie/ii sau dansul- "r+a- toate a#este lu#ruri +$r$ de #are ea nu #on#epea !ia/a' Eram rutal$- lipsit$ de gra/ie- )i o i)nuiam s$ !isez #u o#2ii des#2i)i' Ni#i #u )#oala n4o du#eam prea ine' 4 (ar nu mi4ai p$rut ni#iodat$ lipsit$ de inteligen/$' 4 Cred #$ eram +oarte pli#tisit$' Citeam tot timpul' Tr$iam pentru le#/iile de muzi#$' (ar tu8 Ce +el de #opil ai +ost8 4 C"t se poate de #omun' 4 7nde ai #opil$rit8 4 In Au#3land' Am a!ut o #opil$rie +eri#it$- #u toate #$ mama nu )i4a mai re!enit dup$ na)terea mea )i a murit #"nd a!eam )apte ani' Am +ost +oarte .ndurerat o !reme- dar tata- #are4mi era +oarte apropiat- m4a a*utat s$ dep$)es# momentul' La #"/i!a ani dup$ a#eea- el s4a #$s$torit #u Gra#e' Cred #$ nu mi4a) +i putut dori o mam$ !itreg$ mai un$' (e +apt- ni#i n4a .n#er#at s$4mi +ie mam$' Ni#i nu a!ea !"rsta' Mi4a +ost #a o sor$ mai mare#u #are am r"s- am !or it )i #are m4a iu it' Via/a a #ontinuat- )i- la pu/in timp- a p$rut Ri#3y' A +ost
/

un pu)ti iste/- +eri#it )i plin de a+e#/iune' Eu

eram prea mare pentru a +i interesat de un +rate mai mi#- dar Gra#e mi l4a pus mie .n ra/e #"nd a !enit de la maternitate' Mi#u/ul mi4a z"m it )i mi4a prins degetul #u m"nu/a lui' 0ilele urm$toare tre#ur$ .n lini)te' Tansy l$s$ lini)tea s$4i #uprind$ su+letul- permi/"ndu4)i o stare de semiiner/ie- +$r$ a se g"ndi la !iitor sau la tre#ut' Numai Gra#e o .ngri*ora- #$#i #u +ie#are zi #are tre#ea pierdea tot mai mult .n greutate'

Tansy era #on!ins$ #$ era ine s$ p$streze se#retul .n pri!in/a lui Ri#3- dar .i era tot mai greu s4o +a#$ a#um- #"nd se #on+runta dire#t #u oala lui Gra#e' (e a#eea- petre#u #"t mai mult timp .n #ompania ei- #$#i Leo lu#ra +oarte mult' Nu mai s#2im ar$ a#ele s$rut$ri pasionate' Bnotar$ .mpreun$iar Leo .i .mprumut$ #$r/i pe #are ea !ru s$ le #iteas#$- a #2iar .i #omand$ mai multe C(4uri pentru #a ei s$ nu4i lipseas#$ muzi#a- dar nu4i mai spuse nimi# personal' Tansy +u mul/umit$ de distan/a #are e1ista a#um .ntre ei' (ar- .ntr4o dup$4amiaz$- ap$ru un ia2t- purtat de riza gol+ului' 4 A- a sosit +amilia &ulli!an' &unt ni)te !e#2i prieteni- spuse Gra#e' Erau .ntr4ade!$r ni)te oameni +oarte pl$#u/i- ama ili' M s$rutar$ pe Gra#e apoi pe Leo- d$dur$ m"na #u Tansy )i o pri!ir$ #u nedisimulat$ #u4 riozitate' Tansy r$mase #"te!a minute- din polite/e- apoi se s#uz$ )i ple#$ la u#$t$rie #a s$ a*ute la preg$tirea mesei' C"nd tre#u prin dreptul u)ilor #are d$deau spre teras$ o auzi pe @essi#a &ulli!an .ntre "nd= 4 Cine este +ata asta8 4 Este o prieten$ a lui Ri#3- +u r$spunsul lui Gra#e' 4 O- a .n#eput destul de de!reme #u +etele- #a )i Leo de alt+el6 4 Nu- nu este #eea #e4/i .n#2ipui- +ata a !enit ai#i .ntr4o s#urt$ !a#an/$' 4 Asta .nseamn$ #$ )i Ri#3 este ai#i8 La nai a- de #e nu t$#use +emeia asta8 4 Nu- zise Gra#e- Ri#3 este .n insula de &ud' Oare +emeia asta )tia #e!a8 Tansy mai +$#u un pas' @essi#a &ulli!an insist$= 4 (ar !a !eni la Cr$#iun- nu8 4 Cred #$ nu- o+t$ Gra#e' 4 Cred #4o s$4/i lipseas#$- dar tinerii tre uie s$4)i ia z orul din #ui ul p$rintes#' Totu)i- nu4mi pla#e #$ /i4a adus o str$in$ pe #ap' :$ie/ii $)tia nu

au minte delo#' C"t timp o s$ stea +ata asta ai#i8 4 Nu )tiu- r$spunse Gra#e- din #e .n #e mai disperat$' 4 Ar +i tre uit s$ )tie #$ la Cr$#iun nimeni nu4)i dore)te persoane str$ine .n #as$' Mai ales #$ tu nu te sim/i ine' 7nii nu prea )tiu s$ se poarte' Gra#e spuse #u simplitatea #are o #ara#teriza= 4 Este o +at$ dr$gu/$' V$dit a+e#tat$- Tansy se .ndrept$ spre #amera ei )i se a)ez$ pe pata)tept"nd #a m"inile s$ nu4i mai tremure' Era #lar #$ @essi#a &ulli!an g"ndea a)a #um g"ndea )i ea' Gra#e nu a!ea ne!oie de ea ai#i= a!eau prea pu/ine .n #omun- a)a #$ ea nu putea de#"t s4o deran*eze' Gra#e o tolerase pentru #$ ea #onstituia singura leg$tur$ #u Ri#3' Familia &ulli!an r"mase pentru trei zile- timp .n #are Tansy a+l$ #$ @essi#a &ulli!an #uno)tea toate persoanele importante din Noua 0eeland$- iar so/ul ei- un indi!id lipsit de #ara#ter- se .nrudea numai #u persoane de !az$' Lui Tansy .i +u aproape imposi il s$ des+$)oare o #on!ersa/ie #"t de #"t pl$#ut$ #u ea' &e sim/ea #a un pui de #u# pus .ntr4un #ui str$in )i nu putea sim/i alt#e!a de#"t +urie +a/$ de Leo- #are o pusese .ntr4o situa/ie at"t de nepl$#ut$' Tansy se sim/i +oarte u)urat$ #"nd #ei doi &ulli!an .)i anun/ar$ ple#area' &e repezi spre iroul lui Leo )i4l g$si des+$#"nd #oresponden/a' 4 Leo- !reau s$ ple#' 4 Ni#i !or $- spuse el #ontinu"nd s$4)i des+a#$ s#risorile' 4 La nai a #u tine )i #u lo#ul $sta6 Lumea #rede #$ sunt amanta ta- iar pe Gra#e n4o pot a*uta #u nimi#' Cred #$ /i4ai dat seama de a#um #$ n4o s$ a+li nimi# de la mine- atun#i de #e m$ mai /ii ai#i8 4 %entru #$- da#$ /i4a) da drumul s$ ple#i- ai disp$rea' Ori#um n4am de g"nd s$4/i dau drumul )i nu ai #um s$ m$ #on!ingi #$ tre uie s4o +a#6 Tansy ridi#$ m"inile disperat$'

4 (ar n4am ni#i un #adou de Cr$#iun6 %oate asta s$ #onstituie un argument8 Leo iz u#ni .n r"s' Tansy- .n+uriat$ de rea#/ia lui nea)teptat$- #onsider$ #$ era normal s$ )tearg$ de pe +a/a lui ori#e urm$ de r"s' .l lo!i disperat$ #u palmele' Leo o apu#$ de m"ini )i o pri!i a)a #"te!a se#unde- apoi .i spuse= 4 Nu ple#i de pe insula asta de#"t #"nd .mi spui unde este Ri#3' A#umie)i de ai#i'

Capitolul N

Tansy tr"nti u)a )i se repezi spre pianul #are se a+la .n 2ol' (e)i !e#2ipianul era ine .ngri*it- a)a #$ Tansy .n#epu s$ #"nte #ea mai !iolent$ muzi#$ pe #are )i4o putea aminti- pentru #$ sim/ea ne!oia s$ iz u#neas#$ .ntr4un +el' %e m$sur$ #e interpret$ melodia- +uria )i !iolen/a ei se trans+ormar$ .n resemnare' Leo era teri il de ne+eri#it= rezultatele testelor pe #are le +$#use Gra#e nu erau une' Tansy )tia #$ ar +i tre uit s$4l lase s$4)i re!in$- apoi s$4i spun$ #$4i pare r$u pentru Gra#e' In a#el moment auzi zgomotul unui motor' Era un a!ion mi# #are sur!olase gol+ul .nainte de a ateriza' &e auzir$ pa)i a+ar$ )i !o#i' Tansy se ridi#$- apoi #$zu .napoi .n s#aun' Ea nu +$#ea parte din +amiliede a#eea nu era #azul s$ ias$' .n#epu s$ #"nte unul dintre #on#ertele Ra2manino!- +olosindu4se de pian #a de un s#ut' (ar- la un moment datm"inile ei se oprir$ de par#$ ar +i +ost lo!ite !iolent' Cu inima $t"nd ea se repezi a+ar$- dar se opri #"nd !$zu #ine sosise' Era Ri#3' A#esta mergea

#u #apul .n *os- iar mama lui par#$ se ag$/a se el' Figura lui Ri#3 nu e1prim$ nimi# p"n$ #"nd n4o !$zu pe Tansy- moment .n #are el p$ru at"t de uimit- .n#"t pe +at$ o pu+ni r"sul' A#um- #"nd Ri#3 se a+la din nou a#as$ea nu mai a!ea pentru #e s$ stea' Iar a#um- #"nd era .n s+"r)it li er$ s$ ple#e- ea realiz$ un lu#ru pe #are nu !ru s$4l admit$' Ii era greu s$ ple#e )i4 )i dorea s$ +ie #u Leo' (ar !oia s$ +ie al$turi de el- .n #ondi/ii de egalitate' Voia #a Leo s$ se uite la ea )i s4o !ad$ pe Tansy Ormerod #a pe +emeia #are era mai important$ pentru el de#"t aerul sau apa' Iar da#$ asta era dragoste- .nsemna #$ ea se .ndr$gostise iremedia il' Tansy .)i spuse #$ era mai .n/elept s$ ias$ #2iar .n a#el moment din #asa asta )i s$ se .ntoar#$ ia ,ellington- s$ +ie #"t mai departe de Leo' Nu- nu putea +i .ndr$gostit$ de el' Atra#/ia +izi#$ era #e!a di+erit de dragoste- era o ne!oie +izi#$ primar$ azat$ pe 2ormoni' Gra#e mai pl"ngea .n#$ .n momentul .n #are Tansy aduse #eaiul pe teras$' :ietul Ri#3 pri!ea uluit- #$#i nu .n/elegea #e se petre#ea a#olo- dar el ar$ta mai .ntremat#eai' 4 Mul/umes#- .i spuse Leo' Apoi- !$z"nd #$ ea plea#$- Leo o .ntre $= unde ple#i- Tansy8 4 In #amera mea' Tansy porni 2ot$r"t$ spre #amera ei- unde se a)ez$ pe un +otoliu /in"nd .n ra/e notele la #are lu#rase #u o sear$ .nainte' (ar nu se putea #on4 #entra' Auzi o $taie .n u)$' Ap$ru Ri#3' 4 Intr$- spuse ea s$rind s$4l .m r$/i)eze- de)i el era #auza indire#t$ a tuturor ne#azurilor ei' ine ine- mai matur de#"t ine- p$rea mai +usese #u patru luni .n urm$' C2iar )i +izi# ar$ta mai

ronzat- #u mus#ulatur$ asupra #$reia se !edea #$ se

lu#rase' Ri#3 )i Leo se ridi#ar$ .n momentul .n #are Tansy ap$ru #u ta!a de

Ar$/i +oarte ine- Ri#3' C"t te4ai trans+ormat .n a#este patru luni6 4 Am mun#it mult dar am )i m"n#at +oarte ine- .i spuse el )i o .m r$/i)$ la r"ndul lui' Mi4a mers +oarte ine' Am purtat nenum$rate dis#u/ii- am +$#ut multe e1er#i/ii )i am sta ilit #e am de +$#ut' Voi de!eni preot' .ntotdeauna am sim/it #2emarea (omnului- Tansy- dar am +ost prea sla ' Voiam s$ +iu #a Leo- pentru #a toat$ lumea s$ se uite #u respe#t la mine )i s$ m$ in!idieze' Marea mea prostie a +ost +aptul #$ m4am drogat- de)i- tre uie s$ re#unos# #$ pentru o !reme- drogurile m4au +$#ut s$ m$ simt mare )i puterni#' Tansy .l pri!i +$r$ a putea #rede #$ a#esta era Ri#3- $iatul nea*utorat #are pornise .n lume pentru a4)i g$si un rost .n !ia/$' Ri#3 +$#use pa#e a#um- #u propriul lui su+let' 4 Tansy- !reau s$4/i mul/umes#- tu ai +ost #ea #are m4a +$#ut s$ renun/ la droguri' Nu mi4ai /inut predi#i- nu te4ai ar$tat )o#at$ sau superioar$- de +apt- nu m4ai *ude#at delo#' Te4am !$zut at"t de 2ot$r"t$- at"t de sigur$ de #eea #e !oiai s$ +a#i- at"t de preg$tit$ s$ renun/i ia toate pentru a4/i realiza !isul- iar asta m4a +$#ut s$ !$d #"t sunt de sla - )i #$ am renun/at la toate a!anta*ele pe #are le4am a!ut- numai pentru #$ n4am +ost preg$tit s$ m$ a##ept a)a #um eram' Am .n!$/at de la tine #$ )i s$r$#ia este +rumoas$ )i demn$' I/i datorez mult- Tansy' 4 Nu- Ri#3- tu singur te4ai 2ot$r"t s$ te .ns#rii .n programul de rea ilitare so#ial$' 4 A +ost- #red- singurul lu#ru un pe #are l4am +$#ut' Am tre#ut prin momente +oarte grele- am !rut #2iar s$ renun/- dar am luat4o de la .n#eput )i #red #$ am reu)it' (ire#torul ta erei mi4a spus #$ ai sunat- dar la !remea a#eea nu eram preg$tit s$ .n+runt !ia/a a)a #um o +a# a#um' %e atun#i ni#i nu m$ 2ot$r"sem .n pri!in/a !o#a/iei mele' (ar tu #um ai a*uns ai#i- Tansy8

C"nd te4am !$zut am #rezut #$ am 2alu#ina/ii6 4 Fratele t$u a +ost +oarte insistent' 4 To#mai de asta te4am +$#ut s$4mi promi/i #$ nu !ei spune nimi# nim$nui' Iar Leo nu este o i)nuit #u re+uzul' 4 Am ie)it .mpreun$ de #"te!a ori- apoi el mi4a sugerat #$ a) putea s$ petre# s$r $torile ai#i' Cred #$ i4a +$#ut pl$#ere s$ m$ ai $ su o ser!a/ie' 4 (a- $sta este stilul lui' A#um- #red #$ ar +i ine s$ m$ du# s$ stau #u mama' (up$ #e ple#$ Ri#3- Tansy r$mase singur$ #u muzi#a ei- spun"ndu4)i #$ era tot #e putea da ea mai un' M"n#$ singur$' Gra#e se #ul#ase u#urie' (up$ u)tean toat$ dup$ epuizat$ din #auza e!enimentelor #are .i aduseser$ at"ta mas$- Tansy +$#u o plim are pe pla*$- apoi dormi

amiaza' &e trezi #"nd soarele apunea- r$s+r"ng"nd razele4i aurii asupra norilor din *ur' Bntinz"ndu4se- Tansy #o or. din pat )i se .ndrept$ spre lo#ul .n #are4)i /inea partiturile' Tre uia s$ ple#e #"t mai repede din lo#ul a#esta' 4 Ce pot +a#e pentru a te #on!inge s$ r$m"i8 auzi ea glasul lui Leo' 4 Vreau s$ ple# de ai#i m"ine- indi+erent #um' 4 Foarte ine' In seara asta iei #ina #u noi 8 Tansy nu g$si ni#i o s#uz$ onora il$ )i4l urm$' Gra#e era +eri#it$ a#um' Ea .i spuse= 4 Te4am auzit #"nt"nd- Tansy' Am +ost impresionat$' Era #ompozi/ia ta8 Ri#3 inter!eni= 4 Tansy este .ndr$gostit$ de muzi#$- este #el mai important lu#ru din !ia/a ei' 4 Ade!$rat8 spuse Gra#e impresionat$' 4 (a- zise Tansy- #red #$ n4a) putea tr$i +$r$ muzi#$' 4 Cred #$ este o mare po!ar$- suspin$ Gra#e'

4 5i #ea mai mare .n#"ntare- #omplet$ Tansy' In timpul mesei dis#utar$ +eri#i/i' Numai Leo era pierdut .n g"nduri' Tansy se retrase +oarte de!reme .n #amera ei pentru a termina un #"nte# #$ruia tre uia s$4i adu#$ modi+i#$ri' (ar- spre surprinderea ei- nu mai g$si partiturile la #are lu#rase .n ultimele zile' Cine!a i le luase' C$ut$ .n +ie#are #ol/ al .n#$perii- dar +$r$ ni#i un rezultat' Realiz$ .n a#el moment la #ine se a+lau partiturile ei' (ar de #e i le luase Leo8 &e repezi spre teras$- apoi spre #amera lui' El pri!ea marea de pe +ereastr$ )i nu p$ru delo# uimit #$ o !ede pe Tansy at"t de +urioas$' 4 Ce nai a ai +$#ut #u partiturile mele8 Ce pui La #ale8 4 Lini)te)te4te- Tansy6 4 Te pre!in #$ am mun#it mult la ele )i- da#$ le4ai distrus- sunt gata s$ te )i omor' Tansy era #on)tient$ #$ #eilal/i ai #asei o puteau auzi /ip"nd- dar nu4i p$sa' 4 Tansy- ai l$sat partiturile pe teras$- )i ai a)ezat doar o perie peste ele' A#easta n4a +ost destul de grea )i !"ntul le4a risipit pe toat$ terasa' Le4am adunat )i le4am adus ai#i- iar .n momentul a#ela Gra#e a !rut s$ stea de !or $ #u mine' To#mai m4am .ntors din #amera ei' Le g$se)ti su #artea de pe noptier$' Tansy smulse partiturile )i !ru s$ ple#e' Cu a#ela)i z"m et #ini#- el .i lu$ partiturile )i le puse pe o mas$- apoi o lu$ .n ra/e' 4 Nu ai .n#redere .n nimeni- Tansy8 o .ntre $ el- dar ea nu mai a!u timp s$4i r$spund$- #$#i se trezi s$rutat$' %oate era senza/ia de eli erare- sau +uria #are o pre#ed$- poate dorin/a #are se .n+iripase din momentul #"nd .l !$zuse' %oate totul se datora se14appealului- la #are ea sim/ea ne!oia s$ r$spund$' Ori#e ar +i +ost- iz u#ni #a un +o# des#2is su #$ldura unei zile

toride' N4ar +i putut s$4i reziste ni#i da#$ )i4ar +i propus asta' (ar ea )tia #$ da#$ nu4l !a s$ruta pe Leo- !a regreta tot restul !ie/ii' Leo o s$rut$ plin de pasiune- lu$ tot #e a!ea ea s$ o+ere' O +$#u +$r$ mil$- +$r$ gentile/e- +$r$ ezitare? era doar un $r at e1perimentat- #are tre#use peste limitele u#ur$ de impuse de polite/e sau de ori#e alte restri#/ii' Iar Tansy se

momentul a#esta- o+erindu4i tot #e !oia el s$ ia- lu"nd de la el #eea #e4)i dorea ea- #u m"inile .n#le)tate de umerii lui largi' El a!ea gustul #eaiului- al m$rii- era satis+a#erea dorin/elor ei #ele mai se#rete' 4 Tansy- spuse el #u glasul .n#$r#at de dorin/$- am !isat #lipa asta din momentul .n #are te4am !$zut #"nt"nd #"nte#e de dragoste )i de dorin/$.m r$#at$ .n 2ainele a#elea imposi ile' Ar$tai #a o tigroai#$- s$l ati#$ )i peri#uloas$- /inut$ .n #apti!itate- .n lo# s$ se a+le li er$ .n *ungla ei' Iar #"nd ai renun/at la ereta )i mai imposi il$ pe #are o purtai )i /i4am !$zut p$rul a#esta minunat- mi4am spus #$ a) +a#e ori#e pentru #a s$ te am al$turi' M4ai adus .ntr4o stare de semine unie''' 5tiu #$ pielea ta are moli#iunea satinului- murmur$ el- #$ are mirosul +lorilor de migdal' Asta .mi amintes# eu #"nd nu e)ti l"ng$ mine' Tansy ar +i tre uit s$ strige de team$ #"nd el o lu$ din nou .n ra/ele lui puterni#e' 4 Gura ta este #a o +loare stri!it$ )i .nmuiat$ .ntr4un !in greu- par+umat='' Tansy )i4ar +i dorit s$ .n#2id$ o#2ii pentru #$ i se p$rea prea peri#ulos s$ se uite .n o#2ii lui= se trezea atras$ de #el mai pur !erde- atras$ .ntr4o lume unde soarele era !erde )i auriu- unde #$ldura- emo/iile )i +o#ul se .ntrep$trundeau' 4 &pune4mi #e dore)ti- Tansy' Ea nu spuse nimi#' 4 :ine' Atun#i o s$4/i spun #e !reau eu' %oate #$ .ntr4o zi- #"nd !ei

#onsidera #$ e)ti preg$tit$- !ei r$spunde dorin/ei mele' 4 5i #e dore)ti8 4 Te !reau pe tine' Toat$- tot #e ai de d$ruit- tot #e pot s$ iau- totul' %e moment Tansy se sim/i paralizat$ de team$' 5tia #$ da#$ !a +a#e dragoste #u el- nu !a mai +i a#eea)i' A#tul renun/$rii la !irginitate .nsemna #edarea .n +a/a domina/iei mas#uline' Toat$ !ia/a Tansy se des#ur#ase singur$- .n!$/ase s$ se azeze numai pe ea .ns$)i- )i4)i *urase s$ nu4)i piard$ #ontrolul ni#iodat$' (a#$ ar +a#e dragoste #u el- ar renun/a la in!ulnera ilitate' 4 :ine- zise ea' 5i eu !reau tot #e po/i da tu- te !reau #u totul' Asta era desigur numai .n#2ipuirea ei' Leo se putea .n+rupta din trupul ei- dar nu se putea atinge de anumite zone ale !ie/ii ei' (ar .n seara asta am"ndoi puteau pretinde #$ ori#e se putea realiza' 4 I/i pla#e puterea- Tansy8 5i mie' <ai s$ !edem #ine are mai mult$' Tansy era .m r$#at$ .ntr4o #$ma)$ de noapte de #uloarea piersi#ii- #u nasturi mi#i' Leo .i des#2eie #u gri*$- unul #"te unul- +$r$ a4)i lua pri!irea de la +a/a ei .m u*orat$' Ea sim/i #$ sim/urile i4o luau razna' Nu se sim/ise ni#iodat$ at"t de mi#$ )i nea*utorat$- dar putea s$ simt$ #$ )i el era la +el de pierdut #a )i ea' Leo urm$ri #u degetele linia umerilor- #ur a s"nilorapoi dintr4o singur$ mi)#are .i s#oase #$ma)a de noapte )i o .ntinse goal$ pe pat' Tansy nu )tia la #e s$ se a)tepte' Nu )tia #e tre uia s$ +a#$ .n a#east$ pozi/ie- z$#"nd goal$- e1pus$ pri!irilor lui' 4 E)ti at"t de +rumoas$- .i spuse Leo a sent- de par#$ !or ele lui nu a!eau semni+i#a/ie- erau o simpl$ rea#/ie' Cu degetele tremur"nd- Leo .)i s#oase .m r$#$mintea- mi)#"ndu4se #u a#eea)i siguran/$ pe #are o denotau toate gesturile lui' 7rm$ un ade!$rat !is eroti#' Cu el- ea +u pe r"nd Cir#e )i Cleopatra- Elena din Troia )i Venus- toate +emeile #are

tr$iser$ !reodat$ )i #are g$siser$ des+$tare .n ra/ele iu i/ilor lor' Tansy .l so#otise un $r at +oarte #al#ulat? el .i ar$t$ #$ nu a!ea ni#i o re/inere- #$ o sedu#/ie prelungit$ putea du#e la #ulmi de ne $nuit$ se1ualitate' Leo .n#epu s$ repete= 4 Am )tiut tot timpul #$ !ei rea#/iona a)a #um !reau' Am )tiut''' repet$ el indu#"ndu4i ritmul trupului lui' Tansy .i repeta numele .n#et' 4 Tansy- spune4mi a#um #e dore)ti' 4 Eu nu''' Tansy se opri .n#er#"nd poate pentru ultima oar$ s$ se eli ereze de #eea #e .i impunea trupul' M mi)#are rapid$- aproape in!oluntar$- .i aduse piept la piept' Tansy- or it$ de pasiune- )tia #$4)i dorea un singur lu#ru''' pe el- trupul lui' 4 (a- .n/eleg- spuse Leo )i- dintr4o mi)#are +oarte #omplet$ unirea lor' Tansy l$s$ s$4i s#ape un strig$t' (e team$8 (e teama de a #eda su presiune8 M"inile ei se .n#le)tar$ de umerii lui' A#ela +u momentul #are41 +$#u pe Leo s$ se retrag$' 4 Nu6 strig$ ea disperat$- #$#i nu asta dorea' (in nou Leo a+i)$ a#ela)i z"m et plin de siguran/$ )i relu$ misiunea de in!adare a trupului ei' Tansy reu)i s$4)i #ontroleze rea#/iile= )oldurile ei .l a##eptar$- iar mu)#2ii interiori se .n#ordar$ pentru a4l p$stra a#olo' 4 %ronun/$4mi numele- .i #eru el' Tansy ridi#$ pleoapele grele' 4 Leo- spuse ea- o- (umnezeule- Leo''' %$rul ei #$p$tase un aer s$l ati#- o#2ii .i str$lu#eau- uzele i se .nro)iser$toat$ pielea .i ardea- iar ea .l pri!ea )tiind #$- din#olo de #eea #e e1perimentase #e!a mai .nainte- mai tre uia s$ e1iste #e!a numai al ei' Iar ine orientat$-

#"nd a*unse la a#el #e!a- se sim/i #a purtat$ de maree- ur#"nd pe treptele unei st$ri uni#e' &#oase un /ipat u)or si se pierdu .n e1taz' Leo g$si )i el a#ela)i liman al +eri#irii- iar ea urm$ri #u o#2ii mari #um toat$ pasiunea lui de p"n$ atun#i se disip$' O prieten$ .i des#risese a#tul de dragoste #a pe #ea mai ela orat$ senza/ie? pe atun#i Tansy +usese doar +ormal de a#orda#um .ns$ )tia #$ +ata a!usese dreptate' Respira/ia )i pulsul ei re!enir$ la normal' Leo z$#ea t$#ut )i lini)tit l"ng$ ea' (up$ #"te!a momente #are ei i se p$rur$ +oarte lungi- ei p$ru #$ se treze)te rus#' Ea .i spuse #u )o!$ial$ .n glas= 4 Ar tre ui s$ m$ .ntor# .n #amera mea' 4 (a- #red #$ asta ar tre ui s$ +a#i' Tansy n4ar +i !rut s$ aud$ a#ele !or e' Ar +i !rut s$ +ie rugat$ s$ r$m"n$s$ petrea#$ toat$ noaptea #u el- dar desigur- poate a!ea moti!ele lui s$ nu4 i #ear$ asta' Cu toate astea- #"nd ea se ridi#$ pentru a se .m r$#a- Leo o trase spre el' Tansy .)i .ngrop$ +a/a .n um$rul lui' 4 A) !rea s$ #red #$ a#um ai mai mult$ .n#redere .n mine- dar poate #er prea mult' Tot mai insi)ti s$ ple#i la ,ellington8 Ea .n#u!iin/$' 4 Bn/eleg' &per s$ nu m$ ui/i' Tansy se .ndrept$ spre #amera ei .n#et- prin noaptea #ald$.nmiresmat$- pe +ondul !alurilor #are se sp$rgeau de /$rm' Tansy se trezi tot .n zgomotul !alurilor- #u trupul dureros )i #u o stare de nelini)te' Nu regreta noaptea pre#edent$' Ea .)i dorise s$ +a#$ dragoste #u Leo- de par#$ nimi# alt#e!a pe p$m"nt n4ar mai +i #ontat' Nu- nu regreta #e +$#use' (ar r$m"nerea ei pe insul$ i4ar +i ar$tat- da#$ mai era ne!oie- #$ !eneau din dou$ lumi at"t de di+erite' C2iar da#$ ea l4ar +i iu it 4 dar asta era e1#lus- #$#i iu irea .nsemna )i sa#ri+i#iul- iar ea nu era preg$tit$ pentru

sa#ri+i#ii- )i da#$ el ar +i iu it4o- lu#ru despre #are el nu men/ionase ni#i m$#ar .n trea#$t- ea tot nu s4ar #$s$tori #u el' Nu a!eau nimi# .n #omun' O durea g"ndul #$ tre uia s$ paraseas#a insula +$r$ a4l mai !edea !reodat$' Intr4un +el- Leo era la +el de r$s+$/at #a )i Ri#3? se #omporta #u arogan/a unui $r at #are +usese edu#at s$ #read$ #$ totul tre uie s$ se rezol!e #on+orm dorin/elor lui' El tr$ia .ntr4o lume +oarte di+erit$ de a ei' Tansy o as#ultase pe Gra#e !or ind despre petre#eri pentru s$r $torirea unui !in nou- despre +amilii )i prieteni #are se du#eau p"n$ la Londra doar pentru a !edea un spe#ta#ol- despre petre#erea unor zile pe insule pri!ate din Fi*i' Leo poate #$ mun#ise din greu pentru a4)i realiza o #arier$- dar ori#um lumea lui Gra#e era )i lumea lui' Tansy .)i s#2i/ase !ia/a ei- a)a #um )i4o dorise- )i )tia prea ine #e se .nt"mplase #u multe +emei talentate #are se #$s$toriser$ )i a!useser$ #opii' Iu irea- !ia/a de +amilie- le se#$tuiser$ energia #reatoare- iar talentele lor se irosiser$ da#$ ele nu +$#user$ e+orturi supraomene)ti pentru a se eli era de #opii )i de so/i' Tansy nu a!ea inten/ia s$ sa#ri+i#e pe nimeni' (e a#eea .)i preg$ti lu#rurile pentru ple#are- dar- spre uimirea ei- Leo nu era de g$sit' 4 A ple#at #u )alupa lui dis4de4diminea/"- .i spuse Ri#3' M$ mir #$ nu l4ai auzit- a +$#ut +oarte mult zgomotO A spus #$ se .ntoar#e pe la unspreze#e' Tansy sim/i #a o lo!itur$ puterni#$ .n stoma#' (e #e n4o luase )i pe ea8 &e .n#runt$ suspi#ioas$' Ce mai punea la #ale Leo8 Cu o sear$ .nainte ea se #onsiderase o +emeie dorit$- #are putea +a#e pe ori#ine s$4)i piard$ #ontrolul' Ni#iodat$ nu se g"ndise .n a#est +el la +igura ei sau la trupul ei= el le d$duse noi dimensiuni' &e 2ot$r. s$ nu mai stea pe insul$ ni#i un moment- ar +i de!enit prea dependent$ de Leo' Tansy petre#u #"te!a ore

de nelini)te- de in#ertitudine' C"nd re!eni spre teras$ o ser!$ #$ Leo .)i +$#use apari/ia' El o pri!i #a de o i#ei- de par#$ noaptea pre#edent$ nu s4 ar +i s#2im at nimi# .n rela/ia lor' 4 Ri#3 ne po!estea #um l4ai luat .n primire .n#$ din gar$- o in+orm$ Leodup$ #e o a*ut$ s$ se a)eze' 4 (a-Tansy m4a pes#uit de #um am #o or"t din tren- mi4a #ump$rat un 2am urger- m4a .ntre at unde a!eam s$4mi petre# noaptea- )i m4a luat a#as$ la ea' (e +apt- m4a sal!at de umile pro leme' 4 Ce !rei s$ spui8 insist$ Gra#e' 4 &unt doar dou$ #$i prin #are po/i +a#e ani da#$4/i du#i !ia/a pe strad$' 7na este +urtul- #ea de a doua prostitu/ia' Tansy m4a luat la ea a#as$- m4a 2r$nit- de)i +$#ea #u greutate rost de ani )i a#e)tia a ia .i a*ungeau s$ se 2r$neas#$' A +ost .ng$duitoare #u mine )i m4a l$sat s$ stau la ea #2iar )i dup$ #e i4am +urat anii pentru a4mi #ump$ra droguri' (e +apt- Tansy mi4a sal!at !ia/a pentru #$ m4a sal!at de #ele dou$ posi ilit$/i de a +a#e ani' Iar eu i4am smuls promisiunea de a nu !$ spune unde m$ a+lam' (oream s$ rezol! totul prin puterile mele' Voi sunte/i oameni #u ani- #u stare so#ial$dar mie mi4a pl$#ut mult Mit#2- #are nu a!ea nimi# din toate a#esteanumai dorin/a de a4i a*uta pe al/ii' Era un tip dur- #are nu admitea ni#i un #ompromis' Ne4a spus de la .n#eput #$ .n lumea asta ne n$)tem singuritr$im singuri )i murim la +el' %este #"/i!a ani dup$ #e murim- nimeni nu4)i mai aminte)te de noi' Iar da#$ noi suntem ni)te rata/i .nseamn$ #$ epuiz$m .n zadar resursele omenirii' 4 Ce ori il sun$- inter!eni Gra#e' 4 Indi+erent #um sun$- el m4a +$#ut s$ renun/ )i la ultima pi#$tur$ de mil$ +a/$ de propria4mi persoan$- asta #e4mi mai r$m$sese dup$ #e s4a o#upat Tansy de mine' In +aza urm$toare a tre uit s$ determin$m #e ne4a adus .n

starea a#easta' A +ost #ea mai umilitoare e1perien/$ prin #are am tre#ut' Gra#e .l pri!ea indignat$' 4 (ar noi unde am gre)it8 4 N4a/i gre)it #u nimi#- zise el' Eu am +ost prea sla )i n4am .n/eles #$ nu puteam /ine pasul #u Leo- a)a #$ am dat !ina pe el- pe tine- mam$- pe )#oal$- pe so#ietate )i pe tot #e era .n *urul meu- numai pe mine n4am dat4 o' Am a!ut impresia #$ lumea .mi datora o mul/ime de lu#ruri la #are eram .ndrept$/it s$ am preten/ia- #a respe#tul- admira/ia )i stima- lu#ruri #are nu !in la tine numai pentru +aptul #$ e1i)ti' Tre uie s$ le #")tigi' (ar am primit un e1emplu un de la Tansy' #are mun#e)te din r$sputeri- numai ast+el a a*uns ai#i unde este' Nu #er nimi# de la nimeni- )i !a +a#e tot a)a pana !a realiza tot #e )i4a propus' Tansy- n4am admirai pe nimeni a)a #um te admir pe tine' Leo 2ot$r. #$ era #azul s$ inter!in$= 4 Ri#3- poate #$ nu ai o p$rere prea un$ despre tine' Este ade!$rat #$ te4am #o#olo)it #am mult )i te4am tratat #a pe un #opil- dar tu te4ai s#2im at mult )i ne4ai do!edit tuturor- in#lusi! /ie- #$ ai reu)it s$ te des#ur#i )i !ezi !ia/a #u o#2ii unui adult' Ri#3 se .m u*ora' 4 V$ mul/umes#- le spuse el'

Capitolul P

Fu un moment #are ar +i impresionat pe ori#ine' &im/ind #$ +amilia dorea s$ r$m"n$ singur$- Tansy se ridi#$ pentru a se retrage- dar- spre uimirea

ei- Leo o urm$' 4 V$ rog s$ ne s#uza/i' Eu )i Tansy a!em #"te!a lu#ruri de dis#utat' 4 Tansy- .mi #er s#uze- )tiu #$ /i4am promis #$ !ei ple#a ast$zi- dar a tre uit s$ ple# de urgen/$ la Au#3land s$ iau un interogatoriu unui indi!id #are )i4a u#is so/ia' (ar m"ine !oi rezol!a pro lema' Voi aran*a s$ ple#i #u primul a!ion' 4 Nu este ne!oie s$ te deran*ezi at"t- pot s$ ple# )i #u auto uzul' Nu !reau s$ te #ost prea mult' 4 (e alt+el- m4am )i pli#tisit de singurele 2aine pe #are le4ai purtat ai#i' (e#i- Leo o ser!ase' 4 Nu port 2aine pentru a atrage aten/ia $r a/ilor' 4 Este ade!$rat- tu por/i numai 2aine #are atrag moliile )i e!entual simpatia )i #ompasiunea #elor din *ur' 4 &eara tre#ut$ nu prea /i4a p$sat de +elul .n #are eram .m r$#at$' 4 &eara tre#ut$ nu4mi doream de#"t s$ +a# dragoste #u tine' Iar tu doreai a#ela)i lu#ru- Tansy' %oate #a nu am un lo# .n inima ta- dar #"nd mi4ai pronun/at numele- am )tiut #$ eram #entrul uni!ersului t$u' Tansy se .ntoarse )i ple#$- pentru #$- din p$#ate- a)a era' In ma)in$- ni#i unul nu mai s#oase o !or $' Tansy se pre+$#u adormit$dar- #"nd ma)ina o lu$ spre Au#3land- ea s$ri #a ars$' 4 7nde mergem- Leo8 4 Am #rezut #$ !rei s$4/i !ezi p$rin/ii adopti!i' 4 Nu- nu !reau s$4i !$d' 4 Eu )tiu adresa lor- Tansy- )i #red #$ ar +i ine s$ tre#em pe la ei' 4 Nu #rezi #$ te4ai ameste#at prea mult .n !ia/a mea8 A*unser$ .n +a/a #asei p$rin/ilor ei adopti!i )i Tansy #onstat$ #$ lu#rurile nu prea se s#2im aser$' :$tur$ la u)$ )i le

des#2ise #2iar doamna OF:rien' 4 &2erryl6 e1#lam$ ea' Te4ai .ntors la Au#3land8 4 Nu- mam$- sunt .n tre#ere pe ai#i' El este Leo (a#re- un prieten' %am .i pri!ea uimit$ pe am"ndoi' Casa era ima#ulat$ #a .ntotdeauna' 4 Less- @ason )i :rett au ple#at la pes#uit 'Ai4am spus .n ultima mea s#risoare #$ inten/ion$m s$ ne mut$m .n Australia8 4 Tata este de a#ord s$ p$r$seas#$ lo#urile astea8 4 (a- este de a#ord s$ ple#$m pentru #$ a +ost #on#ediat de Fla1man' A#um- .i este mai greu la !"rsta pe #are o are s$ o /in$ o alt$ slu* $' Cu #e !$ o#upa/i- domnule (a#re8 .l .ntre $ ea surprindere' 4 Lo#uies# la Au#3land' &unt a!o#at' Aten/ia le +u atras$ de zgomotul unei ma)ini #are se oprise .n +a/a #asei lor' &e .ntorseser$ pes#arii' Leo se u#ur$ de un mare su##es .n +amilia lui Tansy' .n #"te!a minute dup$ #e sosir$ $r a/ii- .n#epur$ s$ dis#ute despre e#2ipa de rug y a Noii 0eelande )i )ansele pe #are le a!ea a#easta pentru sezonul urm$tor' C"nd !eni timpul s$ ple#e to/i ai #asei se ar$tar$ ne+eri#i/i #$ Leo .i p$r$sea at"t de repede' (ar- dup$ #e ple#ar$- Tansy a!u impresia #$ mama r$m$sese .n pragul #asei- oare#um ne+eri#it$ pentru #$ .i #res#user$ to/i #opiii )i .n#epuser$ s$ se risipeas#$ pe la #asele lor' %e drumul spre aeroport nu s#2im ar$ ni#i o !or $' Tansy se .ntre $ da#$ asta era ade!$rata ei soart$- s$ nu se integreze #u ade!$rat ni#$ieri' 4 C"/i ani /i4a +urat Ri#38 o .ntre $ Leo tr$g"nd ma)ina la terminalul aeroportului' 4 Asta este pro lema noastr$- zise Tansy- #are se a)teptase la o asemenea .ntre are' O s$ mi4i .napoieze el' rus# pe Leo- lu"ndu41 prin

4 Nu ai ne!oie de ani a#um8 4 O s$ m$ des#ur#' Te rog s$ nu !ii #u mine .n aeroport' 4 Atun#i- ne !om lua r$mas un #2iar ai#i' La re!edere- Tansy- )i .n#ear#$ s$ nu m$ ur$)ti' Ai gri*$ de tine' 4 Nu te !oi ur.' Tansy se .ntoarse )i pomi spre a!ion' (rumul spre ,ellington +u unul dintre #ele mai lungi )i ur"te #$l$torii din !ia/a ei' C"nd a*unse pe aeroport- o .nt"mpin$ o !reme mo2or"t$ )i umed$- .n #on#ordan/$ #u starea ei su+leteas#$' Lo#uin/a ei era re#e- #u miros de mu#egai- un strat gros de pra+ se depusese peste mo il$' Tansy #ur$/i +rigiderul de resturile de m"n#are- .)i sp$l$ 2ainele- s#2im $ a)ternuturile- apoi se pr$ u)i o osit$ pe pat' A doua zi se trezi dis4de4 diminea/" )i porni s$ #"nte .n lo#ul ei o i)nuit' Tre uia s$ re#upereze timpul pierdut' Ori#um- era ine s$ +ie +oarte o#upat$ #a s$ ai $ #"t mai pu/in timp li er .n #are s$ #ad$ prad$ g"ndurilor negre' Mai erau #"te!a zile p"n$ la Cr$#iun- iar dup$ a#east$ mare s$r $toare ora)ul r$m"nea aproape pustiu' Ins$ deo#amdat$ #")tiga destul de ine' (ar #"nd merse s$ depun$ anii la an#$ des#operi #$4i +usese introdus$ o sum$ destul de mare .n #ont- o sum$ #are4i a*ungea pentru #el pu/in un an' Ceru s$ a+le numele )i #ontul depun$torului )i i se r$spunse #$ suma +usese depus$ .n numerar' 4 Cum a +ost posi il s$ mi se depun$ a#east$ sum$ .n #ont8 4 %oate depun$torul a )tiut numele dumnea!oastr$ )i numele mamei dumnea!oastr$- adresa )i an#a la #are a!e/i des#2is un #ont' Toate a#este date puteau +i a+late doar de #$tre Leo' Tansy depuse toat$ suma .n #ontul unei so#iet$/i de #aritate #are se o#upa de droga/i- iar #2itan/a o e1pedie pe insul$- pe numele lui Leo' Toate 2ainele pe #are le l$sase pe insul$ .i sosir$ a doua zi prin #urier' I se rupse inima #"nd !$zu #"t a!ea de

pl$tit- dar le trimise .napoi' In s+"r)it- !eni )i Cr$#iunul #u !reme +rumoas$ )i #ald$- ade!$rat$ !ar$' Tansy petre#u singur$ s$r $torile- #$#i i se p$rea #$ n4ar +i drept s$ stri#e dispozi/ia prietenilor ei' (e Anul Nou ea realiz$ #$ nu mai putea sta .n ,ellington- a#olo unde .l #unos#use pe Leo' Ii sim/ea teri il de mult lipsa- seara adormea #u imaginea lui .n +a/a o#2ilor )i se trezea #u la#rimi #are .n#epeau s$4i #urg$ din senin' %ro a il #$ era a#ea +i1a/ie de !irginitate pe #are o +a#e +ie#are +at$ pentru primul $r at #u #are se #ul#$- pentru #$ ea nu putea +i .ndr$gostit$ de Leo' Lu$ 2ot$r"rea su it$ s$ ple#e .n sud- la CueenstoEn- s$ !ad$ #um se putea des#ur#a a#olo' A*unse a#olo trei zile mai t"rziu- plin$ de speran/e' Bn#2irie un pat .ntr4un motel pentru tineri- iar dup$ o lun$ realiz$ #$ nu era .ns$r#inat$ )i r$su+l$ u)urat$' In prima zi .)i permise o mi#$ pauz$ a)a #$- dup$ #e4)i g$si a#operi) deasupra #apului- ur#$ pe un deal din apropiere )i g$si un lo# deose it de +rumos #are o .ndemna la medita/ie' &e trezi #u la#rimi pe o ra*i )i4)i spuse #$ era momentul s$ pun$ #ap$t min#iunilor' Era .ndr$gostit$ ne une)te de Leo? R$mase .n a#el lo# p"n$ la apusul soarelui' (ar +oamea o +$#u s$ #o oare .n ora) )i s$ #ontinue s$ se g"ndeas#$ la imposi ila ei iu ire' Via/a ei era dedi#at$ muzi#ii- eternei muzi#i' (a#$- prin a surd- Leo ar dori o rela/ie sta il$ #u ea- era mai mult #a sigur #$ ar #ere de la ea mai mult de#"t era ea preg$tit$ s$4i dea' La s+"r)itul lui +e ruarie re!eni la ,ellington' %entru prima oar$ .n !ia/$ nu mai a!ea #2e+ de nimi#- p"n$ )i #"ntatul o o osea' Iar dup$ Cr$#iun- tot mai pu/ini erau #ei dispu)i s$ pl$teas#$ pentru a as#ulta muzi#a pe #are o puteau as#ulta )i la radio' La nai a #u Leo (a#re' Iu irea pentru el .i luase puterile )i am i/ia' &e 2ot$r. s$ e1ploreze toate posi ilit$/ile de a #$p$ta o urs$- dar nu se i!i nimi# #on#ret' Intr4o sear$- pe #"nd se .ndrepta spre noua ei lo#uin/$- auzi o ma)in$ #are se opri .n dreptul ei'

4 Tansy- auzi ea !o#ea lui Leo' &im/i #um inima .n#epe s$4i at$ ne une)te' 4 Ce dore)ti8 4 A) !rea s$ dis#ut$m' Tansy .l in!it$ .n noua ei #as$' 4 E)ti .ns$r#inat$8 4 Nu' Era #lar #$- da#$ n4o !oia pe ea- nu !oia ni#i #opilul ei' %ro a il Leo o #onsidera o +emeie o i)nuit$- !reo +ost$ prostituat$- dar asta n4o deran*a prea mult' Tansy .l pri!i .n !oie' Leo sl$ ise mult' 4 (e #e n4ai primit anii pe #are /i i4am trimis8 4 Nu +$#usem nimi# pentru #a s$4i #")tig- spuse ea s#urt' 4 (e asta ai dat )i 2ainele8 4 Nu o i)nuies# s$ port 2aine pe #are nu le4am pl$tit' 4 Asta4mi arat$ #"t de dorni#$ ai +ost s$ m$ )tergi din !ia/a ta' 4 &$ l$s$m asta' &pune4mi- #e +a#e Ri#38 4 Este ine' A a!ut dreptate a)a #um ai a!ut )i tu' Am .n/eles #$ l4am .n$ u)it #u gri*a mea' Gra#e .n#$ nu s4a o i)nuit #u ideea #$ el !rea s$4)i dedi#e !ia/a (omnului' (ar tu #e +a#i- ai mai #ompus #e!a8 Tansy nu mai #ompusese nimi# din ziua .n #are a!usese #ertitudinea #$ nu era .ns$r#inat$ #u #opilul lui' 4 :ine - Tansy- da#$ nu mai ai nimi# de spus- o s$ te las' Leo o s$rut$ pe o raz )i ple#$' Tansy r$mase #u pri!irile a/intite .n urma lui )i4)i spuse #$ .n !ia/a ei nu !a mai e1ista un alt $r at #a Leo' &tarea de dezn$de*de #are o #uprinsese de #"nd p$r$sise insula o /inu

prizonier$ .n #ontinuare- dar ea se de#ise s4o ignore' A doua zi re.n#epu lu#rul la partiturile ei )i lu#r$ p"n$ adormi epuizat$' &e trezi din #auza !"ntului #are $tea #u putere- +$#"nd zgomot' Iar ea se trezi )i pl"nse pentru toat$ !ia/a ei #are tre#ea .n zadar )i pentru #$ nu .ntre!edea un s+"r)it +eri#it pentru ea )i Leo' (e +apt- sim/ise .ntotdeauna #$ nu era la +el #a to/i #eilal/i- #$ o anume #omponent$ a #ara#terului ei o +$#ea inadapta il$' &tri#ase +ie#are rela/ie pe #are o a!usese' Mamei naturale nu4i prea p$sase de ea- a)a #$ o a andonase- l$s"nd4o s$ moar$' Familia OF:rien a .n#er#at s4o iu eas#$- dar- la un moment dat- mem rii ei au asistat neputin#io)i la re+uzul ei de a se integra .n +amilia lor' Leo +$#use dragoste #u ea- apoi o p$r$sise- pro a il pentru #$ nu o #onsidera demn$ de el' (in +eri#ire- dup$ #"te!a zile primi o s#risoare de la pro+esorul %a1ton #are .i #erea s$ ia leg$tur$ #u el' 7imit$- #$#i nu se mai a)tepta la astaTansy porni spre uni!ersitate' %ro+esorul Ta1ton a!ea !e)ti une' 4 M4a sunat Tony Adams- .i spuse el' A +ost la re#italul organizat de uni!ersitate anul tre#ut- o#azie #u #are te4a remar#at' 4 Cine este Tony Adams8 4 7n produ#$tor de tele!iziune- #are +a#e ni)te do#umentare super e despre !ia/a animalelor' Vrea s$ s#rii muzi#a pentru do#umentarul= despre insulele C2at2am pe #are .l are .n lu#ru' 5i !estea #ea mai un$ este #$ /i s4a apro at ursa pe #are ai #erut4o anul tre#ut' Ni#i n4o s$ mai +ie ne!oie s$ #"n/i pe strad$' Eu am #ompletat +ormularul .n lo#ul t$u- tre uie doar s$ semnezi' Tansy se #on+orm$ dar nu putu s$ nu remar#e #"t de generoas$ era a#east$ urs$' (intr4o dat$ !ia/a ei de!eni +oarte plin$ )i #olorat$' In a+ara studiilor- se o#upa de muzi#a pentru do#umentar- se preg$tea pentru #on#ert'

Intr4o zi- pro+esorul %a1ton .i #eru s$ !ad$ muzi#a pe #are o s#risese ' 4 Cum se nume)te piesa asta- Tansy8 4 Nu i4am dat un nume- dar i4a) putea spune Re#!iem pentru un #opil nen$s#ut' Tony Adams +u mul/umit de muzi#a s#ris$ de ea pentru do#umentar- iar anii pe #are .i primi +ur$ su+i#ien/i' Tansy mai +u #onta#tat$ )i de un regizor- #are .i #eru s$ s#rie muzi#a pentru un serial despre istoria Noii 0eelande' .)i g$si un apartament #on+orta il .ntr4o #as$ !e#2e de la #ol/ul str$zii pe #are lo#uia' Era un apartament re#ent reno!at- mo ilat- de #are ea +u mul/umit$- .n#etul #u .n#etul- lu#rurile intrar$ pe un +$ga) nou' Era +oarte o#upat$ )i ast+el putea s$ mai uite de Leo- dar seara- dup$ #e se lini)tea totul- amintirea lui re!enea o sesi!' Venea %astele )i ea .n#epu s$ petrea#$ mult timp repet"nd re#!iemul #u or#2estra' .)i permise s$4)i #umpere o ro#2ie- prima ei ro#2ie din m$tase neagr$- )i un )irag de perle +alse' .n seara #on#ertului se u#ur$ de aplauzele pu li#ului ' 0iarele s#riser$ despre ea #$ era +oarte talentat$- #$ promitea- )i i se luar$ multe inter!iuri' (ar ea pre+era s$ +ie tot singur$' .ntr4o sear$ #"nd se .ntor#ea a#as$ auzi !o#ea lui Leo= 4 (e #e nu m-i4ai spus- Tansy8 4 Ce s$4/i spun8 4 C$ ai +ost .ns$r#inat$' (a#$ a) +i )tiut- te4a) +i a*utat )i n4ai +i pierdut sar#ina' (ar #red #$ tu e)ti +eri#it$ #$ s4a .nt"mplat a)a' 4 Ce tot spui- Leo8 4 Vor es# despre #opilul nostru- Tansy' ./i aminte)ti piesa a#eea super $ pe #are ai s#ris4o .n memoria lui8 Ai pierdut sar#ina8 &au ai a!or4 tat8 4 Nu6 Nu s4a .nt"mplat nimi# de a#est gen'

4 Tansy- te4a) +i luat de so/ie imediat- #red #$ nu te .ndoie)ti de asta' 4 N4am +ost .ns$r#inat$- spuse Tansy- am dat denumirea asta melodiei pentru #$ a)a mi s4a p$rut mie mai inspirat' 4 Inspirat- spui8 Tansy- tu nu4/i dore)ti o rela/ie permanent$8 O s$4/i sa#ri+i#i !ia/a pe altarul muzi#ii8 O ser! #$ ni#i n4ai luat .n #al#ul #$s$toria #u mine' Ai !rut doar s$ a+li #um este s$ tr$ie)ti momente de pasiune )i ai a+lat' Apoi- te4ai .ntors la ade!$rata ta !ia/$' 4 Ce nai a ai +i !rut s$ +a#- Leo8 4 (e +apt- te4am .n/eles mai ine #"nd am !$zut de unde ai ple#at' Mi4au pl$#ut #ei din +amilia OF:rien- dar tu e)ti o +at$ prea !ie )i s$l ati#$- .n#"t erai #a un )oim .ntr4un #ui la tine' 4 Ce !rei s$ spui #u asta8 4 Mai ine s$ nu mai dis#ut$m a#um- #"nd te4am reg$sit' 4 Ai4a luat destul de mult #a s$ m$ g$se)ti- nu8 Ai a+lat despre #on#ert8 4 (a- am !rut s$ +a# totul pentru #a s$ te g$ses#' Ai ple#at atun#i- de Cr$#iun- iar eu am .nne unit #$ut"ndu4te' Ai renun/at la +osta ta lo#uin/$' Tansy .l pri!i lung' 4 Tu ai aran*at s$ primes# ursa8 Leo nu spuse nimi#- dar din pri!irile lui ea .n/elese #$ a)a era' 4 Am +$#ut totul pentru tine- Tansy- am !rut s$ .n/elegi #$ te iu eam' (e asta /i4am #ump$rat )i 2ainele pe #are ai re+uzat s$ le por/i' (oream s$ te .m ra# numai .n m$tase )i dantel$- perle- #a s$4/i o+er toate darurile tradi/ionale pe #are le o+er$ .ndr$gosti/ii' Am .n#er#at s$4/i dau ani- pentru #$ nu suportam g"ndul #$ nu4i ai' (ar tu nu m4ai a*utat delo#' M4am sim/it de !r$ ii' Cred #$ !ia/a al$turi de ei nu te satis+$#ea' A)a #$ m4am 2ot$r"t s$ te las )i eu s$ ple#i' (ar n4am renun/at

at"t de inutil' Am !rut #2iar de la .n#eput s$ m$ #$s$tores# #u tine- Tansy' 4 &$ te #$s$tore)ti #u mine8 4 (a- Tansy - nu spune nimi# )i as#ult$4m$' C2iar .nainte de a +a#e dragoste #u mine- erai #ea mai important$ persoan$ din !ia/a mea' Faptul #$ am +$#ut dragoste a +ost #a o magie- #a o !iziune de alte dimensiuni#are dep$)ea ori#e alt$ e1perien/$ de a#est gen' Am +ost .ngri*orat #"nddup$ ple#area ta- mi4am dat seama #$ puteai +i .ns$r#inat$' 4 I/i *ur #$ n4am +ost- Leo' 4 Atun#i- de #e ai numit piesa respe#ti!$ re#!iem8 Ea z"m i' 4 Mi4am dorit s$ +iu .ns$r#inat$- dar n4a +ost a)a' A) !rea s$ am #opii #u tine' Te dores# - Leo' (ar mi4am dat seama #$ nu a!eam ni#i o )ans$- a)a #$ am s#ris re#!iemul' Mi4am dat seama #$ urai +aptul #$ te4ai .ndr$gostit de o +at$ #are #"nta pe4strad$' 4 A#um n4o s$ mai s#api- Tansy' Numai asta .mi dores#- s$ te am l"ng$ mine' 5tiu #$ nu m4am purtat +rumos #u tine' Voi re!eni #u speran/a #$ nu !oi mai +i re+uzat' Tansy- te iu es#' Vrei s$ +i so/ia mea8 Ea nu ezit$' 4 (a- Leo- #u toate #$ e)ti un ti#$los- #ontinuu s$ te iu es#' (ar nu #red #$ !oi putea +i so/ia pe #are /i4o dore)ti' 4 Bmi pla#i )i a)a- #a so/ie ne#orespunz$toare' 4 La nai a- Leo- nu ai ne!oie de o so/ie #are4)i !a petre#e numai *um$tate din !ia/$ .n lumea ta' 4 Voi organiza !ia/a noastr$ .n a)a +el .n#"t s$ ai tot timpul ne#esar pentru muzi#$' 4 E)ti at"t de dispus s$ #apitulezi8 4 Vom a*unge la o .n/elegere- Tansy' (a#$ e1ist$ dragoste- totul se

rezol!$' Iar noi ne !om iu i p"n$ la s+"r)itul zilelor' Tansy era #on!ins$ #$ !ia/a al$turi de Leo nu !a +i u)oar$ )i senin$? el a!ea dreptate #"nd spunea #$ !or +i poate )i dis#u/ii- #$#i erau dou$ persoane #u #ara#tere +oarte ine #onturate' (ar !or dis#uta- !or .n!$/a s$ rezol!e pro lemele .mpreun$ )i !or +olosi arta #ompromisului' Indi+erent #e le !a rezer!a !iitorul- !or +i .mpreun$- a#esta era #el mai important lu#ru'

&+"r)it