Sunteți pe pagina 1din 38

CUPRINS

1. 1.1 1.2 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3. 3. .1 3. .2 3. .3 3." 3.# 4. 5. 6. .1 .2 .3 .4 .5 . ." 7. 8. INTRODUCERE INTRODUCERE CONTEXT-PROBLEMATICA DE CE ZONA DEFAVORIZATA BRAD ? SCURT ISTORIC PREZENTAREA POTENTIALULUI SOCIO-ECONOMIC SECTORUL INDUSTRIAL POMICULTURA SECTORUL AGRICOL SI DE CRESTERE A ANIMALELOR SECTORUL FORESTIER TURISMUL MEDIUL CLIMATUL LOCAL APELE RELIEFUL ! SOLUL SI SUBSOLUL RESURSE UMANE SERVICIILE OPORTUNITATI CADRUL LEGISLATIV ZONE DEFAVORIZATE INFRASTRUCTURA DE SUSTINERE A ACTIVITATII-INSTITUTII PUBLICE CONSILIUL $UDETEAN %UNEDOARA PRIMARIILE CELOR 12 COMUNE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CONSILIUL NATIONAL AL IMM-URILOR-FILIALA DEVA ASOCIA&IA $UDE&EAN' DE ORGANIZARE (I FORMARE PROFESIONAL' ANTREC ) ASOCIATIA NATIONALA PENTRU TURISM RURAL! ECOLOGIC SI CULTURAL SISTEMUL BANCAR SI DE ASIGURARI! PROGRAME ZONA PILOT ANEXE BIBLIOGRAFIE

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

1.1 INTRODUCERE
Prezentul Ghid al Investitorului este rezultatul activitii parteneriatului dintre CJH si SC Daxnet SR derulat !n cadrul Proiectului "u#enia si care utilizeaza o a$ordare zonala a pro$le%elor de dezvoltare econo%ico&sociala in scopul identi'icarii ele%entelor 'avora$ile dezvoltarii econo%ice si sti%ularii investitiilor pun(nd la dispoziia investitorilor precu% si a potenialilor investitori un instru%ent operational si practic de in'or%are asupra zonei vizate) *cest docu%ent nu are pretentia de a o'eri in totalitate solutii variatelor pro$le%e pe care un investitor tre$uie sa le rezolve pe parcursul derularii investitiei si a'acerii sale dar doreste sa 'ie un #hid util in ceea ce priveste caracteristicilor zonei+ potentialul socio&econo%ic+ oportunitatile investitionale+ 'acilitatile si suportul o'erit de siste%ul institutional si le#islativ) Pe lan#a rolul orientativ si sti%ulativ al unor potentiali investitori acest #hid poate avea un e'ect indirect ce ar putea consta in %o$ilizarea si sensi$ilizarea ,actorilor locali- in concentrarea cat %ai precisa a e'orturilor acestora asupra acelor potentiale de dezvoltare de la care se pot astepta e'ecte pozitive+ intru&un orizont de ti%p relativ li%itat cu consecinte $ene'ice si asupra altor do%enii conexe din do%eniul cultural si social) *cest #hid incearca sa se constituie intr&un exe%plu si pentru alte zone de'avorizate a'late %ai putin in atentia investitorilor si a pu$licului lar# considerand ca alcatuirea unor docu%ente si%ilare poate sa constituie un %od e'icient si relativ ie'tin de a %ediatiza si in'or%a pe cei interesati cu privire la oportunitatile locale care in %od nor%al sunt prea putin cunoscute) Prin concentrarea in pa#inile sale a unor in'or%atii dintre cele %ai variate cu privire la zona vizata #hidul eli%ina nevoia de studiu a unei $i$lio#ra'ii extinse care este in cele %ai %ulte cazuri #reu de o$tinut+ concentrand in'or%atia intr&un sin#ur loc si realizand in acest 'el o econo%ie de ti%p si e''ort deose$ita pentru cei doritori sa cunoasca a%anunte despre aceasta) *ceasta sinteza+ desi se adreseaza in pri%ul rand celor cu intentii pra#%atice si $ine precizate nu se li%iteaza doar la in'or%area acestora ci se adreseaza unui se#%ent %ai lar# care poate 'i constituit din ca%ere de Co%ert si Industrie+ incu$atoare de a'aceri+ or#anizatii ne#uverna%entale si pri%arii) *ceasta poate 'i apro'undata si co%pletata si de alte studii realizate de catre institute de cercetare si universitati) In acest sens aceasta poate 'i pusa la dispozitia studentilor care sa o utilizeze ca punct de plecare pentru realizarea unor lucrari a%ple care sa vizeze sau sa 'oloseasca dezvoltarii econo%ico&sociale zonale)

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

1.2 CONTEXT-PROBLEMATIC: DE CE ZONA DEFAVORIZAT BRAD ?


Situata in partea de nord a /udetului Hunedoara+ ,0ona 1rad , cuprinde un nu%ar de 2. co%une3 1aia de Cri4+ 1ia+ 1l/eni+ 1uce4+ 1ucure4ci+ 1ulze4tii de Sus+ Cri4cior+ uncoiu de Jos+ Ri$ia+ 5o%e4ti+ 6aa de Jos+ 6li4oara) Supra'ata zonei pilot acopera o arie totala de 272 899 ha) 0ona 1rad a'lata in %untii *puseni+ este in prezent o zona cu %ari di'icultati econo%ice si sociale caracterizata printr&o ridicata rata a so%a/ului si o descrestere accentuata a activitatilor econo%ice) *cest lucru se datoreaza schi%$arilor 'unda%entale aparute in structura econo%iei nationale ca ur%are a trecerii de la un siste% centralizat de co%anda econo%ica la un siste% econo%ic de piata) *ceasta trecere a 'acut sa iasa la iveala de'icientele unei econo%ii invechite si orientate spre sectoare traditionale care nu pot sa 'aca 'ata concurentei acer$e speci'ice unei econo%ii de piata) In zona 1rad sectoarele cele %ai i%portante 'urnizoare de locuri de %unca si venituri se a'la intr&un declin accentuat) *st'el 3 Sectorul %inier+ a'lat intr&un proces de restructurare+ este putin sau deloc renta$il avand o tehnolo#ie invechita+ 'ara resurse de investitii pentru renta$ilizarea activitatii+ si 'ara strate#ii clare si via$ile pe ter%en %ediu si lun#) *cest sector este %entinut oarecu% arti'icial in viata din %otive in special sociale) :u se intrevad in viitor posi$ilitati de 'inantare a retehnolo#izarii %asive de care este nevoie desi exista in prezent activitati %iniere 'inantate din 'onduri private in special cele le#ate de exploatarea aurului) Sectorul de exploatare a padurilor si a produselor din le%n+ activitate traditionala+ este sla$ sau deloc adaptata unei econo%ii concurentiale si unor cerinte de exploatare superioara a le%nului) Sectorul a#ricol si de crestere a ani%alelor ; vite+ oi+ porci+ pasari< este or#anizat in %ici 'er%e care practica o a#ricultura si crestere a ani%alelor de su$zistenta care se adreseaza in special satis'acerii nevoilor 'a%iliale) Aces $e ,#e "#( $esc"#%/%) e) Se constata in ulti%a vre%e aparitia unor intreprinderi care incearca sa suplineasca aceste de'iciente a$ordand sectoare de activitate cu% ar 'i productia de textile si con'ectii+ %o$ilier+ %ateriale de constructii si produse ali%entare dar intr&un nu%ar redus si cu capacitati de productie li%itate) 0ona 1rad 'iind cu preponderenta o zona dependenta de industria %iniera resi%te cu putere declinul acestei industrii aspect tipic zonelor de'avorizate %onoindustriale din tara) *vand in vedere lipsa resurselor 'inanciare locale+ a capacitatilor %ana#eriale si a unei culturi deschise spre inovatie si risc se i%pune ca o necesitate vitala atra#erea de resurse din exteriorul zonei+ 7 !"c#" se $% &#e%'% % % ()e*(s e) e( ")e( ()+#%s #"c "#( c&#es,")'% &%#e $e ,#e!"%#e s( ,#e!"c#%#e % ,#&$"se!&# %-#(c&!e s( %)(.%!e c% s( ")&# ,&!( (c(

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

aparitia unor noi industrii si do%enii de activitate care sa valori'ice potentialul econo%ic+ turistic si cultural al zonei) Investitiile si in'iintarea de noi intreprinderi %ici si %i/locii+ in cazul in care sunt $ine 'unda%entate+ spri/inite de le#islatia in vi#oare+ de autoritatile locale si de institutiile 'inanciare si de suport constituie sin#ura %odalitate via$ila de a co%pensa declinul industriilor traditionale in zona si pierderile de locuri de %unca+ de a asi#ura dezvoltarea zonei pe viitor)

2. 0CURT I0TORIC
Docu%entele arheolo#ice si istorice au relevat existenta unei activitati econo%ice cu %ulte secole inainte de cucerirea Daciei de catre ro%ani) Cele %ai evidente vesti#ii ale antichitatii sunt le#ate de activitatea %iniera care in ti%pul ro%anilor a cunoscut o dezvoltare 'ara precedent) De ase%enea a#ricultura si cresterea ani%alelor au constituit alaturi de %inerit principalele indeletniciri ale populatiei de&a lun#ul intre#ii istorii)*#ricultura si cresterea ani%alelor se practica in %od extensiv atat in 6alea Crisului *l$ cat si pe terenurile despadurite si destelenite) Dupa un re#res nota$il al econo%iei in perioada 'eudala datorat raz$oaielor si le#arii taranului de pa%ant in secolul =6III odata cu patrunderea pri%ilor #er%eni ai capitalis%ului econo%ia zonei cunoaste o dezvoltare %ai evidenta in activitatea %iniera+ in dezvoltarea %estesu#urilor $azate pe resursele locale si a co%ertului) In perioada socialista s&au 'acut investitii i%portante in econo%ia zonei atat in %inerit cat si in industria le%nului+ a %aterialelor de constructie si a a#riculturii dar si in noi cai de co%unicatii) Izvoarele arheolo#ice+ piatra+ apa+ le%nul+ toponi%ia+ vor$esc !n 'elul lor despre vechi%ea %ultisecular a locurilor) Colecia de o$iecte din $ronz ;v(r' de lance+ dalt 4i dou $rri< descoperite !n 28>? !n ur%a unor spturi la construirea cii 'erate+ dovedeste aceasta+ cu% de alt'el o dovedesc 4i nu%eroasele descoperiri arheolo#ice ce au scos la iveala ur%e ce atest exploatarea aurului de %ai $ine de .??? de ani) :ecropola ro%an de la @uncel ;Ruda 1rad< este 'oarte convin#toare !n acest sens) Denu%irea r(ului ce str$ate 1radul+ Cri4 ;ArBse< !nsea%n !n vechea #reac ,aur-) *lte vesti#ii ca3 5reptele Ro%ane de la @usariu+ unelte de %inerit+ cera%ic 4i %onezi+ denu%iri ca ,Ctea%purile 6echi-+ ,Dealul 5ului-+ co%pleteaz atestarea vechi%ii %ineritului !n zon) Cel %ai vechi docu%ent ce se cunoa4te este o scrisoare datata 299D+ a $anului Hae#ului catre /up(nul Ioan de la 1rad prin care se cerea aplanarea con'lictului dintre io$a#ii de pe Cri4ul *l$ 4i %onetarul Si%ion din Si$iu !n pro$le%a str(n#erii nisipului auri'er) 9

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

1. PREZENTAREA POTEN2IALULUI 0OCIO-ECONOMIC 7)2 S"C5ERF I:DFS5RI*


*paritia si dezvoltarea industriei in zona 1rad a 'ost deter%inata de prezenta unor $o#ate resurse naturale intre care pe pri% plan se situeaza %inereurile ne'eroase ;aurul+ cuprul+ plu%$ul+ zincul< precu% si padurile si pasunile) Intre $o#atiile %iniere+ pri%ele care au 'ost puse in valoare au 'ost cele auro&ar#enti'ere) Incepand cu secolul =6III o atentie sporita a 'ost acordata exploatarii si prelucrarii 'ierului la 6ata de Jos si a aurului in /urul 1radului) Fnele societati au incercat extra#erea si prelucrarea sul'urilor poli%etalice si a %an#anului dar datorita tehnolo#iilor rudi%entare nu au avut rezultatele dorite) I)$"s #(% e* #%c (3%.In perioada socialista au 'ost in'iintate unitati %iniere de i%portanta nationala si intreprinderi de prelucrarea varului la 6ata de Jos dar si Cooperative de prelucrarea le%nului ;Cooperativa @otul<) Intrea#a industrie extractiva a %inereurilor ne'eroase ;D %ine<+ uzinele de preparare ale acestora+ industria extractiva a car$unelui+ o ter%ocentrala electrica si o uzina de reparatii si producere a utila/ului %inier se a'lau in su$ordinea I)@) 1arza) *ctivitatea acesteia se des'asura aproape in intre#i%e in teritoriul cuprins intre valea Crisului *l$ si a'luentii sai G valea uncoiului si valea 1ucurescilor) I)$"s #(% c&)s #"c ((!&# $e .%s()( s( % ,#e!"c#%#(( .e %!e!&# era reprezentata de Fzinele de utila/ %inier si reparatii din Criscior si cate un atelier %ecanic apartinand industriei locale si industriei cooperatiste ;la 1rad<) *ici se 'a$ricau va#oneti+ %acaze+ instalatii de se%nalizare+ per'oratoare pentru #auri lun#i+ ar%aturi de %ina+ celule %etalice pentru 'lotatie+ colivii de extractie pentru puturi si altele pentru necesarul intern dar si pentru export) Prin activitatea si produsele la FF@R Criscior aceasta localitate a devenit cunoscuta ca unul dintre cele %ai i%portante centre %iniere din tara+ in pro'ilul %elalelor ne'eroase) *ici se realiza cea %ai %are parte a valorii productiei industriei constructoare de %asini cu pro'il %inier din intrea#a zona pilot cu rol i%portant in dezvoltarea si si %odernizarea activitatii %iniere pe plan national) I)$"s #(% .% e#(%!e!&# $e c&)s #"c (( se $azeaza pe varietatea structurii #eolo#ice a re#iunii si a posi$ilitatilor avanta/oase de exploatare si transport) Pe pri%ul loc se situeaza produsele de cariera ;andezit+ #ranit+ calcar+ #resii etcH< in ti%p ce unitatile de prelucrare sunt %ai restranse ca nu%ar si au o productie li%itata) D

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

A)$e'( e!e se 'olosesc su$ 'or%a de piatra sparta la construirea terasa%entelor de cai 'erate+ sau pentru %acada%uri+ pavele+ $orduri+ poduri+ viaducte+ tunele+ $ara/e) Cariere sunt la Criscior+ 6alea *rsului+ Caraci si Risca) 4#%)( e!e se exploateaza pe teritoriul satelor Hal%a#el si Sar$i acestea putand 'i utilizate in aceleasi scopuri ca si andezitele) C%!c%#e!e se a'la in cantitati %ari in zona si se exploateaza in carierele de la 6ata de Jos si Risculita+ 'iin intre$uintate pe plan local pentru 'a$ricarea varului) 4#es((!e s( c&)-!&.e#% e!e calcaroase se exploataeaza in estul zonei 'iind intre$uintate ca piatra de constructie dar si pentru pietre de %oara) 5%s,"#(!e se intalnesc in apropierea orasului 1rad unde sunt dispuse in straturi lenticulare ce atin# . %etri) "xploatate acestea ar putea 'i 'olosite la $lindarea cartonului as'altat) C%!c( "! se exploateaza in cantitati %ici 'iind 'olosit in procesul de productie al varului) A#-(!e!e se intalnesc in diverse locuri si sunt 'olosite pentru pe plan local pentru producerea cara%izilor) Cele de calitate superioara sunt utilizate la 'a$ricarea cera%icii) *ceste resurse au 'ost utilizate la 'a$ricarea varului si cera%icii $rute in localitatea 6ata de Jos percu% si in industria pre'a$ricatelor din $eton de la Criscior) I)$"s #(% $e e*,!&% %#e s( ,#e!"c#%#e % !e.)"!"( isi are $aza de %aterie pri%a pe plan local intrucat padurile ocupa 9I+IIJ din supra'ata zonei) Padurile din zona sunt alcatuite exclusiv din 'oioase intre care predo%ina 'a#ul ;'a#us silvatica< si #orunul ;Kuercus petraea< alaturi de care se %ai inatalneste carpenul ;carpenus $etulus< si cerul ;Kuercus ceris< si nu%ai in partea de nord si nord&est+ pe supra'ete restranse se a'la rasinoase G $rad ;a$ies al$a< si %olid ;picea a$ies<) Din exploatarea 'orestiera se o$tin $usteni de #ater+ le%n de constructie+ le%n de 'oc+ le%n de %ina+ traverse pentru caile 'erate) *nual se pot extra#e 8D&2?? ??? %etrii cu$i %asa le%noasa a carei structura respecta structura padurilor ;'a# 8?J+ #orun 2DJ+ alte specii DJ<)Prelucrarea le%nului ocupa un loc i%portant dar exista unitati relativ %ici care produc cherestea+ parchete+ usi+ 'erestre+ 'urnire+ lazi si a%$ala/e) I)$"s #(% "s&%#% cu pro'il de incalta%inte sau textila s&a dezvoltat 'oarte $ine in ulti%a perioada datorita 'acilitatilor o'erite de le#islatie prin declararea zonei ca zona de'avorizata precu% si a$undentei de 'orta de %unca ie'tina) Siste%ul cel %ai utilizat este lohnul %ateria pri%a si %odelele 'iind aduse din exterior iar dupa prelucrare produsele %er# la intern dar in spacial la export) "xista de ase%enea Industria locala care a luat nastere in 2>9> ce cuprindea %ai %ulte sectii ;ateliere %ecanice+

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 ta%plarie+ ateliere de con'ectionat u%$rele+ 'a$rica de var si cara%ida+ cariere si pre'a$ricate+ statii de i%$uteliere a oxi#enului+ autoservice+ %ori< unele a%plasate in localitatile Criscior si 6ata de Jos) I)$"s #(% %!(.e) %#% este putin dezvoltata) "a realizeaza o #a%a li%itata de produse destinata aproape in totalitate consu%ului local) *ceasta consta in %ori+ $rutarii si a$atoare si uscatorii de 'ructe si le#u%e) 0ec &#"! IMM-"#(!&# re'lecta structura resurselor naturale si a activitatilor cu indelun#ata traditie din zona pilot precu% si a disponi$ilitatilor resurselor 'inanciare si a capacitatilor %ana#eriale) *st'el ponderea o detin I@@ Gurile care au ca o$iect de activitate co%ertul ur%ate de cele de ali%entatie pu$lica+ productie+ prelucrarea le%nului+ servicii si transporturi) Desi aceste I@@&uri sunt destul de nu%roase din punctul de vedere al capacitatilor tehnolo#ice si 'inanciare precu% si al nu%arului de an#a/ati acestea pot 'i incadrate in cate#oria %icro&intreprinderilor) In cate#oria intreprinderilor %i/locii pot 'i incluse intreprinderile din industria extractiva care detin totusi resurse %ult %ai i%portante) In anexa poate 'i consultata lista I@@&urilor din zona si do%eniile lor de activitate)

7). PE@ICF

5FR*

*ceasta este 'avorizata de conditiile naturale prielnice respectiv versanti de dealuri cu expozitie insorita si cli%atul de adapost) Structura 'ondului po%icol se caracterizeaza prin varietatea de specii 3 prunii LI+7DJ+ %erii 2.+77J+ ciresii si visinii 7+L>J+ perii 7+I.J+ nucii 7+.J+ piersicii ?+9.J+ caisii ?+?DJ si alti po%i ?+2>J) In zona 1rad+ uncoiu de Jos+ Criscior+ Ri$ita+ 1ucuresci se a'la concentrata peste I?J din productia de prune a arealului depresiunii 1rad) Prunul detine dease%enea ponderi de I>+9LJ in 1uces+ I>+D9J la 1la/eni si ID+>2J la 1ulzesti) Predo%ina prunii din soiul 1istrita adecvat producerii tuicii+ %ar%eladei+ co%potului sau pentru uscare) Dintre soiurile de %ere predo%ina soiurile Ionathan si Par%en auriu precu% si unele varietati locale cu% ar 'i %erele de 1ulzesti sau de uncsoara) Productia de %ere este 'olosita pentru 'a$ricarea conservelor de 'ructe si %ar%elada sau vanduta pe pietele locale) Dintre cirese sunt apreciate in %od deose$it ciresele %oacre provenite din satele uncsoara+ 1ulzesti+ 1la/eni valori'icate in stare proaspata+ co%poturi sau utilizate la 'a$ricarea tuicii de cirese)

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 :ucul se #aseste in special in orasul 1rad+ co%unele 1ulzestii de Sus + Ri$ita+ 1ucuresci+ si uncoiu de Jos 'ructele avand calitati deose$ite ce constau in coa/a su$tire+ %iezul al$ si dezvoltat) Din cele de %ai sus reiese ca po%icultura are conditii 'avora$ile de dezvoltare ca 'iind una dintre cele %ai vechi indeletniciri locale) Pe aceeasi supra'ata de teren po%ii prezinta o structura 'oarte diversi'icata si rareori se #asesc supra'ete plantate nu%ai cu po%i)Daca in trecut %a/oritatea po%ilor erau nealtoiti+ in prezent locuitorii planteaza puieti de soiuri superioare)Mructele care nu pot 'i transportate la distante %ai %ari 'iind perisa$ile se utlizeaza pentru prelucrarea conservelor si #e%urilor) Cea %ai %are parte a prunelor sunt 'olosite pentru 'a$ricarea tuicii)

7)7 S"C5ERF *GRICE

SI D"

CR"S5"R" * *:I@*

" ER

*vand in vedere varietatea conditiilor naturale+ structura terenurilor a#ricole si repartitia


ra%urilor si productiei a#ricole+ teritoriul zonei pilot se incadreaza in zona de crestere a aniu%alelor pentru lapte+ carne si lana avand $aza 'ura/era asi#urata in principal din pasunile si 'anetele naturale care ocupa LI+79J din terenul a#ricol si in susidiar din plante 'ura/ere cultivate) *laturi de acest pro'il co%un tuturor co%unelor din zona+ s&au dezvoltat si alte ra%uri ale a#riculturii care au condus la sta$ilirea ur%atoarelor trei areale de productie a#ricola 3 1) Z&)% $e c#es e#e % %)(.%!e!&# %s&c(% % c" c"! "#% ce#e%!e!&#6 c%# &+(!&# s( !e-".e!&# care cuprinde teritoriul orasului 1rad si a co%unelor 6ata de Jos+ 5o%esti si 1aia de Cris) Principala caracteristica a acestui areal o constituie cresterea $ovinelor si ovinelor) In co%una 5o%esti este dezvoltata si cresterea ca$alinelor) Fn loc i%portant il ocupa cultura cerealelor in care poru%$ul ocupa locul I) Se %ai practica pe scara lar#a cultura carto'ului si le#u%elor)

2. Z&)% $e c#es e#e % %)(.%!e!&# %s&c(% % c" c"! "#% ce#e%!e!&# s( ,&.(c"! "#% cuprinde co%unele
Criscior+ uncoiu de Jos si Ri$ita unde caracteristica este cresterea $ovinelor pentru carne si lapte si crestrea porcilor) 1aza 'ura/era este asi#urata de de supra'etele %ari ocupate cu pasuni si 'anete naturale care co%$inate cu cultura cerealelor+ in care poru%$ul detine pri%ul loc+ dau posi$ilitatea cresterii si a unui nu%ar sporit de ca$aline) a contactul cu zona %ontana se a'la $azinete po%icole cu% sunt cele de la Criscior si uncsoara specializate in productia de prune+ %ere+ cirese+ visine si nuci) Cultura carto'ilor este relativ redusa)

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 1. Z&)% $e c#es e#e % %)(.%!e!&# %s&c(% % c" ,&.(c"! "#% cuprinde partile peri'erice %untoase ale zonei incluzand teritoriile co%unelor 1ucuresci+ 1uces+ 1la/eni+ 1ulzestii de Sus si partial co%unele Ri$ita si 6ata de Jos) *cest areal are o a#ricultura putin dezvoltata si productii relativ scazute) In schi%$ extinderea %are a pa/istilor naturale constituie resurse i%portante pentru cresterea ani%alelor) Po%icultura #aseste conditii pedocli%atice propice in lun#ul vailor si pe versanti dar 'ara a 'or%a livezi co%pacte)Se individualizeaza unele $azinete po%icole la 1ulzestii de Sus+ 1uces+ 1la/eni si Curechi) Cunoscute pentru productia si calitatea unor 'ructe cu% ar 'i prune+ %ere+ visine+ nuci) In %od su$sidiar se practica si cultura carto'ului) C#es e#e% ,%s%#(!&# este relativ dezvoltata in zona in structura acestora predo%inand #ainile si #astele)Cele %ai %ari densitati de pasari la 2?? hectare cultivate cu cereale se #asesc in co%unele 1uces si Criscior ur%ate de Ri$ita+ uncoiu de Jos si 1ucuresci) Cela %ai %ici densitati se intalnesc in co%una 6ata de Jos) C#es e#e% %!7()e!&# are conditii 'avora$ile de dezvoltare din punctul de vedere al cli%ei si 'lorei) 1aza %eli'era este asi#urata de 'lora spontana+ a po%ilor 'ructi'eri si a diverselor plante cultivate) *l$inaritul se practica in toate co%unele din zona dar cel %ai %are nu%ar de stupi de intalneste in co%unele Ri$ita si Criscior)

7)9 S"C5ERF MER"S5I"R


Structura 'ondului 'orestier in raport cu supra'ata ocupata de padure este ur%atoarea 3 'a# I8J+ ste/ar 29J+ rasinoasele .J si 2IJ diverse specii ;carpen+ paltin+ 'rasin+ tei+ /u#astru+ etcH<) Padurile de 'a# 'or%eaza o 'asie lar#a pe ra%a %untoasa incon/uratoare extinzindu&se in altitudi$ne intre I?? si 2.?? %)In #eneral se intalnesc 'a#ete pure+ co%pacte+ spre li%ita superioara in ti%p ce las li%ita in'erioara 'a#ul se a'la in a%estec cu #orunul si carpenul) a li%ita in'erioara apar 'recvent locuri de pasunat sau 'anete+ in unele locuri+ unde padurea de 'a# a 'ost de'risata de curand s&au plantat specii repede crescatoare cu% este $radul Du#las) In locurile unde a avut loc re#enerarea naturala a padurii a aparut in cantitati %ari carpenul) Nuercineele ocupa supra'ete %ult %ai %ici 'iind reprezentate %ai ales de #orun ;Kuercus petrae< si ste/arul pedunculat ;Kuercus pedunculi'lora<) Paduriler de ste/ar au 'ost de'risate in cursul secolelor anterioare dar ele se %ai intalnesc pe versantii cu expozitie sudica si vestica + in $azinele %i/locii si in'erioare ale principalelor vai a'luente ale Crisului *l$) Rasinoasele ocupa supra'ete 'oarte restranse si nu%ai pe ra%a %untoasa din nord estul zonei)

>

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 Su$ raportul claselor de varsta structura actuala a padurilor se prezinta destul de dezechili$rat 'iind predo%inate padurile tinere+ pana la I? ani) Cunoscand 'aptul ca exploatarea 'oioaselor prezinta conditii opti%e de renta$ilitate nu%ai dupa I? de ani rezulta ca %a/oritatea 'ondului 'orestier nu este propice exploatarii) 0onele din care se poate exploata cea %ai %are cantitate le%noasa sunt la 1ulzesti+ Criscior+ uncsoara+ Ri$ita)

7)D 5FRIS@F
5uris%ul este inca sla$ reprezentat in zona desi peisa/e de %are pitoresc se intalnesc in %ulte locuri + indeose$i in %untii calcarosi+ si in lun#ul vaii Ri$ita cu chei si locuri de a#re%ent de %are 'ru%usete) Moarte %ulte ast'el de locuri se #asesc in zonele de inalti%e unde anu%ite cran#uri pot 'i or#anizate de localnici pentru pri%irea de oaspeti ce se pot odihni in aerul curat al inalti%ilor) "xista spatii disponi$ile in casele locuitorilor avand in vedere relativa depopulare a zonei cauzata de plecarea tinerilor la orase+ dar acestea tre$uie sa 'ie i%$unatatite pentru a raspunde exi#entelor turistului %odern) E$iectivele turistice ale Orii 0arandului sunt datorate condiiilor naturale+ vieii istorice 4i culturale continue 4i !ndelun#ate de pe aceste %elea#uri) Pitorescul zonei depresionare+ existena izvoarelor de ape %inerale recunoscute prin calitile lor curative+ 'ondul cine#etic+ precu% 4i $o#ia 4i varietatea ele%entelor de arhitectur+ art popular 4i 'olclor+ o'er posi$iliti de turis% pe #ustul 'iecruia) 6arietatea ele%entelor naturale+ de arhitectur+ art popular 4i 'olclor 'ac din zona 1rad+ cunoscut ca Oara 0arandului sau Oara @oilor o zon turistic unde vizitatorii pot !nt(lni deopotriv 'ru%usei ale naturii+ %onu%ente istorice 4i arhitecturale+ o$iceiuri 4i costu%e populare) Constituind o zon etno&spiritual distinct+ zona 1rad s&a 'cut cunoscut prin costu%ele %oilor cri4eni+ prin 'olclorul %uzical $o#at susinut de arti4ti 4i vestite tara'uri) De&a lun#ul ti%pului s&au pstrat %e4te4u#uri populare speci'ice ca olaritul 4i cera%ica ori#inal de la E$!r4a+ sptritul la Do$rot& eaot+ rotrit+ $ut4it+ precu% 4i custurile 4i covoarele populare) Fn o$icei pstrat din cele %ai vechi ti%puri sunt :edeile+ care se or#anizeaz periodic+ la eveni%ente speci'ice !n viaa localitilor)Oara @oilor este o zon pitoreasc+ renu%it prin 'ru%useea peisa/ului 4i $o#ia 'olcloric 4i etno#ra'ic) 0onele de a#re%ent cu% sunt 3 Cheile Ri$icioarei+ Cheile Fi$re4ti+ Rezervaia de pe %untele 6ulcan+ 5reptele Ro%ane+ Cheile Crciune4ti 4i pe4terile din aceast zon+ acul Caraci 4i Parcul de v(ntoare uncoiu atra# !n per%anen turi4ti) Puncte de atracie sunt de ase%enea @nstirea Cri4an+ Casa @e%oriala Cri4an+ @uzeul *urului sau @uzeul de "tno#ra'ie 4i Molclor) 2?

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

Pn zona 1rad sunt construite 2. $iserici+ dintre care 8 sunt $iserici ortodoxe+ o $iseric catolic+ o $iseric re'or%at+ una $aptist 4i una penticostal) Dintre acestea+ $isericile de la Cri4an+ Cri4cior+ Ri$ia+ 1aia de Cri4+ sunt %onu%ente de istorie 4i arhitectur+ reprezent(nd puncte de atracie pentru cei care viziteaz aceast zon) Staiunea 6aa de Jos+ situat la o altitudine de .77 %+ unde 'uncioneaz 4i un Centru de recuperare+ prezint interes datorit valorii terapeutice a izvoarelor sale %inerale) 1.8 1.8.1 MEDIUL C
I@*5F EC*

In arealul co$orat al depresiunii ;7D?&.?? %etri altitudine< cli%atul este cel de dealuri+ dar in'luentat de ra%a %untoasa %ai rece si %ai u%eda din /ur)*ceasta se vede din te%peratura %edie anuala ce depaseste 8 #rade Celsius 'ata de I #rade Celsius pe %unti) "xista di'erente %ici de te%peratura intre cea %ai calda si cea %ai rece luna) Cele %ai calde luni nu depasesc .2&.. #rade Celsius datorita localizarii intra%ontane) a acestea tre$uie adau#at nu%arul redus al zilelor cu in#het si durata de doar 7?&9? zile a stratului de zapada precu% si proportia ridicata a zilelor cu cal% at%os'eric ;peste I?J<) 5oate aceste ele%ente creeaza i%a#inea tipica a unui cli%at de adapost) In'luenta %untilor din /ur este %ani'estata prin nivelul a$undent al precipitatiilor si u%iditatea relativ ridicata ;8.J in %edie anuala<) 1.8.2 *P"

"

In cazul depresiunii intra%ontane in care se a'la localizata zona pilot+ raul principal+ Crisul *l$ si a'luentii lui sunt ele%entele esentiale ale hidro#ra'iei avand si rolul de a corela #eosiste%ele eta/ate pe trepte de altitudine Crisul *l$ isi are o$arsia la >8? % in %asivul calcaros Pietrele *l$e unde are inca aspecte de rau %ic) @ai sus de Criscior are un curs repede avand un talve# puternic inclinat ;>&.D%QR%< avand aspecte speci'ice de rau de %unte) In aval de Criscior capata un curs %ai linistit pe o inclinare %edie a pro'ilului lon#itudinal de .+2 %QR% provocand aluvionari si creeind un aspect de lunca) Pentru corectarea cur#erii Crisului *l$ in a%onte de Criscior s&au e'ectuat corectari de al$ie in zona 1uces @ihaileni+ %ai /os catre 1rad construindu&se di#uri de protectie) *'luentii sai de pe stan#a+ din %untii @etali'eri si ai 0arandului sunt scurti acestia 'iind 6alea Satului 2D R%+ 1ucuresci 29 R%+ uncoiu 2? R%+ si 6ata .2 R% si au in #enere ape putine)

22

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 @ai %ari si %ai $ine ali%entati sunt a'luentii de pe dreapta+ care isi au o$arsiile pe %untii ceva %ai inalti de la nord) *cestia sunt Ra$ita de 28 R%+ E$arsia de .. R%+ Hal%a#iu de 2> R% si 6alea azuri de .. R%) De re%arcat ca 'aptul ca %ulte asezari din zona pilot s&au dezvoltat la punctele de con'luenta a raurilor din zona si cu Crisul *l$) *st'el satul Criscior este asezat la con'luenta vaii 1ucuresci cu valea *rsului+ Ri$ita la con'luenta vaii 1ulzesti+ Risca la con'luenta vaii Risculita+ 6ata de Jos la con'luenta vaii 6ata) Cri4ul *l$ cule#e %a/oritatea p(r(urilor 4i vilor din zon) "xcepie 'ac cursurile de ap de pe raza co%unelor 6li4oara 4i 1ia care aparin $azinului hidro#ra'ic al @ure4ului) Sin#urele ape stttoare din zon sunt de provenien antropic 4i sunt rezultatul exploatrilor %iniere din zon3 lacul Caraci ;sat Caraci< 4i luciul de ap Dealu Metii ;sat uncoiu de Sus<) Se a'l !n construcie un $ara/ pe Cri4ul *l$ situat !n satul @ihileni+ $ara/ care va deservi hidrocentrala a'erent 4i va avea 4i rolul de re#ularizare a cursului r(ului) ucrrile ur%eaz s se 'inalizeze !n ur%torii 7&9 ani) E pro$le% care devine de actualitate odat cu preconizata aderare a Ro%(niei la Fniunea "uropean este poluarea %ediului !ncon/urtor) Sectorul cu cea %ai %are in'luen !n poluarea solului 4i a apelor este sectorul %inier) Halde de steril se #sesc la Gura$arza+ Ri$ia+ Crciune4ti+ 1ia+ Ciun#ani+ Oe$ea) Procesul tehnolo#ic de extra#ere a aurului din %inereurile auri'ere este cianurarea existand un pericol potential de poluare cu cianuri a %ediului incon/urator)) 1.8.1 R" + SE SF1SE

I"MF

F SI

Intre principalele trasaturi #eo#ra'ice speci'ice se re%arca aspectul #eneral de trepte ;zona %ontana+ zona dealurilor si vatra depresiunii< dispuse in a%'iteatru alun#it de la S" spre :6) *ceasta con'i#uratie deter%ina o anu%ita succesiune a ele%entelor de cli%a+ hidro#ra'ie+ soluri si ve#etatie) Depresiunea 1rad are vaile in#uste si stra/uite de conuri vulcanice) Caracteristic in aceasta zona este 'aptul ca terasele se des'asoara nu%ai pe partea stan#a a vaii principale+ intre 6ata de /os si 1rad) @ai spre est valea se in#usteaza iar terasele apar izolat pe partea stan#a a a vaii si %ult di%inuate) Pe partea dreapta a Crisului+ terasele se intalnesc nu%ai in /urul satelor Risculita si 0drapti) In cadrul zonei pilot pe dealurile si %untii scunzi din i%pre/uri%i cel %ai 'recvent intalnite sunt solurile $rune si $rune podzolite iar ceva %ai sus+ la est de 1rad&Criscior se intalnesc soluri $rune acide si andosoluri) Su$solul zonei este alcatuit din calcare ;strate de Curechiu< %arne+ ar#ile precu% si con#lo%erate calcaroase cu 'ra#%ente de roci eruptive. Resursele naturale ale zonei se co%pun+ 4i din3 & %ar%ur ;1l/eni+ 5icera<+ 2.

GHIDUL INVESTITORULUI & $azalt ;6li4oara+<

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

& piatr calcaroas ;6li4oara+ 1l/eni+<+ & piatr de construcie ;6alea 6alului+ Cheia<+ & %inereuri auri'ere ;Caraci+ Rovina+ Crciune4ti+ uncoiu de Sus<+ & caolin ;E$(r4a<+ & calcit ;Czne4ti<+ & ape ter%ale ;6aa de Jos<+ & andezit ; uncoiu de Jos<+ Cele %ai i%portante resurse %inerale ale zonei constau in zaca%intele auro&ar#enti'ere din peri%etrul localitatilor 1rad si Criscior+ zaca%intele de %inereuri co%plexe si %ineralizatii de %a#netita titano&vanadi'era si sul'uri co%plexe ;pirita+ calcopirita+ $lenda + #alena< ) Pn privina terenurilor+ din totalul de 2?9)8ID de hectare c(t reprezint supra'aa total a zonei de studiu+ %a/oritatea le reprezint p4unile 4i '(naurile+ dup cu% se vede din ta$elul ur%tor3

Co%una 1aia de Cri4 1ia 1l/eni 1uce4 1ucure4ci 1ulze4tii de Sus Cri4cior uncoiu de Jos Ri$ia 5o%e4ti 6aa de Jos 6li4oara 5E5* 0E:S Ponderea J

Intravilan *ra$il ;ha< ;ha<

ivezi Pduri M(nee P4uni :eocupat 5E5* ;ha< ;ha< ;ha< ;ha< ;ha< ;ha<

9:2 =11 ;9 1=1 88 1<8 8<1 9<: 2=< 92 118 22> 1>:8 168

1989 1>;1 899 992 <:< 111 11= <=< >:< 1:>= 29:= 1:2 1:;>: 1:61

;< 1=9: 118; 1>99 ;1 19>> 19<1 1:<; 1 181> 1>21 2<18 : 991< 1911 <18= : 1:;> 12;1 1=>; : <:1> 2:>9 11:2 : 181< 82< >:; ; 22;8 92> 11=8 : 21<< 8;= 1188 19 1111 991 11:; 2: ==:1 2:12 <<81 99 >82 981 1<:; 219 91;1= 11>== 11121 :62 916; 1161 2=6;

>: 2>< : 81< : 1=: : : : 118 : : 11:9 162

>=;2 1119: >8;> 122>1 8=:= 11::1 9:1= 9=<2 ;1:: <=92 2:281 19:9 1:9>8< 1::

Re,%# ( (% (,"#(!&# $e

e#e) - ?
e#e) () #%3(!%) e#e) %#%7(!
?).

27)7

2). 7)I

2?)7

!(3e'( ,%$"#( ,%s")(

.>)L 92)L

+%)e e e#e) )e&c",%

27

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

7)L R"SFRS" F@*:"


Privita in ansa%$lu+ dina%ica populatiei din zona pilot in ulti%ii 2.I de ani se re%arca printr&o 'oarte redusa crestere nu%erica a populatiei datorita in special %i#rarii acesteia catre centrele industriale si zonele a#ricole li%itro'e dar si unui spor natural redus) Dupa pri%ul raz$oi %ondial se inre#istraza o scadere a nu%arului populatiei in %a/oritatea co%unelor exceptie 'acand acele co%une pe teritoriul carora s&a dezvoltat industria %iniera) Cea %ai %are concentrare se inre#istreaza in orasul 1rad de .27 locQR%p precu% si in co%una su$ur$ana Criscior de 2.D locQR%p) Densitati %ult %ai %ici de su$ 7?locQR%p intalni% in co%unele 1ulzestii de Sus ;2?locQR%p<+ 1uces ;.8+2L locQR%p<+ 1la/eni ;.8+>DlocQR%p<+ 6ata de Jos ;.LlocQR%p< ale caror teritorii se extind %ult in zona %ontana) Populatia a e'ectuat in ulti%ele decenii o %i#rare accentuata din zonele inalte spre vatra depresionara si spre unele orase din zonele li%itro'e) Populaia total a zonei pilot este de 7? 2DI de locuitori repartizate dup localiti 4i sexe con'or% #ra'icelor si ta$elelor de %ai /os3

Re,%# ( (% ,&,"!% (e( ,e se*e - 2::1 @?A


98)8I D2)29
Masculin Feminin

Distri$utia populatiei pe co%une 3 CE@F:* 1aia de Cri4 1ia 1l/eni 1uce4 1ucure4ci 1ulze4tii de Sus S"= @*SCF 2D9D .29. 8.D 2.82 >L. .7I S"= M"@I:I: 2I>> ..L8 822 2.2. 2?77 .9> 5E5* 7.99 99.? 2I7I .9>7 .??D 98D PE:D"R" J 2?)LI 29)II D)97 8).L I)ID 2)I2 29

I:

GHIDUL INVESTITORULUI Cri4cior .9?7 uncoiu de Jos 2?99 Ri$ia L8D 5o%e4ti I8> 6aa de Jos .2.? 6li4oara I>7 5E5* 0E:S 29L7D Pondere J 98+8I

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 .D2. 9>2D 2I)7? >>D .?7> I)LI 89L 2I7. D)92 L2> 29?8 9)IL .7.? 999? 29)L. L9I 297> 9)LL 2D9.2 7?2DI 2?? D2+29 2??

Repartitia populatiei zonei dupa reli#ie 3

Re!(-(% O# &$&cC( 4#ec&-c% &!(c( R&.%)&-c% &!(c( Re+&#.%D( A! B #e!(-(e TOTAL

N".B# !&c"( &#( 2=.1;2 2> 18: 9 <=2 1:.1<8

P&)$e#e =;69: :6:= :6<1 :6:1 16=8 1::

Distri$utia populatiei dupa nationalitate 3

N%D(&)%!( % e R&.E)( M%-F(%#( 4e#.%)( 2(-%)( A!D(( TOTAL

N".B# !&c"( &#( 2=.;1< 1:< 18 111 ; 1:.1<8

P&)$e#e@?A =>6<9 :61< :6:< 16:9 :6:2 1::

1.> 0ERVICIILE I:MR*S5RFC5FR*


CAILE RUTIERE Sosele "uropene3 Re#iunea este traversata de dru%ul european "IL 1udapesta & Eradea & 1rad & Deva) a Deva acest dru% european 'ace /onciune cu artera "I8 *rad & Deva & 1ucure4ti) De

2D

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 ase%enea+ din dru%ul european "IL+ se ra%i'ic DJLI. care 'ace le#tura cu %unicipul *rad 4i punctul de 'rontier :dlac) Dru%uri /udetene si co%unale3 *rtera "IL lea#a co%unele 6aa de Jos+ 5o%e4ti+ 1aia de Cri4+ Ri$ia+ uncoiu de Jos 4i 6li4oara) Celelalte co%une sunt situate pe dru%uri de le#tur cu ruta principal3 1ulze4tii de Sus pe DJ LI.+ 1ia pe DJ L?I*+ 1ucure4ci pe DJ L92+ Cri4cior+ 1l/eni 4i 1uce4 pe D: L9) Pe aceste ci rutiere sunt a%plasate un nu%r de I staii de $enzin3 . !n %unicipiul 1rad+ dou !n co%una Cri4cior 4i dou !n co%una 1aia de Cri4) Se %ai a'l !n construcie !nc dou staii a%plasate pe raza co%unei uncoiu de Jos) Dru%urile /udetene si co%unale au o pondere de >? J din totalul dru%urilorT cele /udetene 'iind %odernizate in proportie de 7?JTaceasta cate#orie de dru%uri se a'la in prezent intr&o situatie necorepunzatoare+ di%inuand posi$litatile de dezvoltare econo%ica a zonei si racordarea acesteia la pietele de produse nationale si internationale precu% si accesul 'acil in zona))Cele %ai i%portante nea/unsuri constau in ur%atoarele3 lipsa unei autostrazi are ca e'ect intensi'icarea ne/usti'icata a tra'icului pe dru%uri neadecvate transportului inter&re#ional) capacitatea portanta scazuta are ca e'ect de#radarea accentuata adru%urilor

%arcarea+ inscriptionarea si ilu%inarea de sla$a calitate au un e'ect ne#ativ asupra si#urantei circulatiei procentul ridicat de dru%uri co%unale ne%odernizate+ are drept consecinta restran#erea posi$ilitatilor si a capacitatii de tra'ic *ceste de'iciente tehnice a in'rastructurii rutiere a zonei a'ecteaza le#aturile rapide la nivel

/udetean si national+ si reprezinta un i%pedi%ent in calea dezvoltarii econo%ice a zonei CAILE FERATE Sin#ura cale 'erat din zon trece pe teritoriul co%unelor 6aa de Jos+ 1aia de Cri4 4i Ri$ia 4i 'ace le#tura !ntre %unicipiile 1rad 4i *rad) "ste o cale 'erat si%pl+ neelectri'icat) TELECOMUNICATIILE 5ele'onia 'ix nu%r aproape .8?? de posturi tele'onice din care 9? sunt posturi pu$lice) Raportat la nu%rul total de #ospodrii din zona respectiv ;22)D.><+ rezult c exist un post tele'onic la 9 #ospodrii) De ase%enea+ exist sate aparintoare care nu sunt racordate la reeaua de tele'onie 'ix) "xist un proiect al Ro%teleco% S)*) ;societatea naional de tele'onie 'ix< pentru %ontarea unor centrale tele'onice di#itale !n zon+ 'apt care va per%ite cre4terea nu%rului de #ospodrii care vor $ene'icia de tele'on) 2I

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 5ele'onia %o$il tip GS@ are acoperire doar !n zonele adiacente principalelor ci de co%unicaii rutiere 6aa de Jos & 1rad & 6li4oara+ co%una Cri4cior+ exist(nd acoperire parial !n co%unele 1ia+ 1ucure4ci+ 1uce4) RE2ELE EDILITARE Reeaua de canalizare %soar doar I R% 'iind racordate un nu%r de 8D> de #ospodrii ;L+9D J din total<) Reeaua de ali%entare cu ap curent are o lun#i%e de 7?+7 R% 4i deserve4te un nu%r de 2)IL. de #ospodrii reprezent(nd 29+D J din totalul #ospodriilor din zon) RETEAUA DE ELECTRICITATE >2 J din #ospodrii sunt racordate la reeaua de electricitate+ un nu%r de peste 2)??? de #ospodrii 'olosind !nc siste%e de ilu%inat pe $az de petrol la%pant sau lu%(nri) 5otusi aceasta situatie prezint in %od paradoxal un anu%it avanta/ pentru activitatile turistice %ai cu sea%a pentru asa nu%itul turis% de aventura) *cest tip de turis% se adreseaza in special unor anu%ite cate#orii de turisti din zona "uropei occidentale care deza%a#iti de zonele turistice supera%ena/ate si a#lo%erate din tarile lor #asesc un 'ar%ec aparte in a explora+ a trai si a se relaxa in zone %ai putin cunoscute)

9.

OPORTUNITATI Contextul econo%ic #eneral re'lectat !n structura produciei industriale !n perioada 2>>9 &

.???+ indic scderea ponderii industriei prelucrtoare pe ansa%$lu+ cu DJ+ de la L>+DJ la L9+9J+ iar a industriei extractive+ de la L+.J la D+7J) "voluia pe activiti a ra%urilor industriale con'ir% tendina de cre4tere a produciei !n sectoarele care au o valoare adu#at %ai %ic+ !n detri%entul celor considerate ca 'iind de v(r') De exe%plu+ !n ra%ura industriei chi%ice scderea a 'ost de la L+DJ la D+8J) Pn schi%$+ con'eciile au a/uns s dein 7+DJ din totalul produciei industriale+ tendina 'iind !n continuare de cre4tere) ipsa unor politici sectoriale $ine de'inite a !%piedicat 4i cre4terea a'luxului de investiii strine) Pentru ca investitorii s devin atra4i de zona est&european+ pe l(n# sta$ilitatea le#islativ 4i in'rastructur+ ar tre$ui s #seasc 4i %(n de lucru specializat !n do%enii de v(r') Pns siste%ul de !nv%(nt a r%as tri$utar vechilor tradiii+ pre#tind oelari+ %ineri sau a#ricultori) Pe de alta parte+ se constat lipsa de %o$ilitate a 'orei de %unc+ #enerat de nivelul sczut al salariilor) *st'el+ 'oarte %ulte re#iuni duc lipsa de speciali4ti !n diverse do%enii+ atra#erea acestora i%pun(nd salarii care s acopere chiria 4i !ntreinerea unei 'a%ilii) Pn aceste condiii+ pentru o investiie de la zero+ tre$uie adu#ate cheltuielile cu atra#erea unei 'ore de %unc cu cali'icare !nalt) *st'el 2L

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 sunt pre'erate investiiile de %ic anver#ur care i%plic 4i riscuri reduse) Perioada de tranziie a de%onstrat c 'r politici sectoriale via$ile+ nici investitorii nu !4i risc $anii daca nu se !ncadreaz !ntr&o direcie clar de dezvoltare+ spri/init de stat) Do%eniile econo%ice care s&ar putea dezvolta !n zona pilot+ con'or% opiniilor !ntreprinztorilor locali ar putea 'i+ !n ordine descresctoare3 2)turis%ul ;a#roturis%ul+turis% de vanatoare+ crescatorii de pastravi< .)zootehnia 7)exploatarea 4i prelucrarea le%nului 9)serviciile D)industria ali%entar I) artizanat+ %ici %e4te4u#ari L)industria u4oar ;con'ecii+ etc< 8)industria extractiv >)tehnolo#ii de v(r' *lte do%enii econo%ice care s&ar %ai putea dezvolta !n aceast zon sunt3 servicii de transport auto

& reparaii auto & producerea %aterialelor de construcii Do%eniile econo%ice oportune pentru activitatile unor potentiale I@@ care con'or% experientei intreprinzatorilor locali ar putea 'i via$ile sunt ilustrate in #ra'icul ur%ator)

D&.e)(( ec&)&.(ce &,&# ")e


&ateriale "e constructii Ser ice auto Transport auto Tehnologii "e ir% !n"ustria extracti a !n"ustria usoara #rti$anat !n"ustria extracti a Ser icii Exploatarea si prelucrarea lemnului Zootehnia Turismul (agroturismul) 0 5 10 15 1 1 1 3 5 9 10 10 12 23 27 40 20 25 30 35 40 45

28

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

Re'eritor la dorina !ntrepriztorilor locali de a se asocia cu tere persoane pentru de%ararea unei a'aceri acestea di'er !n 'uncie de posi$iliti+ educaie 4i cultur antreprenorial+ cei %ai %uli dintre cei intervievai & 9. & ne'iind interesai de o ase%enea posi$ilitate) Restul de 29 au 'ost interesai de una sau %ai %ulte variante de parteneriat respectiv3 asociere crearea de societi co%erciale noi asociere !n participaiune Pntreprinztorii care nu sunt interesai de nici un 'el de asociere datoreaz aceast atitudine at(t culturii econo%ice reduse c(t 4i din cauza sla$elor cuno4tine asupra le#ii zonelor de'avorizate) Dintre cei care au rspuns a'ir%ativ la !ntre$area anterioar+ %a/oritatea ;L< nu consider i%portant ori#inea capitalului strin dar un nu%r de I !ntreprinztori doresc ca acesta s provin din Fniunea "uropean)

Do%eniile econo%ice enu%erate de !ntreprinztori pentru a sta la $aza dezvoltrii unei noi a'aceri au 'ost3 pani'icaie+ producie ;con'ecii textile+ prelucrarea le%nului+ producie !ncl%inte<+ pstrvrie+ turis%) @a/oritatea !ntreprinztorilor care doresc s&4i #seasc un partener !n vederea asocierii !i pot o'eri acestuia+ !n cele %ai %ulte cazuri+ doar aport !n natur3 & teren ;2. cazuri< & spaii co%erciale+ $irouri ;> cazuri< & construcii+ hale industriale ;7 cazuri< C(iva dintre ei consider c !i pot o'eri noului partener experien !n do%eniu ;L cazuri< sau pia de des'acere ;7 cazuri<) Doar un sin#ur !ntreprinztor poate o'eri capital lichid+ iar un altul 4i tehnolo#ie) Solicitrile !ntreprinztorilor le#ate de potenialii parteneri sunt !n pri%ul r(nd le#ate de capital+ ur%ate de3 tehnolo#ie pia de des'acere savoir 'aire *vanta/ele econo%ice o'erite de zona pilot se !ncadreaz !n contextul econo%ic #eneral al Ro%(niei respectiv existena terenurilor 4i a unor spaii ie'tine ce pot 'i 'olosite pentru activiti 2>

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 econo%ice precu% 4i+ avanta/ul cel %ai i%portant+ existena unei 'ore de %unc ie'tine) Se re%arc lipsa tehnolo#iilor co%petitive 4i a pieelor de des'acere) *cest context indic ca tip de activiti econo%ice pro'ita$ile+ printre altele+ !n special activitile de tip lohn !n care sunt utilizate resursele u%ane ie'tine 4i in'rastructura 'izica relativ ie'tin+ investitorul tre$uind s se concentreze asupra achiziionrii de tehnolo#ii per'or%ante 4i de #sirea pieelor de des'acere) Re%arca$il este 4i lipsa capitalurilor locale ceea ce 'ace ca investiiile atrase din a'ara zonei s 'ie deose$it de i%portante pentru dezvoltarea econo%ic local) Con'or% ta$elului ur%tor exist o #a% relativ lar# de oportuniti pentru dezvoltarea unor activiti econo%ice care totu4i au #rade di'erite de pro$a$ilitate a apariiei 4i de atractivitate) *ceste oportuniti au un caracter orientativ ls(nd la discreia sectorului privat decizia de a !ncepe sau nu o activitate econo%ic !n zon ne'iind eli%inate din start nici un 'el de ast'el de activiti)

O,&# ")( % e% 1 P& e)D(%! "#(s (c #($(c% - $e'3&! %#e% %-#& "#(s."!"( C( % "#(s."!"( $e 3E)B &%#e 0",#%+%D% .%#e $e ,BC")( - $e'3&! %#e% sec &#"!"( '&& eF)(c C( % ()$"s #((!&# $() %3%! C( %.&) e: ,#&$"ce#e% $e +"#%/e C( )" #eD"#( c&.7()% e6 ()$"s #(%!('%#e% !%, e!"( C( % cB#)(( 0",#%+%D% G.,B$"#( B .%#e @91? $() & %!A 1 ,e#.( e $e'3&! %#e% ()$"s #(e( $e ,#e!"c#%#e % !e.)"!"( E*(s e)D% c%$#"!"( !e-(s!% (3 ,#(3( &# !% #e-(."! '&)e!&# $e+%3&#('% e MeC eC"-"#(!e #%$(D(&)%!e - &!B#( "!6 ,#e!"c#%#e% !e.)"!"(6 ,#e,%#%#e% D"(c((6 e c M&$e#)('%#e% ()+#%s #"c "#(( e*(s e) e @#eDe!e $e %!(.e) %#e c" %,B6 c%)%!('%#e6 $#"."#(A Rec&)3e#s(% ,#&+es(&)%!B C( ()s #"(#e% ,e#s&)%!"!"( De'3&! %#e% sec &#"!"( $e #ec(c!%#e % $eCe"#(!&# C( $e ec&!&-('%#e % '&)e(

P#&7%7(!( % e% $e %,%#(D(e F&%# e .%#e

A #%c (3( % e% ,e) #" IMM F&%# e .%#e

M%#e

M%#e

M%#e

M%#e

9 < 8 ; >

F&%# e .%#e M%#e Re$"s% Re$"s% Re$"s%

F&%# e .%#e M%#e Me$(e Me$(e Me$(e

.?

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 Pentru di'erenierea atractivitii co%unelor relativ la a%plasarea unei noi 'ir%e au 'ost utilizate 4apte criterii de evaluare 4i anu%e3 Condiii de via+ *ccesi$ilitate+ Industrializare+ Mora de %unc disponi$ila+ "cono%ie+ Calitile 4i atitudinea co%unitii+ I%pact asupra reputaiei 'ir%ei) Pn cadrul criteriului condiii de via s&a inut cont de ur%torii 'actori3 & nu%rul de locuitori la 2 %edicT & nu%rul de 4coli 4i de cadre didactice din co%unT & viaa cultural a co%uneiT & %odaliti de petrecere a ti%pului li$erT & nu%rul de #ospodrii racordate la reeaua de ap curent+ canalizare 4i ener#ie electric raportate la total #ospodrii nu%rul de posturi tele'onice)

E3%!"%#e% % #%c (3( BD(( %.,!%sB#(( ")e( +(#.e G) ce!e 12 c&.")e $",B C%, e c#( e#(( $e %,#ec(e#e
BB(D% B"ceC B"!'eC (( $e 0"s L")c&(" $e 5&s V%D% $e 5&s B"c"#eC ( C#(Cc(&# B!B/e)( T&.eC ( R(7(D% B%(% $e C#(C VB!(C&%#%
Me$(% '&)e(

C#( e#("!

V%!&%#e% %*(.B % c#( e#("!"(

C&)$(D(( $e 3(%DB Acces(7(!( % e I)$"s #(%!('%#e F&#D% $e .")cB $(s,&)(7(!% Ec&)&.(e C%!( BD(!e C( % ( "$()e% c&.")( BD((

2?? LD I? 7D 7D 7?

DD 8< 7D .D .? 2<

D? 9? 7? 1: .? 2D

9D 7? 2D 2D 2? .?

7D 9? .D .? 2D .?

DD 9? 2D 2D 2? 2D

9? 7? 2? 2? 2? 2D

8? I? 9< 1: .? 2D

L? DD 7D 2D 2D .?

9D D? 7? .? .? .?

D? 7D 2D 2D 2? .?

>: I? 9? .D 2< 2<

D? DD 2D 2D 2? 2D

D9+I 9I+L .D+8 2>+I 2D+9 28+L

Me$(% '&)e(

.2

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 I.,%c %s",#% 7D .? .? .? .? .? .? .? .? .? .? .? .? .? #e," %D(e( +(#.e(
TOTAL 1;: 29< 2:< 1<< 1;< 1;: 11< 2;: 21: 2:< 18< 2;< 1>: 2::6 >

Criteriul accesi$ilitate se re'er la poziionarea co%unei 'a de principalele ci de co%unicaie din zon ;dru%ul european "IL 4i calea 'erat *rad&1rad<) Punctele alocate 'iecrei co%une la criteriul industrializare reprezint localitii a unor 'aciliti industriale ;hale+ depozite+ cldiri+ etc<) Pn cadrul criteriului 'or de %unc disponi$il s&a inut cont de 'ora activ existent !n 'iecare co%un) Punctele o$inute de 'iecare co%un la criteriul econo%ie au 'ost repartizate in(nd cont de toate activitile econo%ice care se des'4oar !n zona respectiv) existena pe raza

Criteriul calitile 4i atitudinea co%unitii se re'er la cultur econo%ic a populaiei+ nu%rul de !ntreprinztori+ nu%rul de 4o%eri 4i disponi$ilizai din co%una respectiv) Punctele alocate co%unelor !n cadrul criteriului i%pactul asupra reputaiei 'ir%ei au 'ost repartizate !n %od e#al consider(nd !ntrea#a zon ca un tot unitar) Din analiza ta$elului de %ai sus se o$serv c peste %edia zonei se situeaz I co%une) *cestea sunt ;!n ordinea descresctoare a punctelor o$inute<3 6aa de Jos+ Cri4cior+ 1aia de Cri4+ uncoiu de Jos+ Ri$ia 4i 1ia) iderii celor 4ase criterii de di'ereniere din analiza de %ai sus sunt3 & condiii de via3 6aa de Jos 4i Cri4ciorT & accesi$ilitate3 1aia de Cri4T & industrializare3 Cri4ciorT & 'or de %unc disponi$il3 Cri4cior 4i 1iaT & econo%ie3 6aa de JosT & calitatea 4i atitudinea co%unitii3 1aia de Cri4 4i 6aa de JosT Se poate considera+ c !n aceste co%une exist cel %ai propice %ediu de de%arare 4i dezvoltare a unei a'aceri) In #eneral se constata existente a doua cate#orii %ari de oportunitati de a'aceri) Pri%a cate#orie se adreseaza investitorilor i%portanti+ avand posi$ilitati 'inanciare si tehnolo#ice %ari+ dispusi sa inceapa a'aceri in do%eniul %ineritului respectiv in do%eniul explatarii aurului si zaca%intelor co%plexe avand in vedere ca unele studii considera ca exista un strat auri'er $o#at la adanci%i ce ..

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 depasesc adanci%ea actualelor %ine) Si%ilar acestia pot des'asura activitati in do%eniul exploatarii si prelucrarii %aterialelor de constructii) * doua cate#orie se re'era la investitorii cu posi$ilitati %ici si %edii care au la dispozitie o varietate de optiuni) Printre acestea pot 'i a%intite 3 <. Cresterea ani%alelor si prelucrarea produselor ani%aliere) Po%icultura si prelucrarea 'ructelor cultivate si de padure "xploatarea si prelucrarea %aterialului le%nos 6alori'icarea apelor de %unte prin constructia de pastravarii 6alori'icarea 'acilitatilor le#islative si utilizarea siste%ului lohn

CADRUL LE4I0LATIV ZONE DEFAVORIZATE I@@ din zonele de'avorizate au %axi%u% de 'aciliti) Re#i%ul /uridic al zonelor

de'avorizate prevede 'aciliti care pot 'i co%pletate cu cele de care $ene'iciaz I@@ !n #eneral) Pro$a$il c %uli investitori 4i&au pus !ntre$area !n ce %sur re#i%ul /uridic al zonelor de'avorizate se poate !%$ina !n %od 'ericit cu re#i%ul /uridic al I@@&urilor) "xist anu%ite condiii pe care tre$uie s le !ndeplineasc o societate pentru a $ene'icia de 'acilitile o'erite de e#ea nr) 277Q2>>>T vo% a$orda !ns condiiile necesare pentru a $ene'icia de 'acilitile 'iscale o'erite de zonele de'avorizate+ instituite prin EFG nr).9Q2>>8) Pentru a putea $ene'icia de aceste 'aciliti+ societatea co%ercial tre$uie s !ndeplineasc !n %od cu%ulat ur%toarele condiii3 s ai$ sediul declarat !n aria ce reprezint zona de'avorizat+ s des'4oare activitate !n zona de'avorizat+ s realizeze investiii noi+ s creeze noi locuri de %unc prin investiia realizat+ s dein certi'icat de investitor !n zona de'avorizat) Pn ceea ce prive4te pri%a condiie+ !ndeplinirea acesteia se poate realiza 'ie prin schi%$area sediului actualei societi+ 'ie prin crearea unei noi societi cu sediul principal !n zona de'avorizat) * doua condiie nu tre$uie interpretat %ecanic+ prin raportarea des'4urrii activitii strict !n aria #eo#ra'ic deli%itat de zona de'avorizat+ ci doar ca activitatea s 'ie !nre#istrat !n evidene la sediul a'lat !n zona de'avorizat) Societatea va putea+ de exe%plu+ s construiasc sau s&4i des'4oare co%erul ;de exe%plu< 4i !n alt teritoriu) Cea de&a treia condiie se !ndepline4te prin crearea 4i !nre#istrarea !n conta$ilitate a investiiei+ dup declararea zonei de'avorizate) Prin ur%are+ condiia este !ndeplinit chiar dac investiia se realizeaz anterior o$inerii certi'icatului de investitor !n zona de'avorizat+ !ns nu%ai dac !nre#istrarea conta$il a investiiei este e'ectuat ulterior declarrii zonei de'avorizate)

.7

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 * patra condiie este !ndeplinit doar dac se creeaz locuri de %unc noi pentru 'ora de %unc neocupat 4i care do%iciliaz !n zona de'avorizat) *ceast condiie nu este !ndeplinit !n cazul !n care salariaii sunt an#a/ai prin trans'er sau !4i dau de%isia de la 'ostul loc de %unc) Deoarece le#ea nu precizeaz+ 'or%a contractual de an#a/are poate 'i 'ie contract individual de %unc+ 'ie convenie civil de prestri servicii ;cu respectarea condiiilor le#ale prevzute pentru !ncadrarea cu convenie<) e#ea nu precizeaz nici nu%rul de locuri de %unc ce tre$uie create+ ast'el !nc(t condiia este !ndeplinit chiar 4i prin crearea unui sin#ur loc de %unc nou) * cincea condiie se !ndepline4te prin eli$erarea de ctre a#enia pentru dezvoltare re#ional din raza teritorial a respectivei zone de'avorizate+ la cererea societii+ a certi'icatului de investitor !n zona de'avorizat) *cest certi'icat se eli$ereaz dac societatea 'ace dovada c a e'ectuat investiia nou 4i c a an#a/at salariai noi) Dovada privind salariaii se realizeaz prin carnetele de %unc ale noilor salariai sau+ !n lipsa carnetelor de %unc+ prin declaraia acestora c nu au avut un loc de %unc 4i nu o$in venituri din activiti independente)

Societile care+ a'l(ndu&se la !nceputul activitii ;'iind nou&!n'iinate<+ nu pot 'ace dovada !ndeplinirii condiiilor+ vor pri%i un certi'icat provizoriu de investitor !n zona 'avorizat+ vala$il pe o perioad de %axi% trei luni+ ti%p !n care se an#a/eaz s !ndeplineasc condiia investiiei noi 4i a an#a/rii de personal) Pn caz contrar+ vor 'i o$li#ate sU restituie 'acilitile acordate pe $aza certi'icatului provizoriu) *vanta/ele sunt %axi%e prin cu%ularea le#ilor) Pn ti%p ce 'acilitile acordate de e#ea nr) 277Q2>>> nu se aplicU societilor care des'4oar activiti de co%er sau de !nchiriere de $unuri %o$ile 4i i%o$ile+ EFG nr).9Q2>>8 nu %ai 'ace aceastU distincie+ acord(nd 'aciliti pentru toate societile co%erciale care !4i des'4oar activitile !n zone de'avorizate+ indi'erent de o$iectul de activitate) PncU o deose$ire i%portant este aceea c scutirea de i%pozit pe pro'it !n cazul I@@&urilor se acord pentru pro'itul reinvestitT nici de aceastU dat+ !n cazul zonelor de'avorizate+ EFG nr) .9Q2>>8 nu %ai 'ace nici un 'el de precizare+ acord(nd scutire pentru tot pro'itul o$inut de 'ir%ele care activeaz !n aceste zone) Deose$irile dintre cele dou re#i%uri nu ocolesc nici 'acilitile va%ale) EFG nr).9Q2>>8 acord scutiri de la plata taxelor va%ale pentru %a4inile 4i utila/ele i%portate !n vederea e'ecturii de investiii !n zon+ !n ti%p ce+ !n cazul I@@&urilor+ e#ea nr) 77Q2>>> i%pune condiia 'olosirii acestor $unuri !n producia proprie) Situaia este 4i %ai di'erit !n cazul i%porturilor de %aterii pri%e+ deoarece e#ea nr)277Q2>>> i%pune condiia ca+ pentru a 'i scutite de taxe va%ale+ %ateriile pri%e s 'ie 'olosite la realizarea unor produse care+ la r(ndul lor+ sunt scutite de taxe va%ale la i%port) Pn cazul zonelor .9

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 de'avorizate+ sin#ura cerin este aceea ca %ateriile pri%e s 'ie 'olosite !n producia proprie+ ceea ce se traduce+ de 'apt+ prin interdicia reco%ercializrii acestora) e#ea nr) 277Q2>>> nu %ai prevede nici scutirea de 56* acordat de EFG nr) .9Q2>>8 pentru echipa%ente+ instalaii+ %i/loace de transport 4i alte $unuri a%ortiza$ile produse !n ar 4i 'olosite !n producia proprie) Cu toate aceste deose$iri+ nu exclude% !ns cu%ulul calitii de I@@ cu aceea de 'ir% care des'4oar activiti !ntr&o zon de'avorizat) Re'erina se 'ace+ !n pri%ul r(nd+ la avanta/ul pe care l&ar putea aduce pentru o 'ir% cu%ulul celor dou caliti+ !n special !n ceea ce prive4te scutirea de taxe va%ale+ acordat pentru i%portul de %a4ini 4i utila/e) Presupun(nd c o societate co%ercial activ(nd !ntr&o zon de'avorizat are 4i calitatea de I@@+ atunci ar putea o$ine scutiri de taxe va%ale de i%port nu nu%ai pentru $unurile destinate realizrii de investiii !n zon+ ci 4i pentru $unurile 'olosite !n propria sa activitate)

R%(ne !ns o certitudine 'aptul c at(t din punctul de vedere al procedurilor de o$inere a 'acilitilor+ c(t 4i din punctul de vedere al !ntinderii 4i existenei acestor 'aciliti+ EFG nr) .9Q2>>8 se dovede4te %ult %ai Vrenta$il, dec(t !nc(lcita e#e nr) 277Q2>>>) Cu% se o$in 'acilitile3 Pentru a $ene'icia de 'aciliti !n zone de'avorizate+ societile tre$uie s !ndeplineasc ur%toarele condiii3 W s ai$ sediul !n zona de'avorizatT W s des'4oare activitate !n aceast zonT W s realizeze investiii !n zonT W s o$in certi'icat de investitor !n zona de'avorizatT W s creeze noi locuri de %unc) Din punctul de vedere al existenei+ !ntinderii 4i al %odului de aplicare a 'acilitilor o'erite de zonele de'avorizate+ EFG nr) .9Q2>>8 se dovede4te a 'i %ai u4or 4i %ai e'icient de aplicat dec(t e#ea nr) 277Q2>>> 4i aceasta nu !n ulti%ul r(nd din cauza %odului de'ectuos de redactare a nor%elor de aplicare a e#ii 277Q2>>>) :u exclude% !ns un cu%ul !ntre e#ea nr) 277Q2>>> 4i EFG nr) .9Q2>>8+ !n special datorit scutirilor de taxe va%ale pentru %a4ini+ utila/e 4i alte echipa%ente industriale) Pentru o in'or%are strict 4i c(t %ai practic+ este prezentat !n continuare procedura pe care tre$uie s o ur%eze un investitor care dore4te s !nceap o a'acere !n zona pilot) Pentru !nceput iat o scurt prezentare a zonelor de'avorizate din cadrul /udetului Hunedoara) Pn prezent !n cadrul /udeului Hunedoara exist trei zone de'avorizate declarate prin Hotar(re de Guvern) *cestea sunt3 .D

GHIDUL INVESTITORULUI
Z&)% D6 H& B#E#e% $e $ec!%#%#e C( MO B#%$ H4 ==1J1==>K MO <29J11.12.1==> V%!e% 5("!"( H4 ==2J1==>K MO <29J11.12.1==> H")e$&%#% H4 1:;>J2:::K MO <;1J18.11.2:::

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)


5"$eD C#( e#(" $e $ec!%#%#e 0on %inier 0on %inier Ponderea 4o%a/ului 0",#%+%D% -I., 2+728)9 >>I)? .8)D28

-%('.%/ H%&'(#010
P&,"!%D(% s %7(!B !% $% % $e 11.12.1=== D.+>?L)? 2I.+D8I)?

Hunedoara Hunedoara Hunedoara

Miecare zon de'avorizat are !n co%ponena ei %ai %ulte uniti ad%inistrativ teritoriale dup cu% ur%eaz3

2) 0ona BRAD cuprinde localitile3 1R*D+ 1*I* D" CRIC+ 1 SJ":I+ 1FC"C+ 1FCFR"SCI+ 1F 0"C5I+ 1SIO*+ CRISCIER+ F:CEIF D" JES+ RI1IO*+ 5E@"C5I+ 6S ICE*R*+ 6*O* D" JES+ 6ERO*+ 4i C"R5"J) .) 0ona VALEA 5IULUI cuprinde localitile3 P"5REC*:I+ FP":I+ 6F C*:+ FRIC*:I+ P"5RI * 4i *:I:E*S*) 7) 0ona HUNEDOARA cuprinde localitile3 HF:"DE*R*+ CS *:+ GH" *RI 4i 5" IFCF I:M"RIER) Macilitile care se acord !n aceste zone sunt prevzute !n OU4 29J1==>+ #e,"7!(c% B+ %odi'icat prin OU4 ;<J2:::) *cestea sunt3 Con'or% %# . 86 %!. 16 !( . %3 scutire de la plata3 taxelor va%ale 4i a 56* pt) %a4inile+utila/ele+ instalaiile+ echipa%entele+ %i/loacele de transport+ alte $unuri a%ortiza$ile+ care se i%port !n vederea e'ecturii de investiii !n zonT 56* pt) %a4inile+utila/ele+ instalaiile+ echipa%entele+ %i/loacele de transport+ alte $unuri a%ortiza$ile+ produse !n ar+ !n vederea e'ecturii 4i derulrii de investiii !n zon) Con'or% %# . 86 %!. 16 !( . 76 .&$(+(c% ,#() OU4 ;<J2:::: scutirea de la plata taxelor va%ale pentru %ateriile pri%e i%portate necesare !n vederea realizrii produciei proprii !n zonT

.I

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 Con'or% %# . 86 %!. 16 !( . c: scutirea de la plata i%pozitului pe pro'it pe durata de existen a zonei de'avorizateT Con'or% %# . 86 %!. 16 !( . $: scutirea de la plata taxelor percepute pt) %odi'icarea destinaiei sau scoaterea din circuitul a#ricol a unor terenuri destinate realizrii investiieiT Con'or% %# . 86 %!. 16 !( . e6 .&$(+(c% ,#() OU4 ;<J2:::: acordarea din Mondul special de dezvoltare a'lat la dispoziia Guvernului+ constituit potrivit EFG D>Q2>>L privind destinaia su%elor !ncasate de Mondul Proprietii de Stat !n cadrul procesului de privatizare a societilor co%erciale la care statul este acionar+ sau din alte surse a'late la dispoziia Guvernului+ alocate anual+ a unor su%e pt) 'inanarea unor pro#ra%e speciale+ apro$ate prin HG ;De exe%plu Pro#ra%ele Speciale pentru 0one De'avorizate3 LDe'3&! %#e% %+%ce#(!&#M6 L0,#(/()(#e% I)3es (D((!&#M 4i L0,#(/()(#e% %c (3( BD(!&# din %ediul rural-T apro$ate prin H4 <2:6 <21 C( <22J2:::< "xist c(teva condiionaliti care tre$uie cunoscute 4i !ndeplinite de investitori pt) a $ene'icia de 'aciliti3 2) 'acilitile se acord nu%ai3 societilor co%erciale cu capital %a/oritar privat+ persoane /uridice ro%(neT !ntreprinztorilor particulari sau asociaiilor 'a%iliale+ autorizate con'or% Decretului& e#e D9Q2>>? ;art) D+ al) 2 din EFG .9Q2>>8<T .) a#entul econo%ic tre$uie3 s ai$ sediul social !n zona de'avorizatT s !4i des'4oare activitatea !n zona de'avorizatT

;art) D+ al) 2 din EFG .9Q2>>8< 7) investiia s 'ie nou creat+ respectiv s se e'ectueze 4i s se !nre#istreze !n evidenele 'inanciar conta$ile ale a#entului econo%ic dup declararea zonei de'avorizate ;art) D+ al) 2 din EFG .9Q2>>8 4i art) 2+ lit) e din HG D.DQ2>>><T 9) investiia s se realizeze !n do%eniile de interes cuprinse !n HG de declarare a zonei de'avorizate ;art) 7Q2 din EFG .9Q2>>8<T .L

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) E*ce,D(e: 6alea Jiului 4i 1rad)

-%('.%/ H%&'(#010

D) prin investiia realizat este necesar crearea de noi locuri de %unc pentru 'ora de %unc neocupat 4i do%iciliat in zona de'avorizat ;art) L din EFG .9Q2>>8<T I) $unurile pentru care se acord 'aciliti tre$uie 'olosite pt) investiiiQproducie !n zona de'avorizat ;art) D+ al) 2+ lit a&$ din EFG .9Q2>>8<) Deci pentru a $ene'icia de 'aciliti+ investitorul va tre$ui sB G)$e,!()e%scB condiiile i%puse de le#e 4i anu%e existena unei investiii nou creat+ respectiv s se e'ectueze 4i s se !nre#istreze !n evidenele 'inanciar conta$ile ale a#entului econo%ic dup declararea zonei de'avorizate 4i an#a/area a %ini% dou persoane din populaia nean#a/at+ do%iciliat in zona de'avorizat) *poi va tre$ui sB +%cB $&3%$% G)$e,!()(#(( %ces &# c&)$(D(( prin depunerea unui dosar cu actele necesare o$inerii ce# (+(c% "!"( $e ()3es ( &# la A-e)D(% ,e) #" De'3&! %#e Re-(&)%!B V Ves ;adresa3 str) Procla%aia de la 5i%i4oara+ nr) D+ 5i%i4oara&2>??T tel) ?DI 2>2)>.7+ 2>2)>82<) D%cB investitorul )" ,&% e sB +%cB $&3%$% G)$e,!()(#(( acestor condiii+ el poate o$ine un ce# (+(c% ,#&3('&#(" $e ()3es ( &# ) Re'eritor la ce# (+(c% e!e ,#&3('&#(( $e ()3es ( &#+ !ns4i perioada de vala$ilitate a acestora ;4i anu%e perioada de trei luni care cur#e de la data eli$errii certi'icatului< constituie ter%enul !n care investitorul este o$li#at s solicite eli$erarea ce# (+(c% "!"( $e+()( (3 $e ()3es ( &# A-e)D(e( ,e) #" De'3&! %#e Re-(&)%!B. Pn acest ter%en investitorul posed ca !nlocuitor ce# (+(c% "! ,#&3('&#(" $e ()3es ( &# pentru a&l a/uta s $ene'icieze de 'acilitile de scutire de 56* 4i taxe va%ale pentru %a4inile+ utila/ele+ instalaiile+ etc) pe care le i%port sau doar 56* pt) cele achiziionate de pe piaa intern !n vederea e'ecturii investiiei ;art)I+ al2+ p&ctul a din EFG .9Q2>>8+ repu$licat<+ investiie pt) care tre$uie s 'ac dovada !n cuprinsul dosarului a'erent cererii de eli$erare a ce# (+(c% "!"( $e+()( (3 $e ()3es ( &#) *ctele necesare ;!n copie< eli$errii celor dou tipuri de certi'icate sunt3 2) Pentru ce# (+(c% "! ,#&3('&#(" $e ()3es ( &#: Cerere de eli$erare a ce# (+(c% "!"( ,#&3('&#(" $e ()3es ( &#K Statut autenti'icatT .8

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) Sentina civil ;!ncheiere<T 1uletin de identitate al ad%inistratorului 'ir%eiT

-%('.%/ H%&'(#010

Dac ad%inistratorul nu este trecut !n statutul 'ir%ei va tre$ui anexat la dosar o !%puternicire apro$at de adunarea asociailor sau acionarilor+ autenti'icatT Certi'icat de !n%atriculareT Cod 'iscal)

.) Pentru ce# (+(c% "! $e+()( (3 $e ()3es ( &#: Cerere de eli$erare a ce# (+(c% "!"( $e+()( (3 $e ()3es ( &# ;se eli$ereaz de ctre *DR<T Statut autenti'icatT

Sentina civil ;!ncheiere<T 1uletin de identitate al ad%inistratorului 'ir%eiT Dac ad%inistratorul nu este trecut !n statutul 'ir%ei va tre$ui anexat la dosar o !%puternicire apro$at de adunarea asociailor sau acionarilor+ autenti'icatT Certi'icat de !n%atriculareT Cod 'iscalT D&3%$% e+ec "B#(( ")e( ()3es (D(( ;ex3 (.,&# $e " (!%/e6 deci 'actura extern 4i declaraia va%alT %cF('(D(( () e#)e+ 'actura tre$uie s 'ie !nsoit de chitan sau ordin de platT!"c#B#( $e %.e)%/%#e+ devizul de lucrri tre$uie s 'ie !nsoit de un proces ver$al de recepie se%nat de ad%inistrator 4i co%isia de recepie+ din care s reiese c respectiva lucrare s&a !nre#istrat !n conta$ilitate ca %i/loc 'ix <T

D&3%$% %)-%/B#(( % .()(.". $&"B ,e#s&%)e $() ,&,"!%D(% )e%)-%/% B6 $&.(c(!(% B G) '&)% $e+%3&#('% B: & & cB#D(!e $e .")cBK c&) #%c e!e $e .")cB.

De .e)D(&)% re'eritor la o$iectul de activitate este 'aptul c !n zonele de'avorizate B#%$ 4i V%!e% 5("!"( )" e*(s B #es #(cD((+ put(ndu&se des'4ura orice 'el de activitate) Pn cea de a treia zona din /ud) Hunedoara respectiv H")e$&%#%+ se aplic anu%ite $&.e)(( $e () e#es speci'icate expres !n hotr(rea de declarare a zonelor respective) 5otodat re'eritor la aceea4i pro$le%+ *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ional+ ca autoritate de re#le%entare !n zonele de'avorizate con'or% art) 2? din HG D.DQ2>>>+ a e%is o corelare a do%eniilor de interes cu clasi'icarea activitilor din econo%ia naional+ apro$at prin HG IDIQ2>>L) .>

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

ORDONAN2A DE UR4EN2 )#. 29 $() 1: se, e.7#(e 1==> XXX Repu$licat privind re#i%ul zonelor de'avorizate Pu$licat !n @E:I5ERF EMICI* nr) D9D din 8 noie%$rie 2>>> X< Repu$licat !n te%eiul art) II din e#ea nr) .? din 2D ianuarie 2>>>+ pu$licat !n @onitorul E'icial al Ro%( niei+ Partea I+ nr) 2. din 2> ianuarie 2>>>+ d(ndu&se textelor o nou nu%erotare) Erdonana de ur#en a Guvernului nr) .9 din 7? septe%$rie 2>>8 a 'ost pu$licat !n @onitorul E'icial al Ro%(niei+ Partea I+ nr) 7L8 din . octo%$rie 2>>8) ART. 1 ;2< 0onele de'avorizate+ !n !nelesul prezentei ordonane de ur#en+ reprezint arii #eo#ra'ice+ strict deli%itate teritorial+ care !ndeplinesc cel puin una dintre ur%toarele condiii3 a< au structuri productive %onoindustriale+ care+ !n activitatea zonei+ %o$ilizeaz %ai %ult de D?J din populaia salariatT $< sunt zone %iniere unde personalul a 'ost disponi$ilizat+ !n proporie de peste .DJ+ prin concedieri colectiveT c< s&au e'ectuat concedieri colective !n ur%a lichidrii+ restructurrii sau privatizrii unor a#eni econo%ici+ care au a'ectat %ai %ult de .DJ din nu%rul an#a/ailor cu do%iciliul !n zona respectivT d< rata 4o%a/ului dep4e4te cu 7?J %edia existent la nivel naionalT e< sunt zone izolate+ lipsite de %i/loace de co%unicaii 4i in'rastructura este sla$ dezvoltat) ;.< E zon de'avorizat+ deli%itat potrivit alin) ;2<+ poate aparine uneia sau %ai %ultor uniti ad%inistrativ&teritoriale) ART. 2 ;2< a propunerea consiliilor locale sau+ dup caz+ /udeene+ consiliile pentru dezvoltare re#ional+ !n $aza docu%entaiei prezentate de a#eniile pentru dezvoltare re#ional+ vor aviza !n'iinarea+ !n cadrul re#iunilor+ a unor zone de'avorizate) Docu%entaia a'erent+ !nsoit de avizul 'avora$il+ va 'i !naintat *#eniei :aionale pentru Dezvoltare Re#ional) Propunerea de !n'iinare a zonei de'avorizate va 'i !naintat de ctre *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ional+ spre apro$are+ Consiliului :aional pentru Dezvoltare Re#ionala+ care o propune spre adoptare Guvernului) ;.< Pn cazul !n care aria #eo#ra'ic a unei zone de'avorizate aparine la dou sau %ai %ulte uniti ad%inistrativ&teritoriale+ propunerea de !n'iinare+ docu%entaiile 4i avizele se 'ac de ctre or#anele 7?

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 a$ilitate+ con'or% alin) ;2<+ din unitile ad%inistrativ&teritoriale respective+ su$ conducerea *#eniei :aionale pentru Dezvoltare Re#ional) ;7< Pn cazul zonelor de'avorizate care aparin la dou sau %ai %ulte uniti ad%inistrativ&teritoriale+ a#enii econo%ici respectivi vor trans%ite datele prevzute la alin) ;2< *#eniei :aionale pentru Dezvoltare Re#ional) ART. 1 Declararea 4i deli%itarea zonelor de'avorizate se 'ac prin hotr(re a Guvernului+ la propunerea Consiliului :aional pentru Dezvoltare Re#ional) ART. 9 Prin hotr(rea Guvernului de declarare a zonei de'avorizate se apro$3 a< perioada pentru care o arie #eo#ra'ic este declarat zon de'avorizat+ !n sensul prezentei ordonane de ur#enT $< do%eniile de interes pentru realizarea de investiiiT c< 'inanrile necesare 4i 'acilitile prevzute de le#e ce se acord a#enilor econo%ici care e'ectueaz investiii) ART. < E arie #eo#ra'ic poate 'i declarat zon de'avorizat pentru o perioad de cel puin 7 ani+ dar nu %ai %ult de 2? ani+ cu posi$ilitatea de prelun#ire+ !n condiiile prezentei ordonane de ur#en) ART. 8 ;2< Societile co%erciale cu capital %a/oritar privat+ persoane /uridice ro%(ne+ precu% 4i !ntreprinztorii particulari sau asociaiile 'a%iliale+ autorizate con'or% Decretului&le#e nr) D9Q2>>? privind or#anizarea 4i des'4urarea unor activiti econo%ice pe $aza li$erei iniiative+ care !4i au sediul 4i !4i des'4oar activitatea !n zona de'avorizat+ $ene'iciaz pentru investiiile nou&create de ur%toarele 'aciliti3 a< scutirea de la plata3 & taxelor va%ale 4i a taxei pe valoarea adu#at pentru %a4inile+ utila/ele+ instalaiile+ echipa%entele+ %i/loacele de transport+ alte $unuri a%ortiza$ile+ care se i%port !n vederea e'ecturii de investiii !n zonT & taxei pe valoarea adu#at pentru %a4inile+ utila/ele+ instalaiile+ echipa%entele+ %i/loacele de transport+ alte $unuri a%ortiza$ile+ produse !n ar+ !n vederea e'ecturii 4i derulrii de investiii !n zonT $< restituirea taxelor va%ale pentru %ateriile pri%e+ piesele de schi%$ 4iQsau co%ponentele i%portate necesare realizrii produciei proprii !n zon) Restituirea su%elor se va 'ace pe $aza apro$rii de ctre a#eniile pentru dezvoltare re#ional a docu%entelor care atest valori'icarea produciei de ctre a#enii econo%ici) Su%ele necesare restituirii ctre a#enii econo%ici din zon a taxelor va%ale pltite de ctre ace4tia vor 'i puse la

72

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 dispoziie *#eniei pentru dezvoltare re#ional din Mondul pentru dezvoltare re#ional) Pn cazul zonelor de'avorizate care aparin la dou sau %ai %ulte uniti ad%inistrativ&teritoriale+ su%ele necesare restituirii ctre a#enii econo%ici din zona de'avorizat a taxelor va%ale pltite de ace4tia vor 'i puse la dispoziie de *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ional din Mondul naional pentru dezvoltare re#ionalT c< scutirea de la plata i%pozitului pe pro'it pe durata de existen a zonei de'avorizateT d< scutirea de la plata taxelor percepute pentru %odi'icarea destinaiei sau scoaterea din circuitul a#ricol a unor terenuri destinate realizrii investiieiT e< acordarea+ cu prioritate+ din Mondul special de dezvoltare a'lat la dispoziia Guvernului+ constituit potrivit Erdonanei de ur#en a Guvernului nr) D>Q2>>L privind destinaia su%elor !ncasate de Mondul Proprietii de Stat !n cadrul procesului de privatizare a societilor co%erciale la care statul este acionar+ a unor su%e pentru3 & sti%ularea activitii de export al produselor 'inite 4iQsau al serviciilor industriale+ dup cazT & #arantarea creditelor externe+ !n li%ita unui pla'on anual sta$ilit de @inisterul MinanelorT & 'inanarea unor pro#ra%e speciale+ apro$ate prin hotr(re a GuvernuluiT & 'inanarea proiectelor de investiii ale societilor co%erciale prin coparticiparea Guvernului) ART. ; Pn situaia !n care o investiie care $ene'iciaz de prevederile prezentei ordonane de ur#en este lichidat voluntar !ntr&o perioad %ai %ic dec(t du$lul perioadei !n care s&a $ucurat de 'acilitile acordate prin hotr(rea Guvernului de !n'iinare a zonei de'avorizate+ lichidatorulQlichidatorii areQau o$li#aia ca din su%ele rezultate !n ur%a lichidrii s achite cu prioritate ctre $u#etul de stat+ $u#etul asi#urrilor sociale de stat 4i $u#etele 'ondurilor speciale su%ele a'erente 'acilitilor acordate !n con'or%itate cu prevederile prezentei ordonane de ur#en) ART. > Macilitile prevzute de prezenta ordonan de ur#en se acord pentru societile co%erciale+ persoane /uridice ro%(ne cu capital %a/oritar privat+ precu% 4i pentru !ntreprinztorii particulari sau asociaiile 'a%iliale autorizate con'or% Decretului&le#e nr) D9Q2>>?+ care au sediul social 4i !4i des'4oar activitatea !n aceast zon+ dac prin investiia realizat se creeaz noi locuri de %unc pentru 'ora de %unc neocupat sau pentru %e%$rii de 'a%ilie ai acestora+ care do%iciliaz !n zona de'avorizat) statului la capitalul social) ;.< *cordarea 'acilitilor 4i 'inanrilor prevzute la alin) ;2< lit) e< se sta$ile4te prin hotr(re a

7.

GHIDUL INVESTITORULUI ART. =

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

Societile co%erciale constituite !ntr&o zon de'avorizat !i pot !nceta voluntar activitatea !n zona respectiv+ iar cele care !4i deschid 'iliale cu personalitate /uridic !ntr&o ast'el de zon le pot des'iina sau schi%$a sediul din zona de'avorizat+ !ntr&o perioad %ai scurt dec(t cea prevzut la art) L+ nu%ai su$ sanciunea achitrii su%elor datorate ctre $u#etul de stat+ $u#etul asi#urrilor sociale de stat 4i $u#etele 'ondurilor speciale+ a'erente 'acilitilor acordate !n con'or%itate cu prevederile prezentei ordonane de ur#en) ART. 1: *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ional este autoritatea de re#le%entare pentru zonele de'avorizate)

ART. 11 ;2< Pn te%eiul hotr(rii Guvernului de !n'iinare a zonei de'avorizate+ *#enia pentru dezvoltare re#ional va asi#ura 4i ad%inistrarea speci'ic acesteia+ av(nd+ pentru zona de'avorizat+ ur%toarele atri$uii principale3 a< pro%oveaz iniiativa pu$lic 4i privatT $< ela$oreaz propuneri pentru !%$untirea activitii econo%ico&sociale din zonaT c< ur%re4te !%preun cu or#anele a$ilitate de le#e %odul !n care a#enii econo%ici din zona !4i !ndeplinesc o$li#aiile prevzute de prezenta ordonan de ur#enT d< centralizeaz+ cu spri/inul autoritilor ad%inistraiei pu$lice locale 4i al or#anelor teritoriale ale @inisterului Minanelor 4i ale @inisterului @uncii 4i Proteciei Sociale+ datele privind activitatea a#enilor econo%ici din zon 4i asi#ur trans%iterea acestora ctre *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ionalT e< ela$oreaz nor%e 4i re#le%enteaz activitile din interiorul zonei+ pe durata de existen a acesteiaT '< in'or%eaz periodic Consiliul :aional pentru Dezvoltare Re#ional despre activitile din zon) ;.< Pn cazul zonelor de'avorizate care aparin la dou sau %ai %ulte uniti ad%inistrativ&teritoriale+ ad%inistrarea speci'ic a acestora va 'i e'ectuat de *#enia :aional pentru Dezvoltare Re#ional) ART. 12 ;2< Ftilizarea total sau parial a su%elor alocate din Mondul pentru dezvoltare re#ional pentru proiectele de dezvoltare !n cadrul zonelor de'avorizate+ 'r respectarea destinaiei 4i a ter%enelor pentru care au 'ost acordate $ene'iciarilor+ se constat de ctre or#anele de control a$ilitate+ potrivit le#ii)

77

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 ;.< Su%ele prevzute la alin) ;2< se restituie !n cuantu% du$lu+ !n ter%en de I? de zile de la constatarea de ctre or#anele de control a schi%$rii destinaiei 'ondurilor+ ter%en !n care se instituie sechestrul asi#urator+ !n re#i% de ur#en+ !n 'avoarea *#eniei pentru dezvoltare re#ional) ART. 11 :erespectarea prevederilor prezentei ordonane de ur#en atra#e rspunderea ad%inistrativ+ civil sau penal+ dup caz+ !n condiiile prezentei ordonane de ur#en) ART. 19 P(n la data !n'iinrii a#eniilor pentru dezvoltare re#ional+ pentru zonele %iniere *#enia :aional pentru Dezvoltarea 4i I%ple%entarea Pro#ra%elor de Dezvoltare a 0onelor @iniere va avea 4i atri$utiile 4i responsa$ilitile acestora+ put(nd propune Guvernului declararea unor zone %iniere ca zone de'avorizate+ !n sensul prezentei ordonane de ur#en) ART. 1< Guvernul va apro$a prin hotr(re+ la propunerea Consiliului pentru Re'or%X< a @inisterului Industriei 4i Co%erului+ a @inisterului ucrrilor Pu$lice 4i *%ena/rii 5eritoriului 4i cu avizul @inisterului Minanelor+ nor%ele %etodolo#iceXX< de aplicare a prezentei ordonane de ur#en+ !n ter%en de 9D de zile de la intrarea ei !n vi#oare) X< Prin Erdonana de ur#en a Guvernului nr) DIQ2>>8+ pu$licat !n @onitorul E'icial al Ro%(niei+ Partea I+ nr)D2D din 7? dece%$rie 2>>8+ Consiliul pentru Re'or% a 'ost des'iinat+ iar atri$uiile din do%eniul ad%inistraiei pu$lice 4i din do%eniul !ntreprinderilor %ici 4i %i/locii au 'ost preluate de Departa%entul pentru Re'or%a Pntreprinderi @ici 4i @i/locii) XX< * se vedea Hotr(rea Guvernului nr) D.D din .> iunie 2>>>+ pu$licat !n @onitorul E'icial al Ro%(niei+ Partea I+ nr) 7.D din 8 iulie 2>>>) *d%inistraiei Pu$lice Centrale 4i+ respectiv+ de *#enia pentru

8. INFRA0TRUCTURA DE 0U0TINERE A ACTIVITATII - IN0TITUTII PUBLICE


Mactorii de susinere 4i orientare a potenialilor antreprenori care sunt interesai de dezvoltarea econo%ic a zonei sunt autoritile locale si instituiile 4i or#anizaiile cu rol !n spri/inirea 4i dezvoltarea I@@&urilorT *utoritile locale cu un rol i%portant !n susinerea 4i orientarea potenialilor antreprenori sunt3 Consiliile locale ale co%unelor din zona pilot si Consiliul Judeean Hunedoara) I)2 CE:SI
IF

JFD"5"*: HF:"DE*R*

Con'or% le#ii ad%inistratiei pu$lice locale nr).2DQ.??2+ *rt)2?9+ acesta are printre altele si ur%atoarele atri$utii relevante pentru dezvoltarea econo%ica+ respectiv 3 79

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 & adopta strate#ii + pro#noze si pro#ra%e de dezvoltare econo%ico&sociale a /udetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe $aza propunerilor pri%ite de la consiliile locale+ dispune+ apro$a si ur%areste+ in cooperare cu autoritatile ad%inistratiei pu$lice locale si orasenesti interesate+ %asurile necesare+ inclusiv cele de ordin 'inanciar+ pentru realizarea acestora T & ad%inistreaza do%eniul pu$lic si do%eniul privat al /udetului & hotaraste in'iintarea de institutii pu$lice si de servicii pu$lice de interes /udetean) & hotaraste+ in conditiile le#ii+ cooperarea sau asocierea cu persoane /uridice ro%ane sau starine+ cu or#anizatii ne#uverna%entale si cu alti parteneri sociali+ in vederea 'inantarii si realizarii in co%un a unor actiuni+ lucrari+ servicii sau proiecte de interes pu$lic /udetean)

& hotaraste+ in conditiile le#ii+ asocierea cu consiliile locale+ pentru realizarea unor o$iective de interes co%un+ scop in care poate in'iinta i%preuna cu acestea+ institutii pu$lice+ societati co%erciale si servicii pu$lice) Consiliul Judeean Hunedoara+ prin departa%entele specializate+ poate s3 asi#ure pro%ovarea pe plan extern a zonei analizate ;oportuniti de a'aceri+ le#islaia existent le#at de zonele de'avorizate<+ si sa 'aciliteze schi%$urile de a'aceri 4i in'or%aii cu re#iunile !n'rite cu /udeul Hunedoara) or#anizeze in'or%ri periodice+ se%inarii asupra 'actorilor care in'lueneaz dezvoltarea zonei ;le#i nou aprute+ surse de 'inanare+ posi$iliti de parteneriat etc<)

I). PRI@*RII

" C" ER

2. CE@F:"

*cestea se pot i%plica e'icient in sti%ularea activitatilor econo%ice prin o'erirea de in'or%atii+ 'acilitarea o$tinerii avizelor si apro$arilor si chiar prin i%plicare directa in sustinerea I@@&urilor *st'el acestea 3 ad%inistreaza do%eniul pu$lic si do%eniul privat al co%unei hotarasc darea in ad%inistrare+ concesionarea sau inchirierea $unurilor proprietate pu$lica a co%unei+ dupa caz+ precu% si a serviciilor pu$lice de interes local+ in conditiile le#ii hotarasc vanzarea+ concesionarea sau inchirierea $unurilor proprietate privata a co%unei+ dupa caz+ in conditiile le#ii asi#ura li$ertatea co%ertului si incura/eaza li$era initiartiva in conditiile le#ii) Consiliile locale ale co%unelor pot s3 adopte hotr(ri cu privire la scutirea de i%pozite 4i taxe locale) 7D

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 apro$e v(nzarea sau concesionarea de terenuri 4i i%o$ile pe ter%en lun# 4i %ediu & con'or% datelor culese din teren+ exist disponi$ilitatea de a o'eri spre v(nzare LI?)??? %p de teren 4i !n concesiune aproape 22 %ilioane %p de teren 4i D?? %p de cldiri) propun dezvoltarea unor proiecte pentru %odernizarea in'rastructurii ) se asocieze cu potenialii investitori pentru de%ararea at(t a unor proiecte de dezvoltare c(t 4i a parteneriatelor !n activiti co%erciale) or#anizeze !nt(lniri periodice cu !ntreprinztorii pentru prezentarea le#islaiei econo%ice !n vi#oare 4i a noilor oportuniti de a'aceri aprute precu% si sa incura/eze 'or%area unor #rupuri locale de consultan+ care s cuprind reprezentani ai ad%inistraiei pu$lice locale+ !ntreprinztori+ reprezentani ai patronatului 4i 'ir%e

I)7 C*@"R* D" CE@"R5 SI I:DFS5RI"


CCI a /udeului Hunedoara G este principala instituie la nivelul /udeului care asi#ur prin inter%ediul 1iroului Fnic !ndeplinirea 'or%alitilor de !n'iinare 4i !nre#istrare a unei societi co%erciale) Pn cadrul acesteia 'uncioneaz 4i E'iciul Re#istrului Co%erului) C)C)I) asi#ur diverse servicii investitorilor printre care pro%ovarea a'acerii cu a/utorul Ca%erelor de Co%er din ar 4i strintate+ or#anizarea de se%inarii cu te%e speci'ice+ or#anizarea unor t(r#uri 4i expoziii pentru pro%ovarea intreprinderilor zon+ cursuri de instruire) Con'or% topului 'ir%elor din /udetul Hunedoara in anul .??? intoc%it de CCI ur%atoarele 'ir%e din zona pilot au 'ost evidentiate pentru rezultatele deose$ite o$tinute3 SC E@Y* C* CI5* SR G 6ata de Jos ;"xtractia si prepararea %inereurilor< SC @I:"R* 5ED* SR G Criscior ;Ma$ricarea produselor din %etal< SC @ED" AR"CH SR G 1rad ;Ma$ricarea de %asini cu utilizare speci'ica< SC 6E *:1R*D & Criscior ;Piese si accesorii auto<

I)9 CE:SI

IF

:*5IE:*

I@@&FRI

ER&MI I* *

D"6*

*cesta asi#ur spri/in pentru !n'iinarea 4i dezvoltarea I@@&urilor prin di'erite %odaliti3 consultan+ in'or%aii despre surse de 'inanare+ $az de date pentru oportuniti de a'aceri+ or#anizarea de cursuri cu te%e de %ana#e%ent 4i %arRetin#) I)D *SECI*OI* JFD"O"*:S D" ERG*:I0*R" CI MER@*R" PREM"SIE:* S Poate contri$ui prin or#anizarea cursurilor de instruire 4i reconversie pro'esional care s asi#ure o 'or de %unc cali'icat necesar noilor %eserii care vor 'i cerute !n zon) 7I

GHIDUL INVESTITORULUI !2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&) -%('.%/ H%&'(#010 *ceasta poate sti%ula activitatea a#entilor econo%ici prin creditarea I@@ con'or% le#ii nr)2Q2>>2 si prin acordarea de sustinere pentru crearea de noi locuir de %unca pentru tinerii a$solventi in $aza E)F)G 7DQ2>>L si a E)F)G) D8Q.??2)

I)I *:5R"C & *SECI*OI* :*OIE:* CF


5FR*

S P":5RF

5FRIS@ RFR* + "CE

EGIC CI

Poate contri$ui cu instruirea posi$ililor !ntreprinztori !n aceast activitate+ instruire re'eritoare la pa4ii care tre$uie ur%ai pentru o$inerea statutului de !ntreprinztori !n do%eniul a#roturis%ului 4i

cu pro%ovarea zonei la %ani'estrile cu speci'ic !n acest do%eniu ;t(r#uri 4i expoziii de turis%<+ editarea unui catalo# de prezentare) I)L SIS5"@F 1*:C*R SI D" *SIGFR*RI+ PREGR*@" 0E:* PI E5 In zona pilot si %ai cu sea%a in orasul 1rad care reprezinta centrul #eo#ra'ic si econo%ic al zonei 'unctioneaza sucursale ale principalelor $anci care opereaza in Ro%ania) Dintre acestea a%inti%3 *llianz 5iriac*si#urari S* 1anca Co%erciala Ro%ana S* 1anc Post S* *siro% S* *stra S* Fnita *si#urare Reasi#urare

Prin inter%ediul $ancilor si in special al 1CR se deruleaza pro#ra%e de 'inantare pentru I@@ si persoane 'izice autorizate sa 'unctioneze in Ro%ania) In cadrul 1CR se derulaza proiectul de dezvoltare rurala a @untilor *puseni 'inantat de Mondul International de Dezvoltare *#ricola) Mondul S*P*RD de 'inantare a activitatilor a#ricole si econo%ice reprezinta o alta sursa de 'inantare nera%$ursa$ila pentru I@@&urile din zona)

7L

GHIDUL INVESTITORULUI

!2 "#$%&' ()& M%&*)) A+%,'&)

-%('.%/ H%&'(#010

78