Sunteți pe pagina 1din 38

Stagiari sistem colectiv - 2011 In conformitate cu prevederile art.

22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat , sunteti invitat in data de 24.11.2011 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. , ap. !, sa depuneti in scris si sa sustineti raspunsurile la cele !" e#ercitii propuse de lectorii $ formatori de sta%iu si redate mai &os. In aceeasi 'i, de la ora (,"" sunteti pro%ramat a efectua cursurile de pre%atire deontolo%ica, comportament profesional si doctrina profesionala. )a facem cunoscut ca pentru consultatii in re'olvarea e#ercitiilor primite s$a fi#at data de 17.11.2011 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. , ap. !. *easemenea in aceeasi 'i, de la ora (,"" sunteti pro%ramat sa efectuati cursuri de pre%atire te+nica. In baza Deciziei Biroului Permanent al CECCAR nr. 10/245/29.10.2010 prin care se aproba ormele nr. 921/19.10.2010 si a otei CECCAR nr. !"1/D#$/12.04.2011 pri%in& or'anizarea testelor &e e%aluare semestriala ale sta'iarilor, in anul 2011 evaluarea semestriala a stagiarilor se organizeaza concomitent la toate filialele CECC !, astfel" - #entru semestrul I $toti anii %e stagiu& in zilele %e %uminica 29 mai 2011 ' #roba scrisa si %uminica ( iunie 2011 #roba orala) - #entru semestrul II $anii I si II %e stagiu& in zilele %e %uminica 27 noiembrie 2011 ' #roba scrisa si %uminica 4 %ecembrie 2011 ' #roba orala. *artici#a la testul semestrial &e e%aluare toti stagiarii, in%iferent %e forma %e #regatire, care si-au in%e#linit obligatiile aferente semestrului res#ectiv, si anume" #artici#area la orele %e #regatire te+nica si %eontologica, rezolvarea si #rezentarea lucrarilor #rofesionale, #recum si ac+itarea ta,ei %e stagiu #entru anul in curs. In a#licarea art. 2 %in orme pri%in& or'anizarea si &es(asurarea testului semestrial &e e%aluare a sta'iarilor, stagiarii #rimesc in ziua %e 2- mai 2011, #entru semestrul I, si in ziua %e 21 noiembrie 2011 $stagiarii anul I si II&, #entru semestrul II, subiectele lucrarilor %e rezolvat. )a reamintim ca pentru acoperirea c+eltuielilor cu or%ani'area pre%atirii in sistem colectiv se percepe un tarif anual de ," euro. -lata se face in lei la cursul de sc+im. leu/euro comunicat de B0R, din 'iua platii. -entru anul acesta termenul de plata era -0.04.2010. E,ercitii #ro#use #entru anul I sem. II .ru#a 2 $total -0 e,ercitii& ' -0 stagiari EC STA1IARI E.C. 0EC23AI 324I0ITA 2 0E15ITA TE5*5RA ! 0IC53AE R56A3IA ( 0ITA *IA0A A*E3I0E , -A)E3 CAR4E0 A3I0A 6 -2SCAS A0A4ARIA 4ARCE3A 7 -2SCAS C3A2*IA 7 RA*2 E3E0A 8A9I*A ES4ERA3*A : SC9I5-2 *E3IA 4ARIA " SCRI-0ICI2C 4ARIA BIA0CA SFIT3IC A0C2TA 4ARIA0A

2 ! ( , 6 7 7 : 2" 2 22 2! 2( 2, 26 27 27 2: !" II.

SI3EA ;RA4IS< SI450A SI4E50 CRISTIA0A S535450 C5S4I0A 5FE3IA S5-50ARI2 4I9AE3A STA0 4I9AE3A ST5ICA 324I0ITA *E3IA ST5IC23ESC2 I)A0 *IA0A S2CI2 3I)IA RA450A S6E4E0=EI 9E342T9 TARA0 A3E>A0*R2 0IC53AE TERESC2 4ARI0E3A 3I3IA0A TERSC9A0S6?I CA4E3IA A4A3IA TRIF *A0IE3A CRISTI0A T2RCI3A E3E0A STEFA0IA )A0CEA C5RI0A 450ICA )I01AR6A0 I23IA E4I3IA )IRT5S2 A*RIA0 B2*AI *A0 A3E>A0*R2 ;B9< CAR- E3I6A *A0IE3A

u%it statutar al situatiilor financiare $7 intrebari&

1. In ca'ul e#aminarii limitate opinia este e#primata su. forma unei@ a< asi%urari po'itive .< asi%urari ne%ative c< fara asi%urare !as#uns" b si c) 5.iectul unei misiuni de e#amen limitat este sa permita unui practician sa conclu'ione'e$pe .a'a de proceduri care nu pun in lucru toate dili%entele necesare pentru un audit$ca nu a fost descoperit niciun fapt semnificativ care sa$l faca sa creada ca situatiile financiare nu au fost sta.ilite in toate aspectele semnificative, conform unui referential conta.il identificat ;asi%urare ne%ativa<. Raportul de audit de e#amen limitat tre.uie sa contina o conclu'ie scrisa, clar e#primata su. forma unei asi%urari ne%ative. -e .a'a lucrarilor reali'ate sunt evaluate informatii sttanse in timpul e#amenului limitat, raportul tre.uie sa indice daca situatiile financiare nu dau o ima%ine fidela sau A nu pre'inta in mod sincer in toate aspectele lor semnificativeB conform unui referential conta.il identificat. Raportul de e#amen limitat descrie intinderea misiunii permitandu$I lectorului sa intelea%a natura lucrarilor reali'ate. El tre.uie sa e#prime de asemenea ca nici o opinie de audit nu este e#primata. -entru elementele ce se re%asesc intr$un raport de e#amen limitat sunt@ $titlulC $destinatarulC $un para%raf de pre'entare ;introducere<, ce cuprinde@ . identificarea situatiilor supuse e#amenului limitatC 2. responsa.ilitatile practicianului si conducerii intreprinderiiC $para%raful intinderii e#amenului limitat cuprin'and@ . trimiterea la standardul international pentru misiuni de e#amen limitat 2(""$ referitor la e#amenele limitateC 2. mentiunea ca e#amenul este limitat la intretineri cu clientul si la proceduri analiticeC

!. mentiunea ca nici un audit nu a fost reali'at ca procedurile puse in lucru furni'ea'a un nivel de asi%urare mai putin ridicat decat in ca'ul auditului si nicio opinie de audit nu este e#primataC (. e#primarea unei asi%urari ne%ativeC ,. data raportului@ 6. adusa practicianului si semnaturaC Raportul de e#amen de audit limitat de asemenea@ $sa e#prime o asi%urare ne%ativa, preci'and ca practicianul nu a descoperit fapte care sa$l faca sa considere ca situatiile financiare nu dau o ima%ine fidela conform unui referential conta.i identificate. $daca practicianul a descoperit fapte care afectea'a ima%inea fidela conform referentialului conta.il identificat, descrie aceste fapte si in masura posi.ilului cuantifica incidentele asupra situatiilor financiare si in acest ca' fie insoteste asi%urarea ne%ative de o re'erva, fie atunci cand incidenta faptelor descoperite asupra situatiilor financiare este atat de semnificativa incat practicianul conclu'ionea'a ca o re'erva nu este suficienta pentru a califica natura incomplete sau inselatoare a situatiilor financiare nu dau o ima%ine fidela conform referentialului conta.il identificat. $daca e#ista o limitare importanta a intinderii, descrie aceasta situatie si@ . fie insoteste asi%urarea ne%ativa de o re'erva privind eventualele a&ustari care ar fi tre.uit facute daca nu ar fi e#istat limitarea respectivaC 2. fie nu furni'ea'a vreo asi%urare$daca incidentele limitarii intinderii e#amenului limitat sunt semnificative si privesc mai multe ru.ric ale situatiilor financiare. 2. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deose.este de auditul intern. !as#uns" Caracteristicile auditului statutar@ Sunt reali'ate de catre specialistii ce fac parte dintr$un or%anism auto+ton independent. 0umirea auditorilor statutari se face de catre adunarea %enerala sau asociati. 5rice auditor statutar este mandatat de re%ula pe o perioada de ,$7 ani. Auditul statutar este sin%urul tip de audit re%lementat la nivel European prin *irectiva a$ )III D a, si preva'ut de re%ula prin le%ea companiilor si actele constitutive ale societatilor comerciale. ,. Auditul statutar se efectuea'a numai prin sonda&. 6. Auditorul statutar nu poate avea imi#tiuni in %estiunea societatilor comerciala. 7. Auditorul statutar are independent a.soluta fata de intreprindere, auditorul intern are independent restrictive, adica este independent fata de orice structura a intreprinderii auditata, nu si fata de conducere. 7. Auditorul statutar lucrea'a in folosul utili'atorilor situatiilor financiare, pe cand auditorul intern lucrea'a in .eneficial responsa.ilitatilor structurii interne a intreprinderii. :. Auditorului statutar ii este specifica o anumita conduita deontolo%ica prEcis sta.ilita prin codul etic. ". Auditul statutar emite in toate ca'urile un raport de audit care are un continut strict normat. . Auditorul este un profesionist competent si independent, persoana fi'ica sau persoana &uridical, . pe cand cel intern face parte din structura intreprinderii 2. -rin audit statutar se intele%e e#aminarea efectuata de un profesionist conta.il competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea e#primarii unei opinii motivate, asupra ima%inii fidele, clare si complete a po'itiei si situatiei financiare, precum si a re'ultatelor ;performantelor< o.tinute de aceasta, prin raportarea la standard nationale sau international de audit. !. 5.iectul e#aminarii efectuata de profesionisti conta.ili il constituie situatiile financiare ale entitatii in totalitatea lor si anume .ilant, contul de profit si pierdere. . 2. !. (.

-. *efiniti si e#emplificati riscul le%at de control. !ezolvare" Riscul le%at de control consta in faptul ca o eroare semnificativa intr$un cont sau intr$o cate%orie de operatiuni, i'olata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau cate%orii de operatiuni nu este nici prevenita nici descoperita si corectata prin sistemul conta.il si de control intern utili'ate. Riscul le%at de control nu poate fi in intre%ime eliminate, avand in vedere limitele inerente oricarui sistem conta.il si de control intern. In %eneral auditorul fi#ea'a un nivel ridicat al riscului le%at de control atunci cand@ $ sistemele conta.ile si de control nu sunt aplicate correctC $ sistemul conta.il si de control al intreprinderii sunt considerate ca si ineficiente. Cand evaluarea riscului le%at de control se face la nivel redus, auditorul va tre.ui sa documente'e elementele pe care se spri&ina conclu'iile sale. Riscul le%at de control este ca o eroare aparuta in soldul unui cont sau intr$o cate%orie de tran'actii si care poate fi semnificativa, fie in ca'ul in care este i'olata fie daca este cumulate cu erori din alte solduri sau cate%orii, sa nu fie prevenita, detectata sau corectata la timp prin intermediul sistemului conta.ilsi de control intern. 4. In vederea evaluarii riscurilor de piata intocmiti un c+estionar pentru personalul de marFetin%. !as#uns" /E012I!E 2ISI10E" E3 41 !E !ISC1!I45! /E *I 6 *E!I5 / 1/I 6 "77777777 I065C2I6 /E"77777777777.. / 6 "777777777777777.. C8ES6I50 ! C1 *!I3I!E 4 E3 41 !E !ISC1!I45! /E *I 6 02 0R. CRT . 2. !. (. ,. 6. 7. 7. I0TREBARE *A Este nevoita societatea sa faca fata modificarilor te+nolo%ice/sau modificarilor pietei la care sa nu se poata adecvatG Este compania supusa la reduceri e#trne fortate ale activitatii sale, datorita cadrului le%islative de re%lementare sau altor factoriG Este societatea dependenta de cateva linii de produse de care piata este saturataG A suferit societatea pierderea furni'orilor sau a clientilor importantiG Au avut loc evolutii te+nolo%ice care determina ca un produs c+eie sa devina perimatG Este implicata societatea in activitati ale caror re'ultate variate pun in pericol continuitatea activitatiiG E#ista contracte inc+eiate cu clientiiG E#ista contracte inc+eiate cu furni'oriiG 5BSER)ATII

:. ". . 2.

E#ista comen'i de la clientG 3ivrarile catre client se fac tinand seama de comen'ile fermeG Sunt respectate termenele scadente la incasariG Stocurile sunt prea mari in raport cu ritmul de van'areG

(. Cum pro.ati intr$o misiune de audit statutar principiul separarii e#ercitiilor financiare. !as#uns" -rincipiul independentei presupune delimitarea in timp a veniturilor si c+eltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura an%a&arii acestora si trecerii lor la re'ultatul e#ercitiului la care se refera. Astfel, efectele tran'actiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau ec+ivalentul sau este incasat sau platit si este inre%istrat in evidentele conta.ile si raportat in situatiile financiare ale perioadei aferente. Situatiile financiare care respecta acest principiu ofera informatii utili'atorilor nu numai despre tran'actiile trecute, care au implicat plati si incasari, dar si despre o.li%atiile de plata din viitor si despre resursele privind incasarile viitoare. Auditorul tre.uie sa se asi%ure ca toate veniturile si c+eltuielile aferente activitatii a%entului economic sunt delimitate in timp pe masura an%a&arii si decontate asupra re'ultatului e#ercitiului la care se refera. Auditorul tre.uie sa o.tina un %rad re'ona.il de asi%urare ca .ilantul respecta conceptiile fundamentale de .a'a ale conta.ilitatii si anume@ $ continuitatea activitatii de e#platareC $ conta.ilitatea de an%a&amenteC $ .ilantul conta.il ofera compara.ilitatea elementelor patrimoniale pe cel putin doua e#ercitii financiare, metodele de evaluare si pre'entare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar daca au fost modificari, ele sa fie inscrise si &ustificate in notele atasate .ilantului $ elementele de active si de pasiv sunt evaluate fara a se face compensariC $ .ilantul de desc+idere corespunde cu .ilantul de inc+idere a e#ercitiului precedentC $ auditorul procedea'a pentru fiecare cont la verificarea conta.ila a credi.ilitatii componentelor sale si a soldului sauC $ datele de inventor ale elementelor de active si de pasiv sunt re%rupate in re%istrul inventor cantitativ si valoric, dupa ca'C $ auditorul procedea'a la o comparare intre valorile conta.ile si valorile de inventor furni'ate de intreprindere, apreciind credi.ilitatea lor. 9. -ro.ele de audit sunt mai credi.ile atunci cand@ a<sunt o.tinute dintr$o sursa independenta,din e#teriorul intreprinderii .<este furni'ata de un alt auditor c<este o.tinuta pe suport de +artie su. forma unei fotocopii !as#uns" a,.,c 7. -re'entati patru tipuri de misiuni speciale de audit !as#uns"

4isiunile special de audit se pot referi la@ . Situatiile financiare sta.ilite dupa un referential conta.il diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationaleC 2. Conturi sau elemente din .ilant sau ru.rici din situatiile financiareC !. Respectarea clau'elor contractualC (. Situatii financiare condensate ;re'umate<C III. E,#ertize contabile $- intrebari& 1. Ce HnIele%eIi prin competenIa e#pertului conta.ilG !as#uns" Calitatea de e#pert conta.il a.ilitat sa efectue'e e#pertise conta.ile este re%lementata. El tre.uie sa se supuna re%ulilor Corpului privind formarea profesionala continua, actuali'area si testarea in permanenta a cunostintelor pe care le poseda.E#perti'a conta.ila are drept support documentele primare si inre%istrate evenimentelor si tran'actiilor in conta.ilitate, e#pertului conta.il revenindu$i o.li%atia profesionala de a avea disponi.ilitate profesionala fundamentata pe cunostinte solide si actuali'ate in domeniul economic si financiar conta.il. Competenta e#pertului conta.il se impune din necesitatea apararii onoarei si independentei profesiei si or%anismului profesional precum si pentru a se conferi lucrarilor autoritatea stiintifico$profesionala asteptata de catre pu.lic. Competent e#prtului conta.il are doua componente esentiale@ a<. *o.andirea competentei profesionale. Calitatea de e#pert conta.il se do.andeste prin promovarea e#amenului de admitere, efectuarea unui sta%iu professional cu o durata de ! ani si sustinerea unui e#amen de aptitudini profesionale. .<. mentinerea competentei profesionale@ mentinerea calitatii de e#pert conta.il si conta.il autori'at se reali'ea'a prin inscrierea in Ta.loul Corpului si o.tinerea vi'ei anuale de e#ercitare a profesiei. 5 importanta deose.ita o repre'inta mentinerea competentei profesionale printr$un pro%ram de de'voltare profesionala adecvat, respectand 0orma -rofesionala nr.!7 si -ro%ramul 0ational de *e'voltare -rofesionala Continua ela.orate de CECCAR in conformitate cu Standardul International de Educatie IES7 emis de IFAC. 0orma -rofesionala nr.!7 este sta.ilita in .a'a Standarului International de Educatie IES7, emis de Federatia Internationala a Conta.ililor, care prevede ca institutiile mem.er tre.uie sa implemente'e o cerinta de *e'voltare -rofesionala Continua C-* ca o compenenta inte%ral a statutului pe care profesionistul conta.il il detine in economie si societate. Conceptul de de'voltare profesionala continua ca e#ensie a procesului educational, poate fi definit ca fiind o activitate de invatare pe viata. -rocesaul invatarii pe viata incepe devreme si continua cu pro%ramul educational privind calificarea profesionala si cu pro%ramele de de'voltare profesionala pe parcursul intre%ii cariere, al caror o.iectiv fundamental consta in e#tinderea cunostintelor , a.ilitatilor, eticii si valorilor profesionaleC studii formale le%ate de responsa.ilitatile profesionale, participarea ca vor.itor la discutii de %rupC scrierea de articole, lucrari cartiC cercetari, inclusive citirea unei literature sau &urnale profesionale pentru aplicarea in cadrul atri.utiilor profesionaleC ree#aminarea profesionala sau testarea formala. -rofesionistul conta.il are datoria continua de a mentine cunostintele si competentele profesionale la nivelul cerut, astfel incat, sa se asi%ure ca utili'atorii

primesc avanta&ul unor servicii profesionale competente, .a'ate pe pro%resele curente inre%istrate in practica si promovate in le%islatie. 0evoia de informare si de invatare poate fi produsul consultantilor e#pertilor conta.ili cu mediul de afaceri sau cu alte medii profesionale. 4asurarea activitatii de invatare poate fi e#primata in termini de efort, in timp c+eltuit sau printr$o metoda de evaluare valida destinata masurarii competentei atinse sau de'voltate, de catre o sursa competent. Competenta e#pertului conta.il in ca'ul unei misiuni de e#perti'a conta.ila este o necesitate %enerata de factori precum@ a<. 5.li%atia etica a e#pertului conta.il de a fi impartial fata de oricare dintre parti si a.ilitatea de a$si e#ercita responsa.ilitatea in mod professional. .<. 5rice a.atere de la principiul competentei profesionale produce consecinte nefavora.ile asupra reputatiei profesiei in inte%ritatea sa. c<. Cau'ele aflate in diferite stadia de cercetare sunt e#treme de comple#e si pre'inta particularitati de la o situatie la alta, neputandu$se %enerali'a a.ordari, constatari sau conclu'ii. d<. dispunerea unei e#pertise conta.ile de catre or%anelle a.ilitate se .a'ea'a intr$o masura ridicata de moralitatea profesionala si competent e#pertului conta.il. E#ista ! modalitati de a.ordare a posi.ilitatilor de mentinere a componentelor profesionale@ A.ordarea .a'ata pe informatii din e#terior, prin sta.ilirea unei anumite cantitati de elemente ce tre.uie invatate, considerate corespun'atoare pentru de'voltarea si mentinerea competentei. *ove'ile de verificare intr$o asemenea a.ordare sunt vala.ile pentru profesionistii conta.ili an%a&ati si constau in@ material de predare, catalo% de pre'entaC formulare de inre%istrareC evaluari independente care sa demonstre'e ca o activitate de invatare a avut loc, confirmarea participarii din partea unui instructor, tutore sau alt or%anism professionalC confirmarea participarii intr$un pro%ram intern din partea unui an%a&ator. A.ordare .a'ata pe informatii din interior,potrivit careia profesionistilor conta.ili li se cere sa demonstre'e, prin intermediul re'ultatelor, ca de'volta si mentin competent profesionala. *ove'ile de verificare in aceasta a.ordare sunt vala.ile pentru profesionistii conta.ili mem.rii ai CECCAR si constau in@ verificarea invataturii o.tinute, evaluarea materialelor scrise sau pu.licate, evaluari ale re'ultatelor invatarii, pu.licarea unui articol professional sau a re'ultatelor unui proiect de cercetari ree#aminarea periodica, speciali'ari sau alte calificari, inspectii ale practicii independente, evaluari facute de alte corpuri profesionaledin care mai face parte profesionistul conta.il A.ordarea com.inata, prin care se im.ina in mod efectiv si efficient informatiile primate prin cele doua modalitati de a.ordare de mai sus, se fi#ea'a cantitatile de elemente de invatat cerute si se masoara re'ultatele o.tinute. Cerintele dede'voltare profesionala re%lementate prin 0orma -rofesionala nr.!,, se .a'ea'a pe o a.ordare com.inata a sistemului de informatii provenite din interior si din e#terior, pe .a'a +artilor de competent si a planurilor de invatare ce se revi'uiesc periodic. 5.iectivul consta in actuali'area cunostintelor si omo%eni'area comportamentului profesional al e#pertilor conta.ili. 4entinerea competentelor profesionale este un drept dar si o o.li%atie a mem.rilor CECCAR. 5.li%atia vi'ea'a actuali'area si ameliorarea activitatii profesionale in conformitate cu cerintele deontolo%ice, prin@ parcur%erea unui minim de 2" ore de activitate sau unitati ec+ivalente de de'voltare profesionala intr$o perioada de ! ani, din care 6" ore sau unitati ec+ivalente sa fie verifica.ileC urmarirea si masurarea activitatilor de invatare in conformitate cu cerintele precedenteC demonstrarea

mentinerii si de'voltarii competentelor relevante prin dove'i ale verificarii o.iective, de catre o sursa autori'ata, printr$o metoda de evaluare competent C de'voltarea continua a culturii a culturii %enerale si profesionale, sin%urele capa.ile sa$i consolide'e discernamantulC acordarea unei atentii su.stantiale fiecarei operatiuni sau situatii e#aminate, astfel incat opinia e#primata sa ai.e fundamentare profesionalaC e#primarea opiniei cu siceritate si transparent, c+iar cu reserve daca este ca'ul, fara retineri sau constran%eriC manifestarea li.ertatilor de %andire si actiuneC prote&area profesiei prin respectarea principiului independentei. -rin urmare e#pertul conta.il, asemenea tuturor profesionistilor conta.ili, are datoria permanenta de a$si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asi%ura ca un client sau un an%a&ator primeste servicii profesionale competente, .a'ate pe ultimele evolutii din practica, le%islatie te+nica. El tre.uie sa actione'e cu prudent si in conformitate cu standardele profesionale, rationamentul sau professional fiind fundamentat de .a'e solide. 2. Ce conIine dosarul e#pertului conta.il privind documentarea Hn e#perti'a conta.ilJG !as#uns" Continutul dosarului e#pertului conta.il privind documentarea e#perti'ei conta.ile cuprinde dupa ca'@ $ Inc+eierea de sedinta ;in ca'urile civile<, 5rdonanta or%anului de urmarire si cercetare penala ;in ca'urile penale< sau contractual privind efectuarea e#perti'elor conta.ile e#tra&udiciare. $ Raportul de e#perti'a conta.ila$ e#emplarul e#pertului conta.il care &ustifica indeplinirea misiuniiC $ Eventuale corespondente, raspunsuri la intre.ari suplimentare sau suplimente de e#perti'a conta.ila solicitate de or%anelle de drept, care au dispus efectuarea e#perti'ei conta.ileC $ Eventuale note personale ale e#pertului conta.il redactate in timpul efectuarii e#perti'ei conta.ile, necesare fie redactarii raportului de e#perti'a conta.ila, fie urmaririi .u%etului de timp si decontarii lucrarilor de e#perti'a cu .eneficiarii acestora. -. E#plicaIi ca'urile de imposilitate a Hntocmirii unui raport de e#perti'J Ki ce conIine Raportul de imposi.ilitate a efectuJrii e#perti'ei conta.ile. !as#uns" In ca'uri cu totul deose.ite, e#pertul conta.il se poate afla in imposi.ilitatea intocmirii unui raport de e#perti'a conta.ila, datorita ine#istentei documentelor &ustificative si/sau a evidentelor conta.ile care sa ateste evenimentele si tran'actiile supuse e#perti'arii. In astfel de ca'uri se va intocmi@ RA-5RT *E I4-5SIBI3ITATE A EFECT2ARII E>-ERTI6EI C50TABI3E, care va avea aceasi structura ca un raport de e#perti'a conta.ila o.isnuit ;necalificat<, dar care, in capitolele II *ESFAS2RAREA E>-ERTI6EI C50TABI3E si capitolul III C50C326II, va pre'enta &ustificat si fundamentat cau'ele care duc la imposi.ilitatea efectuarii e#perti'ei conta.ile AcomandateB de .eneficiarul acestuia. Raportul de e#perti'a conta.ila este structurat astfel@ $Capitolul I contine@ -ara%raful de identificare a e#pertului conta.il nominali'at pentru efectuarea e#perti'ei care cuprinde informatii privind@ numele si prenumele e#pertului conta.il, domiciliul, numarul din carnetul e#pertului conta.ilsi po'itia in Ta.loul e#pertilor conta.iliC para%raful de identificare al or%anului care a dispus efectuarea e#perti'ei conta.ile sau a clientului care a solicitat efectuarea e#perti'ei conta.ile e#tra&udiciareC para%raful de identificare a impre&urarilor si circumstantelor in care a luat nastere liti%iulC para%raful privind identificarea o.iectelor e#perti'ei conta.ileC para%raful privind identificarea datei sau

perioadei si locului in care s$a efectuat e#perti'aC para%raful privind materialul documentar care a stat la .a'a intocmirii e#perti'eiC para%raful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de e#perti'a tre.uie depus la .eneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelun%ire. $Capitolul II contine@ Raportul de e#perti'a conta.ila contine cate un para%rap+ distinct pentru fiecare o.iectiv a e#petri'ei conta.il, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor effectuate de e#pertul conta.il cu privire la structura materialului utili'at, o.iectiile ridicate de parti sau e#plicatiile luate in calcul de e#pertul conta.il. Fiecare para%rap+ tre.uie sa se inc+eie cu conclu'ia e#pertului conta.il care tre.uie sa fie precisa concise si fara ec+ivoc. $Capitolul III $ Conclu'ii I3. Evaluarea intre#rin%erii $- intrebari& 1. Cum se reevaluea'L stocurile de materii prime din Hntreprinderea supusL evaluLrii, pe .a'L de e#perti'L si dia%nostic@ a< aplicMnd una din metodele FIF5 sau 3IF5C .< Hn functie de raportul de sc+im. leu/dolarC c< la preturile 'ilei sau, dacL intrLrile sunt mai rare, la media preturilor de ac+i'itie din cea mai recentL perioadL. !as#uns" )arianta c 2. *acL se poate determina valoarea patrimonialL a unei Hntreprinderi, care este aceasta, dispunMnd de urmLtoarele informatii@ capital social !."""."""C re'erve "."""."""C alte fonduri proprii ,."""."""C imo.ili'Lri necorporale ;c+eltuieli de Hnfiintare< ,."""."""@ a< da, 2!."""."""C .< da, !!."""."""C c< nu. !as#uns" )arianta a 4etoda de calcul a valorii patrimoniale este activul net conta.il ;A0C<. Activul fictive se refera la acele elemente de active considerate Anon$valoriB, deoarece, in ca' de van'are, ele nu pot da nastere unui flu# de numerar. Aceste elemente sunt inre%istrate in acNivul .ilantului conta.il din motive le%ate de te+nica inre%istrarilor conta.ile desi, in mod normal, tre.uiau inre%istrate in contul de re'ultate. Ele sunt inre%istrate in activ pentru a nu influenta re'ultatul e#ercitiului in care s$au efectuat c+eltuielile respective urmand, fie amorti'area lor pe o perioada mai mare ;active fictive imo.ili'ate<, fie reparti'area lor asupra e#ercitiilor urmatoare ;active fictive circulante<. -rincipalele component ale activelor fictive sunt@ $ C+eltuieli de constituire, oca'ionate de infintarea intreprinderii, marirea sau reducerea capitalului socialC $ C+eltuieli de cercetare$de'voltareC $ *econtari cu asociatii privind capitalulC $ C+eltuieli inre%istrate in avans $ *iferente de conversie activeC $ -rime de ram.ursare a o.li%atiunilor *atoriile intreprinderii cuprind pe lan%a elementele de o.li%atii catre terti si elemente re'ultate in urma retratarii pasivului .ilantului@ $ )eniturile inre%istrate in avans se include la datorii deoarece reflecta o.li%atiile intreprinderii fata de client, care tre.uiesc onorate in perioada urmatoareC

-rovi'ioanele pentru riscuri si c+eltuieli sunt incluse in datorii in situatii foarte clare astfel@ . -rovi'ioanele pentru c+eltuieli sunt incluse atunci cand@ O au un scop si o valoare .ine preci'ateC O e#ista o pro.a.ilitate mare de utili'are a lor si nu o simpla eventualitate de c+eltuireC O c+eltuiala pe car o acopera provi'ioanele este depistata inaintea inc+eierii e#ercitiului financiarC 2. -rovi'ioanele pentru riscuri sunt incluse in datorii in situatia in care sunt destinate acoperirii riscurilor identificate ca inevita.ile pentru activitatea intreprinderii. *aca provi'ioanele pentru riscuri si c+eltuieli nu indeplinesc conditiile pentru a fi incluse in AdatoriiB atunci ele sunt incluse in Are'ultatul e#ercitiuluiB. Activul net conta.il se poate determina dupa relatia@ A0CP CA-ITA3 -R5-RI2$ACTI) FICTI) A0CP !."""."""Q "."""."""Q ,."""."""$,."""."""P2!.""".""" -. )aloarea patrimonialL a Hntreprinderii ;A0C< este de 7.""" mii lei, capacitatea .eneficiarL este de .""" mii lei, rata neutrL de plasament ;i< este de R, iar rata de actuali'are ;c< este de 2,R. )aloarea Hntreprinderii prin metoda .a'atL pe %oodSill este de@ a< 7.7"" mii leiC .< 7.6"" mii leiC c< 7.(7" mii lei. !as#uns" 1oodSill$ul este o notiune mai lar%a care reflecata capacitatea unei intreprinderi de a reali'e supraprofit fiind concreti'at in profitul suplimentar o.tinut de catre intreprindere de pe urma .unei reputatii pe care o are. In sens lar% %oodSill$ul re%rupea'a urmatoarele elemente care repre'inta sursa sa@ O elemente le%ate de clientele intreprinderii@ numarul si calitatea clientilor, fidelitatea si atitudinea clientilor fata de intreprindere, .unele relatii cu clientii, posi.ilitatile de de'voltare ale clientele O elemente le%ate de furni'orii intreprinderii@ posi.ilitatea de a alle%e furni'orii, calitatea serviciilor si produselor livrate de furni'oriC Oelemente le%ate de personalul intreprinderii@ cunostintele accumulate de personal, relatiile dintre conducere si personalC competentele personalului, miscarea personalului, performantele mana%erilor, receptivitate la metode performante de conducereC Oelemente le%ate de relatia cu .ancile@ calitatea si sta.ilitatea relatiilor cu .ancile, capacitatea de a imprumuta pe termen lun%, usurinta de a o.tine credite curenteC Oelemente le%ate de relatiile cu terte persoanane@ calitatea relatiilor cu asi%urarile si protectia sociala, institutiile fiscal, sindivcateleC Oelemente le%ate de patrimonial intreprinderii@ calitatea imo.ili'arilor productive ;%rad de te+nicitate, parametrii functionali<, calitatea constructiilor, .una reputatie a marcilor, numarul si calificarea aparaturii informatice. Oelemente le%ate de productia intreprinderii@ calitatea produselor fa.ricate sau a serviciilor prestate, renumele produselor sau serviciilor, capacitatea intreprinderii de a creste caliatatea produselor, piata detinuta. Oelemente le%ate de concurenta@ numarul si po'itia concurentilor pe piata, calitatea concurentilor. 1oodSill$ul este e#presia tuturor elementelor nemateriale, neconta.ili'ate in .ilant, care fac ca valoarea unei intreprinderi sa fie mai mare decat valoarea activului sau.

V g = ANC + unde

Cb i T ANC """ R T 7""" = 7""" + = 7(7" lei r 2,R

Vg - valoarea globala ANC - valoarea patrimonial a ntreprinderii i - rata neutra r - rata de actualizar Cb - capacitatea beneficiara

3II. Stu%ii %e fezabilitate $7 intrebari& 1. *upJ o.iectivul investiIional, de cMte tipuri sunt investiIiileG *e'voltaIi pe scurt. !as#uns" . *upa scopul reali'arii investitiei sau dupa o.iectivul urmarit $ *e inlocuire a capitalului fi#C $*e moderni'are si crestere a productivitatiiC $ Investitii de e#pansiune, de'voltare sau de construirea de noi o.iectiveC $ Investitii de cercetare stiintifica, inovareC $ Investitii strate%ice@ ofensive $ cu scopul intaririi po'itiei pe piata sau patrunderii pe piete noi defensive $ reali'ate pentru pastrarea po'itiei pe piata, prote&area fata de concurenta

2. -rin prismJ strate%icJ, ce presupune o investiIie de HnlocuireG !as#uns" 5 altJ clasificare a investiIiilor se poate face pe .a'a criteriului destinaIiei finale a proiectelor. *in acest punct de vedere se distin% investiIiile de Hnlocuire, de moderni'are, de e#pansiune, de inovare, strate%ice. InvestiIiile destinate Hnlocuirii servesc pentru Hnnoirea utila&elor Ki instalaIiilor de producIie u'ate, avMnd ca o.iectiv menIinerea nivelului capacitJIii de producIie a societJIii. InvestiIii de Hnlocuire sau reutilare sunt Ki acelea fJcute pentru utila&ele care din cau'a unor defecIiuni de proiectare sau a unei e#ploatJri necorespun'Jtoare se deteriorea'J iremedia.il Ki tre.uie Hnlocuite. Investitie de inlocuire P*enumire %enerica data investitiilor facute cu finalitatea mentinerii venitului pree#istent si conservarea potentialului de productie e#istent. -. 2nul din indicatorii utili'aIi Hn evaluarea tradiIionalJ a proiectelor investiIionale este renta.ilitatea medie. Care este modul de calcul Ki conIinutul indicatoruluiG !as#uns" Renta.ilitatea e#prima performanta adusa de investitie intr$o anumita actiune. Renta.ilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinata in functie de ratele de renta.ilitate calculate pe perioade ;saptamana, luna, an< si de frecventa lor de inre%istrare pe piata.

E#emplu@ Rata de renta.ilitate medie pentru actiunile societatii > e#prima cresterea medie procentuala a pretului unei actiuni de la o 'i la alta sau de la o alta perioada la alta ;an, luna, saptamana<. 4etoda renta.ilitatii medii se .a'ea'a pe rata medie a renta.ilitatii. BE0EFICI23 0ET 4E*I2 A02A3 C9E3T2IE3I 4E*II A02A3E *E E>-35ATARE AceastJ metodJ .a'atJ pe valori medii , pe lMn%J avanta&ul cJ simplificJ Ki evitJ selecIia unei rate de actuali'are, pre'intJ marele de'avanta& cJ ne%li&ea'J termenele la care apr cas+ floS$urile Ki astfel e%ali'ea'J valoarea Hn timp a .anilor, astfel HncMt HncasJrile din primii ani de activitate ai proiectului sunt e%ale ca valoare cu cele din anii finali. 4. 2n proiect investiIional, cu o valoare totalJ a investiIiei de a flu#urilor de numerar@ n " 2 ! ( , Total Cost Costuri %e 6otal investi:ie e,#loatare cost .((, lei 6.(2" lei 7.76, lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei .((, lei !7.76" lei ,".2", lei .((, lei, pre'intJ urmJtoarea structurJ R4P

6otal Cas+-flo= anual net ;ncas<ri 7.,2" lei $:.!(, lei :.((" lei !."2" lei :.((" lei !."2" lei :.7"" lei !.2"" lei :.7"" lei !.2"" lei :.7"" lei !.2"" lei ,6.,"" lei 6.2:, lei

CalculaIi indicele de profita.ilitate neactuali'at. !as#uns" CFnetP Total incasari$ Total plati CF"P7,2"$6(2"P2 "" CF P:(("$6(2"P!"2" CF2P:(("$6(2"P!"2" CF!P:7""$6,""P!2"" CF(P:7""$6,""P!2"" CF,P:7""$6,""P!2"" Flu#ul total de numerar P U cas+ floS P 7.7(" lei Indicele de profita.ilitate P flu# total de numerar/cost investitie P 7.7(" lei/ .((, lei P ,,, A re'ultat un indice supraunitar, ceea ce denota o investitie fe'a.ila. ,.2nul din indicatorii utili'aIi Hn evaluarea .a'atJ pe actuali'are a proiectelor investiIionale este valoarea actuali'atJ netJ. Care este modul de calcul Ki conIinutul indicatorului, IinMnd cont de faptul cJ cas+$floS$rile actuali'ate includ Ki valoarea re'idualJG !as#uns"

Calculul valorii actuali'ate nete )aloarea actuali'atJ netJ ;3 0< repre'intJ diferenIa po'itivJ sau ne%ativJ de valoare Hntre flu#urile de lic+iditJIi disponi.ile actuali'ate, %enerate de e#ploatarea unei investiIii pe durata vieIii sale economice, Ki valoarea actuali'atJ a investiIiei. 5 valoare actuali'atJ netJ po'itivJ se poate interpreta ca un cMKti% de capital ;sau de valoare a firmei< suplimentar faIJ de aKteptJrile furni'orilor de capital, pe cMnd o valoare actuali'atJ netJ ne%ativJ se poate interpreta ca o pierdere Hn raport cu aKteptJrile acestora. Calculul 3 0 presupune parcur%erea a douJ etape principale Ki anume@ Etapa @ Estimarea ratei de actuali'are Etapa 2@ -roiecIia flu#urilor anuale de lic+iditJIi disponi.ile, pe Hntrea%a duratJ de viaIJ economicJ a proiectulu Etapa !@ )aloarea actuali'atJ netJ ;3 0< se va calcula dupJ urmJtoarea formulJ@ )A0 P ;n care" )A0 D valoarea actuali'atJ netJC F*i D Flu#ul de lic+iditJIi disponi.ile Hn anul iC )r D valoarea re'idualJC Ra D rata de actuali'areC n D durata de viaIJ economicJ a proiectului.

Vr FDi n+ Q i ; + Ra< i =" ; + Ra <


n

6.2nul din indicatorii utili'aIi Hn evaluarea .a'atJ pe actuali'are a proiectelor investiIionale este indicele de profita.ilitate. Care este modul de calcul Ki conIinutul indicatorului, IinMnd cont de faptul cJ cas+$floS$rile actuali'ate includ Ki valoarea re'idualJG !as#uns" Se utili'ea'a atunci cand doua sau mai multe proiecte necesita alocari de fonduri initiale ine%ale. El arata surplusul de tre'orerie actuali'at pentru fiecare leu investit. *aca indicele este supraunitar, proiectul este acceptat I- P S24 V CFt / ; Qa< W / I P )A0 Q I / I CFt $ intrari nete de tre'orerie ale perioadei tC t $ durata de viata a investitieiC a $ rata de actuali'are I $ valoarea investitiei )A0 $ valoarea actuali'ata neta. Investitia re'ulta ca fiind fe'a.ila daca indicele de profita.ilitate este supraunitar ;investitia poate fi recuperata< sau nefe'a.ila, in ca' contrar. 7. 2n proiect investiIional, cu o valoare totalJ a investiIiei de .((, lei, cu o ratJ de actuali'are minimJ de :R Ki ma#imJ de 2"R pre'intJ urmJtoarea structurJ a flu#urilor de numerar@

n " 2 ! ( , Total

Cost Costuri %e 6otal investi:ie e,#loatare cost .((, lei 6.(2" lei 7.76, lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.(2" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei 6.,"" lei .((, lei !7.76" lei ,".2", lei

6otal Cas+-flo= anual net ;ncas<ri 7.,2" lei $:.!(, lei :.((" lei !."2" lei :.((" lei !."2" lei :.7"" lei !.2"" lei :.7"" lei !.2"" lei :.7"" lei !.2"" lei ,6.,"" lei 6.2:, lei

CalculaIi RIR KiapreciaIi fe'a.ilitatea investiIionalJ prin intermediul acestui indicator. !as#uns" Rata interna de renta.ilitate ;RIR< corespunde ratei de actuali'are la care )A0 este e%ala cu 'ero. Rata de actuali'are P rata do.an'ii .ancare Q rata de risc CalculJm Cas+$floS$ul actuali'at aferent celor douJ rate@ :R, respectiv 2"R -entru o rata de actuali'are de :R, cas+ $floS$ul actuali'at este@ CF P ;7.,2" D 6.(2"< Q !."2"/ Q!."2"/ Q!.2""/ Q!.2""/ P 2 ""Q 2,!7Q2 !!Q 7:: +1596 +1341= 11.607 lei RIRmin P $ I Q U Cfi P $ .((,Q .6"7 P 62 lei -entru o rata de actuali'are de 2"R, cas+ $floS$ul actuali'at este@ CF P ;7.,2" D 6.(2"< Q !."2"/ Q!."2"/ Q!.2""/ Q!.2""/ Q!.2""/ P 2. "" Q 2., 7 Q 2.":7 Q .7,2 + 1.543 + 1.286 = 11.395 lei RIRma# P $ I Q U Cfi P $ .((,Q .!:, P $ ," lei P Q!.2""/ P

)A0Rmin 62 RIR P Rmin Q ;Rma# D Rmin< DDDDDDDDDDDDDDDDDDD P :R Q ;2"R$ :R< DDDDDD P :,76R )A0Rmin D )A0Rma# 62Q ," RIR este acea ratJ de actuali'are pentru care suma ieKirilor de tre'orerie actuali'ate este e%alJ cu suma HncasJrilor actuali'ate. Xn situaIia anali'atJ, re'ultJ cJ pentru o ratJ de actuali'are de :,76R valoarea intrJrilor de tre'orerie este e%alJ cu valoarea ieKirilor de tre'orerie. >ibliografie" . 0e%rilJ Adrian, Proiectele investiionale. Fezabilitate i eficien!, Ed. 4irton, TimiKoara, 2""! 2. -oro&an *umitru, BiKa Cristian, Planul de afaceri, Ed. Irecson, BucureKti, 2""7 3III. naliza-%iagnostic a intre#rin%erii $9 intrebari& 1. Anali'ai po'iia financiarJ a unei Hntreprinderi din domeniul industriei prelucrJtoare care pre'intJ urmJtoarele informaii .ilaniere@ In%icator -1.12.n Imo.ili'Jri """""

Stocuri Creante *isponi.ilitJi Capitaluri proprii *atorii mai mari de un an *atorii de e#ploatare *atorii .ancare pe termen foarte scurt !as#uns"

2"""" ("""" ,""" 6,""" ,"""" (7""" !"""

Situatiile financiare descriu re'ultatele financiare ale tran'actiilor si ale altor evenimente, %rupandu$le in clase corespun'atoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite Ystructurile situatiilor financiareZ. Structurile .ilantului direct le%ate de evaluarea po'itiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. BI3A0T Active imo.ili'ate P "".""" Active curente P stocuri Q creante Q disponi.ilitati P P2".""" Q (".""" Q ,.""" P 6,.""" T5TA3 ACTI)E P 6,.""" Capital si re'erve P 6,.""" *atorii pe ternem lun% P ,".""" *atorii pe ternem scurt P datorii de e#ploatare Q datorii .ancare pe termen f. scurtP(7.""" Q !.""" P ,".""" T5TA3 CA-ITA3 -R5-RI2 SI *AT5RII P 6,.""" -o'iIia financiarJ a unei Hntreprinderi se determinJ prin calcularea urmJtorilor indicatori de ec+ili.ru@ fondul de rulmentC necesarul de fond de rulmentC tre'oreriaC lic+iditate C solva.ilitatea. 1.?on%ul %e rulment mJsoarJ condiIiile ec+ili.rului financiar care re'ultJ din confruntarea dintre lic+iditatea activelor pe termen scurt Ki e#i%i.ilitatea pasivelor pe termen scurt. ?on%ul %e rulment net$?!0& sau permanent repre'intJ partea din capitalul permanent care poate fi utili'atJ pentru finanIarea activelor circulante, adicJ e#cedentul de capital permanent faIJ de activele imo.ili'ate, sau e#cedentul activelor circulante cu lic+iditJIi mai mici de u an, faIJ de datoriile cu termen de e#i.ilitate mai mic de un an, astfel@ FR0 P Capital permanent$ Active imo.ili'ate neteP Capitaluri propriiQ*atorii mai mari de un an $ Imo.ili'Jri P 6, """Q ," """ D "" """P , """ D "" """ P , """ Sau, FR0 P Active circulante D *atorii pe termen scurt P 2" """ Q (" """ Q, """ D (7 """$ ! """P 6, """ D ," """ P , """ *eoarece 0FR este po'itiv, re'ultJ un e#cedent potenIial de lic+iditJIi pe termen scurt faIJ de e#i%i.ilitJIile potenIiale pe termen scurt. 2.0ecesarul %e fon% %e rulment repre'intJ diferenIa dintre necesitJIile de finanIare ale activitJIii de e#ploatare Ki datoriile de e#ploatare. 0FR P alocJri ciclice$ surse ciclicePActive de e#ploatare$ -asive de e#ploatareP Stocuri QCreanIe;e#clusiv cele financiare< D *atorii pe termen scurt; e#clusiv cele financiare<P

6" """ D (7 """ P ! """ -entru cJ valoarea 0FR este po'itivJ, HnseamnJ cJ avem un surplus de nevoi temporare faIJ de sursele temporare.SituaIia este normalJ, dacJ este re'ultatul unei politici de investiIii privind creKterea de finanIare a ciclului de e#ploatare. -.6rezoreria reflectJ ima%inea disponi.ilitJIilor apJrute din evoluIia curentJ a HncasJrilor Ki plJIilor. Tre'oreriaP FR$0FRP , """ D ! """ P 2 """ sau, Tre'oreria P *isponi.ilitJIi sau plasamente$ Credite de tre'orerie P , """ D ! """P 2 """ 4.4ic+i%itatea repre'intJ capacitatea activelor de a fi transformate la un moment dat, sau e#primJ capacitate unei Hntreprinderi de a acoperi prin elemente patrimoniale de mi&loace circulante active, datoriile e#i%i.ile pe termen scurt ca elemente de pasiv.. Aprecierea lic+iditaIii se face cu a&urorul a patru indicatori@ $lic+iditatea curenta ca raport Hntre activele curente lic+ide medii Ki pasivele curente e#i%i.ile medii Active circulante Q c+eltuieli anticipate 6, """ lcP DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD P DDDDDDDDDDDDDD P ,! *atorii pe termen scurt ," """ $lic+iditatea rapidJ caraport Hntre activele curente foarte lic+ide medii Ki pasive curente e#i%i.ile medii@ CreanIe Q*isponi.ilitJIi Q -lasamente (, """ lr P DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD P DDDDDDDDDDDDDD P ",: *atorii pe termen scurt ," """ $ lic+iditatea foarte rapidJ ca raport dintre disponi.ilitJIi ; inclusiv plasamente< medii Ki pasivele e#i%i.ile medii@ *isponi.ilitJIiQ -lasamente , """ lfr PDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD P DDDDDDDDDD P ", *atorii pe termen scurt ," """ $ lic+iditatea la vedere ca raport Hntre disponi.ilitJIi la un moment dat Ki o.li%aIii de platJ scadente la acelaKi moment@ *isponi.ilitJIi lv P DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD *atorii la termen ,.Solva.ilitatea Hntreprinderii e#primJ %radul Hn care capitalul social asi%urJ acoperirea creditelor pe termen mediu Ki lun%@ Capital social SpP DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD # "" Credite pe t.m Ki t.l Q capital social Indicele de solva.ilitate %eneralJ$devine relevant atunci cMnd cel care HmprumutJ are Hn vedere alternativa pesimistJ a falimentului. Xn acest ca' ac+itarea datoriilor se va face din valorificarea actuvelor totale. AT 6, """ is P DDDDDDDDDDDDDD P DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD P ,6, *S Q XT3 Q *T (7 """ Q !""" Q ," """ 2nde, AT$ active totaleC *S Ddatorii pe termen scurtC XT3$ datorii pe termen mediu Ki lun%C *T D do.Mn'i totale aferente.

*eoarece avem o tre'orerie po'itivJ HnseamnJ cJ fondul de rulment este suficient de mare pentru a asi%ura atMt finanIarea sta.ilJ a ciclului de e#ploatare , cMt Ki un surplus de lic+iditJIi pentru a efectua plasamente. -entru cJ indicele de solva.ilitate %eneralJ este aproape de 2 , Hntreprinerea este solva.ilJ Ki numai apariIia unor pertur.aIii ma&ore ar putea duce la incapacitate de platJ. Xn conclu'ie, po'iIia societJIii anali'ate este una sta.ilJ. 2. 5 Hntreprindere este caracteri'atJ de situaia .ilanierJ descrisJ Hn ta.elul de mai &os. [tiind cJ imo.ili'Jri necorporale Hn valoare de 2"" sunt aferente c+elnuielilor de constituire ale Hntreprinderii, datorii pe termen lun% Hn valoare de ("" repre'intJ rate scadente Hn anul curent, iar "R din crean e sunt %aranii de .unJ e#ecuie ce vor fi Hncasate peste 2" de luni sJ se anali'e'e po'iia financiarJ a Hntreprinderii pe .a'a .ilanului conta.il Ki a .ilanului financiar Ki sJ se e#plice diferenele constatate. In%icator -1.12.n Imo.ili'Jri corporale !""" Imo.ili'Jri necorporale 7"" Stocuri """ Creante 2""" *isponi.ilitJi """ Capitaluri proprii 2""" *atorii mai mari de un an !""" *atorii de e#ploatare 2("" *atorii .ancare pe termen foarte scurt ("" !as#uns"
Datorii pe perioada mai mica de un an =400 TOTAL PASIV= 1 00!"#00!" 00!400=$#00 A%t&el' pe (a)a (ilan*ului &inanciar pre)entat %e poate calcula+ a, &ondul de rulment -.= /apitaluri permanente 0Active imo(ili)ate= 4 00-1 00=1000 (, nece%arul de &ond de rulment 2-. = Active circulante 0 Datorii pe termen %curt =" 00-" 00=0 c, tre)oreria neta T2 = Di%poni(ilitati 0 /redite de te)orerie =1000-0=1000 Din cele calculate' re)ulta ca &ata de (ilantul conta(il'in ca)ul (ilantului &inanciar indicatorii -.2 %i 2-. au valori di&erite in timp ce tre)oreria e%te aceia%i3Acea%ta %e e4plica prin modul de 5rupare a elementelor de activ %i pa%iv in cadrul ace%tor tipuri de (ilanturi3

-. SJ se calcule'e soldurile intermediare de %estiune Hn ca'ul societJii ale cJrei informaii financiare sunt pre'entate mai &os Ki sJ se anali'e'e evoluia acestora@ In%icator -1.12.n $u.m.& -1.12.n@1 $u.m.& )enituri din vMn'area mJrfurilor " """ -roducia vMndutJ 2"""" 22"""

-roducia imo.ili'atJ C+eltuieli cu materii prime Costul mJrfurilor vMndute C+eltuieli salariale C+eltuieli cu amorti'area C+eltuieli cu c+irii C+eltuieli cu do.Mn'i Impo'it pe profit !as#uns"

" !""" " 7""" !"" ,"" ("" """

""" (""" 7"" 77"" ("" ,"" ,"" """

Conform modelului continental de anali'a, acesti indicatori sunt@ 1. )ar*a comerciala +)C, $ repre'inta diferenta dintre valoarea van'arilor si costul direct aferent produselor vanduteC mar&a comerciala este primul nivel de la care incepe sa se conture'e profilul firmei 2C A cifra %e afaceri - costul marfii, #ro%uselor sau serviciilor van%ute 4C n P )enituri din vMn'area mJrfurilor ;"< $ Costul mJrfurilor vMndute ;"< P" 4C nQ P )enituri din vMn'area mJrfurilor ; """< $ Costul mJrfurilor vMndute ;7""< P2"" 2. -aloarea a&au'ata +-A, $ repre'inta valoarea ramasa la dispo'itia firmei dupa valorificarea .unurilor si serviciilor si deducerea c+eltuielilor cu resursele e#terne consumate pentru derularea activitatii de .a'a a firmeiC 3 A 2C @ #ro%uctia e,ercitiului 'Consumuri interme%iare C+eltuieli e#terne P c+elt cu mat. consuma.ile, cu ener%ia si apa, cu am.ala&ele, in intretinerea si reparatiile, cu c+iriile, asi%urarile de .unuri si persoane, transport , protocol, reclama si pu.licitate, deplasari, posta si telecomunicatii, servicii .ancare si alte servicii prestate de terti )A n P 4C ;"< Q -roducia vMndutJ ;2""""<Q-roductia imo.ili'ata ;"< D Consumuri intermediare ;(,""< P ,.,"" )A nQ P 4C ;2""< Q -roducia vMndutJ ;22"""< Q -roducia stocatJ ; """< $ Consumuri intermediare ;,,""< P 77"" !. E.ce&entul brut &e e.ploatare +EBE, $ repre'inta valoarea ramasa la dispo'itia ramasa dupa ce s$a diminuat valoarea adau%ata cu c+eltuielile de personal si c+eltuieli cu impo'itele si ta#ele percepute de stat E>E A 3 @ Subventii %e e,#loatare ' $c+elt %e #ersonal@c+elt cu im#ozite si ta,e& EBE n P ,,"" Q 2""" D 7"""P ".,"" EBE nQ P 7.7""Q ,"" D 77""P (""

1. Rezultatul e.ploatarii+RE, - repre'inta diferenta dintre veniturile si c+eltuielile de e#ploatare !E A E>E @ $alte venituri %in e,#loatare ' alte c+elt. %in e,#loatare& ' c+eltuieli cu amortizarea

RE n P ".,""$!""P ".2"" RE nQ P .(""$(""P ."""

2. Rezultatul curent +RC, reper'inta re'ultatul o.tinut din activitatea de e#ploatare si cea financiara !C A !E @ $venituri financiare ' c+eltuieli financiare& RC n P ".2""$ .(""P7.7"" RC nQ P ."""$ .,""P:.,""

-. !ezultatul e,traor%inar $!E& -rovine din activitatea e#traordinara a intreprinderii !EA 3enituri e,traor%inare-C+eltuieli e,traor%inare RC n P " RC nQ P" 4. !ezultatul brut al e,ercitiului $!>!& $ este suma re'ultatelor pe tipuri de activitati !>!A !C@!E

RC n P 7.7""Q"P7.7"" RC nQ P :.,""Q"P:.,"" (.!ezultatul net al e,ercitiului $!0& $este soldul final dupa aplicarea cotei de impo'it, asupra 'e'ultatului .rut, urmand a fi reparti'at conform le%ii@ !0A !>!-I2*5BI6 *E *!5?I6 RC n P 7.7""$ ."""P7.7"" RC nQ P :.,""$ ."""P7.,""
TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE NR. RT. 1 " 3 4 7 ELEMENTE DE AL UL 31.12 .N 0 0 0 "0000 0 31.12. N+1 1000 00 200 ""000 0 ABAT ERI 1000 00 200 "000 0 INDI I 0 0 0 110 0

Venituri din van)area mar&urilor /6eltuieli privind mar&urile M!"#! $%&e"$i!l! '1(2) Productia vanduta Variatia %tocurilor

# 7

Producia imo(ili)ata *"%+,$-i! e.e"$i-i,l,i '4+5+6) /on%umuri intermediare inclu%iv c6eltuieli provenite de la terti

0 2000 0 4700 1550 0 "000 0 $000 1050 0 0 0 100 1020 0 0 1400 8800 0 0 0 8800 1000 7800

1000 23000 7700 17700 1700 0 $ 00 11400 0 0 400 11000 0 1700 9500 0 0 0 9500 1000 8500

1000 3000 1000 2200 -700 0 00 900 0 0 100 800 0 100 700 0 0 0 700 0 700

0 115 1""'" " 11411 9 $7 0 111'4 1 10815 7 0 0 111'1 1 10718 4 0 10$'1 4 10719 5 0 0 0 10719 5 100 10819 7

9 10 11 1" 13 14 17 1# 17 1 18 20 "1 "" 23 24 "7 26

/!l%!"e! !+!,0!-! '3+7(8) Venituri din %u(ventii de e4ploatare /6eltuieli cu impo)ite %i ta4e /6eltuieli cu per%onalul E.$e+e2-,l '+e3i$i-,l) 4",- +i2 e.5l%!-!"e '9+10(11(12) Alte venituri din e4ploatare %i venituri din provi)ioane Alte c6eltuieli de e4ploatare /6eltuieli cu amorti)area %i provi)ioanele Re6,l-!-,l +i2 e.5l!%!-!"e '13+14(15(16) Venituri &inanciare /6eltuieli &inanciare Re6,l-!-,l $,"e2- '17+18(19) Venituri e4traordinare /6eltuieli e4traordinare Re6,l-!-,l e.-"!%"+i2!" '21( 22) Re6,l-!-,l 4",- !l e.e"$i-i,l,i '20+23) Impo)itul pe pro&it Re6,l-!-,l 2e- !l e.e"$i-i,l,i '24(25)

*in ta.elul privind ta.oloul soldurilor intermediare de %estiune re'ulta ca toate soldurile intermediare de %estiune privind e#ploatarea au cunoscut dinamici ascendente, remarcandu$se efectul favora.il al e#istentei unor corelatii satisfacatoare intre ritmurile de credtere ale elementelor luate in calculul indicatorilor valorici ai productiei comerciali'ate. Se constata efectul favora.il al cresterii valorii adau%ate asupra e#cedentului .rut din e#ploatare si a celorlalte mar&e de renta.ilitate, inclusiv a re'ultatului din e#ploatare. 4. SJ se calcule'e capacitatea de autofinanare Ki autofinanarea pornind de la informaiile pre'entate mai &os@ In%icator u.m. )enituri din vMn'area mJrfurilor """ -roducia vMndutJ (""" -roducia stocatJ ,"" Su.venii de e#ploatare 2""" )enituri din vMn'area mi&loacelor fi#e 6"" C+eltuieli cu materii prime 2"""

Costul mJrfurilor vMndute C+eltuieli salariale C+eltuieli cu amorti'area C+eltuieli cu provi'ioane C+eltuieli cu c+irii C+eltuieli cu asi%urJri sociale )aloarea netJ conta.ilJ a elementelor de activ cedate Impo'ite Ki ta#e )enituri din do.Mn'i )enituri din diferene favora.ile de curs valutar C+eltuieli cu do.Mn'i C+eltuieli cu provi'ioane financiare Impo'it pe profit Rata de distri.uire a profitului !as#uns"

7"" 7""" """ 2"" 2"" """ ("" !"" 2"" 2"" 7"" "" !"" 2,R

In finalul soldurilor intermediare de %estiune ce caracteri'ea'a perormanta economica si financiara se determina doua solduri re'iduale de flu#uri@ ".# Capacitatea de autofinantare $CAF#% numita si &ar'a bruta de autofinantare% este un sold re'idual de flu# ce lasa la dispo'itia intreprinderii resursele proprii disponi.ile pentru finantarea diverselor necesitati. Acest sold se poate determina prin doua metode@ a# prin metoda fluxurilor% pornind de la (xcedentul brut al exploatarii $()(#% care pune in evident ori%inea capacitatii de autofinantare, corectand acest e#cedent cu veniturile si c+eltuielile ce sunt la ori%inea fluxurilor de trezorerie. b# -rin metoda aditiva, pornind de la Rezultatul net al exercitiului $RN#% mai simpla si mai rapida care informea'a asupra utili'arii acesteia. *.#Autofinantarea $AF# constituie partea din capacitatea de autofinantare a intreprinderii care ramane la dispo'itia intreprinderii dupa deducerea dividendelor distri.utive@ A/0CA/1 &i%i&en& &istributi%e Autofinantarea repre'inta im.o%atirea intreprinderii, fiind un mi&loc de finantare din resurse proprii, care ii va intari structura financiara, marind fondul de rulment. METODA 7LU8URILOR NR. ELEMENTE DE AL UL ,.& RT. 1 Venituri din van)area mar&urilor 1000 " /6eltuieli privind mar&urile $00 1 M!"#! $%&e"$i!l! '1(2) 300 4 Productia vanduta 14000 7 Variatia %tocurilor 0 # Producia imo(ili)ata 700 *"%+,$-i! e.e"$i-i,l,i $ '4+5+6) 14500 /on%umuri intermediare inclu%iv c6eltuieli provenite de la terti ""00 8 /!l%!"e! !+!,0!-! '3+7(8) 12600 Venituri din %u(ventii de 10 e4ploatare "000

11 1" 11 14 17 1# 1$ 1 18

1 " 1 4 7 # 7 8 10 11 1" 13 14 17 16 1$ 1 18 "0 "1 22 "1 24

/6eltuieli cu impo)ite %i ta4e /6eltuieli cu per%onalul E.$e+e2-,l '+e3i$i-,l) 4",- +i2 e.5l%!-!"e '9+10(11(12) !Alte venituri din e4ploatare -Alte c6eltuieli de e4ploatare ! Venituri &inanciare -/6eltuieli &inanciare -Impo)it pe pro&it A*A ITATEA DE AUTO7INANTARE ' A7) METODA ADITI/A E.$e+e2-,l '+e3i$i-,l) 4",- +i2 e.5l%!-!"e '9+10(11(12) Venituri din van)area activelor /6eltuieli cu activele cedate /6eltuieli cu amorti)area /6eltuieli cu provi)ioanele pentru e4ploatare Venituri din provi)ioane privind e4ploatarea Re6,l-!-,l +i2 e.5l%!-!"e Venituri &inanciare /6eltuieli &inanciare Re6,l-!-,l $,"e2Venituri e4traordinare /6eltuieli e4traordinare Re6,l-!-,l e.-"!%"+i2!" Re6,l-!-,l 4",- !l e.e"$i-i,l,i Impo)itul pe pro&it Re6,l-!-,l 2e- !l e.e"$i-i,l,i !/6eltuieli cu amorti)area %i provi)ioanele calculate -Venituri din provi)ioane !Valoarea net conta(ila a elementelor de activ cedate -Venituri din van)area activelor -Su(ventii pentru inve%titii A*A ITATEA DE AUTO7INANTARE ' A7) -Dividende di%tri(uite A,-%3i2!2-!"e! 'A7)

100 8000 5300 0 0 400 800 100 4600

5300 #00 400 1000 "00 0 4300 400 800 3800 0 0 0 3800 100 3500 1300 0 400 600 0 4600 875 3725

(. SJ se calcule'e flu#ul de numerar %enerat de Hntreprinderea C Hn e#erciiul n Ki sJ se interprete'e flu#urile de numerar aferente activitJilor operaionale, financiare Ki de investiii, cunoscMndu 9se urmJtoarele informaii din situaiile financiare@ In%icator 0 91 0 Imo.ili'Jri 7""" """" Stocuri ,"" (""

Creane *isponi.ilitJi T5TA3 ACTI) Capitaluri proprii *atorii financiare Furni'ori *atorii salariale Ki fiscale Credite de tre'orerie In%icator Cifra de afaceri C+eltuieli materiale C+eltuieli salariale C+eltuieli fiscale Ki sociale C+eltuieli cu amorti'area C+eltuieli cu do.Mnda Impo'it pe profit !as#uns"

2""" 2"" "7"" ,""" !""" ,"" "" ""

22"" 2," 27," 6""" !,"" 2""" !"" ," u.m. 2"""" 2""" (""" ,"" """ 2"" 2""

TABLOUL 7LU8URILOR DE TRE:ORERIE :lemente A;u%tari Pro&itul (rut 1100 <!, /6eltuieli cu amorti)area 1000 <!, /6eltuieli cu do(anda "00 .e)ultatul din e4ploatare inaintea deducerii variatiei 2-. <-=!, /re%terea=De%cre%terea %tocurilor <-=!, /re%terea=De%cre%terea creantelor din e4ploatare <-=!, /re%terea=De%cre%terea datoriilor din e4ploatare <-, Impo)it pe pro&it -lu4 net de tre)orerie din e4ploatare <-=!,Variatia imo(ili)arilor mai putin c6eltuiala cu amorti)area<10000000!1000, -lu4 net de tre)orerie din activitatea de inve%titii <!, Variatia capitalului propriu mai putin re)ultatul e4ercitiului <!, Variatia datoriilor &inanciare <!, Variatia creditelor de tre)orerie -lu4 net de tre)orerie din activitatea de &inantare -lu4 de numerar 5eneral "700 100 -"00 $00 -"00 "800 -1000 -1000 -100 700 -70 170 70

Activitatea de e#ploatare a %enerat un flu# de numaerar e#cedentar in suma de 2,"" lei, prin urmare putem aprecia ca activitatea de e#ploatare a entitatii s$a derulat in conditii de eficienta.

Activitatea de investitii s$a finali'at cu un deficit de tre'orerie de !""" lei, situatia este normala si e#plica.ila atunci cand conducerea decide aplicarea unei politici investitionale accentuate la nivelul perioadei de anali'a. Activitatea de finantare %enerea'a e#cedent de tre'orerie de ," lei, ceea ce reflecta un %rad mai accentuat de apelare la resurse de finantare comparativ cu %radul de ram.ursare si remunerare a acestora. Finantarea s$a reali'at prin ma&orarea capitalului propriu

9. Se cunosc urmJtoarele informaii financiare referitoare la o societate comercialJ ce activea'J Hn domeniul comerului cu amJnuntul de .unuri de lar% consum@ In%icator Imo.ili'Jri Stocuri Creane *isponi.ilitJi Capitaluri proprii *atorii financiare Furni'ori *atorii salariale *atorii fiscale si sociale Credite de tre'orerie Cifra de afaceri u.m. ,"" ,"" "" "" 7"" ,"" ,"" !"" ," ," ,"""

SJ se calcule'e Ki sJ se interprete'e duratele de rotaie ale elementelor dee activ Ki pasiv circulant Ki vite'a de rotaie a activului circulant net . !as#uns" ctive Imob Stocuri Creante /is#onib ctive imob ctive circ 3alori .,"" ,"" "" "" 1.(00 700 *assive Ca# #ro#riu /at finance ?urnizori /at salariale /at fiscal Cre%ite trez 3alori 7"" ,"" ,"" !"" ," ,"

Ca A (.000 /urata unei rotatii@ Element de activ sau pasiv/ CA T T unde T P !", 6", :"... !6" 'ile *urata de rotaIie a stocurilor Pstocuri/ CA T !6" P ,""/ ,.""" T !6" P !6 'ile

Indicatorul e#primat Hn 'ile repre'intJ durata de timp medie de timp Hn care se reali'ea'J transformarea stocurilor Hn creanIe sau lic+iditJIi. Interesul oricJrui a%ent economic este de a reali'a o rotaIie cMt mai rapidJ a stocurilor. /urata %e incasare a creantelorPcreante/CA T !6" P ""/,.""" T !6" P 7,2 'ile Acest indicator e#primJ vite'a de transformare a creanIelor Hn lic+iditJIi Ki poate fi apreciat ca favora.il cMnd se situea'J su. :" de 'ile /urata %e ac+itare a obliga:iilor este determinatJ ca raport al o.li%aIiilor curente la cifra de afaceri \!6". P .,""/,.""" T !6" P "7 'ile Spre deose.ire de aprecierile la primii doi indicatori Hn acest ca' interesul a%entului economic este de a utili'a un nivel cMt mai ridicat de capital atras HnfinanIarea activitJIii, respectiv de a reali'a o duratJ cMt mai ridicatJ. 3iteza %e rotatie a cn P 0umar de rotatii ale stocului mediu de active circulante ;capital circulant< ce au loc pentru reali'area volumului desfacerilor ;cifra de afaceri<. Cu cat numarul de rotatii este mai mare, cu atat activitatea este mai eficienta, deoarece, cu acelasi volum de active circulante, se poate reali'a un volum mai mare de desfacere de marfuri si un profit mai mare. )rac P ;7"" T !6"/,."""< P ,",("

C. 5rganizarea au%itului si controlului intern al intre#rin%erii $4 intrebari& 1. Reali'ati o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pina la nivelul intocmirii matricei si a raportului intermediar , inclusiv. !as#uns" 4isiunea de audit intern are scopul de a da asi%urari mana%ementului asupra modului de or%ani'are activitatii de %estiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern,respectiv a conformitatii cu cadrul le%islativ normativ. In etapa de pre%atire a misiunii de audit intern au fost intocmite documentele standard si s$au adus clarificari, fata de norme, cu privire la modul concret de initiere a procedurii de anali'a riscurilor,succesiunea documentelor, structura acestora si modul de completare, nivelul de apreciere si impartire a acestora in mari, medii si mici, clasarea riscurilor si ierar+i'area acestora in vederea finali'arii procedurii. Anali'a riscurilor si o.tinerea tematicii in detaliu a misiunii de audit, pe .a'a careia se va concentra munca pe teren. In etapa de interventie la fata locului s$a reali'at testarea efectiva pe .a'a listelor de verificare pre%atite inetapa anterioara, prin utili'area unor te+nici diferite de esantionare, teste de control, modele de interviuri,note de relatii si foi de lucru, elemente care au stat la .a'a ela.orarii fiselor de identificare si anali'a a pro.lemelor si eventual a formularelor de constatare si raportare a ire%ularitatilor. -ro.e de audit @ <. 5.tinerea unei situatii a capitalului social )aloarea capitalului autori'at si a capitalului su.scis tre.uie pre'entata cu acuratete. In ca'ul in care directorii sunt si actionari ai firmei respective, participatiile acestora tre.uie pre'entate in situatiile financiare.

2< Compararea soldului capitalului social si al re'ervelor cu cele din e#ercitiul financiar anterior. Este important sa se reconcilie'e miscarile in conturile de capital social, prime le%ate de capital, re'erve etc. din cursul anului si sa se confirme ca modificarile respective s$au facut conform le%islatiei in vi%oare, cu apro.arile de ri%oare. !< )erificarea miscarilor in conturile de re'erve )ariatiile soldului cumulativ al contului de profit si pierdere si ale oricaror alte re'erve tre.uie &ustificate in .a'a documentelor privind profitul casti%at, reali'at sau %enerat prin reevaluari si tre.uie pre'entate in conformitate cu standardele conta.ile. *e asemenea, tre.uie pro.ate orice miscari determinate de plata dividendelor. Au fost solicitate catre verificare @ $statutul companiei D s$a verificat daca informatiile preva'ute in statut cu privire la capitalul emis, numele directorilor etc. sunt in concordanta cu cele e#istente la re%istrul comertuluiC $detalii referitoare la mem.rii consiliului de administratie si la participarile lor la capitalC $re%istrele si procesele ver.ale ale sedintelor consiliului de administratie si ale conducerii, pe parcursul intre%ului e#ercitiu financiar C $procesul ver.al care sa &ustifice plata dividendelor pentru a vedea daca aceasta a fost apro.ata si s$au efectuat pe .a'e le%ale. $re%istrele &urnal, fise de cont pentru a vedea daca clientul tine o evidenta la 'i a inre%istrarilor conta.ile asa cum s$a sta.ilit prin le%e. -resupunem urmatorul e#emplu@ Cu oca'ia apro.arii situatiilor financiare anuale, ca profitul anului 2" " de :"".""" lei sa fie reparti'at pentru constituirea re'ervei le%ale de ,R si diferenta sa ramana ca suma nereparti'ata. Sumele care depasesc aceste valori sunt nededucti.ile din punct de vedere fiscal. In luna octom.rie a anului 2" " adunarea %enerala sta.ileste reparti'area profitului pentru ma&orarea capitalului social sau la dividende a intre%ii sume. Aplicand procentul de ,R re'ulta ca in situatiile financiare anuale ale e#ercitiului inc+eiat sumele se vor evidentia astfel@ 2: ]Reparti'area profitului] P "6 ]Re'erve le%ale] (,.""" lei

In e#ercitiul urmator, respectiv in anul 2" pierdere si a celui de reparti'are. 2 ]-rofit si pierdere] P R

, se efectuea'a inc+iderea contului de profit si :"".""" lei (,.""" lei 7,,.""" lei

2: ]Reparti'area profitului] 7 ]Re'ultatul reportatB

Re'ulta ca la ! decem.rie 2" " sin%ura inre%istrare care se efectuea'a, in ca'ul in care societatea a reali'at profit conta.il, este cea referitoare la re'erva le%ala. In anul 2" se inc+id contul de profit si pierdere 2 si contul 2:. In e#emplul pre'entat am presupus ca am lasat nereparti'ata o suma de 7,,."""lei, care urmea'a sa fie reparti'ata pana la sfarsitul anului sau in anii urmatori. 9otararea A1A de a ma&ora capitalul social@

7 ]Re'ultat reportat] "67 ]Alte re'erve] " ]Capital su.scris nevarsat]

"67 ]Alte re'erve]

7,,.""" lei

P P

" 7,,.""" lei ]Capital su.scris nevarsat] " 2 ]Capital su.scris varsat] 7,,.""" lei

9otararea adunarii %enerale pentru ma&orarea capitalului social se pu.lica in 4onitorul 5ficial al Romaniei. *reptul de preferinta este de cel putin o luna, cu incepere din 'iua pu.licarii. 4a&orarea capitalului social din profitul nereparti'at din anul 2"":, e#istent in ct. 7, se poate inre%istra si astfel@ 7 ARe'ultatul reportatB P " 2 7,,.""" lei ACapital su.scris varsatB

In ca'ul in care ma&orarea capitalului social se face din profitul net si nu repre'inta o distri.uire in .ani si/sau in natura ca urmare a detinerii unor titluri de participare, cu e#ceptiile e#pres preva'ute, nu se plateste impo'it pe dividende. Reparti'area profitului la dividende *in punct de vedere conta.il, inre%istrarea reparti'arii dividendelor in urma apro.arii situatiilor financiare de catre adunarea %enerala, se efectuea'a astfel@ 2 ]-rofit si pierdere] 7 ]Re'ultatul reportat] (,7 ]*ividende de plata] P P P 7 7,,.""" lei ]Re'ultatul reportat] (,7 7,,.""" lei ]*ividende de plataB

R 7,,.""" lei ,! 7 7.2"" lei ]Casa] ((6 !6.7"" lei ^Alte impo'ite, ta#e si varsaminte asimilateB P , 2 !6.7"" lei AConturi la .anci in leiB

((6 ^Alte impo'ite, ta#e si varsaminte in lei asimilateB

2. Reali'ati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv. !as#uns" 1estionarea resurselor umane Hntr$o institutie pu.lica repre'inta o functie suport importanta, fiind un domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, &ustificata Hn mare

masura de multitudinea de procese care sunt derulate si Hn mod implicit de riscurile care le Hnsotesc. 4isiunea de audit intern are scopul de a da asi%urari mana%ementului asupra modului de or%ani'are a activitatii de %estiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul le%islativ normativ. 5biectivele misiunii %e au%it" +tabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului cu principalele su.o.iective@ sta.ilirea elementelor de naturJ salarialJC modificarea drepturilor salarialeC salari'area muncii peste pro%ramul normal de lucru.

*esfasurarea misiunii de audit pu.lic intern presupune parcur%erea etapelor si procedurilor preva'ute de normele metodolo%ice %enerale. Etapele misiunii2 I. *!E.D6I!E 2ISI10II /E 1/I6 Activitati@ . TipJrirea Ki procesarea 5rdinului de serviciu 2. Tiparirea Ki procesarea *eclaraIiei de independenIJ !. -re%Jtirea Ki transmiterea 0otificJrii privind declanKarea misiunii de audit intern cJtre pJrIile interesate (. Colectarea Ki prelucrarea informaIiilor $ Identificarea le%ilor Ki re%ulamentelor aplica.ile structurii auditate $ 5.Iinerea or%ani%ramei $ 5.Iinerea Re%ulamentului de or%ani'are Ki funcIionare $ 5.Iinerea fiKelor posturilor $ 5.Iinerea procedurilor scrise $ Identificarea personalului responsa.il $ 5.Iinerea e#emplarului de Raport de audit intern anterior ,. Xntocmirea C+estionarului de control intern Stabilirea elementelor %e natura salarial< $ e#istJ un sistem de proceduri pentru sta.ilirea elementelor de naturJ salarialJG $ dacJ AdaB, vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi un e#emplar. $ e#istJ sta.ilitJ persoanJ responsa.ilJ pentru ela.orarea Ki actuali'area procedurilorG $ e#istJ lista activitJIilor pentru reali'area o.iectivului/ su.o.iectivuluiG

$ dacJ AdaB, vJ ro% sJ ne furni'aIi un e#emplar. $ vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi cerinIele privind e#perienIa Ki pre%Jtirea profesionalJ necesare postuluiG $ dacJ AdaB, vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi fiKa postului. 2o%ificarea %re#turilor salariale $ e#istJ un sistem procedural de or%ani'are al activitJIii privind modificarea Ki comunicarea drepturilor salarialeG $ e#istJ sta.ilitJ persoana responsa.ilJG $ vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi cerinIele privind e#perienIa Ki pre%Jtirea profesionalJ necesare postuluiG $ e#istJ responsa.il cu actuali'area sistematicJ a procedurilorG $ dacJ AdaB, vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi fiKa postului. $ e#istJ lista activitJIilor pentru reali'area o.iectivului/ su.o.iectivuluiG $ dacJ AdaB, vJ ro% sJ ne furni'aIi un e#emplar. Salari'area muncii peste pro%ramul normal de lucru $ e#ista un sistem procedural privind timpul lucrat peste pro%ramul normal de lucruG $ se Iine un re%istru specialG $ aveIi sta.ilit un responsa.il pentru anali'a Ki apro.area fundamentJrii timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucruG $ dacJ AdaB, vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi fiKa postului. $ aveIi sta.ilit un responsa.il privind apro.area efectuJrii muncii peste pro%ramul normal de lucruG $ dacJ AdaB, vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi fiKa postului. $ vJ ru%Jm sJ ne furni'aIi cerinIele privind e#perienIa Ki pre%Jtirea profesionalJ necesare postuluiG $ e#istJ lista activitJIilor pentru reali'area o.iectivului/ su.o.iectivuluiG $ dacJ AdaB, vJ ro% sJ ne furni'aIi un e#emplar. 6. Xntocmirea 3istelor centrali'atoare a o.iectelor audita.ile Sta.ilirea elementelor de naturJ salarialJ $ o.iecte audita.ile@ $ -rocedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale $ Salariul de .a'J $ Indemni'aIii de conducere $ Sporul pentru titlul KtiinIific de doctor $ Sporul pentru comple#itatea Hn muncJ

$ Sporul de vec+ime Hn muncJ $ Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte $ Salariul de merit $ Sistemul de premiere 4odificarea drepturilor salariale $ o.iecte audita.ile@ $ *eci'ia de modificare a drepturilor salariale $ Comunicarea deci'iei de modificare a drepturilor salariale Salari'area muncii peste pro%ramul normal de lucru $ o.iecte audita.ile@ $ Fundamentarea timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru $ Apro.area efectuJrii muncii peste pro%ramul normal de lucru $ EvidenIa timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru si recuperarea acestuia $ Salari'area timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru 7. Ela.orarea Ta.elului puncte tari Ki puncte sla.e 7. Xntocmirea -ro%ramului de audit intern :. Intocmirea 0otei Ki a -ro%ramului preliminar al intervenIiei la faIa locului ".5.Iinerea apro.Jrii 0otei Ki a ane#elor acesteiaC colectarea Ki prelucrarea datelor, ta.elul puncte tari Ki puncte sla.e Ki pro%ramul intervenIiei la faIa locului. . -lanificarea Ki or%ani'area sedinIei de desc+idere cu *irecIia Resurse 2mane 2. Redactarea 4inutei KedinIei de desc+idere. 5.Iinerea numelui persoanelor de contact Ki sta.ilirea unui loc pentru desfJKurarea activitJIii de audit. II. I06E!3E06I 4 ? 6 45C141I 5.iectiv@ Sta.ilirea drepturilor salariale cuvenite personalului Activitati@ . Efectuarea testJrilor, detaliate -ro%ramul intervenIiei la faIa locului 2. *iscutarea constatJrilor cu Keful de serviciu !. Ela.orarea F.I.A.-. $ urilor (. Colectarea dove'ilor ,. Revi'uirea documentelor de lucru din punct de vedere al conIinutului Ki al formei Ki Hntocmirea notei centrali'atoare a documentelor de lucru. Anali'a riscurilor@ 5.iective@ 1. Stabilirea %re#turilor salariale cuvenite #ersonalului 5.iective audita.ile@ .-rocedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale

Risc semnificativ@ Ine#istenta procedurilor privind acordarea drepturilor salariale 2.Salariul de .a'J Risc semnificativ@ Sta.ilirea eronata a salariului de .a'a !.Indemni'aIii de conducere Risc semnificativ@ Acordarea unor indemni'atii de conducere necuvenite (.Sporul pentru comple#itatea Hn muncJ Risc semnificativ@ Sta.ilirea eronata a unui spor pentru conditii deose.ite de munca ,.Sporul de vec+ime Hn muncJ Risc semnificativ@ Sta.ilirea eronata a sporului de vec+ime Hn munca 6.Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte Risc semnificativ@ Sta.ilirea eronata a sporului pentru orele lucrate pe timp de noapte 7.Sistemul de premiere Risc semnificativ@ Salariile nu au fost diminuate pentru a.ateri disciplinare 2. 2o%ificarea %re#turilor salariale 5.iective audita.ile@ .*eci'ia de modificare a drepturilor salariale Risc semnificativ@ $ *eci'ia de modificare a drepturilor salariale nu a fost Hntocmita $ 4odificarea near%umentatJ a drepturilor salariale 2.Comunicarea deci'iei de modificare a drepturilor salariale Risc semnificativ@ $ Salariatului nu i s$a comunicat deci'ia de modificare a drepturilor salariale $ *eci'ia de modificare a drepturilor salariale nu s$a comunicat Serviciului salari'are $ 5perarea modificJrii drepturilor salariale Hn carnetul de muncJ Ki dosarul profesional dupJ soluIionarea contestaIiilor -. Salarizarea muncii #este #rogramul normal %e lucru 5.iective audita.ile@ .Fundamentarea timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru Risc semnificativ@ Efectuarea fJrJ &ustificare a orelor peste pro%ramul normal de lucru 2. Apro.area efectuJrii muncii peste pro%ramul normal de lucru Risc semnificativ@ Efectuarea muncii peste pro%ramul normal de lucru nu a fost autori'ata de Keful structurii !. EvidenIa timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru Ki recuperarea acestuia Risc semnificativ@ Sistemul de evidenta a timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru nu

este formali'at (.Salari'area timpului lucrat peste pro%ramul normal de lucru Risc semnificativ@ Aplicarea eronatJ a indicilor salariali de ec+ivalare a orelor peste pro%ramul normal de lucru. -. Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Re%ulament %eneral de aplicare a CARTEI de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale. !as#uns" Carta %e au%it intern urmareste" $ sa defineasca sfera de activitate a auditului internC $ sa sta.ileasca po'itia structurii de audit intern in cadrul societatilor comerciale $ sa autori'e'e accesul la documente, personae si .unuri fi'ice, autori'are necesara pentru indeplinirea o.iectivelor auditului intern. . !olul si obiectivele au%itului intern 1. !olul au%itului intern Auditul intern al calitatii este o e#aminare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si re'ultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispo'itiilor presta.ilite, daca aceste dispo'itii sunt efectiv implementate si corespun'atoare pentru reli'area o.iectivelor. Auditul intern este o activitate independenta si o.iectiva care ofera societatii o asi%urare referitoare la %radul de control asupra sistemului calitatii activitatii de productie desfasurate si a %uvernarii entitatii, precum si recomandari pentru Hm.unatatirea proceselor de productie si a %estionarii patrimoniului. Auditul intern contri.uie la Hm.unatatirea continua a mana%ementului si a calitatii acestuia. Aceasta e#aminare se reali'ea'a Hn raport cu normele e#istente ;standarde, standarde de referinta,indicatori de performanta, manualul calitatii, proceduri, instructiuni etc.<, pentru a sta.ili Hn ce masura ele sunt respectate, Hndeplinite. Auditul calitatii nu se re'uma, Hnsa, numai la sta.ilirea acestei corespondente, ci evaluea'a eficacitatea aplicarii acestor norme si a re'ultatelor o.tinute Hndomeniul calitatii. -e .a'a re'ultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la Hm.unatatirea %radului de reali'are a o.iectivelor propuse anterior. Auditorii identifica cau'ele care au dus la aceste neHndepliniri si propun masurile pe care le considera cele mai potrivitepentru eliminarea lor. 2. 5biectivele au%itului intern 2.1. 5biectivele au%itului intern 5.iectivele %enerale ale auditului intern sunt@ $sa asi%ure conducerea, actionarii, Hn %eneral, ca societatea satisface sau nu standardele minime de calitateC

$ sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstre'e prin pro.e sidocumente relevante starea procesului de productie si cercetare di societateC $ sa audite'e autoevaluarea, sa coopere'e cu evaluatorii e#terni si sa contri.uie la asi%urarea si cresterea calitatiiC $ sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu Hndeplinesc standardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru Hm.unatatirea lor. 2.2. 5biectivele misiunii %e au%it intern Xn principal, unei misiuni de audit i se pot atri.ui trei o.iective principale@ $ verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productie si de cercetare din societate cu normele le%ale $ auditul de re%ularitateC $ evaluarea re'ultatelor o.tinute si compararea lor cu o.iectivele propuseC $ e#aminarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie si de cercetare din sociectate D auditul de performanta.$ evaluarea sistemelor de mana%ement D auditul de sistem. -. 5rganizarea au%itului intern Conducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadruluior%ani'atoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern. Auditorii interni Hsi desfasoara activitatea Hn su.ordinea directa a conducatorului unitatii, e#ercitMnd o functie distincta si independenta de activitatile unitatiiC prin atri.utiile lor, nu tre.uie sa fie implicati Hn ela.orarea procedurilor de control intern si Hn desfasurarea activitatilor supuse auditului intern. Auditorii interni sunt responsa.ili pentru or%ani'area si desfasurarea activitatilor de audit. Auditul intern este o activitate functionala independenta si o.iectiva prin care se ofera consiliere si asi%urare mana%ementului ca sistemele de control intern e#ista sifunctionea'a eficace. Auditorii interni din cadrul societatiii@ _ raportea'a direct mana%ementului si sunt independenti fata de orice alt departamentC _ informea'a mana%ementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitateC _ nu au putere, autoritate, functii sau Hndatoriri e#ecutive sau mana%eriale, cu e#ceptia celor le%ate de %estionarea functiei de audit internC _ nu sunt implicati Hn operatiunile/activitatile curente ale unitatiiC _ nu sunt responsa.ili pentru ela.orarea detaliata sau implementarea de noi sisteme, dar pot fi consultati Hn timpul procesului de ela.orare Hn ceea ce priveste masurile de controlce tre.uie Hncorporate Hn sistemele noi sau modificate, cu mentiunea ca este inter'is Hn mod e#pres ca acelasi auditor sa dea consultanta Hntr$un domeniu si ulterior sa$l audite'e.

!elatia cu au%itul e,tern" Auditorii interni vor intra Hn le%atura cu auditorii e#terni pentru@ _ a Hntretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperareC _ a asi%ura valorificarea adecvata a informatiilor referitoare la sistemul auditat sire'ultatele auditului intern si e#tern.Auditorii interni se vor concentra Hn special pentru@ _ orientarea planului anual de audit intern astfel HncMt sa tina cont de recomandarileauditorului e#ternC _ primirea rapoartelor auditorului e#tern si informarea mana%ementului despre recomandarile acestoraC _ cunoasterea pro%ramului de audit e#tern si a metodolo%iei specifice aplicata pentrureali'area auditului e#ternC _ facilitarea comunicarii, cMnd este necesar, Hntre auditul e#tern si conducereauniversitatii. 4. tributiile au%itorilor interniE Auditorii interni au urmatoarele atri.utii@ a< definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatiiC acestea sunt acceptate decatre mana%ementC .< ela.orea'a proiectul planului anual de audit internC c< efectuea'a activitati de audit intern pentru a verifica daca sistemele de mana%ementsunt transparente si sunt conforme cu criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta specifici asi%urarii interne a calitatiiC d< raportea'a periodic constatarile, conclu'iile si recomandarile re'ultate din activitatilede auditC f< ela.orea'a raportul periodic ;anual< de audit intern si pre'enta conclu'iile sipropunerile conducerii societatii (. Stan%ar%ele %e au%it intern -rocedurile si metodolo%iile folosite la auditul intern au la .a'a 0ormele metodolo%ice de e#ercitare a auditului intern, armoni'ate cu Standardele de -ractica -rofesionista a Auditului. >. *rinci#iile activitatii au%itului intern 1. In%e#en%enta si obiectivitate Activitatea de audit intern nu tre.uie sa fie supusa in%erintelor ;imi#tiunilor<e#terne HncepMnd cu sta.ilirea o.iectivelor auditului, reali'area efectiva a lucrarilor sipMna la comunicarea re'ultatelor acesteia. -ersoanele care sunt soti, rude sau afini pMna la %radul al patrulea inclusiv, cu conducatorul unitatii, nu pot fi auditori interni Hn cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectue'e misiuni de audit intern Hn unitate daca sunt soti sau afinipMna la %radul al patrulea inclusiv,

cu conducatorul acesteia sau cu mem.rii or%anului deconducere colectiva. Auditorii interni nu tre.uie implicati Hn vreun fel Hn Hndeplinireaactivitatilor pe care Hn mod potential le pot audita si nici Hn ela.orarea si implementareasistemelor de control intern ale unitatiii. 2. Com#etenta si constiinta #rofesionala -re%atirea si e#perienta auditorilor interni constituie un element esential Hn atin%erea eficacitatii activitatii de audit. Structura de audit pu.lic intern tre.uie sa dispuna de toata competenta si e#perienta necesara Hn reali'area misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi Hncredintate acelor persoane cu o pre%atire si e#perienta corespun'atoare nivelului de comple#itate al sarcinii. Xn scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de e#perti'a/consultant Hn afara unitatii, iar lucrarile vor fi supervi'ate de auditorii interni. Structura de audit intern tre.uie sa dispuna de metodolo%ii si sisteme IT moderne,de metode de anali'a statistice si instrumente de control a sistemelor informatice. Este necesara or%ani'area unui sistem de pre%atire profesionala continua. -. E,ercitarea unei activitati normate Structura de audit intern va ela.ora norme metodolo%ice proprii Hn conformitate cu normele metodolo%ice %enerale referitoare la e#ercitarea auditului intern. 4. *rogramul %e asigurare si ;mbunatatire a calitatii Auditorii interni tre.uie sa ela.ore'e un pro%ram de asi%urare si Hm.unatatire acalitatii su.toate aspectele activitatii de audit intern. -ro%ramul tre.uie sa asi%ure faptulca normele, instructiunile si codul de conduita etica sunt respectate de auditorii interni. Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent de suprave%+ere si evaluare a eficacitatii %lo.ale a pro%ramului de calitate. Acest proces tre.uie sa permita evaluari interne si e#terne. Evaluarea interna presupune controale permanente privind .una functionare a auditului intern si controale periodice reali'ate de catre auditorii Hnsisi ;autoevaluare<. Auditorii interni e#aminea'a eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacaprocedurile de asi%urare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate Hn mod satisfacator, %arantMnd calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea interna permite depistarea insuficientelor si im.unatatirile necesare unei derulari corespun'atoare a viitoarelor misiuni de audit si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala. C. 2E65/545.IE 1. *lanul anual %e au%it intern

-roiectul planului de audit intern se ela.orea'a de auditorii interni, pe .a'a evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, pro%rame/proiecte sau operatiuni,precum si prin preluarea su%estiilor conducerii unitatii. Conducerea apro.a anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate reali'a misiuni de audit intern cu caracter e#ceptional, necuprinse Hn planul anual de audit intern. 2. Con%itiile necesare #entru realizarea misiunilor %e au%it intern 2.1. ccesul au%itorilor interni la informatii si %ocumente Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile sipro.ante ;inclusiv cele Hn format electronic< pe care le considera relevante pentru scopul sio.iectivele misiunii de audit intern. 2.2.. !ealizarea misiunii la fata locului Auditul tre.uie sa fie reali'at Hntr$un climat de Hncredere. Conducerea unitatiitre.uie sa sustina activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar Hm.unatatirea functionarii unitatii si promovarea intereselor acesteia. 2.-. 6ransmiterea rezultatelor Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pe masura o.tinerii acestora daca ele repre'inta importanta. Raspunsul conducerii unitatii la aceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. 3a Hnc+eierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele conclu'ii,o.servatiile relevante si propunerile de Hm.unatatire a unor indicatori. -roiectul raportului de audit intern este pre'entat conducerii unitatii. Conducerea unitatii comunicaeventualele o.servatii auditorilor. Xn termen de " 'ile de la primirea acestora, auditorii interni anali'ea'a o.servatiile, Hntreprind procedurile necesare pentru Hm.unatatirea pro.elor si pre'inta conducerii forma raportului Hm.unatatita. *upa apro.area modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii unitatii 2.4. 1rmarirea a#licarii recoman%arilor au%itorilor interni Conducerea unitatii fi#ea'a modalitatile de aplicare a recomandarilor. Conducerea unitatii poate sa propuna un plan de actiune Hnsotit de un calendar de implementare a recomandarilor. Conducerea unitatii asi%ura urmarirea aplicarii planuluide actiune. /. !E.14I /E C50/1I6

Auditorul are acces la toate datele Hn cadrul misiunii sale si tre.uie sa respecte secretul profesional Hn ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul e#ercita o functie de evaluare independenta, care se concreti'ea'a Hnrecomandari. Auditorul tre.uie sa respecte Codul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul tre.uie sa semnale'e imediat, pe linie ierar+ica, nere%ulile care faco.iectul auditului. Auditorul tre.uie sa comunice re'ultatele muncii sale ;constatarile si recomandarile< conducerii unitatii. Raportul de audit si documentele de lucru sunt supervi'ate de catre responsa.ilul misiunii de audit sau, Hn lipsa acestuia, de auditorul Hnsusi. Aceasta asi%ura faptul ca, atMt constatarile cMt si informatiile pro.ante sunt validate. 4. Activitatea de vin'are , la nivelul unei entitati, presupune@ a< Implementarea strate%iilor de marFetin%C .< Atin%erea sau depasirea vin'arilor intr$o maniera eficientaC c< -redarea in timp util a comen'ilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. Identificati si enumerati riscurile posi.ile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. !as#uns" )an'area, ca activitate cu continut pro.lematic comple# , prin intermediul te+nicilor si modalitatilor specifice, are drept scop fructificarea cu ma#imum de eficienta a re'ultatelor producriei, trecerea acesteia in consumul final in cel mai scurt timp posi.il, contri.uind astfel la valorificarea intre%ului potential te+nico$productiv de care dispune firma in permanenta misiune de a oferi cumparatorului marfa de calitate, la termenele si conditiile solicitate si nu in ultimul rand asi%ura un casti% real cel putin pe masura eforturilor. )an'area produselor se poate face@ O pe .a'a de contract comercial inc+eiat anticipat la cererea clientului O pe .a'a de comanda anticipata ferma, urmata sau nu de onorarea imediata a acesteia. O la cerere nepro%ramata, dar previ'i.ila, din ma%a'inele si depo'itele proprii sau ale retelei comerciale pu.lice. Indiferent de calea prin care se asi%ura van'area produselor, un rol definitoriu in e#tinderea van'arilor in economia de piata, revine actiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor utili'atori despre caracteristicile produselor, a conditiilor de e#ecutie si de desfacere. 3ivrarile catre clienti diferiti se poate face din stocurile de produse finite sau productia curenta. Intreprinderea producatoare tre.uie sa$si pro%rame'e un raport corespun'ator intre volumul productiei de fa.ricat in timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmea'a a fi asi%urat pentru reali'area unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc. !ISC1!I *5SI>I4E *e a vinde .unuri clientilor indoielnici *!5CE/1!I /E C506!54 I06E!0

)erificarea clientului prin cerere de referinte @ client din partea .ancii sau a cola.oratorilor cunoscuti, verificarea permanenta a soldului clientilor si sta.ilirea unui sold ma#im *e a vinde .unuri cu preturi ce nu sunt autori'ate )erificarea notei de comanda, a preturilor si a si de a acorda reduceri care nu sunt in concordanta reducerilor ;daca sunt autori'ate < cu procedurile societatii *e a trimite .unuri care nu sunt conforme cu Bunurile trimise tre.uie sa ai.a comen'i comanda semnate de persoana autori'ata *e a trimite .unuri neconforme din punct de E#aminarea .unurilor din punct de vedere

vedere calitativ si cantitativ al comen'ii *e a reali'a van'ari fara a pune la 'i situatia stocurilor *e a face livrari care nu sunt recunoscute de catre clienti din punct de vedere calitativ si cantitativ si al comen'ii *e a avea clienti indoielnici fara a constitui un provi'ion -lati efectuate care nu sunt inre%istrate

cantitativ si calitativ si al comen'ii Completarea fisei de ma%a'ie )erificarea semnaturii de primire de catre client a facturii sau a documentului care atesta livrarea )erificarea scadentarului soldurilor clienti si urmarirea recuperarii de.itelor restante )erificarea inre%istrarilor platilor respevtiv a facturilor emise