Sunteți pe pagina 1din 2

26 septembrie 2013, Timi!oara Prof. Dr.

Florin

Colceag

____________________________________________________________________

!"#$%"$#&'%$('%)*"#+,-'%$('.+#)'/)'%+#+%")#01"0%0,)'/)#12*+,0"&300'
Caracteristicile de baz! ale personalit!"ii:
Extravertirea (e) #i introvertirea (i) - legate de preferin!a noastr" pentru lumea exterioar", respectiv interioar". Func"ia senzorial! (S) #i cea intuitiv! (I) - legate de modul n care asimil"m informa!ii despre lumea nconjur"toare. Func"ia reflexiv! (R) #i cea afectiv! (A) - legate de procesul prin care lu"m decizii. Func"ia judicativ! (J) #i cea perceptiv! (P) - legate de preferin!a noastr" pentru un stil de via!" mai organizat, respectiv mai flexibil.

Extravertitul (e) - persoan" mai deschis", care vorbe#te cu u#urin!" #i accept" cu pl"cere s" colaboreze #i s" comunice cu ceilal!i. Introvertitul (i) - persoan" mai rezervat", care vorbe#te mai pu!in #i are nevoie de mai mult" singur"tate. Senzorialul (S) - tr"ie#te n prezent, acord" mare importan!" faptelor #i este priceput n chestiuni practice; i plac lucrurile bine definite #i m"surabile. Intuitivul (I) - creativ #i orientat spre viitor; prefer" s" imagineze mereu alte posibilit"!i #i se str"duie#te s" mbun"t"!easc" lucrurile. Reflexivul (R) - ia decizii folosindu-se de logic" #i analiz"; apeleaz" mai degrab" la ra!iune dect la sentimente. Afectivul (A) - interesat de oameni #i de nevoile lor; apeleaz" mai degrab" la sentimente dect la ra!iune. Judicativul (J) - este organizat #i #i ndreapt" eforturile spre definitivarea proiectelor. Perceptivul (P) - flexibil, deschis schimb"rilor #i noului n general.
________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro

26 septembrie 2013, Timi!oara Prof. Dr. Florin

Colceag

____________________________________________________________________

I. Tipul elAJ extravertit-Intuitiv-Afectiv-Judicativ - deschis creativ interesat de oameni organizat II. Tipul ilAJ introvertit-Intuitiv-Afectiv-Judicativ - rezervat creativ interesat de oameni organizat III. Tipul elAP extravertit-Intuitiv-Afectiv-Perceptiv - deschis creativ interesat de oameni 'flexibil IV. Tipul ilAP introvertit-Intuitiv-Afectiv-Perceptiv - rezervat creativ interesat de oameni 'flexibil
V. Tipul elRJ extravertit-Intuitiv-Reflexiv-Judicativ - deschis creativ logic organizat VI. Tipul ilRJ introvertit-Intuitiv-Reflexiv-Judicativ - rezervat creativ logic organizat

VII. Tipul eIRP extravertit-Intuitiv-Reflexiv-Perceptiv - deschis creativ logic 'flexibil


VIII. Tipul iIRP introvertit-Intuitiv-Reflexiv-Perceptiv - rezervat creativ logic 'flexibil IX. Tipul eSRJ extravertit-Senzorial-Reflexiv-Judicativ - deschis practic logic organizat X. Tipul iSRJ introvertit-Senzorial-Reflexiv-Judicativ - rezervat practic logic organizat XI. Tipul eSAJ extravertit-Senzorial-Afectiv-Judicativ - deschis 'practic interesat de oameni organizat

XII. Tipul iSAJ introvertit-Senzorial-Afectiv-Judicativ - rezervat practic interesat de oameni organizat


XIII. Tipul eSRP extravertit-Senzorial-Reflexiv-Perceptiv - deschis 'practic logic 'flexibil XIV. Tipul iSRP introvertit-Senzorial-Reflexiv-Perceptiv - rezervat practic logic 'flexibil XV. Tipul eSAP extravertit-Senzorial-Afectiv-Perceptiv - deschis practic interesat de oameni 'flexibil XVI. Tipul iSAP introvertit-Senzorial-Afectiv-Perceptiv - rezervat 'practic * interesat de oameni flexibil

________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro