Sunteți pe pagina 1din 27

CULTUR

I SPORT

CULTURE
AND SPORT

Anuarul Statistic al Romniei / Romanian Statistical Yearbook

CUPRINS TABELE

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

9.18
9.19

9.20

9.21

428

Pagina
Page

TABLES CONTENTS

CULTUR

CULTURE

Crile i brourile tiprite, intrate


n Depozitul Legal al Bibliotecii Naionale ................................. 432
Manuale colare i cursuri universitare tiprite,
dup limba de predare ...................................................................... 434
Biblioteci ................................................................................................. 436
Ziare, reviste i alte publicaii periodice ..................................... 437
Muzee ...................................................................................................... 437
Cinematografe ...................................................................................... 438
Producia de filme ............................................................................... 438
Instituii de spectacol ......................................................................... 439
Structura programelor difuzate de posturile de radio
i televiziune, pe forme de proprietate ....................................... 439
Emisiuni la radio i televiziune
(proprietate majoritar de stat) ........................................................ 440
Structura programelor difuzate de posturile de radio
i televiziune (proprietate majoritar privat) ............................ 441
Pltitori de tax pentru serviciul public
de radio i televiziune , la 31 decembrie ..................................... 441

Printed books and booklets, which entered


the Legal Book Stock of the National Library
Printed school books and university
courses, by teaching language
Libraries
Newspapers, magazines and other periodicals
Museums
Cinemas
Film production
Entertainment institutions
Structure of radio and TV stations broadcasts,
by type of ownership
Radio and television broadcasts
(state majority ownership)
Structure of radio and TV stations broadcasts
(private majority ownership)
Payers for radio and television
public service, on December 31

SPORT

SPORT

Federaiile sportive, n anul 2007 ................................................... 442


Clasamentul general la competiiile internaionale
oficiale pe federaii, n anul 2007 .................................................. 443
Medaliile obinute de sportivii romni la Jocurile
Olimpice, Campionatele Mondiale i Europene ..................... 444
Medaliile obinute de sportivii romni, pe ramuri de
sport, la Jocurile Olimpice, n perioada 1896-2004 ................ 445
Participarea sportivilor romni
la Jocurile Olimpice ............................................................................ 445

Sport federations, in 2007


General hierarchy on official international
contests by federations, in 2007
Medals obtained by Romanian sportsmen,
in the Olympic Games, World and European Championships
Medals obtained by Romanian sportsmen,
by sport branches, in the Olympic Games 1896-2004
Participation of Romanian sportsmen
in the Olympic Games

Teritorial

Territorial

Biblioteci, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare


i judee, n anul 2007 ...................................................................... 446
Cinematografe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare
i judee, n anul 2007 ...................................................................... 448
Pltitori de tax pentru serviciul public de radio
i televiziune, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare
i judee, la 31 decembrie 2007 ..................................................... 449
Activitatea sportiv, pe macroregiuni,
regiuni de dezvoltare i judee, n anul 2007 ............................ 450

Libraries, by macroregion, development region


and county, in 2007
Cinemas, by macroregion, development region
and county, in 2007
Payers for radio and television public service,
by macroregion, development region and county,
on December 31, 2007
Sport activity, by macroregion, development region
and county, in 2007

SURSA DATELOR

DATA SOURCE

Cercetri statistice:
 Cercetri statistice privind activitatea bibliotecilor, muzeelor
i instituiilor de spectacol.

Statistical surveys:
 Statistical surveys on libraries, museums and entertainment
institutions activity.

Surse administrative:
 Biblioteca Naional a Romniei, pentru datele privind
intrrile n Depozitul Legal al crilor i brourilor, ziarelor i
revistelor, manualelor i cursurilor universitare tiprite n
anul de referin;
 Societatea Romn de Televiziune, Centrul Naional al
Cinematografiei (R.A.D.E.F. ROMNIAFILM, Sahiafilm,
Castelfilm, Animafilm, Atlantisfilm etc.), pentru numrul i
activitatea cinematografelor, producia, distribuia i
proiecia filmelor;
 Consiliul Naional al Audiovizualului, Societatea Romn de
Televiziune, Societatea Romn de Radiodifuziune, pentru
emisiunile de radio i televiziune;
 Ministerul Culturii i Cultelor, pentru activitatea instituiilor
publice de cultur i culte.
 Agenia Naional pentru Sport.

Administrative sources:
 The National Library of Romania, for data on inputs in Legal
Stock of books and booklets, newspapers and magazines,
school books and university courses printed in the reference
year;
 Romanian Television Company, Cinema National Center
(R.A.D.E.F. ROMNIAFILM, Sahiafilm, Castelfilm, Animafilm,
Atlantisfilm a.s.o.), for cinemas number and activity, film
output, distribution and projection;

PRECIZRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

CULTUR

CULTURE

Producia de cri i brouri cuprinde toate publicaiile


neperiodice imprimate i editate n ar, oferite publicului, i care
ar trebui s figureze n bibliografia naional a rii, cu excepia
publicaiilor editate n scopuri publicitare, cataloage, prospecte
de reclam comercial, industrial i turistic, publicaii care
atrag atenia asupra unor produse i servicii furnizate de editor,
publicaii cu caracter efemer: orare, tarife, anuare telefonice,
programe de spectacole, expoziii, trguri, statute i bilanuri,
calendare, opere muzicale, producie cartografic (cu excepia
atlasurilor i hrilor). n producia de cri se mai cuprind:
publicaiile oficiale ale administraiei publice (cu excepia celor
confideniale), manualele colare, cursurile i tezele universitare,
cri i brouri reeditate, lucrri ilustrate, culegeri de gravuri i
reproduceri de art, desene, albume de cri i brouri ilustrate,
albume de benzi desenate. O publicaie este considerat c a fost
oferit publicului atunci cnd s-a putut cumpra din comer,
contra cost sau a fost oferit gratuit.
n Numrul crilor i brourilor tiprite, intrate n
Depozitul Legal al Bibliotecii Naionale s-au cuprins lucrrile
aprute pe ntreg teritoriul rii realizate de editurile publice i
particulare, atelierele instituiilor de nvmnt superior, oficiile
de informare i documentare cu activitate editorial.
Titlul publicaiei este utilizat ca unitate de msur a
numrului de lucrri ce se editeaz sau se public - prezentat
sub forma unui volum de sine stttor din punct de vedere
tipografic. n cazul ziarelor i revistelor se consider ca "titlu"
denumirea separat a fiecrui ziar sau revist.

Output of books and booklets comprises all occasional


publications printed and issued in the country for the public and
which should be included in the national bibliography, excepting
publications issued for advertising purposes, catalogues, prospects
of commercial, industrial and tourism advertisment, those which
draw attention over some products and services supplied by the
publisher, transient publications: time-tables, tariffs, telephone
yearbooks, shows, exhibitions and fairs programs, statutes and
balance-sheets, calendars, musical operas, cartography output
(excepting atlases and maps). Books output also includes: official
publications of public administration (excepting confidential ones),
school books, university courses and theses, republished books and
booklets, illustrated papers, collections of engravings and art
reproductions, designs, albums of illustrated books and booklets,
albums of cartoons. A publication is considered as released when it
could be bought on the market or when is offered free of charge.

 Audio-visual National Council, Romanian Television Company,


Romanian Broadcasting Company, for radio and television
broadcasts;
 The Ministry of Culture and Cults, for public institutions of
culture and cults activity.
 National Agency for Sport.

"Number of printed books and booklets which entered


the Legal Book Stock of the National Library" comprises papers
issued on the whole country territory printed by public and private
publishing-houses, workshops of tertiary education institutions,
information and documentation offices.
Title of the publication is used as measurement unit of papers
number, printed or issued as independent volume from printing
viewpoint. In case of newspapers and magazines, "title" is
considered every separate name of newspaper or magazine.

429

Tirajul este numrul exemplarelor n care s-a tiprit o carte,


o brour, un ziar sau revist, sau orice alt tipritur.

430

Noiunile utilizate au urmtoarele semnificaii:


Cartea reprezint publicaia neperiodic avnd cel puin
49 pagini;
Broura reprezint publicaia neperiodic care conine ntre
5 i 48 pagini.
Biblioteca este instituia, compartimentul sau structura
specializat al crei scop principal este de a constitui, a organiza,
a prelucra, a dezvolta i a conserva colecii de cri, publicaii, alte
documente specifice i baze de date pentru a facilita utilizarea
acestora n scop de informare, cercetare, educaie sau recreere.
Biblioteca Naional a Romniei este instituia autorizat
prin lege s exercite funcia de agenie naional, de depozit
legal i este responsabil de culegerea i conservarea tuturor
publicaiilor editate n ar (indiferent dac sunt destinate
difuzrii comerciale sau gratuite) de ctre persoane fizice sau
juridice romne, ori executate de acestea peste hotare,
ntocmete statistica oficial a ediiilor naionale, are rolul de
centru naional de informare bibliografic, stabilete
cataloagele colective etc.
Noiunile utilizate pentru caracterizarea activitii
bibliotecilor au urmtoarele semnificaii:
Volume de bibliotec sunt considerate crile, brourile,
coleciile de ziare i reviste cu minimum 5 pagini, precum i
materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme,
CD-uri, DVD-uri etc.) pentru toate tipurile de biblioteci: naionale,
judeene, municipale, oreneti i comunale, ale instituiilor de
nvmnt superior, ale operatorilor economici i ale unitilor
colare;
Utilizator, persoan care consult n sediul bibliotecii sau
mprumut pentru acas cel puin o dat ntr-un an calendaristic
o carte, brour sau o alt publicaie aparinnd bibliotecii
respective.
Producia ziarelor i revistelor cuprinde toate publicaiile
periodice editate i imprimate n ar, oferite publicului i care, n
general, ar trebui s figureze n bibliografia naional a rii; sunt
exceptate publicaiile editate n scopuri publicitare: reclam
comercial, industrial i turistic, publicaiile produselor i
serviciilor furnizate de editori, publicaiile cu caracter ocazional:
orare, tarife, anuare telefonice, programe de spectacole,
expoziii, trguri, statute i bilanuri ale societilor, directive i
circulare, calendare i opere muzicale, producia cartografic (cu
excepia atlasurilor i hrilor). Mai sunt cuprinse n producia de
ziare i reviste: coleciile de legi i regulamente ale administraiei
publice (cu excepia celor confideniale sau rezervate unor
distribuii interne), periodicele academice i tiinifice,
universitare i ale instituiilor de cercetri sau culturale,
periodice ale organizaiilor profesionale, sindicale, politice,
sportive, buletine parohiale i colare, programele de radio i
televiziune dac sunt publicate sub form de reviste.

Number of printed copies represents the number of copies


printed for a book, a booklet, a newspaper or magazine or any
other publication.
The terms used have the following meaning:
Book represents an occasional publication of at least 49 pages;
Booklet represents an occasional publication of 5 - 48 pages.
Library is the institution, compartment or specialized structure
whose main purpose is to constitute, organize, process, develop
and preserve collections of books, publications, other specific
documents and databases in order to facilitate their use for
information, research, education or recreation.
The National Library of Romania is the institution
authorized by law to exercise the position of a national agency, of
legal deposit and it is responsible to deal with the collection and
preservation of all publications issued in the country (irrespective
of being meant to commercial or free of charge dissemination) by
Romanian natural or legal persons or issued abroad; it builds up
the official statistics of national publications; it plays the role of a
national center of bibliographical information; it sets up collective
catalogues a.s.o.
The terms used for characterizing the libraries activity have the
following meaning:
Volumes of library comprise books, booklets, collections of
newspapers and magazines of minimum 5 pages, as well as audiovisual materials (magnetic tape cassettes, film-strips, CD, DVD,
a.s.o.) for all types of libraries: national, county, municipality, town
and communal, higher education institutions, economic and
school operators;
User, natural person who lends for home (or consults inside the
library) at least once a year a book, a booklet or another publication
belonging to a library.
Output of newspapers and magazines includes all
periodicals printed and issued in the country for the public and
which, generally, should be comprised in the national
bibliography, excepting publications printed for advertising
purposes: commercial, industrial and tourism advertisment,
publications on products and services supplied by publishers,
occasional publications: time-tables, tariffs, telephone yearbooks,
shows, exhibitions and fairs programs, statutes and balance
sheets of companies, directives and circulars, calendars and
musical operas, cartography output (excepting atlases and
maps). Output of newspapers and magazines also includes:
collections of laws and regulations of public administration
(excepting confidential ones or those for internal use), academic
and scientific, university periodicals of research or cultural
institutions, periodicals of vocational, trade-union, political, sport
organizations, parish and school bulletins, radio and TV programs
if are issued as magazines.

Noiunile utilizate au urmtoarele semnificaii:


Ziarul reprezint publicaia cotidian sau cu o periodicitate
mai mare n care se public tiri, informaii, comentarii asupra
celor mai recente evenimente interne i internaionale: politice,
sociale, culturale, profesionale, sportive etc.;
Revista reprezint publicaia periodic prin care se trateaz
fie subiecte de interes general fie unele de specialitate (studii i
informaii documentare referitoare la unele probleme din
diverse domenii: legislaie, politic, economie, cultur, filozofie,
tehnic, medicin, mod, sport etc.).
Producia naional de filme este format din totalitatea
filmelor cu band normal i ngust destinate proieciei
cinematografice comerciale (nu sunt cuprinse filmele realizate
pentru televiziune); un film este considerat produs n cursul unui
an de referin dac, n anul respectiv a fost ncheiat producia
i a fost proiectat n public pentru prima oar.
Distribuia filmelor reprezint activitatea ntreprinderilor
specializate care au distribuit reelei cinematografice naionale
filme integral naionale, filme n coproducii i filme strine.
Exploatarea filmelor este activitatea de difuzare ctre
public a totalitii filmelor (integral naionale, n coproducie i
strine) prin reeaua comercial fix (sli) sau n aer liber i prin
grupurile mobile de proiecie dotate cu echipamente tehnice de
specialitate.
Emisiunile la radio i televiziune reprezint programele
staiilor de radioemisiune i de televiziune transmise, avnd ca
tematic activitile sociale, economice, politice, artistice etc.
Unitatea de msur a emisiunilor este "ora-program.

The terms used have the following meaning:


Newspaper represents a daily publication or with higher
periodicity, issuing news, information, comments on the most
recent internal and international events of political, social, cultural,
vocational, sport a.s.o.;
Magazine represents a periodical on a subject of general
interest or specialised (documentary studies and information
referring to topics from various fields: legislation, policy, economy,
culture, philosophy, technique, medicine, fashion, sport a.s.o.).

Distribution of films represents the activity of specialized


enterprises which distributed to the national cinemas network
entirely national films, coproduction and foreign films.
Exploitation of films represents all films (national, in
coproduction and foreign) broadcasted for the public by fixed
commercial network (own halls) or in the open air and by mobile
groups of projection endowed with specialized technical
equipment.
Radio and TV broadcasts represent programs broadcasted
by radio and TV stations having as topics social, economic, political,
artistic a.s.o. activities. The measurement unit of broadcasts is
"hour-program.

SPORT

SPORT

n numrul seciilor sportive afiliate pe ramuri de sport


aparinnd cluburilor publice i private, precum i asociaiilor
sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaiile
naionale sportive.
Sportivii legitimai sunt acei sportivi aflai n evidena
federaiilor naionale i care particip la sistemul competiional
organizat de ctre acestea. n rndul acestora nu sunt cuprini
sportivii aflai n evidena comisiilor judeene constituite pe
ramuri de sport sau cei care practic activiti sportive
necompetiionale.
n numrul antrenorilor cu norm ntreag sau arbitrilor
sunt cuprinse persoanele care au o calificare recunoscut de
federaiile naionale i au desfurat activitate n anul 2007.

The number of affiliated sport sections by sport branches,


belonging to the public and private clubs and associations, includes
those affiliated to national sport federations.

National output of films represents all films of normal and


narrow strip for commercial cinema projection (TV films are not
included); a film is considered as released during the reference year,
when the production was finished and it was projected in public for
the first time.

The legitimated sportsmen are those sportsmen in the


evidence of national federations and taking part in the
competitions system organized by them. Sportsmen in the evidence
of the county commissions by sport branches or practising noncompetitivity sport activities are not included among them.

The number of full time coaches or referees includes those


having a qualification recognized by the national federations and
who carried out an activity in 2007.

431

9.1 CRILE I BROURILE TIPRITE, INTRATE N DEPOZITUL LEGAL AL BIBLIOTECII NAIONALE1)


PRINTED BOOKS AND BOOKLETS, WHICH ENTERED THE LEGAL BOOK STOCK OF THE NATIONAL LIBRARY
1991

1992

1993

Titluri Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri

1994

Tiraj (mii) Titluri

1995

Tiraj (mii) Titluri

1)

1996

Tiraj (mii) Titluri

1997

Tiraj (mii) Titluri

1998

Tiraj (mii) Titluri

1999

Tiraj (mii) Titluri

2000

Tiraj (mii) Titluri

2001

Tiraj (mii) Titluri

2003

2004

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

2914
73

57272
707

3662
71

66598
589

6130
109

75907
949

4074
85

50230
605

5517
98

34914
421

7199
213

38374
779

6471
728

23712
991

6231
1398

14252
1326

7874
925

54
117

821
1831

83
133

1436
1830

167
255

1767
2513

119
148

922
1448

237
231

1129
1732

275
301

1062
3539

246
386

697
2156

149
233

313
1805

207
357

375
758

331
425

433
635

331
450

443
779

389
502

392
601

383
513

313
519

394
522

245
558

12
91

120
569

16
73

445
768

33
183

202
1088

22
148

74
588

49
298

127
1060

75
382

152
1003

46
429

69
824

46
279

84
535

61
368

83
473

123
585

88
474

102
616

86
416

177
684

140
514

172
728

90
372

190
792

41
3
34
1
20

513
8
1009
2
404

67
9
78
11

1166
119
1300
144

121
7
118
28

757
13
2083
184

100
144
17

650
2379
153

127
16
130
2
28

559
39
797
*)
69

179
31
210
4
32

733
50
2092
*)
62

165
23
173
1
49

464
25
525
*)
69

237
1
297
1
41

620
*)
629
3
66

227
4
247
1
35

324
7
519
1
45

362
50
331
62

289
17
721
63

502
106
321
119

393
70
510
121

546
77
441
89

428
56
435
78

613
115
474
103

322
49
309
62

Filologie
Filologie, lingvistic

149

5620

201

6255

350

8276

183

4532

323

5952

431

6681

383

4152

352

1953

24

62

tiine exacte
Matematic
tiine naturale

130
219

4409
2575

168
214

5434
2592

278
416

5534
3040

204
221

3933
2533

234
409

3148
2851

364
625

3123
2577

380
487

2626
2745

344
415

1590
1079

339
422

532
446

466
587

580
617

404
598

482
366

482
677

502
431

tiine aplicate
tiine medicale, sntate public
Inginerie, tehnologie, industrie, meserii
Agricultur, silvicultur, horticultur, pescuit
tiine manageriale
Conducere, organizare, management

195
442
73
9
59

1182
663
158
189
268

195
399
98
19
47

830
1116
214
333
222

324
716
140
27
100

1411
1911
336
250
692

175
483
99
18
95

654
1337
283
158
480

309
638
91
22
101

646
1084
146
138
387

483
724
117
21
140

770
1050
158
90
345

430
916
138
19
114

790
664
138
113
253

592
921
76
30
288

631
706
76
106
440

524
698
99
36
272

483
464
84
95
321

652
965
156
41
383

525
478
94
109
282

752
747
167
43
422

541
352
153
59
347

782
1225
217
34
520

838
784
155
40
465

tiine sociale
Sociologie, statistic
tiine politice i economice
Drept, administraie public, asisten
social, asigurri sociale
tiine militare
Educaie, nvmnt, instruire, timp liber
Comer, comunicaii, transport, turism
Etnografie, antropologie, folclor

Art i divertisment
Sistematizare teritorial, urbanism,
arhitectur
Arte plastice, fotografie
Muzic, arta spectacolului, teatru,
film, cinema
Jocuri, sport

11417 10159
1084
965

Titles Copies (thou)

11267 10478
978 1110

Titles Copies (thou)

10426 11571
1032
566

Titles Copies (thou)

2005

11189 12864
585 1052

Titles Copies (thou)

8350 13288
872
983

2006

Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii)

Titles Copies (thou) Titles Copies (thou)

Total
Generaliti
Filozofie, psihologie, logic, moral
i etic
Religie, teologie

Titles Copies (thou)

2002

Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

9288 14115
766 1055

2007

Titluri Tiraj (mii)

Titluri Tiraj (mii)

TitlesCopies (thou)

Titles Copies (thou)

11746
771

14373
735

9720
441

15566
878

11028
753

456
601

690
635

487
575

408
553

514
616

408
670

83
395

200
833

98
375

212
937

123
398

231
884

116
410

636
99
583
1
112

344
36
440
1
75

785
168
637
2
99

417
58
502
1
67

825
201
727
134

356
46
446
70

907
187
863
3
102

391
49
477
1
54

525
683

540
340

539
730

382
373

531
725

331
340

535
627

325
264

538
733

653
294

Exact sciences
Mathematics
Natural sciences

805
1248
273
47
540

409
515
114
42
398

673
1219
271
44
616

331
510
114
40
542

804
1308
249
72
589

909
619
85
110
346

775
1163
269
66
668

356
519
100
96
457

829
1408
223
53
620

450
401
79
254
352

Applied sciences
Medical sciences, public health
Engineering, technology, industry, trades
Agriculture, sylviculture, horticulture, fishery
Managerial sciences
Leadership, management, organisation

21
21

76
190

33
5

187
50

18
29

189
121

12
19

67
67

19
24

63
56

16
32

32
83

17
34

38
85

27
46

33
82

21
49

25
122

60
57

67
176

62
65

68
47

56
80

49
77

72
82

47
45

72
113

45
86

72
99

35
46

100
134

52
63

82
157

62
73

23
33

975
309

49
31

806
572

53
91

884
989

34
20

597
141

47
30

843
179

54
3

1071
3

43
2

519
2

52
-

534
-

60
4

82
4

124
25

244
41

75
77

60
50

84
114

68
90

141
172

64
75

175
157

67
455

212
139

107
60

243
165

155
66

256
207

253
57

Literatur
Istorie i critic literar
Texte literare
Literatur pentru copii
Literatur pentru tineret

45
782
78
14

474
25423
2379
701

88
1200
127
27

1177
31495
2618
727

130
1940
125
42

1629
32988
2132
809

99
1368
67
-

1189
22962
1071
-

210
1404
175
15

1403
6722
2404
96

218
1765
182
17

944
7620
1664
74

44
714
166
7

144
2611
1021
37

46
11
-

128
54
-

2466
-

4306
-

2924
1
-

3618
5
-

2874
-

3534
-

3259
-

3911
-

3421
-

2314
-

3685
-

2961
-

3842
-

4728
-

4150
-

3984
-

4527
-

4351
-

Geografie, istorie
Geografie
Istorie, arheologie, biografie

33
142

1444
4253

33
187

1008
3165

74
256

1617
3543

36
158

1289
2118

48
202

1042
1821

81
224

1014
1603

72
259

879
1075

79
270

436
1023

131
297

247
475

132
351

353
378

156
379

166
351

182
388

205
345

251
451

211
328

239
443

176
263

217
420

165
251

177
468

142
300

333
415

180
240

1)

Clasificare ONU - UNESCO. / UN - UNESCO Classification.

Total
Generalities
Philosophy, psychology, logic,
morality and ethics
Religion, theology
Social sciences
Sociology, statistics
Political and economic sciences
Law, public administration, social
assistance, social insurances
Military sciences
Education, instruction, trainings, leisure
Trade, communications, transport, tourism
Ethnography, anthropology, folklore
Philology
Philology, linguistics

Art and entertainment


Territorial systematisation,
urbanism, architecture
Plastic art, photos
Music, performance art,
theatre, film, cinema
Games, sport
Literature
History, literary critics
Literary texts
Children literature
Youth literature
Geography, history
Geography
History, archaeology, biography

9.2 MANUALE COLARE I CURSURI UNIVERSITARE TIPRITE, DUP LIMBA DE PREDARE1)


PRINTED SCHOOL BOOKS AND UNIVERSITY COURSES, BY TEACHING LANGUAGE 1)
1990
Titluri

1992

1991

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

1994

1993

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

1995

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

1997

1996

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

1998

Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

Titles Copies (thou)

1999

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

2000

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

2002

2001

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

2003

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

2005

2004

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

Tiraj (mii) Titluri

Titles Copies (thou)

2007

2006

Tiraj (mii)

Titles Copies (thou)

Titluri Tiraj (mii) Titluri


Titles Copies (thou)

Tiraj (mii)

Titles Copies (thou)

Manuale colare / School books


Total
din care, tiprite n:
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb, croat,
slovac
Limba englez
Limba francez
Alte limbi

279

21297

290

15129

378

14217

692

15091

362

14895

432

12505

482

15130

423

8150

299

3903

400

1177

325

1792

226

581

187

375

179

287

255

528

187

419

226

446

174

212

160
45
46

17529
739
322

160
57
31

11889
810
168

225
68
27

10767
555
153

476
89
38

11540
605
273

215
63
27

12221
464
200

238
76
42

9569
722
253

294
80
44

12690
503
276

262
68
42

6590
471
217

231
42
15

3639
149
51

300
54
18

990
119
41

272
27
10

1624
89
32

187
23
11

517
48
11

146
18
6

290
40
5

144
17
10

243
19
8

202
23
8

432
34
16

136
32
11

372
24
12

145
27
17

307
20
20

131
19
11

171
11
11

4
4
7
13

2
607
1285
813

9
5
28

1111
440
711

1
9
7
41

1
915
575
1251

3
16
18
52

19
588
1182
884

7
9
9
32

9
980
714
307

15
12
7
42

23
939
535
464

17
11
13
23

7
745
849
60

10
9
9
23

5
443
331
93

4
7

18
46

3
4
3
18

2
6
2
17

1
1
2
12

1
2
10
34

2
3
-

2
3
-

1
2
5
9

1
13
17
9

1
4
2
1

1
2
3
11

3
6
3
10

8
6
2
30

1
7

5
6

4
4
29

4
18
77

4
9
-

3
16
-

Total
of which, printed in:
Romanian
Hungarian
German
Serbian, Croatian,
Slovakian
English
French
Other languages

Cursuri universitare / Universitary courses


Total
din care, tiprite n:
Limba romn
Limba maghiar
Limba german
Limba srb, croat,
slovac
Limba englez
Limba francez
Alte limbi
1)

353

142

514

278

474

481

960

636

660

444

697

299

858

326

588

212

489

233

728

369

1194

435

1250

573

1500

897

1504

581

1007

322

973

322

825

468

990

293

333
1

137
*)

488
2

271
*)

453
3
1

295
17
1

912
3
6

616
1
3

636
-

421
-

629
1
14

260
*)
2

777
7
8

306
1
1

552
5
5

206
1
*)

460
4
3

226
1
-

671
4
4

342
5
1

1068
8
6

394
2
1

1108
1
10

506
1
2

1384
4

825
4

1280
4

504
1

894
6
8

284
2
2

844
8
2

285
1
-

716
4
5

235
1
3

876
9
2

256
2
*)

5
8
6

1
2
2

11
6
7

3
2
2

10
4
3

166
1
1

21
12
6

4
2
10

12
9
3

7
2
14

1
28
16
8

*)
32
3
2

1
47
18
-

*)
11
7
-

10
14
2

3
2
*)

9
13
-

4
2
-

24
23
2

10
6
5

35
30
47

14
8
16

49
43
39

24
15
25

1
74
28
9

*)
46
16
6

102
44
74

35
16
25

52
31
16

20
8
6

41
22
56

12
6
18

49
11
40

217
7
5

44
17
42

15
4
16

Intrate n Depozitul Legal al Bibliotecii Naionale a Romniei. / Which entered the Legal Book Stock of the National Library of Romania.

Total
of which, printed in:
Romanian
Hungarian
German
Serbian, Croatian,
Slovakian
English
French
Other languages

9.3 BIBLIOTECI
LIBRARIES

Anii
Years

Volume existente
(mii)
Existing volumes
(thou)

Biblioteci
Libraries

( la sfritul anului )
( end of year )

1)
1)

Cititori
nscrii (mii)
Registered
readers (thou)

Volume
eliberate (mii)
Lent volumes
(thou)

Biblioteci - total
Libraries - total

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

16665
15749
13999
13604
13862
13577
13804
13849
13821
13785
13422
13442
13377
13169
12573
12455
12081
12366

154852
171186
157524
155617
158176
156667
158910
160473
163540
160457
162232
167294
174164
170573
173363
174380
171232
171990

5871
5721
5365
5878
5710
5739
5821
5780
6148
6071
6025
6008
5898
6373
5673
4977
4997
4697

60629
64083
62653
70516
73561
74433
76321
75316
75689
76401
77648
79022
81056
75124
72664
70725
69611
65795

Biblioteci naionale 1)
National libraries 1)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

6883
15959
17878
18040
18678
18860
18901
18965
18997
19035
19030
19131
19922
20306
20494
20601
20751
20840

68
61
57
115
187
101
99
88
100
77
129
80
80
134
44
43
40
39

689
1269
2133
493
563
911
824
1038
1821
738
1422
765
1333
1173
803
867
913
611

Biblioteci ale instituiilor de


nvmnt superior
Libraries of higher education
institutions

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

48
46
60
64
75
71
75
78
82
85
91
89
99
101
110
106
106
102

25011
21632
25056
20919
22293
21431
21276
21534
23837
21857
23062
23129
24403
24024
24532
24582
25278
23995

288
284
358
614
366
414
366
400
855
749
643
583
640
998
641
614
673
634

7640
7173
7265
8948
10383
10458
10323
8322
9188
11765
12322
12224
13950
13216
13083
12418
12354
10790

Biblioteci specializate
Specialized libraries

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2128
1619
1326
1282
1309
1270
1277
1265
1222
1163
1052
1005
985
954
890
846
789
715

11007
21873
10055
11340
10288
10560
10850
11485
11160
11376
13214
13617
15761
14677
12985
16313
12594
11835

426
398
343
430
346
337
340
343
279
272
263
265
255
254
158
163
124
102

2601
3003
2195
3153
3059
3188
3242
3412
2987
2618
2979
2731
4900
1746
1423
1403
1047
964

Biblioteci colare
School libraries

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

10029
10246
9728
9339
9542
9329
9547
9588
9599
9615
9406
9443
9388
9204
8661
8585
8257
8602

56110
59856
58675
58912
60356
58141
60187
60190
60832
59294
58159
62149
64434
61568
62368
63174
62582
64919

2883
2752
2682
2712
2852
2857
2907
2883
2846
2831
2782
2934
2847
2858
2876
2276
2208
2186

21856
23228
24123
24640
26832
26041
27041
27145
26486
24439
24518
25866
25200
23714
23934
23628
23597
23345

Biblioteci publice
Public libraries

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

4458
3836
2883
2917
2933
2904
2902
2915
2915
2919
2870
2902
2902
2906
2908
2914
2925
2943

55841
51866
45860
46406
46561
47675
47696
48299
48714
48895
48767
49268
49644
49998
52984
49710
50027
50401

2206
2226
1925
2007
1959
2030
2109
2066
2068
2142
2208
2146
2076
2129
1954
1881
1952
1736

27843
29410
26937
33282
32724
33835
34891
35399
35207
36841
36407
37436
35673
35275
33421
32409
31700
30085

Sunt incluse: Biblioteca Naional a Romniei, Biblioteca Academiei Romne, Biblioteca Pedagogic Naional i din anul 2003, Biblioteca Militar Naional.
Are included: Romanian National Library, Romanian Academy Library, National Pedagogic Library and, beginning with 2003, National Military Library.

9.4 ZIARE, REVISTE I ALTE PUBLICAII PERIODICE


NEWSPAPERS, MAGAZINES AND OTHER PERIODICALS
Periodicitatea
Periodicity
Titluri-total / Titles-total
Cotidiene
Daily newspapers
Alte periodiciti
Other periodicities

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1444
65

1336
83

1205
102

1087
100

1194
100

1180
93

1313
106

1855
74

1550
95

1986
118

1932
108

1923
98

1947
94

2013
69

2120
84

2124
80

2261
81

2400
80

1379

1253

1103

987

1094

1087

1207

1781

1455

1868

1824

1825

1853

1944

2036

2044

2180

2320

Din total: n limbile minoritilor naionale 1)


Of total: in the languages of the national minorities
Titluri-total / Titles-total
Cotidiene
Daily newspapers
Alte periodiciti
Other periodicities
1)

1)

103
12

148
8

173
8

193
8

196
7

181
5

178
7

120
3

130
9

185
12

172
12

204
12

217
10

126
5

115
5

131
7

119
7

130
11

91

140

165

185

189

176

171

117

121

173

160

192

207

121

110

124

112

119

i n alte limbi de circulaie internaional. / And in other international languages.

9.5 MUZEE
MUSEUMS

Uniti - total (la sfritul anului)


Units - total (end of year)
Vizitatori (mii)
Visitors (thou)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

450

446

428

440

453

458

487

512

506

515

519

524

548

551

557

667

666

679

10511

8230

7402

8941

7997

8422

8817

9149

10926

8818

9594

10550

11114

10108

10446

10488

10135

12255

Din total uniti: / Of total units:


tiinele naturii / Natural sciences
Istoria tehnicii i tiinei
Technics and science history
Istorie / History
Etnografie / Ethnography
Istoria culturii / Culture history
Art / Art
Mixte / Mixed

59
9

61
10

36
13

36
11

36
10

36
10

36
9

41
13

36
11

36
11

36
10

37
15

40
15

36
16

37
15

44
21

44
21

44
21

53
54
78
95
102

50
54
76
92
103

58
50
37
76
158

61
53
39
81
159

62
59
39
84
163

64
58
39
85
166

62
62
62
93
163

76
66
69
102
145

82
64
92
115
106

92
58
108
119
91

96
63
121
113
80

93
61
113
118
87

90
68
130
121
84

99
72
131
126
71

100
74
128
134
69

112
115
151
148
76

117
113
152
149
70

118
116
149
155
76

9.6 CINEMATOGRAFE
CINEMAS
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4637

3222

1771

1470

713

626

484

468

313

321

279

264

230

191

151

85

73

72

595

524

417

408

394

410

385

426

292

308

270

254

225

187

148

84

73

71

3959

2635

1337

1045

299

196

88

36

17

10

83

63

17

17

20

20

11

235821

209529

175410

168258

162342

161937

156937

149334

110002

129412

113956

110861

98480

86889

70496

50220

44643

43057

Spectacole cinematografice - total (mii)


Film performances - total (thou)
din care la: / of which at:
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band normal
Cinemas and film installations for normal films
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band ngust
Cinemas and films installations for narrow strip films
Caravane cinematografice
Mobile cinemas

1350

925

664

535

431

351

306

272

223

185

179

197

177

156

125

105

96

100

752

577

473

437

386

336

301

270

222

185

179

197

177

156

125

105

96

100

583

337

186

95

42

13

*)

*)

*)

15

11

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Spectatori - total (mii)


Audience - total (thou)
din care: / of which:
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band normal
Cinemas and films installations for normal films
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band ngust
Cinemas and films installations for narrow strip films
Caravane cinematografice
Mobile cinemas

130144

67444

46086

33720

25915

17007

12639

9422

6834

4196

4450

5728

5317

4527

4002

2830

2777

2928

100728

57221

41025

30852

24716

16572

12442

9326

6795

4191

4443

5726

5309

4523

4001

2819

2777

2911

27376

9486

4798

2749

1070

376

180

83

35

2040

737

263

119

129

59

17

13

11

17

Video-televizor (numr uniti)


Video-television (number of units)

60

33

10

14

10

15

Videoproiector (numr uniti)


Cinema-video (number of units)

10

24

12

Cinematografe i instalaii cinematografice


- total (la sfritul anului)
Cinemas and film installations - total (end of year)
din care: / of which:
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band normal
Cinemas and films installations for normal films
Cinematografe i instalaii cinematografice cu
band ngust
Cinemas and films installations for narrow strip films
Caravane cinematografice
Mobile cinemas
Locuri n slile cinematografelor i instalaiilor
cinematografice cu band normal
Seats in cinemas and film installations
for normal films

9.7 PRODUCIA DE FILME 1)


FILM PRODUCTION 1)

Filme artistice (titluri)


Movies (titles)
De lung metraj i mediu
Long and medium films
De scurt metraj
Short films
Filme de animaie de scurt metraj (titluri)
Short cartoon films (titles)
Filme documentare i tiinifice (titluri)
Documentary and scientific films (titles)
Filme seriale pentru televiziune (episoade)
TV serial films (episodes)
1)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15

14

15

15

10

11

13

14

14

17

22

22

18

14

38

14

19

13

54

15

49

35

26

36

16

16

354

197

212

144

95

401

391

55

94

64

37

11

21

10

32

14

10

60

58

21

108

13

11

11

44

104

83

71

64

78

81

33

35

Inclusiv producia societilor private. / Including the production of private companies.

9.8 INSTITUII DE SPECTACOL 1)


ENTERTAINMENT INSTITUTIONS

1)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Uniti-total (la sfritul anului)


Units-total (end of year)
Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2)
Teatre de ppui i marionete 2)
Puppet theatres 2)
Opere
Opera houses
Teatre muzicale de estrad sau de operet
Musical comedy and variety theatres
Filarmonic i orchestre simfonice 3)
Philharmonics and symphonic orchestras 3)
Orchestre populare
Folk music bands
Ansambluri artistice
Song and dance ensembles
Circ / Circus

144

137

130

136

137

139

143

142

144

146

147

150

152

147

145

146

155

156

50
25

51
25

48
24

49
24

51
23

50
25

52
25

51
25

52
23

53
25

54
26

57
26

59
26

57
25

57
24

59
24

61
24

62
25

15

16

15

12

10

12

12

12

10

10

16

17

16

17

17

16

17

17

17

18

18

18

18

18

17

18

18

17

23

10

10

14

14

18

20

19

20

21

25

22

22

24

24

22

24

24

26

28

Spectacole i concerte - total


Performances and concerts - total
Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2)
Teatre de ppui i marionete 2)
Puppet theatres 2)
Opere
Opera houses
Teatre muzicale de estrad sau de operet
Musical comedy and variety theatres
Filarmonic i orchestre simfonice 3)
Philharmonics and symphonic orchestras 3)
Orchestre populare
Folk music bands
Ansambluri artistice
Song and dance ensembles
Circ / Circus

20212

18257

16148

16819

14842

15193

14559

15775

15874

16364

16242

17356

17821

16999

17907

17348

18758

19982

5772
5060

6432
5647

6144
4489

5864
4652

5180
3814

5090
3854

4902
3858

5581
4182

6147
3664

5968
4295

5957
4087

6783
4588

6915
4811

6537
4460

7320
4634

7206
4171

7753
4210

8022
4302

656

620

680

637

695

734

685

673

939

973

876

733

723

816

892

833

1065

955

2124

1870

2061

1728

1171

1334

1164

1158

865

930

826

942

893

1071

887

748

756

729

1562

1193

1191

1225

1198

1204

1383

1460

1342

1377

1592

1355

1309

1262

1351

1601

1460

2539

1976

416

434

330

558

414

497

399

393

435

411

466

412

433

433

285

518

440

2337

1466

732

1937

1611

2051

1833

1937

2247

2133

2302

2259

2528

2328

2251

1923

2829

2791

725

613

417

446

615

512

237

385

277

253

191

230

230

92

139

581

167

204

4)

4281

4386

Spectatori i auditori - total (mii)


Audience - total (thou)
Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2)
Teatre de ppui i marionete 2)
Puppet theatres 2)
Opere
Opera houses
Teatre muzicale de estrad sau de operet
Musical comedy and variety theatres
Filarmonic i orchestre simfonice 3)
Philharmonics and symphonic orchestras 3)
Orchestre populare
Folk music bands
Ansambluri artistice
Song and dance ensembles
Circ / Circus
1)

6938

4737

4926

4554

3534

3841

3789

3845

3962

5092

5423

4869

4581

4786

4413

1708
1107

1601
1107

1581
878

1245
835

1163
643

982
618

873
581

1059
585

1202
491

1017
534

1067
470

1306
525

1213
511

1188
556

1249
572

1121
536

1684
619

1177
503

238

185

171

166

184

169

216

224

308

318

165

169

200

260

331

319

331

332

882

541

1246

778

257

497

629

263

167

189

161

196

184

237

187

153

166

199

428

227

274

261

245

216

237

236

255

271

544

334

313

259

281

301

271

414

620

192

227

69

129

96

117

80

129

271

231

224

100

234

281

135

193

231

1226

537

258

937

630

1012

895

1206

1282

2420

2704

2000

1935

1966

1399

12054)

874

1386

729

347

291

263

283

251

241

192

128

72

81

115

125

86

113

276

143

144

Inclusiv teatrele i instituiile muzicale proprietate majoritar privat. / Including theatres and musical institutions under private majority ownership.
Inclusiv seciile de teatru. / Including theatre sections.
3)
Este cuprins ntreaga activitate a orchestrelor simfonice (concerte simfonice, de camer, corale a capella, concerte-lecii, recitaluri i altele).
3)
Covers the entire activity of symphonic orchestras (symphonic concerts, chamber concerts, a capella chorales, concert-lessons, recitals a.s.o.).
4)
Date rectificate n luna ianuarie 2009. / Rectified data in January, 2009.
2)

4046

9.9 STRUCTURA PROGRAMELOR DIFUZATE DE POSTURILE DE RADIO I TELEVIZIUNE,


PE FORME DE PROPRIETATE
STRUCTURE OF RADIO AND TV STATIONS BROADCASTS, BY TYPE OF OWNERSHIP
procente / percentage
Proprietate majoritar de stat
State majority ownership

Programe radio
- total
Internaional
Naional
Teritorial
Programe
televiziune
- total
Naional 1)
Teritorial 2)
1)
1)
2)
2)

Proprietate majoritar privat


Private majority ownership

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

100,0
17,9
29,3
52,8

100,0
19,3
30,0
50,7

100,0
19,8
27,6
52,6

100,0
19,3
27,0
53,7

100,0
18,5
26,6
54,9

100,0
16,5
27,0
56,5

100,0
15,6
27,9
56,5

100,0
16,2
28,6
55,2

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Radio programs
- total
International
National
Territorial

100,0
100,0

Television
programs
- total
National 1)
Territorial 2)

100,0
94,1
5,9

100,0
94,6
5,4

100,0
97,8
2,2

100,0
99,1
0,9

100,0
98,1
1,9

100,0
99,0
1,0

100,0
99,5
0,5

100,0
98,6
1,4

100,0
100,0

Inclusiv programele transmise de televiziunile teritoriale pe programele naionale.


Including the programs broadcasted by the territorial television on the national television programs.
Exclusiv programele transmise pe posturile de televiziune naionale.
Excluding the programs broadcasted by the national television programs.

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

9.10 EMISIUNI LA RADIO I TELEVIZIUNE (PROPRIETATE MAJORITAR DE STAT)


RADIO AND TELEVISION BROADCASTS (STATE MAJORITY OWNERSHIP)
ore-program / hours-program
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

52309

59122

64360

67333

71478

72578

80065

89024

90101

91549

96033

102086

110586

113040

106214

118619

121001

122321

I. RADIO - total

41450
8377
158
35
1290
2040
3001
1054
515
...
22136 1)
220
2624

47981
7810
380
145
2590
1762
2842
3986
1139
816
667
24115
431
1298

52011
7926
496
259
4764
344
2919
3322
1579
1150
563
26512
599
1578

54650
8786
480
2479
672
1856
3260
3835
2522
1070
609
27805
449
827

58358
14401
713
3523
243
1958
3049
4210
1641
963
1349
24400
736
1172

59135
12445
367
4709
43
1991
2878
4026
1472
942
1020
26342
740
2160

64759
9690
2001
2200
5606
2934
4858
3000
2209
1174
817
27700
862
1708

72765
12850
1966
2871
3180
5277
6702
2978
1075
1709
32120
791
1246

73287
13858
2452
3375
152
3600
4545
6049
2843
936
1800
31764
1253
660

74677
14227
2399
2121
187
4090
4593
7509
3137
1104
2150
31677
951
532

78831
14397
2026
4192
447
6707
6325
4116
4827
783
8240
25626
607
538

82373
14684
2274
5344
586
7754
4925
5661
5613
981
8612
24870
558
511

88746
9793
2029
2908
813
1161
3370
8310
1462
827
12005
35913
813
9342

91201
10085
2700
4471
1616
1616
4339
9017
3744
1227
10530
35684
848
5324

86529
10169
1822
1312
88
641
2669
6007
3314
1313
11675
31982
1009
14528

99094
13634
1010
3265
204
2067
2270
509
5385
1189
4930
56110
740
7781

102128
15208
1884
4596
535
2260
2633
1197
5777
1278
5921
54500
927
5412

102515
15485
1459
4460
583
2129
2703
1833
5832
1223
5602
53290
940
6976

Internal broadcasts
News
Sport
Social
Publicist
Economic
Literature and art
Children and youth
Science, education
Theatre
Entertainment shows
Musical
Advertising
Miscellaneous

10859
8891
1074
894

11141
8930
1286
925

12349
10054
1235
1060

12683
10398
1172
1113

13120
11295
1095
730

13443
10916
1401
1126

15306
12742
1460
1104

16259
14121
2002
136

16814
14539
2213
62

16872
15195
1559
118

17202
16405
587
210

19713
9349
8426
1938

21840
12350
9365
125

21839
12275
9462
102

19685
16850
2103
732

19525
11721
7804
-

18873
9752
7253
1868

19806
9315
7314
3177

External broadcasts
Spoken
Musical
Miscellaneous

4846
3598
918
330

5416
3976
1021
419

5653
4042
1052
366
193

4168
3509
659
-

4463
2823
1128
388
124

2466
1815
350
25
276

5606
4009
932
266
399

6234
4127
1155
377
575

5671
4101
1109
362
99

5673
4101
1109
362
101

5753
3055
2033
362
303

5694
3725
1089
401
479

6497
4795
1039
382
281

3032
1975
723
194
140

5962
4487
724
361
390

6336
4841
729
365
401

6725
5102
825
369
429

9110
6252
1252
1105
501

II. TELEVIZIUNE - total

8541

9340

9463

9997

12083

12875

13095

14501

14670

14197

15296

21981

25111

33160

35136

35040

35040

35040

II. TELEVISION - total

Emisiuni n limba romn

8135

8855

8918

9481

11469

12427

12654

14067

14184

13572

14791

21212

24573

32490

34402

34380

34511

34412

Broadcasts in Romanian language

tiri
Actualiti de interes general
Educaie, cultur, tiin,
via spiritual
Sport
Filme artistice, seriale, desene animate
Emisiuni pentru copii
Jocuri i concursuri
Divertisment
Publicitate
Diverse (altele)
din total:
Emisiuni n limbile
minoritilor naionale

1349
634

1410
730

920
870

948
892

992
868

955
1301

853
1443

648
1305

701
1423

995
743

1100
1086

1762
3658

2246
5095

2727
6188

2612
4824

3390
4324

3680
6188

4000
7521

1108
336
18092)
512
1582
33
772

909
670
12252)
353
184
1724
110
1540

913
846
11752)
350
145
1591
110
1998

1467
684
13652)
349
54
1534
152
20363)

2265
825
21502)
359
146
1538
142
21843)

2441
728
28392)
306
160
1802
104
17913)

2557
955
31542)
274
169
1687
99
14633)

2389
870
39402)
152
156
1181
69
33573)

2339
1139
37622)
251
78
1112
81
32984)

2291
590
34392)
230
368
1686
439
27914)

2391
980
32352)
770
289
1147
230
35634)

3476
1486
5996
226
87
2812
171
15384)

4448
1160
5302
1045
131
2946
1287
9134)

6615
1428
8138
249
243
4085
2480
3373)

6158
2128
9656
256
165
4154
3134
13153)

7789
1476
8923
275
195
3863
3805
3403)

5759
1677
7776
341
4533
1505
30523)

5023
1164
6850
359
4502
1948
30453)

406

485

545

516

614

448

441

434

486

625

505

769

538

670

734

660

529

628

I. RADIO - total
Emisiuni interne
Actualiti
Sportive
Sociale
Publicistice
Economice
Literare i de art
Copii i tineret
Educaie, tiin, nvmnt
Teatru
Varieti
Muzicale
Publicitate
Diverse
Emisiuni externe
Vorbite
Muzicale
Diverse
Din total: n limbile
minoritilor naionale
Maghiar
German
Srb
Alte limbi

1)

Include orele-program de varieti i muzicale.

1)

Including hours-program of shows and musical.


Filme realizate de Societatea Romn de Televiziune, pe baz de licene i filme seriale.
Movies produced by Romanian Television Company, movies based on licences and serials.
Exclusiv orele-program ale postului TV Moldova Chiinu.
Excluding the hours-program broadcasted by TV Moldova Chiinu.
Inclusiv orele-program transmise de TV Moldova Chiinu, orele-program ale studiourilor teritoriale i TVR Internaional.
Including the hours-program broadcasted by TV Moldova Chiinu, hours-program of territorial studios and TVR International.

2)
2)
3)
3)
4)
4)

Of total: broadcasts in national


minorities languages
Hungarian
German
Serbian
Other languages

News
General interest news
Education, culture, science
spiritual life
Sport
Movies, serials, cartoons
Children shows
Games and competitions
Shows
Advertising
Miscellaneous (others)
of total:
Broadcasts in national
minorities languages

9.11 STRUCTURA PROGRAMELOR DIFUZATE DE POSTURILE DE RADIO I TELEVIZIUNE


(PROPRIETATE MAJORITAR PRIVAT)
STRUCTURE OF RADIO AND TV STATIONS BROADCASTS (PRIVATE MAJORITY OWNERSHIP)
procente / percentage
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Radio / Radio
Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19,2

18,8

18,3

14,4

17,8

20,3

26,0

34,1

8,5

9,8

8,6

9,6

8,8

10,0

8,9

7,0

Programe de divertisment i
alte tipuri de programe

61,6

61,6

63,5

66,8

62,8

59,2

58,4

58,9

Alte programe (publicitate,


spoturi radioshopping etc.)

10,7

9,8

9,6

9,2

10,6

10,5

6,7

Programe de informare
Programe educative,
culturale, religioase

Total
Informative programs
Educative, cultural,
religious programs
Entertainment programs
and other types
Advertisments (advertisments
and radioshopping a.s.o.)

Televiziune / Television
Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17,5

21,3

26,8

30,9

37,5

50,0

55,4

58,2

Informative programs

7,3

5,7

8,0

7,3

11,5

12,0

12,1

10,8

Educative, cultural,
religious programs

Filme (de ficiune, animaie,


documentare, seriale)

22,8

31,3

2,9

2,7

2,6

Films (motion, animation,


documentaries, serials)

Programe de divertisment i
alte tipuri de programe

63,31)

60,21)

53,51)

26,9

31,3

25,8

23,8

28,4

Entertainment programs
and other types

11,9

12,8

11,7

12,1

10,4

9,3

6,0

Programe de informare
Programe educative,
culturale, religioase

Alte programe (publicitate,


spoturi teleshopping etc.)
1)

Inclusiv "Filme (de ficiune, animaie, documentare, seriale)".


Including "Films (motion, animation, documentaries, serials)".
Sursa: Consiliul Naional al Audiovizualului. / Source: Audiovisual National Council.

1)

Total

Advertisments (advertisments
and teleshopping a.s.o.)

9.12 PLTITORI DE TAX PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE RADIO I TELEVIZIUNE, LA 31 DECEMBRIE


PAYERS FOR RADIO AND TELEVISION PUBLIC SERVICE, ON DECEMBER 31
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Abonamente la radio (mii)

2400

2273

2156

2049

3934

4442

4174

4082

3971

3591

3055

3010

2641

6180

5369

5313

5095

5106

Radio subscriptions (thou)

Abonamente la televiziune (mii)

3645

3587

3542

3485

4054

4172

4119

4018

3931

3710

3462

3390

3280

5945

5822

5618

5478

5532

Television subscriptions (thou)

121
151

284
274

248
269

246
260

236
254

237
257

Abonamente la 1000 locuitori / Subscriptions per 1000 inhabitants


Radio
Televiziune
1)

1291)
157

1221)
155

1131)
155

Inclusiv abonamente la radioficare. / Including wire-broadcast subscriptions.

1061)
153

1871)
178

196
184

187
182

181
178

176
175

156
165

136
154

134
151

Radio
Television

9.13 FEDERAIILE SPORTIVE, N ANUL 2007


SPORT FEDERATIONS, IN 2007
numr / number

Total
Federaia Romn de Aeronautic
Federaia Romn de Aikido
Federaia Romn de Alpinism
i Escalad
Federaia Romn de Arte Mariale
Federaia Romn de Arte Mariale
de Contact
Federaia Romn de Atletism
Federaia Romn de Automobilism
Federaia Romn de Badminton
Federaia Romn de Baschet
Federaia Romn de Baseball
i Softball
Federaia Romn de Bob i Sanie
Federaia Romn de Box
Federaia Romn de Bridge
Federaia Romn de Canotaj
Federaia Romn de Ciclism
Federaia Romn de Culturism
Federaia Romn de Dans Sportiv
Federaia Ecvestr Romn
Federaia Romn de Fotbal
Federaia Romn de Fotbal Tenis
Federaia Romn de Gimnastic
Artistic
Federaia Romn de Gimnastic
Ritmic
Federaia Romn de Go
Federaia Romn de Golf
Federaia Romn de Haltere
Federaia Romn de Handbal
Federaia Romn de Hochei pe Ghea
Federaia Romn de Hochei pe Iarb
Federaia Romn de Judo
Federaia Romn de Kaiac-Canoe
Federaia Romn de Karate Kyokushin
Federaia Romn de Karate Modern
Federaia Romn de Karate WKC
Federaia Romn de
Karate Tradiional
Federaia Romn de Lupte
Greco-romane
Federaia Romn de Modelism
Federaia Romn de Motociclism
Federaia Romn de Nataie
i Pentatlon Modern
Federaia Romn de Oin
Federaia Romn de Orientare
Federaia Romn de Patinaj
Federaia Romn de Polo
Federaia Romn de Popice
i Bowling
Federaia Romn de Radioamatorism
Federaia Romn de Rugby
Federaia Romn de Schi-Biatlon
Federaia Romn de Scrable
Federaia Romn de Scrim
Federaia Romn de Snooker
Federaia Romn de ah
Federaia Romn de Tenis
Federaia Romn de Tenis de Mas
Federaia Romn de Taekwondo ITF
Federaia Romn de Taekwondo WTF
Federaia Romn de Tir
Federaia Romn de Tir cu Arcul
Federaia Romn de Volei
Federaia Romn de Yachting
Sportul pentru Persoanele cu Handicap

Secii
sportive
afiliate
Affiliated
sport
sections

Sportivi
legitimai
Sportsmen
legitimated

Antrenori
cu norm
ntreag
Full time
coaches

Instructori
Instructors

3914
16
19

125882
250
732

6012
58
6

4106
251
27

5176
84
8

19
160

460
3480

4
90

24
122

41
129

80
185
63
21
174

1312
2678
323
492
10889

47
601
25
533

36
19
8
-

49
336
319
18
131

25
18
123
25
37
42
92
120
41
271
19

978
252
1756
560
495
210
1030
5766
381
13046
236

34
23
138
24
50
23
64
105
30
1430
-

3
26
27
3
98
157
25
2212
-

30
22
111
35
13
19
31
75
29
499
-

59

1070

177

75

25
20
8
30
237
51
12
154
30
29
97
43

363
607
424
714
7180
1618
311
3606
925
459
4061
1900

29
4
4
46
409
59
12
158
68
18
92
37

4
28
5
7
20
6
25
60
76

23
31
2
36
433
25
11
97
11
19
41
28

69

2219

73

48

89

128
53
50

5022
510
542

211
42
5

9
18
9

59
218
34

64
15
44
23
23

2517
336
430
214
872

139
13
22
28
41

39
11
14
6
15

342
11
121
59
41

36
77
73
47
11
35
10
175
219
77
25
55
30
13
147
15
55

700
1842
3478
1284
312
934
281
5506
20472
943
1448
1561
313
209
3174
399
1800

24
22
114
2
76
1
109
259
71
14
43
41
20
201
13
30

26
48
8
4
27
124
233
33
20
82
5
3
11
9
29

42
61
50
201
15
63
2
54
70
217
53
103
32
25
334
16
53

Arbitri
Referees

Total
Romanian Aeronautical Federation
Romanian Aikido Federation
Romanian Mountaineering and
Climbing Federation
Romanian Federation of Martial Arts
Romanian Contact Martial
Art Federation
Romanian Athletic Federation
Romanian Automobilism Federation
Romanian Badminton Federation
Romanian Basketball Federation
Romanian Baseball and Softball
Federation
Romanian Bobsleigh Federation
Romanian Boxing Federation
Romanian Bridge Federation
Romanian Rowing Federation
Romanian Cycling Federation
Romanian Bodybuilding Federation
Romanian Sport Dance Federation
Romanian Equestrian Federation
Romanian Football Federation
Romanian Football Tennis Federation
Romanian Artistic Gymnastics
Federation
Romanian Rhytmic Gymnastics
Federation
Romanian Go Federation
Romanian Golf Federation
Romanian Weightlifting Federation
Romanian Handball Federation
Romanian Ice Hockey Federation
Romanian Grass Hockey Federation
Romanian Judo Federation
Romanian Kayak-Canoe Federation
Romanian Kyokushin Karate Federation
Romanian Modern Karate Federation
Romanian WKC Karate Federation
Romanian Traditional Karate
Federation
Romanian Graeco-Roman
Wrestling Federation
Romanian Modelism Federation
Romanian Motocycling Federation
Romanian Swimming and
Modern Penthatlon Federation
Romanian Oina Federation
Romanian Orientation Federation
Romanian Skating Federation
Romanian Water Polo Federation
Romanian Bowling
Federation
Romanian Radioamateurism Federation
Romanian Rugby Federation
Romanian Ski-Biathlon Federation
Romanian Scrable Federation
Romanian Fencing Federation
Romanian Snooker Federation
Romanian Chess Federation
Romanian Tennis Federation
Romanian Table Tennis Federation
Romanian ITF Taekwondo Federation
Romanian WTF Taekwondo Federation
Romanian Shooting Federation
Romanian Archery Federation
Romanian Voleyball Federation
Romanian Yachting Federation
Sport for Disabled People

9.14

CLASAMENTUL GENERAL LA COMPETIIILE INTERNAIONALE OFICIALE PE FEDERAII, N ANUL 2007


GENERAL HIERARCHY ON OFFICIAL INTERNATIONAL CONTESTS BY FEDERATIONS, IN 2007

Locul / Place
Federaia

Total
Atletism
Modelism
Gimnastic
Karate Tradiional
Canotaj
Haltere
Kaiac-Canoe
Lupte
Arte Mariale
Box
Scrim
Culturism
Arte Mariale de Contact
Nataie i Pentatlon Modern
Judo
Tenis de Mas
Tir
Schi-Biatlon
Karate Modern
Popice i Bowling
ah
Sportul pentru Persoanele
cu Disabiliti
Tenis
Go
Handbal
Ciclism
Bob i Sanie
Karate WKC
Taekwondo ITF
Karate Kyokushin
Ecvestr
Volei
Motociclism
Radioamatorism
Fotbal Tenis
Aeronautic
Badminton
Taekwondo
Yachting

Total
clasament
Total
hierarchy

Total
medalii
Total
medals

II

III

IV

VI

345

294

388

75

145

61

1308

1027

69
11
9
27
10
11
25
1
74
2
4
5
1
12
14
15
15
1
5

45
12
8
22
6
3
15
5
68
3
4
5
1
15
8
12
3
18
1
7

27
23
11
11
7
4
15
9
102
10
13
6
4
23
22
12
19
1
7

8
3
4
2
2
7
9
8
1
6

13
7
5
11
8
14
9
8
2
1
10
5
1
2
12
1
5

7
5
2
3
8
5
2
2
1
1
3
2
1
7

169
54
41
62
28
38
80
23
268
24
31
18
6
52
54
45
7
4
65
5
37

141
46
28
60
23
18
55
15
244
15
21
16
6
50
44
39
3
52
3
19

4
3
1
1
5
9
2
1
1
1
5
1

1
2
3
5
4
5
13
-

4
1
2
4
6
14
1
2
2
2
18
2
1
3
-

4
1
1
1
4
1
1
11
1
-

3
3
4
5
5
7
-

3
3
2
3
-

4
-

1
-

12
7
2
2
5
14
27
35
9
3
3
8
57
3
1
3
5
1

5
7
1
1
5
7
16
27
3
3
3
8
36
2
1
3
1

Federation

Total
Athletics
Modelism
Gymnastics
Traditional Karate
Rowing
Weightlifting
Kayak-Canoe
Wrestling
Martial Arts
Boxing
Fencing
Bodybuilding
Contact Martial Art
Swimming and Modern Penthatlon
Judo
Table Tennis
Shooting
Ski-Biathlon
Modern Karate
Bowling
Chess
Sport for Disabled
People
Tennis
Go
Handball
Cycling
Bobsleigh
WKC Karate
ITF Taekwondo
Kyokushin Karate
Ecvestrian
Voleyball
Motocycling
Radioamateurism
Football Tennis
Aeronautic
Badminton
Taekwondo
Yachting

9.15 MEDALIILE OBINUTE DE SPORTIVII ROMNI LA JOCURILE OLIMPICE, CAMPIONATELE MONDIALE I EUROPENE
MEDALS OBTAINED BY ROMANIAN SPORTSMEN IN THE OLYMPIC GAMES, WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

TOTAL
I
II
III
Jocurile olimpice
Olympic Games
Total
I
II
III
Campionatele mondiale de seniori
World senior championships
Total
I
II
III
Campionatele europene de seniori
European senior championships
Total
I
II
III
Campionatele mondiale de tineret-juniori-cadei
World youth-junior-cadet championships
Total
I
II
III
Campionatele europene de tineret-juniori-cadei
European youth-junior-cadet championships
Total
I
II
III

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

109
26
31
52

140
26
38
76

135
32
48
55

148
28
50
70

209
59
53
97

226
61
82
83

197
57
58
82

224
53
68
103

266
73
77
116

266
77
83
106

261
85
88
88

236
59
79
98

387
112
115
160

575
215
172
188

599
224
174
201

718
249
228
241

578
179
175
224

681
206
195
280

18
4
6
8

20
4
7
9

26
11
6
9

19
8
5
6

15
5
5
5

41
3
13
25

8
1
1
6

34
8
13
13

51
14
13
24

46
13
16
17

37
11
9
17

76
14
24
38

77
17
23
37

49
15
12
22

37
8
9
20

47
14
11
22

82
18
26
38

150
47
52
51

86
23
24
39

205
70
73
62

93
21
30
42

224
67
74
83

35
8
11
16

19
5
8
6

50
11
19
20

21
1
5
15

60
9
15
36

68
13
25
30

65
19
21
25

43
6
16
21

69
23
17
29

91
16
37
38

98
31
40
27

92
14
36
42

106
30
31
45

127
44
30
53

215
87
64
64

207
66
57
84

246
89
75
82

154
48
39
67

21
6
4
11

24
5
7
12

22
7
9
6

23
3
9
11

37
16
9
12

32
11
10
11

33
11
10
12

22
11
4
7

36
10
11
15

38
13
12
13

19
6
5
8

23
6
9
8

41
18
10
13

77
33
23
21

79
25
23
31

122
45
35
42

85
21
26
38

146
44
39
63

38
7
11
20

56
13
10
33

37
9
13
15

70
16
23
31

61
20
16
25

80
24
31
25

42
12
11
19

83
22
24
37

84
23
26
35

88
33
22
33

81
29
28
24

74
25
23
26

158
46
48
64

221
91
67
63

200
81
58
61

184
68
63
53

154
48
44
62

157
47
43
67

9.16 MEDALIILE OBINUTE DE SPORTIVII ROMNI, PE RAMURI DE SPORT,


LA JOCURILE OLIMPICE, N PERIOADA 1896-2004
MEDALS OBTAINED BY ROMANIAN SPORTSMEN, BY SPORT BRANCHES,
IN THE OLYMPIC GAMES 1896-2004

Total
Gimnastic
Canotaj
Kaiac-Canoe
Atletism
Lupte
Tir
Haltere
Box
Scrim
Handbal
Nataie
Clrie
Judo
Rugby
Volei
Bob

Total medalii
Total medals

Medalii aur
Gold medals

Medalii argint
Silver medals

Medalii bronz
Bronze medals

285

82

88

115

67
35
34
34
32
14
11
25
12
4
9
2
3
1
1
1

23
18
10
10
7
5
2
1
3
3
-

20
10
10
14
8
4
6
9
3
1
2
1
-

24
7
14
10
17
5
3
15
6
3
4
1
3
1
1
1

Total
Gymnastics
Rowing
Kayak-Canoe
Athletics
Wrestling
Shooting
Weightlifting
Boxing
Fencing
Handball
Swimming
Equitation
Judo
Rugby
Voleyball
Bob

9.17 PARTICIPAREA SPORTIVILOR ROMNI LA JOCURILE OLIMPICE


PARTICIPATION OF ROMANIAN SPORTSMEN IN THE OLYMPIC GAMES
Numrul de
puncte
Anul
Year

obinute

Numrul de medalii obinute


Number of medals obtained

Number of
points

Numrul de locuri obinute


Number of positions obtained

Total

Aur
Gold

Argint
Silver

Bronz
Bronze

Total

locuri
places
IV

locuri
places
V

locuri
places
VI

obtained
Total

1913,33

285

82

88

115

272

89

96

87

1924

4,00

1928

1932

4,00

1936

9,00

1952

27,75

1956

92,00

13

12

1960

77,00

10

18

1964

94,50

12

19

10

1968

107,50

16

11

1972

117,00

16

21

1976

177,50

27

14

23

10

1980

203,00

25

13

40

16

11

13

1984

325,50

53

20

16

17

17

10

1988

162,50

24

11

19

1992

162,75

18

33

17

1996

113,50

20

2000

112,50

26

11

21

10

2004

123,33

19

17

9.18 BIBLIOTECI, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE I JUDEE, N ANUL 2007


LIBRARIES, BY MACROREGION, DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2007

Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Judeul

Biblioteci / Libraries
(total)

din care: biblioteci publice


of which: public libraries
Volume existente
Cititori nscrii
(mii)
(mii)
Existing volumes
Registered readers
(thou)
(thou)

Volume existente
(mii)
Existing volumes
(thou)

Cititori nscrii
(mii)
Registered readers
(thou)

Volume eliberate
(mii)
Lent volumes
(thou)

Uniti
(numr)
Units
(number)

12366

171990

4697

65795

2943

50401

1736

MACROREGIUNEA 1
Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

3406
1834
383
230
420
350
229
222
1572
253
227
199
270
404
219

44209
24419
4107
1819
10568
3412
2373
2140
19790
2960
3617
1711
2946
4542
4014

1190
567
104
60
179
106
68
50
623
80
150
52
89
120
132

16611
9289
1633
740
4030
1476
705
705
7322
1019
1929
468
998
1586
1322

775
424
93
57
81
73
60
60
351
76
37
39
57
84
58

15671
7930
1899
917
1785
1371
1112
846
7741
1318
1149
746
1172
2035
1321

443
201
36
22
57
50
20
16
242
36
71
27
27
49
32

MACROREGIUNEA 2
Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

3788
2227
425
266
563
333
333
307
1561
197
319
329
312
162
242

42642
27293
4547
2933
8567
3447
5068
2731
15349
1816
2515
4074
3288
1755
1901

1490
804
142
96
205
110
150
101
686
58
88
318
113
47
62

21022
12936
1795
1871
3270
2106
2250
1644
8086
792
1029
3101
1612
830
722

883
516
86
74
91
74
111
80
367
43
85
64
62
49
64

15070
8939
1574
1533
1554
1278
1682
1318
6131
677
957
1443
1391
889
774

571
338
52
49
70
50
70
47
233
21
31
80
51
22
28

MACROREGIUNEA 3
Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti
Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

2642
494
103
391
2148
549
196
369
165
170
416
283

56432
38402
691
37711
18030
3891
1801
2637
1213
1607
4622
2259

1130
482
24
458
648
146
50
120
37
55
150
90

16098
8200
241
7959
7898
1858
625
1343
388
994
1838
852

563
21
20
1
542
102
55
89
50
54
101
91

8769
1432
170
1262
7337
1412
818
1133
639
752
1582
1001

348
45
6
39
303
66
15
58
18
26
73
47

5665 MACROREGION 3
1053 Bucharest - Ilfov
96
Ilfov
957
Municipiul Bucureti
4612 South - Muntenia
1113
Arge
248
Clrai
845
Dmbovia
242
Giurgiu
610
Ialomia
1114
Prahova
440
Teleorman

MACROREGIUNEA 4
Sud - Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

2530
1403
379
240
195
317
272
1127
249
241
254
383

28707
14160
5172
2588
1774
2363
2263
14547
3039
2127
3213
6168

887
515
135
95
84
115
86
372
86
60
88
138

12064
6777
1799
1770
770
1256
1182
5287
1499
763
1285
1740

722
425
99
70
64
106
86
297
75
70
64
88

10891
6037
1683
927
951
1149
1327
4854
1237
982
1130
1505

374
249
64
40
49
51
45
125
32
26
32
35

5639 MACROREGION 4
3684 South - West Oltenia
961
Dolj
548
Gorj
495
Mehedini
842
Olt
838
Vlcea
1955 West
523
Arad
453
Cara-Severin
543
Hunedoara
436
Timi

Total

Volume eliberate
(mii)
Lent volumes
(thou)

Macroregion
Development region
County

Uniti
(numr)
Units
(number)

30085 Total
7350 MACROREGION 1
3897 North - West
671
Bihor
290
Bistria-Nsud
1536
Cluj
733
Maramure
314
Satu Mare
353
Slaj
3453 Center
632
Alba
751
Braov
224
Covasna
498
Harghita
833
Mure
515
Sibiu
11431 MACROREGION 2
6553 North - East
772
Bacu
1066
Botoani
1109
Iai
1443
Neam
1077
Suceava
1086
Vaslui
4878 South - East
462
Brila
389
Buzu
2200
Constana
907
Galai
543
Tulcea
377
Vrancea

9.19 CINEMATOGRAFE, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE I JUDEE, N ANUL 2007


CINEMAS, BY MACROREGION, DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2007

Cinematografe i
instalaii cinematografice
(numr)
Cinemas and film
installations
(number)

Locuri n slile
cinematografelor
i instalaiilor
cinematografice
Seats in cinemas
and film installations

Total

71

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

18
12
2
1
6
1
1
1
6
1
2
2
1

MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Bucureti - Ilfov / Bucharest - Ilfov

Macroregiunea / Macroregion
Regiunea de dezvoltare / Development region
Judeul / County

Municipiul Bucureti 1) / Bucharest Municipality 1)


Sud - Muntenia / South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi
1)

Inclusiv judeul Ilfov. / Including Ilfov county.


Sursa: Consiliul Naional al Cinematografiei. / Source: Cinema National Council.

Spectacole
(numr)
Performances
(number)

Spectatori
(mii)
Audience
(thou)

43057

98852

2896

6918
5126
790
590
2487
709
300
250
1792
344
423
788
237

22809
15483
7853
757
6024
752
63
34
7326
719
3601
1833
1173

590
452
166
6
276
4
*)
*)
138
6
44
60
28

20
9
2
1
4
1
1
11
1
8
1
1
-

15167
5892
1107
500
3131
653
501
9275
352
8600
150
173
-

12969
10348
1674
1422
6283
948
21
2621
417
1393
441
370
-

153
111
13
7
83
8
*)
42
3
33
5
1
-

19
13
13
6
2
1
1
2
-

13351
10646
10646
2705
725
250
450
1280
-

53667
50629
50629
3038
1696
327
176
839
-

1997
1972
1972
25
12
2
1
10
-

14
5
2
1
2
9
2
1
2
4

7621
2172
883
419
870
5449
1041
590
885
2933

9407
2795
2484
204
107
6612
2234
270
465
3643

156
68
66
1
1
88
25
2
4
57

9.20 PLTITORI DE TAX PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE RADIO I TELEVIZIUNE, PE MACROREGIUNI,


REGIUNI DE DEZVOLTARE I JUDEE, LA 31 DECEMBRIE 2007
PAYERS FOR RADIO AND TELEVISION PUBLIC SERVICE, BY MACROREGION,
DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, ON DECEMBER 31, 2007
numr / number
Macroregiunea / Macroregion
Regiunea de dezvoltare / Development region
Judeul / County

Pltitori de tax pentru serviciul public de: / Payers for public service:
Radio
Radio

Televiziune
Television

Total

5106418

5532327

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

1210974
627246
153114
52541
174260
107656
91733
47942
583728
75574
156047
42977
59643
145456
104031

1323889
679818
161962
58817
187777
120036
98007
53219
644071
83200
165330
54103
69336
161234
110868

MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

1404150
688997
160380
63971
151519
115303
122620
75204
715153
72367
107095
194010
130874
63877
146930

1546961
770419
174987
75371
171008
126692
136268
86093
776542
85972
116561
208371
151612
67114
146912

MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Bucureti - Ilfov / Bucharest - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti / Bucharest Municipality
Sud - Muntenia / South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

1551121
763517
79430
684087
787604
145171
75621
133659
71886
62985
218153
80129

1631235
794807
79262
715545
836428
161472
80933
136337
74404
70372
227151
85759

940173
430010
129290
75273
54990
77222
93235
510163
123249
75807
107738
203369

1030242
476597
141053
83808
60323
89370
102043
553645
132100
83153
130191
208201

MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

9.21 ACTIVITATEA SPORTIV, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE I JUDEE, N ANUL 2007


SPORT ACTIVITY, BY MACROREGION, DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2007

numr / number
Secii sportive
afiliate
Affiliated
sport sections

Sportivi
legitimai
Sportsmen
legitimated

Total

3914

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

1132
561
118
51
199
88
65
40
571
47
178
48
102
107
89

MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

Macroregiunea / Macroregion
Regiunea de dezvoltare / Development region
Judeul / County

MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Bucureti - Ilfov / Bucharest - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti / Bucharest Municipality
Sud - Muntenia / South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi
Sursa: Agenia Naional pentru Sport. / Source: National Agency for Sport.

Antrenori cu
norm ntreag
Full time
coaches

Instructori
Instructors

125882

6012

4106

5176

33888
16305
3417
1408
5789
2999
1854
838
17583
1892
5527
1356
2350
3679
2779

1542
761
155
76
283
129
75
43
781
74
256
50
100
160
141

980
497
127
63
98
69
103
37
483
44
119
58
53
81
128

1497
734
120
85
264
168
53
44
763
29
264
48
163
96
163

945
467
84
45
125
81
102
30
478
59
76
178
96
26
43

30426
14096
3052
1995
3804
2373
1893
979
16330
2391
1957
6027
3827
904
1224

1301
640
152
58
183
87
112
48
661
79
100
254
147
29
52

948
453
45
107
134
59
83
25
495
90
100
126
74
56
49

1103
506
146
24
148
89
72
27
597
84
116
171
115
29
82

1143
720
61
659
423
104
31
58
23
17
151
39

42019
30137
1218
28919
11882
3322
693
1698
454
834
4052
829

2091
1471
44
1427
620
174
34
114
33
19
196
50

1512
893
43
850
619
62
70
185
73
32
149
48

1617
1095
19
1076
522
157
20
52
21
16
212
44

694
292
104
41
30
53
64
402
86
54
107
155

19549
9047
3603
1250
1039
1211
1944
10502
2188
1147
2819
4348

1078
500
192
82
53
81
92
578
151
79
128
220

666
360
186
31
35
45
63
306
89
77
50
90

959
398
123
63
73
58
81
561
120
116
142
183

Arbitri
Referees

PRESCURTRI FOLOSITE PENTRU UNITILE DE MSUR


ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M.
M.U.

= unitate de msur
= measurement unit

kVA

= kilovoltamper
= kilovoltamper

mm

= milimetru
= millimetre

MVA

= megavoltamper
= megavoltamper

= metru
= metre

CP
HP

= cal putere
= horse power

m2

= metru ptrat
= square metre

kcal

= kilocalorie
= kilocalorie

m3

= metru cub
= cubic metre

Gcal

= gigacalorie
= gigacalorie

ha (10000 m2)

= hectar
= hectare

kO

= kilooctet
= kilooctet

km

= kilometru
= kilometre

''

= secund
= second

km2

= kilometru ptrat
= square kilometre

'

= minut
= minute

microgr.

= microgram
= microgram

= or
= hour

mg

= miligram
= miligram

= grad
= degree

= gram
= gram

nr.
no.

= numr
= number

kg

= kilogram
= kilogram

= procent
= percentage

= ton
= tonne

mii
thou

= mii
= thousands (thou)

tdw

= ton deadweight
= tonne deadweight

mil.
mill.

= milion
= million

= litru
= litre

mild.
bn

= miliard
= billion

dal

= decalitru
= decalitre

echiv.
equiv.

= echivalent
= equivalent

hl

= hectolitru
= hectolitre

S.A.
A.S.

= substan activ
= active substance

= watt
= watt

buc.
pcs.

= bucat
= pieces

kW

= kilowatt
= kilowatt

per.

= pereche
= pair

kWh

= kilowatt - or
= kilowatt - hour

garnit.

= garnitur
= set

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

= nu este cazul
= data not applicable

= grafic
= graph

...

= lips date
= data not available

*)

= date mai mici dect 0,5


= magnitude less than 0.5

= date nensumabile
= nontotalized data

**)

= date mai mici dect 0,05


= magnitude less than 0.05

= date confideniale
= confidential data

***)

= date mai mici dect 0,005


= magnitude less than 0.005