Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA INGINERIE BRILA DEPARTAMENTUL AGRICULTUR I ECOLOGIE Adresa: str. Calarasilor nr.

29, Braila Nr. telefon / fax: 0239-612572 E- ail: de!anat"r#$%al.ro

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: MICROBIOLOGIE A. Locul disciplinei n planul de nv ! "#n$:


Anul de studiu Nr. ore Anul Sem. I Sem. II C LP C LP 2 1 Total ore C 2 LP 1! Forme de verificare Sem. I " Sem. II Nr. credite Sem. I ! Sem. II Cod disciplin

#$1%&'(III)2!

B. O%iec$ivele disciplinei: Cunoa*terea caracterelor morfo-fi+iolo,ice ale principalelor ,rupe de microor,anisme cu implica-ii .n prelucrarea *i conservarea produselor a,ro-alimentare *i a factorilor ce controlea+ cre*terea micro/ian) rolul culturilor starter .n /iote0nolo,iile a,ro-alimentare) microor,anisme fitopato,ene *i pato,ene pentru om *i animale) importan-a controlului micro/iolo,ic. C. Me$ode de p&eda&e ' nv !a&e: prele,erea) conversa-ia euristic) e1plica-ia) de+/aterea) studiul de ca+) pro/lemati+area) simularea de situa-ii) metode de lucru .n ,rup) individual *i frontal) ateliere de lucru) metode de de+voltare a ,2ndirii critice) portofoliul) studiul documentelor curriculare *i a /i/lio,rafiei. D. (o&"e )i "e$ode de evalua&e: evaluare continu 3pondere 4&56 prin metode orale) pro/e scrise) practice *i teme de cas 3referat pe o tem la ale,ere din tematica disciplinei67 evaluare sumativ 3pondere '&56 e1amen 3test ,ril6 *i e1aminare oral. E. Con!inu$ul cu&sului * nu" & de o&e pen$&u +ieca&e $e" : ,. Mic&o%iolo-ia ca )$iin! )i p&ac$ic indus$&ial *, o& 8efini-ie) o/iective) de+voltare) direc-ii. .. Ca&ac$e&i/a&ea p&incipalelo& -&upe de "ic&oo&-anis"e cu i"plica!ii n p&oduce&ea0 conse&va&ea0 )i p&eluc&a&ea p&oduselo& a-&o1ali"en$a&e*2 o&e "irusuri) /acterii) dro9dii *i muce,aiuri: defini-ie) rsp2ndire *i rol) structur) mod de reproducere) caractere fi+iolo,ice *i ta1onomie) ,enuri *i specii cu importan- practic. 3. (ac$o&i de con$&ol al c&e)$e&ii "ic&o%iolo-ice*4 o&e - Factori e1trinseci 3temperatur) radia-ii) concentra-ie .n o1i,en) factori mecanici) influen-a su/stan-elor c0imice6) domenii eu,ene+ice *i dis,ene+ice) aplica-ii practice. - Factori intrinseci - caractere ale alimentului 3/iotop6 care condi-ionea+ de+voltarea microor,anismelor 3p;) r;) a<) compo+i-ie) structur anatomic) factori antimicro/ieni naturali6. - Factori implici-i - rela-ii ce se sta/ilesc .ntre microor,anisme) importan-. 5. Co"po/i!ia c6i"ic a %io"asei "ic&o%iene*. o&e Importan-a teoretic *i practic) /a+ele *tiin-ifice ale cre*terii. Procesul de nutri-ie) ci de transport ale nutrien-ilor) tipuri de microor,anisme) adaptri. 7. Cul$iva&ea "ic&oo&-anis"elo&*.o&e %a+ele *tiin-ifice) metode de o/-inere a culturilor pure selec-ionate) .ntre-inere) conservare. =etodolo,ii de cultivare.

4. P&ocese "e$a%olice ale "ic&oo&-anis"elo&*5 o&e - %ioener,etic micro/ian - fosforilarea o1idativ. - Fermenta-ii anaero/e produse de dro9dii *i /acterii 3alcoolic) lactic) /utiric) propionic6. Fermenta-ii o1idative produse de /acterii *i muce,aiuri 3acetic) ,luconic) citric6. 8efini-ie) microor,anisme performante) /ioc0imism) randamente) aplica-ii6. - Transformri .n natur ale compu*ilor or,anici macromoleculari 3amidon) celulo+e) su/stan-e pectice) lipide) aci+i nucleici) proteine6) rol .n circuitul natural al /ioelementelor) aplica-ii. (. Con!inu$ul se"ina&iilo& * nu" & de o&e pen$&u +ieca&e $e" : 1 Studiul caracterelor morfocoloniale *i microscopice ale dro9diilor din ,enurile: Saccharomyces 3! specii6) Pichia) Candida) Torulopsis) Rhodotorula. Studiul fermentrii ,lucidelor) sporo,ene+a) reproducere *i autoli+>. o&e 1 Studiul macroscopic *i microscopic al muce,aiurilor din ,enurile: Mucor) Rhizopus) Aspergillus 3! specii6) Penicillium 32 specii6) Botrytis) Cladosporium) Geotrichum) Alternaria) Fusarium.> 5 o&e 1 Studiul microscopic al /acteriilor din ,enurile: actococcus) acto!acillus) Aceto!acter) Bacillus) Staphylococcus) Sarcina prin metode simple *i compuse de colorare 3metoda $ram6. >. o&e 1 %a+ele *tiin-ifice ale preparrii mediilor de cultur) metode de sterili+are .n te0nic micro/iolo,ic. >. o&e 1 =etode de i+olare a culturilor pure 3prin rsp2ndire) metoda ?oc0) Lindner6) .ntre-inere *i conservare. >. o&e 1 =etode de numrare cu camera de numrare 3T0oma) Fuc0s) @osent0al6) metoda %reed 3/acterii6) metoda cultural ?oc0) determinare a #FC>unitate de produs. >. o&e G. Bi%lio-&a+ie de ela%o&a&e a cu&sului 1. An,0el) I. %iolo,ia *i te0nolo,ia dro9diilor) vol. I 1A 2) vol. II 1AA1) vol. III 1AA4. 2. %2r+oi) 8. =icro/iolo,ia produselor de ori,ine animal) 1A 4. 4. %2l/2ie) ". %acteriolo,ie medical) vol. I *i II) 1A !-1A B. !. 8an) ". =icro/iolo,ie industrial) 1A'B. B. 8an) ". =icro/iolo,ia cerealelor *i produselor derivate) 1A'B. C. 8an) ". =icro/iolo,ia produselor alimentare din industria e1tractiv) 1A''. '. 8an) ".) ?ramer) C. *.a. Dndrumar lucrri practice la micro/iolo,ie) 1A B. . 8an ".) ?ramer C.) %a0rim $.) Nicolau A.) Eara =ar,areta) =emorator de dro9dii) Fditura FvriGa %rila) IS%N A'4-A!AA- C-!) 1AAA A. 8an ".) ?ramer C.) %a0rim $.) Nicolau A.) Eara =ar,areta) =emorator de muce,aiuri) Fditura FvriGa %rila) IS%N A'4-A!AA- A-A) 1AAA 1&. 8an ".) (ancea I.) ?ramer C.) Tofan C.) Eara =ar,areta) Controlul micro/iolo,ic al produselor alimentare) Fditura #niversitatea H8unrea de IosJ $ala-i) 1AA1 11. 8uca) F. =icro/iolo,ie medical) 1A'A. 12. =o-oc) 8. =icro/iolo,ie industrial) 1AC2. 14. =o-oc) 8. =icro/iolo,ia produselor alimentare) 1AC!. 1!. (ancea) I. =icro/iolo,ia produselor de ori,ine animal) 1A &. 1B. (ancea) I. =icro/iolo,ia produselor de ori,ine ve,etal) 1A &. 1C. Popa) A.I. =icro/iolo,ia vinului) 1AA&. 1'. Se,al) %.) 8an) ".) Se,al) @.) Teodoru) #. 8eterminarea calit-ii produselor alimentare) 1A B. 1 . Tofan C.) %a0rim $.) Nicolau A.) Eara =ar,areta) =icro/iolo,ia produselor alimentare K Te0nici *i anali+e de la/orator) Fditura A,ir) IS%N A'4- 14&- A) 2&&2

1A. 2&.

Eara =ar,areta) =icro/iolo,ie ,eneral) Fd. FuroPlus) IS%N 31&6 A'4-' !B-2A-4) IS%N 3146 A' -A'4-' !B-2A-&) 2&&C EaruGa) $. Tratat de micro/iolo,ie ,eneral) vol I "irusolo,ie - anatomie /acterian) 1A 47 vol. II Fi+iolo,ie /acterian) 1A !.

8. Bi%lio-&a+ie "ini"al de s$udiu pen$&u s$uden!i1 1. Eara =ar,areta) =icro/iolo,ie ,eneral) Fd. FuroPlus) IS%N 31&6 A'4-' !B-2A-4) IS%N 3146 A' -A'4-' !B-2A-&) 2&&C 2. Tofan C.) %a0rim $.) Nicolau A.) Eara =ar,areta) =icro/iolo,ia produselor alimentare K Te0nici *i anali+e de la/orator) Fditura A,ir) IS%N A'4- 14&- A) 2&&2

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 22.01.2007

ef departament, S.l. dr. ing. Voicu !eorg!e

Fste de preferat ca /i/lio,rafia minimal de studiu pentru surden-i s identifice cu claritate *i preci+ie capitolele pe care studen-ii le au de parcurs pentru atni,erea o/iectivelor de predare *i .nv-are) eventual fiind particulari+at .n func-ie de tematica cursurilor *i seminariilor.