Sunteți pe pagina 1din 42

!"#$%&% ($)*+*+, - .

&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38


9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"

HANDBOOK
DANIELGOLEMAN

1. Inteligen!a emo!ional"................................................................pag. 3
Semnifica!ia inteligen!ei emo!ionale..........................................................................pag. 3
Dezvoltarea Inteligen!ei Emo!ionale..........................................................................pag. 5
Au femeile o inteligen"# emo"ional# mai dezvoltat# dect a b#rba"ilor?...................pag. 7
Cnd inteligen!a emo!ional# nu este mai important# dect IQ-ul..............................pag. 10

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#
Lini$ti!i-v# $i fi!i aten!i: dezvoltarea inteligen!ei emo!ionale la copii........................pag. 12

2. Emo!iile #i gestionarea lor..........................................................pag. 14
Care este stilul t#u emo!ional?...................................................................................pag. 14
Empatia Cine o are $i cine nu..............................................................................pag. 16
Contaminarea emo!ional# $i satisfac!ia clientului......................................................pag. 18
Putere, prestigiu sau bani: ce ne motiveaz#?..............................................................pag. 20

3. Liderii #i mediul organiza!ional.................................................pag. 22
Abilitatea de a conduce: inteligen!a social# este esen!ial#.........................................pag. 22
Mediul organiza!ional sub egida liderului marcant....................................................pag. 24
Dac# dori!i angaja!i creativi, da!i-le fru liber!..........................................................pag. 26
Leg#turile strnse ntre membrii unei echipe duc la rezultate excelente...................pag. 39
Evaluarea profesional#: nu conteaz# doar ce spui, ci $i cum o spui..........................pag. 31
4. Dezvoltare personal"..................................................................pag. 33
Maximiza!i momentul Aha!....................................................................................pag. 33
Stnd n lini$te, f#cnd ceva.......................................................................................pag. 35
Succesul: ntreaga poveste.........................................................................................pag. 38
Cum s# !i dezvol!i voin!a..........................................................................................pag. 41
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$
I. INTELIGEN$A EMO$IONAL%
Semnifica&ia inteligen&ei emo&ionale

Ca autor m-am obi$nuit sa fiu citat si interpretat in mod eronat. ns# ideea c# eu a$ fi spus
c# inteligen!a emo!ional# conteaz# mai mult dect IQ-ul m# deranjeaz#. A$a cum am
explicat n prefa!a pentru edi!ia aniversar# de zece ani a volumului Inteligen!a
Emo!ional" (Emotional Intelligence):
Din p#cate, interpret#ri gre$ite ale acestei c#r!i au dat na$tere la o serie de mituri pe care
a$ dori s# le clarific aici $i acum. Una dintre falsele idei create, bizar# dar repetat# n mod
frecvent, este aceea c# 80% din succes e reprezentat de EQ (coeficientul emo!ional).
Aceast# teorie este absurd#. Ea provine din datele care sugereaz# c# IQ-ul are o pondere
de aproximativ 20% din succesul n carier#. Pentru c# aceast# estimare $i trebuie bine
n!eles c# este doar o estimare las# un procentaj foarte mare neexplicat, suntem nevoi!i
s# gasim al!i factori care s# explice diferen!a. Asta nu nseamn#, ns#, c# inteligen!a
emo!ional# reprezint# restul factorilor care contribuie la succes: ace$ti factori includ o
plaj# foarte larg# de for!e de la averea si educa!ia familiei n care ne na$tem $i pn# la
temperament, noroc $i alte astfel de aspecte n plus fa!# de inteligen!a emo!ional#.
A$a cum explic# John Mayer $i asocia!ii s#i pentru cititorul neini!iat cei 80% care nu
sunt explica!i sugereaz# ca ar exista ntr-adev#r o variabil# omis# care are putea prezice
procente vaste ale succesului n via!#. De$i ar fi de dorit, nicio variabila studiat# n peste
un secol de psihologie nu a avut o contribu!ie att de semnificativ#.
O alt# opinie eronat# este cea care deriv# din subtitlul acestei c#r!i De ce poate conta
mai mult dect IQ-ul - $i care este imprudent aplicat# n domenii cum ar fi cel academic,
unde nu poate fi aplicat# f#r# o analiz# meticuloas#. Forma extrem# a acestei opinii
eronate este ca IE (inteligen!a emo!ional#) e mai important# dect IQ-ul n toate ariile
de activitate.
IE devanseaz# IQ-ul n acele domenii soft unde intelectul este mai pu!in relevant pentru
succes unde, de exemplu, auto-controlul emo!ional $i empatia pot fi atribute mai
importante dect abilit#!ile cognitive pure. n realitate unele dintre aceste domenii joac#
un rol vital n vie!ile noastre. Un exemplu relevant este s#n#tatea, care poate fi afectat# de
factori de risc cum ar fi emo!iile tulbur#toare $i rela!iile toxice. Cei care reu$esc s# $i
guverneze via!a emo!ional# cu calm $i st#pnire de sine par a avea avantaje semnificative
n ceea ce prive$te starea lor de s#n#tate, a$a cum cele mai recente studii confirm#.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

%
O alt# arie de interes este cea a dragostei $i a rela!iilor unde, a$a cum $tim, indivizi foarte
inteligen!i pot face lucruri foarte stupide. O a treia arie de$i nu am scris despre ea este
cea a competi!iilor sportive de top. La un astfel de nivel, a$a cum mi-a spus psihologul
care se ocup# de echipa olimpic# a Statelor Unite, to!i atle!ii au peste 10.000 de ore de
antrenament, astfel nct succesul se bazeaz# pe for!a mental#.
Rezultatele studiilor in domeniul leadership-ului n afaceri $i aria profesional# reliefeaz#
o imagine mult mai complex#. Scorurile la testele IQ pot prezice extrem de exact dac# un
individ poate face fa!# rigorilor cognitive ale unui anumit post. Sute, poate chiar mii de
studii au ar#tat ca IQ-ul poate indica locul in ierarhie pe care un angajat l poate ocupa cu
succes; f#r# niciun dubiu.
Dar IQ-ul se dovede$te mai pu!in eficace n a pronostica cine dintr-un grup de candida!i
talenta!i pentru o pozi!ie cu cerin!e intelectuale ridicate poate deveni cel mai bun lider.
Acest lucru se datoreaz# par!ial efectului de nivel: to!i cei ce opereaz# la cele mai nalte
niveluri dintr-o anumit# organiza!ie au urmat un proces de selec!ie n prealabil axat pe
intelect $i experien!#. La aceste niveluri nalte, un IQ ridicat devine o necesitate, o
abilitate ce este necesar# pentru a intra $i a r#mne n joc.
A$a cum am sugerat n cartea mea din 1998, Lucrnd cu inteligen!a emo!ional" (Working
With Emotional Intelligence) abilit#!ile conexe IE, mai degrab# dect cele din aria
abilit#!ilor tehnice sau cele strns legate de IQ, sunt cele mai relevante competen!e atunci
cnd vorbim despre identificarea unui lider abil dintr-un grup de oameni foarte
inteligen!i. Dac# am trece n revist# competen!ele pe care companii din toat# lumea le-au
determinat n mod independent ca fiind cele cu care principalii lor lideri se identific#, am
vedea c# abilit#!ile tehnice $i IQ-ul coboar# nspre coada listei cu ct pozi!ia n cadrul
companiei este mai ridcat# (IQ-ul $i abilit#!ile tehnice sunt indicatori mult mai exac!i
pentru pozi!ii localizate mai jos pe scara ierarhic#).!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

&
Dezvoltarea Inteligen&ei Emo&ionale

Cum poate cineva s" #i mbun"t"!easc" competen!ele de inteligen!" emo!ional"?
Aceasta este o ntrebare la care a trebuit s# r#spund de multe ori, iar ultima dat# mi-a fost
adresat# de Bill George, fostul CEO de la Medtronics, n prezent profesor la Harvard
Business School. Bill este co-autorul c#r!ii Nordul real (True North), unul dintre cele mai
bune volume n materie de abilit#!i de leadership. ntrebarea lui Bill a fost una justificat#;
Bill folose$te articolele $i c#r!ile mele pe tema inteligen!ei emo!ionale $i a leadership-ului
la cursurile sale. Materialele sus!in $i argumenteaz# de ce liderii necesit# aceste abilit#!i
eminamente umane. Dar cnd se pune problema cum poate cineva s# $i le dezvolte, Bill a
fost mereu frustrat de lipsa materialelor pe care studen!ii s#i ar putea s# le foloseasc#.
Exist# multe p#reri privind metodele de a augumenta abilit#!ile de inteligen!# emo!ional#;
Consor!iul pentru Inteligen!# Emo!ional# Organiza!ional# (Consortium on Emotional
Intelligence in Organizations) prezint# principalele practici, rezultate n urma unei analize
efectuate pe studii de cercetare. O culegere, publicat# n 2008 de Harvard Business
School Press le pune n practic#. Autorii culegerii sunt colegii mei, Annie McKee de la
firma de consultan!# Teleos, Richard Boyatzis profesor la %coala de Management
Weatherhead de la Universitatea Case Western Reserve $i Frances Johnston, coleg cu
Annie. Reuven Bar-On este editorul-$ef al unui alt volum excelent, ndrumarea
indivizilor c#tre inteligen!# emo!ional# (Educating People to Be Emotionally
Intelligent).
Dar metoda pe care eu o consider cea mai interesant# este cea testat# n prezent la
Universitatea Google. Cu cteva luni n urm# am !inut o prelegere la Googleplex
sus!innd c# IQ-ul nu este singurul factor care poate fi folosit pentru a-i identifica pe cei
ce vor excela $i cei ce pot deveni adev#ra!i lideri. Cu prec#dere la Google, unde un IQ
ridicat pare s# fie condi!ia universal# pentru angajare ($i o competen!# vital# pe care to!i
angaja!ii trebuie s# o aib# pentru a-$i p#stra postul), te-ai a$tepta ca alte aspecte, cum ar fi
inteligen!a emo!ional#, s# fie factorul care face diferen!a dintre angaja!ii de top $i cei
mediocri.
n prelegerea mea de la Google am trecut n revist# principalele circuite neuronale care
stau la baza inteligen!ei emo!ionale: auto-evaluarea $i identificarea sinelui, auto-controlul
$i empatia abilit#!i ce faciliteaz# eficacitatea interac!iunilor $i a rela!iilor. De asemenea,
am descris noi studii ce prezint# metode care pot dezvolta circuitele neuronale bazate pe
con$tiin!a de sine.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

'
n prezent, Universitatea Google ofer# un curs de inteligen!# emo!ional# ce folose$te
con$tiin!a de sine pentru cre$terea coeficientului de IE. Profesorii ce sus!in acest curs sunt
Mirabhai Bush, directorul Center for Contemplative Mind in Society $i Norman Fisher de
la Everyday Zen Foundation. Aceast# abordare contemplativ# a dezvolt#rii IE ar trebui s#
vin# natural pentru Bill George, un model de inteligen!# emo!ional# pe cnd era CEO la
Medtronics $i mediator de ani buni.


!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

(
Au femeile o inteligen&" emo&ional" mai dezvoltat" dect a b"rba&ilor?

Da $i Nu.Inteligen!a emo!ionala cuprinde patru p#r!i: con$tiin!a de sine, managementul
emo!iilor, empatia $i abilit#!ile sociale. Exist# multe teste de inteligen!# emo!ional# $i
majoritatea dintre ele demonstreaz# c# femeile au un avantaj fa!# de barba!i cnd vine
vorba despre abilit#!ile de baz# pentru o via!# fericit# $i de succes. Acest avantaj are o
valoare mai mare dect oricnd n mediul organizatoric deoarece din ce n ce mai multe
companii ncep s# n!eleag# avantajele unei inteligen!e emo!ionale dezvoltate atunci cnd
vine vorba de vnz#ri, echipe $i leadership.

Pe de alt# parte, nu este att de simplu. De exemplu, unele teste sugereaz# c# femeile
sunt, n medie, mai bune dect b#rba!ii la unele forme de empatie $i b#rba!ii se descurc#
mai bine cnd vine vorba de gestionarea emo!iilor distructive. Ori de cte ori vorbim
despre aceste diferen!e de comportament n func!ie de gen, ne referim la dou# Bell
Curves diferite, una specific# b#rba!ilor $i cealalt# specific# femeilor care se suprapun n
mare m#sur#. Aceasta nseamn# c# orice b#rbat poate fi la fel de empatic sau chiar mai
empatic dect orice femeie, iar o femeie poate fi la fel de bun# sau chiar mai bun# dect
orice b#rbat cnd vine vorba de gestionarea nepl#cerilor.

Haide!i s# analiz#m empatia. Exist# trei feluri de empatie: cognitiv# - atunci cnd e$ti apt
s# $tii cum v#d celelalte persoane lucrurile; emo!ional# - s# sim!i ceea ce cealalt#
persoan# simte; preocuparea empatic# sau simpatia cnd e$ti preg#tit s# aju!i pe cineva
la nevoie.
Femeile tind s# fie mai empatice dect b#rba!ii, n general. Acest tip de empatizare
favorizeaz# raporturile $i chimia interumane. Oamenii care exceleaz# n empatia
emo!ional# devin buni consultan!i, profesori $i lideri de grup datorit# acestei abilit#!i de a
sim!i n momentul oportun cum ceilal!i reac!ioneaz#.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

)
Neurologii ne spun c# una dintre cheile empatiei const# n prezen!a unei regiuni a
creierului numit# Insula care percepe semnale din ntregul nostru corp. Cnd empatiz#m
cu cineva, creierul nostru mimeaz# ceea ce cealalt# persoan# simte $i Insula cite$te acel
pattern $i ne spune care este acel sentiment.
Aici difer# femeile de b#rba!i. Dac# cealalt# persoan# este sup#rata sau emo!iile sunt
sup#r#toare, creierul feminin tinde s# r#mn# cu acest sentiment. ns#, creierul masculin
face altceva: el simte acele emo!ii pentru un moment, apoi le direc!ioneaz# c#tre alte arii
ale creierului care ncearc# s# rezolve problema ce determin# perturbarea.
Astfel, plngerea femeilor c# b#rba!ii sunt insensibili $i a b#rba!ilor c# femeile sunt prea
emo!ionale const# ntr-o diferen!# la nivel cerebral.
Niciunul nu este mai bun dect cel#lalt ambii au avantajele lor. Redirec!ionarea
emo!iilor b#rba!ilor func!ioneaz# bine atunci cnd exist# o nevoie de a te izola de
primejdie astfel nct s# po!i r#mne calm n timp ce al!ii din jur sunt dezechilibra!i $i
se focuseaz# s# g#seasc# o solu!ie pentru problema urgenta. Tendin!a femeilor de a se
men!ine n acea stare hr#ne$te $i ofer# suport celorlal!i n circumstan!ele emo!ionale n
care se afl#. Este un r#spuns de ngrijire $i ocrotire n situa!ie de stres.
Mai exist# $i alt# abordare a diferen!elor de EQ de la b#rbat la femeie. Simon Bar-On
Cohen de la Cambridge University spune c# exist# o extrem# a creierului feminin care
are un nivel ridicat al empatiei emo!ionale dar nu att de bun la analiza sistemelor. Prin
contrast, extrema creierului masculin exceleaz# n gndirea sistematic# $i este s#rac n
empatia emo!ional# (aceasta nu nseamn# c# to!i b#rba!ii au creier masculin $i nici c#
toate femeile au creier feminin, binen!eles; multe femei au abilit#!i de gndire
sistematic# $i mul!i b#rba!i de empatie emo!ional#.
Psihologul Ruth Malloy de la HayGroup Boston studiaz# excelen!a liderilor. Diferen!ele
de gen n ceea ce prive$te inteligen!a emo!ional# dispar: b#rba!ii sunt la fel de buni ca
femeile, femeile sunt la fel de bune ca b#rba!ii.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

*
Aceste lucruri au fost descoperite de c#tre oamenii de $tiin!# care studiaz# primatele.
Cnd un cimpanzeu vede un alt cimpanzeu care este sup#rat, s# spunem din cauza unei
lovituri, el mimeaz# disconfortul, ceea ce reprezint# un mod de a-$i exprima empatia.
Unii cimpanzei vor oferi consolare cimpanzeilor sup#ra!i, mngindu-i pentru a se calma.
Femelele cimpanzeu fac acest lucru mai des dect b#rba!ii cimpanzeu cu o singur#
excep!ie: masculii alfa, liderii de grup ofer# consolare mai des dect o fac femelele
cimpanzeu. n structura natural#, liderii, se pare, necesita o doz# mai mare de empatie.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"+
Cnd inteligen&a emo&ional" nu este mai important" dect
IQ-ul

Subtitlul c#r!ii mele din 1995 Inteligen!a Emo!ional" (Emotional Intelligence) este De
ce EQ-ul poate conta mai mult dect IQ-ul. Acel subtitlu, din p#cate, a dat na$tere la
interpret#ri eronate a ceea ce am dorit s# exprim sau cel pu!in a$a pare n rndul acelora
care nu citesc dect subtitlul. Sunt oripilat de c!i oameni mi-au citit lucr#rile $i au facut
supozi!ii absurde, cum este cea c# 80% din succes se datoreaz# coeficientului
emo!ional.
Mi-am reamintit de aceast# problem# n timp ce citeam o serie de comentarii la un articol
$tiin!ific care nu a reu$it s# identifice o corela!ie ntre nivelurile de inteligen!# emo!ional#
a tinerilor $i rezultatele lor academice (Jurnalul Australian de Psihologie, Mai 2008).
Pentru mine acest lucru nu e nimic nou, dar pentru cei care au senza!ia c# eu sus!in c#
inteligen!a emo!ional# este mai important# dect IQ-ul pentru rezultatele academice, a
fost un moment n care au avut senza!ia c# m-au prins.
ns# eu nu am sus!inut niciodat# a$a ceva este absurd. Ceea ce am explicat eu este
faptul c# abilit#!ile emo!ionale $i sociale confer# oamenilor avantaje n acele domenii n
care astfel de competen!e pot face diferen!a, domenii cum ar fi dragostea $i rela!iile. IE
este mai important dect IQ-ul n acele domenii n care intelectul are relativ pu!in#
importan!# pentru succes. O alt# arie n care IE poate fi considerat# mai vital# dect IQ-ul
este performan!a la munc#, atunci cnd compar#m indivizi cu preg#tire academic#
asem#n#toare (cum ar fi cei ce posed# un MBA sau contabilii) ceea ce este exact ce se
ntmpl# n fiecare zi n departamentele de HR ale companiilor.
A$a cum am mai explicat:
Sunt de p#rere c# dac# s-ar face un studiu longitudinal, IQ-ul ar fi un factor determinant
mult mai potent dect IE pentru stabilirea posturilor pe care un individ ar putea s# le
ocupe. Deoarece IQ-ul este un indicator al complexit#!ii proceselor cognitive pe care
cineva le poate opera, el poate fi folosit pentru identificarea acelor competen!e tehnice ce
pot fi st#pnite cu succes. Acestea la rndul lor reprezint# calific#rile pe care cineva
trebuie s# le de!in# pentru a ob!ine $i p#stra un post. Cu toate acestea, dac# o persoan#
posed# un nivel suficient de inteligen!# cognitiv# necesar pentru a p#stra un post, nu
nseamn# c# ea va fi capabil# s# devin# un angajat de top sau un lider n acel domeniu.
IQ-ul $i pierde din eficacitate cnd se pune problema de a identifica cine dintr-un grup
de candida!i talenta!i pentru o pozi!ie cu cerin!e intelectuale ridicate poate deveni cel mai

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

""
bun lider. Acest lucru se datoreaz# par!ial efectului de nivel: to!i cei ce opereaz# la cele
mai nalte niveluri dintr-o anumit# organiza!ie au urmat un proces de selec!ie n prealabil
axat pe intelect $i experien!#. La aceste niveluri nalte, un IQ ridicat devine o necesitate, o
abilitate ce este necesar# pentru a intra $i a r#mne n joc.
Domeniul n care m# a$tept s# vedem o mai mare corelare ntre abilit#!ile emo!ionale $i
sociale $i rezultatele $colare sunt studiile pe copiii care au trecut printr-un program de
educa!ie social-emo!ional# (SEL). Aceste cursuri i ini!iaz# pe studen!i n acele aptitudini
de auto-management care s# i ajute s# nve!e mai bine, !innd cont c# IQ-ul este diferit
de procesul de nv#!are propriu-zis.
Un studiu ce urmeaz# s# fie publicat la Universitatea din Illinois a indicat o cre$tere de
aproximativ 10% n rezultatele academice ale acelor studen!i ce au urmat un program
SEL. Putem presupune c# programele SEL ar fi putut nsemna scoruri mai mari $i pentru
evaluarea coeficientului de IE folosit n studiul australian, iar o corela!ie pozitiv# ntre
cele dou# elemente ar fi putut fi identificat# dac# astfel de studen!i ar fi fost testa!i.
Educa!ia, deci, pare a fi un alt domeniu n care IE conteaz# dac# mai mult sau mai pu!in
dect IQ-ul, ns#, r#mne o ntrebare empiric#.


!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"#
Lini'ti&i-v" 'i fi&i aten&i: dezvoltarea inteligen&ei emo&ionale
la copii

Cadrul: o grup# de clasa nti ntr-o $coal# din Manhattan. Nu orice fel de grup#, ns#, ci
una cu mul!i copii cu nevoi speciale, hiperactivi. n timp ce clasa este un furnicar de
activitate, cu unii copii n culmea hiperactivit#!ii, educatoarea le spune elevilor ca vor
asculta un CD. Copiii fac lini$te, apoi se lini$tesc complet cand CD-ul ncepe $i aud
vocea unui b#rbat care le spune c# vor asculta o serie de sunete.
Copiii sunt instrui!i de vocea b#rbatului s# nu spun# cu voce tare numele a ceea ce aud.
Dar n timp ce ascult# sunetele, ei nu o fac ca restul copiilor, stnd lini$ti!i pe scaun.
Ace$ti copii hiperactivi ascult# cu ntregul corp: la sunetul unei p#s#ri, dau din mini ca $i
cum ar avea aripi. Cu toate acestea, ei r#man concentra!i $i calmi pe toat# durata celor
$ase minute ale CD-ului.
Vocea de pe CD este a mea, iar cuvintele i apar!in Lindei Lantieri, o veche prieten# $i
coleg#. Linda a introdus programe de educa!ie social# $i emo!ional# n $colile publice din
New York care au fost apoi adoptate peste tot n lume. Cel mai recent program al s#u
adaug# dezvoltarea con$tiin!ei de sine la copii n setul de baz# pentru inteligen!#
emo!ional# ntr-una din versiuni pentru a augumenta puterea de concentrare $i aten!ia, iar
n alta pentru a-i ajuta pe copii s# se lini$teasc#. Cartea $i CD-ul Lindei Dezvoltarea
inteligen!ei emo!ionale (Building Emotional Intelligence) are instruc!iuni adaptate
pentru trei grupe de vrst#: 1 5, 8 11 $i 12+. Ea explic# cum pot profesorii sau p#rin!ii
s# implementeze aceste instruc!iuni.
CD-ul Lindei exemplific# modurile n care putem utiliza neuroplasticitatea pentru a ajuta
copiii s#-$i nsu$easc# abilit#!i care sunt cruciale pentru inteligen!a emo!ional#. Conform
lui Richard Davidson, fondator al Laboratorului pentru Neuro$tiin!# Afectiv# de la
Universitatea din Wisconsin, acest tip de training oferit de Linda nt#re$te circuitele
neurale care ne ajut# s# ne auto-identific#m $i cele care !in de auto-control $i empatie
(pentru explica!ia oferit# de Davidson asculta!i CD-ul acestuia, Educ#-!i creierul:
cultivarea abilit#!ilor emo!ionale - Training the Brain: Cultivating Emotional Skills).
A fost mbucur#tor s# v#d reac!iile lui Jon $i Myla Kabat-Zinn la programul Lindei; Jon
este un pionier n domeniul utiliz#rii con$tiin!ei de sine n aria medicinei $i co-autorul
unei revolu!ionare c#r!i pentru p#rin!i, Binecuvnt#rile de zi cu zi: mecanismele
con$tiin!ei de sine din spatele p#rin!ilor (Everyday Blessings: The Inner Work of Mindful
Parenting), scris# mpreun# cu so!ia sa, Myla. Cei doi au vizitat o $coal# primar# din

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"$
Manhattan ce folose$te programele Lindei $i au fost pl#cut surprin$i s# vad# cum copiii
hiperactivi erau lini$ti!i $i aten!i n timpul instruc!iunilor de calmare $i concentrare.
n viziunea lui Richard Davidson astfel de instruc!iuni se folosesc de o perioad# neural#
propice din timpul copil#riei. Circuitele neurale ce ne permit s# fim aten!i, s# ne lini$tim,
$i s# fim empatici se formeaz# n primele dou# decenii ale vie!ii. Dac# l#s#m ca acestea
s# se dezvolte la voia ntmpl#rii, risc#m ca ai no$tri copii s# dezvolte deficien!e n aceste
arii cheie $i s# ntmpine probleme mai trziu n via!#, n rela!ii personale $i la munc#, pe
cnd o educa!ie sistematic# a acestor abilit#!i i va ajuta ntreaga via!#.
Poate c# faptul cel mai important pentru misiunea $colilor, acela de a educa, este c#
atunci cnd copiii nva!# s# fie aten!i $i s# se lini$teasc#, ei re!in mai bine. n unele $coli
din Manhattan, profesorii pun CD-ul pentru copii chiar nainte de un test pentru a-i ajuta
s# intre n acea stare de spirit favorabil# nv#!#rii $i memoriei. Linda a creat, astfel, un
asistent de nepre!uit pentru profesori, un mod de a-i ajuta pe copii s# devin# studen!i mai
buni nu doar s# nve!e mai bine, ci s# $i mbun#t#!easc# $i comportamentul.
P#rin!ii $i profesorii le spun copiilor la nesfr$it s# se lini$teasc# sau s# fie aten!i, dar
evolu!ia natural# a circuitelor neurale ale unui copil face ca acestea s# fie nc# n curs de
dezvoltare. Ele sunt modelate de experien!ele pe care copiii le vor avea, astfel c# ceea ce
le ofer# Linda este extrem de valoros. Putem ajuta copiii oferindu-le lec!ii sistematice ce
vor ajuta la dezvoltarea acestor abilit#!i nc# din stadiile incipiente. Asta a realizat Linda
prin curicula ei de excep!ie, acum disponibil# pentru orice tip de clas#.


!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"%
II. EMO$IILE (I GESTIONAREA LOR
Care este stilul t"u emo&ional?

C!i dintre noi nu s-au sup#rat din cauza unei certe, a unei discu!ii aprinse cu $eful sau a
unei note proaste?
A!i observat cum unii dintre noi trec foarte repede peste aceste situa!ii n timp ce al!ii stau
mbufna!i sau sunt afecta!i pentru o perioad# mai lung# de timp?
Richard Davidson, directorul Laboratorului pentru Neuro$tiin!# Afectiv# de la
Universitatea din Wisconsin mi-a explicat de ce unii oameni sunt mai abili n a-$i reveni
dect al!ii $i ce indic# acest lucru despre creierul lor. Richie, a$a cum i spun eu de ani de
zile, este un fost coleg de studii post-universitare de-al meu din urm# cu mul!i ani $i am
scris deseori despre revolu!ionarele sale descoperiri n domeniul neuro$tiin!ei. Discu!ia,
de aceast# dat#, a avut loc pentru un CD audio, Educ#-!i creierul: cultivarea abilit#!ilor
emo!ionale (Training the Brain: Cultivating Emotional Skills).
Binen!eles c# este normal s# fii sup#rat atunci cnd ntmpini greut#!ile vie!ii; a$a
suntem construi!i. Dar unii dintre noi $i pierd cump#tul la cea mai mic# provocare sau
r#mn bloca!i pe o anumit# situa!ie pentru mult timp. Aceste diferen!e, conform lui
Davidson, sunt explicate prin fun!iile creierului.
Pentru cei predispu$i s#-$i piard# cump#tul foarte u$or sau cei care r#mn sup#ra!i o
perioad# semnificativ# de timp, circuitul din zona creierului care se nume$te amigdala
alarma noastr# pentru amenin!are, pericol $i fric# - este activ. Dup# spusele lui Davidson,
cnd laboratorul s#u scaneaz# creierele unor astfel de indivizi, rezultatele indic# o reac!ie
clar# a mecanismelor ce elibereaz# cortizol, un hormon-cheie al stresului.
A$a cum am descris n Inteligen!a social# (Social Intelligence) cortizolul poate fi
benefic la niveluri sc#zute, fiind vital n a ne mobiliza n fiecare zi. Dar atunci cnd
cortizolul atinge cote ridicate $i se men!ine la acest nivel devenim suprasolicita!i
emo!ional. Aceasta, mi-a spus Davidson, are un impact $i asupra st#rii noastre de
s#n#tate. David Spiegel, de la Universitatea de Medicin# din Stanford, a descoperit c#
femeile cu cancer la sn n faz# terminal#, a c#ror niveluri de cortizol au r#mas la cote
foarte nalte, au fost r#puse de cancer mai devreme.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"&
Indivizii care sufer# de fobii nu au problema unei ndelungate st#ri de stres cauzate de un
eveniment, ns# prezint# o reac!ie extrem de rapid# a amigdalei la factori de fric#. Cei ce
sufer# de arahnofobie, de exemplu, $i revin la fel de repede ca cei ce nu au aceast#
problem#, dar stresul ini!ial cauzat de fric# este att de mare nct ace$tia fac tot ce le st#
n putin!# s# nu mai experimenteze acea explozie de anxietate (astfel ap#rnd fobia).
Apoi mai sunt acei oameni care reac!ioneaz# emo!ional foarte puternic, dar care pot sau
nu s#-$i revin# rapid sau pot sau nu s# $i piard# cump#tul foarte u$or. Davidson explic#
cum cei care au o reac!ie puternic#, dar care $i revin repede, pot fi considera!i adaptabili
din punct de vedere emo!ional.
Intui!ia i spune lui Davidson, dup# cum chiar el precizeaz#, c# oamenii sunt atra$i de
semenii lor care au acela$i stil emo!ional sau c# renun!# la parteneri ale c#ror stiluri
emo!ionale li se pare c# nu s-ar potrivi cu ale lor. Pe de alt# parte, poate c# ar fi indicat ca
cineva care sufer# de accese de anxietate s# $i g#seasc# un partener care ar putea s# i
ajute s# se calmeze.
Davidson adaug# c# oricare ar fi stilul nostru emo!ional, circuitele creierului care l
formeaz# sunt, ntmpl#tor, $i cele mai maleabile, capabile s# se schimbe odat# cu noi
experien!e.
n cadrul conversa!iei noastre, Davidson d# $i vestea bun#: practica con$tiin!ei de sine ne
poate ajuta s# ne mbun#t#!im stilurile emo!ionale.
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"'
Empatia Cine o are 'i cine nu

Cnd pre$edintele Obama ne spune c# vrea un judec#tor la Curtea Suprem# care s# fie
empatic la probleme oamenilor, a intrat pe teritoriul dezbaterilor din interiorul psihologiei
cu privire la ce anume nseamn# termenul de empatie.
Exist# cel pu!in trei tipuri de empatie, fiecare cu alte implica!ii cnd vine vorba de
alegerea candidatului potrivit. Prima dintre ele, empatia cognitiv#, este cea care ne ajut#
s# n!elegem cum gndesc ceilal!i; le putem n!elege punctul de vedere. Este util# pentru
negociatori, reprezentan!i de vnz#ri $i cei care trebuie s# dezbat# anumite teme. Pe de
alt# parte, cei ce posed# puternice abilit#!i de empatie cognitiv# pot manifesta caren!e de
compasiune !i n!eleg punctul de vedere, dar nu-mi pas#. Psihologii vorbesc de Triada
neagr# narcisi$tii, indivizii machiavelici $i sociopa!ii, care pot fi foarte iscusi!i n
argument#ri, dar au inima de ghea!# (de exemplu Dick Cheney).
Urm#torul tip de empatie este cel emo!ional, cel care i permite unui individ s# simt# el
nsu$i sentimentele interlocutorului. Aceasta creeaz# o legatur# $i mai mult ca sigur c#
implic# sistemul neural reflectat care activeaz# n noi ceea ce vedem n al!ii. Acest lucru
ne permite s# sim!im mpreun# cu cealalt# persoan#, dar nu neap#rat s# manifest#m
compasiune.
Compasiunea apare atunci cnd discut#m de interes empatic, a treia varietate de empatie.
Interesul empatic reprezint# nu doar n!elegerea $i tr#irea sentimentelor pe care cineva le
manifest# la un moment dat, ci $i dorin!a de a ajuta acea persoan# dac# sim!im c# ea
necesit# asta. Un studiu al acestui tip de empatie la copii de $apte ani a ar#tat ca cei care
prezentau cel mai sc#zut interes c#nd $i vedeau mama sup#rat# erau cei care n dou#
decenii, cel mai probabil, urmau s# aib# cazier.
Toate cele trei tipuri ar trebui s# se reg#seasc# n canditatul lui Obama.
Poate aceasta fi o indica!ie c# acel candidat va fi probabil o femeie? Posibil. Datele arat#
c# femeile sunt mai empatice dect b#rba!ii, cu prec#dere n cazul empatiei emo!ionale.
Pe de alt# parte, Ruth Jacobs, care ofer# training-uri pentru oficialii companiilor dornice
s# le dezvolte abilit#!ile de lider angaja!ilor s#i, cum ar fi empatia, a descoperit c# din
primii 10% cei mai buni angaja!i n func!ie de rezultate de afaceri, empatia b#rba!ilor este
la fel de dezvoltat# ca cea a femeilor.
Empatia poate fi dezvoltat# m#car par!ial. Psihologul Paul Ekman a creat un instrument
online care permite oric#rui utilizator s#-$i testeze abilit#!ile de a citi emo!iile cuiva doar

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"(
privindu-i expresia. Astfel putem nv#!a s# detect#m foarte rapid anumite ticuri faciale
care dezv#luie sentimentele unei alte persoane o modalitate de a sim!i dac# el sau ea
minte, neag# c# ceva l/o deranjeaz# sau c# e atras(#) de cineva, n ciuda protestelor c# nu
e a$a.
Apoi exist# acele studii asupra v#zului min!ii (mindsight) lansate de Dr. Daniel Siegel,
psiholog pediatru la UCLA, care sugereaz# c# acestea sunt abilit#!i umane esen!iale pe
care ar trebui s# le pred#m copiilor no$tri. Din moment ce empatia este fundamentul
compasiunii $i al grijii, merit# ea p#strat# doar pentru judec#torii Cur!ii Supreme?
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

")
Contaminarea emo&ional" 'i satisfac&ia clientului

Aveam un contabil care m# scotea din min!i, mi-a spus un prieten odat#. A$a c# l-am
schimbat cu unul care m# face s# m# simt bine ntotdeauna, indiferent de ceea ce
discut#m.
Faptul c# suntem atra$i de $i c#tre oameni a c#ror companie ne face pl#cere, este evident.
Cnd vine vorba de lumea afacerilor, vnz#torii irita!i alung# clien!ii, a$a cum prietenul
meu a renun!at la acel contabil prost dispus. Dar aceast# dinamic# de a p#stra clien!ii
satisf#cu!i pare a fi foarte des ignorat#. De aceea este nevoie s# c#utam $i s# dezvolt#m
abilit#!ile de inteligen!# interpersonal# n acei angaja!i care lucreaz# n prima linie cnd
vine vorba de servicii clien!i.
Aceasta pare s# fie tema central# a unui articol pe care l-am citit n Jurnalul Maketingului
de Servicii (Journal of Services Marketing) [19/7, 2005, 438-444], intitulat Impactul
inteligen!ei emo!ionale a furnizorului de servicii asupra satisfac!iei clientului, scris de
Sally Kernback $i Nicolar Schutte de la Universitatea New England, din Australia.
Cei doi au analizat trei niveluri de IE (inteligen!# emo!ional#) a vnz#torilor. La cel mai
nalt nivel, vnz#torul era capabil s# anticipeze cum se va sim!i clientul, s# $i exprime
clar sentimentele, s# arate c# n!elege clar consecin!ele acelor sentimente $i s# ac!ioneze
astfel nct rezultatul emo!ional s# fie unul pozitiv att vnz#torul, ct $i clientul s# se
simt# bine la finalul interac!iunii.
La un nivel mediu de IE vnz#torul era capabil s# perceap#, exprime $i s# n!eleag#
emo!iile, dar nu era capabil s#-$i controleze reac!iile. Indivizii cu cel mai sc#zut nivel de
IE nu au indicat c# ar fi n!eles schimbul de emo!ii din cadrul interac!iunii sau poten!ialul
de a $i le controla pe ale lor. Nu este surprinz#tor, a$adar, c# cea mai mare satisfac!ie a
clientului a fost resim!it# n urma interac!iunii cu un vnz#tor cu IE ridicat#.
Cea mai intrigant# descoperire a survenit nu ca urmare a interac!iunilor uzuale, ci n
momente delicate, cum ar fi cele n care clientul returna un produs pentru c# nu era
mul!umit de el. Cei cu o IE foarte sc#zut# au nregistrat cel mai negativ efect, rezultnd n
cel mai ridicat nivel de nemul!umire a clientului. Chiar $i un coeficient moderat de IE a
ajutat la ridicarea nivelului de satisfac!ie n cadrul unei astfel de interac!iuni dificile.
Aceasta arat# c#, de$i IE guverneaz# satisfac!ia clientului n ceea ce prive$te tranzac!iile
uzuale, lipsa ei devine critic# atunci cnd un client are o nemul!umire. Angajarea,

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

"*
promovarea $i training-ul angaja!ilor cu $i pentru dezvoltarea coeficientului de IE pare
cheia pentru succesul unei afaceri. Pare evident, dar merit# repetat.
Analiza, care a utilizat simul#ri, trebuie duplicat# n magazine reale cu angaja!i $i clien!i
autentici. Mi-ar pl#cea s# g#sesc un studiu care s# analizeze emo!iile schimbate n cadrul
unei tranzac!ii $i ct de satisf#cut este fiecare participant dup#. Sunt de p#rere c#
principalul factor care determin# nivelul de satisfac!ie a unui individ n urma unei
tranzac!ii este contaminarea emo!ional#, a$a cum am scris in capitolul unu $i doi din
volumul meu, Inteligen!a Social# (Social Intelligence).

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#+
Putere, prestigiu sau bani: ce ne motiveaz"?

To!i cei prezen!i n aceast# sal# sunt motiva!i de putere, prestigiu sau bani. Care crede!i
c# este cea mai important#?
Aceast# ntrebare mi-a fost adresata recent de un director al unei mari b#nci europene
care m# rugase s# !in o prelegere pentru aproximativ 200 de manageri de top. S# discut#m
problema punct cu punct.
mi amintesc c# David McClelland, mentorul meu din anii de studii post-universitare, a
f#cut o distinc!ie crucial# ntre indivizii motiva!i de putere: cei care caut# puterea mna!i
de grandomanie $i cei ce !intesc spre un !el dincolo de aria lor personal#. Primul grup, cei
ce sunt cu adev#rat inseta!i de putere, include narcisi$ti maligni $i indivizi machiavelici,
oameni care sunt interesa!i numai de scopuri personale, f#r# a lua n considerare
consecin!ele pe care ac!iunile lor le au asupra altor oameni (subiect tratat n detaliu n
capitolul triada neagr# din cartea mea Inteligen!a Social").
Pe de alt# parte, cei care posed# ceea ce McClelland nume$te putere social# caut# s#-i
influen!eze pe ceilal!i nu doar pentru a-$i atinge scopurile personale, ci $i pentru !eluri
mai nalte fie pentru echip#, familie, organiza!ie sau o cauz# nobil#. Dintr-o perspectiv#
organiza!ional#, indivizii mna!i de putere n scop personal reprezint# un pericol, capabili
de orice pentru a-$i atinge scopul indiferent de repercusiunile pe care ac!iunile lor le pot
avea asuupra binelui comun. Cei ce utilizeaz# puterea social# pot fi lideri buni sau
chiar excelen!i.
Ct despre prestigiu, exist# o alt# distinc!ie: ntre cei ce !intesc spre glorie l#udndu-$i
exagerat $i nemeritat meritele $i cei care $i c$tig# prestigiul printr-o bine-meritat#
reputa!ie. Prima categorie se laud# pe sine f#r# motive, fabuleaz# $i $i exagereaz#
meritele. Cea de-a doua este mai robust# pentru c# survine natural ca urmare a altor
oameni care apreciaz# efortul sincer sau lucrul bine f#cut.
n final, banii. Aici McClelland are un punct de vedere interesant. n studiul s#u asupra
motivelor din spatele realiz#rilor dorin!a continu# a unui individ de a-$i mbun#t#!i
performan!ele, el a ar#tat c# acesta este principalul factor motivant pentru antreprenorii
de succes. Iar cei mai de succes dintre ei privesc banii ca pe o modalitate de a-$i
cuantifica performan!a la munc# $i nu ca pe un scop n sine. Adev#ratul factor motivant
pentru ei este un standard foarte nalt de performan!# autoimpus $i o perpetu# ncercare
de a g#si modalit#!i s# $i mbun#t#!easc# abilit#!ile.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#"
Nu am men!ionat nici unul dintre elementele de mai sus cnd i-am r#spuns directorului
b#ncii spaniole. n schimb, i-am spus c# ce consider eu c# ar fi cel mai important ca
motiva!ie este sentimentul de utilitate $i finalitate n ceea ce facem. Dac# eforturile
noastre se suprapun cu ceea ce ne motiveaz# n materie de valori $i misiune n via!#, vom
fi energiza!i. Am cunoscut mul!i oameni obseda!i de bani, putere sau prestigiu ca scop
final ntr-o curs# iluzorie. Binen!eles c# Abraham Maslow a explicat c# exist# o ierarhie
a nevoilor umane dac# e$ti s#rac, suferind $i f#r# putere, atunci banii $i puterea sunt
logice ca scopuri finale. Dar odat# aceste !eluri atinse, altele primeaz#, iar un scop bine
motivat sau o misiune n via!# plin# de nsemn#tate devin primordiale.
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

##
III. LIDERII (I MEDIUL ORGANIZA$IONAL
Abilitatea de a conduce: inteligen&a social" este esen&ial"

De mult sus!in c# pentru a fi un lider extraordinar este nevoie de o combina!ie de auto-
control $i inteligen!# social#. Care este diferen!a? Auto-controlul se refer# la modul n
care ne guvern#m pe noi n$ine; pentru cei familiari cu modelul meu de inteligen!#
emo!ional#, auto-controlul poate fi mp#r!it n con$tiin!a de sine $i st#pnirea de sine.
Competen!ele care se dezvolt# din auto-control includ ncrederea n sine, dorin!a de
perfec!ionare, calmul n situa!ii de stres $i o atitudine pozitiv#. Toate aceste abilit#!i pot fi
observate n deplin#tatea lor la acei angaja!i care au performan!e individuale excelente.
Cuvntul cheie aici este individual. Cnd vine vorba de lideri, eficacitatea abilit#!ilor
de rela!ionare se poate dezvolta sau n#rui. Mul!i angaja!i care au rezultate individuale
excelente sunt promova!i pe posturi de conducere unde se pierd din cauza lipsei de
abilit#!i interpersonale.
Cnd Claudio Fernando-Araoz, directorul de cercetare pentru firma de recrutare Egon
Zehnder International, a analizat pove$tile acelor directori executivi care au avut succes $i
a acelora care au e$uat, a observat acelea$i tendin!e n America, Germania $i Japonia: cei
din a doua categorie fuseser# angaja!i pe baza ambi!iei, IQ-ului $i experien!ei n afaceri.
Ei pur $i simplu nu au putut s# creeze o leg#tur# cu consiliul director sau cu al!i indivizi
de care se lega succesul lor.
Toate cele de mai sus mi se p#reau logice $i intuitive. Dar mie mi plac datele, astfel nct
am fost foarte fericit s# v#d o serie de noi studii care confirm# importan!a pe care o are
inteligen!a social# cnd vine vorba de abilit#!ile de conducere spre deosebire de doar
auto-control.
Studiile:
- La o companie de transport, acei lideri cu puternice abilit#!i de inteligen!# social#
au generat cre$tere n venituri mai mare dect cea ob!inut# de acei directori care
posedau doar auto-control.
- Aceea$i situa!ie $i n domeniul bancar: la o mare banc# na!ional#, un nivel ridicat
de inteligen!# social# ($i nu doar auto-controlul) a fost sinonim cu succesul n
afaceri $i cu o evaluare anual# pozitiv#.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#$
- Inteligen!a social# este util# chiar $i pentru preo!i: dintre preo!ii catolici, aceia cu
cei mai satisf#cu!i enoria$i au fost cei care posedau un nivel mai crescut de
inteligen!# social#.
Toate aceste studii s-au bazat pe Inventarul competen!elor sociale $i emo!ionale
(Emotional and Social Competence Inventory) ESCI pe care l-am dezvoltat mpreun#
cu al meu coleg, Richard Boyatzis. A$ fi curios s# v#d dac# $i al!i cercet#tori, folosind
alte metode, ar ajunge la acelea$i rezultate.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#%
Mediul organiza&ional sub ediga liderului marcant

Cartea mea, Leadership-ul de baz#: nva!# s# conduci cu inteligen!# emo!ional# (Primal
Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence) ai c#rei co-autori sunt
Richard Boyatzis $i Annie McKee sus!ine c# liderii marcan!i, aceia care prezint#
abilit#!i de inteligen!# emo!ional# $i social#, sunt mai capabili s# rela!ioneze cu al!i
indivizi $i astfel pot conduce eficient. La momentul la care am scris cartea nu existau
studii pe care s# le putem cita, dar acum ncep s# se strng# informa!ii pe aceast# tem#.
Un studiu recent arat# c# asistentele medicale care treceau prin stresul intens creat de
disponibiliz#ri n mas# n urma t#ierilor de buget din sistemul medical resim!eau mai
pu!in efectele cnd erau conduse de un lider marcant $i se intensificau atunci cnd liderul
nu era unul cu care puteau rezona. Liderii marcan!i pot, de exemplu, s# asculte
ngrijor#rile angaja!ilor lor $i s# r#spund# cu empatie $i cu sus!inere, o abilitate crucial# n
perioade de criz#. n general, liderii marcan!i creeaz# medii de lucru pozitive, n timp ce
al!ii nu reu$esc s# se sincronizeze $i pierd contactul cu ceea ce fac, crend haos.
Studiul m#soar# impactul a patru stiluri rezonante asupra asistentelor, descrise n cartea
men!ionat# mai sus: cel vizionar, cel antrenorial, cel afiliant, $i cel democratic - $i dou#
stiluri disonante: cel ce impune ritmul $i cel autoritar. Toate asistentele au sim!it
presiunea disponibiliz#rilor $i a faptului c# nu mai puteau s# le ofere pacien!ilor ngrijirea
pe care ele o considerau necesar#. Dar num#rul asistentelor care au raportat acest lucru a
fost de trei ori mai mare cnd ele erau conduse de un lider disonant, iar num#rul acelora
care s-au plns de epuizare emo!ional# a fost de patru ori mai mare.
Asistentele cu lideri marcan!i au raportat o mbun#t#!ire a s#n#t#!ii lor emo!ionale, n
timp ce acelea conduse de un lider disonant au remarcat un declin n aceast# privin!#.
Binen!eles c# liderul nu poate fi un surogat pentru salarii $i un num#r de angaja!i adecvat
efectul negativ total pe care t#ierile de buget le-au avut asupra moralului asistentelor $i
a ngrijirii pacien!ilor este men!ionat n studiu. Studiul scoate n eviden!# diferen!a
crucial# pe care o poate face inteligen!a social# $i cea emo!ional# n lideri, cu prec#dere
pe timp de criz# sau n locuri de munc# cu nivel ridicat de stres.
n capitolul 18 al c#r!ii mele Inteligen!a Social# (Social Intelligence) discut n detaliu
motivele pentru care un lider care $i sus!ine angaja!ii este esen!ial pentru a preveni
epuizarea n domenii cum ar fi cel medical unde angaja!ii trebuie s# empatizeze cu
pacien!ii $i s#-i trateze. Studiul a ar#tat c# asistentele care d#deau semne de epuizare
emo!ional# au avut la rndul lor mai multe probleme de ordin fizic pe fondul stresului $i

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#&
un num#r mai ridicat de pacien!i trata!i inadecvat; s#n#tatea lor emo!ional# $i satisfac!ia
la locul de munc# s-au pr#bu$it. Dac# a$ fi v#zut acest studiu pe cnd scriam cartea l-a$ fi
citat cu siguran!#.
Studiul realizat de o echip# de la Universitatea din Alberta, Edmonton, Canada a fost
publicat n jurnalul Cercetare n Asisten!a Medical# (Nursing
Research) [Ianuarie/Februarie 2005].!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#'
Dac" dori&i angaja&i creativi, da&i-le fru liber!

Philip Glass, un compozitor contemporan, lucreaz# la noile sale opere doar ntre orele 11
noaptea $i 3 diminea!a. Acestea sunt orele ntre care, spune el, are inspira!ie. Cnd
George Lucas vrea s# scrie sau s# editeze un scenariu, se izoleaz# ntr-o mic# barac# din
spatele casei unde nu prime$te vizitatori sau telefoane.
Din disciplina de munc# a acestor genii se pot trage lec!ii privind managementul
creativit#!ii: o bul# protectiv# n timp $i spa!iu ce favorizeaz# spiritul creativ.
Aceast# no!iune vine n contradic!ie cu o serie de practici curente cu prec#dere acea
idee c# presiunea pus# pe angaja!i va da na$tere la o abordare inovativ# din partea lor.
Mul!i manageri cred c# dac# $i cheam# pur $i simplu angaja!ii ntr-o sesiune intens# de
brainstorming to!i for fi capabili s# $i prezinte cele mai bune idei.
Dar aceast# abordare este complet gre$it# conform ultimelor studii n procesul creativ.
ntr-o economie axat# pe cunoa$tere, unde avantajul vine din prezentarea $i
implementarea celor mai bune idei, lideri din toate e$aloanele ar face bine s# ia n
considerare rezultatele acestor studii.
ntr-un studiu condus de Teresa Amabile, director de cercetare la Harvard Business
School, cercet#torii au rugat peste 1,000 de angaja!i ai departamentelor de cercetare $i
dezvoltare, marketing $i IT s# !in# un jurnal zilnic. Acestea au indicat o discrepan!# ntre
modul n care managerii credeau c# sus!in cel mai bine efortul creativ $i ceea ce angaja!ii
considerau c# le este de ajutor.
Micile victorii conteaz!
Cnd cercet#torii le-au cerut managerilor s# prezinte ceea ce ei considerau a fi cele mai
eficace metode pentru ncurajarea creativit#!ii, cel mai frecvent r#spuns a fost aprecierea
ar#tat# angaja!ilor care au f#cut o treab# bun#. Cnd angaja!ii n$i$i au fost, ns#, ntreba!i
care sunt cele mai bune metode de ale insipra creativitatea, r#spunsul predominant a fost
suportul managerial constant pentru progresul lor zilnic. Numai 5% dintre manageri au
r#spuns corect la aceast# ntrebare. Progresul zilnic c#tre un !el nalt, chiar $i micile
victorii, sunt propice pentru o stare de spirit pozitiv# $i catalizeaz# creativitatea, conform
studiului ntreprins de Harvard.
Membrii acelor echipe responsabile cu dezvoltarea proiectelor creative au descris $i acele
moduri n care managerii submineaz#, f#r# s# realizeze, aceste proiecte. Acestea includ

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#(
refuzarea unei idei din start, ignorarea sugestiilor sau demontarea unui proiect al unui
angajat, printr-o schimbare brusc# de pozi!ie, de exemplu. Cercet#torii le-au recomandat
managerilor s# stabileasc# !eluri clare $i apoi s# le permit# angaja!ilor s# le ating# a$a
cum cred ei de cuviin!#.
Momentul Aha

Cercet#torii de la Harvard au mai recomandat ca supervizorii s# managerieze timpul $i
resursele angaja!ilor n a$a fel nct ace$tia s# aib# posibilitatea de a avea perioade de
concentrare sus!inut# n cadrul unui proiect. Acest sfat de a administra cu aten!ie timpul
angaja!ilor, este sus!inut $i de studiile neurologice care arat# ce se ntmpl# n momentul
Aha!. Joy Bhattacharya de la Universitatea din Londra a descoperit c# n momentele
dinaintea unei idei creative, creierul este n general relaxat $i deschis la noi idei, fapt
indicat de o und# alfa.
Pe m#sur# ce momentul Aha! se apropie se produce o schimbare brusc#, marcat# de o
activitate gamma sus!inut#. Aceasta este o indica!ie a faptului c# circuite neurale distante
se conecteaz# pentru a forma o nou# re!ea. 300 de milisecunde dup# punctul maxim al
acestei activit#!i gamma o nou# idee ia na$tere n creier.
Rezultatele acestor teste indic# faptul c# ideile creative nu pot fi create pe moment, ci
trebuie l#sate la dospit. Primul pas n procesul creativ implic# n mod normal
imersiunea n problem# $i gndire aplicat#, urmat# apoi de culegerea de informa!ii ce pot
fi relevante. n stadiul urm#tor efortul intens trebuie s# lase loc la ceea ce este cunoscut
sub numele de subcon$tientul cognitiv care poate face noi conexiuni neurale pentru
rezolvarea problemei.
Distragerea constant# a aten!iei interfereaz# cu spa!iul mental care este incubatorul ideilor
creative. De aceea majoritatea momentelor Aha! au loc n timpul perioadelor de
relaxare atunci cnd facem altceva dect s# ne for!#m s# fim creativi.
Lec"ii de la Google
Oricine a c#rui munc# implic# gndire strategic# are de nv#!at din rezultatele acestor
studii. Metoda comun# de a dezvolta o strategie competitiv# este s# ai o idee dup# care s#
i analizezi adevarata valoare. Problema e c# nimeni nu !i spune cum s# procedezi ca s#
ai acea idee.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#)
Sergey Brin $i Larry Page, cei care au create inovativul algoritm de c#utare care a stat la
baza companiei Google Inc. (GOOG), $tiu bine cum s# abordeze acest proces. Ei au
instituit faimoasa zi de la Google n care angaja!ii pot lucra la propriile lor proiecte
creative. Cu mult nainte de apari!ia companiei Google, 3M aloca 15% din timpul
angaja!ilor n acela$i scop.
Un alt deschiz#tor de drum a fost Xerox PARC, legendarul centru de cercetare din
Silicon Valley faimos pentru modul n care $i ferea angaja!ii din departamentele creative
de presiunea competitiv#, oferindu-le timp s# reflecteze, exploreze $i s# colaboreze.
Xerox PARC este locul de na$tere a unui mare num#r de instrumente de baz# a erei
computerului, cum ar fi imprimantele laser sau interfa!a grafic# ce st# la baza sistemului
de operare Windows.
ntr-o perioad# n care utilizarea ideilor inovative poate fi avantajul decisiv, este
important s# n!elegem cum presiunea pus# pe oameni $i timp poate ucide din fa$#
creativitatea $i poate impacta negativ viitorul unei companii. Cel mai bun sfat ce poate fi
dat cuiva care manageriaz# angaja!i ce gndesc creativ este s# creeze condi!iile n care
ideile creative pot lua na$tere mai u$or.
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

#*
Leg"turile strnse ntre membrii unei echipe duc la
rezultate excelente

Modelul inteligen!ei emo!ionale poate fi privit din perspectiva a ceea ce nseamn# s# fii
inteligent cnd vine vorba de emo!ii, cum ar fi identificarea sinelui, cunoa$terea propriilor
sentimente $i originea acelor sentimente. Este vorba de modul n care administr#m aceste
emo!ii, dar $i felul n care identific#m sentimentele altor oameni, cunoa$terea emo!iilor pe
care le tr#iesc $i organizarea tuturor emo!iilor ntr-un mod benefic pentru toat# lumea.
Ce leg#tur# are managementul emo!iilor cu crearea de echipe cu rezultate excelente? Am
purtat o discu!ie cu profesorul IMD, George Kohlrieser pentru DVD-ul meu Abilitatea
de lider: Cursul de vrf (Leadership: A Master Class) , despre importan!a abilit#!ilor de
inteligen!# emo!ional# (IE) ale unui lider n constituirea unei leg#turi strnse $i dinamice
ntre membrii unei echipe.
Modul n care administrezi emo!iile este vital pentru formarea unei echipe, a unei
organiza!ii. Este acea abilitate ce poate inspira echipa. Are de-a face cu abordarea
emo!iilor, crearea lor $i motivarea echipei. Dac# ai f#cut vreodat# parte dintr-o echip# de
top, e$ti un factor inspira!ional, n ciuda stresului $i a dificult#!ilor. %i mereu va fi un
lider, parte a acelui proces, care s# dezvolte creativitatea. Este, deci, esen!ial pentru lideri
s# n!eleag# cum leg#turile strnse dintre membrii unei echipe dezvolt# energie.
Sentimentul de apartenen&"
Liderul trebuie s# i fac# pe to!i membrii echipei s# simt# c# sunt parte a echipei chiar
dac# nu i place. Binen!eles c#, de obicei, dup# ce se creeaz# o leg#tur# ajungem s# ne
plac# $i persoana. Descoper# acea parte din ei care v# apropie. Cu acei membrii ai echipei
care nu vor sa fie parte din grup trebuie s# discu!i problema deschis $i s# le spui: Chiar
vrei s# faci parte din aceast# echip#? Dac# nu e$ti convins, acest lucru va deveni o surs#
de conflict.
Dezvoltarea respectului mutual
E OK s# nu !i plac# toat# lumea, dar trebuie s# fii respectuos $i astfel s# creezi un nivel
ridicat de energie. Folose$te-!i ochiul min!ii ca pe o lantern# ca s# g#se$ti acele lucruri pe
care le po!i nv#!a de la al!ii.
Ofer" alternative

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$+
Oamenii vor s# simt# c# au control asupra lor n$i$i. De aceea punerea unei ntreb#ri este
att de important# n orice activitate care implic# un lider, ca $i abilitatea de a oferi, acolo
unde este posibil, o alternativ# $i astfel s# d#m oamenilor puterea de a alege ceea ce vor
face. Atunci cnd delegi pe al!ii le oferi posibilitatea s# se fac# remarca!i. Gnde$te-te la
ei ca la copiii t#i. Vrei ca ai t#i copii s# fie mai inteligen!i dect tine. Vrei ca oamenii care
te urmeaz# s# fie mai inteligen!i dect tine $i mai abili. Dac# reu$e$ti s# creezi acest
sentiment de sus!inere, aceast# funda!ie, atunci vei avea parte de explozii de creativitate.
Empatia n crearea leg"turilor
Abilitatea de a n!elege durerea este foarte important#. Cnd oamenii nu reu$esc s# treac#
peste ceva, vor exista consecin!e negative mai trziu. Ajut#-i pe to!i, inclusiv pe tine, s#
treac# peste ce s-a ntmplat. Viitorul este viitor, trecutul este trecut. Discut# deschis
conflictele $i n!elege c# e mai bine s# fii lovit de un adev#r crud dect mngiat de o
minciun#. Fii un lider sincer, dar empatic. Acei lideri duri care creeaz# leg#turi ob!in
rezultate mai bune de la echipele lor.
Mai multe abilit#!i de inteligen!# emo!ional# conexe unui lider g#si!i n seria Abilitatea
de lider: Cursul de vrf (Leadership: A Master Class), disponibil pe More Than Sound.
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$"
Evaluarea profesional": nu conteaz" doar ce spui,
ci 'i cum o spui

Evaluarea profesional# este ritualul departamentelor de HR de care tuturor le este fric#.
Neuro$tiin!a modern# arat# c#, fie ele pozitive sau negative, modul n care sunt prezentate
rezultatele evalu#rii poate fi o binecuvntare sau un blestem.
Dac# un $ef are o evaluare pozitiv# pentru un angajat, dar o prezint# ntr-un mod eronat,
mesajul poate avea un efect negativ.
Asta am aflat n timp ce revedeam o serie de rezultate ale unor studii $tiin!ifice pentru un
seminar online care m-au determinat s# reevaluez conceptul de inteligen!# emo!ional#.
Expertul n neuro$tiin!#, Richard Davidson de la Universitatea din Wisconsin, a
descoperit c# atunci cnd suntem ntr-o stare de spirit pozitiv# $i optimist#, n care sim!im
c# putem face fa!# la orice, cnd suntem plini de energie $i entuziasma!i de scopul nostru,
creierul intensific# activitatea n partea stng#, n spatele frun!ii. Aceasta este starea de
spirit n care func!ion#m la poten!ial maxim.
Atunci cnd suntem deprima!i, cnd nu avem energie $i cnd nu suntem motiva!i, sau
suntem stresa!i, partea dreapt# este mai activ# $i suntem predispu$i la erori.
Evaluarea profesional#, menit# s# ne spun# ce este n neregul# cu noi duce la o activitate
extrem de intens# n aceast# parte nefavorabil# a creierului. Devenim att de preocupa!i
de vestea proast# ($i ideea c# asta poate nsemna pierderea locului de munc#) nct nu
mai avem energia sau puterea de a ne concentra pentru a lucra la poten!ial maxim.
Chiar $i tonul vocii $efului poate declan$a activitatea n una din zonele creierului
men!ionate mai sus. n unul din studii, chiar $i cei ce au primit evalu#ri pozitive, dar
transmise pe un ton rece $i negativ, au terminat sesiunea sim!indu-se deprima!i, n ciuda
ve$tilor bune.
Uimitor este c# cei ce au primit evalu#ri negative, dar pe un ton cald $i pozitiv, s-au sim!it
optimi$ti $i energiza!i.
Binen!eles c# un $ef trebuie s# ofere feedback angaja!ilor s#i cu privire la performan!a
lor la serviciu. Problema e c# mul!i nu $tiu cum s# ofere acest feedback. Exist# dou#
probleme: fie sunt prea critici $i se concentreaz# pe ceea ce nu func!ioneaz# f#r# a
men!iona $i aspectele pozitive, fie submineaz# un feedback pozitiv cu un ton negativ.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$#
Oricum ar fi, mesajele transmise n cazurile de mai sus activeaz# partea gre$it# a
creierului. Feedback-ul inapt al unor manageri ne face face $i pe noi inap!i.
Vestea proast#: acesta este un fenomen foarte larg r#spndit. Vestea $i mai proast#: are un
impact negativ asupra afacerii. Asta crede Samuel A. Culbert, psiholog la %coala de
Management Anderson de la UCLA. El sus!ine c# evalu#rile anuale nu doar creeaz# mai
mult stres pentru angaja!i ci $i scad productivitatea $i pentru cei ce le primesc $i pentru
cei ce le dau.
Teoretic, o evaluare transmis# ntr-un mod constructiv ne mbun#t#!e$te performan!a,
ghidndu-ne. Un astfel de feedback trebuie oferit pe loc, nu luni de zile mai trziu ntr-un
raport formal, $i transmis n mod sincer $i deschis. Acesta poate fi de forma Cnd faci
X, nu ne ajut# s# ajungem la Y, pentru c# Z. X, Y $i Z trebuie s# fie informa!ii clare $i
specifice, pe care s# se poat# ac!iona.
Dar ce se ntmpl# cnd feedbackul pe moment este dat de un manager nervos $i c#ruia
pu!in i pas# de X, Y sau Z? %i managerii $i pot pierde cump#tul emo!ional.
Apoi mai exist# $i co$marul evalu#rilor profesionale formale. Culbert sus!ine c# acestea
sunt artificiale, o $arad# menit# s# justifice promov#rile sau m#ririle de salariu. %i chiar $i
atunci cnd chiar reflect# performan!a la munc#, feedback-ul este superficial $i nu
include, n general, acel echilibru ntre ceea ce faci bine $i ceea ce necesit# mbun#t#!ire
$i cum poate fi realizat acest lucru. Culbert sugereaz# o evaluare profesional# sumar#, n
care $eful i indic# n linii mari angajatului cum acesta $i poate mbun#t#!i performan!a la
munc#.
Neuro$tiin!a adaug# un detaliu crucial: chiar $i un mesaj pozitiv trebuie transmis pe un
ton pozitiv. Ad#uga!i, deci, evalu#rii o doz# generoas# de inteligen!# emo!ional#.!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$$
IV. DEZVOLTARE PERSONAL%
Maximiza&i momentul Aha!

Studii asupra creierului n leg#tur# cu creativitatea arat# ceea ce se ntmpl# n momentul
Aha!, n clipa n care avem o idee. Dac# ar fi s# facem o analiz# EEG a creierului ntr-
un moment creativ, am vedea c# exist# o cre$tere brusc# n nivelul de activitate gamma,
cu 300 de milisecunde nainte s# avem sclipirea. Activitatea gamma indic# fuziunea
neuronilor, atunci cnd neuroni din arii disparate se conecteaz# formnd o nou# re!ea
neural#. Imediat dup# aceast# explozie gamma, ideea intr# n con$tient.
Activitatea crescut# se concentreaz# n zona temporal#, un centru n partea dreapt# a
neocortexului drept. Aceast# zon# este responsabil# $i pentru interpretarea metaforelor $i
n!elegerea glumelor. Ea este cea care n!elege limbajul subcon$tientului, ceea ce Freud
numea procesul primar: limbajul poeziilor, al artei, al miturilor. Este logica visurilor,
unde totul este posibil.
Cre$terea brusc# n activitatea gamma indic# faptul c# o nou# idee se na$te n creier. n
acel moment celulele din emisfera dreapt# folosesc conexiuni cu alte p#r!i ale creierului,
utiliznd informa!ia colectat# ntr-un mod nou.
Care este cea mai bun# metod# de a mobiliza aceast# abilitate a crierului? n primul rnd
s# ne concentr#m intens asupra scopului sau a problemei $i apoi s# ne relax#m: s# ne
eliber#m de povar#. Opusul relax#rii, cramponarea pe g#sirea unei solu!ii, poate avea
efecte adverse asupra creativit#!ii. Dac# ne concentr#m constant pe g#sirea unei solu!ii
putem deveni din ce n ce mai stresa!i ceea ce ne-ar mpiedica nu numai s# identific#m o
abordare nou#, ci $i s# avem o idee cu adev#rat creativ#.
Deci pentru a trece la stadiul urm#tor este necesar s# ne relax#m. Spre deosebire de
concentrarea intens# necesar# rezolv#rii unei probleme printr-o abordare direct#, stagiul
trei este caracterizat de un ritm alfa sus!inut, care e sinonim cu o relaxare mental#, o stare
de deschidere, de vis cu ochii deschi$i $i de abandon a realului, stare n care suntem mai
receptivi la idei noi. Aceast# abordare creeaz# cadrul necesar pentru noile conexiuni care
apar n timpul exploziei de activitate gamma.
Acele momente de creativitate spontan# par a veni de nic#ieri, dar putem b#nui c# acela$i
proces a avut loc $i atunci cnd ne-am implicat activ ntr-o oarecare m#sur# n rezolvarea

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$%
creativ# a unei probleme. Chiar $i atunci cnd idei creative par a ap#rea din neant,
creierul poate trece prin cele trei stagii clasice.
Pe de alt# parte, b#nuiesc c# cele trei sau patru stagii clasice ale creativit#!ii sunt, mai
mult sau mai pu!in, o fic!iune util# spiritul creativ este mai liber dect n m#sura
evocat# mai sus. Consider c# principala ac!iune neural# oscileaz# ntre concentrarea
intens# pe problem# $i relaxare. %i cnd ideea creativ# apare, mai mult ca sigur c# al
nostru creier a trecut prin aceea$i activitate gamma observat# n laborator.
Exist" vreo posibilitate s" inducem activitatea gamma? Exploziile gamma au loc de
obicei n mod aleatoriu nu pot fi induse. Dar cadrul mental poate fi preg#tit. Setarea
acestui cadru include definirea problemei apoi imersiunea n ea, urmat# de abandonul
total. Activitatea gamma este cel mai probabil s# aib# loc n acest al treilea stadiu,
acompaniat# de momentul Aha!, acel bec care se aprinde n benzile desenate cnd unui
personaj i vine o idee.
Exist# $i o reac!ie fizic# cteodat# sim!it# n timpul unei explozii gamma: pl#cere.
Momentul Aha! este nso!it $i de fericire. Apoi mai exist# $i cel de-al patrulea stagiu,
implementarea, n care o idee bun# poate supravie!ui sau nu. mi amintesc o discu!ie cu
directorul unui uria$ centru de cercetare, cu 4,000 de oameni de $tiin!# $i ingineri. Mi-a
spus urm#toarele: avem o regul# n ceea ce prive$te ideile creative. Dac# cineva vine cu
o idee nou#, n loc ca urm#toare persoan# care vorbe$te s# o demonteze lucru care se
ntmpl# mult prea des el sau ea trebuie s# spun# c# e o idee bun# $i s# o su!in# cu
argumente.
Ideile creative sunt ca un boboc fragil trebuie s# fie ngrijite pentru a cre$te.
Mai multe pe aceast# tem# g#si!i n cartea mea Creierul $i inteligen!a emo!ional#: noi
abord#ri (The Brain and Emotional Intelligence: New Insights) de la More Than Sound.
!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$&
Stnd n lini'te, f"cnd ceva

Am petrecut recent o sear# n compania lui Yongey Mingyur Rinpoche, lama tibetan
supranumit cel mai fericit om de pe P#mnt. E adev#rat c# aceast# porecl# a fost
folosit# pentru mai mul!i indivizi cu o personalitate pozitiv# din ultima vreme, dar nu e o
exagerare s# spui c# Rinpoche e un maestru al artei de a te sim!i bine.
Cum a devenit el astfel? Aparent a$a cum nve!i s# cn!i la un instrument: exerci!iu.
Am avut pl#cerea s#-l cunosc pu!in pe Rinpoche de-a lungul anilor $i mereu era ntr-o
dispozi!ie bun#. Ultima ntlnire nu a fost diferit#. Cnd l-am sunat la hotelul din
Manhattan unde st#tea pentru a aranja s# ne ntlnim s# discut#m noua sa carte,
n!elepciunea Fericirii (Joyful Wisdom) mi-a spus c# tocmai f#cea un du$ - dar nu un
du$ obi$nuit. Nu mai era ap# cald# de la prnz, mi-a spus el. Cnd a sunat la recep!ie, i s-
a spus s# mai a$tepte cteva minute. ntr-o astfel de situa!ie probabil c# a$ fi fost iritat,
dar Rinpoche nu se putea opri din rs.
Singura sc#pare la care am asistat acum c!iva ani a fost una minor#: se a$ezase ntr-
un scaun de birou care avea $ezutul defect, scufundndu-se brusc c!iva centimetri. Cnd
am p#!it acela$i lucru m-am enervat $i am njurat. Dar Rinpoche s-a ncruntat o secund#
dup# care a revenit la starea lui de spirit obi$nuit#. Timpul care ne ia s# ne revenim dup#
o sup#rare este unul din factorii lua!i n considerare atunci cnd vorbim de un
temperament vesel.
Cu toate c# astfel de mici sup#r#ri nu sunt cele mai dificile teste pe care via!a ni le pune
n cale, trecerea cu u$urin!# peste ele nu e ceva ce st# n natura multora dintre noi.
Mingyur Rinpoche nu s-a n#scut ntr-o familie bogat# $i nu a avut o via!# confortabil#.
%i-a tr#it primii ani din via!# ntr-un sat izolat din Himalaya f#r# acces la nici cele mai de
baz# facilit#!i. Nici nu se poate spune c# a avut aceast# atitudine pozitiv# din na$tere. El
$i aminte$te n cartea sa, starea acut# de anxietate pe care o avea cnd era copil, ceea ce
un psiholog din Manhattan ar cataloga, probabil, ca atacuri de panic#, $i cum s-a vindecat
el de aceast# anxietate cronic# transformndu-$i frica n punctul central al sesiunilor sale
de medita!ie. A trebuit s# munceasc# pentru starea sa actual# de spirit.
Rinpoche pare eclectic n studiul s#u asupra c#ilor de atingere a st#rii de bine,
considernd inclusiv re!ete occidentale. Acum c!iva ani, pe cnd era la o conferin!# de
cinci zile la Mind & Life Institute care reunise un grup de cercet#tori n neuro$tiin!# $i pe
Dalai Lama pentru o discu!ie referitoare la metodele de a dep#$i emo!iile destructive, el a

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$'
descoperit c# datele occidentale asupra emo!iilor aveau multe puncte n comun cu propria
sa atitudine vizavi de cultivarea st#rii de bine.
Dar cnd vine vorba de propria sa fericire, teoriile $i practica budist# sunt instrumentele
alese de Rinpoche. El a f#cut mai multe campanii de media!ie tmp de c!iva ani, fiecare
sub observa!ia unora dintre cei mai faimo$i mae$tri tibetani. Binen!eles c# ceea ce
consider#m noi fericire este un termen alunecos, lund n calcul multitudinea de
variet#!i de st#ri de bine. Una dintre aceste st#ri, la care Rinpoche exceleaz# a fost
ndelung studiat# de speciali$ti care au analizat modul n care emo!iile opereaz# n
creierul nostru.
Richard Davidson, directorul de la Laboratorul pentru Neuro$tiin!# Afectiv# de la
Universitatea din Wisconsin, a descoperit un profil al creierului responsabil pentru
fericire. Conform laboratorului, atunci cnd suntem sub stres creierul prezint# o activitate
intens# n lobul prefrontal dreapta $i n zona amigdalei. Atunci cnd suntem ntr-o stare
pozitiv#, ns#, activitatea n zona dreapt# scade, iar lobul stng se aprinde. Cnd
manifest# acest tip de activitate subiec!ii au sim!it, conform spuselor lui Davidson, o
stare pozitiv#, orientat# spre un scop, entuziast# $i plin# de energie.
Mingyur Rinpoche a venit la laboratorul lui Davidson ntr-un grup de aproximativ 12
practican!i de medita!ie, fiecare cu ntre 10.000 $i 50.000 de ore de medita!ie. Studiile
arat# c# cei mai buni indivizi n orice tip de activitate au cumulat un minim de 10.000 de
ore de exerci!iu. Ace$ti practican!i ar fi putut participa la olimpiada medita!iilor. Una
dintre descoperirile ini!iale arat# c# atunci cnd ace$tia meditau asupra compasiunii,
activitatea din zonele cheie ale creierului cre$tea pn# la 100%, semnificativ mai mult
dect n cazul unui grup de control care fuseser# doar ini!ia!i n medita!ie. Cu ct se
f#cuse mai mult exerci!iu, cu att cre$terile erau mai spectaculoase. Acest lucru pare s#
sus!in# ideea c# exerci!iul este vital n orice domeniu, fie el fizic sau spiritual.
Putem, deci, to!i tr#i fericirea lui Rinpoche?
Davidson a colaborat cu Jon Kabat-Zinn, un profesor de medita!ie axat pe identificarea
sinelui de la Universitatea din Massachussets, pentru a identifica avantajele pe care un
grup de novici le poate ob!ine prin aceste metode. Kabat-Zinn, un pionier al utiliz#rii
metodei contemplative la pacien!i pentru a le u$ura simptomele, a predat acest tip de
medita!ie la un centru de biotehnologie unde nivelul de stres era foarte ridicat; ncep#torii
meditau cte 30 de minute n fiecare zi timp de opt s#pt#mni. Rezultatele lui Davidson
au ar#tat c# dup# aceste opt s#pt#mni ace$tia au nceput s#-$i activeze lobul prefrontal
stng mai intens declarnd c# n loc s# se simt# sufoca!i $i stresa!i au nceput s#-$i fac#
munca cu pl#cere. Se pare, deci, c# de$i filonul calvinist din cultura american# poate privi

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$(
cu circumspec!ie la cineva ce st# $i mediteaz#, acest tip de a nu face nimic pare a avea
efecte remarcabile.
Binen!eles c# nu exist# garan!ia fericirii dac# medit#m, dar Orientul ne-a dat o cale
promi!#toare de urmat.
Un alt rezultat al acestor practici pare a fi o doz# mare de umilitate. Cnd Rinpoche i-a
spus so!iei mele c# el este considerat cel mai fericit om de pe P#mnt acesta rdea de
parc# ar fi auzit cea mai amuzant# glum# din lume.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$)
Succesul: ntreaga poveste

n fascinanta sa nou# carte, Povestea succesului (Outliers: The Story of Success),
Malcolm Gladwell sus!ine faptul c# oamenii au succes din mult mai multe motive dect
doar IQ-ul. El trece n revist# date legate de acest aspect $i ofer# o serie de cazuri
conving#toare care arat# c# peste un IQ de aproximativ 110 115, acesta nu mai
reprezint# un indicator pentru succesul n carier#. Cu alte cuvinte, trebuie s# fii destul de
inteligent pentru a te descurca cu complexitatea cognitiv# a informa!iei cu care trebuie s#
operezi ntr-o anumit# profesie, dar peste un IQ de 115 care asigur# aceast# abilitate,
pragul de suficient de inteligent, intelectul nu mai are aceea$i semnifica!ie.
Asta explic# de ce Howard Gardner, de la Harvard, atunci cnd a analizat datele
longitudinale care urm#reau evolu!ia indivizilor din tinere!e $i pn# ace$tia $i-au
dezvoltat o carier#, a conchis c# IQ-ul poate prezice succesul n carier# n doar 6 pna la
10% dintre cazuri. Aceasta las# loc pentru o multitudine de al!i factori cum ar fi norocul
$i alte circumstan!e. Gladwell sus!ine ace$ti factori, $i aduce argumente cum c# fondul
cultural $i cel mo$tenit din familie al unui individ ofer# indicii $i perspective care n cazul
unor circumstan!e fericite pot face ca unii indivizi s# devin# foarte de succes.
Dar povestea nu se termin# aici.
Gladwell ilustreaz# factori ca circumstan!ele $i norocul cu foarte interesante pove$ti de
succes, cum ar fi cele ale lui Bill Gates $i Bill Joy, doi titani ai industriei IT, care au avut
$ansa s# aib# acces la primele computere, ntr-un moment n care nimeni altcineva nici
m#car nu v#zuse un calculator, iar apoi s# exerseze mii de ore scriind programe n anii de
adolescen!#, ob!innd astfel un atu n industria software care era ntr-o faz# incipient#.
Un alt exemplu este cel al genera!iei de imigran!i evrei de la nceputul secolului ce a
reu$it s# aduc# ntr-o Americ# antreprenorial# oameni de afaceri $i me$tri care c$tigaser#
experien!# n Europa. Obiceiurile lor de h#rnicie $i spirit antreprenorial au devenit
modele care i-au ajutat pe copiii lor, unii dintre care au devenit avoca!i. Mul!i dintre cei
n#scu!i n 1930 care aveau acces relativ u$or la o educa!ie bun#, deoarece genera!ia lor nu
avea foarte mul!i copii $i care au ales s# devin# avoca!i, au fost refuza!i de cele mai
prestigioase firme de avocatur#, dar au devenit apoi extrem de renumi!i pentru c# au fost
primii care s-au implicat n procese de achizi!ie corporatist# un sector pe care firmele
cu preten!ii l considerau inferior.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

$*
Nu exist# dubii c# acest amestec de circumstan!e fericite $i istoric personal sunt
importante pentru succes. O maxim# a $tiin!elor sociale spune c#, n principiu, fiecare
individ este ca ceilal!i, ca unii $i ca niciunul. Gladwell arat# cum anumite grupuri trec
prin circumstan!e unice care pot, cu pu!in noroc circumstan!ial, s# le aduc# un enorm
succes.
Dar aici ncepe restul pove$tii. Gladwell nu discut# despre diferen!ele individuale din
cadrul acelor grupuri de ce doar unii dintre aceia care apar!in unui grup norocos ajung
s# ating# succesul. El nu r#spunde la ntreb#ri cum ar fi: de ce nu au ajuns to!i membrii
clubului din care a f#cut parte Bill Gates miliardari? Sau de ce nu to!i avoca!ii evrei
n#scu!i n 1930 au ajuns la fel de renumi!i ca cei pe care i analizeaz# Gladwell?
F#r# ndoial# c# r#spunsul are de-a face cu abilit#!ile de adaptabilitate $i ini!iativ#, dorin!a
de a se perfec!iona constant sau cele de empatie care s# i ajute s# simt# ce gndesc $i
simt ceilal!i, pe care unii dintre indivizii din acele grupuri le posed#. Astfel de abilit#!i i
confer# unui individ imboldul de a tinde spre succes, ini!iativa $i eficacitatea
interpersonal# necesare n domenii ca programarea (ambi!ie $i ini!iativ#) $i drept
(celelalte dou# dar $i eficacitate interpersonal#).
O foarte mare parte din datele colectate de companii cu privire la angaja!ii lor indic#
faptul c# astfel de abilit#!i personale sunt ingredientele secrete pentru succes, dincolo de
cele descrise att de abil de Gladwell. Datele la care m# refer provin din modelele de
competen!# prin care companiile analizeaz# sistematic abilit#!ile descoperite n cei mai
buni angaja!i (e$alonul de 10% dintre cei mai buni angaja!i n func!ie de criteriile
specifice de analiz# pentru fiecare job), dar nu n cei mediocri. Un procent semnificativ
dintre aceste abilit#!i cum ar fi ini!iativa, ambi!ia $i empatia - fac parte din domeniul
inteligen!ei emo!ionale. Studiile de competen!# arat# c# cu ct un individ este plasat mai
sus n ierarhia unei companii, cu att mai important este rolul jucat de aceste abilit#!i. Cu
alte cuvinte, cu ct mai de succes este cineva, cu att este mai mare contribu!ia acestui set
de abilit#!i n succesul acelei persoane.
Aceasta este o veste de bun augur pentru oricine $i dore$te s# vad# c# succesul n via!#
este larg r#spndit $i nu rezervat doar pentru un grup restrns, norocos s# fi beneficiat de
un set de circumstan!e fericite. O modalitate de a cre$tele $ansele de reu$it# - $i implicit o
via!# mai bun# - pentru fiecare copil ar fi s# fie introduse n curicula fiec#rei $coli
educa!ia social# $i emo!ional# (vezi www.casel.org). Datele arat# c# acei copii care nva"#
sistematic abilit#!i sociale $i emo!ionale, cum ar fi managementul emo!iilor, cei care
empatizeaz# $i colaboreaz# au mai mult succes: au mai pu!ine probleme legate de
violen!# $i abuzul de substan!e nocive, le place mai mult $coala $i sunt mai aten!i la ore -
$i au note, n medie, cu 11% mai bune.

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

%+
Cea mai bun# veste este faptul c# aceste beneficii sunt mai mari n acele $coli unde elevii
au mai mare nevoie de acest impuls, cum ar fi cele n care majoriatatea provin din familii
defavorizate. Aceasta e ntreaga poveste a succesului.


!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

%"
Cum s" &i dezvol&i voin&a

Aceia dintre noi care au dificult#!i n a se ab!ine de la mncarea fast-food sau au o alt#
caren!# de voin!# pot g#si n cele ce urmeaz# o serie de ve$ti bune, dar $i mai pu!in
bune, bazate pe studii neuro$tiin!ifice.
S# ncepem cu ve$tile proaste. O multitudine de studii indic# faptul c# fiecare dintre noi
are un rezervor neurologic de voin!# $i c# dac# l folosim pentru un lucru, ne r#mne mai
pu!in pentru altele. Activit#!i ce necesit# voin!# fac lucrurile s# fie mai dificile atunci
cnd apare o alt# situa!ie similar#. n experimente ce studiaz# acest lucru, subiec!ii c#rora
li s-a cerut s# ncercuiasc# litera e dintr-un text lung, au renun!at mai devreme atunci
cnd au fost nevoi!i s# urm#reasc# o scen# video plictisitoare, static#. Aceea$i pierdere de
perseveren!# a fost identificat# $i n acele persoane care fac eforturi s# reziste tenta!iei
unor alimente, s# $i suprime anumite reac!ii emo!ionale, sau chiar atunci cnd ncearc#
s# impresioneze pe cineva.
Toate acestea indic# faptul c# dispunem de un buget limitat de voin!#, unul pe care
trebuie s# avem grij# cum l cheltuim. Unii neurologi consider# c# autocontrolul consum#
glucoza din snge, care necesit# timp pentru a se regenera $i c# aici apare acel efect de
golire a rezervei.
Vestea bun# este c# putem s# ne cre$tem voin!a, ca pe un mu$chi, n timp, pe m#sur# ce o
folosim. Dar ca s# reu$im asta avem nevoie de, culmea, voin!#.
Cu ct cre$te mai mult acest mu$chi al voin!ei, cu att mai adnc devine rezervorul de
auto-disciplin#. Indivizii care reu$esc s# se !in# de o diet# cteva luni sau cei care termin#
cursuri de administrare a banilor reu$esc s# $i diminueze cheltuielile, ct# mncare de la
fast-food m#nnc# $i ct alcool beau. Se uit# mai pu!in la TV $i fac mai multe lucruri prin
cas#, iar aceast# abilitate de a prelungi ct mai mult momentul pn# n care sim!im nevoia
de recompens#, datele arat# c# este un indicator pentru succesul profesional.
Aceast# sintez# privind voin!a are la baz# cartea Intr" n mintea ta (Welcome to Your
Brain) ai c#rei autori, Sandra Aamodt $i Sam Wang analizeaz# detaliile legate de voin!#.
ntr-un articol din New York Times, ns#, cei doi pun o ntrebare de$i este clar c# voin!a
are limite, ce mecanism din creierul nostru ne permite s# o dezvolt#m?
ntrebarea mi-a adus aminte de conversa!ia pe care am avut-o cu Richard Davidson, un
vechi prieten $i un genial specialist la Universitatea din Wisconsin. Studiile pe care
Davidson le ntreprinde n prezent se axeaz# pe neuroplastie, modul n care experien!ele

!"#$%&% ($)*+*+, - .&/01*2*343 5%6*+% 701*2*38
9 !":%3%+;<= .+#%,$*#)#% >* ?%1/%:# 9
SLrada ur. LrnesL !uvara nr. 18, eLa[ 1, SecLor 6, 8ucuresLl, 060104, Cul: 8C 18227600, !40/21327/2003,
L-mall: secreLarlaL[Lralnlngurl.ro, 1el: 0314 232 334, lax: 0372 874 334
www.Lralnlngurl.ro

%#
pe care le tr#im ne modeleaz# creierul pe parcursul vie!ii. Surpriza este dat# de faptul c#,
de$i pn# de curnd, se credea c# ne na$tem cu un num#r fix de celule nervoase care scad
treptat pn# murim, oamenii de $tiin!# au descoperit c# de fapt creierul nostru produce n
jur de 10.000 de celule n fiecare zi $i c# acestea migreaz# acolo unde este nevoie de ele.
Odat# ajunse acolo, fiecare celul# creeaz# aproximativ 10,000 de leg#turi cu alte celule
nervoase pe parcursul a patru luni.
Una dintre zonele creierului care ne ajut# s# ne dezvolt#m voin!a, a$a cum arat#
rezultatele studiilor lui Davidson, este localizat# n partea stng# a cortexului prefrontal,
centrul decizional al creierului, aflat n spatele frun!ii. Planurile $i !elurile noastre iau
na$tere aici, iar impulsurile sunt executate prin aceast# zon#. Unul dintre circuitele
neuronice reduce impulsul emo!ional $i poate fi nt#rit printr-o varietate larg# de metode.
Conform explica!iilor lui Davidson din cadrul discu!iei noastre, unul dintre regimurile de
antrenament ce pare s# aib# rezultate este dezvoltarea con$tiin!ei de sine, o form#
secular# de medita!ie folosit# ntr-o arie larg# de domenii.
Exis#, deci, modalit#!i de a ne face s# spunem nu mai u$or atunci cnd avem nevoie.