Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROIECT FINANTE

TEMA 1. Analiza surselor de finanare ale


ntreprinderii.
S.C PRODPLAST S.A

COORDONATOR

STUDENT

SAVA ANCA

Cuprins
1. Prezentarea general a ntreprinderii...............................4
2. Structura surselor de finantare6
3. Analiza mutatiilor in structura capitalului propriu si a factorilor de
influenta..8
4. Analiza mutatiilor in structura resurselor imprumutate15
5. Bibliografie...17
6. Anexe18

S.C. PRODPLAST S.A.


1. Prezentarea general a ntreprinderii(obiect de activitate, piaa i
concurena).
Firma PRODPLAST S.A. cu sediul in Bucuresti isi incepe activitatea in anul 1957
avand ca domeniu de activitate prelucrarea materialelor plastice. Societatea dispune de o
gama variata de produse destinate utilizatorilor indistriali si casnici, este considerata lider pe
piata romaneasca precum si in 25 de tari din patru continente prin calitatea produselor sale si
prin raportul calitate-pret.
Firma are peste 50 de ani de experienta in domeniul materialelor plastic si are 100%
capital privat fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.
Obiectul de activitate al firmei este prelucrarea articolelor din material plastic.
Datorita celor trei fabrici firma pune la dispoziia clienilor si urmatoarele:
Fabrica 1- Prelucrare PVC(policlorura de vinil):
granule PVC pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi;
tuburi pentru instalatii electrice;
tevi pentru apa si fluide cu actiune necoraziva asupra PVC;
Fabrica 2- Produse Injectate(din polietilina, polipropilena, polistiren, poliamide,
poliacetal):
articole sanitare si de menaj;
articole de voiaj, birou si gradina;
ambalaje (navete, cutii);
articole industrial.
4

Fabrica 3- Prelucrate din polietilena:


folii coextruse in trei straturi, latime pana la 6 m;
folii cu bule, foliitermocontractibile,benzi avertizoare;
saci(inclusive in role);
pungi si sacose;
clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimari pe folie.
Sectia scularie matriterie- matrite:
matrite pentru produse injectate, suflate si termoformate;
SDV-uri pentru linii de extrudere;
piese de schimb pentru echipamente specific prelucrarii maselor plastic;
reparatii matrite.
Principala concurenta a firmei o constitue societatile cu aceiasi activitate cum ar fi:
Moldoplast Iasi, Napochim Cluj ins ape termen mediu si lung societatea va trebui sa infrunte
si concurenta reprezentata din importuri.

2.Structura surselor de finanare (pentru ultimele trei exerciii


financiare).
Din punct de vedere financiar, capitalul reflecta suma baneasca investita de
asociati sau participanti la o intreprindere care este exprimata de diferenta dintre active
si datorii.
Capitalul propriu al unei intreprinderi este constituit din: capital social, prime
legate de capital, diferente din reevalure, rezerve, rezultatul reportat, rezultatul
exercitiului, provizioane, reglementari.
Capitalul social reprezinta principala componenta a capitalurilor proprii ale unei
intreprinderi ce include subscriptiile efectuate de participanti la o societate comerciala.
Capitalul social de diferentiaza in functie de particularitatile organizarii societatilor
comerciale(societate pe actiuni, societate cu raspundere linitata) precum si pe baza
obiectului(societati comerciale, societati bancare, societati de asigurare).
Prime legate de capital sunt formate din primele de emisiune si primele de
aport.
Diferentele din reevaluare sunt reprezentate de surplusurile valorice rezultate
din reevaluarea imobilizarilor unei intreprinderi private.
In sfera capitalurilor proprii ale intreprinderilor se mai include rezultatul
reportat, rezultatul exercitiului, rezervele si provizioanele reglementate.
Rezervele intreprinderilor private sunt formate, la randul lor din rezervele
legale,rezervele pentru actiuni proprii,rezerve statutare si rezerve contractuale.
Provizioanele reglementate se constitue pe seama cheltuielilor in vederea
acoperirii pierderilor provocate de cresterea preturilor la materiile prime, combustibil,
energie, apa, cresterea nivelului dobanzilor la imprumuturi.

Cu privire la sursele de finantare ale societatii Prodplast S.A. putem constata


urmatoarele aspect cu privire la cei trei ani 2009, 2010, 2011.
In ceea ce priveste anul 2009 capitalul a semnalat modificarii fiind in valoare
de 42.669.957RON.
In anul 2010 a fost in valoare de 44.642.546 RON,
fata de 2009 in valoare de 1.972.589 RON.

si s-a constatat o crestere

In anul 2011 a avut valoare de 47.572.517 RON, inregistrandu-se o crestere fata


de anul 2010 in valoare de 2.929.971 RON, si fata de anul 2009 o crestere in valoare
de 4.902.560 RON.
Cu privire la rezervele din reevaluare in anul 2009 au fost in valoare de 204.587
RON.
In anul 2010 au fost in valoare de 491.446RON, sesizandu-se o crestere fata de
anul 2009 in valoare de 286.859 RON.
In anul 2011 rezervele din reevaluare au inregistrat aceiasi suma ca in anul 2010
de 491.446 RON.
Rezervele in anul 2009 au inregistrat o valoare de 22.097.372 RON.
In anul 2010 rezervele au fost in valoare de 25.490.587 RON, avand o crestere
fata de anul 2009 in valoare de 3.393.215RON.
In anul 2011 au fost in valoare de 27.223.000 RON, inregistrandu-se o crestere
fata de anul 2010 de 1.732.413 RON si fata de anul 2009 tot o crestere de 5.125.628
RON.
In anii 2009 si 2011 firma nu a inregistrat provizioane, dar in anul 2010
provizioanela au fost in valaore de 23.812 RON.
In ceea ce priveste rezultatul reportat in anul 2009 a fost in valoare de
3.414.674 RON.
In anul 2010 acesta a fost in valoare de 1.685.730 RON, inregistrandu-se o
scadere a rezultatului reportat fata de anul 2009 in valoare de 1.728.944 RON.

In anul 2011 a fost in valoare de 2.929.971 RON, semnaland o crestere fata de


2010 in valoare de 1.244.241 RON, iar fata de anul 2009 a scazut in valoare de
484.703 RON.

3.Analiza mutaiilor n structura capitalului propriu i a factorilor de


influen (pentru ultimele trei exerciii financiare).
Mutatiile in structura capitalului propriu sunt analizate pe anii 2009, 2010,2011
astfel:
Pentru anul 2009:
Capitalul subscris la inceputul exercitiului financiar si pana la sfarsitul
exercitiului financiar a fost in valoare de 17.072.385 RON.
Rezervele din reevaluare la inceputul exercitiului financiar si pana la sfarsitul
exercitiului financiar a fost in valoare de 204.587 RON.
Rezervele legale la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de
1.809.584 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar au fost in valoare de 1.928.645
RON, semnaland o crestere de 119.061 RON.

Rezervele statuare sau contractual la inceputul exercitiului financiar au fost in


valoare de 12.569.331 inregistrand pe parcursul exercitiului financiar o crestere de
4.893.250 RON deoarece la sfarsitul exercitiului financiar au fost de 17.462.581 RON.

Alte reserve au fost in valoare de 2.703.947 RON la inceputul exercitiului


financiar, iar la sfarsitul exercitiului financiar au fost e 2.706.146 RON inregistranduse
o crestere de 2.199 RON.

Profitul sau pierderea exercitiului financiar a fost la inceputul anului pe sold


creditor de 5.151.056 RON iar la sfarsitul anului pe sold creditor a fost in valoare
3.414.674 RON, semnaland o scadere in valoare de1.736.382 RON.

La inceputul exercitiului financiar repartizarea profitului a fost de 5.151.056


RON iar la sfarsitul exercitiului financiar a avut valoare de 119.061 RON inregistrand
o scadere in valoare de 5.031.995 RON.

Total capitaluri proprii la inceputul exercitiului financiar a fost in valoare de


39.255.283 RON pe cand la sfarsitul exercitiului financiar a fost in valoare de
42.669.957 RON inregistrandu-se o crestere de 3.414.674 RON.

10

Pentru anul 2010:


Capitalul subscris atat la incaputul cat si la sfarsitul exercitiului financiar a fost
in valoare de 17.072.385 RON.
Rezervele din reevaluare la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de
204.587 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar au avut valoare de 491.446 RON
inreginstrand o crestere de 286.859 RON.

La inceputul exercitiului financiar rezervele legale un avut valoare de 1.928.645


RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar au fost in valoare de 2.026.247
RON,constatand o crestere in valoare de 97.602 RON.

Rezervele statuare sau contractual la inceputul exercitiului financiar au fost in


valoare de 17.462.581 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar avand suma de
20.757.029, fiind o crestere de 3.294.448 RON
.

11

In ceea ce priveste alte reserve la inceputul exercitiului financiar au avut suma


de 2.706.146 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar fiind de 2.707.311 RON
semnaland o crestere de 1.165 RON.

Profitul sau pierderea exercitiului financiar la inceput anului pe sold creditor a


fost de 3.414.674 RON iar la sfarsitul anului pe sold creditor a avut suma de 1.685.730
RON, constatand o scadere de 1.728.944 RON.

Cu privire la repartizarea profitului la inceputul exercitiului financiar a avut


suma de 119.061 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar a fost in valoare de 97.602
RON, inregistrand o scadere de 21.459 RON.

Total capitaluri proprii la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de


42.669.957 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar au avut suma de 44.642.546
RON semnaland o crestere de 1.972.589 RON.

12

Pentru anul 2011:


Capitalul subscris atat la inceputul cat si la sfarsitul exercitiului finananciar a
fost in valoare de 17.072.385 RON.
Cu privire la rezervele din reevaluare acestea la inceputul cat si la sfarsitul
exercitiului fiannciar au inregistrat suma de 491.446 RON.
Rezervele legale la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de
2.026.247 RON, pe cand la sfarsitul exercitiului financiar acestea au avut suma de
2.170.532 RON inregistrand o crestere de 144.285 RON.

Soldul inregistrat de rezervele statuare sau contractuale la inceputul cat si la


sfarsitul exercitiului financiar au avut suma de 20.757.311 RON.
In ceea ce priveste alte reserve acestea la inceputul exercitiului financiar au avut
suma de 2.707.029 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar au fost de 4.295.439
RON, inregistrand o crestere de 1.588.128 RON.

13

Profitul sau pierderea exercitiului pe sold creditor la inceputul anului a fost in


valoare de 1.685.730 RON iar la sfarsitul anului pe sold creditor a avut suma de
2.929.971 RON,inregistrand o crestere in valoare de 1.244.241 RON.

Repartizarea profitului la inceputul exercitiului financiar a avut suma de 97.602


RON iar la sfarsitul exercitiului financiar a fost in valoare de 144.285 RON, semnaland
o crestere de 46.683 RON.

Total capitaluri proprii l ainceputul exercitiului financiar a fost in valoare de


44.642.546 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar a a vut suma de 47.572.517
RON, constatand o crestere de 2.929.971 RON.

14

Se poate observa o crestere a capitalului propriu de-a lungul celor trei ani.

15

4. Analiza mutaiilor n structura resurselor mprumutate (pentru


ultimele trei exerciii financiare).
Obiectivele unei gestiuni eficiente pe termen scurt a firmei se refera la
realizarea programelor de productie, satisfacerea cererii privind vanzarile,minimizarea
costurilor de finantare si asigurarea lichiditatii firmei. Aceste obiective sunt cele mai
bune realizate prin sincronizarea scadentelor activelor ce sunt detinute de firma. Daca
scadentele nu sunt puse in concordanta, firma va fi supusa unor riscuri care nu sunt
necesare si unor costuri suplimentare impovaratoare.
Finantarea pe termen scurt se refera la finantarea activelor circulante necesare
firmei si are un orizont de timp sub un an.Pentru desfasurarea in bune conditii a
activitatii firmei,pe langa stabilirea necesarului de active circulante, o importanta
majora o are si decizia privind stabilirea modului de finantare a acestora.
In general, firmele recurg la finantarea pe termen scurt din doua motive
principale. Primul este determinat de necesitatile de fonduri din anumite perioade. Al
doilea motiv este ca firma poate folosi finantarea pe termen scurt pana cand va aparea
ca necesara o finantare pe termen lung. In acest caz, finantarea pe terman scurt are
rolul de avanscena a unei finantari pe termen lung ulterioare.
Decizia de achizitionare a activelor pe termen lung necesita, potrivit
principiului armonizarii sursele de finantare care sa acopere fondurile imobilizate in
aceste active.Firma aflata in aceste situatii poate apela la surse din interiorul sau, la
surse din afara firmei.
Din punct de vedere al furnizorilor unei noi finantari sunt important urmatorii
factori:

16

Nivelul venitului asteptat de investitori;


Nivelul riscului atasat riscurilor asteptate;
Potentialul de lichidare a investitiei lor fie direct de catre firma prin
rambursarea datoriei, fie intermediul pietei secundare(bursei);
Gradul de control sau de influenta asupra afacerilor firmei pe care il obtin
investitoro ca urmare a investitiei facute.
Principalele tipuri de finantatre pe termen lung sunt : imprumutul bancar pe
terman lung, imprumutul obligator, cresterea capitalui propriu si apelarea la leasing.

Resursele imprumutate ale firmei sunt constituite din imprumuturi si datorii pe


termen scurt astfel:
Cu privire la imprumuturile firmei pe parcursul celor 3 ani acestea au fost in
valoare de 8.908 RON atat la inceputul cat si la sfarsitul anilor.
Datoriile care trebuie platite pe o perioada de pana la un an la inceputul anului
2009 au fost in valoare de 4.233.224 RON iar la sfarsitul anului au avut suma de
2.631.773 RON inregistrand o scadere de 1.601.451 RON.
In anul 2010 datoriile ce trebuie platite de pana la un an la inceputul anului au
avut suma de 2.631.773 RON iar la sfarsitul anului au fost in valoare de 2.082.404
RON, semanaland o scadere in valoare de 549.369 RON.

17

In ceea ce priveste datoriile ce trebuie platite de pana la un an la inceputul


anului 2011 aceste au fost in valoare de 2.082.404 RON iar la sfarsitul anului au avut
valoare de 2.790.052 RON constatand o crestere in valoare de 707.648 RON.

Bibliografie

1.Hoanta N.,Gestiunea financiara a intreprinderii,Editura


C.H.BeckBucuresti 2001;
2.Gheorghe Filip,Bogdan Zugravu,Finante suport de curs,an II ,anul
universitar 2011-2012;
3.www.bvb.ro
4.www.prodplast.ro

18

Anexe

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30