Sunteți pe pagina 1din 3

ECONOMIA INTREPRINDERII

CURS 5
16 03 2009
3. Structura afacerii
- poate fi privita din mai multe perspective:
a) Structura afacerii pe produse
b) Structura afacerii pe client
c) Structura afacerii pe zone geografice

a) Structura afacerii pe produse:


- se poate face prin:
• Coeficientu de concentrare GINI – STRUCK
• Indicele Herfindhal
• Curba Pareto

Coeficientu de concentrare GINI – STRUCK

G=
Unde :
gi – ponderea produsului sau grupei de produse “I” in cifra de afacere totala
n – numarul de termen al seriiei
G - apropiere de zero = distributie relative uniforma
- aproape de unu = sunt cateva produse care dau c.m. mare parte
din cifra de afacere

Indicele Herfindhal
- Permite masurarea gradului de diversificare a afacerii pe diverse structure

H=
H [1; ] 1 = intreprinderea vinde un singur produs
= vanzarile sunt repartizate in proportii egale in cadrul
nomenclatorului acestuia

Curba Pareto
- sau curba ABC sau curba 20x10
- analiza aceste curbe permite indentificarea in totalul produselor
comercializate a 3 subgrupe
 O subrugupa care cuprinde foarte putine sortimente, dar realizeaza o
mare parte din cifra de afaceri
 Doua subgrupe care realizaza mai putin de 1/2 din cifra de afaceri(CA),
dar care concentreaza majoritatea produselor comercializate
- sau stabilizat urmatoarele coordonate ale curbei
 10 – 15% din produse reprezinta 60 – 70% din CA (zona A)
 20 – 30% din produse dau 25 – 30% din CA (zona B)
 65 – 70% din produse dau 10 – 15% din CA (zona C)
100 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Curba teoretica
Zona C

80 --- - - - - - - - - - - - - - - -
Zona B

--- - - - - - - - -
Zona A
0
20 50 100
Zona A – cuprinde produse cu o rotatie rapida care trebuie existe in
permanenta la vanzare. De aceea, pentru produse trebuie sa se asigure o
buna aprovizionare si o gestiune eficianta a stocurilor . in ceea ce priveste
centralizarea, zona A cuprinde produse cu o marja comerciala redusa.
Zona B – cuprinde produse ale caror rotatie si marja comerciala sunt
apropiate de media intreprinderii care asigura stabilitate
Zona C – produse cu o rotatie scazuta, dar cu o marja comerciala mai
puternica. Costurile de aprovizionare si stocaresunt mai mari.
Concluzii
- daca curba reala se afla sub curba teoretica, intreprinderea are un
sortiment foarte larg de produse in zona B si C rezultand ingreunarea
gestiunii , in special a stocurilor
- daca curba reala se afla deasupra curbei teoretice inseamna ca produsele
zonei A sunt preponderente si gama sortimentala este insuficienta.

b) Structura afacerii pe client


- analiza trebuie sa evidentieze toate categoriile de clinti si dinamica
acestora.
 Clienti traditionali (peste 4 ani)
 Clienti clinti in curs de stabilizare (intre 1-4 ani)
 Clienti noi (in anul de gestiune)

c) Structura afacerii pe zone geografice


- intr-o acceptiune larga cuprinde piata interna si externa
- intr-o acceptiune restransa cuprinde aria geografica de desfacere a
produselor intreprinderii pe teritoril Romaniei
Acesta analiza da diagnosticul urmatoarelor informatii:
- care sunt zonele geografice cu ponderea cea mai mare in absorbtia
produselor intreprinderii
- care este stabilizarea vanzarilor pe zone
- care sunt zonele geografice
4. Amplasarea afacerii
- este analizata prin urmatoarele perspective:
 Zona de amplasament: oras, comuna in afara localitatii, zona
rezidentiala
 Accesul la unitati: energie, canalizare
 Posibilitati de dezvoltare viitoare: pe vertical/orizontata
 Fenomene natural: cutremure, inundatii, secete
 Traditia si comportamentul populatiei in zona (populatie stabile sau
migratoare)
 Asigurarea cu resurse umane in zona ( in special cu specialist de inalta
calificare
 Facilitate fiscal zona libera sau alte facilitate
5. Export – Import
- exportul, pe langa avantajele economice reflecta si un anumit nivel al
competitivitatii intrprinderii
- in conditiile blocajului financiar si deprecierii nonedei nationale, exportul
este si un factor de stabilitate
- Iimportul prezinta avantaje atunci cand se importa utilaje si tehnologii
- o intreprindere competitive are atat activitate de import cat si de export.
Pentru cel care pune diagnosticul sunt relevante urmatoarele
informatii:
o Exportul intreprinderii este semnificativ sau symbolic
o Ponderea exportului la vanzarii este semnificativa sau simbolica
o Care este tendinta exportului
o Exista resurse valutare pt asigurarea importului
o Care este cursul de revenire la export si import