Sunteți pe pagina 1din 1

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Conţinutul activităţilor didactice :

I. Curs (28 ore)

1. Modelarea geometrică 3D parametrizată. Consideratii generale.


2. SolidWorks 99. Elemente de bază.
3. Realizarea blocurilor grafice de construcţie cu geometrie implicită.
4. Realizarea schiţelor în SolidWorks 99 (1 - comenzi pentru desenare).
5. Realizarea schiţelor în SolidWorks 99 (2 - comenzi pentru modificarea schiţelor).
6. Realizarea elementelor de construcţie auxiliare (plane, axe, sisteme de coordonate,
curbe 3D).
7. Realizarea blocurilor grafice de construcţie cu geometrie explicită.
8. Modelarea geometrică 3D a pieselor tratate ca entităţi individuale.
9. Construirea ansamblurilor.
10. Modelarea pieselor în contextul ansamblului.
11. Generarea documentaţiei 2D (1 - vederi, secţiuni, detalii).
12. Generarea documentaţiei 2D (2 - cosmetizarea desenelor).
13. Modelarea geometrică 3D a pieselor sudate.
14. Modelarea geometrică 3D a pieselor din tablă.

II. Lucrari de laborator (42 ore)

III. Proiect (28 ore)

Bibliografie:

1. Modelare geometrică 3D asistată de calculator. Suport de curs.


2. ******, SolidWorks 99 User’s Guide, Document number: SWXUGENG061599.

Cunoştinţe prealabile :
Cursanţii trebuie să posede cunoştinţele de bază necesare utilizării unui calculator
sub WINDOWS 98/NT precum şi cunoştinţe de bază în domeniul proiectării mecanice.

Rezultate scontate :
Absolvenţii cursului trebuie să poată realiza: modele geometrice 3D pentru piese de
complexitate medie, ansambluri de complexitate ridicată şi documentaţie 2D pentru piese
si ansambluri.