Sunteți pe pagina 1din 277

SIDNEY SHELDON

NIMIC NU DUREAZ O VENICIE

Titlul original: Nothing Lasts Forever Traducere de Any Florea

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

PROLOG
San Francisco Primvara 1335 %rocurorul de district& Carl Andre's& era (urios) * Ce nai+a se ,nt-./l0 aici1 ,ntre+0 el) Ave. trei .edici care locuiesc ,./reun0 2i lucrea30 la acela2i s/ital) Unul a/roa/e c0 ,nchide un s/ital ,ntreg& al doilea ucide un /acient /entru un .ilion de dolari& iar al treilea este ucis) Andre's se o/ri s0 ins/ire) * $i to4i trei .edicii sunt (e.ei) Trei a(urisite de doctori4e5 Mi6loacele de co.unicare ,n .as0 (ac din ele ni2te cele+rit04i) "cu/0 .icul ecran) E.isiunea 60 de minute a dat un (rag.ent cu /artici/area lor& 7ar+ara 8alters a (0cut un .aterial s/ecial cu ele) Nu /ot s0 iau ,n .-n0 un 3iar sau o revist0 (0r0 s0 le v0d (otogra(iile sau (0r0 s0 citesc ceva des/re ele) 9olly'ood-ul o s0 (ac0 un (il. des/re ele 2i o s0 le trans(or.e /e c04elele astea ,ntr-un (el de eroine5 N-a. s0 .0 .ir dac0 guvernul o s0 le /un0 .utrele /e ti.+rele /o2tale& ca /e %resley) Ei& /entru Du.ne3eu& eu n-a. s0 ,nghit asta5 Tr-nti un /u.n /e (otogra(ia unei (e.ei de /e co/erta revistei Time. :n e;/lica4ie scria: Doctoria Paige Taylor ngerul milei sau discipolul diavolului? * Doctori4a %aige Taylor) #ocea /rocurorului de district era /lin0 de de3gust) <e ,ntoarse s/re =us #ena+le& /rocurorul s0u * :4i /redau 4ie /rocesul 0sta& =us) #reau conda.nare) ".or cali(icat) Ca.era de ga3are) * N-ai gri60& s/use lini2tit =us #ena+le) M0 ocu/ eu de asta) *** <t-nd ,n sala de tri+unal& ur.0rind-o /e doctori4a %aige Taylor& =us #ena+le se g-ndi: E imun la !uriu. A/oi& 3-.+i ,n sinea lui) "imeni nu e imun la !uriu. Era ,nalt0& su+4ire& cu ochi de un uluitor c0/rui-,nchis /e o (a40 /alid0) Un o+servator de3interesat ar (i catalogat-o ca (iind o (e.eie atr0g0toare)
>

- <IDNE? <9ELD"N -

Cineva .ai atent ar (i o+servat altceva * c0 toate (a3ele di(erite ale vie4ii ei coe;istau ,n ea) Avea ,n ea e.o4ia (ericit0 a co/ilului& /e care era su/ra/us0 nesiguran4a ti.id0 a adolescentei 2i ,n4ele/ciunea 2i durerea (e.eii) Avea un aer de nevinov04ie) Ea este# se g-ndi ,n sinea lui cu cinis. =us #ena+le& o $at pe care un % r%at ar $i m&ndru s o duc acas la mama sa. 'sta dac mama sa ar aprecia uciga(ele cu s&nge rece. Avea ,n ochi o e;/resie de ,nde/0rtare a/roa/e ireal0& o /rivire care s/unea c0 doctori4a %aige Taylor se retr0sese ad-nc ,n sinea ei& ,n alt loc& ,n alt ti./& de/arte de sala de tri+unal rece& steril0& ,n care era /rins0 ca ,ntr-o curs0) *** %rocesul avea loc ,n venera+ilul 2i vechiul Tri%unal din <an Francisco& de /e strada 7ryant) Cl0direa care g03duia )urtea *uperioar 2i +nc,isoarea districtului era un edi(iciu neatr0g0tor& ,nalt de 2a/te eta6e& construit din /iatr0 cenu2ie /0trat0) #i3itatorii care veneau la tri+unal erau trecu4i /rin /uncte de control electronice) <us& la eta6ul al treilea& era Curtea <u/erioar0) :n sala de tri+unal @>@& unde se 6udecau /rocesele de o.or& +anca 6udec0torului era s/re /eretele din (und& av-nd un steag a.erican ,n s/atele ei) :n st-nga 6udec0torului era +o;a 6uriului& iar ,n .i6loc erau dou0 .ese se/arate de un coridor de trecere& una /entru /rocuror 2i cealalt0 /entru avocatul a/0r0rii) <ala tri+unalului era /lin0 de re/orteri 2i de ti/ul de s/ectatori atra2i de accidentele (atale de circula4ie 2i de /rocesele de o.or) :n do.eniul /roceselor de o.or& =us #ena+le era s/ectaculos& /rocurorul acu3ator era ,n sine un s/ectacol) Era un +0r+at solid& .ai /uternic dec-t via4a& cu o coa.0 de /0r cenu2iu& cu o +0r+u40 2i cu .anierele curtenitoare ale unui /ro/rietar de /lanta4ii sudist) El nu (usese niciodat0 ,n <ud) Avea un aer vag 30/0cit 2i o .inte de co./uter) Caracteristica lui& vara 2i iarna& era un costu. al+& cu o c0.a20 de.odat0 cu guler tare) Avocatul lui %aige Taylor& Alan %enn& era o/usul lui #ena+le& un rechin co./act& energic& care avea re/uta4ia c0 o+4inea achitarea /entru clien4ii s0i) Cei doi +0r+a4i se .ai ,n(runtaser0 ,nainte& iar rela4ia lor era una de res/ect /lin de sil0 2i de total0 ne,ncredere) </re sur/rinderea lui #ena+le& Alan %enn venise s0-l vad0 cu o
A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

s0/t0.-n0 ,nainte de ,nce/erea /rocesului) * A. venit aici ca s0-4i (ac o (avoare& =us) Teme-te de avocai ai ap r rii care aduc daruri. * Ce-ai avut ,n g-nd& Alan1 * <0 .0 ,n4elegi& ,nc0 n-a. discutat asta cu clienta .ea& dar s0 /resu/une.& doar s0 /resu/une. c0 a2 /utea s0 o conving s0 /lede3e vinovat0 /entru o vin0 .ai .ic0 2i s0 scuteasc0 statul de costul /rocesului) * :.i ceri o ,n4elegere& ca s-o scu31 * Da) =us #ena+le duse .-na la sertar c0ut-nd ceva) * Nu-.i g0sesc a(urisitul de calendar) $tii care e data1 * @ iunie) De ce1 * %entru o cli/0& a. cre3ut c0 e de6a Cr0ciunul& alt(el n-ai (i cerut un ase.enea cadou) * =us5 #ena+le se a/lec0 ,n (a40 /e (otoliul lui) * $tii& Alan& ,n .od o+i2nuit& a2 (i ,nclinat s0 .erg al0turi de tine) Ca s0-4i s/un adev0rul& a2 /re(era s0 (iu la /escuit ,n AlasBa ,n .o.entul 0sta) Dar r0s/unsul este nu) Tu a/eri o uciga20 cu s-nge rece& care a o.or-t un /acient nea6utorat& /entru a-i o+4ine +anii) A. s0 cer /edea/sa cu .oarteaC * Eu cred c0 e nevinovat0 2i euC #ena+le scoase un r-s scurt& e;/lo3iv) * Nu& nu cre3i) $i nici altcineva nu crede) Este un ca3 care se deschide 2i se ,nchide) Clienta ta e la (el de vinovat0 ca 2i Cain) * Nu e& /-n0 nu s/une 6uriul& =us) * Au s0 s/un0) F0cu o /au30) Au s0 s/un0) Du/0 /lecarea lui Alan %enn& =us #ena+le r0.ase acolo g-ndindu-se la conversa4ia lor) #enirea lui %enn la el era un se.n de sl0+iciune) %enn 2tia c0 nu avea nici o 2ans0 s0 c-2tige /rocesul) =us #ena+le se g-ndi la dovada ire(uta+il0 /e care o avea 2i la .artorii /e care avea s0-i che.e 2i (u satis(0cut) Nu era nici o ,ndoial0) Doctori4a %aige Taylor va .erge la ca.era de ga3are) *** Nu (usese u2or s0 se (ac0 lista 6uriului) Ca3ul 4inuse titlurile 3iarelor& de luni de 3ile) Co.iterea acestei cri.e& cu s-nge rece&
D

- <IDNE? <9ELD"N -

crease un val de ur0) %re2edinta co./letului de 6udecat0 era #anesa ?oung& o 6urist0 dur0& str0lucit0& de culoare& des/re care se 3vonea c0 va (i /ro/us0 /entru )urtea *uprem a <tatelor Unite) Era cunoscut0 c0 nu avea r0+dare cu avoca4ii 2i avea un te./era.ent a/rig) %rintre avoca4ii /ledan4i din <an Francisco era o 3ical0: Dac clientul t u e vinovat (i caui ng duin # ine-te departe de sala de tri%unal a !udec toarei .oung. Cu o 3i ,nainte de ,nce/erea /rocesului& 6udec0toarea ?oung ,i che.ase /e cei doi avoca4i ,n +iroul ei) * " s0 sta+ili. ni2te reguli de +a30& do.nilor) Din cau3a naturii /rocesului& vreau s0 (ac unele e;ce/4ii& ca s0 .0 asigur c0 acu3ata va (i 6udecat0 corect) Dar v0 aten4ione3 /e a.-ndoi s0 nu ,ncerca4i s0 a+u3a4i de trea+a asta) E clar1 * Da& doa.n0 6udec0toare) * Da& doa.n0 6udec0toare) *** =us #ena+le ,2i ,ncheia declara4ia de deschidere) * $i ast(el& doa.nelor 2i do.nilor 6ura4i& statul va dovedi * da& va dovedi (0r0 nici o ,ndoial0 ra4ional0 * c0 doctorul %aige Taylor l-a ucis /e /acientul ei& Eohn Cronin) $i nu nu.ai c0 a co.is cri.a& dar a 2i (0cut-o /entru +aniC o .ul4i.e de +ani) Ea l-a ucis /e Eohn Cronin /entru un .ilion de dolari) Crede4i-.0& du/0 ce ve4i (i au3it toate dove3ile& nu ve4i avea di(icult04i ,n a o g0si vinovat0 /e doctori4a %aige Taylor de cri.0 cu /re.editare) #0 .ul4u.esc) Euriul st0tea ,n t0cere& nei./resionat& dar ,n e;/ectativ0) =us #ena+le se ,ntoarse s/re 6udec0toare) * Dac0 +inevoi4i& doa.n0 6udec0toare& a2 dori s0-l che. /e =ary 8illia.s ca /ri. .artor al <tatului) Du/0 ce .artorul de/use 6ur0.-ntul& =us #ena+le s/use: * Lucre3i la *pitalul districtual Em%arcadero ca sanitar) * Da& e adev0rat) * Lucrai ,n salonul trei& anul trecut& c-nd a (ost adus Eohn Cronin1 * Da) * %o4i s0 ne s/ui cine era .edicul care se ocu/a de ca3ul lui1 * Doctori4a Taylor)
F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Cu. ai caracteri3a du.neata rela4iile dintre doctori4a Taylor 2i Eohn Cronin1 * "+iec4ie5 Alan %enn era ,n /icioare) Cere o conclu3ie .artorului) * <e ad.ite) * %er.ite4i s0 (or.ule3 alt(el) Ai au3it vreo conversa4ie ,ntre doctori4a Taylor 2i Eohn Cronin1 * Desigur) F0r0 s0 vreau) Lucra. tot ti./ul ,n salonul acela) * %o4i descrie conversa4iile acelea dre/t /rietene2ti1 * Nu& do.nule) * Da1 De ce s/ui asta1 * %0i& ,.i a.intesc c0& ,n /ri.a 3i c-nd a (ost adus do.nul Cronin 2i c-nd doctori4a Taylor a ,nce/ut s0-l e;a.ine3e& el i-a 3is s0-2i 4in0C El e3it0) Nu 2tiu dac0 /ot re/eta li.+a6ul lui) * Continu0& do.nule 8illia.s) Nu cred c0 sunt co/ii ,n sala tri+unalului) * I-a s/us s0-2i 4in0 de/arte de el .-inile ei s/urcate) * L-a s/us asta doctori4ei Taylor1 * Da& do.nule) * Te rog& s/une Cur4ii ce ai .ai v03ut sau au3it) * %0i& el s/unea ,ntotdeauna des/re ea Gc04eaua aiaH) Nu voia ca ea s0 se a/ro/ie de el) De c-te ori venea ,n ca.era lui& el 3icea lucruri din astea: GUite& iar vine c04eaua aiaH 2i G</une-i c04elei 0leia s0 .0 lase ,n /aceH 2i GDe ce nu-.i dau un doctor adev rat? =us #ena+le (0cu o /au30 ca s0 se uite s/re locul unde st0tea doctori4a Taylor) %rivirile 6ura4ilor ,l ur.ar0) #ena+le cl0tin0 din ca/& /arc0 ,ntristat& a/oi se ,ntoarse din nou s/re .artor) * Ii s-a /0rut c0 do.nul Cronin era un +0r+at ,n stare s0-i dea un .ilion doctori4ei Taylor1 Alan %enn era din nou ,n /icioare) * "+iec4ie5 Eudec0toarea ?oung 3ise: * <e res/inge) Martorul /oate r0s/unde la ,ntre+are) Alan %enn se uit0 la %aige Taylor 2i se a2e30 din nou /e scaunul lui) * La nai+a& nu) " ura de .oarte) ***
J

- <IDNE? <9ELD"N -

Doctorul Arthur Kane se a(la ,n +o;a .artorilor) =us #ena+le 3ise: * Doctore Kane& du.neata erai .edicul de serviciu c-nd s-a desco/erit c0 Eohn Cronin a (ost o.oC <e uit0 la 6udec0toarea ?oungC ucis din cau3a insulinei care a (ost introdus0 ,n in6ec4ia intravenoas0 ce i s-a (0cut) E corect1 * Este) * $i ai desco/erit ulterior c0 doctori4a Taylor era r0s/un30toare) * Corect) * Doctore Kane& a. s0-4i ar0t certi(icatul de deces o(icial al s/italului se.nat de doctori4a Taylor) El lu0 o h-rtie 2i i-o d0du lui Kane) * #rei s0 o cite2ti cu glas tare& te rog1 Kane ,nce/u s0 citeasc0) /o,n )ronin. )au0a morii1 *top respirator ap rut ca o complicaie de in$arct miocardic# ca o complicaie la o em%olie pulmonar . * $i ,n li.+a6 .ai /o/ular1 * Ra/ortul 3ice c0 a .urit din cau3a unui atac de cord) * $i h-rtia aceasta e se.nat0 de doctori4a Taylor1 * Da) * Doctore Kane& asta a (ost cau3a real0 a .or4ii lui Eohn Cronin1 * Nu) In6ec4ia cu insulina i-a /rovocat .oartea) * Deci& doctori4a Taylor a ad.inistrat o do30 (atal0 de insulina 2i a/oi a (alsi(icat ra/ortul1 * Da) * Iar du.neata ai ra/ortat lucrul 0sta doctorului 8allace& directorul s/italului& care a ra/ortat a/oi autorit04ilor1 * Da) A. si.4it c0 era de datoria .ea) #ocea lui suna cu indignarea dre/t04ii) <unt .edic) Nu cred ,n nevoia de a lua via4a unei (iin4e u.ane& indi(erent de situa4ie) *** Cel0lalt .artor che.at a (ost v0duva lui Eohn Cronin) 9a3el Cronin avea a/roa/e /atru3eci de ani& un /0r ro2u (lac0r0 2i un tru/ volu/tuos /e care rochia ei si./l0& neagr0& nu reu2ea s0-l ascund0)
L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

=us #ena+le s/use: * $tiu c-t de dureros este /entru du.neata& doa.n0 Cronin& dar tre+uie s0-4i cer s0 descrii 6uriului rela4ia du.itale cu so4ul decedat) #0duva Cronin ,2i ta./ona ochii cu o +atist0 .are de dantel0) * Eohn 2i cu .ine a. avut o c0s0torie /lin0 de dragoste) Eohn era un +0r+at .inunat) El ,.i s/unea adesea c0 eu ,i adusese. singura (ericire adev0rat0 /e care a cunoscut-o vreodat0) * C-t ti./ ai (ost c0s0torit0 cu Eohn Cronin1 * Doi ani& dar Eohn s/unea ,ntotdeauna c0 au (ost ca doi ani ,n /aradis) * Doa.n0 Cronin& so4ul du.itale a discutat vreodat0 cu du.neata des/re doctori4a Taylor1 Ii-a s/us ce doctori40 gro3av0 era1 <au c-t de .ult l-a a6utat1 <au c-t de .ult ,i /l0cea1 * El nu a .en4ionat-o niciodat0) * Niciodat01 * Niciodat0) * A discutat vreodat0 Eohn c0 vrea s0 v0 2tearg0 din testa.ent& /e du.neata 2i /e (ratele du.itale1 * A+solut deloc) El era +0r+atul cel .ai generos din lu.e) :.i s/unea ,ntotdeauna c0 nu e;ista ni.ic ce nu /utea. s0 nu a. 2i c0 atunci c-nd o s0 .oar0C #ocea i se (r-nseC c-nd o s0 .oar0& a. s0 (iu o (e.eie +ogat0 2iC Nu .ai /utu continua) Eudec0toarea ?oung 3ise: * Lu0. o /au30 de cincis/re3ece .inute) *** A2e3at ,n (undul s0lii tri+unalului& Eason Curtis era /lin de (urie) Nu-i venea s0 cread0 ce s/uneau .artorii des/re %aige) 'sta este $emeia pe care o iu%esc# se g-ndi el) 2emeia pe care am s o iau de soie. I.ediat du/0 ce %aige (usese arestat0& Eason Curtis se dusese s0 o vi3ite3e ,n ,nchisoare) * " s0 ne lu/t0. cu asta& o asigur0 el) A. s0-4i iau cel .ai +un avocat cri.inalist din 4ar0) :i veni ,n .inte i.ediat un nu.e& Alan %enn) Eason se dusese s0-l vad0)
M

- <IDNE? <9ELD"N -

* A. ur.0rit ca3ul ,n 3iare& a s/us %enn) %resa de6a a 6udecat-o 2i a conda.nat-o de uciderea lui Eohn Cronin /entru +ani) :n /lus& ea recunoa2te c0 l-a o.or-t) * " cunosc& ,i s/use Eason Curtis) Crede-.0& e i./osi+il ca %aige s0 (i (0cut ce-a (0cut /entru +ani) * Din .o.ent ce ea recunoa2te c0 l-a o.or-t& 3ise %enn& e vor+a des/re eutanasie) Uciderea din .il0 este ,./otriva legii aici& ,n Cali(ornia& la (el ca 2i ,n .a6oritatea statelor& dar e;ist0 senti.ente co./le;e ,n leg0tur0 cu trea+a asta) A2 /utea (ace un ca3 .inunat des/re o alt0 Florence Nightingale care a au3it o voce din cer 2i toate /rostiile astea& dar /ro+le.a este c0 doa.na /e care o iu+e2ti a o.or-t un /acient care i-a l0sat un .ilion de dolari /rin testa.ent) Ce-a (ost .ai ,nt-i& g0ina sau oul1 A 2tiut de .ilion ,nainte de a-l o.or, sau du/0 aceea1 * %aige n-a 2tiut ni.ic des/re +ani& s/use (er. Eason) Tonul lui %enn era indi(erent) * 7ine) A (ost doar o coinciden40 (ericit0) %rocurorul de district vrea o.or cali(icat 2i vrea /edea/sa cu .oartea) * #rei s0 /ri.e2ti ca3ul1 %enn e3it0) Era clar c0 Eason Curtis credea ,n doctori4a Taylor) Tot a2a cu. <a.son credea ,n Dalila) :l /rivi /e Eason 2i se g-ndi: 3 ntre% dac s rmanul $iu de c ea a $ost n(elat (i ,a%ar n-are. Eason a2te/ta un r0s/uns) * %reiau ca3ul& dac0 e con2tient0 c0 va (i un urcu2 anevoios) #a (i greu de c-2tigat) A(ir.a4ia lui Alan %enn s-a dovedit a (i .ult /rea o/ti.ist0) *** A doua 3i di.inea40& c-nd s-a reluat /rocesul& =us #ena+le a che.at un 2ir de noi .artori) " in(ir.ier0 de/unea .0rturie: * L-a. au3it /e Eohn Cronin 3ic-nd: G$tiu c0 voi (i /e .asa de o/era4ie) " s0 .0 o.ori) </er s0 te ,nha4e /entru cri.0H) Un avocat& RodericB %elha.& se a(la ,n +o;a .artorilor) =us #ena+le ,ntre+0: * C-nd i-ai s/us doctori4ei Taylor des/re .ilionul de dolari din averea lui Eohn Cronin& ce-a 3is1 * A 3is ceva ,n genul: GMi se /are a.oral) El era /acientul
N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

.euH) * A recunoscut c0 este a.oral1 * Da) * Dar a (ost de acord s0 ia +anii1 * A& da) A+solut) *** Alan %enn trecu la interogatoriul ,ncruci2at) * Do.nule %elha.& doctori4a Taylor a2te/ta vi3ita du.itale1 * %0i& nu& euC * Nu ai sunat-o s0-i s/ui c0 Eohn Cronin i-a l0sat un .ilion de dolari1 * Nu& euC * Deci& c-nd i-ai s/us& erai (a40-n (a40 cu ea1 * Da) * :n /o3i4ia de a-i vedea reac4ia la aceast0 veste1 * Da) * $i c-nd i-ai s/us des/re +ani& cu. a reac4ionat1 * %0i * ea * ea /0rea sur/rins0& darC * Mul4u.esc& do.nule %elhan) Asta-i tot) *** %rocesul era acu. ,n cea de-a /atra s0/t0.-n0) </ectatorii 2i /resa au considerat c0 /rocurorul acu3ator 2i avocatul a/0r0tor erau (ascinan4i ca a/ari4ii) =us #ena+le era ,.+r0cat ,n al+ 2i Alan %enn ,n negru& iar a.-ndoi se .i2caser0 /rin sala tri+unalului ca 6uc0torii ,ntr-un 6oc de 2ah ucig0tor 2i coregra(ic& %aige Taylor (iind /ionul ce ur.a s0 (ie sacri(icat) =us #ena+le lega ca/etele (irelor) * Dac0 /er.ite Curtea& a2 vrea s0 o che. ca .artor0 /e Al.a Rogers) Du/0 ce .artora lui a de/us 6ur0.-ntul& #ena+le s/use: * Doa.n0 Rogers& cu ce v0 ocu/a4i1 * <unt do.ni2oara Rogers) * #0 rog s0 .0 scu3a4i) * Lucre3 la Agen4ia de turis. )ornic,e. * Agen4ia aran6ea30 c0l0torii ,n diverse 40ri 2i (ace re3erv0ri la hoteluri 2i alte servicii clien4ilor ei1
@O

- <IDNE? <9ELD"N -

* Da& do.nule) * #reau s0 te ui4i la acu3at0) Ai .ai v03ut-o /-n0 acu.1 * A& da) A venit la agen4ia noastr0 ,n ur.0 cu doi sau trei ani) * $i ce dorea1 * </unea c0 o interesa o c0l0torie la Londra 2i %aris 2i cred c0 2i la #ene4ia) * :ntre+a de e;cursii ,n gru/1 * A& nu) A s/us c0 vrea totul la clasa ,nt-i& avion& hotel) $i cred c0 voia s0 ,nchirie3e 2i un iaht) <ala tri+unalului a.u4ise) =us #ena+le se duse la .asa /rocurorului 2i ridic0 ni2te /liante) * %oli4ia a g0sit aceste +ro2uri ,n a/arta.entul doctori4ei Taylor) <unt itinerare de c0l0torii la %aris& la Londra 2i la #ene4ia& +ro2uri cu hoteluri scu./e 2i linii aeriene& iar una cu/rinde lista ,nchirierilor de iahturi /articulare) <e au3i un .ur.ur 3go.otos ,n sala tri+unalului) %rocurorul deschisese una dintre +ro2uri) * Aici sunt c-teva iahturi& /e o list0 de ,nchirieri) Citi cu glas tare) ),ristina 4C dou03eci 2i 2ase de .ii de dolari /e s0/t0.-n0& /lus cheltuielile vasuluiC 5esolute Time# dou03eci 2i /atru de .ii 2i cinci sute de dolari /e s0/t0.-n0C 6uc7y Dream& dou03eci 2i 2a/te de .ii trei sute de dolari /e s0/t0.-n0H) <e uit0 ,n sus) E;ist0 un se.n (0cut ,n dre/tul vasului 6uc7y Dream) %aige Taylor alesese de6a iahtul care cost0 dou03eci 2i 2a/te de .ii trei sute /e s0/t0.-n0) Nu-2i alesese ,ns0 victi.a& atunci) A. vrea ca acestea s0 (ie notate ca /ro+a .aterial0 A) #ena+le se ,ntoarse s/re Alan %enn 2i 3-.+i) Alan %enn se uit0 la %aige) Ea se uita ,n 6os s/re .as0& cu (a4a /alid0) * Martora e a du.itale) %enn se ridic0 ,n /icioare& tr0g-nd de ti./ 2i g-ndind re/ede) * Cu. .erg a(acerile cu turis.ul ,n ulti.a vre.e& do.ni2oar0 Rogers1 * %o(ti.1 * A. ,ntre+at cu. .erg a(acerile1 )ornic,e e o agen4ie .are de turis.1 * Da& e destul de .are) * :.i ,nchi/ui c0 o .ul4i.e de lu.e vine s0 ,ntre+e des/re e;cursii) * A& da) * A4i s/une ca. cinci-2ase /ersoane /e 3i1
@@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* A& nu5 #ocea ei era indignat0) <t0. de vor+0 cu /-n0 la cinci3eci de /ersoane /e 3i des/re aran6a.ente de c0l0torie) * Cinci3eci de /ersoane /e 3i1 <un0 i./resionant) $i 3iua des/re care vor+i. a (ost ,n ur.0 cu doi sau trei ani) Dac0 ,n.ul4i. cinci3eci cu nou0 sute de 3ile& asta ,nsea.n0 a/ro;i.ativ /atru3eci 2i cinci de .ii de /ersoane) * %resu/un c0 da) * $i& totu2i& dintre toate aceste /ersoane ,4i a.inte2ti de doctori4a Taylor) %arc0 a2a s/uneai1 * %0i& ea 2i cele dou0 /rietene ale ei erau at-t de e.o4ionate ,n leg0tur0 cu o e;cursie ,n Euro/a5 M0 g-ndea. c0 era (oarte dr0gu4) Erau c0 ni2te 2col0ri4e) Da& da& ,.i a.intesc (oarte clar des/re ele& .ai cu sea.0 /entru c0 nu ar0tau c0 2i-ar /utea /er.ite un iaht) * :n4eleg) To4i cei care vin 2i cer o +ro2ur0 /leac0 ,ntr-o c0l0torie1 * Ei& desigur c0 nu) DarC * Doctori4a Taylor nu a anga6at de (a/t o e;cursie& sau a (0cut-o1 * Nu) Cu noi& nu) EaC * Nici cu alt0 agen4ie) Ea a cerut doar s0 vad0 ni2te +ro2uri) * Da) EaC * Asta nu e acela2i lucru cu a /leca la %aris sau Londra& nu-i a2a1 * %0i& da& darC * Mul4u.esc) %ute4i /leca) *** #ena+le se ,ntoarse s/re 6udec0toarea ?oung) * A2 vrea s0-l che. ca .artor /e doctorul 7en6a.in 8allace) *** * Doctore 8allace& du.neata r0s/un3i de ad.inistra4ie la *pitalul de district Em%arcadero. * Da) * Deci& o cuno2ti /e doctori4a Taylor 2i activitatea ei1 * Da& o cunosc) * Ai (ost sur/rins c0 doctori4a Taylor a (ost acu3at0 de cri.01
@>

- <IDNE? <9ELD"N -

%enn era ,n /icioare) * "+iec4ie& doa.n0 6udec0toare) R0s/unsul doctorului 8allace ar (i irelevant) * Dac0 a2 /utea e;/lica& ,ntreru/se #ena+le& ar /utea (i (oarte relevant& dac0 .-a4i l0sa doarC * 7ine& s0 vede. cu. se des(02oar0& s/use 6udec0toarea ?oung) Dar (0r0 /rostii& do.nule #ena+le) * %er.ite4i s0 /un alt(el /ro+le.a& continu0 #ena+le) Doctore 8allace& (iecare .edic tre+uie s0 de/un0 6ur0.-ntul hi/ocratic& e adev0rat1 * Da) * $i o /arte a acestui 6ur0.-nt este * /rocurorul citi dintr-o h-rtie din .-na lui * Gc0 .0 voi a+4ine de la orice act r0uvoitor sau de coru/4ieH) * Da) * E;ist0 ceva ,n ce (0cuse ,n trecut doctori4a Taylor care te-a (0cut s0 cre3i c0 ea /utea ,nc0lca Eur0.-ntul lui 9i/ocrate1 * "+iec4ie) * <e res/inge) * Da& e;ist0) * Te rog e;/lic0 des/re ce este vor+a) * A. avut un /acient& des/re care doctori4a Taylor a decis c0 are nevoie de o trans(u3ie de s-nge) Fa.ilia lui a re(u3at s0 /er.it0 lucrul 0sta) * $i ce s-a ,nt-./lat1 * Doctori4a Taylor a .ers ,nainte 2i a (0cut oricu. /acientului trans(u3ia) * E legal1 * A+solut nu) Doar cu un ordin al tri+unalului) * $i a/oi& ce a (0cut doctori4a Taylor1 * Ea a o+4inut ordinul tri+unalului 2i a schi.+at data acestuia) * Deci& a (0cut un act ilegal 2i a (alsi(icat eviden4ele s/italului ca s0 <e aco/ere1 * A2a e) Corect) Alan %enn se uit0 (urios s/re %aige) )e nai%a o mai $i ascuns $a de mine? se ,ntre+0 ,n sinea lui) Dac0 s/ectatorii se a2te/tau la vreun se.n de e.o4ie /e (a4a lui %aige Taylor care s0 le arate ceva& au (ost de3a.0gi4i) E rece ca g,eaa# g-ndi /ri.-6uratul)
@A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** =us #ena+le se ,ntoarse s/re 6udec0toare) * Doa.n0 6udec0toare& du/0 cu. 2ti4i& unul dintre .artorii /e care a. s/erat s0-l che. este doctorul La'rence 7arBer) Din ne(ericire& el .ai su(er0 ,nc0 de /e ur.a e(ectelor unui atac de cord 2i nu /oate veni s0 de/un0 .0rturie ,n sala tri+unalului) :n schi.+& a. s0 /un ,ntre+0ri unor salaria4i ai s/italului care au lucrat cu doctorul 7arBer) %enn se ridic0) * "+iecte3) Nu v0d relevan4a) Doctorul 7arBer nu e aici) $i nici doctorul 7arBer nu e 6udecat aici) Dac0C #ena+le ,ntreru/se) * Doa.n0 6udec0toare& v0 asigur c0 linia .ea de interogatorii este (oarte relevant0 /entru .0rturia /e care toc.ai a. au3it-o) Are de ase.enea leg0tur0 cu co./eten4a acu3atei ca .edic) Eudec0toarea ?oung s/use cu sce/ticis.: * " s0 vede.) Asta e o sal0 de tri+unal& nu e un r-u) N-o s0 acce/t nici un (el de e;/edi4ii de /escuit) %o4i che.a .artorii du.itale) * Mul4u.esc) =us #ena+le se ,ntoarse s/re a/rod) * A2 vrea s0-l che. de doctorul Mathe' %eterson) Un +0r+at elegant& ,n 6ur de 2ai3eci de ani& se a/ro/ie de +o;a .artorilor) De/use 6ur0.-ntul& iar c-nd se a2e30& =us #ena+le 3ise: * Doctore %eterson& c-t ti./ ai lucrat ,n </italul Em%arcadero? "/t ani) * $i care este s/ecialitatea du.itale1 * <unt chirurg cardiolog) * $i ,n decursul anilor c-t ai lucrat la Em%arcadero# ai avut oca3ia s0 lucre3i vreodat0 cu doctorul La'rence 7arBer1 * A& da) De .ulte ori) * Ce /0rere ai des/re el1 * Aceea2i ca 2i a tuturor celorlal4i) :n a(ar0 /oate de De 7aBey 2i Cooley& doctorul 7arBer este cel .ai +un chirurg cardiolog din lu.e) * Ai (ost /re3ent ,n sala de o/era4ie ,n di.inea4a ,n care doctori4a Taylor a o/erat un /acient /e nu.eC <e /re(0cu c0 se
@D

- <IDNE? <9ELD"N -

uit0 /e o h-rtieC Lance Kelly1 Tonul .artorului se schi.+0) * Da& a. (ost acolo) * #rei s0 descrii ce s-a ,nt-./lat ,n di.inea4a aceea1 Doctorul %eterson s/use ,n sil0: * Lucrurile au ,nce/ut s0 .earg0 /rost) %ierdea. /acientul) * Cu. adic0 G/ierdea. /acientulH1C * I se o/rise ini.a) :ncerca. s0-l readuce. 2iC * <-a tri.is du/0 doctorul 7arBer1 * Da) * $i el a venit ,n sala de o/era4ie ,n ti./ ce o/era4ia era ,n curs1 * </re s(-r2it) Da) Dar era /rea t-r3iu ca s0 se .ai /oat0 (ace ceva) N-a. .ai /utut readuce /acientul la via40) * Iar doctorul 7arBer i-a 3is ceva doctori4ei Taylor ,n .o.entul res/ectiv1 * Era. cu to4ii destul de su/0ra4i 2iC * Te-a. ,ntre+at dac0 doctorul 7arBer i-a s/us ceva doctori4ei Taylor1 * Da) * $i ce anu.e a s/us doctorul 7arBer1 Ur.0 o /au30& iar ,n .i6locul /au3ei se au3i /ocnetul unui tunet a(ar0& de /arca ar (i (ost vocea lui Du.ne3eu) Un .o.ent .ai t-r3iu& i3+ucni (urtuna 2i /loaia ,nce/u s0 +at0 /e aco/eri2ul tri+unalului) * Doctorul 7arBer a s/us: GL-ai o.or-tH) </ectatorii devenir0 3go.oto2i) Eudec0toarea ?oung +0tu cu cioc0nelul) * Destul) <unte4i oa.eni care tr0i4i ,n caverne1 :nc0 o i3+ucnire ca asta 2i o s0 sta4i cu to4ii a(ar0 ,n /loaie) =us #ena+le a2te/t0 ca ru.oarea s0 ,ncete3e) Cu glas sc03ut& 3ise: * E2ti sigur c0 asta i-a s/us doctorul 7arBer doctori4ei Taylor1 GL-ai o.or-tH1 * Da) * $i ai de/us .0rturie c0 doctorul 7arBer e un o. a c0rui o/inie .edical0 este valoroas01 * A& da) * Mul4u.esc) Asta-i tot& doctore) <e ,ntoarse s/re Alan %enn) Martorul e al du.itale)
@F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%enn se ridic0 2i se a/ro/ie de +o;a .artorilor) * Doctore %eterson& eu n-a. asistat niciodat0 la o o/era4ie& dar ,.i ,nchi/ui c0 este o ,ncordare uria20& .ai ales c-nd este ceva at-t de serios ca o o/era4ie /e ini.0) * E o .are ,ncordare) * :n ase.enea .o.ente& c-te /ersoane sunt ,n sal01 Trei sau /atru1 A& nu) Totdeauna 2ase sau .ai .ulte) * Da1 * Da) De o+icei sunt doi chirurgi& unul care a6ut0& uneori doi aneste3i2ti& o asistent0 .edical0 2i cel /u4in o sor0 care circul0) * :n4eleg) Deci tre+uie s0 (ie .ult 3go.ot 2i agita4ie) "a.eni care dau instruc4iuni 2i altele ase.enea) * Da) * $i a. ,n4eles c0 e o /ractic0 o+i2nuit0 s0 se /un0 .u3ic0 ,n cursul o/era4iei) * Da& este) * C-nd doctorul 7arBer a intrat 2i a v03ut c0 Lance Kelly era /e .oarte& asta /ro+a+il c0 s-a ad0ugat st0rii de con(u3ie) * %0i& toat0 lu.ea era ocu/at0& ,ncerc-nd s0 salve3e /acientul) * F0c-nd .ult 3go.ot1 * Da& era destul 3go.ot) * $i& totu2i& ,n ciuda acestei agita4ii& a 3go.otului 2i a .u3icii& l-ai /utut au3i /e doctorul 7arBer s/un-nd c0 doctori4a Taylor l-a o.or-t /e /acient1 Cu toat0 agita4ia aia /uteai s0 gre2e2ti& nu-i a2a1 * Nu do.nule& nu /utea. gre2i) * Ce te (ace at-t de sigur1 Doctorul %eterson o(t0) * %entru c0 era. chiar l-ng0 doctorul 7arBer c-nd a s/us asta) Nu .ai avea nici o ie2ire elegant0) * Nu .ai a. ,ntre+0ri) Ca3ul se destr0.a 2i el nu /utea (ace ni.ic ,n leg0tur0 cu asta) $i era /e cale s0 se ,nr0ut04easc0 2i .ai .ult) *** Denise 7erry a/0ru ,n +o;a .artorilor)
@J

- <IDNE? <9ELD"N -

* E2ti sor0 .edical0 la *pitalul Em%arcadero? * Da) * De c-t ti./ lucre3i acolo1 * De cinci ani) * :n acest ti./& ai au3it vreo discu4ie ,ntre doctori4a Taylor 2i doctorul 7arBer1 * <igur) De .ulte ori) * %o4i re/roduce una dintre ele1 <ora 7erry se uit0 la doctori4a Taylor 2i e3it0) * Ei& doctorul 7arBer /utea (i (oarte t0ios) * Nu asta te-a. ,ntre+at& sor0 7erry) Ii-a. cerut s0 ne re/roduci unele lucruri deose+ite /e care doctorul 7arBer le-a s/us doctori4ei Taylor) Ur.0 o /au30 lung0) * "dat0 a 3is c0 e inco./etent0 2iC =us #ena+le se /re(0cu sur/rins) * L-ai au3it /e doctorul 7arBer s/un-nd c0 doctori4a Taylor este inco./etent01 * Da& do.nule) Dar el ,ntotdeaunaC * Ce alte co.entarii l-ai au3it (0c-nd des/re doctori4a Taylor1 Martora nu voia s0 vor+easc0) * Nu-.i .ai a.intesc) * Do.ni2oar0 7erry& ai de/us 6ur0.-nt) * "dat0& l-a. au3it s/un-ndC Restul (ra3ei a (ost o +-l+-ial0) * Nu te /ute. au3i) #or+e2te .ai tare) Ce l-ai au3it s/un-nd1 * A 3is c0C c0 el n-ar l0sa-o /e doctori4a Taylor s0-i o/ere3e c-inele) <e au3i un g-(-it colectiv ,n sala tri+unalului) * Dar sunt sigur0 c0 a vrut doarC * Cred c0 /ute. s0 /resu/une. cu to4ii ce a vrut s0 ,n4eleag0 doctorul 7arBer /rin ce a s/us) To4i ochii erau ,ndre/ta4i s/re %aige Taylor) *** Acu3a4iile /rocurorului ,./otriva lui %aige /0reau co/le2itoare) Totu2i& Alan %enn avea re/uta4ia c0 era un .aestru .agician al s0lii de tri+unal) Acu. era r-ndul lui s0 /re3inte ca3ul a/0r0rii) Mai /utea oare s0 scoat0 un alt ie/ure din /0l0rie1
@L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** %aige Taylor era ,n +o;a .artorilor 2i Alan %enn ,i /unea ,ntre+0ri) Acesta era .o.entul a2te/tat de to4i) * Doctore Taylor& Eohn Cronin a (ost /acientul du.itale1 * Da& a (ost) * $i ce senti.ente aveai (a40 de el1 * :.i /l0cea) $tia c-t era de +olnav& dar era (oarte cura6os) A (ost o/erat /entru o tu.oare cardiac0) * Du.neata ai (0cut o/era4ia1 * Da) * $i ce ai g0sit ,n cursul o/era4iei1 * C-nd i-a. deschis /ie/tul& a. desco/erit c0 avea un .elano. care (0cuse .etasta3e) * Cu alte cuvinte& un cancer care se r0s/-ndise ,n tot cor/ul) * Da) Metasta3ase /rin inter.ediul glandelor li.(atice) * Asta ,nse.n-nd c0 nu .ai era nici o s/eran40 /entru el1 Nici o .0sur0 e;tre.0 n-ar (i /utut s0-l (ac0 din nou s0n0tos1 * Nici una) * Eohn Cronin a (ost conectat la un a/arat de .en4inere a vie4ii1 * Corect) * Doctore Taylor& ai ad.inistrat ,n .od deli+erat o do30 (atal0 de insulina ca s0 /ui ca/0t vie4ii lui Eohn Cronin1 * Da) <e au3i +rusc un 3u.3et ,n sala tri+unalului) E cu adev0rat rece& se g-ndi =us #ena+le) 2ace s sune de parc i-ar $i dat o cea(c cu ceai. #rei s0 s/ui 6uriului de ce ai /us ca/0t vie4ii lui Eohn Cronin1 * %entru c0 .i-a cerut-o) M-a i./lorat) A tri.is du/0 .ine ,n .ie3ul no/4ii& c-nd avea dureri ,ngro3itoare) Medica.entele /e care i le d0dea. nu .ai ac4ionau) #ocea ei era lini2tit0) A s/us c0 nu .ai voia s0 su(ere) Moartea era la de/0rtare de c-teva 3ile) M-a i./lorat s0 /un ca/0t su(erin4ei) Iar eu a. (0cut asta) * Doa.n0 doctor& ai avut vreun .o.ent de 6en0 c0-l la2i s0 .oar01 #reun senti.ent de vinov04ie1 Doctori4a %aige Taylor neg0 din ca/) * Nu) Dac0 a4i (i /utut vedeaC Nu era& /ur 2i si./lu& nici un .otiv s0-l las s0 continue s0 su(ere)
@M

- <IDNE? <9ELD"N -

* Cu. i-a4i ad.inistrat insulina1 * I-a. in6ectat-o intravenos) * I-a /rovocat asta vreo durere ,n /lus1 * Nu) %ur 2i si./lu a ador.it) =us #ena+le era ,n /icioare) * "+iec4ie5 Cred c0 acu3ata vrea s0 s/un0 c0 a ador.it de tot& a .urit5 EuC Eudec0toarea ?oung tr-nti cioc0nelul /e .as0) * Do.nule #ena+le& nu res/ec4i ordinea) " s0 ai oca3ia s0 interoghe3i ,ncruci2at .artora) <tai 6os) %rocurorul se uit0 la 6uriu& cl0tin0 din ca/ 2i se a2e30) * Doctore Taylor& c-nd i-ai ad.inistrat insulina lui Eohn Cronin& 2tiai c0 el te-a trecut ,n testa.ent cu un .ilion de dolari1 * Nu) A. r0.as uluit0 c-nd a. au3it asta) 'r tre%ui s i se lungeasc nasul# se g-ndi =us #ena+le) * N-a4i discutat niciodat0 des/re +ani sau cadouri 2i nu i-ai cerut niciodat0 ceva lui Eohn Cronin1 " u2oar0 ro2ea40 ,i a/0ru ,n o+ra6i) * Niciodat05 * Dar era4i ,n ter.eni /rietene2ti cu el1 * Da) C-nd un /acient este at-t de +olnav& rela4ia doctor * /acient se schi.+0) Discuta. /ro+le.ele lui de a(aceri 2i /ro+le.ele de (a.ilie) * Dar nu aveai nici un .otiv s0 te a2te/4i la ceva de la el1 * Nu) * Ii-a l0sat +anii ace2tia /entru c0 a6unsese s0 te res/ecte 2i s0 ai+0 ,ncredere ,n du.neata) Mul4u.esc& doa.n0 doctor Taylor) %enn se ,ntoarse s/re =us #ena+le) * Martora e a du.itale) :n ti./ ce %enn se ,ntorcea la .asa a/0r0rii& %aige Taylor se uit0 s/re (undul s0lii tri+unalului) Eason st0tea acolo& ,ncerc-nd s0 arate ,ncura6ator) Al0turi de el era 9oney) Un str0in st0tea al0turi de 9oney /e locul /e care ar (i tre+uit s0-l ocu/e Kat) Dac ar mai $i $ost n via . Dar 8at e moart # se g-ndi %aige) Eu am ucis-o (i pe ea. =us #ena+le se ridic0 2i& ,ncet& se a/ro/ie de +o;a .artorilor) <e uit0 s/re r-ndurile /resei) Toate locurile erau ocu/ate 2i re/orterii erau ocu/a4i s0 note3e) 'm s v dau ceva ce s scriei# se g-ndi #ena+le)
@N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

El st0tu ,n (a4a acu3atei un .o.ent /relungit& studiind-o) A/oi s/use cu voce nor.al0: * Doctore TaylorC Eohn Cronin a (ost /ri.ul /acient /e care lai o.or-t la </italul de district Em%arcadero? Alan %enn era ,n /icioare& (urios) * Doa.n0 6udec0toare& euC Eudec0toarea ?oung +0tuse de6a cu cioc0nelul) * "+iec4ia se a/ro+05 <e ,ntoarse s/re cei doi avoca4i) * #o. avea o /au30 de cincis/re3ece .inute) #reau s0 ne vede. ,n +iroul .eu) *** C-nd cei doi avoca4i (ur0 ,n +iroul ei& 6udec0toarea ?oung se ,ntoarse s/re =us #ena+le) * Ai ur.at Facultatea de dre/t& nu-i a2a& =us1 * :.i /are r0u& doa.n0 6udec0toare& euC * Ai v03ut cu.va un cort acolo1 * Cu. a4i s/us1 #ocea ei era ca o /lesnitur0 de +ici) * <ala .ea de tri+unal nu e circ 2i nu a. de g-nd s0 te las s0 o trans(or.i ,n a2a ceva) Cu. ,ndr03ne2ti s0 /ui o ,ntre+are ca asta1 * :.i cer scu3e& doa.n0 6udec0toare) A. s0 re(or.ule3 ,ntre+area 2iC * Ai s0 (aci .ai .ult dec-t at-t5 3ise 6udec0toarea ?oung) Ai s0-4i revi3uie2ti atitudinea) Te averti3e3& dac0 .ai (aci un tur de (or40 ca 0sta& declar /rocesul nedre/t) * Da& doa.n0 6udec0tor) *** C-nd se ,ntoarser0 ,n sala tri+unalului& 6udec0toarea ?oung s/use 6uriului: * Euriul nu va 4ine sea.a deloc de ulti.a ,ntre+are a /rocurorului) <e ,ntoarse s/re /rocuror) * %ute4i continua) =us #ena+le se duse din nou s/re +o;a .artorilor)
>O

- <IDNE? <9ELD"N -

* Doctore Taylor& tre+uie s0 (i (ost (oarte sur/rins0 c-nd ai (ost in(or.at0 c0 +0r+atul /e care l-ai o.or-t 4i-a l0sat un .ilion de dolari) * "+iec4ie5 Alan %enn era ,n /icioare) * <e ad.ite) Eudec0toarea ?oung se ,ntoarse s/re #ena+le) * :.i /ui la ,ncercare r0+darea) * :.i cer scu3e& doa.n0 6udec0toare) <e ,ntoarse din nou s/re .artor0) * Tre+uie s0 (i (ost ,n ter.eni (oarte /rietene2ti cu /acientul du.itale& vreau s0 s/un c0 nu ,n (iecare 3i un o. a/roa/e total str0in ne las0 un .ilion de dolari& nu-i a2a1 %aige Taylor ro2i u2or) * %rietenia noastr0 era ,n conte;tul unei leg0turi doctor/acient) * Nu a (ost ceva .ai .ult dec-t at-t1 Un +0r+at nu-2i taie din testa.ent so4ia 2i (a.ilia iu+it0 ca s0 lase un .ilion de dolari unei str0ine (0r0 s0 ai+0 un .otiv te.einic) Discu4iile acelea /e care /retin3i c0 le-ai avut cu el des/re /ro+le.ele lui de a(aceriC Eudec0toarea ?oung se a/lec0 ,nainte 2i s/use a.enin40tor) * Do.nule #ena+leC %rocurorul ridic0 .-inile cu un gest de /redare) <e ,ntoarse din nou s/re acu3at0) * Deci& du.neata 2i Eohn Cronin a4i avut o convor+ire /rieteneasc0) Ii-a s/us lucruri /ersonale des/re el 2i te /l0cea 2i te res/ecta) Ai s/une c0 e un re3u.at corect& doa.n0 doctor1 * Da) * $i /entru asta 4i-a dat un .ilion de dolari1 %aige se uit0 /rin sala tri+unalului) Ea nu s/use ni.ic) Nu avea nici un r0s/uns) #ena+le o /orni ,na/oi s/re .asa /rocurorului& a/oi& +rusc& se ,ntoarse din nou cu (a4a s/re acu3at0) * Doctore Taylor& ai .0rturisit .ai devre.e c0 nu ai avut idee c0 Eohn Cronin o s0-4i lase +ani sau c0-2i va 2terge (a.ilia din testa.ent) * Corect) * C-t c-2tig0 un .edic re3ident la *pitalul de district Em%arcadero?
>@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Alan %enn era ,n /icioare) * "+iec4ie5 Nu v0dC * E o ,ntre+are vala+il0) Martora /oate r0s/unde) * Trei3eci 2i o/t de .ii de dolari /e an) #ena+le interveni: * Nu e /rea .ult ,n 3ilele astea& nu-i a2a1 $i din astea .ai sunt re4ineri& ta;e 2i cheltuieli /entru trai) N-ar r0.-ne destul /entru o e;cursie lu;oas0 ,n vacan40& s0 3ice. la Londra& sau %aris& sau #ene4ia& nu-i a2a1 * %resu/un c0 nu) * Nu) Deci nu ai /l0nuit s0 (aci o ase.enea vacan40 /entru c0 2tiai c0 nu-4i /uteai /er.ite) * Asta e corect) Alan %enn era din nou ,n /icioare) * Doa.n0 6udec0toareC Eudec0toarea ?oung se ,ntoarse s/re /rocuror) * Unde ne duce asta& do.nule #ena+le1 * #reau doar s0 sta+ilesc c0 acu3ata nu /utea s0 /l0nuiasc0 o c0l0torie lu;oas0 (0r0 s0 ca/ete +anii de la cineva) * A r0s/uns de6a la ,ntre+area asta) *** Alan %enn 2tia c0 tre+uia s0 ac4ione3e) Ini.a nu-i d0dea ghes& dar se a/ro/ie de +o;a .artorilor cu +una dis/o3i4ie a unui +0r+at care toc.ai a c-2tigat la loterie) * Doctore Taylor& ,4i a.inte2ti c0 ai luat acele +ro2uri turistice1 * Da) * %l0nuiai s0 (aci o c0l0torie ,n Euro/a sau s0 ,nchirie3i un iaht1 * 7ine,n4eles c0 nu) Totul a (ost o glu.0& un vis i./osi+il) %rietenele .ele 2i cu .ine ne-a. g-ndit c0 asta ne va ridica .oralul) Era. (oarte o+osite 2iC ,n .o.entul acela ni s-a /0rut o idee +un0) #ocea ei dis/0ru) Alan %enn se uita /e (uri2 la 6uriu) Fe4ele lor e;/ri.au /ur0 ne,ncredere) ***
>>

- <IDNE? <9ELD"N -

=us #ena+le interoga acu3ata a doua oar0) * Doa.n0 doctor Taylor& ,l cunoa2te4i /e doctorul La'rence 7arBer1 Ea avu un .o.ent de re.e.orare) 'm s -l omor pe 6a9rence :ar7er. 'm s-o $ac ncet. 'm s -l las s su$ere nt&i; apoi# am s -l omor. Da& ,l cunosc /e doctorul 7arBer) * Din ce ,./re6ur0ri1 * Doctorul 7arBer 2i cu .ine a. lucrat deseori ,./reun0 ,n ulti.ii doi ani) * Ai s/une c0 este un doctor co./etent1 Alan %enn s0ri din scaunul lui) * "+iecte3& doa.n0 6udec0toare) MartoraC Dar& ,nainte ca el s0 /oat0 ter.ina sau ca 6udec0toarea ?oung s0 /oat0 decide& %aige r0s/unse: * E .ai .ult dec-t co./etent) E str0lucit) %enn se l0s0 din nou ,n scaunul lui& /rea uluit ca s0 vor+easc0) * Ai vrea s0 .ai co./lete3i r0s/unsul1 * Doctorul 7arBer este unul dintre cei .ai renu.i4i chirurgi cardio-vasculari din lu.e) Are o a./l0 /ractic0 /articular0& dar a /racticat trei 3ile /e s0/t0.-n0 2i ,n s/italul Em%arcadero. Deci& ai o /0rere (oarte +un0 (a40 de 6udecata lui ,n chestiuni .edicale1 * Da) * $i ai senti.entul c0 ar /utea 6udeca c-t de co./etent este un alt .edic1 %enn voia s0-i trans.it0 lui %aige s0 r0s/und0: "u (tiu. Ea e3it0) * Da) =us #ena+le se ,ntoarse s/re 6ura4i) * A4i au3it-o /e acu3at0 .0rturisind c0 are o /0rere (oarte +un0 /entru 6udecata .edical0 a doctorului 7arBer) </er c0 a ascultat cu aten4ie a/recierile doctorului 7arBer des/re co./eten4a eiC sau des/re li/sa acesteia) Alan %enn era din nou ,n /icioare) * "+iec4ie5 * Ad.is0) Dar era /rea t-r3iu) Dauna se /rodusese)
>A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** :n ti./ul /au3ei ur.0toare& Alan %enn ,l trase /e Eason la toaleta +0r+a4ilor) * :n ce nai+a .-ai +0gat1 ,ntre+0 %enn (urios) Eohn Cronin a ur-t-o) 7arBer a ur-t-o) Eu /retind clien4ilor .ei s0-.i s/un0 adev0rul 2i tot adev0rul) !sta-i singurul .od ,n care /ot s0-i a6ut) Ei +ine& /e ea nu /ot s0 o a6ut) %rietena du.itale .i-a o(erit un ca3 cu o 30/ad0 at-t de groas0& ,nc-t a. nevoie de schiuri) De (iecare dat0 c-nd deschide gura& ,2i .ai +ate un cui ,n sicriu) A(urisitul 0sta de /roces e ,n c0dere li+er05 *** :n du/0-a.ia3a aceea& Eason Curtis se duse s0 o vad0 /e %aige) * Ai un vi3itator& doa.n0 doctor Taylor) Eason intr0 ,n celula lui %aige) * %aigeC Ea se ,ntoarse s/re el 2i se lu/ta cu lacri.ile) * <e /are c0 e (oarte r0u& nu-i a2a1 Eason se (or40 s0 3-.+easc0) * $tii ce a s/us +0r+atul: GNu s-a s(-r2it /-n0 nu s-a ter.inatH) * Eason& tu nu cre3i c0 eu l-a. o.or-t /e Eohn Cronin /entru +anii lui& nu-i a2a1 Ce-a. (0cut& a. (0cut doar ca s0-l a6ut) * Eu te cred& s/use Eason lini2tit) Te iu+esc) " lu0 ,n +ra4e) "u vreau s-o pierd# se g-ndi Eason) "u pot. Ea este cel mai %un lucru din viaa mea. * Totul o s0 (ie ,n regul0) Ii-a. /ro.is c0 vo. (i ve2nic ,./reun0) %aige ,l 4inu a/roa/e 2i ,2i s/use: Ni.ic nu 4ine o ve2nicie) Ni.ic) Cu. se /oate c0 totul .erge at-t de r0uC at-t de r0uC at-t de r0uC1

CARTEA NTI
>D

- <IDNE? <9ELD"N -

Capitol l !
San Francisco Iulie 1990 * 9unter Kate5 * Aici) * Ta(t 7etty Lou5 * <unt aici) * Taylor %aige5 * Aici) Ele erau singurele (e.ei ,ntr-un gru/ .are de noi re3iden4i de anul ,nt-i& aduna4i ,ntr-o sal0 .are& trist0& din *pitalul de district Em%arcadero. </italul Em%arcadero era cel .ai vechi s/ital din <an Francisco 2i unul dintre cele .ai vechi din 4ar0) :n ti./ul cutre.urului din @NMN& Du.ne3eu a (0cut o glu.0 cu locuitorii din <an Francisco 2i a l0sat ,n /icioare s/italul) Era un co./le; ur-t& ocu/-nd .ai .ult de trei col4uri de strad0& av-nd cl0diri din c0r0.id0 2i /iatr0& cenu2ii& de ani 2i de .urd0rie acu.ulat0) La intrarea din (a40 a cl0dirii /rinci/ale& ,n interior& se a(la o sal0 .are de a2te/tare& cu +0nci tari de le.n /entru /acien4i 2i vi3itatori) %ere4ii se co2coveau de /rea .ulte decenii de straturi de vo/sea& iar coridoarele erau roase 2i neregulate din cau3a .iilor de /acien4i ,n scaune cu rotile& ,n c-r6e sau /e /icioare) :ntregul co./le; era ,nv0luit ,n /atina ur-t0 a ti./ului) </italul Em%arcadero era un ora2 ,n ora2) %este nou0 .ii de /ersoane erau anga6ate la s/ital& inclu3-nd /atru sute de .edici /er.anen4i& o sut0 cinci3eci de .edici voluntari cu nor.0 redus0& o/t sute de re3iden4i 2i trei .ii de surori .edicale& /lus tehnicieni& a6utoare /e sec4ii 2i alt /ersonal tehnic) Eta6ele su/erioare cu/rindeau un co./le; de dou0s/re3ece s0li de o/era4ie& de/o3itul central& o +anc0 de oase& dis/eceratul central& trei sec4ii de urgen40& o sec4ie <IDA 2i /este dou0 .ii de /aturi) Acu.& ,n /ri.a 3i de la sosirea noilor re3iden4i& ,n iulie& doctorul 7en6a.in 8allace& directorul s/italului& se ridic0 s0 le vor+easc0) 8allace era chintesen4a /oliticianului& un +0r+at ,nalt& i./resionant& cu /u4in0 2tiin40 2i destul (ar.ec ca s0-2i (i croit ascensiunea s/re /o3i4ia lui actual0)
>F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* #reau s0 v0 ure3 +un venit tuturor noilor .edici re3iden4i& ,n di.inea4a asta) :n /ri.ii doi ani de 2coal0 .edical0& a4i lucrat /e cadavre) :n ulti.ii doi ani& a4i lucrat cu /acien4i interna4i ,n s/ital& su+ su/ravegherea unor .edici .ai vechi) Acu. ve4i r0s/unde voi ,n2iv0 de /acien4ii vo2tri) Este o r0s/undere serioas0& care cere d0ruire 2i /reg0tire /ro(esional0) "chii lui /rivir0 /rin sal0) * Unii dintre voi /l0nuiesc s0 devin0 chirurgi) Al4ii vor .erge la .edicin0 intern0) Fiecare gru/ va (i dat ,n gri6a unui re3ident vechi care v0 va e;/lica rutina 3ilnic0) De acu. ,ncolo& tot ce (ace4i /oate (i o chestiune de via40 sau de .oarte) Ei ascultau cu aten4ie& ag04-ndu-se de (iecare vor+0) * Em%arcadero este un s/ital de district) Asta ,nsea.n0 c0 acce/t0. /e oricine vine la u2a noastr0) Ma6oritatea /acien4ilor sunt s0raci) Ei vin aici /entru c0 nu-2i /ot /er.ite un s/ital /articular) Ca.erele noastre de la urgen40 sunt ocu/ate dou03eci 2i /atru de ore /e 3i) #e4i (i (oarte solicita4i 2i /rost /l0ti4i) :ntr-un s/ital /articular& /ri.ul ah ar consta ,n .unc0 ne,nse.nat0& de rutin0) :n al doilea an vi s-ar /er.ite s0 da4i un scal/el chirurgului& iar ,n al treilea an vi s-ar /er.ite s0 (ace4i ni2te o/era4ii .inore& su+ su/raveghere) Ei +ine& /ute4i uita toate astea) %rinci/iul nostru aici este: GUn an ur.0re2ti& un an (aci& un an /redai altoraH) Ave. (oarte /u4in /ersonal 2i cu c-t .ai re/ede v0 /ute. +0ga ,n s0lile de o/era4ie cu at-t .ai +ine) <unt ,ntre+0ri1 Noii re3iden4i ar (i vrut s0 /un0 un .ilion de ,ntre+0ri) * Nici una1 7ine) %ri.a voastr0 3i aici ,nce/e .-ine) #0 ve4i /re3enta la /rinci/alul +irou de rece/4ie la ora cinci trei3eci& .-ine di.inea40) <ucces5 Instructa6ul se ter.inase) Ur.0 un e;od general s/re u2i 2i 3u.3etul conversa4iilor agitate) Cele trei (e.ei se tre3ir0 c0 st0teau ,./reun0) * Unde sunt celelalte (e.ei1 * Eu cred c0 astea sunte. toate)) * E ca 2i la Facultatea de .edicin0& nu1 Clu+ul +0ie4ilor) A. sen3a4ia c0 locul acesta a/ar4ine Evului .ediu) %ersoana care vor+ea era o (e.eie de culoare& de o (ru.use4e /er(ect0& a/roa/e de un .etru nou03eci ,n0l4i.e& cu oase .ari& dar teri+il de gra4ioas0) Totul la ea& .ersul& 4inuta& /rivirea rece& ,ntre+0toare& din ochii ei& trans.itea un .esa6 de indi(eren40)
>J

- <IDNE? <9ELD"N -

* Eu sunt Kate 9unter) Mi se s/une Kat) * %aige Taylor) Ar0ta t-n0r0 2i /rietenoas0& inteligent0& sigur0 /e ea) Ele se ,ntoarser0 s/re a treia (e.eie) * 7etty Loy Ta(t) Mi se s/une 9oney) #or+ea cu un accent .oale& sudist) Avea o (a40 deschis0& (0r0 ascun3i2uri& ochi +l-n3i& cenu2ii& 2i un 3-.+et cald) * De unde e2ti1 ,ntre+0 Kat) * Me./his& Tennessee) <e uitar0 la %aige) Ea decise s0 dea r0s/unsul si./lu: * 7oston) * Minnea/olis& s/use Kat) E destul de a/roa/e& se g-ndi ea) %aige 3ise: * <e /are c0 sunte. tare de/arte de acas0) Unde locui4i1 * Eu stau ,ntr-un hotel /lin de insecte& s/use Kat) N-a. avut ti./ s0 caut un loc .ai +un) 9oney 3ise: * Nici eu) %aige se lu.in0) * Eu a. vi3itat a3i-di.inea40 c-teva a/arta.ente) Unul era gro3av& dar nu .i-l /ot /er.ite) Are trei dor.itoare) <e uitar0 una la cealalt0) * Dac0 toate trei l-a. ,./0r4iC 3ise Kat) *** A/arta.entul era ,n districtul Marina& /e strada Fil+ert) Era /er(ect /entru ele) Trei dor.itoare& dou0 +0i& +uc0t0rie utilat0& s/0l0torie) Era .o+ilat ,n stil vechi *ears 5oe%uc7# dar era +un 2i curat) C-nd cele trei (e.ei au ter.inat cu ins/ec4ia& 9oney 3ise: * Eu cred c0 e dr0gu4) * $i eu& (u de acord Kat) <e uitar0 la %aige) * A2a se /are) <e .utar0 ,n a/arta.ent chiar ,n du/0-a.ia3a aceea) Ad.inistratorul le a6ut0 s0-2i duc0 sus +aga6ele) * Deci o s0 lucra4i la s/ital1 s/use el) <urori .edicale& a2a-i1 * Doctori4e& ,l corect0 Kat) El o /rivi sce/tic)
>L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Doctori4e1 #rei s0 s/ui .edici adev rai? Da& .edici adev0ra4i& ,i 3ise %aige) El .or.0i) * <0 v0 s/un adev0rul& dac0 a2 avea nevoie de ,ngri6ire .edical0& nu cred c0 a2 vrea ca o (e.eie s0-.i e;a.ine3e tru/ul) * " s0 4ine. .inte lucrul 0sta) * Unde-i televi3orul1 ,ntre+0 Kat) Nu v0d nici unul) * Dac0 vre4i& va tre+ui s0 v0 cu./0ra4i) 7ucura4i-v0 de a/arta.ent& doa.nelorC doctor) El chicoti) Ele se uitar0 du/0 el c-nd /lec0) Kat ,i i.it0 vocea: * G<urori .edicale& a2a-i1H /u(ni) Misoginis. .asculin) Ei& hai s0 ne alege. dor.itoarele) * "ricare e +un /entru .ine& 3ise 9oney +l-nd) E;a.inar0 cele trei dor.itoare) Dor.itorul /rinci/al era .ai .are dec-t celelalte dou0) Kat 3ise: * De ce nu-l iei tu& %aige1 Tu ai g0sit a/arta.entul5 %aige a/ro+0 din ca/) * :n regul0) <e duse (iecare ,n ca.era ei 2i ,nce/ur0 s0 des/achete3e) Din vali3a ei& %aige scoase cu gri60 (otogra(ia ,nr0.at0 a unui +0r+at de vreo trei3eci de ani) Era atr0g0tor& /urta ochelari cu ra.0 neagr0& care ,i d0deau un aer intelectual) %aige /use (otogra(ia /e no/tier0& al0turi de un teanc de scrisori) Kat 2i 9oney venir0 la ea) * Ce-ar (i s0 ie2i. s0 lu0. cina1 * <unt gata& r0s/unse %aige) Kat v03u (otogra(ia) * Cine este1 %aige 3-.+i) * !sta-i +0r+atul cu care a. s0 .0 c0s0toresc) E doctor 2i lucrea30 /entru "rgani3a4ia Mondial0 a <0n0t04ii& ,l chea.0 Al(red Turner) Acu. lucrea30 ,n A(rica& dar o s0 vin0 la <an Francisco& s0 /ute. (i ,./reun0) * E2ti norocoas0& 3ise g-nditoare 9oney) Arat0 +ine) %aige se uit0 la ea) * Tu ai /e cineva1 * Nu) Mi-e tea.0 c0 nu /rea a. noroc la +0r+a4i) Kat co.ent0: * %oate c0 norocul t0u se va schi.+a la Em%arcadero.
>M

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Toate trei luar0 cina la Tarantino# nu /rea de/arte de cl0direa lor) :n ti./ul cinei vor+ir0 des/re locul de unde veneau 2i des/re vie4ile lor& dar ,n conversa4ie se si.4ea o constr-ngere& o re4inere) Erau trei str0ine& care se cercetau 2i ,ncercau s0 se cunoasc0 una /e cealalt0) 9oney vor+i (oarte /u4in) E timid # se g-ndi %aige) E vulnera%il . <reun % r%at din 3emp,is i-o $i s$ r&mat inima. %aige se uit0 la Kat) 'utoncredere. 3are demnitate. +mi place cum vor%e(te. *e vede c vine dintr-o $amilie %un . :ntre ti./& Kat o studia /e %aige) 4 $at %ogat # care n-a tre%uit s se str duiasc pentru nimic n viaa ei. ' reu(it doar cu aspectul ei. 9oney se uita la a.-ndou0) Erau at&t de ncre0 toare n ele# at&t de sigure pe ele= 4 s le $ie u(or n $elul sta. Toate gre2eau) *** Du/0 ce se ,ntorseser0 ,n a/arta.entul lor& %aige era /rea e.o4ionat0 ca s0 doar.0) <t0tea culcat0 ,n /at 2i se g-ndea la viitor) Dincolo de (ereastra ei& /e strad0& se au3i 3go.otul unei .a2ini care se ciocnise 2i a/oi oa.eni care strigau& iar ,n .intea lui %aige acestea se to/eau ,n a.intirea +02tina2ilor a(ricani care urlau 2i c-ntau 2i a ar.elor care tr0geau) <e si.4i trans/ortat0 ,na/oi ,n ti./& ,n .icul sat din 6ungl0 din estul A(ricii& /rins0 ,n .i6locul unui r03+oi tri+al ucig0tor) %aige era ,ngro3it0) * Au s0 ne o.oare5 Tat0l ei o lu0 ,n +ra4e) * N-au s0 ne (ac0 nici un r0u& draga .ea) Noi sunte. aici ca s0-i a6ut0.) Ei 2tiu c0 le sunte. /rieteni) $i deodat0& (0r0 nici un avertis.ent& 2e(ul unuia dintre tri+uri n0v0lise ,n cortul lor) ***
>N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney& era culcat0 ,n /at 2i se g-ndea) E(ti la o distan mare de 3emp,is# Tennessee# :etty 6ou. : nuiesc c nu m mai pot ntoarce acolo niciodat . Dar niciodat . %utea au3i vocea 2eri(ului care ,i s/unea: Din respect pentru $amilia lui# o s consider m moartea reverendului Douglas 6ipton ca $iind o sinucidere din cau0e necunoscute# dar i-a( sugera s o ntin0i din ora(ul sta repede# (i s nu te mai ntorci; *** Kat se uita /e (ereastra dor.itorului ei& ascult-nd 3go.otele ora2ului) %utea au3i /ic0turile de /loaie 2o/tind: 'i reu(it; ai reu(it; 6e-ai ar tat tuturor c au gre(it. <rei s devii doctori ? 4 negres doctori ? +n ciuda respingerilor din partea $acult ilor de medicin . 3ulumim c ne-ai trimis cererea. Din ne$ericire# n acest moment toate locurile noastre au $ost ocupate. 'v&nd n vedere originea dumneavoastr # v-am sugera c poate v vei simi mai %ine la o universitate mai mic . Avea re3ultate (oarte +une 2i& totu2i& din dou03eci 2i cinci de (acult04i la care (0cuse cerere& doar una o acce/tase) Decanul (acult04ii ,i s/usese: G:n vre.urile astea e /l0cut s0 ve3i /e cineva cu o origine nor.al0& decent0)H Dac ar $i (tiut adev rul ngro0itor=

Capitol l "
La ora cinci 2i 6u.0tate& a doua 3i di.inea40& c-nd se /re3entar0 noii re3iden4i& .e.+rii ai /ersonalului s/italului a2te/tau s0-i ,ndru.e la diversele lor ,ns0rcin0ri) Chiar 2i la acea or0 .atinal0& ,nce/use de6a ne+unia) Toat0 noa/tea sosiser0 /acien4i& venind cu a.+ulan4e& cu .a2ini de /oli4ie sau /e /icioarele lor) %ersonalul ,i denu.ea GLuri 2i E-uriH adic0 lesturile aruncate 2i e/avele /lutitoare care erau aduse /uhoi ,n ca.erele de urgen40& s(0r-.a4i 2i s-nger-nd& victi.e ale ,./u2c0turilor 2i ,n6unghierilor 2i ale accidentelor de .a2in0& erau cei r0ni4i la tru/ 2i s/irit& cei (0r0 locuin40 2i cei nedori4i& resturile societ04ii care curgeau /rin canalele ,ntunecoase ale oric0rui ora2 .are) Era o sen3a4ie de haos organi3at& de .i2care (renetic0 2i
AO

- <IDNE? <9ELD"N -

sunete ascu4ite 2i 3eci de ca3uri nea2te/tate de care tre+uia s0 te ,ngri6e2ti ,n acela2i ti./) Noii re3iden4i st0teau aduna4i& o+i2nuindu-se cu noul .ediu& ascult-nd sunetele ciudate din 6urul lor) *** %aige& Kat 2i 9oney a2te/tau /e coridor c-nd un re3ident .ai vechi se a/ro/ie de ele) * Cine este doctori4a Ta(t1 9oney se uit0 ,n sus 2i s/use: * Eu sunt) Re3identul 3-.+i 2i-i ,ntinse .-na) * E o onoare s0 te cunosc) Mi s-a s/us s0 te caut) $e(ul /ersonalului s/une c0 ai cele .ai .ari cali(icative la Facultatea de .edicin0 /e care le-a v03ut vreodat0 s/italul 0sta) <unte. ,nc-nta4i s0 te ave. aici) 9oney 3-.+i 6enat0) * Mul4u.esc) Kat 2i %aige se uitar0 la 9oney ui.ite) "-a( $i g,icit c e at&t de str lucit # se g-ndi %aige) * %l0nui4i s0 (ace4i .edicin0 intern0& doctore Ta(t1 * Da) Re3identul se ,ntoarse s/re Kat) * Doctori4a 9unter1 * Da) * Du.neata e2ti interesat0 ,n neurochirurgie1 * Da& sunt) El consult0 o list0) * #ei lucra cu doctorul Le'is) Re3identul se uit0 la %aige) * Doctori4a Taylor1 * Da) * Du.neata .ergi la chirurgie cardiac0) * A2a e) * 7ine) %e du.neata 2i /e doctori4a 9unter o s0 v0 tri.ite. la g0r3ile de la chirurgie) Merge4i la +iroul surorii 2e(e& Margaret </encer) %e hol) * Mul4u.esc) %aige se uit0 la celelalte 2i ins/ir0 ad-nc)
A@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* A. /lecat5 <0 ave. noroc5 *** <ora 2e(0& Margaret </encer& era .ai cur-nd un vas de r03+oi dec-t o (e.eie& greoaie 2i cu un aer serios& cu reac4ii +ru2te) C-nd %aige se a/ro/ie& era ocu/at0) * <cu30-.0C <ora </encer se uit0 ,n sus) * Da1 * Mi s-a s/us s0 .0 /re3int aici) <unt doctori4a Taylor) <ora </encer consult0 o list0) * Un .o.ent) Intr0 /e o u20 2i se ,ntoarse o cli/0 .ai t-r3iu& cu ni2te /antaloni 2i halate al+e) * %o(ti.) %antalonii tre+uie /urta4i ,n sala de o/era4ie 2i la turul de vi3it0) C-nd (aci vi3ite& ,.+raci halatul al+ /este /antaloni) * Mul4u.esc) * Ia 2i asta) 70g0 .-na dedesu+t 2i a/oi ,i ,ntinse lui %aige o insign0 de .etal /e care scria: Paige Taylor# doctor n medicin . Asta e insigna du.itale cu nu.ele& doa.n0 doctor) %aige o 4inu ,n .-n0 2i o /rivi un .o.ent /relungit) Paige Taylor# doctor n medicin . <e si.4ea de /arc0 i s-ar (i dat .edalia de onoare) To4i anii aceia lungi de .unc0 2i studiu erau concentra4i ,n aceste cuvinte) <ora </encer o ur.0rea) * Te si.4i +ine1 * <unt +ine) %aige 3-.+i) M0 si.t +ine& .ul4u.esc) Unde .0C1 * #estiarul doctorilor este /e coridor& la st-nga) " s0 (aci turul vi3itelor& a2a c0 va tre+ui s0 te schi.+i) * Mul4u.esc) %aige /orni /e coridor& ui.it0 de activitatea sus4inut0 din 6urul ei) Coridorul era aglo.erat cu doctori& surori .edicale& tehnicieni 2i /acien4i care se gr0+eau ,n di(erite direc4ii) #or+0ria insistent0 a a/elurilor /rin sta4ie se ad0uga 3go.otului) * Doctor KeenanC <" treiC doctor KeenanC <" treiC * Doctor Tal+otC urgen40 unuC doctor Tal+otC urgen40 unu)&
A>

- <IDNE? <9ELD"N -

* Doctor EngelC ca.era >@>C doctor EngelC ca.era >@>) %aige se a/ro/ie de o u20 /e care scria #E<TIAR D"CT"RI 2i deschise u2a) :n0untru erau vreo du3in0 de doctori ,n diverse stadii de de3+r0care) Doi dintre ei erau total goi) C-nd se deschise u2a se ,ntoarser0 s0 se uite la %aige) * Ah5 EuC .0 scu3a4i& .or.0i %aige 2i ,nchise u2a) R0.ase acolo& ne2tiind ce s0 (ac0) La c-4iva .etri .ai ,ncolo /e coridor v03u o u20 /e care-scria #E<TIAR <UR"RI) %aige se duse acolo 2i deschise u2a) :n0untru& c-teva surori se schi.+au /un-ndu-2i uni(or.ele) Una dintre ele se uit0 ,n sus) * 7un0) E2ti una dintre surorile noi1 * Nu) Nu sunt& r0s/unse %aige ,ncordat0& ,nchise u2a 2i se duse din nou la vestiarul doctorilor) <t0tu acolo un .o.ent& a/oi ins/ir0 ad-nc 2i intr0) Conversa4ia se o/ri) Unul dintre +0r+a4i 3ise: * :.i /are r0u& scu./o) Ca.era asta e /entru doctori) * <unt doctor& (0cu %aige) Ei se ,ntoarser0 2i se uitar0 unul la cel0lalt) * Ah1 7ine& aC +un venit) * Mul4u.esc) E3it0 un .o.ent& a/oi se duse s/re un dul0/ior gol) 70r+a4ii se uitar0 cu. ,2i /une ,.+r0c0.intea de s/ital ,n dul0/ior) Ea se uit0 la +0r+a4i un .o.ent& a/oi ,ncet ,nce/u s0-2i descheie +lu3a) Doctorii st0teau acolo& nesiguri ce s0 (ac0) Unul dintre ei s/use: * %oate ar tre+uiC aC s0-i o(eri. .icu4ei doa.ne /u4in0 singur0tate& do.nilor) 3icuei doamne. Mul4u.esc& 3ise %aige) Ea r0.ase acolo a2te/t-nd& ,n ti./ ce doctorii ter.inar0 s0 se ,.+race 2i /0r0sir0 ca.era) >ar eu va tre%ui s trec prin asta n $iecare 0i? se ,ntre+0 ea) Tururile vi3itei la s/ital au o alc0tuire tradi4ional0& care nu se schi.+0 niciodat0) Medicul curant& ur.at de re3identul vechi& a/oi ceilal4i re3iden4i 2i unul sau doi studen4i la .edicin0) Medicul curant la care (usese re/arti3at0 %aige era doctorul 8illia. Radnor) %aige 2i ,nc0 cinci re3iden4i erau aduna4i ,n hol& a2te/t-nd s0-l cunoasc0)
AA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

:n gru/ era un t-n0r doctor chine3) El ,i ,ntinse .-na) * To. Chang& s/use el) </er c0 sunte4i to4i la (el de nervo2i ca 2i .ine) Lui %aige ,i /l0cu i.ediat) Un +0r+at se a/ro/ie de gru/) * 7un0 di.inea4a& 3ise el) Eu sunt doctorul Radnor) #or+ea +l-nd& avea ochi al+a2tri& str0lucitori) Fiecare re3ident se /re3ent0) * Asta este /ri.a voastr0 3i de tur al vi3itei) #reau s0 (i4i aten4i la tot ce vede4i 2i au3i4i& dar ,n acela2i ti./ este i./ortant s0 ar0ta4i rela;a4i) %aige ,2i not0 ,n .e.orie: 2ii ateni# dar s p rei rela?ai. * Dac0 /acien4ii v0d c0 sunte4i ,ncorda4i& vor (i 2i ei ,ncorda4i 2i vor crede /ro+a+il c0 .or de o +oal0 des/re care voi nu vre4i s0 le s/une4i) "u $acei pacienii s $ie ncordai. * Iine4i .inte c0& de acu. ,ncolo& ve4i (i r0s/un30tori /entru via4a altor (iin4e u.ane) 'cum suntem r spun0 tori pentru alte viei. <ai# Doamne= Cu c-t vor+ea .ai .ult doctorul Radnor& cu at-t .ai nervoas0 devenea %aige 2i& c-nd el ter.in0& auto,ncrederea ei dis/0ruse co./let) "u sunt nc preg tit pentru asta= se g&ndi ea. "u (tiu ce s $ac. )ine a spus vreodat c eu pot s $iu doctor? Dar dac omor pe cineva? Doctorul Radnor continu0: * A2te/t note detaliate des/re (iecare dintre /acien4ii vo2tri * /ro+e de la+orator& s-nge& electroli4i& totul) E clar1 <e au3ir0 .ur.ure) * Da& do.nule doctor) * Aici& la chirurgie& sunt ,ntotdeauna ,ntre trei3eci 2i /atru3eci de /acien4i ,n acela2i ti./) Trea+a voastr0 este s0 ave4i gri60 ca totul s0 (ie organi3at cu. tre+uie& /entru ei) " s0 ,nce/e. acu. turul vi3itei de di.inea40) Du/0-a.ia30& vo. (ace din nou acela2i tur) *** Totul /0ruse at-t de u2or la (acultate& se g-ndi %aige ,n leg0tur0 cu cei /atru ani /etrecu4i acolo) Fuseser0 o sut0 cinci3eci de studen4i 2i doar cincis/re3ece (e.ei) Nu va uita niciodat0 /ri.a 3i a cursului de Anato.ie general0) <tuden4ii
AD

- <IDNE? <9ELD"N -

intraser0 ,ntr-o sal0 .are& din cera.ic0 al+0& cu dou03eci de .ese a2e3ate ,n 2iruri& (iecare .as0 (iind aco/erit0 cu o ,nvelitoare gal+en0) La (iecare .as0 erau re/arti3a4i c-te cinci studen4i) %ro(esorul s/usese: * :n regul0& da4i deo/arte ,nvelitorile) $i iat0& ,n (a4a lui %aige se a(la /ri.ul cadavru) <e te.use c0 va le2ina sau i se va (ace r0u& dar se si.4ea straniu de cal.0) Cadavrul (usese ,.+0ls0.at& ceea ce ,l ,nde/0rta cu.va& cu un /as& de o.enesc) La ,nce/ut& studen4ii au (ost t0cu4i 2i res/ectuo2i ,n la+oratorul de anato.ie) Dar& incredi+il /entru %aige& du/0 o s0/t0.-n0& .-ncau sandvi2urile ,n ti./ul disec4iilor 2i (0ceau glu.e +rutale) Era o (or.0 de autoa/0rare& o negare a /ro/riei lor vulnera+ilit04i) D0deau nu.e cadavrelor 2i le tratau ca /e ni2te vechi /rieteni) %aige ,ncerca s0 se co./orte la (el de indi(erent ca 2i ceilal4i& dar g0si di(icil lucrul acesta) <e uita la cadavrul /e care lucra 2i se g-ndea: 'cesta era un % r%at cu o $amilie. *e ducea n $iecare 0i la un %irou (i# o dat pe an# (i lua o vacan cu soia (i copiii. Pro%a%il i pl ceau sporturile (i se %ucura de $ilme (i piese (i r&dea (i pl&ngea (i i urm rea pe copiii lui cresc&nd (i le mp rt (ea %ucuriile (i neca0urile (i avea visuri mari (i $rumoase. *per c i s-au mplinit toate; " triste4e dulcea.0ruie o cu/rindea /entru c0 el era .ort 2i ea tr0ia) Cu ti./ul& chiar 2i /entru %aige& disec4iile devenir0 rutin0) Deschidea /ie/tul& e;a.ina coastele& /l0.-nii& sacul /ericardic ce aco/er0 ini.a& venele& arterele 2i nervii) " .are /arte a /ri.ilor doi ani de .edicin0 a (ost /etrecut0 cu .e.orarea unor lungi liste& la care studen4ii se re(ereau ca (iind Grecital de organeH) Mai ,nt-i nervii cranieni: ol(activ& o/tic& oculo.otor& traheal& trige.en& a+duccens& (acial& auditiv& gloso(aringean& vag& s/inal 2i hi/oglos) <tuden4ii (oloseau .ne.o-tehnica /entru a /utea re4ine) Fra3a clasic0 era: "rientul o(er0 oric-nd tinerilor turi2ti a.atori (ar.ecul aventuriiP gr0+i4i-v0 s0 hoin0ri4i5 #ersiunea .asculin0 .odern0 era: "h& oh& oh5 Toate tinerele au (undul a/roa/e gol vara su+ halat) ***
AF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Ulti.ii doi ani de (acultate au (ost .ai interesan4i& av-nd cursuri de .edicin0 intern0& chirurgie& /ediatrie 2i o+stetric0& iar ei au lucrat ,n s/italul local) +mi amintesc vremea aceea; se g-ndi %aige) * Doctor Taylor) Re3identul cel vechi se uita (i; la ea) %aige reveni la realitate cu o tres0rire) Ceilal4i erau de6a la 6u.0tatea coridorului) * #in& s/use ea ,n gra+0) *** %ri.a o/rire (u ,ntr-un salon .are& dre/tunghiular& cu 2iruri de /aturi /e a.+ele laturi ale ca.erei& cu o .ic0 no/tier0 l-ng0 (iecare /at) %aige se a2te/tase s0 vad0 /erdele care s0 des/art0 /aturile& dar aici nu e;ista se/arare) %ri.ul /acient era un +0r+at .ai v-rstnic cu o (a40 /alid0) Dor.ea ad-nc& res/ir-nd greu) Doctorul Radnor se duse la /icioarele /atului& studie (i2a de acolo& a/oi se duse l-ng0 /acient 2i ,l atinse cu +l-nde4e /e u.0r) * Do.nule %otter1 %acientul deschise ochii) * 9.1 * 7un0 di.inea4a) <unt doctorul Radnor) A. venit s0 v0d cu. te si.4i) Ai dor.it +ine1 * A (ost ,n regul0) * Ai vreo durere1 * Da) M0 doare /ie/tul) * Las0-.0 s0 .0 uit) C-nd ter.in0 e;a.inarea& el 3ise: * Merge +ine) A. s0-i s/un surorii s0-4i dea ceva contra durerii) * Mul4u.esc& doctore) * " s0 veni. din nou s0 te vede.& du/0-a.ia30) <e ,nde/0rtar0 de /at) Doctorul Radnor se ,ntoarse s/re re3iden4i) * :ncerca4i ,ntotdeauna s0 /une4i ,ntre+0ri care s0 ai+0 ca r0s/uns un da sau nu# ca /acientul s0 nu se o+oseasc0) $i lini2ti4i-l c0 (ace /rogrese) A2 vrea s0 studia4i (i2a lui 2i s0 v0 lua4i note) " s0 reveni. du/0-a.ia30 s0 vede. ce .ai (ace) Iine4i o
AJ

- <IDNE? <9ELD"N -

eviden40 a (iec0rui /acient cu /rinci/ala lui /ro+le.0& +oala actual0& +oli din trecut& istoricul (a.iliei 2i cel social) Dac0 +ea& (u.ea30 etc) C-nd (ace. din nou turul& a2te/t un ra/ort cu /rivire la /rogresele (iec0rui /acient) Trecur0 la /atul /acientului ur.0tor& un +0r+at ,n 6ur de /atru3eci de ani) * 7un0 di.inea4a& do.nule Ra'lings) * 7un0 di.inea4a& doctore) * Te si.4i .ai +ine ,n di.inea4a asta1 * Nu /rea +ine) A. stat trea3 .ult ti./& a3i-noa/te) M0 doare sto.acul) Doctorul Radnor se ,ntoarse s/re re3identul vechi) * Ce a ar0tat /roctosco/ia1 * Nici o /ro+le.0) * D0-i +ariu 2i (0-i o investiga4ie sto.acal0& statim. Re3identul ,2i not0) Re3identul de l-ng0 %aige ,i 2o/ti ,n ureche: * 70nuiesc c0 2tii ce ,nsea.n0 statim1 G<cutur0-4i (undul5H Doctorul Radnor au3i) * *tatim ,n latin0 ,nsea.n0 imediat. :n ulti.ii ani& %aige au3ise des vor+a asta) %acientul ur.0tor era o (e.eie .ai ,n v-rst0& c0reia i se (0cuse o o/era4ie de +y/ass) * 7un0 di.inea4a& doa.n0 TurBel) * C-t ti./ o s0 .0 .ai 4ine4i aici1 * Nu (oarte .ult) "/era4ia a (ost reu2it0) Cur-nd o s0 /leca4i acas0) $i trecur0 la ur.0torul /acient) Rutina se re/eta .ereu 2i di.inea4a trecu re/ede) #03ur0 trei3eci de /acien4i) Du/0 (iecare /acient& re3iden4ii ,2i luau noti4e ,nne+uni4i& rug-ndu-se s0 le /oat0 desci(ra .ai t-r3iu) " /acient0 o ului /e %aige) %0rea s0 (ie /er(ect s0n0toas0) C-nd se de/0rtar0 de ea& %aige ,ntre+0: * Care este /ro+le.a ei& doctore1 Doctorul Radnor o(t0) * Nu are nici o /ro+le.0) E o idsu. Iar /entru cei care a4i uitat ce a4i ,nv04at la (acultate& idsu e un acroni. /entru Gie2i din salonul de urgen405H >dsu sunt i/ohondrii care se +ucur0 s0 (ie +olnavi) !sta este un ho++y al lor) A. /ri.it-o de 2ase ori ,n anul care a trecut)
AL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<e duser0 s/re ulti.ul /acient& o (e.eie +0tr-n0 conectat0 la un a/arat de res/irat 2i care era ,n co.0) * A avut un atac /uternic de cord& le e;/lic0 re3iden4ilor doctorul Radnor) E ,n co.0 de 2ase s0/t0.-ni) Nu .ai /ute. (ace ni.ic /entru ea) :n du/0-a.ia3a asta& scoate. 2techerul din /ri30) %aige ,l /rivi 2ocat0) *coatem (tec,erul din pri0 ? Doctorul Radnor 3ise cu +l-nde4e: * Co.itetul de etic0 a s/italului a luat aceast0 deci3ie a3idi.inea40) E ca o legu.0) Are o/t3eci 2i 2a/te de ani 2i creierul ei e .ort) E o cru3i.e s0 o .en4ii ,n via40 2i asta ,i distruge (inanciar (a.ilia) Ne vede. du/0-a.ia30& la vi3it0) <e uitar0 du/0 el cu. /leac0) %aige se ,ntoarse s0 se uite din nou la /acient0) Era ,n via40) Peste c&teva ore va $i moart . <om scoate (tec,erul din pri0 # n dup -amia0a asta. 'sta este crim # se g-ndi %aige)

Capitol l #
:n du/0-a.ia3a aceea& c-nd se ter.in0 vi3ita& noii re3iden4i se adunar0 ,n .icu4a ca.er0 de odihn0 de la eta6) :n ca.er0 erau o/t .ese& un televi3or vechi& al+-negru& 2i dou0 .a2ini auto.ate cu sandvi2uri vechi 2i ca(ea a.ar0) Conversa4iile de la (iecare .as0 erau a/roa/e identice) Unul dintre re3iden4i 3ise: * Ia uit0-te ,n g-tul .eu& vrei1 Nu 4i se /are c0 e ro2u1 * Cred c0 a. (e+r0& .0 si.t /rost) * A+do.enul .eu e u.(lat 2i sensi+il) $tiu c0 a. a/endicit0) * A. o durere care ,.i a/as0 /ie/tul) </er s0 dea Du.ne3eu s0 nu (ac un atac de cord) Kat st0tea la o .as0 cu %aige 2i 9oney) * Cu. a .ers1 ,ntre+0 ea) 9oney r0s/unse: * Cred c0 a .ers +ine) A.-ndou0 se uitar0 la %aige) * A. (ost ,ncordat0& dar .-a. rela;at& a. (ost nervoas0& dar a. r0.as cal.0) "(t0) A (ost o 3i lung0 2i o s0 (iu +ucuroas0 s0 ies de aici 2i s0 .0 distre3 /u4in disear0) * $i eu& (u de acord Kat) De ce nu lu0. cina 2i a/oi s0
AM

- <IDNE? <9ELD"N -

.erge. la un cine.a1 * <un0 gro3av) Un sanitar se a/ro/ie de .asa lor) * Doctori4a Taylor1 %aige ridic0 /rivirea) * Eu sunt doctori4a Taylor) * Doctorul 8allace ar vrea s0 te vad0 ,n +iroul lui) Directorul s/italului5 Ce-a. (0cut oare1 se ,ntre+0 %aige) <anitarul a2te/ta) * Doctore TaylorC * #in) Ins/ir0 ad-nc 2i se ridic0 ,n /icioare) Ne vede. .ai t-r3iu) * %e aici& doctore) %aige ,l ur.0 /e sanitar ,ntr-un ascensor 2i urcar0 la eta6ul cinci& unde se a(la +iroul doctorului 8allace) 7en6a.in 8allace era a2e3at ,n s/atele +iroului s0u) <e uit0 ,n sus la %aige c-nd aceasta intr0) * 7un0 3iua& doctore Taylor) * 7un0 3iua) 8allace ,2i drese glasul) * Ei5 E doar /ri.a 3i 2i ai t0cut de6a i./resie5 %aige se uit0 la el .irat0) * NuC nu ,n4eleg) * A. au3it c0 ai avut o .ic0 /ro+le.0 la vestiarul doctorilor a3i-di.inea40) * "5 Deci& des/re asta era vor+a5 8allace se uit0 la ea 2i 3-.+i) * 70nuiesc c0 o s0 tre+uiasc0 s0 (ac unele aran6a.ente& /entru du.neata 2i celelalte (ete) * NoiC "oi nu suntem $ete; ,nce/u s0 s/un0 %aige) NoiC a. a/recia lucrul 0sta) * :ntre ti./& dac0 nu vrei s0 te ,.+raci cu surorile .edicaleC * Nu sunt sor0 .edical0& s/use cu (er.itate %aige) <unt doctor) * Desigur& desigur) " s0 (ace. ceva /entru ca s0 ai un loc al du.itale& doctore) * Mul4u.esc) :i ,ntinse lui %aige o (oaie de h-rtie) * Acesta este /rogra.ul du.itale) " s0 (ii de gard0 dou03eci 2i /atru de ore& ,nce/-nd de la ora 2ase) <e uit0 la ceas) Adic0
AN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

/este o 6u.0tate de or0) %aige se uit0 la el uluit0) iua ei de lucru ,nce/use la cinci 2i 6u.0tate di.inea4a) Dou 0eci (i patru de ore? De (a/t trei3eci 2i 2ase& /entru c0 di.inea40 o s0 intri din nou la vi3it0) Trei0eci (i (ase de ore# m ntre% dac pot $ace $a . Avea s0 constate cur-nd) *** %aige se duse s0 le caute /e Kat 2i /e 9oney) * " s0 tre+uiasc0 s0 uit de cin0 2i de (il.& s/use %aige) <unt de serviciu trei3eci 2i 2ase de ore) Kat d0du din ca/) * A. /ri.it 2i noi vestea /roast0) Eu intru .-ine& iar 9oney intr0 de .iercuri) * N-o s0 (ie chiar at-t de r0u& s/use cu veselie %aige) :n4eleg c0 e;ist0 o ca.er0 de gard0 ,n care s0 dor.i) " s0-.i /lac0 trea+a asta) =re2ea) *** Un sanitar o conduse /e %aige /e un coridor lung) * Doctorul 8allace .i-a s/us c0 o s0 (iu de gard0 trei3eci 2i 2ase de ore& s/use %aige) To4i re3iden4ii lucrea30 at-tea ore1 * Doar ,n /ri.ii trei ani& o asigur0 sanitarul) @ro0av= Dar o s0 ai su(iciente oca3ii s0 dor.i& doctore) * 0u1 * Aici) Asta este ca.era de gard0) El deschise u2a 2i %aige intr0) Ca.era se.0na cu o chilie a unui c0lug0r ,ntr-o .0n0stire (oarte s0rac0) Nu avea dec-t un /at de (ier cu o saltea cu noduri& o chiuvet0 cr0/at0 2i o no/tier0 cu un tele(on /e ea) * %o4i dor.i aici ,ntre a/eluri) * Mul4u.esc) ***
DO

- <IDNE? <9ELD"N -

Che.0rile au ,nce/ut toc.ai c-nd %aige ,nce/use s0 cine3e) * Doctor TaylorC urgen40 treiC doctor TaylorC urgen40 trei) * Ave. un /acient cu o coast0 (racturat0) * Do.nul 9enegan are dureri ,n /ie/t) * %acientul de la salonul doi are dureri de ca/) %ot s0-i dau un antinevralgicC1 La .ie3ul no/4ii& %aige toc.ai reu2ise s0 adoar.0 c-nd (u tre3it0 de tele(on) * #eni4i la ca.era de urgen40 unu) Era o ran0 de cu4it 2i c-t %aige s-a ocu/at de asta s-a (0cut unu trei3eci noa/tea) Iar la dou0 2i un s(ert a (ost tre3it0 din nou) * Doctor TaylorC Ca.era de urgen40 doi) *tatim. %aige s/use a.e4it0: * 7ine) )e spunea oare c nseamn ? 3i(c -i $undul? Ea se (or40 s0 se ridice 2i /orni /e coridor s/re ca.era de urgen40) Fusese adus un /acient cu un /icior (racturat) Urla de durere) * Face4i o radiogra(ie& ordon0 %aige) $i da4i-i De.erol& cinci3eci de .iligra.e) Ea /use o .-n0 /e +ra4ul /acientului) * " s0 te (aci +ine) :ncearc0 s0 te rela;e3i) %rin siste.ul de co.unicare& o voce .etalic0 s/use: * Doctor TaylorC <alonul trei) *tatim. %aige se uit0 la /acientul care ge.ea& nevr-nd s0-l /0r0seasc0) #ocea se au3i din nou) * Doctor TaylorC <alonul trei) *tatim. #in& .or.0i %aige) <e gr0+i s/re u20 2i /rin coridor s/re salonul trei) Un /acient vo.itase& as/irase 2i se su(oca) * Nu /oate s0 res/ire& s/use sora) * As/ir0-l& ordon0 %aige) :n ti./ ce ur.0rea cu. /acientul ,2i trage su(letul& ,2i au3i din nou nu.ele la di(u3or) * Doctor TaylorC <alonul /atru) <alonul /atru) %aige cl0tin0 din ca/ 2i alerg0 6os la salonul /atru la un /acient care 4i/a cu s/as.e a+do.inale) %aige ,l e;a.ina ra/id) * Ar /utea (i dis(unc4ie intestinal0) Face4i e;a.en cu ultrasunete& s/use %aige) C-nd se ,ntoarse la /acientul cu /iciorul (racturat& cal.antul
D@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

,2i (0cuse e(ectul) :l duser0 la sala de o/era4ii 2i ,i (i;0 /iciorul) C-nd ter.in0& ,2i au3i din nou nu.ele) * Doctor Taylor& la ca.era de urgen40 doi) *tatim. Ulcerul de la salonul /atru are dureriC La A:AO noa/tea: * Doctor Taylor /acientul de la ca.era A@O are he.oragie) :ntr-unul din saloane un /acient avea un atac de cord 2i %aige asculta cu nervo3itate +0t0ile ini.ii /acientului c-nd ,2i au3i nu.ele la siste.ul de di(u3oare) * Doctor TaylorC ca.era de urgen40 doiC doctor TaylorC ca.era de urgen40 doiC *tatim) "u tre%uie s intru n panic # se g-ndi %aige) Tre%uie s r m&n calm (i rece. Dar intr0 ,n /anic0) Cine era .ai i./ortant& /acientul /e care toc.ai ,l e;a.ina sau ur.0torul /acient1 * Du.neata stai aici& s/use ea /roste2te) M0 ,ntorc i.ediat) :n ti./ ce %aige se gr0+ea s/re ca.era de urgen40 doi& ,2i au3i strigat din nou nu.ele) * Doctor TaylorC ca.era de urgen40 unu) *tatim; Doctor TaylorC ca.era de urgen40 unu) *tatim) Ah& Doa.ne5 ,2i s/use %aige) <e si.4i de /arc0 ar (i (ost /rins0 ,n centrul unui co2.ar nes(-r2it& ,n(rico20tor) *** :n ti./ul c-t .ai r0.0sese din noa/te& %aige (u tre3it0 ca s0 ,ngri6easc0 un ca3 de otr0vire ali.entar0& un +ra4 (racturat& o hernie hiatal0 2i o coast0 (racturat0) C-nd se ,ntoarse t-r-ndu-se ,n ca.era de gard0& era at-t de e/ui3at0& ,nc-t a+ia se /utea .i2ca) <e +0g0 ,n /atul .ic 2i a+ia a4i/i c-nd sun0 din nou tele(onul) :ntinse .-na du/0 el cu ochii ,nchi2i) * AloC * Doctore Taylor& te a2te/t0.) * Ce1 Ea 30cea acolo ,ncerc-nd s0-2i a.inteasc0 unde se a(la) * :nce/e turul vi3itei& doctore) * Turul1 'sta e vreo glum proast # se g-ndi %aige) E inuman. Ei nu pot lucra ast$el= Dar o a2te/tau /e ea) ece .inute .ai t-r3iu& %aige (0cea turul vi3itelor& /e
D>

- <IDNE? <9ELD"N -

6u.0tate ador.it0) <e ,./iedic0 de doctorul Radnor) * <cu3a4i-.0& .or.0i ea& dar n-a. dor.it deloc) El o +0tu /e u.0r cu si./atie) * " s0 te o+i2nuie2ti) C-nd %aige ie2i ,n s(-r2it din serviciu& dor.i /ais/re3ece ore ,n 2ir) *** :ncordarea intens0 2i /rogra.ul ca o /edea/s0 se dovedir0 /rea .ult /entru unii dintre re3iden4i care& /ur 2i si./lu& dis/0rur0 din s/ital) 'sta n-o s mi se nt&mple mie# ,2i /ro.ise %aige) :ncordarea era continu0) La s(-r2itul unui serviciu de trei3eci 2i 2ase de ore ucig0toare& %aige era at-t de o+osit0& c0 nu .ai 2tia unde se a(l0) <e duse la ascensor 2i r0.ase acolo& cu .intea a.or4it0) To. Chang veni l-ng0 ea) * Te si.4i +ine1 * 7ine& .or.0i %aige) El r-n6i) * Ar04i ca nai+a) * Mul4u.esc) De ce ne (ac ei una ca asta1 ,ntre+0 %aige) Chang ridic0 din u.eri) * Teoria este c0 ast(el ne 4in lega4i de /acien4ii no2tri) Dac0 /lec0. acas0 2i ,i /0r0si.& nu 2ti. ce li se ,nt-./l0 ,n ti./ul 0sta) %aige a/ro+0 din ca/) * Asta are un sens) Dar nu avea deloc) Cu. /ute. avea gri60 de ei dac0 dor.i. /e /icioare1 Chang ridic0 din nou din u.eri) * Nu (ac eu regulile) A2a lucrea30 toate s/italele) *** <e uit0 la %aige .ai de a/roa/e) * " s0 (ii ,n stare s0 a6ungi acas01 %aige se uit0 la el 2i r0s/unse de sus) * Desigur) * Ai gri60)
DA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Chang dis/0ru /e coridor) %aige a2te/t0 ascensorul) C-nd acesta sosi& ea dor.ea dus0) *** Dou0 3ile .ai t-r3iu& %aige lua .icul de6un cu Kat) * #rei s0 ascul4i o con(esiune teri+il01 ,ntre+0 %aige) Uneori& c-nd ei .0 tre3esc la /atru di.inea4a ca s0 dau cuiva o as/irin0 2i .0 t-r0sc /e coridor /e 6u.0tate con2tient0 2i trec /e l-ng0 saloanele ,n care to4i /acien4ii sunt ,n /at 2i au o noa/te de so.n +un& si.t o dorin40 s0 +at ,n toate u2ile 2i s0 urlu: GToat0 lu.ea s0 se tre3easc05H Kat ,ntinse .-na) * Al0tur0-te clu+ului) *** %acien4ii erau de toate (elurile& v-rstele 2i culorile) Erau s/eria4i& cura6o2i& +l-n3i& arogan4i& /reten4io2i& /olitico2i) Erau (iin4e u.ane ,n su(erin40) Ma6oritatea doctorilor erau oa.eni dedica4i .eseriei) Ca ,n orice /ro(esiune& erau .edici +uni 2i .edici /ro2ti) Erau tineri 2i +0tr-ni& greoi 2i ,nde.-natici& /l0cu4i 2i r0i) Unii dintre ei ,i (0ceau lui %aige avansuri se;uale ,ntr-un .o.ent sau altul) Unii erau su+tili& al4ii +rutali) * Nu te si.4i niciodat0 singur0 noa/tea1 $tiu c0 eu .0 si.t) M0 ,ntre+a.C * %rogra.ul 0sta e ucig0tor& nu-i a2a1 $tii ce a. constatat c0-.i d0 energie1 <e;ul s0n0tos) De ce n-a.C1 * <o4ia .ea e /lecat0 din ora2 /entru c-teva 3ile) A. o ca+an0 l-ng0 Car.el) La s(-r2itul s0/t0.-nii a. /uteaC Iar /acien4ii: * Deci& e2ti doctorul .eu) $tii ce .-ar vindeca1C * #ino .ai a/roa/e de /at& drag0) #reau s0 v0d dac0 02tia sunt adev0ra4i) %aige scr-2nea din din4i 2i ,i ignora /e to4i) )&nd 'l$red (i cu mine ne vom c s tori# toate astea vor nceta. $i doar g-ndul la Al(red ,i d0dea o anu.e str0lucire) <e va ,ntoarce cur-nd din A(rica) )ur&nd.
DD

- <IDNE? <9ELD"N -

*** La .icul de6un& ,ntr-o di.inea40& ,nainte de vi3it0& %aige 2i Kat discutau des/re tracas0rile se;uale /rin care treceau) * Ma6oritatea doctorilor se co./ort0 ca ni2te adev0ra4i do.ni& dar c-4iva consider0 c0 noi sunte. ni2te (-4e la dis/o3i4ia lor 2i c0 sunte. acolo ca s0-i slu6i.& 3ise Kat) Nu cred c0 trece o s0/t0.-n0 (0r0 ca un doctor s0 nu se lege de .ine) GDe ce nu vii la .ine la un /ahar1 A. ni2te co./act-discuri gro3ave)H <au& ,n sala de o/era4ii& chirurgul ,2i (reac0 +ra4ul de s-nii .ei) Un .o6ic .i-a s/us: G$tii& c-nd co.and /uicu40& ,.i /lace carnea neagr0)H %aige o(t0) * Ei cred c0 ne (latea30 dac0 ne tratea30 ca /e ni2te o+iecte /entru se;) A2 /re(era s0 ne trate3e ca /e .edici) * " .ul4i.e dintre ei nici nu vor s0 ne vad0 /rin /rea6.0) Ei vor doar s0 se culce cu noi& doar s0 se culce) $tii& nu e corect) Fe.eile sunt socotite in(erioare /-n0 dovedesc ce /ot& +0r+a4ii sunt socoti4i su/eriori /-n0 arat0 c0 au dou0 (unduri) * E vechea re4ea a +0ie4ilor& s/use %aige) Dac0 a. (i .ai .ulte& a. /utea crea 2i noi o re4ea a (etelor) *** %aige au3ise de Arthur Kane) El era su+iectul unei +-r(e continue ,n s/ital) I se s/unea doctorul 00A licen4iat ,n o.oruri) <olu4ia lui la orice /ro+le.0 era s0 o/ere3e 2i avea un /rocent .ai .are de o/era4ii dec-t oricare alt doctor din s/ital) El avea de ase.enea un /rocent .ai ridicat de .ortalitate) Era chel& scurt& cu nas coroiat& cu din4i ,ng0l+eni4i de tutun 2i era (oarte gras) :n .od incredi+il& se credea un +0r+at cu succes la (e.ei) :i /l0cea s0 se re(ere la noile surori 2i la re3identele (e.ei ca (iind Gcarne /roas/0t0H) %aige Taylor era carne /roas/0t0) El o v03u ,n ca.era de odihn0 de la eta6 2i se a2e30 neinvitat la .asa ei) * A. (ost cu ochii /e du.neata) %aige se uit0 ,n sus& tres0rind) * %o(ti.1 * Eu sunt doctorul Kane) %rietenii ,.i s/un Arthur) Avea o voce insinuant0)
DF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%aige se ,ntre+0 c-4i /rieteni o avea) * Cu. ,4i .erge aici1 :ntre+area o /rinse /e %aige ne/reg0tit0) * EuC aC +ine& cred eu) El se a/lec0 ,nainte) * E un s/ital .are) E u2or s0 te r0t0ce2ti aici) :n4elegi ce vreau s0 s/un1 %aige 3ise ,ngri6orat0: * Nu /rea) * E2ti /rea dr0gu40 ca s0 (ii doar un chi/ oarecare ,n .ul4i.e) Dac0 vrei s0 a6ungi undeva aici& ai nevoie de cineva care s0 te a6ute) Cineva care cunoa2te s(or0riile) Conversa4ia devenea tot .ai ne/l0cut0 cu (iecare .o.ent) * Iar du.neata ai dori s0 .0 a6u4i) * E;act) :2i de3goli din4ii ,ng0l+eni4i de tutun) De ce n-a. discuta asta la cin01 * Nu e ni.ic de discutat& s/use %aige) Nu sunt interesat0) Arthur Kane se uit0 la %aige& care se ridic0 2i se ,nde/0rt0& iar /e (a4a lui era o e;/resie /lin0 de ur0) *** Re3iden4ii de la chirurgie aveau ,n /ri.ul an un /rogra. de rota4ie de c-te dou0 luni& altern-nd ,ntre o+stetric0& orto/edie& urologie 2i chirurgie) %aige ,nv04ase c0 era /ericulos s0 intri ,ntr-un s/ital clinic universitar vara& /entru vreo +oal0 serioas0& /entru c0 .ul4i doctori erau ,n vacan40& iar /acien4ii erau /e .-na tinerilor re3iden4i (0r0 e;/erien40) A/roa/e to4i chirurgii voiau s0 ai+0 .u3ic0 ,n sala de o/era4ie) Unul dintre doctori era nu.it Mo3art& un altul A;l Rose& du/0 gusturile lor .u3icale) Din nu se 2tie ce .otiv& se /0rea c0 o/era4iile ,i (l0.-n3eau /e to4i) Discutau ,n /er.anen40 des/re .-ncare) :n ti./ul ,nl0tur0rii unei ve3ici +iliare cangrenate a unui /acient un chirurg /utea s0 s/un0: GA. luat o cin0 gro3av0 asear0 la :ardelli. Au cea .ai +un0 .-ncare italieneasc0 din tot <an Francisco)H <au: GAi .-ncat /ate de cra+i la clu+ul )ypress?
DJ

- <IDNE? <9ELD"N -

<au: GDac0 ,4i /lace carnea de vit0& ,ncearc0 la Bouse 4$ Prime 5i% /e #an Ness)H Iar ,ntre ti./& o sor0 ta./ona s-ngele 2i intestinele /acientului) C-nd nu discutau des/re .-ncare& doctorii discutau des/re re3ultatele .eciurilor de +ase+all 2i de (ot+al) GAi v03ut echi/a CD 6uc-nd du.inica trecut01 %un /ariu c0 le li/se2te Eoe Montana) El reu2ea ,ntotdeauna s0 .arche3e ,n ulti.ele dou0 .inute ale 6oculuiH) $i ,n ti./ul 0sta se scotea un a/endice ru/t) 8a$7a# g-ndea %aige) 6ui 8a$7a i-ar $i pl cut asta. *** La ora trei noa/tea& ,n ti./ ce %aige dor.ea ,n ca.era de gard0& (u tre3it0 de tele(on) " voce as/r0 s/use: * Doctore Taylor * ca.era D@N * un /acient cu atac de cord) Tre+uie s0 te gr0+e2ti5 Tele(onul a.u4i) %aige st0tea /e .arginea /atului& lu/t-nduse cu so.nul 2i se /ro/ti /e /icioare) Tre%uie s te gr %e(ti= Ie2i /e coridor& dar nu era ti./ s0 a2te/te un ascensor) Alerg0 ,n sus /e scar0 2i a/oi /e coridorul de la eta6ul /atru s/re ca.era D@N& iar ini.a ,i +0tea tare) Deschise u2a 2i r0.ase acolo uit-ndu-se) Ca.era D@N era o .aga3ie) *** Kat 9unter (0cea vi3ita cu doctorul Richard 9utton) Acesta avea /este /atru3eci de ani& era /recis 2i ra/id) Nu /ierdea .ai .ult de dou0 sau trei .inute cu (iecare /acient& uit-ndu-se la (i2a lor 2i a/oi arunc-nd ordine re3iden4ilor la chirurgie ,n rit.ul de staccato al unei .itraliere) * Controlea30-i he.oglo+ina 2i /rogra.ea30 o/era4ia .-ineC * Ai gri60 de cur+a de te./eratur0C * %atru unit04i de s-ngeC * <coate (irele asteaC * F0 radiogra(ia /ie/tuluiC
DL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Kat 2i ceilal4i re3iden4i erau ocu/a4i s0 note3e totul& str0duindu-se s0 (ie ,n rit. cu el) <e a/ro/ie de un /acient care se a(la ,n s/ital de o s0/t0.-n0 2i i se (0cuse o serie de teste /entru o (e+r0 (oarte .are& dar (0r0 nici un re3ultat) C-nd ie2ir0 /e coridor& Kat ,ntre+0: * Care e /ro+le.a lui1 * Nu.ai Du.ne3eu 2tie) I-a. (0cut radiogra(ii& la scaner& /unc4ie ,n 2ira s/in0rii& +io/sie la (icat) Totul) Nu 2ti. ce are) Trecur0 ,ntr-un salon unde un /acient t-n0r& av-nd ca/ul +anda6at du/0 o o/era4ie& dor.ea) C-nd doctorul 9utton ,nce/u s0 des(ac0 +anda6ul& /acientul se tre3i s/eriat) * CeC ce se ,nt-./l01 * Ridic0-te& s/use scurt doctorul 9utton) T-n0rul tre.ura) "-am s -mi trate0 niciodat pacienii ast$el# ,2i /ro.ise Kat) Ur.0torul /acient era un +0r+at de /este 2a/te3eci de ani& care ar0ta s0n0tos) De ,ndat0 ce doctorul 9utton se a/ro/ie de /at& /acientul url0: * @on0o= A. s0 te dau ,n 6udecat0& (iu de c04ea ,./u4it) * Ei& do.nule </aroliniC * Nu .0 lua cu Gdo.nule </aroliniH5 M-ai trans(or.at ,ntr-un a(urisit de eunuc) Esta-i un o?imoron# se g-ndi Kat) * Do.nule </arolini ai (ost de acord s0 4i se (ac0 o vasecto.ie 2iC * A (ost ideea so4iei .ele) A(urisit0 c04ea) A2tea/t0 /-n0 a6ung acas0) :l l0sar0 .or.0ind singur) * Care-i /ro+le.a la el1 ,ntre+0 unul dintre re3iden4i) * %ro+le.a lui este c0 e un 4a/ +0tr-n e;citat) T-n0ra lui so4ie a n0scut 2ase co/ii 2i nu .ai vrea al4ii) *** %acienta ur.0toare era o (eti40 de 3ece ani) Doctorul 9utton se uit0 la (i2a ei) * " s0-4i (ace. o in6ec4ie ca .icro+ii cei r0i s0 /lece) " sor0 u./lu o sering0 2i se a/ro/ie de (eti40)
DM

- <IDNE? <9ELD"N -

* Nu5 4i/0 ea) " s0 .0 doar05 * N-o s0 te doar0 asta& drag0& o asigur0 sora) *** #or+ele erau ca un ecou ,ntunecat ,n .intea lui Kat) 'sta n-o s te doar # drag ; era vocea tat0lui ei vitreg care ,i 2o/tea ,n ,ntunericul ,n(rico20tor) G" s0-4i /lac0) Des(0 /icioarele) 9aide& c04ea .ic05H :i ,./insese /icioarele la o /arte& ,2i ,./insese ,n ea t0ria +0r+0teasc0 2i ,i /usese .-na /este gur0 ca s0 o ,./iedice s0 urle de durere) Avea treis/re3ece ani) Du/0 noa/tea aceea& totul deveni un ritual ,ngro3itor ,n (iecare noa/te) GAi noroc de un +0r+at ca .ine care s0 te ,nve4e cu. s0 (aci a.orH& ,i s/unea el) $i c0dea /este ea 2i o ,n2(0ca 2i nici /l-nsetele 2i nici rug0.in4ile nu-l /uteau o/ri) Kat nu-l cunoscuse /e tat0l ei) Ma.a ei era (e.eie de serviciu 2i lucra noa/tea la o cl0dire de +irouri l-ng0 .icul lor a/arta.ent din =ary& Indiana) Tat0l vitreg al lui Kat era un +0r+at uria2 care (usese r0nit ,ntr-un accident la o o4el0rie 2i st0tea acas0 .a6oritatea ti./ului 2i +ea) Noa/tea& c-nd .a.a lui Kat /leca la lucru& el venea ,n ca.era lui Kat) GDac0 s/ui ceva .a.ei sau (ratelui t0u& ,l o.orH ,i s/unea el lui Kat) "u-l pot l sa s -i $ac un r u lui 3i7e# se g-ndea Kat) Fratele ei era cu cinci ani .ai .ic dec-t ea 2i Kat ,l adora) Ea era /rotectoare cu el 2i ,l a/0ra 2i se +0tea /entru el) El era singurul lucru lu.inos din via4a lui Kat) :ntr-o di.inea40& ,ngro3it0 de a.enin40rile tat0lui ei vitreg& ea decise c0 tre+uia s0-i s/un0 .a.ei ei ce se ,nt-./la) Ma.a ei va o/ri trea+a asta) * Ma.0& so4ul t0u vine ,n /atul .eu noa/tea c-nd tu /leci 2i .0 o+lig0 s0 (iu a lui) Ma.a ei se uit0 (i; la ea un .o.ent& a/oi o lovi tare /e Kat /este (a40) * <0 nu ,ndr03ne2ti s0 invente3i .inciuni din astea& curv0 .ic05 Kat nu .ai deschise discu4ia) <ingurul .otiv /entru care r0.0sese acas0 er0 MiBe) El ar $i pierdut# $ r mine# se g-ndi Kat) Dar& ,n 3iua ,n care a(l0 c0 era ,ns0rcinat0& (ugi de acas0 2i se duse s0 stea cu o .0tu20& la Minnea/olis)
DN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** Din 3iua ,n care Kat (ugi de acas0& via4a ei se schi.+0 total) * Nu tre+uie s0-.i s/ui ce s-a ,nt-./lat& ,i 3isese .0tu2a <o/hie) Dar de acu. ,ncolo s0 nu .ai (ugi) $tii c-ntecul 0la /e care ,l c-nt0 ,n <trada <esa.e1 GNu e u2or s0 (ii verdeH Ei +ine& draga .ea& nu e u2or s0 (ii negru) Ai dou0 /osi+ilit04i: /o4i s0 tot (ugi 2i s0 te tot ascun3i 2i s0 dai vina /e lu.e /entru /ro+le.ele tale sau /o4i s0 te a/eri 2i s0 (ii cineva i./ortant) * Cu. s0 (ac asta1 Ftiind c0 e2ti i./ortant0) Mai ,nt-i ,4i (aci o i.agine ,n .intea ta des/re cine anu.e ai vrea s0 (ii& co/il0& 2i ce vrei s0 (ii) A/oi ,nce/i s0 lucre3i ca s devii acea /ersoan0) "-o s $ac copilul sta# se hot0r, Kat) <reau un avort. <-a aran6at /e t0cute& la un s(-r2it de s0/t0.-n0& 2i a (ost (0cut de o .oa20& /rieten0 a .0tu2ii lui Kat) Du/0 ce totul se ter.in0& Kat se g-ndi cu (urie: "-am s mai las vreodat un % r%at s m ating . "iciodat = *** Minnea/olis& era /entru Kat un ora2 de +as.) La c-teva col4uri& a/roa/e l-ng0 (iecare cas0& erau lacuri 2i /-raie 2i r-uri) $i erau /este o/t .ii de /ogoane de /arcuri) <e /li.+a cu +arca cu /-n3e /e lacurile ora2ului 2i cu +arca /e Mississi//i) A vi3itat Marea =r0din0 oologic0& ,./reun0 cu .0tu2a <o/hie 2i 2i-a /etrecut du.inicile ,n /arcul de distrac4ii <alley 2air. <e ducea la cosit la (er.a )edar )ree7 2i ur.0rea cavalerii ,n ar.ur0 lu/t-ndu-se la (estivalul de teatru *,aropee 5enaissance. M0tu2a <o/hie se uita la Kat 2i se g-ndea: 2ata asta nu a avut niciodat copil rie. Kat ,nv04a s0 se +ucure& dar .0tu2a <o/hie si.4ea c0 ad-nc ,n su(letul ne/oatei ei era un loc unde nu /utea a6unge ni.eni& o +arier0 /e care ea o ridicase ca s0 nu /er.it0 s0 .ai (ie r0nit0 din nou) <e ,./rietenea la 2coal0& dar niciodat0 cu +0ie4i) Toate /rietenele ei aveau ,nt-lniri& dar Kat era o singuratic0 2i /rea .-ndr0 ca s0 s/un0 cuiva de ce) Ea se lua du/0 .0tu2a ei la
FO

- <IDNE? <9ELD"N -

care 4inea (oarte .ult) Kat nu avusese /rea .are interes /entru 2coal0 sau /entru citit& dar .0tu2a <o/hie schi.+0 toate astea) Casa ei era /lin0 de c0r4i& iar entu3ias.ul lui <o/hie (a40 de ele era .oli/sitor) * <unt cuvinte .inunate ,n ele& ,i s/unea ea tinerei (ete) Cite2te 2i ai s0 a(li de unde /rovii 2i ,ncotro te duci) A. senti.entul c0 o s0 (ii cunoscut0 ,ntr-o +un0 3i& draga .ea) Dar .ai ,nt-i tre+uie s0-4i (aci o educa4ie) Asta e A.erica) %o4i deveni oricine vrei s0 (ii) %o4i s0 (ii negru 2i s0rac& dar a2a au (ost unele .e.+re ale noastre din Congres 2i stele de cine.a 2i oa.eni de 2tiin40 2i legende ale s/ortului) :ntr-o +un0 3i& o s0 ave. un /re2edinte negru) %o4i s0 (ii oricine vrei) De/inde de tine) Acesta a (ost ,nce/utul) *** Kat a devenit cea .ai +un0 elev0 din clas0) Era o cititoare avid0) :ntr-o 3i& se ,nt-./l0 s0 dea ,n +i+lioteca 2colii /este cartea lui <inclair Le'is& 'rro9smit, 2i (u (ascinat0 de /ovestea t-n0rului doctor /asionat) Ea citi Promisiuni de inut de Agnes Coo/er 2i 2emeie c,irurg de Else Roe 2i asta deschise o lu.e nou0 /entru Kat) Ea desco/eri c0 erau oa.eni /e lu.ea asta care se devotau ca s0-i a6ute /e al4ii& s0 salve3e vie4i) C-nd Kat veni acas0 de la 2coal0& ,ntr-o 3i& ,i s/use .0tu2ii <o/hie: * A. s0 (iu doctori40) Una (ai.oas0)

Capitol l $
Luni di.inea40 li/seau trei (i2e ale /acien4ilor lui %aige 2i ea (u ,nvinov04it0) Miercuri& %aige (u tre3it0 la /atru di.inea4a ,n ca.era de gard0) Ador.it0 ,nc0& ridic0 tele(onul) * Doctori4a Taylor) T0cere) * AloC AloC Au3ea res/ira4ia la ca/0tul cel0lalt al (irului) A/oi se au3i un clic) %aige r0.ase trea30 restul ti./ului) Di.inea4a& %aige ,i 3ise lui Kat:
F@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Fie c0 devin /aranoic0& (ie c0 cineva .0 ur02te) :i /ovesti lui Kat ce se ,nt-./lase) * %acien4ii ca/0t0 uneori ur0 /e doctori& s/use Kat) %o4i s0 te g-nde2ti la cineva careC %aige o(t0) * <unt sigur0 c0 nu ai de ce s0 te ,ngri6ore3i) %aige dorea s0 /oat0 crede lucrul 0sta) *** La s(-r2itul verii& sosi telegra.a .agic0) " a2te/ta /e %aige c-nd aceasta se ,ntoarse ,n a/arta.ent& seara t-r3iu) :n ea scria: *osesc *an 2rancisco duminic amia0 . "er %d tor s te v d. Te iu%esc# 'l$red. :n s(-r2it& era ,n dru. s/re ea5 %aige citi telegra.a& iar 2i iar& e.o4ia ei cresc-nd de (iecare dat0) 'l$red= Nu.ele lui ,i /rovoca un caleidosco/ .i2c0tor de a.intiri e;citante) *** %aige 2i Al(red crescuser0 ,./reun0) Ta4ii lor (0ceau /arte dintr-un gru/ de .edici ai "M< care circulau /rin 40rile Lu.ii a Treia lu/t-nd ,./otriva +olilor e;otice 2i virulente) %aige 2i .a.a ei ,l ,nso4eau /e doctorul Taylor care era conduc0torul echi/ei) %aige 2i Al(red au avut o co/il0rie (antastic0) :n India& %aige a ,nv04at s0 vor+easc0 hindi) La doi ani& 2tia c0 nu.ele coli+ei din +a.+us ,n care locuiau era %as,o. Tat0l ei era gorasa,i%# un +0r+at al+& iar ea era nani# o sor0 .ai .ic0) Ei i se adresau tat0lui lui %aige cu a%ad,an# conduc0torul& sau %a%a& tat0) C-nd /0rin4ii lui %aige nu erau /rin a/ro/iere& ea +ea %,anga# o +0utur0 a.e4itoare (0cut0 din (run3e de ha2i2& 2i .-nca c,apad cu g,i. A/oi au /lecat ,n A(rica) </re alt0 aventur05 %aige 2i Al(red s-au o+i2nuit s0 ,noate 2i s0 se scalde ,n r-uri cu crocodili 2i hi/o/ota.i) Ani.alele lor de 6oac0 erau /ui de 3e+r0 2i de leo/ard sau 2er/i) Au crescut ,n coli+e rotunde& (0r0 (erestre& (0cute din nuiele 2i chir/ici& cu /odele de lut +0t0torit 2i cu aco/eri2uri conice de stu() +ntr-o %un 0i# ,2i /ro.itea Paige# am s tr iesc ntr-o cas
F>

- <IDNE? <9ELD"N -

adev rat # o c su $rumoas cu o pa!i(te verde (i cu un gard $rumos# al%. %entru doctori 2i surorile .edicale& via4a era di(icil0& /lin0 de renun40ri) Dar /entru cei doi co/ii era o aventur0 continu0 s0 tr0iasc0 ,n 4ara leilor& a gira(elor 2i ele(an4ilor) Mergeau la 2coli /ri.itive construite din c0r0.i3i arse& iar c-nd nici astea nu e;istau& aveau /edagogi) %aige era un co/il inteligent& iar .intea ei era ca un +urete care a+sor+ea totul) Al(red o adora) * A. s0 .0 c0s0toresc cu tine& ,ntr-o +un0 3i& %aige& s/usese el c-nd ea avea dois/re3ece ani 2i el /ais/re3ece) * $i eu a. s0 .0 .0rit cu tine& Al(red) Erau doi co/ii serio2i& hot0r-4i s0-2i /etreac0 restul vie4ii ,./reun0) Doctorii din cadrul "M< erau +0r+a4i 2i (e.ei li/si4i de egois.& devota4i& care ,2i consacrau via4a .uncii lor) Adesea& lucrau ,n condi4ii a/roa/e i./osi+ile) :n A(rica erau ,n co./eti4ie cu 9oges,a# /racticianul .edical +02tina2 ale c0rui leacuri /ri.itive erau trans.ise din tat0-n (iu 2i aveau adesea e(ecte .ortale) Leacul tradi4ional al tri+ului Masai /entru r0nile c0rnii era ol7ilorite# un a.estec de s-nge de vit0& carne crud0 2i esen4a unei r0d0cini necunoscute) Leacul 7i7uiu /entru v0rsat de v-nt era de a /une co/iii s0 alunge +oala cu +e4ele) * Tre+uie s0 o/ri4i asta& le s/unea doctorul Taylor) Nu a6ut0) * E .ai +ine dec-t s0 +agi ace ascu4ite ,n /ielea noastr0& r0s/undeau ei) Dis/ensarele erau ni2te .ese ,n2irate su+ /o.i& /entru chirurgie) Doctorii vedeau sute de /acien4i /e 3i 2i ,ntotdeauna era un 2ir lung de oa.eni care a2te/tau s0 (ie consulta4i * le/ro2i& +02tina2i cu /l0.-ni tu+erculo2i& cu tuse convulsiv0& cu v0rsat de v-nt& cu di3enterie) %aige 2i Al(red erau nedes/0r4i4i) C-nd au crescut .ai .ari se duceau la t-rg ,./reun0& ,ntr-un sat la de/0rtare de Bilo.etri) $i vor+eau des/re /lanurile lor de viitor) Medicina (usese o /arte din co/il0ria ei) :nv04a s0 ,ngri6easc0 /acien4ii& s0 (ac0 in6ec4ii 2i s0 dea .edica.ente 2i se g-ndi ea la diverse .oduri de a-l a6uta /e tat0l ei) %aige ,l iu+ea /e tat0l ei) Curt Taylor era +0r+atul cel .ai atent 2i .ai altruist /e care ,l cunoscuse vreodat0& ,i iu+ea /e
FA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

oa.eni cu adev0rat& dedic-ndu-2i via4a a6utor0rii celor care aveau nevoie de el 2i ,i in(iltra 2i lui %aige aceast0 /asiune) :n ciuda nu.eroaselor ore de lucru& el g0sea ti./ s0 stea cu (iica lui) F0cea ast(el ca ne/l0cerile e;isten4ei /ri.itive /e care o duceau s0 (ie distractive) Rela4ia lui %aige cu .a.a ei era alt(el) Ma.a ei era o (ru.use4e dintr-o (a.ilie +ogat0 cu /o3i4ie social0) Atitudinea ei rece& indi(erent0& o 4inea de/arte /e %aige) C0s0toria cu un doctor care se ducea s0 lucre3e ,n locuri e;otice ,nde/0rtate i se /0ruse ro.antic0& dar realitatea as/r0 o de3a.0gise) Nu era o (e.eie cald0& iu+itoare& iar lui %aige i se /0rea c0 se /l-ngea tot ti./ul) GDe ce a tre+uit s0 veni. ,n locul 0sta uitat de Du.ne3eu& Curt1H G"a.enii de aici tr0iesc ca ani.alele) " s0 ne .oli/si. de vreuna din +olile lor ,ngro3itoareH) GDe ce nu /o4i /ractica .edicina ,n <tatele Unite ca s0 (aci +ani ca al4i doctori1H $i a2a& .ereu 2i .ereu) Cu c-t .a.a ei ,l critica .ai .ult& cu at-t %aige ,l adora .ai .ult /e tat0l ei) C-nd %aige avea cincis/re3ece ani& .a.a ei dis/0ru cu un /ro/rietar al unei .ari /lanta4ii de cocos din 7ra3ilia) * Nu se .ai ,ntoarce& nu-i a2a1 ,ntre+0 %aige) * Nu& draga .ea) :.i /are r0u) * Mie ,.i /are +ine) Ea nu voise s0 s/un0 asta) Era ,ndurerat0 c0 .a.ei ei ,i /0sa at-t de /u4in de ea 2i de tat0l ei& ,nc-t ,i a+andonase) E;/erien4a aceasta o (0cu /e %aige s0 se a/ro/ie .ai .ult de Al(red Turner) Eucau 6ocuri ,./reun0& .ergeau ,n e;/edi4ii 2i ,2i ,./0rt02eau visurile) * $i eu a. s0 (iu doctor c-nd o s0 cresc .are& ,i .0rturisi Al(red) " s0 ne c0s0tori. 2i o s0 lucr0. ,./reun0) * $i o s0 ave. o .ul4i.e de co/ii) * <igur) Dac0 ,4i /lace) :n noa/tea c-nd %aige ,./lini 2ais/re3ece ani& inti.itatea lor e.o4ional0 de o via40 e;/lod0 ,ntr-o nou0 di.ensiune) :ntr-un .ic sat din estul A(ricii& doctorii (useser0 che.a4i de urgen40 din cau3a unei e/ide.ii& iar %aige& Al(red 2i +uc0t0reasa& r0.0seser0 singuri ,n ta+0r0)
FD

- <IDNE? <9ELD"N -

Luar0 cina 2i se culcar0) Dar& ,n .i6locul no/4ii& %aige se tre3i ,n cortul ei din cau3a 3go.otului ,nde/0rtat al ani.alelor ,n (ug0) Ea st0tea acolo& .inutele treceau& iar tro/0itul se au3ea tot .ai a/roa/eP ,nce/u s0-i (ie (ric0) Res/ira re/ede) Nu 2tia c-nd se vor ,ntoarce tat0l ei 2i ceilal4i) <e scul0) Cortul lui Al(red era doar la c-4iva .etri de/0rtare) :ngro3it0& %aige ridic0 ,nchi30toarea cortului 2i alerg0 la cortul lui Al(red) El dor.ea) * Al(red5 Acesta se ridic0& tre3indu-se i.ediat) * %aige1 <-a ,nt-./lat ceva r0u1 * <unt s/eriat0) A2 /utea s0 .0 culc l-ng0 tine ,n /at un ti./1 * <igur) <t0tur0 culca4i& ascult-nd ani.alele alerg-nd /rin 6ungl0) Du/0 c-teva .inute& 3go.otele dis/0rur0) Al(red deveni con2tient de tru/ul cald al lui %aige& culcat0 l-ng0 el) * %aige& cred c0 ar (i .ai +ine s0 te duci ,na/oi ,n cortul t0u) %aige si.4ea t0ria +0r+04iei lui a/0sat0 l-ng0 ea) Toate dorin4ele (i3ice care se adunaser0 ,n ei a/0rur0 (ier+-nd la su/ra(a40) * Al(red) * Da1 #ocea lui era r0gu2it0) * " s0 ne c0s0tori.& nu-i a2a1 * Da) * Atunci e ,n regul0) <unetele 6unglei din 6urul lor dis/0rur0 2i ,nce/ur0 s0 e;/lore3e 2i s0 desco/ere o lu.e ce nu se deschidea dec-t /entru ei ,n2i2i) Erau /ri.ii ,ndr0gosti4i din lu.e 2i ,./0rt02eau vra6a .inunatului .iracol) :n 3ori& %aige se strecur0 ,na/oi ,n cortul ei 2i se g-ndi& (ericit0: *unt $emeie acum. *** Din ti./ ,n ti./& Curt Taylor ,i sugera lui %aige s0 se ,ntoarc0 ,n <tatele Unite 2i s0 tr0iasc0 la (ratele lui& ,n (ru.oasa lui cas0
FF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

din Deer(ield& la nord de Chicago) * De ce1 ,ntre+0 %aige) * Ca s0 /o4i cre2te ca o adev0rat0 t-n0r0 doa.n0) * %0i sunt o adev0rat0 t-n0r0 doa.n0) * Doa.nele tinere adev0rate nu tachinea30 s0l+atice 2i nu ,ncearc0 s0 c0l0reasc0 /ui de 3e+r0) R0s/unsul el era acela2i) * Eu n-a. s0 te /0r0sesc) ***

.ai.u4e

C-nd %aige ,./lini 2a/tes/re3ece ani& echi/a de la "M< /lec0 ,ntr-un sat din 6ungl0& ,n sudul A(ricii ca s0 se lu/te cu o e/ide.ie de (e+r0 ti(oid0) <itua4ia devenise 2i .ai /ericuloas0 din cau3a (a/tului c0& la scurt ti./ du/0 sosirea .edicilor& i3+ucni un r03+oi ,ntre dou0 tri+uri locale) Curt Taylor (u averti3at s0 /lece) * Nu /ot& /entru Du.ne3eu5 A. /acien4i care vor .uri dac0 ,i /0r0sesc) %atru 3ile .ai t-r3iu& satul (u atacat) %aige 2i tat0l ei se ,nghesuir0 ,n .ica lor coli+0& ascult-nd urletele 2i 3go.otele (ocurilor de ar.e) %aige era ,ngro3it0) * "r s0 ne o.oare5 Tat0l ei o luase ,n +ra4e) * N-or s0 ne (ac0 nici un r0u& draga .ea) Noi sunte. aici ca s0-i a6ut0.) Ei 2tiu c0 sunte. /rietenii lor) $i avusese dre/tate) $e(ul unuia dintre tri+uri n0v0lise ,n coli+0 cu ni2te r03+oinici de-ai lui) * Nu v0 ,ngri6ora4i) #0 /03i.) $i i-au /03it) Lu/tele 2i ,./u2c0turile s-au o/rit ,n cele din ur.0 dar& di.inea4a& Curt Taylor lu0 o deci3ie) Tri.ise un .esa6 (ratelui lui) E?pedie0 Paige cu primul avion. Telegra$ie0 am nunte. Te rog a(teapt la aeroport. *** %aige se ,n(urie c-nd au3i vestea) Fu dus0& /l-ng-nd& la .icul aero/ort /r0(uit unde a2te/ta un avion Piper )u% cu care s0
FJ

- <IDNE? <9ELD"N -

a6ung0 ,ntr-un ora2 de unde /utea lua un avion s/re Eohannes+urg) * M0 tri.i4i de aici /entru c0 vrei s0 sca/i de .ine5 /l-ngea ea) Tat0l ei o 4inea str-ns ,n +ra4e) * Te iu+esc .ai .ult dec-t orice /e lu.e& draga .ea) " s0.i li/se2ti ,n (iecare .o.ent) Dar a. s0 .0 ,ntorc cur-nd ,n <tatele Unite 2i o s0 (i. din nou ,./reun0) * %ro.i4i1 * %ro.it) Al(red era acolo ca s0 o conduc0 /e %aige) * Nu te ,ngri6ora& ,i s/use Al(red lui %aige) A. s0 vin s0 te iau c-t de cur-nd voi /utea) Ai s0 .0 a2te/4i1 Era o ,ntre+are a/roa/e inutil0& du/0 at-4ia ani) * <igur c0 da) *** Trei 3ile .ai t-r3iu& c-nd avionul lui %aige sosi /e aero/ortul 4GBara din Chicago& unchiul lui %aige& Richard& era acolo s0 o ,nt-./ine) %aige nu-l cunoscuse niciodat0) Tot ce 2tia des/re el era c0 e un o. de a(aceri (oarte +ogat a c0rui so4ie .urise de c-4iva ani) * El e cel cu succes din (a.ilie& s/unea ,ntotdeauna tat0l lui %aige) %ri.ele vor+e ale unchiului ei o uluiser0: * :.i /are r0u c0 tre+uie s0-4i s/un asta& %aige& dar toc.ai a. /ri.it vestea c0 tat0l t0u a (ost ucis ,ntr-o r0scoal0 a +02tina2ilor) Toat0 lu.ea ei se s(0r-.ase ,ntr-o cli/0) Durerea era at-t de /uternic0& ,nc-t cre3u c0 nu o va /utea su/orta) "-o s -i dau oca0ia unc,iului meu s m vad pl&ng&nd# 6ur0 %aige) "-o s -i dau oca0ia. "-ar $i tre%uit s plec. 'm s m ntorc acolo. Merg-nd cu .a2ina de la aero/ort& %aige se uita /e (ereastr0& /rivind circula4ia intens0) * Ur0sc Chicago) * De ce& %aige1 * E o 6ungl0) ***
FL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Richard nu i-a /er.is lui %aige s0 se ,ntoarc0 ,n A(rica la (uneraliile tat0lui ei 2i asta a ,n(uriat-o) El ,ncerca s0 discute cu ea) * %aige& ei l-au ,n.or.-ntat de6a /e tat0l t0u) N-are nici un rost s0 te ,ntorci acolo) Dar e;ista un .otiv) 'l$red era acolo. *** La c-teva 3ile du/0 sosirea lui %aige& unchiul ei ,ncerc0 s0 discute des/re viitorul ei) * Nu e ni.ic de discutat& ,l in(or.0 %aige) A. s0 devin doctori40) La dou03eci 2i unu de ani& c-nd %aige ter.in0 colegiul& (0cu cereri la 3ece 2coli de .edicin0 2i (u acce/tat0 de toate) Alese una din 7oston) :i tre+uir0 dou0 3ile ca s0 dea de Al(red la tele(on& ,n air& unde lucra cu nor.0 redus0 la o unitate "M<) C-nd %aige ,i relat0 vestea& el 3ise: * E .inunat& draga .ea) Eu a/roa/e a. ter.inat cursurile de .edicin0) A. s0 r0.-n un ti./ ,n cadrul "M<& dar /este c-4iva ani o s0 /ractic0. ,./reun0) +mpreun . Cuv-ntul .agic) * %aige& doresc cu dis/erare s0 te v0d) Dac0 a2 /utea ie2i de aici /entru c-teva 3ile& ai /utea s0 vii s0 ne ,nt-lni. la 9a'aii1 Nu avu nici cea .ai .ic0 e3itare) * Da) $i au reu2it a.-ndoi) Mai t-r3iu& %aige nu /utea dec-t s0-2i i.agine3e c-t de greu tre+uise s0 (ie /entru Al(red s0 (ac0 aceast0 lung0 c0l0torie& dar el nu .en4ionase asta niciodat0) Au /etrecut trei 3ile incredi+ile ,ntr-un .ic hotel din 9a'aii care se nu.ea @ol$ul nsorit 2i era de /arc0 nu s-ar (i des/0r4it niciodat0) %aige dorea at-t de .ult s0-i cear0 lui Al(red s0 vin0 cu ea la 7oston& dar 2tia c-t de egoist0 ar (i (ost /ro/unerea asta) Munca /e care o (0cea el era cu .ult .ai i./ortant0) :n ulti.a lor 3i ,./reun0& ,n ti./ ce se ,.+r0cau& %aige ,ntre+0: * Unde au s0 te tri.it0& Al(red1 * :n a.+ia sau /oate ,n 7angladesh)
FM

- <IDNE? <9ELD"N -

* salve0e viei# s -i a!ute pe cei care au o nevoie at&t de disperat de el. Ea ,l 4inu str-ns 2i ,nchise ochii) Nu voia s0-i .ai dea dru.ul niciodat0) De /arc0 i-ar (i citit g-ndurile& el 3ise: * N-a. s0-4i dau dru.ul niciodat0) *** %aige ,nce/u Facultatea de .edicin0P ea 2i Al(red cores/ondau cu regularitate) Indi(erent ,n ce /arte a lu.ii era& Al(red reu2ea s0 o sune la tele(on /e %aige de 3iua ei 2i de Cr0ciun) E;act ,nainte de Anul Nou& c-nd %aige era ,n al doilea an la (acultate& ia tele(onat Al(red) * %aige1 * Iu+itule5 Unde e2ti1 * <unt ,n <enegal) M-a. g-ndit c0 sunt doar vreo cinci .ii de Bilo.etri /-n0 la hotelul @ol$ul nsorit. :i tre+ui un .o.ent s0 ,n4eleag0) * #rei s0 s/uiC * %o4i s0 vii s0 ne ,nt-lni. la 9a'aii ,n a6un de Anul Nou1 * Ah5 Da5 Da5 Al(red ,ncon6ura a/roa/e o 6u.0tate de glo+ ca s0 o ,nt-lneasc0 2i& de data asta& .agia a (ost chiar .ai /uternic0) Ti./ul se o/rise /entru a.-ndoi) * Anul viitor a. s0 conduc /ro/ria .ea echi/0 la "M<& s/use Al(red) C-nd ter.ini (acultatea& vreau s0 ne c0s0tori.) Au /utut s0 se .ai ,nt-lneasc0 doar o dat0 2i& ,n rest& scrisorile lor treceau /este ti./ 2i s/a4iu) :n to4i ace2ti ani& el lucrase ca doctor ,n 40ri din Lu.ea a Treia& ca 2i tat0l s0u 2i ca tat0l lui %aige) Iar acu.& ,n s(-r2it& venea acas0& la ea) *** :n ti./ ce %aige citea telegra.a lui Al(red /entru a cincea oar0& se g-ndi: <ine la *an 2rancisco= Kat 2i 9oney erau ,n ca.erele lor& dor.ind) %aige le tre3i& scutur-ndu-le) * #ine Al(red5 #ine5 " s0 (ie aici du.inic05 * Minunat& .or.0i Kat) De ce nu .0 tre3e2ti du.inic01 A+ia
FN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

.-a. culcat) 9oney reac4ion0 .ai +ine) Ea se ridic0 ,n /at) * =ro3av5 A+ia a2te/t s0-l cunosc) C-t e de c-nd nu l-ai .ai v03ut1 * Doi ani& s/use %aige& dar a. 4inut .ereu leg0tura) * E2ti o (at0 norocoas0& o(t0 Kat) Ei& acu. ne-a. tre3it toate) " s0 (ac o ca(ea) Toate trei se a2e3ar0 ,n 6urul .esei din +uc0t0rie) * De ce nu a. da o /etrecere /entru Al(red1 suger0 9oney) Un (el de G7un venit la /etrecerea ginereluiH) * E o idee gro3av0& c03u de acord Kat) * " s0 (ace. o adev0rat0 s0r+0torire * tort& +aloane * tot tac-.ul) * " s0 /reg0ti. aici cina /entru el& s/use 9oney) Kat cl0tin0 din ca/) * A. gustat .-ncarea (0cut0 de tine) 9ai .ai +ine s0 cu./0r0. ceva) Mai erau /atru 3ile /-n0 du.inic0 2i ele ,2i /etrecur0 tot ti./ul li+er discut-nd des/re sosirea lui Al(red) %rintr-un (el de .inune& toate trei nu erau de gard0 ,n du.inica aceea) <-.+0t0& %aige reu2i s0 se duc0 la un salon de cos.etic0) Alerg0 du/0 cu./0r0turi 2i (0cu o e;travagan40 cu./0r-ndu-2i o rochie nou0) * Ar0t +ine1 Crede4i c0 o s0-i /lac01 * Ar04i sen3a4ional5 o asigur0 9oney) </er c0 te .erit0) %aige 3-.+i) * </er s0-l .erit eu /e el. " s0-l iu+i4i) E (antastic) *** Du.inic0& /e .asa din su(ragerie era aran6at un de6un /e care ,l co.andaser0 2i o sticl0 de 2a./anie la ghea40) Fe.eile st0teau ,n 6ur a2te/t-nd cu nervo3itate sosirea lui Al(red) La ora dou0 sun0 la u20 2i %aige alerg0 s0 deschid0) Era Al(red) Ar0ta /u4in o+osit& .ai sl0+it) Dar era Al(red al ei) Al0turi de el& era o +runet0 care /0rea de /este trei3eci de ani) * %aige5 e;cla.0 Al(red) %aige ,2i arunc0 +ra4ele ,n 6urul lui) A/oi se ,ntoarse s/re 9oney 2i Kat 2i s/use cu .-ndrie: * El e Al(red Turner) Al(red& ele sunt colegele .ele de
JO

- <IDNE? <9ELD"N -

a/arta.ent& 9oney Ta(t 2i Kat 9unter) * :nc-ntat de cuno2tin40& 3ise Al(red) <e ,ntoarse s/re (e.eia de l-ng0 el) Iar aceasta este Karen Turner& so4ia .ea) Cele trei (e.ei r0.aser0 ,./ietrite) %aige ,ntre+0 ,ncet) * <o4ia ta1 * Da) <e ,ncrunt0) N-aiC n-ai /ri.it scrisoarea .ea1 * <crisoare1 * Da) Ii-a. tri.is-o acu. c-teva s0/t0.-ni) * Nu) * #ai& ,.iC ,.i /are (oarte r0u) :4i e;/lica. totul ,nC dar desigur& dac0 nu ai /ri.it-oC #ocea lui dis/0ru) :.i /are r0u& real.ente& %aige) Tu 2i cu .ine a. (ost des/0r4i4i at-ta ti./& ,nc-t euC a/oi a. ,nt-lnit-o /e KarenC 2i& 2tii cu. eC * $tiu cu. e& s/use %aige a.or4it0) <e ,ntoarse s/re Karen 2i se (or40 s0 3-.+easc0) EuC eu s/un c0 tu 2i Al(red o s0 (i4i (oarte (erici4i) * Mul4u.esc) Ur.0 o t0cere ne/l0cut0) Karen 3ise: * Cred c0 ar (i .ai +ine s0 /lec0.) * Da& 2i eu cred c0 ar (i .ai +ine& s/use Kat) Al(red ,2i trecu degetele /rin /0r) * :.i /are tare r0u& %aige) EuC eiC la revedere) * La revedere& Al(red) Cele trei (e.ei st0tur0 acolo& uit-ndu-se du/0 tinerii c0s0tori4i care /lecau) * 7astardul5 s/use Kat) Ce /orc0rie a (0cut5 "chii lui %aige erau /lini de lacri.i) * EuC el n-a vrutC credC tre+uie s0 (i e;/licat ,n scrisoare) 9oney /use +ra4ul ,n 6urul Iul %aige) * Ar tre+ui s0 e;iste o lege ca to4i +0r+a4ii s0 (ie castra4i) * Eu +eau /entru asta& 3ise Kat) * <cu3a4i-.0& s/use %aige) <e duse re/ede ,n dor.itor 2i ,nchise u2a ,n ur.a ei) N-a .ai ie2it de acolo tot restul 3ilei)

Capitol l %
:n ur.0toarele c-teva luni& %aige le v03u (oarte /u4in /e Kat 2i
J@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

/e 9oney) Luau un .ic de6un ,n gra+0 la ca(ea 2i& uneori& se ,nt-lneau /e coridoare) Co.unicau ,ntre ele .ai .ult l0s-ndu-2i +ile4ele ,n a/arta.ent) GCina este ,n (rigider)H GMicroundele nu .ai (unc4ionea30)H G<cu3e& n-a. ti./ s0 .ai (ac ordine)H GCe-ar (i ca toate trei s0 cin0. ,n ora2& s-.+0t0 seara1H %rogra.ul i./osi+il continua s0 (ie o /edea/s0 care testa li.itele de a su/orta ale tuturor re3iden4ilor) %aige saluta aceast0 tensiune) Nu-i d0dea ti./ s0 se g-ndeasc0 la Al(red 2i la viitorul .inunat /e care ,l /l0nuiser0 ,./reun0) $i totu2i& nu 2i-l /utea scoate din .inte) Ceea ce (0cuse el o u./lea de o durere care re(u3a s0 dis/ar0) <e tortura cu 6ocul inutil de-a GCe-ar (i (ost dac01H Ce-ar (i (ost dac0 a2 (i r0.as cu Al(red ,n A(rica1 Ce-ar (i (ost dac0 ar (i venit la Chicago cu .ine1 Ce-ar (i (ost dac0 nu o ,nt-lnea /e Karen1 Ce-ar (i (ostC1 *** :ntr-o vineri& c-nd %aige se duse la vestiar s0-2i /un0 halatul& cuv-ntul Gc04eaH (usese scris /e acesta cu un /i; gros& negru) *** :n 3iua ur.0toare& c-nd %aige se duse s0-2i ia caietul de noti4e& acesta dis/0ruse) Toate not0rile ei dis/0ruser0) Poate lam r t cit# se g-ndi %aige) Dar nu se /utea convinge de a2a ceva) *** Lu.ea din a(ara s/italului ,ncet0 s0 .ai e;iste) %aige 2tia c0 IraBul ataca Ku'eitul& dar asta r0.-nea ,n u.+r0 ,n ra/ort cu nevoile unui /acient de cincis/re3ece ani care .urea de leuce.ie) :n 3iua ,n care =er.ania de Est s-a reuni(icat cu =er.ania de #est& %aige era ocu/at0 s0 salve3e via4a unui /acient dia+etic) Margaret Thatcher a de.isionat din (unc4ia de /ri.-.inistru al Angliei& dar /entru ea .ai i./ortant era (a/tul
J>

- <IDNE? <9ELD"N -

c0 /acientul de la >@D a /utut s0 .earg0 din nou) Ceea ce (0cea lucrurile .ai su/orta+ile erau doctorii cu care lucra %aige) Cu /u4ine e;ce/4ii& ei se dedicaser0 s0-i vindece /e al4ii& s0 u2ure3e durerile 2i s0 salve3e vie4i) %aige ur.0rea .inunile /e care le (0ceau ,n (iecare 3i 2i asta o u./lea de un senti.ent de .-ndrie) Cel .ai .are stres era s0 lucre3e ,n ca.era de urgen40) Ca.era de urgen40 era ,ntotdeauna aglo.erat0 cu /ersoane care su(ereau de toate trau.atis.ele i.agina+ile) "rele /relungite la s/ital 2i ,ncordarea ,i a/0sa din greu /e doctorii 2i /e surorile .edicale care lucrau acolo) %rocentul divor4urilor /rintre doctori era e;traordinar de ridicat 2i leg0turile e;tracon6ugale erau o+i2nuite) To. Chang era unul dintre cei care avea /ro+le.e& ,i /ovesti lui %aige des/re aceasta& la o ca(ea) * M0 descurc cu /rogra.ul& ,i .0rturisi Chang& dar so4ia .ea nu-l su/ort0) <e /l-nge c0 nu .0 vede 2i c0 sunt un str0in /entru (eti4a noastr0) Are dre/tate) Nu 2tiu ce s0 (ac ,n leg0tur0 cu asta) * <o4ia ta a vi3itat s/italul1 * Nu) * De ce nu o invi4i aici la /r-n3& To.1 <0 vad0 ce (aci tu aici 2i c-t este de i./ortant) Chang se lu.in0 la (a40) * E o idee +un0) Mul4u.esc& %aige& a. s-o che.) Mi-ar /l0cea s-o cuno2ti) " s0 vii 2i tu cu noi la .as01 * Mi-ar (ace /l0cere) *** <o4ia lui Chang& <ye& s-a dovedit a (i o (e.eie t-n0r0& dr0gu40& cu o (ru.use4e clasic0& (0r0 v-rst0) Chang o /li.+0 /rin s/ital 2i a/oi luar0 /r-n3ul ,n ca(enea& cu %aige) Chang ,i s/usese lui %aige c0 <ye se n0scuse 2i crescuse la 9ong Kong) * Cu. ,4i /lace la <an Francisco1 o ,ntre+0 %aige) Ur.0 o scurt0 t0cere) * E un ora2 interesant& 3ise ea /oliticos& dar .0 si.t ca o str0in0 aici) E /rea .are& /rea 3go.otos) * Dar a. ,n4eles c0 2i 9ong Kong-ul e .are 2i 3go.otos) * Eu sunt dintr-un .ic sat& la o or0 de 9ong Kong) Acolo nu e
JA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

3go.ot& nu sunt .a2ini 2i (iecare ,2i cunoa2te vecinii) <e uit0 la so4ul ei) To. cu .ine 2i cu (eti4a noastr0 a. (ost (oarte (erici4i acolo) Era (oarte (ru.os /e insula Lla.a) Are /la6e al+e 2i (er.e .ici& iar ,n a/ro/iere este un .ic sat de /escari <aB K'o 8an) E at-t de /a2nic5 #ocea ei era /lin0 de nostalgie) * <o4ul .eu 2i cu .ine era. ,./reun0 .a6oritatea ti./ului& cu. tre+uie s0 (ie o (a.ilie) Aici& nu-l v0d niciodat0) %aige 3-.+i) * Doa.n0 Chang& 2tiu c0 acu. e greu /entru du.neata& dar& /este c-4iva ani& To. va /utea s0-2i deschid0 un ca+inet 2i atunci /rogra.ul lui va (i .ult .ai u2or) To. Chang lu0 .-na so4iei lui) * #e3i1 Totul va (i ,n regul0& <ye) Tre+uie s0 ai r0+dare) * :n4eleg& 3ise ea) Nu era nici o convingere ,n vocea ei) :n ti./ ce vor+eau& un +0r+at intr0 ,n ca(enea 2i& cu. st0tea la u20& %aige ,i vedea doar cea(a) Ini.a ,nce/u s0-i +at0 tare) El se ,ntoarse) Era un str0in) Chang se uit0 la %aige) * Te si.4i +ine1 * Da) %aige .in4ea) Tre%uie s -l uit. *-a terminat. Dar a.intirile anilor acelora .inuna4i& distrac4iile& e.o4ia& dragostea /e care o aveau unul /entru cel0laltC )um s uit toate astea? "u cred c pot convinge pe vreunul dintre doctorii de aici s -mi $ac o lo%otomie. *** %aige d0du /este 9oney /e coridor) 9oney nu avea su(lu 2i ar0ta ,ngri6orat0) * E-n regul0 totul1 ,ntre+0 %aige) 9oney 3-.+i 6enat0) * Da) E +ine) <e gr0+i .ai de/arte) 9oney (usese re/arti3at0 la un .edic curant /e nu.e Charles Isler& care era recunoscut ,n s/ital ca (iind un 3+ir) :n /ri.a 3i de vi3it0 a lui 9oney el ,i s/usese: * A. (ost ner0+d0tor s0 lucre3 cu du.neata& doctore Ta(t)
JD

- <IDNE? <9ELD"N -

Doctorul 8allace .i-a vor+it des/re re3ultatele du.itale deose+ite la (acultate) A. ,n4eles c0 vrei s0 /ractici .edicina intern0) * Da) * 7ine) Deci o s0 te ave. aici ,nc0 trei ani) :nce/ur0 turul vi3itei) %ri.ul /acient era un t-n0r .e;ican) Doctorul Isler ,i ignor0 /e ceilal4i re3iden4i 2i se ,ntoarse s/re 9oney: * Cred c0 vei g0si interesant ca3ul 0sta& doctore Ta(t) %acientul are toate se.nele 2i si./to.ele clasice: anore;ie& /ierdere ,n greutate& o+oseal0& ane.ie& hi/eririta+ilitate 2i necoordonare) Ce diagnostic ai /une1 El 3-.+i ,n a2te/tare) 9oney ,l /rivi un .o.ent) * Ar /utea (i .ai .ulte lucruri& nu-i a2a1 Doctorul Isler o /rivea ui.it) * E un ca3 clasic deC Un alt re3ident interveni: * Into;ica4ie cu /lu.+) * A2a-i& 3ise doctorul Isler) 9oney 3-.+i) * Desigur& into;ica4ie cu /lu.+) Doctorul Isler se ,ntoarse din nou s/re 9oney: * Cu. l-ai trata1 9oney 3ise eva3iv: * %0i& sunt .ai .ulte .etode de trata.ent& nu-i a2a1 Un alt re3ident vor+i: * Dac0 /acientul a (ost e;/us .ult ti./& ar tre+ui s0 (ie tratat ca un ca3 /oten4ial de ence(alo/atie) Doctorul Isler a/ro+0 din ca/) * Adev0rat) Asta 2i (ace.) Corect0. deshidratarea 2i tul+ur0rile electrolitice 2i ,i ad.inistr0. chelatotera/ie) El o /rivi /e 9oney) Ea a/ro+0 din ca/) Ur.0torul /acient era un +0r+at de /este o/t3eci de ani) Avea ochii ro2ii 2i /leoa/ele li/ite) * " s0 ne ocu/0. i.ediat de ochii du.itale& ,l asigur0 doctorul Isler) Cu. te si.4i1 * Ei& nu /rea r0u /entru un o. +0tr-n) Doctorul Isler trase /0tura 2i de3veli genunchiul 2i gle3na /acientului& care erau u.(late) Avea le3iuni /e t0l/ile /icioarelor)
JF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Doctorul Isler se ,ntoarse s/re re3iden4i) * U.(l0turile sunt /rovocate de artrit0) <e uit0 la 9oney) Co.+inate cu le3iunile 2i con6unctivita& sunt sigur c0 2ti4i care este diagnosticul) 9oney 3ise ,ncet: * Ar /utea (iC 2ti4iC * Este sindro.ul Reiter& s/use unul dintre re3iden4i) Cau3a este necunoscut0) Este ,nso4it de o+icei de (e+r0 .ic0) Doctorul Isler a/ro+0 din ca/) * A2a-i) %rivi s/re 9oney) Care-i /rogno3a1 * %rogno3a1 Cel0lalt re3ident r0s/unse: * %rogno3a e nesigur0) %oate (i tratat cu .edica.ente antiin(la.atorii) * Foarte +ine& s/use doctorul Isler) *** F0cur0 vi3ita la ,nc0 o du3in0 de /acien4i 2i& c-nd ter.inar0& 9oney ,i s/use doctorului Isler: * A2 /utea s0 v0 v0d un .o.ent singur& doctore Isler1 * <igur) #ino ,n +iroul .eu) C-nd se a2e3ar0 ,n +iroul lui& 9oney 3ise: * $tiu c0 sunte4i de3a.0git de .ine) * Tre+uie s0 recunosc c0 a. (ost /u4in sur/rins c0 du.neataC 9oney ,l ,ntreru/se) * $tiu& doctore Isler) N-a. ,nchis ochii noa/tea trecut0) Ca s0 v0 s/un adev0rul& a. (ost e.o4ionat0 c0 lucre3 cu du.neavoastr0) EuC /ur 2i si./lu& n-a. /utut dor.i) El o /rivi cu sur/rindere) * :n4eleg) $tia. c0 tre+uie s0 (ie un .otiv /entruC #reau s0 s/un c0 re3ultatele du.itale la (acultate au (ost (antastice) Ce anu.e te-a (0cut s0 te deci3i s0 devii .edic1 9oney se uit0 ,n 6os un .o.ent 2i s/use ,ncet: * A. avut un (rate .ai t-n0r care a (ost r0nit ,ntr-un accident) Doctorii au (0cut tot ce au /utut ca s0-l salve3eC dar a. stat 2i .-a. uitat cu. .oare) A durat .ult 2i .-a. si.4it at-t de nea6utorat05 A. decis atunci c0 ,.i voi /etrece via4a a6ut-ndu-i /e al4i oa.eni s0 se ,ns0n0to2easc0)
JJ

- <IDNE? <9ELD"N -

"chii i se u./lur0 de lacri.i) E at&t de vulnera%il # se g-ndi Isler) * M0 +ucur c0 a. avut aceast0 scurt0 conversa4ie) 9oney se uit0 la el 2i g-ndi: 3-a cre0ut.

Capitol l &
:n /artea o/us0 a ora2ului& re/orteri 2i echi/e de televi3iune ,l a2te/tau ,n strad0 /e Lou Dinetto care /0r0sea sala tri+unalului& 3-.+ind 2i (0c-nd se.ne cu .-na cu salutul regalit04ii c0tre 40rani) Avea doi +odyguar3i al0turi de el& un +0r+at ,nalt& sla+& cunoscut su+ nu.ele de U.+ra& 2i un +0r+at solid c0ruia i se s/unea Rhiho) Lou Dinetto era ,.+r0cat ca ,ntotdeauna& elegant 2i costisitor& ,ntr-un costu. gri de .0tase 2i cu c0.a20 al+0& cravat0 al+astr0 2i /anto(i din /iele de aligator) 9ainele lui tre+uiau s0 (ie +ine croite ca s0-l (ac0 s0 arate +ine /entru c0 era .ic 2i solid& cu /icioare cr0c0nate) Avea ,ntotdeauna un 3-.+et 2i o vor+0 de duh /reg0tite /entru /res0 2i 3iarelor le /l0cea s0-l cite3e) Dinetto (usese acu3at 2i 6udecat de trei ori /entru ,nvinuiri .erg-nd de la incendiere /re.editat0 2i activit04i gangstere2ti& /-n0 la cri.0 2i& de (iecare dat0& sc0/ase li+er) Acu.& c-nd /0r0sise sala tri+unalului& unul dintre re/orteri strig0: * Ai 2tiut c0 o s0 (ii achitat& do.nule Dinetto1 Dinetto r-se) * 7ine,n4eles c0 a. 2tiut) <unt un o. de a(aceri nevinovat) =uvernul n-are ni.ic .ai +un de (0cut dec-t s0 .0 /ersecute) !sta-i unul dintre .otivele /entru care i./o3itele noastre sunt at-t de .ari) " ca.er0 T# era ,ndre/tat0 s/re el) Lou Dinetto se o/ri s0 3-.+easc0 s/re ea) * Do.nule Dinetto& /ute4i s0 ne e;/lica4i de ce doi .artori care erau /rogra.a4i s0 de/un0 .0rturie ,./otriva du.itale ,n /rocesul de cri.0 nu au a/0rut1 * <igur c0 /ot s0 e;/lic& 3ise Dinetto) Erau cet04eni one2ti& care nu au vrut s0 devin0 s/er6uri) * =uvernul /retinde c0 sunte4i 2e(ul Ma(iei de /e Coasta de #est 2i c0 du.neavoastr0 a4i aran6at caC * <ingurul lucru /e care-l aran6e3 este locul unde s0-i a2e3 /e
JL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

oa.eni ,n restaurantul .eu) #reau ca toat0 lu.ea s0 se si.t0 +ine) El 3-.+i s/re .ul4i.ea .i2c0toare a re/orterilor) A/ro/o& sunte4i invita4i cu to4ii la restaurant& disear0& la o cin0 gratuit0 cu +0uturi) <e .i2c0 s/re trotuar& unde ,l a2te/ta o li.u3in0 .are neagr0) * Do.nule DinettoC * Do.nule DinettoC * Do.nule DinettoC * Ne vede. disear0 la restaurantul .eu& +0ie4i 2i (ete) $ti4i to4i unde este) $i Lou Dinetto urc0 ,n .a2ina lui& (0c-nd se.ne cu .-na 2i 3-.+ind) Rhino ,nchise /ortiera li.u3inei 2i se a2e30 /e locul din (a40) U.+ra se a2e30 la volan) * Ai (ost gro3av& 2e(ule5 e;cla.0 Rhino) $tii cu. s0-i .anevre3i /e t0nt0l0ii 02tia) * :ncotro1 ,ntre+0 U.+ra) * Acas0) A. nevoie de o +aie (ier+inte 2i de o (ri/tur0 +un0) Ma2ina /orni) * Nu-.i /lace ,ntre+area asta des/re .artori& s/use Dinetto) E2ti sigur c0 niciodat0 n-au s0C * Nu& doar dac0 /ot s0 vor+easc0 de su+ a/0& 2e(ule) Dinetto d0du din ca/) * 7ine) Ma2ina gr0+ea /e strada Fill.ore) Dinetto 3ise: * Ai v03ut .utra /rocurorului de district c-nd 6udec0torul a res/insC Un c04el a/0ru& nu se 2tie de unde& e;act ,n (a4a li.u3inei) U.+ra r0suci tare volanul ca s0 evite s0-l loveasc0 2i a/0s0 /e (r-n0) Ma2ina s0ri /este +ordur0 2i se i3+i de un st-l/ de telegra() Ca/ul lui Rhino s0ri ,nainte ,n /ar+ri3) * Ce dracuQ (aci1 url0 Dinetto) :ncerci s0 .0 o.ori1 U.+ra tre.ura) * :.i /are r0u& 2e(ule) Un c-ine a a/0rut ,n (a4a .a2inii) * $i tu ai decis c0 via4a lui e .ai i./ortant0 dec-t a .ea1 =aur0 de (und ce e2ti5 Rhino ge.ea) <e ,ntoarse 2i Dinetto v03u cu. ,i curgea s-nge dintr-o t0ietur0 lat0 de /e (runte) * %entru Du.ne3eu5 url0 Dinetto) Uite ce-ai (0cut5 * <unt ,n regul0& .or.0i Rhino)
JM

- <IDNE? <9ELD"N -

* %e dracuQ& e2ti5 Dinetto se ,ntoarse s/re U.+ra) Du-l la s/ital5 U.+ra d0du li.u3ina ,na/oi de /a trotuar) * Em%arcadero e doar la c-teva col4uri de aici) " s0-l duce. la ca.era de urgen40 de acolo) * 7ine& 2e(ule) Dinetto se l0s0 din nou /e locul lui) * Un c-ine& s/use el cu de3gust) Isuse5 *** Kat era la ca.era de urgen40 c-nd Dinetto& U.+ra 2i Rhino au intrat ,n0untru) Rhino s-ngera tare) Dinetto strig0 la Kat: * 9ei& tu5 Kat se uit0 ,n sus) * Cu .ine vor+e2ti1 * Cu cine dracuQ cre3i c0 vor+esc1 70r+atul 0sta s-ngerea30) %ansea30-l i.ediat) * Mai sunt ,nc0 o 6u.0tate de du3in0 ,naintea lui& s/use Kat lini2tit0) Tre+uie s0-2i a2te/te r-ndul) * El n-o s0 a2te/te ni.ic& ,i s/use Dinetto) " s0-l ,ngri6e2ti chiar acu.) Kat se a/ro/ie de Rhino 2i ,l e;a.ina) Lu0 o +ucat0 de vat0 2i o a/0s0 /e t0ietur0) * Iine-o acolo) M0 ,ntorc) * A. s/us s0-l ,ngri6e2ti acu.& s0ri Dinetto) Kat se ,ntoarse s/re Dinetto) * Aici este ca.era de urgen40 a unui s/ital) Eu sunt doctorul de serviciu) A2a c0 ori sta4i lini2ti4i& ori ie2i4i a(ar0) U.+ra 3ise: * Doa.n0& nu 2tii cu cine vor+e2ti) E .ai +ine s0 (aci ce 3ice) E do.nul Lou Dinetto) * Acu.& c0 s-au ter.inat /re3ent0rile& s/use Dinetto cu ner0+dare& ,ngri6e2te-l /e o.ul .eu) * Ai o /ro+le.0 de au3& 3ise Kat) :4i .ai co.unic o dat0) <ta4i lini2ti4i sau /leca4i a(ar0) A. trea+0) Rhino interveni: * Nu /o4i vor+i cuC Dinetto se ,ntoarse s/re el) * Taci din gur05
JN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<e uit0 din nou la Kat 2i schi.+0 tonul) * A2 a/recia dac0 a4i /utea veni la el c-t .ai cur-nd /osi+il) * A. s0 (ac tot ce /ot) Kat ,l culc0 /e Rhino /e un /at) * <tai culcat) M0 ,ntorc ,n c-teva .inute) <e uit0 la Dinetto) <unt ni2te scaune& acolo ,n col4) Dinetto 2i U.+ra o ur.0rir0 ,ndre/t-ndu-se s/re ca/0tul cel0lalt al s0lii ca s0-i ,ngri6easc0 /e /acien4ii care a2te/tau) * Isuse& s/use U.+ra) Ea ha+ar n-are cine e2ti du.neata) * Nu cred c0 ar avea i./ortan40) Are cura6) *** Cincis/re3ece .inute .ai t-r3iu& Kat se ,ntoarse la Rhino 2i ,l e;a.in0) * Nu ai contu3ie& declar0 ea) Ai noroc) Dar e o t0ietur0 ur-t0) Dinetto st0tu 2i se uit0 cu. Kat& cu ,nde.-nare& (0cu cus0turi /e (runtea lui Rhino) C-nd Kat ter.in0& s/use: * " s0 se vindece (ru.os) #ino din nou /este cinci 3ile 2i a. s0-4i scot (irele) Dinetto se a/ro/ie 2i e;a.in0 (runtea lui Rhino) * E o trea+0 al nai+ii de +un0) * Mul4u.esc& 3ise Kat) $i acu. s0 .0 scu3a4iC * <tai /u4in& o strig0 Dinetto) <e ,ntoarse s/re U.+ra) D0-i o h-rtie) U.+ra scoase o +ancnot0 de o sut0 de dolari din +u3unar) * Uite) * Casieria e a(ar0) * Asta nu e /entru s/ital& e /entru du.neata) * Nu& .ul4u.esc) Dinetto se uit0 du/0 Kat& care se ,nde/0rt0 2i ,nce/u s0 ,ngri6easc0 un alt /acient) U.+ra 3ise: * %oate c0 n-a (ost su(icient& 2e(ule) Dinetto cl0tin0 din ca/) * E o ti/0 inde/endent0) :.i /lace lucrul 0sta) R0.ase t0cut un .o.ent) Doctorul Evans iese la /ensie& a2a-i1 * Da) * :n regul0) #reau s0 a(li tot ce /o4i des/re doctori4a asta) * %entru ce1
LO

- <IDNE? <9ELD"N -

* %ro/tea) Cred c0 ar /utea s0 ne (ie de (olos)

Capitol l '
</italele sunt conduse de surorile .edicale) Margaret </encer& sora 2e(0& lucra la *pitalul de district Em%arcadero de dou03eci de ani 2i 2tia unde erau ,ngro/ate toate cadavrele * la /ro/riu 2i la (igurat) <ora </encer avea ,n sarcin0 s/italul& iar doctorii care nu recuno2teau lucrul 0sta aveau /ro+le.e) Ea 2tia care dintre doctori se droga sau era alcoolic& care doctori erau inco./eten4i 2i care .edici .eritau s/ri6inul ei) :n gri6a ei erau surorile a(late la studii& surorile cu di/lo.e 2i surorile de la s0lile de o/era4ie) Margaret </encer era aceea care hot0ra care dintre ele s0 (ie re/arti3at0 la di(eritele o/era4ii 2i& ,ntruc-t surorile erau categorisite de la indis/ensa+ile la inco./etente& doctorii aveau gri60 s0 se ,./ace +ine cu ea) Ea avea /uterea s0 re/arti3e3e o sor0 inca/a+il0 de la cur04enie ca s0 asiste la o e;tir/are co./licat0 de rinichi& sau& dac0 ,l si./ati3a /e doctor& s0-i tri.it0 /e cea .ai co./etent0 sor0 ca s0-l a6ute la o si./l0 a.igdalecto.ie) %rintre /re6udec04ile ur-te ale lui Margaret </encer era anti/atia (a40 de .edicii (e.ei 2i (a40 de negri) Kat 9unter era doctori40 de culoare) *** Kat avea greut04i) Ni.ic nu se s/unea sau nu se (0cea ,n .od deschis& dar /re6udecata ac4iona ,n .oduri /rea su+tile ca s0 (ie detectat0) <urorile /e care le cerea ea nu erau dis/oni+ile& iar cele care i se re/arti3au erau (oarte a/roa/e de inco./eten40) Kat se tre3i c0 era tri.is0 adesea s0 e;a.ine3e /acien4i +0r+a4i cu +oli venerice) Ea acce/t0 /ri.ele ca3uri ca (iind de rutin0& dar& c-nd i se d0du s0 e;a.ine3e o 6u.0tate de du3in0 ,ntr-o singur0 3i& deveni +0nuitoare) La o /au30 de /r-n3& ,i s/use lui %aige) * Ai e;a.inat .ul4i +0r+a4i cu +oli venerice1 %aige se g-ndi un .o.ent) * Unul& s0/t0.-n0 trecut0) Un sanitar) Tre%uie s $ac ceva n leg tur cu trea%a asta# se g-ndi Kat)
L@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** <ora </encer /l0nuise s0 sca/e de doctori4a 9unter& (0c-ndu-i via4a at-t de ne(ericit0& ,nc-t s0 (ie o+ligat0 s0 /lece& dar nu 4inuse sea.a de ata2a.entul lui Kat 2i de ca/acitatea ei) :ncetul cu ,ncetul& Kat ,2i atr0gea de /artea ei oa.enii cu care lucra) Avea o ,nde.-nare natural0 care ,i i./resiona /e colegii ei c-t 2i /e /acien4i) Dar adev0rata ei reu2it0 veni o dat0 cu ceea ce a6unsese s0 (ie cunoscut ,n tot s/italul ca (ai.oasa /o3n0 cu s-ngele de /orc) :ntr-o 3i& la turul vi3itei& Kat lucra cu un re3ident ,n ulti.ul an /e nu.e Dundas) Erau la /atul unui /acient care era incon2tient) * Do.nul Levy a avut un accident de .a2in0& ,i in(or.0 Dundas /e re3iden4ii .ai tineri) El a /ierdut .ult s-nge 2i are nevoie de o trans(u3ie i.ediat0) Toc.ai acu.& s/italul nu are s-nge) ".ul 0sta are (a.ilie 2i ei re(u30 s0 done3e s-nge /entru el) Te ,n(urie a2a ceva) Kat ,ntre+0: * Unde este (a.ilia lui1 * :n ca.era de a2te/tare a vi3itatorilor& s/use doctorul Dundas) * #0 deran6ea30 dac0 discut cu ei1 ,ntre+0 Kat) * N-o s0 a6ute la ni.ic) A. stat de6a de vor+0 cu ei) <-au hot0r-t) C-nd se ter.in0 vi3ita& Kat se duse ,n ca.era de a2te/tare a vi3itatorilor) <o4ia +0r+atului& (iul .are 2i (iica erau acolo) Fiul /urta tichiu4a 2i 2alul tradi4ional evreiesc) * Doa.na Levy1 o ,ntre+0 Kat /e (e.eie) Ea se ridic0) * Ce (ace so4ul .eu1 " s0-l o/ere3e doctorul1 * Da& r0s/unse Kat) * <0 nu ne cere4i s0-i d0. s-ngele nostru) E .ult /rea /ericulos ,n 3ilele astea& cu <IDA 2i .ai 2tiu eu ce) * Doa.n0 Levy& 3ise Kat& nu /ute4i lua <IDA d-nd s-nge) Nu este /oC * Nu-.i s/une .ie5 Eu citesc 3iarele) $tiu ce se ,nt-./l0) Kat o studie un .o.ent) * Da& v0d asta) E-n regul0& doa.n0 Levy) </italul n-are s-nge ,n .o.entul 0sta& dar a. re3olvat /ro+le.a) * 7ine)
L>

- <IDNE? <9ELD"N -

* " s0-i d0. so4ului du.itale s-nge de /orc) Ma.a 2i (iul se uitar0 la Kat 2oca4i) * Cu.1 * <-nge de /orc& 3ise vesel0 Kat) %ro+a+il c0 n-o s0-i (ac0 nici un r0u) <e ,ntoarse s0 /lece) * <ta4i un .inut5 strig0 doa.na Levy) Kat se o/ri) * Ce-i1 * Eu& aC acorda4i-ne un .inut& vre4i1 * <igur) Cincis/re3ece .inute .ai t-r3iu& Kat se duse la doctorul Dundas) * Nu .ai tre+uie s0 te ,ngri6ore3i de (a.ilia do.nului Levy) <unt to4i +ucuro2i s0 done3e s-nge) %ovestea deveni i.ediat o legend0 ,n tot s/italul) Doctori 2i surori& care o ignoraser0 /e Kat ,nainte& c0utau s0-i vor+easc0) *** C-teva 3ile .ai t-r3iu& Kat intr0 ,n re3erva lui To. Leonard& un /acient cu ulcer) Acesta .-nca un /r-n3 uria2 /e care ,l co.andase de la .aga3inul de delicatese din a/ro/iere) Kat se duse la /atul lui) * Ce (aci1 El se uit0 ,n sus 2i 3-.+i) * Iau un /r-n3 decent ca s0 (ac o schi.+are) #rei s0 .i te al0turi1 Este destul0 .-ncare) Kat sun0 o sor0) * Da& doa.n0 doctor1 * <coate .-ncarea asta de aici) Do.nul Leonard e trecut /e o diet0 strict0 de s/ital) Nu ai citit (i2a lui1 * Da& dar el a insistat s0C * Ia-o de aici& te rog) * 9ei5 <tai /u4in& /rotest0 Leonard) Nu /ot .-nca .-ncarea /e care .i-o d0 s/italul5 * " s-o .0n-nci& dac0 vrei s0 sca/i de ulcerul du.itale) Kat se uit0 la sor0) * Ia-o5 Trei3eci de .inute .ai t-r3iu& Kat (u che.at0 ,n +iroul
LA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

directorului) * Ai vrut s0 .0 ve3i& doctore 8allace1 * Da) Ia loc) To. Leonard e unul dintre /acien4ii du.itale& nui a2a1 * Adev0rat) L-a. g0sit a3i la /r-n3& .-nc-nd un sandvi2 cald cu /astra.0& cu .ur0turi 2i salat0 de carto(i /lin0 de condi.ente 2iC * $i i-ai luat-o) * 7ine,n4eles) 8allace se a/lec0 ,nainte ,n (otoliul s0u) * Doctore& /ro+a+il c0 n-ai 2tiut c0 To. Leonard este ,n co.itetul de conducere al s/italului) #re. s0 se si.t0 +ine) M0 ,n4elegi1 Kat se uit0 la el 2i 3ise cu ,nc0/04-nare: * Nu& do.nule) El cli/i) * Cu.1 * Mie .i se /are c0 .odul de a-l (ace /e To. Leonard s0 se si.t0 +ine este s0-l (ace. s0n0tos) N-o s0 se vindece dac0 ,2i s(-2ie sto.acul) 7en6a.in 8allace se (or40 s0 3-.+easc0) * De ce s0 nu-l l0s0. /e el s0 ia deci3ia1 Kat se ridic0) * %entru c0 eu sunt .edicul lui) Altceva1 * EuC aC nu) Asta-i tot) Kat ie2i din +irou) 7en6a.in 8allace r0.ase acolo uluit) 2emeile doctori= Kat era de serviciu noa/tea c-nd /ri.i un tele(on) * Doctore 9unter) Cred c0 ar (i +ine s0 veni4i sus la A>O) * I.ediat) %acienta de la ca.era A>O era doa.na Molloy& +olnav0 de cancer& ,n v-rst0 de /este o/t3eci de ani& cu o /rogno30 /roast0) C-nd Kat se a/ro/ie de u20& au3i voci ,n0untru& discut-nd /e ton ridicat) Kat intr0 ,n ca.er0) Doa.na Molloy era ,n /at& (oarte drogat0& dar con2tient0) Fiul 2i dou0 (iice ale ei erau ,n ca.er0) Fiul 3icea: * Eu 3ic s0 ,./0r4i. +unurile ,n trei) * Nu5 interveni una dintre (iice) Laurie 2i cu .ine a. ,ngri6it-o /e .a.a) Cine a g0tit 2i a (0cut curat /entru ea1 Noi) Atunci& noi sunte. ,ndrituite la +anii ei 2iC
LD

- <IDNE? <9ELD"N -

* $i eu sunt din carnea 2i s-ngele ei ca 2i voi5 url0 +0r+atul) Doa.na Molloy 30cea ,n /at& nea6utorat0& ascult-nd) Kat era (urioas0) * <cu3a4i-.0& 3ise ea) Una dintre (e.ei se uit0 la ea) * #ino .ai t-r3iu& sor0& ave. trea+0) Kat 3ise su/0rat0: * Este /acienta .ea) #0 dau tuturor 3ece secunde s0 ie2i4i din ca.er0) %ute4i a2te/ta ,n sala de a2te/tare a vi3itatorilor) Acu. ie2i4i /-n0 nu che. /a3a s0 v0 dea a(ar0) 70r+atul voi s0 s/un0 ceva& dar /rivirea din ochii lui Kat ,l o/ri) <e ,ntoarse s/re surorile lui 2i ridic0 din u.eri) * %ute. vor+i a(ar0) Kat ,i ur.0ri /e to4i trei /0r0sind ca.era) <e ,ntoarse s/re doa.na Molloy& la /at& 2i o .-ng-ie /e ca/) * N-au vor+it ni.ic serios& 3ise Kat cu +l-nde4e) <e a2e30 /e /at& ,i 4inu .-na (e.eii 2i o ur.0ri cu. adoar.e) )u toii murim# se g-ndi Kat) Hit ce a spus Dylan T,omas. 'dev rata pro%lem e s intri %l&nd n noaptea aceea %un . *** Kat toc.ai e;a.ina un /acient c-nd un sanitar veni ,n salon) * E un tele(on urgent /entru du.neata la +irou& doctore) Kat se ,ncrunt0) * Mul4u.esc) <e ,ntoarse s/re /acient& care avea ca/ul ,n ghi/s 2i /icioarele ,i erau sus/endate de scri/e4i) * M0 ,ntorc i.ediat) :n coridor& la ca.era surorilor& Kat ridic0 tele(onul a(lat ,n leg0tur0 cu +iroul) * Alo1 * 7un0& surioar0) * MiBe5 Era e.o4ionat0 s0-l aud0& dar e.o4ia se trans(or.0 i.ediat ,n /reocu/are) * MiBe& 4i-a. 3is s0 nu .0 che.i niciodat0 aici) Ai nu.0rul de acas0& dac0C * 9ei) :.i /are r0u) Nu /utea. s0 a2te/t) A. o .ic0 /ro+le.0)
LF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Kat 2tia ce avea s0 ur.e3e) * A. ,./ru.utat ni2te +ani de la un ti/ ca s0 investesc ,ntr-o a(acere) Kat nu se o+osi s0 ,ntre+e ce (el de a(acere) * $i a e2uat) * Da) $i acu. vrea +anii) * C-t& MiBe1 * Ei& dac0 .i-ai /utea tri.ite cinci .iareC * Cu.1 <ora de la +irou se uit0 curioas0 la Kat) )inci mii de dolari. Kat vor+i .ai ,ncet) * N-a. at-t de .ult) EuC /ot s0-4i tri.it 6u.0tate acu. 2i restul /este c-teva s0/t0.-ni) " s0 (ie +ine1 * Cred c0 da& ,.i /are r0u c0 te deran6e3& surioar0& dar 2tii cu. e) Kat 2tia e;act cu. era) Fratele ei avea dou03eci 2i doi de ani 2i era ,ntotdeauna a.estecat ,n a(aceri du+ioase) <e al0turase unor +ande 2i Du.ne3eu 2tia de ce erau ,n stare& dar Kat si.4ea o ad-nc0 r0s/undere (a40 de el) Totul e din vina mea# se g-ndi Kat) Dac n-a( $i $ugit de acas (i nu l-a( $i l sat; Nu intra ,n neca3uri& MiBe) Te iu+esc) * $i eu te iu+esc& Kat& 4 s tre%uiasc s $ac rost de %anii (tia# cumva# se g-ndi Kat) 3i7e e tot ce am pe lumea asta. *** Doctorul Isler a2te/tase cu ner0+dare s0 lucre3e din nou cu 9oney Ta(t) :i iertase /er(or.an4a sla+0 2i de (a/t& era (latat c0 ea ,l ad.ira at-t) Dar acu.& a(l-ndu-se din nou ,n turul vi3itei cu ea& 9oney r0.0sese ,n s/atele celorlal4i re3iden4i 2i nu se o(erise niciodat0 s0 r0s/und0 la ,ntre+0rile lui) La trei3eci de .inute du/0 vi3it0& doctorul Isler se a(la ,n +iroul doctorului 7en6a.in 8allace) * Care-i /ro+le.a1 * E doctori4a Ta(t) 8allace se uit0 la el real.ente sur/rins) * Doctori4a Ta(t1 Are cele .ai +une reco.and0ri /e care lea. v03ut vreodat0) * Toc.ai asta .0 ui.e2te& s/use doctorul Isler) A. /ri.it
LJ

- <IDNE? <9ELD"N -

ra/oarte 2i de la al4i re3iden4i) Ea /une diagnostice gre2ite 2i (ace gre2eli serioase) A2 vrea s0 2tiu ce nai+a se ,nt-./l0) * Nu ,n4eleg) A ur.at o (acultate de .edicin0 +un0) * %oate ar tre+ui s0-l suni /e decanul (acult04ii res/ective& suger0 doctorul Isler) * Este Ei. %earson) E un o. cu.secade) A. s0-l sun) C-teva .inute .ai t-r3iu& 8allace vor+ea cu Ei. %earson la tele(on) <chi.+ar0 saluturi 2i a/oi 8allace 3ise: * Te-a. sunat ,n leg0tur0 cu 7etty Lou Ta(t) Ur.0 o t0cere scurt0) * Da1 * <e /are c0 ave. c-teva /ro+le.e cu ea& Ei.) Ea a (ost /ri.it0 la noi datorit0 .inunatei tale reco.and0ri) * A2a-i) * De (a/t& e ,n (a4a .ea in(or.area) <e s/une aici c0 era cea .ai +un0 student0 /e care a4i avut-o vreodat0) * A2a este) * $i c0 va (i o onoare /entru /ro(esiunea .edical0) * Da) * Au (ost oare ,ndoieli ,n leg0tur0 cuC1 * Nici una& 3ise cu (er.itate doctorul %earson) Nici una) %ro+a+il c0 e /u4in nervoas0) E (oarte ,ncordat0& dar dac0 ,i da4i o 2ans0& sunt sigur c0 o s0 (ie +ine) * A/recie3 c0 .i-ai s/us) " s0-i d0. desigur toate 2ansele) Mul4u.esc) * Cu /l0cere) Leg0tura se ,ntreru/se) Ei. %earson 2edea acolo& ur-ndu-se /entru ceea ce (0cuse) Dar soia (i copiii mei sunt pe primul plan.

Capitol l (
9oney Ta(t a avut ne(ericirea s0 se nasc0 ,ntr-o (a.ilie de oa.eni (oarte .erituo2i) Fru.osul ei tat0 era ,nte.eietorul 2i /re2edintele unei .ari co./anii de co./utere ,n Me./his& Tennessee& dr0gu4a ei .a.0 era genetician0& iar cele dou0 surori ge.ene& .ai .ari& ale lui 9oney erau tot at-t de atr0g0toare /e c-t de inteligente 2i la (el de a.+i4ioase ca 2i /0rin4ii lor) Fa.ilia Ta(t era dintre cele .ai i./ortante din Me./his)
LL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney a/0ruse ,n .od nea2te/tat& c-nd surorile ei aveau 2ase ani) * 9oney a (ost .icul nostru accident& le s/unea .a.a ei /rietenilor) A. vrut s0 (ac un avort& dar Fred a (ost ,./otriv0) Acu. ,i /are r0u) :n ti./ ce surorile lui 9oney erau uluitoare& 9oney era o+i2nuit0) :n ti./ ce ele erau str0lucite& 9oney era .edie) <urorile ei ,nce/user0 s0 vor+easc0 la nou0 luni) 9oney nu rostise o vor+0 /-n0 la a/roa/e doi ani) * :i s/une. G.arionetaH& r-dea tat0l ei) 9oney e r04u2ca ur-t0 a (a.iliei Ta(t) Doar c0 eu nu cred c0 o s0 se trans(or.e ,ntr-o le+0d0) 9oney nu era ur-t0& dar nici (ru.oas0 nu era) Ar0ta o+i2nuit& cu o (a40 /relung0& ,ncordat0& de 2oricel& /0r +lond 2i un cor/ ce nu /utea (i invidiat) Ceea ce avea 9oney& era o stare de s/irit e;traordinar de /l0cut0& lu.inoas0& o calitate care nu era a/reciat0 ,n .od deose+it ,ntr-o (a.ilie de su/ra-reali3a4i co./etitivi) De c-nd ,2i /utea a.inti 9oney& cea .ai .are dorin40 a ei (usese s0 (ie /e /lacul /0rin4ilor 2i al surorilor 2i s0-i (ac0 s0 o iu+easc0) Era un e(ort inutil) %0rin4ii erau ocu/a4i cu carierele lor& iar surorile ei erau ocu/ate s0 c-2tige concursuri de (ru.use4e 2i +urse) :n /lus& la ne(ericirile lui 9oney& se ad0uga (a/tul c0 era neo+i2nuit de ti.id0) :n .od con2tient sau incon2tient& (a.ilia ,i in(iltrase un co./le; de in(erioritate) :n liceu& 9oney era cunoscut0 ca G(loarea de /ereteH) %artici/a singur0 la +alurile 2i /etrecerile 2colare& 3-.+ea 2i ,ncerca s0 nu arate c-t de ne(ericit0 era& /entru c0 nu voia s0 strice dis/o3i4ia ni.0nui) Le ur.0rea /e surorile ei care erau luate de acas0 de +0ie4ii cei .ai /o/ulari din 2coal0& a/oi se ducea sus ,n ca.era ei singuratic0 s0 se lu/te cu lec4iile) $i ,ncerc-nd s0 nu /l-ng0) La s(-r2it de s0/t0.-n0 2i ,n vacan4e& 9oney ,2i str-ngea +ani de +u3unar ca +a+y-sitter) :i /l0cea s0 ai+0 gri60 de co/ii 2i co/iii o adorau) C-nd nu lucra& 9oney se ducea s0 e;/lore3e ora2ul Me./his de una singur0) Ea vi3ita @raceland unde a locuit Elvis %resley 2i se /li.+a /e strada 7eale unde se n0scuser0 +lues-urile) <-a /li.+at /rin .u3eul Pin7 Palace 2i ,n Planetarium cu dino3aurii care urlau 2i .i2cau din /icioare) A (ost la acvariu)
LM

- <IDNE? <9ELD"N -

9oney era ,ntotdeauna singur0) Nu 2tia c0 via4a ei avea s0 se schi.+e ,n .od radical) *** 9oney 2tia c0 .ulte dintre colegele ei aveau leg0turi a.oroase) Le co.entau ,n /er.anen40 la 2coal0) * Te-ai culcat de6a cu RicBy1 El e cel .ai +unC * Eoe are orgas.eC * A. ie2it cu Tony asear0) <unt e/ui3at0) E ani.al5 Disear0 ne ,nt-lni. din nouC 9oney st0tea acolo& ascult-ndu-le conversa4ia 2i era /lin0 de o invidie dulce-a.0ruie 2i de senti.entul c0 ea nu va 2ti niciodat0 ce era se;ul) )ine s m vrea pe mine? se ,ntre+a 9oney) *** :ntr-o vineri sear0& avea loc o (estivitate 2colar0) 9oney nu avea inten4ia s0 se duc0& dar tat0l ei 3ise: * $tii& sunt /reocu/at) <urorile tale ,.i s/un c0 e2ti o (loare de /erete 2i c0 nu te duci la (estivitate /entru c0 nu /o4i s0-4i g0se2ti un +0iat) 9oney ro2i) * Nu-i adev0rat& s/use) A. o ,nt-lnire 2i .0 duc) * nu m ntre%e cu cine# se rug0& ,n g-nd& 9oney) N-a ,ntre+at) 9oney se tre3i la (estivitate& a2e3at0 ,n col4ul ei o+i2nuit& uit-ndu-se la ceilal4i care dansau 2i se distrau .inunat) $i atunci avu loc .inunea) *** Roger Merton& c0/itanul echi/ei de (ot+al 2i cel .ai /o/ular +0iat din 2coal0& era /e ringul de dans 2i se certa cu /rietena lui) 70use) * E2ti un +astard +un de ni.ic 2i egoist& 3ise ea) * $i tu e2ti o c04ea /roast05 * Du-te 2i teC singur) * Nu-i nevoie& <ally& /ot s0 .0 culc cu altcineva) Cu oricine vreau)
LN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Du-te5 Ea /lec0 de /e ringul de dans) 9oney n-avu ,ncotro& au3i totul) Merton o v03u /rivindu-l) * La ce nai+a te 3g-ie2ti a2a1 #or+ea nesigur) * La ni.ic& 3ise 9oney) * A. s0-i ar0t eu c04elei) Cre3i c0 n-a. s0-i ar0t1 * 7aC da) * %e nai+a& a2a-i5 9ai s0 +e. ceva) 9oney e3ita) Merton era vi3i+il +eat) * $tiiC eu nuC * =ro3av) A. o sticl0 ,n .a2in0) * Nu cred c0 euC Dar el o lu0 /e 9oney de +ra4 2i o ,./inse a(ar0 din sal0) Ea .erse /entru nu voia s0 (ac0 o scen0 2i s0-l /un0 ,ntr-o situa4ie ne/l0cut0) A(ar0& 9oney ,ncerc0 s0 se des/rind0 de el) * Roger& nu cred c0 e o idee +un0) EuC * Ce nai+a& 4i-e (ric01 * Nu& euC * 7ine) Atunci hai) El o conduse la .a2ina lui 2i deschise /ortiera) 9oney st0tu /e loc un .o.ent) * Urc0) * Nu /ot s0 stau dec-t un .o.ent& 3ise 9oney) <e urc0 ,n .a2in0 /entru c0 nu voia s0-l su/ere /e Roger) El se a2e30 al0turi de ea) * " s0-i ar0t0. noi da.ei 0leia /roaste& nu-i a2a1 :i ,ntinse o sticl0 de 'hisBy) Ia5 9oney .ai +0use alcool doar o dat0 ,nainte de-asta 2i nu-i /l0cuse deloc) Dar nu voia s0 r0neasc0 senti.entele lui Roger) <e uit0 la el 2i ,n sil0 lu0 o ,nghi4itur0 .ic0) * E2ti dr0gu40& 3ise el) E2ti nou0 la 2coal01 9oney ur.a trei cursuri ,./reun0 cu el) * Nu& r0s/unse 9oney) EuC El se a/lec0 2i ,nce/u s0-i .-ng-ie s-nii) </eriat0& 9oney se retrase) * 9ei5 9aide) Nu vrei s0-.i (aci /e /lac1 3ise el) Asta a (ost (ra3a .agic0) 9oney voia s0 (ac0 /e /lac tuturor 2i dac0 0sta era .odulC
MO

- <IDNE? <9ELD"N -

%e +ancheta necon(orta+il0 din s/ate a .a2inii lui Merton& 9oney avu un contact se;ual /entru /ri.a dat0 2i asta ,i deschise o nou0 lu.e incredi+il0) Nu ,i /l0cu ,n .od deose+it actul se;ual& dar asta nu era i./ortant) Lucrul i./ortant era c0 Merton s-a +ucurat) De (a/t& 9oney era ui.it0 de c-t de .ult ,l +ucurase) %0rea s0-l aduc0 la e;ta3) Ea nu v03use niciodat0 /e cineva +ucur-ndu-se at-t de tare de ceva) Deci a2a /o4i s0-i (aci /e /lac unui +0r+at& se g-ndi 9oney) Era o .ani(estare divin0) *** 9oney nu-2i /utea scoate din .inte .iracolul care i se ,nt-./lase) <t0tea culcat0 ,n /at 2i ,2i a.intea t0ria +0r+0teasc0 a lui Merton ,n ea& lovind din ce ,n ce .ai re/ede 2i a/oi ge.etele lui) * Ah& da& daC Isuse& e2ti (antastic0& <allyC Dar lui 9oney nici nu-i /0sa de asta) :i (0cuse /e /lac c0/itanului echi/ei de (ot+al5 Cel .ai /o/ular +0iat din 2coal05 $i& de (a/t& nici nu 2tia. ce (ac& se g-ndi 9oney) Dac0 ,ntradev0r a. ,nv04at cu. s0 (ac /e /lac unui +0r+atC Atunci& 9oney avu cea de-a doua .ani(estare divin0) *** :n di.inea4a ur.0toare& 9oney se duse la Dulapul pl cerilor# o li+r0rie /ornogra(ic0 de /e strada %lo/ului 2i cu./0r0 o 6u.0tate de du3in0 de c0r4i des/re erotis.) Le strecur0 ,n cas0 2i le citi /e ascuns ,n ca.era ei) Fu uluit0 de ceea ce citea) Citi @r dina par$umat 2i 8ama *utra# 'lc,imia e?ta0ului 2i a/oi se duse din nou s0 ia altele) Citi te;tele lui =edun Cho/el 2i relat0rile incredi+ile din 8anc,inat,a. <tudie (otogra(iile e;citante ale celor trei3eci 2i 2a/te de /o3i4ii de a (ace dragoste 2i ,n4elesul sensul vor+elor <e.ilun0 2i Cerc 2i %etal0 de lotus 2i 7uc04i de nor) 9oney deveni e;/ert0 ,n o/t .oduri de a (ace a.or oral 2i calea celor 2ais/re3ece /l0ceri 2i e;ta3ul 2irului de /ietricele) $tia s0 ,nve4e un +0r+at s0 (ac0 7arana 2i s0-2i intensi(ice /l0cerea) M0car ,n teorie) 9oney si.4i c0 era gata acu. s0-2i /un0 cuno2tin4ele ,n
M@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

/ractic0) :n 8ama *utra erau c-teva ca/itole des/re a(rodisiacele care e;cit0 un +0r+at dar& ,ntruc-t 9oney n-avea idee unde /utea s0 o+4in0 9edysaru. =angeticu.& /lanta KshiriBa sau Ranthochy.us %ictorius& ,2i i.agin0 /ro/riii ei ,nlocuitori) C-nd 9oney ,l v03u s0/t0.-n0 ur.0toare /e Roger Merton ,n clas0& se duse la el 2i ,i 3ise: * Mi-a /l0cut cu adev0rat seara aceea) %ute. s-o re/et0.1 :i tre+ui un .o.ent s0-2i a.inteasc0 cine era 9oney) * A& sigur) De ce nu1 Ai .ei ies ,n seara asta) De ce nu ai veni& /e la ora o/t1 C-nd 9oney se duse acas0 la Merton ,n seara aceea& avea un +orc0nel cu siro/ de ar4ar cu ea) * %entru ce-i asta1 ,ntre+0 Merton) * A. s0-4i ar0t& 3ise 9oney) I-a ar0tat) :n 3iua ur.0toare& Merton le s/unea /rietenilor lui des/re 9oney) * E incredi+il0& 3ise el) Nu /ute4i crede ce /oate (ace ea cu un /ic de siro/ cald5 :n du/0-a.ia3a aceea& o 6u.0tate de du3in0 de +0ie4i ,i cereau ,nt-lniri lui 9oney) Din acel .o.ent& ea ,nce/u s0 ias0 ,n (iecare sear0) 70ie4ii erau (oarte .ul4u.i4i& iar asta o (0cea /e 9oney (oarte (ericit0) %0rin4ii lui 9oney erau ,nc-nta4i de /o/ularitatea +rusc0 a (iicei lor) * I-a tre+uit (etei noastre un ti./ ca s0 ,n(loreasc0& s/unea cu .-ndrie tat0l ei& dar acu. e o adev0rat0 Ta(t5 *** 9oney a avut ,ntotdeauna cali(icative /roaste la .ate.atic0 2i 2tia c0 la ulti.ul test (0cuse (oarte /rost) %ro(esorul ei de .ate.atic0& do.nul Eanson& era celi+atar 2i locuia ,n a/ro/iere de 2coal0) 9oney ,i (0cu o vi3it0 ,ntr-o sear0) El deschise u2a 2i o /rivi sur/rins) * 9oney5 Ce cau4i aici1 * A. nevoie de a6utorul du.itale) Tata o s0 .0 o.oare dac0 nu trec la cursul du.itale) A. adus ni2te /ro+le.e de .ate.atic0 2i .0 ,ntre+ dac0 te-ar deran6a s0 le vede.
M>

- <IDNE? <9ELD"N -

,./reun0) El e3it0 un .o.ent) * E un lucru neo+i2nuitC dar hai) Do.nului Eanson ,i /l0cea 9oney) Ea nu era ca celelalte (ete din clasa lui) Ele erau as/re 2i indi(erente& ,n ti./ ce 9oney era sensi+il0 2i gri6ulie& ,ntotdeauna dornic0 s0 (ac0 /e /lac) El ar (i vrut ca ea s0 (i avut .ai .ult0 a/titudine /entru .ate.atic0) Do.nul Eanson st0tea al0turi de 9oney /e cana/ea 2i ,nce/u s0-i e;/lice co./lica4iile tainice ale logarit.ilor) %e 9oney nu o interesau logarit.ii) :n ti./ ce do.nul Eanson vor+ea& 9oney se .i2c0 a/roa/e de el& tot .ai a/roa/e) :nce/u s0 res/ire ,n cea(a lui 2i ,n ureche 2i ,nainte de a-2i da sea.a ce se ,nt-./l0& do.nul Eanson constat0 c0 /antalonii ,i erau descheia4i) El se uit0 la 9oney cu uluire) * Ce (aci1 * Te-a. dorit din /ri.a 3i c-nd te-a. v03ut& s/use 9oney) Ea deschise geanta 2i scoase un +orc0nel .ic cu (ri2ca) * Ce-i asta1 * Las0-.0 s0-4i ar0tC 9oney /ri.i cali(icativul A la .ate.atic0) *** Nu doar accesoriile /e care le (olosea o (0ceau /e 9oney at-t de /o/ular0) Ci toate cuno2tin4ele /e care le o+4inuse din toate c0r4ile vechi des/re erotic0 /e care le citise) Ea ,i ,nc-nta /e /artenerii ei cu tehnici /e care ace2tia nici .0car nu le visaser0 vreodat0& care erau vechi de .ii de ani 2i de.ult uitate) Ea d0dea un nou sens cuv-ntului Ge;ta3H) Cali(icativele lui 9oney se ,.+un0t04ir0 dra.atic 2i +rusc ea deveni .ai /o/ular0 dec-t (useser0 surorile ei ,n /erioada lor de liceu) 9oney era invitat0 s0 cine3e la Private Eye 2i la clu+ul :om%ay :icycle 2i dus0 la >ce )apades la 3emp,is Ball. 70ie4ii o duceau s0 schie3e la Cedar Cli(( 2i s0 (ac0 lans0ri cu /ara2uta la Aero/ortul Landis) Anii de colegiu ai lui 9oney au (ost la (el de +oga4i din /unct de vedere social) La cin0& ,ntr-o sear0& tat0l ei 3ise: * Cur-nd ter.ini 2coala) E ti./ul s0 ne g-ndi. la viitorul t0u) Tu 2tii ce vrei s0 (aci cu via4a ta1
MA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Ea r0s/unse i.ediat) * #reau s0 (iu sor0 .edical0) Fa4a tat0lui ei se ,nro2i) * %oate vrei s0 s/ui& doctori40) * Nu& tat0& euC * E2ti din (a.ilia Ta(t) Dac0 vrei s0 intri ,n do.eniul .edical& o s0 (ii doctori40) Ai ,n4eles1 * Da& tat0) 9oney (usese sincer0 c-nd ,i s/usese tat0lui ei c0 voia s0 devin0 sor0 .edical0) :i /l0cea s0 ai+0 gri60 de oa.eni& s0-i a6ute& s0-i ocroteasc0) Era ,ngro3it0 de ideea de a deveni doctori40 2i de a (i r0s/un30toare de vie4ile oa.enilor) Dar 2tia c0 nu tre+uia s0-l de3a.0geasc0 /e tat0l ei) E2ti din (a.ilia Ta(t) *** Cali(icativele din colegiu ale lui 9oney nu erau su(icient de +une ca s0 (ie /ri.it0 la o (acultate de .edicin0& dar in(luen4a tat0lui ei era) El era un contri+ua+il i./ortant la o 2coal0 de .edicin0 din Kno;ville& Tennessee) El se ,nt-lni cu decanul acesteia& doctorul Ei. %earson) * :.i ceri o (avoare .are& 3ise %earson& dar a. s0-4i s/un ce a. s0 (ac) A. s0 o ad.it /e 9oney de /ro+0) Dac0 du/0 2ase luni consider0. c0 nu e cali(icat0 s0 continue& o s0 tre+uiasc0 s0 /lece) * Destul de corect) " s0 te sur/rind0) Avea dre/tate) *** Tat0l lui 9oney (0cu aran6a.ente ca 9oney s0 stea ,n Kno;ville& la un v0r al s0u& reverendul Douglas Li/ton) Douglas Li/ton era /reotul 7isericii +a/tiste) Avea ,n 6ur de 2ai3eci de ani 2i era c0s0torit cu o (e.eie cu 3ece ani .ai ,n v-rst0 dec-t el) %reotul era ,nc-ntat s0 o ai+0 /e 9oney ,n cas0) * E ca o gur0 de aer /roas/0t& ,i s/use el so4iei sale) El nu v03use niciodat0 /e cineva at-t de dornic s0 (ac0 /e /lac)
MD

- <IDNE? <9ELD"N -

*** 9oney se descurca destul de +ine la Facultatea de .edicin0& dar nu se si.4ea atras0 de asta) <e a(la acolo doar ca s0-i (ac0 /e /lac tat0lui ei) %ro(esorii o /l0ceau /e 9oney) Ea avea o dr0g0l02enie real0 care ,i (0cea /e /ro(esori s0-i doreasc0 reu2ita) :n .od ironic& ea era deose+it de sla+0 la anato.ie) :n cea dea o/ta s0/t0.-n0& /ro(esorul de anato.ie tri.ise du/0 ea) * Mi-e tea.0 c0 o s0 tre+uiasc0 s0 te /ic& s/use el ne(ericit) "u se poate s pic# se g-ndi 9oney) "u pot s -l de0am gesc pe tata. )e s$at mi-ar $i dat :occacio? 9oney se a/ro/ie .ai .ult de /ro(esor) * A. venit la (acultatea asta din cau3a du.itale) A. au3it at-tea des/re du.neata) <e a/ro/ie 2i .ai .ult de el) #reau s0 (iu la (el ca du.neata) #eni 2i .ai a/roa/e) <0 (iu doctori40 ,nsea.n0 totul /entru .ine) A/oi 2i .ai a/roa/e) Te rog& a6ut0.0) " or0 .ai t-r3iu& c-nd 9oney /lec0 din +irou& avea r0s/unsurile la e;a.enul ur.0tor) *** :nainte s0 ter.ine Facultatea de .edicin0& ea sedusese .ai .ul4i /ro(esori) Avea ceva nea6utorat ,n ea care ,i (0cea /e to4i s0 nu-i /oat0 re3ista) Erau cu to4ii su+ i./resia c0 ei erau cei care o seduceau /e ea 2i se si.4eau vinova4i c0 /ro(itau de nevinov04ia ei) Doctorul Ei. %earson a (ost ulti.ul care a suco.+at ,n (a4a lui 9oney) Fusese intrigat ,n leg0tur0 cu toate in(or.a4iile /e care le au3ise ,n leg0tur0 cu ea) Circulau 3vonuri des/re e;traordinarele ei ,nde.-n0ri se;uale) Tri.ise ,ntr-o 3i du/0 9oney ca s0-i discute re3ultatele la ,nv040tur0) Ea aduse cu ea o cutiu40 cu 3ah0r /udr0& 2i& ,nainte de a se ter.ina du/0-a.ia3a& doctorul %earson era la (el de ag04at ca 2i to4i ceilal4i) 9oney ,l (0cu s0 se si.t0 t-n0r 2i nes0tul) Ea ,l (0cu s0 se si.t0 c0 el era regele care o su+6ugase /e ea 2i o (0cuse sclava lui) :ncerc0 s0 nu se g-ndeasc0 la so4ia 2i la co/iii lui) ***
MF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney 4inea cu adev0rat la reverendul Douglas Li/ton care era nec06it c0 so4ia lui era o (e.eie at-t de rece& de (rigid0& care ,l critica ,ntotdeauna) Lui 9oney ,i /0rea r0u /entru /reot) El nu merit a(a ceva# se g-ndi 9oney) 're nevoie de m&ng&iere. :n toiul no/4ii& c-nd doa.na Li/ton era /lecat0 din ora2 s0-2i vi3ite3e o sor0& 9oney intr0 ,n dor.itorul /reotului) Era goal0) * DouglasC El c0sc0 ochii) * 9oney1 Te si.4i +ine1 * Nu& s/use ea) %ute. sta de vor+01 * Desigur) :ntinse .-na s/re la./0) * Nu a/rinde lu.ina) Ea se strecur0 ,n /at l-ng0 el) * Care-i /ro+le.a1 Nu te si.4i +ine1 * <unt ,ngri6orat0) * Din ce cau301 * Din cau3a ta) Meri4i s0 (ii iu+it) #reau s0 (ac dragoste cu tine) Era trea3 de-a +inelea) * Doa.ne5 3ise el) E2ti doar o co/il0) Nu /o4i (i serioas0) * 7a sunt) <o4ia nu-4i d0 dragosteC * 9oney& lucrul 0sta e i./osi+il5 Ar (i .ai +ine s0 te duci ,n ca.era ta acu. 2iC El ,i /utea si.4i tru/ul gol a/0s-ndu-se /e al lui) * 9oney& nu /ute. (ace asta& eu suntC 7u3ele ei erau /e ale lui 2i tru/ul ei era /este el 2i el (u total luat de val) Ea ,2i /etrecu noa/tea ,n /atul lui) La ora 2ase di.inea4a& u2a dor.itorului se deschise 2i doa.na Li/ton intr0 ,n0untru) R0.ase acolo& uit-ndu-se (i; la a.-ndoi& a/oi ie2i (0r0 s0 scoat0 o vor+0) Dou0 ore .ai t-r3iu& reverendul Douglas Li/ton s-a sinucis ,n gara6ul lui) C-nd 9oney au3i vestea& (u devastat0& inca/a+il0 s0 cread0 ce se ,nt-./lase) $eri(ul veni acas0 2i avu o discu4ie cu doa.na Li/ton) C-nd ter.in0& se duse s0 o g0seasc0 /e 9oney) * Din res/ect /entru (a.ilia lui& vo. trece .oartea reverendului Douglas Li/ton ca (iind Gsinucidere din .otive
MJ

- <IDNE? <9ELD"N -

necunoscuteH& dar 4i-a2 sugera s0 /leci nai+ii din ora2ul 0sta 2i s0 nu te .ai ,ntorci) 9oney se dusese la s/italul Em%arcadero din <an Francisco) Cu reco.andare str0lucit0 de la doctorul Ei. %earson)

Capitol l )
Ti./ul ,2i /ierduse orice ,n4eles /entru %aige) Nu .ai e;ista nici ,nce/ut& nici s(-r2it& iar 3ilele 2i no/4ile se scurgeau una du/0 alta ,ntr-un rit. ne,ntreru/t) </italul devenise toat0 via4a ei) Lu.ea din a(ara acestuia era o /lanet0 str0in0& ,nde/0rtat0) Cr0ciunul veni 2i trecu 2i ,nce/u un nou an) :n lu.ea din a(ar0& tru/ele a.ericane eli+eraser0 Ku'eitul de IraB) Nu /ri.ise nici o veste de la Al(red) 4 s -(i dea seama c a $ cut o gre(eal # se g-ndi %aige) " s se ntoarc la mine. Tele(oanele ciudate de di.inea4a devre.e au dis/0rut la (el de +rusc cu. a/0ruser0) %aige (u u2urat0 c0 nu .ai a/0rur0 alte incidente .isterioase 2i a.enin40toare) Era a/roa/e de /arc0 toate ar (i (ost doar un vis ur-tC doar c0 nu (useser0 de (a/t) Rutina continua s0 (ie ,nne+unitoare) Nu era ti./ s0 cuno2ti /acien4ii) Ei nu erau dec-t ve3ici +iliare 2i (ica4i distru2i& (e.ururi (racturate 2i s/in0ri accidentate) </italul era o 6ungl0 /lin0 cu de.oni .ecanici * a/arate de res/irat& .onitoare /entru +0t0ile ini.ii& echi/a.ente scaner& a/arate de ra3e R) Iar (iecare ,2i avea sunetele caracteristice) <e au3eau (luier0turi& 3u.3ete 2i vor+ele /er.anente de la siste.ul de di(u3are& iar toate se a.estecau ,ntr-o con(u3ie asur3itoare& ne+uneasc0) *** Al doilea an de re3iden40 era un ritual de trecere) Re3iden4ii treceau la sarcini .ai grele 2i ur.0reau noul gru/ care venea& av-nd un senti.ent a.estecat de dis/re4 2i arogan40 (a40 de ei) * <0r.anii nenoroci4i& ,i s/use Kat lui %aige) 9a+ar n-au ce-i a2tea/t0) * Au s0 desco/ere destul de cur-nd) ***
ML

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%aige 2i 9oney ,nce/ur0 s0 se ,ngri6ore3e ,n /rivin4a lui Kat) %ierdea ,n greutate 2i /0rea de/ri.at0) " vedeau /e Kat cu. ,n .i6locul conversa4iei r0.-ne cu /rivirea /ierdut0& cu .intea /reocu/at0) Din c-nd ,n c-nd& /ri.ea c-te un tele(on .isterios 2i& du/0 (iecare tele(on& de/ri.area ei /0rea c0 se ad-nce2te) %aige 2i 9oney se a2e3ar0 s0 discute cu ea) * Totul e ,n regul01 ,ntre+0 %aige) $tii c0 noi te iu+i. 2i dac0 ai vreo /ro+le.0 a. vrea s0 te a6ut0.) * Mul4u.esc) A/recie3 asta& dar nu /ute4i (ace ni.ic) E o /ro+le.0 de +ani) 9oney se uit0 la ea sur/rins0) * %entru ce ,4i tre+uie +ani1 Nu .erge. niciodat0 nic0ieri) Nave. ti./ s0 cu./0r0. ni.ic) NuC * Nu /entru .ine) %entru (ratele .eu) Kat nu /o.enise /-n0 atunci de (ratele ei) * N-a. 2tiut c0 ai un (rate& s/use %aige) * Locuie2te la <an Francisco1 ,ntre+0 9oney) Kat e3it0) * Nu) Locuie2te ,n Est& la Detroit) " s0 tre+uiasc0 s0-l cunoa2te4i ,ntr-o +un0 3i) * " s0 ne +ucure) Ce (ace1 * E un (el de antre/renor& s/use vag Kat) A ca. avut ghinion ,n ulti.a vre.e& dar MiBe o s0 se re(ac0) Reu2e2te ,ntotdeauna) 3 rog lui Dumne0eu s am dreptate# se g-ndi Kat) *** 9arry 7o'.an se trans(erase de la un /rogra. de re3iden40 din Io'a) Era un ti/ +ine dis/us& co.unicativ& care (0cea tot ce /utea ca s0 (ie /e /lacul tuturor) :ntr-o 3i& el ,i s/use lui %aige: * M-ine sear0 dau o .ic0 /etrecere) Dac0 sunte4i li+ere& du.neata& doctori4a 9unter 2i doctori4a Ta(t& a4i vrea s0 veni4i1 Cred c0 o s0 v0 distra4i) * 7ine& 3ise %aige) Ce s0 aduce.1 7o'.an r-se) * Nu aduce4i ni.ic) * E2ti sigur1 ,ntre+0 %aige) " sticl0 de vin sauC * Las-o +alt05 A. de toate ,n .icul .eu a/arta.ent)
MM

- <IDNE? <9ELD"N -

Micul a/arta.ent al lui 7o'.an se dovedi a (i o cas0 cu 3ece ca.ere& /line cu .o+ile vechi) Cele trei (e.ei intrar0 2i /rivir0 uluite) * Doa.ne5 s/use Kat) De unde /rovin toate astea1 * A. (ost destul de de2te/t s0 a. un tat0 inteligent& 3ise 7o'.an) Mi-a l0sat .ie to4i +anii) * $i lucre3i1 se .inun0 Kat) 7o'.an 3-.+i) * :.i /lace s0 (iu .edic) 7u(etul consta ,n icre negre :eluga 3alossol# p&tI de c,ampagne# so.on a(u.at sco4ian& scoici a2e3ate /e 6u.0tate de cochilie& carne de cra+i& crudit04i cu sos vinaigrette 2i 2a./anie )ristal. 7o'.an avusese dre/tate) Toate trei s-au distrat .inunat) * N-a. cuvinte s0-4i .ul4u.esc& ,i s/use %aige lui 7o'.an la s(-r2itul serii& la /lecare) * <unte4i li+ere s-.+0t01 ,ntre+0 el) * Da) * A. o .ic0 +arc0 cu .otor) #0 duc la o /li.+are) * <un0 gro3av) *** La ora /atru di.inea4a& Kat (u tre3it0 dintr-un so.n ad-nc ,n ca.era de gard0) * Doctore 9unter& ca.era de urgen40 treiC Doctor 9unter& ca.era de urgen40 trei) Kat se d0du 6os din /at lu/t-ndu-se cu e/ui3area) Frec-ndu-2i ochii de so.n& lu0 ascensorul 2i co+or, la ca.era de urgen40) Un sanitar o salut0 la u20) * E acolo /e targa cu rotile& ,n col4) Are dureri .ari) Kat se duse la el) * Eu sunt doctori4a 9unter& 3ise ea ador.it0) El ge.u) * Isuse& doctore5 Tre+uie s0 (aci ceva) </atele .0 o.oar0) Kat ,2i ,n0+u2i un c0scat) * De c-t ti./ ai dureri1 * De vreo dou0 s0/t0.-ni) Kat se uit0 la el cu ui.ire) * Dou0 s0/t0.-ni1 De ce n-ai venit .ai devre.e1
MN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

El ,ncerc0 s0 se .i2te 2i se str-.+0) * Ca s0 s/un adev0rul& ur0sc s/italele) * Atunci de ce ai venit acu.1 El se lu.in0) * E un turneu .are de gol( ,n cur-nd 2i& dac0 nu-.i vindeci s/atele& n-a. s0 .0 /ot +ucura de el) Kat ins/ir0 ad-nc) * Un turneu de gol(5 * Da) Ea se lu/ta s0 se controle3e) * $tii ceva1 Du-te acas0& la dou0 as/irine 2i& dac0 nu te si.4i .ai +ine .-ine di.inea40& sun0-.0) <e ,ntoarse 2i ie2i din ca.er0& l0s-ndu-l cu gura c0scat0 uit-ndu-se du/0 ea) *** Micu4a +arc0 cu .otor a lui 7o'.an era un vas de croa3ier0 de vreo cincis/re3ece .etri) * 7ine a4i venit la +ord5 s/use el salut-ndu-le /e %aige& /e Kat 2i /e 9oney la de+arcader) 9oney se uit0 ad.irativ la +arc0) * E (ru.oas0& 3ise %aige) <e /li.+ar0 ti./ de trei ore ,n 6urul gol(ului& +ucur-ndu-se de 3iua cald0& ,nsorit0) Era /ri.a oar0 c-nd vreuna dintre ele se rela;ase de s0/t0.-ni ,ntregi) :n ti./ ce erau ancora4i l-ng0 Insula Angel& lu-nd un /r-n3 delicios& Kat 3ise: * Asta-i via405 9ai s0 nu ne .ai ,ntoarce. la .al) * 7un0 idee& o a/ro+0 9oney) :n general& a (ost o 3i de /aradis) C-nd se ,ntoarser0 la de+arcader& %aige s/use: * Nici nu /ot s0-4i s/un c-t .-a. +ucurat de /li.+area asta) * A (ost /l0cerea .ea) 7o'.an o +0tu u2or /e +ra4) " s-o re/et0.) "ric-nd) #oi trei sunte4i oric-nd +inevenite) Ce % r%at dr gu# se g-ndi %aige) *** Lui 9oney ,i /l0cea s0 lucre3e la o+stetric0) Era un salon /lin
NO

- <IDNE? <9ELD"N -

de via40 nou0 2i de noi s/eran4e& ,ntr-un ritual ,n a(ara ti./ului& /lin de +ucurie) Ma.ele care n02teau /ri.a oar0 erau ner0+d0toare 2i te.0toare) #eteranele a+ia a2te/tau s0 sca/e) Una dintre (e.ei care ur.a s0 nasc0 ,i s/use lui 9oney: * <lav0 Do.nului) " s0-.i /ot vedea din nou degetele de la /icioare) *** Dac0 %aige ar (i 4inut un 6urnal& ar (i ,nse.nat cu ro2u 3iua de @F august) Aceasta era 3iua ,n care Ei..y Ford intr0 ,n via4a ei) Ei..y era sanitar ,n s/ital& cu cel .ai lu.inos 3-.+et 2i cea .ai lu.inoas0 stare de s/irit /e care o v03use %aige vreodat0) Era .ic 2i sla+ 2i ar0ta de 2a/tes/re3ece ani) Avea dou03eci 2i cinci de ani 2i se .i2ca /e coridoarele s/italului ca o (urtun0 vesel0) Ni.ic nu era /rea greu /entru el) F0cea tot ti./ul servicii tuturor) Nu avea deloc senti.entul statutului 2i trata la (el doctorii& surorile 2i oa.enii de serviciu) Lui Ei..y Ford ,i /l0cea s0 s/un0 glu.e) * Ai au3it-o /e aia cu /acientul care avea tot cor/ul ,n ghi/s1 Ti/ul din /atul de al0turi l-a ,ntre+at cu ce ,2i c-2tig0 e;isten4a) El i-a 3is: GA. (ost s/0l0tor de gea.uri la Empire *tate :uilding. Cel0lalt l-a ,ntre+at: G$i cu. ai /lecat1H GDe la 6u.0tatea cl0dirii& ,n 6os)H A/oi Ei..y r-dea 2i se gr0+ea s0 a6ute /e cineva) El o adora /e %aige) * A. s0 (iu doctor& ,ntr-o 3i) #reau s0 (iu ca du.neata) :i aducea .ici cadouri * +o.+oane 2i ani.ale de /lu2) Fiecare dar era ,nso4it de o glu.0) * La 9ouston& un +0r+at a o/rit un /ieton 2i l-a ,ntre+at: GCare e dru.ul cel .ai a/ro/iat /-n0 la s/ital1H G<0 3ici ceva r0u des/re Te;as)H =lu.ele erau ,ngro3itoare& dar Ei..y le (0cea s0 sune nosti.e) El sosea la s/ital odat0 cu %aige 2i venea l-ng0 ea& /e .otociclet0) * %acientul a ,ntre+at: G"/era4ia .ea e /ericuloas01H Iar chirurgul a 3is: GNu) Nu /oate (i /ericuloas0 c-nd ai /l0tit doar dou0 sute de dolari)H
N@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

A/oi dis/0rea) *** De c-te ori %aige& Kat 2i 9oney erau li+ere ,n aceea2i 3i& ele ie2eau s0 e;/lore3e <an Francisco) #i3itar0 3oara olande0 2i @r dina de ceai !apone0 . <e duser0 la De%arcaderul pescarilor 2i c0l0torir0 cu ca+ina /e ca+lu) <e duseser0 s0 vad0 /iese la Teatrul )urran 2i luaser0 cina la 3a,arani# /e strada %ost) To4i chelnerii erau indieni 2i& s/re uluirea lui Kat 2i a lui 9oney& %aige li se adres0 ,n hindi) * Bum Bindustani %a,t %a,ut oc,o %olta ,i. Din acel .o.ent& restaurantul (u al lor) * Unde nai+a ai ,nv04at s0 vor+e2ti indiana1 ,ntre+0 9oney) * 9indi& s/use %aige) E3it0) NoiC eu a. locuit un ti./ ,n India) Totul era ,nc0 at-t de viu5 <e vedea ,./reun0 cu Al(red la Agra& uit-ndu-se la Ta! 3a,al. Fa,ul /a,an a construit asta pentru soia sa. ' durat dou 0eci de ani# 'l$red. 'm s -i construiesc (i eu ie un Ta6 Mahal) "u-mi pas c&t timp o s dure0e= Ea e 8aren Turner. *oia mea. :2i au3i strigat nu.ele 2i se ,ntoarse) * %aigeC %e (a4a lui Kat se vedea /reocu/are) Te si.4i +ine1 * 7ine) <unt +ine) *** %rogra.ul i./osi+il continua) #eni 2i trecu un alt an nou& a/oi al doilea an d0du ,n al treilea 2i ni.ic nu se schi.+0) </italul era neatins de lu.ea din a(ar0) R03+oaiele 2i (oa.etea 2i de3astrele din 40ri ,nde/0rtate /0leau ,n co./ara4ie cu cri3ele /e via40 2i /e .oarte c0rora le (0ceau (a40 dou03eci 2i /atru de ore /e 3i) De c-te ori Kat 2i %aige se ,nt-lneau /e coridoarele s/italului& Kat 3-.+ea 2i s/unea: * Te distre3i1 * C-nd ai dor.it ulti.a oar01 ,ntre+a %aige) Kat o(ta) * Cine-2i .ai a.inte2te1
N>

- <IDNE? <9ELD"N -

<e ,./leticeau /rin 3ilele 2i no/4ile lungi& ,ncerc-nd s0 re3iste la /resiunea continu0& o+ositoare& lu-nd c-te un sandvi2 c-nd aveau ti./ 2i +-nd ca(ea rece din /ahare de h-rtie) *** Tracas0rile se;uale /0reau s0 (i devenit o /arte a vie4ii lui Kat) I se adresau /er.anent vor+e cu dou0 ,n4elesuri& nu doar din /artea doctorilor& dar 2i a /acien4ilor& care ,ncercau s0 o aduc0 ,n /at) %ri.eau acela2i r0s/uns ca 2i doctorii) "u e?ist nici un % r%at pe lumea asta pe care s -l las s m ating . $i chiar o credea& cu adev0rat) *** :n .i6locul unei di.ine4i aglo.erate& Kat /ri.i un alt tele(on de la MiBe) * 7un0& surioar0) $i Kat 2tiu ce avea s0 ur.e3e) Ea ,i tri.isese to4i +anii /e care ,i /utuse econo.isi& dar ad-nc& ,n sinea ei& 2tia c0& oric-t i-ar (i tri.is& tot nu va (i niciodat0 de a6uns) * :.i /are (oarte r0u c0 te deran6e3& Kat) 0u) Dar a. intrat ,ntr-un .ic neca3) #ocea lui suna ,ncordat0) * MiBeC e2ti +ine1 * A& da) Nu e ni.ic serios) Doar c0 sunt dator cuiva care vrea +anii i.ediat 2i .0 ,ntre+a.C * A. s0 v0d ce /ot (ace& s/use Kat cu o+oseal0) * Mul4u.esc) %ot conta ,ntotdeauna /e tine& surioar0& nu-i a2a1 Te iu+esc) * $i eu te iu+esc& MiBe) *** :ntr-o 3i& Kat ,i s/use lui %aige) * $tii ce ne-ar tre+ui tuturor1 * " lun0 de so.n1 * " vacan40) Ar tre+ui s0 ne /li.+0. /e Cha./s ElysSes 2i s0 ne uit0. la vitrinele .aga3inelor 0lora scu./e) * A2a-i) Totul clasa ,nt-i5 chicoti %aige) " s0 dor.i. toat0
NA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

3iua 2i o s0 ne distr0. toat0 noa/tea) 9oney r-se) * <un0 +ine) * Ave. o vacan40 care o s0 vin0 /este c-teva luni& re.arc0 %aige) De ce n-a. (ace /lanuri ca toate trei s0 /lec0. undeva1 * E o idee gro3av0& 3ise Kat cu entu3ias.) <-.+0t0 s0 ne o/ri. la o agen4ie de turis.) %etrecur0 ur.0toarele trei 3ile (0c-nd /lanuri& /line de e.o4ie) * Eu .or s0 v0d Londra) %oate o s0 ne ,nt-lni. cu regina) * Eu vreau s0 .0 duc la %aris) <e /resu/une c0 e ora2ul cel .ai ro.antic din lu.e) * Eu vreau s0 .0 /li.+ su+ clar de lun0 cu gondola la #ene4ia) Poate vom pleca la <eneia n luna de miere# Paige# s/usese Al(red) Ji-ar pl cea? ',# da= Ea se ,ntre+a dac0 Al(red o dusese /e Karen la #ene4ia ,n luna de .iere) <-.+0t0 di.inea4a& toate trei se o/rir0 la agen4ia de turis. )ornic,e de /e strada %o'ell) Fe.eia de la +irou era /oliticoas0) * Ce (el de c0l0torie v0 interesea301 * A. vrea s0 /lec0. ,n Euro/a& la Londra& %aris& #ene4iaC * Fru.os) Ave. ni2te e;cursii ,n gru/& econo.ice& careC * Nu& nu& nu) %aige se uit0 la 9oney 2i 3-.+i) Clasa ,nt-i) * Eust) C0l0torie cu avionul& clasa ,nt-i& interveni Kat) * 9oteluri categoria ,nt-i& ad0ug0 9oney) * %0i& v0 /ot reco.anda hotelurile 5it0 la Londra& )rillon la %aris& )ipriani la #ene4ia& 2iC %aige 3ise: * Ce-ar (i s0 lu0. ni2te +ro2uri cu noi1 %ute. s0 le studie. 2i s0 ne hot0r-.) * Asta ar (i +ine& s/use agenta de voia6) %aige se uit0 la o +ro2ur0: * Aran6a4i 2i anga60ri de iahturi1 * Da) * 7ine) <-ar /utea s0 ,nchirie. unul) * E;celent) Agenta de voia6 alese o .ul4i.e de +ro2uri 2i i le d0du lui
ND

- <IDNE? <9ELD"N -

%aige) * C-nd v-a4i /reg0tit& anun4a4i-.0 2i voi (i +ucuroas0 s0 v0 (ac re3erv0rile) * " s0 ave4i ve2ti de la noi& /ro.ise 9oney) C-nd a6unser0 a(ar0& Kat r-se 2i 3ise: * Ni.ic nu-i .ai +un dec-t s0 vise3i la ceva .0re4) * Nu te ,ngri6ora& o asigur0 %aige) :ntr-o +un0 3i& o s0 /ute. /leca ,n toate locurile astea)

Capitol l !*
<ey.our 8ilson& directorul cu /ro+le.e .edicale de la *pitalul de district Em%arcadero era un +0r+at (rustrat& cu o (unc4ie i./osi+il0) Erau /rea .ul4i /acien4i& /rea /u4ini .edici 2i surori .edicale 2i /rea /u4ine ore ,ntr-o 3i) El se si.4ea /recu. c0/itanul unui va/or care se scu(und0 2i care alearg0 c0ut-nd ,n 3adar s0 astu/e g0urile) :n .o.entul acela& /reocu/area i.ediat0 a doctorului 8ilson era 9oney Ta(t) :n ti./ ce unora dintre doctori se /0rea c0 le /lace (oarte .ult& re3iden4i 2i surori de.ni de ,ncredere ra/ortau .ereu c0 doctori4a Ta(t nu era ca/a+il0 s0-2i ,nde/lineasc0 sarcinile) :n cele din ur.0& 8ilson se duse s0-l vad0 /e 7en 8allace) * #reau s0 sca/ de o doctori40 de-a noastr0& s/use el) Re3iden4ii cu care (ace vi3ite s/un c0 este inco./etent0) 8allace ,2i a.intea de 9oney) Ea era cea care avea cali(icative e;traordinare 2i o reco.andare str0lucit0) * Nu ,n4eleg& 3ise el) Tre+uie s0 (ie o gre2eal0 la .i6loc) <e g-ndi un .o.ent) A. s0-4i s/un ce-o s0 (ace.& <ey.our) Cine-i cel .ai a(urisit (iu de c04ea din /ersonalul t0u1 * Ted Allison) * :n regul0) M-ine di.inea40& tri.ite-o /e 9oney Ta(t s0 (ac0 vi3ita cu doctorul Allison) </une-i s0-4i (ac0 un ra/ort des/re ea) Dac0 el 3ice c0 e inco./etent0& atunci a. s0 .0 sca/ de ea) * Destul de corect& s/use doctorul 8ilson) Mul4u.esc& 7en) *** La /r-n3& 9oney ,i s/use lui %aige c0 (usese re/arti3at0 s0 (ac0
NF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

vi3ita a doua 3i di.inea40 cu doctorul Allison) * :l cunosc& 3ise %aige) Are o re/uta4ie .i3era+il0) * Asta a. a(lat 2i eu& s/use /e g-nduri 9oney) :n acela2i ti./& ,n alt0 /arte a s/italului& <ey.our 8ilson st0tea de vor+0 cu Ted Allison) Allison era un veteran dur& lucr-nd de dou03eci 2i cinci de ani) Fusese .edic de .arin0 .ilitar0 2i ,nc0 se .ai .-ndrea c0 Gd0 /icioare ,n (undH) <ey.our 8ilson 3ise: * #reau s0 o ur.0re2ti cu aten4ie /e doctori4a Ta(t) Dac0 nu e +un0& a 2ters-o) Ai ,n4eles1 * A. ,n4eles) El a+ia a2te/ta a2a ceva) Ca 2i <ey.our 8ilson& Ted Allison dis/re4uia .edicii inco./eten4i) :n /lus el avea (er.a convingere c0& dac0 (e.eile voiau s0 /ractice .edicina& tre+uiau s0 (ie surori) Dac0 asta era destul de +un /entru Florence Nightingale era destul de +un 2i /entru toate celelalte) *** La ora 2ase a doua 3i di.inea4a& re3iden4ii se adunar0 /e coridor ca s0-2i ,ncea/0 turul vi3itei) =ru/ul era (or.at din doctorul Allison& To. 7enson& care era asistentul 2e(& 2i cinci re3iden4i& inclusiv 9oney Ta(t) Acu.& c-nd Allison se uit0 la 9oney se g-ndi: +n regul # sor # ,ai s vedem ce (tii. <e ,ntoarse s/re gru/) * <0 .erge.) %ri.a /acient0 din salonul unu era o adolescent0& aco/erit0 cu /0turi grele) Ea dor.ea c-nd gru/ul se a/ro/ie) * :n regul0& s/use doctorul Allison) #reau s0 v0 uita4i to4i la (i2a ei) Re3iden4ii ,nce/ur0 s0 studie3e (i2a /acientei) Doctorul Allison se ,ntoarse s/re 9oney) * %acienta asta are (e+r0& (risoane& o stare general0 /roast0 2i anore;ie) Are te./eratur0& tu2e2te 2i are /neu.onie) Ce diagnostic ,i /ui& doctore Ta(t1 9oney st0tu acolo ,ncruntat0& t0cut0) * Ei1 * Ei1 s/use 9oney g-nditoare& a2 3ice c0 are /ro+a+il /sitaco30 * (e+ra /a/agalilor)
NJ

- <IDNE? <9ELD"N -

Doctorul Allison se uit0 la ea sur/rins) * CeC ce te (ace s0 s/ui asta1 * <i./to.ele sunt ti/ice /entru /sitaco30 2i a. re.arcat c0 lucrea30 c-teva ore ca (unc4ionar0 la un .aga3in de ani.ale de cas0) %sitaco30 se trans.ite /rin /a/agali in(ecta4i de +oal0) Allison d0du ,ncet din ca/) * EC e (oarte +ine) $tii care este trata.entul1 * Da) Tetraciclin0& 3ece 3ile& odihn0 la /at 2i .ulte lichide) Doctorul Allison se ,ntoarse s/re gru/) * A4i au3it cu to4ii1 Doctori4a Ta(t are dre/tate a+solut0) <e duser0 la /acientul ur.0tor) * Dac0 o s0-i e;a.ina4i (i2a& o s0 vede4i c0 are tu.ori .esoteliale& /ierderi de s-nge& o+oseal0) Care-i diagnosticul1 Unul dintre re3iden4i s/use /lin de s/eran40: * %are s0 (ie o (or.0 de /neu.onie) Un alt re3ident ,2i d0du /0rerea: * Ar /utea (i cancer) Doctorul Allison se ,ntoarse s/re 9oney) * Care-i diagnosticul du.itale& doctore1 9oney ar0t0 g-nditoare) * La /ri.a vedere& a2 3ice c0 este /neu.onie (i+roas0& o (or.0 de into;icare cu a3+est) :n (i20 se arat0 c0 lucrea30 la o (a+ric0 de covoare) Ted Allison nu-2i /utu ascunde ad.ira4ia) * E;celent5 E;celent5 :nt-./l0tor& 2tii 2i care-i tera/ia1 * Din ne(ericire& ,nc0 nu e;ist0 o tera/ie s/eci(ic0) <itua4ia deveni 2i .ai i./resionant0) :n ur.0toarele dou0 ore& 9oney diagnostic0 un ca3 rar de sindro. Reiter& osteit0 de(or.ant0 * /olycythe.ie * 2i .alarie) C-nd se ter.in0 turul vi3itei& doctorul Allison ,i str-nse .-na lui 9oney) * Nu .0 i./resione3 u2or& dar vreau s0-4i s/un c0 ai un viitor (or.ida+il) 9oney ro2i) * Mul4u.esc& doctore Allison) * $i inten4ione3 s0-i s/un 2i doctorului 8allace asta& 3ise el c-nd /lec0) To. 7enson& asistentul lui Allison& se uit0 la 9oney 2i 3-.+i) * Ne ,nt-lni. /este o 6u.0tate de or0& iu+ito)
NL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** %aige ,ncerca s0 nu a/ar0 ,n calea doctorului Arthur Kane * OOL) Dar la (iecare oca3ie& Kane o cerea /e %aige s0-l asiste la o/era4ii) $i& de (iecare dat0& devenea tot .ai agresiv) * Ce vrei s0 s/ui cu asta c0 nu vrei s0 ie2i cu .ine1 Atunci ,nsea.n0 c0 o ca/e4i de la altul) <au: * <-ar /utea s0 (iu .ic& drag0& dar nu /este tot) :n4elegi ce vreau s0 s/un1 :nce/use s0 se ,ngro3easc0 dac0 tre+uia s0 lucre3e cu el) De nenu.0rate ori& %aige ,l ur.0rea /e Kane (0c-nd o/era4ii inutile 2i sco4-nd organe s0n0toase) :ntr-o 3i& c-nd %aige 2i Kane se ,ndre/tau s/re sala de o/era4ii& %aige ,ntre+0: * Ce anu.e o/er0.& doctore1 * %orto(elul lui5 #03u e;/resia de /e (a4a lui %aige) A. glu.it& draga .ea) * Ar tre+ui s0 lucre3e ,ntr-o .0cel0rie& ,i s/use .ai t-r3iu %aige Iul Kat) Nu are dre/tul s0 o/ere3e oa.eni) Du/0 o o/era4ie de (icat deose+it de /roast0& doctorul Kane se ,ntoarse s/re %aige 2i cl0tin0 din ca/) * %rea r0u) Nu 2tiu dac0 o s0 sca/e) %aige a+ia /utu s0-2i re4in0 (uria) Decise s0 ai+0 o discu4ie cu To. Chang) * Cineva ar tre+ui s0 ra/orte3e des/re doctorul Kane& 3ise %aige) :2i o.oar0 /acien4ii) * Ia-o u2urel) * Nu /ot5 Nu e dre/t s0 (ie l0sat un o. ca el s0 o/ere3e) E o cri.0) Ar tre+ui s0 (ie adus ,n (a4a co.itetului de validare) * La ce +un1 Ar tre+ui s0 g0se2ti al4i doctori care s0 de/un0 .0rturie ,./otriva lui 2i ni.eni n-o s0 vrea s0 (ac0 lucrul 0sta) Asta este o co.unitate ,nchis0 2i tre+uie s0 tr0i. ,n ea cu to4ii& %aige) Este a/roa/e i./osi+il s0 g0se2ti un doctor care s0 de/un0 .0rturie ,./otriva altuia) <unte. cu to4ii vulnera+ili 2i ave. nevoie /rea .are unul de cel0lalt) Cal.ea30-te) Te scot ,n ora2 2i ,4i o(er un /r-n3) %aige o(t0) * :n regul0& dar e un siste. in(ect) La .as0& %aige ,ntre+0:
NM

- <IDNE? <9ELD"N -

* Cu. .ai stau lucrurile cu tine 2i <ye1 :i tre+ui un .o.ent ca s0 r0s/und0) * EuC ave. /ro+le.e) Munca .ea ne distruge c0snicia) Nu 2tiu ce s0 (ac) * <unt sigur0 c0 o s0 se re3olve& 3ise %aige) Chang s/use t0ios: * Ar (i +ine) %aige se uit0 la el) * M-a2 sinucide& dac0 .-ar /0r0si) *** A doua 3i di.inea4a& Arthur Kane era /rogra.at cu o o/era4ie de rinichi) $e(ul de la chirurgie ,i s/use lui %aige: * Doctorul Kane te-a cerut s0-l asi2ti ,n sala de o/era4ie /atru) Lui %aige i se usc0 +rusc gura) Ura /-n0 2i g-ndul de-a (i l-ng0 el) %aige s/use: * Nu /ute4i g0si /e altcineva careC1 * Te a2tea/t0& doctore) %aige o(t0) * 7ine) %-n0 s0 se s/ele %aige& o/era4ia ,nce/use de6a) * D0-.i o .-n0 de a6utor aici& drag0& ,i s/use Kane lui %aige) A+do.enul /acientului (usese uns cu o solu4ie de iod 2i se (0cuse o inci3ie ,n drea/ta sus& e;act su+ coaste) %-n0 aici e +ine& se g-ndi %aige) * <cal/el5 <ora ,i d0du scal/elul doctorului Kane) El se uit0 ,n sus) * %une ni2te .u3ic0) Un .o.ent .ai t-r3iu& ,nce/u s0 c-nte un co./act disc) Doctorul Kane continua s0 taie) * %une ceva .ai vioi) <e uit0 a/oi la %aige) %orne2te cauteri3atorul& iu+ito) >u%ito. %aige scr-2ni din din4i 2i lu0 un cauteri3ator electric) :nce/u s0 cauteri3e3e arterele ca s0 .ic2ore3e cantitatea de s-nge din a+do.en) "/era4ia .ergea +ine) *lav Domnului# se g-ndi %aige) * 7urete5 <ora ,i d0du lui Kane un +urete)
NN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* 7ine) 9ai s0 as/ir0. /u4in) T0ie ,n 6urul rinichiului /-n0 (u de3velit: * Uite .icul dr0cu2or) Ridic0 rinichiul cu un (orce/s) 7ine) <0-l coase. la loc) De data asta& totul .ersese +ine& totu2i ceva o (r0.-nta /e %aige) <e uit0 .ai +ine la rinichi) Ar0ta s0n0tos) <e ,ncrunt0 ,ntre+-ndu-se dac0C :n ti./ ce doctorul Kane ,l cosea /e /acient& %aige se duse re/ede la radiogra(ia a2e3at0 ,n ra.a lu.inat0 de /e /erete) " studie un .o.ent 2i 3ise ,ncet: * Ah& Doa.ne5 5adiogra$ia $usese pus pe dos. Doctorul 8ane scosese rinic,iul care nu tre%uia scos. *** Trei3eci de .inute .ai t-r3iu& %aige era ,n +iroul lui 7en 8allace) * A scos un rinichi +un 2i a l0sat unul +olnav5 #ocea lui %aige tre.ura) ".ul 0sta ar tre+ui +0gat ,n ,nchisoare) 7en6a.in 8allace 3ise lini2titor: * %aige& sunt de acord cu tine c0 e regreta+il) Dar cu siguran40 c0 nu a (ost inten4ionat) A (ost o gre2eal0 2iC * " gre2eal01 %acientul 0sta o s0 tre+uiasc0 s0 tr0iasc0 toat0 via4a cu diali30) Cineva ar tre+ui s0 /l0teasc0 /entru asta) * Crede-.0& o s0 (ace. o evaluare ,ntre egali) %aige 2tia ce ,nsea.n0 asta: un gru/ de .edici va anali3a ce se ,nt-./lase& dar totul se va (ace ,n secret) In(or.a4ia nu se va da /u+licit04ii 2i nici /acientului) * Doctore 8allaceC * Faci /arte din echi/a noastr0& %aige) Tre+uie s0 (ii o 6uc0toare ,n echi/0) * El n-are ce c0uta aici ,n s/ital) $i ,n nici un alt s/ital) * Tre+uie s0 te ui4i la i.aginea de ansa.+lu) Dac0 ar (i ,nl0turat& s-ar (ace o /u+licitate /roast0 2i re/uta4ia s/italului ar su(eri) %ro+a+il c0 a. avea o .ul4i.e de /rocese /entru trata.ente gre2ite) * Dar cu. r0.-ne cu /acien4ii1 * " s0-l ur.0ri. .ai ,ndea/roa/e /e doctorul Kane) <e a/lec0 ,nainte /e (otoliul s0u) A. s0-4i dau un s(at) C-nd o s0
@OO

- <IDNE? <9ELD"N -

treci la /ractica /articular0& o s0 ai nevoie de +un0voin4a altor doctori /entru re(erin4e) F0r0 asta nu a6ungi nic0ieri 2i& dac0 ,4i (aci o re/uta4ie de o. /e care nu te /o4i +a3a 2i ,i (luieri /e colegii t0i doctori& n-o s0 ca/e4i nici o re(erin40) %ot s0 te asigur de asta) %aige se ridic0) * Deci n-o s0 (aci ni.ic1 * Ii-a. s/us& vo. (ace o evaluare ,ntre egali) * $i cu asta +asta1 * Cu asta +asta) *** * Nu e corect& 3ise %aige) Era ,n ca(eneaua s/italului 2i lua /r-n3ul cu Kat 2i cu 9oney) Kat cl0tin0 din ca/) * Ni.eni n-a 3is c0 via4a tre+uie s0 (ie corect0) %aige se uit0 ,n 6ur& la ca.era antise/tic0& ,.+r0cat0 ,n (aian40 al+0) * Locul 0sta .0 de/ri.0) Toat0 lu.ea e +olnav0) * Alt(el n-ar (i aici& su+linie Kat) * Ce-ar (i s0 d0. o /etrecere1 suger0 9oney) * " /etrecere1 Ce tot vor+e2ti1 #ocea lui 9oney (u +rusc /lin0 de entu3ias.) * A. /utea co.anda ceva .-ncare decent0 2i +0utur0 2i s0 s0r+0tori.5 Cred c0 ne-ar (ace +ine /u4in0 veselie) %aige se g-ndi o secund0) * $ti4i& s/use ea& nu e o idee rea) 9ai s-o (ace.5 * Ne-a. ,n4eles) Eu organi3e3 totul& le 3ise 9oney) " s-o (ace. .-ine& du/0 vi3it0) *** Arthur Kane se a/ro/ie de %aige /e coridor) Avea o voce de ghea40) * Ai (ost o (at0 rea) Cineva ar tre+ui s0 te ,nve4e s0-4i 4ii gura5 $i /lec0) %aige se uit0 du/0 el nevenindu-i s0 cread0) Kallace i-a comunicat ce-am 0is. "-ar $i tre%uit s $ac asta. Dac i $aci o reputaie de om pe care nu te poi %a0a (i i
@O@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

$luieri pe colegii t i doctori; 'm s-o mai $ac (i alt dat # se hot0r, %aige) :a %ine c nu# $irar s $ie= *** #estea des/re /etrecerea care ur.a se r0s/-ndi re/ede) To4i re3iden4ii 2i-au adus contri+u4ia) Fu co.andat un .eniu +ogat de la Ernie 2i +0utura (u livrat0 de la un .aga3in din a/ro/iere) %etrecerea era (i;at0 /entru ora cinci& ,n ca.era de odihn0 a .edicilor) M-ncarea 2i +0utura sosir0 la /atru 2i 6u.0tate) Era un (estin: /latouri cu /roduse de .are& ho.ar 2i crevete& o varietate de /ateuri& chi(telu4e suede3e& /aste (0inoase (ier+in4i 2i deserturi) C-nd %aige& Kat 2i 9oney intrar0 ,n ca.er0& la cinci 2i cincis/re3ece .inute& era de6a aglo.erat0 cu re3iden4i& interni 2i surori care .-ncau 2i se distrau) %aige se ,ntoarse s/re 9oney) * A (ost o idee gro3av05 * Mul4u.esc) Un anun4 se au3i ,n di(u3oare) * Doctor Finley 2i doctor Ketler la ca.era de urgen40) *tatim. Cei doi doctori& ,n ti./ ce ,nghi4eau creve4i& se uitar0 unul la cel0lalt& o(tar0 2i ie2ir0 ,n gra+0 din ca.er0) To. Chang veni la %aige) * Ar tre+ui s0 (ace. a2a ceva ,n (iecare s0/t0.-n0& 3ise el) * Adev0rat& eC Di(u3orul se au3i din nou) * Doctor Chang& ca.era LC doctor Chang& ca.era L) Iar un .inut .ai t-r3iu: * Doctor <.ytheC la urgen40 doiC doctor <.ythe la urgen40 doi) Di(u3orul nu se o/ri deloc) :n cincis/re3ece .inute& a/roa/e (iecare doctor (u che.at la o urgen40) 9oney ,2i au3i nu.ele strigat& a/oi /e al lui %aige 2i al lui Kat) * Nu-.i vine s0 cred ce se ,nt-./l0& 3ise Kat) $ti4i cu. s/une lu.ea c0 e;ist0 un ,nger /03itor1 Ei +ine& eu cred c0 noi trei ave. un diavol /03itor) #or+ele ei se dovedir0 a (i /ro(etice) ***
@O>

- <IDNE? <9ELD"N -

Luni di.inea40& c-nd %aige ie2i din gard0 2i se duse s0 se urce ,n .a2ina ei& dou0 cauciucuri erau t0iate) <e uit0 la ele (0r0 s0-i vin0 s0 cread0) )ineva ar tre%ui s te nvee s -i ii gura= C-nd se ,ntoarse ,n a/arta.ent& le s/use lui Kat 2i lui 9oney) * Feri4i-v0 de Arthur Kane) E ne+un)

Capitol l !!
Kat (u tre3it0 de a/elul tele(onului) F0r0 s0 deschid0 ochii& ,ntinse .-na 2i duse rece/torul la ureche) * Alo1 * Kat1 <unt MiBe) <e ridic0& ini.a +0t-ndu-i +rusc .ai re/ede) * MiBe& e2ti +ine1 Ea ,l au3i r-3-nd) * Niciodat0 n-a. (ost .ai +ine) Datorit0 4ie 2i /rietenului t0u) * %rietenul .eu1 * Do.nul Dinetto) * Cine1 Kat ,ncerca s0 se concentre3e& a.e4it0 de so.n) * Do.nul Dinetto) Mi-a salvat real.ente via4a) Kat ha+ar nu avea des/re ce vor+ea el) * MiBeC * $tii ti/ii c0rora le datora. +ani1 Do.nul Dinetto .i i-a luat din s/inare) E un adev0rat do.n) $i are o /0rere gro3av0 des/re tine& Kat) Kat uitase de incidentul cu Dinetto& dar acu. ,i reveni ,n .inte) Doamn # nu (tii cu cine vor%e(ti. 3ai %ine ai $ace ce 0ice. El e domnul 6ou Dinetto. MiBe continu0) * :4i tri.it ni2te +ani& Kat) %rietenul t0u a aran6at s0 ca/0t o slu6+0) Ca/0t +ani cu adev0rat serio2i) Prietenul t u. Kat era nervoas0) * MiBe& ascult0-.0) #reau s0 (ii atent& ,l au3i r-3-nd din nou) * Nu te ,ngri6ora /entru .ine) Nu 4i-a. s/us c0 roata o s0 se ,ntoarc01 Ei& a. avut dre/tate) * Ai gri60 de tine& MiBe) <0 nuC Leg0tura se ,ntreru/se) Kat nu .ai /utu s0 adoar.0) Dinetto= )um de a a$lat de 3i7e
@OA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

(i de ce l a!ut ? :n noa/tea ur.0toare c-nd Kat /0r0si s/italul& o li.u3in0 neagr0 o a2te/ta l-ng0 trotuar) U.+ra 2i Rhino st0teau l-ng0 ea) C-nd Kat voi s0 treac0& Rhino 3ise: * Intr0& doctore) Do.nul Dinetto vrea s0 te vad0) Ea ,l studie un .o.ent /e +0r+at) Rhino ar0ta /revestitor de rele& dar U.+ra o s/erie /e Kat) Era ceva .ortal ,n ne.i2carea lui) :n alte condi4ii& Kat n-ar (i intrat nicicu. ,n .a2in0& dar tele(onul lui MiBe o ui.ise) $i o ,ngri6orase) Fu condus0 ,ntr-un .ic a/arta.ent la .arginea ora2ului 2i& c-nd ea a6unse acolo& Dinetto o a2te/ta) * :4i .ul4u.esc c0 ai venit& doctore 9unter& 3ise el) A/recie3 lucrul 0sta) Un /rieten al .eu a avut un .ic accident) A2 vrea s0 te ui4i la el) * Ce (aci cu MiBe1 ,ntre+0 Kat)) * Ni.ic& r0s/unse el cu nevinov04ie) A. au3it c0 avea ceva /ro+le.e 2i a. avut eu gri60 de ele) * Cu.C cu. ai a(lat des/re el1 #reau s0 3ic& cu. ai a(lat c0 el e (ratele .eu 2iC Dinetto 3-.+i) * E trea+a .ea& sunte. to4i /rieteni) Ne a6ut0.& unul /e cel0lalt) MiBe s-a ,nh0itat cu ni2te +0ie4i r0i& a2a c0 l-a. a6utat s0 sca/e) Ar tre+ui s0 (ii recunosc0toare) * <unt& 3ise Kat) <unt& cu adev0rat) * 7ine5 $tii vor+a aceea c0 o .-n0 s/al0 /e alta1 Kat cl0tin0 din ca/) * Nu (ac ni.ic ilegal) * Ilegal1 (0cu Dinetto) %0rea 6ignit) Nu 4i-a2 cere s0 (aci a2a ceva) %rietenul 0sta al .eu a avut un .ic accident 2i ur02te s/italele) #rei s0 te ui4i la el1 +n ce m %ag oare? se ,ntre+0 Kat) * Foarte +ine) * E ,n dor.itor) %rietenul lui Dinetto (usese +0tut r0u) 0cea ,n /at& incon2tient) * Ce i s-a ,nt-./lat1 ,ntre+0 Kat) Dinetto se uit0 la ea 2i 3ise: * A c03ut /e sc0ri) * Ar tre+ui dus la s/ital) * Ii-a. s/us& nu-i /lac s/italele) :4i /ot /une la dis/o3i4ie
@OD

- <IDNE? <9ELD"N -

orice echi/a.ent de s/ital ai nevoie) A. avut alt doctor care ,i ,ngri6ea /e /rietenii .ei& dar a avut un accident) #or+ele acestea ,i d0dur0 (iori lui Kat) Ea nu voia altceva dec-t s0 (ug0 din locul acela& sa se duc0 acas0 2i s0 nu .ai aud0 niciodat0 de nu.ele lui Dinetto& dar ni.ic ,n via40 nu e /e gratis) Luid pro Muo. Kat ,2i scoase haina 2i se a/uc0 de trea+0)

Capitol l !"
%-n0 la ,nce/utul celui de-al /atrulea an de re3iden40& %aige asistase de6a la sute de o/era4ii) Deveniser0 /entru ea o a doua natur0) Cuno2tea /rocedeele de o/era4ie /entru ve3ica +iliar0& s/lin0& (icat& a/endice 2i& .ai e.o4ionant& /entru ini.0) Dar %aige era (rustrat0 /entru c0 nu (0cea ea ,ns02i o/era4iile) Ce s-o (i ,nt-./lat cu Hn an te uii# un an $aci (i un an i nvei pe alii? se ,ntre+0 ea) R0s/unsul veni c-nd =eorge Englund& 2e(ul chirurgiei& tri.ise du/0 ea) * %aige& este o o/era4ie de hernie /rogra.at0 /entru .-ine ,n sala de o/era4ie trei& la 2a/te 2i 6u.0tate a).) Ea ,2i not0: * 7ine) Cine (ace o/era4ia1 * Tu o (aci) * 7ine) EuC 7rusc ,n4elese) Eu o (ac1 * Da) E vreo /ro+le.01 -.+etul lui %aige lu.in0 ca.era) * Nu& do.nule5 EuC .ul4u.esc5 * E2ti /reg0tit0 /entru a2a ceva) Cred c0 /acientul e norocos c0 te are /e tine) :l chea.0 8alter 9er3og) E ,n ca.era A@D) * 9er3og) Ca.era A@D) 7ine) $i %aige ie2i /e u20) *** %aige nu (usese niciodat0 at-t de e.o4ionat0) A. s0 (ac /ri.a .ea o/era4ie5 'm s in n m&inile mele viaa unei $iine umane. Dar dac nu sunt preg tit ? Dar dac $ac o gre(eal ? 6ucrurile pot merge prost. Este legea lui 3urp,y. %-n0 s0 ter.ine discu4ia cu ea ,ns02i& %aige intrase de6a ,n /anic0)
@OF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<e duse ,n ca(eneaua s/italului 2i se a2e30 s0 +ea o ca(ea neagr0) " s $ie n regul # (i spuse n sinea ei. 'm asistat la 0eci de operaii de ,ernie. "u e nimic complicat. E norocos c m are pe mine. %-n0 ,2i ter.in0 ca(eaua& era destul de cal.0 ca s0-2i cunoasc0 /ri.ul ei /acient) *** 8alter 9er3og avea /este 2ai3eci de ani& era sla+& chel 2i (oarte nervos) Era ,n /at& se 4inea de /-ntece c-nd intr0 %aige cu un +uchet de (lori ,n .-n0) 9er3og se uit0 ,n sus) * <or0C #reau s0 v0d un doctor) %aige se a/ro/ie de /at 2i ,i d0du (lorile) * Eu sunt doctorul) Eu a. s0 te o/ere3) El se uit0 la (lori 2i se uit0 la ea) * Ce (aci1 * Nu te ,ngri6ora& s/use %aige lini2titor) E2ti ,n .-ini +une) Ea lu0 (i2a lui de la /icioarele /atului 2i o studie) * Ce scrie ,n ea1 ,ntre+0 ,ngri6orat +0r+atul) De ce oare mi-a adus ea $lori? <crie s0 o s0 (ie (oarte +ine) El ,nghi4i ,n sec) * Chiar e adev0rat c0 o s0-.i (aci o/era4ia1 * Da) * Ar04i gro3avC gro3av de t-n0r0) %aige ,l +0tu u2or /e +ra4) * N-a. /ierdut nici un /acient /-n0 acu.) <e uit0 /rin ca.er0) Te si.4i ,n largul du.itale1 #rei s0-4i aduc ceva de citit1 " carte sau o revist01 7o.+oane1 El asculta cu nervo3itate) * Nu& e-n regul0) De ce o $i ea at&t de dr gu cu el? 4are era ceva ce nu-i spunea? 7ine atunci) A. s0 te v0d .-ine di.inea40& s/use %aige vesel0) <crise ceva /e o +ucat0 de h-rtie 2i i-o d0du) !sta-i nu.0rul .eu de acas0) M0 suni& dac0 ai nevoie de .ine ,n noa/tea asta) A. s0 stau l-ng0 tele(on) C-nd %aige /lec0& 8alter 9er3og era un /achet de nervi) ***
@OJ

- <IDNE? <9ELD"N -

C-teva .inute .ai t-r3iu& Ei..y o g0si ,n ca.era de odihn0) <e a/ro/ie de ea cu 3-.+etul lui larg) * Felicit0ri5 A. au3it c0 ai s0 (aci o o/era4ie) *e duce repede vestea# se g-ndi %aige) * Da) * "ricine-ar (i e norocos& s/use Ei..y) Dac0 .i se ,nt-./l0 vreodat0 ceva& e2ti singura /e care a2 l0sa-o s0 .0 o/ere3e) * Mul4u.esc& Ei..y) $i& desigur& cu Ei..y era ,ntotdeauna 2i o glu.0) * Ai au3it-o /e aia cu +0r+atul care avea o durere stranie la gle3ne1 Era /rea 3g-rcit ca s0 se duc0 la un doctor& a2a c0 atunci c-nd un /rieten i-a s/us c0 are aceea2i durere& el i-a 3is: GDu-te i.ediat la un doctor) $i s0-.i relate3i e;act ce 4i-a s/usH) A doua 3i a(l0 c0 /rietenul lui e .ort) Alearg0 la s/ital 2i (ace teste ,n valoare de cinci .ii de dolari) Dar nu i se g0se2te ni.ic) " sun0 /e v0duva /rietenului s0u 2i o ,ntrea+0: GChester a avut dureri .ari ,nainte s0 .oar01H GNu& i-a r0s/uns ea) Nici .0car n-a v03ut ca.ionul care l-a lovit)H $i a/oi& Ei..y dis/0ru) *** %aige era /rea e.o4ionat0 ca s0 .0n-nce la cin0) :2i /etrecu seara (0c-nd e;erci4ii de noduri chirurgicale /e /icioarele .esei 2i /e l0./i) 4 s dorm %ine n noaptea asta# decise %aige& ca s $iu odi,nit (i proasp t m&ine diminea . R0.ase trea30 toat0 noa/tea& rev03-nd ,n .inte o/era4ia& iar 2i iar) E;ist0 trei ti/uri de hernie: hernie reducti+il0& ca3 ,n care este /osi+il s0 se ,./ing0 testiculele ,na/oi ,n a+do.enP hernie ireducti+il0& ca3 ,n care aderen4ii ,./iedic0 returnarea con4inutului ,n a+do.enP 2i cea .ai /ericuloas0& hernia strangulat0& ,n care circuitul sanguin /rin hernie este o/rit& deterior-nd intestinele) 8alter 9er3og avea o hernie reducti+il0) *** La ora 2ase di.inea4a& %aige intr0 cu .a2ina ,n /arcarea s/italului) Un Ferrari nou& ro2u& era al0turi de locul ei de /arcare)
@OL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%aige se ,ntre+0 al cui o (i) "ricine era& tre+uia s0 (ie +ogat) *** La ora 2a/te& %aige ,l a6uta /e 8alter 9er3og s0 se schi.+e din /i6a.a ,ntr-o c0.a20 de noa/te al+astr0& de s/ital) <ora ,i d0duse de6a un sedativ ca s0 se rela;e3e& ,n ti./ ce a2te/tau targa /e rotile care avea s0-l duc0 ,n sala de o/era4ii) * Asta e /ri.a .ea o/era4ie& 3ise 8alter 9er3og) Fi a mea# se g-ndi %aige) <osi targa cu rotile 2i 8alter 9er3og era ,n dru. s/re sala de o/era4ii trei) %aige .ergea al0turi de el /e coridor 2i ini.a ,i +0tea at-t de tare& ,nc-t se te.ea c0 el ar /utea au3i) *** <ala de o/era4ii trei era cea .ai .are 2i /utea cu/rinde un .onitor /entru ur.0rirea ini.ii& un a/arat /entru ini.0 2i /l0.-n arti(icial 2i tot (elul de alte a/arate) :n ti./ ce %aige intra ,n sal0& /ersonalul era de6a acolo& /reg0tind echi/a.entul necesar) Era un .edic asistent& aneste3istul& doi re3iden4i& o sor0 asistent0 2i dou0 surori care circul0) %ersonalul o ur.0rea ,n a2te/tare& dornic s0 vad0 cu. se va co./orta la /ri.a ei o/era4ie) %aige se a/ro/ie de .asa de o/era4ie) Lui 8alter 9er3og i se r0sese /artea in(erioar0 a /-ntecului 2i (usese cur04at cu o solu4ie antise/tic0) Cearcea(uri sterile (useser0 /use ,n 6urul c-./ului de o/erat) 9er3og se uit0 ,n sus la %aige 2i 3ise a.e4it: * N-o s0 .0 la2i s0 .or& nu-i a2a1 %aige 3-.+i) * Cu.1 $i s0-.i stric dosarul .eu /er(ect1 <e uit0 la aneste3ist care ur.a s0-i (ac0 /acientului o aneste3ie /eridural0) %aige ins/ir0 ad-nc 2i a/ro+0 din ca/) :nce/u o/era4ia) * <cal/el) C-nd %aige era gata s0 (ac0 /ri.a t0ietur0 ,n /iele& sora circulant0 s/use ceva) * Ce1 * Dori4i .u3ic0& doa.n0 doctor1
@OM

- <IDNE? <9ELD"N -

Era /ri.a oar0 c-nd i se /unea aceast0 ,ntre+are) %aige 3-.+i) * 7ine) %une ni2te Ei..y 7u((et) :n .o.entul ,n care %aige (0cu /ri.a inci3ie& nervo3itatea ,i dis/0ru) Era de /arc0 asta ar (i (0cut toat0 via4a) T0ie cu ,nde.-nare /ri.ele straturi de gr0si.e 2i .u2chi& s/re locul herniei) :n acela2i ti./& ,2i d0dea sea.a de litania (a.iliar0 care se au3ea ,n sal0) * 7urete) * D0-.i un cauteri3ator) * Uite& aici eC * <e /are c0 a. a6uns la ti./C * <tr-ngeC * As/ir0& te rogC Mintea lui %aige era total concentrat0 la ce (0cea) <0 locali3e3e sacul hernieiC s0-l eli+ere3eC s0 re/un0 con4inutul ,n cavitatea a+do.inal0C s0 lege +a3a saculuiC 2i s0 taie restulC inelul inghinalC suturareC La o or0 2i dou03eci de .inute du/0 /ri.a inci3ie& o/era4ia era ter.inat0) %aige ar (i tre+uit s0 se si.t0 stoars0& dar ea se si.4ea teri+il de vesel0) C-nd 8alter 9er3og era de6a cusut& sora asistent0 se ,ntoarse s/re %aige: * Doctore TaylorC %aige ,2i ridic0 ochii) * Da1 <ora 3-.+i) * A (ost (ru.os& doa.n0 doctor) *** Era s-.+0t0 2i cele trei (e.ei aveau 3iua li+er0) * Ce-ar tre+ui s0 (ace. a3i1 ,ntre+0 Kat) %aige avu o idee) * E o 3i at-t de (ru.oas05 #re4i s0 ne duce. cu .a2ina la Tree %arB1 A. /utea ,./acheta un /r-n3 /entru /icnic 2i s0 .-nc0. ,n aer li+er) * <un0 .inunat& s/use 9oney) * <0 ne duce.& (u de acord Kat)
@ON

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<un0 tele(onul) Toate trei se uitar0 la el) * Isuse5 3ise Kat) A. cre3ut c0 Lincoln ne-a eli+erat) Nu r0s/unde4i) E 3iua noastr0 li+er0) * Noi nu ave. 3ile li+ere& ,i rea.inti %aige) Kat se duse la tele(on 2i ,l ridic0) * Doctor 9unter) Ea ascult0 un .o.ent 2i ,i d0du tele(onul lui %aige) * E /entru tine& doctore Taylor) %aige 3ise rese.nat0: * 7ine) Lu0 rece/torul) * Doctor TaylorC alo& To.C Ce1C Nu& toc.ai ie2ea.C ,n4elegC ,n regul0) A. s0 (iu acolo ,n cincis/re3ece .inute) %use rece/torul la loc) *-a dus picnicul# se g-ndi ea) * E ceva r0u1 ,ntre+0 9oney) * Da& sunte. gata s0 /ierde. un /acient) A. s0 ,ncerc s0 (iu la cin0 disear0) *** C-nd %aige sosi la s/ital& intr0 ,n /arca6ul doctorilor 2i /arc0 .a2ina al0turi de .a2ina nou0& ro2ie& Ferrari) 3 ntre% c&te operaii au $ost necesare ca s pl teasc a(a ceva? Dou03eci de .inute .ai t-r3iu& %aige intra ,n sala de a2te/tare a vi3itatorilor) Un +0r+at ,ntr-un costu. ,nchis st0tea /e un (otoliu& uit-ndu-se /e (ereastr0) * Do.nul Ne'ton1 El se ridic0 ,n /icioare) * Da) * Eu sunt doctori4a Taylor) Toc.ai a. (ost s0-l v0d /e +0ie4elul du.itale) A (ost adus cu dureri a+do.inale) * Da) #reau s0-l iau acas0) * Mi-e tea.0 c0 nu se /oate) %eter are s/lina ru/t0) Are nevoie de o trans(u3ie i.ediat0 2i de o/era4ie& alt(el .oare) Do.nul Ne'ton neg0 din ca/) * <unte. Martori ai lui Iehova) Du.ne3eu n-o s0-l lase s0 .oar0 2i eu n-a. s0 las s0 (ie /0tat cu s-ngele altcuiva) <o4ia .ea l-a adus aici) " s0 (ie /ede/sit0 /entru asta) * Do.nule Ne'ton& nu cred c0 ,n4elege4i c-t de serioas0 este situa4ia) Dac0 nu-l o/er0. i.ediat& (iul du.itale o s0 .oar0)
@@O

- <IDNE? <9ELD"N -

70r+atul se uit0 la ea 2i 3-.+i) * Du.neata nu cuno2ti c0ile Do.nului& nu-i a2a1 %aige era (urioas0) * %oate nu 2tiu .ulte des/re c0ile Do.nului& dar 2tiu .ulte des/re o s/lin0 ru/t0) <coase o +ucat0 de h-rtie) * El e .inor& a2a c0 du.neata tre+uie s0 se.ne3i consi.40.-ntul ,n locul lui) I-o ,ntinse) * $i dac0 nu o se.ne31 * De ceC atunci nu /ute. o/er0) El a/ro+0 din ca/) * Cre3i c0 /uterile du.itale sunt .ai .ari dec-t ale Do.nului1 %aige se uit0 (i; la el) * Nu se.ne3i& nu-i a2a1 * Nu) " /utere .ai ,nalt0 dec-t a du.itale o s0-l a6ute /e (iul .eu) " s0 ve3i) C-nd %aige se ,ntoarse ,n salon& %eter& ,n v-rst0 de 2ase ani& devenise incon2tient) * N-o s0 re3iste& s/use Chang) A /ierdut /rea .ult s-nge) Ce vrei s0 (aci1 %aige lu0 hot0r-rea) * Du-l ,n sala de o/era4ie unu) *tatim. Chang se uit0 la ea& sur/rins) * Tat0l lui 2i-a schi.+at /0rerea1 %aige d0du din ca/) * Da) $i-a schi.+at /0rerea) <0-i d0. dru.ul) * 7ravo 4ie5 A. vor+it cu el o or0 2i nu l-a. /utut clinti) A 3is c0 Du.ne3eu o s0 ai+0 gri60) * Du.ne3eu are gri60& ,l asigur0 %aige) *** Du/0 dou0 ore 2i doi litri de s-nge& o/era4ia era ter.inat0 cu succes) Toate se.nele vitale ale +0iatului erau /uternice) %aige ,i .-ng-ie cu +l-nde4e (runtea) * " s0 se (ac0 +ine) Un sanitar se gr0+i ,n sala de o/era4ie) * Doctore Taylor1 Doctorul 8allace vrea s0 v0 vad0 i.ediat)
@@@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** 7en6a.in 8allace era at-t de (urios& ,nc-t vocea i se s/0rgea) * Cu. ai /utut s0 (aci un lucru at-t de necugetat1 I-ai (0cut trans(u3ie 2i l-ai o/erat (0r0 /er.isiune1 Ai ,nc0lcat legea5 * A. salvat via4a unui +0iat) 8allace ins/ir0 ad-nc) * Ar (i tre+uit s0 ai o hot0r-re 6udec0toreasc0) * Nu era ti./& s/use %aige) :nc0 3ece .inute 2i ar (i (ost .ort) Du.ne3eu era ocu/at ,n alt0 /arte) 8allace .0sur0 ca.era ,nainte 2i ,na/oi) * $i ce o s0 (ace. acu.1 * " s0 o+4ine. o hot0r-re 6udec0toreasc0) * La ce +un1 Ai (0cut de6a o/era4ia) * A. s0 date3 hot0r-rea 6udec0toreasc0 cu o 3i ,n ur.0) Ni.eni n-o s0-2i dea sea.a) 8allace se uit0 la ea 2i ,nce/u s0-2i (ac0 v-nt) * Isuse5 :2i 2terse (runtea) Asta ar /utea s0 .0 coste slu6+a) %aige ,l /rivi un .o.ent /relungit) A/oi se ,ntoarse 2i /orni s/re u20) * %aigeC1 Ea se o/ri) * Da1 * N-o s0 .ai (aci niciodat0 a2a ceva& nu-i a2a1 * Nu.ai dac0 va (i nevoie& ,l asigur0 %aige)

Capitol l !#
Toate s/italele au /ro+le.e cu (urtul de droguri) %rin lege& (iecare narcotic care se ia de la (ar.acia s/italului tre+uie s0 ai+0 se.n0tur0& dar indi(erent c-t de /er(ect0 este securitatea acestora& cei care se droghea30 g0sesc a/roa/e ,ntotdeauna o cale de a ocoli controlul) </italul Em%arcadero avea o /ro+le.0 .a6or0) Margaret </encer se duse s0-l vad0 /e 7en 8allace) * Nu 2tiu ce s0 (ac& doctore) Fentanyl-ul dis/are .ereu) Fentanyl-ul este un narcotic 2i un drog aneste3iant care d0 de/enden40)
@@>

- <IDNE? <9ELD"N -

* C-t li/se2te1 * Mult) Dac0 ar li/si doar c-teva (lacoane& ar /utea e;ista o e;/lica4ie inocent0& dar acu. se ,nt-./l0 cu regularitate) Dis/ar /este o du3in0 de (lacoane& /e s0/t0.-n0) * Ai vreo idee cine le-ar /utea lua1 * Nu& do.nule) A. discutat cu cei de la /a30) Nici ei nu 2tiu ce s0 cread0) * Cine are acces la (ar.acie1 * Asta-i /ro+le.a) Ma6oritatea aneste3i2tilor au acces li+er ca 2i .a6oritatea surorilor 2i a chirurgilor) 8allace r0.ase /e g-nduri) * Mul4u.esc c0 ai venit la .ine) " s0 .0 ocu/ eu de asta) * Mul4u.esc& doctore) <ora </encer /lec0) "-am nevoie de asta tocmai acum# se g-ndi (urios 8allace) Ur.a s0 se 4in0 o 2edin40 a consiliului de conducere a s/italului 2i erau de6a destule /ro+le.e de re3olvat) 7en 8allace cuno2tea +ine statisticile) %este 3ece la sut0 dintre .edicii din <tatele Unite deveneau ,nro+i4i (ie drogurilor& (ie alcoolului) Accesi+ilitatea la droguri (0cea ca acestea s0 (ie o tenta4ie) %entru un doctor era si./lu s0 deschid0 un dul0/ior& s0 scoat0 drogul /e care-l dorea 2i s0 (oloseasc0 o siring0 ca s0 2i-l in6ecte3e) Un de/endent de droguri /utea avea nevoie de o in6ec4ie chiar 2i la dou0 ore) Acu.& asta se ,nt-./l0 ,n s/italul s0u) Tre+uia (0cut ceva ,nainte de 2edin4a de consiliu) 'r ar ta r u n dosarul meu. 7en 8allace nu era sigur ,n cine /utea s0 se ,ncread0 ca s0-l a6ute s0 desco/ere vinovatul) Tre+uia s0 (ie atent) Era sigur c0 nici doctori4a Taylor 2i nici doctori4a 9unter nu erau i./licate 2i& du/0 .ult0 g-ndire& se hot0r, s0 le (oloseasc0 /e ele) Tri.ise du/0 a.-ndou0) * A. s0 v0 cer o (avoare& le 3ise el) Le e;/lic0 des/re (entanyl-ul care dis/0rea) * A2 vrea s0 4ine4i ochii +ine deschi2i& dac0 vreunul dintre doctorii cu care lucra4i iese din sala de o/era4ii /entru un .o.ent& ,n ti./ul o/era4iei& sau dac0 d0 cineva vreun se.n c0 se droghea30) #reau s0 .0 anun4a4i) Uita4i-v0 la vreo schi.+are de /ersonalitate * de/ri.are sau schi.+0ri de stare de s/irit * sau ,nt-r3ieri& sau a+sen4e ne.otivate) A2 a/recia dac0 ve4i 4ine trea+a asta strict con(iden4ial0)
@@A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

C-nd /lecar0 din +irou& Kat 3ise: * !sta e un s/ital .are) " s0 ave. nevoie de un <herlocB 9ol.es) * Nu& n-o s0 ave. nevoie& s/use %aige ne(ericit0) Eu 2tiu cine este) *** Mitch Ca./+ell era unul dintre doctorii (avori4i ai lui %aige) Doctorul Ca./+ell era un +0r+at /l0cut& cu /0r al+& de /este cinci3eci de ani& ,ntotdeauna +ine-dis/us 2i unul dintre cei .ai +uni chirurgi ai s/italului) %aige o+servase ,n ulti.a vre.e c0 el ,nt-r3ia ,ntotdeauna c-teva .inute la o/era4ii 2i c0/0tase un tre.ur vi3i+il) El o (olosea /e %aige s0-l a6ute c-t de des /osi+il 2i& de o+icei& o l0sa /e ea s0 (ac0 o .are /arte a o/era4iei) :n .i6locul o/era4iei& ,nce/eau s0-i tre.ure .-inile 2i el ,i d0dea scal/elul lui %aige) * Nu .0 si.t +ine& .or.0ia el) #rei s0 /reiei1 $i /0r0sea sala de o/era4ie) %aige (usese /reocu/at0 de ce anu.e se ,nt-./lase cu el) Acu.& 2tia) <e g-ndi ce s0 (ac0) :2i d0dea sea.a c0& dac0 se ducea cu in(or.a4ia la 8allace& doctorul Ca./+ell va (i dat a(ar0 sau& .ai r0u& ,i va (i distrus0 cariera) %e de alt0 /arte& dac0 nu (0cea ni.ic& va /une ,n /ericol via4a /acien4ilor) Poate ar tre%ui s vor%esc cu el# se g-ndi %aige) * -i spun ce (tiu (i s insist s se trate0e. Ea discut0 trea+a cu Kat) * E o /ro+le.0& (u de acord Kat) E un ti/ cu.secade 2i e un doctor +un) Dac0 (luieri& e ter.inat& dar dac0 nu (aci asta& tre+uie s0 te g-nde2ti la relele /e care le /oate (ace) Ce cre3i c0 se va ,nt-./l0 dac0 l-ai con(runta1 * El o s0 nege& Kat) !sta-i ti/arul o+i2nuit) * Da& e o trea+0 grea) *** A doua 3i& %aige avea /rogra.at0 o o/era4ie cu doctorul Ca./+ell) *per s $i gre(it# se rug0 %aige) D Doamne s nu nt&r0ie (i s nu plece n timpul operaiei. Ca./+ell ,nt-r3ie cincis/re3ece .inute& iar ,n .i6locul o/era4iei s/use:
@@D

- <IDNE? <9ELD"N -

* #rei s0 /reiei& %aige) M0 ,ntorc i.ediat) Tre%uie s vor%esc cu el# decise %aige) "u pot s -i distrug cariera. *** :n di.inea4a ur.0toare& c-nd %aige 2i 9oney intrar0 ,n /arcarea doctorilor& 9arry 7o'.an o/ri al0turi de ele Ferrari-ul ro2u) * E o .a2in0 (ru.oas0& s/use 9oney) C-t cost0 una din astea1 7o'.an r-se) * Dac0 ,ntre+i& nu 4i-o /o4i /er.ite) Dar %aige nu asculta) Ea se uita la .a2in0 2i se g-ndea la casa lui& la /etrecerile +ogate 2i la +arca cu .otor) 'm $ost destul de de(tept s am un tat inteligent. 3i-a l sat mie toi %anii. $i totu2i& 7o'.an lucra ,ntr-un s/ital de district) De ce1 ece .inute .ai t-r3iu& %aige era ,n +iroul de /ersonal 2i discuta cu Karen& secretara care r0s/undea de dosare) * F0-.i o (avoare& vrei& Karen1 R0.-ne ,ntre noi) 9arry 7o'.an .-a invitat s0 ies cu el& dar eu a. senti.entul c0 e c0s0torit) M0 la2i s0 arunc o /rivire /e dosarul lui /ersonal1 * <igur) 7astar3ii 02tia e;cita4i5 Nu le a6unge niciodat0& nu-i a2a1 Ai dre/tate) A. s0 te las s0 te ui4i ,n dosarul lui) <e duse la un dula/ 2i g0si ce c0uta) :i aduse lui %aige ni2te docu.ente) %aige se uit0 ra/id /este ele) Cererea doctorului 9arry 7o'.an ar0ta c0 venea de la o .ic0 universitate din #estul Mi6lociu 2i& con(or. datelor& lucrase tot ti./ul (acult04ii) Era aneste3ist) Tat0l lui era +0r+ier) *** 9oney Ta(t era o enig.0 /entru .a6oritatea doctorilor din s/italul Em%arcadero. :n ti./ul turului de vi3ite de di.inea40 /0rea nesigur0 /e ea) Dar la vi3itele de du/0-a.ia30 /0rea o cu totul alt0 /ersoan0) Era sur/rin30tor de cunosc0toare ,n leg0tur0 cu (iecare /acient 2i ra/id0 2i e(icient0 la (iecare diagnostic) Unul dintre re3iden4ii ,n ulti.ul an discuta des/re ea cu un
@@F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

coleg) * <0 .0 ia nai+a dac0 ,n4eleg& s/use el) Di.inea4a& /l-ngerile ,n leg0tur0 cu doctori4a Ta(t se adun0 .ereu) Face .ereu gre2eli) $tii glu.a des/re sora care ,n4elege totul gre2it1 Un doctor se /l-nge c0 i-a s/us s0-i dea trei /ilule +olnavului din ca.era /atru& iar ea i-a dat /atru /ilule /acientului din ca.era trei& 2i toc.ai c-nd vor+ea des/re ea& o vede alerg-nd /e coridor du/0 un +olnav gol& 4in-nd un vas cu a/0 (ier+inte) Doctorul 3ice: GIa te uit05 Eu i-a. s/us s0-i cure4e (urunculul& nu s0-i o/0reasc0 /enisul)H@ Colegii lui r-ser0) * Ei +ine& a2a e 2i cu doctori4a Ta(t) Dar& du/0-a.ia30& e a+solut str0lucit0) Diagnosticele ei sunt corecte& notele .inunate 2i e t0ioas0 ca un +rici) Tre+uie c0 ia o /ilul0 .iraculoas0& care ac4ionea30 doar du/0-a.ia3a) <e scar/in0 ,n cre2tet) M0 30/0ce2te) *** Doctorul Nathan Ritter era un /edant& un +0r+at care tr0ia 2i lucra du/0 carte) De2i ,i li/sea sc-nteia de str0lucire& era ca/a+il 2i dedicat .eseriei 2i se a2te/ta la acelea2i calit04i de la cei care lucrau cu el) 9oney avu nenorocul s0 (ie /rogra.at0 ,n echi/a lui) %ri.a lor o/rire (u la un salon care cu/rindea o du3in0 de /acien4i) Unul dintre ei toc.ai ter.ina de .-ncat .icul de6un) Ritter se uit0 la (i2a de la /icioarele /atului) * Doctore Ta(t& (i2a arat0 c0 e /acientul du.itale) 9oney a/ro+0 din ca/) * Da) * I se (ace +ronhosco/ie ,n di.inea4a asta1 9oney a/ro+0 din ca/) * Da) * $i ,i dai voie s0 .0n-nce1 s0ri doctorul Ritter) +naintea unei +ronhosco/ii1 9oney 3ise: * <0r.anul& n-a .-ncat de c-ndC
Eoc de cuvinte intraducti+il: /ricB the +oil T a cur04a (uruncululP +oil the /ricB T a o/0ri /enisul) @@J
1

- <IDNE? <9ELD"N -

Nathan Ritter se ,ntoarse s/re asistentul lui) * A.-n0 anali3a) #oi s0-i s/un0 ceva lui 9oney& a/oi se a+4inu: * <0 .erge. .ai de/arte) Ur.0torul /acient era un /ortorican care tu2ea r0u) Doctorul Ritter ,l e;a.ina) * Al cui /acient este1 * Al .eu& 3ise 9oney) El se ,ncrunt0) * In(ec4ia lui ar (i tre+uit s0 se re3olve /-n0 acu.) <e uit0 la (i20) :i dai cinci3eci de .iligra.e de a./icilina de /atru ori /e 3i1 * Da& a2a-i) * Nu-i a2a) E gre(it. Tre+uie s0 (ie cinci sute de .iligra.e de /atru ori /e 3i) Ai uitat un 3ero) * :.i /are r0u& euC * Nu-i de .irare c0 /acientului nu-i .erge .ai +ine) #reau s0 se schi.+e i.ediat) * Da& doctore) C-nd a6unser0 la un alt /acient al lui 9oney& doctorul Ritter 3ise ner0+d0tor: * E /rogra.at /entru o colonosco/ie) Unde-i ra/ortul de la radiologie1 * Ra/ortul de la radiologie1 Ah& .i-e tea.0 c0 a. uitat s0 cer s0 i se (ac0) Ritter se uit0 lung& .irat& la 9oney) Di.inea4a .erse tot .ai /rost) %acientul ur.0tor /e care-l v03ur0 ge.ea /l-ng-nd) * A. ni2te dureri teri+ile) Ce e r0u cu .ine1 * Nu 2ti.& s/use 9oney) Doctorul Ritter se uit0 ur-t la ea) * Doctore Ta(t& /ot s0 vor+esc un .o.ent cu du.neata a(ar01 %e coridor el 3ise: * Niciodat0& dar niciodat s0 nu s/ui unui /acient c0 nu 2tii) E2ti cea la care se uit0 ca s0-l a6u4i) Iar dac0 nu 2tii r0s/unsul& inventea30 unul) :n4elegi1 * Nu .i se /are dre/t s0C * Nu te-a. ,ntre+at dac0 4i se /are dre/t) F0 doar a2a cu. 4i se s/une) E;a.inar0 o hernie hiatal0& un /acient cu he/atit0& un /acient
@@L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

cu +oala lui Al3hei.er 2i ,nc0 o 6u.0tate de du3in0 de al4i /acien4i) :n .o.entul c-nd se ter.in0 vi3ita& doctorul Ritter se duse ,n +iroul lui 7en 8allace) * Ave. o /ro+le.0& s/use Ritter) * Ce este& Nathan1 * E vor+a de o re3ident0) 9oney Ta(t) >ar. Ce-i cu ea1 * E un de3astru) * Dar a avut o reco.andare e;traordinar05 * 7en& ar (i .ai +ine s0 te sca/i de ea& ,nainte ca s/italul s0 intre ,ntr-un +ucluc adev0rat& ,nainte ca ea s0 o.oare un /acient sau doi) 8allace se g-ndi un .o.ent& a/oi lu0 deci3ia) * 7ine) " s0 /lece de-aici) *** %aige (u ocu/at0 la chirurgie cea .ai .are /arte di.ine4ii) De ,ndat0 ce (u li+er0& se duse s0-l vad0 /e doctorul 8allace& s0-i s/un0 des/re& +0nuielile ei ,n leg0tur0 cu 9arry 7o'.an) * 7o'.an1 E2ti sigur01 #reau s0 s/unC n-a. v03ut se.ne c0 s-ar droga) * Nu le (olose2te el& ,i e;/lic0 %aige) Le vinde) Tr0ie2te ca un .ilionar /e salariul de re3ident) 7en 8allace a/ro+0 din ca/) * Foarte +ine) A. s0 veri(ic) Mul4u.esc& %aige) 8allace tri.ise du/0 7ruce Anderson& 2e(ul /a3ei) * <-ar /utea s0 (i identi(icat ho4ul de droguri& ,i 3ise 8allace) #reau s0-l ur.0re2ti ,ndea/roa/e /e doctorul 9arry 7o'.an) * 7o'.an1 Anderson ,ncerc0 s0-2i ascund0 sur/rinderea) Doctorul 7o'.an le d0dea /a3nicilor .ereu 4ig0ri de (oi cu+ane3e 2i alte .ici cadouri) :l iu+eau to4i) * Dac0 intr0 ,n (ar.acie& ,l controla4i c-nd iese de acolo) * Da& do.nule) *** 9arry 7o'.an se ,ndre/t0 s/re (ar.acie) Tre+uia s0 satis(ac0
@@M

- <IDNE? <9ELD"N -

ni2te co.en3i) " .ul4i.e de co.en3i) :nce/use ca un accident norocos) Lucra ,ntr-un s/ital .ic din A.es& Io'a& lu/t-ndu-se s0 tr0iasc0 dintr-un salariu de re3ident) :i /l0cea 2a./ania 2i +ereaP a/oi& soarta i-a 3-.+it) Unul dintre /acien4ii lui& care ie2ise din s/ital& i-a tele(onat ,ntr-o di.inea40) * Doctore& a. dureri groa3nice) Tre+uie s0-.i dai ceva contra lor) * #rei s0 intri din nou ,n s/ital1 * Nu vreau s0 /lec de acas0) Ai /utea s0-.i aduci aici ceva1 7o'.an se g-ndi: * :n regul0) A. s0 trec ,n dru. s/re cas0) C-nd a vi3itat /acientul& a adus cu el o sticlu40 de (entanyl) %acientul o ,nh040) * Asta e .inunat5 a 3is el) A scos o .-n0 de +ancnote) Ia) 7o'.an se uit0 sur/rins la el) * Nu tre+uie s0-.i /l0te2ti /entru asta) * =lu.e2ti1 Chestia asta e ca aurul) A. o .ul4i.e de /rieteni care 4i-ar /l0ti o avere dac0 le-ai aduce a2a ceva) A2a ,nce/use totul) :n dou0 luni& 9arry 7o'.an (0cuse .ai .ul4i +ani dec-t visase vreodat0 c0 ar (i /osi+il) Din ne(ericire& 2e(ul s/italului a a(lat ce se ,nt-./la) Te.-ndu-se de un scandal /u+lic& ,i s/usese lui 7o'.an c0& dac0 /leac0 ,n lini2te& nu va a/0rea ni.ic ,n dosarul lui) +mi pare %ine c am plecat# se g-ndi 7o'.an) *an 2rancisco are o pia mult mai mare. A6unse la (ar.acie) 7ruce Anderson st0tea a(ar0) 7o'.an d0du din ca/ s/re el) * 7un0& 7ruce) * 7un0 3iua& doctore 7o'.an) Cinci .inute .ai t-r3iu& c-nd 7o'.an ie2i din (ar.acie& Anderson 3ise: * <cu3a4i-.0) Tre+uie s0 v0 /erche3i4ione3) 9arry 7o'.an se uit0 (i; la el) * <0 .0 /erche3i4ione3i1 Des/re ce vor+e2ti& 7ruce1 * :.i /are r0u& doctore) Ave. ordin s0 control0. /e to4i care (olosesc (ar.acia& .in4i Anderson) 7o'.an era indignat) * N-a. au3it niciodat0 de a2a ceva) Re(u3 a+solut) * Atunci va tre+ui s0 v0 cer s0 veni4i cu .ine ,n +iroul
@@N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

doctorului 8allace) * Foarte +ine) El o s0 (ie (urios c-nd o s0 aud0 a2a ceva) 7o'.an intr0 val-v-rte6 ,n +iroul lui 8allace) * Ce se ,nt-./l0& 7en1 ".ul 0sta a vrut s0 .0 /erche3i4ione3e& /entru Du.ne3eu5 * $i ai re(u3at s0 (ii /erche3i4ionat1 * A+solut) * :n regul0) 8allace ,ntinse .-na la tele(on) A. s0 /un /oli4ia din <an Francisco s-o (ac0& dac0 /re(eri) :nce/u s0 (or.e3e nu.0rul) 7o'.an intr0 ,n /anic0) * <tai un .o.ent) Nu e nevoie) I se lu.in0 +rusc (a4a) A& 2tiu des/re ce-i vor+a5 70g0 .-na ,n +u3unar 2i scoase o sticlu40 de (entanyl) A. luat astea ca s0 le (olosesc la o o/era4ie 2iC 8allace ,i s/use lini2tit) * =ole2te-4i +u3unarele) Un aer de dis/erare a/0ru /e (a4a lui 7o'.an) * Nu e nevoie s0C * =ole2te-4i +u3unarele5 Dou0 ore .ai t-r3iu& +iroul din <an Francisco al 'geniei antidroguri avea o .0rturie se.nat0 2i nu.ele /ersoanelor c0rora 7o'.an le v-nduse droguri) *** C-nd %aige au3i vestea& se duse la Mitch Ca./+ell) El st0tea ,ntr-un +irou 2i se odihnea) C-nd %aige intr0 4inea .-inile /e +irou 2i /utu vedea cu. ,i tre.ur0) Ca./+ell ,2i trase re/ede .-inile ,n /oal0) * 7un0& %aige) Ce .ai (aci1 * 7ine& Mitch) #oia. s0 st0. de vor+0) * $e3i) Ea lu0 un scaun ,n (a4a lui) * De c-t ti./ ai %arBinson1 El se al+i) * Cu.1 * Asta e& nu-i a2a1 Ai ,ncercat s0 o ascun3i) Ur.0 o t0cere grea) * EuC euC da) Dar euC eu nu /ot s0 renun4 s0 .ai (iu doctor) EuC eu /ur 2i si./lu nu /ot renun4a) Asta e toat0 via4a .ea)
@>O

- <IDNE? <9ELD"N -

%aige se a/lec0 ,nainte 2i s/use cu sinceritate: * Nu tre+uie s0 renun4i s0 (ii doctor& dar n-ar tre+ui s0 .ai o/ere3i) 7rusc& el ar0t0 +0tr-n) * $tiu) A. vrut s0 .0 o/resc& anul trecut) -.+i vag) 70nuiesc c0 o s0 tre+uiasc0 s0 .0 o/resc acu.& nu-i a2a1 " s0 te duci s0-i s/ui doctorului 8allace1 * Nu& s/use %aige cu +l-nde4e) Tu o s0 te duci s0-i s/ui doctorului 8allace) *** %aige lua .asa de /r-n3 la ca(enea& c-nd To. i se al0tur0) * A. au3it ce s-a ,nt-./lat& s/use el) 7o'.an5 De necre3ut) 7un0 trea+0) Ea cl0tin0 din ca/) * Era s0 gre2esc) Chang st0tea acolo t0cut) * Te si.4i +ine& To.1 * #rei s0-4i r0s/und Gsunt +ineH sau vrei adev0rul1 * <unte. /rieteni) #reau adev0rul) * C0s0toria .ea s-a dus dracului) "chii i se u./lur0 +rusc de lacri.i) <ye a /lecat) <-a dus ,na/oi acas0) * :.i /are tare r0u) * Nu e vina ei) Nu .ai avea. o c0snicie) Ea 3icea c0 eu sunt c0s0torit cu s/italul 2i are dre/tate) :.i /etrec toat0 via4a aici ,ngri6ind oa.eni str0ini& ,n loc s0 (iu ,./reun0 cu cei /e care ,i iu+esc) * " s0 se ,ntoarc0) Au s0 se ,ndre/te lucrurile& s/use %aige lini2titor) * Nu) De data asta& nu) * Te-ai g-ndit la o ,n4elegere sauC * Ea re(u30) * :.i /are r0u& To.) Dac0 e ceva ce a2C :2i au3i nu.ele la di(u3or) * Doctor Taylor& ca.era D@OC %aige si.4i +rusc o ,n4e/0tur0 de alar.0) * Tre+uie s0 /lec& s/use ea) Ca.era D@O) Era ca.era lui <a. 7ernstein) El era unul dintre /acien4ii ei (avori4i& un +0r+at +l-nd de /este 2a/te3eci de ani&
@>@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

care (usese adus cu un cancer de sto.ac neo/era+il) Mul4i dintre /acien4ii din s/ital se /l-ngeau ,n /er.anen40& dar <a. 7ernstein era o e;ce/4ie) %aige ,i ad.ira cura6ul 2i de.nitatea) Avea o nevast0 2i doi +0ie4i .aturi care ,l vi3itau cu regularitate 2i %aige ,nce/use s0 4in0 2i la ei) Fusese /us ,ntr-un a/arat de ,ntre4inere a vie4ii& cu o noti40: * "u reanimai ,n ca3 c0 i se o/rea ini.a) C-nd %aige intr0 ,n ca.era lui& o sor0 era al0turi de el) C-nd intr0 %aige& ea ,2i ridic0 /rivirea) * <-a dus& doctore) N-a. /ornit /rocedurile de urgen40& /entru c0C Nu .ai continu0) * Ai (0cut +ine& 3ise ,ncet %aige) Mul4u.esc) * E ceva ce /otC1 * Nu) A. s0 (ac eu totul) %aige st0tu l-ng0 /at 2i se uit0 ,n 6os la tru/ul celui ce (usese o (iin40 u.an0& care tr0ia 2i r-dea& un +0r+at care avea o (a.ilie 2i /rieteni& cineva care ,2i /etrecuse via4a lucr-nd din greu& av-nd gri60 de cei /e care ,i iu+ea) $i acu.C <e duse la sertarul unde ,2i 4inea lucrurile) Era un ceas ie(tin& o leg0tur0 de chei& cincis/re3ece dolari& o /rote30 dentar0 2i o scrisoare c0tre so4ia sa) Tot ce r0.0sese din via4a unui o.5 *** %aige nu /utea s0 se scuture e senti.entul de de/ri.are care o a/0sa) * Era un o. at-t de cu.secade) De ceC1 Kat 3ise: * %aige& nu-4i /o4i /er.ite s0 te i./lici e.o4ional cu /acien4ii t0i) Asta te-ar s(-2ia) * $tiu& ai dre/tate& Kat) Doar c0C totul se ter.in0 at-t de re/ede& nu-i a2a1 A3i-di.inea40& el 2i cu .ine st0tea. de vor+0) M-ine e ,n.or.-ntarea) * Ai de g-nd s0 te duci1 * Nu) *** :n.or.-ntarea a avut loc la ci.itirul Dealurile Eternit ii.
@>>

- <IDNE? <9ELD"N -

:n religia .o3aic0& ,n.or.-ntarea tre+uie s0 ai+0 loc c-t .ai cur-nd /osi+il du/0 deces 2i are loc de o+icei a doua 3i) Tru/ul lui <a. 7ernstein era ,.+r0cat ,n ta,ri,im# o /-n30 al+0& 2i era ,n(02urat ,n talit. Fa.ilia era adunat0 ,n 6urul gro/ii) Ra+inul intona Bama7om iGnataim et,em %Gto,. FGar availai ion ve ieru(alaim. Un +0r+at care st0tea al0turi de %aige v03u (igura ei ui.it0 2i ,i traduse: GDu.ne3eu s0 te console3e cu to4i 6elitorii din <ion 2i Ierusali.)H </re .irarea lui %aige& .e.+rii (a.iliei 2i-au ru/t ceva din hainele /e care le /urtau& ,n ti./ ce intonau :aru, ata adonai elo,eonu mele, ,aolam daian ,a-emet. * CeC1 * Ca s0-2i arate res/ectul& 2o/ti +0r+atul) GDin /0.-nt e2ti& ,n /0.-nt te-ai ,ntors& dar s/iritul se ,ntoarce la Du.ne3eu care 4i l-a dat)H Cere.onia se ter.inase) *** :n di.inea4a ur.0toare& Kat se ,nt-lni cu 9oney /e coridor) 9oney ar0ta nervoas0) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 ,ntre+0 Kat) * Doctorul 8allace a tri.is du/0 .ine) Mi-a cerut s0 (iu la ora dou0 ,n +iroul lui) * $tii /entru ce1 * Cred c0 a. ,ncurcat lucrurile la vi3it0 ieri) Doctorul Ritter e un .onstru) * %oate s0 (ie& s/use Kat) Dar sunt sigur0 c0 totul o s0 (ie ,n regul0) * </er c0 da) Dar a. o sen3a4ie /roast0) *** Fi; la ora dou0& ea sosi ,n +iroul lui 7en6a.in 8allace& duc-nd ,n geant0 un .ic +orc0na2 cu .iere) <ecretara era la .as0) U2a doctorului 8allace era deschis0) * Intr0& doctore Ta(t& ,i strig0 el) 9oney intr0 ,n +irou) * :nchide u2a& te rog)
@>A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney ,nchise u2a) * Ia loc) 9oney se a2e30 ,n (a4a lui) A/roa/e c0 tre.ura) 7en6a.in 8allace se uita la ea /este +irou 2i se g-ndi: E ca (i c&nd a( da cu piciorul ntr-un c elu(. Dar ce tre%uie $ cut# tre%uie $ cut. * Mi-e tea.0 c0 a. ve2ti /roaste /entru du.neata& 3ise el) *** " or0 .ai t-r3iu& 9oney se ,nt-lni cu Kat la solariu) 9oney se /r0+u2i ,ntr-un (otoliu al0turi de ea& 3-.+ind) * Ai (ost la doctorul 8allace1 ,ntre+0 Kat) * A& da) A. avut o conversa4ie lung0: Ai 2tiut c0 so4ia lui l-a /0r0sit ,n se/te.+rie1 Erau c0s0tori4i de cincis/re3ece ani) Are doi co/ii .aturi dintr-o c0s0torie anterioar0& dar ,i vede (oarte rar) <0r.anul dr0gu4& e at-t de singur5

CARTEA A DOUA Capitol l !$


Era ,n a6un de An Nou 2i %aige& Kat 2i 9oney ,nt-./inar0 anul @NND la *pitalul de district Em%arcadero. Li se /0rea c0 ni.ic nu se schi.+ase ,n vie4ile lor& ,n a(ar0 de nu.ele /acien4ilor) C-nd %aige trecu /rin /arca6& ,2i a.inti de 9arry 7o'.an 2i de .a2ina lui ro2ie Ferrari) 4are c&te viei au $ost distruse de otrava pe care o vindea Barry :o9man? se ,ntre+0 ea) Drogurile sunt at-t de seduc0toare) $i& ,n cele din ur.0& at-t de ucig0toare5 Ei..y Ford a/0ru cu un +uche4el de (lori /entru %aige) * %entru ce sunt astea& Ei..y1 El ro2i) * A. vrut /ur 2i si./lu s0 4i le dau) $tiai c0 a. s0 .0 c0s0toresc1 * Nu5 E .inunat) Cine-i (ata (ericit01 * " chea.0 7etsy) Lucrea30 la un .aga3in de ,.+r0c0.inte) " s0 ave. o 6u.0tate de du3in0 de co/ii) %ri.a (at0 o s0 se
@>D

- <IDNE? <9ELD"N -

nu.easc0 %aige) </er c0 nu te deran6ea30) * <0 .0 deran6e3e1 <unt (latat0) El se si.4ea 6enat) * Ai au3it-o /e aia cu doctorul care i-a .ai dat /acientului s0u dou0 s0/t0.-ni de tr0it1 Nu /ot s0-4i /l0tesc acu.& 3ise o.ul) :n regul0& ,4i .ai dau dou0 s0/t0.-ni) $i Ei..y dis/0ru) *** %aige era ,ngri6orat0 de To. Chang) Avea schi.+0ri +ru2te de stare de s/irit& de la eu(orie la de/ri.are ad-nc0) :ntr-o di.inea40& ,ntr-o discu4ie cu %aige& el 3ise: * :4i dai sea.a c0 .a6oritatea oa.enilor care sunt interna4i aici ar .uri (0r0 noi1 Noi ave. /uterea s0 le vindec0. tru/urile 2i s0-i (ace. din nou ,ntregi) Iar a doua 3i di.inea40: * Ne /0c0li. singuri to4i& %aige) %acien4ii no2tri s-ar (ace +ine .ai re/ede (0r0 noi) <unte. ni2te i/ocri4i& /retinde. c0 ave. toate r0s/unsurile) Ei +ine& nu le ave.) %aige ,l studie un .o.ent) * Ce 2tii des/re <ye1 * A. vor+it ieri cu ea) Nu vrea s0 vin0 ,na/oi aici) Continu0 cu divor4ul) %aige ,2i /use o .-n0 /e +ra4ul lui) * :.i /are tare r0u& To.) El ridic0 din u.eri) * De ce1 Nu .0 deran6ea30) Nu .0 .ai deran6ea30 acu.) A. s0 g0sesc alt0 (e.eie) R-n6i) $i o s0 a. alt co/il) " s0 ve3i) Era ceva ciudat ,n conversa4ia asta) :n seara aceea %aige ,i s/use lui Kat) * <unt ,ngri6orat0 de To. Chang) Ai .ai vor+it cu el ,n ulti.a vre.e1 * Da) * Iie 4i s-a /0rut nor.al1 * Mie nici un +0r+at nu .i se /are nor.al) %aige era /reocu/at0 ,n continuare) * 9ai s0-l invit0. la cin0& .-ine sear0) * :n regul0) A doua 3i di.inea40& c-nd %aige veni la s/ital& (u salutat0 cu
@>F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

vestea c0 un o. de serviciu g0sise cadavrul lui To. Chang ,ntr-o ca.er0 de la su+sol) Murise din cau3a unei do3e .ari de so.ni(ere) %aige era a/roa/e isteric0) * A2 (i /utut s0-l salve3& strig0 ea) Tot ti./ul& el cerea a6utor 2i eu nu l-a. au3it) Kat 3ise cu (er.itate: * N-ai (i /utut s0-l a6u4i ,n nici un (el& %aige) Nu tu erai /ro+le.a 2i nu tu erai re3olvarea) El n-a vrut s0 tr0iasc0 (0r0 so4ia 2i co/ilul lui) E si./lu) %aige ,2i 2terse ochii de lacri.i) * Nai+a s0 ia locul 0sta5 3ise ea) Dac0 n-ar (i (ost tensiunea 2i /rogra.ul 0sta& so4ia lui nu l-ar (i /0r0sit niciodat0) * Dar l-a /0r0sit& s/use Kat cu +l-nde4e) <-a ter.inat) *** %aige nu .ai (usese /-n0 atunci la o ,n.or.-ntare chine3easc0) Era un s/ectacol incredi+il) A ,nce/ut la Casa .ortuar0 din strada =reen din Chinato'n& di.inea4a devre.e& c-nd a ,nce/ut s0 se adune lu.ea a(ar0) <-au adunat ca la /arad0& cu o .are (an(ar0& iar ,n (runtea /aradei& ,ndolia4ii /urtau o uria20 (otogra(ie a lui To. Chang) Mar2ul ,nce/u ,n c-ntecele (an(arei& strecur-ndu-se /rin str03ile ,ntortocheate ale ora2ului <an Francisco& cu un dric ,n coada /rocesiunii) Ma6oritatea /artici/an4ilor .ergeau /e 6os& dar cei .ai v-rstnici erau ,n .a2ini) Lui %aige i se /0rea c0 /arada se .i2ca la ,nt-./lare& /rin ora2) Era ui.it0) * :ncotro se duc1 ,ntre+0 ea /e unul dintre ,ndolia4i) El se a/lec0 u2or 2i 3ise: * Este o+iceiul nostru s0-l duce. /e cel /lecat dintre noi ,n locurile care au avut o ,nse.n0tate ,n via4a lui * restaurante unde a .-ncat& .aga3ine /e care le-a (olosit& locuri /e care le-a vi3itat) * :n4eleg) %arada se ter.in0 ,n (a4a s/italului Em%arcadero. :ndoliatul se uit0 la %aige 2i 3ise: * Aici a lucrat To. Chang) Aici 2i-a g0sit (ericirea) @re(it# se g-ndi %aige) 'ici (i-a pierdut $ericirea.
@>J

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Merg-nd ,ntr-o 3i /e strada MarBet& %aige ,l v03u /e Al(red Turner) Ini.a ,nce/u s0-i +at0 tare) Nu reu2ise s0 2i-l scoat0 din .inte) El voia s0 traverse3e strada la se.a(or& dar se schi.+0 culoarea) C-nd %aige a6unse la col4& lu.ina se (0cu ro2ie) Ea o ignor0 2i alerg0 ,n strad0 (0r0 s0 4in0 sea.a de cla;oanele 2i 4i/etele (urioase ale 2o(erilor) %aige a6unse /e /artea o/us0 2i alerg0 s0-l /rind0 din ur.0) :l a/uc0 de .-nec0) * Al(redC 70r+atul se ,ntoarse) * %ardon1 Era un str0in) *** Acu.& c-nd %aige 2i Kat erau re3idente ,n anul /atru& (0ceau o/era4ii ,n .od regulat) Kat lucra cu doctorii de la neurochirurgie 2i era tot ti./ul ui.it0 de .iracolul co./uterelor de o sut0 de .iliarde de neuroni care erau cu/rinse ,n cutia cranian0) Munca era e.o4ionant0) Kat avea un res/ect enor. (a40 de to4i doctorii cu care lucra) Erau chirurgi ,nde.-natici& str0luci4i) Erau 2i c-4iva doctori care ,i (0ceau greut04i) Ei ,ncercau s0-i dea ,nt-lniri 2i& cu c-t Kat re(u3a s0 ias0 cu ei& cu at-t asta constituia o /rovocare .ai serioas0 /entru ei) Ea ,l au3i /e un doctor .or.0ind: * Uite c0 vine +0tr-na Gchilo4i de (ierH) :l asista /e doctorul Ki+ler la o o/era4ie /e creier) <e (0cu o .ic0 inci3ie ,n corte; 2i doctorul Ki+ler ,./inse canula de cauciuc ,n ventriculul lateral st-ng& cavitatea din centrul 6u.0t04ii st-ngi a creierului& ,n ti./ ce Kat 4inea deschis0 inci3ia cu un .ic retractor) Toat0 concentrarea ei era la ce se ,nt-./l0 ,n (a4a ei) Doctorul Ki+ler se uit0 la ea 2i& ,n ti./ ce lucra& s/use: * Ai au3it-o /e aia cu +e4ivul care a intrat ,ntr-un +ar 2i a 3is GD0-.i ceva de +0ut& re/ede5H GNu /otH i-a 3is +ar.anul Ge2ti
@>L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

de6a +0ut)H Dalta t0ia .ai ad-nc) GDac0 nu-.i dai s0 +eau& .0 sinucid)H Lichidul ce(alorahidian se scurse /rin canul0 din ventricul) GA. s0-4i s/un cu. /roced0.H& 3ise +ar.anul& GDac0 (aci trei lucruri /entru .ine& ,4i dau o sticl0)H :n ti./ ce continua s0 vor+easc0& se in6ectar0 ,n ventricul cincis/re3ece .ili.etri de aer 2i se (0cur0 radiogra(ii din /o3i4ie anterior-/osterior 2i lateral) Kat ,l au3i continu-nd: * G:l ve3i /e (ot+alistul 0la din col41 Nu-l /ot scoate a(ar0 de aici) #reau s0-l dai a(ar0) A/oi& a. un crocodil de cas0 ,n +iroul .eu care are un dinte +olnav) E at-t de r0u& c0 nu /ot convinge un veterinar s0 se a/ro/ie de el) $i ulti.ul lucru: e;ist0 o doctori40 la Ministerul <0n0t04ii care ,ncearc0 s0-.i ,nchid0 localul) Te culci cu ea 2i ca/e4i sticla)H " sor0 as/ira ca s0 reduc0 s-ngele din c-./ul o/erator) * 7e4ivul d0 a(ar0 (ot+alistul 2i se duse ,n +iroul unde este crocodilul) %este cincis/re3ece .inute& iese ,ns-ngerat 2i cu hainele ru/te 2i 3ice: GUnde-i doctori4a cu dintele +olnav1H Doctorul Ki+ler r-dea ,n hohote) * Ai /rins-o1 El s-a culcat cu crocodilul& ,n locul doctori4ei) %ro+a+il c0 era o e;/erien40 .ai +un0) Kat st0tea acolo (urioas0P ,i venea s0-l /lesneasc0) C-nd se ter.in0 o/era4ia& se duse ,n ca.era de gard0 s0 ,ncerce s0 se cal.e3e) "-am s -l las pe tic losul sta s m indispun . "u. *** Din c-nd ,n c-nd& %aige ie2ea cu doctori din s/ital& dar re(u3a s0 se i./lice a(ectiv cu vreunul dintre ei) Al(red Turner o r0nise /rea ad-nc 2i ea era hot0r-t0 s0 nu .ai treac0 din nou /rin a2a ceva) Ma6oritatea 3ilelor 2i no/4ilor 2i le /etrecea ,n s/ital) %rogra.ul era ucig0tor& dar %aige (0cea chirurgie general0 2i ,i /l0cea) :ntr-o di.inea40& =eorge Englund& 2e(ul chirurgiei& tri.ise du/0 ea) * Anul 0sta ,4i ,nce/i s/eciali3area& chirurgie cardiovascular0) Ea a/ro+0 din ca/) * Da) A2a e) * Ei +ine& a. /entru tine un dar) Ai au3it de doctorul 7arBer1
@>M

- <IDNE? <9ELD"N -

%aige se uit0 sur/rins0 la el) * Doctorul La'rence 7arBer1 * Da) Desigur& toat0 lu.ea au3ise de La'rence 7arBer) Era unul dintre cei .ai cunoscu4i chirurgi cardiovasculari din lu.e) * Ei +ine& s-a ,ntors s0/t0.-n0 trecut0 din Ara+ia <audit0 unde l-a o/erat /e rege) Doctorul 7arBer e un vechi /rieten al .eu 2i a (ost de acord s0 vin0 aici trei 3ile /e s0/t0.-n0) Pro %ono. * Fantastic5 e;cla.0 %aige) * Te /un ,n echi/a lui) Un .o.ent& %aige r0.ase (0r0 glas) * EuC nu 2tiu ce s0 s/un) <unt (oarte recunosc0toare) * E o oca3ie .inunat0 /entru tine) %o4i ,nv04a (oarte .ulte de la el) * <unt sigur0 de asta) :4i .ul4u.esc& =eorge) A/recie3 cu adev0rat lucrul 0sta) * " s0 ,nce/i turul vi3itelor cu el .-ine di.inea40 la ora 2ase) * A+ia a2te/t) *** GA+ia a2te/tH era /u4in 3is) Fusese visul lui %aige s0 lucre3e cu cineva ca doctorul La'rence 7arBer) 4are ce vreau s neleg prin cineva ca doctorul :ar7er? E?ista doar un singur doctor 6a9rence :ar7er. Ea nu v03use niciodat0 o (otogra(ie a lui& dar vi3uali3a cu. ar0ta) Tre+uia s0 (ie ,nalt 2i (ru.os& cu /0r argintiu 2i .-ini (ine& sensi+ile) Un +0r+at cald 2i +l-nd) 4 s lucr m mpreun # se g-ndi %aige (i o s m $ac a%solut indispensa%il . 3 ntre% dac o $i c s torit. :n noa/tea aceea& %aige avu un vis erotic des/re doctorul 7arBer) Ei (0ceau o o/era4ie de3+r0ca4i) :n .i6locul o/era4iei& doctorul 7arBer ,i s/use: GTe doresc)H " sor0 d0du 6os /acientul de /e .asa de o/era4ie& iar doctorul 7arBer o lu0 /e %aige& o /use /e .asa de o/era4ie 2i (0cu dragoste cu ea) C-nd %aige se tre3i& c0dea din /at) ***
@>N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

La ora 2ase& a doua 3i di.inea40& %aige a2te/ta cu nervo3itate /e coridorul de la eta6ul al doilea& cu Eoel %hili/s& re3identul ,n ulti.ul an& 2i cu ,nc0 cinci re3iden4i& c-nd veni re/ede s/re ei un +0r+at .0runt& cu o (a40 acr0) :n ti./ ce .ergea& era a/lecat ,n (a40 de /arc0 se lu/ta cu un v-nt /uternic) <e a/ro/ie de gru/) * La ce nai+a sta4i to4i a2a1 <0 .erge.5 Lui %aige ,i tre+ui un .o.ent ca s0-2i revin0) <e gr0+i s0 a6ung0 din ur.0 gru/ul) :n ti./ ce .ergeau /e coridor& doctorul 7arBer le 3ise: * " s0 ave4i ,ntre trei3eci 2i trei3eci 2i cinci de /acien4i /e 3i) A2te/t s0 (ace4i note a.0nun4ite /entru (iecare) Clar1 <e au3ir0 .ur.ure: * Da& do.nule) A6unseser0 la /ri.ul salon) Doctorul 7arBer se duse la /atul unui /acient& un o. ,n 6ur de /atru3eci de ani) Maniera dur0 2i .oroc0noas0 a doctorului 7arBer se trans(or.0 ,ntr-o cli/0) :l atinse cu +l-nde4e /e /acient /e u.0r 2i 3-.+i) * 7un0 di.inea4a) Eu sunt doctorul 7arBer) * 7un0 di.inea4a& doctore) * Cu. te .ai si.4i ,n di.inea4a asta1 * M0 doare /ie/tul) Doctorul 7arBer studie (i2a de la /icioarele /atului& a/oi se ,ntoarse s/re doctorul %hili/s) * Ce arat0 radiogra(ia1 * Nici o schi.+are) <e vindec0 (ru.os) * <0 .ai (ace. o he.ato-leucogra.0) Doctorul %hili/s ,2i not0) Doctorul 7arBer ,l lovi u2or /e +ra4 /e t-n0rul +0r+at 2i ,i 3-.+i) * Arat0 +ine) " s0 te scoate. de aici /este o s0/t0.-n0) <e ,ntoarse s/re re3iden4i 2i se r0sti: * Mi2ca4i-v05 Ave. de v03ut o groa30 de /acien4i) Doamne= se g-ndi %aige) Fi s mai vor%e(ti de doctorul /e7yll sau de domnul Byde= %acienta ur.0toare era o (e.eie o+e30 c0reia i se introdusese un a/arat de reglare a ini.ii) Doctorul 7arBer ,i studie (i2a) * 7un0 di.inea4a& doa.n0 <hel+y) #ocea lui era lini2titoare) Eu sunt doctorul 7arBer) * C-t ti./ o s0 .0 .ai 4ine4i aici1
@AO

- <IDNE? <9ELD"N -

* %0i& sunte4i ,nc-nt0toare) A2 vrea s0 v0 4in aici /entru totdeauna& dar a. o so4ie) Doa.na <hel+y chicoti) * E o (e.eie norocoas0) 7arBer ,i e;a.in0 din nou (i2a) * A2 s/une c0 sunte4i a/roa/e gata s0 /leca4i acas0) * Minunat) * A. s0 trec s0 v0 v0d du/0-a.ia30) La'rence 7arBer se ,ntoarse s/re re3iden4i) * Mai de/arte) Ascult0tori& ei se t-r-r0 ,n ur.a doctorului s/re o ca.er0 se.i-re3erv0& unde un t-n0r guate.ale3 30cea ,n /at& ,ncon6urat de (a.ilia ,ngri6orat0) * 7un0 di.inea4a& s/use cu c0ldur0 doctorul 7arBer) <e uit0 /e (i2a /acientului) Cu. te si.4i ,n di.inea4a asta1 * M0 si.t +ine& doctore) Doctorul 7arBer se ,ntoarse s/re %hili/s) * #reo schi.+are ,n electroli4i1 * Nu& doctore) * Asta e o veste +un0) :l +0tu /e +ra4 /e +0iat) <tai cu.inte aici& Euan) Ma.a ,ntre+0 cu ,ngri6orare: * " s0 se (ac0 +ine +0iatul .eu1 Doctorul 7arBer 3-.+i) * " s0 (ace. tot ce /ute. /entru el) * Mul4u.esc& doctore) Doctorul 7arBer ie2i ,n coridor& ceilal4i venind du/0 el) <e o/ri) * %acientul are .iocardio/atie& (risoane neregulate& dureri de ca/ 2i ede.e locali3ate) %oate vreunul dintre voi& geniile& s0-.i s/un0 care este cau3a lor cea .ai o+i2nuit01 Ur.0 o t0cere) %aige 3ise e3it-nd: * Cred c0 e congenital0C ereditar0) Doctorul 7arBer se uit0 la ea 2i d0du din ca/ ,ncura6ator) 7ucuroas0& %aige continu0) * <areC sta4iC <e lu/t0 s0-2i a.inteasc0) <are o genera4ie 2i se trans.ite /rin genele .a.ei) Ea se o/ri& ro2ie la (a40& .-ndr0 de ea ,ns02i) Doctorul 7arBer o /rivi un .o.ent) * Rahat5 E +oala lui Chagas) A(ectea30 oa.eni din 40rile A.ericii Latine) <e uit0 cu de3gust la %aige) Isuse5 Cine 4i-a s/us
@A@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

c0 e2ti .edic1 Fa4a lui %aige era ro2ie ca (ocul) Restul vi3itei trecu ca /rin cea40 /entru ea) #i3itar0 dou03eci 2i /atru de /acien4i 2i lui %aige i se /0ru c0 doctorul 7arBer ,2i /etrecuse di.inea4a ,ncerc-nd s0 o u.ileasc0) Ea era ,ntotdeauna cea c0reia doctorul 7arBer ,i adresa ,ntre+0rile& test-nd-o& cercet-nd-o) C-nd avea dre/tate& nu o l0uda niciodat0) C-nd gre2ea& urla la ea) La un .o.ent dat& c-nd %aige (0cu o gre2eal0& 7arBer 3+ier0) * Nu te-a2 l0sa s0-.i o/ere3i nici c-inele) C-nd vi3ita se ter.in0& ,n s(-r2it& doctorul %hili/s& conduc0torul re3iden4ilor& s/use: * Face. din nou turul vi3itelor la ora dou0) Aduce4i-v0 agendele 2i (ace4i note /entru (iecare /acient 2i nu l0sa4i ni.ic /e dina(ar0) <e uit0 cu .il0 la %aige& voi s0 s/un0 ceva& a/oi se ,ntoarse s0 se duc0 du/0 doctorul 7arBer) %aige se g-ndi: "u mai vreau s -l v d pe tic losul sta. *** :n noa/tea ur.0toare& %aige era de gard0) Alerga de la un ca3 la altul& ,ncerc-nd ne+une2te s0 o/reasc0 valul de de3astre care inundau ca.erele de urgen40) La ora @ noa/tea ador.i& ,n cele din ur.0) Nu au3i sunetul sirenei care urla a.enin40tor c-nd o a.+ulan40 se o/ri ,n (a4a intr0rii la urgen4e a s/italului) Doi sanitari deschiser0 u2a a.+ulan4ei& trans(erar0 un /acient incon2tient /e o targa cu rotile /e care o duser0 re/ede /rin u2ile de intrare ale ca.erei de urgen40 unu) %ersonalul (usese alertat /rin radio-tele(on) " sor0 alerga /e l-ng0 /acient ,n ti./ ce o a doua a2te/ta ,n ca/0tul ra./ei) $ai3eci de secunde .ai t-r3iu& /acientul era trans(erat /e .asa de e;a.inare) Era un +0r+at t-n0r 2i era /lin de at-ta s-nge& ,nc-t era greu de s/us cu. ar0ta) " sor0 ,nce/u s0 lucre3e& t0indu-i hainele s(-2iate cu o (oar(ec0 .are) * Arat0 de /arc0 totul e s(0r-.at) * <-ngerea30 ca un /orc ,n6unghiat)
@A>

- <IDNE? <9ELD"N -

* Nu-i g0sesc /ulsul) * Cine-i de gard01 * Doctori4a Taylor) * Adu-o) Dac0 se gr0+e2te& s-ar /utea s0-l .ai g0seasc0 ,n via40) %aige (u tre3it0 de sunetul tele(onului) * AloC * Ave. o urgen40 la ca.era unu& doctore) Nu cred c0 sca/0) %aige se ridic0 ,n /at) * 7ine) #in) <e uit0 la ceasul de la .-n0) Era unu 2i trei3eci& noa/tea) Ie2i din /at 2i se duse la ascensor) Un .inut .ai t-r3iu& intra ,n ca.era de urgen40 unu) :n .i6locul ca.erei& /e .asa de e;a.inarS& era /acientul /lin de s-nge) * Ce ave. aici1 ,ntre+0 %aige) * Accident de .otociclet0) A (ost lovit de un auto+u3) Nu /urta casc0) %aige se .i2c0 s/re (a4a incon2tient0 2i& chiar ,nainte de a o vedea& +0nui des/re cine e vor+a) 7rusc& (u (oarte trea30) * %une4i-i trei /er(u3ii5 ordon0 %aige) %une4i-l /e o;igen) <0 se tri.it0 s-nge aici 6os& statim. <una4i la (i2ier 2i a(la4i gru/a de s-nge) <ora se uit0 la ea cu sur/rindere) * :l cuno2ti1 * Da) Tre+ui s0 se (or4e3e s0 rosteasc0 vor+ele: ,l chea.0 Ei..y Ford) %aige ,2i trecu degetele /este scal/ul lui) * Este un ede. .are) #reau radiogra(ii 2i scan) Tre+uie s0-l salv0.) :l vreau viu5 * Da& doctore) %aige ,2i /etrecu ur.0toarele dou0 ore asigur-ndu-se c0 se (0cuse tot ce era /osi+il /entru Ei..y Ford) Radiogra(iile ar0tau (ractur0 cranian0& contu3ie a creierului& (ractur0 de hu.erus 2i .ulti/le t0ieturi) Dar totul tre+uia s0 a2te/te /-n0 ce /acientul se sta+ili3a) La ora trei 2i trei3eci de .inute noa/tea& %aige decise c0 nu .ai avea ce (ace /entru .o.ent) El res/ira .ai +ine 2i /ulsul ,i era .ai /uternic) Ea se uit0 ,n 6os la (iin4a incon2tient0) " s avem o !um tate de du0in de copii. Pe prima $at o s o c,eme
@AA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Paige. *per c nu te deran!ea0 . * Che.a4i-.0 dac0 a/are vreo schi.+are& s/use %aige) * Nu te ,ngri6ora& doctore& o asigur0 una dintre surori) " s0 ave. .are gri60 de el) *** %aige se ,ntoarse ,n ca.era de gard0) Era e/ui3at0& dar era /rea /reocu/at0 de Ei..y ca s0 /oat0 ador.i) Tele(onul sun0 din nou) A+ia avu energia s0-l ridice) * Alo) * Doctore& ar (i +ine s0 vii la eta6ul trei) *tatim. Cred c0 unul dintre /acien4ii doctorului 7arBer a (0cut un atac de cord) * <osesc& s/use %aige) Hnul dintre pacienii doctorului :ar7er. %aige ins/ir0 ad-nc& se d0du 6os din /at& arunc0 a/0 rece /e o+ra3 2i se gr0+i la eta6ul trei) " sor0 a2te/ta ,n a(ara unei re3erve) * E vor+a de doa.na 9earns) <e /are c0 are o nou0 cri30 de ini.0) %aige intr0 ,n ca.er0) Doa.na 9earns era o (e.eie de /este cinci3eci de ani) %e (a4a ei se .ai vedeau ur.ele unei (oste (ru.use4i& dar tru/ul ei era gras 2i +uhav) <e 4inea de /ie/t 2i ge.ea) * Mor& s/unea ea) Mor& nu /ot res/ira) * " s0 (ie +ine& s/use %aige lini2titor) <e ,ntoarse s/re <or0) * I-a4i (0cut o electro-cardiogra.01 * Nu .0 las0 s0 o ating) </une c0 e /rea nervoas0) * Tre+uie s0 v0 (ace. o EK=& s/use %aige /acientei) * Nu5 Nu vreau s0 .or) #0 rog& nu .0 l0sa4i s0 .orC %aige ,i s/use surorii: * <un0-l /e doctorul 7arBer) </une-i s0 vin0 aici i.ediat) %aige /use un stetosco/ /e /ie/tul doa.nei 9earns) Ascult0) 70t0ile ini.ii /0reau nor.ale& dar %aige nu-2i /utea /er.ite s0 ri2te) * Doctorul 7arBer o s0 (ie aici ,n c-teva .inute& ,i s/use ea doa.nei 9earns) :ncerca4i s0 v0 rela;a4i) * Nu .-a. si.4it niciodat0 at-t de r0u) %ie/tul .i-e at-t de greu) #0 rog& nu .0 /0r0si4i)
@AD

- <IDNE? <9ELD"N -

* Nu te /0r0sesc& /ro.ise %aige) :n ti./ ce a2te/ta s0 soseasc0 doctorul 7arBer& %aige tele(on0 la tera/ie intensiv0) Nu era nici o schi.+are ,n situa4ia lui Ei..y Ford) Era tot ,n co.0) Trei3eci de .inute .ai t-r3iu& a/0ru doctorul 7arBer) Era vi3i+il c0 se ,.+r0case ,n gra+0) * Ce se ,nt-./l01 ,ntre+0 el) %aige 3ise: * Cred c0 doa.na 9earns are un nou atac de cord) Doctorul 7arBer se a/ro/ie de /at) * Ai (0cut un EK=1 * Nu ne-a l0sat) * %uls1 * Nor.al) N-are (e+r0) Doctorul 7arBer /use un stetosco/ /e s/atele doa.nei 9earns) * Res/ir0 ad-nc) Ea se con(or.0) * Din nou) Doa.na 9earns scoase un r-g-it 3go.otos) * <cu3a4i-.0) -.+i) Ah& acu. e .ai +ine) El o studie un .o.ent) * Ce-a4i .-ncat la cin0& doa.n0 9earns1 * Un ha.+urger) * Doar un ha.+urger1 Asta-i tot1 Unul1 * Doi) * $i altceva1 * %0i& 2ti4iC cea/0 2i carto(i /r06i4i) * $i de +0ut1 * " cacao cu la/te) Doctorul 7arBer se uit0 ,n 6os la /acient0) * Ini.a du.itale e +ine) Tre+uie s0 ne ,ngri6ore3e doar /o(ta de .-ncare) <e ,ntoarse s/re %aige) * Ce ve3i aici este un ca3 de arsuri la sto.ac) A2 vrea s0 ne vede. a(ar0& doctore)) C-nd au ie2it /e coridor& el url0) * Ce nai+a te-au ,nv04at la (acultate)1 Nu 2tii nici .0car deose+irea ,ntre arsuri la sto.ac 2i o cri30 de ini.0) * M-a. g-nditC * %ro+le.a este c0 nu ai (0cut asta) Dac0 .0 .ai tre3e2ti
@AF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

vreodat0 ,n toiul no/4ii /entru un ca3 de arsuri la sto.ac& te-ai ars) Ai ,n4eles1 %aige st0tu acolo +04oas0& cu (a4a trist0) * D0-i un anti-acid& doctore& s/use sarcastic La'rence 7arBer 2i o s0 consta4i c0 s-a (0cut +ine) Ne vede. la ora 2ase& la turul vi3itei) %aige se uit0 du/0 el cu. /leac0 (urtunos) C-nd %aige se duse ,na/oi ,n /atul din ca.era de gard0& ea se g-ndi: A. s0-l ucid /e La'rence 7arBer) A. s-o (ac ,ncet) " s $ie $oarte %olnav. 4 s ai% o du0in de tu%uri n trup. 4 s m roage s -l scap din nenorocire# dar eu n-o s vreau. 4 s -l las s su$ere (i c&nd o s se simt mai %ine; atunci am s -l ucid=

Capitol l !%
%aige era la vi3ita de di.inea40 cu 7estia& cu. ,i s/unea ea ,n secret doctorului 7arBer) :l asistase la trei o/era4ii cardio-toracice 2i& ,n ciuda resenti.entelor ei (a40 de el& nu se /utea o/ri s0 nu-i ad.ire incredi+ila ,nde.-nare) <e uit0 ui.it0 cu. deschidea un /acient& cu. ,i ,nlocuia ini.a veche cu o ini.0 a unui donator 2i ,l cosea la loc) "/era4ia dura .ai /u4in de cinci ore) +n c&teva s pt m&ni# se g-ndi %aige& pacientul acesta va putea s se ntoarc la o via normal . "u e de mirare c unii c,irurgi cred c sunt 0ei. Ei i readuc la via pe cei mori. De nenu.0rate ori& %aige vedea o ini.0 o/rindu-se 2i trans(or.-ndu-se ,ntr-o +ucat0 de carne inert0) A/oi& avea loc .inunea 2i un organ (0r0 via40 ,nce/ea s0 /ulse3e din nou 2i s0 tri.it0 s-nge ,ntr-un tru/ care (usese /e .oarte) :ntr-o di.inea40& un /acient era /rogra.at s0 i se ,nsere3e un +alon intra-aortic) %aige era ,n sala de o/era4ie& ur.-nd s0-l asiste /e doctorul 7arBer) C-nd erau gata s0 ,ncea/0& doctorul 7arBer ,i 3ise: * F0-o5 %aige se uit0 la el) * %o(ti.1 * E o /rocedur0 si./l0) Cre3i c0 /o4i s0 te descurci1 Avea dis/re4 ,n voce) * Da& r0s/unse %aige ,ncordat0) * 7ine& atunci d0-i dru.ul5
@AJ

- <IDNE? <9ELD"N -

Era enervant) 7arBer ur.0ri cu. %aige introduse un tu+ gol ,n artera /acientului 2i ,l cusu la ini.0) Totul (u (0r0 gre2eal0) 7arBer st0tea acolo (0r0 s0 s/un0 o vor+0) 6a nai%a cu el# se g-ndi %aige) "imic din ce a( $ace vreodat nu i-ar $i pe plac. %aige introduse ,n tu+ un colorant o/ac radiologic) Ur.0rir0 /e .onitor cu. colorantul /0trundea ,n arterele coronariene) A/0rur0 ni2te i.agini /e un ecran& ar0t-nd gradul +loca6ului 2i locul acestuia ,n arter0& ,n ti./ ce o ca.er0 de (il.at ,nregistra radiogra(ia /entru a e;ista un docu.ent /er.anent) Re3identul asistent se uit0 la %aige 2i 3-.+i) * 7un0 trea+0) * Mul4u.esc) %aige se ,ntoarse s/re doctorul 7arBer) * %rea al nai+ii de ,ncet& .or.0i el) $i ie2i a(ar0) *** %aige era recunosc0toare /entru 3ilele c-nd doctorul 7arBer nu era ,n s/ital 2i lucra ,n ca+inetul lui /articular) Ea ,i 3ise lui Kat: * C-nd sunt de/arte de el o 3i /arc0 a2 (i la 4ar0 o s0/t0.-n0) * :l ur02ti cu adev0rat& nu-i a2a1 * E un doctor str0lucit& dar e .i3era+il ca (iin40 u.an0) Ai o+servat vreodat0 cu. unii oa.eni se /otrivesc cu nu.ele lor1 Dac0 doctorul :ar7erN n-ar l0tra la oa.eni& ar su(eri un atac) * Ar tre+ui s0-i ve3i /e c-4iva dintre (ru.o2ii cu care a. eu de-a (ace& r-se Kat) Ei se cred to4i c0 sunt un dar al lui Du.ne3eu /entru (e.ei) N-ar (i gro3av dac0 nu ar e;ista +0r+a4i /e lu.ea asta1 %aige se uit0 la ea& dar nu s/use ni.ic) *** %aige 2i Kat se duser0 s0 vad0 ce e cu Ei..y Ford) Era ,nc0 ,n
2

L0tr0tor Uengl)V @AL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

co.0) Nu /uteau (ace ni.ic) Kat o(t0) * La nai+a5 De ce se ,nt-./l0 asta ti/ilor cu.secade1 * A2 vrea s0 2tiu 2i eu) * Cre3i c0 o s0 sca/e1 %aige e3it0) * Noi a. (0cut tot ce-a. /utut) Acu. e trea+a lui Du.ne3eu) * Nosti.& eu credea. c0 noi sunte. Du.ne3eu) *** A doua 3i& c-nd %aige r0s/undea de vi3ita de du/0-a.ia30& Ka/lan& un re3ident ,n ulti.ul an& o o/ri /e coridor) * A3i e 3iua ta norocoas0) R-n6i) Tre+uie s0 iei la vi3it0 un nou student de la Facultatea de .edicin0) * 0u1 * Da& /e NI) * NI1 * Ne/otul idiot) <o4ia doctorului 8allace are un ne/ot& care vrea s0 (ie doctor) A (ost dat a(ar0 din ulti.ele dou0 (acult04i) Cu to4ii a tre+uit s0-l acce/t0.) A3i e r-ndul t0u) %aige ge.u) * Nu a. ti./ /entru a2a ceva) <unt /-n0 /esteC * Nu este o o/4iune) Fii (at0 +un0 2i doctorul 8allace o s0 te a/recie3e) Ka/lan /lec0) %aige o(t0 2i se ,ndre/t0 s/re locul unde noii re3iden4i a2te/tau s0 ,ncea/0 turul vi3itei) Hnde-i acel NI1 <e uit0 la ceas) :nt-r3iase de6a cu trei .inute) +i mai acord nc un minut# se decise %aige (i apoi la nai%a cu el. Atunci ,l v03u: un +0r+at ,nalt& sl0+u4& gr0+indu-se s/re ea /rin hol) #eni la %aige cu r0su(larea t0iat0 2i 3ise: * <cu30-.0& doctorul 8allace .i-a cerut s0C * Ai ,nt-r3iat& s/use %aige scurt) * $tiu) :.i /are r0u) A. (ost re4inut laC * N-are i./ortan40) Cu. te nu.e2ti1 * Eason) Eason Curtis) %urta o hain0 s/ort) * Unde 4i-e halatul al+1 * 9alatul al+1 * Nu 4i-a s/us ni.eni s0 /or4i un halat al+ la vi3it01
@AM

- <IDNE? <9ELD"N -

Ar0ta uluit) * Nu) Mi-e tea.0 c0C %aige 3ise iritat0: * Du-te ,na/oi la +iroul surorii 2e(e 2i s/une-i s0-4i dea un halat al+) $i nu ai nici agend0) * Nu) "epot idiot# nu ncepe s -l descrii. Ne g0se2ti ,n salonul unu) * E2ti sigur01 EuC * F0 ce-4i s/un5 3ise %aige 2i /lec0 cu ceilal4i& l0s-ndu-l /e Eason Curtis uit-ndu-se du/0 ei) :l e;a.inau /e al treilea /acient c-nd Eason Curtis veni ,n gra+0 din ur.0) %urta un halat al+) %aige toc.ai s/unea: * Ctu.orile ini.ii /ot (i /ri.are& acestea (iind rare& sau secundare& care sunt .ult .ai co.une) <e ,ntoarse s/re Curtis) * %o4i nu.i cele trei ti/uri de tu.ori1 El se uit0 (i; la ea) * Mi-e tea.0 c0 euC nu /ot) :ineneles c nu. E/icardice& .iocardice& endocardice) El se uit0 la %aige 2i 3-.+i) * E cu adev0rat interesant) Doamne# se g-ndi %aige) )u sau $ r doctorul Kallace# am s m descotorosesc de el repede. <e .utar0 la ur.0torul /acient 2i& c-nd ter.in0 e;a.inarea& scoase gru/ul /e coridor unde nu /uteau (i au3i4i) * Ave. de-a (ace aici cu o tul+urare tiroidian0& cu (e+r0 2i tahicardie e;tre.0) A a/0rut du/0 o/era4ie) <e ,ntoarse s/re Eason Curtis: Cu. l-ai trata /entru a2a ceva1 El r0.ase g-nditor /entru un .o.ent& a/oi 3ise: * Cu +l-nde4e) %aige se lu/ta s0 se controle3e) * Nu e2ti .a.a lui& e2ti doctor5 Are nevoie de lichide care s0 co.+at0 deshidratarea 2i iod 2i .edica.ente antitiroidale 2i sedative contra convulsiilor) Eason a/ro+0 din ca/: * <un0 6ust) #i3ita nu .erse .ai +ine) C-nd ter.inar0& %aige ,l lu0 deo/arte /e Eason Curtis)
@AN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Te deran6ea30 dac0 sunt sincer0 cu du.neata1 * Nu) Deloc& s/use el agrea+il) A2 a/recia) * Caut0-4i alt0 /ro(esiune) El r0.ase acolo& ,ncrunt-ndu-se) * Nu cre3i c0 sunt (0cut /entru asta1 * Ca s0 (iu sincer0& nu) Nu-4i (ace /l0cere asta& nu-i a2a1 * Nu chiar) * Atunci& de ce ai ales s0 (aci asta1 * Ca s0 s/un adev0rul& a. (ost ,./ins) * Ei +ine& s0-i s/ui doctorului 8allace c0 (ace o gre2eal0) Cred c0 ar tre+ui s0 g0se2ti altceva de (0cut cu via4a du.itale) * A/recie3 cu adev0rat c0 .i-ai s/us& s/use cu sinceritate Eason Curtis) M0 ,ntre+ dac0 a. /utea discuta .ai .ult) Dac0 nu e2ti ocu/at0 disear0 la cin0C * Nu ave. altceva ce discuta& 3ise %aige scurt) %o4i s0-i s/ui unchiului du.italeC :n acel .o.ent& a/0ru doctorul 8allace) * Eason5 strig0 el) Te-a. c0utat /este tot) <e ,ntoarse s/re %aige: #0d c0 voi doi a4i (0cut cuno2tin40) * Da& ne-a. cunoscut& (0cu %aige su/0rat0) * 7ine) Eason e arhitectul care e anga6at s0 (ac0 /roiectul /entru ari/a nou0 /e care o construi.) %aige st0tu ne.i2cat0) * El eC ce1 * Da)) Nu 4i-a 3is1 :2i si.4i (a4a ro2ind) "u i-a spus nimeni s pori ,alat al% la vi0it ? De ce-ai ales s $aci asta? )a s spun adev rul# am $ost mpins. De mine= %aige ar (i vrut s0 se ascund0 ,ntr-o gaur0) " (0cuse total de r-s) <e ,ntoarse s/re Eason) * De ce nu .i-ai s/us cine e2ti1 El o /rivea a.u3at) * %0i& nu .i-ai dat nici o 2ans0) * Nu 4i-a dat nici o 2ans0 /entru ce1 ,ntre+0 doctorul 8allace) * #0 rog s0 .0 scu3a4iC s/use %aige ,ncordat0) * Cu. r0.-ne cu cina de disear01 * Nu .0n-nc 2i sunt ocu/at0) $i %aige dis/0ru) Eason se uit0 du/0 ea& ad.irativ)
@DO

- <IDNE? <9ELD"N -

* E o (e.eie& nu glu.0) * Este& nu-i a2a1 Merge. ,n +iroul .eu s0 discut0. des/re noile desene1 * 7ine) Dar g-ndurile ,i erau la %aige) *** Era luna iulie& .o.entul ritualului care are loc la (iecare dou0s/re3ece luni ,n s/italele de /e ,ntreg teritoriul <tatelor Unite& c-nd vin noii re3iden4i s0-2i ,ncea/0 c0l0toria s/re a deveni doctori adev0ra4i) <urorile a2te/tau cu ner0+dare sosirea recoltei de noi re3iden4i& av-nd /reten4ii s0 /un0 .-na /e cei care credeau c0 vor (i so4i sau a.an4i +uni) :n aceast0 3i& c-nd a/0rur0 noii re3iden4i& ochii .a6orit04ii (e.eilor erau a4inti4i /e doctorul Ken Mallory) Ni.eni nu 2tia de ce Ken Mallory se trans(erase de la un s/ital /articular e;clusiv din 8ashington D)C) la s/italul Em%arcadero din <an Francisco) Circulau 3vonuri c0 tre+uise s0 /0r0seasc0 ,n gra+0 8ashington-ul din cau3a unei leg0turi a.oroase cu so4ia unui .e.+ru al Congresului) Alt 3von era c0 o sor0 .edical0 s-a sinucis din cau3a lui 2i i se ceruse s0 /lece) <ingurul lucru de care erau sigure surorile era acela c0 Ken Mallory era +0r+atul cel .ai +ine /e care ,l v03user0 vreodat0) Era ,nalt& cu un tru/ atletic& /0r +lond& ondulat& 2i o (a40 care ar (i ar0tat gro3av la o stea de cine.a) Mallory intr0 ,n rutina s/italului de /arc0 ar (i (ost acolo dintotdeauna) Era un o. (er.ec0tor 2i& a/roa/e de la ,nce/ut& surorile se lu/tau /entru aten4iile lui) <ear0 du/0 sear0& ceilal4i doctori se uitau cu. Mallory dis/0rea ,ntr-o ca.er0 de gard0 goal0 cu o alt0 sor0) Re/uta4ia lui de ar.0sar ,nce/u s0 devin0 o legend0 ,n s/ital) %aige& Kat 2i 9oney discutau des/re el) * #0 /ute4i ,nchi/ui& toate surorile astea care se arunc0 de g-tul lui1 r-se Kat) Fiecare se lu/t0& real.ente& s0 (ie aleasa s0/t0.-nii5 * Tre+uie s0 recuno2ti c0 e atr0g0tor& su+linie 9oney) * Nu& nu recunosc& cl0tin0 Kat din ca/)
@D@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** :ntr-o di.inea40& o 6u.0tate de du3in0 de re3iden4i erau ,n vestiarul .edicilor& c-nd intr0 Mallory) * Toc.ai vor+ea. des/re tine& 3ise unul dintre ei) Tre+uie s0 (ii e/ui3at) Mallory r-n6i) * N-a (ost o noa/te rea) :2i /etrecuse noa/tea cu dou0 surori .edicale) =rundy& unul dintre re3iden4i& s/use: * Ne (aci /e noi ceilal4i s0 ar0t0. ca ni2te eunuci& Ken) Nu e;ist0 ni.eni ,n s/italul 0sta cu care s0 nu te /o4i culca1 Mallory r-se) * M0 ,ndoiesc) =rundy r0.ase un .o.ent g-nditor) * %un /ariu c0 /ot nu.i /e cineva) * 0u1 Cine e1 * Una dintre re3identele ,n ulti.ul an) " chea.0 Kat 9unter) Mallory d0du din ca/) * %0/u2a neagr0) A. v03ut-o) E (oarte atr0g0toare) Ce v0 (ace s0 crede4i c0 nu o /ot duce ,n /at1 * %entru c0 a. ,ncercat to4i) Nu cred c0-i /lac +0r+a4ii) * <au /oate nu l-a ,nt-lnit ,nc0 /e cel /otrivit& suger0 Mallory) =rundy cl0tin0 din ca/) * Nu) N-ai s0 ai nici o 2ans0) Era o /rovocare) * %un /ariu c0 gre2e2ti) Unul dintre ceilal4i re3iden4i 3ise: * #rei s0 s/ui c0 /ui /ariu /e a2a ceva1 Mallory 3-.+i) * <igur) De ce nu1 * :n regul0) =ru/ul ,nce/u s0 se adune ,n 6urul lui Mallory) * Eu /un /ariu /e cinci sute de dolari c0 nu te culci cu ea) * A. /ri.it) * Eu /un /ariu /e trei sute) #or+i 2i un altul) * Intru 2i eu) %un /ariu /e 2ase sute) :n cele din ur.0& se /arie ,n total /e cinci .ii de dolari) * Care-i ter.enul li.it01 ,ntre+0 Mallory)
@D>

- <IDNE? <9ELD"N -

=rundy se g-ndi un .o.ent) * <0 3ice.& trei3eci de 3ile) E corect1 * Mai .ult dec-t corect) N-o s0 a. nevoie de at-t de .ult ti./) =rundy 3ise: * Dar tre+uie s0 dovede2ti) Tre+uie ca ea s0 s/un0 c0 s-a culcat cu tine) * Nici o /ro+le.0) Mallory se uit0 ,n 6ur la gru/ 2i r-n6i) * <ucces5 *** Cincis/re3ece .inute .ai t-r3iu& =rundy era ,n ca(eneaua s/italului& unde Kat& %aige 2i 9oney ,2i luau .icul de6un) El se duse la .asa lor) * %ot s0 .0 al0tur doa.nelor * doctori4elor * un .o.ent1 %aige se uit0 ,n sus) * <igur) =rundy se a2e30) <e uit0 la Kat 2i s/use ca o scu30) * Nu-.i (ace /l0cere s0-4i s/un& dar sunt cu adev0rat (urios 2i cred c0 este corect s0 2tiiC Kat se uita la el ui.it0) * <0 2tiu& ce anu.e1 =rundy o(t0) * Noul re3ident ,n ulti.ul an& care a venit * Ken MalloryC * Da) Ce-i cu el1 =rundy 3ise: * Eu& aC Doa.ne& e ne/l0cut) A /us /ariu cu ni2te doctori /e cinci .ii de dolari c0 /oate s0 te aduc0 ,n /at ,n ur.0toarele trei3eci de 3ile) Fa4a lui Kat se str-.+0) * A (0cut asta1 =rundy s/use cu /io2enie: * Nu te ,nvinov04esc c0 te ,n(urii) Mi s-a (0cut grea40 c-nd a. au3it) Ei& a. vrut doar s0 te averti3e3) " s0 te invite 2i .-a. g-ndit c0 ar (i dre/t s0 2tii de ce o (ace) * Mul4u.esc& 3ise Kat) A/recie3 c0 .i-ai s/us) * Era cel .ai .ic lucru /e care ,l /utea. (ace) <e uitar0 cu. /leac0 =rundy)
@DA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%e coridor& a(ar0& ceilal4i re3iden4i ,l a2te/tau) * Ei& cu. a .ers1 au ,ntre+at ei) =rundy r-se: * %er(ect) E al nai+ii de nervoas0) Fiul de c04ea e carne .oart05 *** La .as0& 9oney s/use: * Cred c0 e ,ngro3itor) Kat a/ro+0 din ca/) * Cineva ar tre+ui s0-i (ac0 o .e.+roto.ie) " s0 se /oat0 /atina ,n iad /-n0 ce eu o s0 ies cu tic0losul 0sta) %aige st0tea acolo g-ndindu-se) Du/0 un .o.ent& 3ise: * $tii ceva& Kat1 Ar /utea (i interesant dac0 ai ie2i cu el) Kat se uit0 la ea sur/rins0) * Ce1 :n ochii lui %aige a/0ru o lic0rire) * De ce nu1 Dac0 vrea s0 se 6oace& hai s0-l a6ut0. * dar o s0 6oace 6ocul nostru. Kat se a/lec0 ,nainte) * Continu0) * Are trei3eci de 3ile& a2a-i1 C-nd te invit0 ,n ora2 ai s0 (ii cald0 2i iu+itoare 2i a(ectuoas0) #reau s0 s/un c0 ai s0 (ii a+solut ne+un0 du/0 acest +0r+at) Ai s0-l sco4i din .in4i) <ingurul lucru /e care n-ai s0-l (aci& +inecuv-ntat0 s0-4i (ie ini.a& o s0 (ie s0 te culci cu el) " s0-i d0. o lec4ie de cinci .ii de dolari) Kat se g-ndi la tat0l ei vitreg) Era un .od de a se r03+una) * :.i /lace& 3ise Kat) * #rei s0 3ici c0 o s0 (aci asta1 * Da) Dar Kat nu 2tia c0 /rin aceast0 vor+0 ,2i se.nase sentin4a la .oarte)

Capitol l !&
Eason Curtis nu /utuse s0 2i-o scoat0 din .inte /e %aige Taylor) El ,i tele(on0 secretarei lui 7en 8allace) * 7un0) <unt Eason Curtis) A. nevoie de nu.0rul de tele(on
@DD

- <IDNE? <9ELD"N -

al doctori4ei %aige Taylor) * Desigur& do.nule Curtis) Un .o.ent) :i d0du nu.0rul) 9oney r0s/unse la tele(on) * Doctorul Ta(t) * <unt Eason Curtis) Doctori4a Taylor e acas01 * Nu& nu e) E de gard0 la s/ital) * A& ce /0cat5 9oney /utu au3i de3a.0girea din vocea lui) * Dac0 e vreo urgen40& a2 /uteaC * Nu& nu) * A2 /utea /ri.i un .esa6 /entru ea 2i s0-i s/un s0 v0 sune) * Asta ar (i (oarte +ine) Eason ,i d0du nu.0rul lui de tele(on) * A. s0-i trans.it .esa6ul) * Mul4u.esc) *** * Te-a sunat Eason Curtis& s/use 9oney& c-nd %aige se ,ntoarse ,n a/arta.ent) Uite nu.0rul lui de tele(on) * Arde-l) * Nu vrei s0-l suni1 * Nu) Niciodat0) * :nc0 e2ti legat0 de Al(red& nu-i a2a1 * 7ine,n4eles c0 nu) $i asta (u tot ce /utu o+4ine 9oney de la ea) *** Eason a2te/t0 dou0 3ile ,nainte s0 sune din nou la tele(on) De data asta r0s/unse %aige) * Doctori4a Taylor) * Alo& +un05 3ise Eason) <unt doctorul Curtis) * DoctorulC1 * %oate nu-4i a.inte2ti de .ine& s/use ,n trecere Eason) A. (ost cu du.neata la vi3it0 3ilele trecute 2i te-a. invitat la cin0) Ai s/usC * A. s/us c0 sunt ocu/at0) <unt 2i acu.) La revedere& do.nule Curtis)
@DF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Ea tr-nti tele(onul) * Des/re ce-a (ost vor+a1 ,ntre+0 9oney) * Des/re ni.ic) *** La ora 2ase a doua 3i di.inea40& c-nd re3iden4ii se adunar0 cu %aige /entru vi3ita de di.inea40& a/0ru Eason Curtis) %urta un halat al+) * </er c0 n-a. ,nt-r3iat& s/use el vesel) A tre+uit s0 .0 duc s0-.i iau un halat al+) $tiu c-t de su/0rat0 e2ti c-nd nu /ort a2a ceva) %aige ins/ir0 ad-nc& cu (urie) * <0 intr0. aici& s/use ea) :l conduse /e Eason ,n vestiarul doctorilor care era /ustiu) Ce (aci aici1 * Ca s0 s/un adev0rul& a. (ost ca. ,ngri6orat ,n leg0tur0 cu unii /acien4i /e care i-a. v03ut 3ilele trecute& 3ise cu sinceritate) A. venit s0 vad dac0 totul e ,n regul0) 70r+atul 0sta o ,n(uria) * De ce nu te duci a(ar0 s0 construie2ti ceva1 Eason se uit0 la ea 2i 3ise lini2tit: * :ncerc) <coase un teanc de +ilete) Uite) Nu-4i cunosc gusturile& a2a c0 a. luat /entru disear0 +ilete la .eciul cu @iants# la teatru& la o/er0 2i la un concert) Alege) Nu /ot (i returnate) 70r+atul 0sta era e;as/erant) * :ntotdeauna arunci +anii ,n (elul 0sta1 * Doar c-nd sunt ,ndr0gostit& 3ise Eason) * Ia stai /uC El 4inu +iletele ,n (a4a ei) * Alege) %aige ,ntinse .-na 2i le lu0 /e toate) * Mul4u.esc& (0cu ea dulce) A. s0 le dau /acien4ilor .ei a.+ulatorii) Ma6oritatea nu au /osi+ilitatea s0 .earg0 la teatru sau la o/er0) El 3-.+i) * =ro3av5 </er s0 se +ucure) Iei cina cu .ine1 * Nu) * "ricu.& tre+uie s0 .0n-nci) Nu o s0 te r03g-nde2ti1 %aige si.4i un (ior .ic de vinov04ie ,n leg0tur0 cu +iletele)
@DJ

- <IDNE? <9ELD"N -

* Mi-e tea.0 c0 n-a. s0 (iu o co./anie /rea /l0cut0) A. (ost de gard0 noa/tea trecut0 2iC * " s0 (ie o sear0 scurt0) %e onoare de cerceta2) Ea o(t0) * 7ine& darC * Minunat5 Unde vin s0 te iau1 * Ter.in aici la ora 2a/te) * Atunci vin aici s0 te iau) C0sc0) Acu. .0 duc 2i eu acas0 2i .0 culc) Ce or0 ne(ericit0 ca s0 te tre3e2ti) Ce te deter.in0 s0 (aci asta1 %aige se uit0 du/0 el cu. /leac0 2i nu se /utu a+4ine s0 nu 3-.+easc0) *** La ora 2a/te& ,n seara aceea& c-nd Eason sosi la s/ital s0 o ia /e %aige& sora su/raveghetoare ,i s/use: * " g0si4i /e doctori4a Taylor ,n ca.era de gard0) * Mul4u.esc) Eason o /orni /e coridor s/re ca.era de gard0) U2a era ,nchis0) 70tu) Nu /ri.i nici un r0s/uns) 70tu din nou& a/oi deschise u2a) %aige era /e /at& dor.ind ad-nc) Eason se duse a/roa/e de ea 2i r0.ase acolo un .o.ent /relungit& uit-ndu-se ,n 6os la ea) " s m c s toresc cu tine# doamn # se g-ndi el) Ie2i din ca.er0 ,n v-r(ul /icioarelor 2i ,nchise u2a ,n ur.a lui) *** A doua 3i di.inea40& Eason era ,ntr-o 2edin40& c-nd secretara lui intr0 cu un .ic +uchet de (lori) %e cartea de vi3it0 scria: +mi pare r u 5ip. Eason r-se) :i tele(on0 lui %aige la s/ital) * La tele(on& /artenerul la ,nt-lnire) * :.i /are sincer r0u /entru asear0& 3ise %aige) M0 si.t 6enat0) * <0 nu (ii) Dar a. o ,ntre+are) * Da1 * Ce ,nsea.n0 Ri/1 R0s/unde i.ediat /oliticos sau Ri/ ca ,n #an 8inBle1 %aige r-se) * Alege)
@DL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Alegerea .ea este o cin0 disear0) A. /utea ,ncerca din nou1 Ea e3it0) "u vreau s m implic. +nc e(ti legat de 'l$red# nui a(a? Alo& .ai e2ti /e (ir1 * Da) " sear # n-o s se nt&mple nimic r u# decise %aige) Da& /ute. lua cina) * Minunat) *** :n ti./ ce %aige se ,.+r0ca ,n seara aceea& Kat 3ise: * <e /are c0 ai o ,nt-lnire serioas0) Cine este1 * E doctor-arhitect& r0s/unse %aige) * Ce e1 %aige ,i relat0 /ovestea) * <un0 +ine) Te interesea301 * Nu /rea5 *** <eara trecu /l0cut) %aige constat0 c0 Eason era o /ersoan0 cu care era u2or s0 (ii ,./reun0) #or+ir0 des/re toate 2i des/re ni.ic& iar ti./ul /0rea c0 3+oar0) * #or+e2te-.i des/re tine& s/use Eason) Unde ai crescut1 * N-ai s0 .0 cre3i) * %ro.it c0 da) * :n regul0) :n Congo& India& 7ir.ania& Nigeria& KenyaC * Nu te cred) * E adev0rat) Tat0l .eu a lucrat ,n cadrul "M<) * "M<1 Renun4) Ce-i asta& un (il. cu <tan 2i 7ran ,n reluare1 * "rgani3a4ia Mondial0 a <0n0t04ii) Era doctor) Mi-a. /etrecut co/il0ria c0l0torind cu el /rin .a6oritatea 40rilor Lu.ii a Treia) * Tre+uie s0 (i (ost greu /entru tine) * A (ost e.o4ionant) Cel .ai di(icil lucru era c0 nu st0tea. destul de .ult ti./ ,ntr-un loc ca s0-.i (ac /rieteni) "-avem nevoie de nimeni altcineva Paige. 4 s ne avem ntotdeauna unul pe cel lalt; 'sta e soia mea 8aren. Ea alung0 a.intirea)
@DM

- <IDNE? <9ELD"N -

* A. ,nv04at o .ul4i.e de li.+i stranii 2i o+iceiuri e;otice) * De e;e./lu1 * Ei +ine& de e;e./lu& euC <e g-ndi un .o.ent) :n India& oa.enii cred ,n via4a de du/0 .oarte 2i c0 via4a ur.0toare de/inde de (elul ,n care te co./or4i ,n asta) Dac0 ai (ost r0u& te ,ntorci ca ani.al) :.i a.intesc c0& ,ntr-un sat& avea. un c-ine 2i .0 ,ntre+a. cine o (i (ost ,nainte 2i ce o (i (0cut r0u) Eason 3ise: * %ro+a+il c0 l0trase la cine nu tre+uia) %aige 3-.+i) * $i a/oi era acel g,erao. * @,erao? Este o (or.0 (oarte /uternic0 de /edea/s0) " .ul4i.e ,ncon6oar0 un +0r+at) Ea se o/ri) * $i1 * Asta-i tot) * Asta-i tot1 * Ei nu s/un ni.ic 2i nu (ac ni.ic) Dar o.ul nu se /oate .i2ca 2i nu /oate /leca) E /rins ,n curs0& /-n0 cedea30 la ce vor ei) %oate dura .ulte& .ulte ore) El st0 ,n interiorul cercului& dar .ul4i.ea se tot schi.+0) A. v03ut o dat0 un +0r+at care a ,ncercat s0 sca/e de g,erao. L-au +0tut /-n0 l-au o.or-t) A.intirea o (0cu /e %aige s0 se cutre.ure) "a.enii& ,n .od nor.al /rieteno2i& se trans(or.aser0 ,ntr-o .ul4i.e care urla 2i era ,nne+unit0) * 9ai s0 /lec0. de-aici& 4i/ase Al(red) El o luase de +ra4 2i o dusese ,ntr-o strad0 l0turalnic0& lini2tit0) * E ,ngro3itor& 3ise Eason) * Tat0l .eu ne-a .utat de acolo a doua 3i) * A2 (i dorit s0-l (i cunoscut /e tat0l t0u) * A (ost un doctor .inunat) Ar (i avut .are succes ,n %arB Avenue& dar nu-l interesau +anii) <ingurul lucru care-l interesa era s0 a6ute oa.enii) )a (i pe 'l$red# se g-ndi ea) * Ce s-a ,nt-./lat cu el1 * A (ost ucis ,ntr-un r03+oi ,ntre tri+uri) * :.i /are r0u) * :i /l0cea ce (0cea) La ,nce/ut& +02tina2ii erau ,./otriva lui) Erau (oarte su/ersti4io2i) :n satele indiene ,nde/0rtate& (iecare
@DN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

are un !ata7# un horosco/ (0cut de astrologul satului& 2i tr0iesc ,n con(or.itate cu el) Ea 3-.+i) :.i /l0cea s0 .i-l (ac0 /e al .eu) * $i 4i-au 3is c0 o s0 te c0s0tore2ti cu un t-n0r arhitect dr0gu41 %aige se uit0 la el 2i 3ise cu (er.itate: * Nu) Conversa4ia devenea /ersonal0) E2ti arhitect 2i vei a/recia lucrul 0sta) A. crescut ,n coli+e de chir/ici& cu /odele de lut 2i cu aco/eri2uri de stu(& ,n care 2oarecilor 2i liliecilor le /l0cea s0-2i (ac0 cui+) A. locuit ,n tu7ul cu aco/eri2 de iar+0 2i (0r0 (erestre) #isul .eu era s0 locuiesc c-ndva ,ntr-o cas0 con(orta+il0 cu dou0 eta6e& cu verand0 2i /a6i2te& 2i cu un gard al+ 2iC %aige se o/ri) Iart0-.0& n-a. vrut s0 continui dar ai insistat) * <unt +ucuros c0 a. insistat& s/use Eason) %aige se uit0 la ceas) * Nu .i-a. dat sea.a c0 este chiar at-t de t-r3iu) * %ute. re/eta trea+a asta1 "u vreau s -l las s spere# se g-ndi %aige) "imic n-o s ias din asta. <e g-ndi la ceva ce ,i s/usese Kat) Te ag i de o $antom . D -i drumul. <e uit0 la Eason 2i 3ise: * Da) *** A doua 3i de di.inea40 devre.e sosi un co.isionar cu un /achet) %aige ,i deschise u2a) * A. ceva /entru doctori4a Taylor) * Eu sunt doctori4a Taylor) Co.isionarul se uit0 sur/rins la ea) * E2ti doctor& du.neata1 * Da& s/use r0+d0toare %aige) <unt doctor) Te deran6ea301 El ridic0 din u.eri) * Nu& doa.n0) Deloc) #rei s0 se.ne3i aici& te rog) %achetul era sur/rin30tor de greu) Curioas0& %aige ,l duse ,n ca.era de 3i /e .as0 2i ,l des(0cu) Era un .odel ,n .iniatur0 a unei case (ru.oase& al+e& de dou0 eta6e& cu verand0) :n (a4a casei era o .ic0 /a6i2te 2i o gr0din0& ,ncon6urat0 de un gard al+) Tre%uie s $i stat toat noaptea s o $ac . Era o carte de vi3it0 /e care scria: ' mea OP
@FO

- <IDNE? <9ELD"N -

' noastr OP 5ug m nsemnai o posi%ilitate. *** Ea r0.ase acolo& uit-ndu-se la ea .ult ti./) Era casa /e care o voia) Dar nu era +0r+atul care ,i tre+uia) )e-i cu mine? se ,ntre+0 %aige) E inteligent (i atr g tor (i $ermec tor. Dar ea 2tia care era /ro+le.a) El nu era Al(red) <un0 tele(onul) Era Eason) * Ii-ai /ri.it casa1 ,ntre+0 el) * E (ru.oas0& 3ise %aige) :4i .ul4u.esc .ult) * Mi-ar /l0cea s0-4i construiesc una adev0rat0) Ai co./letat cartea de vi3it01 * Nu) * Eu sunt un +0r+at r0+d0tor) E2ti li+er0 la cin0 disear01 * Dar& dar tre+uie s0 te averti3e3) "/ere3 toat0 3iua 2i disear0 a. s0 (iu e/ui3at0) * " s0 (ie o sear0 scurt0) A/ro/o& o s0 (i. acas0 la /0rin4ii .ei) %aige e3it0 un .o.ent) * "h1 * Le-a. vor+it des/re tine) * E +ine& s/use %aige) Lucrurile .ergeau /rea re/ede) " (0ceau s0 (ie nervoas0) C-nd %aige ,nchise tele(onul se g-ndi: "-ar tre%ui s $ac lucrul sta. Disear am s $iu prea o%osit ca s $ac altceva dec&t s m culc. Era tentat0 s0-i tele(one3e lui Eason 2i s0 anule3e ,nt-lnirea) 'cum e prea t&r0iu pentru a(a ceva. 4 s $ie o sear scurt . *** C-nd %aige se ,.+r0ca ,n seara aceea& Kat 3ise: * Ar04i e/ui3at0) * <unt) * De ce ie2i1 Ar tre+ui s0 te culci) <au asta intr0 ,n /rogra.1 * Nu) Nu ,n seara asta) * Iar Eason1 * Da) M0 duc s0-i cunosc /e /0rin4ii lui)
@F@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Ah5 Kat cl0tin0 din ca/) * Nu e deloc a2a& s/use %aige) Cu adev0rat nu e) *** Ma.a 2i tat0l lui Eason locuiau ,ntr-o ,nc-nt0toare cas0 veche& ,n districtul %aci(ic 9eights) Tat0l lui Eason era un +0r+at cu as/ect aristocratic de /este 2a/te3eci de ani) Ma.a lui Eason era o (e.eie cald0& cu /icioarele /e /0.-nt) " (0cur0 /e %aige s0 se si.t0 i.ediat ca acas0) * Eason ne-a vor+it at-t de .ult des/re du.neata& s/use doa.na Curtis) Nu ne-a s/us ,ns0 c-t e2ti de (ru.oas0) * Mul4u.esc) <e duseser0 ,n +i+liotec0& /lin0 de .odele ,n .iniatur0 ale cl0dirilor create de Eason 2i de tat0l s0u) * 70nuiesc c0 noi& Eason& +unicul lui 2i cu .ine a. schi4at o .are /arte a /eisa6ului din <an Francisco& 3ise tat0l lui Eason) Fiul .eu e un geniu) * Asta ,i tot s/un eu lui %aige& 3ise Eason) %aige r-se) * Cred) "chii i se ,ngreunau 2i se lu/ta s0 r0.-n0 trea30) Eason se uit0 la ea cu /reocu/are) * <0 .erge. s0 cin0.& suger0 el) Intrar0 ,n su(rageria .are) Era /anelat0 ,n ste6ar& .o+ilat0 atr0g0tor cu antichit04i 2i cu /ortrete /e /ere4i) " ca.erist0 ,nce/u s0 serveasc0) Tat0l lui Eason 3ise: * :n ta+loul de colo e str0+unicul lui Eason) Toate construc4iile /e care le-a /roiectat el au (ost distruse la cutre.urul din @NOJ) %0cat5 Erau ne/re4uite) A. s0 v0 ar0t ni2te (otogra(ii du/0 cin0& dac0C Ca/ul lui %aige c03use /e .as0) Ador.ise tun) * M0 +ucur c0 n-a. servit su/0& s/use .a.a lui Eason) *** Ken Mallory avea o /ro+le.0) <e dusese vor+a ,n tot s/italul des/re r0.02agul ,n leg0tur0 cu Kat 2i /ariurile au crescut re/ede la 3ece .ii de dolari) Mallory (usese at-t de ,ncre30tor& ,n
@F>

- <IDNE? <9ELD"N -

succesul lui& ,nc-t /ariase cu .ult .ai .ult dec-t ,2i /utea /er.ite s0 /l0teasc0) Dac e(ue0# sunt n mare ncurc tur . Dar n-o s e(ue0. E timpul ca maestrul sa nceap s acione0e. Kat lua .asa de /r-n3 cu %aige 2i 9oney ,n ca(eneaua s/italului c-nd Mallory se a/ro/ie de .asa lor) * #0 deran6ea30 dac0 .0 al0tur& doctori4elor1 "ici doamnelor# nici $etelor. Doctorielor. Tipul sensi%il# se g-ndi cu cinis. Kat) * Deloc) Ia loc& r0s/unse Kat) %aige 2i 9oney schi.+ar0 o /rivire) * Ei& eu tre+uie s0 /lec& 3ise %aige) * $i eu) Ne vede. .ai t-r3iu) Mallory se uit0 du/0 %aige 2i 9oney care /lecau) * " di.inea40 aglo.erat01 ,ntre+0 Mallory) <una de /arc0 ,l interesa cu adev0rat) * Nu sunt oare toate la (el1 Kat ,i 3-.+i cald& /ro.i40tor) Mallory ,2i /l0nuise cu gri60 strategia) 'm s o las s (tie c m interesea0 ca persoan nu doar ca $emeie. "u le place c,estia cu o%iect de se?. Discut m medicin . 4 iau ncet (i u(or. 'm o lun ntreag # s o %ag n pat. Ai au3it de ra/ortul de auto/sie (0cut doa.nei Tu.+all1 ,nce/u Mallory) Fe.eia avea ,n sto.ac o sticl0 de Coca-Cola5 %o4i s0-4i i.agine3i cu.C1 Kat se a/lec0 ,nainte) * Ai vreun /rogra. s-.+0t0 seara& Ken1 Mallory (u luat total /rin sur/rindere) * Cu.1 * M-a. g-ndit c0 ai vrea s0 .0 sco4i la cin01 El si.4i c0 era a/roa/e s0 ro2easc0) Doamne= se g-ndi el) * mai vor%e(ti de poame acre= 'sta nu-i les%ian . Tipii ia au 0is c n-au putut s intre n c,iloii ei. Ei %ine# eu am s intru. De!a mi cere asta= El ,ncerc0 s0-2i aduc0 a.inte cu cine avea ,nt-lnire s-.+0t0) <ally& sora aia .icu40 de la sala de o/era4ie) %oate s0 a2te/te) * Ni.ic i./ortant& 3ise Mallory) Mi-ar (ace /l0cere s0 te invit la cin0) Kat /use .-na /este a lui) * Minunat& s/use ea ,ncet) A. s0 a2te/t ,ntr-adev0r cu
@FA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

ner0+dare) El r-n6i) * $i eu) "ici n-ai idee c&t de mult dr guo. <alorea0 dolari. ***

0ece mii de

:n du/0-a.ia3a aceea& Kat le in(or.0 /e %aige 2i /e 9oney) * A c0scat gura5 r-se Kat) Ar (i tre+uit s0-i vede4i .utra5 Ar0ta ca /isica aia care a ,nghi4it canarul) %aige 3ise: * Iine .inte c0 tu e2ti /isica 2i el e canarul& Kat) * Ce o s0 (ace4i s-.+0t0 seara1 ,ntre+0 9oney) * Ai vreo sugestie1 * Eu a.& 3ise %aige) Uite /lanulC *** <-.+0t0 seara& Kat 2i Ken Mallory luau cina la Emilio# un restaurant ,n gol() Ea se ,.+r0case cu gri60 /entru el& ,ntr-o rochie al+0 de +u.+ac cu u.erii goi) * Ar04i sen3a4ional& s/use Mallory) El era atent s0 (oloseasc0 e;act nota /otrivit0) 'preciativ dar s nu prese0. 'dmirativ# dar nu sugestiv. Mallory hot0r-se s0 (ie c-t .ai (er.ec0tor& dar nu era necesar) :i deveni clar (oarte re/ede c0 ea& Kat& inten4iona s0-l (ar.ece /e el) La a/eritiv& Kat s/use: * Toat0 lu.ea vor+e2te ce doctor .inunat e2ti& Ken) * Ei& (0cu .odest Mallory& a. (ost +ine instruit 2i .0 interesea30 .ult /acien4ii .ei) <unt (oarte i./ortan4i /entru .ine) #ocea lui era /lin0 de sinceritate) Kat ,2i /use o .-n0 /este a lui) * <unt sigur0 de asta) De unde e2ti1 #reau s0 2tiu totul des/re tine) Cel adev rat. >suse= se g-ndi Mallory) 'sta-i metoda pe care o $olosesc eu. Nici nu-2i /utea reveni g-ndindu-se c-t de u2or avea s0 (ie) El era e;/ert ,n .aterie de (e.ei) Radarul lui cuno2tea toate
@FD

- <IDNE? <9ELD"N -

se.nalele /e care le e.iteau) %uteau s/une da cu o /rivire& cu un 3-.+et& cu un ton al vocii) <e.nalele lui Kat ,i anihilau radarul) <t0tea a/lecat0 a/roa/e de el& iar vocea ei era u2or r0gu2it0) * #reau s0 2tiu totul) La cin0& el vor+i des/re /ersoana lui 2i& de (iecare dat0 c-nd ,ncerca s0 schi.+e su+iectul 2i s0-l aduc0 s/re ea& Kat 3icea: * Nu& nu) #reau s0 aud .ai .ult) Ai avut o via40 at-t de (ascinant0) E ne%un dup mine# decise Mallory) Dorea acu. s0 (i acce/tat .ai .ulte /ariuri) *-ar putea s c&(tig c,iar n seara asta. $i (u sigur c0 a2a va (i& c-nd la ca(ea& Kat s/use: * Ai vrea s0 vii ,n a/arta.entul .eu /entru un ulti. /ahar1 :ingo= Mallory ,i .-ng-ie +ra4ul 2i 3ise +l-nd: * Mi-ar (ace /l0cere) Tipii (tia sunt toi ne%uni# decise Mallory) E cea .ai e;citat0 da.0 /e care a. ,nt-lnit-o) Avea senti.entul c0 era gata s0 (ie violat) Trei3eci de .inute .ai t-r3iu intrau ,n a/arta.entul lui Kat: * Dr0gu4& s/use Mallory uit-ndu-se ,n 6ur) Foarte dr0gu4) Locuie2ti singur0 aici1 * Nu) Doctori4ele Taylor 2i Ta(t locuiesc cu .ine) * "5 Ea au3i nota de regret din vocea lui) Kat ,i o(eri un 3-.+et) * Dar nu vin acas0 dec-t .ult .ai t-r3iu) Mallory r-n6i) * 7ine) * #rei s0 +ei ceva1 * Da& .i-ar /l0cea) <e uit0 du/0 Kat care se duse la .icul +ar 2i /re/ar0 dou0 /ahare) 're un $und gro0av# se g-ndi Mallory) Fi arat al nai%ii de %ine# iar eu cap t 0ece mii de dolari ca s m culc cu ea. R-se tare) Kat se ,ntoarse) * Ce-i a2a nosti.1 * Ni.ic) M0 g-ndea. doar ce norocos sunt s0 (iu singur cu tine) * Eu sunt cea norocoas0& s/use Kat cu c0ldur0) Ea ,i d0du +0utura)
@FF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Mallory ridic0 /aharul 2i ,nce/u s0 s/un0: * %entruC Kat i-o lu0 ,nainte) * %entru noi5 3ise ea) El a/ro+0 din ca/) * 7eau /entru asta) El vru s0 s/un0: GCe-ar (i s0 ave. /u4in0 .u3ic0H& dar c-nd s0 deschid0 gura& Kat 3ise: * Ii-ar /l0cea /u4in0 .u3ic01 * Cite2ti g-ndurile) Kat /use un disc vechi al lui Cole %orter) <e uit0 la ceas /e (uri2& a/oi se ,ntoarse s/re Mallory) * :4i /lace s0 danse3i1 Mallory se a/ro/ie .ai .ult de ea) * De/inde cu cine danse3) Cu tine .i-ar /l0cea s0 danse3) Kat se .i2c0 s/re +ra4ele lui 2i ,nce/ur0 s0 danse3e /e .u3ica lent0& vis0toare) El si.4i tru/ul lui Kat a/0s-ndu-se /e tru/ul lui 2i si.4i cu. se e;cit0) " 4inu .ai str-ns 2i Kat ,i 3-.+i) 'cum e momentul s acione0. E2ti (oarte dr0gu40& 2tii1 s/use Mallory r0gu2it) Te-a. dorit din /ri.ul .o.ent ,n care te-a. v03ut) Kat se uit0 ,n ochii lui) * A. si.4it 2i eu acela2i lucru /entru tine& Ken) 7u3ele lui se a/ro/iar0 de ale ei 2i o s0rut0 c0lduros& /asionat) * 9ai s0 .erge. ,n dor.itor& s/use Mallory) 7rusc& el si.4i o nevoie urgent0) * Ah& da5 El o lu0 de +ra4 2i ea o /orni s0-l conduc0 ,n dor.itorul ei) Dar ,n acel .o.ent se deschise u2a din (a40 2i %aige cu 9oney intrar0) * 7un05 strig0 %aige) <e uit0 cu sur/rindere la Mallory) * A& doctorul Mallory5 Nu .0 a2te/ta. s0 te g0sesc aici) * %0i& euC euC Mallory era /lin de o (urie neagr0) <e lu/ta s0 se controle3e) <e ,ntoarse s/re Kat) * Ar tre+ui s0 /lec) E t-r3iu 2i a. o 3i grea .-ine) * Ah& ,.i /are r0u c0 /leci& 3ise Kat) :n ochii ei era o lu.e de /ro.isiuni) Mallory 3ise:
@FJ

- <IDNE? <9ELD"N -

* Ce-ai s/une de .-ine sear0) * Mi-ar (ace /l0cereC * =ro3av5 * C dar nu /ot) * A) 7ine& atunci vineri1 Kat se ,ncrunt0) * Ah& drag0) Mi-e tea.0 c0 nici vineri nu se /oate) Mallory ,nce/ea s0 dis/ere) * <-.+0t01 Kat 3-.+i) * <-.+0t0 ar (i .inunat) El d0du din ca/ u2urat) * 7ine) Atunci r0.-ne /e s-.+0t0) <e ,ntoarse s/re %aige 2i 9oney) * Noa/te +un0) * Noa/te +un0) Kat ,l conduse /e Mallory la u20) * #ise /l0cute5 ,i s/use ,ncet) Eu a. s0 te vise3 /e tine) Mallory ,i str-nse .-na) * Eu cred ,n reali3area viselor) " s0 ne revan20. /entru asta s-.+0t0 seara) * A+ia a2te/t) :n noa/tea aceea& Kat st0tea culcat0 ,n /atul ei 2i se g-ndea la Mallory) :l ura) Dar& s/re sur/rinderea ei& se +ucurase de seara asta) Era sigur0 c0 2i Mallory se +ucurase& ,n ciuda (a/tului c0 el 6uca un 6oc) Dac0 asta ar (i (ost realitate& se g-ndi Kat& nu doar un 6oc5 N-avea idee ce 6oc /ericulos era)

Capitol l !'
Poate c e din cau0a vremii# se g-ndi %aige o+osit0) A(ar0 era (rig 2i ur-t cu o /loaie cenu2ie care de/ri.a s/iritele) iua ei ,nce/use la ora 2ase di.inea4a 2i era /lin0 de /ro+le.e (0r0 s(-r2it) </italul /0rea s0 (ie /lin de i/ohondri care se /l-ngeau to4i ,n acela2i ti./) <urorile erau acre 2i neatente) Luau s-nge de la /acien4ii de la care nu tre+uia& /ierdeau radiogra(ii de care era nevoie urgent 2i se r0steau la /acien4i) :n /lus& era o li/s0 de /ersonal din cau3a unei e/ide.ii de gri/0) Era una din ase.enea 3ile)
@FL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<ingurul .o.ent lu.inos (u tele(onul de la Eason Curtis) * Alo& 3ise el cu veselie) M-a. g-ndit s0 controle3 ce (ac /acien4ii no2tri) * <u/ravie4uiesc) * #reo 2ans0 ca noi s0 lu0. /r-n3ul1 %aige r-se) * Care /r-n31 Dac0 a. noroc& a. s0 /ot ,nh04a un sandvi2 uscat /e la /atru du/0-a.ia30) E ca. ne+unie /e-aici) * 7ine) Nu te re4in) %ot s0 te .ai sun1 * :n regul0) "u e nimic r u n asta. La revedere) *** %aige lucr0 /-n0 la .ie3ul no/4ii& (0r0 un .inut de odihn0 2i& c-nd (u schi.+at0 ,n cele din ur.0& era a/roa/e /rea o+osit0 ca s0 se .i2te) E3it0 dac0 s0 r0.-n0 ,n s/ital 2i s0 doar.0 /e /0tu4ul din ca.era de gard0& dar g-ndul la /atul ei cald& /l0cut& de acas0 (u /rea tentant) <e schi.+0 de haine 2i se duse la ascensor) Doctorul %eterson veni s/re ea) * Doa.ne5 3ise el) Cine te-a .o3olit a2a1 %aige 3-.+i o+osit0) * Ar0t chiar at-t de r0u1 * Mai r0u) %eterson r-n6i) Te duci acas0 acu.1 %aige a/ro+0 din ca/) * Ai noroc) Eu a+ia ,nce/) <osi ascensorul) %aige st0tea acolo /e 6u.0tate ador.it0) %eterson s/use cu +l-nde4e) * %aige1 Ea se scutur0 s0 se tre3easc0) * Da1 * Ai s0 /o4i s0 conduci /-n0 acas01 * <igur& .or.0i %aige) $i c-nd a. s0 a6ung acolo& a. s0 dor. dou03eci 2i /atru de ore& 2nur) <e duse la /arcare 2i intr0 ,n .a2ina ei) <t0tu acolo stoars0& /rea o+osit0 s0 /orneasc0 .otorul) "u tre%uie s adorm aici. 'm s dorm acas . %aige ie2i din /arca6 2i se ,ndre/t0 s/re cas0) Nu-2i d0du
@FM

- <IDNE? <9ELD"N -

sea.a c-t de aiurea conducea& /-n0 c-nd un 2o(er ,i strig0: * 9ei& d0-te de /e 2osea& cucoan0 +eat05 <e (or40 s0 se concentre3e) "u tre%uie s adorm; "u tre%uie s adorm; Deschise a/aratul de radio 2i ,l /use tare) C-nd a6unse la a/arta.ent& .ai r0.ase c-tva ti./ ,n .a2in0& /-n0 ce (u ca/a+il0 s0-2i adune destul0 (or40 ca s0 urce sus) Kat 2i 9oney erau ,n /aturile lor& dor.eau) %aige se uit0 la ceasul de /e no/tier0) "ra unu noa/tea) <e /oticni ,n dor.itor 2i ,nce/u s0 se de3+race& dar e(ortul era /rea .are /entru ea) C03u /e /at ,.+r0cat0 2i& ,ntr-un .o.ent& ador.i ad-nc) Fu tre3it0 de sunetul unui tele(on care /0rea c0 venea din vreo /lanet0 ,nde/0rtat0) %aige se lu/t0 s0 doar.0 ,n continuare& dar sunetul era ase.enea unor ace care ,i /0trundeau ,n creier) <e ridic0 a.e4it0 2i ,ntinse .-na la tele(on) * Alo1 * Doctori4a Taylor1 * Da) #ocea ei era .or.0it0& r0gu2it0) * Doctorul 7arBer vrea s0 vii s0-l asi2ti ,n sala de o/era4ie /atru& statim. %aige ,2i drese glasul) * Tre+uie s0 (ie o gre2eal0& .or.0i ea) A+ia a. ie2it din gard0) * <ala de o/era4ii /atru) Te a2tea/t0) Convor+irea se ter.in0) %aige st0tea /e .arginea /atului& a.or4it0& cu .intea 30/0cit0 de so.n) <e uit0 la ceasul de /e no/tier0) %atru 2i cincis/re3ece .inute) De ce o cerea /e ea doctorul 7arBer& ,n toiul no/4ii1 Era doar un singur r0s/uns) Ceva se ,nt-./lase cu unul dintre /acien4ii ei) %aige se t-r, ,n +aie 2i ,2i arunc0 a/0 rece /e (a40) <e uit0 ,n oglind0 2i se g-ndi: Doamne# ar t ca mama mea. :a nu. 3ama mea n-a ar tat niciodat at&t de prost. ece .inute .ai t-r3iu& %aige era ,n dru. s/re s/ital) Era ,nc0 /e 6u.0tate ador.it0& c-nd lu0 ascensorul s/re eta6ul /atru 2i s/re sala de o/era4ii /atru) <e duse la vestiar 2i se schi.+0& a/oi se s/0l0 2i intr0 ,n sal0) Erau trei surori 2i un re3ident care ,l asistau /e doctorul 7arBer) Acesta se uit0 la %aige c-nd intr0 2i url0: * %entru Du.ne3eu& /or4i o c0.a20 de noa/te de s/ital5 Nu
@FN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

te-a in(or.at ni.eni c0 ,n sala de o/era4ii se o+i2nuie2te s0 /or4i salo/et01 %aige st0tu acolo uluit0& trea30 co./let& cu ochii ,n (l0c0ri) * Ascult0-.0& 3ise ea (urioas0& se o+i2nuie2te c0 a. ie2it din serviciu 2i a. venit doar ca s0-4i (ac o (avoare) Eu nuC * Nu te certa cu .ine& s/use t0ios doctorul 7arBer) #ino aici 2i 4ine retractorul 0sta) %aige se a/ro/ie de .asa de o/era4ie 2i se uit0 ,n 6os) Nu era un /acient al ei /e .as0) Era un str0in) :ar7er n-avea nici un motiv s m c,eme. +ncearc s m $ore0e s p r sesc spitalul. Ei# a$urisit s $iu dac am s-o $ac= :i arunc0 o /rivire ur-t0& lu0 retractorul 2i trecu la lucru) "/era4ia era o gre(0 de +y-/ass& de urgen40& la artera coronarian0) Inci3ia ,n /iele (usese de6a (0cut0 /rin .i6locul /ie/tului /-n0 la os& care (usese des/icat cu un (ier0str0u electric) Ini.a 2i /rinci/alele vase de s-nge erau e;/use) %aige introduse retractorul de .etal ,ntre laturile t0ieturii osului /ie/tului (or4-nd /0r4ile s0 se de/0rte3e) Ea ur.0ri cu. doctorul 7arBer deschise cu ,nde.-nare /ericardul& sco4-nd la iveal0 ini.a) Indic0 arterele coronare 3ic-nd: * Aici e /ro+le.a) " s0 (ace. o gre(0) <cosese de6a o (-2ie lung0 de ven0 de la un /icior) Cusu o +ucat0 din aceasta la /rinci/ala arter0 care /ornea de la ini.0) Cel0lalt ca/0t ,l /rinse de una dintre arterele coronare& dincolo de regiunea +locat0& d-nd dru.ul s-ngelui /rin vena gre(at0& ocolind ast(el +loca6ul) %aige ur.0rea un .aestru la lucru) Dac nu ar $i un asemenea tic los= "/era4ia dur0 trei ore) C-nd (u gata& %aige era doar /e 6u.0tate con2tient0) C-nd inci3ia (u ,nchis0& doctorul 7arBer se ,ntoarse s/re /ersonal 2i 3ise: * #reau s0 v0 .ul4u.esc tuturor) Nu se uit0 la %aige) %aige se ,./letici ie2ind din sal0 (0r0 o vor+0 2i se duse sus ,n +iroul doctorului 7en6a.in 8allace) 8allace toc.ai sosea) * Ar04i e/ui3at0& s/use el) Ar tre+ui s0 te odihne2ti /u4in) %aige ins/ir0 ad-nc ca s0-2i controle3e (uria) * #reau s0 (iu trans(erat0 la alt0 echi/0 de la chirurgie) 8allace o studie un .o.ent)
@JO

- <IDNE? <9ELD"N -

* E2ti re/arti3at0 la doctorul 7arBer& a2a-i1 * Da& e;act) * Care-i /ro+le.a1 * :ntrea+0-l /e el) M0 ur02te) " s0 (ie +ucuros s0 sca/e de .ine) Merg la oricine altcineva) "ricine) * A. s0 stau de vor+0 cu el& s/use 8allace) * Mul4u.esc) %aige se ,ntoarse 2i ie2i din +irou) 3ai %ine ar $ace s m ia de la el. Dac l mai v d din nou# l ucid. *** %aige se duse acas0 2i dor.i dou0s/re3ece ore) <e tre3i cu senti.entul c0 se ,nt-./lase ceva .inunat 2i a/oi ,2i a.inti) "u mai tre%uie s v d :estia= Conduse s/re s/ital (luier-nd) C-nd %aige .ergea /e coridor& un sanitar veni la ea) * Doctore TaylorC * Da1 * Doctorul 8allace vrea s0 v0 vad0 ,n +iroul lui) * Mul4u.esc& 3ise %aige) <e ,ntre+0 cine va (i chirurgul /rinci/al cel nou) 4ricine ar $i# va $i o situaie mai %un # se g-ndi %aige) Intr0 ,n +iroul lui 7en6a.in 8allace) * Ei& ar04i .ult .ai +ine a3i& %aige) * Mul4u.esc) M0 si.t .ult .ai +ine) $i a2a era) <e si.4ea gro3av& /lin0 de un uria2 senti.ent de u2urare) * A. discutat cu doctorul 7arBer) %aige 3-.+i) * Mul4u.esc) A/recie3 cu adev0rat) * Nu vrea s0 te lase s0 /leci) -.+etul lui %aige dis/0ru) * Cu.1 * A 3is c0 e2ti re/arti3at0 la echi/a lui 2i o s0 r0.-i acolo) Nu-i venea s0 cread0 ce au3ea) * Dar de ce1 Ea 2tia de ce) Nesu(eritul sadic& avea nevoie de un cal de +0taie& de o (at0 /e care s0 o u.ileasc0) * N-o s0 su/ort asta) * Mi-e tea.0 c0 n-ai de ales) Doar dac0 vrei s0 /leci din
@J@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

s/ital) Nu vrei s0 te .ai g-nde2ti1 %aige nu tre+uia s0 se g-ndeasc0) * Nu) A. s0 r0.-n) Nu avea s0-l lase /e 7arBer s0 o o+lige s0 /lece) !sta era /lanul lui) * 7ine) Atunci s-a aran6at) "u pentru mult timp# se g-ndi %aige) 'm s g sesc o cale s io pl tesc. *** :n vestiarul doctorilor& Ken Mallory se /reg0tea s0-2i (ac0 vi3ita) Intr0 doctorul =rundy ,nso4it de ,nc0 trei doctori) * Uite-l /e o.ul nostru5 3ise =rundy) Cu. .ai .erge& Ken1 * 7ine& r0s/unse Mallory) =rundy se ,ntoarse s/re ceilal4i) * Nu /rea arat0 c0 toc.ai a (0cut a.or& nu-i a2a1 <e ,ntoarse din nou s/re Mallory) * </er c0 ai +anii no2tri /reg0ti4i) A. de g-nd s0 /l0tesc /entru o .ic0 .a2in0) Un alt doctor se al0tur0) * Eu ,.i cu./0r o gardero+0 nou0) Mallory cl0tin0 din ca/ cu .il0) * N-a2 conta /e asta& agea.iilor) %reg0ti4i-v0 s0 .0 /l0ti4i5 =rundy ,l studia) * Ce vrei s0 s/ui1 * Dac0 ea e les+ian0& atunci eu sunt eunuc) E cea .ai e;citat0 da.0 /e care a. cunoscut-o) <erile trecute a tre+uit /ractic s0 o re4in eu) 70r+a4ii se uitau ,ngri6ora4i unul la cel0lalt) * Dar n-ai +0gat-o ,n /at1 * <ingurul .otiv /entru care n-a. (0cut-o& /rieteni& este c0 a. (ost ,ntreru/4i ,n dru. s/re dor.itor) A. o ,nt-lnire cu ea s-.+0t0 seara 2i totul se va ter.ina& ,n a(ar0 de 4i/0t) Mallory ter.in0 cu ,.+r0catul) Acu.& do.nilor& s0 .0 scu3a4iC *** " or0 .ai t-r3iu& =rundy o o/ri /e Kat /e coridor) * Te-a. c0utat& s/use el)
@J>

- <IDNE? <9ELD"N -

Ar0ta (urios) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 * Tic0losul 0sta& Mallory) E at-t de sigur /e el ,nc-t s/une tuturor c0 o s0 te duc0 la /at s-.+0t0 seara) * Nu te ,ngri6ora& s/use cu triste4e Kat) " s0 /iard0) *** C-nd Ken Mallory o lu0 /e Kat s-.+0t0 seara& ea /urta o rochie decoltat0 care ,i accentua tru/ul volu/tuos) * Ar04i .inunat& s/use el ad.irativ) Ea ,2i /use +ra4ele ,n 6urul lui) * #reau s0 ar0t +ine /entru tine) <e ag040 de el) Doamne# c,iar e dornic = C-nd vor+i& vocea lui Mallory era r0gu2it0) * Uite ce& a. o idee& Kat) :nainte de a ie2i la cin0& de ce nu intr0. ,n dor.itor s0C Ea ,l .-ng-ie /e (a40) * Ah& dragule& a2 (i vrut s0 /ute.) %aige e acas0) %aige era de (a/t la s/ital& lucra) * Ah) * Dar du/0 cin0C L0s0 sugestia ,n aer) * Da1 * A. /utea .erge la tine) Mallory ,2i /use +ra4ul ,n 6urul ei 2i o s0rut0) * E o idee .inunat05 El o duse la )alul de 2ier 2i luar0 o cin0 delicioas0) F0r0 s0 vrea& Kat se si.4ea .inunat) El era (er.ec0tor 2i a.u3ant 2i incredi+il de atr0g0tor) %0rea cu adev0rat interesat s0 2tie totul des/re ea) $tia c0 el o (lata& dar /0rea c0 era sincer ,n co./li.entele /e care i le (0cea) Dac n-a( (ti adev rul; Mallory a/roa/e c0 nu gustase .-ncarea) Tot la ce se /utea g-ndi era: Peste dou ore# o s c&(tig 0ece mii de dolari. Peste o or o s c&(tig 0ece mii de dolari. Peste trei0eci de minute; Au ter.inat ca(eaua) * E2ti gata1 ,ntre+0 Mallory)
@JA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Kat ,2i /use .-na /este a lui) * N-ai idee c-t de gata sunt& dragul .eu) 9ai s0 .erge.) Luar0 un ta;i /-n0 la a/arta.entul lui Mallory) * <unt a+solut ne+un du/0 tine& .ur.ur0 Mallory) N-a. cunoscut /e ni.eni ca tine) Iar ea /arc0 au3ea vocea lui =rundy: E at&t de sigur pe el# nc&t 0ice c o s te %age n pat s&m% t seara. C-nd a6unser0 la a/arta.ent& Mallory /l0ti 2o(erului 2i o conduse /e Kat la ascensor) Lui Mallory i se /0ru o ve2nicie /-n0 s0 a6ung0 sus) El deschise u2a 2i 3ise: * Aici e) Kat /02i ,n0untru) Era un a/arta.ent .ic& o+i2nuit& al unui celi+atar& care avea o nevoie dis/erat0 de .-na unei (e.ei) * Ah& e dr0gu4& se e;ta3ie Kat) <e ,ntoarse s/re Mallory) Te re/re3int0 /e tine) 9ai s0-4i ar0t ca.era noastr0) A. s0 /un ni2te .u3ic0) C-nd se duse la caseto(on& Kat se uit0 la ceas) #ocea 7ar+rei <treisand u./lu ca.era) Mallory ,i lu0 .-na) * <0 .erge.& iu+ito) * A2tea/t0 /u4in& s/use +l-nd Kat) El se uit0 la ea ui.it) * %entru ce1 * #reau s0 .0 +ucur de acest .o.ent cu tine) $tii& ,nainte deC * De ce s0 nu ne +ucur0. ,n dor.itor1 * A2 vrea s0 +eau ceva) * " +0utur01 ,ncerc0 s0-2i ascund0 ner0+darea) 7ine) Ce-ai dori1 * " vodc0 2i a/0 tonic0& te rog) El 3-.+i) * Asta cred c0 se g0se2te) <e duse la .icul +ar 2i /reg0ti dou0 /ahare ,n gra+0) Kat se uit0 din nou la ceas) Mallory se ,ntoarse cu +0utura 2i ,i d0du un /ahar lui Kat) * %o(ti.& draga .ea) Ridic0 /aharul) %entru ,./reunare) * %entru ,./reunare& s/use Kat 2i lu0 o ,nghi4itur0 din +0utur0) * Ah& Doa.ne5 El se uit0 s/eriat)
@JD

- <IDNE? <9ELD"N -

* Ce s-a ,nt-./lat1 * Asta-i vodc05 * Asta ai cerut) * 0u1 :.i /are r0u) Ur0sc vodca5 :l .-ng-ie /e (a40) %ot s0 ca/0t un 'hisBy cu si(on1 * <igur) El ,2i ,nghi4i ner0+darea 2i se duse din nou la +ar s0 /re/are o alt0 +0utur0) Kat se uit0 din nou la ceas) Ken Mallory reveni) * %o(ti.) * Mul4u.esc& dragule) Lu0 dou0 ,nghi4ituri din +0utur0) Mallory ,i lu0 /aharul 2i ,l /use /e o .as0) :2i /use +ra4ele ,n 6urul lui Kat 2i o 4inu& a/roa/e& iar ea /utu si.4i c0 era e;citat) * Acu.& s/use ,ncet Ken& hai s0 (ace. istorie) * Ah& da5 (0cu Kat) Da5 Ea ,l l0s0 s0 o conduc0 ,n dor.itor) 'm reu(it= se +ucur0 Mallory) 'm reu(it= >at cad 0idurile >eri,onului= <e ,ntoarse s/re Kat) * De3+rac0-te& draga .ea) * Tu /ri.ul& iu+itule) #reau s0 te v0d cu. te de3+raci) M0 e;cit0) * Da1 7ine& sigur) :n ti./ ce Kat st0tea acolo 2i se uita& Mallory ,2i scoase ,ncet hainele) Mai ,nt-i haina& a/oi c0.a2a 2i cravata& a/oi /anto(ii 2i ciora/ii 2i a/oi /antalonii) Avea tru/ul tare al unui atlet) * Asta te e;cit0& iu+ito1 * Ah& da) Acu. scoate-4i sli/ul) :ncet& Mallory l0s0 sli/ul s0 cad0 /e /odea) Era ,n erec4ie) * E (ru.os& s/use Kat) * Acu.& e r-ndul t0u) * Eust) Iar ,n acest .o.ent averti3orul lui Kat /iui) Mallory era uluit) * Ce nai+aC1 * M0 chea.0& 3ise Kat) %ot s0 (olosesc tele(onul t0u1 * 'cum? Da) Tre+uie s0 (ie o urgen40) * 'cum? Nu /oate s0 .ai a2te/te1 * Dragule& cuno2ti regulile) * DarC :n ti./ ce Mallory se uita& Kat se duse la tele(on 2i (or.0 un
@JF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

nu.0r) * Doctor 9unter) Ascult0) Adev0rat1 Desigur) #in i.ediat) Mallory se uit0 la ea stu/e(iat) * Ce se ,nt-./l01 * Tre+uie s0 .0 ,ntorc la s/ital& ,ngera2) * Acu.1 * Da) Moare unul dintre /acien4ii .ei) * Nu /oate s0 a2te/te /-n0C * :.i /are r0u) " s0 (ace. asta ,n alt0 sear0) Ken Mallory st0tea acolo& gol /u2c0& uit-ndu-se du/0 Kat care ie2ea din a/arta.entul lui 2i c-nd u2a se ,nchise ,n ur.a ei& lu0 /aharul ei 2i ,l tr-nti de /erete) ) ea; c ea; c ea; *** C-nd Kat se ,ntoarse ,n a/arta.ent& %aige 2i 9oney o a2te/tau cu ner0+dare) * Cu. a .ers1 ,ntre+0 %aige) A. (ost la ti./1 Kat r-se) * Mo.entul a (ost /er(ect) :nce/u s0 descrie seara) C-nd a6unse la /artea des/re Mallory care st0tea gol ,n dor.itor cu o erec4ie& ele r-ser0 /-n0 le d0dur0 lacri.ile) Kat era tentat0 s0 le s/un0 c-t de atr0g0tor ,l g0sea /e Ken Mallory& dar se si.4i o /roast0) :n (ond& el se ,nt-lnea cu ea doar ca s0 c-2tige un /ariu) Cu.va& %aige /0rea s0-2i dea sea.a ce si.te Kat) * Ai gri60 cu el& Kat) Kat 3-.+i) * Nu te ,ngri6ora) Totu2i& recunosc c0 dac0 n-a2 (i 2tiut de /ariul acelaC E un 2ar/e& dar d0 ulei de 2ar/e +un) * C-nd te .ai ve3i cu el1 ,ntre+0 9oney) * " s0-i acord o s0/t0.-n0 s0 se r0coreasc0) %aige o studie) * Lui sau 4ie1 *** Li.u3ina neagr0 a lui Dinetto o a2te/ta /e Kat ,n (a4a
@JJ

- <IDNE? <9ELD"N -

s/italului) De data asta& U.+ra era singur) Kat dorea ca Rhino s0 (i (ost acolo) U.+ra avea ceva ce o ,./ietrea) El nu 3-.+ea niciodat0& vor+ea rareori& dar e.ana a.enin4are) * Intr0& s/use el c-nd Kat se a/ro/ie de .a2in0) * Uite& s/use Kat cu indignare& s/une-i do.nului Dinetto c0 nu-.i /oate co.anda) Nu lucre3 /entru el) Doar /entru c0 i-a. (0cut o (avoare o dat0C * Intr0) %o4i s0-i s/ui tu singur0) Kat e3it0) Ar (i u2or s0 .earg0 .ai de/arte 2i s0 nu se i./lice .ai .ult& dar cu. l-ar a(ecta asta /e MiBe1 Kat intr0 ,n .a2in0) *** De data asta& victi.a (usese +0tut0 r0u& cu un lan4) Lou Dinetto era cu el acolo) Kat se uit0 la /acient 2i 3ise: * Tre+uie s0-l duci i.ediat la un s/ital) * Kat& s/use Dinetto) Tre+uie s0-l trate3i aici) * De ce1 ,ntre+0 Kat) Dar ea 2tia r0s/unsul 2i o ,ngro3ea)

Capitol l !(
Era una dintre 3ilele acelea li./e3i la <an Francisco& c-nd ,n aer /lutea o vra60) #-ntul de noa/te .0turase norii de /loaie& aduc-nd o di.inea40 de s-.+0t0 /roas/0t0 2i ,nsorit0) Eason aran6ase s0 o ia /e %aige de acas0) C-nd el sosi& %aige (u sur/rins0 c-t de +ucuroas0 era c0-l vede) * 7un0 di.inea4a& 3ise Eason) Ar04i (oarte +ine) * Mul4u.esc) * Ce-ai vrea s0 (aci a3i1 %aige s/use: * E ora2ul t0u) Tu deci3i& eu te ur.e3) * Destul de corect) * Dac0 nu te deran6ea30& a2 vrea s0 ne o/ri. /u4in la s/ital) * Credea. c0 a3i e 3iua ta li+er0) * Este& dar a. un /acient care .0 /reocu/0) * Nici o /ro+le.0) Eason o conduse cu .a2ina la s/ital) * Nu stau .ult& /ro.ise %aige c-nd ie2i din .a2in0)
@JL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Te-a2te/t aici) %aige se urc0 la eta6ul al treilea 2i intr0 ,n ca.era lui Ei..y Ford) El era ,nc0 ,n co.0& conectat la o re4ea de tu+uri care ,l ali.entau intravenos) " sor0 era ,n ca.er0) <e uit0 ,n sus c-nd intr0 %aige) * 7un0 di.inea4a& doa.n0 doctor Taylor) * 7un0 di.inea4a) %aige se duse la /atul +0iatului) E vreo schi.+are1 * Din /0cate& nu) %aige ,i controla /ulsul lui Ei..y 2i ,i ascult0 ini.a) * Au trecut de6a c-teva s0/t0.-ni& s/use sora) Nu arat0 /rea +ine& nu-i a2a1 * " s0 ias0 din asta& 3ise %aige cu (er.itate) <e ,ntoarse s/re silueta incon2tient0 din /at 2i ridic0 vocea) * M0 au3i1 " s0 te (aci +ine) Nu se /roduse nici o reac4ie) Ea ,nchise ochii un .o.ent 2i se rug0 ,n t0cere) * <0 (iu averti3at0 i.ediat& dac0 e vreo schi.+are) * Da& doa.n0 doctor) "-o s moar # se g-ndi %aige) "-o s -l las s moar . *** Eason co+or, din .a2in0 c-nd %aige se a/ro/ie) * Totul e ,n regul01 N-avea rost s0-l ,./ov0re3e cu /ro+le.ele ei) * Totul ,n ordine& r0s/unse %aige) * 9ai s0 (ace. a3i /e turi2tii adev0ra4i& 3ise Eason) E;ist0 o lege a statului c0 toate tururile tre+uie s0 ,ncea/0 de la De%arcaderul Pescarilor. %aige 3-.+i) * <0 nu ,nc0lc0. legea) *** De%arcaderul Pescarilor era ca un (el de carnaval ,n aer li+er) Actorii de /e strad0 erau ,n /lin0 des(02urare) Erau acolo .i.i& clovni& dansatoare 2i .u3ican4i) Negustori vindeau cra+i din c0ld0ri a+urinde 2i +udinc0 de scoici cu /-ine /roas/0t0 al0turi) * Nu e;ist0 un alt loc ca 0sta ,n lu.e& s/use Eason cu c0ldur0)
@JM

- <IDNE? <9ELD"N -

%aige era e.o4ionat0 de entu3ias.ul lui) Mai v03use De%arcaderul Pescarilor 2i ,nainte& ca 2i .a6oritatea locurilor turistice din <an Francisco& dar nu voia s0-i strice +una dis/o3i4ie) * Ai .ers de6a cu (unicularul1 ,ntre+0 Eason) * Nu) "u# de s pt m&n trecut . Atunci n-ai tr0it5 9aide) Merser0 /-n0 la strada %o'ell 2i se urcar0 ,ntr-o ca+in0 de (unicular) C-nd ,nce/ur0 s0 urce /anta a+ru/t0& Eason 3ise: * Asta era cunoscut su+ nu.ele de Ne+unia lui 9allidie) El l-a construit ,n @MLA) * $i /un /ariu c0 au 3is c0 n-o s0 dure3e) Eason r-se) * Adev0rat) C-nd era. ,n liceu& o+i2nuia. s0 lucre3 la s(-r2it de s0/t0.-n0 ca ghid /entru turi2ti) * <unt sigur c0 erai +un) * Cel .ai +un) #rei s0 ascul4i o /arte din ce le s/unea.1 * Mi-ar /l0cea) Eason ado/t0 tonul na3al al unui ghid) * Doa.nelor 2i do.nilor& /entru in(or.area du.neavoastr0& cea .ai veche strad0 din <an Francisco este =rand Avenue& cea .ai lung0 e strada Mission * 3ece Bilo.etri * cea .ai lat0 este #an Ness Avenue de /este cinci3eci de .etri 2i ve4i (i sur/rin2i s0 a(la4i c0 strada De(orest& cea .ai ,ngust0& are doar un .etru 2i 6u.0tate) A2a e& doa.nelor 2i do.nilor& un .etru 2i 6u.0tate) <trada cea .ai ,n /ant0 /e care vi-o /ute. o(eri este strada Fil+ert& cu o ,nclinare de trei3eci 2i unu de grade 2i 6u.0tate) <e uit0 la %aige 2i 3-.+i) M0 sur/rinde c0 .ai 4in .inte toate astea) C-nd co+or-r0 din (unicular& %aige se uit0 ,n sus la Eason 2i 3-.+i la r-ndul ei) * Ce ur.ea301 * Acu. o s0 (ace. o /li.+are cu tr0sura) ece .inute .ai t-r3iu& st0teau ,ntr-o tr0sur0 tras0 de un cal care ,i duse de la De%arcaderul Pescarilor la =hirardelli <Wuare din North 7each) Eason ,i ar0t0 lucrurile i./ortante /e dru. iar %aige (u sur/rins0 c-t de +ine se si.4ea) "u te l sa dus de val. <e duser0 sus /e Coit To'er ca s0 ai+0 o vedere general0 asu/ra ora2ului) C-nd co+or-r0& Eason o ,ntre+0: * Ii-e (oa.e1 Aerul /roas/0t ,i /rovocase lui %aige o teri+il0 (oa.e)
@JN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Da) * 7ine) A. s0 te duc la unul dintre cele .ai +une restaurante chine3e2ti din lu.e * Tommy Toy. %aige ,i au3ise /e cei din s/ital vor+ind des/re acesta) *** Masa se dovedi a (i un (estin) :nce/ur0 cu ho.ar cu sos chili 2i o su/0 iute 2i acr0 cu (ructe de .are) Du/0 asta& ur.0 (ilet de /ui cu .a30re 2i /ecan (ilet de vi4el cu sos <3echuan 2i ore3 /r06it cu /atru aro.e) La desert& avur0 o cre.0 de /iersici) M-ncarea era .inunat0) * #ii des /e-aici1 ,ntre+0 %aige) * C-t /ot de des) Eason avea ceva de +0ie4el ,n el& lucru /e care %aige ,l g0sea (oarte atr0g0tor) * </une-.i& ai vrut dintotdeauna s0 (ii arhitect1 * N-avea. nici o alt0 2ans0& 3ise Eason 3-.+ind) %ri.ele .ele 6ocuri au (ost de construc4ii) Este e.o4ionant s0 vise3i des/re ceva 2i a/oi s0 ve3i visul 0sta devenind ci.ent 2i c0r0.i3i 2i /iatr0 care se ridic0 s/re cer 2i devin o /arte a ora2ului ,n care locuie2ti) 'm s -i construiesc un Ta! 3a,al# nu-mi pas c&t de mult ar dura= Eu sunt unul dintre cei noroco2i& %aige& /entru c0 ,.i /ot /etrece via4a (0c-nd ceea ce ,.i /lace s0 (ac) Cine a s/us c0 GMa6oritatea oa.enilor au o via40 de dis/erare .ut0H1 *un de parc ar $i rostit de o gr mad dintre pacienii mei# se g-ndi %aige) * Nu e;ist0 ni.ic altceva& ce a2 dori s0 (ac sau un alt loc unde a2 dori s0 tr0iesc) Acesta e un ora2 (a+ulos) #ocea lui era e.o4ionat0) Are tot ce ar dori cineva) Nu .0 /lictise2te niciodat0) %aige ,l studie un .o.ent& +ucur-ndu-se de entu3ias.ul lui) * N-ai (ost c0s0torit niciodat01 Eason ridic0 din u.eri) * " dat0) A. (ost a.-ndoi /rea tineri) N-a .ers) * :.i /are r0u) * Nu-i nevoie) Ea e c0s0torit0 cu un o. +ogat care se ocu/0 cu a.+alatul c0rnii) Tu ai (ost c0s0torit01
@LO

- <IDNE? <9ELD"N -

'm s $iu (i eu doctor c&nd am s $iu mare. 4 s ne c s torim (i o s lucr m mpreun . * Nu) *** F0cur0 o croa3ier0 ,n gol(& ,ntre =olden =ate 2i 7ay 7ridge) Eason ,2i lu0 iar vocea de ghid) * Iar aici& doa.nelor 2i do.nilor& este .ult vestita 'lcatra0# (osta locuin40 a unora dintre cei .ai in(a.i cri.inali * Kelly Ar.0 auto.at0& Al Ca/one 2i Ro+ert <troud& cunoscut 2i ca %0s0ril05 'lcatra0 ,nsea.n0 ,n s/aniol0 /elican) A (ost nu.it0 ini4ial >sla de los 'lcatraces# du/0 /0s0rile care erau singurii ei locuitori) $tii de ce /ri3onierii de aici (0ceau du2 (ier+inte ,n (iecare 3i1 * Nu) * Ca s0 nu (ie o+i2nui4i cu a/a rece a gol(ului c-nd ar ,ncerca s0 evade3e) * Chiar adev0rat1 ,ntre+0 %aige) * Te-a. .in4it eu vreodat01 *** Era du/0-a.ia3a t-r3iu& c-nd Eason 3ise: * Ai (ost vreodat0 ,n #alea Noe1 %aige cl0tin0 negativ din ca/) * Nu) * Mi-ar /l0cea s0 4i-o ar0t) Acolo erau c-ndva (er.e 2i i3voare) Acu. e /lin0 de case 2i gr0dini victoriene lu.inos colorate) Casele sunt (oarte vechi& /entru c0 este singura /arte a ora2ului care a sc0/at ,n ti./ul cutre.urului din @NOJ) * <un0 .inunat) Eason e3it0) * Casa .ea e acolo) Ai vrea s0 o ve3i1 "+serv0 reac4ia lui %aige) %aige& sunt ,ndr0gostit de tine) * A+ia ne cunoa2te.) Cu. ai /uteaC1 * A. 2tiut-o din .o.entul ,n care ai s/us: GNu 2tii c0 se /resu/une s0 /or4i un halat al+ la vi3it01H Atunci .-a. ,ndr0gostit de tine) * EasonC
@L@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Eu cred cu (er.itate ,n dragostea la /ri.a vedere) 7unicul .eu a v03ut-o /e +unica .erg-nd /e +iciclet0 ,n /arc& a ur.0rito 2i s-au c0s0torit trei luni .ai t-r3iu) Au convie4uit ,./reun0 cinci3eci de ani& /-n0 ce el a .urit) Tat0l .eu a v03ut-o /e .a.a travers-nd o strad0 2i a 2tiut c0 ea o s0 (ie so4ia lui) <unt c0s0tori4i de /atru3eci 2i cinci de ani) #e3i& e ceva ,n (a.ilie) #reau s0 .0 c0s0toresc cu tine) Era .o.entul adev0rului) %aige se uit0 la Eason 2i se g-ndi: El e primul % r%at care m-a atras# dup 'l$red. E adora%il# inteligent (i sincer. E tot ce ar putea dori o $emeie de la un % r%at. )e-i cu mine? 3 ag de o $antom . Totu2i& ad-nc ,n sinea ei& avea senti.entul c0 ,ntr-o +un0 3i Al(red va reveni la ea) <e uit0 la Eason 2i lu0 hot0r-rea) * EasonC $i& ,n acel .o.ent& se au3i 4iuitul averti3orului lui %aige) <una urgent& /revestitor de rele) * %aigeC * Tre+uie s0 a6ung la un tele(on) Dou0 .inute .ai t-r3iu& vor+ea cu s/italul) Eason v03u c0 (a4a lui %aige /0le2te) Ea 4i/a ,n tele(on) * Nu5 A+solut nu5 </une-le c0 vin i.ediat) Ea tr-nti tele(onul) Ce este1 ,ntre+0 Eason) Ea se ,ntoarse s/re el& cu ochii /lini de lacri.i) * E vor+a de Ei..y Ford& /acientul .eu) #or s0-l scoat0 din a/aratul de res/irat) #or s0-l lase s0 .oar0) *** C-nd %aige a6unse ,n ca.era lui Ei..y Ford& acolo erau trei /ersoane ,n a(ar0 de silueta ,n co.0 din /at: =eorge Englund& 7en6a.in 8allace 2i un avocat& <ilvester Da.one) * Ce se ,nt-./l0 aici1 ,ntre+0 %aige) 7en6a.in 8allace s/use: * :n 2edin4a de a3i-di.inea40 a co.isiei de etic0 a s/italului s-a decis c0 situa4ia lui Ei..y Ford e (0r0 s/eran40) A. decis s0-l scoate.C * Nu5 e;cla.0 %aige) Nu /ute4i5 Eu sunt doctorul lui) Eu a(ir.
@L>

- <IDNE? <9ELD"N -

c0 are o 2ans0 s0 sca/e5 N-o s0-l l0s0. s0 .oar0) <ilvester Da.one 3ise: * Nu /o4i lua du.neata hot0r-rea& doa.n0 doctor) %aige se uit0 s(id0tor la el) * Du.neata& cine e2ti1 * <unt avocatul (a.iliei) <coase un docu.ent 2i ,l ar0t0 lui %aige) Acesta este testa.entul lui Ei..y Ford (0cut ,n ti./ul vie4ii) A(ir.0 ,n .od e;/licit c0& dac0 are un trau.atis. care ,i a.enin40 via4a& s0 nu (ie .en4inut viu cu .i6loace .ecanice) * Dar eu ,i su/raveghe3 starea s0n0t04ii& /leda %aige) E sta+il de c-teva s0/t0.-ni) Ar /utea ie2i din co.0 ,n orice .o.ent) * %o4i garanta lucrul 0sta1 ,ntre+0 Da.one) * Nu& darC * Atunci& o s0 tre+uiasc0 s0 (aci cu. 4i se ordon0& doa.n0 doctor) %aige se uit0 ,n 6os s/re tru/ul lui Ei..y) * Nu5 Tre+uie s0 .ai a2te/ta4i /u4in) Avocatul s/use .ieros: * Doa.n0 doctor& sunt sigur c0 e ,n +ene(iciul s/italului s0 4in0 /acien4ii c-t se /oate de .ult ti./ aici& dar (a.ilia nu-2i .ai /oate /er.ite cheltuielile .edicale& ,4i ordon acu. s0-l deconecte3i de la a/aratul de res/irat) * Doar ,nc0 o 3i sau dou0& s/use cu dis/erare %aige& sunt sigur0 c0C * Nu& 3ise Da.one) A3i) =eorge Englund se ,ntoarse s/re %aige) * :.i /are r0u& dar .i-e tea.0 c0 nu ave. de ales) * Mul4u.esc& doctore& 3ise avocatul) Te las /e du.neata s0 te ocu/i) A. s0 anun4 (a.ilia c0 a3i se vor lua .0surile necesare& ca s0 ,ncea/0 s0 se ocu/e de aran6a.entele /entru (unerarii) <e ,ntoarse s/re 7en6a.in 8allace) Mul4u.esc /entru coo/erare) 7un0 3iu0) <e uitar0 du/0 el cu. iese /e u20) * Nu /ute. s0-i (ace. asta lui Ei..y& 3ise %aige) Doctorul 8allace ,2i drese glasul) * %aigeC * Ce-ar (i dac0 l-a. scoate de aici 2i l-a. ascunde ,n alt0 ca.er01 Tre+uie s0 e;iste ceva la ce nu ne-a. g-ndit) CevaC 7en6a.in 8allace 3ise: * Nu e o rug0.inte) E un ordin)
@LA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

<e ,ntoarse s/re =eorge Englund) * #rei s0C * Nu5 3ise %aige) EuC eu a. s0 (ac asta) * Foarte +ine) * Dac0 nu v0 deran6ea30& a2 vrea s0 r0.-n singur0 cu el) =eorge Englund ,i str-nse +ra4ul) * :.i /are r0u& %aige) * $tiu) %aige se uit0 du/0 cei doi +0r+a4i& care /0r0sir0 ca.era) R0.0sese singur0 cu +0r+atul incon2tient) <e uit0 la /l0.-nul arti(icial care ,l 4inea ,n via40 2i la /er(u3iile care ,i hr0neau tru/ul) Ar (i at-t de si./lu s0 o/reasc0 a/aratul de res/irat 2i s0 ,n0+u2e o via40) Dar el avusese ni2te visuri at-t de .inunate& ni2te s/eran4e ,nalte5 'm s $iu doctor# ntr-o %un 0i# vreau s $iu ca dumneata. Ftii c o s m c s toresc?; 4 c,eam :etsy; 4 s avem o !um tate de du0in de copii. Pe prima $at o s-o numim Paige. Avea at-t de .ulte .otive ca s0 tr0iasc05 %aige st0tu acolo uit-ndu-se ,n 6os la el& lacri.ile ,./iedic-ndo s0 vad0 ca.era) * Nai+a s0 te ia5 s/use ea) E2ti un la25 %l-ngea acu. cu sus/ine) Ce s-a ,nt-./lat cu visurile alea ale tale1 Credea. c0 vrei s0 devii doctor5 R0s/unde-.i5 M0 au3i1 Deschide ochii) <e uit0 ,n 6os la (igura /alid0) Nu se vedea nici o reac4ie) * :.i /are r0u& 3ise %aige) :.i /are at-t de r0u5 <e a/lec0 s0-l s0rute /e o+ra3 2i& c-nd se ,ndre/t0 ,ncet& 30ri ochii lui deschi2i) * Ei..y5 Ei..y5 El cli/i 2i ,nchise din nou ochii) %aige ,i str-nse .-na) <e a/lec0 ,nainte 2i 3ise /rintre sus/ine: * Ei..y& ai au3it-o /e aia cu /acientul care era hr0nit intravenos1 A cerut doctorului o sticl0 su/li.entar0) Avea un oas/ete la /r-n3)

Capitol l !)
9oney era .ai (ericit0 ca oric-nd ,n via4a ei) Avea o rela4ie cald0 cu /acien4ii& cu. /u4ini al4i doctori aveau) Ei ,i /0sa de ei ,n .od real) Lucra la geriatrie& la /ediatrie 2i ,n diverse alte
@LD

- <IDNE? <9ELD"N -

saloane& iar doctorul 8allace avea gri60 s0 (ie re/arti3at0 ,n locuri unde s0 nu ai+0 /ro+le.e) #oia s0 se asigure c0 r0.-ne ,n s/ital 2i c0 ,i st0tea la dis/o3i4ie) 9oney le invidia /e surorile .edicale) Ele /uteau s0 ai+0 gri60 de /acien4i (0r0 s0 se /reocu/e de deci3iile .edicale .a6ore) Eu n-am vrut niciodat s $iu doctori # se g-ndi 9oney) 'm vrut ntotdeauna s $iu sor medical . "u e?ist surori medicale n $amilia Ta$t. *** :n du/0-a.ie3ele c-nd /leca din s/ital& se ducea s0 (ac0 cu./0r0turi la :ay )ompany 2i *treet 6ig,t 5ecords 2i cu./0ra .ici daruri /entru co/iii de la /ediatrie) * Iu+esc co/iii& ,i s/use ea lui Kat) * %l0nuie2ti s0 ai o (a.ilie nu.eroas01 * C-ndva& r0s/unse g-nditoare 9oney) Mai ,nt-i& tre+uie s0 le g0sesc un tat0) Unul dintre /acien4ii (avori4i ai lui 9oney din salonul de geriatrie era Daniel Mc=uire& un +0r+at vesel de /este nou03eci de ani care su(erea de o +oal0 a (icatului) :n tinere4e& ,i /l0cuser0 6ocurile de noroc 2i ,i /l0cea s0 (ac0 /ariuri cu 9oney) * %un /ariu /e cinci3eci de cen4i c0 sanitarul o s0 ,nt-r3ie cu .icul de6un) * %un /ariu /e un dolar c0 o s0 /lou0 du/0-a.ia30) * %un /ariu c0 ,nvinge echi/a @iants. 9oney acce/ta ,ntotdeauna /ariurile lui) * %un /ariu cu 3ece la unu c0 a. s0 .0 (ac +ine& s/use el) * De data asta& nu-4i /ri.esc /ariul& ,i 3ise 9oney) Eu sunt de /artea du.itale) El ,i lu0 .-na) * $tiu c0 e2ti) -.+i) Dac0 a2 (i cu c-teva luni .ai t-n0rC 9oney r-se) * N-are i./ortan40& .ie ,.i /lac +0r+a4ii .ai +0tr-ni) :ntr-o di.inea40& /ri.i o scrisoare /e adresa s/italului) 9oney i-o duse ,n ca.er0) * Cite2te-.i-o& vrei1 ,i sc03use vederea) * Desigur& s/use 9oney) Deschise /licul& se uit0 un .o.ent 2i scoase un 4i/0t) * Ai c-2tigat la loterie5 Cinci3eci de .ii de dolari5 Felicit0ri5
@LF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Ce 3ici de asta1 <coase un chiot) A. 2tiut ,ntotdeauna c0 a. s0 c-2tig ,ntr-o +un0 3i la loterie5 :.+r04i2ea30-.0) 9oney se a/lec0 2i ,l str-nse ,n +ra4e) * $tii ceva& 9oney1 <unt cel .ai norocos o. din lu.e) C-nd 9oney veni s0-l vi3ite3e din nou du/0-a.ia30& el .urise) *** 9oney era ,n ca.era de odihn0 a .edicilor& c-nd intr0 doctorul <tevens) * E;ist0 vreo Fecioar0 aici1 Unul dintre doctori r-se: * Dac0 vrei s0 s/ui o virgin0& .0 ,ndoiesc) * " Fecioar05 re/et0 doctorul <tevens) A. nevoie de o Fecioar0) * Eu sunt n0scut0 ,n 3odia Fecioarei& s/use 9oney) Care-i /ro+le.a1 El veni s/re ea) * A. ,n gri6a .ea o a(urisit0 de .aniac0) Nu las0 /e ni.eni s0 se a/ro/ie dec-t dac0 e din 3odia Fecioarei) 9oney se ridic0) * M0 duc s0 o v0d) * Mul4u.esc) " chea.0 Frances =ordon) *** Frances =ordon su(erise toc.ai o o/era4ie la 2old) :n .o.entul ,n care 9oney intr0 ,n ca.er0& (e.eia se uit0 ,n sus 2i 3ise: * E2ti Fecioar0) N0scut0 ,n ulti.a 3i a 3odiei& a2a-i1 9oney 3-.+i) * A2a-i) * !2tia din #0rs0tor 2i din Leu nici nu 2tiu ce nai+a (ac) :i tratea30 /e /acien4i ca /e ni2te +uc04i de carne) * Doctorii de aici sunt (oarte +uni& /rotest0 9oney) EiC * 9a5 Ma6oritatea lucrea30 /entru +ani) <e uit0 .ai +ine la 9oney) Du.neata e2ti alt(el) 9oney se uit0 la (i2a de la /icioarele /atului cu un aer de sur/rindere /e (a40) * Care-i /ro+le.a1 La ce te ui4i1
@LJ

- <IDNE? <9ELD"N -

9oney cli/i) * Aici s/une c0 ocu/a4ia du.itale este aceea deC .ediu) Frances =ordon a/ro+0 din ca/) * Adev0rat) Nu cre3i ,n .edii& ,n s/iritis.1 9oney neg0 din ca/) * Mi-e tea.0 c0 nu) * R0u) <tai un .o.ent) 9oney ,2i lu0 un scaun) * Las0-.0 s0 te 4in de .-n0) 9oney cl0tin0 din ca/) * Eu ,ntr-adev0r nuC * 9ai& d0-.i .-na5 F0r0 s0 vrea& 9oney o l0s0 s0-i ia .-na) Frances =ordon o 4inu un .o.ent 2i ,nchise ochii) C-nd ,i deschise& 3ise: * Ai avut o via40 grea& nu-i a2a1 Toat lumea a avut o via grea# se g-ndi 9oney) Hrm torul lucru pe care o s mi-l spun va $i c am s $ac o c l torie peste ap . Ai (olosit o .ul4i.e de +0r+a4i& nu-i a2a1 9oney si.4i c0 se ,ncordea30) * <-a /rodus o oarecare schi.+are ,n du.neata * recent * da sau nu1 9oney a+ia a2te/ta s0 ias0 din ca.er0) Fe.eia o (0cea s0 se si.t0 nervoas0) :nce/u s0 se retrag0) * " s0 te ,ndr0goste2ti) 9oney 3ise: * Mi-e tea.0 c0 tre+uie s0C * E artist) * Nu cunosc nici un artist) * " s0 cuno2ti) Frances =ordon ,i d0du dru.ul .-inii) Mai vino s0 .0 ve3i& ,i ceru ea) * <igur) 9oney (ugi) *** 9oney se o/ri s0 o vi3ite3e /e doa.na "'ens& o /acient0 nou0& o (e.eie sla+0 ,nc-t /0rea ,n v-rst0 de a/roa/e cinci3eci de ani) Fi2a ei ar0ta c0 avea dou03eci 2i o/t) Avea nasul ru/t 2i ochii ,nvine4i4i& iar (a4a ,i era u.(lat0 2i cu v-n0t0i)
@LL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney se a/ro/ie de /at) * <unt doctori4a Ta(t) Fe.eia se uit0 la ea cu ochi li/si4i de e;/resie) R0.ase t0cut0) * Ce s-a ,nt-./lat cu du.neata1 * A. c03ut /e ni2te sc0ri) C-nd deschise gura& se v03u o gaur0 unde li/seau cei doi din4i din (a40) 9oney se uit0 la (i2a ei) * Aici s/une c0 ai dou0 coaste ru/te 2i (ractur0 de /elvis) * Da& a (ost o c030tur0 rea) * Cu. de 4i s-au ,nvine4it ochii1 * C-nd a. c03ut) * E2ti c0s0torit01 * Da) * Ai co/ii1 * Doi) * Ce lucrea30 so4ul du.itale1 * 9ai s0-l l0s0. /e so4ul .eu ,n a(ara tre+ii 0steia& ,n regul01 * Mi-e tea.0 c0 nu e ,n regul0& s/use 9oney) El e cel care tea +0tut1 * Ni.eni nu .-a +0tut) * Tre+uie s0 co./lete3 un ra/ort /entru /oli4ie) Doa.na "'ens intr0 i.ediat ,n /anic0) * Nu5 #0 rog& nu5 * De ce nu1 * " s0 .0 o.oare5 Nu-l cuno2ti5 * Te-a .ai +0tut 2i alt0 dat01 * Da& dar elC nu o (ace inten4ionat) <e ,.+at0 2i ,2i /ierde (irea) * De ce nu l-ai /0r0sit1 Doa.na "'ens ridic0 din u.eri 2i .i2carea ,i /roduse dureri) * Co/iii 2i cu .ine nu ave. unde s0 ne duce.) 9oney ascult0 (urioas0) * Nu tre+uie s0 acce/4i& 2tii asta) E;ist0 ad0/osturi 2i organi3a4ii care /ot s0 ai+0 gri60 de du.neata 2i s0 te a/ere& ,./reun0 cu co/iii) Fe.eia cl0tin0 din ca/ cu dis/erare) * N-a. +ani) Mi-a. /ierdut slu6+a de secretar0 c-nd el a ,nce/utC
@LM

- <IDNE? <9ELD"N -

Nu /utu s0 continue) 9oney ,i str-nse .-na) * " s0 te (aci +ine) A. s0 .0 interese3 s0 (ii ,ngri6it0) Cinci .inute .ai t-r3iu& 9oney intr0 ,n +iroul doctorului 8allace) El (u ,nc-ntat s-o vad0) <e ,ntre+a ce adusese cu ea de data asta) :n di(erite oca3ii& ea (olosise .iere cald0& a/0 (ier+inte& ciocolat0 to/it0 2i * (avoritul lui * siro/ de ar4ar) Ingenio3itatea ei nu avea .argini) * :ncuie u2a& draga .ea) * Nu /ot s0 stau& 7en& tre+uie s0 .0 ,ntorc) :i vor+i des/re /acienta ei) * " s0 tre+uiasc0 s0 co./lete3i un ra/ort /entru /oli4ie& s/use 8allace) A2a e legea) * Legea nu a /rote6at-o ,nainte) Uite& tot ce vrea este s0 /lece de l-ng0 so4ul ei) A lucrat ca secretar0) N-ai 3is c0 ai nevoie de o nou0 (unc4ionar0 la (i2ier1 * Da& darC stai /u4in5 * Mul4u.esc& s/use 9oney) " s-o /une. /e /icioare 2i o s0-i g0si. un loc unde s0 locuiasc0) $i o s0 ai+0 o slu6+0 nou05 8allace o(t0) * " s0 v0d ce /ot (ace) * $tia. c0 o s0 (aci asta& 3ise 9oney) *** :n 3iua ur.0toare& 9oney se duse s0 o vad0 /e doa.na "'ens) * Cu. te si.4i a3i1 ,ntre+0 9oney) * Mai +ine) Mul4u.esc) C-nd /ot /leca acas01 <o4ului .eu nu-i /lace c-ndC * <o4ul du.itale n-o s0 te .ai nec06easc0& s/use cu (er.itate 9oney) " s0 stai aici /-n0 o s0 g0si. un loc unde s0 locuie2ti cu co/iii 2i& c-nd o s0 (ii destul de +ine& o s0 ai o slu6+0& aici la s/ital) Doa.na "'ens se uit0 la ea (0r0 s0 cread0) * ChiarC chiar vor+e2ti serios1 * A+solut) " s0 ai a/arta.entul du.itale ,./reun0 cu co/iii) N-o s0 tre+uiasc0 s0 .ai acce/4i ororile astea /rin care ai trecut 2i o s0 ai o slu6+0 decent0& res/ecta+il0) Doa.na "'ens /rinse .-na lui 9oney) * Nu 2tiu cu. s0-4i .ul4u.esc& /l-nse ea cu sus/ine) Nu-4i ,nchi/ui cu. a (ost)
@LN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* %ot s0-.i i.agine3& s/use 9oney) " s0 te (aci +ine) Fe.eia a/ro+0 din ca/& /rea su(ocat0 ca s0 vor+easc0) *** :n 3iua ur.0toare& c-nd 9oney reveni s0 o vad0 /e doa.na "'ens& ca.era era goal0) * Unde e1 ,ntre+0 9oney) * A& r0s/unse sora& a /lecat a3i-di.inea40& cu so4ul ei) *** Nu.ele ei se au3ea din nou la di(u3oare) * Doctori4a Ta(tC ca.era >@FC Doctori4a Ta(tC ca.era >@FC %e coridor 9oney d0du /este Kat) * Cu. ,4i .erge a3i1 ,ntre+0 Kat) * N-ai s0 cre3i ,i s/use 9oney) Doctorul Ritter o a2te/ta ,n ca.era >@F) :n /at era un indian de /este dou03eci de ani) Doctorul Ritter 3ise: * !sta e /acientul t0u1 * Da) * <crie aici c0 nu vor+e2te engle3a& a2a-i1 * Da) :i ar0t0 (i2a) * $i aici e scrisul t0u1 #o.it0ri& cra./e& sete& deshidratareC * Adev0rat& s/use 9oney) * C a+sen4a /ulsului /eri(ericC * Da) * $i care a (ost diagnosticul t0u1 * #iro30 intestinal0) * Ai (0cut un e;a.en al (ecalelor1 * Nu) %entru ce1 * %entru c0 /acientul t0u are holer0& /entru asta5 strig0 el) " s0 tre+uiasc0 s0 ,nchide. a(urisitul 0sta de s/ital5

Capitol l "*
* 9oler01 #rei s0-.i s/ui c0 s/italul 0sta are un /acient cu
@MO

- <IDNE? <9ELD"N -

holer01 url0 7en6a.in 8allace) * Mi-e tea.0 c0 da) * E2ti a+solut sigur1 * Nici o ,ndoial0& s/use doctorul Ritter) Fecalele lui sunt /lin de vi+rioni) Are un %9 arterial sc03ut& cu hi/otensiune& tahicardie 2i ciano30) %rin lege& orice ca3 de holer0 sau de alte +oli contagioase& tre+uie ra/ortat la Co.isia /entru s0n0tate a statului res/ectiv 2i la Centrul /entru controlul +olilor din Atlanta) * " s0 tre+uiasc0 s0 ra/ort0.& 7en) * Au s0 ,nchid0 s/italul) 8allace se ridic0 2i ,nce/u s0 u.+le /rin ca.er0) Nu ne /ute. /er.ite a2a ceva) <0 (iu +leste.at dac0 o s0 +ag ,n carantin0 to4i /acien4ii din s/ital) <e o/ri un .o.ent) %acientul 2tie ce are1 * Nu) Nu vor+e2te engle3a) E din India) * Cine a avut leg0tur0 cu el1 * Dou0 surori 2i doctori4a Ta(t) * $i doctori4a Ta(t a diagnosticat c0 are viro30 intestinal01 * A2a-i) %resu/un c0 ai s-o dai a(ar0) * Ei +ine& nu& s/use 8allace) "ricine /oate (ace o gre2eal0) <0 nu ne /ri/i.) %e (i2a +olnavului scrie viro30 intestinal01 * Da) 8allace lu0 deci3ia) * 9ai s-o l0s0. a2a) Uite ce vreau s0 (aci) :nce/e hidratarea intravenoas0 * (olose2te solu4ia lactat0 Ringer) D0-i 2i tetraciclin0) Dac0 /ute. s0-i re(ace. volu.ul s-ngelui 2i lichidele& ,n c-teva ore /oate (i a/roa/e nor.al) * N-o s0 ra/ort0. trea+a asta1 ,ntre+0 doctorul Ritter) 8allace ,l /rivi dre/t ,n ochi) * <0 ra/ort0. un ca3 de viro30 intestinal01 * Cu. r0.-ne cu surorile 2i cu doctori4a Ta(t1 * D0-le 2i lor tetraciclin0) Cu. se nu.e2te /acientul1 * %andit Ea'ah) * %une-l ,n carantin0 /atru3eci 2i o/t de ore) " s0 se (ac0 +ine sau o s0 .oar0 /-n0 atunci) *** 9oney era ,n /anic0) <e duse s0 o caute /e %aige) * A. nevoie de a6utorul t0u)
@M@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Care-i /ro+le.a1 9oney ,i relat0) * A2 vrea s0 vor+e2ti cu el) El nu vor+e2te engle3a& iar tu vor+e2ti indiana) * 9indi) * "ricu. ,i 3ice) #rei s0 vor+e2ti cu el1 * Desigur) ece .inute .ai t-r3iu& %aige vor+ea cu %andit Ea'ah) * 'ap 7i $a%yat 7aisi ,ai? * 8ara% ,ai. * 'ap !ald ac,a 7o ,um 7ardenge. :,ag9an aap 7i soney ga. 'ap 7a ila! ,um !al% s,uroo 7ardenge. * *,u7ria. Dost 7iss liay ,ain? *** %aige o lu0 /e 9oney a(ar0 /e coridor) * Ce-a 3is1 * ice c0 se si.te ,ngro3itor) I-a. s/us c0 o s0 se (ac0 +ine) El a s/us s0-i 3ic asta lui Du.ne3eu) I-a. s/us c0 o s0 ,nce/e. i.ediat trata.entul) A 3is c0 e recunosc0tor) * $i eu la (el) * La ce sunt +uni /rietenii1 *** 9olera e o +oal0 care /oate /rovoca .oartea ,n decurs de dou03eci 2i /atru de ore& din cau3a deshidrat0rii& sau care /oate (i vindecat0 ,n c-teva ore) La cinci ore du/0 ,nce/erea trata.entului& %andit Ea'ah ,2i revenise a/roa/e la nor.al) %aige se o/ri s0-l vad0 /e Ei..y Ford) Fa4a lui se lu.in0 c-nd o v03u) * 7un0) #ocea lui era sla+0& dar se ,n3dr0venise .iraculos) * Cu. te si.4i1 ,ntre+0 %aige) * =ro3av) Ai au3it des/re doctorul care i-a s/us /acientului& GCel .ai +un lucru /e care ,l /o4i (ace este s0 nu .ai (u.e3i& s0
@M>

- <IDNE? <9ELD"N -

nu .ai +ei 2i s0 reduci via4a se;ual0H1 %acientul ,i r0s/unse: GEu nu .erit cel .ai +un lucru) Care-i al doilea1H Iar %aige (u sigur0 c0 Ei..y Ford avea s0 se (ac0 +ine) *** Ken Mallory ie2ea din serviciu 2i ur.a s0 se ,nt-lneasc0 cu Kat c-nd ,2i au3i nu.ele strigat) El e3it0& ,ntre+-ndu-se dac0 s0 se strecoare /ur 2i si./lu sau nu) Nu.ele ,i (u strigat din nou) :n sil0& ridic0 tele(onul) * Doctor Mallory) * Doctore& /o4i s0 vii la ca.era de urgen40 doi& te rog1 Ave. aici un /acient careC * :.i /are r0u& 3ise Mallory) Toc.ai a. ie2it) =0se2te /e altcineva) * Nu e ni.eni li+er care s0 se /oat0 ocu/a de trea+a asta) E un ulcer care s-ngerea30 2i situa4ia /acientului e critic0) Mi-e tea.0 c0 o s0-l /ierde.& dac0C La nai+a5 * 7ine) #in i.ediat) " s0 tre+uiasc0 s0 o sun /e Kat s0-i s/un c0 a. s0 ,nt-r3ii) %acientul din ca.era de urgen40 era un +0r+at ,n 6ur de /este 2ai3eci de ani) Era se.icon2tient& /alid ca o (anto.0& trans/ira 2i r0su(la greu 2i era clar c0 avea dureri .ari) Mallory se uit0 doar la el 2i 3ise: * Duce-4i-l ,ntr-o sal0 de o/era4ii) *tatim= Cincis/re3ece .inute .ai t-r3iu& /acientul era a2e3at /e o .as0 de o/era4ie) Aneste3istul ,i controla tensiunea) * <cade ra/id) * Mai /o./ea30-i ni2te s-nge) Ken Mallory ,nce/u o/era4ia& lucr-nd contra crono.etru) :i tre+ui doar un .o.ent ca s0 taie /ielea& a/oi stratul de gr0si.e& 4esutul con6unctiv& .u2chiul 2i ,n cele din ur.0 /eritoneul neted& trans/arent& c0/tu2eala a+do.enului) <-ngele intra ,n sto.ac) * Cauteri3ator& ceru Mallory) Aduce4i /atru unit04i de s-nge de la +anca de s-nge) :nce/u s0 cauteri3e3e vasele care s-ngerau) "/era4ia a durat /atru ore 2i c-nd s-a ter.inat& Mallory era e/ui3at) <e uit0 ,n 6os la /acientul lui 2i 3ise: * " s0 tr0iasc0)
@MA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Una dintre surori ,i adres0 lui Mallory un 3-.+et cald) * E +ine c0 ai (ost aici& doctore Mallory) El se uit0 la ea) Era t-n0r0 2i dr0gu40 2i clar dis/us0 la o invita4ie) " s0 a6ung 2i la tine .ai t-r3iu& dr0gu40& se g-ndi Mallory) <e ,ntoarse s/re un re3ident ,nce/0tor) * Coase-l 2i du-l la tera/ie intensiv0) " s0-l v0d .-ine di.inea40) Mallory se ,ntre+0 dac0 s0-i .ai tele(one3e lui Kat& dar era .ie3ul no/4ii) :i tri.ise dou0 du3ini de tranda(iri) *** C-nd Mallory veni la s/ital la ora 2ase di.inea4a& se o/ri la tera/ie intensiv0 s0-2i vad0 noul /acient) * <-a tre3it& s/use sora) Mallory se duse la /at) * Eu sunt doctorul Mallory) Cu. te si.4i1 * C-nd .0 g-ndesc la alternativ0& .0 si.t +ine& s/use /acientul sl0+it) Mi s-a s/us c0 .i-ai salvat via4a) Asta a (ost trea+a cea .ai a(urisit0: Era. ,n .a2in0 ,n dru. s/re o /etrecere& la cin0& 2i a. si.4it durerea aceea +rusc0 2i cred c0 a. le2inat) Din (ericire& era. doar la un col4 de/0rtare de s/ital 2i .-au adus aici& la ca.era de urgen40) * Ai (ost (oarte norocos) Ai /ierdut .ult s-nge) * Mi-au s/us c0& dac0 .ai st0tea. 3ece .inute& a2 (i (ost dus /e lu.ea cealalt0) #reau s0-4i .ul4u.esc& doctore) Mallory ridic0 din u.eri) * Mi-a. (0cut doar .eseria) %acientul ,l studia cu gri60) * Eu sunt Ale; 9arrison) Nu.ele nu ,nse.na ni.ic /entru Mallory) * 7ucuros de cuno2tin40& do.nule 9arrison) :i control0 /ulsul) Mai ave4i dureri acu.1 * %u4in& dar +0nuiesc c0 .-au drogat su(icient de +ine) * Aneste3ia o s0 se eli.ine& ,l asigur0 Mallory) La (el 2i durerea) " s0 te (aci +ine) * C-t ti./ o s0 tre+uiasc0 s0 stau ,n s/ital1 * Ar tre+ui s0 ie2i ,n c-teva 3ile) Un (unc4ionar de la +irouri veni aduc-nd ni2te (or.ulare ale
@MD

- <IDNE? <9ELD"N -

s/italului) * Do.nule 9arrison& /entru (i2ele noastre& s/italul tre+uie s0 2tie dac0 ave4i aco/erire .edical0) * #rei s0 2tii dac0 ,.i /ot /l0ti nota1 * %0i& nu .-a2 e;/ri.a chiar a2a) * %o4i s0 veri(ici la +anca 2idelity din <an Francisco& s/use el sec) Eu sunt /ro/rietarul ei) *** Du/0-a.ia30& c-nd Mallory se o/ri s0-l vad0 /e Ale; 9arrison& la el era o (e.eie atr0g0toare) Avea ,n 6ur de trei3eci 2i ceva de ani& +lond0& su+4ire 2i elegant0) %urta o rochie de la 'dol$o# des/re care Mallory socoti c0 tre+uie s0 (i costat .ai .ult dec-t salariul lui /e o lun0) * Ah5 Iat0-l /e eroul nostru& s/use Ale; 9arrison) Doctorul Mallory& nu-i a2a1 * Da& Ken Mallory) * Doctore Mallory& aceasta e (iica .ea& Lauren) Ea ,ntinse o .-n0 (in0 cu .anichiur0) * Tata .i-a s/us c0 i-ai salvat via4a) El 3-.+i) * %entru asta e;ist0 doctori) Lauren se uita la el a/ro+ator) * Nu to4i doctorii) Era clar /entru Mallory c0 ei nu cadrau cu un s/ital de district) :i 3ise lui Ale; 9arrison) * :4i .erge +ine& dar /oate te-ai si.4i .ai con(orta+il dac0 l-ai suna /e doctorul du.itale) Ale; 9arrison d0du negativ din ca/) * Nu e necesar) Nu el .i-a salvat via4a) Du.neata& da) :4i /lace aici1 Era o ,ntre+are stranie) * E interesant& ,ntr-adev0r) De ce1 9arrison se ridic0 /u4in ,n /at) * %0i& .0 g-ndea.) Un +0r+at +ine 2i ca/a+il ca du.neata ar /utea avea un viitor al nai+ii de str0lucit) Nu cred c0 ,ntr-un loc ca acesta ai un /rea .are viitor) * Ei& euC * %oate c0 soarta .-a adus /e .ine aici)
@MF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Lauren vor+i 2i ea) * Cred c0 tata ,ncearc0 s0 s/un0 c0 ar vrea s0-4i arate a/recierea lui) * Lauren are dre/tate) Du.neata 2i cu .ine ar tre+ui s0 ave. o discu4ie serioas0 c-nd eu o s0 ies de aici) A2 vrea s0 vii la .ine acas0& la cin0) Mallory se uit0 la Lauren 2i 3ise ,ncet: * Mi-ar (ace /l0cere) $i asta ,i schi.+0 via4a) *** Ken Mallory avea sur/rin30tor de .ari di(icult04i ca s0 se vad0 cu Kat) * Ce-ai 3ice de luni sear0& Kat1 * Minunat) * 7ine& vin s0 te iau laC * <tai5 Mi-a. a.intit) #ine un v0r din Ne' ?orB s0 stea /este noa/te) * 7ine) Mar4i1 * Mar4i sunt de gard0) * Dar .iercuri1 * Le-a. /ro.is lui %aige 2i lui 9oney s0 (ace. un /rogra. ,./reun0 .iercuri) Mallory dis/era) Ti./ul lui se scurgea /rea re/ede) * Eoi1 * Eoi e +ine) * =ro3av) #in s0 te iau1 * Nu) De ce s0 nu ne ,nt-lni. la ),e0 Panisse? * Foarte +ine) La ora o/t1 * %er(ect) *** Mallory a2te/t0 la restaurant /-n0 la nou0& a/oi ,i tele(on0 lui Kat) Nu r0s/unse ni.eni) Mai a2te/t0 o 6u.0tate de ora) Poate a neles gre(it# se g-ndi el) "-ar a%andona n mod voit o nt&lnire cu mine. A doua 3i di.inea40& o v03u /e Kat la s/ital) Ea alerg0 s/re el) * Ah& Ken) :.i /are at-t de r0u5 A (ost cea .ai .are /rostie)
@MJ

- <IDNE? <9ELD"N -

A. decis s0 a4i/esc /u4in ,nainte de ,nt-lnirea noastr0) A. ador.it 2i& c-nd .-a. tre3it& era .ie3ul no/4ii) Dragul de tine) M-ai a2te/tat .ult1 * Nu& nu) E-n regul0) 2emeie proast = <e a/ro/ie de ea) #reau s0 ,ncheie. ce a. ,nce/ut& draga .ea) :nne+unesc c-nd .0 g-ndesc la tine) * $i eu& 3ise Kat) A+ia a2te/t) * %oate la s(-r2itul s0/t0.-nii a. /uteaC * Ah& dragule) <unt ocu/at0 la s(-r2itul s0/t0.-nii) $i tot a2a) Ti./ul se scurgea) *** Kat ,i /ovestea eveni.entele lui %aige c-nd averti3orul ei scoase un se.nal) * <cu30-.0) Kat ridic0 un tele(on) * Doctori4a 9unter) Ea ascult0 un .o.ent) Mul4u.esc) #in i.ediat acolo) %use rece/torul la loc) * Tre+uie s0 /lec) Urgen40) %aige o(t0) * %arc0 ar (i o noutate1 Kat /orni /e coridor 2i lu0 ascensorul ,n 6os& s/re ca.era de urgen40) Acolo erau dou0 du3ini de /aturi ocu/ate toate) Kat se g-ndea la asta ca (iind ca.era su(erin4elor& /lin0 3i 2i noa/te cu victi.e ale accidentelor de auto.o+il& cu r0ni ,./u2cate sau de cu4it 2i cu .e.+re s(0r-.ate) Un caleidosco/ de vie4i (r-nte) %entru Kat era un .ic col4 de iad) Un sanitar se gr0+i s/re ea) * Doa.n0 doctor 9unterC * Ce ave.1 ,ntre+0 Kat) <e ,ndre/tar0 s/re un /at ,n ca/0tul ,nde/0rtat al ca.erei) * E incon2tient) Arat0 de /arc0 l-a +0tut cineva) Fa4a 2i ca/ul ,i sunt lovite& are nasul ru/t& un o.o/lat dislocat& cel /u4in dou0 (racturi la +ra4ul dre/t 2iC * De ce .-ai che.at /e .ine1 * In(ir.ierii care l-au adus cred c0 are o ran0 la ca/) <-ar /utea s0 ai+0 ceva la creier) A6unser0 la /atul unde 30cea victi.a) Avea (a4a /lin0 de
@ML

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

s-nge ,nchegat& u.(lat0 2i ,nvine4it0) %urta /anto(i din /iele de aligator 2iC Ini.a lui Kat tres0ri) <e a/lec0 2i se uit0 .ai de a/roa/e) Era Lou Dinetto) Kat ,2i trecu ,nde.-natic degetele /este scal/ 2i ,i e;a.in0 ochii) Era cu siguran40 o contu3ie) <e gr0+i la un tele(on 2i (or.0 nu.0rul) * Aici doctori4a 9unter) #reau s0 se (ac0 o radiogra(ie scanner la ca/) Nu.ele /acientului e Dinetto) Lou Dinetto) Tri.ite4i o targa cu rotile) *tatim) Kat /use 6os rece/torul 2i reveni la Dinetto) :i s/use sanitarului: * <tai cu el) C-nd sose2te targa cu rotile& ,l aduci la eta6ul trei) #0 a2te/t acolo) Trei3eci de .inute .ai t-r3iu& la eta6ul trei& Kat studia radiogra(ia cerut0) * Are ceva he.oragie /e creier& are (e+r0 .are 2i e ,n 2oc) <0 (ie sta+ili3at dou03eci 2i /atru de ore) Atunci a. s0 decid c-nd ,l o/er0.) Kat se ,ntre+a dac0 ceea ce i se ,nt-./lase lui Dinetto ,l /utea a(ecta /e MiBe) $i ,n ce (el) *** %aige se o/ri s0-l vad0 /e Ei..y) El se si.4ea .ult .ai +ine) * Ai au3it-o /e aia cu e;hi+i4ionistul de la raionul de ,.+r0c0.inte1 <-a dus la o .icu40 doa.n0 .ai v-rstnic0 2i 2i-a des(0cut /ardesiul) Ea l-a studiat un .o.ent 2i 3ise: $i 3ici c0 asta-i c0/tu2eal01 *** Kat lua cina cu Mallory la un .ic restaurant inti.& a/roa/e de gol() A2e3at0 ,n (a4a lui Mallory& studiindu-l& Kat se si.4i vinovat0) "-ar $i tre%uit s ncep trea%a asta# se g-ndi ea) Ftiu ce este el (i totu(i m simt $oarte %ine cu el. 6a nai%a cu % r%atul sta= Dar nu pot opri acum planul nostru. Ter.inaser0 ca(eaua) Kat se a/lec0 ,n (a40) * %ute. .erge la tine& Ken1
@MM

- <IDNE? <9ELD"N -

* Mai ,ntre+i5 :n s(-r2it& se g-ndi Mallory) Kat se .i2c0 6enat0 /e scaun 2i se ,ncrunt0) * Ah& o(5 * Te si.4i +ine1 ,ntre+0 Mallory) * Nu 2tiu) M0 scu3i un .o.ent1 * Desigur) " ur.0ri cu. se ridic0 2i se duce la toaleta doa.nelor) C-nd se ,ntoarse& ea 3ise: * Mo.entul nu e /otrivit& dragul .eu) :.i /are r0u) Ar (i +ine s0 .0 conduci acas0) El se uit0 la ea ,ncerc-nd s0-2i ascund0 (rustrarea) A(urisita de soart0 cons/ira ,./otriva lui) * 7ine& s/use scurt Mallory) Era gata s0 e;/lode3e) Avea s0 /iard0 cinci 3ile /re4ioase) *** La cinci .inute du/0 ce Kat se ,ntoarse ,n a/arta.ent& cineva sun0 la u2a din (a40) Kat 3-.+i singur0) Mallory g0sise /ro+a+il o scu30 ca s0 vin0 ,na/oi 2i ea se ura /entru c0 era at-t de +ucuroas0) <e duse la u20 2i o deschise) * KenC Acolo st0teau Rhino 2i U.+ra) Kat avu +rusc un senti.ent de tea.0) Cei doi +0r+a4i intrar0 ,n a/arta.ent ,./ing-nd-o) Rhino vor+i: * Tu (aci o/era4ia lui do.nuQ Dinetto1 Lui Kat i se uscase g-tul) * Da) * Nu vreau s0 i se ,nt-./le ceva) * Nici eu nu vreau& 3ise Kat) Acu.& v0 rog s0 .0 scu3a4i& sunt o+osit0 2iC * E vreo /osi+ilitate s0 .oar01 ,ntre+0 U.+ra) Kat e3it0) * :n neurochirurgie e;ist0 ,ntotdeauna riscul deC * Mai +ine s0 nu la2i s0 se ,nt-./le asta) * Crede-.0& euC * <0 nu la2i s0 se ,nt-./le) <e uit0 la Rhino) <0 .erge.) Kat se uit0 la ei cu. /leac0) La u20& U.+ra se ,ntoarse 2i 3ise:
@MN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* <alut0-l /e MiBe din /artea noastr0) Kat r0.ase +rusc ne.i2cat0) * AstaC asta e un (el de a.enin4are1 * Noi nu a.enin40. oa.enii) Doar te /reveni.) Dac0 do.nul Dinetto .oare& tu 2i a(urisita ta de (a.ilie o s0 (i4i 2ter2i de /e (a4a /0.-ntului)

Capitol l "!
:n vestiarul doctorilor& o 6u.0tate de du3in0 de .edici ,l a2te/tau /e Ken Mallory s0 a/ar0) C-nd acesta intr0& =rundy 3ise: * <alut eroului cuceritor5 #re. s0 au3i. toate a.0nuntele /icante) R-n6i) Dar clenciul este c0 vre. s0 le au3i. de la ea) * A. avut un .ic ghinion& 3-.+i Mallory) Dar /ute4i cu to4ii s0 ,nce/e4i s0 v0 /reg0ti4i +anii) Kat 2i %aige ,2i ,.+r0cau salo/etele) * Ai (0cut vreodat0 o /rocedur0 unui doctor1 ,ntre+0 Kat) * Nu) * E2ti norocoas0) <unt cei .ai r0i /acien4i din lu.e) $tiu /rea .ulte) * %e cine o/ere3i1 * %e doctorul Mervin FranBlin 3is 2i GNu-.i (ace vreun r0uH) * Noroc) * #oi avea nevoie) Doctorul Mervin FranBlin era un +0r+at /este 2ai3eci de ani& sla+& chel 2i irasci+il) C-nd Kat intr0 ,n ca.era lui& el se r0sti) * Era 2i ti./ul s0 (ii aici) Re3ultatele de la a(urisi4ii de electroli4i au venit1 * Da& s/use Kat) E nor.al) * Cine s/une asta1 N-a. ,ncredere ,n a(urisitul 0la de la+orator) Eu.0tate din ti./ ha+ar n-au ce (ac) $i asigur0-te s0 nu se gre2easc0 la trans(u3ie) * A. s0 .0 asigur& 3ise Kat r0+d0toare) * Cine o/erea301 * Doctorul Eurgenson 2i cu .ine) Doctore FranBlin& ,4i /ro.it c0 nu ai de ce s0 te ,ngri6ore3i)
@NO

- <IDNE? <9ELD"N -

* Al cui creier ,l o/erea30& /e al du.itale sau /e al .eu1 "rice o/era4ie este riscant0) $tii de ce1 %entru c0 6u.0tate dintre chirurgi 2i-au gre2it /ro(esiunea) Ar (i tre+uit s0 (ie .0celari) * Doctorul Eurgenson este (oarte ca/a+il) * $tiu c0 este& alt(el nu-l l0sa. s0 .0 ating0) Cine-i aneste3istul1 * Cred c0 doctorul Miller) * %rostul 0la1 Nu-l vreau) D0-.i /e altcineva) * Doctore FranBlinC * D0-.i /e altcineva) #e3i dac0 e li+er 9ali+urton) * :n regul0) * $i s/une-.i nu.ele surorilor de la sala de o/era4ii) #reau s0 le controle3) Kat ,l /rivi ,n ochi) * Ai /re(era s0-4i (aci singur o/era4ia1 * Ce1 <e uit0 la ea un .o.ent& a/oi 3-.+i vinovat) Cred c0 nu) Kat 3ise cu +l-nde4e) * Atunci de ce nu ne la2i /e noi s0 ne ocu/0. de asta1 * 7ine) $tii ceva1 :.i /laci) * $i eu te /lac) Ii-a dat sora un cal.ant1 * Da) * :n regul0) " s0 (i. gata /este c-teva .inute) E ceva ce a2 /utea (ace /entru du.neata1 * Da) :nva4-o /e /roasta .ea de sor0 .edical0 unde sunt a2e3ate venele .ele) *** :n sala de o/era4ii /atru& o/era4ia /e creier a lui Mervin FranBlin decurgea /er(ect) <e /l-nsese tot ti./ul& de c-nd ie2ise din ca.era lui /-n0 a6unsese la sala de o/era4ii) * Aten4ie acu.& s/use el& aneste3ie .ini.0) Creierul nu si.te& a2a c0& odat0 intra4i acolo& n-ave4i nevoie de /rea .ult0 aneste3ie) * $tiu asta& s/use Kat cu r0+dare) * $i ve3i ca te./eratura s0 (ie .en4inut0 la trei3eci 2i 2a/te de grade) Asta-i .a;i.u.) * 7ine)
@N@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* <0 /un0 ni2te .u3ic0 ra/id0 ,n ti./ul o/era4iei) <0 v0 4in0 /e to4i aler4i) * 7ine) * $i vede4i s0 ave4i o asistent0 (oarte +un0 aici) * 7ine) $i tot a2a .ereu) C-nd au deschis cutia cranian0 a doctorului FranBlin& Kat s/use: * #0d cheagul) Nu arat0 /rea grav) :nce/u s0 lucre3e) *** Trei ore .ai t-r3iu& c-nd ,nchideau inci3ia& =eorge Englund& 2e(ul sec4iei de chirurgie& intr0 ,n sal0 2i veni la Kat) * Kat& e2ti a/roa/e gata aici1 * Toc.ai ,nchide.) * Las0-l /e doctorul Eurgenson s0 /reia) Ave. nevoie de tine re/ede) Ave. o urgen40) Kat a/ro+0 din ca/) * #in) <e ,ntoarse s/re Eurgenson) #rei s0 ter.ini aici1 * Nici o /ro+le.0) Kat ie2i cu =eorge Englund) * Ce s-a ,nt-./lat1 * Erai /rogra.at0 s0 (aci o o/era4ie .ai t-r3iu& dar /acientul t0u are he.oragie) :l duc chiar acu. la sala de o/era4ii trei) Nu /rea arat0 c0 o s0 sca/e) Tre+uie s0 o/ere3i i.ediat) * Cine e1 Un do.n& Dinetto) Kat se uit0 la el s/eriat0) * Dinetto1 Dac domnul Dinetto moare# tu (i a$urisita ta de $amilie o s $ii (ter(i de /e $aa p m&ntului. Kat se gr0+i /e coridorul care ducea s/re sala de o/era4ii trei) De ea se a/ro/iaser0 Rhino 2i U.+ra) =ura lui Kat era at-t de uscat0& c0 ,i venea greu s0 vor+easc0) * Do.nul Dinetto are he.oragie) Tre+uie s0-l o/er0. i.ediat) U.+ra o a/uc0 de +ra4) * Atunci (0-o5 Dar 4ine .inte ce 4i-a. 3is) <0 tr0iasc0) Kat se des/rinse 2i se gr0+i ,n sala de o/era4ie)
@N>

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Din cau3a schi.+0rii /rogra.ului& doctorul #ance (0cea o/era4ia cu Kat) El era un chirurg +un) Kat ,nce/u s/0latul ritual: c-te o 6u.0tate de .inut (iecare +ra4& a/oi c-te o 6u.0tate de .inut (iecare .-n0) Re/et0& a/oi ,2i (rec0 unghiile) Doctorul #ance se o/ri al0turi de ea 2i ,nce/u 2i el s/0latul) * Cu. te si.4i1 * 7ine) Kat .in4ea) *** Lou Dinetto (u adus ,n sala de o/era4ii /e o targ0 cu rotile& se.icon2tient) Fu trans(erat cu gri60 /e o .as0 de o/era4ie) Ca/ul lui ras era cur04at 2i uns cu Merthiolat& o solu4ie /ortocalie care str0lucea su+ l0./ile /entru o/era4ii) Era /alid ca .oartea) Echi/a era /reg0tit0: doctorul #ance& ,nc0 un re3ident& un aneste3ist& dou0 asistente 2i una care s0 circule) Kat control0 s0 vad0 dac0 se a(la acolo tot de ce ar (i /utut avea nevoie) <e uit0 la .onitoarele de la /erete * satura4ie o;igen& +io;id de car+on& te./eratur0& sti.ulatori .usculari& stetosco/ /recordial& EK=& tensiune auto.at0 2i alar.e de deconectare) Totul era ,n ordine) Aneste3istul /use un a/arat de tensiune /e +ra4ul dre/t al lui Dinetto& a/oi /use o .asc0 de cauciuc /e (a4a /acientului) * :n regul0) Acu.& ins/ir0 ad-nc) Ins/ir0 ad-nc de trei ori) Dinetto ador.i ,nainte de a treia res/ira4ie) :nce/u o/era4ia) *** Kat in(or.a cu glas tare) * E o regiune a(ectat0 ,n .i6locul creierului& /rovocat0 de un cheag care a ru/t valva aortei) 7lochea30 un .ic vas de s-nge ,n /artea drea/t0 a creierului 2i se e;tinde /u4in ,n 6u.0tatea st-ng0) C0ut0 .ai ad-nc) E la ca/0tul de 6os al a/eductului lui <ylvius) <cal/el) Cu un (ier0str0u electric& i se (0cu o gaur0 de .0ri.ea unei .onede de 3ece cen4i& ca s0 (ie e;/us0 dura .ater) A/oi& Kat
@NA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

deschise dura /entru a de3v0lui o /arte a corte;ului cere+ral care era dedesu+t) * Force/s5 <ora ,i d0du (orce/sul electric) Inci3ia era 4inut0 deschis0 de un .ic retractor) * E al nai+ii de .ult0 s-ngerare& s/use #ance) Kat lu0 cauteri3atorul 2i ,nce/u s0 cauteri3e3e) * " s0 o control0.) Doctorul #ance ,nce/u a+sor+irea cu .ici ta./oane care erau /use /e dura) #enele de /e su/ra(a4a durei& care curgeau& (ur0 identi(icate 2i coagulate) * Arat0 +ine& 3ise #ance) " s0 sca/e) Kat scoase un o(tat de u2urare) $i& ,n acea cli/0& Lou Dinetto se ,n4e/eni 2i tru/ul ,i intr0 ,n s/as.e) Aneste3istul strig0: * <cade tensiunea5 Kat s/use: * Mai +0ga4i s-nge ,n el5 <e uitau cu to4ii la .onitor) Cur+a co+ora tot .ai .ult) Avur0 loc dou0 +0t0i ra/ide ale ini.ii ur.ate de (i+rila4ii ventriculare) * Da4i-i 2oc5 se r0sti Kat) Ea ata20 re/ede electro3ii la tru/ul lui 2i /orni a/aratul) %ie/tul lui Dinetto se ridic0 o dat0& a/oi c03u: * In6ecta4i e/ine/hrine5 Re/ede5 * Ini.a nu .ai +ate5 strig0 aneste3istul un .o.ent .ai t-r3iu) Kat .ai ,ncerc0 o dat0 2ocul) Din nou (u o .i2care ra/id0 convulsiv0) * Ini.a nu +ate5 4i/0 aneste3istul) Asistol0) N-are rit. deloc) Cu dis/erare& Kat .ai ,ncerc0 o dat0) Tru/ul se ridic0 .ai sus de data asta& a/oi c03u din nou) Ni.ic) * E .ort& s/use doctorul #ance)

Capitol l ""
Codul Ro2u este o alar.0 care aduce i.ediat orice a6utor .edical /entru a ,ncerca salvarea vie4ii unui /acient) C-nd ini.a lui Lou Dinetto s-a o/rit ,n .i6locul o/era4iei& echi/a Codul Ro2u a s0lii de o/era4ii alerg0 s0 dea a6utor)
@ND

- <IDNE? <9ELD"N -

La siste.ul de di(u3oare& Kat /utea au3i: * Codul Ro2u& sala de o/era4ii treiC Codul Ro2uC )odul rimea0 cu mortul. Kat era ,n /anic0) A/lic0 din nou electro-2ocul) Ea nu ,ncerca s0-i salve3e doar via4a lui * ci a lui MiBe 2i /e a ei) Tru/ul lui Dinetto s0ri ,n aer& a/oi c03u inert) * Mai ,ncearc0 o dat05 o ,nde.n0 #ance) "oi nu amenin m oamenii. Doar te prevenim. Dac domnul Dinetto moare# tu (i a$urisita ta de $amilie o s $ii (ter(i de pe $aa p m&ntului. Kat ,ntoarse co.utatorul 2i a/lic0 din nou a/aratul la /ie/tul lui Dinetto) Din nou tru/ul se ridic0 vreo c-4iva centi.etri ,n aer 2i a/oi c03u iar) * Din nou5 "-o s se mi(te# se g-ndi Kat cu dis/erare) 'm s mor mpreun cu el. <ala de o/era4ii se u./lu +rusc de doctori 2i de surori) * Ce .ai a2te/4i1 ,ntre+0 cineva) Kat ins/ir0 ad-nc 2i .ai a/0s0 o dat0) Un .o.ent& nu se ,nt-./l0 ni.ic) A/oi /e .onitor a/0ru un /unct sla+) Dis/0ru un .o.ent& a/oi a/0ru 2i dis/0ru din nou& a/oi deveni tot .ai /uternic& /-n0 c0/0t0 un rit. /er.anent& sta+ili3at) Kat se uit0 (0r0 s0-i vin0 s0 cread0) <e au3ir0 ova4ii ,n sala aglo.erat0) * " s0 sca/e5 url0 cineva) * Isuse& a (ost (oarte a/roa/e5 "ici n-au idee c&t de aproape# se g-ndi Kat) Dou0 ore .ai t-r3iu& Lou Dinetto era luat de /e .asa de o/era4ie& /e o targa cu rotile& 2i se a(l0 ,n dru. s/re tera/ie intensiv0) Kat era al0turi de el) Rhino 2i U.+ra a2te/tau /e coridor) * "/era4ia a reu2it& s/use Kat) " s0 se (ac0 +ine) *** Ken Mallory era ,n .are ,ncurc0tur0) Era ulti.a 3i c-nd .ai /utea c-2tiga /ariul) %ro+le.a se des(02urase at-t de tre/tat ,nc-t nici nu-2i d0duse sea.a) Din /ri.a sear0& el (usese sigur c0 nu va avea /ro+le.e s0 o duc0 /e Kat ,n /at) "eca0uri? E dornic de asta. Acu. ti./ul se scursese 2i era ,n (a4a unui
@NF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

de3astru) Mallory se g-ndi la toate lucrurile care .erseser0 /rost * colegele de a/arta.ent ale lui Kat care au venit e;act c-nd ea era gata s0 se duc0 la /at cu el& di(icult04ile de a se ,nt-lni& Kat che.at0 la averti3or 2i el r0.as singur gol /u2c0& v0rul care a venit ,n ora2& seara ,n care a ador.it& ciclul) <e o/ri +rusc 2i se g-ndi) 6a stai puinn= "u puteau $i coincidene= Kat ,i (0cea asta ,n .od deli+erat5 Ea a(lase cu.va de /ariu 2i se hot0r-se s0-2i +at0 6oc de el& s0 (ac0 o glu.0 cu el& o glu.0 care avea s0-l coste 3ece .ii de dolari /e care nu-i avea) ) eaua= Nu era .ai a/roa/e de c-2tig dec-t (usese la ,nce/ut) Ea ,l dusese ,n .od deli+erat de nas) )um nai%a m-am % gat eu n c,estia asta? $tia c0 nu avea cu. s0 (ac0 rost de +ani) C-nd Mallory intr0 ,n vestiarul doctorilor& ei ,l a2te/tau) * iua de /lat05 intona =rundy) Mallory se (or40 s0 3-.+easc0) * A. ti./ /-n0 la .ie3ul no/4ii& adev0rat1 Crede4i-.0& ea e gata& oa.eni +uni) <e au3i un chicotit) * <igur) " s0 te crede. c-nd o s0 au3i. asta de la ,ns02i doa.na) <0 ai +anii /reg0ti4i /entru .-ine di.inea40) Mallory r-se) * Mai +ine /reg0ti4i-i voi /e ai vo2tri5 Tre+uia s0 g0seasc0 o cale) $i +rusc avu r0s/unsul) *** Ken Mallory o g0si /e Kat ,n ca.era de odihn0) <e a2e30 ,n (a4a ei) * A. au3it c0 ai salvat via4a unui /acient) * $i /e a .ea /ro/rie) * Cu.1 * Ni.ic) * Ai vrea s0-.i salve3i 2i .ie via4a1 Kat se uit0 ,ntre+0tor la el) * La cina cu .ine disear0) * <unt /rea o+osit0& Ken) Era o+osit0 de 6ocul /e care-l (0cea cu el) 3i-e dea!uns# se g-ndi Kat) E timpul s m opresc. 'm c 0ut n propria mea
@NJ

- <IDNE? <9ELD"N -

curs . Dorea ca el s0 (i (ost alt (el de +0r+at) Dac0 ar (i (ost onest cu ea5 '( $i putut ine cu adev rat la el# se g-ndi Kat) Mallory nu avea nicicu. de g-nd s0 o lase /e Kat s0-i sca/e) * " s0 (ie o sear0 scurt0& o ,nde.n0 el) Tot tre+uie s0 cine3i undeva) :n sil0& Kat a/ro+0 din ca/) $tia c0 avea s0 (ie ulti.a oar0) Ea avea s0-i s/un0 c0 2tia des/re /ariu) Avea s0 /un0 ca/0t 6ocului) * 7ine) *** 9oney ,2i ter.in0 serviciul la ora /atru du/0-a.ia30) <e uit0 la ceas 2i decise c0 avea e;act destul ti./ s0 (ac0 ni2te cu./0r0turi ra/ide) <e duse la )andelier 2i cu./0r0 ni2te lu.-n0ri /entru a/arta.ent& a/oi la )ompania de )eai (i )a$ea din <an Francisco& ca s0 ai+0 o ca(ea +un0 /entru di.inea40 la .icul de6un& 2i a/oi la ),ris 8elly /entru len6erie) :nc0rcat0 cu /achete& 9oney se ,ndre/t0 s/re a/arta.ent) 'm s -mi preg tesc acas ceva pentru cin # decise 9oney) Kat avea o ,nt-lnire cu Mallory 2i %aige era de gard0) Chinuindu-se cu /achetele& 9oney intr0 ,n a/arta.ent 2i ,nchise u2a ,n ur.a ei) A/rinse lu.ina) Un +0r+at negru& uria2& ie2ea din +aie& /icur-nd s-nge /e covorul al+) Iinea un /istol s/re ea) * <coate un singur sunet 2i ,4i 3+or a(urisitul 0la de ca/) 9oney 4i/0)

Capitol l "#
Mallory st0tea ,n (a4a lui Kat& la restaurantul *c,roeder de /e strada Front) A venit scaden4a& se g-ndi el& iar p&n acum# nici o speran . Ce o s0 se ,nt-./le c-nd nu va /utea /l0ti cei 3ece .ii de dolari1 vonul se va r0s/-ndi re/ede /rin s/ital 2i o s0 devin0 cunoscut ca un 2arlatan) Ce glu.0 /roast05 Kat /0l0vr0gea des/re unul dintre /acien4ii ei 2i Mallory se uit0 ,n ochii ei& (0r0 s0 aud0 o vor+0 din ce 3icea) Avea lucruri .ai i./ortante ,n .inte) Cina era a/roa/e ter.inat0 2i chelnerul servea ca(eaua) Kat
@NL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

se uit0 la ceas) * Tre+uie s0 .0 scol devre.e& Ken) Cred c0 ar (i .ai +ine s0 /lec0.) El st0tea acolo& uit-ndu-se ,n 6os la .as0) * KatC El ,2i ridic0 /rivirea) Tre+uie s0-4i s/un ceva) * Da1 * Tre+uie s0-4i (ac o .0rturisire) Ins/ir0 ad-nc) Nu-.i vine u2or) Ea se uit0 ui.it0 la el) * Ce este1 * M0 si.t 6enat s0-4i s/un) :2i c0uta cuvintele) EuC a. (0cut un /ariu stu/id cu ni2te doctori c0C c0 a2 /utea s0 te duc la /at) Kat se uita (i; la el) * TuC * Te rog nu s/une ni.ic& nu ,nc0) <unt at-t de ru2inat de ceea ce a. (0cut) A ,nce/ut ca un (el de glu.0& dar glu.a s-a r03+unat asu/ra .ea) <-a ,nt-./lat ceva /e care nu conta.) Ma. ,ndr0gostit de tine) * KenC * N-a. (ost ,ndr0gostit /-n0 acu.& Kat) A. cunoscut o .ul4i.e de (e.ei& dar n-a. si.4it a2a ceva) Nu .0 /ot o/ri s0 .0 g-ndesc la tine) Ins/ir0 greu) #reau s0 .0 c0s0toresc cu tine) Mintea lui Kat alerga re/ede) Totul era ,ntors /e dos) * EuC eu nu 2tiu ceC * Tu e2ti singur0 (e.eie /e care a. cerut-o ,n c0s0torie) Te rog& s/une da) #rei s0 te .0ri4i cu .ine& Kat1 Deci& el a cre3ut cu adev0rat toate lucrurile dr0gu4e /e care i le s/usese) Ini.a ei +0tea tare) Era ca un vis .inunat devenit +rusc realitate) Tot ce dorise de la el (usese sinceritate) Iar acu. el era sincer cu ea) Tot acest ti./& el se si.4ise vinovat de ceea ce (0cuse) Nu era ca al4i +0r+a4i) El era sincer 2i sensi+il) C-nd Kat se uit0 la el ochii ,i str0luceau) * Da& Ken) Ah& da5 -.+etul lui lu.in0 ca.era) * KatC El se a/lec0 2i o s0rut0) :.i /are at-t de r0u de /ariul acela stu/id) Cl0tin0 din ca/ +0t-ndu-2i 6oc de sine ,nsu2i) ece .ii de dolari) A. (i /utut (olosi +anii /entru luna de .iere) Dar .erit0 s0-i /ierd ca s0 te a. /e tine) Kat se g-ndea: Qece mii de dolari.
@NM

- <IDNE? <9ELD"N -

A. (ost un ne+un) * C-nd e scaden4a1 * La noa/te& la .ie3ul no/4ii& dar acu. nu .ai e i./ortant) Lucrul i./ortant sunte. noi) C0 o s0 ne c0s0tori.) NoiC * Ken1 * Da& draga .ea) * 9ai s0 .erge. la tine) :n ochii lui Kat era o str0lucire 20galnic0) :nc0 .ai ai ti./ s0 c-2tigi /ariul) *** Kat era o tigroaic0 ,n /at) Doamne= ' meritat s a(tept# se g-ndi Mallory) Toate senti.entele /e care Kat le 4inuse ascunse ani de 3ile e;/lodaser0 +rusc) Ea era (e.eia care .ai /asionat0 /e care o cunoscuse vreodat0 Ken Mallory) Du/0 dou0 ore& el era e/ui3at) " 4inea /e Kat ,n +ra4e) * E2ti incredi+il0& s/use el) Ea se ridic0 /e coate 2i se uit0 ,n 6os la el) * $i tu la (el& dragul .eu) <unt at-t de (ericit0) Mallory 3-.+i) * $i eu la (el) +n valoare de 0ece mii de dolari# se g-ndi el) $i ,n /lus a. (0cut un a.or gro3av) * %ro.ite-.i c0 o s0 (ie ,ntotdeauna a2a& Ken) * %ro.it& 3ise Mallory cu vocea lui cea .ai sincer0) Kat se uit0 la ceas) * Tre+uie s0 .0 ,.+rac) * Nu /o4i r0.-ne aici noa/tea asta1 * Nu& .erg di.inea40 la s/ital cu %aige& cu .a2ina) :l s0rut0 cald) Nu te ,ngri6ora) " s0 ave. toat0 via4a s0 ne-o /etrece. ,./reun0) El se uit0 la ea cu. se ,.+r0ca) * A+ia a2te/t s0 adun +anii /e /ariu) " s0 ne asigure o lun0 de .iere gro3av0) <e ,ncrunt0) Dar dac0 +0ie4ii nu .0 cred1 Nau s0 .0 cread0 /e cuv-nt) Kat se g-ndi un .o.ent) :n cele din ur.0 3ise: * Nu te ,ngri6ora) A. s0 le s/un eu) Mallory 3-.+i) * 9ai ,na/oi ,n /at)
@NN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Capitol l "$
70r+atul negru cu revolverul ,nde/0rtat s/re 9oney strig0: * Ii-a. 3is s0 taci5 * EuC ,.i /are r0u& 3ise 9oney) Tre.ura) CeC ce vrei1 :2i a/0sa cu .-na o /arte a tru/ului& ,ncerc-nd s0 o/reasc0 s-ngele) * " vreau /e sora .ea) 9oney se uit0 ui.it0 la el) * <ora ta1 * Kat) #ocea lui sl0+ea) * Ah& Doa.ne5 E2ti MiBe) * Da) Revolverul c03u 2i el alunec0 /e /odea) 9oney alerg0 la el) <-ngele curgea din ceea ce ar0ta ca o ran0 de revolver) * <tai lini2tit5 s/use 9oney) <e gr0+i ,n +aie 2i aduse ni2te a/0 o;igenat0 2i un /roso/ .are de +aie) <e ,ntoarse la MiBe) * " s0 te doar0& ,i atrase ea aten4ia) El 30cea acolo& /rea sl0+it ca s0 se .i2te) Ea turn0 ,n ran0 a/a o;igenat0 2i a/0s0 /roso/ul) El se .u2c0 de .-n0 ca s0 nu 4i/e) * A. s0 che. o a.+ulan40 2i te duc la s/ital& s/use 9oney) El o a/uc0 de .-n0) * Nu) F0r0 s/ital) F0r0 /oli4ie) Devenea tot .ai sl0+it) * Unde-i Kat1 * Nu 2tiu& s/use nea6utorat0 9oney) $tia c0 era undeva cu Mallory& dar ha+ar nu avea unde) * Las0-.0 s-o sun /e o /rieten0 a .ea) * %aige1 ,ntre+0 el) 9oney a/ro+0 din ca/) * Da) Deci 8at i-a vor%it despre noi. La s/ital au tre+uit 3ece .inute ca s0 o g0seasc0 /e %aige) * Ar (i .ai +ine s0 vii acas0& s/use 9oney) * <unt de gard0& 9oney) <unt ,n .i6loculC * Fratele lui Kat e aici) * Ei +ine& s/une-iC
>OO

- <IDNE? <9ELD"N -

* A (ost ,./u2cat) * A (ost ce1 * A (ost ,./u2cat5 * A. s0 tri.it in(ir.ierii 2iC * </une c0 (0r0 s/ital 2i (0r0 /oli4ie) Nu 2tiu ce s0 (ac) * C-t de r0u e1 * Destul de r0u) Ur.0 o /au30) * A. s0 g0sesc /e cineva s0 .0 ,nlocuiasc0) " s0 (iu acolo ,ntr-o 6u.0tate de or0) 9oney /use 6os rece/torul 2i se ,ntoarse s/re MiBe) * #ine %aige) *** Dou0 ore .ai t-r3iu& ,n dru. s/re cas0& Kat se si.4ea /lin0 de un senti.ent glorios de stare /l0cut0) Fusese nervoas0 ,n leg0tur0 cu ideea de a (ace dragoste& se te.use c0 va ur, actul acesta du/0 e;/erien4a ,ngro3itoare /e care o avusese& dar Ken Mallory ,l trans(or.ase ,n ceva .inunat) El eli+erase ,n ea e.o4ii des/re care nu 2tiuse c0 e;ist0) -.+ind ,n sinea ei la g-ndul cu. l-au /0c0lit ei /e doctori ,n ulti.ul .o.ent 2i au c-2tigat /ariul& Kat deschise u2a la a/arta.ent 2i r0.ase acolo 2ocat0) %aige 2i 9oney erau ,ngenuncheate l-ng0 MiBe) El 30cea /e /odea& cu o /ern0 su+ ca/ 2i un /roso/ a/0sat /e coaste& cu hainele ,.+i+ate de s-nge) %aige 2i 9oney se uitar0 ,n sus c-nd intr0 Kat) * MiBe5 Du.ne3eule5 Ea alerg0 s/re MiBe 2i ,ngenunche al0turi de el) Ce s-a ,nt-./lat1 * 7un0& surioar0) #ocea lui era doar o 2oa/t0) * A (ost ,./u2cat& 3ise %aige) Are he.oragie) * <0-l duce. la s/ital& 3ise Kat) MiBe cl0tin0 din ca/) * Nu& 2o/ti el) E2ti doctor) Re/ar0-.0) Kat se uit0 la %aige) * A. o/rit s-ngerarea c-t a. /utut& dar glon4ul e ,n el) Nu ave. aici instru.entele ca s0C * Mai /ierde ,nc0 s-nge& s/use Kat) Lu0 ,n +ra4e ca/ul lui
>O@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

MiBe) Ascult0-.0 MiBe) Dac0 nu /ri.e2ti a6utor& o s0 .ori) * TuC nuC /o4iC ra/ortaC asta) Nu vreau /oli4ie) Kat ,ntre+0 lini2tit0) * :n ce e2ti i./licat& MiBe1 * Ni.ic) A. (ost ,ntr-oC a(acereC 2i s-a ,./u4itC 2i ti/ul a ,nne+unit 2i .-a ,./u2cat) Era genul de /oveste /e care Kat o au3ea de ani de 3ile) Minciuni) Totul doar .inciuni) $tiuse asta ,nc0 de atunci 2i o 2tia 2i acu.& dar ,ncercase s0 nu cread0 adev0rul) MiBe o 4inea de +ra4) * #rei s0 .0 a6u4i& surioar01 * Da) A. s0 te a6ut& MiBe) Kat se a/lec0 2i ,l s0rut0 /e o+ra3) A/oi se ridic0 2i se duse la tele(on) Ridic0 rece/torul 2i (or.0 nu.0rul de la ca.era de urgen40) * Doctori4a 9unter aici& s/use ea cu o voce nesigur0) A. nevoie i.ediat de o a.+ulan40) *** La s/ital& Kat o rug0 /e %aige s0 (ac0 o/era4ia de scoatere a glon4ului) * A /ierdut .ult s-nge& s/use %aige) <e ,ntoarse s/re chirurgul care o asista) Mai d0-i o unitate de s-nge) "/era4ia se s(-r2i ,n 3ori 2i reu2ise) C-nd se ter.in0& %aige o che.0 deo/arte /e Kat) * Cu. vrei s0 ra/orte3 trea+a asta1 ,ntre+0 ea) A2 /utea s0 o trec la accidente& sauC * Nu& s/use Kat) #ocea ei era ,ndurerat0) Ar (i tre+uit s0 (ac asta de .ult) #reau s0 o ra/orte3i ca o ran0 /rin ,./u2care) *** Mallory o a2te/ta /e Kat ,n a(ara s0lii de o/era4ie) * Kat5 A. au3it de (ratele t0u 2iC Kat d0du din ca/ cu o+oseal0) * :.i /are at-t de r0u) " s0 (ie ,n regul01 Kat se uit0 la Mallory 2i s/use: * Da) %entru /ri.a dat0 ,n via4a lui& MiBe o s0 (ie ,n regul0) Mallory ,i str-nse .-na lui Kat)
>O>

- <IDNE? <9ELD"N -

* #reau doar s0 2tii c-t de .inunat a (ost asear0) Ai (ost un .iracol) Ah5 Mi-a. adus a.inte) Doctorii care au /us /ariu sunt ,n ca.era de odihn0& a2tea/t0) Dar /resu/un c0& av-nd ,n vedere cele ,nt-./late& n-o s0 vrei s0 intri 2i s0C * De ce nu1 El ,l lu0 de +ra4 2i a.-ndoi intrar0 ,n ca.era de odihn0) Doctorii se uitau la ei ,n ti./ ce se a/ro/iau) =rundy 3ise: * 7un0& Kat) Ave. nevoie de cuv-ntul t0u ,n leg0tur0 cu o /ro+le.0) Doctorul Mallory /retinde c0 tu 2i cu el a4i /etrecut noa/tea ,./reun0 2i c0 a (ost gro3av) * A (ost .ai +ine dec-t gro3av& s/use Kat) A (ost (antastic5 :l s0rut0 /e Mallory /e o+ra3) Ne vede. .ai t-r3iu& iu+itule) 70r+a4ii r0.aser0 acolo cu gura c0scat0& ,n ti./ ce Kat /lec0) *** :n vestiarul lor& Kat le s/use lui %aige 2i lui 9oney) * Cu toat0 30/0ceala& n-a. avut c-nd s0 v0 s/un vestea) * Ce veste1 ,ntre+0 %aige) * Ken .i-a cerut s0 .0 c0s0toresc cu el) %e (e4ele lor a/0ru un aer de ne,ncredere) * =lu.e2ti5 s/use %aige) * Nu) Mi-a (0cut cererea asear0) A. acce/tat) * Dar nu te /o4i .0rita cu el5 e;cla.0 9oney& Doar 2tii cu. e) #reau s0 s/un c0 a ,ncercat s0 te aduc0 la /at /e +a3a unui /ariu5 * A reu2it5 3-.+i Kat) %aige se uit0 la ea) * <unt ui.it0) Kat s/use: * A. gre2it ,n /rivin4a lui) A. gre2it total) Ken .i-a s/us el ,nsu2i des/re /ariu) Tot ti./ul 0sta& ,l .ustra con2tiin4a) Nu vede4i ce s-a ,nt-./lat1 Eu a. ie2it cu el ca s0-l /ede/sesc& iar el a ie2it cu .ine ca s0 c-2tige ni2te +ani 2i& /-n0 la ur.0& ne-a. ,ndr0gostit unul de cel0lalt) Ah& nu /ot s0 v0 s/un c-t de (ericit0 sunt5 9oney 2i %aige se uitar0 una la cealalt0) * C-nd v0 c0s0tori4i1 ,ntre+0 9oney) * N-a. discutat ,nc0 asta) Dar sunt sigur0 c0 va (i cur-nd) #reau ca voi dou0 s0 (i4i do.ni2oarele .ele de onoare)
>OA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Te /o4i +a3a /e noi& 3ise %aige) " s0 (i. /re3ente) Dar& ,n (undul .in4ii ei& a/0ru o ,ndoial0 care o rodea) C0sc0) * A (ost o noa/te lung0) M0 duc s0 .0 culc) * Eu a. s0 stau cu MiBe& s/use Kat) %oli4ia vrea s0 stea de vor+0 cu el c-nd se tre3e2te) Le lu0 .-inile ,n ale ei) #0 .ul4u.esc c0 sunte4i /rietene at-t de +une) *** :n dru. s/re cas0& %aige se g-ndi la cele ,nt-./late ,n noa/tea aceea) $tia c-t de .ult ,l iu+ea Kat /e (ratele ei) :i tre+uise .ult cura6 ca s0-l dea /e .-na /oli4iei) Ar (i tre+uit s0 (ac0 asta de .ult) Tele(onul sun0 c-nd %aige intr0 ,n a/arta.ent) <e gr0+i s0-l ridice) Era Eason) * 7un05 Te-a. sunat doar ca s0-4i s/un c-t de .ult ,.i li/se2ti) Ce se .ai ,nt-./l0 ,n via4a ta1 %aige (u tentat0 s0-i s/un0& s0 ,./0rt02easc0 lucrul 0sta cuiva& dar era ceva /rea /ersonal& care ,i a/ar4inea lui Kat) * Ni.ic& s/use %aige) Totul e ,n regul0) * 7ine) E2ti li+er0 disear0 la cin01 %aige era con2tient0 c0 era .ai .ult dec-t o invita4ie la cin0) Dac l v d n continuare# am s m implic# se g-ndi %aige) Ea 2tia c0 era cea .ai i./ortant0 deci3ie din via4a ei) Ins/ir0 ad-nc) * EasonC <un0 la u20) <tai un .o.ent& vrei Eason1 %aige l0s0 tele(onul& se duse la u20 2i o deschise) Al(red Turner era acolo)

Capitol l "%
%aige st0tea acolo& ,ncre.enit0) Al(red 3-.+i) * %ot s0 intru1 Ea era uluit0) * DeC desigur) Iart0-.0) Ea ,l ur.0ri cu /rivirea /e Al(red intr-nd ,n ca.era de 3i 2i era /lin0 de e.o4ii contradictorii) Era (ericit0 2i e.o4ionat0 2i (urioas0& ,n acela2i ti./) De ce continui eu n $elul sta? se g-ndi %aige) %ro+a+il a trecut /e aici s0 .0 salute)
>OD

- <IDNE? <9ELD"N -

Al(red se ,ntoarse s/re ea) * A. /0r0sit-o /e Karen) #or+ele lui o 2ocar0) Al(red se a/ro/ie de ea) * A. (0cut o .are gre2eal0& %aige) N-ar (i tre+uit s0 te las s0 /leci) Niciodat0) * Al(redC %aige ,2i a.inti +rusc) <cu30-.0) <e gr0+i la tele(on 2i ,l ridic0) * Eason1 * Da& %aige) Disear0& a. /uteaC * EuC eu nu /ot s0 te v0d) * Ah5 Dac0 disear0 nu& /oate .-ine sear01 * EuC nu sunt sigur0) El si.4ea ,ncordarea din vocea ei) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 * Nu) Totul e ,n regul0) A. s0 te sun .-ine 2i a. s0-4i e;/lic) * 7ine) El /0rea ui.it) %aige /use 6os rece/torul) * Mi-ai li/sit& %aige& s/use Al(red) Eu 4i-a. li/sit 4ie1 "u. Doar c urm resc str ini pe strad (i i strig 'l$red. * Da& recunoscu %aige) * 7ine) Ne a/ar4ine. unul altuia& 2tii) Totdeauna a (ost a2a) 4are? De asta te-ai c s torit cu 8aren? )re0i c poi s intri (i s ie(i din viaa mea c&nd i $ace pl cere? Al(red st0tea a/roa/e de ea) * Nu-i a2a1 %aige se uit0 la el 2i s/use: * Nu 2tiu) Totul era /rea +rusc) Al(red ,l lu0 .-na ,ntr-a lui) * 7ine,n4eles c0 ne a/ar4ine.) * Ce s-a ,nt-./lat cu Karen1 Al(red ridic0 din u.eri) * Karen a (ost o gre2eal0) M0 tot g-ndea. la tine 2i la ti./ul .inunat /etrecut ,./reun0) A. (ost ,ntotdeauna +uni unul /entru cel0lalt) Ea ,l ur.0rea& atent0& ,n gard0) * Al(redC * A. venit aici ca s0 r0.-n& %aige) C-nd s/un GaiciH nu ,n4eleg e;act locul acesta) Merge. la Ne' ?orB)
>OF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Ne' ?orB1 * Da) A. s0-4i s/un totul des/re asta) A2 avea nevoie de o ca(ea) * Desigur) A. s0 (ac una /roas/0t0) Durea30 doar c-teva .inute) Al(red o ur.0 ,n +uc0t0rie& unde %aige ,nce/u s0 /re/are ca(eaua) :ncerca s0-2i ordone3e g-ndurile) :l dorise /e Al(red ,na/oi cu at-ta dis/erare 2i acu.& c-nd el era aiciC * A. ,nv04at .ulte ,n ulti.ii c-4iva ani) M-a. .aturi3at& 3ise Al(red) * 0u1 * Da) $tii c0 a. lucrat tot anii 02tia ,n cadrul "M<) * $tiu) * I0rile astea nu s-au schi.+at din vre.ea c-nd noi era. co/ii) <unt 2i .ai .ulte +oli acolo& 2i .ai .ult0 s0r0cieC * Dar tu erai acolo 2i ,i a6utai& 3ise %aige) * Da& 2i +rusc .-a. tre3it) * Te-ai tre3it1 * Mi-a. dat sea.a c0-.i irosea. via4a) Era. acolo& tr0ia. ,n .i3erie& lucra. dou03eci 2i /atru de ore /e 3i& a6ut-ndu-i /e s0l+aticii aceia ignoran4i& c-nd /utea. (ace o groa30 de +ani aici) %aige asculta (0r0 s0-i vin0 s0 cread0) * A. ,nt-lnit un doctor care are un ca+inet /e %arB Avenue ,n Ne' ?orB) $tii c-t c-2tig0 /e an1 %este cinci sute de .ii de dolari5 M-ai au3it1 Cinci sute de .ii /e an5 %aige se uita (i; la el) * Mi-a. s/us: C-nd a. avut vreodat0 at-4ia +ani1 El .i-a o(erit s0 lucre3 ca asociat& 3ise Al(red cu .-ndrie 2i o s0 .0 co.+in cu el) %entru asta& tu 2i cu .ine .erge. la Ne' ?orB) %aige st0tea acolo& a.or4it0 de cele ce au3ea) * A. s0-.i /ot /er.ite un a/arta.ent .are /entru noi 2i a. s0-4i cu./0r rochii (ru.oase 2i toate lucrurile /e care 4i le /ro.itea. .ereu) -.+ea) Ei& te-a. sur/rins1 %aige avea gura uscat0) * EuC eu nu 2tiu ce s0 s/un& Al(red) El r-se) * 7ine,n4eles c0 nu 2tii) Cinci sute de .ii de dolari /e an sunt su(icien4i ca s0 ia glasul oricui) * Nu .0 g-ndea. la +ani& s/use ,ncet %aige)
>OJ

- <IDNE? <9ELD"N -

* Nu1 Ea ,l studia de /arc0 ,l vedea /entru /ri.a oar0) * Al(red& c-nd lucrai /entru "M< nu si.4eai c0-i a6u4i /e oa.eni1 El ridic0 din u.ori) * Ni.ic nu-i /oate a6uta /e oa.enii aceia) $i cui ,i /as0 cu adev0rat1 Ai crede c0 ea& Karen& ar (i vrut s0 r0.-n acolo ,n 7angladesh1 I-a. s/us c0 n-a. de g-nd 2i atunci s-a dus ,na/oi) El lu0 .-na lui %aige) A2a c0& iat0-.0C E2ti ca. t0cut0) 70nuiesc c0 e2ti /u4in co/le2it0 de toate astea& nu1 %aige se g-ndi la tat0l ei) El ar (i avut .are succes ,n %arB Avenue& dar nu-l interesau +anii) <ingurul lucru care ,l interesa era s0 a6ute oa.enii) * A. divor4at de6a de Karen& a2a c0 a. /utea s0 ne c0s0tori. i.ediat) " +0tu /e .-n0 u2or) Ce s/ui de ideea s0 locui. la Ne' ?orB1 %aige ins/ir0 ad-nc) * Al(redC Avea /e (a40 un 3-.+et e;/ectativ) * Da1 * Ie2i a(ar0) -.+etul se 2terse tre/tat) * Cu.1 %aige se ridic0) * #reau s0 ie2i de aici) El /0rea nedu.erit) * Unde vrei s0 .0 duc1 * Asta nu-4i s/un& (0cu %aige) Ii-ar r0ni senti.entele) *** Du/0 ce Al(red /lec0& %aige r0.ase /ierdut0 /e g-nduri) Kat avusese dre/tate) <e ag04a de o (anto.0) * -i a!ut pe s l%aticii aceia ignorani# c&nd a( $i putut s $ac o groa0 de %ani aici; )inci sute de mii pe an= Fi de asta m ag m eu= se g-ndi %aige cu .irare) Ar (i tre+uit s0 se si.t0 de/ri.at0& dar se si.4ea /lin0 de un senti.ent de u2urare) 7rusc& se si.4i li+er0) Acu. 2tia ce voia) <e duse la tele(on 2i (or.0 nu.0rul lui Eason) * Alo5
>OL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Eason& sunt %aige) :4i a.inte2ti c0 .i-ai vor+it des/re casa ta din #alea lui Noe) * DaC * A2 vrea s-o v0d) E2ti li+er ,n seara asta1 Eason s/use lini2tit) * #rei s0-.i s/ui ce se ,nt-./l0 %aige1 <unt (oarte 30/0cit) * Eu sunt cea 30/0cit0) A. cre3ut c0 sunt ,ndr0gostit0 de un +0r+at /e care l-a. cunoscut cu .ult ti./ ,n ur.0& dar el nu .ai e acela2i) Acu. 2tiu ce vreau) * Da1 * #reau s0 v0d casa ta) *** #alea lui Noe a/ar4inea altui secol) Era o oa30 colorat0 ,n ini.a unuia dintre cele .ai cos.o/olite ora2e din lu.e) Casa lui Eason era o re(lectare a lui * con(orta+il0& curat0 2i (er.ec0toare) " ,nso4i /e %aige /rin c0.inul lui) * Asta e ca.era de 3i& +uc0t0ria& +aia /entru .usa(iri& +irou2) <e uit0 la ea 2i continu0) Dor.itorul e sus) Ai vrea s0-l ve3i1 %aige s/use lini2tit: * Foarte .ult) Urcar0 scara s/re dor.itor) Ini.a lui %aige +0tea s0l+atic) Dar ceea ce se ,nt-./la /0rea inevita+il) 'r $i tre%uit s (tiu de la nceput# se g-ndi ea) %aige n-a 2tiut niciodat0 cine a (0cut /ri.a .i2care dar& cu.va& a6unser0 unul ,n +ra4ele celuilalt 2i +u3ele lui Eason erau /e ale ei 2i asta /0rea lucrul cel .ai natural din lu.e) :nce/ur0 s0 se de3+race unul /e cel0lalt 2i a.-ndoi erau (oarte dornici) A/oi& (ur0 ,n /at 2i el (0cea dragoste cu ea) * Doa.ne& 2o/ti el) Te iu+esc) * $tiu& ,l tachina %aige) :nc0 de c-nd 4i-a. 3is s0-4i /ui halatul al+) Du/0 ce (0cur0 dragoste& %aige s/use: * Mi-ar /l0cea s0-.i /etrec noa/tea aici) * N-o s0 .0 ur02ti di.inea401 * %ro.it) %aige ,2i /etrecu noa/tea cu Eason& vor+indC (0c-nd dragosteC vor+ind) Di.inea4a& ea /reg0ti .icul de6un /entru el) Eason o ur.0ri cu /rivirea 2i 3ise:
>OM

- <IDNE? <9ELD"N -

* Nu 2tiu cu. de sunt at-t de norocos& dar ,4i .ul4u.esc) * Eu sunt cea norocoas0& ,i s/use %aige) * $tii ceva1 Eu n-a. /ri.it un r0s/uns la cererea .ea) * Ast03i du/0-a.ia30 o s0 ai un r0s/uns) :n du/0-a.ia3a aceea& la +iroul lui Eason sosi un co.isionar cu un /lic) :n0untru era cartea de vi3it0 /e care Eason o tri.isese cu .acheta casei) *** ' mea OP ' noastr ORP 5og nsemnai o posi%ilitate.

Capitol l "&
Lou Dinetto era gata s0 ias0 din s/ital) Kat se duse ,n ca.era lui s0-2i ia r0.as +un) Rhino 2i U.+ra erau acolo) C-nd Kat intr0& Dinetto se ,ntoarse s/re ei 2i s/use: * $terge4i-o5 Kat se uit0 la ei cu. /0r0sesc ca.era) Dinetto o /rivi /e Kat 2i 3ise: * :4i r0.-n dator) * Nu-.i datore3i ni.ic) * At-t cre3i c0 valorea30 via4a .ea) A. au3it c0 te c0s0tore2ti) * Adev0rat) * Cu un doctor) * Da) * <0-i s/ui s0 ai+0 gri60 de tine& alt(el o s0 r0s/und0 ,n (a4a .ea) * A. s0-i s/un) Ur.0 o .ic0 /au30) * :.i /are r0u de MiBe) * " s0 se (ac0 +ine& 3ise Kat) A. avut o conversa4ie lung0 cu el) " s0 (ie +ine) * 7un) Dinetto ,i ,ntinse un /lic u.(lat) Un .ic dar de nunt0 /entru tine) Kat cl0tin0 din ca/)
>ON

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Nu& .ul4u.esc) * DarC * Ai gri60 de tine) * $i tu) $tii ceva1 E2ti cu adev0rat o (e.eie cura6oas0) A. s04i s/un ceva ce vreau s0 4ii .inte) Dac0 ai nevoie vreodat0 de o (avoare * orice * s0 vii la .ine) M-ai au3it1 * Te-a. au3it) Ea 2tia c0 el vor+ea serios) $i .ai 2tia c0 nu se va duce niciodat0 la el) *** :n s0/t0.-nile care au ur.at& %aige 2i Eason vor+eau la tele(on de trei 2i /atru ori /e 3i 2i erau ,./reun0 de (iecare dat0 c-nd %aige nu era de gard0 noa/tea) *** </italul era .ai aglo.erat ca oric-nd) %aige (usese de serviciu trei3eci 2i 2ase de ore /line de urgen4e) Toc.ai ador.ise ,n ca.era de gard0 c-nd (u tre3it0 de sunetul ascu4it& urgent& al tele(onului) Ea duse rece/torul la ureche) * Alo1 * Doctori4a Taylor& vrei s0 vii la ca.era D>>& statim? %aige ,ncerc0 s0-2i li./e3easc0 .intea) Ca.era D>>) Unul dintre /acien4ii doctorului 7arBer& Lance Kelly) Toc.ai i se ,nlocuise o valv0 .itral0) Tre+uie s0 se (i ,nt-./lat ceva r0u) %aige ie2i cu greu din /at 2i o lu0 /e coridorul /ustiu) Decise s0 nu a2te/te ascensorul) Alerg0 ,n sus& /e scar0) %oate c0 e doar o sor0 nervoas0) Dac e serios# o s -l c,em pe doctorul :ar7er# se g-ndi ea) Intr0 ,n ca.era D>> 2i r0.ase ,n u20& uit-ndu-se) %acientul se lu/ta s0 res/ire 2i ge.ea) <ora se ,ntoarse s/re %aige vi3i+il u2urat0) * N-a. 2tiut ce s0 (ac& doa.n0 doctorC euC %aige se gr0+i s/re /at& * " s0 (ie +ine& 3ise ea lini2titor) :i lu0 ,ncheietura .-inii ,ntre dou0 degete) %ulsul s0rea ne+une2te) * 9ai s0-l cal.0.& co.and0 %aige)
>@O

- <IDNE? <9ELD"N -

<ora ,i d0du lui %aige o sering0 2i %aige i-o in6ect0 ,n ven0) %aige se ,ntoarse s/re sor0) * </une-i surorii 2e(e s0 adune o echi/0 de o/era4ie& stati.) $i tri.ite du/0 doctorul 7arBer) Cincis/re3ece .inte .ai t-r3iu& Kelly era /e .asa de o/era4ie) Echi/a era (or.at0 din dou0 surori asistente& o sor0 care circula 2i doi re3iden4i) Un .onitor de televi3iune era a./lasat sus& ,ntrun col4 al ca.erei& ca s0 arate +0t0ile ini.ii& EK=-ul 2i tensiunea) Intr0 aneste3istul 2i %aige si.4i nevoia s0 ,n6ure) Ma6oritatea aneste3i2tilor din s/ital erau doctori /rice/u4i& dar 9er.an Koch era o e;ce/4ie) %aige .ai lucrase cu el ,nainte 2i ,ncerca s0-l evite c-t de .ult /osi+il) Nu avea ,ncredere ,n el) Acu. ,ns0& nu avea de ales) %aige ,l ur.0ri cu. ata2ea30 un tu+ la g-tul /acientului& ,n ti./ ce ea des(02ur0 un cearcea( de h-rtie cu o (ereastr0 ,n el 2i ,l a2e30 /e /ie/tul /acientului) * %une-i un cateter ,n vena 6ugular0& 3ise %aige) Koch a/ro+0 din ca/) * Eust) Unul dintre re3iden4i ,ntre+0: * Care-i /ro+le.a aici1 * Doctorul 7arBer a ,nlocuit ieri valva .itral0& cred c0 s-a ru/t) %aige se uit0 la doctorul Koch) * E aneste3iat1 Koch a/ro+0 din ca/) * Doar.e /arc0 ar (i acas0 ,n /at) '( $i vrut s $ii tu acolo# se g-ndi %aige) * Ce (olose2ti1 * %ro/o(ol) Ea a/ro+0 din ca/) * :n regul05 Ur.0ri cu. Kelly e conectat la a/aratul ini.0-/l0.-n& ca ea s0 /oat0 (ace un +y-/ass cardio-/ul.onar) %aige studie .onitorul de /e /erete) %uls @DO& satura4ie o;igen 2i s-nge N> la sut0C tensiunea MO cu JO) * :i d0. dru.ul& s/use %aige) Unul dintre re3iden4i /use .u3ic0) %aige se a/ro/ie de .asa de o/era4ie su+ o lu.in0 al+0& (ier+inte& de o .ie o sut0 de 'a4i& 2i ,i s/use surorii asistente)
>@@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* <cal/el& te rog) :nce/u o/era4ia) %aige ,nde/0rt0 de /e stern toate (irele .etalice de la o/era4ia dinainte cu o 3i) Ea t0ie a/oi& la +a3a g-tului& /-n0 ,n ca/0tul de 6os al sternului& ,n ti./ ce unul dintre re3iden4i a+sor+ea cu ti(on s-ngerarea) Ea trecu atent0 /rin straturile de gr0si.e 2i .u2chi 2i ,n (a4a ei a/0ru ini.a care +0tea neregulat) * Aici e /ro+le.a& s/use %aige) Atriu.ul este /er(orat) <-ngele se adun0 ,n 6urul ini.ii 2i o a/as0) %aige se uit0 /e .onitorul de la /erete) %resiunea /o./ei sc03use /ericulos) * M0re2te /ulsul& ordon0 %aige) U2a s0lii de o/era4ie se deschise 2i intr0 La'rence 7arBer) El st0tu ,ntr-o /arte& ur.0rind ce se ,nt-./l0) %aige 3ise: * Doctore 7arBer5 #rei s0C * E o/era4ia ta) %aige se uit0 re/ede la ce (0cea Koch) * Fii atent) " s0-l su/raaneste3ie3i& la nai+a5 Las-o .ai ,ncet) * Dar& euC * :i scade tensiunea) * Ce vrei s0 (ac1 ,ntre+0 Koch nea6utorat) El ar tre%ui s (tie# se g-ndi (urioas0 %aige) * D0-i lidocain 2i e/ine/hrin5 Acu.5 url0 ea) * 7ine) %aige se uit0 la Roch care lu0 o sering0 2i in6ecta /acientului intravenos) Un re3ident se uit0 la .onitor 2i strig0) * <cade tensiunea) %aige lucra ne+une2te ca s0 o/reasc0 scurgerea s-ngelui) <e uit0 ,n sus la Koch) * %rea .ult s-nge5 Ii-a. s/us s0C 7rusc& 3go.otul +0t0ilor ini.ii /e .onitor deveni haotic) * Doa.ne5 Ceva a .ers r0u5 * D0-.i de(i+rilatorul& url0 %aige) " sor0 ,ntinse .-na du/0 de(i+rilator de /e .0su4a cu instru.ente& des(0cu dou0 /adele sterile 2i le /use ,n /ri30) :ntoarse co.utatorul s0 le ,ncarce 2i& 3ece secunde .ai t-r3iu& i le d0du lui %aige) Ea lu0 /adelele 2i le a2e30 direct /e ini.a lui Kelly) Tru/ul lui
>@>

- <IDNE? <9ELD"N -

Kelly s0ri& a/oi c03u din nou) %aige ,ncerc0 din nou& cer-ndu-i s0 revin0 la via40& cer-ndu-i s0 res/ire din nou) Ni.ic) Ini.a r0.-nea ne.i2cat0& un organ .ort& ne(olositor) %aige era (urioas0) %artea ei din o/era4ie era reu2it0) Dar Koch su/raaneste3iase /acientul) C-nd %aige a/lic0 de(i+rilatorul /e tru/ul lui Kelly /entru a treia oar0 2i inutil& doctorul 7arBer veni la .asa de o/era4ie 2i se ,ntoarse s/re %aige: * L-ai o.or-t5

Capitol l "'
Eason era ,n .i6locul unei 2edin4e de design& c-nd secretara lui ,i 3ise: * Doctori4a Taylor e la tele(on) <0-i s/un c0 o s0 o suna4i1 * Nu& o s0 vor+esc) Eason ridic0 tele(onul) %aige1 * EasonC a. nevoie de tine5 %l-ngea ,n hohote) * Ce s-a ,nt-./lat1 * %o4i veni la a/arta.ent1 * Desigur) #in i.ediat) <e ridic0) * $edin4a s-a ter.inat) " s0 o relu0. .-ine di.inea40) " 6u.0tate de or0 .ai t-r3iu& Eason era la a/arta.ent) %aige deschise u2a 2i ,2i arunc0 +ra4ele ,n 6urul lui) Avea ochii ro2ii de /l-ns) * Ce s-a ,nt-./lat& ,ntre+0 Eason) * E ,ngro3itor5 Doctorul 7arBer .i-a s/us c0 euC a. o.or-t un /acient 2i& sincer& n-a (ost vina .ea5 #ocea i se s/arse) Nu .ai /ot su/orta toate astea din /artea lui) * %aige& s/use Eason cu +l-nde4e& .i-ai s/us c-t de .eschin e ,ntotdeauna) !sta-i caracterul o.ului) %aige cl0tin0 din ca/) * E .ai .ult dec-t at-t) A ,ncercat s0 .0 o+lige s0 /lec ,nc0 de c-nd a. ,nce/ut s0 lucre3 cu el) Eason& dac0 ar (i un doctor /rost 2i ar considera c0 nu sunt +un0 de ni.ic& nu .i-ar /0sa at-t de .ult& dar +0r+atul 0sta e str0lucit) Tre+uie s0-i res/ect /0rerea) Cred c0 nu sunt destul de +un0) * %rostii& s/use cu su/0rare Eason) 7ine,n4eles c0 e2ti) Toat0
>@A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

lu.ea cu care vor+esc s/une c0 e2ti o doctori40 .inunat0) * Dar nu 2i La'rence 7arBer) * Uit0-l /e 7arBer) * " s0-l uit& s/use %aige) %lec din s/ital) Eason o lu0 ,n +ra4e) * %aige& 2tiu c0-4i iu+e2ti /rea .ult /ro(esia ca s0 o a+andone3i) * N-a. s-o a+andone3) Doar c0 nu .ai vreau s0 v0d s/italul 0sta) Eason scoase o +atist0 2i ,i 2terse ochii) * :.i /are r0u c0 te nec06esc cu toate astea& s/use %aige) * %entru astea e;ist0 viitori so4i& nu-i a2a1 Ea reu2i s0 3-.+easc0) * :.i /lace cu. sun0) :n regul0) %aige ins/ir0 ad-nc) M0 si.t .ai +ine acu.) :4i .ul4u.esc c0 ai stat de vor+0 cu .ine) I-a. tele(onat doctorului 8allace 2i i-a. s/us c0 /lec din s/ital) M0 duc chiar acu. la el s0-l v0d) * Ne ,nt-lni. la cin0& disear0) *** %aige .erse /e coridoarele s/italului 2tiind c0 le vedea /entru ulti.a oar0) <e au3eau 3go.otele (a.iliare 2i oa.enii se gr0+eau ,n sus 2i ,n 6os /e coridoare) Devenise un c0.in /entru ea& .ai .ult dec-t ,2i d0duse sea.a) <e g-ndi la Ei..y 2i la Chang 2i la to4i doctorii .inuna4i cu care lucrase) Dragul de Eason& care .ersese cu ea la turul vi3itelor ,n halatul lui al+5 Trecu /e l-ng0 ca(eneaua unde ea cu 9oney 2i cu Kat luaser0 de o sut0 de ori .icul de6un& a/oi /e l-ng0 ca.era de odihn0& unde ,ncercaser0 s0 dea o /etrecere) Coridoarele 2i ca.erele erau /line de .ulte a.intiri& dar re$u0 s lucre0 su% acela(i acoperi( cu acest monstru. Ea se duse la +iroul doctorului 8allace) Acesta o a2te/ta) * Tre+uie s0-4i s/un c0 tele(onul t0u .-a sur/rins& %aige5 Teai decis de(initiv1 * Da) 7en6a.in 8allace o(t0) * Foarte +ine) :nainte de a /leca& doctorul 7arBer ar vrea s0 te vad0) * #reau s0-l v0d eu /e el)
>@D

- <IDNE? <9ELD"N -

Toat0 (uria adunat0 de %aige veni s0 (iar+0 la su/ra(a40) * E ,n la+orator) EiC noroc) Doctorul 7arBer e;a.ina ni2te la.e la .icrosco/& c-nd %aige intr0) El ,2i ridic0 /rivirea) * Mi s-a s/us c0 ai decis s0 /0r0se2ti s/italul) * Adev0rat) :n s(-r2it& 4i s-a ,./linit dorin4a) * $i care era asta1 ,ntre+0 7arBer) * Ai vrut s0 /lec de aici din /ri.ul .o.ent ,n care .-ai v03ut) Ei +ine& ai c-2tigat) Nu .0 .ai /ot lu/ta cu du.neata) C-nd .i-ai s/us c0 l-a. o.or-t /e /acientul du.itale& euC #ocea lui %aige se s/arse) EuC eu cred c0 e2ti un sadic& un (iu de c04ea (0r0 ini.0& te ur0sc) * <tai 6os& s/use doctorul 7arBer) * Nu) Nu .ai a. ni.ic de 3is) * Ei +ine& a. eu) Cine nai+a cre3i c0C1 7rusc se o/ri 2i g-(-i) :n ti./ ce %aige se uita ,ngro3it0& el se a/uc0 de /ie/t 2i se chirci /e scaun& cu (a4a str-.+at0 ,ntr-o /arte& ,ntr-un rictus ori+il) %aige (u ,ntr-o cli/0 al0turi de el) * Doctore 7arBer5 A/uc0 tele(onul 2i strig0 ,n el) * Cod Ro2u5 Cod Ro2u5 *** Doctorul %eterson s/use: * A su(erit un in(arct .asiv) E /rea devre.e s0 2ti. dac0 o s0 sca/e din asta) E vina mea# se g-ndi %aige) Eu l voiam mort= <e si.4ea ne(ericit0) <e duse ,na/oi s0-l vad0 /e 7en 8allace) * :.i /are r0u de cele ,nt-./late& s/use %aige) Era un doctor +un) * Da) E regreta+il) FoarteC 8allace o studie un .o.ent) %aige& dac0 doctorul 7arBer nu .ai /oate /ractica aici& te g-nde2ti s0 r0.-i1 %aige e3it0) * Da) Desigur)
>@F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Capitol l "(
Pe $i(a lui scria1 /o,n )ronin# % r%at al%# v&rst A0. Diagnostic# tumoare la inim . %aige nu-l v03use ,nc0 /e Eohn Cronin) Era /rogra.at /entru o/era4ie la ini.0) Ea intr0 ,n ca.era lui cu o sor0 2i cu un doctor din /ersonal al0turi de ea) -.+i cald 2i 3ise: * 7un0 di.inea4a& do.nule Cronin) Toc.ai de3intu+aser0 2i erau ur.e de leuco/last ,n 6urul gurii) Deasu/ra ca/ului ,i at-rnau sticlele de /er(u3ii 2i tu+urile ,i (useser0 /rinse ,n +ra4ul st-ng) Cronin se uit0 la %aige) * Cine nai+a e2ti1 * <unt doctori4a Taylor) A. s0 te e;a.ine3 2iC * %e nai+a5 Iine-4i a(urisitele de .-ini de/arte de .ine) De ce nu .i-au tri.is un doctor adev0rat1 -.+etul lui %aige dis/0ru) * <unt chirurg cardiovascular) A. s0 (ac tot ce /ot ca s0 (ii din nou +ine) * Tu o s0 o/ere3i /e ini.a .ea1 * A2a-i) EuC Eohn Cronin se uit0 la re3ident 2i s/use: * %entru Du.ne3eu& 0sta-i cel .ai +un lucru /e care-l /oate o(eri acest s/ital1 * Te asigur c0 doctori4a Taylor este (oarte cali(icat0& s/use doctorul din r-ndul /ersonalului) * Ca 2i (undul .eu) %aige s/use +04oas0: * #rei s0-4i aduci /ro/riul du.itale chirurg1 * N-a. nici unul) Nu-.i /ot /er.ite un (lecar din 0ia cu /re4 .are) #oi doctorii sunte4i to4i la (el) Nu v0 interesea30 dec-t +anii) Nu v0 /as0 de oa.eni) Noi sunte. /entru voi doar +uc04i de carne& nu-i a2a1 %aige se lu/t0 s0 se controle3e) * $tiu c0 acu. e2ti nec06it& darC * Nec06it1 Doar /entru c0 o s0-.i tai ini.a1 El urla) $tiu c0 a. s0 .or /e .asa de o/era4ie) " s0 .0 o.ori 2i s/er s0 te ,nha4e /entru cri.0) * Destul& s/use %aige)
>@J

- <IDNE? <9ELD"N -

El r-n6ea la ea cu .ali4io3itate) * N-o s0 arate +ine ,n dosarul du.itale& dac0 .or& nu-i a2a& doctore1 %oate c0 o s0 te las s0 .0 o/ere3i) %aige constat0 c0 era /rea nervoas0) <e ,ntoarse s/re sor0) * #reau o EK= 2i anali3e chi.ice co./lete) <e .ai uit0 o dat0 la Eohn Cronin& a/oi se ,ntoarse 2i /lec0) C-nd %aige se ,ntoarse o or0 .ai t-r3iu cu re3ultatele testelor& Eohn Cronin se uit0 ,n sus: * A& s-a ,ntors c04eaua1 *** %aige ,l o/er0 /e Eohn Cronin la ora 2ase& a doua 3i di.inea4a) :n .o.entul c-nd ,l deschise& ea ,n4elese c0 nu e;ist0 s/eran40) %ro+le.a .a6or0 nu era ini.a) "rganele lui Cronin ar0tau se.ne de .elanoa.e) Un re3ident s/use: * Ah5 Doa.ne) Ce-o s0 (ace.1 * " s0 ne rug0. s0 nu (ie nevoit s0 tr0iasc0 /rea .ult cu astea) *** C-nd %aige ie2i din sala de o/era4ii ,n coridor& g0si o (e.eie 2i doi +0r+a4i care o a2te/tau) Fe.eia era ,n v-rst0 de a/roa/e /atru3eci de ani) Avea /0r ro2u deschis& era /rea .ult .achiat0 2i avea un /ar(u. ie(tin) %urta o rochie str-.t0& care ,i accentua tru/ul volu/tuos) 70r+a4ii aveau /este /atru3eci de ani 2i aveau a.-ndoi /0r ro2u) Lui %aige ,i /0reau ca ni2te actori de circ) Fe.eia ,ntre+0: * E2ti doctori4a Taylor1 * Da) * Eu sunt doa.na Cronin) Ace2tia sunt (ra4ii .ei) Cu. se si.te so4ul .eu1 %aige e3it0) </use cu aten4ie: * "/era4ia a .ers c-t se /utea a2te/ta de +ine) * Ah& slav0 Do.nului5 s/use .elodra.atic doa.na Cronin& 2terg-ndu-2i ochii cu o +atist0 de dantel0) A2 .uri dac0 i s-ar ,nt-./la ceva lui Eohn5 %aige se si.4ea de /arc0 ar (i v03ut o artist0 ,ntr-o /ies0
>@L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

/roast0) * %ot s0-l v0d acu. /e dragul .eu1 * Nu ,nc0& doa.n0 Cronin) E la tera/ie intensiv0) #0 sugere3 s0 reveni4i .-ine) * " s0 veni. din nou) <e ,ntoarse s/re +0r+a4i) 9aide4i& +0ie4i5 %aige se uit0 du/0 ei cu. /lecau) * rmanul /o,n )ronin= se g-ndi ea) *** Lui %aige i se d0du ra/ortul a doua 3i di.inea4a) Cancerul .etasta3ase ,n tot tru/ul lui Cronin) Era /rea t-r3iu /entru trata.ent cu iradieri) "ncologul ,i s/use lui %aige) * Nu este ni.ic de (0cut dec-t s0-l .en4ine. c-t de c-t con(orta+il) " s0 ai+0 dureri al nai+ii de .ari) * C-t ti./ .ai are1 * " s0/t0.-n0 sau dou0& cel .ult) *** %aige se duse s0-l vi3ite3e /e Eohn Cronin la tera/ie intensiv0) Dor.ea) Eohn Cronin nu .ai /0rea un +0r+at a.ar& vitriolic& ci o (iin40 u.an0 lu/t-ndu-se cu dis/erare /entru via4a lui) Era ,ntrun a/arat de res/irat 2i era hr0nit intravenos) %aige se a2e30 l-ng0 /atul lui& /rivindu-l) Ar0ta o+osit 2i ,n(r-nt) El e unul dintre cei ne$ericii# se g-ndi %aige) ),iar cu toate miracolele medicale moderne# nu putem $ace nimic s -l salv m. %aige ,i atinse cu +l-nde4e +ra4ul) Du/0 un ti./& /lec0) *** Mai t-r3iu ,n du/0-a.ia3a aceea& %aige se o/ri s0-l vad0 din nou /e Eohn Cronin) Acu. nu .ai era ,n a/aratul de res/irat) C-nd deschise ochii 2i o v03u /e %aige& s/use a.e4it: * "/era4ia s-a ter.inat& da1 %aige 3-.+i lini2titor) * Da) A. venit doar s0 v0d dac0 te si.4i con(orta+il) * Con(orta+il1 .-r-i el) Ce nai+a ,4i /as01
>@M

- <IDNE? <9ELD"N -

* Te rog) 9ai s0 nu ne cert0.) Cronin 30cea acolo studiind-o ,n t0cere) * Doctorul cel0lalt .i-a 3is c0 ai (0cut o trea+0 +un0) %aige nu s/use ni.ic) * A. cancer& nu-i a2a1 * Da) * C-t de r0u este1 :ntre+area ridic0 o dile.0 c0reia to4i chirurgii tre+uiau s0-i (ac0 (a40 .ai cur-nd sau .ai t-r3iu) %aige r0s/unse: * E destul de r0u) Ur.0 o t0cere lung0) * Cu. e cu iradierea sau chi.iotera/ie) * :.i /are r0u) Te-ar (ace s0 te si.4i .ai /rost 2i n-ar a6uta) * :n4eleg) EiC a. avut o via40 +un0) * <unt sigur0 c0 a2a a (ost) * %oate c0 nu .0 cre3i& uit-ndu-te la .ine acu.& dar a. avut o .ul4i.e de (e.ei) * Cred asta) * Da) Fe.eiC (ri/turi groaseC 4ig0ri +une de (oi) E2ti c0s0torit01 * Nu) * Ar tre+ui s0 (ii) Fiecare ar tre+ui s0 (ie c0s0torit) Eu a. (ost c0s0torit) De dou0 ori) %ri.a dat0 trei3eci 2i cinci de ani) A (ost o doa.n0 .inunat0) A .urit de un atac de ini.0) * :.i /are r0u) * E-n regul0) "(t0) A/oi& .-a. /0c0lit c0s0torindu-.0 cu o nulitate) Cu ea 2i cu cei doi (ra4i (l0.-n3i ai ei) %ro+a+il c0 e vina .ea) %0rul ei ro2u .-a atras) E o (igur0) * <unt sigur0 c0 eaC * <0 nu te su/eri& dar 2tii de ce .0 a(lu ,n s/italul 0sta a.0r-t1 <o4ia .ea .-a adus aici) N-a vrut s0 cheltuiasc0 +ani /e .ine s0 .0 duc0 la un s/ital /articular) :n (elul 0sta& o s0-i r0.-n0 .ai .ult ei 2i (ra4ilor ei) <e uit0 la %aige) C-t ti./ .i-a .ai r0.as1 * #rei s0-4i s/un sincer1 * NuC 7a da) * " s0/t0.-n0 sau dou0) * Isuse5 Durerile au s0 devin0 .ai rele& nu-i a2a1 * A. s0 ,ncerc s0 te .en4in c-t se /oate de con(orta+il& do.nule Cronin)
>@N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* </une-.i Eohn) * Eohn) * #ia4a e o c04ea& nu-i a2a1 * Ai 3is c0 ai avut o via40 +un/) * A. 3is) E nosti. cu.va s0 2tii c0 e gata s0 se ter.ine) Unde cre3i c0 ne duce.1 * Nu 2tiuC El se (or40 s0 3-.+easc0) * A. s0 te anun4 c-nd a. s0 a6ung acolo) * " s0 4i se aduc0 ni2te .edica.ente) %ot s0 (ac ceva ca s0 te si.4i .ai con(orta+il1 * Da) #ino ,na/oi 2i .ai vor+e2te cu .ine& disear0) Era seara li+er0 a lui %aige 2i era e/ui3at0) * A. s0 .0 ,ntorc) *** :n noa/tea aceea& c-nd %aige se ,ntoarse s0-l vad0 /e Eohn Cronin& acesta era trea3) * Cu. te si.4i1 El se str-.+0) * =roa3nic) N-a. (ost niciodat0 tare la dureri) 70nuiesc c0 a. avut un /rag de re3isten40 sc03ut) * :n4eleg) * Ai cunoscut-o /e 9a3el& da1 * 9a3el1 * <o4ia .ea) Nulitatea) Ea 2i cu (ra4ii ei au (ost aici s0 .0 vad0) Mi-au s/us c0 au vor+it cu tine) * A2a-i) * E o (igur0& nu-i a2a1 M-a. +0gat ,n neca3uri cu ei) A+ia a2tea/t0 s0 dau ortuQ /o/ii) * Nu vor+i a2a) * E adev0rat) <ingurul .otiv /entru care 9a3el s-a .0ritat cu .ine au (ost +anii .ei) Ca s0-4i s/un adev0rul& nu-.i /as0 /rea .ult de asta) A. avut o /erioad0 +un0 cu ea& la /at& dar a/oi& ea 2i (ra4ii ei au ,nce/ut s0 (ie hr0/0re4i) #oiau .ereu .ai .ult) A.-ndoi statur0 acolo& ,ntr-o t0cere /l0cut0) * Ii-a. s/us c0 o+i2nuia. s0 c0l0toresc .ult1 * Nu) * Da) A. (ost ,n <uediaC Dane.arcaC =er.ania) Ai (ost
>>O

- <IDNE? <9ELD"N -

vreodat0 ,n Euro/a1 <e g-ndi la 3iua c-nd (usese la agen4ia de turis.) * mergem la <eneia= "u# s mergem la Paris= )e-ai 0ice de 6ondra? * Nu& n-a. (ost) * Ar tre+ui s0 te duci) * %oate c0& ,ntr-o +un0 3i& a. s0 .0 duc) * 70nuiesc c0 nu c-2tigi .ul4i +ani lucr-nd la un s/ital ca 0sta1 * C-2tig destul) El d0du din ca/ /entru sine) * Da) Tre+uie s0 te duci ,n Euro/a) F0-.i o (avoare) Du-te la %arisC stai la )rillon# ia cina la 3a?im# co.and0 o (ri/tur0 .are& groas0& 2i o sticl0 de 2a./anie 2i c-nd .0n-nci (ri/tura aia 2i +ei 2a./ania& vreau s0 te g-nde2ti la .ine) Ai s0 (aci lucrul 0sta1 %aige s/use ,ncet: * A. s0 (ac lucrul 0sta& ,ntr-o +un0 3i) Eohn Cronin o studie) * 7ine) Acu. sunt o+osit) Ai s0 vii .-ine s0 .ai stai de vor+0 cu .ine1 * A. s0 .0 ,ntorc& s/use %aige) Eohn Cronin ador.i)

Capitol l ")
Ken Mallory credea (oarte .ult ,n noroc& iar du/0 ,nt-lnirea cu 9arrison cre3u cu 2i .ai .are (er.itate c0 acesta era de /artea lui) %osi+ilitatea ca o /ersoan0 at-t de +ogat0 ca 9arrison s0 (ie adus0 la s/italul Em%arcadero era e;tre. de redus0) >ar eu sunt cel care i-am salvat viaa# (i el vrea s -(i arate recuno(tina# se g-ndi Mallory (ericit) El ,ntre+ase /e un /rieten al lui des/re (a.ilia 9arrison) * Cuv-ntul G+ogatH nu e;/ri.0 nici /e de/arte cu. este& ,i 3isese /rietenul lui) E de dou0s/re3ece ori .ai .ilionar) $i are o (at0 (oarte +ine) A (ost c0s0torit0 de trei sau /atru ori) Ulti.a oar0 cu un conte) * I-ai cunoscut vreodat0 /e cei din (a.ilia 9arrison1 * Nu) Ei nu se a.estec0 /rintre unii ca noi) :ntr-o s-.+0t0 di.inea40& c-nd (u e;ternat din s/ital& Ale; 9arrison 3ise:
>>@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Ken& cre3i c0 o s0 .0 si.t destul de +ine ca s0 dau o /etrecere /este o s0/t0.-n01 Mallory a/ro+0 din ca/) * Dac0 n-o s0 e;agere3i& nu v0d de ce nuC Ale; 9arrison 3-.+i) * 7ine) Tu e2ti oas/etele de onoare) Mallory si.4i un (ior +rusc) : tr&nul a $ost serios n ce a 0is. EiC .ul4u.esc) * Lauren 2i cu .ine o s0 te a2te/t0. la 2a/te 2i 6u.0tate seara& s-.+0t0 viitoare) :i d0du lui Mallory o adres0 ,n No+ 9ill) * A. s0 (iu acolo& s/use Mallory) 'm s $iu= Mallory ,i /ro.isese lui Kat c0 o duce la teatru ,n seara aceea) Dar va (i u2or s0 a.-ne) :2i adunase c-2tigul 2i ,i /l0cea s0 (ac0 dragoste cu ea) De c-teva ori /e s0/t0.-n0& ei reu2iser0 s0 se duc0 ,ntr-o ca.era de gard0 neocu/at0& sau ,ntr-o ca.er0 goal0 din s/ital& sau ,n a/arta.entul ei sau al lui) 2ocul ei $usese reinut mult timp# se g-ndi Mallory (ericit& dar c-nd a venit e;/lo3ia * uau5 Ei# oricum# ntr-una din 0ilele astea# va $i timpul s -i spun arrivederci. :n 3iua ,n care tre+uia s0 se duc0 la cin0 la 9arrison& Mallory ,i tele(on0 lui Kat: * #e2ti /roaste& iu+ito) * Ce s-a ,nt-./lat& dragul .eu1 * Unul dintre doctori e +olnav 2i .i-au cerut s0-i 4in locul) Mie tea.0 c0 tre+uie s0 anule3 ,nt-lnirea noastr0) Ea nu voia s0-l lase s0 2tie c-t de de3a.0git0 era& c-t de .ult avea nevoie s0 (ie cu el) Kat s/use u2or: * Ah& +ineP asta-i .eseria de doctor& nu-i a2a1 * Da) A. s0 .0 revan2e3 (a40 de tine) * Nu tre+uie s0 te revan2e3i cu ni.ic (a40 de .ine& s/use ea cu c0ldur0) Te iu+esc) * $i eu te iu+esc) * Ken& c-nd o s0 vor+i. des/re noi1 * Ce vrei s0 s/ui1 El 2tia e;act ce voia ea s0 ,n4eleag0) #oia s0-l lege) Toate erau la (el) +(i $olosesc se?ul ca momeal # sper&nd s agae un $raier care s -(i petreac viaa cu ele. Ei +ine& el era /rea de2te/t /entru a2a ceva) C-nd va veni vre.ea& va /leca cu regrete& a2a cu. (0cuse de o du3in0 de ori ,nainte)
>>>

- <IDNE? <9ELD"N -

Kat ,i 3ise: * Nu cre3i c0 ar tre+ui s0 (i;0. o dat0& Ken1 Tre+uie s0 (ac .ulte /lanuri) * A& sigur) " s0 (ace. 2i asta) * M-a. g-ndit c0 /oate ,n iunie) Ce cre3i1 "u vrei s (tii ce g&ndesc eu? Dac mi !oc %ine c rile# o s $ie o nunt # dar nu cu tine. * " s0 vor+i. des/re asta& iu+ito) Acu. tre+uie s0 /lec) *** C0.inul (a.iliei 9arrison era o vil0 ca dintr-un (il.& situat0 /e hectare de teren +ine ,ntre4inut) Casa ,ns02i /0rea c0 nu se .ai ter.in0) Erau dou0-du3ini de oas/e4i& iar ,n uria2ul salon c-nta o .ic0 orchestr0) C-nd intr0 Mallory& Lauren se gr0+i s0 vin0 s0-l salute) %urta o rochie .0t0soas0& li/it0 de tru/) Ea ,i str-nse .-na lui Mallory) * 7un venit& oas/ete de onoare) M0 +ucur at-t c0 e2ti aici) * La (el 2i eu) Cu. se si.te tat0l t0u1 * Foarte viu& .ul4u.it0 4ie) E2ti un erou ,n casa asta) Mallory 3-.+i cu .odestie) * Mi-a. (0cut doar datoria) * %resu/un c0 asta s/une 2i Du.ne3eu ,n (iecare 3i) Ea ,i lu0 .-na 2i ,nce/u s0-l reco.ande celorlal4i oas/e4i) Lista oas/e4ilor era (oarte aleas0) <e a(lau acolo guvernatorul Cali(orniei& a.+asadorul (rance3& un 6udec0tor de la Curtea <u/re.0 2i o du3in0 de diver2i oa.eni /olitici& arti2ti 2i .agna4i ai a(acerilor) Mallory /utea si.4i ,n ca.er0 /uterea 2i asta ,l ,n(iora) 'ici e locul meu# se g-ndi el& c,iar aici# mpreun cu oamenii ace(tia. Cina a (ost delicioas0 2i servit0 elegant) La s(-r2itul serii& c-nd oas/e4ii ,nce/ur0 s0 /lece& 9arrison ,i 3ise lui Mallory: * Nu te gr0+i& Ken) #reau s0 stau de vor+0 cu tine) * :nc-ntat) 9arrison& Lauren 2i Mallory se a2e3ar0 ,n +i+liotec0) 9arrison st0tea ,ntr-un (otoliu& al0turi de (iica sa) * C-nd 4i-a. s/us la s/ital c0 eu consider c0 ai un viitor .are ,n (a4a ta& a. vor+it serios) * A/recie3 cu adev0rat ,ncrederea du.itale& do.nule) * Ar tre+ui s0 lucre3i ,n /articular)
>>A

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Mallory r-se auto+at6ocoritor) * Mi-e tea.0 c0 nu e a2a u2or& do.nule 9arrison) E nevoie de .ult ti./ ca s0 ai un ca+inet .edical +un& dar eu suntC * :n .od o+i2nuit& da) Dar du.neata nu e2ti un o. o+i2nuit) * Nu ,n4eleg) * Du/0 ce ,4i ter.ini re3iden4a& tata vrea s0 te instale3e ,ntrun ca+inet al t0u& /articular& s/use Lauren) Un .o.ent& Mallory r0.ase (0r0 glas) Era /rea u2or) <e si.4ea de /arc0 tr0ia ,ntr-un (el de vis .inunat) * EuC eu nu 2tiu ce s0 s/un) * A. o .ul4i.e de /rieteni +oga4i) A. vor+it de6a cu unii dintre ei) %ot s0-4i /ro.it c0 vei (i asaltat din .o.entul c-nd ,4i vei /une (ir.a) * Tat0& doar avoca4ii ,2i /un (ir.0& 3ise Lauren) * Cu. i-o 3ice) "ricu.& eu vreau s0 te (inan4e3) E2ti interesat1 Lui Mallory ,i era greu s0 res/ire) * Foarte interesat) DarC nu 2tiu c-nd voi (i ,n stare s0 v0 returne3 +anii) * Nu ,n4elegi) Eu ,4i returne3 4ie) Nu-.i datore3i ni.ic) Lauren se uit0 la Mallory& cu ochi /lini de c0ldur0) * Te rog& s/une da) * A2 (i un /rost s0 s/un nu& nu-i a2a1 * A2a-i& s/use ,ncet Lauren) $i sunt sigur0 c0 nu e2ti /rost) *** :n dru. s/re cas0& Ken Mallory era ,ntr-o stare de eu(orie) E c&t se poate de %un trea%a asta# se g-ndi el) Dar gre2ea) Trea+a deveni 2i .ai +un0) Lauren ,i tele(on0) * </er c0 nu te deran6ea30 s0 a.esteci a(acerile cu /l0cerea) El 3-.+i ,n sinea lui) * Deloc) La ce te g-nde2ti1 * Este un +al de +ine(acere s-.+0t0 viitoare& seara) Ai vrea s0 .0 iei acolo1 ',# iu%ito# o s te iau oricum. Mi-ar (ace /l0cere) Era de serviciu s-.+0t0 seara& dar va suna 2i va s/une c0 e +olnav 2i vor tre+ui s0 g0seasc0 /e cineva care s0-i 4in0 locul)
>>D

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Mallory era un +0r+at care credea ,n /lani(icarea viitorului& dar ce i se ,nt-./l0 acu. era dincolo de cele .ai ne+une2ti visuri) :n ur.0toarele c-teva s0/t0.-ni (u atras ,n cercul social al lui Lauren 2i via4a c0/0t0 un rit. a.e4itor) Ie2ea cu Lauren 2i dansa o 6u.0tate de noa/te iar ,n cursul 3ilei se ,./leticea /rin s/ital) A/0reau .ereu /l-ngeri ,n leg0tur0 cu .unca lui& dar nu-i /0sa) 'm s plec de aici# cur&nd# ,2i s/unea) =-ndul c0 va /leca din s0r0c0ciosul s/ital de district 2i c0 va avea /ro/riul lui ca+inet era destul de e;citant& iar Lauren era +oni(ica4ia /e care i-o d0duse norocul) Kat devenea o ne/l0cere) Mallory tre+uia s0 g0seasc0 .ereu /rete;te ca s0 evite s0 se ,nt-lneasc0) C-nd ea ,l /resa& el s/unea: Draga mea# sunt ne%un dup tine; desigur am s m c s toresc cu tine# dar acum# eu; 2i ,nce/ea s0 ,n2ire scu3e) Lauren a (ost aceea care a /ro/us ca ei doi s0 /etreac0 un s(-r2it de s0/t0.-n0 ,n ca+ana (a.iliei de la 7ig <ur) Mallory era ,nc-ntat) Totul mergea ca pe roate# se g-ndi el) 'm s $iu st p&nul ntregii lumi a$urisite= *** Ca+ana era ,ntins0 /e ni2te dealuri aco/erite cu /ini& o structur0 uria20& construit0 din le.n& 4igle 2i /iatr0& cu vedere s/re "ceanul %aci(ic) Avea un dor.itor /rinci/al& o/t dor.itoare de oas/e4i& o ca.er0 de 3i s/a4ioas0& cu un c0.in de /iatr0& o /iscin0 interioar0 2i o +aie .are cu a+uri) C-nd intrar0& Lauren se ,ntoarse s/re Mallory 2i s/use: * A. dat li+er servitorilor la s(-r2itul s0/t0.-nii) Mallory 3-.+i) * 7ine g-ndit) :2i /use +ra4ul ,n 6urul lui Lauren 2i 3ise ,ncet: <unt ne+un du/0 tine) * Arat0-.i& s/use Lauren) %etrecur0 3iua ,n /at 2i Lauren era a/roa/e tot at-t de nes0tul0 ca 2i Kat) * M0 e/ui3e3i5 r-se Mallory) * 7ine) Nu vreau s0 .ai (ii ca/a+il s0 (aci dragoste cu
>>F

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

altcineva) <e ridic0 ,n /at) Nu .ai e altcineva& sau este Ken1 * A+solut nu& 3ise cu sinceritate Mallory) Nu e ni.eni altcineva /e lu.e /entru .ine ,n a(ar0 de tine) <unt ,ndr0gostit de tine& Lauren) Acu. era .o.entul s0 se arunce& s0-2i asigure viitorul) Una ar (i s0 (ie un doctor de succes cu un ca+inet /articularP dar alta ar (i s0 (ie altceva& s0 (ie ginerele lui Ale; 9arrison) * #reau s0 .0 c0s0toresc cu tine) El ,2i 4inu r0su(larea& a2te/t-ndu-i r0s/unsul) * Ah& da& dragul .eu& s/use Lauren) Da) *** :n a/arta.ent& Kat ,ncerc0 ,nne+unit0 s0-l g0seasc0 /e Mallory) Tele(ona la s/ital) * :.i /are r0u& doa.n0 doctor 9unter& doctorul Mallory nu e de gard0) * N-a l0sat vor+0 unde /oate (i g0sit1 * Nu ave. ni.ic noti(icat) Kat /use la loc rece/torul 2i se ,ntoarse s/re %aige) * <-a ,nt-./lat ceva cu el) <unt sigur0) M-ar (i sunat /-n0 acu.) * Kat& ar /utea (i o .ie de .otive /entru care nu ai o veste de la el) %oate a tre+uit s0 /lece din ora2 /e nea2te/tate& sauC * Ai dre/tate) <unt sigur0 c0 tre+uie s0 e;iste o scu30 +un0) Kat se uit0 la tele(on trans.i4-ndu-i /arc0 dorin4a ei ca s0 sune) *** C-nd Mallory se ,ntoarse la <an Francisco& ,i tele(on0 lui Kat la s/ital) * Doctori4a 9unter nu e de gard0& ,i s/use tele(onista) * Mul4u.esc) Mallory sun0 la a/arta.ent) Kat era acolo) * 7un0& iu+ito5 * Ken5 Unde-ai (ost1 Era. ,ngri6orat0 /entru tine) A. ,ncercat /este tot s0 te g0sescC * A. avut o urgen40 ,n (a.ilie& s/use u2or) :.i /are r0u c0 nu a. avut cu. s0-4i tele(one3) A tre+uit s0 /lec din ora2) %ot s0 vin
>>J

- <IDNE? <9ELD"N -

la tine1 * $tii c0 /oti) :.i /are at-t de +ine c0 e2ti s0n0tos) EuC :ntr-o 6u.0tate de or0) %use 6os rece/torul 2i se g-ndi +ucuros: ' venit timpul# a spus calul de mare# s vor%im despre multe lucruri. 8at# iu%ito# a $ost $oarte distractiv dar a $ost doar ceva trec tor. *** C-nd Mallory sosi& Kat ,2i arunc0 +ra4ele ,n 6urul lui) * Mi-ai li/sit5 Nu-i /utea s/une c-t de dis/erat de ,ngri6orat0 (usese) 70r+a4ilor nu le /lac lucrurile astea) Ea se retrase) * Dragul .eu& ar04i a+solut e/ui3at) Mallory o(t0) * N-a. dor.it ulti.ele dou03eci 2i /atru de ore) Partea asta e adev rat # se g-ndi el) Kat ,l ,.+r04i20) * <0r.anul .eu iu+it) %ot s0-4i /reg0tesc ceva1 * Nu) M0 si.t +ine) Tot ce a. nevoie e o noa/te +un0 de so.n) 9ai s0 st0. 6os& Kat) Tre+uie s0 st0. de vor+0) El se a2e30 /e cana/ea al0turi de ea) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 ,ntre+0 Kat) Mallory ins/ir0 ad-nc) * Kat& .-a. g-ndit .ult la noi doi ,n ulti.a vre.e) Ea 3-.+i) * $i eu la (el) A. ve2ti /entru tine) EuC * Nu& a2tea/t0) Las0-.0 s0 ter.in) Kat& eu cred c0 ne +0g0. /rea re/ede ,n ni2te lucruri) EuC cred c0 te-a. cerut ,n c0s0torie ,n /ri/0) Ea /0li)) * CeC ce s/ui acolo1 * </un c0 eu cred c0 tre+uie s0 a.-n0. totul) Ea se si.4ea de /arc0 odaia se /r0+u2ea /este ea) :i era greu s0 res/ire) * Ken& nu /ute. a.-na ni.ic) <unt ,ns0rcinat0 cu co/ilul t0u)

Capitol l #*
>>L

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

%aige a6unse acas0 s(-r2it0& la .ie3ul no/4ii) Fusese o 3i e;tenuant0) Nu avusese ti./ de /r-n3& iar cina se redusese la un sandvi2 ,ntre dou0 o/era4ii) C03u ,n /at 2i ador.i /e loc) " tre3i sunetul tele(onului) A.e4it0& %aige ,ntinse .-na du/0rece/tor 2i& auto.at& se uit0 la ceasul de /e no/tier0) Era ora trei di.inea4a) * Alo1 * Doctori4a Taylor1 :.i /are r0u c0 te deran6e3& dar unul dintre /acien4ii du.itale insist0 s0 te vad0 i.ediat) =-tul lui %aige era at-t de uscat& ,nc-t a+ia /utea vor+i) * A+ia a. ie2it din serviciu& .or.0i ea) Nu /ute4i g0si /e cinevaC * Nu vrea s0 vor+easc0 cu ni.eni altcineva) </une c0 are nevoie de du.neata) * Cine e1 * Eohn Cronin) %aige se ridic0 ,n /at) * Ce s-a ,nt-./lat1 * Nu 2tiu) Re(u30 s0 vor+easc0 altcuiva) * 7ine& s/use %aige o+osit0) A. /ornit) Trei3eci de .inute .ai t-r3iu& %aige a6unse la s/ital) <e duse direct ,n ca.era lui Eohn Cronin) 0cea ,n /at& trea3) Tu+uri ,i ie2eau din nas 2i din +ra4e) * :4i .ul4u.esc c0 ai venit) #ocea lui era sla+0 2i r0gu2it0) %aige se a2e30 /e un scaun l-ng0 /atul lui) :i 3-.+i) * E-n regul0& Eohn) "ricu.& n-avea. altceva de (0cut dec-t s0 dor.) Ce /ot (ace /entru tine ceva ce ni.eni altcineva din s/italul 0sta .are nu /utea (ace1 * #reau s0 stai de vor+0 cu .ine) %aige ge.u) * La ora asta1 A. cre3ut c0 e vreo urgen40) * Este) #reau s0 /lec) Ea cl0tin0 din ca/) * E i./osi+il) Nu /o4i /leca acas0 acu.) N-ai /utea avea trata.entulC El o ,ntreru/se) * Nu vreau s0 .0 duc la .ine acas0& vreau s0 /lec) Ea se uit0 la el 2i s/use rar) * Ce s/ui1
>>M

- <IDNE? <9ELD"N -

* $tii /rea +ine& ce s/un) Medica.entele nu .ai au e(ect) Nu .ai su/ort durerea& vreau s0 se ter.ine) %aige se a/lec0 2i ,i lu0 .-na) * Eohn& nu /ot (ace asta) <0-4i dau ni2teC * Nu) <unt o+osit& %aige) #reau s0 /lec& indi(erent unde ne duce.& dar nu .ai vreau s0 r0.-n aici& a2a) Nu .ai vreau) * EohnC * C-t ti./ .i-a .ai r0.as1 C-teva 3ile1 Ii-a. s/us c0 nu su/ort u2or durerea) ac aici ca un ani.al /rins ,n curs0& ,ntre tu+urile astea a(urisite) Tru/ul .eu e .0cinat /e din0untru) Asta nu ,nsea.n0 via40& ci .oarte) %entru Du.ne3eu& a6ut0-.05 Fu scuturat de un s/as. +rusc de durere) C-nd vor+i din nou& vocea lui era 2i .ai sla+0) * A6ut0-.0C te rog) %aige 2tia ce tre+uia s0 (ac0) Tre+uia s0 ra/orte3e cererea lui Eohn Cronin lui 7en6a.in 8allace) El o va trece /rin Co.itetul de ad.inistra4ie) Ei vor aduna un gru/ de .edici care s0 evalue3e situa4ia lui Cronin 2i a/oi s0 ia o deci3ie) Du/0 asta va tre+ui a/ro+at0 deC * %aigeC e vor+a de via4a .ea) Las0-.0 s0 (ac cu ea ce-.i /lace) Ea se uit0 la silueta nea6utorat0& ,nl0n4uit0 de durerea cu./lit0) * Te i./lorC Ea ,i lu0 .-na 2i i-o 4inu un ti./) C-nd vor+i& s/use: * :n regul0& Eohn& a. s-o (ac) El reu2i s0 3-.+easc0 sla+) * $tia. c0 .0 /ot +a3a /e tine) %aige se a/lec0 2i ,l s0rut0 /e (runte) * :nchide ochii 2i ador.i) * Noa/te +un0& %aige) * Noa/te +un0& Eohn) Eohn Cronin o(t0 2i ,nchise ochii& cu un 3-.+et de +ucurie /e (a40) %aige st0tea acolo& uit-ndu-se la el& g-ndindu-se la ce era gata s0 (ac0) :2i a.inti c-t de ,ngro3it0 (usese ,n /ri.a ei 3i de vi3it0 cu doctorul Radnor) E n com de (ase s pt m&ni# *emnele ei vitale scad. "u mai putem $ace nimic pentru ea. 4 s scoatem (tec,erul din pri0 n dup -amia0a asta. "are e gre2it s0 eli+ere3i o (iin40 u.an0 din ne(ericirea ei1
>>N

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

:ncet& de /arc0 s-ar (i .i2cat su+ a/0& %aige se ridic0 2i se duse la un dul0/ior ,n col4& unde se 4inea o (iol0 de insulina /entru ca3uri de urgen40) Ea lu0 (iola 2i st0tu acolo& uit-ndu-se la ea) A/oi& des(0cu (iola) U./lu o sering0 cu insulin0 2i se ,na/oie la /atul lui Cronin) Mai era ,nc0 ti./ s0 dea ,na/oi) Qac aici ca un animal prins n curs ; 'sta nu nseamn via # ci moarte. Pentru Dumne0eu# a!ut -m = %aige se a/lec0 ,nainte 2i in6ect0 insulina ,n /er(u3ia legat0 de +ra4ul lui Cronin) * Dor.i lini2tit& 2o/ti %aige) Nu-2i d0dea sea.a c0 /l-ngea ,n hohote) %aige /lec0 acas0 cu .a2ina 2i r0.ase trea30 tot restul no/4ii& g-ndindu-se la ce (0cuse) La ora 2ase di.inea4a& /ri.i un tele(on de la unul dintre re3iden4ii din s/ital) * :.i /are r0u s0 v0 dau o veste /roast0& doa.n0 doctor Taylor) %acientul du.itale Eohn Cronin a .urit de un sto/ cardiac& a3i di.inea40& devre.e) Doctorul de serviciu din r-ndul /ersonalului ,n di.inea4a aceea era doctorul Arthur Kane)

Capitol l #!
C-nd (usese& /entru /ri.a 2i ulti.a dat0 la "/er0& Ken Mallory ador.ise) :n seara aceasta& ,n ti./ ce ur.0rea 5igoletto la "/era din <an Francisco& se +ucura de (iecare .inut) <t0tea ,ntro lo60 cu Lauren 9arrison 2i cu tat0l ei) :n (oaierul o/erei& ,n /au30& Ale; 9arrison ,i (0cu cuno2tin40 cu un nu.0r de /rieteni) * Acesta este viitorul .eu ginere 2i un doctor str0lucit& Ken Mallory) Fiind ginerele lui Ale; 9arrison& asta era de a6uns ca s0-l (ac0 un doctor str0lucit) Du/0 s/ectacol& cei doi 9arrison 2i Mallory se duser0 la hotelul 2airmont s0 cine3e ,ntr-un salon elegant) Mallory se +ucur0 de salutul /oliticos al 2e(ului de sal0 adresat lui Ale; 9arrison c-nd ,i conduse la se/areul lor) De acum ncolo# am s -mi pot permite locuri ca acesta# se g-ndi Mallory& iar toat lumea o s (tie cine sunt. Du/0 ce au co.andat& Lauren s/use:
>AO

- <IDNE? <9ELD"N -

* Dragul .eu& cred c0 ar tre+ui s0 d0. o /etrecere ca s0 anun40. logodna noastr0) * E o idee +un0& s/use tat0l ei) " s0 (ace. una .are) Ce s/ui Ken1 :n .intea lui Mallory sun0 un clo/o4el de alar.0) " /etrecere de logodn0 ,nsea.n0 /u+licitate) 3ai nt&i# tre%uie s termin cu 8at. )eva %ani o s re0olve pro%lema asta. Mallory +leste.0 r0.02agul stu/id /e care ,l (0cuse) %entru doar 3ece .ii de dolari& tot viitorul lui str0lucit /utea (i /us acu. ,n /ericol) :2i i.agina ce s-ar ,nt-./la dac0 ar ,ncerca s0 e;/lice (a.iliei 9arrison leg0tura lui cu Kat) 'propo# am uitat s menione0 c sunt de!a logodit cu o doctori de la spital. E o negres . <au: <rei s au0ii ceva nostim? 'm pus pariu cu % ieii din spital# pe 0ece mii de dolari# c pot s m culc cu doctoria aia negres . <au: 'm de!a pl nuit o c s torie; "u# se g-ndi el) 4 s tre%uiasc s g sesc o cale s o pl tesc pe 8at. Ei se uitau la Mallory& a2te/t-nd un r0s/uns) Mallory 3-.+i) * " /etrecere /are o idee .inunat0) Lauren 3ise entu3ias.at0: * 7ine) A. s0 ,nce/ trea+a) #oi& +0r+a4ii& ha+ar n-ave4i ce ,nsea.n0 s0 dai o /etrecere) Ale; 9arrison se ,ntoarse s/re Mallory) * Eu a. ,nce/ut de6a s0 rostogolesc +ulg0rele /entru tine) * Ce-a4i s/us1 * =ary =itlin& directorul s/italului "ort, *,ore# este un vechi /rieten al .eu) L-a. vor+it des/re tine 2i nu crede c0 va (i vreo /ro+le.0 s0 te a(ilie3e la s/italul lui) E un s/ital de /restigiu& 2tii) $i& ,n acela2i ti./& a. s0 te instale3 ,n ca+inetul t0u /ro/riu) Mallory ascult0 /lin de un senti.ent de eu(orie) * E .inunat5 * Desigur& va (i nevoie de c-4iva ani ca s0 edi(ici un ca+inet cu adev0rat lucrativ& dar cred c0 ,n /ri.ii doi ar tre+ui s0 /o4i (ace dou0-trei sute de .ii de dolari) Dou sau trei sute de mii de dolari= Doamne= se g-ndi Mallory) El $ace s sune asta ca ni(te alune. * AstaC asta ar (i (oarte +ine& do.nule)
>A@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Ale; 9arrison 3-.+i) * Ken& ,ntruc-t a. s0 (iu socrul t0u& hai s0 trece. /este trea+a asta cu Gdo.nuleH) </une-.i& Ale;) * 7ine& Ale;) * $tii& n-a. (ost niciodat0 .ireas0 ,n iunie& s/use Lauren) Iunie ,4i convine& dragul .eu1 %arc0 au3ea vocea lui Kat care 3icea: "u cre0i c ar tre%ui s sta%ilim o dat ? 3 g&ndeam poate n iunie. Mallory ,i lu0 .-na lui Lauren ,n .-na lui) * <un0 gro3av) 'sta o s -mi dea timp su$icient s m ocup de 8at# decise Mallory) -.+i ,n sinea lui) 'm s -i o$er o parte din %anii pe care i-am c&(tigat % g&nd-o n pat. Ave. un iaht ,n sudul Fran4ei& s/unea Ale; 9arrison) A4i vrea s0 v0 (ace4i luna de .iere /e Riviera (rance301 %ute4i s0 3+ura4i cu avionul .eu =ul(strea.) Un iaht) Riviera (rance30) Era ca o ,nchi/uire care devine realitate) Mallory se uit0 la Lauren) * A2 (ace oriunde luna de .iere cu Lauren) Ale; 9arrison a/ro+0 din ca/) * Ei& se /are c0 totul a (ost sta+ilit) :i 3-.+i (iicei lui) " s0-.i li/se2ti& draga .ea) * Nu .0 /ier3i /e .ine& tat0) C-2tigi un doctor) Ale; 9arrison a/ro+0 din ca/) * $i ,nc0 unul al nai+ii de +un) Nu /ot s0-4i .ul4u.esc niciodat0 destul /entru c0 .i-ai salvat via4a& Ken) Lauren ,i .-ng-ie .-na lui Mallory) * A. s0-i .ul4u.esc eu ,n locul t0u) * Ken& de ce n-a. lua ,./reun0 /r-n3ul s0/t0.-n0 viitoare1 s/use Ale; 9arrison) " s0 c0ut0. un s/a4iu decent /entru ca+inetul t0u& /oate ,n cl0direa %o2tei& 2i a. s0 sta+ilesc o ,nt-lnire /entru tine& ca s0-l cuno2ti /e =ary =itlin) " .ul4i.e de /rieteni ai .ei .or de curio3itate s0 te cunoasc0) * Cred c0 /o4i e;/ri.a alt(el toate astea& tat0& suger0 Lauren) <e ,ntoarse s/re Ken) Eu a. vor+it cu /rietenii .ei des/re tine 2i ei sunt dornici s0 te ,nt-lneasc0& doar c0 eu n-a. s0-i las) * %e .ine nu .0 interesea30 ni.eni ,n a(ar0 de tine& s/use cu c0ldur0 Mallory) ***
>A>

- <IDNE? <9ELD"N -

C-nd se urcar0 ,n Rolls-Royce-ul lor cu 2o(er& Lauren ,ntre+0: * Unde /ute. s0 te l0s0.& dragul .eu1 * La s/ital) Tre+uie s0 .ai v0d ni2te /acien4i) Nu avea nici o inten4ie s0 vad0 /acien4ii) Kat era de serviciu la s/ital) Lauren ,l .-ng-ie /e o+ra3) * <0r.anul .eu iu+it) Lucre3i .ult /rea .ult) Mallory o(t0) * Nu contea30) At-t ti./ c-t a6ut oa.enii) *** " g0si /e Kat la sec4ia de geriatrie) * 7un0& Kat) Ea era (urioas0) * A. avut o ,nt-lnire asear0& Ken) * $tiu) :.i /are r0u& n-a. reu2it s0 a6ung 2iC * E a treia oar0 ,n s0/t0.-n0 trecut0) Ce se ,nt-./l01 :nce/ea s0 devin0 cic0litoare& /licticoas0) * Kat& tre+uie s0 vor+i.) E vreo ca.er0 goal0 /e-aici1 <e g-ndi un .o.ent) * Un /acient a ie2it de la A@F) <0 .erge. acolo) " /ornir0 /e coridor) " sor0 veni s/re ei) * Ah& doctore Mallory5 Doctorul %eterson te caut0) ElC * </une-i c0 sunt ocu/at) " lu0 /e Kat de +ra4 2i o conduse la ascensor) C-nd a6unser0 la eta6ul trei& o /ornir0 ,n t0cere /e coridor 2i intrar0 ,n ca.era A@F) Mallory ,nchise u2a ,n ur.a lor) Era (oarte nervos) :ntreg viitorul lui de aur de/indea de ur.0toarele c-teva .inute) Lu0 .-na lui Kat ,n .-na lui) Era ti./ul s0 (ie sincer) * Kat& 2tii) <unt ne+un du/0 tine) N-a. si.4it /entru ni.eni ceea ce si.t /entru tine) Dar& scu./o& ideea de a avea un co/il chiar acu.C eiC nu-4i dai sea.a c-t de gre2it ar (i1 #reau s0 s/un c0C lucr0. a.-ndoi 3i 2i noa/te& nu c-2tig0. destui +ani ca s0C * Dar ne /ute. descurca& s/use Kat) Te iu+esc& Ken 2i euC * <tai) Tot ce-4i cer este s0 a.-n0. totul& un ti./) Las0-.0 s0-.i ter.in re3iden4a la s/ital 2i s0 deschid undeva un ca+inet /articular) %oate o s0 /lec0. ,na/oi ,n Est) %este c-4iva ani& o s0
>AA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

ne /ute. /er.ite s0 ne c0s0tori. 2i s0 ave. un co/il) * %este c-4iva ani1 Dar 4i-a. s/us) <unt ,ns0rcinat0) * $tiu draga .ea& dar a trecut c-tC dou0 luni1 Mai e ti./ destul /entru un avort) Kat se uit0 la el 2ocat0) * Nu5 N-a. s0-l avorte3) #reau s0 ne c0s0tori. i.ediat) Acu.) 'vem un ia,t n sudul 2ranei. 'i vrea s $acei luna de miere pe 5iviera $rance0 ? Putei 0%ura cu avionul nostru @ul$stream. * Le-a. s/us de6a& lui %aige 2i 9oney& c0 ne c0s0tori.) Au s0 (ie do.ni2oarele .ele de onoare) $i le-a. s/us 2i de co/il) Mallory si.4i c0-l trece un (ior rece) Lucrurile ,i sc0/au din .-n0) Dac0 (a.ilia 9arrison a(l0 des/re asta& va (i ter.inat) * N-ar (i tre+uit s0 (aci asta) * De ce nu1 Mallory se (or40 s0 3-.+easc0) * #reau ca vie4ile noastre /articulare s0 r0.-n0 /articulare) 4 s te instale0 n ca%inetul t u propriu; 'r tre%ui s $aci dou # trei sute de mii de dolari n primii# un an sau doi. * Kat& ,4i cer asta /entru ulti.a oara) #rei s0 (aci un avort1 #oia s0-i trans.it0 s0 s/un0 GDaH& ,ncerc-nd s0 nu se aud0 dis/erarea din vocea lui) * Nu) * KatC * Nu /ot& Ken) Ii-a. s/us ce a. si.4it ,n leg0tur0 cu avortul /e care l-a. avut ca (at0 t-n0r0) A. 6urat s0 nu .ai trec niciodat0 /rin a2a ceva) Nu-.i .ai cere ,nc0 o dat0) $i ,n acel .o.ent Ken Mallory ,2i d0du sea.a c0 nu /utea risca) Nu avea alt0 2ans0) #a tre+ui s0 o o.oare)

Capitol l #"
9oney a2te/ta s0-l vad0 3ilnic /e /acientul din ca.era AOJ) Nu.ele lui era <ean Reilly 2i era un irlande3 (ru.os& cu /0r negru 2i ochi negri str0lucitori) 9oney +0nuia c0 avea ,n 6ur de /atru3eci de ani) C-nd 9oney ,l cunoscuse /ri.a oar0 la vi3it0& se uitase la (i2a lui 2i 3isese: * #0d c0 ai venit /entru o colecistecto.ie)
>AD

- <IDNE? <9ELD"N -

* Credea. c0 o s0-.i scoat0 (ierea) 9oney 3-.+i) * E acela2i lucru) <ean ,2i (i;0 s/re ea ochii lui negri) * %ot s0 taie orice vor& ,n a(ar0 de ini.0) Aceea ,4i a/ar4ine) 9oney r-se) * Flat0rile te duc oriunde vrei) * Asta s/er 2i eu& draga .ea) C-nd 9oney avea c-teva .inute li+ere& trecea s0 stea de vor+0 cu <ean) Era (er.ec0tor 2i a.u3ant) * Merit0 s0 (iu o/erat& doar ca s0 te a. /e tine ,n /rea6.0& .icu4a .ea drag0) * Nu e2ti nervos ,n leg0tur0 cu o/era4ia& nu-i a2a1 ,ntre+0 ea) * Nu& dac0 o s0 .0 o/ere3i tu& dragoste) * Eu nu sunt chirurg& sunt internist) * Interni2tii au voie s0 ia cina cu /acien4ii lor1 * Nu) E;ist0 un regula.ent ,n sensul 0sta) * Dar interni2tii ,ncalc0 vreodat0 regula.entul1 * Niciodat0) 9oney 3-.+ea) * Cred c0 e2ti (ru.oas0& s/use <ean) Ni.eni nu-i s/usese asta lui 9oney /-n0 atunci) <i.4i c0 ro2e2te) * Mul4u.esc) * E2ti ca roua /roas/0t0 de di.inea40 /e c-./iile din Killarney) * Ai (ost vreodat0 ,n Irlanda1 ,ntre+0 9oney) El r-se) * Nu& dar ,4i /ro.it c0 vo. .erge acolo ,./reun0& ,ntr-o +un0 3i) " s0 ve3i) Era o glu.0 irlande30 ridicol0& 2i totu2iC :n du/0-a.ia3a aceea& c-nd 9oney se duse s0-l vad0 /e <ean& ea-l ,ntre+0: * Cu. te si.4i1 * Mai +ine& /entru c0 te v0d) Te-ai .-ai g-ndit la ,nt-lnirea noastr0 la cin01 * Nu& r0s/unse 9oney) Min4ea) * </era. c0 du/0 o/era4ie a2 /utea s0 te scot undeva) Nu e2ti logodit0& sau c0s0torit0& sau vreo /rostie din astea& ori e2ti1
>AF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

9oney 3-.+i) * Nici o /rostie din astea) * 7ine) Nici eu) Cine .-ar vrea /e .ine1 4 mulime de $emei# se g-ndi 9oney) * Dac0 ,4i /lace .-ncarea de cas0& ,nt-./l0tor sunt un +un +uc0tar) * " s0 vede.) A doua 3i di.inea40& c-nd 9oney se duse ,n ca.era lui <ean& el 3ise: * A. un .ic cadou /entru tine) :i d0du o (oaie de desen) %e ea era o schi40 ,n(ru.use4at0& ideali3at0& re/re3ent-nd-o /e 9oney) * :.i /lace5 s/use 9oney) E2ti un artist .inunat5 $i +rusc ,2i a.inti vor+ele .ediului) 4 s te ndr goste(ti. E artist. <e uita la <ean ,n .od straniu) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 * Nu& s/use ,ncet 9oney) Nu) *** Cinci .inute .ai t-r3iu& 9oney intra ,n ca.era lui Frances =ordon) * Iat0 c0 vine Fecioara5 9oney 3ise: * :4i a.inte2ti c0 .i-ai s/us c0 a. s0 .0 ,ndr0gostesc de cineva * un artist1 * Da) * Ei +ineC cred c0 l-a. ,nt-lnit) Frances =ordon 3-.+i) * #e3i1 <telele nu .int niciodat0) * Ai /uteaC ai /utea s0-.i s/ui ceva des/re el1 Des/re noi1 * <unt ni2te c0r4i de ghicit acolo) %o4i s0 .i le dai& te rog1 :n ti./ ce 9oney ,i d0dea c0r4ile ea se g-ndi: E ridicol= Eu nu cred n asta= Frances =ordon ,ntindea c0r4ile) Tot d0dea din ca/& iar 3-.+ea 2i iar d0dea din ca/ 2i +rusc se o/ri) Fa4a ,i /0li) * Ah& Doa.ne5 <e uit0 ,n sus la 9oney) * Ce-iC Care-i /ro+le.a1 ,ntre+0 9oney) * Artistul asta5 </ui c0 l-ai ,nt-lnit de6a1 * Cred) Da)
>AJ

- <IDNE? <9ELD"N -

#ocea lui Frances =ordon era /lin0 de triste4e) * <0r.anul +0r+at) <e uit0 la 9oney) :.i /are r0uC ,.i /are tare r0u) <ean Reilly era /rogra.at /entru o/era4ie a doua 3i de di.inea40) La o/t 2i 2ais/re3ece di.inea4a& doctorul 8illia. Radnor era ,n sala de o/era4ii doi /reg0tindu-se de o/era4ie) La o/t 2i dou03eci 2i cinci& un ca.ion cu re3erva de /ungi de s-nge /entru o s0/t0.-n0 trase la intrarea urgen4elor la *pitalul de district Em%arcadero. $o(erul duse /ungile la +anca de s-nge de la su+sol) Eric Foster& re3identul de serviciu& +ea ca(eaua 2i ,./0r4ea un sandvi2 cu o sor0 .edical0 t-n0r0& dr0gu40& Andrea) * Unde vrei s0 /un astea1 ,ntre+0 2o(erul) * %une-le acolo 6os5 ar0t0 Foster s/re un col4) * :n regul0) $o(erul /use 6os /ungile 2i scoase un (or.ular) * A. nevoie de se.n0tur0) * 7ine) Foster se.n0 (or.ularul) Mul4u.esc) * N-a. trans/irat .uncind) $o(erul /lec0) Foster se ,ntoarse s/re Andrea) * Unde r0.0sese.1 * :.i s/uneai c-t de adora+il0 sunt) * Eust) Dac0 n-ai (i c0s0torit0& .-a2 4ine cu adev0rat de tine& 3ise re3identul) Mai calci vreodat0 /e al0turi1 * Nu) <o4ul .eu e +o;er) * A) Ai cu.va vreo sor01 * :nt-./l0tor& a.) * E tot at-t de dr0gu40 ca 2i tine1 * Mai dr0gu40) * Cu. o chea.01 * Marilyn) * De ce nu ne-a. ,nt-lni ,n /atru ,ntr-o sear01 :n ti./ ce vor+eau& (a;-ul ,nce/u s0 cli/easc0) Foster ,l ignor0) ***
>AL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

La o/t /atru3eci 2i cinci& doctorul Radnor ,nce/u o/era4ia /e <ean Reilly) :nce/utul .erse +ine) <ala de o/era4ii (unc4iona ca o .a2in0rie +ine uns0& condus0 de oa.eni ca/a+ili& care ,2i (0ceau .eseria) *** La nou0 2i cinci doctorul Radnor a6unse la canalul cistic) %-n0 aici& (usese o o/era4ie ca la carte) C-nd ,nce/u e;tir/area ve3icii +iliare& ,i alunec0 .-na 2i scal/elul atinse o arter0) <-ngele ,nce/u s0 se reverse) * Isuse5 El ,ncerc0 s0 o/reasc0 scurgerea) Aneste3istul strig0: * Tensiunea a sc03ut la nou0 cu cinci) Intr0 ,n 2oc5 Radnor se ,ntoarse s/re sor0) * Mai adu ni2te s-nge aici sus& stati.5 * I.ediat& doctore) *** La nou0 2i 2ase& tele(onul sun0 la +anca de s-nge) * Nu /leca& ,i s/use Foster lui Andrea) Trecu /e l-ng0 Fa; care nu .ai cli/ea 2i ridic0 tele(onul) * Re3erva de s-nge)) * Ave. nevoie de /atru unit04i de s-nge ti/ " la sala de o/era4ii doi& stati.) * 7ine) Foster /use la loc rece/torul 2i se duse la col4ul unde (usese de/o3itat s-ngele nou) <coase /atru /ungi 2i le /use /e ra(tul de sus al unui c0rucior de .etal (olosit /entru ase.enea urgen4e) Mai controla o dat0 /ungile) * Ti/ "& s/use cu glas tare) <un0 un sanitar) * Ce se ,nt-./l01 ,ntre+0 Andrea) Foster se uit0 la /rogra.ul din (a4a lui) * <e /are c0 unul dintre /acien4i ,i (ace greut04i doctorului Radnor) ***
>AM

- <IDNE? <9ELD"N -

La nou0 2i 3ece& sanitarul veni la +anca de s-nge) * Ce ave. aici1 * Du astea la sala de o/era4ii doi) Le a2tea/t0) :l ur.0ri /e sanitar ,./ing-nd c0ruciorul& a/oi se ,ntoarse s/re Andrea) * #or+e2te-.i des/re sora ta) * $i ea e .0ritat0) * AuC Andrea 3-.+i) * Dar ea .ai calc0 /e al0turi) * Adev0rat1 * =lu.esc) Tre+uie s0 .0 ,ntorc la trea+0& Eric) Mul4u.esc /entru ca(ea 2i sandvi2) * "ric-nd vrei) El o ur.0ri /lec-nd 2i se g-ndi: Ce $und gro0av=. La nou0 2i dois/re3ece& sanitarul a2te/ta ascensorul& s0-l duc0 la eta6ul al doilea) La nou0 2i treis/re3ece& doctorul Radnor (0cea tot ce /utea s0 reduc0 catastro(a) * Unde-i a(urisitul de s-nge1 La nou0 2i cincis/re3ece& sanitarul ,./ingea la u2a s0lii de o/era4ie doi 2i o sor0 ,i deschise) * Mul4u.esc& 3ise ea) Duse /ungile ,n sal0) * A sosit& doctore) * :nce/e4i s0 /o./a4i s-ngele ,n el) Re/ede5 La +anca de s-nge& Eric Foster ,2i ter.ina ca(eaua& g-ndinduse la Andrea) Toate alea $rumoase sunt m ritate. C-nd o /orni s/re .asa de lucru& trecu /e l-ng0 Fa;) <coase (oaia din el) Acolo scria: 5evenire averti0are "o 6SA# NT iunie1 )elule s&nge# plasm proasp t ng,eat . Hnit i ): SUAVV# ): S000A. :anca de *&nge )omunitar din )ali$ornia# 'ri0ona# Kas,ington# 4regon. 'u $ost distri%uite produse de s&nge pentru testare repetat a reactivului pentru anticorpi B>< tip >. <e uit0 la (oaie un .o.ent& a/oi se duse la .asa lui de lucru
>AN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

2i lu0 (acturile /e care le se.nase /entru /ungile de s-nge) <e uit0 la nu.erele de /e (actur0) Nu.erele de /e averti3are erau identice) * #ai& Doa.ne5 e;cla.0 el) A/uc0 tele(onul) * D0-.i sala de o/era4ii doi& re/ede5 R0s/unse o sor0) * Aici +anca de s-nge) Toc.ai a. tri.is /atru unit04i ti/ ") Nu-l (olosi4i5 Tri.it i.ediat alt s-nge) <ora s/use: * :.i /are r0u) E /rea t-r3iu) *** Doctorul Radnor ,i s/use vestea lui <ean Reilly) * A (ost o gre2eal0& s/use Radnor) " gre2eal0 groa3nic0) A2 da orice s0 nu se (i ,nt-./lat) <ean se uit0 la el 2ocat) * Doa.ne5 A. s0 .or) * N-o s0 2ti. dac0 e2ti 9I# /o3itiv dec-t /este 2ase sau o/t s0/t0.-ni) $i chiar dac0 e2ti& asta nu ,nsea.n0 ,n .od necesar c0 vei avea <ida) " s0 (ace. tot ce /ute. /entru tine) * Ce nai+a /ute4i (ace /entru .ine ce n-a4i (0cut de6a1 s/use <ean cu a.0r0ciune) <unt un o. .ort) C-nd 9oney a(l0 vestea& (u devastat0) :2i a.inti vor+ele lui Frances =ordon) * rmanul % r%at= <ean Reilly dor.ea c-nd 9oney intr0 ,n ca.era lui) Ea st0tu .ult ti./ l-ng0 /atul lui /rivindu-l) El deschise ochii 2i o v03u) * A. visat c0 visa. 2i c0 nu .urea.) * <eanC * Ai venit s0 vi3ite3i cadavrul1 * Te rog& nu vor+i a2a) * Cu. a /utut s0 se ,nt-./le asta1 4i/0 el) * Cineva a (0cut o gre2eal0& <ean) * Doa.ne& nu vreau s0 .or de <ida) * Unii oa.eni care au 9I# /ot s0 nu ai+0 niciodat0 <IDA) Irlande3ii sunt noroco2i) * A2 vrea s0 te /ot crede)
>DO

- <IDNE? <9ELD"N -

Ea ,i lu0 .-na ,n .-na ei) * Tre+uie) * Nu sunt un +0r+at care se roag0& s/use <ean& dar e al nai+ii de sigur c0 acu. o s0 ,nce/ s-o (ac) * A. s0 .0 rog odat0 cu tine& s/use 9oney) El 3-.+i (or4at) * Cred c0 /ute. uita de cina aia& nu-i a2a1 * A& nu) Nu sca/i a2a u2or de asta) A+ia a2te/t) El o studie un .o.ent) * Tu vor+e2ti serios sau nu1 * %o4i s0 /ui /ariu c0 da5 Indi(erent ce se ,nt-./l0) Iine .inte c0 .i-ai /ro.is c0 .0 duci ,n Irlanda)

Capitol l ##
* Te si.4i +ine& Ken1 ,ntre+0 Lauren) %ari ,ncordat& dragul .eu) Erau singuri ,n +i+lioteca uria20 a (a.iliei 9arrison) " ca.erist0 2i un valet serviser0 o cin0 cu 2ase (eluri de .-ncare& iar ,n cursul cinei& Ale; 9arrison * *pune-mi 'le? s/orov0ise des/re viitorul lui Mallory) * De ce e2ti ,ncordat1 Pentru c acea c ea neagr ns rcinat se a(teapt s m nsor cu ea. Pentru c # n orice moment# se poate a$la despre logodna noastr (i ea o s aud despre asta (i o s ciripeasc . Pentru c tot viitorul meu ar putea $i distrus. El lu0 .-na lui Lauren ,ntr-a lui) * Cred c0 lucre3 /rea .ult) %entru .ine /acien4ii nu sunt doar /acien4i& Lauren) Ei sunt oa.eni care au neca3uri 2i eu nu /ot s0 .0 o/resc s0 .0 ,ngri6ore3 /entru ei) Ea ,l .-ng-ie /e o+ra3) * Asta-i unul dintre lucrurile /e care le iu+esc la tine& Ken) E2ti at-t de con2tiincios5 * Cred c0 a2a a. (ost crescut) * Ah& a. uitat s0-4i s/un) Redactorul cu /ro+le.e de societate de la ),ronicle 2i un (otogra( vin aici luni /entru un interviu) Fu ca o lovitur0 ,n sto.ac) * E;ist0 vreo /osi+ilitate ca s0 (ii aici cu .ine& dragul .eu1
>D@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

#or o (otogra(ie de-a ta) * A2C a2 vrea s0 /ot& dar a. o 3i aglo.erat0 /rogra.at0 la s/ital) Mintea lui se ,nv-rtea) Lauren& cre3i c0 e o idee +un0 s0 dai un interviu acu.1 #reau s0 s/un& n-ar tre+ui s0 a2te/t0. /-n0C Lauren r-se) * Nu cuno2ti /resa& dragul .eu) <unt ca ni2te c-ini de v-n0toare) Nu& e .ai +ine s0 sc0/0. acu. de trea+a asta) Luni5 *** :n di.inea4a ur.0toare& Mallory o g0si /e Kat ,ntr-o ca.er0 .aga3ie) Ar0ta o+osit0 2i a.e4it0) Nu avea .achia6 2i /0rul ,i era ,n de3ordine) 6auren nu s-ar l sa niciodat n ,alul sta# se g-ndi Mallory) * 7un0& drag0) Kat nu r0s/unse) Mallory o lu0 ,n +ra4e) * M-a. g-ndit .ult la noi& Kat) N-a. dor.it toat0 noa/tea trecut0) Nu e;ist0 ni.eni altcineva /entru .ine) Tu ai avut dre/tate 2i eu a. gre2it) Cred c0 vestea a venit ca un 2oc /entru .ine) #reau ca tu s0 na2ti co/ilul nostru) El ur.0ri str0lucirea +rusc0 de /e (a4a lui Kat) * #or+e2ti serios& Ken1 * %o4i s0 /ui /ariu) Ea ,2i /use +ra4ele ,n 6urul lui) * <lav0 Do.nului5 Ah& a. (ost at-t de ,ngri6orat0& nu 2tiu ce .-a2 (ace (0r0 tine) * Nu tre+uie s0 te ,ngri6ore3i /entru asta) De acu. ,ncolo& totul o s0 (ie .inunat) Nici nu 2tii c-t de .inunat) Uite ce& a. du.inic0 seara li+er0) Tu cu. stai1 Ea ,l a/uc0 de .-n0) * A. s0 .0 (ac li+er0) * =ro3av5 " s0 lu0. o cin0 +un0& lini2tit0& 2i a/oi o s0 .erge. la tine /entru un ulti. /ahar) Cre3i c0 /o4i sc0/a de %aige 2i de 9oney1 Kat 3-.+i) * Nici o /ro+le.0) Nici nu 2tii c-t de (ericit0 .-ai (0cut) Ii-a. s/us vreodat0 c-t de .ult te iu+esc1
>D>

- <IDNE? <9ELD"N -

* $i eu te iu+esc) A. s0-4i ar0t c-t de .ult) Du.inic0 seara) *** =-ndindu-se din nou& Mallory decise c0 era un /lan /er(ect) :l sta+ilise /-n0 ,n cele .ai .ici a.0nunte) Nu era nicicu. /osi+il ca vina .or4ii lui Kat s0 cad0 asu/ra lui) Era /rea riscant s0 ia de la (ar.acia s/italului ce-i tre+uia& /entru c0 se ,nt0rise /a3a du/0 /ovestea cu 7o'.an) :n schi.+& du.inic0 de di.inea40 Mallory se duse s0 caute o (ar.acie de/arte de cartierul unde locuia) Ma6oritatea erau ,nchise du.inica 2i trecu /e l-ng0 vreo 2ase /-n0 g0si una deschis0) Far.acistul de la te6ghea 3ise: * 7un0 di.inea4a) %ot s0 v0 a6ut1 * Da) M0 duc s0 v0d un /acient ,n vecin0tate 2i vreau s0-i duc ni2te .edica.ente) <coase carnetul de re4ete 2i scrise /e el) Far.acistul 3-.+i) * Nu .ul4i doctori .ai vin acas0 ,n 3ilele noastre) * $tiu) E /0cat& nu-i a2a1 "a.enilor& /ur 2i si./lu& nu le .ai /as0) :i d0du (ar.acistului h-rtia) Far.acistul se uit0 la ea 2i a/ro+0 din ca/) * " s0 dure3e doar c-teva .inute) * Mul4u.esc) Primul pas. :n du/0-a.ia3a aceea& Mallory se o/ri /e la s/ital) R0.ase acolo nu .ai .ult de 3ece .inute 2i& c-nd /lec0& avea un .ic /achet) Pasul al doilea. Mallory aran6ase s0 se ,nt-lneasc0 cu Kat la Trader <ic /entru cin0 2i o a2te/ta s0 soseasc0) " ur.0ri venind s/re .as0 2i se g-ndi: E ultima cin # c ea. <e ridic0 2i ,i adres0 un 3-.+et cald) * 7un0& /0/u2ico) Ar04i +ine) $i& tre+uia s0 recunoasc0& era adev0rat) Ar0ta sen3a4ional) 'r $i putut s $ie manec,in. Fi e gro0av la pat. Tot ce-i lipse(te# se g-ndi Ken sunt circa dou 0eci de milioane de dolari# c&teva n plus sau n minus. Kat ,2i d0du sea.a din nou cu. celelalte (e.ei din restaurant
>DA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

tr0geau cu ochiul la Ken& invidiind-o) Dar el avea ochi doar /entru ea) El era vechiul Ken& cald 2i atent) * Cu. ti-a .ers a3i1 ,ntre+0 Ken) * A. (ost ocu/at0) Trei o/era4ii di.inea4a 2i dou0 a3i du/0a.ia30) <e a/lec0 ,nainte) $tiu c0 e /rea devre.e& dar 6ur c0 a. si.4it co/ilul .i2c-nd c-nd .0 ,.+r0ca.) Mallory 3-.+i) * %oate c0 vrea s0 ias0) * Ar tre+ui s0 (ace. un test cu ultrasunete& s0 a(l0. dac0 e +0iat sau (at0) A/oi& /ot s0 ,nce/ s0 cu./0r h0inu4e) * =ro3av0 idee5 * Ken& /ute. sta+ili o dat0 /entru c0s0torie1 A2 vrea s0 ne c0s0tori. c-t de cur-nd) * Nici o /ro+le.0& s/use Mallory cu u2urin40) %ute. cere autori3a4ia s0/t0.-n0 viitoare) * Asta e .inunat5 :i veni +rusc o idee) %oate o+4ine. c-teva 3ile li+ere 2i /lec0. undeva ,n luna de .iere) Undeva nu /rea de/arte * "regon sau 8ashington) @re(it# iu%ito. Eu am s $iu n luna de miere n iunie# pe ya,t-ul meu# pe 5iviera $rance0 . * <un0 gro3av) A. s0 vor+esc eu cu 8allace) Kat ,i str-nse .-na) * Mul4u.esc& s/use ea r0gu2it) A. s0-4i (iu cea .ai +un0 so4ie din ,ntreaga lu.e) * <unt sigur de asta& 3-.+i Mallory) Acu.& .0n-nc0 legu.ele) Doar vre. un co/il s0n0tos& nu1 *** %0r0sir0 restaurantul la ora nou0 seara) C-nd se a/ro/iar0 de a/arta.entul lui Kat& Mallory 3ise: * E2ti sigur0 c0 %aige 2i 9oney nu sunt acas01 * M-a. asigurat& s/use Kat) %aige e de gard0 la s/ital& iar lui 9oney i-a. 3is c0 tu 2i cu .ine vre. s0 (i. singuri aici) 5a,at= Ea v03u e;/resia de /e (a4a lui) * <-a ,nt-./lat ceva r0u1 * Nu& iu+ito) Ii-a. s/us doar& ,.i /lace ca .o.entele noastre /articulare s0 (ie /articulare) 'm s $iu atent# se g-ndi el) 2oarte atent.
>DD

- <IDNE? <9ELD"N -

9ai s0 ne gr0+i.) Ner0+darea lui o ,nc0l3ea /e Kat) *** :n a/arta.ent& Mallory 3ise: * <0 .erge. ,n dor.itor) Kat 3-.+i) * %are o idee gro3av0) Mallory se uit0 la Kat cu. se de3+rac0 2i se g-ndi: 're un corp gro0av. Hn copil i l-ar distruge. Nu ai de g-nd s0 te de3+raci& Ken1 * Desigur) :2i a.inti de data c-nd ea ,l (0cuse s0 se de3+race 2i a/oi /lecase) Ei +ine& acu. avea s0 /l0teasc0 /entru asta) El ,2i scoase ,ncet hainele) Pot oare $ace asta? se ,ntre+a) A/roa/e c0 tre.ura de nervo3itate) )e am de g&nd s $ac e din vina ei. "u din a mea. >-am dat o (ans s se retrag dar ea a $ost prea proast (i n-a acceptat-o. El se strecur0 ,n /at al0turi de ea 2i ,i si.4i tru/ul cald l-ng0 al lui) :nce/ur0 s0 se .-ng-ie unul /e cel0lalt 2i el si.4i c0 se e;cit0) " /0trunse 2i ea ,nce/u s0 gea.0) * Ah& dragul .euC e at-t de .inunatC :nce/u s0 se .i2te tot .ai re/ede) * DaC daC ah& Doa.neC nu te o/ri) Tru/ul ei ,nce/u s0 salte s/as.odic 2i se cutre.ur0 2i a/oi r0.ase ne.i2cat0 ,n +ra4ele lui) * TuC * Desigur& .in4i Mallory) Era .ult /rea ,ncordat) Ce-ai 3ice de o +0utur01 * Nu) Eu n-ar tre+ui) Co/ilulC * Dar asta e o s0r+0torire& iu+ito) " +0utur0 .ic0 nu (ace nici un r0u) Kat e3it0) * 7ine) Una .ic0) Kat voi s0 se scoale) Mallory o o/ri) * Nu& nu) Tu stai ,n /at& .0.ico) Tre+uie s0 te o+i2nuie2ti s0 (ii ,ngri6it0) Kat se uit0 du/0 Mallory care se /leca ,n ca.era de 3i 2i se
>DF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

g-ndi: *unt cea mai $ericit $emeie din lume. Mallory se duse la .icul +ar 2i turn0 'hisBy ,n dou0 /ahare) <e uit0 s/re dor.itor& s0 se asigure c0 nu /utea (i v03ut& a/oi veni la cana/ea& unde ,2i /usese haina) <coase din +u3unar o sticlu40 .ic0 2i turn0 con4inutul ,n +0utura lui Kat 2i o .irosi) Nu avea nici un .iros) Lu0 cele dou0 /ahare ,n dor.itor 2i ,i ,ntinse lui Kat +0utura ei) * <0 toast0. /entru co/ilul nostru& s/use Kat) * Adev0rat) %entru co/ilul nostru) Ken se uit0 la Kat care lu0 o ,nghi4itur0 din +0utura ei) * " s0 g0si. un a/arta.ent dr0gu4 undeva& s/use Kat vis0toare) A. s0 aran6e3 o ca.er0 /entru co/il) " s0-l r0s(040. tare /e co/ilul nostru& nu-i a2a1 Mai lu0 o ,nghi4itur0) Mallory a/ro+0 din ca/) * A+solut) El o ur.0rea cu aten4ie) Cu. te si.4i1 * Minunat) A. (ost at-t de ,ngri6orat0 ,n leg0tur0 cu noi& dragul .eu& dar acu. nu& nu .ai sunt) * Asta-i +ine& 3ise Mallory) Nu ai de ce s0 te ,ngri6ore3i) "chii lui Kat se ,ngreunar0) * Nu& 3ise ea) Nu a. ni.ic /entru ce s0 .0 ,ngri6ore3& ,nce/use s0 lungeasc0 vor+ele) Ken& .0 si.t curios) :nce/u s0 a.e4easc0) * N-ar (i tre+uit s0 r0.-i ,ns0rcinat0) Ea se uit0 (i; la el& /rostit0) * Ce-ai s/us1 * Ai stricat totul& Kat) * A. stricatC1 Ea nu se /utea concentra) * Mi te-ai /us ,n cale) * Ce1 * Ni.eni nu .i se /une .ie ,n cale) * Ken& .0 si.t a.e4it0) El st0tea acolo uit-ndu-se la ea) * KenC a6ut0-.0& KenC Ca/ul ,i c03u ,na/oi /e /ern0) Mallory se uit0 din nou la ceas) Avea ti./ su(icient)

Capitol l #$
>DJ

- <IDNE? <9ELD"N -

9oney a (ost /ri.a care a sosit ,n a/arta.ent 2i s-a ,./iedicat de tru/ul .utilat al lui Kat& 30c-nd ,ntr-o +alt0 de s-nge /e /ardoseala +0ii& o+scen cr0c0nat0 /e cera.ica rece& al+0) " chiuret0 /lin0 de s-nge 30cea al0turi de ea) F0cuse he.oragie din uter) 9oney st0tu acolo 2ocat0) * Ah& Doa.ne5 #ocea ei era o 2oa/t0 strangulat0) :ngenunche l-ng0 tru/ 2i /use un deget tre.ur0tor /e artera carotid0) Nu avea /uls) 9oney se gr0+i ,n ca.era de 3i& lu0 tele(onul 2i (or.0 N@@) " voce +0r+0teasc0 r0s/unse) * Nou0 * unu * unu) Urgen4a) 9oney st0tea /arali3at0 2i nu /utea s0 vor+easc0) * Nou0 * unu * unu) Urgen4aC AloC1 * AC a6utor5 EuC <e ,nec0 ,n cuvinte) EC e .oart0) * Cine e .oart0& do.ni2oar0) * KatA) * #-a .urit /isica1 * Nu5 9oney url0) Kat a .urit) Tri.ite4i i.ediat /e cineva aici) * Doa.n0C 9oney tr-nti rece/torul) Cu degete tre.ur0toare& (or.0 nu.0rul s/italului) * Cu doctori4a Taylor) #ocea ei era o 2oa/t0 /lin0 de durere) * Un .o.ent& v0 rog) 9oney str-nse rece/torul 2i a2te/t0 dou0 .inute ,nainte s0 aud0 vocea lui %aige) * Doctori4a Taylor) * %aige5 Tre+uieC tre+uie s0 vii i.ediat acas05 * 9oney& ce s-a ,nt-./lat1 * KatC e .oart0) * Ce1 %aige /0rea ui.it0) Cu.1 * <eC se /are c0 a ,ncercat s0-2i (ac0 un avort) * Ah& Doa.ne5 #in i.ediat ce /ot) ***

Bat T /isic0 ,n li.+a engle30 >DL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

C-nd %aige a6unse la a/arta.ent& acolo erau doi /oli4i2ti& un detectiv 2i un .edic) 9oney era ,n dor.itorul ei& du/0 ce i se d0duse un cal.ant /uternic) Medicul era a/lecat asu/ra tru/ului gol a lui Kat) Un detectiv se uita ,n sus& c-nd %aige intr0 ,n +aia ,ns-ngerat01 * Cine e2ti du.neata1 %aige se uit0 (i; la tru/ul (0r0 via40) Avea (a4a /alid0) * <unt doctori4a Taylor) Locuiesc aici) * %oate du.neata .0 /o4i a6uta) <unt ins/ectorul 7urns) A. ,ncercat s0 vor+esc cu cealalt0 doa.n0 care locuie2te aici) Are o cri30 de nervi) Doctorul i-a dat un cal.ant) %aige ,2i .ut0 /rivirea de la i.aginea ,ngro3itoare de /e /odea) * CeC ce anu.e vre4i s0 2ti4i1 * Locuia aici1 * Da) 4 s am copilul lui 8en. )&t de %ine o s $ie. <e /are c0 ar (i vrut s0 sca/e de co/il 2i a ,ncurcat lucrurile& 3ise detectivul) %aige st0tea acolo 2i .intea ,i .ergea re/ede) C-nd vor+i& s/use: * Nu cred asta) Ins/ectorul 7urns o studie un .o.ent) * De ce nu cre3i& doa.n0 doctor1 * Dorea co/ilul) Ea ,nce/u s0 g-ndeasc0 din nou clar) Tat0l nu-l dorea) * Tat0l1 * Doctorul Ken Mallory) Lucrea30 la *pitalul de district Em%arcadero. El nu voia s0 se c0s0toreasc0 cu ea) Uite& Kat este * a $ost era greu s0 s/un0 a $ost * doctori40) Dac0 ar (i vrut s0 avorte3e& nicicu. nu ar (i ,ncercat s0 (ac0 asta singur0& ,n +aie) %aige cl0tin0 din ca/) Ceva nu e ,n regul0) Doctorul e;a.inator se ridic0 de l-ng0 cadavru) * %oate a ,ncercat s-o (ac0 singur0 /entru c0 nu voia ca altcineva s0 2tie des/re co/il) * Nu-i adev0rat) Nou0 ne-a s/us) Ins/ectorul 7urns o ur.0rea /e %aige) * A (ost singur0 aici ,n seara asta1 * Nu) Avea o ,nt-lnire cu doctorul Mallory)
>DM

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Ken Mallory era ,n /at& anali3-nd cu gri60 eveni.entele serii) El relu0 (iecare /as al eveni.entelor& asigur-ndu-se c0 nu l0sase nici o ur.0) %er(ect& decise el) <t0tea ,n /at& ,ntre+-ndu-se de ce ,i tre+uia /oli4iei at-ta ti./ 2i toc.ai c-nd se g-ndea la asta& cineva sun0 la u20) Mallory l0s0 s0 sune de trei ori& a/oi se scul0& ,2i /use un halat /este /i6a.a 2i se duse ,n ca.era de 3i) <e o/ri ,n (a4a u2ii) * Cine-i acolo1 %0rea ador.it) " voce s/use: * Doctorul Mallory1 * Da) * Ins/ectorul 7urns) De/arta.entul %oli4iei& <an Francisco) * De la /oli4ie1 Era o nuan40 /recis0 de sur/rindere ,n vocea lui) Mallory deschise u2a) 70r+atul care st0tea ,n hol ,2i ar0t0 legiti.a4ia) * %ot s0 intru1 * Da) Des/re ce-i vor+a1 * Cuno2ti o doctori40 9unter1 * 7ine,n4eles c0 da5 Un aer alar.at ,i trecu /e (a40) <-a ,nt-./lat ceva cu Kat1 * Ai (ost ,./reun0 cu ea asear0 .ai devre.e1 * Da) Doa.ne5 </une-.i ce s-a ,nt-./lat1 <e si.te +ine1 * Mi-e tea.0 c0 a. o veste /roast0) Doctori4a 9unter a .urit) * A .urit1 Nu /ot s0 cred) Cu.1 * <e /are c0 a ,ncercat s0-2i (ac0 un avort singur0 2i a .ers /rost) * Ah& Doa.ne5 3ise Mallory) <e l0s0 ,ntr-un (otoliu) E vina .ea5 Ins/ectorul ,l ur.0rea cu aten4ie) * #ina du.itale1 * Da& euC Doctori4a 9unter 2i cu .ine ur.a s0 ne c0s0tori.) I-a. s/us c0 eu nu cred c0 e o idee +un0 s0 ai+0 un co/il acu.) Eu voia. s0 .ai a2te/t0.& iar ea a (ost de acord) I-a. sugerat s0 se duc0 la s/ital ca ei sa se ocu/e de asta& dar /ro+a+il a decisC euC eu nu /ot crede asta)
>DN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* La ce or0 ai /lecat de la doctori4a 9unter1 * Tre+uie s0 (i (ost vreo 3ece) A. l0sat-o la a/arta.entul ei 2i a. /lecat) * N-ai intrat ,n a/arta.ent1 * Nu) * A vor+it doctori4a 9unter des/re ce avea de g-nd s0 (ac01 * #rei s0 s/ui des/reC1 Nu) Nici o vor+0) Ins/ectorul 7urns scoase o carte de vi3it0) * Dac0 ,4i .ai a.inte2ti ceva care ne-ar /utea (olosi& doctore& a2 a/recia dac0 .-ai suna) * <igur) EuC n-ai idee ce 2oc e /entru .ine) *** %aige 2i 9oney r0.aser0 tre3e toat0 noa/tea& discut-nd cele ,nt-./late lui Kat& relu-nd totul din nou 2i din nou& 2ocate 2i +0nuitoare) La ora nou0& trecu /e acolo ins/ectorul 7urns) * 7un0 di.inea4a) A. vrut s0 v0 s/un c0 a. vor+it asear0 cu doctorul Mallory) * $i1 * A 3is c0 au (ost la cin0& a/oi a l0sat-o aici 2i a /lecat acas0) * Minte& s/use %aige) <e g-ndi o cli/0) <tai5 Au gXsit ur.e de s/er.0 ,n tru/ul lui Kat1 * Da& ,ntr-adev0r) * Atunci& s/use e.o4ionat0 %aige& asta dovede2te c0 el .inte) <-a culcat cu ea 2iC * A. (ost a3i-di.inea40 la el 2i a. discutat lucrul 0sta) El 3ice c0 au (0cut dragoste ,nainte s0 ias0 la cin0) Ah5 Ea nu voia s0 renun4e) A./rentele lui tre+uie (ie /e chiureta /e care a (olosit-o ca s0 o o.oare) A4i g0sit a./rente * Da& s/use el r0+d0tor) Au (ost ale ei) * Asta-i i./C <tai5 Atunci a /urtat .0nu2i 2i c-nd a ter.inat a /us a./rentele ei /e chiuret0) Cu. sun0 asta1 * Ca cineva care a ur.0rit /rea .ulte /rogra.e de televi3iune cu cri.e) * Du.neata nu cre3i c0 a (ost o.or-t0& Kat& nu-i a2a1 * Mi-e tea.0 c0 nu) * I-au (0cut auto/sie1 * Da)
>FO

- <IDNE? <9ELD"N -

* $i1 * Medicul care a e;a.inat-o consider0 c0 e o .oarte accidental0) Doctorul Mallory .i-a s/us c0 ea a decis s0 nu ai+0 co/ilul& a2a ,nc-t se /are c0 ea aC * A intrat ,n +aie 2i s-a .0cel0rit singur01 ,l ,ntreru/se %aige) %entru Du.ne3eu& ins/ectore5 Ea era doctori40& chirurg) Nu e nici o /osi+ilitate /e lu.e ca ea s0-2i (i (0cut singur0 a2a ceva) Ins/ectorul 7urns s/use g-nditor: * Du.neata cre3i c0 Mallory a convins-o s0-2i (ac0 un chiureta6 2i a ,ncercat s0 o a6ute 2i a/oi a /lecat c-nd lucrurile au .ers /rost1 %aige cl0tin0 negativ din ca/) * Nu) A2a ceva nu se /utea ,nt-./la) Kat n-ar (i acce/tat niciodat0) El a ucis-o ,n .od deli+erat) Ea g-ndea cu glas tare) * Kat era /uternic0) Tre+uia s0 (ie incon2tient0 ca el s0C s0 (ac0 ce-a (0cut) * Auto/sia nu a ar0tat lovituri sau altceva ce ar (i /utut s-o (ac0 s0-2i /iard0 cuno2tin4a) Nici v-n0t0i /e g-tC * Au (ost ur.e de /ilule de dor.it1 <auC1 * Ni.ic) El v03u e;/resia de /e (a4a lui %aige) Mie nu .i se /are c0 a (ost o cri.0) Cred c0 doctori4a 9unter a (0cut o eroare de 6udecat0 2iC ,.i /are r0u) Ea se uit0 la el cu. se ,ndrea/t0 s/re u20) * A2tea/t05 s/use %aige) Ave4i vreo dovad01 El se ,ntoarse) * Nu /rea) Mallory a(ir.0 c0 ea a (ost de acord cu un avort) Asta nu ne o(er0 vreo dovad0 nu-i a2a1 * Te /roco/se2te /e du.neata cu o cri.0& s/use cu ,nc0/04-nare %aige) * Doa.n0 doctor& ce nu ave. sunt /ro+ele) Este cuv-ntul lui contra cuv-ntului victi.ei& iar ea e .oart0& ,.i /are cu adev0rat r0u) %aige se uit0 du/0 el cu. /leac0) "-am s -l las pe 8en 3allory s scape %asma curat # se g-ndi ea cu dis/erare) *** Eason trecu /e acolo s0 o vad0 /e %aige) * A. a(lat ce s-a ,nt-./lat& s/use el) Nu-.i vine s0 cred5
>F@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Cu. /utea s0-2i (ac0 a2a ceva1 * N-a (0cut& 3ise %aige) A (ost o.or-t0) :i relat0 lui Eason des/re convor+irea ei cu ins/ectorul 7urns) * %oli4ia n-o s0 (ac0 ni.ic ,n leg0tur0 cu asta) Ei cred c0 a (ost un accident) Eason& e vina .ea c0 a .urit Kat) * #ina ta1 * Eu sunt cea care a. convins-o s0 ias0 cu Mallory& la ,nce/ut) Ea nu voia) A ,nce/ut ca o glu.0 /rosteasc0 2i a/oi eaC ea s-a ,ndr0gostit de el) Ah& Eason5 * Nu /o4i s0 te ,nvinov04e2ti /entru asta& s/use el cu (er.itate) %aige se uit0 ,n 6ur cu dis/erare) * Nu .ai /ot locui ,n a/arta.entul 0sta) Tre+uie s0 /lec de aici) Eason o lu0 ,n +ra4e) * 9ai s0 ne c0s0tori. i.ediat) * E /rea cur-nd) #reau s0 s/un& Kat ,nc0 nu eC $tiu) " s0 a2te/t0. o s0/t0.-n0& dou0) * :n regul0) * Te Iu+esc& %aige) * $i eu te iu+esc& dragul .eu) Nu e o /rostie1 M0 si.t vinovat0 /entru c0 a.-ndou0 ne-a. ,ndr0gostit& dar ea e .oart0 2i eu tr0iesc) *** Fotogra(ia a a/0rut /e /ri.a /agin0 a 3iarului *an 2rancisco ),ronicle# .ar4i) Ar0ta un Ken Marlloy 3-.+ind& cu +ra4ul ,n 6urul lui Lauren 9arrison) E;/lica4ia gl0suia: 3o(tenitoarea se c s tore(te cu un doctor. %aige se uit0 (0r0 s0-i vin0 s0 cread0) Kat .urise doar de dou0 3ile 2i Ken Mallory ,2i anun4a logodna cu o alt0 (e.eie5 Tot ti./ul c-t ,i /ro.isese lui Kat c0 se ,nsoar0 cu ea& el /l0nuise de (a/t s0 se c0s0toreasc0 cu altcineva) De asta a ucis-o pe 8at. )a s o nl ture din cale. %aige ridic0 rece/torul 2i sun0 la /oli4ie) * Cu ins/ectorul 7urns& v0 rog) Un .o.ent .ai t-r3iu vor+ea cu Ins/ectorul) * La tele(on doctori4a Taylor) * Da& doa.n0 doctor)
>F>

- <IDNE? <9ELD"N -

* Ai v03ut (otogra(ia din ),ronicle de di.inea401 * Da) * Ei& ai .otivul5 e;cla.0 %aige) Ken Mallory a tre+uit s0 o ,nl0ture /e Kat ,nainte ca Lauren 9arrison s0 a(le des/re ea) Tre+uie s0-l areste3i /e Mallory) A/roa/e c0 urla la tele(on) * <tai /u4in) Cal.ea30-te) %ute. avea un .otiv& dar 4i-a. 3is& nu ave. nici o dovad0) Du.neata singur0 ai s/us c0 doctori4a 9unter tre+uia s0 nu .ai (i (ost con2tient0 ,nainte ca Mallory s0-i /oat0 (ace un chiureta6) Du/0 ce a. vor+it cu du.neata& a. vor+it din nou cu doctorul nostru) Nu au (ost se.ne de lovituri care s0 /rovoace o stare de incon2tien40) * Atunci& tre+uie s0-i (i dat un cal.ant& s/use %aige cu ,nc0/04-nare) %ro+a+il hidrat de cloral) Ac4ionea30 ra/id 2iC Ins/ectorul 7urns s/use r0+d0tor: * Doctore& nu au (ost ur.e de hidrat de cloral ,n cor/ul ei) :.i /are r0u * 30u * dar nu /ute. aresta un o. /entru c0 ur.ea30 s0 se c0s0toreasc0) Mai era 2i altceva1 'ltceva. * Nu& s/use %aige) Ea tr-nti rece/torul 2i r0.ase acolo g-nditoare) Mallory tre+uie c0 i-a dat lui Kat o doctorie) Cel .ai u2or loc /entru o+4inerea ei ar (i (ost ,n (ar.acia s/italului) Cincis/re3ece .inute .ai t-r3iu& %aige era ,n dru. s/re s/italul Em%arcadero. %ete <a.uels& (ar.acistul 2e(& era ,n s/atele te6ghelei) * 7un0 di.inea4a& doa.n0 doctor Taylor) Cu ce /ot s0 te a6ut1 * 70nuiesc c0 doctorul Mallory a venit acu. c-teva 3ile s0 ia ni2te .edica.ente) Mi-a s/us cu. se nu.esc dar a. uitat) <a.uels se ,ncrunt0) * Nu-.i a.intesc ca doctorul Mallory s0 (i venit aici de /este o lun0) * E2ti sigur1 <a.uels a/ro+0 din ca/) * A+solut) Mi-a2 (i a.intit) Totdeauna discut0. des/re (ot+al) Lui %aige i se ,n.uie ini.a) * Mul4u.esc) Tre%uie s $i scris o reet la vreo alt $armacie. %aige 2tia c0 legea cerea ca orice re4et0 /entru narcotice tre+uia (0cut0 ,n
>FA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

tri/lu e;e./lar * unul /entru /acient& unul care se tri.ite la 7iroul /entru su+stan4e controlate 2i al treilea /entru dosarul (ar.aciei) Undeva& se g-ndi %aige& 8en 3allory a completat o reet . Erau pro%a%il dou sau trei sute de $armacii n *an 2rancisco. Nu era /osi+il s0 g0seasc0 re4eta) %ro+a+il c0 Mallory a (0cut-o chiar ,nainte de a o ucide /e Kat) Asta ,nse.na s-.+0t0 sau du.inic0) Dac a $ost duminic a( putea avea o (ans # se g-ndi %aige) 2oarte puine $armacii sunt desc,ise duminica. 'sta mic(orea0 trea%a. <e duse sus la +irou& unde se 4ineau (oile cu re/arti30rile ,n s/ital 2i se uit0 la cele de s-.+0t0) Doctorul Ken Mallory (usese de serviciu toat0 3iua& deci 2ansele erau s0 (i (0cut re4eta du.inic0) "are c-te (ar.acii erau deschise du.inica ,n <an Francisco1 %aige ridic0 rece/torul 2i sun0 la consiliul (ar.aceutic) * <unt doctori4a Taylor& s/use %aige) Du.inica trecut0 o /rieten0 de a .ea a l0sat o re4et0 la o (ar.acie) Mi-a cerut s0 i-o ridic& dar nu-.i /ot a.inti nu.ele (ar.aciei) M0 ,ntre+ dac0 .0 /ute4i a6uta) * Nu 2tiu cu.) Dac0 nu 2ti4iC * Ma6oritatea sunt ,nchise du.inica& nu-i a2a1 * Da& darC * A2 a/recia dac0 .i-a4i da lista celor care au (ost deschise) Ur.0 o /au30) * Dac0 e i./ortantC * E (oarte i./ortant& o asigur0 %aige) * A2te/ta4i& v0 rog) *** Erau trei3eci 2i 2ase de .aga3ine /e list0& r0s/-ndite ,n tot ora2ul) Ar (i (ost si./lu& dac0 se /utea duce la /oli4ie du/0 a6utor& dar ins/ectorul 7urns nu o credita) Boney (i cu mine o s tre%uiasc s $acem singure trea%a asta# se g-ndi %aige) Ea ,i e;/lic0 lui 9oney ce avea ,n g-nd) * E ca. /ro+le.atic& nu-i a2a1 s/use 9oney) Nici nu 2tii dac0 a (0cut re4eta du.inic0) * E singura /osi+ilitate /e care o ave.) %e care o are Kat) Eu a. s0 .0 duc la cele din Rich.ond& Marina& North 7each& U//er
>FD

- <IDNE? <9ELD"N -

MarBet& Mission 2i %otrero& iar tu la cele din E;celsior& Ingleside& LaBe MarceB& 8estern Addition 2i <unset) * :n regul0) *** La /ri.a (ar.acie& %aige intr0& ar0t0 legiti.a4ia 2i 3ise: * Un coleg al .eu& doctorul Ken Mallory& a venit aici du.inic0 /entru o re4et0) A /lecat din ora2 2i .i-a cerut s0 o re/et dar nu.i a.intesc nu.ele) A4i vrea s0 o c0uta4i& v0 rog) * Doctorul Ken Mallory1 Un .o.ent) <e ,ntoarse du/0 c-teva .inute) * :.i /are r0u) N-a. (0cut nici o re4et0 du.inic0 /entru un doctor Mallory) * Mul4u.esc) %aige /ri.i acela2i r0s/uns la ur.0toarele /atru (ar.acii) Nici 9oney nu (u .ai norocoas0) * Ave. .ii de re4ete aici& 2ti4i) * $tiu& dar asta a (ost du.inica trecut0) * Nu ave. nici o re4et0 de la doctorul Mallory . :.i /are r0u) A.-ndou0 2i-au /etrecut 3iua .erg-nd din (ar.acie ,n (ar.acie) A.-ndou0 se descura6aser0) A+ia du/0-a.ia30& t-r3iu& e;act ,nainte de ,nchidere& %aige g0si ce c0uta ,ntr-o .ic0 (ar.acie ,n districtul %otrero) Far.acistul s/use: * A da& iat0) Doctorul Mallory& ,.i a.intesc) Era ,n dru. s0 (ac0 o vi3it0 la un /acient) A. (ost i./resionat& /entru c0 ,n 3iua de a3i nu .ul4i doctori (ac lucrul 0sta) "ici un re0ident nu $ace vi0ite la domiciliu. %entru ce anu.e era re4eta1 %aige ,2i d0du sea.a c0-2i 4inea res/ira4ia) * 9idrat de cloral) %aige a/roa/e c0 tre.ura de e.o4ie) * E sigur1 * <crie aici) * Care-i nu.ele /acientului1 El se uit0 la co/ia re4etei) * </yros Levathes) * #0 deran6ea30 s0-.i da4i o co/ie du/0 re4eta asta1 * Deloc& doa.n0 doctor)
>FF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

*** " or0 .ai t-r3iu& %aige era ,n +iroul ins/ectorului 7urns) Ea /use re4eta /e +iroul lui) * Iat0 dovada du.itale& s/use %aige) Du.inic0& doctorul Mallory s-a dus la o (ar.acie la Bilo.etri de/0rtare de locuin4a lui 2i a (0cut re4eta asta /entru hidrat de cloral) A /us .edica.entul ,n +0utura lui Kat 2i& ,n ti./ ce ea era incon2tient0& a .0cel0rit-o ca s0 /ar0 c0 a (ost un accident) * </ui c0 i-a /us .edica.entul ,n +0utur0 2i a/oi a ucis-o1 * Da) * Este ,ns0 o singur0 /ro+le.0 aici) Nu a (ost hidrat de cloral ,n tru/ul ei) * Tre+uie s0 (ie) Doctorul vostru a (0cut o gre2eal0) Cere-i s0 .ai controle3e o dat0) El ,2i /ierdu r0+darea) * Doa.n0 doctorC * Te rog5 <unt sigur0 c0 a. dre/tate) * Ne (aci s0 /ierde. ti./ul cu to4ii) %aige st0tea ,n (a4a lui cu ochii (i;a4i la el) El o(t0) * :n regul0) A. s0-l sun din nou) %oate c0 a (0cut o gre2eal0) *** Eason veni s0 o ia /e %aige la cin0) * " s0 lu0. cina la .ine& s/use el) #reau s0 ve3i ceva) :n ti./ul dru.ului cu .a2ina /-n0 acolo& %aige ,l in(or.0 /e Eason des/re tot ce se ,nt-./lase) * Au s0 g0seasc0 hidratul de cloral ,n tru/ul ei& s/use %aige) Iar Ken Mallory o s0 ca/ete ceea ce .erit0) * :.i /are at-t de r0u de toate astea& %aige) * $tiu) Ea ,i a/0s0 .-na de o+ra3ul ei) <lav0 Do.nului c0 te a. /e tine) Ma2ina se o/ri ,n (a4a casei lui Eason) %aige se uit0 /e (ereastr0 2i r0.ase cu gura c0scat0) :n 6urul /a6i2tii din (a4a casei& era un gard nou& al+) ***
>FJ

- <IDNE? <9ELD"N -

Ea era singur0 ,n a/arta.entul ,ntunecat) Ken Mallory (olosi cheia /e care i-o d0duse Kat 2i se ,ndre/t0 re/ede s/re dor.itor) %aige ,i au3i /a2ii venind s/re ea& dar ,nainte de a se /utea .i2ca& el s0rise la ea& cu .-inile str-nse ,n 6urul g-tului ei) * C04ea ce e2ti5 ,ncerci s0 .0 distrugi) Ei +ine& n-o s0-4i .ai +agi nasul de colo& colo) :nce/u s0 str-ng0 .ai tare) * A. (ost .ai de2te/t dec-t voi to4i& nu-i a2a1 Degetele lui str-ngeau .ai tare) Ni.eni nu /oate dovedi c0 eu a. ucis-o /e Kat) Ea ,ncerc0 s0 4i/e& dar nu /utea s0 res/ire) <e lu/t0& se eli+er0 2i se tre3i +rusc) Era singur0 ,n ca.er0) %aige se a2e30 /e /at& tre.ur-nd) *** R0.ase trea30 tot restul no/4ii& a2te/t-nd tele(onul ins/ectorului 7urns) Acesta sun0 la ora 3ece di.inea4a) * Doa.na doctor Taylor1 * Da) Ea ,2i 4inu r0su(larea) * A. /ri.it acu. al treilea ra/ort de la .edicul legist) * $i1 :i +0tea ini.a tare) * Nu a (ost nici o ur.0 de hidrat de cloral sau de alt cal.ant ,n tru/ul doctori4ei 9unter) Ni.ic) Era i./osi+il5 Tre+uia s0 e;iste) Nu era nici un se.n de lovituri sau ceva care s0 o (ac0 s0 devin0 incon2tient0) Nici v-n0t0i /e g-t) Nu avea nici un ,n4eles) Kat tre+uia s0 (i (ost incon2tient0 c-nd Mallory a ucis-o) Doctorul legist gre2ea) %aige decise s0 se duc0 s0 vor+easc0 /ersonal cu el) *** Doctorul Dolan era nervos) * Nu-.i /lace s0 (iu interogat ,n (elul 0sta& s/use el) A. controlat de trei ori) I-a. s/us ins/ectorului 7urns c0 nu a (ost nici o ur.0 de hidrat de cloral ,n nici unul dintre organele ei 2i nu era) * DarC
>FL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* Mai e altceva1 %aige se uit0 la el nea6utorat0) Dis/0ruse ulti.a ei s/eran40) Ken Mallory va sc0/a cu aceast0 cri.0) * EuC cred c0 nu) Dac0 n-a4i g0sit nici cin (el de chi.icale ,n tru/ul ei& atunci euC * N-a. 3is c0 n-a. g0sit nici un (el de chi.icale) Ea se uit0 un .o.ent la el) * Ai g0sit ceva1 * Doar o ur.0 de tricloroetilen) Ea se ,ncrunt0) * Ce-ar (ace 0sta1 El ridic0 din u.eri) * Ni.ic) E un analge3ic) Nu ar ador.i /e ni.eni) * :n4eleg) * :.i /re r0u c0 nu /ot (i de a6utor) %aige d0du din ca/) * Mul4u.esc) " /orni /e coridorul lung& antise/tic& al .orgii& de/ri.at0& si.4ind c0 ,i sca/0 ceva) Du/0 /0rerea ei& Kat (usese ador.it0 cu hidrat de cloral) Era at-t de sigur0 de asta5 Tot ce a g sit a $ost o urm de tricloroetilen. 'sta nu ar adormi pe nimeni. Dar de ce ar $i tricloroetilen n trupul lui 8at? 8at nu lua nici un $el de medicamente. Paige se opri n mi!locul coridorului# mintea lucr&ndu-i cu $urie. *** C-nd %aige a6unse la s/ital& se duse direct la +i+lioteca .edical0 de la eta6ul cinci) :i tre+ui .ai /u4in de un .inut ca s0 g0seasc0 tricloroetilena) Descrierea era ur.0toarea: Hn lic,id incolor# limpede# volatil# cu greutate speci$ic V#CA la TD grade 2. E o ,idrocar%ur ,alogen # av&nd $ormula c,imic ))>-))>-)B)>. $i a/oi& /e ulti.ul r-nd& g0si ceea ce c0uta) Bidratul de cloral meta%oli0at# produce tricloroetilen ca produs derivat.

Capitol l #%
* Ins/ectore& a venit doctori4a Taylor s0 v0 vad0) * Iar1
>FM

- <IDNE? <9ELD"N -

Era tentat s0 o tri.it0 la /li.+are) Era o+sedat0 de teoria ei) #a tre+ui s0-i /un0 ca/0t) * Tri.ite4i-o ,n0untru5 C-nd %aige intr0 ,n +irou& ins/ectorul 7urns s/use: * Uite ce& doa.n0 doctor& cred c0 lucrurile au .ers destul de de/arte) Doctorul Dolan .-a sunat s0 se /l-ng0 deC * $tiu cu. a (0cut trea+a Ken Mallory5 #ocea ei era e.o4ionat0) A (ost tricloroetilen0 ,n tru/ul lui Kat) El a/ro+0 din ca/) * Doctorul Dolan .i-a s/us asta) Dar a 3is c0 nu /utea s0 o (ac0 s0 devin0 incon2tient0) ElC * 9idratul de cloral se trans(or.0 ,n tricloroetilen0& s/use %aige triu.(0toare) Mallory a .in4it c-nd a s/us c0 nu s-a ,ntors ,n a/arta.ent cu Kat) A /us ,n +0utura ei hidratul de cloral) Nare gust& c-nd ,l a.esteci cu alcool 2i ,i tre+uie doar c-teva .inute ca s0 ac4ione3e) A/oi& c-nd ea a (ost incon2tient0& a uciso 2i a (0cut ca totul s0 arate ca un avort nereu2it) * M0 ier4i c0 s/un asta& dar e al nai+ii de .ult0 s/ecula4ie) * Nu& nu este) A scris re4eta /entru un /acient cu nu.ele de </yros Levathes& dar nu i-a dat-o niciodat0) * De unde 2ti4i1 * %entru c0 nu /utea) A. controlat) </yros Levathes are /or(irie) * Ce-i asta1 * Este o +oal0 genetic0 de .eta+olis.) %rovoac0 (otosensi+ilitate 2i le3iuni& hi/ertensiune& tahicardie 2i alte si./to.e ne/l0cute) Este re3ultatul unei gene de(ecte) * Tot nu ,n4eleg) * Doctorul Mallory nu i-a dat /acientului lui hidro;id de cloral& /entru c0 l-ar (i o.or-t5 E contraindicat ,n /or(irie) I-ar (i /rovocat i.ediat convulsii) %entru /ri.a dat0& ins/ectorul 7urns era i./resionat) * Ii-ai (0cut serios te.ele& nu-i a2a1 %aige continu0: * De ce s-ar (i dus Ken Mallory la o (ar.acie ,nde/0rtat0 s0 (ac0 o re4et0 /entru un /acient c0ruia 2tia c0 nu i-o /oate ad.inistra1 Tre+uie s0-l aresta4i) El +0tea cu degetele /e +irou) * Nu e chiar at-t de si./lu) * Tre+uieC
>FN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Ins/ectorul 7urns ridic0 o .-n0) * :n regul0) :4i s/un ce o s0 (ac) " s0 vor+esc la +iroul /rocurorului de district 2i o s0 v0d dac0 ei consider0 c0 ave. un ca3) %aige 2tia c0 .ersese c-t /utuse de de/arte) * Mul4u.esc& ins/ectore) * A. s0 te 4in la curent) *** Du/0 ce %aige Taylor /lec0& ins/ectorul 7urns r0.ase acolo g-ndindu-se la conversa4ia lor) Nu e;ista o dovad0 certa ,./otriva doctorului Mallory& doar sus/iciunile unei (e.ei insistente) El trecu ,n revist0 /u4inele (a/te /e care le avea) Doctorul Mallory (usese logodit cu Kat 9unter) Dou0 3ile du/0 .oartea ei& el s-a logodit cu (iica lui Ale; 9arrison) Interesant& dar nu ,./otriva legii) Mallory s/usese c0 a l0sat-o /e Kat 9unter la u2a din (a40 2i c0 nu a intrat ,n a/arta.ent) <-a g0sit s/er.0 ,n tru/ul ei& dar el avea o e;/lica4ie /lau3i+il0 /entru asta) A/oi era chestiunea cu hidratul de cloral) Mallory scrisese o re4et0 /entru un .edica.ent care l-ar (i /utut o.or, /e /acientul lui) Era oare vinovat de cri.01 Nevinovat1 7urns o sun0 /e secretarea lui /e inter(on) * 7ar+ara& o+4ine-.i o audien40 la /rocurorul de district& a3i du/0-a.ia30) *** :n +irou erau /atru +0r+a4i c-nd intr0 %aige: /rocurorul de district& asistentul lui& un +0r+at /e nu.e 8arren 2i ins/ectorul 7urns) * Mul4u.esc c0 ai venit& doa.n0 doctor Taylor& s/use /rocurorul de district) Ins/ectorul 7urns .i-a vor+it des/re interesul du.itale ,n leg0tur0 cu .oartea doctori4ei 9unter) :.i dau sea.a c0 doctori4a 9unter locuia ,./reun0 cu du.neata 2i c0 vrei s0 se (ac0 dre/tate) Deci au s -l areste0e# n cele din urm pe 8en 3allory= Da& s/use %aige) Nu ,nca/e ,ndoial0) Doctorul Mallory a ucis-o) C-nd o s0-l aresta4i& elC
>JO

- <IDNE? <9ELD"N -

* Mi-e tea.0 c0 nu /ute. (ace asta) %aige se uit0 la el ui.it0) * Cu.1 * Nu-l /ute. aresta /e doctorul Mallory) * Dar de ce1 * N-ave. .otive) * 7ine,n4eles c0 ave4i5 e;cla.0 %aige) Tricloroetilena o dovede2te) * Doa.n0 doctor& ,n tri+unal& necunoa2terea legii nu e o scu30) Dar ignoran4a ,n .edicin0 este) * Nu ,n4eleg) E si./lu) :nsea.n0 c0 doctorul Mallory /oate /retinde c0 nu a 2tiut ce e(ect ar avea hidratul de cloral asu/ra /acientului cu /or(irie) Ni.eni nu /oate dovedi c0 .inte) %oate dovedi c0 e un doctor /rost& dar nu va dovedi c0 e vinovat de o.or) %aige se uit0 la el indignat0) * " s0-l l0sa4i s0 sca/e +as.a curat01 El o studie un .o.ent) * A. s0-4i s/un ce inten4ione3 s0 (ac) A. discutat cu ins/ectorul 7urns) Cu /er.isiunea du.itale& o s0 tri.ite. /e cineva s0 ia /aharele din +ar) Dac0 g0si. ur.e de hidrat de cloral& o s0 (ace. /asul ur.0tor) * Dar dac0 le-a cl0tit1 Ins/ectorul 7urns s/use sec: * Nu-.i i.agine3 c0 2i-a /ierdut ti./ul ca s0 (oloseasc0 un detergent) Dac0 doar a cl0tit /aharele& o s0 g0si. ce c0ut0.) *** Dou0 ore .ai t-r3iu& ins/ectorul 7urns era la tele(on cu %aige) * A. (0cut o anali30 chi.ic0 a tuturor /aharelor din +ar& doa.n0 doctor& s/use 7urns) %aige se ,nt0ri ,n vederea unei de3a.0giri) * A. g0sit unul cu ur.e de hidrat de cloral) %aige ,nchise ochii ,ntr-o rug0ciune t0cut0 de .ul4u.ire) * $i a. g0sit 2i a./rente /e /aharul acela) " s0 le co./ar0. cu a./rentele doctorului Mallory) %aige si.4i un val de e.o4ie) Ins/ectorul continu0: * C-nd a o.or-t-o& dac0 a o.or-t-o& /urta .0nu2i& ca
>J@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

a./rentele lui s0 nu (ie /e chiuret0) Dar nu /utea s0 /oarte .0nu2i c-nd i-a servit +0utura 2i s-ar /utea s0 nu le (i /urtat c-nd a /us /aharele ,na/oi /e ra(t& du/0 ce le-a cl0tit) * Nu& s/use %aige) Nu /utea& nu-i a2a1 * Tre+uie s0 recunosc c0 la ,nce/ut nu a. cre3ut c0 teoria du.itale duce undeva) Acu. .0 g-ndesc c0 doctorul Mallory ar /utea (i o.ul nostru) Dar ca s0 o dovedi.& o s0 (ie alt0 trea+0) El continu0: %rocurorul de district are dre/tate) #a (i o trea+0 grea& s0-l aduce. /e Mallory la 6udecat0) El .ai /oate totu2i s0 s/un0 c0 re4eta a (ost /entru /acientul lui) Nu e;ist0 o lege contra unei gre2eli .edicale) Nu v0d cu. a.C * <tai /u4in5 (0cu %aige e.o4ionat0) Cred c0 2tiu eu cu.5 *** Ken Mallory o asculta /e Lauren la tele(on) * Tata 2i cu .ine a. g0sit ni2te s/a4ii /entru +irouri /e care o s0 le adori& dragul .eu5 E un a/arta.ent ,n Cl0direa %o2tei DNO) A. s0-4i anga6e3 o secretar0& una nu /rea dr0gu40) Mallory r-se: * Nu tre+uie s0 te ,ngri6ore3i de asta) Nu e ni.eni /e lu.e /entru .ine ,n a(ar0 de tine) * Mor de ner0+dare s0 vii s0-l ve3i) %o4i /leca acu.1 * Ter.in /este c-teva ore) * Minunat5 Atunci& vii s0 .0 iei de acas01 * :n regul0) A. s0 (iu acolo) Mallory /use rece/torul la loc) "u se poate s $ie mai %ine dec&t at&t# se g-ndi el) E?ist un Dumne0eu (i ea m iu%e(te. :2i au3i nu.ele strigat /e siste.ul de di(u3oare) * Doctorul MalloryC ca.era DAO)) Doctorul MalloryC Ca.era DAO) El 2edea acolo& vis-nd cu ochii deschi2i& g-ndindu-se la viitorul de aur /e care-l avea ,n (a4a lui) Hn ca%inet $rumos n )l direa Po(tei CD0# plin cu doamne % tr&ne %ogate# dornice s -i arunce %anii lor. :2i au3i din nou nu.ele strigat) * Doctorul MalloryC Ca.era DAO) El o(t0 2i se ridic0 ,n /icioare) 'm s plec cur&nd din ne%unia asta# se g-ndi el) <e ,ndre/t0 s/re ca.era DAO) Un re3ident ,l a2te/ta /e coridor& ,n (a4a ca.erei) * Mi-e tea.0 c0 ave. o /ro+le.0 aici& s/use el) E unul dintre
>J>

- <IDNE? <9ELD"N -

/acien4ii doctorului %eterson& dar doctorul %eterson nu e aici) A. o controvers0 cu unul dintre ceilal4i doctori) Intrar0 ,n ca.er0) Erau trei /ersoane ,n0untru * un +0r+at ,n /at& un in(ir.ier 2i un doctor /e care Mallory nu-l .ai v03use /-n0 atunci) Re3identul s/use: * Du.nealui e doctorul Ed'ards) Ave. nevoie de s(atul du.itale& doctore Mallory) * Care-i /ro+le.a1 Re3identul ,i e;/lic0) * %acientul su(er0 de /or(irie& iar doctorul Ed'ards insist0 s0-i dea un cal.ant) * Nu v0d nici o /ro+le.0 aici) * Mul4u.esc& s/use doctorul Ed'ards) 70r+atul n-a dor.it /atru3eci 2i o/t de ore) A. /rescris hidrat de cloral ca s0 se /oat0 odihni /u4in) Mallory se uit0 la el ui.it) * Ii-ai ie2it din .in4i1 Asta ar /utea s0-l o.oare5 Ar avea convulsii& tahicardie 2i /ro+a+il c0 ar .uri) Unde nai+a ai studiat .edicina1 70r+atul se uit0 la Mallory 2i s/use lini2tit: * N-a. studiat-o) <coase o legiti.a4ie) <unt de la De/arta.entul de %oli4ie <an Francisco& Cri.inologie) <e ,ntoarse s/re +0r+atul din /at) * Ai /rins asta1 70r+atul scoase un caseto(on de su+ /ern0) * A. /rins-o) Mallory se uit0 de la unul la cel0lalt& ,ncrunt-ndu-se) * Nu ,n4eleg) Ce-i asta1 Ce se ,nt-./l01 Ins/ectorul se ,ntoarse s/re Mallory) * Doctore Mallory& e2ti arestat /entru uciderea doctori4ei Kate 9unter)

Capitol l #&
Titlul din *an 2rancisco ),ronicle era: Doctor arestat pentru crim # n triung,i de amor. Articolul relata /e larg 2i ,n a.0nunt (a/tele ur-te ale acestui ca3) Mallory citi 3iarul ,n celula sa) :l tr-nti 6os)
>JA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

Colegul lui de celul0 3ise: * <e /are c0 te /u/0 rece& /rietene) * <0 nu cre3i asta& 3ise Mallory /lin de ,ncredere) A. rela4ii 2i au s0-.i anga6e3e cel .ai a(urisit avocat din lu.e) A. s0 ies de aici ,n dou03eci 2i /atru de ore) Tot ce a. de (0cut e s0 dau un tele(on) Cei doi 9arrison citeau 3iarul la .icul de6un) * Doa.ne5 s/use Lauren) Ken5 Nu /ot s0 cred5 Un valet se a/ro/ie de .as0) * <cu3a4i-.0& do.ni2oar0 9arrison& doctorul Mallory v0 caut0& la tele(on) Cred c0 sun0 din ,nchisoare) * A. s0 vor+esc) Lauren voi s0 se ridice de la .as0) * Ai s0 stai aici 2i ai s0-4i ter.ini .icul de6un& s/use cu (er.itate Ale; 9arrison) <e ,ntoarse s/re valet) * Nu cunoa2te. nici un doctor Mallory) *** %aige citi 3iarul& ,n ti./ ce se ,.+r0ca) Mallory avea s0 (ie /ede/sit /entru lucrul ori+il /e care ,l (0cuse& dar asta nu-i d0dea lui %aige nici o satis(ac4ie) "rice i-ar (i (0cut lui nu o /utea aduce ,na/oi /e Kat) Cineva sun0 la u20& iar %aige se duse s0 deschid0) Un str0in st0tea ,n /rag) %urta un costu. ,nchis 2i avea o serviet0) * Doctori4a Taylor1 * DaC * M0 nu.esc RodericB %elha.) <unt avocat la (ir.a 5ot,man W 5ot,man. %ot s0 intru1 %aige ,l studie ui.it0: * Da) El intr0 ,n a/arta.ent) * %entru ce a4i vrut s0 .0 vede4i1 Ea ,l ur.0ri deschi3-nd servieta 2i sco4-nd ni2te h-rtii) * $ti4i /ro+a+il c0 sunte4i /rinci/ala +ene(iciar0 a testa.entului lui Eohn Cronin1 %aige se uit0 la el& (0r0 s0 ,n4eleag0) * Des/re ce vor+e2ti du.neata1 Tre+uie s0 (i e o gre2eal0)
>JD

- <IDNE? <9ELD"N -

* A& nu e nici o gre2eal0) Do.nul Cronin 4i-a l0sat du.itale su.a de un .ilion de dolari) %aige se /r0+u2i ,ntr-un (otoliu& co/le2it0& a.intindu-2i) Tre+uie s0 te duci ,n Euro/a) 2 -mi o $avoare. Du-te la Paris; stai la Crillon& ia cina la Ma;i.& comand o $riptur mare# groas (i o sticl de (ampanie (i# c&nd m n&nci $riptura (i %ei (ampania aia# vreau s te g&nde(ti la mine. Dac0 vre4i s0 se.na4i aici& noi o s0 ne ,ngri6i. de (or.ele necesare) %aige se uit0 ,n sus) * EuC eu nu 2tiu ce s0 s/un) EuC avea (a.ilie) * Con(or. testa.entului& ei ca/0t0 doar restul averii& o su.0 nu /rea .are) * Nu /ot acce/ta asta& ,i s/use %aige) %elha. o /rivi cu sur/rindere) * De ce nu1 Ea nu avea nici un r0s/uns) Eohn Cronin dorise ca ea s0 /ri.easc0 +anii lui) * Nu 2tiu) Mi seC Mi se /are i.oral cu.va) A (ost /acientul .eu) * Ei& a. s0 las cecul aici la du.neata) %o4i decide ce vrei s0 (aci cu el) <e.nea30 doar aici) A.e4it0& %aige se.n0 h-rtia) * La revedere& doa.n0 doctor) Ea se uit0 du/0 el cu. /leac0 2i r0.ase acolo& g-ndindu-se la Eohn Cronin) *** #estea des/re .o2tenirea lui %aige era su+iectul de discu4ie al s/italului) Cu.va& %aige s/erase c0 (a/tul /utea (i 4inut su+ t0cere) :nc0 nu se hot0r-se ce s0 (ac0 cu +anii) "u-mi aparin# se g-ndi %aige) El are o $amilie. *** %aige nu era /reg0tit0 e.o4ional s0 se ,ntoarc0 la lucru& dar /acien4ii ei tre+uiau ,ngri6i4i) Era /rogra.at0 o o/era4ie ,n di.inea4a aceea) Arthur Kane o a2te/ta /e %aige ,n coridor) Nu vor+iser0 de la incidentul cu radiogra(ia inversat0) De2i %aige nu avea nici o dovad0 c0 autorul (usese Kane& e/isodul cu t0ierea
>JF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

cauciucului o s/eriase) * 7un0& %aige) 9ai s0 uit0. ce-a (ost) Ce 3ici1 %aige ridic0 din u.eri) * 7ine) * N-a (ost un lucru ,ngro3itor& cu Ken Mallory1 ,ntre+0 el) * Da& 3ise %aige) Kane se uit0 la ea cu /re(0c0torie) * %o4i s0-4i i.agine3i un doctor care s0 o.oare ,n .od deli+erat o (iin40 u.an01 E ,ngro3itor nu-i a2a1 * Da) * A/ro/o& s/use el) Felicit0ri) A. au3it c0 e2ti .ilionar0) * Nu v0dC * A. +ilete la teatru disear0& %aige) M-a. g-ndit c0 a. /utea .erge ,./reun0) * Mul4u.esc& s/use %aige) <unt logodit0 cu cineva) * Atunci ,4i sugere3 s0 te de3logode2ti) Ea se uit0 la el sur/rins0) * %o(ti.1 Kane se a/ro/ie .ai .ult de ea) * A. cerut o auto/siere a lui Eohn Cronin) %aige ,2i si.4i ini.a +0t-nd .ai tare) * Da1 * N-a .urit din cau3a unui sto/ cardiac) Cineva i-a dat o su/rado30 de insulina) 70nuiesc c0 acel cineva anu.e nu a contat niciodat0 /e o auto/sie) Lui %aige i se usc0 +rusc gura) * Tu ai (ost cu el c-nd a .urit& nu-i a2a1 Ea e3it0) * Da) * Eu sunt singurul care 2tie asta 2i singurul care are ra/ortul) " +0tu u2or /e +ra4) $i +u3ele .ele sunt sigilate) Acu.& cu. r0.-ne cu +iletele alea de disear0C %aige se retrase de l-ng0 el) * Nu5 * E2ti sigur0 c0 2tii ce (aci1 Ea ins/ir0 ad-nc) * Da) Acu.& scu30-.0C $i /lec0) Iar Kane se uit0 du/0 ea 2i (a4a ,i deveni dur0) <e ,ntoarse 2i se ,ndre/t0 s/re +iroul doctorului 7en6a.in 8allace)
>JJ

- <IDNE? <9ELD"N -

*** Tele(onul o tre3i la ora unu noa/tea ,n a/arta.entul ei) * Iar ai (ost o (eti40 rea) Era aceea2i voce as/r0& trans(or.at0 ,ntr-o 2oa/t0 g-(-it0& dar de data asta %aige o recunoscu) Doamne# se g-ndi ea& am avut dreptate s $iu speriat . *** A doua 3i di.inea40& c-nd %aige sosi la s/ital& doi +0r+a4i o a2te/tau) * Doctori4a %aige Taylor1 * Da) * Tre+uie s0 veni4i cu noi) <unte4i arestat0 /entru uciderea lui Eohn Cronin)

Capitol l #'
Era ulti.a 3i a /rocesului) Alan %enn& avocatul a/0r0rii& ,2i sus4inea /ledoaria ,n (a4a 6ura4ilor) * Doa.nelor 2i do.nilor& a4i au3it o .ul4i.e de .0rturisiri des/re co./eten4a sau inco./eten4a doctori4ei Taylor) Ei +ine& doa.na 6udec0toare ?oung v0 va dovedi c0 nu des/re lucrul acesta este vor+a ,n acest /roces) <unt sigur c0 /entru (iecare doctor care nu i-a a/reciat .unca& a. /utea aduce o .ul4i.e de doctori care i-ar a/recia-o) Dar nu asta este /ro+le.a) %aige Taylor este acu3at0 /entru .oartea lui Eohn Cronin) Ea a recunoscut c0 l-a a6utat s0 .oar0) A (0cut asta /entru c0 avea dureri .ari 2i el ,i ceruse lucrul 0sta) Asta este eutanasie 2i a (ost acce/tat0 din ce ,n ce .ai .ult ,n ,ntreaga lu.e) Anul trecut& Curtea <u/re.0 a Cali(orniei a sus4inut dre/tul unui adult s0n0tos .ental s0 re(u3e sau s0 cear0 retragerea trata.entului .edical su+ orice (or.0) Individul este acela care tre+uie s0 tr0iasc0 sau s0 .oar0& s0 acce/te sau s0 res/ing0 trata.entul) <e uit0 la chi/urile 6ura4ilor) * Eutanasia este o cri.0 de co./asiune& de .ilostenie& iar eu ,ndr03nesc s0 s/un c0 se ,nt-./l0& su+ o (or.0 sau alta& ,n s/italele din ,ntreaga lu.e) %rocurorul cere /edea/sa cu
>JL

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

.oartea) Nu s-a dat niciodat0 /edea/sa cu .oartea /entru eutanasie) $ai3eci 2i trei la sut0 dintre a.ericani cred c0 eutanasia ar tre+ui s0 (ie legal0 2i ,n o/ts/re3ece state ale acestei 40ri chiar este legal0) :ntre+area este: ave. oare dre/tul s0 o+lig0. /acien4ii nea6utora4i s0 tr0iasc0 ,n dureri& s0-i (or40. s0 r0.-n0 ,n via40 2i s0 su(ere1 :ntre+area s-a co./licat din cau3a /rogreselor .ari care s-au (0cut ,n tehnologia .edical0) A. l0sat ,ngri6irea /acien4ilor /e sea.a unor .a2in0rii) Ma2in0riile nu au .il0) Dac0 un cal ,2i ru/e un /icior& ,l scuti. de su(erin40& ,./u2c-ndu-l) " (iin40 u.an0 ,ns0 o conda.n0. la o se.ivia40 care e ca 2i iadul) Nu doctori4a Taylor a decis c-nd s0 .oar0 Eohn Cronin) Eohn Cronin a decis) Nu gre2i4i ,n acest sens) Ceea ce a (0cut doctori4a Taylor a (ost un act de caritate) $i-a asu.at toat0 r0s/underea /entru asta) Dar /ute4i (i siguri c0 nu 2tia ni.ic des/re +anii care ,i /useser0 l0sa4i) Ceea ce a (0cut& a (0cut doar din co./asiune) Eohn Cronin a (ost un +0r+at cu o ini.0 sla+0 2i un cancer (atal& netrata+il& care se r0s/-ndise ,n tot cor/ul& /rovoc-ndu-i su(erin4e) %une4i-v0 o singur0 ,ntre+are) :n aceste condi4ii& a4i vrea oare s0 continua4i s0 tr0i4i1 Mul4u.esc) *** =us #ena+le se ridic0 2i r0.ase ,n (a4a 6ura4ilor) * )ompasiune? 3ilostenie? El se uit0 la %aige& cl0tin-nd din ca/& a/oi se ,ntoarse din nou s/re 6uriu) * Doa.nelor 2i do.nilor) M0 ocu/ cu legile ,n s0lile tri+unalului de /este dou03eci de ani 2i tre+uie s0 v0 s/un c0& ,n to4i ace2ti ani& niciodat0 * dar niciodat0 * nu a. avut un ca3 .ai clar de o.ucidere cu s-nge rece& /entru /ro(it) %aige se ag04a de (iecare cuv-nt& ,ncordat0 2i /alid0) * A/0rarea a vor+it des/re eutanasie) A (0cut oare doctori4a Taylor ce-a (0cut& dintr-un senti.ent de co./asiune1 Nu cred) Doctori4a Taylor 2i al4ii au de/us .0rturie c0 do.nul Cronin .ai avea doar c-teva 3ile de tr0it) De ce nu l-a l0sat s0 tr0iasc0 aceste c-teva 3ile1 Asta /oate /entru c0 doctori4a Taylor se te.ea c0 doa.na Cronin ar /utea a(la des/re (a/tul c0 so4ul ei 2i-a schi.+at testa.entul 2i ar (i /utut o/ri ac4iunea) Este o coinciden40 re.arca+il0 c0& i.ediat du/0 ce do.nul
>JM

- <IDNE? <9ELD"N -

Cronin 2i-a .odi(icat testa.entul 2i i-a l0sat doctori4ei Taylor su.a de un .ilion de dolari aceasta i-a dat o su/rado30 de insulina 2i l-a o.or-t) Din nou 2i din nou& acu3ata s-a ,n(undat cu /ro/riile ei cuvinte) Ea a 3is c0 era ,n rela4ii /rietene2ti cu Eohn Cronin& c0 el o /l0cea 2i o res/ecta) Dar a4i au3it .artori care au a(ir.at c0 el o ura /e doctori4a %aige Taylor& c0 o nu.ise Gc04eaua aiaH 2i ,i s/usese s0-2i ia a(urisitele ei de .-ini de /e el) =us #ena+le se .ai uit0 o dat0 la acu3at0) %e (a4a lui %aige era un aer de dis/erare) El se ,ntoarse din nou s/re 6uriu) * Un avocat a de/us .0rturie c0 doctori4a Taylor a s/us des/re .ilionul de dolari care ,i (usese l0sat: GEste i.oral) A (ost /acientul .eu)H Dar a ,nh04at +anii) Avea nevoie de ei) Acas0 avea un sertar /lin de +ro2uri de turis.) %aris& Londra& Riviera) $i 4ine4i .inte c0 nu s-a dus la agen4ia de turis. du/0 ce a c0/0tat +anii) Nu) A /l0nuit c0l0toriile acelea .ai ,nainte) Avea nevoie doar de +ani 2i de oca3ie& iar Eohn Cronin i le-a o(erit /e a.-ndou0) Un +0r+at nea6utorat& /e .oarte& /e care ,l /utea .anevra) Avea la dis/o3i4ia ei un +0r+at& des/re care ea a recunoscut c0 avea dureri enor.e * era ,n agonie& de (a/t& du/0 /ro/ria ei .0rturie) C-nd e2ti ,n ase.enea dureri& v0 ,nchi/ui4i c-t de greu este s0 g-nde2ti li./ede) Nu 2ti. cu. l-a convins doctori4a Taylor /e Eohn Cronin s0-2i schi.+e testa.entul& s0-2i eli.ine (a.ilia /e care o iu+ea& ca s0 o (ac0 /e ea /rinci/ala +ene(iciar0) Ceea ce 2ti. este ca a che.at-o la /atul lui ,n noa/tea aceea (atal0) Des/re ce au vor+it1 %utea el oare s0-i o(ere un .ilion de dolari ca s0-l sca/e de su(erin401 Este o /osi+ilitate /e care tre+uie s0 o /rivi. ,n (a40) Alt(el& a (ost o cri.0 cu s-nge rece) Doa.nelor 2i do.nilor& ,n cursul acestui /roces& 2ti4i cine a (ost .artorul cel .ai d0un0tor dintre to4i1 Ar0t0 dra.atic cu degetul s/re %aige) :ns02i acu3ata5 A. au3it .0rturii c0 a (0cut o trans(u3ie ilegal0 2i a/oi a .0sluit (i2ele) Ea nu a negat (a/tele) A s/us c0 nu a o.or-t nici un alt /acient ,n a(ar0 de Eohn Cronin& dar a. ascultat o de/o3i4ie c0 doctorul 7arBer& un .edic res/ectat de toat0 lu.ea& a acu3at-o c0 i-a ucis /acientul lui) Din ne(ericire& doa.nelor 2i do.nilor& La'rence 7arBer a su(erit un in(arct 2i nu /oate (i aici cu noi acu. s0 de/un0 .0rturie ,./otriva acu3atei) Dar /er.ite4i-.i s0 v0 a.intesc /0rerea doctorului 7arBer des/re acu3at0) Doctorul %eterson a
>JN

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

de/us .0rturie des/re un /acient /e care l-a o/erat doctori4a Taylor) Citi din re3u.at: G* Doctorul 7arBer a venit ,n sala de o/era4ii ,n ti./ul o/era4iei1 * Da) * $i doctorul 7arBer i-a s/us ceva1 * R0s/uns: <-a ,ntors s/re doctori4a Taylor 2i a s/us: L-ai o.or-t)H Acu.& din s/usele surorii 7erry: G* <0 ne s/ui unele lucruri deose+ite /e care le-ai au3it /e doctorul 7arBer s/un-ndu-i-le doctori4ei Taylor) * R0s/uns: "dat0 a 3is c0 e inco./etent0 2iC Alt0 dat0 a 3is c0 n-ar l0sa-o /e doctori4a Taylor s0-i o/ere3e c-inele)H =us #ena+le se uit0 ,n sus) * "ri e vor+a de o cons/ira4ie acolo 2i to4i ace2ti doctori cunoscu4i 2i surori .edicale .int ,n leg0tur0 cu acu3ata& ori doctori4a Taylor este .incinoas0) Nu doar o .incinoas0& ci una /atologic0C U2a din s/ate a s0lii tri+unalului se deschise 2i un (unc4ionar intr0 ,n gra+0) El se o/ri un .o.ent la u20& ,ncerc-nd s0 se decid0) A/oi& /orni /e interval s/re =us #ena+le) * Do.nuleC =us #ena+le se ,ntoarse (urios) * Nu ve3i c0 suntC Func4ionarul ,i 2o/ti la ureche) =us #ena+le se uit0 la el uluit) * Cu.1 Asta e .inunat5 Eudec0toarea ?oung se a/lec0 ,nainte& cu o voce a.enin40tor de lini2tit0) * Ierta4i-.0 c0 v0 ,ntreru/ /e voi doi& dar ce crede4i c0 (ace4i aici1 =us #ena+le se ,ntoarse e.o4ionat s/re 6udec0toare) * Doa.n0 6udec0toare& toc.ai a. (ost in(or.at c0 doctorul La'rence 7arBer este la intrarea ,n sala tri+unalului) E ,ntr-un c0rucior cu rotile& dar /oate de/une .0rturie) A2 dori s0-l che. .artor) <e au3i o ru.oare /uternic0 ,n sala tri+unalului) Alan %enn era ,n /icioare) * "+iecte3& url0 el) %rocurorul e ,n .i6locul /ledoariei) Nu e;ist0 /recedent ,n che.area de .artori ,n aceast0 eta/0) EuC
>LO

- <IDNE? <9ELD"N -

Eudec0toarea ?oung lovi cu cioc0nelul /e .as0) * #re4i s0 v0 a/ro/ia4i& v0 rog) %enn 2i #ena+le se a/ro/iar0 de .asa 6udec0toarei) * Este a+solut neregula.entar& doa.n0 6udec0toare& o+iecte3C Eudec0toarea ?oung 3ise: * Ai dre/tate c0 nu e regula.entar& do.nule %enn& dar gre2i4i s/un-nd c0 nu are /recedent) %ot s0 cite3 o du3in0 de /rocese ,n 4ar0 ,n care .artori .ateriali au avut /er.isiunea s0 de/un0 .0rturie ,n condi4ii s/eciale) De (a/t& dac0 v0 interesea30 un /recedent& /ute4i g0si un /recedent care a avut loc ,n aceast0 sal0 de tri+unal& ,n ur.0 cu cinci ani) :nt-./l0tor& eu a. (ost 6udec0toarea) Alan %enn ,nghi4i: * Asta ,nsea.n0 c0 ,i ve4i /er.ite s0 de/un0 .0rturie1 Eudec0toarea ?oung r0.ase g-nditoare) * Deoarece doctorul 7arBer e un .artor i./ortant /entru acest ca3 2i c0 a (ost inca/a+il s0 de/un0 .0rturie .ai devre.e& ,n interesul dre/t04ii& a. s0 hot0r0sc c0 /oate a/are ca .artor) * Re3erv05 Nu ave. nici o dovad0 c0 .artorul este co./etent s0 de/un0 .0rturie) %retind o +aterie de /sihiatriC * Do.nule %enn& ,n aceast0 sal0 de tri+unal nu /retinde.) Cere. /er.isiunea) <e ,ntoarse s/re =us #ena+le) * %o4i aduce .artorul) Alan %enn st0tu acolo& de3u.(lat) Totul s-a terminat# se g-ndi el) Procesul nostru s-a dus pe apa s&m%etei. =us #ena+le se ,ntoarse s/re (unc4ionar) * Adu-l /e doctorul 7arBer) U2a se deschise ,ncet 2i doctorul La'rence 7arBer intr0 ,n sala tri+unalului) Era ,ntr-un scaun cu rotile) Iinea ca/ul a/lecat 2i o /arte a (e4ei ,i era str-ns0 ,ntr-un u2or rictus) Toat0 lu.ea /rivi la silueta /alid0 2i (ragil0 care (u adus0 ,n (a4a s0lii) C-nd trecu /e l-ng0 %aige& el se uit0 la ea) :n ochii lui nu era /rietenie& iar %aige ,2i a.inti ulti.ele lui cuvinte: )ine nai%a cre0i c ; C-nd La'rence 7arBer a6unse ,n (a4a 6udec0toarei& aceasta se a/lec0 2i 3ise cu +l-nde4e: * Doctore 7arBer) E2ti ca/a+il s0 de/ui .0rturie a3i aici1 C-nd 7arBer vor+i& cuvintele lui erau lungite)
>L@

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

* <unt& doa.n0 6udec0toare) * E2ti /e de/lin con2tient de cele ce se ,nt-./l0 ,n aceast0 sal0 de tri+unal1 * Da& doa.n0 6udec0toare) El se uit0 s/re locul unde st0tea %aige) Fe.eia aceea este 6udecat0 /entru uciderea unui /acient) %aige tres0ri) 2emeia aceea. Eudec0toarea ?oung se decise) <e ,ntoarse s/re /ort0rel) * Te rog& /une .artorul s0 6ure) Du/0 ce doctorul 7arBer de/use 6ur0.-ntul& 6udec0toarea ?oung 3ise: * %ute4i r0.-ne ,n scaun& doctore 7arBer) %rocurorul va ,nce/e 2i eu voi /er.ite a/0r0rii s0 interoghe3e ,ncruci2at) =us #ena+le 3-.+i: * #0 .ul4u.esc& doa.n0 6udec0toare) <e duse a/roa/e de scaunul cu rotile) * N-o s0 v0 re4in /rea .ult& doctore& iar tri+unalul a/recia30 /ro(und (a/tul c0 a4i venit s0 de/une4i .0rturie ,n aceste condi4ii grele) Cunoa2te4i .0rturiile de/use aici ,n luna care a trecut1 Doctorul 7arBer a/ro+0 din ca/) * A. ur.0rit la televi3or 2i ,n 3iare 2i .i s-a (0cut grea40 de la sto.ac) %aige ,2i ,ngro/0 ca/ul ,n .-ini) =us #ena+le a+ia /utu s0-2i ascund0 senti.entul de triu.() * <unt sigur c0 .ul4i dintre noi a. si.4it la (el& doctore& s/use cu /io2enie /rocurorul) * A. venit aici /entru c0 vreau s0 v0d c0 se (ace dre/tate) #ena+le 3-.+i) * E;act) Asta vre. 2i noi) La'rence 7arBer ins/ir0 ad-nc 2i& c-nd vor+i& vocea lui era /lin0 de (urie) * Atunci cu. nai+a de a4i adus-o /e doctori4a Taylor la 6udecat01 #ena+le cre3u c0-l ,n4elege gre2it) * %o(ti.1 * %rocesul 0sta este o (ars0) %aige 2i Alan %enn schi.+ar0 /riviri uluite) =us #ena+le /0li) * Doctore 7arBerC * Nu .0 ,ntreru/e& se r0sti 7arBer) A4i (olosit .0rturia unor oa.eni cu o anu.it0 tendin40& gelo2i& ca s0 ataca4i un chirurg str0lucit) EaC
>L>

- <IDNE? <9ELD"N -

* Un .o.ent5 #ena+le ,nce/use s0 intre ,n /anic0) Nu e adev0rat c0 a4i criticat ca/acitatea doctori4ei Taylor at-t de sever ,nc-t ea era gat0 ,n cele din ur.0 s0 /0r0seasc0 s/italul Em%arcadero? * Da) =us #ena+le ,nce/ea s0 se si.t0 .ai +ine) * 7ine& atunci& 3ise el /0rinte2te& cu. /ute4i s/une c0 %aige Taylor e un doctor str0lucit1 * %entru c0& ,nt-./l0tor& e adev0rat) 7arBer se ,ntoarse s0 se uite la %aige 2i& c-nd vor+i din nou& ,i vor+ea ei& de /arc0 ar (i (ost doar ei doi& singurii oa.eni din sala tri+unalului) * Unii oa.eni se nasc /entru a (i doctori) Tu ai (ost una dintre cei rari) A. 2tiut de la ,nce/ut c-t de ca/a+il0 e2ti) A. (ost dur cu tine * /oate /rea dur * /entru c0 erai +un0) A. (ost dur /entru c0 a. vrut s0 (ii .ai dur0 cu tine ,ns04i) A. vrut s0 (ii /er(ect0& /entru c0 ,n /ro(esiunea noastr0 nu este loc /entru gre2eli) A+solut) %aige se uita (i; la el& a.e4it0& .intea ,nv-rtindu-i-se re/ede) Totul se ,nt-./la /rea re/ede) <ala tri+unalului a.u4ise) * N-avea. de g-nd s0 te las s0 /leci) =us #ena+le si.4ea c0 ,i sca/0 victoria) Martorul cheie devenise cel .ai groa3nic co2.ar al s0u) * Doctore 7arBer& s-a de/us .0rturie aici c0 a4i acu3at-o /e doctori4a Taylor c0 v-a o.or-t /acientul du.itale& /e Lance Kelly) Cu.C * I-a. s/us asta /entru c0 ea era chirurgul) Era r0s/underea ei ,n ulti.0 instan40) De (a/t ,ns0& aneste3istul a /rovocat .oartea do.nului Kelly) Acu.& sala tri+unalului era ,n (ier+ere) %aige st0tea acolo uluit0) Doctorul 7arBer continua s0 vor+easc0 ,ncet& cu e(ort) * Iar c-t ,l /rive2te /e Eohn Cronin& care i-a l0sat +anii aceia& doctori4a Taylor nu 2tia ni.ic des/re ei) A. vor+it eu ,nsu.i cu do.nul Cronin) El .i-a s/us c0-i va l0sa doctori4ei Taylor +anii /entru c0 ,2i ur02te (a.ilia 2i .i-a .ai s/us c0 o s0-i cear0 doctori4ei Taylor s0-l eli+ere3e din ne(ericirea lui) Eu a. (ost de acord) <e /roduse o ru.oare ,n r-ndurile auditoriului) =us #ena+le
>LA

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

st0tea acolo& cu un aer de con(u3ie total0 /e (a40) Alan %enn s0ri ,n /icioare) * Doa.n0 6udec0toare& eu sunt de /0rere s0 res/inge. /rocesul5 Eudec0toarea lovi cu cioc0nelul) * Lini2te5 url0 ea) <e uit0 la cei doi 6uri2ti) #eni4i ,n +iroul .eu5 *** Eudec0toarea ?oung& Alan %enn 2i =us #ena+le st0teau ,n +iroul 6udec0toarei ?oung) =us #ena+le era ,ntr-o stare de 2oc) * EuC eu nu 2tiu ce s0 s/un) E vi3i+il un o. +olnav& doa.n0 6udec0toare) E con(u3) #reau o echi/0 de /sihiatri care s0-l e;a.ine3e 2iC * Nu /o4i avea 2i una 2i alta& =us) <e /are c0 /rocesul t0u s-a trans(or.at ,n (u.) 9ai s0 te scuti. de alte ne/l0ceri& ce 3ici1 A. s0 acord o res/ingere a /rocesului de cri.0) Ave4i vreo o+iec4ie1 Ur.0 o t0cere /relungit0) :n cele din ur.0& #ena+le a/ro+0 din ca/) * Cred c0 nu) Eudec0toarea ?oung 3ise: * " deci3ie +un0) $i a. s0-4i dau un s(at) Niciodat0& dar niciodat0& s0 nu che.i un .artor dec-t dac0 2tii ce o s0 s/un0) *** Tri+unalul era din nou ,n 2edin40) Eudec0toarea ?oung s/use: * Doa.nelor 2i do.nilor 6ura4i& v0 .ul4u.esc /entru ti./ul 2i r0+darea du.neavoastr0) Curtea va decide o res/ingere a tuturor acu3a4iilor) Acu3ata este li+er0) %aige se ,ntoarse s0-i tri.it0 lui Eason un s0rut& a/oi se gr0+i s/re locul unde st0tea doctorul 7arBer) <e l0s0 6os ,n genunchi 2i ,l ,.+r04i2a: * Nu 2tiu cu. s0-4i .ul4u.esc& 2o/ti ea) * N-ar (i tre+uit& de la +un ,nce/ut& s0 intri ,n ,ncurc0tura asta& .or.0i ei) Ai (0cut un lucru al nai+ii de /rostesc) 9ai s0 ie2i. de aici 2i s0 .erge. undeva unde /ute. vor+i) Eudec0toarea ?oung au3i) <e ridic0 2i 3ise:
>LD

- <IDNE? <9ELD"N -

* %ute4i (olosi +iroul .eu daca dori4i) Asta-i cel .ai .ic lucru /e care-l /ute. (ace /entru du.neata) *** %aige& Eason 2i doctorul 7arBer erau singuri ,n +iroul 6udec0toarei) Doctorul 7arBer 3ise: * :.i /are r0u c0 nu .-au l0sat s0 vin aici .ai devre.e& s0 te a6ut) $tii cu. sunt a(urisi4ii 02tia de doctori) %aige era gata s0 /l-ng0) * Nu /ot s0-4i s/un c-t de .ultC * Atunci& nu s/une5 3ise el .oroc0nos) %aige ,l studie& a.intindu-2i +rusc ceva) * C-nd ai vor+it cu Eohn Cronin1 * Ce1 * M-ai au3it) C-nd ai vor+it cu Eohn Cronin1 * C-nd1 Ea 3ise lent: * Nici nu l-ai ,nt-lnit vreodat0 /e Eohn Cronin) Nu l-ai cunoscut) " ur.0 de 3-.+et a/0ru& /e +u3ele lui 7arBer) * Nu) Dar te cunosc /e tine) %aige se a/lec0 ,nainte 2i ,2i arunc0 +ra4ele ,n 6urul lui) * Nu da a/0 la 2oareci& .or.0i el) <e uit0 s/re Eason) Uneori& .ai d0 a/0 la 2oareci) <0 (aci +ine s0 ai gri60 de ea c0 de nu& ai s0 r0s/un3i ,n (a4a .ea) * Nu v0 ,ngri6ora4i& do.nule& o s0 a.& 3ise Eason) *** %aige 2i Eason s-au c0s0torit a doua 3i) Doctorul 7arBer a (ost cavalerul de onoare)

Epilo+
%aige Curtis a trecut la un ca+inet /articular 2i este a(iliat0 la /restigiosul s/ital "orta *,ore. %aige a (olosit .ilionul de dolari /e care i l-a l0sat Eohn Cronin /entru crearea unei (unda4ii
>LF

- NIMIC NU DUREA ! " #E$NICIE -

.edicale ,n nu.ele tat0lui ei& ,n A(rica) La'rence 7arBer ,./arte un ca+inet cu %aige& ,n calitate de chirurg consultant) Lui Arthur Kane i s-a revocat li+era /ractic0 de c0tre Consiliul Medical al Cali(orniei) Ei..y Ford s-a re(0cut co./let 2i s-a c0s0torit cu 7etsy) %e /ri.a lor (eti40 au +ote3at-o %aige) *** 9oney Ta(t s-a .utat ,n Irlanda cu <ean Reilly 2i lucrea30 ca sor0 .edical0 la Du+lin) *** <ean Reilly este un artist /lin de succes 2i /-n0 acu. nu d0 se.ne c0 ar avea <IDA) *** MiBe 9unter a (ost conda.nat la ,nchisoare /entru (urt ,nar.at 2i ,nc0 .ai e ,nchis) *** Al(red Turner s-a al0turat unui ca+inet .edical ,n %arB Avenue 2i are un succes uria2) *** 7en6a.in 8allace a (ost dat a(ar0 din (unc4ia de director al *pitalului de district Em%arcadero. *** Lauren 9arrison s-a .0ritat cu instructorul ei de tenis) ***
>LJ

- <IDNE? <9ELD"N -

Lou Dinetto a (ost conda.nat la cincis/re3ece ani ,nchisoare /entru eva3iune (iscal0) *** Ken Mallory a (ost conda.nat la ,nchisoare /e via40) La o s0/t0.-n0 du/0 sosirea lui Dinetto ,n /enitenciar& Mallory a (ost g0sit ,n6unghiat .ortal ,n celula sa) *** </italul cutre.ur) Em%arcadero e tot acolo a2te/t-nd ur.0torul

S,RIT

>LL

S-ar putea să vă placă și