Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA DE EXECUTIE Sistem rutier piatra sparta

Page 1/4

1. SCOP
Prezentarea conditiilor tehnice si metodelor de lucru pentru executarea stratului de piatra sparta, folosit ca strat de imbracaminte la drumuri.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la drumurile publice cu o intensitate de circulatie care se incadreaza in clasa de trafic foarte usoara. Executarea impietruirilor cu piatra sparta la drumuri secundare (satesti, comunale) ca imbracaminte provizorie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Proiect de executie specific obiectului care se executa; Caietul de sarcini din documentatia de licitatie; ST S !"##$%". Straturi de baza si de fundatie; ST S &'#$%(. )re)ate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. *etode de incercare. S+ E, -S. (###$/##!; S+ E, -S. (##0$/##%;

4. PROCEDURA 4.1 Conditii de atacare a l crarilor


1erificarea si receptionarea stratului suport (inferior) prin P1+2 (3); Pichetarea cu tarusi in afara zonei de lucru, cu marcarea cotelor stratului suport; coperirea zonei de lucru cu semnalizare rutiera corespunzatoare; +ealizarea dispozitivelor de drenare, evacuarea apelor pluviale.

4.2 Calitatea !aterial l i


)re)atele trebuie sa provina din roci stabile. Se interzice folosirea a)re)atelor provenite din roci feldspatice sau sistoase; Sa nu contina corpuri straine; 2orma )ranulelor trebuie sa fie poliedrica; 1erificarea calitatii pietrei sparte se efectueaza prin analiza documentelor de certificare a calitatii loturilor aprovizionate, emise de catre furnizori (certificate de calitate, declaratii de conformitate); Piatra sparta se va aproviziona din timp pentru a se asi)ura omo)enitatea si constanta calitatii acesteia si se va introduce in opera numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzatoare; -n cazul in care rezultatele incercarilor sunt corespunzatoare, re)istrul de lucrari se va completa cu concluzia 4material corespunzator5. -n caz contrar, concluzia va fi 4material neconform5 si se procedeaza conform procedurii 4C.,T+.676 P+.37S767,EC.,2.+*5.

Page 2/4

4.3 A"ternerea "trat l i de #iatra "#arta


Se va trece la executia stratului de piatra sparta numai dupa receptionarea stratului de balast; -n cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta, se vor lua masuri de a nu se amesteca a)re)atele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si se va consemna in re)istrul de laborator provenienta sursei si tronsoanele in care sunt puse in opera; Piatra sparta se asterne si se cilindreaza in uscat in reprize; -mpanarea cu split sort 0!,##8/9,## a suprafetei stratului de piatra sparta si compactarea; 3escarcarea pietrei sparte pe lucrare se face cat mai uniform; Compactarea se executa cu cilindri compresori netezi pana la inclestarea maxima a a)re)atelor, dupa care se continua cu cilindri pe pneuri de 0#,##80",##to; 7miditatea optima de compactare se asi)ura prin stropirea uniforma a stratului, evitandu:se supraumezirea locala; Compactarea se continua pana cand ruloul compresor nu mai lasa urme, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura nu mai patrund in fundatie si sunt sfaramate de rulourile compresorului.

$. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


6a asternerea stratului se verifica )rosimea de asternere; 1erificarea latimii stratului realizat; 1erificarea pantei transversale a stratului de piatra sparta; 1erificarea )radului de compactare realizat; 2recventa executarii masuratorilor si incercarilor va fi conform PCC1-.

%. INRE&ISTRARI
+e)istrul$;urnal de santier; <uletine de incercari; 1erificarea calitatii pietrei sparte; 3eterminarea )radului de compactare realizat; Proces verbal de receptie in faze determinante,

7. EHIPAME TE UTI!I"ATE
0.0 0./ 0.' 0." 0.9 &.! Excavator -ncarcator frontal *ai compactor utobasculanta *otopompa Pic=hammer

Page #/4

$. SA ATATEA SI SECURITATEA MU CII


0.! 6a executia lucrarilor vor participa numai an)a;ati ai Sub:contractorului, care sunt instruiti, cunosc si respecta normele de sanatate si securitate a muncii specifice acestui tip de lucrari. -ntre)ul personal care participa la executia lucrarilor va fi dotat corecpunzator cu echipament de lucru si echipament de protectie. *asinile si echipamentele folosite vor fi in stare buna de functionare si vor fi autorizate in conformitate cu re)lementarile in vi)oare. *asinile si echipamentele vor fi deservite numai de personal autorizat.

0.& 0.% 0.(

%. RESPO SA&I!I
3in partea ntreprenorului 3in partea -n)inerului

Page 4/4