Sunteți pe pagina 1din 70

DEFEZABILITATE STUDIU

S.R.L. DEBARAGAN CARBUNELE S.C.

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Foaiede capat

hala si achizitie Denumireproiect: "Investitienoua- Constructie la linie fabricarebrichetedin biomasa S.C.CARBUNELDDE BARAGAN S.R,L.I' Amplasament: Beneficiar: Doja,Judetullalomita Comuna Gheorghe S.C.CARBUNELDDE BARAGAN S.R.L.

tntcLf & trVeio9 Izotum-JM-<Proiectantgeneral: S.C.BAUHAUSART DESIGN S.R.L. Fazade proiectare: STUDIUDE FEZABILITATE

RESPONSABILI
Sefproiect: Arh. Horia Pop

---Gl;;_-

Verificat:Arh. GildaCiobotarasu

clolg]/Ff,^su

DaDt\Gilda

documentatiei: MAI 2011 Dataelaborarli 2

aleacestuia si datede identificare solicitantului Numele 1.1Denumirea/


S.R.L. DEBARAGAN S.C. CARBUNELE

Adresa Sediusocial:

sat GheorgheDoja, comuna GheorgheDoja, Str. Taporeanr' 43, ludetul lalomita,cod postal927125

Telefon: Fax: email: Adresa capitalsocial: cod unicde inregistrare:

07227s2767

o2rl7aoao22
carbuneledebaragan@Yahoo.com 200 lei RO28200734

Comertului: Numarde ordinela oficiul Registrului Banca: ContcurentRON:

t2u7l7l2O17

CARPATICA BANCA COMERCIALA 041200750375RO02 RO15 CARP

1.2Scurtistorical solicitantului in scopul a anului curent/ in lunamartie S.R.L. a fostinfiintata DEBARAGAN CARBUNELE Societatea brichetelor din biomasa proiect, fabricarea propuse prinprezentul respectiv activitatii desfasurarii in comuna este amplasat DE BARAGAN firmei CARBUNELE etc.).Sediul {paie,resturivegetale, nr.43. Str.Taporea Doja, lalomita, Judetul Gheorghe unic al de Dnul. Miclea DragosFlorin,care este si asociatul este administrata Societatea S.R.L. DEBARAGAN CARBUNELE investitia, conform Contractului pe careseva executa terenul a fost achizitionat In lunamai2011, 2011,BiroulNotarului nr. 1421din 05.05 de Autentificare cu Incheierea de Vanzare-cumparare lalomita. ludetul Slobozia, Bl.26,Parter, Doina, Bdul. Cosminului, Sava Public de 23474 mp' estesituatain in suprafata DE BARAGAN 5.R.1., S.C. CARBUNELE Proprietatea 4, avandurmatorii in tarlaua772/5,parcela Doja, Judetullalomita, comunei Gheorghe extravilanul vecini: (19,15 m) . (75,87 Dumitru m) siVacarelu Doja Unirea Gheorghe la Nord-Asociatia . lasud- DE112/5/797 M) - mostenitorii (259,54 . m) Vasilichia la Est Zgardau . 78,12 m). m si Dumitru la Vest Vacarelu {177,16

'ffi
( pentru care solicitantulare certificate 1,3Obiectede activitate ale solicitantului Medicilor Medicilor colegiul / colegiul comertului/ de la oficiulRegistrului constatatoare activitati) respectivele in sensul cadesfasoara Veterinari
obiectul de activitateale societatii,relevantpentru prezentulproiect, conform certificatului Tribunalul de pe langa comertului oficiulRegistrului emisde catre nr.5696/12.05.2011 constatator lalomita: (cu 1.4 Principalelemirloacefixe aflate in patrimoniul solicitantului:resurse funciare animale,etc' utilaiesi echipamente, constructii, precizarea regimuluiproprietatii),

.FABRICAREAALTORPRODUSEDINLEMN;FABRICAREAARTICOLELORDINPL - COD 1629 CAEN IMPLETITE VEGETALE MATERIALE DINALTE

1.1deta1iati......,.......... 1.ndeta1iati................. 2.1deta1iati.....,.......... 2.n deta1iati..........,....... 3.1 detaliati................. 3.n detaliati..................

Amplasare
Judet/ Lo.alitate

totala (mP)/ Suprafata

lud. lalomita,loc. Do Gheorghe

23.474mpl extravilan arabil Teren

2.1 Denumirea investitiei

din liniefabricare brichete halasi achizitie noua- Constructie ,.lnvestitie DEBARAGAN S.R.1.,, CARBUNELE biOMASA IAS.C.
(coordonate etc) codCAEN, de identificare, 2,2 Elaborator

DEBARAGAN S.R.I". S.C. CARBUNETE Sediu Social: Doja, Str.Taporea nr, Gheorghe Doja, Comuna sat Gheorghe codpostal 927125 lalomita, 43,Judetul Telefon: Fax: Adresa email: Obiect de activitate: 0122752767 027/1808022 carbuneledebaragan@yahoo.com pentruafaceri si management" de consultanta ,,Activitati 7022 CodCAEN
PROIECTARE S.R.L. S.C.BAUHAUSART DESIGN

Sediu Social: Telefon/fax: E-mail: Obiectde activitate:

6, Bucuresti nr. 1, bl.M1,ap.36,Sector Aleea Pravat 0745.a12.496 bauhausarchitecture(avahoo.com - CodCAEN 7111 de arhitectura" ,,Activitati

2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-agricola/ adivitatea de energie mestegugareasca/ serviciipentru populatiarurala/ investitii in producerea prin proiect,respectiv, crearea regenerabila). Seva descriece se dorestesa se realizeze capacitateaexistenta(dacae etc. Seva preciza de noi capacitati de productie/servicii, propusa investitiei. la finalizarea cazul)si capacitatea a se realiza Doja, Gheorghe Judetul noi,in comuna realizarea uneiunitati de productie sepropune Prinproiect din respectiv fabricarea brichetelor non-agricola, o activitate unitatecareva desfasura lalomita, dinzona. economice la diversificarea activitatilor oaie. contribuind astfel

biomasa Brichete 5100 t/an 5400t/an 5700t/an

conformcontractului de vanzare realizarii investitiei, societatea a a achizitionat, In vederea de 23 474 un terenin suprafata din 05.05.2011, cu incheiere de autentificate ff. 1-427 cumparare productie pe carese va construi o halade a lalomita, Gheorghe Doja, Judetul mp in comuna paie. brichetelor din prinachizitionarea de echipamente si propus societatii vizeaza si dotarea Proiectul sprefinantare optime de productie: moderne, care sapermita aplicarea uneitehnologii utilaje . . . . . . kg/h 700- 1300 fabricare cucapacitate de prelucraret Linie brichete, paie, kglh 4000 5000 Tocator baloti cucapacitate detocare: alimentare tocator Transportor orizontal Transoortor 4 - 6 t/h cusnec Transportor cusnec 0,5- 1,5t/h Manioulator cubrat telescooic

investitiei Obiectivele general Obiectivul


cresteriinumaruluide locuride muncasi a venituriloraditionale prinproiect o unitate de productie sarealizeze doreste DEBARAGAN 5.R.1. CARBUNELE Societatea din paie, fabricarea brichetelor respectiv non-agricola, o activitate noi, care va desfasura dinzona. economice activitatilor astfel la diversificarea contribuind DE CARBUNELE de societatea si comercializate brichetele fabricate clasici, Fatade combustibilii putea vor fi folosite in sporite de stocare, superioara si posibilitati calorica BARAGAN, cu o putere pe lemn si pe in centrale termice lemn si termice obisnuite in centrale si de teracota, sobesimple etc. brichete, prin proiectde societatea propusa non-agricola activitatea economica, Pe langacomponenta pe plan produsul va rezolva, fabricat ecologic: va aveasi un caracter DEBARAGAN CARBUNELE pe iar de alta parte, agricole, din activitatile de paielorrezultate deseurilor local,problema pe scara cat si in larga, atatin gospodarii vor inlocui lemnul de foc utilizat de biomasa brichetele industriale. activitatile zonei impact asupra avand urmatorul uneiunitatiperformante, va ducela crearea Nouainvestitie si mediului de afaceri: prin pierderi si de productie reduse, . caracterizata moderna, o unitate se va realiza societatii eficientei necesare cresterii maimici,premise prinurmare de productie si costuri existente; concurentei si stimularii careva limita . si "prietenoase", competitive va asigura aplicarea unei tehnologii poluarea inconjurator; asupra mediului . pentru din zonaprinexternalizarea societatile de afaceri va asigura noi oportunitati prima; de materie activitati dinfirmasi prinachizitionarea diverselor . din comuna Gheorghe si tehnicienii muncitorii va creanoi locuride munca Dentru populatiei, si implicitla veniturilor ceeace va ducela cresterea Dojasi din imprejurimi, volumul cheltuielilor; cresterea societatii . si dezvoltarea pentruinstitutiile existenta statului din judetullalomita, constituie o sursasigurade venituripentru Bugetulde Stat Local,pentru Bugetul venituri vor societatii aceste iar prindezvoltarea somaj, sanatate, Asigurarilor de Sanatate, creste.

pe piatalocala cu S R L va patrunde DEBARAGAN propusa, CARBUNELE societatea Prininvestitia caresaaslgure de stocare, sporite si posibilitati produse superioara calorica cu putere de calitate, judetele respectiv invecinate' si din locale pentrusocietatile de incalzire de combustibil necesarul competitivitatiisectoruluiagricollocal' la cresterea contribuind populatia rurala, pentru 312 prin faptul ca implementarea general al Masurii propusa obiectivul indeplineste lnvestitia Doja: Gheorghe din comuna non-agricole actlvitatiilor la dezvoltarea va conduce acesteia de munca > Sevorcrea8 noilocuri 450000euro/an' propus de aproximativ valoare o are > Business-ul

Obiective specifice rural: in spatiul locurilor de munca si mentinerea 1. crearea in carevor fi specializate din mediulrural,cu sau fara experienta, 8 persoane 5e vor angaja alfirmei. de activitate domeniul in adivitati non-aqricole: valoriiadauqate 2, Cresterea

cifra de afaceri + Variatia Stocurilor pentru realizata + Venituri din productia proprii si sicapitalizata scopuri capitalizata Cheltuielimateriale - alteCheltuielide exploatare

1.s81.0001.674.000 L.761,0001.860.0001.860.000
0 0 0 0

0 0

0
0 974.253

0
0 974.253

831.873 879.333 926.793 263.971 485.156 276.094 518.573 288.289 551.918

300.564 307.522 s85.184 544,226

VAB

de productie tinand contde capacitatea activitatiiviitoare, din prognoza cumseobserva Dupa de 5%. cu un ritm mediu Bruta creste de la un an la altul, proiectata, Valoarea Adaugata

proiectiiconstain: carea stat la bazaacestei Strategia . de utilaieperformante, obtineres unei pfoductivitotio muncii tidicqtetp"in achizitionarea de al capacitatii de utilizare ce gradul pe masura se imbunatateste productivitatea muncii acelasi mentinand sa isi extindaactivitatea permitandu-si socletatea creste, Droductie de salariati. numar

muncii 797.625 Productivitatea Ritmde crestere

220.875

operationale Obiective

rural in sDatiul nonaericol in carea infiintat, Florin, Dragos de domnulMiclea esteinitiata propusa sprefinantare Investitia din a brichetelor de fabricare afacerii dezvoltarii in vederea martie2011,o micro-intreprindere pare.

sub 40 ani, careestesi cu varsta Florin, de Dnul.MicleaDragos esteadministrata Societatea 5.R1. DEBARAGAN unical CARBUNELE asociatul fata de aEricultura eraduluide dependenta 3. Reducerea se vor crea8 noi locurid e pentrudesfasurarea optimede productivitate in conditii activitatii graduluide dependenta fata oe la reducerea nou infiintatacontribuind munca,societatea care sevorangaja. a persoanelor agricultura prin infiintarea si a altor in zona, concurenta afaceri se va stimula acestei In plus,prin infiintarea munca' de noilocuride crearea (amonte/avalsau si,implicit, concurenti), business-urisimilare

?n
investitiei necesitatii si oDortunitatii 2.4 Fundamentarea . greude controlat, forestiera a luato amploare exploatarea Dupaanul1990, in Romania, padurilor sereduce in permanenta, fiindsingura taradin Europa in caresuprafata Romania paduri de padurile protejate ale naturii saurezervatii, de lege(monumente chiarin cazul principal lemnului protectie al defrisarilor estefolosirea a apelor saua solului, etc).Motivul pentru foc. saude catrepopulatie saude mobila, de catre fabricile de cherestea in Austriasi de ctca 26-27la sutai comparativ, de impadurire este in prezent Gradul procentul la suta. 40 la suta,iar in tarilenordice,80 depaseste Germania, de impadurire Europene, grad cu cel din tarile Uniunii comparabil la un de impadurire Pentru a ajunge in urmatorii 25 de hectare de terenuri douamilioane Romania ar trebuisa impadureasca
anl.

sunt nevalorificate, acestea vegetale mii de tone de paiesi resturi Anual,in agricultura, pe careacestea seafla, prinararea terenurilor sauprinincendierea fiinddistruse terenului a incendia terenurile si sau de astfelrisculde a polua mediulinconjurator existand localitatile invecinate.

sepoaterecurge la o protejarea mediului inconjurator, acestei situatii si pentru Pentru ameliorarea respectiv cu brichete din paie, printrecaresi incalzirea cu biomasa, gamadiversificata de solutii, avantaje: care oferanumeroase (combustibili fosili, resurselecostisitoare de energie conventionala o inlocuieste Iocale, electricitate), cu resurse sub forma produselor sau Ia costuriscazute, biomasa este adesea disponibila Sratis (deex.paie), pentru neinteresante industrie secundare si este disponibila fara biomasaeste o sursa de energiecare se regenereaza perioadele reci, chiar si in discontinuitati, si de gazcu efectde sera:din punctde de rezidurile o suntdiminuate Slobale poluanti plantelor prinardere Desi carbonul esteecologica. vedere carbonului arderea al ciclului provine carbon acest subformade CO2, in planteesteeliberat in atmosfera continut plantelor procesul fotosinteza. Deci, arderea in de captat chiardin COz din atmosfera, combustibililor de arderea spredeosebire de reciclare a carbonului, esle un proces COr. in atmosfera noicantitatide fosili, careintroduce paielor prinproducerea de brichete, caresa vegetale si a altorresturi astfel valorificarea Sedoreste pe scara rezolvand in acelasi timp si problema in Romania, lemnul larga inlocuiasca de foc utilizat vegetale. din materiale deseurilor . judet,in lipsaoportunitatilor (rata de munca Doja, ca si in intregul ln comuna Gheorghe persoanelor migratiei tinere in fenomenul se inregistreaza somajului este de 17,60/0l, de specialitate. maicu seama a celor cu pregatire strainatate, propusa sunt creale8 noi locuride muncala nivellocalpentrucolectare, Prininvestitia preparare de brichete. si livrare

l0

ODortunitatii . . . . a rurale si de diversificare a vietiiin zonele politica de imbunatarire Agriculturii Ministerului eu'opene; finantari de a obtine rurale si posibilitatea economiei care vizeaza Romaniei, si de Guvernul proiectele finantatede UniuneaEuropeana regenerabile; dinsurse producerea de energie pentru de echipamente achizitionarea incon.lurator; prezervarea mediului populatieipentru preocuparii cresterea sl maisanatoasa ca alternativa de energie, pentru regenerabile surse interesului cresterea clasici. combustibilii in comparatie maiieftina,

investitiei Efectele zoneisi mediuluide afaceri lmpactulasupra performante, avandurmatorul unei activitati proiectului va ducela dezvoltarea lmplementarea de afaceri: mediului zoneisi asupra impact . r zonei; a potentialului valorificare va asiSura o maibuna mici si, prin prin pierderi de productie caracterizata o unitatemoderna, se va realiza si stimularii activitatii eficientei premise necesare reduse, costuride productie urmare, existente; concurentei o constituie societatii si dezvoltarea existenta pentru lalomita, dinjudetul institutiile statului de pentru Bugetul Asigurarilor de Stat Local, sursasigurade venituripentru Bugetul veniturivor creste aceste societatii iarprindezvoltarea somaj, sanatate, Sanatate,

S.R.L DEBARAGAN activitatiiS.c.CARBUNELE asupra Efectele avea caefect: investitiiva acestei DEBARAGAN 5.R1.reallzarea CARBUNELE Pentru S.C. r modernecare permit prin utilizarea de tehnoloSii societatii competitivitatii cresterea pierderilor, cu un controlmai bun asupra concomitent costurilor de productie, controlul de catre societate; create valorii adaugate la cresterea efecte conducand ambele imbunatatirea a biomasei, pe sectorul de fabricare capacitatii de productie cresterea necesare resurselor financiare asiSurarea ceea ce va determina veniturilorrealizate, impozitelor si taxelor, dobanzilor, ratelor,creditelor, a datoriilor, achitarii la scadenta precum si a furnizorilor; de resurse automatla o disponibilitate conduce activitatii de productie eficientizarea pe prin viitor, dezvoltarea de alte si activitatii financiare ce pot fi folositepentruextinderea specifice. oroiecte investitionale

l1

concurenta si strategiade piata ce va fi aplicata desfacere, 2,5 piata de aprovizionare/ proiectului obtinuteprin implementarea produselor/ pentruvalorificarea serviciilor pe o piataincalibera DEBAMGANva activa CARBUNELE societatea de biomasa, Casi producator din pentrufolosirea energiei potential poseda un deosebit cu toate ca Romania de concurenta. de apa si furnizare pentru incalzire exclusiv aproape a fostfolosita panain acest moment biomasa, modernecu caldacatrelocuinteprivate Doaro micaparte estefolositapentrucentraleelectrice emisii scazute. din paie,desirelativnouape piatadin a brichetelor si comercializare de producere Activitatea din prisma dacaesteabordata de profitsemnificativa intr-osursa se poatetransforma Romania, oportunitatilor Pecarele ofera:

foaTtemare de materieprima,care poatefi obtinutadirect de la fermele o cantitatea mici; cu preturi agricole, prime; a materiei de prelucrare si economice moderne o tehnologii ocerereamaredecombustibilsolid,utilizatatatinconsumulcasniccatsiincelindus va aveasl un caracter DEBARAGAN CARBUNELE prin proiect de societatea propusa Activitatea paielor rezultate din problema deseurilor.de pe planlocal, va rezolva, produsul fabricat ecologic: pe de foc utilizat lemnul vor inlocui de biomasa brichetele iar pe de altaparte, agricole, activitatile industriale' cat si in activitatile larga, atatin gospodarii scara Produs

Brichete|edepaiesuntrea|izateprinmaruntireasipresareapaie|orrezu|tateinurmar puterii calorice ridicate si a datorita de foc,catsi alticombustibili, pot inlocui atatlemnul cu succes sivanzare redus de fabricatie costului poate si din punct fi analizata lichizi sausolizi de paiesi alti combustibili intrebrichetele Diferenta in activitatile puterii necesare calorice pentruobtinerea al pretulplatitde consumator de vedere sa! industriale. casnice un volum va utiliza de paie,consumatorul brichetelor al arderii superior randamentului Datorita paie mica decat cu va fi mai de cu brichetele cheltuiala incat astfel combustibil, din acest mairedus alticombustibili.

12

Ac-

Materiaprima - Baraganul, din suprafata Romane estica a Campiei in diviziunea esteamplasat ludetullalomita totala)suntterenuri 84%din suprafata ha, 373.690 ha (respectiv de 445.289 totalaa judetului agricole. 2000se observa ca in perioada lalomita, ludeteana de Statistica furnizate de Directia Dindatele judetului cereale, lalomita au produs Ia nivelul existente a exploatatiilor 2009mareamajoritate fiindfoarteputinpracticate. culturi celelalte

2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

33519r 222709 r00668 1268C 1059s8 78741 5959S


344355 248434 129724 24946 89601 64L12 30333 8s343 7995i 345584 23r31( 71794t 10277 110907 t77570 332282 L7770i 526\4 35528 2141L2 7'AL( 2Lt4e 123033104524 344059 202229 704661 2076( 74474 707968 900: 72941 1r454C 377272 168789 83454 35893: 197033 92409 15611 86317 139604 342454 209963 106286 2225s 77867 104644 347439 275922 109082 32114 68881 10380! 45354 61959 96743 72798
7766C

822
118 258 L27C 12 759
79C

86t 26C
63C

2008 2009

7866t 6281t 70394 56400

521 28C 442

543i 5595 4977 610C 1063t 9242 339t

779a
10181 9316

392

prinararea sauprin terenului suntdistruse vegetale mii de tone de paiesi resturi Duparecoltare, saude a de a poluamediulinconjurator pe careacestea se afla,cu riscul terenurilor incendierea invecinate. terenurile si localitatile incendia paielor dln zonasi de la fermele achizitionarea isi propune DEBARAGAN S.R.L. CARBUNELE S.C. pentru comercializare. lor in brichete, transformarea prima, si,implicit de de ofertade materie in principal, de paie vafi determinata, Oferta de brichete prin sezonalitate, la randulei, estecaracterizata productiei Productia agricola, agricole. volumul de productie. si durata marea ciclului inconstanta (inundatii primava fi influentata sauseceta climatici timp de factorii in acelasi Oferta de materie productiei, alaturi de tehnologica a tehnica si prelungita), tehnici de dezvoltare de factori {stadiul pretul legatide preturile(pretulprodusului, de factorieconomici de productie), capacitatea cerealelor. (deaprovizionare, si de desfacere) de productie etc.) si de costurile inputurilor

l3

Clientipotentiali in ludetullalomita, ca in 2009, seobserva de statistica, Judeteana furnizate de Directia Dindatele doar10 (din 59 comune 4 orase, din care 3 municipii, 9i 127sate, dintr-un totalde 193de localitati, naturale' cugaze de alimentarea beneficiau care5 municipiisiorase) si au fost conectatela reteauade au fost montati 199 km de conducte, ln oerioada2ooo,2oo9 dinjudet. gazelor doar8 localitati naturale distributie

2000 2001

2
2

2002
2003 2004 2005 2006

2
2 2
4

2 2 2 2 2 2
4

86,5 92,6

7r3,2
118,5

181,0
216,O

5 5 8 2008 5 10 2009 sate. Municipii, ora'e,comune,

2007

6 8

265,r
266,8 245,6

DE CARBUNELE de societatea comercializat In acesteconditii,se poate afirma ca produsul judet' din casnici pentru si consumatorii poate societatile o solutie reprezenta 5.R.1. BARAGAN fabrici de principalii industriali vizati sunt consumatorii {microtermocentrale, consumatori sa-si asigure pe biomasa, etc., caredoresc cucentrale dotate si pensiunile var),hotelurile caramida, pentru ca s-audebransat fie de gazmetan, la retele proprie, ca nu au acces fie din cauza incatzire incalzirii mari ale dincein ce mai dincauza costurilor de termoficare de lasistemul carefolosesc lemnul rural, din mediul casnici produsul consumatorilor se adreseaza Deasemenea, menajera. incalzire pentru prepararea hraneisi dreptcombustibil

14

Pret un de de paieau un pret mai mlc ceeace aslgura de lemnulde foc, brichetele spre deosebire concurentl. fatade potentialii netsuperior avantaj fizicedin mediulrural'careau un venit mediu sunt persoanele casnici consumatori Principalii produs fata de acestui in favoarea hotarator un argument de pret constituie diferenta scazui; saiconcurenti. ootentialii

Promovare

carorali se tipuluide consumatori adaptate produsului se va face prin campanii Promovarea adreseaza: de participarea la targuri de preturi, reduceri ofertepersonalizate, industriali: o consumatorii de comertsi la camerele a produsului de prezentare de seminarii organizarea specialitate, etc. Judetene, Industrie oconsumatoriicasnici:campaniedesamplinginlocalitatileinvecinate'oferireaspr si vanzare de promovare principalul argument constituind a produsului

Concurenta

Deoarecepiatabrichete|ordepaienuestefoartedezvo|tatainRomania,concurentaesteind de: realizata defoc; . furnizorii de lemne . furnizorii dinrumegus; de brichete lichizi sausolizi; . furnizorii de altetipuride combustibili . termocentrale.

si desfacerea Aprovizionarea prime necesare realizarii materiilor constain achizitia a societatii de aprovizionare Activitatea in: constand brichetelor, paie vegetale; si de resturi de o achizitia plastic; de saci o achizitia de motorina; o achizitia servicii de la terti. o prestari

15

furnizorde materii Denumire prime/ materiale auxiliare/ produse/servicii

Adresa

Produsfurnizat si cantitate aproximativa

aproximativa lei 160.650

% din total achizitii 15%

Agromec Andrasesti S.R.L Agricola Unirea Societatea Gheorshe Doia Fast Design S.R.L.
ENEL DISTRIBUTIE

Petrom Medgidia Altifurnizori

si resturi Comuna Andrasesti, Paie lud. lalomita vegetale Comuna Doja, Paie sl resturi Ghe. vegetale Jud.lalomita Bora, Slobozia,lud. Saciplastic lalomita Str. NICOLAE IORGA Energie electrica nr. 89A,Constanta Str.lndependentei, nr.73, Medgidia, Combustibil Jud. Constanta Diverse

r07.100
275.400 272.747

rov.
25Yo

25v.
7% 24%

12.644

261.304

prin circuitdirect:producatorul va vindeprodusele Desfacerea se va realiza, in principal, sale clientilor, faraintermediari, direct de la unitatea de productie.

Client(Denumire si adresa)

% dinvanzari

Vilux Design S.R.L., Constanta Maenum Distribution SRL Constanta


lron SteelS.R.L., Corbu

773.910

lwi Transport S.R.L., Constanta Delta Ways S.R.L. Tulcea Persoane fizice

726.440

t6

3.1 Dategenerale judetul, localitatea) (regiunea, 3.1.1 Zonasi amplasamentul investitiei,suprafata si situatia juridicaaleterenuluicareurmeaza safie ocupat(definitivesi/ sautemporar)de lucrare

judetul Investitia estelocalizata in de Dezvoltare lalomita, comuna Sud-Muntenia, Gheorghe Doja. lalomita Judetul facepartedin Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia a Romaniei, fiindamplasat in diviziunea estica a Campiei Romane Baraganul. JUDETUL IALOMITA Suprafata totalaa Judetului lalomita este de 445.289 hadincare: . suprafata la| 373.690 agrico ha (84%1, . padurisi alte terenuricu vegetatie forestiera: 25.855 ha (5,8%), . terenurisub ape:19.360 ha (4,27%), . drumuri si constructii:19.532 ha 14,4%) . terenuri neproductive:6.852 ha
(7,60/0).

Climaeste temperatcontinentala, specifica etajuluiclimatic moderatde campiesudica si se printr-un potential caracterizeaza marialetemperaturii caloric ridicat, amplitudini aerului, cantitati precum perioade reduse de precipitatij si adeseori in regim torential vara, sifrecvente de seceta. Durata medieanuala de stralucire a Soarelui estecuprinsa intre2.100 si 2300ore,numarul anual de zilecu cersenin este de 110; 130de zile. cu cernoros de 123,iarcuceracoperit

l'7

hidrografica: Reteaua . apecurgatoare: (75km.), (175km.), Borcea lalomita Dunarea veche Bratul Prahova {48km.), (10 (30km.), Cricovu Sarat, Livezile Bisericii km.); {7 km.), . limane (3,9L (2,16 km2)sialtele. fluviatile: strachina km2), Fundata km2), lezerul {5,75 . lacuride lunca:Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Barbatescu; . lacur (1,68 d i ea l b i e A : mara km2, ) .lacuriartificiale: (9,59 Dridu km2). potabile, aflate la adancimi de 2 - 7 m in luncisi Reteaua hidrologica esteformata din apefreatice pentru arabila esteamenajata 5 - 30 m in ceamai marepartea judetului. 54,670/o din suprafata (204.293 pentru irigat ha), iar 182.527 hasuntamenajate desecare dinsuprafata totala). {41% preponderent privat caredetine, Agricultura in Judetul lalomita estereprezentata de un sector ca peste ha,adica dinsuprafata agricola. urmare a aplicarii legilor fonduluifunciar, 331.000 95% : Moduldefolosinta a suprafetei agricole esteurmatorul . . . . (93,33% 348.767 haterenarabil suprafetei agricole) dintotalul , + Ianetel4,a7oA), 18.230 ha pasuni (0,1%)si 386ha livezi (1,68%). 6.307 havii si pepiniere viticole

produce lalomita tone cereale, 140.000 de tone plante Judetul anual, in medie, aproape 900.000 vegetale sunt nevalorificate tehnice, 90.000 de tone legume, etc. Mii de tone de paiesi resturi pe prinararea terenurilor careacestea seafla. anual terenului respectiv sauprinincendierea informatiilor furnizate de Statistica lalomita, in ianuarie 2010 Conform de Directia Judeteana populatie de 2.730 iocuitori, dintre care 1301 comuna Gheorghe Doja, Judetul lalomita,aveao femei. barbati si 1429 paleti pe un terensituatin extravilanul comunei Unitatea de productie din biomasa seva construi jud. Doja, lalomita, de 23.474 mp. Terenul in cauza se afla in Gheorghe in suprafata totala proprietatea CARBUNELE DE BARAGAN conformContractului de Vanzare-Cumparare cu S.R.L., Public lncheierea de Autentificare nr. 1421din 05.05.2011, BiroulNotarului SavaDoina, Bdul. Bl.26,Parter, Cosminului, Slobozia, Judetul lalomita. Doja, ludetullalomita, tarlaua 112/5, Proprietatea estesituata in extravilanul comunei Gheorghe 4, avand Darcela urmatoriivecini: . . . . (75,87 m) siVacarelu Dumitru la Nord-Asociatia Unirea Gheorghe Doja m) {19,15 lasud- DE112ls/1{97M) - mostenitorii m) la Est Zgardau Vasilichia {259,54 l a V e s t - V a c a r e l u D u m(i1 t r7 u7 , 1 6 m s i 7 8 , 1 2 m ) .

l8

- daca investitia o impune freatice, dateclimatice) nivelul maxim al apelor topografice,


de rezistenta s-austabiliturmatoarele In functiede amplasamentul obiectivului si de structura caracteristici tehnice: pe zona Padinei. Terenul lalomitei si Baraganului apartine luncii lvlorfoligic, amplasamentul fenomene de instabilitate; deterasa este cvasiorizontal si nu prezinta geologic-structural, estesituatin Piemontul Getic, si amplasamentul Dinpuncte de vedere (prafuri prfuri prin prezenta nisipoase) in argiloase si formatiunilor aluvionare e caracterizat in terasa; lunca lalomitei si nisipoase si loessode continental, cu o temperatura Amplasamentul se inscrie intr-o zonacu climatexcesiv medie a n u a ld ae 1 1 , 5 ' C : vantului mediata:35 m/s,presiunea 0,5kPa; Viteza pesol:2,5kN/mp, Incarcarea dinzapada 6054-77; STAS Adancimea de inghet estede 80 cm,conform = g de coltTc = 1s, conform terenului ag 0,24 si cu perioada zonaseismica cu acceleratia P100-1/2006: geotehnica redus; 1, cu riscgeotehnic Categorie geotehnica pe baza la adancimea de 6m,astfel: unuiforajpana Cercetarea s-arealizat o 0,00-0,40m-sol vegetal deschis. o 0,40-6,00 m - prafargilos, cafeniu pe cercetata. freatic nu a fostinterceptat adancimea Orizontul

geofiziceale terenului din amplasament(studiu geotehnic,studii 3.1.2 Caracteristicile

19

principale ale construdiilor 3.2 Caracteristicile numarulde niveluri aria desfasurata, travei, aria construita, 3.2.1 Pentrucladiri:deschideri, volumulconstruit si inaltimeaacestora, obiecteconstructlve: pe urmatoarele estestructurata Investitia DO1, HalaProdudiebrichete Do 2, Drumurisi Platforme Do 3. lmprejmuirisi Porti. Bilantde suorafete: mp 23'474'OO totalaa terenului: Suprafata mp a fi imprejmuita: 4 056,00 ce urmeaza terenului Suprafata total investitie lndicatoriurbanistici . P.O.T.: 1,97% . C.U.T.: O,Oz principale ale consttuctiilor: caracteristicile DO1. Halaproductiebrichete r' Regim de inaltime: Parter y' mP 462,00 Ariaconstruita y' mp 462,00 Ariadesfasurata np r' 413,20 utila suprafata '7,76 m / lnaltime maxima: (interax), cu 6 traveia cate5,00m(interax) / haleieste14,oom Deschidere Do 2, Drumurisi Platforme y' Suprafata: 902,9mP Do3. lmpreimuirisi Porti / Lungime totala: . Gard: . Porti: m, dincare: 400,00 m 386,00 14,00m

ln conformitatecu HG 766hgg7 investitia se incadreaza in categoria"C" de importanta, (coNSTRUCTll NORMALAt. DEIMPORTANTA

20

pozare retele: lungimi, latimi,diametre, materiale, conditiide etc. 3.2.2 Pentru 1. lnstalatii electrice Alimentarea cuenergie electrica
Alimentarea cu energie electrica sefacede la postul trafosituatin cadrul corpului de proprietate, printr-un general (TEG). de lacare, cablu montat ingropat, sevafacealimentarea tabloului electric Sistemul de iluminatal halei constadin corpuride iluminatsi corpuriiluminatcu lampi incandescente. Inaltimea pardoselii de pozare a intreruptoarelor estede 1 - 1,5 m de la nivelul pentrucircuitele finite.Cablurile folosite de iluminat sunt din cuprucu dublaizolatie, montate in canal aparent de cabluri tip plinta. Dozele de derivatie vorfi etanse si montate aparent. De asemenea, s-aprevazut o instalatie de iluminat de siguranta, echipata cu lampide dirijare tip luminobloc cu acumulatori. princorpuri lluminatul exterior vafi asigurat de iluminat de tip reflector cu lampi cu incandescenta. prevazut pentru prize/ In halas-au circuite separate cevor pornidintabloul electrig iar utilajele au prevazute circuite electrice trifazate. protectia prin legare Pentru impotriva la pamant electrocutarii s-aprevazut o priza de pamantare (pp)a careirezistenta valoarea de dispersie sa depaseasca de 1. Labaretape din {rp) nu trebuie tablouri se vor legatoate partile metalice electrici si contactele ale receptorilor de protectie din prize princonductori prevazuti pentru dincupru special fiecare circuit. 2. lnstalatiisanitare Alimentarea cu apa se face d'n putul forat din incinta. Pe teren exista o fantana din care,cu ajutorul unuihidrofor, vafi asigurata alimentarea cu apapentru consumulmenajer. pentru Instalatiile de conducte alimentarea de inalta cu apasunttevidinpolietilena densitate. pentruapavor fi Conductele de distributie Instalatiile si coloanele sevor izola termic. de conducte prevazute cu armaturi de inchidere si golire. panadeasupra lnstalatiile de canalizare sunt prevazute de ventilatie cu coloane acoperisului. Conductele de canalizare menajera montate aparent vor fi executate din tuburide polipropilena imbinate cu mufesi garnituri de cauciuc, iarcelemontate ingropat, dintuburide PVC-KG. prin burlanela reteaua Apelepluviale de pe acoperis sunt evacuate exterioara de canalizare pluviala. Apelepluviale flltru de hidrocarburi de pe rampele auto vor trece printr-un si vor fi putand stocate intr-un rezervor de 6 mc,acesta fi folosit carezerva de apaPSl.

21.

se va prezentaca parte componenta din studiul 3.2,3.Pentrucladirilecarese modernizeaza asupra constructiei existente, intocmita, fezabilitate expertiza tehnica de specialitate de datata, semnatasi stampilatade un expert tehnic atestat pentru proiectelecare prevad partiala/ lucraride reparatii,precumsi modernizarea/ consolidarea/ extinderea/desfiintarea completaa finalizarea constructiilora caror executiea fost intreruptainainte de finalizarea acestora.
Penttu modernizorca/consoidored/schimbareo regimului de lunctionore pentru constructiileexistentese vd onexo copid Raportuluide expertizatehnica,insotita de copid certifrcdtuluideotestoreol eloborotoruluiacestuia.

Nu estecazul.

constructiva 3.3 Structura


Pentruclodii siretele se vo foce o descriereo solutiilor tehniceovute in vedere,cu rccomandariprivind tehnologio de reolizoresiconditiile de explootorcoleJiecoruiobiect.

pentruobiectivele constructive s-aufacuttinand la propunerile Solutiile tehnice avutein vedere defundare astfel: acestora si de natura terenului seama de amplasamentul DO1. Halaprodudie brichete y' v' r' y' r' / Structura haleiva fi din betonarmat,cu stalpisi cadremetalice Structura secundara dinprofile metalice panouritip Pereti izolatori sandwich sarpanta metalica sandwich lnvelitoare dinpanouritip jgheaburi prevazute fatadelorlungiale la colturisi la mijlocul sunt din tablacu scurgerile halei r' Sistemul fixate pe rigle metalice termoizolant utilizateste de tip panourisandwich, pe stalpii principali montate metalici Tampla ria: . exterioara dinPVC, cugeam termopan; . interioara din lemn;
.

fumuluiin caz de In planulacoperisului se vor montatrape de fum, pentruevacuarea precum ventilatie naturala; incendiu, si penru

"ci

.la...e<

mAr.li.a

22

y' Dinounct structura: urmatoarea hala va avea functional, devedere . Spatiu productie; r Cuva depozitare; . Soatiu tocator: . Camera de repaus destinata angajatilor; I Vestiar barbati; r Vestiar femei; Finisaje interioare . Pardoseala elicopterizau vafi finisata cu beton in spatjile de productie . Peretii pe din placide gipscarton vor fi confectionati zoneide repaus si vestiare pe interior; vataminerala metalica, cu izolatie structura ' In zona peretii lavabila; cuvopsea sevorfinisa si tavanele de reoaus sandwich. alepanourilor constau in vopsitor;i Finisaje exterioare Dlatforme Do2, Drumurisi platforme dinbeton; Sevor amenaja drumurisi pe latura de nord, in proprietate, de acces va fi amplasata de la poarta Aleea carosabila de suda cladirii; pana la partea a brichetilor la platforma de incarcare platforma a balotilor de platforme; de depozitare pozate doua Lacapetele haleivor fi asigurandu-se astfelsi zona de a brichetilor, paie, respectivplatforma de incarcare a autocamioanelor. intoarecere Do 3. lmp.eimuirisi porti fixatape structura metalica / Se propune de sarma sudata, construirea unuigardde plasa de beton turnatin sapatura; (teava patrata si fundatii cu rigle dinteava saurotunda), y' Gardul pe in de metal cevor fi inglobate la finit,fixat tevi de cca,2,00m va avea o inaltime fundatiide beton; y' Portile de 2,00mla finit; vor fi pe structura vor fi in numarde 2 si vor aveao inaltime gllsanta. metalica, cudeschiderea

etc ) ascensoare termice,hidrofoare, utilaiede dotareale constructiilor 3.4 Principalele {centrale de 2 cu o capacitate putulforatvafi dotatcu un hidorfor, alimentarii cu apaa unitatii, In vederea de apade 15m. in calculo inaltime a coloanei 3lls, luand de 8 - 11 de epurare, cu o capacitate uneiministatii menajera va fi tratatacu ajutorul Apauzata persoane. cu de hidrocarburi, vorfitratatecu un separator pluviale de pe platforma betonata colectate Apele fi rezerva de apa PSl. Bazinulva retentie, ca de intr-un bazin de 10 l/s,si apoicolectate o capacitate 6 mc. o capacitate de aproximativ dinbetonsivaavea

23

3.5 lnstalatiiaferenteconsfiudiilor
se vordescriesolutiile adoptate pentru instalotiile de iluninat, Jorto, curentislobi, opo, conolizoreetc.

1. Instalatiielectrice Alimentarea cu energie electrica trafosituatin cadrul corpului de proprietate/ Alimentarea cu energie electrica sefacede la postul (TEG). general printr-un tabloului electric ingropatr va face alimentarea de lacare, cablu montat se prinintermediu I tabloului electric seva realiza In interiorul unitatii, alimentarea cu energie electrica (TEG) (TE), de la tabloul electric in incinta haleide productie, careestealimentat amplasat Seneral urmeaza a fi alimentate montate in canalde cabluri tip plinta.De la acesta cu cabluri aparent al brichetelor. utilajele tehnologice necesare in procesul de productie de iluminatal halei constadin corpuride iluminatsi corpuriiluminatcu lampi Sistemul incandescente. echipata cu lampide dirijare tip de iluminat de siguranta, De asemenea, s-aprevazut o instalatie luminobloc cuacumulatori. princorpuri cu lampi cu incandescenta. de iluminat detip reflector lluminatul exterior vafi asigurat pentrua se asigura crepuscular/ va fi automatizat cu un senzor Sistemul de iluminat exterior naturala. iluminatului exterior in functie de lumina aprinderea Sistemul de forta pentru prize, iar utilajele cevor pornidintabloul electric, au In halas-auprevazut circuite separate prevazute circuiteelectrice trifazate. Hala esteorevazuta cu instalatiide Drotectie: protectiaimpotriva prin atingere directa; electrocutarii protectia prinatingere indirecta; impotriva electrocutarii priza pamant; de instalatia de oaratraznet. Priza de oamant protectia prinlegare o priza de pamantare la pamant s-aprevazut impotriva electrocutarii Pentru (rp) nu trebuiesa depaseasca valoarea de l ohm (rp=max.l (pp)a careirezistenta de dispersie pentruinstalatia electrica interioara si pentru va fi comuna ohm) intrucatprizade pamantare impotriva trasnelului. instalatia de protectie

pe dintablouri Labareta sevor lega toatepartire metalice alereceptorilor erectrici si contactele de protectie prize din princonductoridin prevazuti cupru pentru special fiecare circuit. 2.lnstalatiisanitare Hala vafi echipata cu instalatii pentrualimentarea de conducte cu aparecesi apacalda, din PEHD, precum si pentru evacUarea apelor uzate menajere si meteorice. Bransament aoa peterenexista Alimentarea cu apasefacedinputulforat dinincinta. o fantana dincare, cu aiutorul unuihidrofor, vafi asigurata alimentarea cu apapentru consumul menajer. Reteaua sanitarainterioara Apacalda mena.iera seprepara cu un boiler electric cevafi amplasat in incinta grupului sanitar. In cladire s-auprevazut conducte pentrualimentarea de aparecesi calda grupurilor sanitare si a dusurilor. Instalatiile de conducte pentrualimentarea cu apa sunttevi din polietilena de inaltadensitate. Conductele de distributie si coloanele sevor izola termic. Instalatiile pentruapavor fi de conducte prevazute cu armaturi de inchidere si golire. Reteaua interioarade canalizare Evacuarea apeloruzatemenajere de la consumatorii interiori se face in sistem gravitational la reteaua de canalizare dinincinta, catreministatia de epurare. lnstalatiile de canalizare suntprevazute pana cu coloane deventilatie deasupra acoperisului. Conductele de canalizare menajera montate aparent vor fi executate din tuburide polipropilena imbinate garnituri cu mufesi de cauciuc, iarcelemontate ingropat, dintuburide pVC-KG. Canalizare Dluviala Apelepluviale de pe acoperis sunt evacuate prin burlanela reteaua exterioara de canalizare oluviala. pluviale Apele de pe rampele autovortreceprintr-un filtrude hidrocarburi si vor fi stocate intr-un rezervor de 6 mc,acesta putand fifolositcarezerva de apapsl.

25

3.6 Situatiaexistenta a utilitatilorsi analiza acestora


Sevordesciemoduldeasigunreo ocestoro sisolutiiletehnice odoptote.

Energia electrica vafi asigurata din postul detransformare. Prepararea pentru apeicalde grupurile sanitare care deservesc consumatori seva realiza local, orin intermediul unuiboiler electric, amplasat grupuluigrupului in cadrul sanitar. Alimentarea cu apapotabila sefacedinputulforat. Canalizarea apelor uzate sevafaceprintr-o statje de epurare. Apelepluviale colectate de pe platfomele betonate vor fi tratatecu ajutorulunuiseparator de hidrocarburi.

3.7Avizesi acorduri Avizele si acordurile emise de organele potrivit in drept, legislatiei in vigoare: . . . Certificatulde urbanism nr.9 din 12.05.2011; Decizia etapei de evaluare lnitialanr. 285 djn 31.05.2011, Agentiapentru protectia Mediului lalomita; publica Notificarea nr. 1451 din26.05.2011, Directia de Sanatate lalomita.

26

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilaielor/ echipamentelor tehnologice/ echipamentelorde transport/ dotarilor ce urmeaza a fi ahizitionateprin proiect si prezentarea tehnicaa constructiilor in careurmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile(inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilaielor/ echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotarilorcarevor fi achizitionate. cu fundamentarea necesitatiiacestora(utilizatiformatul tabelar prezentatmai jos). Se va descrie fluxultehnologic, activitatea sitehnologia aplicata in cadrulproiectului. Numar bucati
Valoare fara - Euro TVA - EuroTotal cu TVA - Euro-

Nr.

Denumire/Tip utilai/ echipament iniefabricare brichete capacitate de prelucrare: 700- 1300kg/h compusa din: - presamecanica de brichetare; - sistem tubular de racire; sistem de sectionare la lungime; - masa deambalare

c.t.

135.65C

rc4.20t

focator balotipaie capacitate de tocare:4000- 5000kg/h 2 prevazuta cu cuvarotundapentru )ozitionarea balotilor de paie; prevazut de tocare cu ciocanele Srup Transportor orizontal alimentare tocator 'prevazut cu Sistem deagatare sitransfer in preluare 3 in cuva de a tocatoruluide balotide paie lungrme transportor: 2,5- 3,5 m lransportor cu snec4 - 6 t/h ' 4 lungime de transport: 14' 16m 'inaitime de transport reglabila max7 m fransportor cu snec0,5- 1,5t/h 5 lungime detransport: 9 - 11 m inaltime detransport reglabila max4 m \,4anipulator cu brattelescopic prevazut cu furcimanipulare baloti, furci paleti, nanipulare cupa materiale usoare sarcina maxima de ridicare:3500 kg inaltima maxima de ridicare:7 m TOTAL

25.80(

6.792

37.99i

3.80C

9L)

4.r9(
1.70t

1.00(

5.19

40

2.rot

47.aOC r7.472

59.272

278.940

271,48C

27

Calcululcostului constructiilor si instalatiilor pemetrupatrat

TOTAL Suprafaiaconstruita TOTALSuprafata desfasurata TOTAIDrumurisiplatforme

462,00mp 462,00 mp 902,90 mp

503,77leilmp 503,77 teilmp 31,84tei/mp

232.743tei 232.743 El 28.7'2lei

Activitatea unitatii vaconsta in producerea de bricehete dinbiomasa. capacitatea de productie a unitatiiva fi de 24tone/ ora,respectiv cca.6.000 tone/ an. utilajele si echipamentele achizitionate prin proiect in vederea fabricarii brichetelor din biomasa urmeaza a fi amplasate in hala de productie prinproiect. ce urmeaza a fi realizata Aceasta va avea o suprafata construlta de 462,00 mp,dinpunct de vedere functional, halaurmand a avea urmatoarea slructura: r' y' y' y' v' '/ productie; Spatiu Cuva depozitare; Spatiu tocator; Camera de repaus destinata angajatilor; Vestiar barbati; Vestiar femei;

Fluxul tehnologic
Materia prima necesara in cadrul procesului de productie, va fi descarcata cu ajutorul manipulatorul cu brattelescopic echipat cu furcide manipulare balotisaucupapentrumateriale usoare si vafl stocata in cadrul incintei. De aici,folosind manipulatorul cu brattelescopic dotatcu furci pentrumanipularea balotilor sau cupa pentru materiale usoare, resturile vegetale sunt transportate catretocatorulde baloti. Resturile vegetale maruntite, provenite dinprocesultehnologic (deex. si carenu aufost brichetate pierderi la alimentarea transportoarelor) vor fi recuperate si transportate cu manipulatorul cu brat telescopic dotatcucupa in spatiu de depozitare pentru refolosire.

28

paielor Prelucrarea si resturilor vegetale presuDune in vederea obtinerii brichetelor de biomasa parcurgerea urmatoarelor etape: balotii de biomasa petransportorul suntpozitionati orizontal cealimenteaza tocatorul; prevazut tocatorul, cu o cuva rotunda pentru pozitionarea balotilor, realizeaza dezintegrarea si tocarea acestora. Dupadezintegrarea balotului, resturile vegetale sunt printr-un maruntite grupdetocare prevazut cu ciocanele. Resturile vegetale astfel macinate prinsistemul suntevacuate de aspiratie altocatorului; materialul rezultat preluat este de untransportor cusnec si deversat in cuva de depozitare; din spatiul de stocare al resturilor vegetale maruntite, folosind un rransponor cu snec, acestea sunt directionate catreliniade fabricare brichete. Aceasta tebui aleimentata cu presa granular material uscat, cu o umiditate de fiaxim !2yo. mecanica de brichetat din cadrul acesteia granular transforma materialul uscat in brichete, Ia o temperatura de circa 50 - 60 gradeC. Brichetele astfel rezultate suntsectionate automat la lungime, fiind apol preluate de un sistm tubular de racire si deversate catremasa de lucru a operatorului de la am0alare; brichetele rezultate suntambalate in saci de 10kgsi 5OO kg iind apoidepozitate in vederea livrarii, folosind propus prinproiect. manipulatorul

Sacii cu brichete, pe paleti, stivuiti vor fi incarcati in masinile de transport ale clientilor folosind manipulatorul paleti. cu brattelescopic dotatcufurcipentru

29

,E

- 9 - 9 o

n i g q ; E E !
_ 9 : d Y

i ! + q

s:x
& ; 9

- dF P g
'' . 9 9
= : i :
: ; U

r.=
o

5 ;

.:3 3-E

c * l X

; CE
- 9 ! ;

r , E c

E3 ;

E O a o

n 1 ! + q

N E F

* ; *

: E 3 : r - u: diY

g i

9 d

Grafic de esalonare a investitiei pe lunisi activitati. exprimat valoric

2 2..

valoaree totala a investitiei cu detalierea pe structura general, devizului pe obiecte, insotitde devizele conform legislatiei in vigoare(HG28109.01.2008). In cazulin cafe apar cheltuieri erigibile si neeligibile, se vor prezenta pe obiectseparate devize (pecategorii de chettuieli eligibite si neetigjbile).

Declaratie,

Prin prezenta, subsemnatul arh. Horia popescu, in calitatede sef proiect"lnvestitie noua- Constructie halasi achizitie liniefabricare brichete din biomasa la S.C. CARBUNETE DEBARAGAN S.R,l.,,, declarca pentruintocmrrea proiectului, bugetului general a devizului si a devizelor pe obiects-aufolosit datele cu privire la preturile dinzona, la dataintocmirii studiului defezabilitare.

Semnatura sistampila Arh.Horia Pop

Data, 30.05.2011

owtz cEl\rERAL ,*l trivind chhute't" "".**e CaRBUNEIE DEMRAGAN S,R.L," tacuEut41340RON/EUR dindar. de26,05.2011

D.rumirer.apirobbrsi5ub.aptrotetorde.hehdeli

amenajaripenru protedia inadlutui;;;;6;;;E:

;-

chert!elipenruasisunr$ utilitatitor n.esare obje.tivutu

!a e pent'u ob"nere. de avtre.d(o.dur e aubnzan

pro.eduaror CrganD.rei dea.hrrLe

9,131

?"251 63.255

1,61!

u61,499
itiaje e.hlpame!\b tehnolo'ce 3i fundonatecu monra

4llqie r6E nonraj si rhipamente deraNporl

:aPrlotut 5 Alt" cheltuili

5 . 1 . 2 .orelruieIconereorpantran sa.r.ruLui conkroane,taxe,cole lsale,.osruddeiinanrare :omkioans tares.ore lsa e chehuieli divetse 3lneprev.zure pentru p.oberchnotoske$.ejei-redm l4qnolut 6chhuielj 6.1.Pre3atne. Pecon.lulur deelFloatare

2,09i

506

2,492

2,O92 ta benfi.ir OJ 0l

239Bs3l 63,2ssl

246,554

ragr,24:

259,275

-,fd4, 4'f4f .

qp
;f\a
Devirlinan(iaFc.!itolul 3 . Chehui.! De.tto or6i.daEsi asinenrarehni.a-RON

geologice, cheltuilipenku $udiid. ter.n (ge6tehni.e hidrologice, hidroc&rogke, totqrammerice,toFograficeside$abiLitataterenuruipefeseamprasaza.bi*tivulde


:hkdiel ontu oblnera de auze alordu.rautofl:ati Pdledared lh.lnerie-toial. din.aE:

r. chehui.li tuturcrtazelor oenruclahordr@ derroiecre - roul. din6re:

e. verlfio.ea tehnica r oroi.ctarli r. elaborareaceitiricatoluide Delom:ntaenerqetka a. Jdnii 2. Dotumentatii necesr penku obti^da a6.dnlot, avizelar a6erentd si autdrizaiiildr pantruexpefti:atehni., ef*tuara pedru dnnructiiinceputesineterminate 3. Chalruielile sau6relrmeazaJ fifrodificatprii proiect(hodernizari, 6n consolidari,neterdinatesau urmeaza a f modilicar!finproiecr(nodrdraa, e.solidari, er. 4 (Fe\uielilepe x' ' e h . u " r e ,e , o " n / q . . r ? r V r , i a , d r u ' u i " n p ' r " . . redn zJ'eaorc@dunlo.deehi,tie Cheltuili*r*tu.onsuh a-tdal.dlh6r: 1 plais*di.iilo'deconsultanr.l. elrborrea nenoriuLuiju*ificariv, eudiilor depiata,de p ata setui.iiorder.^iu tantaln domeniul msnasementuluilnvestitieisau adfriictara chelbietl mnb! arl$onratehni.

parteapbieianirlurincrzrl.and 1.asistent: tehnicrdin aceasra nuiisAin ta frrer 2.plaradirisintilorde d.semna t: contEdanid, auio.tali.ontorm tantier ti d:utorita prevde penruvei lica alorlegale reaeiculiei llcr5rlla r decon iru.lli 9iin$ala tii

r,611

Devl2ul obiectulul- tG 28/2008 produ.rie OO1:Hala bri.heti in RON/EURO laorc!|4-1340 RON/IURdindarade 26.05,2011 -.otalch.hulell Denunne. @pholelorsi rubpitolelor dechelkili 1
I LURARIDE CONSINUCNI

5 1o,226 conshuctii:rezislenra {fundatii nructuE de (inchidedexerioare, Gzistenta) siarhitectura

3 51,J20 72,995 72,29? 66,613

lnstalalil de alimentaGcugazenatu6le

nstalalil detele.omunicalii

0 197"319

233,550

Moniaj utilsje si echipamente tehiolo8i.e

Utilaje si echipament tehhologice

Utilaie detansoon si echiDamente

L122"r21
TOIAL I + TOTAL II + TOTAL IIII 1,113,143 264,t55 Lt36J0!

oevDulobi.tllui " H6 28/2@3 oO I H:1. produ.tle brlcheti ia noN/fuRolacuaul4.1340 RON/CUR dil dara de25.05.)0| , cheltuill ellglblle Denumirea epholelor si srbpirotetor de chetr{ieti 2
IUCRARIDE CO''ISTRUCTII

5 70,226

consku.tii: rezistenta oundarji strucrE de rezistenta)51 arhitectura {inchidedexterioare 0

s3,724
5 35,314

12,99: 4,664

n$alalil d alimentarc cu Eaze nau6le 6ta lalii de telecoh unicalii

rt6,536 Montajuulajesi echipamente tehnotosice

233,550

Util.je ti echipan ente rehnotori.e


Llt laret e.hipamente d ransport

torAl FoTAL | +TOIAI

+TOTAL flrl

253,39:

t29,19t

lfl".bL{3
\,,/

.co,s
oevkut ohie.tutut- HG23/2008 DOt l{.ta pbdlcrie hdrned in RoN/EURO la.um!t4.1340 RON/EiJR dindatade26.05.2011 - cheltuleli nl8blle. Denunneapiroktor sttubopirotetor de .hetruiti

,
I LUCRAfiIDE CONSTRUCTII

constructiiire.isteda (au.d.tit $iu.loE de rezhte nta)si arhitectu lin.hiden exteioare, 0

5
!DU|d!'uencarrc,vn!6re,clh

Inst l4rideatimenbre cu&ze n;iuraG Insralalii derelecomunialii

tehnotoske lMonrarataFsierh'pamente 20,671 Jribje5iechipamenre tehiotoEk Jtilajeti e.hipafrentedetEnsport

25,631

t(xx

zt53i

6,20t

(TOIALI + TOTAL IOTAL lt + ToTALtltl

0 5,000

.lgt

//?lct )J

7a fe2 cr''

ifi':t$.'lSlRi t'll

Deviul obicrulul- HG2al2003 DO2: Drumurisi plattorme 'n RON/EURO lacdildl4 t34O FON/r Jc d n dara de16.05 201r

Denunlr* dDnohbr si tub@lltolelor de cheltul.ll

2,426 sonstrudii: relisrenta{fundariLsrruct!ra de re?istentl sl arhiredum (lnch;ded e{terroa re

291 6 nsaraJ,, oehcaEre, vennbre, cin


nstaralii de alimentaGcu Saze nato6l. nstalali d teledmunica!ii

366

(e Montaj unlaje sie(hipamente thnoloE

Jtilaje tehnolog'ce Ji echipdmente

Jtilaje derransport 9iechipamente

TOTA!ITOTAII + TOIALll + JoTALtlll

35,553

Dvl2ul obi..rulul - rlc 28/2003 DO3: lmpEjmuidsiponi ' n n o r \ / F u R O l a c u4 61 u1 4 0 R O N / E U R o i n d a r . d e 7 6 0 5 . 2 O r t

DnumlEapftolelor si $b@pltolelor de dettutetl


L

tucRAR!DECONSIRUCIII connrucliir rezisrenra de ltundatii,strucrum rezstenra) si arhitectuE(inchideri er:reri@re, 3 0 5 h$araJ,roe Incatrre,vennra@, cxh6nzare. Pst,.adio Instalalil deslimentare cusaze naturale nsta aliidetele.omunicalii 0 50,05i Mont.jui ldjesiechip.mente tehnotosice 0 0

Jtilaje thnololic siechipamente


Jtilajet e.h'pafrentedet6nspod

IOTALITOTAL I + IOTAI I

TOTAIIIO

50,051

12,Loi

h?il

/7rft. i

T.FCS

'o

_DE5l6N

"+i-,9

Dinvaloarea public totalaa investitiei de 359.275 Euro, ajutorul nerambursabil estede 198.333 Euro.
Pentrud se veriJicoincddtoreacheltuieliloreligibiledin buget in limitele prevozuteinJisd mosuriise vo utiliza cursut de schimbEuro/Leupublicat pe pogino web a BanciiCentrclEuropene wvrw.ecb.int/index. htmt de Io doto intocmirii StudiuIui de Fezobi Iito te.

Curc Euro / leu 4,7340 din ddtd de 26.05.2077 Prccentlindntdre publicd = 70%

Aiutorpublic nerambursabil
Sulsele de finantarcpentruaomptetarea neaesarului de tinantaredin carel

imprumuturi

Procentul de finantarepublicase va stabili in functiede conditiileimpusede fisa tehnicaa masunr pfoiectului aferente intomit de solicitant. Pentruproiectele cu finantafepublicamai marede 50%din valoarea eligibila, se va motivasolicitarea

35

7.1Totalpersonal existent din corepeBonoldeexecutie

0 O

privindforta de muncaocupataprin realizarea 7.2 Estimari investitiei Numar locuri de munca noucreate :8

7.3 Reprezentant legal (nume, prenume,functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), pentruproiect relevante Responsabilul legalalS.C. CARBUNELE DEBARAGAN 5.R.1. estedomnul Miclea Dragos Florin, Cl seria RD, nr.485973, CNP 1810419211223 eliberat de SPCEP 52 biroul nr. 1la data07.08,2006, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Sos. Stefan celMarenr. 34,bl. 27, sc.A, ap.38,Secto.ul 2, cu functia de Administrator. jndustriei DomnulMicleaDragos Florinnu are experienta in domeniul lemnului, insa se pana proiectului, angajeaza ca, lafinalizarea va urmaun curs de specilizare in domeniu.

36

Plan (1:25.000-1:5.000) de amplasare in zona general (1:5.000-1:500) Plan Plande situatiecu amplasarea retelor de utilitati, sursede apa si receptoriape uzate (1:1.000-1:500) Planuride arhitectura- planurilenivelurilor,sediuni pentru principalele obiectede constructii

Planulde amplasare a utilaielorpe fluxultehnologic

persoane B) financiare Proiectii iuridice(Anexe veniturilor 1.1.Prognoza cheltuielilor 1.2.Prognoza contuluide profit si pierdere 1.3, Proiectia 1,4.BilantsinteticPrevizionat de numerar 1.5.Flux fi nanciari 1.6.lndiatori

ft
6oEa-4>\ /-\r'

F.wel
\lg/
prognoza activitatii viitoare s-a efectuat pentru perioada2015 2018,perioada2012-2013 perioada de implementare. fiind considerata veniturilor 1.1.Prognoza din biomasa' brichetelor dinvanzarea seformeaza Veniturile

biomasa Brichete 5100t/an 6000t/an

22 t/zi t/an 5700 5400t/an 5700t/an 6000t/an

24tlzi

310lei

310lei

310lei

310lei

310lei

3
^i

3
3
n

E U I
d

z
{

E T'

z
z
(, F

i
g

z z
U

o
E E

:I B 6tE
!lo

?:f)

ffi'

.'i

3l:

;11

n
.'i

r
5

5 E E

E 5
d

9
E :

a
E

9 3

3 E

I '6

x
a

z
d E ! :

E o

3 ;

rl 9 5tg

,91 q

;i

3
I

d1

.i

E .9 3 5 E '-

;
.g

'E

PP

fr e

3
1

..{

^i

6i

eE F
3 E $ 6 .9 =
6 E

E E
E

> i 3 trai3
6ii

s
E
'6

6
it E

'&

o 'o -a

't
.9 I

'a

dJ?>

ft"c,o,a I
\qgD,'

#*\

N.

.1

3-

dt

.9 =
j

a
3 5 E .9
6

5
;

'a
.g {

.E

b o

1R R
6l

qt
a
R
6l

t^!NB -. x
.t
F
1

K g.

R3

Fi
5

s
$.

(,i

ss
3

tr In= tl l'-r It
e
(,

H
F

s.

I 3

R.

3. 3
F 3

.l

3
R
R

l$

s.
K I
fi

Rl

s 6l

R
6l

tFl

6l

Rl.

E
I

=[ -[
.l

$s
a
K

R
I

R
d.

s s

6t

K g

$ R $

a
3
!

s s.

o z

r
g

r
.E

E
.E

E .

a E

46
.

R
R

s
a
R
R

t l- 1- 11= t" I t
6

sF

E K

.i.

F.
I

N
s
3-

l- s

d
g

l; $ .

P,

:AB F,

$-

..v

t:

l"
a

q3

l'

x $.
N

l= t
1

3i 3 s

s.

d
n
lr 3

$'

8
h

T F.
B R

R.

B
5

E $

as 5

E 6

5 a

a3
R

R3 3

N R

t6

a
R

3Rl.

x
R

a 1
a K

q !

R
:i

p.
,{-

Rl.

a
S.

R b

a-R
3.

p
x
? R

sR
R

I 3.
6

E E 3.
I

3 3. R

q3
R

g3
3 E

e
{

B R. s-E
N

FI R

sR
s
F

N
R

3i 8

RB
K

r
I
.E ;
J

E
I
E

E
6 g

r
a
!

e
a -:

!
I

!
.g

N lD.l $

l -l t L
lhl
l P$ l

1.

s .i

ln'l l_l

s.F

!
$

ri

it 3 R

l$ t;
t :

s
t
F

9l
atN-

F S

l;
IE

* : h g

FI K

R
R

R3 q K
3 3 3

3i

u g
N

R
3

d
31

3 3

-3 o

.e =

g B

4a-

s-aucompletatastfelr Cheltuielilor Veniturilorsi Prognoza AnexaB,foile de calculPrognoza Veniturilor-Anexa 81 Prognoza . dinbiomasa' brichetelor dinvanzarea seformeaza Veniturile

- Anexa82 cheltuielilor Prognoza . cu s-a completat consumabile" primesi cu materialele cu materiile Linia,,cheltuieli primefolosite in cu materiile a se inregistra estimate costurilor corespondente valorile Productie; aferente cu valorile si apa)"s-acompletat din afara(cu energia cheltuieli Linia,,Alte cu utilitatile; costurilor pe perioada de prognoza; alesocietatii, cu personalul costurile Liniile 6 si 7 reprezinta si utilajelor cladirii' amortizarii valoarea evidentiaza cu amortizarile" Linia,, Cheltuieli prinproiect; propuse echipamentelor sitaxele cu impozitele dinCheltuielile suntcompuse de exploatare" cheltuieli Linia ,,Alte si alte bancare comisioane asigurari, administrative, reclama, de protocol, si Cheltuielile la L%din Cifrade afaceri estimate de exploatare, cheltuieli

. . . .

contuluide profit si pierdere 1.3.Proiectia din vanzarea obtinute veniturilor prininsumarea: seformeaza din exploatare Veniturile dinbiomasa brichetelor prininsumarea: seformeaza dinexploatare Costurile . costurilor prime si materiale; cu materiile cu utilitatilei Costurilor . costurilor sociale; inclusiv asigurari cu personalul, . Costurilor cu amortizarea; . Costurilor cutertii; . Costurilor locale; cutaxele din: seformeaza financiare Costurile r Dobanzile investitiaj princare sevafinanta creditului aferente si dintrecifrade afaceri 16% din diferenta a pe profits-aestimat la nivelul lmpozitul sifinanciare. exploatare costurile societatii,

1.4.Bilantsinteticprevizionat - brute:liniaseformeaza prininsumarea valorii totalea investitiei; imobilizate 1. Active pe prin insumarea valoriiamortizarii liniase formeaza amortizarii cumulate: 2. Valoarea propuse prinproiect; pentru si bunurile perioada constructiile de prognoza prevazut petoataperioada analizata; nu s-au 3. Stocuri: fapt ce ducela lipsa sub30 de zile, a clientilor de incasare s-aprevazut o durata 4. Creante: in bilantul firmei; creantelor disponibilului de din Anexa85. Formarea 5. casa si conturi la banci:se preiavaloarea la sectiunea urmatoare; numerar seva explica pe al creditului din soldul anual seformeaza institutii de credit: si datoriila 6. lmDrumuturi oroiecu prevazut la plata furnizorilor; intarzieri nu s-au 7. Datorii comerciale: ale societatii, ale plata soaciale prevazlt contributiilor intarzieri la 8, Alte datorii:nu s-au pe profit; a impozitului TVA-uluisau pe proiecu pentruinvestitii: cuantumulajutoruluipublic linia evidentiaza 9. subventii 83; profitului netdinAnexa valorii exercitiuluifinanciar: corespune 10.Rezultatul profitului prinreportarea net. secompun 11.Rezerve:

de numerar 1.5.Flux prognozandu-se 2 fluxuride numerar care sens in acest 2 anide implementare, S-au orevazut perioada numerar in proiectului. fluxul de 88 evidentiaza Anexa al modulde realizare reflecta Prognoza cheltuielilor si Veniturilor, postimplementare, inscrise in Prognoza corelat cu valorile si Pierdere. Profit Contulde

1.5.lndicatorifi nanciari proiectuluirespecta limitelestabilite. lndicatoriirezultatiin urmaimplementarii