Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educatiei si Cercetarii

coala Postliceal Sanitar Fundeni Referat la disciplina TEHNOLOGI IN!ORM "IEI I COM#NIC$RII

Ele%a& Petre Maria Cos'ina Prof(&)u'itru Sil%ia

Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

TEM RE!ER T#L#I& CRE RE )I GR MELOR *N +OR) I E,CEL

2 Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

Cuprins
Ca!" 1 - Program#l Microso$t %$$ice 1"1" Introd#cere 1"2" Istoric Ca!" 2 & Pre'entarea Procesor#l#i De (exte Word 2"1" Introd#cere 2"2" Meni#rile !rocesor#l#i de texte Word Ca!" 3 & Pre'entarea Procesor#l#i Excel 3"1" Introd#cere 3"2" Elemente caracteristice Ca!" &)eali'area Diagramelor In Word *i Excel "1" )eali'area diagramelor In Word "2" )eali'area diagramelor In Excel "2"1" Eta!ele reali'arii #nei diagrame "2"2"Exem!le de diagrame

3 Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

C P(-( PROGR M#L MICROSO!T O!!ICE

1.1. Introducere
Microso$t %$$ice re!re'inta #n !ac+et de a!licatii ,!rograme- care ne !ermite di.erse #tili'ari/ WORD0 !rocesor de texte "Este o a!licatie !entr# !rel#crarea textelor si aran1area lor s#2 $orma de ti!arit#ra/ 2ros#ra3 !liant3 carte etc" EXCEL0 !entr# gestionarea $olilor de calc#l " !ermite !rel#crarea datelor organi'ate s#2 $orma de ta2ele,$oi de calc#l- si a$isarea s#2 $orma de diagrame a datelor din ta2el" POWER POINT0 a!licati de gra$ica ,dia!o'iti.e-3 !entr# reali'area !re'entarilor !e calc#lator3 care !ot inloc#i sa# com!leta o !re'entare .er2ala de in$ormatii" ACCESS0sistem#l de gesti#ne a 2a'elor de date"" !ermite gestionarea datelor organi'ate s#2 $orma de 2a'e de date" MICROSOFT OUTLOOK0 !ermite organi'area cores!ondentei si !lani$icarea acti.itatilor" PUBLISHER0 !entr# crearea !#2licatiilor s!eciale3 c#m ar $i 2ros#ri3 $oi .olante,$l#t#rasi- si carti de .i'ita"

1.2 Istoric
Microso$t Pro1ect a $ost !ro!#s ini4ial de Manager#l Microso$t !e de'.oltare de !rod#se3 de c5tre 6lan M"7o8d ca #n instr#ment intern !entr# a a1#ta la gestionarea n#m5r#l#i mare de !roiecte so$t9are3 care era# :n c#rs de de'.oltare la orice moment din interior#lcom!aniei" 7o8d a scris in caiet#l de sarcini *i a anga1at o com!anie local5 din Seattle !entr# a de'.olta #n !rototi!"Prima .ersi#necomercial5 a !roiect#l#i a $ost lansat5 !entr# D%S :n 1;< " Microso$t a c#m!5rat toate dre!t#rile !entr# so$t9are :n 1;<= *i a lansat .ersi#nea 2" >ersi#nea 3 !entr# D%S a $ost lansat5 :n 1;<?" >ersi#nea a $ost !entr# D%S .ersi#nea $inal53 lansat5 :n 1;<?" Prima .ersi#ne Windo9s a $ost lansat5 :n 1;;03 *i a $ost etic+etat5 - .ersi#nea 1 !entr# Windo9s"@n 1;;1 o no#5 .ersi#ne Macintos+ a $ost lansat5" De'.oltarea a Microso$t Pro1ect "0 !entr# Mac a contin#at !An5 :n :n 1;;3" @n 1;; 3 Microso$t a o!rit de'.oltarea celor mai m#lte dintre a!lica4iile sale Mac *i n# a o$erit o no#5 .ersi#ne de %$$ice !An5 :n 1;;<3 d#!5 crearea no#l#i Microso$t Macintos+ 7#siness Unit :n an#l anterior"Mac 7#siness Unit n# a lansat o .ersi#ne act#ali'at5 a !roiect#l#i3 iar #ltima .ersi#ne n# r#la nati. !e Mac %S B" Microso$t Pro1ect ;= a $ost !rim#l care a $olosit meni#rile com#ne %$$ice"Microso$t Pro1ect Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

;< a $ost !rim#l care a $olosit $ont#l (a+oma:n meni#ri *i care a con4in#t %$$ice 6ssistant3 la $el ca toate a!lica4iile %$$ice ;C" Proiect ;< S)-1 a $ost #n com#nicat de ser.ici# ma1or in a2ordarea mai m#ltor !ro2leme :n !roiect#l ;<" >ersi#nile a# $ost introd#se :n an#l 1;;2 ,.3-3 1;;3 ,. -3 1;;= , "1a-3 1;;< ,;"0-3 2000 ,1030-3 2002 ,1130-3 2003 ,12"0-3 200C ,13"0- *i 2010 ,1 30-" N# a $ost nici >ersi#nea 2 !e !lat$orma Windo9sD s!ec" design#l original a $ost ma1orat c# ad5#garea de ca!a2ilit54i macro *i de m#nc5 s#!limentara necesara !entr# a s!ri1ini #n lim2a1 macro :m!ins :n!rogram#l de de'.oltare la :nce!#t#l an#l#i 1;;2 ,>ersi#nea 3-"

C P( .( PRE/ENT RE
2.1. Introducere

PROCESOR#L#I )E TE,TE +OR).

Microso$t Word este #n !rocesor de text3 !arte a s#itei,gr#!#l#i- Microso$t %$$ice" N#mele :ntreg este Microso$t %$$ice Word dei !o!#lar se n#mete Microso$t Word3 MS Word sa# doar Word in #nele ca'#ri" Prima l#i .ersi#ne datea'5 din 1;<3 $iind iniial dis!oni2il s#2 n#mele de M#lti-(ool Word !entr#Benix s8stems"3 doar !entr# MS-D%S ,#ltima .ersi#ne MS-D%S $iind ? :n 1;;3-" @n 1;<=3 Microso$t Word a $ost lansat i !e ,at#nci no#a- !lat$orm5 6!!leMacintos+3 iar :n 1;<; !entr# Windo9s3 Microso$t contin#And s5 s#!orte am2ele !lat$orme !An5 ast5'i" @n 1;;2-1;;33 Microso$t a o$erit i o .ersi#ne de Word !entr# sisteme Unix ,mai !recis distri2#ia SC%-3 o$ert5 care :ns5 a $ost de $oarte sc#rt5 d#rat5" >ersi#nea cea mai recent5 este Word 2010 !entr# Windo9s3 res!ecti. Word 200< !entr# sisteme Macintos+ ,$olosind Mac %S B3 atAt !e ar+itect#r5 Intel cAt i Po9erPC-" Format#l nati. a $ost "doc3 de la .ersi#nea 1 !An5 la Word 2003 de.enind de la Word 200C "docx, extensia E"docxE este $olosit5 :n no#l standard internaional %$$ice %!en BMF !entr# doc#mentele %$$ice-" MS Word este !rostia de !e !ia5 :n domeni#l !rocesoarelor de textWGSIWGH ,W+at Go# See Is W+at Go# Het-" Conc#rent#l !rinci!al al Microso$t Word este %!en %$$ice Write3 al doilea cel mai $olosit !rogram de scris din cele mai m#lte tari"

2.2. Meniurile procesorului Word


Meni#rile !rocesor#l#i de texte Word s#nt/ -File0 con4ine o!4i#ni !entr# l#cr#l c# $i*iere doc#ment,doc"- sa# *a2loane de doc#mente ,dot"!e care le crea'5 *i le act#ali'ea'5 WordD -Edit0 o!4i#ni !entr# o!era4ii de editare, de modi$icare a doc#mentelor-D = Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

-View0 con4ine o!4i#ni !entr# a sta2ili mod#l de a$i*are a doc#ment#l#i *i de con$ig#rare a $erestrei de a!lica4ieD -Insert= con4ine o!4i#ni I!entr# inserarea doc#ment#l acti. 3 :n !o'i4ia c#rsor#l#i 3 a di$eritelor entit54iD Din meni#l Insert !#tem insera diagrame" Procesor#l Word $ace a!el la a!lica4ia Excel !entr# reali'area diagramelor3 de aceea .om de'.lota aceast5 o!4i#ne :n cadr#l a!lica4iei Excel" -Format0 con4ine o!4i#ni !entr# $ormatarea textelor *i a o2iectelor inserate :n textD -Tools0 con4ine o!4i#ni !entr# :ntre4inerea doc#ment#l#i D -Table0 con4ine o!4i#ni !entr# administrarea ta2elelor inserate :n doc#mentD -Windows0 con4ine o!4i#ni !entr# organi'area $erestrelor doc#ment ale a!lica4iei "

C P( 0 1 PRE/ENT RE
3.1. Introducere

PROCESOR#L#I E,CEL

Microso$t Excel este #n !rogram de calc#l ta2elar" 6st5'i este cel mai #tili'at so$t9are !entr# calc#l ta2elar" Excel a!arine gr#!ei de !rograme Microso$t %$$ice i este dis!oni2il atAt !entr# Microso$t Windo9s3 cAt i !entr# Mac %S" 6ct#ala .ersi#ne dis!oni2il5 este Microso$t Excel 200C J !entr# Windo9s ,din 30 noiem2rie 200? !entr# $irme3 res!ecti. 30 ian#arie 200C !entr# #tili'atori- J i Microso$t Excel 200< J !entr# Mac %S ,din ian#arie 200<-"

3.2. Elemente caracteristice


Elementele caracteristice a!lica4iei de calc#l ta2elar s#nt/ - oile de calcul !spreads"eet-0re!re'int5 metod5 de organi'are a datelor s#2 $orm5 de ta2elD -re#istru de lucru!wor$boo$%0con4ine mai m#lte $oi de calc#lD -date= con4in#t#l #nei cel#le re!re'int5 o dat5"exist5 mai m#lte ti!#ri de date/ ti!#l n#meric3 ti!#l text3 ti!#l dat5 calendaristic5 *itim!3 ti!#l logicD -re erirea celulei0:n cadr#l #nei $orm#le3 !oate $i $olosit con4in#t#l cel#leiD - ormule0$orm#l5 este !recedat5 de semn#l 0" - unc&ii0 $orm#le de calc#l !rede$inite" 0 N#meK$#nc4ie,listaKdeKarg#mente-" Exist5 mai m#lte ti!#ri de $#nc4ii/ $#nc4ii matematice3 statistice3 $inanciare3 date calendaristice3 calc#le :n 2a'a de date3 !rel#crar5*ir#rilor de caractere3 e.al#5ri" -tabelul pi'ot0este #til at#nci cAnd a.em #n .ol#m $oarte mare de date !e care este gre# s5 le sinteti'5m *i s5 le anali'5m man#al" -a i(area datelor )n ormat #ra ic0diagrame !lane sa# :n s!a4i#,3 D-" -#ra ic* )n oile de lucru0 !lasarea elementelor gra$ice/linii3 s5ge4i *i casete :n $oaia de l#cr# ? Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

C P( 2( RE LI/ RE )I GR MELOR IN +OR) SI E,CEL


+.1. ,eali-area dia#ramelor In Word
Procesor#l Word c#!rinde m#lte ti!#ri de diagrame *i de re!re'ent5ri gra$ice" Dac5 a.em Excel instalat 3exist5 !osi2ilitatea de a creadiagrame Excel :n Word3 $5cAnd clic :n meni#l Insert . /b0ect- Microso t E1cel c"art ,sa# Microso$t Hra!+ C+art-" Diagramele !e care le cre5m se .or :ncor!ora :n Word3 iardatele din acesta se stoc+ea'5 :ntro $oaie de l#cr# Excel care este :ncor!orat5 :n $i*ier#l din Word" Deoarece reali'area diagramelor :n Word $ace a!el la mecanism#l din Excel3.oi detalia crearea diagramelor :n cadr#l a!lica4iei Excel "

+.2. ,eali-area dia#ramelor In E1cel


Pentr# a crea o diagram5 :n Excel3 :nce!e i !rin a introd#ce date n#merice !entr# diagram5 :ntr-o $oaie de l#cr#" 6!oi a.ei !osi2ilitatea s5 re!re'enta i datele :ntr-o diagram5 selectAnd ti!#l de diagram5 !e care dorii s5 :l #tili'ai din Panglica %$$ice Fl#ent ,$ila Inserare3 gr#!#l 2ia#rame-" Excel acce!t5 m#lte ti!#ri de diagrame3 !entr# a .5 a1#ta s5 a$iai datele :n modalit5i care s5 re!re'inte ce.a !entr# !#2lic#l d.s" CAnd crea i o diagram5 sa# modi$ica i o diagram5 existent53 a.ei !osi2ilitatea s5 selectai dintr-o .arietate de ti!#ri de diagrame ,c#m ar $i o diagram5 coloan5 sa# o diagram5 radial5- i din s#2ti!#rile lor ,c#m ar $i o coloan5 strati$icat5 sa# o str#ct#r5 radial5 :ntr-o diagram5 3-D-" De asemenea3 a.e i !osi2ilitatea s5 creai o com2inaie de diagrame3 #tili'And mai m#lte ti!#ri de diagrame :n diagram5"

(i!#ri de diagrame/ coloana32ara3 linie3 s#!ra$ata3 s#!ra$ata 3D3radar" Com2inatie de diagrame care #tili'ea'a ti!#rile de diagrame coloana si lini 2ia#rame )ncorporate " % diagrama incor!orata este considerata #n o2iect c# re!re'entare gra$ica *i este sal.ata ca o !arte a $oii de l#cr# !e care este creata" Se #tili'ea'a diagramele C Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

incor!orate daca se doreste a$isarea sa# listarea #neia sa# mai m#ltor diagrame im!re#na c# datele $oii de l#cr# Foi dia#rama. % $oaie diagram5 este o $oaie se!arat5 :n cadr#l registr#l#i de l#cr# care are !ro!ri#l sa# n#me de $oaie" Se #tili'ea'5 o$oaie diagram5 at#nci cAnd se dore*te .i'#ali'area sa# editarea de diagrame mari sa# com!lexe3 se!arat de datele $oii l#cr# sa# at#ncicAnd se dore*te !5strarea de s!a4i# !e ecran !e m5s#r5 ce se l#crea'5 !e $oaia de l#cr#"

+.2.1. Etapele reali-arii dia#ramelor in E1cel.


)eali'area diagramelor !res#!#ne !arc#rgerea #rm5torilor !a*i/ 1-)eali'area ta2el#l#i"Se introd#c datele"Din meni#l Format select5m ti!#l de marigini3 ti!#l de date &text !entr# ca! ta2el *in#meric !entr# rest#l ta2el#l#i3etc " 2-6legerea ti!#l#i de diagram5 :n $#nc4ie de rol#l acesteia" 3-Selectarea 'onei !e care dorim s5 o re!re'ent5m gra$ic" Editarea legendei *i a etic+etelor" Pentr# constr#irea diagramei se .or $olosi #rm5toarele o2iecte/ -Lona diagramei/c#!rinde :ntreag5 diagram5 3 incl#si. legend5 *i titl#l" -Lona gra$ic#l#i-s#nt re!re'entate seriile de date !rin !#ncte3 linii3 2are3coloane3arce de cerc"este m5rginit5 de axe *i c#!rinde marca1ele datelor3 etic+etele datelor3etc" -6xele x *i 8,*i ' dac5 diagram5 este re!re'entat5 3-D- !e axa %x s#nt re!re'entate categoriile de date3 iar !e axa %8 s#ntre!re'entate .alorile datelor"Exce!4ie $ac gra$icele circ#lare, care n# a# axe-3 diagramele de ti! 2are ,care in.ersea'5 axele-3 diagramele de ti! !#ncte,$olosesc am2ele axe !entr# re!re'entarea .alorilor-" -Etic+etele axelor ,6xis title-0 n#me care se ata*ea'5 axelor -Marca1e de!e axa,(icMmarM-0linii sc#rte care intersectea'5 axa *i !#n :n e.iden45 inter.alele :n care este :m!5r4it5" -Etic+ete de marca1e de !e axe,ticM-marM la2els-0s#nt n#me sa# .alori ata*ate marca1elor de !e axa -Marca1e de date, Dat5 marMer-0s#nt re!re'ent5rile :n diagram5 ale datelor din seria de date , !#ncte3 linii3 dre!t#ng+i#ri3 arce de cerc-" -Seria de .alori & gr#! de .alori $olosite !entr# re!re'entarea d#!5 o axa"!oate $i l#at5 dintr#n rAnd sa# dintr-o coloana a ta2el#l#i sa# a #nei $oi de calc#l" -Etic+etele datei,Dat5 la2els0s#nt .alori care se ata*ea'5 elementelor c# care este constr#it5 diagram5 ,2are3 $elii3 !#ncte- !entr# a *tii exact ce .aloare re!re'int5" -Fegend5 0 este !lasat5 :n a$ar5 'onei gra$ic#l#i *i se #tili'ea'5 !entr# identi$icarea !5r4ilor diagramei"ea !reci'ea'5 cores!onden45dintre c#loare sa# mod#l de #m!lere *i n#mele -(itl#l ,C+art (itle- :n !artea s#!erioar5 a diagramei" -Caroia1#l ,Hridline-0re4ea de linii tran*ate !e .ertical5 *iNsa# !e ori'ontal53 care :m!arte gra$ic#l :n mai m#lt e 'one" -Finia de tendin4e,(rendline-0 re!re'entare gra$ic aa tendin4ei de e.ol#4ie a datelor"N# !oate $i $olosit5 :n diagrame 3D sa# :n cele de ti! circ#lar" datei" < Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Postliceala Sanitara FUNDENI

Petre Maria Cosmina

2013-201

-7arele de erori ,Error 2Ar*-02are gra$ice incl#se :n diagrame !entr# a ex!rim5 erorile care a!ar :n re!re'entarea datelor" N# este o2ligatori# s5 incl#dem :n diagram5 linia de tendin4e3 2arele de erori3 titl#l diagramei3 legend53 etic+etele axelor3 sa#etic+etele datelor3 alt$el diagram5 .a de.eni gre# de citit *i de inter!retat" =-6m!lasarea diagramei -:n $oaia de calc#l care con4ine datele *i .a $i ti!5rit5 :m!re#n5 c# datele -:ntr-o $oaie de calc#l se!arat5 3 din acela*i registr#3 care .a $i ti!5rit5 se!arat de datele din $oaia de calc#l" D#!5 ce am constr#it diagram5 o !#tem modi$ic53 redimension53 m#t5 sa# re$ormat5 ,n# !#tem redimension5 o diagram5 care se a$l5sing#r5 !e o $oaie de l#cr#-" Diagramele s#nt a!elate .i'#al *i !ermit #tili'atorilor s5 o2ser.e c# #*#rin45 com!ara4ii3 modele3 e.ol#4ii *i tendin4e :n date3 $iind$oarte #tile :n *i a.And o larg5 a!lica2ilitate incl#si. :n domeni#l sanitar3 $armace#tic "

; Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI

Petre Maria Cosmina

IC 2013-201

+.2.2 E3EM45E 2E 2I67,6ME


6- SI(U6(I6 >6NL6)IF%) ES(IM6(E SI 6 CEF%) )E6FE IN ()IMES()UF I ES(IM6 ( I6NU6)IE =000 FE7)U6)IE ==00 M6)(IE ==00 (%(6F 1?000 )E6F =00 ?000 ?=00 1C000

3 N/ RI TRIMESTR#L I
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
R IE U A

3 LO RE RON

ESTIMAT REAL REAL

R IE

IE

R T

M A

IA N

B R

L#NILE

7- E>%FU(I6 (EMPE)6(U)II C%)P%)6FE IN U)M6 6DMINIS()6)II DE NE%PI)EB" NE%PI)EB LIU6 1 LIU6 2 LIU6 3 %)6 (EMPE)6(U)6 (EMPE)6(U)6 (EMPE)6(U)6 C 3;" < 3<" = 3<" = ; 3;" 3<" 3 3<" 2 11 3<" ? 3<" < 3< 13 3<" 3;" 3C" ; 3; 3C" ? 1= 3< 1C 3C" ; 3;" 2 3C" 3 1; 3< 3; 3C

O T

U A

Crearea diagramelor in Word si Excel

10

Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI


40 39.5 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36 0 5 10

Petre Maria Cosmina

IC 2013-201

ZIUA 1 TEMPERATURA ZIUA 2 TEMPERATURA ZIUA 3 TEMPERATURA

15

20

C- SI(U6(I6 S(%CU)IF%) DIN F6)M6CIE" MEDIC6MEN(


(OI%PEN(O6F FEN(6NGF SUFFEN(6NIF C6FGPS%F E(%MID6( )EC%F%F (%(6F

8T/C 96,9IT:,ICE S(%C P)E(N7UC P)E(NS(%C


= 2 2 ? 3 22 C 313 < C; = ;= 3C0 ?2? 33? 1=< 2C0 2<= 20 =
R4IT #RICE

ST OC 4
MENT

TOTAL RECOFOL ETOMIDAT CALYPSOL SULFENTANIL FENTA NYL THIOPENTHAL 0 5 10 15 TI 20 25 S !" #1

ME)IC

NR( #NIT

D- 6FEC(IUNIFE CEFE M6I F)EC>EN(E 6FE P%PUF6(IEI"


AFECTIUNI RESPIRATORII 6& 10& 14& 70& AFECTIUNI PULMONARE 2& 8& 10& 80& AFECTIUNI CARDIO$ASCULARE 3& 17& 32& 45& AFECTIUNI RENALE 2& 9& 28& 31& AFECTIUNI DI%ESTI$E 1& 11& 45& 56&

COPII ADULTI $ARSTNICI FUMATORI

11 Crearea diagramelor in Word si Excel

Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI

Petre Maria Cosmina

IC 2013-201

!ECTI#NILE POP#L TIEI


AFECTIUNI RESPIRATORII AFECTIUNI PULMONARE AFECTIUNI CARDIO$ASCULA RE AFECTIUNI RENALE AFECTIUNI DI%ESTI$E

12 Crearea diagramelor in Word si Excel