Sunteți pe pagina 1din 4

ANEMIA ACUT POST HEMORAGIC

Dr. Mihaela Maria Ghinea : Anemii ndreptar de diagnostic i tratament pg.145-149 Definiie Este anemia care se instalea ! "n #rma sc!derii rapide a masei sang#ine. Cauze : - hemoragii digesti$e% - homopti ii masi$e% - metroragii& menometroragii% - hemat#rie% - epista'is% - inter$en(ii chir#rgicale ins#)icient compensate% - diate e hemoragice% - s*ngerare "n ca$it!(i ca peritone#& ple#r!& m#chi& artic#la(ii. +*nd loc#l hemoragiei n# este $i i,il& tre,#ie cercetat t#,#l digesti$& iar la )emeia t*n!r! o e$ent#al! sarcin! e'tra#terin! r#pt!. Tablou clinic Mani)est!rile clinice s#nt "n )#nc(ie de: - cantitatea de s*nge pierd#t!% - rapiditatea pierderii acesteia% - $*rsta pacient#l#i% - patologia asociat!& mai ales cea cardio-$asc#lar!. Ast)el #n ad#lt t*n!r s!n!tos poate tolera o sc!dere c# 5-. a masei de eritrocite circ#lante "n timp ce #n indi$id c# patologie cardio$asc#lar! poate pre enta simptome i semne de ischemie miocardic! la o red#cere mai mic! de /-.. 0n pacient adaptat la hipo'ie 1c# anemie cronic! la care s-a ad!#gat o s*ngerare ac#t!2& tolerea ! mai ,ine ci)re mai mici ale hemoglo,inei dec*t #n indi$id neadaptat la hipo'ie. 3rincipala ca# ! a mani)est!rilor clinice este sc!derea $olemiei la care se ada#g! s#)erin(a hipo'ic! la ni$el#l organelor& mai ales cord i sistem ner$os central 1ce)alee& $erti4& astenie& dispnee& angin! pectoral!& etc.2. De asemenea mani)est!rile clinice se datorea ! i inter$en(iei #nor mecanisme adaptati$e la care rec#rge organism#l pentr# a limita la minim#m consecin(ele s*nger!rii 1palpita(ii& tahicardie& $asoconstric(ie c#tanat!2. Dac! s*ngerarea este mic!& aceasta este compensat! prin mo,ili area s*ngel#i din re er$oare 1splin!& )icat& intestin& piele2 i a apei intersti(iale. Gra$itatea o con)er! repetarea s*nger!rii& sit#a(ie "n care capacitatea organism#l#i de compensare este dep!it!. Hemoragiile uoare pot trece de m#lte ori neo,ser$ate datorit! pierderilor de s*nge de p*n! la 55-ml. n aceste sit#a(ii pot apare astenie i paloare c#taneo m#coas!. 6ipsa semnelor importante se datorete corect!rii rapide a $ol#m#l#i plasmatic. 3rin repetarea s*nger!rii pot apare mani)est!ri cardio-$asc#lare: - sc!derea tensi#nii arteriale p*n! la minim 1---9-mm7g% - tahicardie de p*n! la 1-- ,!t!i8min#t%

- transpira(ii reci& lipotimie. 9ndicele de oc 1raport#l "ntre p#ls i tensi#nea arterial! sistolic! "n mm7g2 se men(ine s#,1. 3resi#nea $enoas! central! este normal!. Di#re a este normal!. 6a hipertensi$i& indicele de oc n# mai are $aloare "n aprecierea cantit!(ii de s*nge pierd#t i a gra$it!(ii hemoragiei. n hemoragiile medii se pierd 5-- p*n! la 1----15--ml de s*nge. :*ngerarea poate s! apar! ,r#sc sa# poate )i precedat! de mani)est!ri de ordin general: ce)alee& ame(eli& sen a(ie de sl!,ici#ne general!& lipotimie. 6a e'amen#l o,iecti$ se constat!: - paloare a teg#mentelor i m#coaselor% - transpira(ii% - sc!derea tensi#nii arteriale s#, 9-mm7g% - tahicardie de p*n! la 15- ,!t!i8min#t. 9ndicele de oc crete peste 1 11-1&52. 3resi#nea $enoas! central! este sc! #t! iar di#re a "ncepe s! scad!. n hemoragiile severe se pierd peste 15---5---ml de s*nge n aceste circ#mstan(e parametrii mai importan(i s#nt: - al#ra $entric#lar! de peste 15- ,!t!i8min#t% - tensi#nea arterial! sistolic! s#, ;-mm7g% - presi#nea $enoas! central! sc! #t!% - olig#rie% - indicele de oc peste1&5. De asemenea mai pot apare: - stare de nelinite& s#dori reci% - #sc!ci#nea m#coaselor& sete marcat!% - paloare 1$asoconstric(ie re)le'!2. E !lo"#"i !a"aclinice n primele ore d#p! hemoragie& hemoglo,ina i hematocrit#l pot a$ea $alori normale& date de hemoconcentra(ie prin pierderi de plasm! i mo,ili are de eritrocite din depo ite. 0lterior hemoglo,ina i hematocrit#l scad. 7ematocrit#l contin#! s! scad! i d#p! oprirea hemoragiei prin proces#l de hemodil#(ie menit s! contracare e e)ectele hipo$olemiei i care apare prin atragerea de lichide din spa(i#l e'tra$asc#lar "n interior#l $as#l#i. Anemia este de tip normocrom-normocitar. 7ipocromia n# apare dec*t dac! re er$ele de )ier din organism s#nt sc! #te prin hemoragii anterioare. 6a /-5 ile apare retic#locito a de re)acere& care a4#nge la $aloarea ma'im! "n ;11 ile. n perioada de re)acere& d#p! anemii mari& se o,ser$! pe )roti#l de s*nge peri)eric o macrocito ! datorit! p!tr#nderii "n circ#la(ie a #n#i n#m!r mare de retic#locite. <rec$ent pot e'ista: - le#cocito ! 11-----/----8mmc2 c# ne#tro)ilie i de$iere la st*nga a )orm#lei le#cocitare% - trom,ocito ! 1=------1------8mmc2 prin stim#lare med#lar!. 3rim#l semn sang#in al #nei s*nger!ri este apari(ia ,r#sc!& din prima or!& a trom,ocito ei.

>#m!r#l de le#cocite i de trom,ocite se normali ea ! d#p! /-4 ile de la oprirea hemoragiei. n m!d#$a osoas!& hiperpla ia eritro,lastic! apare d#p! /-5 ile de la hemoragie. 0reea sang#in! crete "n hemoragiile mari datorit! a,sor,(iei intestinale a amoniac#l#i re #ltat din descomp#nerea proteinelor sang#ine de c!tre )lora intestinal! 1a otemie e'trarenal!2. ?ilir#,ina indirect! crete "n hemoragiile intraca$itare sa# intratis#lare& prin cata,olism#l local al hemoglo,inei.

Dia$no%&ic !ozi&i' Diagnostic#l sindrom#l#i anemic i al mecanism#l#i de prod#cere al anemiei n# ridic! pro,leme deose,ite. De asemenea sedi#l hemoragiei este #or de sta,ilit de cele mai m#lte ori. 3ro,leme deose,ite legate de sta,ilirea sedi#l#i s*nger!rii apar "n ca #l hemoragiilor interne nee'teriori a,ile& care pot a$ea loc "n ple#r!& peritone#& "n )ocarele de )ract#r!& "n spa(iile inter)asciale sa# intram#sc#lare. 3entr# medic#l practician este )oarte important s! se preci e e dac! hemoragia este: - de ca# ! local!% - mani)estarea #nei diate e hemoragice% - prim#l semn de ,oal! al #nei hemopatii maligne. Dia$no%&ic (ife"enial 3ro,leme de diagnostic di)eren(ial apar "n ca #l "n care anemia este determinat! de hemoragii "ntr-o ca$itate. n aceste ca #ri anemia se "nso(ete de icter i )e,r! i poate )i con)#ndat! c# anemia prin hemoli ! ac#t!. Descoperirea sedi#l#i hemoragiei tranea ! diagnostic#l. E'oluie @oate modi)ic!rile pre entate mai s#s re$in treptat la normal c# condi(ia ca hemoragia s! se )i oprit i s! n# e'iste o ,oal! hematologic! de )ond. 3ersisten(a le#cocito ei i8sa# trom,ocito ei i8sa# a retic#locito ei poate s! semni)ice persisten(a hemoragiei& mai ales "ntr-o ca$itate din organism. T"a&a)en& 1. Tratamentul strii de oc M!s#ri de re)acere a $ol#m#l#i circ#lant: - sol#(ii macromolec#lare mai ales de'trani% - concentrate de mas! eritrocitar!% - s*nge integral% - plasma - cel mai satis)!c!tor "nloc#itor temporar al s*ngel#i. 2. Tratamentul cauzei hemoragiei M!s#rile pentr# oprirea hemoragiei pot )i : - medicale medica(ie adec$at! c*nd hemoragia se datorete #nor t#l,#r!ri de hemosta !%

- chirurgicale hemoragii digesti$e prin $arice eso)agiene r#pte sa# )ist#le $asc#lare& sarcin! e'tra#terin! r#pt! c# in#nda(ie peritoneal!. 3. Tratamentul anemiei A m!d#$! normal!& dac! are materialele necesare 1$itamina? 15& acid )olic& )ier& etc.2 re)ace $ol#m#l eritrocitelor "n apro'imati$ // de ile. n acest conte't administrarea medicamentelor BantianemiceB este in#til!. n condi(ile "n care s-a p#s "n e$iden(! o caren(! de )ier 1anterioar! hemoragiei2 se $or administra preparate de )ier.