Sunteți pe pagina 1din 8

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Realizarea schiţelor în SolidWorks 99 (1)


Marea majoritate a blocurilor grafice de construcţie pe care utilizatorul trebuie să le
creeze atunci când modelează 3D o piesă în SolidWorks, au ca şi element de pornire o
schiţă 2D.
Spre deosebire de schiţele 2D, care întotdeauna trebuie să fie realizate într-un plan
(element de construcţie ajutător) sau pe o suprafaţă plană a modelului, în SolidWorks 99 se
pot realiza şi schiţe 3D. Aceste schiţe 3D conţin elemente (linii, arce de cerc şi puncte) care
nu sunt legate numai de un plan de schiţare.
Modul de utilizare a schiţelor 2D şi 3D la realizarea blocurilor grafice de
construcţie va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui curs.

Realizarea unei schiţe 2D

Pentru a deschide o nouă schiţă, fie se apasă butonul Sketch din caseta cu
instrumente Sketch, fie se selectează articolul de meniu Insert şi apoi opţiunea Sketch din
meniul bară principal. Planul implicit pentru schiţare este Plane 1. Dacă se doreşte
realizarea schiţei într-un alt plan sau pe o suprafaţă plană a modelului, înainte de
deschiderea schiţei se va selecta planul sau suprafaţa dorită.
Când se deschide o nouă schiţă devin active toate butoanele din casetele cu
instrumente: Sketch, Sketch Relations, Sketch Entities şi Sketch Tools. Dacă o casetă cu
instrumente nu conţine toate butoanele sau se consideră ca aceasta conţine mai multe
butoane decât este necesar, caseta cu instrumente poate fi personalizată prin adăugare sau
înlăturare de butoane, prin selectarea articolului de meniu Tools şi apoi a opţiunii
Customize (din caseta de dialog Customize se alege opţiunea Commands).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 23


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Caseta cu instrumente Sketch

Comenzile asociate butoanelor din această casetă cu instrumente acţionează în cele


mai multe cazuri asupra schiţei luată ca un întreg.

Butonul Descrierea acţiunii


Select Select este cea mai flexibilă unealtă utilizată în SolidWorks 99.
Intr-o schiţă sau într-un desen (document SolidWorks de tip
“drawing”), comanda Select poate fi utilizată pentru:
•℘ selectarea entităţilor grafice 2D,
•℘ deplasarea capetelor unei entităţi pentru a se obţine o nouă
formă a schiţei,
•℘ selectarea feţelor sau a muchiilor modelului,
•℘ selectarea mai multor elemente simultan cu ajutorul unei
ferestre de selecţie,
•℘ selectarea unei dimensiuni şi mutarea acesteia într-o altă
poziţie,
•℘ modificarea valorii unei dimensiuni prin selectarea acesteia
şi efectuarea unui dublu clic.
Grid

Sketch Cu ajutorul comenzii Sketch se deschid şi se închid schiţe 2D.


3D Sketch Cu ajutorul comenzii 3D Sketch se deschid şi se închid schiţe 3D.
O schiţă 3D conţine elemente care nu se găsesc în acelaşi plan sau
pe aceeaşi faţă plană a modelului.
Modify Cu ajutorul comenzii Modify se poate deplasa, roti sau scala o
schiţă 2D.
No Solve Move Comanda No Solve Move permite deplasarea entităţilor selectate
într-o nouă poziţie fără ca programul să aplice constrângerile
geometrice sau dimensionale.
Dacă între elementele care urmează a fi deplasate şi alte elemente
din schiţă sau model există constrângeri geometrice sau
dimensionale, programul cere confirmarea anulării (ştergerii)
acestor constrângeri.
Un răspuns afirmativ la cererea de ştergere, conduce la anularea
constrângerilor şi la mutarea elementelor selectate în noua poziţie.
Dacă se răspunde negativ la cererea de ştergere, se va realiza o
copie a elementelor selectate în poziţia dorită.

24 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Caseta cu instrumente Sketch Relations

Comenzile asociate butoanelor din această casetă cu instrumente permit


dimensionarea elementelor unei schiţe, adăugarea constrângerilor geometrice între
elemente şi vizualizarea şi anularea acestor constrângeri atunci când nu mai sunt necesare.

Butonul Descrierea acţiunii


Dimension

Add Relations

Display/Delete Relations

Scan Equal

Caseta cu instrumente Sketch Tools

Caseta cu instrumente Sketch Tools conţine atât butoanele care au asociate


comenzile necesare realizării entităţilor ce alcătuiesc schiţa (Sketch Entity), cât şi
butoanele care au asociate comenzile necesare modificării acestor entităţi (Sketch Tools).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 25


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Butonul Descrierea acţiunii


Sketch Entity
Line
Rectangle
Parallelogram
Centerpoint Arc
3 Pt Arc
Tangent Arc
Circle
Centerline
Point
Spline
Parabola
Ellipse
Sketch Tools
Trim
Extend
Convert Entities
Mirror
Fillet
Split Curve
Linear Step and
Repeat
Circular Step and
Repeat
Offset Entities

Utilizarea instrumentelor de desenare

Desenarea segmentelor de dreaptă (Line)

Pentru realizarea unui segment de dreaptă:


•℘ Se apasă butonul Line din caseta cu instrumente
Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Line;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în punctul de
start al segmentului de dreaptă şi se apasă butonul din
stânga al mouse-ului;
•℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se
deplasează cursorul în poziţia dorită şi apoi se
eliberează butonul.

26 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Pentru modificarea unui segment de dreaptă existent:


•℘ Se apasă butonul Select şi apoi:
Dacă se doreşte modificarea lungimii segmentului de dreaptă, se selectează
unul din capetele acestuia şi se mută în poziţia dorită;
Pentru mutare, se selectează segmentul de dreaptă şi se deplasează în poziţia
dorită (în tot acest timp butonul din stânga al mouse-ului se menţine apăsat);
Pentru modificarea unghiului pe care îl face segmentul de dreaptă cu o anumită
direcţie, se selectează unul din capetele segmentului şi apoi se mută în poziţia
dorită. Dacă segmentul de dreaptă are constrângeri geometrice (este orizontal
sau vertical), se apasă butonul Display/Delete Relations şi se anulează aceste
constrângeri înainte de modificarea unghiului.

Desenarea dreptunghiurilor (Rectangle)

Pentru realizarea unui dreptunghi:


•℘ Se apasă butonul Rectangle din caseta cu instrumente
Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Rectangle;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde
se doreşte a fi unul din vârfurile dreptunghiului şi se
apasă butonul din stânga al mouse-ului;
•℘ Cu butonul apăsat, se deplasează cursorul în poziţia
dorită şi se eliberează butonul. In timpul deplasării
cursorului dimensiunile dreptunghiului sunt afişate
dinamic pe ecran.

Desenarea paralelogramelor (Parallelogram)

Comanda Parallelogram poate fi utilizată atât pentru realizarea unui paralelogram


cât şi pentru realizarea unui dreptunghi ale cărui laturi nu sunt aliniate cu axele sistemului
cartezian asociat schiţei.

Pentru realizarea unui paralelogram:


•℘ Se apasă butonul Parallelogram din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau
Tools, Sketch Entity, Parallelogram;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se
doreşte a fi unul din vârfurile paralelogramului şi se
apasă butonul din stânga al mouse-ului;
•℘ Se deplasează cursorul şi se eliberează butonul mouse-
ului când una dintre laturile paralelogramului este
corect definită;
•℘ Se apasă tasta Ctrl şi apoi se apasă din nou butonul din
stânga al mouse-ului. Se deplasează cursorul în poziţia
dorită şi apoi se eliberează butonul.

Pentru realizarea unui dreptunghi:


•℘ Se parcurg etapele prezentate la realizarea paralelogramului, cu precizarea că la
ultimul pas nu se mai apasă tasta Ctrl.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 27


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Desenarea cercurilor (Circle)

Pentru desenarea unui cerc:


•℘ Se apasă butonul Circle din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch
Entity, Circle;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se
doreşte a fi centrul cercului şi se apasă butonul din
stânga al mouse-ului;
•℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se
deplasează cursorul în poziţia dorită (pentru specificarea
razei) şi apoi se eliberează butonul.

Pentru modificarea unui cerc existent:


•℘ Se apasă butonul Select şi apoi:
Dacă se doreşte modificarea razei (diametrului), se selectează cercul şi se
deplasează cursorul. Când se ajunge la dimensiunea dorită se eliberează butonul
mouse-ului;
Pentru mutare, se selectează centrul cercului, se deplasează cursorul şi când se
ajunge în poziţia dorită (în tot acest timp butonul din stânga al mouse-ului se
menţine apăsat) se eliberează butonul mouse-ului.

Desenarea arcelor de cerc (Centerpoint Arc, Tangent Arc, 3 Point Arc)

Arcele de crec pot fi realizate în trei moduri: prin specificarea centrului şi a


capetelor, ca şi arce tangente la o entitate desenată anterior (linie, arc de cerc sau curbă
spline) şi prin specificarea a trei puncte prin care să treacă arcul de cerc.

Pentru desenarea unui arc de cerc prin specificarea centrului şi a capetelor:


•℘ Se apasă butonul Centerpoint Arc din caseta cu
instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity,
Centerpoint Arc;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se
doreşte a fi centrul arcului de cerc şi se apasă butonul
din stânga al mouse-ului;
•℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se
deplasează cursorul în poziţia dorită (pentru specificarea
razei) şi apoi se eliberează butonul;
•℘ Se apasă din nou butonul din stânga al mouse-ului şi se
deplasează cursorul pentru stabilirea lungimii şi a direcţiei arcului de cerc şi apoi se
eliberează butonul.

Pentru desenarea unui arc de cerc tangent la o entitate


realizată anterior:
•℘ Se apasă butonul Tangent Arc din caseta cu
instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity,
Tangent Arc;
•℘ Se selectează un capăt al entităţii la care arcul de cerc se
doreşte a fi tangent (element de tip linie, arc de cerc sau
curbă spline);

28 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se deplasează cursorul până când arcul
de cerc ia forma şi dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul.

Pentru desenarea unui arc de cerc ce trece prin trei puncte specificate de utilizator:
•℘ Se apasă butonul 3Point Arc din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools,
Sketch Entity, 3Point Arc;
•℘ Se specifică poziţia primului punct;
•℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se
deplasează cursorul până în poziţia ce corespunde
celuilalt capăt al arcului de cerc şi apoi se eliberează
butonul;
•℘ Se selectează arcul de cerc (prin poziţionarea cursorului
deasupra lui şi apăsarea butonului din stânga al mouse-
ului), se deformează până se ajunge la forma şi
dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul mouse-
ului.

Desenarea elipselor (Ellipse)

Pentru desenarea unei elipse:


•℘ Se apasă butonul Ellipse din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools,
Sketch Entity, Ellipse;
•℘ Se poziţionează cursorul în punctul în care se doreşte a
fi centrul elipsei;
•℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se
deplasează cursorul pentru a se specifica lungimea şi
poziţia unei semiaxe a elipsei şi când se ajunge în
poziţia dorită se eliberează butonul;
•℘ Se selectează elipsa (prin poziţionarea cursorului
deasupra ei şi apăsarea butonului din stânga al mouse-
ului), se deformează până se ajunge la forma şi
dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul mouse-ului.

Desenarea parabolelor (Parabola)

Pentru desenarea unui arc de parabolă:


•℘ Se apasă butonul Parabola din caseta cu instrumente
Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Parabola;
•℘ Se poziţionează cursorul în punctul în care se doreşte a
fi focarul parabolei;
•℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se
deplasează cursorul până când se obţine suportul dorit
pentru parabolă şi apoi se eliberează butonul;
•℘ Se apasă din nou butonul din stânga al mouse-ului şi se
deplasează cursorul. Când s-a obţinut segmentul de
parabolă dorit, se eliberează butonul mouse-ului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 29


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Desenarea curbelor spline (Spline)

Pentru desenarea unei curbe spline:


•℘ Se apasă butonul Spline din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch
Entity, Spline;
•℘ Se desenează primul segment al curbei spline (se
procedează ca la desenarea segmentelor de dreaptă);
•℘ Se selectează ultimul punct specificat, se apasă butonul
din stânga al mouse-ului, se deplasează cursorul în
poziţia dorită şi se eliberează butonul;
•℘ Se repetă pasul anterior până când se obţine forma finală
a curbei spline.
•℘ Dacă este selectată opţiunea Alternate spline creation
(în Tools, Options, General), punctele curbei spline se
introduc printr-un singur clic de mouse (dublu clic pentru ultimul punct).

Pentru introducerea unor puncte de control suplimentare într-o curbă spline:


•℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra curbei
spline, se apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor
se alege opţiunea Insert Spline Point;
•℘ Se efectuează câte un clic de mouse în fiecare poziţie în
care se doreşte introducerea unui nou punct de control.

Punctele de control ale curbei spline pot fi utilizate pentru


modificarea formei acesteia. Intre aceste puncte se pot stabili
constrângeri geometrice sau pot fi folosite la dimensionarea
curbei spline în raport cu alte entităţi.

Desenarea punctelor (Point)

Pentru introducerea unei entităţi de tip punct într-o schiţă:


•℘ Se apasă butonul Point din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch
Entity, Point;
•℘ Se efectuează un clic de mouse în poziţia în care se doreşte inserarea punctului.

Pentru inserarea unei entităţi de tip punct la intersecţia virtuală a două elemente
desenate anterior:
•℘ Se apasă tasta Ctrl şi apoi se selectează cele două elemente;
•℘ Se apasă butonul Point din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch
Entity, Point.

Desenarea liniilor ajutătoare (Centerline)

Pentru desenarea unei linii auxiliare într-o schiţă:


•℘ Se apasă butonul Centerline din caseta cu instrumente Sketch Tools;
•℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în punctul de start al segmentului de
dreaptă, se apasă butonul din stânga al mouse-ului, cu butonul din stânga al mouse-
ului apăsat se deplasează cursorul în poziţia dorită şi apoi se eliberează butonul.

30 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM