Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte MARKETING STRATEGIC SI OPERATIONAL

1.Conduita pe care o adopta firma referitor a obiectu propriei acti!itati repre"inta# politica de produs $.La a catuirea %amei de produ&e &e tine cont de#' rentabilitatea fiecrei componente, ct i de exigenele pieei, de necesitatea adaptrii la solicitrile mediului economico-social.(pag 59) (.Prin produ& in teoria de mar)etin% &e poate inte e%e # orice lucru care poate fi oferit, capabil s satisfac o nevoie sau o dorin Produ&u repre"int* ...o sum de atribute i caracteristici tangibile fi!ice i c"imice reunite #ntr-o form identificabil$ . Acea&t* defini+ie nu repre"int* dec,t o abordare imitat* de&pre ceea ce -n&eamn* produ&u -n pre"ent. -n !i"iunea mar)etin%u ui. Pentru c* produ&u con&tituie e ementu de e%*tur* dintre firm* /i pia+*. &e poate admite c* ...un produs este orice lucru oferit pe pia #n scopul captrii interesului, al ac"i!iionrii, utili!rii i consumului i care poate satisface o nevoie sau o dorin% el include obiecte fi!ice (tangibile), servicii, persoane, locuri, organi!aii sau idei$ Tot mai mu t &e accept* conceptu de produ& tota ca fiind sistemul ce include att elemente materiale, ct i elemente acorporale care confer ambiana specific fiecrui produs. 0n mod e!ident. autoturi&mu e&te mai mu t dec,t un &imp u produ& atunci c,nd e&te !orba de un autoturi&m marca Mercede&. 1pa% 234 5. 6e&pre &ti u produ&u ui &e poate &pune ca & reflect aspectul produsului i sentimentul pe care #l transmite cumprtorului. 'tilul ofer avanta(ele diferenierii produselor #n aa fel #nct acestea s fie greu de copiat. )n stil original poate atrage atenia, dar nu duce obligatoriu i la #mbuntirea performanelor produsului respectiv. *n anumite ca!uri, el poate duce c"iar i la re!ultate mai slabe. 7.Comunicatii e pri!itoare a produ& cuprind# ansamblul informaiilor transmise de productor+distribuitor cumprtorului potenial prin diferite mi(loace+aciuni de merc"andising, promovare la locul vn!rii, publicitate prin mi(loace de comunicare #n mas .a. cu scopul de a facilita pre!entarea produsului i a #ntri latura emoional sau raional ce st la ba!a deci!iei de cumprare. 2.Moda itati e prin care o firma urmare&te &a &e re%a&ea&ca pe &ine in fata c ienti or repre"inta# identitatea (pag ,5) 8.Gradu de a&ociere a diferite or inii de produ&e in con&um &e nume&te# omogenitatea mixului (pag ,,) 9. Aproape :umatate din idei e de produ&e noi pro!in# sursele interne (pag -.) ;. In ec<i ibrarea cererii cu oferta pe piata inter!ine# pretul (pag 99) 13. 6aca firma i&i propune &a obtina dominatia pe piata prin ca itatea produ&u ui . ea !a practica un pret & ridicat, care s reflecte calitatea produsului i s acopere costurile mari de cercetare-de!voltare. (pag /0.) 11. Preturi e practicate de firma !or depinde &i de & de maga!inele #n care se vor comerciali!a produsele (maga!ine generale sau speciali!ate, de #nalt calitate). (pag //1) 222 1$. 6i&tributia inc ude# (a) drumu pe care - parcur% m*rfuri e pe pia+*. precum /i participan+ii a ace&t tra&eu# produc*tori. intermediari /i con&umatori. ceea ce compun cana u de di&tribu+ie= (b) an&amb u opera+iuni or de !,n"are>cump*rare. conce&iune. con&i%na+ie. ea&in% /.a. care &emna ea"* trecerea &ucce&i!* a m*rfuri or de a un a%ent de pia+* a a tu . p,n* a intrarea or fina * -n &fera con&umu ui= (c) an+u proce&e or operati!e a care &unt &upu&e m*rfuri e -n ace&t drum &pre con&umator. re&pecti! di&tribu+ia fi"ic* &au o%i&tica m*rfuri or= (d) aparatu te<nic. repre"entat de re+eaua de uinit*+i. dot*ri /i per&ona care particip* a rea i"area ace&tor proce&e /i opera+iuni 6i&tribu+ia reune/te# 114 circuitu fi"ic /i ce economic a m*rfuri or. 1$4 &i&temu de re a+ii or care inter!in -ntre a%en+ii de pia+* 1(4 acti!itatea unui num*r mare /i etero%en de unit*+i. apar+in,nd mai mu tor profi e economice /i cu ro uri diferite. Obiectu acti!it*+ii de di&tribu+ie nu e&te doar unu &imp u# dep a&area m*rfuri or de a produc*tor a con&umator. ?6iri:area ace&tora. mi/carea or fi"ic* &pre con&umator e&te -n&o+it*. precedat* &au urmat* /i de a te f u@uri. nu ip&ite de importan+*. care ea%* -ntre ei pe participan+ii a proce&u de an&amb u a di&tribu+iei /i anume# fluxul negocierilor. a tran"ac+ii or 1tratati!e or4 de pia+*= fluxul titlului de proprietate. re&pecti! tran&feru ui &ucce&i! cu fiecare opera+iune de !,n"are>cump*rare a produ&u ui= fluxul informaional referitor a circu a+ia -n ambe e &en&uri a informa+ii or 1e!iden+e. &tati&tici4 referitoare a dimen&iuni e. &tructura. moda it*+i e de de&f*/urare a acti!it*+i or de di&tribu+ie. re"u tate e economico>financiare a e ace&tora= fluxul promoional. uprin",nd me&a:e e /i informa+ii e adre&ate pie+ei. cump*r*toru ui poten+ia . care preced &au -n&o+e&c f u@u produ&u ui. pre%*tind rea i"area ui. 6ac* ace&tor f u@uri i &e mai adau%* fluxurile, #n ambele sensuri, ale finanrii riscului i fluxurile de la consumator la productor ale comen!ilor i plilor (decontrilor) . &e conturea"* an&amb u /i confi%ura+ia re a+ii or -n care intr* a%en+ii de pia+* -n proce&u di&tribu+ieiA 1(. Ro u &ocia a di&tributiei &emnifica# posibilitatea consumatorului de a intra #n posesia bunurilor necesare. (pag //,)

15. Lo%i&tica &pre deo&ebire de di&tributie. cuprinde# fluxul produselor i al materialelor de la furni!ori ctre productori 17. Cand concurenta pe piata &e inten&ifica &e practica pub icitatea# de convingere (pag /11) 12. Se ecti!itate. co&turi moderate . f e@ibi itate &i mobi itate &unt a!anta:e pentru# publicitatea prin radio (/13) 18. Tinta actiuni or de promo!are a !an"ari or &unt& consumatorii, comercianii sau detailitii i forele de vn!are ale firmei. 19. Re atii e pub ice &unt uti i"ate pentru promo!area & produselor, persoanelor, locurilor, ideilor, activitilor, organi!aiilor sau c"iar a rilor. (pag /,/) 1;. In mar)etin% cei care &e ocupa de !an"ari &e nume&c# forta de van!are 4ageni de vn!ri, repre!entani comerciali, responsabili pentru relaia cu clienii, consultani comerciali, ingineri de vn!ri, repre!entani #n teritoriu, manageri districtuali, repre!entani de mar5eting etc.(pag /,6) $3. Te<nica !an"arii din Bu&a in u&aA pre&upune ca firme e &a>&i !anda produ&e e & la domiciliul cumprtorilor, la locul de munc al acestora sau prin pre!entrile la domiciliu, la care particip mai muli invitai ai ga!dei interesai de produs. (pag /,1)

1.Se intamp a in mod %re&it ca firme e &a fie preocupate mai mu t de # obtinerea de profit $.A&i%urarea e%a a a produ&u ui repre"inta& ansamblul de aciuni (uridice cu a(utorul crora acesta este prote(at contrafacerilor. (.Po itica &ortimenta a &e &e inta ne&te a # alctuirea sortimentului de mrfuri, pe de o parte, la nivelul #ntreprinderii comerciale, iar pe de alt parte la nivelul maga!inului 5.Produ&u efecti! cuprinde& calitate, caracteristici, stil, marc i ambala(. 7oate trebuie bine alese i combinate pentru a furni!a avanta(ul de ba!. 7.Care afirmatii de&pre marca &unt ade!arate C 8arca. Con&umatorii con&ider* marca ca un e ement important care diferen+ia"* produ&u unei firme de ce e a e concuren+i or. O marc* de &ucce& adau%* !a oare produ&u ui. &ati&f*c,nd /i ne!oi e p&i<o o%ice a e con&umatori or. Ace&te !a ori ad*u%ate nu &unt de obicei atribute tan%ibi e a e produ&u ui. ci intan%ibi e. dar care determin* -ncrederea con&umatori or -n produ&u de marc*. con&ider,ndu> &uperior din punct de !edere ca itati! ce or a te m*rci de pe pia+*. Adoptarea unei m*rci a de!enit o prob em* important* a &trate%iei de produ&. Pe de o parte. crearea unui produ& de marc* nece&it* in!e&ti+ii ma&i!e pe termen un%. -n &pecia -n pub icitate. promo!are /i amba are. moti! pentru care unii produc*tori con&ider* c* e&te mai con!enabi /i mai ieftin &* rea i"e"e produ&u /i &*>i a&e pe a +ii &* &e ocupe de adoptarea m*rci or 1produc*torii taiDane"i &unt un e@emp u de ace&t fe # ei produc -mbr*c*minte. aparate e ectroca&nice. ca cu atoare care &unt comercia i"ate pe pia+a interna+iona * &ub m*rci netaiDane"e4. Pe de a t* parte. ma:oritatea produc*tori or au -n!*+at c* puterea &t*. -n ce e din urm*. -n m,ini e companii or care contro ea"* m*rci e. 8rcile de renume se bucur de privilegii din partea consumatorilor, adic asigur fidelitatea pe termen lung a consumatorilor. Acea&ta -n&eamn* c* un num*r &uficient de mare de con&umatori a e% ace&te m*rci /i refu"* produ&e de ace a/i %en. c<iar dac* ace&tea &unt oferite a pre+uri mai mici. Se poate conc u"iona c* e&te foarte important pentru ca un furni"or &* in!e&tea&c* ma&i! pentru a atra%e recunoa/terea /i preferin+e e cump*r*tori or pentru marca &a. C,nd cump*r*torii percep marca re&pecti!* ca fiind &uperioar*. atunci ei o prefer* /i &unt di&pu/i &* p *tea&c* mai mu t pentru ea . Marca este un nume, un termen, un semn, un simbol, desen sau combinaie a acestora, care se utili!ea! pentru a identifica bunurile sau serviciile unui ofertant i pentru a le diferenia de cele ale concurenilor. 9u alte cuvinte, marca permite identificarea productorului sau furni!orului unui produs. Adoptarea m*rci or nu e&te o acti!itate nou*. dar -n u tima &ut* de ani ea &>a de"!o tat foarte mu t. Si&teme e :uridice recuno&c c* m*rci e &unt o proprietate -n ade!*ratu &en& a cu!,ntu ui. 0n pe&te 123 de +*ri e@i&t* e%i care %arantea"* proprietatea a&upra m*rci or prin -nre%i&trarea or. Comparati! cu a te forme de proprietate nte ectua * 1patente. bre!ete. drepturi de autor4. m*rci e pre"int* ca particu aritate di&tinct* faptu c* nu au termen de e@pirare. iar proprietarii or au drepturi e@c u&i!e de uti i"are pe o perioad* ne imitat* de timp. : marc constituie o sum de atribute, avanta(e i servicii oferite consumatorilor . Cea mai bun* marc* certific* !a oarea. ca itatea /i &ati&fac+ia procurat* de produ&. : marc poate fi definit ca avnd patru componente& (1) ;tributele. O marc* readuce -n memoria con&umatoru ui anumite atribute a e produ&u ui. Eirma poate uti i"a unu &au mai mu te dintre ace&te atribute -n rec ama pe care o face produ&u ui. (2) ;vanta(ele. Oamenii nu cump*r* atribute. ci a!anta:e. moti! pentru care atribute e trebuie tran&formate -n a!anta:e func+iona e /i p&i<o o%ice. (3) <alorile. O marc* &pune ce!a /i de&pre !a ori e cump*r*tori or. Fn &pecia i&t de mar)etin% trebuie &* identifice %rupuri e &pecifice de cump*r*tori ai unui anumit produ&. a e c*rui !a ori coincid cu pac<etu de a!anta:e oferite. (4) =ersonalitate. O marc* poate contura /i o anumit* per&ona itate. C,nd &e rea i"ea"* o ana i"* moti!a+iona *. &e poate pune urm*toarea -ntrebare# dac* marca ar fi o per&oan*. ce fe de per&oan* ar fi eaC Marca !a atra%e per&oane e a c*ror ima%ine efecti!* &au dorit* &e potri!e/te cu ima%inea m*rcii. ;ceste elemente demonstrea! c marca este un simbol complex . 6ac* o firm* tratea"* marca numai ca un nume. !a pierde e&en+a -ntre%u ui proce& de adoptare a m*rci or. Pro!ocara con&t* -n a de"!o ta me&a:e e. -n+e e&uri e pe care e tran&mite o marc*.

Ga",ndu>&e pe ce e patru componente a e unei m*rci. o firm* !a trebui &* a ea%* componenta care !a con&titui identitatea m*rcii. E&te o %re/ea * &* &e promo!e"e doar atribute e produ&u ui. Cump*r*torii &unt foarte intere&a+i. mai a e&. de a!anta:e e produ&u ui. dec,t de atribute e ui /i &* nu uit*m c* atribute e produ&u ui pot fi copiate de concuren+i. 6e a&emenea. promo!area unei m*rci pe ba"a unuia &au mai mu tor a!anta:e poate fi ri&cant*. Ce e mai durabi e componente a e unei m*rci &unt !a ori e /i per&ona itatea. e e definind e&en+a m*rcii. Eirma !a urm*ri &*>/i con&truia&c* &trate%ia de marc* -n :uru cre*rii /i prote:*rii ace&tei per&ona it*+i 2.Fn %rup de artico e care indep ine&c functii &imi are. &e adre&ea"a ace ora&i con&umatori &au &unt comercia i"ate prin ace ea&i cana e. repre"inta# linie de produse 8.Cunoa&terea imitata a caracteri&tici or fiecarui produ& e&te un de"a!anta: a &trate%iei de# de!voltare a unui mix larg de produse 9. Se poate &pune ca e&te pre"entHpre"enta in f u@u de me&a:e. in ambe e &en&uri. dintre firma &i mediu e@tern# pretul ;. 6eci"ii e e%ate de pret trebuie atent core ate cu ce e care !i"ea"a & preurile produselor existente #n gama sortimental #n care se va #ncadra noutatea 13. Fn factor important pentru po"itionarea produ&e or e&te# distincie #ntre po!iionarea reali!at de firm i po!iionarea reali!at de cumprtori+consumatori Pentru o firm, po!iionarea corect a produselor se ba!ea! pe trei parametri& aportul #n totalul beneficiilor% dinamica vn!rilor% cota de pia pe care o deine. Pentru consumatori, po!iia unui produs repre!int modul #n care acesta este definit pe ba!a atribuiilor importante% altfel spus, locul pe care produsul #l ocup #n concepia cumprtorilor, #n raport cu produsele concurenilor 11. Limita &uperioara a pretu ui e&te &tabi ita de& piata si cerere 1$. Ro u economic a di&tributiei con&ta in faptu ca. prin intermediu ei & se corelea!a cererea cu oferta de mrfuri 1(.Le%atura &patia a &i tempora a dintre productie &i con&um e&te rea i"ata de# unitile implicate #n structura unui canal de distribuie 15. O firma comunica cu# intermediarii, consumatorii i diferite organisme publice (pag /61) 17. Cand &e an&ea&a pe piata o noua cate%orie de produ&e. &e uti i"ea"a & publicitatea de informare 12. Afi&e. panouri. in&emne uminoa&e repre"inta# publicitatea exterioara 18. Promo!area orientata &pre con&umator cuprinde & #n special reduceri de preuri, cupoane, premii, concursuri, vn!ri grupate, merc"andising 19. Pub icu e@tern. !i"at de acti!itatea de re atii pub ice. &e refera a & consumatorii, agenii economici ce acionea! #n cadrul pieei, instituiile financiare i cele ale puterii publice, asociaiile profesionale, mass-media .a., respectiv acele segmente spre care firma #i #ndreapt oferta sa. 1;. Ro u pa&i! a !an"atoru ui con&ta in& #ncasarea banilor i la efectuarea livrrii. $3. Eorte e de !an"are pot pre&ta &er!icii pentru c ienti . cum ar fi # spri(in #n re!olvarea problemelor, asisten te"nic, spri(in financiar%

1.Strate%ia de produ& repre"inta& corelarea adecvat a resurselor (umane, materiale i financiare) disponibile ale firmei cu obiectivele urmrite (consolidarea po!iiei de pia actuale, creterea gradului de ptrundere #n consum a unui produs i a gradului de rspndire pe pia prin cucerirea de noi segmente de consumatori sau de noi piee, diferenierea fa de produsele concurenilor .a.), dar i cu natura bunurilor ce constituie oferta acesteia. $.Cercetarea produ&u ui cuprinde& anali!a calitii produselor din fabricaie, precum i din vn!are, studiul #nvec"irii economice a acestora (cu a(utorul ciclului lor de via), anali!a circulaiei produselor i urmrirea comportrii lor #n utili!are+consum, po!iionarea produselor #n raport cu produsele concurente (.Primu ni!e a produ&u ui 1numit &i produ&u de ba"a 4 e&te repre"entat de# serviciile sau avanta(ele principale pe care le caut consumatorii atunci cnd ac"i!iionea! produsul. 5. Componente e corpora e a e produ&u ui &e refera a# caracteristicile merceologice ale produsului i ambala(ului su. determinate, la rndul lor, de substana material i utilitatea lor funcional. *n aceast grup se #ncadrea! dimensiunile calitative ale produsului, ce in de form, gabarit i capacitate, structur i coninut, greutate i densitate, putere instalat i re!isten la aciunea factorilor de mediu .a.

7. Ima%inea produ&u ui ref ecta# modul #n care consumatorii percep un produs actual sau potenial. 2.Numaru de inii de produ&e pe care e rea i"ea"a firma repre"inta# largimea mixului 8. O mai buna patrundere pe piata &e poate a&i%ura optand pentru & pentru un mix de produs #ngust i puin profund, avand avanta(ul unui control riguros asupra produselor, putandu-si concentra mai bine eforturile i organi!a mai eficient service-ul 222 9. Momentu an&arii pe piata a unui produ& trebuie core at cu# natura produsului i specificul su de consum (curent, se!onier sau strict se!onier). ;. 6aca o firma are ca obiecti!e &upra!ietuirea pe o piata .ea poate practica un pret & un pre mai mic, spernd astfel ca cererea s creasc 13. E ementu de ba"a a pretu ui pe care o firma i cere pe un produ& e&te# costu 11. Comportamentu de cumparare e&te inf uentat de& calitate, pre, nivelul veniturilor, gusturi, preferine, obiceiuri 222 1$. 6i&tributia. ca &i concept . e&te &inonima cu# micarea mrfurilor, circulaia mrfurilor, comerciali!area mrfurilor 1(. Cana e e de di&tributie &e c a&ifica in& - canale directe, care nu au intermediari% productorul #i vinde direct marfa cumprtorilor% - canale indirect, care conin& - un intermediar - detailist% - doi intermediari - un angrosist i un detailist% - trei intermediari - #ntre intermediarul angrosist i cel detailist se mai poate plasa un intermediar de dimensiuni mai mici. ;cesta cumpr de la angrositi i vinde produsele detailitilor mai mici care nu sunt servii de angrositi. ;cest tip de canal este mai rar #ntlnit. 15. Orice forma de pre"entare &i promo!are imper&ona a a bunuri or prin mi: oace de informare in ma&a de catre un &pon&or bine preci"at &e nume&te& publicitate 17. Pub icitatea comparati!a in Romania# este inter!is, considerndu-se c este o form de concuren neloial. 12. Su&tinerea financiara a unor manife&tari pub ice cu &copu de a>&i face cuno&cuta firma &e nume&te & sponsori!are 18. Promo!area comercia a inc ude# rabaturi, gratuiti, prime de fidelitate 19. Eorte e de !an"are e@i&ta# att #n organi!aiile lucrative, ct i #n cele cu scop nelucrativ. 1;. Ian"ator e&te per&oana care& livrea! produsul, preia comanda,atrage clientii sau ii instruieste pe cumparatori, acorda consultant te"nica pentru clienti. $3. Pub icitatea &i forte e de !an"are &unt con&iderate ca acti!itati & complementare iar importana lor relativ poate varia #n funcie de natura produsului i de comportamentul de cumprare asociat cu acesta

1. Te<nici e de mar)etin% pot fi pri!ite ca# modalitile concrete de aplicare a unei anumite strategii de produs $.Perfectionarea produ&u ui &i de&coperirea de materii prime &unt cate!a preocupari inc u&e in# activitatea de inovare (.A catuirea %amei &ortimenta e pre&upune cunoa&terea# relaiilor dintre produse #n cadrul procesului de vn!are i de consum (amintim aici de relaiile de indiferen, de complementaritate sau de substituire), dar i pe cuantificarea factorilor ce influenea! cererea. 5.Produ&u imbunatatit repre"inta & un produs care include avanta(e i servicii suplimentare care diferenia! oferta firmei de ofertele concurenilor. 7.6e&pre de&i%n &e poate &pune ca& este una din cele mai puternice arme concureniale din arsenalul de mar5eting al unei firme. )n design reuit atrage atenia, #mbuntete performanele produsului, reduce costurile i ofer produsului un puternic avanta( concurenial pe piaa vi!at 2.Gama de produ&e cuprinde o mu time de artico e inrudite prin# prin destinaia lor comun #n consum i prin caracteristici asemntoare #n ceea ce privete materia prim din care sunt obinute i te"nologia de fabricaie utili!at. 8. Modu in care e&te perceput produ&u repre"inta# po!itia produsului

9. In etapa de creare &i te&tare a conceptu ui de produ& nou &e are in !edere# atat produsul, cat si ambala(ul, iar apoi testarea pe un grup de consumatori vi!ati. ;. Mi: ocu de recuperare a c<e tuie i or &i de obtinere a profitu ui e&te# pretul 13. Limita inferioara a pretu ui e&te data de# costuri 11. Pretu e&te inf uentat de un numar mare de factori printre care &i# factorii interni (obiectivele de mar5eting, strategia de mar5eting, costurile, activitatea de organi!are a stabilirii pretului) si factori externi (natura pietei si a cererii, concurenta, alti factori de mediu-de ex statul, comerciantii) 1$. Ma&ura in care c ientii !or a!ea acce& a produ&e e firmei depinde de# deci!iile i procesele ce vi!ea! canalele de distributie. 1(. Compomente e ob i%atorii a e unui cana de di&tributie &unt & productorul i consumatorul, la care se mai poate aduga unul sau mai muli intermediari. 15. Pub icitatea &e con&idera ca e&te o buna metoda pentru a# informa si convinge 17. Cu &copu de a mentine intere&u con&umatori or pentru un produ& &e uti i"ea"a pub icitatea# de reamintire 12. Acordarea de &timu ente pe termen &curt cu &copu de a incura:a !an"area produ&u ui repre"inta# promovarea van!arilor 18. Crearea unei ima%ini de firma core&pun"atoare &e rea i"ea"a prin #relatiile publice 19. Pub icu intern . !i"at de de acti!itatea de re atii pub ice . &e refera a & toate categoriile de personal ale firmei. >a de publicul intern se promovea! aciuni de ?.=. ce urmresc crearea unui climat favorabil de munc, a unei colaborri #ntre conducere i anga(ai pentru desfurarea unei activiti performante i profitabile. 1;. Ro u acti! a !an"atoru ui con&ta in # factor determinant al comen!ii$, cu rol activ #n deci!ia de cumprare. ?olul vn!torului poate fi considerat ca fiind activitatea #n care faptele i argumentele sunt folosite pentru a (ustifica alegerea unui produs, pentru a satisface o nevoie specific. $3. Eorte e de !an"are trebuie &a contribuie a atin%erea unor obiecti!e a e firmei cum ar fi # - prospectare& gsirea de noi clieni% - comunicare& transmiterea de informaii cu privire la produsele i serviciile firmei% - vn!area& pre!entarea produsului astfel #nct s-l conving pe client s-l cumpere% - servicii& forele de vn!are pot presta servicii pentru clieni, cum ar fi spri(in #n re!olvarea problemelor, asisten te"nic, spri(in financiar% - culegerea de informaii& forele de vn!are efectuea! studii de pia cu privire la dimensiunea cererii, modul #n care clienii sunt satisfcui de oferta proprie, tendinele #n evoluia cererii .a.