Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de autoevaluare Anul colar 2010-011

Subsemnata , Bencu Silvia, profesor titular de limba englez la coala cu clasele i viii nr. 3 Suceava, fac urmtoarele aprecieri la activitatea mea didactic n anul colar 2 2 # . Proiectarea curriculumului $m studiat curriculumul colar corel%nd con&inutul activit&ilor de nv&are cu obiectivele generale &in%nd cont de prevederile programei i de numrul orelor afectate. $m selectat manualele i materialele au'iliare potrivite con&inuturilor avute n vedere. $m confec&ionat materiale didactice atunci c%nd a fost nevoie. $m elaborat planificri calendaristice i proiecte didactice, fiind preocupat de transmiterea accesibil a informa&iilor. Realizarea curriculumului (entru realizarea curriculumului am selectat procedee, te)nici, metode didactice n func&ie de gradul de pregtire al elevilor i de cantitatea informa&iilor transmise. $m utilizat materiale didactice diverse, fc%nd apel la mi*loace audio"vizuale. $m evaluat permanent nivelul de pregtire al elevilor. Evaluarea rezultatelor nvrii. $m evaluat permanent nivelul de pregtire al elevilor i i"am notat conform reglementrilor legale i standardelor na&ionale n vigoare. $m comunicat elevilor criteriile i modalit&ile de evaluare i a baremurilor de notare. $m notat ritmic rezultatele evalurii n caietul de evaluare personal i n catalog. $m elaborat i utilizat fie de autoevaluare. Realizarea activitilor extracurriculare $m organizat activit&i e'tracurriculare n colaborare cu Biblioteca +.,. Sbiera. $m nc)eiat un protocol de parteneriat ntre coala noastr i Biblioteca Bucovinei +.,. Sbiera Suceava, organiz%nd activit&i cu caracter de eveniment educativ, informa&ional i cultural. !"

Dezvoltarea pro e!ional" activitatea metodic tiini ic $m participat la toate activit&ile comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne i am sus&inut un referat. $m participat i la activit&ile cercurilor pedagogice. $m participat la evaluarea elevilor de clasa a vii a si a viii a la -limpiada de limba englez, faza local. $m participat la organizarea i desfurarea concursurilor .angurul lingvist, Smart, -limpiadele cunoaterii n coala noastr, concursuri la care elevii mei au ob&inut rezultate bune i foarte bune. $m participat la .onferin&ele na&ionale a profesorilor de limba englez din /om%nia organizate de ctre 0.1...2 n colaborare cu .onsiliul Britanic i ..3 Bucureti. #ontri$uia la activitatea %eneral a unitii de nvm&nt i la promovarea ima%inii ace!teia $m respectat regulamentul intern i procedurile stabilite la nivelul unit&ii de nv&m%nt. 0i"am ndeplinit obliga&iile de profesor de serviciu la nivelul colii. 4n cadrul .lubului 1uropean am participat la activit&i n spiritul integrrii i solidarit&ii europene. /ela&iile cu colegii, cu conducerea colii c%t i cu personalul au'iliar au fost ntotdeauna foarte bune , de colaborare i respect reciproc, fr nici un fel de conflicte. Activiti #. (articiparea la consftuirea profesorilor de limba englez, organizat de +.S.5 6septembrie 2 # 7. 2. -rganizarea activit&ilor din cadrul8 9ilei 1uropene a limbilor moderne8 62: septembrie 2 # 7. 3. (articiparea la activit&i din cadrul .lubului 1uropean din coal. ;. -rganizarea i participarea la concursul <=allo>een .ontest86octombrie 2 # 7. ?. (articiparea la concursul #an%urul 'in%vi!t 6ianuarie 2 ##7.

:. -rganizarea olimpiadei de limba englez, faza pe coal. @. (articiparea la corectarea olimpiadelor de limba englez faza local i *ude&ean . A. (articiparea la cercul pedagogic 6sem. nt%i i al doilea 7 de la 0oara 0ic. !. (rezentarea unui referat n cadrul .omisiei 0etodice a profesorilor de limba englez n luna octombrie 2 # . # . /ealizarea unui proiect de parteneriat cu Biblioteca 5ude&ean +.,. Sbiera pe parcursul anului colar 2 # "2 ## 6$cas, n Bucovina, decembrie 2 # 7.