Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza literar a textului epic. 1. Date despre autor. 2. Tangene ale operei cu creaia universala a scriitorului. 3.

Semnificaia titlului operei epice. 4. Tema operei literare. 5. Ideea. Ideile principale. Ideile secundare. 6. Mesa ul operei. !. Motive. "aitmotive. #. Moduri de e$punere %n te$t& a. Descriere '. (araiune. c. Dialog) monolog) etc. *. +ersona e. Despre rolul persona elor ,i incadrarea acestuia %n oper-. .olul persona elor %n opera. 1/. Sim'oluri) figuri de stil. 11. 0moii) sentimente. 12. 1ormularea conclu2iei finale) folosind e$presii metaforice) sco%nd %n eviden- esena ,i calitatea te$tului. 13. 333un citat) o ma$im-. Serde,niuc 4ristian

Analiza textului liric. 1. Date despre autor. 2. 5partenena poe2iei la genul literar. 3. 5partenena poe2iei la una din speciile literare. 4. Structura poe2iei. 5. Tipuri de strof-) rim-. 6. Semnificaia titlului. !. Tema. #. Ideea principal-. *. Mesa ul transfigurat 1/. Motive. "aitmotive 11. Sim'oluri 12. Sentimente) emoii) vi2iuni ale corelaiei autor6 poe2ie6 cititor. 13. 1iguri semantice. Metagore. 5legorii. 14. 5lc-tuirea unei sinte2e pe marginea %ntregii poe2ii. 15. .eferine cu alte opere universale. 16. 0lementul mitic. 1!. 7nc8eiere.