Sunteți pe pagina 1din 8

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

SolidWorks 99. Elemente de bază

Ce este SolidWorks 99?

SolidWorks 99 este un pachet de programe de modelare geometrică 3D asistată de


calculator, destinat proiectanţilor din domeniul mecanic. Este o aplicaţie nativă Windows,
uşor de învăţat şi utilizat, care permite modelarea pieselor ca şi entităţi individuale, a
ansamblurilor de piese şi generarea documentaţiei 2D.

Cerinţele minime ale sistemului de calcul pe care rulează SolidWorks 99

Sistem de operare Windows 95, Windows 98 sau Windows NT (cu Service Pack 4).
Câteva dintre funcţionalităţile programului sunt limitate atunci când se utilizează
sistemul de operare Windows 95 (98).
Calculator bazat pe microprocesor Pentium sau Alpha
Minim 64 MB memorie RAM
Unitate CD-ROM (numai pentru instalarea programului)
Dacă intenţionaţi să generaţi automat familii de piese sau liste de materiale cu ajutorul
programului SolidWorks, este recomandat să aveţi instalat pe calculator pachetul de
programe Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2).
Pentru a deschide fişiere SolidWorks (aflate undeva în lume) cu ajutorul programului
Internet Explorer, trebuie să aveţi instalată versiunea 4.0 sau o versiune ulterioară

Noţiuni de bază

Un model SolidWorks este o piesă individuală, un ansamblu de piese sau o


reprezentare 2D (un desen)
•µ In mod uzual, modelarea unei piese începe cu realizarea unei schiţe, pornind de
la această schiţă se generează blocul grafic de construcţie de bază (base feature)
şi apoi se adaugă celelalte elemente de construcţie necesare finalizării
modelului. (Primul element de tip solid al unui model SolidWorks poate fi şi o
piesă importată dintr-un alt program de modelare).
•µ Odată realizat un model 3D, acesta poate fi rafinat prin adăugarea, modificarea
sau reordonarea blocurilor grafice de construcţie din care acesta este alcătuit.

8 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•µ Asociativitatea între piese, ansambluri şi documentaţia 2D asigură garanţia că


orice modificare facută într-un document, se reflectă automat în toate
documentele care fac apel la cel modificat.
•µ Documentaţia 2D şi ansamblurile pot fi generate în orice moment al procesului
de proiectare.

Aplicaţia SolidWorks permite personalizarea mediului de lucru, în acest fel fiecare


utilizator putând lucra cu o anumită configuraţie a programului. Stabilirea valorilor
pentru diferite variabile de sistem se face selectând articolul de meniu Tools şi apoi
subarticolul Options din meniul bară principal. In continuare sunt prezentate doar
câteva din modurile prin care se poate personaliza aplicaţia SolidWorks 99:
•℘ Color - stabilirea culorii pentru linii,
feţe ale modelului, elemente de
construcţie ale modelului, etc.
•℘ Detailing - alegerea standardului de
cotare, precizia şi toleranţele; modul de
reprezentare al săgeţilor, al liniilor
ajutătoare, al liniilor de cotă şi al
intersecţiilor virtuale; tipul şi mărimea
caracterelor (fontul), etc.
•℘ Drawings - stabilirea dimensiunii foii
de hârtie pe care se realizează desenul,
alegerea factorului de scară şi a tipului
de proiecţie, stabilirea modului implicit
în care sunt afişate muchiile în vederile
generate automat, etc.
•℘ Edges - Stabilirea modului în care sunt
afişate muchiile modelului, stabilirea
opţiunilor legate de selectarea
muchiilor, etc.
•℘ External References - stabilirea
modului în care documentele
SolidWorks sunt deschise şi referite; definirea căilor de căutare pentru documentele
externe, biblioteci de elemente, etc.
•℘ General - stabilirea modului de comportare a programului când se lucrează în
schiţe sau model, incrementul unghiular şi viteza de rotire a imaginilor, etc.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 9


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Grid/Units - stabilirea modului de afişare a reţelei ajutătoare pentru schiţe,


parametrii reţelei şi saltul in puncte predefinite; stabilirea tipului de unităţi de
măsură pentru mărimile liniare şi unghiulare, etc.
•℘ Line Font - stabilirea tipului de linie şi a grosimii acesteia pentru diferite tipuri de
muchii
•℘ Performance - stabilirea preciziei de afişare a modelului pe ecranul monitorului

Deschiderea unui document SolidWorks

Pentru a deschide un document nou în SolidWorks:


•µ In fereastra SolidWorks se selectează pictograma din bara cu
instrumente Standard, sau se selectează articolul
de meniu File şi apoi subarticolul New
•µ Din caseta de dialog New, se selectează Part,
Assembly sau Drawing şi apoi se apasă butonul
OK

Pentru deschiderea unui document (de tip piesă, ansamblu sau desen) existent:
•µ In fereastra SolidWorks se selectează pictograma din bara cu
instrumente Standard, sau se selectează articolul de meniu File şi apoi subarticolul
Open. In caseta de dialog Open se selectează documentul dorit.

•µ Se selectează opţiunea Open as read-only dacă se doreşte deschiderea


documentului fără a se face modificări în acesta.
•µ Se selectează opţiunea Preview dacă se doreşte vizualizarea documentului înainte
de deschiderea acestuia.
•µ Se selectează opţiunea Configure pentru deschiderea documentului într-o anumită
configuraţie.
•µ Se apasă butonul Open pentru deschiderea efectivă a documentului.

10 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Termenii utilizaţi în SolidWorks 99

O fereastră SolidWorks are două zone distincte:


•µ Zona grafică - zona în care se generează şi se modifică documentul
SolidWorks (piesă, ansamblu sau desen);
•µ Zona de afişare a arborelui documentului - zona în care este afişată structura
arborescentă a piesei, ansamblului sau a desenului.

Zona grafică

Zona de afişare a
arborelui documentului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 11


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

12 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Vizualizarea şi mânuirea pieselor, ansamblurilor şi a desenelor

Bara cu instrumente View - furnizează uneltele cu ajutorul cărora se pot mânui


piesele, desenele şi ansamblurile.

Butonul Descrierea acţiunii

View Orientation

Undo Last Change

Zoom to Fit

Zoom to Area

Zoom In/Out

Zoom to Selection

Rotate View

Pan

Wireframe

Hidden in Gray

Hidden Lines Removed

Shaded

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 13


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Bara cu instrumente Standard Views - furnizează uneltele cu ajutorul cărora se poate


afişa rapid oricare dintre vederile standard, sau o vedere normală la o faţă plană.

Butonul Descrierea acţiunii

Front View

Back View

Left View

Right View

Top View

Bottom View

Isometric View

Normal to

 Caseta Orientation - cu ajutorul acesteia se poate afişa o vedere standard sau o


vedere definită de utilizator, sau se pot modifica vederile
standard. Pentru a afişa caseta Orientation, se selectează
articolul de meniu View şi apoi subarticolul Orientation sau se
apasă tasta Space Bar.
Butonul Descrierea acţiunii
Pushpin

New View

Update Standard View

Reset Standard View

14 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Ce se poate face pentru a se economisi timp?

Se salvează versiuni intermediare sub diferite nume (utilizând comanda Save
As) ale piesei, ansamblului sau desenului;
Pentru identificarea unui buton aparţinând unei bare
cu instrumente, se poziţionează mouse-ul deasupra
butonului respectiv şi se aşteaptă câteva momente
(va apărea o scurtă descriere a acţiunii acelui
buton);
Se utilizează butoanele săgeţi pentru modificarea
unei valori numerice;
Se foloseşte caseta Modify ca şi calculator;
Se consultă periodic bara de stare (poziţionată la
baza ferestrei SolidWorks).

Cunoştinţele dobândite în AutoCAD pot fi folosite şi în SolidWorks?

Utilizatorii familiarizaţi cu desenarea folosind pachetul de programe AutoCAD, pot


continua să lucreze în aceeaşi manieră utilizând SolidWorks 2D Command Emulator.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 15